VG171001 Et av punktene gjelder delen av dommen hvor retten mener at Jensen kjente til Cappelens hasjvirksomhet , noe Jensen selv avviser.
VG170920 Tingretten mente også at Jensen aktivt hadde medvirket til å styrke Cappelens hasjvirksomhet .
VG170920 Spesielt trakk han fram at retten kom til at Jensen visste om Cappelens hasjvirksomhet .
VG170918 Påtalemyndigheten mener han må domfelles for grov korrupsjon, medvirkning til Gjermund Cappelens hasjvirksomhet og brudd på våpenloven.
DN170918 Jensen har også uttalt at han ikke kjente til Cappelens hasjvirksomhet fordi Asker og Bærum politikammer ikke informerte Oslo-politiet om mistankene mot Cappelen.
DB170918 Samtidig mener de Eirik Jensens forklaring ikke er troverdig, og at det er helt usannsynlig at Jensen ikke visste om Cappelens hasjvirksomhet , slik han selv har forklart.
DB170918 Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at forholdet mellom Cappelen og Jensen aldri har vært et normalt kildeforhold, men at Jensen har sett mellom fingrene på Cappelens hasjvirksomhet .
DB170918 Samtidig mener de Eirik Jensens forklaring ikke er troverdig, og at det er helt usannsynlig at Jensen ikke visste om Cappelens hasjvirksomhet , slik han selv har forklart.
DB170918 - Retten finner det bevist utover enhver rimelig vil at at forholdet mellom Cappelen og Jensen aldri har vært et normalt kildeforhold, men at Jensen har sett mellom fingrene på Cappelens hasjvirksomhet .
AP170918 Tvert imot må hans medvirkning anses som en sentral og viktig del av Cappelens hasjvirksomhet .
AP170918 Om Cappelen : Det er ubestridt at Cappelens hasjvirksomhet har hatt en omsetning i hele tiltaleperioden på godt over en milliard kroner.
AP170918 « Jensen har bevisst og aktivt latt Cappelen i ti år være i den tro at han og hans hasjvirksomhet er beskyttet av Jensen, og således at en av de viktigste hindringene for kriminalitet er ryddet av veien », heter det i dommen.
AA170918 Jensen har også uttalt at han ikke kjente til Cappelens hasjvirksomhet fordi Asker og Bærum politikammer ikke informerte Oslo-politiet om mistankene mot Cappelen.
VG170523 Cappelen-forsvaret sier det er umulig for klienten å fortelle historien om sin hasjvirksomhet , uten å fortelle om Jensen.
VG170519 Spesialenheten mener det følgende besvier at Jensen må ha visst om Cappelens hasjvirksomhet : ¶ 1.
VG170519 - FIKK HJELP : Spesialenheten mener at Gjermund Cappelen brukte eks-politilederen Eirik Jensen som et redskap i sin hasjvirksomhet og at Jensen maste på ham om penger for innsatsen.
VG170519 Spesialenheten mener Eirik Jensen, tiltalt for grov korrupsjon, medvirkning til Gjermund Cappelens hasjvirksomhet og brudd på våpenloven, skal ilegges en fengselsstraff på 21 år.
VG170519 - MÅ DØMMES : Spesialenheten mener Eirik Jensen må dømmes for medvirkning til Cappelens hasjvirksomhet og for grov korrupsjon.
VG170518 Alfheim mener Cappelen har drevet en svært profesjonell hasjvirksomhet , og at virksomheten er forsterket gjennom å ha en politimann på innsiden.
VG170508 Jensen står tiltalt for å ha gitt hasjdømte Gjermund Cappelen informasjon som var til nytte for hans hasjvirksomhet .
VG170508 En tidligere politileder spør seg i dag om han ble lurt av Eirik Jensen da han etterforsket Jensens barndomsvenn for storstilt hasjvirksomhet .
DB170420 Han forteller at han visste at Cappelen tidligere var dømt for omfattende hasjvirksomhet .
VG170419 Han benekter hardnakket befatning med Cappelens hasjvirksomhet - en forklaring lagmannsretten betegner som « lite troverdig ».
VG170419 Han nekter selv for å ha noen befatning med Cappelens hasjvirksomhet , utover å ha kjøpt hasj av ham i 2007/2008, men retten mener forklaringen er oppkonstruert og lite troverdig.
AP170329 hadde tilgang til all informasjon om arbeidet som pågikk i seksjonen, noe Spesialenheten mener Jensen utnyttet for å orientere og hjelpe Gjermund Cappelen i hans hasjvirksomhet .
AP170306 Politiet visste om Cappelens hasjvirksomhet og luksusliv i tiår.
DB170223 Spesialenheten mener Jensen bidro til å redusere risikoen rundt Cappelens hasjvirksomhet ved å varsle ham om forhold som var til nytte for hasjbaronens virksomhet.
DB170215 Det står heller ikke noe om etniske nordmenns rolle i hasjvirksomhet .
VG170203 NEKTER : Eirik Jensen stiller seg uforstående til anklagende om at han har bidratt til Gjermund Cappelens hasjvirksomhet .
DB170131 Dagbladet ) : Etter å forklart seg om at han følte seg sviktet av Eirik Jensen ( 59 ) i avhør, hvordan han ble kriminell og hvordan Jensen kunne « sole seg i glansen » samtidig som han drev kriminell virksomhet, ville aktor Lars Erik Alfheim vite hvordan Gjermund Cappelen ( 50 ) styrte og drev sin hasjvirksomhet .
AP160208 Tekstmeldingene er en viktig del av grunnlaget for tiltalen, der det heter at tekstmeldinger og e-poster « med ofte tilforlatelig innhold », i realiteten var varsler av betydning for Cappelens hasjvirksomhet .
AP160208 Tekstmeldingene er en viktig del av grunnlaget for tiltalen, der det heter at tekstmeldinger og e-poster « med ofte tilforlatelig innhold », i realiteten var varsler av betydning for Cappelens hasjvirksomhet .