DN171023 Johnsons svindel skal ha vært såkalt « front-running », som går ut på å bruke innsideinformasjon om en stor handel som er på vei, til å kjøpe verdipapiret selv på forhånd, og tjene penger når kursen stiger, fordi den store ordren øker etterspørselen.
DN171023 Johnson sa under rettssaken at banken ble eksponert for risiko i en så stor handel , og at et stort utbytte slett ikke var garantert.
DN171023 Det er med andre ord knyttet stor spenning til hvordan Saudi Aramco vil håndtere å gå fra et statlig eid selskap, der kongefamilien har enorm innflytelse, til å bli et offentlig selskap åpent for handel .
DN171023 Den retningsgivende Nikkei-indeksen, som sist fredag satte rekord, la på seg ytterligere 1,15 prosent i tidlig handel .
DN171023 EU har bidratt til handel , samarbeid og fred i Europa.
DB171023 Selv om det internasjonale samfunnet stadig har strammet inn mulighetene for å drive handel med Nord-Korea, har det eksistert unntak : I 2015 kunne TV 2 melde at norske lakseegg selges til Nord-Korea og avles fram til matfisk.
VG171022 Vekst i industriproduksjonen, investeringer og internasjonal handel er bra.
VG171022 For Norges velstand er bygd på handel med utlandet.
DN171022 Undersøkelsen AERA har gjennomført og sammenstilt med faktiske tall fra butikkene viser at så mange som 46 prosent brukte kontanter i løpet av siste uke ved handel i butikk. 85 prosent hadde også brukt bankkort, mens de færreste - 15 prosent - brukte mobilen til betaling.
BT171021 Norge har vært en av vinnerne på globaliseringen, og har alt å tjene på en fredelig verden med fri og rettferdig handel .
VG171020 Regionregjeringen i Catalonia har innflytelse på saker relatert til kultur, miljø, kommunikasjon, transport, handel , utdanning og helse.
DB171020 - Vi ser en svinnende tro på verdien av frie markeder og internasjonal handel og glemmer at konflikter, ustabilitet og fattigdom følger i kjølvannet av proteksjonisme.
DA171020 « Utmerkelsen er en anerkjennelse av kommunens målrettede arbeid for å gjøre Stavanger sentrum til en livskraftig arena for handel , service og tjenesteyting til beste for byens borgere og alle som kommer til byen.
AP171020 - Vi ser hvordan tilliten til frie markeder og internasjonal handel synker, og vi glemmer at konflikt, uro og fattigdom følger i proteksjonismens kjølvann.
VG171019 Regionregjeringen i Catalonia har innflytelse på saker relatert til kultur, miljø, kommunikasjon, transport, handel , utdanning og helse.
DN171019 - Vi ser hvordan tilliten til frie markeder og internasjonal handel synker, og vi glemmer at konflikt, uro og fattigdom følger i proteksjonismens kjølvann.
DN171019 EU vil bruke alle relevante midler for å oppnå resultater, inkludert bistand, handel og visum, heter det i utkastet, som NTB har fått tilgang til.
DB171019 Vi ser en svinnende tro på verdien av frie markeder og internasjonal handel og glemmer at konflikter, ustabilitet og fattigdom følger i kjølvannet av proteksjonisme.
DA171019 - Vi ser hvordan tilliten til frie markeder og internasjonal handel synker, og vi glemmer at konflikt, uro og fattigdom følger i proteksjonismens kjølvann.
DB171018 Ifølge Verdens naturforfond WWF, er etterspørselen etter neshornets horn fortsatt høy, selv om internasjonal handel av hornet har vært forbudt siden 1977.
DN171017 Departementet er dypt bekymret, sier underdirektør Akihiro Tada i det japanske departementet for økonomi, handel og industri til Wall Street Journal.
DN171017 Brexit forverrer gjenopplivingen av produktiviteten i britisk arbeidsliv, mener OECD, som antar at britisk industris produktivitet kommer til å bli redusert med rundt 3 prosent etter ti år som følge av mindre handel med EU.
DN171017 Vår holdning er fortsatt at alle bør spille i henholdt til de samme reglene for at fri og rettferdig handel skal kunne virke, sier Boeings talsmann Dan Curran i en uttalelse.
AA171017 Brexit forverrer gjenopplivingen av produktiviteten i britisk arbeidsliv, mener OECD, som antar at britisk industris produktivitet kommer til å bli redusert med rundt 3 prosent etter ti år som følge av mindre handel med EU.
AA171017 Vår holdning er fortsatt at alle bør spille i henholdt til de samme reglene for at fri og rettferdig handel skal kunne virke, sier Boeings talsmann Dan Curran i en uttalelse.
SA171016 Han begynte også å snakke om en handel i Mohamed Zidan-klassen.
SA171016 Han begynte også å snakke om en handel i Mohamed Zidan-klassen.
DN171016 Sett bort fra handel med skip og oljeplattformer endte handelsoverskuddet på 8,5 milliarder kroner - 2,4 milliarder mer enn ett år tidligere, skriver byrået.
DN171016 Virksomhet : Produksjon og handel av klær ¶
AP171016 Han begynte også å snakke om en handel i Mohamed Zidan-klassen.
AP171016 Han begynte også å snakke om en handel i Mohamed Zidan-klassen.
VG171015 « Dere inngår en handelsavtale med en som ikke tror på handel , », advarer Hillary Clinton.
VG171015 - Dere inngår en handelsavtale med en som ikke tror på handel , så jeg er ikke så sikker på hvordan det skal fungere de kommende årene, sier hun.
DN171015 Utdannelse : Master i internasjonal handel og strategi fra Stanford University, bachelor i statsvitenskap fra UiO og NTNU.
DN171013 Kinas handel med omverdenen øker, men handelsoverskuddet falt i september, viser tall fra myndighetene.
AP171013 I en annen handel skal selskapet ha kjøpt en bygård på Ullern for 85 millioner kroner, for tre dager senere å selge til kommunen for 105 millioner kroner.
AA171013 Kinas handel med omverdenen øker, men handelsoverskuddet falt i september, viser tall fra myndighetene.
DN171012 Flere banker har begynt å vurdere handel med bitcoin, mens andre holder seg helt unna.
DN171012 Irakiske myndigheter har bedt Tyrkia og Iran å stoppe all handel med KRG, spesielt handel innen olje.
DN171012 Irakiske myndigheter har bedt Tyrkia og Iran å stoppe all handel med KRG, spesielt handel innen olje.
AA171012 Det amerikanske handelskammeret opplyser at 14 millioner jobber i USA knyttet til handel med Mexico og Canada, et forhold Trump må ta med i sin forhandlingsstrategi. ( ©NTB ) ¶
VG171011 Han var forskningssjef ved instituttet for markedsføring og handel ved Universität St.
DN171011 - Banken garanterer ikke for utfallet av kundenes handel , heter det.
DB171011 « På generelt grunnlag er det hvilken informasjon som befinner seg i hodet på gjerningstidspunktet, som avgjør om dette er en lovlig eller ulovlig handel .
DB171011 Verdipapirkriminalitet er lovovertredelser knyttet til handel med eller utstedelse av finansielle instrumenter notert på regulert markedsplass ( børsen ) eller unotert.
DB171011 På generelt grunnlag er det hvilken informasjon som befinner seg i hodet på gjerningstidspunktet, som avgjør om dette er en lovlig eller ulovlig handel .
DB171011 - En innsidehandel etterlater ingen objektive spor som skiller seg fra lovlig handel .
DB171011 Handel kan foregå blant annet med aksjer, sertifikater og obligasjoner, samt derivater.
DA171011 Misnøyen er derimot mindre når det gjelder Trumps håndtering av kampen mot IS, internasjonal handel og skattespørsmål : her synker Trump « kun » mellom åtte og ni prosentpoeng.
DA171011 Misnøyen er derimot mindre når det gjelder Trumps håndtering av kampen mot IS, internasjonal handel og skattespørsmål : her synker Trump « kun » mellom åtte og ni prosentpoeng.
VG171009 Utenlandsk handel og investering i Nord-Korea vil derimot bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden.
VG171009 På kort sikt vil utenlandsk handel og investering i Nord-Korea bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden.
VG171009 HANDEL : - Handel skaper tillit på begge sider.
VG171009 Debatt Utenlandsk handel og investering i Nord-Korea vil derimot bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden.
VG171009 Handel skaper tillit på begge sider.
VG171009 HANDEL : - Handel skaper tillit på begge sider.
DN171009 Den amerikanske storbanken Goldman Sachs vurderer å begynne handel med bitcoin.
AP171009 Grunntanken bak delingsøkonomi er at både kjøper og selger skal tjene på det, transaksjonskostnader går ned og ressursene utnyttes bedre enn ved tradisjonell handel .
AA171009 Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum tror det kan bli intens strid om handel over landegrensene framover.
AA171009 Her heter det blant annet at høy verdiskaping og et bærekraftig velferdssamfunn ikke er mulig uten handel og investeringer over grensene, og at regjeringen vil styrke internasjonal handel .
AA171009 Her heter det blant annet at høy verdiskaping og et bærekraftig velferdssamfunn ikke er mulig uten handel og investeringer over grensene, og at regjeringen vil styrke internasjonal handel.
AA171009 Han bet seg spesielt merke i avsnittet om internasjonal handel i regjeringens trontale mandag.
AA171009 Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester. ( ©NTB ) ¶
AA171009 Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester.
AA171007 I en kronikk i den katalanske avisen Ara skriver Catalonias regionminister for handel , Santi Vila, at han foreslår « våpenhvile » i krangelen med sentralregjeringen i Madrid.
VG171006 Karantenenemnda viser til at WEF arbeider med mål som er sammenfallende med mål for norsk utenrikspolitikk, blant annet å fremme internasjonale fellesgoder, bygge en bedre organisert verden, fremme internasjonale normer innen menneskerettigheter og ansvarlig handel .
DN171006 Markedet er umiddelbart ikke overbegeistret for meldingen SAS kom med og aksjen har etter rundt 10 minutters handel falt med 6,40 prosent på Oslo Børs.
VG171005 Pistol-kjøpet skal ikke ha vært en god handel .
DB171005 Og slik skapes vår egen, i handel og konkurranse med andre.
DB171005 Vi er forpliktet til å tilrettelegge for at landet vårt har de beste muligheter globalt, gjennom alliansebygging, politisk og økonomisk samarbeid og handel .
DN171003 Nesten halvparten av all handel med digitale valutaer skjer med japanske yen som motpart.
DN171003 Kina har forbudt nesten all handel med digitale valutaer.
DN171003 Halvparten av Frijs-Madsens i alt 14 medarbeidere ved ambassaden i Oslo har handel og annet økonomisk samkvem som hovedområde.
DN171002 Monarch Airlines har med umiddelbar effekt stanset all handel mandag, og alle planlagte flyturer er blitt kansellert.
VG170930 Han fortalte også at bilateral handel vil snu fra fjorårets nedgang til overskudd innen året er omme. * 1 Syria : Russland, Tyrkia og Iran er i fredsforhandlinger om Syria, og har møttes seks ganger i Astana, hovedstaden i Kasakhstan.
VG170930 * 1 Handel og turisme : Over 80 prosent færre russere ferierte til Tyrkia etter flynedskytingen.
AA170929 Handel blir et annet sentralt tema.
VG170928 LIKER EN GOD HANDEL : 47-åringen har allerede Lothepils ute i butikkene.
NL170928 Kontakt, samarbeid og handel på tvers av grensene er en sentral del av kulturen her oppe, vi har det i ryggmargen.
DA170928 Det åpnes for en kraftig satsing på mer boliger, arbeidsplasser og handel både på Holmen og ved Jernbanen.
DA170928 Det er også vilje til å prioritere bilpoolordninger i sentrum og se på dynamisk prispolitikk for parkering for å prioritere atkomst til handel og servicetilbud.
AA170928 Avtalen er en viktig forutsetning for handel og investeringer mellom Norge og Kina.
DN170927 august ble landets tidligere handelsminister Boonsong Teriyapirm dømt til 42 års fengsel for korrupsjon i forbindelse med handel med ris mellom Thailand og Kina i 2013. 18 andre tiltalte, blant dem tidligere ansatte i statsapparatet og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.
DB170927 - Jeg fikk god yrkeserfaring fra andre bransjer, blant annet fra handel , fortalte Hagen Sørli, ifølge Finansavisen.
DA170927 Utenriksminister Børge Brende uttalte etter møtet at hovedtemaet var en ytterligere styrking av politiske forbindelser og handel mellom Norge og Kina.
AP170927 august ble landets tidligere handelsminister Boonsong Teriyapirm dømt til 42 års fengsel for korrupsjon i forbindelse med handel med ris mellom Thailand og Kina i 2013. 18 andre tiltalte, blant dem tidligere ansatte i statsapparatet og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.
DN170926 Organiserer bedrifter i bransjer som handel , kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdannelse, kultur og frivillighet ¶
AA170926 - Trump og Chan-o-cha skal diskutere utsiktene til handel og investeringer, og de skal utveksle synspunkter på situasjonen i regionen, sa en talsmann for regimet i forrige uke.
DB170925 - Det er på tide at loven om handel av etsende stoffer endres.
DB170925 - Han kan stenge grensa for all handel .
AA170923 Tomta ved Leistadkrysset er ettertraktet av både handel og næringsliv.
AA170923 Landbruk hører bedre sammen med hest enn med handel og industri, og kan gi gjensidig utbytte for begge parter.
VG170922 Samtidig opplyste Trump at Kinas sentralbank skal ha sendt ut ordre til alle landets banker om å stoppe all handel med Nord-Korea.
VG170922 - Finansdepartementet får nå myndighet til å angripe enhver utenlandsk bank som med visshet gjennomfører spesifikke transaksjoner i forbindelse med handel med Nord-Korea, sa Trump.
DN170922 Rundt 83 prosent av Nord-Koreas handel skjer med Kina.
DB170922 Ifølge hovedorganisasjonen Virke var Flying Tiger den nest raskest voksende kjeden i norsk handel mellom 2012 og 2016.
AP170922 Utenriksministeren understreket også at den eneste måten å unngå katastrofe er hvis alle land nå overholder sanksjonene strengt og stanser absolutt all handel .
VG170921 | Trump : Kina beordrer banker om å stopper all handel med Nord-Korea ¶
VG170921 Samtidig opplyste Trump at Kinas sentralbank skal ha sendt ut ordre til alle landets banker om å stoppe all handel med Nord-Korea.
VG170921 - Finansdepartementet får nå myndighet til å angripe enhver utenlandsk bank som med visshet gjennomfører spesifikke transaksjoner i forbindelse med handel med Nord-Korea, sa Trump.
DN170921 WTO : Global handel har hentet seg kraftig inn igjen det siste halvåret ¶
DN170921 | WTO : Global handel har hentet seg kraftig inn igjen det siste halvåret ¶
DN170921 Verdens handelsorganisasjon ( WTO ) oppjusterer kraftig vekstprognosene for global handel i 2017, men advarer mot en rekke forhold som truer den lyse framtiden.
DN170921 32 aksjehandlere og hackere ble anklaget for å ha tjent mer enn 100 millioner dollar på ulovlig handel .
AA170921 | WTO : Global handel har hentet seg kraftig inn igjen det siste halvåret ¶
AA170921 Verdens handelsorganisasjon ( WTO ) oppjusterer kraftig vekstprognosene for global handel i 2017, men advarer mot en rekke forhold som truer den lyse framtiden.
DN170920 Veon-aksjen falt så mye som 9,1 prosent i utvidet handel på Nasdaq-børsen i minuttene etter at Telenor-meldingen ble kjent onsdag kveld.
DA170920 Virke tror det utenlandske markedet og nordmenns handel på nett vil tredoble seg fra i dag til 2030.
AP170920 USAs president, Donald Trump, valgte i sin tale til FN tirsdag å legge svært mye press på Kina, som han kritiserte for å drive handel med nordkoreanerne.
AP170920 USAs president, Donald Trump, valgte i sin tale til FN tirsdag å legge svært mye press på Kina, som han kritiserte for å drive handel med nordkoreanerne.
AP170920 Virke tror det utenlandske markedet og nordmenns handel på nett vil tredoble seg fra i dag til 2030.
AA170920 Organisasjonen viser til at pilene peker oppover både for investeringer, andel folk i arbeid og for handel .
AA170920 Mindre investeringer fra private bedrifter og treg vekst i handel og lønnsnivå medfører usikkerhet rundt hvorvidt den nåværende veksten vil fortsette, slår OECD fast.
VG170919 USA har truet å kutte all handel med nasjoner som gjør avtaler med Nord-Korea, men ettersom USA og Kinas egen handelsavtale var verdt ufattelige 648 milliarder dollar bare i fjor, er dette et bortimot utenkelig scenario.
VG170919 Kina står bak 90 prosent av all handel inn og ut av Nord-Korea.
DN170919 - Og jeg er ikke av dem som har tenkt å sammenligne racerbiler med handel , men akkurat nå står vi oppe i tidenes endring, sier hun.
DN170919 - Det er en betydelig risiko for at en stor del av verdiskapingen knyttet til din og min handel av varer noen år frem i tid vil havne utenfor Norges grenser.
DN170919 Netthandelen øker langt raskere enn handel i butikk, men fortsatt bruker nordmenn på handletur 86 av 100 kroner i norske butikker, viser tall fra Virke.
DN170919 Mens 86 prosent av handelen gjøres i norske butikker, står netthandel, grensehandel og fysisk handel i utlandet for de resterende 14 prosentene.
DN170919 Disse trendene gjør at norsk handel taper markedsandeler til utlandet.
AP170919 Leder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, skal drøfte valget i forbundsstyret i dag.
AP170919 - Ap har åpenbart ikke klart å nå gjennom med skattebudskapet selv om det var relativt enkelt, sier Trine Lise Sundnes, leder i Handel og Kontor.
AP170919 Netthandelen øker langt raskere enn handel i butikk, men fortsatt bruker nordmenn på handletur 86 av 100 kroner i norske butikker, viser tall fra Virke.
AP170919 Mens 86 prosent av handelen gjøres i norske butikker, står netthandel, grensehandel og fysisk handel i utlandet for de resterende 14 prosentene.
AP170919 Disse trendene gjør at norsk handel taper markedsandeler til utlandet.
VG170918 VEIVALG : - Forbundskansler Angela Merkel og hennes sosialdemokratiske utfordrer Martin Schulz vil begge styrke EU, internasjonalt samarbeid og handel .
VG170918 Det store flertall av tyske velgere foretrekker partier som vil styrke EU og fremme internasjonalt samarbeid og handel .
DN170918 I Kina har nyheten om at myndighetene vil stanse handel på digitale valutabørser skapt trøbbel, mens den amerikanske finanstoppen Jamie Dimon har kalt bitcoin for svindel.
DN170918 ¶ Direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel sier 40.000 norske arbeidsplasser innen norsk handel vil forsvinne med dagens vekstfart i utenlandshandelen.
DN170918 ¶ Direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel sier 40.000 norske arbeidsplasser innen norsk handel vil forsvinne med dagens vekstfart i utenlandshandelen.
DB170918 FrP omfavner i sitt program mer samarbeid gjennom handel , men velger å være selektive når det gjelder å være en del av verden.
DB170917 I tillegg innføres restriksjoner mot amerikanske firmaers handel med selskaper tilknyttet det kubanske militæret, noe som inkluderer en rekke statlige hoteller og restauranter på Cuba, ifølge NTB.
AA170917 Kuwait har også besluttet at de vil slutte å gi visum til nordkoreanere, samt suspendere all handel og flyforbindelser med Nord-Korea.
VG170915 - Når det ikke lenger er prisen i hyllene som gjelder, men ulike rabattordninger, bidrar det til å tilsløre prisbildet, uttalte Forbrukerrådets fagdirektør for handel Gunstein Instefjord til VG tidligere i år.
DN170915 Avgjørelsen kom etter at den kinesiske sentralbanken har innført restriksjoner på handel .
DB170914 Da langet Kadyrov ut mot Kremls handel med Myanmar, samtidig som han hevdet at det foregår religiøs krig mot muslimer.
DA170914 På agendaen for møtet sto temaer som skattereform, infrastruktur, handel , grensesikkerhet i form av byggingen av muren mot Mexico og DACA-programmet.
DN170913 Nå anklages Wesley Batista for å ha beriket seg selv på handel med JBS-aksjer mellom 24. april og 17. mai, før avtalen ble offentliggjort.
DN170913 Den har falt de siste par ukene etter at den kinesiske sentralbanken har innført restriksjoner på handel .
AA170913 Nå anklages Wesley Batista for å ha beriket seg selv på handel med JBS-aksjer mellom 24. april og 17. mai, før avtalen ble offentliggjort.
VG170912 Maxbo, ved eierselskapet Løvenskiold handel , ville ikke gi svar på om de erkjente skyld eller ansvar, og sier det spørsmålet hører hjemme i rettssaken mot mannen.
DN170912 Slik endte de brede indeksene etter tirsdagens handel : ¶
DN170912 Nå kan handel i Kina bli stoppet.
AA170912 Oslo Børs melder tirsdag ettermiddag at de stanser all handel med Norske Skog-aksjer i påvente av en kunngjøring fra selskapet.
AA170912 Det gjelder like mye i industri og handel , som i samfunns- og kirkeliv.
VG170911 Eirik Grønlie, markedsdirektør i Løvenskiold handel , vil ikke bekrefte at det foreligger noen avtale om å utbetale et beløp til Sannis etterlatte.
DN170911 USA har truet med å innføre såkalte sekundære sanksjoner mot blant annet kinesiske banker og selskaper som driver handel med Nord-Korea.
VG170908 - Handel er ikke en enveiskjørt gate.
DN170908 - Til alle de flinke meglerne i forbundet som hver dag jobber for trygg handel til riktig pris.
DN170908 Nylig skrev Trump på Twitter at det kan være aktuelt å stoppe handel med alle land som handler med Nord-Korea, deriblant Kina.
DA170908 Norge har i praksis lite handlefrihet i de viktige sakene, som er sikkerhetspolitikk og handel , sier Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap og tidligere statssekretær i UD for KrF.
AA170908 De andre skandinaviske børsene endte ukens handel i tråd med Oslo Børs.
DN170907 Kina har alltid drevet handel med Nord-Korea og landet har jobbet for diplomatiske løsninger på spenningen som har bygget seg opp etter landets prøvesprengninger av ulike bomber de siste månedene.
DN170907 Amerikanske aksjer faller, dollaren svekkes og statsrentene stiger etter noen timers handel torsdag.
DB170907 Denne første søramerikanske OL-triumfen ble ikke vurdert som en fikset handel .
AA170907 Samtidig har Afghanistan, India og Iran inngått avtale om den iranske Chabahar-havnen kan brukes til handel mellom India og Afghanistan.
SA170906 For selger er salg av bolig mer emosjonelt enn det er for oss meglere ; vi tenker mer profesjonelt og har både selger og kjøpers interesse for at en trygg bolig handel skal gjennomføres.
NL170906 Regjeringsskifte som fører til endringer i fiskeriministrenes kvotetildeling kan fort bli meget risikabelt for de som i strid med alt som heter lover og regler, har rigget seg for fortsatt handel med kvoter.
DN170906 Indeksen på Wall Street peker opp i tidlig handel onsdag.
BT170906 For selger er salg av bolig mer emosjonelt enn det er for oss meglere ; vi tenker mer profesjonelt og har både selger og kjøpers interesse for at en trygg bolig handel skal gjennomføres.
AP170906 For selger er salg av bolig mer emosjonelt enn det er for oss meglere ; vi tenker mer profesjonelt og har både selger og kjøpers interesse for at en trygg bolig handel skal gjennomføres.
AA170906 Vi ser det i motstanden mot EØS-avtalen og en fri handel .
DN170905 - President Trumps forslag om at han vil kutte all handel med land som handler med Nord-Korea, er en tom trussel overfor Kina.
DN170905 Mens det ventes på en ny reaksjon fra FN, sier president Trump sier han nå vurderer å stanse handel med andre land som gjør handler med regimet.
DN170905 I tidlig handel var den opp over ti prosent, før den falt litt tilbake igjen.
DN170905 I tidlig handel var den oppe over ti prosent, før den falt litt tilbake igjen.
DB170905 85 prosent av Nord-Koreas handel er med Kina.
DB170905 Så uttalte Trump at han vurderer å stanse all handel med land som handler med Nord-Korea.
DA170905 Det Nord-Korea trenger nå er investeringer og handel , ikke fysisk konfrontasjon, mener forskeren.
VG170904 Det er uklart hvilke forslag USA kommer til å forsøke å få lagt frem, men Haley gjentok mandag det president Donald Trump tvitret i helgen om at USA kan komme til å stoppe handel med et hvert land som driver handel med Nord-Korea.
VG170904 Det er uklart hvilke forslag USA kommer til å forsøke å få lagt frem, men Haley gjentok mandag det president Donald Trump tvitret i helgen om at USA kan komme til å stoppe handel med et hvert land som driver handel med Nord-Korea.
VG170904 - USA vil se på ethvert land som driver handel med Nord-Korea som et land som gir støtte til deres hensynsløse og farlige atomintensjoner.
VG170904 Som et ledd i sanksjonene mot landet vil USA vurdere å stoppe handel med alle land som driver handel med Nord-Korea.
VG170904 Som et ledd i sanksjonene mot landet vil USA vurdere å stoppe handel med alle land som driver handel med Nord-Korea.
VG170904 På søndag skrev han på Twitter at USA vurderer å stoppe « all handel med ethvert land som gjør handel med Nord-Korea ».
VG170904 På søndag skrev han på Twitter at USA vurderer å stoppe « all handel med ethvert land som gjør handel med Nord-Korea ».
VG170904 Samtidig meldte Trump at USA vurderer å stanse all handel med nasjoner som handler med Kim Jong-uns regime.
VG170904 Det vil ha en katastrofal effekt på verdensøkonomien dersom handel mellom USA og Kina stopper opp.
VG170904 Områder som trekkes frem er innovasjon, handel , sikkerhet, migrasjon, grensekontroll og forsvar. 5 ) Gjøre mye mer sammen ¶
VG170904 FAKTA : Norsk-britisk handel
DN170904 Rundt 85 prosent av Nord-Koreas handel går via Kina.
DN170904 President Donald Trump uttalte på sin side at USA vurderer å stanse all handel med land som handler med Nord-Korea.
DN170904 USAs president Donald Trump truer med å stanse all handel med land som importerer eller eksporterer med Nord-Korea.
DN170904 President Donald Trump truet på søndag med å stanse all handel med ethvert land som driver handel med Nord-Korea.
DN170904 President Donald Trump truet på søndag med å stanse all handel med ethvert land som driver handel med Nord-Korea.
DN170904 Hvis Trump skulle gjøre alvor av trusselen om å stanse all handel med Kina ville dette føre til enorme konsekvenser - ikke bare for USA, men verdensøkonomien.
DN170904 USAs president Donald Trump sier han vurderer å stanse all handel med land som handler med Nord-Korea.
DN170904 - USA vurderer, sammen med andre muligheter, å stanse all handel med land som handler med Nord-Korea, skrev Trump på Twitter.
AP170904 Søndag gikk han et langt skritt lenger, da han truet med å stanse handelen med land som driver handel med Nord-Korea.
AP170904 Hvorfor det kan slå feil : Nord-Korea er mye mindre avhengig av internasjonal handel enn for eksempel Iran, der strenge sanksjoner på spesielt olje tvang dem til forhandlingsbordet, påpeker DeThomas.
AA170904 - Trumps holdninger til handel , forhandlinger, motstridende politikk, trusler og andre respektløse uttalelser har skadd alliansen, mener Adam Mount ved tankesmia Center for American Progress.
AA170904 Trump tvitret søndag at han vurderer å kutte all handel med land som har forretningsforbindelser med Nord-Korea.
VG170903 Og det tok ikke lang tid før Trump fulgte opp Mnuchins råd, for noen timer senere sa han at USA vurderer å stoppe « all handel med ethvert land som gjør handel med Nord-Korea ».
VG170903 Og det tok ikke lang tid før Trump fulgte opp Mnuchins råd, for noen timer senere sa han at USA vurderer å stoppe « all handel med ethvert land som gjør handel med Nord-Korea ».
DN170903 mai 2006 at « jeg skjønner at det blir stilt spørsmål ved at et lite selskap som dette kan gjennomføre en slik handel .
DB170903 Han mener omverdenen kan bli nødt til å akseptere at Nord-Korea har atomvåpen og heller prøve å få gradvis mer kontakt i form av handel og kanskje ved hjelp av kultur og idrett.
DB170903 Skatteetaten har for lenge siden konkludert med at handel med kryptovaluta er skattepliktig inntekt.
DB170903 Kort tid etter skriver presidenten på Twitter at USA vurderer å « stoppe all handel med land som gjør forretninger med Nord-Korea.
AP170903 Kinas handel med USA er derimot formidabel.
AP170903 I en senere twittermelding skrev Trump at han vil vurdere å stoppe all handel med land som handler med Nord-Korea.
AP170903 Der antyder han at han vil vurdere å stanse all handel med hele land hvis de gjør forretninger med Nord-Korea.
AA170903 USAs president Donald Trump hevder han vurderer å stanse all handel med land som har forretningsforbindelser med Nord-Korea.
DN170902 Brasil står for mindre enn én prosent av Indias handel .
DB170902 - Internasjonal handel er i krise ¶
DN170901 Ifølge det amerikanske handelskammeret er 14 millioner jobber i USA knyttet til handel med Mexico og Canada.
DB170901 Det er en utrolig handel i dette markedet. 1.
DB170901 I spørsmålsrunden med pressen etter at han hadde annonsert kandidaturet ble han spurt hvor hardt han ville gå etter Clinton på de områdene hvor de var uenige som handel og bruk av militærmakt.
DA170901 Fra venstre : Buskerud Aps andrekandidat, Lise Christoffersen, Buskerud Aps tredjekandidat, Masud Gharahkhani, regionleder i Handel og Kontor, Tone Cathrine Hartz og Aps nestleder, Hadia Tajik.
DA170901 Fagforbundet Handel og Kontor og Arbeiderpartiet vil ha forbud mot bruk av nulltimerskontrakter snarest.
DA170901 Enighet : Arbeiderpartiet og fagforbundet Handel og Kontor er enige om en ting : de vil ha slutt på bruk av nulltimerskontrakter.
DA170901 Det har en rekke negative konsekvenser, og gjør det blant annet vanskelig å be om lån, sier Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, som sammen med stortingskandidatene Lise Christoffersen og Masud Gharahkhani, samt regionleder i fagforbundet Handel og Kontor, Tone Cathrine Hartz, møter Dagsavisen Fremtiden på Papirbredden i Drammen.
DA170901 Det er mer hjelp i handel enn i bistand.
AA170831 Sentrale temaer i samtalene med Abe vil være forsvars- og sikkerhetssamarbeid, samt handel og investeringer.
DB170830 Aksjen stiger nye 0,8 prosent til 39,30 kroner så langt i onsdagens handel .
DB170830 Der flere tar til orde for å stenge grenser, ønsker flere av ungdomslederne seg mer internasjonalt samarbeid og mer handel .
AA170830 Nordic Group, med hovedkontor i Dronningens gate i Trondheim, driver med handel av sjømat til eksport.
DN170829 Etter nærmere fire timer med handel var alle tre nøkkelindekser i pluss.
AP170829 I frustrasjon over hvordan pristjenesten til Forbrukerrådet har fungert, ba NHO Handel , der Rema er medlem, om møte med Barne- og familiedepartementet, som er ansvarlig for forbrukerpolitikken i Norge.
NL170828 Handel med fiskerettigheter gjennom private markeder for fartøyer over 11 meter, har ført til at kapitalsterke redere på større fartøyer ønsker å kjøpe opp kvoterettigheter også fra de mindre fartøyene.
DN170828 Da er det noen ledere som bør sove dårlig om natten, sier Arne Matre som er nordisk leder for handel & konsumentprodukter i rådgivnings- og revisjonsselskapet EY.
DN170828 Financial Times skriver at aksjene til det Hong Kong-noterte datterselskapet Wanda Hotel Management falt så mye som 11 prosent i mandagens handel .
DN170828 De kraftige utslagene i finansmarkedet skal ha roet seg noe utover i mandagens handel .
AP170828 Rasene forsvinner på grunn av stor internasjonal handel med husdyrgenetikk ( livdyr, frossen sæd etc. ) og fordi ensretting av internasjonal husdyravl, med stor konkurranse om høy prestasjonsevne og økonomisk produksjon, går ut over en rekke lokale raser som taper i konkurransen.
DN170826 Boonsong Teriyapirm, som var handelsminister i Yingluck Shinawatras regjering, ble fredag dømt til 42 års fengsel for korrupsjon i forbindelse med handel med ris mellom Thailand og Kina i 2013. 18 andre tiltalte, inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.
AA170826 Oppdrettere av neshorn mener åpen og lovlig handel er det eneste som kan hindre krypskyttere i å utrydde neshornet. ( ©NTB ) ¶
VG170825 Hennes tidligere handelsminister Boonsong Teriyapirm ble fredag dømt til 42 års fengsel for korrupsjon i forbindelse med handel med ris mellom Thailand og Kina i 2013. 18 andre tiltalte, inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig, melder DPA.
DN170825 Anonyme kilder i Donald Trumps administrasjon sier at de forbyr all handel av nye obligasjoner utstedt av Venezuela og det statlige oljeselskapet Petróleos de Venezuela SA.
DN170825 Boonsong Teriyapirm, som var handelsminister i Yinglucks regjering, ble fredag dømt til 42 års fengsel for korrupsjon i forbindelse med handel med ris mellom Thailand og Kina i 2013. 18 andre tiltalte, inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.
DN170825 Den positive globale utviklingen kommer samtidig som flere land opplever nasjonalistiske bevegelser som er skeptiske til global handel og finanssektoren.
DN170825 - Det er en glidning mellom e-handel og vanlig handel .
AP170825 Hennes tidligere handelsminister Boonsong Teriyapirm ble fredag dømt til 42 års fengsel for korrupsjon i forbindelse med handel med ris mellom Thailand og Kina i 2013. 18 andre tiltalte, inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig, melder DPA.
AA170825 | USA forbyr handel med venezuelanske obligasjoner ¶
AA170825 Boonsong Teriyapirm, som var handelsminister i Yinglucks regjering, ble fredag dømt til 42 års fengsel for korrupsjon i forbindelse med handel med ris mellom Thailand og Kina i 2013. 18 andre tiltalte, inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig.
AA170825 Hennes tidligere handelsminister Boonsong Teriyapirm ble fredag dømt til 42 års fengsel for korrupsjon i forbindelse med handel med ris mellom Thailand og Kina i 2013. 18 andre tiltalte, inkludert tidligere statstjenestemenn og ansatte i private selskaper, ble også funnet skyldig, melder DPA.
DB170824 - Nei, her må man følge de profesjonelle spillereglene for en handel .
DN170823 Økonomen Monique Ebell fra National Institute of Social and Economic Research ( NIESR ), sier til BBC at Minford « ignorerer tiår med bevis for hvordan handel faktisk fungerer ».
AA170823 Helt siden 1700-tallet har det blitt drevet handel fra Ansnes på Hitra.
DN170822 Ikke skyld på handel .
DN170822 Ikke noe land i Asia er mer avhengig av internasjonal handel og globalisering enn Singapore.
DN170822 - Nå er det viktig at vi tar et skritt tilbake og slutter å skylde på handel .
DN170822 - Ikke skyld på handel
DB170822 Disse, iverksatt etter USAs ønske, vil gjøre handel i utlandet vanskeligere for regimet i Nord-Korea.
AP170822 I talen knyttet Trump landenes økonomiske bånd til USA, inkludert økonomisk støtte og handel , til deres innsats mot terror.
AP170822 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) rangerte i 2010 Egypt som ett av fem land i verden der ulovlig handel med organer fra mennesker er mest utbredt.
AP170822 Myndighetene i Egypt hevder å ha avdekket omfattende handel med organer og har pågrepet tolv personer, blant dem leger og sykepleiere.
AP170822 I desember i fjor pågrep egyptiske myndigheter 25 personer, blant dem flere leger og professorer, som var mistenkt for å drive ulovlig handel med organer.
AP170822 De pågrepne mistenkes for å tilhøre « et stort kriminelt nettverk som har spesialisert seg på handel med organer fra mennesker », heter det i en kunngjøring fra innenriksdepartementet i Kairo.
NL170821 Vel nok er det ikke just noen arkitektonisk perle, men dyktige folk skaper arbeid, verdier og trivsel innenfor handel , industri, service og kunnskapsvirksomhet.
DN170821 Kinas utenriksdepartement svarte med at begge sider ville lide dersom de opphetede samtalene om handel skulle eskalere.
DN170821 En kollaps i amerikansk handel med Kina vil ha en umiddelbar effekt på konsumentene med tanke på inflasjonen, sier Lundh, som understreker at konsumentene må tåle mye høyere priser på importerte varer.
DN170821 Mens tradisjonelle finansmarkeder stenger i helgen er det handel som vanlig og aktivitet for dem som handler med digitale valutaer handelsbørser.
DB170820 Den er også knyttet til handel fra Spania.
DB170819 - Vi har også etablert to bistandsprogram rettet mot terrorisme, voldelig ekstremisme, organisert kriminalitet og ulovlig handel .
AA170818 - Men om Oslo får et bilfritt sentrum før byen har fått bilfrie sentrumsbrukere, kan byen som den sentrale aktivitetsarena for handel , kultur, næring og opplevelser bli satt dramatisk tilbake. ( ©NTB ) ¶
DN170817 Den brede S&P 500-indeksen, som følger utviklingen i de 500 av de børstnoterte selskapene i USA, er ned rundt 0,3 prosent etter en halvtimes handel .
DN170817 - Handel er ikke et nullsumspill, og handelsunderskudd er ikke et godt mål på hvorvidt en handelsavtale er vellykket, sa Freeland.
DB170817 Han beskriver også en daglig kamp mot andre kolleger i Trump-administrasjonen som ønsker internasjonal handel .
DA170817 Grensespørsmålet er en av sakene EU mener må håndteres i løpet av åpningsrundene i brexit-forhandlingene, før man går videre til å diskutere Storbritannias fremtidige avtaler om handel med EU.
VG170816 VGs matbørs vil da ha større troverdighet, fordi vi får se prisen på enkeltvarer, sier administrerende direktør Bjørn Næss i NHO Handel .
DN170816 Utvalget og opplegget blir så skjevt at det er bedre å droppe hele opplegget, mener administrerende direktør Bjørn Næss i NHO Handel .
DN170816 Også fra Coop, Norgesgruppen og NHO Handel reises det kritikk.
DN170816 Kina har ennå ikke åpnet for norsk laks, tross politisk enighet om normalisering av handel mellom landene.
DA170816 Utvalget og opplegget blir så skjevt at det er bedre å droppe hele opplegget, mener administrerende direktør Bjørn Næss i NHO Handel .
DA170816 Også fra Coop, Norgesgruppen og NHO Handel reises det kritikk.
DA170816 Fra venstre : Forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund Anita Johansen, forbundsleder i Handel og Kontor Trine Lise Sundnes og forbundsleder i Norsk Nærings- og nytelsesmiddelforbund Jan-Egil Pedersen.
DA170816 De to store forbundene i privat sektor, Fellesforbundet og Handel og kontor, har siden da fått Fafo til å regne på de ulike forslagene, og utarbeide en smørbrødliste for hvordan pensjonshullene i privat tjenestepensjon kan tettes.
DA170816 De har åpenbart vurdert det dithen at de ikke ønsker å snakke om tjenestepensjon i valgkampen, sier forbundsleder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes.
AA170816 Ikke minst trenger NAFTA-landene å ta den sterke veksten i digital handel inn over seg.
AA170816 Utvalget og opplegget blir så skjevt at det er bedre å droppe hele opplegget, mener administrerende direktør Bjørn Næss i NHO Handel .
AA170816 Også fra Coop, Norgesgruppen og NHO Handel reises det kritikk.
AA170816 Kina har ennå ikke åpnet for norsk laks, tross politisk enighet om normalisering av handel landene, skriver Dagens Næringsliv.
VG170815 Og i hvilke andre sammenhenger blir du sur på kjøperen i en handel to parter blir enige om ?
DN170815 - Et land som Norge må bestemme hvor mye de er villige til å la Kina bestemme på verdier og interesser som er viktige for Kina - i bytte mot handel .
DN170815 « En mulig fremvekst av proteksjonisme og en svakere global handel , grunnet enten svakere enn ventet utvikling i Kina, Storbritannia eller USA, kan derfor utgjøre en risiko for den tyske økonomien », skriver meglerhuset.
DB170815 Det ble oppfunnet av Netscape Communications Corporation for å tilby autentisering og kryptering av kommunikasjon i forbindelse med elektronisk handel ved hjelp av digitale sertifikater.
AP170815 Det betyr igjen økt handel og økt attraktivitet på de arealene som skal leies ut, sier Hjemdal.
AP170815 * Gi flere arbeidsplasser og økt handel
AP170815 Det betyr igjen økt handel og økt attraktivitet på de arealene som skal leies ut, sier Hjemdal.
AP170815 * Gi flere arbeidsplasser og økt handel
NL170814 Først fiskeri og handel gjennom hundrevis av år og i nyere tid olje, gass og fiskeoppdrett.
DN170814 Hovedindeksen på Oslo Børs er opp rundt 0,6 prosent etter rundt 15 minutters handel mandag.
DN170814 Trump kan mandag starte en etterforskning som kan begrense kinesisk handel .
AP170814 Trump undertegnet mandag et oppdrag der den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer blir bedt om å vurdere hvorvidt USAs handel med Kina krever en grundigere gransking.
AA170814 Trump undertegnet mandag et oppdrag der den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer blir bedt om å vurdere hvorvidt USAs handel med Kina krever en grundigere gransking.
DN170813 Det er ventet at Donald Trump mandag vil starte en etterforskning som kan begrense kinesisk handel .
VG170811 * Til og med Kina, som er det nordkoreanske regimets nærmeste støttespiller og en av de få som driver handel med regimet, stilte seg bak sanksjonene.
VG170811 På felt som bærekraftsmål, bistand og delvis skatt og handel er det ganske bra, men på for mange områder har Senterpartiet lite eller ingenting å melde i utviklingspolitikken, skriver Kirkens Nødhjelp, og gir dem terningkast fire under tvil.
VG170811 Nå er mye god politikk på plass på mange områder, med et lite stykke igjen på områder som gjeld og handel , skriver Kirkens Nødhjelp.
VG170811 De åtte kriteriene går på FNs bærekraftsmål, bistand, klima, oljefondet, skatt, våpeneksport, handel og gjeld.
VG170811 - Det viktigste for Frp, som også er veien ut av fattigdom for de fleste land, er at man produserer varer og har internasjonal handel .
NL170811 Men fordi de tenker forretninger knyttet til handel og transport av varer i nord.
DN170811 » Ifølge avisen ønsker ikke Handel og Kontor å kommentere saken.
DN170811 LO-forbundet Handel og Kontor er i Stavanger tingrett dømt til å betale erstatning for usaklig oppsigelse av en ansatt.
DN170811 - Jeg er overrasket over at Handel og Kontor som arbeidsgiver har gått fram på denne måten, sier Lølands forsvarer, advokat Thomas Smedsvig, til avisen.
DN170811 Da Hong Kong-børsen åpnet for handel på fredag falt Hang Seng-indeksen umiddelbart med 444 poeng. 4-tallet representerer død på kantonesisk.
DA170811 » Ifølge avisen ønsker ikke Handel og Kontor å kommentere saken.
DA170811 LO-forbundet Handel og Kontor er i Stavanger tingrett dømt til å betale erstatning for usaklig oppsigelse av en ansatt.
DA170811 - Jeg er overrasket over at Handel og Kontor som arbeidsgiver har gått fram på denne måten, sier Lølands forsvarer, advokat Thomas Smedsvig, til avisen.
AP170811 Mange land Norge driver handel med har dødsstraff, deriblant USA.
AP170811 Dersom vi skulle opphøre all handel og næringsutvikling med alle land som praktiserer uetiske straffemetoder og som bryter med menneskerettighetene, ville det ikke vært mange land igjen å drive handel med.
AP170811 Dersom vi skulle opphøre all handel og næringsutvikling med alle land som praktiserer uetiske straffemetoder og som bryter med menneskerettighetene, ville det ikke vært mange land igjen å drive handel med.
NL170810 Men Tromsø har også et variert næringsliv, ikke bare innenfor handel og service, men også innenfor eksport av fisk og sjømat.
DN170810 Den forrige administrasjonens lettelser av restriksjoner på reise og handel tjener ikke det cubanske folk, men beriker regimet, sa Trump den gang.
DB170810 | Tingretten vil løslate 18-åring siktet for dødelig vold i Oslo ¶ ¶ HANDEL : Per Øyvind Jacobsen og Olaf Tufte ( t.h. ) solgte mange boksere i fjor også.
AP170810 Gaza hadde en omfattende underjordisk handel med Egypt, men også disse tunnelene ble stengt i perioden fra 2013 til 2015.
DN170809 Sverige er på vei mot en kontantløs handel .
DN170809 Ifølge Svensk Handel gjøres allerede omkring 80 prosent av alle transaksjoner i Sverige med kort.
DN170809 Disse vil redusere landets handel med omverdenen med en tredjedel.
DN170809 Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.
DB170809 Målet med sanksjonene er å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina, samt forby all ekspert av kull, jern, bly og fisk.
AP170809 Ifølge Svensk Handel gjøres allerede omkring 80 prosent av alle transaksjoner i Sverige med kort.
AA170809 Ifølge Svensk Handel gjøres allerede omkring 80 prosent av alle transaksjoner i Sverige med kort. ( ©NTB ) ¶
AA170809 Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.
VG170808 Vedtaket er det strengeste så langt, og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.
VG170808 Asylmottak kan føre til flere arbeidsplasser, økt handel og rett og slett booste økonomien i små kommuner, forteller Tronstad.
NL170808 Det har skapt store problemer for russiske importører, produsentledd, handel og storkjøkken, og har helt klart bidratt til å redusere sjømatkategoriens betydning hos vår nabo i øst.
DN170808 USAs viseutenriksminister for østasiatiske saker, Susan Thornton, sier at hensikten med besøket i Bangkok er å be den thailandske regjeringen slå ned på nordkoreanske selskaper som bare åpner et frontkontor i Bangkok, men som sluser handel ut og inn av hjemlandet gjennom slike liksomselskaper.
DB170808 Disse, iverksatt etter USAs ønske, vil gjøre handel i utlandet vanskeligere for regimet i Pyongyang, noe som rammer viktige sektorer som fiskeri og gruvedrift, og regjeringen reagerer med sinne.
DB170808 Målet med sanksjonene er å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina, samt forby all ekspert av kull, jern, bly og fisk.
AA170808 Fagforbundet, Legeforeningen, Unio, Utdanningsforbundet, Negotia, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk psykologforening, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Fellesorganisasjonen, Norsk Tjenestemannslag, Handel og Kontor, Politiets Fellesforbund, Delta, LO Oslo, Omsorg for døende og Pensjonistforbundet støtter alle streiken.
SA170807 Bursaspor har lagt inn flere bud tidligere også, men kom først nå med summen Viking har satt som en minstepris for at de vil vurdere en handel .
DN170807 Vedtaket har som målsetning å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina, og er de strengeste FN-sanksjonene mot land siden begynnelsen av 1990-tallet.
AP170807 Bursaspor har lagt inn flere bud tidligere også, men kom først nå med summen Viking har satt som en minstepris for at de vil vurdere en handel .
AA170807 Vedtaket er det strengeste så langt og har som målsetting å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina.
AA170807 Det er anslått at denne handelen har en verdi på 3 milliarder dollar årlig, og den står for 90 prosent av det nordkoreanske regimets handel med omverdenen.
DN170806 Kronekurs og trygg handel og økende turisme er driverne.
DN170806 Storbritannia skal være villig til å betale beløpet kun hvis EU godtar å forhandle om oppgjøret som en del av en avtale om fremtidig samarbeid, inkludert handel .
AP170806 Det skjedde først utover på 1800-tallet da Christiania vokste på grunn av industriutviklingen, økt handel og « utnevnelse » til hovedstad.
AA170806 Storbritannia skal være villig til å betale beløpet kun hvis EU godtar å forhandle om oppgjøret som en del av en avtale om fremtidig samarbeid, inkludert handel .
DB170805 Fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, synes ikke det holder.
DA170805 - Mange av eplene er gamle sorter, som ikke er å få i vanlig handel , påpeker Børsheim, som driver gården sammen med kona Torbjørg Austrud.
NL170804 Spørsmålet er om det er mulig å legge bedre til rette for denne type handel ?
DB170804 Nedgangen kommer ikke fordi vi nordmenn drikker mindre, men fordi stadig mer av vår handel skjer i andre land.
DA170804 Slekten er rik av handel med skip og klippfisk.
DA170804 Slekten er rik av handel med skip og klippfisk.
DB170803 Norgesgruppen har god kjennskap til Brasil gjennom mange års handel og erkjenner utfordringer, men kjenner seg ikke igjen i deler av Dagbladets artikkel.
DB170803 Har også et godt samarbeid med initiativ for etisk handel .
DB170803 Følger opp medlemsforpliktelsene i Initiativ for etisk handel ( IEH ), som Coop var med å stifte i 2000.
DB170803 Fairtrade-standardene skal sikre bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser og gjør det mulig for importører og forbrukere å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land.
DB170803 FAIR TRADE : Internasjonal merkeordning som gjennom handel , styrker bønder og arbeidere i fattige land.
DB170803 Er medlem i Initiativ for etisk handel som gir kompetanse i systematisk arbeid for å styrke arbeidstakeres rettigheter, bedre arbeidsforhold og miljø.
DB170803 BEKYMRET : Både Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet ( bildet ) og dagligvarehandelen ser på kaffe som risikovare.
DB170803 Anser å sikre rettferdig handel og bærekraft i kaffeindustrien som en del av kjedens samfunnsansvar.
AP170803 Aksjonen, som er et samarbeid mellom myndighetene, miljøvernere og smykkeselskapet Tiffany & Co, skulle demonstrere at de mener alvor når det gjelder å stanse ulovlig handel med elfenben.
AA170803 Aksjonen, som er et samarbeid mellom myndighetene, miljøvernere og smykkeselskapet Tiffany & Co, skulle demonstrere at de mener alvor når det gjelder å stanse ulovlig handel med elfenben.
NL170802 Havnen og flyplassen knyttes gjennom E8 til det nasjonale vegnettet E6, og det bidrar til at Tromsø utvilsomt er navet for handel og varetransport i landsdelen.
DN170802 De overraskende kvartalstallene sender Tesla-aksjen opp rundt 4,6 prosent i utvidet handel onsdag kveld.
DN170802 De overraskende kvartalstallene sender Tesla-aksjen opp rundt 4,6 prosent i utvidet handel onsdag kveld.
DN170802 Etter rundt ti minutters handel er indeksen opp 0,30 prosent til 22.028,06 poeng.
DN170802 Oslo Børs har besluttet at handel med Norske Skog-aksjen skal gjøres under såkalt særlig observasjon.
DB170802 Ulike merkordninger kan være en viktig veileder for forbrukerne, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.
DB170802 - Gode merkeordninger er også en viktig veileder for forbruker sier Instefjord og viser til Fairtrade-merket ( rettferdig handel ), produkter merket UTZ Certified ( en internasjonal standard for ansvarlig kaffe, kakao, te og jordbruk ) og til det amerikanske miljømerket Rainforest Alliance, som sikrer at det er tatt miljø- og bærekraftshensyn under produksjonen.
DB170802 - Arbeidsforholdene i kaffeindustrien er en kilde til bekymring og et tema det jobbes med, blant annet gjennom gode initiativ innenfor etisk handel, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.
DB170802 - Arbeidsforholdene i kaffeindustrien er en kilde til bekymring og et tema det jobbes med, blant annet gjennom gode initiativ innenfor etisk handel , sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.
DB170802 De økonomiske og politiske kostnadene ved å sette handel og samarbeid med EU på spill er også langt større enn dem som følger med gjennomføring av politikken som må til for å nå våre klimamål.
AP170802 Aksjekursen skjøt i været umiddelbart etter åpningstid på Oslo Børs og var etter et par timers handel opp rundt 21 prosent.
AA170802 Det har flere ganger blitt gjort lignende beslag på flyplassen i Kuala Lumpur, og miljøaktivister har pekt ut Malaysia som et av de største knutepunktene for handel med ulovlige dyr og produkter fra disse.
AA170802 Aksjekursen skjøt i været umiddelbart etter åpningstid på Oslo Børs og var etter et par timers handel opp rundt 21 prosent.
AA170802 Aksjekursen skjøt i været umiddelbart etter åpningstid på Oslo Børs og var etter et par timers handel opp rundt 21 prosent.
DN170801 De solide tallene førte til at aksjen i 23-tiden tirsdag var opp 6,1 prosent til rekordhøye 159,20 dollar i utvidet handel .
DN170801 De solide tallene fører til at aksjen sendes opp fire prosent i utvidet handel i minuttene etter at kvartalstallene er blitt kjent.
DN170801 Så langt i løpet av tirsdagens handel har indeksen vært så høyt som 21990,96 poeng, altså mindre enn ti poeng unna milepælen Trump håper på.
DN170801 Selskapet bak blant annet Iphone, Ipad og Mac-datamaskinene legger frem kvartalstall etter at børsene stenger for ordinær handel klokken 22.00.
DN170801 I skrivende stund, med tre og en halv time igjen av dagens handel , er indeksen opp 0,41 prosent til 21979,64 poeng.
DN170801 I en twitter-melding drøye halvtimen før børsene åpnet klokken 15.30 i ettermiddag, norsk tid, konstaterte presidenten at tungvektsindeksen Dow Jones Industrial Average kan ende med å gå over 22.000 poeng for første gang noensinne i løpet av kveldens handel .
DN170731 | Kraftige kursutslag på merkedag for Snapchat-aksjen ¶ 400 millioner Snap-aksjer er blitt tilgjengelige for handel etter at karantenetiden for flere innsidere og ansatte gikk ut mandag.
DB170731 Ifølge sommelieren gjør man altså en bedre handel dersom man kjøper den billigste vinen på menyen, mye fordi mange gjester kvier seg for å kjøpe den billigste fordi de synes det er pinlig.
AP170731 Våre tåpelige tidligere ledere har latt dem tjene hundrevis av milliarder i året på handel , likevel gjør de ingenting for oss når det kommer til Nord-Korea, skriver Trump på Twitter.
AP170731 Kina advarer mot å blande bomber og handel
AP170731 - Vi ser at denne typen handel øker.
AA170731 Qian sa ellers at handelen mellom USA og Kina er til gjensidig nytte, og at de to landene har tjent mye på tosidig handel og investeringssamarbeid.
DA170730 Våre tåpelige tidligere ledere har latt dem tjene hundrevis av milliarder i året på handel , likevel gjør de ingenting for oss når det kommer til Nord-Korea, skriver han.
AP170730 Deres liv, alt fra karrièreambisjoner til datingvaner, blir i økende grad formet av en voksende markedsøkonomi og økende handel , av tv-serier og musikk utenfor myndighetenes kontroll.
AA170730 Våre tåpelige tidligere ledere har latt dem tjene hundrevis av milliarder i året på handel , likevel gjør de ingenting for oss når det kommer til Nord-Korea, skriver Trump på Twitter.
NL170728 ¶ Artikkelforfatteren reagerer sterkt på avisa ITromsø sin behandling av en rapport fra Mattilsynet vedrørende Eide Handel .
NL170728 | Et forsvar for Eide Handel
DB170728 I tillegg forekommer over halvparten av verdens handel mellom datterselskap i eget konsern, noe som legger til rette for skatteplanlegging og kreative måter å gjemme bort skatteinntekter på.
VG170727 Selvsagt er økonomisk vekst, handel og investeringer viktig, men disse fantastiske resultatene hadde ikke vært mulig uten økt bistand, også fra Norge.
DN170727 Førstereaksjonen på tallene er en nedgang på rundt tre prosent i handel etter børsens stengetid.
DN170727 Amazon passerte 500 milliarder dollar i markedsverdi for første gang onsdag, men landet på 499,96 milliarder torsdag i ordinær handel . 20 minutter etter at resultatene ble lagt frem er aksjen fremdeles ned rundt 2,5 prosent.
DN170727 Det er som vanlig moderat handel i Intex-aksjen på børsen, men med 1,7 millioner kroner i handel er aksjen opp 17 prosent så langt torsdag.
DN170727 Det er som vanlig moderat handel i Intex-aksjen på børsen, men med 1,7 millioner kroner i handel er aksjen opp 17 prosent så langt torsdag.
DN170727 Handelen skjedde etter børsens stengetid, så oppgangen regnes til torsdagens handel , og selskapet er nå opp hele 5,59 prosent.
DA170727 Professor kaller spørsmålene krenkende, mens Handel og Kontor tror testen kan være skadelig.
DA170727 Det mener Jens Knapstad, organisasjonssekretær i Handel og Kontor ( HK ).
DA170727 Professor kaller spørsmålene krenkende, mens Handel og Kontor tror testen kan være skadelig.
DA170727 Det mener Jens Knapstad, organisasjonssekretær i Handel og Kontor ( HK ).
VG170726 Vi har hatt ferger og havn og fiske, der industri og befolkning og handel har vokst.
VG170726 Og vassdrag har vært kilde til mat og ferdselsårer og handel .
DN170726 Likevel falt aksjen i handel etter børsens stengetid, først rundt tre prosent, ifølge Marketwatch.com.
DN170724 Aksjen er allikevel ned tre prosent i skrivende stund, i handel etter børsens stengetid.
AA170724 Judaspenger, handel med ulvekvoter og glupske rovdyrmotstandere.
VG170722 Svartebørsmarkedene AlphaBay og Hansa sto for handel av over 350.000 ulovlige varer som narkotika, skytevåpen og skadelig programvare på det mørke nettet.
NL170721 Obstruksjon og forbud mot tekniske nyvinninger gjorde at araberne tapte i konkurransen om handel mellom land og kontinenter, slik at de islamske samfunnene stagnerte økonomisk.
VG170720 I denne regjeringsperioden har vi utvidet handel og samarbeid med Israel, akkurat som landet trenger for å fortsette å være et fritt og selvstendig land i et nabolag som er alt annet enn fredelig.
DB170720 - Resolusjonen inneholder ikke konkrete sanksjoner, eksempelvis forbud mot handel .
AP170720 Trumps USA skuer innover og vil bremse både innvandring og handel , mens Kina opptrer langt mer aktivt og utadrettet enn før.
AA170720 - Resolusjonen inneholder ikke konkrete sanksjoner, eksempelvis forbud mot handel .
VG170719 Men også til arbeid med fredsprosesser, for eksempel i Colombia og Afghanistan, handel , Arktis, vårt forhold til Russland og at Norge faktisk er med på å skape jobber i USA.
DA170718 Handel
AA170718 På Oslo Børs falt Yara-aksjen falt med rundt 5 prosent i løpet av den første halvtimen med handel tirsdag morgen.
DA170717 Men vi er alltid optimister og tror at sommerværet kommer og vil fylle torg, butikker og møteplasser med kunder for handel og aktiviteter.
DA170717 Har det virket inn på dem som driver handel i sentrum ?
AA170717 Kinas statistiske sentralbyrå sier at den positive utviklingen avspeiler økt vekst i varesektoren og innen handel generelt.
VG170714 Mange land er avhengige av internasjonal handel for å få nok mat.
VG170714 Når det gjelder klima, innvandring, handel og internasjonalt samarbeid er Trump og Macron motpoler.
DA170714 Trump trenger en alliert i Europa etter å ha blitt utfordret på handel og klimaendringer under G20-toppmøtet nylig.
AA170714 Når det gjelder handel , som er et tema der Trump også er på kant med resten av verden, ble de to presidentene enige om at de går inn for en " fri og rettferdig verdenshandel ".
AA170714 Trump og Macron er ikke bare uenige om klimapolitikk, men også om internasjonal handel , globalisering, innvandring og EU.
DB170713 Macron og Trump er svært forskjellige politikere, og de er uenige om viktige saker som klimatiltak, innvandring, globalisering og internasjonal handel .
DB170713 - Det er så mye snakk om at andre land må involvere seg med Kina når det gjelder handel , økonomi og klimaspørsmål.
AA170713 Macron ( 39 ) og Trump ( 71 ) er svært forskjellige politikere, og de er svært uenige om viktige saker som klimatiltak, innvandring, globalisering og internasjonal handel .
DB170712 Det skjedde fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president og samtidig som Kina arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa. * 22. mai : Ny test av Pukguksong-2 mellomdistanse ballistisk missil.
AA170711 Avtaledelen som gjelder handel , trådte i kraft 1. januar 2016.
DN170710 - Kjøper har gjort en god handel på en fantastisk eiendom, skriver Høili i en sms til DN mandag.
AP170710 Vi må samarbeide om turisme, miljø, handel og øve sammen militært.
DN170709 Sinne mot USAs avvisning av Parisavtalen og konflikt om Washingtons syn på handel skapte et splittet møte, skrev The Guardian.
DN170709 I delen av slutterklæringen som omhandler handel , er landene blitt enige om å bekjempe proteksjonisme.
DN170709 Forhandlingene rundt klima og handel var de tøffeste.
DN170709 Spesielt innenfor handel og klima var forhandlingene vanskelige.
VG170708 Mens Angela Merkel fremsnakket internasjonal handel , og Justin Trudeau og Theresa May snakket varmt om å bekjempe klimaendringene, holdt én person sine tanker for seg selv.
VG170708 Hun snakket blant annet om flyktningkrisen, klimaendringer, og - med klar referanse til Trumps « Amerika først»-politikk - om hvor viktig internasjonal handel er : ¶
DB170708 De følger med i butikkene og ser turister legge lommeboka i sekken etter avsluttet handel .
DB170708 Både i klimasaken og i spørsmål om handel måtte de andre landene strekke seg langt for å finne kompromisser som også USAs president Donald Trump kunne godta.
DB170708 Spesielt innenfor handel og klima har forhandlingene vært vanskelige.
DB170708 Klima og handel
DB170708 Både i klimasaken og i spørsmål om handel , måtte de andre landene strekke seg langt for å finne kompromisser som også USAs president Donald Trump kunne godta.
AA170708 - Slik er det alltid i handel .
AA170708 Spesielt innenfor handel og klima har forberedelsene vært vanskelige.
AA170708 Spesielt innenfor handel og klima var forhandlingene vanskelige.
AA170708 Spesielt innenfor handel og klima var forhandlingene vanskelige.
VG170707 Trump og Merkel har så langt hatt et anstrengt forhold, og er uenige om flere viktige temaer, som Parisavtalen om klima og handel .
VG170707 Brende sier ulovlig handel som dette kan brukes til å finansiere terrorvirksomhet.
DB170707 Trump vil endre reglene for handel , og går mot Paris-avtalen om klima.
DB170707 Statsminister Erna Solberg, som i dag tar plass rundt bordet sammen med verdens mektigste, understreker internasjonal handel er viktig for økonomisk utvikling, og at det er viktig for små land som Norge at de store landene respekterer WTO-regelverket.
DB170707 Men de er kanskje mest for bilaterale frihandelsavtaler og mer rettferdig handel .
DB170707 Det andre store stridspunktet er handel .
DB170707 I en tid hvor flere og flere med arbeidsevne faller utenfor arbeidslivet, og hvor globale trender, enten det er økt handel eller automatisering, gjør arbeidsmarkedet på bunnen av lønnsstigen vanskeligere, trengs det målrettede tiltak som gjør det enda mer attraktivt å delta i arbeidslivet.
AA170707 Spesielt handel og klima er ventet å bli vanskelige punkter på toppmøtet.
VG170706 Vår holdning til handel endres når land ikke tar internasjonale sikkerhetstrusler seriøst, sa Haley med klar adresse til Kina.
VG170706 FN-ambassadøren understreket Kinas nøkkelrolle siden landet i dag står for 90 prosent av all handel med Nord-Korea.
VG170706 - Det er land som tillater, ja til og med oppmuntrer til handel med Nord-Korea, i strid med Sikkerhetsrådets resolusjoner.
DN170706 Onsdag kritiserte Merkel Trump-administrasjonens holdning til internasjonal handel .
DN170706 Samtidig er jeg bekymret over at ulovlig handel med kulturgjenstander øker, stadig finner nye former og ofte skjer gjennom internasjonale kriminelle nettverk.
DN170706 Gevinsten fra ulovlig handel brukes også til å finansiere terrorvirksomhet, sier utenriksministeren.
DN170706 Vår holdning til handel endres når land ikke tar internasjonale sikkerhetstrusler seriøst, sa Haley med klar adresse til Kina.
DN170706 FN-ambassadøren understreket Kinas nøkkelrolle siden landet i dag står for 90 prosent av all handel med Nord-Korea.
DN170706 - Det er land som tillater, ja til og med oppmuntrer til handel med Nord-Korea, i strid med Sikkerhetsråds resolusjoner.
DB170706 Samtidig er jeg bekymret over at ulovlig handel med kulturgjenstander øker, stadig finner nye former og ofte skjer gjennom internasjonale kriminelle nettverk.
DB170706 Gevinsten fra ulovlig handel brukes også til å finansiere terrorvirksomhet, sier utenriksministeren.
AP170706 Samtidig er jeg bekymret over at ulovlig handel med kulturgjenstander øker, stadig finner nye former og ofte skjer gjennom internasjonale kriminelle nettverk.
AP170706 Gevinsten fra ulovlig handel brukes også til å finansiere terrorvirksomhet, sier utenriksministeren. 93 kilo tung ¶
AA170706 Vår holdning til handel endres når land ikke tar internasjonale sikkerhetstrusler seriøst, sa Haley med klar adresse til Kina.
AA170706 FN-ambassadøren understreket Kinas nøkkelrolle siden landet i dag står for 90 prosent av all handel med Nord-Korea.
AA170706 - Det er land som tillater, ja til og med oppmuntrer til handel med Nord-Korea, i strid med Sikkerhetsråds resolusjoner.
AA170706 Kina har en nøkkelrolle i konflikten fordi landet står for 90 prosent av all handel med Nord-Korea.
AA170706 Klima og handel er to spørsmål der det ventes konfrontasjoner på G20-møtet.
AA170706 Klima og handel er to spørsmål der det ventes konfrontasjoner på G20-møtet.
AA170706 Samtidig er jeg bekymret over at ulovlig handel med kulturgjenstander øker, stadig finner nye former og ofte skjer gjennom internasjonale kriminelle nettverk.
AA170706 Gevinsten fra ulovlig handel brukes også til å finansiere terrorvirksomhet, sier utenriksministeren.
VG170705 Det er avgjørende med et samarbeid med Kina om blant annet klima, energi og handel .
VG170705 - Vi vet at Kina er hovedbidragsyter til Nord-Koreas økonomi, men hvis vi skal boikotte all handel med landet vil det bety at barn og voksne kommer til å dø, sier Helgesen.
DN170705 Diskusjonene om handel på G20-toppmøtet i Hamburg fredag og lørdag ventes å bli svært vanskelige, og det er knyttet spenning til hvordan de øvrige landene vil svare på Trumps mer proteksjonistiske linje.
DB170705 ¶ MULIG MED DEMOKRATI : Verdens demokratier bør støtte det iranske folkets krav om demokrati og avstå fra ubetinget handel med verdens verste terrorstat, skriver artikkelforfatter.
DB170705 Verdens demokratier bør heller støtte det iranske folkets krav om demokrati og avstå fra ubetinget handel med verdens verste terrorstat.
DB170705 I sin uttalelse oppfordrer de europeiske regjeringer til at handel med Iran må betinges av klare forbedringer i menneskerettighetssituasjonen i landet.
AP170705 Haley understreket videre Kinas nøkkelrolle siden landet i dag står for 90 prosent av all handel med Nord-Korea.
AP170705 Det skjedde fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president og samtidig som Kina arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa. 22. mai : Ny test av Pukguksong-2 mellomdistanse ballistisk missil.
AA170705 Diskusjonene om handel på G20-toppmøtet i Hamburg fredag og lørdag ventes å bli svært vanskelige, og det er knyttet spenning til hvordan de øvrige landene vil svare på Trumps mer proteksjonistiske linje.
DB170704 ¶ TRENGER VENNER : Nestleder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Christian Tybring-Gjedde ( Frp ) mener moralsk forargelse over menneskerettighetsbrudd i Kina eller andre land ikke kan stå i veien for handel .
DB170704 Men vi er avhengige av handel for å bevare vår velstand, sier Tybring-Gjedde.
DB170704 Alle i Norge som nå hever sin moralske pekefinger, er avhengige av handel med land som Kina for sin velstand.
DB170704 - Du mener handel ? - Handel og samarbeid.
DB170704 - Du mener handel ?
DA170704 Innført sanksjoner mot en kinesisk bank på grunn av beskyldninger om handel med Nord-Korea- ¶
BT170704 Det skjedde fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president og samtidig som Kina arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa. 22. mai : Ny test av Pukguksong-2 mellomdistanse ballistisk missil.
AP170704 mai : En rakett flyr 70 - 80 mil og lander i Japanhavet, fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president og samtidig som Kina arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa. 22. mai : Ny test av Pukguksong-2 mellomdistanse ballistisk missil.
AP170704 Vi ser nå at Europas handel med Russland synker, mens USAs handel faktisk øker.
AP170704 Vi ser nå at Europas handel med Russland synker, mens USAs handel faktisk øker.
AP170704 Når de samme politikerne som nå hyler opp vil bruke de pengene som handel med Kina representerer, så er det dobbeltmoral, slår han fast.
AP170704 Vi ser nå at Europas handel med Russland synker, mens USAs handel faktisk øker.
AP170704 Vi ser nå at Europas handel med Russland synker, mens USAs handel faktisk øker.
AP170704 Når de samme politikerne som nå hyler opp vil bruke de pengene som handel med Kina representerer, så er det dobbeltmoral, slår han fast.
AA170704 | Putin og Xi skal diskutere Nord-Korea ¶ Handel og Nord-Korea er blant temaene som Kinas president Xi Jinping og hans russiske kollega Vladimir Putin skal diskutere i Moskva.
DN170703 Likevel tror om lag tre fjerdedeler av de spurte at internasjonale handel vil være uendret eller bedret i tiden fremover.
DN170703 Det var på forhånd ventet at dagens handel ville forløpe seg relativt rolig, i forkant av den amerikanske uavhengighetsdagen i tirsdag 4. juli.
DN170703 Likevel tror om lag tre fjerdedeler av de spurte at internasjonale handel vil være uendret eller bedret i tiden fremover.
DB170703 Når krisen kommer mellom ham og Xi, vil den trolig gjelde noe annet, kanskje handel , kanskje våpensalget til Taiwan, kanskje i Sør-Kina- eller Øst-Kina-havet, sier Tønnesson og fortsetter : ¶
DB170703 Det er avgjørende med et samarbeid med Kina om blant annet klima, energi og handel .
AP170703 Statsminister Erna Solberg deltar på G20-møtet i Hamburg fredag og lørdag der klima og handel blir stridstemaer.
AP170703 Krangel om klima og handel ¶ Handel , klima, terror og migrasjon er hovedtemaene i Hamburg, og det er ventet at særlig de to første sakene vil skape hodebry.
AP170703 Krangel om klima og handel
AP170703 - Arbeiderpartiet bør tenke igjennom at det er viktig for et land som Norge at vi har en regjering som er på talefot også med verdens største land, når vi skal ta opp spørsmål om klima, internasjonal handel og annet, sa Solberg mandag.
AA170703 Ordet marked kommer via gammelfransk ( marcet/marchiet ) fra det latinske ordet mercatus, som betyr handel eller marked.
AA170703 Kjøpmann Hans Nissen ( 1727-1807 ) drev handel med finere kolonialvarer, kjøp og salg av eiendommer og pengeutlån, og hadde sin forretningsgård i Olav Tryggvasons gt. 44 ( revet i 1914 og gjenreist på Trøndelag Folkemuseum ).
AA170703 , foruten Merkur, navnet på planeten og den romerske guden for handel og samferdsel.
AA170703 - Arbeiderpartiet bør tenke igjennom at det er viktig for et land som Norge at vi har en regjering som er på talefot også med verdens største land, når vi skal ta opp spørsmål om klima, internasjonal handel og annet, sa Solberg.
VG170702 Det er avgjørende med et samarbeid med Kina om blant annet klima, energi og handel .
DB170702 Det er avgjørende med et samarbeid med Kina om blant annet klima, energi og handel .
DA170631 All pendling og handel skjer nordover, og jeg ser ingen fordel av å være knyttet til et sentrum i Skien.
DA170630 * Tidligere lederroller : Administrerende direktør i Løvenskiold Handel og konsernsjef i Umoe Restaurants ¶
VG170629 Styremedlem i Norske Skog, styreleder i AMJ Capital og administrerende direktør i Løvenskiold Handel har hun også fått med seg.
VG170629 Den nye generalsekretæren har tidligere vært sjef i Maxbo, og har også bakgrunn fra Starbucks, Løvenskiold Handel og Oslo Maraton blant annet.
SA170629 * Tidligere lederroller : Administrerende direktør i Løvenskiold Handel og konsernsjef i Umoe Restaurants ¶
SA170629 Tidligere lederroller : Administrerende direktør i Løvenskiold Handel og konsernsjef i Umoe Restaurants.i ¶
DN170629 Bankaksjer stiger, mens teknologiaksjer falt i tidlig handel på Wall Street torsdag.
DB170629 Kvalevåg har tidligere hatt toppjobber i blant annet Maxbo, Oslo Maraton AS og Løvenskiold Handel .
DB170629 Blant disse finner man Umoe Restaurants ( morselskap for Peppes Pizza, Burger King Scandinavia, Blender, TGI Fridays Scandinavia og Starbucks Scandinavia ) og Løvenskiold Handel AS ( bestående av Maxbo, Maxbo Proff og Løvenskiold Logistikk ).
DB170629 Det foregår en handel med ulovlige rusmidler, og derfor er vi som organisasjon forpliktet til å handle deretter.
DB170629 Men de er kanskje mest for bilaterale frihandelsavtaler og mer rettferdig handel .
DB170629 - Jeg mener at Europa gjør det, og bør gjøre det i spørsmål om klima, internasjonal handel og migrasjon.
DB170629 Temaene når verdens mektigste ledere møtes i Hamburg i neste uke, er klima, handel , migrasjon og terror.
DB170629 Jeg håper G20-møtet leder til at man bekrefter at internasjonal handel , klima, jobbskaping og det å skape håp for ungdom, er viktige saker for alle landene som er med.
DB170629 - Når det gjelder handel og klimapolitikk, er det jo tautrekkinger for øyeblikket.
BT170629 * Tidligere lederroller : Administrerende direktør i Løvenskiold Handel og konsernsjef i Umoe Restaurants ¶
AP170629 Dette gjorde han for å opparbeide seg kapital til å drive handel med bitcoin på internett.
AP170629 * Tidligere lederroller : Administrerende direktør i Løvenskiold Handel og konsernsjef i Umoe Restaurants ¶
AP170629 Tidligere lederroller : Administrerende direktør i Løvenskiold Handel og konsernsjef i Umoe Restaurants.
AA170629 Dette gjorde han for å opparbeide seg kapital til å drive handel med bitcoin på internett.
DB170628 Eller de aksepterer en slik handel under et gitt beløp.
DB170628 - Det er mange nettsteder som vil spare penger og derfor aksepterer handel uten Verified by Visa / MasterCard SecureCode.
DB170628 Det var en tvilsom handel med tanke på hvordan alt har vært til salgs i den olympiske idretten.
AP170628 - E-ID er en nøkkel til banktjenester, arbeid, studier og handel over grensene og kan forholdsvis enkelt tilpasses til å gjelde i hele Norden dersom den politiske viljen er til stede, sier utvalgsleder Bente Stein Mathisen.
DN170627 Wall Street faller i tidlig handel tirsdag etter at investorene fortsetter å selge unna teknologiaksjer.
DN170627 Sprint-aksjen stiger 2,4 prosent i tidlig handel .
DN170627 Det bidrar til fall på indeksene i tidlig handel .
AA170627 Handel og industri var ventet å være et litt komplisert tema, ettersom Trump står for en proteksjonistisk politikk med økt produksjon i USA, mens India oppfordrer investorer til å flytte sin produksjon til India.
DN170626 Foto : AFP / NTB Scanpix ¶ Handel , kampen mot terrorisme og økt forsvarssamarbeid står på dagsordenen for samtalene i Det hvite hus i Washington.
DA170626 Norge lever av handel med andre land, og vi har alltid vokst på impulser utenfra.
AA170626 Handel , kampen mot terrorisme og økt forsvarssamarbeid står på dagsordenen for samtalene i Det hvite hus i Washington.
NL170625 Før Sankt Petersburg ble etablert av Peter I i 1703, var en by som gjestet all den russiske, internasjonale handel med Europa.
NL170625 Barentssamarbeidet ble viktig og spennende for både russere og nordmenn, og hundrevis av prosjekter innen kultur, idrett, handel ble gjennomført mellom Nord-Russland og Nord-Norge siden 1990-tallet.
DN170625 Særlig er Brasil et viktig marked for norske bedrifter, både for handel og investeringer.
DA170624 Når det gjelder jordbruk, vil begrensninger i handel begge veier være mer dramatisk for EU-bønder enn Russlands importforbud, skriver Politico.
DA170624 Et brudd med avtaler om handel med varer og tjenester vil kunne ramme firmaer, banker og kunder på begge sider hardt, skriver Politico.
BT170624 På romersk tid begynte folk i Palmyra å drive handel mellom middelhavskysten og Persiabukta.
SA170623 Med utvikling av en kvalitetsbebyggelse skulle man på beste måte legge til rette for handel , tjenesteytelser, serveringssteder og kulturtilbud.
DN170623 Vi kan ikke la kravene om rettferdig handel og antidumpingtiltak bli en unnskyldning for proteksjonisme.
DN170623 Torsdagens handel på Wall Street var ifølge Bjerke preget av stor interesse for såkalt « Big Pharma » og « Big Biotech », som er uttrykk for den store globale legemiddelindustrien.
DN170622 Wanda Film opplevde sitt største fall siden januar 2016 før handel i aksjen ble stoppet på Shenzhen-børsen og verdien på obligasjonene i Wanda Properties opplevde sitt største dagsfall noensinne på Hong Kong-børsen ifølge Bloomberg.
DN170622 Etter en onsdag der kun Nasdaq holdt plussen, stiger alle de tre nøkkelindeksene etter noen timer med handel torsdag.
AP170622 På toppmøtet skal lederne også diskutere økt forsvarssamarbeid, forholdet til USA, Russland og Tyrkia, kampen mot terror, handel , økonomi og migrasjon.
AA170622 Folkeliv, opplevelser og handel krever gode bymiljø og arrangement som trekker folk til byen.
AA170622 Enda bedre kollektivtransport vil skape bedre byrom, mer liv i bygatene og mer handel .
VG170621 For selv om vi lever i en tid der den digitale utviklingen går i rasende fart, kommer halvparten av omsetningen til Norsk Tipping fortsatt fra fysisk handel .
VG170621 | Karen Handel vant tidenes dyreste kongressvalg ¶
VG170621 REPUBLIKANER : Karen Handel viser hjertesymbolet på et arrangement på valgdagen.
VG170621 Kan Donald Trump bli stilt for riksrett ? 10 spørsmål og svar ¶ Handel har sagt at hun vil gjøre en bedre jobb enn Ossoff fordi hun har erfaringen, og vil vite hvordan man kan få ting gjort i hovedstaden.
VG170621 God over 400 millioner kroner har kampanjene til Jon Ossoff, en 30 år gammel demokrat, og Karen Handel , en erfaren republikansk politiker, brukt.
VG170621 Congratulations to Karen Handel on her big win in Georgia 6th.
VG170621 - Dette er en stor seier for Republikanerne, sier CNNs politiske kommentator David Chalian, etter at kanalen har slått fast at Karen Handel har vunnet suppleringsvalget i Georgias 6. distrikt til Representantenes hus i Kongressen.
SA170621 Republikanerne Karen Handel og Ralph Norman vant hver sin kongressplass i valgene i henholdsvis Georgia og South Carolina.
SA170621 Karen Handel takker sine tilhengere, som trolig har sørget for at hun blir ny representant fra georgia i den amerikanske Kongressen.
SA170621 Foto : Curtis Compton / Atlanta Journal-Constitution / AP / NTB scanpix ¶ Handel betegnet de første resultatene fra Georgia som " utrolig oppmuntrende ", og ved 22-tiden tirsdag kveld ble det klart at hun vinner det jevne valget i delstatens sjette distrikt.
DN170621 Evry-aksjen faller fra start, og var nede under 29 kroner etter en halvtimes handel onsdag.
DN170621 Republikanerne Karen Handel og Ralph Norman vant hver sin kongressplass i valgene i henholdsvis Georgia og South Carolina.
DN170621 Karen Handel fra Det republikanske partiet sikret seg tirsdag plassen i Representantenes hus.
DN170621 Foto : Jessica McGowan/Getty Images/AFP/NTB scanpix ¶ Handel betegnet de første resultatene fra Georgia som " utrolig oppmuntrende ", og ved 22-tiden tirsdag kveld ble det klart at hun vinner det jevne valget i delstatens sjette distrikt.
DN170621 Under en time etterpå falt oljeprisen ytterligere en dollar, og da Wall Street stengte for handel , kostet et fat nordsjøolje for umiddelbar levering 44,72 dollar, noe som er opp 0,38 fra onsdagens bunnpunkt på 44,34 dollar.
DN170621 Men etter noen timer med handel , var det kun Nasdaq som holdt koken.
DB170621 ¶ VINNER : Karen Handel takker sine tilhengere, som trolig har sørget for at hun blir nye representant fra Georgia i den amerikanske Kongressen.
DB170621 « Jeg gratulerer Karen Handel med hennes store seier i Georgia 6th.
DB170621 Republikanerne Karen Handel og Ralph Norman vant hver sin kongressplass i valgene i henholdsvis Georgia og South Carolina.
DB170621 President Donald Trump gratulerte Handel på Twitter natt til onsdag.
DB170621 Congratulations to Karen Handel on her big win in Georgia 6th.
DB170621 Handel betegnet de første resultatene fra Georgia som " utrolig oppmuntrende ", og ved 22-tiden tirsdag kveld ble det klart at hun vinner det jevne valget i delstatens sjette distrikt.
AP170621 Republikaneren Karen Handel vant en komfortabel seier i Georgias sjette distrikt på tirsdag.
AP170621 Men Handel valgte selv å holde en viss avstand fra Trump.
AP170621 Likevel vant republikaneren Karen Handel med klar margin.
AP170621 Karen Handel , som vant Georgia-valget på tirsdag, fikk god drahjelp av president Trump, som sendte ut flere Twitter-meldinger for å oppfordre folk i distriktet til å stemme på henne.
AP170621 KAREN HANDEL FOR CONGRESS.
AP170621 Republikanske Karen Handel fikk imidlertid 52 prosent av stemmene.
AP170621 Karen Handel gjorde et hjertesymbol da hun tirsdag takket sine tilhengere og medarbeidere for støtten i valgkampen.
AP170621 I Georgia beholdt Karen Handel setet for sitt parti.
AP170621 Congratulations to Karen Handel on her big win in Georgia 6th.
AA170621 Republikanerne Karen Handel og Ralph Norman vant hver sin kongressplass i valgene i henholdsvis Georgia og South Carolina.
AA170621 Handel betegnet de første resultatene fra Georgia som " utrolig oppmuntrende ", og ved 22-tiden tirsdag kveld ble det klart at hun vinner det jevne valget i delstatens sjette distrikt.
AA170621 Etter en drøy halvtimes handel var kursen nede i under 29 kroner per aksje.
AA170621 Aksjekursen gikk noe ned i løpet av den første halvtimen med handel .
SA170620 republikanerne har hatt kongressrepresentanten fra Georgias 6th Congressional District siden 1979, og Karen Handel håper å bli den neste.
SA170620 Republikaneren Karen Handel under et valgkamparrangement i Alpharetta i Georgia.
DN170620 Etter kort tid med handel var alle tre i rødt.
DN170620 Målet er å komme frem til en avtale som sørger for at handel mellom Storbritannia og EU vil fortsette etter brexit er et faktum.
DN170620 Tirsdag møtes den erfarne republikaneren Karen Handel og demokratenes nykommer Jon Ossoff til suppleringsvalg i sjette valgdistrikt i delstaten Georgia.
DN170620 Republikaneren Karen Handel .
DN170620 Nå kjemper den 55 år gamle republikaneren Karen Handel og den 30 år gamle demokraten Jon Ossoff om å arve det.
DN170620 Ikke nevnt Trump ¶ Handel framstår rett nok heller ikke som noen stor tilhenger av Trump, som hun knapt nok har nevnt i valgkampen.
DB170620 Truer dyrearter ¶ Handel med ville dyr og planter truer også mange arter og nå advarer Miljødirektoratet nordmenn mot å ta med ulovlige gjenstander hjem fra ferien.
DB170620 Jeg synes det er motbydelig å politisere det, og jeg synes Handel bør be om at de fjerner den, sier Ossoff til Atlanta Constitution Journal.
DB170620 Etter at Scalise ble skutt fikk også Handel og flere av naboene hennes truende brev med et hvit pulver i.
DB170620 En talsperson for Handel beskriver reklamen som « opprørende og motbydelig ».
DB170620 En super PAC kalt Principled PAC laget like etterpå en reklame til støtte for Ossoffs motkandidat, republikaneren Karen Handel .
DB170620 Den tidligere speakeren og presidentkandidaten Newt Gingrich hadde setet, som Ossoff og Handel nå kjemper om, i 20 år.
DB170620 Både Ossoff og motkandidaten, Karen Handel har reagert sterkt på reklamen.
DB170620 Handel har 49 prosent oppslutning mens Ossoff får 48,8 prosent.
VG170619 Etter å ha blitt kjøpt opp av kinesiske forretningsmenn skal også AC Milan være i stand å gjennomføre en slik handel .
SA170619 - Vi kan risikere at Norge blir et av de landene i verden som blir mest rammet av brexit, fordi Storbritannia er så viktig for Norge og norsk handel , sier internasjonal direktør Tore Myhre i NHO til E24.
DN170619 Oktober-desember : Målet er å bli enige om det mest grunnleggende i skilsmisseavtalen i denne perioden slik at partene kan gå videre med forhandlinger om handel .
AP170619 The Times skriver at ruinene etter boligblokken blir sett på som et symbol på et land som vil « dominere verdens internasjonale handel , men som ikke engang klarer å sørge for fattige leietageres trygghet ».
AA170619 Lokalet i Ringvålveien 3 - 7 fremstår som det beste alternativet i forhold til publikumsadkomst, parkeringsforhold og annen handel , samt at de tilfredsstiller vår strenge tekniske spesifikasjon, som bidrar til å gi optimale driftsforhold for våre ansatte.
DB170618 De driver med utpressing og skattlegger folk som driver handel , og de plyndrer, så hun merker nok mer til matmangelen nå da hun er internt fordrevet, og på flukt i sitt eget land sammen med familien.
AA170617 Han er styreleder for Bakklandsdagene, en tre dager lang nabofest åpen for alle, med handel , mat og underholdning for små og store.
VG170616 I et land med historiske relasjoner til Hansaforbundet er ikke det å tjene godt på internasjonal handel noe problem i seg selv.
VG170616 Men dette er grupper som er utfordret fra mange hold, blant annet handel , og det er ikke lett å isolere virkningene av arbeidsmigrasjonen.
SA170616 Slaver, rom og bomullsvarer drev handel og utvikling.
DN170616 Mark Hamrick, en seniorøkonom hos Bankrate.com, sier at Amazons teknologiske innovasjon i tradisjonell handel er et « jordskjelv » for sektoren.
DN170616 Mark Hamrick, en seniorøkonom hos Bankrate.com, sier at Amazons teknologiske innovasjon i tradisjonell handel er et « jordskjelv » for sektoren.
DN170616 - Det er åpenbart at handel med gull skjer for å unngå en intens overvåkning.
AA170616 Reise og handel er noe av det som strammes inn når president Donald Trump kunngjør nye endringer fredag, ifølge kilder i Det hvite hus.
AA170616 ( ©NTB ) ¶ | - Trumps Cuba-politikk vil stramme inn på reise og handel
AA170616 Whole Foods-aksjen var verdt om lag 33 dollar ved endt handel torsdag.
AA170616 Rettferdig handel
AA170616 - Det skal være kvalitet og rettferdig handel , vi vil ikke bestille T-skjorter til ti kroner, sier han.
DN170615 - I en situasjon der USA ikke lenger tar globalt lederskap, enten det er innenfor handel , klima eller i andre spørsmål, skapes det et rom for andre land til å ta det lederskapet.
DB170615 - Å innføre nye begrensninger på reise og handel med Cuba er dårlig poliitikk og dårlig for amerikansk næringsliv, uttalte James Williams, sjefen for den amerikanske næringslivslobbyen Engage Cuba, nylig, ifølge CNN.
DN170614 - Kunden finner bilen på nettet og gjør avtale med selgeren på telefon eller mail og kjøper bilen uten å ha vært fysisk i butikken, så den formen for handel foregår også allerede i dag.
VG170613 REAGERER : Fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord ¶
VG170613 Det ligger en potensielt stor helserisiko i å spise på et sted som slurver med hygienen, og det skal vi forbrukere slippe, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.
SA170613 e en ramme rundt det som handler om kultur og det framvoksende : En flott seremoniplass utenfor Petri kirke ; Metropolis for ungdom, revy, småbutikker, kunstsenter, brukthandel og antikviteter, mylder og boder, mennesker som vil handle og kjenne på et menneskevennlig bysentrum som grunnlag for handel og trivsel og styrke det lokale næringslivet.
NL170613 Har partiet tenkt på at befolkningen i utkantstrøkene må til byen for handel og vandel ?
DB170613 De ansatte skal blant annet bli kalt for « dyr, idiot og ape », ifølge Andriko Otang, som jobber med juss tilknyttet handel i landet.
DN170612 Lager peker på at XXL er ledende på handel av sportsvarer i Norden, i butikk og på nettet.
VG170611 I etterkant av VGs avsløring har Fyrlykta stanset all handel med Elukaar.
DN170611 Under Obama ble det åpnet for blant annet handel og reisevirksomhet etter mer enn 50 års blokade.
DN170611 - Vi føler oss forpliktet til de samme prinsippene om at åpen og rettferdig handel er til alles fordel, sa den tyske statsministeren.
AP170611 Valgkampen mellom demokratiske Jon Ossoff og republikanske Karen Handel er blitt så intens at TV-kanaler har måttet legge om sendeskjemaet for å få plass til flere reklamer.
AP170611 Republikanske Karen Handel og demokratiske Jon Ossoff møttes denne uken til valgduell på TV.
AP170611 Ossoff har også gjort bruk av sin valgkampkasse til å angripe Handel med TV-reklame.
AP170611 Og da Handel og Ossoff møttes til TV-duell denne uken, brakte Handel Pelosis navn på bane ikke mindre enn ti ganger.
AP170611 Og da Handel og Ossoff møttes til TV-duell denne uken, brakte Handel Pelosis navn på bane ikke mindre enn ti ganger.
AP170611 Congressional Leadership Fund, en politisk aksjonskomité med bånd til partitopp Paul Ryan, bruker 60 millioner kroner for å sikre seier for Handel og tap for Ossoff.
AP170611 Handel fikk 44 prosent.
AA170611 Under Obama ble det åpnet for blant annet handel og reisevirksomhet etter mer enn 50 års blokade.
AA170610 - Vi føler oss forpliktet til de samme prinsippene om at åpen og rettferdig handel er til alles fordel, sa den tyske statsministeren.
AP170609 Statoils direktør for markedsføring og handel , Tor Martin Anfinnsen, og direktør for markedsføring og prosessering, Jens Økland, ser store muligheter for lønnsomt samarbeid med Sinopec.
VG170608 Det skjedde fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president, og samtidig som Kina arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa. 22. mai : Ny test av Pukguksong-2 mellomdistanse ballistisk missil.
VG170608 Fyrlykta har nå stanset all handel med Elukaar.
DN170608 Arbeiderpartiet, KrF og Venstre støtter regjeringspartiene og godkjenner den nye avtalen med EU om liberalisering av handel med landbruksvarer, skriver Nationen.
DN170608 Aksjen raser fra åpning å Oslo Børs torsdag, og etter et par timers handel er kursen ned rundt 26 prosent.
DB170608 All flyforbindelse, handel og annet samarbeid ble samtidig stanset.
DN170607 - Det er beklagelig at det ikke har vært mulig å bli enige om en ministererklæring i OECD som inkluderer tekst om handel og klima, sier Brende i en epost til NTB.
DN170607 | USA går solo og avviser felles OECD-erklæring om handel
DN170607 - Jeg kan ikke huske at det har vært en OECD-tekst uten full enighet om handel , sier Holm.
AP170607 Handel er også rammet.
AA170607 | USA går solo og avviser felles OECD-erklæringen om handel
AA170607 - Jeg kan ikke huske at det har vært en OECD-tekst uten full enighet om handel , sier Holm. ( ©NTB ) ¶
AA170607 - Jeg kan ikke huske at det har vært en OECD-tekst uten full enighet om handel , sier Holm. ( ©NTB ) ¶
AA170607 - Det er beklagelig at det ikke har vært mulig å bli enige om en ministererklæring i OECD som inkluderer tekst om handel og klima, sier Brende i en epost til NTB.
VG170606 Havnene og flyplassene fortsetter å holde åpent for handel og transport, med unntak av landene som har stengt sine grenser og luftrom, heter det i en uttalelse fra kabinettet.
VG170606 Stopper all handel
VG170606 Salström-Leyh forteller VG at all handel med Elukaar nå er stanset.
VG170606 I regnskapene kommer det frem at alt av inntekter stammer fra handel med 63-åringens egen virksomhet.
VG170606 - Styret i stiftelsen har besluttet å stoppe all handel med Elukaar.
DN170606 Dette vil ha omfattende økonomiske innvirkninger på handel og mat, sier han.
DA170606 Jordan skulle få tariff-fri handel med EUs marked for varene fra industrisonene.
DA170606 En verden med åpen handel , er en friere og bedre verden.
AP170606 Google har drevet med sporing av netthandel lenge, det nye er at handel i butikk også kan overvåkes.
AA170605 Havnene og flyplassene fortsetter å holde åpent for handel og transport, med unntak av landene som har stengt sine grenser og luftrom, heter det i en uttalelse fra kabinettet.
AP170604 Den globale økonomien kommer til å vokse både i år og neste år, takket være mer stabile råvarepriser og økt global handel , ifølge Verdensbanken.
AA170604 Den globale økonomien kommer til å vokse både i år og neste år, takket være mer stabile råvarepriser og økt global handel , ifølge Verdensbanken.
DN170602 Jeg vil tro at Europa vil vende seg til Kina for handel og samarbeid.
DN170602 Nordmenns handel fra utenlandske nettsteder øker kraftig.
DB170602 Det trengs opprustning av gater og torg, nye grønne lommer, nye benker og tilrettelegging for handel .
DB170602 De siste årene har Oslo vært gjennom en god utvikling der mange sentrumsnære områder er blitt forvandlet fra industri og « grå næringsvirksomhet » til bolig, kultur og handel .
DA170602 Slike grep vil kunne få en motsatt effekt på andre lands klimaambisjoner gjennom handel : Bedrifter i andre land kan legge sterkere press på sine ledere for å droppe miljø- og klimakrav.
AP170602 » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standarder for bærekraft eller på andre måter innfører særnorske krav som kan berøre internasjonal grensekryssende handel .
AA170602 » « Det er behov for å klarlegge nærmere om, og i så fall i hvilket omfang, det er handlingsrom for nasjonale tiltak rettet mot palmeolje som går lengre enn internasjonale standarder for bærekraft eller på andre måter innfører særnorske krav som kan berøre internasjonal grensekryssende handel .
SA170601 Det var en kontroversiell handel , som vi skal komme tilbake til, men det friga midler slik at Pérez kunne bygge den klubben han ønsket.
NL170601 Likevel, det strider imot all sunn fornuft at dette skal finansieres av individuell handel som er skadelig for både helse og miljø.
DB170601 Blir det « ingen avtale » om skilsmisse, kan forhandlingene om det framtidige forholdet mellom naboene ende som en skrekkelig krangel mens handel og reising mellom de to stanser opp.
DA170601 Rundt to tredeler av dem kommer fra konkret statistikk over for eksempel arbeidsledighet og handel , mens en tredel hentes fra spørreundersøkelser om opplevelsen av korrupsjon, miljøstandarder og livskvalitet. 63 land er med i årets rangering.
DA170601 I de to underkategoriene internasjonal handel og internasjonale investeringer rykker vi henholdsvis elleve og ti plasser ned.
AP170601 Ved handel fra land utenfor EU opererer EU i dag med et fribeløp på 22 Euro.
AP170601 I Finansdepartementet møtes kravet om å stanse adgangen til toll- og momsfri handel med undring.
AP170601 Det var en kontroversiell handel , som vi skal komme tilbake til, men det friga midler slik at Pérez kunne bygge den klubben han ønsket.
DN170531 Les mer om handel i DN+ : ¶
DN170531 Les mer om handel i DN+ : ¶
DN170531 Rundt to tredeler av dem kommer fra konkret statistikk over for eksempel arbeidsledighet og handel , mens en tredel hentes fra spørreundersøkelser om opplevelsen av korrupsjon, miljøstandarder og livskvalitet. 63 land er med i årets rangering.
DN170531 I de to underkategoriene internasjonal handel og internasjonale investeringer rykker vi henholdsvis elleve og ti plasser ned.
DN170531 Det er selvsagt ingenting problematisk med det juridisk sett, men slik jeg ser det er Swap en kreativ omgåelse av bindingsbegrensningen på mobilabonnement på 12 måneder for privatpersoner ved i stedet å binde kunden gjennom en nedbetalingsordning, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.
DB170531 Trumps tidligere argumenter har vært at kullindustrien i USA vil få dårlige vilkår, men alle eksperter sier at kullindustrien er på vei ut uansett fordi markedsandelen blir tatt over av fri handel .
DB170531 Nøkkelen ligger i å styrke lands motstandskraft gjennom handel , næringsutvikling, bistand og miljø- og klimasamarbeid.
AP170531 - Dette er utrolig skadelig for USAs generelle kredibilitet, noe vi trenger på grunn av en lang rekke ting - alt fra Syria til Nord-Korea til handel .
AP170531 - Vi har ikke fått lignende signaler på de andre områdene, understreker Støre og viser her til støtten til internasjonale avtaler innenfor handel og klima.
DN170530 Les mer om handel i DN+ : ¶
DN170530 IEA mener internasjonal handel med CO2-kvoter bare kan dekke en beskjeden del av Norges ambisiøse mål om reduksjoner av klimagassutslippene frem til 2030 og 2050.
DN170530 Det betyr at globalisering, handel og internasjonalt samarbeid taper terreng, sier Henriksen.
DN170530 - Andelen av handel relativ til økonomisk vekst har falt.
DB170530 Strenge krav i anbudsregler bidrar til mer rettferdig og mer klimavennlig handel .
AP170530 Allerede neste år kan det bli slutt på moms- og tollfri handel under 350 kroner, dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet vinner høstens valg.
VG170529 Dette gjelder ikke bare forsvars- og sikkerhetspolitikken, men også handel , klima og migrasjon, som var de viktigste sakene på G7 møtet.
VG170529 - De fikk til et slags kompromiss på handel , men ikke migrasjon, og det var en stor skuffelse.
SA170529 Vi har en lang tradisjon med handel og næringsliv, som vi er stolte av.
SA170529 DEBATT : Hvor ble det av planene om å få Sandnes som by til å vokse og tilrettelegge for mer handel , samt få skikkelig driv i Langgata igjen ?
DN170529 Bransjen butikkhandel med bredt vareutvalg ellers har i snitt vokst langt mer enn annen handel , og det har vedvart over lang tid.
DA170529 Hovland i Handel og Kontor advarer også mot å skrive under såkalte nulltimerskontrakter.
DA170529 Det samme trekker ungdomsrådsgiver i Handel og Kontor, Vidar Hovland fram.
AA170529 Ifølge henne ønsker Storbritannia fortsatt samarbeid med Tyskland og andre europeiske land om både terrorbekjempelse, andre forsvars- og sikkerhetsspørsmål og handel , selv om britene har bestemt seg for å forlate EU.
DN170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel , men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
DB170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel , men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
DB170528 Løvenskiold Handel var blant de største som gikk mest tilbake med en salgsnedgang på 2,5 prosent.
AP170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel , men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
AA170528 Lederne i G7-landene klarte å samles om uttalelser om handel , men når det gjaldt tiltak mot menneskeskapte klimaendringer, kom ikke USA til enighet med de øvrige seks nasjonene.
DA170527 Også handel er et stridstema, fordi Trump har gått inn for en proteksjonistisk linje på handel . | 30 båtmotortyverier på 60 dager ¶
DA170527 Også handel er et stridstema, fordi Trump har gått inn for en proteksjonistisk linje på handel. | 30 båtmotortyverier på 60 dager ¶
DA170527 I tillegg til terrorisme er klima og handel viktige temaer på møtet.
DA170527 Men Stabæk-spissen har scoret mer enn dobbelt så mange ganger som norsk fotballs mest oppsiktsvekkende handel dette året.
BT170527 I uttalelsen fra G7-møtet heter det at fri og rettferdig handel er helt sentralt for å skape arbeidsplasser, men det føyes også til en formulering om urettferdig handelspraksis : ¶
BT170527 Handel og terrorbekjempelse ¶
AP170527 Uenighet om handel
AP170527 Tidlig på ettermiddagen strevde landene fortsatt med ordlyden i en uttalelse om handel .
AA170527 I uttalelsen fra G7-møtet heter det at fri og rettferdig handel er helt sentralt for å skape arbeidsplasser, men det føyes også til en formulering om urettferdig handelspraksis : ¶
VG170526 TOK TIL MOTMÆLE : EUs handelskommisjonær Commissioner Cecilia Malmström mener Trump ikke forstår at handel gagner begge parter.
VG170526 For oss er handel noe der begge parter vinner, sa den svenske EU-representanten til Spiegel Online, og fortsatte : ¶
VG170526 - Vi må sørge for at USA forstår at millioner av amerikanske arbeidsplasser er avhengig av handel med EU.
VG170526 - Trump ser handel som noe der den ene parten vinner og en annen taper, det synes å ligge i hans natur å tenke slik.
SA170526 | G7-lederne snakker ut om klima, handel og verdensordenen ¶
DB170526 USA og de andre seks landene har fredag også hatt vanskelige møter om handel og migrasjon.
BT170526 USA og de andre seks landene har hatt svært krevende møter om handel og migrasjon.
AA170526 - Det er ingen tvil om at dette vil bli det mest utfordrende G7-toppmøtet på flere år, sa Tusk og viste til at deltakerne har svært ulike standpunkt når det gjelder sentrale spørsmål som klimaendringer og internasjonal handel .
AA170526 USA og de andre seks landene har fredag også hatt vanskelige møter om handel og migrasjon.
AA170526 USA og de andre seks landene har hatt svært krevende møter om handel og migrasjon.
AA170526 | G7-lederne snakker ut om klima, handel og verdensordenen ¶
AA170526 Juncker trakk fram handel da han uttalte seg til pressen før møtet.
AA170526 - Det er ingen hemmelighet at lederne som møtes her i dag, noen ganger har veldig forskjellige standpunkter i spørsmål som klimaendringer og handel , sa han.
DN170525 Temaer som utenrikspolitikk, sikkerhet, klima og handel kom opp.
DN170525 - Noen spørsmål er fortsatt åpne, som klima og handel .
AA170525 Også andre ledere fra EU og USA deltok på møtet, der utenrikspolitikk, sikkerhet, klima og handel ble diskutert.
AA170525 - Noen spørsmål er fortsatt åpne, som klima og handel .
AA170525 Temaer som utenrikspolitikk, sikkerhet, klima og handel kom opp.
AA170525 - Noen spørsmål er fortsatt åpne, som klima og handel .
SA170524 Hva med Handel og Kontor, Fellesorganisasjonen, Norges Offisersforbund, Norsk Flygerforbund, EL og IT-forbundet, osv. for å nevne noen av LO-forbundene.
DN170524 Stortinget gir fiskeriminister Per Sandberg ( Frp ) beskjed om å stanse dagens handel med fiskekvoter fra små til store båter og innføre en ny ordning.
DB170524 Det betyr i praksis at handel og politisk kontakt skal prioriteres, og at spørsmål som gjelder menneskerettighetene utsettes på ubestemt tid.
AP170524 - EU ble opprettet delvis for å slå USA i handel , OK ?
DA170523 I tillegg synes han internasjonal handel er det største problemet vårt, og der er jeg helt uenig med ham, svarer Waxman.
DB170522 Den kan blant annet brukes for å finansiere terror eller i handel med ulovlige varer på det mørke nettet, og så sent som for et par uker siden ble løsepengene for utpressingsviruset som spredde seg til store deler av verden innkrevt i bitcoins.
DA170522 * Norsk Arbeidsmandsforbund : 12 ¶ * Handel og Kontor : 10 ¶
DN170521 De mener den vil fremme handel og verne arbeidsrettigheter og miljøvern.
DN170521 Australias minister for handel , turisme og investeringer, Steven Ciobo i det han forlater dagens TPP11-møte.
VG170520 Som verdensmakt nummer en har amerikanere så store fordeler av stabilitet og handel at de har kunnet prioritere hensynet til systemet som helhet fremfor kortsiktige nasjonale interesser.
AP170520 Han fortalte om alle mulighetene for handel med Kina når polene smelter og blir åpne for skipsfart.
AA170519 Han sier til Fosna-Folket at blåskjellene som er i handel er kontrollert.
SA170518 Folk ønsker å bo og jobbe i sentrum og med muligheter for handel , service og kultur.
SA170518 Dette løses mest effektivt ved å plassere nye boliger, arbeidsplasser, handel , service og kultur nært kollektivknutepunkter og sentrum.
DN170517 Les mer om handel i DN+ : ¶
DN170517 - I handel er vekst den magiske faktoren ¶
DB170516 Kampen må etter min mening inkludere langt smartere og hyppigere infiltrering og overvåking av datakriminelle miljøer, for i en tid der det meste av vår samhandling og kommunikasjon, handel og transaksjoner foregår online, har vi ikke annet valg.
BT170516 Men dette valget handler også om et grunnleggende spørsmål, som er et sentralt tema i den norske regjeringens veivalgsmelding, som nylig ble lagt fram for Stortinget : Kan internasjonal handel og forpliktende samarbeid fremme økonomisk vekst og sosial fremgang, eller er svaret på ulike utfordringer en lukking av grensene ?
AP170516 - At det flytter handel over grensen, er det derimot ingen tvil om, og det taper norske dagligvarebutikker omsetning på.
AA170516 Her diskuterte de to statslederne muligheten rundt endring av traktater i EU, europeisk asylpolitikk og handel .
VG170515 Putin er i Beijing på et forum for den nye Silkeveien, som utvikler ny infrastruktur i Eurasia for å styrke handel og band mellom landene på kontinentet.
SA170515 Europeisk asylpolitikk og handel var blant andre temaer de to diskuterte i møtet, opplyste Merkel.
DN170515 Euroen er bare blitt rundt 0,2 prosent rimeligere i løpet av mandagens handel og handles i valutamarkedet til rundt 9,33 kroner.
DN170515 Virke, NHO Handel og elektronikkbransjen skal være enige om at reglene må være like for nett og butikk, slik at konkurransevilkårene er de samme.
AA170515 Europeisk asylpolitikk og handel var blant andre temaer de to diskuterte i møtet, opplyste Merkel.
VG170514 Den siste rakettesten til Nord-Korea kom samtidig som Kinas president Xi Jinping mottar nesten tretti lands ledere i et internasjonalt forum i Beijing om Kinas storstilte silkeveisprosjekt som skal fremme handel mellom Asia og Europa.
DB170514 Det skjedde fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president og samtidig som Beijing arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa i Beijing.
DB170514 Det skjedde fire dager etter at Sør-Korea valgte liberale Moon Jae-in til ny president og samtidig som Beijing arrangerte toppmøte om handel mellom Asia og Europa i Beijing.
AP170514 Økende handel med Europa gjør Oslo til et viktigshandelssted med Østre strete ( Strømsveien ) til en viktig tilførselsvei ned til byens første havn ( Sørenga ).
AP170514 I et forslag som mest sannsynlig skal behandles i Brussel i oktober, ønsker de en harmonisering av regelverket for handel på internett for å bidra til mer handel på tvers av landene i EU.
AP170514 I et forslag som mest sannsynlig skal behandles i Brussel i oktober, ønsker de en harmonisering av regelverket for handel på internett for å bidra til mer handel på tvers av landene i EU.
AP170514 Det samme mener NHO Handel .
AP170514 Dersom EU får gjennomslag, vil det ikke være mulighet for norske myndigheter å gi forbrukerne rettigheter som går ut over to år når det gjelder handel på internett.
AP170514 Velkommen til en hyggelig handel i Strømstad », sto det i en annonse i Aftenposten sist torsdag.
AA170514 Kina vil bruke milliarder på transport og infrastruktur for å skape en ny « silkevei » som skal fremme handel mellom Asia og Europa.
SA170513 Synlig fattigdom er jo så sykt irriterende, særlig når en kommer ut etter en hyggelig handel på Mega.
SA170513 DEBATT : Synlig fattigdom er så sykt irriterende, særlig når en kommer ut etter en hyggelig handel på Mega.
VG170512 - Det som er litt flott er at vi kan bruke offentlige penger til å skape andre arbeidsplasser, sier Handel og Kontors Ingunn Gjerstad samtidig til NRK.
VG170512 KRITISK : - Når det ikke lenger er prisen i hyllene som gjelder, men ulike rabattordninger bidrar det til å tilsløre prisbildet, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.
VG170512 Ingen har som mål å være billigst, men slår seg til ro med å være like billig, sier Forbrukerrådets fagdirektør for handel Gunstein Instefjord.
VG170512 Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.
DN170512 Fri handel sto mot en fløy som la størst vekt på at EU-direktivene gjennom EØS « overkjører » norske tariffavtaler og internasjonale konvensjoner i arbeidslivet.
DN170512 Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.
DB170512 Vi er for handle med israelske varer produsert i Israel, innenfor anerkjente grenser, men fraraåder handel med varer produsert på okkupert palestinsk land.
DB170512 LO mener at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler, og at de vide konsekvensene av brexit må utredes.
DA170512 Første nestleder blir Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor, mens Fagforbundets Roger Haga Heimli blir andre nestleder.
AA170512 Uttalelsen slår videre fast at Storbritannias utmelding av EU kan få « betydelige konsekvenser » for Norge, at handel med britene derfor må sikres gjennom nye avtaler og at de vide konsekvensene av brexit utredes av myndighetene.
DN170511 Nedgangen kom etter at Snapchat onsdag kveld rapporterte om brems i både brukervekst og omsetning i selskapets første kvartalsrapport etter at Snap-aksjen ble tatt opp til handel på New York-børsen.
DN170511 - Labour anerkjenner at å forlate EU med en « no deal » er den verst tenkelige løsningen for Storbritannia og vil gjøre skade på vår økonomi og handel , heter det i teksten.
VG170510 Partene må i større grad være i forkant og etablere enighet om vanskelige prinsipper som følger av internasjonal handel .
DN170510 Les mer om handel i DN+ : ¶
DN170510 - I handel er vekst den magiske faktoren ¶
DB170510 De elefantene som ennå finnes i Europa er innført fra Asia, og på grunn av internasjonale regler om handel av truede arter, så er ikke dette tillatt lengre.
DB170510 Kanskje er pendelen i Europa i ferd med å skifte retning, bort fra « oss selv først»-tankegangen og tilbake til erkjennelsen av at det er handel , samarbeid, menneskerettigheter og respekt for hverandres ulikhet som gjør at Europa har vært skånet fra krig og konflikt de siste tiårene.
DA170510 I ryggen har de 355.000 medlemmer, i tillegg til Arbeidsmandsforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Fellesorganisasjonen og Handel og Kontor.
BT170510 Mens USA og EU-land står i krysningspunkt mellom globalister og murbyggere, står Norge fremdeles fast på handel og internasjonalt samarbeid.
BT170510 Den teknologiske revolusjonen, som også er en konsekvens av internasjonal handel , har gjort mange jobber overflødige.
DA170509 Vi er delt, men falt ned på at Norge som en liten og åpen økonomi, er avhengig av eksportinntekter og må ha handel med utlandet.
BT170509 Det kan vise seg å bli en svært lukrativ handel for rederen.
AP170509 USAs handel med de to nabolandene er på svimlende 1000 milliarder dollar i året og utgjør nesten en tredjedel av USAs utenlandshandel.
VG170508 « Det er viktig at dyr som reiser over landegrenser ikke fører med seg smittsomme sykdommer og at ulovlig handel forhindres, for eksempel med utrydningstruede dyrearter », slår Mattilsynet fast på sine nettsider.
DB170508 Han var direktør for et selskap som drev internasjonal handel og hotellvirksomhet.
DB170508 Mange aner ikke hvordan man skal omskape det folk søker etter til handel .
DB170508 Selv om det bare blir mer og mer handel på nett, er det én utfordring nettbutikkene foreløpig ikke har klart å løse : Forbrukernes nervøsitet for at alt er som det skal når pakken blir levert.
DA170508 Her har forklaringene som har blitt utforsket spent fra kultur - at de østasiatiske landene aldri har vært så interessert i å ekspandere, til kapitalisme - at utviklingen mot mer marked og handel har gjort landene mer avhengig av hverandre.
AP170508 Like ventet som at Heimli blir valgt, er det at han får følge av Handel og Kontors Peggy Hessen Følsvik som nestleder.
DA170506 Fellesforbundet er delt på midten, mens Handel og Kontor vil reforhandle dagens avtale.
DA170506 Hun har et proteksjonistisk syn på handel og kommer til å hegne om nasjonale interesser foran internasjonalt samarbeid.
DN170505 « Vi er enige om at handel er en av de viktigste motorene for økonomisk vekst og utvikling.
DN170505 De asiatiske landene som har bygd opp store økonomier de siste tiårene fra handel med omverdenen er bekymret over økt proteksjonisme - særlig fra vestlige land.
DB170505 Takket være Geir Gulliksens kontaktnett fikk jeg en fornuftig handel , sier Bjørn Rune Gjelsten til avisen.
DB170505 - Min intensjon er tosidig - det handler både om å gjøre en god handel og at både Johan og kanskje min datter, Ingrid, kan ri den når hun blir mer erfaren, sier Gjelsten til Finansavisen.
DB170505 - Fornuftig handel
DB170505 Vil Frp-lederen sette EØS-avtalen og 80 prosent av norsk handel i spill for å spare et par hundre millioner i trygdeeksport ?
DB170505 Og vil hun gamble med 80 prosent av norsk handel for å spare noen av de 246 millionene som går til barnetrygd og kontantstøtte ?
DB170505 80 prosent av norsk handel er med EU, fortalte hun forsamlingen.
DB170505 Det har ført til privatisering av statlige bedrifter, deregulering av finans, liberalisering av handel , fleksibilisering av arbeidsmarkedet, skattekutt og velferdskutt.
DB170505 All handel i vår økonomi er regulert av lover om kjøp og salg som innskrenker valgfriheten.
AA170505 Fallet i oljeprisen har svekket krona, men Oslo Børs var i pluss etter en times handel fredag.
AA170505 Etter å ha falt hele uken, akselererte nedgangen under fredagens asiatiske handel , melder TT.
AA170505 80 prosent av vår handel er med Europa, sa Jensen.
AA170505 Etter å ha falt hele uken, akselererte nedgangen under fredagens asiatiske handel .
VG170504 Manninen ble uteksaminert jurist i 2003, og har siden den gang jobbet mye med idrettsjus, samt avtaler knytte til internasjonal handel , forsikringskontrakter og forholdet arbeidsgiver/arbeidstaker.
DN170504 Kronen svekkes imidlertid på bred basis og har gått svakere mot alle de store valutaene i løpet av torsdagens handel : ¶
DN170504 I løpet av torsdagens handel er kronen svekket med over ti øre mot den felleseuropeiske valutaen.
DN170504 Etter rundt ti minutters handel er det kun små endringer i de tre sentrale aksjeindeksene.
DN170504 Prisen på jernmalm falt med 8,1 prosent på onsdag og nedgangen har fortsatt i kinesisk handel på torsdag formiddag.
DB170504 Til nestledervervene er Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor og Roger Haga Heimli fra LOs største forbund, Fagforbundet, lansert.
DB170504 90 prosent av Nord-Koreas handel er med Kina.
AP170504 Christopher Beckham, som er andre nestleder i Handel og Kontor, forsikrer at det ikke er sånn det er i motebutikkbransjen.
AA170504 Og derfor mener vi det er viktig med sterke stemmer som står opp for multilateralisme, for mer internasjonal handel og mer samarbeid, sa hun.
AA170504 Etterpå var det satt av tid til et eget bilateralt møte mellom henne og Merkel der handel og industrisamarbeid var ventet å bli viktige temaer.
DN170503 Tesla-aksjen faller over to prosent i utvidet handel onsdag kveld, etter å ha steget moderat i ordinær handel .
DN170503 Tesla-aksjen faller over to prosent i utvidet handel onsdag kveld, etter å ha steget moderat i ordinær handel.
DN170503 Det er våre bedrifter og arbeidstagerne gjennom LO Handel og Kontor helt enige om.
DN170503 I ordinær handel onsdag er aksjen ned i overkant av to prosent til 144,29 dollar.
DN170503 Aksjen falt i utvidet handel tirsdag.
DN170503 Til tross for de gode tallene falt Facebook-aksjen tre prosent i utvidet handel etter resultatfremleggelsen.
DA170503 I tillegg har Handel og Kontor, Jernbaneforbundet og Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet vedtak om reforhandling eller krav om å gå ut av EØS hvis faglige rettigheter må vike for EØS-regler.
DN170502 I utvidet handel er aksjen ned rundt én prosent etter at kvartalstallene ble kjent.
DN170502 Aksjen steg 0,6 prosent i ordinær handel tirsdag.
DN170502 Likevel faller aksjen over to prosent i utvidet handel .
DN170502 Aksjen faller i utvidet handel tirsdag.
DN170502 På selskapets forespørsel ble derfor aksjen suspendert fra handel både på Oslo Børs og i London tirsdag.
DN170502 Nordea er klart størst innen handel i aksjer og obligasjoner i hele Norden.
DB170502 Vi kjenner det fra internasjonal handel som betingelse for smugleraktivitet, hvor det som er billig ett sted og dyrt et annet sted er tilstrekkelig til at det oppstår omfattende kriminell smugleraktivitet.
VG170501 Viktigere enn handel
VG170501 - Nord-Korea er kanskje viktigere enn handel .
VG170501 Handel er veldig viktig, sier han, men lar et spørsmål henge i luften om ikke omfattende krigføring der potensielt millioner av mennesker dør, er viktigere.
VG170501 Forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor sier de er for sekstimersdag, men at de ikke vil tidsfeste slik Nord gjør.
VG170501 Fellesforbundet 42 ¶ Handel og Kontor i Norge 23 ¶
VG170501 Jeg er trygg på at det vil være støtte til internasjonal handel i LO også etter kongressen, sier Støre.
DN170501 Rundt to timer før ordinær handel avsluttes for dagen er alle de tre nøkkelindeksene i det amerikanske aksjemarkedet i positivt terreng.
DN170501 Den teknologitunge Nasdaq-indeksen nådde høyeste nivå noensinne etter rundt en times handel .
DN170501 Målet med stevningen skal ifølge nyhetsbyrået være å hente ut informasjon om handel i midlertidige verdipapirer knyttet til fremtidig utstedelse av statskasseveksel og statsobligasjoner.
DB170501 Bransjen har vært gjennom en stor omstrukturering siden den for tre år siden ble rammet av nedgangstider som følge av fallende oljepriser og nedgang i global handel .
DA170501 Bransjen har vært gjennom en stor omstrukturering siden den for tre år siden ble rammet av nedgangstider som følge av fallende oljepriser og nedgang i global handel .
BT170501 Bransjen har vært gjennom en stor omstrukturering siden den for tre år siden ble rammet av nedgangstider som følge av fallende oljepriser og nedgang i global handel .
AP170501 Bransjen har vært gjennom en stor omstrukturering siden den for tre år siden ble rammet av nedgangstider som følge av fallende oljepriser og nedgang i global handel .
AA170501 Bransjen har vært gjennom en stor omstrukturering siden den for tre år siden ble rammet av nedgangstider som følge av fallende oljepriser og nedgang i global handel .
AA170501 Internasjonal kampsak : Ja til etisk handel - Boikott Israel Foto : Christine Schefte ¶
DA170431 Fredagens handel av Abdisalam Ibrahim fra Viking og Daniel Berntsen fra Djurgården hadde neppet kommet i stand uten Ronny Deilas kontakter.
SA170430 Viktigere enn handel
SA170430 - Nord-Korea er kanskje viktigere enn handel .
SA170430 Handel er veldig viktig, sier han, men lar et spørsmål henge i lufta om ikke omfattende krigføring der potensielt millioner av mennesker dør, er viktigere.
AA170430 - Nord-Korea er kanskje viktigere enn handel .
AA170430 Handel er veldig viktig, sier han, men lar et spørsmål henge i lufta om ikke omfattende krigføring der potensielt millioner av mennesker dør, er viktigere.
DA170428 Tidligere navn på Forus Handel AS er RA Handel AS og mer velkjente Ryfylke Aluminium AS, som ble kjøpt opp av tre ansatte i desember i fjor, og som ikke har noe med oppbudet til Forus Handel AS å gjøre.
DA170428 Tidligere navn på Forus Handel AS er RA Handel AS og mer velkjente Ryfylke Aluminium AS, som ble kjøpt opp av tre ansatte i desember i fjor, og som ikke har noe med oppbudet til Forus Handel AS å gjøre.
DA170428 Tidligere navn på Forus Handel AS er RA Handel AS og mer velkjente Ryfylke Aluminium AS, som ble kjøpt opp av tre ansatte i desember i fjor, og som ikke har noe med oppbudet til Forus Handel AS å gjøre.
DA170428 Forus Handel AS opplyste i retten å ha en samlet gjeld på 1,7 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 30.000 kroner.
DA170428 Forus Handel AS hadde en omsetning på 6,5 millioner kroner i 2015.
DA170428 Det var selskapet Forus Handel AS som fredag var i Stavanger tingrette og begjærte sitt bo tatt undere rettens behandling som konkursbo.
AA170428 Der er også Tysklands statsminister Angela Merkel til stede, og alt fra handel til sikkerhetspolitikk vil bli diskutert når de to setter seg ned til et bilateralt møte etter åpningsseremonien.
VG170427 Det kan de gjøre ved å innføre straffetiltak mot bedrifter og selskap som driver handel med Nord-Korea, sier seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, Sverre Lodgaard til VG.
DN170427 Straks etter børsåpning torsdag falt Norwegian-aksjen over tre prosent på Oslo Børs, men snudde raskt til en liten oppgang etter noen minutters handel .
DN170427 - I handel er vekst den magiske faktoren ¶
DN170427 Les mer om handel i DN+ : ¶
DN170427 Kjeden har vokst så raskt at den er blant vekstvinnerne i norsk handel .
DN170427 En annen type handel
DN170427 Det er en annen type handel , sier Steenbuch.
DB170427 Nå er det alle mann på dekk, sier Handel diplomatisk til CNN.
DB170427 MOTKANDIDAT : Republikanernes kandidat, Karen Handel .
DB170427 I juni møter han bare den republikanske kandidaten, Karen Handel , som fikk nest flest stemmer, med 19,8 prosent.
DB170427 Den republikanske kandidaten, Karen Handel , har foreløpig vært svært forsiktig med å knytte seg for tett til Trump.
DB170427 Dagen etter at Handel ble den republikanske kandidaten med flest stemmer, fikk hun en telefon fra Trump som ville gratulere.
DB170427 ¶ LIKE VILKÅR : Det er viktig at norsk handel får konkurrere på like vilkår med netthandel ov er landegrensene, påpeker artikkelforfatteren.
DB170427 Da er det ekstra viktig at norsk handel får konkurrere på like vilkår.
DN170426 Oslo kommune og den finske kraftgiganten Fortum forhandlet i ett og et halvt år før partene kunne lansere Norges største handel i vannkraft-sektoren.
DN170426 - Aksjer kan komme til å ta en pause på onsdag da markedet venter på reaksjonen fra kongressen som faktisk må godkjenne forslaget, sa direktør Kathleen Brooks i City Index til CNN før onsdagens handel .
DN170426 Les mer om handel i DN+ : ¶
DN170425 Swedbank har beholdt en sterk markedsposisjon innen handel og utstedelse av ny gjeld i det norske obligasjonsmarkedet.
DN170425 I valgkampen, og også etter at han ble president, har Trump kommet med kraftige utfall mot det han beskriver som « urettferdig handel ».
DN170425 President Recep Tayyip Erdogan har sagt at det er handel med Europa som er det viktige for Tyrkia, altså ikke verdifellesskapet.
DB170425 « Det er vanskelig å gjøre en god handel når man ikke har spist » er et av mange utsagn signert Ingvar Kamprad - grunnleggeren av Ikea.
VG170424 Mener Frankrike skal spille en sentral rolle i EU, internasjonal handel og samarbeid i årene fremover.
DN170424 - Det er ingenting som forhindrer ham fra å ta en beslutning om handel eller noe som helst som påvirker, positivt eller negativt, hans interesser.
DN170424 De tre store børsindeksene i USA er opp en drøy prosent etter dagens handel .
DN170424 De tre store børsindeksene i USA er opp en drøy prosent etter dagens handel .
DN170424 Den fengslede tidligere toppsjefen i Abu Dhabis investeringsfond, Khadem Al-Qubaisi, etterforskes for innsidehandel i Italia i en handel som fant sted i 2010, melder Financial Times.
DN170424 Nyhetsnettstedet Axios skriver i sitt nyhetsbrev mandag at Trump også vurderer ytterligere tre nye presidentordre om handel denne uken.
DN170424 President Recep Tayyip Erdogan har sagt at det er handel med Europa som er det viktige for Tyrkia, altså ikke verdifellesskapet.
AP170424 Det ulike synet på EU er et uttrykk for en helt ulik ideologi knyttet til handel og økonomisk samarbeid.
AP170424 Jeg setter pris på Norsk-russisk handelskammers innsats for handel og samarbeid med Russland.
AP170424 Her er dagens kortinnlegg : Handel med Russland, høyt og tett på Grefsen, Oslofjordtunnelen, forsøpling og tigging, TEK17 og boligkvalitet, moderinsering av jernbanen.
AA170424 Størst vekst har derimot området bygg og handel , som omfatter trådløse løsninger for både hjem og næringsliv.
AA170424 Bygg og handel
DN170423 Kan revolusjonere global handel
DN170423 Går RCEP-avtalen i boks vil det totalforandre global handel ettersom det vil integrere verdens mest befolkede region, som står for en tredjedel av verdens økonomiske produksjon, skriver FT.
DN170423 En TTP-avtale uten USA kan ende opp med å bli svært gunstig for ikke-amerikanske matvareeksportører som Australia, og kan også ende opp med å revolusjonere global handel .
DN170423 Avtalen kan ende opp med å bli svært gunstig for ikke-amerikanske matvareeksportører som Australia, og kan også ende opp med å revolusjonere global handel , ifølge Financial Times.
BT170423 Ifølge Palermoprotokollen, som Norge ratifiserte i 2003, er Norge forpliktet til å forebygge handel med mennesker, særlig med kvinner og barn.
AP170423 Så godt som all handel Nord-Korea gjør med utlandet, er med Kina.
AP170423 Så godt som all handel Nord-Korea gjør med utlandet, er med Kina.
DN170421 Frankrike har gjennom hele historien hatt et tvisynt syn på handel , sier han.
DA170421 april i år og butikken har hengt opp et skilt der de takker aller kundene for god handel i årene som har gått.
BT170421 | Brende hyller Kinas holdning til handel og klima ¶
BT170421 Utenriksminister Børge Brende ( H ) er overbevist etter møter med kinesiske topper : Kina ønsker globalisering, mer handel og kamp mot klimaendringer.
BT170421 Og med Kinas raskt voksende økonomi og handel er det også forståelig at landet ønsker å sikre sine interesser til sjøs.
AP170420 Norsk-russisk handel satt 25 år tilbake i tid ¶
AP170420 Men Ukraina-sanksjonene har satt norsk-russisk handel tilbake med 25 år.
DN170419 Amerikanske aksjer falt i ettermiddagens handel etter å ha steget på gode selskapsresultater tidligere i onsdagens handel .
DN170419 Amerikanske aksjer falt i ettermiddagens handel etter å ha steget på gode selskapsresultater tidligere i onsdagens handel.
AP170419 Nå blir det omvalg i juni mellom Ossoff og den republikanske politikeren som fikk nest flest stemmer, Karen Handel .
AP170419 Kandidaten som blir Ossoffs rival i juni, Karen Handel , er lokalt kjent som en stemmesanker for det republikanske partiet og fikk 20 prosent i tirsdagens valg.
AP170419 Nå blir det omvalg i juni mellom Ossoff og den republikanske politikeren som fikk nest flest stemmer, Karen Handel .
AP170419 Kandidaten som blir Ossoffs rival i juni, Karen Handel , er lokalt kjent som en stemmesanker for det republikanske partiet og fikk 20 prosent i tirsdagens valg.
VG170418 - Jeg har lest om dette, og snakket om det lenge, og det krever virkelig rettferdige handel .
DN170418 Goldman Sachs faller over fem prosent etter noen timers handel på Wall Street.
DN170418 Men så ble det stille om de såkalte markedsplassene som skulle bli et nytt fenomen innen norsk handel .
DN170418 Dette vil bygge på oppgangen fra de siste kvartalene innenfor industriproduksjon og handel .
DN170418 - Mæland og Donskoj hadde et møte i Oslo i november i fjor der de ble enige om å gjenoppta den politiske dialogen om handel og økonomisk samarbeid, som ikke omfattes av de restriktive tiltakene.
DB170418 WWF-rapporten opplyser at markedet for illegal handel av ville dyr er verdt mellom 170 og 257 milliarder kroner årlig.
AP170418 Asko eies av Norges største handelshus, Norgesgruppen, som kontrolleres av familien Johannson gjennom familieselskapet Joh Johannson Handel AS.
AA170418 Tema for møtet med statsministeren var blant annet Nato og norske forsvarsinvesteringer, handel og økonomisk samarbeid.
DN170417 I sin tale sa Lagarde at verden trenger mer og ikke mindre handel og internasjonalt samarbeid, og at myndigheter verden over må forplikte seg på nytt til det internasjonale systemet.
DN170417 - En begrensning av handel vil bli et « selvforskyldt sår » som vil svekke verdiskapningskjeden, skade global produksjon og blåse opp prisene på vareproduksjon og konsumvarer, sa Lagarde forrige onsdag.
DN170417 Det vitner om at det har vært en god del folk, men at det ikke en ekstremt stor handel , sier kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet til DN.
DB170417 Noen dro også med buss til Karlstad, Strømstad og Arvika i Sverige for handel , ikke ulikt 2016.
DB170416 Men samtidig vil det være viktig for ham å sikre handel med EU og sikre europeiske turister.
DN170415 Delegasjonen med lederen av Representantenes hus, republikanske Paul Ryan, i spissen, er på rundreise til viktige allierte i Europa for å diskutere økonomi, handel , forsvars- og sikkerhetspolitikk.
DN170415 Kina lurer USA innen handel og valuta, hevdet Donald Trump før valget, og han lovet å stemple landet som en valutamanipulator.
DB170415 Delegasjonen med lederen av Representantenes hus, republikanske Paul Ryan, i spissen, er på rundreise til viktige allierte i Europa for å diskutere økonomi, handel , forsvars- og sikkerhetspolitikk.
DA170415 Delegasjonen med lederen av Representantenes hus, republikanske Paul Ryan, i spissen, er på rundreise til viktige allierte i Europa for å diskutere økonomi, handel , forsvars- og sikkerhetspolitikk.
BT170415 Kina lurer USA innen handel og valuta, hevdet Donald Trump før valget, og han lovet å stemple landet som en valutamanipulator.
AA170415 Kina lurer USA innen handel og valuta, hevdet Donald Trump før valget, og han lovet å stemple landet som en valutamanipulator.
AA170415 Delegasjonen med lederen av Representantenes hus, republikanske Paul Ryan, i spissen, er på rundreise til viktige allierte i Europa for å diskutere økonomi, handel , forsvars- og sikkerhetspolitikk.
DN170413 Dollaren har styrket seg noe siden bunnen i handel i Asia tidlig torsdag morgen.
SA170412 Torgets historie er fortellingen om et sentrum for handel .
DN170412 Selv om det norske aksjemarkedet har tatt påskefri nå, er det handel i USA gjennom torsdagen også.
DN170412 Det ga en solid børsopptur fra Yara, som med handel på over 200 millioner var den soleklart mest populære aksjen på Oslo Børs.
BT170412 Her skal det komme boliger, kulturopplevelser, handel og service, med Bybanens stasjon som et kommunikasjonsmessig knutepunkt.
AA170412 Men Dale mener økt handel uansett vil komme, både fra EU og mindre utviklede land som « stort sett har landbruksprodukter å selge ».
DN170411 Etter knappe to timer med handel er United-aksjen ned 4,1 prosent til 68,61 dollar.
DN170411 Etter rundt 4,5 timer med handel var indeksene fortsatt så vidt i rødt, og der forble de gjennom handelsdagen.
DN170411 - Investorene tror ikke at en krig vil bryte ut på Korea-halvøya, men Donald Trump trives med å bli oppfattet som uforutsigbar og det er en snikende frykt for at han kan være irrasjonell på handel med ethvert land som har et handelsoverskudd, sa sjefinvesteringsstrateg Bruce McCain i Key Private Bank til Marketwatch.com.
AP170411 Men Dale mener økt handel uansett vil komme, både fra EU og mindre utviklede land som « stort sett har landbruksprodukter å selge ».
AP170411 Men Dale mener økt handel uansett vil komme, både fra EU og mindre utviklede land som « stort sett har landbruksprodukter å selge ».
AP170411 Eies av Singapore-baserte Swire Pacific Offshore, et heleid datterselskap av Swire Pacific Ltd, et av Hong Kongs største børsnoterte selskaper med en diversifisert portefølje innenfor eiendom, luftfart, drikkevarer, sjøfart og handel og industri.
DB170410 Men det er fortsatt muligheter for en god handel - om du er rask.
DA170410 Og da dragutta syns antrekket var schtilig, blei det handel .
BT170410 Eies av Singapore-baserte Swire Pacific Offshore, et heleid datterselskap av Swire Pacific Ltd, et av Hong Kongs største børsnoterte selskaper med en diversifisert portefølje innenfor eiendom, luftfart, drikkevarer, sjøfart og handel og industri.
DN170408 Det var ventet at de to skulle diskutere temaer som Nord-Koreas atomvåpenprogram og bilateral handel i sitt andre møte.
DB170408 Men vet du hvordan du gjør en god handel i land der pruting er en del av kulturen ?
DB170408 Men noen ganger er det allikevel både forventet fra selgeren og det er selve opptakten til det som kan bli en hyggelig handel .
DB170408 Etter en bra handel skilles dere som venner.
AA170408 Det var ventet at de to skulle diskutere temaer som Nord-Koreas atomvåpenprogram og bilateral handel i sitt andre møte.
AA170408 Handel er viktig, men det er også menneskerettigheter.
DN170407 Det er en felles mulighet, og er en av grunnene til at jeg er en stor forkjemper av globalisering og fri handel , sier Ma.
DN170407 Xi vil ifølge kilder AFP har snakket med legge fram en rekke kompromisser om handel og arbeidsplasser - to av de viktigste politiske områdene for Trump - i et forsøk på å bygge bro til USA.
DN170407 På vei til møteplassen, Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida, sa presidenten torsdag at Nord-Koreas atomvåpenprogram og bilateral handel blir hovedtemaene i samtalene mellom ham og Xi.
DN170407 Handel og Nord-Korea ¶
DN170407 Alibaba er blitt en global gigant innen handel på nett.
DN170407 Dette skjedde etter at børsene i Australia, Japan og Sør-Korea hadde åpnet for handel .
DB170407 Alibaba er blitt en global gigant innen handel på nett.
AP170407 Det var ventet at de to presidentene skulle diskutere alvorlige temaer som Nord-Koreas atomvåpenprogram og bilateral handel i sitt andre møte, men én avtale skal allerede være i boks mellom de to.
AA170407 Formålet med legaliseringen var å redusere vold, fjerne ulovlig handel og få kontroll på forbruket ved å registrere brukere. ( ©NTB ) ¶
AA170407 Xi vil ifølge kilder AFP har snakket med legge fram en rekke kompromisser om handel og arbeidsplasser - to av de viktigste politiske områdene for Trump - i et forsøk på å bygge bro til USA.
AA170407 På vei til møteplassen, Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida, sa presidenten torsdag at Nord-Koreas atomvåpenprogram og bilateral handel blir hovedtemaene i samtalene mellom ham og Xi.
VG170406 Mæland kom rett til Himmelens Tempel her i Beijing torsdag, fra møte med Kinas viseminister Fu Ziying for handel , hvor de to diskuterte frihandels-forhandlinger mellom Norge og Kina.
VG170406 I det viktigste amerikansk-kinesiske toppmøte på flere tiår handler det meste om Nord-Korea og handel .
VG170406 Det tredje han tror vil bli et klart tema i møtet er handel og det at Trump har prøvd å stemple Kina som en « valutamanipulator ».
DN170406 Etter flere møter i den siste forhandlingsrunden som startet for to år siden, ble Norge og EU-kommisjonen onsdag enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer.
DN170406 Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gå gjennom vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på økning av handelen.
DB170406 Etter flere møter i den siste forhandlingsrunden som startet for to år siden, ble Norge og EU-kommisjonen onsdag enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer.
DB170406 Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gå gjennom vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på økning av handelen.
DB170406 Det andre vil være handel .
DB170406 Etter flere møter i den siste forhandlingsrunden som startet for to år siden, ble Norge og EU-kommisjonen onsdag enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer.
DB170406 Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gå gjennom vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på økning av handelen.
DB170406 Det viste seg for eksempel at transporten ikke oppfylte IATA-reguleringene ( organisasjon som regulerer transport av farlig last ) eller tilfredsstilte reglene fra CITES ( multilateral avtale mellom land om å kontrollere handel med ville dyr og planter ), skriver ABC News.
DA170406 Det hvite hus har varslet at Trump og Jinping vil diskutere « globale, regionale og bilaterale temaer av felles interesse », som sannsynligvis vil dreie deg mest om : ¶ Handel : Trump liker ikke at Kina tar en stadig større del av handels-kaka.
DA170406 Derfor er forholdet trøblete ¶ Handel
DA170406 Leder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, er tydelig på at de vil ha sin kandidat, Følsvik, i vervet som 1. nestleder i LO.
DA170406 FOTO : Jan Lillehamre Handel og kontor : Peggy Hessen Følsvik er spilt inn som ny nestleder i LO.
DA170406 - Jeg tror hun vil være et godt supplement til toppledelsen, som tegner seg med Hans Christian Gabrielsen fra Fellesforbundet, Roger Haga Heimli fra Fagforbundet og Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor, sier NTL-leder John Leirvaag til Dagsavisen.
BT170406 Etter flere møter i den siste forhandlingsrunden som startet for to år siden, ble Norge og EU-kommisjonen onsdag enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer.
BT170406 Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gå gjennom vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på økning av handelen.
AP170406 | Norge og EU enige om ny avtale om handel med landbruksvarer ¶
AP170406 Etter flere møter i den siste forhandlingsrunden som startet for to år siden, ble Norge og EU-kommisjonen onsdag enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer.
AP170406 Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU hvert annet år gå gjennom vilkårene for handel med basis landbruksvarer med sikte på økning av handelen.
DN170405 Landet har i mange år vært en sentral alliert av Kina og nær alle landets inntekter kommer fra handel med landet.
DN170405 Kina har på sin side trappet opp sin retorikk i favør av globalisering og internasjonal handel .
DN170405 I denne videoen fra The Telegraph, av et valgkamparrangement i mai 2016, omtaler Trump handel med Kina.
DN170405 For det er handel som har vært Trumps største kampsak mot Kina de siste årene.
DN170405 - Kina har tatt ut massive mengder penger og velstand fra USA i en totalt ensidig handel , men vil ikke hjelpe til med Nord-Korea.
DN170405 - Jeg tror Xi vil være villig til å imøtekomme Trump på noen områder innenfor handel i bytte mot politiske fordeler, som støtte til « ett Kina»-politikken og at USA ikke utfordrer Kina i Sør-Kina-havet, sier den amerikanske professoren Paul Midford ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.
DN170405 Handel
DN170405 - Det er ingenting som forhindrer ham fra å ta en beslutning om handel eller noe som helst som påvirker, positivt eller negativt, hans interesser.
DN170405 Handel med Kina utgjør rundt to tredjedeler av beløpet.
DN170405 Det er en omfattende lov som er godkjent som også stiller strenge krav til digitale valutabørser og selskaper som driver handel med digitale valutaer.
DB170405 - Handel skal dokumenteres med godkjente telefoner og lydbånd.
DB170405 Nord-Korea og handel .
AP170405 To hovedtemaer : Handel og Nord-Korea ¶
AP170405 De to største temaene for møtet blir trolig handel og trusselen fra Nord-Korea, der USA ønsker at Kina skal legge større press på nabolandet.
AP170404 De signaliserer i retning av større tro på internasjonal handel og samarbeid i en tid hvor andre supermakter går tilbake på det feltet.
AA170404 Handel er ventet å bli et sentralt tema når Kinas president Xi Jinping gjester Trump i Florida torsdag og fredag.
AA170404 I programutkastet som skal behandles av landsmøtet i mai, står det at « Norges handel med EU styres gjennom EØS-avtalen, men deler av EØS-avtalen bør reforhandles ».
DN170403 Her er handel og muligheten for fattige land til å selge sine produkter er vel så viktig som bistand, legger han til.
DB170403 - Utviklingen er positiv, men det er likevel mye å ta tak i, kommenterer rådets fagdirektør for handel , Gunstein Instefjord : ¶
BT170403 Handel blir trolig et viktig tema på møtet, men Nord-Korea og landets kontroversielle atomvåpenprogram vil også bli diskutert.
AA170403 Sentral lokalisering betyr mest for arbeidsplasser, handel og service.
DB170402 Han tror Rosenborg har gjort en god handel her.
DB170401 Vi har de siste tiårene vært blant landene som har tjent klart mest på internasjonal handel , fordi de produktene vi selger har blitt dyrere, mens de vi kjøper har blitt billigere.
DB170401 Norge er spesielt avhengig av en åpen internasjonal økonomi, med fri handel over landegrenser.
AP170401 Det betyr at industriområdet skal bli et bymessig boligområde med handel og utadrettet virksomhet på gatenivå på den urbane siden av prosjektet.
DN170331 ) la sent fredag norsk tid frem to presidentordrer som omhandler handel .
DN170331 Gordhan ble mandag hastehjemkalt av Zuma fra London, der han deltok på et roadshow for å fremme sørafrikansk næringsliv og handel .
DN170331 Kinas vekst betyr at landet er blitt en global stormakt, enten temaet er fattigdomskamp, handel eller klimaendringer.
DA170331 | Tett agenda på toppmøtet ¶ Handel , klima, Nord-Korea og Sør-Kina-havet.
BT170331 Kinas vekst betyr at landet er blitt en global stormakt, enten temaet er fattigdomskamp, handel eller klimaendringer.
AA170331 - Vi ser at handel på nett i andre bransjer begynner å bli stort, og dagligvarebransjen må tilpasse seg dette.
AA170331 Kinas vekst betyr at landet er blitt en global stormakt, enten temaet er fattigdomskamp, handel eller klimaendringer.
VG170329 Den bringer turister hit, og den vil bringe med seg handel og utvikling, sier han.
DN170329 Les mer om handel i DN+ : ¶
DB170329 « Vi burde prioritere hvordan vi håndterer rammeverket for regulering videre for å sørge for rettferdig og åpen handel , og hvordan vi løser konflikter ».
DA170329 Så skal resten av EU bli enige om retningslinjer for forhandlingene, før knalltøffe forhandlingsrunder etter hvert innledes på en rekke områder mellom Storbritannia og EU ; blant annet om økonomi, handel , migrasjon og ikke minst rettighetene til EU-borgere i Storbritannia og britiske borgere i EU-land.
AP170329 Videre vil avtalene som sikrer handel i tjenester opphøre, noe som for eksempel rammer Londons finansindustri.
AP170329 De tror derfor at britene vil trenge en overgangsavtale med EU for å unngå et kraftig fall i handel og investeringer fra april 2019.
AP170329 | Omsetningen i internasjonal krim : 16.000 milliarder kroner ¶ Handel med piratkopiprodukter og narkotika er de to desidert største næringene i internasjonal kriminalitet.
AP170329 Være særlig oppmerksom på finanstransaksjoner og handel som involverer personer og selskaper i skatteparadiser og land med mye hemmelighold.
AP170329 Ulovlig handel med varer og mennesker krever systemer for å flytte pengene.
AP170329 Handel med kopiprodukter og narkotika topper listen suverent.
AA170329 Også myndighetene i Thailand og Freeland, en gruppe som jobber for å bekjempe illegal handel med dyr, har bidratt.
AA170329 Enkelte steder i regionen har tigerfarmer bidratt til økt handel med deler av dyrene, som er ettertraktet som amuletter og i tradisjonell kinesisk medisin.
AA170329 Også myndighetene i Thailand og Freeland, en gruppe som jobber for å bekjempe illegal handel med dyr, har bidratt.
AA170329 Enkelte steder i regionen har tigerfarmer bidratt til økt handel med deler av dyrene, som er ettertraktet som amuletter og i tradisjonell kinesisk medisin. ( ©NTB ) ¶
AA170329 - Usikkerhet er en gift for folket, men kanskje det er enda giftigere for økonomisk handel og investeringer, sier Schäfer videre og stiller spørsmål ved om britene virkelig har forstått hvilken betydning utmeldelsen kan ha for britisk økonomi. ( ©NTB ) ¶
AA170329 Nylig besluttet regjeringen i landet å gjøre slutt på all lovlig handel med elfenbein.
AA170329 - At det blir slutt på lovlig handel med elfenbein i Kina, har gitt elefantene betydelig bedre sjanser til å overleve, sier Ian Douglas-Hamilton, grunnlegger av Save the Elephants. ( ©NTB ) ¶
DN170328 Samtidig taler Trump for « America First » og varsler toll og avgifter på internasjonal handel .
DB170328 Gjennom handel får vi tilgang til produkter vi ikke kan eller tar oss tid til å lage selv.
AA170328 Samtalene dreide seg mest om handel og økonomisk utvikling, inkludert kjernekraftsamarbeid, men også om militære forbindelser.
VG170327 - Hvis forskningen har rett i at en større del av drivstoffet som selges innen EU stammer fra ulovlige handel betyr det at staten har gått glipp av skattepenger.
DN170327 Det ble et spesielt fokus på finanssektoren og infrastruktur-relaterte selskaper i mandagens handel , som følge av bekymring for at Trumps lovnader om skattereform, deregulering og økte infrastrukturinvesteringer ikke blir gjennomført slik presidenten har forestilt det.
DB170327 De to verdenskrigene som herjet Europa mellom 1914 og 1945 brøt ut til tross for omfattende handel og økonomisk samvirke mellom de europeiske landene.
DN170326 | Stanser handel i UBW ¶
DN170326 Nettverksselskapet UBW har stanset all handel i selskapet frem til første mai, samtidig som en av grunnleggerne trekker seg fra styret.
DN170326 Beslutningen er i all hovedsak symbolsk, fordi selskapene det gjelder, ikke er involvert i handel med Iran.
AA170326 Beslutningen er i all hovedsak symbolsk, fordi selskapene det gjelder, ikke er involvert i handel med Iran.
DN170325 Les mer om handel i DN+ : ¶
DN170325 Les mer om handel i DN+ : ¶
DN170324 Medlemmene kommer fra LO-forbundene Fellesforbundet, El- og IT-forbundet, Industri Energi, FLT og Handel og Kontor.
AA170324 Medlemmene kommer fra LO-forbundene Fellesforbundet, El- og IT-forbundet, Industri Energi, FLT og Handel og Kontor.
AA170324 Konsekvensen var at internasjonal handel bremset opp og banet vei for autoritære regimer og krig.
AA170324 Fremdeles er åpenhet, forpliktende samarbeid og handel viktig for våre pluralistiske samfunn.
AA170324 En serie nye internasjonale og regionale organisasjoner ble derfor reist etter 1945 for å bygge ned handelshindringer og øke internasjonal handel .
VG170323 Ulovlig handel med menneskelige organer er utbredt i det fattige fjellandet.
BT170323 I Europa ble mistillit, rivalisering og nasjonale særordninger byttet med tillit mellom landene, fri handel på tvers av landegrenser og et ønske om samordning på en rekke politikkområder.
AA170323 I 1957 var det bare toll og handel .
AA170323 EU har bidratt til fred, fri handel og økonomisk utvikling. 60 år etter starten er det beklageligvis mye som butter imot.
SA170322 Man kan spørre seg om dette er deling, eller bare en annen form for handel .
SA170322 Deling eller handel ?
DN170322 Etter to timers handel er Oslo Børs ned 1,35 prosent.
DN170322 mars hvor han sier Montenegros medlemskap i alliansen vil øke integrering, demokratisk reform, handel , sikkerhet og stabilitet blant nabolandene.
AA170322 mars hvor han sier Montenegros medlemskap i alliansen vil øke integrering, demokratisk reform, handel , sikkerhet og stabilitet blant nabolandene.
BT170321 Få kjenner historien godt nok til å vite at i de tider der populistisk politikk rådet og fikk fotfeste blant befolkningsmassen i Europa, så førte ikke det til bedre handel , til en sterkere økonomi, mer integrasjon eller mindre migrasjon.
AP170321 USA liker ikke lenger systemet med felles internasjonale regler for handel , som landet selv har vært med på å skape.
AA170321 Norge og EU holdt tirsdag et nytt forhandlingsmøte om handel med landbruksvarer.
AA170321 Forhandlingene gjelder handel med basisvarer fra landbruket, som ost, kjøtt, bær, frukt og grønnsaker.
AA170321 Dette er tredje gang Norge og EU forhandler om ny avtale for handel med ubearbeidede landbruksprodukter som ost, kjøtt, bær, frukt og grønnsaker. ( ©NTB ) ¶
DN170320 « Et globalt miljø fiendtlig innstilt til handel vil gjøre det umulig for råvareeksportører og lavinntektsland generelt å utvikle nye eksportmidler og gradvis redusere inntektsgapene til rikere land », sa IMFs sjeføkonom Maurice Obstfeld i World Economic Outlook ( WEO )-rapporten.
DN170320 Isteden ble det enighet om at G20-landene skal støtte en rettferdig handel for å oppnå økonomisk vekst.
DA170320 Nyquist skulle enhver større handel besegles med en skål i en av de mange skjenkestuene rundt torget.
BT170320 Tertiærnæringene, inkludert handel og kontor, media, IKT og lignende utgjorde 76 prosent av sysselsettingen i 2015.
DN170319 « Vi jobber for å styrke og bidra til økt handel mellom våre økonomier.
DN170319 Når finansministrene i G20 møtes, pleier de alltid å vedta en erklæring der de lover å arbeide for økt handel og stå imot proteksjonisme.
AP170319 To dager senere ser de at det kan være grunnlag for en handel .
VG170318 Det tredje de tror vil bli et klart tema i møtet er handel og det at Trump har prøvd å stemple Kina som en « valutamanipulator ».
VG170318 Handel og valuta ¶
VG170318 Gjennomsiktig handel
SA170318 MER OM HANDEL : ¶
SA170318 | Handel inn i gamle Statens Hus ¶
DN170318 Nord-Korea og handel er blant temaene det er ventet at de skal diskutere.
DB170318 Guttenberg trekker fram holdninger til handel og internasjonalt samarbeid som viktige forskjeller de to i mellom.
DB170318 Passende nok lå den i et gammelt pakkhus, opprinnelig brukt til handel med Grønland.
AP170318 Når finansministrene i G20 møtes, pleier de alltid å vedta en erklæring der de lover å arbeide for økt handel og stå imot proteksjonisme.
AP170318 Frankrikes finansminister Michel Sapin beklager at de ikke klarte å komme til noen " tilfredsstillende konklusjoner på to helt avgjørende prioriteter ", nemlig klima og handel .
AA170318 Nord-Korea og handel er blant temaene det er ventet at de skal diskutere.
AA170318 Når finansministrene i G20 møtes, pleier de alltid å vedta en erklæring der de lover å arbeide for økt handel og stå imot proteksjonisme.
AA170318 Frankrikes finansminister Michel Sapin beklager at de ikke klarte å komme til noen " tilfredsstillende konklusjoner på to helt avgjørende prioriteter ", nemlig klima og handel .
VG170317 Spesielt diskusjonene om internasjonal handel og om byrdefordelingen i NATO er ventet å kunne bli vanskelige.
SA170317 Trump brukte også pressekonferansen til å be om mer " gjensidig og rettferdig handel ", men han insisterte på at han ikke er noen " isolasjonist ".
SA170317 - Millioner av hardtarbeidende amerikanske borgere har kommet på etterskudd som følge av internasjonal handel , og sammen kan vi skape en framtid der alle borgerne våre har mulighet for økonomisk trygghet, sa den amerikanske presidenten og mangemilliardæren.
DN170317 Spesielt diskusjonene om internasjonal handel og om byrdefordelingen i NATO er ventet å kunne bli vanskelige.
DN170317 I tillegg til å understreke at andre vestlige land må betale mer av NATOs militærutgifter, ba han om mer " gjensidig og rettferdig handel ".
DN170317 Løvenskiold Handel , herunder byggevarekjedene Maxbo og Maxbo Proff, hadde et ebitda-resultat på 64 millioner kroner ( 86 ). « 2016 har vært et år med betydelig fokus på tiltak for å redusere kostnader, effektivisering av drift samt utvikling av fremtidsrettede tjenester og konsepter.
DN170317 Det siste året har Løvenskiold Handel gjennomført omfattende investeringer og fortsatt satsingen på netthandel og digital markedsføring ", heter det i dagens melding.
DB170317 Handel , innvandring og klimaforandringer er tre områder der de to statslederne har forskjellig syn, men Merkel håper likevel at de to kan finne tonen.
DA170317 Spesielt diskusjonene om internasjonal handel og om byrdefordelingen i NATO er ventet å kunne bli vanskelige.
DA170317 Lena Reitan, faglig utvalg i SV ( Handel og Kontor ) ¶
DA170317 Det Aasland sikter til er EUs målsetting om store samlede utslippskutt i kvotepliktig sektor, som omfatter industrien og oljenæringen, ved handel med utslippskvoter.
BT170317 Spesielt diskusjonene om internasjonal handel og om byrdefordelingen i NATO er ventet å kunne bli vanskelige.
BT170317 Virke er kommet til enighet med YS og LO i mellomoppgjøret for handel , service og tjenesteytende næringer.
BT170317 For Handel og Kontor er resultatet av lønnsgarantiordningen og forhandlingene at alle satsene heves med 2,75 kroner per time.
BT170317 Det lokale rommet er anslått til 1,4 prosent, så det er mer å hente, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor.
AP170317 Trump forsikret Merkel om at han ikke er mot handel og handelsavtaler.
AP170317 På forhånd var det ventet at de to vil bruke mye tid på å diskutere handel .
AP170317 President Donald Trump forsikrer at han ikke er mot handel , men at han vil ha bedre avtaler.
AP170317 Kansleren minnet om at det ikke nødvendigvis er slik at den ene parten vinner og den andre taper på handel .
AP170317 - Jeg er for frihandel, men også rettferdig handel .
AP170317 Handel og økonomi viktigste tema ¶
AA170317 Trump brukte også pressekonferansen til å be om mer " gjensidig og rettferdig handel ", men han insisterte på at han ikke er noen " isolasjonist ".
AA170317 - Millioner av hardtarbeidende amerikanske borgere har kommet på etterskudd som følge av internasjonal handel , og sammen kan vi skape en framtid der alle borgerne våre har mulighet for økonomisk trygghet, sa den amerikanske presidenten og mangemilliardæren.
AA170317 Virke er kommet til enighet med YS og LO i mellomoppgjøret for handel , service og tjenesteytende næringer.
AA170317 For Handel og Kontor er resultatet av lønnsgarantiordningen og forhandlingene at alle satsene heves med 2,75 kroner per time.
AA170317 Det lokale rommet er anslått til 1,4 prosent, så det er mer å hente, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor.
VG170316 For å støtte opp om regjeringens retorikk har en rekke handelsforeninger gått ut og fordømt Nederland, et land Tyrkia har hatt utstrakt handel med i hundrevis av år.
DN170316 Torsdag var industrikjempen en periode opp 6,66 prosent etter tung handel ved Oslo Børs.
DN170316 Oljeserviceselskapet Aker Solutions - som er gjenstand for ulike oppkjøpsrykter - fortsatte også oppgangen på Børsen torsdag, med en kursoppgang på to prosent på tung handel i 14-tiden.
DN170316 Bakgrunnen for partienes posisjon er Norges deltakelse i EUs system for handel med utslippskvoter.
BT170316 Stockholmkonvensjonen av 1979 er et vellykket eksempel på at det nytter å jobbe politisk med internasjonale regelverk som begrenser produksjon, handel og spredning.
BT170316 Stockholmkonvensjonen av 1979 er et vellykket eksempel på at det nytter å jobbe politisk med internasjonale regelverk som begrenser produksjon, handel og spredning.
AP170316 Bakgrunnen for partienes posisjon er Norges deltakelse i EUs system for handel med utslippskvoter.
DB170315 På den ene siden har du lange liberale tradisjoner i Amsterdam - dagens New York er forøvrig en fortsettelse av det gamle Nieuw Amsterdam, der handel og liberal politikk var viktig.
AP170315 Da kan de to landene fortsatt ha fri handel og fri flyt av arbeidskraft.
FV170314 - Vi er veldig fornøyd med butikkene vi har, og kunne klart oss uten en til, sier Lena Kårikstad, som sammen med sønnen Marius ( 9 ) gjorde unna mandagens handel på Coop Extra Fagerholt.
DB170314 Han tror imidlertid det nå kan finnes muligheter for å gjøre en god handel , om selger svetter litt i panna.
DB170314 Med den andre verdenskrigen frisk i minne og behovet for trygghet, åpen handel, åpne markeder som Nederland kunne leve godt av, var det få krefter i landet som ikke ønsket EU velkommen som en forebygger av nye kriger, og en garantist for fri handel .
DB170314 Med den andre verdenskrigen frisk i minne og behovet for trygghet, åpen handel , åpne markeder som Nederland kunne leve godt av, var det få krefter i landet som ikke ønsket EU velkommen som en forebygger av nye kriger, og en garantist for fri handel.
DA170314 Handel kommer til å være et annet viktig samtaletema.
DA170314 Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.
DA170314 Da børsen åpnet for handel tirsdag formiddag, skjøt Aker Solutions-kursen i været, og var på et tidspunkt opp 17 - 18 prosent.
BT170314 Bergensere reiser mer enn før og handler i utlandet fremfor hjemme, netthandel fra hele verden er blitt en stor konkurrent, marginene i bransjen er blitt tøffere og det å drive handel i Bergen sentrum er blitt vanskeligere for å nevne noe, sier Stang.
AA170314 Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Brath.
AA170314 Da børsen åpnet for handel tirsdag formiddag, skjøt Aker Solutions-kursen i været, og var på et tidspunkt opp 17 - 18 prosent.
DA170313 Det ble også lettere å få handelsborgerskap, og flere fikk tillatelse til å drive handel utafor byene.
DN170312 I dag kan nettbutikker i et land stoppe handel med kunder som har ip-adresser fra andre nasjoner og nekte bruk av nasjonalt betalingskort.
DN170312 Kronen har i løpet av de siste 12 dagene med handel i valutamarkedet gått fra under 8,80 for en euro til godt over 9,10.
DN170312 Kronen er markert svekket mot euro i løpet av de siste to ukenes handel i valutamarkedet.
DN170312 Handel med bitcoins er fortsatt ikke mulig på de regulerte, amerikanske markedene.
AP170311 Ble kritisert for handel med slaver, men ikke for å eie dem.
DB170310 Tidligere tillitsvalgt Iselin Blakkestad for Handel og Kontor på Rygge, kaller avgjørelsen fra Høyre-landsmøtet et spill for galleriet.
DB170310 De skulle ha gjort dette for lenge siden, men gjorde det ikke da, sier tidligere tillitsvalgt Iselin Blakkestad for Handel og Kontor på Rygge.
DB170310 - Noe av det dummeste jeg har hørt, sier tidligere tillitsvalgt Iselin Blakkestad for Handel og Kontor på Rygge, til Dagbladet.
AA170310 Temaene er ventet å dreie seg om Syria-krigen, handel og energi.
AA170310 - Noe av det dummeste jeg har hørt, sier tidligere tillitsvalgt Iselin Blakkestad for Handel og Kontor på Rygge til Dagbladet.
DN170309 Handel mellom de to landene ser ikke ut til å gå enklere med det første.
AP170309 Handel og forskning.
DN170308 Loven gir presidenten makt til å regulere handel med amerikanske produkter som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet.
AA170308 Kinas handel med omverdenen gikk uventet i underskudd i februar.
SA170307 Derfor er det viktig å ta grep for å sikre handel og liv i Stavanger og Sandnes, mener Aftenbladet.
SA170307 Herunder ligger det å satse mindre på multilaterale handelsavtaler og mer på biilaterale, der de som favoriserer USA i internasjonal handel , selv blir favorisert av USA. i ¶
DN170307 Ifølge president Donald Trumps rådgiver for handel , Peter Navarro, står det gigantiske handelsunderskuddet høyt på president Trumps prioriteringsliste.
DN170307 Det er et kritisk økonomisk mål, og sentralt for nasjonal sikkerhet å redusere underskuddet å en måte som øker total handel , sa Navarro under et møte mandag, ifølge the Wall Street Journal.
DN170307 « Etterspørselen støttes av en svært ekspansiv finanspolitikk, blant annet via offentlige finansinstitusjoner som igjen bidrar til økte private investeringer og handel .
DN170307 Det er optimisme å spore, men forbruk, investeringer, handel og produktivitet er for svak.
DN170307 De påpeker at politiske beslutninger, blant annet offentlig forbruk, skattereformer, reguleringer og handel vil ha en betydelig innvirkning på den økonomiske veksten under Donald J.
AA170307 Det kinesiske elektronikkselskapet ZTE har inngått et forlik med USAs regjering og godtar en bot på rundt 1 milliard dollar for handel med Iran og Nord-Korea.
AA170307 Resultatet for 2016 er bedre enn noensinne, både innen handel og eiendom.
DN170306 Utsikter til økt proteksjonisme i USA og andre vestlige land er en bekymring for Kina, som er blitt en økonomisk stormakt takket være handel med verden de siste 40 årene.
AP170306 Forbud mot handel mv. med verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med løpetid over 90 dager utstedt av fem listeførte russiske finansinstitusjoner.
DN170304 - Fra å handle om handel og deregulering, har EU blitt et prosjekt for reguleringer med fravær av nasjonal kontroll, sa partilederen.
DA170304 « EU-arroganse » ¶ - Handel på tvers av landegrensene gjør Norge rikt og gir nordmenn varer og tjenester vi selv ikke har.
DA170304 Jeg vil ha mer handel , sa Jensen i talen.
DA170304 - Fra å handle om handel og deregulering, har EU blitt et prosjekt for reguleringer med fravær av nasjonal kontroll, sa partilederen.
AP170304 - Fra å handle om handel og deregulering, har EU blitt et prosjekt for reguleringer med fravær av nasjonal kontroll, sa partilederen.
AA170304 - Fra å handle om handel og deregulering, har EU blitt et prosjekt for reguleringer med fravær av nasjonal kontroll, sa partilederen.
AA170304 Jeg vil ha mer handel , sa Jensen i talen.
AA170304 - Fra å handle om handel og deregulering, har EU blitt et prosjekt for reguleringer med fravær av nasjonal kontroll, sa partilederen.
AA170304 - Handel på tvers av landegrensene gjør Norge rikt og gir nordmenn varer og tjenester vi selv ikke har.
SA170303 Han noterte at det er " tydelig at USA har flere bekymringer knyttet til handel , inkludert WTOs system for å løse tvister ".
SA170303 - Kina ønsker å jobbe med alle WTOs medlemmer for å sørge for at WTO fortsetter å spille en viktige rolle i internasjonal handel , sa talsmann Geng Shuang.
DN170303 Han noterte at det er " tydelig at USA har flere bekymringer knyttet til handel , inkludert WTOs system for å løse tvister ".
DN170303 - Kina ønsker å jobbe med alle WTOs medlemmer for å sørge for at WTO fortsetter å spille en viktige rolle i internasjonal handel , sa talsmann Geng Shuang.
DB170303 Er du over 18 år, kan du handle medisiner reseptfritt på dagligvarebutikkene, men ikke mer enn én pakke av hvert produkt på én og samme handel .
DB170303 ¶ ULOVLIG HANDEL : Beslaglagt elfenben i Thailand.
DB170303 Papegøyene tilhører en kritisk truet art som derfor er beskyttet under CITES-konvensjonen ( Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna ).
DB170303 Når smugling og handel med truede dyrearter til Norge blir oppdaget er det ofte vanskelig å få saker pådømt, og straffene er ofte lave, skriver kronikkforfatteren.
DB170303 For de mest truete, som elefanter, tigere og jakopapegøyer på liste 1, er handel stort sett forbudt.
DB170303 Handel med truede arter er ikke forbudt, men i takt med en økende naturbevissthet på 70-tallet og i erkjennelse av at man ville miste mange arter, ble handelen regulert gjennom CITES-konvensjonens tre lister.
DA170303 Tirsdag vedtok EUs miljøministre at EUs system for handel av klimakvoter, ETS, skal strammes betydelig inn.
AP170303 Dette er den foreløpige problemlisten som norske myndigheter har satt sammen : ¶ Handel : Britene er Norges største handelspartner.
AP170303 av problemene du som norsk borger møter når britene i 2019 forlater EU og dermed EØS, uten at det inngås en ny avtale med Norge- Utenriksdepartementet har satt sammen en liste over de problemene som oppstår i det norsk-britiske forholdet og der Norge og Storbritannia må forhandle egne løsninger : ¶ Handel : Britene er Norges største handelspartner.
AA170303 - Vi har deltatt i denne globale operasjonen for å bekjempe ulovlig handel med truede arter og mot ulovlig tømmerhogst.
DN170302 Her like etter at de har ringt i børsklokken som markerte åpningen og første handel i Snapchat-aksjen på New York-børsen torsdag.
DB170302 Når det gjelder handel , så gjenstår det å se, sier Brende til Dagbladet etter travle dager i den amerikanske hovedstaden.
DB170302 Han innrømmer samtidig at det er mye uklart rundt hvordan Trump og hans administrasjon tenker om internasjonal handel .
AP170302 Investorene som fikk sikret seg Snapchat-askjen i forhåndssalget har allerede gjort en veldig god handel .
AA170302 - I regjeringens plattform står det at de vil ha økt handel og økt samarbeid med Israel.
VG170301 Men dette skyldes heller teknologi og automatisering enn handel i seg selv.
VG170301 » Sant nok, men er det tilstrekkelig for at vi skal akseptere denne formen for handel som like grei som alle andre former for handel der det er et behov og der det finnes noen som tilbyr varen ?
VG170301 » Sant nok, men er det tilstrekkelig for at vi skal akseptere denne formen for handel som like grei som alle andre former for handel der det er et behov og der det finnes noen som tilbyr varen ?
VG170301 Det er en rekke former for handel vi ikke aksepterer selv om de oppfyller disse kriteriene.
DN170301 - Jeg la frem mine synspunkter på hvor viktig det er med internasjonal handel , og viste til rapporten vi fremlegger i Kongressen om jobbskapingen Norge står for i USA.
DN170301 - Jeg la frem mine synspunkter på hvor viktig det er med internasjonal handel , og viste til rapporten vi fremlegger i Kongressen om jobbskapingen Norge står for i USA.
DN170301 En indikator for utviklingen på hvordan amerikanske børser ville åpne onsdag, terminkontrakten for den brede, amerikanske aksjeindeksen S & P 500, handlet også i positivt terreng gjennom hele natten og frem til ordinær handel startet onsdag ettermiddag.
DN170301 Amerikanske renter trakk oppover og dollaren styrket seg i løpet av onsdagens handel .
BT170301 Det totale alkoholsalget inkluderer også grensehandel i Sverige, handel på ferger i utenriksfart, kjøp i andre land og taxfree-salg ved ankomst på norske flyplasser.
AP170301 Det totale alkoholsalget inkluderer også grensehandel i Sverige, handel på ferger i utenriksfart, kjøp i andre land og taxfree-salg ved ankomst på norske flyplasser.
AA170301 Hovedindeksen på Oslo Børs økte jevnt fra start, og etter en times handel var oppgangen på 0,8 prosent til 696,04 poeng.
AA170301 Det totale alkoholsalget inkluderer også grensehandel i Sverige, handel på ferger i utenriksfart, kjøp i andre land og taxfree-salg ved ankomst på norske flyplasser.
DN170228 Trump har også tweetet om at han vil si noe om offentlige investeringer i infrastruktur, og mange vil også følge nøye med hva han sier om handel over grensene og skattleggingen av den.
DN170228 Li peker på problemer med omfattende justeringer for verdensøkonomien, svak global handel og trenden med reversering av globaliseringen.
DB170228 En undersøkelse fra Matvett viser at du og jeg årlig kaster 217.000 tonn, totalt med industri og handel kaster vi 355 000 med fullt spiselig mat.
AA170228 Han gjorde ikke noe forsøk på å skjule sitt sinne da det maltesiske formannskapet banket igjennom vedtaket om ETS, som er EUs system for handel med klimakvoter.
AA170228 Handel AS.
AA170228 Hovedindeksen på Oslo Børs falt fra start, men lå etter en halvtimes handel omtrent på stedet hvil, med en oppgang på 0,1 prosent til 688,16 poeng.
DB170227 Intervjuet skal også ha dreid seg om helsepolitikk, skattekutt, innvandring og handel - alle viktige politiske emner for Trump.
DB170226 - KRAKK-RISIKO : - Går noe galt i internasjonal handel , kan vi få et nytt børskrakk til høsten, mener sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.
DB170226 - Går noe galt i internasjonal handel , kan vi få et nytt børskrakk til høsten, mener Andreassen.
DN170224 Frankrike er med en total handel med Tyskland på 167 milliarder euro fortsatt på andreplass, foran USA med 165 milliarder euro.
DB170224 Gårsdagens aksjefall skyldtes at de 360 millioner nye aksjer fra emisjonen før jul ble gjort tilgjengelig for handel på Oslo Børs på toppen av de 18,5 millioner gamle aksjene.
DB170224 Oppfostring av tigere i fangenskap ble fordømt av Konvensjonen om internasjonal handel av truede arter ( CITES ) i 2007.
DB170224 Også i Laos, Vietnam og Thailand har det blitt registrert en økning av både handel og farmer, skriver EIA.
AA170224 Frankrike er med en total handel med Tyskland på 167 milliarder euro fortsatt på andreplass, foran USA med 165 milliarder euro. ( ©NTB ) ¶
SA170223 Trump angriper internasjonal handel ved å ville innføre skyhøye tollbarrierer på importerte varer.
DN170223 Indeksen steg moderate 0,17 prosent i løpet av torsdagens handel .
DB170223 De to hadde mye å snakke om : Handel ( Trump har sagt han vil heve tollen på meksikanske varer ), immigrasjon og deportasjon ( Trump vil sende ulovlige innvandrere til Mexico ) og muren ( som meksikanere har understreket at de nekter å betale for ).
BT170223 Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at erke-borgerlige Bergen, oppbygget på handel , maritim sektor, industribygging og privat næringsinitiativ, nå roper på nødhjelp etter flere offentlige arbeidsplasser fra sentralmakten innerst i Oslofjorden.
BT170223 Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at erke-borgerlige Bergen, oppbygget på handel , maritim sektor, industribygging og privat næringsinitiativ, nå roper på nødhjelp etter flere offentlige arbeidsplasser fra sentralmakten innerst i Oslofjorden.
DN170222 Tesla-aksjen stiger rundt 1,3 prosent i etterhandelen på Nasdaq etter at aksjen endte ned 1,4 prosent i ordinær handel onsdag.
DN170222 GME Group ble suspendert fra handel etter en regel som gjør det mulig for SFS å stanse handelen dersom SFC tror at det kan være villedende, falsk eller ufullstendig informasjon i dokumenter og uttalelser fra et selskap, ifølge Bloomberg.
DN170222 Tesla-aksjen var opp over to prosent i etterhandelen på Nasdaq, etter at aksjen endte ned 1,4 prosent i ordinær handel onsdag.
DN170222 | Avventende handel på USA-børsene ¶
DN170222 Tesla-aksjen steg 1,9 prosent tirsdag og stiger ytterligere én prosent i tidlig handel onsdag.
SA170221 « Selv om Boknafjorden er dyp, har vi betydelig sterkere bånd både kulturelt, historisk og ikke minst innenfor næringsliv og handel - enn noen gang Bergen og Haugesund har hatt eller vil få », skriver Egil Severeide og Harald Minge.
SA170221 Selv om Boknafjorden er dyp, har vi betydelig sterkere bånd både kulturelt, historisk og ikke minst innenfor næringsliv og handel - enn noen gang Bergen og Haugesund har hatt eller vil få.
SA170221 Michel Temer, president i Brasil, ser muligheter til økt handel og samarbeid i Latin-Amerika når Donald Trump forsøker å isolere sitt land.
SA170221 I disse dager kommer en offisiell delegasjon fra London til Brasilia for å diskutere handel og økonomi.
SA170221 Der diskuterte de blant annet fremtidens handel .
DN170221 Aksjen endte på 136,70 dollar i ordinær handel , som er den høyeste sluttnoteringen noensinne.
BT170221 Der diskuterte de blant annet fremtidens handel .
AP170221 Der diskuterte de blant annet fremtidens handel .
AA170221 Det finnes en interesse for å utvikle kontakter og handel mellom våre land, det er synd om vi ikke går videre med dette, sier han.
AA170221 Etter en times handel ligger indeksen på 691,73 poeng, opp med svake 0,03 prosent.
DN170220 Det lille kystlandet har tjent seg rikt på århundrer med handel på tvers av landegrensene, men den politiske stemningen er innadvendt i forkant av valgdagen 15. mars.
DN170220 - Fordi vi er så avhengige av handel med andre land, og det helt tydelig vil svekke oss så mye, tror jeg ikke Nederland vil forlate EU, sier Michiel Nijdam, bedriftsstrateg for Rotterdam havn.
AA170220 Det lille kystlandet har tjent seg rikt på århundrer med handel på tvers av landegrensene, men den politiske stemningen er innadvendt i forkant av valgdagen 15. mars.
AA170220 - Fordi vi er så avhengige av handel med andre land, og det helt tydelig vil svekke oss så mye, tror jeg ikke Nederland vil forlate EU, sier Michiel Nijdam, bedriftsstrateg for Rotterdam havn.
AA170220 DNB, Statoil og Marine Harvest var mest omsatt etter drøye to timers handel , og steg henholdsvis 0,5, 0,7 og 1,0 prosent.
DN170219 Kina er Nord-Koreas største kilde for handel og nødhjelp, og søndagens avgjørelse vil frata Pyongyang en viktig kilde til utenlandsk valuta.
DB170219 Nyhetsbyrået skriver at Kina er Nord-Koreas største kilde for handel og nødhjelp.
AA170219 Kina er Nord-Koreas største kilde for handel og nødhjelp, og søndagens avgjørelse vil frata Pyongyang en viktig kilde til utenlandsk valuta.
AA170218 Hvordan skape blomstrende handel i Midtbyen ?
DN170217 - Dersom amerikansk eller kinesisk økonomi svikter, vil dette i første rekke påvirke oss direkte gjennom redusert handel med disse landene, men det vil også virke negativt gjennom redusert etterspørsel etter norske varer fra andre land.
AA170217 Etter en times handel fredag lå indeksen på 686,6 poeng, ned 0,9 prosent.
DN170216 Det var fokus på Cisco i torsdagens handel etter at selskapet onsdag kveld fremla sterkere kvartalstall enn ventet, drevet av høy etterspørsel for sikkerhetsproduktene selskapet utvikler.
DN170216 Hvis man skal ta signalene på alvor om at man vil legge vesentlige hindre i veien for fri handel , og hvis det blir alvor av tendensen til økt proteksjonisme, er det bekymringsfullt fra en økonomisk synsvinkel, sa Olsen.
DN170216 Verdensøkonomien kan bli rammet av en hardere tilnærming til handel fra Trump-administrasjonen.
DN170216 Størsteparten kommer fra handel med Kina, som ikke er blitt invitert inn i handelssamarbeidet TTP.
DN170216 Oljeprisen er flat i asiatisk handel etter at den viste litt muskler på onsdag.
DN170216 - Med Trumps antifrihandelsholdninger vil vi sannsynligvis se en negativ innvirkning på amerikansk handel og investeringer i Asia.
DN170216 De siste årene har Norge vunnet mye på handel og globalisering, hvis dette snur kan det absolutt påvirke oss negativt, sier Fjære.
DN170216 DNB Markets mener Øystein Olsen kommer til å legge vekt på handel og proteksjonisme i talen sin.
DN170216 - Vi tror Olsen vil snakke om hvor viktig handel er for Norge, og også vise til den økte tendensen til proteksjonisme i deler av verden.
DB170216 Mens Donald Trump henger igjen i et forlatt merkantilistisk verdensbilde, forstår vår sentralbanksjef heldigvis at handel ikke er et nullsumspill, hvor den enes eksport er den andres tap.
DB170216 Handel gjør også at vi lærer stadig nye ting, for når vi importerer produkter fra andre land importerer vi samtid kunnskap, og når utlendinger investerer i Norge, tar de med seg kunnskap vi nyter godt av her.
AA170216 | Sp-ere vil stoppe handel med fiskekvoter ¶
AA170216 Sentralbanksjef Øystein Olsen er urolig for at den politiske utviklingen internasjonalt skal føre til mindre handel og ramme norsk økonomi.
DN170215 EU ETS er EUs system for handel med klimakvoter.
DN170215 Som en liten, åpen økonomi er mye av vår velstand basert på handel med andre land.
DN170215 Samspillet mellom handel og teknologisk fremgang gir store økonomiske gevinster.
DN170215 Internasjonal handel og samarbeid har vært en drivkraft for veksten i verdensøkonomien.
DN170215 En gryende proteksjonisme og mindre handel med varer og tjenester kan dempe veksten ytterligere.
AA170215 EU ETS er EUs system for handel med klimakvoter.
SA170214 - Veien er kort fra handel på nett til kredittkortgjeld som eskalerer, sier Thorud.
DN170214 - Som den øvrige handel hadde vi en tung start på året.
DN170214 Trump har helt siden han lanserte sitt presidentkandidatur i 2015 stadig angrepet Mexico på områder som handel , arbeidsplasser og immigrasjon, og han har beskrevet naboene som voldtektsmenn, narkotikasmuglere og « bad hombres ».
DN170214 - Veien er kort fra handel på nett til kredittkortgjeld som eskalerer.
DN170214 Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet.
DA170214 - Veien er kort fra handel på nett til kredittkortgjeld som eskalerer, sier Thorud.
DA170214 - Veien er kort fra handel på nett til kredittkortgjeld som eskalerer, sier Thorud.
DA170214 NHO handel anslår at det handles valentinsgaver for om lag 250 millioner kroner.
DA170214 Hva : Administrerende direktør i NHO Handel .
AP170214 - Veien er kort fra handel på nett til kredittkortgjeld som eskalerer, sier Thorud.
AA170214 - Veien er kort fra handel på nett til kredittkortgjeld som eskalerer, sier Thorud.
DN170213 « Deutsche Börse har en god sjanse til å vinne betydelige markedsandeler på lang sikt innen områder som rente og valutahandel, samt flytte handel fra London til Frankfurt, dersom markedsdeltagere i London blir gitt ubegrenset tilgang til overlegne handelsplattformer i Frankfurt.
DN170213 Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet.
DN170213 Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet.
DN170213 Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet.
DN170213 Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet.
DN170213 Det er fortsatt lite handel blant styremedlemmer og direktører i de børsnoterte selskapene, nå midt i resultatsesongen.
DB170213 Trump har på sin side få kvinnelige ministre ( og ingen latinamerikanere, og han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel , og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA, skriver NTB : ¶
DB170213 - Vi forstår at begge våre land er sterkere når vi slår kreftene sammen i saker som gjelder internasjonal handel , sa Trump ifølge NTB.
BT170213 70 år gamle Trump har på sin side få kvinnelige ministre, han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel , og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA.
AP170213 70 år gamle Trump har på sin side få kvinnelige ministre, han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel , og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA.
AA170213 70 år gamle Trump har på sin side få kvinnelige ministre, han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel , og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA.
AA170213 Hydro-aksjen var den mest omsatte mandag, og den steg med 3,63 prosent i løpet mandagens handel .
AA170213 Hydro-aksjen var den mest omsatte mandag formiddag, og den steg med 1,8 prosent i løpet av snaut to timers handel .
AA170213 Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 0,39 prosent til 698,94 poeng i løpet av de første to timene med handel mandag.
DN170212 Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet.
BT170212 Det er logikk bak det paradoksale faktum at den kinesiske presidenten nå synes å være den fremste talsmannen for internasjonal handel .
BT170212 Den har medført økt handel og økte investeringer i utlandet.
BT170212 De som i liten grad har blitt berørt av økt handel og større kapitalstrømmer kan dessuten tenkes å få sterkere insentiver til å reise hvis de forblir avskåret fra de potensielle gevinstene ved internasjonalt økonomisk samkvem.
AP170212 Nettopp TPP var det beste virkemiddel USA hadde for å påvirke Kinas handel og politikk, ifølge Mc Gregor, som har analysert det kommunistiske regimets politikk og gjort forretninger i landet i mer enn 30 år.
AP170212 - Beijing kunne sett seg nødt til å fjerne markedsbarrièrer for å konkurrere mot medlemsland i TPP som jo oppildner medlemmene til handel og investeringer.
AP170212 Nettopp TPP var det beste virkemiddel USA hadde for å påvirke Kinas handel og politikk, ifølge Mc Gregor, som har analysert det kommunistiske regimets politikk og gjort forretninger i landet i mer enn 30 år.
AP170212 - Beijing kunne sett seg nødt til å fjerne markedsbarrièrer for å konkurrere mot medlemsland i TPP som jo oppildner medlemmene til handel og investeringer.
VG170211 Siden 2013 har Solberg-regjeringen kuttet kraftig i bistandsmidler til fordel for investeringer rettet mot næringsliv og handel i regionen.
AP170211 Det du kaller for handel er ikke noe annet enn økte kostnader for sykehus, skoler, hoteller, fabrikkerer og det nye datasenteret som dere kjemper så hardt for.
VG170210 Handel med truede treslag omfattes nå av konvensjonen som regulerer internasjonal handel med truede arter og deres produkter, skriver Miljødirektoratet.
VG170210 Gitarer og trommestikker rammes av nye regler for handel med truede treslag.
VG170210 Foto :, Pixtal ¶ Handel med truede treslag omfattes nå av konvensjonen som regulerer internasjonal handel med truede arter og deres produkter, skriver Miljødirektoratet.
VG170210 CITES-konvensjonen overvåker og regulerer handel og transport over landegrensene med artene på listen.
VG170210 Handel med truede arter og produkter fra dem er en av de største truslene mot det globale naturmangfoldet.
SA170210 | Gitarer og trommestikker rammes av nye regler for handel med truede treslag ¶
SA170210 Strengere regulering av handel med truede treslag kan gjøre det vanskeligere å sende alt fra gitarer og fioliner til trommestikker ut eller inn av landet.
DN170210 Det ble noe fokus på blant annet gjødselselskapet Agrium i fredagens handel , etter at selskapet la frem sin fjerdekvartalsrapport torsdag kveld.
DN170210 Kinas handel vokser ¶
DN170210 Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet.
DN170210 Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet.
DN170210 Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet.
DN170210 Det er ikke bare Donald Trump som ser på handel som et nullsumspill.
BT170210 Vi ber på sterkeste rederiene ta innover seg hva de bidrar til og stanse all handel med Vest-Sahara umiddelbart.
BT170210 TJENER PENGER : Mens Oljefondet ekskluderer selskaper og norske myndigheter fraråder all handel med okkuperte Vest-Sahara, fortsetter rederier i Hordaland å tjene gode penger på Afrikas siste koloni, skriver Jostein Kobbeltvedt i Rafto.
BT170210 Mens Oljefondet ekskluderer selskaper og Utenriksdepartementet fraråder all handel med okkuperte Vest-Sahara, fortsetter rederier i Hordaland å tjene gode penger på Afrikas siste koloni.
BT170210 Derfor er det nettopp sanksjoner på handel med Vest-Sahara et av de viktigste virkemidlene som fins for å legge press på okkupasjonsmakten.
BT170210 Allikevel fortsetter flere rederier fra Hordaland å gå med skylapper og tjener penger på handel med varer fra landet FN beskriver som Afrikas siste koloni.
AA170210 | Kinas handel vokser ¶
AA170210 Totalt økte Kinas handel med omverdenen 11,4 prosent, til 314 milliarder dollar, drøyt 2.600 milliarder kroner.
AA170210 | Gitarer og trommestikker rammes av nye regler for handel med truede treslag ¶
AA170210 Strengere regulering av handel med truede treslag kan gjøre det vanskeligere å sende alt fra gitarer og fioliner til trommestikker ut eller inn av landet.
AA170210 CITES-konvensjonen overvåker og regulerer handel og transport over landegrensene med artene på listen.
AA170210 Handel med truede arter og produkter fra dem er en av de største truslene mot det globale naturmangfoldet.
AA170210 Vi vet mye om sammenhengen mellom transportmiddel og handel .
AA170210 Totalomsetningen for handel er på 3,3 milliarder kroner.
AA170210 Siden har studentene diskutert menneskerettigheter, internasjonal handel , korrupsjon, helse, utdanning, fredsarbeid og mye annet, alt sammen selvfølgelig i et globalt perspektiv.
VG170209 Verden trenger globalisering, den trenger handel , sa Ma under lanseringen av Alibabas hovedkvarter i New Zealand og Australia, ifølge avisen Independent.
VG170209 Hvis handel stopper, starter krig.
VG170209 - Hvis Trump fortsetter slik han har gjort til nå og EU blir tvunget til å velge, kan EU fort bli presset mot Kina fordi de Europa vil trolig ta større ansvar for egen sikkerhet og øke sin handel med Kina, sier Tunsjø.
SA170209 - Piggdekkgebyr vil bli en barriere mot handel i Stavanger sentrum, sier Alexander Hart Rød, som driver skjortebutikk i Kirkegata.
SA170209 Dette er en svært uheldig utvikling som er stikk i strid med de regionale bestemmelsene som sier at all handel skal styres til sentrene.
SA170209 Nøkkelen til en langsiktig løsning er investeringer og handel .
DN170209 Vi ønsker deg en hyggelig handel .
DN170209 Økonomer har alltid sagt at internasjonal handel skaper vinner og tapere, men mange ble likevel overrasket over hvor dype spor handelen med Kina har satt i det amerikanske industrilandskapet.
DN170209 Skattedirektoratet snur : Handel med bitcoin er ikke merverdiavgiftspliktig.
DN170209 Japan har devaluert sin valuta for å skaffe seg fordeler i internasjonal handel , og amerikanske bilprodusenter blir diskriminert i Japan, har Trump hevdet.
DN170209 Abe er svært klar over Japans avhengighet av USA både når det gjelder handel og nasjonal sikkerhet, og dro til New York rett etter valget for å møte Trump.
DN170209 Så langt i dag har hver tredje handel våre 500.000 nordiske kunder har gjort vært en handel i Funcom-aksjen, sier Skar i Nordnet.
DN170209 Så langt i dag har hver tredje handel våre 500.000 nordiske kunder har gjort vært en handel i Funcom-aksjen, sier Skar i Nordnet.
DN170209 Spencer tror ikke det er sannsynlig at aksjen vil få en ny opptur på over 300 prosent, men han forventer nye topper i både handel og prising i månedene som kommer.
DN170209 Gjensidige er ned over seks prosent på Oslo Børs i tidlig handel .
DB170209 Her har det største forbundet i LO, Fagforbundet, samt NTL og Handel og Kontor sagt nei til konsekvensutredning, mens forbundene i privat sektor med Fellesforbundet og Energi Industri i spissen, vil ha konsekvensutredning.
DB170209 Handel og Kontor vil reforhandle avtalen.
DA170209 Handel og kontor har hatt landsmøte og ønsker å reforhandle avtalen.
AA170209 Mye av dette skyldes gruppas evne til å samarbeide med lokale maktstrukturer, bygge allianser med andre sunnimuslimske grupper og sørge for inntekter gjennom smugling og handel .
AA170209 Japan har devaluert sin valuta for å skaffe seg fordeler i internasjonal handel , og amerikanske bilprodusenter blir diskriminert i Japan, har Trump hevdet.
AA170209 Abe er svært klar over Japans avhengighet av USA både når det gjelder handel og nasjonal sikkerhet, og dro til New York rett etter valget for å møte Trump.
AA170209 Etter halvannen times handel på Oslo Børs torsdag hadde Gjensidige-aksjen falt hele 6,16 prosent, og den var blant de mest omsatte på børsen.
SA170208 At de er eid av to konkurrenter, er noe vi er svært kritiske til, sier fagdirektør for mat og handel , Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.
DN170208 Vi ønsker deg en hyggelig handel .
DN170208 Organiserer bedrifter i bransjer som handel , kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdannelse, kultur og frivillighet ¶
DN170208 Hun peker på at bedrifter innen tjenesteytende næringer som helse og omsorg, handel og kunnskaps, tradisjonelt har tatt unna for manglende jobbvekst i andre bransjer.
DN170208 Vi må ha fair, åpen og inklusiv handel .
DN170208 Vi må aktivt vise at handel hjelper mennesker til å kommunisere.
DN170208 Handel dreier seg om verdier og handel av kulturer, sa han.
DN170208 Enkel handel over landegrensene er en forutsetning for at Alibaba vil lykkes med de internasjonale strategiene.
DN170208 - Jeg føler et personlig ansvar for å markedsføre global handel .
DN170208 Handel dreier seg om verdier og handel av kulturer, sa han.
AP170208 At de er eid av to konkurrenter, er noe vi er svært kritiske til, sier fagdirektør for mat og handel , Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.
AA170208 Etter vel en times handel på Oslo Børs var A-aksjen ned nær 1 prosent, mens B-aksjen var uendret.
AA170208 Der ble det handel .
DN170207 Fasit etter drøye 20 minutters handel på Oslo Børs er et kursfall på oppunder to prosent - med klart høyest omsetning på børsen.
DB170207 Internasjonale konvensjoner som tar sikte på å bevare naturmangfold, som Bern og CITES ( konvensjonen som regulerer handel med truede arter ), er begge etablert som en følge av en erkjennelse av at mennesket har utryddet og er i ferd med å utrydde en rekke andre arter, både ved sin voldsomme ekspansjon og ved måten vi med vår tallmessige overlegenhet forholder oss til andre arter på, som ved jakt og handel.
DB170207 Før denne erkjennelsen oppstod var det fritt frem både for utryddelsespolitikk, som den Norge førte mot de store rovdyrartene til 70-tallet, og for handel .
DB170207 regulerer handel med truede arter ), er begge etablert som en følge av en erkjennelse av at mennesket har utryddet og er i ferd med å utrydde en rekke andre arter, både ved sin voldsomme ekspansjon og ved måten vi med vår tallmessige overlegenhet forholder oss til andre arter på, som ved jakt og handel .
AA170207 Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,2 prosent, til 699,98 poeng etter en snau times handel tirsdag.
VG170206 Han mener reformen som åpnet for internasjonal handel har bidratt til at hæren nå forstår at de ikke tjener på boikott, og at det dermed er større sannsynlighet for at hæren og regjeringen i Myanmar følger kravene fra FN.
VG170206 New Zealands handelsminister Todd McClay ønsker tilbudet velkommen og sier det vil styrke både handel og turisme, med en anslått verdi på cirka 500 millioner kroner.
DN170206 For dollaren ble dette negative nyheter, og nå i tidlig handel mandag synes sentimentet å bli videreført, skrev DNB Markets i en rapport mandag.
DN170206 - Dagens handel ligner en pause etter et rally, siden det ikke er noen store nyheter som kan drive markedene hverken den ene eller andre veien, sier seniorporteføljesjef Diane Jaffee hos TCW til Marketwatch.com.
DN170206 Også innen handel og oppvekst og utdannelse er veksten sterk.
DB170206 New Zealands handelsminister Todd McClay ønsker tilbudet velkommen og sier det vil styrke både handel og turisme, med en anslått verdi på cirka 500 millioner kroner.
DB170206 New Zealands handelsminister Todd McClay ønsker tilbudet velkommen og sier det vil styrke både handel og turisme, med en anslått verdi på cirka 500 millioner kroner.
AP170206 Vil styrke handel og turisme ¶
AP170206 New Zealands handelsminister Todd McClay ønsker tilbudet velkommen og sier det vil styrke både handel og turisme, med en anslått verdi på cirka 500 millioner kroner.
AA170206 New Zealands handelsminister Todd McClay ønsker tilbudet velkommen og sier det vil styrke både handel og turisme, med en anslått verdi på cirka 500 millioner kroner.
AP170205 Teknologiske endringer og handel går hånd i hånd, sier hun.
AP170205 Teknologiske endringer og handel er likevel ikke uavhengige størrelser.
AP170205 Når noen jobber blir borte, er teknologiske endringer kanskje enda viktigere enn handel .
AP170205 Men handel har også sine kostnader, og de rammer skjevt.
AP170205 Mann svarer ikke direkte på Aftenpostens spørsmål om det er bra for innbyggerne at et land trekker seg tilbake fra internasjonal handel .
AP170205 Mann sier videre at det ikke bare er handel som fører til at jobber blir borte.
AP170205 Hvorfor handel ?
AP170205 Hun mener dette er et uomtvistelig kjennetegn ved internasjonal handel .
AP170205 Fordelene ved handel kommer fordi arbeidskraften flytter mellom bedrifter.
AP170205 Både stordriftsfordelene og konkurransen fra andre land øker bedriftenes effektivitet raskere med enn uten handel .
AP170205 - Teknologiske endringer har fremmet mulighetene for handel .
AP170205 - Jeg er generelt av den oppfatning at handel mellom land har bidratt til fattigdomsreduksjon globalt.
AP170205 - Hvorfor gjør vi det stadig lettere å drive handel ? er hennes motspørsmål.
AP170205 Handel og teknologi henger sammen ¶
AP170205 Handel er bra for innbyggerne fordi de får billigere varer og større utvalg.
AA170205 New Zealands handelsminister Todd McClay ønsker tilbudet velkommen og sier det vil styrke både handel og turisme, med en anslått verdi på cirka 500 millioner kroner.
AP170204 Hver for seg stiller landene langt svakere overfor Russland i for eksempel spørsmål om sanksjoner, energi og handel .
VG170203 FROSSET KONFLIKT : Anatolij Vinogradskij leder gruppen av Donbass-veteraner som på eget initiativ, uten myndighetens støtte, sperrer jernbanelinjen ved tettstedet Horske, for å forhindre handel med opprørerne.
DN170203 Trump og Malcolm Turnbull hadde satt av en time til å snakke om handel , sikkerhetspolitikk og internasjonale spørsmål, men samtalen skal ha skåret seg skikkelig, ifølge en utskrift fra samtalene som Washington Post og Sydney Morning Post har fått tilgang til.
DN170203 Vi ønsker deg en hyggelig handel .
BT170203 Vi ønsker deg en hyggelig handel .
AA170203 Kun Norsk Hydro sto med røde tall etter 90 minutters handel fredag på listen over de ti mest omsatte selskapene.
AA170203 Hovedindeksen på Oslo Børs lå etter halvannen times handel fredag på 698,2 poeng, opp 0,60 prosent.
SA170202 Hovedaktiviteten vår er å informere og gi råd til forbrukerne før de gir seg i kast med handel på nettet.
FV170202 Hovedaktiviteten vår er å informere og gi råd til forbrukerne før de gir seg i kast med handel på nettet.
DN170202 Det har vært lite handel i papirene de siste dagene, ifølge data fra Bloomberg.
DN170202 Rådgiverne for Turnbull hadde fått beskjed om at samtalen ville vare en time og de to skulle diskutere handel , sikkerhetspolitikk og internasjonale spørsmål.
DB170202 Det er ingen grunn til å tro at avtalen gjør det lettere for Norge å påvirke kinesisk politikk når det gjelder handel eller på noe som helst annet område.
BT170202 Hovedaktiviteten vår er å informere og gi råd til forbrukerne før de gir seg i kast med handel på nettet.
AP170202 Samtidig er det nok klart at han vil gjøre det han kan for å lage vansker for Kina, ikke minst når det gjelder handel , sier Su ettertenksomt.
AP170202 Mer handel : Uansett hvor mye Trump ønsker å hindre frihandels- kreftene, kommer globaliseringen til å fortsette.
AP170202 Hovedaktiviteten vår er å informere og gi råd til forbrukerne før de gir seg i kast med handel på nettet.
SA170201 Senatorene trakk fram nyhetsmeldinger om Prices handel med aksjer i et legemiddelselskap og Mnuchins håndtering av tvangssalg av boliger da han jobbet i bank.
SA170201 | Rapport : Handel med Kina har kostet millioner av jobber i USA ¶
DN170201 Senatorene trakk fram nyhetsmeldinger om Prices handel med aksjer i et legemiddelselskap og Mnuchins håndtering av tvangssalg av boliger da han jobbet i bank.
DN170201 Apple-aksjen var opp tre prosent i handel etter at de amerikanske børsene hadde stengt.
DN170201 | Rapport : Handel med Kina har kostet millioner av jobber i USA ¶
DB170201 2030-bevegelsen utfordrer Europas ledere til å satse på en ny giv i forholdet til landene sør for Middelhavet, i form av partnerskapsavtaler som også inkluderer investeringer og handel .
AP170201 Trumps politikk antyder en ny kurs på områdene klima og internasjonal handel , i tillegg til kontroversene rundt flyktningtoppen og det omstridte reiseforbudet.
AP170201 | Rapport : Handel med Kina har kostet millioner av jobber i USA ¶
DN170131 Senatorene trakk frem nyhetsmeldinger om Prices handel med aksjer i et legemiddelselskap og Mnuchins håndtering av tvangssalg av boliger da han jobbet i bank.
DN170131 Tyskland bruker en « grovt undervurdert » euro til å utnytte USA og sine partnere i EU, sier Peter Navarro, som er USAs topprådgiver for handel , i et intervju med Financial Times.
DN170131 Peter Navarro, USAs rådgiver for handel , anklager Tyskland for å stå til hinder for handelsavtale mellom EU og USA.
DN170131 Peter Navarro er USAs topprådgiver for handel , og han går nå hardt ut mot Tyskland.
DN170131 Åpne for handel ?
DN170130 3 Medlemmene i LO Handel og Kontor og i Parat godkjente avtalen med NHO om ny kollektivavtale.
DN170130 Les mer om handel i DN+ : ¶
DB170130 Hun vil snakke om handel , men jeg har ingen handelsminister, så da får jeg ta meg av det, spøkte Trump før møtet.
DB170128 Under det årlige arrangementet kombineres folkeliv, handel , kultur og tradisjoner - akkurat som i gamle dager.
AP170128 Vil « gjenopprette handel » ¶
AP170128 Presidentene skal også er blitt enige om arbeide for å « gjenoppta gjensidig handel og økonomiske forbindelser ».
AP170128 Vil « gjenopprette handel » ¶
AP170128 Presidentene skal også er blitt enige om arbeide for å « gjenoppta gjensidig handel og økonomiske forbindelser ».
DN170127 Musk var en av et dusin toppledere som møtte Donald Trump i Det hvite hus mandag for å snakke om industriproduksjon, skatter og handel .
DB170127 Selv om May tar opp både Nato og Russland med Trump, er handel det viktigste.
AP170127 Trump sa torsdag at britene « vil snakke om handel » i møtet i Washington.
AP170127 Fakta : Fakta handel mellom USA og Storbritannia ¶
AP170127 Å fjerne pakeringsplassene, er ifølge Edvardsen å gjøre indre del av sentrum mer levende og der kommunen skal samarbeide med handel , kultur og frivillighet.
AP170127 - I tillegg åpner vi for i langt større grad for handel , servering og kultur i gatene enn i dag, sier han.
DN170126 Fremover tror Nordea Markets imidlertid at takten vil endres som følge av usikkerhet knyttet til fremtidig handel med EU.
DB170126 Pirlo vant to seriemesterskap og to Champions League-titler før han dro gratis til Juventus - en ny sjokkerende god handel for italieneren. 53.
DB170126 Forbrukerrådets fagdirektør for Handel , Gunstein Instefjord, forklarer årsakene til prisforskjellene slik : ¶
DB170126 Det vi vet er at partiet budsjetterer med ¶ fem milliarder mer i formuesskatt, ¶ fem milliarder mer i økte avgifter, hvorav tre milliarder av disse skal være klimarelaterte og i alle fall halvparten av resten skal dekkes inn ved å fjerne momsfritaket for handel på nett, ¶ tre milliarder i rentebegrensning og finansskatt, som følger av skattereformen, og ¶ to milliarder i økt inntektsskatt.
BT170126 GOD HANDEL : Målet er å skape en god handleopplevelse for våre kunder i Bergen, Hordaland og resten av landet, skriver Mette Fossum, kommunikasjonsdirektør i REMA 1000.
AP170126 Storbritannia vil snakke handel
AP170126 - Britene vil snakke om handel , og jeg er nødt til å håndtere møtet helt alene, sa Trump litt spøkefullt.
AP170126 Avskoging og industriarbeid ødelegger dyrenes habitat, og populasjonene faller på grunn av jakt og handel .
DN170125 - Ballen spilles helt klart over på Kinas banehalvdel hvis USA skroter eller svekker TPP, sier Melchior, ekspert på internasjonal handel og seniorforsker ved Nupi.
DN170125 Sentralt i denne strategien er å forflytte seg fra netthandel til mer tradisjonelle handel på kjøpesenter og nå selskapets over 600 millioner kunder når de er på kjøpesentre eller ute i bygatene i Kina.
DN170125 Dette skal skje ved å fjerne skillet mellom netthandel og vanlig handel », skriver Alibaba i kvartalsrapporten. 2000 Amazon-konseptbutikker ¶
AP170125 Handel , kulturutveksling, reising, alt det er vi helt avhengige av.
AP170125 Etter rundt fire minutters handel lå Dow Jones-indeksen på 20.008 poeng, en oppgang på 0,5 prosentpoeng fra tirsdagens sluttnotering.
SA170124 Bakkeansatte i LO-foreningen Handel og Kontor og YS-foreningen Parat, har blitt enig med NHO om ny kollektivavtale.
FV170124 - Men det har vært understreket fra Obama-administrasjonen at dette er viktig for samarbeidet mellom USA og Øst-Asia, og at avtalen også har hatt strategiske sider som ikke bare har vært knyttet til handel .
FV170124 Bakkeansatte i LO-foreningen Handel og Kontor og YS-foreningen Parat, har blitt enig med NHO om ny kollektivavtale.
DN170124 Norge har et lite hjemmemarked med kun fem millioner innbyggere og er avhengig av internasjonal handel , sier Thommessen.
DN170124 Bakkeansatte i LO-foreningen Handel og Kontor og YS-foreningen Parat, som til sammen har flere medlemmer enn Junit, har de senere ukene blitt enig med NHO om ny kollektivavtale.
DN170124 Bakkeansatte i LO-foreningen Handel og Kontor og YS-foreningen Parat, som til sammen har flere medlemmer enn Junit, har de senere ukene blitt enig med NHO om ny kollektivavtale.
DN170124 - Men det har vært understreket fra Obama-administrasjonen at dette er viktig for samarbeidet mellom USA og Øst-Asia, og at TPP også har hatt strategiske sider som ikke bare har vært knyttet til handel .
DN170124 Kina sier de ønsker fri handel velkommen og har kritisert land som søker proteksjonisme og president Xi Jinping sammenlignet det i forrige uke med å « låse seg selv inne i et mørkt rom » under Davos-møtet i regi av World Economic Forum.
DN170124 Dette skulle være en alternativ frihandelsavtale med respekt for arbeidstagerrettigheter, miljø og handel .
DN170124 - Jeg tror president Trump skjønner viktigheten av fri og rettferdig handel .
DB170124 TPP, TTIP og TISA kritiseres derimot for å regulere handel mer enn det gjør den friere.
DB170124 Siden disse møter en høyere tariff, vil handelsavtalene gjøre handel med landene utenfor avtalene relativt sett mindre lukrative.
DB170124 NAFTA er det nærmeste vi kommer en frihandelsavtale, som redusererer barrierene for handel .
DB170124 Friere handel gir større markeder for bedrifter å levere produktene sine på, noe som gjør det mulig å utnytte storskalafordeler.
DB170124 For til tross for hva Trump tror, er handel noe begge parter tjener på.
DB170124 Billige varer som følge av handel har nemlig samme positive virkning som innovasjoner som gjør at vi får mer for mindre.
DB170124 Handel øker også konkurransen, noe som belønner de mest produktive bedriftene.
DB170124 Handel mellom land er nemlig ikke bare en middel for økonomisk velstand, det er også en måte å skape forholdene for fredelig samkvem mellom nasjoner.
DB170124 Handel fremmer også læring, enten ved at bedrifter kopierer andre lands produkter eller ved at investorer fra utlandet bringer med seg nyttig kompetanse.
AP170124 Det bebuder et skarpt skifte i måten USA driver handel med omverdenen.
AP170124 Bakkeansatte i LO-foreningen Handel og Kontor og YS-foreningen Parat, har blitt enig med NHO om ny kollektivavtale.
AP170124 Både tekniske fremskritt og handel bidrar til økt velstand.
DN170123 Han antydet også at det kunne komme flere uttalelser om handel i løpet av uken.
DN170123 - Ballen spilles helt klart over på Kinas banehalvdel hvis USA skroter eller svekker TPP, sier Melchior, ekspert på internasjonal handel og seniorforsker ved Nupi.
DN170123 - Ballen spilles helt klart over på Kinas banehalvdel hvis USA skroter eller svekker TPP, sier Melchior, ekspert på internasjonal handel og seniorforsker ved Nupi.
DN170123 Jensen på sin side sier det dreier seg om oppsparte midler og penger fra handel med blant annet kjøretøy.
DB170123 Da Townsend ble kjøpt så prislappen ut til å være en smart handel for Palace.
DB170123 Det er altså noen muligheter som går tapt for USA hva angår eksport og handel , så dette har en konkret økonomisk konsekvens for amerikanerne, sier seniorforsker Melchior. - « Meningsløs » uten USA ¶
BT170123 Jensen på sin side sier det dreier seg om oppsparte midler og penger fra handel med blant annet kjøretøy.
AP170123 - President Trump vil ha fri og rettferdig handel , sa presidentens pressetalsmann Sean Spicer under en pressekonferanse mandag.
AP170122 - Det kan nå ligge til rette for mer handel med Iran, og Kværner ser at det kan komme prosjekter i landet der selskapets ekspertise kan være attraktiv, skriver informasjonssjef Torbjørn Andersen i Kværner i en e-post.
AP170122 Økt handel er blitt foreslått som én av forklaringene, fordi den skal ha overflødiggjort folk og gjort dem bitre og desperate.
AP170122 Og hvis det er riktig, er kuren redusert handel ?
BT170121 Jeg er mye mer urolig for Trumps politikk innenfor klima, likestilling og handel .
BT170121 Jeg er mye mer urolig for Trumps politikk innenfor klima, likestilling og handel .
AP170121 Alle avgjørelser om handel , skatt, immigrasjon og utenrikspolitikk vil bli tatt med tanke på å gavne amerikanske arbeidere og amerikanske familier.
DN170120 Nye regler for verdipapirforetakene skal løfte all handel over til regulerte handelsplattformer, foreslår Verdipapirhandelutvalget.
DB170120 Straffenivået for handel med piratkopierte varer varierer.
BT170120 Som god sunnmøring er han notorisk opptatt av å gjøre en god handel .
AP170120 Utenriksminister Børge Brende ( H ) er også bekymret for Trumps uttalelser om handel .
DN170119 Ross legger skylden for en overskuddskapasitet på metaller på Kina, og sier han er mot handel som er skadelig for amerikansk industri.
DN170119 Nervøsiteten steg onsdag da påtroppende handelsminister Wilbur Ross ( 79 ) ble spurt ut i Senatet og forklarte at han er skeptisk til internasjonal handel " som ikke tjener amerikanske arbeidere og amerikansk økonomi ".
DB170119 Stortinget må øke norsk handel med land som genererer det som kalles « økonomiske migranter ».
DB170119 Gjennom handel og produksjon vil arbeidsplasser bli skapt og presumptivt fjerne behovet for å flytte på seg.
BT170119 Spesialenheten mener dette er penger fra Cappelen, mens Jensen mener det dreier seg om penger fra handel med blant annet kjøretøy.
AP170119 De fire frihetene - fri flyt ikke bare av arbeidskraft og varer men også av kapital og tjenester, felles europeisk regelverk og tilsynsorganer som sikrer at alle medlemsland etterlever reglene og gir et reelt indre marked med likebehandling, gir ikke bare virksomheter forutsigbarhet for handel og investeringer, men også enkeltindivider som ønsker å reise, bo, studere og arbeide i et annet land, forutsigbarhet og like rettighet
BT170118 GOD HANDEL : Målet er å skape en god handleopplevelse for våre kunder i Bergen, Hordaland og resten av landet, skriver Mette Fossum, kommunikasjonsdirektør i REMA 1000.
DN170117 Han vil ikke si at Kina nå aspirerer til å ta lederrollen innenfor internasjonal handel , som USA tidligere har hatt.
DN170117 Etter Trumps valgseier har Kina forsøkt å innta rollen som forsvarer av internasjonale handel .
DN170117 Dette kalles for bruker- eller målgruppesentrisk reklamekjøp, og formen det gjøres i, kalles programmatisk handel .
AP170117 Vi vil kjøpe deres varer, selge våre, ha en så åpen handel som mulig og jobbe med hverandre for å være sikrer vår velstand gjennom et fortsatt vennskap.
AP170117 Vi vil kjøpe deres varer, selge våre, ha en så åpen handel som mulig og jobbe med hverandre for å være sikrer vår velstand gjennom et fortsatt vennskap.
AP170117 Vi vil kjøpe deres varer, selge våre, ha en så åpen handel som mulig og jobbe med hverandre for å være sikrer vår velstand gjennom et fortsatt vennskap.
AP170117 Også Dørum legger WTO-reglene i bunn for britenes handel i fremtiden.
AP170117 - Men britenes produksjon og handel vil fortsatt vokse.
AP170117 Også Dørum legger WTO-reglene i bunn for britenes handel i fremtiden.
AP170117 - Men britenes produksjon og handel vil fortsatt vokse.
DN170116 I asiatisk handel natt til mandag ble den britiske valutaen handlet så lavt som til 1,1982 dollar.
DN170116 Et pund koster mandag formiddag 10,27 kroner, som innebærer en svekkelse på rundt 9 øre i løpet av nattens handel .
BT170116 De små industriene på bygden er avhengige av at både grossister og forbrukere støtter dem gjennom handel .
BT170116 De små industriene på bygden er avhengige av at både grossister og forbrukere støtter dem gjennom handel .
DN170114 Les om fremtidens handel i DN+ : ¶
DN170114 De vil ha planen presentert som en såkalt hvitebok, et formelt dokument om regjeringens planer, med alternativer for økonomiske utsikter for marked og handel .
AP170114 Handelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico har sikret avgiftsfri handel mellom landene siden 1994.
AP170114 Handelsavtalen NAFTA trådte i kraft 1 januar 1994, og åpnet for tollfri handel mellom Mexico, Canada og USA.
AP170114 - Tillerson forstår kompleksiteten i internasjonal handel .
AP170114 Handelsavtalen mellom USA, Canada og Mexico har sikret avgiftsfri handel mellom landene siden 1994.
AP170114 Handelsavtalen NAFTA trådte i kraft 1 januar 1994, og åpnet for tollfri handel mellom Mexico, Canada og USA.
AP170114 - Tillerson forstår kompleksiteten i internasjonal handel .
SA170113 I likhet med de fleste innbyggere i Rennesøy benytter jeg meg av kulturtilbud, handel , uteliv osv. samt at jeg jobber i en kommune på Nord-Jæren.
DN170113 Kurt Mosvold ( 50 ) tar kontrollen over halvparten av shoppingområdet Avenyen på Sørlandssenteret utenfor Kristiansand i en handel skrudd i hop sammen med Fearnley Project Finance.
DN170113 Han vil levere et klart budskap til deltagerne om at Kina ønsker økt handel .
DB170111 Cappelen ble tatt for oppbevaring og handel med narkotika, og spurt om hvorfor han ikke hadde blitt tatt gjennom årevis i politiets søkelys.
DB170107 På lista står både økt pris på visumsøknader, høyere avgift ved grensepassering og øke tariffen på handel .
DB170106 På lista står både økt pris på visumsøknader, høyere avgift ved grensepassering og øke tariffen på handel .
DN170105 | Frykter mindre handel med president Trump ¶
DN170105 Nordsjøolje ligger på rundt 56 dollar og amerikansk lettolje prises rundt tre dollar lavere i asiatisk handel på torsdag.
DB170105 Men variasjonene mellom bensinstasjonene er likevel påfallende små, mener Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.
AP170105 Men variasjonene mellom bensinstasjonene er likevel påfallende små, mener Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.
DN170104 Peña sier Videgaray skal få ansvar for bilaterale forhandlinger som angår immigrasjon, sikkerhet og handel for å « fremme Mexicos interesser uten å redusere vår uavhengighet eller verdigheten til mexicanere ».
DN170104 Det er utsikter til proteksjonisme og svak internasjonal handel i 2017.
DB170104 Derimot kom en ny melding, der ansvaret for uføret i Asia ble tydelig plassert : « Kina har hentet ut enorme pengesummer og rikdom fra USA i fullstendig ensidig handel , men de vil ikke hjelpe til med Nord-Korea.
BT170104 Skulle denne trenden holde seg ut fjoråret vil verdien av handel gjort på internett passere 18 milliarder i 2016.
SA170103 Kort tid etter den første meldingen fulgte Trump opp med en annen Nord-Korea-relatert beskjed, men den var først og fremst et spark på leggen til Kina : « Kina har hentet ut enorme pengesummer og rikdom fra USA i fullstendig ensidig handel , men de vil ikke hjelpe til med Nord-Korea.
DN170103 Robert Lighthizer, en advokat med handel som spesialfelt, ventes å bli utnevnt som handelsdirektør av Donald Trump, ifølge Politico.com.
DN170103 Han gikk tidlig ut og støttet Trumps skepsis til internasjonal handel , og har også stilt seg bak Trumps kritiske holdning til Kina, ifølge nettstedet.
DN170103 Ingen økonomi i Asia er mer avhengig av global handel enn Singapore.
DN170103 Kort tid etter den første meldingen fulgte Trump opp med en annen Nord-Korea-relatert beskjed, men den var først og fremst et spark på leggen til Kina : « Kina har hentet ut enorme pengesummer og rikdom fra USA i fullstendig ensidig handel , men de vil ikke hjelpe til med Nord-Korea.
DN170103 Oljeprisen er rundt 0,6 prosent høyere i asiatisk handel . mer ¶
DB170103 Det gjør hverdag, og handel enklere, rimeligere og mer behagelig for oss alle.
DN170102 Les mer om fremtidens handel i DN+ : ¶
SA170101 Fiskeri, utstyrsleverandører, trevareindustri, fornybar energi, smart teknologi, anleggsbransje og handel er alle næringer som opplevde vekst i 2016.
AP170101 Dit kom en nordnorsk vikinghøvding som drev handel i inn- og utland og forklarte hvor han kom fra.
AP161231 | Kina forbyr handel med elfenben.
AP161231 Verdens naturfonds ( WWF ) ekspert på handel med truede arter, Mats Forslund, sier til nyhetsbyrået TT at det kinesiske forbudet vil ha en effekt på det svarte markedet for elefantstøttenner.
AP161231 Innen utgangen av 2017 skal all handel og bearbeiding av elfenben være forbudt i Kina.
AP161231 Dyrevernere jubler over at Kina i 2017 vil forby all handel med elfenben.
AP161231 En tung byrde, klager folk som levde godt av handel med nabolandet Syria før krigen.
AP161231 En tung byrde, klager folk som levde godt av handel med nabolandet Syria før krigen.
VG161221 Norge skal forhandle med Kina om handel , klima og samarbeid på mange områder.
AP161219 I den felles uttalelsen Norge og Kina har kommet med heter det at begge sider vil fremme et gjensidig samarbeid på flere områder, deriblant handel .
AP161219 I den felles uttalelsen Norge og Kina har kommet med heter det at begge sider vil fremme et gjensidig samarbeid på flere områder, deriblant handel .
AP161116 Sjeføkonom om Trump : - Fullstendig mangel på forståelse av global handel er livsfarlig ¶
AP161108 Loven gjør det mulig å ilegge skatter og restriksjoner på handel og reiser for selskaper og individer fra landene som « iverksetter handlinger som kan diskriminere eller skade landets økonomiske interesser ».
DN161103 To nylige rettsavgjørelser gjør at politiet mener at handel gjennom app ikke gjør at Uber skiller seg nevneverdig fra annen pirattaxi.
AP161009 - Desto mer ulike varene blir mellom butikkjedene, desto vanskeligere blir det for forbrukerne å sammenligne både pris og kvalitet, sier fagdirektør for mat og handel , Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.
AP161009 - Desto mer ulike varene blir mellom butikkjedene, desto vanskeligere blir det for forbrukerne å sammenligne både pris og kvalitet, sier fagdirektør for mat og handel , Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.
VG160919 Den historisk stormakten og Europas nest største økonomi har satt seg selv på sidelinjen og må observere hvordan politikk, handel og sikkerhetsinitiativer nå defineres i aksen Berlin - Paris.
SA160904 Byen skal være en motor for næring og handel , blir det sagt.
AP160803 - I dag oppdaget vi et sikkerhetsbrudd som gjorde at vi har besluttet å stanse all handel på Bitifnex, opplyste Hongkong-selskapet sent tirsdag kveld.
AP160727 Mange hadde reist hele natten for å komme til grensebyen Cúcuta da Venezuela og Colombia åpnet grensen for handel av mat og andre nødvendige varer.
SA160714 Vi skal utvikle disse områdene som blandingsområder der det meste er tilgjengelig innenfor ti minutter med gange eller sykkel, enten det er bolig, jobb, park, idrett eller handel .
AP160713 Det kan også være lurt å til og med ringe hotellet før du bestiller da det hender at hotellets selv har gode tilbud og vips, så har du gjort en god handel .
AP160629 EUs ministerråd diskuterte migrantkrisen tirsdag og onsdag denne uken, og vedtok at alle midler, inkludert bistand og handel , skal brukes for å presse frem returavtaler.
AP160629 - Tidligere var det også en lukrativ handel mellom mellommenn i Tyrkia og ulike væpnede grupper i Syria, inkludert IS.
AP160621 I fjor benyttet 17 prosent seg av den muligheten ved handel på nett.
AP160621 I fjor benyttet 17 prosent seg av den muligheten ved handel på nett.
AP160616 Turisme er den viktigste økonomien i byen, sammen med jordbruk, handel og industri.
AP160614 Det kan også være lurt å til og med ringe hotellet før du bestiller da det hender at hotellets selv har gode tilbud og vips, så har du gjort en god handel .
DN160503 Ett navn som tidligere har blitt nevnt som en mulig ny LO-leder, er leder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes.
AP160423 Bygdøy allé skal være en strøksgate med butikker og handel , men vareleveringen skal gå via sidegatene.
DA160414 NHO Handel har sendt inn klage på avslaget, og det er fortsatt oppe til diskusjon.
DA160414 I den forbindelse har NHO Handel søkt Fylkesmannen i Rogaland om unntak fra helligdagsloven.
DA160414 Direktør for næringspolitikk i NHO Handel , Margrethe Sunde, er bekymret for at de butikkene som ikke har mulighet til å holde åpent 16. mai vil tape stort.
DA160414 Det var Margrethe Sunde, direktør for næringspolitikk i NHO Handel , som søkte om dispensasjon fra helligdagsloven på 16. mai til blant annet Fylkesmannen i Rogaland.
DA160414 Arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor i Norge har også stilt seg negative til søknaden på vegne av arbeidstakerne.
AP160414 Man skal kunne trekke ut både handel , torgfunksjoner og servering.
BT160408 USA og EU forhandler nå om en omfattende handels - og investeringsavtale kalt TTIP, og det handler ikke kun om handel .
BT160408 På hvilke premisser skal internasjonal handel og finans reguleres ?
BT160408 Internasjonal handel og finans er globalisert.
AP160325 Produsent : Synnøve Finden AS for Coop Norge Handel .
AP160325 Produsent : Røra fabrikker AS for Coop Norge Handel .
AP160325 Produsent : Røra Fabrikker for Coop Norge Handel .
AP160325 Produsent : Fatland, Sandefjord for Coop Norge Handel .
AP160325 Produsent : Danica Foods AS, Haugesund for Coop Norge Handel .
AP160322 Denne uken hadde New York Times en stor reportasje om konseptet, og spesielt i i Tyskland er det mange som har fått øynene opp for emballasjefri handel .
AP160322 Har konsesjon for å drive all toll- og avgiftsfri handel på flyplassene på Gardermoen, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand.
AP160210 Professor Bendik Samuelsen ved Institutt for markedsføring ved BI er ekspert på forbrukeratferd, og tror netthandel med mat for de fleste vil være et supplement til folks handel i fysisk butikk.
DA160129 - Hva hvis de kommer fram til at sommerstengingen faktisk fører til mindre handel ?
AP160129 For på grunn av byens plassering langs Mexico-gulfen og ved Mississippis utløp, har den vært et naturlig sted for handel og utveksling av kultur og tradisjon.
DA160121 Da vi så hvem Roper i virkeligheten kunne forhandlet med, ble jeg skrekkslagen, og særlig over hvor enkelt det er å drive handel med de mest avanserte, utspekulerte våpnene, og hvor lett det er å komme i kontakt med nøkkelpersoner på det illegale markedet.
DA160120 Stengingen i Vågen fører til mer fyll og mindre handel .
AP160120 I stedet vil de « snakke med lommeboken » og legge mer av sin handel til Norgesgruppens butikker.
AP160120 I stedet vil de « snakke med lommeboken » og legge mer av sin handel til Norgesgruppens butikker.
AP160120 I stedet vil de « snakke med lommeboken » og legge mer av sin handel til Norgesgruppens butikker.
AP160118 Ombygde butikker : Noen butikker løser arealkravet ved å holde bare en del av butikken åpen for å kunne drive handel også på søndager.x ¶
AP160105 Markedet har vært svært populært siden det ble opprettet i 1854 ( da med en kongelige resolusjon for å få bukt med ulovlig handel i bergstaden ).
AP160102 - Jeg tror vi bare har sett begynnelsen, sier Sarah Watson, som er direktør for sosial handel hos luksus-nettbutikken Net-a-Porter, som har utviklet en app for Apple-klokken.
AP160102> - Jeg tror vi bare har sett begynnelsen, sier Sarah Watson, som er direktør for sosial handel hos luksus-nettbutikken Net-a-Porter, som har utviklet en app for Apple-klokken.