NL170609 Men det mest besynderlige er at du kritiserer Jonas Gahr Støre for å ha besøkt min heimplass , Gryllefjord - et besøk jeg lenge har jobbet for.
NL170609 Du har nok rett i, Ingrid, at din heimplass Senjahopen har mer omfattende fiskeriaktivitet enn Gryllefjord.