AP171129 - Behovet kommer blant annet som resultat av helsepolitikken Arbeiderpartiet førte da dere satt i regjering.
AP171101 Bare helsepolitikken regnes som mer vesentlig enn terror og nasjonal sikkerhet.
DB171020 Helsepolitikken har heller ikke blitt bedre de siste åra.
DN170930 Selv om mye av Trumps vrede over den feilslåtte helsepolitikken har vært rettet mot den republikanskstyrte Kongressen, har han også skyldt på Price for ikke å ha gjort en god nok jobb med å selge inn helseplanen.
AA170930 Selv om mye av Trumps vrede over den feilslåtte helsepolitikken har vært rettet mot den republikanskstyrte Kongressen, har han også skyldt på Price for ikke å ha gjort en god nok jobb med å selge inn helseplanen.
DB170929 Selv om mye av Trumps vrede over den feilslåtte helsepolitikken har vært rettet mot den republikanskstyrte Kongressen, har han også skyldt på Price for ikke å ha gjort en god nok jobb med å selge inn helseplanen.
AA170929 Selv om mye av Trumps vrede over den feilslåtte helsepolitikken har vært rettet mot den republikanskstyrte Kongressen, har han også skyldt på Price for ikke å ha gjort en god nok jobb med å selge inn helseplanen.
AP170911 Men helsepolitikken er allikevel fastlagt.
DB170909 De opplever at vi har gode svar på utfordringene de har i hverdagen, ikke minst i skolepolitikken og i helsepolitikken , sier han.
DA170907 I dag er helsepolitikken preget av målstyring, men helsevesenet kan ikke drives som om det var en bedrift som må gå med overskudd.
DB170831 Istedenfor å la helsepolitikken dreie seg om helsekøer, antall sykehus, sykehjemsplasser, korridorpasienter, fritt behandlingsvalg, og dyre kreftmedisiner, bør Høie og Michalsen se etter tiltak utenfor sykehusenes fire vegger.
AA170830 Blant annet innenfor helsepolitikken , der det er snakk om store summer, må ulike regioner prioriteres opp mot hverandre, og landsdelene trenger representanter med påvirkningskraft i sine egne partier.
AP170816 De karakteriserer helsepolitikken til de to største partiene slik : ¶
DA170809 Latter ble det også da Solberg slo fast at hun innen helsepolitikken har videreført Aps modell med et beslutningsforum som vurderer nye medisiner og metoder.
AA170809 Latter ble det også da Solberg slo fast at hun innen helsepolitikken har videreført Aps modell med et beslutningsforum som vurderer nye medisiner og metoder.
DB170807 Det er stemt ned før, men ting har endret seg i helsepolitikken , sa Toppe mandag, ifølge avisa.
VG170803 Trump truer i helsepolitikken med å kutte sentrale subsidier til forsikringsselskaper.
DA170727 - Helsepolitikken bør beskytte de framskrittene i helsedekning som er oppnådd siden finanskrisen, særlig for dem med lav inntekt, heter det i rapporten.
NL170710 Problemet er at AP, H og Frp svikter i helsepolitikken .
VG170609 - Det at hun skiftet mening om helsepolitikken tror jeg skadet Theresa May alvorlig.
DA170520 Og så er det opp til velgerne om vi skal få pipestemme, holde kjeft eller bli en kraftig røst i helsepolitikken .
DA170423 Mer styr og leven var det ikke med helsepolitikken .
DB170330 De mener helsepolitikken skal ligge hos delstatene og være mest mulig markedsbasert.
DA170327 Likevel er ikke folk nødvendigvis sikre på om det spiller så stor rolle : 42 prosent sier seg enig i påstanden om at det har liten betydning for helsepolitikken hvem som sitter i regjering.
DA170327 Et flertall på 45 prosent mener Arbeiderpartiet vil føre den beste helsepolitikken , mens Høyre får støtte fra 30 prosent.
DA170327 Likevel er ikke folk nødvendigvis sikre på om det spiller så stor rolle : 42 prosent sier seg enig i påstanden om at det har liten betydning for helsepolitikken hvem som sitter i regjering.
DA170327 Et flertall på 45 prosent mener Arbeiderpartiet vil føre den beste helsepolitikken , mens Høyre får støtte fra 30 prosent.
AA170327 Likevel er ikke folk nødvendigvis sikre på om det spiller så stor rolle : 42 prosent sier seg enig i påstanden om at det har liten betydning for helsepolitikken hvem som sitter i regjering.
AA170327 Et flertall på 45 prosent mener Arbeiderpartiet vil føre den beste helsepolitikken , mens Høyre får støtte fra 30 prosent.
DN170326 Hvem har ansvaret for at republikanerne og president Donald Trump gikk på et ydmykende nederlag i helsepolitikken ?
DB170326 Det er ikke helt klart hva slags rolle Kushner - som ikke har noen politisk bakgrunn - skulle hatt i utformingen av den nye helsepolitikken .
DB170324 De er motvillige til Trumps reform, og vil dreie helsepolitikken lenger mot høyre - i bunn og grunn mot ytterligere privatisering og liberalisering.
DB170324 De er motvillige til Trumps reform, og vil dreie helsepolitikken lenger mot høyre.
VG170312 | Ap-Jonas : Høyre har sviktet i helsepolitikken
DN170220 Helseminister Bent Høie mente helseforsikring ville bli overflødig når de blåblå drev helsepolitikken .
DA170220 Vi kan komme til å se lignende konsekvenser som den helsepolitikken president George W.
VG170209 Men oppdelingen i fire helseregioner med stor makt har ført til at det fortsatt er ulikhet i hvordan den nasjonale helsepolitikken tolkes og utføres i landsdelene.
VG170207 I valgåret 2017 vil helsepolitikken bli helt sentral : ¶ * 1 71 prosent av befolkningen mener politikerne bør bruke mer penger på sykehusene, viser en spørreundersøkelse InFact har gjort for VG. * 1 Blant Høyres velgere vil 63 prosent gi mer penger til sykehus, mens 83 prosent av Aps velgere svarer det samme. * 1 Mer enn 60 prose
AP170207 » Sykehusorganisering : Høyre hadde programfestet å legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med en bedre nasjonal styring av helsepolitikken - noe Ap ikke ønsket.
SA170119 Nå blir helsepolitikken snarere et verktøy for økt privatisering, på bekostning av det offentlige tilbudet.
DN170105 Bakgrunnen for Trumps raseri er uenighet om helsepolitikken , spesifikt om Obamacare, som han beskriver som « en løgn » og « et rot ».
AP160718 Samsvarer ikke med behovet ¶ Helsepolitikken og utdanningspolitikken her i landet virker lite synkronisert.
AP160423 En rapport fra Verdens helseorganisasjon viste blant annet at tobakksindustrien påvirket helsepolitikken i flere av disse landene.
AP160125 Men denne omleggingen av helsepolitikken skjer i en tid da sykehusene skriver ut pasientene stadig raskere og overlater ansvaret for flere alvorlig syke til kommunene.
AP160125 Den omleggingen av helsepolitikken som nå pågår med nedlegging av sykehjemsplasser, er en dristig politikk, først og fremst overfor de mest sårbare beboerne.
AP160125 Den omleggingen av helsepolitikken som nå pågår med nedlegging av sykehjemsplasser, er en dristig politikk, først og fremst overfor de mest sårbare beboerne, skriver Jostein Holmen.