AA170913 Men halshoggingsenheten og den militære opptrappingen kan brukes i forkjøpsangrep.