DB171213 Pukkellaksen kan fordrive den tradisjonelle villaksen fra gyteplasser, selv om den gyter tidligere på sesongen.
DB171213 Gyter - og dør ¶
DA171017 Tobisfelt omfatter feltene i det sentrale Nordsjøen der tobis lever og gyter . 26 ) Makrellfelt : De viktigste feltene der makrellen gyter.
DA171017 9 ) Froan med Sularevet : Norsk vårgytende sild gyter her.
DA171017 26 ) Makrellfelt : De viktigste feltene der makrellen gyter .
DA171017 Tobisfelt omfatter feltene i det sentrale Nordsjøen der tobis lever og gyter . 26 ) Makrellfelt : De viktigste feltene der makrellen gyter.
DA171017 9 ) Froan med Sularevet : Norsk vårgytende sild gyter her.
DA171017 26 ) Makrellfelt : De viktigste feltene der makrellen gyter .
AP170922 Rognen er strøket av 70 - 80 hunnfisk som tilhører villaksstammen i Oslofjorden, men som gyter i Sandvikselva.
AP170922 Rognen er strøket av 70 - 80 hunnfisk som tilhører villaksstammen i Oslofjorden, men som gyter i Sandvikselva.
DA170829 I motsetning til Arbeiderpartiet mener vi at Lofoten, Vesterålen og Senja bør være varig vernet siden verdens siste store bestand av torsk gyter i dette området.
DB170825 Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår, og er reproduktivt atskilt fra fisk som gyter i partallsår.
DB170825 Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår, og er reproduktivt atskilt fra fisk som gyter i partallsår.
DB170825 Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår, og er reproduktivt atskilt fra fisk som gyter i partallsår.
DN170815 - Jeg tipper pukkellaksen gyter overalt nå, men jeg kjenner ikke til at dette er filmet lenger sør enn i Driva, sier forskningssjef Kjetil Hindar ved Norsk institutt for naturforskning ( Nina ) ¶
AP170813 Det er et kjempeviktig og utrolig sårbart område, hvor verdens siste store bestand av torsk gyter . 9.
DB170729 ¶ HALVERT : Mengden villaks som gyter i norske elver er allerede halvert de siste 30 årene, skriver kronikkforfatteren.
DB170729 Mengden villaks som gyter i norske elver er allerede halvert de siste 30 årene, og det er bred enighet blant forskere om at rømt oppdrettslaks og lakselus er blant de mest betydningsfulle og minst kontrollerte trusselfaktorene mot vill laksefisk.
AA170721 Med fremmede arter er det ofte uforutsigbare konsekvenser, og det kan oppstå negative effekter om de gyter i de samme områdene som laks og ørret, sier Thorstad.
AA170721 - Med fremmede arter er det ofte uforutsigbare konsekvenser, og det kan oppstå negative effekter om de gyter i de samme områdene som laks og ørret, sier lakseforsker.
AA170721 - Det kan tyde på at det har vært god overlevelse i bestanden, og siden pukkellaksen gyter hvert andre år, er oddetallsår også kjent som pukkellaksår på Kolahalvøya, forklarer Thorstad.
DN170628 Det er fordi rømt oppdrettslaks som gyter med villaks kan gi uopprettelige skader.
SA170616 Silda gyter hvert år, men grunnlaget for rogna som slippes ligger altså flere år tilbake i tid.
SA170616 De siste årene har det vært mye makrell i de samme områdene som silda gyter , og den kan gjøre store innhogg blant sildelarver som driver i sjøen.
NL170530 Torsken gyter langs kysten, og som ung fisk vandrer den til Barentshavet, der den blir fisket som voksen torsk.
NL170530 En rekke andre ernæringsmessige viktige fiskearter som norsk vårgytende sild, sei og hyse, gyter også i de kystnære områdene, før de legger ut på sine årelange vandringer i havet.
DB170519 Torsken gyter langs kysten, og som ung fisk vandrer den til Barentshavet, der den blir fisket som voksen torsk.
DB170519 Også de gyter i de kystnære områdene, før de legger ut på årelange vandringer i havet.
DB170421 Det gir ikke noe vern til det området hvor våre viktigste kommersielle fiskearter gyter .
AA170421 En del av den rømte laksen vandrer opp i vassdragene og gyter med villaksen.
AA170421 En del av den rømte laksen vandrer opp i vassdragene og gyter med villaksen.
SA170327 - Torsken endrer vaner når den gyter .
AP170327 - Torsken endrer vaner når den gyter .
BT170317 - Makrellstørjen gyter i Middelhavet.
DN170314 Rømt oppdrettslaks som gyter med villaks i elvene, vil føre til svakere og mer sårbare bestander, sier Kevin Glover ved Havforskningsinstituttet.
DN170314 Rømt oppdrettslaks som gyter med villaks i elvene fører til færre laks og svekkede bestander, viser ny rapport.
AA170213 Ofte gyter de på vestsiden av Skottland.
AA170213 Fisken gyter på store havdyp, ned mot 1000 meter.
DA170209 Torsk og hyse som gyter her er selve ryggraden i lokalsamfunnet.
AP160401 Tettheten er så enorm at hunntorsken gyter og hannen slipper melken rett i havet - befruktningen skjer nærmest av seg selv i de frie vannmassene.
AP160229 Ved å " klippe " i DNA har forskere funnet en løsning på at oppdrettslaksen rømmer og gyter med villaks.
DA160131 Det var mange timers arbeid og akkurat den tida på året da torsken gyter .
DA160131 Det var mange timers arbeid og akkurat den tida på året da torsken gyter .