VG171212 Dette er funn som Riksrevisjonen har gjort i en omfattende undersøkelse av såkalte meldepliktige bierverv i helsesektoren .
SA171212 Én årsak til at det svikter, er at mange sykehus, kommuner og fastleger sliter med gamle IT-systemer, mener han, og viser til at det arbeides med å modernisere løsningene og etablere en felles løsning i helsesektoren kalt « Én innbygger - én journal ».
DA171211 En etiopisk ung kvinne sikter mot helsesektoren , mens venninnen fra Somalia ser for seg noe i servicebransjen.
AP171211 Høyt sykefravær innen helsesektoren avhjelpes også av tilgang på vikarer fra bemanningsbransjen.
VG171210 Ansatte i akademia har samlet seg under kampanjen #metooakademia, og det pågår et opprop i helsesektoren under emneknaggen #utentaushetsplikt.
DA171210 Spekter er den dominerende foreningen på arbeidsgiversiden i helsesektoren .
VG171208 Ansatte i akademia har samlet seg under kampanjen #metooakademia, og det pågår nå et opprop i helsesektoren under emneknaggen #utentaushetsplikt.
AP171207 De mener likevel at alle avdelinger i helsesektoren må jobbe med å endre den gjennomgående ukulturen.
DB171205 Sannheten er at det var den rødgrønne regjeringen som for alvor satte fokus på sikkerhetsarbeidet i helsesektoren , blant annet med pasientsikkerhetskampanjen « I trygge hender » og den første stortingsmeldingen om pasientsikkerhet.
DB171205 mer enn regjeringen til sykehusene for 2018 - fordi vi tror at gode rammevilkår for helsesektoren gir tryggere pasientbehandling enn å opprette flere dyre og byråkratiske kontrollinstanser.
AA171201 Vi ser allerede at bedriftene sliter med å få tak i faglært arbeidskraft og personell i helsesektoren , sier Arve Winsnes, konstituert fylkesdirektør i Nav Sør-Trøndelag, i en pressemelding.
AP171129 Han understreker samtidig at kommersielle vikarbyråer i dag fyller et åpenbart behov i helsesektoren .
DB171128 Oppfølgingen av rusavhengige bør flyttes fra politi- og justissektoren til helsesektoren .
VG171127 Direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim mener seksuell trakassering er minst like utbredt i andre bransjer, og trekker frem restauranter og helsesektoren som bransjer der det trolig er store mørketall.
BT171126 Som for eksempel helsesektoren .
BT171118 Jeg har jobbet i akademia, innenfor kultur, i helsesektoren og politikk i Bergen.
NL171115 Vi opplever i dag at teknologisk kompetanse innen helsesektoren i stadig større grad etterspørres.
NL171115 Selv om helsesektoren blir regnet som et stabilt arbeidssted i enda mange år fremover så unngår heller ikke helse- og omsorgsyrkene endringer som følge av teknologiske nyvinninger.
NL171115 I tillegg kommer et økende antall IT-bedrifter som leverer sine produkter og tjenester til offentlige og private aktører innen helsesektoren .
NL171115 En diskusjon vi som nasjon ikke har tatt helt på alvor, i alle fall om en vurderer den nasjonale forskningsinnsatsen på dette feltet, er hva vi skal gjøre etter at det ikke er mulig å rekruttere flere hender til helsesektoren .
NL171115 Direktoratet for e-helse har sammen med sentrale aktører i helsesektoren utarbeidet en felles nasjonal e-helsestrategi frem mot år 2022.
NL171115 Alle aktører i helsesektoren kommuniserer digitalt gjennom et eget helsenett.
NL171115 DIY - " Do-It-Yourself ) som fremtvinger mer pasientvennlige applikasjoner, ( 6 ) sosiale media- og sky-baserte applikasjoner har flyttet initiativet og kontrollen fra helsearbeideren til pasienten, og ( 7 ) bruk av standarder som muliggjør enkel utveksling av helsedata mellom de ulike aktørene i helsesektoren .
VG171114 Magnerud reagerer også på at Vennevold i bydelsetaten opplyser om at de skulle sende Grethe hjem i bare ett døgn, og at hun gjennom mange år i helsesektoren aldri har hørt om en slik vurdering.
DA171109 Mange jobber i helsesektoren der det er fasten, men ikke hele stillinger.
BT171108 Samlet vil partiet bruke 1,1 milliard kroner på tiltak som skal øke takten i digitaliseringen av skolen, helsesektoren og offentlige tjenester.
DB171107 Å integrere tannlegene i helsesektoren fører til rimelige tanntjenester for alle som trenger det.
DB171107 Det gjøres ved å integrere tanntjenester inn i helsesektoren .
AP171103 Tirsdag denne uken sto Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet på podiet under Ehin, Norges ledende konferanse for digitalisering av helsesektoren .
AP171031 Helsesektoren vil endres av radikal livsforlengelse med betydelige innhold av kunstig intelligens i behandling og pleie, produksjons- og transportsektorene av 3D printing osv.
DN171027 Datatilsynet mener at saken grenser opp til Sikkerhetslovens virkeområde og skriver at helsesektoren har en særlig plikt til å ta hensyn til personvernet.
DN171027 Våre beregninger viser en gevinst i helsesektoren på 26 milliarder kroner i perioden 2018 - 2025.
DA171027 Skolen og helsesektoren får nye kutt i Stavanger.
AP171025 I mitt eget materiale fra helsesektoren fremgår det at kvinner, yngre og de med høyere utdannelse får den største økningen i sykefraværet frem mot jobb-bytte.
AP171025 Egne studier av over 100.000 jobb-byttere i den norske helsesektoren har vist markant lavere risiko for langtidssykefravær ( over 16 dager ) etter bytte.
AP171025 Staten ved helsesektoren foretar lokalpolitiske kompromissvalg og ser bort fra nasjonale miljøpolitiske målsetninger og statlige planretningslinjer.
DN171024 Våre beregninger viser en gevinst i helsesektoren på 26 milliarder kroner i perioden 2018 - 2025.
BT171023 Arbeideren i helsesektoren som bærer tungt og løper fort får ekstra arbeidsbelastning når kollegaen ikke møter opp.
BT171022 Lærdommene fra helsesektoren er gode eksempler : Enkeltstående forebyggende tiltak er sjelden endelige eller definitive.
DB171019 I løpet av det siste året har flere kommet etter, og det er nå et klart flertall på Stortinget for reformer i retning av å flytte brukerproblematikken fra justissektoren til helsesektoren .
DB171018 Selvkjørende biler vil dra ned ulykkesstatistikken, noe som også vil gjøre livet enklere for helsesektoren der man kan tenke seg kortere sykehuskøer, sier han.
AP171011 Ingen av dem har bakgrunn fra helsesektoren .
DB171008 Da Solberg åpnet valgkampen i august presenterte hun en liste med ti løfter for helsesektoren .
AP171007 Hans seneste satsing er MindMaze, en enhjørning-kandidat som utvikler VR-teknologi for helsesektoren .
VG171006 Det er også noen fra helsesektoren , noen som har egen bedrift, andre forfattere.
DB171004 Mye av dette i helsesektoren , en sektor som har slitt på Oslo Børs hittil i år. Én milliard i cash ¶
DN170926 Etter et halvt århundre med datamaskiner er plutselig digitalisering blitt det store moteordet i alt fra oljebransjen til helsesektoren .
DN170926 Etter et halvt århundre med datamaskiner er plutselig digitalisering blitt det store moteordet i alt fra oljebransjen til helsesektoren .
AP170925 - Men både når det gjelder forebygging og det å følge opp barn som har vært utsatt for vold henger helsesektoren etter.
AP170925 - Helsesektoren henger etter ¶
AP170920 Hun nevner helsesektoren som et viktig område for digitalisering.
AP170920 Hun nevner helsesektoren som et viktig område for digitalisering.
DA170918 Man forsøker å løse arbeidskraftbehovet i helsesektoren ved å øke belastningen på de ansatte.
DA170911 Vi har stanset velferdsprofittørene i helsesektoren og vi ryddet opp da Oslo druknet i søppel, sier Moxnes til Dagsavisen.
AA170909 Vil privatisere hele helsesektoren
AA170909 De vil på lang sikt skille staten fra helsesektoren , både økonomisk og administrativt.
NL170908 Vi bør sette pris på det lokale næringslivet - også innenfor helsesektoren !
DN170908 Hennes regjering har fått gjennom nødvendige reformer, skattelettelser, nødvendige rammer for klimapolitikken frem mot 2030, god satsing på kvalitet i skolen og positive løft i helsesektoren blant annet med pakkeløp for kreft.
DB170908 Vi har fått dem som sitter tett på innen helsesektoren til å skrive om hvor skoen trykker når det gjelder psykisk helse i Norge.
DB170908 Vi har fått dem som sitter tett på innen helsesektoren til å skrive om hvor skoen trykker når det gjelder psykisk helse i Norge.
DB170907 Vi har fått dem som sitter tett på innen helsesektoren til å skrive om hvor skoen trykker når det gjelder psykisk helse i Norge.
DB170907 Høyre, SV og Rødt ønsker imidlertid, i likhet med Venstre og MDG, avkriminalisering av besittelse av ulovlige rusmidler, og alle partier, med unntak av Frp og Krf ønsker å flytte behandling av rusbruk fra justissektoren til helsesektoren .
DA170907 Sand har selv jobb innen helsesektoren , og har reagert kraftig på måten Åge Villi Kristiansen ble behandlet.
DB170905 Vi har fått dem som sitter tett på innen helsesektoren til å skrive om hvor skoen trykker når det gjelder psykisk helse i Norge.
DB170904 Vi har fått dem som sitter tett på innen helsesektoren til å skrive om hvor skoen trykker når det gjelder psykisk helse i Norge.
DN170901 Dette er ikke en statisk oppgave, som er grunnen til at vi jobber med andre i helsesektoren for å forsikre at vi proaktivt adresserer felles temaer videreføre sikkerheten til utstyret og systemene, sier Robert Ford ifølge avisen.
DB170831 Etter å ha etablert en felles enighet om at for mange har private helseforsikringer, at helsesystemet må brukes til å redusere forskjeller, at helsesektoren må prioritere samarbeid over konkurranse, at det offentlige ikke bør dele på regningen når folk tar private behandlinger, og at sykehusene bør få milliarder ekstra i årene framover, måtte ordstyrer bryte av og spørre debattantene : « Men hvem ska
DB170825 Sammen skal vi flytte fokuset bort fra politi- og justissektor til helsesektoren hvor det hører hjemme.
AA170825 - Helsesektoren spiller en viktig rolle, men mange av virkemidlene ligger i andre sektorer.
VG170822 Høyre har lansert ti løfter for helsesektoren , hvor nesten alle retter seg mot såkalt ressurssterke som blir syke.
AA170821 På direkte spørsmål bekrefter han at han regner med alle høyskoleutdannede innen helsesektoren , for eksempel fysio- og ergoterapeuter, i disse tallene.
AA170821 Han sier at til sammen 6.300 ansatte i helsesektoren begynte på etter- og videreutdanning i fjor, og at det er bevilget mer penger i år.
VG170820 - Lise Askvik har kanskje ikke forstått fullt ut verdien av forskning og utvikling i helsesektoren .
DB170818 Saken, som er blitt karakterisert som den mest alvorlige i helsesektoren i denne stortingsperioden, avslørte ulovlig, omfattende og udokumentert beltebruk på pasienter.
DB170816 Partiets Nürnberg-avdeling har ved flere anledninger i høst lagt ut et bilde på sin Twitter-konto med en oppfordring til landets borgere om å bestige utfordringene man står overfor i helsesektoren .
NL170815 Bevilgningene til veisektoren og samferdsel, til utdanning, forskning og investeringer så vel som til helsesektoren har vært historisk høye.
VG170807 Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie lanserte tiltak i helsesektoren på Aker Sykehus mandag.
AP170807 Mandag la Høyre og sittende helseminister frem nye løfter for helsesektoren frem til 2021.
DB170802 I en situasjon hvor det nesten ikke skapes flere jobber, hvor vi har betydelige uløste oppgaver i skolen, helsesektoren og eldreomsorgen, og hvor regjeringen selv skriver at det økonomiske handlingsrommet blir langt mindre framover, er det både uklokt og uansvarlig å love mange milliarder kroner i skattekutt til dem helt i toppen.
VG170730 Vi vet jo at mange av våre medlemmer jobber ufrivillig deltid og ser samtidig at det nesten ikke lyses ut hele stillinger i helsesektoren , sier Johansen.
VG170730 - Men dette forslaget vil isolert sett ikke løse utfordringene med deltidsproblematikken særlig i helsesektoren .
DB170728 Vi kan heller ikke behandle oss ut av den eksplosive kostnadsveksten helsesektoren er inne i. 85 prosent av tapte leveår skyldes nå ikke-smittsomme kroniske sykdommer ifølge WHO.
AA170727 Han viste blant annet til de formidable utfordringene som venter Sverige gjennom økt spenning i Østersjøen, usikkerheten rundt brexit og regjeringens arbeid med reformer innen helsesektoren .
VG170725 KrF vil at alt helsepersonell skal ha rett til å reservere seg, også sykepleiere, farmasøyter og andre yrkesgrupper i helsesektoren .
DA170725 Andelen vaksinerte i befolkningen generelt er på 11 prosent, mens den blant dem som arbeider i helsesektoren bare er 1 prosent høyere- nemlig på 12 prosent.
AP170723 Sikkerhetshullene i helsesektoren omtales som skandaløse og uakseptable.
AP170723 Personvernet i helsesektoren er i nyhetsbildet igjen.
VG170715 Nicolai Skarsgård understreker at Hjemmelegene ønsker tett dialog med fastleger, legevakter og andre aktører i helsesektoren , for å samarbeide om å skape best mulig pasientbehandling.
VG170715 - Vi mener dette er en kjærkommen innovasjon i helsesektoren .
DB170715 Ansvaret for de som sliter med misbruk av alkohol eller narkotiske stoffer, hører helsesektoren til.
DA170714 - Vi har lenge visst at 90 prosent av forutsetningene for helse ligger utenfor helsesektoren , påpeker han.
NL170710 Helsesektoren har et antatt etterslep på 200 milliarder.
AA170707 Den blir gjerne framstilt som « klimavennlig » ; det er vanskelig å se for seg utslipp fra helsesektoren , kulturvirksomhet og informasjonsarbeid - for ikke å snakke om utdanning.
DN170704 - Med sin tunge politiske bakgrunn vil hun være en viktig ressurs i vårt arbeid med å videreutvikle Spekters posisjoner og engasjement særlig innen helsesektoren sammen med våre medlemsvirksomheter, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter i en pressemelding.
NL170629 Den gang ble mangelen på fagpersonell, spesielt innen helsesektoren , sterkt vektlagt.
BT170626 Det er en velkommen utvikling at mange norske politiske partier nå sier de ønsker å flytte rusavhengighet fra justissektoren til helsesektoren .
AP170625 I Norge har det lenge vært fokus på utvikling av ny teknologi for å gjøre helsesektoren mer effektiv, ofte omtalt som eHelse-løsninger.
VG170621 FN har advart mot følgene av strømmangelen og frykter « total kollaps » av grunnleggende tjenester, blant annet i helsesektoren .
AA170621 Det er allikevel påfallende at offentlig sektor - med helsesektoren som et hederlig unntak - spiller en liten rolle i universitetets satsing.
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og S
AA170620 « Det er viktig å påpeke at i utviklingen i Nav fremover er kontakten med samarbeidspartnere i næringslivet og andre offentlige myndigheter vel så viktig som samarbeidet med fylkeskommunen og fylkesmannen, » skrev de, og viste til tett samarbeid med « forskning, utdanning og helsesektoren i Trondheim, og da spesielt med NTNU, Sintef og St.
AP170618 I tillegg til reformen av arbeidsmarkedet planlegger Macron å gjøre betydelige endringer i pensjonssystemet, trygdeordninger, i helsesektoren og i skolesektoren.
AP170618 I tillegg til reformen av arbeidsmarkedet planlegger Macron å gjøre betydelige endringer i pensjonssystemet, trygdeordninger, i helsesektoren og i skolesektoren.
AA170616 Alle forsøk på å spare i helsesektoren har en tendens til å bli møtt med motstand.
DN170615 Innovasjonen i helsesektoren er svak til tross for en pengebruk på 326 milliarder kroner.
DN170608 Helsebarometeret tar utgangspunkt i svarene fra nesten 1.200 pasienter og 200 ansatte i helsesektoren .
DA170607 Både arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjonene ønsker å få intensivert arbeidet med å lage en « heltidskultur », og redusere deltidsarbeidet i pleie- og helsesektoren .
NL170606 Etter valget endret den borgerlige regjeringen både sammensetning og mandat for utvalget, og nylig vedtok stortingsflertallet å opprette enda en undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser i helsesektoren .
NL170606 Det viktigste vi kan gjøre, både i helsesektoren og i samfunnet forøvrig, er å fullt ut erkjenne dette enkle faktum.
AA170606 Et slikt beløp vil bety mye for skole- og helsesektoren og andre tilbud til fellesskapet.
DA170525 Sist gang de ble orientert om avvikene i helsesektoren var 25. oktober i fjor.
BT170522 Innovest ble etablert i 1997 av Haukeland sykehus og Stiftelsen Unifob ( UiB ) for å fremme forskning og næringsutvikling i helsesektoren på Vestlandet.
BT170522 Formålet var å fremme forskning og næringsutvikling i helsesektoren på Vestlandet.
DA170520 Dette er detaljer som sier noe om den menneskefiendtlige sparetanken som er gjennomgående for hele helsesektoren .
DB170519 Perspektivmeldingen, som streker opp Norges økonomiske framtidsutsikter, forteller at landet vårt allerede om drøye ti år vil måtte kutte 5 milliarder kroner i utgifter per år for å dekke de voksende utgiftene til pensjon og helsesektoren .
AP170517 Et forskningsorientert helsevesen skaper gode og kostnadseffektive helsetjenester, og er en forutsetning for utvikling av presisjonsmedisin, et sentralt politisk og faglig satsingsområde i helsesektoren .
DA170516 Helsesektoren utsatt ¶
AA170515 Men her er helsesektoren i Norge flinke, sier han.
SA170514 - Vi har i noe tid vært bekymret for at helsesektoren i mange land er spesielt sårbar.
DN170514 - Vi har i noe tid vært bekymret for at helsesektoren i mange land er spesielt sårbar.
DB170514 Vi trodde innledningsvis at dette var rettet mot helsesektoren , fordi britisk helsesektor ble truffet hardt, men lista over sektorer som er rammet er lang.
DB170514 Helsesektoren og andre sektorer bør ta datasikkerhet på alvor, sa Wainwright i intervjuet.
DA170514 - Vi har i noe tid vært bekymret for at helsesektoren i mange land er spesielt sårbar.
BT170514 - Vi har i noe tid vært bekymret for at helsesektoren i mange land er spesielt sårbar.
AA170514 - Vi har i noe tid vært bekymret for at helsesektoren i mange land er spesielt sårbar.
DA170513 Det finnes mange andre grep for å nå de som har behov for hjelp som er langt bedre enn denne reformen, som har bidratt til å splitte opp helsesektoren i en privat og en offentlig del, svarer Støre.
DN170512 Til tross for at angrepet primært ser ut til å ha blitt rettet mot helsesektoren , er det ikke utenkelig at også privatpersoner kan motta epost med det skadelige viruset.
DN170509 Bøe forklarer også at helsesektoren og it-sektoren er de to som har gjort det klart best hittil i år, der Apple, Amazon og Facebook har hatt veldig god avkastning.
DB170507 Selskapet deres investerer i ulike sektorer som blant annet olje-, gass-, bil-, IT-, bank-, eiendom- og helsesektoren .
SA170504 | Åpenhetspris til varslere i helsesektoren
DB170503 Storsamfunnet, helsesektoren og skolen inkludert, kan være glade for at de ikke har sett regnestykket.
AP170503 Det gjelder ikke bare helsesektoren .
FV170501 Ap-politiker Randi Øverland får støtte av tillitsvalgte når hun sier de mange deltidsstillingene gjør det vanskeligere å rekruttere til helsesektoren .
VG170430 ukentlig til Brussel, og aldri har det vært snakk om å overføre slike summer pr uke til helsesektoren .
VG170424 Og det til tross for at helsesektoren er den viktigste, både når det gjelder å finne og følge opp barna, men aller mest når det gjelder forebygging.
VG170422 Som helseminister havnet han midt i fastlåste interessekonflikter mellom ulike yrkesgrupper i helsesektoren .
BT170422 Arbeidsgiverforeningen Spekter har brukt de siste årene på å prøve og overbevise politikerne og befolkningen ellers om at den store bemanningskrisen i helsesektoren handler om at sykepleiere og annet helsepersonell ikke vil jobbe helger og høytider, altså ubekvemme vakter.
DN170418 Foto : Mikaela Berg Carl Christian Gilhuus-Moe har investert i helsesektoren i 20 år.
VG170410 Som regjering forsøker vi å øke velferden til dem som trenger det, men velgerne våre liker oss fordi vi har sørget for kraftig bedring av infrastrukturen og helsesektoren , svarer Bak.
DA170405 Dette kom samtidig med heltidserklæringen og en rekke andre tiltak for å få bukt med deltidskulturen, spesielt i helsesektoren .
DA170404 Å bli praksiskandidat krever at du venter fem år eller lenger hvis du har deltidsstilling i for eksempel helsesektoren .
DA170403 Som en del av det nasjonale prosjektet « Menn i helse » har Pratt, sammen med Frode Ulltang og Stian Eliassen, tatt steget inn i helsesektoren og er rekrutter på Stokka sykehjem.
DB170401 Fra slutten av 2020-tallet av vil man måtte kutte 5 milliarder kroner i utgifter per år for å dekke de voksende utgiftene til pensjon og helsesektoren som kommer av at befolkningen blir eldre. 3.
DA170327 9 prosent av BNP går med til helsesektoren , men det er ikke nok, mener et stort flertall av de spurte.
DA170327 9 prosent av BNP går med til helsesektoren , men det er ikke nok, mener et stort flertall av de spurte.
AA170327 9 prosent av BNP går med til helsesektoren , men det er ikke nok, mener et stort flertall av de spurte.
DA170323 Et par av dem har allerede vært innom helsesektoren , mens andre kommer rett fra anleggsbransjen.
DA170323 Enkelte av mennene har vært innom helsesektoren tidlige, mens andre har ikke.
DA170323 Alle tror helsesektoren trenger en god blanding menn og kvinner.
DA170323 - Tidene har endret seg, og det er mer akseptert med menn i helsesektoren nå, enn tidligere.
VG170322 Når en tilsynelatende seriøst aktør i helsesektoren kan finne seg i å bruke ord som « helt norsk og kvinnelig » burde de gå noen runder i seg selv.
DN170322 De sektorene som i størst grad påvirkes av børsfallet er sykliske aksjer, aksjer knyttet til helsesektoren og bankaksjer som knyttes til Trumps planer om deregulering.
AA170321 - Norge kommer til å trenge mange fagarbeidere fremover, særlig innen helsesektoren .
DN170317 Sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea Wealth Management sier de har mest tro på blant annet finanssektoren og helsesektoren fremover.
AA170315 Mer enn 800 ansatte i helsesektoren i Syria har omkommet i krigsforbrytelser siden 2011, ifølge en ny rapport.
DB170314 Å flytte oppfølgingen av rusbruk fra justis- til helsesektoren vil ha en rekke positive virkninger.
DB170314 Det gjøres verst i justissektoren og best i helsesektoren .
AP170310 Ifølge rapporten har bevilgningene til helsesektoren ikke vært spesielt høye de siste ti årene.
AP170310 - Norge bruker mindre på helsesektoren som andel av BNP enn hva man skulle forvente ut fra observasjoner av forholdet mellom inntektsnivå og helseutgifter i andre europeiske land de siste ti årene, ifølge rapporten.
AP170310 - I helsesektoren fokuseres det utelukkende på å kutte kostnader, i motsetning til andre sektorer der man i større grad ser på nytten man oppnår, skriver prosjektleder Erland Skogli og hans medforfattere.
AA170310 I en verden preget av innovasjon og utvikling står helsesektoren overfor flere utfordringer.
VG170306 Det er godt mulig at helsesektoren er overadministrert.
VG170306 " Det er godt mulig at helsesektoren er overadministrert.
DN170227 | Sykehusene får sin Pisa-undersøkelse ¶ Helsesektoren skal nå bli vurdert ut fra pasientenes opplevelse av kvalitet.
DN170224 Norge vil videreføre dette gjennom utviklingssamarbeidet som vi allerede har etablert med Nigeria og Niger, mens vi i Tsjad og Kamerun støtter særlig skole- og helsesektoren gjennom globale ordninger og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Brende.
DB170224 Norge vil videreføre dette gjennom utviklingssamarbeidet som vi allerede har etablert med Nigeria og Niger, mens vi i Tsjad og Kamerun støtter særlig skole- og helsesektoren gjennom globale ordninger og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Brende til NTB.
AA170224 Norge vil videreføre dette gjennom utviklingssamarbeidet som vi allerede har etablert med Nigeria og Niger, mens vi i Tsjad og Kamerun støtter særlig skole- og helsesektoren gjennom globale ordninger og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Brende.
AA170224 Norge vil videreføre dette gjennom utviklingssamarbeidet som vi allerede har etablert med Nigeria og Niger, mens vi i Tsjad og Kamerun støtter særlig skole- og helsesektoren gjennom globale ordninger og sivilsamfunnsorganisasjoner, sier Brende.
BT170223 - Løsningen ligger ikke i reparasjon i helsesektoren , den ligger i å forebygge.
AA170223 - Løsningen ligger ikke i reparasjon i helsesektoren , den ligger i å forebygge.
AA170220 Særlig i helsesektoren skal fraværet ha steget.
SA170219 Tonen på massemøtet er den samme som på tidligere valgkamparrangementer, med lovnader om tiltak innen helsesektoren , skatt, kriminalitet og USAs grense i sør.
DN170219 Tonen på massemøtet er den samme som på tidligere valgkamparrangementer, med løfter om tiltak innen helsesektoren , skatt, kriminalitet og USAs grense i sør.
AA170219 Tonen på massemøtet er den samme som på tidligere valgkamparrangementer, med lovnader om tiltak innen helsesektoren , skatt, kriminalitet og USAs grense i sør.
SA170217 I helsesektoren har man nok litt å gå på når det gjelder å bli like flink til å tenke forebygging som når det gjelder tiltak for å reparere.
BT170217 I helsesektoren har man nok litt å gå på når det gjelder å bli like flink til å tenke forebygging som når det gjelder tiltak for å reparere.
AP170217 I helsesektoren har man nok litt å gå på når det gjelder å bli like flink til å tenke forebygging som når det gjelder tiltak for å reparere.
DB170216 ¶ BØR VÆRE KJENT : Vi har forståelse for at ledende politikere sliter med å skille mellom ME og kronisk utmattelse/utbrenthet, men for personer med tilknytning til helsesektoren burde dette være kjent, skriver artikkelforfatterne.
DB170216 Vi har forståelse for at ledende politikere sliter med å skille mellom ME og kronisk utmattelse/utbrenthet, men for personer med tilknytning til helsesektoren burde dette være kjent.
SA170209 « Menn i helse » er et prosjekt som skal rekruttere menn inn i helsesektoren . 161 menn hadde meldt seg på møtet i Mulighetssentralen torsdag.
SA170209 | Rekrutterer arbeidsledige menn til helsesektoren
AA170208 Isahulla vil bli tolk, mens Aftab vil jobbe i helsesektoren .
VG170207 - Vi ønsker å jobbe smartere, og er den én sektor som virkelig har gjort det, er det helsesektoren .
AP170207 I hans første innlegg skriver politimannen også om at pensjonene kneles, skolen er et kaos, at helsesektoren er « et inferno » og at politiet er blitt ødelagt.
AP170207 Her mener Sernecki at han overser at mange innvandrere faktisk er ansatt i helsesektoren .
AA170207 Samtidig er det vel neppe noen andre områder enn i helsesektoren der bruk av ny teknologi reiser like mange etiske problemstillinger.
AA170207 Helsesektoren både forvalter og berøres av store datamengder.
SA170206 Det inkluderer helsefagarbeideren som, sammen med alle de andre yrkesgruppene i helsesektoren , hver dag yter pleie og omsorg av høy kvalitet overfor de som trenger det aller mest.
DB170202 Utover det etterspør vi, på vegne av oss selv og andre som tilbyr e-læring for helsesektoren , en oppdatert og mer framtidsrettet holdning til mulighetene som finnes innen nettbaserte kompetansetiltak.
DB170202 Situasjonen er nemlig slik at både fagansvarlige og ansatte flest i helsesektoren ( samt de norske bedriftene som tilbyr kurs og opplæring til helsesektoren ) opplever en rekke utfordringer som ligger « innbakt » i system, rutiner og kultur for innkjøp av kompetansetiltak.
DB170202 Situasjonen er nemlig slik at både fagansvarlige og ansatte flest i helsesektoren ( samt de norske bedriftene som tilbyr kurs og opplæring til helsesektoren ) opplever en rekke utfordringer som ligger « innbakt » i system, rutiner og kultur for innkjøp av kompetansetiltak.
DB170202 Er fokuset på gode nettbaserte løsninger - som Helsedirektoratet løfter fram - tydelig formidlet, og blir det fulgt opp i helsesektoren generelt ?
DB170202 Det er selvsagt lett å slutte seg til både økte rammer for helsesektoren , og bedre systematikk rundt kompetansearbeidet hos landets mange helseinstitusjoner.
DB170202 Både fagansvarlige og øvrige ansatte i helsesektoren , de mange bedriftene som leverer kurs av høy kvalitet, og ikke minst de som er avhengige av denne kompetansen : Pasientene og de pleietrengende.
AP170127 - En hån mot ansatte og brukerne i helsesektoren , sier Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.
AP170127 - Dette er en hån mot en hel yrkesgruppe, helsesektoren , befolkningen som tar imot helse- og omsorgstjenester, og ikke minst - overfor kvinner, sier By.
DB170124 - Fagpersoner innen helsesektoren har fortalt meg at det er mange leverandører som leverer akupunkturnåler av dårlig kvalitet.
SA170119 Og det er definitivt ikke det helsesektoren trenger akkurat nå.
SA170119 Helseministeren pålegger altså helsesektoren mer kjøp fra private, uten hensyn til hva slags kapasitet som finnes fra før i det enkelte foretak - og uten å analysere konsekvensene av et slikt pålegg.
BT170117 Direktoratet som skal digitalisere helsesektoren underkjenner forslaget fra Lysne II-utvalget fullstendig.
AP170115 I krasse ordelag beskriver direktoratet som skal digitalisere helsesektoren , at det foreligger en « betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger som det foreslåtte DGF kan medføre i samfunnet generelt, og for helsetjenesten spesielt ».
AP170115 I krasse ordelag beskriver direktoratet som skal digitalisere helsesektoren , at det foreligger en « betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger som det foreslåtte DGF kan medføre i samfunnet generelt, og for helsetjenesten spesielt ».
DN170114 For vi har ikke mennesker nok til å bemanne helsesektoren slik vi gjør det i dag - med den pasientmengden som kommer om 20 år, sier overlegen.
DN170114 Datamaskiner vil overta mange viktige arbeidsoppgaver i helsesektoren , tror overlege Erik Fosse ved OUS.
DN170114 - Jobbene forsvinner ¶ Helsesektoren er av mange blitt utpekt som et trygt arbeidssted for fremtiden, fordi omsorg vanskelig lar seg robotisere.
BT170109 I et tjenestedesignprosjekt innen helsesektoren kom det frem at ved å endre måten et team løser sine vante oppgaver på, er effektiviseringseffekten enorm.
BT170109 I et tjenestedesignprosjekt innen helsesektoren kom det frem at ved å endre måten et team løser sine vante oppgaver på, er effektiviseringseffekten enorm.
BT170105 Samtidig har det dukket opp begreper som « problemspiller » og « spillavhengig » innen helsesektoren , knyttet til personer som har et problematisk forhold til dataspill.
SA161024 « Innen olje og gass finnes det en rekke insitamenter for å utvikle og ta i bruk ny teknologi, mye av de samme virkemidlene kunne utvikles ovenfor helsesektoren », skriver adm.dir.
SA161024 | Hva kan ny leverandørindustri for helsesektoren lære av oljeindustrien ?
SA161024 Norway Pumps & Pipes er en organisasjon som nettopp adresserer hvordan kompetanse og teknologi fra oljebransjen kan benyttes innen helsesektoren og vice versa.
SA161024 Innen olje og gass finnes det en rekke insitamenter for å utvikle og ta i bruk ny teknologi, mye av de samme virkemidlene kunne utvikles ovenfor helsesektoren .
SA161024 Hvis vi gjør alt rett, så kan vi kanskje se at Norge kan utvikle en leverandørindustri i helsesektoren , som også står ovenfor store utfordringer og fremtidige investeringer.
SA161001 Eksempler på slike grenseoverskridende innovasjoner er « oljeturnus » i helsesektoren og integrerte operasjoner i kommunal sektor.
AP160920 Så langt er det kommet nye jobber i helsesektoren , innen reiseliv og i byggebransjen.
AP160817 Flemming Hegerstrøm driver selskapet Hospital IT, som leverer teknologiske løsninger til helsesektoren .
AP160817 Flemming Hegerstrøm driver selskapet Hospital IT, som leverer teknologiske løsninger til helsesektoren .
AP160424 Helsesektoren .
DA160323 « Jeg kan ikke være øverste sjef for helsesektoren i et land som ikke tillater reklame for smågodt », sa han.
AP160309 Helsesektoren hadde en positiv avkastning på 14,1 prosent, mens konsumvareselskapene hadde en verdistigning på 10,8 prosent. 10 prosent avkastning på eiendom ¶
AP160130 Vi ser at når arbeidsledigheten øker, så søker flere til læreryrket og helsesektoren .
AP160126 Dette gjelder for eksempel helsesektoren , kraftsektoren og transportbransjen.
AP160112 Målet med utvalget er at det skal speile bredden i helsesektoren både i forhold til institusjonstyper, geografi og tidsspenn.
AP160112 - Det er helsesektoren selv som har foreslått omfanget av hva som skulle vernes, og utvalget er gjort i overensstemmelse med Helse- og omsorgsdepartementet og de ulike helseforetakene, også Oslo universitetssykehus, sier Geiran.
AP160112 Målet med utvalget er at det skal speile bredden i helsesektoren både i forhold til institusjonstyper, geografi og tidsspenn.
AP160112 - Det er helsesektoren selv som har foreslått omfanget av hva som skulle vernes, og utvalget er gjort i overensstemmelse med Helse- og omsorgsdepartementet og de ulike helseforetakene, også Oslo universitetssykehus, sier Geiran.
AP160106 De har brukt mye tid på en konflikt som har preget arbeidslivet i mange år, nemlig helgearbeid i helsesektoren .
AP160106> De har brukt mye tid på en konflikt som har preget arbeidslivet i mange år, nemlig helgearbeid i helsesektoren .
AP160106> target="avis" href= De har brukt mye tid på en konflikt som har preget arbeidslivet i mange år, nemlig helgearbeid i helsesektoren .