AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/Vy9xV/Bilavgiftene-har-sunket-25-milliarder-kroner-pa-ti-ar kjøretøy har det derfor vært bortimot en halvering av inntektene fra bilavgifter.
DB171013 Tilskuddet, som skal bidra til å eksportere norsk kulturliv i utlandet og støtte opp om kulturutveksling, reduseres fra 49,2 til 25,1 millioner, tilnærmet en halvering .
DB171012 Det er en halvering siden 2013.
NL171003 Halvering av antall sendetimer betyr vel at et ti-talls stillinger blir overflødige ?
DA170929 Hun tilbakeviser at transportfødslene øker og tyr til statistikk som viser en halvering de siste 15 årene.
NL170922 Det har ført til en halvering av bestandene av ryper i Norge, og fjellrype og lirype står på rødlista som « nær truet ».
DB170921 Det betyr en halvering i forhold til dagens situasjon.
NL170908 En grundig utredning i den første 4-årsperioden av NTP, etterfulgt av bygging i de neste 2 periodene skal lede til en halvering av transporttid og - pris per tonn/km av marine produkter fra influensområdet til kontinentet.
AA170906 Konsekvensen kunne blitt en halvering av bataljonen i Rena leir.
VG170905 Høyre gjør det noe dårligere enn for to år siden, mens sammenlignet med skolevalget i 2013, innebærer resultatet i dag om lag en halvering .
DB170904 Det er også nesten en halvering av seertallet under Bård Tufte Johansens programlederdebut i januar i år, skriver Kampanje. 995 klager på NRK så langt i år ¶
AP170904https://www.aftenposten.no/kultur/i/42xyE/Nytt-pa-Nytt-med-laveste-seertall-pa-17-ar Det er også nesten en halvering av seertallet under Bård Tufte Johansens programlederdebut i januar i år, skriver Kampanje.
DN170831 De økonomiske ringvirkningene fra oljenæringen fortsetter dermed å falle i nord, etter halvering av oljeprisen og lavere aktivitet i oljebransjen også i Nord-Norge.
DN170830 Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer ¶
DN170830 | Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer ¶
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/J0BwR/Nav-Halvering-av-antall-varsler-om-oppsigelser-og-permitteringer | Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer.
AA170830 | Nav : Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer ¶
DN170824 Ser man på det rene driftsresultatet, før av- og nedskrivninger ( ebitda ) var det på 24 millioner dollar i andre kvartal og 55 millioner dollar i første halvår, om lag en halvering fra året før.
DN170823https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/23/2056/Sykkel/nytt-kraftig-fall-for-birken I fjor hadde arrangøren en nedgang i antallet påmeldinger på 27 prosent fra året før, det vil si at Birkebeinerrittet nå opplever nesten halvering på to år, da Birken-feberen fortsatt var på topp på sykkelsetet.
DN170823 I fjor hadde arrangøren en nedgang i antallet påmeldinger på 27 prosent fra året før, det vil si at Birkebeinerrittet nå opplever nesten halvering på to år, da Birken-feberen fortsatt var på topp på sykkelsetet.
NL170821 Dette medfører halvering av disse intensitetene i løpet 46 år.
DA170821 - Det har vært en tøff periode for ingeniørene, med halvering av oljeprisen og økning i ledigheten.
DA170821 - Det har vært en tøff periode for ingeniørene, med halvering av oljeprisen og økning i ledigheten.
AA170821 - Det har vært en tøff periode for ingeniørene, med halvering av oljeprisen og økning i ledigheten.
DN170812 Her gjør Bellonas Frederic Hauge seg klar til miljøkamp i Arendalsuka : Bunkrer opp med diesel ¶ Halvering for Pareto-sjefen ¶ ¶
DN170811 - Stemningen i markedet ytterligere forverret ¶ Halvering for Pareto-sjefen ¶ ¶
DN170811 - Stemningen i markedet ytterligere forverret ¶ Halvering for Pareto-sjefen ¶ ¶ | - Opecs retorikk visner ¶
DN170811 Lxs også : ¶ Halvering for Pareto-sjefen ¶
DN170811 Endrer praksis for langtidssykmeldte ¶ | Halvering for Pareto-sjefen ¶
DA170804 Motorsyklistene synes det er greit å måtte betale for å parkere, og er glad for en halvering av prisen på beboerparkering.
NL170801 Halvering av reisetiden innad i regionen og mellom regionen og Sør-Sverige ¶
DN170801 Veksten er ikke like stor på bunnlinjen, der flere ansatte og bonusutbetalinger bidrar til en halvering fra 2015 til 2016.
DB170801 Fram til 2030 skal nyfødtdødeligheten ned til 12/1000 levende fødte, mer enn en halvering fra dagens nivå og under fem års dødelighet ned til 25/1000.
AA170801 Noe som er en halvering av periodegjennomsnittet fra januar til juli i årene 2010 - 2016.
AA170801 Noe som er en halvering av periodegjennomsnittet fra januar til juli i årene 2010 - 2016.
DA170731 Det er nesten en halvering av dødsulykkene sammenlignet med i fjor, viser Statens vegvesens foreløpige tall når to av årets tre sommermåneder snart er unnagjort.
AA170731 Det er en halvering av dødsulykker sammenlignet med i fjor.
AA170731 Det er en halvering av dødsulykker sammenlignet med i fjor.
AA170730 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) vil det bety en halvering av fattigdommen i Norge.
DN170729 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) vil det bety en halvering av fattigdommen i Norge.
AA170729 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) vil det bety en halvering av fattigdommen i Norge.
DN170725 Fallende rater og lavere aktivitet ga mer enn halvering av inntektene, som igjen bidro til å snu et overskudd til et stort underskudd i fjor.
DN170725 Også fjoråret endte med minus for Hydrolift, som opplevde nesten halvering av omsetningen, og mer enn 20 millioner kroner i underskudd i fjor.
DN170713 Nesten halvering
DN170706 Det er mer enn en halvering i tolvmånedersveksten fra februar, da prisene var 24 prosent høyere enn året før.
AA170628 470.000 villaks fra havet og inn til kysten av Norge, det er mer enn en halvering siden 1980-tallet.
SA170623 Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank 1 SMN avviser at forslaget til ny avtale med Byåsen er en halvering av sponsorstøtten.
SA170623 Etter det Adresseavisen kjenner til, skal den nye avtalen ha hatt en verdi på litt over en halv million kroner, det vil si nesten en halvering av tidligere beløp.
DN170623 Hittil i år er det inngått avtaler på 61,6 milliarder dollar - mer enn en halvering sammenlignet med samme tid i fjor.
VG170616 En overgang fra kull til gass betyr halvering av utslippene.
DN170615 I januar uttalte konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN at også han ser for seg en mulig halvering av staben i løpet av få år.
DA170613 En halvering fra året før der det ble foretatt 14 stedlige tilsyn, sier ombudet.
DA170613 Halvering i antallet tilsyn ¶
DA170612 Det er en halvering sammenlignet med 2012, da Spellemann-sendingen hadde seertall på hele 1.2 millioner.
DB170609 Målingene peker mot halvering for LR, fra 225 i dag til mellom 115 og 135 seter.
SA170602 Ifølge WWF har menneskelig påvirkning ført til halvering av verdens dyrebestander siden 70-tallet.
SA170601 I år kan det gå mot en halvering av antall baklengsmål.
AP170601 I år kan det gå mot en halvering av antall baklengsmål.
VG170527 På det varmeste kan man vente omtrent 15 grader, altså en halvering fra lørdagen.
DA170524 Blant innvandrerne er tilsvarende andeler 88 og 46 prosent, det vil si nesten en halvering fra yngste til eldste aldersgruppe.
AA170522 Han må anses på mildeste måte, sa de Vibe som antyder at en halvering av utgangspunktet på 21 år er passende. ( ©NTB ) ¶
DN170515 Kjøpte etter halvering , mener markedet straffet aksjen for hardt ¶
DN170509 Tirsdag morgen la oljeservicekonsernet Aker Solutions frem resultater for første kvartal som er mer enn en halvering av bunnlinjen fra i fjor, mens topplinjen er over en milliard svakere.
DB170509 Resultatet endte på 15,3 millioner dollar i 1.kvartal, tilsvarende et resultat pr aksje på 0,15 dollar etter en tilnærmet halvering fra året før.
DB170504 Det er en halvering av oppslutningen på fem år.
DN170503 Styreleder Eric Schmidt i Alphabet fikk på sin side et honorar på 4,31 millioner dollar i fjor, som er nesten en halvering fra året før.
BT170426 Statens vegvesen regner med nærmest en halvering .
DN170421 Søsteren Helene ble sittende med 70 prosent av selskapet og en halvering av milliardformuen.
DN170420 ¶ Det lille meglerhuset Forum Securities opplevde en halvering av inntektene i fjor, og resultatet endte med nesten tre millioner i minus av samlede driftsinntekter på fire millioner kroner.
AP170420 Skarpt fall i oljeprisene, halvering av verdien av rubelen og Ukraina-sanksjonene førte til at oljefondet mistet 16 milliarder kroner i løpet av 2014.
DN170406 I januar uttalte konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN at også han ser for seg en mulig halvering av staben i løpet av få år.
DB170405 I den nye diskrimineringsnemnda skal alle sakene behandles i én instans, og det vil kunne bidra til en halvering av saksbehandlingstiden.
BT170405 I den nye diskrimineringsnemnda skal alle sakene behandles i én instans, og det vil kunne bidra til en halvering av saksbehandlingstiden.
DN170329 I januar uttalte konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN at også han ser for seg en mulig halvering av staben i løpet av få år.
DB170324 DNB-sjef Rune Bjerke har tidligere sagt at banken kan oppleve en halvering av de ansatte, nettopp som følge av ny teknologi, og at roboter kan komme til å ta over store deler av kundeservicen fremover.
DA170324 - Det er snakk om nærmest en halvering av Heimevernet i Rogaland og Agder-fylkene, noe som er oppsiktsvekkende og skremmende den dagen det trengs sikring av objekt, sier Jens Sverre Knutsen, distriktsrådsleder for HV-08.
AP170324 Grovt sagt vil byrådets nye parkeringsnorm føre til en halvering av antall parkeringsplasser i nye boligbygg i Oslo.
DB170321 Det er en halvering fra planen for fase 1.
AA170320 InFacts måling viser for øvrig at Venstre nærmest er utradert i Rogaland med skarve 2,1 prosents oppslutning, mer enn en halvering fra stortingsvalget.
AA170318 Vi foreslår en halvering av norske utslipp fram til 2030, sier Haltbrekken til NTB.
DN170315 Antallet påmeldinger ligger nå rundt er en halvering av Birkebeinerrennet for tre år siden, som ble avlyst på grunn av røft vær.
AP170315https://www.aftenposten.no/kultur/Hun-har-intervjuet-mennene-som-begar-aresdrap--Drapsmennene-ser-pa-seg-selv-som-ofre-617101b.html Søsknene får syv og et halvt år i fengsel, en halvering av den opprinnelige straffen på 15 år.
AP170315 Søsknene får syv og et halvt år i fengsel, en halvering av den opprinnelige straffen på 15 år. | « Ishavsblod » : Iskaldt grøss ¶
AP170314 En tredje rullebane ved Oslo lufthavn, delt bosted for barn, MGP og taushet, halvering av vold i utelivet.
BT170312 Statens vegvesen regner med nærmest en halvering .
VG170310 Bondevik II-regjeringens plan var da at « det legges opp til en halvering av formuesskatten i løpet av 2006 og 2007, hovedsakelig ved reduserte satser, økte innslagspunkt og eventuelt en felles reduksjonsfaktor for alle aksjer ved verdsetting.
DB170310 Ifølge Veterinærinstituttet har en halvering av dødeligheten en verdi på 8 - 9 milliarder.
DA170309 Til tross for historisk høy aktivitet kan Statsbygg melde om en halvering av ulykkesfrekvensen.
AP170309 Han peker også på at Oslo skadelegevakt rapporterte en halvering av voldsskader på skjenkesteder fra 2012 til 2014.
AP170306https://www.aftenposten.no/viten/Simen-Gaure--Forvirrende-statistikk-om-svensk-kriminalitet-616514b.html Det er også en halvering i blå innbrudd mellom 1993 og 2013, og nær en dobling i gul mishandling, selv om heller ikke dette er lett å se, alt ser jo ganske flatt ut i diagrammet.
AP170306 Det er også en halvering i blå innbrudd mellom 1993 og 2013, og nær en dobling i gul mishandling, selv om heller ikke dette er lett å se, alt ser jo ganske flatt ut i diagrammet.
DB170301 - Totalt sett har vi de siste fire månedene opplevd en nærmere halvering i antall omkomne sammenlignet med samme periode i fjor, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.
DA170301 - Totalt sett har vi de siste fire månedene opplevd en nærmere halvering i antall omkomne sammenlignet med samme periode i fjor, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.
AP170301 - Totalt sett har vi de siste fire månedene opplevd en nærmere halvering i antall omkomne sammenlignet med samme periode i fjor, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.
AA170301 Det er en halvering fra de to siste årene.
AA170301 - Totalt sett har vi de siste fire månedene opplevd en nærmere halvering i antall omkomne sammenlignet med samme periode i fjor, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.
FV170228 Det 15 år gamle bryggeriet omsatte for 53,4 millioner kroner i 2016 og hadde et resultatet på litt over 7,1 millioner kroner, en halvering fra året før.
DN170228 Snart kan Vipps innta butikkene ¶ 330 tiltalt i samme rettssak etter kuppforsøket i Tyrkia ¶ | Halvering for asylinvestorer ¶
AP170228 Det 15 år gamle bryggeriet omsatte for 53,4 millioner kroner i 2016 og hadde et resultatet på litt over 7,1 millioner kroner, en halvering fra året før.
AP170228 I Sanners regionmelding tok han til orde for en « en halvering av antall fylkeskommuner ».
AA170227 Dette er mer enn en halvering siden i fjor. 1.100 av varslene i januar gjaldt oppsigelser.
DA170225 Det er nesten en halvering av fravær sammenlignet med i fjor, sier konstituerende rektor Daniel Packard Randolph til Dagsavisen.
DB170222 For « enkeltpersonforetaket » til Wilders er dette dobling i forhold til valget i 2012, for Rutte er det nesten halvering .
DB170221 HV-distrikt 8 har nemlig fått beskjed fra Forsvarsledelsen at de skal planlegge for å kutte bort 2800 av 6300 HV-soldater, altså nesten en halvering av styrkene.
DN170219 Nylig uttalte konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN at også han ser for seg en mulig halvering av staben i løpet av få år.
DA170218 Inkludert nedbemanningen vi nå må gjennom, kommer vi ned i 900 inkludert eksternfinansierte, så samlet sett er vi i ferd med å oppleve nesten en halvering .
DN170216 Det betyr at driftsresultatet i fjerdekvartal i 2016 er en halvering sammenlignet med året før.
DN170213 Før jul vant TechnipFMC anbudet etter nesten en halvering av den opprinnelige prisen.
DN170212 Ny teknologi og spådommer om halvering av arbeidsstokken gir usikre utsikter for unge i finansbransjen.
DB170210 En slik halvering av makstiden kan like fullt være en legitim avveining, ved at man sier at det er bedre totalt sett at man konkluderer raskere om folks arbeidsevne, og så får dem ut i ( i hvert fall delvis ) jobb - selv om noen får høyere trygd enn de ellers ville fått.
SA170209 I slutten av januar gjorde DNB-sjef Rune Bjerke det klart at han ventet en halvering av antall ansatte i DNB i løpet av fem år, fra 10.000 til 5.000.
DB170209 Forbrytelsene han står tiltalt for tilsvarer lovens strengeste straff, men forarbeidene til straffelovens bestemmelse om formildende omstendigheter tilsier inntil en halvering .
BT170209 I slutten av januar gjorde DNB-sjef Rune Bjerke det klart at han ventet en halvering av antall ansatte i DNB i løpet av fem år, fra 10.000 til 5.000.
DN170208 Fortsatt jobber Reitan etter den samme planen som han kommuniserte i London for ett år siden : USA-porteføljen skal være lønnsom med en oljepris på 50 dollar fatet i 2018, nær en halvering fra break-even-nivået på 90 dollar fatet i 2014.
VG170207 Vi har sett en halvering av oljeprisen, samtidig som vi har håndtert den største flyktningkrisen i moderne tid.
DB170206 - Halvering , minst ¶
AA170206 Altså en halvering fordi man må skjerpe seg og ikke bli hjemme for man har vondt i viljen.
VG170204 Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000.
AA170203 Det er halvering fra årene før.
AA170203 ( ©NTB ) ¶ | Halvering av russiske fly langs norskekysten ¶
DN170202https://www.dn.no/nyheter/2017/02/12/1004/Finans/-jeg-tror-aldri-en-maskin-kan-erstatte-en-god-kreativ-menneskelig-hjerne Ny teknologi og spådommer om halvering av arbeidsstokken gir usikre utsikter for unge i finansbransjen.
DB170202 Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110 000.
DN170201 | India varsler halvering av inntektsskatten ¶
DB170131 Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110 000.
DB170130 Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000.
AP170130 Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000.
AP170130 Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000.
SA170129 Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000.
DB170129 * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000.
DB170129 * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000.
DB170129 * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000.
AP170129 Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering av Barack Obamas grense på 110.000. 2.
AP170129 Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering av Barack Obamas grense på 110.000. 2.
AP170129 Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000.
DN170128 * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000.
DB170128 * Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000.
DN170126 - Til å begynne med kan en halvering av bestanden greit opprettholde seg selv, men så begynner det å gå utforbakke.
DN170124 Hyttekjøpere flokker til Kvitfjell for å sikre seg snø, men meglerne melder om halvering i antall hytter som er til salgs.
DN170112 | Feirer halvering av kostnadene ¶
DN170109 Halvering av kostnadene sender subsidiene ned i null i enkelte nye havvindprosjekter.
DN170108 Halvering av kostnadene sender subsidiene ned i null i enkelte nye havvindprosjekter.
DN170102 Men 2016 var en liten katastrofe for VWs elbilsalg, med nesten en halvering av salget til under 6000 biler.
SA170101 - En halvering av antall meldinger er markant, men vi ser samtidig en eksplosiv økning i bruk av mobildata.
DN170101 - En halvering av antall meldinger er markant, men vi ser samtidig en eksplosiv økning i bruk av mobildata.
DN170101 - En halvering av antall meldinger er markant, men vi ser samtidig en eksplosiv økning i bruk av mobildata.
AP170101 - En halvering av antall meldinger er markant, men vi ser samtidig en eksplosiv økning i bruk av mobildata.
FV161001 I tillegg ligger det an til en halvering av ledergruppen på åtte.
AP160927https://www.aftenposten.no/reise/Noe-av-det-mest-parisiske-du-kan-gjore-320b.html I sommer var det rundt en halvering av japanske turister til Paris og 35 prosent færre kinesere.
AP160916 Så, hvis man begynner å regne litt, vil det neppe være å ta for hardt i at myndighetene i Norge ser for seg mer enn en halvering av ulvebestanden.
DN160722https://www.dn.no/nyheter/energi/2016/07/22/1554/Statoil/analytikere-venter-en-halvering-av-statoils-resultat | Analytikere venter en halvering av Statoils resultat ¶
AP160629https://www.aftenposten.no/reise/Slik-forholder-du-deg-til-terror-pa-ditt-feriemal-8361b.html Det har vært en halvering av antall reiser til Tyrkia det siste halve året.
AP160616 Også fra Norge er det rundt an halvering av besøkende.
AP160507 Den økonomiske krisen, lavere levestandard, høyere priser og en halvering av rubelens verdi har også gitt vanlige russere helt andre ting å tenke på en patriotisme, særlig ute i regionene langt fra Moskva.