AP171214 I § 68 slo den nye Grunnloven slo fast at « Storthinget aabnes i Almindelighed den 1ste Søgnedag i Februarii Maaned hvert 3die Aar i Rigets Hovedstad ».
AP171214 Grunnloven sa ikke noe om hvilken by det var, men etter flere hundre års danskstyre fra Christiania og Akershus festning, var ingen i tvil : I 1814 var det en selvfølge at Norges hovedstad var Christiania, som 110 år senere endret navnet til middelalderbyens gamle navn : Oslo.
NL171213 Som grunnloven viser er ikke dette bare et lokalt ansvar, men også et regionalt og nasjonalt ansvar.
DN171213 Næsje viser til at det etter Grunnloven ligger inn under Stortinget å vedta avgiften i forbindelse med de årlige budsjettene.
AP171213 Grunnloven fastslår at delstatene har all myndighet som ikke eksplisitt er gitt til føderalstaten.
AP171212 Lale Zar understreker at saken er et brudd på den tyrkiske grunnloven , hvor det står om bevisførsel mot alvorlige anklager, for i denne saken finnes det ingen bevis.
DN171211 Med Grunnloven i hånden annullerte da sentralmyndighetene i Madrid både folkeavstemningen om løsrivelse og uavhengighetserklæringen, la Catalonia under sentralt styre og avsatte og arresterte flere av de ledende politikerne bak erklæringen, deriblant delstatspresident Carles Puigdemont fra CiU som flyktet til B
AP171209 At det skal svært mye til for å nekte samvær mellom et barn og de biologiske foreldrene følger av Grunnloven , barnevernloven og våre internasjonale forpliktelser som Den europeiske menneskerettskonvensjon og Barnekonvensjonen.
VG171207 Flere tusen katalanere brukte denne dagen på noe helt annet enn å feire den spanske grunnloven , som de har hatt har hatt store innvendinger til i mange år.
DB171206 For å være helt nøyaktig var Putin statsminister i en fireårsperiode fra 2008, som følge av at den russisk grunnloven slår fast at man ikke kan sitte i mer enn to presidentperioder på rad.
DB171206 Etter grunnloven må han gå av når neste periode er slutt, i 2024.
AP171206 Partiet - som etter den kinesiske grunnloven har enerett på å styre Kina - følte seg tråkket på og det skulle Norge virkelig måtte ta konsekvensene av.
DB171205 Nei, sier Trumps advokat John Dowd som mener presidenten ikke en gang kan beskyldes for å motarbeide rettsvesenet siden han etter grunnloven er lovens øverste håndhever og har rett til å uttale seg om en hvilken som helst sak.
DB171205 Man kan si mye om Trump, og det gjøres ustoppelig, men han har i hvert fall bidratt til mer kunnskap om grunnloven og presidentskapets handlingsrom.
DA171205 Greenpeace Norge og Natur og Ungdom har i høst saksøkt staten for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven .
VG171204 - Presidenten kan ikke hindre etterforskning fordi han ifølge grunnloven er den øverste lederen for politimyndighetene og er i sin fulle rett til å uttale seg om en hvilken som helst sak, sier Trumps advokat Dowd.
SA171204 - Presidenten kan ikke hindre etterforskning fordi han ifølge grunnloven er den øverste lederen for politimyndighetene og er i sin fulle rett til å uttale seg om en hvilken som helst sak, sier Trumps advokat Dowd.
DN171204 - Presidenten kan ikke hindre etterforskning fordi han ifølge Grunnloven er den øverste lederen for politimyndighetene og er i sin fulle rett til å uttale seg om en hvilken som helst sak, sier Trumps advokat Dowd.
BT171204 - Presidenten kan ikke hindre etterforskning fordi han ifølge grunnloven er den øverste lederen for politimyndighetene og er i sin fulle rett til å uttale seg om en hvilken som helst sak, sier Trumps advokat Dowd.
AP171204 Kan årsaken være at UDI bevisst opererer i gråsonen av norsk lov, og derfor frykter utfallet av en rettssak ? Grunnloven sier nemlig at retten til arbeid gjelder alle arbeidsdyktige mennesker.
DB171203 - Men i mellomtida vil det kunne bli satt ned en grunnlovskommisjon, som skal gå gjennom hele den spanske grunnloven , og de kommer nok til å komme med et forslag om at Catalonia kan stemme over en større grad av selvstyre enn de har i dag.
DB171203 oktober, som ble kjent i strid med Grunnloven og som ikke hadde noen demokratiske garantier.
NL171130 " De ordene er verken Hjorts eller mine - de står i Grunnloven .
VG171128 Men i Guneysu var det aldri noen tvil om hvilken vei valget skulle gå : Nitti prosent av velgerne stemte ja til forslaget om å endre grunnloven .
VG171128 I denne byen lot Erdogan seg hylle under en massemønstring i forkant av den omstridte folkeavstemningen for å endre den tyrkiske grunnloven .
NL171128 Et spesielt forbehold i grunnloven som kalles " the notwithstanding clause " ( " ikke desto-mindre- " eller " til-tross-for-klausulen " ) gir mulighet for at en provinsforsamling kan ta forbehold om - eller omkamp om - saker som det har vært stor uenighet om.
DB171127 Derfor har vi en miljøparagraf i Grunnloven , som skal sikre at alle skal ha rett til et miljø som sikrer helsen, og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares, også for framtidige generasjoner.
AP171127 Hagens våpendrager bøyer seg ikke for Stortingets eksperter på Grunnloven
SA171126 Hvis de er sanne, må Trump få sterk parlamentarisk kritikk ( presidenten har full immunitet overfor loven og kan kun granskes av Kongressen, og eventuelt straffes med avsettelse for alvorlige lovbrudd eller brudd på Grunnloven i riksrettssak i Kongressen ; red.anm. ).
DB171126 Vi skal bruke de mulighetene vi har i grunnloven til å forsvare oss når gjengene utfordrer vår grunnleggende sikkerhet og trygghet, uttalte justisminister Søren Pape Poulsen i en pressemelding, skriver NTB.
DB171126 - Vi kjenner ikke til noen avtale med Mugabe, og hvis det finnes en avtale om penger eller noe annet, så er det i strid med grunnloven , sier Douglas Mwonzora i opposisjonspartiet Movement for Democratic Change.
AA171126 Honduras president Juan Orlando Hernandez er favoritt til å vinne valget søndag, selv om opposisjonen mener han bryter grunnloven ved å stille til gjenvalg.
DB171125 Hagen, som i jakten på Nobelkomiteens scene leverer en totalt respektløs tolkning av både Grunnloven og egen rolle som folkevalgt.
BT171125 På vegne av politikkens kraft, på vegne av domstolene, på vegne av Grunnloven .
BT171125 Mange anerkjente jurister mener det er viktig å prøve om vår oljepolitikk er i samsvar med Grunnloven , og at det ikke representerer en rettsliggjøring av politikken.
BT171125 Jeg hadde ventet at en jurist som Frølich hadde hatt en større forståelse av hva Grunnloven betyr.
SA171124 GJESTEKOMMENTAR : Grunnloven og historien åpner for sju muligheter til å bli kvitt Donald Trump. 9. august 1974 : Richard M.
AA171124 Mnangagwa lovet å være trofast mot landet og å overholde grunnloven da han avla presidenteden på en idrettsarena i utkanten av hovedstaden Harare fredag.
VG171123 - Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier han.
SA171123 - Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier han.
SA171123 Det er paragraf 62 i Grunnloven som fastsetter reglene for når man kan tre ut av Stortinget.
SA171123 - Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier Thommessen.
DN171123 - Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier han.
DB171123 - Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier han.
DB171123 - Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier han.
DA171123 Stridens kjerne har vært regjeringens tildeling av blokker for oljeleting i Barentshavet, og hvorvidt dette er i strid med paragraf 112 i Grunnloven , den såkalte miljøparagrafen.
DA171123 - Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier han.
DA171123 Stridens kjerne har vært regjeringens tildeling av blokker for oljeleting i Barentshavet, og hvorvidt dette er i strid med paragraf 112 i Grunnloven , den såkalte miljøparagrafen.
BT171123 - Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier han.
AP171123 Det er paragraf 62 i Grunnloven som fastsetter reglene for når man kan tre ut av Stortinget.
AP171123 - Mitt svar til Fremskrittspartiets stortingsgruppe vil være at Hagen ikke tilfredsstiller de kravene som Grunnloven og valgloven stiller for å få fritak for sitt verv som vararepresentant, sier Thommessen.
DN171122 Tildelingen av lisenser for oljeleting i Barentshavet må kjennes ugyldig, krever miljøorganisasjonene som har saksøkt staten for brudd på Grunnloven .
DN171122 Steile fronter preget også siste dag av klimarettssaken i Oslo tingrett, der Greenpeace Norge og Natur og Ungdom har saksøkt staten for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven .
DN171122 I retten la Hambro også vekt på at Grunnloven pålegger staten plikter når det gjelder miljø og klima.
DN171122 Dommeren må være ekstremt modig dersom han skal gi staten rett i at Grunnloven ikke gir fremtidige generasjoner rett til et godt miljø, sier Gulowsen til NTB.
DB171122 Viser til Grunnloven
DB171122 Å omgå Grunnloven for å sikre en politisk pamp posisjoner, er noe vi kjenner fra land vi ellers ikke ønsker å sammenligne oss med.
DB171122 Grunnloven fastslår at det er en plikt til å stille som innvalgt.
DA171122 - Det er nokså klare bestemmelser knyttet til Grunnloven og valgloven, og så skal vi se på parlamentarisk praksis.
DA171122 - Det er nokså klare bestemmelser knyttet til Grunnloven og valgloven, og så skal vi se på parlamentarisk praksis.
BT171122 - Det er nokså klare bestemmelser knyttet til Grunnloven og valgloven, og så skal vi se på parlamentarisk praksis, sier han til NTB.
BT171122 Slik binder Grunnloven politikk.
BT171122 Man kan like gjerne snu på det : Grunnloven er uttrykk for både folkevilje og demokrati, § 112 ble designet for å gripe inn i politikk.
BT171122 Høyesterett tolker Grunnloven i siste instans.
BT171122 Domstolen, som kontrollerer om et vedtak holder seg innenfor Grunnloven , eller regjeringen, som har fattet vedtaket, i strid med Grunnlovens garantier ?
BT171122 Det hele virker jo ryddig : Stortinget vedtar Grunnloven , regjeringen må holde seg innenfor, Høyesterett kontrollerer at det skjer.
BT171122 Det er udemokratisk å bruke grunnloven til å gripe inn i politikk, mener han.
BT171122 Det er et spørsmål for den som har mandat til å tolke Grunnloven , altså domstolen.
BT171122 Det er Stortinget som vedtar Grunnloven .
BT171122 De skal simpelthen kontrollere at lover og vedtak ikke strider mot Grunnloven .
BT171122 Grunnloven er loven over alle lover.
BT171122 Velferdsrettigheter er vel og bra, men hører ikke hjemme i Grunnloven .
BT171122 Om Greenpeace nå får avviklet petroleumsnæringen med Grunnloven som brekkstang - med tap av titalls tusen arbeidsplasser - skal LO i neste omgang saksøke staten for å bryte folks rett til arbeid ?
BT171122 I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 satt de store ordene løst, og det var ikke måte på hvor mange nye velferdsrettigheter som skulle inn Grunnloven .
BT171122 Greenpeace saksøker staten fordi de mener regjeringen bryter Grunnloven ved å fortsette utvinningen av olje og gass.
BT171122 Det vil være en oppsiktsvekkende hendelse i norsk historie om en domstol tolker Grunnloven så strengt at nasjonens største næring avvikles - stikk i strid med Stortingets vilje.
BT171122 Den langsiktige effekten ville uansett blitt endringer i Grunnloven .
BT171122 Grunnloven setter selvsagt yttergrenser for politiske vedtak.
BT171122 Grunnloven gir nemlig ikke bare rett til et godt klima.
AP171122 Valg til Stortinget reguleres av Grunnloven
AP171122 Senere onsdag understreker Stortingets at konsitusjonell avdeling skal foreta en gjennomgang av de lovmessige sidene knyttet til Hagen og eventuelt fritak fra stortingsvervet både opp mot Grunnloven og valgloven.
AP171122 Grande : - Kan ikke endre Grunnloven ut fra Hagens ønsker ¶
AP171122 Det tillater ikke Grunnloven ham å gjøre, mener Stortingets konstitusjonelle avdeling.
AP171122 - Stortinget kan ikke endre Grunnloven ut fra Carl I.
AP171122 - Det er klart etter Grunnloven , og jeg tror egentlig at Carl I.
AP171122 Privatlivets rettslige vern angis av Grunnloven paragraf 102, som fastslår at « Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon ».
AP171122 8 og Grunnloven paragraf 102.
AP171122 8 og Grunnloven paragraf 102, skriver debattanten.
DN171121 De to høstdagene DN inviterer norske bilimportører til å stille med hver sin bil, og kåre en vinner i fire ulike klasser, er stemningen antageligvis lettere enn da den norske grunnloven skulle utformes.
DB171121 ¶ DØMT : Charles Manson ble innledningsvis dømt til døden i 1971, men Høyesterett i California dommen til å være en livstidsdom med mulighet for prøveløslatelse, fordi de mente at dødsdommen var i strid med grunnloven .
AP171121 Ifølge paragraf 97 i Zimbabwes grunnlov kan landets president stilles for riksrett dersom vedkommende ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å utøve sin gjerning som president på grunn
AP171121 Ifølge paragraf 97 i Zimbabwes grunnlov kan landets president stilles for riksrett dersom vedkommende ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å utøve sin gjerning som president på grunn av manglende fysisk eller men
AP171121 - Det er viktig at den videre politiske prosessen i landet skjer i henhold til grunnloven og i tråd med demokratiske prinsipper, sier Søreide.
AP171121 1987 : Han forandrer grunnloven og blir president. 1994 : Mugabe mottar riddertittelen fra Storbritannia ¶ 2000 : Landområder som eies av hvite blir konfiskert.
VG171120 I utvalget som hadde utredet endringene i Grunnloven , var det bred enighet om at deres forslag ikke skulle skape en ny rettstilstand.
VG171120 Den gangen vedtok Stortinget en rekke nye bestemmelser som innebar at menneskerettighetene fikk en utvidet og tydeligere plass i Grunnloven .
DN171120 - Han er sta, og kommer til å hevde at alt dette skjer i strid med grunnloven .
DB171120 Årsaken var at de mente dødsdommen var i strid med grunnloven .
DB171120 Spørsmålet er om oljepolitikken er i strid med grunnloven .
DB171120 Selve formålet ved grunnloven er å utforme de ideene vi er enige om når vi tenker langsiktig og helhetlig.
DB171120 I festtaler, i kronikker, i bøker, og altså i Grunnloven er vi alle enige om at klima og miljø er vår tids viktigste sak, et overordna hensyn som må sette rammene for all politikk.
DB171120 Etter forslag fra Menneskerettighetsutvalget ble bestemmelsen flytta til det nye kapittel E i Grunnloven som omhandler menneskerettigheter.
DB171120 At Stortinget har sagt én ting i Grunnloven , og gjort noe annet i praksis, er like hverdagslig som at vi alle bryter våre idealer i en travel hverdag.
DB171120 Akkurat som Stortinget kan overstyres om det vedtar å bryte menneskerettighetene, eller på andre måter undergrave de idealene vi, med brede demokratiske flertall, har stemt inn i grunnloven .
DB171120 Grunnloven tegner opp mange prinsipper som det er lett å overse eller forkaste i den løpende politiske debatten.
AP171120 Ifølge paragraf 97 i Zimbabwes grunnlov kan landets president stilles for riksrett dersom vedkommende ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å utøve sin gjerning som president på gr
AP171120 Ifølge paragraf 97 i Zimbabwes grunnlov kan landets president stilles for riksrett dersom vedkommende ¶ har oppført seg på en måte som er uforenelig med presidentembetets verdighet ¶ unnlater å adlyde, følge eller forsvare grunnloven ¶ med viten og vilje misbruker grunnlovens bestemmelser ¶ ikke er i stand til å utøve sin gjerning som president på grunn av manglende
AA171120 konsesjonsrunde er i strid med Grunnloven .
DB171119 De ønsker en fredelig løsning og vil helst unngå tiltak som strider med grunnloven eller internasjonale bestemmelser, sier seniorforskeren.
AP171119 Menneskerettighetsadvokaten og jusprofessoren Bill Bowring tror at Storbritannias handling også var årsaken til at Russland i desember 2015 fikk en lov som sier at landets grunnlovsdomstol kan avgjøre om en dom fra Strasbourg ikke kan implementeres hvis den bryter med grunnloven .
AP171119 Menneskerettighetsadvokaten og jusprofessoren Bill Bowring tror at Storbritannias handling også var årsaken til at Russland i desember 2015 fikk en lov som sier at landets grunnlovsdomstol kan avgjøre om en dom fra Strasbourg ikke kan implementeres hvis den bryter med grunnloven .
DA171118 Magaisa hjalp blant annet til med å lage den nye grunnloven i 2013.
AP171118 I desember 2015 fikk Russland en ny lov som gjør at landets grunnlovsdomstol kan avgjøre at en dom fra Strasbourg ikke skal følges opp fordi den bryter med grunnloven .
VG171117 I tillegg har over 100 grupper og organisasjoner fra sivilsamfunnet også oppfordret Mugabe til å tre til side, men de ber samtidig landets militære om å respektere grunnloven .
SA171117 Derfor mener Natur og Ungdom, Greenpeace og flere miljøorganisasjoner at regjeringen bryter grunnloven , og derfor går de til klimasøksmål mot staten.
SA171117 DEBATT : Politikere trosser all forskning, moral, og iskanten i sin sult for stadig mer olje, men bryter de også grunnloven ?
AP171117 Bryter staten Grunnloven når den leter etter mer olje ?
DB171116 Signalet til folk som ser Stortinget gnage seg gjennom lange, omstendelige runder for å endre Grunnloven , er da tydelig : Grunnlovsendringer er politisk teater.
DB171116 Selv om Grunnloven gir borgerne rett til et miljø i god stand, selv om Grunnloven gir folk rett til å vite virkningen av statens tiltak.
DB171116 Selv om Grunnloven gir borgerne rett til et miljø i god stand, selv om Grunnloven gir folk rett til å vite virkningen av statens tiltak.
DB171116 I mai 2014 vedtok stortingsflertallet en ny « miljøparagraf » i Grunnloven .
DA171116 Over 100 grupper og organisasjoner fra sivilsamfunnet oppfordrer også Mugabe til å tre til side, men de ber samtidig landets militære om å respektere grunnloven .
DA171116 Sør-Afrikas president Jacob Zuma ber militæret i Zimbabwe om å unngå endringer som er i strid med grunnloven .
DA171116 Samtidig er man jo bekymret for at militæret skal ta over og sette grunnloven til side.
AP171116 Over 100 grupper og organisasjoner fra sivilsamfunnet oppfordrer også Mugabe til å tre til side, men de ber samtidig landets militære om å respektere grunnloven .
AP171116 Når sakene nå skal vurderes på nytt, må Grunnloven og barnekonvensjon overholdes.
AP171116 Den begrenset også den vurdering av hensynet til barnets beste som utlendingsmyndighetene har plikt til å foreta etter Grunnloven , barnekonvensjonen og utlendingsloven.
VG171115 Militærets inngripen skyldes ifølge Twitter-meldingene at grunnloven har blitt brutt.
VG171115 - Jeg håper militæret i Zimbabwe ikke vil gjøre mer skade, men respektere grunnloven og folket i landet, sier han ¶
DN171115 På Twitter-kontoen står det også at militærets inngripen skyldes at grunnloven er blitt brutt.
BT171115 Staten er saksøkt av Natur og Ungdom og Greenpeace for brudd på miljøbestemmelsen i Grunnloven §112, og Regjeringsadvokaten må vær så god stille på klimashow.
BT171115 Regjeringsadvokaten anmodet i stedet dommeren om å videreføre norsk skeptisk tradisjon og tolke Grunnloven forsiktig og tilbakeholdent, med respekt for maktfordeling og demokrati.
BT171115 Men det virkelige klimadramaet handler verken om Grunnloven eller Odyssevs, men om de menneskeskapte klimaendringene.
BT171115 For alle som prøver å dramatisere virkningen av Grunnloven , er den klassiske Odyssevs-metaforen - den med å binde seg til masten - tydeligvis uunngåelig.
BT171115 I Grunnloven , etter de siste revisjonene, slås det fast i § 2 at « Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.
AP171115 Partiet hevder at pågripelsen var nødvendig, både av hensyn til grunnloven og til nasjonen : - Hverken Zimbabwe eller ZANU er eid av Mugabe og hans kone.
AA171115 Statens argumenter peker på at vedtaket er fattet etter en grundig prosess gjennomført av et lovlig demokratisk valgt storting, og at Grunnloven ikke er ment å ramme norsk oljevirksomhet som vi har drevet med siden 70-tallet.
AA171115 Norske domstoler er selvsagt riktig arena for å prøve om vedtak er fattet i tråd med lovverket, også Grunnloven .
AA171115 Ifølge miljøvernorganisasjonene er vedtaket om oljeboring i nordområdene et brudd på bestemmelsen i Grunnloven som sier at « enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
DN171114 Dermed er intet brudd på grunnloven skjedd, mener de.
DN171114 Organisasjonen krever en rettslig gjennomgang av hele den norske ulveforvaltningen, som den mener er i strid med Grunnloven , naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.
DB171114 Samtidig kan en seier bidra til å gi et godt rettsvern for våre miljørettigheter, og forhåpentligvis bidra til at politikerne ikke bryter de grensene grunnloven setter for hva de kan bestemme.
DA171114 Derimot så er de fleste langt på vei tydelig at verdiene som reflekteres i generell del av læreplanen, opplæringsloven, og grunnloven skal ligge til grunn for utdanningen i norsk skole.
DA171114 Organisasjonen krever en rettslig gjennomgang av hele den norske ulveforvaltningen, som den mener er i strid med Grunnloven , naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.
AP171114 | Derfor mener de staten bryter Grunnloven i oljepolitikken ¶
AP171114 Han sier Grunnloven ikke forbyr vedtak som vil kunne ha negative konsekvenser for miljøet, men pålegger staten en plikt til å gjennomføre tiltak som avhjelper skadelige virkninger.
AP171114 Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten fordi de mener utdeling av oljelisenser i Barentshavet strider mot Grunnloven .
AP171114 Det er utdelingen av disse ti utvinningstillatelsene i Barentshavet miljøorganisasjonene mener strider mot Grunnloven .
AP171114 Organisasjonen krever en rettslig gjennomgang av hele den norske ulveforvaltningen, som den mener er i strid med Grunnloven , naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.
AP171114 Uansett utfall vil saken altså bringe større klarhet i hva denne miljøparagrafen i Grunnloven innebærer.
AP171114 Så advarte han mot amerikanske tilstander, der en rekke politiske beslutninger vurderes opp mot Grunnloven .
AP171114 Men selv om miljøadvokatene argumenterte med at tvilen må komme miljøet til gode, er det strengt tatt opp til dem å overbevise om at Grunnloven faktisk er ment å ramme og bør ramme vedtaket om oljeleting.
AP171114 Men det er politikerne som har vedtatt Grunnloven .
AP171114 Helt i tråd med Grunnloven
AP171114 Deres advokat Cathrine Hambro forsøker å overbevise dommer Hugo Abelseth om at beslutningen er i strid med Grunnloven .
BT171113 Spørsmålet for retten er hvor terskelen for å bruke Grunnloven til å gripe inn i miljøpolitiske beslutninger skal ligge.
BT171113 Miljøparagrafen i Grunnloven skal til Høyesterett.
BT171113 Miljøorganisasjonene mener vedtaket er så skadelig for miljøet at det strider mot den nye miljøparagrafen i Grunnloven .
BT171113 Grunnloven er mer enn en nostalgisk katalog over gode ønsker.
BT171113 Grunnloven er hard juss.
BT171113 Grunnloven blir gjerne oppfattet som et symboldokument man børster støv av ved høystemte anledninger.
AP171113 Nkurunziza ble gjenvalgt til tross for sterke protester fra opposisjonen, som hevdet statssjefen brøt grunnloven ved å stille til gjenvalg for 2. gang.
AP171113 Vi kjemper en kamp for fremtidens generasjoner, med grunnloven på vår side.
VG171112 Valget ble boikottet av opposisjonen, og fremdeles pågår en drakamp mellom presidenten og opposisjonslederen, Raila Odinga, hvorvidt valget er lovlig eller i strid med grunnloven .
VG171112 54-åringen selv avviser hans ambisjon er å bli president, men han har sagt til franske Le Monde at dersom det viser seg å være nødvendig « å løse krisen og reformere grunnloven , vil jeg være klar til å påta meg denne delen av oppgaven ».
DN171112 Grunnloven forbyr ikke vedtak som vil kunne ha negative konsekvenser for miljøet, men pålegger staten en plikt til å gjennomføre tiltak som avhjelper skadelige virkninger, og det har staten gjort, lyder argumentasjonen i Sejersteds sluttinnlegg.
NL171111 Tar vi ikke del i diskusjonen om mulighetsrommet som ligger i etableringen av den nye stor-regionen, kan historien ende som i 1814 der landets fremtid ble støpt i grunnloven uten at de nordnorske delegatene noengang rakk å komme frem til Eidsvoll.
VG171110 Kongen, som etter grunnloven er øverstkommanderende i alle Forsvarets grener, hadde for første gang på mange år tatt på seg uniformen til Luftforsvaret, av naturlige årsaker.
AP171110 Føderale offentlige forsvarer frykter at det lammende stoffet vil gjøre det umulig for dem som er vitne til henrettelsene å se om den dødsdømte blir påført smerte og lidelse i strid med grunnloven .
VG171109 Men de få som var samlet foran foran rådhuset i Philadelphia, byen hvor både USAs uavhengighetserklæring ble signert i 1776 og grunnloven skrevet to år senere, skrek i alle fall.
VG171109 I dag vant demokratiet, fordi grunnloven ble overholdt », sa han i etterkant av folkeavstemningen.
BT171109 Grunnloven , skrev i 1822 at han bare regnet Agder og Rogaland til Vestlandet.
AP171109 | Oljevirksomhet i strid med Grunnloven Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip ¶
AP171109 Når Regjeringen har vist at den ikke respekterer en klar bestemmelse i Grunnloven , må staten dømmes skyldig i rettssaken som Greenpeace og Natur og Ungdom har reist.
AP171109 Denne virksomheten er derfor i strid med hva Grunnloven så tydelig uttaler.
VG171108 - De var bare lei av at Barack Obama ikke håndhevet loven eller grunnloven .
DB171108 En annen måte å minne om det samme på, er å huske tilbake til Det kinesiske kommunistpartiets siste partikongress i oktober, der Xi Jinpings tanker ble skrevet inn i den kinesiske grunnloven .
DB171107 Årsaken er enkel ; muligheten for tilsyn og sanksjoner glimrer med sitt fravær, på tross av at retten til innsyn er nedfelt i Grunnloven .
DA171106 - Våre politikere har nylig forsterket denne delen av grunnloven .
DA171106 - Det avgjørende i saken er ikke de juridiske spissfindighetene, men debatten om hvordan dagens energi- og miljøpolitikk bør vurderes i lys av de grunnleggende menneskerettigheter vi har vedtatt i grunnloven .
DA171106 Grunnloven er « tidløs politikk », prinsipper folk og politikere har nedfelt fordi de mener de bør følges i alle sammenhenger.
SA171104 Grunnloven , skrev i 1822 at han bare regnet Agder og Rogaland til Vestlandet.
BT171104 Grunnloven
BT171104 Grunnloven , skrev i 1822 at han bare regnet Agder og Rogaland til Vestlandet.
BT171104 Grunnloven inneholder mange grunnleggende rettsprinsipper som likhet for loven og rett til liv.
AP171104 Ifølge den svenske grunnloven skal det holdes folkeavstemning i løpet av mandatperioden, dersom 117 medlemmer av Riksdagen sier « ja ».
DN171103 Japans statsminister ønsker å endre grunnloven slik at landet kan bedre forsvare seg, og Kina har ikke hatt en mektigere leder på 50 år.
DN171103 Dette gjør at han kan foreta endringer i den pasifistiske grunnloven fra 1945.
DB171103 Ved å inkorporere menneskerettighetene i norsk lov, og til og med gitt de forrang ved å gjøre dem til en del av grunnloven , har Stortinget nettopp rettsliggjort disse spørsmålene.
DB171103 - Det har alltid vært menneskerettighetsbestemmelser i grunnloven , som at man ikke kan dømmes med tilbakevirkende kraft, og uten lov og dom, men nå har de innført mange flere.
AP171103 Vi skal bruke de mulighetene vi har i grunnloven til å forsvare oss når gjengene utfordrer vår grunnleggende sikkerhet og trygghet, uttaler justisminister Søren Pape Poulsen i en pressemelding.
AP171102 Kan Trump dømme noen til døden ? Grunnloven gjør det klart at presidenten har den utøvende makt - den dømmende makten er det rettsvesenet som skal stå for.
VG171101 Grunnloven gir ham rett til å benåde føderale lovbrudd før man kommer så langt, slik tidligere president Gerald Ford gjorde for sin forgjenger Richard Nixon etter at sistnevnte måtte ga av i kjølvannet av Watergate-skandalen.
VG171101 Det gir Spania et hybridregime der fullmaktene til de autonome regionene i Spania ikke er eksplisitt nevnt, men heller innlemmet i grunnloven som noe de kan oppnå.
VG171101 Da grunnloven ble utformet i 1978, kort tid etter nesten 40 år med Franco-diktaturet, ville staten beholde et forent Spania.
VG171101 Staten har også plikt til å sikre barn helsemessig trygghet etter Grunnloven , samt medisiner og høyest oppnåelige helsestandard etter barnekonvensjonen.
VG171101 * 1 Det er et faktum at Donald Trump har mulighet til å benåde folk som er straffedømt for føderale lovbrudd, slik Paul Manafort blant annet er siktet for, og at grunnloven til og med gir presidenten rett til å gjøre det før en eventuell dom.
BT171101 Så må det holdes en ny folkeavstemning i Catalonia om hvordan selvstyret skal passe inn i den nye grunnloven . 6.
BT171101 På litt lengre sikt vil det bli en endring av grunnloven , for dagens grunnlov har en del uklarheter og huller.
BT171101 For først må det bli en folkeavstemning i Spania om grunnloven skal reformeres.
BT171101 FLERE I VENTE : Det må minst to nye folkeavstemninger til for å endre den spanske grunnloven , og dette kan ta fem til åtte år.
DB171031 Puigdemont sier også at hva sentralregjeringen i Madrid gjorde ved å iverksette artikkel 155 i den spanske grunnloven ( som gir dem rett til å overta makten i regionene ), var udemokratisk.
AA171031 Når den norske grunnloven forankrer vårt verdigrunnlag i kristen og humanistisk arv, peker den på noe vesentlig : Arven fra Luther er ikke bare for kirken.
DB171030 Kort tid etter vedtok senatet i Spania å iverksette paragraf 155 i Grunnloven .
DB171030 Den økende kinesiske militærmakten og den nord-koreanske atomtrusselen gjør at selv pasifistiske Japan nå ruster opp og endrer grunnloven sin.
DB171030 Kort tid etter vedtok senatet i Spania å iverksette paragraf 155 i Grunnloven .
DB171030 Rajoy truet med å bruke paragraf 155 i Grunnloven , som gir ham rett til å gripe inn i styret av Catalonia.
DB171030 Rajoy må svelge å endre Grunnloven Kommentar ¶
AP171030 Det er ventet at påtalemyndigheten i løpet av få dager vil tiltale dem for en rekke brudd på grunnloven og spansk statsrett.
AA171030 Det er ventet at spansk påtalemyndighet løpet av få dager kan tiltale Puigdemont og flere av hans ministre for en rekke brudd på grunnloven og spansk statsrett.
AA171030 Grunnloven av 1814 var preget av den lutherske arven.
VG171029 Sentralregjeringen i Bagdad mener folkeavstemningen bryter grunnloven .
VG171029 Spanske myndigheter ser ingen grunn til å inngå dialog med separatister som bryter med grunnloven .
DN171029 Det skjedde etter at senatet i Madrid ga grønt lys for en midlertidig iverksettelse av paragraf 155 i grunnloven , som opphever regionens selvstyre.
DB171029 I mangel av det ville han iverksette paragraf 155 i grunnloven , som gir anledning til å frata en opprørsk region selvstyret.
DB171029 TV 2s nyhetssending dreide seg om at Catalonia vedtok uavhengighet, mens senatet i Spania vedtok å iverksette paragraf 155 i Grunnloven , og overtok styret av den til nå autonome regionen.
VG171028 Uavhengighetserklæringen ble vedtatt med 70 stemmer for, 10 mot, og 2 blanke stemmer - og bryter dermed med den spanske grunnloven .
VG171028 Som et svar på dette stemte dermed regjeringen i Madrid for å formelt iverksette artikkel 155 i den spanske grunnloven - som betyr at de vil ta skritt for å frata Catalonia all selvstendighet, frem til de bytter ut den politiske ledelsen i regionen gjennom nyvalg senere i år.
VG171028 Ettersom Catalonia bryter grunnloven , tar sentralregjeringen i Madrid for første gang i bruk artikkel 155 og fratar Catalonia selvstyre, sparker regionalforsamlingen og utlyser nyvalg.
VG171028 1680, men man må helt frem til godkjenningen av Grunnloven i 1849, før dåps- og konfirmasjonstvangen i landet ble avløst av religionsfrihet.
DB171028 Og året 2017 er i ferd med å ebbe ut med at Xi Jinping skrives inn i den kinesiske grunnloven , og at hans lære - Xi Jinpings tanker om sosialismen med kinesiske karakteristika for en ny tid - blir pensum i kinesisk akademia.
DA171028 Det historiske og svært kontroversielle vedtaket i dag i regionalforsamlingen i Catalonia vil bli erklært ulovlig av den spanske grunnloven , og vil ikke bli akseptert av den spanske regjeringen eller EU.
DA171028 oktober, en avstemning den spanske regjeringen sa var ulovlig i henhold til den spanske grunnloven .
VG171027 Uavhengighetserklæringen ble vedtatt med 70 stemmer for, 10 mot, og 2 blanke stemmer - og bryter dermed med den spanske grunnloven .
VG171027 Som et svar på dette stemte regjeringen i Madrid for å formelt iverksette artikkel 155 i den spanske grunnloven - som betyr at de vil ta skritt for å frata Catalonia all selvstendighet, frem til de bytter ut den politiske ledelsen i regionen gjennom nyvalg.
VG171027 Siden uavhengighetserklæringen er brudd med den spanske grunnloven kan justisdepartementet tiltale de som anses som ansvarlige for avgjørelsen - som er regionpresident Puigdemont, visepresidenten og alle ministrene i regionregjeringen - for opprør mot den spanske stat, melder La Vanguardia.
VG171027 I artikkel 155 i grunnloven - den såkalte « atomparagrafen » - står det at sentralmakten i Spania har muligheten til å sette inn « nødvendige tiltak » for å tvinge regionale myndigheter til å overholde loven, dersom de handler utenfor den.
VG171027 Fredag stemte regjeringen for å formelt iverksette artikkel 155 i den spanske grunnloven .
VG171027 Dette er i følge grunnloven ulovlig, og kan føre til at de katalanske politiske lederne blir tiltalt for opprør.
VG171027 Spania har svart med å iverksette artikkel 155 i grunnloven , og tar vil ta over styringen av Catalonia midlertidig.
VG171027 En erklæring av løsrivelse av Catalonia fra Spania bryter med den spanske grunnloven .
VG171027 Dette fordi det er i strid med den spanske grunnloven .
DN171027 Statsministeren sier han vil henvise beslutningen til en parlamentskomité for å avgjøre om grunnloven skal bli endret.
DB171027 Samtidig vedtok Spanias senat å iverksette paragraf 155 i grunnloven .
DB171027 I mangel av det ville han iverksette paragraf 155 i grunnloven , som gir anledning til å frata en opprørsk region selvstyret. 27. oktober vedtok det katalanske parlamentet en uavhengighetserklæring.
DB171027 « Spania er en stor nasjon og vi godtar ikke at enkelte personer foregir å avskaffe grunnloven vår », sa statsminister Mariano Rajoy fra Folkepartiet ( Partido Popular, PP ) til pressen etter senatsmøtet i ettermiddag.
DB171027 « Den spanske grunnloven slutter å implementeres i Catalonias territorium.
DB171027 Kort etter at Catalonias parlament i ettermiddag vedtok uavhengighet for den spanske regionen i nord-øst, vedtok senatet i Spania å iverksette paragraf 155 i Grunnloven .
DB171027 - REPUBLIKKEN CATALONIA ER FØDT : « Den spanske grunnloven slutter å implementeres i Catalonias territorium.
DB171027 I etterkant av grunnloven og oppstarten på nasjonsbyggingen kom det en rekke endringer i skattesystemet med nye pålegg, skatter og avgifter som slett ikke vakte bare jubel.
DA171027 NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har i kveld sagt at Catalonia-striden må løses i henhold til den spanske grunnloven .
DA171027 Spanias regjering mener katalanernes forsøk på å oppnå uavhengighet er i strid med grunnloven .
DA171027 Dette vil skje ved å ta i bruk paragraf 155 i den spanske grunnloven .
BT171027 Også Frankrikes president Emmanuel Macron sier at han fullt ut støtter Spanias statsminister Mariano Rajoy og hans ønske om at den spanske grunnloven respekteres.
AP171027 Ifølge den australske grunnloven kan ikke utenlandske statsborgere stille til parlamentsvalg, skriver The New York Times.
AP171027 Paragrafen skal derimot forsikre at selvstyret opererer innenfor den spanske grunnloven .
AP171027 Paragraf 155 i den spanske grunnloven er ikke utformet slik at den avvikler Catalonias selvstyre.
AP171027 Catalonias president Carles Puigdemont risikerer opp mot 30 års fengsel for uavhengighetserklæringen, som strider med den spanske grunnloven .
VG171026 Hvis vi skulle organisert en folkeavstemning, ville vi måttet endre grunnloven , sier Vicandi.
VG171026 * Spanias regjering har vedtatt å bruke artikkel 155 i grunnloven .
VG171026 * Lørdag vedtok Spanias regjering at de går inn for å frata Catalonia selvstyret, ved å iverksette artikkel 155 i grunnloven .
VG171026 Regjeringen annonserte lørdag at den vil iverksette artikkel 155 i den spanske grunnloven , og frata Catalonia all selvstendighet - dersom ikke Puigdemont innen torsdag avlyser planene om å løsrive Catalonia fra resten av Spania.
VG171026 Det så et øyeblikk ut til at Puigdemont ville gå med dette, for å unngå at artikkel 155 i grunnloven skal iverksettes.
VG171026 * Spanias regjering har vedtatt å bruke artikkel 155 i grunnloven .
VG171026 * Lørdag vedtok Spanias regjering at de går inn for å frata Catalonia selvstyret, ved å iverksette artikkel 155 i grunnloven .
NL171026 Fakta : Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgiving, et organ underlagt Europarådet, har konkludert med at folkeavstemmingen var ulovlig både i henhold til grunnloven for Ukraina og Krim, og dessuten var i strid med internasjonal lov og normer.
DB171026 Rajoy må svelge å endre Grunnloven Kommentar ¶
DB171026 Det har vært vanskelig for den konservative statsministeren i Spania, Mariano Rajoy fra Folkepartiet ( PP ), å samle politisk bred støtte for å ta i bruk paragraf 155 i Grunnloven overfor Catalonia.
BT171026 Xi Jinping er den første levende partisjef som får sine teser skrevet inn i den kinesiske grunnloven siden formann Mao.
BT171026 MEKTIG PRESIDENT : Xi Jinping er den første levende partisjef som får sine teser skrevet inn i den kinesiske grunnloven siden formann Mao.
AP171026 Puigdemont sa at det var hans plikt som regionleder å finne en forhandlingsløsning på krisen for å unngå at den mye omtalte paragraf 155 i grunnloven om overstyring av Catalonia, blir satt i verk.
VG171025 Paragrafen gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
VG171025 Lørdag forrige uke ba Spanias statsminister Mariano Rajoy nasjonalforsamlingen i landet om å iverksette tiltak etter artikkel 155 i den spanske grunnloven .
NL171025 I den autonome republikken Krim fortsatte imidlertid de lovlig folkevalgte å utøve sin begrensede suverenitet, slik de hadde rett til i følge grunnloven .
VG171024 Den politiske filosofien hans, « Sosialisme med kinesiske kjennetegn i en ny æra », skrives inn i grunnloven som « tankesett », i motsetning til som « teori ».
VG171024 De to tidligere presidentene Hu Jintao og JIang Zemin har også fått skrevet filosofien sin inn i grunnloven , men nevnes ikke med navn.
VG171024 Ledere i en rekke EU-land har advart mot løsrivelse og har bedt om at den spanske grunnloven respekteres.
VG171024 oktober iverksatte den spanske regjeringen artikkel 155, den såkalte « atom-artikkelen » for første gang siden grunnloven ble skrevet i 1978.
BT171024 Xis politiske filosofi om « sosialisme med kinesiske kjennetegn i en ny æra » innlemmes i grunnloven som « tankesett », i motsetning til « teori ».
BT171024 To andre tidligere presidenter, Hu Jintao og Jiang Zemin, har fått sine politiske filosofier innlemmet i grunnloven , men er ikke omtalt ved navn.
BT171024 INN I GRUNNLOVEN : President Xi Jinping innlemmes i Kinas grunnlov.
BT171024 Bare to tidligere kinesiske ledere har fått navnet sitt skrevet inn i grunnloven ; landsfaderen Mao Zedong, og Deng Xiaoping som sto bak store økonomiske reformer på 1980-tallet.
AP171024 Xis politiske filosofi om « sosialisme med kinesiske kjennetegn i en ny æra » innlemmes i grunnloven som « tankesett », i motsetning til « teori ».
AP171024 To andre tidligere presidenter, Hu Jintao og Jiang Zemin, har fått sine politiske filosofier innlemmet i grunnloven , men er ikke omtalt ved navn.
AP171024 Bare to tidligere kinesiske ledere har fått navnet sitt skrevet inn i grunnloven ; Folkerepublikken Kinas grunnlegger Mao Zedong, og Deng Xiaoping som sto bak store økonomiske reformer på 1980-tallet.
VG171023 Dette er en rettighet som er nedfelt i den argentinske grunnloven , men som ble ignorert da den argentinske stat bestemte seg for å erobre « ørkenen » i sørvest, til tross for at området både var fruktbart og befolket.
VG171023 Med den massemobilisering og polarisering som allerede har funnet sted denne varme, politiske høsten i Catalonia er det ingen som tror at denne krisen er over bare fordi Madrid for første gang tar i bruk artikkel 155 i grunnloven .
VG171023 Den spanske regjeringen, med støtte fra opposisjonspartier, bruker en tidligere ubenyttet paragraf i grunnloven for å tvinge katalanere til å oppgi planen om uavhengighet.
DN171023 Abe har tidligere ønsket å gjennomføre endringer i den pasifistiske grunnloven fra 1945, blant annet endre en artikkel som gjør at Japan kan forsvare seg bedre.
DN171023 CDP sikret minst 54 seter og fikk sterk støtte fra velgere som vil beholde grunnloven som den er og borgerrettsgrupper, mens Koikes parti fikk minst 49 seter.
DN171023 Grunnloven han nå vil forsøke å få endret ble pålagt landet av USA etter 2. verdenskrig og tvinger Japan til ikke å føre krig, og til å begrense sin militære virksomhet til rent selvforsvar.
DB171023 Regjeringen har også tolket den i retning av at landet heller ikke kan skyte ned en eventuell nordkoreansk rakett i retning av USA, noe som er en av årsakene til at Abe ønsker å endre grunnloven .
DB171023 - Til tross for grunnloven har Japan et av verdens mektigste forsvar, og USA ville utvilsomt satt pris på et mer aktivt Japan.
DB171023 - Terskelen for å gjøre det er veldig høy, sier Japan-eksperten og viser til at koalisjonspartneren Komeito er skeptiske til å endre grunnloven .
DB171023 - Da amerikanerne innført den pasifistiske grunnloven i etterkant av andre verdenskrig, ble den tatt imot med glede av det japanske folket.
DA171023 Det er brudd på statsrådenes opplysningsplikt overfor Stortinget som følger av paragraf 82 av Grunnloven .
AP171023 Nå kan grunnloven bli endret. 215 aktivister innrømmer å ha brutt abortloven i Nord-Irland ¶
VG171022 Paragrafen gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
VG171022 Etter lørdagens regjeringmøte om iversettelsen av den såkalte « atomparagrafen » i grunnloven , er frontene i konflikten enda mer steile.
VG171022 Dessuten handler det ikke om mer selvstyre i Spania, men en erklæring om uavhengighet stikk i strid med grunnloven , sier Tajani.
NL171022 Stortinget er i oppgaven med å velge Nobelkomité ikke norsk statsorgan etter Grunnloven .
DN171022 - Alt regjeringen forsøker å gjøre, og det motvillig, er å gjeninnføre rettsstaten, grunnloven og de katalanske lovene, og så fortsette derfra, sier Dastis.
DN171022 Avgjørelsen i Madrid ble tatt i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven , som åpner for å avvikle regioners selvstyre under gitte betingelser.
DB171022 Om vi legger Grunnloven og resten av Rajoys rettslige innvendinger til side, så er det politisk umulig å opprette en uavhengig stat uten støtte fra et overveldende flertall i folket.
DB171022 Og baskerne ser fram til å forhandle om endringer i Grunnloven for å oppnå utvidet sjølstyre.
DB171022 Idet Rajoy vil ta i bruk paragraf 155 i Grunnloven for å overstyre Catalonia, er det omsider slutt på den juridiske kampen mellom lederne i Barcelona og Madrid, der de første har gjort det ene vedtaket etter det andre som så de siste har gått til domstolene med og fått dem kjent lovstridige.
DB171022 I det muliges kunst, i politikken, kan han i ettertid måtte angre : De reformene av Grunnloven som kommer, kan gå lenger enn det som den gang ble opphevet.
DB171022 Hans regjering kan treffe tiltak for å få myndighetene i Catalonia til å etterleve Grunnloven og andre lover, samt for å verne Spanias allmenne tarv.
DB171022 Etterpå skal det forhandles om reformer i Grunnloven , som er fra 1978 og moden for endring.
DB171022 De har vedtatt lover som de visste var i strid med Grunnloven og endret parlamentarisk dagsorden og saksbehandling for ikke å la den katalanske opposisjonen få komme med innvendinger.
DA171022 Dessuten handler det ikke om mer selvstyre i Spania, men en erklæring om uavhengighet stikk i strid med grunnloven , sier Tajani. ( ©NTB ) ¶
AP171022 - Alt regjeringen forsøker å gjøre, og det motvillig, er å gjeninnføre rettsstaten, grunnloven og de katalanske lovene, og så fortsette derfra, sier Dastis.
VG171021 Det er uklart hvor langt den spanske regjeringen er villig til å gå ettersom artikkelen ikke har blitt tatt i bruk siden grunnloven ble undertegnet i 1978.
VG171021 Han minner om at « la Generalitat » - en institusjon som består av den katalanske regjeringen, parlamentet og presidenten - er en institusjon som er anerkjent i den spanske grunnloven .
VG171021 Det er uklart hvor langt den spanske regjeringen er villig til å gå ettersom artikkelen ikke har blitt tatt i bruk siden grunnloven ble undertegnet i 1978.
DN171021 I paragraf 155 står det kort fortalt at myndighetene kan ta over kontrollen med de regionale myndighetene, dersom de ikke møter sine forpliktelser i henhold til grunnloven eller skader Spanias generelle interesser.
DN171021 - Regjeringen har vært nødt til å iverksette paragraf 155 i grunnloven , sier Spanias statsminister Mariano Rajoy om Catalonias uavhengighetsprosess.
DB171021 Paragraf 155 i den spanske grunnloven gir regjeringen fullmakt til å overprøve myndigheten til regionale myndigheter, men har aldri tidligere vært benyttet.
DA171021 Beslutningen ble tatt under et regjeringsmøte i Madrid lørdag, med henvisning til paragraf 155 i den spanske grunnloven .
BT171021 Beslutningen ble tatt under et regjeringsmøte i Madrid lørdag, med henvisning til paragraf 155 i den spanske grunnloven .
BT171021 Beslutningen om å oppløse regjeringen i Catalonia ble tatt under et regjeringsmøte i Madrid lørdag, med henvisning til paragraf 155 i den spanske grunnloven .
AP171021 Det var under et varslet krisemøte i regjeringen lørdag formiddag aktiverte Spanias statsminister Mariano Rajoy paragraf 155 i grunnloven .
AP171021 Under et krisemøte lørdag aktiverte Spanias statsminister Mariano Rajoy paragraf 155 i grunnloven .
AP171021 Paragrafen i den spanske grunnloven gir regjeringen fullmakt til å overprøve myndigheten til regionale myndigheter.
AA171021 Avgjørelsen i Madrid lørdag ble tatt i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven , som åpner for å avvikle regioners selvstyre under gitte betingelser.
VG171020 SPLITTELSER : Catalonia kan se flere slike demonstrasjoner når den spanske regjeringen innkaller til møte på lørdag for å iverksette artikkel 155 i grunnloven og frata Catalonia selvstyret.
VG171020 Regjeringen i Madrid vil derfor ta skrittene mot å iverksette artikkel 155 i grunnloven , som innebærer at sentralregjeringen i Madrid kan frata Catalonia all selvstendighet.
VG171020 - Artikkel 155 var i sin tid en ren kopi av en artikkel i den tyske grunnloven , men den har aldri før blitt iverksatt.
VG171020 * Paragrafen, som er aldri før er blitt brukt, gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
DN171020 Han ønsker å fjerne pasifistparagrafen i grunnloven som forbyr Japan å ha offensive militærstyrker.
DN171020 Det betyr at LPD kan få to tredels flertall og dermed kunne få gjennom forandringer i grunnloven .
DB171020 Den aldrende presidenten fikk dermed myndighet til å utnevne landets høyesterettsjustitiarius og andre dommere etter at et flertall av de folkevalgte stemte for å endre grunnloven .
DA171020 Det er artikkel 155 i grunnloven fra 1978 som nå vil tas i bruk for første gang av den spanske regjeringen.
DA171020 Den spanske regjeringen tar i bruk en paragraf i grunnloven som aldri er brukt.
DA171020 * Paragrafen, som er aldri før er blitt brukt, gir regjeringen mulighet til at ta i bruk « alle nødvendige tiltak », hvis en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
AP171020 Paragraf 155 er ikke utformet slik at man avvikler Catalonias selvstyre, men den skal forsikre at selvstyret opererer innenfor den spanske grunnloven .
AP171020 For dermed å forholde seg til den spanske grunnloven og selvstyreordningen, som de har brutt.
AP171020 Dette gjennom å aktivere paragraf 155 i den spanske grunnloven .
AP171020 - Paragrafen er en ren kopi av en paragraf i den tyske grunnloven , men noe utvannet.
VG171019 Rajoy mener Catalonia har tatt sitt valg ved å ikke svare på regjeringens forespørsel, og vil ta de nødvendige skrittene mot å iverksette artikkel 155 i grunnloven , melder La Vanguardia.
VG171019 Om de ikke gikk ut og avsto fra å erklære uavhengighet, skulle det møtes med alvorlige represalier : Den spanske regjeringen har truet med at Spania vil iverksette artikkel 155 i grunnloven , og dermed frata Catalonia alt selvstyre de har idag.
VG171019 Der vil prosessen med å iverksette artikkel 155 i grunnloven settes igjang.
DN171019 Vedtaket vil være i tråd med artikkel 155 i den spanske grunnloven fra 1978.
DA171019 Uverdig, brutalt og i strid med Grunnloven .
DA171019 Kommentar : Foreldrene som roper på Erna ( Bente Rognan Gravklev ) ¶ Grunnloven
DA171019 - Grunnloven forplikter.
BT171019 Vedtaket vil være i tråd med artikkel 155 i den spanske grunnloven fra 1978.
AP171019 Paragrafen gir regjeringen mulighet til å ta i bruk « alle nødvendige tiltak », dersom en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
AP171019 Paragrafen gir regjeringen mulighet til å ta i bruk « alle nødvendige tiltak », dersom en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller « handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser ».
AP171019 Nå fortsetter den med politisk maktbruk - paragraf 155 i grunnloven er aldri blitt brukt før.
AA171019 Under lørdagens regjeringsmøte er det planlagt at regjeringen vil iverksette tiltak i tråd med artikkel 155 i den spanske grunnloven fra 1978.
VG171018 En eventuell opphevelse av Catalonias selvstyre vil skje i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven .
VG171018 Velger de å komme med en offisiell uavhengighetserklæring torsdag, kan den spanske regjeringen iverksette paragraf 155 i grunnloven .
VG171018 PP viser til dessuten det juridiske i saken, og at de har grunnloven på sin side.
VG171018 Det som har utviklet seg til den polariserte situasjonen i Catalonia i dag, startet med at Catalonia laget en liste over autonomistatuetter de ville legge til grunnloven fra 1978.
VG171018 Den viktige grunnloven
VG171018 Buck trekker frem at styringspartiet PP nylig har akseptert å gå i dialog om grunnloven .
DN171018 En eventuell opphevelse av Catalonias selvstyre vil skje i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven .
AP171018 En eventuell opphevelse av Catalonias selvstyre vil skje i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven .
AP171018 USAs høyesterett har en formidabel makt når det skal avklares om politiske stridsspørsmål er i pakt med grunnloven og andre lover. 3rd-party-bio ¶
AP171018 USAs høyesterett har en formidabel makt når det skal avklares om politiske stridsspørsmål er i pakt med grunnloven og andre lover.
AA171018 En eventuell opphevelse av Catalonias selvstyre vil skje i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven .
AA171018 Saksbehandlingen var i strid med både barneloven, Grunnloven og FNs barnekonvensjon, heter det.
AA171018 Denne reformen i barneloven er faktisk presset frem av grunnloven og internasjonale konvensjoner.
DB171017 Dette er ikke en påstand for å unnskylde fredsprisvinneren, men fakta, krystallklart formulert i den militære grunnloven », skriver Aagre.
SA171013 Grunnloven åpner for at en president kan kastes av sine egne regjeringsmedlemmer hvis de mener han er uskikket.
DB171013 Ifølge kildene skal tidligere sjefstrateg Steve Bannon ha fortalt Trump at hans største trussel er « grunnlovstillegg 25 » i den amerikanske grunnloven , som sier at flertallet i regjeringen kan stemme for å avsette presidenten.
AP171013 Fredsprisvinner Ellen Johnson-Sirleaf har styrt det vestafrikanske landet de siste tolv årene, men etter to perioder ved makten må hun i henhold til grunnloven nå overlate presidentposten til en annen.
AA171013 Ellen Johnson-Sirleaf har styrt det vestafrikanske landet de siste tolv årene, men etter to perioder ved makten må hun i henhold til grunnloven nå overlate presidentposten til en annen.
AA171013 Grunnloven åpner for at en president kan kastes av sine egne regjeringsmedlemmer hvis de mener han er uskikket.
DB171012 Spanias statsminister, Mariano Rajoy fra det konservative Folkepartiet ( PP ), måtte gå med på å reformere Grunnloven for å få til et forlik med Sosialistpartiet ( PSOE ) om å stanse forsøket fra landsdelen Catalonia på å erklære seg uavhengig.
DB171012 På denne bakgrunnen blir en reform av Grunnloven vanskelig og tidkrevende.
DB171012 Folkeavstemninga om uavhengighet, i strid med Grunnloven , uten demokratiske garantier, hvor nesten bare de som var for deltok, har ikke gitt politisk legitimitet til Puigdemont, men snarere satt ham i knipe.
DB171012 Derimot må han godta en reform av Grunnloven som vil gi landsdelene utvidet sjølstyre, noe han har vært imot.
DB171012 oktober klokka 10 til å omgjøre vedtaket, ellers vil Rajoy straks ta i bruk paragraf 155 i Grunnloven og sette det katalanske sjølstyret til side.
DA171012 Opposisjonsleder Pedro Sanchez sier at han og statsminister Mariano Rajoy er enige om å starte forhandlinger om å endre grunnloven om seks måneder, skriver NTB.
VG171011 Rajoy sier ifølge El País at dette er første skritt mot å bruke artikkel 155 i den spanske grunnloven .
VG171011 Artikkel 155 omtales som « atomparagrafen » i den spanske grunnloven , og har aldri tidligere vært tatt i bruk.
VG171011 Stort sett alle er enige om at noe må gjøres med grunnloven , sier Buck.
VG171011 Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo tror Madrid-regjeringen vil svare med å benytte seg av artikkel 155 i den spanske grunnloven .
VG171011 Reformen han snakker om, innebærer at Spania i grunnloven erklæres som en føderalstat, som vil gi Catalonia større grad av indre selvstyre enn de har i dag, sier Buck.
VG171011 Deretter vil man kunne ha en ny folkeavstemning i Catalonia om hvordan deres selvstyre skal passe inn i den nye grunnloven .
VG171011 Den mest sannsynlige løsningen på den politiske krisen i Spania er en reform av grunnloven - men det vil ta lang tid, mener Spania-forsker Marcus Buck.
VG171011 - Representanter for den spanske regjeringen kjører veldig hardt på at de kan ha dialog, men det må være innenfor lovene, og grunnloven spesielt.
VG171011 - Da må man først ha en folkeavstemning i hele Spania om man skal reformere grunnloven .
VG171011 Selvstyret vil i så fall bli fjernet i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven .
VG171011 Man kan bare få en vellykket løsning gjennom samtaler som har utgangspunkt i den spanske grunnloven , het det i den skriftlige uttalelsen fra Gabriel onsdag.
VG171011 Ledere i en rekke EU-land har også advart mot løsrivelse og har bedt om at den spanske grunnloven respekteres.
DN171011 Spanske myndigheter mener at grunnloven ikke gir katalanerne mulighet til å erklære ensidig uavhengighet, og at de i så fall kan gripe direkte inn.
DN171011 Man kan bare få en vellykket løsning gjennom samtaler som har utgangspunkt i den spanske grunnloven , het det i den skriftlige uttalelsen fra Gabriel onsdag.
DN171011 Ledere i en rekke EU-land har også advart mot løsrivelse og har bedt om at den spanske grunnloven respekteres.
DN171011 Han fremmet igjen trusselen om å ta i bruk artikkel 155 i grunnloven , en artikkel som gir sentralmyndighetene anledning til å overta helt eller delvis styringen i regionen Catalonia.
DN171011 Og hittil har statsminister Mariano Rajoy vist svært liten kompromissvilje til å diskutere katalanernes krav om uavhengighet, fordi han mener det strider mot grunnloven .
DB171011 Ettersom Catalonias regionpresidents har holdt seg innen grunnloven , kommer aktører fra sivilsamfunnet til å gjøre seg gjeldende.
DB171011 - Det spanske sosialistpartiet ønsker en reform av den nå uklare grunnloven .
DB171011 Allmennkringkasteren NRK er statens viktigste virkemiddel for å oppfylle dette kravet i Grunnloven .
DA171011 Spanske myndigheter mener at grunnloven ikke gir katalanerne mulighet til å erklære ensidig uavhengighet, og at de i så fall kan gripe direkte inn.
DA171011 Man kan bare få en vellykket løsning gjennom samtaler som har utgangspunkt i den spanske grunnloven , het det i den skriftlige uttalelsen fra Gabriel onsdag.
DA171011 Ledere i en rekke EU-land har også advart mot løsrivelse og har bedt om at den spanske grunnloven respekteres.
DA171011 Han fremmet igjen trusselen om å ta i bruk artikkel 155 i grunnloven , en artikkel som gir sentralmyndighetene anledning til å overta helt eller delvis styringen i regionen Catalonia.
DA171011 Rajoy har gjort det klart at selvstyret i Catalonia kan bli opphevet i tråd med grunnloven hvis regionen erklærer at den løsriver seg fra Spania.
DA171011 Resten, 48 prosent, bryr seg lite om Grunnloven .
DA171011 Resten, 48 prosent, bryr seg lite om Grunnloven .
AP171011 Spanias sosialdemokratiske opposisjonsleder Pedro Sanchez sier at han og statsminister Mariano Rajoy er enige om å starte forhandlinger om å endre grunnloven om seks måneder.
AP171011 Rajoy har gjort det klart at selvstyret i Catalonia kan bli opphevet i tråd med grunnloven hvis regionen erklærer at den løsriver seg fra Spania.
AA171011 Dermed legger han også trusselen om å bruke artikkelen 155 i grunnloven til side foreløpig.
AA171011 Rajoy har gjort det klart at selvstyret i Catalonia kan bli opphevet i tråd med grunnloven hvis regionen erklærer at den løsriver seg fra Spania.
AA171011 Spanias sosialdemokratiske opposisjonsleder Pedro Sanchez sier at han og statsminister Mariano Rajoy er enige om å starte forhandlinger om å endre grunnloven om seks måneder.
AA171011 Spanske myndigheter mener folkeavstemningen var grunnlovsstridig, og statsminister Mariano Rajoy har truet med å ta i bruk artikkel 155 i grunnloven som gir sentralmyndighetene anledning til å overta helt eller delvis styringen i regionen Catalonia.
AA171011 Man kan bare få en vellykket løsning gjennom samtaler som har utgangspunkt i den spanske grunnloven , het det i den skriftlige uttalelsen fra Gabriel onsdag.
AA171011 Ledere i en rekke EU-land har også advart mot løsrivelse og har bedt om at den spanske grunnloven respekteres.
AA171011 EU ber om full respekt for den spanske grunnloven etter at katalanske ledere undertegnet en intensjonserklæring om uavhengighet.
AA171011 - Kommisjonen følger situasjonen i Spania nøye og gjentar sin tidligere anmodning om respekt for den spanske grunnloven , sier visepresident i EU-kommisjonen Valdis Dombrovski.
AA171011 Man kan bare få en vellykket løsning gjennom samtaler som har utgangspunkt i den spanske grunnloven , het det i den skriftlige uttalelsen fra Gabriel onsdag.
AA171011 Ledere i en rekke EU-land har også advart mot løsrivelse og har bedt om at den spanske grunnloven respekteres.
VG171010 Spanias statsminister Mariano Rajoy har truet med å ta i bruk artikkel 155 i den spanske grunnloven og dermed overta styringen i Catalonia, dersom regionmyndighetene vedtar selvstendighet.
DB171010 Men valget, som ble avviklet i strid med den spanske grunnloven , er sterkt omdiskutert.
DB171010 Ettersom Catalonias regionpresidents har holdt seg innen grunnloven , kommer aktører fra sivilsamfunnet til å gjøre seg gjeldende.
DB171010 - Det spanske sosialistpartiets ønsker en reform av den nå uklare grunnloven .
DB171010 Sentralregjeringen i Madrid, og Spanias høyesterett, er klare på at en uavhengighetserklærig fra Catalonia er i strid med den spanske grunnloven .
DB171010 Han sa at « Catalonia brakte demokrati til Spania », og siktet til at regionen sluttet seg til grunnloven av 1978, etter diktator Francos død tre år tidligere.
DA171010 Skjer det første, vil spanske myndigheter utløse artikkel 155 i den spanske grunnloven og Catalonia vil miste alt selvstyre.
DA171010 - Det har kommet mange forslag om å revidere grunnloven , og gjøre Spania til en mer føderal stat.
DA171010 Spanias statsminister Mariano Rajoy, som mener valget både er ugyldig og ulovlig, har truet med å ta i bruk artikkel 155 i den spanske grunnloven og dermed overta styringen i Catalonia.
DA171010 Men valget, som ble avviklet i strid med den spanske grunnloven , er sterkt omdiskutert også innad i Catalonia.
DA171010 Vi har blitt uydmyket ved en rekke anledninger, noe som er i strid med den spanske grunnloven .
DA171010 - Vi har blitt uydmyket ved en rekke anledninger, noe som er i strid med den spanske grunnloven , uttalte Catalonias regionspresident tirsdag.
DA171010 Jose Maria Izquierdo, førstebibliotekar for romanske språk ved Universitetet i Oslo, tror Madrid-regjeringen vil kontre med å bruke artikkel 155 i den spanske grunnloven etter Catalonias regionpresident Carles Puigdemont « utsatte uavhengighetserklæring » tirsdag kveld.
DA171010 Det kunne igjen gitt mer tyngde til ulike krav som er viktig for dem, som å få full administrasjon av skattene og å få endret grunnloven , slik at det kan bli mulig å avholde en ekstraordinær folkeavstemning, sier Izquierdo.
AP171010 Generalene har siden styrt landet og satt store deler av grunnloven ut av spill.
AP171010 Spanias statsminister Mariano Rajoy, som mener valget både er ugyldig og ulovlig, har truet med å ta i bruk artikkel 155 i den spanske grunnloven og dermed overta styringen i Catalonia.
AA171010 Spanias statsminister Mariano Rajoy har truet med å ta i bruk artikkel 155 i den spanske grunnloven , og dermed overta styringen i Catalonia.
AA171010 Men valget, som ble avviklet i strid med den spanske grunnloven , er sterkt omdiskutert.
AA171010 Spanias statsminister Mariano Rajoy, som mener valget både er ugyldig og ulovlig, har truet med å ta i bruk artikkel 155 i den spanske grunnloven og dermed overta styringen i Catalonia.
AA171010 Men valget, som ble avviklet i strid med den spanske grunnloven , er sterkt omdiskutert også innad i Catalonia.
AA171010 I 2015 lyktes han med å få endret grunnloven for å kunne stille til valg for en tredje periode, og i august ble han gjenvalgt for sju nye år med nesten 99 prosent av stemmene.
AA171010 Ellen Johnson-Sirleaf har styrt det vestafrikanske landet de siste tolv årene, men etter to perioder ved makten må hun i henhold til grunnloven nå overlate presidentposten til en annen.
AA171010 Jose Maria Izquierdo, førstebibliotekar for romanske språk ved Universitetet i Oslo, tror Madrid-regjeringen vil kontre med å bruke artikkel 155 i den spanske grunnloven etter Catalonias regionpresident Carles Puigdemont « utsatte uavhengighetserklæring » tirsdag kveld.
AA171010 Det kunne igjen gitt mer tyngde til ulike krav som er viktig for dem, som å få full administrasjon av skattene og å få endret grunnloven , slik at det kan bli mulig å avholde en ekstraordinær folkeavstemning, sier Izquierdo.
AA171010 Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo tror Madrid-regjeringen vil svare med å benytte seg at artikkel 155 i den spanske grunnloven .
AA171010 Det kunne igjen gitt mer tyngde til ulike krav som er viktig for dem, som å få full administrasjon av skattene og å få endret grunnloven , slik at det kan bli mulig å avholde en ekstraordinær folkeavstemning, sier Izquierdo.
AA171010 Spanske myndigheter mener folkeavstemningen var ulovlig, og statsminister Mariano Rajoy har truet med å ta i bruk artikkel 155 i den spanske grunnloven og dermed overta styringen i Catalonia.
DN171009 Hvis Puigdemont erklærer uavhengighet, kan regjeringen i Madrid gjøre bruk av artikkel 155 i den spanske grunnloven som åpner for at Catalonias selvstyrestatus kan oppheves.
DN171009 De to utvekslet også meninger om hvordan man kan få i gang en dialog innenfor rammene av den spanske grunnloven , opplyste Merkels talsmann Steffen Seibert mandag.
DB171009 Rajoy har hele tida holdt fast ved at den katalanske folkeavstemningen var ulovlig og i strid med grunnloven .
DB171009 Nå er det ventet at partiet skal endre grunnloven og Xi Jinpings navn skrives inn som den tredje store.
DB171009 Men bare to programmer er knyttet til personnavn i grunnloven , Mao Zedongs tanker og Deng Xiaopings teorier.
DA171009 Hvis Puigdemont erklærer uavhengighet, kan regjeringen i Madrid gjøre bruk av artikkel 155 i den spanske grunnloven som åpner for at Catalonias selvstyrestatus kan oppheves.
DA171009 De to utvekslet også meninger om hvordan man kan få i gang en dialog innenfor rammene av den spanske grunnloven , opplyste Merkels talsmann Steffen Seibert mandag.
AP171009 - Han understreket at den interne dialogen bør være basert på rettsstatens prinsipper, og være i tråd med grunnloven , heter det.
AA171009 Hvis Puigdemont erklærer uavhengighet, kan regjeringen i Madrid gjøre bruk av artikkel 155 i den spanske grunnloven som åpner for at Catalonias selvstyrestatus kan oppheves.
AA171009 - Han understreket at den interne dialogen bør være basert på rettsstatens prinsipper, og være i tråd med grunnloven , heter det.
AA171009 Hvis Puigdemont erklærer uavhengighet, kan regjeringen i Madrid gjøre bruk av artikkel 155 i den spanske grunnloven som åpner for at Catalonias selvstyrestatus kan oppheves.
AA171009 De to utvekslet også meninger om hvordan man kan få i gang en dialog innenfor rammene av den spanske grunnloven , opplyste Merkels talsmann Steffen Seibert mandag.
VG171008 Spanias stabilitet står på spill når de to tilsynelatende urokkelige meningsmotstanderne truer med hvert sitt dramatiske middel : Spania sier de kan suspendere Catalonias autonome status og pålegge direkte regjering fra Madrid ved å anvende artikkel 155 i grunnloven .
VG171008 SIER NEI : - Demonstranter med spanske flagg demonstrerer i Barcelona til fordel for grunnloven og paragraf 155.
VG171008 Det kan igjen lede til at Spanias statsminister Mariano Rajoy tar i bruk artikkel 155 i grunnloven , som tillater sentralmakten å oppheve regionens selvstyre.
DN171008 Dersom Catalonia erklærer uavhengighet, kan Spania reagere med å suspendere Catalonias selvstyrestatus og pålegge direkte styring fra Madrid ved å anvende artikkel 155 i grunnloven .
DN171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
DN171008 Dersom Catalonia erklærer uavhengighet, kan Spania reagere med å suspendere Catalonias autonome status og pålegge direkte regjering fra Madrid ved å anvende artikkel 155 i grunnloven .
DB171008 Ved å anvende artikkel 155 i grunnloven kan Spania suspendere Catalonias autonome status, og pålegge direkte regjering fra Madrid, skriver NTB.
DB171008 » Brukte grunnloven
DB171008 Her fra Rikssalen i Eidsvollsbygningen hvor grunnloven ble utformet.
DB171008 Han ble dømt for å kreve rettighetene som var nedfelt i grunnloven , sier Ringvej.
DB171008 Blant annet brukte grunnloven paragraf om ytringsfrihet til å kreve stemmerett og de mente også at grunnloven ga dem forsamlingsfrihet, sier Ringvej, som forteller at Thrane var opptatt av å følge loven.
DB171008 Blant annet brukte grunnloven paragraf om ytringsfrihet til å kreve stemmerett og de mente også at grunnloven ga dem forsamlingsfrihet, sier Ringvej, som forteller at Thrane var opptatt av å følge loven.
DB171008 BREKKSTANG : - Marcus Thrane og arbeiderforeningene prøvde å bruke grunnloven som en brekkstang for å få politisk medbestemmelse for de som var eiendomsløse, sier historiker Ringvej.
DB171008 - Marcus Thrane og arbeiderforeningene prøvde å bruke grunnloven som en brekkstang for å få politisk medbestemmelse for dem som var eiendomsløse.
DA171008 Dersom Catalonia erklærer uavhengighet, kan Spania reagere med å suspendere Catalonias selvstyrestatus og innføre direkte styring fra Madrid ved å anvende artikkel 155 i grunnloven .
DA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AP171008 Dersom Catalonia erklærer uavhengighet, kan Spania reagere med å suspendere Catalonias selvstyrestatus og pålegge direkte styring fra Madrid ved å anvende artikkel 155 i grunnloven .
AP171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spanske grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AA171008 Dersom Catalonia erklærer uavhengighet, kan Spania reagere med å suspendere Catalonias selvstyrestatus og pålegge direkte styring fra Madrid ved å anvende artikkel 155 i grunnloven .
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AA171008 Dersom Catalonia erklærer uavhengighet, kan Spania reagere med å suspendere Catalonias selvstyrestatus og innføre direkte styring fra Madrid ved å anvende artikkel 155 i grunnloven .
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AA171008 Dersom Catalonia erklærer uavhengighet, kan Spania reagere med å suspendere Catalonias selvstyrestatus og innføre direkte styring fra Madrid ved å anvende artikkel 155 i grunnloven .
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AA171007 Og de leser ikke Grunnloven heller.
AA171007 Flere historikere mener å kunne fastslå at poteten betydde mer for folk flest enn Grunnloven av 1814.
VG171006 Forsvarerne til Jensen mener det er et brudd både på Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon at Jensen ikke fikk forklare seg om et gradert, hemmelig prosjekt i tingretten.
DA171006 I dommen ble det slått fast at norske myndigheter har handlet i strid med Grunnloven og brutt torturbestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Barnekonvensjonen.
DA171006 I dommen ble det slått fast at norske myndigheter har handlet i strid med Grunnloven og brutt torturbestemmelsene i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Barnekonvensjonen.
AA171006 I Madrid er det sterk motstand mot å endre grunnloven .
AA171006 For å lykkes, må spanske myndigheter antakelig endre grunnloven , slik at Catalonia kan få større selvråderett.
AA171006 Avstemningen var i strid med den spanske grunnloven , som sier at Spania er udelelig.
DA171005 Men 17 år etter, som president, har Trump markert seg som en sterk forsvarer av våpenbæring som rettighet, ifølge det andre tillegget i grunnloven .
DA171005 Deretter må den nye grunnloven utarbeides, før katalanerne til slutt får holde en egen folkeavstemning om ordningen som skal gjelde for dem.
AP171005 Deretter må den nye grunnloven utarbeides, før katalanerne til slutt får holde en egen folkeavstemning om ordningen som skal gjelde for dem.
AA171004 Etter Grunnloven er det Stortingets oppgave « å bevilge de pengesummer som er nødvendige for å dekke statens utgifter ».
VG171003 - I en tid så har enkelte myndigheter i Catalonia, gjentatte ganger, med viten og vilje, ikke overholdt grunnloven , sier Felipe VI.
DB171003 Nei, da, politifolkene gjorde bare jobben sin for å forsvare grunnloven , det var de katalanske regionalmyndighetene som hadde provosert fram dette.
DB171003 I time etter time hamret statskanalen gjennom utvalgte intervjuer ut det samme budskapet ; Catalonias regionalregjering hadde brutt grunnloven og satt seg opp mot den spanske staten, statsminister Rajoy handlet etter gjeldende lover og regler, og det var helt etter boka at den tidligere så beryktede Guardia Civil og Spanias nasjonale politistyrke var satt inn.
DB171003 Å samle alle 17 rundt forhandlingsbordet kunne kanskje gjøre det lettere å få til reformer i Grunnloven .
DB171003 Offisielt maner EU til respekt for Grunnloven i Spania, som er standpunktet til Rajoy når han kaller folkeavstemnings for ulovlig.
DB171003 Hvis Catalonia erklærer seg uavhengig, vil nok hardhausene presse Rajoy for å ta i bruk paragraf 155 i Grunnloven og sette det katalanske sjølstyret til side.
DB171003 Grunnloven , som fastslår Spania som « uoppløselig enhet », har også delt landet inn i 17 sjølstyrte landsdeler.
VG171002 Sentralmakten i Madrid og spansk høyesterett har kommet til at valget stred mot grunnloven , men i Catalonia har retten til å avholde eget valg blitt en prinsippsak om ytringsfrihet.
DB171002 Vi har tillit til at statsminister Mariano Rajoy vil håndtere saken i full respekt for den spanske grunnloven og de grunnleggende rettighetene borgerne har gjennom denne.
DB171002 Hovedargumentet til regjeringen er at konsesjonen nå bryter med Grunnloven , fordi kommunene, ved å stille krav til hva som får vises på kino, i praksis driver forhåndssensur og kan hindre ytringsfriheten.
DA171002 - Hvis folk insisterer på å bryte loven og gjøre noe som konsekvent har blitt erklært ulovlig og som bryter grunnloven , må politiet opprettholde loven, sier Dastis til nyhetsbyrået AP.
AA171002 - Debatten skal dreie seg om grunnloven , rettsprinsippet og grunnleggende rettigheter i Spania, sett i lys av hendelsene i Catalonia, uttaler embetsmenn i Strasbourg.
AA171002 Vi har tillit til at statsminister Mariano Rajoy vil håndtere saken i full respekt for den spanske grunnloven og de fundamentale rettighetene borgerne har gjennom denne, sa EU-kommisjonens talsperson Margaritis Schinas på en pressekonferanse mandag.
AA171002 - Vi gjentar det juridiske standpunktet som både denne kommisjonen og tidligere kommisjoner har hatt, nemlig at hvis det skulle holdes en folkeavstemning i samsvar med grunnloven , vil området som går ut, stå utenfor EU, sa Schinas. ( ©NTB ) ¶
AA171002 - Gårsdagen avstemning i Catalonia var ikke lovlig i henhold til den spanske grunnloven .
AA171002 - Hvis folk insisterer på å bryte loven og gjøre noe som konsekvent har blitt erklært ulovlig og som bryter grunnloven , må politiet opprettholde loven, sier Dastis til nyhetsbyrået AP.
VG171001 - Det er jo sånn at grunnloven ikke åpner for en slik folkeavstemning.
DB171001 Catalonia har, ifølge grunnloven , ingen rett til å løsrive seg fra Spania.
DB171001 I dag vant demokratiet, fordi grunnloven ble overholdt, sa Rajoy etter at valglokalene stengte klokka 20.
DB171001 Han har overspilt bruken av Statens voldsmakt i et forsøk på fysisk å hindre Catalonias folkeavstemning om uavhengighet, uansett om denne etter Grunnloven er ulovlig.
DB171001 Det er den farligste striden som Spania har opplevd i det gjeninnførte demokratiet fra 1978, da den gjeldende Grunnloven trådte i kraft.
DB171001 Grunnloven ble vedtatt i et nytt demokrati, ikke lenge etter diktatoren Francisco Francos død, i usikre tider.
DA171001 I dag vant demokratiet, fordi grunnloven ble overholdt, sa han, og føyde til at spanske myndigheter aldri vil lukke døren for dialog.
AP171001 I grunnloven står det at den spanske staten er udelelig.
AA171001 Spanske myndigheter og rettsvesen har fastslått at folkeavstemningen er i strid med grunnloven og har iverksatt en rekke tiltak for å hindre gjennomføringen.
AA171001 Den spanske grunnloven fastslår at det bare er sentralregjeringen i Madrid som kan utlyse en folkeavstemning om uavhengighet. ( ©NTB ) ¶
AA171001 I dag vant demokratiet, fordi grunnloven ble overholdt, sa han, og føyde til.
AA171001 Både den spanske regjeringen og spansk Høyesterett har fastslått at folkeavstemningen i den rike regionen nordøst i Spania er i strid med grunnloven . ( ©NTB ) ¶
AA171001 I dag vant demokratiet, fordi grunnloven ble overholdt, sa han, og føyde til.
AA171001 I dag vant demokratiet, fordi grunnloven ble overholdt, sa han, og føyde til at spanske myndigheter aldri vil lukke døren for dialog.
AA171001 I dag vant demokratiet, fordi grunnloven ble overholdt, sa han, og føyde til at spanske myndigheter aldri vil lukke døren for dialog.
VG170930 Den spanske grunnloven slår fast at det kun er sentralregjeringen i Madrid som har rett til å utlyse folkeavstemning om uavhengighet, men spanske myndigheters pågripelser av politikere, siktelser mot opposisjonsledere og husransakelser, kan være kan være brudd på grunnleggende borgerrettigheter, mener FN-observatører
DN170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven .
DB170930 Ifølge saksøkerne må anti-korrupsjonsbestemmelsene i grunnloven overholdes for at amerikanerne skal kunne være sikre på at presidenten tjener landet og ikke sine egne økonomiske interesser.
DB170930 Dette begrunner de med at det er « for spekulativt » å hevde at andre hoteller taper penger på hans hotell i Washington, og at deres kritikere feiltolker grunnloven .
DB170930 De mener Trump har brutt en rekke bestemmelser i grunnloven , som skal hindre korrupsjon.
DA170930 Den spanske grunnloven understreker at Spania er en udelelig nasjon.
AA170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven .
AA170930 Katalanske regionale myndigheter har oppfordret EU-kommisjonen til å megle i saken, men i Brussel blir det understreket at konflikten er en intern spansk sak, samtidig som det understrekes at EU har respekt for den spanske grunnloven .
VG170929 Men nå er det slik at grunnloven beskytter ytringsfriheten, og så lenge de ikke bryter loven, får de lov til å demonstrere, sier Fuxberg til VG.
NL170929 Her kan nevnes samelov, sameparagrafen i Grunnloven , ILO-konvensjon nr. 169 og finnmarksloven.
DA170929 - Vårt oppdrag er enkelt men samtidig dypt og går ut på å beskytte det amerikanske folk og opprettholde grunnloven .
AA170929 - Vårt oppdrag er enkelt men samtidig dypt og går ut på å beskytte det amerikanske folk og opprettholde grunnloven .
AA170929 Den spanske grunnloven slår fast at det kun er sentralregjeringen i Madrid som har rett til å utlyse folkeavstemning om uavhengighet.
VG170928 - Innreiseforbudet går mot grunnloven vår.
DB170928 Sosialistpartiet ( PSOE ), og deres søsterparti i Catalonia ( PSC ), ønsker å reformere Grunnloven og få til en avtale mellom Catalonia og Spania.
AP170928 Spanske sikkerhetsstyrker startet allerede tidlig denne uken jobben med å forsegle valglokalene for den planlagte folkeavstemningen som er forbudt ifølge den spanske grunnloven .
AP170928 Det er nå opprettet en kommisjon i Spania som skal diskutere forandringer i grunnloven .
AP170928 Babylon Berlin, som er det engelske navnet på en av romanene og seriens tittel, er nemlig lagt til Weimar-republikken, denne dramatiske brytningstiden hvor grunnloven ble skrevet, kulturlivet blomstret og nazistene tok sine første harde marsjeringer i gatene.
AA170928 Spanske sikkerhetsstyrker startet allerede tidlig denne uka jobben med å forsegle valglokalene for folkeavstemningen, som ifølge den spanske grunnloven er forbudt. ( ©NTB ) ¶
VG170927 Presidentens støttespillere ønsker å fremme et forslag om å endre grunnloven for å oppheve denne aldersgrensen.
VG170927 Det er ikke første gang han har måttet forandre grunnloven for å få det til.
VG170926 Vil endre grunnloven
VG170926 Ungdomsengasjementet var direkte avgjørende for at Malawi nå forbyr barneekteskap, uten unntak, både i ekteskapsloven og i Grunnloven .
AP170926 I den irske grunnloven er et ufødt barns liv likestilt med morens.
AP170926 Abadi sier han aldri vil diskutere resultatet og ber kurderne om å innlede en dialog innenfor rammene av grunnloven .
AA170926 I den irske grunnloven er et ufødt barns liv likestilt med morens.
AA170926 Barns rett til å bli hørt er skrevet inn i Grunnloven , men Barneombudet mener at mange voksne ikke vet nok om hvordan de skal snakke med barna.
VG170925 Søksmålet mot Trump-regjeringen kom i utgangspunktet fordi Hawaii mente innreiseforbudet bryter med grunnloven når det retter seg utelukkende mot mennesker fra muslimske land.
DN170925 Kurdiske myndigheter mener at deler av grunnloven fra 2005 ikke er blitt fulgt opp, blant annet en løsning på status for byen på grensen mellom den kurdiske regionen og resten av Irak.
DN170925 Kritikere beskylder ham for å gå utover sitt embete og bryte med den amerikanske grunnloven som beskytter mot religiøse fordommer.
AP170925 FNs barnekonvensjon ble inkorporert i norsk lov i 2003, og Grunnloven fikk i 2014 en egen bestemmelse om barns rettigheter.
AA170925 Et av forslagene fra presidenten medfører en endring i grunnloven , noe som krever støtte blant de fleste partiene i nasjonalforsamlingen.
DB170924 Kunngjøringen av det nye innreiseforbudet kan også få en dramatisk innvirkning Høyesteretts behandling av Trump-administrasjonens anke, etter at amerikanske domstoler slo fast at innreiseforbudet var i strid med grunnloven , skriver New York Times.
DB170924 Dette er en politisk sedvane, ikke et krav i Grunnloven .
AP170924 President Barack Obama har uttalt at Kaepernick bare gjorde bruk av den ytringsfriheten som han etter grunnloven har og provosert frem en diskusjon rund noe mange mener det er nødvendig å snakke om.
DB170922 Yri sier at fordi Catalonia, ifølge grunnloven , ikke har lov til å løsrive seg fra Spania, så vil ikke en eventuell folkeavstemning endre noen ting.
AA170922 Regjeringen mener en slik avstemning er ulovlig og et brudd på grunnloven , og onsdag ble 13 personer, de fleste katalanske politikere og tjenestemenn, pågrepet.
AA170921 Regjeringen mener en slik avstemning er ulovlig og et brudd på grunnloven , og onsdag ble 13 personer, de fleste katalanske politikere og tjenestemenn, pågrepet av sivilgarden samtidig som kontorene til de regionale myndighetene ble ransaket.
VG170919 * Lukasjenko har endret grunnloven og landets valgregler, og under hans styre er den frie pressen kneblet og meningsmotstandere blir fengslet.
DB170918 Ifølge en uttalelse gjengitt av People ble nominerte, prisutdelere, musikere og gjester oppfordret til å bære båndet på Oscar-løperen for å vise sin støtte til borgerrettighetene som grunnloven garanterer alle i USA.
DB170918 De har i over 100 år jobbet non-profit for å bevare befolkningens rettigheter, og bruker blant annet grunnloven aktivt i sitt arbeid.
AA170918 Høyesterett i Bagdad begrunner avgjørelsen mandag med at den skal undersøke hvorvidt en slik avstemning kan være i strid med grunnloven .
DN170917 - Om du utfordrer grunnloven og om du utfordrer grensene til Irak og regionen, så er det en offentlig invitasjon til andre land i regionen til også å bryte grensene.
AA170917 - Om du utfordrer grunnloven og om du utfordrer grensene til Irak og regionen, så er det en offentlig invitasjon til andre land i regionen til også å bryte grensene.
DN170915 Myndighetene i Bagdad sier det er i strid med grunnloven , mens Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har varslet at han vil innkalle til et ekstraordinært sikkerhetsmøte 22. september for å drøfte hvilke tiltak tyrkiske myndigheter kan iverksette for å forsøke å sette en stopper for folkeavstemningen.
DN170915 Regjeringen i Madrid mener det er et brudd mot grunnloven .
AA170915 Myndighetene i Bagdad sier det er i strid med grunnloven , mens Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har varslet at han vil innkalle til et ekstraordinært sikkerhetsmøte 22. september.
AA170915 Regjeringen i Madrid mener det er et brudd mot grunnloven .
DB170914 Etter den tid har har Birkeland blant annet laget portrettprogram og de tre forelesningene om Grunnloven på 200 minutter, om krig på 200 minutter og det amerikanske valget i fjor på 227 minutter.
AP170914 - Når man betegner demokratisk valgte representanter fra et parti som bekjenner seg til Grunnloven som nazister, da er det en klar ufarliggjøring av nazistenes grusomme forbrytelser og en fornærmelse mot de millioner ofrene og deres etterkommere, sier Gauland i en pressemelding.
AP170914 - Når man betegner demokratisk valgte representanter fra et parti som bekjenner seg til Grunnloven som nazister, da er det en klar ufarliggjøring av nazistenes grusomme forbrytelser og en fornærmelse mot de millioner ofrene og deres etterkommere, sier Gauland i en pressemelding.
AA170914 Regjeringen i Bagdad mener folkeavstemningen er i strid med grunnloven . ( ©NTB ) ¶
NL170913 Å endre Grunnloven tar tid.
NL170913 Skal man endre fylkesgrensene og valgkretsene, krever det endringer i Grunnloven .
AP170912 Kravet om domstolsbehandling av straffesaker følger både av Grunnloven og av internasjonale forpliktelser til å sikre menneskerettigheter.
AP170912 Det hører også til mandatet for Domstolkommisjonen å undersøke om den norske Grunnloven bør bygges ut med mer detaljerte bestemmelser om forholdet mellom den dømmende og øvrige statsmakter.
NL170911 Generell del - den gamle grunnloven for skolen - ble skrevet i 1993.
AP170910 Advokatene ber også retten bestemme om dødsstraffen er i tråd med grunnloven , som forbyr « grusom og uvanlig straff ».
DB170909 I saken gjengis et oppdiktet sitat fra tidligere matvareminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, der han sier at « sex med dyr er en borgerrettighet beskyttet av den danske grunnloven ».
AP170909 I saken gjengis et oppdiktet sitat fra tidligere matvareminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, der han sier at « sex med dyr er en borgerrettighet beskyttet av den danske grunnloven ».
AA170909 I saken gjengis et oppdiktet sitat fra tidligere matvareminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, der han sier at « sex med dyr er en borgerrettighet beskyttet av den danske grunnloven ».
VG170908 Men grunnloven er ikke blitt endret og den sikrer de militæres privilegier og maktutøvelse, blant annet over sikkerhetspolitikken.
DB170907 « Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene som Grunnloven legger opp til, som (... ) personlig frihet, ytringsfrihet, trosfrihet (... ).
DA170907 Grunnloven hindrer også Aung San Suu Kyi i å bli president, ettersom hun har vært gift med en utenlandsk statsborger.
DA170907 Grunnloven gir imidlertid landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer.
VG170906 Mange juridiske eksperter mener at Obama med det brøt grunnloven .
DN170906 Den amerikanske grunnloven inneholder en bestemmelse om at staten ikke kan misligholde gjelden sin.
DN170906 Trump mener Obama brøt med grunnloven da DACA ble innført.
AA170906 Trump mener Obama brøt med grunnloven da DACA ble innført. ( ©NTB ) ¶
VG170905 Mange mener Obama brøt grunnloven da han innførte DACA-programmet via en såkalt presidentordre.
DB170905 ¶ ET KOMPASS FOR SKOLEN : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) har lagt frem den nye " grunnloven " for norske skoleelever.
AA170905 Trump mener Obama brøt med grunnloven da han innførte DACA.
DA170904 Men Grunnloven av 1814 ga opprinnelig kun et fåtall voksne menn i Norge stemmerett.
DA170904 I 1884 ble Grunnloven endret slik at kun jord med verdi på over 20 kroner kunne bli matrikulert, men lovendringen fikk ikke tilbakevirkende kraft, så myrmennene mistet ikke stemmeretten.
DA170904 Et smutthull i Grunnloven førte til store politiske endringer ved valget i 1882.
DN170903 ¶ En Alternative für Deutschland-tilhenger med en « Beskytt Grunnloven fra Merkel»-plakat, under en måned før valget i Tyskland 24. september.
AA170903 - Pågripelsen er en overtredelse av grunnloven .
SA170902 Greenpeace og Natur og Ungdom har senere gått til søksmål mot staten for tildelingen av leteblokker i Barentshavet gjennom 23.konsesjonsrunde, som de mener strider mot Grunnloven .
AP170902 Greenpeace og Natur og Ungdom har senere gått til søksmål mot staten for tildelingen av leteblokker i Barentshavet gjennom 23.konsesjonsrunde, som de mener strider mot Grunnloven .
VG170901 Den anklages for ikke å ha gjennomført valget i tråd med grunnloven .
DN170901 Men da etter at en domstol konkret hadde vurdert lovligheten og forholdsmessigheten av interneringen for hver enkelt, slik EMK og Grunnloven tilsier ; slik vi gjør det i rettsstater når vi fratar enkeltmennesker friheten ", skriver Kierulf.
DA170901 Den anklages for ikke å ha gjennomført valget i tråd med grunnloven .
AA170901 Den gjennomførte ikke presidentvalget i tråd med grunnloven , heter det i kjennelsen fredag.
DB170831 ¶ GRUNNLOVEN : Salen i Eidsvollsbygningen der Grunnloven ble vedtatt er restaurert siden dette bildet ble tatt i 2007.
DB170831 | Enda flere eksperimenter vil gi en bedre valgkampdekning ¶ ¶ GRUNNLOVEN : Salen i Eidsvollsbygningen der Grunnloven ble vedtatt er restaurert siden dette bildet ble tatt i 2007.
DB170831 Prosessen gir demokratisk legitimitet som rettferdiggjør at Grunnloven kan begrense det alminnelige flertallets makt.
DB170831 Og ikke bare i teorien : Grunnloven har blitt endret vel 300 ganger siden den ble vedtatt i 1814.
DB170831 Men politikere kan lovlig endre Grunnloven .
DB170831 Hvis politikere « utfordrer » Grunnloven, vinner Grunnloven når saken kommer til avgjørelse i uavhengige domstoler.
DB170831 Hvis politikere « utfordrer » Grunnloven , vinner Grunnloven når saken kommer til avgjørelse i uavhengige domstoler.
DB170831 For at Grunnloven skal endres, må to tredeler av stortingsrepresentantene stemme for endringsforslaget, i to stortingsperioder med mellomliggende valg.
DB170831 EMK er i stor grad speilet i den norske Grunnloven , og ifølge regjeringen danner konvensjonen « grunnlaget for et sterkt rettighetsvern i Europa ». Én sak er at en politiker kan si at han eller hun ønsker å endre konvensjonene.
DB170831 Dette er kanskje det mest fundamentale trekket ved den norske Grunnloven , og en rekke andre vestlige konstitusjoner.
DB170831 Det sikrer at Grunnloven rent faktisk begrenser politikernes handlingsrom.
DB170831 Det ene hinderet er Grunnloven , og det andre er den internasjonale rettsordenen.
AA170831 Med noen av sine skrifter legitimerte han et jødehat som også slo inn i den norske grunnloven i 1814.
VG170830 Når hun vil « utfordre menneskerettighetene » ( jeg får problemer med pusten ved tanken på at en norsk statsråd i det hele tatt kan finne EMK problematisk i 2017, og faktisk hevder at Grunnloven står i veien for effektiv trygging av landet ), blir anstendige politikere kledelig forbannet.
DB170829 Endring av grunnloven
DB170829 - Abes ønske om å endre grunnloven kan nå få vann på hjula.
DB170829 - Abe ønsker å endre på grunnloven .
DB170827 Lovendringene må finne sted innenfor rammene som Grunnloven , Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon setter.
DB170827 Lagmannsrettens dom i saken gjør det klart at slik fengsling av barn strider mot Grunnloven , Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon.
DB170827 For selv om dommen i denne saken sier at en uke eller mer utgjør « umenneskelig eller nedverdigende behandling » etter Grunnloven og EMK, vil det imidlertid ikke bety at innesperring over kortere tid enn en uke vil tilfredsstille kravene som Grunnloven og konvensjonen setter.
DB170827 For selv om dommen i denne saken sier at en uke eller mer utgjør « umenneskelig eller nedverdigende behandling » etter Grunnloven og EMK, vil det imidlertid ikke bety at innesperring over kortere tid enn en uke vil tilfredsstille kravene som Grunnloven og konvensjonen setter.
AP170827 SOUTH CAROLINA ( Aftenposten ) : Militsbevegelsen er klare til å forsvare grunnloven og Donald Trump med tunge våpen.
DN170825 En slik rolle hadde krevd et separat budsjett for presidentens partner, noe den franske grunnloven ikke åpner for, skriver The Guardian.
DB170825 Dommeren mente at å bruke 53-åringen som forsøkskanin på denne måten, kunne medføre at Asays fundamentale rettigheter etter grunnloven ble krenket.
AP170822 Venezuelas nylig avsatte riksadvokat Luisa Ortega med grunnloven i hånd.
AP170822 Hun skulle forsvare grunnloven med sitt liv, sa hun til Financial Times.
AA170821 - Men den ene store saken som Linda Helleland har hatt ansvaret for å få gjennomført, åndsverkloven, selve grunnloven for kulturlivet, endte i fadese.
DB170820 Allmenn stemmerett og opphevelsen av jødeparagrafen i grunnloven er andre verdier som tidligere generasjoner har måttet sloss for.
DA170818 Macron vil ta reformen igjennom, uten en grundig behandling i nasjonalforsamlingen, noe Grunnloven åpner for i enkelte tilfeller.
NL170817 Norge så helt annerledes ut i for eksempel 1814 da vi fikk grunnloven , 1905 da vi ble selvstendig nasjon, 1940 ved krigsutbruddet, 1945 da krigen var over, 1968 da ungdomsopptøyene kom, 1994 da vi nedstemte medlemskap i EU og i 2017 for å nevne noen årstall.
DN170817 ¶ At justisdepartementet nå sier at staten vil fortsette å fengsle barn til tross for at Borgarting lagmannsrett i en dom slår fast at det forelå brudd på Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ), gir grunn til bekymring, skriver artikkelforfatteren.
AA170815 Retten mener fengslingen innebar krenkelse av Grunnloven , Den europeiske menneskerettskonvensjon ( EMK ) og barnekonvensjonen.
VG170814 Norge er det ikke, og det er heller ikke noen av de land som troner på toppen av alle undersøkelser som måler velferd og utvikling for befolkningen ( og nei, samfunnets viktigste fundament blir ikke mer kristent av at en slik floskel av et kompromiss er tatt inn i Grunnloven ).
AP170814 Ifølge grunnloven i landet kan ikke personer som er borgere av andre land sitte i nasjonalforsamlingen.
AA170814 Ifølge grunnloven i landet kan ikke personer som er borgere av andre land sitte i nasjonalforsamlingen.
VG170812 Mangelen på adelige privilegier ( siden grunnloven i 1814 og adelsloven i 1821 ) har gjort at det har vært liten forskjell på folk.
AA170811 Det er ifølge utlendingsloven ikke lov å gi arbeid til papirløse innvandrere, men Jørgensen, som er styreleder i organisasjonen Mennesker i limbo, mener det går på tvers av Grunnloven å nekte ureturnerbare flyktninger rett til å tjene til livets opphold.
AA170811 Bakgrunnen for at de anmeldte seg selv for å bryte utlendingsloven, er at de vil tvinge norske myndigheter til å ta stilling til virksomheten : Bryter Plog loven eller bryter utlendingsloven med Grunnloven . ( ©NTB ) ¶
DB170810 En reform av Grunnloven i 2010 har overført mye makt og penger til fylkene.
VG170809 Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen forteller til Ritzau at det egentlig ikke er noe i veien for at dronningen kan kalle prins Henrik for konge, men at det vil skape problemer med tanke på ordlyden i grunnloven .
VG170809 - I Grunnloven er tittelen konge brukt om statsoverhodet.
AP170808 - Dette strider ikke nødvendigvis mot grunnloven og heller ikke mot menneskerettighetene, men det må utredes nærmere.
DA170807 - Grunnen til at jeg mener det, er at Grunnloven garanterer ytringsfrihet, og selv om noen meninger er på kanten i forhold til hva andre mener, så er det en mening, like mye som mine og dine meninger.
VG170806 Ifølge den danske grunnloven er det kun etterkommere etter kong Christian den femte og dronning Alexandrine som kan arve tronen.
VG170805 - Jeg regner med at det samme vil skje som skjedde i 1999, da Venezuela fikk den nåværende grunnloven .
VG170804 - Fra den uregelmessige måten det ble bestemt på til regjeringens vegring mot å tillate velgerne å protestere mot planene om å skrive om grunnloven .
DN170804 I en uttalelse fra Vatikanet blir alle Venezuelas politiske aktører, spesielt regjeringen, bedt om å sikre full respekt for menneskerettighetene og den nåværende grunnloven .
DN170804 - Fra den uregelmessige måten det ble bestemt på til regjeringens vegring mot å tillate velgerne å protestere mot planene om å skrive om grunnloven .
AP170804 Opposisjonen var sterkt imot at Venezuela skulle velge en ny forsamling som vil få makt til å endre grunnloven og oppløse den eksisterende nasjonalforsamlingen.
AP170804 Den nye forsamlingen som etter planen skal tre sammen fredag, vil få makt til å oppløse Venezuelas nasjonalforsamling og endre grunnloven .
AP170804 - Fra den uregelmessige måten det ble bestemt på til regjeringens vegring mot å tillate velgerne å protestere mot planene om å skrive om grunnloven .
AA170804 Den nye forsamlingen som etter planen skal tre sammen fredag, vil få makt til å oppløse Venezuelas nasjonalforsamling og endre grunnloven .
AA170804 - Fra den uregelmessige måten det ble bestemt på til regjeringens vegring mot å tillate velgerne å protestere mot planene om å skrive om grunnloven .
AA170804 I en oppsiktsvekkende uttalelse fra Vatikanet fredag blir alle politiske aktører, og spesielt regjeringen, bedt om å sikre full respekt for menneskerettighetene, de grunnleggende friheter og den nåværende grunnloven .
AA170804 I en uttalelse fra Vatikanet blir alle Venezuelas politiske aktører, spesielt regjeringen, bedt om å sikre full respekt for menneskerettighetene og den nåværende grunnloven .
VG170803 Den nye grunnlovformsamlingen har blant annet fullmakt til å oppløse den sittende nasjonalforsamlingen, vedta nye lover og skrive den nye grunnloven .
VG170803 Han kritiserte den også for å være i strid med grunnloven , som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
NL170803 Også nynazisters rett til å fremme sitt politiske syn er beskyttet av grunnloven , og selv om en markering eller demonstrasjon ikke er godkjent av politiet på forhånd, behøver den ikke nødvendigvis være ulovlig.
DB170803 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven , som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
DB170803 Det er ennå høyst uklart hva slags reformer av den grunnloven som Hugo Chávez fikk innført i 1999 skal gjennomgå.
AP170803 Han kalte sanksjonsvedtaket betydelig mangelfullt og sa sågar at noen av tiltakene var i strid med grunnloven .
AA170803 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven , som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
AA170803 På Twitter varsler opposisjonen at demonstrasjonen holdes for å « forsvare grunnloven ».
AA170803 Lovforslaget har allerede passert det franske senatet, men det er uenighet mellom de to kamrene om et lovvedlegg om bevilgninger som må vedtas separat siden det berører forholdet til grunnloven .
AA170803 Ved endringen i Grunnloven i 2004 ble retten til å demonstrere styrket.
VG170802 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven , som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
VG170802 VIL ENDRE GRUNNLOVEN : Venezuelas president Nicolás Maduros politiske handlinger har ført til en rekke gatedemonstrasjoner de siste fire månedene.
VG170802 Nicolas Ernesto Maduro Guerra, også kjent som « Nicolasito » eller « Lille Nicolas, » slår følge med sin stemor, Maduros kone Cilia Flores ( 60 ) i forsamlingen som ble valgt søndag for å skrive om grunnloven .
VG170802 Les også : Venezuelas president Maduro avviser brudd på grunnloven
DN170802 Nicolas Ernesto Maduro Guerra, også kjent som « Nicolasito » eller « Lille Nicolas, » slår følge med sin stemor, Maduros kone Cilia Flores ( 60 ) i forsamlingen som ble valgt søndag for å skrive om grunnloven .
DB170802 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven , som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
DA170802 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven , som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
AP170802 EU ber Maduros regjering om å umiddelbart innføre tiltak for å endre kursen, og foreslår at presidenten utsetter opprettelsen av forsamlingen og eksplisitt anerkjenner alle institusjoner i henhold til grunnloven .
AP170802 Den nye forsamlingen har makt til å endre grunnloven , utsette valg og oppløse nasjonalforsamlingen.
AP170802 Han kritiserer loven for å være i strid med grunnloven , som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
AP170802 Nicolas Ernesto Maduro Guerra, også kjent som « Nicolasito » eller « Lille Nicolas, » slår følge med sin stemor, Maduros kone Cilia Flores ( 60 ) i forsamlingen som ble valgt søndag for å skrive om grunnloven .
AA170802 Trump kritiserer også loven for å være i strid med grunnloven , som fastslår at utenrikspolitikken er presidentens ansvar.
AA170802 Nicolas Ernesto Maduro Guerra, også kjent som « Nicolasito » eller « Lille Nicolas, » slår følge med sin stemor, Maduros kone Cilia Flores ( 60 ) i forsamlingen som ble valgt søndag for å skrive om grunnloven .
AA170802 EU ber regjeringen til president Nicolas Maduros om umiddelbart å innføre tiltak for å endre kursen, og foreslår at presidenten utsetter opprettelsen av forsamlingen og eksplisitt anerkjenner alle institusjoner i henhold til grunnloven .
AA170802 Den nye forsamlingen har makt til å endre grunnloven , utsette valg og oppløse nasjonalforsamlingen.
AA170802 EU ber Maduros regjering om å umiddelbart innføre tiltak for å endre kursen, og foreslår at presidenten utsetter opprettelsen av forsamlingen og eksplisitt anerkjenner alle institusjoner i henhold til grunnloven .
VG170801 Maduro uttalte mandag kveld at han ikke lar seg skremme av de amerikanske sanksjonene, og at de ikke forandrer hans planer om å omskrive grunnloven , ifølge Al Jazeera.
VG170801 Det har blitt rettet massiv kritikk mot Maduro som ikke har uttalt at han vil holde en folkeavstemning om den nye grunnloven som forsamlingen skal utforme.
DN170801 Tiltalene mot de 486 som fremstilles spenner fra drap til brudd på grunnloven og attentatforsøk mot presidenten, melder den statlige nyhetsbyrået Anadolu.
DB170801 Maduro har ikke sagt om den nye grunnloven vil trenge godkjenning i en folkeavstemning.
DB170801 Å rose de ansatte har vært fokuset i mange av hans offentlige opptredener, og han har ofte svart på kritiske spørsmål ved å si at han er forpliktet til å følge grunnloven .
DB170801 Men nå har han altså funnet det mest tjenelig å skrive ny grunnlov for å holde på makta og da avskaffe den grunnloven som er arven etter Chávez.
AP170801 Tiltalene mot de 486 som fremstilles spenner fra drap til brudd på grunnloven og attentatforsøk mot presidenten, melder den statlige nyhetsbyrået Anadolu.
AA170801 Tiltalene mot de 486 som fremstilles spenner fra drap til brudd på grunnloven og attentatforsøk mot presidenten, melder den statlige nyhetsbyrået Anadolu.
VG170731 Valget har blitt møtt med massiv kritikk, blant annet fordi Maduro ikke har uttalt at han vil ha en folkeavstemning om den nye grunnloven forsamlingen skal utforme, slik hans forgjenger Hugo Chávez gjorde i 1999 med dagens gjeldende grunnlov.
DN170731 Den 545 medlemmer store forsamlingen vil få makt til å oppløse den opposisjonskontrollerte kongressen, og endre på sentrale lover gjennom en reform av grunnloven .
DB170731 Den gir et utvalg muligheten til å endre grunnloven .
DB170731 - Han forsøker å skrive om grunnloven , og tvinge folket til å underkaste seg et autoritært regime, sa Mnuchin i samme tale.
DB170731 * Maduro har ikke sagt om ny grunnlov vil trenge godkjenning i en folkeavstemning, slik forgjengeren Hugo Chávez gjorde med den gjeldende grunnloven i 1999.
DB170731 Presidenten ønsker nedsette en partilojal grunnlovsforsamling som skal endre grunnloven .
DB170731 Dersom den nye grunnloven blir vedtatt, kan det føre til at han unngår nye valg.
DB170731 Man kan jo lure på hvem det egentlig var som avskaffa kringkastingsmonopolet, eller stemte for å avskaffe statskirka og fjerne kristendommen fra grunnloven ?
DB170731 Og selv der det skulle være grunn til å frykte straffbare ytringer er utgangspunktet at Grunnloven forbyr forhåndssensur.
AA170731 Den 545 medlemmer store forsamlingen vil få makt til å oppløse den opposisjonskontrollerte kongressen, og endre på sentrale lover gjennom en reform av grunnloven .
VG170730 Den 545 medlemmer store forsamlingen vil få makt til å oppløse den opposisjonskontrollerte kongressen, og endre på sentrale lover gjennom en reform av grunnloven .
VG170730 Om den nye grunnloven blir vedtatt, vil Maduro kunne unngå valg.
VG170730 I dag skal Maduro etter planen sette inn et nytt støt ved å nedsette en partilojal grunnlovsforsamling, som vil stemme om å omskrive hele grunnloven .
DN170730 Han håper å endre grunnloven etter valget.
DN170730 Den nåværende grunnloven ble innført av Chavez.
DB170730 Presidenten ønsker å nedsette en partilojal grunnlovsgivende forsamling, som vil stemme om å overskrive hele grunnloven .
DB170730 Dersom sistnevnte skjer, kan det føre til at president Maduro, fra sosialistpartiet, i framtida vil kunne unngå valg, dersom den nye grunnloven blir vedtatt.
AP170730 Den 545 medlemmer store forsamlingen vil få makt til å oppløse den opposisjonskontrollerte kongressen, og endre på sentrale lover gjennom en reform av grunnloven .
AP170730 * Maduro har ikke sagt om ny grunnlov vil trenge godkjenning i en folkeavstemning, slik forgjengeren Hugo Chávez gjorde med den gjeldende grunnloven i 1999.
AA170730 - Vi er her som en ren motstandsbevegelse mot prosessen som skal ødelegge grunnloven .
DB170729 Grunnloven av 2014 slår fast at « kvinner og menn har like rettigheter og plikter ».
VG170728 To dager før valget som vil gi president Maduro fullmakt til å skrive om grunnloven i Venezuela, oppfordrer opposisjonen folket om å fortsette å ta til gatene.
VG170728 I denne tiden er det ventet at han vil skrive om grunnloven i det som kritikerne, inkludert Trump-administrasjonen, har beskrevet som en maktovertakelse som kan ende med diktatur, skriver New York Times.
AA170728 Det skal etter planen holdes presidentvalg neste år, men mange frykter at grunnloven vil bli endret slik at Maduro kan blitt sittende ved makten i lang tid.
VG170727 Som offiser og dommeradvokat kjempet jeg i rettssaler for å forsvare våre medlemmers rettigheter i den amerikanske grunnloven , begynner innlegget hennes.
AA170726 - Alle lover som den polske nasjonalforsamlingen har forberedt, er i samsvar med grunnloven og demokratiske regler, sier han.
AA170725 Den aldrende presidenten vil nå få myndighet til å utnevne landets høyesterettsjustitiarius og andre dommere etter at et flertall av de folkevalgte stemte for å endre grunnloven .
AA170725 Høyesterett kjente utnevnelsene ugyldige og slo i en kjennelse fast at de 33 bryter grunnloven og gjør seg skyldige i landssvik dersom de tiltrer.
VG170724 Slik jeg har forstått det er denne endringen i strid med den polske grunnloven .
VG170724 - I strid med grunnloven
VG170724 - Det er helt grunnleggende i et demokratisk samfunn at man fordeler makten mellom regjeringen, parlamentet og domstolene og at man fører kontroll av at det ikke fattes lover som er i strid med grunnloven .
DN170724 Opposisjonen hevder presidenten vil endre grunnloven for å kunne styrke sin posisjon i det de omtaler som « diktaturet ».
DN170724 Da skal velgerne stemme over president Nicolás Maduros forslag om å etablere en forsamling med 545 medlemmer som skal kunne endre grunnloven fra 1999.
AA170724 Opposisjonen hevder presidenten vil endre grunnloven for å kunne styrke sin posisjon i det de omtaler som « diktaturet ».
AA170724 Da skal velgerne stemme over president Nicolás Maduros forslag om å etablere en forsamling med 545 medlemmer som skal kunne endre grunnloven fra 1999.
AA170723 Opposisjonen i Venezuela oppfordrer til en ny landsomfattende streik mot president Nicolás Maduros planer om å skrive om grunnloven .
DB170722 Kirkens plass i grunnloven av 1814 og kirkefronten under andre verdenskrig, er eksempler på forbindelsene mellom nasjonen og kirken.
AP170722 juli stemte 7,5 millioner regjeringsmotstandere for den gamle grunnloven .
VG170721 Mange av skribentene til Serendipity hadde røtter i en regjeringskritisk høyreside preget av stor skepsis til de føderale myndighetene og tilsvarende vilje til å verne om grunnloven - ikke minst retten til å bære våpen.
VG170721 september ble erstattet av påstander om at Obama var født i Kenya, muslim eller sosialist som ville undergrave grunnloven selv om Alex Jones og andre som mente det var liten forskjell mellom demokrater og republikanere fortsatte å brøle om « falsk flagg ».
DA170721 FOTO : ADAM CHELSTOWSKI/NTB SCANPIX OPPOSISJON : Et opposisjonsmedlem vifter med grunnloven før avstemning om regjeringen skal kontrollere høyesterett.
DA170721 Det er « sjokkterapi » som det polske juridiske systemet nå gjennomgår, skriver EU Observer : EU omtaler lovforslagene som brudd med den polske grunnloven og mener det truer uavhengigheten til rettsvesenet.
VG170720 President Recep Tayyip Erdogan fikk i folkeavstemningen et knapt flertall for å endre grunnloven slik at han selv fikk mer makt.
DN170720 De Villiers er den første i sin posisjon som gjør det siden Charles de Gaulle omformet grunnloven i 1958.
DN170720 President Recep Tayyip Erdogan fikk i folkeavstemningen flertall for å endre grunnloven slik at han selv fikk mer makt.
DN170720 De Villiers er den første i sin posisjon som gjør det siden Charles de Gaulle omformet grunnloven i 1958.
DN170720 Presidenten ønsker å etablere en folkeforsamling med 545 medlemmer som får i oppgave å endre grunnloven fra 1999.
AA170720 Erdogan fikk i folkeavstemningen flertall for å endre grunnloven slik at han som president fikk mer makt.
AA170720 - Dersom jeg får æren av å lede dette byrået, vil jeg aldri la FBIs arbeid bli styrt av noe annet enn fakta, grunnloven og en upartisk søken etter rettferdighet, sa Wray under en høring i komiteen.
AA170720 Erdogan fikk i folkeavstemningen flertall for å endre grunnloven slik at han som president fikk mer makt.
VG170719 Og etter at grunnloven ble endret i april, kan Erdogan være president helt frem til 2029.
DN170719 Maduro ønsker å etablere en folkeforsamling med 545 medlemmer som får i oppgave å endre grunnloven fra 1999.
DN170718 Da skal velgerne stemme over Maduros forslag om å etablere en forsamling med 545 medlemmer som skal kunne endre grunnloven fra 1999.
DB170718 Han var også sjefsarkitekten til den indiske grunnloven , som forbød kaste-diskriminering.
AP170718 For eksempel skal lover som parlamentet gir, ikke stride mot grunnloven .
AA170718 Maduro ønsker å etablere en folkeforsamling med 545 medlemmer som får i oppgave å endre grunnloven fra 1999.
VG170717 juli vil nedsette en regjeringslojal forsamling som vil endre grunnloven , og ved det omgå valg.
DN170717 Søndag stemte syv millioner ifølge opposisjonen i en uoffisiell folkeavstemning, hvor velgere ble spurt hva de mente om Maduros plan om å danne en ny nasjonalforsamling med makten til å skrive om grunnloven og oppløse statlige institusjoner.
DN170717 Marsteintredet sier at det er splittelse også blant Maduro og Chavez-tilhengerne når det gjelder den nye grunnloven .
DN170717 De politiske protestene i Venezuela har vart i flere måneder, presidenten vil endre grunnloven og landet er i en dyp økonomisk krise.
DN170717 Men opposisjonen vil bruke den uoffisielle avstemningen til å måle folkets syn på Maduros forslag om å endre grunnloven .
DN170717 Det er opposisjonen som står bak den uoffisielle avstemningen, ettersom de ønsker å måle folkets syn på president Nicolás Maduros forslag om å endre grunnloven .
DN170717 juli der han ber folket si ja til å opprette et borgerråd som skal endre grunnloven .
AA170717 Velgerne ble også spurt om de mener Maduro bør gå av, og om landets væpnede styrker bør « forsvare grunnloven ».
AA170717 Hele 98 prosent av dem som deltok, stemte mot Maduros forslag om å kalle sammen en forsamling som skal endre grunnloven , ifølge opposisjonen.
AA170717 Da skal velgerne stemme over Maduros forslag om å etablere en forsamling med 545 medlemmer som skal kunne endre grunnloven fra 1999.
AA170717 Men opposisjonen vil bruke den uoffisielle avstemningen til å måle folkets syn på Maduros forslag om å endre grunnloven .
AA170717 juli der han ber folket si ja til å opprette et borgerråd som skal endre grunnloven .
AA170717 Merkel mener en slik grense strider mot den tyske grunnloven .
VG170716 To av brønnene er omfattet av klimasøksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten for ugyldig tildeling av lisenser, som de mener er i strid med grunnloven .
VG170715 Men etter at MHP ga sin støtte til Erdogans ønske om å holde en folkeavstemning for å endre grunnloven slik at presidentembetet får mer makt, har splittelsen bare økt og økt mellom regjeringen og CHP, som er det største opposisjonspartiet.
AA170715 Dabbagh mener Bagdad har sviktet på flere hovedpunkter i grunnloven fra 2005, blant dem en løsning på status for byen Kirkut som ligger på grensen mellom den kurdiske regionen og resten av Irak.
VG170712 EU, opposisjonen i Tyrkia og observatører har også vært kritiske til gjennomføringen av folkeavstemningen i april, der 51 prosent stemte for å endre grunnloven slik at presidenten får mer makt.
VG170712 Ifølge Grunnloven kan en president bli stilt for riksrett for å « ha begått landssvik, tatt imot bestikkelser, eller begått andre alvorlige forbrytelser og ugjerninger ».
DA170712 » - Dersom jeg får æren av å lede dette byrået, vil jeg aldri la FBIs arbeid bli styrt av noe annet enn fakta, grunnloven og en upartisk søken etter rettferdighet, sa Wray.
DA170712 En gruppe personer som er blokkert på Twitter av president Donald Trump, går til søksmål og mener Det hvite hus bryter grunnloven .
DA170712 Donald Trump saksøkes av en gruppe personer som mener presidenten bryter grunnloven ved å ha dem blokkert på Twitter.
AA170712 - Dersom jeg får æren av å lede dette byrået, vil jeg aldri la FBIs arbeid bli styrt av noe annet enn fakta, grunnloven og en upartisk søken etter rettferdighet, sa Christopher Wray under en høring i justiskomiteen i Senatet onsdag.
DA170710 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Grunnloven kan avgjøre ¶
DA170710 De viser til at det i Grunnloven heter at « intet parti kan tildeles noe utjevningsmandat med mindre det har fått minst 4 prosent av det samlede stemmetall for hele riket » ¶
DA170710 | Grunnloven kan avgjøre Venstres skjebne ¶
VG170709 - Mange ønsker at vi i denne saken skal se bort fra lovens bokstav og grunnloven , men da vil vi samtidig undergrave landets integritet, mener Goodale.
DA170708 1.000 kulturskoleelever feiret grunnloven utenfor Operaen i 2014.
VG170706 Maduro selv ønsker å skrive om grunnloven for å gi seg og sitt parti større makt.
DB170706 Santos skal ha sikret seg testen ved å vise til en bestemmelse i den spanske grunnloven , som sier at alle borgere har rett på å vite hvem deres foreldre er.
SA170704 Seks år senere endret landet grunnloven .
DB170704 Miljøbestemmelsene i Grunnloven § 112.
AP170704 Verfassungsschutz ( betyr bokstavelig talt beskyttelse av grunnloven ) har ansvaret for innenriks politisk overvåking.
AP170704 Verfassungsschutz ( betyr bokstavelig talt beskyttelse av grunnloven ) har ansvaret for innenriks politisk overvåking.
DB170703 Macron undergraver dermed sin egen statsminister, Edouard Philippe, som er den som etter Grunnloven skal stå politisk til ansvar foran de folkevalgte.
DB170703 Grunnloven i Frankrike ble endret i 2008 for å gi presidenten anledning til å tale til Kongressen.
BT170702 Og den tredje var ideene fra den franske revolusjon og den norske grunnloven .
DN170701 - Alle forsøk på å sette nasjonalt styre i fare, utfordre sentraladministrasjonens autoritet og grunnloven i Hong Kong, er fullstendig utillatelig, sa presidenten, ifølge NTB.
DA170701 Taiwan har tatt et stort og viktig skritt mot å bli det første landet i Asia som gir likekjønnede lov til å gifte seg : I mai avgjorde Tiawan at dagens ekteskapslov, som begrenser ekteskapet til å være mellom mann og kvinne, bryter Grunnloven .
AP170701 - Alle forsøk på å sette nasjonalt styre i fare, utfordre sentraladministrasjonens autoritet og grunnloven i Hongkong, og å bruke Hongkong for å ødelegge og sabotere fastlandet og tråkke over streken er fullstendig utillatelig, sa Xi.
AA170701 - Alle forsøk på å sette nasjonalt styre i fare, utfordre sentraladministrasjonens autoritet og grunnloven i Hongkong, og å bruke Hongkong for å ødelegge og sabotere fastlandet og tråkke over streken er fullstendig utillatelig, sa Xi.
DA170631 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven , EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
DA170631 Ettersom fengslingen innebar krenkelse av Grunnloven og/eller konvensjoner som Norge er bundet av, får familiemedlemmene oppreisning på 40.000 kroner for hvert av barna og 25.000 kroner for hver av foreldrene.
DB170629 Opposisjonen kjemper nå ganske bakvendt for å beholde den grunnloven som de alltid har avvist, i frykt for å få noe enda verre.
DB170629 Det viser til paragraf 350 i Grunnloven , som ble skrevet under president Chávez.
DB170629 Grunnloven av 1999 er den viktigste arven fra avdøde Chávez.
AP170629 Seks år senere endret landet grunnloven .
VG170628 De økte i styrke etter at presidenten senere kunngjorde at han vil kalle sammen en folkeforsamling for å skrive om grunnloven .
VG170628 Statsadvokat og chavista Luisa Ortega Diaz, en gang en lojal alliert av Maduro, har de siste månedene kritisert regjeringen sterkt for å ha forsøkt å strippe nasjonalforsamlingen for lovgivende makt, og for planene om å nedsette en forsamling som kan endre grunnloven .
VG170628 Enn så lenge har sosialistregimet fortsatt stått oppreist til tross for brutal undertrykkelse av demonstranter, utsettelser av valg og planene om å omskrive grunnloven og ved det legalisere en ny autoritær statsstruktur.
DB170627 Han ble foreslått som en som ønsker å gjenopprette grunnloven tilbake til den opprinnelige intensjonen fra 1814.
VG170626 Hvis høyesterett tolker forbudet slik at det diskriminerer mot enten rase eller religion kommer vi inn på områder i grunnloven selv ikke høyesterett kan komme seg unna, sier Melby.
AP170626 Flere jus-eksperter har påpekt at presidenten har gjort det vanskelig for seg selv ved å omtale direktivet som et « reiseforbud » og at han i valgkampen snakket ofte om et « muslimforbud », noe som vil være i strid med den amerikanske grunnloven .
AA170626 Samtidig fastslår både FNs barnekonvensjon, Grunnloven og barnevernloven at alle barn har individuelle rettigheter.
DB170625 Liu Xiaobo var en av initiativtakerne til det såkalte Charta 08, som var et opprop om demokratiske reformer i Kina ; rettigheter som allerede er nedfelt i den kinesiske grunnloven , men som aldri praktiseres.
DB170625 Grunnloven pålegger staten å respektere og sikre menneskerettighetene.
DB170623 Den øverste leder er både statssjef, og øverste religiøse og politiske leder, ifølge grunnloven .
DN170622 Kommuner bryter Grunnloven
DN170622 | Kommuner bryter Grunnloven
DN170622 Mange kommuner stiller strengere krav til de ansattes lojalitet enn Grunnloven tillater.
DN170622 Legen fikk en påpakning, men legen var i sin fulle rett i henhold til Grunnloven , sier Trygstad til NTB.
DN170622 Kommunale sjefer bryter gang på gang Grunnloven når de irettesetter ansatte som har uttalt seg offentlig.
DN170622 Interne reglementer legger ofte langt større begrensninger på de ansattes ytringsfrihet enn det Grunnloven tillater.
DN170622 Fafo-forskeren antar at holdninger og regelverk i strid med Grunnloven skyldes uvitenhet.
DA170622 Den nye grunnloven , som al-Sisi selv lanserte med pomp og prakt, garanterer både ytrings- og pressefrihet.
DA170622 - Å blokkere nettsteder er i strid med den egyptiske grunnloven , sier Forbundet for ytrings- og tankefriheten, en egyptisk organisasjon.
DB170621 Da jeg kom på Stortinget i 2005, påla Grunnloven at lovene vi skulle vedta måtte behandles to ganger.
AA170621 Grunnloven skiller mellom de tre statsmaktene : Stortinget, forvaltningen og domstolene.
DN170620 De fem punktene inneholder blant annet det Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle har kalt belærende pålegg i elementær statsrett som " presidentskapet forutsettes å forholde seg til Stortinget som bevilgende og besluttende organ etter Grunnloven " og " anskaffelser og økonomiforvaltning skal skje i samsvar med gjeldende lover og regler ".
AA170620 Menneskerettsdomstolens avgjørelser er bindende, men Russland vedtok i 2015 en lov som fastslår at den russiske grunnloven skal gis forrang fremfor kjennelser fra domstolen. ( ©NTB ) ¶
AA170620 Kjennelsene i menneskerettsdomstolen er bindende, men Russland vedtok i 2015 en lov som fastslår at den russiske grunnloven skal gis forrang fremfor kjennelser fra domstolen. ( ©NTB ) ¶
DA170617 Det er i strid med grunnloven som slår fast at kongressen skal godkjenne alle gaver og utbetalinger som kommer fra utlandet.
VG170616 Samtidig legger Kontrollkomiteen opp til at Stortinget skal refse sin egen valgte ledelse ved å innskjerpe at konstitusjonelle regler etter Grunnloven også gjelder for Stortinget og presidentskapet.
AP170616 Presidentskapet forutsettes for fremtiden å forholde seg til Stortinget som bevilgende og besluttende organ etter Grunnloven . 3.
DN170614 Donald Trump angripes fra mange hold, og nå har minst 190 folkevalgte kongressmedlemmer levert søksmål mot presidenten for brudd på grunnloven .
DN170614 De mener han har brutt bestemmelser i grunnloven som skal hindre korrupsjon.
DB170614 ¶ DEMONSTRASJON : Befolkningen i Venezuela raste i et voldelig angrep på en høyesterettsbyggning da det mandag ble vedtatt at presidenten nå har mulighet til å gjøre endringer på grunnloven i landet.
DB170614 Ortega ønsker valg og prøver å utfordre presidenten slik at han ikke får endret på grunnloven som den tidligere presidenten som satt fram til 2013 har skrevet, Hugo Chavez.
DB170614 Domstolen vedtok mandag å avvise et forslag som ville hindret presidenten i å kunne endre på grunnloven .
DA170614 Mange i sentralregjeringen i Bagdad anser folkeavstemningen som ulovlig i henhold til grunnloven .
AP170614 Flere medier i USA melder at 196 politikere stevner Trump for brudd på grunnloven .
SA170613 GJESTEKOMMENTAR : Grunnloven og historien åpner for sju muligheter for å bli kvitt Donald Trump. 9. august 1974 : Richard M.
AP170613 Ifølge den amerikanske grunnloven kan presidenten avsettes i en riksrettssak.
AP170613 - Alle i Kongressen må se seg i speilet og bestemme hvordan de vil overholde sin ed om å forsvare grunnloven og hvilken side de vil stå på i historien, sa Galland i en uttalelse om Comeys vitnemål.
VG170612 USAs president anklages av for å ha brutt grunnloven ved å ha tatt imot millioner av dollar fra utenlandske regjeringer.
VG170612 SAKSØKES : President Donald Trump saksøkes av de øverste justismyndighetene i District og Columbia og Maryland for mulig brudd på « lønnsklausulen » i grunnloven .
VG170612 Den såkalte « lønnsklausulen » ( emoluments clause ) i den amerikanske grunnloven forbyr enhver folkevalgt å motta gaver av noen som helst form fra kongelige eller representanter for andre stater.
VG170612 Ifølge Grunnloven kan en president bli stilt for riksrett for å « ha begått landssvik, tatt imot bestikkelser, eller begått andre alvorlige forbrytelser og ugjerninger ».
VG170612 Å begrense tilgangen til noe som allerede er forbudt innebærer ikke en krenkelse av ytringsfriheten, og Grunnloven § 100 sier jo også selv at sensur kan skje for å beskytte barn og unge mot skadelige levende bilder.
SA170612 | Trump saksøkes for brudd på grunnloven
SA170612 Donald Trumps saksøkes av myndighetene i Maryland og Washington DC, som mener han har brutt bestemmelser i grunnloven som skal hindre korrupsjon.
DN170612 | Trump saksøkes for brudd på grunnloven
DN170612 Ifølge saksøkerne må anti-korrupsjonsbestemmelsene i grunnloven overholdes for at amerikanerne skal kunne være sikre på at presidenten tjener landet og ikke sine egne økonomiske interesser.
DN170612 Donald Trumps saksøkes av myndighetene i Maryland og Washington DC, som mener han har brutt bestemmelser i grunnloven som skal hindre korrupsjon.
DA170612 | Trump saksøkes for brudd på grunnloven
DA170612 Donald Trumps saksøkes av myndighetene i Maryland og Washington DC, som mener han har brutt bestemmelser i grunnloven som skal hindre korrupsjon.
BT170612 | Trump saksøkes for brudd på grunnloven
BT170612 Donald Trumps saksøkes av myndighetene i Maryland og Washington DC, som mener han har brutt bestemmelser i grunnloven som skal hindre korrupsjon.
AP170612 | Trump saksøkes for brudd på grunnloven
AP170612 Justismyndighetene i Maryland og Washington mener det bryter med en bestemmelse i grunnloven , som forbyr presidenten fra å motta gaver fra andre lands myndigheter uten godkjennelse fra Kongressen, skriver nyhetsbyrået Reuters.
AP170612 De mener presidenten bryter den såkalte emoluments-bestemmelsen i grunnloven fordi han fortsatt tjener på at utenlandske lands myndigheter legger igjen penger på eiendommer han eier.
AP170612 , som mener han har brutt bestemmelser i grunnloven som skal hindre korrupsjon.
AA170612 | Trump saksøkes for brudd på grunnloven
AA170612 Donald Trumps saksøkes av myndighetene i Maryland og Washington DC, som mener han har brutt bestemmelser i grunnloven som skal hindre korrupsjon.
DB170609 De har omtalt seg selv som « høyrevridde på den måten at vi er sterke forsvarere av grunnloven » men « på venstresiden i sosial politikk ».
VG170608 Rent formelt fastslår grunnloven at riksrett kan innledes dersom presidenten gjør seg skyldig i såkalt « high crimes » eller « misdemeanors ».
AP170608 Forfatningsdomstolen i Taipei er kommet til at nåværende lov om at ekteskap kun kan inngås mellom mann og kvinne, er i strid med bestemmelser i grunnloven .
VG170607 Dette følger av Grunnloven og menneskerettighetene.
VG170607 Siden det er så kort tid igjen, sier den brasilianske grunnloven at det skal være indirekte valg av president.
DB170607 Opposisjonen forsøkte i fjor å samle nok underskrifter til å kunne kreve folkeavstemning om å avsette Maduro, som grunnloven fra Chávez åpner for, men Maduros folk klarte å stanse det.
DB170607 I Venezuela kjemper nå president Nicolás Maduro for å skrive en ny grunnlov som skal erstatte den grunnloven som hans store forbilde og forgjenger, Hugo Chávez, fikk innført så seint som i 1999.
DB170607 Den politiske opposisjonen, som har flertall i Nasjonalforsamlinga, kjemper for å holde fast ved grunnloven fra Chávez, som de alltid har vært imot, fordi de frykter en ny vil bli enda verre.
DB170607 Grunnloven er den viktigste levningen etter avdøde Chávez, og mange vil verne den.
AP170607 Dermed blir det opp til Kennedy og hans åtte kolleger å drøfte om det Trump har sagt i valgkamp, i intervjuer og twittermeldinger er relevant for å avgjøre om ordren er i tråd med grunnloven .
VG170605 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven .
AP170605 Vernet om privatlivet i Grunnloven § 102 er som ytringsfriheten, grunnleggende for demokratisk deltagelse.
AP170605 Ansvaret for å beskytte opplysningene følger av Grunnloven , menneskerettigheter, og lovgivning.
DB170602 Ankedomstolen i Maryland slo i forrige uke fast at innreiseforbudet, som skal stanse utstedelse av nye visum til borgere fra seks overveiende muslimske land, trolig bryter med grunnloven fordi forbudets primære mål er å ramme muslimer, og opprettholdt dermed kjennelsen.
DA170602 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Grunnloven
DA170602 - Det som er så spesielt her er at den amerikanske grunnloven ikke sier noenting om dette.
AA170602 Det er en måned siden Maduro signerte en resolusjon om å opprette en folkekongress som skal lage ny grunnlov som skal erstatte grunnloven som forgjengeren Hugo Chávez utarbeidet.
AA170602 - Den nye grunnloven skal legges fram for folket til å stemme over, sier Maduro.
VG170601 At 169 representanter er til stede under voteringer skjer normalt sett bare ved mistillitsforslag eller ved endringer av grunnloven .
VG170531 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven , EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
VG170531 Ettersom fengslingen innebar krenkelse av Grunnloven og/eller konvensjoner som Norge er bundet av, får familiemedlemmene oppreisning på til sammen 210 000 kroner.
VG170531 - Det er ikke vanlig at domstolene er så klar når det foreligger et brudd på Grunnloven , menneskerettighetene og barnekonvensjonen.
DA170531 Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven , EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.
DA170531 Ettersom fengslingen innebar krenkelse av Grunnloven og/eller konvensjoner som Norge er bundet av, får familiemedlemmene oppreisning på 40.000 kroner for hvert av barna og 25.000 kroner for hver av foreldrene.
AP170531 Det fremgår også av dommen at en kortvarig fengsling av de ankede parter ikke ville ha vært i strid med Grunnloven og EMK, sier statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) til NTB.
AP170531 Da en afghansk familie med fire barn ble internert på Trandum, skjedde det i strid med Menneskerettighetskonvensjonen, Grunnloven og Barnekonvensjonen, mener Borgarting lagmannsrett.
AA170531 Lagmannsretten mener fengslingen innebar krenkelse av Grunnloven , Den europeiske menneskerettskonvensjon ( EMK ) og barnekonvensjonen.
AA170531 Det fremgår også av dommen at en kortvarig fengsling av de ankede parter ikke ville ha vært i strid med Grunnloven og EMK, sier statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) til NTB.
AA170531 Både FNs barnekonvensjon, Grunnloven og barnevernloven fastslår at alle barn har individuelle rettigheter, og unge asylsøkere må behandles på linje med alle andre barn når de først har kommet hit.
AP170529 Særlig på bakgrunn av disse dommene konkluderte både Datatilsynet og Norges Nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter med at utvalgets forslag var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon EMK og Grunnloven .
AP170529 Det naturlige ville imidlertid vært å gjøre en vurdering av om forslaget de la frem, i lys av rettsutviklingen, er i strid med EMK og den norske Grunnloven .
DB170526 I utgangspunktet gjelder unntakstilstanden i 60 dager, som er det lengste grunnloven påpner for, men Duterte sa nylig at den kan være i opptil et år, og at han kan styre landet på samme vis som den eneveldige Ferdinand Marcos gjorde på 1970- og 1980-tallet.
VG170525 Nå er regionalvalgene planlagt for desember ( ett år for sent ), men først skal det stemmes om en forsamling som kan endre grunnloven .
DA170525 Begrunnelsen er ytringsfrihetsparagrafen i grunnloven , som står pålestøtt her til lands.
NL170524 Vern i grunnloven .
DB170524 ¶ President Rodrigo Duterte sier unntakstilstanden kan bli vare i et helt år, mens talsmannen hans sier den er begrenset til 60 dager, i tråd med den filippinske grunnloven .
NL170523 Kvenene har ikke et vern i grunnloven , kvenene har ikke fått beklagelse fra Kongen og kirka har heller ikke beklaget fornorskinga av kvener.
NL170523 Han begrunner det med at fornorskingen og dens skader er allerede grundig dokumentert, og at samene har fått et vern i grunnloven .
VG170522 De økte i styrke etter at presidenten senere kunngjorde at han vil kalle sammen en folkeforsamling for å skrive om grunnloven .
AP170522 april stemte 51,4 prosent av befolkningen for å endre grunnloven .
DB170521 Det eneste fornuftige for Kongressen er å snarest mulig endre Grunnloven og åpne for et nyvalg av president.
DB170521 Dersom Temer blir avsatt er det ifølge Grunnloven opp til Kongressen, som fullstendig mangler tillit blant velgerne, å velge ny president.
DB170521 De misbrukte Grunnloven til å fradømme henne embetet i Riksretten for å ha « forskjønnet » nasjonalregnskapet, ikke akkurat et uvanlig knep.
AP170521 Men gjennom en folkeavstemning i april om endringer i grunnloven ble kravet om nøytrale og partiuavhengige presidenter fjernet.
AA170521 Men gjennom en folkeavstemning i april om endringer i grunnloven ble kravet om nøytrale og partiuavhengige presidenter fjernet.
NL170520 Bare dager etter det norske folk feiret grunnloven er det nå duket for enda et tog i Oslos gater.
NL170519 mai er dagen da vi feirer kongerikets grunnlov, og paragraf 100, om ytringsfrihet, er en av pålene i Grunnloven .
NL170519 maifeiring - dagen der vi feirer at eidsvollsmennene la grunnlaget for vårt representative demokrati basert på grunnloven , storting og regjering.
DN170519 | Ja, vi elsker Grunnloven
DN170519 I 2016 ble Grunnloven nevnt 20 ganger av Høyesterett.
DN170519 Hvor mye tenker du på Grunnloven utenom 17. mai ?
DB170519 mai og gå på dagsfylla hvis du vil det - blant annet det faktum at noen før deg har kjempet for grunnloven og alle rettighetene vi har i dag.
DB170518 Etter grunnloven i Den demokratiske republikken Kongo kan ikke presidenten gjenvelges etter to perioder a fem år.
DB170518 Grunnloven åpner for å la Kongressen, Senatet og Deputertkammeret, velge ny president.
DB170518 Gjennom Grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet.
DB170518 Grunnloven er grunnlaget for det norske folkestyret.
DB170518 Grunnloven ble datert 17. mai, og datoen fikk i løpet av 1800-tallet status som Norges nasjonaldag.
VG170517 De brukte imidlertid bunader i fjor, som var 25-årsjubileet for kongeparets tid på tronen, og i 2014 - jubileumsåret for grunnloven .
DA170517 - Jeg skal snakke om behovet for å ta vare på verdiene i grunnloven .
AP170517 Den nye grunnloven gjorde at Chávez kunne gjenvelges et ubegrenset antall ganger.
AP170517 mai er ikke bare en dag for å feire Grunnloven , men også for å hylle bunaden.
AA170517 Norges nasjonaldag omhandler stort sett pølse, kaker, brus og lek for barna, som kanskje ikke kan alle paragrafene i grunnloven .
DB170516 De første tiårene nordmenn feiret grunnloven , ble feiringen sett på som en provokasjon mot kongefamilien, og barnetoget besto bare av gutter.
AP170516 Comey, som avla en ed om å beskytte grunnloven - ikke statslederen - da han begynte i jobben, skal ha nektet.
AP170516 Comey, som avla en ed om å beskytte grunnloven - ikke statslederen - da han begynte i jobben, skal ha nektet.
AP170516 I 1814 besluttet riksforsamlingen at Grunnloven skulle trykkes og valgte da en redaksjons- og trykkekomité på tre medlemmer.
AP170516 Første gang den ble fremført var under 50-årsmarkeringen for Grunnloven i 1864.
AP170516 Dette førte til at noen paragrafer av grunnloven måtte endres, blant annet formuleringer som skulle hindre nettopp en union.
AP170516 mai er som kjent for mange at dette er datoen Grunnloven ble undertegnet på Eidsvoll i 1814.
AP170516 Grunnloven kom i salg tre dager etter 17. mai ¶
NL170515 Sandberg hevder nemlig både i st.mld 20 og på folkemøtene at trålkvotene er å regne som privat eiendom og er beskytta både av EMK P1-1 ( den europeiske menneskerettskonvensjonen ) som verner mot visse inngrep i eiendom, og Grunnloven §97 ( at lover ikke har tilbakevirkende kraft ). ( st.mld 20, side 21 ) Dette er en fortolkning som er motsatt av det staten prosederte, og vant, i Høyesterett i Vollstad-saka.
DA170513 I Frankrike er funksjonen kun symbolsk, fordi grunnloven ikke gir presidentens ektefelle noen rolle.
DA170513 Den amerikanske grunnloven gir heller ikke førstedamen noen rolle, men her stiller ingen spørsmål ved førstedamens funksjon.
VG170512 Den norske valgordningen er nedfelt i Grunnloven , og det er derfor en nokså omstendelig prosess å endre den.
VG170511 I motsetning til i USA, hvor Melania Trump har et team på tolv personer rundt seg, finnes det ikke noen offentlig status for en presidents ektefelle i den franske grunnloven .
VG170511 Man kan ikke stoppe mennene og kvinnene i FBI fra å gjøre det riktige, beskytte folket og opprettholde grunnloven , svarte McCabe.
DB170511 Mitt håp er at dere vil fortsette å leve opp til våre verdier og oppdraget med å beskytte det amerikanske folk og opprettholde Grunnloven », skriver Comey.
DA170511 - Trump har benyttet det ovale kontor til å styre på en måte som utfordrer amerikansk statsskikk, lovverket og grunnloven .
DB170510 Flere, deriblant Thompson, mener tildelingene av oljelisenser i Barentshavet er i strid med nettopp Grunnloven og Paris-avtalen.
DB170510 De har gjort så mye for å hindre klimaforandring, sa Thompson, og skrøt videre av paragraf 112 i Grunnloven , populært kalt « Grunnlovens miljøparagraf » : ¶
DB170510 - De tok dette inn i Grunnloven , og så signerte de Paris-avtalen.
DB170509 Bush, ga uttrykk for at han er skeptisk til at retten skal kunne vurdere presidentens tidligere uttalelser når de skal evaluere om noe er i strid med grunnloven eller ikke.
VG170508 Justisdepartementet valgte å anke avgjørelsen som konkluderte med at Trumps tidligere uttalelser viste at forbudet ville bryte med grunnloven ved at det var religiøst begrunnet.
AP170508 Gutten er blitt utsatt for ulovlig tvang og frihetsberøvelse, etter grunnloven og de europeiske menneskerettighetene.
AP170508 Kong Harald fortalte meg at han var innforstått med at når det sto « kongen » i Grunnloven , så måtte det tolkes som Kongen i statsråd, altså Regjeringen.
AP170508 Ifølge Grunnloven er Norges statsminister den øverste rådgiver for H.M. kong Harald.
AP170508 Før kronprins Haakon skulle gifte seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, ba kong Harald om en samtale med meg « i kraft av det som står i Grunnloven om at kronprinsen ikke kan inngå ekteskap uten kongens tillatelse ».
AP170508 Formelt er kontakten forankret i Grunnloven , der statsministeren rangeres som den øverste blant Kongens rådgivere.
DB170506 En del av løftene er uten tvil umulige å gjennomføre, andre er helt unyttige, noen gjelder reformer som allerede er gjennomført av tidligere regjeringer, noen bryter folkeretten og flere krever endring av Grunnloven i Frankrike, og da må Le Pen ha grunnlovsflertall i Nasjonalforsamlinga om hun skal gjennomføre dem.
VG170505 I henhold til grunnloven har militæret full kontroll over forsvars- og sikkerhetspolitikken.
DN170503 Barrikadene er kommet opp etter at president Nicolás Maduro mandag signerte resolusjonen om å opprette en folkekongress som skal omskrive grunnloven i landet.
AP170503 Barrikadene er kommet opp etter at president Nicolás Maduro mandag signerte resolusjonen om å opprette en folkekongress som skal omskrive grunnloven i landet.
VG170502 Da han nylig vant en knepen seier i folkeavstemningen som sikrer presidenten svært vide fullmakter i grunnloven , mottok han gratulasjoner fra Trump.
AP170502 Den nye grunnloven gjorde at Chávez kunne gjenvelges et ubegrenset antall ganger.
AP170502 - Den nye enheten som skal skrive om grunnloven , vil være folkets kongress, ikke med utspring fra politiske partier, men som representant for folket, sier Maduro.
AA170502 Den nye grunnloven gjorde at Chávez kunne gjenvelges et ubegrenset antall ganger.
AA170502 - Den nye enheten som skal skrive om grunnloven , vil være folkets kongress, ikke med utspring fra politiske partier, men som representant for folket, sier Maduro.
SA170501 Selv om de ikke fikk medhold - fordi Grunnloven hadde en paragraf som ga Kongen suverenitet i slike saker - sier Høyesterett likevel at menighetene ut fra lovens forarbeider og ordlyd har en god sak.
SA170501 Selv om de ikke fikk medhold - fordi Grunnloven hadde en paragraf som ga Kongen suverenitet i slike saker - sier Høyesterett likevel at menighetene ut fra lovens forarbeider og ordlyd har en god sak.
DB170430 - Vi har Grunnloven og menneskerettighetene som skal beskytte oss vanlige mennesker, men de blir på mange måter neglisjert.
DB170429 For, ifølge Williams' advokater, hadde den dødsdømte mannen sigdcelletrekk, lupus og hjerneskade, noe som kunne gi ham en svært smertefull henrettelse, i strid med grunnloven .
DA170429 mai 1914 i forbindelse med hundreårsmarkeringen for Grunnloven , kom det til sammenstøt på Rjukan.
DA170427 Taheri påpeker at kvinner ikke får til å stille som kandidater, selv om grunnloven ikke sier noe om det.
DA170427 - Det persiske språket skiller ikke mellom han- og hunkjønn, så grunnloven forbyr ikke kvinner å stille.
AA170427 | Tyrkias valgkommisjon bekrefter resultatet av folkeavstemningen ¶ 51,41 prosent stemte for å endre grunnloven i Tyrkia i folkeavstemningen tidligere denne måneden, ifølge valgkommisjonen i landet.
AA170427 I henhold til dagens tyrkiske grunnlov kan ikke landets president være medlem av noe politisk parti - men denne regelen fjernes når grunnloven endres. ( ©NTB ) ¶
VG170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven .
VG170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han.
VG170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han.
SA170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven .
SA170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han.
SA170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han.
DN170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven .
DN170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han.
DN170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han.
AA170426 Orrick mener dette viser hva regjeringen prøver å gjøre ved å strupe midlene, en praksis i strid med grunnloven .
AA170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han. ( ©NTB ) ¶ | - Får gjennom få lover, men setter rekord i presidentordrer ¶
AA170426 - Grunnloven ilegger Kongressen makten til å fordele midler, ikke presidenten, så ordren kan ikke etter grunnloven sette nye premisser for fordeling av føderale midler, sier han. ( ©NTB ) ¶ | - Får gjennom få lover, men setter rekord i presidentordrer ¶
DA170425 Det er klart etter at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i går la fram den nye rammeplanen for barnehagen, som er selve « grunnloven » for barnehagens arbeid og innhold slik læreplanen er for skolen.
AP170425 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil endre grunnloven slik at han selv får større makt.
SA170424 Blokkeringen og overvåking av internettadferd, inkludert finansielle transaksjoner, er også et brudd på medborgerens rett til personvern som er beskyttet av den norske Grunnloven , sier Haijer til Bergens Tidende.
FV170424 Blokkeringen og overvåking av internettadferd, inkludert finansielle transaksjoner, er også et brudd på medborgerens rett til personvern som er beskyttet av den norske Grunnloven , sier Haijer til Bergens Tidende.
DN170424 Han er ikke synlig opptatt av begrensningene i grunnloven , sier Melby.
DB170424 Den underlige motstriden mellom diskrimineringslovgivningen på den ene siden og grunnloven og menneskerettighetene, blir nå værende.
DB170424 All diskriminering er faktisk allerede forbudt i Norge, gjennom et generelt forbud i Grunnloven og gjennom det generelle diskrimineringsforbudet i FNs Konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som også er norsk lov.
DB170424 Sammen med den nye « grunnloven » for barnehage vil vi sikre et godt tilbud for alle barn.
DB170424 Det sørger regjeringen for med den nye « grunnloven » for barnehage, rammeplanen.
BT170424 Blokkeringen og overvåking av internettadferd, inkludert finansielle transaksjoner, er også et brudd på medborgerens rett til personvern som er beskyttet av den norske Grunnloven , sier Haijer til Bergens Tidende.
BT170424 Blokkeringen og overvåking av internettadferd, inkludert finansielle transaksjoner, er også et brudd på medborgerens rett til personvern som er beskyttet av den norske Grunnloven , sier Haijer til Bergens Tidende.
AP170424 Blokkeringen og overvåking av internettadferd, inkludert finansielle transaksjoner, er også et brudd på medborgerens rett til personvern som er beskyttet av den norske Grunnloven , sier Haijer til Bergens Tidende.
AA170424 Blokkeringen og overvåking av internettadferd, inkludert finansielle transaksjoner, er også et brudd på medborgerens rett til personvern som er beskyttet av den norske Grunnloven , sier Haijer til Bergens Tidende.
VG170423 Til slutt ¶ endte jeg opp med å stemme på Mélenchon, fordi jeg har tro på hans prosjekt ¶ med å endre grunnloven , sier Bordas til VG.
AP170423 Aftenposten besøkte Antalya før folkeavstemningen om den nye grunnloven den 16. april.
AP170423 Aftenposten besøkte Antalya før folkeavstemningen om den nye grunnloven den 16. april.
AP170423 Grunnloven av 1789 setter den utøvende presidenten og den lovgivende Kongressen opp mot hverandre.
SA170422 President Recep Tayyip Erdogan fikk ja fra 51,4 prosent av velgerne til å endre grunnloven og utvide presidentens makt.
AA170422 President Recep Tayyip Erdogan fikk ja fra 51,4 prosent av velgerne til å endre grunnloven og utvide presidentens makt.
SA170421 Dette var noe som ble strammet inn ved revisjon av ytringsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven i 2004.
FV170421 Dette var noe som ble strammet inn ved revisjon av ytringsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven i 2004.
BT170421 Dette var noe som ble strammet inn ved revisjon av ytringsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven i 2004.
AP170421 Dette var noe som ble strammet inn ved revisjon av ytringsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven i 2004.
AP170420 - Valgkampen har ikke handlet om grunnloven , men om hvorvidt europeerne er nazister.
AA170420 Der ble det en knapp seier for å endre grunnloven for å gi presidenten mer makt. ( ©NTB ) ¶
AA170420 - Grunnloven vår slår uttrykkelig fast at valgkommisjonens beslutning er endelig og at det ikke er anledning til å bestride slike beslutninger, sier Bozdag til det statlige nyhetsbyrået Anadolu.
VG170419 Søndagens folkeavstemning om å endre den tyrkiske grunnloven er blitt møtt med sterke reaksjoner.
DB170419 I søndagens folkeavstemning har han langt på vei fått dette innskrevet i Grunnloven .
AP170419 april viste opptellingen at 51,4 prosent av tyrkerne hadde stemt for å innføre den nye grunnloven .
AP170419 april viste opptellingen at 51,4 prosent av tyrkerne hadde stemt for å innføre den nye grunnloven .
AA170419 Der ble det en knapp seier for å endre grunnloven for å gi presidenten mer makt. ( ©NTB ) ¶
VG170418 Nei-siden mobiliserer etter at Erdogan erklærte en marginal seier med 51,3 prosent ja-stemmer i søndagens folkeavstemning om å endre den tyrkiske grunnloven .
AP170418 President Erdogan kan ifølge grunnloven bli sittende i to perioder på fem år av gangen, hvilket skulle tilsi at han kan bli sittende til 2029.
AP170418 april stemte tyrkerne over om de vil ha 18 endringer i grunnloven .
VG170417 Det samme skjedde da Veneziakommisjonen, et rådgivende organ for Europarådet, opprettet for å overse demokrati gjennom lovgiving, kritiserte forslaget til å endre grunnloven , og advarte mot at det ville føre Tyrkia i en farlig retning.
VG170417 Valgkampen til president Recep Tayyip Erdogan for å få endret den tyrkiske grunnloven slik at presidentembetet får mer makt, handlet mye om forholdet til Europa, i det som egentlig var et valg om hvilken retning Tyrkia skal ta.
FV170417 Søndag kveld erklærte president Recep Tayyip Erdogan valgseier med 51,3 prosent flertall for å endre grunnloven .
DB170417 Dermed skal grunnloven endres, presidenten får mer makt, og Erdogan har lovet å gjeninnføre dødsstraff ved valgseier.
DB170417 Dermed skal grunnloven endres, presidenten får mer makt, og Erdogan har lovet å gjeninnføre dødsstraff ved valgseier.
DB170417 I de tre største byene, Istanbul, Ankara og Izmir, stemte flertallet mot endring av grunnloven .
DA170417 Flertall for å endre grunnloven og gi økt makt til presidenten blant norsk-tyrkere, viser tall fra tyrkiske medier.
DA170417 Blant norsk-tyrkere i Norge var det flertall for å gi økt makt til presidenten gjennom å endre den tyrkiske grunnloven . 57.2 prosent stemte for grunnlovsendringer, mens 42,8 prosent stemte imot.
BT170417 President Recep Tayyip Erdogan fikk et knapt flertall for endringer i grunnloven som vil gi ham mer makt, men blant tilhengerne som møtte opp for å feire seieren i gatene i Ankara, var skuffelsen tydelig til stede.
AP170417 Tyrkerne stemte over 18 endringer i grunnloven .
AP170417 President Erdogan kan ifølge grunnloven bli sittende i to perioder på fem år av gangen, hvilket skulle tilsi at han kan bli sittende til 2029.
AP170417 Jubelen var stor ved regjeringspartiets hovedkvarter i Istanbul da det søndag kveld ble klart at et flertall hadde stemt for å endre grunnloven .
AP170417 Ja-siden har under valgkampen hevdet at den nye grunnloven vil gjøre myndighetene i stand til å fatte raskere beslutninger, og dermed stå bedre rustet til å øke Tyrkias konkurranseevne.
AP170417 Folk veivet med de røde og hvite « evet»-flaggene, som viste at de ville stemme « ja » til å endre grunnloven .
AP170417 Tyrkerne stemte over 18 endringer i grunnloven .
AP170417 President Recep Tayyip Erdogan fikk et knapt flertall for endringer i grunnloven som vil gi ham mer makt, men blant tilhengerne som møtte opp for å feire seieren i gatene i Ankara, var skuffelsen tydelig til stede.
AP170417 President Erdogan kan ifølge grunnloven bli sittende i to perioder på fem år av gangen, hvilket skulle tilsi at han kan bli sittende til 2029.
AP170417 Første påskedag gikk tyrkerne til urnene, der de stemte ja til å endre grunnloven .
AP170417 Dette innebærer at det vil komme 18 endringer i grunnloven .
VG170416 Får han et ja-flertall i søndagens folkeavstemning om å endre grunnloven kan Erdogan bli sittende som president til 2029, med kraftig utvidet makt.
VG170416 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil endre grunnloven og overføre den utøvende makten fra en regjering med utgangspunkt i parlamentet, til det direkte valgte presidentembetet, og søndag skal en folkeavstemning avgjøre om han får viljen sin.
VG170416 ISTANBUL ( VG ) Foreløpige opptellinger viser 51,3 prosent ja til forslaget om å endre den tyrkiske grunnloven , slik at president Erdogan får mer makt.
VG170416 Selve grunnloven som nå skal endres, ble skrevet av kuppmakerne i 1980.
SA170416 Ja-sidens seier betyr at 18 endringer i grunnloven kan tre i kraft.
FV170416 Hvis ja-siden vinner, vil 18 endringer i grunnloven tre i kraft.
DN170416 Med seier til ja-siden vil 18 endringer i grunnloven tre i kraft.
DB170416 Hvis ja-siden vinner, vil 18 endringer i grunnloven tre i kraft.
DB170416 Utfallet av folkeavstemninga i Tyrkia om å endre Grunnloven er veldig dårlig, ja egentlig elendig, både for de som ville endre den og de som kjempet imot.
DB170416 Uansett har Erdogan for lengst tiltatt seg fullmakter som han ikke har, ifølge Grunnloven , før endringene.
DB170416 Han var statsminister fra 2003, mens statsministeren hadde den utøvende makta, til han ble president og samlet all politisk makt i egne hender, noe han først nå får innskrevet i Grunnloven .
DA170416 Hvis ja-siden vinner, vil 18 endringer i grunnloven tre i kraft.
DA170416 Hvis ja-siden vinner, vil 18 endringer i grunnloven tre i kraft.
DA170416 I dag sier rundt 55 millioner tyrkere ja eller nei til å gi president Recep Tayyip Erdogan utvidet makt gjennom en folkeavstemning om å endre grunnloven .
DA170416 I dag sier rundt 55 millioner tyrkere ja eller nei til å gi president Recep Tayyip Erdogan utvidet makt gjennom en folkeavstemning om å endre grunnloven .
BT170416 Hvis ja-siden vinner, vil 18 endringer i grunnloven tre i kraft.
AP170416 President Erdogan kan ifølge grunnloven bli sittende i to perioder på fem år av gangen, hvilket skulle tilsi at han kan bli sittende til 2029.
AP170416 Den nye grunnloven skal etter planen tre i kraft etter neste valg, som skal være i 2019.
AP170416 - Valgkampen har ikke handlet om grunnloven , men om hvorvidt europeerne er nazister.
AP170416 april stemmer tyrkerne over om de vil ha 18 endringer i grunnloven .
AP170416 Presidenten erklærte at folkeavstemningen er over og at den nye grunnloven vil gjelde fra 3. november 2019.
AP170416 President Erdogan kan ifølge grunnloven bli sittende i to perioder på fem år av gangen, hvilket skulle tilsi at han kan bli sittende til 2029.
AP170416 Endringene i grunnloven vil gi president Erdogan mye mer makt.
AP170416 Den nye grunnloven skal etter planen tre i kraft etter neste valg, som skal være i 2019.
AP170416 - Valgkampen har ikke handlet om grunnloven , men om hvorvidt europeerne er nazister.
AP170416 april stemmer tyrkerne over om de vil ha 18 endringer i grunnloven .
AA170416 Ja-sidens seier betyr at 18 endringer i grunnloven kan tre i kraft.
VG170415 Nå ønsker Tyrkias nye sterke mann, president Recep Tayyip Erdogan, å endre grunnloven og overføre den utøvende makten fra parlamentet til presidentembetet.
VG170415 ISTANBUL ( VG ) Partiet til Atatürk mener de foreslåtte endringene av grunnloven vil skape diktatur i Tyrkia.
VG170415 - Dersom grunnloven endres slik det er foreslått, så vil presidenten kunne oppheve parlamentet.
VG170415 Men i Tyrkia er det ingen tvil om Erdogan som president allerede har den utøvende makten, og ett av argumentene for å endre grunnloven har faktisk vært å stadfeste det som allerede er gjennomført i praksis.
VG170415 KRITISK TIL EUROPA : Erdogan mener det vil være « en lekse for Europa » dersom han får gjennomslag for å endre grunnloven .
VG170415 Erdogan vil endre grunnloven og overføre den utøvende makten fra parlamentet til presidentembetet, og søndag skal en folkeavstemning avgjøre om han får viljen sin.
DB170415 Videre har det de siste dagene blusset opp en diskusjon om hvorvidt en slik endring i grunnloven vil gjøre Tyrkia til en føderalstat, sier Myksvoll.
DB170415 Dersom ting ikke går Tyrkias vei skylder han på utenlandske interesser eller at grunnloven er for streng med ham.
DB170415 Dersom ja-siden vinner kommer det til å utføres endringer i grunnloven som gir presidenten enda mer makt.
DB170415 Dersom ja-siden får viljen sin, vil det bli foretatt endringer i den tyrkiske grunnloven og Erdogan vil bli en mye mektigere president.
DB170415 Dersom grunnloven nå endres vil den være skrevet av politikere og parlamentarikere.
DB170415 - For det andre kommer noen også til å stemme ja fordi de i mange år har ment at grunnloven er nødt til å endres.
AP170415 Regjeringspartiet AKP har forsøkt å forandre grunnloven helt siden 2011, men har mistlyktes flere ganger på grunn av motstand i Parlamentet.
AP170415 President Erdogan kan ifølge grunnloven bli sittende i to perioder på fem år av gangen, hvilket skulle tilsi at han kan bli sittende til 2029.
AP170415 En valgkamp som ikke har handlet om grunnloven
AP170415 De vil derfor stemme nei til endringer i grunnloven .
AP170415 De foreslåtte endringene i grunnloven er ikke det tyrkere flest er opptatt av, sier den ledende meningsmåleren Bekir Agirdir til Hürriyet.
AP170415 - Valgkampen har ikke handlet om grunnloven , men om hvorvidt europeerne er nazister.
AP170415 april stemmer tyrkerne over om de vil ha 18 endringer i grunnloven .
VG170414 ISTANBUL ( VG ) Med kurdisk musikk og dans kjemper partiet HDP mot president Erdogans ønske om å endre grunnloven .
VG170414 HDP er ett av partiene som har valgkamp mot å endre grunnloven .
SA170414 På forhånd var det fryktet at tyrkerne ville bruke kvartfinalen i Europaligaen som en politisk protest foran søndagens folkeavstemning i Tyrkia, der president Recep Tayyip Erdogan ber om velgernes velsignelse til å gjøre store endringer i grunnloven .
DN170414 - Erdogan bruker også kuppforsøket i fjor som argument for at det var slike folk som skrev grunnloven sist, og nå kan ikke slike folk lenger styre landet.
BT170414 På forhånd var det fryktet at tyrkerne ville bruke kvartfinalen i Europaligaen som en politisk protest foran søndagens folkeavstemning i Tyrkia, der president Recep Tayyip Erdogan ber om velgernes velsignelse til å gjøre store endringer i grunnloven .
AP170414 På forhånd var det fryktet at tyrkerne ville bruke kvartfinalen i Europaligaen som en politisk protest foran søndagens folkeavstemning i Tyrkia, der president Recep Tayyip Erdogan ber om velgernes velsignelse til å gjøre store endringer i grunnloven .
VG170413 TROR PÅ SEIER : President Recep Tayyip Erdogan fremstår svært seierssikker på sine massemønstringer for å få tyrkiske velgere til å stemme ja til omfattende endringer av grunnloven .
VG170413 Europarådet har advart mot at endringene vil føre Tyrkia i en « farlig retning », og den tyrkiske opposisjonens valgkamp har også det som hovedtema : Endrer man grunnloven åpner man for et én-manns styre, argumenteres det.
VG170413 En interessant analyse gjengitt i den tyrkiske storavisen Hürriyet, tar et tilbakeblikk på tidligere folkeavstemninger for å endre grunnloven . * 1 Etter et militærkupp den 27. mai 1961, ble det tegnet opp en grunnlov og avholdt valg i juli. 61,3 prosent stemte ja til de foreslåtte endringene, 38,7 prosent stemte nei. * 1 I september 1980 var det nytt militærkupp, og g
VG170413 Det blir omtalt som et skjebnevalg for Tyrkia både fra ja-siden og fra nei-siden : Søndag skal tyrkerne stemme for eller mot å endre grunnloven slik at den utøvende makten overføres til presidentembetet.
VG170413 * 1 I september 2010 ble det igjen folkeavstemning om endring av grunnloven . 58 prosent stemte ja til endringer som medførte mer politisk kontroll over justisvesenet.
VG170413 * 1 I september 1980 var det nytt militærkupp, og grunnloven militæret selv hadde skrevet ble stemt over i november 1982.
VG170413 * 1 I 1987 ble det foreslått endringer til den militære grunnloven , som åpnet for at politikere utestengt i 1980-kuppet kunne få stille til valg igjen.
VG170413 april skal tyrkerne stemme for eller mot å endre grunnloven slik at den utøvende makten overføres til presidentembetet.
DB170412 I Europarådet advarer den såkalte Venezia-kommisjonen mot den reformen av Grunnloven som velgerne skal stemme over.
DN170411 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ber om velgernes velsignelse til å gjøre store endringer i grunnloven .
DB170411 « Verken Grunnloven eller forretningsordenen har bestemmelser om representantenes habilitet.
DB170411 Selv om det ikke finnes eksplisitte regler på for habilitet i Grunnloven eller i forretningsorden på Stortinget, mener Allgot i Diabetesforbundet at den enkelte må utøve sunn fornuft.
AP170411 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var nylig i Diyarbakir for å forsøke å overbevise folk der om at de måtte stemme for endringene i grunnloven som vil gi ham mer makt.
AP170411 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var nylig i Diyarbakir for å forsøke å overbevise folk der om at de måtte stemme for endringene i grunnloven som vil gi ham mer makt.
AA170411 april skal velgerne i Tyrkia stemme over presidentens og nasjonalforsamlingens forslag til endringer i den tyrkiske grunnloven .
VG170410 Valgkampen til nei-siden, altså de som vil beholde grunnloven slik den er, med en regjering som utgår fra parlamentet, er knapt synlig i Rize.
VG170410 Noe av det samme budskapet selges inn av AKP-parlamentariker Osman Askin Bak og hans partifeller når de reiser rundt og driver valgkamp for å endre grunnloven .
VG170410 Mange av dem VG snakker med vedgår at de ikke kjenner detaljene i forslaget til endringer av grunnloven , men at de skal stemme ja fordi Erdogan ber dem om det.
VG170410 Erdogans valgkamp for å endre den tyrkiske grunnloven og overføre den utøvende makten til presidentembetet minner på mange måter om en kroningsferd, der resultatet fremstår gitt på forhånd.
VG170410 - Mange mener man vil innføre et diktatorisk én-manns styre ved å endre grunnloven .
VG170410 Han regnes for å være en fremragende jurist, men en konservativ tradisjonalist som tar grunnloven bokstavelig, ifølge NTB.
VG170410 De har begge som en av sine oppgaver å undersøke om lover gitt av politikerne strider mot Grunnloven .
DN170410 Likevel vil han sikre seg mer gjennom endringer i grunnloven .
DN170410 Han regnes for å være en fremragende jurist, men en konservativ tradisjonalist som tar grunnloven bokstavelig. ( ©NTB ) ¶
DB170410 Vi mener at et sterkt diskrimineringsvern på grunn av alder ikke bare er nødvendig, men er et grunnleggende menneskerettighetsprinsipp som er framhevet i Grunnloven og i mange konvensjoner Norge har tiltrådt.
DB170409 President Abdel Fattah al-Sisi er i henhold til grunnloven nødt til å få godkjenning innen en uke fra nasjonalforsamlingen for å innføre unntakstilstanden, men der har Sisi mange tilhengere.
DA170409 Abdel Fattah al-Sisi er i henhold til grunnloven nødt til å få godkjenning innen en uke fra nasjonalforsamlingen for å innføre unntakstilstanden, men der har Sisi mange tilhengere.
AP170409 Abdel Fattah al-Sisi er i henhold til grunnloven nødt til å få godkjenning innen en uke fra nasjonalforsamlingen for å innføre unntakstilstanden, men der har Sisi mange tilhengere.
AA170409 Abdel Fattah al-Sisi er i henhold til grunnloven nødt til å få godkjenning innen en uke fra nasjonalforsamlingen for å innføre unntakstilstanden, men der har Sisi mange tilhengere.
SA170407 Dette var noe som ble strammet inn ved revisjon av ytringsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven i 2004.
FV170407 Dette var noe som ble strammet inn ved revisjon av ytringsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven i 2004.
BT170407 Dette var noe som ble strammet inn ved revisjon av ytringsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven i 2004.
AP170407 - Da Nikki Haley [ FN-ambassadør ] vitnet for min komité, og jeg stemte for henne, spurte jeg henne dette spørsmålet : " Vil du føre oss inn i krig ? " " Vil du støtte krigshandlinger uten å ha hjemmel i grunnloven eller tillatelse fra Kongressen ?
AP170407 Han regnes for å være en fremragende jurist, men en konservativ tradisjonalist som tar grunnloven bokstavelig.
AP170407 Dette var noe som ble strammet inn ved revisjon av ytringsfrihetsbestemmelsen i Grunnloven i 2004.
AA170407 Han regnes for å være en fremragende jurist, men en konservativ tradisjonalist som tar grunnloven bokstavelig.
DB170406 - Ut fra grunnloven blir det bedre, men når politiet og rettsvesenet praktiserer går det ikke framover, men derimot bakover.
AA170406 Kongen, som overtok makten etter at hans far døde i fjor, overrasket mange da han tidligere i år ga ordre om at grunnloven skulle gjøres om på punkter som handlet om hans egen makt.
AA170406 Kong Maha Vajiralongkorn signerte den nye grunnloven under en seremoni som ble sendt direkte på TV torsdag.
AA170406 Juntaen har presentert grunnloven som en måte å få slutt på den politiske ustabiliteten på.
AA170406 Den nye grunnloven skal også bane vei for at landet kan holde sitt første valg på ny nasjonalforsamling siden militæret tok makten i 2014.
DA170405 Departementet mener er at rederiene beskyttes av « Grunnloven § 97 om at lover ikke har tilbakevirkende kraft », og departementet viser videre til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens ( EMK ) vern mot « visse inngrep i eiendom ».
AA170405 I perioden mellom målingene er det komme anklager mot Duterte om misbruk av offentlig tillit, brudd på grunnloven og korrupsjon.
DA170404 De stemmeberettigede skal stemme over hele 18 forandringer i grunnloven , inkludert forslag som vil gjøre presidenten, nå altså Erdogan, langt sterkere.
AP170403 « Alle innbyggere i Den russiske føderasjon har rett til å samles fredelig, uten våpen for å avholde møter, samlinger, demonstrasjoner, marsjer og markeringer », sier den russiske grunnloven .
AP170403 « Alle innbyggere i Den russiske føderasjon har rett til å samles fredelig, uten våpen for å avholde møter, samlinger, demonstrasjoner, marsjer og markeringer », sier den russiske grunnloven .
VG170402 Ifølge Listhaugs brev til Stortinget, rokker forslaget ved selve « maktfordelingsprinsippet som Grunnloven bygger på og det tradisjonelle synet på hva som skal være domstolenes oppgaver », meldte Klassekampen.
AA170402 Endringene i grunnloven ble vedtatt i 2015 og skal tre i kraft når Sarkisians periode som president er over.
VG170401 | Venezuelas president Maduro avviser brudd på grunnloven
VG170401 President Nicolás Maduro avviser at grunnloven er brutt.
VG170401 Foto : Fernando Llano, AP ¶ - Grunnloven , borgerrettighetene, menneskerettighetene og folkets makt står fortsatt ved makt i Venezuela, sa presidenten i en tale til jublende tilhengere fredag kveld.
VG170401 Vil endre grunnloven
VG170401 Til det trenger han kurdernes støtte, meningsmålinger viser nemlig at kun rundt en tredjedel i denne regionen vil si ja til forslaget om å endre grunnloven .
VG170401 Rett før man påbegynte prosessen med å endre på grunnloven i fjor høst, ble en rekke politikere fra det kurdiskvennlige partiet HDP fengslet, anklaget for støtte til terrorstemplede PKK.
VG170401 JA TIL ERDOGAN : En av Erdogans tilhengere har ordet « evet », ja på tyrkisk, skrevet på fingrene for å vise at hun støtter presidentens ønske om å endre grunnloven .
VG170401 Den omstridte tyrkiske presidenten kommer til byen, som primært har kurdisk befolkning, for å drive valgkamp for å få endret grunnloven slik at presidentembetet får kraftig utvidet og utøvende makt.
SA170401 De kunne like godt ha svart « god dag, mann, økseskaft » på spørsmålet : Hvordan ( kan dere ) forklare at lokaliseringen av det nye SUS er overlatt til staten ved Helse Vest og helseministeren, når både loven og grunnloven sier at valget tas av kommunestyret ?
SA170401 DEBATT : Hvordan kan det forklares at lokaliseringen av det nye SUS er overlatt til staten ved Helse Vest og helseministeren, når både loven og grunnloven sier at valget tas av kommunestyret ?
DN170401 Kvelden før hadde han støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven .
DB170401 Kvelden før hadde han støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven .
DB170401 25 av 45 senatorer stemte i et hemmelig møte for å endre grunnloven som hindrer Cartes i å stille til gjenvalg.
DB170401 Både Cartes og forgjengeren Fernando Lugo har tilhengere som ønsker å endre grunnloven for å gjøre det mulig å bli valgt for en ny periode.
DA170401 Både høyreorienterte Cartes og forgjengeren Fernando Lugo har tilhengere som ønsker å endre grunnloven for å gjøre det mulig å bli valgt for en ny periode.
DA170401 25 av de 45 senatorene stemte for forslaget om å endre grunnloven , melder Reuters.
DA170401 Kvelden før hadde han støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven .
DA170401 Det er i strid med grunnloven .
AP170401 Kvelden før hadde Maduro støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven .
AA170401 Både høyreorienterte Cartes og forgjengeren Fernando Lugo har tilhengere som ønsker å endre grunnloven for å gjøre det mulig å bli valgt for en ny periode.
AA170401 25 av de 45 senatorene stemte for forslaget om å endre grunnloven , melder Reuters.
AA170401 Kvelden før hadde han støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven .
AA170401 President Nicolás Maduro avviser at grunnloven er brutt.
AA170401 - Grunnloven , borgerrettighetene, menneskerettighetene og folkets makt står fortsatt ved makt i Venezuela, sa presidenten i en tale til jublende tilhengere fredag kveld.
AA170401 Kvelden før hadde Maduro støttet høyesteretts kjennelse og nektet for at den var i strid med grunnloven .
DN170331 Zumas to presidentperioder går mot slutten, og han kan ifølge grunnloven ikke stille en tredje gang.
DB170330 april med sikte på å forandre grunnloven og samle mer makt i presidentens hender.
VG170329 april for å endre den tyrkiske grunnloven , har Erdogan lovet å fortsette å bedre infrastrukturen.
DB170329 Paragrafen var skrevet for den grunnloven som seinere ble avvist, og kom med over i Lisboa-traktaten.
AP170329 Sveinung Rotevatn ( V ), og Trine Skei Grande ( V ) og Abid Raja ( V ), står bak forslaget om å endre grunnloven som allerede er fremmet på Stortinget.
AP170329 Sanner vil altså at det fremmes et endringsforslag til Grunnloven i neste stortingsperiode, basert på utvalgets arbeid som skal være ferdig i 1919.
AP170329 I dag slår Grunnloven fast at hvert valgdistrikt - fylket - skal ha ett utjevningsmandat hver.
AP170329 Fakta : Grunnloven regulerer antall valgdistrikt ¶ Grunnloven slår i dag fast at det skal være 19 valgdistrikt ved valg til Stortinget.
AP170329 Fakta : Grunnloven regulerer antall valgdistrikt ¶
AP170329 Det er mulig fordi lokalvalgene ikke reguleres av Grunnloven , men av valgloven.
AP170329 Bakgrunnen for disse kravene er å sikre at endringer i Grunnloven har såkalt kvalifisert flertall i Stortinget og at befolkningen skal ha mulighet til å være med å bestemme hvilke forslag som bør vedtas/forkastes, gjennom å stemme på de partier som går for eller mot ulike forslag.
AA170329 Det er folkeavstemning om et forslag til 18 tillegg til den tyrkiske grunnloven .
SA170328 | Først kaster politikerne kommunens vaktbikkje - så feirer de Grunnloven
SA170328 Om kvelden skal Vaule iføre seg bunad og danse for samme ordfører under feiringen av Grunnloven .
AP170328 Høyesterett slo i 2014 fast at denne bestemmelsen var i strid med grunnloven .
AA170328 Samtidig understreker han at Suu Kyi er bundet av grunnloven som sikrer militæret kontrollen over både forsvars-, innenriks- og grensedepartementet.
AA170328 Den drepte juristen U Ko Ni jobbet nettopp med å få endret grunnloven .
SA170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven , sier en EU-talsmann.
AP170327 I den russiske grunnloven heter det at det er forsamlingsfrihet, men Putin har fått vedtatt lover som innskrenker muligheten til å demonstrere.
AP170327 I den russiske grunnloven heter at folk fritt kan samles i offentligheten og demonstrere, men for rundt 15 år siden innskrenket Putin denne retten da han fikk vedtatt en lov som gjør at man først må få godkjennelse av lokale myndigheter før man kan demonstrere.
AP170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven , sa en EU-talsmann, ifølge NTB.
AA170327 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
AA170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven , sier en EU-talsmann.
FV170326 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
FV170326 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
DA170326 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
DA170326 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
BT170326 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
BT170326 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
AA170326 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
AA170326 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
AA170326 Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.
AA170326 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
VG170325 Men Ingebjørg Godskesen sier at hun vil se at folkeavstemningen om å endre den tyrkiske grunnloven med nye store fullmakter til president Erdogan.
DB170324 Erdogans overordnede mål er å endre Grunnloven , innføre president-styre og samle all politisk makt i egne hender.
DB170324 Erdogan har anklaget Nederland for « nazistiske levninger » og Tyskland for « fascistiske handlinger » fordi de to landene nekter tyrkiske ledere å drive valgkamp for å endre den tyrkiske grunnloven blant utvandrede tyrkere.
AP170324 Retningen er nært beslektet med orginalismen, som innebærer at grunnloven skal tolkes etter hva grunnlovsfedrene mente da den ble skrevet på slutten av 1700-tallet.
VG170323 Erdogans voldsomme provokasjoner er kalkulert politikk for å samle støtte til folkeavstemning om grunnloven 16. april, som kan føre Tyrkia et skritt nærmere diktaturet.
DA170323 « Slå ring om grunnloven .
AP170323 april går velgere i Tyrkia til en skjebnetung folkeavstemning om endringer i grunnloven for et nytt presidentsystem.
VG170321 april skal tyrkerne stemme over flere endringer i grunnloven .
SA170321 Hul runddans mellom drevne aktører, eller opplysning av offentligheten om meningen med grunnloven og rettsstaten ?
SA170320 Men etter at flere EU-land nektet tyrkiske ministre å drive valgkamp i Europa foran en folkeavstemning om grunnloven som skal gi Tyrkias president mer makt, har den diplomatiske krisen akselerert.
DB170320 Grunnloven § 97 forbyr tilbakevirkende kraft for alle nye lover, et viktig prinsipp.
AA170320 Når man snakker om høyesterettsdommerne som konservative og liberale, mener man først og fremst deres syn på hvordan grunnloven skal tolkes.
AA170320 Gorsuch regnes som bokstavtro tolker av grunnloven .
AA170320 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
AA170320 Der sto det at tyrkiske politikere må respektere den tyske grunnloven når de er der, og at Berlin ellers forbeholder seg retten til å ta " å ta alle nødvendige sikkerhetsskritt ".
VG170319 Bybildet i Istanbul er dominert av enorme plakater av Erdogan og statsminister Binali Yildirim med påskriften « evet », for å oppfordre velgerne til å stemme ja til de omstridte endringene av grunnloven som Erdogan og hans regjerende AKP-parti vil ha gjennom.
DA170318 Han sier det allerede nå er nærmest daglige brudd på grunnloven i landet, og at Erdogan med folkeavstemningen prøver å legitimere den makten han har tilranet seg.
AA170317 Det vil derfor være en fare for at uskyldspresumpsjonen i Grunnloven - at enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist i retten - blir krenket, mener Høyesterett.
SA170316 Han sier at delstaten mest sannsynlig har rett i at ordren strider mot grunnloven når det kommer til religiøs diskriminering.
DB170316 Watson mener det vil være « stor sannsynlighet » for at innreiseforbudet bryter med Grunnloven .
DB170316 Midt i april skal folket stemme over å endre Grunnloven , et forslag som vil samle all utøvende makt i president Erdogans hender.
AA170316 Han sier at delstaten mest sannsynlig har rett i at ordren strider mot grunnloven når det kommer til religiøs diskriminering.
AA170316 Politikeren Gary Alejano anklager Duterte for brudd på grunnloven , for å ha sviktet offentlighetens tillit, bestikkelser, korrupsjon og andre lovbrudd.
VG170315 Mens Trump-administrasjonen argumenterer for at innreiseforbudet er et svært viktig redskap for å opprettholde den nasjonale sikkerheten, mener kritikerne at innreiseforbudet fortsatt bryter med den amerikanske Grunnloven .
VG170315 - Bryter Grunnloven
VG170315 april, da en tyrkisk folkeavstemning skal avgjøre om president Recep Erdogan får styrket sitt embete, og muligheten til å sitte lenger enn grunnloven tillater i dag.
DB170315 Folkeavstemningen er viktig, for inntil nå har Erdogan opptrådt som diktator uten å ha støtte for det i grunnloven .
DB170315 Den nye grunnloven vil blant annet fjerne statsministerembetet, og frata parlamentets rett til å undersøke hvordan regjeringen styrer landet.
BT170315 Både delstater og menneskerettighetsgrupper mener at også dette bryter med den amerikanske grunnloven .
AA170315 Både delstater og menneskerettighetsgrupper mener at også dette bryter med den amerikanske grunnloven .
DB170314 Men samfunnskontrakten avhenger av denne ideen om folkekongedømmet, tross kongens adelige status og særbehandling i Grunnloven .
DA170314 Sakene må vurderes opp mot menneskerettighetsvernet i Grunnloven , diskrimineringslovgivningen og de menneskerettighetskonvensjonene Norge er bundet av, i tillegg til EU-direktivet på området.
AP170314 Dommen er ikke rettskraftig, Merkels kontor har anket saken av hensyn til pressefriheten slik den er fastsatt i grunnloven .
AA170314 I Tyskland er ytringsfrihet garantert i grunnloven , men landet har - som følge av sin historie - fra før strenge regler for hva som ikke er lovlig.
AA170314 Stortingsrepresentantene vil endre eller legge til nytt i Grunnloven på en rekke områder - alt fra om Grunnloven skal få en ny språkdrakt til mer tidsriktig bokmål, om samene skal omtales som urfolk til om nordmenn skal ha en grunnlovsfestet rett til å bo og ferdes i et miljø uten å utsettes for helseskadelig støy.
AA170314 Stortingsrepresentantene vil endre eller legge til nytt i Grunnloven på en rekke områder - alt fra om Grunnloven skal få en ny språkdrakt til mer tidsriktig bokmål, om samene skal omtales som urfolk til om nordmenn skal ha en grunnlovsfestet rett til å bo og ferdes i et miljø uten å utsettes for helseskadelig støy.
AA170314 Gamle gjengangere som å avskaffe monarkiet og å la 16-åringer få stemmerett er blant forslagene som de folkevalgte har lagt fram for å endre Grunnloven .
AA170314 Forslag for å endre Grunnloven må legges fram i ett av de tre første årene i en stortingsperiode, og forslaget blir så behandlet i løpet av de første tre sesjonene i neste periode.
AA170314 ( ©NTB ) ¶ | 45 forslag om å endre Grunnloven
VG170313 april holdes nemlig en folkeavstemning i Tyrkia, om en rekke endringer i grunnloven foreslått av Rettferdighets- og utviklingspartiet ( AKP ).
VG170313 april holdes nemlig en folkeavstemning i Tyrkia, om en rekke endringer i grunnloven foreslått av Rettferdighets- og utviklingspartiet ( AKP ).
VG170313 Dersom Erdogan får gjennom en endring i grunnloven , kan han bli ved makten frem til han fyller 75.
VG170313 april holdes nemlig en folkeavstemning i Tyrkia, om en rekke endringer i grunnloven foreslått av Rettferdighets- og utviklingspartiet ( AKP ).
SA170313 Erdogans regjering har forsvart ønsket om å endre grunnloven og sier den vil bli mer som i Frankrike og USA. ( ©NTB ) ¶
SA170313 Der beskytter Grunnloven den lille mann i å ytre kritikk mot makta.
FV170313 Valgmøtene skulle arrangeres i forbindelse med at Tyrkia skal avholde folkeavstemning om et forslag om å endre grunnloven slik at Erdogan får mer makt. ( ©NTB ) ¶
DN170313 Den amerikanske grunnloven krever imidlertid at presidenten mottar en lønn, og at den ikke kan reduseres i løpet av presidentperioden.
DB170313 Valgmøtene skulle arrangeres i forbindelse med at Tyrkia skal avholde folkeavstemning om et forslag om å endre grunnloven slik at Erdogan får mer makt.
DB170313 Erdogan er først og fremst opptatt av å vinne folkeavstemninga påskedagen om å endre Grunnloven .
DA170313 Valgmøtene skulle arrangeres i forbindelse med at Tyrkia skal avholde folkeavstemning om et forslag om å endre grunnloven slik at Erdogan får mer makt.
BT170313 Erdogans regjering har forsvart ønsket om å endre grunnloven og sier den vil bli mer som i Frankrike og USA. ( ©NTB ) ¶
AP170313 Flere europeiske land har kritisert forslaget om å endre den tyrkiske grunnloven og mener at Erdogan er på vei mot å innføre et mer diktatorisk styresett i NATO-landet.
AP170313 Erdogans regjering har selv forsvart ønsket om å endre grunnloven , og sier den vil bli mer lik slik den i dag fungerer i Frankrike og USA.
AP170313 Flere organisasjoner med Greenpeace i spissen har gått til søksmål mot Regjeringen fordi de mener utlysningen av den forrige konsesjonsrunden bryter mot Grunnloven .
AP170313 Flere organisasjoner med Greenpeace i spissen har gått til søksmål mot Regjeringen fordi de mener utlysningen av den forrige konsesjonsrunden bryter mot Grunnloven .
AP170313 Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven , for oljelisensene som ble tildelt gjennom den forrige konsesjonsrunden.
AA170313 Flere europeiske land har kritisert forslaget om å endre den tyrkiske grunnloven og mener at Erdogan er på vei mot å innføre et mer diktatorisk styresett i NATO-landet.
AA170313 Erdogans regjering har selv forsvart ønsket om å endre grunnloven , og sier den vil bli mer lik slik den i dag fungerer i Frankrike og USA. ( ©NTB ) ¶
VG170312 april, hvor det skal stemmes over endringer i den tyrkiske grunnloven , ifølge Hürriyet Daily News.
VG170312 - Vi skal ha et demokratisk valg i Tyrkia, der folk skal si ja eller nei til å endre grunnloven .
DB170312 Folkeavstemningen i Tyrkia i april handler om hvorvidt grunnloven kan endres slik at Erdogan får mer makt.
AP170312 april gå til urnene i en folkeavstemning om endringer i grunnloven .
AA170312 Folkeavstemningen i Tyrkia i april handler om hvorvidt grunnloven kan endres slik at Erdogan får mer makt. ( ©NTB ) ¶
VG170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
DN170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
AP170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
AA170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
VG170310 april, skal avgjøre om forslag til endringer i grunnloven skal vedtas.
DN170310 Det er viktig at grunnloven og våre konstitusjonelle prinsipper ikke skal rokkes ved, sier Lee i en uttalelse.
DN170310 - Hun har brutt grunnloven ved å ha lekket offentlige dokumenter og statshemmeligheter og ha latt Choi blande seg inn i offentlige hemmeligheter uten å ha en formell rolle eller være sikkerhetsklarert, sier domstolens leder Lee Jung-Mi i en uttalelse.
DB170310 Her kommer både Grunnloven og menneskerettighetene inn.
DB170310 " Men den teksten er fra den russiske grunnloven og ikke den amerikanske.
AA170310 Konklusjonen går ut på at hun har brutt grunnloven og sviktet tilliten velgerne hadde gitt henne.
AA170310 Japans bruk av militærmakt er begrenset som følge av grunnloven som ble innført etter andre verdenskrig.
DB170309 Kabilas problem er at grunnloven hindrer ham å stille til valg for en ny periode.
BT170309 Grunnloven bestemmer at straff må ilegges av domstolene.
AA170309 Ifølge dommere var det første innreiseforbudet i strid med den amerikanske grunnloven .
VG170308 Det avviste statsadvokaten Edward Marshall, og påpekte at domstolen tidligere har konkludert med at den lange perioden på dødscellen ikke var i strid med Grunnloven .
VG170308 De hevdet også at henrettelsen var i strid med Grunnloven , siden han har vært på en dødscelle siden 1995 og fått henrettelsen utsatt flere ganger.
DN170308 Det første innreiseforbudet ble satt til side av det amerikanske rettsvesenet, som mente det var et brudd på grunnloven ettersom det i hovedsak var rettet mot muslimer og ikke var godt nok begrunnet.
AP170308 Det første innreiseforbudet ble satt til side av det amerikanske rettsvesenet, som mente det var et brudd på grunnloven ettersom det i hovedsak var rettet mot muslimer og ikke var godt nok begrunnet.
AP170308 Brudd på grunnloven
AA170308 Det første innreiseforbudet ble satt til side av det amerikanske rettsvesenet, som mente det var et brudd på grunnloven ettersom det i hovedsak var rettet mot muslimer og ikke var godt nok begrunnet. ( ©NTB ) ¶
VG170306 Hvis du aksepterer prinsippene i den amerikanske grunnloven , så har det tradisjonelt vært plass til hvem som helst i landet.
SA170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven .
FV170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven .
DB170306 Presidentordre må være i tråd med grunnloven og vanligvis også de andre lovene i landet.
DB170306 Han har nokså vide fullmakter til å sette immigrasjonspolitikken i landet, men det må gjøres i tråd med grunnloven , sa Høgestøl.
DB170306 Den somaliske grunnloven tillater somaliere å engasjere seg innenfor politikken i et hvilket som helst fylke.
BT170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven .
AA170306 Dommerne i ankedomstolen som opprettholdt tilsidesettelsen, gjorde det klart at de mente forbudet ved eventuell endelig rettslig behandling ville blitt vurdert til å være i strid med grunnloven .
AA170303 I desember kunngjorde presidenten at han stiller til gjenvalg i 2019 selv om grunnloven forbyr ham å sitte i enda en periode. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Fram til nå har forhandlingene vært inndelt i temaene " styresett ", " grunnloven " og " valg ".
VG170301 Disse kvalitetene ved det norske samfunnet er derimot avfødt en vestlig sekulær tradisjon, med røtter tilbake i Opplysningstiden og ikke minst sterkt forankret i den franske revolusjon og den amerikanske grunnloven , symbolisert ved de tre fargene i det norske flagget, direkte adoptert fra det franske - rødt, hvitt og blått.
AP170301 Ifølge Klassekampen mener Listhaug at forslaget rokker ved selve " maktfordelingsprinsippet som Grunnloven bygger på og det tradisjonelle synet på hva som skal være domstolenes oppgaver ".
SA170228 Den ble innbakt i den amerikanske rettighetserklæringen av 1776, i den revolusjonært franske i 1789, og faktisk også i den norske Grunnloven av 1814.
DB170228 Ifølge en uttalelse gjengitt av People, ble nominerte, prisutdelere, musikere og gjester oppfordret til å bære båndet på Oscar-løperen for å vise sin støtte til borgerrettighetene som grunnloven garanterer alle i USA.
AP170228 Fylkene som valgkretser til Stortinget er nedfelt i Grunnloven .
AP170228 Det krever endring av Grunnloven .
AA170228 Ifølge Klassekampen mener Listhaug at forslaget rokker ved selve " maktfordelingsprinsippet som Grunnloven bygger på og det tradisjonelle synet på hva som skal være domstolenes oppgaver ".
DB170227 Hollywood-legenden mente at journalister måtte bruke makten sin til å blottlegge ledende mennesker, som Trump, fordi det en fri presse beskyttet av grunnloven deres.
DB170227 Ifølge en uttalelse gjengitt av People, ble nominerte, prisutdelere, musikere og gjester oppfordret til å bære båndet på Oscar-løperen for å vise sin støtte til borgerrettighetene som grunnloven garanterer alle i USA.
VG170224 Trump hyllet imidlertid både « ærlige journalister » og ytringsfriheten som sikres i det første grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven .
DB170224 CNNs korrespondent i Det hvite hus, Athena Jones, skriver på Twitter at hun minner om et paragraf i grunnloven ( First amendment ) som omhandler pressefrihet.
DB170224 Omgikk ikke fyren grunnloven og satte kompisen sin inn som ventepresident slik at han selv fikk enda fastere grep om makten ?
DA170224 Stadig flere medlemmer i Kongressen og fagfolk på feltet psykisk helse stiller nå spørsmål ved om den kvalitetssikring av presidentens mentale skikkethet som Grunnloven gir, er tilstrekkelig i vår kompliserte tid med atomvåpen-arsenaler med skjøre sikringssystemer.
DA170224 ( Omtrent ) « slik lyder Herrens ord », for å si det klerikalt, og Herren er her Grunnloven .
AP170224 I talen forsikret han også om at han ville forsvare det andre tillegget til grunnloven som gir amerikanerne rett til å bære våpen.
BT170222 Øygunn Kallevik hevder at grunnloven ga trosfrihet til folket i 1814.
BT170222 TROSFRIHET : Øygunn Kallevik hevder at grunnloven ga trosfrihet til folket i 1814.
BT170222 Selv om grunnloven sier at den skal sikre menneskerettighetene, så er det fremdeles slik at §4 i grunnloven krever at statsoverhodet tilhører kristendommen.
BT170222 Selv om grunnloven sier at den skal sikre menneskerettighetene, så er det fremdeles slik at §4 i grunnloven krever at statsoverhodet tilhører kristendommen.
BT170222 På tross av at grunnloven av 1814 var en relativt liberal grunnlov i mange henseender så var den ikke en grunnlov som sørget for arbeidet for trosfriheten.
BT170222 Likevel er ikke det et argument for at et trossamfunn skal få en utpreget posisjon i grunnloven , eller at et trossamfunn skal få spesielle vilkår.
BT170222 Dernest er det slik at §16 i grunnloven setter et krav om hva slags folkekirke Norge skal ha, hvilken kristen retning den skal tilhøre, og setter ytterligere krav til kirken gjennom egen lov.
BT170222 Grunnloven sørger heller ikke for likebehandling i dag - det må vi sørge for.
AP170222 I 2009 godkjente en folkeavstemning å fjerne en paragraf i grunnloven som sier at presidenten kan sitte i maksimalt to perioder.
AP170222 Endret grunnloven
AP170222 Lagmannsretten kom til at strafferabatten må være så mye som 65 prosent i denne saken på grunn av bruddene på Grunnloven og Menneskerettskonvensjonen.
DB170221 Dette skjer i et land der president Joseph Kabila gjentatte ganger har utsatt valget, på tross av at han har sittet lengre enn hva grunnloven tillater.
AA170221 En annen parlamentariker fra partiet reagerer sterkt på avgjørelsen, som han mener er i strid med den tyrkiske grunnloven .
AA170221 De mener både Grunnloven og menneskerettighetene står på deres side.
AA170221 Grunnloven sier at myndighetene må legge til rette for at alle arbeidsføre menesker kan skaffe seg utkomme gjennom arbeid.
VG170220 Den kongolesiske grunnloven hindrer i utgangspunktet Kabila å stille til valg for en tredje presidentperiode, men presidenten har så langt lyktes i å bli sittende.
SA170220 Men her kommer Grunnloven oss til hjelp.
SA170220 Har støtte i Grunnloven
SA170220 Grunnlovens menneskerettigheter gjelder, om vi forstår juristene rett, « horisontalt », i den forstand at Grunnloven legger plikter også på privatpersoner som oss.
DB170220 Kongos president Joseph Kabila har gjentatte ganger utsatt valget i landet, på tross av at han har sittet lengre enn hva grunnloven tillater.
AP170220 En viktig grunn var grunnloven fra 1949 som slo fast at en lov ikke kunne ha tilbakevirkende kraft.
FV170218 Han viser til at ytringsfriheten er nedfelt i grunnloven .
FV170218 - Vi har en paragraf 100 i grunnloven som har sikret ytringsfrihet i 200 år, med unntak av årene 1940 - 1945.
AA170218 april om endringer i grunnloven som vil gi president Recep Tayyip Erdogan enda mer makt og fjerne statsministerposten helt.
AA170218 En gruppe har allerede gått til søksmål mot Trumps forretningsvirksomhet som de mener er et brudd på den amerikanske grunnloven .
DA170217 66-åringen anførte også at eposten var nøytral, og ikke i favør av noen - og at han hadde ytringsfriheten og grunnloven klart for seg da han skrev denne.
BT170217 Nasjonalt institutt for menneskerettigheter har tidligere uttalt at bruken av DGF " utvilsomt " vil innebære inngrep i retten til privatliv slik den er beskyttet av både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
AP170217 Ifølge Grunnloven er det kongen som utnevner enhver regjering her i landet.
AA170217 Nasjonalt institutt for menneskerettigheter har tidligere uttalt at bruken av DGF " utvilsomt " vil innebære inngrep i retten til privatliv slik den er beskyttet av både Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ( EMK ).
DN170216 « De enestående økonomiske konfliktene som denne administrasjonen representerer må være synlig for det amerikanske folk, blant annet relevant informasjon som avslører de utenlandske innflytelsene og økonomiske interessene som kan være i konflikt med klausuler i grunnloven », heter det i oppropet.
BT170216 Frem til vår tid har tusener av vestlendinger kjempet for landet i disse avdelingene, og « bergenhusingenes » innsats i krigen som førte frem til, og bevarte, Grunnloven i 1814 bør være vel kjent.
AA170216 Nasjonalforsamlingen i Malawi har endret grunnloven og forbyr nå barneekteskap.
SA170215 Greenpeace og Natur og Ungdom mener lisenstildelingen i Barentshavet er i strid med Grunnloven og Parisavtalen ¶
SA170215 Gode grunner vil derfor tale for at spørsmål om hvorvidt en hjemmel til Digitalt Grenseforsvar i den formen det er foreslått, vil kunne stå seg mot lex superior prinsippet og Grunnloven paragraf 102 og den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon art. 8.
AP170215 Dermed er det naturlig at de faller tilbake på grunnloven og lojalitet mot lovverket, sier Professor Anthony Glees, som leder Centre for Security and Intelligence Studies ved The University of Buckingham, til Aftenposten.
AP170215 Dermed er det naturlig at de faller tilbake på grunnloven og lojalitet mot lovverket, sier Professor Anthony Glees, som leder Centre for Security and Intelligence Studies ved The University of Buckingham, til Aftenposten.
DB170214 Greenpeace og Natur og Ungdom mener lisenstildelingen i Barentshavet er i strid med Grunnloven og Parisavtalen ¶ 18. oktober i fjor saksøkte de to miljøorganisasjonene staten for å få stanset tildelingen av oljelisensene.
DB170214 - Å åpne for oljeboring i våre mest sårbare områder i Arktis, er ikke bare en tragedie for klimaet, men også i direkte konflikt med målene vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen og miljøparagrafen i den norske Grunnloven , sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.
DB170214 Flere av disse reiser spørsmål om en så omfattende og inngripende overvåking i det hele tatt kan være lovlig etter Grunnloven , EU-domstolens avgjørelser og menneskerettighetene.
DA170214 Noe av hovedkritikken dreier seg om at forslaget bryter med de grunnleggende kravene til personvern som alle borgere har etter Grunnloven , Den europeiske menneskerettskonvensjonen og EØS-retten.
AA170214 Greenpeace og Natur og Ungdom mener lisenstildelingen i Barentshavet er i strid med Grunnloven og Parisavtalen ¶ ¶ 18. oktober i fjor saksøkte de to miljøorganisasjonene staten for å få stanset tildelingen av oljelisensene.
AA170214 - Å åpne for oljeboring i våre mest sårbare områder i Arktis, er ikke bare en tragedie for klimaet, men også i direkte konflikt med målene vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen og miljøparagrafen i den norske Grunnloven , sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.
DB170213 Sist, men ikke minst, er det også ting ved ordren som kan forstås som diskriminerende - og dermed i strid med grunnloven i USA.
DB170213 Kommer de med den allerede mandag, har de antagelig ikke gjort det, men det kan hende advokatene i Justisdepartementet har brukt de siste to ukene godt, slik at de nå har klart å skjære bort det som er på kant med grunnloven , sier Høgestøl til Dagbladet.
DB170213 Abe i Japan vil normalisere landet og fjerne pasifismen i grunnloven , sier Helgesen.
DB170213 Perry avsluttet låten foran en projeksjon av den amerikanske grunnloven .
DA170213 « No hate » utbrøt Katy Perry, mens de sto der hånd i hånd, foran grunnloven .
DA170213 Under framførelsen vokste et stort gjerde opp foran henne, som hun forsøkte å trenge gjennom før det falt sammen i beste Pink Floyd-stil, mens grunnloven lyste opp på storskjermen bak henne.
VG170212 Ytringsfriheten står støtt i den amerikanske grunnloven .
VG170212 Og domstolene har sin lojalitet til Grunnloven , ikke til presidenten.
VG170212 Grunnloven binder enhver president.
VG170212 Forslaget vil være et enormt inngrep i personvernet, og det er sannsynlig at dette bryter med Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Sveinung Rotevatn ( V ) til VG.
DB170212 I strid med Grunnloven leder han de facto det regjerende Rettferds- og Utviklingspartiet ( AKP ), flertallet i Parlamentet og regjeringa. 16. april skal tyrkerne i folkeavstemning avgjøre om Grunnloven skal endres.
DB170212 Han ber dem om å endre Grunnloven og avskaffe det parlamentariske styresettet.
DB170212 Endringene i Grunnloven som velgerne skal ta stilling til, innebærer å avskaffe vervet som statsminister.
DB170212 Dersom han får endret Grunnloven kan han velges til to nye perioder på fem år som president og holde på makta til 2029.
DB170212 januar vedtok Parlamentet i Ankara med 339 av de 550 stemmene, ni flere stemmer enn det nødvendige tre femdels flertallet, å utlyse folkeavstemning om å endre Grunnloven .
DB170212 april skal tyrkerne i folkeavstemning avgjøre om Grunnloven skal endres.
DB170212 58,2 prosent av velgerne er imot å endre Grunnloven , ifølge ei meningsmåling som er offentliggjort av den anerkjente, opposisjonelle avisa Cumhuriyet, som for øvrig ble grunnlagt av kretsen rundt Atatürk.
AP170212 Trump-hotellene og grunnloven
AP170212 Presidentens opptreden er ikke i samsvar med hensikten til forfatterne av grunnloven .
AP170212 Et annet, og potensielt større problem for Trump, er å finne i et avsnitt i grunnloven som gjør det klart at amerikanske tjenestemenn ikke får lov til å motta gaver fra fremmede land.
AP170212 Det er første gang domstolene må forholde seg til et søksmål som handler om at en president har brutt denne spesifikke delen av grunnloven .
AP170212 Allerede tre dager etter at Trump ble innsatt, leverte en gruppe etikkeksperter det første søksmålet der presidenten anklages for å bryte denne delen av Grunnloven - den såkalte « emoluments clause ».
AP170212 - Hver gang det er en finanstransaksjon mellom utenlandske myndigheter - eller et selskap som kontrolleres av utenlandske myndigheter - og et Trump-selskap, vil det være et potensiale for forfordeling som kan bryte denne artikkelen i grunnloven , samt lovverk som omhandler korrupsjon, skrev Painter og Norman Eisen, Barack Obamas etikksje
AP170212 Trump-hotellene og grunnloven
AP170212 Presidentens opptreden er ikke i samsvar med hensikten til forfatterne av grunnloven .
AP170212 Et annet, og potensielt større problem for Trump, er å finne i et avsnitt i grunnloven som gjør det klart at amerikanske tjenestemenn ikke får lov til å motta gaver fra fremmede land.
AP170212 Det er første gang domstolene må forholde seg til et søksmål som handler om at en president har brutt denne spesifikke delen av grunnloven .
AP170212 Allerede tre dager etter at Trump ble innsatt, leverte en gruppe etikkeksperter det første søksmålet der presidenten anklages for å bryte denne delen av Grunnloven - den såkalte « emoluments clause ».
AP170212 - Hver gang det er en finanstransaksjon mellom utenlandske myndigheter - eller et selskap som kontrolleres av utenlandske myndigheter - og et Trump-selskap, vil det være et potensiale for forfordeling som kan bryte denne artikkelen i grunnloven , samt lovverk som omhandler korrupsjon, skrev Painter og Norman Eisen, Barack Obamas etikksjef fra
AP170212 Trump-hotellene og grunnloven
AP170212 Presidentens opptreden er ikke i samsvar med hensikten til forfatterne av grunnloven .
AP170212 Et annet, og potensielt større problem for Trump, er å finne i et avsnitt i grunnloven som gjør det klart at amerikanske tjenestemenn ikke får lov til å motta gaver fra fremmede land.
AP170212 Det er første gang domstolene må forholde seg til et søksmål som handler om at en president har brutt denne spesifikke delen av grunnloven .
AP170212 Allerede tre dager etter at Trump ble innsatt, leverte en gruppe etikkeksperter det første søksmålet der presidenten anklages for å bryte denne delen av Grunnloven - den såkalte « emoluments clause ».
AP170212 - Hver gang det er en finanstransaksjon mellom utenlandske myndigheter - eller et selskap som kontrolleres av utenlandske myndigheter - og et Trump-selskap, vil det være et potensiale for forfordeling som kan bryte denne artikkelen i grunnloven , samt lovverk som omhandler korrupsjon, skrev Painter og Norman Eisen, Barack Obamas etikksje
VG170211 Høyesterett er den endelige autoriteten når det gjelder å tolke Grunnloven , sier han og legger til : ¶
VG170211 februar : Den føderale dommeren James Robart utsteder en landsomfattende midlertidig forføyning som setter innreiseforbudet til side fordi han mener det er i strid med grunnloven .
AA170211 Årsaken var bekymringen for om at den kunne komme i konflikt med den danske grunnloven .
AA170211 Er det den danske grunnloven , eller den færøyske ?
AA170211 - Spørsmålet blir hva som er den egentlige grunnloven , hvis vi får denne gjennomført.
DB170210 Presidentordre må være i tråd med grunnloven og vanligvis også de andre lovene i landet.
DB170210 Han har nokså vide fullmakter til å sette immigrasjonspolitikken i landet, men det må gjøres i tråd med grunnloven , sier Høgestøl.
BT170210 « Checks and balances », eller maktfordeling, er kjernen i den amerikanske grunnloven .
BT170210 Skulle det skje et terrorangrep, vil presidenten altså legge all skylden på domstolene for å ha håndhevet grunnloven .
BT170210 Likevel vil han aldri stå over grunnloven , og den siste uken har vist at domstolene gjør jobben sin.
BT170210 En president må klare å holde landet trygt uten å bryte grunnloven .
BT170210 Det ligger til domstolene å bestemme om presidentens handlinger er i tråd med grunnloven .
AP170210 De fleste rammede beskyttes ikke av grunnloven ?
AP170210 ( En liten kuriositet : Under dette punktet refererer retten verbet « trump » fra høyesterett : Regjeringens « autoritet og ekspertise i slike saker trumfer ikke automatisk rettens plikt til å sikre beskyttelsen som grunnloven gir individer ». ) ¶
AP170210 Det gjelder både Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Grunnloven og Barnekonvensjonen, ifølge Gording Stang.
AP170210 Det gjelder både Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Grunnloven og Barnekonvensjonen, ifølge Gording Stang.
AP170210 Det gjelder både Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Grunnloven og Barnekonvensjonen, ifølge Gording Stang.
VG170209 En slik uvøren og vilkårlig praksis tillater naturligvis ikke Grunnloven , sier Bjørge.
VG170209 - Hvis man ser med dagens øyne på tilbakekallelsene som ble utført etter eldre prinsipper, før 2006-loven, vil man kunne si at de bryter med legalitetsprinsippet i Grunnloven , fastslår han. 19 saker i retten ¶
VG170209 - Det er ikke riktig at tilbakekall av statsborgerskap som ble gitt før statsborgerloven fra 2006, er i strid med Grunnloven , skriver Rønnevig i en epost til VG.
DB170209 Han regnes som ekstremt tro mot grunnloven og anses som grundig, dypsindig og reflektert, skriver NTB.
DB170209 Han regnes som ekstremt tro mot grunnloven og anses som grundig, dypsindig og reflektert, skriver NTB.
BT170209 GIR IKKE OPP : - I henhold til grunnloven har jeg rett til å delta i valg og det vil jeg gjøre, erklærte Aleksej Navalnij i går.
AP170209 Dersom president i Usbekistan dør, sier grunnloven at det er lederen av senatet som skal ta over.
AP170209 Brøt grunnloven da han ble president ¶
AA170209 Han regnes som ekstremt tro mot grunnloven og anses som grundig, dypsindig og reflektert.
DB170208 Til tross for at han tidvis tilsynelatende hadde problemer med å finne eksempler som kunne forsvare innreiseforbudet, fastholdt han at president Trumps innreiseforbudt er lovlig ifølge den amerikanske grunnloven .
DB170208 Skulle disse søknadene bli innvilget, kommer Trump på kant med den amerikanske grunnloven .
DB170208 Og som til og med kan være ulovlige i henhold til den amerikanske grunnloven .
DA170208 Dommerne i Høyesterett er mer opptatt av grunnloven og deres ettermæle som jurister enn av å godkjenne presidentens politikk, sier Notaker.
DA170208 Dommer Neil Gorsuch anses som konservativ og en bokstavtro tolker av grunnloven .
DA170208 - For hver gang han tester grunnloven , og for hvert personlige angrep på en dommer, hever president Trump terskelen enda mer for godkjenningen av dommer Gorsuch.
BT170208 Bergens Tidende mener at det er på tide å gjøre den norske staten religionsnøytral, og at kirken tas ut av Grunnloven - uten at avisen gjør rede for hvordan vi i fremtiden skal argumentere for lovene som er bygget på etiske vurderinger.
AP170208 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
AP170208 - I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre.
DN170207 Den tyske grunnloven åpner ikke for å holde folkeavstemninger på nasjonalt nivå.
VG170206 De tre dommerne vil ikke ta stilling til om Trumps innreiseforbud ikke er i pakt med den amerikanske grunnloven , men vil vedta hvorvidt forbudet skal fortsette å være tilsidesatt.
BT170206 Forbudet er inhumant og illiberalt, og strider kanskje mot den amerikanske grunnloven .
AP170206 To av presidentens fremste styringsverktøy når han har fått delegert makt fra grunnloven og/eller Kongressen, er nettopp presidentordrer.
AP170206 Men siden den amerikanske presidenten er blitt delegert masse myndighet gjennom grunnloven og fra Kongressen, er de mye mer opptatt av « checks and balances » i USA enn i mange andre land.
AP170206 To av presidentens fremste styringsverktøy når han har fått delegert makt fra grunnloven og/eller Kongressen, er nettopp presidentordrer.
AP170206 Men siden den amerikanske presidenten er blitt delegert masse myndighet gjennom grunnloven og fra Kongressen, er de mye mer opptatt av « checks and balances » i USA enn i mange andre land.
AP170206 Grunnloven og dannelsen av en selvstendig stat ga grobunn for idealet om én nasjon og ett folk i et avgrenset Norge.
AP170206 Denne erkjennelsen - at menneskeverdet er gitt av en Skaper, uten grenser og brøk, uten halveringstid - denne troen må vi gjøre til grunnloven for all politikk.
VG170205 Müller viser til da Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ville endre grunnloven , og uttalte at han bare gjorde det folket ville, det de hadde bedt ham om.
DN170205 - For millioner av amerikanere er grunnloven mer hellig enn Bibelen.
DN170205 - For millioner av amerikanere er grunnloven mer hellig enn Bibelen.
VG170204 Ikke en gang presidenten kan sette grunnloven til side.
VG170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven .
VG170204 Grindeanu har sagt at formålet er å tilpasse straffeloven til grunnloven og bedre situasjonen i overfylte fengsler.
VG170204 * Opprørerne krever politiske, sosiale og økonomiske reformer, samt endringer i grunnloven .
DN170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven .
DN170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven .
DN170204 Det vil imidlertid ikke Datatilsynet som mener et slikt forsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen.
DN170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven .
DB170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven .
DB170204 Mange har hevdet at presidentordren går mot både grunnloven i USA og landets historiske ånd, og fram til Trumps advokater eventuelt får omvendt kjennelsen fra Seattle, vil ikke presidentordren lenger være gjeldende.
BT170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven .
BT170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven .
AP170204 - Presidenten ikke over loven ¶ - Grunnloven seiret i dag.
AP170204 - Dette er en seier for Grunnloven og for alle oss som mener at denne uamerikanske presidentordren ikke kommer til å gjøre oss noe tryggere, sier han i en uttalelse.
AP170204 - Presidenten ikke over loven ¶ - Grunnloven seiret i dag.
AP170204 - Dette er en seier for Grunnloven og for alle oss som mener at denne uamerikanske presidentordren ikke kommer til å gjøre oss noe tryggere, sier han i en uttalelse.
AP170204 Arbeidet med å revidere grunnloven går tregt.
AA170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven .
AA170204 Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven .
AA170204 Det vil imidlertid ikke Datatilsynet som mener et slikt forsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen.
VG170203 Professor Scott McLean ved Quinnipiac University mener det er relevant å se nærmere på den såkalte emolument-bestemmelsen i den amerikanske grunnloven når man vurderer mulighetene for en riksrettssak mot Donald Trump.
VG170203 En president som ikke bryr seg om politisk og diplomatisk skikk og bruk, og i tillegg ikke respekterer grunnloven , lever farligere enn han tror, ifølge professoren.
VG170203 - Ifølge Grunnloven må han ha begått « alvorlige forbrytelser og ugjerninger ».
VG170203 Digitalt grenseforsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen, mener direktør i tilsynet, Bjørn Erik Thon.
AA170203 Det vil imidlertid ikke Datatilsynet som mener et slikt forsvar strider med Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen.
DN170202 Den britiske grunnloven , som i står grad bygger på sedvane, levner ingen tvil om nasjonalforsamlingens suverenitet.
BT170202 Begge er såkalte « originalists » : De tolker grunnloven bokstavlig, med utgangspunkt i hva grunnlovsfedrene « The Founding Fathers » ville tenkt.
AP170202 I et brev fra ledelsen heter det at « den amerikanske grunnloven forbyr UC Berkeley, som en offentlig institusjon, fra å forby utsagn basert på innhold eller synspunkter, selv når disse synspunktene er hatefulle eller diskriminerende ».
AP170202 Ben Margot / TT / NTB Scanpix ¶ Grunnloven
AP170202 I et brev fra ledelsen heter det at « den amerikanske grunnloven forbyr UC Berkeley, som en offentlig institusjon, fra å forby utsagn basert på innhold eller synspunkter, selv når disse synspunktene er hatefulle eller diskriminerende ».
AP170202 Ben Margot / TT / NTB Scanpix ¶ Grunnloven
AA170202 Den britiske grunnloven , som i stor grad bygger på sedvane, levner ingen tvil om nasjonalforsamlingens suverenitet.
SA170201 I tillegg til å være en såkalt " originalist " - som altså leser grunnloven fra 1789 bokstavelig - omtales han som en forkjemper for religionsfrihet.
SA170201 - Når jeg står her i denne historiske bygningen, og fullt klar over at jeg ikke er perfekt, kan jeg love at dersom jeg blir godkjent, vil jeg gjøre alt som står i min makt for å tjene grunnloven og lovene i dette flotte landet, sa Gorsuch selv i tirsdagens korte seanse.
DN170201 I tillegg til å være en såkalt " originalist " - som altså leser grunnloven fra 1789 bokstavelig - omtales han som en forkjemper for religionsfrihet.
DN170201 - Når jeg står her i denne historiske bygningen, og fullt klar over at jeg ikke er perfekt, kan jeg love at dersom jeg blir godkjent, vil jeg gjøre alt som står i min makt for å tjene grunnloven og lovene i dette flotte landet, sa Gorsuch selv i tirsdagens korte seanse.
DB170201 I tillegg til å være en såkalt « originalist » - som altså leser grunnloven fra 1789 bokstavelig - omtales han som en forkjemper for religionsfrihet.
DB170201 En som respekterer våre lover, representerer vår grunnlov, elsker grunnloven og tolker den som den er skrevet, sa Trump fra podiet.
DB170201 Han er riktignok en sann konservativ helt etter Trumps bestilling, en såkalt originalist som ønsker å tolke grunnloven slik grunnlovsfedrene mente det.
DB170201 At Trump sparker en justisminister som forsvarer grunnloven , tyder på at USAs øverste ledelse er villig til å overkjøre maktfordelingsprinsipper for å få gjennom sin vilje og politikk.
BT170201 I tillegg til å være en såkalt « originalist » - som altså leser grunnloven fra 1789 bokstavelig - omtales han som en forkjemper for religionsfrihet.
BT170201 - Når jeg står her i denne historiske bygningen, og fullt klar over at jeg ikke er perfekt, kan jeg love at dersom jeg blir godkjent, vil jeg gjøre alt som står i min makt for å tjene grunnloven og lovene i dette flotte landet, sa Gorsuch selv i tirsdagens korte seanse.
AP170201 I Norge har også domstolene mulighet til å avgjøre at en lov strider med grunnloven selv om det ikke eksplisitt står i lovteksten av de har en slik myndighet.
AP170201 Da fastslo domstolen sin rett til å bestemme at en lov vedtatt av politikerne i kongressen, er i strid med grunnloven .
AP170201 Gorsuch regnes som en konservativ dommer som tolker Grunnloven bokstavelig og som ønsker å la delstatene ha stor grad av selvråderett.
AP170201 I Norge har også domstolene mulighet til å avgjøre at en lov strider med grunnloven selv om det ikke eksplisitt står i lovteksten av de har en slik myndighet.
AP170201 Da fastslo domstolen sin rett til å bestemme at en lov vedtatt av politikerne i kongressen, er i strid med grunnloven .
AP170201 Debatten om digitalt grenseforsvar : Mener nytt overvåkingsforslag er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven
AP170201 Norsk organisasjon for asylsøkere mener internering av barnefamilier på Trandum er i strid med Grunnloven , Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Barnekonvensjonen.
AP170131 USA-kjenner og kommentator i den liberalkonservative nettavisen Minerva, Jan Arild Snoen, knytter dette til at grunnloven betyr mer i det amerikanske rettssystemet enn i det norske.
AP170131 - Saker i amerikansk høyesterett prøves i stor grad mot grunnloven .
AP170131 Trump har lovet sine velgere en ny høyesterettsdommer « som vil forsvare grunnloven » etter at Antonin Scalia døde for et år siden.
AP170131 Trump har lovet sine velgere å foreslå en ny høyesterettsdommer « som vil forsvare grunnloven » etter at Antonin Scalia døde for et år siden.
AP170131 | Mener nytt overvåkingsforslag er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven
AP170131 Nå kommer det også motstand fra dem som har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven .
AP170131 Institusjonen mener bruken av digitalt grenseforsvar « utvilsomt » vil innebære inngrep i retten til privatliv slik den er beskyttet av både Grunnloven og EMK.
DB170130 Dessuten var hans tipp tipp oldefar Andreas Samuel Krebs en av de norske offiserene som tilførte svenskekongens krigere et banesår nettopp i Eidsskog-traktene i forkant av 1814 og grunnloven .
DB170130 Ytringsfrihet ¶ Grunnloven § 100 : « Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale ».
DB170130 - Det viktigste for Renovasjonsetaten er altså ikke å bidra til en åpen og offentlig opplyst samtale slik Grunnloven krever.
AP170130 USAs president har ikke autoritet til å utstede ordre som er i strid med grunnloven , understreker professor Phillip Cooper, som har skrevet boken « By Order of the president : The Use and Abuse of Executive Direct Action ».
AP170130 Det kan også være en myndighet til å fatte visse beslutninger gitt til presidenten av Kongressen eller grunnloven .
AP170130 - Han er på kollisjonskurs med grunnloven , sier professor Phillip Cooper til Aftenposten.
AP170130 - Det er to grunnregler for presidentordrer : De skal være innenfor presidentens mandat slik det er stipulert i loven, og de skal ikke være i strid med grunnloven .
AP170130 - Det er liten tvil om at Trump er på alvorlig kollisjonskurs med grunnloven , sier Cooper, som er professor ved Portland State University, til Aftenposten.
AP170130 USAs president har ikke autoritet til å utstede ordre som er i strid med grunnloven , understreker professor Phillip Cooper, som har skrevet boken « By Order of the president : The Use and Abuse of Executive Direct Action ».
AP170130 Det kan også være en myndighet til å fatte visse beslutninger gitt til presidenten av Kongressen eller grunnloven .
AP170130 - Han er på kollisjonskurs med grunnloven , sier professor Phillip Cooper til Aftenposten.
AP170130 - Det er to grunnregler for presidentordrer : De skal være innenfor presidentens mandat slik det er stipulert i loven, og de skal ikke være i strid med grunnloven .
AP170130 - Det er liten tvil om at Trump er på alvorlig kollisjonskurs med grunnloven , sier Cooper, som er professor ved Portland State University, til Aftenposten.
AP170130 Det er grunnloven , sier Ferguson.
VG170129 - U Ko Ni var en sentral rådgiver for NLD, og den viktigste eksperten på grunnloven .
SA170129 - Grunnloven forutsetter at Den norske kirke fortsatt skal ha en særlig stilling i landet vårt, og at dette lar seg gjøre uten å diskriminere andre tros- og livssynssamfunn, sa hun.
DB170129 Makta i landet deles mellom sivile og militære etter en fordelingsnøkkel i grunnloven .
DB170129 Aagre forklarer at fordi Ko Ni kjente grunnloven så godt, greide han å finne en konstruksjon med Aung San Suu Kyi som « state councellor » ( « statsrådgiver » ) hvor hun i praksis ble øverste sivile leder - uten å komme i konflikt med en grunnlovsbestemmelse som hindrer en som har vært gift med en utlending i å bli president.
DB170129 De mener det strider både mot grunnloven og amerikanske verdier å nekte innreise for en gruppe basert på etnisitet og religion, for øvrig et syn visepresident Mike Pence og flere andre fremtredende republikanere delte før Trump ble deres kandidat.
AP170129 Mike Pence, som nå er visepresident, kalte forslaget « fornærmende og i strid med grunnloven ».
AP170129 Mike Pence, som nå er visepresident, kalte forslaget « fornærmende og i strid med grunnloven ».
DB170128 De som drepes av amerikanske droner i disse landene er derfor å regne som utenomrettslige henrettelser, og både i strid med den amerikanske grunnloven og folkeretten.
AP170128 Også amerikanske menneskerettighetsorganisasjoner, blant dem American Civil Liberties Union, har gått til sak mot innreiseforbudet som de mener bryter med grunnloven .
AP170128 Også amerikanske menneskerettighetsorganisasjoner, blant dem American Civil Liberties Union, har gått til sak mot innreiseforbudet som de mener bryter med grunnloven .
AP170128 - Forslaget om å bannlyse muslimer fra å slippe inn i USA er fornærmende og i strid med Grunnloven .
AP170128 - Forslaget om å bannlyse muslimer fra å slippe inn i USA er fornærmende og i strid med Grunnloven .
AP170128 | Aftenposten mener : Skill kirken fra Grunnloven
AP170128 Derfor bør skillet mellom stat og kirke reflekteres enda tydeligere i Grunnloven .
DB170127 Realiteten står likevel svart på hvitt i selveste Grunnloven .
DB170127 Han ble bønnhørt av politikerne, men nå bør Grunnloven endres.
DB170127 Senegal i 2012 er en viktig sammenlikning : Da daværende president Abdoulaye Wade forsøkte å stille til valg for en tredje periode, til tross for at grunnloven setter en begrensing til to, skapte det voldsomme reaksjoner : En bredt sammensatt folkelig protest i sosiale medier og i Dakars gater, tvang Wade til å endre kurs.
DN170126 Italia har vært på randen av bankkrise, er avhengig av omfattende økonomiske reformer for å få økonomien på rett kjøl - og har ikke kunnet holde valg fordi valgsystemet har vært i strid med grunnloven .
DB170126 Selv dersom det skulle bli avholdt demokratiske valg i år, og det er tvilsomt, har militæret, gjennom grunnloven som ble vedtatt i fjor, sikret seg god politisk kontroll over viktige deler av statsapparatet i flere år framover.
DN170125 * Må ikke stride mot grunnloven eller lover gitt av Kongressen.
BT170125 - I henhold til grunnloven er Iraks olje irakernes eiendom, sa al-Abadi tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
BT170125 - I henhold til grunnloven er Iraks olje irakernes eiendom, sa al-Abadi tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
AP170125 Søksmålet mot Trump er tuftet på den delen av grunnloven som heter « Foreign Emoluments Clause ».
AP170125 Søksmålet mot Trump er tuftet på den delen av grunnloven som heter « Foreign Emoluments Clause ».
DB170124 Presidenten i Høyesterett, Lord Neuberger av Abbotsbury, forklarte kjennelsen med henvisning til århundregamle sedvaner som utgjør den britiske grunnloven .
SA170123 | Advokater saksøker Trump for brudd på grunnloven
SA170123 Men i henhold til den amerikanske grunnloven kan ingen føderal tjenestemann motta en gave eller en såkalt godtgjørelse fra en utenlandsk regjering.
DB170123 Den som nå viser at grunnloven på Eidsvoll fra 1814 stammer fra 6. mai 1856, for øvrig samme dag som Sigmund Freud ikke ble født.
DB170121 Det er favner alle aldre, er dypt i diversitet og folk husker at grunnloven ikke starter med « jeg, presidenten ».
DB170120 Vaktbikkjeorganisasjonen « Citizens for Responsibility and Ethics in Washington » gikk hardt ut på Twitter fredag og skrev at Trump var i ferd med å tre over en klausul i grunnloven .
DB170120 Den forteller at folkevalgte bryter vederlagsklausulen i grunnloven , som hindrer tjenestemenn i å tjene på sin stilling.
DB170118 I 2001 ble store deler av grunnloven endret.
BT170117 I Grunnloven heter det at « Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet ».
BT170117 BØR SI NEI : I Grunnloven heter det at « Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet ».
BT170115 Slik er den enkle grunnloven i byer som vokser.
BT170114 Hvis oppdrettsnæringen truer villaksen, åpner Grunnloven for å gå til sak mot staten, mener jussprofessor.
BT170114 FOTO : Marie von Krogh, Aftenbladet ¶ | Grunnloven kan velte oppdrettsvekst ¶
SA170111 Men grunnloven sier at etter to perioder, åtte år, er det ubønnhørlig slutt.
SA170111 I talen refererte han både til sitt eget valgkampslagord og den amerikanske grunnloven .
DN170111 Men grunnloven sier at etter to perioder, åtte år, er det ubønnhørlig slutt.
DN170111 Han kom også med kommentarer som viste direkte til både hans eget valgkampslagord og den amerikanske grunnloven .
DB170111 Siden har han strammet grepet om makten og forsøker nå å endre grunnloven i sin favør.
BT170111 Men grunnloven sier at etter to perioder, åtte år, er det ubønnhørlig slutt.
BT170111 Han kom også med kommentarer som viste direkte til både hans eget valgkampslagord og den amerikanske grunnloven .
AP170111 Hun legger til at det ikke er noe i den amerikanske grunnloven som tilsier at det er ulovlig for utenlandske individer eller selskaper å kjøpe tjenester fra Trump-selskaper - inkludert hotellene hans - mens han er president.
AP170111 Hun legger til at det ikke er noe i den amerikanske grunnloven som tilsier at det er ulovlig for utenlandske individer eller selskaper å kjøpe tjenester fra Trump-selskaper - inkludert hotellene hans - mens han er president.
AP170111 Hun legger til at det ikke er noe i den amerikanske grunnloven som tilsier at det er ulovlig for utenlandske individer eller selskaper å kjøpe tjenester fra Trump-selskaper - inkludert hotellene hans - mens han er president.
AP170111 Men grunnloven sier at etter to perioder, åtte år, er det ubønnhørlig slutt.
AP170111 I talen refererte han både til sitt eget valgkampslagord og den amerikanske grunnloven .
SA170110 Dere vet at jeg ærer grunnloven , og at jeg tror på rettferdighet, upartiskhet og likhet for loven, sa han i sitt åpningsinnlegg.
DN170110 | Mener oppdrett kan være i strid med grunnloven
DN170110 Regelverket for lakseoppdrett kan være i strid med grunnloven og kan danne grunnlag for søksmål mot staten, mener jusprofessor.
DN170110 Ole Kristian Fauchald mener regelverket for lakseoppdrett kan være i strid med miljøparagrafen i grunnloven .
DN170110 Og han mener også at det nye såkalte trafikklys-systemet for vekst i oppdrettsnæringen både er kritikkverdig og kan være i strid med grunnloven .
DN170110 Jusprofessor Ole Kristian Fauchald mener regelverket for lakseoppdrett kan være i strid med grunnloven .
DN170110 - Statusen er vel nokså stabil og neppe i strid med grunnloven i dag.
DN170110 - Poenget er at grunnloven gir noen rettigheter til andre enn oppdrettsnæring og myndighetene som ikke er lagt inn i den ordinære lovgivningen, legger han til.
DB170110 Hun mente at journalister måtte bruke makten sin til å blottlegge ledende mennesker, som Trump, fordi det en fri presse beskyttet av grunnloven deres.
BT170110 Hvis oppdrettsnæringen truer villaksen, åpner Grunnloven for å gå til sak mot staten, mener jussprofessor.
BT170110 FOTO : Eirik Brekke ¶ | Grunnloven kan velte opprettsvekst ¶
AP170110 Nå kan grunnloven bli endret.
AP170110 Kommentatoren Kitty Holland fra samme avis skriver at kreftene for å endre grunnloven nå er blitt så sterke at det trolig vil skje, men at det ikke er noen enighet om hva som skal erstatte grunnlovsforbudet.
AP170110 I fjor var det flere store demonstrasjoner mot forbudet, men også demonstrasjoner for å beholde grunnloven som den er.
AP170110 Abort har lenge vært ulovlig i Irland, og i 1983 ble forbudet innlemmet i grunnloven .
AP170110 Nå kan grunnloven bli endret.
AP170110 Kommentatoren Kitty Holland fra samme avis skriver at kreftene for å endre grunnloven nå er blitt så sterke at det trolig vil skje, men at det ikke er noen enighet om hva som skal erstatte grunnlovsforbudet.
AP170110 I fjor var det flere store demonstrasjoner mot forbudet, men også demonstrasjoner for å beholde grunnloven som den er.
AP170110 Abort har lenge vært ulovlig i Irland, og i 1983 ble forbudet innlemmet i grunnloven .
DB170109 - Det er derfor våre grunnleggere skrev om pressen og dens frihet i grunnloven vår, fortalte hun.
AP170104 Endrer grunnloven
AP170104 Endrer grunnloven
AP161218 Grunnloven er et kort dokument, det er bare ment å være en ryggrad.
AP161218 Grunnloven er et kort dokument, det er bare ment å være en ryggrad.
AP161205 Renzi hadde satt sin stilling inn på at italienske velgere skulle si ja i en folkeavstemning for å endre grunnloven : fjerne mesteparten av makten fra nasjonalforsamlingens førstekammer, svekke regionenes innflytelse og forenkle styringssystemet.
AP161110 Ifølge den amerikanske grunnloven er det Kongressen som skal erklære krig.
AP161110 Hvis en president dør, blir avsatt, eller går av før endt regjeringstid, skal visepresidenten etter grunnloven overta presidentembetet.
AP161110 Det betyr at de i realiteten gir lover uten å gå veien om Kongressen, men de skal være i henhold til Grunnloven og kan prøves rettslig.
AP161110 Dersom presidenten begår alvorlige lovbrudd eller bryter grunnloven , kan han avsettes av Kongressen ved riksrett ( « impeachment » ).
VG161024 Noen av idealene derfra, som folkestyre og demokrati, fant også veien inn i den norske grunnloven , men da uten den aggressive sekularismen som preget Frankrike.
AP160930 Viktige prinsipper om barns rettigheter er tatt inn i Grunnloven .
AP160905 Både Grunnloven og menneskerettighetskonvensjoner setter grenser for når og hvordan slik datainnsamling kan tillates.
AP160901 - Norge bryter her alle lover, både nasjonale og internasjonale : Grunnloven , FNs Barnekonvensjon, som er inkorporert i norsk lov, og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, mener hun.
AP160831 Norsk organisasjon for asylsøkere mener internering av barnefamilier på Trandum er i strid med Grunnloven , Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Barnekonvensjonen.
AP160831 Norsk organisasjon for asylsøkere mener internering av barnefamilier på Trandum er i strid med Grunnloven , Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og Barnekonvensjonen.
AP160829 og forrige runde strider mot Grunnloven , og har truet med å gå til søksmål mot staten.
AP160810 Lojalitet til grunnloven og respekt for menneskerettighetene er selve fundamentet, men det er ikke tilstrekkelig.
BT160728 Den nye §16 i Grunnloven gir Den norske kirke en særstilling som Norges folkekirke.
AP160721 Han gratulerte Trump med seieren, og så la han ut på en lang tale om frihet og den amerikanske grunnloven .
AP160721 - Når han sier at man må stemme på kandidater som støtter grunnloven , mener han egentlig at man må stemme på Trump fordi han er den eneste som gjør det, sa Gingrich.
AP160721 - Dere må stemme ut fra samvittigheten deres for kandidater som vil opprettholde grunnloven , sa Cruz i det som ble tolket som et indirekte angrep på Donald Trump.
AP160716 De har oppfattet seg selv som garantist for Ataturks ideer, hevet over grunnloven .
AA160704 Noen kunder mener det er helt urimelig at skatten skal få tilbakevirkende kraft og hevder det er brudd på paragraf 97 i Grunnloven som sier at ingen lover kan vedtas med tilbakevirkning.
AA160704 Noen kunder mener det er helt urimelig at skatten skal få tilbakevirkende kraft og hevder det er brudd på paragraf 97 i Grunnloven som sier at ingen lover kan vedtas med tilbakevirkning.
AP160618 For å kompensere for at den tyske sentralbankens uavhengighet er redusert etter innføringen av euroen, har en i Tyskland lagt til et krav i grunnloven om at offentlige budsjetter skal gå i balanse.
AP160608 I så fall må jødebestemmelsen i den vedtatte Grunnloven fra 1814 kunne parafraseres slik : « Jødene skal ikke ha adgang til riket ; denne bestemmelse skal gjelde fra nå av.
AP160531 Juspofessorer og advokater mener nye overvåkingstiltak er i strid med Grunnloven .
AP160531 Ap-politikeren sier hun er overrasket over at Høyre og Frp « tar så lett på forholdet til Grunnloven ».
SA160523 | Lokalt selvstyre er styrket av endring av Grunnloven og europeisk charter ¶
SA160523 REPLIKK : Det er noen dager sider vi feiret Grunnloven .
SA160523 Den ene refleksjon er at den Grunnloven vi feiret i år, ikke er den samme som den vi feiret i fjor.
AP160516 På tusen talerstoler skal det snakkes om Grunnloven og frihet, demokrati og rettigheter.
AP160428 Årsaken er at det krever endring av Grunnloven .
AP160420 Vi har gått til sak og påstått at isolasjonstrykket er for tungt i forhold til norske stats forpliktelser i grunnloven og i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
AP160418 Statsledere som har sittet i årtier, og som ikke går av veien for å endre grunnloven slik at de kan sitte lenger.
AP160418 Men i flere land har ledelsen benyttet sin dominans til å endre grunnloven , slik at de kan bli gjenvalgt flere ganger.
AP160418 Befolkningen kastet en president som ville endre grunnloven slik at han kunne velges enda en gang, og endatil så klarte opposisjonen å vinne det etterfølgende valget.
AP160411 BT - som på forsommeren 2014 erklærte seg som tilhenger av republikk - raljerer nå med et stortingsflertall som selv i vår tid mener Grunnloven skal slå fast at « Kongens person er hellig ».
AP160409 Presidentens dekret strider altså mot grunnloven .
AP160409 I dette landet der 90 prosent av landets innbyggere er muslimer, har grunnloven til nå slått fast at Gambia skal være en sekulær stat, med full religionsfrihet.
AP160408 Solstad sier han ikke kan fatte at folk ikke setter seg inn i ting, og viser til at vi faktisk kan stemme ut Kongen, og at det står i Grunnloven hvordan det skal foregå.
AP160408 I strid med grunnloven
AP160408 mars fastslo at presidenten hadde brutt grunnloven ved å misbruke offentlige midler til private formål.
AP160407 Stortinget har endret Grunnloven slik at den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen ikke lenger er « statens offentlige religion ».
AP160407 Dermed er statskirkeordningen opphevet, mener mange, men dette er en forenkling : En ny formulering i Grunnloven slår fast at Den norske kirke « forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten ».
AP160407 Statens rettslige binding til den evangelisk-lutherske religion og bestemmelsen om Kongens styringsansvar overfor Den norske kirke, ble som følge av dette fjernet fra Grunnloven .
AP160407 Grunnloven skal beskytte demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene » står det her.
AP160405 I 2009 konkluderte Metodekontrollutvalgets flertall med at dette var i strid med Grunnloven .
AP160331 Likevel sier det samme flertallet nei til et forbud i Grunnloven .
AP160331 Fremskrittspartiet bryter med Høyre og slutter seg til mindretallet som vil ha forbud i Grunnloven mot å rekruttere statssekretærer blant stortingsrepresentantene.
AP160331 En slik utvikling må forebygges med et forbud i Grunnloven , mener de tre partienes medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP160331 | Ap og Høyre barket sammen om Grunnloven
AP160331 Tetzschner hevdet blant annet at Ap ikke er opptatt av Grunnloven .
AP160331 Representanten Jette Christensen begir seg inn på en glideflukt som svekker Grunnloven , sa han blant annet.
AP160331 Høyre - og det øvrige stortingsflertallet - mener at Arbeiderpartiets forslag i praksis innebærer at Grunnloven kan settes til side gjennom en ordinær lovendring.
AP160331 Det bryter med hele konseptet som Grunnloven er ment å være, sa Raja.
AP160331 Ap ble stående alene bak et forslag i Stortinget torsdag om å ta inn flere formuleringer knyttet til menneskerettighetene i Grunnloven .
AP160331 - Forslaget innebærer at man med simpelt flertall kan uthule Grunnloven .
AP160331 - Det er uverdig å hevde at man har det eneste rette synet på Grunnloven .
AP160331 - Arbeiderpartiet har gitt seg inn på en devaluering av Grunnloven som idé og overlatt det til hverdagspolitikken.
AP160331 ) reagerer sterkt på at saksordfører Michael Tetzschner sa under en stortingsdebatt torsdag at Arbeiderpartiet ikke er opptatt av Grunnloven .
AP160330 Les reportasjen om hvordan amerikanere blir stadig mer liberale, men ikke i abortspørsmålet Abort har vært lovlig i USA siden 1973, da høyesterettsdommen kjent som Roe v Wade slo fast at den amerikanske grunnloven beskytter kvinners rett til å velge selv om de skal beholde barnet etter at de er blitt gravide.
AP160327 Hverken Grunnloven eller Straffeloven tar hensyn til om det er ulendt fjell, eller hvor stort det aktuelle arealet er, sier Fleischer som i en årrekke har vært regjeringens juridiske rådgiver i blant annet grensespørsmål til havs.
AP160325 Viser til grunnloven
AP160325 I så fall måtte Grunnloven endres først.
AP160325 - Grunnloven kommer neppe til anvendelse ¶
AP160325 - Grunnloven forbyr altså at norske statsmakter overgir norsk statsterritorium, eller noen del av det, til en annen makt.
AP160325 Men grunnloven nøyer seg ikke med dette.
AP160325 Det gjelder ikke minst grunnloven som det tidligere militærstyret etterlot seg.
AP160325 De militære har hele tiden sett grunnloven som et redskap for å sikre sine interesser under demokratiseringen.
AP160325 | Kronikk : Bør retten til å nekte å ta liv inn i grunnloven ?
AP160325 Derimot bør kanskje en annen rettighet inn i Grunnloven : Nemlig retten til ikke å ta liv.
AP160325 Da Stortinget i 2014 reviderte Grunnloven , ble mange av menneskerettighetene gjort til norsk lov.
AP160322 « Den norske kirke forblir Norges folkekirke » heter det i Grunnloven paragraf 16.
AP160322 Gjennom ordet forbliver knyttes den nyordnede kirken til historien og tradisjonen, samtidig som innføringen av benevnelsen folkekirke i Grunnloven representerer noe nytt.
AP160320 Jeg ønsker meg en stat og et samfunn bygget på slike verdier, ikke en stat der Kongen har bekjennelsesplikt og Norges folkekirke er innskrevet i Grunnloven , i tillegg til at det er lovfestet at kirkelige og politiske valg skal skje samme dag.
AP160319 Men Grunnloven sier at både kirken og andre tros - og livssynssamfunn skal finansieres av staten.
AP160319 Grunnloven sier at både kirken og andre tros- og livssynssamfunn skal finansieres av staten.
AP160316 På Eidsvoll ligger det som faktisk var en glemt tronsal : Rikssalen, der Grunnloven er skrevet, var innredet for at stattholder Christian Frederik skulle avlegge ed som konge.
AP160316 Jeg synes det er flott, jeg, at Norge holder på Grunnloven , samtidig som språket er oppdatert.
AP160316 Grunnloven har jeg fått mer og mer respekt for.
AP160316 Dette til tross for at han både har krevd en maksimumsgrense for tallet på flyktninger og antydet at Merkels politikk kan være i strid med grunnloven , slik at den burde bringes inn for Forfatningsdomstolen i Karlsruhe.
AP160316 Skjulte utgifter som ikke i dag er tatt med i beregningsgrunnlaget til samfunn utenfor Den norske kirke, strider mot ny paragraf 16 i Grunnloven av 2012, som stadfester at alle utenom Den norske kirke « skal understøttes på lik linje ».
AP160311 Grunnloven og Norges internasjonale forpliktelser setter klare rammer for hva myndighetene kan tillate seg av inngrep i den enkeltes private sfære.
AP160307 Grunnloven fastslo at kun « Mand av Mand kan arve..
AP160220 Etter siste militære statskupp i 1980 erklærte de unntakstilstand over hele landet, avskaffet alle folkevalgte organer, opphevet alle politiske partier og fagforeninger og opphevet grunnloven , under foregivende av å « forsvare nasjonens enhet ».
AP160219 Grunnloven krever lovregulering ¶
DB160210 Direktoratet peker på at flere av forslagene strider mot blant annet den nordiske passkontrolloverenskomsten, tilbaketakelsesavtalen med Russland og Grunnloven .
AP160210 Når Norge nå er blitt et flerkulturelt samfunn, og det ikke lenger er naturlig at Grunnloven fastsetter en offisiell statsreligion, er det likevel ikke noe galt i å erkjenne denne arven og hvem vi er i møtet med andre.
AP160210 Fortsatt folkekirke ¶ Grunnloven slår fast at Den norske kirke er Norges folkekirke.
AP160209 Det virker som om juristene pushet hardt innenfor rammene av grunnloven og internasjonale forpliktelser, mens det på andre områder gjøres antagelser uten noe faglig fundament, sier Carling.
AP160209 » PRIO-professor Jørgen Carling er en internasjonal anerkjent migrasjonsforsker : - Det virker som om juristene er pushet hardt innenfor rammene av grunnloven og internasjonale forpliktelser, mens det på andre områder gjøres antagelser uten noe faglig fundament, sier han.
AP160207 Dette hører til de grunnleggende verdiene vår rettsstat og Grunnloven er bygget på.
AP160203 Kongressen godkjente også en lov ( som først ble foreslått i 1923 ) om å få like borgerrettigheter for kvinner inn i Grunnloven .
AP160201 - Han er den eneste som beskytter grunnloven og som virkelig har stått opp mot old boys-nettverket i det republikanske partiet.
AP160127 Det kan komme godt med når et tredje brev skal følges opp, et til Polen, der en ny høyrenasjonalistisk regjering vil endre grunnloven på tvilsomt vis.
AP160123 Den norske Grunnloven av 1814 forbød jødene adgang til riket.
AP160122 Uansvarlig og flaut ¶ Grunnloven forplikter nemlig til å føre en politikk som ikke ødelegger kloden.
AP160121 Og Ecuador er det eneste landet der naturen faktisk er beskyttet av grunnloven .
AA160121 Og Ecuador er det eneste landet der naturen faktisk er beskyttet av grunnloven .
AA160121 Og Ecuador er det eneste landet der naturen faktisk er beskyttet av grunnloven .
AP160119 Men etter Grunnloven er det Regjeringen, ikke Stortinget, som utnevner embetsmenn.
AP160119 Dommere skal nettopp ikke dømme etter hva som er opportunt til enhver tid, men etter loven, som er vedtatt i de former og innenfor de grenser som fremgår av Grunnloven .
AP160119 Dommere skal nettopp ikke dømme etter hva som er opportunt til enhver tid, men etter loven, som er vedtatt i de former og innenfor de grenser som fremgår av Grunnloven .
AP160116 Ved fjorårets grunnlovsjubileum ble naturlig nok jødeparagrafen i Grunnloven trukket frem som en skamplett på Eidsvoll-mennenes rulleblad.
AP160116 Standpunktet til Falsen og det store flertall i riksforsamlingen viser en religiøs intoleranse som skulle prege Grunnloven .
AP160116 Falsen skrev bokstavelig talt norgeshistorie med sitt utkast til den feirede Grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll i 1814.
AP160115 - Grunnloven har ikke endret seg siden september, men det har tallene i målingene, la han til.
AP160115 Kongen har trukket frem Grunnloven , menneskerettighetene og demokratiet som viktige byggesteiner i dette fundamentet.
AP160115 Riktignok hadde Norge ifølge Grunnloven vært « indskrænket og arvelig monarkisk » siden 1814 og et samlet kongerike siden år 872.
AP160114 I USA er det høyesterett som til slutt tolker grunnloven .
AP160109 Jeg er helt klar på at de kan innføre den politikken de vil, men de har ikke fått noe mandat til å bryte ned demokratiet eller endre grunnloven , sier Markowski.
AP160109 Jeg er helt klar på at de kan innføre den politikken de vil, men de har ikke fått noe mandat til å bryte ned demokratiet eller endre grunnloven , sier Markowski.
AP160106 Hagen mener altså at dette - at loven gis tilbakevirkende kraft - strider mot Grunnloven .
AP160105 Den amerikanske grunnloven gir presidenten rett til å signere traktater kun dersom to tredjedeler av Senatet gir grønt lys.
AP160105 Den amerikanske grunnloven gir presidenten rett til å signere traktater kun dersom to tredjedeler av Senatet gir grønt lys.
AP160105> Den amerikanske grunnloven gir presidenten rett til å signere traktater kun dersom to tredjedeler av Senatet gir grønt lys.
AP160105> target="avis" href= Den amerikanske grunnloven gir presidenten rett til å signere traktater kun dersom to tredjedeler av Senatet gir grønt lys.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Den amerikanske grunnloven gir presidenten rett til å signere traktater kun dersom to tredjedeler av Senatet gir grønt lys.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Den amerikanske grunnloven gir presidenten rett til å signere traktater kun dersom to tredjedeler av Senatet gir grønt lys.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Den amerikanske grunnloven gir presidenten rett til å signere traktater kun dersom to tredjedeler av Senatet gir grønt lys.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Den amerikanske grunnloven gir presidenten rett til å signere traktater kun dersom to tredjedeler av Senatet gir grønt lys.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= Den amerikanske grunnloven gir presidenten rett til å signere traktater kun dersom to tredjedeler av Senatet gir grønt lys.