SA171020 Se hvilken styrke og kondisjon som ser ut til å gi best helsegevinst , ifølge professor.
AP171019https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Professor-Klarer-du-disse-ovelsene_-har-du-storst-sjanse-for-a-holde-deg-frisk-og-leve-lenge-243224b.html Se hvilken styrke og kondisjon som ser ut til å gi best helsegevinst , ifølge professor.
FV171018https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Professor-Klarer-du-disse-ovelsene_-har-du-storst-sjanse-for-a-holde-deg-frisk-og-leve-lenge-243224b.html Se hvilken styrke og kondisjon som ser ut til å gi best helsegevinst , ifølge professor.
BT171018https://www.bt.no/100Sport/sprek/Professor-Denne-fysiske-formen-anbefales-for-a-unnga-sykdom-og-tidlig-dod-243224b.html Se hvilken styrke og kondisjon som ser ut til å gi best helsegevinst , ifølge professor.
NL171015 Og i Finnmark spør man naturlig nok hvor logikken tok veien, i et helseforetak som av økonomiske årsaker sier nei til akuttavdelinger og fødestuer i Finnmark, men samtidig har råd til å bruke mange titalls millioner kroner på et tilbud i Bodø som ifølge landets fremste fagfolk vil gi liten helsegevinst ?
AA171015 Den moderate trimtimen styrker med andre ord mentalhygienen, noe som i seg selv har en helsegevinst .
DB171010 Seniorer har stor helsegevinst av fysisk aktivitet og regelmessig trening.
AA170928 Flere ville komme seg ut på tur, uavhengig av inntekt, med påfølgende helsegevinst .
AA170808 LHL-klinikkene Røros kan vise til resultater i toppsjiktet både nasjonalt og internasjonalt : 6 av 10 har en vektreduksjon på 5 prosent eller mer som gir betydelig helsegevinst .
AA170808 For tiden undersøkes endringer i risikofaktorer for hjertesykdom, hva som kjennetegner de som oppnår en helsegevinst av et slikt tilbud og hva som kjennetegner de som behandlingen ikke passer for, og det studeres om aktivitetssensorer som selges over disk påvirker nivå av fysisk aktivitet i hverdagen.
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Likevel, basert på den samlede nåværende dokumentasjonen, er det god grunn til å tro at et økt inntak av sjømat vil gi en helsegevinst .
DB170725 God ernæring skaper trivsel, ro og helsegevinst også for beboere på sykehjem.
DA170712 - Vi vet at ved å ha kolleger og føle at du gjør noe verdifullt vil du få en god helsegevinst .
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-tirsdag-30-mai-622108b.html Det er naivt å tro at løpende overvåking, med innhenting av helsedata og analyser basert på kunstig intelligens av ellers friske mennesker, skal gi stor helsegevinst .
AP170529 Det er naivt å tro at løpende overvåking, med innhenting av helsedata og analyser basert på kunstig intelligens av ellers friske mennesker, skal gi stor helsegevinst .
BT170526 Selv om det viktigste med kampanjen er samholdet, ser hun også en klar helsegevinst .
AA170511 Vi ønsker best mulig og trygge oppvekstvilkår for barna våre, og vi ønsker gode rekreasjonsmuligheter der vi bor, som gir helsegevinst .
DB170420 I et folkehelseperspektiv, ville det gi stor helsegevinst om folk som er stillesittende begynte å bevege seg bare litt, sier Ekelund.
DB170420 Foto : Heiko Junge/NTB Scanpix ¶ HELSEGEVINST : Helseminister Bent Høie kommer syklende til Sykle til jobben-aksjonen foran Stortinget.
DB170420 At sykling gir størst helsegevinst , kommer nokså sikkert av at det er en mer intensiv aktivitet, sier Ekelund.
DB170420 - Stor helsegevinst
DB170331 En rykende fersk dansk undersøkelse, publisert 28.mars, viser igjen med all tydelighet at det ikke medfører noen helsegevinst for friske å oppsøke helsevesenet for generelle helsekontroller.
DB170327 Helsekontroller gir ingen helsegevinst .
DA170322 En rapport fra Transportøkonomisk Institutt fra 2011 viser at økningen i sykkelbruk i Sandefjord og Larvik fra 2006 til 2010 har gitt en helsegevinst beregnet til over 100 millioner kroner for hver av byene.
DA170322 Bedre sykkelveier er et skikkelig kinderegg : Det øker trafikksikkerheten for myke trafikanter, det får flere til å velge et miljøvennlig transportmiddel, og sykling gir helsegevinst for hver enkelt av oss som setter oss bak styret.
BT170322 Har du møtt legen som stort sett sitter med ryggen til og ser inn i dataskjermen ? HELSEGEVINST : En god konsultasjon hvor pasienten føler seg sett og hørt kan gi stor helsegevinst, skriver Brit Haver som i fjor utga boken « Hva gikk galt hos legen ?
BT170322 HELSEGEVINST : En god konsultasjon hvor pasienten føler seg sett og hørt kan gi stor helsegevinst , skriver Brit Haver som i fjor utga boken « Hva gikk galt hos legen ?
BT170322 En god konsultasjon hvor pasienten føler seg sett og hørt kan gi stor helsegevinst , mens dårlig kommunikasjon kan føre til skade.
DB170309 Å trene seg opp til å se våre fjærkledde venner kan gi en betydelig helsegevinst , som det heter.
DB170309 Testen gir ingen helsegevinst for barnet.
DB170309 Ingen helsegevinst .
DB170308 Vi har tro på en stor helsegevinst ved at jordmødrene følger kvinnene og familiene over tid.
BT170217 Dersom vi alle bidrar litt, vil vi alle få en helsegevinst ved at vi unngår at byen får dager med høy luftforurensing.
AP170117 Er man frisk og ikke kjenner noen plager, så tyder forskningsresultater på at det er så stor helsegevinst at man bør fortsette.
FV160501 De som har størst helsegevinst å hente ved å komme i gang med aktivitet, er de som i utgangspunktet er inaktive, mener fastlege Mona Kjeldsberg, som for tiden er forsker ved allmennmedisinsk avdeling på Universitetet i Oslo og jobber som lege ved Olympiatoppen.
AP160424https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Glem-sommerkroppen_-velg-heller-hele-livet-kroppen--Wasim-Zahid-57584b.html Men ligger det noe helsegevinst i dette ?
SA160421 Han understreker at det gir en formidabel helsegevinst å gå fra å være inaktiv til å bevege seg opp mot anbefalingene.
SA160421 - Mer trening kan gi litt ekstra helsegevinst , men ofte er ikke det realistisk for folk å få til.
BT160421 Han understreker at det gir en formidabel helsegevinst å gå fra å være inaktiv til å bevege seg opp mot anbefalingene.
BT160421 - Mer trening kan gi litt ekstra helsegevinst , men ofte er ikke det realistisk for folk å få til.
AP160421 Han understreker at det gir en formidabel helsegevinst å gå fra å være inaktiv til å bevege seg opp mot anbefalingene.
AP160421 - Mer trening kan gi litt ekstra helsegevinst , men ofte er ikke det realistisk for folk å få til.