AP170103 Øren ønsker at fastlegen får en melding fra helsestasjonen hvis foreldrene heller vil ta barnets helsestasjonskontroller hos fastlegen.
AP170103 Øren ønsker at fastlegen får en melding fra helsestasjonen hvis foreldrene heller vil ta barnets helsestasjonskontroller hos fastlegen.
AP170103 Øren ønsker at fastlegen får en melding fra helsestasjonen hvis foreldrene heller vil ta barnets helsestasjonskontroller hos fastlegen.