DA171210 Men både høyresida og venstresida mangler gode svar, mener tidligere helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.
DA171210 - Dagens organisering av helse- og omsorgssektoren er ikke bærekraftig.
DA171210 - Da vil i så fall en tredjedel av dagens ungdommer måtte velge helse- og omsorgsyrker som karrierevei, påpeker han.
SA171030 Han peker på et klassisk og veldig vanskelig dilemma alle som arbeider i helse- og omsorgssektoren står midt i.
SA171030 privat ¶ | Helse- og omsorgsbudsjettet : Rehabiliteringsplasser foreslås lagt ned ¶
VG171028 - Fra å være noe få var opptatt av, er det stadig flere som ser nødvendigheten av å se samlet på utfordringene knyttet til mat-, helse- og bærekraft.
DA171028 Brødreparet fra Andøya driver innen eiendom, hotell, asylmottak, barnehager og helse- og omsorgstjenester gjennom flere Norlandia-selskaper i inn- og utland.
BT171028 Desto viktigere er det at direkte helse- og livstruende situasjoner blir håndtert både akutt og langsiktig.
BT171028 Desto viktigere er det at direkte helse- og livstruende situasjoner blir håndtert både akutt og langsiktig, mener BT.
VG171027 REAGERER : Leder for helse- og omsorgskomiteen Olaug V.
VG171027 Leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Olaug V.
VG171027 FORNUFTIG Å INVESTERE : Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener han må kunne kritisere enkelte firmaer for å være grådige til tross for at Norge investerer i firmaene.
VG171027 - Industri vi er avhengig av ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) skriver i en e-post til VG at han mener det er fornuftig av Norge å investere i legemiddelindustrien.
SA171027 Aasland, Jarle ¶ | Helse- og omsorgsbudsjettet : Rehabiliteringsplasser for eldre foreslås lagt ned ¶
DB171027 Per Sandbergs ektefelle og leder i Troms Frp, Line Miriam Sandberg ( 47 ), blir ny statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.
DB171027 « Vi vil samtidig følge nøye med på hva som konkret blir gjort, og oppfordre til forsiktig bruk av tilbud på usunne produkter », sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagbladet.
DA171027 Line Miriam Sandberg er nemlig ny statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.
AP171027 | Line Miriam Sandberg blir statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet ¶
AA171027 Sandberg blir statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
AA171027 Line Miriam Sandberg, kona til fiskeriminister Per Sandberg, blir statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.
AA171027 Line Miriam Sandberg blir statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.
VG171026 Varslet Helsetilsynet ¶ Helse- og velferdssjef Arne Bangstad har fra før blandede erfaringer med innleide vikarer.
VG171026 INGEN VEI UTENOM : Arne Bangstad, helse- og velferdssjef i Bindal kommune, hadde ikke noe valg da kommunen manglet lege.
VG171026 FORHANDLET : Arne Bangstad er Helse- og velferdssjef i Bindal kommune.
VG171026 Det kostet kommunen dobbelt så mye som en vikar rekruttert gjennom vanlige utlysninger, sier helse- og velferdssjef Arne Bangstad.
DA171026 Dette skjer i forbindelse med Helse- og omsorgskomiteens åpne høring om forslaget til statsbudsjett for 2018.
AP171026 Trygdeordninger som sykepenger, dagpenger og AAP er alle trygdeordninger hvor man får erstattet inntekt som følge av ufrivillig helse- eller markedsbetinget inaktivitet, så det blir svært urimelig å kjøre denne linjen.
AP171026 Jeg vil for øvrig råde Riise og alle som tror at offentlige ordninger er løsningen til å lese forskningsresultatene av Samhandlingsreformens konsekvenser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene på telemarksforskning.no.
SA171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
SA171025 Også Engjom reagerer på Helse- og omsorgsdepartementets tallopplysninger : ¶
SA171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
NL171025 Når evaluering av den da 4 år gamle fastlegereformen ble offentliggjort i 2005, slo Helse- og omsorgsdepartementet fast at " fastlegeordningen fungerer meget bra ".
DB171025 Vi vil følge nøye med på hva som konkret blir gjort, og dette vil også være tema på neste møte i næringslivsgruppen, sier Bjerke på vegne av helse- og omsorgsministeren.
DA171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned og viser til at nyfødt- og mødredødeligheten er svært lav og har vært synkende.
DA171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned og viser til at nyfødt- og mødredødeligheten er svært lav og har vært synkende.
BT171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
AP171025 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet slår fast at overgrepsofferets adresse ikke skal ha betydning.
AP171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
AP171025 Også Engjom reagerer på Helse- og omsorgsdepartementets tallopplysninger : ¶
AP171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
AA171025 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener det er feil at fødetilbudet i Norge bygges ned.
SA171024 | Høie vil ha dansk-norsk framstøt for billigere million-medisin ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) har tatt kontakt med sin danske kollega med sikte på å forhandle ned prisen på million-medisinen Spinraza.
BT171024 Hanan Nidal Alkahlout og Marthe Espeland er begge førsteårselever i helse- og oppvekstfag.
AP171024 FOTO : Helse- og omsorgsdepartementet ¶
AP171024 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) signerte i desember en intensjonsavtale med NHO Mat og drikke, NHO Handel, Virke Dagligvare, Coop Norge SA, Sjømat Norge og Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund.
DB171023 Vi vil samtidig følge nøye med på hva som konkret blir gjort, og oppfordre til forsiktig bruk av tilbud på usunne produkter, sier statssekretær Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagbladet.
DB171023 Ernæringseksperten sikter til avtalen som i desember i fjor ble signert av næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter, dagligvarebransjen og helse- og omsorgsministeren.
SA171022 Selskapet hennes investerer tungt i helse- og sikkerhetstiltak, og bruker mer enn en million kroner på det ifølge, Brækhus-manager Morten Andreassen.
VG171021 Ulovlige stoffer kan utgjøre både en helse- og miljørisiko.
SA171021 Selskapet hennes investerer tungt i helse- og sikkerhetstiltak, og bruker mer enn en million kroner på det ifølge, Brækhus-manager Morten Andreassen.
DA171021 Nye ledere ¶ Helse- og sosialutvalget : Leder Irene Hetmann Landgren ( Ap ).
AP171021 Dette får James Stove Lorentzen ( H ), leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret, til å reagere.
DA171020 Bystyrerepresentant James Stove Lorentzen er leder av helse- og sosialkomiteen, og har fremmet flere private forslag om ernæring og kosthold, som ikke er blitt vedtatt.
BT171020 Selskapet hennes investerer tungt i helse- og sikkerhetstiltak, og bruker mer enn en million kroner på det ifølge, Brækhus-manager Morten Andreassen.
AP171020 Nyvalgt medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, Carl-Erik Grimstad ( V ), spør allerede førstkommende onsdag helseminister Bent Høie om han vil vurdere om legemiddelet, naltrekson, kan bli en del av Legemiddelassistert rehabilitering ( LAR ) ¶
AP171020 Selskapet hennes investerer tungt i helse- og sikkerhetstiltak, og bruker mer enn en million kroner på det ifølge, Brækhus-manager Morten Andreassen.
AA171020 Tusen takk, Kystad helse- og velferdssenter !
AA171020 Mamma er fortsatt mamma og dette skal de som jobber ved Kystad Helse- og velferdssenter vite.
AA171020 Hun nyter dagene på Kystad helse- og velferdssenter sammen med beboerne og de ansatte som jobber der.
AA171020 Familielykke : Ragnhild Astrid Kristoffersen ( til venstre ) har det godt på Kystad helse- og vleferdssenter.
DB171019 Viserektor Per Morten Sandset har sagt utvetydig at universitetet « ikke skal tilby tjenester som faller under Helse- og omsorgsdepartementets aktivitet ».
BT171019 Vegvesenet skal se på kvaliteten av levert anleggsarbeid, men også på oppfølging av underleverandører, påvirkning av ytre miljø og helse- miljø og sikkerhetsarbeidet i sin nye karaktersetting, skriver Dagens Næringsliv. 40 - 50 milliarder ¶
AP171019 Veivesenet skal se på kvaliteten av levert anleggsarbeid, men også på oppfølging av underleverandører, påvirkning av ytre miljø og helse- miljø og sikkerhetsarbeidet i sin nye karaktersetting, skriver Dagens Næringsliv. 40 - 50 milliarder ¶
AP171019 Vegvesenet skal se på kvaliteten av levert anleggsarbeid, men også på oppfølging av underleverandører, påvirkning av ytre miljø og helse- , miljø- og sikkerhetsarbeidet i sin nye karaktersetting, skriver Dagens Næringsliv.
DN171018 Veietaten skal se på kvaliteten av levert anleggsarbeid, men også på oppfølging av underleverandører, påvirkning av ytre miljø og helse- miljø og sikkerhetsarbeidet i sin nye karaktersetting.
BT171018 Ifølge en ny rapport fra FAFO har én av fem i hotell og restaurant og helse- og omsorg opplevd seksuell trakassering på jobb.
DB171017 mai i år fra Department of Bilateral Relations i Ungarn til ekspedisjonssjef Kari Sønderland i Helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet heter det at « a psychologist with a master specialization in clinical and health psychology is able to work independently and carry out multilateral and critical analysis in the field of clinical and health psychology, to use practical meth
DB171017 Uttalelsen hans er i tråd med forskningen : Alkohol er sjelden tema i samtaler med fastlegene, eller helse- og omsorgstjenesten.
BT171017 Unge kvinner i salgs- og serviceyrker og helse- og omsorgsarbeidere er særlig utsatt, ifølge SSB-undersøkelsen « Slik har vi det ».
AP171017 Olaug Bollestad ( KrF ) er ny leder av Stortingets helse- og omsorgskomité og svært opptatt av primærhelsetjenesten.
AP171017 Hun mener hverken han eller Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) forstår alvoret, og at det er en stor svikt i rekruttering til fastlegeyrket.
VG171016 Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for helse- og sosialtjenester i Oslo, synes det er vondt å tenke på at noen har ligget døde i lengre tid uten å bli oppdaget.
VG171016 Det etableres nå gårdsstyrer i samarbeid med Leieboerforeningen, og beboerne engasjerer seg i mange aktiviteter som skaper trygghet og samhold, og som gjør at folk blir kjent med hverandre, sier helse- og sosialbyråden.
VG171016 ALVORLIG SAK : Byråd for helse- og sosialtjenester i Oslo, Inga Marthe Thorkildsen.
DA171016 Nå har hun stilt byråd for eldre, helse- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen ( SV ), et skriftlig spørsmål, hvor hun uttrykker sin bekymring.
DA171016 - Vi i Helse- og sosialkomiteen har fått en oppfølgingsport fra kommunerevisjonen i Oslo kommune etter rapport 17/2014 forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende eldre i Frogner bydel.
DA171016 - Jeg er bekymret for de eldres helse, sier Frps Aina Stenersen, som sitter i Helse- og sosialkomiteen i bystyret.
DA171016 Penger som i utgangspunktet skal gå til alle som trenger helse- og omsorgstjenester.
VG171015 ETTERLYSER LIK PRAKSIS : Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det er vanskelig å peke på hva som er årsaken til at bruken av unntaksbestemmelsen er så ulik på landsbasis.
VG171014 ETTERLYSER LIK PRAKSIS : Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det er vanskelig å peke på hva som er årsaken til at bruken av unntaksbestemmelsen er så ulik på landsbasis.
VG171014 - Det er alltid en risiko for forskjellsbehandling når en har unntaksregler, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til VG.
AP171014 Universitetsavisen Khrono skriver at klinisk fagmiljø ved Psykologisk institutt i sommer fikk en av landets fremste eksperter på helse- og velferdsrett, professor emeritus, Aslak Syse til å vurdere forholdene ved klinikkene.
AP171014 På sikt ønsker vi at universitetet ikke skal tilby tjenester som faller under Helse- og omsorgsdepartementets aktivitet.
AP171013 - Ved å legge til rette for mer teamarbeid og nye arbeidsmåter kan vi utnytte ressursene i helse- og omsorgstjenesten bedre.
AP171013 Dette vil gjøre det mulig å hindre alvorlig helseskade og dødsfall blant små barn, og spare foreldre for sorg og smerte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
DA171012 Ansatte i de tradisjonelt kvinnedominerte helse- og sosialyrkene og i politiet er de som i størst grad rapporterer om fysisk vold, ifølge norske data i Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra Statistisk sentralbyrå.
DA171012 - Norge er et av landene hvor det er høyest andel som er sysselsatt i helse- og sosialyrker.
DA171012 - Det er leit, for i enkelte helse- og sosialyrker kan dette føre til rekrutteringsutfordringer, sier Aagestad.
DA171012 Helse- og sosialyrkene er spesielt utsatt for fysisk vold. Én av ti norske kvinner oppgir at de har opplevd ydmykende oppførsel og blitt skjelt ut på jobben den siste måneden.
AA171012 Både helse- , samferdsel-, utdanning- og kultur-sektoren i Trøndelag vil torsdag formiddag få vite hvor mye penger som blir satt av i statsbudsjettet for 2018.
DN171011 « Søsken»-regissør Mari Storstein ( i rullestol i midten med ryggen til ) ville vite om Erna Solberg var villig til å flytte ordningen med brukerstyrt personlig assistanse ( BPA ) ut av helse- og omsorg og inn under likestillings-departementet.
DB171011 Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.
DB171011 Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet er tross alt glad for at mer enn halvparten av landets kommuner gjennomfører brukerundersøkelser.
AA171011 Ingvild Kjerkol ( Ap ) - fraksjonsleder i helse- og omsorgskomiteen.
DB171010 Helse- og omsorgstjenestene skal bli pasientenes.
DN171009 Veksten i oljeinntektene vil fortsette å falle i en tid der flere eldre både vil bety lavere skatteinntekter og høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester.
DA171009 Veksten i oljeinntektene vil fortsette å falle i en tid der flere eldre både vil bety lavere skatteinntekter og høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester.
AA171009 - En eldre befolkning betyr lavere skatteinntekter og høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester, varsler regjeringen i trontalen.
DA171007 En annen Østfold-fersking, Elise Bjørnebekk-Waagen ( Ap ), skal sitte i helse- og omsorgskomiteen, mens partifelle og veteran Svein Roald Hansen får plass i arbeids- og sosialkomiteen, hvor han blir fraksjonsnestleder.
VG171006 Kostnadene innebærer alt fra sykefravær og redusert arbeidskapasitet til helse- og barnevernsutgifter og utgifter relatert til kriminalitet og ulykker.
DB171006 KrF tar tømmene i helse- og omsorgskomiteen.
DA171006 Olaug Bollestad kunne bekrefte til RA at hun blir leder for helse- og sosialkomiteen.
DA171006 Helse- og omsorgskomiteen : Olaug Bollestad ( KrF, komitéleder ) og Sveinung Stensland ( fraksjonsleder for Høyre ).
AP171006 Finanskomiteen : Nikolai Astrup ( H ), leder, Trond Giske ( Ap ), Trygve Slagsvold Vedum ( Sp ), Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ), Helge André Njåstad ( Frp ), Terje Breivik ( V ), Kari Elisabeth Kaski ( SV ), Bjørnar Moxnes ( Rødt ) ¶ Helse- og omsorgskomiteen : Olaug Bollestad ( KrF ), leder, Ingvild Kjerkol ( Ap ) ¶
AA171006 Venstre får lederen i energi- og miljøkomiteen, mens KrF får Olaug Bollestad inn som komitéleder i helse- og omsorgskomiteen. ( ©NTB ) ¶
AA171006 | Bollestad overtar som leder i helse- og omsorgskomiteen ¶
AA171006 KrFs helsepolitiske talskvinne Olaug Bollestad rykker opp til posisjonen som leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
AA171006 Dette er KrFs fordeling av komitéverv for perioden 2017-2021 : Helse- og omsorgskomiteen : Olaug Bollestad, leder, utenriks- og forsvarskomiteen : Knut Arild Hareide, finanskomiteen : Kjell Ingolf Ropstad, familie-, kirke- og kulturkomiteen : Geir Jørgen Bekkevold, utdannings- og forskningskomiteen : Hans Fredrik Grøvan, kontroll og konstitusjonskomiteen : Han
DN171005 Trøen ( familie- og kulturkomiteen ), Sveinung Stensland ( helse- og omsorgskomiteen ), Peter Christian Frølich ( justiskomiteen ), Kristin Ørmen Johnsen ( kommunal- og forvaltningskomiteen ), Svein Harberg ( kontroll- og konstitusjonskomiteen ), Margunn Ebbesen ( næringskomiteen ), Helge Orten ( transport - og kommunikasjonskomiteen ), Kent Gudmundsen ( ut
DN171005 I et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet ber han Helsedirektoratet se på praksisen.
AP171005 Utvalget Høie setter ned skal utrede forholdet mellom ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.
AP171005 Det skal utrede praktiske spørsmål knyttet til filming, fotografering og reportasjer fra offentlige oppvekst-, utdannings- helse- og omsorgsinstitusjoner.
AA171005 Han beskriver selv som en utypisk høyremann, med videreutdanning i barnevern, egen inkassobevilgning, har jobbet i kollektiv og som helse- og sosialsjef i kommunen, i tillegg til ballast fra næringslivet.
AA171005 Trøen ( familie- og kulturkomiteen ), Sveinung Stensland ( helse- og omsorgskomiteen ), Peter Christian Frølich ( justiskomiteen ), Kristin Ørmen Johnsen ( kommunal- og forvaltningskomiteen ), Svein Harberg ( kontroll- og konstitusjonskomiteen ), Margunn Ebbesen ( næringskomiteen ), Helge Orten ( transport - og kommunikasjonskomiteen ), Kent Gudmundsen ( ut
NL171004 » De frivillige beskrev seg selv som talspersoner med stor kapasitet til å navigere helse- og omsorgssystemet og løse saker direkte.
NL171004 Som en del av et større forskningsprosjekt som omhandler samarbeid mellom formelle og uformelle omsorgsytere for hjemmeboende personer med demens, gjorde vi intervju med eldre voksne som var involvert i frivillig arbeid knyttet til helse- og omsorgsfeltet.
NL171004 Slik vil frivillighet ikke bare være et middel til å sikre « bærekraftige », men også kvalitativt gode helse- og omsorgstjenester i fremtiden - for alle.
NL171004 Og de betraktet seg selv som et nødvendig kritisk korrektiv til helse- og omsorgstjenestene : " Jeg tenker på dem som ikke har unger, ikke har pårørende i nærheten.
NL171004 I Omsorgsplan 2020 beskrives fremtidens frivillige som enkeltindivider som skal læres opp, veiledes og koordineres av de lokale offentlige helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 Forskning gjennomført ved Senter for omsorgsforskning øst, NTNU, har også vist utfordringer knyttet til ledelse og implementering av frivillig arbeid i helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 Det synes som om kunnskapsoverføringen er enveis - fra de offentlige helse- og omsorgstjenestene til de frivillige, og at den enkelte frivillige skal bidra med oppgaver som er definert av de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 Det synes som om kunnskapsoverføringen er enveis - fra de offentlige helse- og omsorgstjenestene til de frivillige, og at den enkelte frivillige skal bidra med oppgaver som er definert av de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 Det kan være verd å spørre de frivillige selv, om hvordan de forstår sin egen rolle i og sitt bidrag til de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 Det kan være verd å spørre de frivillige selv, om hvordan de forstår sin egen rolle i og sitt bidrag til de offentlige helse- og omsorgstjenestene, skriver Bodil Hansen Blix og Torunn Hamran.
NL171004 Det er ikke gitt at frivillige kun ønsker å bidra til de oppgavene og på den måten de offentlige helse- og omsorgstjenestene ønsker.
NL171004 Det er heller ikke gitt at frivillige kun ønsker å bidra til de oppgavene og på den måten de offentlige helse- og omsorgstjenestene ønsker.
NL171004 De opplevde imidlertid ikke at denne kompetansen ble verdsatt eller tatt på alvor av personalet i helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 De frivilliges posisjon som selvstendige foreninger med tilknytning til nasjonale medlemsorganisasjoner og opparbeidet organisasjonserfaring, er imidlertid avgjørende for at de fortsatt skal kunne være talspersoner og et kritisk korrektiv til de offentlige helse- og omsorgstjenestene.
NL171004 De etterlyste imidlertid en klargjøring av forventningene som stilles til frivillige i helse- og omsorgstjenestene : " Jeg har nevnt det for ordføreren, at vi skulle hatt en konferanse i kommunen vår, og kanskje i alle kommuner, for å diskutere kommunen sine forventninger til oss frivillige, slik at vi kan komme frem til en felles forståelse for hva de forventer av oss.
DA171004 De har i tillegg søkt om tilskudd fra tilskuddsordninga for ideelle og frivillige organisasjoner på helse- og sosialfeltet for 2018.
AP171004 Statsministeren signaliserer også at Forsvaret, samferdsel og helse- og omsorg blir budsjettvinnerne.
AA171004 Politiet har mottatt anmeldelse ¶ - Helse- og velferdskontoret ringte oss for å gjøre oss kjent med at en person gikk rundt på Møllenberg, ringte på til eldre og utga seg for å være fra Trondheim kommune, sier krimvaktleder Maybritt Enmo ved Sentrum politistasjon.
AA171004 Det var helse- og velferdskontor Midtbyen og Østbyen som først ble varslet av en eldre dame på Rosenborg.
AA171004 - Ikke slipp inn noen som sier de er fra Hjemmetjenesten dersom de ikke har kommunal uniform merket Hjemmetjeneste, sier enhetsleder Ann-Karin Ehlie ved Helse- og velferdskontor, Midtbyen og Østbyen.
VG171003 Kjersti Toppe ( Sp ) i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget reagerer sterkt på VGs avsløringer.
VG171003 Lene Vågslid skal lede Aps justisfraksjon og Ingvild Kjerkol blir Aps fraksjonsleder i helse- og sosialkomiteen.
DB171003 Nordtrønderen Ingvild Kjerkol rykker opp til det tunge vervet som fraksjonsleder i helse- og omsorgskomiteen, mens Lene Vågslid fra Telemark får være fraksjonsleder i justiskomiteen for Stortinget.
DB171003 Ingvild Kjerkol blir fraksjonsleder i helse- og omsorgskomiteen, mens Rigmor Aasrud blir Aps fremste i kommunalkomiteen.
DB171003 Spaltist Tore Nyseter ¶ har flere år bak seg i helse- og sosialsektoren og offentlig forvaltning.
DB171003 Slik beskriver Hans Ånstad problemet, tidligere stadslege i Tromsø, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet og « kommunehelsetjenestens far ».
DA171003 * Helse- og omsorgskomiteen : Ingvild Kjerkol ( leder ), Nord-Trøndelag, Tore Hagebakken ( nestleder ), Oppland, Elise Bjørnebekk-Waagen, Østfold, Tellef Inge Mørland, Aust-Agder, Tuva Moflag, Akershus.
AP171003 Budsjettvinnerne blir etter alt å dømme Forsvaret, samferdsel og helse- og omsorgssektoren.
AA171003 Ingrid Heggø ( nestleder ), Sogn og Fjordane ¶ Helse- og omsorgskomiteen : ¶
AA171003 I tillegg til fordelingen av komitémedlemmene fra Trøndelag, skal Trond Giske og Ingvild Kjerkol lede Arbeiderpartiets gruppe i henholdsvis finanskomiteen og helse- og omsorgskomiteen.
DN171002 Videre er komitéfordelingen : Ole André Myhrvold og Sandra Borch ( energi- og miljø ), Åslaug Sem-Jacobsen ( familie- og kultur ), Kjersti Toppe ( helse- og omsorg ), Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl ( justis ), Marit Arnstad ( kirke-, utdanning og forskning ), Heidi Greni og Willfred Nordlund ( kommunal ) og Ivar Odnes og Siv Mossleth ( transport- og kommunikasjon ).
DN171002 Lederen for LOs største forbund, Mette Nord, tror Kristelig Folkeparti kan bli en god alliert i helse- og omsorgspolitikken, samt i arbeidslivspolitikken.
DN171002 Fagforbundslederen tror KrF kan bli en alliert i helse- og omsorgspolitikken, men også i arbeidslivspolitikken.
DB170929 Fremskrittspolitikeren Bård Hoksrud, medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, reagerer sterkt på det han kaller « sløsing med andre folks penger ».
AA170929 Den tidligere helse- og sosialsjefen Pål Sæther Eiden ble uforvarende kastet inn i rollen som fylkesordfører i nordfylket.
DN170928 Huitfeldt nevnes i tillegg av mange i Arbeiderpartiet som kandidat til å lede helse- og omsorgskomiteen, om hun ikke skulle få eller ønske å fortsette i utenriks- og forsvarskomiteen.
AP170928 januar 2018, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en kommentar.
AA170928 Huitfeldt nevnes i tillegg av mange i Arbeiderpartiet som kandidat til å lede helse- og omsorgskomiteen, om hun ikke skulle få eller ønske å fortsette i utenriks- og forsvarskomiteen.
DB170927 Frp har i dag også ledervervet i helse- og omsorgskomiteen med Kari Kjønaas Kjos ( 55 ).
AP170927 Derfor øremerker vi 1,2 milliarder hvert år til kompetanseheving i kommunenes helse- og omsorgstjenester mot sykehjem og hjemmesykepleien.
AA170927 - Helse- og brannvesen er på stedet.
VG170926 I tillegg tar Norge i år imot 120 mennesker på en kvote for helse- og hastesaker, 1252 mennesker som en del av en relokaliseringsavtale med EU, samt 3000 kvoteflyktninger fra Syria som en del av avtalen partiene inngikk i 2015.
NL170926 Svakheten med Nasjonal helse- og sykehusplan er at de overordnede målene ikke er reflektert i beslutningene om bygging og oppgradering av sykehus.
NL170926 Nasjonal helse- og sykehusplan 2016 - 2019 beskriver utviklingen slik : ¶
NL170926 En feilplassering av sykehusene gjør at de sentrale målene i Nasjonal helse- og sykehusplan ikke lar seg gjennomføre.
NL170926 Den overordnede målsettingen i Nasjonal helse- og sykehusplan må danne rammen for plasseringen av sykehus.
NL170926 Beslutningen er dermed i strid med målene i Nasjonal helse- og sykehusplan.
NL170926 Våren 2017 vedtok så Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan som stadfester sykehus i Hammerfest og Kirkenes.
NL170926 Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet har stilt seg bak vedtatt sykehusstruktur.
NL170926 Dermed sier de også at Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet ikke har deres tillit.
DN170926 Huitfeldt nevnes nå av mange i Ap som kandidat til å lede helse- og omsorgskomiteen.
DN170926 Anniken Huitfeldt kan bli neste leder i helse- og omsorgskomiteen.
DB170926 Våren 2017 vedtok så Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan som stadfester sykehus i Hammerfest og Kirkenes.
DB170926 Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet har stilt seg bak vedtatt sykehusstruktur.
DB170926 Dermed sier de også at Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet ikke har deres tillit.
DA170926 Når Stortinget trer sammen i oktober, vil 22-åringen ved første anledning stille spørsmål til helse- og omsorgsministeren angående bemanningssituasjonen ved landets overgrepsmottak.
DA170926 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) understreker at det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for overgrepsmottakene.
AA170926 52-åringen er en av verdens fremste miljøjurister og får årets hederspris « for å ha avslørt utslipp av miljøgifter som har pågått gjennom tiår, sikret rettferdighet for folk som er berørt av miljøgifter og for å ha skapt presedens for effektiv regulering av helse- og miljøfarlige stoffer ». ( ©NTB ) ¶
AA170926 I 2015 kom en offentlig utredning ; « Med åpne kort » hvor målet var forebygging og bedre oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgssektoren.
DA170925 Han mener teknologiutviklingen innenfor helse- og omsorgssektoren både vil frigjøre mye arbeidskapasitet for helsepersonell og føre til at sykehjemsoppholdene blir kortere framtida.
DB170923 Lærere og pedagoger i barnehager og skoler, ansatte i helse- og omsorgstjenesten, og ikke minst foreldre og foresatte trenger å vite at barn er svært viktige informanter om sin egen virkelighet.
DB170922 ¶ BARNEHJERNE-VERNER : Helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen sier hun er klar over at kommunen ikke har vært flinke nok til å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn.
DB170922 Partiet mener at ikke bare skolebyråd Tone Tellevik Dahl ( Ap ), men også helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ), må komme på banen.
AA170922 Olavs hospital ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie har åpnet for salg av pasienthotellet ved St.
AA170922 Olavs hospital kan fortsette arbeidet med å utrede et nytt senter for psykisk helse sammen med NTNU, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.
AA170922 Det skjedde etter en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet om Helse Midt-Norge kunne finansiere et senter for psykisk helse.
AA170922 Beslutningen ble tatt på foretaksmøtet i Helse Midt-Norge fredag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.
AP170921 Den endelige avgjørelsen om NIPD-metoden skal innføres for denne typen fosterdiagnostikk tas altså av Helse- og omsorgsdepartementet.
AP170921 Anbefalingen er nå oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen.
AP170921 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) har allerede godkjent at en slik blodprøve ( NIPT ) kan benyttes for å teste for kromosomfeil, som Downs syndrom, innen visse vilkår.
AP170921 Innvandrere skal ha en likeverdig helse- og omsorgstjeneste som resten av Norges innbyggere.
DB170920 Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet - som henviser til Global Burden of disease-undersøkelsen - kan usunt kosthold alene forklare nærmere 7000 dødsfall i fjor.
DB170920 - Norge har lignende utfordringer som andre i-land, med for mye salt, sukker og mettet fett og for lite frukt, bær, grønnsaker, fisk og grove kornprodukter i kostholdet, bekrefter statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.
AA170920 Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter å ha mottatt uttalelsen fra ESA, og skriver i en epost til NTB at dette er en sak som har pågått over flere år.
AA170920 - Helse- og omsorgsdepartementet har i flere brev til ESA uttrykt departementets oppfatning av kravene som følger av EØS-retten, og hvordan kravene er fulgt opp i det nasjonale regelverket.
VG170919 Nå skal « å ivareta allmenn helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning », være med og avgjøre om ulvene kan tas ut.
AP170919 Den nye forskriften åpner for felling for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn, eller « andre offentlige interesser av vesentlig betydning ».
VG170918 Nå skal « å ivareta allmenn helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning », være med og avgjøre om ulvene kan tas ut.
DA170918 Jepp, hiphop-gudfar ( og undertegnedes tidligere plateselskapssjef ) kan havne i for eksempel Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre !
DA170918 Helt ytterst på benken, som nå vil få en og annen sporadisk innkalling til et lite møte i for eksempel helse- og sosialkomiteen ?
DA170918 Ifølge SSB-tall vil arbeidskraftbehovet innen helse- og sosialtjenestene øke med 70 prosent i hjemmetjenesten og 200 prosent i institusjonstjenesten fram mot 2025.
DA170918 - De fleste vil til sykehus, og antallet ledige stillinger i helse- og sosialsektoren bare øker.
AA170918 - Tema for besøket er helse- og utdanningssamarbeidet, Norges klimapartnerskap med Etiopia, migrasjons- og flyktningsituasjonen i regionen og næringsfremme.
AP170915 Hun kommer fra en stilling som politisk rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, og hun er bystyrerepresentant i Oslo.
AA170915 Vanligvis går 6,4 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping til helse- og rehabiliteringsformål.
VG170913 - Han var samfunnsdoktoren ¶ Helse- og omsorgminister Bent Høie ( H ) hyller Fugelli for å gjenreise døden som noe normalt og en naturlig del av livet.
VG170913 - Kommunens helseteam ivaretar familien, og har samtaler med både familien og politiet, sier helse- og omsorgssjef Else Karin Myhren i Oppegård kommune.
DA170913 Dessuten skal vi bli mye flinkere til å fronte hva de økte skattene faktisk vil gi oss - av økt lærertetthet, flere ansatte innen helse- og omsorg - og innen samferdsel.
AA170913 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) synes også det var en veldig trist beskjed å få.
AA170912 Når eldrebølgen skyller inn over landet for alvor, vil utgiftene til helse- og velferdstjenester stige kraftig.
DA170911 I stortingsperioden 2013 til 2017 har han vært helse- og omsorgsminister i regjeringen Solberg.
DA170911 Her har hun vært medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité.
DA170911 Sp : Vil jobbe for at virksomhetene som fondet er investert i bidrar til å redusere negative helse- og miljøpåvirkninger.
DB170910 Hvis vi skal unne oss helse- og omsorgstjenester på samme nivå som i dag, vil vi trenge mye helsepersonell i årene framover.
DB170909 I tillegg har det vært en økning på 10 årsverk i stillinger levert av private, opplyser eldrebyråd Inga Marthe Thorkildsen ( SV ) i et notat til Helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune.
DB170909 ¶ TAR FRA HVERANDRE : Høyre og statsminister Erna Solberg har tatt over som partiet med mest tillit på jobbskaping, Jonas Gahr Støres Arbeiderparti har derimot tatt tilbake eierskapet til helse- og eldrepolitikk som Høyre snappet i 2013.
NL170908 Hjemmetjenestene er i vekst, og utfordringen er tvert imot å rekruttere nok helse- og sosialpersonell.
DB170908 Det gjelder fag der det foreligger helse- , miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
DB170908 I 2009 leverte en arbeidsgruppe nedsatt av Stortingets helse- og omsorgskomité en vurdering av behandlingskriteriet og konkluderer i den med at « Vi har ikke vitenskapelige holdepunkter for at tvang kan begrunnes med at behandlingsresultatet blir bedre enn om det ikke brukes tvang ».
DA170908 Det gjelder fag der det foreligger helse- , miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
DA170908 Får 4 : Helse- og omsorgsminister Bent Høie, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, fiskeriminister Per Sandberg, landbruksminister Jon Georg Dale, klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
AP170908 Det gjelder fag der det foreligger helse- , miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
AA170908 - Det var å sikre fullverdige akutt-tjenester ved alle lokalsykehusene i regionen gjennom arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan.
AA170908 Det gjelder fag der det foreligger helse- , miljø og sikkerhetskrav som kan være uforenelige med noen typer bekledning.
VG170907 * 1 Unicare Små Enheter er eid av det britiske oppkjøpsfondet G Square Capital, som også kontrollerer en rekke helse- og omsorgsselskaper gjennom Care Holdco AS. * 1 I tillegg har det norske konsernet Aberia, som i siste ledd eies av milliardbrødrene Kristian og Roger Adolfsen, fått et solid fotfeste i barnevernsbransjen.
NL170907 Kommunal helse- og omsorg byr seg frem.
DA170907 I tillegg ønsker også Krf å avstå fra å benytte seg av kommersielle aktører innen helse- og omsorgssektoren.
DA170907 En ting er at de tjener så mye penger på driften, men nå ser vi jo at det rammer den øvrige helse- og omsorgstjenesten i Moss, sier hun og forklarer det på denne måten : Når Moss kommune tvinges til å spare inn penger, er de nødt til å skjære ned på det kommunale tilbudet, fordi kontrakter med de private aktørene binder kommunen økonomisk.
VG170906 « Pinglete » ¶ Helse- og omsorgssjef Bente Moen i Porsanger kommune i Finnmark er enig med kollegaen sin i Seljord.
NL170906 Helse Nord skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan.
NL170906 Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på betydningen av å få etablert Samisk Helsepark.
DN170906 rne våre ser at vi er opptatt av fysisk aktivitet og stemmer Høyre fordi de har sett hva vi har levert - det er viktigere enn interesseorganisasjonenes tolkning av programpunkter, som ofte er mindre konkrete enn resultatene, skriver Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av helse- og omsorgskomiteen, i en epost til DN.
DB170906 - Det som kjennetegner Høyre og Frp på helse- og omsorgsfeltet er store løfter og små resultater.
AP170906 Det er fasit før helseministeren har fått inn tall som viser størrelsen på sykehjemskøen fra folkerike fylker som Oslo, Akershus og Rogaland ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie har snart full oversikt over hvor mange pleietrengende det er som har krav på sykehjemsplass, men som ennå ikke har fått det.
AP170906 - Det er viktig med åpenhet om hva som er situasjonen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
VG170905 Vi trenger også flere fagfolk, høyere kompetanse og mer samarbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
VG170905 Vi trenger også flere fagfolk, høyere kompetanse og mer samarbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, skriver helseminister Bent Høie.
VG170905 Vi har satt ned et utvalg som skal se på prioriteringene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
VG170905 Vi har også sørget for flere hundre psykologer og er i gang med en storstilt kompetanseheving i hele helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
VG170905 BENT HØIE, helse- og omsorgsminister ( H ).
DB170905 Dersom du har fått plagsomt eksem på ryggen som du ikke selv kan klare å stelle, så kommer vi fra helse- og omsorgssektoren og smører på salve hver dag.
DA170905 Nå har SV sendt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) for å få svar.
DA170905 I en e-post fra helse- og omsorgsdepartementets kommunikasjonsavdeling skriver departementet at forslaget er en del av endringene i regelverket for folketrygdens finansiering av legemidler som har vært på høring, og som nå er til behandling i departementet.
AP170905 Sammen med Per Gunnar Disch har Vetvik nylig lagt frem rapporten « Retorikk og realiteter », planlegging for framtidens helse- og omsorgsoppgaver i kommunene 2015 - 2025.
AP170905 Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie er det nå stor interesse for det statlige investeringstilskuddet som gis til bygging av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170905 Høie deler bekymringen ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier han deler Vetviks frykt for at kommunene undervurderer behovet for sykehjemsplasser.
AP170905 Drøyt fem av ti kommuner oppgir at dagens helse- og omsorgstjeneste i kommunen er « litt for dyr for kommunen vår ».
AP170905 Driften av helse- , utdannings- og velferdssystemene vil fortsette å være delvis finansiert av langsiktig utbytte generert gjennom fondets investeringsstrategi.
AA170905 Verken et godt helse- eller miljøtiltak med andre ord.
VG170904 « Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell.
VG170904 « I all hovedsak blir alternativ behandling utført utenfor helse- og omsorgstjenesten.
VG170904 Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.
VG170904 Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.
SA170904 Svarene er gitt av Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
SA170904 Svarene er gitt av Ketil Kjenseth, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
SA170904 Svarene er gitt av Kari Kjønaas Kjos, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
SA170904 Sp vil sikre en god offentlig helse- og omsorgstjeneste og et aktivt forebyggende folkehelsearbeid på alle samfunnsarenaer.
SA170904 Helse- og omsorgsministeren har vært veldig tydelig overfor helseregionene at de må sikre en-til-en-oppfølging under fødsel, og planlegge ferieavvikling så man gir et trygt tilbud. 4.
FV170904 Svarene er gitt av Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
FV170904 Svarene er gitt av Ketil Kjenseth, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
FV170904 Svarene er gitt av Kari Kjønaas Kjos, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
FV170904 Sp vil sikre en god offentlig helse- og omsorgstjeneste og et aktivt forebyggende folkehelsearbeid på alle samfunnsarenaer.
FV170904 Helse- og omsorgsministeren har vært veldig tydelig overfor helseregionene at de må sikre en-til-en-oppfølging under fødsel, og planlegge ferieavvikling så man gir et trygt tilbud. 4.
AP170904 Svarene er gitt av Kjersti Toppe, nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
AP170904 Svarene er gitt av Ketil Kjenseth, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
AP170904 Svarene er gitt av Kari Kjønaas Kjos, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité. 1.
AP170904 Sp vil sikre en god offentlig helse- og omsorgstjeneste og et aktivt forebyggende folkehelsearbeid på alle samfunnsarenaer.
AP170904 Helse- og omsorgsministeren har vært veldig tydelig overfor helseregionene at de må sikre en-til-en-oppfølging under fødsel, og planlegge ferieavvikling så man gir et trygt tilbud. 4.
AA170904 Kort avstand mellom fagmiljø innenfor teknologi, samfunnsvitenskap, helse- og medisin og humaniora, vil gi langt større fleksibilitet for å tilrettelegge for nye konstellasjoner og fagfellesskap og er viktig ved etablering av nye forskningssentre.
AP170903 august, da Undersøkelsesenheten rykket ut og intervjuet helsepersonell, var samme dag som Helse- og omsorgsminister Bent Høie var på Haukeland i forbindelse med sin valgkampturne.
NL170902 Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) har nylig presisert sitt oppdrag til Helse Nord ved å be de « ta et særskilt ansvar for framdriften i prosjektet » og se dette i en større sammenheng.
VG170901 Ropet om varsku kommer fra fastlegenes administrativt overordnede, fylkesleger og kommunale helse- og sosialsjefer.
VG170831 Selv om målet på 70 prosent er nådd, mener Helse- og omsorgsministeren fortsatt at helseregionene må jobbe med den store variasjonen i bruken av tilbudet.
VG170831 SVÆRT FORNØYD : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) er veldig fornøyd med å ha nådd de nasjonale målene for innføringen av pakkeforløp for kreftpasienter.
VG170831 I januar 2015 lanserte Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) en pakkeforløpordning som skal hjelpe kreftpasienter i behandlingsperioden.
DB170831 Konsekvensene kan være dramatiske, kommenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie.
DB170831 IKKE OVERRASKET : Ketil Kjenseth ( V ) er ikke overrasket over utfallet av Dagbladets test og viser til at Stortingets helse- og omsorgskomite er blitt enige om behov for en nasjonal handlingsplan for kosthold i eldreomsorgen..Foto : Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix ¶
DB170831 Høie viser ellers til nye kvalitetsindikatorer i helse- og omsorgstjenesten, innført for å sjekke at eldre får i seg maten de trenger..
DB170831 Det er jo derfor vi i Stortingets helse- og omsorgskomite har blitt enige om at det må utarbeides en nasjonal handlingsplan for kosthold i eldreomsorgen.
DB170831 Helse- og omsorgsminister Bent Høie : Satser på kompetanse og ledelse ¶
DB170831 Her : Ottestad helse- og omsorgssenter.
DB170831 Hamar fengsel og Ottestad helse- og omsorgssenter.
AA170831 Kjersti Toppe ( Sp ), som tidligere har jobbet som kommunelege og nå er førstenestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener imidlertid dette er langt fra de første steinene som må snus for å løse rekrutteringsproblemet.
VG170830 Så er det dessverre alltid sånn i helse- og omsorgstjenester at vi har beklagelige episoder.
VG170830 Kommunalsjef Gro Gustavsen for helse- og sosialtjenester i Moss bekrefter at kommunen mottok et avvik fra ambulansetjenesten om skoggatas oppfølging av beboeren ved hjertestans, som de opplevde hadde blitt fulgt opp på en forsvarlig måte.
VG170830 Da fikk kommunalsjefen for helse- og sosial beskjed om at det var blitt meldt et avvik internt i Norlandia knyttet til Åges sårbehandling som ikke ble fulgt opp i henhold til deres rutiner.
VG170830 - Det er alvorlig at Norlandia har sittet på disse avvikene i snart et år, og det er først når det blir en mediesak av det at det legges fram, sier Fred Jørgen Evensen, Arbeiderpartiets representant i kommunens helse- og sosialkomité.
DB170830 Hvilke løsninger et parti ser for seg innen blant annet helse- utdannings- og miljøpolitikk bidrar til å forme våre valg.
DA170830 De siste fire årene har ventetiden gått ned med 13 dager, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.
DA170830 De nye tallene viser at det ikke stemmer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DA170830 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DA170830 Av Bent Høie ( H ), helse- og omsorgsminister ¶
AP170830 Fred Jørgen Evensen, Arbeiderpartiets representant i kommunens helse- og sosialkomité, reagerer på at det har tatt så lang tid før kommunen ble varslet.
AA170830 De siste fire årene har ventetiden gått ned med 13 dager, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.
AA170830 De nye tallene viser at det ikke stemmer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
VG170829 Helse- og oljebolkene gikk nok over hodet på mange.
VG170829 TOK TUREN : - Jeg er glad for at vi beholder Radiumhospitalet og at vi nå starter byggingen av et nytt klinikkbygg som pasienter og ansatte fortjener, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
VG170829 - Hele kostnadsrammen er på 3,1 milliarder 2018 kroner, sier Anne Grethe Erlandsen ( H ), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, til VG.
NL170829 Det er veldig bra og riktig som Høyre sier at når behovet oppstår er det kommunens ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle innbyggerne i kommunen.
DA170829 LO har gitt støtte til venstresiden for å sikre innflytelse mot privatisering innen helse- og omsorg og for å støtte en utvikling som går mot de sosiale ulikhetene i Norge.
DA170829 Et samlet helse- og sosialutvalg i Moss fordømte Norlandias håndtering av saken der en mann som fikk sårbehandling, endte opp med larver i såret.
DA170829 ) og Remi Sølvberg rettet sterk kritikk mot Norlandia på møtet i helse- og sosialutvalget 29. august i år.
DA170829 - Vurderer nå ¶ - Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå hvordan overdosestrategien skal videreføres, og hvilke tiltak som bør styrkes og målrettes i enda større grad, opplyser statssekretær Frode G.
AP170829 Helse- og omsorgsminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen besøkte Radiumhospitalet tirsdag formiddag.
VG170828 INTERNASJONALT PROBLEM : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) mener den lange behandlingstiden skyldes at legemiddelselskapene ikke jobber raskt nok.
VG170828 Forrige onsdag sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut brev til de regionale helseforetakene der de ba dem jobbe for kortest mulig saksbehandlingstid, tidlig igangsettelse av metodevurderinger, prioritering av metodevurdering av metoder for livstruende og alvorlige diagnoser, samt tydeliggjøring av innhold og praktisering
VG170828 - Håper de ser til industrien ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie håper demonstrantene ser like mye til legemiddelindustrien som til politikerne i spørsmålet om lang behandlingstid av nye medisiner.
VG170828 Helse- og omsorgsminister Bent Høie fremmet onsdag en rekke tiltak som skal få ned den lange behandlingstiden i Beslutningsforum.
VG170828 Helse- og omsorgsdepartementet vil ifølge Høie sørge for oppfølging og utvikling av systemer for nye metoder, og legge til rette for kortere saksbehandlingstid.
NL170828 ¶ DEBATT OM OMSORG : Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er helt nødvendig for at innbyggerne skal få et tilbud som er tilpasset deres behov, skriver Erlend Svardal Bøe og Jens Johan Hjort.
NL170828 Trude Wester og Stine Harila driver begge private bedrifter som utfører helse- og omsorgstjenester på vegne av Tromsø kommune.
NL170828 Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er helt nødvendig for at innbyggerne skal få et tilbud som er tilpasset deres behov.
NL170828 Det står i grell kontrast til det faktum at de er idealistiske og uunnværlige støttespillere for at Tromsø kommune skal kunne gi tromsøværinger de helse- og omsorgstjenester de har krav på.
NL170828 Det er kommunens ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle innbyggerne i Tromsø når behovet oppstår.
DA170828 I et brev som ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og en rekke andre departementer tidligere i år, advarer NSFT på det sterkeste mot utviklingen innenfor fagområdet.
DA170828 Dagsavisen har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om de deler bekymringen til NSFT og FHI-tillitsvalgt Marc Gayorfar.
AP170828 Byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen ( SV ) var en av innlederne på møtet.
DB170826 Her : Ottestad helse- og omsorgssenter.
DB170826 Hamar fengsel og Ottestad helse- og omsorgssenter.
DA170826 Men det mener statssekretær Frode Hestnes ( Frp ) i Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) er mer enn nok for at evalueringen skal være verdifull.
DA170826 - Vi får penger fra kommunaldepartementet som overføres til HOD, og der tar vi utgangspunkt i den summen kommunene brukte for å gi innbyggerne helse- og omsorgstjenester i 2015.
AP170826 Stortinget åpnet heller ikke for noe sykehus i Alta da Nasjonal helse- og sykehusplan ble vedtatt i fjor.
DA170825 Vi åpner derfor for en reduksjon i antall nemnder ved en endring i abortforskriften, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DA170825 Begrunnelsen Helse- og omsorgsdepartementet oppgir når det åpner for å redusere antallet nemnder, er å unngå forskjellsbehandling.
AP170825 Til å begynne med var det bare Sørlandet sykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold som var med i et pilotprosjekt som ble kalt Global Comparator project, men ifølge Nasjonal helse- og sykehusplan har samtlige helseforetak med akuttfunksjoner i Helse Sør-Øst meldt seg på ordningen siden.
AA170825 Det går fram av en strategi om psykisk helse som helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) la fram fredag.
AA170825 Derfor vil regjeringen arbeide for at psykisk helse skal forankres bedre i alle sektorer som har ansvar for virkemidlene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) i en pressemelding.
DB170823 VIL REDDE LIV : Helse- og omsorgsminister Bent Høie kjenner til at bortimot halvparten av de eldre pasientene er i risikogruppen for undernæring ved flere store sykehus.
DA170823 Også politiinspektør Janne Birgitta Stømner og Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo, deltok under møtet sammen med ledelsen i utdanningsetaten.
NL170822 Da Kjersti Toppe stilte spørsmål til Helseministeren om gransking og endringer på UNN, refererer hun til et 15-siders privat brev Helse- og omsorgskomiteen mottok 22.6 2017 fra allmennlege Kjetil Karlsen.
NL170822 Helse- og omsorgsminister Bent Høie svarte Kjersti Toppe i Stortinget 12. juli med å referere konklusjonen etter møte mellom HOD, Helse Nord og fylkesmannen i Troms : « Kvaliteten på pasientbehandlingen ved UNN er god.
DB170822 ¶ TETTERE : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker å teste ut hvordan han kan få fastleger til å jobbe tettere med sykepleiere.
DB170822 Stor interesse ¶ Helse- og omsorgsministeren tror ikke det vil bli problemer med søkere til å teste ut forsøksordningen.
DB170822 ( Dagbladet ) : - Hovedhensikten er å gi bedre tilbud til de som har mest behov, til kronisk syke og mennesker med sammensatte helseproblemer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DA170822 Oslo Høyres mann i helse- og sosialkomiteen, James Stove Lorentzen, er enig med jordmødrene.
AP170822 Helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok engasjert i sangen « Hode, skulder, kne og tå ».
DA170821 | Høie vil ha egne helseteam for eldre som bor hjemme ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) vil at helseteam rundt om i kommunene skal hjelpe de sykeste eldre.
DA170821 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) mener omsorgstjenesten i kommunene kan organiseres bedre.
AA170821 Mandag var det på nytt duket for helseduell, og denne gangen var det helse- og omsorgsministeren som møtte Støre.
DB170818 Avisa klaget på avslagene, og fikk medhold fra Helse- og omsorgsdepartementet, som konkluderte med at tvangsprotokoller og innhold i anonymiserte pasientjournaler er åpne for innsyn.
VG170817 Da begynner nemlig helse- og omsorgsutgiftene for alvor å belaste offentlige budsjetter og prioriteringene blir enda tøffere.
AP170817 På den andre siden har du Ap som ønsker å styrke våre fellesarenaer, styrke skolen, helse- og omsorgssektoren og si at vi ikke har råd til den type skattekutt, sa Tajik.
AP170817 Det mangler 400 helsesøstre for å dekke Helse- og omsorgsdepartementets mål om full dekning.
AA170817 Bent Høie ( H ), som har vært helse- og omsorgsminister siden 2013, har nevnt « sykehjemsplass » 70 ganger og « hjemmetjeneste » seks ganger, ifølge Kommunal Rapport. ( ©NTB ) ¶
AA170817 Bare 5 prosent av helse- og omsorgslederne i kommunene synes den nasjonale debatten om eldreomsorgen « i stor grad » gjenspeiler den virkeligheten de møter.
VG170816 Thorkildsen var barne- likestillings- og inkluderingsminister under Stoltenberg og er nå byråd for eldre- helse- og sosialtjenester i Oslo.
VG170816 - Regjeringen vil sørge for at kunnskap om vold og seksuelle overgrep inngår i profesjonsutdanningene helse- og sosialfag.
DA170816 En dag håper hun å bli Norges helse- og omsorgsminister.
VG170815 Det samme gjorde lederen i Nasjonalt prioriteringsråd for helse- og omsorgstjenesten, Bjørn Guldvog da han i april i år uttrykte bekymring for høy medisinbruk hos eldre.
NL170815 Økt aktivitet i nordområdene som følge av petroleumsutvikling, fiskeri og havbruk, mineralutvinning, turisme med mer innebærer nye krav til infrastruktur, eksempelvis innen søk og redning, oljevernberedskap, lostjenester, miljøovervåkning og helse- , passasjer og cargotransport.
DB170815 Trøen opplyser at Høyres nasjonale pårørendestrategi skal utarbeides i nært samarbeid med de pårørende selv og tre departementer ; Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.
AP170814 Når private selskaper scorer høyere på kvalitetsbarometre så vil det skape ulikhet hvis de ikke får adgang til å tilby sine tjenester innenfor den offentlige helse- og omsorgssektoren, sier hun.
AP170814 Det må være første gang Ap skriver under på at dette begrepet er dekkende for seriøse helse- og velferdsbedrifter som leverer kvalitetstjenester og vinner anbud innenfor kommune og stat.
AP170814 Det er kjempepositivt at et selskap med røtter på Andøya klarer å skape helse- og velferdsarbeidsplasser ved å eksportere den norske modellen til andre land, og det bør Ap anerkjenne og ikke kritisere, sier hun.
AP170814 - Han prøver å gi inntrykk av at private selskaper som leverer helse- og velferdstjenester skulle gjøre tilgangen på helsetjenester dårligere.
AP170814 Denne modellen vil Senterpartiet nå avvikle dersom de kommer til regjeringsmakt, ifølge partiets nasjonale helse- og sykehusplan.
AP170812 « Velferdsprofitør » er venstresidens betegnelse på kommersielle aktører som tjener penger på helse- og omsorgstjenester finansiert av det offentlige.
DB170811 I tillegg er rutene nordover svært dårlig tilpasset arbeidsreiser og særlig helse- og pasientreiser til Universitetssykehuset i Nord-Norge.
NL170810 Vernepleiefaglig kompetanse må lovfestes i helse- og omsorgstjenestene.
NL170810 Nærmere halvparten av kommunenes helse- og omsorgstjenester bistår personer med utviklingshemning ifølge SSB.
DN170810 ¶ Foto : Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var ikke helt i takt da de sang « Hode, skulder kne og tå » sammen med barn fra Aktivitetsskolen på St.
DB170810 Fylkesmannen skal ikke avslutte tilsynssaken mot noen av de involverte instansene, sier rådgiver ved Helse- og omsorgsavdelingen Trude Naas.
DA170810 Kommunelege Tom Willy Christiansen, som var Helse- og omsorgsdepartementets prosjektleder for innføringen av fastlegeordningen i 2001, frykter fastlegekollaps innen fem år grunnet for lange pasientlister og for få fastleger.
DA170810 Fastlegene har, og må fortsette å ha, en sentral plass i det kommunale helse- og omsorgstilbudet.
AP170810 « Hode, skulder, kne og tå » sto på programmet da helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner lanserte Høyres tidlig innsats-pakke på St.
AP170810 Statsminister Erna Solberg, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte en tidlig innsats-pakke som handler om alt fra å sikre elevene matpause til å få kommuner til å « banke på dører » for å få innvandrerbarn i barnehage.
DA170808 Fabian Stang, som er medlem av Helse- og sosialkomiteen for Høyre, er enig i at arbeidslagene og faste pleiere ikke representerer noe nytt i hjemmesykepleien.
AP170808 I godt lag på seminar : Fra venstre helse- og omsorgsminister Bent Høie, Per Fugelli, Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog.
DB170807 Jeg tror Jørgensen og jeg er enige om at flere heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren vil være et gode både for dem som gir hjelp og dem som trenger hjelp.
VG170806 « Frp pisser på sine velgere med å plassere to menn i helse- og omsorgskomiteen som ikke er i stand til å ta vare på egen helse ».
DB170806 « Frp pisser på sine velgere med å plassere to menn i helse- og omsorgskomiteen som ikke er i stand til å ta vare på egen helse ».
AA170806 « Frp pisser på sine velgere med å plassere to menn i helse- og omsorgskomiteen som ikke er i stand til å ta vare på egen helse ».
AA170806 Vi vet at kortere ventetider er viktig for pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til NTB.
AA170805 | Høie innfører ny ordning for dødssyke pasienter ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) ber helseforetakene om å utrede og å etablere en ny nasjonal ordning som skal gi helseråd til dødssyke pasienter.
DA170804 Anne Bramo ( Frp ), leder av helse- og sosialutvalget i Moss, reagerer med avsky mot at unge kvinner og jenter opplever trakassering som Caroline Johansen beskriver.
AP170803 Men Helse- og omsorgsdepartementet skrev allerede den gang at de mest pleietrengende hadde en rett til sykehjemsplass, men mente at justeringer av loven var nødvendig fordi « mange brukere og pårørende ikke opplever at det foreligger en slik rett ».
AA170803 Fylkesmannen har heller ikke funnet lovbrudd knyttet til meldeplikten til barnevernet i helse- og omsorgstjenesten i Tysfjord kommune.
DB170802 ( Finansavisen : ) Kutt i kommunale satsninger på eldreomsorg og en befolkning som stadig blir eldre og rikere har lagt grobunn for selskaper som tilbyr helse- og omsorgstjenester privat, skriver Finansavisen.
DB170802 Om de ønsket å avvikle privat aktivitet på helse- og velferdsområdet gjennom å bygge opp et større offentlig tilbud, kunne de gjort det.
DB170802 ¶ FASTLEGEANSVARLIG : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) har det øverste ansvaret for fastlegeordningen.
AP170802 Det som nå går frem av selve lovteksten, var ifølge professoren den eneste rimelige tolkning av den tidligere loven om rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
AP170802 Forsikringskunder med helse- eller behandlingsforsikring får dekket utgiften til konsultasjon hos Helsetelefonen.
VG170801 Han var med å skrive rapporten « Overdiagnostikk og overbehandling » ( 2013 ) på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet.
VG170801 Her får hun trøstende ord og hjelp fra helse- og ( hår ) omsorgsminister Bent Høie inne i bussen.
AP170801 En kartlegging som Sjøfartsdirektoratet gjorde i fjor på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, viser at cruisetrafikken i perioder fører til helse- og miljøskadelige utslipp.
DB170731 Gaven til DNT skal finansieres gjennom å redusere summen til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner og helse- og rehabiliteringsformål i en av Lotto-trekningene.
DB170731 Investere en ekstra milliard i helse- og velferdsteknologi.
DB170731 ¶ FAGFORBUNDET UNG : Leder Christina Beck Jørgensen har noen velmente tips til helse- og omsorgsministeren.
DB170731 Helse- og omsorgsministeren er ute og snakker om hvor ille dette er.
AP170731 I det fremlagte notatet over eldresatsingen omtales teknologimilliarden som « en ekstra milliard i helse- og velferdsteknologi.
AP170731 - Det må inn i lovverket at man har rett til det, konkretiserer den tidligere helse- og omsorgsministeren.
AP170731 Etter hver eneste Findings-festival som er blitt arrangert, har både Helse- og Bymiljøetaten mottatt klagebrev fra sinte naboer i boligene rundt festivalområdet.
VG170730 - Dette er veldig bra, spesielt for helse- og omsorgssektoren, som har en stor utfordring med mange deltidsstillinger.
DN170730 Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Frode Hestnes mener at det alltid er rom for forbedringer i behandlingstiden og er enig med Quist at det er vanskelig for kreftpasienter når vurderingen av legemidler har tatt for lang tid.
AP170730 Vi vet for eksempel at Attendo er et stort privat selskap i Norden, som leverer veldig gode helse- og omsorgstjenester både i Norge, Sverige og Danmark.
AP170730 Bård Hoksrud representerer Frp i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
AP170729 400 flere har søkt om studieplass ved helse- og oppvekstfag sammenlignet med i fjor, opplyser Stine Grimsrud, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.
AP170729 * Helse- og oppvekstfag har størst økning i antall søkere med 400 flere søkere i år enn i 2016.
VG170727 Statsråd Gabriel Wikström i Helse- og sosialdepartementet går også av, men av andre årsaker.
VG170727 Disse går av : Innenriksminister Anders Ygeman, infrastrukturminister Anna Johansson og statsråd Gabriel Wikström i helse- og sosialdepartementet forlater regeringen.
DB170727 I arbeidslivet i dag er det rundt 3 av 4 som jobber i helse- og sosialtjenester kvinner, mens 1 av 4 innen industrien er kvinner.
DA170726 Dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge, som har nærmere 4.000 studenter.
DB170725 På scenen mandag hadde Trump med seg USAs helse- og omsorgsminister Tom Price.
DB170725 ¶ TAR GREP : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker at de ansatte på sykehjemmene i enda større grad lytter til beboernes ønsker.
DB170725 Samtlige partier i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget er enige om at beboernes ønsker rundt mat trumfer utfordringene til å få vaktlistene til å gå i hop.
DB170725 Mener flytting av middag kan redde liv ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) sier at han er fullt ut enig med Forbrukerrådet-toppen.
DB170725 Leder Arnt R Steffensen sier Kost- og ernæringsforbundet - som er med i Delta - støtter helse- og omsorgsministerens oppfordring om å forskyve middagen noen timer, til ettermiddagen.
DA170725 | Flere velger helse- og oppvekstfag på videregående ¶ 75.800 har søkt om studieplass på videregående skole i år, og ni av ti har fått innvilget plass.
DA170725 Størst økning i antall søkere har helse- og oppvekstfag.
DA170725 400 flere har søkt om studieplass ved helse- og oppvekstfag sammenlignet med i fjor, opplyser Stine Grimsrud, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.
AA170725 Størst økning i antall søkere har helse- og oppvekstfag. 400 flere har søkt om studieplass ved helse- og oppvekstfag sammenlignet med i fjor, opplyser Stine Grimsrud, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.
AA170725 Helse- og oppvekstfag har derimot en kvinneandel på 81,9 prosent søkere.
AA170725 400 flere har søkt om studieplass ved helse- og oppvekstfag sammenlignet med i fjor, opplyser Stine Grimsrud, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.
AA170725 | Flere velger helse- og oppvekstfag på videregående ¶ 75.800 har søkt om studieplass på videregående skole i år, og ni av ti har fått innvilget plass.
AA170725 Størst økning i antall søkere har helse- og oppvekstfag.
AA170725 Foto : Jon Olav Nesvold / NTB scanpix ¶ 400 flere har søkt om studieplass ved helse- og oppvekstfag sammenlignet med i fjor, opplyser Stine Grimsrud, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.
AA170725 | Flere velger helse- og oppvekstfag på videregående ¶ 75.800 har søkt om studieplass på videregående skole i år, og ni av ti har fått innvilget plass.
AA170725 Størst økning i antall søkere har helse- og oppvekstfag. 400 flere har søkt om studieplass ved helse- og oppvekstfag sammenlignet med i fjor, opplyser Stine Grimsrud, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.
AA170725 400 flere har søkt om studieplass ved helse- og oppvekstfag sammenlignet med i fjor, opplyser Stine Grimsrud, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.
VG170724 Statens innbyggerundersøkelse for 2017 avslører at folk sliter med å skjønne innholdet i brev fra helse- og sosialtjenestene, og fra plan- og bygningskontorene.
VG170721 Helseminister Bent Høie ( H ) sier Aps forslag er mistenkelig like flere tiltak som Helse- og omsorgsdepartementet startet utredningen av før sommeren, og som Høie har fortalt om til VG og Aftenposten tidligere.
VG170721 - Jeg lover at kampen mot todeling av helsetjenesten i Norge vil være en av Aps viktigste saker, sier Ap-politiker og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Torgeir Micaelsen, til VG.
AA170721 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at det kan være mulig å gi forrang til ideelle virksomheter.
AA170721 Eller skal det tas fra helse- og omsorg ?
DB170720 Tufteland i Helse- og omsorgsdepartementet viser på sin side til alkoholloven.
DB170720 Han viser til at Vinmonopolet er eid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, som ikke har gitt noen føringer om innkjøp fra ulovlig okkuperte områder.
DB170720 Annen bistand, som enkelte helse- og utdanningstiltak, vil bare redusere fattigdom på veldig lang sikt.
DA170720 Av Bent Høie, helse- og omsorgsminister ( H ) ¶
AA170720 Tufteland i Helse- og omsorgsdepartementet viser på sin side til alkoholloven.
AA170720 Han viser til at Vinmonopolet er eid av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, som ikke har gitt noen føringer om innkjøp fra ulovlig okkuperte områder.
DB170719 Han gjør en svært viktig jobb, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til Dagbladet.
DB170719 HONNØR : - Vi er veldig glade for det gode engasjementet til Erlend Eliassen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
DB170719 Nye regler for skift- og turnusordninger innebærer at arbeidsgiver ensidig bestemmer arbeidstiden for de ansatte i helse- og omsorgssektoren.
DB170719 Fagforbundet er enig med alle som sier at vi må få løst problemet med deltid innen helse- og omsorgssektoren.
DA170719 Nordmenns samlede bruk av kondomer er ikke blitt kartlagt siden 2002, går det fram av Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse i perioden 2017-2022.
DA170719 Den andelen er helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) opptatt av å øke.
DA170718 Av Bent Høie, helse- og omsorgsminister ( H ) ¶
NL170717 I verste fall vil den styringsideologien UNN-saken illustrerer føre til kompetanseflukt og dårligere helse- og omsorgstjenester.
NL170717 Flere av reformene i helse- og omsorgssektoren, som helseforetaksreformen, samhandlingsreformen og omorganiseringer i kommunene, bidrar til en slik uheldig utvikling.
NL170717 Flere av reformene i helse- og omsorgssektoren, som helseforetaksreformen, samhandlingsreformen og omorganiseringer i kommunene, bidrar til en slik uheldig utvikling, skriver Torgeir Bruun Wyller.
DB170716 Tom Willy Christiansen som ledet Helse- og omsorgsdepartementets prosjekt for utforming og innføring av fastlegeordningen i 2001, er bekymret over det økende antallet oppgaver fastleger får.
VG170715 Trenden med nye, private legetilbud kan delvis skyldes at fastlegekapasiteten er for dårlig, mener mannen som ledet Helse- og omsorgsdepartementets prosjekt for utforming og innføring av fastlegeordningen i 2001, Tom Willy Christiansen.
VG170714 GOD OVERSIKT : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( h ) sier til VG at det ikke er behov for å utrede situasjonen i Norge.
VG170714 Helse- og omsorgsminister Bent Høie skriver i en e-post til VG at regjeringen ikke mener en slik utredning er nødvendig.
DB170714 Disse trenger tettere oppfølging av helse- og sosialtjenesten.
DA170714 | Vil frata Høie helseoppgaver ¶ Helse- og omsorgsdepartementet bør deles i to, mener prisvinnende spesialist i arbeidsmedisin.
DA170714 Dette uttalte statssekretær Frode Hestnes ( Frp ) i Helse- og omsorgsdepartementet, til Dagsavisen 21. juni.
DA170714 - Hvordan bør midlene som i dag går til Helse- og omsorgsdepartementet fordeles mellom de to nye departementene du foreslår ?
AP170714 Dette får helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til å reagere.
VG170712 Vi mener det vil være uheldig å skille eldreomsorg fra Helse- og omsorgsdepartementet.
VG170712 I dag har en statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet dette som ansvarsområde.
DB170712 ¶ KUNNSKAP : Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem, skriver Trine Skei Grande.
DB170712 Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem.
DB170711 Leder av helse- og sosialkomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos ( Frp ), sa til NRK i går at det er uforståelig at Skien og andre kommuner nedprioriterer innsats for innbyggere som trenger det mest.
AA170711 Det innebærer mye samarbeid med andre aktører i helse- og velferdssystemet.
DB170709 Hittil er ingen genmodifiserte produkter godkjent som matvarer i Norge, » skriver Helse- og omsorgsdepartementet om GMO.
DB170709 Ansvarlige myndigheter etter matloven er Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Mattilsynet.
VG170707 Her står det at lisensen er forlenget ut året, fordi direktoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere behovet for kompletterende utdanning i Norge.
VG170707 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) har tidligere forklart at årsaken til at den ungarske psykologutdanningen ikke gir autorisasjon er at den ikke er jevngod med den norske.
NL170707 Vi vil ha en sterk, offentlig helsetjeneste, og vi er i gang med den største omstillingen i helse- og omsorgssektoren, kanskje noensinne.
DB170707 Norge er invitert inn i selskapet blant verdens største og mektigste land for sitt engasjement for internasjonale helse- og utdanningsspørsmål sa Angela Merkel på en pressekonferanse i Berlin.
DB170707 Kort fortalt setter denne gruppen, bestående av representanter fra helse- og omsorgssektoren, standarden for krav til informasjonssikkerheten i Helse-Norge.
VG170706 Skandinavias største snusprodusent mener Regjeringen og Helse- og omsorgsminister Bent Høie ikke har god nok dokumentasjon på de helseskadelige effektene av snus til å kreve at snusinnpakninger også skal ikles den grønnbrune og lite tiltalende fargen på den nye « Høie-pakkene » ¶
VG170706 Nå saksøker de Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.
VG170706 Ikke overrasket ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie er for øyeblikket på ferie, men har én kommentar til det kommende søksmålet fra snusgiganten.
VG170706 IKKE OVERRASKET : Helse- og omsorgsminister Bent Høie er ikke overrasket over det kommende søksmålet fra Swedish Match.
NL170706 Privat Omsorg og Prima Omsorg jobber på oppdrag av Tromsø kommune - dette er gratis helse- og omsorgstjenester for brukerne.
AA170706 Det ekstraordinære styremøtet i dag kom i stand fordi Helse- og omsorgsdepartementet ville høre om Helse Midt-Norge kunne finansiere et senter for psykisk helse.
VG170705 Pasienter dør i ventetiden, skriver de i en bekymringsmelding til Statens Legemiddelverk og helse- og omsorgsministeren.
DA170705 | « Barns religionsfrihet må settes foran voksnes » ¶ Helse- og omsorgsdepartementet estimerte at rundt 2000 gutter ble omskåret årlig i Norge.
BT170704 Min oppsigelse hadde sammenheng med min opplevelse av kunnskapsløshet om barnevernets daglige feltarbeid hos kommunepolitikere, helse- og sosial-topper.
SA170703 Økt bemanning det neste året skal få ned ventetiden, lover Helse- og omsorgsdepartementet.
BT170701 Vigdis Anita Gåskjenn er byråd for helse- og omsorg, hun representerer Kristelig Folkeparti som i sitt arbeidsprogram har mottoet : « Det handler om mennesker.
BT170701 Bergen kommune disponerer alle plassene ved sykehjemmet, men helse- og omsorgsavdelingen i kommunen vil ikke gi plass for døve pasienter fra andre kommuner.
AA170701 Politikerne har bevilget to millioner kroner ekstra til helse- og omsorgsektoren i inneværende år.
VG170630 I opptakene møter den anonyme journalisten en produsent av helse- og medisinstoff i CNNs Atlanta-avdeling.
VG170630 Med dette tiltaket er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
NL170630 Dette vil resultere i at kommunenes evne til å levere gode omsorg, skole, helse- og barnehagetjenester styrkes.
NL170630 Kommuneøkonomien i Tromsø er presset, og er det noe Nordlys, både i kommentarer og på lederplass har « beordret », så er det krav om kontroll på kostnadene i helse- og omsorgssektoren, ikke minst i hjemmetjenesten.
NL170630 Dette betød imidlerid til at byrådet hadde fullmakt til å privatisere hele bydrift, alle sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner, den kommunale hjemmetjenesten osv.
NL170630 Både for å få økonomisk kontroll og en mest mulig rasjonell, god og helhetlig helse- og omsorgstjeneste i Tromsø kommune var det riktig av kommunestyret å avvikle det fordyrende ideologiske prosjektet til høyresida.
DN170630 Den oppsummerende rapporten fra regjeringen denne uka viser at undervisningsyrker og helse- og sosialyrker i kommunene henger langt etter.
DB170630 Kari Kjønaas Kjos, Frp's leder i Stortingets helse- og omsorgskomite, poengterer overfor Dagbladet at landsmøtevedtaket om omskjæring er gjeldende.
DB170630 FRP : Kari Kjønaas Kjos, leder for Stortingets helse- og omsorgskomite.
DB170630 Med dette tiltaket er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
AP170630 Med dette tiltaket er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
AA170630 Den oppsummerende rapporten fra regjeringen denne uka viser at undervisningsyrker og helse- og sosialyrker i kommunene henger langt etter.
AA170630 Den oppsummerende rapporten fra regjeringen denne uka viser at undervisningsyrker og helse- og sosialyrker i kommunene henger langt etter.
DA170627 Tajik kom på besøk sammen med sin partikollega Torgeir Micaelsen, andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen.
DB170626 Torp Høisæter fikk i oppdrag av investorene å bygge opp Aberia Healthcare, som tilbyr helse- og omsorgstjenester for barn, unge og voksne på vegne av offentlig sektor.
DB170626 To ganger har hun ifølge Finansavisen bygget opp et helse- og velferdsselskap i Norge i samarbeid med investorbrødrene Roger og Kristian Arne Adolfsen.
DB170626 I den trioen var det ifølge avisen lite skepsis til privat gründerselskap innenfor helse- og omsorgssektoren.
DB170626 - Hvorfor er det suspekt at en kvinne har sitt eget aksjeselskap og tjener penger på å tilby helse- og velferdstjenester til det offentlige ?, spør Nina Torp Høisæter.
DB170626 - Hvorfor er det suspekt at en kvinne har sitt eget aksjeselskap og tjener penger på å tilby helse- og velferdstjenester til det offentlige ?
DB170626 Vi har fremmet åtte stortingsmeldinger som dekker hele helsetjenesten, fra forebygging til avansert behandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
DB170626 Dessuten har vi hatt en aktiv helse- og omsorgskomité med engasjerte medlemmer fra alle partier.
DB170626 Blant statsrådene er helse- og omsorgsminister Bent Høie den som har besøkt Stortinget oftest.
DN170625 På møtet tirsdag vil representanter fra de nordiske landene samt Tyskland og Sveits være til stede, samt EUs kommissær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis og dame Sally Davis, som er helsedirektør i Storbritannia.
DN170625 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) mener det er stadig viktigere å vri oppmerksomheten mot dyrehold og matproduksjon.
DB170625 Med forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket går Norge, ifølge professor Henriette Sinding Aasen ved Universitetet i Bergen, « på tvers av komitéens anbefalinger når det gjelder tilgang til grunnleggende helsetilbud for alle grupper ».
DB170625 I forskrift av 2011 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold, står det at « alle personer som oppholder seg i riket, har rett til øyeblikkelig hjelp ».
DB170625 Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa fra Stortingets talerstol at han « antok » at gjeldende forskrift om helsehjelp til personer uten opphold i riket er i samsvar med de internasjonale forpliktelser.
SA170624 Nå er trening på egen hånd den viktigste treningsformen, tett fulgt av private helse- og treningsstudio.
FV170624 Nå er trening på egen hånd den viktigste treningsformen, tett fulgt av private helse- og treningsstudio.
BT170624 Grung sitter helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og mener at man i større grad burde satset på innovative løsninger fremfor å kutte plass.
BT170624 Nå er trening på egen hånd den viktigste treningsformen, tett fulgt av private helse- og treningsstudio.
AP170624 Nå er trening på egen hånd den viktigste treningsformen, tett fulgt av private helse- og treningsstudio.
AP170623 Ved siden av strengere asyl- og innvandringspolitikk, vil Frp gjøre samferdsel, helse- og omsorg og skatte-og avgiftslettelser til sine hovedsaker i valgkampen.
DA170622 Anne Bramo ( Frp ) leder helse- og sosialutvalget i Moss og representerer dem som er ansvarlige for helsetilbudet i kommunen.
DA170622 ansvarlig : Anne Bramo fra Frp leder helse- og sosialutvalget i Moss kommune.
AP170622 Kristin Ørmen Johnsen ( H ) i Helse- og omsorgskommitéen sier det er et klart oppdrag fra politikerne til helseforetakene at antall kliniske studier skal økes.
VG170621 Derfor har jeg satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som skal se på hvordan vi kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene, sier helseministeren til VG.
SA170621 Når en større andel av befolkningen vil bestå av eldre mennesker, vil kravet til helse- og omsorgstjenester øke.
SA170621 Helse- og omsorgstjenester og høyere utdanning er områder der flere andre OECD-land har vesentlig større innslag av privat medfinansiering enn Norge. 4.
DB170621 Vi opplevde at bydelen ikke tok det på alvor, uttalte byråd for eldre-, helse- og sosiale tjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen ( SV ), under et møte i kommunens kontrollutvalg i går kveld.
DB170621 - Det er viktig å være klar over at man ikke tar unødige skritt som har utilsiktede og store konsekvenser for vår rikholdige, gastronomiske tradisjon, skriver han i et brev til Vytenis Andriukaitis, som er EU-kommisjonær med særlig ansvar for matrelevante spørsmål som ansvarlig for helse- og forbrukerpolitikk og næringsmiddelsikkerhet.
DA170621 I vårt tilfelle er det Helse- og omsorgsdepartementet som selv har pålagt oss å kutte antallet ansatte, påpeker Gayorfar videre.
DA170621 Det skriver statssekretær Frode Hestnes ( Frp ) i Helse- og omsorgsdepartementet i en epost til Dagsavisen.
VG170620 For å gi bedre hjelp til løslatte, styrker vi samordningen mellom kriminalomsorg og sektorer som helse- og omsorgstjenester, bolig, opplæring, arbeidsrettede- og sosiale tjenester.
VG170620 BENT HØIE, Helse- og omsorgsminister ¶
VG170620 Han får støtte fra helseminister Bent Høie ( H ), som har satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å gjøre kliniske studier lettere tilgjengelig.
SA170620 Kanskje politikerne da får tid til å tenke noen nye tanker og våger å se på helse- og omsorgstjenestene i Stavanger kommune med nye øyne.
DB170620 De Ruiter har stått i bresjen for et forslag fra Arbeiderpartiet og SV om en helhetlig plan for autisme som en enstemmig helse- og omsorgskomité på Stortinget gikk inn for 8. juni.
AP170620 Bent Høie har nå satt i gang et arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som ser på hvordan de kan gjøre kliniske studier og utprøvende behandling lettere tilgjengelig for pasientene.
DN170619 - Ytterligere strømkutt kommer trolig til å føre til total kollaps av grunnleggende tjenester, blant dem kritiske funksjoner innenfor helse- , vann- og sanitær-sektorene, sa Piper.
DB170619 ¶ REAGERER : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) reagerer på hvordan Arbeiderpartiet vil reformere helse-Norge.
DB170619 KRITISK : Kari Kjønaas Kjos ( Frp ), leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, er kritisk til Ap's helsereformforslag.
DB170619 Han får følge av Kari Kjønaas Kjos ( Frp ), leder av Stortingets helse- og omsorgskomite.
VG170618 Onsdag møtte han blant annet helse- og omsorgsminister Bent Høie og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie for å fortelle om sine erfaringer.
SA170617 I tillegg slår en offentlig veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester fast at « et helhetlig tilbud gjøres ofte i en kombinasjon av egenproduksjon og kjøp av eksterne tjenester ».
BT170617 Samfunnet står derfor overfor store utfordringer med å tilrettelegge helse- og omsorgstjenestene for denne gruppen.
BT170617 Myndighetene har, blant annet gjennom de to siste nasjonale helse- og omsorgsplanene, fremhevet at det må legges bedre til rette for økt brukermedvirkning i utvikling av helse- og omsorgstjenester og i forskning og innovasjon.
BT170617 Myndighetene har, blant annet gjennom de to siste nasjonale helse- og omsorgsplanene, fremhevet at det må legges bedre til rette for økt brukermedvirkning i utvikling av helse- og omsorgstjenester og i forskning og innovasjon.
AP170617 Det viktigste er at alle aktører i anbudsrunden får like konkurransevilkår, slik at Vinmonopolet ikke forskjellsbehandles, sier Morten Wold, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Frp.
AP170617 Arbeiderpartiet har vedtatt på landsmøtet at vi vil vurdere om Vinmonopolet skal overta det avgiftsfrie alkoholsalget på flyplassene når dagens avtale løper ut i 2022, sier stortingsrepresentant Ruth Grung ( Ap ) som er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
VG170615 Anundsen kalte inn Helse- og omsorgsdepartementet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap ( DSB ) og Hovedredningssentralen til et møte i Justisdepartementet.
VG170614 Et annet selskap, Rydon, sier i en uttalelse til The Guardian, at de møtte alle krav brann-, helse- og sikkerhetsstandarder i prosjektet som ble ferdigstilt i fjor.
AP170614 Polet har derfor fått klarsignal fra sin eier, Helse- og omsorgsdepartementet, til å gå inn i diskusjoner med Avinor for å klargjøre fakta om en eventuell overtagelse.
VG170613 VG har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hva som skal til for at også gatekjøkken innlemmes i den nasjonale smilefjesordningen.
VG170613 Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en mail at ordningen i første omgang bare har blitt innført for serveringsteder, fordi den krever mye kapasitet fra Mattilsynets side.
VG170613 Meldeplikten som påligger kommuner og institusjoner gjelder for institusjon der personen er innlagt, den ansvarlige for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon.
VG170613 Med valgkampen rett rundt hjørnet ble Camilla etter intervjuet invitert til Stortinget for å møte Ap-leder Jonas Gahr Støre og hans partikollega Ingvild Kjerkol i helse- og omsorgskomiteen.
DA170613 Tilsynet har rapportert inn til Helse- og omsorgsdepartementet at de « (... ) ser med bekymring på at fylkesmennene i flere år har strevd med å ivareta sentale rettssikkerhetsfunksjoner.
BT170613 Helse- og omsorgsdepartementet sendte nylig ut et forslag om en lovendring som medfører at det alltid vil være oppholdskommunen som skal dekke utgifter for en brukers opphold på en institusjon, og ikke plasseringskommunen.
AP170613 Nå har helse- og omsorgsminister Bent Høie snudd.
AP170613 Nå har helse- og omsorgsminister Bent Høie snudd.
AA170612 Vi jobber med å finne ut hva innholdet er og om det kan ha andre helse- eller miljøskadelige effekter, sier miljøsjef Marianne Langedal i Trondheim kommune.
AA170612 Vi jobber med å finne ut hva innholdet er og om det kan ha andre helse- eller miljøskadelige effekter, sier miljøsjef Marianne Langedal i Trondheim kommune.
VG170611 Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Ingvild Kjerkhol i helse- og omsorgskomiteen sier reglene ikke skal hindre syke å få dekket sine utgifter.
SA170609 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) får støtte for sin oppfordring om å vaksinere småbarn.
NL170609 I realiteten ligger kostnadene på kr 78 000 per år, per aktive arbeider for å finansiere helse- og omsorgsbudsjettet.
NL170609 brukt til å finansiere offentlige helse- og velferdstjenester.
DB170609 Dagbladet møtte de mektige antidopingherrene i regi av Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementets seminar om doping og folkehelse.
BT170609 Vedtaket er resultatet av en felles, tverrpolitisk interpellasjon fremmet av oss som medlemmer av helse- og sosialkomiteen, og er resultatet av en grundig prosess.
BT170609 Helse- og sosialkomiteen har et lovpålagt ansvar for å drive tilsyn og kontroll på dette feltet.
AP170609 I høringsforslaget ønsker Helse- og omsorgsdepartementet også å endre biobankloven slik at blodprøvene som tas i den nasjonale screeningen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensning.
SA170608 Uavhengig av denne konkrete saken så ønsker vi å belyse viktige forhold som i liten grad kommer frem når slike saker debatteres, nemlig betydningen av et systematisk helse- , miljø- og sikkerhetsarbeid ( HMS ) for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
SA170608 Tilsyn er en kontroll med at kravene i helse- , miljø- og sikkerhetslovgivningen oppfylles og om nødvendig gis det reaksjoner.
DA170608 Tygart er i Norge på et antidopingseminar i regi av Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet.
AA170608 De kan blant annet tillate lisensfelling av store rovdyr for å ivareta det som etter loven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, sier Helgesen.
VG170607 Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land rammet av meslingutbrudd, oppfordrer helse- og omsorgsministeren å fremskynde vaksinering.
VG170607 På grunn av økende meslingutbrudd i flere populære ferieland, som blant annet Italia og Frankrike, oppfordrer nå helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til å fremskynde vaksinasjonen av barn som skal reise til land med høy forekomst av meslinger.
VG170607 MESLINGUTBRUDD : Bent Høie, Helse- og omsorgsminister for Høyre, oppfordrer til å vaksinere barn mellom 9 og 15 måneder hvis ferien skal gå til land som er rammet av meslinger.
DB170607 Tygart er i Norge på et antidopingseminar i regi av Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet.
DB170607 ¶ RESSURS : - Å bli eldre er ikke slutten på livet, men tvert imot starten på en ny fase i livet, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i dette svarinnlegget.
DA170607 Det gjør det lettere å utnytte arbeidskraftpotensialet til hver enkelt, og det er bra for brukerne av helse- og omsorgstjenestene.
DA170607 49 prosent av de ansatte i helse- og omsorg arbeider heltid.
DA170607 Mindreårige har i tillegg rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
DA170607 Det viser innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, som ble avgitt i går.
AP170607 Konvensjonen for beskyttelse mot menneskeskapte utslipp av det giftige metallet er oppkalt etter den japanske landsbyen Minamata, der alvorlige helse- og miljøskader som skyldtes kvikksølv, ble avslørt på 1950-tallet og opprørte en hel verden.
SA170606 I april vedtok Stortingets helse- og omsorgskomité en lovendring som skal gi styrket pårørendestøtte.
DB170606 Spaltist Tore Nyseter ¶ har flere år bak seg i helse- og sosialsektoren og offentlig forvaltning.
BT170606 I april behandlet Stortingets helse- og omsorgskomité et lovforslag som skal gi styrket pårørendestøtte.
AP170606 I april vedtok Stortingets helse- og omsorgskomité en lovendring som skal gi styrket pårørendestøtte.
AP170606 I april behandlet Stortingets helse- og omsorgskomité et lovforslag som skal gi styrket pårørendestøtte.
VG170602 Samtidig med vår prosess, utredet Helse- og omsorgsdepartementet hvordan de skulle organisere sin nødmeldetjeneste.
VG170602 Helse- og omsorgsdepartementet konkluderte med at en eventuell samlokaliseringsprosess må baseres på lokale forutsetninger og frivillighet.
NL170602 Nå tas kraftverk, vannverk, renhold, renovasjon, gjenvinning, revisjon, helse- og sosiale tjenester osv. tilbake i egenregi over en lav sko.
DA170602 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) og finansminister Siv Jensen ( Frp ) var i Stavanger tidligere i uken for en dialog med pårørende, brukere og fagpersoner om kvalitetsreformen « Leve hele livet ».
AP170602 Aftenposten har henvendt seg til Helse- og omsorgsdepartementet for å få det norske brevet og begrunnelsen.
AP170602 Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til Aftenposten at Norge deler bekymringen for at den nordiske ordningen med monopol på omsetning av vin og brennevin er under press, dersom det finske forslaget vedtas som det er nå.
AA170602 Til Aftenposten sier helse- og omsorgsminister Bent Høie at Norge deler bekymringen for at den nordiske ordningen med monopol på omsetning av vin og brennevin er under press, dersom det finske lovforslaget vedtas.
VG170601 Selv har Quist mailet politikere og eksperter, blant annet helseminister Bent Høie ( H ), klaget på behandling og fått saken opp i Stortingets helse- og sosialkomité og debattert kreftsaken på TV.
NL170601 Med det skremmende høye sykefraværet i kommunal helse- og omsorgstjeneste, i motsetning til i privat tjeneste, er det nesten umulig at privat tjeneste ikke tjener penger.
NL170601 Fra kommunen kommer jo, flere ganger årlig, stadig jammer over høyt sykefravær og budsjettoverskridelser for helse- og omsorgstjeneste.
SA170531 47, 2008-2009 ) skulle sikre en helse- og omsorgstjeneste som svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester.
FV170531 Jeg er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som er tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst.
DN170531 Jeg er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som er tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst. ( ©NTB ) ¶ ¶
BT170531 Kjersti Toppe ( Sp ) sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
AA170531 Jeg er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som er tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst. ( ©NTB ) ¶
DB170530 To har vært innlagt på sykehus med blodig diaré, opplyses det i meldingen fra byrådsavdelingen for helse- og omsorg i Bergen.
DA170530 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) lyttet til hva Anne Grethe Sirevåg som pårørende hadde å si angående mat, måltider og matglede.
AP170528 I mars testet helse- og omsorgsminister Bent Høie og statssekretær Lisbeth Normann i fellesskap Helsedirektoratets nye, interaktive webtjeneste.
SA170526 I ledelsen i Stavanger kommunes helse- og omsorgsetater synes det å være viktigere å ta vare på seg selv og sin behagelige jobbsituasjon, enn å gjøre noe med problemer som påvises av såkalte « varslere ».
SA170526 DEBATT : I ledelsen i Stavanger kommunes helse- og omsorgsetater synes det å være viktigere å ta vare på seg selv og sin behagelige jobbsituasjon, enn å gjøre noe med problemer som påvises av såkalte « varslere ».
SA170526 Aftenbladet har de senere år ved flere anledninger satt et kritisk søkelys på ledelseskulturen i helse- og omsorgsetatene.
DB170526 Helsedirektoratet følger nå opp vedtaket sammen med de regionale helseforetakene, Kreftregisteret og forskningsinstitusjoner, og skal levere en plan for et nasjonalt program til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. juli 2017, opplyser kommunikasjonsrådgiver Liv Dalen Tennøe i Helsedirektoratet til Dagbladet.
BT170526 Ved siste årsskifte ble helse- og omsorgstjenesteloven endret.
BT170526 Høsten 2015 la helseminister Bent Høie ( H ) frem forslaget om at alle som skal arbeide i kommunale helse- og omsorgstjenester må legge frem politiattest.
BT170526 Fra og med i år må alle som får en helse- eller omsorgsjobb i Kommune-Norge legge frem en politiattest før de signerer arbeidskontrakten.
AP170526 Dette var begrunnet med trafikknytte, helse- og andre nyttegevinster for samfunnet, og det inkluderte en egen « trafikantbetaling » for personbiler, for hver km kjørt.
AP170526 - Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet bør klargjøre hvorfor anbefalingene ikke er fulgt opp, og om de nå vil foreta en fornyet vurdering av forslagene fra Prioriteringsrådet, Kreftforeningen og andre.
AA170526 Ved siste årsskifte ble helse- og omsorgstjenesteloven endret.
AA170526 Høsten 2015 la helseminister Bent Høie ( H ) fram forslaget om at alle som skal arbeide i kommunale helse- og omsorgstjenester må legge fram politiattest.
AA170526 Fra og med i år må alle som får en helse- eller omsorgsjobb i Kommune-Norge legge fram en politiattest før de signerer arbeidskontrakten.
VG170525 Jeg hadde tidligere snakket med helse- og brannfolk - og møtte der ingen problemer med å få svar på mine spørsmål, sier han.
DA170525 Saken tas opp i det neste møtet i helse- og sosialutvalget på tirsdag.
DA170525 Ansatte i Moss kommunes helse- og omsorgstjeneste meldte inn 3753 avvik og uønskede hendelser i fjor.
AP170525 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, ofte bare kalt Prioriteringsrådet, består av 19 representanter fra helse- og omsorgstjenesten.
AP170525 Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos ( Frp ), mener det er fastlegenes ansvar å sørge for at ordningen med second opinion fungerer for de sykeste.
AP170525 Kari Kjønaas Kjos ( Frp ), leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener det er fastlegenes ansvar å henvise pasienter til såkalt second opinion ( fornyet vurdering ).
AP170525 Svaret er at private bedrifter og institusjoner hver dag leverer helse- og omsorgstjenester av dokumentert god kvalitet på vegne av stat og kommune.
SA170524 Hun studerte helse- og sosialfag ved Runshaw college i Leyland i Lancashire, og før konserten sendte hun en melding på Twitter om at hun gledet seg til å se konserten.
DB170524 Sandvik opplyser om at han ba bydelsdirektøren om en orientering, etter at han ble kjent med at kronikken var blitt sendt til byråden, byrådsleder og helse- og sosialkomiteens medlemmer fra mora, i forkant av at kronikken kom på trykk i Aftenposten.
DB170524 Kommunaldirektør Endre Sandvik i byrådsavdeling for eldre- helse- og sosiale tjenester viser til at mora samme ettermiddag mottok e-post fra bydelsdirektøren hvor barneverntjenestens egen påstand om at den ble instruert av byrådsavdelingen til å informere gutten om kronikken ble tilbakevist.
DB170524 ( Dagbladet ) : Oslo Frp krever redegjørelse fra Inga Marte Thorkildsen ( SV ) i en sak hvor byråden for eldre- helse- og sosiale tjenester blir beskyldt for å ha instruert en barneverntjeneste i Oslo.
BT170524 Hun studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
AP170524 » Ellen Birgitte Pedersen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet ¶
AP170524 Kilde : NAV og Helse- og omsorgsdepartementet ¶
AP170524 Er det riktig at det ikke lenger jobbes med denne saken, eller vurderes det endringer ? - Helse- og omsorgsdepartementet følger utviklingen nøye, både med hensyn til salgstall og søknader om individuell refusjon, sier Pedersen.
AP170524 Aftenposten.no har stilt flere spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet om denne saken.
AP170524 - Det er et aldeles håpløst system, mener leder av Stortingets Helse- og omsorgskomité Harald T.
DN170523 Georgina Callander studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
BT170523 Hun studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
BT170523 Hun studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
AP170523 Callander studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
AP170523 Callander studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
AA170523 Georgina Callander ( 18 ) studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som offentliggjorde navnet hennes på sine nettsider.
AA170523 Georgina Callander studerte helse- og sosialfag ved Runshaw College i Leyland, og det var skolen som « med stor sorg » offentliggjorde navnet hennes.
AA170523 Nå vil staten gjeninnføre en gammel tilskuddsordning som skal gjøre det mer attraktivt å etablere seg som fastlege, opplyser statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
AP170521 Partiet gikk også inn for å redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra bildekk, tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler.
SA170519 Alle stortrivdes i praksis på sykehjem og var fast bestemt på å bli i helse- og omsorgssektoren.
NL170519 Da helseminister Bent Høie ( H ) tiltrådte i 2013 slo han fast at hans prosjekt som helse- og omsorgsminister var å skape pasientens helsetjeneste.
DN170519 Det er blant annet troen på omfattende skatte-, helse- og infrastrukturreform som har sendt aksjekursene til værs.
AA170518 Roald Arentz ( R ) foreslo 50 millioner til helse- og velferdssektoren og til barnehager.
AA170518 6 millioner kroner vil sikre alle helse- og velferdssentre tilgang til bredbånd.
AP170517 6,4 prosent går til helse- og rehabiliteringsformål.
SA170516 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ), med ryggen til, helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) var til stede da regjeringen la fram nasjonal handlingsplan for bedre kosthold på årets konferanse om måltidsglede i Stavanger.
DA170516 I forrige uke talte hun sin sak for Helse- og sosialkomiteen ( HSK ) i Bydel Gamle Oslo.
DA170516 I forrige uke holdt hun et innlegg for Helse- og sosialkomiteen ( HSK ) i Bydel Gamle Oslo.
DN170515 ¶ God behandling av avfall er å ta vare på og foredle ressurser, samtidig som innbyggerne sikres mot helse- og miljøfare, sier forfatteren.
DA170515 Blant annet at Støre da han var helse- og omsorgsminister ikke fulgte pålegget om å gi sikkerhetsmyndighetene oversikt over bygg og anlegg som trenger terrorbeskyttelse.
AA170515 Blant annet at Støre da han var helse- og omsorgsminister ikke fulgte pålegget om å gi sikkerhetsmyndighetene oversikt over bygg og anlegg som trenger terrorbeskyttelse.
VG170514 Her kommuniserer de under hendelser som angrepet på fredag med viktige miljøer, for eksempel knyttet til Forsvaret og helse- og universitetetssektoren.
DB170514 Parken vil være stengt fredag for å gjøre det mulig for helse- og sikkerhetsmyndighetene å gjennomføre sin jobb.
DA170514 Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ba derfor Høie om å redegjøre for hvordan han så for seg at sykehuset skulle oppfylle kravene for beredskap.
DA170513 Høyre har gått inn i årsakene til at noen i samfunnet vårt faller utenfor, var hovedbudskapet til Solberg, og la mye vekt på partiets helse- og skolepolitikk i talen.
DB170512 Vi er i gang med en storstilt kompetanseheving i hele kommunale helse- og omsorgssektoren.
DA170510 Det går fram av svar Dagsavisen har fått på spørsmål vi har stilt Helse- og omsorgsdepartementet, om nedbemanningene ved sykehusene og SVs kritikk av regjeringen.
DA170510 - Redusere ¶ - Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Sør-Øst i 2016 arbeidet med å redusere de økonomiske utfordringene ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus.
DA170510 mer penger : Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
DA170510 Det går fram av svar Dagsavisen har fått på spørsmål vi har stilt Helse- og omsorgsdepartementet, om nedbemanningene ved sykehusene og SVs kritikk av regjeringen.
DA170510 - Redusere ¶ - Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Sør-Øst i 2016 arbeidet med å redusere de økonomiske utfordringene ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus.
AA170510 Nei til Navs nye politikk med « kanalvalg » og dabifisering av norsk helse- og velferdspolitikk ¶
VG170509 - Dersom Bufdir har stilt krav om at det skal være en ideell organisasjon, vil det være dagjeldende regler for inngåelse av kontrakter om utførelse av helse- og sosialtjenester med en ideell organisasjon som kommer til anvendelse, og da vil det ikke foreligge en ulovlig direkteanskaffelse.
DB170509 Etter dette tilsynet ga Arbeidstilsynet pålegg for at arbeidsgiver ikke hadde gjennomgått opplæring i helse- , miljø- og sikkerhetsarbeid, for at arbeidsgiver ikke hadde sørget for at arbeidstakerne hadde valgt verneombud, for at opplæring av verneombud ikke var gjennomført og for at arbeidsavtalene brøt med bestemmelsen om krav til innhold til arbeidsavt
DN170508 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DB170508 I en valgkampoppkjøring der vi hører om mer eller mindre skatt, innvandring, klimakamp, helse- og skoleprioriteringer, er det en ting som merkelig nok kommer litt i bakgrunnen : arbeidslivsspørsmål.
DA170508 Mange av sykehjemmene i Stavanger kommune ble bygd på 80-tallet, og tilpasset datidens helse- og omsorgssektor.
DA170508 Kartleggingen, som er foretatt av Rambøll på oppdrag fra KS og finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, avdekker en rekke urovekkende forhold om forfall.
DA170508 I dag utføres helse- og omsorgsarbeidet på en helt annen måte og det er nye krav til utforming av sykehjemsrom.
BT170508 Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har derfor bedt Høie om å redegjøre for hvordan han ser for seg at sykehuset kan oppfylle kravene for beredskap.
BT170508 Helse- og omsorgskomiteen avgir sin innstilling om sykehusene Odda, Narvik og Flekkefjord tirsdag.
AA170508 Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har derfor bedt Høie om å redegjøre for hvordan han ser for seg at sykehuset kan oppfylle kravene for beredskap.
AA170508 Helse- og omsorgskomiteen avgir sin innstilling om sykehusene Odda, Narvik og Flekkefjord tirsdag.
AP170507 Studenter fra helse- og sosialfag får ikke flytte inn, studentene skal ikke drive helse- og pleiearbeid.
AP170507 Studenter fra helse- og sosialfag får ikke flytte inn, studentene skal ikke drive helse- og pleiearbeid.
AP170507 Helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen står i skyggen av Oppsal sykehjem.
AP170507 Rolf Ohman ¶ 4.... når et bilde av Ronald Reagan plutselig dukker opp på en skjerm formet som eplet i partilogoen, under helse- og omsorgsdebatten. 5.... når du kan kjøpe klær nok til å kle deg i partilogoen fra topp til tå i partibutikkens stand.
DB170506 I 2011 gikk helse- og sosialministeren ut og sa at regjeringen har et overordnet mål om at det skal bygges 12000 nye sykehjemsplasser innen 2015.
DB170506 For eksempel er « Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten », på 93 sider, har 241 lovhenvisninger og 53 litteraturhenvisninger.
AP170506 Helse- og omsorgsdepartementet anslo i 2011 at rundt 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år.
AP170506 Helse- og omsorgsdepartementet anslo i 2011 at rundt 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år.
BT170505 I Stortinget forrige uke sa helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) at utenlandske IT-arbeidere ikke skulle få tilgang, og understreket at selve datasentrene var i Norge.
AP170505 Høie orientert tirsdag ¶ Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NTB at de først ble orientert om sikkerhetsbristen i en epost fra Helse sør-øst tirsdag 2. mai klokken 21.23.
AA170505 Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NTB at de først ble orientert om sikkerhetsbristen i en epost fra Helse sør-øst tirsdag 2. mai klokken 21.23.
AP170504 De store lege-, helse- og borgerrettighetsorganisasjonene er også motstandere av republikanernes lovforslag.
AP170504 Helse- og omsorgsdepartementet anslo i 2011 at rundt 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år.
FV170503 Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan ( KrF ) tar fylkesmannens forbud mot lydanlegg i kristne teltmøter på Justøy opp med helse- og omsorgsministeren.
FV170503 « Avtalen med HPE stiller krav om at alle datasentre skal stå i Norge, inkludert all lagring av helse- og personopplysninger.
DN170503 Lokalsykehus i Odda, Flekkefjord og Narvik var noe av det helse- og omsorgsminister Bent Høie ( Høyre ) måtte svare om i spontanspørretimen.
DA170503 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) fikk spørsmål fra opposisjonen om saken under muntlig spørretime på Stortinget onsdag.
AP170503 « Avtalen med HPE stiller krav om at alle datasentre skal stå i Norge, inkludert all lagring av helse- og personopplysninger.
AP170503 Bakgrunn : NRK : Utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientdata om 2,8 millioner nordmenn ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) ble avkrevd svar om hvordan dette kunne skje, da han stilte i Stortingets spørretime onsdag.
AP170503 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) måtte svare for IT-skandalen i Stortingets spørretime.
AA170503 Hos oss representert ved en rådmann for Helse- og Velferd som om sykehjem sier « at det periodevis er en sykepleier tre kilometer unna er en kalkulert risiko i dagens situasjon, selv om vi ønsker at det skal være en sykepleier på hver enkelt enhet ».
SA170502 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ( SHOT ) fra 2014, viser at 13 prosent av studentene i Norge har angst knyttet opp til eksamen.
AP170502 Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ( SHOT ) fra 2014, viser at 13 prosent av studentene i Norge har angst knyttet opp til eksamen.
AA170502 MRSA-utbrudd på helse- og velferdssenter i Trondheim.
SA170501 De som arbeider i helse- og omsorgssektoren, arbeider allerede etter turnusplaner basert på unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler.
SA170501 Grung, som er saksordfører for saken i helse- og omsorgskomiteen, håper at også Høyre og Fremskrittspartiet vil gi sin støtte.
SA170501 - I nasjonal helse- og sykehusplan ble det gitt klare føringer for hva som skal legges til grunn for akuttberedskap.
SA170501 Helse- og omsorgskomiteen skal avgi sin innstilling i saken 9. mai.
DA170501 Grung, som er saksordfører for saken i helse- og omsorgskomiteen, håper at også Høyre og Fremskrittspartiet vil gi sin støtte.
DA170501 - I nasjonal helse- og sykehusplan ble det gitt klare føringer for hva som skal legges til grunn for akuttberedskap.
DA170501 Helse- og omsorgskomiteen skal avgi sin innstilling i saken 9. mai.
DA170501 Grung, som er saksordfører for saken i helse- og omsorgskomiteen, håper at også Høyre og Fremskrittspartiet vil gi sin støtte.
DA170501 - I nasjonal helse- og sykehusplan ble det gitt klare føringer for hva som skal legges til grunn for akuttberedskap.
DA170501 Helse- og omsorgskomiteen skal avgi sin innstilling i saken 9. mai.
BT170501 Saken skal behandles i helse- og sosialkomiteen på Stortinget 9. mai, med Grung som saksordfører.
AP170501 Saken skal behandles i helse- og sosialkomiteen på Stortinget 9. mai, med Grung som saksordfører.
AA170501 Grung, som er saksordfører for saken i helse- og omsorgskomiteen, håper at også Høyre og Fremskrittspartiet vil gi sin støtte.
AA170501 - I nasjonal helse- og sykehusplan ble det gitt klare føringer for hva som skal legges til grunn for akuttberedskap.
AA170501 Helse- og omsorgskomiteen skal avgi sin innstilling i saken 9. mai. ( ©NTB ) ¶
AA170501 Tidligere har tusenvis protestert mot at helseminister Bent Høie ( H ) går inn for å legge ned tilbudet i den nye helse- og sykehusplanen. ( ©NTB ) ¶
AA170501 Hun er saksordfører for saken i helse- og sosialkomiteen, som skal behandles på Stortinget 9. mai.
DB170428 Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse- , miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold.
DA170428 I Senterpartiet har vi ingen diskusjon om abortloven, sier første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe ( Sp ).
DA170428 - Dette er et forslag som verken jeg eller Arbeiderpartiet støtter, sier andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Togeir Micaelsen ( Ap ).
DA170428 De føler at dette rammer oss fordi instituttledelsen har vært lojal overfor Helse- og omsorgsdepartementet i den forstand at vi har funnet oss i kutt etter kutt over en årrekke, samtidig som vi har påtatt oss oppgaver og nye mandat uten finansiering, sier Gayorfar.
AA170428 Siden den gang har Hauglie hatt møter med både helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ), kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner ( H ), barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ), samt KS og Fagforbundet.
AA170428 Innen helse- og sosialtjenester, samt bygg- og anleggsvirksomhet, er det stor mangel på arbeidskraft.
AA170428 Innen helse- og sosialtjenester, samt bygg- og anleggsvirksomhet, er det stor mangel på arbeidskraft.
VG170427 SATSER PÅ UORGANISERT IDRETT : Kulturminister Linda Hofstad Helleland, helse- og omsorgsminister Bent Høie og barne-og likestillingsminister Solveig Horne, her på Aker Brygge torsdag, ønsker å bruke mer penger på uorganisert idrett.
SA170427 Skal det virkelig være slik, helse- og omsorgsminister Bente Høie og barne- og likestillingsminister Solveig Horne ?
DB170427 I desember kontaktet bydelsutvalget i Bjerke bydel kontrollutvalget og kommunerevisjonen i Oslo med sterke beskyldninger mot byråden for helse- , eldre- og sosiale tjenester og hennes kommunaldirektør Endre Sandvik.
BT170427 Størst mangel er det innen helse- og sosialtjenester, samt bygg- og anleggsvirksomhet.
BT170427 Striden sto om naturmangfoldlovens paragraf 18c, der det står at regjeringen kan tillate uttak av ulv « for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning ».
VG170425 Nordsjødykkerne vant frem med at staten hadde brutt artikkel 8 i konvensjonen ved ikke å gi viktig informasjon til dykkerne slik at de kunne vurdere helse- og livsfare ved dykkingen.
VG170425 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) har flere ganger tatt til orde for å redusere barn og unges inntak av sukker, ved å oppfordre kjedene til å fjerne godteri fra kasseområdet i butikkene. 6. desember 2016 signerte Høie en intensjonsavtale med matbransjen om tilrettelegging for et sunnere kosthol
DB170425 Leder i Stortingets helse- og omsorgskomite, Kari Kjønaas Kjos ( Frp ), understreker at det er på høy tid å styrke helsetilbudet.
FV170424 | Flagget til topps i Flekkefjord ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie instruerte mandag styret og ledelsen ved Sørlandet sykehus om å videreføre den akuttkirurgiske beredskapen i Flekkefjord.
DA170424 Hun registrerte også at Tove Karoline Knutsen, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og SVs stortingsrepresentant Karin Andersen var til stede blant de i underkant av 100 frammøtte.
BT170424 De to forslagene skal behandles samlet i helse- og omsorgskomiteen første halvdel av mai.
BT170424 april vedtok helse- og omsorgsministeren endringer i den akuttkirurgiske virksomheten ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UN ) Narvik og ved Odda sykehus.
VG170423 Helseministeren understreker at han vil presentere de konkrete planene mandag, etter å ha vært i møter med sykehusene om oppfølgingen av helse- og sykehusplanen.
VG170423 Helse vest ville legge ned akuttkirurgien fordi de mener det ikke er realistisk at sykehuset fremover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan.
SA170423 Først fordeles 6,4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål.
DB170423 ¶ GRUNDIG ARBEID : For to år siden mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) en rapport om ordningen for endring av juridisk kjønn og om helsetilbudet til personer med kjønnsdysfori.
DA170423 Faren var helse- og omsorgssjef og hadde gått av på et budsjett han ikke kunne stå for.
BT170423 Først fordeles 6,4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål.
AP170423 Først fordeles 6,4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål.
AA170423 Helseministeren understreker videre at han vil presentere de konkrete planene mandag, etter å ha vært i møter med sykehusene om oppfølgingen av helse- og sykehusplanen.
AA170423 Helse vest ville legge ned akuttkirurgien fordi de mener det ikke er realistisk at sykehuset fremover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan.
VG170421 Urheim, som allerede i 2007 for første gang offentlig fortalte om sin overgrepshistorie, raser både mot rådmann, ordfører og helse- og sosialsjef.
AA170421 Tre løsninger : Om 20 år kan de gamle få tur i marka med ungdommer fra helse- og oppvekstfag, besøk hjemme av en « livsgledehandyman » ( politistudenter ) eller du kan få « livsgledefotballag » på besøk for å hjelpe til med å bære varer, foreslår kronikkforfatterne.
AA170421 Du kan bli hentet på døra og bli med på tur i marka med ungdommer fra helse- og oppvekstfag som turkamerat, du kan få besøk hjemme av « livsgledehandyman » i form av politistudenter som hjelper til med små oppgaver, og du kan få livsgledefotballag på besøk til å hjelpe med å bære varer, eller være en støttende arm på tur i nærmiljøet.
VG170420 I sluttinnlegget skriver han at kvinnen ble fulgt opp på en tilfredsstillende måte av barnevernstjenesten, skole, helse- og sosialetat, og at hun også fikk tett oppfølging fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste ( PPT ) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ).
SA170420 Hun på kamp sammen med ni andre beboere og ti ledsagere fra Buran helse- og velferdssenter.
SA170420 - Blir det mål, skal jeg rope og juble, sier hun, og tipper 1-0-seier til RBK over Aalesund, når Adresseavisen møter henne på Buran helse- og velferdssenter.
DN170420 De store forskjellene mellom kjønnene på studier innen helse- og sosialfag, psykologi og medisin har likevel fått barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) til å vurdere å åpne for kjønnskvotering av menn til høyere utdannelse i den nye likestillings- og diskrimineringsloven.
BT170420 Dette er en liten nedgang fra rekordåret i fjor, men HVL ser likevel en generell økning i studieprogrammer innen helse- og sosialfag.
AP170420 Vi blir flere og vi blir eldre, så det er helt klart et stort behov for enda flere kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen helsefagene i årene som kommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.
AP170420 Før sommeren sender derfor Helse- omsorgsdepartementet et forslag på høring om varig lagring av blodprøvene.
AP170420 Hun på kamp sammen med ni andre beboere og ti ledsagere fra Buran helse- og velferdssenter.
AP170420 - Blir det mål, skal jeg rope og juble, sier hun, og tipper 1-0-seier til RBK over Aalesund, når Adresseavisen møter henne på Buran helse- og velferdssenter.
AP170419 En plass i Representantenes hus i hovedstaden Washington står ledig etter at president Donald Trump valgte Tom Price til helse- og sosialminister.
AP170419 En plass i Representantenes hus i hovedstaden Washington står ledig etter at president Donald Trump valgte Tom Price til helse- og sosialminister.
AP170418 » I løpet av arrangementet vi det være debatter om hvordan transporttilbudet i Oslo vil bli endret og hvordan teknologien vil påvirke helse- og omsorgstilbudet i hovedstaden.
VG170417 BARE UTREDE : Ingvild Kjerkol, som sitter i Aps sentralstyre og i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, understreker at Ap ikke skal konkludere på om dette er noe de vil innføre før en eventuell utredning er ferdig.
VG170415 For dem hadde situasjonen vært verre med en selskapsskatt på 2013-nivå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til VG.
VG170415 - SVARTMALING : - LO må åpne øynene for de lyspunktene som er å se i norsk økonomi nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
BT170415 Norges helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) sier at ensomhet er landets nye folkehelseproblem.
BT170412 Arbeidet foregår som et prosjekt i Smart omsorg, som er kommunens program for modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.
DB170411 Selv om damping nå tas inn i regelverkene for røyking, selv om salg av e-sigaretter har fått sitt eget kapittel 6A i loven og selv om helse- og omsorgsminister Bent Høie flere ganger har uttalt seg positivt, starter ikke salget i Norge ennå.
DN170410 I fjor søkte nesten 20 prosent flere sykepleierutdanningen, mens helse- og sosialfag hadde 13 prosent flere søkere.
DB170410 Dette gjelder blant annet ved kjøp av varer og tjenester, innenfor kultur og fritid, i forbindelse med kjøp og leie av bolig og innen helse- og omsorgssektoren.
DB170410 Men det er et brev fra brukerorganisasjonene til lederen av Helse- og sosialkomiteen på Stortinget som får hovedoppslaget.
DB170410 I dag er flere av de store organisasjonene laget nettopp for å tale deres interessert som pasienter i dette systemet, derblant de som undertegnet brevet til Helse- og sosialkomiteen.
AP170410 Kvinner er i flertall i helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens menn dominerer i industrien og bygg og anlegg.
DB170409 ¶ STILLES SPØRSMÅL : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) må svare om alkoregler for russen.
DB170409 Alkoholloven, som Helse- og omsorgsdepartementet eier, er den samme som før.
VG170407 * Plan of Action mellom Helse- og omsorgsadepartementet og NHFPC ( 2017-2020 ) - Norge har en helsesamarbeidsavtale med Kina fra 1999, og fra denne utgår det en handlingsplan, som er flerårig og som nærmere beskriver rammene for samarbeidet mellom landene.
FV170405 Her i samtale med leder i helse- og sosialstyret Viggo Lütcherath ( KrF ).
SA170404 - Det er ikke realistisk at et akuttkirurgisk tilbud ved Odda sykehus framover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan, sa fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse vest under møtet.
DB170404 Tufteland i Helse- og omsorgsdepartementet.
BT170404 Odda sjukehus og Nasjonal helse- og sykehusplan behandles på styremøte i Helse Vest torsdag 4. april.
AP170404 I forrige uke debatterte Stortingets helse- og omsorgskomité et forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om endringer i sprøyteromsordningen.
SA170403 GJESTEKOMMENTAR : Brukere av helse- og velferdstjenester skal inviteres med til å utforme sine egne tjenester.
DB170403 Kari Kjønaas Kjos, leder for Helse- og omsorgskomiteen, sa følgende om møtet : « Når det gjelder heroinassistert behandling, er det ulike syn.
DB170403 Mange helse- og sosialarbeidere utsettes for seksuell trakassering eller overgrep på jobb.
BT170403 Ved en nedleggelse av akuttkirurgien ved Odda sjukehus, vil en ikke følge relevante retningslinjer skissert i Nasjonal Helse- og Sykehusplan.
BT170403 Nasjonal Helse- og Sykehusplan ble presentert den 20.11.15 for å planlegge utviklingen av sykehusene i Norge frem mot 2030.
BT170403 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) har selv uttalt « Vi vil ha trygge sykehus og bedre helsetjenester for alle i Norge, uansett hvor de bor.
DB170402 Partiet vil dessuten etablere et nettverk med lokalsykehusaktivister for å bevare akuttkirurgi og fødselsomsorg rundt om i landet som er under press etter den nasjonale helse- og sykehusplanen som Stortinget vedtok i fjor.
DA170402 Partiet vil dessuten etablere et nettverk med lokalsykehusaktivister for å bevare akuttkirurgi og fødselsomsorg rundt om i landet som er under press etter den nasjonale helse- og sykehusplanen som Stortinget vedtok i fjor.
AA170402 Partiet vil dessuten etablere et nettverk med lokalsykehusaktivister for å bevare akuttkirurgi og fødselsomsorg rundt om i landet som er under press etter den nasjonale helse- og sykehusplanen som Stortinget vedtok i fjor.
DB170401 STÅR FAST : Helse- og omsorgsminister, Bent Høie ( H ), sier sykehusstrukturen står fast og vil ikke gjennomføre en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.
DB170401 For de investeringene som er bestemt i helse- og sykehusplanen kommer nå, sier hun.
DB170401 - Finnmarkssykehuset må forholde seg til oppdraget om å tilby spesialhelsetjenester i Finnmark innenfor den rammen vi er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet, sier Ivar Greiner kommunikasjonssjef i Finnmarkssykehuset.
VG170331 Med reklamefrie pakninger setter vi en stopper for markedsføringen rettet mot de yngste blant oss, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DN170331 Blant annet vil stadig flere eldre føre til en kraftig økning i pensjonsutbetalinger, helse- og velferdskostnader.
DB170331 Med reklamefrie pakninger setter vi en stopper for markedsføringen rettet mot de yngste blant oss, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DA170331 Vi er overbevist om at hvis det er psykologer i kommunene, så vil folk få raskere og bedre hjelp, og vil kunne løse ting på et tidligere tidspunkt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til TV 2.
DA170331 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) legger fredag fram et lovforslag som innebærer at alle norske kommuner skal ha psykolog fra 2020.
AA170331 Vi er overbevist om at hvis det er psykologer i kommunene, så vil folk få raskere og bedre hjelp, og vil kunne løse ting på et tidligere tidspunkt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til TV 2.
AA170331 Ved å overføre ansvaret til kommunene, vil tannhelse bli en ordinær del av deres helsetilbud og ikke lenger være en særtjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
AA170331 Med reklamefrie pakninger setter vi en stopper for markedsføringen rettet mot de yngste blant oss, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
AA170331 Med reklamefrie pakninger setter vi en stopper for markedsføringen rettet mot de yngste blant oss, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
VG170330 Vi har ikke hatt noen veldig storm, men etter oppslag i svenske medier i går har det kommet en del mailer og telefoner fra folk som er interessert, sier helse- og omsorgsleder i kommunen, Elisabeth Bogfjellmo. til VG.
DN170330 I mellomtiden tar helse- og omsorgsministeren imot visehelseminister Cui Li for å diskutere felles helsepolitiske spørsmål.
DB170330 Likevel hersker det en aller merkelig idé på venstresiden, om at gründerskap - det er noe som tilhører lab'en, fabrikken, bygge- og anleggsplassen eller datamaskinen, mens i helse- og omsorgssektoren - der er det kun flere mennesker og mer penger som teller.
DB170330 Hvis vi skal ha like mange omsorgsarbeidere per bruker i 2060 som i dag, så vil hver tredje sysselsatte i Norge måtte jobbe innen helse- og omsorg.
DB170330 Det sørger for at det er kontinuerlig innovasjon og nytenkning i helse- og omsorgssektoren, og det er avgjørende viktig for fremtiden.
DB170330 Det er knapt noe område der vi har mer behov for gründerskap, nytenkning og innovasjon enn i helse- og omsorgssektoren de neste tiårene.
AP170330 I tillegg vil de fjerne egenandelen på helse- og tanntjenester, etterskoletilbud fra ungdom med særskilte behov og sterilisering av både kvinner og menn.
DA170329 Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester, er ifølge seg selv født med bøker på beina.
DB170328 ¶ SIER NEI : Forslaget om å tillate andre rusmidler enn heroin på sprøyterom ble stemt ned av Høyre i et møte i helse- og omsorgskomiteen tirsdag.
DB170328 Ruth Grung ( Ap ), medlem i helse- og omsorgskomiteen, er skuffet over Høyre.
DB170328 Forslaget ble stemt ned av Høyre i et møte i helse- og omsorgskomiteen tirsdag, skriver NRK.
DA170328 Ruth Grung ( Ap ), medlem i helse- og omsorgskomiteen, er skuffet over Høyre.
DA170328 Forslaget ble stemt ned av Høyre i et møte i helse- og omsorgskomiteen tirsdag, skriver NRK.
AA170328 Ruth Grung ( Ap ), medlem i helse- og omsorgskomiteen, er skuffet over Høyre.
AA170328 Forslaget ble stemt ned av Høyre i et møte i helse- og omsorgskomiteen tirsdag, skriver NRK.
SA170327 Kommunenes satsning innen helse- og omsorg varierer fortsatt betydelig, viser en fersk rapport Illustrasjonsfoto : Frank May / NTB scanpix ¶
DN170327 I stedet for helse- og skattereform, er det nå frykt for full budsjettkrise.
DA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
DA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
AP170327 Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) sier undersøkelsen er viktig i HODs arbeid med å forbedre tjenestene.
AA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
AA170325 Samtidig ble forskriften om sommertid overført fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.
VG170324 Torsdag møtte USAs president Donald Trump flere lastebilsjåfører i Det hvite hus, for å diskutere helse- og forsikringsspørsmål.
DB170324 ¶ MØTER : Donald Trump møtte lastebilsjåfører i Det hvite hus torsdag, for å snakke om helse- og forsikringsspørsmål.
DB170324 Gutten trenger medisinsk oppfølgning, sier Freddy de Ruiter, Ap-representant i Stortingets helse- og omsorgskomite.
DB170324 Dette er helsemessig uforsvarlig, sier Freddy de Ruiter, Arbeiderpartiets stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
DA170324 Vi må bli flinkere til å forebygge ulykker og lære av feil, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) i en pressemelding.
DA170324 Til tross for råd om det motsatte vil regjeringen opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.
DA170324 - Det er altfor mange som dør eller blir skadd som følge av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten.
BT170324 I det nye bachelorprogrammet i spesialpedagogikk ved Universitetet i Bergen vil blant annet tverrfaglig samarbeid mellom utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren bli ett av flere aktuelle tema som inngår i utdanningen.
AA170324 Om Sp-folk skryter aldri så mye av sin helse- og skolepolitikk, så er det svært få som stemmer på dem av den grunn.
VG170323 Tidligere på dagen tok presidenten imot flere lastebilsjåfører i Det hvite hus, for å diskutere helse- og forsikringsspørsmål, melder nettstedet The Hill.
SA170323 Vi vet at det er marginale helse- og miljøgevinster ved å fjerne ordningen.
DB170323 Og at de som ønsker å innta andre stoffer enn heroin kan få gjøre dette i rene, varme og trygge lokaler - hvor de også kommer i kontakt med helse- og sosialfaglige personell.
AP170323 Skoletallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet mens tallene for sykehus er hentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.
DA170322 * Statens strålevern sluttet å være direktorat da det ble lagt under Helsedirektoratet i fjor, men i februar foreslo regjeringen å « reetablere » Strålevernet som egen etat, denne gang under Helse- og omsorgsdepartementet.
BT170322 Jeg søkte om abort på grunn av helse- og familiemessige forhold.
AA170322 Statens vegvesen får boten fordi planen for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ikke var oppdatert på ulykkestidspunktet.
DN170321 Størst er pågangen til helse- og oppvekstfag med en økning i søkermassen på fire prosent sammenlignet med i fjor.
DN170321 Helse mest populært ¶ Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning : ¶ 361 elever har søkt seg til Vg1, noe som tilsvarer en økning på fire prosent fra i fjor.
DN170321 Antallet søkere til Helse- og oppvekstfag fortsetter å øke, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.
DN170321 326 flere elever har søkt om læreplass, hvorav rundt halvparten av økningen skyldes elever som ønsker seg inn i arbeidslivet som lærling innenfor helse- og oppvekstfag, fremgår det.
AA170321 Økningen i antall søkere til helse- og oppvekstfag gleder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
AA170321 | Flere søker seg til Helse- og oppvekstfag ¶
AA170321 Nesten halvparten av denne økningen er elever som søker om læreplass innenfor helse- og oppvekstfag.
AA170321 Antall søkere til videregående opplæring går ned, men flere søker seg til helse- og omsorgsfag, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.
AA170321 Helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst økning i søkertall både på Vg1, Vg2 og læreplass.
DB170320 januar 2013 tok Frode Negård opp problemer i ledelsen og med helse- , miljø og sikkerhet : ¶
DB170320 Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet sier at god infeksjonskontroll er et av de beste redskapene mot utvikling av antibiotikaesistens, eller motstandsdyktige bakterier.
DB170320 Utsendelsen opprører også Aps stortingsrepresentant i Helse- og omsorgskomiteen, Freddy de Ruiter, som krevde svar av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg i forrige uke.
DA170320 - Folkehelseinstituttet har et innsparingsbehov på cirka 90 millioner kroner for 2017 og 2018, påpeker Stoltenberg i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet.
DA170320 Jeg mistenker at de vet hva de gjør, sier Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo.
VG170319 RUSGLEDE : Byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen, og partikollega Benjamin Endré Larsen i Oslo SV innkasserte en stor politisk seier på SV-landsmøtet søndag.
VG170319 Det ble fremmet som et motforslag med støtte fra blant andre byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, Inga Marte Thorkildsen, og partikollega Benjamin Endré Larsen i Oslo SV, som har jobbet med ruspolitikk i mange år.
SA170319 Statsminister Erna Solberg ( H ) og helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) arrangerer toppmøte om hjernehelse kommede uke.
DA170319 Nero er et prosjekt som skal utvikle helsetjenestens evne til å gripe inn ved skadelig bruk av alkohol og legemidler for å bedre helse- og livskvalitet hos eldre, samt utsette eller unngå behov for ressurskrevende tiltak.
VG170318 Andre advokater som har gått inn i kampen mot Trump er tidligere justisminister Eric Holder, som nå rådgir Californias lovgivende forsamling for å utfordre Trumps innvandrings-, helse- og miljøpolitikk.
VG170318 - Det er veldig mange kvinner som er gründere innenfor helse- og omsorgssektoren.
AP170317 I § 16 står det at virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.
VG170316 Men Inga Marte Thorkildsen, byråd for helse- og sosialtjenester i Oslo, er kritisk til helseminister Bent Høies håndtering av saken.
VG170316 Inga Marte Thorkildsen er byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune.
SA170316 De gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) da han presenterte tallene torsdag ettermiddag.
SA170316 Helse- og omsorgsminister Bent Høie, her under et besøk på Ringerike sykehus, sier målet er så korte ventetider som mulig.
DB170316 Også Ap-representant i Helse- og omsorgskomiteen, Freddy de Ruiter, er opprørt over saken, og stilte spørsmål til innvandringsministeren for to dager siden.
AA170316 De gode resultatene skyldes først og fremst fantastisk innsats fra dem som jobber på sykehusene, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) da han presenterte tallene torsdag ettermiddag.
AA170316 Sykehuset har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gått gjennom internasjonal forskning på metodene for de omstridte alderstestene, men rettsmedisinerne på OUS har funnet få studier som de mener holder mål.
AA170316 Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt at også gutter bør tilbys vaksinen, men Helse- og omsorgsdepartementet har ikke tatt stilling til saken ennå. ( ©NTB ) ¶
FV170315 Det vil bli en av oppgavene til de nye familiekoordinatorene å bistå familiene med dette, ifølge helse- og sosialdirektør Wenche Pedersen Dehli.
DN170315 I næringer som undervisning og helse- og sosialtjenester, der kvinnene er i flertall, har imidlertid menn høyere lønn.
DB170315 Trøen, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité, understreker viktigheten av å ta på alvor at kvinner opplever fastleger som kvier seg for å legge inn spiral og ta celleprøver.
DB170315 Dahl får støtte fra Arbeiderpartiets representant Freddy de Ruiter, i Helse- og omsorgskomiteen.
DB170315 Sykehuset har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gått gjennom internasjonal forskning på metodene for de omstridte alderstestene, men rettsmedisinerne på OUS har funnet få studier som de mener holder mål.
DA170315 Petoro nevner i sin årsberetning at etter mange år med positiv utvikling i HMS ( Helse- , miljø- og sikkerhet ) var fjoråret også preget av helikopterulykken på Turøy samt en rekke alvorlige hendelser mot slutten av året.
DA170315 I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber derfor Actis helseminister Bent Høie ( H ) om å revurdere den økonomiske situasjonen til Folkehelseinstituttet, og bruke revidert nasjonalbudsjett til å styrke og ikke svekke instituttets økonomi.
DA170315 At situasjonen ved Folkehelseinstituttet er alvorlig, går fram av et brev direktør Camilla Stoltenberg har sendt Helse- og omsorgsdepartementet.
AA170315 Petoro nevner i sin årsberetning at etter mange år med positiv utvikling i HMS ( Helse- , miljø- og sikkerhet ) var fjoråret også preget av helikopterulykken på Turøy samt en rekke alvorlige hendelser mot slutten av året.
VG170314 KRITISK : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) krever endringer i tvangsbruk ved norske sykehus.
SA170314 Forskningsspekteret til Løken spenner fra helse- og familiepolitikk til kriminologi.
SA170314 Se innslaget på TV2-nyhetene der « Petter uteligger » og mor Mette Gjermundsen sier hva de mener om ettervernet - og helse- og omsorgsminister Bent Høie svarer.i ¶
SA170314 For første gang siden 2008 ser vi nå en markant økning i årsverk rettet mot barn og unge med psykisk helse- og/eller rusproblemer.
SA170314 For at vi tidlig skal kunne fange opp ungdom som sliter, må vi ha et bedre samarbeid mellom, helse- , utdannings- og arbeids- og velferdssektoren.
BT170314 Forskningsspekteret til Løken spenner fra helse- og familiepolitikk til kriminologi.
DB170312 Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet må begynne å prate sammen, for å finne ut hvordan de mer kan beskytte barneverntjenesten - kanskje det tyngste forvaltningsorganet i Norge.
DB170311 - Må prioritere ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie stemte nei til at fastleger kan starte behandling med Subutex utenom LAR, og forsøk med gratis heroin.
VG170310 Mandatet vil være at samfunnets reaksjon på besittelse og bruk av narkotika skal være helse- og sosialfaglig oppfølging, og ikke reaksjoner i justissektoren.
SA170310 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) gikk inn for å utsette spørsmålet.
AP170310 I § 16 står det at virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.
VG170308 SKATTEKUTTERNE : Erna Solberg, her sammen med finansminister Siv Jensen og helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) under fremleggelsen av regjeringens arbeid med en ny eldrereform 3. mars.
DN170308 Nå vil Telenor analysere samtalene, databruken og bevegelsene dine for å tilby deg skreddersydde shopping-, helse- , og trafikktjenester.
BT170308 Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding, ¶
BT170308 - Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten.
AP170308 Hun er spesielt fornøyd med at økningen er aller størst akkurat innen byggfag og helse- og omsorgsfag.
AP170308 Det gis læreplassgaranti i helse- og oppvekstfagene og bygg- og anleggsfagene, med mål om å få på plass garantier i alle yrkesfag. 9.
AP170308 Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding, ¶
AP170308 - Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten.
AP170308 Unikt for Norden : I over 60 år har de nordiske landene samlet helse- og kreftdata.
AA170308 Riktig administrering av medisiner er avgjørende for sikkerheten til pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) i en pressemelding. 2.
AA170308 − Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten.
AA170308 Om lag hver femte ansatt i hotell- og restaurantbransjen og helse- og omsorgssektoren er blitt utsatt for seksuell trakassering på jobb de siste tre årene.
AA170308 De to LO-forbundene organiserer henholdsvis ansatte i helse- og omsorgssektoren og hotell- og restaurantbransjen.
VG170307 GODTERI : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) vil begrense norske barns godterispising.
VG170307 Frukt, grønt og fisk ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) legger fram nye kostholdsmål når han tirsdag presenterer handlingsplanen sammen med tre andre statsråder.
SA170307 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ), helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) var tilstede i Stavanger tirsdag da regjeringen la fram nasjonal handlingsplan for bedre kosthold.
DN170307 - Republikanerne har her bestemt at det å ha råd til helse- og omsorgstjenester skal være de rikes privilegium, ikke alle amerikanske familiers rett, sier Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.
DN170307 Nå vil Telenor analysere samtalene, databruken og bevegelsene dine for å tilby deg skreddersydde shopping-, helse- og trafikktjenester.
DA170307 - Republikanerne har her bestemt at det å ha råd til helse- og omsorgstjenester skal være de rikes privilegium, ikke alle amerikanske familiers rett, sier Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.
DA170307 Frukt, grønt og fisk ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) legger fram nye kostholdsmål når han tirsdag presenterer handlingsplanen sammen med tre andre statsråder.
BT170307 Plastbitene kan også inneholde helse- og miljøskadelige stoffer.
AP170307 Tirsdag legger helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) legger frem nye kostholdsmål i Stavanger.
AP170307 Frukt, grønt og fisk ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) legger frem nye kostholdsmål når han tirsdag presenterer handlingsplanen sammen med tre andre statsråder.
AA170307 - Republikanerne har her bestemt at det å ha råd til helse- og omsorgstjenester skal være de rikes privilegium, ikke alle amerikanske familiers rett, sier Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.
AA170307 Derfor er vi veldig opptatt av å stimulere barn og unge til å spise sunnere, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
VG170306 REFORMATOR : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) vil ha færre ansatte i Folkehelseinstituttet.
VG170306 FHI er et forskningsbasert forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet.
BT170306 Departementet utreder også om frykt, og påfølgende redusert livskvalitet, kan omfattes av vilkåret « helse- og sikkerhetshensyn » i naturmangfoldsloven.
VG170305 * En politikk som bygger videre på de reformer i offentlig sektor som er iverksatt de siste fire årene, med gode fellesskapsløsninger i helse- og sosialpolitikken.
VG170305 DELTOK : Barne- og - likestillingsminister Solveig Horne og helse- og omsorgsminister Bent Høie var med i fjorårets Pride-parade.
SA170303 Teknikk og industriell produksjon har nesten 50 prosent færre søkere i år enn for fire år siden, men er fortsatt det mest søkte yrkesfaglige utdanningsprogrammet etter helse- og oppvekstfag.
SA170303 Men helse- og oppvekstfag er nest størst, og desidert størst blant yrkesfagene med en andel av totalen på 14,2 prosent.
SA170303 Dermed fortsetter tendensen fra i fjor, da helse- og oppvekstfag fosset fram rundt 37 prosent fra året før.
DB170303 * Vi hever kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
AP170303 Og for å nå kravene, foreslår utvalget et nytt øremerket statlig tilskudd til helse- og omsorgssektoren i kommunene.
AP170303 I arbeidet med reformen skal Helse- og omsorgsdepartementets ansatte ut i kommunene for å finne de riktige grepene i den nye reformen for eldre.
SA170302 Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie har de regionale helseforetakene det endelige ordet i organiseringen av tilbudet til ekstremt premature.
AP170302 Egypts tidligere president Hosni Mubarak eskortereres av helse- og sikkerhetspersonell inn i et legehelikopter, på vei til rettssalen i Kairo torsdag.
AA170302 Helse- og velferdskontorene, for eksempel, har blant annet revidert alle sine vedtaksbrev og maler slik at de er tilpasset brukerne.
AA170302 Paradokset er jo at arbeidslivet skriker etter faglært arbeidskraft : I dag er det over 1000 ledige jobber i Trøndelag, av disse er 500 innen helse- og omsorg.
DB170301 Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.
DB170301 - Godkjenning av metoden fører ikke til endringer i indikasjoner for fosterdiagnostikk eller organiseringen av tilbudet, presiserer Helse- og omsorgsdepartementet.
DB170301 - Formålet med godkjenningen av blodprøven NIPT er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver og dermed redusere risikoen for spontanabort som disse prøvene representerer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.
DB170301 ( Dagbladet ) : Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag sagt ja til en blodprøve som kan avdekke kromosonavvik som Downs, - Pataus- og Edwards syndrom.
DB170301 Bare i helse- og omsorgssektoren er det et stort behov for varme hender.
DA170301 Bollestad ( KrF ), som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket.
DA170301 - Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
BT170301 Bollestad ( KrF ) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket.
BT170301 - Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
BT170301 Fakta : Nasjonal helse- og sykehusplan ¶
BT170301 Bollestad ( KrF ) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket.
BT170301 - Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
AP170301 Bollestad ( KrF ) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket.
AP170301 - Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
AA170301 Bollestad ( KrF ) som sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité, er svært bekymret over vedtaket.
AA170301 - Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
DN170228 Adolfsen-brødrene driver i dag innen asylmottak, hotell, eiendom og helse- og omsorgstjenester gjennom flere Norlandia-selskaper, og er blant annet kjent for sin deltagelse for å redde den profilerte investoren Idar Vollvik fra konkurs. som Norges største innen drift av asylmottak og har også en betydelig virksomhet av omsorgsbygg, barnehager og tjenester.
DA170228 Tilskuddsordningen er et spleiselag mellom stat og kommune, sier Kjønaas Kjos, som er leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, til ANB.
DB170227 ¶ DISSE MÅ VISE POLITIATTEST : Fra nyttår må alle som ansettets i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, vise politiattest.
DB170227 Dette gjelder nå alle som skal jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper personellet skal yte tjenester til, skriver politiet på sine nettsider.
AP170227 En rekke firmaer har gått til erstatningssak mot stater som rammer forventet utbytte med strengere helse- og miljøtiltak.
VG170226 Å innføre miljøavgifter som ikke gir noen helse- eller miljøeffekt er bare unødvendig plaging av næringslivet og de som er avhengige å kjøre bil, sier leder for Oslo Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg, til VG.
DN170226 Selv Mattilsynets overordnede, Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ), mener Mattilsynet tolker reglene helt feil.
DN170226 Kommunikasjonsrådgiver Reidar Evensen i Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) skriver at saken fortsatt er til behandling mellom de tre departementene som ved siden av HOD er Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.
BT170226 Sverre Eika er lege i 24SJU, et døgnåpent helse- og velferdstilbud for de mest utsatte rusmiddelavhengige i Oslo.
VG170225 Han er helse- og velferdssjef.
SA170225 Vedtaket om at pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes, går imot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
DA170225 Stoltenberg har nå informert Helse- og omsorgsdepartementet om at det vil være nødvendig for FHI å kunne ta i bruk en rekke virkemidler for å lykkes i sitt forsett.
DA170225 Hun nevner både en rapport, møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, etatstyringsmøte, kontaktmøter og et brev som beskriver utfordringene.
BT170225 Vedtaket om at pasienter som skal behandles på sykehus i utlandet, må få godkjenning på forhånd dersom kostnadene skal refunderes, går imot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
BT170225 Disse metodene burde gjøres obligatoriske for helse- og skolepersonell, men vi må innse at dette gjelder oss alle.
AP170225 Kjersti Toppe fra Senterpartiet står bak forslaget og er strålende fornøyd med at hun fikk flertall selv om vedtaket går mot både regjeringens og helse- og omsorgskomiteens innstilling.
VG170224 KRITISK : Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
VG170224 Det var konklusjonen etter fredagens møte i Helse- og omsorgsdepartementet.
VG170224 BELTELAGT : Helse- og omsorgsdepartementet sier de umulig kan godta at tvangstallene fortsatt har store mangler.
SA170224 Førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Laila Arnesdatter Hopstock henviser til forskning på svarene fra 2010 som bekrefter at menn pynter litt på sannheten.
DB170224 Det vil bli stilt spørsmål angående denne saken til kommunaldirektør for helse- og velferd i neste ukes formannskapsmøte.
AP170224 Førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT, Laila Arnesdatter Hopstock, henviser til forskning på svarene fra 2010 som bekrefter at menn pynter litt på sannheten.
AP170224 Gülay Kutal er landstyremedlem og leder av SVs etnisk likestillingsutvalg, og SVs fraksjonsleder i helse- og sosialområde i Oslo bystyre.
AA170224 Førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Laila Arnesdatter Hopstock henviser til forskning på svarene fra 2010 som bekrefter at menn pynter litt på sannheten.
VG170223 BENT HØIE, helse- og omsorgsminister ( H ) ¶
VG170223 I 2015 var rundt 70.400 pasienter fra 17 år og yngre i kontakt med fastlege for et psykisk helse- og eller rusproblem.
DA170223 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) mener regionen har mange av de samme suksessfaktorene i dag, som da oljen kom.
AP170223 - Det er gledelig med borgerlig flertall, og målingen viser at velgerne ser resultater med de fire samarbeidspartiene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til NTB.
AA170223 Målet er å skrive under flere avtaler om forskningssamarbeid innenfor helse- og energiforskning Foto : Leikny Kristine Havik Skjærseth, Adresseavisen ¶
AA170223 I 2015 var rundt 70.400 pasienter fra 17 år og yngre i kontakt med fastlege for et psykisk helse- og eller rusproblem.
VG170222 - Det er gledelig med borgerlig flertall, og målingen viser at velgerne ser resultater med de fire samarbeidspartiene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til NTB.
SA170222 Helse- og omsorgsminister Bent Høie drar i gang en nasjonal dugnad for å lære flere livreddende førstehjelp.
DB170222 - Det er gledelig med borgerlig flertall, og målingen viser at velgerne ser resultater med de fire samarbeidspartiene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til NTB.
DB170222 Dette er noe av det Kathrine Jakobsen og mannen Jørn Tore Larsen spør helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) om i innlegget : ¶
DB170222 ( Dagbladet ) : I et innlegg delt på Facebook tirsdag kveld kommer Kathrine Jakobsen fra Alta med en tydelig beskjed til helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DA170222 Om den naturlige avgangen skriver Helsedirektoratet dessuten noe som bør vekke bekymring hos helse- og omsorgsministeren og andre politikere : ¶
DA170222 MINDRE HJELP : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) kan få mindre hjelp blant annet til arbeidet med å redusere antallet røykere i Norge.
AA170222 Unntak gjelder blant annet leger som allerede er godkjente allmennleger eller har stilling ved kommunal legevakt og yter helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven. ( ©NTB ) ¶
AA170222 ​ Helsedirektoratet opplyser at den nye forskriften om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten også fører til nye ordninger for utbetaling av trygderefusjon for leger under spesialisering.
AA170222 - Det er gledelig med borgerlig flertall, og målingen viser at velgerne ser resultater med de fire samarbeidspartiene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til NTB.
SA170221 Helse- og omsorgsminister Bent Høie drar i gang en nasjonal dugnad for å lære flere livreddende førstehjelp.
DA170221 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) ønsker ikke å kommentere spørsmålene før han har svart på brevet hennes.
DA170221 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) ønsker ikke å kommentere spørsmålene før han har svart å brevet hennes. ( ©NTB ) mette.bjorberg.estep@ntb.no Bilde : szd0b9cd Senterpartiets Kjersti Toppe vil ha strengere håndheving av forbudet mot surrogati.
DA170221 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) ønsker ikke å kommentere spørsmålene før han har svart å brevet hennes.
AP170221 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) ønsker ikke å kommentere spørsmålene før han har svart å brevet hennes.
AA170221 Trondheim kommune skriver tirsdag på sin egen hjemmeside at det har blitt stjålet noe uniformstøy som ansatte hjemmetjenesten bruker i forbindelse med et innbrudd ved Ilsvika helse- og velferdssenter.
AA170221 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) ønsker ikke å kommentere spørsmålene før han har svart å brevet hennes. ( ©NTB ) ¶
VG170220 Hennes fanesaker som Høyres partileder lå under helse- og sosialsektoren, men Kaci Kullmann Five hadde også et sterkt naturvern-engasjement.
VG170220 Fives fanesaker som Høyres partileder lå under helse- og sosialsektoren, men Kaci Kullmann Five hadde også et sterkt naturvern-engasjement.
VG170220 Helse- og omsorgsdepartementet sender nå et forslag til endring i abortforskriften ut på høring.
SA170220 Hvis du er mottaker av helse- , sosial- eller velferdstjenester, hvordan er det da med menneskeretten du har til å delta i utformingen av tjenesten ?
SA170220 GJESTEKOMMENTAR : Det er brudd på menneskerettighetene hvis brukere av offentlige helse- , sosial- eller velferdstjenester ikke kan forhandle om utformingen av sine egne tjenester.
DB170220 Det gis læreplassgaranti i helse- og oppvekstfagene, bygg- og anleggsfagene og restaurant- og matfag, med mål om å få på plass garantier i alle yrkesfag ¶ 8.
DB170220 Det gis læreplassgaranti i helse- og oppvekstfagene, bygg- og anleggsfagene og restaurant- og matfag, med mål om å få på plass garantier i alle yrkesfag ¶ 8.
SA170218 Dagsrevyens Jon Gelius gjentok og gjentok, og til slutt erklærte helse- og omsorgsminister at Arendal kunne bruke fornuft i spørsmålet om Charles Hovd Nilsen, når han skulle på sykehjem, skulle få bo sammen med kona Gunvor.
DA170218 - Vi kan ikke fortsette å ha en sentral helseforvaltning som vokser kraftig, slik den har gjort i flere år, argumenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) da Dagsavisen spurte ham om kuttene i FHI og Helsedirektoratet.
VG170217 Forutsetningen er at også den som ikke har vedtak om langtidsopphold på sykehjem, må trenge helse- og omsorgstjenester.
DB170217 - Når staten og Norsk filminstitutt ikke vil ta helse- , miljø- og sikkerhetsproblematikk i sine forskrifter, gir de heller ikke bransjen det signalet som etter vår mening er nødvendig for å rydde opp, sier han.
BT170217 Som helse- og sosialpolitiker i Bergen kommune er jeg opptatt av at man gjør vedtak og innfører tiltak som i minst mulig grad bidrar til å øke de sosiale ulikheter i byen vår.
DN170216 » Sekretariatet for Bioteknologirådet ¶ « Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere alternativer for lokalisering av Bioteknologirådet utenfor Oslo fra 2020.
BT170216 I disse dager skal Stortingets helse- og omsorgskomité behandle et lovforslag fra Ap og Venstre om å tillate andre stoffer enn bare heroin og andre inntaksmåter enn injisering.
BT170216 I disse dager skal Stortingets helse- og omsorgskomité behandle et lovforslag fra Ap og Venstre om å tillate andre stoffer enn bare heroin og andre inntaksmåter enn injisering.
AP170216 Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, sier til Aftenposten at hun vil bidra til at kompetansemiljøene, blant annet Pro Sentret, skal kunne gi hjelpeapparatet den nødvendige opplæringen om salg og bytte av sex.
DB170215 ¶ NEI, SYKEHUSET KAN IKKE NEKTE DEG Å BETALE KONTANT : Nå skjerper Helse- og omsorgsdepartementet inn praksisen med at pasienter har blitt nektet å betale med kontanter - og at de har blitt avkrevd høye fakturagebyrer i stedet.
DB170215 Se når butikken kan si nei til å ta imot myntene dine ¶ Helse- og omsorgsdepartementet vil sende brev til regionale helseforetak, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og landets fylkeskommuner, med påminnelse om at sykehusene plikter å ta imot kontanter : ¶
DB170215 Forbrukerrådet har tatt saken opp med Helse- og omsorgsdepartementet, som lover å stramme opp sykehusene.
DB170215 Helse- og omsorgsdepartementet er klar på at det ikke er adgang til å nekte pasienter å betale med kontanter : ¶
BT170215 I mars skal Helse- og sosialkomiteen behandle en sak om oppmykning av sprøyteromsforskriften.
AP170215 - Avdelingen skal utvikles innen samtalehjelp i hverdagen, veiledningstilbud for ansatte i helse- og sosialsektoren samt kurs og kompetanseheving med særlig vekt på samtalemetodikk.
AP170215 Skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.
AP170215 Kartleggingen, som er foretatt av Rambøll på oppdrag fra KS og finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, avdekker en rekke urovekkende forhold om forfall.
AP170215 Ber kommunene skjerpe seg ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener kommunene selv har et ansvar for den situasjonen de har havnet i.
AP170215 Helse- og omsorgsminister Bent Høie anbefaler kommunene om å få fortgang i vedlikeholdet av gamle bygg for deretter å satse på utbygging av kapasiteten.
AA170215 Kommuneorganisasjonen KS og Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt rapporten, som er utarbeidet av Rambøll.
AA170215 Helse- og sosialfagene planlegges samlokalisert i Elgeseter gate 10 fra 2020.
SA170214 I et svarbrev til Forbrukerrådet fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det at departementet vil sende brev til regionale helseforetak, KS og landets fylkeskommuner.
FV170214 Den nye helselaben ( illustrasjon ), som er planlagt bygget på universitetsområdet til UiA i Grimstad, skal bli en motor for forskning og utvikling innen helse- og velferdsteknologi.
DN170214 USA-børsene fikk mest drahjelp fra helse- og finanssektoren, som samlet steg 0,68 prosent og 0,60 prosent.
DB170214 Det er politi, helse- og brannvesen som benytter seg av nødnettet, som skal brukes i en samfunnskritisk situasjon.
AA170214 I et svarbrev til Forbrukerrådet fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det at departementet vil sende brev til regionale helseforetak, KS og landets fylkeskommuner.
VG170213 « FRI FORSKNING » : Statssekretær Anne Grethe Erlandsen ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
VG170213 Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementeter er godt kjent med rapporten der barnekreftforskning ble beskrevet som « underprioritert og underfinansiert ».
VG170213 Han var ordfører i Oslo fra 2007 til 2015 og har permisjon fra jobben som leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo.
VG170213 Han var ordfører i Oslo fra 2007 til 2015 og har permisjon fra jobben som leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo.
VG170213 Ikke bruke jobbmail ¶ Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor har besvart VGs henvendelse på e-post, og alle svarer at de er kjent med denne typen angrep, og at deres ansatte jevnlig får opplæring o
DB170213 Slik lød konklusjonen i Arbeidstilsynets rapport høsten 2010 : « Alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, overtid, arbeidsgivers plikt til løpende og systematisk arbeid for å vurdere og forebygge helse- og sikkerhetsmessige konsekvenser ».
BT170213 - Helse- og sosialinstitusjoner skal være åpne, hjemmetjenester skal gis som vanlig, og skoler og barnehager er åpne, sier Lunde.
AA170212 Arbeidere har gått rundt i verneutstyr både på grunn av helse- og spredningsfare.
BT170211 I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ( SHOT ) som gjennomføres hvert fjerde år oppgir 4,2 prosent av norske studenter at de har brukt legemidler for å øke studieprestasjonene sine.
DB170210 I Facebook-innlegget henvender Leonardus seg til helse- og omsorgsminister Bent Høie om blant annet hvorfor det skal være nødvendig å måtte ta fem røntgenbilder, og kjøre 600 km for en lillefinger som fortsatt ikke er operert.
DB170210 Dagbladet har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, og har videresendt Facebook-innlegget til De Jong, og de svarer følgende på kritikken fra ham : ¶
DB170210 - I forrige uke ble det sagt at det var stor mangel på bussjåfører og veldig mange menn i introduksjonsordningen vil gjerne ta sertifikatet ! Helse- og omsorgssektoren kommer til å rope på arbeidskraft i årene som kommer.
BT170210 Ellers er helse- og arbeidssituasjon de vanligste fritaksgrunnene, sier Kristiansen.
BT170210 Ellers er helse- og arbeidssituasjon de vanligste fritaksgrunnene, sier Kristiansen.
VG170209 Dette skrev du i en VG-kronikk 6.12.2012, som opposisjonspolitiker og leder i Stortingets helse- og omsorgskomité.
VG170209 Hvert år publiserer OECD to ulike indikatorer på hvor mye landene bruker på helse- og omsorgstjenester.
BT170209 Målet er å bidra til kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten ¶ 40 prosent av henvendelsene i fjor gjaldt kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastlegene ¶ 60 prosent gjaldt spesialisthelsetjenesten ( sykehus ) ¶
DB170208 ¶ LØFTER KOMPETANSEN : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) Foto : Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix ¶
DB170208 For å sikre god kvalitet i helse- og omsorgstjenesten har regjeringen utarbeidet planen Kompetanseløft 2020.
DB170208 Helse- og omsorgsmyndighetene legger videre stor vekt på kvalitet i anskaffelser av nasjonale opplærings- og undervisningstilbud.
AP170208 Målet er å bidra til kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten ¶ 60 prosent av henvendelsene i fjor gjaldt kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastlegene ¶ 40 prosent gjaldt spesialisthelsetjenesten ( sykehus ) ¶
AA170208 Partiet vil blant annet fjerne foretaksmodellen, legge ned regionale helseforetak, stoppe såkalt new public management-tenkning og gjenreise tilliten til fagfolkene i helse- og omsorgstjenestene.
VG170207 * 1 Mer enn 60 prosent oppgir at helse- og omsorgstjenester er viktig eller helt avgjørende når de skal stemme.
DA170207 Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått klar beskjed fra Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) om dette, opplyser tillitsvalgte i Norsk Tjenestemannslag ( NTL ) til Dagsavisen.
SA170206 Helsefagarbeiderne utgjør selve grunnmuren i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
SA170206 Det blir tegnet et skremmebilde av eldrebølgen som snart er over oss og som vil kreve enormt mange varme hender og kloke hoder i helse- og omsorgssektoren.
SA170206 juni arrangerer Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet seminar om doping og folkehelse i Oslo.
FV170206 juni arrangerer Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet seminar om doping og folkehelse i Oslo.
DB170206 Norad ( Direktoratet for utviklingssamarbeid ), arrangerer i dag en konferanse sammen med Utenriksdepartementet ( UD ), Justis- og beredskapsdepartementet ( JD ), og Helse- og omsorgsdepartementet og underliggende direktorater til norsk markering av dagen.
BT170206 juni arrangerer Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet seminar om doping og folkehelse i Oslo.
AP170206 I fjor ba statsminister Erna Solberg Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) finne ut hvor mange barn og unge som har utmattelsessykdommen.
AP170206 juni arrangerer Antidoping Norge og Helse- og omsorgsdepartementet seminar om doping og folkehelse i Oslo.
AA170206 En rekke besøk hos bedrifter og helse- og omsorgsinstitusjoner og mange møter med lokalpolitikere, frivillige, fagpersoner og vanlige folk på Støren, Røros, Tynset, Oppdal, Dombås, Lillehammer og Hamar står på programmet.
AA170206 Det viser en kartlegging som landets fylkesmenn har gjort på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.
AA170204 I 2009 skrev Helse- og omsorgsdepartementet at denne makten « på grunn av konstitusjonelle forhold » må ligge hos norske myndigheter.
VG170203 VG har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om helseministeren fortsatt vil garantere at rapporteringen på tvangsbruk blir bedre i år.
AA170203 Som en konsekvens av den teknologiske og medisinske utviklingen, og i tråd med samhandlingsreformen, får de kommunale helse- og omsorgs-tjenestene ansvar for flere pasienter med mer sammensatte helseutfordringer.
AA170203 1/3 av de ansatte ( på landsbasis ) i helse- og omsorgssektoren er uten relevant helsefaglig utdanning, såkalte ufaglærte.
DB170202 Det er helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) som overrekker Livsvernprisen til Fugelli.
SA170131 De fire partiene ber regjeringen spesielt se nærmere på to bestemmelser i Naturmangfoldsloven som tillater uttak av ulv for å avverge skade på husdyr og eiendom og ut fra " allmenne helse- og sikkerhetshensyn.&nbsp ; " ¶
DN170131 Avstemningene i Senatets finanskomité for å godkjenne Donald Trumps nominerte helse- og finansminister er utsatt inntil videre.
AP170131 De fire partiene ber regjeringen spesielt se nærmere på to bestemmelser i Naturmangfoldsloven som tillater uttak av ulv for å avverge skade på husdyr og eiendom og ut fra " allmenne helse- og sikkerhetshensyn.&nbsp ; " ¶
SA170129 | Høie vil ha på plass elektronisk pasientvarsling ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) mener testperioden er over og at 2017 blir året flere kommuner innfører pasientvarslingssystemer.
SA170129 Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til Aftenposten at det er kommunene som tar avgjørelsen, men ser ikke selv noen grunn til å ikke innføre elektronisk overvåking.
DN170129 | Høie vil ha på plass elektronisk pasientvarsling ¶ Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) mener testperioden er over og at 2017 blir året flere kommuner innfører pasientvarslingssystemer.
DN170129 Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til Aftenposten at det er kommunene som tar avgjørelsen, men ser ikke selv noen grunn til å ikke innføre elektronisk overvåking.
DN170129 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
DB170128 ¶ GLOBALT : - Når markedet er globalt, krever det at vi politikere jobber internasjonalt, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie.
AP170127 Men jeg situasjonen som har oppstått med politikerne i helse- og omsorgsutvalget i neste uke, sier han.
AP170127 FOTO : Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix/Skjermdump ¶ Helse- og omsorgssjef i Lund kommune i Rogaland, Trond Skjæveland, utlyste fredag en 4,46 prosent fast stilling som sykepleier ved Lund omsorgssenter i kommunesentret Moi.
AP170127 By sier KS og sykepleierforbundet overvåker situasjonen når det gjelder heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren i kommunene, og at det er en « svak positiv endring » de siste årene.
AP170127 - Dette er en hån mot en hel yrkesgruppe, helsesektoren, befolkningen som tar imot helse- og omsorgstjenester, og ikke minst - overfor kvinner, sier By.
DB170124 « For bydelsutvalget er det nærliggende å oppfatte Sandviks uttalelser slik at det er byråden for helse- , eldre og sosiale tjenester som står bak.
DB170124 desember skrev Dagbladet at bydelsutvalget i Bjerke bydel i Oslo har kontaktet Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen i Oslo kommune med krav om gransking av byråd for helse- , eldre- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen ( SV ) og hennes kommunaldirektør Endre Sandvik.
SA170121 Politikere i alle fylkets kommuner plikter til å overholde lov- og avtaleverk, også helse- og omsorgstjenesteloven.
SA170121 Jeg har vært så heldig å få være med hovedtillitsvalgte i tre ulike kommuner i Rogaland for å besøke helse- og sosialpolitikere.
SA170121 Hvilke konsekvenser har dette for innbyggerne og brukerne/pasienter av helse- og omsorgstjenestene Stavanger kommune tilbyr ?
AP170121 Debatten handler endelig om å bruke kunnskap om rusmidler som rettesnor i helse- og justispolitikk.
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
SA170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
FV170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
DB170120 Hun tror spesielt helse- og sikkerhetsaspektet vil få mange til å tenke nytt om problemet.
BT170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
AP170120 Generalsekretær Stein Opsal sier Rønsens kompetanse og erfaring sikrer Skiforbundet det beste grunnlaget for å videreutvikle rutiner og kompetanse innen helse- og antidopingarbeidet på tvers av Skiforbundets omfattende virksomhet.
DB170118 desember kom helse- og omsorgskomiteen på Stortinget med sine innstillinger til forslaget fra KrF og Sp om ikke å tillate fosterreduksjon.
DB170117 Framoverlent ¶ Helse- og omsorgsdepartementet iverksatte i fjor refusjonsordninger for fastleger for digitale pasientmøter.
DB170116 Kiropraktorene er autorisert som muskel- og skjeletthelsens førstelinje med rett til å sykmelde og henvise, men er fortsatt ikke integrert i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt i Navs og arbeidsgivernes arbeid for å begrense sykefravær og uførepensjonering.
SA170114 januar 2014 ble det foretatt en endring i forskriften om egenandel for helse- og omsorgstjenester, som innbar at langtidsbeboere kan legges på dobbeltrom mot sin vilje.
DN170114 Men heller ikke helse- og omsorgsyrker slipper unna teknologiske nyvinninger, som blir så intelligente at de kan erstatte menneskelige hoder og hender.
BT170111 Ved tilsynet ble det påpekt følgende brudd på krav i helse- og omsorgsloven : ¶
SA170110 « Først da er vi i posisjon til å forandre helse- og omsorgstjenesten.
SA170110 Snart ett år etter at hun sto fram med sin rystende historie gikk « Ida » ( 18 ) som en rød tråd gjennom den årlige sykehustalen til helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
SA170110 Fra å være ei jente som opplevde seg glemt og usynliggjort gikk hun tirsdag som en rød tråd gjennom helse- og omsorgsministerens årlige sykehustale, der hun ble nevnt hele tolv ganger.
SA170110 Helse- og omsorgsminister Bent Høie dro en linje fra Einsteins teori om galskap til behandlingen av Ida mot slutten av årets sykehustale.
DB170110 Ved akutt situasjon er det umulig å ringe, og da må man oppsøke, eller få hjelp til å komme seg til helsesenteret i Berlevåg, opplyser enhetsleder i helse- og omsorgsetaten i Berlevåg Roy Arne Andersen, til iFinnmark.
AP170110 - Men fordi så mange arbeider innen helse- og sosialtjenester, er veksten prosentvis mindre enn innen servering- og overnatting, sier hun.
AP170110 Helse- og sosialtjenester er den næringen som i objektive antall vil ha den nest største veksten etter bygg og anlegg.
DB170109 Det er likevel noen unntak : helse- og sosialtjenester, undervisning og kultur ( frilansere og kunstnere havner innunder kultur-kategorien ).
BT170109 Steinar Vedå mener det er ekstra opprørende at det er helse- og omsorgstjenesten som opptar de reserverte parkeringsplassene.
DN170108 Fra høsten av blir det mulig å søke opptak til enkelte helse- og sosialutdannelser på HiOA uten å måtte ta studiekompetanse.
DN170108 * Tre-terminsordning : HiOA vil tilby flere helse- og sosialutdannelser via den såkalte Y-veien, blant annen innen sykepleie og barnehagelærer.
DB170108 Påstander om helse- eller miljømessige fordeler ¶
DB170108 JUBLER : Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre er glad for at flertallet på stortinget er enige med han.
DB170108 Formålet med standardiserte pakninger er å hindre denne formen for reklame, slik at dagens barn ikke blir avhengige av tobakk i fremtiden, forteller helse- og omsorgsminister Bent Høie til Dinside.
DB170107 Helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) har varslet at eggdonasjon og assistert befruktning blir tema i en stortingsmelding om bioteknologi i løpet av året.
BT170107 Dette er barn med sammensatte og langvarige helse- og hjelpebehov, barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, barn i minoritetsspråklige familier, barn i fattigdom og barn som pårørende.
BT170107 Dette er barn med sammensatte og langvarige helse- og hjelpebehov, barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, barn i minoritetsspråklige familier, barn i fattigdom og barn som pårørende.
AP170107 Verken Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet har tall for hvor mange norske kvinner som årlig reiser utenlands for å bli gravide.
AP170107 Verken Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet har tall for hvor mange norske kvinner som årlig reiser utenlands for å bli gravide.
DB170106 Kjos ( Frp ), leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, til Aftenposten.
AP170106 Leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Kari K.
AP170106 Leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Kari K.
DB170105 Oppsummert forskning fra Storbritannia og andre deler av verden har vist at MDMA kan føre til en lang rekke helse- og psykiske problemer.
DB170105 ¶ SIKRE TILGANG : - Jeg mener alle aktørene i helsetjenesten har et ansvar for å sikre pasienter rask og likeverdig tilgang til effektive legemidler, understreker helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
AP170105 - Det er verdt å merke seg det engasjementet disse menneskene representerer her i dag, sier Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité.
DN170104 Trendkåringen, basert på responsen fra 1800 personer fra helse- og treningsbransjen verden rundt, er gjennomført for 11. gang.
AP170104 - Det er verdt å merke seg det engasjementet disse menneskene representerer her i dag, sier Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité.
AP170104 I svaret skriver departementet at helse- og omsorgstjenesten i dag ikke har noen straffe- eller sanksjonsmuligheter dersom foreldrene ikke følger opp plikten de har til å sørge for at barnet får helsekontroll.
AP170104 - Under våre diskusjoner i komiteen har vi spurt Helse- og omsorgsdepartementet om konsekvensen for foresatte som ikke møter opp til kontroller på helsestasjonen, sier han.
SA170103 februar av helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
SA170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
FV170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
DA170103 februar av helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ).
BT170103 Aasebø forteller at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å få tilgang til Røde Kors Førstehjelp sitt register i forbindelse med et offentlig hjertestarterregister som skal være på plass ved nyttår.
BT170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
AP170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
AP170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
AP170103 Det bekrefter både Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Jordmorforbundet og landets største sykehus til Aftenposten.
SA170102 Bent Høie, Helse- og omsorgsminister.
FV170102 Bent Høie, Helse- og omsorgsminister.
DB170102 Veibruksavgiftene på drivstoff skal stille brukeren overfor de eksterne kostnadene ved vegtrafikken : ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og utslipp ( eks CO2 ) ¶
BT170102 Bent Høie, Helse- og omsorgsminister.
AP170102 Vi vet at yrkesfag er relevant, og helse- og sosialtjenester blir det økende etterspørsel etter.
AP170102 Bent Høie, Helse- og omsorgsminister.
AP161229 Lovendringene betyr at kommunene skal innhente politiattest fra personell som skal yte helse- og omsorgstjenester i kommunene.
SA161214 Både statsminister Erna Solberg ( H ) og Venstre-leder Trine Skei Grande er blant politikerne som har brukt mobilen for å fange Pokémon, og i september roste helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) spillteknologien.
SA161204 Samme dag kom helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) med et tilsvar som ikke svarte på tiltalen, men derimot prøvde å likestille Listhaug med tidligere integreringspolitikere.
AP161201 Tidligere barne-, familie-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen, nå byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune, har gjennom mange år vist et brennende engasjement for barna, blant annet med fjorårets Du ser det ikke før du tror det - et kampskrift for barns rettigheter, eller det ferske Barnehjernevernet, grunn
AP161112 I 2007, året før Helse- og omsorgsdepartementet tok initativ til prosjektet, sa daværende helseminister Sylvia Brustad til NTB at det enorme vedlikeholdsetterslepet hadde vært et uløst problem siden staten overtok sykehusene i 2002.
AP161112 Flere av bygningene er gamle og beskrives som nedslitte og utdaterte, og ønsket om å samle fagmiljøene og de ansatte var bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet i 2008 besluttet å starte arbeidet med å samle de ansatte i moderne bygninger i Oslo.
AP161112 Det var Arbeiderpartiet som styrte Helse- og omsorgsdepartemetet da det kostbare prosjektet ble påbegynt.
AP161112 Det bekrefter Helse- og omsorgsminister Bent Høie overfor Aftenposten.
AP161112 Da ble planene oversendt til Helse- og omsorgdepartementet, som brukte ytterligere 3,4 millioner på kvalitetssikring.
AP161108 SATSING : Regjeringen har hatt en sterk satsing på helsestasjonene og skolehelsetjenesten på over 860 millioner kroner siden regjeringsskiftet, sier statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet.
AP161108 Det er for at kommunene skal gi barn, unge og familier et bedre og mer tilgjengelig helsetilbud, sier statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet ¶
AP161031 Hun er i gang med helse- og sosialfagstudier.
AP161031 - Jeg studerer helse- og sosialfag, men fikk midt i skoleåret vite at jeg ikke kan få ta praksisen så lenge jeg går på metadon.
AP161019 Aftenposten møter ham med helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV ) og samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) i et bråkete kryss ved Stortorget.
AP161019 ) og helse- og sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen ( SV, t.h. ) ved Stortorget i Oslo.
VG160910 Hun sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité og ønsker i første omgang et prøveprosjekt i 50 kommuner.
BT160721 Men problemet sitter dypere : Gutter sliter mer på skolen, og kvinner har større tendens til å velge profesjonsstudier og helse- og omsorgsyrker.
BT160707 Mens mange personer i 70-årene er ganske friske, vet vi at helse- , pleie og omsorgsbehov for eldre i gjennomsnitt øker relativt markant med hvert år som går.
AP160623 Det må være mulig å få til en ordning og rydde opp for dem det gjelder, sier nestleder Kjersti Toppe ( Sp ) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. • Det har skjedd en stor politisk endring i Polen : Landet er gått fra suksesshistorie til versting på to måneder ¶
DA160529 Politiets operasjonsleder sier det er slått full katastrofealarm i både helse- , brann- og politi, og at det pågår et omfattende søk både på holmene ved ulykkesstedet og i sjøen.
DB160526 ETTER ET INNSPILL fra Norges Røde Kors, er det blitt tatt mer hensyn til det å operere som helse- eller bistandsarbeider innenfor et område som kontrolleres av en terrororganisasjon.
SA160520 Svaret gir altså helse- og omsorgsminister Bent Høie i Stortinget torsdag 26. mai.
SA160520 Det er Trine Skei Grande ( Venstre ) som i april ba helse- og omsorgsministeren redegjøre for planene for sommeren ved fødestedene : ¶
SA160520 Begrunnelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet er at statsråden først skal uttale seg om saken i Stortinget først neste torsdag, og derfor ikke vil gi kommentar før det.
FV160520 Svaret gir altså helse- og omsorgsminister Bent Høie i Stortinget torsdag 26. mai.
FV160520 Det er Trine Skei Grande ( Venstre ) som i april ba helse- og omsorgsministeren redegjøre for planene for sommeren ved fødestedene : ¶
FV160520 Begrunnelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet er at statsråden først skal uttale seg om saken i Stortinget først neste torsdag, og derfor ikke vil gi kommentar før det.
VG160510 Hvorvidt eksorsisme kan defineres som religiøs aktivitet er utenfor vårt mandat som tilsynsmyndighet i forhold til helse- og omsorgstjenesten å se på, sier Skirbekk.
FV160509 De internasjonale målene er å sikre trygg vannforsyning og gode sanitære forhold, forebygge skader og ulykker, fremme fysisk aktivitet, sikre at barn har ren luft inne og ute og beskytte barn, unge og gravide mot helse- og miljøfarlige stoff, støy og andre miljøfarer.
AP160425 Han mener deler de helse- og sosialfaglige hjelpetilbudene i Oslo får ufortjent lite oppmerksomhet for jobben de gjør med rusmisbrukere.
AP160425 Han mener deler de helse- og sosialfaglige hjelpetilbudene i Oslo får ufortjent lite oppmerksomhet for jobben de gjør med rusmisbrukere.
AP160420 mars stifter han selskapet « Løkka i Livet AS », et rådgivings- og konsulentselskap for blant annet helse- , arbeidsmarkeds-, pensjons- og næringspolitikk.
AP160419 Tidligere helse- og sosialbyråd i Oslo 2006 - 2011.
AP160407 Inga Marte Thorkildsen ( SV ) er byråd for helse- og sosiale tjenester i Oslo.
AP160317 Stordalen er direktør i EAT, som jobber med mat i et helse- og et klimaperspektiv.
AP160317 37-åringen er direktør for EAT som jobber med mat i et helse- og et klimaperspektiv.
AP160315 - Det er viktig med et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere nytten av eventuelle tiltak for å bedre kostholdet i befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) til NTB.
VG160310 I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet få dager tidligere skrev helsetilsynet at det er « svært problematisk » å tvinge kommuner til oppsigelser når man har sørget for at kvinnen har andre alternativ, og begrunner det med at det mange steder er mangel på leger.
SA160309 Politi, barnvernsansatte, helse- , BUP- og rusbehandlingspersonell må få bedre opplæring i å behandle traumatiserte barn og unge - og dette må inn i alle relevante utdanninger.
SA160309 Gjentatte ganger avdekkes dårlig samarbeid mellom skole, politi og ulike helse- og sosialtjenester ved alvorlig vold og mishandling/omsorgssvikt.
AP160303 SV-leder Audun Lysbakken har lite godt å si om den borgerlige avtalen om nasjonal helse- og sykehusplan.
AP160303 Innspill fra høringer i Nasjonal helse- og sykehusplan og ellers, viser at det er behov for stedlig ledelse ved sykehusene.
BT160217 - De helse- og politifaglige spørsmålene må andre svare på.
AP160211 Vesentlige endringer i sykehusstrukturen må løftes til foretaksmøtet, det vil si Helse- og omsorgsministeren.
AP160211 Nasjonal helse- og sykehusplan inneholder heller ikke et beslutningsgrunnlag til det.
DA160122 Det kommer fram i et brev til Oslo kommune Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på vegne av helseminister Bent Høie ( H ).
DA160119 Nok en gang er stortingsmeldingen for norsk reiseliv blitt utsatt, og det skal bli spennende å se om den for alvor vil ta inn over seg de reelle aktiva som norske naturattraksjoner representerer - fra helse- og rekreasjonsgoder til økosystemtjenester som elver, innsjøer, fjell, breer, våtmarker, skog og mark.
DA160112 Mandag slo helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) fast at det nye sykehuset i Stavanger skal ligge på Ullandhaug.
AP160112 - Det er hverken god økonomi, eller godt kulturminnevern, at bygninger står tomme og ubrukte, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post.
AP160112 - Det er helsesektoren selv som har foreslått omfanget av hva som skulle vernes, og utvalget er gjort i overensstemmelse med Helse- og omsorgsdepartementet og de ulike helseforetakene, også Oslo universitetssykehus, sier Geiran.
AP160107 Tidligere helse- og sosialbyråd i Oslo 2006 - 2011.
AP160106 Helse- og omsorgsminister Bent Høie henger opp en foreløpig Smilefjesrapport hos Ole Jonny Eikefjord ( t.h. ) og Restaurant Eik.
AP160106> Helse- og omsorgsminister Bent Høie henger opp en foreløpig Smilefjesrapport hos Ole Jonny Eikefjord ( t.h. ) og Restaurant Eik.
AP160106> target="avis" href= Helse- og omsorgsminister Bent Høie henger opp en foreløpig Smilefjesrapport hos Ole Jonny Eikefjord ( t.h. ) og Restaurant Eik.
AP160106> target="avis" href= target="avis" href= Helse- og omsorgsminister Bent Høie henger opp en foreløpig Smilefjesrapport hos Ole Jonny Eikefjord ( t.h. ) og Restaurant Eik.