DA171208 Hvis vi hadde hatt et bedre system, kunne vi ha tiltrukket oss internasjonale samarbeidspartnere og næringsliv og fått gjort veldig mye mer med norske helsedata - som ville ha tjent pasientene. 40 prosent av forskerne i Forskningsrådets undersøkelse oppgir at finansieringen opphørte fordi utleveringen av data tok lengre tid enn ventet.
DA171208 Det er i tillegg knyttet håp til tiltak i Helsedataprogrammet, der det blant annet er planer om å etablere én felles plattform som kan gjøre helsedata tilgjengelig bak en sikker brannmur.
DA171208 Høringen Høie viser til, omhandler planer om å etablere én felles plattform som kan gjøre helsedata tilgjengelig bak en sikker brannmur.
DA171208 Helseminister Bent Høie ( H ) varsler at personvern må ses opp mot forskernes behov for rask tilgang til helsedata .
DA171207 Hvis vi hadde hatt et bedre system, kunne vi ha tiltrukket oss internasjonale samarbeidspartnere og næringsliv og fått gjort veldig mye mer med norske helsedata - som ville ha tjent pasientene. 40 prosent av forskerne i Forskningsrådets undersøkelse oppgir at finansieringen opphørte fordi utleveringen av data tok lengre tid enn ventet.
DA171207 Det er i tillegg knyttet håp til tiltak i Helsedataprogrammet, der det blant annet er planer om å etablere én felles plattform som kan gjøre helsedata tilgjengelig bak en sikker brannmur.
NL171115 pasient-initiert prosjekter ( såkalte DIY - " Do-It-Yourself ) som fremtvinger mer pasientvennlige applikasjoner, ( 6 ) sosiale media- og sky-baserte applikasjoner har flyttet initiativet og kontrollen fra helsearbeideren til pasienten, og ( 7 ) bruk av standarder som muliggjør enkel utveksling av helsedata mellom de ulike aktørene i helsesektoren.
NL171115 Snart vil det via samme portal også være mulig for pasientene å dele egne helsedata med helsepersonellet.
NL171115 Like før jul i 2016 kunne Helse Nord opplyse om at den første implementeringen av " En innbygger, en journal " var en realitet på Svalbard hvor alle helsedata til innbyggerne var tilgjengelig via pasientjournalen ved Longyearbyen sykehus.
NL171115 Bedre bruk av helsedata gjennom tilgang på tvers av helseregistre.
AA171112 Fortsetter vi sånn, risikerer vi at NTNU lager løsninger Trondheim kommune ikke kan bruke, at kommersielle aktører har de beste basene over nordmenns helsedata eller at etterretningens ønske om å overvåke terrorister gir innsyn i hva mange av oss andre gjør.
DA171101 Men det er jo selvfølgelig helt uakseptabelt at vår helsedata blir satt ut, uten at det gjøres en grundig risikovurdering.
DA171101 Dette er helsedata som tilhører flere millioner pasienter, og da er det viktig å vurdere risikoen før man setter ut driften til Bulgaria.
AP171011 | De utvikler smartere helsedata - uten erfaring fra helsetjenesten ¶
AP171005 ME-behandling, kjøttforbruk, private barnehager, norsk flagg, norsk jordbruk og helsedata .
SA170928 Forbrukerrådet har testet blodtrykksmålere som kan kobles til internett og konkluderer med at sensitive helsedata lett kan komme på avveie.
DN170928 Forbrukerrådet har testet blodtrykksmålere som kan kobles til internett og konkluderer med at sensitive helsedata lett kan komme på avveie.
AA170928 Forbrukerrådet har testet blodtrykksmålere som kan kobles til internett og konkluderer med at sensitive helsedata lett kan komme på avveie.
AP170927 Kommersialisering av Marka, forsvarsforliket, helsedata , et alternativ til Human-Etisk Forbund og samtykkekrav og beboerparkering i Oslo.
AP170921 Men, skal en forsker få koblet helsedata med helt basale data om hvilken del av verden pasientene er født i, er det de geografiske dataene som er vanskeligst og dyrest å få tak i.
AP170921 I tillegg regulerer helseforskningsloven hvem som skal få tilgang til helsedata til forskning.
AP170921 I Norge har vi gode helsedata som gir innsikt, og hjelper oss med å forebygge og behandle sykdom raskere og bedre.
AP170921 Det finnes lite tilgjengelig statistikk og helsedata som er relevant for innvandrere.
AP170914 Utvikling av legemidler : ¶ Helsedata brukes i alle faser av « livet » til legemidler : fra innledende grunnforskning til registerstudier når legemiddelet er i vanlig bruk. 4.
AP170914 Selskaper innenfor informatikk/statistisk analyse vil kunne nyttiggjøre seg norske helsedata til blant annet å påvise hvordan ulike forhold påvirker utvikling av sykdom. 2.
AP170914 På toppen av det hele har Norges bruk av fødselsnummer gjort det mulig å koble helsedata fra ulike kilder.
AP170914 Norske helsedata kan bli viktig ved utprøving av velferdsteknologi og teknologiske hjelpemidler til bruk i helsetjenesten og hjemme.
AP170914 Ledende selskaper i bransjen ønsker kort og godt samarbeid med de beste forskermiljøene, konkluderer nevnte Biobank Norge, som har utredet hvordan norske helsedata aktivt kan brukes til innovasjon og næringsutvikling.
AP170914 Hva bør tas tak i, hva kan bygges videre på og hva skal være viktige kriterier for fremtidig politiledelse ? | Helsedata kan bli det nye arvesølvet Jon Harald Kaspersen ¶
AP170914 Et offentlig utvalg leverte nylig sin innstilling om hvordan anonymiserte helsedata på informasjonssikkert vis kan overlates til næringslivet.
AP170914 | Helsedata kan bli det nye arvesølvet Jon Harald Kaspersen ¶
AP170827 I vår fikk studenter over hele landet invitasjon til å bidra til å løse syv av Norges største samfunnsutfordringer innen helsedata , integrering, kollektivtransport, eldreomsorg, utenforskap, urbanisering og utdanning.
AP170827 Altas - med en idé til hvordan ny bruk av helsedata og sensorer kan bedre diagnostiseringen av en av våre folkesykdommer.
AP170630 | Bruk helsedata til å gi oss bedre helse Marta Ebbing og Ketil Widerberg ¶
AP170630 Våre helsedata finnes i mange ulike systemer.
AP170630 Vi har rike kilder til helsedata i Norge.
AP170630 Utvalgets flertall foreslår forenklinger i systemet for å få tilgang til helsedata , og at de som skal bruke dataene må gjøre det på en nasjonal analyseplattform.
AP170630 Samtidig er det nødvendig å bruke helsedata for å fremme helsen til befolkningen og kvaliteten på helsetjenestene i Norge.
AP170630 Norge bør bruke helsedata til standard godkjenning av nye medisiner og medisinsk teknologi.
AP170630 La oss heller bruke dem på en bedre måte ! Helsedata kan da gjøre oss bedre i stand til å forstå hva som fremmer helse, hva som gjør oss syke og hvilken behandling som virker og er best.
AP170630 Kan også være egengenererte helsedata .
AP170630 I godkjenningssystemet for nye legemidler kan effektiv bruk av eksisterende helsedata erstatte dyre kliniske studier og gi oss raskere og bedre svar på hvordan et legemiddel faktisk virker.
AP170630 Fakta : Helsedata
AP170630 En slik løsning vil gjøre det mulig å styrke personvernet og sikkerheten rundt helsedata , samtidig som tilgangen til data bedres.
AP170630 Det bør bli enklere å bruke norske helsedata .
AP170630 | Bruk helsedata til å gi oss bedre helse Marta Ebbing og Ketil Widerberg ¶
AP170630 Vi har rike kilder til helsedata i Norge.
AP170630 Utvalgets flertall foreslår forenklinger i systemet for å få tilgang til helsedata , og at de som skal bruke dataene må gjøre det på en nasjonal analyseplattform.
AP170630 Det bør bli enklere å bruke norske helsedata .
DN170618 Men på sikt vil det nye nettstedet gi en samlet oversikt over hvilke helsedata fra norske helseregistre forskere kan søke om å få tilgang til, opplyser Folkehelseinstituttet.
DN170618 Et nytt nettsted skal gi forskere oversikt over norske helsedata de kan søke om å få tilgang til.
DN170531 Når helsedata brukes til å trene algoritmer som kan ha kommersiell verdi, hvem eier da algoritmene - tjenesteleverandøren eller det offentlige ?
AP170529 Det er naivt å tro at løpende overvåking, med innhenting av helsedata og analyser basert på kunstig intelligens av ellers friske mennesker, skal gi stor helsegevinst.
DB170524 Ifølge den foreløpige rapporten hadde 34 personer hovedsakelig i Bulgaria tilgang til sensitive helsedata , og sju av disse hadde faktisk koblet seg til de aktuelle serverne i Helse sør-øst.
DA170503 Venstres Ketil Kjenseth spurte statsråden om helsedata bør underlegges sikkerhetsloven.
AP170503 Dine sensitive helsedata kan være på avveie.
DA170428 * Helsedata og digitalisering : 10.
DB170426 De bruker Watson-teknologi for å utvikle skreddersydd pasientbehandling ved hjelp av norske helsedata .
DB170420 Vi må sikre personvernet til norske pasienter og våre helsedata .
DB170420 Med en rivende utvikling innen såkalt sensorteknologi, er det kun et tidsspørsmål før selskapene vil kunne samle langt mer helsedata om oss.
DA170420 - Vi er blant de ivrigste i verden til å samle inn helsedata om oss selv gjennom smartklokker og duppeditter, sier Støre.
AA170420 Vi er blant de ivrigste i verden til å samle inn helsedata om oss selv.
AA170207 Hvilke helsedata skal samles og hvem skal få tilgang til dem ?
DB170117 * Sikre enklere adgang til, og bedre utnyttelse av, helsedata og biobanken.
SA160421 Intensiv treningI en annen stor, ny studie så forskere på helsedata for mer enn 200.000 australske voksne.
BT160421 Intensiv treningI en annen stor, ny studie så forskere på helsedata for mer enn 200.000 australske voksne.
AP160421 Intensiv treningI en annen stor, ny studie så forskere på helsedata for mer enn 200.000 australske voksne.
AP160220 Private samtaler, bilder, musikk, notater, kalendere, kontakter, kontoer og transaksjoner og helsedata og våre minste bevegelser.