AA170907 - Nå starter arbeidet med en mer grunnleggende modernisering.
DN170906 De bør imidlertid ikke glemme det grunnleggende om passasjerbeskyttelse i tilfelle et krasj.
AA170906 Som sosial og liberal har jeg også en grunnleggende positiv holdning til asylsøkere, arbeidsinnvandrere og kulturer som er annerledes enn vår.
AA170906 For meg er det mange saker som gjør at jeg er venstremann, men grunnleggende er det fordi jeg er sosial og liberal.
AA170906 Er vi nøkterne vet vi at vi ikke snakker om et dramatisk veiskille eller grunnleggende verdivalg om Jonas eller Erna blir statsminister.
AA170906 Flere av de sistnevnte sakstypene har gjeldt Norge, noe som viser konvensjonens betydning også der det grunnleggende vernet er på plass.
AA170906 Etter at de østeuropeiske statene ( alle unntatt Hviterussland ) ble medlemmer av Europarådet på 1990-tallet har EMD vært stilt overfor grunnleggende svakheter i nasjonale rettssystemer, såkalte systemfeil.
AA170906 EMK har for det første sikret de helt grunnleggende menneskerettighetene.
VG170905 Derfor er dette en oppgave som er grunnleggende uegnet å ha som en fast stilling, uansett hva du heter.
VG170905 Derfor er dette en oppgave som er grunnleggende uegnet å ha som en fast stilling, uansett hva du heter, skriver kommentatoren.
VG170905 Så selv om EUs utenrikssjef Federica Mogherini raker kastanjer som best hun kan og forsikrer tyrkerne om at « samtalene vil fortsette », er det lite som endrer på grunnleggende fakta ; som at 97 prosent av Tyrkia befinner seg i Asia, at 95 prosent av landets 80 millioner innbyggerne ikke bor i Europa og at heller ikke landets hovedstad ligger her.
VG170905 Har vi ikke oppegående politikere som kan ta dette grunnleggende spørsmålet opp i valgkampen som et seriøst tema ?
SA170905 Med den misforståtte drømmen om å spille mer ballbesittende - eller « fin » fotball - har alle de grunnleggende norske verdiene gått tapt.
SA170905 Han mener at det er noe grunnleggende som må gjøres i måten vi trener fotball i Norge.
SA170905 Det er noe mer grunnleggende enn landslagets tyske tragedie som er feil i norsk fotball, mener fotballekspertene.
DB170905 Kinas grunnleggende holdning til Nord-Korea er to ting.
DB170905 Jo tidligere innsatsen settes inn for å følge opp elever som sliter, og sørge for at de lærer grunnleggende ferdigheter, jo mer effektiv er den.
DB170905 Det er nemlig noe grunnleggende som ikke endrer seg.
DB170905 De grunnleggende ideene om menneskerettigheter, maktspredning og samfunnsorganisering har fått stort gjennomslag.
DB170905 En grunnleggende debatt, om hvilke bilder vi skal bruke, hva debatten egentlig bør handle om, kokte bort i et forsøk på å definere norske verdier.
DA170905 Et høyt bygg vil bryte med det grunnleggende inntrykket av området og endre kvaliteten på gateplan, mener byantikvaren.
DA170905 Mange er enige med oss i at grunnleggende tjenester som politi, sykehus og forsvar, skal utvikles, ikke avvikles, sier Arnstad.
BT170905 Han mener at det er noe grunnleggende som må gjøres i måten vi trener fotball i Norge.
BT170905 Det er noe mer grunnleggende enn landslagets tyske tragedie som er feil i norsk fotball, mener fotballekspertene.
AP170905 - De er jo ikke egentlig blitt grønnere, de tar ikke tak i de grunnleggende problemene - for eksempel når det kommer til bilindustrien, sier Graf.
AP170905 Over en italiensk pizza snakker han ut om sin lederfilosofi, om det han mener er Erna Solbergs største feilskjær som statsminister, og om de grunnleggende forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiets samfunnssyn.
AP170905 Mange er enige med oss i at grunnleggende tjenester som politi, sykehus og forsvar skal utvikles, ikke avvikles, sier Arnstad i en e-post til Aftenposten.
AP170905 Les hele intervjuet med Jonas Gahr Støre : - Under dagens regjering har det skjedd en grunnleggende endring i menneskeverdet ( for abonnenter ) ¶
AP170905 I sin iver etter å styrke grunnleggende ferdigheter som skriving, lesing, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter ( ! ), evner ikke Kunnskapsdepartementet å se de reelle kvalitetene ved de praktisk, estetiske fagene.
AP170905 Med den misforståtte drømmen om å spille mer ballbesittende - eller « fin » fotball - har alle de grunnleggende norske verdiene gått tapt.
AP170905 Han mener at det er noe grunnleggende som må gjøres i måten vi trener fotball i Norge.
AP170905 Det er noe mer grunnleggende enn landslagets tyske tragedie som er feil i norsk fotball, mener fotballekspertene.
AA170905 Fortsatt mangler 57 prosent av de 2,2 milliarder dollarene som trengs for å møte de mest grunnleggende behovene for humanitær hjelp for inneværende år, påpeker Egeland.
AA170905 - Mange er enige med oss i at grunnleggende tjenester som politi, sykehus og forsvar, skal utvikles, ikke avvikles, sier Senterungdommens leder Ada Arnstad.
AA170905 Det ble veldig tydelig under 22.juli-saken i Oslo tingrett, der grunnleggende prinsipper i loven førte til en forbilledlig gjennomføring av saken.
VG170904 - Det Frp mener er at vi må ha kontroll med hvem som befinner seg i landet, og da er det helt grunnleggende at vi får avklart identiteten til folk før de kan gå fritt rundt i landet vårt.
SA170904 En god jordmortjeneste yter grunnleggende tjenester i svangerskap-, fødsel og barselomsorgen som virker helsefremmende og forebyggende, så Venstre mener det må ansettes flere jordmødre i hele landet.
SA170904 En god jordmortjeneste skal sørge for grunnleggende tjenester i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.
NL170904 Dette handler om å forstå det helt grunnleggende : Politikere kan ikke vedta at et marked skal forsvinne !
FV170904 En god jordmortjeneste yter grunnleggende tjenester i svangerskap-, fødsel og barselomsorgen som virker helsefremmende og forebyggende, så Venstre mener det må ansettes flere jordmødre i hele landet.
FV170904 En god jordmortjeneste skal sørge for grunnleggende tjenester i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.
DB170904 - Danske Bank bryter alle grunnleggende regler i hvitvaskingsloven med denne saken, sier Jakob Dedenroth Bernhoft, som er direktør i Revisorjura.dk.
DB170904 Det er resultatet av en rekke beslutninger og prosesser som hver for seg er grunnleggende viktige, og som involverer kommunens politikere og ansatte og ikke minst alle ansatte i pleie- og omsorgssektoren.
DB170904 Men er konsensusen så grunnleggende at Norges rolle i verden fortjener rollen som ikke-tema foran valget ?
DB170904 Når noen nå tar til orde for å endre internasjonale konvensjoner fordi de hindrer flertallet i utføre sin politikk, kan vi fort komme på skråplanet For lovene og konvensjonene er jo der for å sikre grunnleggende rettigheter og standarder, når de er under press.
DA170904 - Vi er ved noen grunnleggende spørsmål om hvordan det norske fellesskapet ivaretar sine ressurser.
AP170904 Drivkraften « søking » er i en særstilling : den grunnleggende rå energien, nysgjerrigheten, gløden og drivkraften organismer må ha for å finne mat, overleve, reprodusere seg og prestere.
AP170904 Derfor bør vi aldri slutte å trene på grunnleggende ferdigheter.
AP170904 Der så vi at det nevrale nettverket var best utviklet hos dem som var risikovillige og hadde en grunnleggende nysgjerrighet.
AP170904 Det handler ikke om retorikk, men om en grunnleggende og dyp interessekonflikt.
AP170904 En god jordmortjeneste yter grunnleggende tjenester i svangerskap-, fødsel og barselomsorgen som virker helsefremmende og forebyggende, så Venstre mener det må ansettes flere jordmødre i hele landet.
AP170904 En god jordmortjeneste skal sørge for grunnleggende tjenester i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.
AA170904 - Å angripe Tyrkia-Erdogan og ignorere Tysklands og Europas grunnleggende og akutte problemer viser mangel på visjoner, sier Erdogans talsmann Ibrahim Kalin.
DB170903 - Jeg ville aldri funnet på å si at omtrent halvparten av befolkningen som stemmer, står for grunnleggende andre verdier enn meg selv, at de ikke ønsker det beste for Norge.
VG170902 Det grunnleggende politisk ukorrekte som gjennomsyrer det hele er ispedd så mye hjertevarm satire og elevert tøys at man skal ha usedvanlig trange briller for å bli støtt eller fornærmet av « Book of Mormon » - enda opphavsmennene gjør så godt de kan.
DB170902 - Manglende tilgang til grunnleggende tjenester, som vann og sanitet, samt en svak helseinfrastruktur, truer befolkningen.
DB170902 - Felles for alle aktører bør være en grunnleggende forutsetning om at penger bevilget til offentlig hjelp og omsorg skal komme brukerne til gode, og driften bør være langsiktig, sier Sandøy.
DB170902 Det sier mye om det justispolitiske klimaet at en norsk justisminister kan foreslå å sette til side et av rettsstatens mest grunnleggende prinsipper.
AP170902 - En grunnleggende regel for Obama-administrasjonen var at tjenestemenn i Det hvite hus aldri skulle påvirke noe uavhengig etterforskning gjort av Justisdepartementet.
AP170902 - Folk vet at Ap aldri vil kompromisse om grunnleggende rettigheter for kvinner eller seksuelle minoriteter.
VG170901 I idrettsbevegelsen tyder mye på at mangel på takhøyde er et ganske så grunnleggende problem.
VG170901 Det er noe grunnleggende barnslig over motivene.
VG170901 - Nå selger vi da A-materiell til et land som deltar i en blodig konflikt, der flere av partene i krigen bryter krigens grunnleggende regler.
VG170901 Regjeringen har etablert et program for å videreutvikle totalforsvaret og følge opp NATOs sju grunnleggende forventninger til motstandsdyktige kritiske samfunnsfunksjoner.
DB170901 Denne grunnleggende forskjellsbehandlingen i de fleste av klubbene om banetid, trenerhjelp og sportshverdagens andre nødvendigheter har over tid gjort at vi ikke helt har hengt med i utviklingen.
DB170901 Redd Barna ber Norge som leder av giverlandsgruppen AHLC om å fortsette det viktige arbeidet med å mobilisere støtte til Palestina, samt å øke presset på Israel til å respektere de grunnleggende beskyttelsesbehovene til barn.
VG170831 bør være at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer », og at UD's vurdering av uten- og innenrikspolitiske forhold « omfatter en vurdering av en rekke politiske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter ».
VG170831 Han er også siktet for å ha forsett om å fullbyrde et lovbrudd som har som hensikt å « fortstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet » eller « å skape alvorlig frykt i en befolkning ».
SA170831 - Det er noe som selvfølgelig burde ha vært annerledes, men grunnleggende kjenner vi oss ikke igjen i kritikken ( fra Hegerberg ), sier Bjerketvedt.
NL170831 Men de mange utspillene de siste ukene, noen av dem grunnleggende illiberale, har ikke gitt FrP noe løft, med nye velgere.
NL170831 For de som hadde håp om at en historisk migrasjonskrise skulle skape brede forlik om en grunnleggende omlegging av asyl- og innvandringspolitikken, bidrar nettopp Listhaugs egenmarkeringer nå til å gjøre dette mer eller mindre uoppnåelig.
NL170831 Dersom vi skal kunne ta imot alliert hjelp er det to grunnleggende krav som må oppfylles ; 1 ) Vi må ha tilstrekkelig med oppstillingsplasser for våre egne og alliertes fly, og 2 ) vi må ha tilstrekkelig store lagre av flybensin på flybasen ( e ).
NL170831 Det jeg prøver å si noe om er at vi er i ferd med å kaste noen grunnleggende verdier ut av vinduet.
FV170831 - Det er noe som selvfølgelig burde ha vært annerledes, men grunnleggende kjenner vi oss ikke igjen i kritikken ( fra Hegerberg ), sier Bjerketvedt.
DB170831 Vi vet at et riktig og godt kosthold i en hyggelig atmosfære er grunnleggende viktig både for helsen og trivselen til eldre på sykehjem.
DB170831 Utspillene illustrerer to « hindre » som er satt opp for å begrense det politiske flertallets mulighet til å nedbygge grunnleggende rettigheter.
DA170831 Dette er et grunnleggende prinsipp for meg, enten folk bærer hijab, kalott, kors eller turban, sier den tidligere stortingsrepresentanten.
BT170831 - Det er noe som selvfølgelig burde ha vært annerledes, men grunnleggende kjenner vi oss ikke igjen i kritikken ( fra Hegerberg ), sier Bjerketvedt.
AP170831 - Det er noe som selvfølgelig burde ha vært annerledes, men grunnleggende kjenner vi oss ikke igjen i kritikken ( fra Hegerberg ), sier Bjerketvedt.
AA170831 Han innrømmet at det stadig er betydelig uenighet mellom partene om grunnleggende spørsmål, særlig gjelder det størrelsen på milliardbeløpet britene må betale ved uttredelsen.
AA170831 Grunnleggende betingelse for å fornemme andres ve og vel er å fornemme seg selv.
AA170831 Dette er grunnleggende for protestantismen.
VG170830 Hun skal ha egnet lokale, godkjent medisinsk utstyr samt spesialistutdannelse utover grunnleggende medisinstudier.
VG170830 Det er fortsatt bare rand-partiene som ikke grunnleggende sett ønsker å opprettholde den nordiske modellen, med et rimelig sterkt innslag av offentlig økonomi og styring.
NL170830 Dette er helt grunnleggende realpolitikk.
DN170830 - Kommisjonen oppfyller ingen grunnleggende krav til gjennomsiktighet og upartiskhet til å kunne gjennomføre en uavhengig og ikke-politiske motivert gransking av brudd på menneskerettigheter og overgrep, sier Al Hussein.
DB170830 De skyr ingen midler for å få overskrifter, i deres verden er selv grunnleggende menneskerettigheter noe som kan herjes med for å få gode overskrifter.
DB170830 Om uklarheten skyldes at hun ikke greier å uttrykke seg mer presist om et så grunnleggende tema, eller om hun spekulerer kynisk i å dobbeltkommunisere, er ikke godt å si.
DB170830 Læring er en undrende og spørrende holdning til hvordan verden rundt oss er sammensatt, der nysgjerrighet, lek og fri tid til å undersøke, er grunnleggende viktig.
DB170830 Grunnleggende faktorer for å bli trygge, kloke og selvstendige individer som kan anvende den kunnskapen som finnes i samfunnet.
DA170830 Et av forslagene som blir vurdert i Egypt nå, er å nekte familier med tre eller flere barn grunnleggende tjenester, som skolegang i statlige institusjoner eller andre subsidierte tjenester.
AA170830 Bare 43 prosent av det som trengs for å dekke de mest grunnleggende behovene, er hittil kommet inn. ( ©NTB ) ¶
AA170830 - Kommisjonen oppfyller ingen grunnleggende krav til gjennomsiktighet og upartiskhet til å kunne gjennomføre en uavhengig og ikke-politiske motivert gransking av brudd på menneskerettigheter og overgrep, sier Al Hussein.
AP170829 Han mener Elleman og New York Times gjorde grunnleggende feilslutninger, selv om også han mener missilene er basert på sovjetisk design.
AP170829 Vi skal også verne om de grunnleggende menneskerettighetene.
NL170828 At PWA nå åpent, i egen tekst, og tidligere i intervju med Nordlys avviser at detaljreguleringsplanen for E8 skal ha legal forvaltningsmessig og politisk behandling, er en sensasjonell og udemokratisk tilsidesetting av grunnleggende regler i Norge, ikke minst når det kommer fra en nåværende justisminister.
NL170828 Å ha rett til å velge selv er et grunnleggende gode - om det er noe å velge i.
NL170828 Han frykter at mangel på noe så grunnleggende som en arealplan vil skremme folk bort fra å kjøpe eiendom og satse.
DN170828 EY har utarbeidet en rapport om detaljhandel som viser at bransjene kan vente seg grunnleggende endringer i løpet av få år : ¶
VG170827 De er ofte utenfor arbeidslivet og får ikke grunnleggende helsehjelp.
DB170827 Johaug-saken : « Med tanke på Johaugs ekstremt høye grad av erfaring og suksess som internasjonal atlet, er hennes svikt i å gjøre en grunnleggende sjekk overraskende.
VG170826 Debatt CAS-dommen mot Therese Johaug viser at idrettens høyeste domstol har forlatt et rettsstatens grunnleggende prinsipper, og blitt en slags idrettens sharia-domstol.
VG170826 CAS-dommen mot Therese Johaug viser at idrettens høyeste domstol har forlatt et rettsstatens grunnleggende prinsipper, og blitt en slags idrettens sharia-domstol.
DA170826 Knyttet, som landet er, til Russland på en annen, mer grunnleggende måte enn de nye medlemslandene.
DA170826 Den tyrkiske regjeringen hadde oppfylt en del av de grunnleggende kravene EU stilte til medlemsland - som opphevelsen av dødsstraff - og det kunne se ut som begge partene var villige til å ta medlemskapsforhandlingene på alvor.
AP170826 Hvis du mener at noen mennesker grunnleggende sett er verdt mindre ( eller mer ) enn andre, er du allerede radikalisert - det er bare et spørsmål om grad.
NL170825 For Høyre er dette en grunnleggende forståelse for hvordan samfunnet er organisert.
DB170825 or å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking » og « utenrikspolitikken skal oppnå faktiske resultater for det norske folk, og bidra til internasjonal avspenning, sikkerhet og stabilitet, varig fred, en friest mulig verdenshandel, økonomisk utvikling og respekt for grunnleggende menneskerettigheter ».
DB170825 Det forskerne forteller oss er altså at de grunnleggende årsakene til avhengighet i større grad ligger i hvordan vi er som mennesker og hvordan vi behandler hverandre enn i farlige kjemikalier og utspekulerte narkolangere.
DA170825 Grunnleggende sett er ikke innavl bra.
AP170825 Hvis vi ser forbi hvordan det uttrykkes, dreier sjalusi seg ofte om grunnleggende temaer i et menneskes liv : Er jeg god nok ?
AA170825 Det bryter med grunnleggende norske rettsstatsverdier, skriver Hareide på sin Facebook-side fredag.
AA170825 Det bryter med grunnleggende norske rettsstatsverdier, skriver Hareide på sin Facebook-side fredag.
VG170824 Men samtidig viser den fram og tematiserer noen grunnleggende etiske problemstillinger ingen levende mennesker kan vri seg unna.
VG170824 Myndighetene og opposisjonen må gjenoppta den politiske dialogen, og legge til rette for en løsning som ivaretar rettssikkerheten og sikrer befolkningens grunnleggende rettigheter.
VG170824 Taper Ap kampen om regjeringsmakt, vil et grunnleggende oppgjør om Aps sjel tvinge seg frem.
VG170824 At Ap bommer på to så grunnleggende vurderinger forteller at partiet har svakere politiske instinkter enn på lenge.
SA170824 I dommen kalte CAS det « uheldig » at Johaug ikke gjennomførte en « grunnleggende sjekk av esken ».
NL170824 Og vi vil være tydelige og faste når vi er uenige om grunnleggende spørsmål.
FV170824 I dommen kalte CAS det « uheldig » at Johaug ikke gjennomførte en « grunnleggende sjekk av esken ».
DB170824 Jeg tror de gjorde grunnleggende etterretningsarbeid ( og stilte spørsmålet ) : Hvem er der ute ?
DB170824 Det må grunnleggende samfunnsgrep til.
DB170824 Situasjonen i de syriske nærområdene, eller grunnleggende nød og elendighet i en rekke afrikanske stater, er den samme.
DA170824 Brutaliteten som tillot slaveriet er en grunnleggende feil ved det amerikanske systemet.
BT170824 I dommen kalte CAS det « uheldig » at Johaug ikke gjennomførte en « grunnleggende sjekk av esken ».
AP170824 I dommen kalte CAS det « uheldig » at Johaug ikke gjennomførte en « grunnleggende sjekk av esken ».
AA170824 Tidligere, i 1954 og 1962, har høyesterett kommet fram til at personvern ikke er en grunnleggende menneskerettighet.
AA170824 Indisk høyesterett fastslår at personvern er en grunnleggende rettighet.
SA170823 Dette er i strid med grunnleggende rettsprinsipper i alle siviliserte samfunn, som sier at det er den som påstår og hevder at det er begått regelbrudd som må bevise at regelen er brutt og skyldgraden, sier Kjenner.
DB170823 Det grunnleggende prinsippet er at du kan ikke overlate ansvaret fullt ut til noen andre, uavhengig av hvem det er.
DB170823 Johaugs mentale evne var så svekket at dette i seg selv forhindret henne fra å ivareta hennes grunnleggende ansvar.
BT170823 Dette er i strid med grunnleggende rettsprinsipper i alle siviliserte samfunn, som sier at det er den som påstår og hevder at det er begått regelbrudd som må bevise at regelen er brutt og skyldgraden, sier Kjenner.
AP170823 Den tryggheten og forutsigbarheten er grunnleggende for pensjonister som har begrenset mulighet for å skaffe ekstra inntekter, sier Giske.
AP170823 Dette er i strid med grunnleggende rettsprinsipper i alle siviliserte samfunn, som sier at det er den som påstår og hevder at det er begått regelbrudd som må bevise at regelen er brutt og skyldgraden, sier Kjenner.
VG170822 « Det er veldig overraskende at Therese Johaug ikke gjorde en grunnleggende sjekk ( av leppekremen ), med tanke på hennes store erfaring og suksess som internasjonal utøver », heter det i dommen, som er 35 sider lang.
VG170822 Men nå må vi også bruke sjansen til noe mer, å dreie debatten over på grunnleggende kultur, historisk arv og tradisjoner.
VG170822 Med 500 år siden reformasjonen som bakteppe og jubileum for pilegrimsleden mente jeg det var en anledning til å diskutere og skape mer bevissthet rundt hvilke grunnleggende verdier vårt samfunn historisk er bygget på.
NL170822 Å kaste ledelsen løser ikke våre grunnleggende problemer.
NL170822 Det er ikke første gang Høyre prøver å angripe oss i Senterpartiet eller vår tydelige politikk om at vi ikke ønsker å legge ned viktige grunnleggende tjenester i distriktet.
NL170822 Modellen til det norske velferdssamfunnet er grunnleggende basert på industriell utnyttelse av tilgjengelige naturressurser, til beste for det store fellesskapet.
DN170822 - Ankemulighet ligger i at det er begått saksbehandlingsfeil eller at Cas ikke har hatt den nødvendige jurisdiksjon, eller at dom er i strid med grunnleggende rettsprinsipper.
DB170822 ¶ FLYKTNINGER : Vi har en plikt til å sikre flyktningers grunnleggende menneskerettigheter, skriver artikkelforfatterne.
DB170822 Vi har en plikt til å sikre flyktningers grunnleggende menneskerettigheter.
DB170822 I dag er vi milevis unna å sikre de aller mest grunnleggende rettighetene til tusenvis av flyktninger.
DB170822 Den norske politikken bryter med det grunnleggende humanitære prinsippet om å prioritere de aller mest sårbare, de med de største behovene.
DB170822 Amnesty International har kilovis med rapporter om mennesker på flukt som ikke får oppfylt grunnleggende rettigheter i områdene rundt og i Syria.
DB170822 Grunnleggende menneskerettigheter vil bli satt under et enormt press.
DA170822 Johaug hadde unnlatt å gjøre en grunnleggende undersøkelse av pakningen.
DA170822 Johaug hadde unnlatt å gjøre en grunnleggende undersøkelse av pakningen, der det ikke bare var oppgitt et forbudt stoff blant ingrediensene, men der det også sto en klar dopingadvarsel.
DA170822 Men gjennom den kunsten de leverer tangerer de like fullt disse grunnleggende problemstillingene.
DA170822 Kunstnerforbundets fire utstillinger viser at det basiske og grunnleggende kan gi store opplevelser.
AA170822 Etter at vi har fått tilfredsstilt de grunnleggende , fysiske behovene, er det sosiale faktorer og mulighet til personlig utvikling som er styrende.
VG170821 Begge kom med god argumenter i saken som mer enn noen annen viser frem en grunnleggende ideologisk forskjell mellom Høyre og Ap.
VG170821 Norwacs samarbeid med den syriske organisasjonen er for å sikre innbyggerne i det borgerkrigsherjede Syria grunnleggende helsetjenester.
NL170821 Han er kritisk til en politikk som svekker grunnleggende statsrettslige prinsipper til fordel for et nokså ensidig fokus på etnisk tilhørighet.
NL170821 Det vi observerer er mer en grunnleggende motsetning mellom sentrum og periferi innad i kommunen.
DB170821 Man greier bare å få til grunnleggende forandring om man tar små skritt framover mens resten av gruppa følger etter.
DB170821 Men kanskje kan de lettere få oss til å forstå at klimakrisa er konkret og handler om noe så grunnleggende som menneskers ( og dyrs ! ) ve og vel.
VG170820 For å hindre frafall må grunnleggende ferdigheter være på plass, og vi vil gi intensivopplæring mellom ungdomsskolen og videregående for å sikre at elevene har det grunnlaget de trenger for å lykkes med den videregående opplæringen, sier Tajik.
VG170820 - Vi vil tilby intensivopplæring mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring for elever med svake grunnleggende ferdigheter.
VG170819 I partilederdebatten i Arendal denne uken så vi det da Hareide vred seg rundt i spørsmålet om hvor KrF står i den grunnleggende konflikten mellom Ap og H i skattepolitikken.
DB170819 - Grunnleggende sett handler denne kampen om å fjerne grunnlaget for og oppslutningen om den ekstreme ideologien grupper som ISIL og Al Qaida står for.
DB170819 Da blir det grunnleggende useriøst å bruke slike resultater som utgangspunkt for noen som helst konklusjon eller diskusjon.
AA170819 Samtidig må vi fortsatt holde hodet kaldt og verne om våre grunnleggende verdier.
VG170818 Den sprer frykt og mistenksomhet, og den utfordrer en sentral del av kontrakten mellom stat og befolkning, nemlig statens evne og vilje til å ivareta befolkningens grunnleggende trygghet.
DB170818 Å hevde at NFF er grunnleggende kvinnediskriminerende er som å gi likestillingen skylda for at jentene er blitt like dårlige som gutta.
DB170818 STEMMEN SOM FORNEKTER faktum mener noe annet, tenker på et tall og skriver følgende ( VG ) for å underbygge sin påstand om den grunnleggende kvinnediskrimineringen : ¶
DB170818 Men det norsk kvinnefotball ikke trenger er en stemme som er blind for faktum, og som mot bedre viten hevder NFF er grunnleggende kvinnediskriminerende og sper på med å rakke ned på A-landslaget herrer og den norske Eliteserien.
AP170818 Han viser blant annet til at Ap har foreslått 5 millioner mer til Kompetansepluss, en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne.
AP170818 - Norge er et grunnleggende trygt land, men ingen kan utstede noen garanti mot at slike hendelser skjer på norsk jord, fremholder han.
AP170818 - Norge er et grunnleggende trygt land, men ingen kan utstede noen garanti mot at slike hendelser skjer på norsk jord, fremholder han.
VG170817 Les NFFs debattinnlegg-svar : NFF « grunnleggende kvinnediskriminerende » ?
DN170817 Vi mener NAFTA har vært grunnleggende feil for mange, mange amerikanere og må forbedres kraftig, sa handelsutsending Robert Lighthizer.
DN170817 - Vi mener NAFTA har vært grunnleggende feil for mange, mange amerikanere og må forbedres kraftig, sa handelsutsending Robert Lighthizer ( i midten ).
DB170817 Jeg har en grunnleggende tro på at du vet bedre enn meg hvordan dine egne penger best skal forvaltes.
DB170817 I « Norway is unbelievable for Americans » snakker filmskaperen Michael Moore hvordan Norge og USA er grunnleggende forskjellig, så forskjellig at han ikke kunne ta det med i sin siste film fordi amerikanerne ikke vil tro det selv om de så det.
DB170817 Men samfunnet endret seg grunnleggende .
VG170816 Kampen mellom grenseløse Donald og stive Hillary i presidentvalget ble en så perfekt illustrasjon på de grunnleggende konfliktlinjene i verden at selv de rene nihilistene satset all sin båndbredde på å sikre Trump seieren.
NL170816 Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi i vårt samfunn og religioner skal ikke vernes mot kritikk.
NL170816 Toleranse for både troende, agnostikere og ateister er for meg grunnleggende , og jeg mener at troende og ikke-troende burde respektere hverandre.
DB170816 - Nasjonalisme er grunnleggende , og idéen om et land et folk står også sentralt.
DB170816 Hvis vi tar innover oss at ethvert menneskeliv har en verdi, kunne VG og politikerne våre heller argumentere for tiltak som faktisk ville begrense flyktninger og såkalte økonomiske migranters grunnleggende behov for og ønske om å krysse Sahara og Middelhavet via Libya.
DB170816 Realiteten er likevel at det er grunnleggende politisk uenighet om mange av disse temaene, og at ingen norske partier har grunn til å slå seg selv på brystet i begeistring over hva de får til.
DB170816 Kritikken av barnevernet tar ulike former og mange er uakseptable, men kritikken handler om noen grunnleggende problemer i barnevernet som Kvisvik unnlater å snakke om.
AP170816 De nærmere 20 kildene i Ap, som Aftenposten har snakket med om utviklingen den siste uken, er ikke enige om én enkeltstående forklaring på nedturen, men mange peker på noen grunnleggende utfordringer.
AA170816 Når retten legger til grunn at reinbeitedistriktet kan bruke Storheia som før, er det grunnleggende feil, sier Brønner.
AA170816 - Retten har grunnleggende feil ¶
VG170815 I kronikken kaller han det « norsk fotball er grunnleggende kvinnediskriminerende » : ¶
VG170815 | NFF « grunnleggende kvinnediskriminerende » ?
VG170815 Og det hadde vært fair å kalle NFF « grunnleggende kvinnediskriminerende » om det faktisk var tilfelle.
VG170815 Det er spesielt å lese i dagens VG at lederen for kvinnefotball i Stabæk Fotball, Richard Jansen, hevder at « norsk fotball, etter min mening, er grunnleggende kvinnediskriminerende.
VG170815 Debatt Det er spesielt å lese i dagens VG at lederen for kvinnefotball i Stabæk Fotball, Richard Jansen, hevder at « norsk fotball, etter min mening, er grunnleggende kvinnediskriminerende.
VG170815 Etter 7 - 8 år som frivillig leder i en toppklubb på kvinnesiden er det bare å fastslå at norsk fotball, etter min mening, er grunnleggende kvinnediskriminerende.
VG170815 BERGEN ( VG ) Det grunnleggende har stått i fokus etter at Brann har slitt i motbakke i nesten to måneder.
VG170815 Forutsetningene for å ivareta disse menneskenes grunnleggende humanitære behov er ikke til stede i Libya.
VG170815 Forutsetningene for å ivareta disse menneskenes grunnleggende humanitære behov er ikke til stede i Libya, skriver Karine Nordstrand.
NL170815 Og det er en grunnleggende kvalitet ved Norge.
DB170815 - USAs ledere må hedre våre grunnleggende verdier, og skal tydelig fordømme hatefulle ytringer, sjikaner, fordommer og hvit overlegenhet, tordnet Frazier.
DB170815 Fattigdom og fysisk nød : Ikke råd til mat eller andre grunnleggende materielle goder, bostedsløs ¶
DB170815 - Å bli kalt ditt eget navn er en grunnleggende rettighet.
AA170815 « Kulturrådet stiller seg undrende til at opplæringen i grunnleggende ferdigheter skal begrenses til skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter, mens for eksempel ferdigheter innen bevegelse, tegning og teater ikke anses som grunnleggende », skriver Hansen.
AA170815 « Kulturrådet stiller seg undrende til at opplæringen i grunnleggende ferdigheter skal begrenses til skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter, mens for eksempel ferdigheter innen bevegelse, tegning og teater ikke anses som grunnleggende », skriver Hansen.
VG170814 Hagen, som i 40 år har vært politisk aktiv i Norge, mener at selv om de grunnleggende verdiene ikke har endret seg slik han har fryktet, har innvandringen hatt en påvirkning.
DB170814 Vi må fortsette å vise frem for verden hvordan jenter blir nektet de grunnleggende rettighetene.
AP170814 Anslagsvis mer enn 15 millioner mennesker i Jemen har nå ingen tilgang til grunnleggende helsetilbud.
AA170814 Anslagsvis mer enn 15 millioner mennesker i Jemen har nå ingen tilgang til grunnleggende helsetilbud. ( ©NTB ) ¶ | 19 døde i to angrep mot FN i Mali ¶ 19 personer, inkludert 8 angripere, er døde etter at mistenkte islamister drepte to soldater og angrep FNs hovedkvarter i Mali.
AA170814 Trondheim Parkering behøver kun å dekke de grunnleggende behovene bobilene har i byen.
VG170813 Les også : Skudd fra nytt beredskapssenter vil høres i skolegård ¶ - Grunnleggende problemstillinger ¶
VG170813 Dale starter brevet med å redegjøre for « noen grunnleggende problemstillinger » ved den bestilte rapporten og kommer med kritikk på flere punkter : ¶
VG170813 Hadia Tajik sier en grunnleggende feiltakelse i distriktspolitikken er å tenke på distriktspolitikk som noe man kun gjør for distriktene.
DN170813 De har bare den mest grunnleggende digitale kompetansen, forteller Andand Chopra-McGowan, med henvisning til en undersøkelse fra OECD fra 2016.
AP170813 Da bør vi heller jobbe med å ha dialog med foreldre om hvorfor barna bærer hijab, og snakke med dem om de grunnleggende norske verdiene.
DA170812 Alle spilloppene bygger på en grunnleggende forståelse for den gamle rockens beste virkemidler.
AP170812 De mener praksisen med å bruke kvoteordninger og anti-diskrimineringstiltak på universiteter og arbeidsplasser er grunnleggende urettferdig og udemokratisk.
AP170812 De mener praksisen med å bruke kvoteordninger og anti-diskrimineringstiltak på universiteter og arbeidsplasser er grunnleggende urettferdig og udemokratisk.
VG170811 - Vi er grunnleggende skeptisk til å øke skatte- og avgiftsnivået så mye som det Ap har foreslått, sier Ola Borten Moe.
NL170811 Venstre går i høst til valg med de samme politiske grunnholdninger som da partiet fikk historiske gjennomslag for sosiale reformer, endringer som gjorde dette landet til et samfunn med grunnleggende og felles borgerrettigheter : Allmenn stemmerett, fellesskole, folkehøgskoler, barnelover, som blant annet sikret barn født utenfor ekteskap, og konsesjonsloven, som sikrer hjemfall av fosser, skog og gruver til fellesskapets eie.
NL170811 Frihet til ytring og organisering er en grunnleggende og selvfølgelig rett i et liberalt samfunn.
DB170811 Men det som er viktig er jo diskusjonen om hva dette grunnleggende sett handler om, og det er at det jo bare er Frp som har tatt avstand fra at imamer som går ut på den måten.
DB170811 Venstre ønsker grunnleggende endringer i norsk og internasjonal ruspolitikk.
DB170811 Utfordringen er at det grunnleggende problemet ikke blir borte.
DB170811 Men et bedre overnattingstilbud kommer ikke til å endre de grunnleggende insentivene til å satse på lykke i Norge.
VG170810 - Ofte kan det virke selvsagt og banalt, men det er snarere grunnleggende og basalt.
DB170810 Hvis muslimer føler at de i samfunnet mangler grunnleggende anerkjennelse og verd, kan selv konstruktiv kritikk oppleves og tolkes som negativt og krenkende for dem, eller endog angrep på egen identitet.
DB170810 Fraværet av dette grunnleggende skillet og bevissthet om egen begrensethet, styrker en form for slavementalitet som bare er til nytte for religiøse mørkemenn ute etter å profittere på massenes blindhet.
AP170810 Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets.
AA170810 Det grunnleggende spørsmålet partiet nå står overfor, er hvordan de skal håndtere at Høyre har valgt Frp som regjeringspartner, sier han.
VG170809 Derfor er KrF selvsagt mest opptatt av at pengene faktisk går til å bekjempe den ekstreme fattigdommen, som daglig frarøver medmennesker liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter, skriver Hareide.
NL170809 Dette er av grunnleggende strategisk betydning.
NL170809 Denne strategien er grunnleggende feil og fører i realiteten til at den nordlige landsdel er blottlagt ved en eskalerende sikkerhetspolitisk situasjon.
DA170809 Da Kolberg forsøkte å påminne publikum om at også Islam er en grunnleggende , fredelig religion, at terrorfrykten er skapt av et fåtall fundamentalister, påkalte dette hånlatter og kraftig buing fra publikum.
VG170808 For det første er selve virkelighetsbeskrivelsen grunnleggende feil.
VG170808 På samme tid arbeidet statsminister Gunnar Knudsen fra Venstre med en rekke store og helt grunnleggende sosiale reformer som de castbergske barnelover ( etter Venstres sosialminister Johan Castberg ).
DN170808 Boeings viseadministrerende direktør Mike Sinnett sier de grunnleggende byggesteinene i denne teknikken åpenbart er tilgjengelige, og ifølge ST skal de første testene gjennomføres neste år med fly uten passasjerer.
DB170808 Altså litt ettertanke om de grunnleggende samfunnsverdiene våre og den sammenhengen mellom bredde og topp som kalles « den norske idrettsmodellen ».
DB170808 Ytringsfriheten som regnes som absolutt grunnleggende i Norge kan ikke råde grunnen hvis religiøse krefter styrer fellesarenaene og slår ned på det de synes strider mot det de selv anser som hellig.
AP170808 Dette forslaget kan muligens innskrenke noen grunnleggende rettigheter.
AA170808 Et slikt nitid arbeid er grunnleggende for at samhandlingsreformen skal kunne virke og for at spesialisthelsetjenesten skal kunne veilede kommunehelsetjenesten i utfordringene ved sykelig overvekt.
DB170807 Chicago vil ikke tillate at de grunnleggende rettighetene til våre innbyggere blir krenket.
DB170807 Vi står opp for grunnleggende verdier som menneskerettigheter, ytringsfrihet, demokrati og rettstat.
DB170807 De er så grunnleggende at vi bør kunne stå sammen om dem, uavhengig av religion eller livssyn.
DB170807 Det svikter ofte med de grunnleggende tingene.
DA170807 For meg en grunnleggende ideolog.
AA170807 Trude Jacobsen, grunnlegger av og generalsekretær for Dråpen i Havet, en fleksibel hjelpeorganisasjon med fokus på å dekke ulike grunnleggende behov for beboerne i flyktningeleirer i Hellas.
DB170806 Sekretariatet til de norske EØS-midlene, Financial Mechanism Office ( FMO ), vedtok siden at pengene skulle tilbakebetales fordi konferansen var « i strid med grunnleggende menneskerettigheter og det vi til dags dato har oppnådd på likestillingfeltet ».
AP170806 - Den er grunnleggende usosial og rammer helt tilfeldig.
VG170805 Finansminister Siv Jensen ( Frp ) mener Gro Harlem Brundtland hopper lettvint over grunnleggende verdier som er forankret tverrpolitisk, som ytringsfrihet, demokrati og likestilling.
VG170805 Og at mennesker som kommer hit fra land der våre verdier ikke har en slik sentral plass, blir invitert inn i et samfunn der vi er enige om de grunnleggende verdiene - og stolte av dem.
VG170805 Dette er en grunnleggende verdi i vårt samfunn.
VG170805 Det strider mot grunnleggende norske verdier, og rokker ved en samfunnskontrakt hvor vanlige folk med vanlige lønninger betaler skatt og skal sitte og se på at de med mest ikke gjør det, sier Støre til VG.
VG170805 - Fraværet av kritiske uttalelser fra vitner og mangelen på drøftelser relatert til de ulike straffbarhetsvilkår styrker min oppfatning av en etterforskning som ikke oppfyller grunnleggende objektivitetskrav, skriver han.
DB170805 Orden og renhold er et av de grunnleggende forholdene på kjøkken hvor det lages mat, sier Øymo til Dagbladet.
DB170805 Norge må utvikle næring som kan erstatte oljeinntektene, vi må tilpasse samfunnet vårt grunnleggende endringer i teknologi og klima.
AA170805 Dæhlis Instagram-utspill var sommerens viktigste i debatten om jenter og fotball, nettopp fordi den rører ved det grunnleggende ; våre holdninger til jenter som spiller fotball.
VG170804 - Dette viser at han mangler grunnleggende kunnskap om vandring i bestanden.
VG170804 Det er en grunnleggende menneskerettighet.
SA170804 Det er det grunnleggende .
NL170804 At Listhaugs forslag i tillegg bryter grunnleggende med lærernes strenge taushetsplikt og rokker ved grunnmuren i den norske rettsstaten, er noe statsråden, som selv har vært lærer, vet utmerket godt.
FV170804 Det er det grunnleggende .
DB170804 Jeg er imidlertid desto mer opptatt av hva som er og bør være norsk kultur i form av de grunnleggende verdiene som preger et samfunn, altså kategori 3.
DB170804 yrkesdeltakelse, diskusjonsrommet i offentligheten, fremtidig verdiskapning og grunnleggende rettigheter for seksuelle minoriteter.
DA170804 - Jeg synes likheten og de små forskjellene som er mellom folk, er det aller mest grunnleggende i norske verdier.
AP170804 Det er det grunnleggende .
AA170804 I en oppsiktsvekkende uttalelse fra Vatikanet fredag blir alle politiske aktører, og spesielt regjeringen, bedt om å sikre full respekt for menneskerettighetene, de grunnleggende friheter og den nåværende grunnloven.
NL170803 Likevel må det grunnleggende ligge fast i et liberalt samfunn som det norske.
NL170803 Dette er inntekter av grunnleggende betydning for landets økonomi.
DB170803 Alle leverandører har signert Norgesgruppens Code of conduct, minimumskriterier som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.
AP170803 Det er en grunnleggende verdi i vårt land, sier Siv Jensen.
VG170802 Han forteller at både underernæring og kolera er enkelt å behandle om man har tilgang på grunnleggende helsetjenester.
DB170802 De norske bøkene klargjør grunnleggende konsepter og ideologiske standpunkter basert på autentiske og tradisjonelle islamske kilder.
DB170802 Det strider mot grunnleggende prinsipper i vårt liberale demokrati : ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.
DB170802 Det skal ikke være tvil om at det er ordensmakten som har den grunnleggende regien i disse sammenhengene.
DB170802 Det er grunnleggende sett bra.
AA170802 Men på den måten at de grunnleggende verdiene vårt samfunn er tuftet på, som respekten for den enkeltes menneskeverd, troen på nestekjærlighet og tilgivelse, har sin basis i den kristendommen som etterhvert fikk fotfeste her i landet.
SA170801 Dette er grunnleggende og strukturelle tiltak.
DN170801 Hvis de er heldige har de fått noe grunnleggende medisinsk hjelp i byen, men innen de kommer til sykehusene våre har sårene ofte fått så alvorlige infeksjoner at det sjeldent er mulig å redde de skadde kroppsdelene, sier Cramond.
DB170801 Dette er dermed det reelle grunnlaget for å nekte dem å demonstrere : ikke at noen av oss skulle ha et rufsete forhold til ytringsfriheten, men at motstandsbevegelsen med sin voldelige framferd selv har valgt å sette seg ut over grunnleggende demokratiske spilleregler.
DB170801 At gruppens fokus nå er homofile, endrer ikke på at det er snakk om en grunnleggende rasistisk - ikke minst - antisemittisk - organisasjon.
DB170801 Realiteten er at det er ikke absolutt alle som opplever et påtrengende og grunnleggende behov for å definere sin fundamentale og konstante identitet på denne måten.
DB170801 At « din personlige identitet » utgjør noe langt mer grunnleggende og uhåndgripelig - som noen ganger kan delvis beskrives og oppsummeres gjennom disse ytre merkelappene, men aldri fullt ut defineres på denne måten.
DA170801 Departementet framholder at pågripelsene er enda et bevis for at president Nicolás Maduro er en autoritær leder som ikke er villig til å respektere grunnleggende menneskerettigheter.
DA170801 Hun peker på tall som viser at om lag 400.000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter i lesing.
DA170801 Ett av hovedgrepene er at alle som står utenfor arbeidslivet, skal få rett til kartlegging av sine grunnleggende ferdigheter.
DA170801 Et annet er en ny og utvidet belønningsordning for bedrifter som vil investere i de ansatte og dessuten mer støtte til opplæring i grunnleggende ferdigheter.
DA170801 Enda flere mangler grunnleggende ferdigheter i tallforståelse, og hele 800.000 mangler grunnleggende IKT-ferdigheter.
DA170801 Enda flere mangler grunnleggende ferdigheter i tallforståelse, og hele 800.000 mangler grunnleggende IKT-ferdigheter.
BT170801 Dette er grunnleggende og strukturelle tiltak.
AP170801 Dette er grunnleggende og strukturelle tiltak.
AA170801 Departementet framholder at pågripelsene er enda et bevis for at president Nicolás Maduro er en autoritær leder som ikke er villig til å respektere grunnleggende menneskerettigheter.
AA170801 Hvis de er heldige har de fått noe grunnleggende medisinsk hjelp i byen, men innen de kommer til sykehusene våre har sårene ofte fått så alvorlige infeksjoner at det sjeldent er mulig å redde de skadde kroppsdelene, sier Cramond.
AA170801 Departementet framholder at pågripelsene er enda et bevis for at president Nicolás Maduro er en autoritær leder som ikke er villig til å respektere grunnleggende menneskerettigheter. ( ©NTB ) ¶
DB170731 Dette utsagnet tyder på en grunnleggende misforståelse av hvordan personlighetstesting foregår.
DB170731 Klimapolitikken er særlig vanskelig å rikke fordi effektive tiltak krever grunnleggende endringer i samfunnet vårt, som vi aller helst vil slippe å foreta.
DA170731 Hun peker på tall som viser at om lag 400.000 nordmenn mangler grunnleggende ferdigheter i lesing.
DA170731 Ett av hovedgrepene er at alle som står utenfor arbeidslivet, skal få rett til kartlegging av sine grunnleggende ferdigheter.
DA170731 Et annet er en ny og utvidet belønningsordning for bedrifter som vil investere i de ansatte og dessuten mer støtte til opplæring i grunnleggende ferdigheter.
DA170731 Enda flere mangler grunnleggende ferdigheter i tallforståelse, og hele 800.000 mangler grunnleggende IKT-ferdigheter.
DA170731 Enda flere mangler grunnleggende ferdigheter i tallforståelse, og hele 800.000 mangler grunnleggende IKT-ferdigheter.
AP170730 Min visjon for Norge er et samfunn der menneskeverdet er den grunnleggende verdien som får styre politikken.
VG170729 Ifølge Politico's kilder skal Priebus ha vært presset så langt ut på sidelinjen at han knapt fikk gjennomført grunnleggende oppgaver.
DA170729 Boka var blitt en internasjonal boksensasjon på midten av 90-tallet, med sin lekne og samtidig dypt alvorlige fremstilling av filosofihistorien, og grunnleggende tanker rundt menneskets eksistens.
VG170728 Svetlanas oppvekst var privilegert, men også fremmedgjort og grunnleggende utrygg.
DB170728 Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet.
DA170728 Klimautfordringen er i dag den grunnleggende utfordringen.
VG170727 Lovforslaget utvider riktignok området som kan defineres som grunnleggende samfunnsfunksjoner, men departementene kan selv i en viss grad definere hva som skal omfattes av loven av det som ligger i deres område.
DA170727 Amerikanske myndigheter uttaler i et svar til IMFs rapport at Obamacare er grunnleggende feilslått og at det trengs en ny tilnærming. ( ©NTB ) ¶
VG170726 Vi i norsk fotball er så grunnleggende langt bak på så mye nå.
VG170726 Støres avklaring klargjør også noen grunnleggende politiske linjer i dagens Arbeiderparti.
NL170726 For at vi skal kunne bevare og videreutvikle den velferdsstaten vi er så stolt over og som har gjort Norge til ett av de beste land i verden å bo i, er det viktig at vi holder fast ved disse grunnleggende verdiene.
DN170726 Årsaken er at avtalen strider mot grunnleggende rettigheter i EU.
DN170726 Avtalen strider mot grunnleggende rettigheter i EU, mener dommerne.
DB170726 Det er en grunnleggende pasientrettighet for den med fedme å få møte kvalifisert helsepersonell, på lik linje med pasienter med hjertesykdom eller diabetes.
AA170726 Årsaken er at avtalen strider mot grunnleggende rettigheter i EU.
AA170726 Også Norge har reagert kraftig på de nye lovene, og utenriksminister Børge Brende ( H ) har kalt dem et brudd på grunnleggende rettsstatsprinsipper. ( ©NTB ) ¶
AA170726 Grunnlaget er alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.
NL170725 Det er jeg grunnleggende uenig i.
DB170725 Til og med prosessen rundt et så grunnleggende privilegium som å velge navnet til sine barn er forskjellig avhengig av hudfarge.
AP170725 I det ligger også en grunnleggende respekt for at alle partene må få sitt og med konkurransekraft som forutsetning for utbytte, god lønn og sikre arbeidsplasser.
VG170724 - Det er helt grunnleggende i et demokratisk samfunn at man fordeler makten mellom regjeringen, parlamentet og domstolene og at man fører kontroll av at det ikke fattes lover som er i strid med grunnloven.
VG170724 Derfor er det viktig med en grunnleggende forståelse for hvilke deler av vår digitale infrastruktur som må beskyttes, spesielt mot tilgang fra personer som man ikke selv kan gjøre en sikkerhetsvurdering av.
VG170724 - Disse tingene utfyller hverandre, og jeg tror man vil innse at man trenger økt lokal ledelse og tilstedeværelse for å ha et politi som både kan løse hasteoppdrag som går på liv og helse, og som kan ta seg av forebyggende arbeid og grunnleggende politioppgaver, sier hun.
DN170724 - Det må være et selskap som evner å omstille seg, og som dekker noen grunnleggende behov.
DB170724 - Vi er grunnleggende verdiorientert og forsøker å finne de beste casene vi klarer å oppdrive fra et globalt koldtbord.
DA170724 Ledere må sikre at de grunnleggende strukturelle og gjennomgripende endringene tas, sier hun.
AA170724 Også utenriksminister Børge Brende ( H ) mener at reformen ville ha vært et brudd med grunnleggende rettsstatsprinsipper.
AA170724 Ledere må sikre at de grunnleggende strukturelle og gjennomgripende endringene tas, sier hun.
VG170723 Vi vil sette grunnleggende krav om habilitet og uavhengighet, svarer Lunde.
DB170723 ¶ UENIG MED TRUMP : Anthony Scaramuccis gamle utspill tyder på grunnleggende uenigheter med mannen han skal jobbe for den kommende tiden.
DA170723 Og det er ikke nødvendig heller, for å miste den grunnleggende tryggheten, svarer Fallem.
DA170723 Og det er ikke nødvendig heller, for å miste den grunnleggende tryggheten, svarer Fallem.
VG170722 - Dersom disse lovendringene gjennomføres, vil de både hver for seg og samlet sett undergrave domstolenes uavhengighet og dermed utgjøre et brudd med grunnleggende rettsstatsprinsipper, sa Brende til Aftenposten torsdag.
AA170722 - Dersom disse lovendringene gjennomføres, vil de både hver for seg og samlet sett undergrave domstolenes uavhengighet og dermed utgjøre et brudd med grunnleggende rettsstatsprinsipper, sa Brende til Aftenposten torsdag.
AA170722 Forvalter flertallet av de folkevalgte sitt mandat på en måte som er grunnleggende bra for hele befolkningen, som er inkluderende, som innbyr til åpenhet, raushet og medvirkning ?
AA170722 Jensen skrev i 2011 : « Er islamsk lære grunnleggende voldelig ?
SA170721 Toppfotballsjef Nils Johan Semb sier det blir viktig med en grunnleggende evaluering i etterkant av innsatsen i Nederland, selv om alt nå i første omgang handler om å slå Danmark med flest mulig mål mandag.
SA170721 Når kvalifiseringskampene tar til i høst må trener Martin Sjögren igjen ha fokus på det helt grunnleggende , synes hun.
DB170721 Argumentet om akutte behov som ikke blir møtt fremhever grunnleggende behov og kollektive handlingsproblemer som bør gis høy moralsk prioritet.
DB170721 Men Kaczynski tar grunnleggende feil.
DB170721 I en tid med Trump, Putin og Erdogan, som på hvert sitt vis prøver å undergrave demokratiske standarder, er det viktig å stå opp for grunnleggende prinsipper.
DB170721 Det er bare det at den makta Kaczynski vil ha strider mot et grunnleggende premiss for en rettsstat, domstolenes uavhengighet.
DB170721 Artikkel 7 kan frata medlemsland stemmeretten i EU hvis et land bryter unionens grunnleggende regelverk.
DA170721 Den polske regjeringen bruker også sitt politiske flertall til å gjennomføre raske endringer for grunnleggende samfunnsinstitusjoner, sier han.
BT170721 Toppfotballsjef Nils Johan Semb sier det blir viktig med en grunnleggende evaluering i etterkant av innsatsen i Nederland, selv om alt nå i første omgang handler om å slå Danmark med flest mulig mål mandag.
BT170721 Når kvalifiseringskampene tar til i høst må trener Martin Sjögren igjen ha fokus på det helt grunnleggende , synes hun.
AP170721 Lars Magnus Rime, Sara Anderson og Johanne Funke mener at tanken om at kun kvalifiserte borgere bør bruke stemmeretten strider med grunnleggende demokratiske prinsipper.
AP170721 Toppfotballsjef Nils Johan Semb sier det blir viktig med en grunnleggende evaluering i etterkant av innsatsen i Nederland, selv om alt nå i første omgang handler om å slå Danmark med flest mulig mål mandag.
AP170721 Når kvalifiseringskampene tar til i høst må trener Martin Sjögren igjen ha fokus på det helt grunnleggende , synes hun.
AA170721 | Brende : - Polen bryter med grunnleggende rettsstatsprinsipper ¶
AA170721 - Dersom disse lovendringene gjennomføres, vil de både hver for seg og samlet sett undergrave domstolenes uavhengighet og dermed utgjøre et brudd med grunnleggende rettsstatsprinsipper, sier Brende til Aftenposten. 235 medlemmer av nasjonalforsamlingens underhus ignorerte gateprotester, kraftige advarsler fra opposisjonen og truslene fra EU da de stemte f
DN170720 Europakommisjonen har truet med å frata Polen stemmeretten fordi endringene i rettsvesenet kan utgjøre alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.
DB170720 Dermed mangler han grunnleggende kunnskaper om alt fra sin egen helsereform til Nato.
AP170720 Paradoksalt nok er grilling i utgangspunktet vår enkleste og mest grunnleggende form for kjøttilberedning.
AA170720 EU-kommisjonen har truet med å frata Polen stemmeretten fordi endringene i rettsvesenet kan utgjøre alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.
AA170720 Det er tre grunnleggende prinsipper i flipoverarbeidet : ¶ 1 : Det er barnets og ungdommens versjon av den vanskelige livssituasjonen som skal være utgangspunkt for samarbeidet med nettverket. 2 : Det skal etableres et arbeidslag rundt barnet/ungdommen med videst mulig deltakelse fra det private nettverket. 3 : Alle møte
AA170720 Det er en grunnleggende holdning og etikk ; « det trengs en hel landsby for å oppdra et barn ».
DB170719 Dette er endringer som strider mot våre grunnleggende verdier, og det bidrar til å svekke den norske modellen.
DB170719 Kort sagt : Det er en grunnleggende sammenheng mellom klassiske, nasjonale egeninteresser og humanitære verdier.
AA170719 Grunnlaget er alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.
NL170718 Ordet bærekraft som ble lansert av Brundtland-kommisjonen skulle innebære " En utvikling som imøtekommer de nåværende menneskers grunnlaggende behov uten å frata kommende generasjoner deres mulighet til å få sine grunnleggende behov tilfredstilt ".
DB170718 Barnehagen er en av våre viktigste fellesarenaer, hvor barna tilegner seg viktige grunnleggende ferdigheter, sosial trening, mestring og språkferdigheter.
DB170718 Selv om onde tunger vil ha det til at vi er grunnleggende voldelige, får folk som deltar i krig betydelige arr i sjelen.
DB170718 Likevel må politiet nok en gang innrømme at det svikter på det mest grunnleggende plan.
DB170718 MOLDEJAZZ : Hvis jeg ikke tar helt feil, mener Dag Solstad at det er noe grunnleggende småborgerlig ved pianoet.
AA170718 Det er helt grunnleggende menneskelige fenomen, sier Galli. ( ©NTB ) ¶
AA170718 Det mest grunnleggende tiltaket er å sikre at de som kan arbeide, skaffer seg en inntekt som er til å leve av.
VG170717 Derfor er KrF selvsagt mest opptatt av at pengene faktisk går til å bekjempe den ekstreme fattigdommen, som daglig frarøver medmennesker liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter.
NL170717 Ap skolepolitikk har som mål at alle elever lærer det de skal, får grunnleggende ferdigheter på plass gjennom en lese-skrive-regnegaranti, flere lærere og en norm for helsesøsterdekning.
NL170717 I stedet har Eriksen brakt NRK inn i et prosjekt som ser ut til å underbygge et narrativ om norsk presse som grunnleggende upålitelig, et lurvete miljø der usannhetene florerer.
DB170717 Når Kinas mektige lederskap er så redd for disse tankene, er det et tegn på en grunnleggende svakhet, nemlig fraværet av folkelig legitimitet.
DA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
DA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
AA170717 - Bare det at spørsmålet om et tak er på bordet, har ført til en grunnleggende endring i Berlins politikk, noe som i høy grad er i vår interesse, sier CSU-leder Horst Seehofer.
AA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
AA170717 Departementet ønsker dessuten å stramme enda mer inn på rettighetene til søkere som er dømt for handlinger i « strid med grunnleggende nasjonale interesser ».
AA170717 - For å forebygge terror har vi foreslått å frata statsborgerskapet til personer som er dømt for handlinger i strid med grunnleggende nasjonale interesser.
AA170717 Vi må heve debatten opp på et nivå hvor vi i alle fall er enige om en del grunnleggende prinsipper som er regulert gjennom vårt lovverk.
DB170716 - Avgjørelsen anføres å være i strid med grunnleggende menneskerettigheter, sier hun.
AA170715 Det er fullt mulig å få slutt på terroren, men det krever at vi er i stand til å ta et grunnleggende oppgjør med en mislykket Midtøsten-politikk, en forfeilet Europa-politikk og en klientskapende integreringspolitikk.
DB170714 Det er et grunnleggende enkelt prinsipp, men så blir det så grotesk når det har sammenheng med kjønn og etnisitet, legger hun til.
VG170713 FORSVARER REFORMEN : Torbjørn Røe Isaksen ( H ) er grunnleggende uenig med Tjoras kritikk.
DN170713 ¶ Spørsmålet om hvem vi har forpliktelser overfor er kanskje det mest grunnleggende etiske spørsmålet vi kan stille.
DB170713 Det er grunn til å ha en viss skepsis til den konklusjonen, særlig når tiltaket som foreslås, bryter med det grunnleggende samfunnsøkonomiske prinsippet om at prisen på å forurense skal tilsvare kostnaden ved forurensningen.
AA170713 - Disse tiltakene vil ikke bidra til å løse det grunnleggende problemet med mye tap av beitedyr og høyt konfliktnivå.
SA170712 - Vi har alle blitt utfordret intellektuelt og fått et grunnleggende engasjement for samfunn og politikk med oss hjemmefra.
NL170712 Som om de mangler en grunnleggende kontakt med samfunnet og menneskene rundt - fritatt for folkeskikk.
FV170712 - Vi har alle blitt utfordret intellektuelt og fått et grunnleggende engasjement for samfunn og politikk med oss hjemmefra.
BT170712 - Vi har alle blitt utfordret intellektuelt og fått et grunnleggende engasjement for samfunn og politikk med oss hjemmefra.
AP170712 Men det mange undervurderer, er at litt grunnleggende språkkunnskap kan åpne dører til en ferieopplevelse du ellers ikke får.
AP170712 - Vi har alle blitt utfordret intellektuelt og fått et grunnleggende engasjement for samfunn og politikk med oss hjemmefra.
DB170711 Selv de mest utbredte fortolkningene av sunni islamsk teologi er uforenelig med grunnleggende menneskerettigheter.
DA170711 Det mest grunnleggende ved møtet er likevel USAs nesten universelle tilbaketrekning fra internasjonale lederroller, enten det gjelder handelspolitikk, klimapolitikk eller sikkerhetspolitikk, og i Europa er sikkerhetspolitikk ensbetydende med NATO, som Trump anser som avleggs.
DA170711 Av rapporten, som ble skrevet ved utgangen av 2016, går det fram at Heimevernet mangler grunnleggende nødvendig materiell og forsyninger.
DB170710 For første gang har stats- og regjeringssjefene forlatt et toppmøte i G20, som ble dannet i 2008, etter å ha underskrevet ei felles slutterklæring som understreker en grunnleggende splittelse.
DB170710 De med en grunnleggende forståelse for klima, akkultureringsstrategier og bærekraftig politikk, opplevde det som totalt usannsynlig at Trump skulle få muligheten til å ta kortsiktige beslutninger på vegne av en den kommende generasjonen.
DA170710 Den er korrupt og ineffektiv, og folk vet at regjeringen ikke engang vil kunne tilfredsstille deres mest grunnleggende behov.
DA170710 Mye tyder på at frafallet starter tidlig, og det skyldes ofte manglende grunnleggende ferdigheter allerede fra barneskolen.
DA170710 For å redusere fattigdommen er det viktig at skolepolitikken sørger for at alle tilegner seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter, at sosiale utfordringer blir fulgt opp tidlig, og at flere blir kvalifisert til arbeid.
DA170710 For foreldre med innvandrerbakgrunn er grunnleggende språkferdigheter viktig for at de selv skal få seg jobb, men også for å kunne følge opp barnas skolearbeid.
VG170709 Vi håper den amerikanske presidentens utspill denne uken bærer bud om at grunnleggende elementer i amerikansk sikkerhets- og utenrikspolitikk ligger fast.
DB170709 Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet.
VG170708 Å kjøpe bolig dekker både et av dine aller mest grunnleggende behov som ly for vinden, men er også ditt største investeringsobjekt.
AA170708 Og når vi tenker oss om : Er det for å tilfredsstille et grunnleggende behov hos ungene at vi drar dem med på alle slags reiser til sol og sjø og til fjells ?
SA170707 Rosenborgs styreleder står ved mye av det grunnleggende i den norske tankegangen som « flest mulig, lengst mulig ».
DB170707 Valgkamp og valgkamputspill er viktig, og at politikerne holder seg til fakta når de skal overbevise velgerne, må være grunnleggende for vårt demokrati, sier Egeberg.
AP170707 Rosenborgs styreleder står ved mye av det grunnleggende i den norske tankegangen som « flest mulig, lengst mulig ».
VG170706 - Kina har store utfordringer knyttet til menneskerettigheter, vi mener det er viktig å få et normalisert forhold til Kina, men når grunnleggende rettigheter åpenbart brytes forventer vi at regjeringen er tydelig på hva vi som nasjon står for, Hjemdal ¶
DB170706 Mye står derfor på spill og regjeringen er i en klassisk skvis mellom våre øvrige interesser i Kina og den respekten « for grunnleggende menneskerettigheter » i utenrikspolitikken som Solberg-regjeringen selv har etterlyst i sin egen politiske plattform.
DB170706 Frykten for å synke og bli oppslukt av vannmassene er grunnleggende .
DA170706 Vi har grunnleggende tro på samfunnet som noe større enn oss selv, og vi mener at vi oppnår mer sammen, enn hver for oss.
DN170705 IMF har delt de grunnleggende driverne inn i tre grupper, og kan ved hjelp av en modell finne ut i hvilken grad disse fundamentale driverne kan forklare de reelle boligprisene.
DN170705 Den voldsomme prisoppgangen i det norske boligmarkedet kan langt på vei forklares med grunnleggende faktorer, ifølge IMF.
DB170705 - Touch, pasning, mottak, finte og skudd, det er det grunnleggende som går igjen hele tiden.
DB170705 Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet.
DA170705 Når barn ikke er i stand til å yte motstand, er det statens klare plikt å beskytte deres grunnleggende religionsfrihet.
AP170705 De unngår å svare på vår grunnleggende kritikk.
VG170704 - Fotballspillere er jo nærmest blitt varer, men man må ha visse grunnleggende verdier i bunn.
VG170704 - Jeg mener presisjon er en nøkkelting som er absolutt nødvendig i den politiske debatten og grunnleggende når man kommer med faktapåstander.
NL170704 " En grunnleggende verdi i vårt land er innbyggernes rett til å se dem som sitter med makten, i kortene...
DB170704 I den liturgiske utforming av handlingen uttrykker kirken det grunnleggende i den kristne tro : at mennesket er Guds skapning, at Gud gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse og troen på ham har lagt grunnlaget for menneskets frelse, at det på dommens dag skal stå til ansvar for sitt liv, og at det skal gjenreises i legemets oppstandelse ».
DB170704 Det svenske samfunnet endres grunnleggende , en tilpasser seg realitetene.
DA170704 - Forståelsen for det grunnleggende klimaproblemet har vært høy i befolkningen lenge.
BT170704 Det er et grunnleggende overlevelsesinstinkt.
VG170703 * 53 prosent mindre til programmer for grunnleggende utdanning, blant annet i en rekke afrikanske land.
VG170703 Spørsmålet er ikke hvor mange de er, men hvorfor Norge har snudd ryggen til dem, og til deres grunnleggende menneskerettigheter.
VG170703 Og har ikke utenlandske statsborgere de samme grunnleggende menneskerettighetene ?
VG170703 Alle betegnelser på det samme alvorlige bruddet på grunnleggende menneskerettigheter.
VG170703 I enhver rettsstat skal det finnes en balanse mellom samfunnets behov for beskyttelse, ofrenes behov for gjengjeldelse og forbryterens grunnleggende menneskerettigheter.
VG170703 Revolusjon er for en krigstilstand å regne, forandring skjer gjennom kamp, ikke dialog, fordi fienden er en institusjonalisert del av samfunnets grunnleggende struktur.
VG170703 Gjennom politikk kunne man forandre menneskets grunnleggende psykologi til et fellesskapsvesen, nærmere det historiske gitte sosialistiske mål.
NL170703 Den grunnleggende svakheten er at de økonomiske rammene for Hæren er for trange.
DN170703 - Jeg syns statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier nestleder Ola Elvestuen til Aftenposten.
DB170703 Det handlet mye om handelspolitikk både for Baldwin og May, og et grunnleggende problem for begge var opprivende uenighet om den i eget parti.
BT170703 Hjelpeorganisasjonene mener budsjettforslaget ikke bare vil redusere USAs langvarige og tverrpolitiske engasjement for å hjelpe verdens fattige, men også grunnleggende sett true amerikaneres helse, sikkerhet og velstand.
BT170703 * 53 prosent mindre til programmer for grunnleggende utdanning, blant annet i en rekke afrikanske land.
AP170703 " En grunnleggende verdi i vårt land er innbyggernes rett til å se dem som sitter med makten i kortene ", sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Aftenposten.
AP170703 Allerede på fødeavdelingen er vi utstyrt med et sett grunnleggende følelser.
VG170702 - Jeg synes statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen til Aftenposten.
VG170702 - Det vi ser fra Solberg er feig unnfallenhet, og liten grad av mot til å ta opp grunnleggende prinsipielle spørsmål, sier Eide.
VG170702 - Jeg tror som sagt at det grunnleggende ved den manglende tilliten, er at vi har vært åpne om svakhetene i Forsvaret.
SA170702 Kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder, Høyres Michael Tetzschner, mener at veksten i utgifter og ansatte « peker klart mot at en organisasjon som grunnleggende er til for å skape en god ramme for 169 folkevalgte, er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne ».
SA170702 Kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder, Høyres Michael Tetzschner, mener at veksten i utgifter og ansatte « peker klart mot at en organisasjon som grunnleggende er til for å skape en god ramme for 169 folkevalgte, er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne ».
DB170702 - Jeg synes statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier han til avisa.
DB170702 - Jeg synes statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiabo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier han til Aftenposten.
AP170702 Ola Elvestuen ( V ) mener statsminister Erna Solberg må kunne snakke tydelig om brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
AP170702 Kina er et av de landene i verden som bryter menneskerettighetene mest, og vi må tørre å si fra om det som er grunnleggende galt.
AP170702 - Jeg syns statsministeren bør kunne uttale to klare helsetninger om Liu Xiaobo, og kreve at både han og hans kone må behandles i tråd med grunnleggende menneskerettigheter, sier Elvestuen til Aftenposten.
AP170702 - Dette er ikke en provokasjon - det handler om å stå opp for grunnleggende menneskerettigheter.
AP170702 Kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder, Høyres Michael Tetzschner, mener at veksten i utgifter og ansatte « peker klart mot at en organisasjon som grunnleggende er til for å skape en god ramme for 169 folkevalgte, er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne ».
AP170702 Kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder, Høyres Michael Tetzschner, mener at veksten i utgifter og ansatte « peker klart mot at en organisasjon som grunnleggende er til for å skape en god ramme for 169 folkevalgte, er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne ».
AP170702 Kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder, Høyres Michael Tetzschner, mener at veksten i utgifter og ansatte « peker klart mot at en organisasjon som grunnleggende er til for å skape en god ramme for 169 folkevalgte, er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne ».
AP170702 Kontroll- og konstitusjonskomiteens nestleder, Høyres Michael Tetzschner, mener at veksten i utgifter og ansatte « peker klart mot at en organisasjon som grunnleggende er til for å skape en god ramme for 169 folkevalgte, er i ferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne ».
VG170701 Det er grunnleggende å kjenne til hvordan kristendommen på en spesiell måte preger vårt samfunn og vår kultur.
DA170701 Det norske samfunnet har gjennomgått en grunnleggende endring i forholdet til homospørsmål.
DA170701 Det har skjedd noen helt grunnleggende normendringer.
AP170701 Det er like stor grunn til å glede seg over at statsrådene Jan Tore Sanner, Linda Hofstad Helleland og Per-Willy Amundsen i et Aftenposten-innlegg slutter seg til den grunnleggende verdi det er at innbyggerne har rett til å se makten i kortene.
AP170701 Det er like stor grunn til å glede seg over at statsrådene Jan Tore Sanner, Linda Hofstad Helleland og Per-Willy Amundsen i et Aftenposten-innlegg slutter seg til den grunnleggende verdi det er at innbyggerne har rett til å se makten i kortene.
VG170630 Retten til selv å bestemme over egen kropp, retten til å bli hørt i saker som berører en selv og retten til selv å velge hvem man vil gifte seg med, er grunnleggende menneskerettigheter.
VG170630 Grunnleggende menneskerettigheter ¶
DB170630 Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet.
DB170630 Forebygging er avgjørende for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet.
DB170630 For å bekjempe terrorisme er det grunnleggende å forebygge utvikling av ekstrem radikalisering som gjør noen villige og i stand til å begå terrorhandlinger.
AP170630 - Det er i dag ingen tvil om at Hongkong er en del av Kina og samtidig grunnleggende forskjellig fra fastlands-Kina.
AP170630 « En grunnleggende verdi i vårt land er innbyggernes rett til å se dem som sitter med makten i kortene ».
AP170630 « En grunnleggende verdi i vårt land er innbyggernes rett til å se dem som sitter med makten i kortene ».
AA170630 Etter avstemningen sa Merkel til nasjonalforsamlingen at saken er « rørende for meg personlig », men at hun stemte nei på grunn av sin grunnleggende tro på at « ekteskap er giftermål mellom mann og kvinne ».
VG170629 Retten til å elske den man vil er en grunnleggende menneskerettighet.
VG170629 Leder Retten til å elske den man vil er en grunnleggende menneskerettighet.
VG170629 I disse landene mangler grunnleggende menneskerettigheter.
NL170629 ¶ Våre skolemyndigheter må lytte til foreldrene og sørge for at det blir klinkende klart at barn og ungdom i tillegg til algebra, kjemi og diktanalyse også skal lære grunnleggende personlig økonomi, skriver Eivind Burkow i Econa.
NL170629 Våre skolemyndigheter må lytte til foreldrene og sørge for at det blir klinkende klart at barn og ungdom i tillegg til algebra, kjemi og diktanalyse også skal lære grunnleggende personlig økonomi.
NL170629 Vi tror foreldrene som deltok i undersøkelsen har sett at grunnleggende økonomiforståelse er blitt enda viktigere enn tidligere.
NL170629 Selvsagt har foreldrene et viktig ansvar, men vi skal være klar over at en del foreldre ikke kan lære barna om grunnleggende økonomi fordi de ikke selv har de nødvendige økonomikunnskapene.
NL170629 Men vi burde ikke være avhengig av dugnad for å sørge for at elevene får et minstemål av opplæring i noe så grunnleggende som økonomi.
NL170629 En rekke undersøkelser viser at en betydelig del av oss ikke forstår helt grunnleggende økonomiske uttrykk og sammenhenger.
NL170629 Alle bør være sikret opplæring i grunnleggende personlig økonomi - dette er ikke noe vi i Econa bare mener, vi gjør også noe med det.
DN170629 - Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS.
DB170629 Halvannet års storm rundt Idrettsforbundet forteller at det fordrer både en grunnleggende ærlighet og en god formidlingsevne.
DB170629 Men vet i det minste at bokas rettigheter i sin helhet er donert til Harry Hole-stiftelsen, som arbeider for å gi barn i utviklingsland grunnleggende lese- og skriveferdigheter.
DB170629 Etter brukket lårhals og dagers isolasjon ender de opp med å stille hverandre noen helt grunnleggende spørsmål rundt kjærlighet og hva denne er verd.
AA170629 - Krig er et grunnleggende uforutsigbart fenomen.
SA170628 Vegringen mot å snakke om grunnleggende forskjeller i livssyn på et personlig plan, og kanskje spesielt for å snakke med muslimer om deres forhold til islam, finnes.
NL170628 Oppsummering : Innovasjonen ny brannfagskole bør ta hensyn til studentens grunnleggende læringsbehov.
NL170628 ¶ Tromsø IL jakter på ny trener, uten at det løser klubbens grunnleggende problemer, som stikker dypt.
DB170628 juni antydet Macron at han har sitt grunnleggende prinsipp i gaullismen, nemlig at økt innflytelse utad ikke kommer uten at man først har blitt sterkere og sunnere innad.
DB170628 Det grunnleggende spørsmålet er : « Hvem er det rimelig og rettferdig å straffe ? ».
BT170628 Frp er langt fra alene om å ønske grunnleggende endringer på asylfeltet.
BT170628 | Omsorg er omtanke, ikke butikk ¶ Grunnleggende velferd er fellesskapets oppgave, ikke markedets.
AP170628 * Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet.
AP170628 En grunnleggende verdi i vårt land er innbyggernes rett til å se dem som sitter med makten i kortene.
AP170628 En grunnleggende verdi i vårt land er innbyggernes rett til å se dem som sitter med makten i kortene.
AA170628 Omskjæring er, og har gjennom flere tusen år, vært et av de grunnleggende budene i jødedommen.
VG170627 I rapporten trekkes tre mer grunnleggende utviklingstrekk ved dagens samfunn som har vært koblet til en forverring i ungdoms psykiske helse frem.
SA170627 Norwegians flygesjef, Tomas Hesthammer, har i etterkant innrømmet at selskapets grunnleggende problem er at det ikke har nok piloter, og at det har vanskelig for å rekruttere nye.
SA170627 | Norwegian : - Et grunnleggende problem med for få piloter ¶
NL170627 Det kan være at disse barna vokser opp med negative grunnleggende tanker om seg selv og andre ; at de har mindre verdi, eller at mennesker ikke er til å stole på.
DN170627 | Norwegian : - Et grunnleggende problem med for få piloter ¶
DN170627 - Det er et grunnleggende problem at det er for få piloter tilgjengelig i Norwegian-systemet, sier Hesthammer til VG.
DA170627 Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets.
BT170627 | Norwegian : - Et grunnleggende problem med for få piloter ¶
BT170627 - Det er et grunnleggende problem at det er for få piloter tilgjengelig i Norwegian-systemet, sier Hesthammer til VG.
AP170627 Norwegians flygesjef, Tomas Hesthammer, har i etterkant innrømmet at selskapets grunnleggende problem er at det ikke har nok piloter, og at det har vanskelig for å rekruttere nye.
AP170627 Norwegians flygesjef, Tomas Hesthammer, har i etterkant innrømmet at selskapets grunnleggende problem er at det ikke har nok piloter, og at det har vanskelig for å rekruttere nye.
AA170627 | Norwegian : - Et grunnleggende problem med for få piloter ¶
AA170627 - Det er et grunnleggende problem at det er for få piloter tilgjengelig i Norwegian-systemet, sier Hesthammer til VG.
VG170626 - Han har vært en sterk talsmann for at grunnleggende menneskerettigheter skal gjelde også i Kina, sa daværende leder Torbjørn Jagland i Nobelkomiteen da han annonserte vinneren.
VG170626 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet, sa Trump da dødsfallet ble kjent.
VG170626 Men det er grunnleggende unormalt hvis Norge skal avstå fra å ta opp menneskerettigheter av frykt for kinesiske reaksjoner.
VG170626 Han fikk Nobels fredspris fordi han fremstår som det fremste symbol på kampen for grunnleggende menneskerettigheter i Kina.
VG170626 Respekt for den grunnleggende menneskerettigheten det er å få være seg selv og elske hvem man vil i trygghet.
VG170626 - Det er et grunnleggende problem at det er for få piloter tilgjengelig i Norwegian-systemet, sier Hesthammer.
NL170626 Fremtidig vekst i IT-næringen ligger i programmering og utvikling, med et grunnleggende behov for IT-drift.
NL170626 Vi formidler noe som er grunnleggende arktisk - et polarområde der jorden i lang tid har gitt urfolkskulturene det de trenger for å leve, og et polarområde der folks tilpasning til uforutsette forandringer kan gi oss grunnleggende kunnskap om samfunn over hele verden.
NL170626 Vi formidler noe som er grunnleggende arktisk - et polarområde der jorden i lang tid har gitt urfolkskulturene det de trenger for å leve, og et polarområde der folks tilpasning til uforutsette forandringer kan gi oss grunnleggende kunnskap om samfunn over hele verden.
DB170626 - Det er et grunnleggende problem at det er for få piloter tilgjengelig i Norwegian-systemet, sier flygesjefen til VG.
DB170626 - Grunnleggende problem ¶
BT170626 Retten til asyl er en grunnleggende menneskerett, og vi vil at asylpraksis skal være forankret i Flyktningkonvensjonen og dens tilleggsprotokoller, og at anbefalinger fra for eksempel FNs høykommissær for flyktninger følges.
BT170626 En av de mest grunnleggende rettighetene for oss nordmenn, retten til nødvendig helsehjelp, nektes daglig til dem med rusproblemer.
DN170625 Det grunnleggende skal være klare allerede i 2019, skriver Teknisk Ukeblad.
DB170625 Verdens helseorganisasjon ( WHO ) presiserer dette når de skriver « retten til den høyeste oppnåelige helsestandard er en av de grunnleggende rettigheter for hvert menneske uten forskjell være seg rase, religion, politisk overbevisning, økonomiske eller sosiale posisjon ».
DB170625 Med forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket går Norge, ifølge professor Henriette Sinding Aasen ved Universitetet i Bergen, « på tvers av komitéens anbefalinger når det gjelder tilgang til grunnleggende helsetilbud for alle grupper ».
DB170625 Helseminister Bent Høie må sikre at Norge følger sine forpliktelser på grunnleggende menneskerettigheter, og legge til rette slik at samtlige som oppholder seg i Norge får tilgang til helsehjelp, skriver artikkelforfatteren.
DB170625 Bent Høie må sikre at Norge følger sine forpliktelser på grunnleggende menneskerettigheter, og legge til rette slik at samtlige som oppholder seg i Norge får tilgang til helsehjelp.
AA170625 Det grunnleggende skal være klare allerede i 2019, skriver Teknisk Ukeblad.
DB170624 Å bygge landet, handler derfor også om å skape trygghet for folket og kjempe for våre grunnleggende frihetsidealer og vår kulturarv.
DB170624 Bare tanken om at sykehusene er foretak, strider mot våre grunnleggende verdier.
VG170623 - Det er usivilisert, historieløst og klart i strid med grunnleggende menneskerettigheter og flyktningkonvensjonen, legger hun til.
VG170623 Frps forslage bryter med grunnleggende prinsipper i internasjonal rett, ifølge eksperter.
VG170623 Flyktningers rett til å søke asyl er nedfelt i tunge, grunnleggende internasjonale konvensjoner som Flyktningkonvensjonen og FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter.
SA170623 Viste planlagte bygninger for kjøpesenteret på Klepp er helt ute av dimensjon i forhold til eksisterende omgivelser og er plassert så feil at de på en grunnleggende måte motarbeider hele byvisjonen fra arkitektene.
SA170623 - Ferdig utdannede lærere må ha med seg grunnleggende ferdigheter for å integrere digitale verktøy og medier i sitt daglige virke, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DB170623 Allerede har jurister avvist enkelte forslag som i strid med grunnleggende prinsipper, slik som forslaget om å tillate varsling av personer dømt for seksuelle overgrep mot barn.
DA170623 Dette handler om grunnleggende verdier som vi er stolte av å kunne vise støtte til, sier markedsdirektøren.
DA170623 Dette er grunnleggende verdier for oss.
DA170623 , men å fokusere på og støtte opp under grunnleggende verdier er alltid viktig.
DA170623 - Etter 18 år med makta i Oslo, ser Høyre ut til å ha glemt de grunnleggende reglene rundt ansvarlig økonomisk styring.
AP170623 Men det er såpass mange grunnleggende forskjeller på oss og et parti som Rødt at jeg ikke ser for meg et bindende og nært samarbeid med Rødt på riksnivå, sier han.
AA170623 Het debatt er bra, men det er en fare for at spørsmål om bygg og utbygging overdøver en mer grunnleggende tenkning om studie- og forskningshverdagen, og hvordan universitetsbyen kan skape mer inspirerende læringsmiljøer som styrker faglighet og reduserer ensomhet.
VG170622 Som kommersielle selskaper er det selvsagt et grunnleggende mål for bettingindustrien å tjene penger.
VG170622 Det kan ha noe å gjøre med at det oppfattes som at grunnleggende prinsipper om fair play blir fraveket.
SA170622 BEKYMRET : Solveig Dahl Grue mener regjeringen overfører ansvaret for grunnleggende boligkvaliteter til privat sektor.
SA170622 - Med TEK 17 ser vi et tydelig skifte, hvor staten overfører ansvaret for grunnleggende boligkvaliteter til privat sektor.
DN170622 - Vi har etter anbefaling fra Datatilsynet satt i verk tiltak for å påse at vi ikke bryter noen grunnleggende krav for personopplysninger.
DB170622 Dommen er feil på helt grunnleggende punkter.
DB170622 Advokat Mette Yvonne Larsen, som representerer Klomsæts tidligere klient, stiller seg undrende til Klomsæts påstand om feil på helt grunnleggende punkter.
DB170622 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
BT170622 BEKYMRET : Solveig Dahl Grue mener regjeringen overfører ansvaret for grunnleggende boligkvaliteter til privat sektor.
BT170622 - Med TEK 17 ser vi et tydelig skifte, hvor staten overfører ansvaret for grunnleggende boligkvaliteter til privat sektor.
AP170622 - Her tar han grunnleggende feil.
AP170622 BEKYMRET : Solveig Dahl Grue mener regjeringen overfører ansvaret for grunnleggende boligkvaliteter til privat sektor.
AP170622 - Med TEK 17 ser vi et tydelig skifte, hvor staten overfører ansvaret for grunnleggende boligkvaliteter til privat sektor.
VG170621 FN har advart mot følgene av strømmangelen og frykter « total kollaps » av grunnleggende tjenester, blant annet i helsesektoren.
VG170621 Avtalen, som skal overvåkes av verdenssamfunnet, omtales som et grunnleggende skritt på veien mot en varig fred i det lille landet.
SA170621 Alle burde ha en grunnleggende interesse av at slike hendelser ikke skal inntreffe, sier han i en skriftlig kommentar til TT.
NL170621 Å sparke Flovik i panikk, løser ikke de grunnleggende utfordringene.
DN170621 Banken vil i løpet av første halvår 2018 tilby grunnleggende banktjenester for små bedrifter, ifølge en melding onsdag.
DA170621 - En ytterligere forlengelse av periodene uten strøm vil føre til en kollaps av grunnleggende tjenester, inkludert helse og vannsektoren, sier Robert Pipes, ansvarlig for FNs humanitære hjelp i området.
AA170621 Avtalen, som skal overvåkes av verdenssamfunnet, omtales som et grunnleggende skritt på veien mot en varig fred i det lille landet.
AA170621 I dag forsvinner et flertall av soldatene ut i det sivile når de har fått sin grunnleggende militære opplæring.
VG170620 Det er en grunnleggende tvil om Norge er godt nok rustet til å holde seg trygge i en krevende situasjon.
DN170620 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
DB170620 Avtalen, som skal overvåkes av verdenssamfunnet, omtales som et grunnleggende skritt på veien mot en varig fred i det lille landet.
DB170620 Grunnleggende helsetjenester er ikke noe som skal byttes mot penger på et kontor.
DA170620 Men turneringen av temaet er interessant, og fra så ulike aktører som egyptiske Wael Shawky og svenske Linda Persson får temaet en tilnærming som peker på grunnleggende historiske og miljømessige utfordringer.
DA170620 Ett svar ligger i Momentums turnering av biennalens grunnleggende idé, nemlig det at utstillingen tradisjonelt sett har konsentrert seg om nordisk kunst.
AA170620 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
AA170620 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
AA170620 Der het det at avtalen, som skal overvåkes av verdenssamfunnet, er et grunnleggende skritt på veien mot en varig fred i det lille landet.
VG170619 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
VG170619 Derfor samlet Norge seg etter terroren om et grunnleggende løfte : « Mer åpenhet, mer demokrati ».
SA170619 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
NL170619 Det er verd å merke seg at recovery ikke har løst noen av de grunnleggende problemene innenfor psykisk helse.
DN170619 Oktober-desember : Målet er å bli enige om det mest grunnleggende i skilsmisseavtalen i denne perioden slik at partene kan gå videre med forhandlinger om handel.
DN170619 - Ytterligere strømkutt kommer trolig til å føre til total kollaps av grunnleggende tjenester, blant dem kritiske funksjoner innenfor helse-, vann- og sanitær-sektorene, sa Piper.
DB170619 Ottos skjebne styrker administrasjonens intensjon om å forhindre at slike tragedier skjer for uskyldige mennesker i hendene på et regime som ikke respekterer rettssikkerhet eller grunnleggende menneskelig anstendighet.
DB170619 Sinte mennesker ser at staten svikter i en viktig grunnleggende plikt : Å holde dem trygge », skriver Independent.
DB170619 Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May etter møtet.
BT170619 - Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet.
AA170619 - Dette var et angrep på alle muslimer og et kvalmende forsøk på å ødelegge religionsfriheten og andre grunnleggende friheter, sa May mandag.
DB170618 Norge er pliktig til å følge barnekonvensjonen, og der står det tydelig at « Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende syn ».
SA170617 Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May ifølge BBC.
SA170617 Men nå tyder stadig flere studier på at ett, grunnleggende råd er nok.
DB170617 be, kommer med litt guru-råd om det å date en med ulikt livssyn, via historien om sin eks, den tyrkiske ambassadesønnen Lito, der alt var bra, for størst av alt er kjærligheten ( eller « Love on Top » som Beyoncé synger ), men med en gang de snakket om andre ting, så fant de ut at de hadde et grunnleggende ulikt syn på verden, og forholdet
BT170617 Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May ifølge BBC.
AP170617 Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May ifølge BBC.
AA170617 Men støtten til familier som trengte hjelp og grunnleggende informasjon i de innledende timene etter denne rystende katastrofen var ærlig talt ikke god nok, sa May ifølge BBC.
VG170616 Det sier mye om Koves evne til å røre ved grunnleggende menneskelige følelser, på tvers av land og kulturer.
VG170616 Vi forbedret og reduserte omfanget av nasjonale prøver og vi styrket arbeidet med tidlig innsats, og elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning har økt.
VG170616 Oslo FrP og jeg er enig med Høyre i at ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet og verdi.
NL170616 Ingen vil ta tak i det som er grunnleggende diskriminerende, for eksempel en motorferdsellov som strider fullstendig mot folks rettsoppfatning og verdensbilde.
NL170616 Hvor er Sametinget når disse grunnleggende utfordringer tas opp ?
DB170616 - Det grunnleggende spørsmålet er om den tiltalte har skyldevne.
DA170616 Hvordan rekruttere nye publikum, og den grunnleggende tanken : Hvorfor driver vi med dette ?
AA170616 Loven tar også høyde for at det i dag er flere private virksomheter som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, og legger til rette for at disse vil bli omfattet av lovens krav til sikkerhet.
DN170615 ¶ Dersom elevene skal beherske teknologi og bruke den kreativt, er det et absolutt minimum at grunnleggende programmering tas inn som et obligatorisk fag i grunnskolen, sier forfatterene.
DA170615 - Målet med hatpredikantlista er å beskytte Danmark mot rabiate forkynnere som undergraver våre grunnleggende demokratiske verdier, sier utdannings- og integrasjonsminister Inger Støjberg.
DA170615 På mange vingårder over hele Sør-Afrika produseres vinen av underbetalte arbeidere, som nektes grunnleggende rettigheter, som nektes retten til å organisere seg.
DA170615 Men tenk også på dette : På mange vingårder over hele Sør-Afrika produseres vinen av systematisk underbetalte arbeidere, som nektes grunnleggende rettigheter, som nektes retten til å organisere seg.
DA170615 På mange vingårder over hele Sør-Afrika produseres vinen av underbetalte arbeidere, som nektes grunnleggende rettigheter, som nektes retten til å organisere seg.
DA170615 Men tenk også på dette : På mange vingårder over hele Sør-Afrika produseres vinen av systematisk underbetalte arbeidere, som nektes grunnleggende rettigheter, som nektes retten til å organisere seg.
AP170615 Men nå tyder stadig flere studier på at ett, grunnleggende råd er nok.
AA170615 - Målet med hatpredikantlista er å beskytte Danmark mot rabiate forkynnere som undergraver våre grunnleggende demokratiske verdier, sier utdannings- og integrasjonsminister Inger Støjberg.
VG170614 En spansk eller polsk person, som snakker engelsk og har gjennomgått den samme grunnleggende opplæring, kan gjøre jobben de norske kabinansatte gjør for langt lavere lønn og likevel sikre seg og sin familie en god inntekt.
NL170614 Tak over hodet er et helt grunnleggende behov for mennesker, på linje med mat og klær.
NL170614 Eksempel på hvordan helt grunnleggende oppgaver i en kommune - å sørge for de basale behovene for alle innbyggerne, for at den nederste og viktigste delen av behovspyramiden dekkes, for verdighet og anstendighet for alle som sliter og lider i det stille - går tapt i ståket fra alle andre.
DB170614 Som om det dreier seg om en stafettpinne, kastes forslag på kandidater opp i lufta, uten de altfor grunnleggende analysene om hvem som er kvalifisert til å framstå som økonomisk, politisk og moralsk leder.
AP170614 Eirik Sæthers utstilling - hvor et hjem er forsøkt gjenskapt - kretser rundt dette grunnleggende spørsmålet - og er et spenstig sted å tenke over hva et hjem er.
AA170614 Én ting er at bygging i parken for å knytte campus nærmere byen vil bryte grunnleggende med tanken om det « monumentale kunnskapsbygget », hvor parken rundt skulle bidra til å gi campus dens opphøyde posisjon i terrenget.
VG170613 Under inspeksjonene ble det sett på grunnleggende rutiner for : ¶
VG170613 Ifølge Mattilsynet er grunnleggende forståelse for god hygiene helt avgjørende for denne typen virksomheter.
DB170613 Vi må vise at vi står sammen om de grunnleggende verdiene som jeg vet at det absolutte flertallet i Norge vil verne om, og at vi ikke aksepterer marsjerende nazister i våre gater eller godtar høyreekstreme virkelighetsoppfatninger som sprer seg som ild i tørt gress i sosiale medier.
DB170613 Når politikerne driver menneskerettslig balansekunst helt på kanten av grunnleggende rettigheter Norge har bundet både seg selv og andre stater til, vil vi lett bli dømt i nasjonale eller internasjonale domstoler.
DB170613 Barnet har en selvstendig rett til å få sitt beste vurdert og vektet som et grunnleggende hensyn når ulike interesser blir veid opp mot hverandre, understreker FNs barnekomité.
DA170613 For, som Borgen sa, Pahr-Iversen har jo alltid malt at livet er grunnleggende godt.
VG170612 Jeg bryr meg om de grunnleggende menneskelige behov, som ren luft, rent vann, å ha et sted å bo og en jobb å gå til, sa Gunhild Stordalen da hun åpnet konferansen mandag.
VG170612 Det er en helt grunnleggende verdi at man skal kunne kommunisere med hverandre, spesielt i skolen og barnehagen, sier Per Sandberg ( FrP ).
DB170612 Det er grunnleggende usunt.
DB170612 Det er en helt grunnleggende verdi at man skal kommunisere med hverandre, spesielt i skolen og barnehagen, sier Sandberg.
DB170612 Opplysning og refleksjon må da naturligvis være grunnleggende i skole og andre samfunnsinstitusjoner.
DB170612 En bevissthet om foreldres grunnleggende ansvar for å oppdra ansvarlige samfunnsborgere er avgjørende for oss alle.
DB170612 Dette er blant de grunnleggende elementene vi kan velge å formidle til våre barn og som i langt større grad støtter opp om selvstendighet enn det å legge lokk på saker, snakke om « noe enklere » og/eller usynliggjøre egne standpunkter.
BT170612 Randgaard Mikalsen er talsperson for de om lag 16 000 studentene på UiB, og mener at denne saken er utfordrende fordi flere grunnleggende prinsipper blir satt opp mot hverandre.
BT170612 - Et forbud mot ansiktsdekkende plagg bryter med grunnleggende menneskerettigheter, som lik rett til utdanning.
AA170612 Etter dette har sykkelens grunnleggende utforming ikke endret seg så mye.
DB170611 SANDEFJORD ( Dagbladet ) : Lørdag kveld viste gutta hvor viktig tæl, innsats og løpsvilje er i fotball og hvordan de mest grunnleggende forutsetninger for suksess hever et lag.
AP170611 - Det er klokt å sammenligne Corbyn og Sanders, selv om USA og Storbritannia er grunnleggende forskjellige på mange måter, sier Bratberg.
AP170611 - De har stått for en annen samfunnsorden som innebærer et grunnleggende brudd med en del av vår tids nyliberale samfunnsorden.
AA170611 Selv om det blir færre kommuner, vil ikke de grunnleggende utfordringene løses.
VG170610 - Vi er grunnleggende opptatt av å fortsette løftet på samferdsel fra Stoltenberg-regjeringen, da vi tredoblet bevilgningene til samferdsel.
DN170610 - Vi er grunnleggende opptatt av å fortsette løftet på samferdsel.
DB170610 - Vi er grunnleggende opptatt av å fortsette løftet på samferdsel.
DA170610 Å miste håpet om å bo på våre forfedres land vil grunnleggende sett bety slutten for oss som palestinere.
AA170610 - Vi er grunnleggende opptatt av å fortsette løftet på samferdsel.
AA170610 Flytende vann regnes som en grunnleggende forutsetning for alt liv.
SA170609 Man bruker kanskje ikke nok tid på det grunnleggende som man trenger å kunne.
NL170609 Det finnes ikke noe mer grunnleggende ansvar for norske folkevalgte, enn ansvaret for folks trygghet.
DN170609 Jeg er forbauset over at grunnleggende verdier ikke får større plass i valgkampen, sier Siem.
AA170609 I en uttalelse fra det tyrkiske utenriksdepartementet fredag fastslås det at Tyrkia støtter Iraks territorielle integritet og politiske enhet, og at dette er en grunnleggende del av Tyrkias Irak-politikk.
AA170609 Tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser regnes ikke som straff, men som et sikkerhetstiltak.
AA170609 I forslaget til Stortinget foreslår regjeringen bestemmelser i statsborgerloven om tap av statsborgerskap på grunn av straffbare forhold og tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
SA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
FV170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
DB170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
DB170608 For Donald Trumps oppførsel står fram som grunnleggende uærlig og løgnaktig etter dagens høring i senatets sikkerhetskomité med Comey.
DB170608 Det grunnleggende spørsmålet i denne saken er om Trump ga Comey sparken fordi FBI-sjefen ikke klart sa at han ville stanse etterforskingen av Flynn, eller av Russlands-sporet i det hele tatt.
DA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
AP170608 Statsminister Erna Solberg åpnet Oslo Freedom Forum og hyllet dem som hver dag risikerer mye for å kjempe for helt grunnleggende rettigheter.
AA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
AA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
AA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
AA170608 Breivik gikk til sak mot staten fordi han mente soningsforholdene er så strenge at de brøt med hans grunnleggende menneskerettigheter.
VG170607 Maktens tak og vegger sier noe grunnleggende om landet vårt, og tiden de er oppført i.
DB170607 For å motvirke fallende oppslutning har Maduro satt i gang en ny runde med salg av grunnleggende matvarer til utrolig lave priser, i håp om å klare et gjenvalg.
DB170607 « Jeg ønsket å skrive sanger som var forskjellige fra det noen hadde hørt før, og disse temaene var grunnleggende .
DA170607 - Uansett hvilken situasjon menneskene er i, mener jeg det er prinsipielt viktig at man sikrer alle tilgang til grunnleggende helsetjenester.
BT170607 Når det til stadighet dukker opp tekster på nettet rettet mot homofile, til offentligheten, med ordbruk og retorikk som er grunnleggende nedverdigende.
BT170607 Der jeg deler noe veldig personlig og noe grunnleggende om hvem jeg er.
AA170607 Han mener at Storbritannia ikke vil kunne nedkjempe terrorisme ved å « rive i stykker grunnleggende rettigheter ».
SA170606 « Representant Higgins ytringer bryter med de helt grunnleggende prinsippene som dette landet er tuftet på », skrev Louisiana-avdelingen av The American Civil Liberties Union på Twitter mandag.
DA170606 Det handler om grunnleggende rettferdighet, sier Peter Christian Frølich ( H ), som er saksordfører for lovforslaget.
AP170606 Å eie sitt eget hjem er et grunnleggende velferdsgode.
AP170606 Det er allikevel et mer grunnleggende problem vi bør diskutere : Hvorfor løser ikke de borgerlige partiene opp i en av planøkonomiens siste lommer i vårt samfunn ?
AA170606 « Representant Higgins ytringer bryter med de helt grunnleggende prinsippene som dette landet er tuftet på », skrev Louisiana-avdelingen av The American Civil Liberties Union på Twitter mandag.
DB170605 Den grunnleggende sikkerhetsgarantien er jeg sikker på at vil bestå, sier Stoltenberg.
AP170605 Det finnes et uformelt kunnskapshierarki der fysikk står på toppen med den sikreste og mest grunnleggende kunnskapen.
AP170605 Det finnes et uformelt kunnskapshierarki der fysikk står på toppen med den sikreste og mest grunnleggende kunnskapen.
AP170605 - Den grunnleggende ideen om å skattlegge de rike hardere og sende penger nedover, er god, men alt det andre er en katastrofe.
AP170605 Det er grunnleggende urettferdig.
AP170605 Vernet om privatlivet i Grunnloven § 102 er som ytringsfriheten, grunnleggende for demokratisk deltagelse.
NL170604 Det er nå en gang slik at vi mennesker er utstyrt med grunnleggende drifter og da var det noe av det mest naturlige at alle disse unge menn som kom fra landene langs Maaselva fant seg partnere blant lokalbefolkningen og i årenes løp har fått etterkommere i tusentall.
VG170603 Folk dør av mangel på helt grunnleggende medisinsk behandling, sa O'Brian i Sikkerhetsrådet.
DN170603 Folk dør av mangel på helt grunnleggende medisinsk behandling, sa O'Brian i Sikkerhetsrådet.
DB170603 Folk dør av mangel på helt grunnleggende medisinsk behandling, sa O'Brian i Sikkerhetsrådet.
BT170603 Selv om flertallet er heterofile, er det noe grunnleggende feil ved at de som ikke er det i utgangspunktet skal stå bak en lukket dør som det for mange koster mot å åpne opp.
BT170603 Friheten til å leve med den vi vil er blant de mest grunnleggende .
AA170603 Folk dør av mangel på helt grunnleggende medisinsk behandling, sa O'Brian i Sikkerhetsrådet.
AA170603 Landet er inne i sin verste krise noensinne, og helt grunnleggende matvarer som melk, mel, ris, egg og matolje er vanskelig å få tak.
SA170602 Våre mest grunnleggende behov, som medisiner, mat, drikkevann og bygningsmaterialer, får vi dekket fra naturen.
SA170602 God språkstimulering og tidlig hjelp dersom språkutviklingen er forsinket er en del av barnehagens grunnleggende oppgaver.
SA170602 Både barnehageloven og rammeplanen er tydelige om læring i barnehagen, og legger opp til at barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
NL170602 Men før eller senere vil også de sterke Ap-kvinnene måtte ta inn over seg grunnleggende problemet.
DB170602 120 millioner og psykologtilbud er helt nødvendig, men adresserer ikke de grunnleggende humanitære utfordringene for disse barna. | « Snylter » på terrorofrenes gratiskonsert : - Over 10 000 skruppelløse personer har gjort krav på billetter ¶
DA170602 Statens oppgave her begynner og slutter med å beskytte den grunnleggende menneskerettigheten, religionsfrihet.
NL170601 Å nekte brukerne retten til eget valg av offentlig eller privat omsorgstjeneste, er å frata dem en rettighet som ellers er grunnleggende - så lenge prisen er den samme.
NL170601 ¶ Å nekte brukerne retten til eget valg av offentlig eller privat omsorgstjeneste, er å frata dem en rettighet som ellers er grunnleggende - så lenge prisen er den samme.
DB170531 Politiet hevder at vår viktigste oppgave er å forebygge kriminalitet, men forebygging må rettes mot de grunnleggende årsakene.
AA170531 Dagens praksis bryter med grunnleggende prinsipper også fordi Norge sender problemet videre til andre land når barna stikker av.
VG170530 Sektorprinsippet har noen grunnleggende svakheter.
DA170530 * Innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som grunnleggende ferdighet i skolen.
AP170530 - Barnehagene bør jobbe enda mer med grunnleggende sanseopplevelser og motorikk på grunn av den økende digitale bruken i samfunnet.
SA170529 - Tilgang til gode lokaler er grunnleggende nødvendig for å gi barn, unge, og voksne muligheten til å spille musikk.
DB170529 Uten noe så grunnleggende som trivsel og trygghet på skolen og med seg selv, blir det ikke realistisk å få til så mye læring.
DB170529 Som en ekte reaksjonær, som sleivete, upresis, provoserende, konfronterende, og grunnleggende kunnskapsløs.
DA170529 Gjennom en skriftlig avtale kan du avtale deg vekk fra mange grunnleggende rettigheter.
DA170529 - Det viktigste er at kontrakten inneholder grunnleggende ting, som hvem som er din arbeidsgiver, hva du skal jobbe med, hvor du skal jobbe og når du skal jobbe, sier han.
BT170529 Grunnleggende finansteori tilsier at man ikke bør legge alle eggene i samme kurv.
AP170529 Det er grunnleggende å kunne si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen uten å bli sagt opp eller utsatt for reaksjoner fra arbeidsgiver.
AP170529 Den sier likevel ingenting om et grunnleggende problem ved ordningen, nemlig at flere misbruker varslingsreglene til å manøvrere seg inn i et vern som reglene åpenbart ikke skal gi.
AA170529 Derfor tok VGs kommentator Frithjof Jacobsen grunnleggende feil da han i vinter skrev at « en politisk elite som ikke klarer å beskytte borgerne sine mot terrorangrep på åpen gate, den vil miste sin legitimitet hos befolkningen ».
SA170528 Det forandrer fortsatt ikke det faktum at det å kriminalisere mennesker for å bruke et rusmiddel i det private rom, er i strid med grunnleggende rettigheter.
DB170528 Det er grunnleggende i forsikring : Du må alltid bestille eller kjøpe før det skjer noe.
DB170528 - Jeg tror ikke dette utgjør noen grunnleggende trussel mot kinofilmen, sier Polanski.
DA170528 Downs syndrom er en alvorlig psykisk utviklingshemming, som gjør at man blir avhengig er av hjelp i mye større grad enn andre, sier Sterri, og understreker at han ikke på noen måte ønsker å frata pyskisk utviklingshemmede grunnleggende rettigheter.
DA170528 - Det Aksel Braanen Sterri sier om Downs syndrom, er så grunnleggende problematisk at det blir en avsporing å snakke om ytringsfrihet, sier professor i spesialpedagogikk Jan Grue.
DA170528 Før G7-møtet var Merkel også til stede på NATO-toppmøtet i Brussel der Trump igjen kritiserte de øvrige medlemmene for ikke å bidra med sin skjerv, og unnlot å si om USA fortsatt vil respektere NATOs grunnleggende paragraf om gjensidig hjelp i tilfelle aggresjon.
AP170528 Oppdagelsen av noe så grunnleggende som elektrisiteten og forbrenningsmotoren vil ikke bli repetert, spår de.
AP170527 Uttørkingen av Tsjadsjøen er et eksempel på at kampen mot klimaendringer er av grunnleggende viktighet for dem, påpekte Merkel.
AA170527 Uttørkingen av Tsjadsjøen er et eksempel på at kampen mot klimaendringer er av grunnleggende viktighet for dem, påpekte Merkel.
VG170526 Folket har nå mistet grunnleggende rettigheter som demokratisk valg, og regimet har styrt landet i en retning av mat-, medisin- og varemangel.
DN170526 Børge Brendes veivalgmelding fanger ikke opp at de sikkerhetsutfordringene Norge står overfor formes av grunnleggende endringer utenfor Europas grenser, mener artikkelforfatteren.
DB170526 Men det grunnleggende budskapet er det samme, vi har hørt det samme fra Obama, sier Stoltenberg.
DB170526 Men at dette er grunnleggende psykologi, som han nevner, ( og sosiologi, kan vi føye til ) er ikke nok til å avvise analyser.
BT170526 Mange av oss andre pustet derimot lettet ut da domstolen slo fast at dette krenket den grunnleggende respekten for privatlivet og personopplysningene.
BT170526 I ytterste konsekvens vil mer dataovervåking, mer telefonavlytting og mer skjermavlesing ødelegge det de er satt til å beskytte : Vår grunnleggende rett til å tenke, tro og ytre hva vi vil.
BT170526 De ville rett og slett gjøre noe så grunnleggende positivt som å prøve å lage et bedre skoletilbud enn det som eksisterer i dag.
AP170526 Stoltenberg toner ned motsetningene og mener landene er enige om det grunnleggende : At det må brukes mer penger på forsvar.
AP170526 Men det grunnleggende budskapet er det samme som fra Obama.
AA170526 Og det er tendenser til at stabilitet blir viktigere enn de grunnleggende verdiene, sier Solberg.
VG170525 - Norge er et grunnleggende trygt samfunn.
SA170525 De utfordret ham på respekten for Vestens grunnleggende verdier.
DN170525 - Mitt hovedbudskap til president Trump var at det som gir vårt samarbeid og vennskap dypest mening, er grunnleggende vestlige verdier som frihet, menneskerettigheter og respekt for menneskets verdighet, sa Tusk.
DN170525 - De grunnleggende vestlige verdiene er det som gir samarbeidet med USA sin dypeste mening, sier EUs president Donald Tusk etter møtet med USAs president.
DB170525 Dette er selvfølgelig den mest grunnleggende populistisk ideen som stadig må undersøkes, ikke minst for å hindre fremveksten av ekstremisme.
DB170525 Kanskje er det i den aller, aller minste mikrobestandelen, i det aller mest grunnleggende det ligger ?
AP170525 Vi er i ferd med å frata barn deres grunnleggende menneskerettigheter.
AP170525 Et sivilisert samfunn står ikke fritt til å endre de naturgitte, grunnleggende forholdene mellom foreldre og barn, skriver kronikkforfatterne.
AP170525 Ambisjoner, langsiktighet og forutsigbarhet er helt avgjørende for fremgang innen all forskning - ikke minst innen den grunnleggende og nysgjerrighetsdrevne forskningen.
AA170525 De grunnleggende vestlige verdiene er det som gir samarbeidet med USA sin dypeste mening, sier EUs president Donald Tusk etter møtet med USAs president.
AA170525 - Mitt hovedbudskap til president Trump var at det som gir vårt samarbeid og vennskap dypest mening, er grunnleggende vestlige verdier som frihet, menneskerettigheter og respekten for menneskets verdighet, sa Tusk da han møtte pressen etter besøket.
AA170525 De utfordret ham på respekten for Vestens grunnleggende verdier.
AA170525 - Mitt hovedbudskap til president Trump var at det som gir vårt samarbeid og vennskap dypest mening, er grunnleggende vestlige verdier som frihet, menneskerettigheter og respekt for menneskets verdighet, sa Tusk.
VG170524 Forståelse for matematikk er helt grunnleggende .
VG170524 " Forståelse for matematikk er helt grunnleggende .
AP170524 Dette grunnleggende familieproblemet unngås fullstendig både av deg og moren.
AA170524 Domstolen hadde forstått lovverket grunnleggende feil da den dømte Rashid etter den gamle straffeloven.
AA170524 Enten vi liker det eller ikke, et sterkt Nato, dominert av USA, er et grunnleggende premiss for all norsk forsvarsdebatt.
AA170524 Funksjonshemmede stiller bakerst i køen for helsetjenester, utdanning og andre grunnleggende rettigheter. 32 millioner mennesker er blinde, og ved hjelp av en enkel operasjon kunne de ha fått synet tilbake De får sjelden sjansen til å gå på skole.
VG170523 Hun har tydeligvis et grunnleggende forskjellig menneskesyn fra oss som kritiserer henne.
SA170523 Det finnes mange unntak fra reglene rundt dette, men som grunnleggende prinsipp, går prisen på en vare opp hvis behovet er relativt stort og tilbudet relativt lavt.
NL170523 En grunnleggende forutsetning for enhver etnisk gruppe er nemlig et samfunnsmessig felleskap forankret i kultur, næringsliv og areal.
DA170523 Louise Bourgeois' kunst treffer fordi den dreier seg om livets grunnleggende spørsmål.
DA170523 « Kinesiske myndigheter har fylt opp fengslene med dissidenter, forfattere, journalister, forleggere og bloggere, og ifølge PEN International er mer enn 40 fengslet i dag ene og alene for å ha benyttet seg av sin grunnleggende rett til ytringsfrihet », hevder PEN.
VG170522 Ytringsfriheten er helt grunnleggende i et demokrati.
VG170522 Men hvor vanskelig er det å forstå de mest grunnleggende poengene for at vi i Norge skal spise trygg god mat og ha den beste dyrevelferden i verden ?
NL170522 Å overse den grunnleggende angsten dette skaper i Alta, vil være særdeles uklokt.
NL170522 Det handler om å ha et grunnleggende og godt helsetilbud der folk bor.
DA170522 Det vitner om en grunnleggende mistillit mot at man kan finne gode lokale løsninger, sier han.
AP170522 - Vi har ingenting å tilby deg, bortsett fra dette : Verdier som menneskerettigheter, grunnleggende demokratiske lover og en vestlig utkikkspost i Midtøsten, skriver Haber, kjent for sine bånd til tidligere statsminister Yitzhak Rabin.
AA170522 - Selv om ikke alle manglene var like alvorlige, er det urovekkende at enkelte hadde grunnleggende hygieniske mangler, sier Mattilsynets seniorrådgiver Åsne Sangolt, som ledet tilsynskampanjen.
SA170521 Det innebærer grunnleggende endring av tankemønstre, prosesser og organisatoriske hierarkier - ikke datasystemer og teknologi i seg selv.
VG170520 Uten et politisk ønske om å begrense eller fjerne profitt fra grunnleggende velferdstjenester, vil kommersielle selskaper se sitt snitt til å gjøre fortjeneste.
VG170520 Hovedpoenget i all grunnleggende velferd må være at fellesskapets penger skal gå til å skape velferd for folk flest, ikke formuer til noen få.
DB170520 * Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet.
BT170520 De lærer å lese og skrive bokstaver, grunnleggende grammatiske regler slik at alle lærer å lese før de er 6 år.
AP170520 - Kaos gir angst, og angsten er grunnleggende hos meg.
VG170519 Politisk kompetanse og troskap mot de grunnleggende prinsipper for den islamske republikken og dens religion, er det viktigste.
VG170519 Troskap mot de grunnleggende prinsippene i den islamske republikken og dens religion, er en forutsetning for å stille som kandidat.
VG170519 Hun påpeker at en korrupt politimann bidrar til å svekke den grunnleggende tilliten til politiet som en helhet, og særlig Eirik Jensens tidligere politiarbeid.
VG170519 « Etter vår vurdering utgjør forholdet et grovt tillitsbrudd, og et brudd på grunnleggende etiske krav », skrev han i et brev til Bufdir 21. juni 2011.
SA170519 Personer som scorer over grunnleggende på alle fire kompetanseområdene, har ifølge SSB gode generelle digitale ferdigheter.
SA170519 DIGITALE : Av de fire feltene gjør nordmenn det best på informasjonssøking på nett, der hele 87 prosent mellom 16 og 74 år scorer over grunnleggende på spørsmålene.
DA170519 Ifølge professor Fakouhi er Vestens grunnleggende misforståelse av den politiske virkeligheten i Iran knyttet til Europas historiske erfaring med en annen muslimsk makt, det sunniislamske osmanske imperiet.
DA170519 Den grunnleggende forutsetningen for å kunne bli bispenominert, er at man er ordinert prest i Den norske kirke.
AP170519 Personer som scorer over grunnleggende på alle fire kompetanseområdene, har ifølge SSB gode generelle digitale ferdigheter.
AP170519 DIGITALE : Av de fire feltene gjør nordmenn det best på informasjonssøking på nett, der hele 87 prosent mellom 16 og 74 år scorer over grunnleggende på spørsmålene.
AA170519 Den grunnleggende forutsetningen for å kunne bli bispenominert, er at man er ordinert prest i Den norske kirke. ( ©NTB ) ¶
AA170519 Den grunnleggende forutsetningen for å kunne bli bispenominert, er at man er ordinert prest i Den norske kirke.
BT170518 Israels behandling av palestinske barn og unge som blir arrestert av de militære styrker på den okkuperte Vestbredden, er brudd på en rekke av barns grunnleggende rettigheter.
AP170518 Det er et dypdykk inn i nytelser bare en kyllings grunnleggende bestanddeler kan gi, om de er fordelt ut på små spyd ¶
AA170518 Retten mener helt grunnleggende krav til forsvarlig drift var helt tilsidesatt og vurderer forholdet som kvalifisert klandermessig og grovt uaktsomt.
SA170517 - La meg være klar, det er et sunt og grunnleggende prinsipp at alle doms- og ankelutvalg innen idretten, inkludert, CAS ( Idrettens voldgiftsrett ), bør legge til grunn åpne og transparente prosesser, sa visepresidenten.
DB170517 - Dersom dette stemmer, så er presidentens skamløse forsøk på å stanse en FBI-etterforskning av Michael Flynn et angrep mot rettssikkerheten som er grunnleggende i demokratiet vårt, sier Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.
BT170517 - La meg være klar, det er et sunt og grunnleggende prinsipp at alle doms- og ankelutvalg innen idretten, inkludert, CAS ( Idrettens voldgiftsrett ), bør legge til grunn åpne og transparente prosesser, sa visepresidenten.
AP170517 - La meg være klar, det er et sunt og grunnleggende prinsipp at alle doms- og ankelutvalg innen idretten, inkludert, CAS ( Idrettens voldgiftsrett ), bør legge til grunn åpne og transparente prosesser, sa visepresidenten.
AA170517 - Hvis disse rapportene stemmer, er presidentens uforskammede forsøk på å stanse FBIs etterforskning av Michael Flynn et brudd på lover som er grunnleggende for vårt demokrati, sier Pelosi.
AA170517 - Hvis disse rapportene stemmer, er presidentens uforskammede forsøk på å legge ned FBIs etterforskning av Michael Flynn et brudd på lover som er grunnleggende for vårt demokrati.
DN170516 I ytterste konsekvens kan Polen bli fratatt stemmeretten i EU for brudd på unionens grunnleggende verdier.
DA170516 Grunnleggende velferd er derfor fellesskapets oppgave, ikke markedets.
BT170516 - Hvis disse rapportene stemmer, er presidentens uforskammede forsøk på å stanse FBIs etterforskning av Michael Flynn et brudd på lover som er grunnleggende for vårt demokrati, sier Pelosi.
BT170516 | Omsorg er omtanke, ikke butikk ¶ Grunnleggende velferd er fellesskapets oppgave, ikke markedets.
BT170516 Prinsippet om at hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode og ikke gå til profitt for eierne av kommersielle foretak, er grunnleggende .
BT170516 Grunnleggende velferd er fellesskapets oppgave, ikke markedets.
BT170516 ÅPNE SAMFUNN : Presidentvalget i Frankrike handler også om et grunnleggende spørsmål : Ønsker vi en utvikling i retning av åpne eller lukkede samfunn, skriver utenriksminister Børge Brende.
BT170516 Valget var historisk på flere måter, men mest markant ved at motstanderne stod for grunnleggende ulike løsninger på Europas utfordringer.
BT170516 Men dette valget handler også om et grunnleggende spørsmål, som er et sentralt tema i den norske regjeringens veivalgsmelding, som nylig ble lagt fram for Stortinget : Kan internasjonal handel og forpliktende samarbeid fremme økonomisk vekst og sosial fremgang, eller er svaret på ulike utfordringer en lukking av grensene ?
BT170516 Med forsvarlig standardsetting for å beskytte miljø og grunnleggende verdier.
VG170515 Ikke noe å si på sedvanlig offervilje, det skortet på grunnleggende skikkelighet.
VG170515 Uten så grunnleggende ting som trivsel og trygghet i klasserommet, i skolegården og med oss selv, blir det sparsomt med lyst til læring og tilstedeværelse.
DB170515 Det blir - og ble - grunnleggende feil for min del.
DB170515 - Følgelig : Denne medaljen kan jeg bare ikke beholde utfra et grunnleggende samvittighetsspørsmål.
DB170515 - Grunnleggende feil ¶
DB170515 Før vi fortsetter bør vi minne om noen grunnleggende begreper : Det vi kaller hydrogenbil er det som også av og til kalles brenselcellebil.
DA170515 Vi vil vektlegge prosjekter som er relativt konkrete med tanke på løsning, og i denne runden i mindre grad grunnleggende prosjekter som har et langt tidsperspektiv før en løsning kan komme i bruk.
AA170515 Organisasjonen frykter imidlertid at mange mennesker vender tilbake til områder uten grunnleggende behov som drikkevann, hus og annen infrastruktur, og at returene kan forverre den eksisterende matkrisen i regionen.
DA170513 For Høyre er valgfrihet helt grunnleggende , fordi det handler om å ha respekt for at vi som mennesker er forskjellige, sa Solberg.
AP170513 mai, når vi feirer det mest grunnleggende av alt : Vår egen frihet.
AP170513 I åtte korte historier, som glimtvis hekter seg inn i hverandre og avdekker tråder av sammenheng, folder hun sikkert ut et univers der skikkelsene er grunnleggende alene. | « Må jette : » Realistisk og humoristisk om svenske tilstander ¶
AP170513 I åtte korte historier, som glimtvis hekter seg inn i hverandre og avdekker tråder av sammenheng, folder hun sikkert ut et univers der skikkelsene er grunnleggende alene. | « Det er bare vi mennesker som setter hverandre i bur.
AP170513 I åtte korte historier, som glimtvis hekter seg inn i hverandre og avdekker tråder av sammenheng, folder hun sikkert ut et univers der skikkelsene er grunnleggende alene.
VG170512 Åpenhet og sannhet er grunnleggende i vårt samfunn.
VG170512 En juridisk avklaring viser at det er grønt lys om man vil, og nå blir det ytterst interessant å få svar på et grunnleggende spørsmål : ¶
DB170512 I det store og det hele representerer idrettsungdomsskolene et fundamentalt valg av livsstil og grunnleggende prioriteringer.
DB170512 Det svikter for ofte med grunnleggende ting som mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap.
SA170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
SA170511 Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier statsråden til avisen.
DB170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tufta på prinsippet om åpenhet.
DB170511 Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier Hofstad Helleland til Dagbladet.
DB170511 17 millioner kroner mer legges i potten til opplæring i grunnleggende ferdigheter på landets arbeidsplasser. 10 millioner til å prosjektere scenekunst i sentralbadet i Bergen.
BT170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
BT170511 Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier statsråden til avisen.
AP170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
AP170511 Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier statsråden til avisen.
AP170511 Det er fordi jeg prinsipielt mener det er grunnleggende at internasjonal idrett er tuftet på prinsippet om åpenhet.
AP170511 Antidopingarbeidet må bære preg av gjennomsiktighet og ikke minst en grunnleggende rettssikkerhet for utøveren, sier statsråden til avisen.
AA170511 Dette vil ikke føre til at NATOs grunnleggende rolle endres, lover han.
AA170511 De mange politisk uerfarne kandidatene til parlamentsvalget er en ledd i planen om en grunnleggende endring i fransk politikk.
AA170511 Den britiske forfatteren George Monbiot reiser noen grunnleggende spørsmål : ¶
SA170510 Eksemplene over er bare noen av mange vi kunne trukket frem for å vise at Norsk olje og gass' rapport mangler en grunnleggende - og helt nødvendig - forståelse av hvilke mekanismer som påvirker sikkerhetsnivået i olje- og gassindustrien.
SA170510 Medisinsk og sportslig støtteapparat må ha gjennomført grunnleggende antidopingopplæring.
SA170510 Alle landslagsutøvere skal gjennomføre et grunnleggende antidopingopplæring og kjenne sitt ansvar og sine forpliktelser.
SA170510 Alle landslagsutøvere må gjennomføre grunnleggende opplæring i antidoping, og vite om ansvar og forpliktelser. ( se fakta ).
NL170510 Gjennom et langt arbeidsliv innen nordnorsk næringsliv og fiskerinæring, og med stor interesse for dagens tema, er jeg også blitt klar over at det kreves grunnleggende endring i holdning til hvordan fremtidens behov og løsninger gis oppmerksomhet, og hvordan kommunene og næringen gjennom næringssamarbeid og organisering kan få innflytelse, medvirkning og ansvar på de områder som skal danne grunnlag for den utvikling i nærin
DA170510 * 17 millioner kroner mer legges i potten til opplæring i grunnleggende ferdigheter på landets arbeidsplasser. * 10 millioner til å prosjektere scenekunst i sentralbadet i Bergen.
DA170510 - Her kan man tenke på alt fra små trivielle fantasier, til mer grunnleggende alvorlige eksistensielle tanker.
AP170510 Medisinsk og sportslig støtteapparat må ha gjennomført grunnleggende antidopingopplæring.
AP170510 Alle landslagsutøvere skal gjennomføre et grunnleggende antidopingopplæring og kjenne sitt ansvar og sine forpliktelser.
AP170510 Alle landslagsutøvere må gjennomføre grunnleggende opplæring i antidoping, og vite om ansvar og forpliktelser. ( se fakta ).
VG170509 Ingen våger å diskutere det grunnleggende problemet rundt enslige mindreårige asylsøkere.
VG170509 Ingen våger å diskutere det grunnleggende problemet - hvordan vi kan forhindre at foreldrene sender barna fra seg.
VG170509 Debatt Ingen våger å diskutere det grunnleggende problemet rundt enslige mindreårige asylsøkere.
VG170509 - Hovedpoenget i all grunnleggende velferd må være at fellespenger skal gå til å skape velferd for folk flest, ikke formuer til noen få.
DB170509 Hvis man har det grunnleggende på plass og har varme foreldre som vil barnet vel og gjør det beste de kan.
DA170509 Som arbeidstakere har vi grunnleggende felles interesser.
DA170509 - Min Kamp-bøkene av Karl Ove Knausgård er grunnleggende humane bøker.
BT170509 Homoseksualitet er en berikelse av livet, og en dyp og grunnleggende anerkjennelse av oss selv.
AP170509 Et samfunn med muligheter for absolutt alle forutsetter at vi takler de grunnleggende årsakene til at ulikheter oppstår, ikke bare behandler symptomene.
AA170509 Der legger de statsråd Bent Høies svar til grunn, og flertallet mener altså Høie har gitt nødvendige forsikringer om at en grunnleggende akuttberedskap for befolkningen nå er ivaretatt.
VG170508 - Vi var nok noen i Wams samtid som ikke riktig forsto hvorfor han var så forskrekkelig sint og og kritisk, hans grunnleggende samfunnsanalyse var ikke uten videre enkel å forstå.
SA170508 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) ønsker at flere bedrifter skal gi sine ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter.
DN170508 Gjennom ordningen kan bedrifter søke om å gi ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, IKT eller til norsk- eller samiskopplæring.
DA170508 Omskjæring er, og har vært gjennom flere tusen år, et av de grunnleggende budene i jødedommen, poengterer den israelske ambassadøren i en uttalelse om landsmøtevedtaket til Fremskrittspartiet i helga.
DA170508 Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.
BT170508 Familien er det grunnleggende i samfunnet.
AA170508 - Okkupasjonsmaktens trusler fikk ham ikke til å tie om behovet for å forsvare grunnleggende humanistiske og kristne verdier.
AA170508 Omskjæring er, og har vært gjennom flere tusen år, et av de grunnleggende budene i jødedommen, poengterer den israelske ambassadøren i en uttalelse om landsmøtevedtaket til Fremskrittspartiet i helga.
AA170508 Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.
VG170507 Men jeg er grunnleggende optimist.
DB170507 Det er grunnleggende at mennesker som bor i landet vårt lærer om kristendommen på en fornuftig måte, sier Frps Morten Wold fra talerstolen.
DB170507 Han forteller at i grunnleggende førstehjelpskurs Røde Kors tilbyr i dag, har instruktørene gått bort fra å lære bort kursdeltakere å ta pulsen på pasienter.
BT170507 Det siste halvåret hvor det har vært amerikansk presidentvalg mellom demokrater og republikanere, har splittelsene blant folk kommet til overflaten også her til lands, og det har utfordret mange grunnleggende samfunnsverdier.
VG170506 Han er opptatt av at de grunnleggende teknikkene skal fungere, og hvordan de fungerer.
VG170506 Dette er ikke bare akademisk, men også en grunnleggende vitenskapelig og rasjonell tilnærming til kampsport.
VG170506 Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet.
DN170506 Landene er imidlertid enig om at det er i begges interesse å beskytte frihandel, et grunnleggende prinsipp for de fleste asiatiske økonomiene.
DB170506 Strakstiltak må på plass for å sikre at alle innsatte får sine mest grunnleggende rettigheter ivaretatt.
DB170506 - Med bakgrunn i grunnleggende menneskerettigheter har vi forbudt omskjæring av jenter i Norge, så jeg synes dette har med likebehandling å gjøre.
DB170506 « Dodge Challenger SRT Demon med 840 hk fra Fiat Chrysler er så grunnleggende farlig for den generelle sikkerheten til bilistene, at det bør bli ulovlig å registrere den for bruk på veien ».
DA170506 Nå er holdningene mer positive igjen, og tilbake til slik de var før krisen, og vi ser igjen at flertallet i befolkningen er grunnleggende positive, sier Pran.
DA170506 - Jeg tror i hovedsak at dette viser at vi har en grunnleggende positiv holdning til innvandring, og at 2016 var et unntak, sier Pran.
DA170506 Nå er holdningene mer positive igjen, og tilbake til slik de var før krisen, og vi ser igjen at flertallet i befolkningen er grunnleggende positive, sier Pran.
DA170506 - Jeg tror i hovedsak at dette viser at vi har en grunnleggende positiv holdning til innvandring, og at 2016 var et unntak, sier Pran.
AP170506 Rodrigo Duterte er demokratisk valgt, men har siden ført en politikk som ikke er i samsvar med grunnleggende rettsprinsipper slik de oppfattes i den vestlige verden.
AP170506 Rodrigo Duterte er demokratisk valgt, men har siden ført en politikk som ikke er i samsvar med grunnleggende rettsprinsipper slik de oppfattes i den vestlige verden.
AA170506 Fra talerstolen lørdag formiddag sa delegasjonsleder fra Sør-Trøndelag at dissensen handler om grunnleggende menneskerettigheter.
AA170506 Strakstiltak må på plass for å sikre at alle innsatte får sine mest grunnleggende rettigheter ivaretatt.
SA170505 En grunnleggende forutsetning er at selskapenes kostnader finansieres over statsbudsjettet.
SA170505 Får man opplæring i grunnleggende førstehjelp allerede som barn, vil det å kunne yte førstehjelp være mer naturlig gjennom hele livet.
DB170505 Dette, kombinert med grunnleggende kostholds kunnskap, mener vi kan bidra til å forebygge at idrettsutøvere får et anstrengt forhold til mat og kropp, sier Ødegaard.
DB170505 Dessverre har forslaget tre grunnleggende problemer : ¶ 1.
DB170505 De fleste anmeldelsene i USA konkluderer med at « Women Who Work » ikke bare er en irrelevant utgivelse for arbeidende kvinner ; den er også en grunnleggende kjedelig bok : « Heldigvis, for de av oss som må jobbe, er den raskt lest, » skriver « The Slot » og påpeker at den også kan leses som en 217 sider lang pressemelding om Trump-familiens merkevarer.
DB170505 Legalisering av hasj, sexkjøp og surrogati er derimot omstridte spørsmål - selv om det grunnleggende prinsippet om valgfrihet synes å være akkurat det samme.
VG170504 En av rettsstatens grunnleggende oppgaver er å sørge for at vi kan leve uten å bli truet eller utsatt for vold.
DB170504 Nelson oppfattet avtalen som i strid med grunnleggende prinsipper i USAs arbeidslovgivning, om ansattes frie rett til å velge den fagforeningen de vil.
AP170504 - Dette er for å slå fast at når man blir norsk statsborger, skal man ha sin lojalitet til norske lover, regler og våre grunnleggende verdier som likestilling, ytringsfrihet og demokrati.
DN170503 Komiteen peker også på at husholdningenes forbruk bare har steget moderat, men at de grunnleggende forholdene for fortsatt vekst i forbruket er solide.
DN170503 - I 2014 og 2015 var det et salig kaos i selskapet, der aksjonærenes rettigheter, som noe så grunnleggende som å avholde generalforsamlinger, ikke ble overholdt, vitnet Alder i Oslo tingrett.
DB170503 Dessuten er det grunnleggende udemokratisk fordi finnmarkingene har sagt helt klart nei.
DB170503 Samtidig påpeker magasinet at oppdateringen ikke løser det de mener er CX-motorens grunnleggende problemer.
DA170503 Begge presidentkandidatene i Frankrike vil ha grunnleggende endringer av samfunnet.
BT170503 Statsminister Erna Solberg vil at Høyre skal gå til høstens valg som et grunnleggende optimistisk parti.
VG170502 Det ble vedtatt i Norge, med flertall fra Ap og Høyre, men ble lagt på is etter at EU-domstolen i 2014 avgjorde at det brøt med EU-borgernes grunnleggende rettigheter.
BT170502 Den kristne fortellingen lærer oss også noe helt grunnleggende om gjestfrihet og åpenhet for vår neste, inkludert den nesten som ikke ligner på meg selv.
BT170502 EFTA-domstolens anerkjennelse av statlig erstatningsansvar og av grunnleggende rettigheter under EØS-avtalen har vært viktige utviklingstrekk.
AA170502 - Regjeringen vil ikke akseptere at hatpredikanter kommer til Danmark for å forkynne hat mot det danske samfunn og for å indoktrinere andre til blant annet å begå vold mot kvinner og barn, spre ideer om et kalifat og i det hele tatt undergrave våre grunnleggende verdier, sier hun.
DB170501 Ideen om voksende etterspørsel og økende priser er det grunnleggende premisset som har styrt politikk og strategiske avgjørelser både i oljeland og oljeselskaper i over 100 år.
BT170501 Det handler om grunnleggende trygghet for alle som er avhengige av sykehuset, og helt i samsvar med Venstres holdning, skriver han. | - Vi advarte politiet mot nettverket ¶
VG170430 - Det er helt grunnleggende for vår trygghet at de som får avslag eller utvises fordi de har begått kriminalitet, faktisk blir sendt ut.
SA170430 Den grunnleggende lærdommen for Donald Trump, og forhåpentligvis de som støtter ham, er at det sannelig ikke er lett å regjere.
SA170430 Marine Le Pen er en demagog fra ytre høyre, Emmanuel Macron har løsninger på de grunnleggende problemene i det franske samfunnet, skriver Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i tenketanken Civita.
DA170430 * Innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som grunnleggende ferdighet i skolen.
DB170429 - Tilgang på informasjon er en grunnleggende menneskerettighet.
DB170429 - Vi mener at han trenger hjelp døgnet rundt, men Försäkringskassan anser at hans grunnleggende behov for assistanse er ni timer og 42 minutter i uka.
DB170429 * Innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som grunnleggende ferdighet i skolen.
DB170429 * At skolen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk kulturarv, og at skolens formålsparagraf må brukes mer aktivt inn i skolehverdagen.
DA170429 Men å hekte rasismen spesifikt på arbeiderklassemenn blir grunnleggende feil, sier Adelheid Seyfarth.
BT170429 Få ting er så grunnleggende for oss nordmenn.
AP170429 Tilhørighet er grunnleggende for vår eksistens, og det er derfor naturlig å frykte utenforskap.
AA170429 - Tilgang på informasjon er en grunnleggende menneskerettighet.
AA170429 - Tilgang på informasjon er en grunnleggende menneskerettighet.
AA170429 Ungarns statsminister Viktor Orbán forsikrer at han vil sørge for at en omstridt utdanningslov innfrir EUs grunnleggende friheter, ifølge EU-parlamentarikere.
AA170429 Hans partiallianse i EU-parlamentet, EPP, sier Orbán fikk klar beskjed om at alliansen ikke vil godta at noen av de grunnleggende frihetene begrenses, eller at rettsstaten overses.
AA170429 EU mener Orbáns nye utdanningslov er i strid med grunnleggende friheter i det indre marked, deriblant etableringsretten, og at den også truer den akademiske friheten.
DB170428 - Våre grunnprinsipper om menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet er prinsipper med grunnleggende kristne og humanistiske røtter, som langt flere enn 5,5 prosent av velgerne kan si seg enig i.
DA170428 Downs syndrom er en alvorlig er en psykisk utviklingshemming, som gjør at man blir avhengig er av hjelp i mye større grad enn andre, sier Sterri, og understreker at han ikke på noen måte ønsker å frata pyskisk utviklingshemmede grunnleggende rettigheter.
DA170428 - Det Aksel Braanen Sterri sier om Downs syndrom, er så grunnleggende problematisk at det blir en avsporing å snakke om ytringsfrihet, sier professor i spesialpedagogikk Jan Grue.
AP170428 Det første du kan gjøre er å sørge for at det helt grunnleggende er på plass i livet ditt.
AP170428 Vår vindkraftpolitikk må ta utgangspunkt i to grunnleggende spørsmål, som hører nøye sammen og må besvares samlet.
AP170428 Vår vindkraftpolitikk må ta utgangspunkt i to grunnleggende spørsmål, som hører nøye sammen og må besvares samlet.
AP170428 Jeg spør Karl Ove Knausgård om den grunnleggende ideen bak hans Mot skogen.
AP170428 - Vi er grunnleggende avhengig av respons.
VG170427 - Vi kunne ikke gjort denne innsatsen uten bidraget fra Norge, som er et grunnleggende medlem i koalisjonen.
SA170427 Å utfordre disse grunnleggende prinsipper er å stille spørsmål ved selve eksistensen av det som har vært, og det som Frankrike er i sin kjerne.
SA170427 Hun ønsker også å fjerne det grunnleggende franske " jus soli " og Frankrikes forhold til nasjonalitet.
SA170427 Å utfordre disse grunnleggende prinsipper er å stille spørsmål ved selve eksistensen av det som har vært, og det som Frankrike er i sin kjerne.
SA170427 Hun ønsker også å fjerne det grunnleggende franske " jus soli " og Frankrikes forhold til nasjonalitet.
DB170427 - Utfra min lange erfaring klarer de fleste å få en treer hvis du lærer dem det grunnleggende .
DB170427 Et grunnleggende spørsmål er hvordan alle kan sikres verdige og trygge toalett- og garderobeforhold.
DB170427 Et grunnleggende premiss for diskusjonen om anerkjennelse av kjønnsidentitet er at menneskerettighetene til personene det gjelder ikke krenkes - enten det er snakk om cis-personer eller transpersoner.
DB170427 « Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.
DB170427 - Å utsette sitt barn for negative uttalelser om sin egen forelder bryter mot de mest grunnleggende regler vi har som foreldre.
DA170427 Det er vi grunnleggende uenig i, sier Thomassen, og spår at pensjonskonflikten neppe vil være avklart når Geir Bergkastet begynner.
DA170427 Han opplyser at FN-organet nå har bevilget rundt 4 millioner kroner fra et nødfond slik at sykehusene på Gazastripen har nok strøm til å yte grunnleggende helsetjenester.
DA170427 - Med strømbrudd 20 timer daglig og nødlagre med brennstoff som er i ferd med å gå tomme, går grunnleggende tjenester i stå, sier OCHA-koordinator Robert Piper.
DA170427 - Det er helt ulogisk at Gazastripen, som er beleiret, fratas elektrisitet, vann og helt grunnleggende behov som følge av politiske grunner, sier Hamas-talsmannen Ismail Radwan.
VG170426 Den grunnleggende samfunnskontrakten går ut på at innbyggerne skal yte etter evne, og motta etter behov.
VG170426 Datalagringsdirektivet ble vedtatt i Norge, men ble lagt på is etter EU-domstolen i 2014 avgjorde at det brøt med EU-borgernes grunnleggende rettigheter.
AP170426 Grunnleggende ting som mat og helsehjelp er nesten ikke tilstedeværende, sier Bernt G.
AA170426 Opposisjonen i landet krever at president Nicolás Maduro skal gå av og hevder at hans politikk er årsak til høy kriminalitet og den dype økonomiske krisen som preger landet, med mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer. ( ©NTB ) ¶
AA170426 EU-kommisjonen mener på sin side at loven er i strid med grunnleggende friheter i det indre marked, deriblant etableringsretten, og at den også truer den akademiske friheten.
AA170426 EU-kommisjonen mener en kontroversiell ny utdanningslov i Ungarn er i strid med EUs grunnleggende friheter.
VG170425 Overfor VG sier Henjum at det alltid er grunnleggende viktig å prøve skyldspørsmålet i alvorlige saker.
VG170425 Grunnleggende menneskerettigheter ligger ikke på forhandlingsbordet, sier leder og stortingskandidat for Oslo Ap, Jon Reidar Øyan.
DN170425 Men selv om Nordea Markets-analytikerne er grunnleggende positive til europeiske aksjer fremover, advarer strateg Gjerde om at det fortsatt eksisterer noen mulige skjær i sjøen som investorene gjør lurt i å holde øye med fremover.
DN170425 Opposisjonen i landet krever at presidenten skal gå av og hevder at Maduros politikk er årsak til høy kriminalitet og den dype økonomiske krisen som preger landet, med mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer.
DN170425 Her fra Venezuela der det i det siste har vært opptøyer på grunn av mangel på grunnleggende goder.
DB170425 Mestring av grunnleggende ferdigheter kommer aller først.
DB170425 En av de grunnleggende ferdighetene er digital kompetanse, og derfor blir det hult når Arbeiderpartiet i Dagbladet 21. april beskylder oss for å være digitale sinker.
DA170425 Fagbevegelsen er grunnleggende for mye i samfunnet, blant annet for å kunne drive et aktivt og effektivt arbeid for nedrusting.
BT170425 Rettferdighet er helt grunnleggende for alle mennesker.
AA170425 Opposisjonen i landet krever at presidenten skal gå av og hevder at Maduros politikk er årsak til høy kriminalitet og den dype økonomiske krisen som preger landet, med mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer. ( ©NTB ) ¶
AA170425 Spørsmålet om surrogati omtaler Bioteknologinemnda ( nå Bioteknologrådet ) i sin rapport fra 2011 og flertallet slår fast at eggdonasjon og surrogati er intensjonelt og konseptuelt grunnleggende forskjellige ting og kan ved relativt enkle juridiske formuleringer danne en juridisk skranke mot surrogati.
DB170424 Der er nok vi grunnleggende uenig.
DB170424 Men da glemmer man de tallrike overraskelsene i valgkampen som innebærer grunnleggende endringer i fransk politikk.
BT170424 Generelt er de som lever gode liv og får grunnleggende behov tilfredsstilt mer motstandsdyktige.
BT170424 Vi kan heller ikke tillate at kvinners stemmer blir ignorert i diskusjoner som handler om deres grunnleggende sikkerhet og rettigheter.
BT170424 I følge FN er fred og demokrati grunnleggende elementer som må være på plass for full realisering av andre menneskerettigheter, som likestilling.
BT170424 » Alle lærerne i grunnskolen er forpliktet til å jobbe med de fem grunnleggende ferdighetene i alle fag.
BT170424 Det er derfor viktig å oppøve både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i dette helt grunnleggende feltet for enhver formidler.
AP170424 De helt grunnleggende forskjellene mellom Macron og Le Pen kan sees tydelig på alle bilder fra deres valgkamparrangementer.
AP170424 Det helt grunnleggende hva angår søkning til høyere utdanning, er at det årlige tilsiget av nye studenter bare er på ca. halvparten av årskullet, ca. 30.000.
VG170423 I denne valgkampen har religion vært et langt større tema enn hva som er vanlig i Frankrike, hvor religion sees på som en privatsak og skillet mellom stat og kirke er grunnleggende for samfunnet.
SA170423 De mener hans politikk, iverksatt av forgjengeren Hugo Chávez, er årsak til høy kriminalitet og den dype økonomiske krisen som preger landet, med mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer.
DN170423 Kjeldsen mener Støre i talen torsdag fremsto med overblikk over de store sakene, og peker på at Ap-lederen anla en grunnleggende optimistisk tone.
AP170423 Dermed mener Ap også de neste fire årene at « grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres.
AP170423 Ap har i tre programmer på rad slått fast at « grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres ».
AP170423 Dermed mener Ap også de neste fire årene at « grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres.
AP170423 Ap har i tre programmer på rad slått fast at « grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres ».
VG170422 Vi er et bredt folkeparti og debatten om det tredje kjønn handler grunnleggende om frihet, og vi våger å ta de debattene og åpne opp for det.
DN170422 - Inngangen til diskusjonen er en grunnleggende bekymring for at andelen midlertidige oppholdstillatelser har økt.
DB170422 Fairchild har besøkt i overkant av 35 klubber, og gir tenåringstalenter grunnleggende råd til å legge et fundament for en sunn økonomisk framtid.
VG170421 De mener hans politikk, iverksatt av forgjengeren Hugo Chávez, er årsak til høy kriminalitet og den dype økonomiske krisen som preger landet, med mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer.
SA170421 Personlig har jeg en stor tro på individuell frihet, og er derfor grunnleggende uenig med venstresidens behov for massiv statlig kontroll - finansiert gjennom økte skatter og avgifter - slik Arbeiderpartiet ønsker.
DN170421 Det at Forsvarsdepartementet skal ta i bruk PSTs etterforskningsmetoder til å jakte på en kilde, er grunnleggende i strid med det vi nå ønsker å få til med en ny medieansvarslov, som skal styrke kildevernet, sier Jensen.
DN170421 - Ingenting skal hindre dette grunnleggende demokratiske øyeblikket for landet vårt, sier statsministeren ifølge avisen Le Figaro.
DB170421 - Ingenting skal forhindre dette grunnleggende demokratiske øyeblikket for landet vårt, sa statsministeren etter et møte i regjeringens sikkerhetsråd.
DB170421 Allerede på barneskolen lærte vi om de grunnleggende forskjellene på utviklingsland og industriland.
DB170421 Ethvert parti vil tjene på å la partitaktiske hensyn ligge - til fordel for grunnleggende likebehandlingsprinsipper i et moderne, pluralistisk demokrati.
DA170421 Men vedtaket bygget på grunnleggende feilvurderinger, mener retten i Lyon, som dermed har annullert returen og konkludert med at mannen kan få sin asylsøknad realitetsbehandlet i Frankrike i stedet.
DA170421 - Dette er et første grunnleggende , viktig skritt for å komme videre med å ta vare på dette fantastiske bygget, men vi trenger mer, sier Anne Enger.
DA170421 Men vedtaket bygget på grunnleggende feilvurderinger, mener retten i Lyon, som dermed har annullert returen og konkludert med at mannen kan få sin asylsøknad realitetsbehandlet i Frankrike i stedet.
BT170421 - Ingenting skal forhindre dette grunnleggende demokratiske øyeblikket for landet vårt, sier han.
AP170421 De mener hans politikk, iverksatt av forgjengeren Hugo Chávez, er årsak til høy kriminalitet og den dype økonomiske krisen som preger landet, med mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer.
AP170421 Den helt grunnleggende tanken i bruken av oljepenger er dette : Bruk avkastningen i Oljefondet, men la selve fondet stå urørt.
AP170421 Den helt grunnleggende tanken i bruken av oljepenger er dette : Bruk avkastningen i Oljefondet, men la selve fondet stå urørt.
AP170421 Forsøkene på å undergrave forskningsresultater og forskere ligner på angrepene på mediene fra råpopulistiske politikere og grupperinger : De forsøker å delegitimere disse samfunnsinstitusjonenes evne til å forstå verden, og sannhet og sannhetssøken satt under press som grunnleggende verdier.
AA170421 - Ingenting skal hindre dette grunnleggende demokratiske øyeblikket for landet vårt, sa statsministeren etter et møte i regjeringens sikkerhetsråd.
AA170421 De mener hans politikk, iverksatt av forgjengeren Hugo Chávez, er årsak til høy kriminalitet og den dype økonomiske krisen som preger landet, med mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer.
AA170421 - Dette er et første grunnleggende , viktig skritt for å komme videre med å ta vare på dette fantastiske bygget, men vi trenger mer, sier Anne Enger.
VG170420 - Fattige mennesker som ber om hjelp blir gjort til kriminelle kjeltringer og noe så grunnleggende som å be andre mennesker om hjelp blir gjort ulovlig, sier Bøe.
DB170420 Video : Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet ¶ GRUNNLEGGENDE TEKNIKK : Det eneste du trenger for å lære å trikse er en BMX-sykkel, hjelm og masse tålmodighet.
DB170420 Jo, fredsnasjonen Norge ser ut til å gå i pluss på eksport av militært materiell til landene som bryter grunnleggende menneskerettigheter ; som bomber skoler, sykehus og begravelsesfølger.
BT170420 Debatten om skatt er likevel grunnleggende ulik i partiene.
AP170420 - Ingenting skal hindre dette grunnleggende demokratiske øyeblikket for landet vårt, sier statsministeren ifølge avisa Le Figaro.
AP170420 - De fleste autoritære regimene sliter med grunnleggende interne utfordringer og svakheter, skriver visepresident Thomas Corthers og Richard Youngs i Carnegie-stiftelsen i Foreign Affairs.... men « demokratiet er ikke døende » ¶
VG170419 Alle har krav på grunnleggende rettigheter, selv Taliban- eller IS-krigere, sier Hansson til NTB.
DB170419 Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet.
DB170419 - Ville denne kommunen ansatt personell med utdanning fra land i Europa - EU-EØS, hvis vedkommende hadde tilfredsstillende utdanning, og kunne grunnleggende norsk skriftlig og muntlig, spurte Røssbakken.
DB170419 Det norske velferdssamfunnet med gode helsetjenester, skoler, en eldreomsorg som tar vare på deg og en rekke andre viktige tjenester og oppgaver, er helt grunnleggende avhengig av at folk flest er i arbeid og betaler skatt.
AP170419 Og grunnleggende velferdstjenester er da blitt tett knyttet til « kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg ».
AP170419 FOTO : Pedersen, Terje / NTB scanpix ¶ vignett ¶ Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres ».
AP170419 FOTO : Pedersen, Terje / NTB scanpix ¶ Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres ».
AA170419 - Det er et helt grunnleggende prinsipp i vår organisasjon å avvise dødsstraff, sier han.
AA170419 « For 15 kroner døgnet får gjestene på overnattingstilbudet dekket grunnleggende menneskelige behov - som husly, tilgang til toalett og muligheter for å vaske seg », står det i pressemeldingen.
VG170418 Det er vanskelig å gripe hva Støre mener er det grunnleggende og lettfattelige forskjellen mellom Erna Solbergs Norge og Jonas Gahr Støre Norge.
DB170418 Et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp er derfor at det skal være mulig å få vurdert en sak på nytt dersom man er uenig i avgjørelsen.
DB170418 Eia mener at et av de grunnleggende problemene i mye sakprosa er at de ikke tar utgangspunktet i virkeligheten, men i begrepene.
DA170418 Grunnen er at de ser for seg en regjering med Sp, som er et grunnleggende reaksjonært parti som mener alt var bedre før.
BT170418 Ifølge Ap-lederen er politikernes viktigste oppgave å forstå sin tid, bidra til å skape jobber nok, bekjempe ulikhet og gi folk grunnleggende trygghet.
BT170418 Respekten for valgene hver enkelt tar må være grunnleggende .
BT170418 Det handler også om formidling av grunnleggende kunnskap om tro.
BT170418 Vi ser også at møtene medfører grunnleggende diskusjoner om balansen mellom det enkelte barns subjektivitet og betydningen av det å høre til i og tilpasse seg et fellesskap.
AP170418 - Den grunnleggende harde linjen overfor innvandring er den samme som før, men partiets image er et helt annet enn det var da hennes far ledet partiet, sier Matthijs Rooduijn, førsteamanuensis ved Universitetet i Utrecht.
VG170417 - Regimets fiendtlige innstilling til Vårherre var grunnleggende ideologisk ; man skulle ikke ha noen annen Gud enn den til enhver tid sittende generalsekretær i Partiet, sier håndtegneren lakonisk.
SA170417 - Med disse endringene omskrives helt grunnleggende spilleregler, og det vil bli langt enklere for Erdogan og AKP å holde opposisjonen i sjakk, sier han.
SA170417 Talspersoner i Trump-administrasjonen har tidligere mandag oppfordret Tyrkia til å følge sin egen grunnlov og internasjonale avtaler, og å beskytte borgernes grunnleggende rettigheter.
AP170417 Ifølge Ap-lederen er politikernes viktigste oppgave å forstå sin tid, bidra til å skape jobber nok, bekjempe ulikhet og gi folk grunnleggende trygghet.
AA170417 - Med disse endringene omskrives helt grunnleggende spilleregler, og det vil bli langt enklere for Erdogan og AKP å holde opposisjonen i sjakk, sier han.
AA170417 Talspersoner i Trump-administrasjonen har tidligere mandag oppfordret Tyrkia til å følge sin egen grunnlov og internasjonale avtaler, og å beskytte borgernes grunnleggende rettigheter.
VG170416 Min grunnleggende sympati for Olav Engelbrektsson har aldri helt sluppet taket.
DN170415 De har påpekt at avstemningen holdes i en situasjon preget av unntakstilstand og mangel på grunnleggende friheter.
AP170415 Veldig få har beredskap hjemme for å håndtere grunnleggende behov som mat, vann, varme og kommunikasjon, sier Christina Andersson i MSB, den svenske myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap.
AA170415 De har påpekt at avstemningen holdes i en situasjon preget av unntakstilstand og mangel på grunnleggende friheter.
BT170414 Eller ta følgende formuleringer fra Frps handlingsprogram : « For Fremskrittspartiet er familien et naturlig, verdifullt og grunnleggende element som danner viktige rammer for barns oppvekst og fremtid.
AP170414 Mange av spørsmålene du stiller her dreier seg om helt grunnleggende ting i et menneskes liv.
VG170413 Påskekosen : « Jeg er grunnleggende svak for alt som er usunt », sier Trygve, og påpeker at det oftere blir sjokolade enn gulrot.
DB170413 Treningsanleggene som ble bygget inneholdt stort sett bare det grunnleggende , uten skikkelige garderober.
BT170413 Men ikke glem at det fysiske vernet er den grunnleggende sikringen.
AP170413 Mange av sakene om rase koker ned til en grunnleggende uenighet mellom høyre- og venstresiden : er systemisk forskjellsbehandling fortsatt et problem ?
AA170413 Han sier at møtene med presidentene grunnleggende er like, fordi partene alltid er enige om at det er i alles interesse at Nord-Amerika og Europa står sammen.
AA170413 Han sier at møtene med presidentene grunnleggende er like, fordi partene alltid er enige om at det er i alles interesse at Nord-Amerika og Europa står sammen.
AA170413 Det har for mange gitt en erkjennelse av at noen ganger må det en grunnleggende endring i tankesett til for å skape den endringen som skal til, andre ganger er det kun snakk om justeringer.
DB170412 Det grunnleggende er det samme, nemlig at det er i Europas og Nord-Amerikas interesse å stå sammen.
DB170412 Et grunnleggende trekk ved rettsstaten er maktdeling, mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt.
BT170412 april en grunnleggende mangel på kunnskap om medienes situasjon og forståelse for den oppgaven vi har i fremtidens kulturjournalistikk.
DB170411 Er ikke det ett av våre grunnleggende behov, søken etter ett lykkelig liv ?
DB170411 I Vær varsom-plakaten beskrives kildevernet som absolutt, som et « grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn » og som « en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon ».
DA170411 Vil pårørende at pasienter som kan være demente, urolige, forvirret, sinte, døende, eller med en infeksjon, skal tas hånd om av personer som ikke behersker grunnleggende oppgaver ? spør Krüger.
DA170411 Her er oppgaven ganske annerledes, men den grunnleggende løsningen har noen fellestrekk.
VG170410 Men med Julie Andem i sjefsstolen, som har tatt ungdom på alvor, vært klisje-allergisk og ikke falt i fallgruver vi andre gjør, har serien derimot forandret noe grunnleggende i det norske samfunnet.
VG170410 Men det grunnleggende ligger fast.
VG170410 Leder Det er i dag ingen grunner til å gjøre grunnleggende endringer i oljefondets strategi eller innretning.
VG170410 Det er i dag ingen grunner til å gjøre grunnleggende endringer i oljefondets strategi eller innretning.
VG170410 Det er i dag ingen grunner til å gjøre grunnleggende endringer i fondets strategi eller innretning.
SA170410 Vi må likevel ikke være blinde for at mange tekstilarbeidere i Bangladesh fortsatt mangler de mest grunnleggende rettigheter, men legger vekt på at fabrikker som den vi besøkte viser at det nytter å stille krav og at det betaler seg for eierne å behandle sine ansatte på en god og rettferdig måte.
DB170410 Etter formålsparagrafen skal jeg, for alle mine elever med svært ulik bakgrunn, bidra til å åpne dører til kunnskap, innsikt, kjennskap og grunnleggende verdier.
DB170410 Vi mener at et sterkt diskrimineringsvern på grunn av alder ikke bare er nødvendig, men er et grunnleggende menneskerettighetsprinsipp som er framhevet i Grunnloven og i mange konvensjoner Norge har tiltrådt.
DA170410 Det er ikke riktig, men hans skepsis er et uttrykk for mine refleksjoner rundt dette grunnleggende spørsmålet.
DA170410 Justisminister Amundsen understreker at Norge er et grunnleggende trygt samfunn, men gjentar at terskelen for å rapportere om mistenkelige hendelser bør være lav.
BT170410 Da hjelper det ingenting med kampanjer for å få flere til å stemme, for problemet er mer grunnleggende .
AP170410 Slike grunnleggende funn er betydelige for en rekke anvendte intervju- eller samtalesammenheng som vitneavhør, terapisamtaler eller medieintervjuer, da man enten vil unnvike å påvirke fortellingen, vil få noen til å fortelle mer utførlig om en sak, eller til å droppe et emne og bytte til et annet.
AA170410 - Jeg vil understreke at Norge er et grunnleggende trygt samfunn.
AA170410 - Jeg vil understreke at Norge er et grunnleggende trygt samfunn.
DB170409 - Vi må forstå de grunnleggende årsakene til terror for å kunne bekjempe den.
DB170409 Men når et fenomen som treffer så mange, på en så grunnleggende måte, på tvers av alle demografier, brått skal rives fra oss, er det naturlig at det ikke går upåaktet hen.
DA170409 Og en av de tingene han lærte oss, som står seg i dag, er at det grunnleggende motsetningsforholdet er mellom de som har kapital i et samfunn, og de som må selge arbeidskrafta si for å leve et godt liv.
DA170409 Og en av de tingene han lærte oss, som står seg i dag, er at det grunnleggende motsetningsforholdet er mellom de som har kapital i et samfunn, og de som må selge arbeidskrafta si for å leve et godt liv.
AA170409 Jeg vil understreke at Norge er et grunnleggende trygt samfunn.
VG170408 Det er en grunnleggende del av samfunnskontrakten.
VG170408 Den nye terroren som kommer så brått, og fra steder og miljøer der sikkerhetstjenestene ikke alltid leter, den utnytter noen grunnleggende sårbarheter i samfunnene våre.
VG170407 Selv om samfunnets syn på dataspill er i endring, er det også slående hvordan noen grunnleggende fortellinger sitter fast.
VG170407 SPILLFEST : - Selv om samfunnets syn på dataspill er i endring, er det også slående hvordan noen grunnleggende fortellinger sitter fast, skriver kronikkforfatterne.
SA170407 At presidenten nå likevel velger å gjøre dette, viser at verdens største militærmakt nå er grunnleggende uforutsigbar.
SA170407 - Mange vil nok ha en grunnleggende sympati med at bruk av kjemiske våpen må få en konsekvens.
AP170407 Veldig mange har ment at det var grunnleggende feil å ikke reagere i 2013, og at dette undergravde troverdigheten til USA.
AP170407 Vi lever i en voldsom teknologisk omveltningstid som grunnleggende endrer hvordan vi jobber og lever.
AP170407 Levestandarden har aldri vært høyere, det har aldri vært så god tilgang på grunnleggende menneskelige behov som mat, helse, kommunikasjon og transport.
AP170407 I mellomtiden har vi lært en lekse om den asiatiske gigantmaktens nasjonale psyke, ofte på grunnleggende kollisjonskurs med vår egen.
DB170406 - Jeg vet ikke hva innstillingen til FIS er i denne saken, men vårt grunnleggende syn er at forhandlingen bør være åpen, sier Hjort.
DB170406 Etter ny § 26b vil en person imidlertid kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser.
DA170406 Men de grunnleggende motsetningene vil uansett bestå, sier Tunsjø.
DA170406 Den handler om grunnleggende rettigheter.
AA170406 Våpenhvilen vil tre i kraft så snart alle grunnleggende retningslinjer og rammer for avtalen er meislet ut.
AA170406 - Rune Olsø har i dag brukt rikelig med tid på å gi en detaljert forklaring for Økokrim og påvise flere grunnleggende misforståelser i dekningen av saken.
VG170405 - I et dialogmøte der departementet hadde varslet at IRNs grunnleggende oppgaver og vilkårene for statstilskuddet var temaet, er det naturlig/åpenbart at jeg forholder meg til de ansvarlige, nemlig styret og dets leder, skriver Helleland i e-posten onsdag ettermiddag.
DN170405 Det ligger dermed an til et noe mer moderat boligår i Oslo, selv om det vil ta tid før boligproduksjonen møter det grunnleggende boligbehovet i regionen, sier Geving.
DN170405 - De grunnleggende driverne er fortsatt de samme : Arbeidsledigheten faller, vi har et stramt arbeidsmarked og renten er fortsatt rekordlav.
DB170405 Etter ny § 26b vil en person kunne tape statsborgerskapet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, dersom personen har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser.
DB170405 Det er allerede reist grunnleggende kritikk mot forslaget, og SV støtter den kritikken.
DB170405 At Per Sandberg tror at vi blir tryggere ved å gi blankofullmakt til justisministeren viser bare at han ikke forstår saken, at han ikke forstår sikkerhet og at han ikke forstår grunnleggende rettsprinsipper.
DB170405 Slikt påvirker opplevelsen av rettsikkerhet og kan skape grunnleggende eksistensiell utrygghet.
DB170405 Regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, er i så måte svært dramatisk.
DB170405 Tvert om er nikaben der forbundet med sterke begrensninger i kvinners mest grunnleggende rettigheter.
DB170405 Slikt påvirker opplevelsen av rettssikkerhet og kan skape grunnleggende eksistensiell utrygghet.
DB170405 Regjeringens nye lovforslag om tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, er i så måte svært dramatisk.
BT170405 VIL VÆRE SYNLIG : - Jeg har en grunnleggende tro på at det å være synlig i digitale kanaler er med på å løfte interessen for orkesteret og gjøre den symfoniske musikken relevant for flere, sier Bernt E.
AA170405 I en verden der 70 - talls generasjonen kjempet for selvbestemt abort og drev sine døtre til utdannelse og jobb før familieforøkelse, var det ingen som tenkte på at det mest grunnleggende og instinktive et menneske kan gjøre, å bli foreldre, kunne bli for sent.
VG170404 Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn etter barnekonvensjonen, sier Lindboe til VG.
DN170404 - Jeg tror en grunnleggende forståelse av dataanalyse er utrolig viktig for neste generasjon av unge mennesker.
DN170404 - Jeg mener en grunnleggende forståelse for hvordan statistikk virker, en grunnleggende kunnskap om hvordan folk trekker konklusjoner fra « big data ».
DN170404 - Jeg mener en grunnleggende forståelse for hvordan statistikk virker, en grunnleggende kunnskap om hvordan folk trekker konklusjoner fra « big data ».
DB170404 Partiets andre nestleder, Terje Breivik, mener altruistisk surrogati bryter med noen av de mest grunnleggende følelsene vi har om forholdet mellom mor og barn.
DA170404 Det de har felles er en grunnleggende nysgjerrighet for fenomener som har hatt avgjørende betydning for hvordan vi oppfatter oss selv - selv om mye av det de fremstiller kan synes perifert.
BT170404 Dette viser nettopp grunnleggende mangel på respekt for språklig mangfold og lokale navnetradisjoner.
AA170404 Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har fastslått at Magyar Gárda arbeider for en grunnleggende rasistisk rettsorden, skriver den israelske avisa.
VG170403 » Nå skjønner jeg at det å forsøke å leve side om side og forstå hverandre, ikke er noe for verken Heggelund eller hans integreringsminister, men KrF mener nettopp at en grunnleggende respekt for hverandres ulike overbevisninger er en bærebjelke for ethvert sunt demokratisk samfunn.
VG170403 For KrF er det grunnleggende menneskeverdet for alle mennesker et urokkelig utgangspunkt, uansett samlivsform, funksjonsnivå, statsborgerskap eller mangel på sådan.
DN170403 Det rokket ved noe grunnleggende hos meg, som gjorde det betimelig å stille spørsmålet : Er sikkerheten ivaretatt rundt det norske stortingsvalget ?
DN170403 - De grunnleggende forutsetningene for fortsatt prisvekst er imidlertid fortsatt til stede, og det er derfor viktig at kommunene har høyt trykk på å få ferdigregulert nok tomter, understreker Siraj.
DN170403 ¶ Ulvesonen er en politisk bestemt sone der innbyggerne i lang tid er frastjålet grunnleggende trygghet og næringsgrunnlag av et flertall som selv ikke vil ha belastningen hos seg selv.
DB170403 - De grunnleggende forutsetningene for fortsatt prisvekst er imidlertid fortsatt til stede, og det er derfor viktig at kommunene har høyt trykk på å få ferdigregulert nok tomter.
AP170403 - De grunnleggende forutsetningene for fortsatt prisvekst er imidlertid fortsatt til stede, og det er derfor viktig at kommunene har høyt trykk på å få ferdigregulert nok tomter, skriver Siraj.
DB170402 Venstre mener at det bør innføres klageadgang for mulig brudd på Barnekonvensjonen, samt at hensynet til barnets beste må utredes og vektlegges som et grunnleggende hensyn i alle utlendingssaker som gjelder barn.
BT170402 Samtidig er historien om Branns opptur også historien om noen enkle, grunnleggende psykologiske mekanismer.
AP170402 Dette er så grunnleggende at lovgiver, altså politikerne, bør ta stilling til hvordan de ønsker at forsikringene våre skal få utvikle seg i fremtiden, mener Bjørn Erik Thon.
AP170402 Dette er så grunnleggende at lovgiver, altså politikerne, bør ta stilling til hvordan de ønsker at forsikringene våre skal få utvikle seg i fremtiden, mener Bjørn Erik Thon.
DB170401 Ny § 26b : Den som har norsk og annet statsborgerskap og har utvist fremferd sterkt til skade for Norges vitale interesser kan tape sitt norske statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
DB170401 Kapittel 17 omhandler straffbare forhold i strid med grunnleggende interesser.
DB170401 Etter departementets oppfatning er det behov for en bestemmelse om tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser, også der det ikke er idømt straff.
DB170401 Departementets vurdering er at tap av statsborgerskap kan vedtas administrativt av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
DB170401 De to nye bestemmelsene, bokstav a og b, omhandler henholdsvis tap av statsborgerskap ved straffbare forhold og tap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser : ¶
DB170401 - Med § 26b overlates det nå til Justisdepartementet, på bakgrunn av denne helt generelle formuleringen, å beslutte hvem som bør tape statsborgerskapet fordi departementet vurderer deg som en risiko mot grunnleggende nasjonale interesser.
DB170401 februar med høringssvar i forbindelse med det nye lovforslaget, hvor det konkluderes med at « Advokatforeningen verken kan støtte forslaget om tap av statsborgerskap ved straffbare handlinger eller tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser ».
VG170331 - Hun har alvorlig tilsidesatt et grunnleggende krav til enhver sjåfør ved å ha sovnet ved rattet, heter det i dommen.
SA170331 Dersom WADA i tillegg påtar seg å sette strafferammer og å utmåle straff, har de gått ut over det grunnleggende demokratiske prinsipp, selv om de har fått mandat til dette fra den internasjonale idrettsbevegelsen ( inkl.
SA170331 Noen som er prinsippfaste og som følger grunnleggende prinsipper, uansett hvilken vei det blåser.
DB170331 - Det er to helt grunnleggende faktorer som gjør dette til et dårlig forsvar : Vi er et land med få innbyggere, og vi har et stort territorium å forsvare.
DB170331 Kina er en « ettpartistat som systematisk undertrykker grunnleggende rettigheter », ifølge HRW.
DB170331 « Tiltaltes uaktsomme forhold dreier seg som nevnt foran om en alvorlig tilsidesettelse av et grunnleggende krav til en sjåfør.
DB170331 « Tiltaltes uaktsomme forhold dreier seg som nevnt foran om en alvorlig tilsidesettelse av et grunnleggende krav til en sjåfør.
DA170331 Jeg ga dem et kamera og lydutstyr, og grunnleggende opplæring.
DA170331 På denne plata bruker Drecker hovedsaklig tekster fra « Slipesteinstanker » ( 1983 ), en av Arvid Hanssens senere diktsamlinger, der han fjernet seg mer fra Senja-landskapet og - dialekten, og skrev mer grunnleggende eksistensielt, nærmere et normert nynorsk, mer kortfattet og mindre fortellende.
BT170331 Noen som er prinsippfaste og som følger grunnleggende prinsipper, uansett hvilken vei det blåser. | 70 år og langt mer enn « Stillingen » ¶
BT170331 Om det lille barnet ikke sikres en slik stabilitet, kan det påvirke barnets grunnleggende trygghetsfølelse.
AA170331 Kina er en " ettpartistat som systematisk undertrykker grunnleggende rettigheter ", ifølge HRW.
VG170330 Det er noe av det mest grunnleggende i kvinners frigjøring og selvstendighetskamp at de blir økonomisk uavhengige Jeg regner med at Hasic har fått jobben fordi hun er kvalifisert.
VG170330 - På den ene siden snakker vi om prinsipper om grunnleggende menneskerettigheter, mens på den andre siden skal vi diskriminere et menneske fordi hun går med en bestemt type klær.
DA170330 Det mest grunnleggende er arbeidsplasser.
AP170330 Internett har erobret oss og er i ferd med å sluke en av hjernens to grunnleggende tilstander.
VG170329 Og alltid tydelig og fast når vi er uenige i grunnleggende spørsmål.
VG170329 Det hadde altså definitivt vært hyggelig med synlige forbedringer, men hvor mye vi faktisk kan forvente av det som grunnleggende sett er en programvareendring er vanskelig å si foreløpig.
VG170329 Telefonen hadde samme grunnleggende design på forsiden som sine forgjengere, mens baksiden ble dekket av et gummiert batterideksel som sørget for at telefonen var tett.
SA170329 Engasjement er grunnleggende viktig for trivsel og læring, og fravær svekker engasjementet.
DN170329 Grunnleggende sett står EU overfor to alternativer, advarer Jacques Delors Institute i sin rapport.
DA170329 - Da lovfester du at man kan tukle med noe av det mest grunnleggende vi har, nemlig båndene mellom den som bærer barnet og barnet.
VG170328 - Det er lettere å tenke seg at han får gjennom noen kutt som ikke er kompensert for, men uten at det blir noen grunnleggende omlegging av skattesystemet, sier Snoen til NTB.
VG170328 - Putin, hans regjering og hans organisasjon gjorde, på en omfattende måte, en seriøs innsats for å blande seg inn i vår grunnleggende , fundamentale demokratiske prosess, sier Cheney.
VG170328 Derfor må samfunnet ha en viss grunnleggende motstandskraft.
SA170328 De er grunnleggende deler av det menneskelige liv.
SA170328 Det kan være noe mer grunnleggende problematisk med organisasjonen.
DA170328 Grunnleggende leseferdigheter er sentrale nesten uansett hvilket felt man vil jobbe innen.
DA170328 - Min erfaring er at man vegrer seg for å stille helt grunnleggende og profesjonelle forventninger til lærere og skoleledere om å sette seg inn i og overholde regelverket.
BT170328 Det kan være noe mer grunnleggende problematisk med organisasjonen.
AP170328 Det kan være noe mer grunnleggende problematisk med organisasjonen.
VG170327 - Dersom andelen spillemidler som øremerkes idrettsformål utvannes, er det en grunnleggende utfordring for hele idrettsbevegelsen.
VG170327 Å bli nektet din grunnleggende rett, din rett til å føle deg fri, din rett til å si at du ikke ønsker å dele en ekteskapskontrakt med en annen person.
VG170327 Kanskje er det på tide å inndra statsstøtten til enkelte trossamfunn om de ikke kan innrette seg etter de grunnleggende og universelle menneskerettighetene.
VG170327 Jeg mener religionsfriheten skal stå sterkt i Norge, men personlig frihet og grunnleggende menneskerettigheter skal og bør veie tyngst, og vi må sette noen universelle krav til likestilling.
SA170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven, sier en EU-talsmann.
SA170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven, sier en EU-talsmann.
DB170327 Amerikanere forventer at våre ledere tar et oppgjør med bøller som krenker de grunnleggende menneskerettighetene, sier han i en uttalelse.
DB170327 Forslagene fra utvalget, og regjeringens vilje til mer grunnleggende lovendringer, vil avgjøre om vi i framtida har et reelt vern av varslere i Norge. | - Ordet « samleie » maskerer hvilke seksuelle aktiviteter vi faktisk snakker om ¶
DB170327 Men at hovedårsaken til fred i Europa først og fremst skyldes EF og EU beror på en grunnleggende attribusjonsfeil.
DA170327 - Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre : Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sier hun.
DA170327 - Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre : Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sier hun.
BT170327 Ideologisk, religiøs eller annen overbevisning skal tolereres, så sant det ikke bryter loven eller grunnleggende menneskerettigheter.
BT170327 En grunnleggende ambisjon for et liberalt demokrati er å beskytte samvittighetsfriheten, fremelske mangfoldet og respektere mindretallets syn.
AP170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven, sa en EU-talsmann, ifølge NTB.
AP170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven, sa en EU-talsmann, ifølge NTB.
AA170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven, sier en EU-talsmann.
AA170327 - Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven, sier en EU-talsmann.
AA170327 - Reformen handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre : Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sier hun.
VG170326 Tarik har lært meg det grunnleggende : Alltid ha en ball rundt meg og ha det gøy med fotballen.
DN170326 Sonders råder studenter over hele verden til å ta grunnleggende fag innenfor noe de er interessert i.
DN170326 Oppegaard mener evnen til å bruke ferdighetene sine vil være grunnleggende også for fremtidens arbeidstagere.
DB170326 MÅTTE ØVE SEG : Grace Bullen, her sammen med Ole Martin Årst, gikk for grunnleggende turtrening før « 71° nord - Norges tøffeste kjendis ».
SA170325 | Barnevernspedagogenes leder : Grunnleggende svikt i norsk barnevern ¶
SA170325 Når vi, år etter år, får tilsynsrapporter som avdekker svikt og hele det offentlige Norge lar seg sjokkere, så kan vi ikke la være å kommentere at de som bør være mest aktivert nå, er de kommuneledelser som ennå ikke har tatt innover seg sitt ansvar for å drive systematisk og grunnleggende kvalitetssikringsarbeid i sine kommuner.
SA170325 Løsninger som gir grunnleggende endringer og som har et bredere fokus enn tidsfrister.
SA170325 Det handler om grunnleggende kvalitetssikring - infrastruktur og systemer som må være på plass for at fagkompetansen skal fungere.
AP170325 - De beklagelige forholdene i Qayyarah og Hammam al-Alil viser at irakske myndigheter ikke sørger for den mest grunnleggende standard i fengslene eller et fungerende rettssystem, sier Saral Leah Whitson, Midtøsten-direktør for Human Rights Watch.
AP170325 - De beklagelige forholdene i Qayyarah og Hammam al-Alil viser at irakske myndigheter ikke sørger for den mest grunnleggende standard i fengslene eller et fungerende rettssystem, sier Saral Leah Whitson, Midtøsten-direktør for Human Rights Watch.
VG170324 Jeg er grunnleggende optimist.
VG170324 Debatt Jeg er grunnleggende optimist.
SA170324 Fra å være et sekterisk samfunn som grunnleggende var preget av hat, mistroiskhet, vold og drap til å bli et fredelig samfunn basert på rettssikkerhet og politisk og sosial rettferdighet innenfor rammen av et vestlig demokrati.
FV170324 Sp er jo et grunnleggende fremtidspessimistisk parti.
AP170324 Sp er jo et grunnleggende fremtidspessimistisk parti.
AA170324 Det kan derfor være på sin plass å spørre hva som var bakgrunnen for hendelsen som fant sted for 60 år siden, og om de grunnleggende betingelsene for integrasjonsprosjektet er blitt vesentlig endret.
AA170324 : Selv om dagens Europa på flere vis skiller seg fra den nære etterkrigstiden, er de grunnleggende betingelsene ikke vesentlig endret.
VG170323 * 1 Eller it-skandalen, som viser en helt grunnleggende mangel på fortståelse for hva en idrettsorganisasjon bør være og ikke være.
DB170323 Den grunnleggende konflikten er egentlig det politiske angrepet på norsk idrett som en selvstendig frivillig folkebevegelse, og må løses deretter.
DA170323 Det har vært en gradvis utvikling mot at det har blitt vanskeligere å stå opp for grunnleggende menneskerettigheter i mange land.
DA170323 Norsk statsborgerskap er også grunnlaget for partistøtten, som også er grunnleggende for demokratiet vårt.
SA170322 Men denne beslutningen mener vi strider mot både konkurransens ånd og ønsket om inkludering som er en av dens grunnleggende verdier, heter det i en offisiell uttalelse fra EBU.
SA170322 Ekstra ressurser blir ofte satt inn for sent, og vi forsøker å reparere heller enn tidlig å ta tak i de grunnleggende problemene.
DA170322 Å ha en jobb er av grunnleggende betydning for oss : ¶
BT170322 Men denne beslutningen mener vi strider mot både konkurransens ånd og ønsket om inkludering som er en av dens grunnleggende verdier, heter det i en offisiell uttalelse fra EBU.
BT170322 Men denne beslutningen mener vi strider mot både konkurransens ånd og ønsket om inkludering som er en av dens grunnleggende verdier, heter det i en offisiell uttalelse fra EBU.
AA170322 - En grunnleggende forutsetning for avtalen er at den ikke er i strid med internasjonale menneskerettigheter.
VG170321 Altfor mange norske ungdommer ser ut til å mangle holdninger til grunnleggende verdier som disiplin, moral og empati.
VG170321 Dersom folk ikke lenger vet hvem de kan stole på, og hva som er sant, rokker det ved den grunnleggende tilliten til samfunnsinstitusjonene - til selve demokratiet.
VG170321 Dette er et regelverk regjeringen mener er helt grunnleggende for å forhindre at barn legger ut på en lang og farlig reise når de ikke har behov for beskyttelse.
VG170321 De som blir hengende etter i de grunnleggende ferdighetene kan risikere å slite med det i mange år etterpå.
DB170321 De fleste av oss lærer oss de nødvendige grunnleggende ferdighetene, og jeg tror det stemmer at norske elever ofte er mer kritisk tenkende og drøftende enn elever fra mange andre land.
DA170321 - Det er grunnleggende galt at ofrene må ta den største støyten.
AA170321 En slik avgradering ville vært uttrykk for en " grunnleggende mistillit " til departementets vurdering, mener hun, og la til : ¶
AA170321 Det hadde kostet meg 1640 kr å kunne innta plassen min i Olavshallen på siste forstilling av Otello, bare for å få opplevelsen mye ødelagt av et publikum som ikke kan den ene grunnleggende regel for det å være publikummer : Du skal ikke produsere lyd !
DA170320 Det bør være grunnleggende i enhver virksomhet, sier han.
AP170320 - Jeg håper vi kan få en slutt på denne meningsløse jakten fordi det presidenten sa var bare grunnleggende feilaktig, sa Schiff på debattprogrammet Meet the Press søndag.
AP170320 Det bør være grunnleggende i enhver virksomhet, sier han.
DB170319 Oppgaven til femteklassingene var å lage plakater fra « den stygge og grunnleggende rollen slaveriet har spilt i Amerikas kolonitid ».
VG170318 Olje og gass er grunnleggende for norsk økonomi og næringsliv.
VG170318 Retten til å mene på tvers, til å være usmakelig, til og med til å mene at samfunnet bør ødelegges og demokratiet avskaffes er en grunnleggende frihet.
VG170318 Retten til ikke å være redd fordi man ber til en gud, blir tiltrukket av samme kjønn eller ytrer politiske meninger som ikke retter seg mot staten eller det bestående, men mot ekstremisme, den er like grunnleggende som de ekstremes rett til å mene hva de vil.
VG170318 - Retten til å mene på tvers, til å være usmakelig, til og med på mene at samfunnet bør ødelegges og demokratiet avskaffes, er en grunnleggende frihet, skriver VGs kommentator Frithjof Jacobsen.
VG170318 - Fordi barnehage ikke skal være butikk og fordi det er helt grunnleggende forskjell på å levere velferdstjenester og å delta som etablerere på et åpent marked.
VG170318 - Snorre Valen har fulgt svært dårlig med hvis han ikke har fått med seg at Arbeiderpartiet står for en grunnleggende annen kurs enn dagens regjering på en rekke viktige områder.
DB170318 Det er nesten utenkelig at en skole ikke skal ha en plan for dette grunnleggende arbeidet.
DB170318 - En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet.
DB170318 Kanskje fordi hun på en helt grunnleggende måte gir blaffen i å forholde seg til « det mannlige blikket », som ikke får bli definerende verken medsammensvoren eller ideologisk motstander og gjenstand for ironi.
DB170318 Den er på samme tid veldig katyperrysk og helt grunnleggende feil.
DB170318 Likevel er hovedpoenget at vi mener det er et grunnleggende demokratisk problem om vi ikke får til å gjøre talerstolen til en bekvem stol for kvinner å innta.
AP170318 - Jeg har en grunnleggende tro på at jeg får det til.
VG170317 Det er det Europarådet legger opp til : Grunnleggende prinsipper for en rettferdig rettergang.
DB170317 - Alle våre argumenter er tuftet på grunnleggende ideer om rettferdighet.
DB170317 Samtidig er det her vi finner det grunnleggende skillet mellom venstresiden og høyrepopulismen.
DB170317 Det er en del av infrastrukturen, en grunnleggende tjeneste som ikke kan skaltes og valtes med på en hvilken som helst måte.
DB170317 Det er en del av infrastrukturen, en grunnleggende tjeneste som ikke kan skaltes og valtes med på en hvilken som helst måte, skriver artikkelforfatteren.
DB170317 Og helt grunnleggende : å bruke biodrivstoff i stedet for f. eks. kull reduserer utslippene enormt på lang sikt.
BT170317 Dagens tre karakterer i norsk skaper mye ekstra merarbeid for lærerne, det bidrar høyst sannsynlig ikke til at bokmålselever finner særlig glede i nynorsk og kan i verste fall bidra til det motsatte ( og hvis man tror at dette skyldes Høyres politikk bør man ta et kurs i grunnleggende årsakssammenheng ).
BT170317 Dagens tre karakterer i norsk skaper mye ekstra merarbeid for lærerne, det bidrar høyst sannsynlig ikke til at bokmålselever finner særlig glede i nynorsk og kan i verste fall bidra til det motsatte ( og hvis man tror at dette skyldes Høyres politikk bør man ta et kurs i grunnleggende årsakssammenheng ).
AA170317 Barn, kvinner og menn utsettes fortsatt for store fysiske og mentale prøvelser og har bare begrenset adgang til grunnleggende helsetjenester, psykologisk støtte og hjelp til å bearbeide traumer, ifølge rapporten. ( ©NTB ) ¶
AA170317 Tiltaket er det siste i en rekke forsøk fra regjeringen på å motarbeide mangel på grunnleggende varer.
DN170316 - Verdenssamfunnet står overfor enorme globale utfordringer som kun kan håndteres med et sterkt og effektivt multilateralt system, der FN fortsatt er den grunnleggende stolpen, avslutter Dujarric. ( ©NTB ) ¶
DN170316 - Partnerskapet med Siemens er grunnleggende for våre langsiktige planer ettersom vi nå har muligheten til ikke bare å utvikle en god bil, men også bygge den på en bærekraftig måte i stor skala, raskere og med betydelig mindre kapitalinnsats.
DN170316 Muligheten til å identifisere seg er helt sentral for å få tilgang til grunnleggende rettigheter.
DB170316 - Jeg har konkludert med at hans grunnleggende rett til ytringsfrihet har blitt ignorert.
AP170316 Tanken om at man kan vise motvilje mot en gruppe av mennesker bare ved å ramme dem alle samtidig, er grunnleggende mangelfull », heter det i kjennelsen.
AP170316 innføre « et forbud mot profitt på grunnleggende velferd som barnehager, barnevern og eldreomsorg.
AA170316 - Verdenssamfunnet står overfor enorme globale utfordringer som kun kan håndteres med et sterkt og effektivt multilateralt system, der FN fortsatt er den grunnleggende stolpen, avslutter Dujarric. ( ©NTB ) ¶
VG170315 - Vi er ikke mot private barnehager eller private aktører i velferden, men vi er imot at grunnleggende velferd skal drives kommersielt.
VG170315 Grunnleggende velferd kan ikke drives etter mål om å skape størst mulig overskudd for eierne, sier Lysbakken.
DB170315 Rovdyrpolitikken speiles også i hvordan selv våre mest overflødige interesser alltid trumfer dyrenes mest grunnleggende rett til liv, mat og forplantning.
DB170315 Regjeringens forslag om å lage en ny naturmangfoldlov slik at flere rovdyr kan skytes, er følgelig grunnleggende i strid med Bernkonvensjonen.
DB170315 Det har utgangspunkt i at også andre vesener enn oss selv har grunnleggende rettigheter.
DA170315 Han er grunnleggende mistenksom, redd for å bli sviktet - og like redd for å ta etter farens fakter.
AA170315 Fylkesmann Inge Ryan understreket at det er viktig å holde fast på noen grunnleggende verdier.
SA170314 Der mister vi Mina - når den grunnleggende « danning » endres til « målstyring ».
SA170314 I dag går altfor mange elever ut av grunnskolen uten den grunnleggende kunnskapen de trenger for å fullføre videregående opplæring.
DN170314 - Det vi er opptatt av akkurat nå er de grunnleggende prinsippene : Vi har partier som er fiendtlige mot Europa, og som nyter godt av EUs finansiering, sier Weber.
DN170314 Våre motparter i EU har et selektivt syn på demokratiske verdier, grunnleggende rettigheter og frihet, ifølge tyrkisk UD.
DB170314 Jeg syntes det er skummelt, det er skummelt at du kaller deg for kristen, mens dine handlinger strider imot de grunnleggende verdiene denne religionen representerer, og for meg er det så viktig å si ifra, for dette representerer virkelig ikke korsets betydning.
DB170314 Jeg kan ikke fortelle deg hvordan du skal tolke din religion, men du kan ikke benekte de grunnleggende verdiene.
DB170314 Hun mener tittelen Tid for lek og læring viser at man har misforstått noe grunnleggende .
DB170314 - Strider mot grunnleggende verdier ¶
DB170314 - Politikken strider mot mine grunnleggende verdier og hjertesaker.
DA170314 Digitale ferdigheter er omtalt som en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanens generelle del.
DA170314 Å si at ungdom skal ha andre vilkår for å få arbeide er det samme som å si at vi er nødt til å svekke det grunnleggende vernet og tryggheten i arbeidslivet for at folk flest skal få arbeide, sier hun.
BT170314 Våre motparter i EU har et selektivt syn på demokratiske verdier, grunnleggende rettigheter og frihet, ifølge tyrkisk UD.
AA170314 Våre motparter i EU har et selektivt syn på demokratiske verdier, grunnleggende rettigheter og frihet, heter det i en kunngjøring fra tyrkisk UD.
AA170314 - Det vi er opptatt av akkurat nå er de grunnleggende prinsippene : Vi har partier som er fiendtlige mot Europa, og som nyter godt av EUs finansiering, sier Weber. ( ©NTB ) ¶
AA170314 Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet, som stimulerer og interesserer.
AA170314 Det er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for andre for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter der lek, læring, danning og omsorg er grunnleggende .
AA170314 Sannsynligvis løser det heller ikke de grunnleggende problemene.
VG170313 Det er nettopp Tyrkias angrep på grunnleggende menneskerettigheter som har ført til et svært anstrengt forhold til Europa.
VG170313 - Demokrati, grunnleggende rettigheter, menneskerettigheter og frihet.
DB170313 - En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet.
DB170313 Målet må være at alle arbeidstakere i Norge skal sikres de samme grunnleggende rettighetene som vi tar som en selvfølge på land.
DB170313 Det handler om retten til fast jobb, anstendig lønn og en grunnleggende trygghet som muliggjør gode liv.
DB170313 At Rederiforbundet har større lojalitet til redernes lommebøker enn til grunnleggende norske verdier er ikke nytt.
DA170313 Kontrasten mellom det myke og det harde peker på en naken sårbarhet, der behovet for koblinger til andre er grunnleggende for vår evne til å eksistere og vise oss i verden.
DA170313 Hun kaller dem « Balkonger », og knytter dem til flyktningkrisen og den påkjenningen den har medført på tilliten til samfunnets grunnleggende institusjoner.
BT170313 Behovet for å bli sett, forstått og anerkjent er grunnleggende for alle mennesker.
BT170313 Grunnleggende menneskelige behov blir ikke tilstrekkelig imøtekommet.
BT170313 Behovet for å bli sett, forstått og anerkjent er grunnleggende for alle mennesker.
BT170313 Grunnleggende menneskelige behov blir ikke tilstrekkelig imøtekommet.
AA170313 - Tillit er grunnleggende
AA170313 Man bygger ikke store møtesentra ved enden av en blindvei, det er grunnleggende kunnskap for alle byplanleggere.
VG170312 Han mener at Donald Trump har grunnleggende mangel på forståelse for dommeres rolle og hvordan maktfordelingen fungerer - at han ikke bare for eksempel kan instruere en dommer.
DN170312 Tidligere professor Ole Moen mener USAs president mangler en grunnleggende forståelse for hvordan maktfordelingen fungerer.
DB170312 - En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet, heter det i uttalelsen, blant annet gjengitt av ABC News.
DB170312 Våre mest grunnleggende behov var ikke dekket, sa hun på en pressekonferanse på Attatürk-flyplassen i dag.
VG170311 Filmen er mild i sin omgang med de store utfordringene, grunnleggende blid og håpefull.
VG170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
FV170311 CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres, skriver Forbrukerrådet.
DN170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
DB170311 At det er stor enighet om mange av de grunnleggende verdiene i norsk politikk, er ikke nytt.
BT170311 Høyre er grunnleggende skeptisk til at staten skal blande seg inn i familiens valg.
AP170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
AP170311 Det er når det oppstår konflikter rundt våre mest grunnleggende verdier at motviljen mot det flerkulturelle oppstår. 52 prosent av britiske muslimer sa i en undersøkelse gjort av Channel 4 at de vil forby homofili.
AA170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag, sier Omar Jadwat i ACLU.
VG170310 * Å gi presidenten rett til å oppløse parlamentet vil være et grunnleggende brudd på demokratiske presidentsystemer.
VG170310 Det er en helt grunnleggende kunnskap.
VG170310 Å ha rett til å jobbe er en grunnleggende menneskerettighet.
VG170310 Et godt språk og god kulturforståelse er helt grunnleggende for integrering.
DB170310 I filmen, som er regissert av Mauseths mann Tommaso Mottola, finner Mauseth ut at Karenina var foreldreløs og søker kjærlighet fordi hun mangler et grunnleggende fundament i livet.
DA170310 Når elevene først får hjelp, mangler de grunnleggende ferdighetene som forutsetning for å lære mer, sier Haug.
VG170309 Populismens oppslutning er noe mindre enn vi kan få inntrykk av, men utviklingen som gir den næring er en grunnleggende politisk strømning som alle vestlige politikere må håndtere.
VG170309 Følelsen av at noe grunnleggende er i ferd med å endre seg, at etablerte sannheter og strukturer står for fall.
SA170309 Samtlige partier har tiltrådt de grunnleggende menneskerettigheter.
SA170309 På bakgrunn av Unicefs rapporter og basert på egne observasjoner, stilte stortingsrepresentant Stine Renate Håheim ( Ap ) i 2015 følgende spørsmål til Utenriksminister Børge Brende : « Hvordan vil utenriksministeren bidra til at palestinske barn i israelske fengsler får oppfylt sine grunnleggende krav til rettssikkerhet og menneskerettigheter.
SA170309 Dette gjelder særlig brudd på FNs barnekonvensjon, som fastslår plikten til å la « barnas beste være et grunnleggende hensyn ».
DB170309 De har ikke en grunnleggende forsåelse av hva forskjeller er.
DB170309 Det er en grunnleggende uenighet på flere punker, sier han.
DB170309 For å få denne debatten over på et mer konstruktivt spor, må vi problematisere den grunnleggende sentimental-romantiske antagelse om at alle tekster, bare de er skjønnlitterære og gode nok, vil snakke direkte til en hvilken som helst leser.
DB170309 Poenget om det « etnisk norske » framstår som unødvendig, dersom man ønsker å diskutere grunnleggende samhold mellom mennesker som lever i samme land.
DA170309 « Sexarbeidere består av kvinner og menn som skal ikke ses ned på eller undertrykkes, de skal sikres grunnleggende rettigheter og respekteres for den de er.
DA170309 Flere rapporter, blant annet fra Amnesty International, sier at den norske lovgivingen setter sexarbeideres liv i fare, og at sexarbeideres grunnleggende menneskerettigheter ikke respekteres.
BT170309 Det er de borgerlige partienes manglende evne til å enes om god klimapolitikk som er det grunnleggende problemet.
AA170309 Men sentralbanksjef Mario Draghi begrunner torsdagens beslutning med at inflasjonsstigningen skyldes høyere oljepriser, og ikke grunnleggende forbedringer i eurosonens økonomi, som for eksempel høyere lønnsnivå.
AA170309 Det er et effektivt samarbeid mellom et universitet med grunnleggende teknologisk forskning og et kundenært institutt som driver anvendt forskning.
VG170308 Det er for lengst dokumentert at grunnleggende mangler på ledelse, kontroll og sikkerhetssystemer i Norges Skiforbund har skapt unødvendig sårbarhet.
VG170308 Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss, utdyper han.
VG170308 Derfor er det grunnleggende at bransjen gjennom et strengt strafferegime får vite at klanderverdige feil og forsømmelser får konsekvenser, sier han.
SA170308 - Med vår enorme erfaring, våre arenaer og infrastruktur, og de grunnleggende forholdene i Tyskland, føler vi at vi kan love en turnering som er førsteklasses på alle måter, sier Tysklands fotballpresident Reinhard Grindel.
DN170308 - Kronen er fortsatt svakere enn hva det grunnleggende bildet for norsk økonomi skulle tilsi, heter det i oppdateringen.
DB170308 Nevropsykologen oppgir at Mahad snakket fransk flytende, mens Mahad sier at han snakket fransk på et meget grunnleggende nivå, disse uttalelsene er ikke sammenfallende.
DB170308 Men jeg mener hun tar grunnleggende feil når hun etterlyser mer statlig kvalitetskontroll av læremidler.
DB170308 « Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss.
DA170308 For meg er den viktigste kjønnskampen at alle barn i verden, uavhengig av om de er gutt eller jente, får tilgang til grunnleggende og god utdanning.
BT170308 Det handler om grunnleggende ting som respekt, likeverd og anstendig oppførsel.
BT170308 Selv om det er en grunnleggende del av det å være pålitelig, så er ikke det nok.
AP170308 - Med vår enorme erfaring, våre arenaer og infrastruktur, og de grunnleggende forholdene i Tyskland, føler vi at vi kan love en turnering som er førsteklasses på alle måter, sier Tysklands fotballpresident Reinhard Grindel.
AA170308 Det er derfor helt grunnleggende at bransjen gjennom et strengt strafferegime får vite at klanderverdige feil og forsømmelser får konsekvenser, sier han i en pressemelding. ( ©NTB ) ¶
VG170307 - Dette går imot den grunnleggende tanken at det er feil å anholde asylsøkere på denne måten.
VG170307 Alle som skal være dommere i norske rettssaler bør få grunnleggende opplæring om vold og overgrep.
VG170307 Dette er et grunnleggende prinsipp i barne- og familiepolitikken, og det bør ikke fravikes.
DN170307 « Det har altså aldri funnet sted noe gjensidig ytelsesutveksling, som er et grunnleggende kjennetegn ved kjøpsavtaler », skriver konstituert tingrettsdommer Peter Hallsteinsen.
DB170307 - Men drivkraften til å skape dette kan spores mye lengre tilbake - helt til Nikes grunnleggende filosofi, som er å tjene idrettsutøvere.
DA170307 Retten til arbeid er da også blitt en grunnleggende menneskerett.
DA170307 - Føler du at filmens grunnleggende tematikk speiler samfunnet vi lever i akkurat nå ?
BT170307 Å modernisere mediene handler så til de grader om å skjerpe integriteten og forsvare de grunnleggende prinsippene for all journalistikk.
BT170307 Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss.
BT170307 Dette oppropet uttrykker bekymring for at surrogati-praksisen bryter med grunnleggende menneskerettigheter for kvinner og barn.
BT170307 Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss.
BT170307 Dette oppropet uttrykker bekymring for at surrogati-praksisen bryter med grunnleggende menneskerettigheter for kvinner og barn.
VG170306 Nok en gang feilet helt grunnleggende oppgaver.
DB170306 « Kunstnerisk og kulturfaglig kvalitet er et grunnleggende kriterium for Kulturrådets bevilgningspraksis », forklarer de i sin egen omtale.
DB170306 FNs konvensjon om statsløses stilling er ment å sikre dem grunnleggende rettigheter.
DB170306 En grunnleggende rettighet statsborgere har, er å returnere til hjemlandet.
DA170306 - Jeg er tilhenger av barnetrygd, altså, men det løser jo ikke de grunnleggende problemene, sier Anniken Hauglie nå.
AA170306 - Jeg står foran retten i dag og ber om beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter for det ukrainske folket, sa Zerkal mandag.
AA170306 Det er en dreining fra Arbil, der det stort sett har vært snakk om undervisning i grunnleggende soldatferdigheter.
AA170306 Grunnleggende kunnskap om en viktig vekstregulerende prosess som autofagi vil forhåpentligvis kunne gi oss nye kreftmedisiner som stopper kreftcellevekst, sier Seglen.
DN170305 - En grunnleggende regel for Obamas administrasjon var at ingen i Det hvite hus noen gang skulle blande seg inn i uavhengige undersøkelser i regi av Justisdepartementet.
DN170305 For en uke siden sa Jaroslaw Kaczynski at Tusk « bryter EUs grunnleggende regler » og la til at Tusk ikke « under noen omstendighet kan regne med støtte eller fravær av protest fra vår side ».
DB170305 EGENTLIG er dette den grunnleggende dyden i norsk toppidrett.
DA170305 Lewis sier at Obamas regjering hadde en " grunnleggende regel " om å ikke blande seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet.
BT170305 Lewis sier at Obamas regjering hadde en " grunnleggende regel " om å ikke blande seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet.
AP170305 Lewis sier at Obamas regjering hadde en " grunnleggende regel " om å ikke blande seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet.
AP170305 - En grunnleggende regel for Obama-administrasjonen var at tjenestemenn i Det hvite hus aldri skulle påvirke noe uavhengig etterforskning gjort av Justisdepartementet.
AA170305 Lewis sier at Obamas regjering hadde en " grunnleggende regel " om å ikke blande seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet.
AA170305 For en uke siden sa Jaroslaw Kaczynski at Tusk « bryter EUs grunnleggende regler » og la til at Tusk ikke « under noen omstendighet kan regne med støtte eller fravær av protest fra vår side ».
SA170304 - En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet, heter det i en uttalelse fra Obama-talsmann Kevin Lewis, som blant annet er gjengitt av ABC News.
SA170304 - En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet, heter det i en uttalelse fra Lewis, som blant annet er gjengitt av ABC News.
DN170304 " En grunnleggende regel for Obamas administrasjon var at ingen i Det hvite hus noen gang skulle blande seg inn i uavhengige undersøkelser i regi av Justisdepartementet.
DB170304 - En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet, heter det i en uttalelse fra Obama-talsmann Kevin Lewis, som blant annet er gjengitt av ABC News.
DB170304 Danuta hadde et grunnleggende hat mot nazistene, men hun angret seg etter hendelsen under nazistdemonstrasjonen i Växjö.
DA170304 En liten avdeling i den kuraterte salen er viet tegningene, og der er det tydelig at det løper én rød tråd gjennom alt Kjell Varvin gjør : Det er en grunnleggende taktilitet i tegningene som du raskt sanser som grunnlag for skulpturene også.
DA170304 Danske Andersen ser henne som grunnleggende ensom, en ensomhet han finner igjen også i karakterene hun diktet fram.
DA170304 Danske Andersen ser henne som grunnleggende ensom, en ensomhet han finner igjen også i karakterene hun diktet fram.
BT170304 - En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet, heter det i en uttalelse fra Obama-talsmann Kevin Lewis, som blant annet er gjengitt av ABC News.
BT170304 Ikke bare fordi han reformerte kirken, men fordi han på grunnleggende vis endret samfunnet.
AP170304 - En grunnleggende regel for Obama-administrasjonen var at tjenestemenn i Det hvite hus aldri skulle påvirke noe uavhengig etterforskning gjort av Justisdepartementet.
AA170304 - En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet, heter det i en uttalelse fra Lewis, som blant annet er gjengitt av ABC News.
VG170303 Multikulturalismen, altså tanken om likestilt flerkultur, har muligens vært en normativ rettesnor for en del teoretikere på feltet, men har aldri vært et grunnleggende prinsipp i integreringspolitikken.
DN170303 - Det handler om grunnleggende trygghet og forsvarlige arbeidstidsordninger, sier Marit Hermansen.
DB170303 Det ligger i våre grunnleggende verdier, sier viseborgermester Alicia Glen til New York Times.
DB170303 Det kunne også Ingvild ha trengt, men hun har den grunnleggende forståelsen av hva det innebærer å bygge lag.
DB170303 De danner grunnlag for en ny reform som skal sikre at alle eldre får dekket sine grunnleggende behov og oppleve å mestre siste del av livet - uansett hvor de bor.
DB170303 Mange av de små hverdagskonfliktene handler om trivialiteter, men så berører de noe grunnleggende i oss likevel.
DB170303 Selv om mange av disse ordene er lite relevante for den jevne forbruker, er det allikevel noen grunnleggende ord og begreper man med fordel bør kjenne til - i alle fall om man vil forstå hva man kjøper eller kanskje eier fra før.
DB170303 Her er noen av de mest grunnleggende klokkeordene.
BT170303 Dette handler ikke bare om likestilling og hvordan vi ønsker at samfunnet skal være, det handler om grunnleggende moralske og etiske verdier.
AP170303 - Det er for stor risiko for at det svikter på grunnleggende ting fra mat til innhold og aktivitet til legemiddelhåndtering og ikke minst helsehjelp, sier Høie : ¶
VG170302 VOLDSBRUK : - Det ville være grunnleggende naivt å avfeie muligheten for at den norske grenen kan ty til voldsbruk her til lands, skriver kronikkforfatteren.
VG170302 Det ville være grunnleggende naivt å avfeie muligheten for det samme her til lands.
SA170302 Imidlertid kan heller ikke Sandnes og Wirak fri seg fra at der har vært en usedvanlig motstridende behandling av de grunnleggende reguleringsmessige forutsetninger for utbyggingsprosjektet.
DB170302 Det ekstreme rykket i bakkene, og konsentrasjonen om den grunnleggende tekniske dyktigheten som gjør at hun sjelden blir herjet med av konkurrentene i sportens villeste øvelse, ¶
DA170302 Vi må fastholde grunnleggende rettigheter som kvinners reproduktive helse, og kompensere for kuttene fra USA, sier Herman van Gelderen, pressetalsmann for den nederlandske utviklingsministeren, til Dagsavisen.
AA170302 Det er grunnleggende forskning for å forstå verden rundt oss.
AA170302 Det er første gang det er foretatt en grunnleggende gjennomgang av denne delen av norsk strafferettspleie.
VG170301 - I sine første dager gjorde Trump og republikanerne i Kongressen det til en prioritet å angripe kvinners grunnleggende rettigheter til abort, sa demokraten Judy Chu før talen natt til onsdag norsk tid.
VG170301 Frihetsargumentet veier tungt, det er en grunnleggende rettighet at vi mennesker selv skal ha myndighet over oss selv og selv bestemme hvilke handlinger vi ønsker å utføre.
VG170301 Jeg er grunnleggende skeptisk til all subsidiering av elektrisitet eller alternativer til elektrisitet i Norge.
DN170301 De grunnleggende forutsetningene for fortsatt prisvekst er imidlertid fortsatt til stede, og det er derfor viktig at kommunene har høyt trykk på å få ferdigregulert nok tomter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.
DB170301 Den mistenksomheten forteller om den grunnleggende mistenksomheten til finsk langrenn på tross av at dette er ett av de få landene der det vanlige rettsapparatet har tatt et oppgjør med dopingkulturen i sporten.
DA170301 Byrådet har innført nye mål for Osloskolen, der det ene sier at « alle elever skal utvikle grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet ».
BT170301 At to rettsinstanser har vurdert samme sak så grunnleggende forskjellig, viser hvor skjønnsmessig og vanskelig det er å veie sikkerhet og belastning opp mot hverandre.
AP170301 Ved siden av at mutantene i Marvels X-Men univers er sterke, overmenneskelige og utstyrt med superkrefter, har det alltid ligget en grunnleggende , alvorlig tone i bunnen.
AA170301 Det rokker ved noe grunnleggende i foreldres selvbilde når det antydes at de kanskje ikke er gode foreldre.
AA170301 Stordriftsfordeler på personalsiden går foran verdigheten til den enkelte og utfordrer grunnleggende retter for beboerne.
VG170228 Vi skulle ønske at litteraturhuset stilte noen grunnleggende kritiske spørsmål knyttet til hvordan de lar seg bruke i dette arrangementet.
VG170228 Vi gjør det fordi det dreier seg om grunnleggende velferdstjenester, sa Solberg til pressen på Arna stasjon.
SA170228 Men en grunnleggende forskjell er at adoptivbarn er eksisterende barn som trenger foreldre, mens fertilitetsindustrien tilbyr voksne med et barneønske å produsere barn på deres bestilling.
DN170228 Over 400 millioner mennesker har ikke tilgang til strøm, over 300 millioner har ikke rent drikkevann og rundt 1,5 milliarder mangler grunnleggende sanitære forhold.
DN170228 Kun en liten andel av innbyggerne har tilgang til rent vann og grunnleggende sanitære forhold.
DB170228 Innkjøpsordningens legitimitet hviler på to grunnleggende premisser.
DA170228 Tronvolls metode er grunnleggende den samme selv om formen har variert opp gjennom årene.
DA170228 Hvis du starter i historien og går inn til venstre i samtidsmuseets andre etasje, blir du raskt konfrontert med en grunnleggende forskjell : « Flash and run » eller « Flash and stay ».
DA170228 Samtidig må strategien fremover ta hensyn til noen grunnleggende endringer.
AA170228 Tusk " bryter EUs grunnleggende regler ", sier Jaroslaw Kaczynski, som er leder for det polske regjeringspartiet PiS.
AA170228 Samtidig må strategien fremover ta hensyn til noen grunnleggende endringer.
AA170228 Barnets beste er et grunnleggende hensyn i alle barnevernssaker.
VG170227 Budsjettforslaget som ble utformet mandag er helt grunnleggende og ment som et utgangspunkt til de forskjellige delene av regjeringsapparatet.
VG170227 Uten så grunnleggende ting som trivsel og trygghet i klasserommet, i skolegården og med oss selv, blir det sparsomt med læring.
DN170227 Telia opplyser at de er grunnleggende uenig i Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon om å stanse oppkjøpet av Phonero.
DN170227 Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge, er grunnleggende uenig i Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon om å stanse oppkjøpet av Phonero.
DN170227 - Vi er grunnleggende uenig i Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon, og vi er svært overrasket over tilsynets forståelse av markedsdynamikken i det norske bedriftsmarkedet.
DN170227 Grunnleggende uenig ¶
AP170227 « Bryter fundamentalt med grunnleggende rettsprinsipper », sier jusprofessor Hans Petter Graver om fem norskfødte barn som sammen med foreldre og besteforeldre fratas statsborgerskapet.
AP170227 Den er i strid med loven og bryter fundamentalt med grunnleggende rettsprinsipper.
AA170227 Aksjonistene reiste en grunnleggende tvil ved kommuneledelsens legitimitet og anstendighet, hevder historiker Ola Svein Stugu.
AP170226 Denne grunnleggende forutsetningen har sviktet, sier han.
VG170225 Intrigen er grunnleggende banal, og persontegningene beveger seg sjelden ut av det overflatiske.
VG170225 Den grunnleggende digitale infrastrukturen som et moderne politi trenger, finnes ikke i dag.
VG170225 Når det handler om noe så grunnleggende som politiet har politikerne plikt til å lytte til denne uroen, og det ser jeg ikke at justisministeren gjør, sier hun til VG.
DB170225 Det finnes et veldig grunnleggende medisinsk prinsipp ; for å utføre behandling skal det bevises at den gjør nytte, sa Per Andersson.
VG170224 - Det grunnleggende og førsteordens forsvarsøkonomiske problemet er at skiftende regjeringer og stortingsflertall i cirka 25 år har foreslått og vedtatt et større forsvar enn de har finansiert, sa han.
FV170224 Han var en god venn av daværende rektor ved kunstskolen, som hadde en grunnleggende økologisk tankegang og idé om å skape en atelier- og økolandsby.
DN170224 Det er imidlertid landene selv som har ansvaret for å gi sikkerhet og grunnleggende tjenester til egen befolkning, noe Brende tok opp i møtene med landenes utenriksministre.
DB170224 Det er imidlertid landene selv som har ansvaret for å gi sikkerhet og grunnleggende tjenester til egen befolkning, noe Brende tok opp i møtene med landenes utenriksministre.
DB170224 Det er derfor nødvendig at dere nå viser vei, og nedfeller noen grunnleggende prinsipper.
AP170224 - Det grunnleggende og førsteordens forsvarsøkonomiske problemet er at skiftende regjeringer og stortingsflertall i cirka 25 år har foreslått og vedtatt et større forsvar enn de har finansiert, sa Diesen.
AA170224 Det er imidlertid landene selv som har ansvaret for å gi sikkerhet og grunnleggende tjenester til egen befolkning, noe Brende tok opp i møtene med landenes utenriksministre.
AA170224 Det er imidlertid landene selv som har ansvaret for å gi sikkerhet og grunnleggende tjenester til egen befolkning, noe Brende tok opp i møtene med landenes utenriksministre.
AA170224 - Det grunnleggende og førsteordens forsvarsøkonomiske problemet er at skiftende regjeringer og stortingsflertall i cirka 25 år har foreslått og vedtatt et større forsvar enn de har finansiert, sa Diesen.
VG170223 Valgfrihet må være grunnleggende i den offentlige helsetjenesten.
VG170223 Valgfrihet må være grunnleggende i den offentlige helsetjenesten, skriver helseminister Bent Høie ( H ).
VG170223 Iran undertrykker de mest grunnleggende menneskerettigheter og fengsler fredelige kritikere.
VG170223 I store deler av verden brytes menneskers mest grunnleggende rettigheter.
DB170223 Ungdomsskolefransken er begrenset til helt grunnleggende kunnskap i språket, man har tross alt bare to til tre skoletimer i uka over tre år, og for en motivert og fra før av flerspråklig person, er det ikke et « utrolig » resultat å oppnå beste karakter, sier Thue Vold og fortsetter : ¶
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat, og det rammer hele familier, barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AP170223 Listhaug har en agenda her som går på tvers av grunnleggende verdier og prinsipper i en rettsstat, og det rammer hele familier, barn som voksne, sier De Grønnes Une Aina Bastholm.
AP170223 Som i mye annen politikk handler ulvespørsmålet grunnleggende sett hvordan ulike hensyn og interesser skal veies mot hverandre.
AA170223 Junarmia ble dannet i 2015 for å oppmuntre til patriotisme blant barn og unge og lære dem grunnleggende militære ferdigheter.
AA170223 Studenter får derved mye av sin grunnleggende undervisning på engelsk, det gjør ikke læringen av et vanskelig fag lettere. 3 ) Noen forskningsresultater er spesielt nyttige for et norsk publikum, og bør da formidles på norsk.
VG170222 De som kommer til et nytt land, må strekke seg langt for å forstå de sosiale kodene og akseptere de grunnleggende verdiene der de er kommet.
VG170222 Staten argumenterer for at Mahamud og familien har forskjellige forklaringer som omhandler så grunnleggende hendelser i livene deres som det ikke er mulig å forklare ved hukommelsestap, og staten mistenker derfor at deler av historiene og personene er konstruerte.
SA170222 - Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS.
SA170222 Noe av den er berettiget, men mye skyldes at barneverntjenesten er den tjenesten som har i oppgave å foreslå at en av vårt samfunns mest grunnleggende verdier skal brytes : å skille barn fra foreldrene.
DN170222 « Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS.
DB170222 - For at liv skal kunne oppstå og eksistere, må det selvfølgelig mer til enn vann, men det er et grunnleggende krav for liv slik vi kjenner det, sier Sven Wedemeyer til Dagbladet, forsker ved samme institutt som professor Elgarøy.
DB170222 Vi har dialog med våre kunder og flere interessegrupper, og understreket at respekt for urfolks rettigheter er en grunnleggende forutsetning for oss som bank.
DB170222 Nettet og den digitale teknologien gir partiene helt nye muligheter til å enkelt nå ut til et stort antall velgere over hele landet, men selve prinsippet om direktebudskap fra politikere til velgere er velkjent og grunnleggende .
DB170222 med sin nylig avgåtte kollega Ingeborg Volan, ville de fått tydelig forklart at enhver risiko i denne saken skyldes en grunnleggende svikt i banale sikkerhetsprosedyrer hos de såkalt « hackede » personer, og at « det er problematisk hvis slikt sikkerhets-slurv forveksles med målrettede hackerangrep fra andre lands myndigheter ».
DB170222 Dette er grunnleggende for utviklingen av språket - kroppslig og verbalt.
DA170222 De norske dopingsakene er fortsatt tema i Finland fordi man har en grunnleggende mistanke om at Norge har nødvendige kontakter som gjør at man slipper unna.
DA170222 - Arbeiderpartiet er grunnleggende positiv til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, men vi skal studere nøye det forslaget som kom i forrige uke før vi sier ja eller nei til de enkelte forslagene, sier Ap-lederen til Dagsavisen.
DA170222 Kvinner mangler alle grunnleggende menneskeretter, inkludert retten til å bestemme over sin egen kropp.
DA170222 BEGGE FOTO : HULU Kvinner uten grunnleggende menneskeretter brukes som fødemaskiner i Margaret Atwoods « The Handmaid's Tale ».
BT170222 - Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS.
AP170222 - Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS.
AA170222 - Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS.
AA170222 - Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS.
AA170222 I andre etasje på Trondheim folkebibliotek lærer ti barn seg de grunnleggende prinsippene for 3D-printing.
VG170221 Trygve Slagsvold Vedum mener tvangssammenslåingen av kommunene er grunnleggende udemokratisk.
VG170221 - Det er grunnleggende udemokratisk å gjøre dette uten å tørre å løfte det fram i et valg så folk kan ta stilling til det.
DN170221 Vi vet at ulikheten og omfordelingssystemene i USA er annerledes enn i Norge, men her satte vi forsøkspersonene i helt identiske situasjoner, som gjør det mulig for oss å identifisere grunnleggende rettferdighetsbetraktninger.
DB170221 Spørsmålet er : Har far diktet opp nye historier fordi han er syk, som omhandler helt grunnleggende forhold i livet ?
DB170221 OSLO TINGRETT ( Dagbladet ) : - Den grunnleggende problemstillingen er om Mahad har gitt uoppriktige opplyninger om identitet.
AA170221 Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener tvangssammenslåingen av kommunene er grunnleggende udemokratisk, ifølge VG.
VG170220 Forbundet har videre operert med utøverkontrakter som har vært problematiske, både overfor forpliktelser etter WADAs regelverk og grunnleggende pasientrettigheter.
VG170220 - Kina må innse at menneskerettigheter og ytringsfrihet er grunnleggende verdier i et demokrati, verdier vi ikke kompromisser med.
DB170220 . Dette gjelder selve den grunnleggende etikken for å beskytte den rettferdige konkurransen i internasjonal langrenn.
DB170220 Et grunnleggende problem er ifølge Øye at utbyggere som tilbyr disse « garantiene » typisk sliter med å få finansiert på andre måter.
DB170220 Når du har den sultne, svampaktige hjernen til et barn, skal du få inn morsmål og grunnleggende ferdigheter.
AP170220 Klimamodellene baserer seg grunnleggende sett på fysiske lover, og klimamodellene som ble brukt i arbeidet med IPCC-rapportene er blant de mest komplekse klimamodellene vi har.
AA170220 De sensitive opplysningene om de over 700 politikerne og byråkratene som lå tilgjengelig på nettet, handler dessuten om noe så grunnleggende som å være mer påpasselig med egen datasikkerhet, et ansvar vi alle har og som politikere og byråkrater må være ekstra påpasselige med.
VG170219 At en amerikansk visepresident i det hele tatt trenger å reise til Europa for å forsikre oss om noe så grunnleggende , sier noe om hvor skjøre og kaotiske tilstandene er i de institusjonene som har vært grunnmuren for vår sikkerhet i snart 70 år.
VG170219 Alle kreftene som nå brukes på å holde helt grunnleggende strukturer sammen, gjør at det er lite politiske ressurser igjen til å takle problemene i resten av verden.
SA170219 For å være lærende kreves god kvalitet i to grunnleggende elementer : balanse og oppmerksomhet.
SA170219 . For å være lærende kreves god kvalitet i to grunnleggende elementer : balanse og oppmerksomhet.
SA170219 Da er det snakk om grunnleggende svakheter - i forberedelser, kunnskaper, holdninger eller ressurser.
DB170219 Det finnes et veldig grunnleggende medisinsk prinsipp ; for å utføre behandling skal det bevises at den gjør nytte.
AP170219 Da er det snakk om grunnleggende svakheter - i forberedelser, kunnskaper, holdninger eller ressurser.
DB170218 - Vi ber nå bransje og myndigheter se til at grunnleggende forbrukervern kommer på plass, og at barn ikke brukes som testkaniner for dårlig og uferdig teknologi, sa direktør Randi Flesland i en pressemelding.
BT170218 Det er en grunnleggende konservativ tanke som burde gi gjenklang i et konservativt parti.
AA170218 - I Arbeiderpartiet er vi grunnleggende positive til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo.
AA170218 Slik skapes et inntrykk av at basisfag handler om de trauste og jordnære, grunnleggende ferdighetene som alle må lære seg, mens kreative fag umiddelbart løfter elevene opp i den kreative sfære hvor de får utfolde sine skapende evner og talent.
VG170217 Det er grunnleggende pasientrettigheter.
SA170217 Det er grunnleggende økonomisk teori.
SA170217 Professor og psykolog, Frode Thuen, mener manglende kvalitetstid med foreldre kan gå utover barnets følelse av grunnleggende tilknytning og gi konsekvenser langt inn i voksenlivet.
SA170217 Det er grunnleggende økonomisk teori.
DN170217 Men i Arbeiderpartiet er vi grunnleggende positive til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.
DB170217 Denne rapporten understreker utøvernes grunnleggende rettigheter som pasienter, og at hensynet til løpernes helse må prege en omlegging til en mindre belastende skisport.
DB170217 Selv om Helene Dalland ser på barnevernet som en grunnleggende god institusjon, skulle hun også ønske at foreldre kunne få et statlig tilbud.
DB170217 Fordi den som leser er nødt til å stille seg selv det som er lesningens grunnleggende spørsmål : Hvordan er det å være noen annen enn meg ?
BT170217 Professor og psykolog, Frode Thuen, mener manglende kvalitetstid med foreldre kan gå utover barnets følelse av grunnleggende tilknytning og gi konsekvenser langt inn i voksenlivet.
AP170217 « Hvis ikke Trump-teamet finner tilbake til det grunnleggende fra 2016-valget, kan 1974 komme tilbake ».
AP170217 Like fullt står Hellas ifølge IMF overfor « fundamentale utfordringer » knyttet til sårbare offentlige finanser, betydelig skatteunndragelse, ineffektiv skatteinnkreving, høy gjeld i bankene og hos privatpersoner og grunnleggende strukturelle hindringer for økonomisk vekst.
AP170217 Samtidig er det viktig å minne om at reformen kommer for å møte samfunnsutviklingen og nytt kriminalitetsbilde, samt for å rette opp noen av de grunnleggende utfordringene som ble påpekt av blant annet Gjørv-kommisjonen etter 22. juli.
AP170217 Professor og psykolog, Frode Thuen, mener manglende kvalitetstid med foreldre kan gå utover barnets følelse av grunnleggende tilknytning og gi konsekvenser langt inn i voksenlivet.
AA170217 Men i Arbeiderpartiet er vi grunnleggende positive til at statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo, sier Stenseng til NTB.
VG170216 Menneskeverd, toleranse og respekt for individet er grunnleggende for å skape et godt demokratisk samfunn.
SA170216 - En « Snake»-variant er forhåpentligvis på plass, og jeg ville ikke blitt blitt overrasket om en eller annen helt, helt grunnleggende støtte for Snapchat eller Facebook Messenger lå der fast i programvaren.
FV170216 - En « Snake»-variant er forhåpentligvis på plass, og jeg ville ikke blitt blitt overrasket om en eller annen helt, helt grunnleggende støtte for Snapchat eller Facebook Messenger lå der fast i programvaren.
DB170216 Siden praksisen i den norske smørebussen før, under og etter renn er forblitt den samme, vil denne grunnleggende kritikken neppe komme.
BT170216 - En « Snake»-variant er forhåpentligvis på plass, og jeg ville ikke blitt blitt overrasket om en eller annen helt, helt grunnleggende støtte for Snapchat eller Facebook Messenger lå der fast i programvaren.
AP170216 - En « Snake»-variant er forhåpentligvis på plass, og jeg ville ikke blitt blitt overrasket om en eller annen helt, helt grunnleggende støtte for Snapchat eller Facebook Messenger lå der fast i programvaren.
VG170215 Men dette tilsier ikke at de grunnleggende rettssikkerhetsprinsippene ikke skal ivaretas.
VG170215 Men dermed rammer anti-dopingarbeidet også et av idrettens grunnleggende prinsipper nedfelt i Norge i NIFs lovs § 1-2 ( formålet ) : All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og uten at noen blir utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.
VG170215 I iveren etter å ta jukserne har man gått på akkord med grunnleggende rettsprinsipper for å sikre seg at jukserne blir tatt.
DN170215 Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener det er naturlig at Olsen kommer innom et helt grunnleggende tema for sentralbankens virksomhet : Mandatet for rentesettingen.
DN170215 I møte med disse bør vi bygge på grunnleggende lærdom fra økonomifaget.
DB170215 - Flyktningkonvensjonen sier at det må ha skjedd grunnleggende endringer av demokratisk karakter for at noen skal miste sin flyktningstatus, og en slik grunnleggende endring er de langt unna i Sør-Irak, sier Humlen.
DB170215 - Flyktningkonvensjonen sier at det må ha skjedd grunnleggende endringer av demokratisk karakter for at noen skal miste sin flyktningstatus, og en slik grunnleggende endring er de langt unna i Sør-Irak, sier Humlen.
AP170215 - Det er grunnleggende god grønn politikk å desentralisere og å planlegge nye statlige institusjoner utenfor storbyer og pressområder, sier MDGs stortingsrepresentant, Rasmus Hansson.
AP170215 - Grunnleggende god, grønn politikk, men...
AP170215 - Det er grunnleggende god grønn politikk å desentralisere og å planlegge nye statlige institusjoner utenfor storbyer og pressområder, sier MDGs stortingsrepresentant, Rasmus Hansson.
AP170215 - Grunnleggende god, grønn politikk, men...
AP170215 Den må grunnleggende endres, sier leder i Justiskomiteen, Hadia Tajik ( Ap ).
AP170215 Arbeiderpartiet synes Regjeringens Opptrappingsplan mot vold har så store mangler at den må « grunnleggende endres ».
SA170214 - Barn har en grunnleggende rett til privatliv, og deres rettigheter reguleres av personopplysningsloven, barneloven, menneskerettighetene og FNs barnekonvensjon.
DN170214 FN og 137 hjelpeorganisasjoner ber om 13,4 milliarder kroner til Sør-Sudan i år, for å finansiere matvarehjelp og imøtekomme helt grunnleggende behov.
DA170214 Noe av hovedkritikken dreier seg om at forslaget bryter med de grunnleggende kravene til personvern som alle borgere har etter Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og EØS-retten.
BT170214 Det er altså håp, selv i et land som har vært så grunnleggende gjennomsyret av korrupsjon.
BT170214 Vi ønsker å gi dem konkrete råd og verktøy : Være til stede på nett, prøve å være et digitalt forbilde, lære seg det grunnleggende om hvor barna er og hva de gjør der.
BT170214 Det er altså håp, selv i et land som har vært så grunnleggende gjennomsyret av korrupsjon.
AP170214 FN og 137 hjelpeorganisasjoner ber om 13,4 milliarder kroner til Sør-Sudan i år, for å finansiere matvarehjelp og imøtekomme helt grunnleggende behov.
AP170214 Strafferettspleie er et politikkområde som gjelder grunnleggende og dermed « verdifaste » moraletiske verdier, verdier som ikke bør kjøpslås med for å danne regjering.
AP170214 - Barn har en grunnleggende rett til privatliv, og deres rettigheter reguleres av personopplysningsloven, barneloven, menneskerettighetene og FNs barnekonvensjon.
AP170214 Jeg er takknemlig for at hun setter søkelyset på studentene som målgruppe for utviklingsarbeidet vi gjør, men er grunnleggende uenig i flere av hennes påstander.
AA170214 FN og 137 hjelpeorganisasjoner ber om 13,4 milliarder kroner til Sør-Sudan i år, for å finansiere matvarehjelp og imøtekomme helt grunnleggende behov.
SA170213 Det er helt fantastisk at enkelte ønsker å adoptere, og flere bør gjøre det, men det er en grunnleggende menneskelig driv i det å videreføre sine egne gener.
SA170213 Vi var vitne til nok et slag om noe av det grunnleggende i norsk idrett, enerettsmodellen eller spillmonopolet som det også kalles.
DN170213 Nå tipper jeg de må kutte på det grunnleggende vedlikeholdet.
DB170213 Det grunnleggende problemet - massive brudd på arbeidsmiljøloven, altså utnyttelse av arbeidskraften - er gammelt nytt.
DA170213 Carte Blanche og Bouchra Ouzguen har skapt en fascinerende og fin forestilling basert på noen av de mest grunnleggende bevegelsesmønstrene som finnes.
DA170213 Å tåle konkurranse er et grunnleggende premiss for å delta i politikken, mener Høyres Michael Tetzschner.
DA170213 - Det er et grunnleggende premiss for å delta i politikken at man må tåle konkurranse, mener han.
AP170213 Vi var vitne til nok et slag om noe av det grunnleggende i norsk idrett, enerettsmodellen eller spillmonopolet som det også kalles.
AA170213 Å kunne grunnleggende datasikkerhet bør være obligatorisk for alle som behandler sensitive data, mener Adresseavisens utviklingsredaktør.
AA170213 Hvis politikere og byråkrater ikke behersker grunnleggende datasikkerhet, fortjener de ikke skattepengene mine.
DB170212 Men denne naturlige vennligheten forutsetter en grunnleggende ærlighet.
DB170212 Ikke noe tall viser heller tydeligere konsekvensene av å nekte oppfyllelse av kvinner og jenters grunnleggende rettigheter.
BT170212 Historiens lengste sykehusstreik ble et faktum fordi kravet om kollektivt vern er grunnleggende og nødvendig i dagens sykehus.
AA170212 Mange delstater sliter med å tilby grunnleggende tjenester innen helse, utdanning og sikkerhet.
DB170211 Det vil først og fremst påvirke ungdoms tilgang til informasjon om reproduktiv helse, og tilgang til grunnleggende og livreddende helsetjenester.
DB170211 Dersom man skal lykkes med å løfte milliarder av mennesker ut av ekstrem fattigdom, er det en forutsetning at jenter og kvinners grunnleggende menneskerettigheter oppfylles.
DB170211 De vil ikke få grunnleggende informasjon om, og tilgang til prevensjon og dermed heller ikke kunne foreta informerte beslutninger om sin egen helse og seksualitet.
DB170211 Selvsagt har politiet ( inkludert Jensen selv, hva vet vel jeg ) brukt suspekte metoder for å redde vår stakkars lille nasjon fra tonnevis med skummel narkotika, men i det virkelig store bildet er jo dette bare et grunnleggende fjolleri av et teater.
DB170211 Innførsel av illegale rusmidler er grunnleggende sett et verv, et verv hvis millioner av millioner av desperate kriminelle på alle ender av maktspekteret over hele kloden står rede til å overta så fort én ( som for eksempel Cappelen eller Chapo ) har fått sitt inndratt av politi og påtalemyndigheter.
DB170211 En juridisk såpeopera der de alle som en, grunnet usannsynlige odds i dette nullsumspillet, sakte, men sikkert har endt med å forlede seg selv og hverandre til å tro at det å ta i bruk grunnleggende uetiske og for alt jeg vet direkte illegale metoder for å stoppe en komplett stråmann av en samfunnsfiende som de selv har skapt - « NARKOBARONEN » - er en god idé.
DA170211 - USA og Kina har grunnleggende motstridende interesser som ikke kan løses med noen uttalelser og Twitter-meldinger, sier Tunsjø, som mener risikoen vil kunne være høy for en konfrontasjon mellom USA og Kina i Sør-Kinahavet de neste årene.
DA170211 Det er uheldig om mangel på fleksibilitet hindrer nyankomne i å få grunnleggende kvalifisering.
AA170211 - Myndighetene har alltid definert et minimumskrav til hva som er grunnleggende funksjoner i en bolig.
VG170210 Den mest grunnleggende læresetning for dagens kommunistparti er « ett Kina»-politikken.
DB170210 I tillegg til de svært enkle algoritmene som brukes, er personlighetsmodellen som brukes ( Big 5 ) svært god til å gi en grunnleggende beskrivelse av et menneske - for de som forstår den.
DB170210 Hvis det står « smak til med krydder » eller ingrediensene varierer litt med årstid, er det fortsatt en algoritme : Det er ikke vanskelig å gjøre som det står hvis du har grunnleggende kunnskap og ferdigheter.
DB170210 All den forskningen som har vært gjort, har gitt Facebook svært mye grunnleggende kunnskap.
DB170210 Dette grunnleggende faktum er antakelig ikke kjent for Benestad, og det burde mane til forsiktighet med å bruke panelets modellscenarier som grunnlag for praktisk og svært kostbar klimapolitikk.
DA170210 - Her kan man tenke på alt fra små trivielle fantasier, til mer grunnleggende alvorlige eksistensielle tanker.
BT170210 Rådets beslutning kom ikke overraskende når jeg visste hvilken innstilling styret hadde levert, men like fullt er jeg grunnleggende uenig i beslutningen og grunnlaget for den, sier Tangerås til NRK.
BT170210 I 2002 gikk Raftoprisen til « Vest-Saharas Mandela », Sidi Mohammed Daddach, for hans fredelige kamp for selvstyre og grunnleggende menneskerettigheter for det saharawiske folk.
AP170210 Afghanistans ambassadør : - Vi klarer ikke å dekke de grunnleggende behovene for alle de som returneres, hverken skaffe husly, skole eller arbeidsplasser ¶
AP170210 Afghanistans ambassadør : - Vi klarer ikke å dekke de grunnleggende behovene for alle de som returneres, hverken skaffe husly, skole eller arbeidsplasser ¶
AA170210 De spiller på menneskets grunnleggende psykologi : Vi er redd for endring som angår oss selv.
FV170209 Når de endelig har bestått, så er det ikke sikkert eleven har den grunnleggende forståelsen som er viktig før den praktiske opplæringen, sier Ramstad.
DN170209 - Prosafe har vært gjennom en grunnleggende økonomisk restrukturering og har gjennomført betydelige effektiviseringstiltak og kostnadsreduksjoner i løpet av det siste året.
DB170209 Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn.
DB170209 Norgesmøllene sier til « Matkontrollen » at « Opplagt » er et grunnleggende sunt produkt med høyt havreinnhold.
DB170209 - Grunnleggende sunt, sier produsenten ¶
DB170209 Mange av disse er nektet beskyttelse, etter en prosess i utlendingsforvaltningen som bryter med grunnleggende regler for god forvaltningsskikk.
DB170209 Konsekvensen er at flere hundre etniske eritreere lever rettighetsløse i Norge i dag, sultne og uten rett til helsehjelp, uten utsikt til retur, etter å ha vært utsatt for en forvaltningsbehandling i strid med grunnleggende internasjonale menneskerettigheter og uten å være i samsvar med god forvaltningsskikk.
DA170209 Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn.
BT170209 Når de endelig har bestått, så er det ikke sikkert eleven har den grunnleggende forståelsen som er viktig før den praktiske opplæringen, sier Ramstad.
AP170209 - Det finnes ingen presedens som støtter denne påstanden, og den er i strid med den grunnleggende strukturen i vårt konstitusjonelle demokrati, heter det i kjennelsen.
AP170209 Når de endelig har bestått, så er det ikke sikkert eleven har den grunnleggende forståelsen som er viktig før den praktiske opplæringen, sier Ramstad.
AA170209 Når de endelig har bestått, så er det ikke sikkert eleven har den grunnleggende forståelsen som er viktig før den praktiske opplæringen, sier Ramstad.
AA170209 Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende , mener KrF-leder Knut Arild Hareide.
AA170209 " Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn.
AA170209 " Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn.
VG170208 Francois Hollande har oppfordret Europa til å « svare » på Trumps politikk og Angela Merkel mener forbudet strider mot « grunnleggende prinsipper ».
DB170208 Den eneste holdbare grunnen til å la være å tukle med handlingsregelen må være nettopp det : at det er å tukle - og dermed på et eller annet vis risikere å ødelegge noe som har vært et grunnleggende premiss for norsk økonomisk politikk de siste 15 årene.
AP170208 Uten å utvise noen overdreven teknologioptimisme, har utvalget anlagt en grunnleggende positiv holdning til fenomenet som omtales som delingsøkonomi.
AA170208 Jeg har en grunnleggende tro på at arbeid og aktivitet for de aller fleste er det beste alternativet.
SA170207 « Elever som ønsker å forstå samfunnet vi lever i, bør tilbys innsikt i grunnleggende økonomiske sammenhenger », skriver Ola Kvaløy.
SA170207 Samfunnsøkonomi er et av de mest grunnleggende samfunnsvitenskapelige fagene.
SA170207 Elever som ønsker å forstå samfunnet vi lever i, bør tilbys innsikt i grunnleggende økonomiske sammenhenger.
DA170207 Mange ønske seg en hvitvask snarere enn en gjennomgripende diskusjon av dette, men min grunnleggende følelse er at samfunnet er i endring, selv om det går sakte. − Skaper filmene dine debatt i Romania ? − Jeg skulle ønske at de skapte enda mer debatt.
AP170207 Å dekke grunnleggende behov for rent vann, varme og elektrisitet er avgjørende, sier Stepykina.
AA170207 For i år har Stortinget bevilget nær 139 millioner kroner for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet.
VG170206 I tallene bak VGs meningsmåling i dag blir også noen helt grunnleggende problemer for KrF synlige.
SA170206 Svaret er krystallklart : En helsefagarbeider vil være til stede i enkeltmenneskets liv og bidra til at pasienten eller brukeren får dekket sine grunnleggende behov og får en meningsfull hverdag.
DB170206 Et nytt toårig opplæringstiltak myntet på personer med manglende grunnleggende kvalifikasjoner styrker de unges grunnkompetanse.
DB170206 Like trist er det at han ser seg nødt til å minne redaksjonen om grunnleggende journalistiske prinsipper og arbeidsmetoder.
DB170206 Vi må stille oss noen grunnleggende kritiske spørsmål om hvorfor det er så taust fra Høyre.
DB170206 Som borgere er det viktig at vi spør oss disse grunnleggende spørsmålene når vi skal vurdere hvem vi ønsker å støtte.
AP170206 De mener det digitale grenseforsvaret vil bryte med grunnleggende krav til person- og kommunikasjonsvern som gjelder i Norge og Europa.
VG170205 Domstolen i San Francisco skal nå behandle anken fra justisdepartementet, som mener det er et grunnleggende prinsipp at « en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium ».
VG170205 - Den viktigste årsaken til populismen nå tror jeg er en grunnleggende konflikt mellom dem som ønsker mer åpenhet i forhold til økonomisk og kulturell globalisering og religiøse, seksuelle og etniske minoriteter - og dem som er for mer lukkethet og at ting skal være som de var før.
VG170205 Grunnleggende konflikt ¶
DN170205 I justisdepartementets anke heter det at det er et grunnleggende prinsipp at " en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium ".
DN170205 Problemet med en stasjon ved Vikingskipet er at den bryter med grunnleggende innsikter om byutvikling ; en by må vokse i forlengelse av sitt eksisterende sentrum, skriver artikkelforfatteren.
BT170205 I justisdepartementets anke heter det at det er et grunnleggende prinsipp at « en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium ».
BT170205 I justisdepartementets anke heter det at det er et grunnleggende prinsipp at « en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium ».
AP170205 I justisdepartementets anke heter det at det er et grunnleggende prinsipp at « en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium ».
AA170205 I justisdepartementets anke heter det at det er et grunnleggende prinsipp at " en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium ".
AA170205 Domstolen i San Francisco skal nå behandle anken fra justisdepartementet, som mener det er et grunnleggende prinsipp at " en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium ".
AA170205 Domstolen i San Francisco skal nå behandle anken fra justisdepartementet, som mener det er et grunnleggende prinsipp at " en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium ".
VG170204 SELFIEOVERGREP : - Det ser ut til at lovbrytere er påvirket av grunnleggende utviklingstrekk ved vårt samfunn som de fleste på ulike måter påvirkes av : Den generelle spredningen av pornografi og pornografiske sjangre, fremveksten av en kultur hvor ydmykelse blir brukt som underholdning, og en snapshot/selfie-kultur hvor ekstraordinære hendelser bør filmes og kanskje dele
VG170204 I stedet ser det ut til at lovbrytere er påvirket av grunnleggende utviklingstrekk ved vårt samfunn som de fleste på ulike måter påvirkes av : Den generelle spredningen av pornografi og pornografiske sjangre, fremveksten av en kultur hvor ydmykelse blir brukt som underholdning, og en snapshot/selfie-kultur hvor ekstraordinære hendelser bør filmes og kanskje dele
SA170204 Journalistene har brukt sine grunnleggende kunnskaper om barnevernsfeltet og om journalistiske gravemetoder.
SA170204 Journalistene har brukt sine grunnleggende kunnskaper om barnevernsfeltet og om journalistiske gravemetoder.
DB170204 Det er helt grunnleggende at det ikke skal skje.
DB170204 - Nå begynner dette å bli et angrep på maktfordelingen i USA, som har vært helt grunnleggende i oppbyggingen av den amerikanske konstitusjonen.
AP170204 Det er en illusjon at man skal kunne bygge et demokrati når regjeringen ikke klarer å levere grunnleggende tjenester som fred, sikkerhet, skoler og et helsevesen.
AP170204 | Grunnleggende folkeskikk bør inn i læreplanen på grunnskolen Tegnehanne ¶
VG170203 Hun benyttet altså anledningen til å belære Trump om grunnleggende vestlige verdier.
DB170203 Forklaringen til Gjermund Cappelen og Eirik Jensen er grunnleggende motstridende, men begge er enig i at samarbeidet mellom dem holdt på å rakne i 2012.
DB170203 Dette er hva den tidligere politilederen og narkosmugleren er grunnleggende uenig om i sine forklaringer.
DB170203 Den grunnleggende lærdommen er at naturressurser ikke skal være finansielle spekulasjonsobjekt.
DB170203 Rettssikkerhet er et område som opptar oss som arbeider med dette til daglig, og det opptar mediene, politikere og alle andre som er opptatt av grunnleggende viktige elementer ved samfunnsordningen.
AA170203 For oss er det helt grunnleggende at all sykepleie må organiseres og utøves på en måte som ivaretar faglige, juridiske og etiske normer for faglig for-svarlighet og omsorgsfull hjelp.
SA170202 Dette er grunnleggende for å forstå at EFIR i samarbeider med diktatoren.
DB170202 Hun mener kultur er grunnleggende , også for demokratiet, og at det er en av grunnene til at det må finnes en bredde av kulturuttrykk, og at den må finnes over hele landet.
DB170202 Men, det er langt viktigere at vi forstår, selv i vår lille norske andedam, at den institusjonelle forvitringen vi opplever nå er et resultat av en mangeårig forsømmelse av de grunnleggende institusjonene som en gang definerte Vesten : Rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og det uavhengige sivilsamfunnet.
AP170202 Han beskrev tre grunnleggende former for appeller for taleren.
AA170202 Den mest grunnleggende loven er at Israel til hører det israelske folket, sa en av bosetterne til en TV-kanal.
AA170202 - Vi er nok grunnleggende ganske uenige, så det hadde kanskje ikke blitt så mye politikk.
DN170201 - De er spesielt bekymringsfullt å se at Russland påvirke grunnleggende demokratiske prosesser i andre land, sier han, og viser særlig til situasjonen rundt det amerikanske presidentvalget.
DN170201 « Russiske og kinesiske aktører har forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser. », heter det i PSTs rapport.
DB170201 USA må sette i gang en grunnleggende endring av sin atomvåpenpolitikk.
BT170201 Stortinget må bevare både ulven og grunnleggende forvaltningsprinsipper.
BT170201 Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter « grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser ».
AP170201 Ifølge sikkerhetstjenesten skal russiske og kinesiske aktører ha forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter « grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser ».
DN170131 Han skrøt av Merkel, en statsleder han mener deler hans grunnleggende verdier.
DN170131 SSB-forsker Ådne Cappelen mener rapporten fra SSBs strategigruppe ikke svarer på grunnleggende spørsmål om SSBs forskning.
DB170131 « Hva gjelder sammenlikningen med president Obamas utenrikspolitiske beslutninger, som vi tidligere har hørt, er presidenten grunnleggende uenig i tanken om diskriminering av individer på bakgrunn av tro eller religion.
DB170131 - Obama er grunnleggende uenig ¶
DB170131 Selv om det viser seg at barnet får den kjønnsidentiteten legene predikerte er det fortsatt et brudd på barnets grunnleggende rettigheter å utføre inngrep som ikke er medisinsk nødvendig uten deres samtykke.
DB170131 I rapporten står det blant annet at barns grunnleggende menneskerettigheter ikke blir oppfylt når man utfører irreversible kirurgiske inngrep, som ikke er medisinsk nødvendig og som barnet ikke kan samtykke til.
AP170131 Mye av fundamentet for dette, er en grunnleggende forståelse av at bakgrunn og legning ikke skal være til hinder for noen, sier han.
DB170130 Likevel fastholder den olympiske mesteren at han fortsatt er grunnleggende uenit i det han kaller en « ekstremt splittende og diskriminerende politikk ».
DB170130 Innsats for å forebygge krig og konflikt og støtte til stabilitet og utvikling i sårbare stater er grunnleggende for å forhindre tvungen migrasjon.
AP170130 Dette rokerer ved en grunnleggende organisering av USAs øverste myndighet, sier Cooper.
AP170130 - Men dette rokker ved tilliten til grunnleggende verdier med USA og vår politiske legitimitet.
AP170130 Dette rokerer ved en grunnleggende organisering av USAs øverste myndighet, sier Cooper.
AP170130 - Men dette rokker ved tilliten til grunnleggende verdier med USA og vår politiske legitimitet.
AP170130 - Han er grunnleggende uenig i ideen om å diskriminere mot individer på grunn av hvilken tro eller religion de har, sier Lewis.
DB170129 Det kommer fram i en ny rapport fra Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter ( FRA ).
DB170129 Det er i så fall et grunnleggende kulturproblem som det er et lederansvar å ta tak i.
DB170128 De fleste har dype og grunnleggende motiver, sier Zillah.
AP170128 Det må være noen grunnleggende regler på hvor syklene skal være.
SA170127 De har verdifull og grunnleggende kompetanse i sitt fag, og de har gjerne utviklet både lidenskap og ferdigheter i faget.
SA170127 Jeg er spent på hvordan det skal implementeres i skolen, og hvor lang tid det vil ta før vi for alvor tenker annerledes om hva som er grunnleggende ferdigheter.
DB170127 I det man tror det er mulig å effektivisere seg bort grunnleggende , menneskelige hensyn har man i hvert fall mistet mye på veien.
SA170126 Aktoratets oppsiktsvekkende poeng om at Johaug ikke hadde gjennomført den grunnleggende antidopingopplæringen, ble snudd til hennes fordel da forsvareren Christian B.
SA170126 Kun grunnleggende kunnskaper ¶
SA170126 I kurset blir det gitt grunnleggende kunnskap om hva som er brudd på dopingreglene.
SA170126 Hele opplæringen handler i veldig stor grad om å gi utøverne en helt grunnleggende kunnskap.
FV170126 Aktoratets oppsiktsvekkende poeng om at Johaug ikke hadde gjennomført den grunnleggende antidopingopplæringen, ble snudd til hennes fordel da forsvareren Christian B.
FV170126 Kun grunnleggende kunnskaper ¶
FV170126 I kurset blir det gitt grunnleggende kunnskap om hva som er brudd på dopingreglene.
FV170126 Hele opplæringen handler i veldig stor grad om å gi utøverne en helt grunnleggende kunnskap.
DB170126 Det norske samfunnet er rikt på ressurser, forskjeller og utfordringer, samtidig som den grunnleggende konformiteten forblir.
BT170126 Aktoratets oppsiktsvekkende poeng om at Johaug ikke hadde gjennomført den grunnleggende antidopingopplæringen, ble snudd til hennes fordel da forsvareren Christian B.
BT170126 Kun grunnleggende kunnskaper ¶
BT170126 I kurset blir det gitt grunnleggende kunnskap om hva som er brudd på dopingreglene.
BT170126 Hele opplæringen handler i veldig stor grad om å gi utøverne en helt grunnleggende kunnskap.
BT170126 Kun grunnleggende kunnskaper ¶
BT170126 I kurset blir det gitt grunnleggende kunnskap om hva som er brudd på dopingreglene.
BT170126 Hele opplæringen handler i veldig stor grad om å gi utøverne en helt grunnleggende kunnskap.
AP170126 Gunleiksrud Raaum sa i talen at hun « vil arbeide for at kirken utvikler sin rosa kompetanse - vi er allerede i gang - for bedre å forstå og behandle alle mennesker med grunnleggende respekt.
AP170126 - Deler av debatten har vært preget av en grunnleggende mangel på respekt for andre menneskers liv og tro.
AP170126 | Aftenposten mener : Religionsfrihet er en grunnleggende verdi ¶
AP170126 Aktoratets oppsiktsvekkende poeng om at Johaug ikke hadde gjennomført den grunnleggende antidopingopplæringen, ble snudd til hennes fordel da forsvareren Christian B.
AP170126 Kun grunnleggende kunnskaper ¶
AP170126 I kurset blir det gitt grunnleggende kunnskap om hva som er brudd på dopingreglene.
AP170126 Hele opplæringen handler i veldig stor grad om å gi utøverne en helt grunnleggende kunnskap.
AP170125 På kort sikt er mulighetene og utfordringene mange, men på lengre sikt kan vi møte et mer grunnleggende problem.
AP170125 På kort sikt er mulighetene og utfordringene mange, men på lengre sikt kan vi møte et mer grunnleggende problem.
AP170125 Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch har de siste ukene sendt ut kraftige advarsler om hvordan de frykter at grunnleggende rettigheter og friheter vil kunne bli truet med Donald Trump som president.
AP170125 Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch har de siste ukene sendt ut kraftige advarsler om hvordan de frykter at grunnleggende rettigheter og friheter vil kunne bli truet med Donald Trump som president.
AP170125 KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad sier spørsmålet om ja eller nei til eggdonasjon og andre spørsmål knyttet til bioteknologiloven er helt grunnleggende for KrF.
AP170125 KrF : - En helt grunnleggende sak for oss ¶
AP170125 Det grunnleggende temaet i saken var om de tradisjonelle tariffrettslige virkemidler skulle vike til fordel for EUs fire friheter.
DN170124 Vi har intensivert dialogen med våre kunder og understreket at respekt for urfolks rettigheter er en grunnleggende forutsetning for oss som bank, sa Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for store og internasjonale kunder i DNB til DN den gang.
DB170124 Det grunnleggende vanskelige i dette spørsmålet ligger i hva velgerne ble spurt om før jonsok og hva som ble sagt i det opphetede offentlige ordskiftet.
SA170123 Når det er kommet opp på et visst nivå, kan barnet bruke energi på uttrykkssiden, noe som er grunnleggende for å kunne lære å lese og skrive siden.
FV170123 Når det er kommet opp på et visst nivå, kan barnet bruke energi på uttrykkssiden, noe som er grunnleggende for å kunne lære å lese og skrive siden.
DN170123 - Men forståelsen av at du kan beskytte ditt eget land mot konkurranse er så grunnleggende feil.
DN170123 - Grunnleggende feil ¶
DN170123 Swedbanks Harald Magnus Andreassen sier det er grunnleggende feil av Donald Trump å tro han kan beskytte landet sitt mot konkurranse.
DB170123 Refsen kom raskt fra president Michelle Bachelet i president-palasset La Moneda : « Kampen for respekt for kvinnene har vært et grunnleggende prinsipp i mine to regjeringer.
DB170123 Jeg er enig med parlamentarikerne og fagforeningslederne som i sitt innlegg advarer mot useriøse aktører som utfordrer grunnleggende regler i arbeidslivet.
DB170123 Det er grunnleggende et sosialistisk parti.
AP170123 Når det er kommet opp på et visst nivå, kan barnet bruke energi på uttrykkssiden, noe som er grunnleggende for å kunne lære å lese og skrive siden.
DB170122 Alliert øving og trening har i årtier vært en sentral del av norsk sikkerhetspolitikk, og er en grunnleggende forutsetning for Norges forsvarsevne.
AP170122 Vi nekter oss ingen grunnleggende ting.
AP170122 Vi nekter oss ingen grunnleggende ting.
AP170122 Vilkårlig masseinnsamling av borgernes elektroniske kommunikasjon er, ifølge Europas øverste domstoler, i seg selv i strid med vårt grunnleggende kommunikasjonsvern, skriver innleggsforfatteren.
SA170121 Med Trumps egne ord fra et intervju i People I 1981, er det grunnleggende bakteppet for hans livsfortelling dette : « Mennesket er det mest ondskapsfulle av alle dyr, og livet er en serie av kamper som ender med seier eller nederlag.
SA170121 Innen politikken har psykologer i nyere tid vist hvordan grunnleggende trekk ved menneskelig personlighet - som utadvendthet og narsissisme ( selvnytelse ) - formet lederstilen til de siste presidentene i USA, og de beslutningene de tok.
SA170121 I sum peker Donald Trumps grunnleggende personlighetstrekk mot et presidentskap som kan bli svært brannfarlig.
SA170121 Hvis alle mennesker i sin natur er sosiale aktører, ser Donald Trump i biologisk forstand ut til å være mer enn det - overmenneskelig i slik grunnleggende forstand.
SA170121 Femti års empirisk forskning innen personlighetspsykologien har resultert i vitenskapelig enighet om de grunnleggende dimensjoner i menneskelig variasjon.
SA170121 Det grunnleggende målet i livet er å fremme sitt eget selvs storhet, slik at alle ser det.
SA170121 Avsky er en grunnleggende reaksjon på urenhet.
SA170121 Med Trumps egne ord fra et intervju i People I 1981, er det grunnleggende bakteppet for hans livsfortelling dette : « Mennesket er det mest ondskapsfulle av alle dyr, og livet er en serie av kamper som ender med seier eller nederlag.
SA170121 Innen politikken har psykologer i nyere tid vist hvordan grunnleggende trekk ved menneskelig personlighet - som utadvendthet og narsissisme ( selvnytelse ) - formet lederstilen til de siste presidentene i USA, og de beslutningene de tok.
SA170121 I sum peker Donald Trumps grunnleggende personlighetstrekk mot et presidentskap som kan bli svært brannfarlig.
SA170121 Hvis alle mennesker i sin natur er sosiale aktører, ser Donald Trump i biologisk forstand ut til å være mer enn det - overmenneskelig i slik grunnleggende forstand.
SA170121 Femti års empirisk forskning innen personlighetspsykologien har resultert i vitenskapelig enighet om de grunnleggende dimensjoner i menneskelig variasjon.
SA170121 Det grunnleggende målet i livet er å fremme sitt eget selvs storhet, slik at alle ser det.
SA170121 Avsky er en grunnleggende reaksjon på urenhet.
DN170121 - Vi ryker uklar i for mange saker som er grunnleggende for oss, sa Hareide og viste til flyktningpolitikk, bistand, alkoholpolitikk, bioteknologi og aktiv dødshjelp.
SA170120 Det er en grunnleggende regel i fotball.
DN170120 Det er helt grunnleggende forskjellige syn på hvordan markedet fungerer og konkurranseforholdene, sier Helno til DN.
BT170120 Jeg mener det er grunnleggende at norske myndigheter har de nødvendige virkemidlene for å sette i gang tilbakekallelsessaker, og det er viktig at personer som har løyet til myndighetene får opphold eller statsborgerskap inndratt.
BT170120 Det er en grunnleggende regel i fotball.
AP170120 - Det er en grunnleggende menneskerett å leve uten vold eller frykt for vold.
AP170120 Det er en grunnleggende regel i fotball.
SA170119 Sandelson minnet om at hvert enkelt menneskes prioriteringer og handlinger gjøres ut fra individets grunnleggende verdivalg.
BT170118 Statens rett til å bestemme hvem som får oppholde seg her er grunnleggende .
AP170118 Der venstresiden så på konflikten mellom arbeid og kapital som grunnleggende , gjør høyrepopulistene dette til et spørsmål der velferdsgodene skal forbeholdes nasjonalstatens opprinnelige innbyggere, altså ikke innvandrere.
DB170117 Det bør imidlertid være noen klare begrensninger, av hensyn til den enkeltes grunnleggende rettssikkerhet.
DB170117 Derfor skal luftfartsavtalen mellom EU og Gulfstatene inneholde klare bestemmelser som sikrer at flyselskapene driftes i samsvar med de grunnleggende ILO-kjernekonvensjonene, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs retningslinjer om næringsliv og menneskerettigheter.
DB170117 Grunnleggende sett er ikke dette særskilt for politiet.
AP170117 - Det er det som er det grunnleggende , sa regjeringsadvokaten.
AP170117 Hun mener saken er alvorlig både fordi man har bemektiget seg med fellesskapets midler og samtidig trampet på enkeltmenneskers grunnleggende rettigheter.
DB170116 Konklusjonen var at det er tvingende nødvendig med grunnleggende endringer, både for å ivareta de som bruker og misbruker rusmidler, for å redusere rusbruk blant unge og for å knekke det illegale markedet.
DB170116 Det gjør EU-landene i vest også fordi det bryter med de fire grunnleggende frihetene i EU.
BT170116 Luthers tanker vant frem, fordi de var fundert i et grunnleggende sympatisk menneskesyn.
AP170116 - Når ting ikke går som man tror, er det viktig å gå i seg selv, men jeg tror fortsatt at de grunnleggende økonomiske mekanismene holder.
AP170116 - Når ting ikke går som man tror, er det viktig å gå i seg selv, men jeg tror fortsatt at de grunnleggende økonomiske mekanismene holder.
AP170116 Utvalget mener også at det er viktig at domstolen har « grunnleggende forståelse for etterretningsfaget » og at dommerne har « etterretningsfaglig kompetanse ».
DB170115 EU har satt opp et stort fond for å gjøre noe med de grunnleggende årsakene til ulovlig innvandring til EU fra Afrika, nemlig fattigdom og mangel på arbeid.
AP170115 - Vi har folk på ytterste venstre fløy som er grunnleggende uenige i hele EØS-avtalen.
AP170115 Det digitale grenseforsvaret kan ikke gjennomføres, og det vil bryte med grunnleggende krav til person- og kommunikasjonsvern som gjelder i Norge og Europa, skriver ICJ i sin høringsuttalelse.
AP170115 Det digitale grenseforsvaret kan ikke gjennomføres, og det vil bryte med grunnleggende krav til person- og kommunikasjonsvern som gjelder i Norge og Europa, skriver ICJ i sin høringsuttalelse.
AP170115 Så godt som alt vi er avhengig av er resultat av grunnleggende , vitenskapelig forskning.
SA170114 Velferdstjenester er komplekse, dekker grunnleggende behov og brukerne er ofte sårbare.
FV170114 - Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram når det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på, heter det i prisbegrunnelsen.
DB170114 Han har vist seg som en grunnleggende anstendig og redelig mann, en kjærlig far og god dansepartner, snill mot dyr og flink til å roe skrikende babyer.
AP170114 - Vi vil aldri akseptere noe som går mot vår verdighet som land og vår verdighet som folk, sa han, og la til at selvstendighet, nasjonale interesser og beskyttelse av sine borgere var grunnleggende og « ikke gjenstand for forhandling ».
AP170114 - Vi vil aldri akseptere noe som går mot vår verdighet som land og vår verdighet som folk, sa han, og la til at selvstendighet, nasjonale interesser og beskyttelse av sine borgere var grunnleggende og « ikke gjenstand for forhandling ».
DB170113 Og det er derfor Moxnes har grunnleggende feil i sin påstand.
BT170113 En todelt målsetting om å ta vare på både rovvilt og beitenæring, med prioritering av rovdyr i noen soner og beitenæring i andre, er et slikt grunnleggende prinsipp.
BT170113 Det er også grunnleggende at vi skal følge norsk lov vedtatt av Stortinget, samt internasjonale avtaler som Stortinget har vedtatt at Norge skal slutte seg til.
AP170113 Olsen sier de private bankenes rolle i økonomien blir et grunnleggende spørsmål i utredningen.
AP170113 - Vel så viktig er det at det erfaringsmessig kan komme brå sjokk i fundamentale forhold som endrer de grunnleggende betingelsene.
AP170113 Dette er grunnleggende etiske og medisinske spørsmål som ikke kan overlates til den enkelte eller til medisinerne.
AP170113 - Selv om bestemmelsen ikke gjelder for Presidentskapet, er det grunnleggende for Stortingets arbeid at man ikke underslår viktige opplysninger, slik kontrollkomiteen mener at har skjedd her, sier Smith.
SA170112 Tvert imot, den grunnleggende tendensen er at de som har mest materiell velstand vil få enda mer, mens de som ikke har det, vil få mindre eller i beste fall blir stående på stedet hvil.
AP170112 | David Simon : - Måten menn og kvinner forholder seg til hverandre på, er grunnleggende forandret av pornografi.
DN170111 - Det er oppsiktsvekkende og svært bekymringsfullt er at de aktivt tør å gripe inn og påvirke grunnleggende demokratiske prosesser, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til DN.
DN170111 De mener at filosofen Adam Smiths banebrytende bok « Nasjonens Velstand » ( The Wealth of Nations ), som har vært grunnleggende for det moderne samfunnsøkonomifaget gjennom 240 år, er i ferd med å utgå på dato.
DB170111 - I soningstida har han gjort noen justeringer, men har ikke gjort grunnleggende endringer i det ideologiske prosjektet, slik han beskrev det i det såkalte manifestet.
BT170111 En hverdag som preges av å vente, og hvor deportasjon oppleves som et potensielt utkomme av dagen, bidrar til grunnleggende usikkerhet.
AP170111 .- Norsk er grunnleggende kompetanse som alle bør ha, sier han og tar til orde for at det også kan være fornuftig å beholde kroppsøving som obligatorisk fag med samme timetall som i dag.
AP170111 - Etter elleve års skolegang forutsetter vi at man har fått dekket grunnleggende kunnskap, sier nestleder i programkomiteen, Nikolai Astrup.
AP170111 - Det er ikke noen grunnleggende endringer i hans ideologiske prosjekt.
SA170110 Fumio Sasaki definerer en minimalist slik : En person som vet hva han eller hun synes er grunnleggende viktig.
SA170110 Fumio Sasaki definerer en minimalist slik : En person som vet hva han eller hun synes er grunnleggende viktig.
DN170110 Det er et grunnleggende problem, mener han.
DB170110 Dette er helt grunnleggende for å sikre effektiv integrering.
DB170110 Hennes påstand er også grunnleggende feil, det er langt flere enn « afrikanere og serbere » som blir stilt for retten i Haag.
DB170110 Obamas grunnleggende analyse var riktig, mener seniorforsker Svein Melby som i slutten av februar kommer med bok om USAs sviktende ledervilje.
BT170110 Fumio Sasaki definerer en minimalist slik : En person som vet hva han eller hun synes er grunnleggende viktig.
BT170110 Fumio Sasaki definerer en minimalist slik : En person som vet hva han eller hun synes er grunnleggende viktig.
AP170110 Både Lys framtid og Reformpartiet har tidligere trukket seg fra forhandlinger med partiene på venstresiden med begrunnelse i at de mangler vilje til å gjennomføre grunnleggende endringer i fiskeri- og jordbrukspolitikken.
AP170110 - Jeg syns redegjørelsen i altfor stor grad gikk rundt de grunnleggende spørsmålene og beveget seg på overflaten, sier SVs Bård Vegar Solhjell til NTB- ¶
AP170110 Fumio Sasaki definerer en minimalist slik : En person som vet hva han eller hun synes er grunnleggende viktig.
SA170109 Grunnleggende spørsmål som hvem og hvordan de snakker til når de skriver om kunst.
FV170109 Og etter ti år forlater 20 - 30 prosent grunnskolen uten å ha grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing og regning.
FV170109 * De fleste barn med mattevansker sliter med grunnleggende tallforståelse og de fire regneartene.
DN170109 - Opplever du det som en del av en grunnleggende markedsutvikling ?
DB170109 - Vi mener helt grunnleggende at det nåværende formatet med 32 lag er den beste løsningen, sa president Reinhard Grindel i forrige uke.
DB170109 « Ikke minst Storbritannias historiske avgjørelse om å forlate EU, men de grunnleggende truslene mot den nasjonale sikkerheten vedvarer.
DB170109 - Jeg syntes derfor det var viktig å legge vekt på de grunnleggende verdiene i islam.
DB170109 Det er et grunnleggende brudd på kommunikasjonsvernet, også gjenspeilet i vår egen grunnlovs paragraf 102 som sier at « enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon ».
DB170109 Det handler ikke om en kulturkamp eller en kamp mot religion, det handler om likeverd, frihet og grunnleggende menneskeverd for kvinnene det gjelder.
BT170109 Oppgjøret gjelder de helt grunnleggende verdiene i unionen, sier EU.
AP170109 Å tømme søppel er en helt grunnleggende offentlig oppgave.
SA170108 Vi har imidlertid en mer grunnleggende alarmreaksjon, som slår inn dersom trusselen er uunngåelig - slik den ofte er for barn.
DN170108 Du trenger ikke være noen språkekspert, men det grunnleggende må være på plass.
DN170108 * Ny master i miljø, energi og samfunn skal stille grunnleggende spørsmål om miljøutfordringer, energipolitikk og hvordan en overgang til et lavkarbonsamfunn kan se ut fra ulike perspektiver.
DB170108 At folk får hentet søppelet sitt er en grunnleggende tjeneste som byens befolkning må kunne forvente at blir løst.
BT170108 - Det grunnleggende hos oss er at vi ikke liker å kaste mat som er brukbar, det er det verste vi vet.
BT170108 Dette er en viktig debatt fordi det handler om noe så grunnleggende som røttene våre.
BT170108 Utdanningsdirektoratets veileder om sosial kompetanse forteller at det er grunnleggende at elever « skal kunne forholde seg til og handle i en sosial virkelighet » ( Utdanningsdirektoratet, u.å.c ).
BT170108 Det er ingen tvil om at testing og kartlegging er nødvendig for å få grunnleggende kunnskap om elevenes ferdigheter.
BT170108 De fleste beskriver sammensatte følelser som stammer fra våre mer grunnleggende følelser.
DB170107 Derfor har han hos mange nordmenn manglet troverdighet når det gjelder sportens grunnleggende medmenneskelige verdier.
SA170106 Risikofaget griper inn i den grunnleggende forståelsen av vitenskap, og hvordan en bør praktisk gå frem for å kunne få kunnskap om risiko og håndtere risiko, i alle typer sammenhenger, i samfunnet, industrien og i det daglige liv.
DB170106 Dersom Eldar Sætre i Statoil vil bli tatt på alvor når han snakker med store ord om det grønne skiftet, kan han ikke samtidig avvise det grunnleggende poeng at oljen er en av hovedgrunnene til at skiftet er nødvendig.
DB170106 Det er grunnleggende lærdom i økonomifaget at forskning og utvikling vil underfinansieres i et fritt marked.
DB170106 Friheten til å organisere seg etter egne valg er grunnleggende i et fritt og åpent samfunn.
DB170106 Man trenger ikke appen for å bruke den helt grunnleggende funksjonaliteten, sier kompanjong og administrerende direktør Øyvind Birkenes.
BT170106 Men da må vi kunne tilby dem det helt grunnleggende : et sted å bo, som de har råd til og som ikke tvinger dem til timer i kø på vei til og fra jobb.
BT170106 Men da må vi kunne tilby dem det helt grunnleggende : et sted å bo, som de har råd til og som ikke tvinger dem til timer i kø på vei til og fra jobb.
AP170105 Eggen peker på fire grunnleggende ting som må være på plass : Tryggheten, belønningsordninger som monner, teknologi som gjør det enkelt og politiske vilje helt til toppen.
DB170104 - Vi vet at utdanningsreformer som gir alle mulighet til grunnleggende opplæring, motvirker forskjeller.
BT170104 Her må man ta tak i den grunnleggende respekt og toleranse pedagogikken.
DB170102 Negative stereotyper som overgeneraliseres bidrar til at vi overser både de personlige variasjonene og de allment grunnleggende behovene som kjennetegner mennesket generelt.
BT161227 I 1967 skrev hun : « Siden løgneren kan forme sine « fakta » for profitt og lyst, eller til og med til hans publikums grunnleggende forventninger, vil han lyde mer overbevisende enn sannsigeren ».
BT161227 I 1967 skrev hun : « Siden løgneren kan forme sine « fakta » for profitt og lyst, eller til og med til hans publikums grunnleggende forventninger, vil han lyde mer overbevisende enn sannsigeren ».
FV161222 EGENERKLÆRING : CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres.
FV161222 CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt.
AP161221 - Telenors beslutning bygger på en vurdering om at svensk lovgiving ikke tilgodeser EUs grunnleggende krav til beskyttelse av personlig integritet og konfidensialitet for elektronisk kommunikasjon, skriver Telenor Sveriges hovedadvokat Anna Byström i en pressemelding.
AP161216 Hun anklager også Russland for å forsøke å undergrave grunnleggende amerikanske prinsipper ved hjelp av en langsiktig strategi.
AP161211 Etter det Aftenposten kjenner til, står landene langt fra hverandre i debatten om de helt grunnleggende prinsippene.
BT161210 - I dag handlet det om å gjøre det grunnleggende .
AP161206 Forbrukerrådet mener hverken leker eller andre produkter bør kobles på internett, før grunnleggende forbrukerbeskyttelse er på plass.
AP161027 De grunnleggende behovene endrer seg ikke : trygghet, pålitelighet, god informasjon, minst mulig kø og venting.
VG161014 - I begynnelsen drev vi og trente operatørene i grunnleggende skyteferdigheter.
BT160921 Hvis det grunnleggende skal endres her, krever det at hele idretten tar en skikkelig debatt, sier Grøttland.
BT160921 Og - du blir utspilt av Tyskland på taktiske og tekniske ferdigheter hvis du ikke har lært de grunnleggende godt nok fra du var liten.
SA160918 Vi må ha noen grunnleggende etiske retningslinjer.
BT160918 Vi må ha noen grunnleggende etiske retningslinjer.
AP160918 Vi må ha noen grunnleggende etiske retningslinjer.
AP160916 For rundt 500 kroner natten i dobbeltrom får du god service, det grunnleggende som et hotell også sørger for, men med personlighet, tradisjon og avslappende atmosfære.
AP160916 Det å føde barn er så grunnleggende personlig og eksistensielt.
BT160915 Papirløse mennesker i Norge har ikke tilgang på grunnleggende helsetjenester.
VG160910 Det er ingen tvil om at det neste store løftet for skolen vår må være tidlig innsats, det å sikre barna våre grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter, sier Høyres skolepolitiske talsmann Kent Gudmundsen til NTB.
DN160909 Men det ligger en grunnleggende utfordring i at Facebook påtar seg en rolle som hele verdens redaktør.
SA160906 - Slik jeg ser det, har han en grunnleggende rettighet til å uttrykke seg.
AP160906 - Slik jeg ser det, har han en grunnleggende rettighet til å uttrykke seg.
AP160831 Barnas beste skal være et grunnleggende hensyn ved all beslutninger og handlinger som berører barn som oppholder seg på internatet, ifølge forskriften.
SA160818 Og etter ti år forlater 20 - 30 prosent grunnskolen uten å ha grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing og regning.
SA160818 * De fleste barn med mattevansker sliter med grunnleggende tallforståelse og de fire regneartene.
BT160818 Og etter ti år forlater 20 - 30 prosent grunnskolen uten å ha grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing og regning.
BT160818 * De fleste barn med mattevansker sliter med grunnleggende tallforståelse og de fire regneartene.
AP160818 Og etter ti år forlater 20 - 30 prosent grunnskolen uten å ha grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing og regning.
AP160818 * De fleste barn med mattevansker sliter med grunnleggende tallforståelse og de fire regneartene.
SA160810 GRUNNSTAMMEN GRUNNLEGGENDE : Et epletres suksess avhenger av grunnstammen eplekvisten er podet med.
SA160810 Først når man har foretatt slike grunnleggende vurderinger, kan man lese på etiketten og ta stilling til hva slags epler man ønsker : sommer - eller vinterepler ?
BT160810 GRUNNSTAMMEN GRUNNLEGGENDE : Et epletres suksess avhenger av grunnstammen eplekvisten er podet med.
BT160810 Først når man har foretatt slike grunnleggende vurderinger, kan man lese på etiketten og ta stilling til hva slags epler man ønsker : sommer - eller vinterepler ?
AP160810 GRUNNSTAMMEN GRUNNLEGGENDE : Et epletres suksess avhenger av grunnstammen eplekvisten er podet med.
AP160810 Først når man har foretatt slike grunnleggende vurderinger, kan man lese på etiketten og ta stilling til hva slags epler man ønsker : sommer - eller vinterepler ?
SA160808 Leken er en grunnleggende aktivitet i barns hverdag.
FV160808 Leken er en grunnleggende aktivitet i barns hverdag.
BT160808 Leken er en grunnleggende aktivitet i barns hverdag.
AP160808 Leken er en grunnleggende aktivitet i barns hverdag.
VG160803 Tanntråd er ikke en del av det grunnleggende , sier tannlege Damien Walmsley, som er vitenskapelig rådgiver for den britiske tannlegeforeningen.
VG160803 - Det er viktig å be folk om å gjøre det grunnleggende .
SA160802 Ikke dyrtBeates grunnleggende innredningsfilosofi er at innredning ikke trenger å koste en formue.
BT160802 Ikke dyrtBeates grunnleggende innredningsfilosofi er at innredning ikke trenger å koste en formue.
AP160802 Ikke dyrtBeates grunnleggende innredningsfilosofi er at innredning ikke trenger å koste en formue.
AP160720 - Dette er plagg som er grunnleggende imot de verdiene vi står for i Norge, en ukultur vi ikke kan akseptere i et fritt og moderne samfunn, sier fylkestingsrepresentant Kristian Eilertsen ( Frp ).
SA160719 Vi skylder ofte på høy fart som årsak til ulykker, men det er helt grunnleggende at man har blikket festet på trafikken og veien, sier Johansen.
BT160712 Som justispolitiker er hun grunnleggende illiberal.
AP160705 Å spille på humor er også vesentlig, noe han også har som helt grunnleggende på sin konto, ved at han henvender seg til mammaen sin med bildene han deler ut.
AP160621 Når du søker etter leiebil på internett får du ikke alltid opp hele prisen, men kun det grunnleggende .
AP160621 Finner du leiebil på nett, så husk på at prisene som angis ofte kun inneholder det grunnleggende .
AP160621 Når du søker etter leiebil på internett får du ikke alltid opp hele prisen, men kun det grunnleggende .
AP160621 KAN BLI DYRT : Finner du leiebil på nett, så husk på at prisene som angis ofte kun inneholder det grunnleggende .
SA160608 For når det mest grunnleggende med mennesket, oppfattelsen av hvem vi er, skal være et resultat av våre følelser, forstår vi at det ikke lenger gir mening å snakke om sannhet.
AP160603 Og ofte er det grunnleggende alt som skal til.
AP160603 Her finner du lite mer enn det helt grunnleggende .
BT160531 Hvem vi er, er noe av det aller mest grunnleggende for en person.
BT160531 Det skal skje i arbeidet med å forebygge eller etterforske forhold som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.
FV160527 - Noen lærer seg senere å gå, fordi de mangler det grunnleggende i den motoriske utviklingen.
SA160525 - Noen lærer seg senere å gå, fordi de mangler det grunnleggende i den motoriske utviklingen.
SA160525 - Vi fikk snekkerhjelp til det grunnleggende , men skulle vi gjort det om igjen, tror jeg nok at vi ville ha valgt fagfolk til å utføre mer av - eller kanskje til og med hele - jobben.
BT160525 - Vi fikk snekkerhjelp til det grunnleggende , men skulle vi gjort det om igjen, tror jeg nok at vi ville ha valgt fagfolk til å utføre mer av - eller kanskje til og med hele - jobben.
AP160525 - Noen lærer seg senere å gå, fordi de mangler det grunnleggende i den motoriske utviklingen.
AP160525 - Vi fikk snekkerhjelp til det grunnleggende , men skulle vi gjort det om igjen, tror jeg nok at vi ville ha valgt fagfolk til å utføre mer av - eller kanskje til og med hele - jobben.
SA160523 Stortinget kan nok fortsatt fritt gjøre strukturendringer og endre andre grunnleggende trekk ved det kommunale selvstyret gjennom alminnelig lov.
SA160512 Får grunnleggende skolering i utvikling av fysiske, tekniske, taktiske og mentale ferdigheter, samt aktuelle tema som ernæring mm.
BT160512 Får grunnleggende skolering i utvikling av fysiske, tekniske, taktiske og mentale ferdigheter, samt aktuelle tema som ernæring mm.
AP160512 - Fri rett til å organisere seg er et grunnleggende krav til alle våre leverandører, ifølge vår Sustainability commitment.
AP160512 Får grunnleggende skolering i utvikling av fysiske, tekniske, taktiske og mentale ferdigheter, samt aktuelle tema som ernæring mm.
SA160427 april bygger på en grunnleggende misforståelse - nemlig at avfallsforbrenning først og fremst er til for å lage fjernvarme.
AP160420 Her får man grunnleggende innføring om dyrking, men også oppskrifter på matretter som lages fra bunnen av.
BT160417 Jeg er nok ikke den første som lurer å dette grunnleggende spørsmålet.
AP160416 Venstre mener at dyr har krav på grunnleggende rettigheter som sikrer dem « et liv nærmest mulig sine egne behov ».
AP160412 Museer er utvilsomt viktige, men de krever tid og objektivitet - du må vite hva du ønsker å se det, ellers vil du forlate museet med en følelse av å ha sett noen virkelig grunnleggende ting, bortsett fra at du ikke kan huske hva de var.
AP160412 grunnleggende definisjon ikke er.
BT160408 Et helt grunnleggende premiss er ytringsfrihet.
AP160407 - Men KrF har et grunnleggende borgerlig verdisyn.
FV160405 Da får barna en grunnleggende god trygghet om at de er elsket, sier han.
AP160403 grunnleggende språkopplæring, innføring i norske samfunnsforhold og hvordan man skaffer seg en bolig.
BT160315 Seksualundervisningen er latterlig klein, 80-talls, og den unnlater glatt å lære ungdom det mest grunnleggende som har med sex å gjøre : Nemlig identitet.
SA160309 Kristofersen, mener at fortellingen om Glassjenta viser at det er et behov for grunnleggende reformer i forvaltningen.
SA160308 Likevel må alle ha en grunnleggende kunnskap om økonomi.
BT160308 Likevel må alle ha en grunnleggende kunnskap om økonomi.
AP160308 Likevel må alle ha en grunnleggende kunnskap om økonomi.
FV160307 Likevel må alle ha en grunnleggende kunnskap om økonomi.
AP160306 Og vil vi egentlig outsource helt grunnleggende ting i familiehverdagen ?
AP160306 Og vil vi egentlig outsource helt grunnleggende ting i familiehverdagen ?
SA160304 For Arkivverket vil de grunnleggende oppgavene være de samme enten arkivmateriale er digitalt eller på papir, mens arbeidsprosesser, teknologi og terminologi vil være forskjellig.
AP160304 Hun påstås å være grunnleggende uvitende i militære spørsmål og at hun begår høyforræderi.
AP160301 Derimot er det et samfunnssystem skapt av mennesker og har som sitt grunnleggende kriterium at vi har tillit til våre medmennesker.
AP160229 Våre resultat viser at det er grunnleggende forskjeller i hvordan kjønnet bestemmes hos fisk, og hos laks er det altså ikke kjønnscellene som bestemmer kjønnet.
AP160226 Med en enorm variasjon av motiver og lyskilder, er en grunnleggende forståelse av kameraet avgjørende.
AP160225 Forslaget rammer ikke retten til fritt å utøve sin religion eller andre grunnleggende friheter, slik enkelte later til å mene.
AP160219 www.dnt.no arrangerer kveldskurs på « teori for vinterfjellet », samt en mer grunnleggende introduksjonsturer til fjellski.
AP160212 Dette er et helt grunnleggende prinsipp for menneskerettighetene som begrensning for offentlig myndighetsutøvelse, og et sentralt element i en rettsstat.
AP160211 Til Deir al-Zour skal nødhjelpen leveres fra luften, mens de grunnleggende behovene skal dekkes langs bakken de andre stedene.
AP160204 Regjeringen bryter med grunnleggende verdier som menneskeverd og rettssikkerhet i flere av innstrammingene, mener Oslo-biskop Ole Christian Kvarme.
DA160121 NSF har nulltoleranse når det gjelder doping, og det er grunnleggende og helt avgjørende for oss at WADA-koden og idrettens regelverk for dopingtester blir fulgt på alle idrettsarrangementer i Norge, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding ifølge NTB.
DA160121 NSF har nulltoleranse når det gjelder doping, og det er grunnleggende og helt avgjørende for oss at WADA-koden og idrettens regelverk for dopingtester blir fulgt på alle idrettsarrangementer i Norge, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding ifølge NTB.
AP160121 Hun sier at det er helt grunnleggende at ikke asylsøkere blir returnert i strid med flyktningkonvensjonen og menneskerettighetskonvensjonen, samt de klare vilkårene Stortinget har stilt til returene.
AP160119 Det er noe grunnleggende og alvorlig feil hvis mennesker skal stå elleve år under straffeforføgning.
BT160117 Dører som bare de kan åpne som utfordrer deg som menneske og krever at du lever opp til visse grunnleggende verdier.
SA160115 Morens opphissede talestrøm fortsetter : « Jeg mener at lærer Bjørndal bør miste jobben sin når han viser en så grunnleggende dårlig dømmekraft.
FV160115 Morens opphissede talestrøm fortsetter : « Jeg mener at lærer Bjørndal bør miste jobben sin når han viser en så grunnleggende dårlig dømmekraft.
AP160115 Morens opphissede talestrøm fortsetter : « Jeg mener at lærer Bjørndal bør miste jobben sin når han viser en så grunnleggende dårlig dømmekraft.
AP160115 - Kvadratmeterprisen blir høy fordi en liten leilighet må ha samme grunnleggende elementer som en hvilken som helst annen bolig ; bad, kjøkken og rørsystem, i tillegg til at boligen skal tilfredsstille høye tekniske bygningskrav, mener han.
SA160112 Dermed bekrefter han at Coop ønsket å inngå en avtale med Northug, en avtale som helt grunnleggende er i konflikt med organiseringen og driften av norsk idrett, sier Opsal.
FV160112 Dermed bekrefter han at Coop ønsket å inngå en avtale med Northug, en avtale som helt grunnleggende er i konflikt med organiseringen og driften av norsk idrett, sier Opsal.
BT160112 Dermed bekrefter han at Coop ønsket å inngå en avtale med Northug, en avtale som helt grunnleggende er i konflikt med organiseringen og driften av norsk idrett, sier Opsal.
AP160112 Dermed bekrefter han at Coop ønsket å inngå en avtale med Northug, en avtale som helt grunnleggende er i konflikt med organiseringen og driften av norsk idrett, sier Opsal.
SA160105 « Målet for meg som biskop i denne saken [ homofilispørsmålet ] er at alle, uansett teologisk ståsted, skal oppleve at en blir møtt med grunnleggende respekt tross saklig uenighet », skriver biskop Erling J.
SA160105 Teologisk vurdert er spørsmålet om likekjønnet samliv ikke kirkesplittende i denne grunnleggende mening.
SA160105 Teologisk vurdert er ikke spørsmålet om likekjønnet samliv kirkesplittende i denne grunnleggende mening.
SA160105 Målet for meg som biskop i denne saken er at alle, uansett teologisk ståsted, skal oppleve at en blir møtt med grunnleggende respekt tross saklig uenighet.
AP160105 Er Norge forberedt på en teknologisk revolusjon som noen mener kan bli like grunnleggende som den industrielle revolusjon for 250 år siden ?
AP160105> Er Norge forberedt på en teknologisk revolusjon som noen mener kan bli like grunnleggende som den industrielle revolusjon for 250 år siden ?
AP160105> target="avis" href= Er Norge forberedt på en teknologisk revolusjon som noen mener kan bli like grunnleggende som den industrielle revolusjon for 250 år siden ?
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Er Norge forberedt på en teknologisk revolusjon som noen mener kan bli like grunnleggende som den industrielle revolusjon for 250 år siden ?