AA171207 Ledende politikere har omtalt den fornyede satsingen på havrommet som ett nytt kapittel i historien om Norge.
AA171125 Skal vi lykkes med å opprettholde velferdsstaten, må vi gjøre som vi alltid har gjort : Se til havet, havrommet og ressursene der.
AA171125 Og stadig nye, engasjerte studentkull fra mange deler av verden, kan gi oss energien, motet og ideene som skal til for å ta nye steg i bruken av havrommet .
AA171125 Fremtiden : En ting er sikkert, skal vi få til et grønt skifte i Norge, må vi få det til i havrommet , skriver kronikkforfatterne.
AA171125 En ting er sikkert, skal vi få til et grønt skifte i Norge, må vi få det til i havrommet .
BT171114 Her i Selje kommune har vi fantastiske muligheter både med den vakre naturen og det uforløste som ligger rundt Stad skipstunnel, i havrommet , Selje hotell, Vestkapp, pilegrimsturisme, cruise osv.
NL171006 På grunn av nedgangen i oljebransjen, er nå Nord-Norge under press som nasjonalt satsingsområde ; siden vi disponerer over en så stor del av det såkalte attraktive « havrommet ».
NL170918 Det finnes noen slike med stort potensial, og « havrommet » er definitivt ikke blant disse.
NL170907 Jeg kjenner igjen politikken til Jonas fra Tromsø og Berlin når han nå snakker om å utvikle det arktiske havrommet og bruke de menneskelige ressursene i nord for å finne den gode balanse mellom vekst og vern.
AP170904 Innovasjon Norges liste over de seks områdene der Norge har naturgitte og teknologiske fortrinn i den globale konkurransen omfatter bioøkonomi, havrommet , helse/velferd, turisme/kreative næringer, ren energi og smarte samfunn.
NL170814 Det foregår nå en revolusjon innen utvikling av autonome, fjernstyrte sensorer som til lavkost kan samle inn enorme mengder informasjon fra havrommet , inkludert fra havbunnen.
NL170812 Når Luther og Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen avfeier dette som « prat om havrommet » gjør de det enkelt for seg selv.
NL170811 Det er få som forstår hva partileder Jonas Gahr Støre og fiskeripolitisk talskvinne Ingrid Heggø egentlig mener om kyst- og fiskeripolitikken, bortsett om noe prat om « havrommet » som Tone Jensen med rette raljerer med.
NL170810 Det nytter lite å skrive og snakke varmt om « havrommet » i partiprogram og festtaler, dersom man ikke viser interesse når viktig fordeling av framtidige ressurser står på spill.
NL170810 Det later ikke til at satsing på havrommet , nordområdene og at « Nord-Norge er mulighetenes landsdel » har appell.
NL170810 « Havrommet », eller havet, som vi så enkelt har omtalt det i hundrevis av år her nord, skal være vårt levebrød og velferdsstatens bærebjelke når oljen tar slutt.
NL170731 Arbeiderpartiet peker i eget partiprogram på havrommet og det faktum at det er her vi finner Norges største ressurser.
AA170728 Utdatert : Noen konsulenter mener man bør flikke på den gamle Skipsmodelltanken fra 1939 når Norge skal bli verdensledende i havrommet .
DN170720 - Havrommet, jeg ser havrommet, jeg ser den øvre delen av havrommet .
DN170720 - Havrommet, jeg ser havrommet , jeg ser den øvre delen av havrommet.
DN170720 - Havrommet ? - Havrommet , jeg ser havrommet, jeg ser den øvre delen av havrommet.
DN170720 - Havrommet ?
NL170718 I regnskapet fra oppdrettsnæringa ser vi ikke noe til utslippene av plast og annen søppel i det " Havrommet " som Jonas Gahr Støre snakker så varmt om.
NL170718 Hva så med skiten fra oppdrettsnæringa ? " Havrommet " er blitt den store schlageren for våre toppolitikere.
NL170622 At noen synes det er morsomt å harselere med ordet havrommet , lever vi lett med.
NL170622 Arbeiderpartiets verdiskapingsprogram skal bidra til det, både gjennom mere bestandsforskning, kartlegging av mineraler til havs, forskningssentre for havrommet m.m.
NL170619 Et verdiskapningsprogram bør omfatte en plan for bærekraftig beskatning av viltlevende fiskeressurser og nye skritt i kartleggingene av andre levende ressurser i havrommet , ned til de store dyp.
NL170619 Strategisk snakk om « havrommet » kommer aldri til å få hjertene til å banke i Lofoten eller Varanger.
NL170616 Sannsynligvis utgjør søppelet vi ser langs kysten vår mindre enn 15 % av den mengden som finnes i havrommet , mesteparten havner etter hvert på havbunnen.
NL170616 Det er heller ingenting galt med Støres ønske om en stor satsing på forskning og utvikling i « havrommet », men noen velgermagnet utgjør det neppe.
VG170601 Sjekk Sp-Trygves fy-ordliste : Robust, diskurs, havrommet
VG170530 Alle snakker jo for tiden om at Jonas Gahr Støre snakker om « havrommet ».
AA170529 Mange av våre største utfordringer kan finne sin løsning i havrommet , både når det gjelder klima, mineraler, mat, energi og transport.
DB170519 - Og så er det havet, ikke « havrommet som noen tror det heter. » - Vi skal høste av havet på en måte som ikke ødelegger det.
DB170519 MDG-stikk til Støre : Og så er det havet, ikke « havrommet som noen tror det heter » ¶
DB170519 Bastholm imponerte under partilederdebatten under Arendalsuka i fjor sommer, Hansson har faglig pondus og klarer å omsette det i enkle, gode one-linere ( under dagens tale : « det heter havet, ikke havrommet » ).
AP170506 I en omtale av den nye « akseleratoren » skriver IN på sine hjemmesider at nHack « vil være åpent for alle sektorer » men at det blir lagt mest vekt på « smarte byer, bioøkonomi, ny energi og finansiell teknologi ( fintech ), havrommet og helse og velferd.
AA170428 Vi har bare så vidt begynt med å gjøre oss kjent i havrommet .
AA170428 Teknologi kan bidra til at vi tar nye muligheter fra havrommet i bruk.
AA170428 Derfor vil jeg igjen ta dere med til vårt eget Atlantis ; - mulighetenes land, havrommet og se litt på hva som har skjedd i løpet av de to siste årene.
VG170420 Møterom tre må vike plass for havrommet .
VG170420 Støre vil blant annet opprette to prosjekter ved Statsministeren kontor : Et om havrommet og et om digitalisering.
VG170420 Havrommet
VG170420 Støre faller på målingene : « Situasjonen er kritisk » ¶ Havrommet
VG170420 Dette er et arbeid jeg som statsminister vil lede selv i en startfase, sier Støre om hans « Prosjekt Havrommet ».
VG170420 * 1 Opprette to prosjekter ved Statsministerens kontor : Et om havrommet og et om digitalisering.
AA170420 Han har sluttet å snakke om havrommet .
VG170404 Kineserne er veldig interessert i ny teknologi og innen blant annet medisinsk teknologi, grønne løsninger og fisk og hele havrommet , har vi mange ledende selskaper.
DN170401 Det gjør også havrommet , inkludert maritimt, olje og gass, bioøkonomi, sjømat, entreprenørskap og reiseliv.
DN170401 Temaene går på bærekraft, delingsøkonomi, helse, ren energi og smarte byer og samfunn, havrommet inkludert maritimt, olje og gass, bioøkonomi, sjømat, entreprenørskap og reiseliv.
AA170401 Det gjør også havrommet , inkludert maritimt, olje og gass, bioøkonomi, sjømat, entreprenørskap og reiseliv. ( ©NTB ) ¶
DN170328 Nå snakker jo alle om grønt skifte, nyskapning, næringene etter oljen, « havrommet » og lignende ?
VG170327 Noen kaller det da for hvordan vi skal « ta i bruk havrommet ».
VG170327 Endringsledelse ¶ Havrommet
DA170226 Arbeiderpartiet vil satse der Vestlandet er best : Sjømat, havrommet , kraftkrevende industri, olje og gass, fornybar energi og reiseliv.
DB170206 * Vi vil satse på utvalgte strategiske næringer der vi har spesielt gode forutsetninger, som innenfor energi, bioøkonomi, bruk av havrommet .
DN170103 | Ulv i havrommet
AP160817 - Sammen med norsk næringsliv har vi definert seks mulighetsområder for fremtidig vekst : havrommet , ren energi, bioøkonomi, helse og velferd, smarte samfunn, reiseliv og kreative næringer, sier hun.
AP160817 - Sammen med norsk næringsliv har vi definert seks mulighetsområder for fremtidig vekst : havrommet , ren energi, bioøkonomi, helse og velferd, smarte samfunn, reiseliv og kreative næringer, sier hun.
AP160507 OECD, som er en av verdens mest innflytelsesrike organisasjoner innen samfunnsøkonomisk analyse, slår fast at ressursene i havrommet er avgjørende for å løse de globale samfunnsutfordringene : Å skaffe mat, energi, materialer og medisin på en bærekraftig måte, og for å sørge for klimavennlig transpo
AP160107 - For å lykkes med bærekraftig utnytting av mulighetene havrommet gir, må hele palletten av teknologier og fagdisipliner i arbeid : Fartøyskonstruksjon, mikrobiologi, robotikk, droneteknologi, big data-analyser, oseanografi, regelverksutvikling og diplomati, for å nevne noen.
AP160107> - For å lykkes med bærekraftig utnytting av mulighetene havrommet gir, må hele palletten av teknologier og fagdisipliner i arbeid : Fartøyskonstruksjon, mikrobiologi, robotikk, droneteknologi, big data-analyser, oseanografi, regelverksutvikling og diplomati, for å nevne noen.