DB170517 Utgangspunkt for studiene som har ført til godkjenning i Canada er Nofima-forsker Asbjørn Gildbergs vitenskapelige rapport om helseeffekten av små proteinbiter ( såkalte peptider ) i rekeskall, publisert i 2007.
SA170504 Dataene brukes også til å vurdere helseeffekten spredningen har over tid, samt til å påvise hvordan pollenspredningen påvirkes av global oppvarming.
DB170420 Syklistene beveget seg gjennomsnittlig rundt 48 kilometer per uke på to hjul, og jo lenger de sykler, jo større synes helseeffekten å være.
DB170420 Helseeffekten var imidlertid fortsatt der, selv etter at statistikken ble justert for andre potensielle forklaringer som røyking, kosthold og kroppsvekt.
DB170307 - Ingen av pasientene er lenge nok hos oss til at vi kan måle helseeffekten , men responsen har vært overveldende positiv og det tyder på at vi gjorde gode grep, forteller Steen Petersen.
AP170202 Hun legger til at de forventer at det blir helseeffekten blir undersøkt, og at det blir gjort tiltak på stasjonen.
AP170202 Folkehelseinstituttet tror ikke det er farlig, men skal nå undersøke helseeffekten .
AP170202 Hun legger til at de forventer at det blir helseeffekten blir undersøkt, og at det blir gjort tiltak på stasjonen.
AP170202 Folkehelseinstituttet tror ikke det er farlig, men skal nå undersøke helseeffekten .
DB170110 TV2 presiserer også at det er når lysene slukkes at partikkelkonsentrasjonen øker dramatisk ( mens det er svært liten produksjon mens de brenner normalt ), og siterer en fagrådgiver som påpeker at dette har stor betydning for helseeffekten .