BT171207 Når det er snakk om hjelpetiltak, skal skoler, barnehager og helsetjeneste samarbeide med foreldre og ikke melde fra uten at dette skjer i samråd med familien.
AP171202 Kort sagt : skal vi ha en god helsetjeneste , må norske allmennleger ha rom til å tenke bredt og helhetlig. | 3. desember : « Kjære bror, jeg tror jeg liker gutter » ¶
AP171130 Rådgivere og helsetjeneste var oppmerksomme på at dette var et mer utagerende miljø enn det de var vant til.
BT171120 Jeg har hatt en god dialog med lege og helsetjeneste i Bergen fengsel.
SA171116 Hun er helt tydelig på at faglig dyktige sykepleiere er avgjørende for å løse oppgaver i fremtidens helsetjeneste .
AP171112 Dermed må syv av ti gravide ta en sukkerbelastningstest som tar 2,5 timer og vil legge beslag på verdifull tid i en presset helsetjeneste .
BT171110 Det er avgjørende for å bevare en sterk offentlige helsetjeneste til det beste for pasientene.
SA171108 Vi håper lovendringen vil tvinge frem bedre behandlingstilbud, og ikke medføre en ansvarsfraskrivelse fra helsetjeneste og ansatte.
SA171108 Omsorg og medmenneskelighet ¶ Helsetjeneste bør komme tidlig på banen, gi god psykisk helsehjelp når det er behov for det, og ikke avvise psykisk syke som søker hjelp med at de ikke er syke nok.
AP171103 − Dyktige sykepleiere er helt avgjørende for å kunne løse fremtidens oppgaver i en helsetjeneste som blir mer og mer kompleks og kunnskapskrevende.
AP171026 Vi forventer en helsetjeneste som kommer tidlig på banen, gir god psykisk helsehjelp når det er påkrevd og som ikke avviser syke som søker hjelp med at de ikke er syke nok.
BT171020 Vi trenger flere fastleger og kortere lister for å kunne gi en helsetjeneste som pasientene fortjener !
AP171019 Et lands standard helsetjeneste , er et annet lands mest radikale politiske sak.
DB171017 - Personer med masterutdanningen Clinical and Health Psychologist kan med andre ord ikke jobbe selvstendig som psykolog i ungarsk helsetjeneste , opplyser Anne Farseth.
BT171016 Det er nok av utfordringer i vente for dagens helsetjeneste .
DB171010 Den vil bidra til at alle kommuner har en god og tilgjengelig helsetjeneste for barn og unge.
AP171010 - Det er en av grunnene til at Legeforeningen har engasjert seg i arbeidet for å sikre også personer uten lovlig opphold adgang til helsehjelp fra norsk helsetjeneste .
VG170926 - Helsetjeneste er et dypt personlig og sammensatt område som påvirker hver enkelt av oss og en seksdel av den amerikanske økonomien.
NL170926 Planene for framtidens helsetjeneste må ta hensyn til at bosettingsmønsteret i landet er betydelig endret de siste 30 - 40 årene.
DN170926 - Helsetjeneste er et dypt personlig og sammensatt område som påvirker hver enkelt av oss og en seksdel av den amerikanske økonomien.
DB170926 Å skape pasientenes helsetjeneste med kortere helsekøer og mer forutsigbar behandling, samt å gjennomføre en kvalitetsreform i eldreomsorgen, leve hele livet. 4.
AP170926 - Helsetjeneste er et dypt personlig og sammensatt område som påvirker hver enkelt av oss og en sjettedel av den amerikanske økonomien.
AA170926 Dagens avanserte og kompliserte helsetjeneste har enorme terapeutiske muligheter, men også et stort skadepotensial.
DB170925 - Helsetjeneste er et dypt personlig og sammensatt område som påvirker hver enkelt av oss og en seksdel av den amerikanske økonomien.
DB170911 Helse og eldre : - Høyre vil utvikle pasientens helsetjeneste og løfte eldreomsorgen.
DB170910 Norge har en sterkt desentralisert helsetjeneste , og helsepersonell må mange steder bære et stort ansvar alene.
VG170909 For meg handler det om å skape pasientens helsetjeneste .
NL170908 Vi har også sagt at vi vil ha en sterk offentlig helsetjeneste .
NL170908 Jeg tror på et mangfold og at vi trenger alle gode krefter for å skape en best mulig helsetjeneste .
NL170908 En slik holdning hører ikke hjemme i en moderne helsetjeneste .
AA170905 - Alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og anbefalt behandling fra offentlig helsetjeneste .
AA170905 - Alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og anbefalt behandling fra offentlig helsetjeneste .
VG170904 - Alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og anbefalt behandling fra offentlig helsetjeneste , seier Haugseth.
SA170904 Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner. 3.
FV170904 Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner. 3.
AP170904 Høyre mener dette er tiltak som vil styrke kvinnehelsen, og bidra til en mer helhetlig helsetjeneste til gravide kvinner. 3.
NL170902 Regjeringen har innført begrepet pasientens helsetjeneste .
DN170902 Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, stiller spørsmål ved om det er riktig at fastlegene skal bruke ressurser på det som i utgangspunktet er en helprivat helsetjeneste .
NL170901 ¶ INVESTERER : De offentlige sykehusene er bærebjelken i vår felles helsetjeneste .
NL170901 Resultatet kan bli en « tilbudsdrevet » helsetjeneste , der de mest « lønnsomme » og sentralt bosatte pasientene trekker det lengste strået i kampen om ressursene.
NL170901 I Storbritannia har den offentlige National Health Service vært selve juvelen i landets helsetjeneste .
NL170901 Derfor slår vi ring om de offentlige sykehusene, flaggskipet i vår felles helsetjeneste .
NL170901 Debatten om tilgang til de dyreste kreftmedisinene viser til fulle de mange dilemmaene en offentlig finansiert helsetjeneste står i.
NL170901 De offentlige sykehusene er bærebjelken i vår felles helsetjeneste .
DB170831 Vi skal være stolte av å ha en helsetjeneste som speiler samfunnet.
DB170831 Konsekvensene blir at framtidas helsetjeneste ikke klarer å møte pasientenes ønsker og behov.
AP170829 Sammen skal vi investere i en helsetjeneste for alle, sier Torgeir Micaelsen.
AP170829 - Vi vil stanse utviklingen mot en klassedelt helsetjeneste og bruke fellesskapets ressurser på velferd fremfor skattekutt.
AA170825 Det vil kunne bidra til et lettere tilgjengelig behandlingstilbud i barn og unges egen helsetjeneste og gi mer effektiv ressursbruk, heter det i strategien.
DA170816 I tillegg setter de stor pris på offentlige velferdsgoder som offentlig skole, gode og relativt sett rimelige studieordninger og offentlig helsetjeneste .
DA170816 I tillegg setter de stor pris på offentlige velferdsgoder som offentlig skole, gode og relativt sett rimelige studieordninger og offentlig helsetjeneste .
AP170816 Vi kan se konturene av en mer todelt helsetjeneste .
AP170814 Kilder : Helsepolitisk talsperson i Sp, Kjersti Toppe og Sp-rapporten « Folkets helsetjeneste » ¶
VG170807 Solberg oppsummerte en punktliste med ti tiltak for det Høyre-strateger har valgt å kalle « pasientens helsetjeneste ».
VG170807 Innføre « Én innbygger, én journal » og få på plass moderne IKT-løsninger, samt legge frem et program for « Pasientens digitale helsetjeneste ». 9.
AP170807 Svaret fra Høyre på å redusere antall helseforsikringer er å redusere ventetiden i den offentlige helsetjeneste og å øke pasientens valgmuligheter på det offentliges regning.
AA170807 Men en god helsetjeneste handler også om at pasientene har valgfrihet og at det er åpenhet for eksempel om resultater.
AA170807 | Solberg : - Høyre skal lage « pasientens helsetjeneste » ¶
AA170807 Solberg oppsummerte en punktliste med ti tiltak for det Høyre-strateger har valgt å kalle « pasientens helsetjeneste ».
AA170807 En helsetjeneste hvor pasientene settes foran systemet. ( ©NTB ) ¶
AA170807 - Vi trenger fire nye år - minst - for å få på plass pasientens helsetjeneste .
AA170807 Solberg oppsummerte en punktliste med ti tiltak for det Høyre-strateger har valgt å kalle « pasientens helsetjeneste ».
AA170807 Og konklusjonen er åpenbar, sett med Høyre-øyne : - Vi trenger fire nye år - minst - for å få på plass pasientens helsetjeneste .
AA170807 En helsetjeneste hvor pasientene settes foran systemet. ( ©NTB ) ¶
DA170804 Vi har en flott helsetjeneste og et bra vaksineringstilbud, og nå blir det enda mer likestilt og rettferdig mellom kjønnene.
AA170803 Da bør du også lese Steinar Westins kommentar : Mishandlet helsetjeneste
DB170725 Når forskning viser at to så enkle spørsmål kan avdekke begynnende depresjon og psykisk helseplage, bør alle som jobber med eldre i norsk helsetjeneste vurdere å bruke en slik metode.
AP170714 Slik som kommunereform, politireform, samferdselsreform, utdanningsløft for lærerne og skape pasientens helsetjeneste , for å nevne noe, forklarer Høie.
AP170714 Selv mener Høie at valgkampen bør handle om « en skole som griper fatt i barns lærevansker tidlig, en helsetjeneste som er i stand til å hjelpe raskt og forsvar og politi som kan beskytte landet og innbyggerne ».
AA170711 Da bør du også lese Steinar Westins kommentar : Mishandlet helsetjeneste
NL170707 Vi vil ha en sterk, offentlig helsetjeneste , og vi er i gang med den største omstillingen i helse- og omsorgssektoren, kanskje noensinne.
BT170630 - Arbeiderpartiet følger ikke med, svarer helseministeren og viser til at en digital helsetjeneste ble lansert fra nyttår under nettsiden ung.no.
DB170627 Sammen med solid påplussing til kommunene har vi lagt løpet for å styrke vår felles helsetjeneste i sykehus og kommuner, til beste for befolkningen i hele landet.
VG170622 - Legemiddelindustrien ønsker at alle pasienter som trenger legemidlene de utvikler, skal få tilgang til dem, og de ønsker en bærekraftig helsetjeneste som kan ta i bruk flest mulig av de mange nye legemidlene som er under utvikling.
BT170618 Gudmundur Ebenezer har i sine mer enn ti år som behandlende psykolog i både privat og offentlig helsetjeneste , sett hvordan pasienter oppsøker behandling først når problemene deres har vokst seg store.
NL170606 Makter vi ikke det, er det selve tilliten til vår felles helsetjeneste som settes i spill.
AP170528 Den visjonen for en digital helsetjeneste og en fremvoksende e-helsenæring lanserte jeg i min tale til Arbeiderpartiets landsmøte i april.
NL170519 Da helseminister Bent Høie ( H ) tiltrådte i 2013 slo han fast at hans prosjekt som helse- og omsorgsminister var å skape pasientens helsetjeneste .
SA170502 Hvis det derimot blir altomfattende, kan man søke profesjonell hjelp hos psykososial helsetjeneste , fastlege eller lignende, sier Ryum.
AP170502 Hvis det derimot blir altomfattende, kan man søke profesjonell hjelp hos psykososial helsetjeneste , fastlege eller lignende, sier Ryum.
SA170429 Her skal kun nevnes at vår administrasjon ( daglig leder og oversykepleier ) tidlig engasjerte seg mot styret, samtidig som de sykemeldte seg og klarte å engasjere både kommunens helsetjeneste , Arbeidstilsynet og Sykepleierforbundet mot oss.
SA170429 Dette førte til at vi fant å måtte skifte fra kommunens til annen lovpålagt helsetjeneste og å anmelde Arbeidstilsynet til Arbeidsdirektoratet for myndighetsmisbruk og tjenesteforsømmelse.
DB170426 ¶ SAMMENHENGENDE TJENESTE : - Vi bygger vi en sammenhengende helsetjeneste for pasienten, også digitalt, skriver helseminister Bent Høie.
DB170426 Vi bygger vi en sammenhengende helsetjeneste for pasienten, også digitalt.
DB170426 Ved å kombinere nye arbeidsmetoder med teknologi får vi en helsetjeneste som leverer bedre og mer persontilpassede tjenester.
DB170426 Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste , og da er teknologi et viktig verktøy, ikke et mål i seg selv.
DB170426 Derfor har sykehus og kommunene i Midt-Norge satt i gang anskaffelsen av et felles pasientjournalsystem for en samlet helsetjeneste .
VG170424 I etterkant av dødsfallet iverksatte fylkesmennene i Oppland og i Oslo og Akershus gransking av hvordan 13-åringen ble behandlet av helsetjeneste , skole og barnevern. * 1 Fylkesmannen konkluderte med at to av Bærum-skolene hadde brutt saksbehandlingsreglene i loven, men mente likevel at jentas rett til et godt skolemiljø var ivaretatt.
DB170420 Vi har en offentlig helsetjeneste som alle er en del av.
DB170420 På svært kort tid kan vi utvikle neste generasjon av vår felles helsetjeneste .
DB170420 Og sammen med sykehusene, med universitetene, med norske teknologi- og helsebedrifter kan vi ha ledertrøya på i arbeidet med å skape fremtidens helsetjeneste .
DB170420 Men uten politisk lederskap og handlekraft, er det ingen automatikk i at denne muligheten for både nye vekstnæringer og en bedre helsetjeneste blir utnyttet.
DB170420 Men først og fremst spiller politikken en viktig rolle for å sikre at hele befolkningen har tilgang til en helsetjeneste i verdensklasse.
DB170420 Hvis det siste skjer, vil det vi ser i dag kun være forsmaken på en todelt helsetjeneste i Norge, der lommeboka kan avgjøre hvem som får tilgang på den mest avanserte og presise behandlingen.
SA170410 De ansatte tilbys helsetjeneste og sykestue, en liten barnehage og ammerom. 80 busser sørger for gratis transport til og fra jobben.
DB170404 Marit Hermansen, legeforeningens president, kunne fortelle om stor frustrasjon i sykehussektoren som var preget av tillitskrise, og hvordan " Pasientenes helsetjeneste " nå blåser bort i en hard vind - Hard HR - preget av mer styring og mindre medbestemmelse.
SA170324 r jeg i dag, ikke bare på vegne av alle våre medlemmer innenfor den offentlige tannhelsetjenesten, men også på vegne av alle barna i Rogaland sendt et brev til fylkespolitikerne våre, ordførerne våre og stortingsrepresentantene våre for å få hjelp til å stoppe raseringen av en så viktig offentlig helsetjeneste .
VG170312 Valget står mellom om vi fortsatt skal skape pasientens helsetjeneste eller om vi skal få en helsepolitikk i revers der systemet igjen settes i sentrum, sier han til VG.
VG170311 Vi har fått en helsetjeneste som på sitt beste er utrolig god til å bekjempe sykdom.
AA170310 I lys av dette, hvor kommunehelsetjenesten får et større ansvar for pasienten, utgjør sykepleierens kompetanse fortsatt en vesentlig grunnstein i fremtidens helsetjeneste .
SA170307 For det fjerde vil Trump reversere Obamacare, som gir utvidet helsetjeneste til alle innbyggere i USA, uansett betalingsevne.
VG170306 Ingen visste at helsetjeneste kunne være så komplisert, sa Trump nylig om et av sine viktigste valgkampløfter : Å skrote helsereformen innført av hans forgjenger Barack Obama.
DB170303 En helsetjeneste som fanger opp forverring i eldre pasienters helsetilstand forebygger både lidelse og sykehusinnleggelser.
BT170227 Hvis involveringen skjer tidlig nok, kan prosjekter få den retningen de skal, nemlig mot pasientens helsetjeneste , som er helseminister Bent Høie og regjeringens mål.
VG170223 Regjeringens mål er å skape en helsetjeneste der pasientene får større valgfrihet og slipper å vente unødvendig lenge i kø.
VG170222 Resultatet kan bli en « tilbudsdrevet » og ikke en « behovsdrevet » helsetjeneste , der kronikerne og de sykeste pasientene risikerer å måtte stille bakerst i køen.
SA170222 Jeg håper oppriktig at vi nå kan se fremover og i fellesskap skape pasientens helsetjeneste .
SA170222 Jeg håper oppriktig at vi nå kan se fremover og i fellesskap skape pasientens helsetjeneste .
FV170219 Kan det ha vært kjøttkaketyveri, hundrevis av tenner som gikk i stykker av knekkebrød, eller at « alle fikk en god utdannelse og en fantastisk helsetjeneste » ? skriver Svenska Dagbladet.
AP170219 Kan det ha vært kjøttkaketyveri, hundrevis av tenner som gikk i stykker av knekkebrød, eller at « alle fikk en god utdannelse og en fantastisk helsetjeneste » ? skriver Svenska Dagbladet.
BT170212 Pasientens helsetjeneste skapes faktisk av dem som leverer gode helsetjenester daglig i møte med pasientene, og ikke på et direktørkontor på Forus.
SA170209 DEBATT : Helse Vest, du som er ansvarlig for min helsetjeneste , ditt firkantede system gjør det vanskeligere for meg å være syk, eller rettere sagt - å bli frisk.
BT170209 - Fastlegene er en viktig del av norsk helsetjeneste , navet i pasientbehandlingen.
AA170209 - Fastlegene er en viktig del av norsk helsetjeneste , navet i pasientbehandlingen.
SA170208 Resultatet kan bli en « tilbudsdrevet » og ikke en « behovsdrevet » helsetjeneste , der resultatet kan bli at de sykeste pasientene stiller bakerst i køen.
AP170208 - Fastlegene er en viktig del av norsk helsetjeneste , navet i pasientbehandlingen.
AP170208 - Fastlegene er en viktig del av norsk helsetjeneste , navet i pasientbehandlingen.
SA170131 Jeg må igjen fortelle Grung og Knutsen at det er bred enighet om å verne om vår løsning med en offentlig finansiert helsetjeneste .
SA170131 En helsetjeneste der pasientene får rask behandling og valgfrihet til å velge det tilbudet som passer dem best.
SA170131 januar er Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Ruth Grung og Tove Karoline Knutsen misfornøyde med mitt mål om å skape pasientenes helsetjeneste .
AP170131 Helsetjenester er ikke forbruksvarer, og hvorvidt vi har en god helsetjeneste kan ikke utelukkende vurderes på grunnlag av kvantitet.
AP170131 Helsetjenester er ikke forbruksvarer, og hvorvidt vi har en god helsetjeneste kan ikke utelukkende vurderes på grunnlag av kvantitet.
DB170130 Politiske ambisjoner og lansering av begreper som « Pasientens helsetjeneste » må ikke tolkes som at pasientene skal bestemme utredning og behandling.
BT170130 Mange forhold har ført til reduksjonen i tallet på alvorlige trafikkulykker, slik som bedre biler, bedre veier og en helsetjeneste som redder en større andel av hardt skadde trafikkofre.
BT170130 Mange forhold har ført til reduksjonen i tallet på alvorlige trafikkulykker, slik som bedre biler, bedre veier og en helsetjeneste som redder en større andel av hardt skadde trafikkofre.
SA170125 Det er underlig at Bent Høie, som sier han vil skape « pasientens helsetjeneste », ikke lytter til folkets mening.
SA170125 Ap vil bygge ut og forbedre vår felles offentlige helsetjeneste , med prioritering av de som trenger det mest.
SA170122 Mitt og regjeringens mål er å skape pasientenes helsetjeneste .
SA170122 Jeg vil ikke tilbake til en todelt helsetjeneste , hvor de som hadde råd til det kunne kjøpe seg rask helsehjelp, mens de med dårligere råd ble stående i lange køer.
SA170122 Jeg vil ikke tilbake til en helsetjeneste der den enkelte må tilpasse seg systemet.
SA170122 For det regjeringen vil er å bygge pasientens helsetjeneste .
SA170122 En helsetjeneste der pasienten får rask behandling, og valgfrihet til å velge det tilbudet som passer dem best.
SA170122 Det er bred enighet om å verne om vår løsning med en offentlig finansiert helsetjeneste .
AP170118 Engasjementet de ansatte har for medmennesker, er det viktigste, ikke om de bærer hodeplagg, sier seksjonsleder Hege Linnestad i Seksjon for likeverdig helsetjeneste .
SA170110 Men han mente de to sakene - « Glassjenta » og tvang i psykiatrien - satte pasientens helsetjeneste i et skarpt lys.
SA170110 Det er det arbeidet med pasientens helsetjeneste innebærer.
SA170110 Det er da vi lykkes med å skape pasientens helsetjeneste , » sa Bent Høie.
SA170110 De har vist eksempler på hva pasientens helsetjeneste ikke skal være.
SA170110 Da bygger vi pasientens helsetjeneste , » sa Høie, som også trakk fram VGs avdekking av ulovlig tvangsbruk i psykiatrien i talen sin.
FV160413 Kjersti Hildonen, psykologspesialist og avdelingsleder for « Forebyggende psykisk helsetjeneste » i Lørenskog kommune, er ikke overrasket over forskernes funn.
SA160331 I våre dagers resultatorienterte helsetjeneste , hvor allmennhetens tilsynelatende grenseløse friskhetsforventning krysspodes med medisinsk hybris og kunstgjødsles av profittorienterte aktører, burde det være helt ukontroversielt å påpeke det åpenbare ; overbehandling forekommer.
SA160331 Forestillingen om en troverdig, privat ( les kommersiell ) helsetjeneste fullstendig uberørt av andre motiver enn de rent medisinsk-faglige fremstår i økende grad illusorisk.
AP160314 Syrere i leirene får full helsetjeneste .
AP160314 * Selv der hvor helsetjeneste er tilgjengelig, forutsetter det at man er registrert.
AP160208 Vi greier ikke å bygge pasientens helsetjeneste hvis ingen tør å ta opp forhold som går ut over pasienten.
AP160208 februar skriver i Aftenposten at åpenhet om kritikkverdige forhold er en forutsetning for å kunne bygge pasientens helsetjeneste . 3rd-party-bio ¶
AP160204 Skal pasientens helsetjeneste bli mer enn et slagord, må takhøyden for ytringer også bli høy nok til å ta opp forhold som ikke oppfyller alle kriterier for direkte uforsvarlighet.
AP160114 Næringens helsetjeneste registrerer i tillegg svært lave skadetall.
AP160105 Det skal føres tilsyn både med skole, helsetjeneste og barnevern.