SA160628https://www.aftenbladet.no/bolig/Bor-i-bat---Det-hender-at-landkrabber-blir-hvite-i-maska-nar-de-sitter-ved-middagsbordet-her_-ja-8366b.html Møblene må de bygge selv, ingenting er i vater, veggene er halvrunde .
SA160628 Møblene må de bygge selv, ingenting er i vater, veggene er halvrunde .
BT160628 Møblene må de bygge selv, ingenting er i vater, veggene er halvrunde .
AP160628https://www.aftenposten.no/bolig/Bor-i-bat---Det-hender-at-landkrabber-blir-hvite-i-maska-nar-de-sitter-ved-middagsbordet-her_-ja-8366b.html Møblene må de bygge selv, ingenting er i vater, veggene er halvrunde .
AP160628 Møblene må de bygge selv, ingenting er i vater, veggene er halvrunde .