VG171212 | Funn av plast i blåskjell - Helgesen : Bekrefter det vi fryktet ¶
VG171212 Vi har samlet verdenssamfunnet om en beskjed om at dette må det settes en stopper for, sier Helgesen .
VG171212 Men nå har folk flest fått øynene opp for plasten i havet, og det har jo nesten blitt en folkebevegelse for å plukke søppel på strendene, sier Helgesen .
VG171212 Kommer til Norge med havstrømmer ¶ Helgesen forteller at regjeringen jobber på flere nivåer for å få bukt med plastproblemet.
VG171212 BEKYMRET : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG171212 - Umiddelbart må jeg si at jeg dessverre ikke er overrasket, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til VG.
VG171212 - Det er kjempefint at Helgesen har landet denne resolusjonen internasjonalt, men vi savner konkrete tiltak i Norge.
VG171209 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
DN171208 ¶ Slike ting kan klima- og miljøminister Vidar Helgesen gjøre : Dra på besøk til EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete.
DB171208 ¶ LEDET AN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB171208 Resolusjonsforslaget om nullvisjon for marin forsøpling hadde sitt utspring i WWF, og er blitt tatt videre av klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB171208 Det skal Vidar Helgesen og regjeringen ha stor honnør for.
DA171206 Det er langt fram dit, men når vi har et felles mål, er det lettere å mobilisere til sterkere innsats, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB171205 I kampens hete i Stortinget i fjor vinter ble statsråd Helgesen anklaget for å lete etter begrunnelser for å spare flest mulig dyr, men den anklagen gjelder minst like mye andre veien.
DB171205 Før helga besluttet klima- og miljøminister Vidar Helgesen at det skal skytes 42 ulv i vinter.
DB171205 Helgesen har nemlig med dette vedtaket egentlig langt på vei kommet dem i møte.
VG171204 Lederen for Nordisk institutt for Asia-studier, Geir Helgesen , er overrasket over at USA og Europa ser på det isolerte landet som en trussel.
VG171204 Helgesen legger imidlertid til at mange eksperter har blitt overrasket over hvor langt Nord-Korea har kommet med sitt atomprogram.
AP171203 Han har derfor en vanskelig oppgave, klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), når hans departement skal fastsette det konkrete antall ulv som hver sesong skal skytes. 3rd-party-bio ¶
VG171201 Sp ble så opprørt at de fremmet mistillitsforslag mot klimaminister Vidar Helgesen ( H ) og ville ha ham til å gå av.
VG171201 NEI TIL SLETTÅS : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier regjeringen sier ja til å felle 42 ulv i vinter, men at de vil frede Slettås-reviret i Trysil.
VG171201 - Jeg er mest opptatt av at vi nå fatter vedtak som står seg og som følger Stortingets vedtak, og jeg tror det er stor grunn til at det vil være større tilfredshet i Stortinget i år enn i fjor, sier klima- og miljøminister Vida Helgesen til VG.
VG171201 - Det er i hjertet av ulvesonen, sier Helgesen til VG om Slettås-reviret, og påpeker at det er strenge krav for å felle ulv innenfor ulvesonen.
VG171201 Også Stortinget er klare på at det skal mye til for å kunne si at frykt er et grunnlag, sier Helgesen til VG.
VG171201 Og subjektiv frykt etter vår vurdering ikke nok til å kvalifisere for felling, sier Helgesen .
VG171201 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier til VG at de ikke fant juridisk grunnlag for å ta ut flokken.
VG171201 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kunngjorde fredag at regjeringen sier ja til å felle 42 ulv i vinter.
VG171201 Vi må ta beslutninger på basis av den tilgjengelige kunnskapen vi har, sier Helgesen .
VG171201 Vi er trygg på at det er et faglig godt grunnlag for beslutningen, sier Helgesen .
VG171201 Ifølge klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen kan ulvebestanden i Norge anslås til i overkant av 80 ulv.
VG171201 Det er det vi har lagt til grunn, sier Helgesen til VG.
VG171201 Det er den svenske forskningen fra 2015 Helgesen viser til når han sier de nå ikke truer « bestandens overlevelse ».
VG171201 - Vi vil komme ned mot 40 når vi har 80 til 84 ulv og 42 fellinger, men i og med at det fødes valper, er vi trygge på at det ikke kommer under 40, sier Helgesen til VG.
VG171201 - Disse ulvene formerer seg, slik at tallet er i realiteten over, understreker Helgesen .
VG171201 Helgesen innrømmer at de ikke har egen norsk forskning for å underbygge det.
DB171201 Nå ser vi også på dette med at det er en interesse av vesentlig offentlig betydning, sier Helgesen .
DB171201 I fjor skapte Helgesen massivt bråk på Stortinget da man nektet å ta ut ulv i de to revirene som ligger på grensen til ulvesonen.
DB171201 I dag la klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fram et nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen, som er ment å rette opp manglene retten har påpekt.
DB171201 Det vi legger til grunn når vi gir tillatelse til felling i Osdalen og Julussa er at disse to revirene i hvoedsak er utafor sonen, og at det er en interesse av vesentlig offentlig betydning at det skal være lite ulv utafor sonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til Dagbladet.
DB171201 Det betyr at vi vil få en rettsprosess som antagelig vil gå i flere år framover, og det tar jeg bare til etteretning, men det vil ikke påvirke jakta denne sesongen med mindre retten skulle beslutte at det skal gis midlertidig forføyning, sier Helgesen .
DB171201 - I det ene tilfellet gjør vi det, men vi har vært opptatt av å følge Stortingets føringer her, sier Helgesen .
AP171201 Vil Helgesen erte på seg sine egne ?
AP171201 Vidar Helgesen besluttet i vinter å radiomerke flest mulig ulver i de omstridte ulveflokkene for å dempe gemyttene under vinterens ulvestrid i Stortinget.
AP171201 Venstre nektet Helgesen å endre loven - men innførte ny ulveforskrift ¶
AP171201 Ulvestriden i fjor kulminerte med at Sp stilte mistillitsforlag mot Helgesen på Stortinget.
AP171201 Ulvemotstanderne mente Helgesen nå hadde skaffet seg hjemmel til å felle flere ulv under årets lisensjakt.
AP171201 Til sammen tillater Helgesen at det felles 42 ulv i Norge i vinter.
AP171201 Også årets ulvejakt vil skape hodebry for miljøminister Vidar Helgesen .
AP171201 Også dette vedtaket ble klaget inn for departementet, men Helgesen tok ikke denne klagen til følge.
AP171201 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kommer til å hisse på seg Stortinget uansett hva han bestemmer seg for når det gjelder årets ulvejakt.
AP171201 I tillegg er det fattet et nytt vedtak om lisesfelling av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus som retter opp de manglene Oslo tingrett har påpakt, skriver Helgesen i en pressemelding.
AP171201 Her er syv grunner til at Helgesen kan komme til å få bråk etter avgjørelsen om felle to ulveflokker : ¶
AP171201 Først ba de Helgesen endre loven, slik at ulvestammen kunne reduseres til målet Stortinget har satt.
AP171201 Fredag klokken 12.30 kunngjorde klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) at han vil tillate felling av to hele ulvefamilier, hovedsakelig utenfor ulvesonen på Østlandet.
AP171201 Ettersom Helgesen besluttet å si nei til felling av Slettåsflokken vil han bli møtt med heftig kritikk av ulvemotstanderne både i eget parti og ellers.
AP171201 Enden på visen ble at Helgesen ble instruert av Stortinget om å innføre en ny forskrift under Naturmangfoldsloven som åpner for at det kan tas flere hensyn ved vurdering av ulvejakt, blant annet om ulven skaper frykt hos lokalbefolkningen og for eksempel skader hunder. 4.
AP171201 | Helgesen tillater felling av to ulveflokker.
AP171201 Helgesen handler i strid med internasjonale forpliktelser, norsk lov og Stortinget.
DB171130 Nord-Korea framstår som et ubeskrivelig, umenneskelig helvete ; Kim framstilles som den ultimate skrekkfiguren, mener Helgesen .
DB171130 Geir Helgesen mener at det er mangel på kulturell sensibilitet å omtale nordkoreanerne som « onde » eller del av « ondskapens akse ».
DB171130 En av dem som advarer mot tendensen til å tegne et forenklet svart/hvitt-bilde av konflikten mellom USA og Nord-Korea er Geir Helgesen , direktør for Nordisk institutt for Asia-studier i København.
DB171130 Det er dem eller oss, påpeker Helgesen .
AA171129 Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA171129 Da blir det billigere for produsentene å lage ny drikkevareemballasje fremfor å samle inn den gamle, sier Helgesen .
DB171128 Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB171128 Da blir det billigere for produsentene å lage ny drikkevareemballasje fremfor å samle inn den gamle, sier Helgesen .
BT171128 Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT171128 Da blir det billigere for produsentene å lage ny drikkevareemballasje fremfor å samle inn den gamle, sier Helgesen .
AP171128 Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP171128 Da blir det billigere for produsentene å lage ny drikkevareemballasje fremfor å samle inn den gamle, sier Helgesen .
VG171125 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
DB171125 15 utnevnte hun Per Sandberg ( Frp ) til fiskeriminister, Anniken Hauglie ( H ) til arbeids- og sosialminister, Linda Hofstad Helleland ( H ) til kulturminister, Jon Georg Dale ( Frp ) til landbruks- og matminister, samt flyttet Sylvi Listhaug ( Frp ) over til innvandring og integrering og Vidar Helgesen ( H ) til Klima- og miljødepartementet. 20.desember 2016 utnevnte hun Terje Søviknes ( Frp ) til olje- og energimi
DA171124 Ifølge ham er det mange gode grunner til at departementet til Vidar Helgesen ( H ) burde ha kommet til en annen konklusjon, blant annet følgende : ¶
DA171124 Ifølge ham er det mange gode grunner til at departementet til Vidar Helgesen ( H ) burde ha kommet til en annen konklusjon, blant annet følgende : ¶
VG171123 Ulvejakt-partiene møtte Helgesen med ulve-diktat ¶
SA171123 Forfatter Jan-Petter Helgesen anslår at 160 av bokens 170 bilder aldri er offentliggjort tidligere.
SA171123 Jan-Petter Helgesen
DN171123 Vi arbeider kontinuerlig med å bli kostnadseffektive, sier Helgesen .
DN171123 - Vi har allerede veldig gode rentebetingelser fordi fylkeskommunene har garantert for bompengeselskapenes lån, sier Helgesen .
AP171123 Som Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AP171121 I fjor ble det rabalder i Stortinget da Helgesen lille julaften sa nei til å felle 32 av de 47 ulvene rovviltnemndene mente skulle felles.
AP171121 Bakgrunn : I fjor ble denne Slettås-ulven « fredet » av Helgesen .
DB171120 Det er nødvendig å øke ambisjonsnivået, om verden skal lykkes med å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader, viser en rapport fra FNs miljøfond som ble publisert på møtet - noe også Helgesen påpekte i sin tale.
DN171117 ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen traver gjennom korridorene under klimaforhandlingene i Bonn denne uken.
DN171117 Kort tid etter at Helgesen fikk regjeringen med på å sette ned et klimarisikoutvalg, har Oljefondet gjort sin egen risikovurdering.
AP171117 Klimaminister Vidar Helgesen skal ta det opp i Regjeringen.
AP171117 Klima og miljøminister Vidar Helgesen var til stede på koalisjonens første møte i går : ¶
AP171117 Mange i Høyre spår at miljøvernminister Vidar Helgesen er en av dem som forsvinner ut den dagen Erna Solberg legger ny kabal.
AP171117 En kilde sier at Helgesen selv skal ha ønsket å forlate Regjeringen allerede tidligere i år, og ulvesaken har gjort ham omstridt i egne rekker.
AP171117 Helgesen og Mæland på vei ut ?
AP171116 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener Donald Trumps klimaforhandlere ikke har ødelagt hverken forhandlinger eller stemning under klimatoppmøtet i Bonn.
AP171116 - Nei, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
VG171114 Les også : Vidar Helgesen om Trump-forvirring : - Ingen grunn til begeistring ¶
DB171114 Statsminister Erna Solberg kalte avtalen et historisk vendepunkt, og klimaminister Vidar Helgesen sa at Norge skulle bli en vinnernasjon i lavutslippssamfunnet.
VG171112 Foto : Kristian Helgesen ¶ 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
VG171111 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶ 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
DA171109 Hvorfor : Gir ut boka « Buskeruds Beste » med Tom Helgesen
DA171108 Det går fram av et svar SV har fått fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA171108 november 2018 », skriver Helgesen .
DB171106 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener Norge har et høyt beskyttelsesnivå mot fremmede skadelige arter.
DB171106 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kan ikke uttale seg om den skadelige soppen som nylig ble påvist i Akershus, men sier han på generelt grunnlag kan si at Norge har strenge regler for å unngå at innførsel, utsetting og omsetning av fremmede organismer får uheldige følger for naturmangfoldet.
DA171106 Ved å sørge for at fritidsbåter får en forsvarlig behandling, forhindrer vi både lokal forsøpling og at gamle båter brytes ned til mikroplast, sier Helgesen .
DA171106 Men så sent som i sommer varslet Helgesen at det ikke ville bli en ordning med vrakpant for fritidsbåter lik den for biler.
DA171106 Det betyr at ordningen fungerer bra, sier miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AP171106 Ved å sørge for at fritidsbåter får en forsvarlig behandling, forhindrer vi både lokal forsøpling og at gamle båter brytes ned til mikroplast, sier Helgesen . 970 søknader ¶
AP171106 Men så sent som i sommer varslet Helgesen at det ikke ville bli en ordning med vrakpant for fritidsbåter lik den for biler.
AP171106 Det betyr at ordningen fungerer bra, sier miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
DN171105 Da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) briefet pressen om forhandlingene på tirsdag, sa han at det vil være « et godt tegn » hvis man ikke hører så mye fra møtet. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
AP171105 Vi har hele veien hatt god dialog, forsikrer Helgesen .
AP171105 Helgesen i Entra, en av de store eierne.
AP171104 Møt norske og internasjonale eksperter som vet hvor skoen trykker og som har løsningene, blant andre Andreas Viestad, Willem Sodderland, Frederic Hauge, Nina Jensen og Vidar Helgesen .
AA171104 Foto : Kristian Helgesen
SA171103 Miljøvernminister Vidar Helgesen er klar over problemet, sier han til Brennpunkt.
DA171103 Her er han sammen med miljøminister Vidar Helgesen i Oslo.
AA171102 Fortfatter Fartein Horgar Foto : KRISTIAN HELGESEN
DB171101 REAGERER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( Høyre ) og Venstre-leder Trine Skei Grande er kritiske til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner i Norge.
DB171101 Det blir spennende å se hvilke erfaringer NTNU og Rosenborg gjør seg når produktet nå testes ut, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Dagbladet.
DB171101 Derfor er det uhyre viktig å få gjort noe med dette, sa Helgesen , før han rundet av resonnementet : ¶ 34 fotballkeepere fikk kreft.
DB171101 Da Dagbladet møtte Trine Skei Grande og Vidar Helgesen i august, sa de følgende om problemene med gummisvinn : ¶
DB171101 - Det vi allerede vet, er at dette dreper liv i havet, sa Helgesen .
DB171101 - Det er positivt at forskere på NTNU forsker og utvikler nye løsninger for å hindre spredning av mikroplast, sier Helgesen videre.
DB171101 ( Dagbladet ) : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( Høyre ) og Venstre-leder Trine Skei Grande slo tidligere i høst alarm om forurensing fra kunstgressbaner over hele landet.
DA171101 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) forklarer at den nye klimaloven er bakgrunnen for denne oversikten.
DA171101 Det er vanskelig å vurdere både den fulle effekten av ny og etablert politikk og å tidfeste effekten, svarer Helgesen .
DA171101 - Det er svært krevende å anslå utslippseffekten av statsbudsjettet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG171031 Nå har EU og Kina sagt at de skal samarbeide tett, og at det skal skje i Bonn, sier Helgesen til VG.
VG171031 Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen skal delta på klimakonferansen i Bonn.
VG171031 Det viktigste i år er derfor å vise at det går fremover - selv med USA på sidelinjen, mener Helgesen .
VG171031 Den viktigste beskjeden vi kan gi Trump, er at vi andre går videre, gjennomfører Parisavtalen og gjør jobben som trengs, sier Helgesen til VG.
VG171031 BESKJED TIL PRESIDENTEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen orienterer om klimaforhandlingene i Bonn ( COP23 ) sammen med Norges forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen.
VG171031 Helgesen om Trumps-klimatale : Dypt ubehagelig ¶
VG171031 Helgesen : EU kan ta ledertrøyen ¶
DB171031 Markedet er viktig, sa også Norges klima- og energiminister Vidar Helgesen på konferansen.
DB171031 I debatten, der også klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltok, fikk den norske regjeringen imidlertid en liten smekk.
AP171031 Møt norske og internasjonale eksperter som vet hvor skoen trykker og som har løsningene, blant andre Andreas Viestad, Willem Sodderland, Frederic Hauge, Nina Jensen og Vidar Helgesen .
DB171030 Dette er lovende, og Brasils miljøvernminister har uttalt at han vil fortsette å styrke innsatsen mot avskoging, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen på fredag.
BT171030 Turismen rundt det er verdt 1 milliard kroner i året, sier statsråd Helgesen .
BT171030 Nå kan laksefiskere i inn- og utland glede seg over gode fiskeopplevelser i Lærdalselva, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), som mandag var med på en markering ved Norsk villakssenter i Lærdal.
BT171030 Det er viktig med alternative strategier for å utrydde parasitten, og denne metoden gjør det mulig å utrydde gyro uten samtidig å ta livet av fisken, sier Helgesen til NTB.
VG171028 SÅ ULVESPOR : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte sist vinter befolkningen i Trysil og Søre Osen i Hedmark, som lever med ulv nær bebyggelsen.
VG171028 Retningslinjene som nå er utarbeidet, skal sikre beitebrukerne kompensasjon for relevante, rimelige utgifter, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG171028 - Mange har også fått mindre grovfor, siden dyrene måtte beite på fulldyrket mark, begrunner Helgesen .
VG171028 Vi har ikke noe der å gjøre, avslutter Ulla Helgesen .
VG171028 Vi har det veldig godt, forsikrer Ulla Helgesen .
VG171028 På Stovner eldresenter finner vi ekteparet Ulla Roverna ( 77 ) og Thore Harald Helgesen ( 78 ) som tar seg en kaffe sammen med Kari Hammerstad ( 86 ).
VG171028 FORNØYDE : Kari Hammerstad ( 86 ), Ulla Roverna Helgesen ( 77 ) og Thore Harald Helgesen ( 78 ) trives med livet på Stovner og tenker ikke på at det er store inntektsforskjeller i hovedstaden.
VG171028 FORNØYDE : Kari Hammerstad ( 86 ), Ulla Roverna Helgesen ( 77 ) og Thore Harald Helgesen ( 78 ) trives med livet på Stovner og tenker ikke på at det er store inntektsforskjeller i hovedstaden.
VG171028 - Nei, ikke spesielt, mener Ulla Helgesen .
VG171028 - Det er nesten ikke hvite unger igjen, sier Ulla Helgesen , men alle tre er enige om at det ikke gjør noe.
DN171024 ¶ Klima - og miljøminister Vidar Helgesen skal på storfint treff i London.
DN171024 Markedsansvarlig Marianne Helgesen i Mere Mat promoterer selskapets supper i en butikk.
DN171024 Alle foto : Mikaela Berg - Den var god, sier Nora Kopperud til høyre om grønnsakssuppen som markedsansvarlig Marianne Helgesen i Mere Mat tilbyr i en Kiwi-butikk.
VG171023 Klimaminister Vidar Helgesen trekker fram testsenteret på Mongstad når han vil fortelle om at Norge er langt framme innen CO₂-fangst.
SA171023 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) lover mer forskning.
SA171023 I tillegg har Forskningsrådet innledet et samarbeid med de andre skandinaviske landene for å samle forskningsmiljøer på plast og identifisere hva slags forskning som pågår og hva som trengs framover, ifølge Helgesen .
SA171023 Foto : Torstein Bøe / NTB scanpix ¶ | Helgesen lover mer forskning på mikroplast ¶
SA171023 Foto : Audun Braastad / NTB scanpix ¶ | Helgesen lover mer forskning på mikroplast ¶
SA171023 - At det vil bli mer forskning på mikroplast, kan du være sikker på, sier Helgesen til NTB.
AP171022 Vidar Helgesen er trygg på at hans regjering gjør nok for vern av biologisk mangfold.
AP171022 Vi vil nå øke vernet av disse trærne til også å gjelde trær som står i randsoner og alleer, sier Helgesen .
AP171022 Inni dem yrer det av verdifullt liv og biologisk mangfold ¶ Helgesen : - Historisk økning i skogvern ¶
AP171022 Helgesen : - Historisk økning i skogvern ¶ Helgesen ler av Steels kritikk.
AP171022 Det fikk Helgesen til å reagere.
AP171022 - Det er jo veldig skremmende tall, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om insektstudien som ble presentert denne uken.
DA171021 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hadde blant annet i dokumentaren store problemer med å svare på hvorfor i all verden cruiseskipene kan dumpe møkka så snart de er 300 meter fra land, også inne i de norske fjordene, når de internasjonale reglene er mye strengere.
DN171020 Jobben ble først gitt til Vidar Helgesen , deretter Elisabeth Vik Aspaker, begge Høyre-politikere.
DB171020 Jobben ble først gitt til Vidar Helgesen , deretter Elisabeth Vik Aspaker, begge Høyre-politikere.
DA171020 Les portrett med klimaministeren : Vidar Helgesen om ulven, døden og Ari Behn ¶ | - Alle vil rømme før de skal returneres ¶
DA171020 Jobben ble først gitt til Vidar Helgesen , deretter Elisabeth Vik Aspaker, begge Høyre-politikere.
DA171020 Les portrett med klimaministeren : Vidar Helgesen om ulven, døden og Ari Behn ¶ | - Alle vil rømme ¶
VG171019 Foto : KRISTIAN HELGESEN
DN171019 Kommunikasjonssjef Andreas Helgesen i TechnipFMC bekrefter kuttene overfor DN.
DN171019 - Det er aldri en kjekk melding hverken å gi eller å få, men noe mer enn det skal jeg ikke gå inn på om hvordan det ble mottatt, sier Helgesen .
VG171018 Rettsavgjørelsen kommer etter at Agder politidistrikt ved politiadvokat Ragnhild Helgesen sendte en begjæring til tingretten og ba om å få Thranas habilitet vurdert.
DB171018 Rettsavgjørelsen kommer etter at Agder politidistrikt ved politiadvokat Ragnhild Helgesen sendte en begjæring til tingretten og ba om å få Thranas habilitet vurdert, skriver VG.
BT171018 Fra venstre : Tor Kallmyr fra politiet, Kripos-etterforsker Line Engebretsen og aktor Ragnhild Helgesen .
DB171017 ¶ GJENINNFØRER STØTTE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier han ikke hadde fått med seg kuttet.
DB171017 Vi vil sikre at Matvett får uendret bevilgningsnivå også i kommende budsjettperiode, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB.
DB171017 Helgesen understreker at han fortsatt mener at avtalen er svært viktig.
AP171017 - Men det viktigste, viktigere enn alle enkeltfunnene, er at vi med disse murene og spor etter ferdselsårer ser mer av strukturen i Middelalder-Oslo, sier riksantikvar Jørn Holme som sammen med miljøvernminister Vidar Helgesen nylig besøkte utgravingen.
AP171017 dir Kristin Bakken i NIKU og statsråd Helgesen om hva samfunnet får igjen for de nesten hundre millionene som investeres i Gamlebyens undergrunn.
AP171017 | Den globale flyktningsituasjonen er viktigst Gunn Marit Helgesen
AA171017 Størksen legger til at hun er glad for at Helgesen tok grep og sørget for å sikre fortsatt støtte til Matvett, som er mat- og serveringsbransjens paraplysatsing for å forebygge og redusere matsvinn i samarbeid med myndighetene.
AA171017 På vegne av fem departementer undertegnet Helgesen en avtale med Matvett for litt over to uker siden.
AA171017 Ifølge Helgesen vil Matvett vil få samme tilskudd i 2018 som i år.
AA171017 Etter kritikk om avtalebrudd grep klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) inn og avblåste landbruksministerens kutt i økonomisk støtte til organisasjonen Matvett, som jobber for å begrense matsvinn.
AA171017 - Jeg hadde ikke fått med meg at Matvett var omfattet av støtteordningene som ble avviklet på landbruksområdet, innrømmer Helgesen overfor NTB.
VG171015 Klimaminister Helgesen om Trumps politikk og ekstremværet : - Nesten surrealistisk ¶
BT171014 NHO og Virke poengterer til at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på vegne av fem departementer undertegnet en historisk avtale mot matsvinn med Matvett for bare 16 dager siden.
AP171014 NHO og Virke poengterer til at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på vegne av fem departementer undertegnet en historisk avtale mot matsvinn med Matvett for bare 16 dager siden.
AA171014 NHO og Virke poengterer til at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på vegne av fem departementer undertegnet en historisk avtale mot matsvinn med Matvett for bare 16 dager siden.
AA171014 NHO og Virke poengterer til at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på vegne av fem departementer undertegnet en historisk avtale mot matsvinn med Matvett for bare 16 dager siden.
AA171013 Leder Gunn Marit Helgesen , leder i kommunenes organisasjon KS, sier til NRK at norske kommuner nå har mer enn god kapasitet til å ta imot flere flyktninger.
AA171013 Foto : Kristian Helgesen , AUF-erne på bildet ble valgt inn i bystyret i 2015.
AA171013 Foto : KRISTIAN HELGESEN
VG171012 Styreleder i kommunenes interesseorganisasjon KS, Gunn Marit Helgesen ( H ) mener regjeringen skyver regningen over på kommunene.
DB171012 Så seint som i mai i år stilte klimaminister Vidar Helgesen opp for å fortelle at regjeringen ville bevilge sju millioner mer til bekjemping av plast i havet.
DB171012 Leder Gunn Marit Helgesen i kommuneorganisasjonen KS er også kritisk.
DB171012 Det er en av de store overordna bekymringene våre med dette statsbudsjettet, sier Helgesen om kuttet.
DA171012 ( Helgesen 08.09 ) ¶ * 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.
DA171012 ( Helgesen 08.09 ) ¶ * 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.
AP171012 - Derfor er tida inne for å gjøre en helhetlig vurdering, sier Helgesen til NTB.
AA171012 ( Helgesen 08.09 ) ¶ * 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.
VG171011 Agder politidistrikt, ved politiadvokat Ragnhild Helgesen , har sendt en begjæring til Kristiansand tingrett hvor de ber retten om å vurdere advokat Ole Andreas Thranas habilitet i dobbeltdrapssaken.
VG171011 BESØKTE TESLA : I august besøkte klimaminister Vidar Helgesen Tesla-fabrikken i California.
NL171011 Regjeringa, som Helgesen representerer, vil tillate og støtte opp om alle disse planlagte naturinngrepa.
NL171011 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har i FD 05.10.2017 et innlegg under tittelen " Verneområder i Finnmark ".
NL171011 . Vi ber derfor Helgesen gi svar på hvilke virkninger dette har på verneområda og bruken av dem.
DN171011 ( Helgesen 08.09 ) ¶ * 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret.
DB171011 USA har tross alt 25 000 tropper i Sør-Korea, og det er ikke i Kinas interesse at de kommer nærmere deres grenser, sier Helgesen .
DB171011 Men ethvert angrep vil være å spille hazard med verdensfreden, mener Helgesen .
DB171011 Men Kim Jong-un vet selvfølgelig veldig godt at selv om de har fem eller ti atombomber og et større antall raketter, så blir det som peppernøtter på et kakebord i forhold til hva USA har å by på, mener Helgesen .
DB171011 Direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen , mener det er grunn til å ta advarslene på alvor.
DB171011 Det er et utsagn som Helgesen støtter fullt ut : ¶
DB171011 De nordkoreanske truslene om å angripe USA er først og fremst en forsvarsmekanisme, mener Helgesen .
DB171011 - Merkelig regime ¶ Helgesen mener derimot at en ny nordkoreansk våpentest ikke skal tolkes som en provokasjon.
DB171011 - Det er så godt som bevist at Nord-Korea ofte gjennomfører missiltester eller atomprøvesprengninger i forbindelse med viktige merkedager, sier Helgesen til Dagbladet.
DB171011 Helgesen tror likevel ikke Trump alene vil lykkes med å overbevise USA om at et angrep på Nord-Korea vil være veien å gå.
DB171011 ¶ LEVERT UTVALG : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB171011 Til Bloomberg sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen at selv om utvalget selv ikke skal vurdere ny politikk, er ikke vurdering av oljebransjen eller oljefondet utelukket.
AP171011 Regjeringen vil øke støtten til internasjonal skogbevaring til 3 milliarder kroner i året, ifølge klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG171010 Til tross for en polarisert klimadebatt, øyner klima- og miljøminister Helgesen likevel et håp.
VG171010 Texas er den største oljestaten, men også den som er størst på vindkraft, sier Helgesen og legger til at man også ser republikanere i Kongressen som tar til orde om å ta klimaendringene på alvor.
VG171010 Jeg tror at de synlige uttrykkene som orkanene og tørken innebærer kommer til å gjøre at man får flere og flere som ser at man må føre en aktiv klimapolitikk, fortsetter Helgesen .
VG171010 Det gjelder flere steder, men ikke minst i USA, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til VG.
DA171009 - Plastforurensning i havet er verdens kanskje raskest voksende miljøproblem, har klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) påpekt.
DA171009 - Plastforurensning i havet er verdens kanskje raskest voksende miljøproblem, har klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) påpekt.
AA171008 Foto : Kristian Helgesen, FOTO : KRISTIAN HELGESEN
AA171008 Foto : Kristian Helgesen , FOTO : KRISTIAN HELGESEN ¶
VG171007 VIL UTREDE KLIMARISIKO : Miljøminister Vidar Helgesen .
VG171007 Og Helgesen gjør klokt i å få utredet klimarisiko.
VG171007 Miljøvernminister Vidar Helgesen setter ned et ekspertutvalg som skal utrede det som kalles økonomisk klimarisiko.
VG171007 Les også : Helgesen signerte klimaavtale med Trump-kritiker ¶
VG171007 Leder Miljøvernminister Vidar Helgesen setter ned et ekspertutvalg som skal utrede det som kalles økonomisk klimarisiko.
VG171007 Helgesen nevner tema som ødeleggelse av infrastruktur på grunn av klimaendringer, samt overgangen til fornybar energi som går fortere enn ventet.
DB171006 I gårsdagens Dagens Næringsliv kunne klima- og miljøminister Vidar Helgesen love dem hjelp på veien.
DB171006 Helgesen og regjeringen fortjener ros for å nå ta klimarisiko på alvor.
SA171004 Ødeleggelse av infrastruktur på grunn av klimaendringer er også en risiko, sier Helgesen .
SA171004 Men fordi disse formelt skal oppnevnes i statsråd, vil Vidar Helgesen ikke oppgi navn.
SA171004 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) setter ned et ekspertutvalg som skal vurdere klimarisikoen for norsk økonomi.
SA171004 Den viktigste oppgaven blir å vurdere globale risikofaktorer og hva disse betyr for norsk økonomi og finansiell stabilitet, sier statsråd Vidar Helgesen til Dagens Næringsliv.
DA171004 Ødeleggelse av infrastruktur på grunn av klimaendringer er også en risiko, sier Helgesen .
DA171004 Men fordi disse formelt skal oppnevnes i statsråd, vil Vidar Helgesen ikke oppgi navn.
DA171004 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) setter ned et ekspertutvalg som skal vurdere klimarisikoen for norsk økonomi.
DA171004 Den viktigste oppgaven blir å vurdere globale risikofaktorer og hva disse betyr for norsk økonomi og finansiell stabilitet, sier statsråd Vidar Helgesen til Dagens Næringsliv.
AP171004 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da forbudet ble vedtatt i juni i år.
AA171004 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da forbudet ble vedtatt i juni i år.
AA171004 Ødeleggelse av infrastruktur på grunn av klimaendringer er også en risiko, sier Helgesen .
AA171004 Men fordi disse formelt skal oppnevnes i statsråd, vil Vidar Helgesen ikke oppgi navn.
AA171004 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) setter ned et ekspertutvalg som skal vurdere klimarisikoen for norsk økonomi.
AA171004 Den viktigste oppgaven blir å vurdere globale risikofaktorer og hva disse betyr for norsk økonomi og finansiell stabilitet, sier statsråd Vidar Helgesen til Dagens Næringsliv.
VG171002 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier han har hatt dialog med bransjen i nesten ett år om saken.
VG171002 Det ser vi positivt på, sier Helgesen til NTB.
VG171002 Det ser vi positivt på, sier Helgesen , og viser til at plastforsøpling er et stort og voksende miljøproblem.
DN171002 Statsråd Vidar Helgesen og direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen er enige, og regjeringen slipper å ta avgifts-støyten selv.
DN171002 Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen er svært tilfreds med å slippe en ny runde poseavgift over statsbudsjettet. 50 øre per pose til fond som skal ta ned posebruk og plastforurensning.
DN171002 Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen bekrefter nå at den nye ordningen er handelens egen og ikke berører statsbudsjettet.
DN171002 Ifølge Helgesen har gåsenebbhvalen som omkom utenfor Sotra i Hordaland i februar med 30 plastposer i magen bidratt kraftig til oppslutningen om å få ned plastavfallsmengdene.
DN171002 Husk at plastboksene man selger druer i har begrenset svinnet med 70 prosent, sier Helgesen .
DN171002 - Det er en god dag, sa statsråd Vidar Helgesen ( H ) da løsningen ble presentert mandag.
DA171002 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier han har hatt dialog med bransjen i nesten ett år om saken.
DA171002 Det ser vi positivt på, sier Helgesen til NTB.
DA171002 Det ser vi positivt på, sier Helgesen , og viser til at plastforsøpling er et stort og voksende miljøproblem.
AA171002 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier han har hatt dialog med bransjen i nesten ett år om saken.
AA171002 Det ser vi positivt på, sier Helgesen til NTB. | - Takplater fløy over E6 ¶
SA170930 Og så gir vi denne 1000-lappen som en ekstra gulrot, sier Vidar Helgesen .
SA170930 Men den muligheten avviser klima- og miljøminister Helgesen .
SA170930 INNFØRER TILSKUDDSORDNING : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
SA170930 Derfor innfører vi nå en tilskuddsordning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
SA170930 - Et småbåtregister har vært en del av denne diskusjonen i flere år, men det lå ikke i Stortingets vedtak, og vi har forholdt oss til å følge opp Stortingets vedtak, sier Vidar Helgesen .
AP170930 Og så gir vi denne 1000-lappen som en ekstra gulrot, sier Vidar Helgesen .
AP170930 Men den muligheten avviser klima- og miljøminister Helgesen .
AP170930 INNFØRER TILSKUDDSORDNING : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AP170930 Derfor innfører vi nå en tilskuddsordning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AP170930 - Et småbåtregister har vært en del av denne diskusjonen i flere år, men det lå ikke i Stortingets vedtak, og vi har forholdt oss til å følge opp Stortingets vedtak, sier Vidar Helgesen .
VG170929 Samtidig vandrer de få folkene vi ser i et nær-framtidssamfunn som blomstrer av anakronismer som Expert-butikker og Jan Øyvind Helgesen som nyhetsoppleser i TV2.
AA170929 Kvikksølv er et miljøproblem som vi ikke kan løse med nasjonale tiltak alene, sier Helgesen .
AA170929 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) lover å presse på for å få tallet ned mot null.
AA170929 Denne uka har Helgesen deltatt på det første ministermøtet under den nye konvensjonen.
AA170929 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen lover kamp mot kvikksølv ¶
VG170928 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
DN170927 ¶ Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har sammen med finansminister Siv Jensen satt ned et utvalg som skal vurdere klimarisikoen for norsk økonomi.
AA170927 Gunn Marit Helgesen , styreleder i KS, viser til at det i dag kommer så få til Norge at asylmottak legges ned.
AA170927 Skadepotensialet er utvilsomt til stede i beiteprioriterte områder, og klagene avslås blant annet av denne årsaken, uttaler klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB.
AA170927 I desember i fjor ble det rabalder da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) valgte å kutte i kvoten utenfor ulvesonen. ( ©NTB ) ¶
DB170925 ¶ BARE TRE LITER : Miljøvernminister Vidar Helgesen instrueres av Hong Le Thi Tuyet i kantina i departementet.
DB170925 Ideen er at aktørene og bransjen selv skal finne løsninger, og vi ser fram til innovasjon og nytenkning på dette området, fremholder Helgesen og fortsetter : ¶
DB170925 I tillegg tror jeg vi vil se flere en-porsjonspakninger, sier Helgesen og får støtte av Schrøder : ¶
DB170925 BARE TRE LITER : Miljøvernminister Vidar Helgesen instrueres av Hong Le Thi Tuyet i kantina i departementet.
DB170925 - Dette er verdens mest ambisiøse avtale på matsvinn, forteller en strålende fornøyd miljøvernminister Vidar Helgesen .
DB170925 - Det som er så positivt er at så mange slutter seg til målet om å halvere matsvinnet, sier Helgesen til Dagbladet.
AA170925 Økt fokus på matsvinn kan også føre til økt fokus på matkvalitet, sier Helgesen .
AA170925 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har sendt brev til alle landets kommuner om å bli med på en dugnad for å nå målet om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.
AA170925 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen oppfordrer til kommune-dugnad for å redusere matsvinn ¶
VG170923 Vesten bør snarest sørge for å bli kjent med ham, sier Nord-Korea-forsker Geir Helgesen .
VG170923 Geir Helgesen etterlyser initiativ til kontakt mellom Vesten og regimet i Nord-Korea.
VG170923 For dem er amerikanerne umennesker, sier Helgesen .
VG170923 ETTERLYSER KONTAKT : Geir Helgesen , direktør Senter for Asiatiske Studier, Københavns Universitet ¶
VG170923 Det er temmelig farlig at vi vet så lite og uhyggelig at Vesten ikke gjør mer for å bli kjent med ham og regimet, sier Helgesen .
VG170923 De hadde en lignende slåsskamp med ord som de to lands ledere nå har, sier Helgesen .
DB170923 Foto : Morten Helgesen / Valdresbilder ¶
DA170922 I november varslet klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) at det var satt av øremerkede midler til tiltak mot fremmede organismer.
VG170921 - Verden er full med problemer over alt, så Nord-Korea er kun interessant hvis de brenner av noe alvorlig fyrverkeri og gjør verden oppmerksom på at de eksisterer, sa Geir Helgesen , direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns universitet til VG forrige uke.
VG170919 # statsminister Erna Solberg, avtroppende utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen representerer Norge.
VG170919 Statsminister Erna Solberg, avtroppende utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen representerer Norge.
VG170919 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
VG170919 Bakgrunn : Helgesen sier nei til ulvejakt ¶
DB170919 Norges statsminister Erna Solberg ( H ) representerer Norge, sammen med utenriksminister Børge Brende ( H ) og klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
DB170919 Midt blant disse er det Norges statsminister, Erna Solberg ( H ) som sammen med blant annet utenriksminister Børge Brende og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) skal kjempe for Norges interesser.
AP170919 | I fjor ble Slettåsulven « fredet » av Helgesen .
AP170919 Venstres Ola Elvestuen frykter ikke at Helgesen tillater å felle to eller tre av flokkene innenfor ulvesonen.
AP170919 Saken endte med at Helgesen i sommer endret rovviltforskriften.
AP170919 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skapte i vinter politisk rabalder da han sa nei til å felle 32 av de 47 ulvene rovviltnemndene mente skulle felles.
AP170919 I vinter nektet Vidar Helgesen felling av ulvene i Slettåsflokken, men besluttet å radiomerke denne og flere andre flokker for å se om ulvene var blitt mer nærgående.
AP170919 Han mener Helgesen nå må overkjøre Miljødirektoratets anbefaling og tillate felling av tre ulveflokker innenfor ulvesonen, slik rovviltnemndene vedtok i sommer.
AP170919 Første test av « Lex Helgesen » ¶
AP170919 For å løse situasjonen foreslo Helgesen først å endre Naturmangfoldsloven for å åpne for økt felling.
AP170919 - Så du er ikke fornøyd om Helgesen ender med å ta ut to hele flokker ?
VG170917 VENTER PÅ FN : Norge har samtaler med Kina, California og England om karbonfangst, sier klimaminister Vidar Helgesen .
VG170917 Så jeg deler Peters syn om at det gjøres for lite, men ingen gjør mer enn Norge, sier klimaminister Vidar Helgesen .
VG170917 Klimaminister Vidar Helgesen deler Glen Peters' syn på at det snakkes for lite om ¶ karbonfangst internasjonalt, men avviser ta dette er fantasiteknologi.
VG170917 Helgesen viser til at Norge har inngått avtaler med Kina om blant annet CO₂-håndtering.
VG170917 Statsminister Erna Solberg, avtroppende utenriksminister Børge Brende og klimaminister Vidar Helgesen representerer Norge.
DN170917 Det er statsminister Erna Solberg ( H ) som leder den norske delegasjonen, der også klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er med.
DB170917 Geir Helgesen , direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, sa i april at situasjonen i Nord-Korea helt klart påvirker salget av billetter.
DB170917 verdenskrig kan bryte ut, sa Helgesen til Dagbladet.
AA170917 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) deltar i helgen på et klimamøte i Montreal med Kina, EU og Canada.
AA170917 Det er imidlertid positivt at USA deltar i internasjonale klimadiskusjoner som den vi har hatt her i Montreal i dag, og jeg håper de fortsetter med det, sier Helgesen til NTB.
VG170916 Positivt at de deltok ¶ Helgesen mener likevel møtet i Canada var oppløftende.
VG170916 Norges miljøvernminister Vidar Helgesen deltok i møtet i Canada, og sier at det hele beror på en misforståelse.
VG170916 LIKVEL POSITIV : Vidar Helgesen mener USAs konstruktive deltagelse i klimamøtet er positivt i seg selv, selv om landet ikke vil forbli i klimaavtalen som tidligere meldt.
VG170916 | Helgesen etter Trump-forvirring om Parisavtalen : - Ingen grunn til begeistring ¶
AP170916 Til tross for at det trolig ikke blir noen helomvending fra den amerikanske presidenten, håper Helgesen USA likevel blir værende.
AP170916 Søndag morgen bekrefter Helgesen til NRK at det ikke stemmer at USA har endret posisjon om Parisavtalen.
AP170916 Men en reforhandling er vi alle klare på at ikke er aktuelt, så det er egentlig ikke så mye nytt som EUs kommissær har gitt uttrykk for, sier Helgesen til NRK.
AP170916 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er på møtet i Canada, der EU-kommissær for klima og energi Miguel Arias Cañete også deltar.
AP170916 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er i Montreal i Canada på klimamøte.
AP170916 Det er et punkt USA gjentok på møtet her i Montreal i dag, sier Helgesen .
AP170916 - Vi har selvsagt et håp om at de vil bli værende og ønsker dem velkommen, sier Helgesen .
AP170916 - Sarah Sanders ( @PressSec ) September 16, 2017 ¶ Helgesen : - Stemmer ikke ¶
AP170916 Helgesen sier det er et håp om at USA kan bli værende i Parisavtalen.
VG170915 Selv en mann som Trump må se at dette ikke kan fortsette i all evighet, sier Helgesen .
VG170915 Men jeg håper USA vil lytte mer til Kina og Russland, sier Helgesen som mener den seneste missiltesten er Nord-Koreas sedvanlige måte å reagere på FN-sanksjoner.
VG170915 Men hvis de ikke gjør det er det ingen som er interessert i Nord-Korea, sier Helgesen i København.
VG170915 Les også : Trump : Vi er klare til å avfyre ¶ Helgesen anslår at sjansene for at FN-sanksjonene blir effektive er uhyre små.
VG170915 Jeg har vært i Nord-Korea en del ganger og snakket med folk fra Utenriksdepartementet der og de er alvorlig engstelige for at USA en dag velger det de kaller den militære løsning, sier Helgesen .
VG170915 Ifølge Helgesen skuler Nord-Korea til USAs opptreden i Irak og Libya når de nå ruster opp.
VG170915 Geir Helgesen , direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns universitet.
VG170915 Geir Helgesen , direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns universitet, tror den nordkoreanske lederen er redd for å bli glemt og at han ønsker forhandlinger.
VG170915 De må betrakte Nord-Korea som en de facto atommakt og handle ut fra det, sier Helgesen som mener den eneste løsningen er forhandlinger som i tillegg til de to koreanske statene inkluderer USA, Japan, Kina og Russland.
VG170915 - Verden er full med problemer over alt, så Nord-Korea er kun interessant hvis de brenner av noe alvorlig fyrverkeri og gjør verden oppmerksom på at de eksisterer, sier Helgesen til VG.
VG170915 - Nord-Korea er gode til å finne reve-utganger, sier Helgesen og legger til at hverken Kina eller Russland er helhjertede tilhengere av embargoet.
DN170915 Leira nevner også klimaminister Vidar Helgesen ( H ) i arvtagerdiskusjonen.
DN170915 - Helgesen var på tale også for fire år siden.
DN170915 Ifølge Vidar Helgesen ligger det også næringsmuligheter for Norge i avtalen.
DN170915 - Norge er ledende innen kjøleteknologi og norske næringsaktører har gode muligheter til å tilby løsninger når HFK skal fases ut, sier Helgesen .
DN170915 - Kigali-avtalen er trolig den enkeltstående klimaavtalen som kutter mest utslipp, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170915 - Kigali-avtalen er trolig den enkeltstående klimaavtalen som kutter mest utslipp, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
DA170915 Leira nevner også klimaminister Vidar Helgesen ( H ) i arvtakerdiskusjonen.
DA170915 - Helgesen var på tale også for fire år siden.
AP170915 Vidar Helgesen nevnes også som kandidat til å bli ny utenriksminister.
AP170915 Men en annen Høyre-kilde nevner Vidar Helgesen når en ny kabal skal legges.
AP170915 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var tidligere Europa-minister og har også internasjonal erfaring.
AA170915 Leira nevner også klimaminister Vidar Helgesen ( H ) i arvtakerdiskusjonen.
AA170915 - Helgesen var på tale også for fire år siden.
AA170915 Vidar Helgesen har tung internasjonal erfaring, men som ulvedebatten viste, sliter han med kommunikasjonen.
VG170914 Miljø- og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) har reist land og strand rundt i valgkampen - med Venstre-nestleder Ola Elvestuen hakk i hel - for å promotere regjeringens miljøpolitikk.
DN170914 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) finner det urovekkende.
DN170914 - Forsuringen av havet kan få store konsekvenser for miljøet i de arktiske havene som allerede er påvirket av stigende temperaturer og smeltende sjøis, sier Helgesen .
DN170914 Helgesen påpeker at konsekvensene er svært alvorlige om korallrevene dør ut.
DB170911 De har ikke planer om å la det skje, og spiller derfor dette høye spillet, sa direktør ved Nordisk institutt for Asia-studier ( Nias ), Geir Helgesen , til Dagbladet forrige uke.
AP170909 Vidar Helgesen ( H ) mener MDG-leder Rasmus Hanssons utspill om 30-timers uker er spinnvilt.
AP170909 MDG-leder Rasmus Hansson og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er uenige om hva som kreves for et grønt skifte.
AP170909 - Vi må skape og selge norske teknologiske løsninger som erstatter den verdiskaping vi mister i olje- og gassektoren, sier Helgesen .
AP170909 - Det er nesten som Rasmus Hansson tror det grønne skiftet består av katt og kaniner og et småbruk på Høland, sier Helgesen til DN.
DN170908 ¶ Miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) mener MDG-leder Rasmus Hansson bør realitetsorientere seg om grønt skifte ved å reise til Kina eller California.
DN170908 Selv var Helgesen i Trondheim da bildet ble tatt denne uken.
DA170908 Får 4 : Helse- og omsorgsminister Bent Høie, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, fiskeriminister Per Sandberg, landbruksminister Jon Georg Dale, klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170907 VIL KARTLEGGE SITUASJONEN : Klima og miljøvernminister Vidar Helgesen .
DB170907 Målet i første omgang er å kartlegge situasjonen, sier Helgesen til Dagbladet.
DB170907 Det har ikke vært på radaren før nå, sier Helgesen .
DB170907 - Vi setter umiddelbart i gang undersøkelser av det norske drikkevannet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170907 Kronprins Haakon og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ser stort potensial for den norskstøttede teknologien som gjør ørkenen grønn og fruktbar.
AA170907 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) hadde tatt turen til Jordan midt i valgkampen for å være med på agurkhøstingen.
AA170907 Det gjelder for eksempel tropisk skog, sier Helgesen .
NL170906 Sametingsrådet har krevd og fått møte med statsråd Helgesen om den økende forekomst av ørn, og hvordan dette påvirker økonomi, hverdag og psykisk helse i den samiske reindriftsbefolkninga.
AA170906 I tillegg kommer Jordans statsminister, medlemmer av regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170905 Til Dagsavisen forteller Helgesen at han også svarer på mange spørsmål om det norske målet om null fossilbiler i nybilsalget fra 2025.
DA170905 Norsk paradoks ¶ Helgesen må også svare på mange spørsmål fra internasjonal presse, om det paradoksale at oljenasjonen Norge har en elbilpolitikk som undergraver etterspørselen etter olje.
DA170905 Her blir Helgesen intervjuet av belgisk fjernsyn.
DA170905 Etter som det er transport som er den største brukeren av olje, er det viktig med kraftfull innsats for å få ned utslippene der, sier Helgesen om dette.
DA170905 - Frankrike snakker om 2020, Storbritannia om 2050, men det er ganske slappe mål, svarer Helgesen .
DA170905 » - Samtidig gir det store muligheter for grønn vekst at Norge tar tetposisjonen i å utvikle elektriske løsninger i transport, både på vei og vann, fortsetter Helgesen .
DA170905 « beleiret » av journalister : - Det er oppløftende, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), om den store interessen fra ulike medier i mange land.
VG170904 - Vi vil flytte Vidar Helgesen over til SV, sier Frp's Tor Andre Johnsen.
DB170904 Hallvard videregående skole, Mathias Helgesen til NRK.
AA170904 18 år gamle Mathias Helgesen fikk tatt bilde av den mistenkte gjerningsmannen før han forsvant fra skolens område.
DN170903 Nord-Koreas prøvesprengning av en hydrogenbombe viser nok en gang at USAs strategi ikke fungerer, mener Geir Helgesen , direktør ved Nordisk institutt for Asia-studier ved Universitetet i København.
DN170903 Geir Helgesen ser Nord-Koreas økte aktivitet som en reaksjon på den svære militærøvelsen USA og Sør-Korea nylig gjennomførte.
DN170903 Erfaringen tilsier at USA ikke kommer noen vei med det, sier Helgesen .
DN170903 De sier at vi forhandler når dere har lagt ned kjernevåpenprogrammet, men hva i all verden skal nordkoreanerne forhandle om da ? sier Helgesen .
DN170903 » Helgesen mener det er grunn til å spørre om USA egentlig ønsker forhandlinger, eller om landet har egne motiver i forholdet til Nord-Korea, ved at det får anledning til å bygge seg opp militært i Sør-Korea.
DN170903 Helgesen mener at USAs håndtering er kontraproduktiv, og at man ikke kommer noen vei med bruke skjellsord.
AA170902 Derimot skal de få 1000 kroner når de leverer inn båten, sier Helgesen .
AA170902 Derfor innfører vi nå denne ordningen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170902 Derimot skal de få 1.000 kroner når de leverer inn båten, sier Helgesen .
AA170902 Derfor innfører vi nå denne ordningen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170901 Her kaster Rune Helgesen stor ball, som er vanskelig å få inn i munnen til Erna.
AP170901 Her kaster Rune Helgesen en sigd så det suser.
DB170831 Ikke overraskende ¶ Helgesen og Stein Tønnesson, professor ved PRIO og ekspert på Nord-Korea, er enige om at missiloppskytingen mandag var ventet, grunnet en pågående årlig amerikansk militærøvelse i Sør-Korea.
DB170831 Det er ingen tvil om det, sier Geir Helgesen , direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, til Dagbladet etter Nord-Koreas oppskyting.
VG170829 Nå får vi imidlertid bare det samme som tidligere, bare på et høyere konfliktnivå, ifølge Helgesen .
VG170829 Hvis USA og Vesten ønsker konflikten ned på et lavere nivå, må man begynne å også se dette fra Nord-Koreas synsvinkel, sier Helgesen .
VG170829 Det er ikke første gang den amerikanske presidenten kommer med en slik uttalelse, og direktør Geir Helgesen ved Nordic Institute of Asian Studies i København mener det ikke er særlig smart om man ønsker en deeskalering av konflikten.
VG170829 Det bringer oss ikke nærmere en fornuftig løsning på denne tilspissede konflikten, sier Helgesen .
DB170829 ¶ REAGERER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( Høyre ) og Venstre-leder Trine Skei Grande er kritiske til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner i Norge.
DB170829 Vi må få kontroll og må jobbe fram alternativer, sier Helgesen .
DB170829 PÅ FELTET : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) og Venstre-leder Trine Skei Grande på kunstgressbanene ved Valhall i Oslo.
DB170829 Når disse gummigranulatene havner ute i vannet, så er det vanskelig å se dem og få samlet de opp, sier Helgesen .
DB170829 Men det er fortsatt for stort svinn der ute, sier Helgesen .
DB170829 Jeg var selv på Norway Cup og delte ut premier til klubber som vant, sier Vidar Helgesen ( H ).
DB170829 I verste fall frykter Klima- og miljøminister Helgesen at forurensing kan gå utover helsen til folk.
DB170829 I SVART : Høyres Vidar Helgesen og Venstres Trine Skei Grande på Vålerengas kunsgressbaner ved Valhall.
DB170829 GUMMIKULER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen viser fram små, svarte gummikuler som ligger ved siden banen.
DB170829 En forskrift vil vurdere hva som skjer dersom kravene ikke innfris, sier Helgesen .
DB170829 Dette får Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( Høyre ) og Venstre-leder Trine Skei Grande til å reagere.
DB170829 Derfor må de som allerede ligger der driftes forsvarlig, sier Helgesen .
DB170829 Derfor er det uhyre viktig å få gjort noe med dette, sier Helgesen , før han runder av resonnementet : ¶
DB170829 Dagbladet møter Helgesen og Skei Grande utenfor Vallhall i Oslo.
DB170829 - Kan norske kunstgressbaner bli stengt, Helgesen ?
DB170829 - Gjenbruk av bildekk var en god tanke, men det gir konsekvenser som ikke er hyggelige, sier Helgesen .
DB170829 Så lenge Nord-Korea fyrer av missiler over Japan, så har han et argument for dette, sier Helgesen .
DB170829 Endring av grunnloven ¶ Helgesen forteller at Japan har vært aktiv i den pågående konflikten på Koreahalvøya.
DB170829 Det er ingen tvil om det, sier Geir Helgesen , direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, til Dagbladet.
DB170829 Det de gjør er å fyre av for å signalisere at de har også militære muskler, sier Helgesen .
DB170829 Begge ekspertene, Helgesen og Tønnesson, er enige om at missiloppskytingen mandag var ventet, grunnet en pågående årlig amerikansk militærøvelse i Sør-Korea.
DA170826 Når utenlandske turister blir så frustrert over forurensningen av norske fjorder at de skriver brev til miljøminister Vidar Helgesen , bør varselbjellene ringe.
AA170826 Det må være krevende for Listhaug at statsministeren stadig må refse henne, samtidig som andre statsråder - som Vidar Helgesen - tar avstand fra utspillene hennes.
VG170823 Fengselet reagerte samme dag vi fikk informasjon om at dette kunne gjøres og inndro utstyret, sier leder Lars Helgesen i Sarpsborg fengsel til VG.
VG170823 Det er til enhver tid politiet som beslutter etterforskning, noe som vi naturlig nok forholder oss til i denne type situasjoner, sier Helgesen .
VG170823 - Vi har ikke kjennskap til eventuelle konsekvenser av at telefonen kunne misbrukes, sier Helgesen .
DB170823 Selv om sauebøndene mente besøket var et lite plaster på såret, lurer både Ulset og Rasmussen nå på hvor miljøminister Vidar Helgesen er.
DB170823 Bestemmelsen som Vidar Helgesen tok da han sett ned foten for å felle det tallet som rovdyrnemnda innstilte på var fatalt.
DB170823 - Hvor er Helgesen ?
DB170823 Helgesen blir symbolet på denne fortellingen.
DB170823 - Helgesen har fortsatt ikke kommet på banen.
DA170823 Når klimaminister Vidar Helgesen ( jeg måtte google en god stund for å finne navnet hans ) ikke vil love karbonnøytralitet i 2030, er det rart at KrF og Venstre har samvittighet til å støtte denne politikken.
DA170823 Helgesen sier rett ut han ikke kan garantere at de skal følge opp Parisavtalen.
AA170823 Fengselsleder Lars Helgesen opplyser at betjentene er uskyldige, og at telefonen er manipulert av innsatte.
AA170823 Fengselet reagerte samme dag vi fikk informasjon om at dette kunne gjøres og inndro utstyret, sier Helgesen .
AA170823 Det er ikke klart hvor lang tid de innsatte har hatt mulighet til å benytte seg av den tekniske feilen, og Helgesen sier de « ikke har kjennskap til eventuelle konsekvenser av at telefonen kunne misbrukes ».
AA170823 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv, alle utenfor ulvesonen.
AP170821 Gundersen har i året som gikk stått fremst i kampen for å felle flere ulv, i opprør mot partifelle og miljøvernminister Vidar Helgesen .
NL170817 - Den faren verden står overfor, er like stor som før annen verdenskrig, eller sannsynligvis større, fordi klimaendringer er irreversible, sa Californias guvernør Jerry Brown da han nylig hadde besøk av klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170817 ¶ En stille gate på Svartlamoen Foto : Kristian Helgesen, FOTO : KRISTIAN HELGESEN
AA170817 ¶ En stille gate på Svartlamoen Foto : Kristian Helgesen , FOTO : KRISTIAN HELGESEN ¶
DN170816 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) deltar fredag når planene blir presentert på et folkemøte i kommunen, som har rundt 2.500 innbyggere.
DN170816 Jeg møtte nylig Apple og Google i California, og der markedsførte jeg Norge som vertsland for grønne datasentre, sier Helgesen til TV 2.
DN170816 Dette kan bli en viktig vekstnæring og skape arbeidsplasser i distriktene, sier Vidar Helgesen .
AA170816 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) deltar fredag når planene blir presentert på et folkemøte i kommunen, som har rundt 2.500 innbyggere.
AA170816 Jeg møtte nylig Apple og Google i California, og der markedsførte jeg Norge som vertsland for grønne datasentre, sier Helgesen til TV 2.
AA170816 Dette kan bli en viktig vekstnæring og skape arbeidsplasser i distriktene, sier Helgesen .
VG170815 Åtte-ti byer rundt i verden er allerede i gang, så Helgesen mener det haster : ¶
VG170815 Selvkjørende kjøretøyer vil endre måten vi reiser på, sier Vidar Helgesen til VG etter prøveturen.
VG170815 Sammen med VG har Helgesen prøvekjørt den autonome, selvkjørende minibussen som Statens Vegvesen har hentet til Arendalsuka.
VG170815 STATSRÅD UTEN FØRER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har prøvekjørt den autonome bussen som Statens Vegvesen demonstrerer i Arendal.
VG170815 Kommer vi tidlig i gang, kan Norge bli verdensledende på å utvikle løsninger for transport med utslippsfrie, autonome kjøretøy, sier Helgesen til VG.
VG170815 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier at 90 prosent av bilparken etter hvert kan parkeres for godt.
VG170815 GÅR AV SEG SELV : Vidar Helgesen prøvekjørte en autonom minibuss i Arendal sammen med Leif Holst Larsen fra Statens vegvesen ( til venstre ) og Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.
VG170815 Det vil, ifølge Helgesen , kunne spare bymiljøet for forurensning og forhåpentlig redusere antall trafikkulykker.
VG170815 Helgesen sier at Oslo nå bør vurdere å legge bort planene om en ny trikketrase langs Ring 2, fordi utslippsfrie, selvkjørende busser kan dekke behovet, uten enorme investeringer gjennom å grave ned nye skinner.
VG170815 Helgesen ser for seg at den selvkjørende teknologien kan bli en ny næring for Norge.
SA170814 Her er han sammen med Bærums Verk Hauger gutter 13 etter 1 - 0-seieren over Åsane i fotballcupen Ove Helgesen Trophy i Bergen.
DN170814 Mandag overleverer organisasjonen et nytt Veikart for grønn vekst til klimaminister Vidar Helgesen ( H ) under Arendalsuka.
BT170814 Her er han sammen med Bærums Verk Hauger gutter 13 etter 1 - 0-seieren over Åsane i fotballcupen Ove Helgesen Trophy i Bergen.
AP170814 Her er han sammen med Bærums Verk Hauger gutter 13 etter 1 - 0-seieren over Åsane i fotballcupen Ove Helgesen Trophy i Bergen.
AA170814 Mandag overleverer organisasjonen et nytt Veikart for grønn vekst til klimaminister Vidar Helgesen ( H ) under Arendalsuka.
DA170812 ) Frps Jan-Henrik Fredriksen, KrFs Rigmor Andersen Eide, Høyres Vidar Helgesen og Venstres Ola Elvestuen som anbefalt.
VG170811 Hvis det bryter løs konflikt er faren for eskalering stor, har Geir Helgesen , direktør ved det nordiske instituttet for Asia-studier i København uttalt til VG.
VG170811 VELGERNE BESTEMMER : Gunn Marit Helgesen er styreleder i KS, kommunenes interesseorganisasjon.
VG170811 KS-leder Gunn Marit Helgesen mener at forslaget fra Sp om å heve det tillatte taket for kommuneskatten, er verd å se nærmere på.
VG170811 Det vil tjene det kommunale selvstyret, sier Helgesen .
DB170811 Reelle forhandlinger bør ta sikte på å løse problemer i forhandlingene, ikke forhandle etter at problemet er løst, sier Helgesen .
DB170811 Nord Korea ser helt motsatt på det, sier Helgesen .
DB170811 Direktør Helgesen mener han ikke er « blind for » at Nord-Korea utgjør en militær trussel.
DB170811 Det er et forsøk på å kvele regimet økonomisk, så selv om USA ikke ønsker reell krig, mener Nord-Korea at de allerede blir ført en økonomisk krig mot dem, sier Helgesen .
DB170811 De ser at etter at de to landene har gått med på det ene internasjonale kravet etter det andre, og var tilstrekkelig svake, så gikk USA inn og slo lederen i hjel, sier Helgesen .
DB170811 Både Helgesen og Tønnesson er enige om at ingen partene i den betente situasjonen på og rundt Koreahalvøya ønsker krig.
DA170811 Verken Lae Solberg eller Helgesen vil kvitte seg med de trikketraseene som allerede finnes, men de mener at selvkjørende busser er mer framtidsrettet.
DA170811 Verken Helgesen eller Lae Solberg er bekymret for ulykker.
DA170811 Jeg er glad i trikken, men vi bør ligge i tet, sier Helgesen .
DA170811 Framtida er her, mener klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170811 - Nei, sier Helgesen og ler.
DA170811 - Mens vi står her kjører hundre førerløse Volvoer rundt i Göteborg, sier Helgesen .
DA170811 ) og Vidar Helgesen .
VG170810 Men Gunn Marit Helgesen ( H ), leder i kommunenes interesseorganisasjon KS, sier at hun blir opprørt når politikere fremstiller det som om kommunene bruker inntektene fra eiendomsskatten på « tull og tøys » : ¶
VG170810 Det er oppspinn som jeg tar avstand fra, sier Helgesen til VG.
VG170810 Det er en del av det lokale selvstyret, som jeg vil forsvare, sier Helgesen .
VG170810 Helgesen sier at hun vil forsvare kommunenes rett til å skaffe seg frie inntekter, og at eiendomsskatten er kommunenes eneste mulighet til å øke sine inntekter.
DB170810 ¶ IKKE FORNØYD : Leder Gunn Marit Helgesen i kommuneorganisasjonen KS synes ikke noe om at eiendomsskatt framstilles som unødvendig.
DB170810 Vil ramme tilbud lokalt ¶ Helgesen sier hun gjerne tar debatten om alternativer til eiendomskatt, men er tydelig på at kommunene i så fall må kompenseres for de tapte inntektene.
DB170810 Vi kan ikke late som om det er bare å ta det bort, sier Helgesen , som i tillegg til å være styreleder i KS også er fylkesleder i Telemark Høyre.
DB170810 Nå tar KS-leder og Høyre-politiker Gunn Marit Helgesen et oppgjør med Frp-leder Siv Jensens løfte om å avskaffe eiendomsskatten.
DB170810 Leder Helge Andre Njåstad ( Frp ) i kommunalkomiteen på Stortinget svarer på utspillet fra KS med å gå til frontalangrep mot Helgesen .
DB170810 Det kaller ikke jeg tull og tøys, sier Helgesen til Dagbladet.
DB170810 Det er jo velgerne som hvert fjerde år velger hvem som skal styre kommunen, sier Helgesen , som understreker at hun snakker på vegne av alle landets kommuner og fylkeskommuner.
DB170810 Angriper Helgesen
DB170810 Helgesen sier det Frp-leder Siv Jensen foreslår vil kunne få store konsekvenser for kommune-Norge hvis det blir offisiell politikk.
DB170810 ¶ SVAKHET : Andrine Sanden, Marion Helgesen og Roar Helgesen måtte selv granske dødsfallet til datteren og søsteren, Sunniva ( 20 ).
DB170810 ¶ SVAKHET : Andrine Sanden, Marion Helgesen og Roar Helgesen måtte selv granske dødsfallet til datteren og søsteren, Sunniva ( 20 ).
DB170810 Fikk da beskjed om at dette skulle jeg selvfølgelig få hjelp til, sier Helgesen .
DB170810 Da ingen av de pårørende kunne pinkoden til Sunnivas telefon, tok mor Marion Helgesen med seg telefonen til Ålesund politistasjon.
DB170810 Bakgrunnen var ifølge Helgesen at de ikke ønsket å ta part i saken, og at det var ulovlig.
DA170810 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til Dagsavisen at norsk økonomi må omstilles hvis vi ønsker å opprettholde velferdsnivået på lang sikt.
DA170810 Både skatteinntekter, kapital og kompetanse fra norsk olje- og gassnæring vil være viktig i denne omstillingen, sier Helgesen .
DA170810 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til Dagsavisen at norsk økonomi må omstilles hvis vi ønsker å opprettholde velferdsnivået på lang sikt.
DA170810 Både skatteinntekter, kapital og kompetanse fra norsk olje- og gassnæring vil være viktig i denne omstillingen, sier Helgesen .
VG170809 VG+ : Slik ville en krig mellom Nord-Korea og USA sett ut ¶ Helgesen mener også at USA ikke har vært imøtekommende nok fordi de ikke har gått vært villige til å samtale med regimet tidligere.
VG170809 Hverken Tønnesson eller Helgesen tror imidlertid at Nord-Korea vil gjøre alvor av truslene.
VG170809 Geir Helgesen , direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier i København, er enig : ¶
VG170809 Et kollektivt selvmord er ikke en politikk som noen regjering kan stå inne for, heller ikke Nord-Korea, sier Helgesen .
VG170809 Det vil være mer positivt dersom Tillerson fastholder at USA er interessert i å gå i dialog med Nord-Korea, mener Helgesen .
VG170809 Foto : Tom Helgesen
DN170809 Geir Helgesen , Nord-Korea-ekspert og direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, sa til DN tidligere i sommer at Nord-Koreas leder er dyktig til nøyaktig det samme som sin far og bestefar : å spre propaganda og gi uttrykk for at landet er klart til krig.
DN170809 Én nordkoreansk missil vil bety et motsvar som er Nord-Koreas totale ødeleggelse for annen gang på 65 år, sa Helgesen .
DB170809 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har uttalt at han mener Nasjonale turstier kan bli en like stor suksess som Nasjonale turistveier.
VG170808 Og det virker som om den førstnevnte må være i ubalanse, mens jeg er temmelig sikker på at den andre er alvorlig engstelig, påpeker Helgesen .
VG170808 Men når Pyongyangs minimale slagkraft i forhold til USAs kapasitet, og også Sør Koreas og Japans, gjøres til hovedspørsmålet i konflikten, er det noe annet enn realitetene som ligger bak, sier Helgesen .
VG170808 Geir Helgesen , norsk direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, beskriver rapporten som et partsinnlegg.
VG170808 EKSPERT : Geir Helgesen , norsk direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, beskriver rapporten som et partsinnlegg.
VG170808 Helgesen har følgende kommentar til Trumps uttalelser : ¶
DB170808 Sanksjonene treffer ikke de riktige personene, men synes likevel å være det eneste det internasjonale samfunnet kan gripe til, sier Helgesen til Ritzaus byrå.
DB170808 Geir Helgesen er av samme oppfatning, ifølge NTB.
DB170808 Sanksjonene treffer ikke de riktige personene, men synes likevel å være det eneste det internasjonale samfunnet kan gripe til, sier Helgesen til Ritzaus byrå.
DB170808 Samtidig vil også folket lide, ifølge Geir Helgesen .
DA170808 Sanksjonene treffer ikke de riktige personene, men synes likevel å være det eneste det internasjonale samfunnet kan gripe til, sier Helgesen til det danske Ritzaus byrå.
DA170808 Men den anerkjente norske Nord-Korea-forskeren Geir Helgesen , som er leder for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns universitet, har ingen tro på at sanksjonene virker.
VG170807 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
AP170807 Det sa Californias guvernør Jerry Brown da han onsdag i forrige uke signerte en avtale med Norges klimaminister Vidar Helgesen .
AA170807 Sanksjonene treffer ikke de riktige personene, men synes likevel å være det eneste det internasjonale samfunnet kan gripe til, sier Helgesen til Ritzaus byrå.
AA170807 Lederen for Nordisk institutt for Asia-studier, Geir Helgesen , tror ikke at sanksjonene virker.
VG170806 Sanksjonene kan gjøre vondt verre ved at det blir vanskeligere å få nordkoreanerne til forhandlingsbordet, tror Helgesen .
VG170806 Rammer de fattigste ¶ Helgesen viser til at dette er første gang en slik oppfordring om forhandlinger kommer fra så høyt hold i Kina.
VG170806 Mener det er en feilvurdering ¶ Helgesen peker på at sanksjonene er en straffereaksjon og mener det bygger på en feilvurdering å tro at man kan tvinge et land til å endre politikk.
VG170806 Geir Helgesen , direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier i København, har ikke tro på at sanksjonene vil ha noen positiv effekt denne gangen heller.
VG170806 Forhandlinger, ikke sanksjoner, kan løse Nord-Korea-problemet, mener forsker Geir Helgesen .
VG170806 FORSKER : Geir Helgesen ved Nordisk Institut for Asienstudier i København.
VG170806 Det er den fattige delen av befolkningen som vil lide nød, sier Helgesen .
VG170806 Da sier de at de må utvikle nye våpensystemer for å motarbeide USA, sier Helgesen .
VG170806 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
SA170806 Vinner av løpet over 30 mil ble Daniel Boberg Leirbakken og Kai Helge Helgesen .
FV170806 Vinner av løpet over 30 mil ble Daniel Boberg Leirbakken og Kai Helge Helgesen .
DB170806 RESTER : Vidar Helgesen sverger til gode bokser for restemat både i kjøle- og fryseskap.
DB170806 Også klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener mye er gjort ved å være målrettet med innkjøpene, og ved å ha et bevisst forhold til hva man har i skapet.
DB170806 Matsvinn er sløsing med areal, naturmangfold og penger, påpeker Helgesen , som kaller samarbeidsavtalen for historisk og avtalens mål for hårete.
DB170806 Gode bokser er viktig, og i fryseren har vi enda flere, opplyser Helgesen .
AP170806 Vinner av løpet over 30 mil ble Daniel Boberg Leirbakken og Kai Helge Helgesen .
AA170806 Vinner av løpet over 30 mil ble Daniel Boberg Leirbakken og Kai Helge Helgesen .
VG170804 Lunde avviser påstanden, og sier at Helgesen allerede hadde avtaler da møtet ble bestemt.
VG170804 Flere av deltakerne på møtet reagerte på at Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen selv ikke var tilstede fredag.
VG170804 - Den politiske ledelsen i departementet er på plass, og jeg vil videreformidle alt som har kommet frem til Helgesen , sier statssekretæren.
DB170804 I midten av juli sa miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB at denne finansieringen blir en viktig diskusjon i månedene som kommer.
AA170804 I midten av juli sa miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB at denne finansieringen blir en viktig diskusjon i månedene som kommer.
VG170803 Klimaminister Vidar Helgesen og Californias miljøvernminister Matt Rodriguez underskrev onsdag en avtale som går på tvers av president Donald Trumps klimapolitikk.
VG170803 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) mener avtalen gir store muligheter for Norge.
VG170803 KLIMA-KAMERATER : Californias guvernør Jerry Brown overrekker klimaminister Vidar Helgesen en flaske vin etter signeringen av den historiske avtalen.
VG170803 Dette gjør de ikke bare for å bremse klimaendringene, men også fordi de ser store forretningsmuligheter innen ren teknologi, sier Helgesen .
VG170803 | Helgesen signerte klimaavtale med Trump-kritiker ¶
VG170803 Helgesen om Trumps klima-tale : Dypt ubehagelig ¶
VG170803 Kommentar : Hvem blir felt først : Ulven eller Helgesen ?
SA170803 INTERNASJONAL MOTSTAND : Under Ove Helgesen Trophy møter norske talenter motstand fra utenlandske storklubber.
BT170803 INTERNASJONAL MOTSTAND : Under Ove Helgesen Trophy møter norske talenter motstand fra utenlandske storklubber.
AP170803 Vidar Helgesen ( t.v. ) og Californias miljøminister Matt Rodriguez underskrev sent onsdag kveld norsk tid klimaavtalen mellom California og Norge.
AP170803 Natt til torsdag tok han imot en norsk delegasjon ledet av miljøminister Vidar Helgesen i den storslåtte kongressbygningen.
AP170803 Hans ledelse på dette feltet har vært viktig i kjølvannet av Trumps tilbaketrekning fra Paris-avtalen, mener miljøminister Helgesen .
AP170803 Dette ønsker Norge også å støtte, sier Helgesen .
AP170803 - Browns budskap og lederskap er svært viktig for å forsikre det globale samfunnet om at amerikanske aktører vil fortsette å jobbe mot målene i Paris-avtalen, sier Helgesen .
AP170803 Helgesen meldte Norge offisielt inn i Under 2-alliansen, som omfatter flere amerikanske delstater og byer, i tillegg til internasjonale samarbeidspartnere som Mexico, Canada og Tyskland.
AP170803 ) og miljøminister Vidar Helgesen møttes i Sacramento onsdag.
AP170803 INTERNASJONAL MOTSTAND : Under Ove Helgesen Trophy møter norske talenter motstand fra utenlandske storklubber.
DN170802 Lxs også : ¶ Helgesen vil ha nasjonal ryddeaksjon for plast ¶
AP170802 Vidar Helgesen og Californias miljøminister Matt Rodriguez underskrev sent onsdag kveld norsk tid klimaavtalen mellom California og Norge.
AP170802 Rodriguez møtte den norske miljøministeren Vidar Helgesen onsdag ettermiddag i Sacramento, hovedstaden i USAs største delstat.
AP170802 - Det er en demonstrasjon av vår støtte, sier miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170801 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen lover renere luft i fjordene - etter 2018.
AP170801 I en e-post til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) forteller en britisk turist om en vellykket og hyggelig ferie i Norge.
AP170801 - Med nye tiltak blir utslippene fra skip mye lavere, og vi ønsker den britiske turisten og alle andre tilbake til renere luft og renere vann, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AA170730 Foto : KRISTIAN HELGESEN
VG170726 Og det beste stedet å observere endringene er på Svalbard hvor endringene skjer langt raskere enn på fastlandet, sier Helgesen til VG.
VG170726 LANGTIDSVARSEL : Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) sier at Norge må regne med mer ekstremvær, og dermed også mer skade.
VG170726 Etter flommen i Utvik mandag, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) at vi må forberede oss på mer og hyppigere ekstremvær i vente, som en konsekvens av klimaendringene.
VG170726 Et alternativ kan være å åpne nye vannveier, eller å gjenåpne gamle elveleier i byene foå å få vannet unna, sier Helgesen .
VG170726 - Heldigvis har vi en god beredskap med lokale myndigheter og frivillige som kjenner lokalsamfunnene, sier Helgesen til.
VG170726 - Dette landet kommer til å oppleve våtere og villere vær, og det er all grunn til å ta det alvorlig, sier Helgesen .
VG170726 Helgesen sier at forslaget har vært ute på høring, men at regjeringen ennå ikke har konkludert.
AA170724 Riktignok kunne det diskuteres om spillerommet i Bern-konvensjonen var større enn Helgesen la til grunn, men mistillitsforslag skal hvile på sterkere grunn enn snevre lovtolkninger.
AA170724 I så fall får Helgesen og hans departement en tilnærmet umulig oppgave i fanget.
AA170724 Farsen nådde et foreløpig høydepunkt i mai i år, da Senterpartiet la fram mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AA170724 Foto : Kristian Helgesen , Adresseavisen ¶
VG170723 Våren 2016 ble Helgesen pålagt av Stortinget å bestille en uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge.
VG170723 Ordførerne Erik Sletten ( Sp ) og Erik Hanstad ( H ) har så lav tillit til Miljødirektoratet og klimaminister Vidar Helgesen ( H ), at de vurderer å starte sin egen utredning for å kartlegge hvor den norske ulven kommer fra.
VG170723 MØTER MOTSTAND : Ordførerne fra ulvesonen har ikke tillit at klima og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kan få fram en uavhengig studie om ulvens genetiske opphav.
VG170723 Gundersen sa til VG i desember at han ikke vil gi seg før Helgesen gir opp eller går av.
VG170723 Bakgrunn : Helgesen sa nei til ulvejakt ¶
NL170718 Da statsråd Helgesen skapte opprør på det indre « Østland » med sin ulvepolitikk med sin ulvepolitikk, satt Erna Solberg lenge stille på stolen.
AA170718 Dersom vedtaket blir stående, er det Klima- og miljødepartementet som er siste klageinstans, og statsråd Vidar Helgesen ( H ) som får siste ord, akkurat som i fjor.
AA170718 Helgesen stanset i fjor rovviltnemndenes vedtak om jakt innenfor ulvesonen, noe som skapte voldsomt rabalder. ( ©NTB ) ¶
VG170717 Direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns universitet, Geir Helgesen , sa nylig til VG at det er et problem at Vesten nesten ikke vet noe om Kim Jung-Un.
DB170717 ¶ FEIL KRITIKK : Prosjektet i DR Kongo blir ikke godkjent, skriver Vidar Helgesen .
VG170716 | Frp mener Helgesen vraker båtpant-avtale ¶
VG170716 Skal man ha håp om å etablere et slikt marked, må tilskuddet rettes mot virksomheten, sier Helgesen til NTB.
VG170716 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) beskyldes for å bryte en avtale om å innføre vrakpant for fritidsbåter.
VG170716 Men nå slår klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fast at det ikke blir en ordning med vrakpant som for biler.
VG170716 Men en slik ordning vil ikke være hensiktsmessig, ifølge Helgesen .
VG170716 Helgesen må gjerne ringe om han trenger hjelp til å lage ordningen, sier Frp-representanten.
DA170715 - Pengene kan gå til utvikling innen maritim næring, men også til fylkeskommuner og kommuner, uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da til NTB.
DA170715 - Pengene kan gå til utvikling innen maritim næring, men også til fylkeskommuner og kommuner, uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da til NTB.
AA170714 Nå bekrefter klimaminister Vidar Helgesen ( H ) at han foreløpig ikke kan godkjenne det.
AA170714 I stedet vil Norge nå gå inn i diskusjoner med CAFI og partnerlandene om hvordan prosjektforslaget kan forbedres, forklarer Helgesen .
AA170714 Det betyr at slik virksomhet ikke er utelukket, men den må være bærekraftig, sier Helgesen .
AA170714 - Det forslaget som nå ligger på bordet, kommer vi ikke til å støtte, sier Helgesen til NTB.
AA170714 Helgesen vil på sin side ikke utelukke at Norge kan gi pengehjelp til tømmerhogst.
VG170713 Nå har Naturvernforbundet klagd på vedtakene på å skyte inntil 36 ulver i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold, og ber klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å oppheve vedtakene.
VG170713 KLAGE : Miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) får klage om de nye jaktkvotene på ulv på sitt bord.
VG170713 Ber Helgesen ordne opp ¶
VG170711 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
VG170708 På den tiden var han sosial, og god til å spille basketball, sier Helgesen . Én ting er forskeren sikker på : Nord-Korea er ikke så uberegnelig som media fremstiller dem.
VG170708 Foto : Kim Kwang Hyon, AP ¶ - « Maktfullkommenhet » er et stikkord hvis man skal sammenligne Donald Trump og Kim Jong-un, sier Direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns universitet, Geir Helgesen .
VG170708 Et kjempeproblem, mener Helgesen .
VG170708 En av de fremste norske ekspertene på regionen Øst-Asia, PRIO-forsker Stein Tønnesson, er enig med Helgesen at den gjengse oppfatningen om at det nordkoreanske regimet opptrer irrasjonelt, er feil.
VG170708 Det er når vi inkluderer dem at vi kan påvirke dem, sier Helgesen .
VG170708 Helgesen tror den aggressive retorikken vi ser nå er en del av en strategi fra begge parter : ¶
VG170708 Helgesen mener sport kunne være en måte å inkludere Nord-Korea i det internasjonale samfunnet igjen.
DB170707 Kvikstad mener Vidar Helgesen gjør det vanskelig for bøndene når ikke flere ulver kan felles.
VG170705 Da burde ansvarlige demokratiske land stille spørsmål til om USAs politikk i Øst-Asia er forsvarlig, sier Helgesen .
VG170705 - Vi vet at Kina er hovedbidragsyter til Nord-Koreas økonomi, men hvis vi skal boikotte all handel med landet vil det bety at barn og voksne kommer til å dø, sier Helgesen .
VG170705 - Russland og Kina finner mer sammen og det handler mer om å forsvare felles interesser enn å skape en allianse mot Trump, mener Helgesen .
VG170705 - Kina er for stor til å bli kastet rundt av en Amerikansk president, man kan være uenig, men man kan ikke dirigere dem mot å gjøre det ene og det andre, og så straffe dem hvis de ikke gjør det, sier Helgesen .
VG170705 - Ja, og hvis han gjør det så har han ikke så mange andre kort å spille med, sier Geir Helgesen , Nord-Korea-ekspert og direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet.
BT170705 UTREDER : Vi har bedt Sjøfartdirektoratet utrede en rekke tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft i disse områdene, skriver Vidar Helgesen ( H ).
DB170704 Geir Helgesen , direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, sier Nord-Korea vil reagere negativt på at USA forsøker å etablere et tredobbelt press mot dem.
DB170704 - Dette vil jo så bestyrke USA og Japan i at de gjør det riktige, men sette Kina i en vanskelig posisjon, og ytterligere vanskeliggjøre den sørkoreanske presidents forsøk på å dreie forholdet til Nord-Korea i en mer forsonlig retning, sier Geir Helgesen til Dagbladet.
BT170704 | En god begynnelse, Helgesen
BT170704 Slik Helgesen ordlegger seg til NRK tyder det på at han ønsker å oppnå en reduksjon av både luftforurensing og det som i bransjen heter « folkeforurensning ».
BT170704 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har bedt Sjøfartsdirektoratet å utarbeide nye retningslinjer, som kan tre i kraft fra sommeren 2019.
BT170704 Helgesen sier til NRK at det kan gjelde halvparten av dagens cruiseskip, de som er bygd før år 2000.
AA170704 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til Nationen at ulvedebatten spesielt har vært preget av provoserende lite saklighet.
AA170704 - Jeg har vært mindre aktiv på sosiale medier nettopp fordi uansett hva jeg legger ut så kommer det først og fremst kommentarer om ulv, sier Helgesen og legger til noen av kommentarene har vært på grensen til trusler. ( ©NTB ) ¶
DB170703 - Vidar Helgesen og Norge er spesielt aktive og ledende her, for å få avtaler internasjonalt.
AP170702 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til NRK at verdensarvfjordene er en kjemperessurs for Norge, og at vi må ta vare på dem.
AP170702 - Mange av cruiseskipene stiller ikke moderne miljøkrav, og dette vil bety at noen rederier må bytte ut skipene hvis de vil slippe inn i norske fjorder, sier Helgesen til NRK.
AP170702 Helgesen har bedt Sjøfartsdirektoratet om å utarbeide et regelverk for skipstrafikken i fjordene for å få ned nitrogenoksid og svovel og forby kloakktømming fra cruiseskipene.
AA170702 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til NRK at verdensarvfjordene er en kjemperessurs for Norge, og at vi må ta vare på dem.
AA170702 - Mange av cruiseskipene stiller ikke moderne miljøkrav, og dette vil bety at noen rederier må bytte ut skipene hvis de vil slippe inn i norske fjorder, sier Helgesen til NRK.
AA170702 Helgesen har bedt Sjøfartsdirektoratet om å utarbeide et regelverk for skipstrafikken i fjordene for å få ned nitrogenoksid og svovel og forby kloakktømming fra cruiseskipene.
VG170630 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
DN170628 ssuten tar sanksjonspolitikken slett ikke høyde for de geopolitiske realiteter i regionen : Kina kan ikke tillate et nordkoreansk sammenbrudd så lenge det er amerikanske baser og store troppekonsentrasjoner i Sør Korea, og da slett ikke etter at USA har opprettet anti-missilsystemet THAAD, skriver Helgesen i en epost fra Seoul.
DN170628 Geir Helgesen , Nord-Korea-ekspert og direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, mener sanksjonene er svært lite verdt.
SA170627 EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i Brussel.
DA170627 Havforsuring, forurensning og spredning av fremmede arter er andre eksempler på påvirkninger som kan svekke økosystemene, svarer Helgesen .
DA170627 - Vi har satt som mål at norske økosystemer skal ha god tilstand og levere det vi kaller økosystemtjenester - som rent vann, ren luft, pollinering og lignende, sier Helgesen .
DA170627 - Vi har ikke nok kunnskap om hvordan tilstanden til økosystemene er, erkjenner klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170626 Den samme uenigheten skapte massivt bråk da vedtaket om felling av ulv ble stoppet av klima- og miljøminister Helgesen i vinter.
VG170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
DN170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
DB170626 De øvrige regjeringsmedlemmene på topp 10 er tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ( Frp ) 828, finansminister Siv Jensen 668, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ) 634, klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) 570, barne- og likestillingsminister Solveig Horne ( Frp ) 534 og næringsminister Moni
DA170626 Dette er ikke bare et ansvar for den enkelte forbruker, men for hele matbransjen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170626 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er på besøk i den kinesiske hovedstaden Beijing. han vil ikke kommentere løslatelsen av Liu Xiaobo.
AP170626 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er nå i Beijing som leder for en stor delegasjon som skal gjenoppta miljøsamarbeidet på politisk nivå.
AP170626 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er på besøk i den kinesiske hovedstaden Beijing. han vil ikke kommentere løslatelsen av Liu Xiaobo.
AP170626 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er nå i Beijing som leder for en stor delegasjon som skal gjenoppta miljøsamarbeidet på politisk nivå.
AP170626 Vi forventer at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen griper inn og stanser denne ulvejakten, sier Haltbrekken.
AP170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
AA170626 Vi forventer at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen griper inn og stanser denne ulvejakten, sier Haltbrekken.
AA170626 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen. ( ©NTB ) ¶
AA170626 Klimaminister Vidar Helgesen vil ta to tredeler nasjonalt.
AA170626 Det handler om å sørge for at vi følger opp målene vi allerede har satt, sier Helgesen .
AA170626 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
AA170626 | Helgesen vil ta to tredeler av klimakuttet hjemme ¶
AA170626 Helgesen mener hele kuttet på 20 - 25 millioner tonn klimagasser kan tas på hjemmebane.
AA170626 Helgesen går nå inn for å ta mesteparten av dette kuttet i Norge.
AA170626 Han sier forklaringen på den store veksten er den avlyste ulvejakten som ble stoppet av klima- og miljøminister Vidar Helgesen før jul i fjor.
VG170625 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte fredag representanter for næringen for å finne fram til tiltak som kan forhindre nye ulveangrep.
VG170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
DN170625 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er ikke i tvil om at Kina nå mener alvor med klimasatsingen.
DN170625 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener verdenssamfunnet ikke har latt seg skremme av USAs utmelding av Parisavtalen.
DN170625 Det har vært gunstig for et land med lang erfaring med ikke-bærekraftig vekst og høy luftforurensning, sier Helgesen .
DN170625 Det er få kinesiske effekter å se på kontoret til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), men det kan snart endre seg.
DN170625 NRK : Sp fremmer mistillitsforslag mot Helgesen på grunn av ulvesaken ¶ | « Kongen av skiferolje » seksdoblet verdiene på halvannet år ¶
DN170625 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte fredag representanter for næringen for å finne fram til tiltak som kan forhindre nye ulveangrep.
DN170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
AP170625 Vi mener Helgesen fremstiller Regjeringens mål for innenlandske utslippsreduksjoner som langt mer ambisiøse enn hva de faktisk er.
AP170625 I Aftenposten uttaler statsråd Vidar Helgesen ( H ) seg om den nye stortingsmeldingen, som omhandler Regjeringens klimastrategi for 2030 ( Meld.
AA170625 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte fredag representanter for næringen for å finne fram til tiltak som kan forhindre nye ulveangrep.
AA170625 Bråk ble det i desember da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kuttet kvoten til 15 ulv - alle utenfor ulvesonen.
BT170624 Ikke rart at selveste Vidar Helgesen , Høyres klima- og miljøminister oppfordret alle til å erstatte noe av kjøttet med vegetarmat da han i mai åpnet Norges største vegetarfestival.
VG170623 I vår skrev miljø- og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) et brev til brasilianske myndigheter og varslet at utbetalingene vil kunne bli stanset hvis resultatene uteblir.
VG170623 - Det er ganske uklart hva som er situasjonen, erkjenner Helgesen .
VG170623 - Brevet fra Helgesen er usedvanlig klart og sterkt.
VG170623 Helgesen er imidlertid urolig for at Brasils nasjonalforsamling skal fatte vedtak som svekker kampen mot avskoging.
DB170623 ¶ TIDSSKILLE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener klimastrategien for 2030 er et tidsskille i norsk klimapolitikk.
DA170623 Det viser en ny undersøkelse, samme dag som klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) signerer en frivillig avtale mot matsvinn, sammen med andre departementer, matindustrien og flere interesseorganisasjoner.
BT170623 Regjeringen og elleve organisasjoner vil signere en avtale om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT170623 FOTO : Eirik Brekke ¶ | Helgesen : Vil halvere matsvinn innen 2030 ¶
BT170623 Der sa miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) vår at han vil gå til krig mot matsvinn.
AA170623 I vår skrev miljø- og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) et brev til brasilianske myndigheter og varslet at utbetalingene vil kunne bli stanset hvis resultatene uteblir.
AA170623 - Det er ganske uklart hva som er situasjonen, erkjenner Helgesen . ( ©NTB ) ¶
AA170623 - Brevet fra Helgesen er usedvanlig klart og sterkt.
AA170623 Helgesen er imidlertid urolig for at Brasils nasjonalforsamling skal fatte vedtak som svekker kampen mot avskoging.
SA170622 Så sent som i slutten av mai var Helgesen i samtaler både med Kiwi og bransjeorganisasjonen Virke om hvordan avgiften skulle organiseres.
SA170622 Støtten kommer fram i stortingsmeldingen om sirkulær økonomi som ble lagt fram av miljøminister Vidar Helgesen ( H ) onsdag.
DN170622 Norge har bidratt med mer enn 1 milliard kroner til vern av regnskogen i Amazonas, men avskogingen øker, og tidligere i vår skrev klimaminister Vidar Helgesen et brev til brasilianske myndigheter og varslet at utbetalingene kunne komme til å stanse dersom Brasil ikke kan vise til bedre resultater i fremtiden.
DN170622 Brev fra Helgesen
DA170622 Så sent som i slutten av mai var Helgesen i samtaler både med Kiwi og bransjeorganisasjonen Virke om hvordan avgiften skulle organiseres.
DA170622 Støtten kommer fram i stortingsmeldingen om sirkulær økonomi som ble lagt fram av miljøminister Vidar Helgesen ( H ) onsdag.
AA170622 Så sent som i slutten av mai var Helgesen i samtaler både med Kiwi og bransjeorganisasjonen Virke om hvordan avgiften skulle organiseres.
AA170622 Støtten kommer fram i stortingsmeldingen om sirkulær økonomi som ble lagt fram av miljøminister Vidar Helgesen ( H ) onsdag.
AA170622 Så sent som i slutten av mai var Helgesen i samtaler både med Kiwi og bransjeorganisasjonen Virke om hvordan avgiften skulle organiseres.
AA170622 Støtten kommer fram i stortingsmeldingen om sirkulær økonomi som ble lagt fram av miljøminister Vidar Helgesen ( H ) onsdag.
DN170621 Så sent som i slutten av mai var Helgesen i samtaler både med Kiwi og bransjeorganisasjonen Virke om hvordan avgiften skulle organiseres.
DN170621 For en knapp måned siden var Høyres Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på besøk til KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy ved hovedkontoret på Lierstranda for å diskutere blant annet poseavgiften.
DN170621 Det kommer frem i en fersk stortingsmelding om sirkulær økonomi som ble lagt frem av klima- og miljøminister, Vidar Helgesen , onsdag.
DN170621 DNB samler havnæringene ¶ Helgesen vil ha nasjonal ryddeaksjon for plast ¶ ¶ | 126.000 arbeidsledige i april ¶
DN170621 Lxs også : ¶ Helgesen vil ha nasjonal ryddeaksjon for plast ¶
DN170621 Qatar må ha « nødhjelp » flydd inn fra Iran og Tyrkia ¶ ¶ | Helgesen vil ha nasjonal ryddeaksjon for plast ¶
DN170621 Onsdag legger klimaminister Vidar Helgesen ( H ) fram en ny stortingsmelding om avfallspolitikk og hvordan redusere plastforurensing.
DN170621 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil rydde opp i plastforsøplingen.
DN170621 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil innføre en rekke tiltak for å redusere plastforsøpling i Norge.
DN170621 Her er veivasking det eneste effektive tiltaket inntil vi finner en ny dekkteknologi, sier Helgesen .
DN170621 Helgesen fikk kritikk ¶ Helgesen ble kritisert for å handle for sent da spørsmålet om plastforurensing var oppe i spørretimen i Stortinget i februar.
DN170621 Grunnen til at den ikke har kommet før, er at vi har ventet på EUs strategi for sirkulær økonomi, som vil ha betydning også for Norge, sier Helgesen .
DN170621 Derfor er systematisk rydding av strendene et av de viktigste tiltakene, sier Helgesen .
DN170621 Helgesen fikk kritikk ¶
DN170621 ¶ Avskogingen øker i Amazonas, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen advarer Brasil om at det kan bli stans flommen av norske regnskogmilliarder hvis ikke trenden snur.
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170621 Han mener Helgesen ikke følger opp Stortingets rovdyrforlik og alle punktene i vedtaket.
DB170621 Gundersen deltok i den store demonstrasjonen i Oslo, og uttrykte offentlig manglende tillit til Vidar Helgesen .
DB170621 Helgesen var i Stortinget tidligere i dag, men ikke da Gundersen holdt sitt innlegg.
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170621 | Siste ulvehilsen til Helgesen ¶ ¶ ¶ instabank ¶
BT170621 AMBISIØS PLAN : Regjeringens strategi er ambisiøs og den vil sikre at vi oppfyller det utslippsbudsjettet vi får fra EU, skriver klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170621 He'll be back ? Helgesen vil ha Schwarzenegger på laget i klimakampen ¶
AP170621 He'll be back ? Helgesen vil ha Schwarzenegger på laget i klimakampen ¶
AA170621 Vi trenger erfaring og kunnskap fra sterkt berørte, men avgrensede skadeområder før vi eventuelt vurderer varige regelverksendringer på landsbasis, sier Helgesen .
AA170621 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil åpne for å gjøre det enklere å felle kongeørn.
AA170621 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å senke terskelen for skadefelling av kongeørn.
AA170621 Vi trenger erfaring og kunnskap fra sterkt berørte, men avgrensede skadeområder før vi eventuelt vurderer varige regelverksendringer på landsbasis, sier Helgesen .
AA170621 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å senke terskelen for skadefelling av kongeørn.
AA170621 Det gode samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierne har gitt økt skogvern, respekt for privat eiendomsrett og mindre konflikter, sier statsråd Vidar Helgesen ( H ). 56 kvadratkilometer av områdene som vernes er produktiv skog. ( ©NTB ) ¶ | 28-åring nekter straffskyld for Levanger-drap ¶
SA170620 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) er dypt bekymret.
SA170620 Så vi vil gjerne ha Schwarzenegger, som blant annet har sin egen stiftelse, med på laget, sier Helgesen .
SA170620 Og så snakket vi særlig om hva land og delstater kan gjøre for å få ned klimagassutslipp, sier Helgesen .
SA170620 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil ha Arnold Schwarzenegger med på laget i kampen mot regnskogsødeleggelse.
SA170620 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte Californias tidligere guvernør, Arnold Schwarzenegger under et klimamøte i Wien.
SA170620 Han er jo et kraftsentrum i seg selv når det kommer til klimakampen globalt, sier Helgesen til NTB på telefon fra Wien.
SA170620 | Helgesen vil ha Schwarzenegger på laget i klimakampen ¶
DB170620 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170620 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170620 | Siste ulvehilsen til Helgesen ¶ ¶ ¶ instabank ¶
DB170620 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170620 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170620 | Siste ulvehilsen til Helgesen
DB170620 | Siste ulvehilsen til Helgesen
BT170620 « Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredjedeler av jobben hjemme », sa Helgesen til NTB.
BT170620 Litt sånn er det med virvaret av klimakvotekaos, utslippsenheter og prosentmål som klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) presenterte forrige fredag.
BT170620 KLIMAMINISTER : Vidar Helgesen ( H ) presenterte fredag stortingsmeldingen « Klimastrategi for 2030 ».
BT170620 For som Helgesen presenterte fredag, er det en rekke finurligheter i EU-systemet.
AP170620 Så vi vil gjerne ha Schwarzenegger, som blant annet har sin egen stiftelse, med på laget, sier Helgesen .
AP170620 Og så snakket vi særlig om hva land og delstater kan gjøre for å få ned klimagassutslipp, sier Helgesen .
AP170620 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil ha Arnold Schwarzenegger med på laget i kampen mot regnskogsødeleggelse.
AP170620 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte Californias tidligere guvernør, Arnold Schwarzenegger under et klimamøte i Wien.
AP170620 Han er jo et kraftsentrum i seg selv når det kommer til klimakampen globalt, sier Helgesen til NTB på telefon fra Wien.
AP170620 | Helgesen vil ha Schwarzenegger på laget i klimakampen ¶
AA170620 Foto : Kristian Helgesen ( arkiv ) ¶
DA170619 Ulvebråket startet før jul da miljøminister Vidar Helgesen ( H ) slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.
DA170619 Søker du på ordet « ulv » på nettet er det klimaminister Vidar Helgesen ( H ) og Høyres syn på den betente striden som møter deg først.
DA170619 Portrett : Vidar Helgesen om ulven, døden og Ari Behn ¶
DA170619 I Hedmark Høyre meldte flere seg ut av partiet i protest, og Senterpartiet fremmet mistillit mot Helgesen .
DB170617 SV svarte med å beskylde Helgesen for å villede befolkningen.
DB170617 Miljøstiftelsen Zero beskylder Helgesen for tåkeprat om hvordan kuttene skal skje, skriver NTB.
DB170617 I tillegg vil Helgesen vurdere en ny CO2-avgift for industri som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter, slik Stortinget har bedt ham om å gjøre.
DB170617 En liten del av det spørsmålet var det ventet at Norge skulle få svar på fredag, da klima- og miljøminister Vidar Helgesen la fram regjeringens nye klimaplan.
DB170617 Det handler om å sørge for at vi følger opp målene vi allerede har satt, sier Helgesen .
DB170617 ) KLIMAPLAN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) la fredag fram en stortingsmelding om regjeringens klimapolitikk.
DB170617 Helgesen lover at hovedvekten skal legges på utslippskutt på hjemmebane fram mot 2030.
DB170617 ¶ NY KLIMAMELDING : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen Foto : NTB Scanpix ¶ norsk tipping ¶
DB170617 Vidar Helgesen forsvarte seg i går mot kritikken om manglende tiltak i klimameldingen ved å si at den er « en god historie ».
DB170617 Når så klimameldingen presenteres ett år seinere, har Helgesen i stedet nedskalert ambisjonene for hjemlige kutt.
DB170617 Klimameldingen som klima- og miljøminister Vidar Helgesen serverte i går, viser at det kanskje er litt for mange.
DB170617 Denne meldingen er i alle fall så tom når det gjelder konkret politikk, at det er vanskelig å forstå hvorfor Helgesen i det hele tatt legger den fram.
DB170617 Da Helgesen presenterte denne avtalen i fjor, var han høy og mørk i alle kanaler.
AP170617 I 1838 vendte Helgesen tilbake til Norge og levde under fattige forhold her frem til 1840.
AP170617 Hans Helgesen ( 1793 - 1858 ) var kadett fra 1811 - 1813, og offiser i Telemarkske Regiment fra 1813 - 1815.
AP170617 Helgesen deltok i den franske julirevolusjonen, og fikk sin avskjed som kaptein i den danske hær av kong Frederik VI i 1830.
SA170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i Stortinget.
SA170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) går inn for forhandlinger med jordbruket om en frivillig klimaplan for årene fram mot 2030.
SA170616 Foto : Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ | Helgesen vil ha frivillig klimaplan for jordbruket ¶
SA170616 Tiltakene er allerede vedtatt ¶ Helgesen mener hele kuttet på 20 - 25 millioner tonn klimagasser kan tas på hjemmebane.
SA170616 Klimaminister Vidar Helgesen, til høyre, under et besøk på Statoils Troll A-plattform i 2015 ( Helgesen var da EU-minister ) sammen med områdedirektør Gunnar Nakken i Statoil..
SA170616 Klimaminister Vidar Helgesen , til høyre, under et besøk på Statoils Troll A-plattform i 2015 ( Helgesen var da EU-minister ) sammen med områdedirektør Gunnar Nakken i Statoil..
SA170616 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil ta to tredeler i Norge.
SA170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) legger fredag fram en stortingsmelding om regjeringens klimapolitikk.
SA170616 Det handler om å sørge for at vi følger opp målene vi allerede har satt, sier Helgesen .
SA170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
SA170616 Helgesen går nå inn for å ta mesteparten av dette kuttet i Norge.
DN170616 Nye og forsterkede virkemidler må imidlertid til, ikke minst innen transportsektoren, som Helgesen viser til, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO.
DN170616 Klimaminister Vidar Helgesen gjør ikke nok, mener Zero.
DN170616 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) kunngjorde fredag at regjeringen vil ta to tredeler av klimakuttene nasjonalt.
DN170616 Tiltakene er allerede vedtatt ¶ Helgesen mener hele kuttet på 20 - 25 millioner tonn klimagasser kan tas på hjemmebane.
DN170616 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil ta to tredeler i Norge.
DN170616 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil ta størstedelen av klimakuttene på hjemmebane.
DN170616 Det handler om å sørge for at vi følger opp målene vi allerede har satt, sier Helgesen .
DN170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
DN170616 Helgesen går nå inn for å ta mesteparten av dette kuttet i Norge.
AP170616 Stor usikkerhet ¶ Helgesen understreker at tallene i stortingsmeldingen må tas med en klype salt.
AP170616 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil ta to tredjedeler i Norge.
AP170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fremlegger fredag en stortingsmelding om Regjeringens klimapolitikk.
AP170616 Hun mener det er paradoks at Helgesen sier man har virkemidler til å kutte 30 millioner tonn, men bare legger opp til å kutte 20 - 25 millioner tonn.
AP170616 Det handler om å sørge for at vi følger opp målene vi allerede har satt, sier Helgesen .
AP170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredjedeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
AP170616 Helgesen går nå inn for å ta mesteparten av dette kuttet i Norge.
AP170616 Stor usikkerhet ¶ Helgesen understreker at tallene i stortingsmeldingen må tas med en klype salt.
AP170616 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil ta to tredjedeler i Norge.
AP170616 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fremlegger fredag en stortingsmelding om Regjeringens klimapolitikk.
AP170616 Hun mener det er paradoks at Helgesen sier man har virkemidler til å kutte 30 millioner tonn, men bare legger opp til å kutte 20 - 25 millioner tonn.
AP170616 Det handler om å sørge for at vi følger opp målene vi allerede har satt, sier Helgesen .
AP170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredjedeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
AP170616 Helgesen går nå inn for å ta mesteparten av dette kuttet i Norge.
AA170616 Trondheim har alltid hatt en viktig rolle i norsk historie, og disse funnene viser nettopp det i enda sterkere grad enn tidligere, sa Helgesen og la til : ¶
AA170616 Statsråd Vidar Helgesen besøkte utgravningsstedet i mai.
AA170616 På spørsmål om hvordan han opplevde å komme til utgravningsstedet, svarte Helgesen : ¶
AA170616 I mai kom statsråd Vidar Helgesen på besøk, og han hadde med seg 31 millioner kroner til Klemenskirken.
AA170616 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil ta to tredeler i Norge.
AA170616 Det handler om å sørge for at vi følger opp målene vi allerede har satt, sier Helgesen .
AA170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
AA170616 Helgesen mener hele kuttet på 20 - 25 millioner tonn klimagasser kan tas på hjemmebane.
AA170616 Helgesen går nå inn for å ta mesteparten av dette kuttet i Norge.
AA170616 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) lover hovedvekt på klimakutt i Norge i regjeringens nye klimaplan.
AA170616 I tillegg vil Helgesen vurdere en ny CO2-avgift for industri som ligger utenfor EUs kvotesystem for bedrifter, slik Stortinget har bedt ham om å gjøre.
AA170616 Det handler om å sørge for at vi følger opp målene vi allerede har satt, sier Helgesen .
AA170616 Det er en strategi som legger hovedvekten på tiltak i Norge, sier Helgesen .
AA170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
AA170616 Helgesen satset på å overraske med den nye stortingsmeldingen om regjeringens klimapolitikk.
AA170616 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen får slakt for klimaplan uten nye grep ¶
SA170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170615 NHO har lenge ivret for ideen, og skal nå i samtaler med klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for å drøfte saken, ifølge Dagens Næringsliv.
DN170615 Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) i samtale med NHO-sjef Kristin Skogen Lund på Astrup Fearnley-museet i april i fjor.
DN170615 Klima- og miljøminister Helgesen er ikke direkte avvisende til tanken.
DN170615 Det finnes flere alternativer, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, fjernvarme, flis- og pelletskjeler, sier Helgesen .
DN170615 Det betyr at klimaeffekten versus kostnadene ville blitt litt i drøyeste laget, sier Helgesen .
DN170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170615 Det finnes flere alternativer, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, fjernvarme, flis- og pelletskjeler, sier Helgesen .
AA170615 Det betyr at klimaeffekten versus kostnadene ville blitt litt i drøyeste laget, sier Helgesen . ( ©NTB ) ¶
AA170615 - Forbud mot oljefyring vil få ned utslippene av klimagasser fra byggsektoren, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170615 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) legger fredag fram en ny stortingsmelding om norsk klimapolitikk.
AA170615 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen legger fram klimamelding ¶
DN170614 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund skal starte forhandlinger om nytt CO2-fond.
DA170614 Men Høyre-statsråd Vidar Helgesen mener det er bra kommunene tar styring.
DA170614 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier regjeringen fjernet vannscooterforskriften for å gi mer myndighet til kommunene.
AP170614 Les portrettet med miljø- og klimaminister Helgesen : Si Helgesen på Finnskogen.
AP170614 Les portrettet med miljø- og klimaminister Helgesen : Si Helgesen på Finnskogen.
VG170613 Vidar Helgesen på EAT : Går til krig mot matsvinn ¶
VG170613 Tidligere har blant andre Sveriges Kronprinsesse Victoria holdt innlegg om bevaring av verdens havområder, klima- og miljøminister Vidar Helgesen har snakket om matsvinn og Bob Geldof har holdt et innlegg om hvordan man kan nå frem med viktige budskap.
VG170613 Vidar Helgesen på EAT : Går til krig mot matsvinn ¶
DB170613 De må snart finne andre måter å åpne landet på, sa Helgesen og etterspurte diplomatiske forhandlinger.
DB170613 Da Dagbladet kontaktet Geir Helgesen , direktør ved Nordisk Instiutt for Asiastudier ved Universitetet i København, avfeide han militært press som et virkemiddel for å stoppe den nordkoreanske sabelraslingen.
AP170613 Les portrettet med miljø- og klimaminister Helgesen : Si Helgesen på Finnskogen.
AP170613 Les portrettet med miljø- og klimaminister Helgesen : Si Helgesen på Finnskogen.
VG170612 Vidar Helgesen på EAT : Går til krig mot matsvinn ¶
VG170612 Mer fra EAT : Vidar Helgesen går til krig mot matsvinn ¶
VG170612 Blant årets deltagere er Sveriges Kronprinsesse Victoria, artist og aktivist Bob Geldof, Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen , samt tidligere senterpartileder Åslaug Haga, i tillegg til en rekke internasjonale forskere, næringslivstopper og politikere.
VG170612 | Vidar Helgesen går til krig mot matsvinn ¶
VG170612 VIL KUTTE MATSVINN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen snakket på EAT-konferansen om hvordan matsvinn bidrar til utslipp av drivhusgasser.
VG170612 VIL KASTE MINDRE MAT : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil redusere matsvinn med 50 prosent.
VG170612 STOCKHOLM ( VG ) Norske myndigheter skal i samarbeid med matbransjen redusere matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på EAT- konferansen.
VG170612 Nå er det en bindende avtale, sier Helgesen .
VG170612 Likevel kaster vi mye mat hver dag, sa Helgesen .
VG170612 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen talte mandag på EAT-konferansen i Stockholm, hvor han fortalte at norske myndigheter og organisasjoner som representerer en samlet matbransje skal underskrive en avtale om å halvere mengden matsvinn i Norge innen 2030.
VG170612 Ifølge Helgesen kaster hver innbygger i Norge 68,7 kilo mat årlig.
VG170612 I sitt innlegg på konferansen sa Helgesen at norske myndigheter i fellesskap med matbransjen vil « gå til krig » mot matsvinn.
VG170612 I innlegget på konferansen fortsatte Helgesen med å si at han tror alle innser at kasting av mat er galt : ¶
VG170612 Hele verdikjeden for mat er representert, sier Helgesen til VG.
VG170612 Det alene er en god grunn til å redusere matsvinn, innledet Helgesen sitt innlegg på EAT-konferansen i Stockholm mandag.
BT170612 Regjeringen og elleve organisasjoner vil signere en avtale om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT170612 Hele verdikjeden for mat er representert, sier Helgesen til VG.
BT170612 - Norske myndigheter skal i samarbeid med matbransjen redusere matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da han mandag holdt innlegg på EAT- konferansen i Stockholm.
BT170612 | Helgesen : Vil halvere matsvinn innen 2030 ¶
BT170612 Helgesen fortalte at norske myndigheter og organisasjoner som representerer en samlet matbransje, skal underskrive en avtale om å halvere mengden matsvinn i Norge innen 2030, melder VG fra konferansen.
AP170612 Ulvebråket startet før jul i fjor da miljøminister Vidar Helgesen slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.
AP170612 Samme dag varslet Trygve Slagsvold Vedum at Sp vil fremme mistillitsforslag mot Helgesen . 25. april : Bare Senterpartiets representanter stemte for mistillitsforslaget i Stortinget.
AP170612 Les portrettet med miljø- og klimaminister Helgesen : Si Helgesen på Finnskogen.
AP170612 Les portrettet med miljø- og klimaminister Helgesen : Si Helgesen på Finnskogen.
AP170612 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen. 19. april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AP170612 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
AA170612 Regjeringen og elleve organisasjoner vil signere en avtale om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170612 Hele verdikjeden for mat er representert, sier Helgesen til VG.
AA170612 - Norske myndigheter skal i samarbeid med matbransjen redusere matsvinn i alle ledd med 50 prosent inn 2030, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) da han mandag holdt innlegg på EAT- konferansen i Stockholm.
AA170612 Helgesen fortalte at norske myndigheter og organisasjoner som representerer en samlet matbransje, skal underskrive en avtale om å halvere mengden matsvinn i Norge innen 2030, melder VG fra konferansen.
AA170612 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen : Vil halvere matsvinn innen 2030 ¶
VG170608 Han er likevel ikke enig med Frogner i Bondelaget i at situasjonen vi nå ser i Gran ville vært unngått dersom Helgesen ikke hadde stoppet rovviltnemndenes bestemmelse om å felle 47 ulver.
VG170608 Etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke gikk med på rovviltnemndenes bestemmelse om å felle 47 ulver, ble tallet satt til 15.
AA170608 Ulvestriden nådde kokepunktet etter at Helgesen ved juletider satte til side en rekke av fellingstillatelsene som var gitt av de regionale rovviltnemndene.
AA170608 Etter en heftig ulvestrid og instruks fra Stortinget har miljøminister Vidar Helgesen ( H ) endret rovviltforskriften.
AA170608 De kan blant annet tillate lisensfelling av store rovdyr for å ivareta det som etter loven kvalifiserer som allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, sier Helgesen .
AA170608 Da forskriftsendringen ble behandlet, tok likevel Helgesen selvkritikk.
AA170608 - Det er gledelig at klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå slår fast at også videre samfunnsmessige forhold skal telle med i den konkrete vurdering av om ulv skal tas ut, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.
AA170608 Helgesen har blitt kraftig kritisert for sin håndtering av saken, også fra egne partifeller, men Senterpartiets mistillitsforslag mot ham fikk ikke støtte fra andre partier.
VG170607 Å trene og forberede barna på militært vis er bare enda en del av totalforsvaret mot en amerikansk invasjon, sier Helgesen .
VG170607 Nord-Korea-ekspert ved Nordisk Institutt for Asiastudier i København, Geir Helgesen , sier til VG at øvelser som dette ikke er noe nytt i det lukkede landet, og at barna alltid har blitt indoktrinert i regimets ideer fra svært ung alder.
VG170607 GEIR HELGESEN
VG170607 Derfor forbereder de seg på det verste, sier Helgesen .
VG170607 Helgesen tror det at denne typen barnearrangementer vises fram igjen, kan tyde på at landet frykter er nervøse for at det faktisk kan bli krig med Trump ved makten.
VG170607 Vidar Helgesen ( H ) sier det er viktig med en god klimadialog med USA etter at han møtte Trumps klimarådgiver.
VG170607 Selv om utgangspunktet for møtet i Washington ikke var det mest positive, er Helgesen slett ikke noen udelt pessimist på klimaets vegne.
VG170607 Samtidig fortsetter utviklingen av miljøteknologi, og teknologien danker nok ut politikken til sjuende og sist, tror Helgesen .
VG170607 Norge har tidligere vært i samtaler med California, som alene er en av verdens største økonomier, og Helgesen skal tilbake dit i august.
VG170607 I DET HVITE HUS : Klimaminister Vidar Helgesen ( t.h. ) møtte tirsdag president Donald Trumps klimarådgiver Dave Banks ¶
VG170607 Den fremstår foreløpig som nokså uklar, og amerikanerne trenger åpenbart mer tid på å finne ut hva de ønsker, sier Helgesen til NTB etter møtet.
VG170607 Blant annet har 1200 bedrifter sagt at « we're still in », sier Helgesen .
VG170607 | Helgesen møtte Trumps klimarådgiver : - Veien videre fremstår uklar ¶
VG170607 Helgesen om Trumps klima-tale : Dypt ubehagelig ¶
VG170607 Helgesen om Trumps klima-tale : Dypt ubehagelig ¶
VG170607 Kommentar : Hvem blir felt først : Ulven eller Helgesen ?
VG170607 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var ikke tilgjengelig for intervju tirsdag, men statssekretær Lars Andreas Lunde i departementet sier at de skjønner at det er vanskelig for bøndene som har opplevd tap.
SA170607 Selv om utgangspunktet for møtet i Washington ikke var det mest positive, er Helgesen slett ikke noen udelt pessimist på klimaets vegne.
SA170607 Samtidig fortsetter utviklingen av miljøteknologi, og teknologien danker nok ut politikken til sjuende og sist, tror Helgesen .
SA170607 Norge har tidligere vært i samtaler med California, som alene er en av verdens største økonomier, og Helgesen skal tilbake dit i august.
SA170607 Klimaminister Vidar Helgesen ( t.h. ) møtte tirsdag president Trumps klimarådgiver Dave Banks i Det hvite hus.
SA170607 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) sier det er viktig med en god klimadialog med USA.
SA170607 FOTO : Jon Berg / Klima- og miljødepartementet ¶ Helgesen beskriver møtet med spesialrådgiver Dave Banks i Det hvite hus som « veldig godt og åpenhjertig ».
SA170607 Den fremstår foreløpig som nokså uklar, og amerikanerne trenger åpenbart mer tid på å finne ut hva de ønsker, sier Helgesen til NTB etter møtet.
SA170607 Blant annet har 1.200 bedrifter sagt at « we're still in », sier Helgesen .
SA170607 | Helgesen møtte Trumps klimarådgiver : - Vilje til dialog ¶
DN170607 Selv om utgangspunktet for møtet i Washington ikke var det mest positive, er Helgesen slett ikke noen udelt pessimist på klimaets vegne.
DN170607 Samtidig fortsetter utviklingen av miljøteknologi, og teknologien danker nok ut politikken til sjuende og sist, tror Helgesen .
DN170607 Norge har tidligere vært i samtaler med California, som alene er en av verdens største økonomier, og Helgesen skal tilbake dit i august.
DN170607 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) sier det er viktig med en god klimadialog med USA.
DN170607 Den fremstår foreløpig som nokså uklar, og amerikanerne trenger åpenbart mer tid på å finne ut hva de ønsker, sier Helgesen til NTB etter møtet.
DN170607 Blant annet har 1.200 bedrifter sagt at « we're still in », sier Helgesen .
DN170607 | Helgesen møtte Trumps klimarådgiver : - Vilje til dialog ¶
DN170607 Helgesen beskriver møtet med spesialrådgiver Dave Banks i Det hvite hus som « veldig godt og åpenhjertig ».
DB170607 Det mener Geir Helgesen , Nord-Korea-ekspert og direktør ved Nordisk Instiutt for Asiastudier ved Universitetet i København.
DB170607 Det er et pokerspill, og alt i politikk handler om relasjoner, sa Geir Helgesen til Dagbladet den gang.
DB170607 Her må Erna Solberg og Vidar Helgesen vise at havnasjonen Norge mener alvor med å ta lederskap.
BT170607 « ÅPENHJERTIG » : Klimaminister Vidar Helgesen ( til h. ) møtte tirsdag denne uken president Trumps klimarådgiver Dave Banks i Det hvite hus.
BT170607 « Veldig godt og åpenhjertig møte », sa Helgesen til NTB.
BT170607 KONKURRANSE : USA risikerer å tape konkurransekraft ved å gå i motsatt retning av sine fremste økonomiske konkurrenter, skriver klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170607 Vidar Helgesen sa på fredag at han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime : ¶
AP170607 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
AA170607 De skal også bidra til målet om at lokalsamfunnet skal spille en rolle i arbeidet med verdensarvkonvensjonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen som ønsker å etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene.
AA170607 De skal også bidra til målet om at lokalsamfunnet skal spille en rolle i arbeidet med verdensarvkonvensjonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen som ønsker å etablere verdensarvsentre ved alle de norske verdensarvområdene.
AA170607 Vidar Helgesen sa på fredag at han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime : ¶
AA170607 Kranglefanter : Det er ikke første gang Vidar Helgesen ( H ) og Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ) er uenige.
AA170607 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
DB170606 ¶ KLIMA : Vidar Helgesen , klima - og miljøminister, møtte Donald Trumps rådgiver Dave Banks tirsdag.
DB170606 Selv om utgangspunktet for møtet i Washington ikke var det mest positive, er Helgesen slett ikke noen udelt pessimist på klimaets vegne.
DB170606 Samtidig fortsetter utviklingen av miljøteknologi, og teknologien danker nok ut politikken til sjuende og sist, tror Helgesen .
DB170606 Norge har tidligere vært i samtaler med California, som alene er en av verdens største økonomier, og Helgesen skal tilbake dit i august.
DB170606 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) sier det er viktig med en god klimadialog med USA.
DB170606 Den fremstår foreløpig som nokså uklar, og amerikanerne trenger åpenbart mer tid på å finne ut hva de ønsker, sier Helgesen til NTB etter møtet.
DB170606 Blant annet har 1.200 bedrifter sagt at « we're still in », sier Helgesen .
DB170606 Helgesen beskriver møtet med spesialrådgiver Dave Banks i Det hvite hus som « veldig godt og åpenhjertig ».
AP170606 Selv om utgangspunktet for møtet i Washington ikke var det mest positive, er Helgesen slett ikke noen udelt pessimist på klimaets vegne.
AP170606 Samtidig fortsetter utviklingen av miljøteknologi, og teknologien danker nok ut politikken til sjuende og sist, tror Helgesen .
AP170606 Norge har tidligere vært i samtaler med California, som alene er en av verdens største økonomier, og Helgesen skal tilbake dit i august.
AP170606 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) sier det er viktig med en god klimadialog med USA.
AP170606 FOTO : Roald, Berit / NTB scanpix ¶ Helgesen beskriver møtet med spesialrådgiver Dave Banks i Det hvite hus som « veldig godt og åpenhjertig ».
AP170606 Den fremstår foreløpig som nokså uklar, og amerikanerne trenger åpenbart mer tid på å finne ut hva de ønsker, sier Helgesen til NTB etter møtet.
AP170606 Blant annet har 1.200 bedrifter sagt at « we're still in », sier Helgesen .
AP170606 - Det er definitivt en vilje på amerikansk side til dialog om hva som skal være neste skritt, sa klimaminister Vidar Helgesen etter møtet.
AP170606 | Helgesen møtte Trumps klimarådgiver : - Vilje til dialog ¶
VG170605 Vi har fått økt oppmerksomhet rundt dette de siste årene, men det er behov for både mer penger og mer politisk innsats for å håndtere dette, sier Helgesen .
VG170605 Tirsdag møter Helgesen Trumps klimarådgiver for å drøfte veien videre etter Paris-exiten.
VG170605 Terrorforsker om angripernes falske bombevester : Viser gjennomtenkt strategi ¶ | Helgesen om Trumps klima-tale : Dypt ubehagelig ¶
VG170605 Samtidig har amerikanske delstater og selskaper vist at de har forstått alvoret i klimatrusselen, sier Helgesen .
VG170605 NEW YORK ( VG ) Miljøvernminister Vidar Helgesen er bekymret over presidents Donald Trumps klimabudskap, men oppløftet av de internasjonale reaksjonene på at USA trekker seg fra klimaavtalen.
VG170605 LOVER HAV-MILLIONER : Klimaminister Vidar Helgesen er i New York før FNs store havkonferanse som starter mandag.
VG170605 Ikke overrasket ¶ Helgesen er ikke overrasket over at Trump gjorde alvor av å oppfylle valgløftet om å trekke USA fra Parisavtalen, men legger ikke skjul på at han er bekymret over budskapet i talen der Trump kunngjorde beslutningen.
DB170605 Hittil i år har vi en vekst i salg av økologiske varer på 15,4%, skriver Nora Mile Helgesen , kommunikasjonsrådgiver i Kiwi i en e-post til Dagbladet.
FV170604 Omfanget er enormt, fastslår Helgesen .
FV170604 Norske tiltak ¶ Helgesen er selv i innspurten med en stortingsmelding om norsk avfallspolitikk.
FV170604 Mer kan jeg ikke si om innholdet nå, men vi har imidlertid satt i gang arbeid med tiltak mot forsøpling fra fiskeri og havbruk og mikroplast fra blant annet bildekk, kunstgressbaner og tekstiler, sier Helgesen .
FV170604 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) skal mandag lede et FN-møte om plastforsøpling i havet.
FV170604 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) skal lede et møte i FN-regi om plastforsøpling i New York mandag.
FV170604 For Norges del vil dette blant annet dreie seg om et bistandsprogram på 100 millioner kroner mot marin forsøpling i utviklingsland, sier Helgesen .
FV170604 FOTO : Torbjørn Witzøe ¶ | Helgesen vil ha global plastdugnad ¶
FV170604 En internasjonal dugnad må til, mener Helgesen .
FV170604 - Det er det ingen tvil om, men regjeringen har satt av 35 millioner kroner til dette formålet og i forslaget til revidert nasjonalbudsjett har vi økt bevilgningen til arbeidet med marin forsøpling med 7 millioner, sier Helgesen .
BT170603 Utreder : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen advarte mot et palmeoljeforbud, og mener Stortinget har gitt ham anledning til å undersøke om et forbud er mulig å gjennomføre, selv om Stortinget har vedtatt at forbudet skal innføres.
SA170602 ADVARER : De to statsrådene Vidar Helgesen og Monica Mæland mener det er problematisk om Stortinget fredag gjør et vedtak som kan være i strid med norsk lov.
SA170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) advarte mot et palmeoljeforbud, og mener Stortinget har gitt ham anledning til å undersøke om et forbud er mulig å gjennomføre, selv om Stortinget har vedtatt at forbudet skal innføres.
DN170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) var med på strandrydding på Langåra utenfor Sandvika forrige lørdag.
DN170602 Denne uken har USAs president Donald Trump stått for spenningen for klimaminister Vidar Helgesen .
BT170602 ADVARER : De to statsrådene Vidar Helgesen og Monica Mæland mener det er problematisk om Stortinget fredag gjør et vedtak som kan være i strid med norsk lov.
AP170602 Vi plikter å gjøre Stortinget oppmerksom på dette, sier Vidar Helgesen .
AP170602 SV karakteriserte torsdag kveld innsigelsene fra Helgesen og Mæland som « forsøk på trenering av en viktig miljøseier ».
AP170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er enig i at palmeolje bidrar til avskoging, men han minner samtidig om at det er snakk om « en lovlig vare som fritt kan importeres og omsettes på det norske markedet ».
AP170602 HÅPER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen håper at Stortinget til syvende og sist fatter et vedtak « som ikke er i strid med loven ».
AP170602 De to statsrådene, Vidar Helgesen og Monica Mæland, har gått til det oppsiktsvekkende skritt å advare Stortinget på det kraftigste mot å gjøre vedtaket.
AP170602 ADVARER : De to statsrådene Vidar Helgesen og Monica Mæland mener det er problematisk om Stortinget fredag gjør et vedtak som kan være i strid med norsk lov.
AP170602 - Men vi kan ikke gjøre noe gjennom anskaffelsesregelverket som vi ikke kan gjøre på noen andre måter, sier Helgesen .
AP170602 Helgesen vil ikke spekulere i hva som blir de politiske konsekvensene dersom flertallet likevel gjør dette vedtaket.
AP170602 Vidar Helgesen sier han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime : ¶
AP170602 Kranglefanter : Det er ikke første gang Vidar Helgesen ( H ) og Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ) er uenige.
AP170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
AP170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) advarte mot et palmeoljeforbud, og mener Stortinget har gitt ham anledning til å undersøke om et forbud er mulig å gjennomføre, selv om Stortinget har vedtatt at forbudet skal innføres.
AP170602 Etter debatten mener Helgesen han er gitt det handlingsrommet han trenger for å avklare om et forbud er lovlig og dermed mulig.
AP170602 - Ingen har bedt Helgesen bryte loven.
AP170602 Helgesen beskriver dette som veldig krevende.
AA170602 ¶ OVERDRIVER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) advarte mot et palmeoljeforbud.
AA170602 Vidar Helgesen sier han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime : ¶
AA170602 Kranglefanter : Det er ikke første gang Vidar Helgesen ( H ) og Heikki Eidsvoll Holmås ( SV ) er uenige.
AA170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.
AA170602 Etter debatten mener Helgesen han er gitt det handlingsrommet han trenger for å avklare om et forbud er lovlig og dermed mulig.
AA170602 - Ingen har bedt Helgesen bryte loven.
AA170602 Helgesen beskriver dette som veldig krevende.
AA170602 Vi plikter å gjøre Stortinget oppmerksom på dette, sier Vidar Helgesen .
AA170602 SV karakteriserte torsdag kveld innsigelsene fra Helgesen og Mæland som « forsøk på trenering av en viktig miljøseier ».
AA170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er enig i at palmeolje bidrar til avskoging, men han minner samtidig om at det er snakk om « en lovlig vare som fritt kan importeres og omsettes på det norske markedet ».
AA170602 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener vedtaket er i konflikt med norsk og internasjonal lovgivning.
AA170602 De to statsrådene, Vidar Helgesen og Monica Mæland, har gått til det oppsiktsvekkende skritt å advare Stortinget på det kraftigste mot å gjøre vedtaket.
AA170602 - Men vi kan ikke gjøre noe gjennom anskaffelsesregelverket som vi ikke kan gjøre på noen andre måter, sier Helgesen .
AA170602 », skriver Helgesen og Mæland.
AA170602 Helgesen vil ikke spekulere i hva som blir de politiske konsekvensene dersom flertallet likevel gjør dette vedtaket.
SA170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier at han er skuffet, men ikke overrasket over avgjørelsen til Trump.
SA170601 Han fremstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
DN170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.
DN170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
DN170601 Helgesen fulgte Trumps pressekonferanse hvor han kom med kunngjøringen.
DN170601 Helgesen : Feilaktige argumenter ¶
DB170601 Èn dag senere kunngjør Helgesen at regjeringen også åpner for catskiing her til lands.
DA170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.
DA170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
DA170601 Helgesen fulgte Trumps pressekonferanse hvor han kom med kunngjøringen.
BT170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.
BT170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
BT170601 Helgesen fulgte Trumps pressekonferanse hvor han kom med kunngjøringen.
AP170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier at han er skuffet, men ikke overrasket over avgjørelsen til Trump.
AP170601 Han fremstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AP170601 Til tross for at beslutningen svekker avtalen, mener Helgesen likevel at det ansporer andre land til å slå ring om den.
AP170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener Donald Trump fremstiller Parisavtalen som en konspirasjon mot USA.
AP170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.
AP170601 Hva konsekvensene av beslutningen blir, er vanskelig å overskue nå, mener Helgesen .
AP170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AP170601 Foto : Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix ¶ Helgesen fulgte Trumps pressekonferanse hvor han kom med kunngjøringen.
AP170601 | Helgesen : En skuffende beslutning ¶
AP170601 Helgesen sier det er vanskelig å kommentere dette utspillet før man vet mer.
AP170601 Helgesen konstaterer at beslutningen ikke kom særlig overraskende.
AP170601 Høyres medlem av energi- og miljøkomiteen, Tina Bru, hadde ikke hørt om forbudet i går, mens klima- og miljødepartementet i går ettermiddag ga beskjed om at statsråd Helgesen « kommenterer ikke mulige voteringsutfall i Stortinget, bare reelle ».
AA170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) legger ikke skjul på sin skuffelse og mener Trumps beslutning hviler på helt feilaktige argumenter.
AA170601 - Han framstiller det som om Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AA170601 Til tross for at beslutningen svekker avtalen, mener Helgesen likevel at det ansporer andre land til å slå ring om den.
AA170601 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er skuffet, men ikke overrasket, over at president Donald Trump trekker USA fra Parisavtalen.
AA170601 Hva konsekvensene av beslutningen blir, er vanskelig å overskue nå, mener Helgesen .
AA170601 Han framstiller det som Parisavtalen er en konspirasjon mot USA, men dette er jo en modell hvor landene selv melder inn hva slags forpliktelser de tar på seg, sier Helgesen til NTB.
AA170601 Helgesen sier det er vanskelig å kommentere dette utspillet før man vet mer.
AA170601 Helgesen konstaterer at beslutningen ikke kom særlig overraskende.
AA170601 Helgesen fulgte Trumps pressekonferanse hvor han kom med kunngjøringen.
AA170601 Helgesen : En skuffende beslutning ¶
DB170531 ¶ PÅ ISEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte isbreforskere utenfor Ny-Ålesund.
DB170531 Klima- og miljøminister VIdar Helgesen
DA170531 Her møter han samarbeidspartnere som Norges miljøminister, Vidar Helgesen .
DA170531 Her møter han samarbeidspartnere som Norges miljøminister, Vidar Helgesen .
AA170531 Foto : Kristian Helgesen
AA170531 Høyres medlem av energi- og miljøkomiteen, Tina Bru, hadde ikke hørt om forbudet i går, mens klima- og miljødepartementet i går ettermiddag ga beskjed om at statsråd Helgesen « kommenterer ikke mulige voteringsutfall i Stortinget, bare reelle ».
NL170529 Gunn Marit Helgesen , styreleder, KS ¶
DN170529 Sist uke fikk Kiwi-sjefen besøk av klima- og miljøminister Vidar Helgesen ved hovedkontoret på Lierstranda.
DN170529 Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy ( til venstre ) jobber for å få klima- og miljøminister Vidar Helgesen med på en bransjedrevet miljøavgift på plastposer.
DN170529 Dette er relevant for EØS-samarbeidet og er ikke noe vi tar en fight på, sier Helgesen til DN.
DB170529 Og det er med samme grunn de skyter opp hver gang, sier Helgesen .
DB170529 Geir Helgesen sier at ytterligere sanksjoner mot Nord-Korea ikke vil hjelpe.
DB170529 Geir Helgesen , Nord-Korea-ekspert og direktør ved Nordisk Instiutt for Asiastudier ved Universitetet i København, sier at mandagens missiloppskytning ikke er annerledes enn fra tidligere.
DB170529 Det er kun en vei å gå, og det er forhandlinger, sier Geir Helgesen , direktør ved Nordisk institutt for asiastudier ved Universitetet i København.
DB170529 Det er et pokerspill, og alt i politikk handler om relasjoner, sier Geir Helgesen .
DB170529 De må snart finne andre måter å åpne landet på, sier Helgesen .
DB170529 Helgesen tror forhandlingsvilje fra USA vil være et viktig ledd i videre forhandlinger, og mener forhandlingene bør ledes av nabolandet Sør-Korea, med støtte fra USA.
DA170529 Ifølge Helgesen er ikke plastposer fra norske forbrukere noe stort miljøproblem, men plastproduksjonen påvirker Norge som sjømatnasjon.
DA170529 Han møtte nylig klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170529 Helgesen understreker at Norge skal gjennomføres EUs nye plastdirektiv, som gir landene valget mellom å kutte i plastposeforbudet eller å innføre en avgift.
DA170529 Ifølge Helgesen er ikke plastposer fra norske forbrukere noe stort miljøproblem, men plastproduksjonen påvirker Norge som sjømatnasjon.
DA170529 Han møtte nylig klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170529 Helgesen understreker at Norge skal gjennomføres EUs nye plastdirektiv, som gir landene valget mellom å kutte i plastposeforbudet eller å innføre en avgift.
AA170529 Ifølge Helgesen er ikke plastposer fra norske forbrukere noe stort miljøproblem, men plastproduksjonen påvirker Norge som sjømatnasjon.
AA170529 Han møtte nylig klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170529 Helgesen understreker at Norge skal gjennomføres EUs nye plastdirektiv, som gir landene valget mellom å kutte i plastposeforbudet eller å innføre en avgift.
DN170528 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener det er alvorlig dersom USA trekker seg.
DN170528 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen drar neste uke på besøk til USA for å snakke om klimautfordringer.
DN170528 Det var også beskjeden fra G7, minus ett land, at verden går videre med Paris- forpliktelsene, sier Helgesen og viser til helgens G7-møte på Sicilia.
DN170528 Det har delvis å gjøre med at man ellers vil serverer Kina en pr-seier av de helt store, sier Helgesen og viser til at Kina har sagt landet står klar til å ta ledertrøyen om USA trekker seg.
AA170527 En krone fra fondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170526 | Når eksamensjuks kalles kompetanse Rita Helgesen
AP170526 At juks er greit så lenge det ikke oppdages ? spør Rita Helgesen , leder i Norsk lektorlag.
AA170525 Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.
AA170525 Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen .
DN170523 Utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen var også til stede på Akershus Kai i Oslo.
NL170522 Jeg har henvendt meg til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og bedt om svar på dette.
DN170522 Nå gleder klima- og miljøminister Vidar Helgesen seg over at utslippene falt med en snau prosent i 2016.
BT170522 UTVEKSLER HISTORIER : - Her samles vi én gang i uken, spiser kake og forteller hverandre skrøner, sier Rolf Helgesen ( til v. ), som sammen med Kjell Rød eier et verksted ved Eidsvåg, stappfullt av veteranbiler.
BT170522 - Da jeg gikk på barneskolen hadde ingen bil, sier Helgesen , og fortsetter : ¶
BT170522 Helgesen skyter inn : ¶
AP170522 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) ¶
BT170521 Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannskutere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.
VG170519 Økningen i biodrivstoffsalget i 2016 skjedde riktignok før opptrappingsplanen, men nesten alt omsatt biodrivstoff viste seg å tilfredsstille EUs bærekraftskriterier, sier Helgesen .
VG170519 Videre sier Helgesen at regjeringen har vært opptatt av at opptrappingen av biodrivstoffbruken skal gi utslippskutt både hjemme og ute : ¶
VG170519 UTE OG PADLER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på kanotur i regnskog i Indonesia.
VG170519 Sjekk ut : Helgesen vil bruke milliarder i Indonesia ¶
VG170519 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er forelagt SVs regnestykke.
DB170519 Geir Helgesen , direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, mener dette helt klart påvirker salget av billetter.
DB170519 De hadde helt sikkert et ønske om å få noen øvelser, sier Helgesen .
DB170519 verdenskrig kan bryte ut, sier Helgesen til Dagbladet.
AA170519 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) la fram et forslag til klimalov i slutten av mars, der regjeringen vil lovfeste Norges klimamål for 2030 og 2050.
AA170519 Det er viktig at vi nå fullfører den ambisiøse opptrappingsplanen for biodrivstoff og viderefører elbilfordelene til minst 2020, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AA170519 Helgesen sier norske bilister ikke har grunn til å føle dårlig samvittighet når de fyller biodrivstoff på tanken.
DA170518 Designerne Lars Urheim og Eirik Helgesen , som står bak Ope-hyllene, drar til New York for å delta på møbel- og interiør-messen International Contemporary Furniture Fair ( ICFF ).
AA170518 Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.
AA170517 Foto : Roy Tommy Bråthen/Kristian Helgesen
SA170516 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ), med ryggen til, helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) var til stede da regjeringen la fram nasjonal handlingsplan for bedre kosthold på årets konferanse om måltidsglede i Stavanger.
DB170515 Vidar Helgesen innrømmer at den norske oljevirksomheten er et paradoks.
DB170515 Klima og miljøminister Vidar Helgesen har selv akkurat vært på Svalbard og sett klimaendringene på nært hold.
DB170515 ISPRØVE : Breen ved Ny-Ålesund som miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) står på, har sunket tre meter siden samme tid i fjor.
VG170514 Rett før eksamen er det viktig at de er der, sier Helgesen .
VG170514 Politiet om Vestfold-russen : - Tilnærmet lovløse tilstander ¶ Helgesen sier hun har fått positive tilbakemeldinger på fraværsgrensen i russetiden fra sine medlemmer.
VG170514 Leder Rita Helgesen i Norsk Lektorlag har liten sympati med de elevene som mener fraværsgrensen skaper problemer i russetiden.
VG170514 INGEN SYMPATI : Leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen , mener russen må ta ansvar og at de som møter opp i beruset tilstand gjør det motsatte.
VG170514 Helgesen mener ungdommene som kommer beruset på skolen har problemer med å skille mellom skole og fritid, og at de ikke forstår at de er pliktet til å møte opp på skolen.
DB170514 Kina ville aldri ha akseptert et militært angrep på Nord-Korea, sa Helgesen mandag etter at nyheten om Norge-samtalene ble kjent.
DB170514 Da Dagbladet kontaktet Geir Helgesen , direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, angående disse, mente han begge parter hadde interesser i å holde samtaler.
DA170513 ) - Taijo Teniste, Chidiebere Nwakali, Eirik Birkelund, Lars Christian Kjemhus - Gilbert Koomson, Martin Ramsland ( Eivind Helgesen fra 90. ), Eirik Schulze ( Henrik Furebotn fra 80. ).
DA170513 Som miljøminister Vidar Helgesen poengterer, har Norge et internasjonalt ansvar for å forvalte våre verdensarvområder.
VG170512 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
SA170511 Men kommuneproposisjonen peker i riktig retning, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen , her avbildet sammen med Jan Tore Sanner ( H ) ved en tidligere anledning.
DN170511 Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170511 Men jeg er sikker på at det blir en ny solskinnspolitikk, sier Helgesen . | 16-åringer får ikke lenger stemme ¶
DA170511 I stedet utviklet de en tydeligere sanksjonspolitikk, sterkt diktert av USA, forklarer Helgesen .
DA170511 Det kan skape problemer, sier Helgesen .
DA170511 Det er det de vil tilbake til, sier Geir Helgesen , Korea-ekspert og direktør for Nordisk institutt for Asia-studier.
DA170511 KS-leder Gunn Marit Helgesen ( H ) peker på at av de frie inntektene neste år, så består veksten reelt av mellom 1,25 og 1,75 milliarder, når utgifter grunnet endringer i befolkningssammensetning og i økte forventede pensjonskostnader er trukket fra.
BT170511 Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i en pressemelding.
BT170511 Her undertegner klimaminister Vidar Helgesen avtalen i FN, New York.
AA170511 ¶ To svensker, utgravningsleder Anna Petersén og prosjektleder Erik Jondell, overrakte statsråd Vidar Helgesen to gaver : En figur av Olav den hellige og en skiferstein fra funnstedet.
AA170511 Trondheim har alltid hatt en viktig rolle i norsk historie, og disse funnene viser nettopp det i enda sterkere grad enn tidligere, sa Helgesen og la til : ¶
AA170511 Statsråd Vidar Helgesen hadde med seg 31 millioner kroner til Klemenskirken.
AA170511 Statsråd Vidar Helgesen forklarer bevilgningen slik overfor Adresseavisen : ¶
AA170511 Statsråd Vidar Helgesen blir andektig : - Vi lever i tider der ting endrer seg raskt, derfor er det så viktig at vi ikke glemmer hvem vi er og hvor vi kommer fra.
AA170511 Miljø - og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) hadde selv ikke vært på utgravningsstedet tidligere.
AA170511 Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet, naturmangfoldet og en bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170510 Smellen var så kraftig, beskriver Helgesen .
VG170510 Martin Helgesen ( 66 ) var på dugnad med andre medlemmer i Bergen Kystlag ved Elsero da han hørte lyden fra helikopteret.
VG170510 Det var ingenting å se i vannoverflaten, sier Helgesen til VG.
DB170510 ¶ MER TIL HAVMILJØET : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen bevilger 7 millioner mer i revidert nasjonalbudsjett til plastopprydding i havet.
DB170510 UT PÅ TUR : Klima- og miljøminiser Vidar Helgesen presenterte nyheten på tur med regjeringspartner Frp og samarbeidspartnerne i KrF og Venstre i dag.
DB170510 Riktignok har regjeringen varslet at de vil lansere et eget bistandsprogram med 100 millioner kroner i potten, men Helgesen kunne onsdag ikke svare på når ordninga vil være oppe og stå.
DB170510 Nå øker regjeringen den ytterligere på egen hånd, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB170510 Det er altså en liten bevilgning som får betydelig effekt, sier Helgesen ( H ).
DB170510 Helgesen sier til sitt forsvar at det ikke er naturlig å flytte store pengesummer i en budsjettrevidering.
DB170510 Martin Helgesen anslår at han var mellom 300 og 400 meter fra helikopteret da det styrtet.
DB170510 Det var ikke noe kjekt å være vitne til ulykken, sier Helgesen .
DB170510 Deretter hørte jeg et kraftig smell og så at helikopteret gikk rett i sjøen, sier Helgesen til Dagbladet.
BT170510 Martin Helgesen var også til stede sammen med Johnsen og de andre.
BT170510 - Helikopteret forsvant ganske kjapt fra overflaten, sier Helgesen .
AP170510 Martin Helgesen var også til stede sammen med Johnsen og de andre.
AP170510 - Helikopteret forsvant ganske kjapt fra overflaten, sier Helgesen .
SA170508 « Næringsminister Monica Mæland ( bildet ) og andre i regjeringen utover klima- og miljøminister Helgesen bør ha aksjer i stortingsmeldingen », skriver Vibeke Hammer Madsen.
SA170508 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har varslet en stortingsmelding om sirkulær økonomi før sommeren.
DN170508 Foto : Kristian Helgesen
DB170508 Tidligere har de omtalt alle kandidater som marionetter for USA, sier Helgesen om utviklingen.
DB170508 På tross av at han har liten tro på et stort diplomatisk gjennombrudd, håper Helgesen at nyheten stemmer.
DB170508 Om det stemmer at hemmelige forhandlinger skal holdes i Norge, kan ikke disse kravene være like ultimative som tidligere, mener Helgesen .
DB170508 Om de gjør det, tror Helgesen at prosessen allerede er i gang.
DB170508 Kina ville aldri ha akseptert et militært angrep på Nord-Korea, sier Helgesen om den tilsynelatende fastlåste situasjonen.
DB170508 Det sier Geir Helgesen , direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, om forhandlingene mellom Nord-Korea og USA som skal holdes i Oslo, ifølge TBS News.
DB170508 Derfor betyr det ikke så mye at det spekuleres i hvor forhandlingene skal holdes, sier Helgesen til Dagbladet.
DB170508 - De vil sannsynligvis ønske en økonomisk saltvannsinnsprøytning fra USA og dets allierte, tror Geir Helgesen om hva dagens regime i Nord-Korea vil kreve.
DB170508 Jeg har ikke hørt om norske myndigheter har reagert på dette, men det ville være veldig interessant dersom de overveier muligheten til å spille en positiv rolle i et problematisk område hvor krigen egentlig var ganske tett på, sa Geir Helgesen , Nord-Korea-ekspert og direktør ved Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, til Dagbladet
DB170507 Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen - og mannen Sindre Finnes - plukket hun søppel langs kysten på Langåra for å markere strandryddedagen.
DB170507 Landene sluttet seg også til FNs kampanje mot marin forsøpling, sier Helgesen .
AP170507 | Jeg nekter å stille meg nøytral til påstander om likegyldighetens lyse side Lauritz Vikre Helgesen
AP170506 Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen plukket hun søppel langs kysten på Langåra.
AP170506 Landene sluttet seg også til FNs kampanje mot marin forsøpling, sier Helgesen .
AA170506 Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen - og mannen Sindre Finnes - plukket hun søppel langs kysten på Langåra for å markere at strandryddedagen arrangeres for første gang.
AA170506 Landene sluttet seg også til FNs kampanje mot marin forsøpling, sier Helgesen .
VG170505 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶ 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
VG170503 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
VG170503 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
VG170503 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
DB170503 SPENT : Det var Marit Arnstad ( Sp ) som fremmet mistillitsforslag mot Vidar Helgesen ( H ) i ulvesaken.
DB170503 Etter et halvår med ulvebråk, har klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i april med på å endre rovviltforskriften, slik flertallet i Stortinget har bedt om.
DB170503 Helgesen snur i ulvesaken - endrer rovviltforskriften ¶
DB170503 Geir Helgesen tror imidlertid at det vil være vanskelig for folk flest å forholde seg til et tall på ti milliarder dollar over ti år.
DB170503 Dette trekker også Geir Helgesen fram.
DB170503 Da er jo problemet egentlig løst før forhandlingene har kommet i gang, sier Helgesen .
DB170503 Helgesen viser til pave Frans sitt forslag om at Norge kunne være en potensiell mekler i forhandlingene mellom landene.
DB170503 Helgesen understreker også at de andre kravene fra før av er kjente.
DB170503 Helgesen er Nord-Korea-ekspert og direktør ved Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København.
DA170429 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen inviterte seg selv hjem til deg på Finnskogen i Hedmark for å opplyse seg selv i ulvesaken.
DA170429 Hvis du var stortingspolitiker, ville du stemt for mistillitsforslaget mot Helgesen i Stortinget ?
DA170429 Helgesen fikk servert finnskogmat og ble tatt med rundt på gården for å se ting ved selvsyn.
VG170428 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
SA170428 Strategien for å oppfylle dette utslippsbudsjettet blir en viktig del av klimameldingen, og i klimaloven sier vi at vi vil rapportere årlig til Stortinget om status, sier Helgesen .
SA170428 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil legge fram en klimamelding for Stortinget i juni.
SA170428 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) varsler at han legger fram en klimamelding i juni.
SA170428 - Vi har sagt vi vil komme tilbake til Stortinget når EU-prosessene er ferdig, og det skal vi selvsagt, men vi mener det er grunnlag for allerede nå å presentere en overordnet strategi, sier Helgesen .
SA170428 - Hensikten er å presentere en overordnet strategi for hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030, sier Helgesen til NTB.
SA170428 - Det kan være prematurt når startpunktet ligger fire år fram i tid og den teknologiske utviklingen går så raskt, sier Helgesen , som viser til at målene i transportsektoren er blitt overoppfylt de siste årene.
SA170428 Helgesen bekrefter at sektorvise utslipp også blir et tema, men ikke fordelingen av utslippskuttene mellom ulike sektorer.
SA170428 FORNØYD : Prosjektkooordinator i Midnight Sun Marathon, Ingvild Blomseth Helgesen , daglig leder Nils I.
DA170427 Statsråd Vidar Helgesen hadde ingen problemer med å overleve et mistillitsforslag fra Senterpartiet som ingen andre stilte seg bak.
DA170427 Som Dagsavisen skrev i går, gir klima- og miljøminister Helgesen ingen garantier for akkurat det.
BT170427 ULVEMINISTER : Stortinget har instruert klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i hvordan naturmangfoldloven skal tolkes, så det kan bli skutt flere ulv.
BT170427 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) advarte om at det nye målet kunne komme i tvil med naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen, en juridisk forpliktende avtale om å ivareta flora og fauna.
BT170427 Derfor kunne ikke Helgesen love at Stortingets vedtak ville føre til faktiske endringer.
VG170426 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier de er klar over at elbilsatsning vil kutte helsekostnadene.
VG170426 - Det er hele poenget : Helgesen og myndighetene må sørge for at det startes et arbeid som kan vise de helsemessige gevinstene i Norge ved å gå fra fossile biler til elbiler.
DB170426 ¶ VIL IKKE HØRE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener Arbeiderpartiets forslag om « klima-TBU » er « smør på flesk ».
DB170426 Men klima- og miljøminister Vidar Helgesen har oppsiktsvekkende nok kalt forslaget vårt om « klima-TBU » for « smør på flesk ».
DB170426 ¶ REDDET SKINNET : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) ¶
DB170426 Vidar Helgesen skal ha ros for pinlig korrekt behandling av en sak der støynivået har vært øredøvende.
DB170426 Vidar Helgesen reddet skinnet ved å godta instruksjonen.
DB170426 Senterpartiet fikk ingen støtte i Stortinget for mistillitsforslaget mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i ulvesaken.
DB170426 I stedet har energi- og miljøkomiteen gitt en innstilling der regjeringen og Helgesen blir bedt om å endre rovviltforskriften slik at en kan tolke naturmangfoldloven annerledes.
DB170426 Det Senterpartiet i realiteten har gjort er å gi statsråd Helgesen valget mellom å gå av eller stille seg i posisjon for riksrett.
DB170426 Helgesen har derimot foreslått å endre naturmangfoldloven slik at den gir adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv, også der det ikke er skadepotensial.
DA170426 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) gikk klar av Sps mistillitsforslag med god margin.
DA170426 Høyre-statsråd Vidar Helgesen ( H ) overlevde mistillitsforslaget fra Senterpartiet i ulvesaken, samtidig som stortingsflertallet forsøkte å liberalisere lovverket som regulerer ulveforvaltningen.
DA170426 - Jeg kan forsikre om at jeg ikke akter å overta domstolens rolle i vår statsskikk, sa Helgesen fra Stortingets talerstol, etter at flere nærmest hadde bedt om en garanti for ulvefelling.
DA170426 » | Helgesen overlevde, og det kan ulven også ¶
AA170426 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) skal i juni lede et stort FN-møte i New York om plastforsøpling og annen forurensning i havene.
AA170426 Der deltok Helgesen .
AA170426 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen skal lede FN-møte om plastforsøpling ¶
AA170426 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) påpeker imidlertid at USA på egen hånd ikke kan reforhandle den globale klimaavtalen, som ble vedtatt i Paris i 2015.
AA170426 - Under Parisavtalen er landenes utslippsmål nasjonalt bestemt, og en eventuell revurdering av USAs ambisjoner er først og fremst noe de må vurdere og ta ansvar for selv, sier Helgesen til NTB onsdag.
AA170426 - Nei, USA kan ikke reforhandle Parisavtalen på egen hånd, og det er ingen vilje til det internasjonalt, sier Helgesen .
AA170426 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen : - Ingen vilje internasjonalt til å reforhandle Parisavtalen ¶
VG170425 Mange av disse, inkludert profiler som Nils Gunnar Lie, Jan Øyvind Helgesen , Signe Tynning, Mah-Rukh Ali og Jan Ove Ekeberg, takket ja til frivillig sluttpakke.
VG170425 Venstre mener Sp-forslaget ville bety riksrett for Helgesen fordi Klima- og miljødepartementet og justisdepartementets lovavdeling ved to anledninger har slått fast at det ikke er rom innenfor dagens lovverk å felle så mange ulv som Stortinget krever, fordi ulvens skadepotensial ikke er stor nok.
VG170425 Tirsdag stemte Stortinget over et mistillitsforslag fra Senterpartiet rettet mot Helgesen og hans håndtering av ulve-saken. 159 stemte mot, mens 10 representanter fra Senterpartiet stemte for forslaget.
VG170425 Senterpartiet sier de ikke har tillit til Helgesen fordi han ved tre anledninger har unnlatt å følge Stortinget vilje om å tillate felling av ulv.
VG170425 Senterpartiet får ingen støtte for sitt mistillitsforslag mot klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) i ulvesaken.
VG170425 Når det fikk så få stemmer som det fikk, forteller det at det ikke var grunnlag for det, sier Helgesen til VG.
VG170425 Med andre ord : Skulle Helgesen til å tillate mer ulvejakt, ville det bety at han måtte bryte loven, mener Venstre.
VG170425 MISTILLIT : Senterpartiet stiller tirsdag et mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) under ulvedebatten i Stortinget i Oslo.
VG170425 I Stortinget tirsdag gikk heller Sp, Ap, Høyre, Frp og KrF inn for å instruere Helgesen om å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv.
VG170425 Han mener konsekvensen av Sps mistillitsforslag enten var at Helgesen måtte gå, eller bryte loven : ¶
VG170425 Et samlet storting ba derfor Vidar Helgesen om å vurdere loven på nytt.
VG170425 Det er et innslag av spill her, sier klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen .
VG170425 Det Senterpartiet gjør nå, er å gi Vidar Helgesen et valg om å gå av eller stille seg i posisjon for riksrett.
VG170425 Da vil man kunne stilles for riksrett, men det er en hypotetisk problemstilling, sier Helgesen til VG.
VG170425 Da Helgesen satte foten ned for jakt på 32 ulv i ulvesonen, satte sinnet i kok i lokalbefolkningen, men også et flertall av partiene på Stortinget.
VG170425 - Men de andre partiene har tillitt til Helgesen .
VG170425 - Etter tvil har de andre partiene gitt Helgesen en ny sjanse.
VG170425 - Ber Helgesen bryte loven ¶
VG170425 * Senterpartiet fremmer tirsdag mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), for hans håndtering av ulvesaken.
VG170425 Helgesen foreslo i stedet at Stortinget kunne endre loven for å få åpne opp for mer felling av ulv.
VG170425 Helgesen deler lagt på vei Venstres vurdering : ¶
VG170425 Helgesen bekreftet overfor Stortinget at han nå vil endre rovviltforskriften.
VG170425 - Helgesen fikk null stemmer.
VG170425 | Sp vil felle Helgesen - møter kraftig motbør ¶
VG170425 Mistillitsforslaget fra Senterpartiet mot ulveminister Vidar Helgesen er under ild på Stortinget.
VG170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
VG170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets vedtak bryter med naturmangfoldsloven.
VG170425 Heller ikke ulvemotstanderne i Høyre og Frp ventes å bryte rekkene og uttrykke mistillit mot Helgesen .
VG170425 FREMMER FORSLAG : Marit Arnstad ( Sp ) i bakgrunnen fremmer tirsdag formiddag mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere, sa Helgesen .
VG170425 Helgesen : Ikke vurdert å trekke meg ¶
VG170425 Stortinget behandler tirsdag et forslag fra regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
VG170425 Helgesen : Ikke vurdert å trekke meg ¶
DN170425 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( til venstre ) overlevde mistillitsforslag i stortingssalen under ulvedebatten tirsdag.
DB170425 ¶ ULVEDEBATT : SVs Heikki Holmås gir klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) en klapp på skulderen i Vandrehallen etter ulvedebatten i Stortinget i Oslo tirsdag.
DB170425 Ulvebråket startet før jul i fjor, da Helgesen slo fast at bare 15 av 47 ulv som rovviltnemndene hadde vedtatt å ta ut, kunne skytes.
DB170425 Etter lovnaden fra Helgesen i dagens debatt, vil heller ikke Ap stemme forslaget. -.
DB170425 Deretter har Helgesen kommet til Stortinget i tre omganger med forslag til løsninger på striden, uten at stortingsflertallet har blitt fornøyd.
DB170425 - Stortinget har lagt opp til en bredere tolkning, og vi vil i vår politikk legge flertallets merknader til grunn, sa Helgesen under debatten i Stortinget.
DB170425 - Det krever grundighet og tolkning og lovanvendelse i de enkelte tilfeller og, til syvende og sist, i domstolene, sa Helgesen .
DB170425 - Det er ingen tvil om at merknadene i innstillingen vil gi flere knagger å henge ting på enn det vi hadde i lovforarbeidene, men det er i det enkelte vedtak det må avgjøres om vilkårene for felling er oppfylt, sa Helgesen i salen.
DB170425 ( Dagbladet ) : Siden jul i fjor, har ulvestatsråd Vidar Helgesen ( H ) vært under sterkt press både fra opposisjonen på Stortinget og sine egne.
DB170425 Voldsom oppsving ¶ Helgesen snur i ulvesaken - endrer rovviltforskriften ¶
DA170425 | Senterpartiet alene om å ville felle Helgesen
DA170425 Selv ikke ulvemotstanderne i Høyre og Frp ville uttrykke mistillit mot Helgesen .
DA170425 Portrett : Vidar Helgesen om ulven, døden og Ari Behn ¶
DA170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
DA170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets flertall legger opp til å bryte naturmangfoldsloven.
DA170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere, sa Helgesen .
AP170425 | Senterpartiet alene om å ville felle Helgesen
AP170425 Selv ikke ulvemotstanderne i Høyre og Frp ville uttrykke mistillit mot Helgesen .
AP170425 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) slapp med skrekken i Stortinget tirsdag.
AP170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
AP170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets flertall legger opp til å bryte naturmangfoldsloven.
AP170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere, sa Helgesen .
AA170425 | Sp vil felle Helgesen - ingen støtter dem ¶
AA170425 Mistillitsforslaget fra Senterpartiet mot ulveminister Vidar Helgesen fikk ingen støtte.
AA170425 Mistillitsforslaget fra Senterpartiet mot Vidar Helgesen får ikke støtte fra noe annet parti enn eventuelt Arbeiderpartiet.
AA170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
AA170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets vedtak bryter med naturmangfoldsloven.
AA170425 Heller ikke ulvemotstanderne i Høyre og Frp ventes å bryte rekkene og uttrykke mistillit mot Helgesen .
AA170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere, sa Helgesen .
AA170425 | Sp vil felle Helgesen - møter kraftig motbør ¶
AA170425 Mistillitsforslaget fra Senterpartiet mot ulveminister Vidar Helgesen er under ild på Stortinget.
AA170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
AA170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets vedtak bryter med naturmangfoldsloven.
AA170425 Heller ikke ulvemotstanderne i Høyre og Frp ventes å bryte rekkene og uttrykke mistillit mot Helgesen .
AA170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere, sa Helgesen .
AA170425 | Senterpartiet alene om å ville felle Helgesen
AA170425 Selv ikke ulvemotstanderne i Høyre og Frp ville uttrykke mistillit mot Helgesen .
AA170425 I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen.
AA170425 Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets flertall legger opp til å bryte naturmangfoldsloven.
AA170425 - Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere, sa Helgesen .
AA170425 Stortinget behandler tirsdag et forslag fra regjeringen og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
VG170424 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
AP170424 Vidar Helgesen satte i januar i gang storstilt radiomerking av ulv for å kartlegge om ulven var blitt så nærgående at det var rom for å felle den.
AP170424 Ulvestriden i Stortinget topper seg tirsdag når Regjeringens håndtering av ulvesaken debatteres, og Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AP170424 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ( t.v ) har sagt han vil fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( t.h ) for håndteringen av ulvesaken.
AP170424 Sist uke instruerte et flertall av partiene Helgesen til å endre rovviltforskriften i et nytt forsøk på å gjøre det mulig å komme ned mot bestandsmålet Stortinget har satt på 4 - 6 hvalpekull i året.
AP170424 Samme dag varslet Trygve Slagsvold Vedum at Sp vil fremme mistillitsforslag mot Helgesen .
AP170424 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil ikke kommentere påstandene overfor Aftenposten.
AP170424 Han sier også at marsjordren energi- og miljøkomiteen ga Helgesen før helgen, om å endre Rovviltforskriften, ikke gir lovhjemmel for å felle flere ulv.
AP170424 Bakgrunnen er at Helgesen før jul trakk tilbake en tillatelse fra Rovviltnemnda om å felle 32 ulver, fordi felling ville stride mot både Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen om bevaring av truede arter.
AP170424 Ap har tidligere truet med mistillit til Helgesen for håndteringen av ulvesaken.
AP170424 * Ulvebråket startet før jul da miljøminister Vidar Helgesen slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.
AP170424 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen. * 19. april avviste en samlet Energi- og miljøkomité Helgesens forslag, og kom i stedet med en instruks om å endre rovviltforskriften.
AP170424 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
AP170424 Helgesen ville kartlegge hvor nærgående ulven er : Dette halsbåndet kan bli dødsdommen til Slettås-ulven ¶
AA170424 - Den nye loven om anskaffelser pålegger det offentlige at innkjøp skal bidra til bedre miljø, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB170423 Når det gjelder supermakten USA peker Helgesen på det maktpolitisk spillet landet har med Kina som motpart.
DB170423 Kineserne skulle, ifølge Helgesen , gjerne sett at Nord-Korea inntok en mindre bastant stilling til omverdenen og USA.
DB170423 Geir Helgesen tror ikke Kina kjøper USAs forklaring angående hvorfor Donald Trumps regjering frykter Nord-Korea.
DB170423 Det kan USA oppnå ved å trappe opp konflikten med Nord-Korea, mener Helgesen .
DB170423 Det er to av dem som har interesser i å holde konflikten oppe, mener direktør for Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen .
DB170423 De ønsker også, i motsetning til Kina, at Nord-Korea skal bryte sammen, sier Helgesen .
DB170423 - Jeg er overbevist om at landets befolkning hadde fått bedre leveforhold om den militære spenningen hadde gått ned, sier Geir Helgesen og legger til følgende om den politiske endringen i landet : ¶
DB170423 - Japan jobber hardt for å normalisere denne situasjonen, sier Helgesen som mener at Nord-Korea-konflikten er en slags perfekt storm av realpolitiske interesser.
DB170423 - Det er ikke USA villige til, ettersom de har et standpunkt der de ikke belønner dårlig oppførsel, legger Helgesen til.
DB170423 - De ser på det som et selvmord å bruke den slags våpen, og tror at USA trapper opp konflikten på grunn av konkurransen med Kina, sier Helgesen og legger til at det også finnes et ideologisk samhold mellom kineserne og Nord-Korea.
DB170423 Helgesen understreker at det er gode grunner til å være kritisk til Kim Jong-uns regime.
DB170423 Helgesen tror at dette irriterer statsminister Shinzo Abe, en mann som i realiteten styrer et land med et stort militært potensial.
VG170422 Foto : KRISTIAN HELGESEN
DN170422 Knut Storberget, som her holder innlegg på Arbeiderpartiets landsmøte fredag, mener miljøminister Vidar Helgesen bør vurdere sin stilling.
VG170421 | Hvem blir felt først : Ulven eller Helgesen ?
VG170421 Trolig er ikke Vidar Helgesen mer opptatt av ulvens ve og vel enn en gjennomsnittlig småbruker i Namdalen.
VG170421 Så hva skal Helgesen velge : Mistillit eller lovbrudd ?
VG170421 Samtidig sier stortingsflertallet at Helgesen ikke har oppfylt den lovgivende nasjonalforsamlingens vedtak.
VG170421 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil ikke felle mer ulv.
VG170421 Kommentar Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil ikke felle mer ulv.
VG170421 Hele rovdyrdebatten er så polarisert i utgangspunktet at Helgesen burde valgt florett foran bombebelte i opptakten til duell med ulvefraksjonen.
VG170421 Dersom Stortinget mener at instruksen som nå pålegges miljøministeren er juridisk bindende, og han nekter å følge den, risikerer Helgesen Riksrett.
VG170421 At den betente ulvesaken splitter regjeringen og regjeringspartiene, men forener Ap, Sp og KrF på den ene siden og SV, V og Miljøpartiet på den andre, er utmattende nok for Helgesen .
VG170421 Ap har lite å tjene på et mistillitsforslag mot Helgesen .
DN170421 Knut Storberget, som her holder innlegg på Arbeiderpartiets landsmøte fredag, mener miljøminister Vidar Helgesen bør vurdere sin stilling.
AP170421 Daværende Europa-minister Vidar Helgesen presset Ungarn ved å holde tilbake EØS-midler i over halvannet år i 2014 - 15.
VG170420 Vi har forelagt Stortinget alle vurderinger og et forslag vi mener ville gi en større adgang til felling, sier Helgesen .
VG170420 Senterpartiet har ikke lenger tillit til klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
VG170420 Onsdag ble det klart at Senterpartiet vil fremme et mistillitsforslag mot Helgesen .
VG170420 Lisensfellingsspørsmålet vil ikke ha noen klar sak å bidra til å gi noen avklaring av konsekvensen av Stortingets vedtak denne sesongen, sier Helgesen .
VG170420 Hvilken konsekvens det blir i hver enkelt sak, kan ikke jeg si noe generelt om, sier Helgesen .
VG170420 Det er ikke mitt påfunn, det ligger også i Stortingets ulveforlik, sier Helgesen .
VG170420 Arnstad og Senterpartiet begrunner også mistillitsforslaget med at Helgesen har brutt opplysningsplikten overfor Stortinget, trenert ulvesaken og ikke bidratt til å tillate mer felling av ulv, slik Stortinget ba om.
VG170420 Angrer intet : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen , her i forbindelse med ulvedebatt i Stortinget ¶
VG170420 - Nei, det har jeg ikke vurdert fordi jeg er satt til å forvalte det som er lover, regler og Stortingets vedtak, og gjør det i departementet som en del av en regjeringen og overfor Stortinget, sier Helgesen .
VG170420 - Mistillitsforslag fremmes i Stortinget, og det kommenterer jeg i Stortinget og ikke i mediene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til VG.
VG170420 - Er du nedstemt, instruert og satt under administrasjon, Helgesen ?
VG170420 - Den påstanden må ses i lys av mistillitsforslaget, og det skal jeg svare Stortinget på, sier Helgesen .
VG170420 | Helgesen : Ikke vurdert å trekke meg ¶
VG170420 Helgesen sier han ikke kjenner seg igjen i dette : ¶
VG170420 - Helgesen er nedstemt, instruert og satt under administrasjon, mener Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad til VG.
DB170420 Fyren har bare gjort jobben sin, sier Berntsen, som også tidligere har ytret sin støtte til Helgesen i ulvesaken.
DB170420 Der ble det i går klart at Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for den manglende oppfølgingen av ulveforliket.
DB170420 Arbeiderpartiet har heller ikke tatt stilling til om de skal støtte mistillitsforslaget mot Helgesen eller ikke.
DB170420 Ap-politiker Terje Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier spørsmålet avhenger av hva Helgesen svarer i stortingsdebatten til uka.
DB170420 - Jeg håper og tror at vi ikke er med på mistillits-sirkuset til Senterpartiet mot Helgesen .
DB170420 - Hvis Helgesen kommer til Stortinget og sier at han vil følge innstillinga fra energi- og miljøkomiteen til punkt og prikke, er det en god sak for ham.
DB170420 Hun var sentral i « screeningen » av mulige statsråder, ble statssekretær ved SMK og stabssjef da Vidar Helgesen gikk fra den jobben og ble klima- og miljøminister.
AA170420 Foto : Kristian Helgesen
VG170419 Tidligere i vinter ba Stortinget Helgesen om å svare Stortinget om hvordan forvaltning av ulv kunne gjennomføres i tråd med Stortingets rovviltforlik.
VG170419 Stridens kjerne er at Helgesen , hans departement og justisdepartementets lovavdelingen mener det ikke er hjemmel til å felle flere ulv fordi skadepotensialet ikke er oppfylt i henhold til naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen.
VG170419 Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, bekrefter overfor VG at Senterpartiet vil fremme et mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
VG170419 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har ikke vært tilgjengelig for kommentar om Stortingets vedtak.
VG170419 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen blir møtt av mistillitsforslag etter å ha gått på et kraftig nederlag i i ulvstriden på Stortinget onsdag.
VG170419 Ifølge Senterpartiet er dermed Helgesen i praksis satt under administrasjon av Stortinget.
VG170419 I TRØBBEL - IGJEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har gått på nok et ulve-nederlag.
VG170419 Her går klima- og miljøminister Vidar Helgesen på flere nederlag : Det er ikke flertall for å endre naturmangfoldloven slik Helgesen foreslår, i tillegg går et flertall av partiene inn for å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å felle ulv.
VG170419 Her går klima- og miljøminister Vidar Helgesen på flere nederlag : Det er ikke flertall for å endre naturmangfoldloven slik Helgesen foreslår, i tillegg går et flertall av partiene inn for å endre rovviltforskriften slik at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal kunne vektlegges mer slik at det kan bli enklere å fe
VG170419 Det er en instruksjon av Vidar Helgesen .
VG170419 - Vidar Helgesen er nedstemt, instruert og satt under administrasjon.
VG170419 - Hvordan skal Helgesen kunne tolke loven annerledes enn hva lovavdelingen sier er rett ?
VG170419 - Dette er ikke hverdagskost for Senterpartiet, men når en statsråd har unnlatt å forholde seg til det Stortinget har vedtatt og gi de opplysninger Stortinget har behov for, og samtidig blir så grundig nedstemt som Helgesen blir, så er det ingen vei utenom, sier Arnstad.
VG170419 Helgesen konkluderte med at dagens lov ikke gir mer tillatelse til å felle ulv, men åpnet heller opp for å gjøre en lovendring i naturmangfoldloven - til tross for at det var i strid med samarbeidsavtalen med KrF og Venstre.
VG170419 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
SA170419 | Sp fremmer mistillitsforslag mot Helgesen i ulvesaken ¶
SA170419 Vedum sier partiet var villig til å gi Helgesen en sjanse, men at spørsmålet om mistillit har vært diskutert internt i noe tid.
SA170419 Trygve Slagsvold Vedum t.v Foto : Terje Pedersen / NTB scanpix ¶ Helgesen har trenert saken og undergravd Stortingets vilje, ifølge partileder Trygve Slagsvold Vedum.
SA170419 Klima og miljøminister Vidar Helgesen redegjør for forvaltning av ulv for i Stortinget.
SA170419 Hvorvidt også Ap vil kaste Helgesen , avhenger av hvordan han svarer i stortingsdebatten til uken.
SA170419 For det første mener Sp at Helgesen ikke oppfylte den opplysningsplikten han som statsråd har overfor Stortinget med å tidlig nok varsle innsigelsene fra Justisdepartementets lovavdeling.
SA170419 Arbeiderpartiet har tidligere vært inne på tanken om å fremme mistillitsforslag mot Helgesen .
SA170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
SA170419 Helgesen selv vil ikke kommentere mistilliten før saken skal opp til debatt i Stortinget neste tirsdag.
SA170419 Helgesen er nærmest satt under administrasjon.
DN170419 | NRK : Sp fremmer mistillitsforslag mot Helgesen på grunn av ulvesaken ¶
DN170419 Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på grunn av ulvesaken, melder NRK.
DN170419 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har fått uvenner i Sp.
DN170419 Foto : Fredrik Bjerknes ¶ - Helgesen har undergravd Stortingets vedtak i ulvesaken.
DN170419 - Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum.
DN170419 Ingen av partiene på Stortinget slutter opp om forslaget fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å endre naturmangfoldsloven.
DN170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
DB170419 Vidar Helgesen mener regjeringens forslag ville gitt en noe videre adgang til felling av ulv.
DB170419 Saken vi sendte Stortinget var viktig fordi det gav en mulighet til å forelegge en grundig fremstilling av de ulike juridiske spørsmålene for partiene på Stortinget, sier Helgesen .
DB170419 Alle samarbeidspartiene måtte være enige dersom vi skulle endre naturmangfoldloven, kommenterer klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170419 - Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum til NRK onsdag ettermiddag.
DB170419 - Mistillitsforslag fremmes i Stortinget og jeg vil besvare det der, sier Vidar Helgesen .
DB170419 Helgesen : - Ikke overrasket ¶
DA170419 | NRK : Sp med mistillitsforslag mot Helgesen etter ulvesaken ¶
DA170419 Vedum sier partiet var villig til å gi Helgesen en sjanse, men at spørsmålet om mistillit har vært diskutert internt i noe tid.
DA170419 Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170419 Klima og miljøminister Vidar Helgesen redegjør for forvaltning av ulv for i Stortinget.
DA170419 Hvorvidt også Ap vil kaste Helgesen , avhenger av hvordan han svarer i stortingsdebatten til uken.
DA170419 For det første mener Sp at Helgesen ikke oppfylte den opplysningsplikten han som statsråd har overfor Stortinget med å tidlig nok varsle innsigelsene fra Justisdepartementets lovavdeling.
DA170419 Arbeiderpartiet har tidligere vært inne på tanken om å fremme mistillitsforslag mot Helgesen .
DA170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DA170419 Helgesen selv vil ikke kommentere mistilliten før saken skal opp til debatt i Stortinget neste tirsdag.
DA170419 Helgesen har trenert saken og undergravd Stortingets vilje, ifølge partileder Trygve Slagsvold Vedum.
DA170419 Helgesen er nærmest satt under administrasjon.
BT170419 | NRK : Sp fremmer mistillitsforslag mot Helgesen på grunn av ulvesaken ¶
BT170419 Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på grunn av ulvesaken, melder NRK.
BT170419 I HARDT VÆR : - Vidar Helgesen har undergravd Stortingets vedtak i ulvesaken.
BT170419 Han mener det må andre grunner til for at det skal være et poeng å fremme mistillitsforslag mot Helgesen .
BT170419 FOTO : Berit Roald, NTB scanpix ¶ - Helgesen har undergravd Stortingets vedtak i ulvesaken.
BT170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
BT170419 At de mener statsråd Helgesen må gå fordi han følger loven, som Senterpartiet selv var med på å lage, er useriøst, mener han.
BT170419 - Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum.
BT170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AP170419 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier Regjeringen allerede jobber med å bedre utslippsberegningene, og mener et slikt utvalg er overflødig.
AP170419 Dette forslaget er smør på flesk, sier Helgesen .
AP170419 Cicero : Ok, men det er bedre enn ingenting ¶ Helgesen : Smør på flesk ¶
AP170419 - Smør på flesk, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AP170419 - Helgesen mener et slikt utvalg vil være overflødig ?
AP170419 | Sp med mistillitsforslag mot Helgesen i ulvesaken - Ap bestemmer seg tirsdag ¶
AP170419 Ulvebråket startet før jul da miljøminister Vidar Helgesen slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.
AP170419 Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på grunn av ulvesaken.
AP170419 SVs Heikki Eidsvoll Holmås sier det må andre grunner til for at det skal være et poeng å fremme mistillitsforslag mot Helgesen .
AP170419 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
AP170419 At de mener statsråd Helgesen må gå fordi han følger loven, som Senterpartiet selv var med på å lage, er useriøst, mener han.
AP170419 Aps Terje Lien Aasland har tidligere sagt at Ap vurderer å fremme mistillitsforslag mot Helgesen .
AP170419 - Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum.
AP170419 - Svarene Helgesen gir i debatten vil avgjøre om vi har tillit til Helgesen eller ikke, sier Aasland.
AP170419 - Svarene Helgesen gir i debatten vil avgjøre om vi har tillit til Helgesen eller ikke, sier Aasland.
AP170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AP170419 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AP170419 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
AP170419 - Helgesen har undergravd Stortingets vedtak i ulvesaken.
AA170419 | Sp fremmer mistillitsforslag mot Helgesen i ulvesaken ¶
AA170419 Vedum sier partiet var villig til å gi Helgesen en sjanse, men at spørsmålet om mistillit har vært diskutert internt i noe tid.
AA170419 Hvorvidt også Ap vil kaste Helgesen , avhenger av hvordan han svarer i stortingsdebatten til uken.
AA170419 For det første mener Sp at Helgesen ikke oppfylte den opplysningsplikten han som statsråd har overfor Stortinget med å tidlig nok varsle innsigelsene fra Justisdepartementets lovavdeling.
AA170419 Arbeiderpartiet har tidligere vært inne på tanken om å fremme mistillitsforslag mot Helgesen .
AA170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AA170419 Helgesen selv vil ikke kommentere mistilliten før saken skal opp til debatt i Stortinget neste tirsdag.
AA170419 Helgesen har trenert saken og undergravd Stortingets vilje, ifølge partileder Trygve Slagsvold Vedum.
AA170419 Helgesen er nærmest satt under administrasjon.
AA170419 | NRK : Sp fremmer mistillitsforslag mot Helgesen på grunn av ulvesaken ¶
AA170419 Senterpartiet fremmer mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på grunn av ulvesaken, melder NRK.
AA170419 Han mener det må andre grunner til for at det skal være et poeng å fremme mistillitsforslag mot Helgesen .
AA170419 Der bes Helgesen og regjeringen eksplisitt om å endre rovviltforskriften slik at hjemmelsgrunnlaget utvides med formuleringene i naturmangfoldslovens paragraf 18 b og c.
AA170419 At de mener statsråd Helgesen må gå fordi han følger loven, som Senterpartiet selv var med på å lage, er useriøst, mener han.
AA170419 - Vi vil fremme forslag om at Helgesen må fratre sin stilling, sier Vedum.
AA170419 - Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AA170419 - Helgesen har undergravd Stortingets vedtak i ulvesaken.
DN170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen , direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
BT170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen , direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
BT170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen , direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
AP170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen , direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
AP170416 I Oslo stikker Markaloven kjepper i hjulene for Helgesen , slik at regjeringen blir nødt til først å fremme en lovendring for Stortinget, før elsyklene blir lovlige innenfor markagrensen.
AP170416 For akkurat da friluftsfolket og naturvernere flest var mest opptatt med å pakke sekk, smøre ski og komme seg i påskefjellet, kunngjorde klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) to omstridte endringer.
AP170416 Dette vil være positivt for folkehelsen, uttalte Helgesen . 250-wattsbandittene i Marka : Helt uten å vite det, har hundrevis av elsyklister kanskje vært lovbrytere ¶
AA170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen , direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
AA170416 Det er en situasjon som er meget vanskelig å forstå for oss i Vesten fordi det bygger på verdier og normer som er meget fremmede for oss, sier Geir Helgesen , direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, til Ritzau.
BT170415 Jeg er usikker på om miljøminister Vidar Helgesen har tatt dette innover seg.
DA170412 Spørsmål til Helgesen
DA170412 Også Haltbrekkens partifelle, Heikki Eidsvoll Holmås, er opptatt av Brekstadfjæra, går det fram av et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170412 Å innføre CO2-merking, som sett på burgerkjeden Max, er ett av forslagene, og Helgesen var også åpen for å vurdere forslag om å legge en klimaavgift på produksjon av storfe og sau.
DA170412 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil få nordmenn til å spise mer kylling, fisk og grønnsaker i stedet for rødt kjøtt.
VG170410 UNDERVISER : Kjell Eivind Helgesen ( 31 ) er midlertidig ansatt ved Høgskolen på Vestlandet.
VG170410 Noen måneder etter at Kjell Eivind Helgesen ( 31 ) ble permittert fra jobben om maskiningeniør ved Imenco AS i Haugesund, fikk han tilbud om å undervise ved Høgskolen i Stord/Haugesund ( Nå Høgskulen på Vestlandet, journ.anm. ).
VG170410 - Når du er etablert med familie, er det ikke så gøy å ikke vite om du har jobb om et halvt år, sier Helgesen , som nylig ble trebarnsfar.
VG170410 Helgesen tar også praktisk-pedagogisk utdanning på deltid, slik at han har mulighet til å jobbe som yrkesfaglærer i videregående skole.
DN170410 Foto : Kristian Helgesen
AP170410 | Norge er en sterk støttespiller for Parisavtalen Vidar Helgesen
DB170409 Vi ønsker å stille krav til klima- og miljøminister Vidar Helgesen og regjeringen om å ta initiativ til et internasjonalt regelverk som sikrer merking av kosmetiske produkter som inneholder mikroplast, sier Bjørn-Kristian Svendsrud.
DB170409 Vi jobber nå med stortingsmeldingen om sirkulær økonomi og kommer til å vurdere disse forslagene om marin forsøpling i arbeidet vårt, sier statsråd Vidar Helgesen .
DB170409 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har sans for intitiativet fra Fremskrittspartiets Ungdom : ¶
VG170408 Også regjeringen har vært i hardt vært etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) like før jul overprøvde fire regionale rovviltnemnders vedtak om å tillate felling av 32 ulv.
VG170408 Helgesen har foreslått endringer i naturmangfoldloven, som skal behandles i Stortinget 24. april.
DA170406 Samtidig byr turiststrømmen på utfordringer, sier Helgesen .
DA170406 Det er et stort behov for å begrense slitasjen på stiene, fjerne søppel og øke sikkerheten, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
SA170405 I Riksantikvarens bystrategien kommenterer Vidar Helgesen : « Nye bygg og tilbygg må tilpasses kulturminnene, og ikke skjemme dem.
AA170405 Uten dette engasjementet fra frivillige og betydelige ressurser fra storsamfunnet ville mulighetene til å forstå hvem vi er og hvor vi kommer fra vært sterkt redusert, sier Helgesen . ( ©NTB ) ¶
AA170405 Klima og miljøminister Vidar Helgesen sier prisene viser det gjøres mye bra for kulturminnene her i landet.
SA170404 FOTO : Jan-Petter Helgesen ¶ | - Trolig ingen sammenslåing av Hær og Heimevern ¶
DB170404 El-sykler med begrenset wattstyrke og hastighet skiller seg lite fra vanlige sykler, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DA170403 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil at elsykler skal underlegges de samme reguleringene som vanlige tråsykler for ferdsel i utmark.
DA170403 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil at elsykler skal reguleres på samme måte som tråsykler for ferdsel i utmark.
DA170403 - Samtidig gir vi kommunene muligheten til å bestemme at det ikke skal være tillatt med elsykkel hvis forholdene tilsier det, sa Helgesen .
DA170403 - Det økologiske grunnkartet skal vise hvor vi finner er natur som det er viktig å ha kunnskap om når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet, forklarer Helgesen .
DA170403 * Vær varsom med å bekjempe selv - bruk av gift uten feller kan føre til at dyrene dør inne i vegger og gulv og kan spre ubehagelige lukte ¶ | Helgesen vil la elsyklister ferdes fritt ¶
DA170403 Helgesen viste til at det ble satt av 7,5 millioner kroner til dette arbeidet i 2017-budsjettet.
DA170403 Helgesen vil også at nasjonalparkene, selve indrefileten i norsk natur, innen 2020 skal ha egne besøksstrategier.
VG170401 PÅ BALLEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier spredningen av mikroplast må begrenses, og har bedt om mer kunnskap fra Miljødirektoratet.
VG170401 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til VG at det finnes teknologi for å rense utløpsvann fra vaskemaskiner for tekstilfibre før det havner i avløpet.
DB170401 Vi har forsøkt å snakke med Jan Tore Sanner og Vidar Helgesen og andre her inne.
AA170331 Vidar Helgesen avviser kritikken fra miljøbevegelsen og opposisjonen og betegner lovforslaget som ambisiøst og en nyskapning i norsk rett.
AA170331 Ifølge Helgesen er lovforslaget fullt forenlig med at Norge oppfyller klimamålet for 2030 i samarbeid med EU.
AA170331 Blant annet innføres det en syklus for gjennomgang av klimamål hvert femte år etter samme prinsipp som i Parisavtalen, sier Helgesen til NTB.
AA170331 Helgesen ( H ) legger fredag fram klimaloven, som i fjor ble sendt på høring og høstet rundt 1.300 svar og innspill.
DN170330 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger frem Norges første klimalov.
DN170330 Fra venstre : Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ), statsråd Vidar Helgesen ( H ) og Ola Elvestuen ( V ) Foto : Aleksander Nordahl ¶
DN170330 Etter harde dragkamper med miljøbevegelsen lanserer klima- og miljøminister Vidar Helgesen et nytt forslag til landets aller første klimalov fredag.
DN170330 Vidar Helgesen har bæretillatelse.
DN170330 Det ble ulv igjen for klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han stilte i Stortingets spontanspørretime onsdag.
VG170329 MØTTE PRESSEN : Onsdag holdt statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande, finansminister Siv Jensen og, Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ) og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen pressekonferanse om klimagassutslippene.
SA170329 Statsminister Erna Solberg ( H ), finansminister Siv Jensen ( Frp ), klimaminister Vidar Helgesen ( H ), Venstre-leder Trine Skei Grande og KrFs Kjell Ingolf Ropstad la fram tallene på en pressekonferanse på Statsministerens kontor onsdag.
SA170329 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) mener teknologiutviklingen skjer så raskt på transportområdet, at utslippene i 2020 vil være enda lavere enn prognosene nå tyder på.
DN170329 Vi har alltid sagt at arbeidet kom til å bli vanskelig, men med denne løypemeldingen har vi tettet gapet betraktelig, sier miljøminister Vidar Helgesen til DN.
DN170329 Statsminister Erna Solberg ( H ), finansminister Siv Jensen ( Frp ) og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) var alle til stede da regjeringen presenterte nye utslippstall.
DN170329 Kjell Ingolf Ropstad ( KrF ), Trine Skei Grande ( V ), miljøminister Vidar Helgesen ( H ), finansminister Siv Jensen ( Frp ) og statsminister Erna Solberg ( H ) presenterte oppdaterte utslippstall.
DN170329 På dette feltet ventes det for øvrig to større nyheter fra klimaminister Vidar Helgesen ( H ) før påske : Klimaloven, som i fjor ble sendt på høring og høstet rundt 1.300 svar og innspill samt en oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet.
DN170329 Vidar Helgesen har bæretillatelse.
DN170329 Det ble ulv igjen for klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han stilte i Stortingets spontanspørretime onsdag.
DA170329 KRONIKK : Arbeidet med inkludering må foregå på flere arenaer, skriver Gunn Marit Helgesen og Janne Johnsen.
DA170329 Av : Gunn Marit Helgesen , styreleder i KS og Janne Johnsen, fylkesstyreleder i KS Rogaland ¶
DA170329 - All politikk handler til syvende og sist om hvordan folk har det, om de opplever trygghet for liv og eiendom, og om de opplever at deres stemme blir hørt og tatt hensyn til, skriver Gunn Marit Helgesen og Janne Johnsen.
DA170329 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) mener teknologiutviklingen skjer så raskt på transportområdet, at utslippene i 2020 vil være enda lavere enn prognosene nå tyder på.
AP170329 - Daværende europaminister Vidar Helgesen var tidlig ute i 2014 da han tok opp dette i et brev til Financial Times.
AP170329 - Daværende europaminister Vidar Helgesen var tidlig ute i 2014 da han tok opp dette i et brev til Financial Times.
AP170329 Trine Skei Grande ( tv ) sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen , Frp-leder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg ( H ).
AA170329 Foto : Kristian Helgesen, FOTO : KRISTIAN HELGESEN
AA170329 Foto : Kristian Helgesen , FOTO : KRISTIAN HELGESEN ¶
AA170329 - Da regjeringen i fjor opphevet vernet av et fuglereservat for å bygge ny E6 ved Hamar, og i stedet opprettet et nytt verneområde over hundre kilometer unna, fleipet klima- og miljøminister Vidar Helgesen med det i VG.
AA170329 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) mener teknologiutviklingen skjer så raskt på transportområdet, at utslippene i 2020 vil være enda lavere enn prognosene nå tyder på.
AA170329 Statsminister Erna Solberg ( H ), finansminister Siv Jensen ( Frp ) og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) vil være til stede under pressekonferansen, i tillegg til Venstre-leder Trine Skei Grande og KrFs Kjell Ingolf Ropstad.
AA170329 Det skal mye til for at frykten for ulv er stor nok til at det oppfyller vilkårene for å gi tillatelse for å felle ulv, sier Vidar Helgesen ( H ).
AA170329 Det er ingen tvil om at tradisjonelle leveveier blir berørt, men det er også slik at vi har et utgangspunkt i Norge om at vi skal ha ulv, sier Helgesen , som nok en gang viser til Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonens strenge krav for å felle ulv.
AA170329 Helgesen besøkte tidligere denne måneden Slettås og ga uttrykk for forståelse for situasjonen for folk i bygda.
AA170329 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen sier ikke ja til felling Slettåsflokken ¶
VG170327 Nynormalt ( Helgesen ) ¶
DB170326 ¶ VIL HA AVSKOGINGSSVAR : Vidar Helgesen har gjort det klart overfor den brasilianske regjeringen at avskogingen må ned igjen hvis pengestrømmen fra Norge ikke skal stoppe opp.
DB170326 Vidar Helgesen og Brasils miljøvernminister José Sarney Filho signerte mandag en felleserklæring om ytterligere styrket skogsamarbeid mellom Norge og Brasil.
DB170326 Vi gjør det klart for myndighetene her at dersom dette er et brudd på den positive utviklingen, vil det bli mindre penger fra norsk side, sier Helgesen .
DB170326 Vi betaler dersom avskogingen går ned, og vi betaler ikke dersom avskogingen går opp, sier Helgesen til Dagbladet på telefonen fra Brasil.
DB170326 Spørsmålet er ikke om soya er skadelig, spørsmålet er hvordan det blir produsert, og det er det Regnskogfondet burde være opptatt av, sier Helgesen .
DB170326 STYRKET SAMARBEID : Her signerer Helgesen og Brasil miljøvernminister José Sarney Filho en felleserklæring om styrket skogsamarbeid mellom Norge og Brasil.
DB170326 Over de neste to tiårene kan tropisk skog bidra med opp til en tredjedel av de utslippskuttene som verden trenger for å nå Parismålene, sier Helgesen .
DB170326 Norge spiller ifølge Helgesen en lederrolle i kampen mot avskoging av regnskogen internasjonalt.
DB170326 Kan øke produksjonen uten avskoging ¶ Helgesen påpeker at det finnes dokumentasjon for at man kan øke produksjonen av landbruksvarer som soya i skogland uten å øke avskogingen.
DB170326 I RIO : Klimaminister Vidar Helgesen var på plass i Brasil forrige helg for å få svar på hvorfor avskogingen har gått oppover de to siste årene.
DB170326 Derfor er det viktig og positivt også for global ernæring og for globalt klima om vi produserer mer laks, sier Helgesen .
DB170326 Både at de kjøper produkter som kommer fra avskogingsfrie forsyningskjeder, men også at det ikke er uakseptabel og helsefarlig kjemikaliebruk involvert, sier Helgesen .
DB170326 ( Dagbladet ) : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) tilbrakte forrige helg i Brasil for å avholde møter med representanter fra den brasilianske regjeringen.
DB170326 Helgesen sier at de jobber hardt for strengere kjemikalieregler.
DB170326 Helgesen peker på den viktige rollen den norske laksen spiller som proteinressurs for resten av verden.
DB170326 Helgesen mener det blir feil å sette fokus på én næring i ett land.
VG170325 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
AP170325 Vi må tilpasse oss klimaendringene, sier Helgesen .
AP170325 Riksantikvar Jørn Holme og miljø- og klimaminister Vidar Helgesen er opptatt av å ta vare på historiske bymiljøer.
AP170325 Riksantikvar Jørn Holme har laget en slik strategi på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og møter Aftenposten på Christiania Torv sammen med miljø- og klimaminister Vidar Helgesen .
AP170325 - Utgangspunktet for at vi bestilte denne bystrategien er at folk flest bor i byer og tettsteder, og at det er viktig hvordan vi håndterer kulturarven i byene, sier Vidar Helgesen .
VG170324 At det igjen var en operasjon fra Vidar Helgesen bare for å late som at de gjør noe for å kunne kjøpe seg tid, sier han.
SA170324 « I Norge har politikerne ansvar for å bidra til at politiske endringer skjer som resultat av velgernes ønsker og prioriteringer, ikke som resultat av at velgerne føler avmakt og ekskludering », skriver Janne Johnsen ( bildet ) og Gunn Marit Helgesen .
DB170324 Utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er til stede.
DA170324 Tidligere i mars var miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på Trysil-besøk.
DA170324 Helgesen selv uttrykte forståelse for innbyggernes uro.
AA170324 Han var sterkt kritisk til det han kaller byråkratisuverenitet, som han mener førte til at statsråd Vidar Helgesen ( H ) siste dag før jul overprøvde Stortinget og tillot at langt færre ulv kan felles enn det stortingsflertallet og de lokale rovviltnemndene ønsket.
AA170324 Tidligere i mars var miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på Trysil-besøk.
AA170324 Helgesen selv uttrykte forståelse for innbyggernes uro.
AA170324 Vidar Helgesen .
VG170323 Men klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa nei.
VG170323 Bakgrunn : Helgesen roet ulvegemyttene i Høyre ¶
VG170322 Rett før jul overprøvde klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fire regionale rovviltnemnders vedtak om å tillate felling av 32 ulv.
VG170322 OSLO-MANN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen i Stortinget i Oslo sentrum.
VG170322 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier han er åpen for å diskutere en annen organisering av rovdyrforvaltningen.
VG170322 Miljøminister Helgesen kommenterer også sammensetningen av en eventuell klagenemnd : ¶
VG170322 Bakgrunn : Helgesen sa nei til ulvejakt ¶
VG170322 - Og så mener jeg nok at medlemskap i en eventuell klagenemnd hverken burde ekskludere folk som har bodd i Bodø, Nøtterøy og Oslo, slik som jeg, eller folk som bor på Stange, slik som Vedum, sier Helgesen .
VG170321 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
VG170321 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
BT170321 Vi må også innføre tiltak mot spredning av mikroplast, skriver Helgesen .
DB170318 ¶ TYDELIG MOT HELGESEN : Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har vært tydelig mot regjeringas ulvepolitikk, men ikke like tydelig i spørsmål om fisk og kyst, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.
DB170318 - Senterpartiet har snakket om å stille mistillit til miljøvernminister Vidar Helgesen på grunn av at han ikke har fulgt opp Stortingets vedtak på ulv, slik Senterpartiet ser det.
DB170317 Mener Kina er nøkkelen ¶ Helgesen mener USA må jobbe for en konstruktiv dialog med Nord-Korea og Kina.
DB170317 Ikke bekymret : Direktør ved Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen , tror ikke USA vil bruke millitærmakt mot Nord-Korea.
DB170317 Det er ikke noe nytt i at USA holder slike dundertaler mot Nord-Korea, mener Helgesen .
DB170317 Det bekymrer ikke Nord-Korea-ekspert og direktør ved Nordisk Institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, Geir Helgesen .
DB170317 Derfor svarer de med å vise muskler og videreutvikle sitt våpenprogram, sier Helgesen .
DB170317 Aftenposten skrev en oppfølgersak hvor tittelen hevdet at klima- og miljøminister Vidar Helgesen « åpner for å skrote vedtaket om biodrivstoff ».
DB170317 Helgesen dementerte umiddelbart.
VG170316 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
BT170316 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.
BT170316 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) antyder at flere enkelttiltak er på trappene mot plastforsøpling.
BT170316 FOTO : Braastad, Audun / NTB scanpix ¶ | Helgesen varsler tiltak mot plastforsøpling ¶
BT170316 Kveldens musikk serveres av blant andre Medium ( Kjetil Møster og Lars Myrvoll ), Kvit Skit, Hotel Hotel, Hum, DJ Unge Helgesen , Rap & Samples og DJ Langeling.
BT170316 Og, som en siste mulighet, Helgesen : Kan ikke Norge utnytte sin store teknologiske kompetanse og utvikle nye materialer som er like lette, sterke og formbare som plast, men som også er helt biologisk nedbrytbare ?
BT170316 Men, Helgesen , vi kan vel klare å angripe problemet på flere områder, og ikke kun vente på at sirkulærøkonomien stanser de strie strømmene av plast til havet ?
BT170316 Det er ikke offensivt av miljøminister Vidar Helgesen ( H ) å vente på at sirkulærøkonomien skal stanse strømmene av plast til havet.
BT170316 februar 2017 spurte Venstres Ola Elvestuen statsråd Vidar Helgesen hva hans strategi er på plastforsøpling.
BT170316 Helgesen uttrykte at « hovedsporet » til Norge skal være internasjonalt, og at man må se helheten i en sirkulærøkonomisk tankegang.
BT170316 Og, som en siste mulighet, Helgesen : Kan ikke Norge utnytte sin store teknologiske kompetanse og utvikle nye materialer som er like lette, sterke og formbare som plast, men som også er helt biologisk nedbrytbare ?
BT170316 Men, Helgesen , vi kan vel klare å angripe problemet på flere områder, og ikke kun vente på at sirkulærøkonomien stanser de strie strømmene av plast til havet ?
BT170316 Det er ikke offensivt av miljøminister Vidar Helgesen ( H ) å vente på at sirkulærøkonomien skal stanse strømmene av plast til havet.
BT170316 februar 2017 spurte Venstres Ola Elvestuen statsråd Vidar Helgesen hva hans strategi er på plastforsøpling.
BT170316 Helgesen uttrykte at « hovedsporet » til Norge skal være internasjonalt, og at man må se helheten i en sirkulærøkonomisk tankegang.
AA170316 I fjor mente transportetatene at behovet for biodrivstoff ville være 1,7 milliarder liter i 2030, mens klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier nye beregninger nå viser et behov på 400 millioner liter.
AA170316 Det tyder på at vi kommer til å se en utvikling vi kanskje ikke er forberedt på, sier Helgesen .
VG170315 | Ap vurderer mistillit mot Helgesen
VG170315 Ulvesaken skal behandles på Stortinget i vår og flere partier truer nå Helgesen med mistillit, hvis han ikke finner en løsning innenfor lovens rammer som også tar hensyn til ulveforliket og folks behov for å føle seg trygge for ulven.
VG170315 TILLITSSAK : Ap-talsmann Terje Aasland bruker først og fremst ulv, men også bio og laks mot statsråd Vidar Helgesen .
VG170315 Striden startet like før jul da Helgesen sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt.
VG170315 Slik svarer Helgesen på den kritikken, punkt for punkt : ¶
VG170315 Senterpartiet parlamentariske leder, Marit Arnstad, sier de også vil vurdere mistillit mot Helgesen i vår.
VG170315 Nå er altså Helgesen nok en gang lagt frem en sak hvor Stortingets klare vedtak ikke blir tatt hensyn til, sier Aasland.
VG170315 Møtte nysgjerrig ulv i Østmarka : - Den fulgte etter oss i fem minutter ¶ Helgesen lente seg blant annet på en vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet og Bern-konvensjonen og redegjorde for at det bare er ulv som har et skadepotensial som kan skytes.
VG170315 Les mer : Ulvejakt-partiene møtte Helgesen med ulve-diktat ¶
VG170315 Les kommentaren : Helgesen er desperat ¶
VG170315 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen avviser kritikken.
VG170315 Jeg har også fulgt opp Stortingets bestilling av en ny gjennomgang av det rettslige grunnlaget, og presenterte våre konklusjon i den lovsaken de nå har fått til behandling, sier Helgesen og legger til : ¶
VG170315 I mars kom Helgesen med en ny vurdering til Stortinget, der han holdt fast ved lovtolkningen, og samtidig fremmet et forslag til lovendring som kan åpne for økt adgang til felling i fremtiden.
VG170315 Høyres fremste ulvejaktforkjemper på Stortinget, Gunnar Gundersen, fra Hedmark sier han deler kritikken som Ap kommer med av Helgesen .
VG170315 Han nevner også CO2-støtte, biodrivstoff og laksestriden med Finland som andre saker Helgesen har behandlet svakt.
VG170315 Han mener Helgesen har hatt en rekke muligheter til å orientere Stortinget om problemene med lisensjakten på ulv, uten at han har benyttet muligheten.
VG170315 Fellesnevneren for alle disse sakene er at jeg har en balansert tilnærming der jeg tar hensyn til miljøet og viktige prinsipper i miljøpolitikken, sier Helgesen .
VG170315 Etter forliket åpnet de regionale rovviltnemdene for felling av 32 ulv i 2016 og 2017, men før jul sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen at et slikt uttak var i strid med loven og Bern-konvensjonen.
VG170315 Det skapte voldsom strid, hvor Helgesen fikk kritikk også fra representanter fra Høyre og Frp.
VG170315 Denne ordningen utløste blant annet at Hydro brukte milliarder av kroner på sitt pilotanlegg på Karmøy, sier Aasland og viser til at Helgesen overfor Stortinget har sagt at han på grunn av fremtidig revidering av EU-regelverk ikke kan garantere for den norske støtteordningen fra 2021.
VG170315 Aps energi og miljøtalsperson, Terje Aasland, sier ulvesaken er så alvorlig at Ap vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170315 Aasland sier det er flere saker som underbygger at Helgesen sliter i sin behandling av saker.
VG170315 - Vår tillit til Helgesen er så tynnslitt, at den nesten ikke kan bli dårligere.
VG170315 - Vi mener at Helgesen og regjeringen svikter i forhold til en av de viktigste klimatiltakene overfor vår industri : CO2-kompensasjonsordningen.
VG170315 - Naturmangfoldsloven er heldigvis sterk og Helgesen har fulgt den og har fått støtte fra lovavdelingen i Justisdepartementet.
VG170315 - Jeg er helt enig i kritikken av Helgesen .
VG170315 - Hva krever du av Helgesen ?
VG170315 - En annen sak hvor Helgesen skaper vondt blod, er lakseavtalen med Finland, hvor det skaper sterke reaksjoner på norsk side, at han ikke ivaretar norske interesser, sier han.
VG170315 Helgesen svarer avviser kritikken, se hva han svarer nederst i saken.
VG170315 Helgesen får ikke støtte av Høyre-mann ¶
VG170315 Helgesen avviser ¶
DN170315 Arbeiderpartiet vurderer mistillit mot Helgesen
DN170315 Arbeiderpartiet vurderer mistillit mot Helgesen
DN170315 | Arbeiderpartiet vurderer mistillit mot Helgesen
DN170315 Også Senterpartiet har tidligere sagt at de vurderer mistillit mot Helgesen .
DN170315 Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for hans håndtering av ulvesaken.
DN170315 Ap vurderer mistillit mot klima og miljøvernminister Vidar Helgesen .
DN170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
DN170315 - Vår tillit til Helgesen er så tynnslitt at den nesten ikke kan bli dårligere.
DN170315 mars la Helgesen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
DN170315 Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen frem et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
DB170315 ¶ KLIMA- OG MILJØMINISTEREN : Statsråd Vidar Helgesen ( H ) før regjeringens budsjettkonferanse i Hurdal tirsdag morgen.
DB170315 Også Senterpartiet har tidligere sagt at de vurderer mistillit mot Helgesen .
DB170315 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen avviser kritikken overfor VG.
DB170315 Fellesnevneren for alle disse sakene er at jeg har en balansert tilnærming der jeg tar hensyn til miljøet og viktige prinsipper i miljøpolitikken, sier Helgesen .
DB170315 Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for hans håndtering av ulvesaken.
DB170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
DB170315 - Vår tillit til Helgesen er så tynnslitt at den nesten ikke kan bli dårligere.
DB170315 mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
DB170315 Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
DB170315 Påstandene fra klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen om at Bernkonvensjonen gir « noe bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv » er ganske enkelt alternative fakta.
DA170315 | Arbeiderpartiet vurderer mistillit mot Helgesen
DA170315 Også Senterpartiet har tidligere sagt at de vurderer mistillit mot Helgesen .
DA170315 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har fått mye kritikk for sin håndtering av ulvebestanden.
DA170315 Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for hans håndtering av ulvesaken.
DA170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
DA170315 - Vår tillit til Helgesen er så tynnslitt at den nesten ikke kan bli dårligere.
DA170315 mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
DA170315 Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
BT170315 | Arbeiderpartiet vurderer mistillit mot Helgesen
BT170315 Også Senterpartiet har tidligere sagt at de vurderer mistillit mot Helgesen . ( ©NTB ) ¶
BT170315 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har fått mye kritikk for sin håndtering av ulvebestanden.
BT170315 Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for hans håndtering av ulvesaken.
BT170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
BT170315 - Vår tillit til Helgesen er så tynnslitt at den nesten ikke kan bli dårligere.
BT170315 mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
BT170315 Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven, men dette har Venstre sagt nei til.
BT170315 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har rykket ut og sagt det ikke er aktuelt for regjeringen å skrote biodrivstoffvedtaket, slik det hevdes i overskriftene basert på et intervju med ham.
AA170315 | Arbeiderpartiet vurderer mistillit mot Helgesen
AA170315 Også Senterpartiet har tidligere sagt at de vurderer mistillit mot Helgesen .
AA170315 Miljøpartiet De Grønne ( MDG ) reagerer kraftig på at Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot Helgesen .
AA170315 Men Ap-politikeren mener Helgesen skulle informert Stortinget tidligere om at det kunne bli vanskeligheter.
AA170315 Jeg har også fulgt opp Stortingets bestilling av en ny gjennomgang av det rettslige grunnlaget, og presenterte vår konklusjon i den lovsaken de nå har fått til behandling, sier Helgesen til VG.
AA170315 Arbeiderpartiet vurderer å fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for hans håndtering av ulvesaken.
AA170315 Aasland mener Stortinget nå må gjøre jobben som departementet skulle gjøre, og ber Helgesen bidra med juridisk kapasitet til å rydde opp.
AA170315 - Vår tillit til Helgesen er så tynnslitt at den nesten ikke kan bli dårligere.
AA170315 - Ap vurderer altså å fremme mistillit mot Høyres miljøstatsråd Helgesen fordi han ikke dreper Norges sjeldneste pattedyr fort nok og vil følge den naturmangfoldsloven Ap selv fikk vedtatt, legger han til.
AA170315 mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven.
AA170315 Helgesen tilbakeviser også påstandene om at han har håndtert sakene om biodrivstoff, lakseavtalen med Finland og CO2-kompensasjon dårlig.
AA170315 Helgesen har flere ganger tidligere påpekt at det er et gap mellom Stortingets bestandsmål og de mulighetene lovverket og internasjonale konvensjoner gir for å tillate jakt.
AA170315 Helgesen fikk i slutten av januar beskjed om å komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering av det juridiske grunnlaget, med mål om å åpne for mer jakt. 3. mars la Helgesen fram et forslag om å endre naturmangfoldsloven.
AA170315 Helgesen avviser imidlertid kritikken : ¶
VG170314 Etter ulvebråket før jul, distriktsopprøret mot Høyre og tilløpet til borgerkrig innad i eget parti, foreslo miljøminister Vidar Helgesen ( H ) å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
VG170314 At både enøyde ulvemotstandere og frenetiske rovdyrromantikere er i kollektiv harnisk, tyder på at Helgesen har truffet godt.
VG170314 At Helgesen , etter pålegg fra Stortinget, har kommet til at den ellers utmerkede naturmangfoldsloven både kan justeres noe og dessuten leses på en mindre absolutt måte, er et steg i riktig retning.
VG170314 Helgesen la til grunn at avskytingen var i strid med både vår egen Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold fra 2009 og den internasjonale Bern-konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder.
SA170314 Artikkelserien kan nesten fremstå som en kampanje mot biodrivstoff og har en rekke unøyaktigheter : ¶ • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har rykket ut og sagt det ikke er aktuelt for regjeringen å skrote biodrivstoffvedtaket, slik det hevdes i overskriftene basert på et intervju med ham. • Volvo føler seg « grovt » feilsitert når det skrives at Volvo fraråder biodrivstoff generel
DN170314 Fra venstre : Linda Hofstad Helleland, Vidar Helgesen , Børge Brende, Jan Tore Sanner, Erna Solberg, Siv Jensen, Ketil Solvik-Olsen, Ine Marie Eriksen Søreide, Torbjørn Røe Isaksen, Anniken Hauglie, Jon Georg Dale og Terje Søviknes.
DB170314 Men dette ble opphevet i desember av statsråd Vidar Helgesen etter å ha rådført seg med regjeringens jurister i Justisdepartementets lovavdeling.
DB170314 Energi- og miljøminister Vidar Helgesen oversendte den foreliggende lovproposisjonen til Stortinget for halvannen uke siden.
DB170314 - Sannsynligheten er meget stor for at statsråd Vidar Helgesen vil bli kraftig instruert av Stortinget.
DA170314 Les også : Helgesen : Informér mindre ¶
BT170314 Det står vi fast ved, skriver Vidar Helgesen .
AA170314 Også han skylder imidlertid på Helgesen , som han mener har gjort det umulig å få tatt ut det antall ulver som Stortinget har bedt om.
AA170314 Energi- og miljøkomiteen avgjorde tirsdag framdriften for behandlingen av lovforslaget fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170314 De burde ha sagt at vi kommer ikke til å gjøre noen endringer som gir mer jakt, og tatt støyten der og da, sier Sp-lederen og anklager nok en gang Helgesen for å trenere Stortingets vedtak om hvor stor bestanden skal være.
AA170314 - Dette er lureri nok en gang, sier Trygve Slagsvold Vedum, og viser til at Helgesen tidligere i år endret rovviltforskriften og utvidet jaktperioden til 31. mars, uten at det i seg selv åpner for å felle flere ulv.
AA170314 Vi er opptatt av å fortsette å ha en god soneforvaltning, som vil si at det er ulike soner hvor rovvilt og husdyr har prioritet, sier Helgesen . ( ©NTB ) ¶
AA170314 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) gleder seg over de lave tallene, men lover samtidig tiltak der rovdyr er et problem.
AA170313 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) sier dette var kjent for Stortinget etter forliket som ble inngått i 2015.
AA170313 Helgesen understreker at det stilles bærekraftskrav i avtalen mellom regjeringen og støttepartiene om opptrapping til 20 prosent biodrivstoff i 2020. ( ©NTB ) ¶
VG170312 Det eneste gledelige i denne farsen er at miljøminister Vidar Helgesen ser ut til å åpne for å revurdere vedtaket, som slett ikke var et miljøtiltak, men bare et triks for å få vedtatt statsbudsjettet og redde regjeringen.
SA170312 Ulvebråket startet før jul da miljøminister Vidar Helgesen ( H ) slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.i ¶
SA170312 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.i ¶
SA170312 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.i ¶
FV170312 Ulvebråket startet før jul da miljøminister Vidar Helgesen ( H ) slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.
FV170312 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
FV170312 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
DN170312 Næringsminister Monica Mæland og klima- og miljøminister Vidar Helgesen lover at de vil frede kraftstøtten under Høyres landsmøte på Gardermoen i helgen.
BT170312 VIKTIG SYMBOL : - Det har en betydelig symbolverdi for Norge at vi ikke gjør ting som bidrar til globale arealbruksendringer med negativ klimaeffekt, gitt at vi er verdens største bistandsinvestor i regnskog, sier klimaminister Vidar Helgesen .
BT170312 - Hvis ikke er Parisavtalen død, sier klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170312 Ulvebråket startet før jul da miljøminister Vidar Helgesen ( H ) slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.
AP170312 mars foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AP170312 Helgesen viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
AA170312 Siden har Helgesen fått beskjed fra Stortinget om å gjøre mer for å holde ulvebestanden nede.
AA170312 På et møte i Høyres stortingsgruppe rett i forkant av landsmøtet ble det enighet om at Helgesen skal få på plass en forskriftsendring.
AA170312 Gundersen har vært krass mot partiets egen miljøminister Vidar Helgesen , som overprøvde de lokale rovviltnemndenes vedtak om hvor mange ulv som skal felles i år.
AA170312 Klimaminister Vidar Helgesen mener at verden må få stoppet avskogingen.
AA170312 I et intervju med Aftenposten viser Helgesen til at det i store deler av verden hogges tropisk skog for å rydde plass til plantasjer som brukes til å produsere oljeprodukter.
AA170312 Det betyr at Parisavtalen er død om vi ikke lykkes med skog, sier Helgesen .
AA170312 - I stedet for å prøve å stikke av fra egne vedtak, må Helgesen nå vise handlekraft og sørge for at forbrukere i Norge kan være sikre på at biodrivstoffet de kjøper er garantert bærekraftig, sier Hansson. ( ©NTB ) ¶
AA170312 - Det viktigste Norge gjør i klimapolitikken, er uten sammenligning den internasjonale regnskogsatsingen, sier Helgesen .
AA170312 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen tror klimaavtalen ryker om avskogingen fortsetter ¶
SA170311 - Hvis ikke er Paris-avtalen død, sier klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170311 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kaller det samtidig « paradoksalt » at Norge legger opp til å bruke mer matoljebasert biodrivstoff enn det EU har satt som tak i sine klimadirektiver. | - Vi har hatt en fin ferie, men slutten ble trasig ¶
AP170311 - Hvis ikke er Paris-avtalen død, sier klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170311 Det er en klar melding til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen om å redusere antallet ulv.
AA170311 Det ble bråk internt i Høyre, og over store deler av distriktsnorge, da klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen tidligere i vinter ikke ga tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.
AA170311 - Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert med at det ikke er hjemmel for felling av de fire aktuelle revirene, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen like før jul.
AA170311 I et intervju i Dagens Næringsliv er klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) nokså positiv til en slik avgift.
VG170310 Men jeg tror vi må utvikle nedbrytbar emballasje som kan erstatte dagens former for plast, sier Bru, ¶ Helgesen : Ille, men ikke overraskende ¶
DB170310 ¶ JUS OG POLITIKK : Knut Storberget ( Ap ) kritiserer klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) for å trenere ulvesaken.
DB170310 Statsråd Vidar Helgesen henviser til at han svarte utfyllende på kritikken i Dagbladet i går.
DB170310 På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, uttalte statsråd Vidar Helgesen .
DB170310 - Hovedsaken er at vi har fulgt opp Stortinget bestilling, og da er det der saken må følges opp, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170310 I andre akt ble det gjort et forsøk på å så tvil om den politiske oppslutningen om dette ved å trekke fram klimaminister Vidar Helgesen under overskriften « åpner for å kutte biodrivstoffsatsingen ».
DB170310 Dette kunne Helgesen selv avkrefte på Twitter, og om man leser saken kommer det fram at det ministeren faktisk sier er at regjeringen har tenkt til å lese høringssvarene de får inn.
AP170310 | Vil ikke skrote vedtak om biodrivstoff Vidar Helgesen
AP170310 Vidar Helgesen .
AP170310 Planen fra budsjettforliket legger opp til 20 prosent innblanding av biodrivstoff i 2020, og dette står vi fast ved, skriver Vidar Helgesen .
AA170310 - Vi har tatt opp dette flere ganger, og påpekt at det er en mangel i vårt system at kommunene ikke kan stevne saken, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen , men sier hun ikke tror det eren mulighet som vil bli brukt veldig ofte. ( ©NTB ) ¶
AA170310 Foto : Helgesen , Kristian ¶
VG170309 Foto : KRISTIAN HELGESEN
DB170309 er opp de lange, historiske linjene tilbake til embedsmannsstaten, må jeg få lov til å minne om at det var en Sp-statsråd som først fredet ulven i 1973, en Sp-statsråd som innførte Bernkonvensjonen i 1986, og en regjering med Senterpartiet som la frem naturmangfoldloven i 2009, poengterer Vidar Helgesen .
DB170309 Under et ulveseminar i regi av Norges Skogeierforbund i Oslo tirsdag hevdet professor Eivind Smith, landets fremste ekspert på offentlig rett, at miljøministerens lovforslag er politisk snuskeri og at det er uærlighet i argumentasjonen til Helgesen .
DB170309 Sp-lederen hevder at statsråd Vidar Helgesen før jul benyttet juridiske spissfindigheter til å stoppe en ulvejakt som var avgjørende for å nå Stortingets bestandsmål.
DB170309 STATSRÅD : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170309 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen tilbakeviser kritikken.
DB170309 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen avfeier professoren vurderinger.
DB170309 I forrige uke presenterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen et forslag til endring av naturmangfoldloven.
DB170309 Høyre-statsråd Vidar Helgesen svarer at rettsstat og folkestyre er to sider av samme sak og minner om at det var en Sp-statsråd som først fredet ulven.
DB170309 Dette har blitt et juridisk spørsmål fordi Stortinget har vedtatt naturmangfoldloven og vedtatt at Norge skal slutte seg til Bernkonvensjonen, understreker Vidar Helgesen .
DB170309 Det har han formodentlig da heller ikke gjort, sier Vidar Helgesen .
DB170309 Både loven og konvensjonen opererer med skjønnsmessige kriterier for felling, så dersom det var vilje til det ville kunne Helgesen ha godkjent fellingene.
DB170309 - Professor Eivind Smiths uttalelser bekrefter det vi har sagt hele tiden, at Helgesen har brukt jusen for å gjemme sitt politiske ståsted, sier Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.
DB170309 - Grunnen til at Høyres klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke varslet Stortinget om at lisensjakten ikke ville bli gjennomført før det hadde gått et halvt år, henger nok sammen med at han selv foreslo å ha langt flere ulv i Norge enn Stortinget ville, sier Trygve Slagsvold Vedum.
DB170309 - Det er en real sak å være uenig om hvor mange finskrussiske ulv vi skal ha i Norge, men her har Helgesen satt politikken sjakk matt med juridiske spissfindigheter.
DB170309 I går uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Aftenposten at det ikke er sikkert at biodrivstoffsatsingen lar seg gjennomføre.
DB170309 Helgesen mener beslutningen ble tatt for raskt, og sier at dersom effekten ikke er positiv, er et alternativ å gå tilbake til Stortinget.
BT170309 Klimaminister Vidar Helgesen sier det ikke er sikkert at biodrivstoff-satsingen lar seg gjennomføre.
BT170309 IKKE SIKKER : Klimaminister Vidar Helgesen mener det er en risiko knyttet til den massive satsingen på biodrivstoff.
BT170309 - Vi mente at det ikke var lurt å gå for langt for raskt, for da er det en fare for tilbakeslag og at man må reversere beslutningen, sier Helgesen .
BT170309 Klimaminister Vidar Helgesen gjør det eneste fornuftige, når han holder muligheten åpen for å endre på kravene om biodrivstoff.
AA170309 Svaret fra Helgesen skal ha vært tilfredsstillende for ulvemotstanderne.
AA170309 Schou oppfattet svaret fra Helgesen som noe mindre tydelig.
AA170309 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) har ifølge VG midlertidig roet gemyttene blant ulvemotstanderne i sitt eget parti ved å åpne for en forskriftsendring.
AA170309 Helgesen ønsker ikke å kommentere det som ble sagt på møtet, men sier på generelt grunnlag at det ikke er veldig komplisert å endre på forskrifter.
AA170309 Forfatter Fartein Horgar Foto : KRISTIAN HELGESEN
AA170309 I Stortingets spørretime i går sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) at nå skal vedtaket kvalitetssikres og sendes på høring.
VG170308 Foto : KRISTIAN HELGESEN
VG170308 Stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen og Ingjerd Schou hadde på forhånd bestemt seg for å spørre klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om mulighetene for å endre rovviltforskriften.
VG170308 Schou hadde oppfattet svaret fra Helgesen noe mindre kategorisk : ¶
VG170308 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) har midlertidig roet gemyttene blant ulvemotstanderne i sitt eget parti ved å åpne for en forskriftsendring.
VG170308 I HARDT VÆR : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har måttet tåle sterk kritikk både fra sine egne og andre etter at han reduserte antall ulv som kunne felles fra 47 til 15.
VG170308 Det vil heller ikke klimaminister Vidar Helgesen .
DN170308 Tidligere har Helgesen flere ganger uttalt at Norge må ta større klimakutt hjemme.
DN170308 Klimaminister Vidar Helgesen vil ikke bruke ordet " greit " om fortsatt utslippsvekst.
DN170308 - Hvis mer av verdens aluminiumproduksjon flyttes til Norge fordi produksjonen er renere her, er det veldig positivt - selv om utslippene går opp i Norge, sier Helgesen til NTB.
DB170308 I regi av Norges Jeger- og Fiskerforbunds Hedmark-avdeling er det satt opp busser fra en rekke steder, blant andre Rena, Flisa, Grue og Kongsvinger, for hedmarkinger som vil markere sin misnøye med klima- og miljøminister Vidar Helgesen og regjeringens rovviltforvaltning med paroler som : ¶ * « Respekter Stortingets vedtak nå » ¶ * « Nei til ulvereservat » ¶ * « Vidar - Vi lar oss ikke lure » ¶
AP170308 | Nytt ulveopprør i Høyre mot Vidar Helgesen onsdag ¶
AP170308 Vidar Helgesen sier til Aftenposten at han ikke vil kommentere de ulike mulige utfallene før gruppemøtet onsdag ettermidag, men sier han har forståelse for at spørsmålet kommer opp.
AP170308 Vidar Helgesen har foreslått å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170308 På Høyres gruppemøte onsdag ettermiddag, ønsker blant andre Hedmark-representant Gunnar Gundersen og Østfolds Ingjerd Schou å tvinge klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til en annen løsning enn planlagt i ulvestriden.
AP170308 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møter motstand i eget parti.
AP170308 Her kan du lese om hvordan Venstre mener forslaget fra Helgesen er et avtalebrudd fra regjeringens side.
AP170308 - En forskriftsendring vil ikke endre på lovens innhold, sier Helgesen til Aftenposten.
AA170308 Helgesen fastslo fredag at det nå er opp til Stortinget å avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen i årets lisensfellingsperiode. ( ©NTB ) ¶
VG170307 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
SA170307 Regjeringen og støttepartienes storstilte satsing på biodrivstoff kan bli redusert, ifølge klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
SA170307 Landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ), helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) var tilstede i Stavanger tirsdag da regjeringen la fram nasjonal handlingsplan for bedre kosthold.
SA170307 Klimaminister Vidar Helgesen sier det ikke er sikkert at biodrivstoff-satsingen lar seg gjennomføre.
FV170307 Klimaminister Vidar Helgesen sier det ikke er sikkert at biodrivstoff-satsingen lar seg gjennomføre.
DN170307 Regjeringen og støttepartienes storstilte satsing på biodrivstoff kan bli redusert, ifølge klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
DN170307 Planen for opptrappingen av biodrivstoff-bruken skal ut på høring, og Helgesen åpner for at planen kan justeres etter høringsrunden.
DN170307 Men klimaminister Vidar Helgesen ( H ) bekreftet i fjor overfor NTB at det konvensjonelle drivstoffet isolert sett kan øke de globale utslippene.
DN170307 Dyrere for bileierne ¶ Helgesen understreker at biodrivstoff-satsingen samlet sett vil gi positiv klimaeffekt når effekten av det avanserte drivstoffet inkluderes.
DN170307 Det aller viktigste er at man ikke kan forhandle bort en ansvarlig klimapolitikk, sier Helgesen til Aftenposten.
DN170307 - Det er gode grunner til å tro at det konvensjonelle biodrivstoffet som brukes i det europeiske markedet i dag, samlet sett har dårligere klimaeffekt enn fossilt drivstoff, sier Helgesen til NTB etter publiseringen av SSB-rapporten tirsdag.
DN170307 Tragedien har bidratt til stor oppmerksomhet og folkelig bevisstgjøring om kjempeproblemet med plast i det marine miljø, sier Helgesen .
DN170307 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) varsler en offensiv mot marin forsøpling og mikroplast.
DN170307 Ifølge Bergens Tidende har Helgesen bedt Miljødirektoratet utrede en rekke nye tiltak for å redusere plastforurensningen.
DA170307 Regjeringen og støttepartienes storstilte satsing på biodrivstoff kan bli redusert, ifølge klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
DA170307 Det aller viktigste er at man ikke kan forhandle bort en ansvarlig klimapolitikk, sier Helgesen til Aftenposten.
DA170307 « Hva vil Helgesen », spurte Aps Svein Rune Henriksen i lørdagens Dagsavisen.
DA170307 Vidar Helgesen avviser at han er uklar om ordningen for CO2-kompensasjon.
DA170307 Men jeg skjønner at det er valgår, sier Helgesen . | - Driver et rent spill for galleriet ¶
DA170307 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DA170307 Han fryktet at Helgesen vil godta det Ap mener er EU-parlamentets svekkelse av kompensasjonsordningen, siden Helgesen applauderer forslaget om innstramninger i EUs kvotemarked.
DA170307 Han fryktet at Helgesen vil godta det Ap mener er EU-parlamentets svekkelse av kompensasjonsordningen, siden Helgesen applauderer forslaget om innstramninger i EUs kvotemarked.
DA170307 - Det er grunn til å spørre hva Ap vil, svarer Helgesen .
BT170307 VARSLER TILTAK : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil ha løsninger som gjør det mulig å rense avløpsvann fra vaskemaskiner.
BT170307 Tragedien har bidratt til stor oppmerksomhet og folkelig bevisstgjøring om kjempeproblemet med plast i det marine miljø, sier Helgesen til BT.
BT170307 Slike løsninger kan også redusere problemet med utslippene av plasthår som havner i avløpet når vi vasker fleeceklær, sier Helgesen .
BT170307 Samtidig bør det være fullt mulig å utvikle løsninger på utsiden av vaskemaskinen som filtrerer plasten før den havner i avløpet, sier Helgesen .
BT170307 Nå vil klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) både ha nye renseløsninger og vasking av veier for å fjerne de ørsmå gummipartiklene og andre stoffer som forurenser miljøet.
BT170307 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) varsler storoffensiv mot marin forsøpling og mikroplast.
BT170307 Heldigvis er det ikke så vanskelig å få innført effektive tiltak mot de norske kildene til plastforsøpling, sier Helgesen .
BT170307 For å få bukt med mikroplast-problemet vil Helgesen også ha klarlagt hvor mye det vil koste å erstatte gummigranulat i kunstgressbaner med andre og mer miljøvennlige alternativ.
BT170307 Flere partier har kritisert Helgesen og regjeringen for passivitet mot plastforsøplingen.
BT170307 Det kan for eksempel gjelde fiskere som har fanget plastsøppel i garn eller annet fiskeredskap, sier Helgesen .
BT170307 - Jeg vil ha utredet mulige renseløsninger som kan fange opp mikroplast og andre forurensende stoffer fra de mest trafikkerte veiene, sier Helgesen .
BT170307 - Jeg har arbeidet med tiltak mot plastforurensningen lenge, både nasjonalt og internasjonalt, sier Helgesen .
BT170307 Helgesen understreker at han har prioritert kamp mot plastforsøpling lenge før hvalen strandet.
BT170307 Klimaminister Vidar Helgesen sier det ikke er sikkert at biodrivstoff-satsingen lar seg gjennomføre.
BT170307 IKKE SIKKER : Klimaminister Vidar Helgesen mener det er en risiko knyttet til den massive satsingen på biodrivstoff.
BT170307 - Vi mente at det ikke var lurt å gå for langt for raskt, for da er det en fare for tilbakeslag og at man må reversere beslutningen, sier Helgesen .
AP170307 Statsråd Helgesen har nå planer om å iføre seg anheng med gullkors slik at i hvert fall halve Norge og nettstedet Breitbart trykker ham til sitt hjerte.
AP170307 Nå er alle sure på miljøvernminister Helgesen fordi det blir vanskeligere å skyte ulv og fordi det blir lettere å skyte ulv.
AP170307 Før fredag i forrige uke var alle sure på miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) fordi det var for vanskelig å skyte ulv og fordi det var for lett å skyte ulv.
AP170307 Klimaminister Vidar Helgesen sier det ikke er sikkert at biodrivstoff-satsingen lar seg gjennomføre.
AA170307 Regjeringen og støttepartienes storstilte satsing på biodrivstoff kan bli redusert, ifølge klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170307 Planen for opptrappingen av biodrivstoff-bruken skal ut på høring, og Helgesen åpner for at planen kan justeres etter høringsrunden.
AA170307 Men klimaminister Vidar Helgesen ( H ) bekreftet i fjor overfor NTB at det konvensjonelle drivstoffet isolert sett kan øke de globale utslippene.
AA170307 Det aller viktigste er at man ikke kan forhandle bort en ansvarlig klimapolitikk, sier Helgesen til Aftenposten.
AA170307 - Det er gode grunner til å tro at det konvensjonelle biodrivstoffet som brukes i det europeiske markedet i dag, samlet sett har dårligere klimaeffekt enn fossilt drivstoff, sier Helgesen til NTB etter publiseringen av SSB-rapporten tirsdag.
AA170307 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fastslo da han la fram sitt forslag til endring av naturmangfoldsloven sist fredag, at det nå er opp til Stortinget å avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen i årets lisensfellingsperiode.
DB170306 ¶ Forslag : Miljøminister Vidar Helgesen vil endre naturmangfoldsloven.
DB170306 Men Helgesen kom raskt under angrep fra ulike leire.
DB170306 I Stortinget venter uansett trøbbel for Helgesen .
DB170306 Fredag foreslo Helgesen å endre naturmangfoldsloven slik at det skal bli lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
BT170306 Miljøminister Vidar Helgesen er blitt anklaget for å sabotere og motarbeide Stortinget.
BT170306 Etter at Helgesen ble tatt som politisk gissel av stortingsviljen, kom han tilbake med et forslag som skal « skape bedre samsvar » mellom ulveforliket og gjeldende rett.
BT170306 Dersom det er et ønske om mer fleksibilitet, må det gjøres lovendringer, sier statsråd Helgesen .
AA170306 Da miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fredag la fram sitt forslag til endringer i naturmangfoldsloven, slo han fast at tempoet i Stortingets behandling av saken ville avgjøre om det blir lisensjakt på ulv i ulvesonen denne vinteren.
AA170306 På spørsmål om det er aktuelt for statsråden å bidra til en ny debatt om ulvesonen, svarer Helgesen avvisende.
AA170306 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fikk klar beskjed om at hele ulvesonen bør skrotes da han mandag besøkte politikere og lokalbefolkning i Trysil i Hedmark.
AA170306 Hun sa klart ifra til Helgesen om å skrote ulvesonen da han besøkte gården hennes mandag.
AA170306 Helgesen sier til NTB at han ikke har noen grunn til å betvile påstanden om at ulvene i Slettåsflokken er nærgående og har en truende atferd.
AA170306 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen møtt med krav om at ulvesonen fjernes ¶
DN170305 Foto : Mattilsynet Kari Olli Helgesen er forsker ved seksjon for epidemiologi hos Veterinærinstituttet.
AA170305 På spørsmål om det har vært kontakt mellom regjeringen ved Helgesen og Venstre i løpet av helgen, svarer Venstre-lederen : ¶
AA170305 Fredag la klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fram forslag til endringer i naturmangfoldsloven som skal gi større mulighet for lisensfelling av ulv.
AA170305 Helgesen skal mandag møte befolkningen i Trysil og Søre Osen for å møte befolkningen som lever med ulv nær bebyggelsen.
AA170305 Helgesen skal blant annet på befaring i området for reviret til Slettås-flokken. ( ©NTB ) ¶
AA170305 Helgesen omtalte fredag dialogen med Venstre som " veldig god ", og sa at " dialogen ikke er ferdig ".
AA170305 Foto : Kristian Helgesen
DA170304 Miljøminister Vidar Helgesen , her under fredagens orientering om ulvesaken.
DA170304 Men Helgesen foreslår nå å endre naturmangfoldsloven.
DA170304 Fredag ettermiddag kvitterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut ulvesaken fra departementet.
DA170304 Det legger ikke Helgesen opp til i lovproposisjonen.
DA170304 - Er samarbeidsavtalen brutt ? - Helgesen burde ikke ha lagt fram dette.
DA170304 - Det kan ikke utelukkes, men det vil avhenge av tempo i Stortingets arbeid, sier Helgesen .
DA170304 - Denne endringen i seg selv gir ikke hjemmel til felling av halvparten av norsk ulvebestand, bekrefter Helgesen .
DA170304 Helgesen foreslår nå å legge inn en hjemmel i naturmangfoldsloven, som er hentet fra Bernkonvensjonen, som åpner opp for at man kan vurdere andre hensyn som kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn, i spørsmål om ulvefelling.
DA170304 - Helgesen gjør dette med Erna Solbergs velsignelse.
DA170304 | Hva vil Helgesen ?
DA170304 I intervjuet i Dagsavisen sier Helgesen at han er positivt til de videre forhandlingene mellom EU-kommisjonen og EU-rådet, og at han har troa på at kvotesystemet blir enda strammere.
DA170304 - Vi ser at Vidar Helgesen er positiv til EUs innstramninger i kvotesystemet, og det er vi i Ap også.
DA170304 Miljøminister Vidar Helgesen , her under fredagens orientering om ulvesaken.
DA170304 Men Helgesen foreslår nå å endre naturmangfoldsloven.
DA170304 I går ettermiddag kvitterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ut ulvesaken fra departementet.
DA170304 Det legger ikke Helgesen opp til i lovproposisjonen.
DA170304 - Er samarbeidsavtalen brutt ? - Helgesen burde ikke ha lagt fram dette.
DA170304 - Det kan ikke utelukkes, men det vil avhenge av tempo i Stortingets arbeid, sier Helgesen . | - Jeg har hull i hjertet mitt, mamma ¶
DA170304 - Denne endringen i seg selv gir ikke hjemmel til felling av halvparten av norsk ulvebestand, bekrefter Helgesen .
DA170304 Helgesen foreslår nå å legge inn en hjemmel i naturmangfoldsloven, som er hentet fra Bernkonvensjonen, som åpner opp for at man kan vurdere andre hensyn som kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn, i spørsmål om ulvefelling.
DA170304 - Helgesen gjør dette med Erna Solbergs velsignelse.
AP170304 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kunne imidlertid ikke gi et klart svar tilbake.
AP170304 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) : ¶
AP170304 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kunne imidlertid ikke gi et klart svar tilbake.
AP170304 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) : ¶
VG170303 Ulveopprøreren fra Flisa sa til VG i januar at han ikke vil gi seg før Helgesen gir opp.
VG170303 Men også naturvern-interessene er rasende på Helgesen : ¶
VG170303 Men Vidar Helgesen sier at det blir forhandlinger med Venstre i Stortinget i henhold til samarbeidsavtalen.
VG170303 Les mer her : Helgesen kan få flertall for nytt ulveforlik ¶
VG170303 Les bakgrunnen her : Helgesen sa nei til ulvejakt ¶
VG170303 Han er stortingsrepresentant for Hedmark Høyre, og den som først gikk i krigen mot sin egen statsråd, klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170303 De fire partiene ble orientert av Helgesen fredag morgen, før lovendringen ble fremmet i Statsråd.
VG170303 - Tempoet i Stortingets behandling vil avgjøre om det blir lisensfelling i år, sier Helgesen .
VG170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring, sier Vidar Helgesen , som mandag reiser til Trysil for å møte folk som bor i ulvesonen.
VG170303 Helgesen sa fredag at lovendringen vil åpne for en sterkt begrenset lisensjakt på ulv i ulvesonen, fordi det åpner for å ta « vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og ¶ rekreasjonsmessige hensyn », i tillegg til skade på husdyr.
VG170303 « Jeg har fått vite at Vidar Helgesen i dag har kalt inn til en pressekonferanse hvor han vil foreslå å endre naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv.
VG170303 Vidar Helgesen bekrefter at regjeringen foreløpig ikke er enig med Venstre.
VG170303 Totalt er det dermed foreløpig påvist 5-6,5 ynglinger i Norge vinteren 2016-2017, inkludert halvparten av grenserevirene », skriver Helgesen i proposisjonen.
VG170303 På spørsmål fra VG om det kan bli gjennomført lisensjakt i ulvesonen, ut fra det nye lovforslaget, svarer Helgesen at det kan skje : ¶
VG170303 Lovforslaget som Helgesen fremmet i Statsråd fredag, er en ny hjemmel for at regjeringen kan tillate, i strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning, fangst, forvaring og annen skjønnsom bruk av enkelte individer av jerv, bjørn og ulv i et lite antall.
VG170303 Les bakgrunnen her : Helgesen sa nei til ulvejakt ¶
VG170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) får støtte i Høyre, Frp, Ap og KrF for en ny lovendring om begrenset ulvejakt.
VG170303 Ifølge Helgesen viser foreløpige bestandsvurderinger fra Rovdata for for vinteren ¶ 2016-2017, at det så langt denne vinteren er registrert tre helnorske ynglinger og tre ¶ ynglinger i grenserevir.
VG170303 Her startet bråket : Kastet Helgesen til ulvene ¶
VG170303 FREMMER ULVELOVENDRING : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), fotografert i Stortinget i februar.
VG170303 - Tempoet i Stortingets behandling vil avgjøre om det blir lisensfelling i år, sier Helgesen .
VG170303 - Dette vil ikke gi hjemmel til alle fellingene som rovviltnemdene vedtok i fjor, men det gir mulighet for forvaltning med sterke begrensninger, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen fredag ettermiddag.
VG170303 | Helgesen får flertall for ulve-forlik ¶
SA170303 På pressekonferansen vil Helgesen bli spurt om de kraftige protestene fra det andre samarbeidspartiet Venstre.
SA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
SA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
SA170303 Etter det NTB erfarer, vil miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på en pressekonferanse senere i dag presentere innholdet i regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldsloven.
SA170303 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sa Helgesen til NTB 22. februar.
SA170303 Der ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden, men Helgesen ville ikke si hva et " begrenset antall " innebærer i norsk sammenheng.
SA170303 - Jeg har fått vite at Vidar Helgesen i dag har kalt inn til en pressekonferanse hvor han vil foreslå å endre naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv.
FV170303 På fredagens pressekonferanse sa Vidar Helgesen at han har hatt en god dialog med Venstre i utarbeidelsen av både høringsbrevet og lovforslaget.
FV170303 Men også i eget parti får Helgesen kraftig kritikk.
FV170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen satte i januar i gang omfattende radiomerking av ulv for å kartlegge ulvenes bevegelser.
FV170303 Ifølge VG skal Helgesen ha fått støtte fra Høyre, Ap, Krf og Frp for forslaget.
FV170303 Han mener at Helgesen burde ha inkludert flere i diskusjonene om lovforslaget.
FV170303 FOTO : Espedal, Jan Tomas Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) under pressekonferansen fredag.
FV170303 Det vi foreslår er å hente en bestemmelse rett fra Bernkonvensjonen, som av en eller annen ukjent grunn ikke ble tatt inn i naturmangfoldsloven da den ble skrevet, sa Helgesen på en pressekonferanse fredag.
FV170303 - På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sa Helgesen på pressekonferansen, og understreket at det nå er opp til Stortinget å vurdere forslaget.
FV170303 - Dette vil ikke gi hjemmel til alle fellingene som rovviltnemdene vedtok i fjor, men det gir mulighet for forvaltning med sterke begrensninger, sier Helgesen til VG.
DA170303 Vidar Helgesen mener vedtaket er mer ambisiøst enn hva han hadde forventet.
DA170303 Skal norsk industri henge med, må de få ned utslippene nå, mener Vidar Helgesen .
DA170303 Innsatsen for å redusere utslipp dramatisk vil man tjene på om man setter i gang tidlig, sier Helgesen .
DA170303 Fremtidens konkurransekraft er grønn og utslippsreduksjoner må til for å sikre konkurransekraft, sier Helgesen .
DA170303 Det betyr at vi må kutte utslippene i industri i Europa, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), som var til stede i Brussel under ministermøtet tirsdag.
DA170303 Bildet er fra en tidligere anlendning hvor Cañete og Helgesen møttes i Brussel.
DA170303 - Det er grunn til å tro at det blir enda strammere etter disse forhandlingene fordi parlamentet er mer klimaambisiøse enn rådet pleier å være, sier Helgesen .
DA170303 Helgesen sier innstramningen i kvotesystemet ikke blir dramatisk før i 2040 - 2050.
AP170303 På fredagens pressekonferanse sa Vidar Helgesen at han har hatt en god dialog med Venstre i utarbeidelsen av både høringsbrevet og lovforslaget.
AP170303 Men også i eget parti får Helgesen kraftig kritikk.
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen satte i januar i gang omfattende radiomerking av ulv for å kartlegge ulvenes bevegelser.
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) under pressekonferansen fredag.
AP170303 Ifølge VG skal Helgesen ha fått støtte fra Høyre, Ap, Krf og Frp for forslaget.
AP170303 Han mener at Helgesen burde ha inkludert flere i diskusjonene om lovforslaget.
AP170303 Det vi foreslår er å hente en bestemmelse rett fra Bernkonvensjonen, som av en eller annen ukjent grunn ikke ble tatt inn i naturmangfoldsloven da den ble skrevet, sa Helgesen på en pressekonferanse fredag.
AP170303 - På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sa Helgesen på pressekonferansen, og understreket at det nå er opp til Stortinget å vurdere forslaget.
AP170303 - Dette vil ikke gi hjemmel til alle fellingene som rovviltnemdene vedtok i fjor, men det gir mulighet for forvaltning med sterke begrensninger, sier Helgesen til VG.
AP170303 | Vidar Helgesen om ulvekonflikten : - Fortsetter dialogen med Venstre ¶
AP170303 Vidar Helgesen sier at han har hatt en god dialog med Venstre i utarbeidelsen av både høringsbrevet og lovforslaget.
AP170303 På spørsmål om en lovendring mot Venstres vilje ikke vil være et brudd på samarbeidsavtalen, svarte Helgesen at han er « svært opptatt av respekten for samarbeidsavtalen ».
AP170303 Om det allerede i år kan bli felt ulv i ulvesonen, avhenger av hvor raskt Stortinget får behandlet lovforslaget, sa Helgesen .
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AP170303 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier at han har respekt for samarbeidsavtalen, selv om Venstre mener at en lovendring vil være et tegn på det motsatte.
AP170303 Det vi foreslår er å hente en bestemmelse rett fra Bernkonvensjonen, som av en eller annen ukjent grunn ikke ble tatt inn i naturmangfoldsloven da den ble skrevet, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på en pressekonferanse fredag.
AP170303 - På denne måten skaper vi bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen, sa Helgesen , og understreket at det nå er opp til Stortinget å vurdere forslaget.
AA170303 Hun reagerer også på at lovforslaget som ble presentert av klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) fredag, har det samme innholdet som forslaget som ble sendt ut på høring i forrige uke.
AA170303 - Jeg har lenge mistenkt Vidar Helgesen for ikke å være interessert i å høre hva andre mener om denne saken, og nå blir det tydelig at dette kun har vært en skinnprosess der konklusjonene har vært gitt på forhånd, sier Bartnes.
AA170303 Helgesen avlyser med dette ulvepolitikken som Stortinget har vedtatt.
AA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AA170303 Etter det NTB erfarer, vil miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på en pressekonferanse senere i dag presentere regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldsloven.
AA170303 På pressekonferansen vil Helgesen bli spurt om de kraftige protestene fra det andre samarbeidspartiet Venstre.
AA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AA170303 Etter det NTB erfarer, vil miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på en pressekonferanse senere i dag presentere innholdet i regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldsloven.
AA170303 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sa Helgesen til NTB 22. februar.
AA170303 Der ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden, men Helgesen ville ikke si hva et " begrenset antall " innebærer i norsk sammenheng.
AA170303 - Jeg har fått vite at Vidar Helgesen i dag har kalt inn til en pressekonferanse hvor han vil foreslå å endre naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv.
AA170303 Naturvernforbundet er sjokkert over at miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldsloven og utvide muligheten for lisensfelling av ulv.
AA170303 Ulvebråket startet før jul da Helgesen slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.
AA170303 Stortingets tempo avgjør om det blir jakt i ulvesonen i år, ifølge miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AA170303 Men i Stortinget venter det trøbbel for Helgesen .
AA170303 - Tempoet i Stortingets behandling vil avgjøre om det blir lisensfelling i år, sier Helgesen .
AA170303 - Det er ingen ønskesituasjon, sier Helgesen .
AA170303 - Det Helgesen kommer med i dag, er intet håndslag.
AA170303 Helgesen foreslo fredag å endre naturmangfoldsloven, slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AA170303 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen under angrep fra alle kanter ¶
AA170303 Ulvebråket startet før jul da Helgesen slo fast at det bare finnes lovhjemmel til å ta ut 15 av de 47 ulvene rovviltnemndene hadde vedtatt å skyte.
AA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) utelukker ikke at det kan bli lisensjakt på ulv i ulvesonen i lisensfellingsperioden.
AA170303 - Tempoet i Stortingets behandling vil avgjøre om det blir lisensfelling i år, sier Helgesen .
AA170303 - Det er ingen ønskesituasjon, sier Helgesen .
AA170303 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen : - Stortinget avgjør om det blir ulvejakt i år ¶
AA170303 Den dialogen er ikke ferdig, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på en pressekonferanse fredag.
AA170303 - Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring, ifølge Helgesen . ( ©NTB ) ¶
AA170303 Helgesen understreket at regjeringens juridiske vurderinger fra tidligere ligger fast.
AA170303 Helgesen la fredag ettermiddag fram et forslag til en endring av naturmangfoldsloven som skal åpne for økt uttak av ulv.
AA170303 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen : - Dialogen med Venstre fortsetter ¶
AA170303 Det Helgesen kommer med i dag, er intet håndslag.
AA170303 - Helgesen sier rett ut at dette forslaget ikke vil bringe oss ned på Stortingets vedtatte bestandsmål.
AA170303 Styreleder Gunn Marit Helgesen sier det sterke resultatet som kommer fram i regnskapsundersøkelsen, er gledelig.
AA170303 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslo fredag en endring av naturmangfoldsloven slik at det blir lettere med lisensjakt på ulv i ulvesonen. ( ©NTB ) ¶ | " Linedanser " på E134-bru førte til panikk ¶
DN170302 Statsråd Helgesen fikk kraftig påpakning av Stortinget for å la jus og konvensjoner rå - og beskjed om å komme tilbake med en ny vurdering.
DN170302 Klima - og miljøminister Vidar Helgesen har hatt ekspresshøring om en lovendring som skal åpne for å avlive mer ulv.
DN170302 For 2016 kunne klima- og miljøminister Vidar Helgesen nøye seg med å betale ut 44,9 millioner kroner for drøye 17.000 sauer og lam.
DN170302 De 18 ulvene Helgesen mente kunne felles, var dessuten i områder utenfor ulvesonene - streifdyr, ifølge Skorge i Bondelaget.
DN170302 Bondelaget og flere andre sendte en ny ulvekritikk til Vidar Helgesen denne uken.
DN170302 Angriper Helgesen
DA170302 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170301 Tidligere i februar meldte nemlig TV2 at Miljødirektoratet har oversendt en anbefaling til klima- og mijøvernminister Vidar Helgesen om å innføre en plastposeavgift.
DN170301 I tillegg til statsministeren var regjeringen representert ved finansminister Siv Jensen ( Frp ), kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ), klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), landbruksminister Jon Georg Dale ( Frp ) og olje- og energiminister Terje Søviknes ( Frp ) ¶ ¶
AA170228 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) var også i Brussel tirsdag for å snakke med europeiske kolleger på sidelinjen av ministermøtet.
AA170228 - Vi mener et sterkt prissignal er det som skal til for å gi den nødvendig innovasjonen, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
VG170227 I tillegg til statsministeren var partifellene og regjeringsmedlemmene Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen , Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen tilstede under bisettelsen.
SA170227 Blant de nærmere 500 som deltok i bisettelsen, var partifellene og regjeringsmedlemmene Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen , Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen.
DB170227 Også partifellene og regjeringsmedlemmene Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen , Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen var til stede.
DB170227 ¶ SKAL REDDES : - Norge bruker ikke milliarder av norske kroner på kommersielt skogbruk i regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AP170227 Også partifellene og regjeringsmedlemmene Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen , Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen var til stede.
AA170227 I tillegg til statsministeren kommer partifellene og regjeringsmedlemmene Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen , Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen.
AA170227 Blant de nærmere 500 som deltok i bisettelsen, var partifellene og regjeringsmedlemmene Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen , Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen.
VG170226 Ulvesaken har vært ekstremt politisk betent etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen i desember ikke ga tillatelse til felling av fire ulveflokker inne i ulvesonen.
VG170226 Siden har det blitt et politisk spill om rovdyrene, og Helgesen åpnet denne uken for å endre naturmangfoldsloven.
VG170226 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har for tiden ute på høring en forskrift om forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming i bygninger fra 2020.
VG170226 Det gir et noe skjevt inntrykk, svarer klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170226 NÆRMER SEG REGJERINGEN : Leder av energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen ( V ) har godtatt at klimaminister Vidar Helgesen ( H ) sender et forslag om endring av naturmangfoldsloven ut på høring.
VG170226 Det var onsdag at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslo å endre naturmangfoldsloven.
VG170226 Bakgrunn : Helgesen sa nei til ulvejakt like før jul ¶
VG170226 Helgesen har vært i hardt vær etter at han lille julaften stoppet felling av 32 ulv, som rovviltnemndene tidligere hadde gitt tillatelse til lisensjakt på.
DA170224 Ulv, ulv : Dette var etter alt og dømme ikke siste gang klima- og miljøminister Vidar Helgesen møter Venstre-nestleder Ola Elvestuen til debatt om ulv.
DA170224 Onsdag kom nyheten om at klima- og miljøminister Vidar Helgesen foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at det kan bli tillatt å felle flere ulv.
DA170224 I romjula ga en svensk domstol tillatelse til å felle 24 ulv, noe som var forankret i hjemmelen Helgesen nå foreslår at skal bli en del av norsk lov.
DA170224 I januar ga Stortinget marsjordre om at Helgesen om å tolke reglene for ulvejakta på ny.
DA170224 Det nye forslaget fra Helgesen støter i første omgang på et problem : ¶
DA170224 Det har vært kontakt med Venstre i forbindelse med utarbeidelsen av forslaget, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en e-post til Dagsavisen.
DA170224 - Hvor stor mener Venstre at ulvestammen må være for å tillate en lovendring ? - Helgesen foreslo jo selv et bestandsnivå som var mer i tråd med vårt syn, men som Stortinget dessverre sa nei til.
DA170224 Helgesen svar på dette, er at den norske naturmangfoldsloven skal ta inn en hjemmel som i dag ligger i Bern-konvensjonen og EUs habitatdirektiv, men som hittil har vært utelatt i norske lovgivningen.
DA170224 Helgesen og regjeringens jurister satte før jul foten ned for felling av 32 ulv i ulvesonen fordi det ikke var hjemmel i naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen til å tillate felling fordi skadepotensialet ikke var stort nok.
DA170224 Helgesen må komme tilbake til Stortinget med en løsning innen 10. mars.
DA170224 Helgesen har vært i kontakt med meg, og Venstre aksepterer at det er et forslag ute på høring.
DA170224 Også i tildelingsbrevet for 2016 var Helgesen opptatt av det samme.
DA170224 Nedprioriterer info : Miljødirektoratet har fått beskjed om at de kan nedprioritere informasjonsarbeidet sitt av klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ), her under et besøk i New York.
DA170224 Har Vidar Helgesen en Donald Trump i magen ?
DA170224 - Har vi fått en « Trump light » i Vidar Helgesen ?
DA170224 | Helgesen : Informér mindre ¶
AA170224 I tillegg til statsministeren kommer partifellene og regjeringsmedlemmene Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen , Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen.
AA170224 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener Norge ville vært mye fattigere på verneverdige bygninger uten dette fondet.
AA170224 Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen .
AA170224 Helgesen mener at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv, heter det i pressemeldingen.
VG170223 VIL ENDRE LOVEN : - Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) foreslår å endre naturmangfoldloven slik at det skal bli lettere å skyte ulv.
VG170223 Onsdag ettermiddag sendte Helgesen ut et høringsbrev med forslag til lovendring, med historisk kort høringsfrist fram til mandag, 27.februar.
VG170223 Men klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier til VG at han allerede har vært i dialog med Venstre : ¶
VG170223 Men i høringsbrevet skriver Helgesen at en eventuell lisensjakt vil være sterkt begrenset i forhold til det avslåtte vedtaket i rovviltnemnda i fjor høst : ¶
VG170223 Les mer : Ulveopprøreren : Gir seg ikke før Helgesen gir opp - eller forsvinner ¶
VG170223 De regionale rovviltnemdene vedtok i fjor at totalt 47 ulver kunne jaktes på, men vedtaket ble endret til 15 av statsråd Helgesen i desember i fjor.
VG170223 - Jeg vil ikke svare på vegne av Venstre, svarer Helgesen .
VG170223 - Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et « begrenset antall » ulv vil si, men det tallet har vi allerede.
VG170223 - Det har vært kontakt med Venstre i forbindelse med utarbeidelsen av forslaget, skriver Helgesen i en tekstmelding til VG.
VG170223 Helgesen vil ikke kommentere hva et « begrenset antall » vil si i norsk sammenheng.
VG170223 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
VG170223 - Det var politiets ønske at han skulle flyttes, er alt fengselsleder Lars Helgesen ønsker å kommentere.
BT170223 Vi ønsker å gi midler til folk som vil rydde strender, havbunn, fjerne kasserte fritidsbåter og drive forebyggende informasjonstiltak, sier Helgesen .
BT170223 Det er en forutsetning at det bidras med egeninnsats, forklarer klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NRK.
AP170223 Vidar Helgesen ( H ) har foreslått økt adgang til å felle ulv sammenlignet med dagens lovverk.
AP170223 Miljøministeren Vidar Helgesen ( H ) har langt på vei kommet sine kritikere i møte.
AP170223 I praksis fikk miljøminister Vidar Helgesen ( H ) beskjed av Stortinget i januar om å tolke loven på nytt eller endre den.
AA170223 Strandrydding er nå nærmest en folkesport i Norge, og vi ønsker å støtte opp om dette viktig frivillige arbeidet, sier klima og miljøminister Vidar Helgesen ( H ). ( ©NTB ) ¶
DN170222 Klimapolitikken må repareres, men ingen bryr seg om hva Vidar Helgesen gjør ¶
DB170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170222 Det opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB onsdag ettermiddag.
AP170222 Vidar Helgesen ( H ) åpner nå for å felle flere ulv.
AP170222 Statsråd Vidar Helgesen ( H ) opplyste NTB om forslaget onsdag ettermiddag.
AP170222 Saken vi sender ut på høring i dag er et konkret resultat av dette arbeidet, sier Helgesen .
AP170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier Helgesen .
AP170222 - Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et « begrenset antall » ulv vil si, men det tallet har vi allerede.
AP170222 Helgesen vil ikke kommentere hva et « begrenset antall » vil si i norsk sammenheng.
AA170222 Foto : Kristian Helgesen, FOTO : KRISTIAN HELGESEN
AA170222 Foto : Kristian Helgesen , FOTO : KRISTIAN HELGESEN ¶
AA170222 Saken vi sender ut på høring i dag er et konkret resultat av dette arbeidet, sier Helgesen . ( ©NTB ) ¶
AA170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier Helgesen .
AA170222 Det opplyser statsråd Vidar Helgesen ( H ) til NTB onsdag ettermiddag.
AA170222 Helgesen vil ikke kommentere hva et " begrenset antall " vil si i norsk sammenheng.
AA170222 En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AA170222 Det opplyser klima- og miljøminister Vidar Helgesen til NTB onsdag ettermiddag.
AA170222 Statsråd Vidar Helgesen sier til NTB at inspirasjonen kommer fra Sverige, som la samme hjemmel til grunn i en sak i fjor.
AA170222 Med en åpning for å økt ulvejakt, håper klimaminister Vidar Helgesen ( H ) å komme kritikerne i møte.
AA170222 - Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allerede tynnslitt og med en så parodisk kort høringsfrist må man jo spørre seg om Helgesen faktisk er interessert i å lytte, sier leder Lars Petter Bartnes. ( ©NTB ) ¶
AA170222 - Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allerede tynnslitt og med en så parodisk kort høringsfrist må man jo spørre seg om Helgesen faktisk er interessert i å lytte, sier leder Lars Petter Bartnes. ( ©NTB ) ¶
AA170222 - Det konkrete antallet i Norge vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak - og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier Helgesen , som tror initiativet blir tatt godt imot.
AA170222 - Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allerede tynnslitt og med en så parodisk kort høringsfrist må man jo spørre seg om Helgesen faktisk er interessert i å lytte, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170222 - Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allerede tynnslitt og med en så parodisk kort høringsfrist må man jo spørre seg om Helgesen faktisk er interessert i å lytte, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170222 - Selv om vi isolert sett er tilhenger av å gi supplerende fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken som Vidar Helgesen legger fram trolig føre til det motsatte, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, om forslaget som åpner for økt lisensjakt, både i og utenfor ulvesonen.
AA170222 Tidligere onsdag sa Helgesen at han trodde at forslaget ville bli tatt godt imot av alle parter.
AA170222 - Jeg registrerer at Helgesen ikke vil gå i detaljer på hva et " begrenset antall " ulv vil si, men det tallet har vi allerede.
DB170221 Den siste av dem, Robert Bopolo Mbongeza, satt i august i fjor smildende sammen med vår klimaminister Vidar Helgesen og lovet bot og bedring.
AA170221 Foto : Kristian Helgesen, FOTO : KRISTIAN HELGESEN
AA170221 Foto : Kristian Helgesen , FOTO : KRISTIAN HELGESEN ¶
AA170221 Foto : Kristian Helgesen
VG170220 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sa i Stortinget onsdag at forslag til tiltak mot plastforsøplingen vil komme i en ny avfallsmelding i juni.
VG170220 Ifølge miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er plast det raskest voksende forurensningsproblemet i vår tid.
DN170220 Nederlandsk næringsliv skjelver i « nexit»-frykt ¶ Helgesen må svare om regnskogsmidler ¶
DN170220 Teknologien må ikke stå alene ¶ ¶ | Helgesen må svare om regnskogsmidler ¶
DN170220 I begynnelsen av februar sendte Venstre-leder Trine Skei Grande spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om dette er forsvarlig bruk av regnskogsatsingen.
DN170220 Helgesen hadde frist til fredag med å besvare spørsmålet, men så langt har det ikke kommet noe svar fra statsråden.
DB170220 ¶ KREVER SVAR FRA MILJØ-VIDAR : Arbeiderpartiet krever svar fra miljøvernminister Vidar Helgesen ( bildet ) etter at han har gitt store beløp til omstridt regnskog-prosjekt i Kongo.
DB170220 Til Dagbladet sa Helgesen sist søndag at han reagerer sterkt på Mbongezas handlinger den tida han var miljøminister.
DB170220 Samtidig er jeg svært tilfreds med at Kongos myndigheter umiddelbart tok grep for å kansellere både denne konsesjonen og alle andre konsesjoner denne tidligere ministeren måtte ha tildelt », skrev Helgesen i en epost.
DB170220 Regnskogfondet og Greenpeace Norge har i flere brev advart Helgesen mot prosjektenes formål, og muligheten for å gjennomføre det på en trygg måte.
DB170220 KREVER SVAR : Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson, Terje Aasland, krever nå at Vidar Helgesen redegjør for kritikken.
DB170220 IKKE TIL Å STOLE PÅ : Her møter miljøminister Vidar Helgesen sin kongolesiske motpart i Kinshasa i august i fjor : - Det var åpenbart under besøket i Kongo at daværende statsråd Robert Bopolo Mbongeza ikke var til å stole på, skriver Helgesen til Dagbladet.
DB170220 IKKE TIL Å STOLE PÅ : Her møter miljøminister Vidar Helgesen sin kongolesiske motpart i Kinshasa i august i fjor : - Det var åpenbart under besøket i Kongo at daværende statsråd Robert Bopolo Mbongeza ikke var til å stole på, skriver Helgesen til Dagbladet.
DB170220 I sommer møtte Norges miljøminister Helgesen sin kongolesiske motpart, Robert Bopolo Mbongeza.
DB170220 I desember utbetalte Vidar Helgesen og Norge over 300 millioner kroner til CAFI.
DB170220 Han krever svar fra miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB170220 Han forventer nå et grundig svar fra miljøminister Helgesen .
DB170220 Der ble Helgesen lovt at kongolesiske myndigheter skulle rydde opp i korrupsjonssaken i landet og sikre at prosjektet ble gjennomført på en forsvarlig måte.
DB170220 september 2016 - framgår det at han selv, bare tre uker etter at han garanterte Helgesen at han hadde ryddet opp i salget av ulovlige hogstkonsesjoner og annullert dem, kan ha innvilget og signert en kontrakt for en ulovlig hogstkonsesjon.
DB170220 Helgesen : - Svært tilfreds ¶
BT170220 Skal man lykkes i å ta vare på skogen, må stående skog få en økonomisk verdi, mener Helgesen , som påpeker at mindre enn 1 prosent av midlene fra CAFI går til tiltak som berører kommersiell hogst.
BT170220 Samtidig avviser Helgesen problemstillingen og understreker at den norske støtten ikke skal gå til å subsidiere hogst, men bidra til mer miljøvennlig hogst.
BT170220 I begynnelsen av februar sendte Venstre-leder Trine Skei Grande spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om dette er forsvarlig bruk av regnskogsatsingen.
BT170220 FOTO : Johansen, Erik / NTB scanpix ¶ | Helgesen : Riktig å bruke regnskogmidler til hogst ¶
BT170220 FORSVARER BRUKEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen måtte svare for regjeringens bruk av regnskogsmidler.
BT170220 Helgesen var selv i Kongo i fjor høst for å følge opp bruken av regnskogmidlene.
DN170219 Det samme mente samtlige stortingsrepresentanter på Finnmarks-benken da de i fjor høst overfor klimaminister Vidar Helgesen krevde reforhandling og at lokalbefolkningen må bli hørt.
DB170219 ¶ IKKE TIL Å STOLE PÅ : Her møter miljøminister Vidar Helgesen sin konoglesiske motpart i Kinshasa i august i fjor : - Det var åpenbart under besøket i Kongo at daværende statsråd Robert Bopolo Mbongeza ikke var til å stole på, skriver Helgesen til Dagbladet.
DB170219 ¶ IKKE TIL Å STOLE PÅ : Her møter miljøminister Vidar Helgesen sin konoglesiske motpart i Kinshasa i august i fjor : - Det var åpenbart under besøket i Kongo at daværende statsråd Robert Bopolo Mbongeza ikke var til å stole på, skriver Helgesen til Dagbladet.
DB170219 Vi har fått lovnad om at en formell kansellering vil foreligge i løpet av kort tid, svarer Helgesen pr. epost.
DB170219 Møtet i august mellom Helgesen og Mbongeza ble omtalt i kongolesiske medier, og Dagbladet ba Helgesens departement om tilgang til eventuelle bilder av de to miljøministrene sammen.
DB170219 Men situasjonen var likevel ikke uten trøbbel for Helgesen , hverken på bortebane eller hjemmebane.
DB170219 Men i desember, til tross for problemene i Kongo, og til tross for nye advarsler fra norske miljøorganisasjoner, utbetalte Vidar Helgesen og Norge over 300 millioner kroner til CAFI.
DB170219 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen reagerer sterkt på Mbongezas handlinger i den tida han var miljøminister.
DB170219 I et brev til Vidar Helgesen , sendt rett før avreise til Kongo, skriver daglig leder Lars Løvold i Regnskogfondet at « Norskstøttet program i DR Kongo kan føre til økt avskoging og brudd på urfolks rettigheter.
DB170219 I august i fjor reiste Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) på offisielt besøk til Den demokratiske republikken Kongo.
DB170219 I REGNSKOGEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøkte DR Kongo og regnskogen i fjor.
DB170219 Gjennom CAFI skal vi bidra til viktige forbedringer i forvaltningen av de enorme, rike og globalt viktige skogene i Kongobassenget, skriver Helgesen .
DB170219 For å si ja til programmet vil vi kreve streng kontroll av hvordan hogsten foregår, inkludert tiltak mot korrupsjon og tiltak for uavhengig overvåkning av hogsten, skriver statsråd Helgesen .
DB170219 Disse skogene er under et raskt økende press fra et ekspanderende jordbruk og omfattende, ulovlig og ikke-bærekraftig tømmerhogst, svarer statsråd Helgesen .
DB170219 Det er grunnen til at vi ønsker å bidra til etablering av godt forvaltet skogbruk, svarer Vidar Helgesen .
DB170219 Advarte Helgesen
DB170219 ( Dagbladet ) : På dette bildet, tatt i Kinshasa i august i fjor, sitter miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i samtale med sin smilende kongolesiske motpart, Robert Bopolo Mbongeza.
DB170219 september 2016 - framgår det at han selv, bare tre uker etter at han garanterte Helgesen at han hadde ryddet opp i salget av ulovlige hogstkonsesjoner og annullert dem, kan ha innvilget og signert en kontrakt for en ulovlig hogstkonsesjon.
DB170219 Helgesen også under dette møtet med Mbongeza tok opp saken om de forrige ulovlige konsesjonene.
SA170218 I Stortingets spørretime onsdag antydet Helgesen at flere tiltak mot plastforsøpling kan være på trappene.
SA170218 - Vi har fått en tiltaksanalyse fra Miljødirektoratet og arbeider videre med dette, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
FV170218 I Stortingets spørretime onsdag antydet Helgesen at flere tiltak mot plastforsøpling kan være på trappene.
FV170218 - Vi har fått en tiltaksanalyse fra Miljødirektoratet og arbeider videre med dette, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
DN170218 I Stortingets spørretime onsdag antydet Helgesen at flere tiltak mot plastforsøpling kan være på trappene.
DN170218 - Vi har fått en tiltaksanalyse fra Miljødirektoratet og arbeider videre med dette, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AP170218 I Stortingets spørretime onsdag antydet Helgesen at flere tiltak mot plastforsøpling kan være på trappene.
AP170218 - Vi har fått en tiltaksanalyse fra Miljødirektoratet og arbeider videre med dette, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AA170218 I Stortingets spørretime onsdag antydet Helgesen at flere tiltak mot plastforsøpling kan være på trappene.
AA170218 - Vi har fått en tiltaksanalyse fra Miljødirektoratet og arbeider videre med dette, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AA170218 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sendte i fjor et utkast til ny klimalov på høring.
AA170218 - Vi er kjent med forslaget til klimarammeverk og klimalov i Sverige og registrerer at det er mange av de samme elementene som går igjen, sier Helgesen .
AA170218 - Mange av høringsinstansene tar til orde for at lovforslaget bør være mer forpliktende enn det forslaget som har vært på høring, opplyser Helgesen til NTB.
DN170216 Holte, som er politisk rådgiver for statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet, fortalte at det torsdag ble bevilget 35,2 millioner kroner til potten som skal gå ut til prosjekter som rydder i marine områder.
DB170216 Holte, som er politisk rådgiver for statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet, sier regjeringen, Venstre og KrF i budsjettforliket høsten 2016 ble enige om å øke støtten til innsatsen mot marin forsøpling.
DB170216 Når miljøvernminister Vidar Helgesen svarer ulvemotstanderne med en juridisk betenkning om en internasjonal avtale, er han selvsagt på trygg grunn rent formelt.
DB170216 Helgesen kunne også ha sagt at det er riktig å beholde rovdyrene som en del av norsk natur.
DB170216 Det er en aktivitet hun ikke er begeistret for, og hun gir sin fulle støtte til miljøminister Vidar Helgesen som har stoppet jakta i vinter.
DA170216 Det var dermed klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) som skulle svare på spørsmålet om plasthåndtering.
DA170216 - Jeg må få lov til å understreke at plastforurensning og det omfanget det har, er et tema som har kommet veldig i vinden og har fått økende oppmerksomhet de siste årene - også fordi økningen i problemets omfang har vært sterk de siste årene, sa Helgesen fra talerstolen i Stortinget, før han utdypet svaret : ¶
BT170216 Holte, som er politisk rådgiver for statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet, sier regjeringen, Venstre og KrF i budsjettforliket høsten 2016 ble enige om å øke støtten til innsatsen mot marin forsøpling.
AA170216 Holte, som er politisk rådgiver for statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet, sier regjeringen, Venstre og KrF i budsjettforliket høsten 2016 ble enige om å øke støtten til innsatsen mot marin forsøpling.
VG170215 NIAS-leder Helgesen er imidlertid, som Trump, overbevist om at Nord-Korea ikke vil angripe USA.
VG170215 Men vi må huske at disse landene er i kald krig med hverandre og at Sør-Korea har stor interesse av å spre propaganda om nabolandet, sier Helgesen .
VG170215 Forsker Geir Helgesen som leder Nordisk institutt for Asia-studier ( NIAS ) i København påpeker at informasjon fra Sør-Korea også bør tas med en klype salt.
SA170215 Men det er helt klart at der bruken av plast må brukes for nødvendige formål, så må man sikre systemer for at det ikke finner veien ut i naturen, særlig ikke i vannet, svarte Helgesen .
SA170215 Iselin Nybø ( V ) ville vite om klima- og miljøminister Vidar Helgesen synes det er greit at storsamfunnet dumper store mengder plastikk i sjøen.
SA170215 Iselin Nybø ( V ) er glad for at Vidar Helgesen var så tydelig.på at man ikke skal ha plastforurensing i havet.
SA170215 - Vi er glad for at miljøminister Vidar Helgesen ga tydelige signal i Stortinget.
SA170215 Helgesen svarte at der man må bruke plast, må man også sørge for at plasten ikke tilflyter havet.
SA170215 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.
SA170215 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) antyder at flere enkelttiltak er på trappene mot plastforsøpling.
SA170215 Foto : Gorm Kallestad / NTB scanpix ¶ | Helgesen varsler tiltak mot plastforsøpling ¶
DN170215 Foto : Kristian Helgesen
DA170215 s : Er alt dette bare bra ? spurte Kristian Jørgensen, administrerende direktør i Fjord Norge, under frokostmøtet « Mot et bærekraftig reiseliv » som nylig samlet mange av de viktigste aktørene i reiselivet, Innovasjon Norge, Turistforeningen, Naturvernforbundet og miljø- og klimaminister Vidar Helgesen for å diskutere bærekraftig turisme.
BT170215 Utfordringen er plast fra land, men hovedsporet må være internasjonalt, sa Helgesen .
BT170215 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.
BT170215 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) antyder at flere enkelttiltak er på trappene mot plastforsøpling.
BT170215 - Men det er ikke tjenlig å legge ut enkelttiltak etter enkelttiltak uten å se dem i sammenheng, sa Helgesen .
BT170215 | Helgesen varsler tiltak mot plastforsøpling ¶
BT170215 - Helgesen legger altså fram en melding han vet ikke kommer til å bli behandlet.
VG170214 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
SA170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) trosser innsigelsene i høringsrunden og utvider perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars.
SA170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er i hardt vær i ulvesaken.
DB170214 ¶ UTVIDER LISENSFELLINGSPERIODEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen, sier Helgesen .
DB170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) trosser innsigelsene i høringsrunden og utvider perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars.
DA170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen, sier Helgesen .
DA170214 Tidligere tirsdag valgte for øvrig Helgesen å utvide perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars, til tross for innsigelser i høringsrunden.
DA170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) inviterer til en nasjonal jussdugnad når han ber miljø- og folkerettsjurister om å komme med innspill i ulvesaken.
DA170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) i vandrehallen etter debatt en tirsdag i Stortinget om redegjørelse om forvaltningen av ulv.
DA170214 Folk står fritt til å kommentere på det de har spesielle forutsetninger for å mene noe om, sier Helgesen .
DA170214 Derfor har vi gått ut til de fremste juridiske ekspertmiljøene på universiteter og høyskoler, og inviterer også andre til å komme med innspill når det gjelder å følge opp Stortingets vedtak sett opp mot naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, sier Helgesen .
DA170214 - Hvis det kommer synspunkter som gir et større tolkningsrom enn det lovavdelingen har lagt til grunn, vil vi ta det inn i saken til Stortinget, sier Helgesen .
AP170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen, sier Helgesen .
AP170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) trosser innsigelsene i høringsrunden og utvider perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars.
AA170214 Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen, sier Helgesen . ( ©NTB ) ¶
AA170214 Tidligere tirsdag valgte for øvrig Helgesen å utvide perioden for lisensfelling av ulv med seks uker til 31. mars, til tross for innsigelser i høringsrunden.
AA170214 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) inviterer til en nasjonal jussdugnad når han ber miljø- og folkerettsjurister om å komme med innspill i ulvesaken.
AA170214 Folk står fritt til å kommentere på det de har spesielle forutsetninger for å mene noe om, sier Helgesen .
AA170214 Derfor har vi gått ut til de fremste juridiske ekspertmiljøene på universiteter og høyskoler, og inviterer også andre til å komme med innspill når det gjelder å følge opp Stortingets vedtak sett opp mot naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen, sier Helgesen til NTB.
AA170214 - Hvis det kommer synspunkter som gir et større tolkningsrom enn det lovavdelingen har lagt til grunn, vil vi ta det inn i saken til Stortinget, sier Helgesen .
AA170214 ( ©NTB ) ¶ | Helgesen ber om jusshjelp om felling av ulv ¶
VG170213 Foto : Kristian Helgesen , VG ¶
VG170213 Foto : TOM HELGESEN
DB170213 I ettertid har klima- og miljøminister Vidar Helgesen imidlertid fått klar marsjordre fra Stortinget om å gjennomgå lovtolkningen på ny.
DB170213 Det startet massive protester både innad i Høyre og i Bygde-Norge da statsråd Vidar Helgesen ( H ) bestemte at det likevel ikke skulle bli lov å jakte ulv i ulvesona i Hedmark.
DB170213 Tror USA er glad for oppskytingen ¶ Helgesen ved Nias, som er en av Nordens mest anerkjente Asia-forskere, tror Japan, Sør-Korea og USA er glade for prøveskytingen.
DB170213 Det gir mulighet for tilstedeværelse av amerikanske styrker, noe de ikke ønsker, sier Helgesen .
DB170213 Da vil Nord-Korea vise at de har muskler og sender en liten testrakett eller sprenger en liten atombombe, sier direktør og seniorforsker ved Nordic Institute of Asian Studies ( Nias ), Geir Helgesen , til Dagbladet.
DB170213 Abe i Japan vil normalisere landet og fjerne pasifismen i grunnloven, sier Helgesen .
DB170213 Helgesen mener Nord-Korea ikke er en trussel for USA eller verdensfreden, men at det er viktig for blant annet USA å ha en synlig fiende som kan begrunne militær oppbygging.
DA170213 Når det gjelder beskyldninger om mistillit så klarte Isaksen og KS-sjef Gunn Marit Helgesen det veldig godt selv under den streiken.
DB170212 Det samme gjelder naturligvis også ulveforliket Høyre og en rekke andre partier på Stortinget inngikk i fjor vår, og som klima- og miljøminister Vidar Helgesen nå har stoppet.
DB170211 Det finnes nesten ikke søppel mer, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
VG170209 Vidar Helgesen .
VG170209 VIDAR HELGESEN , klima- og miljøminister ( H ) ¶ 30 plastposer, et to meter langt plastflak og masse annen plast fra ulike land var noe av mageinnholdet til den døde hvalen.
VG170209 Det er vanskelig å ta inn over seg hvor stort dette problemet er, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170209 Det er bare en videre prosess, som tyder på at Vidar Helgesen og Erna Solberg har rammet det inn, sa Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet den gang.
BT170208 Det er en kjempeutfordring, nettopp fordi det er snakk om veldig små partikler, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til BT.
BT170208 Dersom folk risikerer å finne fleecejakken sin i laksefileten, vil de kanskje tenke seg om to ganger, sier Helgesen .
BT170208 Helgesen mener vurdering av eventuelle forbud, reguleringer og avgifter ikke bør begrenses til kosmetikk alene, og påpeker at kosmetikk utgjør en relativt liten andel av utslippene.
BT170208 Det er en kjempeutfordring, nettopp fordi det er snakk om veldig små partikler, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til BT.
BT170208 Dersom folk risikerer å finne fleecejakken sin i laksefileten, vil de kanskje tenke seg om to ganger, sier Helgesen .
BT170208 Helgesen mener vurdering av eventuelle forbud, reguleringer og avgifter ikke bør begrenses til kosmetikk alene, og påpeker at kosmetikk utgjør en relativt liten andel av utslippene.
DB170207 Da miljøvernminister Vidar Helgesen avgjorde at rovdyrnemdenes vedtak om at fire ulveflokker, hovedsakelig innenfor ulvesonen, likevel ikke kunne felles, tok han en riktig avgjørelse.
DB170206 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har vært offensiv og kaller fenomenet det virkelige havmonsteret.
DB170206 Den gang viste Vidar Helgesen lederskap.
DB170205 Striden startet med at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) rett før jul sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt.
DB170205 Fellingskvoten ble redusert fra 47 til 15 dyr fordi ulvene, slik Helgesen og Klima- og miljødepartementet oppfatter det, ikke har et skadepotensial som gjør at de kan skytes.
DB170202 For det andre er det et akutt globalt behov for mer penger til regnskogbevaring, noe Astrups egen Klima- og miljøminister Vidar Helgesen stadig understreker.
DB170202 I fjor viste miljøminister Vidar Helgesen godt lederskap da verden ble enige om et forbud mot HFK-gasser.
AA170202 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) svarer at regjeringen ligger i forkant av Greenpeace på dette feltet.
AA170202 Det kommer en rapport i løpet av året, og dette skal diskuteres i FNs miljøforsamling på slutten av året, sier Helgesen til NTB.
AA170202 - Vidar Helgesen viste i fjor godt lederskap da verden ble enig om et forbud mot HFK-gasser.
AA170202 Helgesen sier han er kjent med utfordringen, men at den like fullt tas på alvor.
DB170201 Dette har allerede klima- og miljøminister Vidar Helgesen varslet at de vil gjøre.
DB170201 Allerede i vår advarte miljøminister Vidar Helgesen at Stortingets ulveforlik og bestandsmålet kunne komme i konflikt med Naturmangfoldsloven.
BT170201 Rent juridisk står Helgesen egentlig fritt til å ignorere Stortingets slag i luften, men ikke politisk.
BT170201 Juridisk er dette ikke en instruks som tvinger Helgesen til å omgjøre hans opprinnelige vedtak.
BT170201 Helgesen hadde også advart Stortinget om at det var « tvilsomt » at forliket kunne stå seg i møte med loven og konvensjonen.
BT170201 Helgesen ble anklaget for å sabotere og bevisst motarbeide et stortingsvedtak.
BT170201 Videoen ble lagt ut kort tid etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) tirsdag fikk refs i flere runder fra Stortingets talerstol da de folkevalgte debatterte hans håndtering av ulvepolitikken.
DB170131 Like før klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) skulle møte i Stortinget i ulvesaken. presenterte representanter fra de fire partiene den nye enigheten i Vandrehallen på Stortinget.
DB170131 Det er bare en videre prosess, som tyder på at Vidar Helgesen og Erna Solberg har rammet det inn, sier Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.
DB170131 De har formulert det sånn at ikke miljøminister Helgesen skal måtte snu.
DB170131 ¶ UNDER KRITIKK : Miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB170131 Striden startet med at Helgesen ( H ) rett før jul sa nei til lisensjakt på 32 ulv i fire revirer der rovviltnemndene hadde åpnet for jakt selv om det aldri har vært flere ulv i Norge i moderne tid.
DB170131 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har brutt opplysningsplikten i ulvesaken, mener Senterpartiet.
DB170131 Jeg følger opp Stortingets politikk, sier Helgesen i en kommentar til utspillet fra Arnstad.
DB170131 Fellingskvoten ble redusert fra 47 til 15 dyr fordi ulvene, slik Helgesen og Klima- og miljødepartementet oppfatter det, ikke har et skadepotensial som gjør at de kan skytes.
DB170131 - Vi mener det er grunnlag for å vurdere mistillit mot Helgesen .
DB170131 Helgesen avviser kritikken.
DB170131 Vidar Helgesen og Erna Solberg må sette igang jakta nå.
DB170131 Det gjelder både det arbeidet som statsråd Helgesen har gjort, og også departementets behandling av ulveforliket », sa Fredriksen fra talerstolen.
DB170131 Dette har allerede klima- og miljøminister Vidar Helgesen varslet at de vil gjøre.
DB170131 Allerede i vår advarte miljøminister Vidar Helgesen at Stortingets ulveforlik og bestandsmålet kunne komme i konflikt med Naturmangfoldsloven.
BT170131 Like før klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) skulle møte i Stortinget i ulvesaken, presenterte representanter fra de fire partiene den nye enigheten i vandrehallen på Stortinget.
BT170131 Like før klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) skulle møte i Stortinget i ulvesaken, presenterte representanter fra de fire partiene den nye enigheten i vandrehallen på Stortinget.
AP170131 Ulvens forsvarere på Stortinget er sterkt kritisk til flertallets bestilling og kritikk av Helgesen .
AP170131 Statsråden ikke enig ¶ Helgesen avviser anklagene om at han ikke har overholdt opplysningsplikten.
AP170131 Regjeringen har tolket Naturmangfoldsloven for snevert, mener de og ber Helgesen vurdere reglene på nytt, med frist til 10. mars.
AP170131 Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, mener miljøminister Vidar Helgesen ( t.h. ) langt tidligere burde informert om problemene med å oppfylle Stortingets vedtatte bestandsmål.
AP170131 Parlamentarisk leder Marit Arnstad mener Helgesen langt tidligere burde informert Stortinget om problemene med å oppfylle Stortingets vedtatte bestandsmål.
AP170131 Miljøminister Vidar Helgesen får refs for ikke å følge opp Stortingets bestandsmål.
AP170131 Han levner liten tvil om at han dermed mener Helgesen må åpne for å skyte flere ulv.
AP170131 - Vi har fått beskjed om å vurdere det rettslige rammeverket på nytt, og det kommer vi til å gjøre, sier Helgesen .
AP170131 - Nå må vi få litt tid til å se på vedtaket og se hvordan vi tar det videre, sier Helgesen .
AP170131 Vi mener det også i neste stortingsperiode bør stimuleres til sammenslåinger der det er ønske og behov for det ¶ | Helgesen må forklare seg om ulv til Stortinget ¶
AP170131 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) inntar tirsdag Stortingets talerstol for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AP170131 Klima og miljøminister Vidar Helgesen skal tirsdag forklare til Stortinget hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AP170131 Ingen ulver skulle skytes innenfor ulvesonen, bestemte Helgesen , som viste til at gjeldende regelverk ikke åpner for lisensfelling i sonen.
AP170131 Ifølge VG vil Helgesen bli møtt med et krav fra Stortingets flertall om å åpne for lisensjakt i år, dersom det kan dokumenteres at ulvene i sonen påfører folk som bor der vesentlige ulemper.
AP170131 | Helgesen må forklare seg om ulv til Stortinget ¶
AP170131 Videoen ble lagt ut kort tid etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) tirsdag fikk refs i flere runder fra Stortingets talerstol da de folkevalgte debatterte hans håndtering av ulvepolitikken.
AP170131 Vidar Helgesen : Må forklare seg om ulv til Stortinget ¶
DB170130 ¶ ULVEMINISTER : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) møtte pressen tidligere i januar, etter å ha vært i møter med forlikspartiene i ulvesaken.
DB170130 Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB170130 Tirsdag må klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) igjen forklare for Stortinget hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
DB170130 Det skapte ramaskrik i Distrikts-Norge da Helgesen før jul besluttet å kutte antall fellingstillatelser som de lokale rovviltnemndene hadde innvilget, fra 47 til 15.
BT170130 Tirsdag må Helgesen igjen opp på Stortingets talerstol og forklare hvorfor han vil la de 32 ulvene leve. 14 ulver merket ¶
BT170130 Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT170130 Helgesen har måttet tåle kraftig kritikk etter at han gikk imot de lokale rovviltnemndene og kuttet tallet på fellingstillatelser i ulvesonen fra 47 til 15 ulver.
AP170130 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har skapt ramaskrik i Bygde-Norge ved å nekte felling av ulv i ulvesonen.
AP170130 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170130 Det skapte ramaskrik i Distrikts-Norge da Helgesen før jul besluttet å kutte antall fellingstillatelser som de lokale rovviltnemndene hadde innvilget, fra 47 til 15.
AP170130 Da må klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) igjen opp på talerstolen for å forklare hvorfor han sier nei til lisensjakt på ulv i ulvesonen.
AP170130 - Hensiktsmessig ¶ Helgesen begrunner snuoperasjonen med ønsket om å ta hensyn til informasjonen som nå kommer inn fra radiomerkede ulver.
DN170128 Det skapte store bølger da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) like før jul avlyste lisensfelling av ulv fordi han mener at det ikke er lovmessig grunnlag for det.
DB170126 Et eksempel kan være ulvedebatten, hvor en lettere abstrakt Bern-konvensjon får miljøvernminister Vidar Helgesen til å overse at småbarn kan bli spist av ulv.
DB170125 Det er knappe to uker siden klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) presenterte sin liste med ti tiltak for å løse ulvefloka.
DB170125 Da vi møtte klimaminister Vidar Helgesen før jul, fortalte vi han at vi i Max er et godt ekspempel på at klimatiltak ikke nødvendigvis er et hinder, men snarere en pådriver for innovasjon, mener Wengelin.
AP170124 Nå senest i Halvor Hegtuns portrettintervju med Vidar Helgesen , lørdag 21. januar.
DN170121 KrF-leder Knut Arild Hareide avlyser Erna Solbergs drøm om en firepartiregjering, refser ulveminister Vidar Helgesen og er skuffet over Høyre i saken om tvillingaborter.
DN170121 Hareide mener stortingsforliket fra i fjor vår skapte ro om det brennbare spørsmålet inntil klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) like før jul sa nei til lisensfelling av 32 ulver.
BT170121 Lillestrøm/Oslo : KrF-leder Knut Arild Hareide avlyser Erna Solbergs drøm om en firepartiregjering, refser ulveminister Vidar Helgesen og er skuffet over Høyre i saken om tvillingaborter.
BT170121 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen forsikrer oss i sitt innlegg 13. januar i BT om at det blir felling av norsk ulv.
BT170121 ULVEDEBATT : Rovdyrpolitikk må bygge på fast grunn, skriver statsråd Vidar Helgesen .
DN170120 Private investeringer må bli mer bærekraftige, sier Helgesen .
DN170120 Miljøvernminister Vidar Helgesen og leder for Norges regnskogsinitiativ Per Fredrik Ilsaas Pharo presenterte det nye Regnskogsfondet i Davos.
DN170120 Bærekraft er strategi for disse selskapene, sier Helgesen .
DN170120 Helgesen mener opprettelsen av det nye fondet ikke er en innrømmelse av at den gamle modellen ikke har fungert.
AP170120 | Si « Helgesen » på Finnskogen.
AP170120 | Si " Helgesen " på Finnskogen.
AP170120 Vidar Helgesen har sans for konvensjoner.
AP170120 Vidar Helgesen har lang erfaring som diplomat og fredsmegler.
AP170120 Statsråd Vidar Helgesen , som brått, uventet og til svært mye støy reddet 32 ulver unna stortingsflertallet og den visse død, er født 130 mil nord for Ring 3.
DN170119 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) kaller det « nybrottsarbeid » i klimapolitikken.
BT170119 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er blitt stemplet som « eliten » i Oslo som ikke bryr seg om folk i Hedmark.
DB170118 I STORTINGET : Siri Martinsen, leder i dyrevernorganisasjonen NOAH, var til stede i Stortinget da Vidar Helgesen tirsdag redegjorde for forvaltning av ulv.
DB170117 ¶ FÅR KRITIKK : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen roer ikke gemyttene i ulvesaken med sin redegjørelse i Stortinget tirsdag.
DB170117 Tirsdag måtte klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) redegjøre for Stortinget om ulvestriden.
DB170117 Stortingsrepresentant Elin Agdestein ( H ) fra Nord-Trøndelag ser heller ingen stor grunn til å juble over tiltakene Helgesen presenterte tirsdag.
DB170117 Sp : - Har ikke flyttet seg en millimeter ¶ - Helgesen har ikke flyttet seg en millimeter på hovedkonklusjonen, han vil fortsatt ikke følge opp Stortingets vedtak fra i vår, og det rovviltnemdene kom fram til.
DB170117 Mange av punktene Helgesen presenterte er kjent fra før, deriblant radiomerking av ulvene i Slettås- og Osdalsreviret.
DB170117 Helgesens tolv punkter ¶ Helgesen presenterte en liste med avbøtende tiltak for Stortinget i dag. 1.
DB170117 Det har derfor ikke være uventet at det her har skapt stor debatt, sier Helgesen .
DB170117 Blant annet sier Helgesen at han vil foreslå endringer i naturmangfoldsloven.
DB170117 - Jeg har redegjort for hva jeg skal gjøre og skal se an debatten i Stortinget, som kommer så snart som mulig, sier Helgesen .
DB170117 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har gjort seg lite populær i enkelte miljøer i Hedmark siden avgjørelsen om å kutte kvoten av ulv som kan felles i ulvesonen helt.
DB170117 Hordnes er provosert over vedtaket til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) om å ikke tillate ulvejakt i den såkalte ulvesonen.
DB170117 Da er det viktig at Helgesen i redegjørelsen kommer tilbake til hvordan han skal sørge for det, sa hun til Dagbladet for noen dager siden.
DB170117 Helgesen skal redegjøre om saken for Stortinget klokka 10 i dag.
DB170117 - Med dagens redegjørelse fra Vidar Helgesen kiler regjeringen seg enda lenger inn i hjørnet.
DB170117 ¶ MØTTE STORTINGET : Klima og miljøminister Vidar Helgesen redgjorde for forvaltning for Stortinget i dag.
DB170117 Vidar Helgesen ønsker å ta inn Bernkonvensjonens artikkel 9, 1 femte strekpunkt inn i den norske naturmangfoldloven.
DB170117 Vidar Helgesen mener lovendringen vil gjøre at ulveforliket på Stortinget, norsk lov og Norges internasjonale forpliktelser vi henge bedre sammen.
DB170117 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Helgesen forsøker å ro seg bort fra situasjonen ved å stille spørsmål med hvorfor den rødgrønne regjeringen ikke tok inn punktet fra Bern-konvensjonen i Naturmangfoldsloven.
DB170117 Slik vil Helgesen løse ulvefloka : - Jeg er dypt skuffet Vurderer lovendring ¶
DB170117 I tillegg er det ifølge Helgesen punktene fra Bern-konvensjonen som er utelatt fra norsk lov, som gjør at Sverige i en fersk dom åpner for å felle mer ulv enn Norge.
DB170117 Han sier det er vanskelig å vurdere hva Helgesen legger i det han la fram.
DB170117 En slik endring vil kunne gi økt fleksibilitet i forvaltningen og et noe bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv, sier Helgesen til Dagbladet, og legger til.
DB170117 ( Dagbladet ) : For å løse den betente ulvestriden, vurderer Klima- og miljøminister Vidar Helgesen å gjøre endringer i naturmangfoldloven.
DB170117 Helgesen vil endre loven slik at den samsvarer bedre med den internasjonale Bern-konvensjonen, som Norge har underskrevet.
AP170117 Statsråd Helgesen ( H ) : - Viktig med tiltak ¶
AP170117 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sier at kommunene har « ganske mange virkemidler » å gripe til, men at det er opp til dem selv å ta dem i bruk, skriver NTB.
AP170117 Helgesen uttaler at Regjeringen vurderer å gi kommunene flere tiltak.
DB170116 Fra det offisielle Norge deltar statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende, miljøminister Vidar Helgesen , kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit, ¶
DN170115 Fra regjeringens side deltar statsminister Erna Solberg ( H ), utenriksminister Børge Brende ( H ) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB170114 VIL IKKE SVARE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil ikke kommentere ulvestriden overfor Dagbladet før han redegjort for saken i Stortinget førstkommende tirsdag.
DB170114 Stortingsrepresentant Elin Agdestein ( H ) fra Nord-Trøndelag håper Helgesen kan få til en svensk løsning i Norge.
DB170114 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har forklart statens ulvevedtak med at skadepotensialet innen ulvesonen ikke er stort nok.
DB170114 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil redegjøre om saken i Stortinget neste tirsdag.
DB170114 KRITISKE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har måttet tåle kritikk fra eget parti for ulvesaken.
DB170114 Hun sier hun har en klar forventning til at Helgesen kommer opp med en løsning på ulvestriden.
DB170114 Dermed sier Bern-konvensjonen og den norske naturmangfoldsloven at det er ulovlig, har Helgesen forklart.
DB170114 Dagbladet har spurt om å få en kommentar fra Helgesen til saken, men statsråden vil ikke kommentere ulvestriden nærmere før han har redegjort for saken i Stortinget.
DB170114 Da er det viktig at Helgesen i redegjørelsen kommer tilbake til hvordan han skal sørge for det, sier hun.
DB170114 - Vi vil se på muligheten for at felling kan tillates med begrunnelse i sosiale og økonomiske forhold, som svensk høyesterett har tillatt, sa Helgesen til Dagbladet nylig.
DB170114 Helgesen har nemlig unnskyldt sitt valg med at ulvejakt i sona vil bryte med Norges forpliktelser etter Bern-konvensjonen - men Sverige er forpliktet av nøyaktig samme regelverk.
BT170114 Nå ber han miljøvernminister Vidar Helgesen snu. − Det er ille at regjeringen ikke har funnet penger til å gjennomføre prosjektet om en genbank for å berge den utsatte villfisken i Hardanger.
BT170114 Han har nå sendt spørsmål til Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) der han ber om svar på hva han kan gjøre for å sikre genmaterialet.
DB170113 - Helgesen har lansert det som et forebyggende og konfliktdempende tiltak.
DB170113 - Helgesen har lansert det som et forebyggende og konfliktdempende tiltak.
DB170113 ¶ FØLGER LOVEN : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) ¶
DB170113 Det er viktig at Erna Solberg og Vidar Helgesen nå holder sine rygger rake og ikke lar seg blåse over ende av ropene fra skogeiere, elgjegere og Hedmark-representanter.
BT170113 ULVEDEBATT : Rovdyrpolitikk må bygge på fast grunn, skriver statsråd Vidar Helgesen .
AP170112 RENDALEN/OSLO ( Aftenposten ) : Rundt 30 personer gikk torsdag i sving med å radiomerke ulv på oppdrag fra Vidar Helgesen .
DN170111 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har begrunnet avslaget på jakt på inntil 32 ulver i ulvesonen med at lovavdelingen i Justisdepartementet mener det vil bryte både med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen.
DN170110 Klima og miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) er blant deltakerne.
DB170110 ¶ Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vil redegjøre om ulvevedtaket for Stortinget.
DB170110 Solberg og Helgesen er på kollisjonskurs med sine egne i en sak som er blitt svært krevende for regjeringen.
DB170110 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) ber om å få komme til Stortinget for å redegjøre for ulvevedtaket.
DB170110 I brevet som Helgesen tirsdag sendte presidentskapet, skriver statsråden at regjeringen siden i vår har jobbet med å følge opp ulveforliket fra i fjor vår.
DB170110 - Vi arbeider med å finne løsninger som gjør at Stortingets anmodningsvedtak, lovverket og de internasjonale forpliktelsene våre henger sammen, sier Helgesen til NTB.
DB170110 Helgesen viser til at rovviltnemndenes vedtak om å åpne for lisensjakt på inntil 32 ulver i fire ulverevir i Hedmark ble omstøtt fordi lovavdelingen i Justisdepartementet fastslo at skadepotensialet ikke er godt nok dokumentert.
BT170110 BEFARING : Meddommerne Torbjørn Helgesen og Nina Helen Pedersen ser ned på huset som brant natt til 26. mai i 2015.
BT170110 BEFARING : Meddommerne Torbjørn Helgesen og Nina Helen Pedersen ser ned på huset som brant natt til 26. mai i 2015.
AP170110 Klima og miljøvernminister Vidar Helgesen ( H ) er blant deltakerne.
DN170108 - Skjære gjennom ¶ Helgesen varslet før helgen radiomerking av ulv og ga Miljødirektoratet i oppdrag å gjøre en oppdatert, faglig vurdering av ulvens atferd.
DB170108 ¶ VIS NESE : - Det vi trenger for fremtiden er ikke de sedvanlige « politiske neser », men flere politikere som har politisk ryggrad til å verne dyr og natur mot den ødeleggelse vi tross alt vet at menneskelig aktivitet forårsaker, skriver Siri Martinsen i NOAH om Klima-og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170108 Skulle Helgesen brutt Naturmangfoldloven og de forpliktelsene vi har etter Bernkonvensjonen ?
DB170108 Det siste var faktisk akkurat det ministeren gjorde - selv om enkelte innen media synes å ha glemt det : Ved lanseringen av den - for øvrig svært lite ulvevennlige - ulvemeldingen i mars i fjor, understreket Helgesen at man står i fare for å bryte lovverk og Bernkonvensjonen dersom man velger de mest restriktive bestandsmålene som meldingen skisserer, og dersom man setter et « eksakt » bestandsmål - det vil si i praksis et mak
DB170108 Det er heller ikke god miljøpolitikk å insinuere at man skal lete etter smutthull for å skyte enda flere ulver av denne rødlistede arten for å tilfredsstille jegernes gemytter - slik Solberg og Helgesen nå gjør.
DB170108 Det er derimot ryddig - og tross alt noe vi bør kunne forlange av våre politikere - at Helgesen står støtt på at Naturmangfoldloven må følges.
AP170108 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har lyttet til Justisdepartementets lovavdeling, og har stoppet fellingstillatelsen på 47 ulv i Hedmark.
AP170108 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har lyttet til Justisdepartementets lovavdeling, og har stoppet fellingstillatelsen på 47 ulv i Hedmark.
DB170107 Foto : Morten Helgesen / valdresbilder.no ¶
DB170106 - Det er veldig rart at rett på den andre siden av grensen så er det ikke tre ulvetisper, det er 40, og svenskene lever godt med det, sa Lier-Hansen som tidligere hadde påpekt at enhver miljøminister ville truffet samme beslutning som Høyres Vidar Helgesen .
DB170106 ¶ BER OM NY VURDERING : Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) gir Miljødirektoratet i oppdrag å komme med en oppdatert faglig vurdering av ulvens atferd.
DB170106 Tiltaket fra miljø- og klimaminister Vidar Helgesen ( H ) settes i verk for å framskaffe mer kunnskap om mulig skadepotensial i ulvesonen.
DB170106 Skogeierforbundets leder Erik Lahnstein mener regjeringens prosess er reell, men frykter Helgesen signaler fredag ikke demper konflikten.
DB170106 Miljøminister Vidar Helgesen ( H ) gir Miljødirektoratet i oppdrag å komme med en oppdatert faglig vurdering av ulvens atferd.
DB170106 Frontene har vært steile etter at Helgesen rett før jul besluttet bare å tillate felling av 15 av 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut.
DB170106 De øvrige partiene i ulveforliket, Ap, Frp og KrF, skal på et møte tidligere i uken i klare ordelag ha bedt Helgesen rydde opp.
DB170106 - Når det gjelder ulvenes atferd, har jeg i dag bedt Miljødirektoratet om at det så raskt som overhodet mulig innhentes en oppdatert faglig vurdering av om ulvene har endret atferdsmønster og utviser mindre skyhet for mennesker, sier Helgesen til NTB fredag ettermiddag.
DB170106 - Dette svarer ikke på alle bekymringer og den store utålmodigheten i Stortinget om gapet mellom et bestandsmål og det rettslige rammeverket, erkjenner Helgesen .
DB170106 Helgesen er likevel opptatt av at fredagens tiltak kan ha en effekt : ¶
BT170106 VERNER : Jeg vil takke skogeiere som verner en del av skogen sin, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT170106 VERNER : Jeg vil takke skogeiere som verner en del av skogen sin, skriver klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170106 Talsmann for MDG, Rasmus Hansson, mener det ville være merkelig om Helgesen skulle se bort fra vurderingene til lovavdelingen.
AP170106 Statsminister Erna Solberg ( H ) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) jobber på spreng for å finne løsninger på den betente ulvestriden, ifølge Statsministerens kontor.
AP170106 Skogeierforbundets leder Erik Lahnstein mener Helgesen har valgt den snevreste tolkningen av handlingsrommet som er mulig å tenke seg.
AP170106 Han mener dessuten Helgesen ikke trenger å følge rådene fra lovavdelingen.
AP170106 Han bekrefter at statsminister Erna Solberg ( H ) og klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) holder tett kontakt og arbeider intensivt med saken.
AP170106 Det skapte rabalder da Helgesen før jul besluttet å bare tillate felling av 15 av 47 ulv som rovviltnemndene ville ta ut.
AP170106 De øvrige partiene i ulveforliket, nemlig Ap, Frp og KrF, skal på et møte tidligere i uken i klare ordelag ha bedt Helgesen rydde opp.
AP170106 - Det er mulig innenfor lovverket å gjøre en bredere vurdering enn det Helgesen har gjort, legger han til.
AP170106 - Det er ikke rettslig grunnlag for å hevde at rovviltnemndenes vedtak er i strid med naturmangfoldsloven eller Bernkonvensjonen, slik statsråd Helgesen mener, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.
AP170106 Helgesen trenger ikke rådføre seg med lovavdelingen, fordi han har all mulig kompetanse selv til å fatte en annen beslutning raskt, mener Lahnstein.
AP170106 Vil kartlegge adferd ¶ Helgesen sier Regjeringen også har bedt Miljødirektoratet om en faglig vurdering av om noen av ulvene har endret adferdsmønster og viser mindre skyhet overfor mennesker.
AP170106 Skadepotensialet er det store spørsmålet, og da er vi nødt til å løpende kunne vurdere dette, sier Helgesen .
AP170106 Ifølge Helgesen vil merkingen foregå ved at ulven lokaliseres med helikopter og bedøves.
AP170106 Gitt at vi er i situasjonen vi nå er i, der den rettslige situasjonen vanskeliggjør oppnåelse av bestandsmålet, må vi være desto mer opptatt av å kartlegge skadepotensialet raskt, sier Helgesen .
AP170106 Det sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til Aftenposten fredag ettermiddag.
AP170106 De to tingene vi har satt i gang i dag, både vurderingen av adferd og radiomerkingen, vil gi oss en ny og bedre mulighet til å følge ulvens adferd og bevegelser, sier Helgesen .
AP170106 Arbeidet vil skje med helikopter, der vi identifiserer ulven og bedøver den med piler, sier Helgesen .
AP170106 - Vi får inn flere meldinger om ulv enn tidligere, og mange sier at den ikke lenger har naturlig skyhet for mennesker, sier Helgesen .
AP170106 - Det kan jeg ikke si nøyaktig, men det jobbes på høygir, sier Helgesen .
AP170106 | Helgesen : Regjeringen starter radiomerking av ulv i ulvesonen ¶
DN170105 NHOs årskonferanse 2017, her er fra venstre NHOs Kristin Skogen Lund, arbeidsminister Anniken Hauglie og miljøvernminister Vidar Helgesen .
DB170105 Norge skal vinne denne konkurransen ved både å kutte utslipp og bygge grønn konkurransekraft, sa Helgesen da.
DB170105 Da Vidar Helgesen i april holdt et innlegg på en konferanse om grønn omstilling og framtidens transportløsninger, påpekte han at Norge ikke bare skal bli et lavutslippssamfunn, men også et høyinntektssamfunn, og at det skal skapes verdier her i Norge.
DB170105 De ville gjerne at Stortinget skulle bedt om å felle enda mer ulv enn de 47 ( av totalt 68 i Norge ) det i utgangspunktet var snakk om, men som klima og miljøminister Vidar Helgesen nå har stoppet.
AP170105 - Det er veldig rart at rett på den andre siden av grensen så er det ikke tre ulvetisper, det er 40, og svenskene lever godt med det, sa Lier-Hansen som tidligere hadde påpekt at enhver miljøminister ville truffet samme beslutning som Høyres Vidar Helgesen .
AP170105 « Situasjonen som har oppstått, gjør det naturlig å samle forlikspartnerne i Stortinget for å drøfte saken », skrev Helgesen i julebrevet til de fire stortingsrepresentantene.
AP170105 To dager før jul, sendte klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen et brev til fire politikere på Stortinget.
AP170105 Og ifølge Helgesen har Justisdepartementets lovavdeling satt foten ned og slått fast at det ikke forelå « dokumentert skadepotensial » stort nok til at de 32 hedmarksulvene kunne skytes.
AP170105 Nå vil Helgesen ha en ny lovvurdering, og starte radiomerking av ulven.
AP170105 Helgesen står på sitt.
AP170105 Helgesen sendte brevet til miljøpolitikere i Ap, Frp, Høyre og KrF på Stortinget : De fire partiene inngikk i juni 2016 et nytt rovdyrforlik om ulv : Ap signaliserte at det skulle bli økt adgang til å skyte ulv, og rovviltnemdene skulle få økt makt.
AP170105 Undre NHOs årskonferanse torsdag sier Gundersen til Aftenposten at Helgesen må innrømme at han har tolket loven for snevert, og omgjøre vedtaket.
AP170105 Samtidig vil Regjeringen øke overvåkingen og vurdere å senke terskelen for skadefelling av ulv, varslet Helgesen .
AP170105 Ifølge VG ble Helgesen filleristet av representanter fra begge regjeringspartiene i et møte i etterkant av demonstrasjonen.
AP170105 Høyre-topp Gunnar Gundersen går knallhardt ut mot sin partikollega, klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
AP170105 Han har tidligere tatt til orde for at Helgesen må trekke seg.
AP170105 Gundersen ( H ) har tidligere antydet at Helgesen ( H ) må gå av dersom saken ikke fant en løsning.
AP170105 En annen Høyre-topp tok imidlertid Helgesen i forsvar.
AP170105 Bakgrunnen var at klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) rett før jul stanset Stortingets vedtak om lisensjakt på ulv.
AP170105 - Utålmodigheten blant forlikspartnerne er til å ta og føle på, skal Helgesen ha sagt etter møtet.
AP170105 - Men jeg tror Helgesen skjønner at her er det bare å begynne å jobbe, sier han.
AP170105 - Marsjordren fra møtet til Helgesen var å komme tilbake til forlikspartiene med en løsning som er innenfor det forlikspartene kom frem til i fjor, som gjør det mulig å ta ut ulv også innenfor ulvesonen, sier Trond Helleland til Aftenposten under NHOs årskonferanse torsdag.
AP170105 | - Helgesen må gjøre retrett.
AP170105 Helgesen slo onsdag ettermiddag fast at det omstridte vedtaket om å stanse lisensjakten på ulv ligger fast.
AP170105 Helgesen skal ha fått klar beskjed om at ulveforliket fra Stortinget ikke var fulgt opp, at regjeringen må finne en måte å overholde bestandsmålet på, og at regjeringen burde ha informert Stortinget med én gang de støtte på juridiske problemer med lisensjakten, skriver avisen.
AP170105 - Helgesen ble filleristet ¶
DB170104 Jeg mener at Helgesen nå må komme til Stortinget og redegjøre for dette, og at vi må få det inn i et formelt spor, sier Aasland.
DB170104 Det Helgesen nå har gjort, er at han i praksis har bestemt at vi skal ha en ulvestamme som langt overgår det Stortinget var enige om, sier Terje Aasland, som var med å forhandle fram ulveforliket på Stortinget med regjeringspartiene og KrF.
DB170104 ( Dagbladet ) : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møter i ettermiddag representanter for de fire partiene bak stortingsforliket for å forsøke og finne en løsning på den betente ulvekonflikten.
DB170104 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170104 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sa før jul nei til lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen, noe som har satt sinnene i kok i Innlandet.
DB170104 ¶ VIL FELLE ULV : 118 ordførere støtter protest mot Vidar Helgesen .
DB170104 Vidar Helgesen har sagt at han ikke er overrasket over reaksjonene han møter.
DB170104 Onsdag møter Helgesen de fire partiene som sto bak ulveforliket.
DB170104 Disse reagerer på det de oppfatter som en helomvending fra Helgesen i ulvesaken.
DB170104 Den andre siden er at vi har forlik om at vi skal ha en ulvebestand i Norge, sa Helgesen til Dagbladet igår.
DB170104 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15.
DB170104 Helgesen ikke overrasket ¶
DB170104 - Helgesen må lytte litt mer til de som faktisk bor i områdene det gjelder, sier Olav Breivik ( H ), ordfører i Hobøl, overfor avisa.
DB170104 Og legger til : ¶ Helgesen sier nei til å treffe alle demonstrantene ute, inviterer i stedet fem personer til lukket møte ¶
DB170104 Dette vil i så fall være en måte for Helgesen å kombinere hensynet til Stortingets vedtatte politikk og hensynet til norsk lov og tolkningen av den internasjonale Bern-konvensjonen.
DB170104 - Vi vil se på muligheten for at felling kan tillates med begrunnelse i sosiale og økonomiske forhold, som svensk høyesterett har tillatt, sier Helgesen til Dagbladet.
DB170104 - Det er viktig å komme ut av det spennet vi er i nå, der Stortingets bestandsmål er i strid med hensynet til norsk lov, sier Helgesen .
DB170104 ( Dagbladet ) : Det ble ingen umiddelbar løsning på ulvekonflikten under møtet med partene bak ulveforliket i dag, men miljøvernminister Vidar Helgesen skisserer nå det som kan være en svenskinspirert løsning : ¶
DB170104 Helgesen sier nei til å treffe alle demonstrantene ute, inviterer i stedet fem personer til lukket møte ¶
DB170104 Presset mot Helgesen om å snu i saken, er økende.
DB170104 Gjems forteller til Dagbladet at demonstrantene hadde bedt om et møte med klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) utenfor departementet, men det har ministeren sagt nei til.
AP170104 | Unge Høyre-leder : Helgesen må finne en måte å gjøre retrett på ¶
AP170104 Vil vurdere svensk dom ¶ Helgesen gjorde det klart at vedtaket ligger fast da han møtte pressen i etterkant av møtet.
AP170104 Vidar Helgesen var imidlertid klar på at beslutningen ligger fast.
AP170104 Ulvestriden ble løftet opp på høyeste politiske nivå onsdag ettermiddag damiljøvernminister Vidar Helgesen møtte toppene fra partiene som var med på rovdyrforliket til krisemøte.
AP170104 Statsminister Erna Solberg har støttet Vidar Helgesen i ulvesaken, men understreker samtidig at det er Regjeringens plan å følge rovdyrforliket.
AP170104 Men Vidar Helgesen holder fast på vedtaket.
AP170104 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte ulvemotstandere onsdag formiddag.
AP170104 Før jul satte Helgesen Rovdyrnemndas avgjørelse om å tillate lisensjakt på 32 ulv til side, etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at slik jakt strider mot både Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen.
AP170104 - Hva Helgesen legger på bordet i dag, tør jeg ikke spå.
AP170104 Helgesen sa også at Regjeringen vil vurdere en fersk svensk dom, som til tross for at også Sverige følger Bern-konvensjonen, åpnet for lisensjakt på ulv.
AP170104 Regjeringen må lytte mer ¶ - Helgesen må lytte litt mer til de som faktisk bor i områdene det gjelder, sier Olav Breivik ( H ), ordfører i Hobøl.
AP170104 Noen representanter for ulvemotstanderne skal møte klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AP170104 Jeg har ønsket et møte med forlikspartiene fordi vi står i en krevende situasjon når vi ikke har lovgrunnlag for å tillate så mange lisensfellinger som rovviltnemndene har vedtatt, sier Helgesen .
AP170104 Helgesen skal onsdag møte de fire partiene som sto bak ulveforliket.
AP170104 Helgesen opphevet rett før jul vedtaket om å felle 32 ulver som overstiger Stortingets vedtatte bestandsmål.
AP170104 Bortsett fra karikaturtegningen av miljøvernminister Vidar Helgesen ridende på en saueetende ulv, viste demonstrantene fotodokumentasjon på den virkeligheten de opplever.
AP170104 Tross den sterke motstanden fra ulvemotstandere, har Helgesen uttalt at han vil holde fast på vedtaket.
AP170104 Temperaturen i debatten er så høy at et planlagt utendørsmøte mellom Helgesen og ulvemotstandere i Oslo onsdag ble avlyst på grunn av bekymring rundt statsrådens sikkerhet, og han har også trukket seg fra en debatt om temaet onsdag, ifølge NTB.
AP170104 Klima-og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er en lite populær mann blant mange partifeller fra distrikts-Norge etter vedtaket om å innskrenke lisensen til å skyte ulv.
AP170104 Helgesen vil istedenfor møte representanter fra demonstratenene inne i departementet.
AP170104 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) sa før jul nei til lisensjakt på 32 ulver i ulvesonen, noe som har satt sinnene i kok i Innlandet.
AP170104 Tross den sterke motstanden fra ulvemotstandere, har Helgesen uttalt at han vil holde fast på vedtaket.
AP170104 Temperaturen i debatten er så høy at et planlagt utendørsmøte mellom Helgesen og ulvemotstandere i Oslo onsdag ble avlyst på grunn av bekymring rundt statsrådens sikkerhet, og han har også trukket seg fra en debatt om temaet onsdag, ifølge NTB.
AP170104 Klima-og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) er en lite populær mann blant mange partifeller fra distrikts-Norge etter vedtaket om å innskrenke lisensen til å skyte ulv.
AP170104 Helgesen vil istedenfor møte representanter fra demonstratenene inne i departementet.
DN170103 I Hedmark Høyre er det opprør etter at miljøminister Vidar Helgesen før jul valgte å forkaste vedtakene fra de regionale rovviltnemndene om å tillate lisensjakt på 32 ulv.
DN170103 | Krever ulvesvar fra Helgesen
DN170103 Statsminister Erna Solberg ( H ) har dessuten støttet Helgesen og slått fast at regjeringen ikke har noe annet valg enn å « følge norsk lov og internasjonale avtaler ».
DN170103 Motstand ¶ Helgesen sier nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte.
DN170103 Men Helgesen har også møtt motbør internt i regjeringen.
DN170103 For øvrig sendte Norskog, som representerer skogeiere, mandag et brev til departementet der organisasjonen ber Helgesen gi et begrunnet svar på hvordan hensynet til jaktrettighetene vurderes i forbindelse med lisensfelling av ulv.
DN170103 En bitter ulvestrid følger miljøminister Vidar Helgesen ( H ) inn i det nye året.
DN170103 - Vi forventer at Vidar Helgesen svarer på hvordan han som ansvarlig statsråd vil følge opp Stortingets ulvepolitikk, sier leder Lars Peder Bartnes i Norges Bondelag til NTB.
DN170103 Helgesen vendte like før jul tommelen ned for felling av fire ulveflokker.
DN170103 Til høyre står Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170103 Reaksjonene i hjemfylket har vært voldsomme etter at miljøminister Vidar Helgesen torpederte Stortingets ulveforlik rett før julefreden skulle senke seg. 20. desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170103 De kommer for å demonstrere mot det de beskriver som en helomvending fra Vidar Helgesen i spørsmålet om felling av ulv.
DB170103 ( Dagbladet ) : I dag troppet frustrerte Høyre-topper fra Hedmark opp på Statsministerens kontor for å legge fram sine synspunkter i ulvesaken for statsminister Erna Solberg og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170103 Reaksjonene i hjemfylket har vært voldsomme etter at miljøminister Vidar Helgesen torpederte Stortingets ulveforlik rett før julefreden skulle senke seg. 20. desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170103 ( Dagbladet ) : Frustrerte Høyre-topper fra Hedmark troppet i ettermiddag opp på Statsministerens kontor for å legge fram sine synspunkter i ulvesaken for statsminister Erna Solberg og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15, fordi lovavdelingen i Justisdepartementet mente fellingstillatelsene stred mot norsk lov og internasjonale forpliktelser.
DB170103 Vidar Helgesen sier han ikke er overrasket over de sterke reaksjonene han møter.
DB170103 I morgen møter Helgesen også partene i ulveforliket for å redgjøre for situasjonen.
DB170103 Den andre siden er at vi har forlik om at vi skal ha en ulvebestand i Norge, sier Helgesen .
DB170103 Demonstrantene har en klar oppfordring til Helgesen .
DB170103 De kommer for å demonstrere mot det de beskriver som en helomvending fra Klima- og mijøvernminister Vidar Helgesen i spørsmålet om felling av ulv.
DB170103 desember besluttet Helgesen å redusere fellingstillatelsene for ulv i Hedmark fra 47 til 15.
DB170103 Helgesen sier han vil møte demonstrantene, og høre på dem i morgen.
DB170103 Helgesen ikke overrasket ¶
AP170103 | Bitter strid etter ulveforliket - Helgesen innkaller til møte onsdag ¶
AP170103 Statsministeren støtter Helgesen ¶ Helgesen sier nei til lisensfelling av 32 ulv i ulvesonen som de regionale rovviltnemndene ville skyte.
AP170103 Statsministeren støtter Helgesen
AP170103 Statsminister Erna Solberg ( H ) har dessuten støttet Helgesen og slått fast at regjeringen ikke har noe annet valg enn å « følge norsk lov og internasjonale avtaler ».
AP170103 Men Helgesen har også møtt motbør internt i regjeringen.
AP170103 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) har innkalt partiene bak ulveforliket på Stortinget til møte på sitt kontor onsdag.
AP170103 For øvrig sendte Norskog, som representerer skogeiere, mandag et brev til departementet der organisasjonen ber Helgesen gi et begrunnet svar på hvordan hensynet til jaktrettighetene vurderes i forbindelse med lisensfelling av ulv.
AP170103 En bitter ulvestrid følger miljøminister Vidar Helgesen ( H ) inn i det nye året.
AP170103 - Vi forventer at Vidar Helgesen svarer på hvordan han som ansvarlig statsråd vil følge opp Stortingets ulvepolitikk, sier leder Lars Peder Bartnes i Norges Bondelag til NTB.
AP170103 Helgesen vendte like før jul tommelen ned for felling av fire ulveflokker.
DN170102 Til høyre står Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen .
DB170102 Regjeringsapparatet, representert ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen , har satt stortingsvedtak om bestandens størrelse til side og satt en stopper for fellingstillatelser slik som rovviltnemndene lovlig har vedtatt.
AP170102 Sogneprest Leif Magne Helgesen har bodd på Svalbard i 12 år, og har hatt både klimagudstjeneste, skrevet bok og utgitt musikk om klima og isen som smelter.
AP170102 Helgesen mener Svalbard er blitt en miniatyr av Bergen, og folk anskaffer seg regnklær og paraply for å takle klimaet.
AP170101 Vidar Helgesen visste nok at han hoppet rett i et vepsebol da han avlyste den planlagte massive ulvejakten.
AP170101 Stortinget egen president Olemic Thommessen, mannen som skal være vokteren for at Stortingets vilje skjer, raser mot partifelle Vidar Helgesen .
AP170101 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen reduserte masseskytingen.
AP170101 " Ikke til å leve med ", var hans reaksjon på at Helgesen følger norsk lov, internasjonale avtaler og Stortingets vedtak.
AP161219 Det er dobbeltmoralsk når vi avdekker systematisk planlagte kutt hos skoleeierne, sier leder Rita Helgesen i pressemeldingen.
AP161219 At hver tiende time forsvinner er svært alvorlig, sier Helgesen .
AP161122 Klimaminister Vidar Helgesen er et godt stykke på vei enig.
AP161006 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT161005 Så dette er veldig positivt, mener Helgesen .
BT161005 Nå kan investorene føle seg trygge på at avtalen skal gjennomføres, sier Helgesen .
BT161005 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) gleder seg stort over at klimaavtalen trer i kraft mindre enn ett år etter at den ble vedtatt i Paris.
BT161005 Den viktigste grunnen til at prosessen har gått så fort, er at verden ser at faktiske klimaendringer finner sted, mener Helgesen .
BT161005 De som var i tvil i Paris, får nå den bekreftelsen, sier Helgesen til NTB.
BT161005 - Vi står i en veldig alvorlig situasjon, og mye tyder på at klimaforskningen antakelig har vært for konservativ og har undervurdert hvor raskt klimaendringene vil komme, sier Helgesen .
BT161005 Økt bruk av biodrivstoff er et av flere mulige tiltak for å redusere utslippene, forutsatt at biodrivstoffet er produsert på en bærekraftig måte, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
BT161005 - At vi nå legger forutsigbare rammer for markedsaktørene er viktig i seg selv, sier Helgesen .
DA160919 Det er ikke satt noe konkret tall, men vi har sagt at det kan bli opp mot 200 totalt, sier kommunikasjonssjef Andreas Helgesen til Sysla Offshore.
AP160916 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre får garantert en stri høst og vinter.
SA160912 Kristian Helgesen
AP160912 Kristian Helgesen
AP160728 Klimaminister Helgesen sier løftet for naturkartlegging er helt avhengig av amatørene : ¶
AP160728 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er enig i at for lite undersøkes.
DB160721 Vidar Helgesen skal ha honnør for ta kraftig i, og ikke minst for å avfeie at kvotekjøp vil være en løsning i denne sammenheng.
DB160721 Vidar Helgesen har lovet bort enorme kutt.
DB160721 UTVIDE : Klima- og miljøminister Vidar Helgesen må utvide den lille grønne boka betraktelig.
DB160721 Klimaminister Helgesen sier vi må redusere bruken av rødt kjøtt.
DB160721 Klima og miljøminister Vidar Helgesen har fått kjeft fra sine politiske motstandere.
DB160721 Da reiste Helgesen seg opp og rugget båten til de grader.
SA160518 Vidar Helgesen avviser det ikke.
SA160518 I meldingen varslet vi også at vi vurderer tydeligere merking av torv til plantejord, skriver Helgesen på epost.
SA160518 Avfall Norge, Fremtiden i våre hender og Sabima sendte i februar i år brev til klima - og miljøminister Vidar Helgesen der de ber om en plan for utfasing av torv fra det norske markedet.
BT160518 Vidar Helgesen avviser det ikke.
BT160518 I meldingen varslet vi også at vi vurderer tydeligere merking av torv til plantejord, skriver Helgesen på epost.
BT160518 Avfall Norge, Fremtiden i våre hender og Sabima sendte i februar i år brev til klima - og miljøminister Vidar Helgesen der de ber om en plan for utfasing av torv fra det norske markedet.
AP160518 Vidar Helgesen avviser det ikke.
AP160518 I meldingen varslet vi også at vi vurderer tydeligere merking av torv til plantejord, skriver Helgesen på epost.
AP160518 Avfall Norge, Fremtiden i våre hender og Sabima sendte i februar i år brev til klima - og miljøminister Vidar Helgesen der de ber om en plan for utfasing av torv fra det norske markedet.
AP160517 FOTO : Kristian Helgesen ¶ 75-80 minutter med svært godt Rosenborg-spill, to mål og et lass med målsjanser.
AP160517 Kristian Helgesen
AP160517 FOTO : Kristian Helgesen
AP160516 Kristian Helgesen
AP160516 KRISTIAN HELGESEN
AP160516 FOTO : KRISTIAN HELGESEN
SA160515 Ida Amelie Helgesen , DNT ¶ 3.
BT160515 Ida Amelie Helgesen , DNT ¶
AP160515 Ida Amelie Helgesen , DNT ¶ 3.
SA160511 Det har vært opp og ned, men de har vist at de kan, sier Geir Helgesen , leder for Nordisk Institutt for Asia-studier ( NIAS ) i København, til NTB.
BT160511 Det har vært opp og ned, men de har vist at de kan, sier Geir Helgesen , leder for Nordisk Institutt for Asia-studier ( NIAS ) i København, til NTB.
AP160511 Det har vært opp og ned, men de har vist at de kan, sier Geir Helgesen , leder for Nordisk Institutt for Asia-studier ( NIAS ) i København, til NTB.
AP160505 april ønsker klimaminister Vidar Helgesen dem alle velkommen.
AP160425 Vi ser også at Helgesen har stor tiltro til klimakvoter som klimaløsning.
AP160425 Bildet er fra FNs hovedkvarter i New York, der Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) signerer avtalen som ble framforhandlet foran og under klimatoppmøtet i Paris i 2015.
SA160423 Men er det et argument mot homofilt samliv ? spør presten Helge Helgesen ( innfelt ).
AP160423 Siv Jensen velger å gå ut og undergrave klimaavtalen som Vidar Helgesen stolt skrev under på i går.
AP160423 Klimaminister Vidar Helgesen undertegnet på vegne av Norge.
AP160423 Klimaminister Vidar Helgesen undertegnet Parisavtalen for Norge i New York fredag FOTO : Ørjan F.
AP160422 Heller ikke statsminister Erna Solberg ( H ) har prioritert å reise til New York, og det er Helgesen som undertegner klimaavtalen på vegne av Norge.
AP160422 Fakta : Terroraksjonen ¶ | Helgesen : - Viktig skritt at klimaavtalen undertegnes ¶
AP160422 Det er et uttrykk for den forpliktelsen vi alle har, sier Helgesen
AP160422 De mange landene som er til stede i New York for å undertegne Parisavtalen, viser hvor viktig den er for oss alle, mener klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AP160422 Helgesen lover at Norge vil ratifisere avtalen før sommeren, og mener det er viktig å overbevise flest mulig av landene i New York om å sørge for rask ratifisering.
AP160416 Klimaminister Vidar Helgesen ( H ) ¶
AP160414 Han mener utviklingen betyr at vi må tenke annerledes rundt hele Nasjonal Transportplan ( NTP ) og E18-prosjektet, og kommer med en oppfordring til klimaminister Vidar Helgesen ( H ) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ), som begge har snakket mye om førerløse biler.
AP160414 Han kommer med utspillet etter et intervju i Aftenposten med klimaminister Vidar Helgesen ( H ).
AP160414 Helgesen mener i likhet med mange politikere at førerløse biler er fremtiden.
AP160404 Statsråd Vidar Helgesen har også svart på Marte Gerhardsens kronikk : ¶
AP160404 | Populisme kan ikke møtes med lettvintheter Vidar Helgesen
AP160404 Dette er kronikken Helgesen svarer på : ¶
DA160323 - Du utnyttet din posisjon, som minister for fylkeskommunal samordning, en post så unnselig og kjedelig, at selv i et rom med Jan Tore Sanner og Vidar Helgesen er det ingen som legger merke til deg.
AP160315 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) mener tendensen er alvorlig og at usikkerheten er skremmende.
AP160308 Vidar Helgesen fikk mye pepper etter dette intervjuet med Aftenposten : ¶
AP160302 Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) vedgår at Regjeringen ikke var klar over dette. 0001820015_doc6aap78kgfl41enl3dku4-GNLbMa1t2d.jpg FOTO : Fred C.
AP160302 Her har både klimaminister Helgesen , miljødirektoratet, biodrivstoff-forkjemper Venstre og deler av miljøbevegelsen fått en smertefull realitetsorientering.
AP160302 Helgesen vil nå at Miljødirektoratet vurderer PFAD på nytt.
AP160302 Helgesen vedgår at kravet om økt andel biodrivstoff har fått følger som ikke er i tråd med Stortingets intensjon.
AP160215 Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen , stiller med klare forventninger til statsråden.
AP160215 Om man innfører midlertidige tillatelser for dem som er under 18 år vil dette bli enda vanskeligere, mener Helgesen .
AP160215 Noen har kanskje kompetanse som gjør at de kan gå rett ut i praksis eller arbeid, sier Helgesen . 3.
AP160215 KS-sjef Gunn Marit Helgesen åpnet kommunalpolitisk toppmøte i Kristiansand mandag.
AP160215 Det viktige for oss er at kommunene settes i stand til å ta imot dem som kommer på en god måte, sier Helgesen til Aftenposten.
AP160215 - Hvis du hele tiden går og engster deg for om nære familiemedlemmer er i live eller lider og har det vondt er det vanskeligere å konsentrere seg om å lære norsk eller skaffe seg en jobb, påpeker Helgesen .
AP160215 - Dette er et spørsmål om generell kommuneøkonomi, og størrelsen på integreringstilskudd og botilskudd, sier Helgesen .
AP160215 Det er Olje - og energidepartementet som formelt står for vedtaket, men klima og miljøministeren Helgesen fronter den utad.
AP160215 Basert på vurderinger av fagmyndighetene, både NVE og Miljødirektoratet, mener vi at fordelene med vindkraft på Siragrunnen ikke veier opp for betydelige ulempene for fuglelivet, fiskerinæringen og kystlandskapet, sier Helgesen til Aftenposten.
AP160215 Aftenposten kjenner til at det har vært uenighet innad i regjeringen i denne saken, men Helgesen vil ikke kommentere om det har vært en vanskelig kamp for å få gjennomslag for sitt syn.
AP160215 - Forstår at det blir skuffelse ¶ Helgesen er forberedt på reaksjonene på vedtaket som vil føre til at mange hundre arbeidsplasser ikke kommer som håpet.
AP160215 - Denne saken setter konflikten mellom en stor industriell utbygging til havs og viktige hensyn til naturmangfold på spissen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP160203 Norge forsøker nå å få på plass bedre systemer for overvåking av skogområdene, forteller Helgesen .
AP160203 Indonesias president Joko Widodo kunngjorde forbudet da Vidar Helgesen besøkte ham i presidentpalasset i Jakarta onsdag.
AP160203 Gigantiske branner ¶ Helgesen håper spesielt at forbudet mot ødeleggelse av torvmyr vil gi en reduksjon i de store brannene som har herjet Indonesia og nabolandene.
AP160203 Et stort fremskritt for skogsamarbeidet, mener klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
AP160203 Brannene har satt torvmyr høyt på den politiske agendaen i Indonesia, ifølge Helgesen .
AP160203 - På kort sikt er vi villige til å stille opptil 50 millioner dollar til disposisjon for å få dette forbudet iverksatt, sier Helgesen .
AP160203 - Nå ser vi for første gang mulighet for store fremskritt i Indonesia, sier Helgesen .
AP160203 - Dette er en beskjed med stor global betydning, sier Helgesen på telefon til NTB.
AP160203 - Det er gjennomføringen som vil avgjøre hvor vellykket det blir, sier Helgesen .
SA160131 FOTO : Kristian Helgesen
AP160131 FOTO : Kristian Helgesen
AP160128 Vi kan heller ikke forutse hvor suksessfulle Enovas eller Innovasjon Norges prosjekter vil være, sier Helgesen .
AP160128 Noen satsinger er det rett og slett for vanskelig å beregne effekten av, ifølge Helgesen .
AP160128 Det jobber vi for å snu, men beslutningene som ligger til grunn for framskrivningene, ligger mange år tilbake i tid, sier Helgesen .
AP160128 - Disse regnestykkene er ikke enkle, og derfor har vi lagt oss på en konservativ linje i innrapporteringen til FN, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) til NTB.
AP160122 | Hva nå, Helgesen ?
AP160122 Men i motsetning til Sundtoft, er Vidar Helgesen i det minste klar på hva slags politikk Regjeringen kommer til å føre på klimafronten : En ikke-eksisterende klimapolitikk.
AP160122 Kjære klimasjef Helgesen : Hva har du tenkt å gjøre i ministerposten din, om det ikke er å føre en politikk som skal kutte utslipp og skape et bedre klima ? | 300.000 tåler ikke høyere boligrente ¶
AP160118 | Miljøpartiet sier de nesten savner Tine Suntoft når de hører Vidar Helgesen
AP160118 Når Helgesen signaliserer at utslippene i Norge kan ha steget i 2015, samtidig som han ikke kan love lavere utslipp før2017 sier han i praksis at regjeringen eri ferd med å rote bort fire nye år i klimapolitikken, forklarer han.
AP160118 Miljøpartiet sier det savner Tine Suntoft etter at Helgesen sier at han ikke kan garantere klimakutt de beste to årene. ta9049ef_doc6m74rgfnd11108bnho12-DWepJxAkMi.jpg FOTO : Nesvold, Jon Olav ¶
AP160118 Les intervjuet med Vidar Helgesen her : Jeg skal være varsom med å love noe som helst Det får støttepartiet Venstre til å frese : ¶
AP160118 - Utslippsreduksjonen de neste to årene påvirkes ikke av beslutninger denne regjeringen gjør, sa klimaminister Vidar Helgesen til Aftenposten.
AP160118 - Når Helgesen hevder at han ikke kan påvirke utslippene de neste to årene er det en ansvarsfraskrivelse av dimensjoner.
AP160118 - Miljøpartiet De Grønne bidrar gjerne med en lang liste over tiltak Helgesen kan gjennomføre hvis han bare vil : øke drivstoffavgiften, legge om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning, øke satsene i den nye flyseteavgiften, øke CO2-avgiften på sokkelen, legge til rette for mer veiprising, sette av mer penger til å bedre kollektivtilbudet i kommunene og sørge for en sk
AP160118 - Jeg hadde ikketrodd jeg skulle si dette, men disse uttalelsene fra Helgesen får megnestentil å savne Tine Sundtoft, sikriver stortingsrepresentanjt og talsperson, Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne i en e-post via partiets informasjonstjeneste.
AP160117 Vidar Helgesen overtok for Tine Sundtoft som klima- og miljøminister rett før jul.
AP160117 Vidar Helgesen ( H ) mottok her nøkler til kontoret av avtroppende klima- og miljøminister Tine Sundtoft. klimagasser.jpg ¶ 0001718355-Ac7MJYOKt9.jpg ¶ klimagass2.jpg ¶
AP160117 Vi møter Høyres klima - og miljøminister Vidar Helgesen på kontoret hans.
AP160117 Mener grønn konkurransekraft er viktig ¶ Helgesen mener at etter Paris, bør det være enda klarere at fremtidens konkurransekraft er grønn.
AP160117 Er opptatt av førerløse biler ¶ Helgesen ser også positivt på trenden med delingsøkonomi og ny teknologi.
AP160117 Det er « flymisbruker » Vidar Helgesen bekymret for.
AP160117 - Betyr det at Norge skal være de siste til å fase ut olje og gassvirksomhet ? Helgesen vil ikke svare direkte på det : ¶
AP160117 Helgesen viser i tillegg til Norge har gitt EØS-midler til Øst-Europa med tanke på denne teknologien, uten at det har vært noen suksess.
AP160117 Vidar Helgesen har vært en drøy måned i klimaministerstolen.
AP160117 SV-representanten legger følgende forslag på bordet for Helgesen for at klimagassutslippene fortere skal reduseres.
AP160117 Om vi ikke får kuttet utslippene de neste to årene, har vi tre år i feil retning, når vi absolutt burde hatt det motsatte, sier Hareide.- Dette er ikke kritikk mot Helgesen , fordi han er ny, men det bør være en motivasjon for ham, legger Hareide til.
AP160117 Ola Elvestuen fra Venstre leder energi - og miljøkomiteen på Stortinget.- Det vi trenger fra Helgesen er nye tiltak som kan gi en effekt på kort sikt.
AP160117 KrF-leder Knut Arild Hareide sier han er bekymret over signalene som Helgesen kommer med.
AP160117 I et intervju med Aftenposten sa Vidar Helgesen at han ikke kan love at Norge reduserer utslippet av CO2 og andre klimagasser de neste to årene.
BT160116 Min mann var med på å starte Gneist, sier Hallfrid Flesland til loddselgerne Sarah Christin Svardal, Frida Dahl Berg, Selma Marøen og Mia Helgesen . tall 2.jpg ¶
DA160115 Ny sammensetning av politikere i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) tenner håpet for ekteparet Idsal og naboen Hogne Watne Helgesen , etter at beboerne har sendt inn klage.
DA160115> Ny sammensetning av politikere i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) tenner håpet for ekteparet Idsal og naboen Hogne Watne Helgesen , etter at beboerne har sendt inn klage.
DA160115> target="avis" href= Ny sammensetning av politikere i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) tenner håpet for ekteparet Idsal og naboen Hogne Watne Helgesen , etter at beboerne har sendt inn klage.
DA160115> target="avis" href= target="avis" href= Ny sammensetning av politikere i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) tenner håpet for ekteparet Idsal og naboen Hogne Watne Helgesen , etter at beboerne har sendt inn klage.
DA160115> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ny sammensetning av politikere i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) tenner håpet for ekteparet Idsal og naboen Hogne Watne Helgesen , etter at beboerne har sendt inn klage.
DA160115> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ny sammensetning av politikere i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) tenner håpet for ekteparet Idsal og naboen Hogne Watne Helgesen , etter at beboerne har sendt inn klage.
DA160115> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Ny sammensetning av politikere i kommunalstyret for byutvikling ( KBU ) tenner håpet for ekteparet Idsal og naboen Hogne Watne Helgesen , etter at beboerne har sendt inn klage.