SA171018 Løft for psykisk helse : Trygghet og trivsel er avgjørende for læring.
NL171018 ¶ Når styret i Helse Nord nå skal behandle saken om det skal opprettes PCI-senter i Bodø, bør diskusjonen heller være om man i tillegg til PCI i Bodø, også skal opprette PCI-senter på Helgeland og i Finnmark, skriver sykepleier Øystein Myrlund Hansen.
NL171018 Når styret i Helse Nord nå skal behandle saken om det skal opprettes PCI-senter i Bodø, bør diskusjonen heller være om man i tillegg til PCI i Bodø, også skal opprette PCI-senter på Helgeland og i Finnmark.
NL171018 Kjære styret i Helse Nord.
DB171018 - Sikkerheten var godt ivaretatt på surfeyogaen i Barcelona, sier rådgiveren i TV 2, som understreker at det ikke var fare for liv eller helse .
DB171018 Line Kristin Johnson - som er klinisk ernæringsfysiolog og forsker på Senter for sykelig overvekt, Helse Sørøst - mener at myndighetenes arbeid gjennom mange år nå begynner å bære frukter : ¶
DB171018 Knut Inge Klepp, direktør for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet, mener det er spesielt to grep som har stanset fedmeeksplosjonen hos oss : ¶
DA171018 - Bydel Frogner har de siste årene jobbet systematisk med eldres helse , og da er sunn og riktig ernæring et viktig moment.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/RPP2A/Tusener-av-sivile-kan-ha-blitt-drept-da-Raqqa-skulle-erobres-Ibrahim-har-ingen-barn-igjen Men den kanskje største trusselen mot folks liv og helse er den samme som den vi hørte om i Mosul, nemlig bombene til befrierne.
NL171017 ¶ Den såkalte PCI-saken skal behandles av styret i Helse Nord onsdag i neste uke.
NL171017 Så vidt vi kan se har ikke Helse Nord fått løfter fra regjeringen om friske penger.
NL171017 Ikke minst med tanke på at det den siste tiden er iverksatt tøffe sparetiltak ved samtlige sykehus i Helse Nord, som ved utgangen av august ligger over 60 millioner kroner bak budsjett.
NL171017 Hvilken del av Helse Nord som skal effektivisere for å hente inn pengene som ønskes brukt ved Nordlandssykehuset, finnes det i dag ikke noe svar på.
NL171017 Det er urovekkende hvis prestisje gjør at Helse Nord går på tvers av råd fra egne fagfolk og økonomisk logikk.
NL171017 Derfor er det vårt håp at både ledelsen og styret legger bort en sak som skaper unødig støy og skader tilliten til Helse Nord.
NL171017 | Helse Nord må samle, ikke splitte ¶ ¶
NL171017 Helse Nord må samle, og ikke splitte.
NL171017 Helse Nord har siden oppstarten i 2002 styrt etter en strategi som handler om å desentralisere der man kan, og samle spesialiserte funksjoner der man må.
DB171017 Helse er den viktigste investeringen du kan gjøre.
DB171017 Ifølge blant annet Burma-kampanjen i Storbritannia er han til stor hinder for å bedre menneskerettigheter, demokratiske reformer, fred og modernisering, samt å bedre helse og utdanning i Myanmar.
DB171017 Advarer om skjult trussel mot eldres helse Dagbladet Pluss ¶
DB171017 72 prosent av ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjem har erfaring med at eldre drikker slik at det går ut over helse , funksjon eller relasjoner, ifølge Skadeforebyggende forum og rusfeltets samarbeidsorgan, Actis.
BT171017https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/Gzzaq/Her-begynte-folk-a-fole-seg-darlige 16 av de 19 som ble fraktet til Haukeland sykehus, er nå skrevet ut, opplyser Helse Bergen i en pressemelding.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/OLGVb/FN-rapport-Okte-forskjeller-i-34-land Informasjon om seksuell og reproduktiv helse og familieplanlegging er viktig for å sikre jenter utdannelse og bidrar til at de selv kan bestemme når og hvor mange barn de skal ha, poengterer FN-organet.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/OLGVb/FN-rapport-Okte-forskjeller-i-34-land I perioden 2008 - 2013 økte lønnsforskjellene i 34 land, mens forskjellene mellom menn og kvinner når det gjelder inntekt, yrkesdeltakelse, utdanning og helse , økte i over 68 land fra 2015 til 2016, viser rapporten, som lanseres tirsdag.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/OLGVb/FN-rapport-Okte-forskjeller-i-34-land - Land som ønsker å bekjempe økonomisk ulikhet, kan starte med ulikheter innen reproduktiv helse og rettigheter, og rive ned sosiale og institusjonelle begrensninger som hindrer kvinner i å realisere sitt fulle potensial, sier administrerende direktør Natalia Kanem i UNFPA.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k4wKv/Krever-tiltak-mot-forgubbing-blant-fastleger Olaug Vervik Bollestad ( KrF ) leder Helse og omsorgskomiteen på Stortinget.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/B5xJe/Store-om-Regjeringens-satsing-pa-digitalisering--Mer-1997-enn-2017 Nå treffer teknologiendringene de store regulerte sektorene i samfunnet vårt, som utdanning, helse , transport.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/XxxMx/Debatten-om-sosial-kontroll-kan-ikke-overlates-til-dem-som-ikke-har-mulighet-til-a-debattere--Marthe-Emilie-Hansen De siste ukene har vi markert både verdensdagen for psykisk helse og jentedagen.
AA171017 Informasjon om seksuell og reproduktiv helse og familieplanlegging er viktig for å sikre jenter utdannelse og bidrar til at de selv kan bestemme når og hvor mange barn de skal ha, poengterer FN-organet.
AA171017 I perioden 2008 - 2013 økte lønnsforskjellene i 34 land, mens forskjellene mellom menn og kvinner når det gjelder inntekt, yrkesdeltakelse, utdanning og helse , økte i over 68 land fra 2015 til 2016, viser rapporten, som lanseres tirsdag.
AA171017 - Land som ønsker å bekjempe økonomisk ulikhet, kan starte med ulikheter innen reproduktiv helse og rettigheter, og rive ned sosiale og institusjonelle begrensninger som hindrer kvinner i å realisere sitt fulle potensial, sier administrerende direktør Natalia Kanem i UNFPA.
AA171017 Hittil har denne prosessen kun gått ved sengeposter på Øya, men den har nå spredt seg til psykisk helse .
AA171017 Bidra til betydelig økt internasjonal oppmerksomhet og handling for bedring av havets helse .
VG171016 Helse Bergen melder at fire av de lettere skadede er innlagt på Voss sjukehus.
SA171016 De siste årene har søkelyset på barn og unges psykiske helse blitt større, og stadig flere elever tør å være åpne rundt dette temaet.
SA171016 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV171016https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-kjottboller-Det-er-to-typer-du-bor-velge-10680b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DN171016https://www.dn.no/gasellene/2017/10/16/2055/Handel/-yogaklaer-er-en-supertrend-som-ikke-vil-gi-seg Hun har bakgrunn fra blant annet tv, har laget bøker om helse og sunnhet, har praktisert yoga i 20 år og vært instruktør i 12 år.
DN171016 Hun har bakgrunn fra blant annet tv, har laget bøker om helse og sunnhet, har praktisert yoga i 20 år og vært instruktør i 12 år.
DB171016 Men vi lærere ønsker læring, vi trenger mål for læringen, og vi ser ikke på læring og helse som motsatte størrelser.
DA171016 For det er 51-åringen tiltalt for å ha skadet en annens kropp eller helse , gjort en annen fysisk maktesløs eller framkalt bevisstløshet eller lignende tilstand hos en annen.
DA171016 - Hovedproblemet til venstresiden er at få velgere er villige til å la en liberal innvandringspolitikk gå foran andre saksfelt, som helse og skole.
DA171016 - Jeg er bekymret for de eldres helse , sier Frps Aina Stenersen, som sitter i Helse- og sosialkomiteen i bystyret.
DA171016 - Vi må forsterke innsatsen mot velferdsprofitører, særlig i helse og omsorgstjenestene.
DA171016 - Hovedproblemet til venstresiden er at få velgere er villige til å la en liberal innvandringspolitikk gå foran andre saksfelt, som helse og skole.
BT171016https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/45bgV/Jobbfast-er-Norges-eneste-helsetilbud-for-varslere-Na-kan-poliklinikken-bli-lagt-ned Siden 2012 har Jobbfast hjulpet cirka 200 voksne som har fått nedsatt helse på grunn av varsling og mobbing på arbeidsplassen.
BT171016https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-kjottboller-Det-er-to-typer-du-bor-velge-10680b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Om Helse Bergen legger ned JobbFast, vil det være et tragisk tilbakeskritt for det sårbare tilbudet til ofre for mobbing og varsling.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Men meldingen om at Helse Bergen vurderer å legge ned JobbFast, er umulig å forstå.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Klinikken tilbyr utgreiing og behandling for mennesker med redusert helse som følge av konflikter, mobbing og seksuell trakassering samt varsling i arbeidslivet.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Jeg frykter at ledelsen i Helse Bergen mangler forståelse for den større, mer komplekse sammenhengen JobbFast utøver sine tjenester i.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Hele 87 prosent av pasientene rapporterte at JobbFast førte til positive endringer i deres psykiske helse, mens 73 prosent rapporterte om positive endringer i fysisk helse .
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Hele 87 prosent av pasientene rapporterte at JobbFast førte til positive endringer i deres psykiske helse , mens 73 prosent rapporterte om positive endringer i fysisk helse.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse FORESLÅTT LAGT NED : Meldingen om at Helse Bergen vurderer å legge ned JobbFast, er umulig å forstå, mener varslingsekspert Birthe Eriksen.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Det kan ikke tillates at Helse Bergen får rive ned og pulverisere denne lille, høykompetente klinikken som så møysommelig er bygget opp av personer med sjelden flerfaglig kompetanse.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Det er tid for å være kreative og stille de kritiske spørsmålene : Er det mulig å løsrive JobbFast fra Helse Bergen og flytte ansvaret helt eller delvis over på Arbeidsdepartementet ?
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Det er mange som står klar til å stille spørsmål av en helt annen art dersom Helse Bergen lykkes med sine planer : Bidrar JobbFast til en for stor synliggjøring av ofre for brutalitet i arbeidslivet ?
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Det er ikke tvilsomt at JobbFast representerer et tjenestetilbud i randsonen av Helse Bergens øvrige tjenestetilbud.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4ypQg/Toffere-kamp-mot-ekstrem-fattigdom Norge har lyktes i lignende initiativ, ikke minst innen helse , med å utvikle kunnskap, mobilisere internasjonal innsats, utvikle organisatoriske løsninger og utvikle innovative finansieringsordninger som sikrer langsiktig finansiering.
AP171016https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-kjottboller-Det-er-to-typer-du-bor-velge-10680b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA171016 Opplæringslovens § 9A-2 ( 2017 ), slår fast at « Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse , trivsel og læring ».
VG171015 I Helse Nord er bestemmelsen brukt kun én gang, i Helse Vest er den brukt 18 ganger, i Helse Midt-Norge er den brukt fire ganger, mens det i Helse Sør-Øst er gitt unntak 68 ganger siden 2015.
VG171015 I Helse Nord er bestemmelsen brukt kun én gang, i Helse Vest er den brukt 18 ganger, i Helse Midt-Norge er den brukt fire ganger, mens det i Helse Sør-Øst er gitt unntak 68 ganger siden 2015.
VG171015 I Helse Nord er bestemmelsen brukt kun én gang, i Helse Vest er den brukt 18 ganger, i Helse Midt-Norge er den brukt fire ganger, mens det i Helse Sør-Øst er gitt unntak 68 ganger siden 2015.
VG171015 I Helse Nord er bestemmelsen brukt kun én gang, i Helse Vest er den brukt 18 ganger, i Helse Midt-Norge er den brukt fire ganger, mens det i Helse Sør-Øst er gitt unntak 68 ganger siden 2015.
VG171015 - Det er ikke så stor forskjell på pasientene våre på landsbasis at det gir mening at Helse Nord kun har innvilget ett unntak, mens Helse Sør-Øst har innvilget 68.
VG171015 - Det er ikke så stor forskjell på pasientene våre på landsbasis at det gir mening at Helse Nord kun har innvilget ett unntak, mens Helse Sør-Øst har innvilget 68.
NL171015 | Kjære Helse Nord.
NL171015 Toppsjefen i Helse Nord, Lars Vorland, står sentralt i striden om hvor PCI-behandlingen i Nord-Norge skal utføres.
NL171015 Stadig flere spør om helseforetaket er i stand til å stå imot press fra Nordlandssykehuset, som er lokalisert sammen med Helse Nords toppledelse i nettopp Bodø.
NL171015 I en ny organisering av Nord-Norge, med to regioner som er jevnbyrdige i folketall, trengs det voksne folk på vakt i landsdelsinstitusjoner som Helse Nord.
NL171015 Det sier noe om alvoret i beslutningen Helse Nord-styret skal ta.
NL171015 Dersom Helse Nord skulle bruke økonomiske og faglige ressurser på kardiologi ( hjertemedisin ) noe sted i landsdelen, er det ikke Bodø som skulle stå først i køen.
NL171015 Den såkalte PCI-saken kommer tilbake til styret i Helse Nord i neste uke.
NL171015 Både landsdelssykehuset UNN og hjertepasientene i Nord-Norge fortjener at det settes punktum i Helse Nord.
BT171015https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/dVgo1/Kan-jeg-miste-kontrollen-og-faktisk-gjore-det Det har vært flere oppslag i mediene de siste årene om at Helse Bergen nå kan tilby effektiv behandling til pasienter med tvangslidelse.
VG171014 Vi opplever at denne ordningen er kjent for legene det har en betydning for, sier Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord til VG.
VG171014 Siden 2015 har kun én pasient fått unntaksbehandling i Helse Nord.
VG171014 Sandbu i Helse Midt-Norge forteller at fagdirektørene nå er inne i en prosess hvor de ser om ordningen kan forbedres - og at det ikke finnes noe umiddelbart svar på hvordan en slik eventuell endring vil se ut.
VG171014 I Helse Vest og Helse Midt-Norge er unntaksbestemmelsen benyttet henholdsvis 18 og fire ganger siden 2015.
VG171014 I Helse Nord er unntaksbestemmelsen kun brukt én gang for å gi en pasient kreftmedisin, mens det i Helse Sør-Øst er gitt unntak 68 ganger siden 2015.
VG171014 I Helse Vest og Helse Midt-Norge er unntaksbestemmelsen benyttet henholdsvis 18 og fire ganger siden 2015.
VG171014 I Helse Sør-Øst har 68 pasienter fått.
VG171014 I Helse Nord er unntaksbestemmelsen kun brukt én gang for å gi en pasient kreftmedisin, mens det i Helse Sør-Øst er gitt unntak 68 ganger siden 2015.
VG171014 I Helse Nord er det bare innvilget ett unntak siden 2015, i Nordland fylke.
VG171014 Henrik Andreas Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge opplyser også om at legene i regionen er godt kjent med tilbudet.
VG171014 Fagdirektørene Geir Tollåli i Helse Nord, Geir Bøhler i Helse Sør-Øst og Baard-Christian Schem i Helse Vest mener ordningen fungerer best slik den er i dag.
VG171014 Fagdirektørene Geir Tollåli i Helse Nord, Geir Bøhler i Helse Sør-Øst og Baard-Christian Schem i Helse Vest mener ordningen fungerer best slik den er i dag.
VG171014 Fagdirektørene Geir Tollåli i Helse Nord, Geir Bøhler i Helse Sør-Øst og Baard-Christian Schem i Helse Vest mener ordningen fungerer best slik den er i dag.
VG171014 Fagdirektør i Helse Sør-Øst, Geir Bøhler, mener unntaksbestemmelsen fungerer godt, og mener retningslinjene for ordningen medfører naturlig variasjon. -  Unntaksordningen skal brukes i det vanligvis relativt korte tidsrommet fra det er bestilt en metodevurdering for en behandling og gitt markedsføringstillatelse
VG171014 En forklaring kan være at Oslo universitetssykhus og Helse Sør-Øst har flere unntak fordi de har flere pasienter i de pasientgruppene som oftere kan benytte seg av denne ordningen, sier Høie.
VG171014 Det er i Helse Vest et rimelig samsvar mellom det det søkes om unntak for og det som er betingelsene for unntaksbestemmelsen.
VG171014 Denne ordningen skal kun benyttes når det oppstår helt spesielle problemer og legen ikke har noe annet å gripe til, sier Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest, til VG.
VG171014 - Som fagdirektør i Helse Midt-Norge vet jeg ikke om det faktum at vi har fått inn få søknader om unntak er et uttrykk for at ordningen fungerer godt eller dårlig.
DB171014 Kommer han til å bli mindre intelligent eller få dårligere helse på grunn av mine manglende ammeevner ?
DA171014 Hun når finalen, men på grunn av dårlig helse måtte hun trekke seg fra konkurransen.
DA171014 Hun jobbet veldig hard når hennes skjøre helse tillot det, og i 1912 debuterte hun som komponist.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/6pn3z/Psykologikonflikten-Klinikkene-vedtatt-flyttet-av-universitetsledelsen Stengning skjer bare hvis det er fare for liv og helse .
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold « Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretagelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse .
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Opptrappingsplanen for psykisk helse gikk over ti år, og det var enighet om å investere 6, 4 milliarder i denne perioden.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/k4wxa/-En-han-mot-barna_-sier-barneombudet-om-Regjeringens-satsing-mot-familievold Det var i forrige periode at Stortinget vedtok en opptrappingsplan mot vold og overgrep etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse .
AP171014https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ebpQy/Jeg-heier-pa-treige-hverdagssyklister--Kristin-Hildre-Rorvik Det er ikke bare positivt for den enkelte, men betyr også mindre offentlige utgifter på helse og trygd.
NL171013 Jeg kan nevne bo- og arbeidsmarked, likeså tjenestemarkeder slik som helse , utdanning, politi, kultur, næring osv.
DB171013 Skiidretten vinner på et forbud : Bedre miljø, bedre helse , og en mer inkluderende folkesport.
DA171013 LEDER : Den norske modellen innebærer at helse og omsorg, utdanning, veibygging og andre store løft er statlig finansiert, der bevilgningene følger et relativt logisk løp - uavhengig av hvem som er statsminister.
DA171013 Den norske modellen innebærer at helse og omsorg, utdanning, veibygging og andre store løft er statlig finansiert, der bevilgningene følger et relativt logisk løp - uavhengig av hvem som er statsminister.
DA171013 Helse , omsorg og samferdsel må ha førsteprioritet i et statsbudsjett, men sektorer som forskning, undervisning og kultur er også sterkt statsavhengige.
AP171013https://www.aftenposten.no/viten/i/OLbzE/Googles-fremtidsforsker-Ray-Kurzweil-tror-datamaskiner-er-smartere-enn-mennesker-i-2029 Kurzweil har arbeidet innen en rekke felt, som datalingvistikk, kunstig intelligens, helse og musikkteknologi.
AP171013https://www.aftenposten.no/viten/i/OLbzE/Googles-fremtidsforsker-Ray-Kurzweil-tror-datamaskiner-er-smartere-enn-mennesker-i-2029 Forfatter av flere bestselgende bøker om kunstig intelligens, helse og transhumanisme.
AA171013 Vi vet fra både Statistisk Sentralbyrå sine fremskrivninger av tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet og av NHO's kompetansebarometer at det blir mangel på arbeidskraft innenfor helse , bygg, teknologi og undervisning.
DB171012 - Vi trenger penger til helse , eldreomsorg, skole og til å kvalifisere folk som skal inn i arbeidslivet.
DB171012 En forsker bak rapporten peker på at Norge er et av landene hvor det er høyest andel som er sysselsatt i helse - og sosialyrker, og at det dermed er potensielt flere som kan bli utsatt for den typen atferd på jobb enn land hvor helsevesenet ikke er utbygd.
DB171012 Det er gjerne kvinner som jobber i helse - og sosialyrker og politiet som i størst grad rapporterer om fysisk vold.
DB171012 Det skal bygges sykehus i Molde, og regjeringen vil innvilge lånesøknaden fra Helse Midt-Norge som tilsvarer et beløp på rundt 3,5 milliarder kroner, ifølge NRK.
DB171012 Helse
DB171012 300 millioner kroner skal gå til et bedre tilbud til rusavhengige ¶ 100 millioner kroner skal gi bedre og mer miljøvennlig ferjetilbud ¶ Helse
DA171012 De blir tilsett av helse på stedet.
DA171012 Helse
DA171012 - Budsjettforslaget til regjeringen er et godt utgangspunkt, sa Breivik, som la til at han har forståelse for at regjeringen blant annet har prioritert helse og samferdsel.
DA171012 I budsjettforslaget, som omtales som et nøytralt budsjett, foreslås relativt moderate økninger til vei og bane, helse og omsorg, forskning og utdanning, og det legges inn skattelettelser på 3,7 milliarder kroner i tråd med skatteforliket fra i fjor.
DA171012 Man må sette liv og helse foran økonomi.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/zd5pw/Kjare-Aksel-Jeg-er-forelsket-i-en-jente-i-klassen_-men-blir-sa-stresset-i-narheten-av-henne-Hva-gjor-jeg Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/zd5pw/Kjare-Aksel-Jeg-er-forelsket-i-en-jente-i-klassen_-men-blir-sa-stresset-i-narheten-av-henne-Hva-gjor-jeg Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/zd5pw/Kjare-Aksel-Jeg-er-forelsket-i-en-jente-i-klassen_-men-blir-sa-stresset-i-narheten-av-henne-Hva-gjor-jeg Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/zd5p4/Kjare-Nanna-Kan-jeg-ikke-bli-forelsket - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3W3r0/Digital-helse--hype-eller-hap--Ketil-Widerberg | Digital helse - hype eller håp ?
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3W3r0/Digital-helse--hype-eller-hap--Ketil-Widerberg Vi må forhindre at digital helse blir digitalt kvakksalveri.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3W3r0/Digital-helse--hype-eller-hap--Ketil-Widerberg Vi er alle i ferd med å bli deltagere i forskningen på vår egen helse .
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3W3r0/Digital-helse--hype-eller-hap--Ketil-Widerberg Jo, digital helse .
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/3W3r0/Digital-helse--hype-eller-hap--Ketil-Widerberg Digital helse innebærer at forskere og leger analyserer data i helseregistre, biobanker og gjør kliniske studier for å gi oss bedre behandling.
AA171012 En person har kommet i klem ved en traktor og tas hånd om av helse på stedet, skriver politiet på Twitter.
AA171012 Redd Barna finner det derimot gledelig at regjeringen i bistandsbudsjettet ønsker å styrke satsingen på global helse og utdanning. ( ©NTB ) ¶
AA171012 På årskonferansen for Den nordiske foreningen for klinisk sexologi som holdes i Trondheim, holdt han fredag innledning om « Unge gutters seksualitet og helse med spesielt fokus på den genitale identitet ».
AA171012 Austad mener betydningen av penis for unge gutters seksualitet og helse er undervurdert og vektlegges for lite.
AA171012 Atle Austad mener betydningen av penis for unge gutters seksualitet og helse vektlegges for lite.
AA171012 - Caritas har lenge tatt til orde for at matsikkerhet bør bli en hovedprioritering på linje med regjeringens utviklingssatsing innen helse , utdanning og jobbskaping.
AA171012 - Vi vet at vi vil ha et stort behov for folk med yrkesfagutdanning i årene som kommer, både innen bygg, anlegg, helse og industri.
AA171012 I budsjettforslaget, som omtales som et nøytralt budsjett, foreslås relativt moderate økninger til vei og bane, helse og omsorg, forskning og utdanning, og det legges inn skattelettelser på 3,7 milliarder kroner i tråd med skatteforliket fra i fjor.
AA171012 Budsjettet prioriterer de fem hovedområdene utdanning, helse , klima og bærekraftig energi, jobbskapning og nødhjelp.
AA171012 Det er akkurat nok til kommuner, helse , klima, samferdsel og svake grupper til at budsjettet ikke blir sablet ned.
VG171011 I en Twitter-melding skriver presidenten at han « vil ta pennen fatt, ettersom kongressen ikke klarer å ta seg sammen på spørsmålet om helse ».
VG171011 Heldigvis var kongen ved god helse .
DB171011 Det samme bør vel gjelde på et sykehjem, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.
DB171011 Brukerundersøkelser er bare en vei å gå, sier Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS.
DB171011 - Å si at kommunene ikke bryr seg bare fordi de ikke bruker et spesielt verktøy er helt feil, sier Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.
DB171011 Trommald dokumenterer firmaet at tiltak fra barnevernet fører til bedre oppvekstvilkår, reduserer sannsynlighet for omsorgsovertakelse, bedre helse og livskvalitet, redusert kriminalitet og kan påvirke deltakelsen i arbeidslivet.
DA171011 Helse og tidsbruk er også en del av grunnlaget for rangeringen.
AP171011https://www.aftenposten.no/osloby/i/BAP0Q/-Institutt-drev-klinikk-i-42-ar--ble-stengt-pa-dagen Bakteppet for den tilspissede konflikten er nettopp ønsket om å avvikle klinikken og legge undervisningen innunder Lovisenberg og Helse Sør-Øst i stedet.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Flere eldre vil bidra til økte utgifter i helse og omsorg.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet Det er svært viktig at barna i institusjoner og enetiltak får et godt tilbud når det gjelder psykisk helse , sier hun.
AP171011https://www.aftenposten.no/bolig/Boligmarerittet-Fikk-tilbakebetalt-over-25-mill-for-husene-sine-10599b.html Huset deres var ikke bare fullt av feil, det kunne også være en fare for liv og helse .
AA171011 Helse og tidsbruk er også en del av grunnlaget for rangeringen.
VG171010 Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia.
SA171010 Huset deres var ikke bare fullt av feil, det kunne også være en fare for liv og helse .
NL171010 Det betyr at de stiller bakerst i køen når det kommer til helse , skolegang og økonomiske rettigheter - generelt når det gjelder å få oppfylt rettighetene sine.
DB171010 Møter om sønnens helse , vask av medisinsk utstyr og husstell stjeler all tid.
DB171010 - Særlig blant unge er det stor bevissthet på helse og miljø.
DB171010 Videre står det i kapittelet om barnehagens fagområder, « Kropp, bevegelse, mat og helse » : « Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse ».
DB171010 Videre står det i kapittelet om barnehagens fagområder, « Kropp, bevegelse, mat og helse » : « Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse ».
DB171010 Flere av barnas måltider inntas i barnehagen og har stor innflytelse på deres matvaner, kosthold og helse .
DB171010 følgende i kapittelet « Livsmestring og helse » : « Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner ».
DB171010 Økonomi : Den forrige opptrappingsplanen for psykisk helse kostet altså staten rundt 30 milliarder friske 1998-kroner.
DB171010 « Mestre hele livet » : Regjeringens strategi for god psykisk helse ( 2017 - 2022 ) er bestilt av Stortinget.
DB171010 tive mål, prinsipper, prioriteringer, planer, konkrete tiltak og budsjetter for strategien, og på å få en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, gleder jeg meg over å ha en regjering som har skjønt at landets viktigste ressurs er vi som bor her og vår psykisk helse og at landets største potensial for framtida er god psykisk helse.
DB171010 og budsjetter for strategien, og på å få en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, gleder jeg meg over å ha en regjering som har skjønt at landets viktigste ressurs er vi som bor her og vår psykisk helse og at landets største potensial for framtida er god psykisk helse .
DB171010 Verdensdagen : Tema for Verdensdagen for psykisk helse i år er « Noe å glede seg over ».
DB171010 Ved lanseringen rett før valget minnet helseminister Bent Høie - en av våre beste på psykisk helse på flere tiår - om at en strategi er et veikart som skal vise retningen framover.
DB171010 Strategien har fem overordnete mål : Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.
DB171010 Stortinget krevde av strategien skulle være helhetlig, omfatte både helsefremmende, forebyggende, kurative og rehabiliterende tiltak, gå på tvers av sektorer og følges opp med en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse .
DB171010 Siden har Solberg-regjeringen villet prioritere psykisk helse .
DB171010 Regjeringen vil tilrettelegge for bedre kunnskapsgrunnlag om helse , livskvalitet, levekår og helsetjenestetilbud til barn og unge, også hvordan sosiale medier påvirker barn og unge.
DB171010 Regjeringen vil arbeide for at psykisk helse , livskvalitet og mestring er forankret i alle sektorer og er gjennomgående i folkehelsepolitikken.
DB171010 Mens vi venter på at regjeringen formulerer kvantitative mål, prinsipper, prioriteringer, planer, konkrete tiltak og budsjetter for strategien, og på å få en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse , gleder jeg meg over å ha en regjering som har skjønt at landets viktigste ressurs er vi som bor her og vår psykisk helse og at landets største potensial for framtida er god psykisk
DB171010 Kunnskapsgrunnlaget : Regjeringen vil sørge for at forskningsaktivitet, kunnskapsgap, forskningsaktører og ressurser innen psykisk helse blir gjennomgått for å sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser ut fra målet om best mulig helse i hele befolkningen.
DB171010 Kunnskapsgrunnlaget : Regjeringen vil sørge for at forskningsaktivitet, kunnskapsgap, forskningsaktører og ressurser innen psykisk helse blir gjennomgått for å sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser ut fra målet om best mulig helse i hele befolkningen.
DB171010 I Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008 brukte vi nær 30 milliarder 1998-kroner, mest til bedre behandlingstilbud til psykisk syke, mindre til å styrke befolkningens psykiske helse og forebygge sykdom.
DB171010 I Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 - 2008 brukte vi nær 30 milliarder 1998-kroner, mest til bedre behandlingstilbud til psykisk syke, mindre til å styrke befolkningens psykiske helse og forebygge sykdom.
DB171010 GLEDE : Tema for Verdensdagen for psykisk helse i år er « Noe å glede seg over ».
DB171010 Det har vært pinlig å sitte i internasjonale forsamlinger og måtte innrømme at i Norge - « Nei, der har vi ingen strategi for psykisk helse ».
DB171010 Det er også i tråd med « Folkehelseloven»s prinsipp om « psykisk helse i alt vi gjør » på tvers av sektorer.
DB171010 Den vil sikre utbredelsen av dokumentert effektive arbeidsmåter og sette i gang og systematisk evaluere pakkeforløp for psykisk helse og rus.
DB171010 Den oppfordrer oss til å finne små og store ting rundt oss som gir glede, som kan gi bedre psykisk helse i hverdagen.
DB171010 Barn og unges psykiske helse skal styrkes.
DB171010 Barn og unge : Vi skal få en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse .
DA171010 Tirsdag markeres verdensdagen for psykisk helse .
DA171010 Samtalene vi har med dere handler ofte om tap : Tap av kjærlighet, helse , økonomisk selvstendighet, frihet til å gjøre det man selv ønsker, verdighet, tap av mennesker vi er glade i osv.
DA171010 Derfor skal vi markere verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.
DA171010 Alle har en psykisk helse .
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/JVJJX/FN-rystet-over-egen-rapport-Over-halvparten-av-verdens-barn-larer-nesten-ingenting-pa-skolen Mange skoleelever lider under underernæring og dårlig helse .
AP171010https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JVQPP/Dette-kommer-Siv-Jensen-til-a-snakke-om-torsdag Flere eldre vil bidra til økte utgifter i helse og omsorg.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/q2nKm/Legeforeningen-krever-at-Justisdepartementet-korrigerer-brosjyre Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den.
AA171010 Årsakene bak selvmord er mange og sammensatt, men man vet at dårlig psykisk helse ofte kommer med risiko for selvmord.
AA171010 « Man vet at dårlig psykisk helse ofte kommer med risiko for selvmord » skriver kronikkforfatteren.
AA171010 Selvmordsforebygging i form av mer åpenhet kan ha positiv effekt, spesielt åpenhet om psykisk helse .
AA171010 Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge i Norden, og studenter har dårligere psykisk helse enn resten av befolkningen.
AA171010 I de største partienes program fokuseres det på psykisk helse , men selvmord er sjelden eller aldri nevnt.
AA171010 I dag markeres verdensdagen for psykisk helse , og i den forbindelse må det store samfunnsproblemet selvmord settes på dagsorden.
VG171009 For det er utrolig store landområder som rammet, og flere steder må politiet bare la det brenne, for å prioritere å redde liv og helse .
NL171009 Opplæringslovens § 9A-2 ( 2017 ), slår fast at " Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse , trivsel og læring ".
DB171009 « En lege skal verne menneskets helse .
DB171009 Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den ».
DB171009 Blant annet ble det argumentert med at Nerdrums helse gjorde at han skulle få sone dommen betinget, men nå er han altså benådet.
DA171009 | Blir resultatet kutt driftsbudsjetter for skole og helse ?
DA171009 For alternativet er at samferdselsprosjekter blir betalt med penger som skulle vært brukt på helse og skole.
DA171009 Blir resultatet kutt i kommunen og fylket sine driftsbudsjetter for skole og helse ?
AP171009https://www.aftenposten.no/viten/i/kAW5X/Tid-pavirker-alt-som-skjer-i-kroppene-vare Tid påvirker alt som skjer i kroppene våre ; søvn, metabolisme, oppgaveløsning, hukommelse, aldring, immunfunksjon, kreft og mental helse .
AP171009https://www.aftenposten.no/viten/i/kAW5X/Tid-pavirker-alt-som-skjer-i-kroppene-vare Oppdagelsen av funksjonen til døgnrytmer har endret hvordan vi forstår vår egen helse og biologi.
AP171009https://www.aftenposten.no/viten/i/kAW5X/Tid-pavirker-alt-som-skjer-i-kroppene-vare Nobelprisvinnerne har endret måten vi tenker helse og livsstil på.
AP171009https://www.aftenposten.no/viten/i/kAW5X/Tid-pavirker-alt-som-skjer-i-kroppene-vare Arbeidet har stor betydning for oss moderne mennesker og hvordan vi nå forstår vår egen helse og biologi.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/i/q53dw/Barneminister-Solveig-Horne-etablerer-to-institusjoner-for-barn-og-unge-i-Sogne-og-Bodo En forskningsrapport fra NTNU om barn og unges psykiske helse viser at 76 prosent av barn og unge som bor på norske barnevernsinstitusjoner har alvorlige psykiatriske diagnoser.
VG171008 Popartisten måtte avlyse en rekke konserter, og skrev at hun hadde vært « for optimistisk » i forhold til egen helse .
VG171008 Men Danley sa i avhør, ifølge politiet, at hun har vært bekymret for Paddocks mentale helse , spesielt de siste månedene.
VG171008 Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia.
VG171008 Unntaket er ved fare for live og helse .
DB171008 Milliarder til helse ¶ Helse har også vært et sentralt tema i valgkampen.
DB171008 Milliarder til helse
DB171008 I løpet av valgkampen har regjeringen lovet milliarder til skole og helse , i tillegg til skatteletter for folk flest.
VG171007 Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia.
VG171007 Visesheriffen sier hun ikke har gitt dem informasjon som tyder på at 64-åringen endret oppførsel i tiden før massakren, men bekrefter at de jobber med å undersøke hans mentale helse og eventuelle medisinbruk.
DB171007 Ifølge Arve Strandheim, førsteamanuensis på institutt for psykisk helse ved NTNU, har vi mye til felles med Island.
DB171007 For andre hjelpetelefoner å ringe, se psykisk helse sine nettsider.
VG171006 Og det er å akseptere 250 tapte arbeidsplasser i nærings- og nytelsesmiddelindustrien og nærmere 400 millioner færre skatte- og avgiftskroner som kunne gått til helse eller skole.
SA171006 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse , miljø og trygghet.
FV171006https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse , miljø og trygghet.
DN171006 To av disse var såkalte nødssituasjoner hvor myndighetene ber om å få utlevert opplysninger fordi det er umiddelbar fare for liv og helse .
DB171006 ¶ IKKE VANLIG : Siden sensommeren har Helse Bergen ukentlig fått inn pasienter med skabb.
DB171006 Hittil i år har Helse Bergen påvist skabb hos 87 personer.
DB171006 Foto : Marit Hommedal / NTB Scanpix ¶ Helse Bergen har siden sensommeren ukentlig fått inn pasienter med skabb.
DB171006 Dette er ikke vanlig, sier kommunikasjonsrådgiver Marthe Stangenes i Helse Bergen til VG.
DA171006 Han er nå siktet for å ha hatt planer om en handling som medfører fare for liv og helse eller store materielle ødeleggelser.
DA171006 Cecilie Bjelland ( Ap ) mener helse , miljø og klima er de viktigste sektorene å satse på smartteknologi.
DA171006 - Helse og klima er viktig ¶
DA171006 Rundt 100 ansatte innen blant annet helse , politi, vakthold, catering og renhold er per nå knyttet til ankomstsenteret.
BT171006https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse , miljø og trygghet.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/VWm0W/Flere-pasienter-med-skabb-i-Bergen | Flere pasienter med skabb i Bergen ¶ Helse Bergen har siden sensommeren ukentlig fått inn pasienter med skabb.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/VWm0W/Flere-pasienter-med-skabb-i-Bergen Hittil i år har Helse Bergen påvist skabb hos 87 personer.
AP171006https://www.aftenposten.no/norge/i/VWm0W/Flere-pasienter-med-skabb-i-Bergen Dette er ikke vanlig, sier kommunikasjonsrådgiver Marthe Stangenes i Helse Bergen til VG.
AP171006https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skoleforsker-Disse-mobbetiltakene-fungerer-10639b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse , miljø og trygghet.
AP171006https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/bRvde/Helsesista-gikk-fra-sykmeldt-til-a-bli-hele-Norges-helsesoster En blanding av skuespiller, venn og psykolog, som vil « knuse tabuer og bidra til økt psykisk helse hos norske ungdommer ».
AA171006 Mannen er siktet for planer om en handling som medfører fare for liv og helse eller store materielle ødeleggelser.
VG171005 | Skabb-utbrudd i Bergen ¶ Helse Bergen har den siste tiden ukentlig fått inn pasienter med skabb.
VG171005 OPPBLOMSTRING : Helse Bergen har opplevd en økning i antall tilfeller av skabb, og har nå flere henvisninger i uken av den kløende hudsykdommen.
VG171005 Hittil å år har Helse Bergen diagnostisert 87 personer med skabb.
VG171005 Dette er ikke vanlig, sier kommunikasjonsrådgiver i Helse Bergen, Marthe Stangenes til VG.
VG171005 Helse Bergen har sett perioder med mye skabb før, og ser med ujevne mellomrom at det er en oppblomstring i tilfeller.
SA171005https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-havrekjeks-Stor-forskjell-pa-vinneren-og-taperne-10651b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA171005 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DA171005 Men datteren min, utvilsomt, og god helse .
BT171005https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-havrekjeks-Stor-forskjell-pa-vinneren-og-taperne-10651b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/7baV8/Kongen-og-hans-1000-hjelpere-kom-pa-besok-til-Putin-Starten-ble-pinlig-da-kongen-satt-fast-i-gulltrappen Kongen har dårlig helse og la opp turen slik at han kunne gå minst mulig.
AP171005https://www.aftenposten.no/verden/i/7baV8/Kongen-og-hans-1000-hjelpere-kom-pa-besok-til-Putin-Starten-ble-pinlig-da-kongen-satt-fast-i-gulltrappen Besøket startet ikke så bra for de russiske vertene : Den 81 år gamle monarken, som har dårlig helse og ustø bein, ble stående fast da rulletrappen av gull gikk i stykker på flyplassen i Moskva.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/joyGz/Haukeland-far-sterk-kritikk-etter-at-Djabail-6-dode Dette er en krevende situasjon for alle involverte, og vi følger våre medarbeidere tett for å sikre at de blir tatt vare på, sier Helse Bergen-direktøren.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/i/joyGz/Haukeland-far-sterk-kritikk-etter-at-Djabail-6-dode Administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen sier til NRK at de nå skal gå gjennom den foreløpige rapporten.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/lBkpy/Kjare-Nanna-Er-det-normalt-ikke-a-fa-den-opp - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/7bgb8/Kjare-Aksel-Sosteren-min-sliter-med-selvmordstanker_-jeg-med-skyldfolelse-Hvordan-kan-vi-fa-det-bedre Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/7bgb8/Kjare-Aksel-Sosteren-min-sliter-med-selvmordstanker_-jeg-med-skyldfolelse-Hvordan-kan-vi-fa-det-bedre Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/7bgb8/Kjare-Aksel-Sosteren-min-sliter-med-selvmordstanker_-jeg-med-skyldfolelse-Hvordan-kan-vi-fa-det-bedre Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OwOKV/Mor-ma-ha-mulighet-til-atte-maneders-permisjon-etter-fodselen--Gry-Hay Forslaget vil med stor sannsynlighet føre til kortere ammeperiode, med negative konsekvenser for barnets og morens helse .
AP171005https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OwOKV/Mor-ma-ha-mulighet-til-atte-maneders-permisjon-etter-fodselen--Gry-Hay Helse bør veie tyngst på vektskålen ved fordeling av permisjonen.
AP171005https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-havrekjeks-Stor-forskjell-pa-vinneren-og-taperne-10651b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
VG171004 Da innså han nemlig at han måtte ta grep om egen helse og gikk ned 24 kilo.
VG171004 I Statens helsetilsyns foreløpige rapport kommer det frem at tilsynet har avdekket to avvik : ¶ Helse Bergen HF ga ikke pasienter forsvarlig helsehjelp ved sin legemiddelhåndtering.
NL171004 Så lenge reformen er helt tom for annet innhold enn et strukturvedtak som kun må oppfattes som en demontering av Finnmark fylke : Nå skal også de fylkeskommunale arbeidsplassene i videregående skole og helse - som først og fremst nå finnes i Vest-Finnmark - legges inn i en større sentraliseringspakke.
NL171004 Er økt frivillig innsats en hensiktsmessig måte å få ned kostnadene til offentlige helse - og omsorgstjenester ?
NL171004 Det nye forslaget skal fronte en proaktiv kamp for barns beste, ta ansvar for tidens nye og banebrytende kunnskap om barns utvikling og helse , og at barn skal få den beste hjelpen til rett tid.
DB171004 Men til tross for fokus på helse har Holta tjent godt.
DB171004 Det andre avviket handler om at Helse Bergen helseforetak ikke ga pasienter forsvarlig helsehjelp ved sin legemiddelhåndtering, skriver VG.
DB171004 Jeg mener den bidrar til refleksjon rundt egen kropp, og er med på å gi en bedre forståelse av hva helse faktisk handler om, sier Haugen.
DA171004 - Det interessante er om dette skyldes hans mentale helse .
DA171004 Kan ikke kvinners liv, tanker, følelser og helse også være universelle ?
DA171004 Da Trump og hans kobbel hvite, privilegerte, republikanske våpendragere intensiverte korstoget sitt mot kvinners rett til å bestemme over egen helse og seksualitet, klatret boka fra 1985 rett opp på amerikanske bestselgerlister.
DA171004 Hun viste til at partiet har hatt sakseierskap til en rekke politikkområder : Nordområdepolitikken, klimapolitikken, industri, skole og helse .
DA171004 * Helse , det handler også om trygghet, og muligheten til å leve gode liv i hele landet.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod Tilsynet feller en hard dom over behandlingen seksåringen fikk på sykehuset, og slår fast at Helse Bergen ikke ga ham forsvarlig helsehjelp.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod I Statens helsetilsyns foreløpige rapport kommer det frem at tilsynet har avdekket to avvik : ¶ Helse Bergen HF ga ikke pasienten forsvarlig helsehjelp ved sin legemiddelhåndtering.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/BoP87/Haukeland-far-kritikk-etter-Djabrails-dod Haukeland- og Helse Bergen-ledelsen har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar.
AA171004 Migrasjonsdomstolen peker på kvinnens dårlige helse og at hun ville havne i en ytterst sårbar situasjon dersom hun sendes tilbake til hjemlandet. 106-åringen har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse på 13 måneder. ( ©NTB ) ¶
AA171004 - Vi ser nå at skadefelling må gjennomføres av hensyn til allmenn helse og sikkerhet og risikoen for alvorlig skade, sa miljødirektør i Stockholm, Göran Åström den gangen.
AA171004 Dette er en krevende situasjon for alle involverte, og vi følger våre medarbeidere tett for å sikre at de blir tatt vare på, sier Helse Bergen-direktøren.
AA171004 Administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen sier til NRK at de nå skal gå gjennom den foreløpige rapporten.
AA171004 Hva foregår i « Helse Midt - Norge » i denne saken ?
AA171004 Det gjelder både psykisk og fysisk helse .
AA171004 Det er på tide at Helse Midt-Norge forteller oss hva fremtiden blir.
AA171004 " Hva foregår i « Helse Midt - Norge » i denne saken ?
VG171003 Norges idrettshøgskole søkte i 2011 om godkjennelse fra etikkomiteen i Helse Sør-Øst til å utføre astmatester - i samarbeid med Norges Skiforbund - på norske langrennsløpere og skiskyttere.
VG171003 Hefner skal imidlertid ha vært ved så dårlig helse at han ikke hilste på gjester den dagen.
VG171003 Eksperter som har forsket på psykisk helse blant enslige mindreårige asylsøkere i Norge, forteller om de mange traumene ungdommene har etter ankomst.
VG171003 Men dersom legen mener det er absolutt siste mulighet for å redde liv og helse for pasienten, kan de likevel velge å bruke elektrosjokkbehandling på nødrett.
VG171003 Hun får støtte fra Torgeir Vethe i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken : ¶
VG171003 Senere ble han siktet for å ha « å ha anskaffet og oppbevart eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse ».
VG171003 - Vi har vunnet mange saker, Vi har levert en prosent av BNP til bistand hvert år, vi har fått levert valgfrihet til familiene og opptrapping i psykisk helse , men vi har ikke vunnet kampen om det politiske eierskapet, sier Hareide.
SA171003https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-10631b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA171003 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA171003 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA171003 Hun er seksjonsoverlege ved Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold.
NL171003 Professor Willy Tore Mørch er en av våre fremste eksperter på barns psykiske helse .
NL171003 Hans bekymring er publisert i bladet « Tromsø » 01.12.16 hvor det påpekes « stor fare for barns psykiske helse , både hva angår skremmende effekt av skyting i tillegg til skytestøy kveldstid med søvnforstyrrelser som kan gå ut over konsentrasjonen på skolen ».
NL171003 UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord kommer til å krysse regiongrensene, og vil spille en viktig rolle.
NL171003 Både UiT og Helse Nord har over tid vært vellykkede nordnorske institusjoner fordi man har manøvrert klokt og holdt lokalpolitikken unna dørene og styrerommene.
DN171003 - Det interessante er om dette skyldes hans mentale helse .
DN171003 - Vi har vunnet mange saker, Vi har levert en prosent av BNP til bistand hvert år, vi har fått levert valgfrihet til familiene og opptrapping i psykisk helse , men vi har ikke vunnet kampen om det politiske eierskapet, sier Hareide.
DA171003 - Vi har vunnet mange saker, Vi har levert en prosent av BNP til bistand hvert år, vi har fått levert valgfrihet til familiene og opptrapping i psykisk helse , men vi har ikke vunnet kampen om det politiske eierskapet, sier Hareide.
BT171003https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-10631b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT171003https://www.bt.no/100Sport/sprek/Sprekpodden-Dette-gjor-vi-feil-nar-vi-skal-ned-i-vekt-243276b.html Hun er seksjonsoverlege ved Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over Forsvar, samferdsel og helse budsjettvinnere ¶
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/i/bR2bq/Frp-fikk-aren-for-Krfs-id-om-personlige-bilskilt - Vi har vunnet mange saker, Vi har levert en prosent av BNP til bistand hvert år, vi har fått levert valgfrihet til familiene og opptrapping i psykisk helse , men vi har ikke vunnet kampen om det politiske eierskapet, sier Hareide.
AP171003https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-a-regne-10631b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP171003https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-pitabrod-De-fleste-er-som-loff-10631b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Sprekpodden-Dette-gjor-vi-feil-nar-vi-skal-ned-i-vekt-243276b.html Hun er seksjonsoverlege ved Regionalt senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold.
VG171002 Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia.
VG171002 Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia.
VG171002 Hans forsvarere ba da om at et vitnemål om tiltaltes helse skulle gå for lukkede dører før saken kunne fortsette.
VG171002 Men dersom legen mener det er absolutt siste mulighet for å redde liv og helse for pasienten, kan de likevel velge å gi behandlingen på nødrett.
VG171002 - Den endelige avgjørelsen om å gi ECT på nødrett blir tatt av den faglig ansvarlige spesialisten, skriver fagsjef Torgeir Vethe i Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken HF.
VG171002 17-åringen var først siktet etter terrorbestemmelsen i straffeloven, men politiet valgte senere å tiltale ham etter en mildere paragraf om « å ha anskaffet og oppbevart eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse ».
VG171002 - Vi frontet saker på helse , eldreomsorg og arbeid, som var landsmøte-vedtatt politikk og som valget viste at var de viktigste sakene for velgerne.
DB171002 Velgerne oppgir at skole, eldre, helse og arbeid var de viktigste sakene for dem.
DB171002 Men vi må erkjenne at den ene spisse saken mot regjeringen, arbeidets og fellesskapets ansvar for helse og skole, der ble vi ikke tydelige nok for velgerne, sier Støre.
DB171002 17-åringen var først siktet etter terrorbestemmelsen i straffeloven, men politiet valgte senere å tiltale ham etter en mildere paragraf om « å ha anskaffet og oppbevart eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse ».
DB171002 De tre har også kunnet påvise sammenhenger som tyder på at en velfungerende døgnrytme er viktig for vår helse .
DA171002 Vi har sagt at vi må sørge for at ungdommene blir bedre ivaretatt på mottak, og at oppfølgingen av deres psykiske helse må styrkes.
AP171002https://www.aftenposten.no/viten/i/G4mlJ/Trio-far-nobelprisen-i-medisin-for-forskning-pa-var-indre-klokke De tre har også kunnet påvise sammenhenger som tyder på at en velfungerende døgnrytme er viktig for vår helse .
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OwA3b/Selvkritisk-Store-Burde-ha-ryddet-opp-i-okonomien-for-sommeren Deretter følger skole/utdanning med 17 prosent og helse , eldreomsorg, sysselsetting og skatter/avgifter, alle med 14 prosent.
AP171002https://www.aftenposten.no/norge/i/Jkg3b/17-aring-nekter-straffskyld-i-bombesaken Ifølge tiltalen hadde han til hensikt å detonere gjenstanden, noe som kunne medføre fare for andres helse , noe som ville være særlig samfunnsskadelig på grunn av den rådende trusselsituasjon i samfunnet.
AA171002 De tre har også kunnet påvise sammenhenger som tyder på at en velfungerende døgnrytme er viktig for vår helse .
AA171002 En person behandles av helse på stedet.
AA171002 - Føreren blir behandlet av helse på stedet.
VG171001 Planen er imidlertid å ta ett års pause for å bygge helse og å ta vare på seg selv, for så å komme beinhardt tilbake to år inn mot Tokyo-OL i 2020.
VG171001 Men det er vel ikke noe å trakte etter med mindre vi får god helse med på kjøpet.
VG171001 Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia.
VG171001 Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia.
DN171001 Mandag starter arbeidsrettssaken mellom Akademikerne helse og Spekter i kjølvannet av sykehusstreiken i fjor.
DN171001 I nemnda fikk ikke legene medhold, og Akademikerne helse og Legeforeningen valgte derfor å stevne arbeidsgiverforeningen Spekter for arbeidsretten.
AP171001https://www.aftenposten.no/norge/i/Ow15E/17-aring-med-hjemmelaget-bombe-risikerer-inntil-10-ars-fengsel Bestemmelsen rammer den som anskaffer, oppbevarer og vil bruke et eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse .
VG170930 Skiforbundet er ikke i mål med forbedringsarbeidet som adresserer granskningsutvalget anbefalinger fordi vi legger lista høyt i arbeidet med å ivareta utøvernes helse , sikkerhet og trygghet.
DB170930 Men å sette spørsmålstegn ved toppidrettens eksistens, forandrer ikke den faglige konklusjonen om at de norske langrennslegene til daglig tar vare på topputøvernes helse på best mulig måte.
DB170930 DENNE solide faglige støtten er årsaken til at opplegget for å ta vare på utøvernes helse forblir uforandret inn mot en ny sesong.
DB170930 Dette er klart i strid med forpliktelsene sykehjemmene har, og kan gå hardt ut over de eldres helse og livskvalitet, skriver hun i en pressemelding.
DB170930 Det er særlig skremmende når vi vet hva det betyr for helse og hvordan du har det. 1 av 6 nordmenn som døde i fjor spiste feil : - Haster å gjøre noe for barna ¶
DB170930 Norske velgere er tradisjonelt opptatt av skole, helse , økonomi og arbeidsplasser.
AP170930https://www.aftenposten.no/norge/i/KdK1M/Gir-seksualundervisningen-i-skolen-strykkarakter klasse med fokus på rus, sex og psykisk helse , sier Bjørnson Aanderaa.
AA170930 Det er særlig skremmende når vi vet hva det betyr for helse og hvordan du har det, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, i en pressemelding.
DN170929 Utvalgsleder Ole Andreas Engen overleverte rapporten om utfordringer knyttet til helse , miljø og sikkerhet ( HMS ) i oljenæringen til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) fredag.
DB170929 Undervisning var eneste yrkesgruppe med flere helt ledige enn i september i fjor, mens helse , pleie og omsorg var uendret.
DA170929 Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger denne måneden var helse , pleie og omsorg ( 377 ), bygg og anlegg ( 277 ) og meklere og konsulenter ( 175 ). | - En bybane på hjul ¶
DA170929 Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse , pleie og omsorg var det uendret.
AA170929 - Både politiet, brannvesenet og helse rykket ut til stedet og er kommet fram nå.
AA170929 Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse , pleie og omsorg var det uendret. ( ©NTB ) ¶
VG170928 Jeg kan ikke holde på som jeg gjør nå, hverken i forhold til egen helse eller familien min.
VG170928 Befolkning her har dårligere helse enn på Oslo vest.
VG170928 - Dårligere helse
SA170928 Vann=mental helse
SA170928 Og i Storbritannia mener personer som bor ved kysten, at de har bedre helse enn hva personer som bor i innlandet svarer, ifølge en studie fra 2012.
SA170928 Nå skal forskere fra ulike land i Europa forsøke å forstå forholdet mellom helse og eksponering for blå naturområder ( altså vann ) gjennom forskningsprosjektet « Blue Health », som startet opp i år.
SA170928 Det siste tiåret har forskning gjentatte ganger vist at det å bo i nærhet til natur i en urban setting, assosieres med positiv fysisk og mental helse .
NL170928 Staten har inndelt landsdelen i flere titalls regioner - en for Helse Nord, en for politiet, en annen for Heimevernet osv.
DB170928 Noe av det første Trump-administrasjonen foretok seg var å reversere den framgangen vi har sett for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter og helse .
DB170928 Innsats for helse og utdanning må ses i sammenheng med bekjempelse av kjønnsstereotypier og kulturelle praksiser som hindrer kvinner i å utvikle seg og gjøre selvstendige valg.
DB170928 I Tanzania er abort tillatt bare om kvinnens liv og helse står i fare.
DB170928 Dette tilbakeslaget under Trump står i direkte motsats til offisiell norsk utviklingspolitikk, og truer dessuten realiseringen av FNs bærekraftsmål i forhold til helse , fattigdomsbekjempelse, utdanning og likestilling.
DB170928 Den norske regjeringen har vektlagt utdanning og helse som satsingsområder i utviklingspolitikken.
DB170928 Skrantende helse
DB170928 De siste åra av livet ble Hefners helse dårligere, og han ble sjelden observert offentlig.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet Skole, helse , høyere utdanning og kommunestruktur er alle områder hvor de store pengene går.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO vil fylle utgiftsgapet på statsbudsjettet med reformer i skole og helse .
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet Men mye tyder på at vi både innen utdanning og helse kan bli mer effektive enn i dag.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JjjMJ/Kjare-Nanna-Jeg-tor-ikke-ga-til-lege-i-tilfelle-de-foresatte-oppdager-det-Hva-gjor-jeg Der kan man få sjekket seg for SOI, ha samtale med lege, sykepleier eller sexologisk rådgiver, samt spørre om alt annet man lurer på om kropp, seksualitet og helse generelt.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JjjMJ/Kjare-Nanna-Jeg-tor-ikke-ga-til-lege-i-tilfelle-de-foresatte-oppdager-det-Hva-gjor-jeg De aller fleste skoler har en helsesøster som er der i hvert fall noen ganger i uken, og helsesøstre kan svare på spørsmål både om kropp, psykisk helse , prevensjon, seksualitet og seksuelt overførbare infeksjoner.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JjjMJ/Kjare-Nanna-Jeg-tor-ikke-ga-til-lege-i-tilfelle-de-foresatte-oppdager-det-Hva-gjor-jeg - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/055qG/Kjare-Aksel-Hvordan-akseptere-at-jeg-trenger-hjelp-uten-a-fole-meg-oppmerksomhetssyk Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/055qG/Kjare-Aksel-Hvordan-akseptere-at-jeg-trenger-hjelp-uten-a-fole-meg-oppmerksomhetssyk Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/055qG/Kjare-Aksel-Hvordan-akseptere-at-jeg-trenger-hjelp-uten-a-fole-meg-oppmerksomhetssyk Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
VG170927 Norges idrettshøgskole søkte i 2011 om godkjennelse fra etikkomiteen i Helse Sør-Øst til å utføre astmatester - i samarbeid med Norges Skiforbund - på norske langrennsløpere og skiskyttere.
NL170927 Ordførerne hevder Helse Nord har gjort utredninger, men helseforetakets vurderinger får ikke offentligheten tilgang til.
NL170927 En helse og sosialsektor hvor overskridelsene er enorme, og hvor man har trøbbel med å få kontroll på kostnadene.
DN170927 Faktorer som ifølge rapporten regnes som viktige for folks lykke er omsorg, frihet, generøsitet, ærlighet, helse , inntekt og godt styresett.
DB170927 - Den store mangelen på sykepleiere er en stor utfordring både når det gjelder pasientsikkerhet og de ansattes helse .
DA170927 Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, mener det har oppstått et A-lag og et B-lag blant sykehjemmene i Oslo.
DA170927 Dette har vært en hjertesak for SV i lang tid, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo.
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bRmPg/Jeg-var-en-av-mange-som-til-slutt-ga-etter-for-presset-Psykisk-helse-ma-inn-pa-timeplanen--Karoline-Brastad-Hansen Psykisk helse må prioriteres i skolen, mener debattanten.
AP170927https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/bRmPg/Jeg-var-en-av-mange-som-til-slutt-ga-etter-for-presset-Psykisk-helse-ma-inn-pa-timeplanen--Karoline-Brastad-Hansen Psykisk helse må inn på timeplanen Karoline Brastad Hansen ¶
AA170927 Mannen er fraktet til Haukeland universitetssjukehus, skriver Helse Førde AMK på Twitter.
VG170926 VG kunne i september i fjor avsløre at norsk idrett søkte etikkomiteen i Helse Sør-Øst om få utføre astmatester på norske langrennsutøvere - tester som allerede var gjennomført for en måned siden.
VG170926 Å endre politikk og lovverk, tilrettelegge for utdanning, helse og sikkerhet for jenter, mobilisere støtte i lokalsamfunn, gi ungdom opplæring i rettigheter - det er alle viktige bidrag til å få slutt på barneekteskap.
VG170926 Mange har gått glipp av skolegang, har dårligere helse , økt risiko for å dø og er mer utsatt for vold og overgrep.
SA170926https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse , miljø og trygghet.i ¶
SA170926 Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse , miljø og trygghet.i ¶
NL170926 ¶ DÅRLIG SIGNAL : Direktør Lars Vorland i Helse Nord skal ansette sin niende direktør.
NL170926 | Sykt dårlig signal, Helse Nord ¶
NL170926 Vi kan diskutere hvorvidt vi bruker nok penger på helse her i landet.
NL170926 Signalene som Helse Nord sender i dette tilfellet, til de mange tusen ansatte i helseregionen og til alle som forventer god forvaltning av helsekronene er, for å si det folkelig, sykt dårlige !
NL170926 Om kort tid ansetter Helse Nord derfor kommunikasjonsdirektør med en årslønn på 1,5 millioner kroner.
NL170926 Og Helse Nord er faktisk det minste av dem alle !
NL170926 Nordlys har brakt flere reportasjer om forholdene på UNN, det største helseforetaket som Helse Nord eier.
NL170926 Foto : Avisa Nordland ¶ Helse Nord har stilt diagnosen : det regionale helseforetaket er for dårlig på sosiale medier.
NL170926 Det paradoksale er jo at Helse Nord virkelig kan komme til å behøve å bruke mye krefter på kommunikasjon, i første omgang på denne saken.
NL170926 Dermed har vårt minste regionale helseforetak også flest direktører, hele 3 flere enn Helse Vest.
NL170926 Den niende direktøren til Helse Nord er forespeilet en årslønn på 1,5 millioner kroner.
NL170926 At eieren, Helse Nord, i dette klimaet finner det for godt å styrke en allerede topptung ledelse med nok en direktør, må være et utslag av at man enten ikke evner å ta temperaturen på egne organisasjoner, eller at epikrisene derfra ganske enkelt aldri kommer dit de hører hjemme : i toppetasjen hos Helse Nord.
NL170926 eieren, Helse Nord, i dette klimaet finner det for godt å styrke en allerede topptung ledelse med nok en direktør, må være et utslag av at man enten ikke evner å ta temperaturen på egne organisasjoner, eller at epikrisene derfra ganske enkelt aldri kommer dit de hører hjemme : i toppetasjen hos Helse Nord.
NL170926 Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015-2030 og sluttrapporten « Utredning av spesialhelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark » fra 2014 ble grundig behandlet i styrene i Finnmarkssykehuset og Helse Nord.
NL170926 I Finnmark husker mange saken der Helse Nord ønsket å flytte et ambulansefly fra Alta til Tromsø.
NL170926 Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet har stilt seg bak vedtatt sykehusstruktur.
NL170926 Dermed sier de også at Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet ikke har deres tillit.
NL170926 Helse Nord godtok de nye faglige argumentene og snudde i ambulanseflysaken.
DN170926 Kvalitetssikring og risikohåndtering innen matvaresektoren, helse og luftfart er satsingsområder.
DN170926 Kvalitetssikring og risikohåndtering innen matvaresektoren, helse og luftfart er satsingsområder.
DN170926 Organiserer bedrifter i bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse , omsorg, utdannelse, kultur og frivillighet ¶
DB170926 Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015 - 2030 og sluttrapporten « Utredning av spesialhelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark » fra 2014 ble grundig behandlet i styrene i Finnmarkssykehuset og Helse Nord.
DB170926 I Finnmark husker mange saken der Helse Nord ønsket å flytte et ambulansefly fra Alta til Tromsø.
DB170926 Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet har stilt seg bak vedtatt sykehusstruktur.
DB170926 Dermed sier de også at Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet ikke har deres tillit.
DB170926 Helse Nord godtok de nye faglige argumentene og snudde i ambulanseflysaken.
DB170926 Han har spesialisert seg på barns psykiske helse
DB170926 - Kongen er ved god helse , sier kronprinsen til NRK under et besøk i Langesund hvor han følger med på den omfattende olje- og kjemikalieøvelsen Scope.
DA170926 byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) og BU-leder Shahba Tariq.
DA170926 Enkeltmennesker med svært dårlig helse og store utgifter faller igjennom hvis ordningen avvikles.
DA170926 KS-beregninger tilsier at det bare fram til 2026 vil være behov for 37-38.000 flere årsverk hvis oppgavene innen helse og omsorg skal løses på samme måte som i dag.
BT170926https://www.bt.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse , miljø og trygghet.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/Jk146/Mann-alvorlig-skadet-i-stupeulykke-i-Forde Mannen er fraktet til Haukeland universitetssjukehus, skriver Helse Førde AMK på Twitter.
AP170926https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Kunnskapsministeren--At-mobbesaker-havner-hos-politiet_-er-en-fallitterklaring-for-skolene-10616b.html Videreføring av plikten til å arbeide systematisk for å fremme elevenes helse , miljø og trygghet.
AA170926 Han erstatter Jose Eduardo dos Santos ( 75 ), som har styrt Angola i nesten 38 år, men som nå har dårlig helse .
AA170926 Gjeruldsen ved Slottet sier til Adresseavisen at Kongen er ved god helse .
AA170926 Gjeruldsen ved Slottet sier til Adresseavisen at Kongen er ved god helse .
AA170926 Mobbetallene er stabilt høye til tross for økt innsats, og rammer både læring, helse og barns mulighet for å utvikle seg, sier barneombud Anne Lindboe til Aftenposten.
NL170925 Regjeringens strategi for seksuell helse ( 2017-2022 ) " Snakk om det ! " vektlegger lett tilgjengelig prevensjon, god veiledning og tilgang til flere sikre prevensjonsmetoder.
NL170925 Også sin seksuelle helse .
NL170925 Også seksuell helse .
NL170925 Og en kan ikke ubetinget se på jenters seksuelle helse , uten også å se til guttene.
NL170925 Felles for ungdom som tar kontakt, er at de tar ansvar for egen helse .
NL170925 De ønsker videre en styrket oppmerksomhet på prevensjon og på det at unge rustes til å ta et informert valg for deres egen seksuelle og reproduktive helse ( 3 ).
NL170925 De unge tar kontakt med oss for små og store spørsmål knyttet til helse .
DA170925 Etter krigen var Bjoners helse svekket, og hun slet med traumene etter fengselsoppholdet resten av livet.
DA170925 Et økt tilbud med større muligheter til å få gode helse , pleie og ikke minst omsorgstjenester er en fordel.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/dyybA/Spyttet-vart-er-livsviktig Oral helse må på agendaen ¶
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/dyybA/Spyttet-vart-er-livsviktig Hos kreftpasienter bør den orale helse overvåkes nøye både i forkant, under og ikke minst etter behandlingen.
AP170925https://www.aftenposten.no/viten/i/dyybA/Spyttet-vart-er-livsviktig Det kan igjen svekke deres orale helse .
AP170925https://www.aftenposten.no/norge/i/kllg6/Ny-rapport-til-FN-Barneombudet-kritiserer-norsk-innsats-mot-mobbing-og-vold Mobbetallene er stabilt høye til tross for økt innsats, og rammer både læring, helse og barns mulighet for å utvikle seg, sier barneombud Anne Lindboe.
VG170924 Praveetha Patalay, University of Liverpool's Institute of Psychology, Health and Society, hovedforfatter i studien, sier det har vært økt fokus barns mentale helse de siste år.
VG170924 Ifølge Kristian Kise Haugland, styreleder i Mental Helse er det spesielt to ting som har skjedd som kan forklare denne økningen.
VG170924 Da barna i studien var 3, 5, 7 og 11 år, var det foreldrene deres som svarte på spørsmål om barnas psykiske helse .
DB170924 Hun ble sluppet fri på grunn av sin dårlige helse , noe som førte til mange protester og stor debatt.
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/p3zPE/Onsdag-blir-trolig-siste-mote-mellom-regjeringspartiene_-KrF-og-Venstre I tillegg kommer Nasjonal transportplan og en rekke andre avtaler innenfor helse og kultur.
AA170923 Vi aksepterer ikke at kvinner risikerer liv og helse når de krever sin frihet og bryter med sosial kontroll i en patriarkalsk æreskultur.
VG170922 Men planen er at han skal ta ett års pause for å « bygge helse » og ta vare på seg selv, for å komme beinhardt tilbake to år inn mot Tokyo-OL i 2020.
VG170922 « Per Dør » er på mange vis en bevegende lesning, en dagbok og rapport fra hans liv, virke, helse og tanke, måned for måned de siste to årene.
NL170922 Det står respekt av å kjempe med nebb og klør for sitt liv og sin helse .
DB170922 Vi aksepterer ikke at unge kvinner risikerer liv og helse når de krever sin frihet og bryter med sosial kontroll i en patriarkalsk æreskultur.
AP170922https://www.aftenposten.no/osloby/i/L2Kg4/Oslo-skoler-som-sliter_-far-15-millioner-kroner-ekstra På en av skolene har vi nå fått på plass et eget team med 12 medarbeidere, som arbeider med miljø, helse , sikkerhet og kultur på skolen.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/RkMBd/MDMA-brukere-tar-avstand-fra-ecstasy--selv-om-de-to-rusmidlene-er-tvillinger MDMA-brukere i Oslos uteliv oppfatter MDMA som noe helt annet og mindre farlig enn ecstasy - og de er opptatt av trygghet og helse .
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/RkMBd/MDMA-brukere-tar-avstand-fra-ecstasy--selv-om-de-to-rusmidlene-er-tvillinger Bruken avtok gradvis, blant annet fordi mange koblet pillene til dårlig psykisk helse .
AA170922 ¶ Fornøyd_ Mari Holm Lønseth ( H ) slår fast at det er viktig å få samlet behandling, utdanning og forskning i et senter for psykisk helse , samlokalisert med sykehustilbudet.
AA170922 Ved salg av pasienthotellet forutsetter Helse Midt-Norge at bygget fortsatt skal fungere som pasienthotell i regi av St.
AA170922 Senteret for psykisk helse planlegges som en del av en samlet campus ved NTNU, og er et samarbeidsprosjekt mellom St.
AA170922 Salget av pasienthotellet på Øya skal hjelpe til å finansiere det nye senteret for psykisk helse .
AA170922 Olavs hospital nå har tatt grep for å få økonomien på plass, og for at dette har fått tilslutning i foretaksmøtet til Helse Midt-Norge, sier hun.
AA170922 Olavs hospital kan fortsette arbeidet med å utrede et nytt senter for psykisk helse sammen med NTNU, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.
AA170922 Olavs hospital for å delfinansiere et nytt senter for psykisk helse på Øya i Trondheim.
AA170922 Med planlegging og bygging håper han at senter for psykisk helse kan stå ferdig i 2023, nesten 40 år etter at de første planene ble lansert.
AA170922 Inntektene av disse salgene går inn i finansieringsplanen for nytt senter for psykisk helse .
AA170922 Han er administrerende direktør i Helse Midt-Norge.
AA170922 Det skjedde etter en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet om Helse Midt-Norge kunne finansiere et senter for psykisk helse .
AA170922 Det skjedde etter en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet om Helse Midt-Norge kunne finansiere et senter for psykisk helse.
AA170922 Det nye senteret for psykisk helse er beregnet å koste 1,6 milliarder kroner totalt.
AA170922 Delfinansierer senter for psykisk helse ¶ Helse Midt-Norge ønsker å selge pasienthotellet ved St.
AA170922 Delfinansierer senter for psykisk helse
AA170922 Dagens tilbud ved Tiller DPS og BUP Lian er planlagt videreført i det nye senteret for psykisk helse .
AA170922 Beslutningen ble tatt på foretaksmøtet i Helse Midt-Norge fredag, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.
AA170922 Administrerende direktør Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge ¶
AA170922 - Å få samlet behandling, utdanning og forskning i et senter for psykisk helse , samlokalisert med sykehustilbudet vil bety et løft for de som sliter psykisk, fortsetter høyrepolitikeren.
AA170922 - Universitetssykehuset er ikke ferdig før senter for psykisk helse er på plass.
AA170922 - Senter for psykisk helse er utrolig viktig for helheten på universitetssykehuset, sier Slørdahl.
AA170922 - Med dette har vi fått politisk støtte til finansieringsplanen vår for senter for psykisk helse på Øya.
AA170922 oktober åpnes et nytt akuttilbud for psykisk helse på Østmarka.
AA170922 Helse Midt-Norge konkluderte at de ikke hadde mulighet til å prioritere dette bygget nå og spilte ballen over til St.
SA170921https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-fiskepalegg-n-fisketype-gir-deg-klart-mest-D-vitamin-10600b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170921https://www.aftenbladet.no/bolig/Kan-du-egentlig-nekte-naboen-a-royke-pa-balkongen-10507b.html Hva kan røyking, både passiv og aktiv, gjøre med inneklima og helse ?
SA170921 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170921 Hva kan røyking, både passiv og aktiv, gjøre med inneklima og helse ?
FV170921https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-fiskepalegg-n-fisketype-gir-deg-klart-mest-D-vitamin-10600b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DN170921https://www.dn.no/nyheter/2017/09/21/2053/Utenriks/investor-mange-mennesker-og-byer-kan-tape-alt Han legger til at det skapes nye og mer produktive arbeidsplasser i et rasende tempo innenfor helse , utdannelse og teknologi.
DN170921 Han legger til at det skapes nye og mer produktive arbeidsplasser i et rasende tempo innenfor helse , utdannelse og teknologi.
DN170921 I 2007 anmeldte Bettencourts datter, Francoise Bettencourt Meyers, flere personer i Lilianes nærmeste omgangskrets for å ha utnyttet hennes sviktende helse .
DA170921 Ifølge faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015, fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse ( NOA ), blir hvert år 200.000 arbeidstakere utsatt for vold og trusler på jobb.
DA170921 Ifølge faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015, fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse ( NOA ), blir hvert år 200.000 arbeidstakere utsatt for vold og trusler på jobb.
DA170921 Dette innebærer at lærerne må ha kjennskap til nødvendige opplysninger dersom dette er avgjørende for deres helse , miljø og sikkerhet.
BT170921https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-fiskepalegg-n-fisketype-gir-deg-klart-mest-D-vitamin-10600b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/gb9bA/Kjare-Aksel-Kjaresten-min-vil-ikke-ha-forholdet-offisielt-pa-sosiale-medier-Er-jeg-paranoid Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/gb9bA/Kjare-Aksel-Kjaresten-min-vil-ikke-ha-forholdet-offisielt-pa-sosiale-medier-Er-jeg-paranoid Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/gb9bA/Kjare-Aksel-Kjaresten-min-vil-ikke-ha-forholdet-offisielt-pa-sosiale-medier-Er-jeg-paranoid Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8n0eE/Kjare-Nanna-Jeg-hadde-nylig-sex-med-en-dominant-type-Hvorfor-var-det-sa-naturlig-for-ham-Hilsen-jente-20 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170921https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-fiskepalegg-n-fisketype-gir-deg-klart-mest-D-vitamin-10600b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170921https://www.aftenposten.no/bolig/Kan-du-egentlig-nekte-naboen-a-royke-pa-balkongen-10507b.html Hva kan røyking, både passiv og aktiv, gjøre med inneklima og helse ?
AA170921 Forhandlere oppfordres til å droppe datostempling på mat der det ikke er fare for helse om man spiser den etter at den er gått ut på dato.
DB170920 Hun beskriver situasjonen som svært vanskelig og stressende, og noe som går ut over både helse og skolearbeid.
DB170920 Å bidra til et godt kosthold for de yngste er noe av det klokeste vi kan gjøre, for det definerer hvordan helse vi får som voksne.
DB170920 Mens fedme blir viet oppmerksomhet av de fleste, er han usikker på om politikerne er like fokusert på ernæring og helse som de burde.
DB170920 Knut Inge Klepp, direktør for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet, er dessverre ikke overrasket over fedmeeksplosjonen : ¶
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/Estlands-president-Kersti-Kaljulaid--Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Estland har vært først ute med å digitalisere offentlige tjenester innen alt fra helse til skole til politiske valg. 99 prosent av alle offentlige tjenester kan utføres over nettet. 1. juli i år overtok president Kersti Kaljulaid formannskapet i EU for seks måneder.
AP170920https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jGn90/-Med-digitale-ID-er-kan-vi-spare-liv Estland har vært først ute med å digitalisere offentlige tjenester innen alt fra helse til skole til politiske valg. 99 prosent av alle offentlige tjenester kan utføres over nettet. 1. juli i år overtok president Kersti Kaljulaid formannskapet i EU for seks måneder.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/XKXn7/Siljes-innlegg-om-folk-som-mener-navere-bor-ta-seg-sammen_-er-lest-av-flere-hundre-tusen Styreleder i Mental Helse Norge, Kristian Haugland, sier det er mange med psykiske lidelser som sliter med at folk ikke forstår de er syke.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mAm6O/Derfor-trenger-vi-DAB--Arnfinn-Christensen Det norske folk - som gjerne klatret på stiger med fare for liv og helse for å rigge parabol og ta imot den nye TV-tiden - måtte skru på søkerskalaen til radioen for å finne sitt favorittprogram.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mAm6O/-Derfor-trenger-vi-DAB--Arnfinn-Christensen Det norske folk - som gjerne klatret på stiger med fare for liv og helse for å rigge parabol og ta imot den nye TV-tiden - måtte skru på søkerskalaen til radioen for å finne sitt favorittprogram.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/05aK0/What-the-health_-Sophie-Elise-Mye-av-Netflix-filmen-om-mat-og-helse-er-rett-og-slett-feil--Hollung-og-Telle-Hansen Netflix-filmen om mat og helse appellerer, men mye av det som presenteres er rett og slett feil.
AP170920https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/05aK0/What-the-health_-Sophie-Elise-Mye-av-Netflix-filmen-om-mat-og-helse-er-rett-og-slett-feil--Hollung-og-Telle-Hansen Mye av Netflix-filmen om mat og helse er rett og slett feil !
VG170919 - Stoffet inntas til og med i form av kapsler, og personene risikerer sitt eget liv og sin egen helse .
VG170919 Men de rapporterer fortsatt om at ungdommene er apatiske, nedstemte og generelt sett har en dårlig psykisk helse , sier Mogenstad i UDI.
NL170919 Hvorfor skal vi ikke kunne velge også når det gjelder vår egen helse og de mest personlige tjenester i vårt eget hjem ? skriver Kristoffer Kanestrøm.
NL170919 Hvorfor skal vi ikke kunne velge også når det gjelder vår egen helse og de mest personlige tjenester i vårt eget hjem ?
DN170919 Og for å ta gode valg trenger de tilgang til informasjon om reproduktiv helse , sa Solberg.
DN170919 Det er utrolig viktig at man lærer mer om reproduktiv helse .
DB170919 Bakgrunnen er en Nav-oversikt som viser at 687.000 årsverk gikk tapt på grunn av dårlig helse eller mangel på arbeid i 2016.
DA170919 Forskeren viser til flere undersøkelser som tyder på at dagens ungdom er mer opptatt av kropp, helse , trening og skolearbeid.
DA170919 - Sunnhetstrenden er spesielt viktig med tanke på nedgangen i røyking, for røyk har en dokumentert negativt effekt på helse , sier Bye.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere Men det var jo ikke slik at den blå regjeringen sa det skulle bli dårligere skole eller dårligere helse ?
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere Det er greit nok med mer helse og skole.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom Forskeren viser til flere undersøkelser som tyder på at dagens ungdom er mer opptatt av kropp, helse , trening og skolearbeid.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom - Sunnhetstrenden er spesielt viktig med tanke på nedgangen i røyking, for røyk har en dokumentert negativt effekt på helse , sier Bye.
AA170919 Og for å ta gode valg trenger de tilgang til informasjon om reproduktiv helse , sa Solberg.
AA170919 Det er utrolig viktig at man lærer mer om reproduktiv helse .
VG170918 Det tenker jeg er en ny revolusjon som redefinerer og kan bidra til å bedre psykisk helse og bedre ganske mange liv, sier hun og legger til : ¶
VG170918 Artisten selv forteller i en melding via Instagram at det er viktig for henne å være ærlig for fansen når det gjelder hennes fysiske og psykiske helse .
SA170918https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DN170918 - Vi har gått gjennom første halvdel av bunken og det har vært stort fokus på helse og teknologi relatert til helse .
DN170918 - Vi har gått gjennom første halvdel av bunken og det har vært stort fokus på helse og teknologi relatert til helse.
DA170918 Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, er enig i at bemanningen på mange sykehjem er lav.
BT170918https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-gulost-Den-storste-forskjellen-er-prisen-10577b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Skole og utdanning, arbeid, næring og sysselsetting, skatt og avgift, innvandring og integrering, helse , eldreomsorg, klima og miljø. fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vaBdL/Ap-spor-medlemmene-om-hvem-de-skal-regjere-sammen-med Skole og utdanning, arbeid, næring og sysselsetting, skatt og avgift, innvandring og integrering, helse , eldreomsorg, klima og miljø, fordeling og fattigdom, infrastruktur og samferdsel, kommuneøkonomi og distriktspolitikk, internasjonale spørsmål, forsvar og sikkerhet, kultur, familiepolitikk, barnehager, likestilling ¶
AA170918 I tillegg har dagens eldre både bedre utdanning, mindre fysisk krevende jobber og bedre helse , sier Åsholt. ( ©NTB ) ¶
AA170918 | Kronprinsparet til Etiopia i november ¶ Helse , utdanning, klima og flyktninger er blant temaene når kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøker Etiopia.
DB170917 Tidligere har ikke spørsmålet vært så avgjørende for velgerne, men nå har innvandring og asyl rykket opp til tredje plass, etter skole og helse , men foran økonomi og klima.
DB170917 Saksbarometeret viser at regjeringen har eierskap til flest områder velgerne bryr seg mest om, med unntak av helse og eldreomsorg, hvor Ap har størst tillit.
SA170916 - Men jeg er kommet i alderen der jeg tenker at jeg er god nok som jeg er, og at god helse er viktigere enn sixpack når du har barn og lite tid.
SA170916 - God helse viktigere enn sixpack ¶
FV170916https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html - Men jeg er kommet i alderen der jeg tenker at jeg er god nok som jeg er, og at god helse er viktigere enn sixpack når du har barn og lite tid.
FV170916https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html - God helse viktigere enn sixpack ¶
DB170916 Han hadde ikke helse til det, sa pappa og trener Gjert Ingebrigtsen nylig til Dagbladet.
DB170916 Altså hvordan vi får løst transportutfordringene i byene ved hjelp av trygge sykkelveier, og hvordan det å tråkke pedaler med eller uten elektrisk hjelp kan gi glede og bedre helse til flest mulig.
BT170916https://www.bt.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html - Men jeg er kommet i alderen der jeg tenker at jeg er god nok som jeg er, og at god helse er viktigere enn sixpack når du har barn og lite tid.
BT170916https://www.bt.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html - God helse viktigere enn sixpack ¶
AP170916https://www.aftenposten.no/kultur/i/O4dql/Aftenpostens-Skuddet-pa-Toftoy-vant-pris-for-Arets-podkast Hver uke lager Aftenposten podkaster om alt fra sport og mat, til politikk og helse .
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html - Men jeg er kommet i alderen der jeg tenker at jeg er god nok som jeg er, og at god helse er viktigere enn sixpack når du har barn og lite tid.
AP170916https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Det-begynte-som-en-spok-Na-har-Tinas-treningsblogg-nesten-50000-folgere-242031b.html - God helse viktigere enn sixpack ¶
VG170915 » « Helse er tilpasning.
NL170915 Tjenestene er i Nord-Norge, avtalene med Helse Nord er på plass.
NL170915 Helse Nord tar også dette spørsmålet på alvor, og har avtaler med rehabiliteringsinstitusjoner over hele landsdelen som tilbyr nettopp dette.
DB170915 « Slik visitasjon kan bare foretas for å hindre straffbare handlinger som krenker noens liv, helse eller frihet, og bare a ) i situasjoner eller på steder hvor slike straffbare handlinger erfaringsmessig finner sted, eller b ) i situasjoner eller på steder hvor det er grunn til å anta at noen planlegger eller forbereder slike straffbare handlinger », står det
DB170915 Gerd Holmboe-Ottesen ved Institutt for helse og samfunn, avdeling for epidemiologi, Universitetet i Oslo, sier følgende : ¶
DB170915 - Leifert og hans medarbeidere har produsert viktig kunnskap om forskjeller i sammensetning av næringsstoffer og uønskede stoffer i økologisk og konvensjonelt produsert mat, men etterlyser også flere studier som undersøker den eventuelle betydningen av dette for human helse .
DB170915 - Basert på eksisterende forskning er det ikke grunnlag for å si at økologisk er verken bedre eller dårligere for menneskers helse enn konvensjonelt produsert mat i Norge, sier Havdal.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/zaJ6w/CIA-startet-falsk-vaksinekampanje-for-a-ta-Osama-bin-Laden-Resultatet-Syke-barn_-titalls-drap-og-en-lang-fengselsstraff Rapporten gir ingen konkrete tall, men Jonathan Kennedy, som foreleser i global helse ved Queen Mary University i London, skriver i et nylig blogginnlegg at antallet barn som fikk polio i Pakistan økte kraftig i tiden etter at nyheten om den falske vaksinekampanjen ble kjent.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Skole - helse - politi ¶
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/i/022dG/Valgresultatet-har-allerede-avklart-disse-betente-politiske-sakene Opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT, teknologi og helse i 2018. 5.
VG170914 - Lipnitskaja betalte for OL-gullet med sin egen helse .
VG170914 Da må de i hovedsak la Høyre vinne frem på olje, skatt og helse , og Frp på innvandring, eldre og vei.
VG170914 Da må de i hovedsak la Høyre vinne frem på olje, skatt og helse , og Frp på innvandring, eldre og vei, skriver kronikkforfatteren.
SA170914https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Har du glemt kondomet, så er det viktigste du kan gjøre for din egen og andres helse å dra til din lokale helsestasjon eller fastlege og ta en smittesjekk.
SA170914 Har du glemt kondomet, så er det viktigste du kan gjøre for din egen og andres helse å dra til din lokale helsestasjon eller fastlege og ta en smittesjekk.
FV170914https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Har du glemt kondomet, så er det viktigste du kan gjøre for din egen og andres helse å dra til din lokale helsestasjon eller fastlege og ta en smittesjekk.
DB170914 Selv om han gikk inn i prosjektet med en klar agenda, har han ikke ønsket å leke med egen helse , og han har hatt jevnlige kontroller hos legen, både før - underveis - og etter prosjektet.
DB170914 Resultatet var nedslående, Spurlock fikk dramatisk forverret helse i løpet av de tre månedene eksperimentet varte.
DB170914 Prøvene han tok hos legen rett etter at prosjektet ble fullført i juli i år viser at pizzaspiseren fortsatt er ved god helse .
DB170914 Hun påpeker at det er stor forskjell på hvordan kostholdet en avgrenset periode og kostholdet over flere år påvirker helse og risiko for sykdom.
DB170914 Skal vi satse på skole, arbeid og helse eller økt skatt med AP ?
DB170914 Noen AUFere brenner for Palestina, psykisk helse eller har lyst å lære mer om politikk.
DA170914 Hver eneste morgen bør vi synge gledessalmer til vår herre, til Gerhardsen, til oljen i Nordsjøen som har gitt oss et land å bo i som langt på vei har alle de kvaliteter som skal til for å ha et godt liv og god helse .
DA170914 Helsefarlig dårlig samvittighet : « De sier at hvis du følger riktig livsstil så blir du frisk, da får du helse .
DA170914 Helse var blitt den nye religionen.
BT170914https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Har du glemt kondomet, så er det viktigste du kan gjøre for din egen og andres helse å dra til din lokale helsestasjon eller fastlege og ta en smittesjekk.
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet Hun mener yoga er et verktøy for egen helse .
AP170914https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV3Mo/Yoga-bolgen-fortsetter-i-Oslo--Folk-trenger-en-motvekt-til-nettsamfunnet - Et verktøy for egen helse
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/yPrPx/Kjare-Nanna-Hvordan-kan-jeg-slutte-a-fake-orgasmer-Hilsen-jente-20 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/waJJn/Jeg-klarte-ikke-a-apne-meg-for-kompisene-mine-da-jeg-slet Siden jeg startet i førsteklasse på barneskolen i 2003 og helt frem til mitt andre år på høyskolen, har jeg opplevd mental helse som et lukket og tabubelagt tema.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/waJJn/Jeg-klarte-ikke-a-apne-meg-for-kompisene-mine-da-jeg-slet Mental helse er viktigere enn noen gang, og vi burde møte problemet med åpenhet, respekt og forståelse, skriver den anonyme innsenderen.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/0275o/Kjare-Aksel-Hvordan-kan-jeg-komme-meg-videre-fra-den-vonde-barndommen-Hilsen-jente-19 Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/0275o/Kjare-Aksel-Hvordan-kan-jeg-komme-meg-videre-fra-den-vonde-barndommen-Hilsen-jente-19 Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170914https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/0275o/Kjare-Aksel-Hvordan-kan-jeg-komme-meg-videre-fra-den-vonde-barndommen-Hilsen-jente-19 Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP170914https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Har du glemt kondomet, så er det viktigste du kan gjøre for din egen og andres helse å dra til din lokale helsestasjon eller fastlege og ta en smittesjekk.
AA170914 Denne paragrafen omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver samt å framstille ulovlig sprengstoff som kan sette liv og helse i fare.
AA170914 Likevel anmeldte både politiet og Helse Stavanger de to legene for trusler og skremmende atferd.
VG170913 Han tok sin sosial-medisin på fullt og udelt alvor : Å forsøke å avdekke forhold i samfunn, kultur og politisk klima som hadde betydning for folks helse .
VG170913 Han var jo samfunnsdoktoren og samfunnsrefseren som foreskrev en ganske enkel, men viktig resept for god helse som i veldig stor grad handler om at mennesker er menneskets beste og viktigste medisin.
VG170913 Det andre er at han aldri ga seg med å bestride at god helse er en idealtilstand.
VG170913 Lovforslaget innebærer at det offentlige vil dekke kostnader knyttet til sykehusopphold, medisin på resept, mental helse , tannpleie og pleie for nyfødte.
VG170913 De var mer bekymret for familiens rykte enn jentas psykiske helse .
VG170913 Han var de svakes talerør, om det så gjaldt økonomi, helse , politikk eller integrering.
VG170913 Flere av bøkene hans har handlet om helse, blant annet « Nokpunktet : Essays om helse og verdighet » ( 2008 ) og « Helse på Norsk : God helse slik folk ser det » ( 2009 ).
VG170913 Flere av bøkene hans har handlet om helse, blant annet « Nokpunktet : Essays om helse og verdighet » ( 2008 ) og « Helse på Norsk : God helse slik folk ser det » ( 2009 ).
VG170913 Flere av bøkene hans har handlet om helse, blant annet « Nokpunktet : Essays om helse og verdighet » ( 2008 ) og « Helse på Norsk : God helse slik folk ser det » ( 2009 ).
VG170913 Flere av bøkene hans har handlet om helse , blant annet « Nokpunktet : Essays om helse og verdighet » ( 2008 ) og « Helse på Norsk : God helse slik folk ser det » ( 2009 ).
VG170913 Det går ut over min helse at behandlingen blir forsinket.
VG170913 - Går utover min helse
NL170913 Psykolog er også behjelpelig for personer som sliter med ulike ting ifm familie, helse osv.
NL170913 Det er en sunn livsstil og gir god helse .
NL170913 Nordområdepolitikken handlet ikke om helse , skole eller ulikhet - som høstens valgkamp.
DB170913 Filmskaper som kastes ut av landet, kjemper i retten : - Har påvirket min helse
DB170913 Det har påvirket min helse .
DB170913 Der ble han i 1992 professor i sosialmedisin ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse .
DA170913 - Vi legger målene for helse og lykke så langt borte at vi aldri når dem.
DA170913 Hver eneste morgen bør vi synge gledessalmer til vår herre, til Gerhardsen, til oljen i Nordsjøen som har gitt oss et land å bo i som langt på vei har alle de kvaliteter som skal til for å ha et godt liv og god helse .
DA170913 Helsefarlig dårlig samvittighet : « De sier at hvis du følger riktig livsstil så blir du frisk, da får du helse .
DA170913 Helse var blitt den nye religionen.
DA170913 - Vi legger målene for helse og lykke så langt borte at vi aldri når dem.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/dXWgz/Helseministeren--Per-var-opptatt-av-a-normalisere-doden Om at helse handler om mer enn sykehus.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/dXWgz/Helseministeren--Per-var-opptatt-av-a-normalisere-doden Hvordan vi har det mellom oss, og spesielt med de nærmeste, er det viktigste for oss når det gjelder livskvalitet og helse .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/RM5qO/Per-Fugelli-er-dod Som debattant var han opptatt av hvordan makt og goder påvirker menneskenes helse , også når det gjelder trygghet og verdighet.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/RM5qO/Per-Fugelli-er-dod Samfunnsmedisineren var kritisk til dem som ønsket å styre folks helse .
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/RM5qO/Per-Fugelli-er-dod Han uttalte seg krast overfor dem som vil styre folks helse , og har sagt at « kristne moralister og ortodokse sosialister har til alle tider villet bestemme over folk.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/2WrkG/Minneord-over-Per-Fugelli-Et-ankerfeste-for-halve-Norge Som en langt mer enn vanlig formidlingsglad professor i sosialmedisin, fremholdt Fugelli at helse ikke primært er et individuelt ansvar, men et spørsmål om politikk og verdier.
AA170913 | Bill Gates roser framgang i kampen for bedre helse i u-land ¶
AA170913 Stiftelsen til Microsoft-grunnlegger Bill Gates peker i en ny rapport på en rekke framskritt i arbeidet for bedre helse i fattige land.
AA170913 Forebygging av ensomhet og tiltak som fremmer god psykisk helse for hele befolkningen er hovedmålene for Folkehelseuka som arrangeres denne uka.
AA170913 september holder Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som kvinnen bak Snapchat-kontoen « Helsesista », foredrag om psykisk helse og ensomhet i Kultursenteret Isak klokken 18.
AA170913 Denne paragrafen omhandler uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver samt å framstille ulovlig sprengstoff som kan sette liv og helse i fare.
AA170913 - Vi legger målene for helse og lykke så langt borte at vi aldri når dem.
VG170912 Tre dager før drapet skal han hos lege ha fått påvist forstørret hjertekammer og fått beskjed om at hvis han fortsatte med stoffene, ville det få drastiske konsekvenser for hans helse .
SA170912https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse , Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
SA170912 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse , Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
SA170912 ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse , Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
SA170912 Interessert i trening, kosthold og helse ?
SA170912 Han er professor og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.
BT170912https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse , Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/sprek/Sprekpodden-Dette-hindrer-deg-i-a-ga-ned-i-vekt-241873b.html Interessert i trening, kosthold og helse ?
BT170912https://www.bt.no/100Sport/sprek/Sprekpodden-Dette-hindrer-deg-i-a-ga-ned-i-vekt-241873b.html Han er professor og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnn7n/Store-etter-sentralstyremote---Ikke-aktuelt-a-drofte-endringer-i-ledelsen Vi har gjentatt våre budskap om arbeid, skole, helse klima, sier Støre.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/aAm42/Jotul-klubben-Feilslatt-a-satse-pa-skatteokninger Jeg meldte meg inn i Unge Høyre fordi de satset mest på yrkesfag og helse , sier Christoffer Halvorsen ( 23 ).
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/i/92J8q/Her-skapte-protestvalg-lokale-politiske-jordskjelv Også i Tinn kommune i Telemark har det vært folkeopprør etter at Rjukan sykehus ble vedtatt nedlagt av Helse Sør Øst og regjeringen.
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelost-Hva-gjor-jeg-10553b.html ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse , Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
AP170912https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnet-mitt-er-vennelos-Hva-gjor-jeg-10553b.html ved Universitetet i Oslo, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse , Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Sprekpodden-Dette-hindrer-deg-i-a-ga-ned-i-vekt-241873b.html Interessert i trening, kosthold og helse ?
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Sprekpodden-Dette-hindrer-deg-i-a-ga-ned-i-vekt-241873b.html Han er professor og leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.
AA170912 - Dette er en karakter som har åpnet opp debatten rundt voldtekt og mental helse .
VG170911 I spørsmål som gjelder helse og kvinners rettigheter til å bestemme over egen kropp, er det i dag primært menn som foretar bestemmelsene, har hun uttalt til AP.
NL170911 La oss snakke om helse og omsorg, fordi det angår og vil angå oss alle.
NL170911 La oss snakke om helse og omsorg, fordi det angår og vil angå oss alle.
DB170911 Helse og eldre : SV vil prioritere penger til helse og omsorg foran skattekutt.
DB170911 Arbeid og skatt : Ap går til valg på skatt på 2014-nivå for å få inn det de mener er helt nødvendige 15 milliarder ekstra hvert år, øremerket eldreomsorg, skole og helse .
DB170911 ( Dagbladet ) : Dagbladets partibarometer viser at de fem sakene nordmenn er mest opptatt av i stortingsvalget, er skole og utdanning, helse og eldre, innvandring og asyl, arbeid og skatt, klima og miljø.
DB170911 Helse og eldre : Økt kompetanse er nøkkelordet for Venstre også her, og partiet vil jobbe for å øke kompetansen til helseansatte og - ledere i kommunene.
DB170911 Helse og eldre : Å innfri verdighetsgarantien er KrFs punkt nummer én.
DB170911 Helse og eldre : Sp vil sørge for at folk får helsehjelp der de bor, ved å bevare lokalsjukehus, styrke kommuneøkonomien, og styrke dagaktivitetstilbudet for eldre.
DB170911 Helse og eldre : SV vil prioritere penger til helse og omsorg foran skattekutt.
DB170911 Helse og eldre : Rødt går til valg på profittfri velferd : ¶
DB170911 Helse og eldre : Frps store kampsak i eldreomsorgen er at norsk eldreomsorg skal bli statlig finansiert, og på den måten ikke variere ut fra økonomien i hver enkelt kommune.
DB170911 Helse og eldre : De grønne vil ha fokus på folkehelse og forebygging gjennom god tilgang på aktivitet i hverdagen og sunnere mat.
DB170911 Helse og eldre : Ap vil investere 12 milliarder i offentlige sykehus og styrke fritt sykehusvalg.
DB170911 Helse og eldre : - Høyre vil utvikle pasientens helsetjeneste og løfte eldreomsorgen.
DB170911 Erna best på skole og jobb Jonas best på helse og eldreomsorg ¶
DA170911 Maja Malm, leder av stemmestyret i valglokalet på Øren, er til daglig prosjektkoordinator i kommunens virksomhet for helse , sosial og omsorg.
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWp92/Rort-Siv-Jensen--Dette-er-en-festkveld Helse , omsorg og fjerning av helsekøene.
VG170910 For hester på dette nivået handler veldig mye om helse .
DN170910 I tillegg til vinden, er regn, stormflo og oversvømmelser ødeleggende for liv, helse og eiendom.
DB170910 Erna best på skole og jobb - Jonas best på helse og eldre ¶
DB170910 Inntektssystemet sikrer at kommunen får midler til viktige tjenester som skole, helse og omsorg.
DB170910 Og jeg tror folk ser at vi har levert gode resultater både for skole, helse og veiutbygging.
DB170910 Nå må vi bare jobbe for å få fram at Jonas er den beste statsministerkandidaten med den beste politikken for jobb, helse og skole, sier Stenseng.
DB170910 Erna best på skole og jobb - Jonas best på helse og eldreomsorg ¶
DB170910 Det handler om å nå ut med budskapet, sakene og hva valget innebærer : Fortsatt fire nye år med Erna og Siv, eller satsing på arbeid, skole og helse med Jonas Gahr Støre, sier Stenseng. 23 prosent mener Knut Arild Hareide gjør en god jobb for KrF, mens 15 prosent mener Trine Skei Grande gjør en god jobb for Venstre.
AA170910 Karlsen i Helse Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa.
VG170909 - Jeg kan bekrefte at vi har besluttet å sette i gang en undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse , miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, og at den etter planen vil bli levert Stortinget og offentliggjort høsten neste år, bekrefter Stein Morch i Riksrevisjonen overfor avisen.
VG170909 To personer er mistenkt for å ha forvoldt skade på en annens kropp og helse .
VG170909 - De er mistenkt for å uaktsomt ha forvoldt en annen skade på kropp og helse , forklarer han.
SA170909 Rafael Nadal lovpriste livet og god helse etter at han tok seg til US Open-finalen mot 28.-seedede Kevin Anderson fra Sør-Afrika. 31 år gamle Nadal har vært mye skadd i de siste sesongene, og tennisesset fra Mallorca var det følelsestungt å ta seg til årets tredje Grand Slam-finale.
DN170909 Riksrevisjonen setter i gang en undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse , miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet.
DN170909 - Jeg kan bekrefte at vi har besluttet å sette i gang en undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse , miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, og at den etter planen vil bli levert Stortinget og offentliggjort høsten neste år, bekrefter Stein Morch i Riksrevisjonen overfor avisen.
DB170909 Jeg la fra Aps helsepolitikk i Tromsø for to uker siden, og har snakket mye om helse og sykehus i valgkampen.
DB170909 Han understreker at Ap har penger til en slik satsing fordi partiet ikke har satset på skattekutt til de med mest fra før, og henter inn 15 milliarder av skattekuttene for å bruke på skole, arbeid, eldreomsorg og helse .
DB170909 Erna best på skole og jobb Jonas best på helse og eldreomsorg ¶.
DB170909 Når det gjelder helse og sykehuspolitikk, er det Arbeiderpartiet flest har tiltro til. 28,9 prosent mener Ap er best skikket til å løse utfordringene her, mens Høyre kommer på andreplass med 27, 9 prosent, 4 prosent svarer SV, som får fjerdeplass.
DB170909 - Jeg ser at vi har høy tillit i mange saker og på de sakene som er viktigst for folk : Eldre, helse og arbeid.
DB170909 Helse og eldre : Ap best ¶
DB170909 - Helse og sykehus er viktige saker for mange.
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass På oppdrag fra byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester har Velferdsetaten i Oslo kommune satt sammen et kunnskapsgrunnlag om rusomsorgen i hovedstaden.
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, kjenner igjen problemstillingen Rune beskriver.
AP170909https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Nadal-knuste-Federers-overmann--klar-for-finalen-i-US-Open--Det-betyr-alt-for-meg-241690b.html Rafael Nadal lovpriste livet og god helse etter at han tok seg til US Open-finalen mot 28.-seedede Kevin Anderson fra Sør-Afrika. 31 år gamle Nadal har vært mye skadd i de siste sesongene, og tennisesset fra Mallorca var det følelsestungt å ta seg til årets tredje Grand Slam-finale.
AA170909 - Jeg kan bekrefte at vi har besluttet å sette i gang en undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse , miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, og at den etter planen vil bli levert Stortinget og offentliggjort høsten neste år, bekrefter Stein Morch i Riksrevisjonen overfor avisen.
AA170909 Vi vil sørge for at skolene har en helsesøster som er tilgjengelig og har tid, nok voksne som kan bekjempe mobbing og bidra til et bedre læringsmiljø og at elevene lærer om psykisk helse på skolen.
AA170909 Retningsvalg : Arbeiderpartiet sier tydelig at en god skole, trygg eldreomsorg og helse er viktigst.
AA170909 Men vi vil heller ha gode skoler, trygg eldreomsorg og helse for alle.
AA170909 Hvis vi i stedet bruker pengene på skole, eldreomsorg og helse , skaper vi et mer inkluderende samfunn og trygghet for alle.
AA170909 Arbeiderpartiet har gjort et viktig retningsvalg : Vi sier tydelig at en god skole, trygg eldreomsorg og helse er viktigst.
VG170908 Alle vil ha helse , skole og gode velferdstjenester.
VG170908 Planen vil ha positiv betydning for helse ved mindre luftforurensning og støy i boligområdene langs E18.
NL170908 I « Dagens Næringsliv » uttalte hun at helse kan bli en stor næring som Norge bør satse på i omstillingstider.
NL170908 Som psykolog vet jeg at det er et behov for et løft innen psykisk helse .
NL170908 Som politikere må vi bidra til å få ned tabuene rundt temaet og få psykisk helse høyere opp på den politiske dagsorden.
NL170908 Psykisk helse
NL170908 Jeg skal sørge for at Tromsø sin del av et løft for psykisk helse .
NL170908 Derfor vil vi igangsette et internasjonalt prosjekt for renere hav, styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner for å skape klimavennlige arbeidsplasser og opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT, teknologi og helse i 2018.
DB170908 Vi har fått dem som sitter tett på innen helsesektoren til å skrive om hvor skoen trykker når det gjelder psykisk helse i Norge.
DB170908 Serie om psykisk helse
DB170908 at i områder hvor farlighetskriteriet ( enten for egen eller andres helse ) var et absolutt krav for tvangsinnleggelse, var gjennomsnittlig varighet på ubehandlet psykose 79,5 uker, mens den bare var 55,6 uker i de områdene hvor man hadde anledning til å legge personer inn på tvang med bakgrunn i behandlingskriteriet.
DB170908 3951 beslutninger om å holde uskyldige mennesker tilbake mot deres vilje, med begrunnelse i at deres psykiske helse gjør dem dårligere i stand til å ta de beste valgene om sitt eget liv.
DB170908 Klima ? Helse ?
DB170908 ¶ ØKT PRESS : Vi er bekymret for hvordan en stadig økende testkultur og et tiltakende prestasjonspress i skolen kan skade barns fysiske og psykiske helse , på kort og lang sikt, skriver kronikkforfatterne.
DB170908 For oss som arbeider med sykehusinnlagte barn med sammensatte fysiske og psykiske plager, er følgende påstand en selvfølge : « Skolen er den viktigste faktoren for barns helse i Norge i dag ».
DB170908 Derfor er vi bekymret for hvordan en stadig økende testkultur og et tiltakende prestasjonspress i skolen kan skade barns fysiske og psykiske helse , på kort og lang sikt.
DB170908 Derfor er det god grunn for å spørre hvordan denne langvarige stressbelastningen i barne- og ungdomsskolen påvirker ungdomsbefolkningens framtidige helse , utdannelse og sosiale liv.
DB170908 Av : Aksel Braanen Sterri, Stipendiat ved IFIKK, UiO ¶ Helse
DB170908 Av : Aksel Braanen Sterri, Stipendiat ved IFIKK, UiO ¶ Helse
DB170908 Vi har fått dem som sitter tett på innen helsesektoren til å skrive om hvor skoen trykker når det gjelder psykisk helse i Norge.
DB170908 Det er ingen av delene Serie om psykisk helse
DA170908 I spørsmålet om kvinners reproduktive rettigheter og seksuelle helse har Norge vært tøffere før, sier Eggen om svenskene, som har en feministisk utenrikspolitikk.
DA170908 - Vi har fått færre rapporter om alvorlige hendelser eller utageringer, men mottakene melder om at ungdommene er mer nedstemte, apatiske og generelt sett har dårligere psykisk helse .
DA170908 - Man kan ikke fortsette en praksis som skaper frykt, uro og angst - og som går ut over barns psykiske helse .
DA170908 - Vi har fått færre rapporter om alvorlige hendelser eller utageringer, men mottakene melder om at ungdommene er mer nedstemte, apatiske og generelt sett har dårligere psykisk helse .
DA170908 - Man kan ikke fortsette en praksis som skaper frykt, uro og angst - og som går ut over barns psykiske helse .
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/B8zLG/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-jeg-sa-lett-irritert-pa-kjaresten-Hilsen-jente-20 Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/B8zLG/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-jeg-sa-lett-irritert-pa-kjaresten-Hilsen-jente-20 Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/B8zLG/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-jeg-sa-lett-irritert-pa-kjaresten-Hilsen-jente-20 Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/12x4J/Kjare-Nanna-Hvordan-kan-jeg-fortelle-foreldrene-mine-at-jeg-er-homofil-Hilsen-gutt-17 Når det er sagt, viser studier at det å kunne være åpen om hvem vi er, hjelper oss til en bedre helse , og dersom du føler at det er riktig å fortelle om deg selv til foreldrene dine, skal du selvsagt gjøre det.
AP170908https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/12x4J/Kjare-Nanna-Hvordan-kan-jeg-fortelle-foreldrene-mine-at-jeg-er-homofil-Hilsen-gutt-17 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170908 Det er Fredrikke Marie Qvam, hun kjempet gjennom stemmerett for kvinner, hun har betydd enormt mye spesielt for barn og kvinners helse .
AA170908 345 virksomheter ble kontrollert, av dem fikk 150 virksomheter arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse .
AA170908 Den mangeårige og omfattende HUNT-forskningen viser en helt klar kobling mellom kultur og helse .
VG170907 Når du står på stand utover i fylket, blir du ofte møtt med spørsmål om skole, eldre og helse , men det nye nå er at du blir møtt med forsvarsspørsmål.
VG170907 Humana AS' datterselskaper, som også inkluderer selskaper innen helse og omsorg, sørget i fjor for inntekter til morselskapet på 71 millioner kroner.
VG170907 * 1 Den svenske velferdsgruppen Team Olivia Ab eier seks norske barnevernselskap, i tillegg til selskaper innenfor helse og omsorg.
SA170907https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-ferdigretter-Stor-forskjell-pa-gronnsaksinnhold-10550b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170907 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170907 - Jeg synes velferden bør være et offentlig ansvar og ikke et privat område hvor folk kan tjene penger på andre folks helse .
NL170907 Partiprogrammet vårt har tross alt i løpet av valgkampen blitt kåret av interesseorganisasjoner til best på psykisk helse i skolen, dyrevelferd, fredspolitikk, ruspolitikk, friluftsliv og selvfølgelig klimapolitikk, blant annet.
NL170907 Dersom du er opptatt av kompromissløshet i miljø- og klimapolitikken, bedre vilkår for dyrene, en mer praktisk skole med flere lærere, fritidstilbud for alle, en bedre ruspolitikk, bedre tiltak for psykisk helse i skolen og en fremtidsrettet næringspolitikk, bør du stemme Miljøpartiet De Grønne på mandag.
DB170907 Det kommer stadig ny forskning på hvordan disse kjemikaliene kan påvirke vår helse negativt, særlig med tanke på reproduksjon og utvikling.
DB170907 » De eldre jeg snakker med er ikke redde for å dø Serie om psykisk helse
DB170907 « I tillegg til », som om rus og psykisk helse er fenomener man må forstå uavhengig av hverandre.
DB170907 Vi har fått dem som sitter tett på innen helsesektoren til å skrive om hvor skoen trykker når det gjelder psykisk helse i Norge.
DB170907 Vi må bruke statlige digitale plattformer for å drive samhandling : stat-kommune, offentlig-privat og transnasjonale samarbeid i helse , utdanning, migrasjon og samfunnssikkerhet og - beredskap.
DB170907 innen skole, helse , transport mm.
DB170907 Smart trekk å avfeie den litt gnålete samarbeidsdebatten TV2 hadde lagt opp til ved å si at den ikke er spesielt opplysende for velgerne, for så å gå over til å snakke om samferdsel og helse .
DA170907 Er dere et typisk ensaksparti, som kun fokuserer på helse , eller har dere et gjennomført politisk program, for eksempel på miljø, også ?
DA170907 - Vi har politikk på mye mer enn bare helse, men helse er noe som omfatter alt fra du fødes på sykehus til du gravlegges.
DA170907 - Vi har politikk på mye mer enn bare helse , men helse er noe som omfatter alt fra du fødes på sykehus til du gravlegges.
DA170907 - Det er liv, helse og verdighet, spesielt i eldreomsorgen, hvor det mangler en del verdighet for tida.
DA170907 | - Mer enn bare helse
BT170907https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-ferdigretter-Stor-forskjell-pa-gronnsaksinnhold-10550b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170907https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-ferdigretter-Stor-forskjell-pa-gronnsaksinnhold-10550b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170907https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TIL-spiller--Vi-ma-ha-Listhaug-i-regjering-241585b.html - Jeg synes velferden bør være et offentlig ansvar og ikke et privat område hvor folk kan tjene penger på andre folks helse .
AA170907 Utgiftene fordeler seg som følger ( av det totale budsjettet ) : sikkerhetssektoren : 36%, infrastruktur/naturressurser ; 21%, utdanning 13%, landbruk : 9% nødhjelp 6%, helse : 4%.
AA170907 Utdanning og helse er områder der man har sett framskritt, selv om det er lang vei å gå før situasjonen er tilfredsstillende.
AA170907 Studien viser en klar sammenheng mellom høy avhengighet av inntekter fra opiumsvalmuen og mangelfull oppnåelse av bærekraftsmål 3 ( helse ), 4 ( utdanning ), 7 ( energi ), 9 ( infrastruktur ) og 16 ( myndighetskontroll ). 1.3 Den humanitære situasjonen ¶
AA170907 Siden 2001 er situasjonen for kvinner i Afghanistan bedret på flere områder som utdanning, helse , deltagelse i politiske prosesser og i økonomisk virksomhet.
AA170907 I disse områdene, men også i mange andre deler av landet er tjenestetilbudet innen helse , vann og sanitær, utdanning og rettsvesen svært begrenset.
AA170907 - Til tross for at kvinners situasjon fortsatt er svært vanskelig i store deler av landet, har forholdene blitt bedre på flere områder som utdanning, helse , deltagelse i politiske prosesser og i økonomisk virksomhet.
AA170907 Samtidig må Salmar vise aktsomhet, slik at fiskens helse ikke tar skade.
AA170907 Hvis havmerder kan øke produksjonen uten negative følger for laksens helse , vil det være en triumf for trøndersk næringsliv.
VG170906 I en pressemelding på Kongehusets hjemmesider, opplyses det onsdag at prins Henrik har svekket helse .
VG170906 HELSE : Slottet i Danmark kommenterer nå prinsens helse .
VG170906 HELSE : Slottet i Danmark kommenterer nå prinsens helse.
VG170906 « Alle skal ha like muligheter til god helse », står det videre på hjemmesidene deres.
VG170906 Men det står ikke ett eneste ord om selvmord under « helse ».
VG170906 Hun er enhetskoordinator for helse og omsorg i Tysfjord kommune i Nordland.
NL170906 Med dette som bakteppe kunne ikke instruksen fra departementsråden til administrerende direktør Vorland i Helse Nord bli annet enn : Rydd opp !
NL170906 I Helse Nord er Vorland " pålagt et særlig ansvar i å føre tilsyn med de underliggende helseforetakene i regionen " ( HoD.
NL170906 Etter å ha fått beskjed fra departementet om å rydde opp, tok Helse Nord-direktør Lars Vorland ( t.h. ) et par telefoner til sin gode venn UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.
NL170906 Departementsråd Bjørn-Inge Larsen har i sommer hatt møte med ledelsen i Helse Nord etter initiativ fra Fylkesmannen i Troms som i sin tur har vært bekymret over den vedvarende uroen ved Universitetssykehuset Nord-Norge ( UNN ).
NL170906 Da vedtar et enstemmig styre i Helse Nord å heve lønna til toppsjefen fra 1.90 millioner til 2.03 millioner kroner ( NRK 30.08.17 ).
NL170906 ( NB : Bildet er en fotomontasje ) Foto : Helse Nord / Nordnorsk debatt ¶
NL170906 Helse Nord synes å mangle et kritisk ledertilsyn på begge nivåer.
NL170906 Helse Nord demonstrerer et grunnleggende problem med foretaksmodellen - et lojalt direktørvelde som har overtatt og erstattet demokratisk politisk styring og kontroll.
NL170906 Sametingsrådet har krevd og fått møte med statsråd Helgesen om den økende forekomst av ørn, og hvordan dette påvirker økonomi, hverdag og psykisk helse i den samiske reindriftsbefolkninga.
NL170906 | Etablering av samisk helsepark - en plagsom sak for Helse Nord ?
NL170906 Jeg mener at Helse Nord sentralt bør kjenne sin besøkelsestid og ta ansvar for samiske spesialisthelsetjenester og dermed etablering av Samisk Helsepark.
NL170906 Jeg forventer at administrasjonen i Helse Nord kan være bidragsyter til at politikere kan fatte riktige beslutninger til beste for de samiske pasientene.
NL170906 Jeg forventer at Helse Nord nå rydder opp i denne saken og tar grep som bidrar til at Samisk Helsepark etableres.
NL170906 I presisering fra helsedepartementet heter det ; Vi viser til at Helse Nord RHF er tillagt et særlig ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.
NL170906 Helse Nord ivaretar nødvendig samhandling og koordinering med øvrige helseregioner, slik at den samiske befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir godt ivaretatt, og at kompetanse om samisk helse , kultur og språk blir gjort tilgjengelig også i andre deler av landet.
NL170906 Helse Nord RHF bes i denne sammenheng også om å ha et særskilt fokus på at utviklingen av helseparken og miljøet rundt denne på en hensiktsmessig måte sikrer en kompetanseutvikling som bygger opp under det ansvaret Helse Nord har for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til hele den samiske befolkningen i Norge.
NL170906 Det som overrasker meg mest, er at administrasjonen i Helse Nord har lært så lite om samiske samfunnsforhold på årene fra etableringen.
NL170906 Den eneste løsningen er at ansvaret for etableringen flyttes til Helse Nord.
NL170906 At Helsedepartementet må komme med presisering av oppdraget, er ikke helt vanlig og viser med all tydelighet at Helse Nord ikke har tatt sitt oppdrag tilstrekkelig på alvor.
NL170906 At Helse Nord har gitt Finnmarkssykehuset ansvar for samiske spesialisthelsetjenester og etablering av Samisk helsepark, viser manglende kunnskaper om både den politiske situasjonen i Finnmark, samt holdninger til det samiske.
NL170906 At Helse Nord har gitt Finnmarkssykehuset ansvar for samiske spesialisthelsetjenester og etablering av Samisk helsepark, viser manglende kunnskaper om både den politiske situasjonen i Finnmark, samt holdninger til det samiske, skriver Ellen Inga O.
NL170906 Helse Nord skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan.
NL170906 Helse Nord ivaretar nødvendig samhandling og koordinering med øvrige helseregioner, slik at den samiske befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir godt ivaretatt, og at kompetanse om samisk helse, kultur og språk blir gjort tilgjengelig også i andre deler av landet.
NL170906 Helse Nord har ikke i tilstrekkelig grad tatt sitt ansvar på alvor.
NL170906 Helse Nord RHF bes i denne sammenheng også om å ha et særskilt fokus på at utviklingen av helseparken og miljøet rundt denne på en hensiktsmessig måte sikrer en kompetanseutvikling som bygger opp under det ansvaret Helse Nord har for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til hele den samiske b
NL170906 Helse Nord RHF bes derfor, som ledd i sitt ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, om å ta et særskilt ansvar for framdrift av prosjektet.
DB170906 Denne regjeringens prestisjereform skulle gi større frihet til å velge private aktører innen for eksempel rus og psykisk helse , men er « nesten ikke brukt », ifølge NRK.
DB170906 Til skole, helse og jobbskaping ¶
DB170906 Bedre utstyr i skoler med yrkesfag, læreplass for alle ¶ 7 milliarder til helse og eldre : ¶
DB170906 Det har blitt vanlig at arbeidsgivere innenfor helse , bygg og anlegg, service, kultur, olje, sikkerhet, luftfart og generelt i vikarbyråer/bemanningsbyråer m.fl. nå forventer at de som tidligere ble ansatt skal være « oppdragstakere » som selvstendig næringsdrivende.
DB170906 ¶ KREVENDE ARTISTLIV : Robbie Williams mener at han ville hatt bedre helse dersom han ikke var popstjerne.
DB170906 Robbie Williams er sikker på at han ville følt seg bedre, hatt en sterkere mental helse og ikke endt opp med psykiske lidelser og depresjoner dersom han hadde levd som et vanlig menneske og ikke vært den ekstremt kjente superstjernen har er.
DA170906 7 milliarder til god helse og trygg alderdom : ¶
DA170906 Wisløff kan ikke huske å ha opplevd maken til måten Helse Sør-Øst har beordret stans i en type øyekirurgi på Drammen sykehus.
DA170906 Slik Helse Sør-Øst formulerer seg forstår jeg at flere steder er aktuelle, og de reserverer seg mot at det nødvendigvis blir Drammen, kommenterer Wisløff.
DA170906 Han synes å se at ressurser i Helse Sør-Øst i flere prosesser nå trekkes mot Oslo universitetssykehus.
DA170906 Det har vi eksempler på både da Ap styrte, og nå sist under Høie ( H ), som grep inn da Helse Nord ville legge ned en rusinstitusjon i Helse Finnmark, sier Micaelsen.
DA170906 Det har vi eksempler på både da Ap styrte, og nå sist under Høie ( H ), som grep inn da Helse Nord ville legge ned en rusinstitusjon i Helse Finnmark, sier Micaelsen.
DA170906 Både tillitsvalgte i Vestre Viken og politikere på Buskerudbenken er sterkt kritiske til Helse Sør-Østs stoppordre til at Vestre Viken får utføre en type øyeoperasjoner, mer spesifikt retinakirurgi, som de har drevet effektivt med pasienter inn og ut samme dag.
DA170906 - Vi registrerer også at Helse Sør-Øst vil vurdere funksjonsfordelingen i forbindelse med utviklingsplanen de skal ha klar i 2018, og gjentatt at vi da ønsker å få denne funksjonen tildelt og er klar for det.
DA170906 september skriver Wisløff og fagdirektør Halfdan Aass tilbake til Helse Sør Øst at Vestre Viken vil rette seg etter pålegget de har fått.
BT170906https://www.bt.no/100Sport/sprek/Soker-folk-med-fedme--Det-er-et-mal-for-oss-a-kunne-hjelpe-folk-pa-lengre-sikt-241481b.html Han søker deltakere med fedme som ønsker en varig endring i helse og kosthold.
AP170906https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Soker-folk-med-fedme--Det-er-et-mal-for-oss-a-kunne-hjelpe-folk-pa-lengre-sikt-241481b.html Han søker deltakere med fedme som ønsker en varig endring i helse og kosthold.
AA170906 Frp-leder Siv Jensen sier at helse har vært et viktig satsingsområde for regjeringen, og at de vil fortsette å satse på området i framtiden.
AA170906 Skole og helse , som vi vet at velgerne er mest opptatt av, har vært ganske så fraværende.
AA170906 På den mer oppløftende siden noterer Robbie seg at det har gått bedre de siste par ukene når det kommer til hans mentale helse .
VG170905 - For meg er en av de viktigste sakene en satsing på helsesøstre i skolen, styrking av tilbudet om psykisk helse .
VG170905 TAR GREP : Fastlegene Martin Chapman og Laila Høiås Herlyng ved Åsnes Legesenter, kommunalsjef for helse Anne Brit Nilsen Røst og rådmann Frank Hauge har hatt et travelt halvår.
VG170905 RETT INN I KRISEN : Anne Britt Nilsen Røst overtok jobben som kommunalsjef for helse i vår.
VG170905 - Vi fryktet for liv og helse .
SA170905 Interessert i trening, kosthold og helse ?
SA170905 Han søker deltakere med fedme som ønsker en varig endring i helse og kosthold.
DB170905 Vi har fått dem som sitter tett på innen helsesektoren til å skrive om hvor skoen trykker når det gjelder psykisk helse i Norge.
DB170905 Mitt inntrykk er at fagfeltet psykisk helse aldri har fått en ordentlig plass i eldreomsorgen.
DB170905 Men det snakkes altfor lite om selvmord, psykisk helse og livskvalitet hos de eldre.
DB170905 Jeg skulle gjerne henvist til en god samtale Serie om psykisk helse
DB170905 Det som finnes av fagfolk, kurs og satsning på psykisk helse for eldre i kommunene samsvarer ikke med behovet.
BT170905https://www.bt.no/100Sport/sprek/Sprekpodden-Ingrid-Kristiansens-beste-lopetips-til-nybegynneren-og-eksperten-241449b.html Interessert i trening, kosthold og helse ?
AP170905https://www.aftenposten.no/norge/i/zmQbq/Reuters-Du-kan-fa-skatteregning-nar-oljeselskaper-borer-i-nord Et parti som tar både fysisk og psykisk helse på alvor, og vet at det viktigste er at alle får rask og god behandling, ikke om det står privat eller offentlig over sykehusdøren - så lenge staten betaler for behandlingen.
AP170905https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Sprekpodden-Ingrid-Kristiansens-beste-lopetips-til-nybegynneren-og-eksperten-241449b.html Interessert i trening, kosthold og helse ?
AA170905 Barbulescu mente at hans privatliv var blitt krenket ved at arbeidsgiveren gikk inn og leste meldinger som inneholdt opplysninger om hans helse og sexliv.
AA170905 Her kan Trondheim gå foran med sine erfaringer fra « Menn i helse » og ta initiativ til en nasjonal rekrutteringskampanje via KS-storby.
VG170904 Staten tar seg av alt fra barnepass, eldre, skole og helse .
VG170904 Vi er midt i en valgkamp der medienes hovedsak er presentasjon av ny meningsmålinger, diskusjoner om regjeringsalternativer og typisk « norske temaer » som helse , eldreomsorg og skole.
VG170904 Administrerende direktør ved Helse Bergen, Eivind Hansen, bekrefter til VG at sykehuset har etterkommet familiens ønske om å flytte gutten.
VG170904 Det er en politisk holdning i dette landet som sier at mennesker kan styre sin egen hverdag og ta egne valg, også når det kommer til helse .
SA170904 Vi har derfor programfestet at vi vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødrene et større ansvar for å sikre kvinner en god helse .
SA170904 Ellers er forebygging og oppfølging viktige satsinger i De Grønnes helsepolitikk, og er en god investering for god helse før en blir såpass syk, engstelig eller utslitt at en trenger behandling.
SA170904 De Grønne vil ellers særlig ha mer fokus på barn og unges fysiske og psykiske helse , og jeg har selv fremmet forslag på Stortinget ( som vara ) om å gjennomgå markedsføringsloven for å hindre reklame rettet mot barn og unge i bybildet, da mange unge oppgir at slik reklame svekker selvtilliten deres og oppleves som kroppspress.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi har derfor programfestet at vi vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødrene et større ansvar for å sikre kvinner en god helse .
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ellers er forebygging og oppfølging viktige satsinger i De Grønnes helsepolitikk, og er en god investering for god helse før en blir såpass syk, engstelig eller utslitt at en trenger behandling.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html De Grønne vil ellers særlig ha mer fokus på barn og unges fysiske og psykiske helse , og jeg har selv fremmet forslag på Stortinget ( som vara ) om å gjennomgå markedsføringsloven for å hindre reklame rettet mot barn og unge i bybildet, da mange unge oppgir at slik reklame svekker selvtilliten deres og oppleves som kroppspress.
DB170904 - Vi har lagt fram gjennomarbeidet politikk på skole, helse , eldre og arbeid.
DB170904 * 1.000 nye studieplasser for IKT, teknologi og helse i 2018.
DB170904 Det handler om helse , livskvalitet og verdighet, og det angår oss alle, fremholder direktøren i Forbrukerrådet.
DB170904 Vi har fått dem som sitter tett på innen helsesektoren til å skrive om hvor skoen trykker når det gjelder psykisk helse i Norge.
DB170904 Selv om vi er enige om at din helse blir bedre av å prate med en psykiater eller psykolog, er det på ingen måte sikkert at denne psykiateren eller psykologen har tid til deg - for det er andre som trenger hjelpen mer.
DB170904 I de personene, og ved de egenskapene, ligger nøkkelen til god psykisk helse .
DB170904 Det må vi snakke om Serie om psykisk helse
DB170904 Helse skal ta over sier du og henviser til heroinbrukere som blir straffet gang på gang.
DA170904 Vi løfter dem som sliter med psykisk helse og rusproblemer.
DA170904 Vi har fått en egen helsestrategi for unge, og nå kommer det også en opptrappingsplan for psykisk helse .
AP170904https://www.aftenposten.no/viten/i/Gd5Rx/-Team-av-hjerneceller-gir-nettsus Fra hjernevitenskapene vet vi at frykt knyttet til negativt stress gir svake prestasjoner og dårlig helse , mens glede utvikler hjernen, stimulerer lærelyst og bidrar til god prestasjonsutvikling.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi har derfor programfestet at vi vil styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødrene et større ansvar for å sikre kvinner en god helse .
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Ellers er forebygging og oppfølging viktige satsinger i De Grønnes helsepolitikk, og er en god investering for god helse før en blir såpass syk, engstelig eller utslitt at en trenger behandling.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html De Grønne vil ellers særlig ha mer fokus på barn og unges fysiske og psykiske helse , og jeg har selv fremmet forslag på Stortinget ( som vara ) om å gjennomgå markedsføringsloven for å hindre reklame rettet mot barn og unge i bybildet, da mange unge oppgir at slik reklame svekker selvtilliten deres og oppleves som kroppspress.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste På bakgrunn av innhentet informasjon holder Statens helsetilsyn på å lage en foreløpig tilsynsrapport som vil bli sendt Helse Bergen og pårørende til uttalelse, opplyser Braut.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste På bakgrunn av innhentet informasjon holder Statens helsetilsyn på med å lage en foreløpig tilsynsrapport som vil bli sendt Helse Bergen og pårørende til uttalelse.
AP170903https://www.aftenposten.no/norge/i/52oL1/Kreftsyk-gutt-6-i-livsfare-etter-legetabbe--Haukeland-sykehus-beklager-pa-det-sterkeste « Helse Bergen varslet Statens helsetilsyn om en alvorlig hendelse ved Barneklinikken etter spesialisthelsetjenesteloven paragraf 3 - 3 a.
AP170903https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/42W59/Ta-en-titt-pa-kroppene-til-idrettsutoverne-De-har-alle-slags-fasonger--Helle-Munthe-Kaas Si ;D-innlegg : BMI er en forferdelig måte å måle ens helse på.
AA170903 « Helse Bergen varslet Statens helsetilsyn om en alvorlig hendelse ved Barneklinikken etter spesialisthelsetjenesteloven paragraf 3 - 3 a.
VG170902 I neste periode lover de å bruke enda mer penger på veier og annen transport, øke forsvarsbudsjettet og gi mer til helse og skole - i tillegg til nye skattelettelser.
NL170902 Det handler også om liv og helse .
NL170902 Utredningen skisserte andre alternativer enn dagens ordning, blant annet at Samisk helsepark var organisert direkte under Helse Nord eller HOD.
NL170902 Samisk legeforening har oppfattet Helse Nord som en seriøs partner i utviklingen av Samisk helsepark.
NL170902 Sametinget har vært i dialog med både Helse Nord og Finnmarkssykehuset for å få helseparken påbegynt, men uten resultat.
NL170902 Oppdraget ble delegert til Helse Finnmark, senere Finnmarkssykehuset.
NL170902 I 2011 ga man Helse Nord oppdraget med å samordnet helsetilbudet som fikk navnet Samisk helsepark.
NL170902 I 2011 bevilget Helse Nord midler til arbeidet, men spaden er ennå ikke kommet i jorda.
NL170902 Hvor lenge tenker Helse Nord og Finnmarkssykehuset at samiske pasienter skal vente før de får et likeverdig tilbud ?
NL170902 Helse- og omsorgsdepartementet ( HOD ) har nylig presisert sitt oppdrag til Helse Nord ved å be de « ta et særskilt ansvar for framdriften i prosjektet » og se dette i en større sammenheng.
NL170902 Helse og omsorgsdepartementet ( HOD ) vedtok i 2001 en egen handlingsplan for samisk spesialisthelsetjeneste.
NL170902 Helse Nord og Finnmarkssykehuset har ansvaret for å ivareta en helhetlig og samordnet spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkningen i Norge.
NL170902 Helse Nord må på banen og være seg sitt ansvar bevisst.
DB170902 - Vi har lagt fram gjennomarbeidet politikk på skole, helse , eldre og arbeid.
DB170902 Selv om vi ikke kan kommentere De Facto-tallene spesielt, er det åpenbart at det er mulig for kommersielle aktører å operere med overskudd i markeder også innenfor helse og omsorg, sier Trommald.
DB170902 Innenfor det videre bransjebegrepet « helse og omsorg » som helhet har totalrentabiliteten de siste åra ligget på 10-12 prosent, viser tall fra SSB.
DB170902 Helsa står i fokus, og med god helse kommer også en viss utstråling og selvtillit, sier han.
AA170902 I tillegg er skole, helse og forsvar og beredskap Høyres hovedsaker i valgkampen.
NL170901 Arbeiderpartiets løfte om å øke den totale rammen til helseforetakene vil gi Helse Nord mer enn 1.5 milliarder ekstra for neste fireårsperiode.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2054/Makrookonomi/-den-dagen-jeg-begynte-a-sortere-fyrstikker-sa-mannen-min-at-na-ma-du-ut-i-jobb I oktober, et drøyt år etter at hun trakk i XXL-uniformen første gang, begynner hun som nestleder på avdelingen for sport og helse når XXL åpner ny butikk på Jessheim.
DB170901 Ann-Mari Høiland, som leder Helse Bergens avdeling for pasientreiser, orienterte torsdag styret i Helse Bergen om problemene med taxitransport av pasienter.
DB170901 Ann-Mari Høiland, som leder Helse Bergens avdeling for pasientreiser, orienterte torsdag styret i Helse Bergen om problemene med taxitransport av pasienter.
DB170901 Vi er vitne til en uholdbar krise som påvirker barns helse , utdanning, sikkerhet og trygghetsfølelse.
DA170901 Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger denne måneden var helse , pleie- og omsorg ( 382 ), bygg- og anlegg ( 361 ), butikk- og salgsarbeid ( 177 ) og industriarbeid ( 133 ).
DA170901 I tillegg vil vi bygge flere studentboliger, styrke studenthelsetilbudet ved samskipnadene, satse på psykisk helse blant studenter og gi vertskommuner støtte til å opprette allmennlegestillinger for studenter.
DA170901 - Han er drivende dyktig, og faglig sterk på områder som helse og skole.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/928PE/Statlige-sjefer-har-dobbel-sa-hoy-lonnsvekst-som-vanlige-folk Her ser man lønnsveksten til lederne av Argentum, Den Nationale Scene, Helse Vest RHF, Statnett og Statkraft ( fra venstre ).
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OMEB3/Kjare-Nanna-Jeg-tenker-pa-utseendet-mitt-nar-jeg-har-sex-Hva-kan-jeg-gjore - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/42Lgo/Kjare-Aksel-Venninnen-min-har-mistet-mange-hun-er-glad-i-Hva-kan-jeg-gjore Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/42Lgo/Kjare-Aksel-Venninnen-min-har-mistet-mange-hun-er-glad-i-Hva-kan-jeg-gjore Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170901https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/42Lgo/Kjare-Aksel-Venninnen-min-har-mistet-mange-hun-er-glad-i-Hva-kan-jeg-gjore Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AA170901 - Definitivt, svarte Moxnes, som mener Ap er for unnfallende når det gjelder arbeidslivskriminalitet og private selskaper innen helse , omsorg og barnehagedrift.
AA170901 - Kvinner skal slippe belastningen det er å stå måneder i kø eller ha flere timers reisevei for å få utført en enkel gynekologisk undersøkelse, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.
AA170901 Ifølge Helse Nord har det tidligere vært vurdert å stasjonere et jetfly i Tromsø i vinterhalvåret for å styrke beredskapen i den årstiden som er mest krevende.
AA170901 I tillegg vil vi fortsatt utrede mulighetene fremover for raskere pasienttransport mellom Longyearbyen og fastlandet, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF.
AA170901 I tillegg har Helse Nord RHF tatt kontakt med Lufttransport AS med sikte på å drøfte muligheten for en avtale om å bruke et Dornier propellfly som er utplassert på Svalbard.
AA170901 En vaktordning for anestesilege skal knyttes til Sysselmannens helikopter, og mer medisinskteknisk utstyr skal plasseres i Longyearbyen, skriver Helse Nord på sin nettside.
AA170901 Beredskapen vil ventelig være etablert ved årsskiftet, melder Helse Nord. ( ©NTB ) ¶
AA170901 Ann-Mari Høiland, som leder Helse Bergens avdeling for pasientreiser, orienterte torsdag styret i Helse Bergen om problemene med taxitransport av pasienter.
AA170901 Ann-Mari Høiland, som leder Helse Bergens avdeling for pasientreiser, orienterte torsdag styret i Helse Bergen om problemene med taxitransport av pasienter.
AA170901 | Helse Bergen straffer trege taxier ¶
VG170831 Men vi mener dette er kostnader vi må ta, fordi det vil hjelpe våre unge til bedre helse og bedre skoleliv, spesielt for de som av ulike årsaker ikke får med seg mat på skolen hver dag.
VG170831 - Å forebygge helseproblemer er veldig viktig, og det vil hjelpe både når det gjelder psykisk og fysisk helse . - Én time hver dag ?
VG170831 - Regjeringen er veldig opptatt av å ivareta barn og ungdoms psykiske og fysiske helse .
VG170831 Vi har begynt med innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus, og vil også innføre pakkeforløp for muskel, skjelett, smerte og utmattelsessykdommer, sier Høie.
VG170831 I Helse nord var eksempelvis 80 prosent av brystkreftpasienter inkludert i et pakkeforløp i 1. tertial av 2017, mens kun 69, 1 prosent var inkludert i Helse sør.
VG170831 Hele Vest RHF og Helse Nord RHF hadde en andel på henholdsvis 74,5 og 69,5 prosent.
VG170831 For prostatakreftpasienter var 74,2 prosent inkludert i ordningen i Helse vest, mens kun 45, 7 prosent var inkludert i den nordlige helseregionen.
VG170831 * Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF hadde en andel på henholdsvis 80,6 og 79,5 prosent.
VG170831 tertial av 2017, mens kun 69, 1 prosent var inkludert i Helse sør.
VG170831 tertial 2016 ) ¶ * Helse Midt-Norge Regionale helseforetak ( RHF ) hadde høyest andel Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 76,5 prosent.
VG170831 * Helse Vest RHF hadde høyest andel av nye kreftpasienter for 24 spesifikke kreftformer inkludert i et pakkeforløp med 86,0 prosent.
VG170831 * Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel nye kreftpasienter for 24 spesifikke kreftformer inkludert i et pakkeforløp med 74,4 prosent.
VG170831 * Helse Sør-Øst RHF hadde lavest andel Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer gjennomført innen maksimal anbefalt forløpstid med 66,5 prosent.
VG170831 * Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF hadde en andel på henholdsvis 80,6 og 79,5 prosent.
VG170831 - Dette kommer antakelig til å forandre bruk av disse legemidlene, sier professor Trond Riise ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB.
SA170831https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Test-av-yoghurt-og-skyr-til-barn-Ingen-far-stryk--10523b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170831 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170831 Steinar Pedersen sier han er opptatt av psykisk helse som tema i fotballen.
DB170831 « Rusmidler er farlige, men dagens narkotikapolitikk er en enda større trussel fordi straff prioriteres foran helse og menneskerettigheter, » uttalte han.
DB170831 For Venstre var det annerledes - vi satte liv og helse foran dårlig funderte prinsipper.
DB170831 ¶ ETTERLYSER ÅPENHET : Skuespilleren etterlyser åpenhet rundt reproduktiv helse .
DB170831 Tv-stjerna etterlyser derfor mer åpenhet rundt reproduktiv helse .
DB170831 Også etter at hun ble mor, har Jaime King fortsatt med å fronte åpenhet rundt reproduktiv helse .
DA170831 Barnehagedrift skal handle om barna og hva som er best for dem : Lek, sosial kompetanse, bygging av selvfølelse, tilknytning, samspill og sosialisering, styrking av barns psykisk helse , voksnes tilstedeværelse for barna og det at vi ser hvert enkelt barns behov.
DA170831 - Pensjonister blir ofte framstilt som en sykelig gruppe mennesker, som kun er opptatt av egen helse , sykehjemsplasser og generelt forholdene for de eldre i samfunnet.
BT170831https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-yoghurt-og-skyr-til-barn-Ingen-far-stryk--10523b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170831https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-yoghurt-og-skyr-til-barn-Ingen-far-stryk--10523b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170831 Det er dette som ser ut til å bremse utviklingen av Parkinsons sykdom, viser en studie utført av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen ( UiB ) i samarbeid med forskere ved Harvard.
AA170831 Kronikkforfatteren : Britt Lenes Fadnes er spesialfysioterapeut ved avdeling for dps nordmøre og romsdal, Klinikk for psykisk helsevern Helse Møre og Romsdal HF Foto : Privat ¶
VG170830 Det er helse , skole og samferdsel og mye mer til.
VG170830 - Hovedsakene vi planla å markere oss skikkelig med, var innen helse og omsorg, skolepolitikken og skatteproblematikken.
FV170830https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Start-treneren-om-angst-i-fotballen--Viser-at-det-er-et-toft-press-241193b.html Steinar Pedersen sier han er opptatt av psykisk helse som tema i fotballen.
DN170830 Ved siden av å fronte en streng asylpolitikk, er skatt, samferdsel, helse og omsorg Frps hovedsaker i valgkampen.
DN170830 At Listhaug får større oppmerksomhet enn andre statsråder, skyldes ikke minst at innvandring er et mer kontroversielt spørsmål enn helse og samferdsel, argumenteres det.
DB170830 - Vi har et totalforbud mot metoder der elevers fysiske og psykiske helse settes på spill.
DB170830 ( Dagbladet ) : Flere og flere kjendiser velger å være åpne om mental helse , og « Pussycat Dolls»-stjerna Nicole Scherzinger ( 39 ) er den siste til å kaste seg på trenden av åpenhet.
DA170830 - I Norge er det å være hjemløs ofte knyttet til en del andre utfordringer med psykisk helse og rus.
DA170830 Det er svært mange som arver foreldrenes manglende tilknytning til arbeidslivet, økonomi, utdanningsnivå og helse , hevder Rygg.
AP170830https://www.aftenposten.no/viten/i/ejdXO/-Ra-melk-er-gambling-med-helsen Dette vil medføre et behov for et mye høyere kunnskapsnivå og bevissthet om hygiene og smitteforebygging hos produsenten, som vil få et større ansvar for forbrukerens helse .
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/jGLRn/-Medlemmene-foler-ikke-at-Jonas-representerer-arbeiderklassen Og store penger til helse , utdanning og velferd fremfor skattekutt, sier han.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/42mOe/Ulike-regjeringer-har-hatt-lik-pengebruk Helse har lagt beslag på omkring 17 prosent i hele perioden.
AA170830 Tatt hånd om av helse , meldte politiet på Twitter like etter ulykken.
AA170830 * Helse har lagt beslag på omkring 17 prosent i hele perioden.
AA170830 Rundt åtte prosent av elevene er i kontakt med ordningen, og i tillegg deltar BUP i møter med skolenes elevtjenester og bidrar til at skolenes kunnskap om psykisk helse blir bedre.
AA170830 Mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse i skolen vil kunne skape et mer åpent klassemiljø hvor den enkelte gis verktøy til å gjøre seg forstått, bli sett og hørt.
AA170830 Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde en god psykisk helse .
AA170830 Arbeiderpartiet har foreslått at alle elever skal lære om psykisk helse i skolen.
AA170830 Om man blir sittende i ro bak rattet i hverdagen, kan man få redusert helse og livskvalitet.
VG170829 - Lipnitskaja betalte for OL-gullet med sin egen helse .
VG170829 Det betyr at Helse Sør-Øst må bidra med rundt 400 millioner kroner i egenkapital.
SA170829 Interessert i trening, kosthold og helse ?
FV170829https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Ny-podkast-Skal-du-endre-livsstil-Dette-ma-du-gjore-241102b.html Interessert i trening, kosthold og helse ?
DN170829 Regjeringen har besluttet å gi Helse Sør-Øst 3,1 milliarder kroner i lån til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.
DN170829 Helseminister Bent Høie sier til DN at han ikke hadde noe prinsipielt imot Buchardt og Eriksens forslag om å bygge og leie ut til staten, og at det var Helse Sør Øst og Oslo universitetssykehus som tok beslutningen om at staten skulle bygge selv, på vanlig måte.
DN170829 Helse Sør-Østs administrerende direktør Cathrine Lofthus sier man valgte den ordinære byggemåten blant annet fordi man har erfaring med å bygge sykehus og får gunstige lån fra staten.
DB170829 Områdene preges av dårlige levekår, arbeidsledighet, trangboddhet, dårlig helse , skolefrafall og lav tillit til politi.
DA170829 Områdene preges av dårlige levekår, arbeidsledighet, trangboddhet, dårlig helse , skolefrafall og lav tillit til politi.
DA170829 Planene om en ny klinikk på Radiumhospitalet kommer på plass etter at Helse sør-øst i fjor sommer vedtok å beholde dagens sykehusstruktur.
DA170829 Hestnes nevner videre regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet og pakkeforløpet for psykisk helse , samt ambisjonen om å få flere til å røyke heroin framfor å injisere den, i denne sammenheng.
BT170829https://www.bt.no/100Sport/sprek/Ny-podkast-Skal-du-endre-livsstil-Dette-ma-du-gjore-241102b.html Interessert i trening, kosthold og helse ?
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr75L/Ap-lover-12-milliarder-kroner-mer-til-sykehusene Resten må dekkes av Helse sør-øst.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr75L/Ap-lover-12-milliarder-kroner-mer-til-sykehusene Han mener alle skal ha likeverdig tilgang til helse og sier at Ap derfor vil investere i offentlige sykehus for å møte denne utviklingen.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Wr75L/Ap-lover-12-milliarder-kroner-mer-til-sykehusene Disse to lover nå milliardbeløp til helse : - Pasientene skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboken eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp, mener Ap-toppene Jonas Gahr Støre og Torgeir Micaelsen.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/yP8l2/Forfatter-fulgte-politiet-pa-Stovner-i-ett-ar--fant-ingen-svenske-tilstander Områdene i Sverige preges av dårlige levekår, arbeidsledighet, trangboddhet, dårlig helse , skolefrafall og lav tillit til politi.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/OMEBl/Regjeringen-vil-investere-i-ny-klinikk-pa-Radiumhospitalet Helse sør-øst skal dekke resten av utgiftene.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Ny-podkast-Skal-du-endre-livsstil-Dette-ma-du-gjore-241102b.html Interessert i trening, kosthold og helse ?
AA170829 Helse sør-øst skal dekke resten av utgiftene.
AA170829 Det ble store protester i Kristiansund da det ble bestemt at det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal skal plasseres på Hjelset i Molde, og Kristiansund kommune gikk altså til sak mot Helse Midt-Norge. ( ©NTB ) ¶
AA170829 Områdene preges av dårlige levekår, arbeidsledighet, trangboddhet, dårlig helse , skolefrafall og lav tillit til politi.
VG170828 Dagens « idealkropp » er ikke forenelig med god helse for de fleste, og spesielt ikke for unge jenter.
VG170828 Barn er en sårbar og lett påvirkelig gruppe som kan ta skade på sin egen psykiske helse når de opplever at de ikke klarer å innfri kravene som stilles til dem, sier Øystein Kolstad.
VG170828 - Staten har lagt opp til et todelt helsevesen, og når man kan kjøpe helse for penger må vi i hvert fall sørge for at alle får kjøpt det !
NL170828 Debattene dreier seg naturligvis mye om helse , eldreomsorg, skole, utdanning, forsvaret og miljø.
NL170828 Og at et tema som psykisk helse kanskje ville avstedkomme et langt gjesp.
NL170828 I stedet satt om lag et par hundre tilhørere tilbake for å lytte til diskusjonen om psykisk helse , prestasjonsjag og karakterpress, kroppsfokus, mobbing og en skolehelsetjeneste som bør bli mye bedre.
NL170828 Her var det hovedsakelig klima, miljø, olje og gass, psykisk helse og prestasjonsjag som fikk oppmerksomhet.
DB170828 Plastposer utgjør stor skade på miljø og helse , mener UNEP, som viser til at plastposer tar liv av fugler, fisk og andre dyr som feilaktig spiser dem i den tro at det er mat.
DB170828 I tillegg viser forskning at en godt utbygd primærhelsetjeneste resulterer i bedre helse i befolkningen samlet, i tillegg til bedre fordeling av helse på tvers av ulike sosiale lag.
DB170828 I tillegg viser forskning at en godt utbygd primærhelsetjeneste resulterer i bedre helse i befolkningen samlet, i tillegg til bedre fordeling av helse på tvers av ulike sosiale lag.
DB170828 Nå innrømmer hans yngste sønn Cooper Hefner at han er engstelig for sin fars helse .
DB170828 I intervjuet forklarer sønnen at han deriomot er glad alderen går utover farens fysiske helse og ikke hans mentale tilstand.
DB170828 Bekymret for farens helse
DA170828 Det erkjenner Geir Bukholm, områdedirektør for smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet ( FHI ), overfor Dagsavisen.
DA170828 » * NSFT påpeker videre at « verken toksikologi eller humantoksikologi er omtalt med ett eneste ord » i Forskningsrådets helseforskningsprogram « Bedre helse og livskvalitet », som ble igangsatt i fjor, mens tidligere programmer var til « stor nytte » for feltet miljømedisin.
AP170828https://www.aftenposten.no/verden/i/029O2/Kenya-forbyr-plastposer Utgjør stor skade på miljø og helse
AP170828https://www.aftenposten.no/verden/i/029O2/Kenya-forbyr-plastposer Plastposer utgjør stor skade på miljø og helse , mener UNEP, som viser til at plastposer tar liv av fugler, fisk og andre dyr som feilaktig spiser dem i den tro at det er mat.
AA170828 Plastposer utgjør stor skade på miljø og helse , mener UNEP, som viser til at plastposer tar liv av fugler, fisk og andre dyr som feilaktig spiser dem i den tro at det er mat.
AA170828 Flere oppgaver innen helse , barnevern og fylkesmannens oppgaver innen miljø og landbruk kan løses best av fylkeskommunen.
VG170827 - De spør om det er kutt i skole, helse og eldreomsorg dere vil ty til for å dekke inn skattelettene ?
VG170827 RØDBLÅ SAMLING : Helse og omsorgsminister Bent Høie ( H ) og Sylvia Brustad ( Ap ) sier det er bra at de som har råd til det går på treningsstudio, men det er et problem at folk med mindre å rutte med, ikke trimmer like mye og spiser dårligere mat.
VG170827 Flere leveår hvor man bidrar med inntekter til samfunnet og bedret helse utgjør 136 milliarder og reduserte helsetjenestekostnader 12 milliarder kroner per år.
DN170827 Dalia Alnajjar fra Gaza ( t.v ) og Diane Delava fra Belgia ( t.h ) jobber med vannrensing, mens Sacky Nangolo fra Namibia ( stående ) og Shreyas Parab fra USA jobber med psykisk helse .
DN170827 Da skal vi presentere dette for investorer, sier Parab, som jobber med et prosjekt innen psykisk helse .
DB170827 Helse
VG170826 Hun vil jobbe, men helse og familiesituasjon har gjort det vanskelig.
SA170826https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokolademelk-Stor-forskjell-pa-vinneren-og-taperne-10488b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170826 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170826 25.oktober : Verdensdagen for psykisk helse , foredrag Trond Haukedal. 28.oktober : Konsert med Korall. 29.oktober : Randaberg musikkorps. 1.november : Opptakt til Siddis Brass, Randaberg musikkorps inviterer andre korps. 2.november : Bjarne Brøndbo. 11.november : Prinsessa på erten.
NL170826 For til tross for at kommunen har et av Norges største turistmål, finner vi de største arbeidsgiverne innen helse og sosial, fiskeri, varehandel, industri og undervisning.
DB170826 - Vi har et totalforbud mot metoder der elevers fysiske og psykiske helse settes på spill.
DB170826 Du får vite at daglige medisiner er nødvendig for mange av oss hvis vi skal beholde en god helse .
DA170826 Ikke bare innen byutvikling og samferdsel, men også innenfor helse og omsorg - noe også samarbeidet med Ap om handlingsplanen gjenspeiler, svarer Rundblad.
BT170826https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokolademelk-Stor-forskjell-pa-vinneren-og-taperne-10488b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170826https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/92Bxp/Nar-halve-Alta-gikk-i-marsj-for-eget-sykehus Støre og Solberg krangler om milliardløftene til helse .
AP170826https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokolademelk-Stor-forskjell-pa-vinneren-og-taperne-10488b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
VG170825 « Det er ikke alltid like lett å balansere et offentlig engasjement med kosthold, kropp og helse opp mot en barneoppdragelse hvor utseende og matinntak er det siste jeg ønsker at mine barn skal måtte forholde seg til. » | Her stoppet statsministerens valgkampbod ¶
VG170825 Professor i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Jorunn Sundgot- Borgen uttalte til VG i går - uten å ha sett den omstridte boken - at dette bare er nok et bidrag til det utseendepresset som finnes i dag.
VG170825 - Det er vår desidert største og viktigste industri, en industri som de siste 12 år har gitt oss over 4500 milliarder kroner til fellesskapet ; til velferd vi omgir oss med til dagen, som politi, skole, helse , utdanning og forsvar.
VG170825 Etter å ha gjennomført avhør av fagfolk rundt den unge kvinnen og andre eksperter på medisin, valgte politiet å sikte foreldrene for å ha hensatt sin datter i hjelpeløs tilstand med fare for liv å helse .
VG170825 De har hele tiden hevdet at de har kjempet for datterens helse siden hun ble syk med kronisk utmattningssyndrom i 2004.
SA170825 « The Association of Ringside Physicians », som består av flere enn 100 bokseleger, er imidlertid bekymret for McGregors helse .
FV170825https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokolademelk-Stor-forskjell-pa-vinneren-og-taperne-10488b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV170825https://www.fvn.no/100Sport/kampsport/Milliarder-er-pa-spill_-men-erfaren-lege-advarer--Det-er-n-ting-jeg-virkelig_-virkelig-frykter-240976b.html « The Association of Ringside Physicians », som består av flere enn 100 bokseleger, er imidlertid bekymret for McGregors helse .
DB170825 ¶ BARNDOMMENS RÅSKAP : Traumer i barndommen har sterkere negativ påvirkning på psykisk helse enn krig og sult som man utsettes for i noe høyere alder, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, skriver artikkelforfatterne.
DB170825 Vi forebygger samtidig psykiske lidelser, som depresjon, og fremmer fysisk helse .
DB170825 I Norge har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress vist at traumer i barndommen har sterkere negativ påvirkning på psykisk helse enn krig og sult som man utsettes for i noe høyere alder.
BT170825https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Milliarder-er-pa-spill_-men-erfaren-lege-advarer--Det-er-n-ting-jeg-virkelig_-virkelig-frykter-240976b.html « The Association of Ringside Physicians », som består av flere enn 100 bokseleger, er imidlertid bekymret for McGregors helse .
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/i/92k5w/Krever-sletting-av-store-mengder-pasientopplysninger Til å begynne med var det bare Sørlandet sykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold som var med i et pilotprosjekt som ble kalt Global Comparator project, men ifølge Nasjonal helse- og sykehusplan har samtlige helseforetak med akuttfunksjoner i Helse Sør-Øst meldt seg på ordningen siden.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/i/92k5w/Krever-sletting-av-store-mengder-pasientopplysninger Samtlige helseforetak i Helse Sør-Øst har vært med i en ordning der store mengder utilstrekkelig anonymiserte opplysninger er sendt til en utenlandsk database.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/i/92k5w/Krever-sletting-av-store-mengder-pasientopplysninger Fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør-Øst bekrefter at alle helseforetak er anmodet om å kreve pasientdata som ligger i en database i England må slettes.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/i/92k5w/Krever-sletting-av-store-mengder-pasientopplysninger Det var Helse Sør-Øst som tok initiativet til dette i 2013.
AP170825https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/pwAAj/Kjare-Aksel-Jeg-sliter-veldig-med-sjalusi-Hvorfor-gjor-det-sa-vondt- Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170825https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/pwAAj/Kjare-Aksel-Jeg-sliter-veldig-med-sjalusi-Hvorfor-gjor-det-sa-vondt- Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170825https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/pwAAj/Kjare-Aksel-Jeg-sliter-veldig-med-sjalusi-Hvorfor-gjor-det-sa-vondt- Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP170825https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/42zwe/Kjare-Nanna-Jeg-kommer-for-fort-Hva-kan-jeg-gjore - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170825https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Milliarder-er-pa-spill_-men-erfaren-lege-advarer--Det-er-n-ting-jeg-virkelig_-virkelig-frykter-240976b.html « The Association of Ringside Physicians », som består av flere enn 100 bokseleger, er imidlertid bekymret for McGregors helse .
AA170825 Selv om strategien handler om psykisk helse gjennom hele livet, gir den spesiell oppmerksomhet til barn og unge.
AA170825 Det går fram av en strategi om psykisk helse som helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) la fram fredag.
AA170825 Derfor vil regjeringen arbeide for at psykisk helse skal forankres bedre i alle sektorer som har ansvar for virkemidlene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) i en pressemelding.
AA170825 Selve politikken er forankret med hovedvekt på våre viktigste saker, arbeid, helse , skole og klima.
AA170825 Foredrag og teatergrupper står også på tapetet, samt en fagdag som dreier seg om mental helse .
VG170824 For min helse ville det ikke være en god idé.
VG170824 Rosenborg ( 34 ) er opprørt og mener boken gambler med barns psykiske helse .
VG170824 Jorunn Sundgot-Borgen ( 56 ), professor i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, sier til VG - uten å ha sett den omstridte boken - at dette bare er nok et bidrag til det utseendepresset som finnes i dag.
VG170824 Skal det samme skje i Afrika må det investeres i utdanning og helse , ikke minst for jenter og unge kvinner.
VG170824 Det holder ikke å vise til behov innenfor skole, helse og eldreomsorg : De må fortelle folk at en hjemmesykepleier kan være dobbelt så lenge på besøk hos deres foreldre eller andre konkrete ting.
SA170824https://www.aftenbladet.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html - Vi har også fått granskingsrapporten hvor vi har blottlagt oss med tanke på hvordan vi jobber med helse i NSF ( Norges Skiforbund ) langrenn.
SA170824 - Vi har også fått granskingsrapporten hvor vi har blottlagt oss med tanke på hvordan vi jobber med helse i NSF ( Norges Skiforbund ) langrenn.
NL170824 Handlingsrommet, altså pengene en kan bruke på skole, helse , eldreomsorg og så videre, blir langt mindre i årene framover.
FV170824https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html - Vi har også fått granskingsrapporten hvor vi har blottlagt oss med tanke på hvordan vi jobber med helse i NSF ( Norges Skiforbund ) langrenn.
DB170824 I tillegg ble altså dette granskningsutvalget satt ned, som fikk fullt innsyn i alt Skiforbundet gjorde i forbindelse med helse og medisin.
DB170824 Noen valg gjør man for egen helse , forklarer hun, men påpeker i samme åndedrag at andre valg gjøres på grunn av hensyn til natur, miljø, dyra, arbeidere og så videre : ¶
DA170824 Hjelp til helse og skole ¶
BT170824https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html - Vi har også fått granskingsrapporten hvor vi har blottlagt oss med tanke på hvordan vi jobber med helse i NSF ( Norges Skiforbund ) langrenn.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/nz16m/PST-om-nedskalert-tiltale-mot-17-aring-som-var-terrorsiktet--Ingen-dramatikk « For i hensikt å bruke på en uforsiktig måte å ha anskaffet og oppbevart eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse og handlinger er grov særlig fordi den ville være særlig samfunnsskadelig.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/nz16m/PST-om-nedskalert-tiltale-mot-17-aring-som-var-terrorsiktet--Ingen-dramatikk Tiltalen går på « anskaffet og oppbevart eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse og handlinger er grov særlig fordi den ville være særlig samfunnsskadelig.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/nz16m/PST-om-nedskalert-tiltale-mot-17-aring-som-var-terrorsiktet--Ingen-dramatikk Jeg kan ikke gå veldig i detalj på det, men tiltalen innebærer at han hadde til hensikt å detonere denne enheten, noe som ville være egnet til å medføre fare for andres helse og ville være særlig samfunnsskadelig.
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Flere-har-pekt-pa-ledelsen-i-Skiforbundet-etter-Johaug-dommen-Slik-svarer-de-pa-kritikken-240840b.html - Vi har også fått granskingsrapporten hvor vi har blottlagt oss med tanke på hvordan vi jobber med helse i NSF ( Norges Skiforbund ) langrenn.
AA170824 Ikke tatt med av helse
AA170824 Ifølge mor til passasjer ble ingen av dem tatt med av helse .
AA170824 - Det er frivillig å bli med helse for sjekk, og vi vet at en valp er savnet.
AA170824 Og dette er det mange av de små kommunene som sliter med : De klarer ikke å rekruttere nok fagfolk til å fylle stillingene innen helse , omsorg, skole og barnevern.
AA170824 Det er en tett forbindelse mellom bolig, helse og arbeids- og samfunnsliv.
SA170823 - Jeg vil motivere flere damer til å la familieforpliktelser ligge, og heller investere i egentid og bedre helse på sykkelsetet.
DB170823 I tillegg skal regjeringen finne rom for satsing på skole og kompetansereform, mer til sikkerhet og beredskap, til eldre og helse og løfter om ytterligere skattekutt.
DB170823 - Årsaken til at MDG ønsker å redusere kjøttforbruket i Norge, er av hensyn til helse , miljø og dyrevelferd ?
DA170823 Regelen forbyr amerikansk bistand til organisasjoner som gir helsetjenester som kan knyttes til abort og reproduktiv helse i utviklingsland.
DA170823 For å ta opp kampen mot tradisjonen, må tilgangen på helsetjenester for seksuell og reproduktiv helse utvides, mener han.
DA170823 I USA diskuteres Donald Trumps mentale helse mer og mer.
DA170823 Det foreslås også å opprette en kommisjon som skal vurdere presidentens helse .
DA170823 - Det er ukomfortabelt å snakke om presidentens mentale helse .
DA170823 I USA diskuteres Donald Trumps mentale helse mer og mer.
DA170823 Det foreslås også å opprette en kommisjon som skal vurdere presidentens helse .
DA170823 - Det er ukomfortabelt å snakke om presdientens mentale helse .
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Hjemmevarende-for-Birken--Ingen-grunn-til-darlig-samvittighet-240816b.html - Jeg vil motivere flere damer til å la familieforpliktelser ligge, og heller investere i egentid og bedre helse på sykkelsetet.
AA170823 - Han er ved god helse og forlater nå Libya, opplyser Khaled.
AA170823 Varetektsperioden sliter mer og mer på henne, og hennes psykiske helse blir ikke bedre av å være i fengselet, sier advokat Torfinn Svanem, som forsvarer moren.
AA170823 At vi har et progressivt skattesystem som skal utjevne ulikheter, og fellesgoder som barnehage, skole, helse og eldreomsorg.
VG170822 Min og din helse .
SA170822 Vi kan følge henne opp innenfor helse .
NL170822 I likhet med Stig Hansen har de fleste som følger offentlig debatt fått med seg at jeg ofte har rettet krass kritikk mot ledelsen på UNN, mot Helse Nord og mot vekslende helseministre for mange forhold, som manglende ytringsrom og et ødeleggende, ensidig fokus på økonomi, 'bunnlinje' og innsparinger i norske sykehus.
NL170822 juli med å referere konklusjonen etter møte mellom HOD, Helse Nord og fylkesmannen i Troms : « Kvaliteten på pasientbehandlingen ved UNN er god.
FV170822https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Slik-reagerer-skimiljoet-pa-Johaug-dommen--Foler-pa-frustrasjon-og-sinne-240809b.html Vi kan følge henne opp innenfor helse .
DB170822 - Regjeringen bevilget ti millioner allerede i statsbudsjettet for 2015 til å sikre oppfølging av innsatte med særlige behov knyttet til psykisk helse ved Ila fengsel, og denne bevilgningen ble videreført i statsbudsjettet for 2016.
DB170822 Det har påvirket min helse .
DA170822 Inga Marte Thorkildsen er Oslo-byråd for eldre, helse og sosiale tjenester.
DA170822 I byrådsavdelinga for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune deles ikke jordmødrenes kritikk.
BT170822https://www.bt.no/100Sport/langrenn/Slik-reagerer-skimiljoet-pa-Johaug-dommen--Foler-pa-frustrasjon-og-sinne-240809b.html Vi kan følge henne opp innenfor helse .
AP170822https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kk6JB/Dagens-kortinnlegg--onsdag-23-august Dette er dagens kortinnlegg : Bent Høie svarer i to innlegg om psykisk helse , Trine Skei Grande skriver om integrerering, Forbrukerrådet svarer på app-kritikk og er detriktig med hijab i NRKs beste sendetid.
AP170822https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Slik-reagerer-skimiljoet-pa-Johaug-dommen--Foler-pa-frustrasjon-og-sinne-240809b.html Vi kan følge henne opp innenfor helse .
AA170822 ¶ Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse der mottaker anerkjennes for sin innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse , bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet.
AA170822 ¶ Tabuprisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse der mottaker anerkjennes for sin innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet.
AA170822 | Adrian Lorentsson får Tabuprisen 2017 for åpenhet om psykisk helse
AA170822 Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2017 til Adrian Lorentsson, som både har stått fram med egne problemer og vært leder i Mental Helse Ungdom ¶
AA170822 Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2017 til Adrian Lorentsson, som både har stått fram med egne problemer og vært leder i Mental Helse Ungdom ¶
AA170822 Lorentsson har vært med på å bygge opp Mental Helse Ungdom, som har etablert 31 lokallag på ti år.
AA170822 Han har vært åpen om egne selvmordsforsøk og bidratt med egne erfaringer til ulike debatter om psykisk helse .
AA170822 - Adrian Lorentsson er en svært viktig stemme i vårt samfunn, og det er flott og inspirerende å kunne hedre ham på denne måten, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse .
AA170822 Mange er enige om at arbeidsliv, skole, helse , eldreomsorg og skatt er de fem sakene som betyr mest for velgernes hverdag de neste fire årene.
VG170821 Pappaperm, ikkeborgerlig regjeringskaos, formuesskatt og helse .
VG170821 Fjerde tema : HELSE
VG170821 På agendaen står var skatt, pappaperm, samarbeid og helse .
VG170821 Clark forteller at hun er mest opptatt av helse , homofiles rettigheter og forsvaret i årets valgkamp.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer som kom ut i år.
SA170821 Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer som kom ut i år.
NL170821 En ny økonomisk politikk, et nytt skattesystem, en alternativ helse og skolepolitikk, en økt politisk styring av den teknologiske utviklingen, en ny global handelsorden, en radikal respekt for kulturelle forskjeller og andre livsvesners rett til å eksistere, etc.
DB170821 De siste åra av sitt liv var Dresnoks helse skrantende, og han hadde hjerte- og leverproblemer ; overfor « 60 Minutes » tilskrev avhopperen dette for mye røyking og drikking.
DB170821 Den må vise hva den kan og vil få til framover for sine medlemmer, og løfte blikket for andre utfordringer og kamper enn dem de tradisjonelt har fokusert på, som lønn og pensjon, arbeidstid og helse , miljø og sikkerhet.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer som kom ut i år.
AP170821https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/VE9PJ/Det-ordner-seg-ikke-alltid-for-snille-gutter-Det-ma-noen-torre-a-si--Ingeborg-Senneset Adrian Lorentsson er kommunikasjonssjef i Mental helse Ungdom og vinner av Tabuprisen 2017.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html Trivsel og helse for barn med psykososiale utfordringer som kom ut i år.
AA170821 Sykepleierforbundet mener mesteparten av den nåværende regjerings kompetanseløft er en videreføring av tiltak som allerede var satt i gang før de inntok regjeringskontorene, for eksempel kompetanseplan 2015 og opptrappingsplanen for psykisk helse .
AA170821 Vi mener kultur er blant de viktigste tiltakene på et statsbudsjett på linje med helse og omsorg.
DB170820 - Små endringer hjelper, sier Torunn Ytrehus, som har bachelor i idrett og helse , er personlig trener og sertifisert coach i firmaet Improving Lives.
DB170820 Myhre understreker at han er opptatt av miljø og helse og ikke ønsker å bidra til helserisiko.
DB170820 På grunn av hans stadig dårligere helse var han imidlertid ute av stand til å promotere serien, som ble kansellert i juni i 2009.
AP170820https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/B8RQv/Kronikk-Politikernes-effektivitetskur-er-ikke-til-de-psykiatriske-pasientenes-beste--Ragnhild-Holm-og-Lise-Tveter Dette har direkte sammenheng med innføring av et nytt finansieringssystem i psykisk helse .
DB170819 Ap lover ressurser innen skole, barselomsorg og helse .
DB170819 De sikter seg inn mot områder de vet betyr mye for velgerne : utdanning, helse , skatt og arbeid.
AP170819https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass Flere opplever at de har dårlige norskferdigheter, i tillegg til dårlig psykisk og fysisk helse .
AP170819https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/g8WPL/Erna-Solberg-ville-fa-ned-utenforskapet-Men-hverken-antall-eller-andel-har-gatt-ned Det arbeidet vi gjør nå, kommer vi først til å se resultatene av om ti år hvis det fortsetter, sier hun og viser til jobben med tidlig innsats i skolen, innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, fraværsregler på skolen og satsingen på psykisk helse for barn og unge.
VG170818 Forsyth som ledet « Strictly Come Dancing » som er den engelske tittelen på « Skal vi danse » fra 2004 til 2013,, har vært plaget av sviktende - helse over tid nå og han var heller ikke i stand til å være tilstede i begravelserne til to av hans nærmeste venner, Ronnie Corbett og Sir Terry Wogan i fjor.
NL170818 Tenk hvor mye samfunnet sparer på at folk bidrar til mindre utslipp i lokalmiljøet og samtidig bedrer sin egen helse .
DB170818 Arnesen har master i samfunnsernæring og driver bloggen Sunn Skepsis, hvor han skriver om ernæring, helse og kritisk tenkning.
DB170818 Det handler derimot om at partiene som kjemper om regjeringsmakten, Høyre og Arbeiderpartiet, fortsatt ikke leverer troverdige løsninger på den utfordringen som vil ha størst betydning for folks helse , arbeidsplasser og landets økonomi i all overskuelig framtid.
DB170818 I disse sakene gir KrF hensynet til helse klar forrang framfor næringspolitiske hensyn.
DA170818 Og det er lett å få til med en progressiv skatt - at man skattlegges etter betalingsevne, sier han, og trekker samtidig fram at Rødt er imot velferdsprofitører og vil forby profitt på helse , skole og omsorg.
AP170818https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/VV071/Kjare-Aksel-Hvordan-kan-jeg-bli-tryggere-pa-meg-selv-i-sosiale-situasjoner-Hilsen-jente-17 Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170818https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/VV071/Kjare-Aksel-Hvordan-kan-jeg-bli-tryggere-pa-meg-selv-i-sosiale-situasjoner-Hilsen-jente-17 Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170818https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/VV071/Kjare-Aksel-Hvordan-kan-jeg-bli-tryggere-pa-meg-selv-i-sosiale-situasjoner-Hilsen-jente-17 Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP170818https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/0156g/Kjare-Nanna-Eksen-min-ga-meg-herpes-Hva-gjor-jeg-med-skammen-Hilsen-jente-21 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
VG170817 offentlige kroner går til helse og omsorg.
NL170817 Helse og omsorgsdepartementet innkalte i juni ledelsen i Helse Nord for å drøfte problemene ved UNN.
NL170817 Helse og omsorgsdepartementet innkalte i juni ledelsen i Helse Nord for å drøfte problemene ved UNN.
DB170817 Men det er en utvikling som er bekymringsfull, som har akselerert de fire siste årene : sentralisering, privatisering, at man ser på helse som butikk, mener Toppe.
DB170817 Og det er ikke bare fisken i boksen som er sunn, skal vi tro fagsjef for ernæring og helse i Orkla Foods Norge, Linn Anne Bjelland Brunborg : ¶
DB170817 Ledelsen i Helse Nord er imidlertid en integrert del av UNN-problemet og har i mange år latt være å forbedre situasjonen.
DB170817 august kom nyheten om at departementsråd Bjørn Inge Larsen griper inn, med pålegg til Helse Nord om å rydde opp.
DA170817 Nå har vi hatt en regjering som har forfordelt i fire år, men vår regjering vil heller bruke disse pengene på å løse utfordringer innen helse , omsorg og skole.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/o0LyV/Bilforer-omkom-i-frontkollisjon-i-Ostfold Føreren er ikke fysisk skadd, men følges opp av helse på stedet.
AP170817https://www.aftenposten.no/norge/i/99g2W/Krass-kritikk-av-fodselsomsorgen-i-Sykehus-Norge Men det er en utvikling som er bekymringsfull, som har akselerert de fire siste årene : sentralisering, privatisering, at man ser på helse som butikk, mener Toppe.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVwvk/Flere-ungdomspartier-vil-oremerke-midler-til-helsesoster---En-darlig-id_-mener-Unge-Hoyre Lett tilgang på informasjon og hjelp er et godt tiltak for å bedre særlig unges psykiske helse , sier leder i Unge Venstre, Tord Hustveit.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/bVRdA/Boligkvalitet-bor-ogsa-vare-et-tema-i-valgkampen--Camilla-Moneta Boligen er sentral for vår helse og velvære, sosial tilhørighet og trygghet, den utgjør en viktig faktor i vår personlige økonomi.
AA170817 Føreren er ikke fysisk skadd, men følges opp av helse på stedet.
AA170817 Men det er en utvikling som er bekymringsfull, som har akselerert de fire siste årene : sentralisering, privatisering, at man ser på helse som butikk, mener Toppe.
AA170817 Føreren er ikke fysisk skadd, men følges opp av helse på stedet.
VG170816 Å formulere hva som skiller de to på tema som helse og skole, det er mye vanskeligere.
SA170816 Jeg er glad for at vi har en toppidrettssjef som presiserer at helse kommer foran prestasjon.
DB170816 Partiet vil blant annet sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
DB170816 I Libya, et land i dyp krise, finnes det ikke de nødvendige systemene for å ivareta nettopp helse , trygghet og rettssikkerhet for disse menneskene.
DB170816 Og dyrke fram nye valgkampsaker som mobiliserer på sentrale områder som skole og helse .
DB170816 80 prosent er demente, de fleste har svært dårlig helse , mange har psykiske problemer og for mange lider med store smerter i livets siste fase.
DA170816 78 prosent av alle nordmenn sier i dag at de selv har god helse .
DA170816 78 prosent av alle nordmenn sier i dag at de selv har god helse .
BT170816https://www.bt.no/100Sport/kampsport/Den-norske-OL-helten-slanker-vekk-syv-kilo-pa-fa-dager--Dette-er-ikke-noe-man-anbefaler-for-folk-flest-240470b.html Jeg er glad for at vi har en toppidrettssjef som presiserer at helse kommer foran prestasjon.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet Professor Terje Hagen ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo er ikke overrasket over svarene i Respons ferske spørreundersøkelse.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet Personer med dårlig helse og de med dårlige erfaringer mener dette i sterkere grad enn andre. 6 av 10 meldte at helsevesenet er todelt ¶
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H Ved forrige stortingsvalg lovet Høyre 13 milliarder til helse .
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H Hun etterlyser at de to partiene trer frem og lover å satse på helse - med påfølgende midler.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H Folk ønsker at helse skal være høyest prioritert.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H De opplever at de strekker seg langt hver eneste dag og er skuffet over hvor lite konkret de to størst partiene er når det gjelder helse , sier Hermansen og By.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H De krever at politikerne satser minst like mye på eldre og helse som de har gjort på samferdsel og vei.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H - Jeg vil se samme kurve på helse som på samferdsel.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H - Folk er villig til å betale mer skatt, men da må politikerne forplikte seg til å bruke mer på helse ved å fortelle velgerne hvor mye, svarer Hermansen.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H - De er frustrerte og etterlyser hvor mye penger som skal brukes på helse .
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H - Arbeiderpartiet sier de vil øke skattene og gi mer til helse , er ikke det et signal ?
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8yrVd/Helsetopper-misfornoyde-med-valglofter-Ser-ikke-forskjell-pa-Ap-og-H Helse må øke mer enn andre poster.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/55PvK/Ap-politikere-frykter-Store-har-gjort-en-skattetabbe - Skal vi lykkes med eldre, helse , klima og teknologi, må vi ta igjen noe av det som er kuttet.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/i/mqXmE/Ap-lover-3000-flere-larere-til-de-yngste-elevene Partiet vil blant annet sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
AP170816https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Den-norske-OL-helten-slanker-vekk-syv-kilo-pa-fa-dager--Dette-er-ikke-noe-man-anbefaler-for-folk-flest-240470b.html Jeg er glad for at vi har en toppidrettssjef som presiserer at helse kommer foran prestasjon.
AA170816 Arbeiderpartiets 18 punkts tiltaksliste består også av å sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
AA170816 Partiet vil blant annet sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen ( SFO ) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning ( AKS ).
VG170815 | På tide å bryte tausheten om eldres psykiske helse
VG170815 Vi lever lenger enn før, og vi har relativt sett flere år med god fysiske helse før vi blir innhentet av livskvelden.
VG170815 Satser vi på gode psykiske helsetjenester til eldre vil spin off-effektene være formidable : Bedre fysiske helse , mer selvhjulpenhet og livsutfoldelse, lengre periode som hjemmeboende før man må på institusjon.
VG170815 Det er ikke eldres psykiske helse som er tema i NRK-serier som « Jegmotmeg » eller når psykisk helse diskuteres i valgkampen.
VG170815 Det er ikke eldres psykiske helse som er tema i NRK-serier som « Jegmotmeg » eller når psykisk helse diskuteres i valgkampen.
VG170815 Debatt Det er ikke eldres psykiske helse som er tema i NRK-serier som « Jegmotmeg » eller når psykisk helse diskuteres i valgkampen.
VG170815 Debatt Det er ikke eldres psykiske helse som er tema i NRK-serier som « Jegmotmeg » eller når psykisk helse diskuteres i valgkampen.
DB170815 Han hadde ikke helse til det, forteller pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til Dagbladet.
DB170815 Hvis vi ikke øker skattene, er det ikke nok penger igjen til satsing på skole, helse , eldre og klima som Ap vil.
DB170815 - De har en samlet belastning som går ut over helse , karriere og livskvalitet.
DB170815 74 prosent oppga at omsorgen påvirket deres egen helse negativt.
DB170815 Det er forståelig at de fleste ønsker at valgkampen skal dreie seg om de viktigste saker for land og folk : Helse , utdanning, skatt, miljø, klima, etc.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/AAQQn/Stadig-flere-bor-alene-Likevel-bygges-det-ikke-for-at-folk-skal-gjore-det Algard mener at vi gjennom å bygge nye typer boliger, vil kunne løse og forebygge nye samfunnsutfordringer, blant annet innenfor psykisk helse .
AP170815https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KV5BG/Hun-lover-rekordhoye-skattekutt-samtidig-som-hun-ma-begrense-oljepengebruken-kraftig Spørsmålet er hvor mye de skal kutte i skole, helse og eldreomsorg, sier Marthinsen.
AA170815 Men 70 prosent av de kommunale pengene er bundet opp i lønnskostnader på de store områdene skole, barnehage, helse og velferd.
AA170815 - Dersom vi tar utgangspunkt i at et årsverk innen skole eller helse koster 700 000 kroner, betyr et kutt på 150 millioner i året over 200 årsverk i Trondheim kommune, sier Haltbrekken.
AA170815 I mat og helse manglet 54 prosent formell kompetanse, i kunst og håndverk 43,9 prosent og i kroppsøving 41 prosent.
VG170814 God når hun snakker om ungdom og psykisk helse .
DB170814 Kan det ha skjedd noe som fikk ham til å endre mening og dermed se seg om etter en ny kone, som han kunne få en ny sønn og « lovet prins » med ( ifølge bøkene var Elias helse så dårlig at hun trolig ikke kunne få flere barn ) ?
DB170814 Utstillingen retter søkelys mot hvordan det å få barn så tidlig påvirker jentenes livssituasjon, helse og framtidsutsikter.
DA170814 - Til tross for at de på papiret har juridisk beskyttelse under mexicansk lov, blir de systematisk fengslet og deportert, og med svært ødeleggende effekter på deres fysiske og mentale helse , skriver Leger uten grenser i rapporten som ble publisert i mai.
DA170814 Ap vil bruke mer penger på ungdoms helse : Flere helsesøstre, Snapchat-satsing og gratis fastlege er prioritert.
DA170814 Redd Barna har vurdert partienes politikk på seks områder : Klima, barnefattigdom, bistand, tiltak globalt for helse og utdanning, beskyttelse for barn mot vold og seksuelle overgrep.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqWQ5/Siv-Jensen--Martin-Kolberg-kriminaliserer-en-hel-bransje - Vi ser en utvikling i Norge hvor private profitterer på velferdsproduksjon og helse , sa Kolberg til Aftenposten.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE6J/Ap-og-Sp-pa-kollisjonskurs-om-Sykehus-Norge Vi har imidlertid lent oss på at det er gjort flere, omfattende utredninger fra Finnmarkssykehuset og Helse Nord som viser at det ikke er befolkningsgrunnlag for tre store akuttsykehus i Finnmark og at helseforetaket og Høyre-/Frp-regjeringen har tatt en beslutning vi ikke har grunnlag for å utfordre.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE6J/Ap-og-Sp-pa-kollisjonskurs-om-Sykehus-Norge Han vil blant annet vurdere om Helse sørøst er en for stor region, og om rammeoverføringene til sykehusene skal økes på bekostning av andelen som går til stykkprisfinansiering ( kalt ISF ).
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2W4/UNICEF--Oppsiktsvekkende-at-de-tre-storste-partiene-ikke-nevner-barnefattigdom Partiets førstekandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski, sier at barnefattigdommen er ekstra viktig å ta tak i fordi den påvirker barns fysiske og psykiske helse og deres muligheter senere i livet.
AA170814 - Vi må velge mellom skattelette eller flere lærere i skolen, og vi må ta inn over oss at utgiftene til helse og pensjon vil øke, sa KrF-lederen under den TV-sendte partilederdebatten fra Arendal mandag kveld.
AA170814 - Vi må velge mellom skattelette eller flere lærere i skolen, og vi må ta inn over oss at utgiftene til helse og pensjon vil øke, sa Hareide i debatten - og la med øvet mine : ¶
DA170813 - Kultur er blant de viktige tingene for mennesker, akkurat som utdanning, helse , arbeid og familie er det.
AP170813https://www.aftenposten.no/kultur/i/aVE0a/Na-kan-du-kjope-apper-til-dine-egne-gener Helix.com skiller bare så vidt mellom helse og underholdning.
AA170813 Skole, helse , fattigdom, samferdsel og klima.
NL170812 Vi vil ha et verdiskapingsprogram for havet, bygge ut forskning, bedre den maritime infrastrukturen og ta lederskap internasjonalt for samarbeid om havets helse .
DA170812 Vi har folk på plass som ivaretar de ansatte, sier kommunalsjef Lillian Ydstebø ved helse og velferd i Gjesdal kommune til Gjesdalbuen.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom - Fattige barn har større risiko for mindre utdanning, å falle utenfor arbeidslivet og få dårligere helse enn andre barn.
SA170811https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170811 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170811 | Opptatt av trening og helse ?
SA170811 Her er partienes testvinnerne - og taperne - på fysisk aktivitet og helse .
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Dette-er-dommen-over-partiene-239074b.html | Opptatt av trening og helse ?
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Dette-er-dommen-over-partiene-239074b.html Her er partienes testvinnerne - og taperne - på fysisk aktivitet og helse .
DB170811 Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitet i Oslo, er enig i resultatet som framkommer i NTNU-undersøkelsen.
BT170811https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT170811https://www.bt.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Dette-er-dommen-over-partiene-239074b.html | Opptatt av trening og helse ?
BT170811https://www.bt.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Dette-er-dommen-over-partiene-239074b.html Her er partienes testvinnerne - og taperne - på fysisk aktivitet og helse .
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/k5kA9/Kristiansund-tapte-ankesaken-om-plassering-av-sykehus Kristiansund kommune tapte også i lagmannsretten saken mot Helse Midt-Norge om plassering av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/k5kA9/Kristiansund-tapte-ankesaken-om-plassering-av-sykehus I tingretten ble Helse Midt-Norge frifunnet på alle punkter.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/k5kA9/Kristiansund-tapte-ankesaken-om-plassering-av-sykehus Det vil heller ikke kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge, som legger til at han vil vente til dommen er offentlig, noe som ifølge NRK skjer via domstolenes nettsider mandag.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/k5kA9/Kristiansund-tapte-ankesaken-om-plassering-av-sykehus Det var i 2011 at Helse Nordmøre og Helse Sunnmøre slått sammen.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/k5kA9/Kristiansund-tapte-ankesaken-om-plassering-av-sykehus Det var i 2011 at Helse Nordmøre og Helse Sunnmøre slått sammen.
AP170811https://www.aftenposten.no/norge/i/k5kA9/Kristiansund-tapte-ankesaken-om-plassering-av-sykehus Bakgrunnen for at Kristiansund gikk til sak mot staten ved Helse Midt-Norge er at de mener det ble begått flere saksbehandlingsfeil i prosessen da det ble bestemt at det nye fellesykehuset i Møre og Romsdal skulle ligge på Opdøl, 2 mil fra Molde sentrum og 5 mil fra Kristiansund sykehus.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/mqol0/Kjare-Aksel-Ingen-av-vennene-mine-viser-sterke-folelser-Hvorfor-er-det-ulovlig-a-gjore-det-Hilsen-jente-18 Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/mqol0/Kjare-Aksel-Ingen-av-vennene-mine-viser-sterke-folelser-Hvorfor-er-det-ulovlig-a-gjore-det-Hilsen-jente-18 Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/mqol0/Kjare-Aksel-Ingen-av-vennene-mine-viser-sterke-folelser-Hvorfor-er-det-ulovlig-a-gjore-det-Hilsen-jente-18 Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Bpa9E/Kjare-Nanna-Jeg-foler-meg-ikke-seksuelt-tiltrukket-av-andre-Er-det-legitimt-a-fole-det-slik-Hilsen-jente-18 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170811https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Dette-er-dommen-over-partiene-239074b.html | Opptatt av trening og helse ?
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Dette-er-dommen-over-partiene-239074b.html Her er partienes testvinnerne - og taperne - på fysisk aktivitet og helse .
AA170811 Kristiansund kommune tapte også i lagmannsretten saken mot Helse Midt-Norge om plassering av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal.
AA170811 Helse Nord har best dekning, med nær dobbelt så mange døgnplasser per barn og unge som Helse vest og Helse Midt-Norge. ( ©NTB ) ¶
AA170811 Helse Nord har best dekning, med nær dobbelt så mange døgnplasser per barn og unge som Helse vest og Helse Midt-Norge. ( ©NTB ) ¶
AA170811 Bare i Helse sør-øst har raten holdt seg stabil, mens døgnplasstilbudet til barn og unge er redusert i tre av fire regioner.
AA170811 Helse Nord har best dekning, med nær dobbelt så mange døgnplasser per barn og unge som Helse vest og Helse Midt-Norge. ( ©NTB ) ¶
AA170811 Kristiansund kommune tapte også i lagmannsretten saken mot Helse Midt-Norge om plassering av det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal.
AA170811 I tingretten ble Helse Midt-Norge frifunnet på alle punkter.
AA170811 Det vil heller ikke kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge, som legger til at han vil vente til dommen er offentlig, noe som ifølge NRK skjer via domstolenes nettsider mandag.
AA170811 Det var i 2011 at Helse Nordmøre og Helse Sunnmøre slått sammen.
AA170811 Det var i 2011 at Helse Nordmøre og Helse Sunnmøre slått sammen.
AA170811 Bakgrunnen for at Kristiansund gikk til sak mot staten ved Helse Midt-Norge er at de mener det ble begått flere saksbehandlingsfeil i prosessen da det ble bestemt at det nye fellesykehuset i Møre og Romsdal skulle ligge på Opdøl, 2 mil fra Molde sentrum og 5 mil fra Kristiansund sykehus.
AA170811 Det er helt tydelig for meg at jenter systematisk blir diskriminert, og det er alltid de fattigste jentene som kommer dårligst ut i all statistikk innen helse , utdanning, jobb og økonomi.
VG170810 - Pengene går ikke til tull og tøys, men til velferdstjenester, til helse , eldreomsorg, skoler og kultur.
NL170810 Det er betegnende for situasjonen at Tove Karoline Knutsen, som selv går ut av Stortinget, tilsynelatende er den eneste som driver valgkamp for sitt parti, i form av engasjerte innlegg om helse og eldreomsorg.
FV170810https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ernaringstest-av-sjokoladepalegg-Over-halvparten-far-stryk-10443b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DB170810 De er først og fremst mennesker som er opptatt av skole og helse , av å sikre jobben sin framover og få videre- og etterutdanning.
DB170810 Helseforetaket er opptatt av å se framover og lære av rapporten fra Helsetilsynet i desember 2016, og vedtar forelegget, sier Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal i en pressemelding, ifølge NTB.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vq28p/Kolberg-Onsker-at-Okokrim-etterforsker-velferdsprofitorene - Vi ser en utvikling i Norge hvor private profitterer på velferdsproduksjon og helse .
AA170810 | Helse Møre og Romsdal ilagt forelegg på en halv million ¶ Helse Møre og Romsdal er ilagt et forelegg på en halv million kroner i forbindelse med Sebastian-saken, melder Sunnmørsposten. 10 måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard døde.
AA170810 Nå er Helse Møre og Romsdal ilagt et forelegg.
AA170810 Helseforetaket er opptatt av å se framover og lære av rapporten fra Helsetilsynet i desember 2016, og vedtar forelegget, sier Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.
AA170810 ( ©NTB ) ¶ | Helse Møre og Romsdal ilagt forelegg på en halv million ¶
AA170810 Konkurransen om å være best på helse , eldreomsorg og tjenesteproduksjon til innbyggerne gir andre vinnere og tapere enn i NHOs mesterskap.
AA170810 | Sebastian-saken : Helse Møre og Romsdal ilagt forelegg på en halv million ¶ Helse Møre og Romsdal er ilagt et forelegg på en halv million kroner i forbindelse med Sebastian-saken, melder Sunnmørsposten.
AA170810 | Sebastian-saken : Helse Møre og Romsdal ilagt forelegg på en halv million ¶
AA170810 Helseforetaket er opptatt av å se framover og lære av rapporten fra Helsetilsynet i desember 2016, og vedtar forelegget, sier Espen Remme, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal i en pressemelding. ( ©NTB ) ¶
VG170809 Det siste temaet var helse .
VG170809 Derfor er KrF selvsagt mest opptatt av at pengene faktisk går til å bekjempe den ekstreme fattigdommen, som daglig frarøver medmennesker liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter, skriver Hareide.
VG170809 Alle sykehus i Helse Vest skal innføre dette.
SA170809 Hun påpeker at kosthold som regel handler om mer enn selve maten, og mener både stress og psykisk helse har en tendens til å sabotere for målene vi har satt oss.
NL170809 For eksempel blir mange posisjonspolitikere svært opptatt av å formidle at de aldri har lovet å løse alle problemer i eldreomsorg og helse på bare fire år.
NL170809 Det er de ideologiske forskjellene, eller retningen om man vil, innenfor skole, helse , utenriks og samferdsel m.m som er interessante og setter velgerne i stand til å ta stilling til hvem de skal stemme på.
FV170809https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Tungt-a-komme-tilbake-til-hverdagen-igjen-Her-er-radene-som-hjelper-deg-i-gang-10432b.html Hun påpeker at kosthold som regel handler om mer enn selve maten, og mener både stress og psykisk helse har en tendens til å sabotere for målene vi har satt oss.
DN170809 Svekket helse
DN170809 Dommerne viser til at Bjørni var en mann på over 80 år med dårlig syn og svekket helse etter flere slag.
DB170809 « Rød alarm indikerer unntakstilstand med mulige negative effekter på vanlige folks helse .
DB170809 Temaene er økonomi, arbeid, skole, helse og omsorg.
DB170809 · IT og IT-programvare : 866 stillinger ¶ · Helse og omsorg : 630 stillinger ¶
DB170809 Støre angrep henne for at det har vært for lite arbeid med forebyggende helse og folkehelse, og det var statsministeren enig i at det bør gjøres mer på.
DB170809 Det skjedde på tankesmien Civitas frokostmøte, og temaene var definert på forhånd : Økonomi, skole og utdanning og helse og omsorg.
DB170809 Helse
DA170809 På økonomi og helse klarte han seg bedre enn Erna.
DA170809 Dessuten var han meget godt forberedt på disse tre områdene som er Aps beste : økonomi, helse og skole.
DA170809 De to andre var helse og skole.
AP170809https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Tungt-a-komme-tilbake-til-hverdagen-igjen-Her-er-radene-som-hjelper-deg-i-gang-10432b.html Hun påpeker at kosthold som regel handler om mer enn selve maten, og mener både stress og psykisk helse har en tendens til å sabotere for målene vi har satt oss.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Her-er-partiet-du-bor-stemme-pa-239893b.html | Opptatt av trening og helse ?
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Her-er-partiet-du-bor-stemme-pa-239893b.html Innvandring, skatt, utdanning og helse skal diskuteres frem til nordmenn går til valgurnene den 11.september.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Her-er-partiet-du-bor-stemme-pa-239893b.html Hvilket parti ønsker i størst grad en satsing på helse , fysisk aktivitet og et godt kosthold ?
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Her-er-partiet-du-bor-stemme-pa-239893b.html Her er testvinnerne - og taperne - på fysisk aktivitet og helse .
AA170809 - Pastor Lims helse og velvære er fortsatt svært viktig for regjeringen i Canada.
VG170808 Mister vi det, må vi skjære ned på skole, helse og andre områder, sier han.
VG170808 Integrering handler om utdanning, arbeid, helse og bolig, og i små kommuner faller mye ansvar på få hender.
NL170808 I Arbeiderpartiets eldrepolitiske program understreker vi at et aktivt liv er like viktig for eldres livskvalitet og helse som for yngre.
DB170808 Nettopp dette solide faglige utgangspunktet gjør Norges ekstremt høye plasseringer relevante inn i debatten om hvordan vi best skal bruke idrett både som verktøy for helse og som nasjonal underholdning.
DB170808 Dette gjelder for å beskytte nasjonens sikkerhet, forhindre kriminelle handlinger og for å beskytte helse , moral og rettigheter til andre grupper.
DB170808 Ernæringsrådet benytter slike systematiske gjennomganger av eksisterende forskning for å oppsummere hva man vet om sammenhengen mellom inntak av ulike matvarer og helse .
AP170808https://www.aftenposten.no/osloby/i/OVxGE/11-evakuert-etter-kraftig-roykutvikling-i-bygard-i-Oslo Politiet skriver på Twitter at én person som er eksponert for røyk blir undersøkt av helse . 11 personer ble evakuert.
AA170808 LES KRONIKKEN : Helse Midt-Norge synker dypere i hengemyra ¶ 3,5 milliarder kroner ¶
AA170808 - Vi går gjennom dokumentasjon fra barnevernet og helse , avhører ansatte i barnevernet og personer som har hatt med henne å gjøre den siste tida, sier påtaleleder Cecilie Pedersen Hille.
AA170808 Skattebetalernes penger skal sikre velferd, sikkerhet, samferdsel og helse til sine innbyggere, ikke produsere avispapir.
AA170808 Tolv års nitid arbeid med kompetanseoppbygging og forskning er valgt bort og omtalt av Helse Midt-Norge i denne avisa som lav kvalitet.
AA170808 I anbud med forhandlinger har oppdragsgiver ( her : Helse Midt ) veiledningsplikt som innebærer at leverandør ( her : Betania Malvik og LHL-klinikkene Røros ) skal få konkret tilbakemelding på forhold som er helt sentrale for leverandørens mulighet til å vinne kontrakten ( kilde : Difis fagsider om offentlige anskaffelser ).
AA170808 I Adresseavisen 26.07.2017 kunne vi lese at Unicare feiret, sammen med Rissa kommune og representanter fra Helse Midt Norge, at det igjen blir drift ved Hysnes Helsefort.
AA170808 Foto : OLA ANDREAS STAVNE ¶ Helse Midt-Norge har gjennomført anbud med forhandlinger innen rehabilitering.
AA170808 Helse Midt-Norges representanter siteres på at Unicare vant kontrakten på området sykelig overvekt på bekostning av to etablerte tilbud fordi de var betydelig rimeligere enn Betania Malvik og leverer bedre kvalitet enn LHL-klinikkene Røros.
VG170807 Gjennomføre opptrappingsplanen for rusfeltet og legge frem en ny opptrappingsplan for barn- og unges psykiske helse fra 2018. 6.
VG170807 Et pakkeløp for hjem som innebærer helse og psykososial oppfølging etter sykehusopphold. 4.
VG170807 Derfor vil vi utvide ordningen til også å gjelde for rus og psykisk helse , samt pakkeforløp for utmattelsessykdommer og for smerte-, muskel- og skjelettlidelser, sier Solberg.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ny-undersokelse-Okt-risiko-for-a-do-tidligere-om-man-har-mistet-et-sosken-i-barndommen-10192b.html OPPFØLGING : - Det finnes mye forskning som dokumenterer sammenhengen mellom belastende hendelser i barndommen og fysisk og psykisk helse senere i livet.
DN170807 - Det innebærer helse , velvære, ting knyttet til navnet, altså å gjøre hverdagen enklere for folk.
DA170807 « Vi trenger ikke gjøre kompromisser på vernet av kvinners helse for å vinne tilbake Representantens hus eller Senatet », tvitret Gillibrand etter Ben Ray Lujáns uttalelse.
DA170807 Ifølge siktelsen var fôringen av dyrene slik at den ikke dekket god næring, eller fremmet god helse og velferd.
AP170807https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqlEL/Audun-Lysbakken--Hoyres-snakk-om-dusj_-vafler-og-hodeplagg-er-en-stor-avledningsmanover Der møtte de byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen ( f.v. ), tidligere bruker Jarle Olsen, institusjonssjef Mari Kjølberg og Heidi Hansen fra RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/zqoJv/-Med-Venstre-over-sperregrensen-har-Erna-flertall-Med-Venstre-under-sperregrensen-har-Jonas-flertall Som mor til den vordende førsteklassingen Erika ( 5 1/2 ) og storesøster Fride ( 8 ) er hun opptatt av skole, i tillegg til miljø, immigrasjon og helse .
AP170807https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqMkq/Store-og-Solberg-kranglet-om-milliardlofter-til-helse | Støre og Solberg kranglet om milliardløfter til helse
AA170807 Helse og omsorg : ¶
AA170807 Folkehelseinstituttet mener en løsning på problemet kan ære å ha psykisk helse som et eget fag.
AA170807 - Det er opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere dette, men et slikt innslag i skolen tror jeg er viktig for å kunne forstå psykisk helse, sier Simon Øverland, fagdirektør for psykisk helse og rus, til NRK. ( ©NTB ) ¶
AA170807 - Det er opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere dette, men et slikt innslag i skolen tror jeg er viktig for å kunne forstå psykisk helse , sier Simon Øverland, fagdirektør for psykisk helse og rus, til NRK. ( ©NTB ) ¶
AA170807 Folkehelseinstituttet mener en løsning på problemet kan være å ha psykisk helse som et eget fag.
AA170807 - Det er opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere dette, men et slikt innslag i skolen tror jeg er viktig for å kunne forstå psykisk helse, sier Simon Øverland, fagdirektør for psykisk helse og rus, til NRK.
AA170807 - Det er opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere dette, men et slikt innslag i skolen tror jeg er viktig for å kunne forstå psykisk helse , sier Simon Øverland, fagdirektør for psykisk helse og rus, til NRK.
AA170807 Ordningen innebærer at det etableres pakkeforløp for helse og psykososial oppfølging etter sykehusopphold, i første omgang for kreftpasienter.
AA170807 Neste år ønsker Høyre å innføre en rekke nye pakkeforløp for psykisk helse og rus og dessuten : - I 2018 får Helsedirektoratet oppdrag om å utarbeide pakkeforløpene for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser, heter det.
AA170807 Ordningen innebærer at det etableres pakkeforløp for helse og psykososial oppfølging etter sykehusopphold, i første omgang for kreftpasienter.
AA170807 Neste år ønsker Høyre å innføre en rekke nye pakkeforløp for psykisk helse og rus og dessuten : - I 2018 får Helsedirektoratet oppdrag om å utarbeide pakkeforløpene for pasienter med utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser, heter det.
VG170806 Staten skal sørge for sikkerhet, helse , velferd, infrastruktur og den slags.
VG170806 « Frp pisser på sine velgere med å plassere to menn i helse- og omsorgskomiteen som ikke er i stand til å ta vare på egen helse ».
VG170806 Når dette likevel ikke lar seg gjøre, er det av to grunner, sier administrerende direktør i Helse Nord, Geir Tollåli.
DB170806 « Frp pisser på sine velgere med å plassere to menn i helse- og omsorgskomiteen som ikke er i stand til å ta vare på egen helse ».
AA170806 « Frp pisser på sine velgere med å plassere to menn i helse- og omsorgskomiteen som ikke er i stand til å ta vare på egen helse ».
DB170805 - Klimaendringer er en av de største globale truslene mot menneskets helse i det 21. århundre, og det er i økende grad knyttet til værdrevne farer, sier Giovanni Forzieri fra Europakommisjonens forskningssenter i Italia, ifølge Reuters.
DB170805 Det gjør at jeg har ønsket Gro mer med i denne valgkampen, og når hun både setter av tid og har helse og overskudd til det, er det en kjempeinspirasjon, sier Ap-lederen til Dagbladet.
DB170805 Hvor ofte blir du spurt av fastlegen om din seksuelle helse ?
DB170805 Flyktninger som kommer til Norge har risikert liv og helse for å søke trygghet her.
VG170804 Man merker ikke at det kommer vann i kjelleren når man sover, sier Gilberg, som opplyser at det ikke har vært noen fare for liv eller helse som følge av oversvømmelsene.
SA170804https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Test-av-halvstekte-brod-Inneholder-mer-salt-enn-ferskt-brod-10425b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170804 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV170804https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Test-av-halvstekte-brod-Inneholder-mer-salt-enn-ferskt-brod-10425b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DB170804 Men han skal være « ved god helse ».
DB170804 - Vi rapporterer ikke til myndighetene om hva barn forteller på skolen, med mindre det er snakk om liv og helse , fortsetter han.
DA170804 - Vi har hvert år foreslått en større satsing på arbeid, skole og helse enn regjeringen. innenfor en lavere oljepengebruk, sier Ap-lederen.
BT170804https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-halvstekte-brod-Inneholder-mer-salt-enn-ferskt-brod-10425b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170804https://www.aftenposten.no/viten/i/PVljb/Bor-vi-bekymre-oss-for-mannens-fruktbarhet Haugen er professor i biomedisin, og leder av forskningsgruppen Mannlig reproduktiv helse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8y8AW/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-sa-fa-unge-som-sliter-psykisk_-tatt-pa-alvor-Hilsen-tenaring Så svaret mitt er egentlig at det dreier seg om begrensede ressurser, vårt syn på psykisk helse , rutiner i helsevesenet og ikke minst tidsånden vi lever i.
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8y8AW/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-sa-fa-unge-som-sliter-psykisk_-tatt-pa-alvor-Hilsen-tenaring Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8y8AW/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-sa-fa-unge-som-sliter-psykisk_-tatt-pa-alvor-Hilsen-tenaring Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8y8AW/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-sa-fa-unge-som-sliter-psykisk_-tatt-pa-alvor-Hilsen-tenaring Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/8y8AW/Kjare-Aksel-Hvorfor-blir-sa-fa-unge-som-sliter-psykisk_-tatt-pa-alvor-Hilsen-tenaring Dette kan skyldes mye, som for eksempel økte krav på skolen, noen tendenser i samfunnet, sosiale medier og ikke minst hvordan vi snakker om psykisk helse .
AP170804https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/7rAM8/Kjare-Nanna-Jeg-skammer-meg-over-a-vare-jomfru-Har-du-noen-gode-ord-til-meg-Hilsen-jente-20 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170804https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-halvstekte-brod-Inneholder-mer-salt-enn-ferskt-brod-10425b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170804 Det er særlig innen sektorene helse , omsorg og restauranter det er blitt lettere å få jobb.
AA170804 - Vi rapporterer ikke til myndighetene om hva barn forteller på skolen, med mindre det er snakk om liv og helse , fortsetter han.
AA170804 Da hadde Ap-lederen i sin tale allerede presentert det partiet omtaler som en helhetlig plan for bedre psykisk helse hos ungdom.
AA170804 Å integrere psykisk helse i skolefag, innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og styrke bredden i tilbudet, er tiltakene Ap foreslår på dette området.
AA170804 Jonas Gahr Støre var særlig opptatt av arbeidsliv og psykisk helse blant unge da han holdt tale på AUF-ernes sommerleir på Utøya.
AA170804 Ap-lederen presenterte også det partiet omtaler som en helhetlig plan for bedre psykisk helse hos ungdom.
AA170804 - Vi må snakke mer om psykisk helse , og det må være noen å snakke med om psykiske plager og stress.
AA170804 Bedre helse og gradvis høyere utdanningsnivå hos dem som passerer 50 år, vil trolig bidra til enda høyere tall i årene framover, mener han. ( ©NTB ) ¶
VG170803 Kort tid etter avlyste West resten av sin planlagte turné, og samme dag ble han innlagt på sykehus på grunn av sin psykiske helse .
VG170803 Flere amerikanske medier fortsatte likevel å spekulere i at det var rapperens mentale helse som egentlig var grunnen.
VG170803 SENATOR : Lamar Alexander leder det amerikanske senatets helse , utdannings, arbeids og pensjons-komité.
DB170803 Og om denne aktiviteten blir plassert slik i timeplanen at den både kan gi bedre helse og mer overskudd til resten av undervisningen.
DB170803 Vi har trappet opp med 100 millioner kroner til reproduktiv helse og prevensjon i fattige land for å demme opp for amerikanske kutt, vi har vært kritiske til økt proteksjonisme og handelsbarrierer og til Trumps innreiseforbud, sier Brende, og fortsetter : ¶
DB170803 Mental Helse : 116 123 ¶
DB170803 Han nevner brukerstyrt personlig assistent, gratis kjernetid i barnehagen og et løft for psykisk helse .
DA170803 Det er åpenbart at når tjenester innenfor helse , utdanning, barnevern, arbeidsmarked og asylmottak blir drevet av selskaper som tar ut fortjeneste til sine eiere, er det med på å øke forskjellene mellom rikinger og vanlige folk.
AP170803https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RV0ka/SV-Brende-ma-frikoble-seg-fra-USA-Brende-Vanskelig-a-ta-seriost Vi har vært klare på områder der vi har vært uenige : for eksempel kutt i bistand, inkludert Trumps kutt til reproduktiv helse , lovlige aborter og prevensjon, innreiseforbudet og mer proteksjonistisk politikk.
AP170803https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/AAnLA/Dagens-foretaksmodell-for-sykehus-fritar-politikerne-fra-ansvar--Werner-Christie Nå skal de eldre danse for bedre helse Profesjonelle dansepedagoger gir nå dansetrening på seniorsenteret Engelsborg Dette er gratis tilbud til eldre i bydel Grünerløkka, der mange sliter med isolasjon, helseproblemer og dårlig økonomi.
AA170803 Oppatt av helse ?
NL170802 Det gjelder økonomiske ressurser til både utdanning og forskning, men ikke minst til samferdsel, transport og helse .
DN170802 Ett av målene til Navarsete under valgkampen er å vise at distriktspolitikk gjelder innen de store sektorene i samfunnet, som utdanning, helse og landbruk.
DB170802 - Slike løsninger innen fornybar energi kan bidra til fattigdomsbekjempelse og reduserte klimagassutslipp, samtidig som de kan ha positive effekter på helse og naturmangfold, sier hun til Dagbladet.
DB170802 - Det første de må gjøre er å begynne å snakke om klima på en måte som folk forstår - om grønnere byer, mindre luftforurensing, bedre helse og en tryggere verden, fremfor å snakke om kompliserte kvoteordninger og avtaler som kun eksperter forstår seg på.
DB170802 Aasland sier også at representantforslag på klima, sosiale dumping og helse alle telles som et hovedforslag, men i realiteten inneholdt en lang rekke med enkeltforslag.
DB170802 Resultatet er at Høyre og Frp i statsbudsjettene årlig har kuttet til svake grupper, og ikke har satt av tilstrekkelig penger til kommuner, helse og tiltak for å bekjempe ledigheten.
DB170802 Høie peker på det vi kanskje er dårligst til - å ivareta pasienter med stor funksjonssvikt og raskt tap av helse , alle de som ikke selv så lett tar seg fram til legen sin.
DB170802 Høyres forslag innebærer et kutt i kommunenes inntekter på minst seks milliarder kroner, penger som kommunene i hovedsak bruker på skole, helse og eldreomsorg.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd April 2015 : Helse og omsorgsdepartementet sendte ut et rundskriv til landets kommuner og varslet at det skulle igangsettes en prosess.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GV93x/Frp-sa-at-legens-ordre-skulle-gi-sykehjemsplass-Det-har-ikke-skjedd - Den skal være knyttet til din helse .
AA170802 Philip er ved god helse , alderen tatt i betraktning.
AA170802 Flesteparten tar kontakt på chat, og samtalene handler om kropp, helse , vennskap og seksualitet. ( ©NTB ) ¶
VG170801 Helse som vare ¶ Helse er blitt en vare, der mange aktører tjener enorme summer på vår dødsangst og vårt helsehysteri.
VG170801 | Helse er blitt en vare - Har vi tatt for mye medisin ?
VG170801 Helse som vare ¶
DB170801 Tilsynet skriver : « Det vil det være nødvendig å se nærmere på den samlede oppfølgingen pasienten fikk av avdeling for barn og unges psykiske helse ( ABUP ) ved Sørlandet sykehus og av barnevernet ( både kommunalt og statlig ).
DB170801 Klinikkdirektør Oddvar Sæther ved Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus sier til Dagbladet at det var helt som forventet og ønsket at Helsetilsynet ville åpne en tilsynssak, tatt i betraktning sakens alvorlige karakter.
AA170801 august, som enhetsleder på Havsteinekra helse - og velferdssenter i Trondheim.
AA170801 - Det vil være nødvendig å se nærmere på den samlede oppfølgingen pasienten fikk av avdeling for barn og unges psykiske helse ( ABUP ) ved Sørlandet sykehus og av barnevernet ( både kommunalt og statlig ).
AA170731 Philip er ved god helse , alderen tatt i betraktning.
VG170730 Vi må som forbrukere kreve en ny linje fra oppdretterne : Slutt med avl som gir dyrene dårligere helse .
VG170730 Og så må vi slutte å legge mer vekt på utseende enn helse når vi velger hund.
VG170730 Myndighetene bør bidra til kartlegging og forskning på kjæledyr, avl og dyrenes helse - og kunnskapen må spres.
VG170730 Enkelte hunder avles frem etter rasestandarder der utseende betyr mer enn helse .
VG170730 Dyrevelferdsloven er nemlig allerede tydelig på dette området, og fastslår at « Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse .
DN170730 | Israel bekymret over Abbas' sviktende helse
DN170730 Da er det dokumentert at metoden virker og har verdi for både pasientene og samfunnet, sier administrerende direktør i Helse nord RHF, Geir Tollåli.
DN170730 Helse nord er ikke enig i at Norge bruker for lang tid på å godkjenne legemidler, og mener årsaken til kritikken handler om legemidlene som ikke blir innført.
DB170730 I 2014 ble det gjennomført en undersøkelse om norske studenters fysiske og psykiske helse og trivsel.
DA170730 Jeg er klar over vanskene som har vært knyttet til å samkjøre helse og politi, og har en viss forståelse for at de har tenkt at dette kan være tidkrevende.
DA170730 Hundreåringens helse
AA170730 | Israel bekymret over Abbas' sviktende helse
DB170729 Med tanke på hans helse og forberedelsene til OL i Tokyo, har han bestemt seg for å trekke seg fra 1500 meteren, opplyser det kinesiske landslaget overfor nyhetsbyrået.
DB170729 Verdien av de offentlige tjenestene man mottar - som barnehage, skole, eldreomsorg eller helse - tas derimot ikke med i beregningen.
DB170729 Han nevner brukerstyrt personlig assistent, gratis kjernetid i barnehagen og et løft for psykisk helse som tiltak hvor regjeringa motvirker ulikhet.
DB170729 Dagbladet har lagt fram påstandene til Trond Busterud i Brannforbundet overfor Helse - og omsorgsdepartementet.
DB170729 Det er heller snakk om noe mer abstrakt, nemlig « samfunnets helse », som lider av tapet av « enkle verdier ».
DA170729 I etasjen under er det kropp og helse som står i fokus, med et vell av apparater, der generasjonene kan utfordre hverandre.
VG170728 Norge gjør det godt på alle områdene i undersøkelsen : inntektssikkerhet, helse og miljø.
VG170728 Kilde : Institutt for helse og samfunn, UiO.
VG170728 - Både når det gjelder helse , økonomi, tilfredshet og lykke ser det ut som om eldre i Norge har det bedre enn i andre land, sier forsker ved Velferdsinstituttet NOVA, Thomas Hansen.
NL170728 I tilfellet Helse Sør-Øst satt IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa med tilgang og muligheter til å ta ut pasientdata til halvparten av landets befolkning.
NL170728 Hittil har jeg ikke registrert at ansvarlige har vært nødt til å gå som en følge av disse skandalene, med unntak av en teknisk direktør i Helse Sør-Øst.
NL170728 God økonomi, god helse , et meningsfylt liv med lykke og kjærlighet er nærmest en selvfølge for oss som lever i oljenasjonen Norge.
DN170728https://www.dn.no/nyheter/2017/07/28/2208/Luftfart/storre-passasjerer-presses-ned-i-stadig-mindre-flyseter Rettssaken dreier seg kun om seteavstanden er en fare fordi det kan gjøre evakuering vanskeligere, ikke om dårlig plass påvirker folks helse og komfort.
DN170728https://www.dn.no/nyheter/2017/07/28/2208/Luftfart/storre-passasjerer-presses-ned-i-stadig-mindre-flyseter Krympende seteplass utgjør en trussel mot passasjerenes liv og helse mener en gruppe amerikanske aktivister, i det som en dommer har gitt navnet « det utrolig krympende flysetet-saken ».
DN170728 Rettssaken dreier seg kun om seteavstanden er en fare fordi det kan gjøre evakuering vanskeligere, ikke om dårlig plass påvirker folks helse og komfort.
DN170728 Krympende seteplass utgjør en trussel mot passasjerenes liv og helse mener en gruppe amerikanske aktivister, i det som en dommer har gitt navnet « det utrolig krympende flysetet-saken ».
DN170728 Det er blant annet krevende å se for seg at Norge skal ha ansvar for slike mottak i en annen verdensdel og samtidig stå ansvarlig for blant annet sikkerhet, helse og humanitære forhold, sier hun til NTB.
DB170728 - Jeg vil ta initiativ opp mot Helse Sør-Øst at vi kan bruke denne situasjonen på Sørlandet som et utgangspunkt for vurderinger som vil gjelde på nasjonalt basis, sier Olsen.
DB170728 Disse har nødnett i Rogaland og Hordaland : ¶ 330-skvadronen, Agder Energi AS, Bergen Tinghus, BKK Nett AS, Brannvesen, Dalane Energi AS, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Forsvaret, Helse , Hovedredningssentralen i Sør-Norge, IVAR IKS, Mattilsynet, Myrkdalen Fjellheiser AS - Skipatrulje, Norges Røde Kors, Norges vassdrags- og ene
DB170728 Olsen har bekreftet at hun har vært til behandling ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ( ABUP ) ved Sørlandet Sykehus i lengre tid.
DB170728 Premierminister Gordon Campell gikk i 2005 i provinsen British Columbia i Canada til valg med helse som et hovedtema.
DB170728 Det var gjennom å fremme årsakene til god helse og samtidig redusere årsakene til uhelse at deres visjon om å bli Nord-Amerikas mest sunne og livskraftige befolkning skulle realiseres.
DA170728 Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger i juli var helse , pleie og omsorg ( 290 ), akademiske yrker ( 162 ), bygg og anlegg ( 133 ) og industriarbeid ( 89 ).
DA170728 Det er blant annet krevende å se for seg at Norge skal ha ansvar for slike mottak i en annen verdensdel og samtidig stå ansvarlig for blant annet sikkerhet, helse og humanitære forhold, sier hun til NTB.
DA170728 De er en vellykket gjeng, med høy utdannelse, skikkelige jobber og god helse .
DA170728 Det er blant annet krevende å se for seg at Norge skal ha ansvar for slike mottak i en annen verdensdel og samtidig stå ansvarlig for blant annet sikkerhet, helse og humanitære forhold, sier hun.
AP170728https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/LVgJJ/Kjare-Nanna-Jeg-sliter-med-a-fa-den-opp-Hva-skal-jeg-gjore-Hilsen-gutt-19 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170728https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/6EKbW/Kjare-Aksel-Jeg-misliker-pappa_-men-na-har-han-fatt-kreft-Hva-gjor-jeg-Hilsen-tenaringsjente - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170728https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/6EKbW/Kjare-Aksel-Jeg-misliker-pappa_-men-na-har-han-fatt-kreft-Hva-gjor-jeg-Hilsen-tenaringsjente - Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170728https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/6EKbW/Kjare-Aksel-Jeg-misliker-pappa_-men-na-har-han-fatt-kreft-Hva-gjor-jeg-Hilsen-tenaringsjente - Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP170728https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/AAmM3/Alkoholpolitikkens-konsekvenser--Ingeborg-Rossow-og-Thomas-Clausen Diskusjonene om alkoholpolitikken domineres som regel av forkjempere for en liberal alkoholpolitikk som ofte avviser kunnskapen om konsekvensene for helse og trygghet, og forsvarerne av en restriktiv politikk som gjerne utelater å ta næringshensyn i betraktning, skriver artikkelforfatterne.
AA170728 Jenta er gravid i åttende måned, og Høyesterett viser til en medisinsk rapport som fastslår at en abort vil være en trussel både mot jentas og fosterets helse .
AA170728 Olsen har bekreftet at hun har vært til behandling ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ( ABUP ) ved Sørlandet Sykehus i lengre tid. ( ©NTB ) ¶
AA170728 Det er blant annet krevende å se for seg at Norge skal ha ansvar for slike mottak i en annen verdensdel og samtidig stå ansvarlig for blant annet sikkerhet, helse og humanitære forhold, sier hun til NTB. ( ©NTB ) ¶
VG170727 To statsråder er nå sparket ut av Stefan Löfvens regjering, mens en tredje gikk av på grunn av sviktende helse .
VG170727 I Helse Sør Øst hadde utenlandske serviceteknikere tilgang til pasientjournaler i flere uker, før NRK avslørte sikkerhetshullet.
DB170727 Administrerende direktør Jan-Roger Olsen ved Sørlandet sykehus bekrefter torsdag overfor avisen at jenta har vært til behandling ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ( ABUP ) i lengre tid.
DB170727 Det skal bli gratis tannhelse, fastlege for de under 18, Ipad på skolen, mer vei, mer bane, mer penger til helse , barnehage, skoler, forsvar.
DA170727 Administrerende direktør Jan-Roger Olsen ved Sørlandet sykehus bekrefter torsdag overfor avisen at jenta har vært til behandling ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ( ABUP ) i lengre tid.
AA170727 Selv om Helse Sør-Øst hadde en grov dataglipp for kort tid siden, blir det noe annet når spioner og etterretningsfolk kan kartlegges og blottlegges i tidligere Sovjet-republikker med mer eller mindre tvilsom praksis for datasikkerhet.
AA170727 Klokka 12.43 skriver politiet at brann og helse er på stedet.
AA170727 Bilen ligger på taket, føreren sjekkes av helse på stedet.
AA170727 Brann og helse er på stedet, politi er på vei.
AA170727 Helse Bergen opplyser torsdag klokka 18 at mannens tilstand er alvorlig, skriver Bergens Tidende.
AA170727 Siktede er kjent for både politiet og Avdeling for barn og unges psykiske helse ( ABUP ) ved Sørlandet Sykehus fra tidligere.
VG170726 På Instagram skriver Bieber-manager, Scooter Braun, at « en manns sjel og helse er det jeg virkelig bryr meg om at kommer først, og vi må alle respektere og ære det ».
VG170726 Og trange rom kan være ubehagelige, men utgjør ikke noen risiko for liv og helse .
VG170726 NRK avslørte tidligere i år at over 100 IT-arbeidere i Bulgaria og Malaysia hadde hatt tilgang og utvidede rettigheter til Helse Sør-Østs datasystemer.
VG170726 Les også : 1200 datamaskiner i Helse Sør-Øst benytter seg av utdatert operativsystem ¶
NL170726 Vi som styrer byen nå sier at vi skal gjøre den kommunale omsorgen så god at det ikke skal være behov for alternativer, skriver Gunhild Johansen, leder i helse og velferdskomiteen i Tromsø kommune.
NL170726 I dagens situasjon, der vi har satt i gang flere omfattende utviklingsprosjekt innen helse og omsorg for å møte morgendagens utfordringer, kan det få svært uheldige virkninger at kommunen må bruke stadig mer penger på å få utført tjenester som man kunne få utført til halve prisen med egne ansatte.
NL170726 Det ville være helt uansvarlig dersom vi i Tromsø, som sliter med et stort overforbruk innen helse og omsorg, ikke skulle slå ned på en kostnadsdriver som fritt brukervalg.
DN170726 Norge er det beste landet å bo i for eldre, ifølge et nyutviklet barometer som måler eldres helse og velvære.
DN170726 De fem faktorene forskerne ved Columbia University har sett på, er produktivitet og deltakelse, helse , økonomisk likestilling mellom samfunnsklasser, tilhørighet og sikkerhet.
DN170726 Britiske ministere mener at svak luftkvalitet er den største trusselen for offentlig helse og at det går tapt opp til 2,7 milliarder pund, tilsvarende 28 milliarder kroner, som følge av produktivitetstap, skriver avisen.
DB170726 Helse Sør-Østs tjenesteutsettelse av infrastruktur førte på sin side til manglende kontroll av sensitive pasientopplysninger.
DB170726 Å la bilen stå oftere vil derfor ikke bare være et godt klimatiltak men også et godt tiltak for fysisk og mental helse , samt lommeboken.
DB170726 Sykle og gå mer ¶ 30 minutters aktivitet daglig vil være et godt grunnlag for bedre helse , sier helsemyndighetene.
DB170726 Prominente fagfolk som Knut Inge Klepp, direktør for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet, og professor Birger Svihus har fått uttale seg, men ingen som jobber klinisk med behandling av mennesker med sykelig overvekt ( KMI 35 ) har blitt intervjuet.
DA170726 Arbeidet med å vurdere siktedes psykiske helse er satt i gang og vil trolig bli ferdig i september.
AA170726 Norge er det beste landet å bo i for eldre, ifølge et nyutviklet barometer som måler eldres helse og velvære.
AA170726 De fem faktorene forskerne ved Columbia University har sett på, er produktivitet og deltakelse, helse , økonomisk likestilling mellom samfunnsklasser, tilhørighet og sikkerhet.
AA170726 Alle involverte er sjekket av helse på stedet, alle kom fra det uskadd.
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Økt kunnskap om sammenhengen mellom inntak av sjømat og helse er nødvendig.
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Selv de blant oss som er minst interesserte i kosthold og helse , har nok hørt at « fisk er sunt og godt for hjertet ».
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Når vi også tar i betrakting at interessen for mat, kosthold og helse er økende, kan man jo undre seg over hvorfor nordmenn spiste sju prosent mindre fisk i fjor enn året før.
SA170725https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/XVpRb/Kostradsfornektere-Problematisk-at-enkeltstaende-forskere-tar-pa-seg-rollen-som-kostholdsradgivere Er det da nødvendig å forske på sammenhengen mellom inntak av sjømat og helse ?
NL170725 I den grad det er mulig å resonnere, summere og konkludere vedrørende skolehverdagen til de samiske skolebarna i Sandmark, så er det ikke rart at alkoholisme, elendige levekår, dårlig helse , psykisk plager og lav levealder var typisk for mange av bygdas menn og kvinner i årene etter.
DB170725 Hun var skeptisk, sett i lys av nordmenns økende oppmerksomhet og interesse for helse .
DB170725 » Lise Tanum Aulie, Kommunalsjef Helse , sosial og omsorg i Sandefjord Kommune ¶
DB170725 Vie er fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet - og ivrer sterkt for å flytte servering av middag til rundt klokken 16.00 : ¶
DB170725 Tidligere startet middagsserveringen klokken ett eller halv to, nå starter den halv fire eller fire, når kveldsvaktene er kommet på jobb, forteller Lise Tanum Aulie, kommunalsjef for helse , sosial og omsorg.
DB170725 LA OM : Lise Tanum Aulie, Kommunalsjef for helse , sosial og omsorg i Sandefjord Kommune.
DB170725 Hun gikk bort i sitt hjem i Rancho Mirage i California, etter flere måneder med sviktende helse .
AA170725 Arbeidet med å vurdere siktedes psykiske helse er satt i gang og vil trolig bli ferdig i september.
AA170725 juli sovnet finansmann Kjell Adserø stille inn på Buran helse og velferdssenter.
AA170725 En bussjåfør har et stort ansvar for liv og helse , kommer i kontakt med mange mennesker og gjør en svært viktig innsats for samfunnet.
VG170724 NISO-leder Joachim Walltin snakker om funnene i rapporten vedrørende psykisk helse i norsk fotball : ¶
VG170724 Det samme gjelder viktige datanettverk og annen infrastruktur innen for eksempel helse , finans, medier, samferdsel eller viktig industri.
VG170724 - Disse tingene utfyller hverandre, og jeg tror man vil innse at man trenger økt lokal ledelse og tilstedeværelse for å ha et politi som både kan løse hasteoppdrag som går på liv og helse , og som kan ta seg av forebyggende arbeid og grunnleggende politioppgaver, sier hun.
VG170724 Kosmo hadde svekket helse de siste årene han levde.
NL170724 Særlig har helse og eldrepolitikk vært en fanesak for Carl Ivar Hagen og deres helsepolitiske talsmann, John Alvheim ( 1930-2005 ).
NL170724 Denne kommunen som sliter med befolkningsnedgang, eldrebølge og svak næringsøkonomi, har nå fått frigjort kapasitet innen helse , over på prioriteringen, nemlig eldreomsorg.
NL170724 De fleste som nå trenger hjelp til helse og omsorg, er en generasjon som ble voksen under krigen, og som har sørget for vår og nye generasjoners velferd.
DB170724 De store pengene har gått til skole, helse og samferdsel.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqQRj/Ap-lederen-liker-midlertidig-ansatte-i-prosjekt-i-kommunene_-men-ikke-i-privat-sektor----Det-er-to-helt-ulike-ting_-sier-han Men når sykehuset er ferdig, er det også en stor arbeidsplass for lærlinger i helse og sosialfag og andre yrker.
AA170724 Arbeidet med å vurdere siktedes psykiske helse er satt i gang og vil trolig bli ferdig i september.
AA170724 Arbeidet med å vurdere siktedes psykiske helse er satt i gang og vil trolig bli ferdig i september.
DN170723 Saken har likhetstrekk med it-skandalen NRK i mai rullet opp ved Helse Sør-Øst.
DN170723 Helse Sør-Øst har også bestemt seg for å slutte å sette ut it-driften til underleverandører.
AP170723https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/nqPqL/Reklamebransjens-skitne-triks-odelegger-unges-psykiske-helse--Oystein-Kolstad-Kvalo | Reklamebransjens skitne triks ødelegger unges psykiske helse Øystein Kolstad Kvalø ¶
AA170723 Etter hvert jobbet Dunnett frivillig for en krisetelefon og miljøarbeider på et senter for psykisk helse .
AA170723 Det var ingen fare for liv og helse selv om situasjonen kan være ubehagelig, forklarer Bredesen.
VG170721 SOMMER-PODDEN : På fredag kan du høre en sprudlende Triana Iglesias snakke om kropp, kjærlighet og psykisk helse med VGs Morten Hegseth.
VG170721 Homofile i republikken har rømt til Moskva for å redde liv og helse .
VG170721 Dette har ifølge forskning gått utover muslimers psykiske helse og mange er generelt bekymret for sin sikkerhet.
VG170721 Politiet vil så snart som mulig oppnevne rettspsykiatere for å få vurdert mannens psykiske helse .
VG170721 De vil snart oppnevne rettspsykiatere for å få vurdert mannens psykiske helse .
VG170721 VG avslørte i mai hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet og resten av justis-Norge førte til at den eneste samlokaliserte nødsentralen i landet som har vært fullt ut samlokalisert mellom helse , brann og politi, SAMLOK i Drammen, ble besluttet nedlagt.
VG170721 Til det er nødmeldingstjenesten for viktig når liv og helse er i fare.
VG170721 Men nødetatene politi, brann og helse ønsket ikke dette.
VG170721 I denne sammenheng er det også viktig å understreke politiets oppdrag i denne sammenheng er å tilrettelegge for brann og helse .
NL170721 . Administrerende direktør Lars Vorland og direktør Kristian Fanghol i Helse Nord RHF gir befaling til Ingebrigtsen som blir instruert av Helsedirektoratet som igjen har det fra byråkrater og PR-agenter plassert i regjeringens støtteapparat.
DB170721 Politiet har oppnevnt rettspsykiatere for å få vurdert mannens psykiske helse . 24-åringen har forklart at han husker lite av selve drapshandlingen.
DB170721 Politiet har nå oppnevnt rettspsykiatere for å få vurdert mannens psykiske helse .
DB170721 Så at kvinner får informasjon som vil bidra til bedre seksuell helse , et mer avslappet seksualliv, mindre kroppspress og mindre usikkerhet, er noe vi håper at boka kan bidra til, sier Dahl.
DB170721 Valg av foreldre er helt avgjørende for kjønn, helse , intelligens, utseende og ikke minst økonomi.
DB170721 I både rus og psykisk helse rapporterer kommuner med over 15 000 innbyggere vesentlig høyere personellkapasitet og kompetanse enn øvrige kommuner.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/dVPv1/Kjare-Nanna-Er-kjaresten-min-for-gammel-for-meg-Hilsen-jente-17 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVe11/Kjare-Aksel-Jeg-er-ikke-pa-buss-og-foler-meg-alene-Hvordan-overleve-de-neste-to-arene-Hilsen-gutt-17 Det er ikke sunt på lang sikt, hverken for din psykiske eller fysiske helse .
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVe11/Kjare-Aksel-Jeg-er-ikke-pa-buss-og-foler-meg-alene-Hvordan-overleve-de-neste-to-arene-Hilsen-gutt-17 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVe11/Kjare-Aksel-Jeg-er-ikke-pa-buss-og-foler-meg-alene-Hvordan-overleve-de-neste-to-arene-Hilsen-gutt-17 - Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170721https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OVe11/Kjare-Aksel-Jeg-er-ikke-pa-buss-og-foler-meg-alene-Hvordan-overleve-de-neste-to-arene-Hilsen-gutt-17 - Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AA170721 Helse framme, politiet på vei, ingen trafikale problemer.
AA170721 Fredag kveld la imidlertid Helse Nord-Trøndelag ut meldinger om at alle de tre fikk behandling ved Sykehuset Levanger.
AA170721 Det bekrefter Helse Møre og Romsdal fredag morgen, skriver Sunnmørsposten.
AA170721 « Av frykt for gjentakelse av alvorlige voldshandlinger, er det etter rettens mening også grunn til å vurdere om det ikke bør foretas en grundig undersøkelse av tiltaltes mentale helse , dersom han skulle bli værende i Norge etter løslatelsen », het det i dommen.
AA170721 De har oppnevnt rettspsykiatere for å få vurdert mannens psykiske helse .
AA170721 Institusjonen har klaget på at Helse Midt-Norge ikke vil inngå ny avtale om rehabiliteringstilbud.
AA170721 Da Helse Midt-Norge ( HMN ) nylig tildelte avtalene for spesialisert rehabilitering for fire år fremover, falt Betania Malvik helt ut av listen.
VG170720 - Det politiet antok at hun skulle vært delaktig i, er en kriminell handling, men bør ikke gi grunnlag for seks timer på glattcelle, særlig når alder og helse er tatt i betraktning, sier han.
SA170720https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Test-av-blabarsyltetoy-Mest-bar-i-vinnerne-10335b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170720 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV170720https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Test-av-blabarsyltetoy-Mest-bar-i-vinnerne-10335b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DB170720 Politiet har nå oppnevnt rettspsykiatere for å få vurdert mannens psykiske helse . 60 dramatiske minutter i Flå.
DB170720 - Både egen helse og miljøet er hovedårsakene.
DB170720 Vi konsentrerer nå bistanden om fem hovedprioriteringer : ¶ utdanning ¶ helse ¶ jobbskapning og næringsutvikling ¶ klima, miljø og ren energi ¶ humanitær bistand.
DB170720 Dersom samfunnet lar disse verdiene flyte, vil markedet overta helse styringen.
DB170720 Bistanden er underlagt en klynge av ulike mål som bare er løst knyttet til hverandre, som helse , utdanning, vekst, næringsutvikling, demokratisering, menneskerettigheter, likestilling, klima, miljø, styresett, sivilsamfunn, antikorrupsjon - og redusert fattigdom.
DA170720 Det viser hvor viktig det er å nå målet om kun to graders temperaturøkning, sier hun : Men selv i en to grader varmere verden kan vi forvente betydelige klimaendringer mange steder, med økt risiko for blant annet ekstremvær, i form av både varme og nedbør, som påvirker samfunn, folks helse og økonomi, ifølge forskeren.
DA170720 Den viser at jeg har vært folkehelseminister helt siden jeg overtok ansvaret for Helse - og omsorgsdepartementet.
DA170720 * Vi har lagt frem en folkehelsemelding der vi likestiller fysisk og psykisk helse .
DA170720 Et stort flertall ønsker å jobbe med enten barn, helse eller teknologi.
BT170720https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-blabarsyltetoy-Mest-bar-i-vinnerne-10335b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170720https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-blabarsyltetoy-Mest-bar-i-vinnerne-10335b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170720 Før han fikk diagnosen røykte han mye og brydde seg lite om egen helse .
AA170720 I juni ble vant Danske Bank anbudskonkurransen for å bli hovedbankforbindelse i nye Trøndelag fylkeskommune, og nylig valgte også Helse Midt-Norge og Helse Sørøst banken som hovedbank.
AA170720 I juni ble vant Danske Bank anbudskonkurransen for å bli hovedbankforbindelse i nye Trøndelag fylkeskommune, og nylig valgte også Helse Midt-Norge og Helse Sørøst banken som hovedbank.
VG170719 - Det er politisk enighet om at eiendomsskatten i Bodø er nødvendig når vi skal utikle byen og ikke minst tilby gode tjenester i skole og helse til innbyggerne våre Hvis regjering og Storting øker overføringene til kommunen, skal vi være de første til å vurdere nivået på eiendomsskatten, sier hun.
SA170719 « Nå kjører alle som om de ikke bryr seg om liv og helse .
SA170719 Utøveren som balanserer mot risikoen, eller han som satser liv og helse ?
SA170719 Liv og helse henger i en like tynn tråd som når alpinisten setter utfor bratte heng på is og hålke.
SA170719 Kommentar : I kampen om sykkelsportens gjeveste trofé, er utøverne villig til å risikere både liv og helse for at vi skal ha en spennende tv-opplevelse.
SA170719 - Å sette utfor smale, svingete fjellveier i alpene i 80 km/t eller å kaste seg utfor isete utforløyper i 120, er å sette liv og helse på spill.
DN170719 Når det gjelder materiell velstand, er Norge på topp, og vi er på tredjeplass i delindeksene for helse og livskvalitet.
DN170719 Norge og Sveits er de eneste landene med topp-ti-plasseringer i alle de fire delindeksene - helse , materiell velstand, pensjonsfinanser og livskvalitet.
DB170719 Norge og Sveits er ifølge avisen de eneste blant topp 10 i alle fire delindekser : helse , materiell velstand, pensjonsfinanser og livskvalitet.
DB170719 Norge er best på materiell velstand, tredje best på helse og livskvalitet og niende best innenfor pensjonsfinanser.
DB170719 Befolkningen krever mer i helse og pleie, og eldre befolkning skaper press på pensjonene, sier Johansen.
DB170719 Det er de mange kommunale og ideelle barnehager som står for mangfold i barnehagene, og innovasjon, sånn som Ladesletta barnehage - og Helse - og velferdssenter i Trondheim.
DA170719 « Tiltak for å øke kondombruken i alle befolkningsgrupper er fortsatt et viktig virkemiddel for å redusere nysmitte av alle seksuelt overførbare sykdommer », går det fram av strategien for seksuell helse .
DA170719 Nordmenns samlede bruk av kondomer er ikke blitt kartlagt siden 2002, går det fram av Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse i perioden 2017-2022.
DA170719 Antallet nysmittede med hiv, var i 2015 det laveste på ti år, går det fram av regjeringens strategi for seksuell helse .
DA170719 - I den nasjonale strategien for seksuell helse står det at utsendelsen av gratis kondomer skal videreføres.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar I 2016 hadde Vertikal Helse størst markedsandel mens Storebrand, Gjensidige, If og Tryg også er blant de største leverandørene av privat helseforsikring i Norge.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Den dagen du blir det, så er det din egen helse du tenker på.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Da han høsten 2016 fikk prolaps for andre gang, kontaktet han Vertikal Helse , selskapet der Moelven har tegnet behandlingsforsikring for sine rundt 3500 ansatte.
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-De-risikerer-livet-for-at-vi-skal-fa-god-tv-238973b.html « Nå kjører alle som om de ikke bryr seg om liv og helse .
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-De-risikerer-livet-for-at-vi-skal-fa-god-tv-238973b.html Utøveren som balanserer mot risikoen, eller han som satser liv og helse ?
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-De-risikerer-livet-for-at-vi-skal-fa-god-tv-238973b.html Liv og helse henger i en like tynn tråd som når alpinisten setter utfor bratte heng på is og hålke.
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-De-risikerer-livet-for-at-vi-skal-fa-god-tv-238973b.html Kommentar : I kampen om sykkelsportens gjeveste trofé, er utøverne villig til å risikere både liv og helse for at vi skal ha en spennende tv-opplevelse.
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/-De-risikerer-livet-for-at-vi-skal-fa-god-tv-238973b.html - Å sette utfor smale, svingete fjellveier i alpene i 80 km/t eller å kaste seg utfor isete utforløyper i 120, er å sette liv og helse på spill.
AA170719 Når det gjelder materiell velstand, er Norge på topp, og vi er på tredjeplass i delindeksene for helse og livskvalitet.
AA170719 Norge og Sveits er de eneste landene med topp-ti-plasseringer i alle de fire delindeksene - helse , materiell velstand, pensjonsfinanser og livskvalitet.
VG170718 VG har snakket med fire, erfarne eliteseriespillere om psykisk helse , takhøyden for å stå frem om man sliter og hvilke tiltak som kan bedre situasjonen.
VG170718 REAGERER : Steffen Hagen ( fra venstre ), Morten Morisbak Skjønsberg og Tor Arne Andreassen er tre av de fire VG har snakket med om undersøkelsen vedrørende psykisk helse i toppfotballen.
VG170718 Jeg har ikke spesiell kompetanse på eliteseriespillernes psykiske helse , men det er overraskende høyt.
VG170718 I tillegg kommer « seniorsjåførene » som lider av annen sykdom, eller famler i trafikken på grunn av skrantende helse , en « høyrisikogruppe ».
DN170718 Fabian Mohedano, en talsmann for « Reforma Horària », gruppen bak pakten, sier til avisen at den lange og usammenhengende arbeidsdagen har en direkte påvirkning på folks helse og familieliv.
DA170718 Mental helse kaller økningen ekstrem.
DA170718 Mental Helse sier til P4 Nyhetene at mange eldre får en cocktail av medisiner, noe de mener viser at eldres tilstand og hverdag ikke tas på alvor.
DA170718 - Vi visste at denne aldersgruppa bruker mye antidepressiva, men denne økningen i antall brukere er ekstrem, sier politisk rådgiver og informasjonsleder i Mental Helse , Anlov P.
DA170718 Vi må sørge for at flere eldre, både dem som bor hjemme og dem som bor på sykehjem, får mulighet til å delta i fellesskap som gir økt trivsel og bedre helse .
DA170718 Vi må sørge for at flere eldre, både dem som bor hjemme og dem som bor på sykehjem, får mulighet til å delta i fellesskap som gir økt trivsel og bedre helse , skriver helseminister Bent Høie.
DA170718 Mental helse kaller økningen ekstrem.
DA170718 - Vi visste at denne aldersgruppa bruker mye antidepressiva, men denne økningen i antall brukere er ekstrem, sier politisk rådgiver og informasjonsleder i Mental Helse , Anlov P.
AA170718 Forsørgere i fattige familier er ofte utenfor arbeidslivet, utenfor boligmarkedet, har dårligere helse enn gjennomsnittet, har oftere falt utenfor utdanningssystemet og sliter oftere med rus, ustabile familieforhold og utrygghet.
VG170717 En venn som bor i en fattig bydel i Caracas, og som jobber som sykepleier i landets alvorlig kriserammede helsesektor, skrev på Facebook at « vi har stemt for endring, og for et bedre liv med helse , medisiner og med lønninger som gjør at vi kan fø våre familier.
VG170717 Derfor er KrF selvsagt mest opptatt av at pengene faktisk går til å bekjempe den ekstreme fattigdommen, som daglig frarøver medmennesker liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter.
DB170717 Man setter med andre ord både helse og sikkerhet på spill.
DB170717 Etter hennes oppfatning er ikke mettet fett en problemstilling i forhold til folks helse .
DB170717 Vi har lenge visst at risiko og omsorgssvikt handler om et samspill mellom samfunns- og kulturelle forhold, nettverksforhold, ytre stressfaktorer, samlivsforhold, samt personlighetsforhold, fysisk og psykisk helse hos barn og foreldre som igjen er forankret i genetiske forhold.
DB170717 Thea gjorde noe med den saken, ufarliggjorde det hele, og flytta fokus fra skam til god helse .
DB170717 Jeg skal uansett alltid lære henne om at vi må selv passe på vår egen helse .
DB170717 - Menn må også huske på at hvis de ligger ubeskyttet rundt, så øker man faren for kvinners helse .
AA170717 Helse og vi på veg til stedet. 3 personer i bilen, alle er ute.
AA170717 Bil har kjørt i bergvegg - helse og vi er på veg til stedet - trolig ikke alvorlig personskade.
AA170717 Helse og vi på veg til stedet. 3 personer i bilen, alle er ute.
AA170717 I utlandet har flere eksperter uttrykt bekymringer rundt at filmen kan være en trigger for mennesker med sårbar psykisk helse .
AA170717 - Det kunne blitt en viktig film fordi det kan skape en samtale rundt psykisk helse .
DB170716 Det kan ha svært uheldige følger for norsk natur, vannkvalitet og for endenes helse og velferd.
DB170716 Pasientene på fødeavdelingen får god behandling, men det går på bekostning av de ansattes helse .
DB170716 Han sier også i meldingen at han ønsker martyrer nåde og helter ( som hjalp til med å stoppe kuppforsøket ) god helse .
DB170716 Jeg vil fortsette å kjempe for rettferdighet, trygghet og for at våre barn skal få de beste forutsetningene for en god fremtid og helse , fortrinnsvis i Norge, noe som jeg forøvrig har gjort både før og etter ankomst til Norge, sier hun via advokaten.
DA170716 To menn ( begge i 20-årene ) slått ned, den ene tatt hånd om av helse .
DA170716 To menn ( begge i 20-årene ) slått ned, den ene tatt hånd om av helse .
AA170716 | Tilsynssak både mot overlege og Helse Nord-Trøndelag ¶
DB170715 Trine Tetlie Eik-Nes, stipendiat ved Institutt for Psykisk Helse ved NTNU, har forsket på mennesker med spiseforstyrrelser siden 2006.
DB170715 ( Dagbladet ) : Filmen « To The Bone », som har premiere på Netflix i dag, har fått blandede reaksjoner i utlandet, og flere eksperter på mental helse har uttrykt bekymring for at filmen kan fungere som en trigger for sårbare personer.
DB170715 I løpet av de siste få årene har rusmisbrukeres helse og rettigheter fått en helt annen plass i retorikken til norske politikere.
DA170715 - Den norske regjerings håndtering av « fredsavtalen » til Kina og Liu Xiaobos livssituasjon og helse fremstår som pinlig unnfallenhet, sier han til ABC Nyheter.
BT170715https://www.bt.no/100Sport/sprek/Ellen-Sofie-46-var-inaktiv-og-ulykkelig-Sa-tok-hun-et-enkelt-grep-238572b.html Noen enkle gåturer kan gjøre mye for både fysisk og psykisk helse , mener ekspertene.
VG170714 Drikkepresset preget hele studenttilværelsen og det satte igjen spor på min psykiske helse .
SA170714 Noen enkle gåturer kan gjøre mye for både fysisk og psykisk helse , mener ekspertene.
NL170714 Det samme påpeker Arild Bjørndal, direktør for regionsenter for barn- og unges psykiske helse ved Universitetet i Oslo, Trond H.
NL170714 Det samme påpeker Arild Bjørndal, direktør for regionsenter for barn- og unges psykiske helse ved Universitetet i Oslo, Trond H.
DB170714 | Av hensyn til egen helse har hun ventet med å si hva hun mener om Krim-konflikten.
DB170714 Universitets- og høyskoleloven § 4-3 slår fast at styret har ansvaret for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse , sikkerhet og velferd.
DA170714 Derfor er Grünerløkka valgt ut til omstilling, sier Benjamin Endré Larsen ( SV ), byrådssekretær i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester.
DA170714 Det nye Helsedepartementet kan fullt ut bruke sine ressurser til å fremme folkehelse, helse , miljø og sikkerhet i Norge, svarer Bakke.
DA170714 Bakke påpeker også at det å kunne sikre nordmenn god helse krever tverr- og flerfaglig teknisk-medisinsk kompetanse på mange felt, inkludert toksikologi, smittevern, normering, inneklima, luftforurensning inne og ute og arbeidsmiljø.
DA170714 - Vi har lenge visst at 90 prosent av forutsetningene for helse ligger utenfor helsesektoren, påpeker han.
DA170714 - Regjeringen krever selv i utredningsinstruksen, at helse skal inngå i konsekvensutredningene av beslutninger og regelverksendringer, men gjør det ikke.
DA170714 - Da kan et slikt departement både få og ta ansvar for folkehelse i alle samfunnets sektorer, gruppe- og individrettet, så vel som miljørettet, og bidra til innhold i de mange lovene og reguleringene som har helse som formål.
AP170714https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/zqVL1/Kjare-Nanna-Er-det-normalt-a-mislike-sex-Hilsen-jente-22 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170714https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/GVOdB/Kjare-Aksel-Jeg-har-alltid-skjult-problemene-mine-for-andre-Hvordan-kan-jeg-fortelle-Hilsen-gutt-19 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170714https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/GVOdB/Kjare-Aksel-Jeg-har-alltid-skjult-problemene-mine-for-andre-Hvordan-kan-jeg-fortelle-Hilsen-gutt-19 - Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170714https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/GVOdB/Kjare-Aksel-Jeg-har-alltid-skjult-problemene-mine-for-andre-Hvordan-kan-jeg-fortelle-Hilsen-gutt-19 - Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP170714https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Ellen-Sofie-46-var-inaktiv-og-ulykkelig-Sa-tok-hun-et-enkelt-grep-238572b.html Noen enkle gåturer kan gjøre mye for både fysisk og psykisk helse , mener ekspertene.
AA170714 - Den norske regjerings håndtering av " fredsavtalen " til Kina og Liu Xiaobos livssituasjon og helse fremstår med pinlig unnfallenhet, sier Nygaard til ABC Nyheter.
VG170713 Gjennom de siste års arbeid med å oppdatere nasjonale forsvarsplaner har Forsvaret sett at det på flere områder er nødvendig med støtte fra det sivile samfunnet innen områder som kommunikasjon, helse , samferdsel og logistikk.
VG170713 - Jenta er uskadet og ligger nå til observasjon, sier kommunikasjonssjef i Helse Førde Terje Ulvedal til VG.
NL170713 Etter helsepersonelloven har videre alle helsearbeidere en personlig plikt til å varsle Statens Helsetilsyn når liv og helse settes i fare.
DB170712 ¶ SYKEMELDING : Madalyn Parker skrev til sin sjef at hun ble hjemme fra jobben i to dager for å ta vare på sin mentale helse .
DB170712 Samtidig svarte 96 prosent av de spurte i undersøkelsen at arbeid og sysselsetting er viktig for deres psykiske helse .
DB170712 Regjeringen lover økt satsning på psykisk helse : - Jeg har selv sett hvor viktig det er å bli fanget opp tidlig Dagbladet Pluss ¶
DB170712 Reaksjonene viser at min holdning til medarbeidernes mentale helse er ganske kontroversiell.
DB170712 Jeg tar sykedager i dag og i morgen for å fokusere på min mentale helse .
DB170712 Hver gang du gjør det, bruker jeg det som en påminnelse om hvor viktig det er å bruke sykedager for å ta vare på sin mentale helse .
DB170712 Vi tjener tre ganger mer i form av bedre miljø og helse enn utgiftene ved avgiften.
DB170712 I dag betaler Oslos innbyggere en stor pris for luftforurensing, med sin egen helse .
VG170711 Derfor har det verdi å diskutere ledelse av ekstreme hendelser for flere virksomheter enn politi, forsvar, brann og helse .
VG170711 Får bedre psykisk helse
VG170711 Forskning har vist at barn som har like mye kontakt med begge foreldrene gjennom hele oppveksten utvikler bedre psykisk og fysisk helse , de får bedre skoleprestasjoner, de mestrer bedre sosiale relasjoner til venner, de begår mindre alvorlig kriminalitet ( hvis de blir kriminelle ) og de får selv barn senere, sammenlignet med barn som vokser opp med bare en omsorgsperson.
VG170711 Hans psykiske helse vil bli et videre tema i saken og han vil bli undersøkt av lege, sier Refstie til VG.
VG170711 Hans psykiske helse vil bli et videre tema i saken og han vil bli undersøkt av lege, sier Refstie til VG.
DB170711 Sammen med Jill Jahrmann skrev hun bok dedikert til alle kvinner som nedprioriterer seg selv og sin egen kropp, helse og velvære.
DA170711 Helse og omsorg er et veldig stort fagfelt, og det betyr ofte at eldreomsorg bare blir en liten del av det, sier Hoksrud til NRK.
AA170711 Oppatt av helse ?
VG170710 Utdanning gir bedre helse og livskvalitet.
NL170710 Modellene må legge fram legeattest på at de har god fysisk helse , og arbeidsgivere kan straffes med bøter inntil 75.000 euro eller fengsel, hvis de slipper til anorektiske jenter på catwalken.
NL170710 Våre helsepolitikere mangler mot til å prioritere liv og helse .
NL170710 Vi har også politikk på andre områder, men vårt hovedfokus er klart ; vi må prioritere liv og helse høyere nå.
DN170710 Folk mister boligene sine, det påvirker helse og det blir store økonomiske ødeleggelser.
DB170710 Usunn mat er verre for nordmenns helse enn røyking BMI ¶
DB170710 - I enkelte rike, vestlige land, ser det ut til at antall overvektige barn har stabilisert seg, sier Knut Inge Klepp, direktør for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet.
DB170710 Det vil neppe gi bedre helse , også hvis man har diabetes, å kutte ut sunne matvarer som rotgrønnsaker, frukt, havre, bønner og erter fra kosten sin og erstatte disse med kjøtt, egg og smør.
DA170710 Vi har også satt barns og ungdoms psykiske helse på dagsorden, senest i det siste bystyremøtet før sommeren.
DA170710 I tillegg til langsiktig satsing på utdanning, arbeid, bolig og helse er det viktig med konkrete og målrettede tiltak som gjør hverdagen enklere for det enkelte barn i den enkelte kommune.
DA170710 God helse er kanskje det viktigste tiltaket for å forebygge fattigdom, ved at man kommer i arbeid og blir i stand til å forsørge seg selv.
DA170710 Dette påvirker barnas helse , utdanningsmuligheter og sosiale liv.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PrJR/Listhaug--De-storste-forkjemperne-for-kvinners-likestilling-er-na-de-feigeste Var politisk rådgiver for Frps stortingsgruppe 2001 - 2004, byråd i Oslo for velferd og sosiale tjenester 2006 - 2010 og for helse og omsorg 2010 - 2012.
AA170710 Helse Førde AMK melder at den innlagte er en 31 år gammel mann som har lettere skader.
VG170709 Fra scenen torsdag kunngjorde Solberg blant annet at Norge vil gi ytterligere 85 millioner dollar, over 700 millioner kroner, i bistand til kvinners og jenters helse .
VG170709 Rokne ber Tone spørre om Avastin på Radiumhospitalet, som har det overordnede ansvaret for cellegiftbehandlingen av pasienter med livmorhalskreft i helse Sør-Øst.
DB170709 To personer kjørt A-hus av helse med stikkskader, ikke livstruende skader.
AA170709 Venezuelas regjeringstro høyesterett sa i en uttalelse at de løslot Lopez av hensyn til hans helse , men også på grunn av det den betegnet som alvorlige uregelmessigheter i håndteringen av saken hans.
AA170709 Fører er ute av bilen og sjekkes av helse på stedet, skriver politiet i en twittermelding klokken 18.09.
VG170708 - UDI vil legge føringer på hva den mindreårige kan bruke pengene på ( utdanning, arbeidstrening, bedriftsetablering, helse , bolig osv. ), skriver UDI i brevet.
VG170707 Hun beskriver de siste ukene som « helt jævlige », har sagt opp jobben i Nettbuss og oppsøker en rådgiver innen psykisk helse , forteller hun til avisen.
SA170707 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV170707https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Test-av-iste-Seier-til-de-sukkerfrie-10332b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DN170707 Vi må se på det utvidede bærekraftsbegrepet til FN, som handler om humanitet, god ernæring, god helse og en sunn klode.
DB170707 De andre store temaene på møtet er terrorbekjempelse, migrasjon, helse og utvikling.
DB170707 I Norge reguleres teknologibruken i helsevesenet av styringsgruppen til Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten ( Normen ), som er underlagt Direktoratet for e-helse.
DB170707 - For fire uker siden kom det riktignok noe som heter dialogmelding i Helse Vest.
DA170707 Noen hunderaser er avlet fram for å utvikle spesielle typer utseende, som går på bekostning av dyrets helse .
DA170707 Myndighetene må bidra til kartlegging og forskning på kjæledyr, avl og dyrenes helse - og kunnskapen må spres.
DA170707 Dyrevelferdsloven slår tydelig fast at det ikke skal drives avl som gir hunder fysiske eller mentale problemer, og oppdretterne har et juridisk ansvar for å sikre dyrenes helse .
DA170707 Det finnes mange tilfeller der estetikken settes foran helse og velferd når det avles på hunder i Norge i dag.
DA170707 Mens kvinner i større grad mobiliseres av velferd og helse , har det tradisjonelt vært skatte- og avgiftspolitikk som mobiliserer unge menn, forteller Aardal.
DA170707 Mens kvinner i større grad mobiliseres av velferd og helse , har det tradisjonelt vært skatte- og avgiftspolitikk som mobiliserer unge menn, forteller Aardal.
AP170707https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/KVWge/Kjare-Aksel-Jeg-har-vart-deprimert-Hvordan-kan-jeg-bli-kvitt-det-n-gang-for-alle-Hilsen-gutt-18 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170707https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/KVWge/Kjare-Aksel-Jeg-har-vart-deprimert-Hvordan-kan-jeg-bli-kvitt-det-n-gang-for-alle-Hilsen-gutt-18 - Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse .
AP170707https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/KVWge/Kjare-Aksel-Jeg-har-vart-deprimert-Hvordan-kan-jeg-bli-kvitt-det-n-gang-for-alle-Hilsen-gutt-18 - Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse , holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse.
AP170707https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/3nRGL/Kjare-Nanna-Hvor-lenge-skal-et-samleie-vare-Hilsen-jente-21 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170707https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/oqV6m/Aftenposten-mener-Sykehusene-ma-ha-felles-praksis Noe er det vanskelig, og ikke ønskelig, å gjøre noe med, som at noen nordmenn velger å bruke egne penger på helse .
AP170707https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-iste-Seier-til-de-sukkerfrie-10332b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170707 Fra scenen i Hamburg kunngjorde hun også at Norge vil gi ytterligere 85 millioner dollar, over 700 millioner kroner, i bistand til kvinners og jenters helse .
AA170707 Til dere som bestemmer i Beslutningsforumet - dere fire administrerende direktører i de regionale helseforetakene, Lars Vorland Helse Nord, Stig Arild Slørdahl Helse Midt Norge, Herlof Nilsen Helse Vest og Cathrine M.
AA170707 Til dere som bestemmer i Beslutningsforumet - dere fire administrerende direktører i de regionale helseforetakene, Lars Vorland Helse Nord, Stig Arild Slørdahl Helse Midt Norge, Herlof Nilsen Helse Vest og Cathrine M.
AA170707 Til dere som bestemmer i Beslutningsforumet - dere fire administrerende direktører i de regionale helseforetakene, Lars Vorland Helse Nord, Stig Arild Slørdahl Helse Midt Norge, Herlof Nilsen Helse Vest og Cathrine M.
AA170707 Lofthus Helse Sør-Øst : ¶
VG170706 - Stormberg tar helse og sikkerhet på største alvor, og derfor tester vi våre produksjoner ved anerkjente og uavhengige laboratorier, skriver kommunikasjonssjef Petter Toldnæs til VG i en epost.
SA170706 - Stormberg tar helse og sikkerhet på største alvor, og derfor tester vi våre produksjoner ved anerkjente og uavhengige laboratorier.
FV170706https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html - Stormberg tar helse og sikkerhet på største alvor, og derfor tester vi våre produksjoner ved anerkjente og uavhengige laboratorier.
DN170706 - Vi gjør alt som er mulig for å sikre at dette storslåtte verdens underverk forblir ved god helse for fremtidig generasjoner, sier Frydenberg til den australske radiostasjonen ABC.
DB170706 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag 30.juni.
DB170706 Samtidig varslet Philippe « en storstilt plan for investeringer » på 50 milliarder euro til miljø, helse , landbruk og samferdsel.
BT170706https://www.bt.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html - Stormberg tar helse og sikkerhet på største alvor, og derfor tester vi våre produksjoner ved anerkjente og uavhengige laboratorier.
AP170706https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-Disse-barnejakkene-inneholder-skadelige-stoffer-10374b.html - Stormberg tar helse og sikkerhet på største alvor, og derfor tester vi våre produksjoner ved anerkjente og uavhengige laboratorier.
AA170706 | Salg av pasienthotellet skal finansiere senter for psykisk helse
AA170706 Sykehusdirektør Nils Kvernmo føler seg trygg på at det nå vil bli bygd et senter for psykisk helse inne på sykehusområdet.
AA170706 Styremedlem Sigmund Eidem er svært fornøyd med at gis grønt lys for et senter for psykisk helse , men liker veldig dårlig at sykehuset selger pasienthotellet for å klare finansieringen.
AA170706 Senter for psykisk helse inngår i denne planen og er beregnet å koste 1,6 milliarder kroner, der helsesiden skal finansiere 800 millioner.
AA170706 Senter for psykisk helse er planlagt bygd på denne parkeringsplassen, med bru over til Nevrosenteret.
AA170706 Olavs hospital vil selge pasienthotellet for å finansiere bygging av et senter for psykisk helse .
AA170706 Endringen gikk ut på å bake inn en formulering om at salget av pasienthotellet bare må skje hvis det er nødvendig f or å kunne finansiere senter for psykisk helse .
AA170706 Det ekstraordinære styremøtet i dag kom i stand fordi Helse- og omsorgsdepartementet ville høre om Helse Midt-Norge kunne finansiere et senter for psykisk helse .
AA170706 Det ekstraordinære styremøtet i dag kom i stand fordi Helse- og omsorgsdepartementet ville høre om Helse Midt-Norge kunne finansiere et senter for psykisk helse.
AA170706 Helse Midt-Norge konkluderte at de ikke hadde mulighet til å prioritere dette bygget nå og spilte ballen over til St.
VG170705 Undersøkelsen er blitt foretatt av Stéphane Bermon ved sportsmedisinsk institutt i Monaco og IAAFs sjef for helse og forskning, Pierre-Yves Garnier.
VG170705 Jeg har god helse , og kan leve som normalt med familien min, sier Hygen.
SA170705 Men Alexander Kristoff ( 30 ) frykter ikke for liv og helse .
SA170705 - Er det verdt å risikere liv og helse ?
FV170705https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Kristoff-om-knuffing_-velt-og-spurtkamp--Det-er-blitt-mer-brutalt-for-hvert-ar-238349b.html Men Alexander Kristoff ( 30 ) frykter ikke for liv og helse .
FV170705https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Kristoff-om-knuffing_-velt-og-spurtkamp--Det-er-blitt-mer-brutalt-for-hvert-ar-238349b.html - Er det verdt å risikere liv og helse ?
DB170705 Hoft sier personen blir ivaretatt av helse på stedet, og vil bli sendt til sykehus for videre behandling.
DB170705 Men vi kommer også til å legge vekt på mange ulike temaer som helse , klima, miljø, forskning og livsstil, sier han, og fortsetter : ¶
DB170705 Personen bak Facebook-sida Sløseriombudsmannen skriver i en melding til Dagbladet at dette er en av utallige sake som viser at politikerne ikke bruker skatte- og avgiftspengene på de offentlige kjernesakene helse , eldreomsorg og utdanning.
DA170705 Ungdoms psykiske helse blir dårligere.
DA170705 september kan du avgjøre forskjellen mellom mer skattekutt til de som har mest fra før, eller et løft for skole, helse , arbeid og klima.
AP170705https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Kristoff-om-knuffing_-velt-og-spurtkamp--Det-er-blitt-mer-brutalt-for-hvert-ar-238349b.html Men Alexander Kristoff ( 30 ) frykter ikke for liv og helse .
AP170705https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Kristoff-om-knuffing_-velt-og-spurtkamp--Det-er-blitt-mer-brutalt-for-hvert-ar-238349b.html - Er det verdt å risikere liv og helse ?
AA170705 Ifølge talsmannen vil i alt 6.150 ansatte innen helse , utdanning og andre offentlige sektorer bli berørt.
AA170705 I mange år har NTNU og Trondheim kommune samarbeidet godt om forskning og utvikling, spesielt innen helse og velferd.
VG170704 Woods-representant Steinberg har tidligere uttalt at det å få orden på 41-åringens helse er viktigere enn et comeback på golfbanen.
SA170704 Næringa sjølv vil og må ha et godt miljø, akkurat på samme måte som bonden er opptatt av at dyra skal trives og ha et godt miljø og helse .
DN170704 Han varsler « en storstilt investeringsplan » til en verdi av 50 milliarder euro, drøyt 470 milliarder kroner, innen sektorer som miljø, helse , landbruk og samferdsel.
DB170704 Dit skal også Sondre Holst Enger om helse og øvrig rittprogram spiller på lag.
DB170704 Det handler om å sikre ressurser og kvalitet i barnevern, rusomsorg og psykisk helse .
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/13-omkom-i-eksplosjon-pa-Lindex-fabrikk-i-Bangladesh--624599b.html Mange av tekstilfabrikkene er kjent for å ha dårlige arbeidsforhold, mangler ventilasjon og tar liten hensyn til de ansattes helse og sikkerhet.
AP170704https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Gi-meg-en-politiker-som-tar-barnefattigdom-pa-alvor--Tor-Levin-Hofgaard-624484b.html Sammen med en rekke andre dyktige faggrupper utgjør vi daglig en forskjell for folks psykiske helse .
AA170704 Han varsler « en storstilt investeringsplan » til en verdi av 50 milliarder euro, drøyt 470 milliarder kroner, innen sektorer som miljø, helse , landbruk og samferdsel. ( ©NTB ) ¶
AA170704 En samling av psykiatri og somatikk vil innebære at skillet mellom psykisk og fysisk helse blir mindre, og at fagmiljøene kan samarbeide på tvers på en helt annen måte enn i dag.
AA170704 Det står heller ikke på Helse Midt-Norges prioriteringsliste over nye byggeprosjekter de nærmeste årene.
VG170703 Med andre ord innrømmer hun å ha begått handlingen som førte til at syvåringen døde, men med begrenset ansvar på grunn av 16-åringens psykiske helse .
NL170703 I et arktisk perspektiv er Tromsø unik : En velutviklet universitetsby på en breddegrad hvor samfunnene elles består av små isolerte bosettinger med utfordringer knyttet til tilgjengelighet, kompetanse, energi, demografi og helse .
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Avdekket-lovbrudd-pa-psykiatrisk-senter-703216b.html Vegard Øksendal Haaland er direktør på Klinikk for psykisk helse på Sørlandet sykehus.
DN170703 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170703 Jeg håper mest av alt at barnet er ved god helse , sa Sagan.
DB170703 På grunn av Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag.
DB170703 I tillegg kan en rekke magasiner innen hjem, hytte og design, villmarksliv og jakt, trening og helse åpnes med ett klikk eller to.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Organisasjoner-Millioner-trues-av-Trumps-bistandskutt-336398b.html Hjelpeorganisasjonene mener budsjettforslaget ikke bare vil redusere USAs langvarige og tverrpolitiske engasjement for å hjelpe verdens fattige, men også grunnleggende sett true amerikaneres helse , sikkerhet og velstand.
BT170703https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Pengedryss-til-ny-bergensk-forskning-336187b.html BEDRE HELSE : Prosjektleder Guri Rørtveit håper nye og bedre behandlingsmetoder skal bli resultatet av tildelingen på over 100 millioner fra Forskningsrådet.
AP170703https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-folk-om-Fabian-Stangs-kritikk--Nei_-folk-er-fortsatt-like-glade-og-apne-som-for-624496b.html Det er opp til hver og en hvor du vil bruke pengene dine, men når det kommer til helse så vil bruker i hvert fall vi dem, sier Sandholdt.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt Dette forutsetter at den årlige standardveksten innen helse og omsorg blir slik den var i årene 1992 - 2013.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html Dette forutsetter at den årlige standardveksten innen helse og omsorg blir slik den var i årene 1992 - 2013.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/Store--Ap-trenger-ikke-Solbergs-belaring-om-Kina-624532b.html - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i uttalelsen.
VG170702 For våpenentusiastene var det derimot et lite tilbakesteg at man gjør et unntak for offentlige sykehus og institusjoner for psykisk helse .
VG170702 HENVISER VIDERE : Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse har ført til at EU nå forventer at han løslates.
VG170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DN170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 - I lys av Nobels fredspris-vinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 - I ly av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller utlandet, heter det i uttalelsen fra utenrikssjef Mogherini.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVjkm/EU-ber-Kina-loslate-kreftsyk-fredsprisvinner-umiddelbart--Erna-Solberg-vil-ikke-svare-pa-om-hun-er-enig Fredsprisvinnerens helse har fått mye oppmerksomhet denne uken.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVjkm/EU-ber-Kina-loslate-kreftsyk-fredsprisvinner-umiddelbart--Erna-Solberg-vil-ikke-svare-pa-om-hun-er-enig - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/EU-ber-Kina-loslate-kreftsyk-fredsprisvinner-umiddelbart--Erna-Solberg-vil-ikke-svare-pa-om-hun-er-enig-624412b.html Fredsprisvinnerens helse har fått mye oppmerksomhet denne uken.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/EU-ber-Kina-loslate-kreftsyk-fredsprisvinner-umiddelbart--Erna-Solberg-vil-ikke-svare-pa-om-hun-er-enig-624412b.html - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
AA170702 - Alle sammen er oppegående, men vi har helse på stedet som undersøker samtlige, sier Astrid Metlid, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.
DB170701 Han har utnevnt ultrakonservative mørkemenn på sentrale poster som justis, utdanning og helse .
DB170701 De britiske mediene trekker også frem at fenomenet kan være bra for britenes helse .
DA170701 I dag er folk så opptatte av kropp og helse - er iskrem og sommerkropp en dårlig kombinasjon ?
AP170701https://www.aftenposten.no/verden/EU-ber-Kina-loslate-Liu-Xiaobo-umiddelbart-624400b.html - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Nav-kontor-godkjente-a-bosette-barn-i-strok-med-hoy-kriminalitet--politi-og-barnevern-advarer-623366b.html Avdelingssjef for arbeid, bolig og psykisk helse i Bjerke bydel, Bente Johanne Aldrin, sier det ikke medfører riktighet at Nav Bjerke anbefaler de nevnte adressene for barnefamilier.
AA170701 Den personen har fått behandling av helse på stedet, og blir tatt med videre til Sykehuset Namsos.
VG170630 Men i rapporten står det også at en konklusjon det var rimelig å trekke, var at det viktigste for barnas mental helse , sosial fungering, skoleprestasjoner og mobbing, ikke var hva slags seksuell orientering foreldrene hadde, men hva slags omsorgs- og utviklingsbetingelser foreldrene tilbød barna - akkurat som i andre familier.
VG170630 Det er ikke enhver form for diskriminering som gir rett til opphold i Norge, men mer alvorlige trusler mot liv, helse eller livssituasjon.
VG170630 På rundt 1200 datamaskiner tilknyttet internett ved sykehus innenfor Helse Sør-Øst er det imidlertid ikke mulig å oppdatere datamaskinene, ifølge en oversikt VG har hentet fra Sykehuspartner HF, som har det overordnede ansvaret for blant annet IKT hos alle sykehusene i Helse Sør-Øst.
VG170630 På rundt 1200 datamaskiner tilknyttet internett ved sykehus innenfor Helse Sør-Øst er det imidlertid ikke mulig å oppdatere datamaskinene, ifølge en oversikt VG har hentet fra Sykehuspartner HF, som har det overordnede ansvaret for blant annet IKT hos alle sykehusene i Helse Sør-Øst.
VG170630 Helse Midt-Norge og Helse Vest opplyser til VG at de ikke benytter seg av dette operativsystemet opp mot internett i dag.
VG170630 Helse Nord har 63 PC-er med Windows XP, knyttet opp mot interne nettverk.
VG170630 Helse Midt-Norge og Helse Vest opplyser til VG at de ikke benytter seg av dette operativsystemet opp mot internett i dag.
VG170630 ) ¶ | 1200 datamaskiner i Helse Sør-Øst benytter seg av utdatert operativsystem ¶ Helse Sør-Øst har 1200 PC-er som benytter seg av det utdaterte operativsystemet Windows XP.
VG170630 ) ¶ | 1200 datamaskiner i Helse Sør-Øst benytter seg av utdatert operativsystem ¶
SA170630 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV170630https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Test-av-brunost-Ikke-bare-usunt-10328b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DB170630 Helse viktigst ¶
DB170630 Arkitektforeningene har stått i front for kampen mot forslaget, fordi dette har så mye å si for bokvalitet, brukbarhet, trivsel og helse .
DB170630 Det var hardt kjør hele veien, og vi hadde ikke helse til det lenger.
DB170630 Kalchenko vet at jeg tidligere var leder av foreningen « Kostreform for bedre helse ».
DA170630 Flest ledige vart lyst ut i helse , pleie og omsorg ( 440 ), bygg- og anlegg ( 229 ) og undervisning ( 198 ).
BT170630https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vil-fengsle-tre-menn-etter-dodsfall-i-Stolegaten-336374b.html I paragrafen fastslås det at « den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse », kan straffes med fengsel i tre år.
BT170630https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-brunost-Ikke-bare-usunt-10328b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/jqvVo/Kjare-Nanna-Jeg-sliter-med-a-komme-ut-som-bifil-Hvordan-kan-jeg-gjore-det-Hilsen-jente-18 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/PVg6X/Kjare-Aksel-Jeg-er-ekstremt-konfliktsky-Hvordan-kan-jeg-klare-a-ta-opp-vanskelige-ting-Hilsen-jente-16 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Jeg-sliter-med-a-komme-ut-som-bifil-Hvordan-kan-jeg-gjore-det-Hilsen-jente-18-623979b.html - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Aksel-Jeg-er-ekstremt-konfliktsky-Hvordan-kan-jeg-klare-a-ta-opp-vanskelige-ting-Hilsen-jente-16-623976b.html - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Bruk-helsedata-til-a-gi-oss-bedre-helse--Marta-Ebbing-og-Ketil-Widerberg-624343b.html | Bruk helsedata til å gi oss bedre helse Marta Ebbing og Ketil Widerberg ¶
AP170630https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Bruk-helsedata-til-a-gi-oss-bedre-helse--Marta-Ebbing-og-Ketil-Widerberg-624343b.html Det er på grunn av et komplisert regelverk og spredt ansvar for å gi forskere tilgang til dataene, for eksempel i medisinske forskningsprosjekter som har som mål å gi oss bedre helse . 30. juni ga Helsedatautvalget sine anbefalinger til helseminister Bent Høie.
AP170630https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-brunost-Ikke-bare-usunt-10328b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170630 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
FV170629 - De to som var i huset kom seg trygt ut og de ble tatt hånd om av helse , sier han.
DN170629 I Nord-Irland er abort forbudt dersom ikke morens liv og helse står i fare, og den nåværende lovgivningen har fått kritikk ettersom kun kvinner med god råd har mulighet å reise til England og betale for det dyre inngrepet.
DB170629 Det er jo ikke fare for liv og helse , folk er evakuert, sier hun.
DB170629 INVITERT : Norge er ikke blant verdens 20 største økonomier, men forbundskansler Angela Merkel har invitert Norge med på grunn av internasjonalt engasjement for helse og utvikling, blant annet.
DB170629 I tillegg til klima og frihandel, er migrasjon, terror og internasjonal innsats for helse og bærekraftig utvikling på agendane.
DB170629 God helse er noe alle ønsker seg.
DB170629 Aleris Executive Health er et helhetlig program som tilbyr medlemmene skreddersydd oppfølging av egen helse gjennom en omfattende årlig helseundersøkelse, det tilbys undersøkelse av allmennlege, hudlege, hjertespesialist, urolog, gynekolog, samt ultralyd av mage, CT av lunger, MR av prostata og bryster, blodprøver, hørselstest og lungefunksjonsmåling, alt på en dag, og alt gjern
DB170629 10.05 ¶ Helse er blitt en vare for kjøp og salg.
AA170629 I Nord-Irland er abort forbudt dersom ikke morens liv og helse står i fare, og den nåværende lovgivningen har fått kritikk ettersom kun kvinner med god råd har mulighet å reise til England og betale for det dyre inngrepet.
AA170629 Begge personene ble tatt hånd om av helse på stedet før det ble fraktet videre til St.
AA170629 Begge involverte klaget over noe smerter, og ble tatt hånd om av helse .
AA170629 Brann, helse politi på stedet ¶
AA170629 - Det er ingen i hus, så det er ikke fare liv og helse , sier Indergård.
AA170629 | Dyrepasser på Karmøy frykter for rømt kengurus helse
AA170629 Dyrepasseren er bekymret for rømlingens helse .
AA170629 En mann ble kort tid etter bekreftet omkommet av ambulansepersonell på stedet, opplyste Helse Førde AMK.
AA170629 - Vi leser mye om kropp, trening og helse , men i denne utstillingen får du virkelig innblikk i hva som skjer med kroppen hvis den utsettes for dårlig livsstil eller en ulykke, har lege og kurator for utstillingen, Angelina Whalley, tidligere sagt til Adresseavisen.
SA170628 Ambulanse, lokal lege, luftambulanse og redningshelikopter er varslet, opplyser Helse Førde AMK på Twitter.
SA170628 Programmet for å flagge ut IT-systemene i Helse sør-øst settes på hold.
SA170628 Foto : Cornelius Poppe / NTB scanpix<div></div> ¶ | Helse sør-øst stiller utflagging av IT-systemer i bero ¶
SA170628 Cathrine Lofthus, toppsjef i Helse sør-øst, bekrefter at planene om å sette ut drift av IT-systemer til utlandet, er på hold inntil videre.
DB170628 Helse og politi er på vei opp nå, det er et stykke opp på fjellet, sier operasjonsleder Bengt Ness til Dagbladet.
DB170628 - Helse Førde AMK ( @amk_helse_forde ) June 28, 2017 ¶
DB170628 Ifølge Helse Førde AMK ble personen bekreftet omkommet på stedet.
DB170628 - Helse Førde AMK ( @amk_helse_forde ) June 28, 2017 ¶
DA170628 Lenger ned på lista finner vi saker som skole, helse , samferdsel og skatt.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html | NRK : Helse Sør-Øst vil stanse outsourcing av IT ¶ Helse Sør-Østs ledelse vil stanse outsourcing av IT-tjenester etter avsløringer om at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientdata, melder NRK.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html | NRK : Helse Sør-Øst vil stanse outsourcing av IT ¶
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html Møtet kommer i kjølvannet av at NRK tidligere i år avslørte at over 100 IT-arbeidere fra Bulgaria og Asia hadde fått administrative rettigheter til Helse Sør-Øst IKT-infrastruktur.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html Ifølge administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst skal datterselskapet Sykehuspartner fortsatt ha ansvar for IT i helseforetaket inntil de har kontroll på tilganger, personvern og informasjonssikkerhet, skriver NRK.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html I mai ble det kjent at Thomas Bagley trakk seg som teknologidirektør i Helse Sør-Øst.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html Der skal blant annet ta stilling til hva helseforetaket skal foreta seg etter at to granskningsrapporter slakter hvordan Helse Sør-Øst har håndtert risiko og IKT-sikkerhet knyttet til outsourcing av IT-arbeid til Bulgaria, Malaysia og India.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html Cathrine Lofthus er administrerende direktør i Helse Sør-Øst.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html - Vi setter i gang tiltak umiddelbart for å styrke personvernet, sier Lofthus i et ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html Helse Sør-Øst vil stille outsourcing av IT fullstendig på hold.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Helse-Sor-Ost-vil-stanse-outsourcing-av-IT-624154b.html Helse Sør-Øst setter dermed i gang strakstiltak.
AP170628https://www.aftenposten.no/kultur/Naboer-kaller-gatefest-i-Kristiansand-en-voldtekt-624193b.html Kommuneoverlegen tillater arrangementet fordi det « ikke truer liv og helse ».
AA170628 Bilen har fått større skader, men personene i bilen har berget bra og sjekkes av helse nå, sier operasjonsleder Dag Hjulstad ved Trøndelag politidistrikt.
AA170628 Programmet for å flagge ut IT-systemene i Helse sør-øst settes på hold, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus til NRK.
AA170628 - Helse Sør - Øst vil sette outsourcing av IT fullstendig på hold.
AA170628 ( ©NTB ) ¶ | Helse sør-øst stiller utflagging av IT-systemer i bero ¶
VG170627 I rapporten trekkes tre mer grunnleggende utviklingstrekk ved dagens samfunn som har vært koblet til en forverring i ungdoms psykiske helse frem.
VG170627 Flere nyere studier konkluderer med at prestasjonskrav og stress i skolen påvirker ungdoms psykiske helse , og at dette særlig ser ut til å gjelde for jenter i « høyt presterende » miljøer.
VG170627 Ettersom både muskel- og skjelettsykdommer og - spesielt - ruslidelser har en viktig psykisk årsakskomponent, hersker det liten tvil om at det er mental helse vi trenger å bli bedre på.
VG170627 Denne fant signifikante positive effekter, mest av alt innen mental helse , slik som depresjon, angst, stress og livskvalitet.
VG170627 Penger er viktigere enn liv og helse .
VG170627 Langnes blir frustrert over at avdelingen velger å stenge i en periode på grunn av det Helse Møre og Romsdal omtaler som en periode med lav aktivitet.
VG170627 Fylkeslege i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikaelsen, sier til VG at det er Helse Møre og Romsdals ansvar å levere et forsvarlig helsetilbud.
VG170627 Flere frykter for barnas helse etter stengingen.
VG170627 Direktør ved Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, sier til VG at det i perioder er nødvendig å stenge deler av helseforetaket.
VG170627 Barns helse blir butikk og feige rikspolitikere toer sine hender og har ikke ansvar for noe », skriver en.
VG170627 - Dette er et helsesystem som drives etter en livsfarlig ideologi, nemlig at helse er blitt butikk.
VG170627 juni sendte Helse Møre og Romsdal ut brev om at de har valgt å stenge barne- og ungdomsavdelingen ved Kristiansund og Barnepoliklinikken i Molde fra fredag 23. juni til og med søndag 20. august.
SA170627 En framtid der utenforskap i stadig større grad vil defineres av de med « annerledes » kropper, slik som mennesker med ulike funksjonshemminger eller dårlig helse ?
SA170627 En ny rapport fra PwC viser at informasjonen om risikoen ved outsourcing skal ha vært ukjent for styret og toppsjefen i Helse sør-øst.
SA170627 Generelt er nordmenn blitt veldig opptatt av sunnhet og helse , men når vi kommer til disse dagene snur vi den vanlige innstillingen på hode, forteller Annechen Bahr Bugge på SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
NL170627 Blant annet er det viktig å sikre at de viktige statlige funksjonene innenfor samferdsel og helse så langt som mulig følger de nye regiongrensene.
FV170627 Kommuneoverlegen tillater arrangementet fordi det « ikke truer liv og helse ».
DB170627 Jeg skjemmes ¶ ¶ HELSE : Donald Trump fotografert da han møtte pressen mandag sammen med presidenten i India.
DB170627 Kloss' avsløring ble etterfulgt av noen velvalgte ord om kvinner i bransjen, og hvordan et fokus på helse har vært hennes vei til toppen.
DA170627 Tajik kom på besøk etter å ha blitt invitert av fungerende leder for politiet i Søndre Buskerud, Jan Erik Strøm, som har vært sentral i å bygge opp den første operasjonssentralen hvor politi, brann og helse har samlokalisert nødetatene sine.
DA170627 Partikollega Torgeir Micaelsen ( Ap ) mener tilliten mellom de tre nødetatene kan bli brutt når helse foreløpig ikke er med inn til operasjonssentralen i Tønsberg, som Samlok i Drammen har blitt vraket til fordel for.
BT170627https://www.bt.no/familieogoppvekst/Slik-unngar-du-is--og-polsebonanza-i-ferien--10308b.html Generelt er nordmenn blitt veldig opptatt av sunnhet og helse , men når vi kommer til disse dagene snur vi den vanlige innstillingen på hode, forteller Annechen Bahr Bugge på SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Elendig-IT-sikkerhet-i-Helse-Sor-Ost-var-kjent-i-flere-ar-uten-at-noen-tok-grep-624051b.html | Elendig IT-sikkerhet i Helse Sør-Øst var kjent i flere år uten at noen tok grep ¶
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Elendig-IT-sikkerhet-i-Helse-Sor-Ost-var-kjent-i-flere-ar-uten-at-noen-tok-grep-624051b.html Rapporten fra PwC blir lagt frem for styret i Helse Sør-Øst onsdag.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Elendig-IT-sikkerhet-i-Helse-Sor-Ost-var-kjent-i-flere-ar-uten-at-noen-tok-grep-624051b.html Ifølge NTB vil hverken administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst eller styreleder Ann-Kristin Olsen kommentere saken før rapporten legges frem på styremøtet onsdag.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Elendig-IT-sikkerhet-i-Helse-Sor-Ost-var-kjent-i-flere-ar-uten-at-noen-tok-grep-624051b.html Fageksperter i Helse Sør-Øst kjente til den dårlige IT-sikkerheten, men det ble ikke meldt oppover i systemet, skriver NRK.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Elendig-IT-sikkerhet-i-Helse-Sor-Ost-var-kjent-i-flere-ar-uten-at-noen-tok-grep-624051b.html Den dårlige IT-sikkerheten i Helse Sør-Øst ble kjent i mai i år, da NRK avslørte at utenlandske IT-arbeidere fikk tilgang til sensitiv pasientdata.
AP170627https://www.aftenposten.no/norge/Elendig-IT-sikkerhet-i-Helse-Sor-Ost-var-kjent-i-flere-ar-uten-at-noen-tok-grep-624051b.html Da Helse Sør-Øst outsources IT-driften i fjor høst, ble beslutningen tatt uten å ha gjennomført en risikovurdering.
AP170627https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-unngar-du-is--og-polsebonanza-i-ferien--10308b.html Generelt er nordmenn blitt veldig opptatt av sunnhet og helse , men når vi kommer til disse dagene snur vi den vanlige innstillingen på hode, forteller Annechen Bahr Bugge på SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
AP170627 Generelt er nordmenn blitt veldig opptatt av sunnhet og helse , men når vi kommer til disse dagene snur vi den vanlige innstillingen på hode, forteller Annechen Bahr Bugge på SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus ( HiOA ).
AA170627 Hun tilses av helse , skal være kald men i OK form.
AA170627 NRK har fått tilgang til rapporten som legges fram for styret i Helse sør-øst onsdag.
AA170627 I mai ble det kjent at Thomas Bagley trakk seg som teknologidirektør i Helse sør-øst.
AA170627 En ny rapport fra PwC viser at informasjonen om risikoen ved outsourcing skal ha vært ukjent for styret og toppsjefen i Helse sør-øst.
AA170627 Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse sør-øst, samt styreleder Ann-Kristin Olsen, ønsker ikke å kommentere saken før rapporten legges fram på styremøtet onsdag. ( ©NTB ) ¶
FV170626 OPPFØLGING : - Det finnes mye forskning som dokumenterer sammenhengen mellom belastende hendelser i barndommen og fysisk og psykisk helse senere i livet.
DB170626 : Kjenner du deg stadig bekymret for egen helse , er du ikke alene.
DB170626 Det er jo et paradoks at de to tingene som har stor betydning for framtidig helse ; lære å lage mat, og lære å svømme, ikke satses mer på.
DB170626 - Vi er i ferd med å få en generasjon som ikke vet hvordan man lager brun saus, og det henger litt sammen med manglende satsing på faget Mat og helse i skolen, det vi kalte heimkunnskap i gamle dager.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Ned-for-klimaet-336126b.html De to store kan la saken ligge, og heller bruke tiden på å snakke om det velgerne ser ut til å være aller mest opptatt av : skole og helse .
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Folk-dor-mens-vi-diskuterer-336085b.html Men bare den siste gruppen møtes med straff og fengsel i stedet for helse og omsorg.
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/Svensk-42-aring-hjem-etter-narmere-seks-ar-som-Al-Qaida-gissel-624035b.html Jeg ønsket Johan velkommen hjem og jeg kan fortelle at han etter omstendighetene er ved god helse og ved godt mot, sa utenriksminister Margot Wallström på en pressekonferanse mandag kveld.
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/Kinesiske-myndigheter-Liu-Xiaobo-far-medisinsk-behandling-av-atte-av-Kinas-fremste-kreft-spesialister-623970b.html Vi har tidligere fått høre at han var ved relativt god helse , omstendighetene tatt i betraktning, sier fredsprisvinnerens venn, professor Hao Jian ved det internasjonalt anerkjente Beijing Film Academy, til Aftenposten.
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/Kinesiske-myndigheter-Liu-Xiaobo-far-medisinsk-behandling-av-atte-av-Kinas-fremste-kreft-spesialister-623970b.html Han forteller at vennene helt til nå er blitt fortalt at fredsprisvinneren skulle være ved god helse .
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/Advokat-Fredsprisvinner-Liu-Xiaobo-er-loslatt--har-uhelbredelig-kreft-623970b.html Vi har tidligere fått høre at han var ved relativt god helse , omstendighetene tatt i betraktning, sier fredsprisvinnerens venn, professor Hao Jian ved det internasjonalt anerkjente Beijing Film Academy, til Aftenposten.
AP170626https://www.aftenposten.no/verden/Advokat-Fredsprisvinner-Liu-Xiaobo-er-loslatt--har-uhelbredelig-kreft-623970b.html Han forteller at vennene helt til nå er blitt fortalt at fredsprisvinneren skulle være ved god helse .
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Folks betalingsvilje øker når det gjelder egen helse .
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html - Flere vil ivareta egen helse og vet mye om hvordan de skal gjøre dette.
AA170626 Jeg ønsket Johan velkommen hjem og jeg kan fortelle at han etter omstendighetene er ved god helse og ved godt mot, sa utenriksminister Margot Wallström på en pressekonferanse mandag kveld.
DB170625 Retten til helse er en universell menneskerettighet.
DB170625 Manglende helsehjelp kan ha alvorlige konsekvenser for den enkeltes helse , og å ikke forebygge sykdom bør anses som dårlig folkehelsepolitikk.
DB170625 I en generell kommentar til dette skrives det at en skal respektere retten til helse inkludert forebyggende, behandlende og palliativ helse for papirløse migranter.
DB170625 I en generell kommentar til dette skrives det at en skal respektere retten til helse inkludert forebyggende, behandlende og palliativ helse for papirløse migranter.
DB170625 Dersom vedkommende er psykisk ustabil og utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv eller helse , har vedkommende uansett rett til psykisk helsevern ».
DB170625 De anbefaler også at en skal fjerne eventuelle hindringer til god helse .
BT170625https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Pasienter-venter-mange-timer-pa-transport-hjem-fra-sykehus-i-Bergen-336084b.html | Pasienter venter mange timer på transport hjem fra sykehus i Bergen ¶ Helse Bergen krever bedring fra taxiselskapene.
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Barna-som-faller-utenfor-det-gode-selskap-335978b.html Det handler om viktige velferdspilarer som arbeid, utdanning, helse og bolig og et bedre samarbeid innen velferd.
AP170625https://www.aftenposten.no/norge/Under-streken-623946b.html Generelt bruker grupper med mindre god helse, helsetjenester i større grad enn dem med god helse .
AP170625https://www.aftenposten.no/norge/Under-streken-623946b.html Generelt bruker grupper med mindre god helse , helsetjenester i større grad enn dem med god helse.
VG170624 Denne våren har VG avslørt hvordan Humlegård har motarbeidet Stortinget som vil opprette felles operasjonssentraler for politi og brann, med plass også for helse .
VG170624 - Vi må ha en viss beredskap og prioritere liv og helse , sier hun.
VG170624 - Liv og helse er viktigere.
DB170624 Politiet opplyste tidligere i dag om at de ikke ville gjøre noe med denne saken nå i helgen, noe de begrunnet med at de måtte prioritere liv og helse .
DB170624 Mental Helse : 116 123 ¶
DA170624 De vil få samme rettigheter som briter til helse , utdanning, velferd og pensjoner. 2 ) Dem som har bodd der i færre enn fem år vil få lov til å bli værende til botiden er fem år.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-bekymret-for-omsorgen-i-ferien-335913b.html Resultatet nå er utslitte pleiere og min mor er blitt markant dårligere i sin mentale helse .
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-er-bekymret-for-omsorgen-i-ferien-335913b.html Min mor ble overført fra Orange Helse til den offentlige hjemmesykepleien 1 oktober 2016.
BT170624https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Kjottprofessorens-misforstaelse-310242b.html Det er bra at mange har interesse for helse og ernæring, men kjemi- og helsekunnskap er ikke det samme, skriver lege Tanja Kalchenko.
SA170623https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Test-av-hamburgere-Mer-kjott-enn-mange-tror-10309b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
SA170623 26-åringen som erkjente skyld under rettsforhandlingene tirsdag denne uken, er videre dømt for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annen manns kropp eller helse .
SA170623 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DN170623 - De kommer ofte inn i helse når det er mer stabilitet.
DN170623 EU-borgere skal likebehandles med briter når det gjelder helse , utdanning, pensjon og trygd.
DB170623 - Det faktum at Warmbier døde plutselig, under en uke etter at han kom tilbake til USA i tilsvarende helse som da han var her er et mysterium for oss også, sier den nordkoreanske talspersonen.
DB170623 EU-borgere skal likebehandles med briter når det gjelder helse , utdanning, pensjon og trygd.
BT170623https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ma-i-fengsel-i-75-dager-etter-hasardios-kjoring-336095b.html 26-åringen som erkjente skyld under rettsforhandlingene tirsdag denne uken, er videre dømt for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annen manns kropp eller helse .
BT170623https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-hamburgere-Mer-kjott-enn-mange-tror-10309b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/Ma-i-fengsel-i-75-dager-etter-hasardios-kjoring-623894b.html 26-åringen som erkjente skyld under rettsforhandlingene tirsdag denne uken, er videre dømt for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annen manns kropp eller helse .
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Jeg-er-lei-av-at-kjaresten-maser-om-sex-Hva-gjor-jeg-Hilsen-jente-18-623503b.html - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Aksel-Jeg-har-aldri-mott-kjaresten-min-i-virkeligheten-Kan-det-vare-ekte-kjarlighet-Hilsen-jente-17-623494b.html - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Aksel-Etter-kjarlighetssorgen-foler-jeg-ingenting-Hva-skal-jeg-gjore-Hilsen-jente-20---623015b.html - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170623https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-hamburgere-Mer-kjott-enn-mange-tror-10309b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170623 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170623 EU-borgere skal likebehandles med briter når det gjelder helse , utdanning, pensjon og trygd.
DB170622 Til tross for Arbeiderpartiets nedprioriteringer, har regjeringens satsing på psykisk helse gitt resultater.
DB170622 Fremskrittspartiet kaller dette å ta folks helse på alvor.
DB170622 Dette viser at Arbeiderpartiet ikke har noe reell vilje til å prioritere barn og unges psykiske helse .
DB170622 Det har blitt reist bekymring over prinsens helse de siste dagene med tanke på alderen hans, men The Telegraph sier at han var ute av senga og i godt humør senest i går kveld.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-diagnoser-kamuflerer-vold--335969b.html Det er lenge siden det ble slutt på psykisk helse diagnoser basert på antatte årsaker.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg--Store-har_-bevisst-eller-ubevisst_-sitert-meg-feil-en-rekke-ganger-623744b.html Hvis du har problemer med helse , så hjelper vi deg med det.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Krever-svar-fra-Russland-om-sleping-av-atomkraftverk-623761b.html Jeg forutsetter at Russland kommer opp med ansvarlige løsninger som ikke innebærer en risiko for havet, miljøet og folks helse .
NL170621 « SPIONBILDE » : Bildet viser et møte mellom ordfører Kristin Røymo ( Ap ) og avdelingsdirektør for helse og omsorg, Trond Brattland, på ordførerens kontor.
NL170621 Samme dag som bystyret i Tromsø samles for å ta flere viktige beslutninger, kan vi lese at Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe har tatt bilde av et møte mellom ordfører Kristin Røymo ( Ap ) og avdelingsdirektør for helse og omsorg, Trond Brattland.
NL170621 Røymo forteller at møtet mellom henne og Brattland handlet om omorganisering og digitalisering i en helse og sosial-sektor som er pålagt å spare 200 millioner de neste årene.
DB170621 Ser ut til å gå bra med barnet, mor og barn blir ivaretatt av helse . https://t.co/DH4nVjMYNy ¶
DB170621 Helse og politi er snart på stedet ¶
DB170621 Ifølge nyhetsnettstedet skal hertugen ha hatt noen medisinske problemer gjennom årene, men syntes å være i god helse på tirsdag under den årlige begivenheten på Ascot galoppbane i England.
DA170621 - En ytterligere forlengelse av periodene uten strøm vil føre til en kollaps av grunnleggende tjenester, inkludert helse og vannsektoren, sier Robert Pipes, ansvarlig for FNs humanitære hjelp i området.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/Norsk-sjomat-ut-til-nettkunder-i-hele-Kina-623630b.html Nå ser JD.com frem til å selge verdens beste sjømatprodukter, til beste for kinesiske forbrukeres helse .
AP170621https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Surrogati_-eggdonasjon-eller-saddonasjon--gode_-infertile-foreldre-har-ogsa-barn-med-god-helse--Hanevik-og-Oldereid-623536b.html | Surrogati, eggdonasjon eller sæddonasjon - gode, infertile foreldre har også barn med god helse Hanevik og Oldereid ¶
AP170621 Nå ser JD.com frem til å selge verdens beste sjømatprodukter, til beste for kinesiske forbrukeres helse .
AP170621 | Surrogati, eggdonasjon eller sæddonasjon - gode, infertile foreldre har også barn med god helse Hanevik og Oldereid ¶
AA170621 Ser ut til å gå bra med barnet, mor og barn blir ivaretatt av helse . https://t.co/DH4nVjMYNy ¶
AA170621 Universitetets tematiske satsing på energi, bærekraft og helse viser en tydelig vilje til å finne løsninger på store samfunnsutfordringer.
AA170621 Jo flere slike prosjekter som lykkes og videreføres innen helse og andre offentlige tjenester, jo bedre blir fremtidsutsiktene for velferdsstaten.
AA170621 En viktig årsak er myndighetenes prioritering av tradisjonelle områder som olje, havbruk og helse .
VG170620 I sin kronikk skriver Humlegård at « Helse har foreløpig ikke ønsket å bli med ».
VG170620 Debatt De siste ukene har VG skrevet mye om prosessen rundt samlokalisering av nødsentralene for brann, politi og helse ( SAMLOK ) De siste ukene har VG skrevet mye om prosessen rundt samlokalisering av nødsentralene for brann, politi og helse ( SAMLOK ) ¶
VG170620 Debatt De siste ukene har VG skrevet mye om prosessen rundt samlokalisering av nødsentralene for brann, politi og helse ( SAMLOK ) De siste ukene har VG skrevet mye om prosessen rundt samlokalisering av nødsentralene for brann, politi og helse ( SAMLOK ) ¶
VG170620 Nyborg har ikke villet kommentere om forsinkelser og utskiftninger i staben har hatt negative konsekvenser for pasientenes mentale helse .
VG170620 - Av kapasitetshensyn var vi nødt til å prioritere liv og helse .
VG170620 VG har tidligere avslørt at Politidirektoratet helt siden 2014 har vært sterke motstandere av å la samlokalisering bli en del av Nærpolitireformen, og hvordan POD kort tid etter stortingsvedtaket besluttet å nedlegge den eneste operasjonssentralen som har vært samlokalisert mellom brann, helse og politi - SAMLOK i Drammen.
VG170620 SAMLOK : Etter at POD brått bestemte å nedlegge sentralen i Drammen, blir Bodø det eneste stedet der brann, helse og politi sitter i samme sentral, kun adskilt av glassvegger.
VG170620 Politidirektoratet presenterte da en liste som viste « prosess påbegynt » for samlokalisering mellom brann og helse i elleve av 12 politidistrikter.
VG170620 Og tillegg skal man prøve å få inn helse på sikt, sier justisministeren.
VG170620 Ett viktig grep i reformen var at politi og brann skal flytte inn i samme operasjonssentral så raskt som mulig, og det skal settes av plass helse .
SA170620 | Hva er rollen til kommunens sentrale faglige ledelse innen helse og omsorgssektoren ?
SA170620 Hva er rollen til Stavanger kommunes sentrale faglige ledelse innen helse og omsorgssektoren ?
SA170620 Det som har undret oss gjennom disse sakene - og i mange andre saker er : Hva er rollen til Stavanger kommunes sentrale faglige ledelse innen helse og omsorgssektoren ?
NL170620 2006 granulat av oppmalte bildekk ansett som uproblematisk for barnas helse .
NL170620 I tillegg forsker vi innenfor de fleste fagområder : forskning som gir grunnlag for undervisning, forskning som gir grunnlag for nytt næringsliv, forvaltning, politiske beslutninger, forbedret helse , bedre IT-løsninger, sunnere oppdrettsfisk, for fred i Arktis og i verden, og for bevaring av samisk språk og kultur.
DN170620 Viktige objekter er ikke sikret, og svikten kan utgjøre en fare for liv og helse , slo KrFs Hans Fredrik Grøvan fast.
DB170620 Det var Hawkings helse som tvang ham til å kansellere reiseplanene.
DB170620 Helse blir noe man kjøper.
DB170620 Nå avslutter jeg med bra helse .
DA170620 Beboer overtatt av helse .
DA170620 - Politiet og helse på stedet.
AP170620 Avdelingssjef ved kreftavdelingen på Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold sa til Aftenposten mandag at noen av årsakene til at de ikke rekrutterer mange pasienter til benmargskreftstudier skyldes reiseavstander, dårligere helse , men også utdanningsnivået.
AP170620 - Utdanningsnivået i Bærum er blant de høyeste i landet, mens gjennomsnittet i Østfold er blant det laveste i Helse Sør-Øst, sier Stensvold.
AA170620 - Spesialenheten mener på bakgrunn av tjenestepersonenes forklaringer og etterfølgende undersøkelser på stedet at avfyringen ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller helse .
AA170620 Tenker vi gjennom de fire årene som er gått, har politikken gitt bedre veier, mer tog, bedre helse , omsorg og skole.
VG170619 - Det er en stor glede å registrere så flotte resultater av en stor innsats gjort i et bredt samarbeid mellom sentrale aktører innenfor global helse .
VG170619 Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse .
NL170619 Havets helse
NL170619 Han har kartlagt hvilke partier velgerne mener har den beste politikken på ni utvalgte politikkområder, som skatt, skole, helse , distrikt og innvandring - og altså miljø.
NL170619 Jeg hadde håpet på en omsorgsrevolusjon innenfor psykisk helse , men det vi har fått er akkurat det motsatte.
NL170619 Det er verd å merke seg at recovery ikke har løst noen av de grunnleggende problemene innenfor psykisk helse .
NL170619 Det er vanskelig å være uenig i påstanden om at en innenfor psykisk helse har tenker for mye på sykdom og for lite på personen som har sykdommen.
DB170619 Men særlig innen rus og psykisk helse , er mangfoldet og valgfriheten svært avgjørende for tilfriskningen.
DB170619 Høyre-statsråden reagerer på at Torgeir Micaelsen kaller det felles løftet til Høyre, Frp, KrF og Venstre om en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse for ett stunt.
DB170619 Denne hadde store mangler, derfor la vi fram en ny, hvor vi inkluderte seniorer og psykisk helse .
DB170619 De vil blant annet at ungdom skal få lære om psykisk helse i skolen, dette er allerede vedtatt, sier Kari Kjønaas Kjos.
DB170619 - Det blir vanskelig å satse på barn og unges psykiske helse , når Ap er imot å lovfeste krav om psykologer i kommunene.
VG170618 Årsakene har vært bedre helse , medisinske oppdagelser, bedre sanitærforhold og økt livskvalitet.
VG170618 - Vi har sett mange negative effekter av innsparinger før 2015, for eksempel med økt antall selvmord, dårligere mental helse , sult og redusert livskvalitet.
VG170618 Vet vi egentlig hva medikamentene kan gjøre med deres psykiske og fysiske helse ?
VG170618 Men når det gjelder psykisk helse , trenger det da å være slik ?
VG170618 Mange av artiklene som blir publisert med psykisk helse som tema har overskrifter som « slår alarm », og « praksisen må endres ».
DN170618 Prosjektet eies av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.
DB170618 - Å spise vegetarmat er selvsagt viktig både med tanke på helse og miljø, men generelt tenker vi at dette er mat som skal smake like godt som annen mat.
DA170618 Sosiale ulikheter, arbeidsledighet og psykisk helse blant unge er punkter Rådmannen ser på som de største helseutfordringene i Stavanger. helseutfordringene i Stavanger.
BT170618 Jeg har full stilling i Helse Bergen og har jobbet med dette på kvelds- og nattetid.
AP170618 Anbefaler tre typer kosthold for god helse
AP170618 Helse Fonna opplyser til NRK at tilstanden til mannen som ble funnet, er stabil.
AA170618 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse .
AA170618 En beboer som har fått i seg røyk og som blir sjekket av helse .
AA170618 Helse Fonna opplyser til NRK at tilstanden til mannen som ble funnet, er stabil. ( ©NTB ) ¶
SA170617 Er det riktig å føre en politikk som medfører ødeleggelse av våre medborgeres liv og helse ?
DN170617 Til Fagbladet.no sier Andersson at gevinstene er store for arbeidsgivere som legger til rette for at flere ansatte skal sykle til jobb, som bedre helse hos de ansatte og styrket bunnlinje ved redusert sykefravær.
DB170617 Helse Møre og Romsdal opplyser til Sunnmørsposten at de to har sluppet med lettere skader - en kvinne i 50-årene og en kvinne i 20-årene.
DB170617 Det er avl av hunder for å oppnå et bestemt utseende som går på bekostning av dyrenes helse , Veterinærforeningen vil ha slutt på.
DB170617 - Altfor mange hunder i Norge fødes med en anatomi som gjør at de har veldig dårlig helse .
DA170617 Mens Russland-saken er i spill, flommer søksmålene inn på så å si alle områder Trump har satt sitt merke på i politikken : Klima, innvandring, helse og korrupsjon.
BT170617 Anslagene varierer fra 70.000 til 104.000, skriver Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse .
AP170617 « Fortsatt forvaring i anstalt anses som nødvendig for å verne andres liv, helse og frihet », konkluderte fengselet.
AP170617 Det er avl av hunder for å oppnå et bestemt utseende som går på bekostning av dyrenes helse , Veterinærforeningen vil ha slutt på.
AP170617 - Altfor mange hunder i Norge fødes med en anatomi som gjør at de har veldig dårlig helse .
AP170617 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170617 Helse har ikke kommet til stedet ennå, kun politi og brann, opplyser operasjonsleder Anlaug Oseid hos politiet i Sør-Trøndelag.
AA170617 En kvinne i 20-åra og en kvinne i 50-åra behandles for lettere skader på intensivavdelingen ved Ålesund sjukehus, opplyser Helse Midt-Norge.
AA170617 Til Fagbladet.no sier Andersson at gevinstene er store for arbeidsgivere som legger til rette for at flere ansatte skal sykle til jobb, som bedre helse hos de ansatte og styrket bunnlinje ved redusert sykefravær.
AA170617 Det er avl av hunder for å oppnå et bestemt utseende som går på bekostning av dyrenes helse , Veterinærforeningen vil ha slutt på.
AA170617 - Altfor mange hunder i Norge fødes med en anatomi som gjør at de har veldig dårlig helse .
AA170617 Som tenåring får du det travelt med å bygge solid mental helse , selv når du mister så store deler av det trygge fotfestet.
AA170617 Men han fikk utlevert en psykisk helse som gikk i dass, som han selv ville sagt det.
AA170617 Men han fikk utlevert en psykisk helse som gikk i dass, som han selv ville sagt det » skriver Hilde Tyldum Stordahl om faren som var schizofren og paranoid.
VG170616 NTB skriver at Kohl har hatt sviktende helse de siste årene.
SA170616 Sviktende helse
SA170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse .
SA170616 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
NL170616 Så langt har man ikke dokumentert negative helseeffekter av denne forurensningen, men vi trenger sårt mer forskning for å kartlegge påvirkningen av marin forsøpling og mikroplast på matsikkerhet og helse .
FV170616 Sviktende helse
FV170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse .
DN170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse .
DB170616 Også på helse har Rwanda gjort store framskritt, og er blant annet best i Afrika på hepatitt-vaksine for barn i følge Verdens Helseorganisasjon ( WHO ) sin helse-rapport for 2016. 91 prosent av alle fødsler blir assistert av kvalifisert helsepersonell.
DB170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse .
DB170616 Arbeid er nøkkelen til likestilling og likeverd og mangfold og inkludering og mental helse og mestring og fullverdige liv !
DA170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse .
DA170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse .
DA170616 På facebooksiden din viser noen til Modum Bad som et sted der musikk og helse brukes sammen.
DA170616 - Jeg er gift med en lege, og vi snakker mye om dette med helse og kultur rundt middagsbordet hos oss.
BT170616https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-gresk-yoghurt-Fire-far-terningkast-seks-10278b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse .
BT170616 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | « Grepet som kan gi Brann en ny medalje » ¶
AP170616https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Er-det-normalt-at-det-lekker-hele-tiden-Hilsen-gutt-20-623004b.html - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170616https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-gresk-yoghurt-Fire-far-terningkast-seks-10278b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170616 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170616 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse .
AA170616 De siste årene har Kohl hatt sviktende helse .
AA170616 Gro Ulset, forsker, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern Midt-Norge, NTNU ¶
AA170616 Men sektoren er forpliktet til å få mest mulig helse ut av hver krone, og det vil alltid finnes smartere måter å arbeide på, blant annet på grunn av utviklingen av ny teknologi.
VG170615 Det skulle lages nasjonale rutiner for trippelvarsling for å være helt sikker på at ikke tid eller viktig informasjon gikk tapt mellom brann, helse og politi når noe alvorlig skjer.
VG170615 Regjeringen jobber kontinuerlig med å holde oppe den høye standarden innen helse , miljø og sikkerhet.
VG170615 Slik skal man unngå at livsviktig informasjon går tapt mellom brann, helse og politi.
VG170615 Etter trippeldrapet på Valdresekspressen ble Politidirektoratet pålagt å lage en konkret plan for å bedre samarbeidet mellom politi, brann og helse .
VG170615 Dette til tross for at POD ble gitt et detaljert mandat i mars 2016 med en eksakt tidsfrist for innføring av « nasjonale trippelvarslingsrutiner » for nødetatene politi, brann og helse .
VG170615 Ved fare for liv og helse kan man avstå, eller bryte fasten.
DB170615 - Det fjerde punktet er det vi har gjort i helse .
DB170615 « Det er en fryktelig skremmende tanke, men Grenfell Action Group tror innstendig bare en katastrofe vil avdekke huseiernes og KCTMOs inkompetanse, og føre til en slutt på de farlige boforholdene og forsømmelsene av leieboernes helse og sikkerhet » skrev gruppa i en bloggpost i november i fjor.
DB170615 Samfunnsøkonomisk lønnsomme veier finansierer ikke pensjon og helse .
DA170615 Et land som New Zealand scorer særlig dårlig når det gjelder mental helse , med nesten tre ganger så høy selvmordsrate blant 15 - 19-åringer som gjennomsnittlig i industrilandene.
DA170615 - Det økende antallet barn som vokser opp i fattigdom i Norge er også en utfordring som vil kunne påvirke barnas psykiske helse , sier Stokkereit.
DA170615 - Andelen unge i Norge som sliter med dårlig psykisk helse er økende, og foreløpig ser vi ingen effekt av de tiltakene som er iverksatt, sier han til NTB.
DA170615 I forbindelse med straffeutmålingen la også retten vekt på at 37-åringen har dårlig helse og at han ikke lenger har befatning med dopingmiljøet.
DA170615 Slike reaksjoner på støy kan ha vesentlig innvirkning på trivsel, velvære og helse », er noen av poengene i rapporten fra kommuneoverlegen.
BT170615 Som en leder i byrådsavdelingen for helse og omsorg skrev i en e-post : « Jeg har full tillit til etaten og barnevernstjenestene.
AA170615 Et land som New Zealand scorer særlig dårlig når det gjelder mental helse , med nesten tre ganger så høy selvmordsrate blant 15 - 19-åringer som gjennomsnittlig i industrilandene.
AA170615 Helse og politi er på stedet.
VG170614 Tre har fått tilsyn av helse , men var uskadd, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.
VG170614 Ingen personer har kommet til skade under brannen, men tre personer fikk tilsyn av helse . - 124 personer ble evakuert fra aktivitetsskolen.
DN170614 Utslipp av klimagasser skaper store problemer for økonomien og folks helse , skriver artikkelforfatteren.
DB170614 « Det er en fryktelig skremmende tanke, men Grenfel Action Group tror innstendig bare en katastrofe vil avdekke huseiernes og KCTMOs inkompetanse, og føre til en slutt på de farlige boforholdene og forsømmelsene av leieboernes helse og sikkerhet » skrev gruppa i en bloggpost i november i fjor.
DB170614 « Det er en fryktelig skremmende tanke, men Grenfel Action Group tror innstendig bare en katastrofe vil avdekke huseiernes og KCTMOs inkompetanse, og føre til en slutt på de farlige boforholdene og forsømmelsene av leieboernes helse og sikkerhet » skrev gruppa i en bloggpost i november i fjor.
DB170614 « Det er en fryktelig skremmende tanke, men Grenfel Action Group tror innstendig bare en katastrofe vil avdekke huseiernes og KCTMOs inkompetanse, og føre til en slutt på de farlige boforholdene og forsømmelsene av leieboernes helse og sikkerhet » skrev gruppa i en bloggpost i november i fjor.
DB170614 « Det er en fryktelig skremmende tanke, men Grenfel Action Group tror innstendig bare en katastrofe vil avdekke huseiernes og KCTMOs inkompetanse, og føre til en slutt på de farlige boforholdene og forsømmelsene av leieboernes helse og sikkerhet » skrev gruppa i en bloggpost i november i fjor.
DA170614 | Mer til psykisk helse
DA170614 UngData viser at hver fjerde jente i videregående skole sliter med sin psykiske helse .
DA170614 Regjeringen setter av 42,1 millioner kroner til rusforebygging og psykisk helse blant barn og unge.
DA170614 Tre har fått tilsyn av helse , men var uskadd, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.
AP170614https://www.aftenposten.no/osloby/Kraftig-brann-pa-Toppasen-skole-i-Oslo--gymsalen-er-totalskadet-623203b.html Ifølge NTB har tre personer fått tilsyn av helse , men disse var uskadet.
AP170614 Ifølge NTB har tre personer fått tilsyn av helse , men disse var uskadet.
AA170614 Tre har fått tilsyn av helse , men var uskadd, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.
AA170614 Tre har fått tilsyn av helse , men var uskadd, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.
VG170613 EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager.
VG170613 EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager, og på årets konferanse er det 83 foredragsholdere, og deltagere fra 46 land som er kommet sammen for å finne felles mål og løsninger for en sunnere og mer bærekraftig matindustri.
NL170613 Sammen er vi nå Nye Tvibit : Et produksjons- og kompetansesenter for bredde og profesjonelle innen musikk, ung kultur, helse , film og kreativ virksomhet.
DN170613 | Enighet om lønn innen helse , utdanning og kultur ¶
DN170613 Tariffoppgjøret har omfattet forhandlinger om sju tariffavtaler med over 30.000 arbeidstakere innen helse , utdanning og kultur med over 30 arbeidstagerorganisasjoner.
DB170613 - Det du spiser har en enorm virkning på din generelle helse , også din seksuelle.
DB170613 Hun skulle også ønske at både representanter fra beboerne og en spesialist på psykisk helse hadde vært med i gruppa som vurderer hvor minnesmerket skal ligge.
BT170613 I affekt, og i frykt for eget liv og helse , skubbet den nærmeste av brannmennene innbruddstyven tilbake på trappen og gir mannen en lusing - med flat hånd - på venstre side av mannens panne.
AP170613 I affekt, og i frykt for eget liv og helse , skubbet den nærmeste av brannmennene innbruddstyven tilbake på trappen og gir mannen en lusing - med flat hånd - på venstre side av mannens panne.
VG170612 EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager.
VG170612 FOKUS PÅ HELSE : På EAT-konferansen samles deltagere fra 46 land for å finne løsninger og mål for en mer bærekraftig matindustri.
VG170612 EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager.
VG170612 STOCKHOLM ( VG ) Gunhild Stordalen ( 38 ) åpnet EAT-konferansen i Stockholm mandag med å innrømme at hun egentlig ikke bryr seg så mye om mat, men mer om å redde menneskers liv og helse .
VG170612 Konferansen sette bærekraftig mat og helse i fokus.
VG170612 Jeg bryr meg mer om mennesker, og å redde menneskers liv, helse og velvære.
VG170612 EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager.
VG170612 EAT-konferansen i Stockholm setter bærekraftig mat og helse på dagsorden over to dager.
VG170612 Det er for de fleste hardt, for ikke å si umulig å oppnå « drømmekroppen », noe som gir økt forekomst av både kroppsbildeforstyrrelser, redusert psykisk helse og nedsatt selvbilde og livskvalitet.
SA170612 Selv om vi begge er medlemmer i Mental Helse , tar vi sterk avstand fra en slik karakteristikk.
SA170612 Leder for Mental Helse , Kristian Kise Haugland, kaller psykiatrien i Norge for « De moderne konsentrasjonsleirene » i en kronikk i Stavanger Aftenblad 8. juni.
SA170612 Selv om vi begge er medlemmer i Mental Helse , tar vi sterk avstand fra en slik karakteristikk.
SA170612 Leder for Mental Helse , Kristian Kise Haugland, kaller psykiatrien i Norge for « De moderne konsentrasjonsleirene » i en kronikk i Stavanger Aftenblad 8. juni.
SA170612 Det opplyser Helse Stavanger i en pressemeldig på sitt nettsted.
DB170612 - De største svikforsøkene i kroner og øre er knyttet til helse og sykdom, mens det er flest svikforsøk knyttet til tyveri av reisegods.
DB170612 Statsadvokaten sa i en uttalelse at politiet ville bli tvunget til å ta alle nødvendige tiltak for å stoppe provokasjoner, uro eller handlinger som kan føre til brudd på offentlig sikkerhet og skape forhold som truer medborgernes liv og helse .
DB170612 Fellesnevneren for teknologiselskapene som kunne søke seg til Oslo, var at de må bidra til å gjøre verden til et bedre sted, enten det handler om miljø, utdanning, helse eller på andre felt, skriver Finansavisen.
DB170612 De par siste åra har 44-åringen imidlertid stort sett holdt seg unna rampelyset, men hun har promotert bøkene sine om helse , skjønnhet og livsstil.
BT170612 | Sykehusene får refs for mangelfull blodsjekk ¶ Helse Bergen får kritikk av Helsetilsynet fordi flere sykehusavdelinger ikke alltid sjekker nøye nok at riktig blod blir gitt til riktig pasient.
AA170612 Helse Nord bærer to tredeler av kostnaden for hele den norske ambulanseflytjenesten, og har ikke funnet penger til å stasjonere et jetfly også i Tromsø, selv om det vurderes som et behov for dette.
AA170612 Eldre som har dårlig helse har fått redusert livskvalitet som følge av problemene og forsinkelsene.
VG170611 Om helse og uhelse.
VG170611 Mandag og tirsdag går EAT-konferansen av stabelen i Stockholm, hvor bærekraftig mat og helse skal settes på dagsorden.
DB170611 I påvente av mer utredning rundt helse - og miljøfarene ved enkelte fluorprodukter, innføres et forbud mot slik smurning for å gjøre langrenn så billig at alle kan få være med.
BT170611 | - Det går på liv og helse løs ¶
BT170611 Ja, kommunikasjon, informasjon og tillit er det viktigste vi som fagfolk innen helse , vaksiner og medisin skal forvalte.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Stadig-flere-unge-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-kommer-i-kontakt-med-hjelpeapparatet-620751b.html Kontoret er underlagt taushetsplikt som bare oppheves når man vet det er barn som lever i en uholdbar situasjon, eller om man må avverge skade for liv og helse .
AP170611 Kontoret er underlagt taushetsplikt som bare oppheves når man vet det er barn som lever i en uholdbar situasjon, eller om man må avverge skade for liv og helse .
DB170610 Norske myndigheter mener det er viktigere å statuere et eksempel på bekostning av unge afghaneres liv og helse enn å ta hensyn til en forverret sikkerhetssituasjon i Afghanistan, mener komiteen.
DA170610 Labour appellerte til dem som er lei av økonomiske kutt i helse og utdanning, sier Bale.
AP170610 Digital helse er ingen drømmefabrikk, men summen av tusenvis av konkrete innovasjoner som gjør livet vårt bedre.
AP170610 mai til å sable ned digital helse , e-helse og persontilpasset medisin som virkelighetsfjerne drømmerier.
AP170610 I dag står vi overfor et gigantisk innsalg om at digital helse eller eHelse skal kunne revolusjonere fremtidens helsevesen.
AA170610 Ingen personer kom til skade, men blir sjekket av helse .
VG170609 Det er likevel ikke slik at dette skal skje på bekostning av de innsattes soningsprogresjon, helse eller menneskerettigheter, heter det i rapporten.
SA170609 Styreleder Stener Kvinnsland og administrerende direktør Inger Cathrine Bryne før styremøtet i Helse Stavanger.
NL170609 Hvor mange kunne vært reddet eller hatt verdige liv dersom deselv fikk selvråderetten over sine egne penger, helse og forsikring ?
NL170609 Ditt liv, frihet, eiendom og helse er for viktig til å bli overlatt til politikere.
DB170609 Enkle krav om at vanlige mennesker må kunne leve av lønna si, og at det er samfunnets oppgave å investere i skole, utdanning, helse , og framtida for de unge, har mobilisert de unge, som - akkurat som i USA - ved det siste valget viste at de foraktet den evig snakkende politiker-klassen.
DA170609 Dagsavisen har fått se flere dokumenter som levner liten tvil om at det står dårlig til med Hosseinis psykiske helse .
DA170609 Bekymret for psykisk helse
DA170609 - Det står svært dårlig til med hans psykiske og fysiske helse .
AP170609https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Er-det-normalt-at-sex-gjor-vondt-de-forste-gangene-Hilsen-jente-17-622616b.html - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170609 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170609 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170609 | Sjefen for Sykehuspartner trekker seg etter IT-skandalen i Helse sør-øst ¶
AA170609 Møtene og utskiftningene i Sykehuspartners toppledelse skjedde i kjølvannet av en avsløring fra NRK, der det ble kjent at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler fra Helse sør-øst. 2,8 millioner pasienter hører inn under helseforetaket, og en ekstern gransking av IT-skandalen viste at minst 34 utenlandske arbeidere ha
AA170609 Mariann Hornnes trekker seg som toppsjef i selskapet Sykehuspartner, en underleverandør til Helse sør-øst, etter skandalen med pasientjournaler.
AA170609 Hornnes trekker seg etter et ekstraordinært styremøte i Sykehuspartner HF, som er et datterselskap av Helse sør-øst.
AA170609 Etter skandalen uttalte Helse sør-øst at IT-prosjektet er lagt på is inntil videre.
AA170609 - Dagens IKT-infrastruktur i Helse sør-øst må moderniseres.
VG170608 Menneskerettighetsorganisasjoner har kontaktet den europeiske menneskerettighetsdomstolen, fordi de mener at hans helse og liv er i fare, melder den russiske avisen.
VG170608 Folk kritiserer det offentlige helsevesenet for å ikke ta vare på folk, men faktisk er det jo nettopp det at folk har bedre helse som gjør at vi lever lenger, og at vi dermed blir flere gamle som belaster helsetilbudene.
VG170608 - Helse og boligpriser er viktigst for meg nå.
VG170608 Ankeutvalget sier det må anerkjennes at det i Breiviks tilfelle er en betydelig utfordring for Kriminalomsorgen å oppnå en « optimal balanse » mellom å tilpasse soningsforholdene slik at de både ivaretar terroristens helse og verdighet, samt de tunge sikkerhetshensynene rundt ham.
SA170608 Mental Helse : Sykehusansatte mobbes ut hvis de varsleri ¶
SA170608 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Hjertet mitt stoppet tre ganger.
FV170608 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DN170608 Spørreundersøkelsen ble gjennomført i april, og altså før IT-skandalen i Helse sør-øst ble avdekket av NRK.
DN170608 Mange er bekymret for at sensitiv informasjon om deres helse kan komme på avveie.
DB170608 BAKAU i Gambia ( Dagbladet ) : Nordmannen Baboucar Ndure ( 59 ) levde et godt liv og hadde en god helse .
DB170608 Offisielle kostråd har én overordnet målsetting : Å anbefale det kostholdet som fører til best mulig helse og størst mulig fravær av sykdom.
DB170608 Spaltist Linn Herland Landro ¶ er rådgiver hos Mental helse og styreleder i Refugees welcome to Norway.
DA170608 Til tross for at fagdirektør Geir Bøhler i Helse Sør-Øst opplyste til NRK at han følte seg trygg på at ruspasienter i regionen ville få et godt, faglig tilbud også i framtida, tok helseministeren ballen.
DA170608 De ansatte ved Blå Kors Borgestadklinikken frykter for pasientenes framtid, når Helse Sør-Øst lyser ut nytt anbud uten å nevne avrusning.
DA170608 Bakgrunnen for at behandlingstilbudet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Sør-Øst ( HSØ ) nå legges ut på anbud er at Borgestadklinikken sa opp avtalen med helseregionen i fjor.
DA170608 ) og Elisabeth Holmen Winsnes advarer om at antallet avrusningsplasser halveres om Helse Sør-Øst opprettholder dagens anbud.
BT170608https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-bringebarsyltetoy-Sjekk-hvor-mye-bar-syltetoyet-inneholder-10253b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT170608 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170608https://www.aftenposten.no/norge/Hoyesterett-avviser-anken-til-Behring-Breivik-622802b.html - Bekymringene om hans psykiske helse og at han sitter alene, er vedvarende i maktstrukturene som bestemmer hans hverdag, sa prosessfullmektig Øystein Storrvik, som førte saken på vegne av Anders Behring Breivik.
AP170608https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-bringebarsyltetoy-Sjekk-hvor-mye-bar-syltetoyet-inneholder-10253b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170608 - Bekymringene om hans psykiske helse og at han sitter alene, er vedvarende i maktstrukturene som bestemmer hans hverdag, sa prosessfullmektig Øystein Storrvik, som førte saken på vegne av Anders Behring Breivik.
AP170608 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170608 Hun viser til meldinger om at et flertall av sivilbefolkningen i stadig større grad står overfor forverret omstendigheter, både når det gjelder humanitære forhold, helse , bolig og sikkerhet.
AA170608 Overvekt : Ingen av oss kan akseptere at kravet til inntjening går på bekostning av liv og helse .
AA170608 Ingen av oss kan akseptere at kravet til inntjening går på bekostning av liv og helse .
AA170608 Det vil samtidig bety at man også gambler med sine medtrafikanters liv og helse , og at man bidrar til en konkurransevridning i transportmarkedet.
SA170607https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html - Jeg vet at de norske barnehagelærerne som kom til Kingston på jobbskyggingen, opplevde hvor nært vi jobber med andre fagfolk innen språk og helse .
SA170607 Vi er alvorlig bekymret for hans helse , det haster med å finne ham.
SA170607 Vi er alvorlig bekymret for hans helse , det haster med å finne ham.
SA170607 - Jeg vet at de norske barnehagelærerne som kom til Kingston på jobbskyggingen, opplevde hvor nært vi jobber med andre fagfolk innen språk og helse .
DB170607 ( Finansavisen ) : - Vi har prøvd mye rart innenfor helse og sunnhet, men stort sett er det det ingen som vil ha det.
DA170607 - Bydelen bruker alle pengene på helse og sosial, så det blir ikke penger igjen, sier hun.
DA170607 Han har også tidligere hatt oppdrag for Drammen kommune og var innleid kommunaldirektør for helse og omsorg i 2010 - 2011.
BT170607https://www.bt.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html - Jeg vet at de norske barnehagelærerne som kom til Kingston på jobbskyggingen, opplevde hvor nært vi jobber med andre fagfolk innen språk og helse .
BT170607 - Jeg vet at de norske barnehagelærerne som kom til Kingston på jobbskyggingen, opplevde hvor nært vi jobber med andre fagfolk innen språk og helse .
BT170607 - Jeg vet at de norske barnehagelærerne som kom til Kingston på jobbskyggingen, opplevde hvor nært vi jobber med andre fagfolk innen språk og helse .
BT170607 SÅRBARE : Barn er særlig sårbare for støy, som kan virke negativt på søvn, lærling, psykiske og fysiske helse , skriver innsenderne.
BT170607 Barn er særlig sårbare for støy, som kan virke negativt på søvn, lærling, psykisk og fysiske helse ( Barnehelserapporten, FHI 2016 ).
AP170607https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Spanske-og-britiske-pedagoger-besokte-norsk-barnehage-Dette-ble-de-mest-overrasket-over-10217b.html - Jeg vet at de norske barnehagelærerne som kom til Kingston på jobbskyggingen, opplevde hvor nært vi jobber med andre fagfolk innen språk og helse .
AP170607 I tillegg til bistanden som utbetales via ambassaden, gir NORAD støtte til å finansiere prosjekter i Kina, primært innen utdanning og helse , blant annet via frivillige organisasjoner basert i Norge.
AP170607 Det som senere ble Helse Sør-Øst, mottok da vederlagsfritt en rekke kommunale helseeiendommer.
AP170607 - Jeg vet at de norske barnehagelærerne som kom til Kingston på jobbskyggingen, opplevde hvor nært vi jobber med andre fagfolk innen språk og helse .
AA170607 Det jeg har hørt og lest om Corbyn og hans tanker om studenter, helse og velferd er bedre enn Mays tanker, sier han.
AA170607 Regjeringsadvokaten, som representerer Helse Midt-Norge, vant i tingretten, men møter langt mer spissede argumenter fra Kristiansunds side i lagmannsretten.
AA170607 Les også : Helse Møre og Romsdal siktet i Sebastian-saken ¶
AA170607 Kristiansund kommune mener beslutningsgrunnlaget til Helse Midt-Norge var altfor tynt da de vedtok å bygge nytt fellessykehus ved Hjelset i Molde.
AA170607 - Vi leser mye om kropp, trening og helse , men i denne utstillingen får du virkelig innblikk i hva som skjer med kroppen hvis den utsettes for dårlig livsstil eller en ulykke, sier Whalley foran en glassmonter som viser et kne som er plaget av slitasjegikt.
VG170606 Leger uten grenser har jobbet med flyktningers psykiske helse på flere greske øyer.
VG170606 - Situasjonen blir bare verre og verre og det er urealistisk å tro at Hellas, som selv sliter med økonomien, skal klare å håndtere utfordringer knyttet til flyktningenes psykiske helse selv, sier hun.
SA170606 Jeg er fast, ufrivillig deltidsansatt på livstid i Sparebank1, Postverket, Gjensidige, Biltilsynet, Skatt Sør, Helse Sør-Øst, Midt-Telemark Energi og stadig flere steder.
SA170606 OPPFØLGING : - Det finnes mye forskning som dokumenterer sammenhengen mellom belastende hendelser i barndommen og fysisk og psykisk helse senere i livet.
DB170606 Han fortalte at han ikke er interessert i politikk, ettersom han har jobbet med barns helse sammen med statsministere fra både Labour og de konservative.
DB170606 ( Dagbladet ) : Den kjente og kjære kokken Jamie Oliver er en forkjemper for god mat og helse hjemme i Storbritannia, der det denne uka er valg.
DB170606 ) og menneskene på høyeste nivå av økonomi, med Oxford og Cambridge universitetene på økonomisk modellering av folkehelsen og kostnadene på dårlig helse , vil det være det beste valget for pengene dine.
DB170606 Over de siste tre årene har faktorene smak og helse blitt mindre viktige for forbrukeren som øker brødinntaket sitt, mens tilgang er blitt mer viktig.
DB170606 - De som spiser brød gjør det på grunn av smaken, god tilgang og helse .
DB170606 Helse og sunnhet er viktig, og nye spennende brød med bruk av gamle norske kornsorter og teknikker er noe vi kommer til å se mer av.
BT170606https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-undersokelse-Okt-risiko-for-a-do-tidligere-om-man-har-mistet-et-sosken-i-barndommen-10192b.html OPPFØLGING : - Det finnes mye forskning som dokumenterer sammenhengen mellom belastende hendelser i barndommen og fysisk og psykisk helse senere i livet.
BT170606 Klokken 10.30 tirsdag melder Helse Bergen at mannen, oppgitt til å være 36 år, er lettere skadet.
AP170606https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-undersokelse-Okt-risiko-for-a-do-tidligere-om-man-har-mistet-et-sosken-i-barndommen-10192b.html OPPFØLGING : - Det finnes mye forskning som dokumenterer sammenhengen mellom belastende hendelser i barndommen og fysisk og psykisk helse senere i livet.
AP170606 OPPFØLGING : - Det finnes mye forskning som dokumenterer sammenhengen mellom belastende hendelser i barndommen og fysisk og psykisk helse senere i livet.
AA170606 Helse og politi på vei til stedet.
AA170606 Sjåføren, som er i 20-årene, er lettere skadd, og ble undersøkt av helse på stedet.
VG170605 Han vil nok prøve å fokusere på helse , velferd, utdanning, statlige sektor og mer penger til politi, sier Mustad, som er på plass i Storbritannia for å følge innspurten.
DB170605 Det som en gang var helse, er ikke helse lenger, fordi det blir et negativt fokus på kropp.
DB170605 Det som en gang var helse , er ikke helse lenger, fordi det blir et negativt fokus på kropp.
DB170605 Med en stadig mer nedadgående helse , kan det bety at han dør i fengsel.
BT170605 Den 50 år gamle mannen ligger nå alvorlig skadd på Haukeland universitetssykehus, ifølge en pressemelding fra Helse Bergen.
AP170605https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Aksel-Hvordan-kan-jeg-fortelle-foreldrene-mine-om-selvskadingen-Hilsen-jente-16-622092b.html - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170605 Politi og helse på stedet.
AA170605 Politi og helse er på stedet.
VG170604 Hjemlig velferdspolitikk, helse , skole og utdanning har preget den britiske valgkampen.
SA170604 Stillhet rundt selvmord hindrer ikke flere tragedier, oppfordrer Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse .
DB170604 Må jeg passe på min helse , jeg må kaste vekk sorgen ¶
VG170603 Som en del av den skulle de tre blålysetatenes nødsentraler samlokaliseres, i første omgang politi og brannvesen, deretter helse .
VG170603 Jeg har sammen med to andre ledere fra brann og helse bygd opp SAMLOK i Drammen.
BT170603 Hensynet til amerikanske arbeidsplasser i kullindustrien skal altså veie tyngre enn alle andres liv, helse og fremtid.
VG170602 For det andre må vi utvikle hele velferdsstaten : Vi må ivareta og styrke den sosiale mobiliteten gjennom videreutvikling av barnehage, skole, utdanning, helse og ikke minst sikre at velferden løfter de som trenger det mest.
VG170602 VG har nå gjennom en drøy uke tegnet et bilde av at Politidirektoratet motsetter seg samlokalisering av nødmeldesentralene til brann, politi og helse .
VG170602 Jeg har behov for å presisere følgende : ¶ * Helse , brann og politi sammen : muligheter og utfordringer ¶
VG170602 I Tønsberg lå det til rette for å samlokalisere nødmeldesentralene for politi, helse og brann for hele det nye distriktet i eksisterende bygg.
VG170602 For at nødmeldesentralene til brann, politi og helse skal kunne samlokaliseres kreves det beslutninger hos alle tre etater.
VG170602 Dette samarbeidet har bidratt til at vi i løpet av våren 2018 vil vi ha fem nye operasjonssentraler og i Bodø blir også helse med.
VG170602 Debatt VG har nå gjennom en drøy uke tegnet et bilde av at Politidirektoratet motsetter seg samlokalisering av nødmeldesentralene til brann, politi og helse .
SA170602 En bolle en gang iblant er hverken usunt eller farlig for vekt og helse .
SA170602 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
NL170602 Kommunen har ansvaret for at befolkningen får gode helse og omsorgstjenester.
NL170602 I Ålesund, som for øvrig avviklet fritt brukervalg etter tre år, klaget Orange Helse AS, ett av selskapene som har vist interesse for å etablere seg i Tromsø, over at det ikke var lønnsomt nok med det lave antallet brukere de hadde klart å skaffe seg i den åpne konkurransen.
NL170602 I Sverige utfører private mer enn 50% av den kommunale helse og omsorgen.
NL170602 Det foregår mye spennende utvikling og innovasjon i kommunesektoren for tida, og mye av dette skjer nettopp innen helse , omsorg og velferd.
DN170602 Spekter helse og Akademikerne er blitt enige om årets lønnsoppgjør.
DB170602 I videoen som dukket opp på ATTN, et Los Angeles-basert mediefirma, argumenterte Schwarzenegger for alle helseproblemer som allerede eksisterer i USA på grunn av forurensing, og hva slags ansvar Trump har som en leder når det kommer til folkets helse og verdens klima. - 200.000 mennesker dør hvert år i USA som en konsekvens av luftforurensing og halvparten av elvene og vassdr
DB170602 FD legger til grunn at skyteaktivitetene vil foregå organisert og under faglig tilsyn, slik at risiko for skade under skyteaktivitetene blir minimert », skriver departementet, som mener at vurderinger om hvorvidt det er skadelig for den enkeltes psykiske helse å delta på skyteøvelse, må vurderes av fagpersoner i den enkelte sak.
DB170602 Forrige uke ble det kjent at myndighetene bevilger 120 millioner kroner til å styrke oppfølgingen av enslige mindreårige asylsøkere, blant annet med mål om å bedre psykisk helse .
DA170602 Helse : Hvis USA ikke tar grep om miljø- og klimaproblemer, vil det gå utover amerikanernes helse .
DA170602 Helse : Hvis USA ikke tar grep om miljø- og klimaproblemer, vil det gå utover amerikanernes helse.
DA170602 I befolkningen forøvrig, blir klima sett på som kun den fjerde største utfordringen for Norge, bak både innvandring, arbeidsledighet og helse , går det fram av TNS Gallups klimabarometer for 2016.
DA170602 * I befolkningen forøvrig, blir klima sett på som kun den fjerde største utfordringen for Norge, bak både innvandring, arbeidsledighet og helse , går det fram av TNS Gallups klimabarometer for 2016.
DA170602 Helsetoppen mener bakgrunnen for den vellykkede samlokaliseringen av nødetatene i Drammen, er at brann og helse flyttet til politihuset og godtok alle politiets forutsetninger.
BT170602https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-hveteboller-Flest-kalorier-i-sjokoladebollene-10225b.html En bolle en gang iblant er hverken usunt eller farlig for vekt og helse .
BT170602https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-hveteboller-Flest-kalorier-i-sjokoladebollene-10225b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT170602 En bolle en gang iblant er hverken usunt eller farlig for vekt og helse .
BT170602 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT170602 Mitt spørsmål til dere politikere er derfor : Forsto dere ikke at når dere sa opp avtalen med Orange helse , måtte det ansettes flere personer enn dem som var ansatt i Orange ?
AP170602https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-hveteboller-Flest-kalorier-i-sjokoladebollene-10225b.html En bolle en gang iblant er hverken usunt eller farlig for vekt og helse .
AP170602https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-hveteboller-Flest-kalorier-i-sjokoladebollene-10225b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170602 Forsvars-, sikkerhet- og politibudsjettene skal reduseres kraftig, mens bevilgningene til skole og helse skal øke.
AP170602 Der sier han blant annet at et viktig hensyn for USAs befolkning er å skjerme den fra konsekvensene av miljøskadelig luft : ¶ - 200.000 mennesker dør hvert år av luftforurensing, og halvparten av våre elver er så forurenset at de skader vår helse .
AP170602 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170602 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170602 En bolle en gang iblant er hverken usunt eller farlig for vekt og helse .
AP170602 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Slampoesien er vår tids motkultur ¶
AA170602 Sør-Trøndelag tingrett kom frem til at bedriften og daglig leder brøt arbeidsmiljølovens krav til å sikre ansattes helse , miljø og sikkerhet, samt brudd på samt brann- og eksplosjonsvernloven.
VG170601 I en kort periode på vårparten 2016 ble « lurelegen », som ikke har noen form for utdanning innen helse , god venninne med en kvinne i 20-årene.
VG170601 Legeforeningen til VG : - Sosial ulikhet i helse
VG170601 - Et todelt helsevesen og sosial ulikhet i helse er en negativ spiral som forsterker hverandre.
VG170601 Kjersti Nordanger er sjef for helse og omsorg i Voss kommune.
SA170601 Helga Strand Vestbø, som har hatt jobben i sju år, slutter i august, for å bli administrasjonssjef i Helse Stavanger, hos sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne.
NL170601 Likevel, det strider imot all sunn fornuft at dette skal finansieres av individuell handel som er skadelig for både helse og miljø.
DN170601https://www.dn.no/nyheter/2017/06/01/2118/Shipping/john-fredriksen-har-arveplanen-klar Skipsreder John Fredriksen sier til Reuters at han har arveplanen klar, men at den blant annet avhenger av hans helse .
DN170601https://www.dn.no/nyheter/2017/06/01/2118/Shipping/john-fredriksen-har-arveplanen-klar Men den avhenger av flere ting, som helse .
DN170601 Skipsreder John Fredriksen sier til Reuters at han har arveplanen klar, men at den blant annet avhenger av hans helse .
DN170601 Men den avhenger av flere ting, som helse .
DB170601 Foreldre i de fleste andre land vet ikke hva barnegrøt og velling er for noe, og har likevel barn som vokser og har god helse .
DB170601 De som må betale dyrt også her er det tradisjonelle friluftslivet, natur og dyreliv, foruten folks helse .
VG170531 presidenten i USA er ved god helse .
SA170531 Stavanger kommune har retningslinjer som skal sikre kontakt med familier/pårørende til brukere over 18 år som får tjenester innen området psykiske helse og rus.
SA170531 Og det er mulig vi er enfoldige, men mange av oss har altså trodd at et bofellesskap innen psykisk helse og rus var en del av kommunehelsetjenesten med fokus på ettervern og rehabilitering - etter behandling i spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og med utgangspunkt i brukers behov.
SA170531 Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse ( LPP ) har mange medlemmer der den de er pårørende til bor i bofellesskap.
SA170531 Arnhild Gjelberg Ottesen i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er ikke fornøyd med levekårssjefens nedleggelsesforslag.
SA170531 Helse Stavangers prosjekt « Fra Døgn til dag », hadde som mål å vri behandlingen fra døgn til dag for flere ved å sikre kontinuerlig og god oppfølging til de med etablert psykisk lidelse.
NL170531 La oss få tilbake de politiske styrene innenfor landbruk og næring, skole og oppvekst, helse og omsorg med engasjerte politikere med kunnskap om sakene.
FV170531 g er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som er tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst.
FV170531 Styret i Helse sør-øst har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i datterselskapet Sykehuspartner etter IT-skandalen.
FV170531 Styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst har rekruttert et styre til Sykehuspartner med solid erfaring som helsebyråkrater.
FV170531 Foto : Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix ¶ Helse sør-øst har erkjent at en gruppe utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler, og at de dermed har kunnet kopiere innholdet uten å legge igjen spor.
FV170531 FOTO : Christina Østtveit ¶ | Helse sør-øst bytter ut styret i Sykehuspartner ¶
DN170531 g er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som er tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst. ( ©NTB ) ¶ ¶
DN170531 Styret i Helse sør-øst har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i datterselskapet Sykehuspartner etter IT-skandalen.
DN170531 Styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst har rekruttert et styre til Sykehuspartner med solid erfaring som helsebyråkrater.
DN170531 Foto : Onsøien, Ole Gunnar ¶ Helse sør-øst har erkjent at en gruppe utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler, og at de dermed har kunnet kopiere innholdet uten å legge igjen spor.
DN170531 ( ©NTB ) ¶ ¶ | Helse sør-øst bytter ut styret i Sykehuspartner ¶
DB170531 Vi har en del mennesker med dårlig helse , som rammer oss hardt, sier Arntzen til Dagbladet.
DA170531 En ansatt i vaktselskapet betegner oppdragenes art som « en kombinasjon av sikkerhet, helse og miljø.
DA170531 Ved å jobbe mot tobakk, beskytter man folks helse , reduserer fattigdom og fremmer utvikling.
AA170531 g er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som er tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst. ( ©NTB ) ¶
AA170531 Styret i Helse sør-øst har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i datterselskapet Sykehuspartner etter IT-skandalen.
AA170531 Helse sør-øst har erkjent at en gruppe utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler, og at de dermed har kunnet kopiere innholdet uten å legge igjen spor.
AA170531 ( ©NTB ) ¶ | Helse sør-øst bytter ut styret i Sykehuspartner ¶
VG170530 Mange av datamaskinene som ble rammet var nært knyttet til folks liv og helse .
VG170530 Stortinget har vedtatt at nødsentralene i Norge skal samlokaliseres, altså at hvis du ringer 110 for brann, 112 for politi eller 113 for helse , så skal de tre operasjonssentralene enkelt jobbe sammen for å gi deg hjelp.
VG170530 Kontrollkomiteen vil vite mer om hva som lå bak beslutningen om å legge ned alarmsentralen i Drammen, som siden 2010 har hatt samlokalisering med brann, politi og helse, og i stedet etablere en ny sentral i Tønsberg, uten helse .
VG170530 Kontrollkomiteen vil vite mer om hva som lå bak beslutningen om å legge ned alarmsentralen i Drammen, som siden 2010 har hatt samlokalisering med brann, politi og helse , og i stedet etablere en ny sentral i Tønsberg, uten helse.
VG170530 LEGGES NED : I sjette etasje på politihuset i Drammen sitter de ansatte ved operasjonssentralene til helse , politi og brann fysisk sammen, kun atskilt av glassvegger.
VG170530 - Vårt oppdrag gikk ut på å tilrettelegge for samlokalisering med andre nødetater, men utredning av økonomiske og administrative konsekvenser for brann og helse var ikke en del av politiets oppdrag.
VG170530 - Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet inviterte Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet til å bidra med grunnlagsinformasjon for å vurdere muligheten for samlokalisering under prosessen med valg av administrasjonssted i nye politidistrikter.
DN170530 Hæhre er best på pris, miljøhensyn, helse og arbeidsmiljø, tekniske løsninger og gjennomføring, skriver prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier i en pressemelding.
DN170530 Han opplyser at fondet i hovedsak vil se på fire sektorer i Norge : helse , teknologi, tjenester og « litt » industri.
DB170530 FLERE av delegatene på FIS-møtet var imponert over hvor stor vekt Norge legger på å beskytte landslagsutøvernes helse : ¶
DB170530 Derfor er det avgjørende med idrettsledere som på dette høye nivået tydelig velger å beskytte løpernes helse framfor å jage resultater.
DB170530 Da blir prioritering av utøvernes helse mer enn et riktig etisk valg.
DB170530 Ikke bare tjener de dårligere - de har lavere inntektsnivå, dårligere helse , lavere sannsynlighet for å være i jobb, dårligere utdanningsnivå, og dårligere utsikter for å få egen familie.
DB170530 Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke å tvinge noen til å spise i offentlige kantiner, vi ønsker at det offentlige skal gjøre innkjøp som er bedre for kloden, dyra og folks helse .
DB170530 Undersøkelser viser at alderistiske fordommer kan ha negativ påvirkning på eldres oppfatning av egen helse , som for eksempel kan føre til svekkede resultater i kognitive tester.
DB170530 De har en livsstil som ligner den yngre mennesker har og de kan skilte med bedre fungering og helse sammenlignet med tidligere.
DA170530 I mandagens formannskapsmøte la rådmannen opp til at pengene skulle gå til følgende tiltak : ¶ â - ª Avsetning til premieavviklingsfond ( 11 300 000 kroner ) ¶ â - ª IT-infrastruktur, skole og barnehage ( 7 500 000 kroner ) ¶ â - ª IT-infrastruktur, helse og sosial ( 3 500 000 kroner ) ¶ â - ª IT-infrastruktur, ny stilling ( 300 000 kroner ) ¶ â - ª Kunstisbane ( 1 000 000 kroner ) ¶ â - ª Kommunereform - av
DA170530 - Hvorfor har dere valgt å prioritere dusjvegger fremfor andre bevilgninger til for eksempel helse og sosial ?
BT170530 En mann i 20-årene er nå overført fra Førde til Haukeland universitetssykehus, melder Helse Førde klokken 19.45 tirsdag.
BT170530 De tre andre har status som lettere skadet, melder Helse Førde.
AP170530https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Kommunikasjonsproblemer-i-Politidirektoratet-622194b.html VG har fortjenstfullt satt søkelys på hvordan direktoratet har motarbeidet Stortingets vedtak om at nødsentralene skal samlokaliseres, slik at operatørene på nødnumrene til brann, helse og politi blir sittende vegg-i-vegg.
AP170530 VG har fortjenstfullt satt søkelys på hvordan direktoratet har motarbeidet Stortingets vedtak om at nødsentralene skal samlokaliseres, slik at operatørene på nødnumrene til brann, helse og politi blir sittende vegg-i-vegg.
AA170530 Disse inntektene vil bety mye for skole, helse og miljøarbeid i kommunene langs kysten.
AA170530 Alle har mer enn nok med seg selv, med egen helse og egen familie.
AA170530 Gjennom tidene, også i dag, har vi sett at det har vært lønnsomt med produksjonsmetoder som verken har tatt hensyn til dyrevelferd, arbeidstakere, miljø eller helse .
VG170529 Operasjonssentralen i Drammen, der politi, brann og helse er plassert sammen, ble av Justisdepartementet fremholdt som selve modellen for hvordan dette kunne gjøres på beste vis.
VG170529 Om Steens sak skriver tingretten at Europakonvensjonens artikkel 9 er brutt, men at kravet hennes er avvist « med hensyn for å beskytte helse ».
VG170529 Kriteriet er nødvendig og passende med hensyn til beskyttelse for den abortsøkende kvinnens helse .
NL170529 - Samer og urfolk har dårligere helse enn majoritetsbefolkningen.
DN170529https://www.dn.no/nyheter/2017/05/29/2117/Handel/na-fosser-enda-en-billigkjede-frem-i-norge - Vi har funnet en posisjon med kategorier for hjemmet som rengjøring, kjøkkenartikler, småmøbler, helse og skjønnhet samt andre sesongvarer.
DN170529 - Vi har funnet en posisjon med kategorier for hjemmet som rengjøring, kjøkkenartikler, småmøbler, helse og skjønnhet samt andre sesongvarer.
DN170529 USAs president Donald Trump foreslår i en Twitter-melding å bruke mer penger på helse og omsorg.
DN170529 - Jeg foreslår at vi legger til flere dollar til helse og omsorg og gjør det til det beste som finnes.
DB170529 Spaltist Linn Herland Landro ¶ er rådgiver hos Mental helse og styreleder i Refugees welcome to Norway.
DB170529 Møtet med disse ungdommene har økt interessen min for hvordan prestasjonspress kan påvirke motivasjon, selvfølelse og helse .
DB170529 Hvis en forandring skal komme, til fordel for unges liv og psykiske helse må enda flere voksne, foreldrene, politikerne begynne å ta kampen.
DB170529 En av hennes konklusjoner er at ungdommene må lære seg å prioritere for å beholde en sunn psykisk helse .
DB170529 Det er også nå nylig bestemt at « livsmestring », det vil delvis si psykisk helse , skal inn i grunnskolen.
DA170529 En forskningsrapport fra Høgskolen i Sørøst-Norge som kom ut i fjor, forteller også at et nært forhold til læreren kan hindre tidlig frafall, og ha betydning for elevenes psykiske helse videre i livet.
DA170529 Vi leser om uverdige forhold for beboere og fare for liv og helse for ansatte ved et av byens bofellesskap for mennesker med alvorlige rus- og psykiatridiagnoser.
AP170529https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-Hoyre-mener-byradet-kan-slippe-a-betale-64-millioner-for-Aker-tomten-621836b.html Storbylegevakt vil avlaste Helse Sør-Øst ¶
AP170529https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-Hoyre-mener-byradet-kan-slippe-a-betale-64-millioner-for-Aker-tomten-621836b.html Staten ved Helse Sør-Øst er villig til å selge tomten - som de fikk gratis - tilbake til giveren Oslo kommune.
AP170529https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-Hoyre-mener-byradet-kan-slippe-a-betale-64-millioner-for-Aker-tomten-621836b.html I forbindelse med helsereformen i 2002 ble Oslos sykehuseiendommer overført vederlagsfritt til det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst.
AP170529https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-Hoyre-mener-byradet-kan-slippe-a-betale-64-millioner-for-Aker-tomten-621836b.html » - En kommunal storbylegevakt vil ta noen av Helse Sør-Øst funksjoner, og spare helseforetaket for penger.
AP170529https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-Hoyre-mener-byradet-kan-slippe-a-betale-64-millioner-for-Aker-tomten-621836b.html Helse Sør-Øst overtok Aker sykehus i forbindelse med helsereformen i 2002.
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-tirsdag-30-mai-622108b.html Om en ikke ser noen helse i at alle går rundt med aktivitets- og pulsmålere, vil de aller fleste være enige i at det er betydelig helse i for eksempel digitale trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere og elektroniske dørlåser.
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-tirsdag-30-mai-622108b.html Om en ikke ser noen helse i at alle går rundt med aktivitets- og pulsmålere, vil de aller fleste være enige i at det er betydelig helse i for eksempel digitale trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere og elektroniske dørlåser.
AP170529 Storbylegevakt vil avlaste Helse Sør-Øst ¶
AP170529 Staten ved Helse Sør-Øst er villig til å selge tomten - som de fikk gratis - tilbake til giveren Oslo kommune.
AP170529 I forbindelse med helsereformen i 2002 ble Oslos sykehuseiendommer overført vederlagsfritt til det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst.
AP170529 » - En kommunal storbylegevakt vil ta noen av Helse Sør-Øst funksjoner, og spare helseforetaket for penger.
AP170529 Helse Sør-Øst overtok Aker sykehus i forbindelse med helsereformen i 2002.
AP170529 Om en ikke ser noen helse i at alle går rundt med aktivitets- og pulsmålere, vil de aller fleste være enige i at det er betydelig helse i for eksempel digitale trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere og elektroniske dørlåser.
AP170529 Om en ikke ser noen helse i at alle går rundt med aktivitets- og pulsmålere, vil de aller fleste være enige i at det er betydelig helse i for eksempel digitale trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere og elektroniske dørlåser.
VG170528 Initiativet om en samlokalisering mellom brann, helse og politi i Bodø kom fra ordfører Hjartøy i februar 2013.
VG170528 Beskjeden var at det ikke var politiet som skulle flytte inn til brann eller helse , men de som fikk flytte inn til oss.
VG170528 BODØ : Brann, helse og politi skal sitte sammen i den nye brannstasjonen i Bodø.
VG170528 BODØ ( VG ) I disse flunkende nye og hypermoderne lokalene åpner det som nå blir Norges eneste samlokaliserte nødmeldingssentral hvor politi, brann og helse sitter sammen vegg i vegg.
NL170528 Vi kan utvikle nye måter for samhandling mellom morgendagens leger, fysioterapeuter, farmasøyter, psykologer og alle de øvrige helseprofesjonene innenfor kommunal helse .
NL170528 Som leder av Regionrådet for Tromsøregionen har jeg siden høsten 2015 stått i spissen for å etablere et tettere samarbeid mellom Balsfjord, Karlsøy, Tromsø og UiT - Norges arktiske universitet innen helse og innovasjon/gründerskap med henholdsvis Det helsefaglige fakultet ( Helsefak ) og Handelshøgskolen som partnere.
NL170528 Her må vi i Tromsø være tidlig ute med å søke om midler, og ved dette mobilisere undervisnings- forskningsressurser inn mot den kommunale helse - og omsorgsektoren.
FV170528 Søndag kveld opplyser Helse Stavanger at mannen er alvorlig skadet, men at tilstanden er stabil.
BT170528 I tilfeller hvor gjerningspersonen har begått en eller flere alvorlige kriminelle handlinger og anses som en fare for andres liv, helse eller frihet, kan det idømmes forvaring.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html - Det er ingen tvil om at fabrikken har skylden og at dette setter liv og helse i fare.
AP170528https://www.aftenposten.no/okonomi/-Vi-kan-vare-pa-vei-inn-i-en-tid-uten-videre-velstandsvekst-620840b.html Internasjonalt er man særlig bekymret for helse , utdanning og bygg/anlegg.
AP170528https://www.aftenposten.no/okonomi/-Vi-kan-vare-pa-vei-inn-i-en-tid-uten-videre-velstandsvekst-620840b.html I Norge er helse og utdanning hovedsakelig offentlig og produktivitet beregnes ikke som i private næringer.
AP170528 - Det er ingen tvil om at fabrikken har skylden og at dette setter liv og helse i fare.
AP170528 Internasjonalt er man særlig bekymret for helse , utdanning og bygg/anlegg.
AP170528 I Norge er helse og utdanning hovedsakelig offentlig og produktivitet beregnes ikke som i private næringer.
AA170528 Det var trafikale problemer på stedet i forbindelse med utrykningskjøretøy fra brann og helse som kom til unnsetning.
AA170528 Én person er under tilsyn av helse , med lettere skader, skriver politiet på Twitter.
VG170527 Som for eksempel støtte til krigsveteraner, mental helse , miljøvern, gi styrke og oppmuntring til unge mennesker - og arbeidet med deres respektive stiftelser, heter det i en uttalelse fra Kensington Palace, gjengitt av People.
NL170527 Det er dyr som ikke har styrke og helse til å ivareta seg selv.
DA170527 Tidligere denne uka meldte NRK at driften av Helse Sør-Østs datasystemer fra utlandet settes på vent etter avsløringene om at IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientopplysninger.
DA170527 Det er langt mer trolig at IT-skandalen i Helse Sør-Øst kunne vært unngått dersom Bent Høie ( H ) hadde tatt ledelsesproblemene i sykehusene på alvor, mener Kari Sollien, leder for Akademikerne.
DA170527 - Det er mye som tyder på det i IT-saken i Helse Sør-Øst.
AP170527https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hva-skal-vi-med-politidirektoratet-Hadia-Tajik-621963b.html Nylig har vi også sett at POD trolig ikke gjennomfører politireformen i tråd med Stortingets intensjoner, enten det handler om forankring av endringer i lokalsamfunnene eller samlokalisering av nødmeldingssentraler for politi, brann og helse .
AP170527 Nylig har vi også sett at POD trolig ikke gjennomfører politireformen i tråd med Stortingets intensjoner, enten det handler om forankring av endringer i lokalsamfunnene eller samlokalisering av nødmeldingssentraler for politi, brann og helse .
NL170526 For oss i Rødt, som er en del av den politiske ledelsen, er det svært viktig at arbeidet som er startet for en djuptgripende analyse av årsakene til kommunens stadig økende ansvar og økonomiske belastning i helse & omsorgssektoren videreføres.
DN170526 Neste angrep kan gå ut over liv og helse , sier utvalgsmedlem.
DN170526 Liv og helse
DN170526 - Datakriminalitet er ikke bare låste filer, det kan gå ut over liv og helse også.
DN170526 Alle deltagerne svarte ifølge Videnskap på en rekke spørsmål om blant annet kost da de ble med i befolkningsundersøkelsen « Kost, kreft og helse » mellom 1993 og 1997.
DB170526 ¶ SAMFUNNSHELSE : Helseminister Bent Høie må snakrest rydde opp i data-skandalen i Helse Sør-Øst.
DB170526 Så avslørte NRK at det elefantstore helseforetaket Helse Sør-Øst har satt bort driften av sitt datasystem til Bulgaria og Malaysia.
DB170526 Opprydding er nå på gang i Helse Sør-Øst.
DB170526 Og de selskapene som har arbeidet for Helse Sør-Øst der blir kanskje en vakker dag kjøpt opp av et selskap fra Kina eller India.
DB170526 Nå vil helsevesenet innføre en kjernejournal for hver av oss med alle opplysninger om vår helse .
DB170526 Helse sør-øst vurderer å skrote milliardprosjekt ¶
DA170526 Over 500 av disse fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse .
DA170526 Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester ( puh !
BT170526 Samtidig fører det til bedre helse og godt humør, sier hun.
BT170526 Røst er en årlig brukerkonferanse innen rusfeltet som tidligere har vært arrangert av stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin.
AP170526https://www.aftenposten.no/norge/Ap-og-Senterpartiet-vil-innfore-fornyet-vurdering-for-kreftpasienter-621958b.html Hun er helsetalsperson for Senterpartiet og sitter i Stortingets helse og omsorgskomité.
AP170526https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Kan-man-se-om-en-jente-er-jomfru-under-forste-samleie-Hilsen-jente-19-621803b.html - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170526 Hun er helsetalsperson for Senterpartiet og sitter i Stortingets helse og omsorgskomité.
AP170526 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170526 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170526 Med bakgrunn fra Elevorganisasjonen og Mental Helse er går hun med krum hals inn i valgkampen.
AA170526 De såkalte velferdsprofitørene er et begrep som brukes om private, kommersielle aktører som tjener penger på tjenester som for eksempel barnehage og helse .
AA170526 Over 500 av disse fikk arbeid stanset på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes liv og helse .
VG170525 VG har tidligere avslørt hvordan en rå maktkampmellom Politidirektoratet og resten av justis-Norge førte til at den eneste samlokaliserte nødsentralen i landet som har vært fullt ut samlokalisert mellom helse , brann og politi, ble bestemt nedlagt.
NL170525 Samer og urfolk har dårligere helse enn majoritetsbefolkningen.
BT170525 Jeg er definitivt ikke fornøyd med arbeidet deres for psykisk helse og psykiatrien i Norge.
AP170525https://www.aftenposten.no/verden/Alle-landene-har-signert-pa-NATOs-pengemal-I-realiteten-mener-mange-det-er-helt-urealistisk-621654b.html Alle ønsker selvsagt helst å bruke penger på utdanning, helse og andre ting, men når usikkerheten øker, må vi dessverre bruke mer penger på forsvar, sier han til Aftenposten.
AP170525https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Helse-Sor--Ost-ma-jobbe-bedre-med-personvern-621812b.html | Aftenposten mener : Helse Sør- Øst må jobbe bedre med personvern ¶
AP170525https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Helse-Sor--Ost-ma-jobbe-bedre-med-personvern-621812b.html Helseminister Bent Høie ( H ) skal følge opp IT-saken i Helse Sør-Øst.
AP170525https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Helse-Sor--Ost-ma-jobbe-bedre-med-personvern-621812b.html Det så svært dramatisk ut da de første sakene om den såkalte « journalskandalen » i Helse Sør-Øst ( HSØ ) kom i NRK for noen uker siden.
AP170525 Alle ønsker selvsagt helst å bruke penger på utdanning, helse og andre ting, men når usikkerheten øker, må vi dessverre bruke mer penger på forsvar, sier han til Aftenposten.
AP170525 | Aftenposten mener : Helse Sør- Øst må jobbe bedre med personvern ¶
AP170525 Helseminister Bent Høie ( H ) skal følge opp IT-saken i Helse Sør-Øst.
AP170525 Det så svært dramatisk ut da de første sakene om den såkalte « journalskandalen » i Helse Sør-Øst ( HSØ ) kom i NRK for noen uker siden.
AP170525 Behandlingsleddet innen helse er arbeidsintensivt og marginene ofte beskjedne.
VG170524 POD anbefalte opprinnelig å legge hovedsetet i Norges nest største politidistrikt, Sør Øst, til Drammen - der politi, brann og helse i en årrekke har jobbet ut fra samme operasjonssentral.
VG170524 Stortingets merknad var at brann og redning skulle flytte sammen, samt at det skulle klargjøres for helse , sier Amundsen.
VG170524 Bakgrunnen er VGs avsløringer om en rå maktkamp mellom Politidirektoratet ( POD ) og resten av justis-Norge, som endte med at POD besluttet å nedlegge den eneste samlokaliserte nødmeldingssentralen i Norge der brann, helse og politi sitter sammen - til tross for at storting og regjering har bestemt atallelandets operasjonssentraler skal orga
SA170524 Brannfellene i bofellesskapet var så alvorlige at det var fare for beboernes og de ansattes liv og helse .
SA170524 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Vi legger oss helt flate ¶
DN170524 Videre viser rapporten at det er mer eller mindre umulig å undersøke om disse it-arbeiderne faktisk har åpnet informasjon om pasienter eller ansatte i Helse sør-øst, ifølge NRK.
DN170524 Revisjonsselskapet la onsdag frem de foreløpige konklusjonene sine fra granskningen av IT-skandalen i Helse sør-øst for styret i helseforetaket.
DN170524 Ifølge en PwC-rapport hadde minst 34 personer hos Helse sør-østs underleverandører tilgang til helseopplysninger om pasienter og epost til ansatte.
DN170524 Ifølge den foreløpige gjennomgangen har syv av disse 34 personene faktisk koblet seg til de aktuelle serverne i Helse sør-øst.
DB170524 Jeg sier ikke at det er enkelt, for de fleste ønsker å bruke pengene på helse og skole, men når usikkerheten i verden øker, må vi dessverre investere mer i vår sikkerhet, sier Stoltenberg.
DB170524 Ifølge den foreløpige rapporten hadde 34 personer hovedsakelig i Bulgaria tilgang til sensitive helsedata, og sju av disse hadde faktisk koblet seg til de aktuelle serverne i Helse sør-øst.
DB170524 - FOR AMBISIØS : Administrerende direktør i Helse sør-øst, Cathrine M.
DB170524 De har for eksempel lavere bostandard, lavere inntekt, lavere jobbsikkerhet, og dårligere helse .
DA170524 Innvandrere fra tolv land er intervjuet om holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi.
DA170524 | Halvparten av eldre innvandrere sier de har dårlig helse
DA170524 Det er store forskjeller mellom eldre innvandrerne og eldre i resten av befolkningen når det kommer til helse , viser ny SSB-undersøkelse.
DA170524 Den viser blant annet at det er en markant forskjell mellom de eldre innvandrerne og eldre i resten av befolkningen når det kommer til helse .
DA170524 Stortinget har bestemt at en samlokalisering av politi, brannvesen, og helse er veien å gå.
BT170524https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-brodmiks-Billigere_-men-ikke-nodvendigvis-sunnere-enn-ferdigbrod-10197b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT170524 « (... ) synes å ha utvist total mangel på respekt og forståelse for både menneskelig helse og integritet (... ) », skrev dommeren da 17-åringen ble fengslet i januar.
BT170524 Onsdag melder helse bergen at en 77 år gammel kvinne er alvorlig skadet.
BT170524 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT170524 Stortinget har vedtatt at de tre nødsentralene for brann, politi og helse skal samlokaliseres.
AP170524https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-brodmiks-Billigere_-men-ikke-nodvendigvis-sunnere-enn-ferdigbrod-10197b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170524https://www.aftenposten.no/bil/Bilen-drar-mer-drivstoff-enn-du-tror--og-produsentene-hevder-10190b.html FOTO : Daniel Jedzura / Shutterstock ¶ Helse - og omsorgsdepartementet gikk imot Legemiddelverkets anbefaling da det i fjor vår ble bestemt å fjerne ¶ fra forhåndsgodkjent blå resept, slik Aftenposten.no skrev om tirsdag.
AP170524https://www.aftenposten.no/bil/Bilen-drar-mer-drivstoff-enn-du-tror--og-produsentene-hevder-10190b.html Da Statens legemiddelverk kom med sin anbefaling til Helse - og omsorgsdepartementet i fjor vår, var nettopp konsekvensene for pasienter og leger tatt med i argumentasjonen for ikke å gjøre reglene enda strengere.
AP170524https://www.aftenposten.no/bil/Bilen-drar-mer-drivstoff-enn-du-tror--og-produsentene-hevder-10190b.html Helse - og omsorgskomiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viste i innstillingen til Statsbudjettet for 2009 til at Stortinget tidligere har gått inn for å begrense bruk av ordningen med individuell refusjon, da dette medfører lengre ventetid for pasientene og mer omfattende saksb
AP170524 | Ekstern rapport : Minst 34 IT-ansatte hos Helse Sør-Østs underleverandører hadde tilgang på helseopplysninger ¶
AP170524 Videre viser rapporten at det er mer eller mindre umulig å undersøke om disse IT-arbeiderne faktisk har åpnet informasjon om pasienter eller ansatte i Helse Sør-Øst, ifølge NRK.
AP170524 Rikshospitalet er et av flere sykehus som drives av Helse Sør-Øst.
AP170524 Rapporten er resultatet av en ekstern gransking styret i Helse Sør-Øst ba om.
AP170524 PricewaterhouseCoopers ( PwC ) la onsdag fram de foreløpige konklusjonene sine fra granskningen av IT-skandalen i Helse Sør-Øst.
AP170524 Ifølge en PwC-rapport hadde minst 34 personer hos Helse Sør-Østs underleverandører tilgang til helseopplysninger om pasienter og epost til ansatte.
AP170524 Ifølge den foreløpige gjennomgangen har sju av disse 34 personene faktisk koblet seg til de aktuelle serverne i Helse Sør-Øst.
AP170524 Helseminister Bent Høie ( H ) ba i begynnelsen av mai om en nærmere redegjørelse fra Helse Sør-Øst, og skulle etter planen motta denne samme dag som den eksterne rapporten fra PwC ble lagt fram.
AP170524 Helse Sør-Øst er det største av Norges fire regionale helseforetak, og ifølge NRK kan IT-arbeiderne ha hatt tilgang til pasientdata for så mange som 2,8 millioner mennesker.
AP170524 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170524 | NRK : Driften av Helse sør-østs datasystemer fra utlandet settes på vent ¶
AA170524 Rapporten er resultatet av en ekstern gransking styret i Helse sør-øst ba om.
AA170524 Ifølge en ekstern gransking fra PricewaterhouseCoopers ( PwC ) hadde minst 34 personer hos Helse sør-østs underleverandører tilgang til helseopplysninger om pasienter og epost til ansatte.
AA170524 Ifølge den foreløpige gjennomgangen PwC presenterte onsdag, har sju av de 34 personene faktisk koblet seg til de aktuelle serverne i Helse sør-øst.
AA170524 Helseminister Bent Høie ( H ) ba i begynnelsen av mai om en nærmere redegjørelse fra Helse sør-øst, og skulle etter planen motta denne samme dag som den eksterne rapporten fra PwC ble lagt fram.
AA170524 Driften av Helse Sør-Østs datasystemer fra utlandet settes på vent etter avsløringene om at IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientinformasjon, melder NRK.
AA170524 Helse sør-østs administrerende direktør, Cathrine M.
AA170524 Helse sør-øst er det største av Norges fire regionale helseforetak, og ifølge NRK kan IT-arbeiderne ha hatt tilgang til pasientdata for så mange som 2,8 millioner mennesker.
AA170524 Høie sier til NTB at saken er veldig alvorlig, men at det også dreier seg om forhold som går utover den konkrete saken i Helse sør-øst.
AA170524 Helseministeren sier styret i Helse sør-øst viser at de tar saken alvorlig og har en plan for å følge opp.
AA170524 Etter svikten som ble avdekket i utflagging av IT-infrastruktur i Helse sør-øst, vil helseminister Bent Høie ( H ) se på utfordringene på nasjonalt nivå.
AA170524 Stortinget har bestemt at en samlokalisering av politi, brannvesen, og helse er veien å gå.
VG170523 Ifølge skolen studerte Callander andre året på helse og sosialfag.
VG170523 Noen steder vil konseptet bli tilsvarende som i Drammen, andre steder vil bare politi og brann være samlokalisert, med mulighet for at helse kan komme senere.
VG170523 Konklusjonen ble at der helse ønsker å gå inn, skal de gå inn.
VG170523 Det som gjorde det litt annerledes enn vi egentlig hadde tenkt, var at helse satte seg på gjerdet.
VG170523 - Jeg mener fortsatt det er god grunn til å tro at helse kommer til å komme inn i det fellesskapet, fordi jeg tror erfaringene fra Bodø og andre steder hvor helse kommer inn tidlig, vil være så positive at det er vanskelig ikke å gjøre det over noe tid, rett og slett.
VG170523 - Jeg mener fortsatt det er god grunn til å tro at helse kommer til å komme inn i det fellesskapet, fordi jeg tror erfaringene fra Bodø og andre steder hvor helse kommer inn tidlig, vil være så positive at det er vanskelig ikke å gjøre det over noe tid, rett og slett.
VG170523 Når et prosjekt som har gått over flere år, og som viser gode resultater, blir nedlagt til fordel for et helt nytt initiativ der helse ikke er tilstede, så er dert klart at det har en signaleffekt.
VG170523 Det var Anders Anundsen som var justisminister da POD kjempet mot at samlokalisering mellom brann, helse og politi ikke skulle bli en del av « Nærpolitireformen ».
FV170523 Frykt etter Søgne-drapet og opphevelsen av sikkerhetsregimet rundt gjerningspersonen går ut over ungdommers helse og prestasjoner på skolen.
DB170523 Mannen er alvorlig skadd og er fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen med redningshelikopter, opplyser Helse Førde AMK.
DB170523 Statsminister Erna Solberg under et møte om ungdom og psykisk helse i Norden.
DB170523 Barns mentale helse bør derfor tas på største alvor av norske myndigheter.
DA170523 Vi rydder opp, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.
DA170523 Siden Helse takket nei til samarbeidet - er det ikke beregnet plass til dem.
AP170523https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Store-og-Den-medisinske-Drommefabrikken--Henrik-Vogt-og-Andreas-Pahle-621745b.html Visjonen har mange navn, som eHelse, digital helse og persontilpasset medisin.
AP170523https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Store-og-Den-medisinske-Drommefabrikken--Henrik-Vogt-og-Andreas-Pahle-621745b.html Digital helse er en medisinsk fremtidsdrøm som selges av aktører med egeninteresser.
AP170523 Visjonen har mange navn, som eHelse, digital helse og persontilpasset medisin.
AP170523 Digital helse er en medisinsk fremtidsdrøm som selges av aktører med egeninteresser.
AA170523 Mannen i 30-årene er alvorlig skadd og er fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen med redningshelikopter, opplyser Helse Førde AMK.
VG170522 Politiet har kjempet mot politikernes vilje, og gjort det de kan for å unngå at politi, brann og helse , de med blålys, skal sitte på samme sted.
VG170522 | Vi kan ikke la økologi, helhet og helse ofres på økonomiens alter !
VG170522 Vi kan ikke la økologi, helhet og helse ofres på økonomiens alter !
SA170522 | Den usunne jakten på god helse
SA170522 divisjon, hvor fotballresultater preger hans mentale helse i en helt annen grad enn da han var rekrutt-trener.
NL170522 Helseminister Bent Høie sier at svaret på framtidens utfordringer i helsetjenesten ikke ligger i reparasjon, men i å fremme helse og forebygge sykdom.
NL170522 Forebygging må vektlegges foran behandling, hvis ikke vil det forebyggende arbeidet som skaper helse , tape i prioriteringen.
NL170522 Barnesangens visdomsord er helt i tråd med løsningen for framtidens helsevesen - satsing på forebygging og helse .
NL170522 Et minimum må nå være at Helse Nord iverksetter en grundig og helhetlig utredning om saken.
NL170522 Det fremstår mildest talt som underlig at ledelsen i Ap ikke vil gi de samme garantiene til folk i Finnmark når det gjelder trygghet for liv og helse .
DN170522https://www.dn.no/grunder/2017/05/22/2048/Finans/grundere-gode-for-50-millioner De største investorene i Norsk Innovasjonskapital IV er blant andre Akershus fylkeskommune, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ), Bergen Teknologioverføring, Selskapet for industrivekst ( Siva ) og Helse Midt-Norge.
DN170522 De største investorene i Norsk Innovasjonskapital IV er blant andre Akershus fylkeskommune, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( NTNU ), Bergen Teknologioverføring, Selskapet for industrivekst ( Siva ) og Helse Midt-Norge.
DB170522 Den 54 år gamle mannen skal ifølge BBC være en religiøs lærer som besøkte kvinnens hjem for å be for hennes far som har dårlig helse , men den unge kvinnen hevder han forgrep seg på henne hver eneste gang han hadde muligheten.
DB170522 Helse har lokalisert og begynner å ta den skadde til behandling. fraktes ut på scooter regner jeg med.
DB170522 70% av de nye arbeidsplassene må og vil komme innen tjenesteyting - som for eksempel innen helse , kunnskap og kultur.
DA170522 Færre politikontroller kan i ytterste konsekvens føre til at liv og helse kan gå tapt, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.
DA170522 Kommentar : Unges psykiske helse blir ikke bedre av å bli skånet for temaet selvmord.
DA170522 Ifølge retningslinjene kan videoer med dødsfall tillates fordi de kan skape bevissthet om for eksempel psykisk helse .
DA170522 Avdelingsdirektør for helse og velferd i Kommunenes interesseorganisasjon KS, Åse Laila Snåre, forstår problemet : ¶
BT170522 Ifølge retningslinjene kan videoer med dødsfall tillates fordi de kan skape bevissthet om for eksempel psykisk helse .
BT170522 Universitetet i Bergen og Helse Bergen krevde at den pensjonerte lungelegen skulle betale tilbake nær fem millioner kroner.
BT170522 UIB, Helse Bergen og Innovest må dekke Gulsvik saksomkostninger i to rettsinstanser, til sammen ca. tre millioner kroner.
BT170522 Siden UiB og Helse Bergen ikke var part i avtalen, kan de heller ikke eie pengene, sier mindretallet.
BT170522 Siden Innovest overførte gjenværende 3,5 millioner til Helse Bergen i 2014, tilhører disse pengene institusjonene.
BT170522 Personkonti med større beløp innestående er gjennomgått og pengene tilbakeført til UiB og Helse Bergen.
BT170522 Nå er jeg klar til å dra i gang større prosjekter, sier Amund Gulsvik ( 75 ) etter nok en seier over UiB og Helse Bergen.
BT170522 I Innovest-saken har eierskap til forskningsmidlene vært et viktig tema, sier Eivind Hansen, administrerende direktør i Helse Bergen.
BT170522 I 2012 satte Helse Bergen i gang egen gransking.
BT170522 Flertallet i lagmannsretten er kommet til at det som nå gjenstår av forskningsmidler tilhører Helse Bergen og UiB.
BT170522 Et kjernespørsmål i Gulsvik-saken har vært om Helse Bergen og UiB var part i avtalen med GSK.
BT170522 Da Helse Bergen gransket Innovest-systemet, oppdaget de Gulsviks millioner og sørget for å få stengt kontoen.
BT170522 Ved feiringen deltok administrerende direktør for Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes, fakultetsdirektør ved medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen, Johannes Teigland, i tillegg til Gulsvik, Arne Godal og en representant for GSK.
BT170522 Undersøkelsene av personene ble foretatt i fraflyttede lokaler i Helse Bergens bygninger, som tidligere hadde vært benyttet av Lungeavdelingen på Haukeland sykehus.
BT170522 Styreleder i Innovest engasjerte etter dette revisjonsselskapet Deloitte for å gjennomgå økonomiforvaltningen av forskningsmidler i Helse Bergen og Innovest.
BT170522 Samarbeidsavtale mellom Helse Bergen og Innovest Den 11. desember 2007 inngikk Helse Bergen ved administrerende direktør Stener Kvinnsland og Innovest ved daglig leder Arne Godal en samarbeidsavtale ( Samarbeidsavtalen ).
BT170522 Partene 1.1 Helse Bergen HF Helse Bergen HF ( Helse Bergen ) er et lokalt helseforetak på Vestlandet, som er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest HF.
BT170522 Partene 1.1 Helse Bergen HF Helse Bergen HF ( Helse Bergen ) er et lokalt helseforetak på Vestlandet, som er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest HF.
BT170522 Partene 1.1 Helse Bergen HF Helse Bergen HF ( Helse Bergen ) er et lokalt helseforetak på Vestlandet, som er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest HF.
BT170522 Partene 1.1 Helse Bergen HF Helse Bergen HF ( Helse Bergen ) er et lokalt helseforetak på Vestlandet, som er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest HF.
BT170522 Også Samarbeidsavtalen mellom Helse Bergen og Innovest, særlig pkt. 2.7, tilsier at Innovest representerer sine eiere. - 13 - 16-025171ASD-BORG/03 Forhistorien før kontrakten ble inngått og Gulsviks opptreden etter kontraktsinngåelsen underbygger også at institusjonene er kontraktsparter.
BT170522 Når Innovest i juni 2014 overførte restbeløpet på 3 507 912,45 kroner til Helse Bergen, medførte det selvsagt en risiko for at Gulsvik ikke ville kunne få dekning for framtidige krav på lønn mv. fra Innovest.
BT170522 Lagmannsrettens flertall ( lagdommerne Mestad og Løvold ) har imidlertid kommet til at overføringen av beløpet på 3 507 912, 45 kroner i juni 2014 til Helse Bergen innebærer at eiendomsretten til midlene ble overført til institusjonene i fellesskap.
BT170522 Kvinnsland bekreftet i sin vitneforklaring at spørsmålet om vederlag for slike ytelser ble vurdert, men at Helse Bergen ønsket å bidra til forskningen på denne måten uten å ta betalt for det.
BT170522 Kostnadene er fordelt med 15 % på anken fra Innovest AS og 85 % på anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen, slik at kostnadene for anken fra Innovest utgjør 226 343 kroner, inkludert merverdiavgift, og for anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen 1 282 609 kroner, inkludert merverdiavgift.
BT170522 Kostnadene er fordelt med 15 % på anken fra Innovest AS og 85 % på anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen, slik at kostnadene for anken fra Innovest utgjør 226 343 kroner, inkludert merverdiavgift, og for anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen 1 282 609 kroner, inkludert merverdiavgift.
BT170522 Konsekvensen av overføringen er etter flertallets syn at det overførte beløpet på 3 507 912,45 kroner tilhører Helse Bergen ( som selv pretenderer å eie dem i fellesskap med Universitetet i Bergen ).
BT170522 Institusjonenes faktiske indirekte bidrag i GenKols-studien har vært begrenset til at Helse Bergen har stilt lokaler vederlagsfritt til rådighet.
BT170522 Innovest inngikk også avtale med en lege ansatt ved et annet helseforetak enn Helse Bergen, jf.
BT170522 I utgangspunktet ble medarbeiderne i GenKols-prosjektet lønnet av Innovest, men basert på bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at det i noen grad ble benyttet personell lønnet av Helse Bergen.
BT170522 I sakskostnader for lagmannsretten betaler Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen 1 282 609 - enmilliontohundreogåttitotusensekshundreogni - kroner til Amund Gulsvik innen to uker fra forkynnelsen av dommen. 5.
BT170522 I rapporten ble det blant annet konkludert med at det forelå flere uheldige forhold i avtaler inngått mellom forskere med ansettelsesforhold i Helse Bergen og Innovest.
BT170522 I juni 2014 ble restmidlene som var regnskapsført på PK-konto 1506 i Innovest, 3 507 912,45 kroner, overført til bankkonto tilhørende Helse Bergen. 11.
BT170522 I det følgende benyttes begrepet " institusjonene " som felles betegnelse på Helse Bergen og Universitetet i Bergen. 1.3 Innovest AS Innovest ble opprettet i 1997, som en enhet under stiftelsen Unifob.
BT170522 I den avtalen er partene angitt som GSK og Innovest AS " representing Haukeland University Hospital, Helse Bergen HF on behalf of Principal Investigator Professor Per Bakke ".
BT170522 I begge tilfeller : UiB og Helse Bergen dømmes til å betale Gulsvik omkostninger for lagmannsretten.
BT170522 Helse Bergen HF ønsker at alle fast og midlertidig ansatte som har Helse Bergen HF som hovedarbeidsgiver og som arbeider med eksternfinansiert forskning og prosjekter skal samarbeide med Innovest AS om dette, slik at avtalen ( e ) om dette blir mellom oppdragsgiver og Innovest AS, og slik at alle økonomiske midler som blir tildelt blir administrert via forskningskonto
BT170522 Godal forklarte også i lagmannsretten at Innovest hadde inngått avtale med Helse Fonna HF - et foretak som ikke kontrolleres av institusjonene.
BT170522 Gjenstående midler 3 507 912 - tremillionerfemhundreogsjutusennihundreogtolv - kroner etter GenKols-studien tilhører Universitetet i Bergen og Helse Bergen i fellesskap. 2.
BT170522 Fra 2003 til 2011/2012 var viseadministrerende og administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, styreleder.
BT170522 Forståelsen av at Innovest skulle inngå kontrakter på egne vegne underbygges også av en presentasjon styreleder Stener Kvinnsland holdt på et styremøte i Helse Bergen 29. mars 2006.
BT170522 Forskningsmidlene som var regnskapsført på såkalte avdelingskonti ( A-konti ) er, med få unntak, overført til Helse Bergen.
BT170522 For øvrig forkastes anken fra Helse Bergen HF og staten ved Universitetet i Bergen. 3.
BT170522 For lagmannsretten har det vært omfattende bevisførsel knyttet til i hvor stor grad særlig Helse Bergen, men også Universitetet i Bergen, har vært nødvendige bidragsytere for å oppfylle kontraktsforpliktelsene.
BT170522 Etter omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen med opprettelse av statlige helseforetak, overtok Helse Bergen HF i 2003 aksjene fra fylkeskommunen, slik at Innovest etter dette har vært eid med 50 prosent hver av Helse Bergen og Universitetet i Bergen gjennom stiftelsen Unifob.
BT170522 Etter omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen med opprettelse av statlige helseforetak, overtok Helse Bergen HF i 2003 aksjene fra fylkeskommunen, slik at Innovest etter dette har vært eid med 50 prosent hver av Helse Bergen og Universitetet i Bergen gjennom stiftelsen Unifob.
BT170522 Etter omdanningen til aksjeselskap lød selskapets formålsparagraf ( vedtektene § 3 ) slik : Selskapets formål er å forvalte forskning og industriell utvikling, samt yte tjenester innenfor områdene medisin og helse , herunder samarbeide med bl.a bedrifter og offentlige myndigheter for å øke den faglige kompetanse for profesjoner innenfor nevnte områder, herunder formidle vitenskapelig kunnskap, for d
BT170522 Et forhold som også er anført å underbygge at institusjonene er parter i avtalen er bruken av Helse Bergens lokaler, logo og brevhode forut for kontraktsinngåelsen og i forbindelse med rekruttering av personell og korrespondanse med deltakere og REK i studien.
BT170522 Et eksempel på dette er de fysiske lokalene og eventuelle fasiliteter for øvrig som Helse Bergen stilte til rådighet for gjennomføringen av studien.
BT170522 Er Helse Bergen og Universitetet i Bergen parter i GenKols-avtalen ?
BT170522 Dette er forhold Helse Bergen som arbeidsgiver kunne ha tatt opp med Gulsvik, men som uansett ikke får betydning for hvem som er kontraktsparter.
BT170522 Det siktes her særlig til bruk av Haukeland sykehus som møtested for møte med GSK, møtedeltakelse av ansatte på sykehuset og bruk av Helse Bergens logo på brevhoder og i stillingsutlysninger i prosjektet, og formuleringer i korrespondanse med REK, som knytter GenKols-prosjektet til institusjonene.
BT170522 Det samme gjelder Helse Bergen.
BT170522 Det har ikke betydning for eierskapet at midlene er overført il Helse Bergen.
BT170522 Det er nedlagt slik påstand : I sak UiB og Helse Bergen mot Gulsvik : Prinsipalt : Anken forkastes.
BT170522 Det ble videre nedlagt påstand om fastsettelsesdom for at gjenstående midler etter GenKols-studien tilhører Helse Bergen og staten ved Universitetet i Bergen i fellesskap.
BT170522 Det ble påpekt at Helse Bergen ikke hadde rutiner for å holde oversikt over hvilke forskningskonti som var opprettet i Innovest, og at det kunne være problematisk at det ikke forelå noen avtaler som regulerte den situasjon at ansatte i Innovest, som ikke var ansatt ved sykehuset, arbeidet i sykehusets lokaler.
BT170522 Det ble etter dette satt i gang en prosess med overføring av alle forskningsprosjekter fra Innovest til Helse Bergen, og Universitetet i Bergen og/eller Bergen Teknologioverføring AS ( BTO ).
BT170522 Det ble avholdt et møte mellom Amund Gulsvik, Innovest, Helse Bergen og Universitetet i Bergen 25. februar 2014.
BT170522 De ankende parter, Helse Bergen HF og staten v/Universitetet i Bergen, har i kravet mot Gulsvik i hovedtrekk anført : Forskningsmidlene knyttet til GenKols-studien har hele tiden tilhørt institusjonene i fellesskap, og Innovest hadde ikke rett til å overføre gjenværende forskningsmidler til en PK-konto for Gulsvik.
BT170522 Basert på partsforklaringen til administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen legger lagmannsretten til grunn at den endrede formuleringen ikke var resultat av en endring i de underliggende forhold, men av at Innovests styre ønsket å - 25 - 16-025171ASD-BORG/03 formulere noten annerledes.
BT170522 Arbeidsgiveransvar beror til en hver tid hos Helse Bergen HF. - 9 - 16-025171ASD-BORG/03 8.
BT170522 Ankemotparten, Amund Gulsvik, har til anken fra Helse Bergen HF og staten v/Universitetet i Bergen i hovedtrekk anført : Institusjonene eier ikke de gjenværende forskningsmidlene.
BT170522 Andre som ble rekruttert var ansatt i Helse Bergen og Universitetet i Bergen.
BT170522 Administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes i Helse Bergen har også signert avtalen.
BT170522 mot Innovest også etter overføringen av disse pengene til Helse Bergen.
BT170522 juni 2005 at avtalen om overføringen av restbeløpet til Helse Bergen er ugyldig.
BT170522 desember 2007 inngikk Helse Bergen ved administrerende direktør Stener Kvinnsland og Innovest ved daglig leder Arne Godal en samarbeidsavtale ( Samarbeidsavtalen ).
BT170522 Helse Bergen og staten ved Universitetet i Bergen tok 12. januar 2015 ut stevning ved Oslo tingrett med krav om at Amund Gulsvik dømmes til å betale 4 103 548 kroner som urettmessig utbetalt lønn og 604 389,97 kroner som urettmessig utbetalte utgiftsrefusjoner med tillegg av renter.
BT170522 Helse Bergen og Universitetet i Bergen har fått medhold i sin påstand punkt 1, men ikke vunnet fram med sin påstand punkt 2 og 3.
BT170522 Helse Bergen ble orientert om funn ved gjennomgangen.
BT170522 Helse Bergen bidro med betydelige innsatsfaktorer i form av lokaler, infrastruktur, arbeidstimer som ikke ble betalt av GenKols-prosjektet utført av ansatte ved Haukeland sykehus og pasientdata fra Hordalands-undersøkelsen og pasientregisteret ved Haukeland sykehus.
BT170522 Helse Bergen HF, staten v/Universitetet i Bergen og Innovest AS har anket dommen til Borgarting lagmannsrett.
BT170522 Helse Bergen HF ønsker at alle fast og midlertidig ansatte som har Helse Bergen HF som hovedarbeidsgiver og som arbeider med eksternfinansiert forskning og prosjekter skal samarbeide med Innovest AS om dette, slik at avtalen ( e ) om dette blir mellom oppdragsgiver og Innovest AS, og slik at alle økono
BT170522 Helse Bergen HF og statens ved Universitetet i Bergen hefter felles for hele beløpet.
BT170522 Helse Bergen HF og statens ved Universitetet i Bergen dømmes til innen 2 - to- uker fra dommens forkynnelse å betale til Amund Gulsvik kr 1.188.947,- enmillionetthundreogåttiåttetusennihundreogførtisyv- i sakskostnader.
BT170522 Helse Bergen HF møtte med administrerende direktør Eivind Hansen, Universitetet i Bergen møtte med universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og Innovest AS møtte med styreleder Trond Søreide i tillegg til sin felles prosessfullmektig.
BT170522 3.2 og Stener Kvinnslands presentasjon for styret i Helse Bergen fra 29. mars 2006.
BT170522 3 507 912,45 etter GenKols-studien tilhører Universitetet i Bergen og Helse Bergen i fellesskap. 2.
BT170522 2.7 i avtalen lyder slik : Samarbeidets innhold - delegering til Innovest AS Innovest er opprettet for å administrere oppdragsforskning, bidragsforskning, forskningsmidler, prosjekter og kommersialisering på vegne av sine eiere Helse Bergen HF og Unifob.
BT170522 Det er en fascinerende bok, men den handler mer om sinnets helse enn om tro.
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Sykdommene-som-stjeler-flest-friske-levear-621639b.html Forebygging krever kunnskap om hvilke faktorer som gir tap av helse .
AP170522https://www.aftenposten.no/viten/-Sykdommene-som-stjeler-flest-friske-levear-621639b.html Et langt liv med god helse er høyt verdsatt.
AP170522https://www.aftenposten.no/osloby/Byradet-taper-kampen-om-E18-621677b.html Fra venstre : Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
AP170522 Forebygging krever kunnskap om hvilke faktorer som gir tap av helse .
AP170522 Et langt liv med god helse er høyt verdsatt.
AP170522 Fra venstre : Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ), byrådsleder Raymond Johansen ( Ap ) og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
AP170522 divisjon, hvor fotballresultater preger hans mentale helse i en helt annen grad enn da han var rekrutt-trener.
AA170522 Penger skaper ikke gode dager, og av erfaring spiller god helse stor rolle i et velfungerende liv.
AA170521 Det var ikke fare for liv og helse .
VG170520 Den 83-årige keiseren frykter at hans sviktende helse vil hindre han i å kunne utføre sine plikter.
VG170520 Men når det blir snakk om helse og fattigdom blir det personlig og komplisert.
VG170520 I Barnet har man fusjonert og latt private overta en lang rekke tjenester for byens innbyggere : Funksjonshemmede, kommunale jurister, gravsteder og begravelser, IT, HR, finans, lønn og pensjon, helse og miljø og byplanlegging er noen av de områdene som nå styres av, eller sammen med, det børsnoterte selskapet Capita.
VG170520 Bekymret for Frenchs helse : Kollapset på cella ¶
SA170520 En av grunnene til at Superlekene ble etablert, var en undersøkelse gjort av Norsk folkehelseinstitutt i 2006 som viste at denne gruppens helse var vesentlig dårligere enn andres.
SA170520 - Det kan være å snakke med forfattere, politikere, folk som jobber med bokideer, foredrag, mental trening og psykisk helse .
NL170520 - Det bør være slik at de forebygger og tar vare på folks liv og helse .
DN170520 Organisasjonen ser på sammenhengen mellom matproduksjon, helse og bærekraftig utvikling og jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide om dette globalt.
DN170520 - Solheim har over flere tiår vist et imponerende engasjement for planetens helse , og han har lang erfaring med 'miljødiplomatiet, sier initiativtaker og president i EAT, Gunhild A.
DB170520 Hans helse har førsteprioritet, sier Graasvold til Dagbladet.
DB170520 - Helse , ikke jus nå ¶
DB170520 Hemmelige komplott som omvelter verdenshistorien, hvordan 'kuren mot kreft' blir holdt skjult, den virkelige årsaken til drapet på JFK eller skjulte trusler mot frihet, liv og helse i teorier om « chemtrails » og vaksiner.
AP170520https://www.aftenposten.no/verden/Dette-er-Irans-gjenvalgte-president-Hassan-Rouhani-621549b.html Ali Khamenei, som i dag er Øverste leder, er 78 år og har dårlig helse .
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/Erik-Solheim-inn-i-Gunhild-Stordalens-EAT-organisasjon-621543b.html Organisasjonen ser på sammenhengen mellom matproduksjon, helse og bærekraftig utvikling og jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide om dette globalt.
AP170520https://www.aftenposten.no/norge/Erik-Solheim-inn-i-Gunhild-Stordalens-EAT-organisasjon-621543b.html - Solheim har over flere tiår vist et imponerende engasjement for planetens helse , og han har lang erfaring med miljødiplomatiet, sier initiativtager og president i EAT, Gunhild A.
AP170520 Ali Khamenei, som i dag er Øverste leder, er 78 år og har dårlig helse .
AP170520 Organisasjonen ser på sammenhengen mellom matproduksjon, helse og bærekraftig utvikling og jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide om dette globalt.
AP170520 - Solheim har over flere tiår vist et imponerende engasjement for planetens helse , og han har lang erfaring med miljødiplomatiet, sier initiativtager og president i EAT, Gunhild A.
AP170520 - Det kan være å snakke med forfattere, politikere, folk som jobber med bokideer, foredrag, mental trening og psykisk helse .
SA170519 Statsråd Bent Høie fikk torsdag møte flere arbeidsledige menn som gjennom « Menn i helse » har fått sjansen til å bli helsefagarbeider.
SA170519 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Det er bare én ting å si : Dette ser forferdelig ut ¶
SA170519 Helse , miljø og økonomi ¶
NL170519 I helse - Norge har Statens helsetilsyn en nøkkelrolle i arbeidet med å følge opp institusjoner og helsepersonell for å forebygge feil.
NL170519 Per Isdal ( 2000 ) lærer oss at vold påvirker vår adferd og all vår samhandling med andre, vår evne til å sette grenser, vår evne til å se andre og måten vi ser på oss selv, den påvirker vår helse , våre nærmeste, vårt arbeid og våre livsbetingelser.
NL170519 Vi har i dag ca 75 avtaler med EU om sikkerhet, politisamarbeid, forskning, undervisning, kultur, helse , sosialsikkerhet, regionalpolitikk, klima og miljø mv.
NL170519 Tidligere død, dårligere helse , arbeidsledighet og lavere livsinntekt er de alvorlige følgene av at Finnmark har det desidert laveste utdanningsnivået i Norge.
DN170519 Ukritiske teknologiråd om digital helse
DB170519 I en undersøkelse fra 2016 svarte 16 prosent at miljø var den viktigste saken, til sammenlikning svarte 17 prosent innvandring og 18 prosent helse .
DA170519 - En person har bruddskader i ansiktet og ivaretas av helse , skriver politiet.
BT170519https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-wienerpolser-Stor-forskjell-pa-kaloriinnholdet-10179b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT170519 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Når Christian Tybring-Gjedde ser hunden sin i øynene, ser han da fremmedfrykt ?
AP170519https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-wienerpolser-Stor-forskjell-pa-kaloriinnholdet-10179b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170519 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170519 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170519 Helse , miljø og økonomi ¶
AA170519 - En person har bruddskader i ansiktet og ivaretas av helse , skriver politiet.
AA170519 Det er mange grunner til at vi vil se denne veksten i næringen : Klimaendring, økende matbehov, urbanisering, helse , miljømessig bærekraft, behovet for energi, forskning og teknologisk utvikling.
NL170518 Det nordnorske instinktet er at det meste ordner seg så lenge Han Stat i Oslo er ved god helse .
FV170518 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DB170518 § 37 : « Ved vurderingen av hva som er en berettiget interesse etter personopplysningsloven § 8 bokstav f skal det for kameraovervåking legges vesentlig vekt på om overvåkingen bidrar til å verne om liv eller helse eller forebygger gjentatte eller alvorlige straffbare handlinger. » ¶
DB170518 Indeksen tar ikke hensyn til offentlige tjenester som utdanning, helse og barnehager, tjenester som tilbys nettopp for å motvirke ulikhet.
AP170518 På organisasjonens nettsider opplyser de om sitt arbeid innen veldedighet, utdanning, helse , medier, eiendom, rekordproduksjon av hvete, og 60 millioner dollar i eksport fra en spesiell økonomisk sone, bare for å nevne noe.
AA170518 Retten mener at det var nærliggende at brudd på pliktene til å jobbe systematisk med HMS i tilknytning til virksomhetens tankanlegg kunne føre til alvorlig fare for liv og helse .
AA170518 Og selv om det de siste månedene har vært åpenbart at det gikk mot at French ville kunne reise hjem til Norge på grunn av sin helse og humanitære situasjon, var det spenning til siste slutt.
VG170517 * 1 Arbeidet med samlokalisering av nødsentraler mellom politi, brann og helse stopper opp i 2018 dersom det ikke kommer penger.
DB170517 Foto : Marealis ¶ HELSE : Å bruke kraft av rekeskall i for eksempel supper, blir ikke det samme som i en tablett basert på rekeskall.
AP170517https://www.aftenposten.no/kultur/Fagsjefens-rad-til-boligkjopere--Se-etter-lys-og-gulv_-arealutnyttelse-og-materialer-620958b.html - Bokvalitet er viktig for helse og trivsel.
AP170517 Da innså politikerne betydningen av idrett i byen, og satte idrettsaktivitet på linje med skole, helse og andre viktige områder, sier Brekke.
AP170517 Åtte år satt Joshua French ( 35 ) fengslet i Kinshasa i Kongo, med stadig mer forverret helse og flere sykehusopphold.
AP170517 Jeg tror mange som kan tenke seg å gå TIP, elektrofag eller helse og oppvekstfag, rett og slett er redde, skriver Anndrine Lund ( 16 ), leder i Elverum-Åmot AUF.
AP170517 - Bokvalitet er viktig for helse og trivsel.
AA170517 Det kan være sjåføren var beruset, kjørte fort eller ikke hadde førerkort, men det er sekundært til å redde liv og helse , påpeker Aaltvedt.
VG170516 Å kidnappe PCen til Eivind eller Tom med familiebilder, truer ingens liv og helse .
VG170516 Men det er knapt så man tør å tenke på hva som kan skje om kjeltringene infiltrerer systemer som for eksempel helse , forsvar, kraft- og vannforsyning.
FV170516 Det er ikke snakk om noen alvorlig personskade, men fotgjengeren sjekkes av helse på stedet.
DB170516 Vi vet ennå ikke hvor alvorlige disse miljøgiftene er for menneskets helse , sier Raavand.
DB170516 - Påvirker menneskets helse
DA170516 Hvis man får et virus inn på en sykehus-PC, kan i verste fall liv og helse bli satt i fare.
DA170516 - Helse er en soleklar kandidat ved at pasientjournalene er digitale.
AA170516 - To personer meldte om smerter etter ulykken og ble tatt vare på av helse , men det er ikke noe som tyder på at de er alvorlig skadd, sier operasjonsleder Astrid Metlid i politidistriktet.
VG170515 Psykisk helse i skolen ¶ 2 ) Gjør psykisk helse til tema i skolen.
VG170515 Psykisk helse i skolen ¶ 2 ) Gjør psykisk helse til tema i skolen.
VG170515 Kort sagt, hvordan kan skolen bidra til å fremme god psykisk helse og sørge for at alle har lyst til å gå på skolen ?
SA170515 Han er styreleder i Helse Stavanger.
SA170515 Det er trist at bilistenes fremkommelighet i mange sammenhenger er viktigere enn syklistenes liv og helse .
NL170515 Med økt aktivitet øker også risikoen for ulykker med konsekvenser for liv, helse og miljø.
NL170515 Med økt aktivitet i Barentshavet øker risikoen for ulykker med konsekvenser for liv, helse og miljø.
DA170515 Spørsmål som går inn på den interne organiseringen av tilbudet vil bli avklart i prosessen som starter etter at Helse vest får et revidert oppdragsdokument, framgår det i et brev helseministeren sendte LO i Hardanger mandag.
DA170515 Da Stortinget behandlet saken mandag, understreket helseministeren at det ikke vil skje endringer ved Odda sjukehus før planen er vurdert og Helse vest har fått et revidert oppdragsdokument.
AP170515 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170515 Det er trist at bilistenes fremkommelighet i mange sammenhenger er viktigere enn syklistenes liv og helse .
AA170515 - Det er fortsatt tabu å snakke om psykisk helse , spesielt selvmord og selvmordstanker.
AA170515 - Vi har fått melding fra helse om at personen er alvorlig skadd.
AA170515 Hun har gitt uttrykk for at hun er usikker på hvordan hun vil takle et fengselsopphold, både ut fra sin psykiske helse , men også som følge av kjønnsendringens utfordringer under soningen.
VG170514 Mange av datamaskinene som rammes er viktige for folks liv og helse .
SA170514 DEBATT : For så høyt elsket de vinneren, at de ofret sine grunnverdier, glede, fellesskap, helse og ærlighet, for at hver den som er hensynsløs, skal få sin hyllest.
NL170514 - Kvinnen transporteres til Hammerfest og vil bli undersøkt av helse sammen med politiet, sier Torfinn Halvari, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt.
DB170514 Vi jobber med sektorer som helse og finans, og store bedrifter som Telenor, og vi utveksler hele tiden oppdatert informasjon.
DA170514 I slutten av april godkjente helseministeren beslutningen fra Helse vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap.
DA170514 Dagen før Stortinget skulle samle seg om en innstilling til vedtak skrev Høie i et brev til Stortinget at det regionale helseforetaket Helse Vest vil få et revidert oppdragsbrev med beskjed om at : ¶
BT170514 - Vi har betydelige mannskaper på plass, både fra politi, helse og brannvesen, sier Samsonsen.
VG170513 Mange av datamaskinene som rammes er viktige for folks liv og helse .
DB170513 - Med mindre liv og helse står i fare.
DB170513 Det er interessant å sette dette opp mot uttalelsene til professor Angelica Lindén Hirschberg, som har ledet forskningsprosjektet med Karolinska Institutet, som påpeker at man vet altfor lite om p-pillens effekt på kvinners helse og at det er et stort behov for flere, randomiserte undersøkelser av typen de har gjennomført.
AA170513 Fører behandles av helse på stedet.
AA170513 Den gangen møtte han til dels sterke reaksjoner, blant annet fra NAV og Mental helse .
AA170513 Mental Helse , døgnåpen og gratis : 116 123 ¶
VG170512 - Jeg tenker at innholdet i brevet er sunt, og fokuserer på faktorer som er viktig for psykisk helse .
SA170512 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
NL170512 Belønningsmidlene skal ifølge dem stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene.
DB170512 Det har den siste tiden vært flere spekulasjoner rundt diktatorens helse , og denne uka ble det kjent at han har reist til Singapore for å få gjennomgå en helsesjekk.
DB170512 - Man bør spise sunt og godt for å få god helse .
DB170512 Men også de alminnelige skolefagene vris i retning av trening og helse , og med mentaliteten i slik grad innrettet mot den sportslige utviklingen, er det vanskelig å se for seg hvordan det faglige vil bli tilstrekkelig prioritert.
DB170512 I tillegg til tilbudene i Oslo, Tønsberg og Bærum, der elevene betaler 22 000 kroner i året for en skolegang med vekt på trening og helse , fikk Kongsvinger idrettsungdomsskole i fjor.
DB170512 Vi sier tydelig at vi setter trygg eldreomsorg, gode skoler og helse foran skattekutt.
DA170512 Hun vokste opp ved et atomanlegg der uvanlig mange kreft- og sykdomstilfeller har blitt påvist i etterkant, og er bekymret for at nye anlegg skal opprettes uten at det blir tatt en debatt om konsekvensene for liv og helse .
DA170512 * Det er viktig å hindre at MRSA spres til helseinstitusjoner, fordi MRSA kan få konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse .
BT170512 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170512https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Jeg-er-nervos-for-analsex-Hvordan-skal-jeg-ga-frem-Hilsen-jente-19-620879b.html - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170512https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-lomper-Store-forskjeller-pa-sukkerinnholdet-10161b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170512 De to andre mennene er begge utskrevet fra sykehuset, opplyser Helse Bergen fredag.
AP170512 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170512 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170512 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | 31 ting du kanskje ikke visste om Eurovision ¶
AA170512 De to andre mennene er begge utskrevet fra sykehuset, opplyser Helse Bergen fredag.
AA170512 De to andre mennene er begge utskrevet fra sykehuset, opplyser Helse Bergen fredag.
AA170512 Den er langt svakere på psykisk helse .
SA170511 Torsdag formiddag opplyste Helse Bergen at tilstanden hans er kritisk.
DN170511 Tidligere corporatesjef i Pareto Petter Dragesund sier at han nå vil ta vare på familien og egen helse .
DB170511 vordan revidert nasjonalbudsjett brukes for å dekke endringer i samfunnet : I løpet av høsten i fjor kom stadig flere meldinger om psykiske helseproblemer hos enslige mindreårige asylsøkere, og i revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen derfor 120 millioner kroner til tiltak som skal bedre psykisk helse hos dem som sitter på mottak.
DB170511 ¶ BRUKER PENGER PÅ PSYKISK HELSE : Per Sandberg fyller inn som innvandringsminister mens Sylvi Listhaug er i mammaperm.
DB170511 Solveig Horne lover at pengene skal gå til lavterskeltiltak som skal bedre asylbarnas psykiske helse .
DB170511 Satsingen vil bidra til å bygge opp kompetansen i mottak og i kommunene om å fremme helse og livskvalitet hos krise- og traumeutsatte barn. 6.
DB170511 Sammen med partileder og finansminister Siv Jensen har han hostet opp 120 millioner for å bedre mindreårige asylsøkeres psykiske helse .
DB170511 Likevel tror regjeringen at psykiske helse blant denne søkergruppen vil være et viktig tema også inn i 2018.
DB170511 I 2015 kom det 5480 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, og i fjor høst begynte bekymringsmeldingene å komme etter rapporter om selvmordsforsøk og forverret psykisk helse blant mange av de unge asylsøkerne.
DA170511 Rus, skole og helse
DA170511 - Han rekrutterer blant lett påvirkelige, ensomme, rusavhengige - og folk på leting etter samhold og mening, og selger helse , frelse og bønn for penger.
BT170511 Torsdag formiddag opplyste Helse Bergen at tilstanden hans er kritisk.
AP170511 Torsdag formiddag opplyste Helse Bergen at tilstanden hans er kritisk.
AP170511 Onsdag kveld meldte Helse Bergen at to av mennene er lettere skadet, og tredje er alvorlig skadet.
AA170511 Men tematikken psykisk helse og selvmord er de ofte er innom.
AA170511 Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim sier at de ikke har lagt føringer for hvordan skolene skal snakke med barn og unge om psykisk helse etter at foreldrebrevet ble sendt ut.
AA170511 Flere trondheimsskoler har i disse dager også foreldremøter der psykisk helse er et tema, der foreldrene kan få råd om hvordan de snakker med barn og unge om temaet.
AA170511 - Vi har sagt at de skal snakke om psykisk helse med elevene, men har ikke lagt videre føringer ut over det, sier Nereid, som sier at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldre.
AA170511 Den ene av de tre mennene som onsdag var involvert i en helikopterstyrt i Bergen, er kritisk skadd, opplyser Helse Bergen.
AA170511 Helse Bergen opplyser torsdag morgen at mannens tilstand er alvorlig.
AA170511 I mars stilte overlege og professor i gynekologi Ole Erik Iversen spørsmål om hva helse - og omsorgsminister Bent Høie ( H ) venter på.
AA170511 Det vil si at personer som sliter med sykdommer eller dårlig helse kan dø tidligere, dersom man i tillegg utsettes for trafikkstøy.
VG170510 Mental Helse : - Ukjent for oss ¶
VG170510 Leder for Mental Helse Ungdom i Trondheim, Vilde Jektvik Rønning, sier til VG at de ikke har vært kjent med økningen i selvmord og selvmordsforsøk blant unge som er omtalt i brevet fra rektorene i Trondheim.
VG170510 På en dag som denne takker jeg for helse , for muligheter, og for å få leve i det landet vi alle er så glade i.
SA170510 De fortjener gode midler for å ivareta sin seksuelle helse .
DN170510 Tenk bare på helse , der en stadig større del av sykdomsbyrden er livsstilsrelatert.
DB170510 Idrett og sport gir god helse , og det er en viktig investering, sier statsminister Solberg.
DB170510 Lagaard er opptatt av utøvernes helse og er bekymret over hva som kan skje med en sport delvis ute av kontroll : ¶
DB170510 Natt til torsdag skriver Helse Bergen at det dreier som om tre menn.
DB170510 Når man snakker om medieomtale av selvmord, finner man at jo mer man går i detalj, jo sterkere er potensialet for smitte, har kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson, tidligere uttalt til Dagbladet.
DB170510 Ali Khamenei er 77 år og har skrantende helse .
DA170510 - Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Sør-Øst i 2016 arbeidet med å redusere de økonomiske utfordringene ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus.
DA170510 Helse Sør- Øst får om lag 54 prosent av de samlede bevilgninger til spesialisthelsetjenesten, og er ansvarlig for å fordele sine inntekter innad i regionen.
DA170510 - Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med at Helse Sør-Øst i 2016 arbeidet med å redusere de økonomiske utfordringene ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus.
DA170510 » Helse Nord-Trøndelag : « Som prinsipp skal det ikke tilsettes i stillinger som blir vakante, men vurderes om oppgavene kan gjøres av andre eller ikke videreføres.
DA170510 Helse Sør- Øst får om lag 54 prosent av de samlede bevilgninger til spesialisthelsetjenesten, og er ansvarlig for å fordele sine inntekter innad i regionen.
DA170510 - Helse og omsorg er en sektor der det er en øvre grense for effektivisering.
DA170510 De fortjener gode midler for å ivareta sin seksuelle helse .
BT170510 Én er kritisk skadet, mens de to andre, en 62-åring og en 53-åring, betegnes som lettere skadet, opplyser Helse Bergen.
BT170510 Finansiert av Helse Vest RHF, og er et tilbud til Bup-feltet i Helse Vest.
BT170510 Finansiert av Helse Vest RHF, og er et tilbud til Bup-feltet i Helse Vest.
AP170510https://www.aftenposten.no/viten/Baner-vei-for-nye-typer-antibiotika-som-skal-ta-knekken-pa-resistente-bakterier-620882b.html I to rapporter fra Verdens helseorganisasjon ( WHO ) fra 2014 og 2017 slås det alarm om at den eksplosive veksten av antibiotikaresistens er en global trussel mot menneskenes helse , og at de medfølgende problemene med å kurere infeksjoner kommer til å koste mange mennesker livet.
AP170510 I to rapporter fra Verdens helseorganisasjon ( WHO ) fra 2014 og 2017 slås det alarm om at den eksplosive veksten av antibiotikaresistens er en global trussel mot menneskenes helse , og at de medfølgende problemene med å kurere infeksjoner kommer til å koste mange mennesker livet.
AA170510 Mental Helse , døgnåpen og gratis : 116 123 ¶
AA170510 Vi har fått tilbakemelding på at serien har åpnet en dialog mellom foreldre, tenåringer, skoler og personer som jobber med metal helse rundt om i verden.
AA170510 Mental Helse , døgnåpen og gratis : 116 123 ¶
AA170510 - Fra starten har det vært advarsler i begynnelsen av de tre mest grafiske episodene, et ettershow som heter « bakgrunnene », som går dypere inn i noen av de vanskeligere temaene som er portrettert, og en nettside som hjelper personer med å finne lokale ressurser for hjelp til mental helse , skriver de blant annet.
AA170510 Eller hvor mange som jobber innenfor administrasjon, helse , oppvekst eller kultur ?
AA170510 De fortjener gode midler for å ivareta sin seksuelle helse .
VG170509 På spørsmål fra den svenske avisen om hva han synes om at fansen er urolig for hans helse , svarte han : ¶
VG170509 Internasjonal og nasjonal forskning viser at barn som har delt bosted i familier der foreldrene ikke er samboende, har fordeler som bedre psykisk helse, bedre fysisk helse ( da de i større grad får delta på fritidsaktiviteter som avhenger av foreldrenes økonomi ), bedre skoleprestasjoner, bedre trivsel, bedre forhold til foreldrenes skilsmisse, og har b
VG170509 Internasjonal og nasjonal forskning viser at barn som har delt bosted i familier der foreldrene ikke er samboende, har fordeler som bedre psykisk helse , bedre fysisk helse ( da de i større grad får delta på fritidsaktiviteter som avhenger av foreldrenes økonomi ), bedre skoleprestasjoner, bedre trivsel, bedre forhold til foreldrenes skilsmisse, og har
VG170509 Delt bosted gir bedre helse
VG170509 Barn med foreldre med høy utdanning og høy inntekt har altså større mulighet til å få tilbringe like mye tid med hver av foreldrene, og til å utvikle god psykisk helse , sammenlignet med barn som bor fast hos bare én.
VG170509 Barn med delt bosted har bedre psykisk helse , enn barn som bor fast hos én av foreldrene sine.
VG170509 Det er hun som har anledning til å rettlede Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.
VG170509 Direktoratet viser til at det er større handlingsrom for kjøp av helse - og sosialtjenester.
SA170509 I den står det blant annet at « Når Stavanger Universitetssjukehus ( SUS ) nå flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved « forsøkskjøkkenet » i Måltidets Hus bli et godt fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse .
DB170509 Videre kan utviklingsmessige utfordringer i småbarnsalderen danne utgangspunkt for dårligere helse og lavere sosioøkonomisk status som ungdom og voksen.
DB170509 Spaltist Linn Herland Landro ¶ er rådgiver hos Mental helse og styreleder i Refugees welcome to Norway.
DA170509 Når Stavanger universitetssjukehus ( SUS ) flytter til Ullandhaug vil nærheten mellom SUS, UiS og innovasjonsmiljøene samt mulighetene ved forsøkskjøkkenet i Måltidets Hus bli fundament for satsinger i skjæringspunktet mellom mat og helse .
DA170509 Måltidets Hus AS avvikles til fordel på en ny satsing i skjæringspunktet mat og helse .
DA170509 Likevel må vi få lov til å glede oss over et prosjekt som skaper bedre helse , mere selvstendige innbyggere og som i tillegg reduserer kommunenes utgifter !
DA170509 Fysioterapeuter, ergoterapeuter og hjemmetrenere jobber i mange timer hver dag hjemme hos pasienten for å hjelpe vedkommende til å gjenvinne sin helse , og slippe å bli langvarig avhengig av hjemmesykepleie eller andre tjenester.
DA170509 ) og Christine Thaulow, her sammen med Shamso Abdikariim med lille Anessa på armen, bidrar til økt integrering og bedre helse i bydel Grorud.
BT170509 - Vi er velsignet med god helse , en vidunderlig familie, lojale venner og et meningsfullt liv i tjeneste for vårt land og vår folk.
AP170509 - Utgjør fare for sikkerhet og helse
AP170509 - Disse ulovlige leirene utgjør en fare for sikkerhet og helse både for migrantene som oppholder seg der og for beboerne i området, heter det i en uttalelse fra politiet.
AA170509 - Disse ulovlige leirene utgjør en fare for sikkerhet og helse både for migrantene som oppholder seg der og for beboerne i området, heter det i en uttalelse fra politiet.
AA170509 Mental Helse , døgnåpen og gratis : 116 123 ¶
AA170509 Nedsatt ressursgruppe : Kommunalsjef Hilde Maaø Vikan, kommunikasjonsdirektør Siv Anniken Røv, kommunaldirektør Camilla Trud Nereid, beredskapsrådgiver Per Ketil Riisem i rådmannens fagstab, kommunalsjef Eva Elisabeth Belboe og Stig Antonsen, som leder enhet for psykisk helse og rus.
AA170509 Mental Helse , døgnåpen og gratis : 116 123 ¶
AA170509 Kommunen har satt ned en ressursgruppe bestående av to kommunalsjefer, kommuneoverlege, kommunikasjonsdirektør, barnevernsvakta, leder Enhet for psykisk helse og rus, beredskapsleder, enhetsleder for barne- og familietjenesten og kommunaldirektøren selv.
AA170509 Akuttilbudet ved sykehuset har vært en het potet den siste tiden, etter at helseministeren først stilte seg bak Helse vests beslutning om at det ikke skulle være akuttkirurgisk beredskap hele døgnet der.
AA170509 - Vi er velsignet med god helse , en vidunderlig familie, lojale venner og et meningsfullt liv i tjeneste for vårt land og vår folk.
AA170509 Akuttilbudet ved sykehuset har vært en het potet den siste tiden, etter at Høie først stilte seg bak Helse vests beslutning om at det ikke skulle være akuttkirurgisk beredskap hele døgnet der.
AA170509 I Siva-nettverket ser vi nå en kraftig mobilisering på viktige områder som helse , havbruk, kunstig intelligens og avansert materialteknologi.
AA170509 Mental Helse , døgnåpen og gratis : 116 123 ¶
SA170508 PASS PÅ : En defekt jordfeilbryter kan i ytterste konsekvens medføre brann med fare for liv og helse .
SA170508 En defekt jordfeilbryter kan i ytterste konsekvens medføre brann med fare for liv og helse , sier Magne Håland, fagsjef Elsikkerhet i Agder Energi Nett til Abito.no, Fædrelandsvennens boligsatsing.
DN170508 Strateg : - Ingen lettelsesrally ¶ ¶ | Helse sør-øst må svare Bent Høie om IT-saken ¶
DN170508 Helseminister Bent Høie har bedt om en nærmere redegjørelse fra Helse sør-øst etter at det ble kjent at IT-arbeidere i Bulgaria hadde tilgang til datasystemer.
DN170508 Fredag ble det kjent at Thomas Bagley trakk seg som teknologidirektør i Helse sør-øst.
DB170508 EU-kommissær for helse og matsikkerhet, Andru Kautis, kommer til Norge om noen uker for å bli oppdatert om gjennomføringen av det norske nedslaktingen. 15 000 hoder på et fat for å sjekke dødelig nervesykdom ¶
BT170508 I slutten av april godkjente helseministeren beslutningen fra Helse vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap.
BT170508 Vi fryktet at ledelsen i NHO Hordaland har hengt seg fast i drømmene om verdens lengste flytebro til over 40 milliarder kroner, men synes det er underlig at de lokale LO-toppene ikke vil prioritere liv og helse først.
BT170508 De vil bryte samarbeidet med Fylkeskommunen fordi Fylkesordføreren mener at liv og helse bør prioriteres fremfor andre vegprosjekter.
BT170508 CSI har et forskningsmessig partnerskap med Bergen kommune innen helse og omsorg og finans, innovasjon og eiendom.
BT170508 Bergen Teknologioverføring ( BTO ), som eies av de store forsknings- og utdanningsinstitusjonene ( UiB, Havforskningsinstituttet, Helse Bergen, NHH og Høgskulen på Vestlandet ), har hjulpet flere virksomheter til å se dagens lys - sist ut var børsintroduksjon av BergenBio.
AP170508 Sentrale personer i Vest politidistrikt, Bergen brannvesen og i Helse Bergen har uttrykt bekymring for at en lignende kollaps kan skje under sykkel-VM i september, og stiller spørsmål ved om nødnettet er robust nok.
AP170508 Inntil 1600 mannskaper fra politi, brannvesen og helse vil være samlet på et relativt lite område i sentrum på de mest hektiske dagene under sykkel-VM.
AP170508 Brann, helse og politi er kjernebrukerne.
AP170508 PASS PÅ : En defekt jordfeilbryter kan i ytterste konsekvens medføre brann med fare for liv og helse .
AP170508 En defekt jordfeilbryter kan i ytterste konsekvens medføre brann med fare for liv og helse , sier Magne Håland, fagsjef Elsikkerhet i Agder Energi Nett til Abito.no, Fædrelandsvennens boligsatsing.
AA170508 I slutten av april godkjente helseministeren beslutningen fra Helse vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap.
VG170507 Hun skriver at hun ønsker mer oppmerksomhet rundt tinnitus og menns mentale helse , og oppfordrer folk til å snakke med sine nærmeste dersom de sliter.
BT170507 Derfor er det risikofylt å ansette personer med svak helse og personer som statistisk sett har høy risiko for fravær.
AA170507 Vi må forberede oss på stadig voksende utgifter til pensjon og helse .
VG170506 Men man må ta hensyn til kropp og helse , sier Riise i programmet.
VG170506 Og det gjør ikke saken enklere at på det tradisjonelt gode Frp-området helse og eldre, har Høyre satt inn sin mann Bent Høie som statsråd.
VG170506 Det er særlig tre andre saksområder Frp profilerer seg på : Helse , skattelette og samferdsel.
SA170506 Modellene må kunne vise legeattest på at de er ved god fysisk helse .
SA170506 Modellene må kunne legge fram legeattest på egen fysisk helse , der blant annet kroppsmasseindeks ( BMI ) står oppført, skriver BBC.
DN170506 Modellene må kunne vise legeattest på at de er ved god fysisk helse .
DN170506 Modellene må kunne legge fram legeattest på egen fysisk helse , der blant annet kroppsmasseindeks ( BMI ) står oppført, skriver BBC.
DB170506 I tillegg til polititilstedeværelse er det mange sivile vakter, samt representanter for brann og helse på festområdet.
DA170506 - Vi trenger fortsatt arbeidskraft i en del sektorer, for eksempel innen helse .
DA170506 - Vi trenger fortsatt arbeidskraft i en del sektorer, for eksempel innen helse .
AP170506 I en omtale av den nye « akseleratoren » skriver IN på sine hjemmesider at nHack « vil være åpent for alle sektorer » men at det blir lagt mest vekt på « smarte byer, bioøkonomi, ny energi og finansiell teknologi ( fintech ), havrommet og helse og velferd.
AP170506 Modellene må kunne vise legeattest på at de er ved god fysisk helse .
AP170506 Modellene må kunne legge frem legeattest på egen fysisk helse , der blant annet kroppsmasseindeks ( BMI ) står oppført, skriver BBC.
SA170505 Norges Bygdeungdomslag ønsker å sette psykisk helse blant oss unge i fokus.
SA170505 Norges Bygdeungdomslag mener at psykisk helse er et tema som må løftes frem og ufarliggjøres blant ungdommene selv slik at det blir like naturlig å snakke om som andre fysiske sykdommer eller skader man får.
SA170505 I en rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt om psykisk helse blant ungdommer fra 13 til 15 år så man en sammenheng mellom psykisk helse , familieforhold, sosiale forhold og aktivitetstilbud.
SA170505 I en rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt om psykisk helse blant ungdommer fra 13 til 15 år så man en sammenheng mellom psykisk helse, familieforhold, sosiale forhold og aktivitetstilbud.
SA170505 Dette er store områder å jobbe med for å bedre psykisk helse blant unge.
SA170505 Årets ungdomsundersøkelse « Hør på meg » gir grunn til bekymring for den oppvoksende generasjons psykiske helse , mener Uteseksjonen i Stavanger.
SA170505 | Bekymret for 10.klassingenes psykiske helse
SA170505 - Vi er bekymret for ungdoms psykiske helse , undersøkelsen viser at dette får et spesielt utslag i 10. klasse, sier Tonje Hoff, leder for Uteseksjonen i Stavanger.
SA170505 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Narkodømt mann varslet Spesialenheten om Jensen i 2011 ¶
FV170505 | Direktør trekker seg etter IT-skandalen i Helse sør-øst ¶
FV170505 Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.
FV170505 Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.
FV170505 Styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst opplyser at styret fredag ble orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner som følge av IT-saken i helseforetaket.
FV170505 IT-skandalen i Helse sør-øst har ført til at Thomas Bagley fredag gikk av som både teknologidirektør i helseforetaket og som styreleder i Sykehuspartner.
FV170505 Helseminister Bent Høie ( H ) opplyser at han ble orientert om den mulige sikkerhetsbristen i slutten av forrige uke og har bedt Helse sør-øst om en redegjørelse.
FV170505 En avtale som den Helse sør-øst har inngått, må regulere hvordan sensitive opplysninger skal håndteres, sier Waterhouse.
FV170505 Dette jobbtilbudet har vært kjent for oss over noe tid, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse sør-øst til NTB.
FV170505 september i fjor at styret i Helse sør-øst ga datterselskapet Sykehuspartner oppgaven med å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.
FV170505 Helse sør-øst har de siste dagene innrømmet at en gruppe IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler og dermed kunnet kopiere innholdet uten å legge igjen spor, men sier omfanget er mindre enn det NRK har meldt.
FV170505 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DN170505 Sykehuspartner HF er et helseforetak som eies av Helse Sør-Øst.
DN170505 Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF og det tar vi til etterretning, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Ann-Kristin Olsen ifølge NRK.
DN170505 Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF og det tar vi til etterretning, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Ann-Kristin Olsen ifølge NRK.
DN170505 Waterhouse påpeker at ting som ansattes lojalitet og følelse av moralsk forpliktelse også kan virke inn på sikkerheten, men mener at en avtale som det Helse sør-øst har inngått, må regulere hvordan sensitive opplysninger skal håndteres.
DN170505 NRK har avslørt at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til sensitive helseopplysninger som følge av at Helse sør-øst er i ferd med å sette ut driften av IT-systemene til det amerikanske selskapet Hewlett Packard Enterprise.
DB170505 Herunder blant annet jenters helse , spiseforstyrrelser, idrettsernæring og seksuell trakassering.
DB170505 Forskning viser at man gjerne har dårligere fysisk og psykisk helse ti, tjue år senere.
DB170505 Plan d er helse og omsorg.
DB170505 Dette er en dårlig ide, mener Sven Svebak, professor emeritus ved Institutt for psykisk helse ved NTNU.
DB170505 Sosionomer og barnevernspedagoger bidrar i dag med viktig kompetanse innenfor både psykisk helse , rusfeltet, familievernet, skole, Nav osv ; Sosionomutdanningen med vekt på et strukturelt perspektiv, levekårsutfordringer, arbeidsmarkedskompetanse og arbeid med sosiale problemer i møte med familier og flere brukergrupper, og barnevernspedagogene med en vektlegging inn mot barn- og barns
DA170505helse og miljø, men også i psykologisk forstand.
DA170505 Men også prisen vi betaler med miljø og lokal helse .
BT170505 | Hjernekirurg saksøker Helse Bergen ¶
BT170505 Hjernekirurg Hannes Stephensen går til sak mot Helse Bergen på grunn av behandlingen han har fått på Haukeland.
BT170505 | Direktør trekker seg etter IT-skandalen i Helse Sør-Øst ¶
BT170505 Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst fredag.
BT170505 Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst fredag.
BT170505 ORIENTERT : Styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst opplyser at styret fredag ble orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner som følge av IT-saken i helseforetaket.
BT170505 IT-skandalen i Helse Sør-Øst har ført til at Thomas Bagley fredag gikk av som både teknologidirektør i helseforetaket og som styreleder i Sykehuspartner.
BT170505 Helseminister Bent Høie ( H ) opplyser at han ble orientert om den mulige sikkerhetsbristen i slutten av forrige uke og har bedt Helse Sør-Øst om en redegjørelse.
BT170505 september i fjor at styret i Helse Sør-Øst ga datterselskapet Sykehuspartner oppgaven med å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.
BT170505 Helse Sør-Øst har de siste dagene innrømmet at en gruppe IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler og dermed kunnet kopiere innholdet uten å legge igjen spor, men sier omfanget er mindre enn det NRK har meldt.
BT170505 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT170505 Nå har IT-konsulenter i Asia og Øst-Europa i en periode hatt full tilgang til journalene til 2,8 millioner pasienter i Helse Sør-Øst, meldte NRK onsdag.
BT170505 NRK og Helse Sør-Øst strides om hvor stort omfanget har vært.
BT170505 For to uker siden sa Helse Sør-Øst bombastisk til NRK at konsulentene ikke skal ha hatt tilgang, men onsdag var budskapet et annet.
BT170505 Det var i fjor høst at Helse Sør-Øst bestemte seg for å flagge ut IT-infrastrukturen til et utenlandsk selskap.
BT170505 Helse Sør-Øst bør vurdere om IT-arbeidet må flyttes tilbake til Norge.
BT170505 To unge voksne som tar ansvar for egen seksuell helse .
BT170505 Snakk om grenser, holdninger og seksuell helse .
BT170505 På vennesex, kjærestesex, debutering, oralsex, analsex, onanering, gruppepress, seksualitet, one night stands, seksuell helse , kåthet, holdninger, egne grenser, klitoris, porno, intimkirurgi, orgasme, seksualundervisning i skolen, kjønnsidentitet, voldtekt, gode og dårlige hemmeligheter, overgrep, dickpics, billedspredning i sosiale medier, prevensjon, klamydia og graviditet.
BT170505 Men seksuell helse og et seksualliv er kjærlighet, intimitet, kos, berøring og trygghet med en du er glad i, tiltrukket av eller har en positiv kjemi med.
BT170505 Jeg tenker på grenser, holdninger og seksuell helse .
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html | Direktør trekker seg etter IT-skandalen i Helse sør-øst ¶
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html Styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst opplyser at styret fredag ble orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner som følge av IT-saken i helseforetaket.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html IT-skandalen i Helse sør-øst har ført til at Thomas Bagley fredag gikk av som både teknologidirektør i helseforetaket og som styreleder i Sykehuspartner.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html I et ekstraordinært styremøte i Helse sør-øst fredag formiddag ble det besluttet at nestleder Bjørn Erikstein skal fungere som styreleder i Sykehuspartner inntil videre.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html Helseminister Bent Høie ( H ) har bedt Helse sør-øst om en redegjørelse, men det er foreløpig ikke kjent når denne er ventet å foreligge.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NTB at de først ble orientert om sikkerhetsbristen i en epost fra Helse sør-øst tirsdag 2. mai klokken 21.23.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html Dette jobbtilbudet har vært kjent for oss over noe tid, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse sør-øst til NTB.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html Departementet opplyser at de var i dialog med Helse sør-øst om helseforetakets IT-systemer forrige uke, men at de da ikke fikk informasjon om at IT-arbeidere kan ha hatt tilgang til nordmenns pasientjournaler.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html september i fjor at styret i Helse sør-øst ga datterselskapet Sykehuspartner oppgaven med å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Direktor-trekker-seg-etter-IT-skandalen-i-Helse-sor-ost-620599b.html Helse sør-øst har de siste dagene innrømmet at en gruppe IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler og dermed kunnet kopiere innholdet uten å legge igjen spor, men sier omfanget er mindre enn det NRK har meldt.
AP170505https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-fullkornspasta-Dobbelt-sa-mye-fullkorn-i-vinnerne-10129b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170505 | Direktør trekker seg etter IT-skandalen i Helse sør-øst ¶
AP170505 Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.
AP170505 Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.
AP170505 Styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst opplyser at styret fredag ble orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner som følge av IT-saken i helseforetaket.
AP170505 IT-skandalen i Helse sør-øst har ført til at Thomas Bagley fredag gikk av som både teknologidirektør i helseforetaket og som styreleder i Sykehuspartner.
AP170505 Helseminister Bent Høie ( H ) opplyser at han ble orientert om den mulige sikkerhetsbristen i slutten av forrige uke og har bedt Helse sør-øst om en redegjørelse.
AP170505 En avtale som den Helse sør-øst har inngått, må regulere hvordan sensitive opplysninger skal håndteres, sier Waterhouse.
AP170505 Dette jobbtilbudet har vært kjent for oss over noe tid, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse sør-øst til NTB.
AP170505 september i fjor at styret i Helse sør-øst ga datterselskapet Sykehuspartner oppgaven med å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.
AP170505 Helse sør-øst har de siste dagene innrømmet at en gruppe IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler og dermed kunnet kopiere innholdet uten å legge igjen spor, men sier omfanget er mindre enn det NRK har meldt.
AP170505 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170505 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170505 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | « Min arabiske vår : » Den arabiske våren i praksis ¶
AA170505 - Kvinnen fremstår ikke som skadd, men sjekkes av helse på stedet, sier Oseid.
AA170505 Føreren av mopeden, en gutt på 16 år, skal ha smerter i bein og rygg etter krasjen, og sjekkes av helse på stedet.
AA170505 | Direktør trekker seg etter IT-skandalen i Helse sør-øst ¶
AA170505 Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.
AA170505 Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.
AA170505 IT-skandalen i Helse sør-øst har ført til at Thomas Bagley fredag gikk av som både teknologidirektør i helseforetaket og som styreleder i Sykehuspartner.
AA170505 I et ekstraordinært styremøte i Helse sør-øst fredag formiddag ble det besluttet at nestleder Bjørn Erikstein skal fungere som styreleder i Sykehuspartner inntil videre.
AA170505 Helseminister Bent Høie ( H ) har bedt Helse sør-øst om en redegjørelse, men det er foreløpig ikke kjent når denne er ventet å foreligge.
AA170505 Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NTB at de først ble orientert om sikkerhetsbristen i en epost fra Helse sør-øst tirsdag 2. mai klokken 21.23.
AA170505 Dette jobbtilbudet har vært kjent for oss over noe tid, sier kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i Helse sør-øst til NTB.
AA170505 Departementet opplyser at de var i dialog med Helse sør-øst om helseforetakets IT-systemer forrige uke, men at de da ikke fikk informasjon om at IT-arbeidere kan ha hatt tilgang til nordmenns pasientjournaler.
AA170505 september i fjor at styret i Helse sør-øst ga datterselskapet Sykehuspartner oppgaven med å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.
AA170505 Helse sør-øst har de siste dagene innrømmet at en gruppe IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler og dermed kunnet kopiere innholdet uten å legge igjen spor, men sier omfanget er mindre enn det NRK har meldt.
AA170505 Effektene av katt og hund blir rapportert å være entydig positive for det sosiale miljøet, humør og i stor grad også helse .
VG170504 Rundt nyttår var britene bekymret for kongeparets helse , da donning Elizabeth var for syk til å delta på nyttårsgudstjenesten og prins Philip også slet med en kraftig forkjølelse.
VG170504 Både dronningen og hertugen av Edinburgh var ved god helse onsdag, da dronningen møtte statsminister Theresa May i Buckingham Palace, og prins Philip var å se på en cricket-klubb i London.
VG170504 Det overordnede målet er vesentlig bedre kondisjon når valgkampen starter, samt bedre allmenntilstand, noen færre kilo og bedre helse .
SA170504 Kilder ved hoffet opplyste imidlertid til britisk presse at det ikke var noen grunn til bekymring og at temaet verken var dronningens eller prinsens helse .
SA170504 Både dronning Elizabeth og prinsen så ut til å være ved god helse onsdag.
DN170504 Litt over klokken ni norsk tid melder BBC at etter hva hoffreporter Peter Hunt forstår så handler møtet ikke om helse - hverken dronningens eller prins Philips.
DB170504 Da det ble åpenbart at Trump ikke ville lykkes med å få gjennomslag for reformen i første runde, sa presidenten blant annet at « ingen ante at helse og omsorg var så komplisert ».
DB170504 Politi, brann og helse rykket til stedet og mannen ble erklært død kort tid seinere, sier operasjonsleder Jørn Handegard i Trøndelag politidistrikt til Dagbladet.
DA170504 | Venstre mener direktøren i Helse sør-øst må gå ¶
DA170504 Senere torsdag melder NRK at Helse sør-øst-toppsjef Cathrine Lofthus ikke ga fullstendig informasjon til Høie da hun gjorde ham oppmerksom på saken forrige uke.
DA170504 Helsepolitisk talsperson i Venstre sier direktøren i Helse sør-øst må gå etter avsløringen om at utenlandske IT-folk kunne hente ut sensitiv pasientinformasjon.
DA170504 Helseministeren skal forrige onsdag ha bedt om å få klarhet i om utenlandske IT-folk ville få tilgang til pasientinformasjon når Helse sør-øst skulle flagge ut IKT-driften til dataselskapet HPE.
DA170504 Det eneste svaret på det er at topplederen i Helse sør-øst må gå, sier Venstres helsepolitiske talsperson Ketil Kjenseth til NRK torsdag.
BT170504 Kilder ved hoffet opplyste imidlertid til britisk presse at det ikke var noen grunn til bekymring og at temaet verken var dronningens eller prinsens helse .
BT170504 Både dronning Elizabeth og prinsen så ut til å være ved god helse onsdag.
BT170504 BEKYMRET : Elevrådsleder ved Åsane VGS, Tor Sander Bruvik, er bekymret for elever og læreres helse på grunn av skolens tilstand.
AP170504https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Skuffende-overkjoring-av-Helse-Vest-620501b.html | Aftenposten mener : Skuffende overkjøring av Helse Vest ¶
AP170504 | Aftenposten mener : Skuffende overkjøring av Helse Vest ¶
AA170504 Kilder ved hoffet opplyste imidlertid til britisk presse at det ikke var noen grunn til bekymring og at temaet verken var dronningens eller prinsens helse .
AA170504 Både dronning Elizabeth og prinsen så ut til å være ved god helse onsdag.
AA170504 Kilder ved hoffet opplyste imidlertid til britisk presse at det ikke var noen grunn til bekymring og at temaet verken var dronningens eller prinsens helse .
AA170504 Både dronning Elizabeth og prinsen så ut til å være ved god helse onsdag.
AA170504 Undersøkelser viser i dag noen uhyggelige tall om barn og unges psykiske helse .
AA170504 Derimot legges grunnlaget for å få en god psykisk helse, såvel som en fysisk helse i de tidlige barneårene.
AA170504 Derimot legges grunnlaget for å få en god psykisk helse , såvel som en fysisk helse i de tidlige barneårene.
AA170504 Barns oppvekstmiljø vil derfor i stor grad være preget av foreldres livsstil, og kvaliteter i hjemmemiljøet har stor betydning for barn og ungdoms utvikling og helse .
VG170503 Vi er avhengig av denne kunnskapen på alle viktige samfunnsområder : innen helse , utdanning, teknologi og samfunnsutvikling generelt.
VG170503 Klimaforskere har lenge møtt mistillit, men forskningen møter økende skepsis også på andre felt, særlig relatert til innvandring og helse .
SA170503 Regjeringen påpeker av at veksten i antall statlige ansatte skyldes en satsing på helse , politi, utdanning og samferdsel.
FV170503 | NRK : Utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientdata om 2,8 millioner nordmenn ¶ Helse Sør-Øst innrømmer at IT-arbeidere har hatt tilgang og utvidede rettigheter til deres datasystem.
FV170503 Rikshospitalet er et av flere sykehus som drives av Helse Sør-Øst.
FV170503 Oslo universitetssykehus er ett av mange sykehus i Helse Sør-Øst.
FV170503 NRK skriver at de konfronterte Helse Sør-Øst med problemstillingen for to uker siden.
FV170503 Ifølge NRK har 110 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa hatt tilgang og utvidede rettigheter til Helse Sør-Østs datasystem.
FV170503 I sin omtale av saken skriver NRK at de har et titall kilder om at omfanget har vært større enn det Helse Sør-Øst hevder.
FV170503 Helseforetaket innrømmer ¶ Helse Sør-Øst innrømmer overfor TV-kanalen at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang, men hevder omfanget er mindre enn det NRK får opplyst fra andre kilder.
FV170503 FOTO : Åserud, Lise / Scanpix Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.
FV170503 De skal drifte IT i Helse Sør-Øst fra Bulgaria, Malaysia og India.
FV170503 Bakgrunnen for at de utenlandske ansatte har fått tilgang til dataene, er at Helse Sør-Øst holder på å sette ut IKT-driften til det amerikanske selskapet Hewlett Packard Enterprise.
FV170503 - Forrige torsdag fikk jeg informasjon om at 16 bulgarere hadde tilgang til sensitiv informasjon, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør- Øst til NRK.
DN170503 « NRK har dokumentasjon på at 110 utenlandske IT-arbeidere de siste ukene har hatt mulighet til å jobbe mot servere i Helse Sør-Øst.
DN170503 | Innrømmer at pasientdata har vært på avveie ¶ Helse Sør-Øst innrømmer at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til sensitive pasientdata til 2,8 millioner nordmenn.
DN170503 Teknologidirektør Thomas Bagley i Helse Sør-Øst har tidligere nektet for at utenlandske IT-arbeidere har hatt utvidede rettigheter til nordmenns pasientdata.
DN170503 Rundt 100 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa har de siste ukene hatt tilgang til og utvidede rettigheter til datasystemet til Helse Sør-Øst, ifølge informasjon som NRK har hentet inn.
DN170503 Nå innrømmer ledelsen i Helse Sør-Øst at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til sensitiv pasientdata, men mener at omfanget ikke er så stort som NRK sine kilder hevder.
DN170503 Ledelsen i Helse Sør-Øst tilbakeviser påstandene og sier at listen NRK har oversikt over inneholder eksternt ansatte som jobber med infrastrukturmoderniseringen, og ikke over dem som har rettigheter til IT-systemet.
DN170503 Indisk tastefeil stoppet Statoil-anlegg ¶ Helse Sør-Øst er ikke de eneste som har kommet dårlig ut av å overlate IT-arbeid til utenlandske arbeidere.
DN170503 Ifølge NRK sine kilder er omfanget langt større enn det Helse Sør-Øst sier.
DN170503 - Forrige torsdag fikk jeg informasjon om at 16 bulgarere hadde tilgang til sensitiv informasjon, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør- Øst til NRK.
DB170503 Utøverens psykiske helse ble et tema da Dagbladet problematiserte tematikken i høst.
DB170503 Utøverens psykiske helse ble et tema da Dagbladet problematiserte tematikken i høst.
DB170503 Velg og vrak i grønnsaksdisken, det er det beste valget du gjør uansett om du vil ned i vekt, eller bare spise for en sunn kropp og god helse .
DA170503 | Varsler gransking av pasientdata på avveie ¶ Helse sør-øst setter i gang ekstern gjennomgang av utenlandske IT-arbeideres tilgang til norske pasientdata.
DA170503 Høie plasserer ansvaret hos Helse sør-øst.
DA170503 Helseminister Bent Høie har bedt om en redegjørelse fra Helse sør-øst om påstandene om at pasientdata skal ha vært tilgjengelig for 100 IT-folk i utlandet.
DA170503 Gjennomgang i Helse sør-øst ¶ Helse sør-øst innkalte onsdag ekstraordinært styremøte.
DA170503 Gjennomgang i Helse sør-øst ¶
DA170503 De siste ukene har over 100 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa hatt tilgang og utvidede rettigheter til datasystemene til Helse sør-øst, meldte NRK onsdag. 2,8 millioner pasienter hører inn under helseforetaket.
DA170503 Helse sør-øst har innrømmet at en gruppe IT-arbeidere har hatt slik tilgang, men sier omfanget er mindre enn det NRK har avdekket.
BT170503 Ingen løper til valgurnene av Erna Solbergs ord om at « vi har flyttet rus og psykisk helse til toppen av prioriteringslisten og vi ber om støtte i valget til å fortsette den prioriteringen ».
BT170503 | Frode Thuen : Hun er bekymret for datterens psykiske helse
BT170503 Frode Thuen : Hun er bekymret for datterens psykiske helse Det skal så lite til før tenåringsdatteren blåser seg opp og blir sur og sint på alle.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utenlandske-IT-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientdata-om-2_8-millioner-nordmenn-620385b.html | NRK : Utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientdata om 2,8 millioner nordmenn ¶ Helse Sør-Øst innrømmer at IT-arbeidere har hatt tilgang og utvidede rettigheter til deres datasystem.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utenlandske-IT-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientdata-om-2_8-millioner-nordmenn-620385b.html Rikshospitalet er et av flere sykehus som drives av Helse Sør-Øst.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utenlandske-IT-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientdata-om-2_8-millioner-nordmenn-620385b.html Oslo universitetssykehus er ett av mange sykehus i Helse Sør-Øst.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utenlandske-IT-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientdata-om-2_8-millioner-nordmenn-620385b.html NRK skriver at de konfronterte Helse Sør-Øst med problemstillingen for to uker siden.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utenlandske-IT-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientdata-om-2_8-millioner-nordmenn-620385b.html Ifølge NRK har 110 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa hatt tilgang og utvidede rettigheter til Helse Sør-Østs datasystem.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utenlandske-IT-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientdata-om-2_8-millioner-nordmenn-620385b.html I sin omtale av saken skriver NRK at de har et titall kilder om at omfanget har vært større enn det Helse Sør-Øst hevder.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utenlandske-IT-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientdata-om-2_8-millioner-nordmenn-620385b.html Helseforetaket innrømmer ¶ Helse Sør-Øst innrømmer overfor TV-kanalen at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang, men hevder omfanget er mindre enn det NRK får opplyst fra andre kilder.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utenlandske-IT-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientdata-om-2_8-millioner-nordmenn-620385b.html De skal drifte IT i Helse Sør-Øst fra Bulgaria, Malaysia og India.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utenlandske-IT-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientdata-om-2_8-millioner-nordmenn-620385b.html Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utenlandske-IT-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientdata-om-2_8-millioner-nordmenn-620385b.html Bakgrunnen for at de utenlandske ansatte har fått tilgang til dataene, er at Helse Sør-Øst holder på å sette ut IKT-driften til det amerikanske selskapet Hewlett Packard Enterprise.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/NRK-Utenlandske-IT-arbeidere-har-hatt-tilgang-til-pasientdata-om-2_8-millioner-nordmenn-620385b.html - Forrige torsdag fikk jeg informasjon om at 16 bulgarere hadde tilgang til sensitiv informasjon, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør- Øst til NRK.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/Bekymret-opposisjon-krever-svar-om-IT-arbeideres-tilgang-til-pasientopplysninger-620402b.html Helseministeren sier han vil be om en orientering fra Helse Sør-Øst.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/Bekymret-opposisjon-krever-svar-om-IT-arbeideres-tilgang-til-pasientopplysninger-620402b.html De siste ukene har over 100 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa hatt adgang og utvidede rettigheter til datasystemene til Helse Sør-Øst, meldte NRK onsdag. 2,8 millioner pasienter hører inn under det regionale helseforetaket.
AP170503https://www.aftenposten.no/norge/Bekymret-opposisjon-krever-svar-om-IT-arbeideres-tilgang-til-pasientopplysninger-620402b.html Helse Sør-Øst har innrømmet at en gruppe IT-arbeidere har hatt slik tilgang, men sier omfanget er mindre enn det NRK har avdekket.
AP170503 Regjeringen påpeker av at veksten i antall statlige ansatte skyldes en satsing på helse , politi, utdanning og samferdsel.
AP170503 Ifølge NRK, som kom med avsløringen, har IT-arbeidere kunnet gå inn og kopiere journaler til pasienter i Helse Sør-Øst, uten å legge igjen spor.
AP170503 Blant pasientene i Helse Sør-Øst er mange av Norges mektigste personer, deriblant politiske ledere, næringslivstopper, militære ledere og kjendiser.
AP170503 Helse Sør-Øst innrømmer at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientdata om 2,8 millioner nordmenn : Først skal de ha nektet for dette ¶
AP170503 | NRK : Utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientdata om 2,8 millioner nordmenn ¶ Helse Sør-Øst innrømmer at IT-arbeidere har hatt tilgang og utvidede rettigheter til deres datasystem.
AP170503 Rikshospitalet er et av flere sykehus som drives av Helse Sør-Øst.
AP170503 Oslo universitetssykehus er ett av mange sykehus i Helse Sør-Øst.
AP170503 NRK skriver at de konfronterte Helse Sør-Øst med problemstillingen for to uker siden.
AP170503 Ifølge NRK har 110 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa hatt tilgang og utvidede rettigheter til Helse Sør-Østs datasystem.
AP170503 I sin omtale av saken skriver NRK at de har et titall kilder om at omfanget har vært større enn det Helse Sør-Øst hevder.
AP170503 Helseforetaket innrømmer ¶ Helse Sør-Øst innrømmer overfor TV-kanalen at utenlandske IT-arbeidere har hatt tilgang, men hevder omfanget er mindre enn det NRK får opplyst fra andre kilder.
AP170503 De skal drifte IT i Helse Sør-Øst fra Bulgaria, Malaysia og India.
AP170503 Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.
AP170503 Bakgrunnen for at de utenlandske ansatte har fått tilgang til dataene, er at Helse Sør-Øst holder på å sette ut IKT-driften til det amerikanske selskapet Hewlett Packard Enterprise.
AP170503 - Forrige torsdag fikk jeg informasjon om at 16 bulgarere hadde tilgang til sensitiv informasjon, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør- Øst til NRK.
AP170503 Helseministeren sier han vil be om en orientering fra Helse Sør-Øst.
AP170503 De siste ukene har over 100 IT-arbeidere i Asia og Øst-Europa hatt adgang og utvidede rettigheter til datasystemene til Helse Sør-Øst, meldte NRK onsdag. 2,8 millioner pasienter hører inn under det regionale helseforetaket.
AP170503 Helse Sør-Øst har innrømmet at en gruppe IT-arbeidere har hatt slik tilgang, men sier omfanget er mindre enn det NRK har avdekket.
AP170503 Bakteppet er at Helse Sør-Øst har flagget ut IT-driften til den amerikanske IT-giganten HPE.
AP170503 Det korte svaret Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo, gir pårørende, er bekymringsfullt.
AP170503 | Frode Thuen : Mor er bekymret for datterens psykiske helse
AP170503 Jeg er urolig for min datters psykiske helse .
AA170503 Hun sjekkes av helse på stedet, opplyser operasjonsleder Ann Kristin Øie.
VG170502 Hun sier til VG at den globale kuren kan mikses med tiltak for helse og miljø.
SA170502 Leder for Helse ved Studentsamskipnaden i Oslo, Kari Jussie Lønning, er enig og utdyper : ¶
DB170502 Valgkampbudskapet skal spisses, og Jensen og hennes nestledere ville hamre inn de fire hovedsatsningsområdene : skatt og avgifter, helse og omsorg, innvandring og samferdsel.
BT170502 Han ble plassert i isolasjon i enheten for mental helse i fengselet i Milwaukee, der overvåkingskameraer fanget opp alt som skjedde den neste uken, blant annet hvordan han går rundt i den lille cellen og snakker usammenhengende med seg selv.
BT170502 Partiet vil utvide både kontantstøtten, barnetrygden, foreldrepermisjonen og bemanningsnormer innenfor både skole og helse .
AP170502https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksamensnerver-Pust-inn-og-tell-til-fire-er-ett-av-radene-10004b.html Leder for Helse ved Studentsamskipnaden i Oslo, Kari Jussie Lønning, er enig og utdyper : ¶
AP170502 Leder for Helse ved Studentsamskipnaden i Oslo, Kari Jussie Lønning, er enig og utdyper : ¶
AA170502 Utbruddet av resistente gule stafylokokker ( MRSA ) har oppstått ved Dragvoll helse - og velferdssenter i Trondheim.
AA170502 Smitten gir sjelden sykdom hos friske personer, men kan føre til infeksjoner, særlig hos mennesker med svekket helse og sterkt nedsatt immunforsvar.
AA170502 Først ble det meldt om tre smittede ved helse - og velferdssenteret.
AA170502 Det vil si at personer som sliter med sykdommer eller dårlig helse kan dø tidligere, dersom man i tillegg utsettes for trafikkstøy.
SA170501 Samtidig har Arbeiderpartiet forsøkt å dreie oppmerksomheten mot mer tradisjonelle saker, som helse , utdanning og minstelønn.
SA170501 « Lange arbeidsdager, kort hviletid mellom vakter og hyppige skifter kan ha konsekvenser for den enkelte arbeidstakers helse på mange områder », skriver Nina Horpestad.
SA170501 Lange arbeidsdager, kort hviletid mellom vakter og hyppige skifter kan ha konsekvenser for den enkelte arbeidstakers helse på mange områder : Psykisk helse , søvnforstyrrelser og risiko for hjerte- og karsykdommer er blant de områder som berøres.
SA170501 Lange arbeidsdager, kort hviletid mellom vakter og hyppige skifter kan ha konsekvenser for den enkelte arbeidstakers helse på mange områder : Psykisk helse, søvnforstyrrelser og risiko for hjerte- og karsykdommer er blant de områder som berøres.
SA170501 For én uke siden godkjente helseminister Bent Høie beslutningen fra Helse vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap.
DB170501 - Uansett hva som fikk Michael Douglas til å spekulere rundt min helse , er han en elsket og nær venn for en privilegert gruppe av talentfulle personer rundt i verden, og jeg er sikker på at han ikke mente noe vondt.
DB170501 VIL HJELPE : Hertigunne Kate, prins William og prins Harry har vist stor interesse for mental helse , og sammen fronter trioen « Heads Together»-kampanjen.
DB170501 Trioen har den siste tida fått mye oppmerksomhet for å rette søkelyset på temaet mental helse i « Heads Together»-kampanjen.
DB170501 ENGASJERT : Hertuginnen har i mange år engasjert seg i mental helse .
DB170501 Dessverre kan slike følelser gå utover noen mødres mentale helse , sa hun åpenhjertig den gangen.
DA170501 For én uke siden godkjente helseminister Bent Høie beslutningen fra Helse vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap.
DA170501 For én uke siden godkjente helseminister Bent Høie beslutningen fra Helse vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap.
BT170501 Et stort flertall i Helse Vest har vedtatt å nedlegge akuttkirurgi i Odda.
BT170501 Barn må ha næring og mat, de må ha god helse med tilgang på medisin, noen voksne må ta hånd om dem og vise dem omsorg, de må få tankemessig stimulans.
AP170501 - Politiets førsteprioritet er hendelser som berører liv og helse , som slagsmål og trafikkulykker, sier han.
AP170501 - Samferdsel, trygghet, helse , asyl, skatter og avgifter.
AA170501 For én uke siden godkjente helseminister Bent Høie beslutningen fra Helse vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap.
DA170431 Hvem er det som tør å melde ifra om avvik på helse , miljø og sikkerhet når man ikke er fast ansatt ?
VG170430 Da det begynte å gå trått med reformen, sa Trump blant annet at « ingen ante at helse og omsorg var så komplisert ».
DN170430 Da det begynte å gå trått med reformen, sa Trump blant annet at « ingen ante at helse og omsorg var så komplisert ».
BT170430 Da det begynte å gå trått med reformen, sa Trump blant annet at « ingen ante at helse og omsorg var så komplisert ».
AP170430 Fosterdiagnostikk og screening av gravide skal ha som formål å redde liv og sikre helse for mor og foster.
VG170429 I en epost skal faren ha varslet moren om at han fortsatt befinner seg på Kypros, og at datteren er ved god helse , får VG opplyst av politiet.
VG170429 Stordalen har motvillig fått mye oppmerksomhet på egen helse etter at hun høsten 2014 fikk den livstruende diagnosen systemisk sklerodermi.
VG170429 - For å sikre nok, sunn og næringsrik mat til 9 - 10 milliarder mennesker uten å ødelegge planeten, trenger vi mer kunnskap om sammenhengene mellom mat, helse og bærekraft og samarbeid for å utvikle og skalere opp effektive løsninger.
DB170429 Det er verdt å merke seg at under « helse og hygiene » havner Norge helt nede på en 22. plass, men også her er vi foran Sverige og Danmark.
DB170429 Ifølge kommunerevisjonens rapport, innkalte derfor byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester på kort varsel direktøren i Velferdsetaten og bydelsdirektøren i Bydel Bjerke til et møte dagen etter om bydelens håndtering av Villa Eik-saken.
BT170429 Tematikken strekker seg fra de obligatoriske temaene menneskerettigheter, kritisk tenkning og humanisme som livssyn, til temaer som psykisk helse , mobbing, seksualitet, identitet, rus, og det å være et godt menneske.
AA170429 Utdanning, helse - alt har blitt ødelagt.
AA170429 Både politiet og Helse Stavanger har anmeldt saken.
VG170428 I eposten skal faren opplyse om at jenta er ved god helse og at han skal være sammen med henne i én uke.
VG170428 Flere av de ansatte hevder at Thommessen bryter arbeidsmiljøloven jevnlig : De mener at han nedprioriterer helse miljø og sikkerhet ( HMS ) og at han mener medarbeidersamtaler ikke er viktig.
SA170428 Det var flest ledige stillinger innen helse , pleie og omsorg ( 384 ), undervisning ( 195 ) og bygg- og anlegg ( 186 ).
SA170428 Bakgrunnen var et forslag fra fylkeslaget i Nordland om å innføre gratis skolemat som en forsøksordning på utvalgte skoler for å motvirke forskjeller i læring og helse .
DB170428 Trygge arbeidsvilkår handler dessuten om mer enn faste stillinger, det handler også om arbeidstakeres helse og sikkerhet.
DA170428 Det var flest ledige stillinger innen helse , pleie og omsorg ( 384 ), undervisning ( 195 ) og bygg- og anlegg ( 186 ). | - Liten sprekk utløste ulykken ¶
DA170428 - Det var en totalvurdering, ut ifra helse , kropp og familiesituasjonen.
DA170428 Gayorfar peker i den forbindelse på at av de 30 ansatte som har søkt om sluttpakke, kommer hele 13 fra området for smittevern, miljø og helse .
DA170428 * Smittevern, miljø og helse : 37.
DA170428 * Psykisk og fysisk helse : 18.
AP170428https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Nanna-Jeg-synes-det-er-spennende-a-ha-pa-jenteklar-Hva-skal-jeg-gjore-Hilsen-gutt-14-619865b.html - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170428 Amsterdam regnes imidlertid også som en svært dyr by, ifølge en annen rangering fra Monocle, som tar for seg alt fra matvarer til hus, helse og skolepenger.
AP170428 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170428 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170428 Hvis du ønsker å snakke med en som kanskje kan litt om psykisk helse kan du for eksempel snakke med helsesøster på skolen eller helsestasjonen, eller fastlegen din.
AP170428 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
SA170427 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV170427 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DB170427 Vi må redde havets helse .
DB170427 Havets helse må bli den neste store satsingen, sier Støre.
DB170427 HAVETS HELSE : Jonas Gahr Støre vil gjøre havhelse til en internasjonal satsing der Norge tar en lederrolle.
BT170427 Hun er blant de 46 prosent av lærerne som har fordypning i mat og helse .
BT170427 Både elever og lærere har stor appetitt på mat og helse .
BT170427 | Fagforeninger mener ledelsen i Helse Førde bryter hovedavtalen ¶
BT170427 Tillitsvalgte i fem fagforbund beskylder ledelsen ved Helse Førde for å bryte hovedavtalen.
BT170427 Styret i Helse Førde skal behandle kritikken fra legene fredag denne uken.
BT170427 Saken dreier seg om et forprosjekt som skal avklare hvor de ulike delene av den kirurgiske virksomheten i Helse Førde skal foregå i fremtiden.
BT170427 I fjor høst ble det bråk i forbindelse med ledelsens forsøk på omorganisering i Helse Førde.
BT170427 Helse Førde sitt største forbund, sykepleierforbundet med 750 medlemmer, gikk ut og støttet legene.
BT170427 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Jeg har alltid vært nyforelsket i Bergen ¶
AP170427https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-plantemelk-Stor-forskjell-pa-sukker-og-proteininnhold-10111b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170427 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Operasjef Annilese Miskimmon må gjenoppbygge tilliten blant de ansatte ¶
AA170427 Han ønsker en mildere asylpolitikk ( Midlertidig bosetting skaper ikke god integrering ) Innenfor helse og omsorg banker hans hjerte for det ideelle, og han lover til slutt at han vil være på bondens side i landbruksspørsmål.
AA170427 Vi ser allerede fragmenteringen på Fosen med at samarbeidet revner, for eksempel med at Rissa går ut av Fosen helse og Ørland ut av Fosen IKT.
DA170426 Helse , skatt og muren ¶
BT170426 Jeg har tillit til at hun blir en god leder, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.
BT170426 Forrige uke gjorde toppsjefen i Helse Bergen, Eivind Hansen, det kjent at valget falt på Lehmann.
AP170426 Hastigheten kuttene skal gjennomføres med er enda ikke klart, men Helse - og omsorgsdepartementet krever månedlig rapportering om antallet ansatte.
AA170426 Helse , skatt og muren ¶
VG170425 På en lang rekke politikkområder kan det være vanskelig å skille mellom de to regjeringsalternativene som avtegner seg mot høstens valg, enten det gjelder skole, helse eller eldreomsorg.
VG170425 I politiavhør har nære venner av Hamar-mannen forklart at de var bekymret for 26-åringen og hans mentale helse .
DN170425 Myhre påpeker at helse er en ung industri i Norge.
DN170425 Myhre peker på at Norge bruker rundt ni milliarder kroner årlig på forskning innen helse , men mener vi ikke er gode nok på kommersialisering.
DN170425 Han mener vi « totalt » mangler en strategi for it innen helse , og at vi må åpne døren for innovative selskaper.
DN170425 Alle i hele verden er opptatt av god helse og det er uavhengig av konjunkturer, sier hun.
DB170425 Psykisk helse er jo individuelt, det handler ikke om strukturer.
DB170425 KrF-lederen mener at iverksettelsen av opptrappingsplanen for psykisk helse i 1998 ble et vendepunkt.
DB170425 Jeg håper at når vi nå får en opptrappingsplan for psykisk helse for unge skal vi også snakke om tida før og etter den.
DB170425 Det er helt vanlig for et menneske å få en utfordring med psykisk helse i løpet av livet.
DB170425 Den skal skape grunnlag for en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse , opplyser helseminister Bent Høie.
DB170425 Begge partier har i flere år kjempet for å skape grunnlag for et nasjonalt krafttak for ung psykisk helse .
DB170425 Ikeas matplaner framover handler mye om bærekraft ; krav til ingredienser, helse , miljø og dyrevelferd : ¶
BT170425 Begge hadde dårlig helse og ba om å få henrettelsen utsatt fordi de fryktet at giftinjeksjonen ville kunne forårsake utilsiktet og grusom smerte.
BT170425 Det er et spleiselag mellom brann, politi, helse , sivilforsvar, BaneNOR og Røde Kors som har ført til at man nå får etablert en beredskapsvogn.
BT170425 I påskedagene har BT hatt mange interessante innlegg om helse og kosthold.
BT170425 Men verre er at de i sin grenseløse egoisme setter menneskers liv og helse i fare.
BT170425 I sin grenseløse egoisme setter aksjonen til yrkestransporten menneskers liv og helse i fare.
BT170425 Det er dessuten et grovt og alvorlig brudd sett i lys av de enorme samfunnsøkonomiske konsekvensene, og ikke minst faren for enkeltmenneskers liv og helse om de for eksempel skulle trenge ambulanse.
AP170425https://www.aftenposten.no/norge/Parwin-og-dotrene-romte-fra-tvangsekteskap-Norske-myndigheter-viser-til-sharialover-nar-hun-nektes-a-fa-barna-til-Oslo-616902b.html Rizwani har etter avslaget vært svært bekymret for klientens psykiske helse .
AP170425 Begge hadde dårlig helse og ba om å få henrettelsen utsatt fordi de fryktet at giftinjeksjonen ville kunne forårsake utilsiktet og grusom smerte.
AP170425 Ifølge en talsmann for departementet skal deres politifolk ikke gå om bord i et fly for å håndtere denne typen hendelser, kun for foreta pågripelser eller dersom det er fare for liv og helse .
AP170425 Rizwani har etter avslaget vært svært bekymret for klientens psykiske helse .
AP170425 - Min klient anket dommen på stedet, og det sentrale spørsmålet videre er psykisk helse i gjerningsøyeblikket, sier 26-åringens forsvarer Joar Berg Henjum til NTB.
AA170425 Min klient anket dommen på stedet, og det sentrale spørsmålet videre er psykisk helse under gjerningsøyeblikket, sier 26-åringens forsvarer Joar Berg Henjum til NTB.
VG170424 Mange av barna klarer ikke å fullføre skole, de faller utenfor arbeidslivet, sliter med rus og kriminalitet, og får dårlig psykisk og fysisk helse .
VG170424 september 2015, til tross for at 13-åringen selv uttrykkelig ba om dette på grunn av bekymring for egen helse .
VG170424 ) men også utgiftene til skattefinansierte tjenester rettet mot enkeltindivider ( utdanning, helse , omsorg for barn, eldre, pleietrengende ).
SA170424 Vi snakker om en mor som har jobbet mot skole, barnevern og helse gjennom mange år, sa han til NTB da tiltalen ble kjent.
DB170424 Det er foreldrenes ansvar å sikre god helse , og det er vår rolle å gripe inn hvis foreldrene ikke strekker til.
DB170424 Det er derfor vi har satset så mye på kunnskap og kompetanse, og ikke minst vi bruker en milliard på skolehelsesøstre og psykologer i kommunene fordi vi vet at barn må ha god psykisk helse for å kunne få utbytte av undervisning.
DB170424 Det gjør de allerede med personer som er fare for andres liv og helse .
DA170424 - Som det kjente medisinske tidsskriftet The Lancet har erklært det : Klimaendringer er den største, globale trusselen mot helse i vårt hundreår, sier Gunnar Kvåle, lege og professor emeritus ved Universitetet i Bergen som har jobbet med helsepolitikk, klima og fattigdom gjennom flere år.
DA170424 - Klimaendringer utgjør en voldsom trussel for liv og helse , som vi ennå ikke har sett konsekvensene av, oppsummerer Kvåle.
DA170424 I studien, som er publisert i Journal of Clinical Nursing, har hun intervjuet 90 voksne papirløse om deres levekår og psykiske helse .
DA170424 I studien skriver hun at 9 av 10 av informantene trenger ytterligere diagnostisk evaluering for sin psykiske helse , og eventuelt helsehjelp.
DA170424 I en nylig publisert studie har Trine Myhrvold sett på psykisk helse og levevilkår til papirløse i Norge.
VG170423 Helseminister Bent Høie ( H ) sier han vil følge opp Helse vests vedtak om å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus, melder NRK.
VG170423 Det vil si at det blir tilpasset de lokale forholdene og det som er anbefalingene fra Helse vest, sier Høie til NRK.
VG170423 Helse vest ville legge ned akuttkirurgien fordi de mener det ikke er realistisk at sykehuset fremover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan.
DB170423 VIL HJELPE : Hertigunne Kate, prins William og prins Harry har vist stor interesse for mental helse , og sammen fronter trioen « Heads Together»-kampanjen.
DB170423 Trioen har den siste tida fått mye oppmerksomhet for å rette søkelyset på temaet mental helse i « Heads Together»-kampanjen.
DB170423 I BBC-dokumentaren « Mind over Marathon », hvor man følger ti London Maraton-løpere som sliter med mental helse , fortalte prins William nylig om tapet av moren.
DA170423 Byråd for helse , omsorg og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen ( SV ) kom onsdag hjem fra påskeferie i Japan, men har fått med seg debatten rundt 68-åringen, som kastes ut fra sin kommunale leilighet på Kampen.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-og-Hoyre-har-endret-Norge-pa-en-rekke-punkter-Men-Ap-og-Sp-far-ikke-reversert-alt-de-er-imot-617558b.html Fritt behandlingsvalg mellom offentlig og privat helse
AP170423 En konsekvens av dette ble at Aps program alt i alt signaliserte sterkere motvilje mot privatisering innenfor skole og helse enn i omsorgssektoren.
AP170423 En konsekvens av dette ble at Aps program alt i alt signaliserte sterkere motvilje mot privatisering innenfor skole og helse enn i omsorgssektoren.
AP170423 Fritt behandlingsvalg mellom offentlig og privat helse
AA170423 Styret i Helse vest gikk i begynnelsen av april inn for å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus.
AA170423 Helseminister Bent Høie ( H ) sier han vil følge opp Helse vests vedtak om å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus, melder NRK.
AA170423 Det vil si at det blir tilpasset de lokale forholdene og det som er anbefalingene fra Helse vest, sier Høie til NRK.
AA170423 Helse vest ville legge ned akuttkirurgien fordi de mener det ikke er realistisk at sykehuset fremover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan.
VG170422 Vi er innstilt på å være mye der ute nå å snakke om saker som arbeid, helse , skole og klima, sier Tajik.
DB170422 - Vi har hatt en av de største HMS-investeringene med våre mye omtalte smøretrailer, som skal ivareta smørerne og utøvernes helse .
DB170422 Det er kritisk for skole og helse .
DB170422 I går sa Jøran Hjelmesæth, professor ved Universitetet i Oslo og leder for Senter for sykelig overvekt ved Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, til Dagbladet at han syns det er trist at underholdningsindustrien misbruker sin posisjon til å latterliggjøre dem som sliter med overvekt og fedme.
DB170422 Tallenes tale er tydelig : Hvordan du som majoritet ser meg som minoritet har betydning for min psykiske helse .
AA170422 Rapporten fra prosjektgruppen skal etter planen behandles av styret i Helse sør-øst 15. juni.
AA170422 Prosjektgruppen i Helse sør-øst som har utredet hvor en ny regional sikkerhetsavdeling skal bygges, har landet på Ila i Bærum.
AA170422 ( ©NTB ) ¶ | Helse sør-øst vil ha ny sikkerhetsavdeling på Ila ¶
VG170421 » Og nå skal vi « lede an i et internasjonalt krafttak for å redde havets helse .
SA170421 Elever i Nordland fikk ugyldig fravær for å delta på landsmøtet til Mental Helse Ungdom, meldte NRK nylig.
SA170421 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV170421 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DB170421 Regjeringen har økt pengebruken for å bygge landet, og vi bruker over 100 milliarder mer enn i 2013 på utdanning, helse , politi, samferdsel, forsvar og kommuneøkonomi.
DB170421 Det er uten tvil også forbundet med redsel for barnets beste, barnets liv og helse .
BT170421 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170421 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170421 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170421 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170421 Kan enda flere eldre ta imot besøk og bli med på tur med ungdommer, kan disse generasjonsmøtene styrke psykisk og fysisk helse også hos den unge generasjonen.
VG170420 - For Ap så skiller noen områder seg ut : trygg økonomisk styring, arbeid, helse , eldre, en trygg og forutsigbar utenriks- og sikkerhetspolitikk og næringspolitikken, sier Støre.
DN170420 Rimfrost teknologi gjør at oppdrettslaksen vokser raskere og får bedre helse , sier Remøy i pressemeldingen.
DB170420 Andre får negative opplevelser som kan gå ut over liv og helse .
DB170420 Serien er vel så kontroversiell som den er populær, og har fått flere eksperter på mental helse til å reagere.
DB170420 Mental Helse : 116 123 ¶
DB170420 Kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom stiller seg kritisk til at man har valgt å vise selve selvmordsscenen i Netflix-serien.
DB170420 KRITISK : Kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom.
DB170420 Foto : Mental Helse Ungdom ¶
DB170420 Og IBM er langt fra alene om å satse tungt på synergier fra helse , digitalisering og maskinlæring.
DB170420 Jøran Hjelmesæth er professor ved Universitetet i Oslo og leder for Senter for sykelig overvekt ved Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.
DA170420 - Støre sier han vil redde havets helse .
DA170420 Og lede an i et internasjonalt krafttak for å redde havets helse .
DA170420 - Støre sier han vil redde havets helse .
AP170420 Blant annet forurensning, reiseliv, helse , maritimt samarbeid og skipsbygging, sa Mæland.
AP170420 Elena Solberg, kommunikasjonssjef i Hurum kommune, forklarer at hensikten med den rosa brannbilen primært er et ønske om å skape varige holdningsendringer rundt HMS ( helse , miljø og sikkerhet ) - og å støtte kreftsaken.
AA170420 Det er blitt sagt at det har vært pågripelser og drap, og aviser har til og med viderebrakt navnet på et offer, men han lever, er ved god helse og er hjemme, sier Kadyrov i en samtale med Russlands president Vladimir Putin, sitert av russiske nyhetsbyrå.
AA170420 | Rekordsøkning til NTNU, men jentene svikter teknologi og guttene helse
AA170420 Vi kan bli en pionernasjon innen kunstig intelligens og helse , sier Støre.
AA170420 - Verdensledende på hav og helse
AA170420 Viserektorer blir professor i statsvitenskap, Åse Gornitzka, og Per Morten Sandset, som er direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Helse Sørøst og professor II ved Det medisinske fakultetet. ( ©NTB ) ¶
AA170420 - Støre sier han vil redde havets helse .
AA170420 Helse , velferd og arbeid er områder der de har høy troverdighet.
VG170419 Selv om det har gått 20 år siden det med mamma, så kjenner jeg fortsatt at jeg har en følelse av sjokk i meg, sier prinsen i BBC-dokumentaren « Mine Over Marathon », som tar for seg mental helse .
VG170419 Nettopp egne erfaringer gjør at han brenner for temaet psykisk helse .
SA170419https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Syv-av-ti-vil-ikke-date-en-som-har-pengeproblemer-10056b.html - Den som sliter med økonomiske problemer opplever ofte at det tærer på humøret, forholdet til partneren og barna, arbeidsinnsatsen på jobb eller helse .
SA170419 - Den som sliter med økonomiske problemer opplever ofte at det tærer på humøret, forholdet til partneren og barna, arbeidsinnsatsen på jobb eller helse .
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Trening/kaggestad-gaing-er-undervurdert-som-treningsform Det vi vet er at snittnordmannen har et stort potensial til å øke sitt aktivitetsnivå, sier han, og viser til at sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er veldig sterk.
DN170419 Det vi vet er at snittnordmannen har et stort potensial til å øke sitt aktivitetsnivå, sier han, og viser til at sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er veldig sterk.
DA170419 Rødt-leder Bjørnar Moxnes har engasjert seg i saken, og sendte før jul - på bakgrunn av Dagsavisens sak, fem skriftlige spørsmål til byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen ( SV ).
DA170419 Fagområdet for smittevern, miljø og helse , som i stor grad betjener kommunene, kan alene bli slanket med 60-70 årsverk, opplyser Marc Gayorfar, leder for Norsk Tjenestemannslag i FHI.
DA170419 Iren Luther, nestleder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, støtter opp om den konklusjonen.
BT170419 Rødt-politiker Torstein Dahle har bedt om et ekstraordinært møte i bystyrets komité for helse og sosial.
BT170419 - Den som sliter med økonomiske problemer opplever ofte at det tærer på humøret, forholdet til partneren og barna, arbeidsinnsatsen på jobb eller helse .
AP170419https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Syv-av-ti-vil-ikke-date-en-som-har-pengeproblemer-10056b.html - Den som sliter med økonomiske problemer opplever ofte at det tærer på humøret, forholdet til partneren og barna, arbeidsinnsatsen på jobb eller helse .
AP170419 Og grunnleggende velferdstjenester er da blitt tett knyttet til « kjerneområder som helse , skole og eldreomsorg ».
AP170419 - Den som sliter med økonomiske problemer opplever ofte at det tærer på humøret, forholdet til partneren og barna, arbeidsinnsatsen på jobb eller helse .
AA170419 Kun fører i personbilen - bevisst og blir behandles av helse på stedet.
AA170419 Helsesystemet er dessverre blitt totalt døvt for advarsler fra fagfolk og pasienter, det er fratatt en humanitær tenkning, det drives som en butikk og barnas liv og helse har blitt en handelsvare.
AA170419 Direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal minner om at « det er flere seksjoner som er stengt i perioder med lav aktivitet ».
VG170418 « Good Morning America » har vært i kontakt med barnepsykolog Janet Taylor som roser Selena Gomez for å sette nettopp psykisk helse på dagsorden.
VG170418 Han opplever at det er nødvendig for ham å være under de rammene som behandlingsopplegget gir for å ivareta sin psykiske helse på et tilfredsstillende nivå, sier mannens forsvarer, Ida Andenæs, til VG.
VG170418 * Fylkesmennene i Oslo, Akershus og Oppland åpnet tilsyn med barnevernet, helse - og skolevesenet i de aktuelle kommunene.
VG170418 Utfordringen til Ap er at de må greie å vri fokus til saker de står sterkt ; blant annet sysselsetting og helse .
DN170418https://www.dn.no/nyheter/2017/04/18/1040/Finans/dette-er-selskapene-helseteknologi-investorene-ser-etter Riiber Knudsen tror den største driveren innenfor helse har med data og digitalisering å gjøre.
DN170418https://www.dn.no/nyheter/2017/04/18/1040/Finans/dette-er-selskapene-helseteknologi-investorene-ser-etter Nå er det i ferd med å skje en total disrupsjon gjennom hele verdikjeden innen helse og medisin, som vil komme i løpet av de neste fem til ti årene, spår Trond Riiber Knudsen.
DB170418 Han opplever at det er nødvendig for ham å være under de rammene som behandlingsopplegget gir for å ivareta sin psykiske helse på et tilfredsstillende nivå, sier Andenæs til VG.
DB170418 Det første går på saksnivå ( arbeid, skatt, skole og helse ).
DA170418 - Vi har helse for alle her.
DA170418 Med arbeid, skole, helse , eldre og klima, saker som valg etter valg viser seg å være viktige, skal de kuppe dagsorden.
BT170418 For Ap er det noen som er helt avgjørende : At vi holder orden i økonomien, at vi får folk i arbeid, at vi klarer viktige løft i skole, utdanning, helse og eldreomsorg og at vi kan ha en stø og trygg utenrikspolitikk i en urolig internasjonal tid.
BT170418 | - Jeg har satt liv og helse på spill, men det har vært verdt det ¶
AP170418 Han opplever at det er nødvendig for ham å være under de rammene som behandlingsopplegget gir for å ivareta sin psykiske helse på et tilfredsstillende nivå, sier Andenæs til VG.
AP170418 Det belyser viktige temaer som mental helse , selvmord og overgrep.
AA170418 Han opplever at det er nødvendig for ham å være under de rammene som behandlingsopplegget gir for å ivareta sin psykiske helse på et tilfredsstillende nivå, sier Andenæs til VG. ( ©NTB ) ¶
VG170417 Den yngste prinsen velger å være åpen om sine problemer for å utfordre stigmaet rundt mental helse .
SA170417 Åpenhet om mental helse
SA170417 | Prins Harry åpner opp om mental helse
SA170417 Sammen med broren William og hans kone Kate har Harry støttet en frivillig organisasjon som jobber med mental helse .
SA170417 Det bryter også den britiske kongelige tradisjonen om å ikke snakke om mental helse .
SA170417 De har argumentert for at mental helse må bli like viktig som andre helseproblemer, og at det skal bli mulig å snakke åpent om psykiske problemer uten å bli stigmatisert.
DN170417 Ukritiske teknologiråd om digital helse
DN170417 Nurx-gründerne har havnet midt i den brennhete politiske debatten i USA om helse og kvinners rettigheter.
DN170417 NIH-professor : Tre minutter nok for å fremme helse og regulere vekt ¶ ¶ ¶
BT170417 Åpenhet om mental helse
BT170417 | Prins Harry åpner opp om mental helse
BT170417 Sammen med broren William og hans kone Kate har Harry støttet en frivillig organisasjon som jobber med mental helse .
BT170417 Det bryter også den britiske kongelige tradisjonen om å ikke snakke om mental helse .
BT170417 De har argumentert for at mental helse må bli like viktig som andre helseproblemer, og at det skal bli mulig å snakke åpent om psykiske problemer uten å bli stigmatisert.
BT170417 Det har vært store diskusjoner om Luthers psykiske helse .
AP170417 Jordmødrene er heller ikke enige om helsefarene : i TV2 sier Annett Michelsen at fosteret tar næringen det trenger, men at slanking går ut over mors helse .
AP170417 Vi fant at de som bor i småsamfunn, skåret svært høyt på livslykke og andre mål knyttet til mental helse .
AP170417 Det er mulig å gjøre noe med forekomsten av nærsynthet, spørsmålet er om ikke evolusjonsperspektivet også peker mot forebyggende tiltak hva gjelder mental helse .
AP170417 Den nærliggende konklusjonen er at det er tryggest for barnas mentale helse om familien har en skokk unger.
AP170417 Bjørn Grinde, biolog og seniorforsker ved Område for psykisk og fysisk helse , Folkehelseinstituttet.
AP170417 Åpenhet om mental helse
AP170417 | Prins Harry åpner opp om mental helse
AP170417 Sammen med broren William og hans kone Kate har Harry støttet en frivillig organisasjon som jobber med mental helse .
AP170417 Det bryter også den britiske kongelige tradisjonen om å ikke snakke om mental helse .
AP170417 De har argumentert for at mental helse må bli like viktig som andre helseproblemer, og at det skal bli mulig å snakke åpent om psykiske problemer uten å bli stigmatisert.
AP170417 For Ap er det noen som er helt avgjørende : At vi holder orden i økonomien, at vi får folk i arbeid, at vi klarer viktige løft i skole, utdanning, helse og eldreomsorg og at vi kan ha en stø og trygg utenrikspolitikk i en urolig internasjonal tid.
VG170416 Ut fra videoen ser det ut til at både kalven og moren er ved gode helse .
SA170416 - Å sette barnets helse først, betyr ikke at man bare skal sitte stille i sofaen, sier hun.
DB170416 - Å sette barnets helse først betyr ikke bare å sitte på sofaen, påpeker Vollmer, som venter en gutt nummer to i sommer.
DB170416 Etter dette kan han holde på makta til 2029, om han har helse , og « om Allah vil », som han gjerne sier.
BT170416 april fulgte vi opp med innlegg i komiteene for henholdsvis barnehage, skole og idrett og for helse og sosial.
AP170416 - Å sette barnets helse først, betyr ikke at man bare skal sitte stille i sofaen, sier hun.
DB170415 De siste åra har Snooki gått fra å være en skandaleomsust og utagerende realitydeltaker, til å bli en treningsglad tobarnsmor med fokus på sunn helse og familieliv. 29-åringen har gitt ut hele fem livsstilsbøker siden hun dukket opp i rampelyset for åtte år siden, og har en egen kleslinje.
BT170415 Han skryter av samarbeidet folkehjelpen har med helse , politi og brannvesen, og et svært imponert over bedrede kommunikasjonsmuligheter.
BT170415 Dette resulterer i frafall fra skolen, større vansker når det kommer til arbeidsmarkedet, økonomiske vansker og dårlig fysisk og psykisk helse senere i livet.
AP170415 Han skryter av samarbeidet folkehjelpen har med helse , politi og brannvesen, og et svært imponert over bedrede kommunikasjonsmuligheter.
AA170415 Hun blir nå sjekket av helse , og det er ambulanse på stedet, opplyser Aaslund.
AA170415 Den insatte blir tilsett av helse .
AA170415 Utdanning er nøkkelen til bedre helse , velstand, lykke og fremgang.
VG170414 Karams far, Sarwed Ahmed Nadar, sier han nå håper sønnen vil vokse opp normal og med sunn helse .
DB170414 I stedet fremhever han tradisjonelle spørsmål og saksfelt som skole, helse og eldre.
DB170414 På den tiden drakk de til ære for Jesus Kristus, for god avling og god helse i familien.
DA170414 - I dag bruker nesten to milliarder mennesker en drikkevannskilde forurenset med ekskrementer som setter dem i fare for å bli smittet av kolera, dysenteri, tyfoidfeber og polio, sier Maria Neira, leder av WHOs avdeling for offentlig helse .
BT170414 - I dag bruker nesten to milliarder mennesker en drikkevannskilde forurenset med ekskrementer som setter dem i fare for å bli smittet av kolera, dysenteri, tyfoidfeber og polio, sier Maria Neira, leder av WHOs avdeling for offentlig helse .
BT170414 I forbindelse med en støttekonsert som ble holdt for Dagskolen møtte undertegnede daværende leder for Utval for opplæring og helse Roar Stenseide ( Frp ) til en diskusjon på NRK Hordaland vedrørende nedleggingsvedtaket.
AP170414 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170414 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AA170414 - I dag bruker nesten to milliarder mennesker en drikkevannskilde forurenset med ekskrementer som setter dem i fare for å bli smittet av kolera, dysenteri, tyfoidfeber og polio, sier Maria Neira, leder av WHOs avdeling for offentlig helse .
VG170413 Vi må optimalisere for utøvere når det gjelder helse og antall treningsdager i forhold til konkurransedager.
AA170413 Kontrollene har vært med på å berge liv og helse , sier Østerås.
SA170412 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV170412 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DA170412 Dette vil bare føre til mer fattigdom og store utgifter for Oslo og andre kommuner, sier Inga Marte Thorkildsen ( SV ), byråd for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune.
BT170412 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170412https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-grillpolser-Nesten-dobbelt-sa-mye-kjott-i-vinnerne-10062b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170412 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170412 - Hennes psykiske og fysiske helse har vært svært dårlig.
VG170411 Nå har vi fokus på helse og sikkerhet, sier han til NTB.
VG170411 Undersøkelsen baserer seg på telefonintervjuer med over 177.000 mennesker over hele landet, med spørsmål om blant annet motivasjon, sosial situasjon, økonomi, lokalsamfunn og helse .
FV170411 For å idømme en person tvungen psykisk helsevern må det blant annet antas å være nærliggende fare for at vedkommende på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd som krenker eller utsetter andres liv, helse eller frihet for fare.
DA170411 Helse er mye viktigere, sier Radenbach på telefon fra Spania der han studerer.
DA170411 De aller fleste unge i bydel Nordre Aker klarer seg godt på alle områder i livet ; skole, helse , venner og de har et godt forhold til foreldrene sine.
BT170411 - Ettersom det ikke er snakk om fare for liv og helse , velger vi ikke å gå til ytterligere tiltak for å evakuere folk, sa politiadvokat Hilde Bøch Høyer i Øst politidistrikt til NTB tidligere tirsdag.
AA170411 - Ettersom det ikke er snakk om fare for liv og helse , velger vi ikke å gå til ytterligere tiltak for å evakuere folk, sa politiadvokat Hilde Bøch Høyer i Øst politidistrikt til NTB tidligere tirsdag.
SA170410 Opptatt av trening, helse og friluftslivi ¶
SA170410 En gjennomgang BT gjorde i 2012 viste at Mohn til da hadde gitt over tre milliarder kroner i gaver til forskning, helse , idrett og samfunnsformål.
FV170410 Opptatt av trening, helse og friluftsliv ¶
BT170410 Uni Research Helse har evaluert effektene og resultatene fra IPS Bergen, og rapporten viser en større arbeidsdeltakelse blant deltakerne enn hos kontrollgruppen ( ungdommer som fikk ordinær oppfølging fra Nav ).
BT170410 Mange av ungdommene rapporterer at jobben gir bedre psykisk helse og har en symptomdempende effekt.
BT170410 IPS førte også til mindre depressive symptomer, bedre funksjon, bedre selvrapportert helse og livskvalitet.
BT170410 I Hordaland er IPS Bergen et forpliktende samarbeid mellom Helse Bergen, NAV Hordaland og Bergen kommune.
BT170410 Flere arbeidsgivere erfarer at ansettelse via IPS gir økt kunnskap om arbeid og psykisk helse .
BT170410 En gjennomgang BT gjorde i 2012 viste at Mohn til da hadde gitt over tre milliarder kroner i gaver til forskning, helse , idrett og samfunnsformål.
AP170410 Opptatt av trening, helse og friluftsliv ¶
AP170410 En gjennomgang BT gjorde i 2012 viste at Mohn til da hadde gitt over tre milliarder kroner i gaver til forskning, helse , idrett og samfunnsformål.
AA170410 Solberg er med i en pådrivergruppe for FNs 17 bærekraftmål til kamp mot fattigdom og for utdanning og bedre helse .
DA170409 - Som landets øverste myndighet, kan vi ikke motta informasjon om at befolkningens liv og helse kan være i fare, i en trusselsituasjon, uten å reagere.
DA170409 - Som landets øverste myndighet, kan vi ikke motta informasjon om at befolkningens liv og helse kan være i fare, i en trusselsituasjon, uten å reagere.
AP170409 Uten produktivitetsøkning vil antall årsverk som går til helse og omsorg, eksplodere.
DB170408 En person er lettere skadet, sjekkes av helse på stedet.
DB170408 Mens man i Polen og mange andre land griper inn når barnets liv og helse er i direkte fare, viser man i Norge til skjønnsmessige forhold rundt barnets psykologiske og læringsmessige utviklingsmuligheter.
DA170408 - Her skal vi ha mye helse , tannlege, lege og et nytt treningssenter.
BT170408 « (... ) synes å ha utvist total mangel på respekt og forståelse for både menneskelig helse og integritet (... ) », skrev dommeren da 17-åringen ble fengslet i januar.
BT170408 Friheten til å uttrykke sin religion kan imidlertid begrenses hvis det er « nødvendig » av hensyn til offentlighet sikkerhet, orden, helse eller moral, eller for å beskytte « andres rettigheter og friheter ».
SA170407 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV170407 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DN170407 Vanlig markedstilgang kan akselerere oppbyggingen av nye næringer i Norge, for eksempel innen teknologi, helse og energi.
DN170407 I tillegg var det svak utvikling for utdanning og helse , skriver han i en kommentar til tallene.
DB170407 Da Johansson var 15, besøkte hun en av klinikkene til Planned Parenthood, en velkjent kjede med klinikker som fokuserer på kvinnelig helse .
DA170407 Løkken påpeker i tillegg at flere syklende ansatte kan innebære flere ansatte med bedre helse og følgelig også lavere sykefravær.
DA170407 Hva drev deg - fin kropp eller god helse ?
DA170407 Er det mer moralsk riktig å svare at målet med trening er god helse , ikke fin kropp ?
BT170407 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Vi falt for bergensdialekten ¶
AP170407 Den tidligere lederen for Grünerløkka bydelsutvalg sitter nå i bydelens helse og sosialkomite, og han er mer usikker på nødvendigheten av å ha en blekksprut.
AP170407 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170407 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170407 Levestandarden har aldri vært høyere, det har aldri vært så god tilgang på grunnleggende menneskelige behov som mat, helse , kommunikasjon og transport.
AP170407 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Etisk problem å offentliggjøre Hamsun-journalene ¶
VG170406 Helse og fattigdomsreduksjon var høy prioritet under forrige president, Hu Jintao, under nåværende, Xi Jinping er det ikke en like høy prioritet, forteller Dalen.
VG170406 Helse og eldrebølgen ¶
SA170406https://www.aftenbladet.no/digital/Klar-for-nye-dekk-til-bilen-Vi-tester-muttertrekkere-pa-batteri-10022b.html Men slikt bør man unngå av hensyn til felgen og boltens helse .
SA170406 Bare høyt blodtrykk er en større risiko for liv og helse enn røyking i verden i dag.
SA170406 Men slikt bør man unngå av hensyn til felgen og boltens helse .
FV170406 Men slikt bør man unngå av hensyn til felgen og boltens helse .
DB170406 Vedtaket fra Stortinget var krystallklart, det skulle kobles opp mot planen for psykisk helse og midlene skulle øremerkes, sier Kjell Ingolf Ropstad.
DB170406 Perspektivmeldingen, anslagene over utviklingen i offentlige inntekter og utgifter de kommende tiårene, viser at vi mot slutten av planperioden må kutte 5 milliarder kroner i utgifter per år for å dekke inn økende utgifter til helse og eldre.
BT170406https://www.bt.no/digital/Klar-for-nye-dekk-til-bilen-Vi-tester-muttertrekkere-pa-batteri-10022b.html Men slikt bør man unngå av hensyn til felgen og boltens helse .
BT170406 - Dette er en veldig viktig avtale for å få til Bergen som en grønn, grønn by med en byluft som bergensere ikke får dårlig helse av å puste i, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti ( Ap ) til BT.
BT170406 Viktigere enn da folk jobbet hele dagen i kullgruver, i fabrikker, for luselønn, uten stillingsvern og med fare for liv og helse hver eneste dag.
BT170406 Det var en tid der folk jobbet hele dagen i kullgruver, i fabrikker, for luselønn, uten stillingsvern og med fare for liv og helse hver eneste dag.
BT170406 Hos Rådet for psykisk helse heter det at ungdom får det ikke bedre av at hjelpeinstanser skyver dem mellom seg.
BT170406 Dette synet støtter Rådet for psykisk helse : « Skolen må være et trygt og godt sted å komme til [... ].
BT170406 I Bergen ble et tilsvarende godt tilbud, Blåbærlia på Åstveit, nedlagt av daværende direktør i Helse Bergen.
AP170406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-ma-betale-titalls-millioner-for-tomt-den-har-gitt-bort--618647b.html Vi har her et godt og tett samarbeid med Helse Sør-Øst om fremdriften, skriver byråd Thorkildsen.
AP170406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-ma-betale-titalls-millioner-for-tomt-den-har-gitt-bort--618647b.html Nå ønsker Oslo å bygge sin nye storbylegevakt på en del av den tomten som Helse Sør-Øst fikk gratis i 2002.
AP170406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-ma-betale-titalls-millioner-for-tomt-den-har-gitt-bort--618647b.html I 2002 ble Aker sykehus overført fra Oslo kommune til Helse Sør-Øst.
AP170406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-ma-betale-titalls-millioner-for-tomt-den-har-gitt-bort--618647b.html Hun ønsker ikke å kritisere Helse Sør-Øst, her er svaret vi fikk : ¶
AP170406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-ma-betale-titalls-millioner-for-tomt-den-har-gitt-bort--618647b.html For 15 år siden fikk Helse Sør-Øst tomten gratis av Oslo kommune.
AP170406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-ma-betale-titalls-millioner-for-tomt-den-har-gitt-bort--618647b.html Det er ikke fastsatt hva markedsverdien er, men Helse Sør-Øst vurderte i januar at tomten har en markedsverdi på omtrent 64 millioner kroner.
AP170406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-ma-betale-titalls-millioner-for-tomt-den-har-gitt-bort--618647b.html Det er enighet mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune om forutsetningene for gjennomføring av ervervet av den aktuelle tomten.
AP170406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-ma-betale-titalls-millioner-for-tomt-den-har-gitt-bort--618647b.html Byråden viser også til at det kan bli aktuelt for Oslo å selge tomter for fremtidig sykehusbygging til Helse Sør-Øst, og at det i øyeblikket er umulig å si om kommunen vil gå i pluss eller minus totalt.
AP170406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-ma-betale-titalls-millioner-for-tomt-den-har-gitt-bort--618647b.html - Følger retningslinjene ¶ Helse Sør-Øst mener det blir feil å trekke ut enkeltelementer i den store overdragelsen, som skjedde i forbindelse med sykehusreformen i 2002.
AP170406https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-ma-betale-titalls-millioner-for-tomt-den-har-gitt-bort--618647b.html Helse Sør-Øst vil også erverve tomter fra Oslo kommune i forbindelse med planlagt sykehusutbygging på Aker og Gaustad ».
AP170406https://www.aftenposten.no/norge/Hver-femte-norske-bistandskrone-til-Norge-618742b.html Norad : - Bistand til helse og utdanning nytter ¶
AP170406 Vi har her et godt og tett samarbeid med Helse Sør-Øst om fremdriften, skriver byråd Thorkildsen.
AP170406 Nå ønsker Oslo å bygge sin nye storbylegevakt på en del av den tomten som Helse Sør-Øst fikk gratis i 2002.
AP170406 I 2002 ble Aker sykehus overført fra Oslo kommune til Helse Sør-Øst.
AP170406 Hun ønsker ikke å kritisere Helse Sør-Øst, her er svaret vi fikk : ¶
AP170406 For 15 år siden fikk Helse Sør-Øst tomten gratis av Oslo kommune.
AP170406 Det er ikke fastsatt hva markedsverdien er, men Helse Sør-Øst vurderte i januar at tomten har en markedsverdi på omtrent 64 millioner kroner.
AP170406 Det er enighet mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune om forutsetningene for gjennomføring av ervervet av den aktuelle tomten.
AP170406 Byråden viser også til at det kan bli aktuelt for Oslo å selge tomter for fremtidig sykehusbygging til Helse Sør-Øst, og at det i øyeblikket er umulig å si om kommunen vil gå i pluss eller minus totalt.
AP170406 - Følger retningslinjene ¶ Helse Sør-Øst mener det blir feil å trekke ut enkeltelementer i den store overdragelsen, som skjedde i forbindelse med sykehusreformen i 2002.
AP170406 Helse Sør-Øst vil også erverve tomter fra Oslo kommune i forbindelse med planlagt sykehusutbygging på Aker og Gaustad ».
AP170406 De ber også regjeringen utarbeide en rapport på lik linje som da opptrappingsplanen for psykisk helse ble utarbeidet.
AP170406 Norad : - Bistand til helse og utdanning nytter ¶
AP170406 Men slikt bør man unngå av hensyn til felgen og boltens helse .
AA170406 Hun nevner helse , bioøkonomi og ren energi som viktige områder for Norge og sier mye handler om markedsadgang.
AA170406 Bare høyt blodtrykk er en større risiko for liv og helse enn røyking i verden i dag.
VG170405 Lindboe mener problemet med manglende oppfølging er alvorlig, og at dette i flere situasjoner fører til både læringstap og dårlig psykisk helse . - 35 millioner er en liten sum når man ser hvor stor kompetansemangelen er over hele landet, sier hun.
DB170405 Tyskeren havnet i koma og har siden vært skjermet fra omverdenen og det er kommet få opplysninger om hans helse .
DB170405 På spørsmål om hvorfor han sjøl ikke dro dit, var han høyst uklar, men nevnte helse og familieforhold som grunner.
BT170405 FOTO : Eivind Jul Wibe Fiksdal, Helse Vest ¶
BT170405 - Skal vi utvide det dagkirurgiske tilbudet i Odda, må folk i Hardanger bruke sykehuset, formaner styreleder Terje Vareberg, etter at styret i Helse Vest vedtok å legge ned akuttkirurgien.
BT170405 Men nå har vi åpenbart fått et nytt regime i Bergen kommune innen helse og omsorg.
BT170405 I tilfeller der kommunen yter særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester for enkeltmottagere, kan det søkes om delvis refusjon av påløpte direkte lønnsutgifter.
BT170405 I stedet sender Byrådsavdeling for helse og omsorg ut retningslinjer til Etat for tjenester til utviklingshemmede ( 20. des. 2016 ) hvor de dreper ethvert fornuftig initiativ for ferieavvikling.
AP170405https://www.aftenposten.no/norge/Sentrale-dokumenter-om-norske-bistandsmilliarder-skjult-for-offentligheten-i-UD-618316b.html Totalt vil regjeringen gi 6,25 milliarder norske kroner over en femårsperiode til global helse , sa utenriksminister Børge Brende ( H ) om pengestøtten til GAVI i april i fjor. 27. januar 2015 : I en tale på en giverkonferanse i Berlin lover statsminister Erna Solberg at Regjeringen vil gi mer penger til den globale vaksinealliansen Gavi.
AP170405 Totalt vil regjeringen gi 6,25 milliarder norske kroner over en femårsperiode til global helse , sa utenriksminister Børge Brende ( H ) om pengestøtten til GAVI i april i fjor. 27. januar 2015 : I en tale på en giverkonferanse i Berlin lover statsminister Erna Solberg at Regjeringen vil gi mer penger til den globale vaksinealliansen Gavi.
AP170405 Man skal konkurrere med helse , utdanning, forsvar og pensjonsutbetalinger i de årlige budsjettene.
VG170404 Umiddelbare sikringsoperasjoner er iverksatt for å berge liv og helse .
SA170404 Styret i Helse vest stemte tirsdag å legge ned akuttkirurgien ved Odda sykehus.
SA170404 - Vi skal gjøre det svært ubehagelig for helseministeren de neste månedene om det antydes at han har tenkt å følge opp et vedtak om nedleggelse fra Helse vest, sa Haug.
SA170404 - Det er ikke realistisk at et akuttkirurgisk tilbud ved Odda sykehus framover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan, sa fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse vest under møtet.
DB170404 Det er skremmende at dette ikke har blitt fjernet, da det åpenbart er til fare for liv og helse , sier Aas.
DB170404 I serien har hun utfordret sin generasjon, og har blant annet prøvd hjernedop, undersøkt underlivet, møtt moderne sexarbeidere og utforsket den nye åpenheten rundt psykisk helse .
DA170404 I dag finnes sosiale entreprenører innenfor tjenester knyttet til barnehage, skole og oppvekst, arbeidsinkludering, helse , rehabilitering, eldreomsorg og miljøsektoren.
BT170404 Et stort flertall i Helse Vest har vedtatt å nedlegge akuttkirurgi i Odda.
BT170404 Så da er spørsmålet til direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen : Hvilke krav til kvalitet mener du de ansatte ikke innfrir når du refererer til Nasjonal traumeplan ?
BT170404 Odda sjukehus og Nasjonal helse- og sykehusplan behandles på styremøte i Helse Vest torsdag 4. april.
BT170404 I Nasjonal helse - og sykehusplan står det presisert at sykehus med pasientgrunnlag på mindre enn 60.000 kan ha akutt kirurgisk beredskap dersom geografi, bosetningsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil/båt og luftambulansetjeneste samt værforhold gjør det nødvendig.
BT170404 Hvilke krav til kvalitet mener toppsjefen i Helse Vest de ansatte ved Odda sjukehus ikke innfrir ?
AP170404 april kritiserer Silje Brekke Bakken fra AUF Høyre for ikke å ta unges helse på alvor.
AP170404 En lang rekke studier har undersøkt hvilke bostedsordning i etterkant av samlivsbrudd som er forbundet med best psykososial helse hos barna.
VG170403 Cullen sier til People at jubilanten har god helse .
VG170403 Tilsynssaken vil forsøke å avklare om den drapssiktede 24-åringen fikk forsvarlig helsehjelp, blant annet fra psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag - eller om helsehjelpen har sviktet.
VG170403 Klinikksjef Kathinka Meirik ved psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag bekrefter overfor Trønder-Avisa at Helse Nord-Trøndelag fredag sendte ut et varsel om alvorlig hendelse til fylkeslegen og Statens helsetilsyn, i forbindelse med drapssaken i Steinkjer. - - Jeg kan ikke si så mye om dette, på grunn av taushetsplikten.
VG170403 Klinikksjef Kathinka Meirik ved psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag bekrefter overfor Trønder-Avisa at Helse Nord-Trøndelag fredag sendte ut et varsel om alvorlig hendelse til fylkeslegen og Statens helsetilsyn, i forbindelse med drapssaken i Steinkjer. - - Jeg kan ikke si så mye om dette, på grunn av taushetsplikten.
VG170403 Hun sier at Helse Nord-Trøndelag umiddelbart valgte å varsle, da det ble klart at drapssiktede var en mann som sto i en behandlingskontakt med sykehuset. - - Vi vil nå gi alle de opplysninger om saken som helsetilsynet etterspør, sier Meirik.
VG170403 Helsetilsynet oppretter nå tilsynssak mot psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag, fordi den drapssiktede 24-åringen sto i en behandlingskontakt med klinikken da han drepte sin far i mulig psykose.
VG170403 Fredag sendte Helse Nord-Trøndelag på eget initiativ et varsel til fylkeslegen i Nord-Trøndelag og til Statens Helsetilsyn - om en alvorlig hendelse, etter « Lov om spesialisthelsetjenesten » ¶
VG170403 - Jeg kan bekrefte at Helse Nord-Trøndelag har sendt oss et varsel om saken.
SA170403 Opptatt av trening, helse og friluftslivi ¶
FV170403 Opptatt av trening, helse og friluftsliv ¶
DN170403 Oddmund Rønning, sjef for helse , miljø og sikkerhet i Store Norske, er klar på at selskapet er uenig.
DA170403 Som en del av det nasjonale prosjektet « Menn i helse » har Pratt, sammen med Frode Ulltang og Stian Eliassen, tatt steget inn i helsesektoren og er rekrutter på Stokka sykehjem.
BT170403 Opptatt av trening, helse og friluftsliv ¶
BT170403 Å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus vil føre til at liv og helse går tapt, det vil også få store ringvirkninger for de fleste andre funksjoner ved sykehuset.
BT170403 » Hvordan kan helsebyråkratene i Helse Fonna og Helse Vest mene noe annet ?
BT170403 » Hvordan kan helsebyråkratene i Helse Fonna og Helse Vest mene noe annet ?
BT170403 | Liv og helse vil gå tapt ¶
BT170403 Under Folkemøtet i kinosalen i Odda den 16.02.17, uttalte Helse Fonnas direktør Klausen at Odda sjukehus ikke har behandlet pasienter fra Kvinnherad kommune, noe som beviselig er galt.
BT170403 Pasientene må da fraktes tur-retur Haugesund hver dag, noe Helse Fonna må betale for.
BT170403 I morgen skal Helse Vest ta sin beslutning.
BT170403 Den 07.03.17 stemte styret i Helse Fonna mot videreføring.
BT170403 Den 04.04.17 skal Helse Vest ta sin beslutning.
AP170403 Særlige utfordringer for helse
AP170403 Si ;D-innlegg : Vår lærer fokuserte på vår psykiske helse .
AP170403 Perspektivmeldingen er advarende og dyster : Produktiviteten er for lav, vi arbeider for lite, offentlig sektor er dyr, eldrebølgen kommer og utgiftene til helse og trygder vil øke kraftig og lenge.
AP170403 Opptatt av trening, helse og friluftsliv ¶
AA170403 Tilsynssaken vil forsøke å avklare om 24-åringen fikk forsvarlig helsehjelp fra en psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag.
AA170403 - Jeg kan bekrefte at Helse Nord-Trøndelag har sendt oss et varsel om saken.
AA170403 Oddmund Rønning, sjef for helse , miljø og sikkerhet i Store Norske, er klar på at selskapet er uenig.
AA170403 Det er Helse Nord-Trøndelag som har varslet fylkeslegen, skriver Trønder-Avisa.
AA170403 Det betyr at man vil forsøke å avklare om 24-åringen fikk forsvarlig helsehjelp fra den psykiatriske klinikken i Helse Nord-Trøndelag, samt undersøke om noe kunne vært gjort annerledes i behandlingen av mannen. ( ©NTB ) ¶
VG170402 Etter at han besøkte en sveitsisk klinikk tidligere i år, var det flere spekulasjoner rundt stjernens helse .
SA170402 Jeg hentet forleden fram en bok som kom i 2014, redigert av Hildegunn Sagvaag, førsteamanuensis i rusproblematikk ved UiS og Bente Sikveland, leder ved LAR Helse Stavanger.
DB170402 Venstre går inn for at alle unge flyktningers mentale og fysiske helse blir systematisk kartlagt ved ankomst, og at den norske stat sørger for adekvat oppfølging i henhold til denne kartleggingen.
DB170402 Kartlegge mental helse
DB170402 Derfor er et nettverk av lokalsykehus over hele landet avgjørende for folks liv og helse , sier initiativtaker Terje Kollbotn, møtedelegat og sykehusaktivist fra Odda.
DA170402 Derfor er et nettverk av lokalsykehus over hele landet avgjørende for folks liv og helse , sier initiativtaker Terje Kollbotn, møtedelegat og sykehusaktivist fra Odda.
BT170402 I Helse Bergen gjelder denne regelen fra 1. juni.
BT170402 Helse Bergen har 10.000 aktive blodgivere og skulle gjerne hatt 5000 flere.
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/i/AaQjn/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt Spørsmålet handler ikke bare om personvern, men også om sikkerhet og helse .
AP170402https://www.aftenposten.no/viten/Er-du-villig-til-a-la-deg-overvake-for-a-spare-penger-Na-kommer-trenden-for-fullt-617017b.html Spørsmålet handler ikke bare om personvern, men også om sikkerhet og helse .
AP170402 Spørsmålet handler ikke bare om personvern, men også om sikkerhet og helse .
AA170402 Derfor er et nettverk av lokalsykehus over hele landet avgjørende for folks liv og helse , sier initiativtaker Terje Kollbotn, møtedelegat og sykehusaktivist fra Odda.
VG170401 Det er også foreslått dramatiske kutt i USA-ledet helse , utvikling og klima-arbeid.
VG170401 Administrasjonens foreslåtte kutt i internasjonal helse , utvikling og diplomati vil være et slag for kvinner og barn og et alvorlig feilgrep for landet vårt, sa Clinton, ifølge AFP.
SA170401 Er det noen andre som er sterkere, utenfor eller over, Helse Vest og Bent Høie ?
SA170401 De kunne like godt ha svart « god dag, mann, økseskaft » på spørsmålet : Hvordan ( kan dere ) forklare at lokaliseringen av det nye SUS er overlatt til staten ved Helse Vest og helseministeren, når både loven og grunnloven sier at valget tas av kommunestyret ?
SA170401 DEBATT : Hvordan kan det forklares at lokaliseringen av det nye SUS er overlatt til staten ved Helse Vest og helseministeren, når både loven og grunnloven sier at valget tas av kommunestyret ?
SA170401 mars gir Alexander Seldal, foretakstillitsvalgt for legeforeningen i Helse Stavanger, et lenge etterlengtet innblikk i fremtidsvyer og økonomi for nytt SUS !
DN170401 Seminarer om bærekraft, delingsøkonomi, helse , ren energi og smarte byer og samfunn står på programmet.
DN170401 Temaene går på bærekraft, delingsøkonomi, helse , ren energi og smarte byer og samfunn, havrommet inkludert maritimt, olje og gass, bioøkonomi, sjømat, entreprenørskap og reiseliv.
DB170401 Stadig flere velger reiser med fokus på aktiviteter, helse og velvære. på aktiviteter, helse og velvære.
DB170401 Saken er levert av procycling.no ! | 10 ferieturer for bedre helse
DB170401 på aktiviteter, helse og velvære.
DB170401 A-Larm, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Pro-Lar, Marborg, Lar-Nett og Nettverk av uavhengige brukerstemmer innen rus og psykisk helse møtte fredag Stortingets helsekomité for å fremme krav om styrking av behandling gjennom legemiddelassistert rehabilitering ( Lar ).
DB170401 Ifølge Den internasjonal Røde Kors-komiteen ( IRC ), som deltar i overleveringen i to demilitariserte « fredssoner » i landet, sier ungdommene er ved god helse .
DB170401 « Utredningen er gjennomført uten bistand fra Finnmarkssykehuset HF eller Helse Nord RHF ( med unntak av bistand til fremskaffelse av oppmøtedata ).
DB170401 Så har Helse Nord og Helse Finnmark sluttet seg til det, svarer Jakobsen.
DB170401 Så har Helse Nord og Helse Finnmark sluttet seg til det, svarer Jakobsen.
DB170401 Når det gjelder hvordan dette konkret skjedde, foreslår jeg at Dagbladet spør Helse Nord eller Helse Finnmark, svarer statssekretær Erlandsen i helsedepartementet.
DB170401 Når det gjelder hvordan dette konkret skjedde, foreslår jeg at Dagbladet spør Helse Nord eller Helse Finnmark, svarer statssekretær Erlandsen i helsedepartementet.
DB170401 Når Dagbladet kontakter Helse Nord viser de til at det er Finnmarkssykehuset som må svare på spørsmål rundt dette.
DB170401 Jakobsen ( Ap ) sier derimot at de forholder seg til hvordan Helse Nord har bestemt at sykehusstrukturen skal være.
DB170401 Helseminister Bent Høie og administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, har bekreftet at den somatiske sykehusstrukturen i Finnmark ligger fast.
DB170401 Helse Nord viser til Finnmarkssykehuset, Finnmarkssykehuset viser til departementet og departementet viser til Helse Nord.
DB170401 Finnmarkssykehuset HF er en del av Helse Nord RHF.
DB170401 - Vi ser det som naturlig at når man skal gjøre milliardinvesteringer innen helse , så gjør man også en konsekvensutredning i forkant.
DB170401 - Det er et sykehus som trenger fornying og det er Helse Nord som har håndtert det.
DB170401 - Alta jobber for sitt, og så har vi da både fått støtte fra Helse Nord, Helse Finnmark og helseministeren, i forhold til strukturen.
DB170401 - Alta jobber for sitt, og så har vi da både fått støtte fra Helse Nord, Helse Finnmark og helseministeren, i forhold til strukturen.
DB170401 Helse Nord viser til Finnmarkssykehuset, Finnmarkssykehuset viser til departementet og departementet viser til Helse Nord.
DB170401 Vi trenger mer, ikke mindre, investeringer i barnehage, skole og i brede folkehelsetiltak, spesielt rettet inn mot å bedre befolkningens psykiske helse .
DB170401 Psykisk helse viktigst for lykke ¶
DB170401 Vi kommenterer ikke våre medarbeideres helse , men han sovnet inn i natt etter en tids sykdom.
DA170401 - Store norske investeringer i en slik industri er uetiske og ikke i tråd med norske ambisjoner om å ha en helhetlig og samstemt politikk for utvikling det satsing på god helse , voldsforebygging, og kvinners rettigheter er sentralt, sier Morten Lønstad i organisasjonen FORUT.
DA170401 Men norske politikere har det med å gå til valg på mer penger til skole, helse og eldreomsorg.
AA170401 Norsk Helsenett, HEMIT ( Helse Midt-Norge IT ) og Asplan Viak flytter inn i Abels Hus, det nyeste bygget i Teknobyen.
AA170401 Fredag ble Abels Hus overlevert fra entreprenøren NCC til eieren KLP Eiendom, og det er Norsk Helsenett, HEMIT ( Helse Midt-Norge IT ) og Asplan Viak som flytter inn i bygget på 19 000 kvadratmeter.
AA170401 A-Larm, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Pro-Lar, Marborg, Lar-Nett og Nettverk av uavhengige brukerstemmer innen rus og psykisk helse møtte fredag Stortingets helsekomité for å fremme krav om styrking av behandling gjennom legemiddelassistert rehabilitering ( Lar ).
AA170401 Seminarer om bærekraft, delingsøkonomi, helse , ren energi og smarte byer og samfunn står på programmet.
SA170331https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og har vært en av intitiativtakerne til rapporten.
SA170331 Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og har vært en av intitiativtakerne til rapporten.
DN170331 Fokus på helse og sunnhet ¶
DN170331 - Forbrukere krever mer i form av helse og sunnhet, sier analytiker Jack Russo hos meglerfirmaet Edward Jones til USA Today.
DN170331 Tilhengerne mener mindre billig alkohol og røyk vil gi både gevinst for både helse og klima, mens motstanderne mener at forslaget vil strupe landets småflyplasser.
DA170331 - Vi har alle en psykisk helse .
BT170331 I Helse Bergen vil den nye regelen tre i kraft 1. juni, opplyser Einar Klæboe Kristoffersen, avdelingssjef for Blodbanken.
BT170331 I Helse Bergen gjelder denne regelen fra 1. juni.
BT170331 Blodbanken i Helse Bergen har om lag 10.000 aktive blodgivere og ønsker seg 5000 flere.
BT170331 Både trivsel og helse kommer godt ut når Bergen kommune satser på et spiselig byrom.
BT170331 Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og har vært en av intitiativtakerne til rapporten.
AP170331https://www.aftenposten.no/okonomi/Hullet-pa-statsbudsjettet-blir-10-mrd-storre-hvert-ar-Her-er-fire-ting-vi-nordmenn-ma-gjore-for-a-tette-dette-hullet-618377b.html Særlig viktig er det at standardveksten innen helse og omsorg fortsetter fra slik det var i årene 1992 - 2013.
AP170331https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/-Hvordan-fa-oss-til-a-velge-frukt-fremfor-godteri-En-ny-rapport-mener-det-finnes-fire-svar-pa-det-233122b.html Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og har vært en av intitiativtakerne til rapporten.
AP170331 Særlig viktig er det at standardveksten innen helse og omsorg fortsetter fra slik det var i årene 1992 - 2013.
AP170331 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170331 - Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt.
AP170331 Lekhal er seksjonsoverlege ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og har vært en av intitiativtakerne til rapporten.
AA170331 To personer ble behandlet av helse etter å ha blitt eksponert for røyk.
AA170331 Jeg tror at velgerne i Trondheim fortsatt er enige i at skole, eldre og helse er viktigere enn skattekutt, sier Stenseng.
AA170331 Tilhengerne mener mindre billig alkohol og røyk vil gi både gevinst for både helse og klima, mens motstanderne mener at forslaget vil strupe landets småflyplasser. ( ©NTB ) ¶
AA170331 - Vi har alle en psykisk helse .
SA170330 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV170330 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DB170330 Steinkjer 1400 : Politiet og helse er på en alvorlig kroppskrenkelse i Sørlia.
DB170330 - Det er skremmende at dette ikke har blitt fjernet, da det åpenbart er til fare for liv og helse , sier han.
DB170330 Dersom vi opprettholder samme velferdstilbud med samme ressursinnsats, må omtrent én av tre jobbe innen helse og omsorg, viser andre framskrivninger.
BT170330 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170330 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170330 Skolen er det stedet der alle barn og unge tilbringer store deler av sin våkne tid i oppveksten, og hvorvidt elevene har positive erfaringer på denne arenaen, er avgjørende for deres psykiske helse og livsmestring.
VG170329 De samarbeider blant annet på områder som utdanning, forskning, helse , næring, urfolk og kultur.
VG170329 De vil få tettere oppfølging og en raskere avklaring på om de har god nok helse til å komme tilbake i jobb, eller om de er så arbeidsuføre at de må bli ufør.
DN170329 Hovedtemaet denne gang er økende utgifter til helse og pensjon, lavere oljepris og problemene og kostnadene ved innvandringen til Norge.
DB170329 Sundfør har lenge arbeidet som leder for det medisinske senteret Synergi Helse .
DA170329 Frykten for Donald Trump har fått flere tusen asylsøkere til å risikere liv og helse på flukt over grensen.
DA170329 Vi kan ikke drive en butikk dersom vi ikke selv har helse til å jobbe i den, skriver de to i en pressemelding.
DA170329 Nå må vi fokusere på helse .
DA170329 Jeg har kommet til et punkt hvor jeg må tenke på min egen velferd og helse .
BT170329 - Jeg er vanligvis ikke en person som tar lett til tårene, men jeg finner ikke argumenter for at en veistrekning skal risikere liv og helse uten at noen gjør noe, sier Himle.
BT170329 « (... ) synes å ha utvist total mangel på respekt og forståelse for både menneskelig helse og integritet (... ) », skrev dommeren da 17-åringen ble fengslet i januar.
AP170329 - I stedet undergraver denne kriminaliteten lokale og nasjonale økonomier, ødelegger miljøet og setter folks helse og sikkerhet i fare, sier hun.
AA170329 Det norsk-russiske samarbeidet omfatter blant annet fiskeriforvaltning, atomopprydning i nord og en rekke lokale og regionale prosjekter innen utdanning, forskning, helse , næring, urfolk og kultur.
VG170328 Avtalen med den private aktøren Orange Helse ble avsluttet.
VG170328 I politiavhør har en nære venner av tiltalte forklart at de var bekymret for 26-åringen og hans mentale helse .
VG170328 Tiltalte skal i samtaler snakket om ting som gjorde at vennen ble bekymret for hans psykiske helse .
VG170328 Forsvareren hans, advokat Joar Berg Henjum, sier til Aftenposten at dette gir grunn til å sette spørsmålstegn ved 26-åringens psykiske helse .
DB170328 lønn til ansatte, variable kostnader, flytransport og utgifter til forvaltningssamarbeidspartnerne som for eksempel innenfor helse og skole.
BT170328 Pluss at han var styreleder både for Oslo universitetssykehus og Helse Stavanger.
BT170328 Kvinnsland ga seg som administrerende for Helse Bergen høsten 2015, da han fylte 67 år.
BT170328 I tillegg har han vært rådgiver for den internasjonale virksomheten til Helse Bergen.
BT170328 I februar var Kvinnsland tilbake som styreleder i Helse Stavanger.
BT170328 Eivind Hansen, som i dag er sjef for Helse Bergen, karakteriserte Kvinnsland som en leder å lytte til og lære av.
BT170328 - Du har en imponerende CV, men det var rollen som administrerende i Helse Bergen som fikk deg til å ta av.
BT170328 - Denne utmerkelsen krever et brennende hjerte for mer enn å gjøre jobben sin, sa fylkesmann Lars Sponheim før han hengte ordensbåndet med korset rundt halsen på tidligere Helse Bergen-sjef Stener Kvinnsland.
AP170328 Uenighet om mental helse
AP170328 Men han sa også at domstolen hadde foretatt en selvstendig vurdering av Moores mentale helse og funnet at hans intellektuelle kapasitet ikke var lav nok til å slå fast at han er psykisk utviklingshemmet.
AP170328 De setter både helse , miljø og velstanden til alle amerikanere i fare.
AP170328 - Helse er veldig, veldig komplisert, sier finansminister Steven Mnuchin, mens å endre skattereglene er « veldig mye enklere ».
AA170328 Fører sjekkes av helse på stedet.
AA170328 En liten halvtime senere skriver politiet at fører sjekkes av helse på stedet.
AA170328 - Vår erfaring viser at større driftsenheter har færre syke dyr som trenger behandling, noe som også fører til lavere antibiotikabruk, sier Anne Cathrine Whist, spesialrådgiver for helse og fruktbarhet i Tine Rådgiving til Nationen.
SA170327 Helse kommer på tredjeplass på nordmenns prioriteringsliste, etter innvandring og arbeidsledighet.
SA170327 - Den begynner med grundig kartlegging av mannens sykdomshistorie, aktuell helse , tidligere og nåværende bruk av medisiner, kosttilskudd eller anabole steroider.
FV170327 - Den begynner med grundig kartlegging av mannens sykdomshistorie, aktuell helse , tidligere og nåværende bruk av medisiner, kosttilskudd eller anabole steroider.
DB170327 Ingen legeundersøkelse kan noen gang gi garanti for helse i morgen.
DA170327 I år ligger helse på tredjeplass, etter innvandring og integrering og økende arbeidsledighet.
DA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid, men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
DA170327 - Mer penger ¶ Helse har i en årrekke blitt ansett som et av de tre viktigste utfordringene i samfunnet og temaet har flere ganger toppet listen.
DA170327 Helse kommer på tredjeplass på nordmenns prioriteringsliste, etter innvandring og arbeidsledighet.
DA170327 I år ligger helse på tredjeplass, etter innvandring og integrering og økende arbeidsledighet.
DA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid, men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
DA170327 - Mer penger ¶ Helse har i en årrekke blitt ansett som et av de tre viktigste utfordringene i samfunnet og temaet har flere ganger toppet listen.
DA170327 Helse kommer på tredjeplass på nordmenns prioriteringsliste, etter innvandring og arbeidsledighet.
BT170327 Kommunaldirektør med ansvar for helse og omsorg i Bergen Nina Mevold skrev nylig i et debattinnlegg at « Bergen kommune behandler mennesker med utviklingshemming med varme, faglighet og respekt ».
BT170327 , skriver Nina Mevold, Kommunaldirektør, byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.
AP170327https://www.aftenposten.no/norge/6-av-10-mener-vi-har-et-todelt-helsevesen-617953b.html Personer med dårlig helse og de med dårlige erfaringer mener dette i sterkere grad enn andre. 26 prosent er uenig i at personlig økonomi spiller noen rolle.
AP170327 Helse er et privat anliggende, mener de.
AP170327 Tiltalte var tilregnelig ¶ 26-åringens forsvarer, advokat Joar Berg Henjum, mener dette gir grunn til å sette spørsmålstegn ved 26-åringens psykiske helse .
AP170327 Personer med dårlig helse og de med dårlige erfaringer mener dette i sterkere grad enn andre. 26 prosent er uenig i at personlig økonomi spiller noen rolle.
AP170327 Jeg synes det er for lite opplæring i psykisk helse på skolen.
AP170327 - Den begynner med grundig kartlegging av mannens sykdomshistorie, aktuell helse , tidligere og nåværende bruk av medisiner, kosttilskudd eller anabole steroider.
AA170327 - Det er ingen fare for liv og helse , og vi kommer ikke til å gjøre noe.
AA170327 I år ligger helse på tredjeplass, etter innvandring og integrering og økende arbeidsledighet.
AA170327 Folk som støtter SV er mer mest kritiske til regjeringens arbeid, men disse velgerne er heller ikke like opptatt av de politiske temaene helse og omsorg som de andre.
AA170327 Helse har i en årrekke blitt ansett som et av de tre viktigste utfordringene i samfunnet og temaet har flere ganger toppet listen.
AA170327 Det benyttes kun unntaksvis når det er risiko for liv eller helse .
VG170326 Banderas' besøk til en sveitsisk klinikk tidligere i år førte til spekulasjoner rundt stjernens helse .
DN170326 | Ukritiske teknologiråd om digital helse
BT170326 Særlig fordi vi vet at tilknytningen det første året har stor betydning for psykisk helse hos barnet senere i livet, sier Ødegård.
VG170325 LEI AV HELSE : Amerikanske medier skriver at president Donald Trump gikk lei av den politiske dragkampen om helsereformen.
VG170325 Og det er viktig for oss å ha både en god fysisk hele, en god psykisk helse og det jeg kaller seksuell helse .
VG170325 Og det er viktig for oss å ha både en god fysisk hele, en god psykisk helse og det jeg kaller seksuell helse.
VG170325 Mye bra helse
VG170325 FOKUS PÅ SEKSUELL HELSE : Psykiater og sexolog Haakon Aars mener økt salg av potensmidler til eldre er bra.
VG170325 Bra seksuell helse
VG170325 - Dette viser blant annet at det er mye bra helse blant eldre her i landet, og mange som ønsker å leve livet fullt ut også på dette området, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.
SA170325 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Det må ha vært skikkelig kamp ¶
SA170325 - Det viktigste til slutt er hans helse , la han til.
DB170325 Her diskuterer de framtida for amerikanske kvinners helse .
DA170325 I juryens begrunnelse heter det at Dale er « ein forfattar som set jordnære blikk på vanlege menneskes livsituasjonar, relasjonar, framtidstankar forankra i fortidstankar, helse , arbeid, og mangel på arbeid ; dei ufaglærte.
DA170325 Regjeringspartiet vil også flytte ansvaret for samfunnets oppfølging av brukere av illegale rusmidler, fra justissektoren til helse .
BT170325 FOTO : HELSE BERGEN ¶
BT170325 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse . | - Å gå på opera er noe alle må gjøre før de dør ¶
BT170325 - Det viktigste til slutt er hans helse , la han til.
AP170325 Styrking av veterankompetansen i Nav og etablering av tilsvarende miljøer innen helse og familievern er blant de 16 tiltakene utvalgsrapporten tar til orde for.
AP170325 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170325 - Det viktigste til slutt er hans helse , la han til.
VG170324 Men selv om hun kollapset og måtte avbryte USA-turneen i 2009, lærte hun mye om helse .
VG170324 Her er de gode nyhetene : Helse er demokratenes felt nå, sier presidenten.
FV170324 Pokerspillet om amerikanernes helse er i gang.
FV170324 Vedkommende ble kjørt til helse av politiet.
FV170324 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DB170324 Frihetsfraksjonen krever enda flere endringer i helsereformen, og vil fjerne Obamacares krav om at helseforsikringer skal dekke blant annet legevaktsbesøk, sykehusinnleggelser, psykisk helse og svangerskapshelse.
DB170324 Den frivillige organisasjonen Planned Parenthood har siden 1916 gitt kvinner behandling og tilbud hva gjelder reproduktiv helse .
DB170324 - Et sjeldent innblikk på innsiden av republikanernes fraksjon for kvinners helse , skriver den demokratiske senatoren Patty Murray syrlig på Twitter.
DB170324 - Jeg er med i « Hamlet », og stykket utforsker mye som knyttes til mental helse , så...
DA170324 Kun menn rundt bordet - selv om det gjelder kvinners helse .
DA170324 Kun menn rundt bordet - selv om det gjelder kvinners helse .
DA170324 Da er det naturlig at vi flytter samfunnets oppfølging fra justis til helse , sier Aleksander Stokkebø, stortingskandidat for Rogaland Høyre.
DA170324 Tarje Bjørgum, leder for klima og helse i Abelia, er sterkt kritisk til hvordan helsevesenet bruker store deler av sine enorme bevilgninger.
DA170324 Han er leder for klima og helse i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.
DA170324 HR- og IT-avdelingen til Helse Sør-Øst er på mer enn 1.000 ansatte, og svært få av dem jobber med innovasjon. * - Det er en tendens til at staten setter i gang med egenutvikling av løsninger, selv om løsninger allerede finnes i markedet.
DA170324 Digital helse hadde 11 prosent omsetningsvekst i 2015, omsatte for 48 milliarder kroner og eksporterte for 20 milliarder kroner til et globalt marked som vokser med 5 prosent i året, forteller han.
AP170324 Pokerspillet om amerikanernes helse er i gang.
AP170324 - Vi er her for å ta helse fra byråkratene og gi det tilbake til folket, sa representant Neal Dunn fra Florida.
AP170324 Pokerspillet om amerikanernes helse er i gang.
AP170324 Pokerspillet om amerikanernes helse er i gang.
AP170324 Pokerspillet om amerikanernes helse er i gang.
AA170324 Siden han ble pågrepet, har han slitt med dårlig helse og befunnet seg mesteparten av tiden på et militærsykehus i Kairo. ( ©NTB ) ¶
AA170324 Beboerne sjekket av helse og dimittert.
AA170324 Styrking av veterankompetansen i Nav og etablering av tilsvarende miljøer innen helse og familievern er blant de 16 tiltakene utvalgsrapporten tar til orde for.
AA170324 De har høy troverdighet på jordbruk og distrikt, men veldig lite troverdighet på helse og skole og en del av de store sakene som flytter velgere, sier hun.
VG170323 Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse .
SA170323 Aspli og Awuku er opptatt av taxfree-ordningens konsekvenser for helse , miljø, statens inntekter og sosialpolitikken.
DN170323 Lxs også : Dårlig helse for markedene ¶
DN170323 Sektorene justis og beredskap, helse og omsorg, samferdsel, universitet og høyskole og arbeid og sosial er de største brukerne av konsulenttjenester, og hadde i 2015 samlet rundt 75 prosent av konsulentbruken i staten.
DB170323 - Nordmenn er generelt opptatt av å redusere inntak av sukker, fett og ferdigmat, og er i økende grad opptatt av helse
DB170323 - Det er stort sett unge voksne, 15-24 år, som spiser frossenpizza, men disse er også i økende grad opptatt av sunnhet og helse , sier Bugge.
DB170323 Helse Bergens Avdeling for rusmedisin, Bergensklinikkene og Kirkens Bymisjon er blant de som har sendt skriftlige høringsinnspill til stortinget, og alle ber om at det gjøres slike endringer.
DB170323 Og et av formålene med klatreturen var å rette fokus mot barn og unges mentale helse - og hvordan denne kan styrkes blant annet gjennom det å mestre klatring.
DB170323 Hertuginne Kate, som selv har barna Prins George ( 3 ) og prinsesse Charlotte ( 1 ) sammen med sin ektemann prins William ( 34 ), som hun giftet seg med i 2011, har lenge engasjert seg i mental helse .
DB170323 Engasjerer seg i mental helse
DB170323 ENGASJERT : Hertuginnen har i mange år engasjert seg i mental helse .
DB170323 Dessverre kan slike følelser gå utover noen mødres mentale helse , sier hun åpenhjertig.
DB170323 - Jeg blir ofte spurt om hvorfor jeg bestemte meg for å rette fokus mot mental helse for barn og unge.
DA170323 « Menn i helse » er et rekrutteringsprosjekt for arbeidssøkende menn.
DA170323 | Menn går fra anlegg til helse
DA170323 Han har både familiemedlemmer og kompiser som jobber innen helse , og han har bare hørt lovord om arbeidsplassene deres.
DA170323 Aldri har det vært større interesse for prosjektet « Menn i helse », og nå skal 30 menn med ulik arbeidsbakgrunn prøve seg på sykehjem.
DA170323 - Jeg har jobbet mye med spillutvikling, men har tidligere fått en liten smakebit på helse , og synes det virker veldig givende, sier Skogheim.
BT170323 Tidligere denne måneden erkjente lastebilføreren seg skyldig i brudd på veitrafikkloven, men erkjente ikke straffskyld for å uaktsomt ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse .
AA170323 To personer sendt til sjekk hos helse , skriver politiet i en twittermelding klokken 22.30 onsdag.
DN170322 | Dårlig helse for markedene ¶
DN170322 Helse og skatt ¶
DN170322 - Helse er saken som virkelig kan knuse Trump.
DB170322 Men her skilles det mellom graden av påvirkning og om du har satt andres liv og helse i fare.
DB170322 BETALTE : Næringslivsledere betalte for å være med på å lage mat, og pengene gikk til bedre undervisning om mat og helse .
DB170322 Vi trenger en folkehelseminister som tar psykisk helse og lykke på alvor.
DB170322 Psykisk helse begynner heldigvis å komme på dagsorden i Norge, men fortsatt gjøres altfor lite for å forebygge psykiske helseproblemer, til tross for at prislappen for samfunnet er 185 milliarder kroner årlig.
DB170322 Faktisk er dårlig psykisk helse viktigere for lykkenivået enn inntekt og arbeid.
DB170322 Det er også disse faktorene, sammen med god helse , som forklarer mesteparten av forskjellen mellom landene på topp og landene på bunn.
DB170322 Den fremste forklaringsfaktoren for dårlig psykisk helse er at mor hadde dårlig psykisk helse .
DB170322 Den fremste forklaringsfaktoren for dårlig psykisk helse er at mor hadde dårlig psykisk helse.
DB170322 Vår politikk er kunnskapsbasert, og partiet har vært tydelig på at dette også må gjelde innenfor helse og rus.
DB170322 I en vurdering fra 2010 ble det varslet om at byggets tilstand utgjorde en fare for liv og helse .
DA170322 Ny teknologi vil løse utfordringer rundt klima, helse og utdanning på en måte som vil gi veldig mange spennende jobber.
BT170322 Helse Bergen har de siste årene tilbudt kurs til ansatte i det forskningsbaserte programmet « 4 gode vaner » som en del av en langsiktig satsing på kommunikasjon.
AP170322 | Det er blitt tabu å bry seg om helse - også for foreldre.
AP170322 Si ;D-innlegg : Mennesker som er over gjennomsnittet opptatt av helse , blir nærmest sjikanert og får skyld for kroppspress.
VG170321 en skadevurdering, hvor det innenfor lovens formål særlig tas hensyn til objektets betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering og forsvar av riket, betydning for kritiske funksjoner for det sivile samfunnet, symbolverdi og mulighet for å utgjøre en fare for miljøet eller befolkningens liv og helse .
VG170321 Når vi nå får en rapport som sier at deler av objektsikringen er svært alvorlig med fare for liv og helse .
VG170321 Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse .
SA170321 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
FV170321 Fire personer er pågrepet, og én sjekkes av helse for mindre skader.
FV170321 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DN170321 Helse mest populært ¶
DB170321 Tirsdag morgen opplyser Helse Stavanger til NTB at mannen er alvorlig skadd, men at tilstanden er stabil.
DB170321 - Vi ser bedre tilgang på utdanning, god helse og gode sanitærforhold, og også bedre muligheter for kvinner og jenter.
DB170321 Naboene har særlig kritisert forslagene til plassering av minnesstedene, for ikke å ta hensyn til naboenes psykiske helse .
DA170321 Helse .
BT170321 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
BT170321 Åpenhet rundt mental helse er viktig.
AP170321https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Fem-ting-a-ta-med-seg-fra-da-Solberg-ble-stilt-til-veggs-om-beredskapen-617565b.html « Svært alvorlige » mangler er blant de sterkeste uttrykkene fra Riksrevisjonen og kan bety risiko for liv eller helse .
AP170321https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-skivet-ost-Stor-forskjell-pa-fettinnholdet-i-disse-9956b.html Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AP170321 « Svært alvorlige » mangler er blant de sterkeste uttrykkene fra Riksrevisjonen og kan bety risiko for liv eller helse .
AP170321 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
AA170321 Ut over det er det vanskelig for oss å kommentere det pågående tilsynet ytterligere, sier fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag, til Trønder-Avisa.
AA170321 Ifølge Trønder-Avisa har Helse Nord-Trøndelag bedt om å få fristen utvidet.
AA170321 Det er opprettet tilsynssak mot Sykehuset Levanger og Helse Nord-Trøndelag etter at en 14 år gammel gutt døde i desember 2016.
AA170321 - Helse Nord-Trøndelag vil selvsagt besvare alle spørsmål så godt som mulig, og legge fram de fakta tilsynsmyndighetene etterspør.
AA170321 - Vi ser bedre tilgang på utdanning, god helse og gode sanitærforhold, og også bedre muligheter for kvinner og jenter.
AA170321 - Vi ser bedre tilgang på utdanning, god helse og gode sanitærforhold, og også bedre muligheter for kvinner og jenter.
AA170321 Tilstanden til mannen, som er i slutten av 40-årene, er stabil, opplyser Helse Stavanger tirsdag morgen.
AA170321 Selv om alle har et ansvar for egen helse , er det mye som kan gjøres på arbeidsplassen.
AA170321 Mange trener mer enn før, mye mer enn det som er nødvendig for å ha god helse , men enda flere beveger seg mindre enn noen gang.
AA170321 Blant de som arbeider med helse , omsorg og renhold i Hitra kommune, var sykefraværet svært høyt.
AA170321 At en kommune bruker penger på noe staten sparer mest på, kan være et tankekors, men den viktigste gevinsten er likevel at folk får bedre helse og et bedre liv.
VG170320 EU-Tyrkia-avtalens mål var aldri å redde liv, fremme helse og verdighet eller å sikre vår alles rett til å søke asyl.
VG170320 Thomas Hansen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA forteller at det handler om at vi i Norge generelt har gode levevilkår i from av helse og økonomi.
VG170320 Forsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet har livskvalitet og psykisk helse som område, og mottar nyheten om Norges plassering med stor glede.
VG170320 De fire øverste landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse , inntekt og godt styresett.
VG170320 Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse .
VG170320 Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse .
SA170320 I de rikere landene er psykisk og fysisk helse , samt personlige forhold en større faktor enn inntekt som årsak til lykke.
SA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse , inntekt og godt styresett.
SA170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse , og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
SA170320 Styreleder i Helse Stavanger, Stener Kvinnsland, administrerende direktør ved SUS, Inger Cathrine Bryne, og Sparebankstiftelsen vil blant annet være til stede.
FV170320 I de rikere landene er psykisk og fysisk helse , samt personlige forhold en større faktor enn inntekt som årsak til lykke.
FV170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse , inntekt og godt styresett.
FV170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse , og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
DN170320 ¶ Italienerne har god helse til tross for at landet sliter med økonomien.
DN170320 Men til tross for alle økonomiske bekymringer, så er italienerne ifølge Bloomberg i mye bedre form enn amerikanere, kanadiere og briter der innbyggerne i mye større grad sliter med høyt blodtrykk, høyt kolesterol og dårligere mental helse .
DN170320 En årsak til italienernes gode helse som trekkes frem i rapporten er et kosthold med mye grønnsaker « dynket med » extra virgin olivenolje.
DN170320 Danskenes helse er dårligst i Norden med en 28. plass og en score på 80,36 på Bloombergs helseindeks.
DN170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse , inntekt og godt styresett.
DB170320 Alle landene som topper lista scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse , inntekt og godt styresett.
DB170320 Kirurg Naeem Sahid fortalte om hvordan 5G kunne utnyttes innen helse og kirurgi, eller Internet of Surgery, IOS, som han kalte det, men der han dessverre hadde funnet ut at forkortelsen var opptatt, til latter fra salen.
DB170320 FOR HELSE : Naeem Sahid, kirurg og e-helseekspert hos Telenor, tror 5G kan gjøre fremtidens helsetilbud langt mer avansert.
DB170320 -  Jeg merket hvor nært fysisk aktivitet henger sammen med psykisk helse .
DB170320 Ifølge Daily Mail skal hans datter Mandy ha skrevet på sosiale medier at faren hadde vært gjennom ett hjerteinfarkt, men at han senere var ved god helse .
DA170320 - Hvert barn får arr som vil få konsekvenser for deres velvære, helse og framtid, sier Cappelaere.
DA170320 I henhold til forskriftene der, skal det gis fritak for eiendomsskatt til « eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livsyn, helse , sosialt arbeid, oppvekst ( og ) idrett (... ) ».
BT170320 Han deltok ikke i debattene, og han forholdt seg i liten grad til spørsmål om skole, skatt, helse og arbeidsliv, som valgkampen også handlet om.
BT170320 Og jentene har i sine yrkesvalg for det meste holdt seg til den sektoren jenter i lang tid har vært oppdradd til - helse , omsorg og barneoppdragelse.
BT170320 Skolematen er et viktig måltid, og sunn mat er med på å legge grunnlaget for god fysisk og psykisk helse .
AP170320https://www.aftenposten.no/norge/-Politiet-og-Forsvaret-ute-av-stand-til-tilstrekkelig-objektsikring-617489b.html Dette er sterk språkbruk fra kontrollorganet, og betyr at liv og helse kan være i fare.
AP170320 Norge scorer dermed høyest når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse , inntekt og godt styresett.
AP170320 I de rikere landene er psykisk og fysisk helse , samt personlige forhold en større faktor enn inntekt som årsak til lykke.
AP170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse , inntekt og godt styresett.
AP170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse , og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
AP170320 « Vi har ledig inntil 50 % vikariat innen psykisk helse ( 30 % ) og rus ( 20 % ) fra dags dato fram til ca 01.06.18.
AP170320 Dette er sterk språkbruk fra kontrollorganet, og betyr at liv og helse kan være i fare.
AA170320 Dette er sterk språkbruk fra kontrollorganet, og betyr at liv og helse kan være i fare.
AA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse , inntekt og godt styresett.
AA170320 I de rikere landene er psykisk og fysisk helse , samt personlige forhold en større faktor enn inntekt som årsak til lykke.
AA170320 De fire landene scorer høyt når det gjelder faktorer som regnes som viktige for folks lykke : omsorg, frihet, sjenerøsitet, ærlighet, helse , inntekt og godt styresett.
AA170320 Arbeid er viktig for å kunne sikre levekår, familie og helse , og det er disse faktorene som først og fremst bestemmer folks lykke.
AA170320 Unge må få lære om trygge og gode rammer for seksualitet og seksuell helse , uavhengig av hvilken skole de går på.
AA170320 Til og med regjeringen mener at seksuell helse er viktig og ser fordelene ved å forebygge.
AA170320 Skolehelsetjenesten og helsesøster har ansvar for barn og unges fysiske og psykiske helse, herunder seksuell helse .
AA170320 Skolehelsetjenesten og helsesøster har ansvar for barn og unges fysiske og psykiske helse , herunder seksuell helse.
AA170320 De har laget en ny samlet strategi som skal bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen.
BT170319 Dette er sterk språkbruk fra kontrollorganet, og betyr at liv og helse kan være i fare.
BT170319 Dette rører oss langt inn i hjerteroten, det er liv og helse det er snakk om, sa aksjonsleder Laila Himle til de hundrevis av fremmøtte søndag ettermiddag.
BT170319 Dette er sterk språkbruk fra kontrollorganet, og betyr at liv og helse kan være i fare.
BT170319 Et forslag om å si nei til eggdonasjon av hensyn til giverens helse , ble avvist.
AP170319 Han lovte at SPD med ham som leder vil gå inn for større bevilgninger til helse og utdannelse.
AA170319 Et forslag om å si nei til eggdonasjon av hensyn til giverens helse , ble avvist.
AA170319 Et forslag om å si nei til eggdonasjon av hensyn til giverens helse , ble avvist.
VG170318 Trumps mentale helse har vært gjenstand for bekymring helt siden han annonserte sitt kandidatur.
DB170318 Opplæringsloven krever at skoler skal arbeide systematisk for å fremme helse , miljø og sikkerhet for elevene.
DB170318 - Opplæringsloven krever at skolen skal arbeide systematisk for å fremme helse , miljø og sikkerhet for elevene.
BT170318 Å ha en god helse er viktig, det inkluderer også seksuell helse .
BT170318 Å ha en god helse er viktig, det inkluderer også seksuell helse.
BT170318 UNDERVISNING : Å ha en god helse er viktig, det inkluderer også seksuell helse , skriver artikkelforfatter.
BT170318 UNDERVISNING : Å ha en god helse er viktig, det inkluderer også seksuell helse, skriver artikkelforfatter.
BT170318 Elevenes seksuelle helse er for viktig til at lærernes kompetanse på dette området skal være overlatt til tilfeldighetene.
BT170318 Det er også i skolen vi skal gi elevene verktøyene de trenger for å ha en god seksuell helse .
AA170318 UP og helse er på stedet.
AA170318 Helse sjekker de involverte nå.
AA170318 Vi må derfor sikre boliger som fremmer god helse og ikke bidrar til å øke helseforskjellene i befolkningen.
AA170318 Jo mer vi fortetter, jo viktigere blir det å ivareta bokvalitet og helse .
AA170318 Hvordan kan vi bygge tett uten at det går ut over folks helse ?
AA170318 Dette kan føre til at de med lav inntekt, vanskelige livsvilkår og som fra før har dårlig helse , må bo i boligene med mest støy.
AA170318 Det er mulig å fortette uten at det går på bekostning av bokvalitet og helse .
AA170318 Den enkeltes helse er blant annet avhengig av inntekt og utdanning.
VG170317 Ordføreren sier han aldri har hørt foreldrene snakke om at de skal ha vært bekymret for sønnens mentale helse før skoleskytingen.
VG170317 Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse .
VG170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse , sier Martin Kolberg ( Ap ), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til VG.
VG170317 Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse .
VG170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse , sier Martin Kolberg ( Ap ), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til VG.
SA170317 Hvor suksessfull eller « smart » en by er måles gjerne ved en rekke indikatorer innenfor økonomi, energi, transport, helse , skole og styresett for å nevne noen.
FV170317 Artikkelen er levert av Bramat, en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse .
DN170317 Det er gledelig ikke bare for lisenspartnerne og Kværner, men for en hel industri som jobber hardt for at næringen skal fortsette å levere verdiskaping, samtidig med et sterkt fokus på helse , miljø og sikkerhet, sier Haugan.
DN170317 I en del tilfeller er rusavhengighet en del av problematikken, sier nestleder Iren Luther i Fagforbundets seksjon for helse og sosial.
DB170317 - Det er gledelig ikke bare for lisenspartnerne og Kværner, men for en hel industri som jobber hardt for at næringen skal fortsette å levere verdiskaping, samtidig med et sterkt fokus på helse , miljø og sikkerhet, påpeker han.
DA170317 I en del tilfeller er rusavhengighet, herunder alkoholmisbruk, en del av problematikken, sier Iren Luther, nestleder i Fagforbundet, Seksjon helse og sosial.
DA170317 Aggresjon og dårlig helse
DA170317 Skal ha angret seg underveis, og har slitt med store problemer og psykisk helse , men retten viste ham liten nåde.
DA170317 Ingvar Skjervø, leder Seksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo ¶
BT170317 I en del tilfeller er rusavhengighet en del av problematikken, sier nestleder Iren Luther i Fagforbundets seksjon for helse og sosial.
BT170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse , sier Kolberg som tirsdag 7. mars sendte en ny anmodning om avgradering til statsministeren som fredag på ny avslo anmodningen.
AP170317 I en del tilfeller er rusavhengighet en del av problematikken, sier nestleder Iren Luther i Fagforbundets seksjon for helse og sosial.
AA170317 I en del tilfeller er rusavhengighet en del av problematikken, sier nestleder Iren Luther i Fagforbundets seksjon for helse og sosial.
AA170317 - Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse , sier Kolberg som tirsdag 7. mars sendte en ny anmodning om avgradering til statsministeren som fredag på ny avslo anmodningen.
VG170316 I god helse : - Min kone og døtre er på sykehuset og legene sier de er i god helse , sier far, Anwar Zyadat til AFP.
VG170316 I god helse : - Min kone og døtre er på sykehuset og legene sier de er i god helse, sier far, Anwar Zyadat til AFP.
VG170316 - Min kone og mine to døtre er på sykehus og leger sier de er alle i god helse , sier faren Anwar Zyadat til AFP.
VG170316 SV kan ikke brette seg ut slik Ap kan, de kan ikke bli best på helse , eldrepolitikk og andre brede områder.
DN170316 « Svært alvorlig brukes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse .
DB170316 - På våre egne anlegg har vi ansatte som sjekker at renholdet og klormengden tilfredsstiller kravene til gjestenes helse og sikkerhet.
DB170316 Oppdatering fra Troms politidistrikt klokka 17.40 : « En mann som har vært begravd er under behandling av helse og det graves fortsatt etter den andre.
DB170316 Innenfor helse og omsorg handler det om pasientsikkerhet.
DB170316 Den siste utviklingen er at de er på vei inn i helse og omsorg.
DB170316 Arbeidslivskriminalitet er alltid alvorlig, men innenfor helse og omsorg får du en tilleggsdimensjon.
DB170316 Der evaluerte Ecofys hvor mye miljøvaluta, inkludert helse , som EU fikk igjen for subsidier til ulike energislag.
BT170316 Samtidig støtter organisasjonen politiske reformer, skaper bevissthet rundt mental helse og menneskers rett til å være fri for tortur.
AP170316 Fra tiden i den rødgrønne regjeringen har SV hatt indre diskusjoner om hvorvidt partiet skal fokusere mer på miljø som klar hovedsak, eller gå bredere ut og drive valgkamp på spørsmål som helse , eldre og arbeidsliv.
AA170316 Kun 1 person i bilen, han blir tatt med av helse for videre kontroll.
AA170316 - Enkelte svarer at de ikke har råd til middag hver dag, eller at de ikke går i bursdagsbesøk fordi de ikke har råd til gaver, sier Bøe, som jobber ved regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved Uni Research Helse .
AA170316 Stellas målgruppe er i hovedsak kvinner med minoritetsbakgrunn, men det er også et tilbud til kvinner som opplever utfordringer i forbindelse med helse , manglende nettverk, dårlig økonomi eller vanskeligheter med å komme seg inn på jobbmarkedet.
VG170315 På den andre siden lover partiprogrammet lavere skatt og mer penger til helse , forsvar og politi.
SA170315 | Politikere setter ung psykisk helse på dagsorden, mens vellykket prosjekt stoppes ¶
SA170315 Samtidig står et tiltak i Helse Stavanger mot ungt utenforskap i fare for å avsluttes.
SA170315 Både helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog har nylig satt ung helse og utenforskap på dagsordenen.
DB170315 I Dagbladet i dag kritiserte tre fastleger i Trondheim vedtaket fra Høyres landsmøte i helga om å « styrke jordmortjenestene i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner en god helse ».
DB170315 Styrke jordmortjenestene i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner en god helse .
DB170315 - Vi er billigere i drift enn fastlegene og godt utdannet for å følge opp kvinner helse i bredere forstand.
DB170315 - Jordmødrene har bred kompetanse på kvinners helse .
DB170315 Her er jakt bare tillatt når det dreier seg om « alvorlig skade » ( serious damage ) på avlinger, husdyr eller eiendom, for å bevare annen natur eller på grunn av helse og sikkerhet.
DB170315 Høyre vedtok å styrke jordmortjenesten i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner en god helse .
DB170315 Det gode med denne debatten, er jo at kvinner og kvinners helse settes på dagsorden, det er også på høy tid.
DB170315 Sakens kjerne er at noen politikere ønsker å overføre omsorgen for all reproduktiv helse fra fastlege til jordmor.
DB170315 LEGE OG HELSEPOLITIKER ( H ) : Jana Midelfart Hoff, fraksjonsleder Helse og Sosialkomiteen Bergen kommune ¶
DB170315 Forebyggende og « medisinsk » helse henger sammen og kan ikke deles opp.
DB170315 FASTLEGE OG SPESIALIST : Tone Dorthe Sletten, fastlege og spesialist i allmennmedisin, Referansegruppen for barns helse , NFA ¶
DB170315 FASTLEGE OG SPESIALIST : Kari Løvendahl Mogstad, fastlege og spesialist i allmennmedisin, Referansegruppen for barns helse , NFA ¶
DB170315 De har en svært allsidig kompetanse, også på kvinners helse .
DB170315 Argumentasjonen har vært som et ekko fra jordmorfagforeninger, der det understrekes at det er jordmor som er ekspert på kvinners helse .
DA170315 - Hver videregående skole har fått økt rådgiverressurser, slik at de kan lage en plan for hvordan de kan håndtere psykisk helse på sin skole.
BT170315 Akutt fare for liv og helse førte til at strømmen ble kuttet i en rekke boliger i fjor.
AP170315 FOTO : KEVIN LAMARQUE / REUTERS ¶ Helse er dyrt i USA.
AA170315 Tema for dagen var helse og samliv når en er kronisk syk, noe som ble belyst både med paneldebatt og kunstneriske innslag.
SA170314 Jonathan sliter med problemer relatert til rus, kriminalitet og psykisk helse .
SA170314 Tiltak for en bedre skole, opptrappingsplan for psykisk helse og ledighetstiltak må ses i sammenheng med arbeidet med å omstille norsk arbeidsliv.
DN170314 Senteret har i det siste oppdaget flere aktører innen helse og omsorg.
DB170314 Etter at Jensen ble løslatt fra varetekt, ba Glavin spesifikt om å bli del av et team som skulle ivareta Jensens mentale helse og fysiske sikkerhet.
DB170314 Hun sier selv det er satirisk, men vil rette søkelyset mot kvinners helse .
DB170314 Man kan tenke seg hva dette betyr for andre trafikanters liv og helse .
DA170314 Utgangspunktet er « barnas arbeidsmiljølov », som trådte i kraft i 2003, og som gir alle elever i grunnskoler og videregående skoler lovfestet rett til « eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse , trivsel og læring ».
VG170313 Utover det loves mer penger til helse , lavere skatt, « masse ekstra penger til forsvar og politi » og null offentlige midler til utviklingshjelp, innovasjon, kunst og kringkasting.
VG170313 Innvandring og integrering er sentrale temaer i Nederlands valg i år, så vel som helse og eldreomsorg.
SA170313 Leser en avisene kan en få inntrykk av at det står veldig dårlig til, men eldre i dag har gjennomsnittlig bedre fysisk og mental helse enn tidligere generasjoner.
FV170313 Tre av fire sørlendinger sier de har god helse , og nesten alle trives med å bo i kommunen sin.
DB170313 Her er det viktig å ta grep, og jeg er glad for at byrådet prioriterer folks helse over det at alle skal kunne kjøre hvor de vil akkurat den dagen hvor det er veldig høy og helseskadelig luftforurensning, uttalte byråden til NRK, mandag 16. februar.
DB170313 Kvinner og ungdoms rett til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter ( SRHR ) er et satsingsområde for norsk utviklingspolitikk, ifølge Børge Brende.
DB170313 For International Planned Parenthood Federation ( IPPF ), den største internasjonale organisasjonen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter med medlemmer i 170 land, får « munnkurvregelen » alvorlige konsekvenser.
DB170313 FOKUS er en forkortelse for Forum for kvinner og utviklingsspørsmål og Sex og Politikk er foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
DB170313 Det er nettopp derfor myndigheter fra over 50 land, deriblant Norge, samlet seg i Brussel tidlig i mars, for å mobilisere bistandsressurser og politisk vilje til å styrke kvinner og ungdoms seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, gjennom det nederlandske initiativet « She Decides ».
DB170313 Allerede den gang skjønte den egyptiske opposisjonen at det bare var et tidsspørsmål før Mubarak ville bli løslatt - om han med sin angivelig svake helse ville leve så lenge.
DB170313 - Jeg bad om å få tre til side fordi jeg brydde meg mer om min mentale og fysiske helse enn om karrieren min.
DA170313 Siden han ble pågrepet, har han slitt med dårlig helse og befunnet seg mesteparten av tiden på et militærsykehus i Kairo.
DA170313 Ønsket om kontroll med kjøttomsetninga og hensynet til befolkningas helse førte til at en offentlig kjøttkontroll ble oppretta i 1894.
DA170313 Vi har satt inn tiltak, som mer til psykisk helse , for å forebygge så vi ikke får flere unge uføre, sier Solberg.
BT170313 Siden han ble pågrepet, har han slitt med dårlig helse og befunnet seg mesteparten av tiden på et militærsykehus i Kairo.
BT170313 - Helse rykket ikke ut ettersom vi raskt fikk klarhet i at dette var et industribygg som sto tomt, sier Røttingen.
AP170313 Siden han ble pågrepet, har han slitt med dårlig helse og befunnet seg mesteparten av tiden på et militærsykehus i Kairo.
AP170313 | Aftenposten mener : Tenk helhetlig om arbeidsledighet ¶ Helse , skole og arbeidsliv henger sammen.
AA170313 Siden han ble pågrepet, har han slitt med dårlig helse og befunnet seg mesteparten av tiden på et militærsykehus i Kairo.
AA170313 At det ikke i større grad har blitt publisert fagartikler om temaet adopsjon, relasjonsproblemer og psykisk helse er for meg ubegripelig.
VG170312 Psykisk helse inn på pensum.
VG170312 Nå varsler han at helse vil bli en svært viktig sak for Ap i valgkampen.
VG170312 Hun fjernet den gylne regel, som sier at psykisk helse og rusbehandling skal ha større økonomisk vekst enn somatikken.
VG170312 HOVEDMOTSTANDERE : Begge har vært helseminister og begge har helse som en viktig sak i valgkampen.
VG170312 Da den ble fjernet av de rødgrønne, så vi en klar reduksjon i bevilgningene til psykisk helse .
VG170312 - Helse er en av Høyres hovedsaker.
AP170312 De tolv hovedsektorene er grunnskole, eldreomsorg, barnevern, barnehage, helse , sosial, kultur, økonomi, kostnadsnivå, miljø/ressurser, og vann, avløp og renovasjon.
AP170312 Astrup Fearley Museet, Brochmann-utvalget og seksuell helse .
VG170311 Ett unntak fant sted i oktober, da Johnsen ble tildelt Åpenhetsprisen for 2016 av Mental Helse Norge.
VG170311 Jeg har vært så heldig å få et signert eksemplar av boka, og i dedikasjonen til meg har han skrevet : « Jeg håper boka kan bidra til å utvide forståelsen av utfordringene vi som samfunn skal håndtere innen helse og velferd.
VG170311 Hun mener rus og psykisk helse er viktig, så da bruker hun tid og ressurser på det.
SA170311 Det viser den hittil største undersøkelsen av barns mentale helse utført i Syria.