SA170327 Sander Svendsen er halvmillioen billigere, mens Fredrik Aursnes, Petter Strand og Ottar Magnus Karlsson er prissatt til ├ątte millioner kroner.
AP170327 Sander Svendsen er halvmillioen billigere, mens Fredrik Aursnes, Petter Strand og Ottar Magnus Karlsson er prissatt til ├ątte millioner kroner.