DB171211 For kun ved å være tett på og nyansert, vil økonomifaget beholde sin gyldighet og funksjon.
VG171107 Puigdemont mener siktelsene mot ham og hans tidligere regjeringsmedlemmer er « uten juridisk gyldighet » ¶
VG171106 Mange familier opplever at gutter lettere lar seg disiplinere av menn enn av kvinner, og dette kan muligens ha gyldighet også i skolen.
VG171102 - De har ingen juridisk gyldighet .
VG171102 - De har ingen juridisk gyldighet , sa den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont, som nektet å møte i spansk høyesterett onsdag.
VG171031 - De har ingen juridisk gyldighet .
DB171030 I debatten kritiserte Ishaqs motdebattant Abid Raja undersøkelsens lave svarprosent, ettersom det kun var 845 personer som hadde svart på undersøkelsen ( og bekreftet at de var muslimer ), og Raja argumenterte derfor for at resultatene hadde begrenset gyldighet , ettersom de bygget på et så begrenset ( og potensielt skjevfordelt ) utvalg.
DA171028 Svenske Lena Cronqvist ( født 1938 ) og norske Per Inge Bjørlo ( født 1952 ) er to kunstnere som har greid å omdanne barndomstraumer, smerte, sorg og lidelse til kunstneriske fortellinger med universell gyldighet .
AA171026 - En uavhengighetserklæring vil ikke ha noen rettslig gyldighet , fastholder Spanias justisminister Rafael Catala, som advarer mot konsekvensene av det han anser som brudd på loven.
DN171009 Det vil innebære at beslutninger som blir tatt av regionalforsamlingen, ikke lenger har noen gyldighet .
DA171009 Det vil innebære at beslutninger som blir tatt av regionalforsamlingen, ikke lenger har noen gyldighet .
AA171009 Det vil innebære at beslutninger som blir tatt av regionalforsamlingen, ikke lenger har noen gyldighet .
AA171009 Det vil innebære at beslutninger som blir tatt av regionalforsamlingen, ikke lenger har noen gyldighet .
VG171001 Grovt sett har ingen av disse karakteristikkene noen særlig gyldighet , da Trump ikke har blitt vurdert av psykiatrien.
AP170917 Svenske myndigheter utlyste denne uken tre nasjonale og 35 regionale FM-konsesjoner med gyldighet til 2026, noe som antyder at en systemovergang ikke er nært forestående.
DN170912 Mnuchin sier videre at han åpner for å gi skattereformen tilbakevirkende gyldighet til begynnelsen av dette året, uten å utdype for hvordan dette i så fall skulle gjøres i praksis.
DA170912 Tvil om gyldighet
VG170908 Meningers gyldighet blir et spørsmål om hvem som hevder dem, ikke om argumenter og hensyn til felleskapet.
VG170814 Derfor kan aldri et moderne samfunn som vil sitt folks beste og utnytte deres potensiale, være fundamentert på religiøse verdier som er basert på tekster skrevet av primitive mennesker i en forgangen tid, hvis forståelse av både moral og verden i stort knapt kan sies å ha gyldighet i dag.
DB170810 Dette er fordi en sperring på kortavleserne sikrer at du ikke blir trukket for billetten flere ganger hvis du har behov for å legge kortet inntil avleseren for å sjekke gyldighet .
AP170626 | Passet hadde ikke lang nok gyldighet - måtte droppe drømmereisen til Sri Lanka ¶
AP170626 - Så da sjekket vi Utenriksdepartementet også, hvor det ble opplyst at passet måtte ha tre måneders gyldighet etter hjemkomst.
AA170626 | Passet hadde ikke lang nok gyldighet - måtte droppe drømmereisen til Sri Lanka ¶
AA170626 - Så da sjekket vi Utenriksdepartementet også, hvor det ble opplyst at passet måtte ha tre måneders gyldighet etter hjemkomst.
AP170622 - Det er også viktig å huske at mange land krever tre eller seks måneders gyldighet på passet etter man kommer tilbake fra reise.
NL170619 Hvis disse avtalene ikke har gyldighet lenger enn til det første fylkesting/kommunestyre etter sammenslåing, da kan Norge virkelig bli satt i revers !
DB170610 Skjønt frikvarter : Hos broderfolket i sørvest har klisjeen om at journalister skal dunste alkohol etter lunsj, ennå gyldighet .
DB170603 Sjekk Utenriksdeparetmentets landsider.no for visum, innreise og gyldighet på pass.
DB170603 * Mange land krever seks måneders gyldighet eller mer på pass regnet fra hjemreisedato.
DB170527 Under « Mini » står dette om gyldighet : « Alle dager 22. april - 31. juli ».
DB170527 Gyldighet : « Alle dager » ¶
BT170522 Uansett har dette ikke betydning for avtalens gyldighet .
DN170509 Tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech konkluderer med at Rezidor måtte ha sørget for å få det med i avtalen, om det skulle ha gyldighet .
DN170509 Tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech konkluderer med at Rezidor måtte ha sørget for å få det med i avtalen, om det skulle ha gyldighet .
DB170507 Husk også at barnas pass har kortere gyldighet .
AP170426 Hun mener argumentet om at utlendingsmyndighetene ikke skal avgjøre barnefordelingssaker, ikke har gyldighet i denne saken.
VG170419 Norske statsborgere må ha ordinært pass med minst seks måneders gyldighet ved innreise.
VG170419 Et innreisestempel med 90 dagers gyldighet ( over en periode på 180 dager ) utstedes gratis i passkontrollen og trenges ikke søkes om på forhånd.
AP170417 Men valgets gyldighet blir allerede bestridt og ser ut til å ha forsterket splittelsen av det tyrkiske folk.
DN170405 - Effekten av boliglånsforskriften kan begynne å vise seg i pristallene i mars og april, når finansieringsbevisene som ble gitt før innstramningene, med tre måneders gyldighet , ikke lenger er gyldige, skriver Strøm Fjære.
DN170405 - Effekten av boliglånsforskriften kan begynne å vise seg i pristallene i mars og april, når finansieringsbevisene som ble gitt før innstramningene, med tre måneders gyldighet , ikke lenger er gyldige, mener analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.
DB170405 - Effekten av forskriften kan begynne å vise seg i pristallene i mars og april, når finansieringsbevisene som ble gitt før innstramningene ( med tre måneders gyldighet ) ikke lenger er gyldige.
DB170303 Det kan også skyldes manglende kunnskap om krav til juridisk gyldighet av ekteskapsavtaler.
DB170226 Førerkort som ikke skiftes ut innen fastsatt frist, mister sin gyldighet .
DB170212 Datatilsynet mener forslaget om generell datainnsamling og datalagring både er i strid med menneskerettighetene og avgjørelser tatt av EU-domstolen, og som har gyldighet for Norge.
FV161229 Finansieringsbevis fra Nordea og DNB har tre måneders gyldighet fra det ble utstedt uavhengig av de nye forskriftene, ifølge bankene.
BT161229 Finansieringsbevis fra Nordea og DNB har tre måneders gyldighet fra det ble utstedt uavhengig av de nye forskriftene, ifølge bankene.
AP161229 Finansieringsbevis fra Nordea og DNB har tre måneders gyldighet fra det ble utstedt uavhengig av de nye forskriftene, ifølge bankene.
AA161229 Finansieringsbevis fra Nordea og DNB har tre måneders gyldighet fra det ble utstedt uavhengig av de nye forskriftene, ifølge bankene.
AP160531 Europeisk helsetrygdkort har tre års gyldighet .
AA160531 Europeisk helsetrygdkort har tre års gyldighet .
AA160531 Europeisk helsetrygdkort har tre års gyldighet .
AP160416 Uansett bør man være svært kritisk når man skal velge tester for rekrutteringsformål, og man bør kjenne til testens pålitelighet ( reliabilitet ) og gyldighet ( validitet ).
AP160402 Du kan også be om at de redegjør for testens gyldighet og pålitelighet, samt opplyser deg om hvilken sammenligningsgruppe ( normgruppe ) du vil bli målt opp mot.
AP160315 « Forskning som har gyldighet for alle barn finnes ikke », mener psykiater og forfatter Dag Furuholmen.
AP160315 I debatt med professor Frode Thuen krever barneombudet garanti for at forskning på delt bosted må ha gyldighet for alle barn om hun skal ta hensyn til den.
AP160315 Forskning som har gyldighet for alle barn finnes ikke.
DA160223 Datidens innføring av forbud mot frivillige ordensvern og forbud mot uniform for å vise politisk tilknytning, har en skremmende gyldighet i dag også.
AP160216 de senere skrevne versene har forrang i gyldighet .
AP160106 Sæbøs bekymring er derfor « at enkelte forskere innen fysikk vil sette til side kravet om utprøving og heller begrunne teoriers gyldighet gjennom teorienes eleganse og evne til å forklare det som observeres.
AP160104 Der uttrykker de bekymring over at enkelte forskere innen fysikk vil sette til side kravet om utprøving og heller begrunne teoriers gyldighet gjennom teorienes eleganse og evne til å forklare det som observeres.
AP160104 Der uttrykker de bekymring over at enkelte forskere innen fysikk vil sette til side kravet om utprøving og heller begrunne teoriers gyldighet gjennom teorienes eleganse og evne til å forklare det som observeres.