SA171206 - Du ser de koser seg, og at det harmonerer .
DN171206 - Utlysningene harmonerer godt med det mediene forteller oss om en digital bankfremtid, fremveksten av fintech og økt internasjonal konkurranse om lommeboken vår, det være seg via tjenester eller enheter, sier Amarloui, som venter at utviklingen vil fortsette neste år.
DB171206 - Utlysningene harmonerer godt med det mediene forteller oss om en digital bankfremtid, fremveksten av fintech og økt internasjonal konkurranse om lommeboken vår, det være seg via tjenester eller enheter, sier Amarloui, som venter at utviklingen vil fortsette neste år.
DA171206 - Utlysningene harmonerer godt med det mediene forteller oss om en digital bankfremtid, fremveksten av fintech og økt internasjonal konkurranse om lommeboken vår, det være seg via tjenester eller enheter, sier Amarloui, som venter at utviklingen vil fortsette neste år.
BT171206 - Du ser de koser seg, og at det harmonerer .
AP171206 - Du ser de koser seg, og at det harmonerer .
AA171206 - Du ser de koser seg, og at det harmonerer .
DA171205 Dette for å sikre at ressurstildelingen harmonerer bedre med skolens elevsammensetning.
AP171201 Rapduoen står på hver sin forhøyning på scenen, kledd som skurk og Batman, og stemmene harmonerer fint idet de fremfører « 7 » - til et publikum som allerede hopper til beaten. 3rd-party-bio Siv Dolmen ¶
AP171201 Rapduoen står på hver sin forhøyning på scenen, kledd som skurk og Batman, og stemmene harmonerer fint idet de fremfører « 7 » - til et publikum som allerede hopper til beaten. 3rd-party-bio Siv Dolmen ¶
VG171123 Dette harmonerer dårlig med hans egne løfter under valgkampen, hvor han lovet at han ikke ville ha tid til hverken golf eller ferier, fordi det var for mye å gjøre som president.
VG171122 En slik tilnærming harmonerer godt med temaet for dagens Militærmaktseminar om « Forsvaret av Europa », i regi av NUPI og Forsvarets høgskole.
DA171116 Han mener dette harmonerer dårlig med Stortingets vedtak fra i fjor der Regjeringen ble bedt om å sørge for at det nettopp er « lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen. » - Vi fornyer skolen i disse tider og er inne i en prosess hvor vi skal revid
DA171109 « Dagens lave maksimumsstraff harmonerer etter departementets mening ikke med den alminnelige rettsoppfatning.
VG171101 I en tweet tirsdag kaller Donald Trump rådgiveren sin for en ung, frivillig uten noen reell posisjon, noe som ikke helt harmonerer med lydbåndopptak fra et intervju med Washington Post hvor Trump beskriver ham som en « olje- og energikonsulent, en strålende fyr ».
BT171031 Med « Vestland » i stedet for den bestemte formen « Vestlandet » harmonerer vi mer med tradisjonelle fylkesnavn, og åpner for at det nye fylket ikke er hele Vestlandet, mener sogndølingen.
VG171030 Økte priser i bomringen, indre bomring og økte bilettpriser harmonerer dårlig, sier Rødt-politikeren.
VG171030 Rødt : - Harmonerer dårlig ¶
DA171018 Dette for å sikre at ressurstildelingen harmonerer bedre med skolens elevsammensetning.
AA171016 Ny, fin bebyggelse harmonerer perfekt med den opprinnelige bebyggelsen, og feriebyens lille sentrum domineres av trange, koselige smågater uten biltrafikk.
VG171012 - Og det selskapet står for noe som ikke harmonerer med sunnhet.
DB170930 - Hvordan harmonerer det du sier i retten i dag om at du har tatt innover deg kritikken fra KPMG-rapporten, med det du sa til Dagbladet i mai 2017, ville advokat Ulset vite.
DB170927 Utviklingen harmonerer med Norges Banks forventninger, der de har antatt at AKU-ledigheten skal ha et snitt på 4,2 prosent i tredje kvartal.
VG170924 Anne Kristine Bergem, lege og spesialist i voksenpsykiatri bekrefter at de høye tallene fra den britiske studien harmonerer med norske undersøkelser.
DB170918 Men det harmonerer dårlig med bildet landslagssjefen har av 22-åringen fra Askøy ved havgapet utenfor Bergen.
AP170913 Venstre på Stortinget har stått for en svekkelse av arbeiderrettigheter, og det harmonerer dårlig med våre verdier.
AA170910 Sangeren Therese Ulvan tolket samler som harmonerer med temaene Joralf ville snakke om : ¶
DN170905 - Det harmonerer med nasjonale målinger, sier han til NTB.
DB170905 Å ha to tanker i hodet på en gang er vel og bra, så lenge tankene harmonerer med hverandre.
DA170905 - Det harmonerer med nasjonale målinger, sier han til NTB.
AP170905 Vetvik og Disch har studert hvordan kommunene planlegger og ruster seg til møtet med eldrebølgen og om resultatet harmonerer med vedtatte planer og intensjoner fra sentralt hold.
AA170829 - Vi ønsker ikke særnorske krav, men utslippskrav som harmonerer med EUs, sier pressekontakt Elin Isaksen i Statoil.
DB170828 Således harmonerer det godt med kommentaren procycling.no la ut med tittelen « Dødskysset til Alexander Kristoff ».
AA170822 Om denne positiviteten ikke harmonerer med det dystre bildet som er skapt i valgkampen, stemmer det i alle fall bedre med inntrykket av regionen.
AP170815 Her møtes representanter fra boligbyggerne, eiendomsmeglerbransjen og Regjeringen for å diskutere hvorfor boligbyggingen ikke harmonerer med samfunnsutviklingen.
DB170725 Vi mener derfor at middagen bør serveres på et tidspunkt som harmonerer med beboernes ønsker.
DB170709 Og bruk farger som harmonerer med retten, og som får fram de beste egenskapene i det som skal fotograferes.
SA170704 Dette harmonerer hverken med oppgraderingstakten i Norge eller med det internasjonale arbeidet for implementering av dab i bilparken.
DN170702 Men med noen unntak blir helheten en smule kjedelig og harmonerer svært lite med det som er det faktiske hiphop-sounden i Amerika i dag, representert ved rappere som Future, Young Thung eller Migos.
DB170630 Svarene til Azevedo harmonerer igjen lite med bildet av spillet som vil foregå mellom agent Joona Laukka og potensielle beilere de neste tre ukene.
DA170623 Velferdsordninger må utformes på en slik måte at de harmonerer med kulturelt mangfold og innvandring, og skaper tillit, mener forskeren ved Universitetet i Oslo.
DA170622 » - Hvordan harmonerer dette med 20 politianmeldelser for vold og trusler de siste ni månedene ?
VG170619 Det harmonerer dårlig med svarene regjeringen har gitt i offentligheten om at situasjonen er bedre nå, at myndighetene har kontroll og vil klare å beskytte såkalte objekter.
DA170610 Kineserne har også ofte kun noen få dager på å rekke over svært mye ( i snitt 2,3 dager på hver destinasjon, ifølge CNTA ), noe som gjør at miljøavtrykket deres også er blant de høyeste - noe som harmonerer dårlig med det grønne skiftet og ambisjonene om et mer bærekraftig norsk reiseliv, En annen problemstilling er at kineserne også tenderer til å reise til de samme reisemålene, og at det til tider kan bli en svært høy konse
DB170602 -  Jeg tenkte prinsipielt, og mente at å destruere bevis er en trussel mot rettsikkerheten og heller ikke harmonerer med opprettelsen av gjenopptakelseskommisjonen, sier han.
AA170526 Frislipp av vannskutere harmonerer dårlig med regjeringens egen stortingsmelding om friluftsliv.
DB170522 Dette er vakre fargekombinasjoner som harmonerer godt.
AA170520 Da må statens forhandlere utstyres med et rommeligere mandat som harmonerer bedre med stortingsflertallets ståsted, og bøndene må sikte seg inn mot en realistisk løsning.
AA170518 Politikken harmonerer ikke med jordbruksmeldingen som var vedtatt.
DA170431 Vinens sursøte fruktsmak harmonerer godt med den friske appelsinkomponenten i retten.
DN170426 Det harmonerer med det vi ser ellers innen retail.
AA170420 Svartmalinga av de borgerlige harmonerer dårlig med de tross alt små forskjellene mellom Ap og Høyre i posisjon.
DA170419 Hullene i trehusrekken bør erstattes med noe som i form, materialer og dimensjon harmonerer med trehusene, sier byantikvaren, som slår fast at et høyt bygg i sør vil legge mer av Nytorget i skygge store deler av dagen.
DA170419 Byantikvaren vil tette igjen husrekken med en bygning som harmonerer med trehusene.
DA170419 Byantikvaren ser for seg at trehusene og tomtene i kvartalet selges til private, for å sette trehusene i stand og i tillegg utnytte tomten på innsiden på en måte som harmonerer med omgivelsene.
VG170411 Men NRK-fortellingen om gulenister som uskyldige ofre, harmonerer svært dårlig med ansiktene ledende gulenister viser i journalførte søknader om offentlige midler.
VG170411 GÜLEN : - NRK-fortellingen om gulenister som uskyldige ofre, harmonerer svært dårlig med ansiktene ledende gulenister viser i journalførte søknader om offentlige midler, skriver kronikkforfatteren.
DB170405 Han peker også på at boligprisene i Oslo har steget med 24 prosent det siste året, og at dette harmonerer dårlig med fundamentale forhold.
DB170401 Rudsbygdingen sin formfølelse harmonerer ikke helt med resultatlista så langt fra 2017.
BT170327 Smarte barn skjønner at « vi er ikke redde » retorikken ikke harmonerer med den enorme medieoppmerksomhet som terror får.
AP170324 Det mener Kjus harmonerer dårlig med planene om å børsnotere det statlige oljeselskapet Saudi Aramco neste år eller i 2019.
VG170323 De posisjonerer seg dermed som en kommersiell part i et konkurranseutsatt marked, og dette harmonerer dårlig med NIF sine egne verdier om at de skal være « en folkebevegelse og drivkraft i samfunnet », sier Sommervold.
BT170322 - Sånn sett harmonerer jo hele pakken ganske godt med denne miniatyr-rullekebaben, høhøh.
SA170317 Fargene harmonerer fordi begge egentlig er en variant av rødt.
DA170317 - Hvordan harmonerer stortingsflertallets ja til økte utslipp med den kommende klimaloven ?
AP170317 Fargene harmonerer fordi begge egentlig er en variant av rødt.
VG170315 De adjektivene harmonerer ikke helt med utvalgets funn : Figenschau og co. skriver at IT-løsningene først og fremst dreier som om de ansatte.
DA170312 - Vi foreslår å bruke materialer som harmonerer med trehusene og tidligere murbygg i området, sier Osen.
DB170311 HYPER-EKSKLUSIVT : Skinn fra en nøye utvalgt leverandør harmonerer med børstet aluminium og krom-detaljer.
AP170310 Det er viktig at Norge i større grad tør å velge markedsføring som harmonerer med ønsket om å få enda flere betalingsvillige reisende til Norge, sier Bratland Holm.
SA170305 - Forskjellen nå er at både teknikk og utstyr harmonerer bedre for den enkelte utøver, og da får vi også høyere poengsum i bakken.
BT170305 - Forskjellen nå er at både teknikk og utstyr harmonerer bedre for den enkelte utøver, og da får vi også høyere poengsum i bakken.
AP170305 - Forskjellen nå er at både teknikk og utstyr harmonerer bedre for den enkelte utøver, og da får vi også høyere poengsum i bakken.
DB170304 Vi må være interessert i synspunkter og fakta som ikke harmonerer med dem vi selv har.
DA170218 Noe som harmonerer ekstremt dårlig med målet om at norsk transport om 20 år skal være klimanøytral, Flyreisene våre må bli færre og kortere, og transportformen vi velger, må bli mer miljøvennlig, påpeker han.
DB170217 - Det harmonerer veldig med vår egen tilnærming, ikke teknikk eller taktikk, men evnen til å utvikle spillere som forstår spillet.
AA170203 Det årlige midtbyregnskapet for Trondheim viser en trafikkutvikling som ikke harmonerer med mål og ønsker om mindre bilkjøring og mer kollektivtrafikk, sykling og gåing.
BT170110 Etter det Aftenposten erfarer, mener etterforskerne at Jensen har hatt et forbruk på over én million kroner som ikke harmonerer med inntekter som kan gjøres rede for på noen lovlig måte.
AP170109 Etter det Aftenposten erfarer, mener etterforskerne at Jensen har hatt et forbruk på over én million kroner som ikke harmonerer med inntekter som kan gjøres rede for på noen lovlig måte.
SA161118 Egne interiørvalgInteriørvalgene har Per og Trine stått for selv, og de har brukt mye tid på å finne farger og materialer som harmonerer og skaper en helhet gjennom huset.
FV161118 Egne interiørvalgInteriørvalgene har Per og Trine stått for selv, og de har brukt mye tid på å finne farger og materialer som harmonerer og skaper en helhet gjennom huset.
SA161116 KOMMENTAR : Alle fotballtrenere lever av resultater som harmonerer med forventingene.
SA161111 Farger og ting harmonerer .
FV161110 Farger og ting harmonerer .
AP161028 Årsaken er at vi på funkisplatået ønsker en mer LEVESETTSNØYTRAL FEIRING som har sitt naturlige utspring i området og harmonerer bedre med VÅRE KJERNEVERDIER, GENERELLE INTOLERANSER OG ØNSKET ETTERLATT INNTRYKK.
AP160929 Enkelte, blant dem Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen ( Ap ), har omtalt gjerdet som helt unødvendig, mens andre mener det harmonerer dårlig med Norges selvbilde som en « humanitær supermakt ».
AP160901 Et slikt krav harmonerer dårlig med at barn blir satt bak låste dører.
AP160517 Hun legger forøvrig til at det som skjer « harmonerer dårlig med avtalen Regjeringen nylig har inngått med Venstre om å vurdere utflytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo. » ¶
AP160505 Hvordan harmonerer dette med politikernes bekymring for at det skal bli for dyrt å bo i Oslo ?
AP160221 - Tilfører man den dieselen som manglet i tankene, harmonerer det godt med at brannen kunne forløpt seg slik det er blitt beskrevet, sier han.
AP160221 - Det vi har sett hele veien er at når vi sammenligner tilgjengelig energi om bord på båten, så harmonerer dette dårlig med brannforløpet, sier Eilertsen.
AP160209 Etter det Aftenposten erfarer mener etterforskerne at Jensen har hatt et forbruk på over én million kroner som ikke harmonerer med inntekter som kan gjøres rede for på noen lovlig måte.
AP160209 Etter det Aftenposten erfarer mener etterforskerne at Jensen har hatt et forbruk på over én million kroner som ikke harmonerer med inntekter som kan gjøres rede for på noen lovlig måte.
AP160126 Derfor må vi ha dette på plass til neste vinter, og jeg håper du vil hjelpe oss med det.- Den retorikken harmonerer ikke med beskjeden du fikk der inne.
AP160126> Derfor må vi ha dette på plass til neste vinter, og jeg håper du vil hjelpe oss med det.- Den retorikken harmonerer ikke med beskjeden du fikk der inne.