SA171214 Han hadde ikke gyldig førerkort og fremstod som ruset.
DA171214 Ingen fra Tx : Translation AS møtte i onsdagens rettsmøte og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DN171213 Ifølge Sandberg vil Norge konsekvent straffeforfølge fartøyer som driver fangst i norske jurisdiksjonsområder uten gyldig tillatelse.
DN171213 Den mener avkortingen er gyldig på grunn av graden av skyld, hendelsesforløpet og andre omstendigheter.
DB171212 ° Sjekk at du har gyldig pass.
DB171212 Snusprodusenten krevde at den nye loven ble satt til side, men tapte saken da Oslo byfogdembete i november slo fast at loven er gyldig .
DA171212 Gårdbrukeren møtte ikke i rettsmøtet i Jæren tingrett mandag og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
AP171212 Nå er det omstridte resultatet kjent gyldig .
DB171211 31 år med gyldig studentbevis.
DB171211 Analysene er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd og blant bosatte personer med gyldig norsk fødselsnummer.
DA171211 Analysene er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd og blant bosatte personer med gyldig norsk fødselsnummer.
AP171211 - Du har ikke gyldig billett, fikk han vite.
AP171211 Analysene er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd og blant bosatte personer med gyldig norsk fødselsnummer.
AP171211 De viser for det første kun registeret kriminalitet blant bosatte personer med gyldig norsk fødselsnummer.
AA171211 Analysene er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd og blant bosatte personer med gyldig norsk fødselsnummer.
SA171207 Begge varslene er gyldig fram til fredag klokka 7.
SA171207 Begge varslene er gyldig frem til fredag klokken 7.
DB171207 Begge varslene er gyldig fram til fredag klokka 7.
DA171207 Begge varslene er gyldig fram til fredag klokka 7.
AP171207 Begge varslene er gyldig frem til fredag klokken 7.
AA171207 Begge varslene er gyldig frem til fredag klokken 07.
AP171206 Hvis planvedtaket oppheves, må byggesøknaden avslås da den avviker vesentlig fra den opprinnelige reguleringen som da fortsatt vil være gyldig , sier Andreas Vaa Bermann i PBE.
AP171206 - Den ene av sjåførene hadde ikke gyldig førerkort, så bilen blir tauet, sier Jøkling.
DB171205 Utenriksministeren har « gyldig » fravær, fordi hun skal være tilstede på WTO-møte i Brasil, men unnskyldningen betraktes som beleilig.
DN171204 Oslo tingrett vil ta stilling til om Abrahamsens siste uteblivelse fra retten er gyldig etter å ha fått en oversettelse av en rekke dokumenter fra Russland og en vurdering fra rettsmedisinsk kommisjon.
AP171204 Det betyr i så fall at innbyggere fra disse landene som er på vei til USA akkurat nå kan bli nektet å slippe inn ved ankomst, selv om de har gyldig visum.
AP171203 Hva som er gyldig kunnskap ( disiplinfaglig, pedagogisk, didaktisk ) og praksis endres raskere enn noen gang.
DA171131 I tillegg ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand, kjøring uten å ha gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika og for å ikke ha møtt opp til soning av en tidligere dom. 24-åringen erkjente straffskyld for samtlige forhold da han møtte i retten og ble dømt til fengsel i 75 dager.
SA171130 Dette handler om den ansvarsforsikringen alle bileiere plikter å ha, men som altså ikke er gyldig for piratdrosjesjåfører.
DN171130 Da dette skjedde, skal Garman på vegne av East Guardian ha anført at kravet for at vedtaket skulle være gyldig være at 100 prosent av obligasjonseierne måtte stemme for det.
BT171129 Lagmannsretten gir mannen medhold og slår fast at parkeringsgebyret ikke er gyldig .
DB171127 Ifølge Sky News blir avtalen først gyldig etter at Salling har erklært seg skyldig i rettssalen.
DB171126 - På generelt grunnlag kan sies at dersom nordmenn har gyldig reiseforsikring, vil forsikringsselskapet kunne organisere hjemtransport ved sykdom.
SA171125 « Hø, hø » er ikke lenger gyldig ledelsesstrategi.
VG171121 Norges økonomiske og demografiske fremtid er nødvendigvis usikker, men det er ikke noe gyldig argument mot å analysere den.
AP171121 ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å utøve sin gjerning som president på grunn av manglende fysisk eller mental kapasitet ¶ Gyldig vedtak om å åpne etterforskning med sikte på riks
AP171121 ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å utøve sin gjerning som president på grunn av manglende fysisk eller mental kapasitet ¶ Gyldig vedtak om å åpne etterforskning med sikte på riksrettssak fattes av et simpelt
AP171121 En annen innrømmer at de har gitt fri til kjøreopplæring fordi skolen ligger på en øy, mens flere sier de godtar fravær når det gjelder elever som driver toppidrett og skal på samling ( det er bare arrangementer som gir gyldig fravær, ifølge reglene ). Én rektor omtaler egen tilpasning på skolen som « sunt bondevett », mens en annen skriver at de har elever
AA171121 I vedtaket skriver Fylkesmannen at museet har hatt anledning til å fremme sine synspunkter, og understreker at det foreligger en gyldig reguleringsplan for området.
AP171120 ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å utøve sin gjerning som president på grunn av manglende fysisk eller mental kapasitet ¶ Gyldig vedtak om å åpne etterforskning med sikte på
AP171120 ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å utøve sin gjerning som president på grunn av manglende fysisk eller mental kapasitet ¶ Gyldig vedtak om å åpne etterforskning med sikte på riksrettssak fatt
AA171119 I et rundskriv fra Riksadvokaten heter det at ved kjøring uten gyldig førerkort mer enn fire ganger, bør det idømmes ubetinget fengsel.
DB171118 UNE brøt også lovverket da de sendte meg taushetsbelagte opplysninger i saken selv om det ikke forelå noen gyldig fullmakt.
AP171117 Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse, og er en forutsetning for å bli viet.
SA171116 En israelsk statsborger gikk i 2016 rettens vei i Tyskland, etter å ha blitt nektet å fly med Kuwait Airways fra Frankfurt til Bangkok, til tross for at vedkommende hadde gyldig billett.
DB171116 En israelsk statsborger gikk i 2016 rettens vei i Tyskland, etter å ha blitt nektet å fly med Kuwait Airways fra Frankfurt til Bangkok, til tross for at vedkommende hadde gyldig billett.
DA171116 Dette basert på at opplysningene i skademeldingene tilsa at det var han som hadde ansvar for ulykken, samtidig som han ikke hadde gyldig ansvarsforsikring.
VG171115 - Det er selvfølgelig en lettelse å vite at resten av landet er enige om at vi er likeverdige, og anerkjenner at kjærligheten vår også er gyldig .
AA171115 Mannen ble fratatt førerkortet i oktober, men ble tatt for å ha kjørt uten gyldig førerkort fem dager senere.
VG171114 Ifølge NRK hadde sjåføren heller ikke gyldig førerrett til vogntoget.
AP171114 Smårollinger som i høst skulle hatt sin aller første skoledag i Oslo, møtte aldri opp, til tross for at de ikke hadde gyldig fravær. 37 av de 44 barna som ikke møtte til skolestart i Oslo i høst, var førsteklassinger.
AP171114 Vedkommende hadde heller ikke gyldig førerrett til vogntoget.
SA171113 Han hadde ikke gyldig førerkort og framsto i tillegg som ruset og blåste over tillatte verdier.
DA171113 Mannen, som er i midten av 20-årene ble pågrept hadde ikke gyldig førerkort.
SA171111 Å representere nasjonen på A-landslaget i fotball, er tydeligvis ikke gyldig fravær.
FV171111 Å representere nasjonen på A-landslaget i fotball, er tydeligvis ikke gyldig fravær.
AP171111 Å representere nasjonen på A-landslaget i fotball, er tydeligvis ikke gyldig fravær.
AA171111 Å representere nasjonen på A-landslaget i fotball, er tydeligvis ikke gyldig fravær.
SA171110 Å representere nasjonen på A-landslaget i fotball, er tydeligvis ikke gyldig fravær.
BT171110 Å representere nasjonen på A-landslaget i fotball, er tydeligvis ikke gyldig fravær.
AP171109 Utfordringene fra autoritære krefter er gyldig langt utover USA, og som nevnt innledningsvis, er den amerikanske valgkampen 2016 kun et forvarsel om hva vi står foran.
DA171107 Jeg følte det var fellesmenneskelig, ikke gyldig bare for den som hadde en lidelse, men for oss alle sammen, sier hun.
DA171107 - Ikke gyldig argument ¶
DN171106 Situasjonen i dag er at det ikke finnes en gyldig tariffavtale mellom Spekter og legeforeningen, som regulerer arbeidsforholdene på sykehusene.
DN171106 Arbeidsretten har bestemt at saken må sendes tilbake til Rikslønnsnmenda til ny avgjørelse, og det finnes nå ikke en gyldig tariffavtalen mellom Akademikerne og Spekter ikke gyldig .
DN171106 Arbeidsretten har bestemt at saken må sendes tilbake til Rikslønnsnmenda til ny avgjørelse, og det finnes nå ikke en gyldig tariffavtalen mellom Akademikerne og Spekter ikke gyldig.
VG171105 I forhold til venner/bekjente har kommunen en praksis at de kan være støttekontakt såfremt de er egnet og har gyldig politiattest ».
DB171104 Sjåføren hadde heller ikke gyldig førerkort.
DB171104 - Førerkortet hans var allerede beslaglagt, så han kjørte også uten gyldig førerkort, forteller operasjoslederen.
DB171102 Den kom som følge av at Madrid ikke vurderte avstemningen som gyldig .
SA171031 Innstillingen av produksjonen vil være gyldig « inntil ny beskjed foreligger slik at vi får tid til å vurdere den nåværende situasjonen og tid til å håndtere enhver bekymring som seriens skuespillere og produksjonsteam måtte ha », heter det i en felles uttalelse fra Media Rights Capital og Netflix.
SA171031 Det er imidlertid bare én stemme per mobiltelefon som er gyldig .
FV171031 Det er imidlertid bare én stemme per mobiltelefon som er gyldig .
DN171031 Innstillingen av produksjonen vil være gyldig « inntil ny beskjed foreligger slik at vi får tid til å vurdere den nåværende situasjonen og tid til å håndtere enhver bekymring som seriens skuespillere og produksjonsteam måtte ha », heter det i felles en uttalelse fra Media Rights Capital og Netflix.
DB171031 Da burde det ikke være nok med kun en gyldig politiattest og tilfeldige spørsmål fra en i et bemanningsbyrå.
BT171031 Innstillingen av produksjonen vil være gyldig « inntil ny beskjed foreligger slik at vi får tid til å vurdere den nåværende situasjonen og tid til å håndtere enhver bekymring som seriens skuespillere og produksjonsteam måtte ha », heter det i felles en uttalelse fra Media Rights Capital og Netflix.
AP171031 Kardemommeloven er like gyldig som alltid : Man skal ikke plage andre, man skal være god og snill.
DB171030 Dette er selvsagt helt gyldig og relevant å påpeke hvis det er tilfelle, men det illustrerer altså det tilbakevendende problemet med at medier dekker et tema - i form av egne artikler, eller gjennom å invitere til en utspørring eller debatt - før det man skal diskutere faktisk er tilgjengelig.
DA171030 37-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
AP171030 Han regner med at det var hotellet som varslet myndighetene da de fant ut at passet hans ikke var gyldig .
AP171030 Når jeg i tillegg får helt gyldig borteboerstipend fordi jeg oppfyller kravet om at man må bo 40 kilometer unna hjemmet for å få støtte, var valget enkelt.
DB171027 Ifølge NRK hadde ikke mannen gyldig sertifikat, og han skal ha lånt bilen.
AP171027 Han hadde ikke gyldig førerkort.
NL171026 Stadig er Guds Lov gyldig for så vidt som Gud presser mennesket til å tjene nesten i aktivitet og handling.
AP171026 OAS nevner i sin kritiske rapport blant annet systematiske brudd på konstitusjonelle rettigheter og vanskelighetene opposisjonen støtte på for å kunne konkurrere på lik linje med regjeringstro kandidater, og slår fast at valget ikke kan kjennes gyldig .
DA171025 Haugaland tingrett kom til at han ikke hadde gyldig fravær.
DA171025 Det kan ikke være gyldig fraværsgrunn at han ikke har lyst til å stemme som Høyres andre representanter - og i stedet for å sette partiet i forlegenhet velger å bli hjemme, kommenterer han.
DA171025 | - Ikke gyldig fraværsgrunn ¶
SA171023 - Sex og kropp er ingen gyldig transaksjon i et arbeidsforhold.
BT171023 - Sex og kropp er ingen gyldig transaksjon i et arbeidsforhold.
BT171023 Ringerike sykehus er en del av spesialisthelsetjenesten, men det Bleikelia har fått til, er også gyldig for en kommunes omsorgstjenester - også i Bergen.
AP171023 - Sex og kropp er ingen gyldig transaksjon i et arbeidsforhold.
DA171021 - Er det da slik at påstanden om at redusert formuesskatt gir flere arbeidsplasser, bare er gyldig dersom det skjer sammen med en rekke andre grep ?
VG171019 i et brev til regjeringen at suspensjonen av uavhengighetserklæringen « fortsatt er gyldig », men truet med å formelt stemme for uavhengighet hvis « statlige myndigheter fortsetter å hindre dialog og fortsetter sin undertrykkelse », melder El Pais.
DB171019 - I forskrift for prøveordning for beboerparkering står det at beboerparkeringstillatelsen skal være gyldig i ett år fra 01.01 til 31.12 og at prøveordningen er gyldig til permanent ordning innføres, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Sofie Durkis i Oslo kommune til Finansavisen.
DB171019 - I forskrift for prøveordning for beboerparkering står det at beboerparkeringstillatelsen skal være gyldig i ett år fra 01.01 til 31.12 og at prøveordningen er gyldig til permanent ordning innføres, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Sofie Durkis i Oslo kommune til Finansavisen.
DA171018 - Spørsmålet « hvis ikke Assad skal lede landet, hvem da ? » er ikke engang gyldig .
DA171018 Skyldneren møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
SA171016 I forskrift til opplæringsloven heter det at timesfravær, uavhengig av om eleven har gyldig dokumentasjon eller ikke, skal føres opp.
AA171014 Han har gyldig førerkort, og det er heller ikke mistanke om promille.
DB171013 Blant kritikerne er Den europeiske union ( EU ) som i mars refset Filippinene for å gjennomføre henrettelser uten noen gyldig rettsdom.
DB171011 Kona argumenterte for i retten at tekstmeldingen ikke kunne være gyldig , da den ikke engang var blitt sendt til noen.
DB171011 I loven står det også at et testament bare er gyldig om det er skriftlig, og signert foran to vitner som blant annet må være over atten år gamle.
DB171011 I Queensland, hvor Brisbane er hovedstad, er regelen den at om en person dør uten et gyldig testament, går forvaltningen av arven til den nærmeste, i mange tilfeller ektefellen.
DA171011 Ingen fra Rvs Sikkerhet AS møtte til rettsmøtet i Jæren tingrett, og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DA171010 Han erkjente også straffskyld for å ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort.
AP171010 Ofte har ikke flyktninger som kommer til Norge gyldig pass.
DB171009 Dette nevner ikke Aftenposten-artikkelen noe om - men rapportene viser at det totale antallet reiser har ligget nesten flatt siden 1992, slik at det blir gyldig å bruke andelen som mål på hvor ofte folk sykler.
AP171009 Hun har også en liten gladmeldignn til de reisende som rammes : - Reisende med gyldig NSB-billett kan benytte Ruters tilbud på strekningen mens toget ikke går.
VG171008 Det er heller ikke første gang at nordmenn ringer nødtelefonen uten gyldig grunn.
DB171005 Ifølge Sky News blir avtalen først gyldig etter at Salling har erklært seg skyldig i rettssalen.
DA171004 Kvinnen må også svare for flere kjøreturer uten på ha hatt gyldig førerkort.
DA171004 En 45 år gammel mann fra Sandnes må i Jæren tingrett for å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.
DA171004 I tillegg ble han dømt for to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.
DA171003 En 22 år gammel mann fra Bryne må i retten for en rekke tilfeller av ruskjøring og kjøring uten å ha gyldig førerkort.
DA171003 mars i år skal han også ha kjørt bil 14 ganger uten å ha gyldig førerkort.
DA171002 Kjøringen fant sted også uten at 33-åringen hadde gyldig førerkort.
AP171002 I et notat om situasjonen viser han til at selv om valgdeltagelsen bare endte på rundt 42 prosent, er den stor nok til at regionmyndighetene i Catalonia kan hevde at avstemningen var gyldig .
AP171001 Derfor ville søndagens resultat uansett ikke vært gyldig , men likevel har det vært viktig for den katalanske regjeringen å gjennomføre folkeavstemningen.
DB170930 Så lenge er passet gyldig
DB170930 Pass til personer over 16 år er gyldig i 10 år.
DB170930 Og vær klar over at dersom du mellomlander og forlater flyplassens transittområde på vei til reisemålet, så må passet ditt være gyldig i det landet du mellomlander i.
DB170930 Og husk at fergeselskapene som trafikkerer Norge-Danmark eller Norge-Tyskland er også pålagt å kontrollere at passasjerer har gyldig dokumentasjon som tillater innreise til Norge.
DB170930 Men, vær klar over at mange land krever at passet ditt er gyldig minst seks måneder etter hjemreisen.
DB170930 Man skal kunne bestille time elektronisk, men pass-søkeren må møte opp personlig på passkontoret og ha med gyldig legitimasjon, sier Unni Norum.
DB170930 Først og fremst er det greit å vite at passet du har nå er gyldig frem til utløpsdatoen.
DB170930 Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet, og så lenge passet er uforandret og uskadet.
DB170930 Dette ID-kravet er foreløpig gyldig frem til november 2017, men en forlenging er ikke usannsynlig.
DB170930 Derfor anbefaler politiet at du har med pass eller gyldig førerkort på reiser også mellom nordiske land.
AP170930 I tillegg til at økonomi og næringsliv er grunnlaget for fremtidens velferd, er den gode, gamle begrunnelsen for å skrive om dette feltet fortsatt gyldig : Næringslivet skaper inntekt og arbeid, men det konsentrerer også makt og rikdom.
AA170930 Du kan selv bestemme hvem som skal få en slik fullmakt, men det stilles egne formkrav til en slik fullmakt for at den skal være gyldig , skriver kronikkforfatterne.
DB170928 61 prosent mener denne folkeavstemninga ikke er gyldig , ifølge siste måling i avisa El País.
DA170928 Historien vil vise at Kaepernick har et gyldig budskap og jeg er bare glad for å kunne si at jeg har klina med Colin Kaepernick.
DA170928 Ingen fra Nord Mekaniske AS møtte i rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DA170928 Kvinnen møtte ikke til rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DA170928 Ingen fra Hasse Invest AS møtte til rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DA170928 Ingen fra H.e Maskin AS møtte i rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig forfall.
DA170927 LES OGSÅ : Byggefirma med sporløst forsvunnet innehaver konkurs ¶ 45-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
AA170927 | Mistenkt for ikke å ha gyldig førerkort etter utkjøring i Selbu ¶
AA170927 Vedkommende er mistenkt for kjøring uten gyldig førerkort og vil bli anmeldt. 4 involverte personer, derav 2 barn, kjøres legevakt for sjekk.
AA170927 Fører, mann i 20-årene, mistenkt for kjøring uten gyldig førerkort.
VG170925 Ifølge Washington Post vil det ikke ramme noen som allerede har et gyldig visum, og det åpnes også for unntak i enkeltsaker.
VG170925 Rabatten for kunder med gyldig AutoPASS-avtale forblir uendret på 10 prosent.
DB170920 - Dette gjelder en visumpliktig tredjelandsborger som må ha et gyldig Schengen-visum i passet for å kunne reise inn i Schengen-området.
VG170919 Dermed er landsmøtevedtaket ikke like gyldig fordi det nå er en helt annen situasjon etter valget.
AA170919 Pass må være gyldig i seks måneder etter hjemkomst.
VG170918 Det gir den nye eieren muligheten til å bli registrert som eier av kjøretøyet uten en gyldig avtale mellom tidligere og ny eier.
DA170918 43-åringen møtte ikke til mandagens rettsmøte i Stavanger tingrett og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.
DA170915 I et brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet heter det at det « legges til grunn at kommuneplanens arealdel for Drammen fra 2015 er gyldig og rettskraftig ».
AA170915 Utviklingsmodellen er imidlertid gyldig også innen andre næringer : en strategisk verdiskapende stat i samspill med nasjonale og internasjonale aktører innen FoU/utdanning, teknologimiljø og risikokapital.
AP170914 Men for å unngå å sette grupper opp mot hverandre, er alder alene ikke et gyldig kriterium for prioritering av helsetjenester.
DB170913 ° En forutsetning for adgang til SAS-loungene er at man har et gyldig dagsaktuelt boardingkort med avreise fra Oslo lufthavn.
DA170913 | En halv million nordmenn uten gyldig pass ¶
DA170913 I tillegg krever ofte fly- og fergeselskaper og hoteller gyldig ID-dokument ved innsjekking.
DA170913 For barn mellom 5 og 10 år er passet gyldig i 3 år.
DA170913 For barn mellom 10 og 16 år, er det gyldig i 5 år.
DA170913 - Gjeninnføringen av midlertidig grensekontroll på Indre Schengen-grense betyr at du alltid må ha med deg gyldig pass når du skal reise utenlands.
DA170913 Om lag en halv million norske statsborgere er « strandet » i Norge fordi de ikke har gyldig pass.
DA170913 I tillegg krever ofte fly- og fergeselskaper og hoteller gyldig ID-dokument ved innsjekking.
DA170913 For barn mellom 5 og 10 år er passet gyldig i 3 år.
DA170913 For barn mellom 10 og 16 år, er det gyldig i 5 år.
DA170913 - Gjeninnføringen av midlertidig grensekontroll på Indre Schengen-grense betyr at du alltid må ha med deg gyldig pass når du skal reise utenlands.
AA170913 Om lag en halv million norske statsborgere har ikke gyldig pass og er dermed i utgangspunktet avskåret fra å reise utenlands.
AA170913 I tillegg krever ofte fly- og fergeselskaper og hoteller gyldig ID-dokument ved innsjekking, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet. ( ©NTB ) ¶
DB170912 Delta var et av selskapene som hevet satsene til passasjerer med gyldig billett, men som likevel ikke kom med flyet.
AP170910 Det er ikke nødvendig å ha med valgkortet for å få stemt så lenge man har med gyldig legitimasjon.
DN170908 Den besluttet dermed at avgjørelsen er gyldig innen fem dager.
DA170908 Ingen fra Brådlund Bud & Distribusjon AS møtte til rettsmøtet i Dalane tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
AP170908 Den besluttet dermed at avgjørelsen er gyldig innen fem dager.
AP170908 Det eneste du trenger for å stemme, er gyldig legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde.
AP170908 Det eneste du trenger for å stemme, er gyldig legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde.
AP170908 Det eneste du trenger for å stemme, er gyldig legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde.
AA170908 Den besluttet dermed at avgjørelsen er gyldig innen fem dager.
VG170907 Du må ha med gyldig legitimasjon.
DB170907 Selvfølgelig, den er ikke så effektiv, men den har like fullt en funksjon som er gyldig .
DA170907 Det viste seg at føreren ikke har gyldig dispensasjon til slik kjøring.
DA170906 Sørbø opplyser om at du ikke trenger valgkortet ditt for å forhåndsstemme, men at du må fremvise gyldig legitimasjon.
DA170906 For det andre er politiske vedtak bare gyldig fram til neste vedtak.
DB170904 Dermed blir det helt gyldig å koble svarene direkte til denne statistikken - og også rimelig å legge vekt på at det er så mange som 39 prosent som ønsker færre flyktninger, selv når de direkte fôres med en statistikk som tydelig oppmuntrer dem til å gi det motsatte svaret.
DA170904 27-åringen ble også dømt for ruskjøring og kjøring uten å ha gyldig førerkort.
AP170904 Veien mot et nesten-vitnemål har vært lang, og veien mot et gyldig vitnemål vil bli enda lengre, skriver Victoria Lagerqvist Pederssen.
DB170903 Skuffelse over norske menn, isolert sett for øvrig en gyldig størrelse, er i denne sammenheng det samme som å frata arbeidsgiverleddet alt ansvar.
DA170903 Tiltalen lyder også på ruskjøring og kjøring uten å ha gyldig førerkort, samt oppbevaring av narkotiske tabletter.
DN170902 Amerikanere som har en gyldig grunn til å reise til landet kan fortsatt søke, men mulighetene for å få innvilget tillatelse er svært begrenset.
DA170902 Kjøringen fant også sted uten at 24-åringen hadde gyldig førerkort.
AP170902 Amerikanere som har en gyldig grunn til å reise til landet kan fortsatt søke, men mulighetene for å få innvilget tillatelse er svært begrenset.
AA170902 Amerikanere som har en gyldig grunn til å reise til landet kan fortsatt søke, men mulighetene for å få innvilget tillatelse er svært begrenset.
AA170902 Amerikanere som har en gyldig grunn til å reise til landet kan fortsatt søke, men mulighetene for å få innvilget tillatelse er svært begrenset.
AA170902 Mannen hadde heller ikke gyldig førerkort.
VG170831 Det tar 30 dager før den er gyldig .
DB170831 Skiltvedtaket som altså ikke var gyldig for 30 km/t skulle i utgangspunktet gjelde fra 1. januar i år til 31. desember i år.
DB170831 - Vi må gjøre om reaksjonen da det ikke har vært gyldig vedtak.
DB170831 - Statens vegvesen beklager at det ble gjort en saksbehandlingsfeil, slik at skiltvedtaket om 30-sone i anleggsområdet på E16 i Nord Aurdal ikke var gyldig .
DA170831 51-åringen møtte ikke i rettsmøtet og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
AA170831 Mannen er dømt for ett grovt ran, ett grovt tyveri, et bilbrukstyveri, ett simpelt tyveri, kjøring i påvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort, og for bruk av narkotika.
DA170830 Han ble også dømt for kjøring uten å ha gyldig førerkort og for oppbevaring og besittelse av mindre mengder narkotika.
DA170830 Hadde heller ikke gyldig førerkort ¶
DA170829 Foran årets utgave har de rundt 400 deltakerne fått klar beskjed av Syd- og Sønderjyllands Politi om å ta med pass eller annen gyldig legitimasjon, melder dansk TV Syd.
DA170829 Både fremgangen til Høyre og nedgangen til Ap er statistisk gyldig , men Høyres knepne fortrinn er innenfor målingens feilmargin, skriver NRK.
DA170829 Både fremgangen til Høyre og nedgangen til Ap er statistisk gyldig , men Høyres knepne fortrinn er innenfor målingens feilmargin, skriver NRK.
VG170828 Årsaken til at Keïta først blir klar neste sommer, er at han har en utkjøpsklausul som ikke er gyldig før den tid.
VG170828 I realiteten er ikke dette gyldig , det eksisterer ikke.
VG170827 Saken som til slutt endte med at Arpaio ble benådet av president Trump, startet for ti år siden, da en meksikansk mann med gyldig turistvisum ble anholdt av trafikkpoliti i Maricopa County og holdt i ni timer før han fikk forlate politistasjonen, ifølge The Washington Post.
VG170826 I tillegg har jeg rimelig god styr på logikk og argumentasjonsteori, og således hva som skiller et gyldig argument fra det motsatte.
DB170826 Men visste du at mange land har egne regler, som krever at passets ikke er gyldig hvis det ikke er henholdsvis seks eller tre måneder til utløpsdatoen når reisen gjennomføres.
DB170826 BEHOLD PASSET : Passet blir eneste gyldig ID utenfor EØS-landene.
DB170826 Ikke gyldig
DB170826 Fartsgrensa på 30 kilometer i timen var slett ikke gyldig .
VG170825 At denne konstitusjonen er gyldig og et eksempel til etterfølgelse i dag ble konklusjonen i den stor islamske konferansen « Marrakesh Declaration » i januar 2016 som ble arrangert for å bedre minoritetsrettigheter i muslimske land.
DB170825 Sammenhengen var ikke kun gyldig for overvekt ; den strakk seg fra rusproblemer og psykisk sykdom, via kriminalitet og skolefrafall, til kronisk sykdom og uførhet.
AA170825 Gjeninnføringen av grensekontrollen medfører at reisende som drar til eller fra andre land over Flesland lufthavn, må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon.
AA170825 For norske borgere er pass eneste gyldig id- og reisedokumentet utenfor Norden.
DA170824 - Så da er ikke MDGs oljeultimatum lenger gyldig ?
DA170823 Vegvesenet kontrollerer også om de kjøretøy som har påmontert lastebilkran har gyldig årskontroll på kranen.
DA170823 Fartsskriveren manglet gyldig toårskontroll.
DA170823 Ett kjøretøy uten gyldig Autopass-avtale ble ilagt gebyr på 8000 kroner til eieren av kjøretøyet.
DA170823 - Det viste seg i dag at et kjøretøy som hadde påmontert kran ikke hadde gyldig årskontroll.
DA170822 Han ble også dømt for en rekke tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort, bruk av narkotika og ruskjøring.
DA170821 44-åringen er også tiltalt for oppbevaring av doping midler, kjøring i ruset tilstand, kjøring uten å ha gyldig førerkort, samt bruk av narkotika.
DA170820 Han ble også dømt for flere tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort, og for å ikke ha møtt til soning ved Sandeid fengsel den 6. mars i år.
DB170818 Hvis du ikke har gyldig legitimasjon, kan du risikere å ikke komme om bord i flyet eller du kan måtte kansellere reisen.
DB170818 31 år med gyldig studentbevis.
DB170817 Dommen slo fast at NRKs forsøk på å oppheve tariffavtalen ikke var gyldig .
AP170817 For å slippe gjennom barrierene trenger man et gyldig adgangskort.
AA170816 Fosen reindriftsgruppe sør mente at Olje og energidepartementets godkjenningsvedtak av konsesjonen for vindkraftutbyggingen ikke var gyldig .
AA170816 Fosen reindriftsgruppe sør mente at Olje og energidirektoratets godkjenningsvedtak av konsesjonen for vindkraftutbyggingen ikke var gyldig .
DA170814 LES OGSÅ : Blomsterbutikk tvangsoppløst ¶ 46-åringen møtte ikke til mandagens rettsmøte i Jæren tingrett og det forelå ingen om gyldig fravær.
AA170811 Det viste seg senere at han ikke hadde gyldig førerkort. ( ©NTB ) ¶
VG170810 En kvinnelig konduktør fortalte retten om hvordan en av de dømte mennene, Badrul Hussein ( 37 ), hadde reagert da han ble tatt uten gyldig billett.
DB170810 Undersøkelser Ruter har gjennomført viser at noe av det viktigste for kundene er å være trygg på at billetten er gyldig på reisen.
DB170810 Et viktig mål for Ruter er at det skal være så enkelt og stressfritt som mulig å reise med gyldig billett.
AP170809 Obligatorisk kjøreopplæring skal være gyldig fravær. 3.
AP170809 Helsesøster skal kunne skriver ut gyldig fravær. 2.
AA170806 Nå har vi endelig på bordet en avtale som er framforhandlet av et klart flertall av verdens land om et folkerettslig gyldig forbud mot atomvåpen.
AA170806 Men den invitasjonen har vært gyldig i fire år.
VG170804 Bieber hadde ikke gyldig førerkort da han ble tatt for dragracing i Miami.
DB170804 Nødpasset er gyldig kun for én reise.
DB170804 Hvis du har et gyldig , ordinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får nødpass.
DB170804 Du må ta med deg gyldig legitimasjon og to passfoto.
DB170804 - Vi må forholde oss til et passregelverk, og det betyr blant annet at dersom vi skal utstede nødpass til barn så må enten begge foreldrene møte opp hos politiet, eller den ene forelderen må ha med gyldig bekreftelse fra den andre.
DB170804 - Hva er årsaken til at så mange kommer til blant annet Gardermoen uten gyldig pass ?
DA170804 Ifølge artikkel 308, som nå ikke lenger er gyldig , ville en voldtektsforbryter slippe unna straff hvis han var gift med sitt offer i minst tre år etter voldtekten.
VG170803 juli fattet Os kommune et vedtak om felling, som var gyldig fra 23. juli og frem til 6. august.
VG170803 august mandag denne uken, er fellingsvedtaket fortsatt gyldig , opplyser ordføreren.
DB170803 Løyve om å felle svanen har vært gyldig siden 23. juli og 14 dager fram.
DA170803 Mannen ble også dømt for å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort 19. april i år. 31-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten og Stavanger tingrett kom til at han skulle ha noe strafferabatt for dette.
AA170803 Til tross for utsettelsen mener Reiertsen at fellingsvedtaket til kommunen fortsatt er gyldig .
AA170802 Dette for at deres forsikring skal kunne være gyldig .
NL170728 Likevel ble det outsourcet til India og IT-arbeidere der, uten gyldig autorisasjon eller sikkerhetsklarering.
DB170728 Det siste argumentet er omtrent like moralsk gyldig som å selge giftig mat til mennesker fordi de er sultne.
AA170728 Han har fått reise ut før, han har gyldig schengen-visum, og han representerer en respektert organisasjon, sier Ness.
DB170727 Få av dem som søker asyl i Norge framlegger gyldig pass eller annet gyldig reisedokument på søknadstidspunktet.
DB170727 Få av dem som søker asyl i Norge framlegger gyldig pass eller annet gyldig reisedokument på søknadstidspunktet.
VG170726 En omfattende svart økonomi gjør også at det er lettere å leve uten gyldig opphold i Italia.
VG170726 Det ble da kjent at IT-arbeidere i India har hatt store tilganger til nødnettet, uten å ha gyldig autorisasjon og nødvendig sikkerhetsklarering.
DA170726 Også ved disse anledningene skal han ha kjørt uten å ha gyldig førerkort og oppgitt falskt navn til politiet.
DB170725 Det bør ikke være gyldig grunn, mener Steffensen.
AA170725 - Svindelen vi oftest ser er at en person med gyldig billett velger å selge den til flere.
DA170720 Ifølge tiltalen var 26-åringen ikke tilstrekkelig aktsom da han førte bilen uten å ha gyldig førerkort, hadde oppmerksomheten rettet mot forhold som var kjøringen uvedkommende og var påvirket av rusmidler.
DA170720 Han må videre svare to bedragerier, ruskjøringer, besittelse av narkotika og en rekke tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.
AP170720 Kjøper jeg en enkeltbillett på papir fra Oslo S til Nationaltheatret, er den gyldig for 60 minutter i sone 1.
AA170720 - I tillegg siktes sjåføren for ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort, sier Hollingen.
VG170718 NLF har undersøkt hvor mange utenlandske lastebiler som hadde gyldig bombrikke.
VG170718 - Alle lastebiler skal ha gyldig bombrikke som utlyser signal ved bompassering.
DB170717 Han har et veldig gyldig poeng : De summene som jeg har sett at de foreslår å kreve fra dette landet virker på meg som utpressende, og jeg synes å « plystre » er et fullstendig passende uttrykk, sa Johnson.
AP170717 Forhåndsgodkjennelsen er gyldig for fem år av gangen eller inntil det aktuelle passet går ut på dato.
AA170717 Forhåndsgodkjennelsen er gyldig for fem år av gangen eller inntil det aktuelle passet går ut på dato.
AA170717 Manglet gyldig førerkort ¶
AP170716 Tre ungdommer hadde tilsynelatende gyldig billett, men appen de brukte var ikke fra Ruter.
AP170716 Men de viser til at man skal ha gyldig billett under hele reisen.
AP170716 Kontrollørene kan skanne QR-koden med en terminal, som deretter sjekker om billetten er gyldig i Ruters databaser.
AP170716 Kontrollørene har to måter å se om en billett er gyldig på.
AP170716 Et av dem er « dagens bilde », som er felles for alle med gyldig billett.
AP170716 En billett er kun gyldig når den brukes sammen med den elektroniske ID-en, mener kollektivselskapet.
NL170714 Er det virkelig best for dem at de lar være å møte opp til timene uten gyldig grunn ?
VG170713 Lærere må stå i kø og vente på at utdanningen de tok skal bli gyldig igjen og dette kan ta mange år.
AP170713 Vær oppmerksom på at det i enkelte land kreves at man bærer gyldig ID ( pass ) til enhver tid.
AP170713 Det er ikke sikkert denne argumentasjonen vil være gyldig i fremtiden.
VG170705 Fravær som er dokumentert er gyldig fravær.
DB170705 Undersøkelsen viser at en av ti oppgir at de har feriert i utlandet uten gyldig reiseforsikring.
DB170705 Når folk blir syke eller utsatt for uhell på reise utenfor Norge, og i tillegg ikke har gyldig reiseforsikring, er det gjerne ambassadene og Utenriksdepartementet som blir kontaktet.
DB170705 Flere har heller ikke gyldig pass, sier hun.
DB170705 Fravær som er dokumentert er gyldig fravær.
DA170705 En bilfører kunne ifølge Vegvesenet ikke framvise gyldig leieavtale mellom eier og bruker.
SA170704 Gyldig per 15. juni 2017.
FV170704 En mann på 37 år ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for unndragelse.
DB170704 Så vi har sendt det til han, også får vi se om han vurderer å bruke klageretten eller om han mener at vi har gjort et gyldig vedtak i tråd med loven, sier Bruarøy.
BT170703 Det eneste man trenger å ha med seg, er gyldig legitimasjon.
AA170702 - Dette her er en ting som har skjedd over tid, og det er flere anmeldelser for å kjøre uten gyldig førerkort, sier Astrid Metlid.
BT170701 I tillegg kommer gårsdagens kjøring uten gyldig førerkort, i ruset tilstand og for å ha stukket fra ulykkessted, sier Haaland.
AA170701 | Stakk av fra politiet med uregistrert motorsykkel og uten gyldig førerkort ¶
AA170701 - I tillegg vil han bli anmeldt for bruk av uregistrert motorvogn og kjøring uten gyldig førerkort, skriver operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt.
DA170631 Det ble avdekket at ett kjøretøy ikke hadde gyldig Autopass-avtale og det ble dermed ilagt trafikkgebyr på 8000 kroner til eieren av bilen.
SA170630 I slike tilfeller oppstår det tvil om det kan sies å være inngått en gyldig abonnementsavtale.
AP170630 I slike tilfeller oppstår det tvil om det kan sies å være inngått en gyldig abonnementsavtale.
AA170630 - Det viste seg at denne personen ikke hadde gyldig førerkort, og mistanke om denne personen kjørte i ruspåvirket tilstand, sier operasjonsleder Bjørvik. | 18-åring mistet førerkortet etter « veldig stor fart » i Verdal ¶
DA170629 Ingen fra Tech Bygg Limited møtte i torsdagens rettsmøte i Stavanger tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
SA170628 | Bil kjørte inn i tre ved Høle ¶ 19 år gammel bilfører anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort.
SA170628 Den 19 år gamle bilføreren, en mann fra Sandnes, blir anmeldt for å ha kjørt bilen uten gyldig førerkort.
DA170628 To personer blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett.
AP170628 Har du gyldig Ruterbillett får alle som vil være med gratis overgang til ridetur på EKT, kanopadling på Nøklevann, besøk på Sjørøverskute på Bygdøy og gratis inngang til skateparken Bekkestua Arena.
AP170628 Har du gyldig Ruterbillett får alle som vil være med gratis overgang til ridetur på EKT, kanopadling på Nøklevann, besøk på Sjørøverskute på Bygdøy og gratis inngang til skateparken Bekkestua Arena.
AP170628 Dyret må stå 21 dager i isolat om rabiesvaksine mangler og for å få en gyldig vaksine.
VG170626 * I motsetning til det opprinnelige forbudet vil personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke bli nektet innreise.
FV170626 UP stoppet en bil på Stoa, mistenkt for kjøring uten gyldig førerkort.
FV170626 ARENDAL : Ikke gyldig førerkort ¶ 10.48.
AP170626 » En utfordring med gyldig pass og visum ¶
AP170626 På generelt grunnlag anføres at det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise.
AP170626 Nemnda skriver blant annet i sin avgjørelse : Nemnda legger til grunn at klageren har gjort det som var mulig i forhold til å forsikre seg om at passet var gyldig for innreise til Sri Lanka.
AP170626 Men ved innsjekk på Oslo Lufthavn en tidlig morgen i vinter, fikk de beskjed av Qatar Airways om at Josefs pass ikke lenger var gyldig .
AP170626 Mange land krever pass ved innreise og krever også at passet skal være gyldig i en viss tid, oftest seks måneder, etter hjemreise.
AP170626 Hun sier videre at det på deres sider står at de aller fleste land utenfor Schengen har regler om at passet skal være gyldig seks måneder etter planlagt hjemkomst.
AP170626 Både offentlig informasjon og opplysninger gitt både muntlig og skriftlig av Apollo ga informasjon om at passet måtte være gyldig tre måneder etter planlagt utreisedato.
AP170626 - Gyldig pass og visum kan i noen tilfeller være en utfordring.
AA170626 » En utfordring med gyldig pass og visum ¶
AA170626 På generelt grunnlag anføres at det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise.
AA170626 Nemnda skriver blant annet i sin avgjørelse : Nemnda legger til grunn at klageren har gjort det som var mulig i forhold til å forsikre seg om at passet var gyldig for innreise til Sri Lanka.
AA170626 Men ved innsjekk på Oslo Lufthavn en tidlig morgen i vinter, fikk de beskjed av Qatar Airways om at Josefs pass ikke lenger var gyldig .
AA170626 Mange land krever pass ved innreise og krever også at passet skal være gyldig i en viss tid, oftest seks måneder, etter hjemreise.
AA170626 Hun sier videre at det på deres sider står at de aller fleste land utenfor Schengen har regler om at passet skal være gyldig seks måneder etter planlagt hjemkomst.
AA170626 Både offentlig informasjon og opplysninger gitt både muntlig og skriftlig av Apollo ga informasjon om at passet måtte være gyldig tre måneder etter planlagt utreisedato.
AA170626 - Gyldig pass og visum kan i noen tilfeller være en utfordring.
VG170624 Men folk som ikke har gyldig pass må alltid møte opp i god tid før avgang, sier Rzaev.
VG170624 Men det er passasjerenes ansvar å ha gyldig pass, sier han.
VG170623 | Svensk ektepar ( 80 ) nektet drømmecruise til Nordkapp - manglet gyldig pass ¶
VG170623 Ikke en eneste gang, ikke en gang ved det siste besøket, fortalte selgeren at et gyldig pass var et vilkår for å gå ombord på båten, selv om de bare skulle reise mellom Danmark og Norge, ifølge Claesson.
VG170623 De hadde ikke gyldig pass.
VG170623 - Vi beklager at de ikke fikk gjennomført sitt cruise, som er forårsaket av at Lasse Claesson ikke hadde gyldig pass ved innsjekk, skriver Stebekk.
DA170623 Ett kjøretøy med påmontert lastebilkran hadde ikke gyldig årskontroll på kranen og det blir sendt rapport til arbeidstilsynet for vider oppfølging.
DA170623 Kjøreturen fant også sted uten at 56-åringen hadde gyldig førerkort.
SA170622 Han hadde heller ikke gyldig førerkort.
DA170622 På det nye rettsmøtet som var berammet torsdag møtte ingen fra Green Solution AS og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
DA170622 Han skal heller ikke ha hatt gyldig førerkort.
SA170621 Til sammenligningen er det 19.483 som har førerkort klasse B med kode 78 ( kun gyldig med automatgir ).
SA170621 Tall fra Statens vegvesen viser at 2,9 millioner personer hadde gyldig førerkort klasse B pr. januar 2017.
SA170621 Hun er en del av en økende gruppe personer som nå foretrekker å ta førerkort klasse B med kode 78 ( kun gyldig med automatgir ), på folkemunne kalt automatgir-lappen.
DA170621 Resultatet ble at sjåføren måtte sette fra seg tilhengeren på kontrollplassen og sjåføren ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett.
DA170621 En sjåfør som kjørte bil med tilhenger hadde ikke gyldig førerrett for denne kombinasjon.
BT170621 Til sammenligningen er det 19.483 som har førerkort klasse B med kode 78 ( kun gyldig med automatgir ).
BT170621 Tall fra Statens vegvesen viser at 2,9 millioner personer hadde gyldig førerkort klasse B pr. januar 2017.
BT170621 Hun er en del av en økende gruppe personer som nå foretrekker å ta førerkort klasse B med kode 78 ( kun gyldig med automatgir ), på folkemunne kalt automatgir-lappen.
AP170621 Til sammenligningen er det 19.483 som har førerkort klasse B med kode 78 ( kun gyldig med automatgir ).
AP170621 Tall fra Statens vegvesen viser at 2,9 millioner personer hadde gyldig førerkort klasse B pr. januar 2017.
AP170621 Hun er en del av en økende gruppe personer som nå foretrekker å ta førerkort klasse B med kode 78 ( kun gyldig med automatgir ), på folkemunne kalt automatgir-lappen.
VG170620 - Jeg var på jobb, og det er gyldig fravær.
VG170620 Uten gyldig klarering får man ikke adgangskort til UDs lokaler i Norge eller ute på ambassadene.
VG170620 Ansettelsesforholdet er avhengig av en til enhver tid gyldig klarering.
DA170620 Ingen fra Stavanger billakkering møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett mandag, og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
BT170620 Uber krever også gyldig vandelsattest fra politiet av sine sjåfører.
SA170619 Kort fortalt vil denne forordningen medføre at en digital signatur skal være like gyldig som en håndskrevet underskrift, og at digital ID og digital signatur skal anerkjennes på tvers av landegrensene i Europa.
SA170619 Det er i tillegg en ny forordning om eID og elektroniske tilleggstjenester innført i EU ( eIDAS forordning ), som vil innlemmes i EØS avtalen slik at denne også blir gyldig i Norge.
DN170619 De gjennomførte et brutalt angrep som rene gangstere for å ta en pakke fra nordkoreanske diplomater med et gyldig diplomatisk kurérsertifikat, sier en talsmann for Nord-Koreas utenriksdepartement til byrået.
DA170619 Et kjøretøy som var inne til kontroll hadde ikke gyldig dokumentasjon på lovpålagt årskontroll på kranen.
DA170619 Det ble ilagt gebyr på 8000 kroner til to kjøretøyeiere på grunn av at de ikke hadde gyldig Autopass-avtale.
AA170619 Den er gyldig fram til 26. juni.
FV170618 GRIMSTAD : Narkotatt i bil ¶ 03.37 : Politiet stoppet bil på E 18 ved Grimstad hvor fører kjørte uten gyldig førerkort.
FV170618 Bilføreren anmeldes for kjøring i påvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort og en rekke andre brudd på vegtrafikkloven, melder politiet.
AA170618 - Gutten er blitt avhørt med foresatte og erkjenner å ha kjørt uten gyldig førerkort, sier Tiltnes.
FV170617 KRISTIANSAND : Tatt uten førerkort ¶ 00.38 : Politiet stanset en bil i Kongens gate, hvor føreren i 20-årene ikke hadde gyldig førerkort.
VG170616 Når for eksempel Høyesterett slår fast at en allmenngjort tariffavtale for verftsindustrien som sikrer utenlandske utstasjonerte arbeidstakere dekning for utgifter til reise, kost og losji, med henvisning til at dette handler om å hindre « sosial dumping », er gyldig , er det vanskelig å se dette som et tiltak som først og fremst ivaretar interessene til
VG170615 Moren Mussarat Naim ( 54 ) er diabetiker - som er en annen gyldig grunn til å ikke faste.
FV170615 KVINESDAL : Ulovlig bilkjøring ¶ 01.15 : En bilfører ble stoppet og anmeldt for å kjøre uten gyldig førerkort.
DA170615 En sjåfør på et vogntog ble anmeldt for ikke å inneha gyldig førerrett.
AP170615 Politimannen som reiste til stedet, fant ut at Hodgkinson hadde gyldig våpenlisens.
FV170614 MANDAL : Kvinne uten førerkort ¶ 03.00 : En kvinne ble anmeldt for å kjøre bil uten gyldig førerkort.
FV170614 FLEKKEFJORD : Mann uten førerkort ¶ 00.37 : En mannlig bilfører ble tatt for å kjøre uten gyldig førerkort.
FV170614 ARENDAL : Narkotikabruk ¶ 14.30 : Politiet stanset en mannlig bilist på Enghaven, som kjørte uten gyldig førerkort.
AA170614 En domstol i Kairo erklærte avtalen gyldig .
FV170613 Kortet kan lette situasjonen dersom du opplever et trafikkuhell og må bevise at du har gyldig forsikring.
FV170613 Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring.
DB170613 InFact-fagsjefen påpeker at argumentet om premisser er gyldig .
DB170613 Det svaret er like gyldig i dag som den gang.
SA170612 Kortet kan lette situasjonen dersom du opplever et trafikkuhell og må bevise at du har gyldig forsikring.
SA170612 Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring.
DA170612 To sjåfører ble også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort i løpet av kontrollen.
DA170612 - Den ene førern som ble stanset for å ha brutt sperrelinje, hadde ikke gyldig førerkort.
BT170612 Kortet kan lette situasjonen dersom du opplever et trafikkuhell og må bevise at du har gyldig forsikring.
BT170612 Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring.
AP170612 Kortet kan lette situasjonen dersom du opplever et trafikkuhell og må bevise at du har gyldig forsikring.
AP170612 Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring.
AA170612 Kortet kan lette situasjonen dersom du opplever et trafikkuhell og må bevise at du har gyldig forsikring.
AA170612 Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring.
DB170610 Utlendingsdirektoratet avslo søknaden hans om å få reise til Somalias ambassade i Brussel for å få utstedt et reisedokument, fordi de mente dokumentet ikke ville være gyldig .
AP170610 Utlendingsdirektoratet avslo søknaden hans om å få reise til Somalias ambassade i Brussel for å få utstedt et reisedokument, fordi de mente dokumentet ikke ville være gyldig .
AP170610 Utlendingsdirektoratet avslo søknaden hans om å få reise til Somalias ambassade i Brussel for å få utstedt et reisedokument, fordi de mente dokumentet ikke ville være gyldig .
AA170610 Utlendingsdirektoratet avslo søknaden hans om å få reise til Somalias ambassade i Brussel for å få utstedt et reisedokument, fordi de mente dokumentet ikke ville være gyldig .
DB170608 Da norske myndigheter ble klar over at ekteskapet var inngått via telefon og at Hydara var i Gambia og Ndure i Oslo, ble ekteskapet annullert og er ikke gyldig i Norge.
VG170607 Sendte SMS : Bieber gir ikke gyldig fravær ¶
DA170607 61-åringen møtte ikke til onsdagens rettsmøte i Stavanger tingrett, og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.
FV170606 VENNESLA : Hadde ikke førerkort ¶ 02.51 : En mann ble anmeldt for bilkjøring uten gyldig førerkort.
DA170606 Panelet er enige om at man må ha regler, men at den kan praktiseres mer etter skjønn, og at en egenmelding eller eventuelt en lapp fra foreldre burde være gyldig .
AA170606 « Tiltalte ble tatt med inn til identitetssjekk, og fremviste ekte og gyldig dokumentasjon på sin identitet som polsk statsborger.
AA170606 I tillegg til selve smuglingen kjørte mannen med overvekt og han hadde heller ikke gyldig førerkort for en så stor bil.
DB170605 STENGTE DØRER : Ikke reis til noe annet land uten at du har med deg gyldig pass.
DB170605 Førerkort eller bankkort holder ikke som gyldig ID.
SA170604 Han skal ifølge innenriksdepartementet ha kjørt uten gyldig førerkort.
AA170604 Han skal ifølge innenriksdepartementet ha kjørt uten gyldig førerkort.
DB170603 - Jeg har heldigvis pass som fortsatt er gyldig , så jeg slipper å stå en en passbestillingskø som dette, sier Joakim Østlie.
DA170603 Enkelte destinasjoner krever at passet er gyldig i mer enn seks måneder.
BT170603 Skal en slik fremgangsmåte være gyldig , må testene normalt gjennomføres på et helt nytt datasett.
AA170603 Årsaken til at reketråleren ble holdt igjen i Murmansk var at den russiske kystvakten ved en rutinekontroll oppdaget at tråleren ikke hadde gyldig lisens for å fiske etter reker i russisk farvann.
SA170602 En UEFA-lisensiert trenerutdanning er gyldig over hele Europa.
DB170602 * Du må ha med gyldig legitimasjon ¶
DA170602 En biltur uten gyldig førerkort i april er også tatt med.
AP170602 En UEFA-lisensiert trenerutdanning er gyldig over hele Europa.
AA170602 Transportøren hadde heller ikke gyldig løyve, sier Giskås.
AA170602 - En vogntogsjåfør som ble stoppet i Verdal kom fra Oslo og skulle til Nordland, men hadde ikke gyldig løyve.
FV170601 Bilføreren ble anmeldt for uaktsom kjøring, samt kjøring uten gyldig førerkort. | - 1. divisjonsspiller takket nei til Vipers ¶
DA170601 Det er imidlertid noen land det bankkortstore helsekortet ikke er gyldig i - Tyrkia og den tyrkiske delen av Kypros.
AP170601 - Det er verdt å merke seg at noen offentlige sykehus i Europa krever at det du har med deg det europeiske helsetrygdekortet når du innlegges på sykehuset, selv om du fremlegger gyldig reiseforsikringsbevis.
AA170601 Det er imidlertid noen land det bankkortstore helsekortet ikke er gyldig i - Tyrkia og den tyrkiske delen av Kypros.
DB170531 Husk ! * Gyldig legitimasjon ( pass, bankkort med bilde eller førerkort ) ¶
DB170531 Også avskjedigelsen må være skriftlig for at den skal være gyldig .
DA170531 Men nå får han altså endelig valuta for ikke å være norsk : Det er gyldig grunn til å slippe å stå på Samfunnspartiets valgliste.
DB170529 - Det er lurt å holde seg oppdatert på reiserådene og lese vår reiseinformasjon og vi kan ikke sterkt nok understreke viktigheten av en gyldig og dekkende reiseforsikring.
DB170529 Strømmen av mennesker som prøver å seg inn i Europa uten gyldig Schengen-visum har langt fra stanset opp, men den akutte humanitære og politiske krisen i forfjor lot seg løse, først og fremst takket være Tyskland og Angela Merkels håndtering.
AP170529 Samboere som har felles barn under 16 år, må fremlegge gyldig meglingsattest for å motta utvidet barnetrygd.
FV170528 SØGNE : Lot ung mann uten lappen kjøre ¶ 01.50 : Stoppet bil hvor fører var uten gyldig førerkort.
DB170528 Det sier seg egentlig selv : Du er usedvanlig dumdristig om du reiser på ferie uten en gyldig reiseforsikring.
DB170528 Beregninger selskapet har gjort, viser at 20 prosent av turistene fortsatt reiser på ferie utenlands uten gyldig reiseforsikring.
DB170528 En kvinne i 20-årene var siktet for promillekjøring og for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort.
DB170527 Sesongkort er ikke gyldig i dag, sto det på skiltet som møtte dattera til Tormod Haugen på Tusenfryd i dag.
DB170527 At det billigste sesongkortet er gyldig alle dager mellom 22. april og 31. juli stemmer imidlertid ikke, da parken som sagt bare har åpent i 11 dager i mai og også er stengt fire av hverdagene i juni.
DB170526 Voksnes pass er normalt gyldig i 10 år.
DB170526 Ta med gyldig legitimasjon for den som møter sammen med passøkeren.
DB170526 Ta med gyldig legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av denne fra den andre forelderen ¶
DB170526 Og vær klar over at et pass som har gått ut for mer enn tre måneder siden ikke er gyldig legitimasjon ved bestilling av nytt pass.
DB170526 Mangler du begge disse, kan en person med gyldig ID fylle ut en vitneerklæring hos politiet.
DB170526 Førerkort, bankkort med bilde eller gyldig eget pass regnes som godkjent ID.
DB170526 - Da må de huske å ta med en gyldig fullmakt fra den andre forelderen.
VG170525 I den sammenheng kan det kanskje være en fordel om du ikke er der, når du likevel har en « gyldig » begrunnelse i avslutningen til Erling Lae.
FV170525 For politiet vet foreløpig ikke hvem av de tre som kjørte bilen, men mannen de mistenker er også anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
FV170525 VENNESLA : Kjørte uten førerkort ¶ 05.09 : En mannlig bilfører er anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.
AA170525 Tråleren har ligget i arrest i to uker etter at det ved en rutinekontroll ble oppdaget at skipet ikke hadde gyldig lisens for å fiske etter reker i russisk farvann.
VG170524 Ifølge det svenske fotballforbundets sikkerhetssjef, Martin Fredman, er det tre steg som avgjør om billetten din er gyldig , og om du får komme inn på stadion.
VG170524 Da de to gikk av på Stortingets stasjon, stod kontrollører klare og stoppet passasjerer for å sjekke at de hadde gyldig billett.
SA170524 Vedkommende kunne ikke vise fram gyldig førerkort på forespørsel.
DN170524 mai etter at det ved en rutinekontroll ble oppdaget at skipet ikke hadde gyldig lisens for å fiske etter reker i russisk farvann.
AP170524 Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik ble stoppet uten gyldig billett på T-banen i Oslo, men slapp gebyr.
AA170524 mai etter at det ved en rutinekontroll ble oppdaget at skipet ikke hadde gyldig lisens for å fiske etter reker i russisk farvann.
AA170524 Resonnementet hans kan være gyldig som en analyse av russisk tenkemåte, men antallet soldater er så lite at det har liten reell militær betydning.
DB170523 Den som er der, er gyldig fortsatt, sier seniorrådgiver Siv Alsén til NTB tirsdag.
DA170523 Den som er der, er gyldig fortsatt, sier seniorrådgiver Siv Alsén til NTB tirsdag.
AA170523 Den som er der, er gyldig fortsatt, sier seniorrådgiver Siv Alsén til NTB tirsdag.
AA170523 Den som er der, er gyldig fortsatt, sier seniorrådgiver Siv Alsén til NTB tirsdag.
DA170522 I tillegg må han også svare for å ha kjørt for fort samt tre tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.
BT170522 Lagmannsretten har etter dette kommet til at arbeidsavtalen er gyldig , og at Innovest er forpliktet av avtalen.
BT170522 Gulsvik har også krevd fastsettelsesdom for at arbeidsavtalen er gyldig og virksom.
BT170522 Gulsvik har inngått gyldig arbeidsavtale med Innovest.
BT170522 Gulsvik får derfor både medhold i sitt krav på lønn og kostnadsrefusjon samt kravet om fastsettelsesdom for at arbeidsavtalen er gyldig og virksom.
BT170522 En gyldig overføring av pengene til institusjonene måtte dermed forutsette samtykke ikke bare fra Innovest, men også fra Gulsvik.
BT170522 Bestemmelsen lyder : Selv om en viljeserklæring ellers maatte ansees for gyldig , binder den ikke den, som har avgit den, hvis det paa grund av omstændigheter, som forelaa, da den anden part fik kundskap om erklæringen, og som det maa antages, at han kjendte til, vilde stride mot redelighet eller god tro, om han gjorde erklæringen gjeldende.
BT170522 november 2011 er gyldig og virksom. 3.
BT170522 november 2011 er gyldig og forpliktende.
BT170522 november 2011 er gyldig , og Gulsvik har krav på betaling for arbeid i henhold til denne.
NL170521 En bilfører ble også anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, besittelse av narkotika og kjøring uten gyldig førerkort.
SA170520 Han kjørte uten gyldig førerkort, og med falske kjennemerker, i autovernet.
DB170520 Vær klar over at enkelte land krever at passet er gyldig en periode etter utreise fra landet du har besøkt.
DB170520 Utenfor Norden er pass eneste gyldig legitimasjon for norske borgere.
DB170520 Så lenge er passet gyldig
DB170520 Og husk at selv et rødt pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet.
DB170520 Alle pass bør være gyldig i seks måneder etter planlagt retur.
SA170519 - Den europeiske arrestordren er ikke lenger gyldig .
SA170519 Innsigelsen om at det blir vanskelig å kontrollere dette, synes ikke Torbjørn Hundere er et gyldig argument.
DB170519 - Den europeiske arrestordren er ikke lenger gyldig .
DA170519 - Den europeiske arrestordren er ikke lenger gyldig .
DA170519 Foto : Statens vegvesen Her var ikke lasten tilstrekkelig sikret og den utenlandske føreren hadde heller ikke gyldig førerkort.
DA170519 Jæren tingrett viste til at det ikke forelå opplysninger om gyldig fravær.
AP170519 Innsigelsen om at det blir vanskelig å kontrollere dette, synes ikke Torbjørn Hundere er et gyldig argument.
AA170519 - Den europeiske arrestordren er ikke lenger gyldig .
NL170518 Ikke bare er han dømt i en tilsvarende sak, vi mener også at han har kjørt uten gyldig førerkort, sier politiadvokat Halvorsen, og viser til at sjåføren ble idømt kjøreforbud etter kollisjonen på E8 i Troms.
NL170518 Den 47 år gamle sjåføren hadde verken gyldig førerkort eller sjåførkortet i orden, da han skal ha fått sleng på vogntoget på riksvei 3 i Hedmark 21. februar i år.
DB170518 Men nå er ikke Trump noen Johnson og Coulter er i hvert fall ingen Cronkite, så det spørs om parallellen er gyldig .
AP170518 Passet mitt er gyldig til 2020.
AA170518 Passet mitt er gyldig til 2020.
AA170518 Føreren av bilen ble anmeldt, både for overlasten og for manglende gyldig førerkort.
AA170518 Anmeldes for både overlast og manglende gyldig førerkort.
DB170517 Fører anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.
FV170515 TVEDESTRAND : Kjørte uten lappen ¶ 11.15 : Bilfører tatt for kjøring uten gyldig førerkort.
VG170514 - Vi får tilbakemeldinger hele tiden på at det er mye uklarhet om hva som er gyldig og ugyldig fravær og at fraværsgrensen er lite fleksibel, men det har ikke kommet flere tilbakemeldinger i russetiden.
SA170514 En mann 38 blir anmeldt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand og uten gyldig førerkort.
NL170513 Han kom kjørende uten gyldig førerkort.
DB170513 Huskeliste når du skal søke om pass ¶ * Gyldig legitimasjon ( pass, bankkort med bilde eller førerkort ) ¶
DB170513 Det er kun pass som er gyldig ID for norske borgere.
VG170512 Likevel klarte han altså ikke å overlevere søksmålet på en gyldig måte etter amerikansk og californisk lov.
VG170512 En grunnlovsendring må vedtas to ganger før den blir gyldig , og det må ha vært et stortingsvalg imellom de to behandlingene.
DA170512 I forbindelse med rettsmøtet torsdag møtte ikke 39-åringen og det forelå ingen opplysninger om gyldig forfall.
NL170511 - Anmeldes for kjøring i ruspåvirket tilstand, bruk av narkotika og kjøring uten gyldig førerkort, melder Troms politidistrikt på Twitter.
AA170511 Senere på kvelden ble en mannlig fører i 20-årene stanset i Ringvålveien og vil bli anmeldt for ruskjøring, kjøring uten gyldig førerkort og han ble også målt til 75 kilometer i timen i en 50-sone.
DA170510 Ingen fra Amatøren AS møtte i rettsmøtet i Stavanger tingrett onsdag, og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.
DN170509 Likevel må nevøen betale onkelens sakskostnader for retten ettersom Ole-Hugo Jensen fikk medhold i hovedkravet om at avtalen fra 2013 er gyldig .
DB170509 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
AP170509 UDI påpeker at så lenge ekteskapet ikke er gyldig inngått i hjemlandet, er ekteskapet heller ikke anerkjent i Norge etter ekteskapslovens §18.
AP170509 UDI mener imidlertid at hvis personen hadde vært åpen om at vedkommende hadde konvertert da de giftet seg, ville ikke ekteskapet vært gyldig i dette landet, forteller Karina Kviebakk Mauren i Juss-Buss.
AP170509 Når ekteskapet på grunn av konverteringen ikke blir gyldig i det muslimske landet, vil heller ikke vi etter reglene kunne anse det som gyldig , sier seniorrådgiver Rolf Henry Anthonisen i Oppholdsavdelingen i UDI.
AP170509 Når ekteskapet på grunn av konverteringen ikke blir gyldig i det muslimske landet, vil heller ikke vi etter reglene kunne anse det som gyldig, sier seniorrådgiver Rolf Henry Anthonisen i Oppholdsavdelingen i UDI.
AP170509 Ekteskap som er gyldig inngått i utlandet er i henhold til ekteskapsloven som hovedregel gyldige her.
AP170509 Aftenposten har fått se formuleringen i UDI-vedtaket som spesifikt viser til sharia og lokal lovgivning, som ikke anser at et ekteskap mellom en muslim og en som har konvertert til en annen religion er gyldig .
AP170509 - Ja, så lenge ekteskapet ellers er gyldig inngått, ville vi godkjent ekteskapet.
AP170509 - Det aktuelle landet anså ekteskapet som formelt gyldig .
VG170508 - Pass som inneholder navn på dyrets eier, en beskrivelse av dyret og dokumentasjon for gyldig ID-merking.
FV170507 KVINESDAL : Uten gyldig førerkort ¶ 02.14 : En kvinne ble anmeldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort.
FV170507 KVINESDAL : Uten gyldig førerkort ¶ 02.14 : En kvinne ble anmeldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort.
FV170507 Han har ikke gyldig førerkort.
DB170505 Få slutt på « Catch-And-Release », som sannsynligvis dreier seg om praksisen av innvandringspolitikken hvor personer tatt i utlendingskontroller, som ikke har gyldig opphold i USA, blir fanget for så å bli løslatt igjen mens de venter på å få saken behandlet.
DB170505 Denne vurderingen ble gjort i april og er gyldig til midten av juni måned, sier Martin Bernsen.
SA170504 Samarbeidet mellom de to selskapene innebærer at togreisende kan benytte seg av rutebussene som går mellom Stavanger og Sandnes om de har en gyldig NSB-billett.
DB170504 For reiser i Europa for øvrig ( innenfor EU/EØS-området ) må reisende ha med seg gyldig reisebevis - og da er eneste alternativ å ta med passet.
DA170504 Kolumbus' bidrag til de togreisende er å åpne alle rutebussene som går mellom Stavanger og Sandnes for passasjerer med gyldig NSB-billett.
DB170503 Dermed lå det ingen gyldig lovhjemmel til grunn for at disse skulle miste førerkortet.
DA170503 Men den tenkningen som tidligere var viktig for den enkelte familie er absolutt gyldig også i dag : Flere barn er helt nødvendig for at vi som samfunn skal klare å løse de oppgavene som ligger framfor oss.
AA170503 | Kjørte taxi i flere måneder uten gyldig førerkort ¶ 26 ganger er taxisjåføren i 30-årene fra Trondheim tatt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
AA170503 | Kjørte taxi i flere måneder uten gyldig førerkort ¶ 26 ganger er taxisjåføren i 30-årene fra Trondheim tatt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
AA170503 Det var fra midten av juni i fjor til oktober at det gjennom taxiselskapets kjørelogg ble avdekket at mannen kjørte uten gyldig førerkort i Trondheim hele 26 ganger.
AA170503 | Kjørte uten gyldig førerkort ¶
AA170503 Han hadde ikke gyldig førerkort og blir anmeldt, skriver politiet i Nord-Trøndelag på Twitter.
DB170502 Israel krever at man har et pass som er gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreisedato.
DB170501 Men hva om premisset om at det er store verdier i olje og gass ikke lenger er gyldig ?
DA170501 Det innebærer at retten i enkelte tilfeller kan komme til at UNEs vedtak var gyldig på tidspunktet det ble fattet på, men at saksøker likevel får medhold ut fra etterfølgende dokumentasjon eller omstendigheter », står det skrevet på UNEs hjemmesider.
DB170429 Bankkort og sertifikat regnes ikke som gyldig ID i forhold til grensekontroller.
AP170428 Å si at man skal skrive, er en gyldig unnskyldning for å trekke seg tilbake.
AA170426 juni 2016, « Bare ja er gyldig svar !
AA170423 Mistanke : Politiet sier den de tror var fører av bilen som stakk fra laserkontroll på fredag ikke har gyldig førerkort.
VG170422 Det slovakiske selskapet sier de allerede vil ta imot bestillinger, men understreker at kjøpere må gyldig sertifikat for både bil og fly.
AA170422 Øyenvitner forteller at hendelsen startet med at gjerningsmannen ikke kunne vise fram gyldig billett til togkonduktøren.
AA170422 Årsakene til at biler blir begjært avskiltet er flere, men som oftest går det i mangel på gyldig forsikring på bilen, ikke utført EU-kontroll og ikke betalte avgifter som for eksempel omregistreringsavgift.
DA170421 I livetapning er denne låta så momentan, treffsikker og fortsatt gyldig at det gjør vondt.
SA170420 | Ruset bilfører stoppet av politiet i natt ¶ 25-åring uten gyldig førerkort tatt på Stokka i Stavanger.
SA170420 Bilføreren, som ikke hadde gyldig førerkort, ble tatt med for blodprøve.
DB170419 » Han gjorde det også klart at alle kandidater måtte « tilfredsstille krav til utdanning, norsk skriftlig og muntlig, samt fremleggelse av gyldig vandelsattest ».
DA170419 Han sier at det nå sannsynligvis vil bli satt i gang en rettssak mot valgnemndene som vil så tvil om resultatet av avstemningen var gyldig , men at den nok ikke vinner fram.
AA170418 Mannen hadde ikke gyldig førerkort og politiet oppretter en sak på forholdet.
FV170416 FLEKKEFJORD : Fyllekjøring ¶ 02.52 : En bilfører stoppet, mistenkt for promillekjøring og kjøring uten gyldig førerkort.
FV170415 En 42 år gammel mann er anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
AA170415 Valentinlyst, Trondheim : Promillekontroll, 2 bilførere innbrakt for ruskjøring, hvorav en av de heller ikke hadde gyldig førerett.
AA170415 En av de to hadde heller ikke gyldig førerkort, skriver politiet på Twitter.
VG170413 Den ene var å delta via satellitt og den andre var å finne en annen artist med gyldig innreisetillatelse.
SA170413 Det ene var å delta via satellitt og det andre var å finne en annen artist med gyldig innreisetillatelse.
DB170413 PASS PÅ : Husk at mange steder krever at passet ditt er gyldig minst 6 måneder etter at reisen er avsluttet.
DB170413 Huskeliste når du skal søke om pass ¶ * Gyldig legitimasjon ( gyldig norsk førerkort eller minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, eventuelt tidligere utløpte pass, statsborgervedtak hvis du tidligere har vært utenlandsk statsborger, ved søknad om pass til barn må foreldre med foreldreansvar kunne bevise sin identitet )
DB170413 * Gyldig legitimasjon ( gyldig norsk førerkort eller minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, eventuelt tidligere utløpte pass, statsborgervedtak hvis du tidligere har vært utenlandsk statsborger, ved søknad om pass til barn må foreldre med foreldreansvar kunne bevise sin identitet ).
DB170413 - Den ene var å delta via satellitt og den andre var å finne en annen artist med gyldig innreisetillatelse.
BT170413 Det ene var å delta via satellitt og det andre var å finne en annen artist med gyldig innreisetillatelse.
AA170413 Det ene var å delta via satellitt og det andre var å finne en annen artist med gyldig innreisetillatelse.
AA170413 Det ene var å delta via satellitt og det andre var å finne en annen artist med gyldig innreisetillatelse.
DB170412 - Hvis samtykket ikke har vært frivillig er det ikke gyldig .
DB170410 Norge Rundt-billetten gjelder på inntil 42 flyplasser og er gyldig for ubegrenset reise i Norge i 14 dager.
AP170410 Ta med gyldig legitimasjon.
AP170410 Ledsager gratis uten billett, med gyldig ledsagerbevis.
AP170410 Ledsager gratis uten billett, med gyldig ledsagerbevis.
SA170407 Det er ikke gyldig dersom en eller flere parter er overstadig beruset.
DB170407 Begrunnelsen for at de er bortvist fra Norge, er at de har arbeidet i Norge uten gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
AA170407 Begrunnelsen for at de er bortvist fra Norge, er at de har arbeidet i Norge uten gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.
DN170405 Japan har godkjent bruk av digitale valutaer, blant annet bitcoin, som gyldig betalingsmiddel.
AA170405 Sjåføren, en mann i 30-årene, hadde heller ikke gyldig førerkort.
SA170404 Han hadde heller ikke gyldig førerkort og vil bli anmeldt.
DA170403 En sjåfør ble også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og måtte sette igjen hengeren sin.
DA170403 Det var heller ikke gyldig autopassavtale på kjøretøyet og det ble skrevet ut et gebyr på 8000 kroner for dette også.
AP170403 Holm Vestby kan også fortelle at det ikke var gyldig autopass-avtale på kjøretøyet, og det dermed ble skrevet ut en gebyr på 8000 kroner i tillegg.
AP170403 En sjåfør blir også anmeldt for kjøring uten gyldig førerett, og måtte sette igjen hengeren sin.
AA170403 Kvinnen framstår som ruset når politiet kommer til stedet, og hun har heller ikke gyldig førerkort.
AA170403 Holm Vestby kan også fortelle at det ikke var gyldig autopass-avtale på kjøretøyet, og det dermed ble skrevet ut en gebyr på 8000 kroner i tillegg.
AA170403 En sjåfør blir også anmeldt for kjøring uten gyldig førerett, og måtte sette igjen hengeren sin.
SA170402 Det viste seg at sjåføren, en 54 år gammel kvinne, kvinne ikke hadde gyldig førerkort.
SA170402 Holm Vestby kan også fortelle at det ikke var gyldig autopass-avtale på kjøretøyet, og det dermed ble skrevet ut en gebyr på 8000 kroner i tillegg.
SA170402 En sjåfør blir også anmeldt for kjøring uten gyldig førerett, og måtte sette igjen hengeren sin.
AA170402 - Jeg registrerer at Dagsnytt 18 ikke er gyldig fravær for Venstre.
SA170401 HUNDVÅG : Mann i 50 årene stanset kjøring uten gyldig førerkort.
AA170401 | Tatt i 125 km/t i Okstadbakken - i rus og uten gyldig førerkort ¶
AA170401 Føreren i 20-årene blåste over lovlig verdi og manglet i tillegg gyldig førerkort.
AA170401 Det viste seg at han ikke hadde gyldig førerkort.
DB170330 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
DB170330 Deres innvilgede asyl var ikke lenger gyldig .
DA170330 Det burde aldri ha blitt regnet som et trygt land, og i hvert fall ikke regnes som det nå lenger, begrunner advokat Jared Will i søksmålet der han ber retten vurdere om Canadas asylavtale med USA er gyldig .
FV170329 KRISTIANSAND : Uten førerkort med stjålne skilter ¶ 01.12 : Bilfører stoppet for kjøring uten gyldig førerkort, samt at bilen er påsatt stjålne skilter.
DB170329 Hvorfor det ikke lenger er gyldig innsikt, bør riksarkivarene redegjøre for.
AP170329 Utdanning er ikke gyldig i Norge.
AP170329 Utdanning er ikke gyldig i Norge.
AP170329 Utdanning er ikke gyldig i Norge.
AP170329 Si ;D-innlegg : At helsesøster skal kunne gi gyldig fravær, er én av dem.
FV170328 Mannen kjørte uten gyldig førerkort.
FV170328 KRISTIANSAND : Uten gyldig førerkort ¶ 19.04 : En mannlig bilfører anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
FV170328 KRISTIANSAND : Uten gyldig førerkort ¶ 19.04 : En mannlig bilfører anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
DB170328 - Vi mistenker ruskjøring og vi mistenker kjøring uten gyldig førerkort, sier Ann-Kristin Øie ved operasjonssentralen til Trøndelag politidistrikt til Dagbladet.
DB170328 Men selv om vi skulle akseptere at dette er en gyldig og hensiktmessig debatt å ta, er det fortsatt ingen spesiell grunn til at den skal tas akkurat nå, fremfor sist desember eller etter påske.
SA170327 Eieren av bilen har ifølge politiet ikke gyldig førerkort.
SA170327 - Bileier har ikke gyldig førerkort, skriver operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.
FV170326 MANDAL : Uten gyldig førerkort ¶ 18.14 : En bilfører er anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.
FV170326 MANDAL : Uten gyldig førerkort ¶ 18.14 : En bilfører er anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.
FV170326 LYNGDAL : Kjørte i påvirket tilstand ¶ 20.37 : På Vatland blir en bilfører stoppet, mistenkt for kjøring uten gyldig førerkort og i påvirket tilstand.
SA170325 I dag må du ha internettilgang for at Kolumbusbilletten på mobilen skal være gyldig .
AA170324 | Kjørte uten gyldig førerkort - politiet beslagla bilen ¶
AA170324 En mann i 50-årene kjørte farlig og uten gyldig førerkort mellom Orkdal og Klett.
FV170323 Den 30 år gamle mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort, fartsovertredelse og han mistenkes for ruskjøring.
DB170323 Vær oppmerksom på at det i enkelte land kreves at man bærer gyldig ID ( pass ) til enhver tid.
AA170323 Bilføreren, en mann i 20-årene, har ikke gyldig førerkort og blir anmeldt, tvitrer politiet. 10.59 : Fosna-Folket melder om vogntogkaos på fylkesvei 717 i Vemundstadbakkene i Rissa.
VG170321 Annenhver elev i videregående skole har skulket, og hver fjerde elev har løyet på seg sykdom for å få gyldig fravær.
DB170321 Vedtaket ble stadfestet som gyldig i Oslo tingrett i april 2016.
VG170318 * I motsetning til det opprinnelige forbudet vil personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke bli nektet innreise.
FV170317 ARENDAL : Kjørte uten gyldig førerkort ¶ 13.27 : Mann anmeldt for kjøring med bil uten gyldig førerkort.
FV170317 ARENDAL : Kjørte uten gyldig førerkort ¶ 13.27 : Mann anmeldt for kjøring med bil uten gyldig førerkort.
DB170316 Smith, som førte saken på sine egne vegne, hevdet at fengselsledelsen ikke hadde gitt ham en gyldig forklaring på hvorfor han ikke kunne bruke tupéen i fengselet, skriver avisa.
DA170316 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke nektes innreise.
AA170316 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke nektes innreise.
AA170316 Føreren, en mann i 40-årene, hadde heller ikke gyldig førerkort.
VG170315 - « Rettslige faktorer » vil si at avtalen om lån for eksempel er gyldig , har ordinært rettsvern og er uomstøtelig ved en eventuell konkurs.
VG170315 * 1 De som allerede har gyldig visum eller oppholdstillatelse ikke blir omfattet av innreiseforbudet. * 1 I likhet med det forrige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men de som allerede har fått innvilget opphold får ankomme landet. * 1 Samtidig er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger
VG170315 En annen forandring var at de som allerede har gyldig visum eller « green card » ikke blir omfattet av innreiseforbudet.
SA170315 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke nektes innreise.
SA170315 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke nektes innreise.
FV170315 KRISTIANSAND : Mistenkt for ruskjøring ¶ 14.41 : På Slettheia ble en 29 år gammel mann pågrepet mistenkt for ruskjøring med bil - uten gyldig førerkort.
DB170315 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
DB170315 Trossamfunn bør ikke lenger ha vigselsrett, mener Oslo Arbeidersamfunn, som foreslår at bare sivil ekteskapsinngåelse skal være juridisk gyldig .
DA170315 Kvinnen møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for å ha kjørt bil mens hun var ruset av narkotiske tabletter, samt uaktsom kjøring og kjøring uten å ha gyldig førerkort.
DA170315 Trossamfunn bør ikke lenger ha vigselsrett, mener Oslo Arbeidersamfunn, som foreslår at bare sivil ekteskapsinngåelse skal være juridisk gyldig .
DA170315 Oslo Arbeidersamfunn mener bare sivil ekteskapsinngåelse skal være juridisk gyldig .
BT170315 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
AP170315 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
AA170315 Trossamfunn bør ikke lenger ha vigselsrett, mener Oslo Arbeidersamfunn, som foreslår at bare sivil ekteskapsinngåelse skal være juridisk gyldig .
AA170314 Kommisjonen skriver at båtføreren hadde gyldig helseerklæring, men at helsetilstanden likevel tilsa at han ikke burde kjørt båt dagen ulykken fant sted.
FV170313 Så får jeg beskjeden : Min ESTA er ikke gyldig .
FV170313 På generelt grunnlag uttaler en talskvinne for CBP at borgere av andre land selv har ansvar for å skaffe seg gyldig visum eller visumfritak før reise til USA - og at CBPs tjenestefolk avgjør hvem som får innreise.
FV170313 En reiseautorisasjon er normalt gyldig i inntil to år etter godkjenning.
FV170313 VENNESLA : Mistenkt for promillekjøring ¶ 18.33 : Mannlig bilfører mistenkt for kjøring i påvirket tilstand og uten gyldig førerkort.
DB170313 Det betyr at også vedtaket om utvisning fra Norge gyldig .
VG170312 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
VG170312 * I motsetning til det opprinnelige forbudet vil personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke bli nektet innreise.
VG170311 Personer med gyldig visum vil han også slippe inn.
VG170311 * I motsetning til det opprinnelige forbudet vil personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke bli nektet innreise.
VG170311 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
DN170311 Personer med gyldig visum vil han også slippe inn.
DN170311 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
BT170311 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
BT170311 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
AP170311 Personer med gyldig visum vil han også slippe inn.
AP170311 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
AA170311 Personer med gyldig visum vil han også slippe inn.
AA170311 En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise.
FV170310 EVJE OG HORNNES : Ulovlig mopedkjøring ¶ 18.36 : En 43 år gammel mann er anmeldt for å kjøre moped uten å ha gyldig førerkort.
DB170310 Og ifølge Ferguson burde blokkeringen av det første innreiseforbudet være gyldig også for det nye.
VG170309 * 1 De som allerede har gyldig visum eller « green card » ikke blir omfattet av innreiseforbudet. * 1 I likhet med det forrige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men de som allerede har fått innvilget opphold får ankomme landet. * 1 Samtidig er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fje
FV170309 SØGNE : Kjørte uten gyldig førerkort ¶ 15.28 : En mannlig bilist er anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
FV170309 SØGNE : Kjørte uten gyldig førerkort ¶ 15.28 : En mannlig bilist er anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
FV170309 Mannen hadde heller ikke gyldig førerkort.
AA170309 Føreren, en ung mann, skal ha vært ruset, han hadde ikke gyldig førerkort og i bilen fant politiet en revolver og en mindre mengde narkotika.
VG170308 Dessuten vil de som allerede har gyldig visum eller « green card » nå få slippe inn i USA.
FV170307 I tillegg er sjåføren mistenkt for ruskjøring, samt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
DA170307 Ifølge tiltalen har ikke kvinnen hatt gyldig førerkort ved noen av de aktuelle kjøreturene.
VG170306 Da den første ordren ble signert i januar, førte det til kaotiske tilstander på mange flyplasser : En rekke personer med oppholds- og arbeidstillatelse ble nektet å gå på fly til USA, mens andre med gyldig visum ble stanset på flyplassen.
VG170306 * 1 De som allerede har gyldig visum eller « green card » ikke blir omfattet av innreiseforbudet. * 1 I likhet med det forrige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men de som allerede har fått innvilget opphold får ankomme landet. * 1 Samtidig er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fje
DN170306 Det opprinnelige innreiseforbudet, som ble tilsidesatt av amerikanske domstoler, omfattet alle borgere fra de sju landene, også de som allerede hadde gyldig oppholdstillatelse eller visum til USA.
DN170306 Conway bekrefter i TV-intervjuet at personer som allerede har gyldig oppholdstillatelse og visum, kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre.
DB170306 Det opprinnelige innreiseforbudet, som ble tilsidesatt av amerikanske domstoler, omfattet alle borgere fra de sju landene, også de som allerede hadde gyldig oppholdstillatelse eller visum til USA.
DB170306 Conway bekrefter i TV-intervjuet at personer som allerede har gyldig oppholdstillatelse og visum, kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre.
DA170306 Det opprinnelige innreiseforbudet, som ble tilsidesatt av amerikanske domstoler, omfattet alle borgere fra de sju landene, også de som allerede hadde gyldig oppholdstillatelse eller visum til USA. ( ©NTB/Dagsavisen ) ¶
DA170306 Conway bekrefter i TV-intervjuet at personer som allerede har gyldig oppholdstillatelse og visum, kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre.
BT170306 Det opprinnelige innreiseforbudet, som ble tilsidesatt av amerikanske domstoler, omfattet alle borgere fra de sju landene, også de som allerede hadde gyldig oppholdstillatelse eller visum til USA. ( ©NTB ) ¶
BT170306 Conway bekrefter i TV-intervjuet at personer som allerede har gyldig oppholdstillatelse og visum, kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre.
BT170306 Kontrollørene skal selvsagt kunne utvise skjønn, noe de også ofte gjør, men hovedregelen er at når kunden mangler gyldig billett, skal det skrives ut gebyr.
BT170306 Barna hadde skolekort, men skolekort er ikke gyldig i skoleferien.
BT170306 mars om en episode med billettkontroll på Bybanen der en utenlandsk familie fikk gebyr fordi barna manglet gyldig billett.
AA170306 Det opprinnelige innreiseforbudet, som ble tilsidesatt av amerikanske domstoler, omfattet alle borgere fra de sju landene, også de som allerede hadde gyldig oppholdstillatelse eller visum til USA. ( ©NTB ) ¶
AA170306 Conway bekrefter i TV-intervjuet at personer som allerede har gyldig oppholdstillatelse og visum, kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre.
AA170306 I motsetning til det opprinnelige forbudet vil personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke nektes innreise.
AA170306 I motsetning til i Trumps tidligere forbud, vil personer som allerede har gyldig visum til USA ikke bli nektet innreise. ( ©NTB ) ¶
DB170304 Produsenten står også ansvarlig for å redegjøre for nøyaktig hvilke aktiviteter klokkens vannresistens er gyldig under, samt hvilke garantivilkår og krav til vedlikehold som foreligger.
FV170303 MANDAL : Kjørte uten gyldig førerkort ¶ 16.38 : En 29 år gammel mann er anmeldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkortet.
FV170303 MANDAL : Kjørte uten gyldig førerkort ¶ 16.38 : En 29 år gammel mann er anmeldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkortet.
DB170303 Statsborgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria ble uønsket i Trumps USA, med mindre de hadde gyldig opphold i landet, og forbudet var ment å forhindre terror.
DA170303 Men Lars Vaular kunne ikke stille på Bylarm-opptreden - « vi har kanskje fått en ny verdensborger nå », smilte Myra lurt, og forklarte at Vaular med kone var dratt på fødeavdelingen - « og det må være gyldig grunn ».
AP170303 Utdanning er ikke gyldig i Norge.
AP170303 Utdanning er ikke gyldig i Norge.
AP170303 Utdanning er ikke gyldig i Norge.
AA170303 Den eldre sjåføren har gyldig førerkort.
BT170301 At førstestatsadvokaten er bror av Bergen Høyres tidligere byrådsleder er heller ingen gyldig inhabilitetsgrunn, mener Busch.
DB170228 I dag gjør domstolene nemlig ikke noen vurdering av hele saken ; kun hvorvidt vedtaket fra forvaltningen er gyldig eller ikke.
AA170228 Operasjonslederen sier videre at mannen ikke har gyldig førerkort, og er en kjenning av politiet.
DB170227 Jurister fra ACLU opprettet provisoriske kontorer i ankomsthaller og hindret at folk med gyldig visa og oppholdstillatelse ble deportert.
SA170226 LAHTI : Sjelden har ordtaket « gode miner til slett spill » vært mer gyldig enn da Iivo Niskanen og Sami Jauhojärvi kom til pressekonferansen som bronsevinnere.
FV170226 LAHTI : Sjelden har ordtaket « gode miner til slett spill » vært mer gyldig enn da Iivo Niskanen og Sami Jauhojärvi kom til pressekonferansen som bronsevinnere.
DB170226 Ifølge Statens vegvesen, er det per februar 2017 2.541.027 personer i Norge som har gyldig førerkort i Norge.
BT170226 LAHTI : Sjelden har ordtaket « gode miner til slett spill » vært mer gyldig enn da Iivo Niskanen og Sami Jauhojärvi kom til pressekonferansen som bronsevinnere.
AP170226 LAHTI : Sjelden har ordtaket « gode miner til slett spill » vært mer gyldig enn da Iivo Niskanen og Sami Jauhojärvi kom til pressekonferansen som bronsevinnere.
SA170225 Han hadde ikke gyldig førerkort.
VG170224 Strømøy, som er godt kjent fra den tidligere NRK-serien « Tore på Sporet » hvor han gjenforente familier, sier det står respekt av at Skjelbred vil prioritere familien, men mener at dersom man skal takke nei til å representere landet sitt, burde man ha en gyldig grunn.
VG170224 Og det at Skjelbred vil tilbringe mer tid med familien, er ikke en gyldig grunn, ifølge Strømøy.
VG170224 Men jeg synes ikke dette er en gyldig grunn for å gi seg.
VG170224 Det må være en ære å spille for Norge, og da kan man ikke si nei uten å ha en gyldig grunn.
VG170224 - Ingen gyldig grunn ¶
VG170224 Foto : Berit Roald, NTB scanpix ¶ - GYLDIG VEDTAK : Advokatfullmektig Ellen Idun Lersbryggen Drolsum konkluderer sin prosedyre med at UNEs vedtak må anses gyldig.
VG170224 - GYLDIG VEDTAK : Advokatfullmektig Ellen Idun Lersbryggen Drolsum konkluderer sin prosedyre med at UNEs vedtak må anses gyldig .
FV170224 GRIMSTAD : Uten gyldig førerkort ¶ 08.30 : Politiet stanset en sjåfør ved Landvik som ikke kunne vise frem gyldig førerkort.
FV170224 GRIMSTAD : Uten gyldig førerkort ¶ 08.30 : Politiet stanset en sjåfør ved Landvik som ikke kunne vise frem gyldig førerkort.
SA170223 Det er ikke et gyldig argument at sånn har det alltid vært.
AA170223 Varselet er gyldig til fredag morgen. ( ©NTB ) ¶
AA170223 UP stanset mann på Heimdal for kjøring uten gyldig førekort.
AA170223 De to er gamle kjenninger av politiet og ingen av dem har gyldig førerkort.
VG170222 Summen skal være 50.000 dollar, eller 420.000 norske kroner, og skal gå til å undersøke hvorvidt en ektepakt paret signerte etter at de giftet seg i 2006, er gyldig .
DB170222 Vietnam - Pass, gyldig i minimum seks måneder fra innreisedato, og returbillett eller billett til et tredje land fremvises ved ankomst.
DB170222 Vatikanstaten - Passet skal være gyldig under oppholdet.
DB170222 USA - Passet skal være gyldig under hele reisen.
DB170222 Trodde du at det var gyldig helt frem til utløpsdatoen ?
DB170222 Trindidad og Tobago - passet må være gyldig i minimum seks måneder etter utreise og at man må kunne framlegge returbillett, samt underholdsstatus.
DB170222 Thailand - Passet bør være gyldig i minst seks måneder ved innreise.
DB170222 Sør-Afrika - Passet skal være gyldig minst tre måneder etter hjemreisedatoen og ha minst to ledige sider.
DB170222 Så lenge er passet gyldig
DB170222 Storbritannia - Passet skal være gyldig under oppholdet..
DB170222 Sri Lanka - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedatoen.
DB170222 Singapore - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter innreisedatoen.
DB170222 Schengenområdet - Passet skal være gyldig under hele oppholdet når du besøker disse landene : Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Sveits, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.
DB170222 San Marino - Passet skal være gyldig under oppholdet.
DB170222 Russland - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedatoen.
DB170222 Romania - Passet skal være gyldig under oppholdet.
DB170222 Pass til personer over 16 år er gyldig i 10 år.
DB170222 Og vær klar over at dersom du mellomlander på vei til reisemålet, så må passet ditt være gyldig i det landet du mellomlander i.
DB170222 Nødpass ikke gyldig .
DB170222 Monaco - Passet skal være gyldig under oppholdet.
DB170222 Mexico - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedatoen ¶
DB170222 Mauritius - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedatoen ¶
DB170222 Marokko - Passet må være gyldig i tre måneder fra innreise.
DB170222 Kypros - Passet skal være gyldig under oppholdet.
DB170222 Kroatia - Passet skal være gyldig under oppholdet.
DB170222 Kina - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedatoen.
DB170222 Jordan - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedatoen.
DB170222 Jamaica - Passet skal være gyldig under oppholdet.
DB170222 Irland - Passet skal være gyldig under oppholdet.
DB170222 Indonesia - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter innreisedatoen.
DB170222 India - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter datoen for visumsøknaden.
DB170222 Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet, og så lenge passet er uforandret og uskadet.
DB170222 Egypt - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedatoen.
DB170222 Den Dominikanske Republikk - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter utreisedatoen.
DB170222 De forente arabiske emirater - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter innreisedatoen.
DB170222 Cuba - Passet skal være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedatoen ¶
DB170222 Bulgaria - Passet skal være gyldig minst tre måneder etter innreisedatoen.
DB170222 Brasil - Passet må være gyldig minst seks måneder etter hjemreisedatoen ¶
DB170222 Australia - Passet skal, hvis det er mellomlanding i Asia, være gyldig i minst seks måneder etter hjemreisedatoen.
DB170222 Albania - Passet må være gyldig minst tre måneder etter hjemreisedatoen.
DB170222 ( Dagbladet ) : Hvor lenge må egentlig passet ditt være gyldig for at du kan bruke det ved innreise til landet du skal besøke ?
DB170222 Men uansett om man mener at dette fortsatt er gyldig å bruke som argument for DGF, er disse premissene åpenbart noe som burde blitt forklart for lytterne i en eller annen form.
DA170222 35-åringen er også tiltalt for to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.
SA170220 Bjørn Hagen i Solabakeren AS aksepterte i dag boten på 50.000 kroner, og er nå ferdig med saken om bakeren Sultan Belay Fsahe som jobbet uten arbeidstillatelse og gyldig skattekort.
FV170220 MANDAL : Kjørte uten gyldig førerkort ¶ 00.50 : En 50 år gammel mann anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort.
FV170220 MANDAL : Kjørte uten gyldig førerkort ¶ 00.50 : En 50 år gammel mann anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort.
DB170220 « Utvalget har ikke blitt kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamentell behandling som om de skulle hatt slik diagnose ».
DA170219 Kvinnen er også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og er også ilagt bruksforbud av bil.
AP170219 Problemstillingen er imidlertid større : Det handler om en gruppe mennesker som skal bo og integreres i Norge, men som ikke har gyldig legitimasjon.
AP170219 Inderne har ingen gyldig autorisasjon og ikke nødvendig sikkerhetsklarering.
AA170219 USA er skeptisk til at Russland nå vil godkjenne pass utstedt av opprørere i Øst-Ukraina som gyldig identifikasjon.
AA170219 President Vladimir Putin erklærte lørdag at pass som er utstedt av de prorussiske opprørerne i de selverklærte utbryterrepublikkene Lugansk og Donetsk i Øst-Ukraina, nå skal godkjennes som gyldig identifikasjon i Russland.
AA170218 Tidligere på lørdagen ble det kjent at Russlands president Vladimir Putin har bestemt at pass som er utstedt av de prorussiske opprørerne i de selverklærte utbryterrepublikkene Lugansk og Donetsk i Øst-Ukraina, nå skal godkjennes som gyldig identifikasjon i Russland.
DB170217 " Utvalget er ikke blitt gjort kjent med tilfeller hvor man i strid med allment aksepterte nasjonale og internasjonale retningslinjer har diagnostisert utøvere til å ha astma eller lignende luftveislidelser, og at disse utøverne uten gyldig diagnose deretter har fått medikamental behandling som om de skulle hatt slik diagnose ".
DB170217 Slike evalueringer vil gi oss viktig kunnskap om både gode og dårlige beslutninger, og gi oss et gyldig og troverdig grunnlag å basere fremtidige lignende avgjørelser på.
DB170216 Å reise på skiferie uten gyldig reiseforsikring er svært risikabelt økonomisk sett.
DA170216 Med virkning fra skoleåret 2016/17 vil det være en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn.
DB170215 Dermed skjer det oftere enn før både at det kan bli et nytt UNE-avslag selv om retten fant et tidligere UNE-vedtak ugyldig, eller at det gis en tillatelse av UNE selv om retten fant et tidligere UNE-vedtak gyldig », skriver Lyster.
DN170214 Leietagere må være fylt 23 år, hatt gyldig førerkort i tre år, og ikke hatt flere enn to bilskadeserstatnings-utbetalinger de siste to årene.
DN170214 Leier og utleier må selv møtes for overlevering, mens Nabobil.no verifiserer at leier har gyldig førerkort og oppfyller kravene ellers.
BT170214 Spørsmålet er vel om dette møtet er gyldig , all den tid det ikke eksisterer andre vedtekter - enn de fra tidligere år - hvor menn ikke har hatt stemmerett.
BT170214 Spørsmålet er vel om dette møtet er gyldig , all den tid det ikke eksisterer andre vedtekter - enn de fra tidligere år - hvor menn ikke har hatt stemmerett.
AP170214 Nettstedet har spesialisert seg på skoleelever som trenger dokumentasjon på gyldig fravær.
SA170213 - Dersom du som privatperson har en lisens fra et annet land til å kjøpe de forbudte stoffene eller produktene, så er ikke denne gyldig i Norge.
BT170213 - Dersom du som privatperson har en lisens fra et annet land til å kjøpe de forbudte stoffene eller produktene, så er ikke denne gyldig i Norge.
AP170213 - Dersom du som privatperson har en lisens fra et annet land til å kjøpe de forbudte stoffene eller produktene, så er ikke denne gyldig i Norge.
VG170211 - Cyborg søker nå godkjenning fra USADA, en godkjenning som kan bli gyldig tilbake i tid.
VG170211 januar : Mange personer med gyldig visum fra de berørte landene hindres i å gå om bord på fly til USA, eller de stanses når de kommer til landet.
FV170211 Han skal også ha kjørt uten gyldig førerkort.
DB170210 De er uønsket i USA, med mindre de har gyldig opphold i landet.
DB170210 Det var i slutten av januar Donald Trump signerte en presidentordre om at statsborgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria er uønsket i USA, med mindre de har gyldig opphold i landet.
DB170210 Trumps begrunnelse for hvorfor det er en god idé å nekte mennesker fra de i hovedsak muslimske landene innreise - med mindre de har gyldig oppholdstillatelse i USA - er « landets sikkerhet ».
AA170210 Fredag morgen ble en bilfører anmeldt for kjøring på rødt lys og en annen anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort i krysset Festningsgata/Tyholtveien på Singsaker i Trondheim.
VG170209 Da opplyste Listhaug til Stortinget at det « har i møter vært enighet om at tredjelandsborgere som har gyldig oppholdstillatelse eller multivisum til Russland, kan returnere ».
DB170209 Det var i slutten av januar Donald Trump signerte en presidentordre om at statsborgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria er uønsket i USA, med mindre de har gyldig opphold i landet.
AP170209 Presidentordren var gyldig i under en uke før den ble midlertidig opphevet av en føderal dommer i delstaten Washington for en uke siden.
BT170208 Alt som politikere vedtar av lover og velferdsordninger, er like gyldig for alle landets borgere.
DB170207 Jeg sjekket imidlertid visumet med ambassaden i Oslo før jeg dro, og de sa at det var gyldig .
DB170207 Jurister fra ACLU opprettet provisoriske kontorer i ankomsthaller og hindret at folk med gyldig visa og oppholdstillatelse ble deportert.
BT170207 I november innførte Bergen kommune parkeringsforbud fra klokken 06 - 18 ved Storavatnet terminal for alle som ikke har gyldig periodebillett fra Skyss.
VG170206 Egentlig skulle Jesus vært med i Copa América-troppen til Brasil, men han kunne ikke bli med til USA fordi han manglet gyldig visum.
VG170206 Forutsatt at de har et gyldig visum til USA.
VG170206 Trump prioriterer å kaste ut personer som er tiltalt, men ennå ikke dømt, for kriminelle forhold, de som mottar offentlige velferdsgoder og matkuponger ved å bruke falske ID-papirer og kjører bil uten gyldig førerkort.
DB170206 7 ) Sjekk at passet ditt er gyldig i forhold til det landet du skal reise til. 8 ) Betal minst halvparten av reisen med kredittkort slik at du har en reiseforsikring inkludert. 9 ) Husk å oppheve eventuell regionsperre på kredittkortet. 10 ) Vær fleksibel i forhold til reisedager.
AP170206 Du kan selvsagt si til megler at du ønsker å høyne budet først, men budet er ikke gyldig om det ikke bekreftes skriftlig.
VG170205 Men lørdag sa utenriksdepartementet at alle med gyldig visa fra disse nasjonene kunne ankomme USA igjen.
VG170205 Mange med gyldig visum fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Sudan og Somalia har allerede ankommet landet uten problemer, melder advokater og aktivister fra flere amerikanske flyplasser.
VG170205 Flere flyselskaper oppga at de hadde fått beskjed av amerikanske myndigheter om å slippe ombord alle passasjerer med gyldig visum til USA, selv om disse passasjerene kommer fra et av de syv landene.
FV170205 Tusenvis har den siste uka blitt nektet å passere passkontroller på flyplasser over hele USA, på tross av at de har gyldig visum til USA, som krever en grundig søknadsprosess.
FV170205  De oppfordrer folk fra de aktuelle landene som har gyldig visum, til å komme seg til USA så raskt som mulig ettersom Trump har lovet å gjeninnføre forbudet snarest. 60.000 rammet ¶
DN170205 De oppfordrer folk fra de aktuelle landene som har gyldig visum, til å komme seg til USA så raskt som mulig.
BT170205 Mange med gyldig visum fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Sudan og Somalia har allerede ankommet landet uten problemer, melder advokater og aktivister fra flere amerikanske flyplasser.
AP170205 De oppfordrer folk fra de aktuelle landene som har gyldig visum, til å komme seg til USA så raskt som mulig.
AP170205 Mange med gyldig visum fra Iran, Irak, Syria, Libya, Jemen, Sudan og Somalia har allerede ankommet landet uten problemer, melder advokater og aktivister fra flere amerikanske flyplasser.
AA170205 De oppfordrer folk fra de aktuelle landene som har gyldig visum, til å komme seg til USA så raskt som mulig.
AA170205 Tusenvis har den siste uka blitt nektet å passere passkontroller på flyplasser over hele USA, på tross av at de har gyldig visum til USA, som krever en grundig søknadsprosess.
AA170205 De oppfordrer folk fra de aktuelle landene som har gyldig visum, til å komme seg til USA så raskt som mulig ettersom Trump har lovet å gjeninnføre forbudet snarest.
VG170204 En anonym kilde i et flyselskap sier til Reuters at de har fått beskjed fra myndighetene om at personer med gyldig visum skal slippes om bord.
VG170204 En anonym kilde i et flyselskap sier til Reuters at de har fått beskjed fra myndighetene om at personer med gyldig visum skal slippes om bord.
VG170204 Lørdag ettermiddag melder AP at Sikkerhetsdepartementet ikke vil be om at flyselskaper avviser reisende som omfattes av Trumps presidentordre, forutsatt at de har gyldig visum.
SA170204 Presidentordren har i over en uke ført til at borgere fra Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Jemen og Libya har blitt nektet innreise til USA, selv om de har gyldig visum.
FV170204 - De personene med visum som ikke er blitt fysisk tilbakekalt, kan nå reise dersom visumet er gyldig på andre måter, sier en talsmann i UD til AFP.
FV170204 - De personene med visum som ikke er blitt fysisk tilbakekalt, kan nå reise dersom visumet er gyldig på andre måter, sier en talsmann i UD til AFP.
DN170204 En anonym kilde i et flyselskap sier til Reuters at de har fått beskjed om at personer med gyldig visum skal slippes om bord.
DN170204 En anonym kilde i et flyselskap sier til Reuters at de har fått beskjed fra myndighetene om at personer med gyldig visum skal slippes om bord.
DB170204 Presidentordren har i over en uke ført til at borgere fra de sju landene har blitt nektet innreise til USA, selv om de har gyldig visum.
BT170204 Presidentordren har i over en uke ført til at borgere fra Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Jemen og Libya har blitt nektet innreise til USA, selv om de har gyldig visum.
BT170204 En anonym kilde i et flyselskap sier til Reuters at de har fått beskjed fra myndighetene om at personer med gyldig visum skal slippes om bord.
BT170204 En anonym kilde i et flyselskap sier til Reuters at de har fått beskjed fra myndighetene om at personer med gyldig visum skal slippes om bord.
AA170204 - De personene med visum som ikke er blitt fysisk tilbakekalt, kan nå reise dersom visumet er gyldig på andre måter, sier en talsmann i UD til AFP.
AA170204 Presidentordren har i over en uke ført til at borgere fra Iran, Irak, Syria, Sudan, Somalia, Jemen og Libya har blitt nektet innreise til USA, selv om de har gyldig visum.
AA170204 - De personene med visum som ikke er blitt fysisk tilbakekalt, kan nå reise dersom visumet er gyldig på andre måter, sier en talsmann i UD til AFP.
AA170204 Snarere betyr det at titalls tusen mennesker som etter grundige søknadsprosesser har gyldig visum eller opphold i USA, ikke lenger stanses på grensa.
AA170204 En anonym kilde i et flyselskap sier til Reuters at de har fått beskjed fra myndighetene om at personer med gyldig visum skal slippes om bord.
AA170204 En anonym kilde i et flyselskap sier til Reuters at de har fått beskjed fra myndighetene om at personer med gyldig visum skal slippes om bord.
DB170202 Jeg sjekket imidlertid visumet med ambassaden i Oslo før jeg dro, og de sa at det var gyldig .
DB170202 Faktum er at internasjonale spillselskaper driver fullstendig lovlig, så lenge de har en gyldig lisens i et EU-land.
DA170202 Det ble stanset fem drosjer og kontrollert om det var medbrakt gyldig løyve og kjøreseddel.
DB170201 En føderal dommer i New York stoppet deporteringen av personer fra de sju landene som har gyldig visum.
DB170201 Statsborgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria er nå uønsket i Trumps USA, med mindre de har gyldig opphold i landet.
AP170201 - En retur er avhengig av et gyldig reisedokument i form av enten et gyldig pass eller en aksept med reisedokument utstedt av hjemland på bakgrunn av en verifisert identitet, sier Johnsen Bekk.
AP170201 - En retur er avhengig av et gyldig reisedokument i form av enten et gyldig pass eller en aksept med reisedokument utstedt av hjemland på bakgrunn av en verifisert identitet, sier Johnsen Bekk.
SA170131 Fører mistenkes for kjøring i påvirket tilstand, i stjålet bil og uten gyldig førerkort.
DB170131 Statsborgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria er nå uønsket i Trumps USA, med mindre de har gyldig opphold i landet.
AP170131 | Dette skiltet er ikke gyldig - alle som har fått bot får pengene igjen ¶
AP170131 Skiltet er ikke gyldig
AP170131 Ergo er det heller ikke gyldig .
DN170130 Noen av enkelthistoriene som har fått mest oppmerksomhet har vært personer med gyldig permanent oppholdstillatelse i USA - såkalt green card - som ble nektet å slippe inn igjen fordi de er statsborgere av ett av de syv aktuelle landene.
SA170129 Nå har imidlertid en føderal dommer i Brooklyn avgjort at to irakiske menn med gyldig visum ikke skal sendes ut av landet.
BT170129 Nå har imidlertid en føderal dommer i Brooklyn avgjort at to irakiske menn med gyldig visum ikke skal sendes ut av landet.
AP170129 Søndag morgen norsk tid avgjorde imidlertid en føderal dommer i Brooklyn at to irakiske menn med gyldig visum ikke skal sendes ut av landet.
AP170129 Nå har imidlertid en føderal dommer i Brooklyn avgjort at to irakiske menn med gyldig visum ikke skal sendes ut av landet.
AP170129 En føderal dommer i Brooklyn har avgjort at to irakiske menn med gyldig visum til USA ikke kan sendes ut av landet.
AP170129 Søndag morgen norsk tid avgjorde imidlertid en føderal dommer i Brooklyn at to irakiske menn med gyldig visum ikke skal sendes ut av landet.
AP170129 Nå har imidlertid en føderal dommer i Brooklyn avgjort at to irakiske menn med gyldig visum ikke skal sendes ut av landet.
AP170129 Familierabatt : Kravet om voksenbillett fjernes slik at lørdager, søndager og offentlige fridager kan reisende over 18 år med gyldig billett ha med inntil fire barn under 16 år gratis.
BT170127 VILJESERKLÆRING : - Det man må se på er om Lukosevicius' begjæring om å heve saken er gyldig som viljeserklæring.
BT170127 - Man må se på om hans begjæring om å heve saken er gyldig som viljeserklæring.
AP170127 Familierabatt : Kravet om voksenbillett fjernes slik at lørdager, søndager og offentlige fridager kan reisende over 18 år med gyldig billett ha med inntil fire barn under 16 år gratis.
AP170127 - Det man må se på er om hans begjæring om å heve saken er gyldig som viljeserklæring.
SA170126 Vedtak godkjent av fylkesnemnda er midlertidig og gyldig i inntil seks uker.
SA170126 Vedtak godkjent av fylkesnemnda er midlertidig og gyldig i inntil seks uker.
FV170126 En mann ble anmeldt for kjøring med bil uten gyldig førerkort.
FV170125 Tidligere har politiet opplyst at de kjenner til pirattaxisjåfører som ikke har gyldig førerkort, som har tidligere straffesaker på seg, og som kjører biler som er begjært avskiltet.
FV170124 ÅSERAL : 80-åring kjørte uten lappen ¶ 12.26 : En 80 år gammel mann er anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
AP170124 Antropologer har studert fenomenet kunstig intelligens i tiår, og til tross for stadig mer avansert teknologi er tidligere forskning fremdeles høyst gyldig .
DB170123 Det er også gyldig å trekke frem ( slik Brandtzæg gjør ) at man ønsker å måle folks faktiske handlinger istedenfor å basere seg på selvrapportering, som ofte kan gi et skjevt bilde fordi folk ønsker å fremstille seg selv i mer fordelaktig lys.
AP170123 At 25 cm snø definerer skiføre, er ikke like gyldig som for noen år siden.
AP170123 At 25 cm snø definerer skiføre, er ikke like gyldig som for noen år siden.
AP170123 At 25 cm snø definerer skiføre, er ikke like gyldig som for noen år siden.
SA170122 En mann vil bli anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort.
DB170122 Det avgjørende blir derfor at vi får se en håndfast og gyldig begrunnelse for hvorfor byråden sparket direktøren på dagen », sier Moxnes.
DB170121 ¶ DITT ANSVAR : Er passet ditt egentlig gyldig selv om det er lenge til utløpsdatoen ?
DB170121 Så lenge er passet gyldig
DB170121 Pass til personer over 16 år er gyldig i 10 år.
DB170121 Men, det kan være smart å be en kollega eller venn å sjekke at passet ditt faktisk er gyldig .
DB170121 Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet.
DB170121 Dette fordi mange land krever at passet er gyldig en viss tid etter at du kommer hjem fra reise.
AP170121 Har Festspillene en identitet som er uforanderlig og gyldig til alle tider ?
BT170120 Han hadde ikke gyldig førerkort da dette skjedde som følge av at han var tatt av politiet for fyllekjøring to uker tidligere.
DB170118 DETTE materialet er ennå ikke juridisk ettergått, og er dermed i seg selv ikke noe gyldig bevis for at Maxim Vylegzhanin virkelig har jukset.
BT170118 | Avskiltet 35 biler på stedet - to tatt uten gyldig førerkort ¶
DB170117 d ) kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ e ) utrykningskjøretøy ¶ f ) kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste ¶ g ) pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
DB170117 * Kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ).
DB170117 UDI mener han har løyet om at han kommer fra Somalia, og at grunnlaget for opphold og statsborgerskap dermed ikke er gyldig .
AP170117 Så fikk hun senere beskjed om at passet måtte være utstedt ved personlig fremmøte for å være gyldig .
SA170116 det viste seg at føreren av bilen, en mann på 19 år, kjørte uten gyldig førerkort.
DB170116 d ) kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ e ) utrykningskjøretøy ¶ f ) kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste ¶ g ) pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
DB170116 Derfor finnes det ingen fasit som er gyldig for alle barn med hensyn til når de kan bli forlatt.
AP170116 kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ utrykningskjøretøy ¶ kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste  ¶ pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
SA170115 Mannen hadde ikke gyldig førerkort og var påvirket.
SA170115 Sjåføren, en 23 år gammel mann, anmeldes også for kjøring uten gyldig førerkort.
SA170115 * Kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ).
DB170115 d ) kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ e ) utrykningskjøretøy ¶ f ) kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste ¶ g ) pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
AP170115 Biler med gyldig handikapbevis.
AP170115 kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ utrykningskjøretøy ¶ kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste ¶ pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
AP170115 kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede ( HC-kort ) ¶ utrykningskjøretøy ¶ kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste  ¶ pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege.
AP170115 Biler med gyldig handikapbevis.
AP170113 Loven ble vedtatt i første instans i Dumaen, noe som betyr at det fortsatt er et stykke igjen før den blir gyldig .
AP170113 Loven ble vedtatt i første instans i Dumaen, noe som betyr at det fortsatt er et stykke igjen før den blir gyldig .
FV170112 Ifølge operasjonsleder har ikke føreren gyldig førerkort, og det opprettes sak.
DN170111 Da tok advokat Andersskog på vegne av de fem grunneierne ut søksmål mot veilaget, for å se om vedtaket fra årsmøtet er gyldig .
BT170111 Når en person ankommer skranken uten gyldig ID, risikerer vedkommende å ikke få møte en lege.
DB170109 Selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anket til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig .
BT170109 Mandag formiddag sto denne bilen fra Bergen kommune parkert midt mellom to handikapplasser ved Blomsterdalen Senter, uten gyldig parkeringsbevis.
BT170109 - Men dere må jo bruke gyldig parkeringsbevis på lik linje med andre ?
AP170109 Et besøksvisum er gyldig i 30 dager, ifølge Utenriksdepartementet.
AP170109 Selskapene Transocean Offshore og Transocean Offshore Ventures anket til lagmannsretten etter at Oslo tingrett konkluderte med at Skatteklagenemndas vedtak var gyldig .
DB170106 Tingretten har dermed avgjort hvorvidt vedtaket om ikke å innvilge oppholdstillatelse på humanitært grunnlag er gyldig .
DB170103 ¶ VENT LITT : I PostNord-butikkene får du ikke utlevert pakka før du viser gyldig legitimasjon.
DB170103 - Beklager, du må ha gyldig ID, sa mannen i kassa.
AP170103 Du får også en obligatorisk fem minutters frist fra gyldig billett utløper før du kan få bot.
DA170102 I tillegg er han tiltalt for en rekke tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort, uaktsom kjøring, bruk og besittelse av narkotika og tyveri av post fra boliger på Tasta.
DB170101 Hadde betalt med app, så fikk han bot for ikke å ha « gyldig billett synlig i frontruten » ¶
DB170101 Det er mange som får bot fordi de setter fra seg bilen der det ikke er lov å stå, men det er også mange som opplever å bli feilaktig ilagt parkeringsbot - som for eksempel saken Dinside nylig skrev om med mannen som hadde betalt med app, men som fikk bot for ikke å ha « gyldig billett synlig i frontruten ».
FV161216 Han opplyser at politiet kjenner til pirattaxi-sjåfører som ikke har gyldig førerkort, som har tidligere straffesaker på seg, og som kjører biler som er begjært avskiltet.
AP161208 « Avgjørelsen gjelder om det er grunnlag for å holde klageren fengslet, ikke hvorvidt UNEs vedtak og etterfølgende beslutning er gyldig », fastslår UNE.
AP161208 barn under 18 år hvis det er søkt før utreisefrist ¶ 5 000 kroner til hver person som har gyldig pass når de søker om assistert retur ¶
AA161206 - Sørg for å ha med gyldig pass, klesskift til barna, nok bleier og våtservietter.
SA161109 Salget av Leangen travbane er kjent gyldig .
FV161109 Salget av Leangen travbane er kjent gyldig .
AP161013 Siden mange banker har sluttet å utstyre bankkortet med bilde, og ikke alle har førerkort, er det bare passet som er gyldig legitimasjon for mange.
AP161013 Mange, ikke minste mange unge, har bare pass som gyldig legitimasjon.
AP160929 « Kun de norske utøverne i turneringen kunne ble norgesmester, under forutsetning av at de er norsk statsborger med gyldig medlemskap i en norsk klubb, eller annet nasjonalt forbund. » « Det er den siste delen av setningen som har skapt en uheldige situasjonen for NGF.
AP160916 Og registrere seg på reiseregistrering.no, samt ha gyldig reiseforsikring.
AA160916 Og registrere seg på reiseregistrering.no, samt ha gyldig reiseforsikring.
AP160908 Dette gjør de fordi de frykter at barnet skal få mer enn ti proset fravær i et fag uten gyldig grunn, og dermed miste rett til karakter.
AP160907 - Foreldrene må få tilbake retten til å attestere gyldig sykefravær opp til en viss grense, uttaler leder Kari Sollien til NTB. 360 elever sendte inn spørsmål om fraværsgrensen på ett døgn.
AP160907 - Elevene må bruke mye tid på legekontorer på ting som går over av seg selv etter en dag eller to, sier Berg, som gjerne skulle sett at en melding fra foreldrene kunne vært godkjent som gyldig dokumentasjon for fravær på en til to dager.
AP160906 Dette er et svakt argument, fordi en elev som for eksempel har kjøretime, kommer ikke til å få dette registrert som gyldig fravær.
AP160823 - Elevene må ha legeerklæring også ved fravær på grunn av forkjølelse, omgangssyke eller influensa for at dette skal regnes som gyldig fravær.
FV160725 Føreren ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, uten gyldig førerbevis og for å ikke stoppe for politikontroll.
AP160709 Det er ikke gyldig klagegrunn at du må betale mer enn naboen så lenge du betaler det du skal.
AP160627 Ørn understreker riktignok at de vil strekke seg langt for å hjelpe folk i nødssituasjoner og for fortvilte familier der eksempelvis en i reisefølge ikke lenger har gyldig pass.
AP160627 Sjekk at passet er helt - hvis det er skadet på noen måte, for eksempel at sider er revet ut, er det ikke gyldig lenger.
AP160627 Sjekk at passet er gyldig når du planlegger reisen.
AP160627 Førerkort og bankkort regnes ikke som gyldig identifikasjon.
AA160627 Ørn understreker riktignok at de vil strekke seg langt for å hjelpe folk i nødssituasjoner og for fortvilte familier der eksempelvis en i reisefølge ikke lenger har gyldig pass.
AA160627 Førerkort og bankkort regnes ikke som gyldig identifikasjon.
AP160610 På sine egne nettsider forklarer UEFA de nye reglene slik : " Kun autoriserte innehavere av gyldig billett, og ved forespørsel, gyldig fotografisk legitimasjon i form av et offisielt dokument kan gå inn på stadion ".
AP160610 På sine egne nettsider forklarer UEFA de nye reglene slik : " Kun autoriserte innehavere av gyldig billett, og ved forespørsel, gyldig fotografisk legitimasjon i form av et offisielt dokument kan gå inn på stadion ".
AP160610 Hun tror at hovedgrunnen til at UEFA krever gyldig informasjon, er for å øke sikkerheten.
AP160531 Alle i familien må ha et gyldig kort.
AA160531 Alle i familien må ha et gyldig kort.
AA160531 Alle i familien må ha et gyldig kort.
AP160527 Storskog-asylsøkeren ble før jul sendt tilbake over grensen fordi norske myndigheter mente Alsattouf hadde gyldig studentvisum i Russland.
AP160527 Begrunnelsen var at det i passet hans hadde stått at han hadde gyldig russisk visum til 31.07.2016.
AP160527 Allerede i Kirkenes i vinter viste jeg frem bevis på at universitetet i Russland ikke ville akseptere meg tilbake og at jeg ikke hadde gyldig visum.
DA160526 Dermed er den gyldig .
SA160525 Slik er idretten blitt, at det må møtes opp, ellers må det meldes - gyldig - forfall.
AP160525 Slik er idretten blitt, at det må møtes opp, ellers må det meldes - gyldig - forfall.
AA160525 Slik er idretten blitt, at det må møtes opp, ellers må det meldes - gyldig - forfall.
AP160524 Et gyldig europeisk helsetrygdkort ( helsenorge.no ) gir deg rett på de samme helsetjenestene som innbyggerne i landet du befinner deg innenfor EØS.
AP160425 Tilbudet ikke gyldig i Norge, et land som ennå ikke eksisterer ».
AP160419 Merkel har nok fryktet reaksjonene : Om tyske myndigheter i all hast endret en gyldig paragraf for å redde mannen som fornærmet den tyrkiske presidenten, ville det fremstå som opportunistisk.
AP160409 Kontorsjefen anbefaler samtidig folk om å søke pass gjerne inntil ett år før utløpsdato fordi mange land krever at passet ditt skal være gyldig minimum 6 måneder etter at reisen er avsluttet.
AP160331 Men det er ventet lav valgdeltakelse, og 30 prosent fremmøte er nødvendig for at resultatet skal være gyldig .
AP160331 Det er også usikkerhet om valgdeltakelsen er stor nok til at resultatet er gyldig .
AP160322 Et kristent budskap som forkynnes til mennesker som om vi levde på 1800-tallet er ikke noe gyldig evangelium i dag.
AP160317 Jeg både håper og tror Lincolns betraktning fremdeles er gyldig .
AP160313 Så finnes det fravær som ikke påvirker muligheten for å få en karakter, altså gyldig fravær.
AP160313 Selvsagt utgjør ikke trafikkopplæring gyldig fravær fra undervisning i fagene skolen prioriterer.
AP160313 Bekymringen for at trafikkopplæring ikke er gyldig fravær er absurd.
AP160311 For dere som ikke vet det, så er ikke et vitnemål gyldig hvis det mangler et fag.
BT160308 Alle kjønnsidentiteter, seksualiteter og livsvalg er like gyldig så lenge de ikke blir påtvunget den enkelte.
AP160305 Det argumentet er jo like gyldig når det gjelder søsken.
AP160304 Slik sesongen er blitt, er den påstanden enda mer gyldig .
AP160219 Mange steder, som i denne baren i Australia, er bitcoin tatt i bruk som gyldig valuta.
AP160218 Det var ikke retten enig i, dommen slår fast at kontrakten fortsatt er gyldig .
AP160209 Nå har flertallet i Borgarting lagmannsrett konkludert med at oppsigelsen av P-betjenten var gyldig .
AP160203 « Personer som ikke har gyldig innreisetillatelse til Norge, vil bli bortvist og returnert til Russland », heter det.
AP160203 Russland og Norge praktiserer felles dokumentkontroll hvis man er usikre på om personen har gyldig dokumenter som gir adgang til det andre landet.
AP160203 Russiske myndigheter sier derfor nei til å ta dem tilbake fordi de ikke lenger har gyldig visum, med mindre de har en tilknytning til landet.
AP160203 Russerne gjør det nå klart at personer som ikke har gyldig visum til Norge eller Schengen, ikke vil bli sluppet over grensen fra russisk side.
AP160203 Norsk politi kontrollerte passene og sendte dem i retur med et dokument som opplyste om at disse personene ikke har gyldig visum til Norge og Schengen-området.
AP160203 Hvis en person ikke har gyldig innreise til Norge, skal det nå også gis et skriv til russiske grensemyndigheter om at personen ikke har gyldig visum til Norge og at det anmodes om at personen ikke slipper over grensen.
AP160203 Hvis en person ikke har gyldig innreise til Norge, skal det nå også gis et skriv til russiske grensemyndigheter om at personen ikke har gyldig visum til Norge og at det anmodes om at personen ikke slipper over grensen.
AP160203 Den norsk-russiske returavtalen fra 2007 sier at personer som ikke har lovlig opphold i Norge, kan returneres til Russland hvis de har gyldig visum til Russland, russisk pass eller oppholdstillatelse.
AP160203 De som ikke har gyldig Schengen-visum, vil bli avvist, sier ekspedisjonssjef Thor Arne Aas i Justisdepartementet.
AP160203 - Vi forsøkte å snu noen av dem som kom over grensen samme dag, men den russiske grensevakten informerte oss om at de ikke tok tilbake noen som ikke hadde gyldig visum til Russland, forteller Tor Espen Haga, leder av Politiets utlendingsenhet i Kirkenes.
AP160203 - I samtlige tilfeller ble det utført felles dokumentkontroll, og vi ga beskjed om at de ikke hadde gyldig innreise til Norge.
AP160203 - Det er enighet om at de som har et gyldig visum og oppholdsgrunnlag i Russland, skal kunne returneres, sier Aas.
DA160202 november i fjor kjørte hun også bil uten å ha gyldig førerkort.
AP160202 Vi har lastet ned porno siden vi var gamle nok til å gå på kino alene » - Jeg aner ikke hvor stor grupperingen er, men det mest sjokkerende er ikke at de finnes, men at de har greid å få en gyldig rettsdom til å forby en fantastisk film.
AP160201 Det vil fortsatt være gyldig om 100 år.
AP160130 Han vil også gjøre en tillatelse til å bære våpen i én delstat gyldig i hele USA.
AP160128 Avtalen går ut på at både Norge og Russland lover å ta tilbake personer som har krysset grensen med gyldig visum, men så får avslag om opphold eller blir bort - eller utvist.
AP160128 Blant asylsøkerne som norske myndigheter fortsatt håper å returnere via Storskog, er det flere syrere med gyldig studentvisum i Russland.
AP160126 Dette visumet ble imidlertid omtalt som « åpenbart ikke gyldig » av familiens advokat, Brynjulf Risnes, som har bodd i Russland og kjenner landets visumsystem godt.
AP160126 Nesten alle Aftenposten møtte da pressen i dag slapp inn i leiren har fortsatt gyldig russisk visum.
AP160126 Kerden er fraktet tilbake til grensen i nord fordi han har et gyldig visum i Russland.
AP160126 Nesten alle Aftenposten møtte da pressen i dag slapp inn i leiren, har fortsatt gyldig russisk visum.
AP160126 Han har gyldig studentvisum i Russland.
AP160126 - Hva med mitt visum, er det gyldig ? spør syriske Ashraf Alio ( 34 ).
AP160126 - Det har under disse diskusjonene vært en ulik forståelse av tilbaketakelsesavtalen når det gjelder dem med annet visumgrunnlag enn multivisum og gyldig opphold i Russland, sier Brende til NTB.
AP160126 - Det har under disse diskusjonene vært en ulik forståelse av tilbaketakelsesavtalen når det gjelder dem med annet visumgrunnlag enn multivisum og gyldig opphold i Russland, sier Brende til NTB.
AA160126 I tillegg må den være betalt før den er gyldig .
AA160126 For at forsikringen skal være gyldig på lengre reiser og opphold i utlandet, må du tegne såkalt utvidet reiseforsikring.
AP160124 Av dem er vi kun enige om at de som har gyldig opphold og multivisum skal sendes tilbake.
AP160124 - Det som vil bli tatt opp i Moskva, er hvordan vi kan returnere dem med multivisum og gyldig opphold i Russland, sier utenriksministeren om møtene.
AP160124 Ifølge en gjensidig returavtale fra 2008 mellom Norge og Russland kan Norge returnere asylsøkere til Russland, hvis de har gyldig opphold i Russland eller multivisum.
AP160124 De bestrider ikke at de med multivisum eller gyldig opphold i Russland kan returneres, sa Brende til NRK.
AP160123 Norske myndigheter gjenopptar dialogen med russiske myndigheter gjennom ambassaden i Moskva til uken med sikte på å finne løsninger for å kunne fortsette utsendelsen av dem med gyldig opphold og multivisum til Russland.
AP160123 Det innebærer at de med oppholdstillatelse i Russland eller gyldig multivisum kan returneres.
AP160123 De bestrider ikke at de med gyldig opphold til Russland, kan sendes tilbake, sier Brende til NRK.
AP160123 Norske myndigheter gjenopptar dialogen med russiske myndigheter gjennom ambassaden i Moskva til uken med sikte på å finne løsninger for å kunne fortsette utsendelsen av dem med gyldig opphold og multivisum til Russland.
AP160123 Det innebærer at de med oppholdstillatelse i Russland eller gyldig multivisum kan returneres.
AP160123 De bestrider ikke at de med gyldig opphold til Russland, kan sendes tilbake, sier Brende til NRK.
AP160122 august gjorde politistasjonssjef Hans Møllebakken det klart at folk som transporterte flyktninger uten gyldig pass og visum heretter ville bli straffeforfulgt.
DA160121 Er du så heldig å ha en billett til et arrangement, reiser du gratis med Ruters linjer i sone 1 hele dagen arrangementsbilletten er gyldig .
DA160121 Er du så heldig å ha en billett til et arrangement, reiser du gratis med Ruters linjer i sone 1 hele dagen arrangementsbilletten er gyldig .
AP160121 - Mangler du papirer for gyldig opphold i Russland, har du ingen fremtid.
AP160121 Dette visumet er imidlertid åpenbart ikke gyldig , mener familiens advokat, Brynjulf Risnes, som har bodd i Russland og kjenner landets visumsystem godt.
DB160120 Vi viser til at du er kommet til Norge fra Russland, hvor du har en gyldig oppholdstillatelse.
AP160114 Vi har nå fått tilbakemelding om at alle utenlandske borgere med lovlig opphold eller et gyldig visum til Russland kan returneres med buss.
AP160113 I praksis betyr dette at folk som kommer fra land utenfor EU/EØS og som ikke kan vise gyldig pass, nektes å stige om bord.
AP160112 Retten skal senere ta stilling til om de godtar dette som gyldig fraværsgrunn, eller om vitnet likevel må møte.
AP160112 Retten vil senere ta stilling til om det er gyldig forfallsgrunn.
AP160109 Avtalefriheten er imidlertid begrenset også på dette området, og en slik avtale vil bare være gyldig så lenge lovens krav til en reell « uavhengig stilling » er oppfylt.
AP160105 Personer uten gyldig ID ble mandag kveld ført bort fra en buss ved danske Kruså og inn i en brakke der det ble utført asylintervjuer.
AP160105 Fra 4.januar blir alle som reiser fra Danmark til Sverige avkrevd gyldig ID.
AP160105 Dansk politi gjennomsøker nå biler og busser som kommer fra Tyskland, på jakt etter personer uten gyldig ID.
AP160104 Fra 4.januar blir alle som reiser fra Danmark til Sverige avkrevd gyldig ID.
AP160104 Fra 4.januar blir alle som reiser fra Danmark til Sverige avkrevd gyldig ID.
AP160103 Det kan ikke være sånn at Dublin-regelverket bare skal være gyldig i noen få land.
AP160103> Det kan ikke være sånn at Dublin-regelverket bare skal være gyldig i noen få land.
AP160103> target="avis" href= Det kan ikke være sånn at Dublin-regelverket bare skal være gyldig i noen få land.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Det kan ikke være sånn at Dublin-regelverket bare skal være gyldig i noen få land.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Det kan ikke være sånn at Dublin-regelverket bare skal være gyldig i noen få land.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Det kan ikke være sånn at Dublin-regelverket bare skal være gyldig i noen få land.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Det kan ikke være sånn at Dublin-regelverket bare skal være gyldig i noen få land.