AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/Pk5w5/De-utvikler-smartere-helsedata--uten-erfaring-fra-helsetjenesten | De utvikler smartere helsedata - uten erfaring fra helsetjenesten ¶
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/QQ4L8/Kort-sagt_-fredag-6-oktober ME-behandling, kjøttforbruk, private barnehager, norsk flagg, norsk jordbruk og helsedata .
DN170928 Forbrukerrådet har testet blodtrykksmålere som kan kobles til internett og konkluderer med at sensitive helsedata lett kan komme på avveie.
AA170928 Forbrukerrådet har testet blodtrykksmålere som kan kobles til internett og konkluderer med at sensitive helsedata lett kan komme på avveie.
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/p3oWW/Kort-sagt_-torsdag-28-september Kommersialisering av Marka, forsvarsforliket, helsedata , et alternativ til Human-Etisk Forbund og samtykkekrav og beboerparkering i Oslo.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/7W8Pw/La-oss-sette-innvandrere-i-bas--slik-at-vi-alle-far-bedre-helsetjenester--Esperanza-Diaz--Jeanette-H-Magnus--Giske-Ursin Det finnes lite tilgjengelig statistikk og helsedata som er relevant for innvandrere.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/p3x7G/Helsedata-kan-bli-det-nye-arvesolvet--Jon-Harald-Kaspersen Hva bør tas tak i, hva kan bygges videre på og hva skal være viktige kriterier for fremtidig politiledelse ? | Helsedata kan bli det nye arvesølvet Jon Harald Kaspersen ¶
AP170827https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QLrex/Seks-lag-gikk-videre-i-lnnovation-Challenge I vår fikk studenter over hele landet invitasjon til å bidra til å løse syv av Norges største samfunnsutfordringer innen helsedata , integrering, kollektivtransport, eldreomsorg, utenforskap, urbanisering og utdanning.
AP170827https://www.aftenposten.no/okonomi/i/QLrex/Seks-lag-gikk-videre-i-lnnovation-Challenge Altas - med en idé til hvordan ny bruk av helsedata og sensorer kan bedre diagnostiseringen av en av våre folkesykdommer.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Bruk-helsedata-til-a-gi-oss-bedre-helse--Marta-Ebbing-og-Ketil-Widerberg-624343b.html | Bruk helsedata til å gi oss bedre helse Marta Ebbing og Ketil Widerberg ¶
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Bruk-helsedata-til-a-gi-oss-bedre-helse--Marta-Ebbing-og-Ketil-Widerberg-624343b.html Vi har rike kilder til helsedata i Norge.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Bruk-helsedata-til-a-gi-oss-bedre-helse--Marta-Ebbing-og-Ketil-Widerberg-624343b.html Utvalgets flertall foreslår forenklinger i systemet for å få tilgang til helsedata , og at de som skal bruke dataene må gjøre det på en nasjonal analyseplattform.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Bruk-helsedata-til-a-gi-oss-bedre-helse--Marta-Ebbing-og-Ketil-Widerberg-624343b.html Det bør bli enklere å bruke norske helsedata .
DN170618 Men på sikt vil det nye nettstedet gi en samlet oversikt over hvilke helsedata fra norske helseregistre forskere kan søke om å få tilgang til, opplyser Folkehelseinstituttet.
DN170618 Et nytt nettsted skal gi forskere oversikt over norske helsedata de kan søke om å få tilgang til.
DN170531 Når helsedata brukes til å trene algoritmer som kan ha kommersiell verdi, hvem eier da algoritmene - tjenesteleverandøren eller det offentlige ?
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-tirsdag-30-mai-622108b.html Det er naivt å tro at løpende overvåking, med innhenting av helsedata og analyser basert på kunstig intelligens av ellers friske mennesker, skal gi stor helsegevinst.
AP170529 Det er naivt å tro at løpende overvåking, med innhenting av helsedata og analyser basert på kunstig intelligens av ellers friske mennesker, skal gi stor helsegevinst.
DB170524 Ifølge den foreløpige rapporten hadde 34 personer hovedsakelig i Bulgaria tilgang til sensitive helsedata , og sju av disse hadde faktisk koblet seg til de aktuelle serverne i Helse sør-øst.
DA170503 Venstres Ketil Kjenseth spurte statsråden om helsedata bør underlegges sikkerhetsloven.
AP170503 Dine sensitive helsedata kan være på avveie.
DA170428 * Helsedata og digitalisering : 10.
DB170426 De bruker Watson-teknologi for å utvikle skreddersydd pasientbehandling ved hjelp av norske helsedata .
DB170420 Vi må sikre personvernet til norske pasienter og våre helsedata .
DB170420 Med en rivende utvikling innen såkalt sensorteknologi, er det kun et tidsspørsmål før selskapene vil kunne samle langt mer helsedata om oss.
DA170420 - Vi er blant de ivrigste i verden til å samle inn helsedata om oss selv gjennom smartklokker og duppeditter, sier Støre.
AA170420 Vi er blant de ivrigste i verden til å samle inn helsedata om oss selv.
AA170207 Hvilke helsedata skal samles og hvem skal få tilgang til dem ?
DB170117 * Sikre enklere adgang til, og bedre utnyttelse av, helsedata og biobanken.
SA160421 Intensiv treningI en annen stor, ny studie så forskere på helsedata for mer enn 200.000 australske voksne.
BT160421 Intensiv treningI en annen stor, ny studie så forskere på helsedata for mer enn 200.000 australske voksne.
AP160421 Intensiv treningI en annen stor, ny studie så forskere på helsedata for mer enn 200.000 australske voksne.