DA171031 - For fem år siden forhandlet Ap med Høyre om politisk grunnlag i Sandnes.
VG171019 I første omgang er det en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjøre mye av det praktiske arbeidet, slik at forhandlerne har et godt grunnlag å forhandle på når de møtes igjen den 1. desember.
SA171019 Statoil står fast på at det var grunnlag for korrupsjonsmistanke mot tidligere ansatt.
NL171019 Et mål for arbeidet er nettopp mer bevissthet om landskap og landskapsendringer slik at landskapet fortsetter å være en ressurs for kommunen både som attraktivt bosted og som grunnlag blant annet for reiseliv.
DB171019 Lokale myndigheter tilbakeviser dette og sier at loven også åpner for at man skal kunne søke om fritak på grunnlag av religiøs overbevisning.
DA171019 I kjennelsen fra Jæren tingrett kommer det fram at mannen bestrider å ha tappet selskapet, og at han mener at han har ivaretatt selskapene på en god måte - og at det ikke er grunnlag for konkurskarantene.
DA171019 Han forteller at det primære målet er å gi etatene som gjør forarbeidet til framtidige revisjoner av forvaltningsplanene, et godt verktøy « slik at de kan fremskaffe det best mulige grunnlag for arealdisponeringen ».
DA171019 Han forteller at det primære målet er å gi etatene som gjør forarbeidet til framtidige revisjoner av forvaltningsplanene, et godt verktøy « slik at de kan fremskaffe det best mulige grunnlag for arealdisponeringen ».
AP171019https://www.aftenposten.no/okonomi/i/B57ng/Kolonialno-mener-prisregulering-pa-mat-kan-gi-lavere-priser-og-bedre-utvalg - På generelt grunnlag er det jo slik at jo mer åpenhet, desto bedre er det. | 10 tips for helgen 19. - 22. oktober ¶
AP171019https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RP3eA/-Kjare-moderparti-Det-er-ikke-for-sent-a-snu-om-atomvapen--Milan-Aran Moderpartiet mitt Høyre har valgt å ikke støtte innsatsen mot å forby atomvåpen på grunnlag av samarbeidet med NATO.
VG171018 - Vi har vurdert å åpne etterforskning av dette dødsfallet, men har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for det, sier Kaddeberg Skaar til statskanalen.
VG171018 - Vi har vurdert å åpne etterforskning av dette dødsfallet, men har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for det, sier Kaddeberg Skaar til statskanalen.
DN171018 Selv om han er glad for at retten så at det ikke var grunnlag for store deler av utroskapstiltalen, reagerer han sterk på bevisvurderingen for de delene han er dømt for.
DN171018 Det slår negativt ut på resultatet nå, men gir et godt grunnlag for resultatet for andre halvår, sa Knut Brundtland til DN i juli.
DB171018 Manager André Moen forteller til Dagbladet at Melhus Promotions trekker seg ut av forsøket med å skaffe boksere på følgende grunnlag : ¶
DB171018 Hun har et godt grunnlag for å uttale seg.
DB171018 Selv om han er glad for at retten så at det ikke var grunnlag for store deler av utroskapstiltalen, reagerer han sterk på bevisvurderingen for de delene han er dømt for, sier forsvarer Christian B.
DB171018 Denne dokumentasjonen gir imidlertid forskere grunnlag for en detaljert forståelse av viktige historiske hendelser.
AP171018https://www.aftenposten.no/verden/i/j865q/De-var-Trumps-narmeste-for-de-ble-presset-ut-Na-har-de-vart-inne-til-hemmelig-avhor Rosenstein skrev et notat om FBI-sjef Comey, som Trump brukte som grunnlag for oppsigelsen.
AA171018 - Det mangler tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at innreise for over 150 millioner statsborgere fra seks navngitte land vil være skadelig for USAs interesser, heter det i begrunnelsen fra Watson.
AA171018 Selv om han er glad for at retten så at det ikke var grunnlag for store deler av utroskapstiltalen, reagerer han sterkt på bevisvurderingen for de delene han er dømt for.
AA171018 - Jeg kan ikke gå inn på detaljer i etterforskningen, men min konklusjon er at det ikke er grunnlag for å si at vedkommende døde på grunn av en straffbar handling, sier Holmen.
AA171018 - Jeg har gått gjennom saken og kan ikke se at det er grunnlag for å omgjøre henleggelsen eller iverksette ytterligere etterforskning, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen til Fædrelandsvennen.
VG171017 - Det mangler tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at innreise for over 150 millioner statsborgere fra seks navngitte land vil være skadelig for USAs interesser, heter det i begrunnelsen fra Watson.
VG171017 Og da Disney brukte myten om høvdingdatteren Pochahontas som grunnlag for en av sine prinsesseeventyr midt på 1990-tallet, ble det gjort i nær forståelse med amerikanske urfolkorganisasjoner, og med skuespillere med urfolkbakgrunn i de sentrale rollene.
VG171017 Vi ønsker ikke å kommentere personalsaken med Wright, men generelt er det slik at hvis man har en begrunnet mistanke om at arbeidstaker er « utro », gjør noe som kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed, så kan det gi arbeidsgiver rett til innsyn, skriver han og legger til : ¶
SA171017 - Det mangler tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at innreise for over 150 millioner statsborgere fra seks navngitte land vil være skadelig for USAs interesser, heter det i begrunnelsen fra Watson.
SA171017 mars 2017 kommet en ny lov som sier at ulovlig mobilbruk for ferske førere ( med mindre enn to år gammelt førerkort ) gir grunnlag for førerkortbeslag 25.
NL171017 NTNU-gruppen brukte som grunnlag ferske jernbanetekniske analyser og kostnader ved andre jernbane-prosjekter i Norge.
FV171017https://www.fvn.no/100Sport/mesterskap/Norsk-IOC-medlem-betenkt-over-at-ingen-har-sokt-vinter-OL--Ma-vare-arlig-og-si-at-dette-er-krevende-243885b.html Idrettsstyret sa i det forrige møtet, etter en diskusjon, at skulle den komme, må det være et solid grunnlag .
DB171017 Det er samme grunnlag for Peps filosofi.
DB171017 - Det er på grunnlag av EØS-forskriften at psykologistudentene i Ungarn i 13 år fikk godkjenning i Norge.
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/QnnQP/Hawaii-dommer-blokkerer-Trumps-reviderte-innreiseforbud - Mangler tilstrekkelig grunnlag
AP171017https://www.aftenposten.no/verden/i/QnnQP/Hawaii-dommer-blokkerer-Trumps-reviderte-innreiseforbud - Det mangler tilstrekkelig grunnlag for å kunne si at innreise for over 150 millioner statsborgere fra seks navngitte land vil være skadelig for USAs interesser, heter det i begrunnelsen fra Watson.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/r00El/Rettsmedisiner-Vanskelig-a-fastsla-om-de-tre-kvinnene-pa-Romsas-dode-samtidig Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen ved Rettsmedisinsk institutt på Universitetet i Oslo, sier på generelt grunnlag at det kan være vanskelig å fastslå dødstidspunktet når det er flere dager, eller flere uker, siden dødsfallet.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/e22mM/Samtalene-med-Venstre-om-samarbeid-er-i-gang - De vil gå ut på at vi går gjennom saker og områder for å se om vi kan finne et grunnlag for å forhandle om en regjeringsplattform, sier statsministeren til NTB.
AP171017https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/7XokW/En-ansvarlig-sikkerhets--og-utenrikspolitikk-er-mulig--Eirik-Vold Det innebærer mer deltagelse i risikable krigseksperimenter uten folkerettslig grunnlag , stadig større lydighet og avhengighet av det USA, som i dag styres av Donald Trump, og stadig mindre vilje til å stå på internasjonal lov, som beskytter små nasjoner fra store.
AP171017https://www.aftenposten.no/bil/Rapport-om-mobilbruk-i-bil--Som-a-kjore-med-bind-for-oynene-10666b.html mars 2017 kommet en ny lov som sier at ulovlig mobilbruk for ferske førere ( med mindre enn to år gammelt førerkort ) gir grunnlag for førerkortbeslag 25.
VG171016 Det at man leier en kommunal leilighet er ikke grunnlag for hyppig kontakt med kommunen, men vi jobber nå med å avdekke hvorvidt det har vært andre kontaktpunkter med bydelen, sier Søreide til VG.
SA171016 Idrettsstyret sa i det forrige møtet, etter en diskusjon, at skulle den komme, må det være et solid grunnlag .
DN171016 - Vi har hele tiden ment at søksmålet fra Haare har vært uten grunnlag i sakens faktum og utelukkende taktisk motivert.
DN171016 - Vi har hele tiden ment at søksmålet fra Haare har vært uten grunnlag i sakens faktum og utelukkende taktisk motivert.
DN171016 Argumentet er at automatisering gjør arbeidskraften mer effektiv, hvilket over tid gir grunnlag for høyere lønninger.
DB171016 Det er på grunnlag av forskriften at psykologistudentene i Ungarn i 13 år fikk godkjenning i Norge.
DB171016 Der slo aktor Lars Erik Alfheim at det ikke er grunnlag for å gi Cappelen mer straff den han allerede er dømt til i Oslo tingrett.
DB171016 - Bestevennstrategien har kanskje ikke vært noen markedsføringssuksess, men strategien fremstår som rasjonell, og er i tråd med det Rema har stått for tidligere : Ved å utløse hard konkurranse mellom leverandører av forholdsvis like produkter kan de oppnå bedre betingelser, som kan gi grunnlag for å konkurrere hardere mot Coop, Norgesgruppen og Bunnpris.
DB171016 Forsøker å henge ut mennesker på grunnlag av etnisitet og tro Leder ¶
DA171016 Mannen er fortsatt siktet, og i alvorlige sakstyper er det statsadvokaten som avgjør om saken skal henlegges eller om det er grunnlag for tiltale.
DA171016 - Man unntar ikke salafi-jihadistisk terror fra relevante statistikker på tilsvarende grunnlag , sier Bangstad.
DA171016 - Man unntar ikke salafi-jihadistisk terror fra relevante statistikker på tilsvarende grunnlag , sier Bangstad.
AP171016https://www.aftenposten.no/norge/i/doeaX/Vil-ikke-gi-Cappelen-mer-straff I retten slo aktor Lars Erik Alfheim fast at det ikke er grunnlag for å gi Cappelen mer straff utover de 15 årene han allerede er dømt til i den omfattende saken i Oslo tingrett.
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Norsk-IOC-medlem-betenkt-over-at-ingen-har-sokt-vinter-OL--Ma-vare-arlig-og-si-at-dette-er-krevende-243885b.html Idrettsstyret sa i det forrige møtet, etter en diskusjon, at skulle den komme, må det være et solid grunnlag .
AP171016https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Etablerer-privat-ungdomsskole-for-idrett-i-Tromso-243855b.html « NTG-U Tromsø ønsker å legge til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling.
AA171016 Eksperter mener den store framgangen på høyresiden kan danne et solid grunnlag for et nytt samarbeid mellom de to partiene.
VG171015 - Et USA med redusert tro på slike ordninger kan bety at vi må være forberedte på at Trump har samme grunnlag holdning til alliansene, sier han og utdyper : ¶
SA171015 - Nå er det ikke noe som helst grunnlag for å si at dette har noe med kampfiksing å gjøre.
SA171015 Jeg fikk ikke noe grunnlag .
DN171015 Men når jeg mener jeg har godt nok grunnlag til å fatte en beslutning, så gjør jeg et selvstendig valg og så jobber vi videre derfra.
DA171015 Eksperter mener den store framgangen på høyresiden kan danne et solid grunnlag for et nytt samarbeid mellom de to partiene.
BT171015https://www.bt.no/100Sport/fotball/Aspmyra-stadion-evakuert-etter-bombetrussel-243804b.html - Nå er det ikke noe som helst grunnlag for å si at dette har noe med kampfiksing å gjøre.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Aspmyra-stadion-evakuert-etter-bombetrussel-243804b.html - Nå er det ikke noe som helst grunnlag for å si at dette har noe med kampfiksing å gjøre.
AP171015https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ankelskade_-kjevebrudd_-EM-nedtur-og-maltorke--denne-uken-snudde-alt-for-Emilie-25-243799b.html Jeg fikk ikke noe grunnlag .
AA171015 Lensmannskontoret følger opp saken, og etterforsker om det er grunnlag for mistanke, sier Sagen.
VG171014 - President, la meg få jobbe med å legge et grunnlag for å ta USA ut av avtalen, skal Haley ha sagt.
VG171014 Men hun klarte å gjøre et så godt valg at partiet fikk ny tillit, om enn med et skjørere grunnlag i Stortinget.
VG171014 Landmaktproposisjonen må vurderes på selvstendig grunnlag , både når det gjelder prioriteringer og rammer, sa Huitfeldt til NTB tidligere denne uken.
VG171014 Kommisjonen mener dette ikke er grunnlag for gjenopptagelse.
VG171014 Kommisjonen har konkludert med at det ikke foreligger omstendigheter eller bevis i denne forbindelse som gir grunnlag for gjenåpning.
VG171014 I sine avgjørelser viser Gjenopptakelseskommisjonen gjentatte ganger til at bevis eller omstendigheter, etter Høyesteretts praksis, ikke er nye « dersom de tidligere har vært påberopt som grunnlag for bevisanke eller begjæring om fornyet behandling av dommen ».
VG171014 Destruerte bevis : Kristiansen har ment at det er grunnlag for gjenåpning fordi han mener aktører i saken skal ha destruert bevis, i dette tilfellet DNA-materiale som var oppbevart hos daværende Rettsmedisinsk institutt.
DB171014 - På generelt grunnlag er jeg positiv til teknologiske fremskritt som kan bidra til å styrke antidopingarbeidet.
DA171014 - På usikkert grunnlag anslås de samlede lettelsene for berørte bedrifter til om lag 800 millioner kroner, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018, ifølge E24.
DA171014 - På usikkert grunnlag anslås de samlede lettelsene for berørte bedrifter til om lag 800 millioner kroner, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2018, ifølge E24.
AP171014https://www.aftenposten.no/osloby/i/L88rp/I-valgkampen-jublet-de-for-Oslo-sor-Na-spor-flere-hvor-pengene-blir-av Det betyr at Oslo har et godt grunnlag for å løfte bydelen.
VG171013 Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag .
DN171013 USAs utenriksminister Rex Tillerson opplyste noen uker senere at det fortsatt var kontakt mellom USA og Nord-Korea, og at han forsøkte å finne ut om det var grunnlag for nye forhandlinger.
DB171013 Det bidrar også til å gi et økonomisk grunnlag til et mer levende og aktivt kulturliv i Norge, sier Øvstegård.
DA171013 USAs utenriksminister Rex Tillerson opplyste noen uker senere at det fortsatt var kontakt mellom USA og Nord-Korea, og at han forsøkte å finne ut om det var grunnlag for nye forhandlinger.
DA171013 - Vi har ikke noe grunnlag for å si hva dette er ennå.
AA171013 USAs utenriksminister Rex Tillerson opplyste noen uker senere at det fortsatt var kontakt mellom USA og Nord-Korea, og at han forsøkte å finne ut om det var grunnlag for nye forhandlinger.
AA171013 - Vi anker kjennelsen fra tingretten på prinsipelt grunnlag .
AA171013 - Vi har ikke noe grunnlag for å si hva dette er ennå.
VG171012 I desember 2016 led han David Camerons skjebne etter å ha tapt en folkeavstemning om konstitusjonelle reformer - ironisk nok handlet også den om å skape grunnlag for bedre politisk stabilitet - og han overlot makten til utenriksminister Gentiloni.
DN171012 Produksjonen i Svea og Lunckefjell ble midlertidig stanset i fjor fordi det ikke var økonomisk grunnlag for videre drift, og årets statsbudsjett ble spådd å spille en avgjørende rolle for gruvedriftens fremtid.
DB171012 Vi har et godt grunnlag for politikken vår i det arbeidet vi gjør mellom partiene, sier Erna Solberg til Dagbladet.
DA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Blir betalt av personer på grunnlag av brutto lønn, brutto pensjoner og næringsinntekt etter ulike satser for de tre inntektstypene.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VKM91/Dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2018 Alle arbeidsgivere betaler avgiften på grunnlag av utbetalt lønn og annen godtgjørelse til de ansatte.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VK9b3/Statsbudsjettet-Slik-gjennomskuer-du-statsradenes-skryteliste Blir behandlet av Stortinget, men gir ikke grunnlag for egne vedtak.
AP171012https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kAVkB/Lakselus-hindrer-barekraftig-vekst--Sissel-Rogne Havforskningsinstituttet har utviklet modeller som grunnlag for kart over lakselusas utbredelse.
AA171012 Hun mener bakgrunnen for at det ikke blir prioritert av Trønderbanen nå i 2018 er knyttet til grunnlag i kvalitetssikringen av prosjektet.
AA171012 Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.
AA171012 Retten til permisjon bør skje på grunnlag av egen opptjening - og ikke mors opptjening.
NL171011 Og jeg kan fordi jeg har opplevd et solid grunnlag på UNN både i Tromsø og Harstad.
NL171011 Samlet gir kunnskapen grunnlag for en helhetlig og økosystembasert forvaltning av havet.
DN171011 Nemnden trekker frem at det dreier seg om et kredittkort, og at denne type svindel kan gi grunnlag for innsigelse mot banken som kredittyter.
DN171011 Nemnden trekker frem at det dreier seg om et kredittkort, og at denne type svindel kan gi grunnlag for innsigelse mot banken som kredittyter.
DN171011 Finansklagenemnda mener det ikke er grunnlag for å gi kunden medhold i noe del av klagen.
DB171011 - Det er de mest alvorlige sakene som havner i retten, hvor PST har vært bekymret og hvor det foreligger intensjon om å gjøre noe og en kapasitet til å gjøre det, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Romerikes Blad, og understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag .
DB171011 « På generelt grunnlag er det hvilken informasjon som befinner seg i hodet på gjerningstidspunktet, som avgjør om dette er en lovlig eller ulovlig handel.
DB171011 På generelt grunnlag er det hvilken informasjon som befinner seg i hodet på gjerningstidspunktet, som avgjør om dette er en lovlig eller ulovlig handel.
DB171011 Vurdere eventuell metodikk for at private og offentlige virksomheter, herunder finansinstitusjoner, skal få et faglig grunnlag for å kunne analysere og håndtere klimarisiko på best mulig måte.
DB171011 Det gir et godt grunnlag for å samle et overblikk over risikofaktorene endret klima og innsatsen mot klimaendringene representerer for norsk økonomi.
DB171011 French er overført på humanitært grunnlag , opplyste Brende.
DB171011 Det ene er de sakene hvor barnevernsystemet fatter beslutninger på sviktende grunnlag , fordi kunnskapsgrunnlaget er for dårlig.
DA171011 Mannen er fortsatt siktet, og i alvorlige sakstyper er det statsadvokaten som avgjør om saken skal henlegges eller om det er grunnlag for tiltale.
DA171011 Det siste beinet, som ble utsatt, må vurderes på selvstendig grunnlag .
DA171011 - Når landmaktutredningen kommer, vil vi ta stilling til den på selvstendig grunnlag .
AA171011 - Mannen er fortsatt siktet, og i alvorlige sakstyper er det statsadvokaten som avgjør om saken skal henlegges eller om det er grunnlag for tiltale, sier politiadvokaten.
VG171010 Men konkluderer likefullt at politiet kan ikke kan ha aksjonert med dette som grunnlag .
VG171010 Det er stor forskjell på by og land i Norge og det er større grunnlag for konkurranse innen drosjenæringen i byene enn i distriktene, hvor drosjene er viktige for offentlig finansiert transport.
VG171010 - Men når vi får så gode signaler fra Venstre og KrF, gir det et godt grunnlag for å finne gode løsninger for hele landet.
DB171010 følgende i kapittelet « Livsmestring og helse » : « Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner ».
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/QdjEJ/-Politiet-trekker-tilbake-18-boter-gitt-til-syklister-i-Trondheim- De har fått den på feil grunnlag , sier han.
AP171010https://www.aftenposten.no/norge/i/QdjEJ/-Politiet-trekker-tilbake-18-boter-gitt-til-syklister-i-Trondheim- - Bot på feil grunnlag
AA171010 De har fått den på feil grunnlag , sier han.
AA171010 - Bot på feil grunnlag
AA171010 - Større åpenhet rundt denne virksomheten vil, etter forslagsstillernes syn, bidra til at borgerne får bedre innsyn i viktige deler av den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag , skriver de.
VG171009 Men Norge er ikke avskåret fra å benytte informasjon man mottar som grunnlag for straffeforfølgning, opplyser Kripos.
NL171009 Å utdanne leger til Nord-Norge var et vesentlig argument bak etableringen, men i kunnskapsmiljøene i Oslogryta pekte man på at det var for lite folk og for tynt fagmiljø for å danne grunnlag for undervisning i medisin.
DN171009https://www.dn.no/nyheter/2017/10/09/2047/Olje/statoils-fiasko-feires Før sommerens fem letebrønner i Barentshavet hadde Statoil et erklært mål om å gjøre storfunn som kunne gi grunnlag for selvstendige utbygginger.
DN171009 Før sommerens fem letebrønner i Barentshavet hadde Statoil et erklært mål om å gjøre storfunn som kunne gi grunnlag for selvstendige utbygginger.
DB171009 Høringene i kontrollkomiteen har vært opplysende på felt hvor lukkethet er regelen, og komiteen har evnet å stille makta til ansvar på grunnlag av avsløringer i pressen som ellers ville rent ut i sanden.
DB171009 Denne regjeringens parlamentariske grunnlag er mer usikkert enn før, og en ny plattform skal spikres før jul.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQwl/Ap-tar-omkamp-for-a-skrote-ny-gigantregion-Haper-a-fa-KrF-med-pa-laget Jeg vil ikke ta stilling i dag til om vi vil dele Viken eller ikke, men vi er på generelt grunnlag åpne for forbedringer, sier Bransdal.
AP171009https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GoQ2Q/-Hvis-Store-har-som-utgangspunkt-at-Ap-ikke-vil-samarbeide-fordi-det-er-dumt-a-samarbeide--da-har-Norge-et-problem Støre sier han forstår at Høyre, med et svekket grunnlag i Stortinget, er urolige for om de får gjennomført politikk.
VG171008 I ettertid har de imidlertid presisert at de ikke har grunnlag for å skrive at han vil stå, kun at han vil spille i NFL igjen.
VG171008 Men eventuelle brudd på konvensjonen kan danne grunnlag for søksmål mot staten, enten fra barn som har vært direkte rammet av bruddet ( barn som har blitt utsatt for overgrep etc. ) eller fra grupper av barn som ønsker en rettslig prøving av statens handlinger sett opp mot konvensjonen.
VG171008 Forsvareren hennes, advokat Harald Stabell, sa til Trønder-Avisa tidligere i år at kvinnen ikke mente det var noe grunnlag for domfellelse for uaktsomt drap.
NL171008 For det burde ligge i Arbeiderpartiets gener å kjempe mot all undertrykking, inkludert patriarkalsk maktmisbruk på religiøst grunnlag , også når det gjelder islam ! | « Felles innsats i dag - gode løsninger i fremtiden ».
DN171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
DB171008 Frp er klare til å forhandle om et nytt grunnlag for en regjering.
DA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
DA171008 * Inndelingen i divisjoner gjøres første gang på grunnlag av koeffisienter for oppnådde resultater i kvalifisering og sluttspill VM 2014, kvalifisering og sluttspill EM 2016 og kvalifisering VM 2018 ( ikke toeromspill ).
DA171008 Forsvareren hennes, advokat Harald Stabell, sa til Trønder-Avisa tidligere i år at kvinnen ikke mente det var noe grunnlag for domfellelse for uaktsomt drap.
AP171008https://www.aftenposten.no/verden/i/lpg3L/-Motstandere-av-losrivelse-demonstrerer-i-Barcelona Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spanske grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AA171008 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning til å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til den spansk grunnloven var en ulovlig folkeavstemning.
AA171008 Forsvareren hennes, advokat Harald Stabell, sa til Trønder-Avisa tidligere i år at kvinnen ikke mente det var noe grunnlag for domfellelse for uaktsomt drap. ( ©NTB ) ¶
AA171008 På generelt grunnlag ønsker jeg å orientere om at Trondheim Parkering ( TP ) alltid er til stede når det er kamper på Lerkendal.
VG171007 Slik vi ser det, er det ikke grunnlag for noen slik tiltale, sier Bytingsvik.
DB171007 - Dette vitner om en maktarroganse i Høyre som valgresultatet ikke gir noe grunnlag for.
DB171007 John Roger Lund forteller at han har grunnlag til å fortelle om dette gjennom kunnskap fra straffesaker, som nødvendigvis ikke bare handler om slag og spark, men at jenter ikke får lov til å delta i samfunnet som det ellers legges opp til at de skal delta i.
DB171007 - EØS-midlene gir grunnlag for et bredt samarbeid mellom Norge, Island og Liechtenstein, og de 16 mottakerlandene.
AA171007 Analytikere mener den katalanske regionregjeringen risikerer å miste sympati i utlandet og samtidig gi Madrid en unnskyldning for å kjøre en hard linje dersom Puigdemont neste uke velger å erklære uavhengighet på grunnlag av det som i henhold til spansk lov var en ulovlig folkeavstemning. ( ©NTB ) ¶
AA171007 Identifiseringen er blant annet gjort på grunnlag av tannanalyse.
AA171007 Det økonomiske grunnlag for visjonen om handelshøyskole i Trondheim kan altså feire 100 år i 2018 !
VG171006 Karantenenemnda har vurdert at det ikke er grunnlag for å ilegge karantene og saksforbud og at denne overgangen ikke vil svekke tilliten til forvaltningen, » skriver karantenenemnda i begrunnelsen.
VG171006 ICAN representerer organisasjoner i mange land som på ideelt grunnlag arbeider for atomnedrustning.
DA171006 - På generelt grunnlag understrekes at det legges stor vekt på hensynet til menneskerettighetene i vurderinger av søknader om eksportlisens for militært utstyr, sier hun.
DA171006 Hvis man nå har et beskyttelsesbehov på hjemstedet, men har et trygt og tilgjengelig, men like fullt urimelig internfluktalternativ et annet sted i hjemlandet, vil man isteden kunne få en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag , og slike tillatelser gis med ulike begrensninger.
DA171006 - Retten kom til at det var tilstrekkelig rettslig grunnlag for politiets opprinnelige beslutning og innplassering på Trandum.
DA171006 Hvis man nå har et beskyttelsesbehov på hjemstedet, men har et trygt og tilgjengelig, men like fullt urimelig internfluktalternativ et annet sted i hjemlandet, vil man isteden kunne få en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag .
DA171006 - Retten kom til at det var tilstrekkelig rettslig grunnlag for politiets opprinnelige beslutning og innplassering på Trandum.
VG171005 Men sier på generelt grunnlag at selskapet kurser nye skoleledere med liten eller ingen erfaring med medier.
VG171005 - Vi gjennom går dette nå, men foreløpig kan jeg si at rundt en tredjedel av drikkevareemballasjen som vi har funnet hittil i år, har utenlands opprinnelse : Polsk, svensk og dansk, sier Lise Gulbransen i Hold Norge Rent, som på ideelt grunnlag rydder opp søppel etter menneskelige griser.
DB171005 En av de anholdte har allerede blitt dømt til seks år i fengsel på grunnlag av en lov som ellers har til formål å straffe kjøp av seksuelle tjenester og « umoralske handlinger ».
AA171005 Poderis understreker at det er regjeringen i Latvia som må avgjøre dette, men sier han mener det er juridisk grunnlag for å ta saken dit.
AA171005 Med grunnlag i programmene til partiene i Nord- og Sør-Trøndelag ¶
AA171005 Det vil danne et viktig grunnlag for at vi kan drive et synlig og godt arbeid i opposisjon, skriver Sandaune.
VG171004 Nå er det viktig for oss at rutinene for ansettelser blir diskutert på et generelt grunnlag , men også at denne spesielle saken blir gjenstand for oppmerksomhet, sier Aurlien.
DN171004 Sammen skal evalueringsrapporten danne grunnlag for planleggingen av senere valgkamper.
DB171004 Forsøker å henge ut mennesker på grunnlag av etnisitet og tro Leder ¶
VG171003 - Vi har opplevd mange store hendelser de siste årene, men vi har ikke nå grunnlag for å si at flommene har blitt større som følge av klimaendring.
VG171003 Problemet var at promillen var regnet ut på feil grunnlag .
VG171003 - På generelt grunnlag er det viktig for barnevernet og Oslo kommune å unngå situasjoner der man kan stille spørsmål ved integriteten og uavhengigheten til ansatte.
DN171003 Ifølge advokatene i rådet har ikke EU noe klart juridisk grunnlag til å forhandle om prosjektet.
AP171003https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/d62gA/Kort-sagt_-4-oktober De vil ha seremonier på et rent menneskelig grunnlag uten religiøse innslag.
AA171003 Det er et viktig grunnlag for å diskutere forventningene til neste periode.
VG171002 Er du over 18 år, får avslag på asylsøknaden og heller ikke har annet grunnlag for opphold i Norge, blir du returnert til hjemlandet.
NL171002 Samtidig meldes det at Troms og Finnmark fylkeskommuner arbeider planmessig på grunnlag av Stortingets vedtak om sammenslåing.
DB171002 Vi håper det kan gi grunnlag for en nøktern og rett på samtale, for vi ser ikke på noe annet enn dialog som verktøy.
DB171002 Enten det er familiens ære eller sharialoven som benyttes som grunnlag , er straffen meget hard for dem som rammes.
DN171001 Og skal vi ha et godt grunnlag for ytterligere vekst med utfordringene vi har i lavlandet med relativt korte kuldeperioder, må vi sikre at vi kan produsere nok snø.
DN171001 Og skal vi ha et godt grunnlag for ytterligere vekst med utfordringene vi har i lavlandet med relativt korte kuldeperioder, må vi sikre at vi kan produsere nok snø.
DB171001 « Vi har altså mottatt en post fra en anonym person som sier at lederens adferd som var grunnlag for tidligere klage, fortsetter.
DB171001 Den kan ikke tjene som grunnlag for å erklære landsdelen Catalonia uavhengig av Spania, den savner legitimitet.
DB171001 I 2010 ble han dømt til seks års fengsel igjen, på grunnlag av bedrageri og grove brudd i forbindelse med konkursen.
DB170930 « Tidligere og nåværende leder i havnestyret har til enhver tid meldt at de har full tillit til meg, Styreleder Bernt Stilluf Karlsen bidro i etterkant av de framsatte påstander om min lederstil til en bred vurdering av disse, verken han eller styret i Oslo Havn KF fant et materielt grunnlag for de generelle påstandene om min leder
VG170929 - Jeg har gjort en del endringer i treningen som gjør at jeg stiller med et helt annet grunnlag enn jeg har gjort de siste årene.
VG170929 Førde hadde ikke satt seg inn i Helsetilsynets konklusjon mot Norges idrettshøgskole da VG tok kontakt, men sier på generelt grunnlag : ¶
VG170929 - Vi må likevel undersøke hva som har skjedd og vurdere om det er grunnlag for endringer, for å unngå at våre utøvere deltar i forskningsprosjekter som viser seg å ikke inneha nødvendige tillatelser.
VG170929 * Statens helsetilsyn la til grunn at selv om forskningsprosjektene hadde vitenskapelig grunnlag , var ikke målsettingen eller forskningsspørsmålet tilstrekkelig gjennomarbeidet og bearbeidet i forhold til formål ( forskningsprosjekt 1 ) og metode ( forskningsprosjekt 2 ) til å kunne avklare det de skulle bidra til å avklare.
VG170929 * Statens helsetilsyn la til grunn at selv om forskningsprosjektene hadde vitenskapelig grunnlag , var ikke målsettingen eller forskningsspørsmålet tilstrekkelig gjennomarbeidet og bearbeidet i forhold til formål ( forskningsprosjekt 1 ) og metode ( forskningsprosjekt 2 ) til å kunne avklare det de skulle bidra til å avklare.
VG170929grunnlag av den prosessen, ble utfallet som nå.
VG170929 Jeg opplever at den er tatt på et veldig tynt grunnlag .
VG170929 - Det skjer på grunnlag av at vi til enhver tid evaluerer situasjonen i klubben.
VG170929 - På grunnlag av politiets etterretningsarbeid har vi tatt inn det personalet som behøves i et slikt tilfelle.
VG170929 Nå innhenter vi opplysninger og ser på om det er grunnlag for å gå videre på det eller ikke, sier Bolstad.
SA170929 CAS-dommen betyr altså ikke at Legkov frikjennes, men at dommerne på nåværende tidspunkt mener at det ikke er grunnlag for å suspende ham på ubestemt tid.
NL170929 Videre måtte forskningen foregå over tid, men det aller viktigste : det måtte dreie seg om absolutt fri forskning, helt uavhengig av makthavere med teologi som grunnlag for lover og samfunnsbygging.
DN170929 Rapporten skal danne grunnlag for en stortingsmelding neste år om sikkerheten på norsk sokkel.
DB170929 - På generelt grunnlag vet man at store hemmeligheter kan være vanskelig å bære på over tid.
DB170929 Man legger dermed til grunn at utfordringene vil opphøre, eller at et eventuelt grunnlag for påstandene vil bortfalle når hun havner i en ny stilling.
DB170929 Han forteller at han har bedt den nye styrelederen i Oslo Havn, Roger Schjerva, om å på generelt grunnlag ha et ekstra fokus på arbeidsmiljø.
DB170929 - På generelt grunnlag vet man at store hemmeligheter kan være vanskelig å bære på over tid.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/g5xlB/Historisk-fall-i-passasjerer-pa-Ostfoldbanen--Bane-Nor-innkalles-til-krisemote - Jeg har ikke grunnlag for å prioritere.
AP170929https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/jonKo/Aftenposten-mener-Et-skritt-i-riktig-retning-for-Listhaug « Jeg tar fullstendig avstand fra dem, og de skal vite at det de gjør er uakseptabelt », sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i sin tale til Den nasjonale integreringskonferansen 2017, med klar adresse til alle som bruker sosiale medier og kommentarfelt til å hetse og true på grunnlag av hudfarge og etnisitet.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/CAS-dom-bekrefter-Russisk-langrennsstjerne-far-konkurrere-igjen-243080b.html CAS-dommen betyr altså ikke at Legkov frikjennes, men at dommerne på nåværende tidspunkt mener at det ikke er grunnlag for å suspende ham på ubestemt tid.
AA170929 - Det betyr at vi nå mener det er grunnlag for å gi klarsignal til det overordnede, så kommer vi tilbake til blant annet fasadeutforming senere.
VG170928 oktober, til å kreve at begge partene sender inn ny dokumentasjon der de redegjør for om de mener det fremdeles er grunnlag for søksmålet.
VG170928 Hvis alle de europeiske landene, verdens største marked gjør det i fellesskap, vil det legge grunnlag for en ny Marshall-plan - som den som reddet Europa etter andre verdenskrig.
VG170928 Stømner sier til VG at politiet på det nåværende tidspunktet ikke har grunnlag for å tro at volden ved Stovner videregående skyldes territorielle konflikter mellom grupper av ungdommer.
VG170928 KrF går i opposisjon, Venstre går i tenkeboksen før de starter videre samtaler om eventuelt å gå inn i regjeringen, mens Høyre og Frp regjerer videre med det Erna Solberg erkjenner er et tynnere parlamentarisk grunnlag .
VG170928 Etter om lag fire timer - lunsj inkludert - var det ikke grunnlag for å fortsette.
DN170928 Videre skriver FHI at malariasituasjonen i de to landene ikke gir grunnlag for å anbefale bruk av forebyggende malariamedikamenter eller å fraråde reiser dit.
DB170928grunnlag av lekkasjer om vraking av Marianne Marthinsen som fraksjonsleder i finanskomiteen, måtte valgkomiteen legge fram denne delen av kabalen før resten var klart, forklarte partisekretær og leder av valgkomiteen Kjersti Stenseng.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet Med høstens valgkamp friskt i minne ser han for seg at kjente mekanismer trer i kraft : Politikerne begynner å lukke gapet ved å bruke mer oljepenger enn handlingsregelen gir grunnlag for.
AP170928https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jR60e/Toppokonomens-skrekkscenario-Politikere-som-dropper-toffe-reformer-og-begynner-a-spise-av-Oljefondet - Med de bevegelsene vi har hatt i valget, er det grunnlag for å vente store reformer i offentlig sektor ?
AA170928 Statsråden understreker på generelt grunnlag at UNE og UDI alltid foretar en « individuell og grundig » vurdering av søkernes anførsler.
AA170928 - Risiko for å bli utsatt for pisking gir grunnlag for beskyttelse ( asyl ) i Norge.
AA170928 Videre skriver FHI at malariasituasjonen i de to landene ikke gir grunnlag for å anbefale bruk av forebyggende malariamedikamenter eller å fraråde reiser dit.
AA170928 Statsråden understreker på generelt grunnlag at UNE og UDI alltid foretar en « individuell og grundig » vurdering av søkernes anførsler.
AA170928 - Risiko for å bli utsatt for pisking gir grunnlag for beskyttelse ( asyl ) i Norge.
VG170927 Deres ulike forslag la grunnlag for reguleringsplan for området som Statsbygg la fram høsten 2015.
VG170927 Hadde gutten noe grunnlag for å forstå hva som var rett og galt i det som skjedde ?
SA170927 Hun kan ikke kommentere saken så lenge den er under politietterforskning, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag .
NL170927 Finnmarkssykehusets strategiske plan for sykehusstrukturen i Finnmark bygger på sviktende grunnlag - fordi fakta mangler.
NL170927 Politikk bør bygges på et så bredt og uhildet grunnlag som mulig, selv i Finnmark.
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Hun kan ikke kommentere saken så lenge den er under politietterforskning, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag .
DN170927 Vi vil gjerne se budsjettet for et grunnlag for videre samarbeid.
DB170927grunnlag av dette ila politiet kvinnen besøksforbud mot ekssamboeren med virkning fra månedsskiftet februar/mars 2011.
DB170927 Videre skriver FHI at malariasituasjonen i de to landene ikke gir grunnlag for å anbefale bruk av forebyggende malariamedikamenter eller å fraråde reiser dit.
DB170927grunnlag av dette ila politiet kvinnen besøksforbud mot ekssamboeren med virkning fra månedsskiftet februar/mars 2011.
DB170927 Tusenvis av mennesker er arrestert, mange helt uten akseptabelt eller engang på forståelig grunnlag .
DA170927 Vi vil gjerne se budsjettet for et grunnlag for videre samarbeid.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Hun kan ikke kommentere saken så lenge den er under politietterforskning, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag .
AP170927https://www.aftenposten.no/kultur/i/6Lm6z/En-ubehagelig-oppfolger-En-statue-av-Al-Gore ) som ikke skjønte det og i stedet gikk til krig både her og der på syltynt grunnlag og ikke beveget spesielt mye i positiv retning.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Hun kan ikke kommentere saken så lenge den er under politietterforskning, og uttaler seg derfor på generelt grunnlag .
AA170927 Det er behov for at et nytt Storting med et endret parlamentarisk grunnlag for regjeringen, får vurdere vedtakene om tvangssammenslåing på nytt, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni.
AA170927 Deres ulike forslag la grunnlag for reguleringsplan for området som Statsbygg la fram høsten 2015.
AA170927 Videre skriver FHI at malariasituasjonen i de to landene ikke gir grunnlag for å anbefale bruk av forebyggende malariamedikamenter eller å fraråde reiser dit.
AA170927 Vi vil gjerne se budsjettet for et grunnlag for videre samarbeid.
AA170927 Vi vil gjerne se budsjettet for et grunnlag for videre samarbeid.
AA170927 Vi vil gjerne se budsjettet for et grunnlag for videre samarbeid.
VG170926 Etterforskningen av denne saken har gitt politiet « tilstrekkelig grunnlag » for også å mistenke henne for et annet drap, opplyser Pedersen Hille.
SA170926 Jeg har litt å gå på når det gjelder fotballkondisjonen, men etter landslagspausen bør jeg ha klart å ha bygget opp et greit grunnlag til å kunne spille en del, sier Espejord.
DB170926 - Vi har fått et veldig bra grunnlag .
DB170926 - Den foreløpige rapporten ga intet grunnlag for politidistriktet til å bringe en eventuell sak om soningsavbrudd inn for kriminalomsorgen.
DB170926 Kommunerevisjonen finner ikke grunnlag for å konkludere med at selve anskaffelsen var ulovlig.
DA170926 - Etterforskning av 2014-saken har gitt politiet tilstrekkelig grunnlag for å mistenke henne for å ha tatt livet av en annen person tilbake i 2002, sier Hille.
DA170926 Kristne konvertitter fra Iran - i utsatte posisjoner - har ifølge norske myndigheter et beskyttelsesbehov som vil gi grunnlag for oppholdstillatelse.
AP170926https://www.aftenposten.no/norge/i/Gp4qx/Oslo-politiet-far-knusende-kritikk-i-PwC-rapport-om-slett-etterforskningsarbeid Han avviser at rapporten danner grunnlag for politidistriktet til å bringe en eventuell sak om soningsavbrudd inn for kriminalomsorgen.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-er-comebackdatoen-klar-for-Espejord-242881b.html Jeg har litt å gå på når det gjelder fotballkondisjonen, men etter landslagspausen bør jeg ha klart å ha bygget opp et greit grunnlag til å kunne spille en del, sier Espejord.
AA170926 - Etterforskning av 2014-saken har gitt politiet tilstrekkelig grunnlag for å mistenke henne for å ha tatt livet av en annen person tilbake i 2002, sier Hille.
AA170926 - Etterforskning av 2014-saken har gitt politiet tilstrekkelig grunnlag for å mistenke henne for å ha tatt livet av en annen person tilbake i 2002, sier Hille.
VG170925 oktober med å sende inn ny dokumentasjon før de vurderer om det fremdeles er grunnlag for å ta saken opp i høyesterett.
DB170925 Hvis Gud er selve godheten, og tilværelsens grunnlag , er noe galt både fordi Gud mener det og fordi det er galt i seg selv.
DA170925 Det første norske klimaforliket ble vedtatt av Stortinget i 2008, på grunnlag av Stoltenberg-regjeringens klimamelding og en kravliste på 61 punkter fra Høyre, KrF og Venstre.
AA170925 Han mener at det er gjennomført en ekstrem stor etterforskning i saken, og at det ikke lenger er grunnlag for å holde klienten i varetekt.
VG170924 De har kommet fram til dette tilskuer-anslaget blant annet på grunnlag av registrerte mobiltelefoner i området.
DB170924 De fikk oppholdstillatelse på humanitært grunnlag , men i 1994 innhentet fortida henne.
VG170923 Hittil har det likevel ikke vært grunnlag for å snakke om at de to representerer hver sin fløy i partiet.
SA170923https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Slik-gar-det-i-bunnstriden-Viking-er-fortapt-Dette-laget-slar-mest-sannsynlig-folge-242364b.html Statistikk og data som antall mål, skudd, skudd på mål og cornere er sentrale data som legger grunnlag for rangeringen.
SA170923https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Slik-gar-det-i-bunnstriden-Viking-er-fortapt-Dette-laget-slar-mest-sannsynlig-folge-242364b.html Denne måten å rangere lagene på gir et mye bedre og riktigere grunnlag enn tabellen.
SA170923 Statistikk og data som antall mål, skudd, skudd på mål og cornere er sentrale data som legger grunnlag for rangeringen.
SA170923 Denne måten å rangere lagene på gir et mye bedre og riktigere grunnlag enn tabellen.
DN170923 Lavrov sier Russland i samarbeid med andre land nå « forsøker å danne grunnlag for en saklig tilnærming til saken, for å hindre det han kaller en « barnehagekamp mellom barn der ingen klarer å stanse dem ».
DB170923 Trump har ved gjentatte anledninger kritisert atomavtalen, og lørdagens test kan gi ham nytt grunnlag for å si den opp.
DB170923 « Å forlate fakta er å forlate frihet », advarer Snyder, « for hvis ingenting er sant, kan ingen kritisere makten - det finnes ikke lenger et grunnlag å gjøre det på ».
DB170923 De tok folks frykt på alvor, i stedet for å forklare at den ikke hadde noe empirisk grunnlag .
AP170923https://www.aftenposten.no/norge/i/8ngRA/Kaf-pa-Oslo-Lufthavn-stengt-etter-salmonellautbrudd På grunnlag av at det ikke er meldt om nye sykdomstilfeller de siste ukene, tror Mattilsynet det ikke er fare for at flere kan bli smittet.
AP170923https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-gar-det-i-bunnstriden-Viking-er-fortapt-Dette-laget-slar-mest-sannsynlig-folge-242364b.html Statistikk og data som antall mål, skudd, skudd på mål og cornere er sentrale data som legger grunnlag for rangeringen.
AP170923https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-gar-det-i-bunnstriden-Viking-er-fortapt-Dette-laget-slar-mest-sannsynlig-folge-242364b.html Denne måten å rangere lagene på gir et mye bedre og riktigere grunnlag enn tabellen.
AA170923 Trump har ved gjentatte anledninger kritisert atomavtalen, og lørdagens test kan gi ham nytt grunnlag for å si den opp.
VG170922 Audrina Patridge har søkt om skilsmisse fra Corey Bohan - i tillegg til å søke besøksforbud på grunnlag av det hun hevder er familievold. tillegg til å søke besøksforbud på grunnlag av det hun hevder er familievold.
VG170922 tillegg til å søke besøksforbud på grunnlag av det hun hevder er familievold.
VG170922 Lavrov sier Russland i samarbeid med andre land nå « forsøker å danne grunnlag for en saklig tilnærming til saken, for å hindre det han kaller en « barnehagekamp mellom barn der ingen klarer å stanse dem ».
VG170922 Men hovedtrenden var at tiltrekningskraften ikke hadde grunnlag i faktiske forhold, men snarere i rene idémessige abstraksjoner, som hadde lite eller ingenting med levekårene for mennesker i de respektive landene å gjøre.
VG170922 Han argumenterte også med at det ikke var bevisforspillelsesfare, og at det derfor ikke er grunnlag for å varetektsfengsle mannen.
DB170922 Forsamlingen annonserte at de ikke ville yte tjenester til båter med sikkerhetsstyrker om bord på grunnlag av sivile rettigheter i Barcelona.
DA170922 Lone viser til at kollektivselskapet Kolumbus ikke har gitt noen bot til Norgesbuss for manglende språkkunnskaper hos sjåførene, og at det dermed ikke finnes grunnlag for oppsigelse.
DA170922 Skoe er ellers ikke overrasket over økningen av kjønnsinkongruens på generelt grunnlag .
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/g8rWB/Regjeringen-vender-tommelen-ned-for-Hamars-jernbanevedtak Utredningene skal være grunnlag for reviderte gjennomførings- og kostnadsanslag.
AA170922 Lavrov sier Russland i samarbeid med andre land nå « forsøker å danne grunnlag for en saklig tilnærming til saken, for å hindre det han kaller en « barnehagekamp mellom barn der ingen klarer å stanse dem ».
AA170922 I foretaksmøtet fredag ble det også åpnet for salg av Brøset-eiendommen, som skaper grunnlag for å bygge ny sikkerhetsavdeling på Østmarka.
AA170922 Lone viser til at kollektivselskapet Kolumbus ikke har gitt noen bot til Norgesbuss for manglende språkkunnskaper hos sjåførene, og at det dermed ikke finnes grunnlag for oppsigelse.
VG170921 Det er åpenbart at rapporten er et godt grunnlag for å finne en farbar vei ut av uføret.
VG170921 Medici-familien fant opp debit og kredit som grunnlag for det moderne bank- og bokføringssystemet, men er ikke mest kjent for det.
VG170921 Det kan synes som en håpløs oppgave å overkomme høye murer av mistillit i letingen etter et felles, religiøst grunnlag for fred.
VG170921 - Den type synspunkter inngår i hele bildet, og ligger til grunnlag for valget som er tatt.
NL170921 Når det gjelder Tanaelva har forvaltningen på norsk side trukket bastante konklusjoner på grunnlag av en fangststatistikk som er beheftet med særdeles høy grad av usikkerhet.
NL170921 « Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. » 3.
NL170921 Dette gjelder også de rettighetene reindriftsutøvere har på slikt grunnlag eller etter reindriftsloven. (... ) » ¶
DN170921 Hackingen kan ifølge SEC ha gitt grunnlag for gevinst i markedet gjennom ulovlig tilgang til innsideinformasjon, skriver blant andre New York Times.
DN170921 Løvik sier at man på generelt grunnlag har flere alternativer for å realisere verdiene i selskapet, slik at kreditorene kan få tilbake noe av pengene.
DB170921 Vil utrydde kriminelle ¶ 72-åringen, som tidligere har blitt kalt « Filippinenes Donald Trump », gikk seirende ut av presidentvalget i Filippinene i 2016 på grunnlag av kampen mot narkotika.
DB170921 Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for undervisningsvurdering og kvalitetsutvikling « på alle nivå » i skolesystemet.
DB170921 Sammen med åndsverkloven som nå ligger til behandlingen i Stortinget vil dette legge et sterkt grunnlag for utviklingen av vår kunst og kulturproduksjon.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/walaP/200-ansatte-i-Moods-of-Norway-butikkene-sies-opp - På generelt grunnlag kan jeg si at det er ulike alternativ.
AP170921https://www.aftenposten.no/norge/i/oXq1W/Drapssak-henlagt--kvinne-slipper-straff-for-a-ha-slatt-ihjel-ektemannen - Det har ikke vært aktuelt med tiltale om straff, på grunnlag av tvil om siktede er strafferettslig tilregnelig, sier statsadvokat Reidar Bruusgaard hos Riksadvokaten.
AA170921 - På generelt grunnlag kan jeg si at det er ulike alternativ.
AA170921 Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for undervisningsvurdering og kvalitetsutvikling « på alle nivå » i skolesystemet.
AA170921 Når vi ikke kan begrunne det med ett av disse forholdene, er det ikke grunnlag for varetektsfengsling, sier politiadvokat Asle Sandnes i Sør-Øst politidistrikt til Varden.
AA170921 - På generelt grunnlag kan jeg si at det er ulike alternativ.
VG170920 En av dem skal ha søkt om asyl på humanitært grunnlag , melder Reuters.
VG170920 I klageskrivene fremgår det at nasjonalforsamlingen synes villedet, at beslutningen er fattet på feilaktig grunnlag , at hensynet til beredskap og myndighetenes behov for å varsle befolkningen i en gitt situasjon ikke er tilstrekkelig ivaretatt, samt at Stortinget har gitt etter for misvisende informasjon fra kommersielle interesser.
NL170920 Her er det nok å øse av for de folkevalgte til å få satt en stopper for den systematiske diskriminering på etnisk grunnlag som skjer i Norge i dag gjennom brudd på samtlige av de nevnte internasjonale konvensjoner og også nasjonal lov.
NL170920 . I dette øyemed skal lovgivningen forby en hver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdige og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase,.. politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig " ¶ 5 : I EU-direktiv 2000/43/EC heter det : " Formålet med dette direktiv er at fastlægge en ramme for bekæmpelse av forskjellsb
DB170920 FA har flere ganger gransket anklagene, men kom hver gang til at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken.
DB170920 Og så viser det seg at forholdet er særdeles grovt, og burde vært grunnlag for avskjed.
DB170920 - Hvis du som arbeidsgiver ikke vet hvem som har skylden, kan du ha saklig grunnlag for å flytte en eller flere parter i en konflikt.
DB170920 Saken ble henlagt med grunnlag ukjent gjerningsmann i juni.
DB170920 Han mener det ikke finnes noe historisk grunnlag som tyder på at trusler, av typen Trump framsatte mot Nord-Korea og til dels Iran tirsdag, leder til noe positivt.
DB170920 De vil heller ikke si på hvilket grunnlag de holder henne.
DB170920 Seinest i valgkampen kom han med følgende uttalelse : - Gjennom tålmodig diplomati har vi dannet grunnlag for et langsiktig og solid forhold til Kina, der man kan diskutere alle spørsmål, også menneskerettigheter.
DB170920 Moralens grunnlag trenger ikke å være mer komplisert enn som så.
DA170920 - Byggesaken ble ikke håndtert skikkelig, og det ga saklig grunnlag for mistillit.
DA170920 - Det er svært fornuftig med en riksrevisjonsgranskning av dette, som grunnlag for behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4Mpm9/Trine-Skei-Grande--Jeg-har-hele-tiden-sagt-at-det-er-lite-sannsynlig-at-vi-gar-i-regjering-med-Frp_-og-det-gjelder-fortsatt Vedkommende indikerer at det fører til at mange hører en større forskjell på Venstre og KrF enn det kan være grunnlag for.
AP170920https://www.aftenposten.no/norge/i/zaoEK/Advokater-vil-granske-alle-Jensens-straffesaker Han stiller spørsmål om en sentral politimann som er dømt for korrupsjon og kriminalitet i seg selv kan gi grunnlag for gjenopptagelse.
AA170920 - Byggesaken ble ikke håndtert skikkelig, og det ga saklig grunnlag for mistillit.
AA170920 Vedkommende indikerer at det fører til at mange hører en større forskjell på Venstre og KrF enn det kan være grunnlag for.
AA170920 Han stiller spørsmål om dommen mot Jensen, der en sentral politimann er dømt for korrupsjon og kriminalitet, i seg selv kan gi grunnlag for gjenopptakelse.
NL170919 Dagens innstilling til formannskapet var gjort utelukkende på pedagogisk grunnlag .
NL170919 Regionreformen gir grunnlag for å løse nye oppgaver.
DB170919 Slik snakk gir kanskje grunnlag for en viss optimisme på kort sikt.
DB170919 Politiet henla anmeldelsene, på grunnlag av det de mente var manglende bevis i saken.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere Mye tyder på at langt flere enn det faktisk var grunnlag for har følt seg rammet av skatteskjerpelser, samtidig som mange heller ikke har oppfattet hva pengene skulle brukes til.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover Regjeringens svekkede parlamentariske grunnlag gir muligheter for et Ap i opposisjon, sa Jonas Gahr Støre i Folkets Hus tirsdag.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover Han minnet om at målt i antall stemmer, er venstresiden fortsatt størst, og at Regjeringens svekkede parlamentariske grunnlag gir muligheter for et Ap i opposisjon.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Regjeringens svekkede parlamentariske grunnlag gir muligheter for et Ap i opposisjon, sa Jonas Gahr Støre i Folkets hus tirsdag.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Jonas-Gahr-Store-Vi-skal-bli-toffere-og-tydeligere-i-opposisjon Men han minnet også om at målt i antall stemmer, er venstresiden fortsatt størst og at Regjeringens svekkede parlamentariske grunnlag gir muligheter for et Ap i opposisjon.
VG170918 Med fremveksten av nasjonalistiske og populistiske bevegelser er det av største betydning at Europas sterkeste nasjon, politisk og økonomisk, forsvarer det liberale demokrati og de internasjonale institusjoner som ble etablert på grunnlag av de dyrekjøpte erfaringene fra 2. verdenskrig.
VG170918 september i 2014 ble førerkortsystemet endret, og rapporten slår fast at muligheten for å utstede førerkort på feilaktig grunnlag er blitt tilnærmet eliminert.
VG170918 september 2014 fullføres, at førerkort utstedt på feilaktig grunnlag tilbakekalles og at sanksjoner vurderes overfor involverte saksbehandlere », står det skrevet i rapporten.
VG170918 Vi mener dette er grunnlag for mange andre bilder, blant annet at Jensen ikke er skyldig, fortsatte Elden.
VG170918 - Hvorvidt Jensen vitterlig faktisk hadde grunnlag for å si om var trygt å ta inn lasten inn, spiller ingen rolle.
NL170918 Istedenfor et generelt tak ønsker mindretallet, deriblant komiteleder Brage Larsen Sollund, at hver enkelt prosjekt skal vurderes på selvstendig grunnlag .
DN170918https://www.dn.no/nyheter/2017/09/18/2108/jensen-dommen-ingen-god-dag-for-norsk-politi Tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, var imidlertid raskt ute med å avvise at politiledelsen hadde grunnlag for mistanke mot Jensen.
DN170918 Tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, var imidlertid raskt ute med å avvise at politiledelsen hadde grunnlag for mistanke mot Jensen.
DN170918 Kilde : Proff.no ¶ | - Det finnes ikke grunnlag for å si at bedriften får et bedre resultat av at man kjører gokart sammen med kollegene ¶ ¶
DB170918 Retten mener « Ubåt-Madsen » i tillegg har handlet på en måte som forhindrer oppklaring av saken, og at det fortsatt er grunnlag for mistanke om drap.
DB170918 ¶ INNDRAR FØRERKORT : En ansatt ved Arendal trafikkstasjon er siktet etter at han skal ha utstedt førerkort på feilaktig grunnlag .
DB170918 I en intern rapport om korrupsjon ved Arendal trafikkstasjon kommer det frem at den ansatte skal ha utstedt førerkort på feilaktig grunnlag , utstedt prøveskilt til seg selv, forfalsket salgsmeldinger og mottatt utilbørlige fordeler.
DB170918 Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant- og kjøretøy i Vegdirektoratet, sier at hun ikke vet hvor mange førerkort som er utstedt på feilaktig grunnlag , men at de er i gang med granskningen.
DB170918 - Vi vil avvise kravet på samme grunnlag som vi har gitt boligeier, sier Pedersen. | - Helt sikker på at norsk politikk klarer seg aldeles strålende uten meg ¶
DB170918 På selvstendig grunnlag er den verdiløs, men vi mener de har gitt Cappelens forklaring for mye vekt når den er støttebevis.
DB170918 Retten finner ikke grunnlag for at ryktene er en form for hevn mot Jensen.
DB170918 ¶ SKAL SJEKKES : Før 2014 var det mulig å utstede førerkort uten at prøve var avlagt, og nå skal Vegdirektoratet finne ut om flere har fått førerkort på uriktig grunnlag .
DB170918 Dette er selvsagt uklokt i norsk sammenheng også, fordi norsk økonomi trenger flere bein å stå på, men det er viktigere å argumentere for utfasing av den store oljeproduksjonen på grunnlag av solidaritet med mennesker utenfor våre landegrenser ( for ikke å nevne truede dyrearter ) som får føle konsekvensene på kroppen.
DB170918 Rettslige beslutninger fattes dermed ofte på feilaktig grunnlag .
DB170918 FNs konvensjon mot rasediskriminering påbyr Norge å sende rapporter annethvert år om arbeidet mot forskjellsbehandling på grunnlag av rase, hudfarge og/eller etnisk opprinnelse.
DA170918 Tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, var imidlertid raskt ute med å avvise at politiledelsen hadde grunnlag for mistanke mot Jensen.
AP170918https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jRJGz/Mange-tror-de-far-skattekutt-med-aksjesparekontoen Bergskaug synes bankene har solgt inn aksjesparekontoens mulige skattefordeler mer enn det er grunnlag for.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/XK01x/Alle-norske-forerkort-skal-granskes-etter-korrupsjonsavsloring Før 2014 var det mulig å utstede førerkort uten at prøve var avlagt, og nå skal Vegdirektoratet finne ut om flere har fått førerkort på uriktig grunnlag .
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/V079l/Eirik-Jensens-forsvarer---En-anke-ligger-i-kortene- - Er det nå grunnlag for en egen etterforskning med tanke på den svikten hos politiet som retten har påpekt ?
AA170918 Tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, var imidlertid raskt ute med å avvise at politiledelsen hadde grunnlag for mistanke mot Jensen.
AA170918 Før 2014 var det mulig å utstede førerkort uten at prøve var avlagt, og nå skal Vegdirektoratet finne ut om flere har fått førerkort på uriktig grunnlag .
DN170917 Så blir jeg inspirert av ledere som på et faglig grunnlag klarer å utfordre det politiske spillet.
DA170917 FOTO : ARBEIDERBLADET/ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV Befaring, Trolig 1938 : Etterforskningsmetodene var ikke like avanserte i 1937 som de er i dag, og Marys påståtte drapsmann kan ha blitt felt på feil grunnlag .
DA170917 Befaring, Trolig 1938 : Etterforskningsmetodene var ikke like avanserte i 1937 som de er i dag, og Marys påståtte drapsmann kan ha blitt felt på feil grunnlag .
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/va72L/Iraks-kurdere-trosser-protestene-og-stemmer-over-uavhengighet I Tyrkia mente Devlet Bahçeli, lederen for nasjonalistpartiet MHP, at folkeavstemningen burde anses som et grunnlag for krig.
AA170917 Det er ikke grunnlag for å mistenke at det har tilstøtt mannen noe kriminelt, ifølge operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt.
AA170917 Det er ikke grunnlag for å mistenke at det har tilstøtt mannen noe kriminelt, ifølge operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt.
VG170916 På generelt grunnlag forklarer han at det er vanskelig å skjule alle spor om man sender en e-post under falskt navn.
VG170916 Du leter etter både motargumenter og støtte, og vekter dem opp mot hverandre for å se om du har grunnlag for meningene dine.
VG170916 Bygningen ble betalt av den norske stat på grunnlag av kreditten Norge mottok som del av USAs økonomiske hjelp til Norge etter andre verdenskrig.
VG170916 Politiet har egne bestemmelser som gir grunnlag for unntak fra loven på enkelte områder, sier han til VG.
VG170916 - Spesialenheten har vurdert om det er grunnlag for å fengsle Jensen ved en eventuell domfellelse, og kommet til at vi ikke vil begjære fengsling.
VG170916 - Ikke grunnlag
FV170916https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html Han legger til at han ikke har noe imot sykling eller sykkelsporten på generelt grunnlag .
DN170916 Bygningen ble betalt av den norske stat på grunnlag av kreditten Norge mottok som del av USAs økonomiske hjelp til Norge etter andre verdenskrig.
DB170916 Man vet ikke hva man har størst talent til når man er ung, og et allsidig grunnlag gjør at du tåler mer trening og er flinkere til å tilpasse deg endringer, sier Nesheim til Dagbladet.
DB170916 Bygningen ble betalt av den norske stat på grunnlag av kreditten Norge mottok som del av USAs økonomiske hjelp til Norge etter andre verdenskrig.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/Ko4x6/Enorm-interesse-for-a-kjope-den-gamle-bygningen-til-USAs-ambassade Bygningen ble betalt av den norske stat på grunnlag av kreditten Norge mottok som del av USAs økonomiske hjelp til Norge etter andre verdenskrig.
VG170915 - Arbeidsgiver har presisert skriftlig at det kun er de fire oversendte e-postene som er grunnlag for deres avslutning av arbeidsforholdet.
VG170915 - Brende vil møte spennende oppgaver som han har et godt grunnlag for å håndtere.
VG170915 Han har ikke vist empati der og da, men vi har ikke grunnlag for å si at det er noe generelt trekk ved ham, sa Dahl.
SA170915https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html Han legger til at han ikke har noe imot sykling eller sykkelsporten på generelt grunnlag .
SA170915 Han legger til at han ikke har noe imot sykling eller sykkelsporten på generelt grunnlag .
SA170915 - Fredag for en uke siden friskmeldte vi Andreas, og han har så godt grunnlag at jeg ikke vil bruke skadene som en unnskyldning om han ikke presterer.
SA170915 I avtalen heter det : « Partene skal bestrebe seg på å utvikle idrettsutveksling og - samarbeid på grunnlag av gjensidig respekt, likeverd og gjensidig nytte.
SA170915 Det har ligget som et grunnlag for treårsavtalen vi signerer med Simo.
DN170915 - Jeg overlater til Erna å velge utenriksminister, men på generelt grunnlag er det ingen tvil om at Ine er godt kvalifisert, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leder i Søreides eget fylkeslag, Oslo Høyre, til Aftenposten.
DB170915 Men på generelt grunnlag vil jeg si at det er viktig med åpenhet, sier Helleland til Dagbladet.
DB170915 - Spesialenheten har vurdert om det er grunnlag for å fengsle Jensen ved en eventuell domfellelse, og etter en konkret vurdering kommet til at vi ikke vil begjære fengsling, sier assisterende sjef i Spesialenheten og aktor, Guro Glærum Kleppe, til Dagbladet.
DB170915 Thorsen opplyser at onsdagens visitasjoner ikke skjedde på grunnlag av konkrete tips.
DB170915 Basert på forskningen som finnes i dag, er det ikke grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat.
DB170915 - Basert på eksisterende forskning er det ikke grunnlag for å si at økologisk er verken bedre eller dårligere for menneskers helse enn konvensjonelt produsert mat i Norge, sier Havdal.
DB170915 Slike hjerteskjærende historier er sikkert egnet til å vekke følelser hos folk, men det bør ikke brukes som grunnlag for å lage politikk.
DA170915 - Jeg overlater til Erna å velge utenriksminister, men på generelt grunnlag er det ingen tvil om at Ine er godt kvalifisert, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leder i Søreides eget fylkeslag, Oslo Høyre, til Aftenposten.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html Han legger til at han ikke har noe imot sykling eller sykkelsporten på generelt grunnlag .
BT170915https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html I avtalen heter det : « Partene skal bestrebe seg på å utvikle idrettsutveksling og - samarbeid på grunnlag av gjensidig respekt, likeverd og gjensidig nytte.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/O4dbk/Blir-hun-Norges-forste-kvinnelige-utenriksminister - Jeg overlater til Erna å velge utenriksminister, men på generelt grunnlag er det ingen tvil om at Ine er godt kvalifisert, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leder i Søreides eget fylkeslag, Oslo Høyre.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkel-VM-inviterte-feil-mann-pa-kanapeer-242120b.html Han legger til at han ikke har noe imot sykling eller sykkelsporten på generelt grunnlag .
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Dramatisk-oppladning-for-Tromsos-gullhap-i-Sykkel-VM--bristet-ribbein-242064b.html - Fredag for en uke siden friskmeldte vi Andreas, og han har så godt grunnlag at jeg ikke vil bruke skadene som en unnskyldning om han ikke presterer.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-idrett-skal-hjelpe-kinesere-til-a-bli-gode-i-langrenn_-skiskyting-og-hopp-Det-koster-millioner-241655b.html I avtalen heter det : « Partene skal bestrebe seg på å utvikle idrettsutveksling og - samarbeid på grunnlag av gjensidig respekt, likeverd og gjensidig nytte.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-ble-sagt-da-Valakari-forlenget-Tromso-avtalen---Malet-er-gruppespill-i-mesterligaen-242082b.html Det har ligget som et grunnlag for treårsavtalen vi signerer med Simo.
AA170915 - Vi har da et grunnlag for at det opprettes utvisningssak.
AA170915 Assisterende sjef i Spesialenheten og aktor, Guro Glærum Kleppe, sier til avisa at Spesialenheten har vurdert om det er grunnlag for å fengsle Jensen ved en eventuell domfellelse.
AA170915 - Jeg overlater til Erna å velge utenriksminister, men på generelt grunnlag er det ingen tvil om at Ine er godt kvalifisert, sier Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og leder i Søreides eget fylkeslag, Oslo Høyre, til Aftenposten.
AA170915 Bygningen ble betalt av den norske stat på grunnlag av kreditten Norge mottok som del av USAs økonomiske hjelp til Norge etter andre verdenskrig.
NL170914 Da blir spørsmålet ; på hvilket grunnlag skal en eldre person kunne velge det rette firmaet, som har ansatte den enkelte kan trives med ?
DN170914https://www.dn.no/nyheter/2017/09/14/2232/Politikk/55000-medlemmer-skal-fortelle-ap-hva-som-gikk-galt Svarene fra undersøkelsen skal danne grunnlag for en rapport som skal legges frem for Arbeiderpartiets sentralstyre 2. oktober.
DN170914 Svarene fra undersøkelsen skal danne grunnlag for en rapport som skal legges frem for Arbeiderpartiets sentralstyre 2. oktober.
DB170914 - Det er ikke grunnlag for å hevde at Sanni har sagt noe som skal ha vært så krenkende.
DB170914 Jeg håper så mange som mulig vil delta, og at vi får et best mulig grunnlag for å trekke konklusjoner.
DB170914 » Hvis begge vil, så er det grunnlag for forhandlinger.
DB170914 Regjeringens politiske grunnlag er skjørt.
DB170914 Misfornøyd er nok også de som brukte målingene som grunnlag for mer kompliserte statistiske prognoser, slik Norsk Regnesentral, sannsynligvis.no og flertall.no gjorde.
DA170914 - Kringkastingssjefen opptrer kritikkverdig, når han er med på å gi inntrykk av at det er en brun tsunami av hat som skvulper inn over Marienlyst, og at klagene til Kringkastingsrådet var grunnlag for dette, sa Selbekk.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Ae9ej/Hun-skal-sende-e-post-til-55000-Ap-medlemmer-for-a-finne-ut-hvorfor-Jonas-Gahr-Store-tapte-valget Svarene skal danne grunnlag for en rapport som blir lagt frem for partiets sentralstyre 2. oktober.
AA170914 Dalseide innkalte selskapet og pilotenes fagforeninger til møte klokka 14 onsdag for å finne ut om det er grunnlag for et nytt forsøk på å komme fram til en løsning.
AA170914 - Det er ikke grunnlag for å hevde at Sanni har sagt noe som skal ha vært så krenkende.
AA170914 De meldte bivirkningene gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefaling om HPV-vaksine, ifølge FHI.
AA170914 Svarene fra undersøkelsen skal danne grunnlag for en rapport som skal legges fram for Arbeiderpartiets sentralstyre 2. oktober.
AA170914 Retten har under tvil kommet fram til at det ikke er grunnlag for å dømme 18-åringen til forvaring, slik påtalemyndigheten la ned påstand om.
VG170913 - Forslagene om helsereform Sanders fremmet under valgkampen er forslag demokratene lenge har ønsket, men ikke har gått inn for fordi det ikke har vært politisk grunnlag for å få det gjennom, sier Moen.
DB170913 - Vi mener det ikke er grunnlag for avslutning i dette tilfellet, så Edvartsen vil fortsette i jobben sammen med sine dedikerte medarbeidere på sin seksjon, sier Elden.
DB170913 Så vil den videre etterforskningen vise om det er grunnlag for å opprettholde siktelsene, sier hun videre.
DB170913 - Men omstendighetene er vurdert dit hen at vi mener det er grunnlag for å sikte alle seks.
DB170913 Der står det også at UDI ikke kjenner til tsjetsjenere som har søkt opphold i Norge på grunnlag av at de er homofile.
DB170913 Selskapets advokat, Christian Flemmen Johansen, tror ikke politiet finner grunnlag til å følge opp anmeldelsen.
DB170913 - Når det er sagt så tar vi imot anmeldelsen og vil selvfølgelig imøtegå den dersom politiet mener det er behov for å følge opp dette, noe vi ikke tror det er grunnlag for, avslutter advokaten.
AA170913 Riksmekler Nils Dalseide innkalte selskapet og pilotenes fagforeninger til møte på hos Riksmekleren klokka 14 onsdag, for å finne ut om det er grunnlag for å gjøre et nytt forsøk på å komme fram til en løsning som kan hindre en utvidet streik.
AA170913 Norsk olje og gass, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter, minner om at det er snakk om en konsekvensutredning, som i sin tur skal gi grunnlag for å beslutte hva man kan gjøre videre. ( ©NTB ) ¶
AA170913 Selskapets advokat, Christian Flemmen Johansen, tror ikke politiet finner grunnlag til å følge opp anmeldelsen.
AA170913 - Når det er sagt så tar vi imot anmeldelsen og vil selvfølgelig imøtegå den dersom politiet mener det er behov for å følge opp dette, noe vi ikke tror det er grunnlag for, avslutter advokaten. ( ©NTB ) ¶
VG170912 Hvis NFF klarer å påvise at det er tilstrekkelig grunnlag for å avskjedige Edvartsen, så blir avskjeden stående.
VG170912 Han uttaler seg ikke om Edvartsen-saken, men sier til VG at det på generelt grunnlag er vanskelig å skjule alle spor om man sender en epost under falskt navn.
VG170912 - Dersom Edvartsen har sendt disse fire epostene, som han nekter for, ville det gitt grunnlag for oppsigelse ?
VG170912 Svekket parlamentarisk grunnlag
VG170912 Han har ikke vist empati der og da, men vi har ikke grunnlag for å si at det er noe generelt trekk ved ham, sa Dahl Sørensen.
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Edvartsen-fikk-sparken-i-NFF--kan-ende-i-retten-241914b.html - At de har avsluttet et arbeidsforhold uten at det finnes et snev av rettslig grunnlag for det i den begrunnelse de har gitt.
SA170912 - At de har avsluttet et arbeidsforhold uten at det finnes et snev av rettslig grunnlag for det i den begrunnelse de har gitt.
DN170912 Aps nestleder Trond Giske mener det ikke er grunnlag for noen lederdebatt nå.
DN170912 Ifølge statsminister Theresa May betyr godkjenningen av lovforslaget at landet kan bevege seg videre i forhandlingene med EU på et stødig grunnlag .
DB170912 - Vi mener det ikke er grunnlag for avslutning i dette tilfellet, så Edvartsen vil fortsette i jobben sammen med sine dedikerte medarbeidere på sin seksjon, sier Elden.
DB170912 - Ikke grunnlag
DB170912 - Det må i så fall skje på grunnlag av at regjeringens politikk bryter med partienes hjertesaker.
DB170912 Solbergs skjøre parlamentariske grunnlag kan gi han muligheten før 2021.
DA170912 - Solberg har et dårligere parlamentarisk grunnlag nå enn for fire år siden.
DA170912 Valgforsker Johannes Bergh påpeker overfor VG at Solbergs parlamentariske grunnlag er kraftig svekket og at avstanden mellom partiene har økt de siste fire årene.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Edvartsen-fikk-sparken-i-NFF--kan-ende-i-retten-241914b.html - At de har avsluttet et arbeidsforhold uten at det finnes et snev av rettslig grunnlag for det i den begrunnelse de har gitt.
AA170912 - Det er vanskelig, men vi har gjort vårt beste for at de skal få beskyttelse på humanitært grunnlag .
AA170912 Alt later til at regjeringen Solberg II vil få et skjørere grunnlag enn Solberg I.
AA170912 I gamle dager kunne Arbeiderpartiet ha sluttet seg til regjeringen for å sikre grunnlag for en omfattende reform, men hvis de vil holde seg inne med distrikts-Norges smilende ridder, Trygve Slagsvold Vedum, er det lite sannsynlig.
VG170911 Han var heller ikke til stede da dette skal ha funnet sted, og vi er forundret over at det tas ut tiltale på et så spinkelt grunnlag , sier Bytingsvik til VG.
NL170911 Utgangspunktet for overordnet del er det mandatet som ligger i opplæringslovens formålsparagraf, som er vedtatt av Stortinget på tverrpolitisk grunnlag .
NL170911 Skal danne grunnlag for samiske fagplaner ¶
NL170911 Det er viktig at ny overordnet del til læreplanverket danner et godt grunnlag for fagplanene Regjering og Sametinget fastsetter.
DB170911 - Det er ikke lenger grunnlag for å si at inflasjonsutviklingen har vært sterkere enn ventet.
DB170911 Før valget gjorde Erna Solberg ( H ) det klart at hun ikke anser MDG som et reelt vippeparti og at hun går av dersom de fire partiene som har dannet grunnlag for regjering de siste fire årene, mister flertallet.
DB170911 - Hvis de fire borgerlige partiene ikke får flertall, er det jo naturlig at Jonas forsøker seg og ser om han kan finne et grunnlag å styre på, sier statsministeren til Dagbladet.
DA170911 Disse to virksomhetene skulle sammen med Bjølsen mølle danne grunnlag for Bjølsen Valsemølle.
DA170911 - Hvis dette blir resultatet er dette et fantastisk resultat for Høyre, og et godt grunnlag for borgerlig flertall og for at Erna Solberg skal fortsette som statsminister, sier helseminister Bent Høie.
AP170911https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/62Q3r/Aftenposten-mener-Regjeringen-ma-vise-mot-tross-svekket-grunnlag- ¶ Frp-leder Siv Jensen gjorde et bra valg, men regjeringens grunnlag er svekket.
AP170911https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/62Q3r/Aftenposten-mener-Regjeringen-ma-vise-mot-tross-svekket-grunnlag- | Aftenposten mener : Regjeringen må vise mot tross svekket grunnlag
VG170910 - Nunes er fortsatt mester, men på tynnest mulig grunnlag .
VG170910 Den monumentale forbindelsen mellom Mosvik og Inderøy er verdens lengste skråkabelbro i betong og la på sitt vis også et grunnlag for sammenslåingen mellom de to kommunene i 2012.
VG170910 Hans forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, sa den gang til NTB at han mente det ikke var grunnlag for å dømme 16-åringen til forvaring.
VG170910 - Vi har lest dommen nøye og er styrket i vår oppfatning av at det ikke er grunnlag for forvaring.
NL170910 Under disse forutsetningene har regjeringen grunnlag for å hevde at de er trygg på tallene, men informasjonen er villedende.
DN170910 Sørg for å ha tilstrekkelig med ulike meninger, tanker og bakgrunner - da skaper du en ledergruppe med bedre dynamikk og et bredere grunnlag for å ta gode beslutninger.
VG170909 Det handler i stor grad om troen som grunnlag for tilgivelse eller hevn.
DB170909 Hun gjør det også klart at dersom de fire partiene som i dag danner grunnlag for regjeringen mister flertall, så går hun av og lar Jonas Gahr Støre se om han kan danne et flertall.
DB170909 - Hvis de fire borgerlige partiene ikke får flertall, er det jo naturlig at Jonas forsøker seg og ser om han kan finne et grunnlag å styre på, sier statsministeren.
DA170909 Det er blant annet gjort undersøkelser og intervjuer med både reisende og ansatte som grunnlag for planene om fornying og forbedring av kundeopplevelsen i terminalen, sier Jafar Altememy.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3QPJ/Erna-Solberg-angriper-Jonas-Gahr-Stores-lederegenskaper - Nei, jeg mener det er å være redelig å si at når vi skal gjøre investeringer i milliardklassen, skal vi være sikre på at vi gjør det på et godt grunnlag .
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3QPJ/Erna-Solberg-angriper-Jonas-Gahr-Stores-lederegenskaper - Hvis Solberg vil ta beslutninger uten hensyn til informasjon som kommer, er jeg redd for at vi kan være på autopilot mot en situasjon der store forsvarsinvesteringer blir gjort på sviktende grunnlag .
VG170908 Ramsus Hansson i MDG mener dette bør gi grunnlag for en full stopp av oljeboring sørøst i Barentshavet inntil prosessen er gransket ¶
VG170908 Feilen gjorde at det så ut som om man kunne tjene over 100 milliarder mer på å åpne området, og ble brukt som grunnlag i konsekvensutredningen.
VG170908 - Dette er en politisk sak som handler om beslutningen som ble fattet på feil grunnlag , det handler ikke om regnefeilen som har blitt gjort i et system, understreker han.
VG170908 - Beslutningen er fattet på feil grunnlag .
VG170908 Vi vil søke samarbeid og et grunnlag for ny regjering med de partiene som har pekt på en Ap-ledet regjering som er et alternativ til en Høyre/Frp-regjering, sier Støre etter partilederdebatten på TV2 torsdag kveld.
VG170908 I ettertid konstaterer vi at NRK konkluderte som oss, det var ikke grunnlag for å publisere disse påstandene.
VG170908 Det var riktig å gjøre all den tid NRK var i ferd med å videreformidle grove påstander basert på et feilaktig grunnlag .
VG170908 - Jeg poengterte at vi ikke hadde bedt om møte for å utfordre NRKs suverene rett, men for å legge frem vår alvorlige bekymring for at NRK var i ferd med å begå en stor feil ved å publisere grove beskyldninger mot Jonas Gahr Støre på et feilaktig grunnlag .
VG170908 Planen legger grunnlag for en sammenhengende utbygging av E18 vestover fra Lysaker med kort tunnel på Stabekk og lang tunnel mellom Strand og Høvik i Bærum på strekningen som er en av landets desidert mest trafikkerte veistrekninger.
VG170908 Med denne planen legger vi grunnlag for oppgradering av hovedveisystemet inn mot Oslo der vi fortsatt har store utfordringer med trafikkavviklingen.
SA170908 Ifølge TV 2 har nå NFF-ledelsen innsett at det ikke er grunnlag for forsoning eller videre arbeid på bakgrunn av oppførselen til Edvartsen.
SA170908 - Det er vanskelig å si på generelt grunnlag .
NL170908 t vei-basert transportsystem vil ikke kunne ta hånd om framtidige eksportvolumer, og det vil være uakseptabelt både i forhold til våre internasjonale klima-forpliktelser og EUs krav om " ethical and sustainable transport of food " ( White paper on transport, 2011, og direktiver som nå utformes på grunnlag av denne ).
NL170908 Deres salgstriks preges samtidig av at hele vårt eksistensielle grunnlag trues av fremmede voldelige makter.
NL170908 Historiker Linn Herning gir i boka « Velferdsprofitørene » eksempler på hvordan salg av velferdstilbud har generert milliardomsetning og betydelige overskudd, og hvordan flytting av penger internt i selskapene har gitt « skjult utbytte » som grunnlag for enkelte eieres virksomhet langt utenfor velferdssektoren, bl.a. gjennom lån fra velferdsvirksomheten til øvrig virksomhet i selskapsstrukturen.
DB170908 Etter skrivet fikk Aleris mulighet til å iverksette tiltak, men dokumentasjonen gir ifølge kommunen « ikke grunnlag for Helseeaten til å vurdere at Aleris Omsorg AS evner å gi forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere ».
DB170908 ¶ REGNEFEIL : Feil tall ble brukt som grunnlag for åpning av Barentshavet sørøst, der Goliatplattformen er i bruk.
DB170908 Men dagens nyhet har spredd seg med rekordfart : Teknisk Ukeblad avslørte at Stortinget åpna for oljeutvinning i Arktis på grunnlag av en banal feil i et Excel-ark.
DA170908 Det er normal kutyme i dette landet at de andre da har klart å etablere et grunnlag for en regjering, sier hun.
DA170908 Det er normal kutyme i dette landet at de andre da har klart å etablere et grunnlag for en regjering, sier hun.
AP170908https://www.aftenposten.no/osloby/i/q5xBg/Regjeringen-avviser-Oslo-protester_-sier-ja-til-E18-vestover Planen legger grunnlag for en sammenhengende utbygging av E18 med en kort tunnel på Stabekk og en lang tunnel mellom Strand og Høvik.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/MyQjE/--Du-skal-vare-godt-inne-i-skoledebatten-for-a-se-nyansene-mellom-Ap-og-Hoyre - Vi kunne hatt en storstilt satsing på et felles grunnlag , men det har vært lite invitasjon til det, legger Giske til.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/QLXWq/Stortinget-apnet-Barentshavet-med-regnefeil-pa-130-milliarder Grafen, laget av Teknisk Ukeblad, er en rekonstruksjon av av regnefeilen som ble brukt som grunnlag i konsekvensutredningen for oljeleting i Barentshavet.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/TV-2-Edvartsen-er-ferdig-i-NFF-jobb-241657b.html Ifølge TV 2 har nå NFF-ledelsen innsett at det ikke er grunnlag for forsoning eller videre arbeid på bakgrunn av oppførselen til Edvartsen.
AP170908https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/1_3-milliarder-brukes-pa-a-gjenreise-Valerenga-Men-pengene-forplikter-langt-utenfor-toppidretten-241626b.html - Det er vanskelig å si på generelt grunnlag .
AA170908 Så store beslutninger som dette, kan ikke fattes på feil grunnlag , fastslo tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide ( Ap ).
VG170907 - Jeg ønsker ikke å kommentere nemndas vurderinger i enkeltsaker, men på generelt grunnlag praktiseres dispensasjoner strengt, sier Justad Johnsen.
VG170907 Det er meget alvorlig å bli beskyldt for korrupsjon, og meget alvorlig når vi står like foran et valg at Arbeiderpartiets leder blir beskyldt for korrupsjon på et grunnlag vi vet er faktisk helt feil.
VG170907 - Vi sto i en situasjon der Jonas Gahr Støre, på et feilaktig og tendensiøst grunnlag , var i ferd med å bli beskyldt for å være i et landskap av korrupsjon.
VG170907 Dersom det er andre som også har et ansvar for at pengene ble feilaktig utbetalt, må kommunen vurdere om det er grunnlag for å kreve regress, i stedet for å trekke henne gjennom en ny rettsrunde, sier kvinnens advokat, Lohne Boehlke.
DB170907 Glem valget i 1945 som la grunnlag for en hel etterkrigstid med Arbeiderpartidominans.
DA170907 Avtalen er inngått som et grunnlag i forbindelse med konkurranseutsettingen av togtrafikken på Sørlandsbanen og vil senest tre i kraft ved trafikkstart i juni 2019, skriver Kolumbus i en pressemelding.
DA170907 Det er blant annet gjort undersøkelser og intervjuer med både reisende og ansatte som grunnlag for planene om fornying og forbedring av kundeopplevelsen i terminalen, sier Jafar Altememy.
DA170907 - Det hadde vært ok å ha litt grunnlag .
AA170907 Det er normal kutyme i dette landet at de andre da har klart å etablere et grunnlag for en regjering, sier hun.
AA170907 Dersom det er andre som også har et ansvar for at pengene ble feilaktig utbetalt, må kommunen vurdere om det er grunnlag for å kreve regress, i stedet for å trekke henne gjennom en ny rettsrunde, sier kvinnens advokat, Lohne Boehlke. ( ©NTB ) ¶
AA170907 At dette skal være godt nok grunnlag for å si noe om holdningene til en hel yrkesgruppe faller på sin egen urimelighet.
VG170906 Kjennelsen gir ikke grunnlag for dette.
VG170906 Det er verken grunnlag for å rope krise, eller hvile seg på laurbærene.
VG170906 Det gjøres oppmerksom på at UP-sjefen ikke snakker om 29-åringens kjøremåte i videoen, men uttaler seg på generelt grunnlag .
SA170906https://www.aftenbladet.no/bolig/Advarer-mot-kupping-Mener-smarte-kjopere-prover-a-utnytte-usikre-selgere-10527b.html Men vi oppfordrer på generelt grunnlag boligselgere og - kjøpere til å holde seg til planen om visninger og budrunde fordi det er det ryddigste, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.
SA170906 Men vi oppfordrer på generelt grunnlag boligselgere og - kjøpere til å holde seg til planen om visninger og budrunde fordi det er det ryddigste, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.
NL170906 Men ved gjennomgang av Fiskeridirektoratets tall over antall årsverk i de forskjellige fartøygruppene og opplysninger om sysselsetting av landet råstoff, er vi kommet til de 100 000 tonn fisk som i dag fiskes av de leveringspliktige frysetrålerne kan gi grunnlag for en direkte økning av 1170 arbeidsplasser ved kvoteoverføring til kystfartøy 11-15 meter.
NL170906 Deretter rykket han ut i media og konkluderte med at det verken er grunnlag for en uavhengig gransking eller endringer i ledelsen ved UNN, skriver artikkelforfatter Torgeir Engstad.
NL170906 Deretter rykker han ut i media og konkluderer med at det verken er grunnlag for en uavhengig gransking eller endringer i ledelsen ved UNN ( DM14.08.17 ).
NL170906 Sametingsrådet mener dette også gir grunnlag for automatisk å få rett til å stemme ved Sametingsvalg.
NL170906 Dette vil kunne danne grunnlag for kommunenes samfunnsplanlegging, og være forberedt på å gi samisk barnehagetilbud og samiskundervisning til elever på et tidlig stadium.
NL170906 Etter Høyres mening var det ikke grunnlag for denne kraftige økningen av eiendomsskatten i utgangspunktet.
NL170906 Derimot mener vi at så store beslutninger, med vidtrekkende konsekvenser både for forsvarsevne og lokalsamfunn, må være tatt på et mest mulig solid grunnlag , og det må være full tillit til prosessene.
DN170906 - Jeg synes det er ganske sterkt å si fordi det impliserer at det norske folk har blitt kaldere, og det er det ikke noe grunnlag for å si, svarte hun.
DN170906 Aksjonen onsdag, der fire personer ble pågrepet, ble gjort på grunnlag av mistanke om medvirkning til grovt økonomisk utroskap, fiktive arbeidsforhold og NAV-bedragerier på til sammen 1,3 millioner kroner.
DB170906 Retten mener « Ubåt-Madsen » i tillegg har handlet på en måte som forhindrer oppklaring av saken, og at det fortsatt er grunnlag for mistanke om drap.
DB170906 Derfor foreligger det intet grunnlag for fortsatt fengsling.
DB170906 Formuesskatten beregnes på grunnlag av personlig nettoformue.
DB170906 De på sin side bestrider at det er grunnlag for oppsigelse, sier Sture til Dagbladet.
DB170906 Det er det ikke grunnlag for å hevde.
DB170906 Det finnes ikke noe holdbart grunnlag for å hevde at hans politiske verdier eller standpunkter ikke er ekte.
DA170906 Denne modellen er et godt grunnlag for å bygge kompetansen og endringsviljen som kreves for å lykkes i en situasjon med raske endringer.
DA170906 En « wall of shame » kan åpne for at bedrifter svartelistes på feil grunnlag , mener regiondirektør Svein Olav Simonsen i NHO Rogaland.
BT170906https://www.bt.no/bolig/Advarer-mot-kupping-Mener-smarte-kjopere-prover-a-utnytte-usikre-selgere-10527b.html Men vi oppfordrer på generelt grunnlag boligselgere og - kjøpere til å holde seg til planen om visninger og budrunde fordi det er det ryddigste, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.
AP170906https://www.aftenposten.no/bolig/Advarer-mot-kupping-Mener-smarte-kjopere-prover-a-utnytte-usikre-selgere-10527b.html Men vi oppfordrer på generelt grunnlag boligselgere og - kjøpere til å holde seg til planen om visninger og budrunde fordi det er det ryddigste, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.
VG170905 Vil endre grunnlag
VG170905 Rettens administrator fant at det er grunnlag for å mistenke Madsen for forsettlig drap, og han blir dermed fengslet i ytterligere fire uker, melder Ekstra Bladet.
DB170905 For Alberto Contador ble ikke dømt i CAS på grunnlag av hvor mye clenbuterol som ble funnet i kroppen hans 21.juli 2010.
DB170905 Der unngikk dommerne behendig å dømme den da allerede omdiskuterte spanjolen på grunnlag av det dopbelastede miljøet han tilhørte, all clenbuterol-bruken som på den tida preget straffesakene i syklingen, eller Contadors uavklarte rolle i den store bloddopingskandalen " Operasjon Puerto " som fortsatt ikke er rettslig konkludert i hjemlandet.
DB170905 Madsen og forsvareren er imidlertid ikke enig i politiets grunnlag for siktelsen om likskjending.
DB170905 Derfor foreligger det intet grunnlag for fortsatt fengsling.
DA170905 På spørsmål om hvilket grunnlag han har for å si dette, viser han til at vi har sett eksempler på dette fra alle samarbeidspartnerne til Islamsk Råd over lang tid.
DA170905 På spørsmål om hvilket grunnlag han har for å si dette, viser han til at vi har sett eksempler på dette fra alle samarbeidspartnerne til Islamsk Råd over lang tid.
AA170905 Olaussen mener likevel det er grunnlag for å si at tre partier - Ap, Frp og Høyre - nå har ett av de to nederste mandatene innen rekkevidde valgdagen.
AA170905 Vi mener disse avgjørelsene ble fattet på feil grunnlag , og det er derfor gledelig at Arbeiderpartiet nå er villige til å gå gjennom sakene grundig på nytt, sier Navarsete.
AA170905 Så store beslutninger som dette, kan ikke fattes på feil grunnlag , fastslo Barth-Eide.
AA170905 Les også : Det har blitt politisk ukorrekt å kritisere muslimer på generelt grunnlag , men russerne er fremdeles fritt vilt ¶
AA170905 I saksfremlegget skriver rådmannen blant annet at notatet ikke gir et godt nok grunnlag til å vurdere om ordningene skal avvikles.
AA170905 - Ikke godt nok grunnlag
VG170904 - I neste runde blir konsulenter hyret inn til å gi et uavhengig grunnlag for å vurdere det konseptet som ble valgt i første utredning.
SA170904 Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling.
NL170904 Mine og andres nostalgiske minner fra 80-tallets norske forsvar duger absolutt ikke som grunnlag for dette arbeidet.
NL170904 Mine og andres nostalgiske minner fra 80-tallets norske forsvar duger absolutt ikke som grunnlag for dette arbeidet, skriver Høyres Einar Jahre Mustaparta.
NL170904 Forsvarsekspertisen har levert og skal levere sine premisser som grunnlag for den politisk prioriteringsprosessen.
FV170904https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling.
DN170904 Gruppesøksmål er en søksmålsform som kan godkjennes dersom flere har tilnærmet like krav på likt grunnlag mot samme motpart.
DB170904 På lørdag ble han igjen arrestert på grunnlag av nye funn i saken.
DB170904 Selv om man kan argumentere for at dette gir folk et bedre og mer saklig grunnlag for å ta informert stilling til spørsmålet, så er det grundig dokumentert at man kan oppnå vidt forskjellige resultater avhengig av om man presenterer argumenter for den ene eller den andre siden av saken.
DB170904 Det gjelder artikkel 7 om forbudet mot å straffe noen uten grunnlag i en lov, samt forbudet mot dødsstraff ( artikkel 2 ), tortur ( artikkel 3 ) og tvangsarbeid ( artikkel 4 ).
DA170904 Borgermesteren i Kristiania, høyremannen Evald Rygh, brukte betegnelsen glatt når han ved valget i 1882 protokollførte byens innbyggere som hadde fått stemmerett på grunnlag av alle slags småeiendommer på landet : « Fortegnelse over Myrmænd som efter 1ste Juni 1882 ere indførte i Christiania Mandtalsprotokol ».
DA170904 Arne Garborg fikk stemmerett på grunnlag av noen kvadratmetere med starr, pors, bukkeblad og multer ved Småvannene ovenfor Langsetløkka på Grefsen.
AP170904https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Valg-2017-Dette-er-partienes-familiepolitikk-10525b.html Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling.
AA170904 Les også : Det har blitt politisk ukorrekt å kritisere muslimer på generelt grunnlag , men russerne er fremdeles fritt vilt ¶
AA170904 Les også : Det har blitt politisk ukorrekt å kritisere muslimer på generelt grunnlag , men russerne er fremdeles fritt vilt ¶
AA170904 der Activision på sin side anklaget Zampella og West for å være illojalitet, de to saksøkte Activision tilbake på grunnlag av ubetalte bonuser.
DB170903 « Samlet sett kan vi nå ikke se at noe grunnlag for å fortsette dette samarbeidet.
DB170903 FLYTTET PENGENE : - Vi kan ikke se at det er grunnlag for noen kritikk knyttet til det nye prosjektet som midlene ble flyttet til, sier Ane Haavardsdatter Lunde, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet.
DB170903 - Vi kan ikke se at det er grunnlag for noen kritikk knyttet til det nye prosjektet som midlene ble flyttet til, sier Ane Haavardsdatter Lunde, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet.
AP170903https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Xy4Lx/Kort-sagt_-mandag-4-september Det skaper dårlig grunnlag både hos dem som skal integreres, og vi som skal hjelpe dem inn i vårt samfunn.
AP170903https://www.aftenposten.no/kultur/i/wWV6o/Grenselost-frekt-og-uimotstaelig-morsomt I tablåer med ekko av flanellografi, presenteres mormonkirkens grunnlag : den amerikanske profeten Joseph Smith skrev et tredje testamente etter at han møtte Jesus som tok en tur innom Salt Lake City, jordens paradis, et par dager i 1823.
AA170903 Videre viser de til at Kenyatta har kommet med skjulte trusler mot dommerstanden, på grunnlag av deres beslutning om å annullere resultatet av årets presidentvalg, der Kenyatta ble utpekt som vinner.
DB170902 Det krever imidlertid ganske mye jobb å legge et grunnlag .
VG170901 Og selv om det selvsagt er sjefen som bestemmer til slutt, evner virkelig gode ledere å nyte godt av at anatomien har gitt oss to ører og én munn, slik at avgjørelser kan fattes på et mulig informert grunnlag .
VG170901 Det har vi tenkt til å beskrive i søknaden i høst, slik at statsråden får et godt grunnlag før vurderingene skal tas, sier Dale.
VG170901 Utenriksminister Børge Brende sa da at det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French ble overført på humanitært grunnlag .
NL170901 En reform som gir et nytt, større og sterkere fylke i nord bør derfor ledsages av et sameting som har fått et mer solid grunnlag for sin virksomhet.
NL170901 Det vil også danne et mer solid grunnlag for utvikling mot mer trepartssamarbeid mellom vårt nye fylke, staten og Sametinget.
DB170901 Utenriksminister Børge Brende sa da at det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French ble overført på humanitært grunnlag .
DB170901 I likhet med alle andre politikere skal han bedømmes på grunnlag av politiske verdier, praksis og resultater.
DB170901 Som det også kommer fram i sammendragsartikkelen er det ikke nok empirisk grunnlag til å kunne trekke en klar konklusjon om den forventede effekten av SI på røykeatferd og - holdninger.
DB170901 Siden den er å få folk til å slutte å røyke er sensur og villeding nødvendige midler i en kampanje med usikkert empirisk grunnlag .
DA170901 Utenriksminister Børge Brende sa da at det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French ble overført på humanitært grunnlag .
DA170901 Da Moland døde i fengselscella i 2013 ble Graasvold i stedet strafferettslig rådgiver da French på tvilsomt grunnlag ble tiltalt for å ha drept kameraten.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/Wr8Pa/Joshua-French-utskrevet-fra-sykehus Utenriksminister Børge Brende sa da at det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French ble overført på humanitært grunnlag .
AA170901 Sikkerhetsrisikoen har jeg ikke noe grunnlag for å si noe om.
AA170901 Utenriksminister Børge Brende sa da at det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French ble overført på humanitært grunnlag . ( ©NTB ) ¶
AA170901 Les også : Det har blitt politisk ukorrekt å kritisere muslimer på generelt grunnlag , men russerne er fremdeles fritt vilt ¶
VG170831 Så langt har jeg ikke nevnt landslagsfotballen, men det er grunnlag for å si at den suksessen Norge har hatt på både senior og aldersbestemt nivå, har i hovedsak vært med trenere som har vært tydelig på at framoverfotball er mest effektivt.
SA170831https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/NFF-topp---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html - Målet er at hun finner et grunnlag til å komme tilbake på landslaget, og at hun igjen blir en profil i norsk fotball, sier Bjerketvedt.
SA170831 - Målet er at hun finner et grunnlag til å komme tilbake på landslaget, og at hun igjen blir en profil i norsk fotball, sier Bjerketvedt.
NL170831 Flyoppstillingsplasser er plasskrevende og svært kostnadskrevende, spesielt når man velger å bygge i kupert terreng, og det er grunnlag for å hevde at parkeringsarealer for større fly på Evenes er totalt underdimensjonert - arealmessig og kostnadsmessig.
NL170831 Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger.
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/NFF-topp---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html - Målet er at hun finner et grunnlag til å komme tilbake på landslaget, og at hun igjen blir en profil i norsk fotball, sier Bjerketvedt.
DB170831 Målet er at hun finner et grunnlag for å komme tilbake til landslaget på et tidspunkt.
DB170831 - Vi tar dommen til etterretning, så skal vi komme tilbake i september på hva vi på prinsipielt grunnlag gjør innen antidoping, svarer han knapt.
DB170831 Målingen som ble utført på strekningen var dermed på feil grunnlag i over et halvt år.
DB170831 I tillegg spiller tidsdimensjonen en viktig rolle : Initiativer på grunnlag av forbigående behov eller kortvarige politiske trender overlever sjeldent til et endelig grunnlovsvedtak.
DB170831 I den saken som lagmannsretten hadde til vurdering, kom retten til at det var tilstrekkelig rettslig grunnlag for politiets opprinnelige beslutning om pågripelse og innplassering på Trandum.
DA170831 Målet og håpet er at hun på et tidspunkt finner et grunnlag for å komme tilbake til landslaget.
BT170831https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFF-topp---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html - Målet er at hun finner et grunnlag til å komme tilbake på landslaget, og at hun igjen blir en profil i norsk fotball, sier Bjerketvedt.
AP170831https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jax2J/Faktasjekk---Hoyre-og-Frp-oker-forskjellene - Når vi er ferdig med den jobben, har vi et bedre grunnlag for å svare på spørsmålet om ulikheten har økt mer eller mindre i siste fireårsperiode enn i de to foregående fireårsperiodene.
AP170831https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Generalsekretaren-i-NFF---Uklokt-for-Ada-og-hennes-karriere-241229b.html - Målet er at hun finner et grunnlag til å komme tilbake på landslaget, og at hun igjen blir en profil i norsk fotball, sier Bjerketvedt.
AA170831 - Det er absolutt ikke noe grunnlag for disse meldingene.
AA170831 Militære operasjoner ¶ Grunnlag for tiltalen er at verdalingen oppholdt seg i Syria, blant annet i Al- Shaddadi, Aleppo-området og Raqqa.
AA170831 juni i år henla statsadvokaten alle sakene på grunnlag av bevisets stilling, en avgjørelse familien påklaget umiddelbart etterpå.
AA170831 Humlen understreker at en søknad om politisk asyl gir grunnlag for skjønn, mens det stiller seg helt annerledes når det gjelder familieinnvandring.
AA170831 | Det har blitt politisk ukorrekt å kritisere muslimer på generelt grunnlag , men russerne er fremdeles fritt vilt ¶
AA170831 Etter at det har blitt politisk ukorrekt å kritisere jøder og muslimer på et generelt grunnlag , er russerne fremdeles fritt vilt.
VG170830 Statsadvokaten har nå henlagt saken mot Ahmad på grunnlag av bevisets stilling.
VG170830 På generelt grunnlag er vi ikke misfornøyd med tjenestene Norlandia leverer.
DN170830https://www.dn.no/nyheter/2017/08/30/2057/Energi/stromgrunder-tapte-18-millioner-pa-flyvende-bil - Det er gjort på grunnlag av foreldelse.
DN170830 - Det er gjort på grunnlag av foreldelse.
DB170830 Snoen mener det ikke er grunnlag for å si at man taper velgere på å snakke ned sine politiske motstandere.
DB170830 Slik kunnskap er verdifull som grunnlag for lokale risiko- og sårbarhetsanalyser, og vil kunne gi mer treffsikre forebyggende tiltak.
DA170830 Kina mener det kan være grunnlag for samtaler dersom Nord-Korea innstiller sine rakettoppskytninger samtidig som USA og Sør-Korea stanser sine felles militærøvelser.
DA170830 - Samlet sett er det ikke grunnlag for å hevde at Oslo løfter sine elever mest i landet eller mer enn andre fylker, bekrefter forsker Martin Flatø ved NIFU.
DA170830 - Samlet sett er det ikke grunnlag for å hevde at Oslo løfter sine elever mest i landet eller mer enn andre fylker, bekrefter forsker Martin Flatø ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning ( NIFU ).
DA170830 Solberg sa til Dagsavisen i går at det er veldig få av dem som kommer til Italia som har grunnlag for opphold.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Gdj4B/Krisevalg-forer-ikke-til-at-Store-gar-av - Denne type utspill som skaper motsetninger og som bygger på tvilsomt grunnlag , har vi sett gjentatte ganger de siste fire årene, slår han fast.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken Det at vi har et fungerende eiermarked i Norge har skapt et bedre grunnlag for bosetting rundt omkring og for mindre sammensetning av etniske grupper slik man har i Sverige, sier hun.
AA170830 At han stammer, har blitt brukt som grunnlag for mobbing og fysisk og psykisk vold siden han begynte i barnehagen.
AA170830 At han har ADHD og medfødte lese- og skrivevansker har blitt brukt mot ham som grunnlag for at han er et urolig og uskikkelig barn.
VG170829 Derfor vil jeg gjerne få nevne i VG eksempler der Hågensen bruker fullstendig gale påstander som grunnlag for alvorlig kritikk mot Høyre og undertegnede. 13,2 prosent rente ¶
VG170829 Deres retorikk og politikk er farlig for Norge, den skaper avstand, sprer frykt og skaper en redsel for fremtiden som det ikke er grunnlag for å ha, sier hun til VG.
DN170829 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
DN170829 Den tyske statsministeren sa ellers at beslutningen for to år siden om å slippe inn flere hundre tusen migranter var et unntak gjort på rent humanitært grunnlag .
DN170829 juli til å avvikle reformer som anses være en trussel mot selve rettsstatens grunnlag .
DB170829 Nå kan hvem som helst se dette vitenskapelige materialet, og gjøre opp sin egen mening på grunnlag av denne rapporten i Sports Medicine.
DB170829 Det er kun nazister som står bak terror i Norge, og nazismens grunnlag er terror mot meningsmotstandere, skeive og folk med " feil rase ".
DA170829 Ansvaret hviler primært på Fylkeskommunen og Stavanger kommune, og selvsagt politikere som på sviktende grunnlag haster med umiddelbare, populistiske konklusjoner.
DA170829 - Er det grunnlag for å øke akkurat denne kvoten med sårbare flyktninger ?
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/02Llo/Westerdals-studenter-vurderer-nye-rettslige-skritt-mot-skolen - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, uttalte skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB i forkant av saken forrige uke.
AA170829 Den tyske statsministeren sa ellers at beslutningen for to år siden om å slippe inn flere hundre tusen migranter var et unntak gjort på rent humanitært grunnlag .
AA170829 juli til å avvikle reformer som anses være en trussel mot selve rettsstatens grunnlag .
AA170829 Men private tellinger er ikke grunnlag for å avslutte et prosjekt som skal skaffe dokumenterbare fakta.
NL170828 Disse møtene gir oss grunnlag for å bli kjent, og å lære om hverandre også utover idretten.
DB170828 Det Amundsen ønsker har han ikke faglig grunnlag for å si at vil fungere for å få ned overgrepsraten.
DB170828 - Med over 10 000 dyr må man ha et godt statistisk grunnlag for å kunne erklære bestanden som smittefri, og så langt har vi ikke det grunnlaget.
DB170828 Men skal man gi penger til å reformere for eksempel Tyrkias domstoler når dommere arresteres på politisk grunnlag , og domstolene i stadig større grad underlegges politisk kontroll ?
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/mJ5nv/Nei_-fravaret-i-videregaende-skole-var-ikke-spesielt-hoyt--Atle-Fretheim En kjapp og kjekk konklusjon kunne være at fraværsgrensen ble innført på sviktende grunnlag : De nye reglene skulle løse et problem som ikke fantes.
AA170828 - Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av til sammen kroner 172.179, står det i dommen fra Bergen tingrett, der mannen er funnet skyldig i grovt trygdebedrageri og falsk forklaring.
AA170828 Det er kun gjennom en stor bredde at vi har mulighet til å skape grunnlag for tilstrekkelig mange toppspillere.
DB170827 Den allsidige bakgrunnen er gunstig, men det tar lang tid å bygge opp tilstrekkelig grunnlag og kapasitet i en slik idrett. 26-åringen forventer at han når toppen først om ti år.
DB170827 - Det er ikke noe lov- eller prosedyremessig grunnlag for å argumentere for at Sjarapova eller Johaug fortjente kortere eller lengre straff.
DB170827 Vi skal gjøre seerne i stand til å velge på et kvalifisert grunnlag , forteller Stenvold.
AP170827https://www.aftenposten.no/osloby/i/42oQE/Na-kan-eiere-av-eldre-murgarder-i-Oslo-fa-gratis-hjelp Pengene skal komme verneverdig murgårdsbebyggelse til gode og legge grunnlag for et bygningsvernsenter.
VG170826 - Jeg kan ikke si at det er grunnlag for å si det.
VG170826 En åpenbar grunnløs forskjellsbehandling som alene burde gi grunnlag for en anke.
SA170826 - På et generelt grunnlag vil jeg si at hver dopingsak er unik.
FV170826https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Regelverket-har-fatt-massiv-kritikk-etter-Johaug-dommen-Na-svarer-WADA-240951b.html Hun er dømt på likt grunnlag som andre tidligere dommer.
FV170826https://www.fvn.no/100Sport/langrenn/Italiener-slapp-mye-billigere-unna--Jeg-skjonner-ikke-hvorfor_-sier-Johaug-advokat-240980b.html - På et generelt grunnlag vil jeg si at hver dopingsak er unik.
DB170826 Feilen hadde kanskje aldri blitt oppdaget om det ikke var for at Hjeltnes bestridte politiets grunnlag for å ta fra ham lappen.
DB170826 Gratiskilder med varierende grad av kvalitet og etterrettelighet henger som dugglinsende epler foran kunnskapssøkerne, mens store deler av kunnskapens grunnlag er bak et gjerde som det koster å kunne ta seg over.
DA170826 - Det har ikke vært grunnlag for å diskutere disse forholdene i gruppene, for det er jo først etter stortingsvalget at vi har noe konkret å gå ut med.
AP170826https://www.aftenposten.no/verden/i/q5O6E/Indianere-okkuperer-norske-oppdrettsanlegg-i-Canada Han skriver også at det ikke er grunnlag for å hevde at oppdrettslaksen « forgifter » den ville laksen.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Italiener-spurte-ikke-lege---fikk-mye-kortere-straff--Jeg-skjonner-ikke-hvorfor-240980b.html - På et generelt grunnlag vil jeg si at hver dopingsak er unik.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Italiener-slapp-mye-billigere-unna--Jeg-skjonner-ikke-hvorfor_-sier-Johaug-advokat-240980b.html - På et generelt grunnlag vil jeg si at hver dopingsak er unik.
VG170825 På et generelt grunnlag må en imidlertid kunne si følgende om utestengelsen : Påtalenemnda innstilte først på 4 år, det strengeste de kunne innstille på.
VG170825 For det er ikke mangel på islamske teologer tilhørende tradisjonell sunni- og sjiaislam som tilbakeviser ekstremistisk tankegods, på et teologisk grunnlag .
VG170825 En innførende bok som Selbekk anbefales å lese er « Refuting ISIS » til nevnte Shaykh Yaqoubi, som på teologisk grunnlag viser at moderne muslimske ekstremister bryter med tradisjonell og mainstream islam.
VG170825 Det bemerkes dessuten at den kjente sunni-teologen Habib Ali Al-Jifri har understreket at profeten Muhammad aldri beordret drap på noe menneske på grunnlag av fornærmelser.
VG170825 Det har vist seg at han har søkt på feil grunnlag .
SA170825 Hun er dømt på likt grunnlag som andre tidligere dommer.
DB170825 - Jeg har ikke noe grunnlag for å tenke.
DB170825 Lagene i fredagens trekning seedes utelukkende på grunnlag av klubbkoeffisient.
DA170825 Etter tolvte uke skal en nemnd vurdere om det er et godt nok grunnlag for å innvilge abort.
DA170825 - Ikke grunnlag
DA170825 - Det var ikke grunnlag for det.
AP170825https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Regelverket-har-fatt-massiv-kritikk-etter-Johaug-dommen-Na-svarer-WADA-240951b.html Hun er dømt på likt grunnlag som andre tidligere dommer.
AA170825 august, men få prøver gir ikke nok grunnlag for å si noe om PSP-nivået for all krabbe i området.
VG170824 Støres mulige grunnlag for en ny regjering ser ut til å ligge til venstre for Ap.
VG170824 - Vår egen og kommunens gjennomgang av denne enkelthendelsen, har ikke gitt grunnlag for det.
VG170824 - Det er et godt grunnlag å vurdere ut fra.
VG170824 En akselavstand på rause 2,6 meter danner grunnlag for et romslig interiør og et bagasjerom på 445 liter med alle seter i funksjon, som vokser til 1290 liter når baksetene legges ned.
VG170824 DELER PLATTFORM : Volkswagen T-Roc er bygget på MQB-plattformen som i dag danner grunnlag for de fleste modeller fra konsernet.
SA170824 Det finnes ikke grunnlag for å utstede legeattester, og kommunelegene skrev at uenighet om strømmåleren er en sak mellom kunde og nettselskap.
SA170824 Det finnes ikke grunnlag for å utstede legeattester, og kommunelegene skrev at uenighet om strømmåleren er en sak mellom kunde og nettselskap.
SA170824 Men en debatt om en eventuell revisjon av regelverket på et generelt grunnlag er jeg imidlertid gjerne med på.
NL170824 " Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger.
FV170824https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johaugs-amerikanske-advokat-slar-alarm--Farlig-for-hele-systemet-240877b.html Men en debatt om en eventuell revisjon av regelverket på et generelt grunnlag er jeg imidlertid gjerne med på.
DN170824 - Oppkjøpet av Weifa er basert på et sterkt kommersielt grunnlag .
DN170824 Hun var en av fem ansatte som trakk kanalen for retten fordi de mente de var oppsagt uten saklig grunnlag .
DB170824 Selv om Norge er blant de mest troverdige antidopingaktørene, er mistilliten likevel stor på et generelt grunnlag mot nasjonale domstoler.
DB170824 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
DB170824 For som alt som oppleves som nært og typisk, kan en kulinariske skikker bestå eller forsvinne på grunnlag av så prosaiske faktorer som eksport og import.
DB170824 Selv om jeg på saklig grunnlag ikke kan sies å være enig med sistnevnte, så er det i alle fall et klart standpunkt.
DA170824 - Den forsiktige oppjusteringen for 2017 og det SSB presenterer i disse tallene, gir grunnlag for forsiktig optimisme, sier direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk Olje og gass til E24.
DA170824 - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
DA170824 - Tror du MDG-velgerne vil akseptere at dere går bort fra ultimatumet og sikrer parlamentarisk grunnlag for en regjering gjennom budsjettstøtte ?
DA170824 Det er bra, men da bør han passe på selv, sier Wiborg, som understreker at han ikke har grunnlag for å uttale seg om hvorvidt Støre har gjort noe ulovlig eller ei.
BT170824https://www.bt.no/100Sport/langrenn/Johaugs-amerikanske-advokat-slar-alarm--Farlig-for-hele-systemet-240877b.html Men en debatt om en eventuell revisjon av regelverket på et generelt grunnlag er jeg imidlertid gjerne med på.
AP170824https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGxLP/Slik-vil-studentene-lage-fremtidens-bydel Viktige lokale kvaliteter som turstier, bevaring av lokale naturhabitat og samspill med vannfronten danner grunnlag for en noe lavere bebyggelse, med havnepromenader, aktiv bruk av vannet i form av kajakkutleie m.m.
AP170824https://www.aftenposten.no/norge/i/02pKJ/Westerdals-moter-470-tidligere-studenter-i-retten - Vi mener de har ikke noe juridisk grunnlag for det, de har inngått helt klare avtaler som er bindende, sier skolens prosessfullmektig, advokat Henning Harborg fra advokatfirmaet Thommessen, til NTB.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/El-overfolsomme-slipper-a-fa-installert-smarte-strommalere-10489b.html Det finnes ikke grunnlag for å utstede legeattester, og kommunelegene skrev at uenighet om strømmåleren er en sak mellom kunde og nettselskap.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/El-overfolsomme-far-fritak-fra-smarte-strommalere-10489b.html Det finnes ikke grunnlag for å utstede legeattester, og kommunelegene skrev at uenighet om strømmåleren er en sak mellom kunde og nettselskap.
AP170824https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Johaugs-amerikanske-advokat-slar-alarm--Farlig-for-hele-systemet-240877b.html Men en debatt om en eventuell revisjon av regelverket på et generelt grunnlag er jeg imidlertid gjerne med på.
VG170823 Ledelsen ved hotellet skrev i et brev til NAV at de « bestrider sykemeldingen på det grunnlag at vi mener hun har en annen agenda enn sykdomsbildet som er forespeilet ».
SA170823 - På generelt grunnlag mener jeg Johaug-dommen langt fra er revolusjonerende.
SA170823 Hell kan bli viktig for alle lag i trekningen, for UEFAs endring av kriteriene for to år siden gjør at lagene ikke lenger seedes utelukkende på grunnlag av klubbkoeffisienter.
DB170823 - Er det grunnlag for å trekke tilbake virkemidlene i krisepakkene som kom som følge av oljekrisa på Sør- og Vestlandet ?
BT170823https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Antidoping-toppene-apner-for-a-endre-regelverket-etter-Johaug-dommen-240847b.html - På generelt grunnlag mener jeg Johaug-dommen langt fra er revolusjonerende.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Antidoping-toppene-apner-for-a-endre-regelverket-etter-Johaug-dommen-240847b.html - På generelt grunnlag mener jeg Johaug-dommen langt fra er revolusjonerende.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Neymar-unngar-Barcelona-i-Champions-League-240829b.html Hell kan bli viktig for alle lag i trekningen, for UEFAs endring av kriteriene for to år siden gjør at lagene ikke lenger seedes utelukkende på grunnlag av klubbkoeffisienter.
AA170823 Jeg tviler på at Ap ikke lytter til signalene fra egne velgere dersom det er et grunnlag for en regjering med Sp og SV.
VG170822 Leteaktivitet gir grunnlag for funn, som igjen kan resultere i utbygginger, arbeidsplasser og inntekter til velferden vår.
VG170822 Jeg har ikke grunnlag for å si noe annet enn det, sier han.
VG170822 I tillegg skriver de : « Påtalemyndighetene burde også ha vært gitt et grunnlag for å vurdere vennens rolle ved gjennomføringen av tyveriet ved kraftverket ».
VG170822 - I saker som gjelder opphold på humanitært grunnlag kan man det, men ikke i asylsaker.
DN170822 Han sier de kun har hatt blikket rettet på dopingsaken og ikke de skadevirkningene saken har for Johaugs karriere og økonomi, og om det gir grunnlag for rettslige skritt mot Skiforbundet.
DB170822 - Antidoping Norge var ikke til stede i saken og ikke i CAS, og har ikke grunnlag for å vurdere det.
DB170822 ( Det sier en kar som fikk Muhlegg dømt i CAS nettopp på grunnlag av reglene om nullvisjon ) », skriver han videre.
DB170822 - Gjennom tålmodig diplomati har vi dannet grunnlag for et langsiktig og solid forhold til Kina, der man kan diskutere alle spørsmål, også menneskerettigheter.
AA170822 Femtemann ble løslatt av retten, som ikke mener det finnes grunnlag for å fengsle ham.
AA170822 - Hadde det vært grunnlag for å sende ham ut, hadde han vært sendt ut, sa hun.
AA170822 Med grunnlag i de nye etterforskningsskrittene som ble gjort etter at saken ble gjenopptatt av statsadvokaten, så finner politiet likevel ikke at vi kan føre bevis for at det er de siktede som har utført handlingen, sier politiadvokat Bjørn Erik Pettersen ved Kongsvinger politistasjon.
NL170821 Utslippsscenariene brukes av klimapanelet som grunnlag for å utarbeide projeksjoner ( mulige utviklingsforløp ) for den globale oppvarmingen.
DB170821 - I valgkampen valgte OBOS på selvstendig grunnlag å gjøre egne beregninger basert på vårt valgløfte om 4 millioner i bunnfradrag og 3 promille i skattesats.
DB170821 Han ønsker blant annet å få opplyst på hvilket rettslig grunnlag norsk politi kan starte etterforskning av en sak som allerede er en rettsprosess knyttet til i et annet land.
DB170821 - Norge har åpnet etterforskning for å danne seg et grunnlag for å vurdere om vi skal be om å få overtatt saken.
AA170821 Det er ikke det viktigste å skape enighet eller vedta alle fellesverdiene, men at vi alle kan forstå og velge på et mer opplyst grunnlag .
VG170820 Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås sier til VG at de heller ikke ser grunnlag for å stoppe Dublin-returer til Italia.
VG170820 - På generelt grunnlag kan det sies at arbeidsgiver fra tid til annen kan bli stilt i en situasjon hvor det kan være grunnlag for å stille NAV spørsmål om fraværet dreier seg om et reelt sykefravær som etter folketrygden gir rett på sykepenger i arbeidsgiverperioden, skriver han i en e-post til VG.
VG170820 - På generelt grunnlag kan det sies at arbeidsgiver fra tid til annen kan bli stilt i en situasjon hvor det kan være grunnlag for å stille NAV spørsmål om fraværet dreier seg om et reelt sykefravær som etter folketrygden gir rett på sykepenger i arbeidsgiverperioden, skriver han i en e-post til VG.
NL170820 Men Støre kan altså likevel bli tvunget til å gi dem innflytelse, for å være i stand til å etablere en levedyktig mindretallsregjering med et parlamentarisk grunnlag .
DB170820 Iskremprodusenten Diplom-is forstår ikke på hvilket grunnlag Mattilsynet advarer.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwLQR/Marianne-Marthinsen-Ap-vurderer-a-endre-milliardstotten-til-oljeindustrien I den andre enden tar staten inn en svært høy skatt på overskudd fra oljen og gassen selskapene henter ut der det finnes grunnlag for gass- eller oljeutvinning.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/4PyJ9/Hva-slags-regjering-kan-vi-fa-Her-er-de-ulike-alternativene En slik regjering vil ha et svakt parlamentarisk grunnlag , men stort manøvreringsrom både til venstre og høyre. 5.
AP170820https://www.aftenposten.no/kultur/i/q5RAL/Thelma-veksler-somlost-mellom-uskyld-og-morke-drifter-pa-mesterlig-vis Dette er grunnlag for en spennende film som både henter insprasjon fra grøssere og sci-fi.
AA170820 Rekonstruksjonen ble gjort på grunnlag av vitneopplysninger og bilder fra overvåkingskameraer.
AA170820 Rekonstruksjonen ble gjort på grunnlag av vitneopplysninger og bilder fra overvåkingskameraer.
AA170820 Luftfartstilsynet fant 17 avvik under en inspeksjon hos FlyViking i Tromsø, men ingen så graverende at det ga grunnlag for å gripe inn i driften.
VG170819 Vi skal ikke gi oss, vi som ønsker å leve i en fredfull, hat-fri verden med respekt og toleranse som grunnlag for vår eksistens, er i overveldende flertall ».
VG170819 Men på generelt grunnlag kan jeg si noe, og det er at det kan være utfordrene å ha mye, for så å måtte kutte.
VG170819 - På generelt grunnlag vil jeg imidlertid si at det nok er mer kostbart å drive en klubb i en større by enn det er på et mindre sted.
VG170819 Men vi skal ikke utgjøre noe maktgrunnlag eller parlamentarisk grunnlag for en sånn regjering.
DA170819 Kåre Willochs kamp for styrket barnetrygd bør, sammen med Audun Lysbakkens ord om barnefattigdom og Hadia Tajiks uttalte motstand mot kontantstøtte, bety at det er et bredt grunnlag for å gi barnefamiliene et løft.
DA170819 Det bør være bredt grunnlag for å gi barnefamiliene et løft, skriver sjefredaktør Bjørn G.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/J0JXX/Slik-kan-den-hovedmistenkte-for-Barcelona-terroren-ha-sluppet-unna Det mener ekspertene ikke det er grunnlag for nå, forklarte Zoido.
AP170819https://www.aftenposten.no/verden/i/J0JXX/Hovedmistenkt-for-Barcelona-terror-kan-fortsatt-vare-pa-frifot Det mener ekspertene ikke det er grunnlag for nå, forklarte Zoido,.
AA170819 Det som skjedde i Cambrils gir oss grunnlag for å si at cellen er sterkt svekket, men på dette tidspunktet kan vi ikke si at den er fullstendig ødelagt, sa Forn til pressen lørdag.
VG170818 Alle søknader om eksport av forsvarsmateriell blir behandlet individuelt og omhyggelig og på grunnlag av strenge retningslinjer.
DB170818 UDI viser til at den humanitære situasjonen for internflyktninger er vanskelig i Afghanistan, og at det bør ha en særlig betydning ved vurdering av om enslige asylbarn har « annet grunnlag » for opphold.
AA170818 Målet med NOAA-rapporten er å bidra til å gi myndigheter, næringsliv, akademikere og publikum et grunnlag for å treffe klimarelaterte avgjørelser. ( ©NTB ) ¶
DN170817 Det kan gi grunnlag for en helt annen bruk av stadion, også til gode for Viking.
DA170817 Det viktige er at den endelige beslutningen blir gjort på et bredt grunnlag , sier Parker.
AA170817 - PST følger utviklingen tett, noe de gjør i alle sånne saker, men det er foreløpig ingen grunnlag for å øke trusselnivået i Norge, sier Solberg til TV 2 torsdag kveld.
VG170816 Men på et generelt grunnlag kan jeg si at NRKs varemerkesøknader i all hovedsak gjelder vern for audiovisuelle produksjoner.
DB170816 For å ta ytterpunktene som har pågått i flere år er de preget av eksempler på omsorgsovertakelse på sviktende grunnlag , samtidig som barnevernsystemet lukker øynene for situasjoner med alvorlig omsorgssvikt, overgrep og vold.
DB170816 Det nyetablerte Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern ( KIB ) hevder at barnevernsystemet har dårlig og manglende kompetanse, at sakkyndige ikke er gode nok, at det mangler tverrfaglig samarbeid, at rettsapparatet fatter beslutninger på sviktende grunnlag og at barnevernet må omorganiseres.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/OVGvA/39-selskaper-svartelistet-av-Oslo-kommune-etter-aksjon-mot-arbeidslivskriminalitet Det kan være en indikasjon på svart arbeid om de egentlig har færre registrerte ansatte, og dette kan gi grunnlag for avvise det vi mener er useriøse aktører, sier Wedde.
VG170815 På generelt grunnlag vil jeg bare si at norsk fotball må se hvor vi står.
VG170815 Flere på nei-siden har særlig trukket fram vår handelsavtale av 1973 som et mulig grunnlag for en annen tilknytning til EU for Norge enn EØS.
VG170815 Det presiseres i rapporten at de ikke har grunnlag til å anslå akkurat hvilke prosjekter som står i fare for å ikke bli realisert, men at det kan antas at de som har kommet kortest i utredningsprosessen står i fare, i tillegg til de som havner utenfor planperioden.
AP170815https://www.aftenposten.no/norge/i/011MA/Ny-kommisjon-skal-sikre-dommernes-uavhengighet De færreste reflekterer over hvor viktig et velfungerende rettssystem er også som grunnlag for en effektiv økonomi, sier Amundsen.
VG170814 Innsjøen i seg selv fungerer primært som atmosfære og naturbakgrunn og grunnlag for noen greie kamerakjøringer både over og under vann.
VG170814 « Flertallet viser til at en måte å redusere skatten på arbeidende kapital på vil være å benytte en verdsettelsesrabatt som grunnlag for lettelser i formuesbeskatning på aksjer og driftsmidler ».
VG170814 - Jeg tror ikke det er grunnlag for noe fengsling her, sier hun.
SA170814 Da Trinidad og Tobago vant langstafetten, var det grunnlag for å si at USA har maktproblemer.
NL170814 Som grunnlag for kravet viser de til lov om posttjenester paragraf 19 ( utleveringspostkasse ) med videre henvisning forskriftenes paragraf 11 ( plassering av utleveringspostkasse ).
DB170814 Stort bedre grunnlag kan ikke sporten få nå som den må hente inn penger for å forlenge framgangen helt til Tokio-OL i 2020.
DB170814 Men vi har alltid funnet fram til gode kompromisser, og når vi har klart å finne rom for både skattelettelser og velferdsøkninger samtidig, har vi lagt grunnlag for med velferd og flere jobber framover, sier Solberg til Dagbladet etter debatten.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqWQ5/Siv-Jensen--Martin-Kolberg-kriminaliserer-en-hel-bransje Det er spesielt grelt når det er lederen i Stortingets konstitusjonskomité som ikke ser at man ikke kan mobilisere politietterforskning på et politisk grunnlag .
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqWQ5/Siv-Jensen--Martin-Kolberg-kriminaliserer-en-hel-bransje - Det finnes det ikke grunnlag for å påstå.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/VVE6J/Ap-og-Sp-pa-kollisjonskurs-om-Sykehus-Norge Vi har imidlertid lent oss på at det er gjort flere, omfattende utredninger fra Finnmarkssykehuset og Helse Nord som viser at det ikke er befolkningsgrunnlag for tre store akuttsykehus i Finnmark og at helseforetaket og Høyre-/Frp-regjeringen har tatt en beslutning vi ikke har grunnlag for å utfordre.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort De er gjort av Aftenposten på grunnlag av tall i statsbudsjettet 2017, andre offentlig tilgjengelige kilder og egne forutsetninger det er gjort rede for over.
VG170813 For her er det ikke grunnlag for å hevde at nordmannen foretok noen bevisst obstruksjon, i en øvelse der det bokstavelig talt gjerne er armer og bein på oppløpet.
VG170813 Listhaugs form og valg av ord gjør ofte at disse innspillene blir mer kontroversielle enn det strengt tatt er grunnlag for.
VG170813 - Blir det vurdert slik at det er grunnlag for det vil vi starte søk, avslutter Solberg.
VG170812 Dommer Kari Sørensen fant ikke grunnlag for å fengsle Madsen for drap på svenske Kim Isabel Fredrika Wall.
VG170812 Det er den siktedes forklaring under rettsmøtet som danner grunnlag for dommerens avgjørelse.
VG170812 Kongen ber om råd hos partilederne, og på grunnlag av dette går han til den statsministerkandidaten han mener har størst mulighet til å danne en styringsdyktig regjering.
VG170812 Han mener det er rart hvis kunnskapsministeren mener at overfylte klasserom ikke er noe problem, og mener skoleresultatene er et for tynt grunnlag for å vurdere kvaliteten i skolene.
VG170812 Bjørn Naume, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus og leder av Norsk bryst cancer gruppe ( NBCG ), ønsker ikke å kommentere Fremskrittspartiets utspill spesielt, men sier på generelt grunnlag : ¶
DB170812 Produksjonskapasiteten har gjennom 2016 økt betydelig, som vil danne grunnlag for ytterligere vekst fremover, sier styremedlem Rune Fløgstad i Voss of Norway.
DB170812 En god skole er viktig for den enkelte, for næringspolitikk og som grunnlag for vekst, sa Solberg, ¶
DB170812 - Det er ikke grunnlag for den kritikken de kommer med.
AA170812 Madsen var tidligere siktet for å ha drept den svenske kvinnen som var ombord i båten hans, på ukjent sted og på ukjent vis, men retten fant ikke grunnlag for dette.
VG170811 - Det er ingenting jeg finner grunnlag for å bestride fra teknisk perspektiv, basert på åpne kilder, inkludert informasjon om prøvesprenginger, hvilke leveringsmidler de har og de uttalte ambisjonene og behovene Nord-Korea har på kjernevåpensiden, sa Halvor Kippe, seniorforsker på kjernevåpen ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FF
VG170811 Han var selv i fjellet fredag, og anslår på grunnlag av radiotrafikken at det befant seg 30 - 40 jegere i området hvor han var, og at stemningen var brukbar.
SA170811 Jeg hadde et grunnlag der.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-langt-unna-den-magiske-barriren--Tusenvis-har-provd-Og-bare-n-har-klart-det-240116b.html Jeg hadde et grunnlag der.
DA170811 Et godt grunnlag for å få en god festivalsommer.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-langt-unna-den-magiske-barriren--Tusenvis-har-provd-Og-bare-n-har-klart-det-240116b.html Jeg hadde et grunnlag der.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-langt-unna-den-magiske-barriren--Tusenvis-har-provd-Og-bare-n-har-klart-det-240116b.html Jeg hadde et grunnlag der.
AA170811 APs kilder påpeker at samtalene bak kulissene fortsatt kan danne grunnlag for mer seriøse forhandlinger, også om Nord-Koreas atomprogram.
AA170811 - Samtidig er det ikke grunnlag for å si at det har skjedd noe kriminelt her.
AA170811 Akkurat nå måler Respons Analyse at det er grunnlag for et skifte.
AA170811 Ikke grunnlag for varetektsfengsling, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.
VG170810 - Mange av dem har et reelt beskyttelsesbehov, sier han og viser til at én av to afrikanere som greide å komme seg til Europa i fjor, fikk asyl eller opphold på humanitært grunnlag .
SA170810 - For Norge på generelt grunnlag , med det økende engasjementet, og talentene som kommer opp - er det en god idé på et punkt og begynne å se på Tour de France.
SA170810 Jeg hadde et grunnlag der.
FV170810https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-om-samtalen-med-rivalen--Jeg-fikk-tvunget-det-ut-av-ham-240112b.html Jeg hadde et grunnlag der.
DB170810 I oversendelsen til Helsetilsynet, skriver de følgende : « Fylkesmannen har heller ikke funnet grunnlag for å gjøre tilsynsmessige kommentarer ovenfor rollen til (... ) helsepersonell ved kommunelegekontoret i Sula.
DB170810 Fylkesmannen i Møre og Romsdal opprettet tilsynssak, men fant ikke grunnlag for å gjøre tilsynsmessige kommentarer ovenfor rollen til kommunelegekontoret i Sula.
DB170810 - Men på et generelt grunnlag kan jeg opplyse om at politiet ikke uten videre kan ta imot en telefon fra en privat part.
DA170810 Det manglet et godt nok grunnlag for å stemme gjennom saken.
BT170810https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-om-samtalen-med-rivalen--Jeg-fikk-tvunget-det-ut-av-ham-240112b.html Jeg hadde et grunnlag der.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele Det gir grunnlag for to ulike definisjoner av « dem som har mest fra før ».
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/ASO-forlenger-trolig-avtalen-med-Arctic-Race--Tromso-far-en-nokkelrolle-240092b.html - For Norge på generelt grunnlag , med det økende engasjementet, og talentene som kommer opp - er det en god idé på et punkt og begynne å se på Tour de France.
AP170810https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-om-samtalen-med-rivalen--Jeg-fikk-tvunget-det-ut-av-ham-240112b.html Jeg hadde et grunnlag der.
NL170809 Selvbestemmelse er en av hjørnesteinene i urfolkserklæringen, og da må urfolks representative institusjoner finansieres på en slik måte at de på et fritt grunnlag kan bestemme sin økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
DB170809 » Langelands hat har vel å merke intet reelt grunnlag .
DA170809 Jeg ønsker en politiker med faglig forankring og med et faglig grunnlag å uttale seg på, sier hun.
DA170809 Jeg ønsker en politiker med faglig forankring og med et faglig grunnlag å uttale seg på, sier hun.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/6EEze/Den-danske-justisministeren-vil-forby-voldelig-bande Kritikere sier likevel det er vanskelig å få finne tilstrekkelig juridisk grunnlag til å gå imot grunnlovens beskyttelse av retten til forenings- og forsamlingsfrihet.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/6EEze/Den-danske-justisministeren-vil-forby-voldelig-bande DR skriver at dersom en domstol finner tilstrekkelig juridisk grunnlag for å oppløse banden på grunn av voldelig aktivitet, vil det kunne bli straffbart å utføre handlinger i gruppens navn.
AP170809https://www.aftenposten.no/verden/i/6EEze/Den-danske-justisministeren-vil-forby-voldelig-bande - Jeg har bedt Rikspolitiet og Riksadvokaten om å undersøke hvorvidt det er grunnlag for å reise en sak for å gjøre banden ulovlig, sier han til DR.
AA170809 Politiet løslot siktede etter avhør i går kveld, ettersom det vurderes at det ikke foreligger grunnlag for fengsling.
AA170809 Jeg er sikker på at den vil gi et godt grunnlag for å utarbeide tiltak, slik at vi kan være bedre forberedt.
VG170808 - Det er ingenting jeg finner grunnlag for å bestride fra teknisk perspektiv, basert på åpne kilder, inkludert informasjon om prøvesprenginger, hvilke leveringsmidler de har og de uttalte ambisjonene og behovene Nord-Korea har på kjernevåpensiden, sier Halvor Kippe, seniorforsker på kjernevåpen ved Forsvarets forskningsinstitutt (
VG170808 Det er, på generelt grunnlag , åpenbart en enorm moralsk forskjell på dopingsaker der man har forsøkt å jukse med vilje, og de der den positive prøven har oppstått på annet vis.
VG170808 Vi undersøkte saken og fant ikke grunnlag for å gå videre med den her hos oss, skriver avdelingsdirektør Mona Strøm Arnøy i NSM i en e-post til VG.
VG170808 NSM ser på det nåværende tidspunkt ikke grunn til å gå videre med saken, men har på generelt grunnlag økt oppmerksomhet knyttet til ulik nettaktivitet foran stortingsvalget, sier hun.
VG170808 - NSM har hatt dialog med Facebook som har vurdert den aktuelle aktiviteten og innhold etter sine retningslinjer, uten at de har funnet grunnlag for å stenge gruppen/siden.
DN170808 Er det et godt nok grunnlag for å fjerne den helt ?
DB170808 Totalt gir en slik tilnærming et svært presist grunnlag for å se på hvilken måte idrett preger befolkningen i de ulike landene.
DB170808 Som konklusjon kan man si at politiet neppe hadde grunnlag for å stoppe demonstrasjonen i Kristiansand med begrunnelse i at den ville true den nasjonale sikkerheten eller det sivile orden, selv om demonstrasjonen ikke var søkt om.
DB170808 Skulle vi i framtida få nazimarsjer gjennom by etter by med dette innholdet, vil vi skjønne at dette vil stride mot samfunnets demokratiske grunnlag slik Strasbourgdomstolen har uttrykt det.
DB170808 Etter å ha hatt noen ansatt på generelt grunnlag kan man ikke ansette noen på nytt i midlertidig stilling for å løse de samme oppgavene.
DB170808 Det er i samspillet mellom de ulike instanser og brukerne vi vil kunne oppnå et best mulig grunnlag for å bistå unge mennesker som av forskjellige årsaker har fått en krevende start på livet.
AP170808https://www.aftenposten.no/norge/i/bV04A/Mann-i-30-arene-siktet-for-drap-etter-funn-av-dod-kvinne-i-bil Politiet har ikke grunnlag for å tro at flere personer kan ha vært i bilen der kvinnen ble funnet død.
VG170807 Det er strengt tatt lenge siden maktforholdene i norsk politikk dannet grunnlag for partnerskap av det naturlige slaget : ¶
SA170807 - Jeg har sagt han er en god fotballspiller og på generelt grunnlag kan jeg si at den type profiler er interessant for oss, sier Johansen.
DN170807https://www.dn.no/nyheter/2017/08/07/2117/Industri/dette-spadetaket-skal-gi-tine-mer-konkurranse Det betyr at prisen inn til Norge vil bli noe lavere, men det er ikke noe grunnlag for å si at det blir mer import, sier Dale til DN.
DN170807 Det betyr at prisen inn til Norge vil bli noe lavere, men det er ikke noe grunnlag for å si at det blir mer import, sier Dale til DN.
DN170807 Konseptet, som senere ble solgt, dannet grunnlag for produksjonsskipet « Petrojarl I » som regnes som gjennombruddet for flytende produksjonsløsninger på norsk sokkel.
AP170807https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-er-spillertypen-TIL-onsker-a-hente-i-sommer-239915b.html - Jeg har sagt han er en god fotballspiller og på generelt grunnlag kan jeg si at den type profiler er interessant for oss, sier Johansen.
AA170807 Hunden sporet opp bjørnen på grunnlag av det ferske sauekadaveret, sier skadefellingsleder Erik Belbo til Adresseavisen.
SA170806 Det er fordi jeg er ung, og vi forsøker å legge et grunnlag for framtida.
SA170806 - Hvordan vurderer du Kjensli som dommer på generelt grunnlag ?
DB170806 Vi hadde heller ikke noe rettslig grunnlag for å stoppe konferansen. » - I strid med menneskerettigheter ¶
DB170806 Reisman er også kjent for å mene at homobevegelsen i Tyskland la grunnlag for Nazipartiet og Holocaust, og hun har sammenlignet homoseksuelle grupper med Hitler-ungdommen.
BT170806https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dommerens-avgjorelse-fikk-John-Arne-Riise-til-a-fyre-los--Katastrofalt-darlig-239864b.html - Hvordan vurderer du Kjensli som dommer på generelt grunnlag ?
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/mesterskap/Warholm-tror-han-kan-finne-en-ny-formtopp-i-VM-239812b.html Det er fordi jeg er ung, og vi forsøker å legge et grunnlag for framtida.
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dommerens-avgjorelse-fikk-John-Arne-Riise-til-a-fyre-los--Katastrofalt-darlig-239864b.html - Hvordan vurderer du Kjensli som dommer på generelt grunnlag ?
VG170805 - Vi mener det ikke er grunnlag for en slik kritikk av Spesialenhetens arbeid som den VG viser til i sine spørsmål.
VG170805 - Ikke grunnlag for kritikk ¶
DB170805 Sp som parti har aldri hatt så mye folk på arrangementene våre som vi har hatt i år, og det gir grunnlag for optimisme, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.
DB170805 Det blir imidlertid ingen videre eller ekstra kontroller av disse stedene framover, men Mattilsynet vil følge opp virksomheter på grunnlag av bekymringsmeldinger fra publikum, ifølge Øymo.
DB170805 Politiet tillot en ulovlig demonstrasjon på grunnlag av den informasjonen og de ressursene de hadde tilgjengelig.
DB170805 Slike reiser er ikke selvstendig grunnlag for å betvile folks beskyttelsesbehov.
DA170805 Så hvordan skal egentlig en nabo vite om du er flyktning, og om så hva som kan bryte med ditt grunnlag for oppholdstillatelse ?
DA170805 Hvis en flyktning reiser på ferie til et land som han eller hun har flyktet fra, kan det derfor tyde på at oppholdstillatelsen er gitt på feilaktig grunnlag eller at personen ikke har behov for beskyttelse lenger.
DA170805 Hun opplyser også om at hvis personen har fått permanent oppholdstillatelse og forholdene i hjemlandet har bedret seg, vil det ikke være grunnlag for å trekke tilbake til oppholdstillatelsen.
DA170805 Fungerende avdelingsdirektør Torun Mølstad opplyser til Dagsavisen at de har 80 saker på bordet hvor en flyktning kan ha reist på ferie til et land som han eller hun har flyktet fra, og som de derfor mistenker kan ha fått oppholdstillatelse på feil grunnlag .
DA170805 Så hvordan skal egentlig en nabo vite om du er flyktning, og om så hva som kan bryte med ditt grunnlag for oppholdstillatelse ?
DA170805 Hvis en flyktning reiser på ferie til et land som han eller hun har flyktet fra, kan det derfor tyde på at oppholdstillatelsen er gitt på feilaktig grunnlag eller at personen ikke har behov for beskyttelse lenger.
DA170805 Hun opplyser også om at hvis personen har fått permanent oppholdstillatelse og forholdene i hjemlandet har bedret seg, vil det ikke være grunnlag for å trekke tilbake til oppholdstillatelsen.
DA170805 Fungerende avdelingsdirektør Torun Mølstad opplyser til Dagsavisen at de har 80 saker på bordet hvor en flyktning kan ha reist på ferie til et land som han eller hun har flyktet fra, og som de derfor mistenker kan ha fått oppholdstillatelse på feil grunnlag .
AP170805https://www.aftenposten.no/verden/i/wqBj5/Storjury-i-Russland-etterforskningen-Hva-betyr-det-for-Trump - Der det juryen skal finne ut ; den skal samle informasjon som gir et grunnlag for å avgjøre hva som skjer videre.
AA170805 - Utover det mener ikke vi at de bør fratas noen velferdstjenester, på grunnlag av at de ikke snakker godt nok norsk, sier Solberg. ( ©NTB ) ¶
AA170805 - På prinsipielt grunnlag mener jeg at dersom man har konkrete opplysninger om at folk som har kommet til Norge som flyktning har reist til hjemlandet eller planlegger å reise hjem, bør myndighetene få opplysninger om det, sier Solberg og legger til : ¶
VG170804 - Saken ble ikke vurdert som så alvorlig at det var grunnlag for å vurdere noen anmeldelse.
SA170804https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Ny-dokumentar-tegner-et-nitrist-bilde-av-antidopingarbeidet-i-Russland---Min-egen-mor-dopet-meg-239743b.html 19 utøvere har imidlertid fått dispensasjon til å være med på nøytralt grunnlag .
SA170804 19 utøvere har imidlertid fått dispensasjon til å være med på nøytralt grunnlag .
DB170804 Jeg har ikke grunnlag for å tro at dette skyldes tilbakeholdenhet fra politiet eller pressens side, men det er ikke umulig at noen redaksjoner har tenkt som så, at dette vil vi ikke skrive så mye om.
DB170804 Denne uka ble hun dømt til fem års betinget fengsel på grunnlag av fire separate arrestasjoner, som ifølge nettstedet skal ha skjedd før hun ble kjent.
DA170804 Har vi grunnlag for det, kan flere personer bli pågrepet, sier Berge til RA.
DA170804 Har vi grunnlag for det, kan flere personer bli pågrepet, sier Berge til RA.
DA170804 Martin Kolberg er enig med kulturminister Helleland i at norske verdier og den kristne kulturarven i Norge er truet - men på et ganske annet grunnlag enn ministeren.
DA170804 - Jeg mener på generelt grunnlag at det er viktig at politikerne møter alle grupperinger i samfunnet, og særlig religiøse.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7rv4w/-Slik-er-Stores-skattegaranti-for-de-fire-neste-arene * Endringene i tabellen er satt opp på grunnlag av formuleringen i Arbeiderpartiets program.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/wq2nM/Noen-politipatruljer-i-Oslo-er-fortsatt-bevapnet-hver-dag-Men-politiet-mener-ordningen-ikke-er-permanent - Utvalget hørte forskjellige tolkninger av våpeninstruksen som grunnlag for særordningen i Oslo, sier Lande Hasle.
AP170804https://www.aftenposten.no/norge/i/eVgRy/-Denne-parkeringsboten-bor-du-ikke-betale - Det var derfor ikke lovlig grunnlag for den ilagte kontrollsanksjonen, konkluderte retten.
AP170804https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ny-dokumentar-tegner-et-nitrist-bilde-av-antidopingarbeidet-i-Russland---Min-egen-mor-dopet-meg-239743b.html 19 utøvere har imidlertid fått dispensasjon til å være med på nøytralt grunnlag .
AA170804 Det er mulig å bygge ny virksomhet og skape arbeidsplasser med grunnlag i mat med lokal identitet og særpreg, seier Dale.
NL170803 Nå skal vi følge opp så det blir en utredning som gir et godt grunnlag for avgjørelser om banestrekninger, rekkefølge, trasevalg og tekniske løsninger.
VG170802 I alle fall nytter det ikke å forvente et tydelig innhold, som gir grunnlag for en god debatt, basert på en virkelighetsbeskrivelse det er mulig å enes om.
DN170802 I tillegg finnes det noe svak dokumentasjon som grunnlag for kommunesektoren og helsesektorens kostnader, heter det i kvalitetssikringsrapporten.
DB170802 Men for Øverås er Regnestykket full av logiske feil, og dermed mener han Stortinget la ned Andøya flytasjon på falskt grunnlag .
DB170802 Koranen, som er grunnlag for levemåten til flere hundre tusen nordmenn, har den siste tiden fått mye oppmerksomhet.
AP170802https://www.aftenposten.no/okonomi/i/lqmd9/Nordea-sjefen--Norske-okonomistudenter-kan-for-lite-om-barekraft - Uten innsikt i de viktigste teoriene om bærekraftig investering, følte vi ikke at vi hadde godt nok grunnlag for å ta de riktige beslutningene, sier han.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/k5Vkk/Snart-ma-alle-nordmenn-fa-nytt-fodselsnummer-Den-ene-losningen-kan-koste-24-milliarder-mer-enn-den-andre I tillegg finnes det noe svak dokumentasjon som grunnlag for kommunesektoren og helsesektorens kostnader, heter det i kvalitetssikringsrapporten.
AA170802 I tillegg finnes det noe svak dokumentasjon som grunnlag for kommunesektoren og helsesektorens kostnader, heter det i kvalitetssikringsrapporten.
VG170801 Prøvesvar på en gentest ble feiltolket, slik at personer med en spesiell gen-variant, ble tilbudt operasjon på feil grunnlag .
VG170801 Informasjonens alvorlige karakter gir grunnlag for at tilsynsmyndigheten følger opp saken.
NL170801 Kaldagers bakgrunn gir solid grunnlag for egne meninger.
DB170801 - Politiet må kunne følge de høyreekstreme miljøene tettere, og straffeforfølge når det er grunnlag for det, påpeker nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet ( Ap ) og leder av justiskomiteen overfor Dagsavisen.
DB170801 Vi mangler et helhetlig system som kan danne grunnlag for rapportering og kontroll.
DB170801 Her ligger også politiets primære grunnlag for å kunne nekte en nazistisk marsj, nemlig at den åpenbart utgjør en trussel mot offentlig ro og orden.
DB170801 Og dette er et velkjent og stadig tilbakevendende argument i samfunnsdebatten : Noen ganger fremheves « trygghet på egen identitet » særskilt som et forsvar mot at unge blir radikalisert og tiltrukket av ekstreme miljøer, men også på generelt grunnlag blir vi stadig fortalt at det er et allment og essensielt behov å ha en veldefinert, tydelig og trygg identitet - både av hensyn til egen sjelefred og for å kunne utvise « raush
DB170801 Assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruld Gjeruldsen, ønsker på generelt grunnlag ikke å kommentere de norske kongemedlemmenes antrekk - og hvorvidt de har sørgeklær i bagasjen - overfor Dagbladet.
DA170801 - Politiet må kunne følge de høyreekstreme miljøene tettere, og straffeforfølge når det er grunnlag for det, sier Ap-nestlederen, og skryter av at Ap har gått inn for å øke bevilgningene til politiet med 200 millioner kroner utover det regjeringen har gjort.
AA170801 I brevet til Sørlandet sykehus skriver Statens helsetilsyn at de ser alvorlig på informasjonen de har mottatt, og at dette gir grunnlag for at tilsynsmyndigheten følger opp saken.
AA170801 - Politiet må kunne følge de høyreekstreme miljøene tettere, og straffeforfølge når det er grunnlag for det, påpeker nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet ( Ap ) og leder av justiskomiteen overfor Dagsavisen.
AA170801 | Men selvsagt gir økte strømpriser grunnlag for økte direktørlønninger ¶
AA170801 Men selvsagt gir økte strømpriser grunnlag for økte direktørlønninger.
VG170731 Sundvoll forklarer at politiet opprinnelig hadde en plan om å komme i kontakt med demonstrantene, og overtale de til å avstå å demonstrere på et frivillig grunnlag .
VG170731 Politimesteren mener mangel på tillatelse ikke var grunnlag nok for å stanse marsjeringen gjennom Markens gate i Kristiansand.
SA170731 Men vi gir dem et grunnlag for å kunne drive med idrett resten av livet på eget initiativ, sier han.
DB170731 Normalt gjøres det på sviktende grunnlag .
DB170731 Følelsene til den enkelte tilskuer har ikke kritikeren grunnlag for å si noe om, eller sette seg til doms over.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idretten-ble-redningen-for-Sajandan-21--Ingenting-i-livet-foles-riktig-nar-skolen-gar-galt-239218b.html Men vi gir dem et grunnlag for å kunne drive med idrett resten av livet på eget initiativ, sier han.
VG170730 - Jeg kan ikke si noe om summene, men på generelt grunnlag kan jeg si at vi er opptatt av å få prosenter av et videresalg når vi selger unge spillere, sier Berntsen.
VG170730 - En innvandrer-mamma på mine barns skole spurte meg om hvorfor vi var så lite flinke å vise fram våre egne tradisjoner og kulturelle grunnlag , som om vi ikke var stolte over det.
DB170730 Nå skal jeg lage et grunnlag for de påtaleansvarlige i politiet, så vil det bli opp til dem å ta stilling til om det vil bli noen reaksjoner mot dem som deltok i demonstrasjonen.
DB170730 Skaper dette frykt hos barna, eller gir dette barna et bedre grunnlag for å agere riktig når alarmen går ?
DB170730 Det handler om å være forberedt, det handler om å skape et grunnlag for å gjøre fornuftige valg i en vanskelig situasjon.
DA170730 Ut fra det kan vi vurdere om det er grunnlag for å ta klagen videre, sier Anfinsen.
DA170730 Det er viktig å få et best mulig grunnlag for beslutningen.
AP170730https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/OVqBE/Vil-gjore-det-obligatorisk-a-sette-eldreomsorg-ut-pa-anbud Vi har en overbevisning om at dette vil fungere, og mener vi har et godt grunnlag for å mene det.
VG170729 De har et historisk svakt grunnlag i Stortinget, bare 42 av 165 representanter.
VG170729 Politiadvokat Morten Lundén opplyste natt til lørdag at mennene var pågrepet med grunnlag i utlendingslovens paragraf 106.
DB170729 Røe Isaksen mener kritikken hviler på et feilaktig grunnlag og mener Ap og SV egentlig vet bedre.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rqJv0/Kolberg--Oppfatter-svaret-som-at-stortingspresidenten-ikke-stiller-seg-bak-Stortingets-direktor - Etter at Stortingets direktør skrev sitt innlegg, er dette bra, men det er også helt nødvendig at han nå har understreket at Stortingets vedtak står fast og ikke er grunnlag for noen omkamp.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/554aW/Eksperter-mener-kampen-om-Vestlandet-er-overvurdert - Når politikere er på Vestlandet vil de nok si til velgerne at stemmene deres er viktige, men om det er noe grunnlag for at Vestlandet er viktigere, det er jeg ikke sikker på, sier Saglie til Aftenposten.
AA170729 Etter tolvte uke skal en nemnd vurdere om det er et godt nok grunnlag for å innvilge abort.
AA170729 I 2016 var det registrert 39.584 anmeldelser som kunne gitt grunnlag for erstatning.
AA170729 Politiadvokat Morten Lundén opplyste natt til lørdag at mennene var pågrepet med grunnlag i utlendingslovens paragraf 106.
FV170728https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Bruker-Triquart-i-Kristiansand-som-oppkjoring-til-ny-ironman-239362b.html I helga deltar han i tre Triquart-konkurranser for å få best mulig grunnlag .
DB170728 - De er pågrepet på grunnlag av utlendingslovens paragraf 106b, og vil bli fulgt opp på morgenkvisten, opplyser Nygård til Dagbladet.
AA170728 Det flertallsleder McConnell la fram torsdag, og som ble forkastet i de sene nattetimer lokal tid, var et forsøk på å få vedtatt en tekst som kunne danne grunnlag for forhandlinger om en helhetlig og fyllestgjørende erstatning for Obamacare.
AA170728 I en uttalelse til Adresseavisen sier den israelske ambassaden i Oslo at ettersomt Gaza er styrt av Hamas som er en terrororganisasjon, er Israels politikk å bare slippe ut folk på humanitært grunnlag .
SA170727 I helga deltar han i tre Triquart-konkurranser for å få best mulig grunnlag .
DB170727 Vi har ikke grunnlag for å si at det er noen sammenheng mellom disse to episodene, men det gir oss ettertanker.
DB170727 Hun setter kvinners rettigheter opp mot transpersoners rettigheter, påstår at transkvinner ikke er kvinner og argumenterer med grunnlag i sin egen, irrasjonelle frykt.
DB170727 Sammen med kunnskap om naturvitenskap og teknologi, oljepolitikk og økonomi og mennesker som arbeider i industrien gir dette godt grunnlag for debatt om hvordan vi møter fremtidens energi- og klimautfordringer.
DB170727 Å oppholde seg i Norge med falsk identitet og kanskje også flere identiteter, kan være et grunnlag for annen kriminell virksomhet, blant annet misbruk av trygdeordninger og andre velferdsgoder.
DB170727 Det betyr at vi faktisk både må tørre å si nei når våre venner vil ha oss med i kriger på uklart grunnlag , og kritisere dem når de begår feil.
AP170727https://www.aftenposten.no/osloby/i/VV3Od/16-aring-dod-etter-voldshendelse-pa-Holmlia nå har vi ikke funnet grunnlag for det, sier politiadvokat Andreas Strand i Oslo-politiet til Aftenposten.
AP170727https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8ykqQ/Disse-seks-sporsmalene-vil-ikke-stortingspresidenten-svare-direkte-pa - Dette er viktig, for her er det to alternativer : Enten uttaler direktøren seg på selvstendig grunnlag , som er en situasjon å forholde seg til.
AA170727 Löfven leder en mindretallsregjering med svakt parlamentarisk grunnlag .
AA170727 London-politiet mener det er grunnlag for å mistenke London-bydelen Kensington og Chelsea for uaktsomt drap etter brannen i Grenfell Tower.
VG170726 Svært få av de nærmere 100.000 menneskene som har kommet over Middelhavet til Italia siden årsskiftet, har beskyttelsesbehov som gir grunnlag for opphold.
VG170726 Moxnes mener at Ap med dette veivalget selger ut de standpunktene som ga grunnlag for at LO ga Ap 10 millioner i valgkamp-penger i vår.
DB170726 Sykle og gå mer ¶ 30 minutters aktivitet daglig vil være et godt grunnlag for bedre helse, sier helsemyndighetene.
DA170726 Med den som grunnlag skal de kåre årets bobilcamp eller bobilparkering i Norge.
AP170726https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EV9J3/Pakistans-hoyesterett-Statsminister-Nawaz-Sharif-ma-ga-etter-korrupsjonsanklager To av dommerne i høyesterett mente det var grunnlag for å avsette Sharif allerede da, men et knapt flertall på tre dommere sørget for at han kunne bli sittende i påvente av etterforskningen.
VG170725 Det er økonomisk, du får med deg flere tilhengere, slik at det er økonomisk grunnlag for å drive den delen ( damesiden ) av klubben.
VG170725 Blant hovedfunnene er « Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag ».
DN170725 Blant hovedfunnene er « Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag ».
DB170725 På generelt grunnlag sier han at klubben ikke legger seg borti hva spillerne gjør på fritida.
AP170725https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/WV1Gk/Stortingspresidenten-nekter-a-svare-pa-sporsmal-om-striden-pa-Stortinget-Et-demokratibrudd_-sier-statsviter - Dette er viktig, for her er det to alternativer : Enten uttaler direktøren seg på selvstendig grunnlag , som er en situasjon å forholde seg til.
AA170725 Blant hovedfunnene er « Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag ». 17. juli skrev stortingsdirektør Børresen en kronikk i avisen om byggesaken : « Stortinget har behandlet utvidelsene av byggeprosjektet som en del av budsjettforslagene.
DB170724 Anne Gjelsvik, Professor i filmvitenskap ved NTNU, med blant annet terror og voldsframstilling i film som forskerinteresser, ønsker ikke å kommentere filmer eller serie hun ikke har sett, men uttaler på generelt grunnlag at hun ikke ser noen grunn til at temaet ikke skal kunne framstilles i fiksjonsform.
AP170724https://www.aftenposten.no/osloby/i/4Pg5g/Tre-skyteepisoder-pa-to-uker-Politiet--Oslo-er-fortsatt-en-trygg-by Foreløpig har han ikke noe grunnlag for å si at det er noen form for sammenheng mellom de tre tilfellene.
AP170724https://www.aftenposten.no/osloby/i/4Pg5g/Tre-skyteepisoder-pa-to-uker-Politiet--Oslo-er-fortsatt-en-trygg-by - Vi har ikke grunnlag for å si det heller.
AP170724https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqQRj/Ap-lederen-liker-midlertidig-ansatte-i-prosjekt-i-kommunene_-men-ikke-i-privat-sektor----Det-er-to-helt-ulike-ting_-sier-han Midlertidig ansatte på generelt grunnlag er noe helt annet, sier Støre.
DB170722 12 prosent mener statens grunnlag bør være vår kristne og humanistiske arv, og 22 vil ha både demokratiske og kristne verdier.
AA170722 På generelt og prinsipielt grunnlag er det sunt med en jevnlig revisjon av demokratiet.
AA170722 Et viktig prinsipp i formannskapsmodellen ( i motsetning til en parlamentarisk modell ), er at rådmannen og hans/hennes administrasjon opptrer på et faglig grunnlag .
VG170721 Når det gjelder Oslo, Trondheim og Stavanger, er det ikke engang grunnlag for å operere med fremtidige årstall på det nåværende tidspunkt, ifølge POD.
DB170721grunnlag av nye beviser valgte UCI-juryen å omgjøre beslutningen som ga Rigoberto Urán ( Cannondale ), Serge Pauwels ( Dimension Data ) og George Bennett ( LottoNL-Jumbo ) 20 sekunders tidsstraff for uregelmessig langing på etappe tolv.
DB170721 Hvilke tiltak som enn settes inn, må uansett ha som grunnlag at det ikke er problematisk at folk som er født utenfor Storbritannia, kjøper leiligheter i London - så lenge det faktisk bor noen i dem, noen som henger på den lokale cafeen og kjøper varer i butikken på hjørnet før de smetter inn den sorte ytterdøren.
DB170721 Men kommunebarometeret viser også at de store kommunene totalt sett gjør det bedre enn de små kommunene Innbyggerundersøkelsen til Difi viser at innbyggerne generelt er godt fornøyd, men den gir heller ikke grunnlag for å si at små kommuner er bedre enn store kommuner.
AP170721https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/99L4W/Valgforsker--En-primitiv-og-pinlig-tanke-at-kun-kvalifiserte-borgere-skal-bruke-stemmeretten Men jeg tror ikke det er grunnlag for å si at vi i Norge får et valgresultat som i stor grad er påvirket av uinformerte velgere, sier Snoen.
AP170721https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/99L4W/Valgforsker--En-primitiv-og-pinlig-tanke-at-kun-kvalifiserte-borgere-skal-bruke-stemmeretten - Det er forestillingen om at det er viktig at flest mulig stemmer, jeg er uenig i, men det er ingen andre enn vedkommende selv som kan vurdere om han eller hun har grunnlag nok for å foreta et slikt valg, sier Snoen.
VG170720 Uavhengig av sak blir du strippet slik at du ikke har med deg ting du kan skade deg selv eller andre med, sier hun på generelt grunnlag .
VG170720 Irmas advokat : Ikke grunnlag for seks timer på glattcelle ¶
VG170720 - Det politiet antok at hun skulle vært delaktig i, er en kriminell handling, men bør ikke gi grunnlag for seks timer på glattcelle, særlig når alder og helse er tatt i betraktning, sier han.
DB170720 Men om taktikken hans har sørget for uvenner i feltet, så har den også dannet grunnlag for en høyst respektabel merittliste for den franske baroudeur.
DB170720 - Vinmonopolet har plikt til ikke å forskjellsbehandle på grunnlag av nasjonalitet og opprinnelsesland.
AP170720https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqk7M/Slik-finner-du-hunderasen-som-passer-for-deg Det gir et godt grunnlag på å bli vant til å være noe alene, sier Tess Erngren.
AA170720 - Vinmonopolet har plikt til ikke å forskjellsbehandle på grunnlag av nasjonalitet og opprinnelsesland.
AA170720 Da Tillerson var administrerende direktør i Exxon, sa han at selskapet på generelt grunnlag ikke støtter sanksjoner, ettersom de vanligvis er virkningsløse. ( ©NTB ) ¶
AA170720 Barnevernstjenesten vil oppleve at arbeidet blir mer effektivt og man får et bredere grunnlag for å ta beslutninger.
AA170720 Barnevernsarbeiderne får informasjon fra dem som kjenner barnet best og dermed et bedre grunnlag for å fatte beslutninger.
AA170720 Bekkevold aner ikke hvem som vant, og forteller at vinneren blir kåret på grunnlag av å ha « overlevd » lengst.
DN170718 Den mener muntlig behandling av saken for domstolene vil gi et klart bedre grunnlag for å vurdere enkelte av bevisene i saken, noe som kan være avgjørende for sakens utfall.
DB170718 Her har jeg ikke noe grunnlag til å si om dette skjer i stor eller liten grad.
DB170718 - Forvaltningen skal ha god kontroll på sin dokumentasjon og man skal kunne ettergå hvilke beslutninger som er tatt og på hvilke grunnlag , sier Sjøvoll.
DB170718 Søvnforsker Hrubos-Strøm oppfordrer deg til å bruke sansene og leke med nye kombinasjoner av sanseinntrykk nå når ferien gir tid og overskudd - for det finnes fremdeles ikke forskning som gir grunnlag for å anbefale enkeltmatvarer.
DB170718 Og selv etter henvendelse fra undertegnede ( der jeg påpeker at all mediedekning gir en helt annen fremstilling av saken ), kommer Farahmand fortsatt ikke med noe grunnlag for sine påstander om at « Vi tror faktisk at dette er mennesker som antar at det er greit å ha sex med barn på 13 år », og har heller ikke foretatt noen korrigering av sin tekst.
DA170718 En gjennomgang av norske og internasjonale studier viser at det er usikkert om det ut fra et trafikksikkerhetssynspunkt er grunnlag for å innføre påbud om sykkelhjelm, ifølge TØI.no.
NL170717 Hvem har ansvaret for at velgerne på generelt grunnlag er opplyst nok til å foreta en selvstendig avgjørelse om hvem de evt. ønsker å gi sin stemme til i årets Stortingsvalg ?
NL170717 Evaluereringen vil gi oversikt over hvordan regelverket har slått ut, og gi grunnlag for endringer som retter opp svakhetene.
NL170717 Politikere og medier må noen ganger forenkle - alternativet er jo større distanse til allmennheten, som kan bli stående tilbake uten innsikt eller noe som helst grunnlag for samtale og debatt.
DB170717 Lenger fram enn helgen har hun foreløpig ikke faglig grunnlag for å si noe om foreløpig for noen del av landet.
DB170717 Min klient mener bevisene som er grunnlag for politiets teori ikke holder, sier Mjelde.
DB170717 - Studien fra New Zealand grunnlag for en mulig sammenheng mellom GSKs vaksine og beskyttelse mot gonoré.
DB170717 - For meg er det fire punkter som jeg mener kan danne grunnlag for å jobbe tettere med Macron, sier AP-lederen.
DB170717 Norsk forskning har dokumentert at mange barn er blitt diagnostisert og medisinert på grunnlag av sin utagerende adferd, uten at de har fått hjelp med de traumer som ligger til grunn for deres adferd, og som de er blitt påført i sine hjem eller i sine nettverk.
DB170717 Kompetente undersøkelser vil kunne gi grunnlag for god og nødvendig hjelp.
DB170717 Det er det nyfødte barnet som plasseres rett fra fødeavdelingen basert på sviktende grunnlag , som blir fratatt sin mor og et omsorgsfullt familienettverk.
DB170717 Nå forteller hun, på grunnlag Scheel-utvalget, det offentlig nedsatte utvalget som har lagt grunnlaget for de siste års skattereform, og beregninger deres, at 20 prosent, i beste fall 40 prosent, av statens tapte inntekter kan bli dekket av høyere skatteinntekter på lengre sikt.
AA170717 I de reviderte etiske retningslinjene omtales nå ulike grunnlag som kan begrunne opplysningsplikt om og begrensninger i den enkelte ansattes adgang til å eie og handle med verdipapirer.
AA170717 Da kan vi nå mye lengre enn om vi snør ned i en meningsløs debatt uten grunnlag i virkeligheten.
VG170716 Han svarer ikke på om pensjonskassen har informert Tvilde om at hun har en informasjonsplikt på en klar og tydelig måte, men skriver på generelt grunnlag : ¶
DN170716https://www.dn.no/nyheter/2017/07/16/0917/tony-blair-haper-eu-reformer-kan-stoppe-brexit Den tidligere statsministeren sier han ikke vil legge fram noen detaljer fra møter som han selv har hatt med EU-tjenestemenn angående brexit, men slår fast at han uttaler seg på reelt grunnlag og at det ikke dreier seg om et innfall.
DN170716 Den tidligere statsministeren sier han ikke vil legge fram noen detaljer fra møter som han selv har hatt med EU-tjenestemenn angående brexit, men slår fast at han uttaler seg på reelt grunnlag og at det ikke dreier seg om et innfall.
DB170716 Dette er svært beklagelig både på prinsipielt grunnlag og konkret i denne saken, sier Varmann.
DB170716 - Det ble konkludert med at faren for bevisforspillelse ikke er til stede, og følgelig var det heller ikke grunnlag for å begjære de to varetektsfengslet.
AA170716 Pavens rådgivere Antonio Spadaro og Marcelo Figueroa viser til denne talen og beskriver Bannon som noen som ønsker « å legge staten under Bibelen på grunnlag av en logikk som ikke skiller seg fra den som inspirerer islamsk fundamentalisme ».
AA170716 Det ble konkludert med at faren for bevisforspillelse ikke er til stede, og følgelig var det heller ikke grunnlag for å begjære de to varetektsfengslet.
AA170716 - Det ble konkludert med at faren for bevisforspillelse ikke er til stede, og følgelig var det heller ikke grunnlag for å begjære de to varetektsfengslet.
DA170715 En tredje mann ( 24 ) ble også bortvist på samme grunnlag .
AP170715https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/gqyna/Store-sammenligner-seg-selv-med-Macron - For meg er det fire punkter som jeg mener kan danne et grunnlag for å jobbe tettere med Macron, sier Ap-lederen.
AA170715 Den tidligere statsministeren sier han ikke vil legge fram noen detaljer fra møter som han selv har hatt med EU-tjenestemenn angående brexit, men slår fast at han uttaler seg på reelt grunnlag og at det ikke dreier seg om et innfall.
VG170714 - Det jeg kan si er at alle som er her har klart kravet inneværende år og alle er her på kvalifisert grunnlag .
VG170714 Spiller for spiller har de et godt grunnlag til å i hvert fall kjempe om Champions League.
VG170714 Fredsprisvinneren hadde diagnosen dødelig leverkreft, og ble i slutten av juni prøveløslatt på medisinsk grunnlag og overført til et sykehus i Shenyang for behandling.
VG170714 ) Forhåndsvurderingen gir grunnlag for faglig diskusjon i utvalget, som bestemmer om prosjektet skal gis en endelig A, B eller C av utvalget samlet.
DN170714 - Med salget av Sapa vil Orkla ha en meget solid finansiell plattform som gir grunnlag for både fortsatt vekst og god utbyttekapasitet.
DN170714 Aktivister mente at prøveløslatelsen ikke ble gjort på humanitært grunnlag , men skyldtes at Kina ønsket å unngå reaksjoner dersom den kjente dissidenten skulle dø i fengsel.
DB170714 En slik sammenstilling framholdt vi som et nødvendig grunnlag for en ny nasjonal strategi for sikkerhet og trygghet.
AA170714 Aktivister mente at prøveløslatelsen ikke ble gjort på humanitært grunnlag , men skyldtes at Kina ønsket å unngå reaksjoner dersom den kjente dissidenten skulle dø i fengsel.
AA170714 - Med salget av Sapa vil Orkla ha en meget solid finansiell plattform som gir grunnlag for både fortsatt vekst og god utbyttekapasitet.
AA170714 Søknaden ble først avvist på formelt grunnlag , ettersom den ble sendt til Norge fra Storbritannia og ikke innlevert til norske myndigheter i Gaza, der Jabaly kommer fra. ( ©NTB ) ¶
DN170713 Aktivister mente at prøveløslatelsen ikke ble gjort på humanitært grunnlag , men skyldtes at Kina ønsket å unngå reaksjoner dersom den kjente dissidenten skulle dø i fengsel.
DN170713 Det slår negativt ut på resultatet nå, men gir et godt grunnlag for resultatet for andre halvår, sier Brundtland.
DN170713 Endresen mener overvåkningen har skjedd på ulovlig grunnlag og sier at han er innstilt på å be menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg vurdere overvåkningen for å få frem alvoret i saken.
DB170713 Jeg skal ikke blande meg inn i MDGs politikk, den skal de få utforme på selvstendig grunnlag .
DB170713 Stortinget vedtok i fjor enstemmig at Norge skal arbeide for et rettslig bindende rammeverk på grunnlag av gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen.
DA170713 Det er synd, sier han og viser til regjeringens taushet i forbindelse med at EU krevde prøveløslatelse på humanitært grunnlag for Liu.
DA170713 Han viser til regjeringens taushet i forbindelse med at EU krevde prøveløslatelse på humanitært grunnlag for Liu.
DA170713 Aktivister mente at prøveløslatelsen ikke ble gjort på humanitært grunnlag , men skyldtes at Kina ønsket å unngå reaksjoner dersom den kjente dissidenten skulle dø i fengsel.
DA170713 Endresen mener overvåkingen har skjedd på ulovlig grunnlag og sier at han er innstilt på å be menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg vurdere overvåkingen for å få fram alvoret i saken.
AA170713 Han ble dømt og fengslet på urettmessig grunnlag , ifølge komiteen.
AA170713 Den blir tildelt på grunnlag av kvalitet, og etter kriterier som juryen ser som særegne for hver av sjangrene.
DA170712 - Jeg er opprørt over at Norge gir avslag til så mange personer som har søkt asyl på grunnlag av seksuell legning, sier Kari Elisabeth Kaski, 1. kandidat for SV i Oslo.
VG170711 Denne trilogien, som har lagt et nytt grunnlag for hvordan verdenen Charlton Heston kræsjlandet på i klassikeren « Apeplaneten » ( 1968 ) ble til, har til nå vært en inderlig nyfortelling uten tidsforviklinger.
VG170711 USA-ekspert : Overveldende grunnlag for å fjerne Trump ¶
VG170711 Bakgrunn : Liu Xiaobo prøveløslates på medisinsk grunnlag
VG170711 Han legger til at det ikke er grunnlag for ytterligere tiltak.
NL170711 Gode naturopplevelser i disse verdifulle områdene gir grunnlag næringsvirksomhet, turisme og fritidsboliger.
DN170711 Vigeland mente det var grunnlag for å mistenke to av naboene for å ha forklart seg falskt da Borgarting lagmannsrett behandlet saken.
DB170711 Retten har ikke holdepunkter for å kunne legge til grunn at tiltaltes beslutning om å skyte var motivert av andre grunner enn sinnstilstanden forårsaket av angrepet, for eksempel hevnmotiver med grunnlag i den konflikten som tiltalte og fornærmede hadde fra tidligere av », het det videre.
DB170711 Vigeland mente det var grunnlag for å mistenke to av naboene for å ha forklart seg falskt da Borgarting lagmannsrett behandlet saken.
DB170711 NSL mener restriksjonene blant annet ble innført på grunnlag av feilaktig forskning utført av Havforskningsinstituttet.
AA170711 - Kun da kan det legges et trygt grunnlag for varig fred, noe det irakiske folk fortjener, sier Zeid Ra'ad Al Hussein, som samtidig oppfordrer den irakiske regjeringen til å slutte seg til Den internasjonale straffedomstolen ( ICC ). ( ©NTB ) ¶
AA170711 - Min klient mener at det ikke er grunnlag for videre isolasjon, sier han.
SA170710https://www.aftenbladet.no/digital/-Tar-du-et-sexbilde-av-en-jente-under-18_-blir-du-domt-Tar-du-bilde-av-en-gutt-under-18_-gar-du-fri-10127b.html Fra nå av vil vi også behandle guttene på likt grunnlag som jentene i Snapchat-saker.
SA170710 Fra nå av vil vi også behandle guttene på likt grunnlag som jentene i Snapchat-saker.
SA170710 Han er moden for alderen, og har et grunnlag som ingen andre.
NL170710 Det kan vanskelig være tvil om at det er lite forutsigbart på generelt grunnlag at eksamen kommer så spredt i semesteret.
DA170710 Og jeg måtte tenke meg om to ganger før jeg ble samferdselsminister, siden min bakgrunn var fra finans, energi og klima, sier Solvik-Olsen, og peker på at fire års erfaring som samferdselsminister gir godt grunnlag for fire nye på samme kontor.
BT170710https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Pappa-Ingebrigtsen-har-snudd-Na-blir-det-VM-tur-pa-Jakob-16-238579b.html Han er moden for alderen, og har et grunnlag som ingen andre.
AP170710https://www.aftenposten.no/digital/-Tar-du-et-sexbilde-av-en-jente-under-18_-blir-du-domt-Tar-du-bilde-av-en-gutt-under-18_-gar-du-fri-10127b.html Fra nå av vil vi også behandle guttene på likt grunnlag som jentene i Snapchat-saker.
AP170710https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Pappa-Ingebrigtsen-har-snudd-Na-blir-det-VM-tur-pa-Jakob-16-238579b.html Han er moden for alderen, og har et grunnlag som ingen andre.
VG170709 - Auroras karriere har fått et fantastisk godt grunnlag .
DN170709 Det er ikke noe grunnlag for store endringer i denne relasjonen på noen av sidene.
AA170709 Han sa også at han håper flyttingen kan danne grunnlag for forsoning « fordi nasjonen ønsker fred ». ( ©NTB ) ¶ | - Hun er sta.
VG170708 Ifølge operasjonssentralen i Vestfold vurderte en politijurist saken i natt, men fant at det ikke var grunnlag for noen strafferettslig reaksjon.
DB170708 Kommunikasjonsdirektør Even Westerveld forklarer på generelt grunnlag følgende til Finansavisen : ¶
DB170708 Disse merkelappene kan være morsomme å bruke for å tenke over hvordan vi er formet av tiden vi lever i, og det gir godt grunnlag for quizer.
NL170707 Tilbake får vi et svakere grunnlag å lage fellesskapsløsninger på.
DB170707 Det er derfor tre uavhengige spesialister må være enige om å reise sak på grunnlag av funn i disse passene.
DB170707 Siden de jobber med saken kan hun ikke uttale seg om den, men Bævre sier på generelt grunnlag at det er et forbud i markedsføringsloven mot å rette kjøpsoppfordringer mot barn, eller be dem overtale foreldre eller andre voksne til å kjøpe noe til dem.
DB170707 Siden de jobber med saken kan hun ikke uttale seg om den, men Bævre sier på generelt grunnlag at det er et forbud i markedsføringsloven mot å rette kjøpsoppfordringer mot barn, eller be dem overtale foreldre eller andre voksne til å kjøpe noe til dem.
DA170707 - Jeg ser jo på kjærlighet som grunnlag for motstand og som et potensial man ser i utopisk tenkning.
AA170707 Et enstemmig Storting stemte i fjor for at Norge skal arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk på grunnlag av balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen.
AA170707 Han legger til at de skal ta en vurdering etter avhørene hvorvidt det er grunnlag for fengsling av siktede.
AA170707 Klimastatistikk er en vanskelig øvelse, og er et usikkert grunnlag når utslippssyndere skal stilles til ansvar.
VG170706 Riktignok kan blodavvik brukes som selvstendig grunnlag til å sanksjonere i ekstreme tilfeller, men dette er lite anvendt i praksis.
VG170706 Her er svingninger i verdiene en indikator for å slå alarm om noe potensielt mistenkelig, som kan danne grunnlag for å ha vedkommende nærmere under lupen.
VG170706 Det vi på generelt grunnlag kan si, er at utøveres blodpass er innført som en form for overvåkingsmekanisme.
VG170706 Når det kommer unormale verdier - målt opp mot utøverens individuelle normalverdi - gir det grunnlag for å intensivere testing av den aktuelle utøveren.
VG170706 Sletten ønsker ikke å kommentere denne saken spesielt, men sier til Østlendingen på et generelt grunnlag at han mener det er feil å ekskludere medlemmer fra grupper eller forening på grunn av meningsforskjeller.
DB170706 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag 30.juni.
AA170706 Guttens forsvarer, advokat Svein Kjetil Stallemo, sa da til NTB at han mente det ikke var grunnlag for å dømme 16-åringen til forvaring.
VG170705 Også Eurosports sykkelkommentator Arild Eriksen mente juryens grunnlag var for tynt for å kaste ut en verdensmester.
VG170705 Det virker som om Sagan blir straffet mer på grunnlag av utfallet enn selve hendelsen.
VG170705 Samme dag gikk EU ut og krevde at Kina umiddelbart gir Liu prøveløslatelse på humanitært grunnlag .
VG170705 Fredag kom EUs utenrikssjef Federica Mogherini med en erklæring ( ekstern lenke ) om at EU forventer at « Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet ».
DB170705 - Å ønske seg et bedre liv er forståelig, men gir ikke grunnlag for opphold i Europa, fortsetter hun.
DB170705 - Basisfinansiering er støtte til virksomheten som helhet, og danner grunnlag for kontinuitet og langsiktighet, ulikt prosjektstøtte, forklarer Edvardsen videre.
DA170705 - Vi oppfordrer folk på generelt grunnlag til å be om samtykke hvis de skal publisere bilder av andre.
DA170705 De har truffet sitt vedtak på et sviktende grunnlag .
VG170704 Bakgrunn : Fredsprisvinner Liu Xiaobo prøveløslates på medisinsk grunnlag
VG170704 - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse fredag i forrige uke.
SA170704 - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse fredag i forrige uke.
DN170704 Først ble 116 personer pågrepet, men to ble senere løslatt da det ikke var grunnlag nok for å anholde dem.
DN170704 - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse fredag i forrige uke.
DB170704 - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa Federica Mogherini i en uttalelse fredag i forrige uke.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Storaksjon-mot-mafiaen-i-Italia--624598b.html To ble senere løslatt da det ikke var grunnlag nok for å anholde dem.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/EU-kilde-EU-jobber-for-a-fa-Liu-Xiaobo-til-Europa-624556b.html - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse fredag i forrige uke.
AA170704 Først ble 116 personer pågrepet, men to ble senere løslatt da det ikke var grunnlag nok for å anholde dem.
AA170704 - I lys av den sviktende helsen og alvorlige tilstanden til fredsprisvinner Liu Xiaobo forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, sa hun i en uttalelse fredag i forrige uke.
AA170704 Rapporten er forelagt Advokatfirmaet Schjødt, som har levert en juridisk betenkning om hvorvidt rapporten gir grunnlag for å mistenke straffbare forhold.
VG170703 Trumps treff med europeiske toppledere under hans første utenlandstur som president for en drøy måned siden, la ikke et grunnlag for godt samarbeid videre.
VG170703 Det er grunnlag for å være meget påpasselig, nøktern og kritisk til Stortingets egen pengebruk etter det som er avdekket om de enorme overskridelsene på rehabiliteringen av Prinsensgate 26, sier Nesvik til VG.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Dobbeltdrapssiktet-16-aring-i-Kristiansand-anker-dommen_-ifolge-NRK-703403b.html KRISTIANSAND : - Vi har hele tiden ment at det ikke er grunnlag for forvaring, sier Svein Kjetil Stallemo, guttens forsvarer, til Fædrelandsvennen.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Dobbeltdrapssiktet-16-aring-i-Kristiansand-anker-dommen_-ifolge-NRK-703403b.html Aktor Jan Tallaksen slo fast at det ikke var grunnlag for å kreve forvaring.
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Dobbeltdrapssiktet-16-aring-i-Kristiansand-anker-dommen_-ifolge-NRK-703403b.html - Ikke grunnlag for forvaring ¶
FV170703https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Dobbeltdrapssiktet-16-aring-i-Kristiansand-anker-dommen_-ifolge-NRK-703403b.html 16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, mener at det ikke grunnlag for forvaring etter dobbeltdrapet på Lund i desember i fjor.
DN170703 Meieriprodukter og ferdigmat under merkevaren Urtehaven har gradvis forsvunnet ut av hyllene de siste ukene, men etter oppkjøpet kan det være grunnlag for nytt håp om videre produksjon i det gamle meieriet har lagt bak seg flere epoker med ulike eierkonstellasjoner.
DN170703 Det franske utenriksdepartementet ba Beijing om å slippe fredsprisvinneren fri på humanitært grunnlag og sørge for at han får den behandlingen han trenger der han måtte ønske, skriver Franceinfo.
DN170703 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170703 På grunn av Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag .
DB170703 Vi har gått nøye igjennom dommen og er styrket i vår oppfatning at det ikke er grunnlag for forvaring, sier Stallemo til Dagbladet.
DB170703 Mener det ikke er grunnlag for forvaring ¶ 16-åringen ble dømt til 11 års forvaring for drapet på Jakob Hassan og Tone Ilebekk.
AP170703https://www.aftenposten.no/norge/Store--Ap-trenger-ikke-Solbergs-belaring-om-Kina-624532b.html - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i uttalelsen.
AA170703 Lagmannsretten mener derimot det ikke er grunnlag for fullstendig isolasjon, ettersom påtalemyndigheten har knyttet bevisforespillelsesfaren med siktedes mulighet til å påvirke forklaringer til personer hun har hatt kontakt med dersom hun løslates.
AA170703 - Vi har lest dommen nøye og er styrket i vår oppfatning av at det ikke er grunnlag for forvaring.
AA170703 Jeg opplever at slike uenigheter kan gi godt grunnlag for dialog som gir domstolene mulighet til å påvirke.
VG170702 - Før de legger ut på ferden over Middelhavet, må vi skille mellom dem som har rett til opphold på humanitært grunnlag , og de som ikke har det, sier Minniti.
VG170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DN170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 Det franske utenriksdepartementet ba Beijing om å slippe fredsprisvinneren fri på humanitært grunnlag og sørge for at han får den behandlingen han trenger der han måtte ønske, skriver Franceinfo.
DB170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 - I lys av Nobels fredspris-vinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det blant annet i den klare uttalelsen fra Mogherini.
DB170702 Jeg tror, og som en advokat som spesialiserer seg på skatt har jeg rimelig faglig grunnlag for denne troen, at Uber har gitt meg en skattepliktig moms-tjeneste og at jeg har rett på moms-faktura », skriver Maugham i sin vitneuttalelse til retten.
DB170702 Vi har ikke grunnlag for å si at problemene i dag har sammenheng med det som skjedde tidligere denne uka, sier Løksa.
DB170702 - I ly av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller utlandet, heter det i uttalelsen fra utenrikssjef Mogherini.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/FN-oppfordrer-Europa-til-a-hjelpe-Italia-med-batflyktninger-624449b.html - Før de legger ut på ferden over Middelhavet må vi skille mellom dem som har rett til opphold på humanitært grunnlag , og de som ikke har det, sier Minniti.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Delstater-nekter-a-samarbeide-med-Trumps-valgfusk-granskning-624426b.html - Kommisjonen ble dannet for å forsøke å finne et grunnlag for løgnen som president Trump fremsatte, og som ikke har noe grunnlag , har Alison Lundergan Grimes, som er demokrat og øverste leder i valgspørsmål i Kentucky ( Secretary of State ), sagt til Reuters.
AP170702https://www.aftenposten.no/verden/Delstater-nekter-a-samarbeide-med-Trumps-valgfusk-granskning-624426b.html - Kommisjonen ble dannet for å forsøke å finne et grunnlag for løgnen som president Trump fremsatte, og som ikke har noe grunnlag, har Alison Lundergan Grimes, som er demokrat og øverste leder i valgspørsmål i Kentucky ( Secretary of State ), sagt til Reuters.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/GVjkm/EU-ber-Kina-loslate-kreftsyk-fredsprisvinner-umiddelbart--Erna-Solberg-vil-ikke-svare-pa-om-hun-er-enig - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/politikk/EU-ber-Kina-loslate-kreftsyk-fredsprisvinner-umiddelbart--Erna-Solberg-vil-ikke-svare-pa-om-hun-er-enig-624412b.html - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/Danskene-har-lagt-sin-elsk-pa-yrno-624439b.html Tjenester verden over benytter Yrs data som grunnlag for sine egne værvarsler, og tall fra TNS Gallup viser at opp til 9 millioner brukere er innom nettstedet hver uke.
AA170702 - Før de legger ut på ferden over Middelhavet, må vi skille mellom dem som har rett til opphold på humanitært grunnlag og dem som ikke har det, sier Minniti.
VG170701 Intensjonen er å kartlegge om det er grunnlag for å gå videre til departementet, ettersom ulykkesomfanget har økt.
VG170701 Mannen anket straffeutmålingen helt til Høyesterett fordi han mente det ikke var grunnlag for å idømme ham ubetinget fengsel.
SA170701 Birkevold har likevel ikke grunnlag for å påstå at Dæhlie ikke betaler skatt, selv om inntekten hans ett enkelt år står oppført med null.
DB170701 Mannen anket straffeutmålingen helt til Høyesterett fordi han mente det ikke var grunnlag for å idømme ham ubetinget fengsel.
DA170701 Seirene involverer alt fra rett til å gifte seg, få adoptere, donere blod og å unngå å bli diskriminert på grunnlag av legning.
DA170701 Naturvernforbundet i Oslo og Akershus ( NOA ), mener tillatelsen er gitt på feil grunnlag .
BT170701https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Ordforeren-i-Aurland-onsker-basehoppforbud-336382b.html - Om vi klarer å dokumentere at det er stor fare for ulykker her, og at det er stor risiko for redningsmannskapene, bør det være grunnlag for en slik forskrift hos oss, sier Distad ( H ) til NRK.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Vi har ikke de endelige svarene, men mener våre forslag er et godt grunnlag å bygge videre på for å utvikle fremtidens sikkerhetsnett for barn.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Utvalgsmedlem Cecilia Dinardi har uttrykt et annet syn på rapportens metodiske grunnlag , og er derfor ikke blant forfatterne av vår kronikk.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Når man for eksempel finner en sprekk i et tannhjul på et helikopter som har styrtet, handler man ikke på grunnlag av sannsynligheten for at denne feilen også finnes i andre helikoptre.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html De øvrige 58 tiltakene har alle i utvalget stilt seg bak, og er av et samlet utvalg dermed vurdert som rimelige på grunnlag av rapportens totale metode- og kunnskapsgrunnlag.
BT170701https://www.bt.no/btmagasinet/Kampen-om-tvillingene-335657b.html GÅR GJENNOM SAKER : Nevrokirurg Knut Wester mistenker at flere foreldre kan være dømt på feil grunnlag .
AP170701https://www.aftenposten.no/verden/EU-ber-Kina-loslate-Liu-Xiaobo-umiddelbart-624400b.html - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Apne-Hoyre-er-skuffet-over-at-Raymond-Johansen-ikke-har-fulgt-opp-lofte-om-a-ta-imot-flere-LHBT-flyktninger-til-Oslo-624219b.html - Statlige myndigheter har oversikt over hvem dette gjelder, men kan ikke plassere asylsøkere i spesielle kommuner med dette som grunnlag .
AP170701https://www.aftenposten.no/norge/Ordforeren-i-Aurland-onsker-basehoppforbud-624399b.html - Om vi klarer å dokumentere at det er stor fare for ulykker her, og at det er stor risiko for redningsmannskapene, bør det være grunnlag for en slik forskrift hos oss, sier Distad til NRK.
AA170701 Mannen anket straffeutmålingen helt til Høyesterett fordi han mente det ikke var grunnlag for å idømme ham ubetinget fengsel.
AA170701 - Om vi klarer å dokumentere at det er stor fare for ulykker her, og at det er stor risiko for redningsmannskapene, bør det være grunnlag for en slik forskrift hos oss, sier Distad til NRK.
DA170631 Familien hadde søkt om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag , men søknaden ble avslått av Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og deretter klageorganet Utlendingsnemnda ( UNE ).
SA170630 Nå har bystyret kun fått ett alternativ med høy utnytting og med et mangelfullt og feilaktig grunnlag for å foreta en slik avveining.
SA170630 Mangelfullt og feilaktig grunnlag
SA170630 Har da høringsinstansenes oversett disse forutsetningene og uttalt seg på et mangelfullt og feilaktig grunnlag ?
SA170630 Da vil Fylkesmannen ha grunnlag for å oppheve vedtaket som ugyldig når de tre klagene som er innlevert, skal behandles.
NL170630 Å fremstille disse i et så negativt lys for å fremme de private selskapenes interesser som vi har opplevd i det siste, savner saklig grunnlag .
NL170630 Det er ikke etterrettelig å bruke de ansatte på falske premisser, som grunnlag for å legge ned nødvendig militær etterretning.
NL170630 Landbruksdepartementet hevdet den gang, på sviktende grunnlag , at det ikke finnes statsallmenninger i Nordland og Troms.
NL170630 I 1990-94 ble det utarbeidet en fullstendig NSB-utredning som kunne gi grunnlag for stortingsvedtak om gjennomføring for Fauske - Narvik - Bjerkvik - Setermoen - Bardufoss - Vollan - Tromsø med sidearm til Harstad/Sortland.
NL170630 Media skal ha en samfunnskritisk rolle, men det påkviler også et ansvar for å basere rollen på et saklig grunnlag - ikke på kampanjejournalistikk.
NL170630 Hun gjør også et poeng av at ulikhetene ifølge SSB-forsker Rolf Aaberge, har økt jevnt og trutt siden 1980-tallet og at det derfor ikke er grunnlag for å si at de har økt mer under hennes regjering.
DN170630 Målet er at forstudiene skal gi grunnlag for en investeringsbeslutning for hele verdikjeden våren 2019.
DA170630 - For å få nye flyruter til Sola er vi nødt til å overbevise flyselskapene om at det er et forretningsmessig grunnlag for det.
DA170630 Ut fra det kan vi vurdere om det er grunnlag for å ta klagen videre, sier Anfinsen.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Barneombudet--Hvis-vi-ikke-tar-alle-saker-alvorlig_-kan-vi-risikere-a-sende-et-barn-inn-i-en-dodelig-situasjon-624337b.html Barneombudet, som også er utdannet barnelege, understreker at hun snakker på prinsipielt grunnlag og ikke kjenner til enkeltsakene ut over Aftenpostens artikkel.
AA170630 - I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag.
VG170629 STRØR : - - I praksis fattes beslutninger om tildelingene ofte på tynt grunnlag , skriver kronikkforfatterne om bistandstildelingene.
VG170629 I praksis fattes beslutninger om tildelingene ofte på tynt grunnlag og med et lemfeldig forhold til målet om å redusere fattigdom.
VG170629 Det kan danne grunnlag for nye og bedre relasjoner til viktige organisasjoner, gi oppmerksomhet i media og bidra til å profilere ambassaden og ambassadøren som en viktig aktør.
VG170629 Michelsens Institutt, som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag .
VG170629 - Vi må ha respekt for tingrettens vurdering, og vil derfor lese dommen nøye og forsøke å forstå hvordan de har vurdert at det var grunnlag for forvaring, sier Stallemo.
FV170629https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Domt-til-11-ars-forvaring-for-dobbeltdrapet-703223b.html Aktor Jan Tallaksen slo fast at det ikke var grunnlag for å kreve forvaring.
FV170629https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Domt-til-11-ars-forvaring-for-dobbeltdrapet-703223b.html - Ikke grunnlag for forvaring ¶
DB170629 Dommersjef i NFF, Terje Hauge, sier at bare kan uttale seg på generelt grunnlag .
DB170629 FrP kritiserer NSO fordi vi mener regjeringens forslag om et generelt forbud mot heldekkende ansiktsplagg for studenter i høyere utdanning ikke har et solid faglig grunnlag .
DB170629 Det er når de kommersielle kjedene reklamerer for helsekontroller av friske, noe det ikke finnes noe medisinsk grunnlag for, jeg mener de opptrer uetisk.
DB170629 - KOMMERSIELL MEDISIN : - Når de kommersielle kjedene reklamerer for helsekontroller av friske, noe det ikke finnes noe medisinsk grunnlag for, mener jeg de opptrer uetisk.
DB170629 Men ser vi nærmere på Arbeiderpartiets forslag, er det verken grunnlag for å kalle det populisme eller generasjonsran.
DB170629 I denne rapportutgaven har RIF gjort helt nye beregninger siden 2010-utgaven, blant annet på grunn av bedre grunnlag fra etatene og mer nøyaktige egne undersøkelser. 2010-utgaven kan derfor ikke direkte sammenlignes med 2015-utgaven, noe som trolig forklarer at oppgraderingsbehovet har økt til 2600 milliarder kroner ( 2014-kroner ) av en estimert total gjenanskaffelsesverdi på 5800 milliarder kroner.
DA170629 En NOU er et viktig grunnlag for lover og et viktig kildedokument som benyttes av mange.
BT170629https://www.bt.no/btmeninger/leder/Streng-og-urettferdig-336257b.html Det er dypt kritikkverdig at politiet tar førerkortet fra folk på tvilsomt grunnlag , og samtidig stenger for reell klageadgang.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Jan-Bohler-Ap-vil-ha-omkamp-om-arealbruken-i-Regjeringskvartalet-624265b.html - Statsråden uttalte til Aftenposten i 2015 at det var grunnlag for å se nærmere på utnyttelsesgraden, deretter ba han Statsbygg vurdere å inkludere R5 i reguleringsplanen, samt vurdere høyden på Høyblokken.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/Domt-til-11-ars-forvaring-for-dobbeltdrapet-i-Kristiansand-624258b.html Aktor Jan Tallaksen slo fast at det ikke var grunnlag for å kreve forvaring.
AP170629https://www.aftenposten.no/norge/Domt-til-11-ars-forvaring-for-dobbeltdrapet-i-Kristiansand-624258b.html - Ikke grunnlag for forvaring ¶
VG170628 Nok et åpent løp, her et kaldblodsløp for hester med høyere grunnlag .
SA170628 I konklusjonen slår Garcia derimot fast at det ikke finnes grunnlag for å gjennomføre en ny avstemning rundt tildeling av 2022-VM.
DB170628 I konklusjonen slår Garcia derimot fast at det ikke finnes grunnlag for å gjennomføre en ny avstemning rundt tildeling av 2022-VM.
DB170628 Likevel inngår den i en politisk prosess der det hele tida skjæres store eller små biter av rettsstatens grunnlag .
AP170628 I konklusjonen slår Garcia derimot fast at det ikke finnes grunnlag for å gjennomføre en ny avstemning rundt tildeling av 2022-VM.
VG170627 Samtidig danner deler av kostnadene, blant annet det VG tidligere har avslørt rundt Norway House, eller skjenkingen under ungdoms-OL, grunnlag for å diskutere hva som er greit i en frivillig organisasjon.
VG170627 - Jeg kan si på generelt grunnlag at vi helst skal ha spillere som oppfører seg.
VG170627 - Vi gir ingen forhåndsvurdering av denne stengingen, men vi har ingen grunn til å si at det på generelt grunnlag er uforsvarlig å stenge denne avdelingen, hvis rutiner rundt stengingen er på plass, sier hun.
DB170627 Mendes, som ikke er anklaget for å ha gjort noe galt, viste seg i 45 minutter for en dommer i en rettssal i Madrid tirsdag som en del av etterforskningen for om det er grunnlag for å gå til retten med saken mot Falcao.
AP170627https://www.aftenposten.no/osloby/i/PVv1p/-Oslo-for-Kong-Sverre-av-Oslos-middelaldermusikk For Sverre er raus og låner ut med glede, og dannet han gruppene Kalenda Maia, Aurora Borealis og Al Andaluz på grunnlag av sine egenproduserte instrumenter og frodige, stilrene arrangementer ¶
AP170627https://www.aftenposten.no/osloby/-Oslo-for-Kong-Sverre-av-Oslos-middelaldermusikk-624095b.html For Sverre er raus og låner ut med glede, og dannet han gruppene Kalenda Maia, Aurora Borealis og Al Andaluz på grunnlag av sine egenproduserte instrumenter og frodige, stilrene arrangementer ¶
AA170627 Aktivister mener prøveløslatelsen ikke gjøres på humanitært grunnlag , men skyldes at myndighetene i Kina ønsker å unngå mulige reaksjoner dersom den kjente menneskerettsforkjemperen skulle dø i fengsel.
VG170626 | Fredsprisvinner Liu Xiaobo prøveløslates på medisinsk grunnlag
SA170626 Men det er en klar beskjed om at vi ikke bevilger oss selv goder som det ikke er grunnlag for.
SA170626 Det er en klar beskjed om at vi ikke bevilger oss selv goder som det ikke er grunnlag for.
SA170626 De nå frikjente mennene har sittet i varetekt i mer enn et år, dermed er det grunnlag for erstatningskrav mot staten.
DB170626 De nå frikjente mennene har sittet i varetekt i mer enn et år, dermed er det også grunnlag for erstatningskrav mot staten.
DB170626 De nå frikjente mennene har sittet i varetekt i mer enn et år, dermed er det grunnlag for erstatningskrav mot staten.
DB170626 Kvinnens forsvarer advokat Harald Stabell, sier til avisen at sykepleieren er kjent med tiltalen, og at hun mener at det ikke finnes grunnlag for domfellelse for uaktsomt drap.
DB170626 - Spesialenheten har vurdert politibetjentenes handlinger og har kommet til at det ikke er grunnlag for å reagere med straff mot noen av dem, heter det på Spesialenhetens nettsider.
BT170626https://www.bt.no/btmeninger/leder/Et-svik-mot-barna-336132b.html I stedet ble flere saker avsluttet på grunnlag av foreldrenes forsikringer.
AP170626https://www.aftenposten.no/reise/Passet-hadde-ikke-lang-nok-gyldighet--matte-droppe-drommereisen-til-Sri-Lanka-10274b.html På generelt grunnlag anføres at det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Syriske-brodre-frikjent-for-voldtekt-av-13-aring-624034b.html De nå frikjente mennene har sittet i varetekt i mer enn et år, dermed er det grunnlag for erstatningskrav mot staten.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Sykepleier-tiltalt-for-uaktsomt-drap-624040b.html Kvinnens forsvarer advokat Harald Stabell, sier til avisen at sykepleieren er kjent med tiltalen, og at hun mener at det ikke finnes grunnlag for domfellelse for uaktsomt drap.
AP170626 På generelt grunnlag anføres at det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise.
AA170626 Fylkeslegen konkluderte med at det ikke var grunnlag for å frata sykepleieren autorisasjonen og heller ikke å gi advarsel, fordi det var såpass store systemmangler.
AA170626 De nå frikjente mennene har sittet i varetekt i mer enn et år, dermed er det grunnlag for erstatningskrav mot staten. ( ©NTB ) ¶
AA170626 - Spesialenheten har vurdert politibetjentenes handlinger og har kommet til at det ikke er grunnlag for å reagere med straff mot noen av dem, heter det på Spesialenhetens nettsider.
VG170625 Solbakken mener han har godt grunnlag for å sette seg inn i RBK-trenerens situasjon.
VG170625 På generelt grunnlag sier hun : ¶
VG170625 - Dette har vært en veldig krevende sak, der det har kommet nye opplysninger som har gitt grunnlag for ny etterforskning.
AP170625https://www.aftenposten.no/verden/Nederlandske-politikere-har-forhandlet-om-ny-regjering-i-100-dager_-men-trenger-kanskje-100-dager-til-623836b.html Norske velgere som gruer seg til en valgkamp der Erna Solberg og Jonas Gahr Støre maser på hverandre for å klargjøre hvem de vil regjere med, og på hvilket grunnlag , kan glede seg over at de ikke er nederlendere.
VG170624 Slik vi vurderte det var det ikke grunnlag for å stoppe kjøpene fra Fyrlykta den gangen, skriver Trommald, som også poengterer at Stortingets instruks har ligget til grunn for alt arbeid.
DN170624 Det vi lærer nå vil legge et solid grunnlag for fremtidige satsinger i andre land, sier Adams.
AA170624 Det har foreløpig ikke vært grunnlag for å oppnevne forsvarere på det offentliges regning i saken, opplyser Bøklepp.
AA170624 Det gir DA et svært godt grunnlag for å kunne utvikle norske domstoler ut fra brukernes behov og forventninger, samtidig som domstolenes uavhengighet ivaretas ved at domstolene selv har flertall i styret.
VG170623 Alwaysinblackpedia står alltid perfekt inne i disse sølvdivisjonsløpene som er åpne for hopper med høyere grunnlag .
VG170623 Men på generelt grunnlag kan jeg si at store norske profiler innen idrett og underholdning kan være spennende for oss, hvis det lar seg kombinere med karrierevalget deres.
VG170623 Han var blant de forfatterne som la grunnlag for de senere års oppsving for kriminalsjangeren her i Norge.
VG170623 - Vi tar til etterretning at statsadvokaten ikke har funnet grunnlag for å gå videre med saken.
SA170623 Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
SA170623 Det er ikke her grunnlag for konkurranse mellom statlige enheter, er budskapet fra utvalget.
SA170623 Slike steder gir bedre grunnlag for synergieffekter for næringsetableringer og verdiskapning.
NL170623 Men Fiskeridirektoratet er handlingslammet fordi de ikke har entydige forskningsresultater og dermed ikke faglig grunnlag for å stoppe skytingene i nord.
NL170623 Lederen i Advokatforeningen i Norge, Jens Johan Hjort, er en av flere artikkelforfattere som mener UiT reduserer antall fakulteter på et mangelfullt og ikke faglig fundert grunnlag .
NL170623 Advokatforeningen er også bekymret for at en eventuell avgjørelse om å redusere antall fakulteter, tas på mangelfullt og ikke faglig fundert grunnlag .
DB170623 Det kan gi et bedre grunnlag for forhandlinger, sier han.
DB170623 Det betyr at mennesker som flykter fra for eksempel krig skal kunne få opphold i Norge, men at mennesker uten grunnlag for opphold skal returneres.
DA170623 I en fersk rapport får domstolene kritikk for å la Landinfo trumfe alt annet, når de vurderer asylsøkeres grunnlag for beskyttelse.
DA170623 - Nyansene forsvinner, og det er grunnlag for en langt mer kritisk vurdering av Landinfo.
DA170623 - Ettersom det er blitt gjennomført lite systematisk forskning på betydningen av landinformasjon i Norge, ville en god analyse, basert på grundig kildearbeid og solid metodikk, skapt grunnlag for konstruktive anbefalinger.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Det er ikke her grunnlag for konkurranse mellom statlige enheter, er budskapet fra utvalget.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Det er ikke her grunnlag for konkurranse mellom statlige enheter, er budskapet fra utvalget.
AP170623https://www.aftenposten.no/norge/-Statsadvokaten-vil-ikke-ga-videre-med-ambassadorsaken-623818b.html Og på bakgrunn av den informasjonen jeg har fått, er det iallfall min foreløpige vurdering at dette ikke er noe som det er grunnlag for oss å forfølge nærmere, sier Maurud.
AA170623 Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
AA170623 Utredningen vil inngå som et viktig grunnlag i vurderingene som må gjøres av et så viktig spørsmål, sier finansministeren.
AA170623 Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond.
AA170623 Og på bakgrunn av den informasjonen jeg har fått, er det iallfall min foreløpige vurdering at dette ikke er noe som det er grunnlag for oss å forfølge nærmere, sier Maurud.
SA170622 Det er tragisk at det nye kommunekartet som må ha hatt til hensikt å peke fremover, er tegnet på slikt grunnlag .
NL170622 Vi må på et tidligere tidspunkt og på vitenskapelig grunnlag legge bedre føringer for hvordan nye ressurser skal utvinnes i havene våre.
NL170622 Slik skal vi sørge for grunnlag for « havets århundre ».
DN170622 « På bakgrunn av funnene våre er vår konklusjon at Konsekvensutredningen med underrapporter ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å fatte Lisensvedtaket og for åpningen av 23. konsesjonsrunde », skriver Rosendahl og Greaker.
DN170622 På generelt grunnlag sier olje- og energiminister Terje Søviknes at rollefordelingen mellom staten og oljeselskapene er klar.
DB170622 « Etter dette er retten kommet til at det ikke er rettslig grunnlag for kravet advokat Klomsæt har fremsatt ».
DB170622 Nå har Sør-Trøndelag tingrett slått fast at det ikke var juridisk grunnlag i kravet fra Sigurd Klomsæt.
DB170622 Larsen pekte også på at det ikke var avtalemessig grunnlag for kravet.
DB170622 Ikke rettslig grunnlag
DB170622 Det synes vi er et merkelig grunnlag for en beslutning.
BT170622 HAUGLAND SKOLE : Fylkesmannen i Hordaland har nå kommet til at nedlegging av blant annet Haugland skule i Arna, ble fattet på lovlig grunnlag , skriver innsender.
BT170622 Fylkesmannen i Hordaland har nå kommet til at nedlegging av blant annet Haugland skule i Arna, ble fattet på lovlig grunnlag .
AP170622https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Bor-en-professor-si-nei-til-mer-kunnskap-om-oljeleting-i-Lofoten--Hans-Jakob-Hegge-623768b.html Vi mener det er riktig å gjennomføre en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja for å få best mulig grunnlag for en beslutning.
AP170622https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Bor-en-professor-si-nei-til-mer-kunnskap-om-oljeleting-i-Lofoten--Hans-Jakob-Hegge-623768b.html Bør vi ikke ha best mulig grunnlag for en beslutning om oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja ?
VG170621 Venninnene mener skolen har gitt dem et godt grunnlag for voksenlivet.
VG170621 GODT GRUNNLAG : Misbah Mahmood, Sidra Yousaf ( t.v ) og Doha Algariri ( t.h ) gikk alle tre ut av Fyrstikkalleen videregående skole med svært gode karakterer.
VG170621 Alle jentene mener videregående har gitt dem et godt grunnlag for å klare seg videre i livet.
VG170621 - Når det gjelder opplysninger om grove trusler/utpressing, vurderer påtalemyndigheten forholdene som foreldet, og det er på denne bakgrunn ikke grunnlag for å iverksette etterforskning eller foreta nærmere undersøkelser rundt dette, skriver påtaleleder Beate Brinch Sand i Oslo politidistrikt i en e-post til VG.
VG170621 - Når det gjelder kjøp av kunst til overpris er det heller ikke grunnlag for å iverksette etterforskning rundt de forholdene som har funnet sted.
SA170621 Det gir grunnlag for en permanentinntekt på vel 115 mrd. kroner per år utover avkastningen på kapitalen som allerede er opptjent i Statens pensjonsfond utland.
SA170621 Kort tid etter fastslo bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer Tone Ilebekks etterlatte, at de mener 16-åringens forbrytelser kvalifiserer til lovens strengeste straff, og at det er feil å avvise forvaring på grunnlag av de sakkyndiges konklusjon.
DB170621 « Det er på uriktig grunnlag lagt utilbørlig press på bydelens administrative ledelse, spesielt bydelsdirektøren », het det i brevet fra bydelsutvalget hvor det også ble hevdet at byråden og kommunaldirektøren skal ha presset tidligere bydelsdirektør i Bjerke, Kari-Anne Mathisen, til å gå av.
DB170621 Kontrollutvalget forutsetter at de ulike aktørene bruker læringspunktene i denne saken i sitt forbedringsarbeid, og også vurderer om det er andre forhold ved saken som gir grunnlag for læring ».
BT170621 Han har fått opplyst at Utenriksdepartementet nå mener det ikke er i henhold til reglementet, men synes at han har fått godt nok grunnlag til å legge steinen ned i fortauet.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-bygge-2000-boliger-i-gammelt-industriomrade-623642b.html « Det er grunnlag for å tro at en stor del av trafikkreisene (... ) vil måtte foretas med bil », skriver de.
AP170621https://www.aftenposten.no/osloby/Skal-bygge-2000-boliger-i-gammelt-industriomrade-623642b.html Hun påpekte at å åpne opp for flere boliger nå, vil gi grunnlag for flere bussavganger i fremtiden.
AP170621https://www.aftenposten.no/meninger/sid/-Jeg-er-lei-av-a-hore-at-jeg-er-fodt-pa-feil-dato-623666b.html Jeg vurderes på grunnlag av mine prestasjoner, og selv om teknikk betyr mye, har muskler og styrke også masse å si i konkurransesammenheng, skriver gutt ( 14 ).
AP170621 « Det er grunnlag for å tro at en stor del av trafikkreisene (... ) vil måtte foretas med bil », skriver de.
AP170621 Hun påpekte at å åpne opp for flere boliger nå, vil gi grunnlag for flere bussavganger i fremtiden.
AP170621 Flertallet vil også utrede å innføre en opplysningsplikt til barnevernstjenesten om ufødte barn der det er grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernsloven før eller etter barnets fødsel.
AP170621 Kort tid etter fastslo bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer Tone Ilebekks etterlatte, at de mener 16-åringens forbrytelser kvalifiserer til lovens strengeste straff, og at det er feil å avvise forvaring på grunnlag av de sakkyndiges konklusjon.
AP170621 Jeg vurderes på grunnlag av mine prestasjoner, og selv om teknikk betyr mye, har muskler og styrke også masse å si i konkurransesammenheng, skriver gutt ( 14 ).
AA170621 Det er etter min mening et godt grunnlag for å si at innbyggerne har forventninger til at det offentlige skal bli mer effektivt, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.
AA170621 Kort tid etter fastslo bistandsadvokat Tove Karlsen Westbye, som representerer Tone Ilebekks etterlatte, at de mener 16-åringens forbrytelser kvalifiserer til lovens strengeste straff, og at det er feil å avvise forvaring på grunnlag av de sakkyndiges konklusjon.
VG170620 Tore Kopperud i Kopperud Bygg Invest AS har ifølge Budstikka tidligere argumentert for at det ikke er grunnlag for å ilegge noe gebyr.
VG170620 Det er greit at Støre mener man ikke skal følge sikkerhetsloven, men det er ikke grunnlag å bruke det som eksempel på manglende åpenhet, sier Solberg.
NL170620 ¶ Universitetet trenger passe store enheter som kan styres på grunnlag av oversikt og innsikt - ikke ved kontroll, skriver Sidsel Saugestad.
NL170620 Vi trenger passe store enheter som kan styres på grunnlag av oversikt og innsikt - ikke ved kontroll.
NL170620 I tillegg forsker vi innenfor de fleste fagområder : forskning som gir grunnlag for undervisning, forskning som gir grunnlag for nytt næringsliv, forvaltning, politiske beslutninger, forbedret helse, bedre IT-løsninger, sunnere oppdrettsfisk, for fred i Arktis og i verden, og for bevaring av samisk språk og kultur.
NL170620 I tillegg forsker vi innenfor de fleste fagområder : forskning som gir grunnlag for undervisning, forskning som gir grunnlag for nytt næringsliv, forvaltning, politiske beslutninger, forbedret helse, bedre IT-løsninger, sunnere oppdrettsfisk, for fred i Arktis og i verden, og for bevaring av samisk språk og kultur.
DB170620 Overfor Dagbladet presiserer hun at hun mener det er grunnlag for å kritisere styringen med prosjektet. - - Men det er viktig å huske at det er en fordeling mellom dette presidentskapet og det forrige, når alle peker på ham, sier hun.
DB170620 Mens Riksrevisjonen mener at Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet ble fattet på ufullstendig grunnlag , har presidentskapet og administrasjonen nektet for at de har tilbakeholdt informasjon.
DB170620 Mål for opplæringa er at eleven skal kunne : ¶ gjere målingar i praktiske forsøk og formulere matematiske modellar på grunnlag av observerte data ¶ analysere praktiske problemstillingar knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjonar og beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av matematiske
DA170620 Manageren er irritert over å få avslag på grunnlag av en slik personlig vurdering fra juryen.
BT170620https://www.bt.no/btmeninger/debatt/7-grunner-til-a-kutte-formueskatten-335910b.html Derimot har verdsettelsen som grunnlag for utligning av formuesskatt økt kraftig.
BT170620 Derimot har verdsettelsen som grunnlag for utligning av formuesskatt økt kraftig.
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/oqnk7/Aftenposten-mener-Et-sikkerhetspolitisk-hamskifte Statusrapporten som brigader Aril Brandvik nå har lagt frem synes som et godt grunnlag for videre utredning og debatt.
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-Et-sikkerhetspolitisk-hamskifte-623580b.html Statusrapporten som brigader Aril Brandvik nå har lagt frem synes som et godt grunnlag for videre utredning og debatt.
AP170620 Under innledningsforedraget varslet statsadvokat Jan Tallaksen at påtalemyndigheten ikke vil kreve forvaring, men poengterte at retten står fritt til å vurdere dette på selvstendig grunnlag .
AP170620 Statusrapporten som brigader Aril Brandvik nå har lagt frem synes som et godt grunnlag for videre utredning og debatt.
AA170620 Under innledningsforedraget varslet statsadvokat Jan Tallaksen at påtalemyndigheten ikke vil kreve forvaring, men poengterte at retten står fritt til å vurdere dette på selvstendig grunnlag .
VG170619 Poenget er at arbeidstakeren får en ny sjanse, sier hun på generelt grunnlag .
VG170619 LO-juristen understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag .
VG170619 Strøm Arnøy understreker at hun uttaler seg på prinsipielt grunnlag og ikke kjenner til hvordan Stortinget har håndtert disse dokumentene eller hvilke vurderinger som er tatt.
VG170619 Stortingspresident Olemic Thommessen skriver i en mail til VG at rutinen som følges for utlevering av graderte innstillinger har ligget fast i en årrekke uten at det så langt har vært grunnlag for å hevde at noe av materialet har kommet på avveie.
VG170619 Hun erkjenner å ha vært til stede under drapet, men mener tiltalen mot henne bygger på feil grunnlag .
NL170619 Rapporten bygger på et tynt faglig grunnlag , en svært mangelfull analyse og konklusjoner som ikke er basert på fakta.
NL170619 Hvis styret, til tross for at det ikke finnes et solid faglig grunnlag for en omorganisering, likevel skulle vedta å bryte de inngåtte avtaler, da er ikke denne saken avsluttet.
NL170619 Hun har også valgt å flagge sitt syn og legger hele sin tyngde inn på å få styret til å beslutte en 4-fakultetsmodell, selv om det ikke foreligger et faglig grunnlag for en slik beslutning.
DB170619 Det er sitater fra den lukkede høringen og deler fra den graderte rapporten til Riksrevisjonen som dannet grunnlag for tilleggsinnstillingen som komiteen lagde.
DB170619 « Venstresida må endre alt, i form som i grunnlag », sa han.
AP170619https://www.aftenposten.no/verden/n-dag--fire-saker-som-ikke-er-god-reklame-for-Tyrkia-623337b.html Tyrkia har gjort det klart at de mener beslutningen om å etterlyse de tyrkiske livvaktene er « gal, fordomsfull og mangler juridisk grunnlag ».
AP170619https://www.aftenposten.no/verden/Brexit-forhandlingene-er-endelig-i-gang_-men-kan-ende-i-fiasko-Fem-faktorer-gjor-at-britene-er-kraftig-svekket-623468b.html Dermed er det en britisk regjering med et uavklart parlamentarisk grunnlag , ledet av en statsminister med en uviss fremtid, som har innledet forhandlinger med EU.
AP170619https://www.aftenposten.no/osloby/Som-syklist-i-Oslo-er-du-ti-ganger-mer-utsatt-for-ulykker-enn-i-Kobenhavn-623117b.html Et bedre grunnlag ville vært å måle hvor mange kilometer man sykler mellom hver ulykke i København målt mot Oslo.
AP170619 Tyrkia har gjort det klart at de mener beslutningen om å etterlyse de tyrkiske livvaktene er « gal, fordomsfull og mangler juridisk grunnlag ».
AP170619 Nord-Korea sa forrige uke at Warmbier, som var student ved Universitetet i Virginia, ble løslatt « på humanitært grunnlag ».
AP170619 Dermed er det en britisk regjering med et uavklart parlamentarisk grunnlag , ledet av en statsminister med en uviss fremtid, som har innledet forhandlinger med EU.
AP170619 Et bedre grunnlag ville vært å måle hvor mange kilometer man sykler mellom hver ulykke i København målt mot Oslo.
AA170619 Den siktede har forklart at fornærmede selv skal ha påført seg skadene, men Inntrøndelag tingrett så ikke grunnlag til å feste lit til denne forklaringen.
AA170619 Utsettelsesforslaget ble avvist av Arild Kvernmo Pedersen ( Ap ), som mener det eksisterer et omfattende grunnlag for å fatte et vedtak.
AA170619 De forteller om systematiske forsøk på å trekke troverdigheten deres i tvil, ofte på usaklig grunnlag .
AA170619 Skriftet slår først fast hva kirkens grunn er : « Vi bekjenner at den Hellige skrift er eneste grunnlag og rettesnor for kristelig lære og liv, og vi er av hjertet overbevist om at den evangelisk-lutherske bekjennelse er den sanne og rette veileder i troens sak.
VG170618 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen setter snart igang arbeid for at skolene skal ha et bedre grunnlag for å finne ut hva som bør gjøres både for å forebygge, og i etterkant av, et selvmord.
DB170618 De norske resultatene har egentlig vært ganske stabile, og det å slå politisk mynt på et slikt grunnlag er spekulativt.
BT170618 - Saken etterforskes som en straffesak, men det er ikke funnet grunnlag for å varetektsfengsle dem, sier Wangensteen til NTB.
BT170618 Raundalenutvalget la derved grunnlag for en grenseløs praksis : Fokuset ble flyttet fra å hindre skade, til å sørge for utviklingsstøttende oppvekst for alle barn i Norge.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html Forlenget inn i Oljefondet gir resultatet grunnlag for en varig éngangsøkning i utgiftsnivået på statsbudsjettet med 4 milliarder kroner.
AP170618 Forlenget inn i Oljefondet gir resultatet grunnlag for en varig éngangsøkning i utgiftsnivået på statsbudsjettet med 4 milliarder kroner.
VG170617 Håndball for gutter er ingen gigantisk gren i Norge, men her utvikles det usedvanlig mye ut fra et tynt grunnlag med talenter og enda færre penger.
SA170616 Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen og det er grunnlag for prisavslag, vil det ofte gjøres et fradrag for standardheving.
NL170616 Dersom eksempelvis Forsvarssjefens fagmilitære råd hadde dimensjonert hvilket forsvar Norge trenger sett i lys av den aktuelle sikkerhetspolitiske situasjonen og fremtidig usikkerhet, - på et rent faglig grunnlag , måtte gjerne politikerne prioritert annerledes, men da måtte de også argumentert og svart for sine prioriteringer overfor velgerne og allmennheten.
DN170616 Staten ved Skatt vest anket dommen inn til Høyesterett, som altså har bestemt at det ikke er grunnlag for å slippe den inn til behandling.
DN170616 Retten skulle ta stilling til om det var grunnlag for såkalt skattemessig gjennomskjæring.
DN170616 Lagmannsretten fant at det heller ikke var grunnlag for å fastslå at selskapene på Cayman Islands var reelle rettighetshavere til utbyttet fra Transhav as.
DN170616 Dette viser at det ikke var grunnlag for Økokrims og skatteetatens anførsler om skatteunndragelse eller skattetriksing, avslutter Holen.
DN170616 Advokat Hanne Skaarberg Holen, som har representert Transocean-selskapene i en årrekke, skriver at klientene er enige i vurderingen at det ikke er grunnlag for omkamp over lagmannsrettens dom.
DB170616 Mens Riksrevisjonen mener at Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet ble fattet på ufullstendig grunnlag , har presidentskapet og administrasjonen nektet for at de har tilbakeholdt informasjon.
DB170616 Tips kan gis på tlf 22 66 96 00 eller e-post [ email protected ] / * - Det var ting på stedet åstedet som selvfølgelig la grunnlag for satt i gang videre undersøkelser.
DB170616 Riksrevisjonen har kritisert at Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet ble fattet på ufullstendig grunnlag .
DB170616 37-åringen gikk til sak på grunnlag av ærekrenkelser, som hun hevder magasinene i konsernet har stått for flere ganger.
DA170616 Men jeg tror vi alle koser oss med å se hvor mange som faktisk tror de er våre største fiender, uten at de egentlig har noe grunnlag for det.
BT170616https://www.bt.no/bolig/Par-vant-frem-i-Hoyesterett--En-seier-for-alle-boligkjopere--10275b.html Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen og det er grunnlag for prisavslag, vil det ofte gjøres et fradrag for standardheving.
BT170616 Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved Stortingsvalget 2013.
BT170616 Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen og det er grunnlag for prisavslag, vil det ofte gjøres et fradrag for standardheving.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Olemic-Thommessen-H-far-sviende-kritikk_-men-blir-sittende-623361b.html Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag .
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Olemic-Thommessen-H-far-sviende-kritikk_-men-blir-sittende-623361b.html Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen, som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag .
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Olemic-Thommessen-H-far-sviende-kritikk_-men-blir-sittende-623361b.html Han mener dette skaper grunnlag for en ukultur i offentlig sektor.
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Michael-Tetzschner--Dette-er-et-oppgjor-med-en-uansvarlig-arbeidsform-623393b.html Presidentskapets plikt til å påse at konstitusjonelle regler overholdes, innebærer også å legge til rette for at Stortinget kan ta reelle avgjørelser på et forsvarlig grunnlag .
AP170616https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Michael-Tetzschner--Dette-er-et-oppgjor-med-en-uansvarlig-arbeidsform-623393b.html Og det skal skje på et solid grunnlag .
AP170616https://www.aftenposten.no/bolig/Par-vant-frem-i-Hoyesterett--En-seier-for-alle-boligkjopere--10275b.html Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen og det er grunnlag for prisavslag, vil det ofte gjøres et fradrag for standardheving.
AP170616 Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag .
AP170616 Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen, som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag .
AP170616 Han mener dette skaper grunnlag for en ukultur i offentlig sektor.
AP170616 Presidentskapets plikt til å påse at konstitusjonelle regler overholdes, innebærer også å legge til rette for at Stortinget kan ta reelle avgjørelser på et forsvarlig grunnlag .
AP170616 Og det skal skje på et solid grunnlag .
AP170616 Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen og det er grunnlag for prisavslag, vil det ofte gjøres et fradrag for standardheving.
AA170616 Det er ulike hjemler i barnevernloven for plasseringer utenfor hjemmet, ulike bakgrunnshistorier, situasjoner og grunnlag som vurderes og konkluderes ut ifra.
VG170615 - Der er det ikke grunnlag for omkamper, sier Kolbjørn Almlid som både har vært nestleder i Senterpartiet og statssekretær i Olje- og energidepartementet.
SA170615 Kosmetikkleverandørenes forening mener at Forbrukerrådets metoder og klassifisering er uten vitenskapelig grunnlag og dermed nytteløs som veiledning for forbrukerne.
NL170615 Når ny avtale er inngått, er det ikke grunnlag for omkamp - hverken for fester eller bortfester.
DN170615 Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen, som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag .
DB170615 Grunnlag for Mattilsynet sin vurdering av beiteområdene under denne hendelsen : ¶
DB170615 Det skaper grunnlag for norsk forskningsinnsats sammen med store internasjonale forskningsmiljøer.
DA170615 Retten kom også til at hastigheten ikke ga grunnlag for å fastsette tap av førerrett, og siden ankesaken hadde ført fram, slapp 20-åringen å betale saksomkostninger.
DA170615 Det er i dag ikke grunnlag for å slå fast nøyaktig årsak til mange av ulykkene.
BT170615https://www.bt.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-mener-kun-atte-av-45-solkremer-kan-godkjennes-10276b.html Kosmetikkleverandørenes forening mener at Forbrukerrådets metoder og klassifisering er uten vitenskapelig grunnlag og dermed nytteløs som veiledning for forbrukerne.
BT170615 Det har vi grunnlag for å tro at har skjedd i denne saken, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i selskapet.
BT170615 - Selv om tiltale er tatt ut, mener vi det ikke er grunnlag for å mistenke min klient.
BT170615 Kosmetikkleverandørenes forening mener at Forbrukerrådets metoder og klassifisering er uten vitenskapelig grunnlag og dermed nytteløs som veiledning for forbrukerne.
AP170615https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Forbrukerradet-mener-kun-atte-av-45-solkremer-kan-godkjennes-10276b.html Kosmetikkleverandørenes forening mener at Forbrukerrådets metoder og klassifisering er uten vitenskapelig grunnlag og dermed nytteløs som veiledning for forbrukerne.
AP170615 Kosmetikkleverandørenes forening mener at Forbrukerrådets metoder og klassifisering er uten vitenskapelig grunnlag og dermed nytteløs som veiledning for forbrukerne.
AA170615 Foreløpig er det ikke grunnlag for å slå fast at hendelsen ved Byåsen skole er tilknyttet et høyreekstremt miljø ¶
AA170615 Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen, som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag .
VG170614 Han forteller at han selv ikke var på jobb da parkeringsblemmen skjedde, og kun kan uttale seg på generelt grunnlag .
VG170614 Det er oppsiktsvekkende at det kun er Høyre og Venstre i komiteen som ønsker å avvise forslaget på et prinsipielt og ideologisk grunnlag .
VG170614 Så langt har jeg ikke hatt grunnlag for å hevde at POD har handlet i strid med Stortingets vedtak.
VG170614grunnlag av dette har Bufdir konkludert med at stiftelsen ikke lenger er å anse som en ideell organisasjon og har sagt opp rammeavtalen med Fyrlykta ".
VG170614 Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag , og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver fungerende daglig leder Jørgen Fredheim.
VG170614 juni, og med tittelen " Informasjon om Stiftelsen Fyrlykta om mulig brudd på forutsetninger for skattefritak for ideell organisasjon ", skriver Bufdir at de legger ved rapporten slik at Skatteetaten på selvstendig grunnlag kan vurdere om det foreligger brudd på skatteloven.
SA170614 I februar sendte jeg en klage til kommunalavdelingen for oppvekst og levekår, avdeling oppvekst, fordi jeg merket meg at sakkyndig vurdering var gjort på feil grunnlag og vedtak fattet uten at vi fikk mulighet til å uttale oss.
NL170614 Rapporten er mangelfull på flere områder, og jeg kan vanskelig se hvordan den gir et nevneverdig bedre grunnlag for avgjørelsen Universitetsstyret skal treffe.
DN170614 - Utvalgets forslag blir et viktig grunnlag for å vurdere ytterligere oppgaver og myndighet til de nye fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
DN170614 Ufullstendig grunnlag ?
DN170614 Blant Riksrevisjonens hovedfunn er at « Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag ».
DB170614 Mye av grunnen til at Andersen er skeptisk, er fordi hun er usikker på om kolesterolet er bedre i varmebehandlet laks enn ikke, og synes forskningen har et litt tynt grunnlag siden det er forsket på rotter i en periode på fire uker.
DA170614 Ufullstendig grunnlag ?
DA170614 Blant Riksrevisjonens hovedfunn er at " Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag ".
DA170614 Mariann Eide og daglig leder i Skiold Morten Backe gjentok punktene de tidligere har nevnt som grunnlag for at trenerne måtte gå : at det var skjevhet i spilletid for barna, at det var ulike muligheter til å få trene og at spillere var blitt ekskludert fra å delta i cup.
BT170614 - Jeg går på metadon og men det kan ikke være grunnlag for at min mor skal kastes ut av leiligheten, sier han.
AP170614https://www.aftenposten.no/okonomi/Polet-kan-fa-overta-taxfree-salg-av-alkohol-623175b.html - Vårt mål er å kunne legge frem fakta for politikerne slik at de skal ha et godt grunnlag for å ta en avgjørelse i saken, sier Mellbye.
AP170614 Grunnlag for å felle presidenten ?
AP170614 - Vårt mål er å kunne legge frem fakta for politikerne slik at de skal ha et godt grunnlag for å ta en avgjørelse i saken, sier Mellbye.
AA170614 Høyskoleparkens bruk og verdi må vurderes på selvstendig grunnlag : ¶
VG170613 Det er hennes privilegium som sittende statsminister å varsle Dronningen om at hun vil forsøke å finne parlamentarisk grunnlag for en ny regjering.
VG170613 ) for å søke parlamentarisk grunnlag for en ny konservativ regjering.
VG170613 På generelt grunnlag sier hun : ¶
VG170613 - På generelt grunnlag kan vi si at noen har rett til å begjære oppnevnt verge, og andre har en plikt til å melde fra når de ser det er behov for verge.
VG170613 - I denne saken foreligger det påstander om at legeerklæringene er utstedt på sviktende grunnlag .
SA170613 get er å legge en ramme rundt det som handler om kultur og det framvoksende : En flott seremoniplass utenfor Petri kirke ; Metropolis for ungdom, revy, småbutikker, kunstsenter, brukthandel og antikviteter, mylder og boder, mennesker som vil handle og kjenne på et menneskevennlig bysentrum som grunnlag for handel og trivsel og styrke det lokale næringslivet.
SA170613 Det skal legges grunnlag for en bærekraftig økonomisk utvikling, der tjenestene innen skole, tidlig innsats og omsorg prioriteres.i ¶
NL170613 Sametinget og regjeringen har, hittil i konsultasjoner, ikke kommet fram til enighet i viktige prinsipielle saker, som er viktige for beskyttelse og sikring av den samiske kulturens materielle grunnlag .
NL170613 Jeg finner ikke spor av en av de viktigste paragrafene i det fremforhandlete sluttdokumentet fra 2014, med krav om at inngrep i urfolks landområder og ressurser ikke skal kunne gjennomføres, uten urfolkets samtykke på et fritt og informert grunnlag .
NL170613 " - I det nye forslaget som er fremmet nå, tar man den gamle tanaloven inn i Finnmarkslovens paragraf 28, men man unnlater å ta med dette med at rettighetene har grunnlag i alderstidsbruk og lokal sedvane, og hvis det blir stående, så er det en svekking av rettighetene.
DN170613 Mener Eriksen baserte deler av tiltalen på « spinkelt » grunnlag ¶ ¶
DN170613 Vi har et godt grunnlag for å få til det vi trenger når oljen og gassens del av verdiskapingen faller. 4 ¶
DN170613 Visejustisminister Rod Rosenstein sa i en høring i Senatet i forkant av Sessions-høringen at han ikke ser noe grunnlag for å sparke Mueller.
DN170613 Rosenstein sa han vil kunne avskjedige Mueller kun hvis det skulle finnes et legitimt grunnlag for det.
DN170613 En ordre fra presidenten vil ikke nødvendigvis kvalifisere til å etablere et slikt grunnlag , fastslo Rosenstein.
DN170613 - Jeg kommer ikke til å følge noen ordre med mindre jeg mener de er fattet på tilstrekkelig grunnlag , sa visejustisministeren.
DN170613 DUP ble grunnlag på 1970-tallet som et parti for nordirske protestantiske kristne.
DN170613 | Mener Eriksen baserte deler av tiltalen på « spinkelt » grunnlag
DN170613 Utvalgsleder Liv Synnøve Taraldsrud mener Økokrim hadde for spinkelt grunnlag til å tiltale Transocean og selskapets advokater for brudd på opplysningsplikten.
DB170613 Men når det er sagt, spørsmålene som ble stilt fikk sine svar på et helt ålreit grunnlag .
DB170613 Den siste uttalelsen fra Mattis kom etter at ministeren først understreket at de to landene kan finne grunnlag for samarbeid i framtida.
DB170613 Det illustrerer hvor tungt ansvar man har, når man tilbyr fortvilte og desperate foreldre behandling som kan redde deres barn - da bør man ha godt faglig grunnlag for tilbudet man gir, forklarer Horn.
DB170613 Nokså bastant, vil jeg si, men de gir oss intet grunnlag for dette.
DA170613 Rosenstein sa han vil kunne avskjedige Mueller kun hvis det skulle finnes et legitimt grunnlag for det.
DA170613 I en høring i Senatet i forkant av Sessions-høringen sa Rosenstein at han ikke ser noe grunnlag for å sparke Mueller.
DA170613 En ordre fra presidenten vil ikke nødvendigvis kvalifisere til å etablere et slikt grunnlag , fastslo Rosenstein.
DA170613 - Jeg kommer ikke til å følge noen ordre med mindre jeg mener de er fattet på tilstrekkelig grunnlag , sa visejustisministeren.
DA170613 - På generelt grunnlag er det ikke sånn at naboene tas med på høring når vi leier ut kommunens arealer.
DA170613 » « Det er skuffende at statsråden vegrer seg for å gå inn i den konkret plansaken og ta stilling til om planvedtaket er fattet på rett grunnlag », skriver Lundteigen videre.
DA170613 mai sendte stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ( Sp ) fra Buskerudbenken et skriftlig spørsmål til kommunalminister Jan Tore Sanner ( H ) hvor han spurte om hvorvidt Drammen kommunes planvedtak for Marienlyst ble fattet på riktig grunnlag .
BT170613 Uansett : Det er utrolig at ingen fanget opp - eller reagerte på - at tidenes prestisjesak var fundert på utopisk grunnlag .
AP170613https://www.aftenposten.no/verden/Aktivistene-pa-venstresiden-presser-pa_-men-demokrater-onsker-ikke-a-snakke-om-riksrett-622990b.html - Vi kan anlegge sak om riksrett, det kan godt tenkes vi har et godt grunnlag , men republikanerne har vist at de er uvillige til å kritisere og holde presidenten ansvarlig.
AP170613https://www.aftenposten.no/osloby/Regjeringen-Ikke-lov-a-forskjellsbehandle-ideelle-og-kommersielle-barnehager-623081b.html Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaken understreker at departementet tok initativ til lovtolkningen på et selvstendig grunnlag .
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html « Det er ikke grunnlag for utvalgets påstand om manglende effektivitet og planlegging hindret effektiv fremdrift i saken », skriver han.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html Den er et viktig grunnlag for forbedring.
AP170613https://www.aftenposten.no/okonomi/Utvalg-kritiserer-Finansdepartementet-for-a-gi-ekstra-penger-til-egen-rettssak-623033b.html Blant annet på grunnlag av beslaglagte dokumenter fattet Skatteetaten ligningsvedtak knyttet til de involverte selskapene.
AP170613 - Vi kan anlegge sak om riksrett, det kan godt tenkes vi har et godt grunnlag , men republikanerne har vist at de er uvillige til å kritisere og holde presidenten ansvarlig.
AP170613 Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaken understreker at departementet tok initativ til lovtolkningen på et selvstendig grunnlag .
AP170613 « Det er ikke grunnlag for utvalgets påstand om manglende effektivitet og planlegging hindret effektiv fremdrift i saken », skriver han.
AP170613 Den er et viktig grunnlag for forbedring.
AP170613 Blant annet på grunnlag av beslaglagte dokumenter fattet Skatteetaten ligningsvedtak knyttet til de involverte selskapene.
AA170613 Rosenstein sa han vil kunne avskjedige Mueller kun hvis det skulle finnes et legitimt grunnlag for det.
AA170613 I en høring i Senatet i forkant av Sessions-høringen sa Rosenstein at han ikke ser noe grunnlag for å sparke Mueller.
AA170613 En ordre fra presidenten vil ikke nødvendigvis kvalifisere til å etablere et slikt grunnlag , fastslo Rosenstein.
AA170613 - Jeg kommer ikke til å følge noen ordre med mindre jeg mener de er fattet på tilstrekkelig grunnlag , sa visejustisministeren.
AA170613 DUP ble grunnlag på 1970-tallet som et parti for nordirske protestantiske kristne.
AA170613 DUP ble grunnlag på 1970-tallet som et parti for nordirske protestantiske kristne.
AA170613 Operativ sjef på Trondheim Lufthavn, Thomas Wintervold, kan ikke svare for SAS angående bagasjen, men bekrefter på generelt grunnlag at kortere flystripe kan medføre at enkelte fly må gå ned på totalvekten.
VG170612 Kasirye tar ellers dommen til etterretning, og vil sammen med sin advokat vurdere om det er grunnlag for å anke innen ankefristen 21. juni.
VG170612 Dommerne underkjente imidlertid målet med grunnlag i at de allerede hadde blåst da Sissons scoret.
VG170612 - På generelt grunnlag har jeg bestandig sagt at jeg vil at alle skal spille for Norge.
VG170612 - Grunnlaget for studien er 1841 unike datakilder, og med et grunnlag på 68,5 million mennesker.
SA170612 - Kasirye tar dommen til etterretning og vil sammen med sin advokat vurdere om det er grunnlag for å anke innen ankefristen 21. juni, opplyser advokat Johnsen.
NL170612 Dette skjedde raskt, og uten at egnetheten til Evenes var vurdert for våre nye MPA fly, uten at framtidig status til Andøya flystasjon var klarlagt eller konsekvenser for lokalsamfunnet diskutert, og definitivt uten et skikkelig og kvalitetssikret økonomisk grunnlag .
DN170612 Nef-sjefen har ikke inntrykk av at det er noe panikk i markedet, og han mener det i hvert fall ikke er grunnlag for panikk.
DB170612 Kasirye tar dommen til etterretning, og vil sammen med sin advokat vurdere om det er grunnlag for å anke innen ankefristen 21. juni.
DB170612 Dommerne underkjente imidlertid målet med grunnlag i at de allerede hadde blåst da Sissons scoret.
DB170612 Er dette grunnlag for politisk allmakt ?
DA170612 Dommerne underkjente imidlertid målet med grunnlag i at de allerede hadde blåst da Sissons scoret.
DA170612 Vi gir prosjektstøtte på kunstnerisk grunnlag .
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/i/VVlwW/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles Kommunikasjonsmedarbeidere og journalister har på hver sin måte et faglig grunnlag for å få det til.
AP170612https://www.aftenposten.no/viten/-Nina-Kristiansen-Forskerne-har-for-stor-makt-nar-forskning-formidles-622992b.html Kommunikasjonsmedarbeidere og journalister har på hver sin måte et faglig grunnlag for å få det til.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap_-Sp-og-SV-vil-bruke-mer-penger-pa-samferdsel--men-er-rykende-uenige-om-hva-de-skal-bruke-dem-pa-623007b.html Denne avklaringen ble det ikke noe av, og partiet skylder på at Regjeringen ikke har lagt frem et tilstrekkelig grunnlag for å ta en beslutning.
AP170612https://www.aftenposten.no/norge/Her-er-opposisjonens-transportplan--gronne-lover-langt-mindre-veibygging-622981b.html Savner grunnlag - men har ikke lest utredning fra 2015 ¶
AP170612https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Vektlofteren-Kasirye-utestengt-i-to-ar-for-dopingbruk-237141b.html - Kasirye tar dommen til etterretning og vil sammen med sin advokat vurdere om det er grunnlag for å anke innen ankefristen 21. juni, opplyser advokat Johnsen.
AP170612 Kommunikasjonsmedarbeidere og journalister har på hver sin måte et faglig grunnlag for å få det til.
AP170612 Denne avklaringen ble det ikke noe av, og partiet skylder på at Regjeringen ikke har lagt frem et tilstrekkelig grunnlag for å ta en beslutning.
AP170612 Savner grunnlag - men har ikke lest utredning fra 2015 ¶
AP170612 Denne avklaringen ble det ikke noe av, og partiet skylder på at Regjeringen ikke har lagt frem et tilstrekkelig grunnlag for å ta en beslutning.
AP170612 - Kasirye tar dommen til etterretning og vil sammen med sin advokat vurdere om det er grunnlag for å anke innen ankefristen 21. juni, opplyser advokat Johnsen.
AA170612 - Dersom et enkelt klesplagg ikke er til hinder for gjennomføring av undervisning, er det heller ikke grunnlag til å forby det.
VG170611 Rapporten fra revisjonsselskapet Deloitte konkluderte torsdag med at Stiftelsen Fyrlykta ikke er ideell, og at barnevernet har tildelt dem hundrevis av skattefrie millioner på feil grunnlag .
VG170611 - Sviktende grunnlag
VG170611 - Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag , og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, sier fungerende daglig leder Jørgen Fredheim i en pressemelding.
DB170611 Sånn sett har vi bedre grunnlag for å vurdere slik saker nå enn for et par år siden, sier Sundby til Dagbladet.
DB170611 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, het det i en pressemelding.
DB170611 Historien om brødrene har siden 90-tallet dannet grunnlag for flere filmer og TV-serier.
BT170611 Vi må heller prioritere allianser og en forsvarspolitikk tuftet på forsvar, med grunnlag i menneskerettigheter og lands rett til frihet - ikke amerikansk storpolitikk.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Stadig-flere-unge-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-kommer-i-kontakt-med-hjelpeapparatet-620751b.html Han presiserer at distriktet hans ikke kjenner « Marias » historie, som Aftenposten forteller søndag, men han uttaler seg på generelt grunnlag .
AP170611 Han presiserer at distriktet hans ikke kjenner « Marias » historie, som Aftenposten forteller søndag, men han uttaler seg på generelt grunnlag .
VG170610 Det mener Zellner er en viktig detalj, fordi det var grunnlag til å undersøke Hillegas som en mistenkt på bakgrunn av at han hadde drapsmotiv.
VG170610 Han respekterer og etterlever den dommen, men mener den bygger på uriktig faktisk grunnlag , sier advokat Ståle Kihle.
SA170610 Skjærseth sier på generelt grunnlag at trening er godt for helsen, og det å ha Nordsjørittet som treningsmål gir god helseeffekt.
DB170610 Slike forhold gir grunnlag for å vurdere passnektelse eller tilbakekall av pass grunnet misbruk av pass, sier Roll-Matthiesen.
DB170610 Dersom passinnehaveren ikke kan lastes for tapet, er det ikke grunnlag for passnektelse, sier Hessenschmidt.
DB170610 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, opplyser statsminister Theresa Mays kontor lørdag.
BT170610 Republikanerne vil sitte i flertall i kongressen frem til mellomvalgene neste år, og vil neppe gå inn for avsettelsesprosess på grunnlag av torsdagens høringer.
AP170610 Ifølge en talsperson fra Mays kontor var DUP enig om « prinsippene i en skisseavvtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud ».
AP170610 - Statsministeren har diskutert gjennomføringen av en skisseavtale om å støtte regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud når parlamentet samles neste uke.
AP170610 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, opplyser statsminister Theresa Mays kontor lørdag.
AA170610 - Vi kan bekrefte at Det demokratiske unionistpartiet ( DUP ) har sluttet seg til prinsippene i en skisseavtale om å støtte den konservative regjeringen på grunnlag av tillit og tilbud, opplyser statsminister Theresa Mays kontor lørdag.
AA170610 « Etter rettens syn, er det på nåværende tidspunkt på bakgrunn av tidsforløpet i saken ikke grunnlag til å feste lit til siktedes forklaring om at fornærmede selv skal ha påført seg skadene, » skriver Inntrøndelag tingrett i fengslingskjennelsen.
VG170609 May vil nok prøve å forsvare seg og etablere et parlamentarisk grunnlag med de nordirske.
VG170609 Uten et parlamentarisk grunnlag må Theresa May i så fall ta den tunge turen til Buckingham Palace for å be Dronningen spørre Jeremy Corbyn om han kan danne en mindretallsregjering.
VG170609 « Det er følgelig ikke grunnlag for kritikken Riksrevisjonen kommer med på dette punktet », heter det i brevet VG har fått tilgang til.
SA170609 * Forsvarsalliansen NATO er bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten fra 1949.
SA170609 * Forsvarsalliansen NATO er bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten fra 1949.
NL170609 Dette er ikke å privatisere driften av kommunale haller, tvert i mot er det tiltak for å øke dugnadsdrevne idrettslags muligheter for mer offentlig åpningstid og mer breddeaktivitet, som igjen øker rekrutteringen slik at sportslig aktivitet blir bærekraftig helt frem til godt grunnlag for A-lag på seniornivå.
DN170609 - Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere - også på det digitale området.
DN170609 Historien forteller oss at et resultater som ikke gir grunnlag for flertallsregjering ikke er bærekraftige, for ikke å snakke om nå når brexit-forhandlingene ligger der, sier O'Carroll.
DB170609 40 millioner er ganske mye penger, som de i utgangspunktet har ment at Westerdals har fått på feilaktig grunnlag , sier stortingspolitiker Marianne Aasen ( Ap ), som sitter i Stortingets utdannings- og forskningskomite.
DB170609 Prinsipielt sett er det vanskelig å si nei til muslimske skoler når loven åpner for andre skoler på religiøst grunnlag .
DB170609 Man kan dessuten spørre om det er ønskelig at trossamfunn som driver forkynnelse som diskriminerer på grunnlag av kjønn og seksuell legning, skal ha rett til å drive egne skoler i Norge.
DB170609 Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere - også på det digitale området.
DA170609 Det er grunnlagt i et ønske om å « ydmyke eller skremme henne på grunnlag av at hun er kvinne, » skriver Rowling.
DA170609 Vi har prøvd så godt vi kan å argumentere for at dette må være tilstrekkelig for å få opphold på humanitært grunnlag .
DA170609 Støttegruppen mener helsetilstanden er av en slik art at han burde ha fått opphold på humanitært grunnlag .
DA170609 Ikke grunnlag
BT170609 At et 20 minutters muntlig fremlegg etterfulgt av noen få tilfeldige spørsmål skal være tilstrekkelig grunnlag til å vurdere kompetanse tilegnet gjennom et helt skoleår - uten at det ligger en skriftlig mappevurdering eller lignende i bunn - holder ikke.
BT170609 Mang en platesamling ble bygget opp på grunnlag av karakterene i plateguiden.
AP170609https://www.aftenposten.no/verden/May-feilberegnet-totalt--na-kan-dette-skje-i-Storbritannia-622860b.html Hvis May mislykkes med å etablere et parlamentarisk grunnlag for en regjering, kan det åpne veien for Labour med Jeremy Corbyn som statsminister.
AP170609 Hvis May mislykkes med å etablere et parlamentarisk grunnlag for en regjering, kan det åpne veien for Labour med Jeremy Corbyn som statsminister.
AA170609 - Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere - også på det digitale området.
AA170609 Mer debatt : På danselinja fant jeg meg selv og mitt grunnlag for veien videre i livet ¶
AA170609 Mer debatt : På danselinja fant jeg meg selv og mitt grunnlag for veien videre i livet ¶
VG170608 USA-ekspert : Overveldende grunnlag for å fjerne Trump ¶
VG170608 USA-ekspert : Overveldende grunnlag for å fjerne Trump ¶
VG170608 Så selv om loven skulle si at det er grunnlag for å tiltale Trump for å ha forsøkt å stoppe en etterforskning, så betyr ikke det at han kommer til å bli stilt for riksrett.
VG170608 Det er uenighet mellom eksperter om den skriftlige uttalelsen til Comey gir grunnlag for å slå fast at Trump forsøkte å hindre Russland-etterforskningen. 14. februar var justisminister Jeff Sessions og andre høytstående tjenestemenn samlet i Det ovale kontor i Det hvite hus.
VG170608 USA-ekspert : Overveldende grunnlag for å fjerne Trump ¶
VG170608 | Overveldende grunnlag for å fjerne Trump ¶
VG170608 Det er kun representantene selv som avgjør hvorvidt grunnlag for riksrett mot en president er godt nok.
VG170608 Onsdag slo Riksrevisjonen fast i en knusende rapport at Stortingets beslutning om å bygge en tunnel tilknyttet et nytt post- og varemottak under jorden midt i Oslo sentrum, ble tatt på et ufullstendig grunnlag .
VG170608 Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag , og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver fungerende daglig leder Jørgen Fredheim i en pressemelding.
VG170608 Advokatfirmaet Schjødt, som har kommentert Deloitte-rapporten på vegne av Fyrlykta, mener det ikke er grunnlag for å si at lederlønningene og overføringene til Estland er utdeling av midler.
SA170608 Vi mener også at flere lengeværende bør få opphold på humanitært grunnlag .
DB170608 - Diskusjonene internt i de borgerlige partiene viser hvor syltynt grunnlag denne nye region- og kommunestrukturen har, legger hun til.
DB170608 e andre redaktører ( NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk, Aftenpostens debattredaktør Erik Tornes, Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell, Journalistens eks-redaktør Helge Øgrim, samt journalistikkprofessor Svein Brurås ) om deres holdning til dette spørsmålet ( på generelt og prinsipielt grunnlag , uten å gå inn i denne konkrete saken ).
DB170608 Lea « [ hadde ] ropt høyt og protestert på avgjørelsen [ hvis det hadde ] vært fotballkamp », fortviler på generelt grunnlag over hvordan dagens lovverk rammer « ungdom på fest, alle drikker, og i sengen skal en foreta vurderinger i opphisselse og kåtskap som om en er edru », og avslutter med « et varsko og gi et råd til ungdommen : « Pass på hverandre ! » ».
DA170608 - Syltynt grunnlag
BT170608 Men hvorvidt Trumps handlinger kan legge grunnlag for et søksmål og tolkes som lovbrudd, er fortsatt høyst usikkert.
BT170608 Men hvorvidt Trumps handlinger kan legge grunnlag for et søksmål og tolkes som lovbrudd, er fortsatt høyst usikkert.
BT170608 - Syltynt grunnlag
BT170608 Samtidig er det jo akkurat disse aktivitetene som ofte gjøres på ettermiddagen, og som danner grunnlag for familiens « logistiske mareritt ».
AP170608 Men hvorvidt Trumps handlinger kan legge grunnlag for et søksmål og tolkes som lovbrudd, er fortsatt høyst usikkert.
AP170608 Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag , og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver Fredheim i en pressemelding.
AA170608 Men hvorvidt Trumps handlinger kan legge grunnlag for et søksmål og tolkes som lovbrudd, er fortsatt høyst usikkert.
AA170608 Men hvorvidt Trumps handlinger kan legge grunnlag for et søksmål og tolkes som lovbrudd, er fortsatt høyst usikkert.
AA170608 Fyrlykta mener at Bufdirs beslutning er truffet på sviktende grunnlag , og at undersøkelsene som er foretatt uansett ikke er dekkende for dagens situasjon, skriver Fredheim i en pressemelding.
VG170607 Oslo tingrett har ikke klart å finne grunnlag verken i lovverket, forarbeidene eller i rettspraksis for å gi saksøkerne medhold i kravet mot Oslo kommune.
NL170607 Jeg vil at barnebarn, og oldebarn når den tid kommer, skal ha mulighet til å leve godt, fordi vi har lagt ett grunnlag som er solid nok.
NL170607 Det har vært en grunnholdning i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk at man alltid har utarbeidet en plattform som har gitt grunnlag for brede politiske forlik, først og fremst mellom Høyre og Ap.
DB170607 Bridgespiller Boye Brogeland sier til Dagbladet at han tror norske skattemyndigheter tok ut tiltalen på grunnlag av at de to spillerne kan ha oppholdt seg for lite i Monaco, eller at de har vært for mye her hjemme i Norge, og at de derfor også skulle ha skattet til hjemlandet fra 2010.
DB170607 Den svenske værtjenesten klart.se mener å ha grunnlag for å konstatere at været i sør blir langt bedre.
DB170607 Vi må prioritere de rettshjelpsmidlene vi har til å hjelpe i flest mulig saker hvor vi mener det er grunnlag for omgjøringsbegjæringer.
DA170607 flere av de samme trenerne og laglederne som nå har fått beskjed om å forlate Skiold sterkt engasjert i skjebnen til da ti år gamle Karam Alhasan, som spilte på det samme laget, men som ble kastet ut av Norge til Jordan etter 8,5 år i landet, fordi hans foreldre ikke ble ansett å ha tilstrekkelig grunnlag for å få asyl Norge.
AP170607 - Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag .
AA170607 Les også : På danselinja fant jeg meg selv og mitt grunnlag for veien videre i livet ¶ 80 leddbusser ¶
AA170607 Les også : På danselinja fant jeg meg selv og mitt grunnlag for veien videre i livet ¶
VG170606 Jeg mener at det ikke er grunnlag for det, sier advokat Christian B.
VG170606 - En voldgiftsdom er ikke bindende for noen andre enn akkurat de som er med i dommen, og man avgjør saken på grunnlag av det som sies og gjøres i den saken, og med bakgrunn i den vurdering som jeg gjør av argumenter og beviser i den saken, sier Kaj Hobér.
VG170606 Et etisk standpunkt som er fullt rasjonelt forsvarlig, på både religiøst og sekulært grunnlag .
VG170606 I en revisjonsrapport fra Riksrevisjonen som presenteres tirsdag ettermiddag, får både presidentskapet og administrasjonen på Stortinget kritikk for at beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, ble tatt på ufullstendig grunnlag .
VG170606 - Ingen transaksjoner var « uten grunnlag » eller uvanlige, ifølge revisjonsrapporten, skriver Salström-Leyh.
VG170606 Plattformen skal også danne grunnlag for tredje generasjon Porsche Cayenne samt fremtidige modeller som Audi Q8 og Lamborghini Urus.
SA170606 - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
FV170606 - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
DN170606 * Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på ufullstendig grunnlag .
DB170606 Løpernes opprop om lengre straffer for dopsvindel kan bli tolket som et grunnlag for at FIS et par uker seinere anket den norske dommen om 13 måneders utestengelse for Therese Johaugs bruk av leppesalve.
DB170606 * Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på ufullstendig grunnlag .
BT170606https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johaug-ferdig-med-sin-forklaring--Hun-er-veldig_-veldig-fornoyd-236857b.html - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
BT170606 - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
AP170606https://www.aftenposten.no/norge/Ni-hovedfunn-i-Riksrevisjonens-gransking-av-Stortingets-byggeprosjekt-622605b.html Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag .
AP170606https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johaug-ferdig-med-sin-forklaring--Hun-er-veldig_-veldig-fornoyd-236857b.html - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
AP170606 Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag .
AP170606 - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
AA170606 Det siste anses bevist på grunnlag av bildene av nøkkelen, og politiets forklaring om tiltaltes opptreden på stedet.
AA170606 - Retten anser det på grunnlag av bevisføringen i retten bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte visste hva lastebilen inneholdt.
AA170606 * Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på ufullstendig grunnlag .
AA170606 Han mener administrasjonen, under presidentskapets ansvar, har gitt Stortinget mangelfullt grunnlag for rehabiliteringsvedtak.
AA170606 Oslo tingrett har ikke klart å finne grunnlag verken i lovverket, forarbeidene eller i rettspraksis for å gi saksøkerne medhold i kravet mot Oslo kommune.
SA170605 Til punktene i dommen kan det på generelt grunnlag stilles følgende spørsmål : ¶
SA170605 - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
SA170605 Klubbtreneren vil ikke underslå at mange naboklubber også legger et godt grunnlag .
FV170605 - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
DB170605grunnlag av intervjuer med 43 tidligere sektmedlemmer, dokumenter og hemmelige opptak, rapporterte AP i februar i år at folk i menigheten ble regelmessig stengt inne, slått, kvalt og slengt i gulvet i det som skulle være en slags renselsesprosess for syndere.
BT170605https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Slik-skal-de-fa-Johaug-til-OL--I-hoyeste-grad-realistisk-236833b.html - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
BT170605 - Når dere får mange dødsfall på kort tid, gir ikke det grunnlag for å be om raskere analysesvar, for eksempel for å utelukke farlige stoffer ?
BT170605 - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
AP170605https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Slik-skal-de-fa-Johaug-til-OL--I-hoyeste-grad-realistisk-236833b.html - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
AP170605 - Det vil være én forhandling som både tar stilling til både FIS´ anke som går ut på at de ønsker en forlengelse av utelukkelsestiden, og vår motanke hvor vi sier at det ikke er grunnlag for utelukkelse i det hele tatt, forklarer Johaugs advokat, Christian B.
AP170605 Klubbtreneren vil ikke underslå at mange naboklubber også legger et godt grunnlag .
VG170604 - På generelt grunnlag kan jeg si at vi har nulltoleranse for rasisme.
NL170604 Det er vanskelig å akseptere de konklusjoner Nordlys her trekker på grunnlag av de fakta som er framlagt.
DN170604 Han sier PST nå samler all informasjon og er i tett dialog med partnere internasjonalt for å få et godt grunnlag for å vurdere trusselbildet i Norge.
DB170604 Han sier PST nå samler all informasjon og er i tett dialog med partnere internasjonalt for å få et godt grunnlag for å vurdere trusselbildet i Norge.
AA170604 Han sier PST nå samler all informasjon og er i tett dialog med partnere internasjonalt for å få et godt grunnlag for å vurdere trusselbildet i Norge.
AA170604 Han sier PST nå samler all informasjon og er i tett dialog med partnere internasjonalt for å få et godt grunnlag for å vurdere trusselbildet i Norge.
DN170603 Retten mener det ikke er grunnlag for å holde henne i varetekt lengre.
DB170603 Så hva enn vi og Sana tror vi vet, er fortsatt bare antagelser, basert på omtrent like tynt grunnlag som våre ( og hennes ) konklusjoner om hva som var grunnen til at Elias slo ned Isak utenfor Syng.
DB170603 Vi sikter særlig til bistandsadvokat Sigurd Klomsæt som igjen opptrer på en måte som sår mistanke og splid uten grunnlag .
DB170603 Kommisjonen finner heller ikke grunnlag for teorier om at det har vært forsikringssvindel eller andre økonomiske motiver som ligger bak.
BT170603 Erklæringen er siste ledd i en lang rekke irrasjonelle beslutninger han har tatt på misvisende grunnlag .
BT170603 Men de to kategoriene kunne ha dannet grunnlag for ulike strategier for bistand til land i ulike situasjoner, noe som ville vært fornuftig.
AP170603 Manchester Greater Police har nemlig gjort det klart at det - i samarbeid med arrangøren - vil undersøke om det er grunnlag for å reise en sak mot juksemakerne.
AA170603 Retten mener det ikke er grunnlag for å holde henne i varetekt lengre.
AA170603 - Men jeg tror det er grunnlag for at det kan slå inn allerede nå, sier han og refererer til det betydelige fallet i antall budgivere på kun fire måneder.
VG170602 At Politidirektoratet tok opp slike forhold var ikke for å motsette seg politiske føringer, men for å sikre et godt grunnlag for det videre arbeidet.
SA170602 Muslimene har grunnlag i Koranen for å ta hevn over de kristne og vantro som har drevet krig i Afghanistan, Irak, Libya, Syria, og andre muslimske land.
SA170602 En del av barnehagens samfunnsmandat er nettopp å fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
NL170602 Dette kan danne et godt grunnlag for samtalen videre.
DB170602 Nå stiller man på et enda tynnere grunnlag enn tidligere, fordi det bare er én tremil før OL, og det er på Lillehammer, som er løypa som er mest ulik løypa i Pyeongchang.
DB170602 Et viktig grunnlag for å gjenåpne en sak, er at det kommer fram nye bevis eller omstendigheter som er egnet til å føre til frifinnelse.
DB170602 -  Om dette er materiale som ville hatt betydning vet vi jo ikke, men på generelt grunnlag er det uheldig med henblikk på å forsøke å løse den type saker vi jobber med, sier Erdal.
DA170602 Denne har igjen grunnlag i at strafferammen er økt fra seks til 15 år i grove familievoldssaker, sier Rand til RA og fortsetter : ¶
BT170602 Også økonomene Kyrre Aamdal og Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker i en kort kommentar at AKU ikke understøtter konklusjonen som NAV-tallene gir grunnlag for, at kapasitetsutnyttelsen i arbeidsmarkedet øker.
BT170602 Det ville også gitt mindre grunnlag for eventuell mistenkeliggjøring av gavegivers intensjoner, noe som klart kommer den gavmilde til gode.
BT170602 Det ville gitt kommunale kontrollinstanser som Bystyret og kontrollutvalget, samt allmennheten i form av media og øvrige, muligheten til å vurdere om gaven har et forsvarlig grunnlag .
AP170602 » Det er ikke anerkjent som grunnlag for handelsrestriksjoner etter internasjonal handelsrett og « dessuten meget omstridt.
AP170602 « Dette kan gi grunnlag for to ulike besvarelser med fokus på forskjellige elementer.
AP170602 Det ga også, for flere elever, grunnlag for forvirring under eksamen ettersom elevene begynte å bla frem og tilbake i eksamensheftet da de så at det var to ikke-identiske oppgaver.
AA170602 Kravet vil kun gjelde personer som har opphold i Norge på grunnlag av et beskyttelsesbehov, og skal ikke gjelde etter den som søker har fått permanent oppholdstillatelse. ( ©NTB ) ¶
AA170602 Også økonomene Kyrre Aamdal og Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker i en kort kommentar at AKU ikke understøtter konklusjonen som NAV-tallene gir grunnlag for, at kapasitetsutnyttelsen i arbeidsmarkedet øker.
AA170602 Men tingretten mener det ikke er grunnlag til å nekte for at voldtekten har funnet sted og politiet kritiseres for ikke å ha avbrutt avhøret da statusen ble endret slik kvinnen fikk ha en forsvarer til stede.
AA170602 » Det er ikke anerkjent som grunnlag for handelsrestriksjoner etter internasjonal handelsrett og « dessuten meget omstridt. », skriver Helgesen og Mæland.
AA170602 | Nedleggelse på uklart grunnlag
AA170602 | På danselinja fant jeg meg selv og mitt grunnlag for veien videre i livet ¶
AA170602 I tillegg fikk jeg et godt danseteknisk grunnlag før mine år på balletthøyskolen i Oslo.
AA170602 Der fant jeg meg selv, mine venner og mitt grunnlag for veien videre i livet.
VG170601 Etter to års etterforskning konkluderte politiet med at det ikke var funnet sikker informasjon som kunne gi grunnlag for å sikte noen for brannstifelsen.
VG170601 16 måneder etter drapet konkluderte derfor politiet med at mye av etterforskningen var basert på feil grunnlag .
VG170601 - På et generelt grunnlag så har vi tildelingskriterier for hvilke typer tjenester den enkelte får ut ifra de behovene de har.
SA170601 Det virker som hans empiriske grunnlag først og fremst er " ei langhelg på en norsk helseinstitusjon sammen med et kobbel 70-åringer " - de var mest opptatt av fortiden og sin egen navle.
SA170601 Å publisere nakenbilder og film av idrettsutøvere uten samtykke er ikke OK, sier Walltin, som ikke har sett bildene fra Florø-garderoben og uttaler seg på generelt grunnlag .
NL170601 Unnskyldninger får ikke frem historiene, konsekvensene, og danner et svært spinkelt grunnlag for å se fremover.
DN170601 Ifølge Oljedirektoratets ressursrapport for 2016 gir de totale gjenværende ressursene grunnlag for norsk olje- og gassproduksjon i « mange tiår fremover », dog på noe lavere nivå enn i dag.
DN170601 - Det jeg kan si er at min klient motsetter seg fengsling og at han mener det ikke er grunnlag for dette.
DN170601 Påtalemyndigheten avviste først at det var grunnlag for å etterforske saken, men ombestemte seg torsdag fordi det angivelig er kommet inn nytt materiale fra Anticor, en organisasjon som bekjemper korrupsjon.
DB170601 En politirapport i 2014 slår fast at det ikke kunne fastslås at han var gjerningsmannen, selv om det var grunnlag for mistanke.
DB170601 De mener det ikke er grunnlag for å si at sabotasje forsterket brannen.
DB170601 - Det er ikke grunnlag for å si at skje-mating fører til overvekt.
DB170601 » Det var hennes politiske grunnlag for å forlate EU.
DB170601 Flere av Michelets kriminalromaner med Vilhelm Thygesen i hovedrollen ble også brukt som grunnlag for kriminalserien « Thygesen » på NRK.
BT170601 Eiendomstakster som er blitt brukt som grunnlag for å ta opp store banklån står sentralt i etterforskningen av de tidligere forretningspartnerne Eirik Bysheim Hokstad ( 35 ) og Asgeir Steinsland Hansen ( 37 ).
AP170601 Det er senere slått fast at det aldri var grunnlag for å utpeke dansken som gjerningsmann.
AP170601 Å publisere nakenbilder og film av idrettsutøvere uten samtykke er ikke OK, sier Walltin, som ikke har sett bildene fra Florø-garderoben og uttaler seg på generelt grunnlag .
AA170601 - Men dette er en usikker metode som er basert på usikkert grunnlag , sier forsvareren, som dermed mener at dødstidspunktet kan ha vært senere, etter siktede hadde forlatt stedet.
VG170531 Om ikke kuttet til senteret reverseres, mener KrF det er grunnlag for å vurdere au pair-ordningen på ny.
VG170531 - Hvis vi ikke får tydelige og klare svar, så kan det være grunnlag for å ta opp salen på nytt i Stortinget, men blanke ark, sier Werp til Drammens Tidende.
VG170531 Direktoratet skriver at de i 2015 var bekymret for at Fyrlykta ikke var ideell, men at de ikke hadde grunnlag for å gå videre med saken fordi de ikke fikk en uttalelse fra Stiftelsestilsynet.
VG170531 Familien hadde søkt om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag , men søknaden ble avslått av Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og deretter klageorganet Utlendingsnemnda ( UNE ).
DN170531 - Jeg vil på generelt grunnlag anbefale folk å være kritiske til selskaper som børsnoteres nå, sier Vegard Søraunet, forvalter i Odin.
DN170531 - Vi må skape en region der forskjeller er en fordel og ikke grunnlag for sammenstøt.
DN170531 - Det jeg kan si er at min klient motsetter seg fengsling og at han mener det ikke er grunnlag for dette.
DB170531 French er overført på humanitært grunnlag , opplyser Brende.
DB170531 Vi har ingen grunnlag for å forstå bakgrunnen til de menneskene vi møter, og vårt viktigste verktøy er fengselsstraff.
DA170531 Familien hadde søkt om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag , men søknaden ble avslått av Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og deretter klageorganet Utlendingsnemnda ( UNE ).
DA170531 Private i barnevernet bruker makt de ikke har lovlig grunnlag for, og Solveig Hornes ( Frp ) barnevernsreform skyver ansvaret for bruken over på kommunene, mener jurist Gøril Bjerkan.
BT170531 Den moralske indignasjonen over en enkeltstående sak er forståelig, men er sjelden godt grunnlag for politiske vedtak.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg-og-Store-demper-frykten-for-Trumps-holdninger-til-NATO-622258b.html Støre medgir at Trumps retorikk kan gi grunnlag for uro, men mener også at det etter fire måneder er litt tidlig å bedømme hans administrasjon, og at det ikke er i Norges interesser å trappe opp konfliktnivået.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg-og-Store-demper-frykten-for-Trumps-holdninger-til-NATO-622258b.html På disse områdene er det større grunnlag for bekymring, ifølge statsministeren.
AP170531 Støre medgir at Trumps retorikk kan gi grunnlag for uro, men mener også at det etter fire måneder er litt tidlig å bedømme hans administrasjon, og at det ikke er i Norges interesser å trappe opp konfliktnivået.
AP170531 På disse områdene er det større grunnlag for bekymring, ifølge statsministeren.
AP170531 Familien søkte om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag .
AA170531 - Vi må skape en region der forskjeller er en fordel og ikke grunnlag for sammenstøt.
AA170531 I en rapport Amnesty International legger fram onsdag hevdes det at sikkerhetsmyndighetene i Frankrike i terrorbekjempelsens navn har tøyd grensene for hva som kan forbys, hvem som kan overvåkes og hva de kan foreta seg uten rettslig grunnlag .
AA170531 Familien var pliktet til å forlate Norge, fordi de fikk avslag på sin søknad om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag av Utlendingsdirektoratet ( UDI ) og deretter klageorganet Utlendingsnemnda ( UNE ).
VG170530 - De transatlantiske båndene er viktige for oss, men den nåværende situasjonen gir oss grunnlag for å legge framtiden i våre egne hender, sa Angela Merkel.
VG170530 - Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken finner vi heller ikke at det er grunnlag for å nekte oppnevning etter en konkret vurdering.
VG170530 Inngikk avtaler på feil grunnlag
VG170530 At man ikke tar grundige nok vurderinger før man inngår avtalene, slik at de inngås på mangelfullt eller feil grunnlag .
SA170530 - CAS kan gi oss medhold i motanken, som vil innebære at de er enige med oss i at det ikke fantes noe grunnlag for en utelukkelse, legger han til.
NL170530 En konsekvensutgreiing kan vise til scenario og statistisk grunnlag for hva som kan bli utfallet av et eventuelt uhell.
NL170530 Sett bort fra den åpenbare diskusjonen om « hva barnet skal hete » og hvor grensa skal gå, er det nå grunnlag for å spørre : ¶
FV170530 Vi har i etterforskningen fokus på om slik chatting gir grunnlag for å ta ut siktelse for medvirkning, skriver Vest politidistrikt.
FV170530 - CAS kan gi oss medhold i motanken, som vil innebære at de er enige med oss i at det ikke fantes noe grunnlag for en utelukkelse, legger han til.
DB170530 - De transatlantiske båndene er viktige for oss, men den nåværende situasjonen gir oss grunnlag for å legge framtiden i våre egne hender, sa hun på en pressekonferanse sammen med Indias statsminister Narendra Modi, som var på besøk i Berlin tirsdag.
DB170530 Da Riksrevisjonens eksperter sjekket avslag på dokumentinnsyn i sju departementer, viste det seg at mer enn hvert tredje avslag manglet rettslig holdbart grunnlag .
DB170530 Bjørnstad i Codex Advokat har mange års erfaring med arbeidsrett, og tviler på at Oslo kommune har rettslig grunnlag for å si opp den ansatte.
DB170530 - Det er ingen tvil om at en arbeidstaker selvsagt ikke har grunnlag for å reise hjem fra byen på denne måten på arbeidsgivers regning.
DA170530 - De transatlantiske båndene er viktige for oss, men den nåværende situasjonen gir oss grunnlag for å legge framtiden i våre egne hender, sa hun.
DA170530 - CAS kan gi oss medhold i motanken, som vil innebære at de er enige med oss i at det ikke fantes noe grunnlag for en utelukkelse, legger han til.
DA170530 * Tilby elever uten tilstrekkelig faglig grunnlag etter ungdomsskolen et alternativt løp i videregående - med et forberedende år eller fagene fordelt på et år ekstra.
BT170530 Vi har i etterforskningen fokus på om slik chatting gir grunnlag for å ta ut siktelse for medvirkning, skriver Vest politidistrikt.
BT170530 Da Riksrevisjonens eksperter sjekket avslag på dokumentinnsyn i sju departementer, viste det seg at mer enn hvert tredje avslag manglet rettslig holdbart grunnlag .
BT170530 Dersom man skal ha konkurranse om skoleplasser burde det skje på likt grunnlag .
BT170530 - CAS kan gi oss medhold i motanken, som vil innebære at de er enige med oss i at det ikke fantes noe grunnlag for en utelukkelse, legger han til.
BT170530 - CAS kan gi oss medhold i motanken, som vil innebære at de er enige med oss i at det ikke fantes noe grunnlag for en utelukkelse, legger han til.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-skryter-av-hoyt-tempo-i-kampen-mot-skattejuks-622188b.html Ifølge Jensen har dette gitt grunnlag for å skattlegge inntekter på i alt 2,4 milliarder kroner og formue på i alt 60 milliarder kroner.
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Lover-a-fjerne-tollfri-import-under-350-kr--hvis-han-vinner-valget-622104b.html - Virke har sagt at Norge taper 6000 arbeidsplasser som følge av dette fritaket, og det er et tall jeg ikke har noe grunnlag for å bestride.
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html - Skal man sammenligne på et slikt grunnlag må hvert enkelt dokument vurderes konkret.
AP170530https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johaug-har-levert-motanke--gar-for-full-frifinnelse-236492b.html - CAS kan gi oss medhold i motanken, som vil innebære at de er enige med oss i at det ikke fantes noe grunnlag for en utelukkelse, legger han til.
AP170530 Ifølge Jensen har dette gitt grunnlag for å skattlegge inntekter på i alt 2,4 milliarder kroner og formue på i alt 60 milliarder kroner.
AP170530 - Virke har sagt at Norge taper 6000 arbeidsplasser som følge av dette fritaket, og det er et tall jeg ikke har noe grunnlag for å bestride.
AP170530 - Skal man sammenligne på et slikt grunnlag må hvert enkelt dokument vurderes konkret.
AP170530 - CAS kan gi oss medhold i motanken, som vil innebære at de er enige med oss i at det ikke fantes noe grunnlag for en utelukkelse, legger han til.
AA170530 - De transatlantiske båndene er viktige for oss, men den nåværende situasjonen gir oss grunnlag for å legge framtiden i våre egne hender, sa hun.
VG170529 Og på hvilket grunnlag ?
SA170529 Nå sier både Krematoriet og Kirkelig Fellesråd flatt nei til senking på « prinsippielt grunnlag » av « sikkerhetshensyn », men de forklarer at det skyldes heismaskineriet.i ¶
NL170529 Sammen danner den et grunnlag for å forstå hvorfor noe har skjedd.
NL170529 Levering av dagfersk fisk til fiskevær langs kysten gir godt grunnlag for lønnsomhet på mindre båter og grunnlag for en lønnsom fiskeindustri i en landsdel der så mye fisk kommer heilt inn mot land for egen maskin.
NL170529 Levering av dagfersk fisk til fiskevær langs kysten gir godt grunnlag for lønnsomhet på mindre båter og grunnlag for en lønnsom fiskeindustri i en landsdel der så mye fisk kommer heilt inn mot land for egen maskin.
DB170529 Mannen ble pågrepet, men politiet fant den gang ikke grunnlag for å fremstille ham for varetektsfengsling.
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Varslingsreglene-misbrukes--Lars-Kokkvold-og-Sten-Foyn-622089b.html Som advokater og rådgivere, særlig for arbeidsgiversiden, ser vi i økende grad at arbeidstagere « varsler seg » til et vern uten å ha et reelt grunnlag eller en beskyttelsesverdig interesse, skriver artikkelforfatterne.
AP170529 Mannen ble pågrepet, men politiet fant den gang ikke grunnlag for å fremstille ham for varetektsfengsling.
AP170529 Som advokater og rådgivere, særlig for arbeidsgiversiden, ser vi i økende grad at arbeidstagere « varsler seg » til et vern uten å ha et reelt grunnlag eller en beskyttelsesverdig interesse, skriver artikkelforfatterne.
AA170529 Mannen ble pågrepet, men politiet fant den gang ikke grunnlag for å fremstille ham for varetektsfengsling.
AA170529 Mannen ble pågrepet, men politiet fant den gang ikke grunnlag for å fremstille ham for varetektsfengsling.
AA170529 Landmaktutredningen som snart er klar, vil forhåpentligvis gi et godt grunnlag for å diskutere dette.
VG170528 Han bør ha lagt et godt grunnlag for å få alle ønskene innfridd.
NL170528 Sammen med universitetet må kommunen derfor arbeide politisk mot Stortinget og regjeringen for å oppnå et nytt og tilstrekkelig grunnlag for å realisere dette.
DN170528 Det legger grunnlag for svært optimistiske investeringsutsikter i nord fram mot 2030.
DB170528 « Det fremkommer heller ingen drøftelse i dommen som viser om eventuell manglende oppfyllelse av slike vilkår gir grunnlag for domfellelse, og om det i så fall er dette som ligger til grunn for domfellelsen », heter det.
DB170528 Det vil gi grunnlag for nye diskusjoner om utformingen av E-18, og Venstre ser frem til å delta i den debatten.
DB170528 Jeg blir sint hvis folk irettesetter meg på usaklig grunnlag , eller er frekke i kjeften.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Kulturministeren-Menneskerettigheter-tas-opp-med-Kina-til-hosten_-i-UD-regi-622037b.html Aftenposten har spurt Helleland om hun er enig med Norsk PEN i at « Det er helt avgjørende at kinesiske myndigheter ved kritisk dialog får klar beskjed fra sine internasjonale partnere om at kravet om respekt for menneskerettighetene er grunnlag for internasjonal samhandling og ikke kan forhandles bort ».
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Kulturministeren-Menneskerettigheter-tas-opp-med-Kina-til-hosten_-i-UD-regi-622037b.html - Gjennom statsministerens besøk til Kina nylig er det etablert et godt grunnlag for videre dialog og bredt samarbeid på mange områder.
AP170528 Aftenposten har spurt Helleland om hun er enig med Norsk PEN i at « Det er helt avgjørende at kinesiske myndigheter ved kritisk dialog får klar beskjed fra sine internasjonale partnere om at kravet om respekt for menneskerettighetene er grunnlag for internasjonal samhandling og ikke kan forhandles bort ».
AP170528 - Gjennom statsministerens besøk til Kina nylig er det etablert et godt grunnlag for videre dialog og bredt samarbeid på mange områder.
AP170528 Det legger grunnlag for svært optimistiske investeringsutsikter i nord fram mot 2030.
VG170527 DD-1 : Non Stick har klart høyest grunnlag og får tipset i fireårseliten for hopper.
DB170527 Markedssjef i Tusenfryd, Erik Røhne Andersen, sier til Dagbladet at han ikke har vært på jobb i dag og at han ikke vet hvor mange henvendelser som har kommet inn på samme grunnlag .
DB170527 Dagbladet har vært i kontakt med fagdirektør i Forbrukerombudet, Jo Gjedrem, som bare kan uttale seg på generelt grunnlag fordi saken ikke har vært til behandling hos dem.
VG170526 Han ønsker ikke å uttale seg om de spesifikke hendelsene, men sier på generelt grunnlag at politiet ønsker å gjøre det de kan for å forebygge selvmord blant unge.
SA170526 De sier de « på generelt grunnlag » ikke kjenner seg igjen i Karen Sunds utsagn.
SA170526 Det blir lettere å evaluere når vi får et bredere grunnlag etter to år.
NL170526 Dette er jo ikke uvesentlig, for å si det mildt, når det skal vurderes om det er grunnlag for å sende oss til « skafottet ».
NL170526 Geir Krogh, som er leder i fagorganisasjonen for ledere i politiet, Norges Politilederlag, sier til Klassekampen at det ikke er grunnlag for å si at beredskapen aldri har vært bedre.
DN170526 Vi er i full gang med å få frem faktum som skal dokumentere at tiltalen bygger på et uriktig grunnlag , sier Kristiansen.
DN170526 Orrem mener selv at tiltalen bygger på et feilaktig grunnlag .
DN170526 - Orrem mener tiltalen bygger på et feilaktig grunnlag , sier Kristiansen til DN.
DN170526 - Bygger på et uriktig grunnlag
DN170526 * G7 er ingen internasjonal organisasjon eller institusjon og bygger ikke på noe juridisk grunnlag .
DB170526 En som har satt treningen i et system og bygd opp et enormt grunnlag fra ung alder er juniorlandslagets Vebjørn Hegdal, som allerede trener over 1000 timer i året.
DB170526 Kanskje har den jevne nordmann nå fått et noe større grunnlag til å forstå hvor absurd det oppleves for oss reineiere å skulle forholde oss til profilerte politikeres anklager om at vi står ansvarlige for « landets største pågående dyretragedie og miljøkatastrofe » - særlig når vi kommer tilbake til gjeterhytta på slutten av en lang arbeidsdag, etter å ha fo
DA170526 Det blir lettere å evaluere når vi får et bredere grunnlag etter to år.
DN170525https://www.dn.no/nyheter/2017/05/25/2121/Utenriks/kina-refser-ratingbyra Kredittratingen, eller kredittvurderingen, danner grunnlag for, som i dette tilfellet et land, får lån og til hvilken pris.
DN170525https://www.dn.no/nyheter/2017/05/25/2121/Utenriks/kina-refser-ratingbyra Det planlagte reformprogrammet vil sannsynligvis bremse opp, men det vil ikke stanse gjeldsoppbyggingen », skriver Moody's i rapporten som danner grunnlag for nedgraderingen.
DN170525 Kredittratingen, eller kredittvurderingen, danner grunnlag for, som i dette tilfellet et land, får lån og til hvilken pris.
DN170525 Det planlagte reformprogrammet vil sannsynligvis bremse opp, men det vil ikke stanse gjeldsoppbyggingen », skriver Moody's i rapporten som danner grunnlag for nedgraderingen.
DB170525 - I 2013 er det mesteparten av de samme opplysningene som fremkom i 2011, som brukes som grunnlag for å starte etterforskning.
AP170525https://www.aftenposten.no/norge/Rapportutkast-Holdt-store-uenigheter-om-kontrollen-med-statens-olje--og-gassalg-skjult-for-offentligheten-620905b.html De sier de « på generelt grunnlag » ikke kjenner seg igjen i Karen Sunds utsagn.
AP170525 De sier de « på generelt grunnlag » ikke kjenner seg igjen i Karen Sunds utsagn.
AA170525 - I 2013 er det mesteparten av de samme opplysningene som fremkom i 2011, som brukes som grunnlag for å starte etterforskning.
VG170524 På spørsmål om NSM tok en beslutning på sviktende grunnlag da Fjelds klage ble avvist i 2014, svarer kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy : ¶
VG170524 - Beslutningen om hovedseter ble fattet på grunnlag av en helhetlig vurdering, der muligheter i eksisterende bygningsmasse var ett av flere kriterier.
SA170524 - Jeg vet at det var et tilstrekkelig grunnlag av informasjon og etterretning til at FBI måtte gjennomføre videre etterforskning, sa Brennan under høringen.
NL170524 Som folk har også vi rett til å ta tilbake våre egne liv og bygge vårt samfunn på grunnlag av våre egne tradisjoner, kultur og på våre egne premisser.
NL170524 Ellers kan man aldri få grunnlag til å gjøre de riktige valg i fremtidig politikk.
DB170524 « Det er alvorlig dersom EOS-tjenestene behandler opplysninger om personer som følge av deres journalistiske virksomhet, uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det », irettesetter utvalget.
DB170524 EOS-utvalget fant at behandlingen av opplysningene var uten rettslig grunnlag og i strid med personopplysningsloven.
DB170524 - Uten rettslig grunnlag
DB170524 Det bes om en spesifisert utredning om hva som er hjemmels- og det barnevernfaglige grunnlag for kommunikasjonen, og for fremlegging av morens anonyme kronikk til en allerede sårbar sønn.
DB170524 Vinnerne ble valgt på grunnlag av konseptene sine og fikk et budsjett og noen få innspillingsdager, og resultatet ble vist frem under Filmfestivalen i Cannes i går, sammen med filmskaperne : Max Weiland som laget en levende film til « Tiny Dancer », Jack Whiteley og Laura Brownhill som koreograferte sin video til « Bennie and
DA170524 Jeg er likevel glad for klimaloven fordi den gir et bedre grunnlag til å føre en effektiv klimapolitikk, sier Hansson.
AP170524 Ofte er problemet ressursene som skal til for å ta i bruk overvåkingen, og for å sette sammen bildet som all overvåkingen gir grunnlag for, sier hun.
AP170524 Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at det ikke er grunnlag fort å dømme henne for rollen hun spilte i den store Nordea-saken, fordi det ikke er tilstrekkelig bevist at handlingene hennes er tilsvarende straffbare i Dubai som i Norge.
AA170524 Konklusjonen fra FCC er at vitsen, som inkluderte de to presidentene og et grovt ord for penis, ikke ga grunnlag for noen reaksjon overfor Colbert.
AA170524 Til dette svarer Tonje Næss i Norwegian på generelt grunnlag .
AA170524 Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at det ikke er grunnlag for å dømme henne for rollen hun spilte i Nordea-saken, fordi det ikke er tilstrekkelig bevist at handlingene hennes er tilsvarende straffbare i Dubai som i Norge.
VG170523 Skulle Flynn vitne mot immunitet, kan Mueller ikke bruke Flynns vitnemål som grunnlag for en eventuell framtidig tiltale mot Flynn eller andre.
VG170523 Nei, det er ikke noe bevismessig grunnlag for å si at Jensen var sånn på krona.
VG170523 Det er bevismessig grunnlag for det motsatte, sier Holden.
VG170523 - Nei, det kan jeg ikke si på noe generelt grunnlag .
SA170523 Gjennom slike prosesser skapes grunnlag for videre personlig indre vekst og refleksjon.
SA170523 Jeg regner med Jacob er fornøyd med at han står nå og utvikler seg, så han legger et grunnlag for gode avtaler i framtiden, men når det blir får du spørre sportssjefen ( Svein-Morten Johansen ) om, sier Bård Flovik.
DN170523 - Før vi har fått rapporten, som kommer i juni, har vi ikke grunnlag for å si nei, sier han.
DA170523 - Jeg vet at det var et tilstrekkelig grunnlag av informasjon og etterretning til at FBI måtte gjennomføre videre etterforskning, sa Brennan under høringen.
AP170523 Jeg regner med Jacob er fornøyd med at han står nå og utvikler seg, så han legger et grunnlag for gode avtaler i framtiden, men når det blir får du spørre sportssjefen ( Svein-Morten Johansen ) om, sier Bård Flovik.
AA170523 - Jeg vet at det var et tilstrekkelig grunnlag av informasjon og etterretning til at FBI måtte gjennomføre videre etterforskning, sa Brennan under høringen.
AA170523 En fortsatt lav tilbudsvekst sammen med en god jobb i markedene for laks gir grunnlag for et positivt markedssyn, sier Høstlund i meldingen.
AA170523 De innmeldte bivirkningene gir ikke grunnlag for å endre råd om vaksinen, skriver instituttet i en pressemelding.
AA170523 Når så reformasjonen også la grunnlag for den ene religionskrigen etter den andre, kan man gjerne spørre : Til hvilken pris ?
VG170522 Keith Alexander, tidligere NSA-direktør i USA, har bekreftet dette i et intervju der han innrømmer at folk har blir « tatt ut bare på grunnlag av metadata ».
VG170522 Keith Alexander ( bildet ), tidligere NSA-direktør i USA, har bekreftet dette i et intervju der han innrømmer at folk har blir « tatt ut bare på grunnlag av metadata ».
VG170522 En regjering som ikke tar skritt for å tilrettelegge for integrering, skaper et sikkert grunnlag for økt motstand i befolkningen mot ytterligere innvandring.
VG170522 Det er brønner som vil kunne gi grunnlag for egne utbygninger i Barentshavet, sier pressetalsmann Morten Eek i Statoil til VG.
VG170522 - Flere av de er brønner med godt geologisk grunnlag , som ligger i områder eller nære områder hvor vi og andre tidligere har gjort gode funn med planlagte prosjekter, slik Kayak, som ligger nær Johan Castberg-feltet.
SA170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag .
DB170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag .
DB170522 ¶ FOLKERETTSLIG GRUNNLAG : Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ), her 19. april i år under framleggelsen av Forsvarets årsrapport for 2016, støtter jusprofessor Geir Ulfstein i ett hovedpunkt om norsk Syria-nærvær.
DB170522 - Som også professor Ulfstein er inne på, foreligger det folkerettslig grunnlag for norsk deltakelse i maktbruk i Syria for å forsvare Irak mot angrep fra ISIL.
DB170522 De Vibe mener Jensen i sin forklaring har gjort Gjermund Cappelen til en større tyster enn det er grunnlag for.
DB170522 Som barneanestesiolog vil jeg på generelt grunnlag påpeke at narkose per se nok ikke har noen gunstig effekt, og jeg har således stor forståelse for anestesilegekolleger og kirurger som spør seg om hvorfor vi skal ta selv en minimal risiko hvis inngrepet ikke anses som nødvendig.
DB170522 I et liberalt, tolerant og multikulturelt samfunn må retten til rituell omskjæring være tilgjengelig, og en endring av en slik praksis må komme som en følge av at det religiøse grunnlag for en slik handling reformeres.
DB170522 For det andre avhenger imidlertid effektiviteten minst like mye av hvordan folk samhandler i praksis, det vil si hvilke normer de anvender som grunnlag for sin egen adferd.
DA170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag .
BT170522 Skulle Flynn vitne mot immunitet, kan Mueller ikke bruke Flynns vitnemål som grunnlag for en eventuell fremtidig tiltale mot Flynn eller andre.
BT170522 Videre har institusjonene ikke fått medhold på det grunnlag de selv har anført som begrunnelse for eiendomsretten, nemlig at de var parter i GenKols-avtalen.
BT170522 Til tross for at institusjonene selv ikke har anført dette som et grunnlag for eiendomsrett, mener flertallet at beløpet rettslig sett tilhører dem, og at de må gis medhold i sin påstand punkt 1.
BT170522 Som følge av at lagmannsrettens flertall har - 27 - 16-025171ASD-BORG/03 kommet til at eiendomsretten først ble overført i juni 2014, behandler ikke lagmannsrettens flertall spørsmålet om det er grunnlag for tilbakebetalingskravet.
BT170522 Som grunnlag for begge krav har institusjonene gjort gjeldende at de er parter i GenKols-avtalen, og at midlene GSK har betalt som sin ytelse etter avtalen derfor tilhører dem.
BT170522 Som grunnlag for at Innovest skulle ha representert institusjonene er det også vist til Samarbeidsavtalen pkt. 2.7, som er gjengitt under pkt. 7 foran.
BT170522 Når lagmannsretten har kommet til at institusjonene ikke er parter i GenKols-avtalen, gir ikke avtalen grunnlag for at de skal tilkjennes eiendomsrett til de gjenværende forskningsmidlene.
BT170522 Lagmannsretten finner heller ikke grunnlag for å gjøre endring i tingrettens sakskostnadsavgjørelse.
BT170522 Institusjonene har som grunnlag for at de er parter i avtalen anført at Innovest representerte institusjonene og inngikk avtalen på vegne av dem, alternativt at Gulsvik inngikk avtalen på vegne av institusjonene som representant for sine arbeidsgivere.
BT170522 Institusjonene får heller ikke på grunnlag av en analogisk anvendelse av kommisjonsloven medhold i sin påstand om eiendomsrett til de resterende forskningsmidlene.
BT170522 Forutsatt at institusjonene har hjemmel til forskningsmidlene er det ikke grunnlag for noe tilbakebetalingskrav.
BT170522 Etter lagmannsrettens syn gir ikke Samarbeidsavtalen noe grunnlag for at Innovest skulle ha opptrådt som fullmektig for institusjonene ved inngåelsen av GenKols-avtalen, slik at de ble parter i avtalen.
BT170522 Det anføres to alternative rettslige grunnlag også for tilbakesøkningskravet.
BT170522 Det anføres to alternative grunnlag for at institusjonene er kontraktsparter.
BT170522 De har da ikke blitt parter i GenKols-avtalen på grunnlag av læren om kombinasjonsfullmakt.
BT170522 § 53 anvendes analogisk, og gi grunnlag for eiendomsrett.
BT170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag .
BT170522 Teknologien utviklet i næringen danner grunnlag for verdiskapning i mange sektorer.
AP170522 Begge mener at han skal ha rabatt på grunnlag av tilståelsen og det faktum at han snakket politimannen Eirik Jensen inn i saken.
AA170522 Skulle Flynn vitne mot immunitet, kan Mueller ikke bruke Flynns vitnemål som grunnlag for en eventuell framtidig tiltale mot Flynn eller andre.
AA170522 Fra 2008 til 2013 er det overført inntil 40 millioner kroner til Terje Eriksen, i strid med Prora Eiendoms interesser og uten rettslig grunnlag for det.
AA170522 Han mener blant annet at endringen som regjeringen foreslår, ser ut til å bryte med prinsippet om at dommeren skal vurdere hver enkelt sak på selvstendig grunnlag .
VG170521 Lagmannsretten skriver om saken at selv om det er tale om et drap, og Bakken var ille tilredt, og det vært et nært forhold mellom avdøde og hans søsken, så er det ikke grunnlag for å oppnevne bistandsadvokat etter en snever unntaksregel i loven.
VG170521 Ikke grunnlag
DB170521 If har tidligere nektet å utbetale 2,5 millioner svenske kroner i livsforsikring til kvinnen på grunnlag av egen etterforskning ; de mistenker at hun forfalsket forsikringen og tok livet av mannen.
AP170521 Målet er å samle lokal kunnskap, sette det i system og skape et bedre grunnlag for at politiet skal være på riktig sted til riktig tid.
AA170521 Det norske forsvaret ønsker ikke å kommentere saken, men svarer på generelt grunnlag « at noe av hensikten med å øve på militære operasjoner under utfordrende klimatiske forhold, nettopp er å avdekke eventuelle behov for endringer i soldatenes utrustning ».
VG170520 Vår fysiske og psykiske utrustning danner grunnlag for hva vi tåler av belastninger, og det varierer svært mye fra person til person, forklarer Grøndahl.
VG170520 Også hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag , og ikke ønsker å kommentere situasjonen til Joshua French spesielt.
VG170520 Grøndahl presiserer at han ikke ønsker å uttale seg om French, og hans tilfelle, spesifikt, men snakker på generelt grunnlag om ekstremt stress.
VG170520 Der har nordmannen, som ble løslatt på humanitært grunnlag , sittet fengslet under forhold langt mer ekstreme enn hva som er vanlig i norske fengsler.
VG170520 Staten har for tilfellet fått uriktige opplysninger og tildelingen har skjedd på feilaktig grunnlag .
SA170520 Han ønsker ikke å si noe om hvordan en rammeavtale med USA kan bli, siden dette er grunnlag for forhandlinger.
NL170520 | Åpnet ny butikk i Tromsø sentrum i forgårs : - Byen har et godt grunnlag for å selge litt dyrere kvalitetsvarer ¶
AP170520 Det er nesten utidig å bruke kommisjonen i argumentasjonen som et grunnlag for ny politireform, sier Klinge.
VG170519 Dette har vår spesialutsending forstått bedre enn mange andre, og dermed kunne det lettere skapes et grunnlag for en løsning, sier Solberg.
VG170519 - Vi har et godt grunnlag å gjennomføre aksjonen på, og organisasjonen er godt rigget for å gjennomføre aksjonen.
NL170519 Det tilligger imidlertid ikke kommisjonen å vurdere om beviskravet for tilregnelighet er oppfylt, kun om det er grunnlag for gjenåpning », skriver kommisjonen.
NL170519 Hva vil konsekvensene bli av den stadig eskalerende integrasjonen av Forsvaret inn i et felles USA-ledet militær kompleks, hvor Norge bistår med soldater langs NATOs østgrense, åpent diskuterer å delta i alliansens rakettskjold, og samtidig inviterer amerikanske tropper inn på semi-permanent grunnlag i Trøndelag ?
NL170519 Sier vi ja til at det er naturlig å ville utforske og erfare noe som skal danne grunnlag for et godt og trygt seksualliv ?
NL170519 For hver elev i Finnmark som ikke fullfører videregående skole skapes også et grunnlag for framtidige dropouts.
FV170519 - Vi mener at det ikke er grunnlag for domfellelse i denne saken overhodet.
DN170519 Det hvite hus viste forrige uke til et notat fra Rosenstein som grunnlag sparkingen av Comey.
DN170519 - Vi har et godt grunnlag å gjennomføre aksjonen på, og organisasjonen er godt rigget for å gjennomføre aksjonen.
DN170519 - Vi har et godt grunnlag å gjennomføre aksjonen på, og organisasjonen er godt rigget for å gjennomføre aksjonen.
DB170519 Men det gjør at jeg mener det ikke er grunnlag for større straffereduksjon, sier Alfheim.
DA170519 - Vi mener at det ikke er grunnlag for domfellelse i denne saken overhodet.
BT170519 - Vi har et godt grunnlag for å hevde at det er Tyskland, med noen muligheter for Frankrike.
AP170519 desember 2010 : Pågrepet av britisk politi på grunnlag av en europeisk arrestordre ¶ * 16. desember 2010 : Løslatt mot en kausjon på 1,8 millioner kroner. * 24. februar 2011 : En britisk domstol beslutter at Assange skal utleveres til Sverige.
AP170519 desember 2010 : Pågrepet av britisk politi på grunnlag av en europeisk arrestordre ¶ * 16. desember 2010 : Løslatt mot en kausjon på 1,8 millioner kroner. * 24. februar 2011 : En britisk domstol beslutter at Assange skal utleveres til Sverige.
AP170519 Han ønsker ikke å si noe om hvordan en rammeavtale med USA kan bli, siden dette er grunnlag for forhandlinger.
AP170519 Han ønsker ikke å si noe om hvordan en rammeavtale med USA kan bli, siden dette er grunnlag for forhandlinger.
AA170519 - Vi mener at det ikke er grunnlag for domfellelse i denne saken overhodet.
AA170519 - Vi mener at det ikke er grunnlag for domfellelse i denne saken over hodet.
VG170518 - Utgangspunktet for alle våre kamper er at de skal være trygge og avgjøres på sportslig grunnlag .
VG170518 Isteden er det fra kongolesisk side besluttet å overføre Joshua French til Norge på humanitært grunnlag .
VG170518 - Det må på generelt grunnlag legges til grunn at en person som gir seg inn i en virksomhet i form av utøvelse av jakt og eggsanking, til enhver tid må forsikre seg om at virksomheten drives innenfor lovens rammer.
VG170518 Utenriksdepartementet sendte en offisiell anmodning om at French ble overført til Norge på humanitært og medisinsk grunnlag .
SA170518 - Utgangspunktet for alle våre kamper er at de skal være trygge og avgjøres på sportslig grunnlag .
FV170518 - Utgangspunktet for alle våre kamper er at de skal være trygge og avgjøres på sportslig grunnlag .
DN170518 - Vi har akkurat mottatt dommen og ikke hatt anledning til å se på detaljene, men registrerer at lagmannsretten har dømt på et annet grunnlag enn tingretten.
DB170518 Han er ikke overrasket over at løslatelsen skjedde på måten den gjorde - utlevering på humanitært grunnlag uten benådning eller avtale om soningsoverføring.
DB170518 * Utenriksminister Børge Brende sier det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French er overført på humanitært grunnlag .
DB170518 Etterforskningen i denne saken var slik at det var grunnlag for å pågripe ham, sa Ommedal.
DB170518 Etterforskningen i denne saken var slik at det var grunnlag for å pågripe ham, sier Ommedal.
DB170518 Joshua French er sendt hjem til Norge på humanitært grunnlag .
DB170518 Det er så mange meninger om mat uten vitenskapelig grunnlag , sier Granum.
DB170518 Rødt drømmer om sperregrensa, og håper stortingsvalget kan munne ut i en tilsvarende maktposisjon nasjonalt som den partiet besitter som parlamentarisk grunnlag for byrådet i Oslo.
DA170518 Isteden er det fra kongolesisk side besluttet å overføre Joshua French til Norge på humanitært grunnlag .
BT170518 - Utgangspunktet for alle våre kamper er at de skal være trygge og avgjøres på sportslig grunnlag .
AP170518https://www.aftenposten.no/okonomi/NRK-knyttet-alle-pengeoverforinger-til-Romania-til-bakmenn-621246b.html - Vi har ikke grunnlag for å si hvor mye av dette som stammer fra organisert kriminalitet.
AP170518https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Svensk-toppkamp-utsatt-pa-grunn-av-kampfiksingsforsok-235786b.html - Utgangspunktet for alle våre kamper er at de skal være trygge og avgjøres på sportslig grunnlag .
AP170518 - Vi har ikke grunnlag for å si hvor mye av dette som stammer fra organisert kriminalitet.
AP170518 Det er ikke noe grunnlag i etterforskningen, slik han ser det, for at han skulle bli pågrepet nå, sier forsvareren.
AP170518 - Dette er en avtale der han er overført på humanitært grunnlag - hva skiller den fra en avtale om soningsoverføring ?
AP170518 - Utgangspunktet for alle våre kamper er at de skal være trygge og avgjøres på sportslig grunnlag .
AA170518 Det hvite hus viste i forrige uke til et notat fra Rosenstein som grunnlag for at han ga Comey sparken.
AA170518 Isteden er det fra kongolesisk side besluttet å overføre Joshua French til Norge på humanitært grunnlag .
AA170518 - Vi har et godt grunnlag å gjennomføre aksjonen på, og organisasjonen er godt rigget for å gjennomføre aksjonen.
VG170517 Utestengningen av de russiske løperne var utelukkende på grunnlag av de påstander som kom fram i McLaren-rapporten om systematisk dopingbruk blant russiske idrettsutøvere.
VG170517 Utenriksminister Børge Brende opplyser på pressekonferansen at det ikke er snakk om hverken en benådningeller soningsoverføring, men en overføring på « humanitært grunnlag », og hans helsemessige situasjon.
VG170517 Brende sier på spørsmål fra VG at det rammeverket som ligger framme nå, ikke er en avtale, men et svar fra kongolesiske myndigheter på en anmodning på helsemessig grunnlag , og at det er en forståelse utviklet mellom kongolesiske myndigheter og diplomaten Arild Øyen, som er engasjert av utenriksdepartementet til å følge opp saken.
VG170517 Utenriksminister Børge Brende opplyste på pressekonferansen onsdag kveld at løsningen verken er en benådning eller en soningsoverføring, men en overføring på « humanitært grunnlag », og hans helsemessige situasjon.
FV170517 French er overført på humanitært grunnlag , opplyser Brende.
DN170517 | Svakt grunnlag for beslutninger ¶
DN170517 Mangelfullt grunnlag for politiske vedtak kan svekke verdiskaping og konkurransekraft for det norske næringslivet.
AP170517 Å motarbeide rettsvesenet gir grunnlag for riksrett, skriver demokraten Ted Deutch, som sitter i Representantenes hus.
AP170517 - Vårt byråd la et godt grunnlag .
VG170516 - Jeg kjenner ikke til serien, og har ikke noe grunnlag for å si noe om en eventuell sammenheng mellom den og selvmordene som har funnet sted i Trondheim.
VG170516 I går konkluderte Spesialenheten for politisaker med at det ikke er grunnlag for å straffe noen etter at en politimann i Bergen slo alarm om manglende innsats mot alvorlig narkotikakriminalitet.
VG170516 Bolstad sier at forbundet på generelt grunnlag mener at man er tjent med at det nedsettes et nøytralt og bredt sammensatt offentlig utvalg utenfor politi- og påtalemyndigheten som skal vurdere varslingssaker.
SA170516 « De pliktene vi bør synliggjøre, må bygge på et samfunnsetisk grunnlag », skriver Torvald Sande.
SA170516 Samfunnsetisk grunnlag
SA170516 De pliktene vi bør synliggjøre, må bygge på et samfunnsetisk grunnlag .
NL170516 Fikk dispensasjon på feil grunnlag .
NL170516 Sammen med Regjeringen legger vi nå et viktig grunnlag for at flere kan starte for seg selv ved at rammevilkårene for gründere og oppstartsselskaper bedres betraktelig.
DN170516 Statens tilbud gir grunnlag for en inntektsøkning på om lag 2,3 prosent.
DB170516 Statens siste tilbud ga grunnlag for en inntektsøkning på om lag 4,5 prosent.
DB170516 Etterforskningen i denne saken var slik at det var grunnlag for å pågripe ham, sier Ommedal.
DB170516 For det andre baserer regjeringen seg på et svakt faglig grunnlag om selve iskanten.
AA170516 - Vi har kommet fram til et grunnlag for enighet.
AA170516 Statens siste tilbud ga grunnlag for en inntektsøkning på om lag 4,5 prosent.
AA170516 Litt snevert grunnlag å sette folk i bås på, mente mange, også vi på denne plass.
VG170515 | Narkovarselet i Bergen : - Ikke grunnlag for å straffe politiet ¶
VG170515 - Det er grunnlag for å si at det kommer til å komme et nytt virus.
NL170515 I det sørsamiske området var datidens vel anerkjente historiker Yngvar Nielsens « Framrykningsteori » et vellykket instrument for Rettsstaten Norge til å frata samene sitt livs- grunnlag og sine beiteområder for sin reindrift.
DB170515 Spesialenheten fastslår at narkotikasaker har vært nedprioritert ved Bergen sentrum politistasjon, men konkluderer sin etterforskning med at det ikke er grunnlag for straffeforfølgelse mot noen i Vest politidistrikt.
DB170515 Tariffpartene har ikke presisert hva som menes med « fortrinnsvis », og grensen må fastsettes på skjønnsmessig grunnlag . » - Vi er glade for at Arbeidsretten har gitt oss medhold i at vi fortsatt kan tilby publikummet vårt forestillinger på søndager, sier teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret.
DA170515 Samtidig påpekes det at teatrene har tariffmessig adgang til å legge søndagsforestillinger inn i spilleplanen, og at tariffpartene ikke har presisert hva som menes med « fortrinnsvis », og at grensen må fastsettes på skjønnsmessig grunnlag , skriver Dagbladet.
DA170515 - Fra dokumenter i den offentlige postjournalen, vet vi at utformingen av den « oppdaterte iskanten » for Barentshavet, var en politisk bestilling uten faglig grunnlag , påpeker han.
DA170515 - Beregningen i 2015 ble gjort på samme måte som tidligere, men det ble gjort en oppdatert beregning av iskanten på grunnlag av data fra perioden 1985-2014.
AP170515 Fikk sparken på to grunnlag
AA170515 Her har vi uttalt oss på sviktende grunnlag - det kan Forsvaret bekrefte, sier Fagerholt.
AA170515 Spesialenheten fastslår at narkotikasaker har vært nedprioritert ved Bergen sentrum politistasjon, men konkluderer sin etterforskning med at det ikke er grunnlag for straffeforfølgelse mot noen i Vest politidistrikt.
AA170515 Samtidig påpekes det at teatrene har tariffmessig adgang til å legge søndagsforestillinger inn i spilleplanen, og at tariffpartene ikke har presisert hva som menes med « fortrinnsvis », og at grensen må fastsettes på skjønnsmessig grunnlag , skriver Dagbladet.
VG170514 Slik verving høres nesten ut som man selger og kjøper noe, sier Smeby, som understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag .
VG170513 - Nå etterforsker vi saken, så må vi ta stilling til om det er grunnlag for å varetektsfengsle dem etter det, sier Borgen.
VG170513 Det er sjeldent et godt grunnlag å uttale seg på.
DN170513 Indeksen viser implisitt volatilitet i aksjemarkedet det neste året og kalkuleres fortløpende på grunnlag av 30 dagers kjøps- og salgsopsjoner på de 500 aksjene som inngår i den brede aksjeindeksen S&P 500.
DB170513 Ikke bare blir hun akutt bevisst på hvor skjørt grunnlag hennes posisjon som bussjef er tuftet på, men også at det muligens er et aldri så lite statskupp i gjære.
DB170513 unnskyld på SMS fra moren ), tar det ikke lang tid før alt - og da mener jeg alt - går til helvete, av de gode, gamle grunnene : at man ikke snakker med hverandre, at man mistror hverandre, lar sine egne frustrasjoner gå ut over andre, eller at man trekker feilaktige konklusjoner på sviktende grunnlag .
DA170513 - Den er svært viktig for norske eksportbedrifter og danner grunnlag for samarbeid mellom Norge og EU på en rekke områder.
AP170513https://www.aftenposten.no/osloby/Sykkelbyraden-forberedt-pa-brak-nar-hun-fjerner-parkeringsplasser-620758b.html - Sånn sett har vi tatt grep der det var grunnlag for konflikt.
AP170513 - Sånn sett har vi tatt grep der det var grunnlag for konflikt.
AA170513 Økokrim mener de har grunnlag for å legge ned påstander om ubetinget fengsel under rettssaken som er berammet til januar 2018.
VG170512 Dette gir grunnlag for å se fremover og bruke tiden på den fantastiske aktiviteten som frivillige skaper hver dag rundt om i landet, og som er idrettens kjerneoppgave, sier statsråden.
VG170512 Onsdag denne uken leverte hun inn en begjæring til Los Angeles Superior Court om å annullere søksmålet fra Ryan Wiik på grunnlag av at søksmålet ikke ble overlevert på linje med lover og regler i California.
DB170512 Politiet skriver videre at de ikke har grunnlag for å mistenke menneskelig svikt eller teknisk feil, og at de avventer en endelig rapport fra havarikommisjonen.
DB170512 Tingretten har konkludert med at det er vanskelig å ta stilling til om elementene av tvil gir grunnlag for å fastslå at tvilen er rimelig og velbegrunnet.
DB170512 Jeg kan på generelt grunnlag si at denne dommen er et eksempel på hvordan vi ikke bør ha det.
DB170512 Kripos er likevel ikke kjent med at disse skal ha brukt russe-ID på falsk grunnlag .
DA170512 Det er lagt opp til at avtalene skal gjelde for de kommende syv år, men at de skal reforhandles allerede i 2018 og da med grunnlag i Nasjonal Transportplan 2018 - 2029 som nå er til behandling i Stortinget.
DA170512 - Byvekstavtalene innebærer et godt grunnlag for den framtidige nærings- og boligutvikling i kommunene som igjen påvirker transportbehovet.
DA170512 Det er generalprøven juryene rundt i Europa bruker som grunnlag for sin stemmegivning.
AA170512 Hans forsvarer, advokat Anders Brosveet, var fornøyd med at to av tre grunnlag for tiltalen ble underkjent av retten.
VG170511 Det er det ikke grunnlag for og man burde slutte med det, sier Røe Isaksen på scenen.
VG170511 Han tenker seg alltid om og skaffer faglig grunnlag før han uttaler seg.
SA170511 Påtalemyndigheten vil vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs pågående etterforskning av Russlands påvirkning i valgkampen.
SA170511 Dagestad, til venstre, og Sandnes-ordfører Stanley Wirak håper en ny trafikkanalyse skal bekrefte at det fortsatt er grunnlag med ferje.
SA170511 Nå er ordningen evaluert, og regjeringen mener det ikke er grunnlag for å fortsette.
SA170511 Fungerende generalsekretær Øystein Dale, som kom inn da Inge Andersen måtte forlate sin post, sier til Aftenposten at idrettsstyret selv kan beslutte å åpne bilagene, hvis de finner grunnlag for det.
SA170511 | Landslagstrener ut mot kritikken : - For mange i hylekoret har ikke grunnlag til å uttale seg ¶
SA170511 G17-landslagstrener Erland Johnsen går ut mot kritikere som « ikke har grunnlag til å uttale seg ».
FV170511 Fungerende generalsekretær Øystein Dale, som kom inn da Inge Andersen måtte forlate sin post, sier til Aftenposten at idrettsstyret selv kan beslutte å åpne bilagene, hvis de finner grunnlag for det.
DN170511https://www.dn.no/nyheter/2017/05/11/2053/Utenriks/trump-ville-sparket-comey-uansett Ifølge Washington Post truet Rosenstein om å trekke seg fordi hans notat ble brukt som grunnlag for å si opp Comey.
DN170511 Ifølge Washington Post truet Rosenstein om å trekke seg fordi hans notat ble brukt som grunnlag for å si opp Comey.
DN170511 Påtalemyndigheten vil vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs pågående etterforskning av Russlands påvirkning i valgkampen.
DN170511 | Solid faglig grunnlag for Oljefondets strategi ¶
DB170511 Styrkingen skal dels gi grunnlag for å utvikle nye kontrollmetoder, og dels tiltak som skal medføre større saksbehandlingskapasitet.
DB170511 Selv om språket stadig er i endring, forekommer det ikke noe historisk grunnlag for å påstå at ordet « neger » noen gang har vært et utelukkende nøytralt begrep i Norge.
DA170511 Ifølge Washington Post truet Rosenstein om å trekke seg fordi hans notat ble brukt som grunnlag for å si opp Comey.
DA170511 Han har ikke noe grunnlag i dette materialet for å trekke så bastante konklusjoner.
DA170511 Nå er ordningen evaluert, og regjeringen mener det ikke er grunnlag for å fortsette.
DA170511 Han har ikke noe grunnlag i dette materialet for å trekke så bastante konklusjoner.
BT170511 Ifølge Washington Post truet Rosenstein om å trekke seg fordi hans notat ble brukt som grunnlag for å si opp Comey.
BT170511 - Det er ikke grunnlag for å si at flymodellen som styrtet i Sandviken er overrepresentert i ulykkesstatistikken, sier avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet Wenche Olsen.
BT170511 Fungerende generalsekretær Øystein Dale, som kom inn da Inge Andersen måtte forlate sin post, sier til Aftenposten at idrettsstyret selv kan beslutte å åpne bilagene, hvis de finner grunnlag for det.
AP170511https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Hele-idretts-Norge-snakker-om-regningene---na-skal-de-stemmes-over-235397b.html Fungerende generalsekretær Øystein Dale, som kom inn da Inge Andersen måtte forlate sin post, sier til Aftenposten at idrettsstyret selv kan beslutte å åpne bilagene, hvis de finner grunnlag for det.
AP170511 Fungerende generalsekretær Øystein Dale, som kom inn da Inge Andersen måtte forlate sin post, sier til Aftenposten at idrettsstyret selv kan beslutte å åpne bilagene, hvis de finner grunnlag for det.
AA170511 Ifølge Washington Post truet Rosenstein om å trekke seg fordi hans notat ble brukt som grunnlag for å si opp Comey.
AA170511 Påtalemyndigheten vil vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs pågående etterforskning av Russlands påvirkning i valgkampen.
AA170511 - På generelt grunnlag kan jeg si at man i alle jobber må ta sine forholdsregler.
AA170511 Nå er ordningen evaluert, og regjeringen mener det ikke er grunnlag for å fortsette.
AA170511 Premisset for innføringen er at folk flest vil ønske å justere forbruket vesentlig på grunnlag av økte priser i denne rushtida.
VG170510 Det er dette brevet Trump brukte som grunnlag for å sparke FBI-sjefen tirsdag.
VG170510 - Hvis det var riktig slik Vista-rapporten sier, at de som tilbyr private fosterhjem gjør det på feil grunnlag , hvorfor ville man da fortsette å benytte dem ?
SA170510 Føderal påtalemyndighet har kalt inn til en høring for å vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs Russland-etterforskning, melder CNN.
SA170510 Å trekke konklusjoner som i utgangspunktet er gjort på et tynt grunnlag , gir ikke et kunnskapsbasert underlag for gode beslutninger.
SA170510 Å trekke konklusjoner kun på grunnlag av data, uten å forstå årsakssammenhenger og rammebetingelser, kan fort bære galt av gårde.
SA170510 Å dra konklusjoner som i utgangspunktet er gjort på et tynt grunnlag , gir ikke et kunnskapsbasert underlag for gode beslutninger.
SA170510 KRONIKK : Å dra konklusjoner om sikkerhet på norsk sokkel på tynt grunnlag , slik Norsk olje og gass gjør, gir ikke et kunnskapsbasert underlag for gode beslutninger.
SA170510 Det å kun plukke ut to av disse gir ikke et troverdig grunnlag for å trekke konklusjoner.
NL170510 for dagens tema, er jeg også blitt klar over at det kreves grunnleggende endring i holdning til hvordan fremtidens behov og løsninger gis oppmerksomhet, og hvordan kommunene og næringen gjennom næringssamarbeid og organisering kan få innflytelse, medvirkning og ansvar på de områder som skal danne grunnlag for den utvikling i næringen som folk i regionen forventer skal skje.
NL170510 Dermed skapes et varig grunnlag for kystflåtens utvikling og eksistens, og for at det blir knoppskyting og etableringer av moderne foredlingsbedrifter, mindre nisjeprodusenter og tjenesteytende virksomheter til nytte for Lo-Ve-Se-regionen og i Nord-Norge for øvrig.
DN170510https://www.dn.no/nyheter/2017/05/10/2047/Telekom/bred-stotte-til-gunn-waersted-som-styreleder-i-telenor Så vårt grunnlag er mye bredere, sier Skjævestad.
DN170510 Så vårt grunnlag er mye bredere, sier Skjævestad.
DN170510 Men gitt den labre interessen, kunne øvrige aksjonærer få flere aksjer enn tegningsrettene ga grunnlag for.
DN170510 - Han er svært overrasket og synes det er uvirkelig å være tiltalt for dette, sier Hjort og legger til at klienten ikke visste hvem som var kjøper av aksjene i gruveselskapet Crew, som danner grunnlag for tiltalen.
DN170510 - Det siste han vil si er at han har tillit til at en full belysing av saken vil vise at det ikke er grunnlag for tiltalen mot han.
DN170510 Timer før han ble avsatt ble det kjent at påtalemyndigheten har kalt inn til en høring for å vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs Russland-etterforskning, ifølge CNN.
DN170510 Timer før han ble avsatt ble det kjent at påtalemyndigheten har kalt inn til en høring for å vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs Russland-etterforskning, ifølge CNN.
DB170510 Hun har fått et enormt grunnlag etter så mye mengdetrening over lang tid.
DB170510 - Therese har fått et enda større grunnlag enn hun hadde sist sesong.
DB170510 Min klient har tillit til at en full belysning av saken vil vise at det ikke er grunnlag for tiltalen mot ham, sier Hjort til Dagbladet.
DB170510 - Terje Søviknes har helt fra sin inntreden som olje- og energiminister ført en retorikk som gir grunnlag for å skape tvil og usikkerhet om framtida for næringen, sier Aasland.
DB170510 Min klient har tillit til at en full belysning av saken vil vise at det ikke er grunnlag for tiltalen mot ham, sier Hjort til Dagbladet.
DB170510 Påtalemyndigheten har kalt inn til en høring for å vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs Russland-etterforskning, melder CNN.
DB170510 Vurderingen av Yates' vitnemål varierer selvfølgelig avhengig av politiske sympatier, men ingen av utspørrerne bestred at departementet hadde grunnlag for sin mistanke, eller at Trump ble informert om forholdet uten å gjøre noe med det.
DB170510 Etter hvert har det kommet fram at USAs president ikke alltid vet hva han driver med og i flere tilfeller har handlet impulsivt og intuitivt på feil grunnlag fremfor rasjonelt.
DA170510 Mener statsråden at kommunens planvedtak, med tanke på betydningen for barn og unges interesser, er fattet på rett grunnlag ? » spør Lundteigen i det skriftlige spørsmålet til statsråden.
BT170510 Består av 25 spørsmål, der svarene danner grunnlag for en vurdering av risiko for gjentagelse av seksuelle overgrep.
AP170510https://www.aftenposten.no/verden/Derfor-fikk-FBI-direktoren-sparken-620873b.html Ifølge CNN skal den føderale påtalemyndigheten ha kalt inn til høring for å vurdere om det finnes grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs etterforskning av Russland.
AP170510 Ifølge CNN skal den føderale påtalemyndigheten ha kalt inn til høring for å vurdere om det finnes grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs etterforskning av Russland.
AA170510 Føderal påtalemyndighet har kalt inn til en høring for å vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs Russland-etterforskning, melder CNN.
AA170510 Selv om en kommune går i overskudd ett år, bør ikke det gi grunnlag for å kvitte seg med inntekter som er med på å finansiere gode kommunale tjenester over tid.
AA170510 Mens hun tidligere brukte malerier, har hun de senere årene brukt fotografier som grunnlag for sine fortolkninger.
VG170509 De danner grunnlag for holdninger og tanker som igjen kan omsettes i handlinger, omsettes i politikk.
VG170509 Bufdir har tidligere svart at de ikke har hatt grunnlag til å avvise Fyrlykta som ideell og at en avgjørelse fra Oslo byfgodembete ikke var tydelig nok.
VG170509 I mellomtiden hadde direktoratet gitt en ny kontrakt til Fyrlykta fordi de mente de ikke hadde grunnlag til avvise dem.
VG170509 Hun mener Bufdir ikke har hatt grunnlag for å vurdere Stiftelsen Fyrlykta som ideell.
VG170509 Det statlige barnevernet manglet grunnlag for å gi Stiftelsen Fyrlykta tilgang til en milliardpott, ifølge en av landets mest erfarne jurister på området.
VG170509 Bufdir mener avgjørelsen ikke var grunnlag for å trekke tilbake kontrakten med Fyrlykta, og viser til at de har plikt til å begrunne en avvisning for å sikre likebehandling og gjennomsiktighet.
VG170509 - Jeg har ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt det er riktig at det ikke var mulig å overføre kontrakten fra stiftelsen til Fyrlykta, men det er godt mulig at det er en riktig vurdering.
VG170509 Vedkommende ble pågrepet, men det var ikke grunnlag for varetektsfengsling, ifølge politiet.
SA170509 Retten kan heller ikke se at mediedekningen av saken eller andre forhold bør gi grunnlag for å gå under 14 måneder.
FV170509 | Søgne kommune avviser grunnlag for rettssak ¶
FV170509 Parat har ikke grunnlag for å trekke Søgne kommune for retten i varslingssak, sier kommunens advokat.
FV170509 Retten kan heller ikke se at mediedekningen av saken eller andre forhold bør gi grunnlag for å gå under 14 måneder.
DN170509 Meglerhuset oppgir et stabiliserende makrobilde og oljeprisen som grunnlag , og skriver at selskapets innbitte fokus på restrukturering kan lede til et kutt i tapsguidingen.
DN170509 « Tingretten finner det klart at det ikke er grunnlag for å idømme erstatning eller oppreisning », heter det i dommen.
DB170509 Retten kan heller ikke se at mediedekningen av saken eller andre forhold bør gi grunnlag for å gå under 14 måneder.
DB170509 At personvernproblematikk har sitt grunnlag i manglende tillit behøver man neppe være aktivist for å forstå.
DB170509 Den siktede ble pågrepet, men politiet har ikke funnet grunnlag for å fremstille den siktede for varetektsfengsling.
DB170509 Politiet sier de ser svært alvorlig på saken, men mener det ikke er grunnlag for varetektsfengsling.
BT170509 Føderal påtalemyndighet har kalt inn til en høring for å vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med Russland-etterforskningen, melder CNN.
AP170509https://www.aftenposten.no/norge/Jussbuss-mener-UDI-praktiserer-islamsk-rett-Erklarte-ekteskap-ugyldig-fordi-ektefelle-var-kristen-620128b.html Dermed kan ekteskapet ikke danne grunnlag for familiegjenforening, konkluderer UDI.
AP170509https://www.aftenposten.no/norge/Jussbuss-mener-UDI-praktiserer-islamsk-rett-Erklarte-ekteskap-ugyldig-fordi-ektefelle-var-kristen-620128b.html - I tilfeller som dette er den formelle godkjenningen i hjemlandet, altså vigselsattesten, gitt på uriktig grunnlag ved at personene det gjelder har holdt tilbake opplysninger om konverteringen.
AP170509 » Jourhavende ved politiet i Follo, Susanne Ihlebæk, konstaterer på generelt grunnlag at folk som kjører inn i sperrede tunneler kan bli straffeforfulgt etter Veitrafikkloven.
AP170509 » Jourhavende ved politiet i Follo, Susanne Ihlebæk, konstaterer på generelt grunnlag at folk som kjører inn i sperrede tunneler kan bli straffeforfulgt etter Veitrafikkloven.
AP170509 Dermed kan ekteskapet ikke danne grunnlag for familiegjenforening, konkluderer UDI.
AP170509 - I tilfeller som dette er den formelle godkjenningen i hjemlandet, altså vigselsattesten, gitt på uriktig grunnlag ved at personene det gjelder har holdt tilbake opplysninger om konverteringen.
AP170509 Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen mener det ikke foreligger noe grunnlag for å ta beslutning om bro eller tunnel før sommeren.
AP170509 - Det er viktigere for oss at avgjørelsen blir tatt på et faglig gjennomarbeidet grunnlag enn at den tas før sommeren, sier han.
AP170509 Vedkommende ble pågrepet i forbindelse med en anmeldelse i forrige uke, men det var da ikke grunnlag for varetektsfengsling.
AP170509 Retten kan heller ikke se at mediedekningen av saken eller andre forhold bør gi grunnlag for å gå under 14 måneder.
AA170509 Den siktede ble pågrepet, men politiet har ikke funnet grunnlag for å fremstille den siktede for varetektsfengsling.
AA170509 Ifølge museet har vedtaket skjedd på feil grunnlag , og de har nå klaget saken inn til Fylkesmannen.
VG170508 Politiet sier på sin side at det ikke var grunnlag for ytterligere tiltak mot mannen før han igjen bar øks og politiet skjøt ham.
SA170508 - De har klart å bite seg fast i 1.-divisjon i flere år nå og har dannet et bra grunnlag .
DN170508 - Det er viktigere for oss at avgjørelsen blir tatt på et faglig gjennomarbeidet grunnlag enn at den tas før sommeren.
DB170508 Har de det, så har du grunnlag for å klage.
BT170508 Det sentrale er at Bergen tiltrekker seg nye virksomheter samt gir grunnlag for etablering av helt nye.
AP170508 Vår advokat har vurdert at det juridisk sett ikke er noe grunnlag for å anke, sier Svein Ove Ueland, virksomhetsleder i Kristiansand kommune ti Fædrelandsvennen.
AP170508 - De har klart å bite seg fast i 1.-divisjon i flere år nå og har dannet et bra grunnlag .
AA170508 Skal han klare å regjere effektivt, må han sikre seg et solid grunnlag i valget til nasjonalforsamling i juni.
AA170508 Det gir grunnlag flere farlige situasjoner.
VG170507 - Alt var grunnlag for forhandling !
VG170507 - Vi vil nå undersøke om det er grunnlag for en eventuell varetektsfengsling av mannen, eller om han vil bli gitt meldeplikt eller oppholdsforbud for eksempel i Stavanger sentrum, sier Remman.
VG170507 - Ja, men fra politiets side var det ikke grunnlag for ytterligere tiltak mot mannen etter at vi tok hånd om ham 25. mars, og siden helsevesenet, sier politiadvokat Ketil Remman. 29-åringen er nå siktet for trussel mot offentlig tjenesteperson, med en strafferamme på fengsel i inntil tre år.
VG170507 - Vi vil selvsagt lytte til innspill, men på generelt grunnlag er vi veldig skeptiske til å ta på oss det økonomiske ansvaret for ting andre etater egentlig skal betale for, sier Karbø.
SA170507 - Alt var grunnlag for forhandling !
FV170507 - Alt var grunnlag for forhandling !
BT170507 - Alt var grunnlag for forhandling !
AP170507https://www.aftenposten.no/norge/Arbeidene-i-gang-i-Oslofjordtunnelen--na-roper-ogsa-brotilhengerne-hoyt-620680b.html - Vi må vurdere om det er grunnlag for det.
AP170507https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-lopedronning-stotter-kritikken---Utrolig-at-han-er-president-i-det-europeiske-forbundet-235142b.html - Alt var grunnlag for forhandling !
AP170507 - Vi må vurdere om det er grunnlag for det.
AP170507 - Alt var grunnlag for forhandling !
AA170507 Der må Macron sikre seg et solid grunnlag hvis han skal klare å bli en effektiv president.
VG170506 Det er forbudt å drikke på offentlig sted og det må alle forholde seg til, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand ved Oslo politidistrikt på generelt grunnlag .
DN170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom mediene.
DN170506 Ekspertutvalg : Departementene nekter innsyn uten grunnlag
DN170506 | Ekspertutvalg : Departementene nekter innsyn uten grunnlag
DN170506 En stikkprøvekontroll av dokumenter departementene holder unna offentligheten, viser at det 33 prosent av tilfellene mangler rettslig grunnlag for vedtaket.
DB170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom mediene.
DB170506 Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen bekrefter overfor Dagbladet at vegvesenet på et faglig grunnlag er helt enig med Geir A.
DB170506 - På generelt grunnlag kan jeg si at dette ikke er normalt og høres veldig spesielt ut.
DB170506 NY Daily News skriver at den avdødes foreldre saksøker skuespilleren på flere grunnlag .
DA170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom media.
DA170506 Vi må ha en lov som ikke skaper grunnlag for strid mellom distributører og produsenter av åndsverk.
DA170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom media.
AA170506 - På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom mediene.
AA170506 | Ekspertutvalg : Departementene nekter innsyn uten grunnlag
AA170506 En stikkprøvekontroll av dokumenter departementene holder unna offentligheten, viser at det 33 prosent av tilfellene mangler rettslig grunnlag for vedtaket.
DN170505https://www.dn.no/nyheter/2017/05/05/2052/Jus/fikk-millionlonn-ut-i-skattefrie-aksjer Professor i skatterett, Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI, sier til DN at faktum virker sammensatt, og at han bare kan uttale seg om reglene på generelt grunnlag .
DN170505 Professor i skatterett, Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI, sier til DN at faktum virker sammensatt, og at han bare kan uttale seg om reglene på generelt grunnlag .
DN170505 Men kulde og snø i november ga et viktig grunnlag for en lang sesong for mange.
DB170505 « Tidligere og nåværende leder i havnestyret har til enhver tid meldt at de har full tillit til meg, Styreleder Bernt Stilluf Karlsen bidro i etterkant av de framsatte påstander om min lederstil til en bred vurdering av disse, verken han eller styret i Oslo Havn KF fant et materielt grunnlag for de generelle påstandene om min lederstil, det ble imidlertid identif
DB170505 Det endte med at de uten grunnlag ville si meg opp i prøvetiden.
DB170505 - På generelt grunnlag kan jeg si at dette ikke er normalt og høres veldig spesielt ut.
BT170505 Forskningsrapporter, utvalg og kommisjoner satt ned av forskjellige regjeringer, har gitt grunnlag for reformene og politikken til regjeringen.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html « Helt sviktende grunnlag » ¶
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Riksrevisjonen mener det heller ikke er rettslig holdbart grunnlag for avslaget Aftenposten fikk i oktober 2015 på innsyn i en rapport om hvordan det nye digitale sambandet Nødnettet ble påvirket da ekstremværet Nina traff Vestlandet og Sør-Norge januar samme år.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Men det er ikke rettslig grunnlag for unntaket, mener ekspertutvalget, som har vurdert hjemmelsbruken på avslaget.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Men avslaget var uten holdbart rettslig grunnlag , slår et ekspertutvalg nedsatt av Riksrevisjonen fast.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html I utkastet til rapporten skriver Riksrevisjonen at forhåndsunntak « i et så stort omfang og i en del tilfeller på helt sviktende grunnlag » er med på å « undergrave hovedregelen » i offentlighetsloven om innsyn og gjennomsiktighet i forvaltningen.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html En rapport om nødnett og e-postutveksling om falske basestasjoner er to av mange dokumenter som er holdt unna offentligheten i regjeringskontorene uten holdbart rettslig grunnlag .
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Ekspertutvalg : Avslag uten holdbart rettslig grunnlag
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Ekspertpanelet har blant annet vurdert om hjemmelen departementet har oppgitt gir holdbart rettslig grunnlag for unntak.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html De vurderer at 35 prosent av dokumentene ikke har et holdbart rettslig grunnlag for unntak.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html Avslaget på innsyn i e-posten om de falske basestasjonene nevnes i rapporten som et eksempel på dokumenter som vurderes ikke å ha rettslig holdbart grunnlag for unntak.
AP170505https://www.aftenposten.no/norge/Departementene-holder-sentrale-dokumenter-skjult-for-offentligheten-i-strid-med-loven-619807b.html At det finnes et rettslig grunnlag for unntak, regnes som et absolutt minstekrav for forhåndsunntak.
AP170505 BI-professor Ole Gjems-Onstad understreker at han ikke kjenner til Røkkes « formue eller overveielser », men uttaler seg på generelt grunnlag .
AP170505 « Helt sviktende grunnlag » ¶
AP170505 Riksrevisjonen mener det heller ikke er rettslig holdbart grunnlag for avslaget Aftenposten fikk i oktober 2015 på innsyn i en rapport om hvordan det nye digitale sambandet Nødnettet ble påvirket da ekstremværet Nina traff Vestlandet og Sør-Norge januar samme år.
AP170505 Men det er ikke rettslig grunnlag for unntaket, mener ekspertutvalget, som har vurdert hjemmelsbruken på avslaget.
AP170505 Men avslaget var uten holdbart rettslig grunnlag , slår et ekspertutvalg nedsatt av Riksrevisjonen fast.
AP170505 I utkastet til rapporten skriver Riksrevisjonen at forhåndsunntak « i et så stort omfang og i en del tilfeller på helt sviktende grunnlag » er med på å « undergrave hovedregelen » i offentlighetsloven om innsyn og gjennomsiktighet i forvaltningen.
AP170505 En rapport om nødnett og e-postutveksling om falske basestasjoner er to av mange dokumenter som er holdt unna offentligheten i regjeringskontorene uten holdbart rettslig grunnlag .
AP170505 Ekspertutvalg : Avslag uten holdbart rettslig grunnlag
AP170505 Ekspertpanelet har blant annet vurdert om hjemmelen departementet har oppgitt gir holdbart rettslig grunnlag for unntak.
AP170505 De vurderer at 35 prosent av dokumentene ikke har et holdbart rettslig grunnlag for unntak.
AP170505 Avslaget på innsyn i e-posten om de falske basestasjonene nevnes i rapporten som et eksempel på dokumenter som vurderes ikke å ha rettslig holdbart grunnlag for unntak.
AP170505 At det finnes et rettslig grunnlag for unntak, regnes som et absolutt minstekrav for forhåndsunntak.
AP170505 Men ved å snakke sammen, være trygge på hverandre og bevisst egne og andres grenser så har man lagt et godt grunnlag for prøving og utvikling.
AA170505 « Retten kan ikke se at det er grunnlag for noen annen vurdering i dag, og viser til lagmannsrettens vurdering », heter det i dommen, som kom fredag.
AA170505 Det gir grunnlag for rekordinvesteringer på samferdsel og infrastruktur.
VG170504 Jeg mener det ligger et grunnlag for å komme frem til en løsning som de involverte kan leve godt med.
VG170504 - Vi ønsker at det skal bli flere saker som er så godt etterforsket at det gir et bedre grunnlag for å vurdere om det skal tas ut for tiltale.
VG170504 Det er masse innflytelse også i opposisjon hvis med en forhandlingspartner selv uten en fast avtale og uten å være en del av regjeringens parlamentariske grunnlag , sier Hagen.
SA170504 det prinsipielle grunnlag for maktutøvelsen vi må rette oppmerksomheten mot.
DN170504https://www.dn.no/nyheter/2017/05/04/2132/Makrookonomi/mener-kronen-burde-vaert-sterkere I en oppdatering til kundene skriver senioranalytikeren at økonomiske nøkkeltall fra Norge de siste ukene støtter opp om deres syn om et forbedret grunnlag for en sterkere krone, og at økende konsum, investeringer, bedring i arbeidsmarkedet og lysere utsikter i oljesektoren utgjør en ideell cocktail for en undervurdert valuta som kronen.
DN170504 I en oppdatering til kundene skriver senioranalytikeren at økonomiske nøkkeltall fra Norge de siste ukene støtter opp om deres syn om et forbedret grunnlag for en sterkere krone, og at økende konsum, investeringer, bedring i arbeidsmarkedet og lysere utsikter i oljesektoren utgjør en ideell cocktail for en undervurdert valuta som kronen.
DB170504 Den enkelte pilot må på fritt grunnlag kunne velge hvor han eller hun vil være organisert.
DB170504 Han ble arrestert da han ankom Fort Worth-flyplassen i Dallas, og er nå siktet for å ha lurt myndighetene til å igangsette en massiv etterforskning på falsk grunnlag .
DB170504 Det endte med at de uten grunnlag ville si meg opp i prøvetiden, uten advarsel, sier Tina Jahmurataj ( 24 ), som jobbet i butikken fra juni til slutten av september i fjor, til Dagbladet.
AP170504 Vi mener disse initiativene, sammen med en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten i hele konsernet, legger et solid grunnlag for Telenor fremover, sier Brekke.
AA170504 Vi mener disse initiativene, sammen med en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten i hele konsernet, legger et solid grunnlag for Telenor fremover, sier Brekke.
AA170504 Vi mener disse initiativene, sammen med en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten i hele konsernet, legger et solid grunnlag for Telenor fremover, sier Brekke.
VG170503 Han uttaler seg på generelt grunnlag .
DB170503 Med denne dokumentasjonen mener vi det er grunnlag for å gjenåpne saken, sier Sandberg.
DB170503 Slikt bekymrer åpenbart ikke stortingsflertallet nevneverdig, som fortsatt støtter oppunder utlendingsmyndighetenes klappjakt på nordmenn som en eller annen gang kan ha fått opphold på falsk grunnlag .
AA170503 Det har vært grunnlag for å se på ordningen igjen, sier Wolden.
VG170502 Med denne dokumentasjonen mener vi det er grunnlag for å gjenåpne saken, sier Sandberg.
VG170502 I februar ble det dessuten kjent at tre generasjoner fra samme familie, totalt 12 personer, kan miste statsborgerskapet fordi UDI mener de har fått opphold på feil grunnlag .
SA170502 Vi snakker med pårørende, vi rådfører oss med hverandre og med legene, vi syr sammen et tilbud som skal gi pasienten det beste grunnlag for å mestre sin livssituasjon.
SA170502 Med denne dokumentasjonen mener vi det er grunnlag for å gjenåpne saken, sier Sandberg.
DB170502 Eide mener også at TV 2 ga feil informasjon til personene de intervjuet, slik at uttalelsene deres ble gitt på feil grunnlag .
DB170502 Den pågående debattens største problem er at den baserer seg på et uriktig juridisk grunnlag , og jeg mistenker at noen i denne debatten er klar over det og egentlig fremmer moralske synspunkter under dekke av behovet for lovforbud og dermed ikler argumentasjonen et politisk momentum.
DB170502 Partiene kan vedta departementets forslag om en robust og framtidsrettet modell som gir organisasjoner rett til å søke på objektivt grunnlag .
DA170502 Det brakte Tusenfryd opp på et nytt besøksnivå og la grunnlag for en rekke senere, store investeringer.
BT170502 Med denne dokumentasjonen mener vi det er grunnlag for å gjenåpne saken, sier Sandberg.
BT170502 Hvis ikke, har regjeringspolitikerne et noe tynt grunnlag å bevilge penger på.
AP170502 Med denne dokumentasjonen mener vi det er grunnlag for å gjenåpne saken, sier Sandberg.
AA170502 Dujarric sier de Mistura har takket ja til invitasjonen fra regjeringen i Kasakhstan fordi det er nødvendig og viktig å komme i gang med en nedtrapping av situasjonen i Syria og komme videre i prosessen med å legge grunnlag for å bygge tillit.
AA170502 Nå mener man at midlene de rår over, ikke gir grunnlag for å etablere forestillinger, sier Stenseth.
AA170502 Med denne dokumentasjonen mener vi det er grunnlag for å gjenåpne saken, sier Sandberg.
AA170502 I februar ble det dessuten kjent at tre generasjoner fra samme familie, totalt 12 personer, kan miste statsborgerskapet fordi UDI mener de har fått opphold på feil grunnlag .
AA170502 økonomi- eller sivil-ingeniørutdanning i Tyskland, vil man ha et godt grunnlag for å oppnå språk- og kulturkompetanse i tysk på et høyt nivå og dermed ha en reell mulighet til å oppnå den verdifulle dobbeltkompetansen som NHOs medlemsbedrifter etterspør.
DB170501 Danne grunnlag for bedre å avdekke foreldrenes ressurser og faktisk omsorgsevne i de tilfeller der tilbakeføring kan være aktuelt.
DA170501 - Vi ser jo dessverre innimellom at de konverterer på feil grunnlag .
AA170501 - Når man sprenger regjeringskvartalet, og myrder politisk aktiv ungdom på ideologisk grunnlag , ja da er det terrorisme, uansett hvilken ideologi hatet og volden har sitt utspring i, sa hun.
VG170430 Han ønsker derfor ikke å legge til rette for oppstyr, og avviste elevene denne gangen på prinsipielt grunnlag .
DA170430 * Tilby elever uten tilstrekkelig faglig grunnlag etter ungdomsskolen et alternativt løp i videregående - med et forberedende år eller fagene fordelt på et år ekstra.
AA170430 Dette skal skje sammen med et yrkesfagløft i videregående skole der også elever uten tilstrekkelig faglig grunnlag etter ungdomsskolen kan tilbys et alternativt løp med et forberedende år i skolen, eller fagene fordelt på et år ekstra.
AA170430 - Jeg vet ikke om det er grunnlag for å anmelde, men etter å ha hørt om historia i Røyrvik, må jeg vurdere det på nytt, sier han.
SA170429 Punkt 6 : Jeg tror ordføreren nå begynner å forstå at hun verken har juridisk grunnlag for å heve avtalen eller politisk holdbar grunn til å si den opp.
DB170429 * Tilby elever uten tilstrekkelig faglig grunnlag etter ungdomsskolen et alternativt løp i videregående - med et forberedende år eller fagene fordelt på et år ekstra.
DB170429 Hvis han fortsatt vil gi dispensasjon, får departementet så etter en eventuell klage, vurdere om det er faglig grunnlag for dette, herunder også under hensyn til om museet har innrettet seg i tillit til det de trodde var et bindende tilsagn, sier Bernt til Dagbladet.
DB170429 - Jeg vil mene at den beste fremgangsmåten var at departementet bare opphevet Riksantikvarens vedtak om dispensasjon, og dermed ber ham behandle saken på nytt, på fritt grunnlag .
DB170429 VIKTIG GRUNNLAG : Bibelen, i en versjon som i mange år ble gitt til norske skolebarn.
BT170429 At folk skal overleve på grunnlag av almisser, har aldri vært god tone, jf.
BT170429 Før påske la et utvalg ledet av professor Anne Lise Fimreite frem rapporten « Byen og nærdemokratiet » som skal danne grunnlag for en reform av Bergenspolitikken.
VG170428 Avstanden mellom politiske ambisjoner og profesjonell kapasitet skapte grunnlag for maktspill og intriger mellom den sivile og militære ledelsen av forsvaret.
VG170428 Grunnen til at byrådet ventet så lenge med å kaste ut Veireno var manglende juridisk grunnlag for å si opp kontrakten tidligere, frykten for et enormt erstatningskrav fra Veireno-eier Jonny Enger, og frykten for at Oslo skulle bli et norsk Napoli med enorme og uhåndterlige mengder med søppel i gatene ¶
VG170428 * Manglende rapportering : Meldingene som gikk opp til byrådet i Oslo rådhus, var gjennomgående mer optimistisk enn det åpenbart var grunnlag for.
VG170428 Liberalistene forsøker også å tegne et bilde av narkotikalovningen i Norge og sanksjoneringen av narkotikabruk på lovmessig og domstolsmessig grunnlag som gammeldags og inhuman.
VG170428 Heller ikke her finner vi altså faglig grunnlag for vesentlige endringer av norsk narkotikapolitikk.
SA170428 - Vi har sagt vi vil komme tilbake til Stortinget når EU-prosessene er ferdig, og det skal vi selvsagt, men vi mener det er grunnlag for allerede nå å presentere en overordnet strategi, sier Helgesen.
SA170428 Dette vil gi grunnlag for et styrket aktivitetstilbud i de mange tusen lokale idrettslagene i Norge, mener regjeringen.
FV170428 Ikke grunnlag for erstatning ¶
FV170428 18-åringens foreldre hadde gjennom sin bistandsadvokat nedlagt påstand om oppreisningserstatning, men retten har ikke funnet grunnlag for å idømme dette.
DB170428 Hans forsvarer Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden, sier at de er fornøyd med at to av tre grunnlag for tiltalen ble underkjent av retten.
DB170428 De domfellelsene for innsidehandel som nå har kommet, har et helt annet grunnlag , understreker Sulland.
DB170428 If har tidligere nektet å utbetale 2,5 millioner svenske kroner i livsforsikring til kvinnen på grunnlag av egen etterforskning ; de mistenker at hun forfalsket forsikringen og tok livet av mannen.
DB170428 glende etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene som forelå, burde Renovasjonsetaten etter Deloittes mening gjort mer for å sikre at det fulle omfanget av arbeidstidsbrudd ble identifisert, herunder som grunnlag for korrekt rapportering til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel ( MOS ) og som et grunnlag for iverksetting av tilstrekkelige tiltak ».
DB170428 Med de « røde flaggene » knyttet til manglende etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene som forelå, burde Renovasjonsetaten etter Deloittes mening gjort mer for å sikre at det fulle omfanget av arbeidstidsbrudd ble identifisert, herunder som grunnlag for korrekt rapportering til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel ( MOS ) og som et grunnlag for iver
DB170428 , som grunnlag for kontraktstildeling », ifølge rapporten.
DB170428 , som grunnlag for kontraktstildeling », ifølge rapporten.
DA170428 Det må konkurreres på likt grunnlag , sier Nina Galta.
AP170428https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Regjeringen-overforer-milliardbelop-til-norsk-idrett-Slik-skal-pengene-fordeles-234677b.html Dette vil gi grunnlag for et styrket aktivitetstilbud i de mange tusen lokale idrettslagene i Norge, mener regjeringen.
AP170428 Anskaffelseskomiteens grunnlag for å sjekke dette var Renovasjonsetatens dokumentasjon.
AP170428 Hans forsvarer Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden, sier at de er fornøyd med at to av tre grunnlag for tiltalen ble underkjent av retten.
AP170428 De domfellelsene for innsidehandel som nå har kommet, har et helt annet grunnlag , understreker Sulland.
AP170428 - På generelt grunnlag vil jeg si at vi kan sitte i Norge og si at det er et håpløst regime og lovverk i Afghanistan.
AP170428 - På generelt grunnlag vil jeg si at vi kan sitte i Norge og si at det er et håpløst regime og lovverk i Afghanistan.
AP170428 Dette vil gi grunnlag for et styrket aktivitetstilbud i de mange tusen lokale idrettslagene i Norge, mener regjeringen.
AA170428 Hans forsvarer Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden, sier at de er fornøyd med at to av tre grunnlag for tiltalen ble underkjent av retten.
AA170428 De domfellelsene for innsidehandel som nå har kommet, har et helt annet grunnlag , understreker Sulland. 47-åringen ble sammen med tre andre dømt for innsidehandel og en inndragning på til sammen over 12,8 millioner kroner.
VG170427 Det gir meg et veldig bra grunnlag nå som den knallharde oppkjøringen starter, sier Brækhus til VG ¶
VG170427 Vi tolker svaret som om at de ikke kommer til å gjøre det - men legge fram et bredt saksgrunnlag slik at representantene har et godt grunnlag å diskutere på.
VG170427 Tysfjord kommunes advokat, Roald Angell, sa i sin avslutningsprosedyre at kommunen ikke har grunnlag for å bestride de sakkyndiges rapport og forklaring, som viser at kvinnens skader skyldes oppvekstvilkårene.
VG170427 Derimot mener kommunen at det ikke har vært noe grunnlag for omsorgsovertagelse hverken før eller etter at faren ble dømt for overgrep.
VG170427 - Det var ikke grunnlag for å si at kommunen burde fått mer informasjon.
VG170427 - Jeg kan bare si at på generelt grunnlag er det mange som opplever at kompetansen de besitter som veiledere blir utfordret fordi de ikke kan utøve skjønn om hva man kan veilede om, sier Mysen.
SA170427 - Neste år ville ført til betydelig underskudd, og styret innser at det ikke er økonomisk grunnlag for det vi ønsket å få til med skolen, sier styreleder Hans Arne Sanna til nlm.no.
SA170427 - Bruker vi den engelske undersøkelsen som grunnlag så kan vi si det er for få som vet hva varsellampene betyr.
FV170427 - Bruker vi den engelske undersøkelsen som grunnlag så kan vi si det er for få som vet hva varsellampene betyr.
DB170427 På generelt grunnlag sluttet styret seg til Bernander-utvalgets prinsipp om innsynsbegjæring.
DB170427 « Det er på uriktig grunnlag lagt utilbørlig press på bydelens administrative ledelse, spesielt bydelsdirektøren », heter det i brevet fra bydelsutvalget hvor det også hevdes at byråden og kommunaldirektøren skal ha presset tidligere bydelsdirektør i Bjerke, Kari-Anne Mathisen, til å gå av.
DB170427 Overfor kommunerevisjonen viste kommunaldirektøren til at dersom internrevisjonens undersøkelse hadde vist at alt var i orden i Bydel Bjerke, så ville det ikke vært noe grunnlag for at bydelsdirektøren skulle vurdere sin stilling, og dermed kunne bydelsdirektøren stått i sin stilling ut åremålet.
DB170427 Vitenskapelige vurderinger er ofte blitt brukt som grunnlag for å innskrenke rettighetene til så vel majoritetskvinner som seksuelle minoriteter.
BT170427https://www.bt.no/bil/Hva-gjor-du-hvis-denne-lampen-lyser-Ta-testen-her-10101b.html - Bruker vi den engelske undersøkelsen som grunnlag så kan vi si det er for få som vet hva varsellampene betyr.
AP170427https://www.aftenposten.no/bil/Hva-gjor-du-hvis-denne-lampen-lyser-Ta-testen-her-10101b.html - Bruker vi den engelske undersøkelsen som grunnlag så kan vi si det er for få som vet hva varsellampene betyr.
AP170427 - Bruker vi den engelske undersøkelsen som grunnlag så kan vi si det er for få som vet hva varsellampene betyr.
VG170426 - Så lenge Norges Skiforbund gir mulighet for en individuell tilpasning, så skal Johannes få lagt et godt grunnlag for neste sesong.
VG170426 - Det kan være at han har funnet et grunnlag for en avtale om forhandlinger med Nord-Korea og vil informere Senatet om hvorfor det med Kinas hjelp bør inngås en slik avtale.
VG170426 Vår klient er tilfreds med lagmannsrettens avgjørelse, herunder at retten ikke har funnet grunnlag for de svært grove beskyldninger Kalsnes fremsatte mot henne i gjenåpningsbegjæringen, skriver ekssamboerens advokat, Jan-Erik Sverre, i en e-post til VG.
VG170426 På generelt grunnlag kan vi si at alle som oppholder seg i Skedsmo kommune har rett på nødvendig kommunal helsehjelp, og vil motta dette etter vurdering av individuelle behov.
DB170426 Jeg stiller meg uforstående til at det skal være grunnlag for å fengsle ham, sier advokaten.
BT170426 Jeg stiller meg uforstående til at det skal være grunnlag for å fengsle ham, sa forsvareren tidligere onsdag.
AP170426 Jeg stiller meg uforstående til at det skal være grunnlag for å fengsle ham.
AP170426 Jeg stiller meg uforstående til at det skal være grunnlag for å fengsle ham.
AP170426 Senterpartiet representerer visse interesser og strømninger i samfunnet og partiet sanker stemmer på grunnlag av dette.
AA170426 Jeg stiller meg uforstående til at det skal være grunnlag for å fengsle ham, sier advokaten. ( ©NTB ) ¶
AA170426 Jeg stiller meg uforstående til at det skal være grunnlag for å fengsle ham, sier advokaten.
AA170426 Blir det aktuelt på nytt å involvere innbyggerne, og har vi godt nok grunnlag til å ta stilling ?
VG170425 Vedum mener det var et godt grunnlag til mistillit og viser til at ingen av partiene på Stortinget stemte for Helgesens forslag om å endrenaturmangfoldloven.
VG170425 Når det fikk så få stemmer som det fikk, forteller det at det ikke var grunnlag for det, sier Helgesen til VG.
VG170425 Men det er ikke grunnlag for Helgensen til å ta dagens runde i Stortingssalen som et tillitsvotum.
VG170425 - Jeg mener at det overhodet ikke er grunnlag for mistillit i denne saken.
VG170425 Det har hun hittil brukt mye tid på i forklaringen, men både politiet og Fylkesmannen har etter lengre tids undersøkelser konkludert med at det ikke er grunnlag for å si at 13-åringen har vært utsatt for langvarig mobbing.
DN170425 Skulle de største strukturene inneholde olje og gass, kan det gi grunnlag for utvikling av en ny og betydelig olje- og gassprovins, sier Nyland om Barentshavet Nordøst, som, i utstrekning er like stort som hele Nordsjøen.
DB170425 Nå er det opp til påtalenemnda om det er grunnlag for at hendelsen også kan medføre en reaksjon mot klubben, sa kommunikasjonssjef Yngve Haavik til Dagbladet ¶
DB170425 Den skal skape grunnlag for en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, opplyser helseminister Bent Høie.
DB170425 Begge partier har i flere år kjempet for å skape grunnlag for et nasjonalt krafttak for ung psykisk helse.
DB170425 Professor Roy uttaler seg på grunnlag av en database med 100 jihadister som har vært involvert i terroraksjoner i Frankrike eller forlatt Frankrike/Belgia for å begå terror i utlandet de siste 20 årene.
DA170425 Det fant ikke Stavanger tingrett noe grunnlag for.
BT170425 Er det grunnlag for en sånn påstand ?
BT170425 Dersom en leser forskningsartikkelen som det er linket til i teksten, vil en se at det ikke er noe grunnlag for å si at trening reduserer kreft med 70 prosent.
VG170424 Ikke grunnlag for mistillit ¶
VG170424 Det er ikke noe grunnlag for å si at det er mistillit her.
VG170424 - Etter en evaluering ( som pågår nå ) må de komme frem til at det er grunnlag for å jobbe videre.
VG170424 « Vi finner ikke grunnlag for å konkludere med at disse tjenestene har vært kjent med at det har forekommet omsorgssvikt eller overgrep de siste fem årene som ikke har blitt meldt til barneverntjenesten eller politiet », står det i den foreløpige rapporten.
VG170424 Forsvarer Aasmund Sandland mener det ikke finnes grunnlag for å si at moren har hindret datteren behandling.
VG170424 Politiet og Fylkesmannen har etter lengre tids undersøkelser konkludert med at det ikke er grunnlag for å si at Angelica har vært utsatt for langvarig mobbing.
VG170424 Forsvarer Aasmund Sandland mener det ikke finnes grunnlag for å si at moren har hindret datteren behandling.
DB170424 Nå er det opp til påtalenemnda om det er grunnlag for at hendelsen også kan medføre en reaksjon til klubben, sier Haavik.
DB170424 Rapporten konkluderer med at det ikke fins grunnlag for å si at jenta ble utsatt for langvarig mobbing.
DB170424 Helsetilsynet konkluderte også med at det var vitenskapelig grunnlag for forskningen, og at den kunne videreføres med endringer på de punktene som var i strid med loven, skriver fagbladet Journalisten.
DB170424 Det øker skadevirkningene at hver gang Eides navn søkes opp på internett kommer disse skadelige reportasjene opp, sett med hans øyne, sier Danielsen, som mener det underveis måtte være krystallklart for TV 2 at det ikke var grunnlag for beskyldningene.
DB170424 Den nevnte Fafo-rapporten presenterte sine optimistiske konklusjoner på et grunnlag som ikke var godt nok.
DB170424 På regjeringsnivå og i offentlige forvaltning er det en lang tradisjon for hemmelighold uten grunnlag i lovverket.
DB170424 Selv i de kommunene som bruker ligningsverdien som grunnlag , kan det være forskjeller.
DB170424 Om du ikke har formueskatt og kommunen ikke bruker ligningsverdien som grunnlag , har det jo ingen betydning, sier Lothe.
DA170424 - Wedler refererer til Brennpunkt-programmet fra Bergen, men vi i Stavanger har ikke noe grunnlag for å si at de som sitter på gaten i Stavanger og tigger også er involvert i prostitusjon eller organisert kriminalitet, sier leder for ordensavdelingen ved Stavanger politistasjon, Kristian G.
DA170424 Men arbeidsløshet ga ikke grunnlag for fattigstøtte for en ung arbeidsfør mann.
AP170424 Statssekretær Reynir Johannesson ( Frp ) i Samferdselsdepartementet sier Nkoms forslag er et godt grunnlag å jobbe videre med.
AP170424 Mener Handelskammeret at Norge og Russland har et likestilt ansvar for å skape et grunnlag for å trappe ned de restriktive tiltakene ?
AP170424 I innlegget skriver Stubholt at « Handelskammeret vil igjen oppfordre begge land til å engasjere seg diplomatisk for å gi grunnlag for å trappe ned sanksjoner, (... ) ».
AA170424 Ett av grepene er et internasjonalt havpanel for å samordne forskning og legge grunnlag for bærekraftig havforvaltning.
VG170423 I tolv varslingssaker var det grunnlag for reaksjon.
SA170423 Bengt Angeltvedt, som leder patruljeseksjonen hos politiet i Bergen sentrum, advarer på generelt grunnlag mot å overlate hus og hjem til noen uten å ha backup med andre voksne.
DN170423 Nkoms forslag er et godt grunnlag å jobbe videre med, sier Johannesson.
DB170423 De fleste forlater mottakene av fri vilje, men enkelte forsvinninger gir grunnlag for bekymring.
DB170423 - Norge må også oppfordre russiske myndigheter til å gjøre det som står i deres makt for å beskytte alle som forfølges på grunnlag av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
DB170423 Kroppslig kjønn, og det juridisk kjønn tildelt på grunnlag av anatomi, samsvarer ikke alltid med psykologisk kjønn.
BT170423 Bengt Angeltvedt, som leder patruljeseksjonen hos politiet i Bergen sentrum, advarer på generelt grunnlag mot å overlate hus og hjem til noen uten å ha backup med andre voksne.
AP170423https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Frp-og-Hoyre-har-endret-Norge-pa-en-rekke-punkter-Men-Ap-og-Sp-far-ikke-reversert-alt-de-er-imot-617558b.html Før fikk private skoler kun støtte om de enten hadde en alternativ pedagogikk eller et religiøst grunnlag .
AP170423 Før fikk private skoler kun støtte om de enten hadde en alternativ pedagogikk eller et religiøst grunnlag .
VG170422 Hun ønsker ikke å kommentere Tobias tilfelle spesifikt, men uttaler seg på generelt grunnlag .
SA170422 Slike søknader ville ha blitt avvist på grunnlag av tyrkisk lovverk av ethvert juridisk organ, tvitret han videre.
SA170422 - Jeg kan på generelt grunnlag si at jeg har vært på mange kamper oppgjennom, og har opplevd sikkerhet og dyktige arrangører, sier Hauge.
SA170422 - Jeg kan på generelt grunnlag si at jeg har vært på mange kamper oppgjennom, og har opplevd sikkerhet og dyktige arrangører, sier Hauge.
FV170422 - Jeg kan på generelt grunnlag si at jeg har vært på mange kamper oppgjennom, og har opplevd sikkerhet og dyktige arrangører, sier Hauge.
FV170422 - Jeg kan på generelt grunnlag si at jeg har vært på mange kamper oppgjennom, og har opplevd sikkerhet og dyktige arrangører, sier Hauge.
DB170422 - Vi er tydelig på at vi ikke ønsker endringer i loven, men at vi ønsker en praksisendring for enslige mindreårige asylsøkere, som i dag får midlertidig opphold fordi de i dag ikke har grunnlag for opphold som sådan, men som mangler omsorgspersoner eller nettverk i hjemlandet.
DB170422 Og det gir i alle fall ikke grunnlag for å trekke de bastante konklusjonene forskerne gjør - som når de skriver at funnene deres « tyder på at eksistensen av velorganiserte bakmenn som kontrollerer tiggingen og annet gatearbeid i stor grad er en myte ».
DB170422 Det er rett og slett noe de ikke har skaffet seg grunnlag for å vite noe særlig om, all den tid de av informantene deres som faktisk er en del av organisert kriminalitet, handler i strid med sine egne interesser hvis de snakker sant.
BT170422 - Jeg kan på generelt grunnlag si at jeg har vært på mange kamper oppgjennom, og har opplevd sikkerhet og dyktige arrangører, sier Hauge.
AP170422 - Jeg kan på generelt grunnlag si at jeg har vært på mange kamper oppgjennom, og har opplevd sikkerhet og dyktige arrangører, sier Hauge.
AP170422 - Jeg kan på generelt grunnlag si at jeg har vært på mange kamper oppgjennom, og har opplevd sikkerhet og dyktige arrangører, sier Hauge.
AA170422 Slike søknader ville ha blitt avvist på grunnlag av tyrkisk lovverk av ethvert juridisk organ, tvitret han videre.
AA170422 Norske myndigheters utvisningsvedtak ble fattet på grunnlag av utlendingslovens paragraf 122, som omhandler « utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet ».
VG170421 Stenberg synes det er meget kritikkverdig at Edvartsen ikke får dømme kamper - uten at det er en vurdering gjort på sportslig grunnlag .
VG170421 juli 2015 gjennom endringer i arbeidsmiljøloven hvor det ble åpnet for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag inntil ett år.
SA170421 På generelt grunnlag er man ute i ni til tolv måneder før man er tilbake i full drift igjen med en slik skade, avslutter Fagerborg til klubbens hjemmeside.
DN170421 - Det er en lang tradisjon for hemmelighold uten grunnlag i lovverket.
DB170421 Ideen om « verdensborgeren » omhandler et moralsk grunnlag som man kan kalle for « globalt fellesskap », en opprinnelig enhet av menneskeheten.
DB170421 Taliban og IS er fiender, og ens fiendes fiende kan være et grunnlag for en form for forståelse med et Taliban som i økende grad antar former av en mer institusjonalisert hybrid autoritet og som i områder av landet utstråler en høyere grad av statlighet enn hva landets regjering gjør.
DA170421 På generelt grunnlag kan jeg si at UDI og UNE følger sikkerhetssituasjonen i de enkelte provinsene i Afghanistan nøye og vurderer hvilken asylpraksis som skal føres i lys av dette.
DA170421 Deres beskyttelsesbehov må vurderes på individuelt grunnlag , påpekte han, og tilføyde : ¶
DA170421 På generelt grunnlag kan jeg si at UDI og UNE følger sikkerhetssituasjonen i de enkelte provinsene i Afghanistan nøye og vurderer hvilken asylpraksis som skal føres i lys av dette.
AP170421 På generelt grunnlag er man ute i ni til tolv måneder før man er tilbake i full drift igjen med en slik skade, avslutter Fagerborg til klubbens hjemmeside.
AA170421 Deres beskyttelsesbehov må vurderes på individuelt grunnlag , påpekte han, og tilføyde : ¶
AA170421 Det er ikke lenger grunnlag for å ha et så høyt måltall for uttransporteringer, sier Geir Krogh, leder i Norsk politilederlag til NRK.
VG170420 - Jeg blir ikke veldig oppbrakt av laget som er valgt, men det er grunnlag for diskusjon, sier Øyvind Alsaker.
VG170420 - Kommunen bestrider derfor at det foreligger erstatnings-, eller ansvarsgrunnlag, og en bestrider at det er grunnlag for oppreisningserstatning, forklarer advokaten.
VG170420 Kåringen, som heter « Travelers' Choice Awards », baseres på en algoritme som har Tripadvisor-brukerens anmeldelser og ratinger som grunnlag , samt hyppigheten i reisingen.
SA170420https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-reagerer-pa-boikott-oppfordring-av-TV-2-program-234243b.html Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
SA170420https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-reagerer-pa-boikott-oppfordring-av-TV-2-program-234243b.html Han sier at NISO på generelt grunnlag er opptatt av spillernes ytringsfrihet, og mener at oppfordring til boikott og lignende ikke er riktig virkemiddel i denne og lignende saker.
SA170420 - Vi er åpne for å finne et grunnlag for sentrum.
SA170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
SA170420 Han sier at NISO på generelt grunnlag er opptatt av spillernes ytringsfrihet, og mener at oppfordring til boikott og lignende ikke er riktig virkemiddel i denne og lignende saker.
FV170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
FV170420 Han sier at NISO på generelt grunnlag er opptatt av spillernes ytringsfrihet, og mener at oppfordring til boikott og lignende ikke er riktig virkemiddel i denne og lignende saker.
DB170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
DB170420 Som proffsyklist er timingen for å bli skadet aldri noe god, men på generelt grunnlag hadde det passet bedre i oktober - enn i slutten av mars.
DB170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
DB170420 Norsk politi er ikke kjent med at stoffet karfentanil er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp i markedet.
DB170420 Norsk politi er ikke kjent med at stoffet karfentanil er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp i markedet.
DB170420 Det skyldes i beste fall mer kunnskap, forskning og erfaring som har gitt grunnlag for en bærekraftig asylpolitikk det kan skapes bred oppslutning om i ulike velgergrupper.
DA170420 Videre het det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
DA170420 Knapt noe land har så gode forutsetninger som oss fordi vi har gode helseregistre og kreative bedrifter som kan skape grunnlag for en ny næring.
BT170420https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-reagerer-pa-boikott-oppfordring-av-TV-2-program-234243b.html Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
BT170420https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-reagerer-pa-boikott-oppfordring-av-TV-2-program-234243b.html Han sier at NISO på generelt grunnlag er opptatt av spillernes ytringsfrihet, og mener at oppfordring til boikott og lignende ikke er riktig virkemiddel i denne og lignende saker.
BT170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
BT170420 Han sier at NISO på generelt grunnlag er opptatt av spillernes ytringsfrihet, og mener at oppfordring til boikott og lignende ikke er riktig virkemiddel i denne og lignende saker.
AP170420https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-reagerer-pa-boikott-oppfordring-av-TV-2-program-234243b.html Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
AP170420https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballforbundet-reagerer-pa-boikott-oppfordring-av-TV-2-program-234243b.html Han sier at NISO på generelt grunnlag er opptatt av spillernes ytringsfrihet, og mener at oppfordring til boikott og lignende ikke er riktig virkemiddel i denne og lignende saker.
AP170420 Videre het det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
AP170420 Han sier at NISO på generelt grunnlag er opptatt av spillernes ytringsfrihet, og mener at oppfordring til boikott og lignende ikke er riktig virkemiddel i denne og lignende saker.
AA170420 To av dommerne mener det er grunnlag for å avsette Sharif allerede nå, men et knapt flertall på tre dommere sørger for at han foreløpig kan bli sittende. ( ©NTB ) ¶
AA170420 Det er foreløpig ikke grunnlag for å avsette ham, mener domstolen.
AA170420 Dette er en dramatisering som bidrar til mer frykt enn det er grunnlag for nå, sier Hohle.
AA170420 Vi ber han sende en personlig hilsen til Støre : « Jeg ønsker lykke til med det viktige landsmøtet der dere skal fatte vedtak som gir et godt grunnlag for samarbeid på venstresiden etter valget, » sier Lysbakken.
AA170420 - Vi er åpne for å finne et grunnlag for sentrum.
VG170419 « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
VG170419 Å forby tigging på generelt grunnlag er en avsporing.
VG170419 Politiet er ikke kjent med at stoffet er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp i markedet.
VG170419 - Terrorrelaterte listeføringer under Executive Order 13224 er ikke grunnlag for bruk av militær makt.
SA170419https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Eliteseriespillerne-oppfordres-til-TV-2-nekt---En-boikott-som-vi-bare-ser-i-mindre-modne-demokratier-234214b.html Videre heter det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
SA170419 Vi ser ikke noe grunnlag for mistillit i denne saken, sier stortingsrepresentant Eirik Milde.
SA170419 Vevelstad forteller på generelt grunnlag at nye syntetiske stoffer ofte stammer fra Asia, men at de blir pakket om og distribuert videre i Europa.
SA170419 Videre heter det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
FV170419 Svarene visualiseres i grafer og diagrammer og danner grunnlag for samtalene.
FV170419 Vevelstad forteller på generelt grunnlag at nye syntetiske stoffer ofte stammer fra Asia, men at de blir pakket om og distribuert videre i Europa.
FV170419 Videre heter det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Trening/kaggestad-gaing-er-undervurdert-som-treningsform Det er langdistanseløpingens fremste stjerner Kaggestad trekker frem når han snakker om hvilket grunnlag gåing kan legge for store idrettslige bragder.
DN170419https://www.dn.no/dnaktiv/2017/04/19/2043/Trening/kaggestad-gaing-er-undervurdert-som-treningsform - Da får man et bra aerobt grunnlag til senere, da man tåler mer intensiv spesifikk trening.
DN170419 - Når dette er på plass, har vi et grunnlag for å øke aktivitetsnivået, understreker han.
DN170419 Det er langdistanseløpingens fremste stjerner Kaggestad trekker frem når han snakker om hvilket grunnlag gåing kan legge for store idrettslige bragder.
DN170419 - Da får man et bra aerobt grunnlag til senere, da man tåler mer intensiv spesifikk trening.
DB170419 FOTNOTE : Dagbladet har tidligere avslørt at svensk idrett også mangler prøvene som gir grunnlag for de såkalte blodpassene.
DB170419 Videre heter det : « Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
DB170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
DB170419 Politiet er ikke kjent med at stoffet karfentanil er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp/florerer i markedet.
DB170419 - Bostyret kan ikke se underlaget for John Røssbakkens antagelse om at det ville være grunnlag for å avtale en årslønn for ham på kr. 600 000,- i oppstartsåret.
DB170419 - I etterkant av sendingen sier politiet at de ikke kan aksjonere på grunnlag av dette.
DB170419 - Det er vår jobb som journalister å skape grunnlag for politisk debatt.
DA170419 Politiet sier de ikke er kjent med at stoffet karfentanil er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp i markedet.
DA170419 Vi ser ikke noe grunnlag for mistillit i denne saken, sier stortingsrepresentant Eirik Milde.
DA170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
BT170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
BT170419 Politiet sier de ikke er kjent med at stoffet karfentanil er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp i markedet.
BT170419 Da hadde allerede noen andre i systemet fattet et vedtak på grunnlag av at de ikke fikk tak i meg den dagen de omsider ringte.
BT170419 Videre heter det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
AP170419https://www.aftenposten.no/norge/Ni-norske-krigsfartoyer-blir-til-fire--her-forklarer-forsvarssjefen-hvorfor-619485b.html Når dette er på plass har vi et grunnlag for å øke aktivitetsnivået i Forsvaret, sier Bruun-Hanssen.
AP170419https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Eliteseriespillerne-oppfordres-til-TV-2-nekt---En-boikott-som-vi-bare-ser-i-mindre-modne-demokratier-234214b.html Videre heter det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
AP170419 Beslutningen er fattet på forretningsmessig grunnlag som svar på svakere etterspørsel gjennom de tre siste månedene med president Donald Trump ved makten, opplyser selskapet.
AP170419 Når dette er på plass har vi et grunnlag for å øke aktivitetsnivået i Forsvaret, sier Bruun-Hanssen.
AP170419 Gir grunnlag
AP170419 Han sier at det er første gang stoffet er funnet i Norge, og at det ikke er grunnlag for å si at det er i omløp i markedet.
AP170419 ¶ Skal vi spå på grunnlag av vårens meningsmålinger, er en regjeringskonstellasjon av Arbeiderpartiet, Senterpartet og Kristelig Folkeparti absolutt mulig.
AP170419 Norske undersøkelser har på et til tider unyansert grunnlag prøvd å vise at spesialundervisning har for dårlig effekt.
AP170419 Videre heter det : " Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag .
AA170419 Vi ser ikke noe grunnlag for mistillit i denne saken, sier stortingsrepresentant Eirik Milde.
AA170419 Utlendingsdirektoratet ( UNE ) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge.
AA170419 Politiet sier de ikke er kjent med at stoffet karfentanil er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp i markedet.
AA170419 Vevelstad forteller på generelt grunnlag at nye syntetiske stoffer ofte stammer fra Asia, men at de blir pakket om og distribuert videre i Europa. ( ©NTB ) ¶ | 15-åring funnet død på gutterommet - hadde tatt syntetisk dop ¶
VG170418 Den tidligere VIF-treneren Tom Nordlie - nå fotballekspert i NRK - understreker at han uttaler seg på grunnlag av det han har observert fra utsiden om Vålerenga.
VG170418 Det er jo nettopp dette som skaper grunnlag for fellesskapsforståelsen oss i mellom - vi som er norske statsborgere.
SA170418 I tillegg var en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
SA170418 Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen, opplyser Politidirektoratet.
DN170418 I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
DB170418 Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen, opplyser Politidirektoratet.
DB170418 For den som eventuelt blir dømt til å betale erstatning på grunnlag av « delt » bevisbyrde, og uten at det nødvendigvis er noe å bebreide vedkommende, vil dette oppleves som svært belastende.
DB170418 - Det er det ikke grunnlag for.
DA170418 I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
BT170418 I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentens mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
AP170418 I tillegg var en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
AP170418 Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen, opplyser Politidirektoratet.
AP170418 | Kvadraturen har et godt grunnlag for brukbar boligtetthet uten nybygging Morten Stige ¶
AA170418 I tillegg er en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
AA170418 I tillegg var en artikkel i Budstikka i november i fjor klaget inn med samtykke fra jentas mor, mens foreldre til barn i Lommedalen har klaget inn TV 2 på samme grunnlag som Nils Øy.
AA170418 Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen, opplyser Politidirektoratet.
AA170418 Politiet mener nå at det ikke er grunnlag eller finnes hjemmel for å videreføre bevæpningen, opplyser Politidirektoratet.
VG170417 Foreldrene i Lommedalen, der jenta bodde i oppveksten, har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils Øy.
DA170417 En nettbutikk kunne gitt oss et ekstra bein å stå på og bedre grunnlag for videre satsing, sier han.
DA170417 - En nettbutikk kunne gitt oss et ekstra bein å stå på, og bedre grunnlag for videre satsing, sier de.
DB170415 Minst 65 personer har blitt drept på grunnlag av anklager om blasfemisk aktivitet siden 1990.
DA170415 Det er ikke grunnlag for å holde åpent lenger - og det er mange som skal holdes i arbeid, sier Bjordal og fortsetter.
VG170414 - På generelt grunnlag kan jeg si at vi samarbeider med en rekke sikkerhetsorganer, spesielt ute i Europa, sier pressevakt Karl Melin til NTB.
DB170414 På generelt grunnlag kan jeg si at vi samarbeider med en rekke sikkerhetsorganer, spesielt ute i Europa, sier pressevakt Karl Melin.
DA170414 På generelt grunnlag kan jeg si at vi samarbeider med en rekke sikkerhetsorganer, spesielt ute i Europa, sier pressevakt Karl Melin.
BT170414 På generelt grunnlag kan jeg si at vi samarbeider med en rekke sikkerhetsorganer, spesielt ute i Europa, sier pressevakt Karl Melin.
BT170414 Da er det viktig at du har et grunnlag ingen kan rokke ved ; en tro på deg selv, din egen verdi, og at måten du ser ut på er god nok.
AA170414 På generelt grunnlag kan jeg si at vi samarbeider med en rekke sikkerhetsorganer, spesielt ute i Europa, sier pressevakt Karl Melin.
AA170414 På generelt grunnlag kan jeg si at vi samarbeider med en rekke sikkerhetsorganer, spesielt ute i Europa, sier pressevakt Karl Melin.
VG170413 NASA har gjort nye funn av vann på andre planeter, og på en av dem er det grunnlag for liv.
VG170413 - Vi i Røde Kors anbefaler på generelt grunnlag alle å bruke hjelm, ta hensyn og velge løyper etter egne ferdigheter, sier vaktleder Ole Gladsø.
SA170413 - Hun har et godt genetisk grunnlag , men det er jo også slik at gjør hun ikke noe med det, ville hun heller ikke bli bedre, sier Hultengren.
FV170413 - Hun har et godt genetisk grunnlag , men det er jo også slik at gjør hun ikke noe med det, ville hun heller ikke bli bedre, sier Hultengren.
DB170413 Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne.
DB170413 - Vi i Røde Kors anbefaler på generelt grunnlag alle å bruke hjelm, ta hensyn og velge løyper etter egne ferdigheter, sier Gladsø.
BT170413 - Hun har et godt genetisk grunnlag , men det er jo også slik at gjør hun ikke noe med det, ville hun heller ikke bli bedre, sier Hultengren.
AP170413 Avdelingen skal hindre diskriminering på grunnlag av rase, hudfarge, kjønn, funksjonshemninger, religion, sivilstatus eller nasjonalitet.
AP170413 - Hun har et godt genetisk grunnlag , men det er jo også slik at gjør hun ikke noe med det, ville hun heller ikke bli bedre, sier Hultengren.
AA170413 - Vi i Røde Kors anbefaler på generelt grunnlag alle å bruke hjelm, ta hensyn og velge løyper etter egne ferdigheter, sier vaktleder Ole Gladsø.
VG170412 - Vi har hatt dialog med skisenteret, og det er ikke grunnlag for å si at de har gjort noe de ikke skulle ha gjort.
DA170412 Det rapporteres om vold, drap og tortur på grunnlag av legning.
AP170412 Den legger et godt grunnlag for en politisk debatt om politibevæpning som må tas uavhengig av den midlertidige bevæpningen etter det avvergede, mulige bombeattentatet i Oslo sist helg.
AA170412 Moe, sier at pengene vil gi grunnlag for økte inntekter for skogeierne, økt aktivitet i skogen og bedre konkurransekraft for næringen.
AA170412 Men ut fra bibelsk materiale og fagteologisk skriftfortolkning finnes ikke grunnlag for en slik antagelse.
DB170411 Dette har jeg ikke grunnlag for å kunne utale meg om, men jeg føler koffeininntak og idrett er litt annerledes, da alle kan innta koffein og forutsetinngene dermed er like for alle.
DB170411 - Ut fra det vi kan se på filmen mener våre eksperter at det ikke grunnlag for å si at dette var farlig, verken for de på bakken eller for dem som var i helikopteret.
DB170411 Det viktigste er at det er profesjonelle kriterier som ligger til grunn for tildelinger, ikke på grunnlag av favorisering av venner og bekjente.
DA170411 Men vanligvis er det en høyst sofistikert prosess som gjøres på grunnlag av detaljerte statistiske analyser, sier flyekspert John Stricklandet til nyhetsnettstedet CNBC.
DA170411 Det rapporteres om vold, drap og tortur på grunnlag av legning.
DA170411 - Nei, men leser du litteraturen på HR-faget bygger på, er det et ideologisk grunnlag som bidrar til å svekke den norske modellen.
AP170411 Den første hovedavtalen mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening ble inngått i 1935, og var et grunnlag for sentrale lønnsforhandlinger.
AP170411 « Hvis de kristne utvandrer, vil muslimske fundamentalister gjøre religiøs tilhørighet til grunnlag for statsborgerskap.
AA170411 Tyrkia styres på grunnlag av unntakslover når den viktige folkeavstemningen holdes.
SA170410 Tirsdag må politiet ha grunnlag for varetektsfengsling.
SA170410 Hun understreker at vurderingene er gjort på svært generelt grunnlag .
FV170410 Hun understreker at vurderingene er gjort på svært generelt grunnlag .
DN170410 Det har vært få kjente detaljer fra samtalene som ble ført mellom Trump og Xi, men amerikanerne og kineserne har sagt at kjemien mellom de to var svært bra og at det er lagt grunnlag for videre samtaler og forhandlinger.
DB170410 - Med mindre det er en feil i protokollen, så gir den grunnlag for å stille spørsmål.
DB170410 Det var stort sett kvinneorganisasjoner, LO og Unio som på prinsipielt grunnlag var imot en felles lov.
DA170410 Denne saken skaper mye følelser, og vi ønsker gjerne en debatt velkommen, men dette bildet gir ikke et godt grunnlag for debatt.
AP170410https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/Terror-er-sannsynlig_-mener-PST-Men-hva-betyr-det--Per-Anders-Madsen-619067b.html Terrorfaren har økt, men PSTs vurdering hviler på usikrere grunnlag enn noen gang.
AP170410 Hans begrunnelse for å kreve opphold og arbeidstillatelse var dels beskyttelsesbehov, og at han ba om opphold på humanitært grunnlag .
AP170410 Domstolen fant ikke grunnlag for å gi Rakhmat Akilov oppholdstillatelse.
AP170410 Terrorfaren har økt, men PSTs vurdering hviler på usikrere grunnlag enn noen gang.
AP170410 Hun understreker at vurderingene er gjort på svært generelt grunnlag .
SA170409 Samtidig er det en fare for at myndighetenes framgangsmåte med å finne skyldige, ofte legger grunnlag for å rekruttere flere ekstremister, mener Utvik.
DB170409 Slik ville de sikre at debatten ble ført på " best mulig grunnlag , " fikk jeg beskjed om.
DB170409 I helga ble det altså kjent at politiet hadde slått til mot parets hus i Hollywood, på grunnlag av at de hadde en ransakingsordre.
DA170409 Samtidig er det en fare for at myndighetenes framgangsmåte med å finne skyldige, ofte legger grunnlag for å rekruttere flere ekstremister, mener Utvik.
DA170409 Begge disse dommene er uttrykk for et kvinnesyn vi mener det er viktig å sette på dagsordenen, sier Tajik, som understreker at hun ikke har meninger om enkeltsaker, men uttaler seg på generelt grunnlag .
DA170409 Begge disse dommene er uttrykk for et kvinnesyn vi mener det er viktig å sette på dagsordenen, sier Tajik, som understreker at hun ikke har meninger om enkeltsaker, men uttaler seg på generelt grunnlag .
AP170409 Tirsdag må politiet ha grunnlag for varetektsfengsling.
AP170409 Og folk flest skal tenke at de har et legitimt grunnlag for økt aktsomhet.
AA170409 Samtidig er det en fare for at myndighetenes framgangsmåte med å finne skyldige, ofte legger grunnlag for å rekruttere flere ekstremister, mener Utvik.
AA170409 Fram til da skal vi studere denne trusselvurderingen, og så skal vi sammen med politimestrene vurdere om det er grunnlag for nye tiltak, sier beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet ( POD ) til NTB.
AA170409 Mandag skal direktoratet ha et møte med alle politimestrene, og da skal det vurderes om det er grunnlag for nye tiltak, opplyser beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet til NTB.
VG170408 To måneder senere konkluderte konstituert politimester John Reidar Nilsen med at det ikke var grunnlag for å kritisere tjenenestemennene eller deres vurderinger.
VG170408 Samtidig slås det fast at ombudets undersøkelser ikke gir grunnlag for å konstatere feil ved lovanvendelsen som lå til grunn for vedtaket.
VG170408 - Gatejuristen håper uttalelsen fra Sivilombudsmannen vil føre til at politiet i Bergen skjerper sine rutiner når det gjelder skriftlighet og begrunnelse slik at man unngår feilaktige bortvisninger, og at de som blir bortvist på korrekt grunnlag får vite grunnen til at de blir bortvist, sier Frigstad Bratten til VG.
BT170408 Og på hvilket grunnlag ?
BT170408 Men på hvilket grunnlag kan plagget forbys ?
BT170408 Hodeplagg som hijab og turban kan åpenbart ikke forbys på grunnlag av « sameksistens ».
BT170408 Det er dessuten ikke grunnlag for å fastslå at bruken er tvangsstyrt.
BT170408 På generelt grunnlag snakker forskningen likevel for seg selv : Traumer i barndommen påvirker livsløpet til barna sterkt - selv mange år etter, ofte i form av sykdom og sosiale problemer.
VG170407 Noe som innebærer en ny strøm med mindreårige som får opphold helt uten grunnlag for det, skriver Keshvari i en e-post til VG.
SA170407 De får støtte fra Iran, som mener mistanken om at Assad-regimet benyttet kjemiske våpen i landsbyen ikke var nok grunnlag til å bombe flybasen i Shayrat.
DB170407 Ingen har funnet rettslig grunnlag for saken, brudd på menneskerettighetskonvensjonen, eller brudd på norske forpliktelser gjennom EØS-avtalen.
AA170407 Det danner grunnlag for å si noe om sannsynligheten for stor vårflom i år, avslutter Engen. ( ©NTB ) ¶
VG170406 Hvis ikke selskapet betaler tilbake, må Ghana forkaste avtalen på grunnlag av svindel, anbefaler kommisjonen.
SA170406 * Opplysningskontorenes virksomhet skal ikke lenger finansieres av omsetningsavgiften, noe som gir grunnlag for å senke avgiften med til sammen 100 millioner kroner.
SA170406 * Opplysningskontorenes virksomhet skal ikke lenger finansieres av omsetningsavgiften, noe som gir grunnlag for å senke avgiften med til sammen 100 millioner kroner.
SA170406 Vi skal utfordres, men ikke når det fremstår på et slikt grunnlag som er feil og udetaljert.
SA170406 Vi ser blant annet fra andre land at nyhetsretten kun kan brukes som grunnlag for å sende utdrag fra kamper etter at de er ferdigspilt, sier Kristvang.
SA170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
FV170406 - Oppsummert : Det er grunnlag for en liten sigar.
FV170406 Vi ser blant annet fra andre land at nyhetsretten kun kan brukes som grunnlag for å sende utdrag fra kamper etter at de er ferdigspilt, sier Kristvang.
FV170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
DB170406 Så jeg hadde jo grunnlag til å tro at prisen var riktig, mener Røhme.
DB170406 - På generelt grunnlag vil jeg si at vi føler det er urimelig at vi skal måtte selge varer til opptil 90 prosent rabatt som helt tydelig skyldes feil pris, forteller Multicom-sjef Tron A.
DA170406 - Vi håper [ den betydelige lokale støtten vi har fått ] kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid framover, tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge, sier Ole Kristian Sivertsen, styreleder i Rygge Airport, i en pressemelding.
BT170406 Vi ser blant annet fra andre land at nyhetsretten kun kan brukes som grunnlag for å sende utdrag fra kamper etter at de er ferdigspilt, sier Kristvang.
BT170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
AP170406 Den skal være grunnlag for vurdering av de økonomiske behovene knyttet til bekjempelse av vold og overgrep i planperioden frem til 2021.
AP170406 Vi skal utfordres, men ikke når det fremstår på et slikt grunnlag som er feil og udetaljert.
AP170406 Vi ser blant annet fra andre land at nyhetsretten kun kan brukes som grunnlag for å sende utdrag fra kamper etter at de er ferdigspilt, sier Kristvang.
AP170406 Vi mener at TV 2s nåværende praksis er en utnyttelse som ligger langt utenfor det nyhetsretten gir grunnlag for.
AA170406 Grande reagerer på inntrykket som skapes av helgens landsmøte og mener KrF-tillitsfolk ikke har politisk grunnlag for å si at avstanden mellom de to partiene nå har økt.
VG170405 Utvalget understreket på generelt grunnlag at det er alvorlig ¶ dersom EOS-tjenestene behandler opplysninger om personer som følge av deres journalistiske virksomhet, uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det », heter det i årsrapporten. 2013 : Kartla journalister ulovlig ¶
VG170405 Utvalget understreket på generelt grunnlag at det er alvorlig ¶ dersom EOS-tjenestene behandler opplysninger om personer som følge av deres journalistiske virksomhet, uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det », heter det i årsrapporten. 2013 : Kartla journalister ulovlig ¶
VG170405 FSA hadde ikke rettslig grunnlag for å samle og behandle opplysningene om journalisten.
VG170405 FSA hadde ikke rettslig grunnlag for å samle og behandle opplysningene om journalisten, ifølge EOS-utvalget, som mener at behandlingen av opplysningene skjedde i strid med personopplysningsloven. 2013 : Kartla journalister ulovlig ¶
VG170405 - På et generelt grunnlag mener vi at de fleste verdivurderingene er innenfor.
SA170405 Målet er at den samfunnsøkonomiske nytten skal forsvare viktige utbygginger, som igjen skal gi verdiskaping som gir grunnlag for ytterligere vekst og investeringer i fremtiden.
DN170405 Vi mener større og mer funksjonelle fylkeskommuner legger grunnlag for bedre samarbeid med andre regionale aktører og mer helhetlig samfunnsutvikling, sier Sanner.
DN170405 Utvalget understreket på generelt grunnlag at det er alvorlig dersom EOS-tjenestene behandler opplysninger om personer som følge av deres journalistiske virksomhet, uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det ».
DN170405 Utvalget understreket på generelt grunnlag at det er alvorlig dersom EOS-tjenestene behandler opplysninger om personer som følge av deres journalistiske virksomhet, uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det ».
DN170405 Kunnskap om beslutningsprosesser og gruppedynamikk er langt viktigere enn kunnskap om snøens utvikling, sier Horgen som ikke tror det er mulig å utdanne en hel generasjon til å ta riktige valg på grunnlag av snøkunnskap.
DB170405 - Vi håper denne støtten kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid fremover tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge », sier styreleder Ole K.
DB170405 Samtidig skjønner jeg at Kåre Ingebrigtsen tenker at han har et litt tynnere grunnlag enn de andre spillerene, mener Jonsson.
DB170405 KÅRE INGEBRIGTSEN KJENNER spillernes grunnlag , vet hva de tåler, vet hva de trenger og vet hva som skal til for å bygge dem sakte men sikkert opp mot sommerens store mål, Europa.
DB170405 Utvalget presiserer i sin rapport at opplysningene stammet fra åpne kilder, men kritiserer likefullt FSA for den detaljerte kartleggingen « uten rettslig grunnlag og i strid med personopplysningsloven ».
DB170405 NSM får kritikk for å på uriktig grunnlag - etter utvalgets syn - nektet en person sikkerhetsklarering fordi vedkommende vedgikk å ha brukt cannabis i utlandet.
DB170405 Her er det på tynt grunnlag delt ut informasjon om privatpersoner, til en aktør som har som mål å drive inn penger og tvinge forbrukere til forlik, sier han.
DB170405 Han understreker at bruk av WhatsApp og denne typen apper i forbindelse med transaksjoner er veldig alvorlig og kan være grunnlag for sterke reaksjoner fra Finanstilsynet, men : ¶
DA170405 Påstanden mangler grunnlag i lovverket, mener professor.
BT170405 Vi mener større og mer funksjonelle fylkeskommuner legger grunnlag for bedre samarbeid med andre regionale aktører og mer helhetlig samfunnsutvikling, sier Sanner.
BT170405 Det er selvsagt flott at anmelderen viser sin entusiasme for et kunstnerskap, men hva får en kunstanmelder til å si, på generelt grunnlag , at det er så mye dårlig kunst der ute ?
AP170405 - Jeg vil på generelt grunnlag advare mot denne typen innsamling, og dersom man har sendt penger og blir usikker, så bør man politianmelde så vi får kikket ordentlig på det, sier Lindegren. ( ©NTB ) ¶
AP170405 - På generelt grunnlag er det veldig alvorlig at landets ordensmyndighet ikke følger rutiner og regelverk.
AA170405 - Jeg vil på generelt grunnlag advare mot denne typen innsamling, og dersom man har sendt penger og blir usikker, så bør man politianmelde så vi får kikket ordentlig på det, sier Lindegren. ( ©NTB ) ¶
AA170405 - Man kan få erstatning for skade på egen bil som følge av hull i veibanen eller andre forhold knytta til veien, men det forutsetter at det finnes et grunnlag for å fremme et krav, sa Riege.
VG170404 Kontakten mellom de over 1000 kinesiske representantene og de over 300 norske reisende vil gi grunnlag for mange avtaler fremover.
VG170404 KINA-NORGE AVTALER : Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth sier at kontakten mellom de over 1000 kinesiske representantene og de over 300 norske gi grunnlag for mange avtaler fremover.
VG170404 På generelt grunnlag er det slik at ekstreme miljøer i større grad enn vanlige politiske grupper er helt avhengige av karismatiske og sterke ledere.
VG170404 Forfang sier at UDI mot slutten av 2015 hadde definert flere områder som « generelt utrygge » enn det det egentlig var grunnlag for i lov og landkunnskap.
VG170404 - Det var nærmere 900 afghanere som i fjor fikk flyktningstatus i Norge, og 319 i tillegg som fikk opphold på humanitært grunnlag .
SA170404 - Loven er svært etterlengtet, og det er svært positivt å registrere at forslaget er teknologinøytralt og dermed et godt grunnlag for å bygge trygge, effektive løsninger på, sier direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge.
SA170404 KS Bedrift Havn mener det er betenkelig at en slik sak bare skal vurderes på konkurransefaglig grunnlag .
SA170404 Den konkurransemessige effekten av oppkjøpet vurderes på et meget avgrenset grunnlag , nemlig ene og alene transport av frossen fisk med båt fra nord til syd.
SA170404 DEBATT : KS Bedrift Havn spør om Konkurransetilsynets vurderinger av Eimskip sitt oppkjøp av Nor Lines AS gjøres på et for snevert grunnlag .
SA170404 På generelt grunnlag nevner han at nyoppussede skoler, som St.
FV170404 - Loven er svært etterlengtet, og det er svært positivt å registrere at forslaget er teknologinøytralt og dermed et godt grunnlag for å bygge trygge, effektive løsninger på, sier direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge.
DB170404 - På generelt grunnlag kan jeg si : De som trener mest og hardest, er trolig mest utsatt for luftveisplager.
DB170404 Islamsk Råd synes ikke noe om kritikken - som de mener kommer på feilaktig grunnlag .
DB170404 Islamsk Råd i Norge tar avstand fra kritikken, som de mener er basert på feilaktig grunnlag .
DB170404 IRN la ikke skjul på at de er kritisk til måten enkelte politikere har uttalt seg om saken, som de mener har gått på feilaktig grunnlag .
DB170404 « Det finnes intet tilstrekkelig eller overbevisende grunnlag for at disse spørsmålene skal bli revurdert » skriver dommeren i kjennelsen sin.
DB170404 I helga ble det kjent at politiet hadde slått til mot parets hus i Hollywood, på grunnlag av at de hadde en ransakingsordre.
DA170404 - Loven er svært etterlengtet, og det er svært positivt å registrere at forslaget er teknologinøytralt og dermed et godt grunnlag for å bygge trygge, effektive løsninger på, sier direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge.
BT170404 - Det er tre-fire saker vi har funnet grunnlag for å etterforske videre med tanke på hallikvirksomhet, sier han til BT.
AP170404 Norges utenriksminister Børge Brende sier i en Twitter-melding at tirsdagens angrep må etterforskes, og at slike angrep på generlt grunnlag er noe Norge fordømmer.
AP170404 Han sier at han på prinsipielt grunnlag mener det er viktig at det meste er offentlig.
AA170404 - Vi håper denne støtten kan komme sitt formål til gode ved at Rygge Airport AS og Jotunfjell Partners AS finner grunnlag for et samarbeid fremover tuftet på at disse to aktørene synes å ha en sammenfallende målsetting om å reetablere sivil flyplassdrift på Rygge », sier styreleder Ole K.
AA170404 - Loven er svært etterlengtet, og det er svært positivt å registrere at forslaget er teknologinøytralt og dermed et godt grunnlag for å bygge trygge, effektive løsninger på, sier direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge.
SA170403 Hun understreker at vurderingene er gjort på svært generelt grunnlag .
FV170403 Politiet fant ikke grunnlag for å laste bilfører for hendelsen, og karakteriserer det hele som et hendelig uhell.
FV170403 Hun understreker at vurderingene er gjort på svært generelt grunnlag .
DB170403 Farskap skal ikke erklæres på feil grunnlag .
DB170403 Dette danner også et grunnlag for familieinnvandring, og man får statsborgerskap som norsk barn født i utlandet.
DB170403 Han har ikke lest rapporten, og kommenterer saken på generelt grunnlag , men mener imidlertid at vi helt sikkert har hatt hendelser også i Norge, som har oppstått på grunn av dårlig kommunikasjon.
DB170403 ] Jeg tror det er grunnlag for et lite asylopprør i partiet ».
BT170403 Hun understreker at vurderingene er gjort på svært generelt grunnlag .
BT170403 Med rapporten som grunnlag stemte gruppens medlemmer for eller imot videreføring av akuttkirurgisk funksjon.
AP170403 Konsernsjef Rune Bjerkes budskap var at banken ikke skulle ha bidratt til å opprette selskaper som kunne gitt grunnlag for å unndra skatt.
AP170403 - På generelt grunnlag er skjulte eiere et dårlig utgangspunkt for å hindre hvitvasking.
AP170403 I mange hundre år har dette kretsløpet skapt grunnlag for verdens største torskefiske.
AP170403 Hun understreker at vurderingene er gjort på svært generelt grunnlag .
AA170403 Formålet er å hindre at personer får norsk statsborgerskap på feil grunnlag .
DN170402https://www.dn.no/nyheter/2017/03/31/1547/Telekom/forbannet-pa-tilsynet Teleselskapenes advokater mener varslet er basert på feil grunnlag , og at de ikke har fått anledning til å imøtegå motpartens fremstilling av saken på de siste møtene.
DN170402 Teleselskapenes advokater mener varslet er basert på feil grunnlag , og at de ikke har fått anledning til å imøtegå motpartens fremstilling av saken på de siste møtene.
DB170402 Da gir du elevene et bedre grunnlag for å mestre en lang høyere utdanning senere i livet, sier Guri Melby.
DB170402 Når i tilllegg det er en presumptivt autoritativ kilde som har skrevet at ____, kan det være nesten umulig å imøtegå dette - selv når man, i dette tilfellet, kan vise til primærkilden og påvise at den ikke gir grunnlag for å si ____ ; og den autoritative kilden til alt overmål ville vedgått at de hadde gjort en feil dersom man bare hadde tatt seg bryet med å spørre dem.
VG170401 Seniorrådgiveren påpeker at hun ikke kjenner til denne konkrete søknaden til NRK, og at hun uttaler seg på et generelt grunnlag .
VG170401 Vi har ikke grunnlag for å si at det er noen spesiell økning i leteaksjoner denne vinteren, sier leder for seksjon for hjelpekorps i Røde Kors, Kai Roger Vatne.
VG170401 I 2002 opphevet Odelstinget paragraf 1b i lov om Norsk språkråd, der Språkrådet var pålagt å « følge utviklingen av norsk skriftspråk og talespråk og på dette grunnlag fremme samarbeid i dyrkingen og normeringen av våre to målformer og støtte opp om utviklingstendenser som på lengre sikt fører målformene nærmere sammen ».
VG170401 - Vi hadde ut i fra bevisene i saken ikke grunnlag for å konkludere med at han etterlot henne i hjelpeløs tilstand, sier politiadvokat Bjørn Erik Pettersen til VG.
DB170401 Norsk mattradisjon kombinert med moderne smaker, ny utførelse og en fantastisk utsikt legger grunnlag for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme.
DB170401 - Har forventninger til et Brannlag som fortsetter den gode innstillingen fra ifjor, hvor kollektiv, innsats og knallhard jobbing legger grunnlag for et sterkt lag. 3.
DB170401 - Det er svært problematisk dersom enkeltmennesker skal kunne miste norsk statsborgerskap på grunnlag av framtidig risikovurdering.
DB170401 Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligg som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.
AA170401 En jurist skal vurdere om det er grunnlag for varetektsfengsling.
VG170331 - Det skaper kapasitet og gir grunnlag for å komme seg til verdenstoppen i langrenn, så vi får opp typer som Klæbo, sier Sundby.
VG170331 Så skal vi sørge for at vi har en god plattform for å jobbe sammen og lage grunnlag for politisk dialog.
VG170331 Men første møtet vi har, må bidra til å skapte tillit og skape grunnlag og bredde for å få til samarbeid mellom våre land.
VG170331 I forbindelse med varetektsfengslingen har Oslo tingrett uttalt at de på bevismessig grunnlag ikke ser for seg at det hverken tas ut tiltale eller blir avsagt dom i den delen av saken som angår planlegging av drap.
VG170331 - Dette dreier seg om utbetaling av ordinære boliglån med pant i reelle objekter, men disse er utbetalt på feilaktig grunnlag .
VG170331 Retten mener kvinnen har vist grov uaktsomhet, at handlingen er svært klanderverdig og at det er grunnlag for sterk bebreidelse.
SA170331 Tidligere ordfører Marthon Skårland ( H ), som i dag er varaordfører i Bjerkreim, er en av dem som ble politianmeldt på grunnlag av kommunens behandling av mobbesakene.
SA170331 - I Norge skal data samles inn på grunnlag av samtykke.
SA170331 Jeg har fått lagt et utrolig godt grunnlag i vinter, og jeg har selvtilliten tilbake, fortsetter han.
DB170331 Dette vilkåret er brutt, hevder påtalemyndigheten, og mener det derfor er grunnlag for å gjeninnsette Betew i forvaring.
DB170331 Og kritikk av regjeringen oppleves hul når den kommer fra dens parlamentariske grunnlag .
DB170331 Det er nå åpent for enhver å se at graderingen ikke har noe faglig, forsvarlig grunnlag .
BT170331 Ingvild Endestad som er leder i Fri, ønsker nyordningen velkommen, selv om hun mener at det mangler faglig grunnlag for å gi 12 måneders karantene for menn som har sex med menn.
AP170331https://www.aftenposten.no/osloby/Charlotte-Bohler-Wilhelmsen-26-ble-pakjort-og-drept----sjaforen-domt-til-75-dagers-fengsel-618371b.html Vi vil nå sette oss ned for å se om det er grunnlag for en anke til Høyesterett på lovanvendelsen, sier Lozic.
AP170331 Vi vil nå sette oss ned for å se om det er grunnlag for en anke til Høyesterett på lovanvendelsen, sier Lozic.
AP170331 Jeg har fått lagt et utrolig godt grunnlag i vinter, og jeg har selvtilliten tilbake, fortsetter han.
AA170331 - Man kan få erstatning på skade på egen bil som følge av hull i veibanen eller andre forhold knytta til veien, men det forutsetter at det finnes et grunnlag for å fremme et krav.
AA170331 LES LEDEREN : Godt grunnlag for å sikre kritiske medier.
AA170331 " Vi er gjort kjent med at Økokrim på grunnlag av Adresseavisen sin dekning av saken har besluttet etterforskning.
VG170330 Skeid-treneren er på generelt grunnlag ikke overrasket når han hører om spillere som sliter med å få seg jobb innen fotballen etter karrieren.
VG170330 - I oppstartfasen eller ved doseendring er man utsatt for nedsatt vurderingsevne og lengre reaksjonstid, sier Brelin som uttaler seg på generelt grunnlag .
VG170330 UDIs vurderinger av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har det siste året vært grunnlag for stor debatt, forundring og kritikk.
SA170330 Dette vil gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster, og gi grunnlag for et godt voksenliv.
SA170330 Hun har ikke studert eliteserieklubbenes bruk av de sosiale mediene, men uttaler seg på generelt grunnlag .
DN170330 Et par måneder til med høy vekst vil endre bildet, men ikke grunnlag for å tro det ennå.
DB170330 Når realiteten viser at faktisk distanse i beste fall er 25 prosent, viser dette at avgiftslettelsen disse bilene får er basert på fullstendig feil grunnlag .
DA170330 Fra vårt ståsted kan det være interessent å se om det kan være grunnlag for et samarbeid, forteller han.
DA170330 Den skal gi grunnlag for gode drøftelser uavhengig av hva enkelte ønsker å sette på dagsorden 31. mars, og jeg regner med at den først og fremst vil være faktabasert, sier Syversen.
BT170330 Verken Voss lensmannsdistrikt eller Bergen nord politistasjonsdistrikt har mottatt video av nestenulykkene, og sier at de derfor foreløpig ikke har noe grunnlag for å etterforske saken videre.
BT170330 Vi har i dag historisk mye bedre grunnlag for å gi omsorg til både barn og foreldre.
AP170330 Når den mister sitt realistiske grunnlag i en faktisk fare, havner vi i fobiene.
AP170330 Hun har ikke studert eliteserieklubbenes bruk av de sosiale mediene, men uttaler seg på generelt grunnlag .
VG170329 Selv om han har erkjent at han har gjort en profesjonell feil, gir ikke regelverket grunnlag for sanksjoner.
VG170329 Likevel er det ikke grunnlag for sanksjoner mot ham, sier Hjort til VG.
VG170329 - På den ene siden av regelverket er det grunnlag for å utelukke Johaug i 13 måneder, basert på at hun har utvist ubetydelig grad av skyld.
VG170329grunnlag av avklaringsfasen får vi mer presist og klart definert startpunkt for arbeidet med forprosjektet.
VG170329 En slik politikk gir det beste grunnlag for et godt naboforhold basert på gjensidig respekt.
VG170329 Når det motsatte viser seg å være tilfelle er det naturlig at det gir grunnlag for harme som således anses berettiget, står det i dommen.
SA170329 Argumentasjonen har et fraværende faglig grunnlag og er til dels selvmotsigende.
SA170329 - P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger, sier Eriksen Søreide.
FV170329 Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode prestasjoner for meg og teamet, skriver Edvartsen.
DN170329 - Jeg registrerer det rapporten fra OECD viser, og forutsetter at de har et godt grunnlag for å komme med et slikt estimat.
DB170329 NHO påpekte i forrige uke at a-krimetatene tidvis overfortolker taushetsbestemmelsene, og strekker de lenger enn det er grunnlag for.
DB170329 - Når de er usikre på hvordan de skal tolke regelverket, tolker de det ofte mer innskrenkende enn det kanskje er grunnlag for, sier Hauglie.
DB170329 Torill Moseng, president for Den Norske Veterinærforening, har ikke sett innslaget fra « Klovn til kaffen », men uttaler på generelt grunnlag at det kan være uheldig for dyrene å bli skremt.
DB170329 Slik situasjonen er nå, mener vi at slike konsistensmidler er godkjent på et mangelfullt grunnlag , og dette skaper falsk trygghet.
BT170329 - Saken vil om kort tid bli videresent til jurist som vil vurdere om det her finnes grunnlag for å straffe sjåføren.
AP170329https://www.aftenposten.no/norge/Mjosatunnel-El-ledning-taler-ikke-farten-Holmestrand-Selve-tunnelen-taler-ikke-farten-618120b.html - Jo, på generelt grunnlag tror jeg nok at du kan forutse dette forholdsvis godt, basert på andre tunnelanlegg.
AP170329 En oversikt Aftenposten har laget på grunnlag av Brendes reisekalender, viser at det ikke har stått på utenriksministerens reisevilje.
AP170329 - Saken vil om kort tid bli videresent til jurist som vil vurdere om det her finnes grunnlag for å straffe sjåføren.
AP170329 - P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger, sier Eriksen Søreide.
AP170329 - Jo, på generelt grunnlag tror jeg nok at du kan forutse dette forholdsvis godt, basert på andre tunnelanlegg.
AA170329 Trondheim International School har lagt et solid grunnlag for fremtiden, fremhever Grung.
AA170329 I dag regnes kun 25 prosent av den reelle verdien av boligen man bor i som grunnlag for skatteberegning når man eventuelt må betale formuesskatt.
AA170329 - P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger, sier Eriksen Søreide. ( ©NTB ) ¶
VG170328 - Det er naturlig at styret på generelt grunnlag ser seg rundt etter de to første årene ( av fire år ved makten, red.anm. ) og gjør evalueringer på alt vi har vært gjennom.
VG170328 Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode egne- og team-prestasjoner, sier dommeren.
VG170328 Vi kjenner imidlertid ikke til denne saken utover den tilsendte omtalen i Trav- og Galopp-Nytt og har derfor ikke grunnlag for ytterligere kommentar, sier ekspedisjonssjef Gunnar Hagen i Landbruks- og matdepartementet til VG.
SA170328 - På generelt grunnlag kan jeg si at skolene har jobbet med systemet sitt for å håndtere saker med antisosial atferd og mobbing.
SA170328 Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode prestasjoner for meg og teamet, skriver Edvartsen.
SA170328 Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode prestasjoner for meg og teamet, skriver Edvartsen.
FV170328 Men Kristiansand tingrett har kun funnet grunnlag for å inndra 4500 kroner, som de mener var kvinnens utbytte etter salg av glassene med Rivotril til rusmisbrukeren.
FV170328 Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode prestasjoner for meg og teamet, skriver Edvartsen.
DN170328 - Vi har fornyet oss stadig, Ressursene vi har foredlet i 100 år danner grunnlag også fremover, sier konserndirektør Hilde Merete Aasheim i Hydro.
DB170328 Det forebyggende arbeidet har hittil vært veldig bra, og det er ingen tvil om at kommunen har gjort et godt arbeid på et generelt grunnlag .
DB170328 Når det motsatte viser seg å være tilfelle, er det naturlig at det gir grunnlag for harme som således må anses berettiget ».
DB170328 t, empirisk underlag for sin påstand om at Listhaug « bruker korset som en politisk rekvisitt », er det faktisk helt på sin plass at han får rimelig skarp refs for å ha bommet såpass som han gjorde, og at det påpekes at analysen hans i hvert fall faller sammen inntil han kan levere et alternativt grunnlag å bygge den på ¶
DB170328 I utgangspunktet er det selvsagt fullt legitimt, når man vel har etablert og slått fast at de opprinnelige faktapåstandene var feilaktige, å ønske at man skal diskutere den underliggende påstanden om Listhaug og hennes korsbruk på et korrigert og korrekt grunnlag .
DA170328 Når det motsatte viser seg å være tilfelle, er det naturlig at det gir grunnlag for harme som således må anses berettiget », heter det i dommen.
BT170328 Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode prestasjoner for meg og teamet, skriver Edvartsen.
BT170328 Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode prestasjoner for meg og teamet, skriver Edvartsen.
AP170328https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFF-bekrefter-konflikt-med-dommerprofil-Edvartsen-er-utestengt-pa-ubestemt-tid-233041b.html Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode prestasjoner for meg og teamet, skriver Edvartsen.
AP170328 Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode prestasjoner for meg og teamet, skriver Edvartsen.
AP170328 Min uenighet i teamsammensetning og mentoroppsett er selvsagt motivert i mitt ønske om å utvikle meg og skape grunnlag for gode prestasjoner for meg og teamet, skriver Edvartsen.
VG170327 Hun legger til grunn tre hovedpunkter som er mer preget av å være floskler enn definerbare saker som grunnlag for å kalle et parti for høyrepopulistisk.
VG170327 Dette har igjen gitt lagmannsretten et bredere grunnlag for å si noe om et tap i fremtidig erverv.
SA170327 På generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden lager best mulig sendinger, men vi må også høre på publikum som vi lager sendinger for.
FV170327 Gir Fresh Fitness' virksomhet i Eventyrgården grunnlag for å trekke fra inngående moms ?
FV170327 På generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden lager best mulig sendinger, men vi må også høre på publikum som vi lager sendinger for.
DB170327 Rektoren ønsker ikke å kommentere enkelthendelser på grunn av taushetsplikten, men sier på generelt grunnlag at når slike hendelser skjer, er det kommunalsjefen, rektors sjef, som får vite om hendelser først.
DB170327 Allerede i 1993 skrev jeg « Kulturterrorismen », som advarte mot å gjøre kulturell identitet til grunnlag for politikk, kort sagt tilbaketrekning i gruppeidentiteter på bekostning av større fellesskap basert på individuelle valg og rettigheter.
BT170327 På generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden lager best mulig sendinger, men vi må også høre på publikum som vi lager sendinger for.
AP170327 - Det har vi ikke grunnlag for å uttale oss om.
AP170327 På generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden lager best mulig sendinger, men vi må også høre på publikum som vi lager sendinger for.
AA170327 - Det har vi ikke grunnlag for å uttale oss om.
SA170326https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Kjetil-Rekdals-TV-opptreden-skaper-Twitter-storm-232941b.html På generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden lager best mulig sendinger, men vi må også høre på publikum som vi lager sendinger for.
SA170326 På generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden lager best mulig sendinger, men vi må også høre på publikum som vi lager sendinger for.
DA170326 Marit Berger Røsland mener derimot at dagens sikkerhetspolitiske landskap ikke gir grunnlag for et forbud.
BT170326 På generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden lager best mulig sendinger, men vi må også høre på publikum som vi lager sendinger for.
AP170326https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kjetil-Rekdals-TV-opptreden-skaper-Twitter-storm-232941b.html På generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden lager best mulig sendinger, men vi må også høre på publikum som vi lager sendinger for.
AP170326 På generelt grunnlag kan jeg si at vi hele tiden lager best mulig sendinger, men vi må også høre på publikum som vi lager sendinger for.
AA170326 Flere av dem kan bli grunnlag for artikler i Adresseavisen der vi tar opp tema om veistandard.
AA170326 Statssekretær Marit Berger Røsland ( H ) mener derimot at dagens sikkerhetspolitiske landskap ikke gir grunnlag for et forbud.
VG170325 - Vi har på generelt grunnlag informert den tyrkiske ambassadøren i Oslo om at det er norsk utlendingsforvaltning som tar stilling til asylsøknader basert på norsk lov.
DB170325 - Jeg har trent gjennom så mange år og har et bra grunnlag i bånn.
DB170325 To fanger i fengselet Ventotene i Italia, Altiero Spinelli og Ernesto Rossi, skrev i 1943 manifestet « For et fritt og samlet Europa », et føderalistisk og sosialdemokratisk opprop som ble EUs ideologiske grunnlag .
BT170325 « Verken undersøkelsene på stedet eller opplysninger innhentet på stedet gir grunnlag for å anta at brannen er påsatt », skriver han.
AP170325 Det norske samfunnet er i ferd med å bli sterkere klassedelt på etnisk grunnlag .
AA170325 På mange områder finnes det forskning og fakta som peker i ulike retninger og som derfor kan gi grunnlag for ulike holdninger.
AA170325 LES LEDEREN : Godt grunnlag for å sikre kritiske medier.
VG170324 Jeg opplever at NIF setter pris på oppgaven som et godt fakta- og kunnskapsbasert grunnlag for å treffe gode beslutninger på fremover, sier Halmøy til VG.
VG170324 Den ga oss relativt lite ny kunnskap, men vi har tatt med oss rapporten videre, og evalueringsutvalget har brukt den som et av flere grunnlag i sitt arbeid, sier Dale til VG.
VG170324 « Spesialenheten kan for det første ikke se at statsadvokatens klarering av innførselen viser en opptreden som gir grunnlag for sterke bebreidelser. », står det i vedtaket.
VG170324 Det er således ikke grunnlag for at den aksepten av risiko som statsadvokaten tok med hensyn til faren for å miste narkotikaen var uforsvarlig. », står det i vedtaket.
VG170324 Målsettingen er å ha et helt annet grunnlag for å vurdere tanken om å bygge ut jernbane nord for Fauske når transportplanen rulleres neste gang.
VG170324 * 1 Det skal etableres en dialog med lokale parter om en avtale som gir grunnlag for lokal medfinansiering og sluttføring med statlige midler fra andre periode. * 1 Det åpnes for alternativ finansiering av prosjektet gjennom for eksempel utviklingskontrakt og offentlig-privat samarbeid.
DB170324 Noen randomiserte kontroller vil være nødvendig, blant annet for å gi grunnlag for nye analyser og omfangsanalyser av den svarte økonomien, sier Strømme.
DB170324 - Man hegner på en måte litt om sin egen taushetsplikt, og da dras taushetsbestemmelsene lenger enn det er grunnlag for.
DB170324 Målsettingen er å ha et helt annet grunnlag for å vurdere tanken om å bygge ut jernbane nord for Fauske når transportplanen rulleres neste gang.
DA170324 Jeg mener det er grunnlag for å diskutere det og finne en løsning i samarbeid med pensjonistorganisasjonene.
BT170324 - Vi oppfattet truslene som så pass alvorlige at vi fant grunnlag for å aksjonere væpnet.
BT170324 Da vi ble kjent med varselet, spurte vi politimesteren om prioriteringer som ble gjort og på hvilket grunnlag .
AP170324 Mens Obama brukte et år på å selge inn Obamacare, har Trump brukt lite tid på å skape et grunnlag for aksept.
AP170324 - Jeg er svært glad for at ordlyden fra tingretten nå blir rettet opp, og det dømmes slik at han ikke får strafferabatt på grunnlag av hvilke klær jeg hadde på eller at vi hadde frivillig sex dagen før, sier voldtektsofferet til Aftenposten.
AA170324 Ikke grunnlag
AA170324 - Det var lange forhandlinger, folkeavstemning, og kommunestyrevedtak om at det ikke er grunnlag for å enes om sammenslåing Likevel peker de på oss.
AA170324 Målsettingen er å ha et helt annet grunnlag for å vurdere tanken om å bygge ut jernbane nord for Fauske når transportplanen rulleres neste gang.
VG170323 Da Trysil kommune søkte om å få ta ut en av valpene i flokken i februar, mente Miljødirektoratet at da ikke var grunnlag for å konkludere med at valpen har en unormal atferd som utgjør en fare for mennesker.
VG170323 - På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er det ikke grunnlag for å konkludere med at ulvene i det aktuelle området generelt, eller den utpekte tispevalpen spesifikt, utviser unormal atferd eller lite skyhet i større grad enn i andre revir, skrev Miljødirektoratet i sitt avslag til kommunen.
VG170323 Vi vil gjennomgå dommen for å se om det er grunnlag for eventuelt å anke det forholdet hvor lagmannsretten er uenig i vårt vedtak, sier juridisk direktør Jan Munthe Magnus i Skattedirektoratet til NTB.
SA170323 - Vi har på generelt grunnlag informert den tyrkiske ambassadøren i Oslo om at det er norsk utlendingsforvaltning som tar stilling til asylsøknader basert på norsk lov.
SA170323 En slik frihet er et godt grunnlag å forkynne nådens budskap på.
DN170323 Lagmannsretten fant at Larsen ikke hadde brutt opplysningsplikten etter ligningsloven og at det ikke var grunnlag for beskatning av ham fordi Skatt vest hadde brutt fristregler.
DB170323 « Avdelingsdirektør i politifagavdelingen i POD, Kristin Kvigne, sier at på generelt grunnlag at alle saker som omhandler trusler mot offentlige tjenestemenn er alvorlige og skal tas på alvor av politiet.
DB170323 MDG vil fjerne statens mulighet til å tilbakekalle statsborgerskap selv når det er gitt på falskt grunnlag .
DB170323 Lyver du om at du er forfulgt, får du opphold og etter hvert statsborgerskap på falskt grunnlag .
DA170323 - Sp ønsket brede flertall, men det var også viktig for oss å finne sammen til felles stolper med Ap slik at det kan danne grunnlag for en fremtidig regjeringsplattform.
BT170323 Vi vil gjennomgå dommen for å se om det er grunnlag for eventuelt å anke det forholdet hvor lagmannsretten er uenig i vårt vedtak.
BT170323 Adenauer og hans kolleger brukte de neste ni årene på å legge grunnlag for en overnasjonal struktur som altså resulterte i Romatraktaten.
AP170323 - Ny kunnskap om skadepotensial utenfor ulvesonen i beiteprioriterte områder gir grunnlag for utvidelse av kvoten for lisensfelling, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
AA170323 Førsteminister Nicola Sturgeon har bedt parlamentet i Edinburgh om å avgjøre om det er grunnlag for å holde folkeavstemning.
AA170323 - Ny kunnskap om skadepotensial utenfor ulvesonen i beiteprioriterte områder gir grunnlag for utvidelse av kvoten for lisensfelling, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
AA170323 Dette legger et godt grunnlag for ytterligere effektivisering i årene som kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ( H ).
AA170323 Vi vil gjennomgå dommen for å se om det er grunnlag for eventuelt å anke det forholdet hvor lagmannsretten er uenig i vårt vedtak, sier juridisk direktør Jan Munthe Magnus i Skattedirektoratet til NTB.
DN170322https://www.dn.no/dnaktiv/2017/03/22/2040/Loping/advarer-mot-lopetimer-pa-treningssentre Altfor mye « fort », altfor dårlig grunnlag .
DN170322 Altfor mye « fort », altfor dårlig grunnlag .
DB170322 Soknes, sier til Dagbladet at myndighetene vil vurdere en eventuell anmeldelse av Olsø på uavhengig grunnlag og at en beslutning trolig kommer mot slutten av neste uke.
DB170322 Politikerne kan anmelde hva de vil, de, men vi fatter alltid en beslutning på uavhengig grunnlag .
DA170322 Så dersom dette skal danne grunnlag for en avgjørelse eller bestemmelse blir det litt feil å få den servert på denne måten, fordi det ikke er representativt for driften, sier Svela.
BT170322 Gyldendal mener det for deres del ikke foreligger grunnlag for å konstatere noen lovovertredelser i saken, hverken i form av samarbeid om kollektiv boikott av Interpress eller informasjonsutveksling i strid med konkurranseloven.
AP170322 Den er opptatt av « offentlig leveringsplikt for bredbånd i områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging », « finansiering av Bygdekinoen », « stabil legedekning uansett hvor man bor i landet » og støtte til butikker på små steder.
VG170321 Viktige deler av barns grunnlag for læring gjennom hele utdanningsløpet legges tidlig i skoletiden.
VG170321 « I henhold til sikkerhetsloven skal utvelgelse av skjermingsverdig objekt skje på grunnlag av en skadevurdering, hvor det innenfor lovens formål særlig tas hensyn til objektets betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering og forsvar av riket, betydning for kritiske funksjoner for det sivile samfunnet, symbolverdi og mulighet for å utgjøre en fare
VG170321 Ut fra disse kriteriene og det overordnede formålet med loven, fant departementet at det ikke er grunnlag for å utpeke skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven i sektoren.
DB170321 Han sier følgende om allergiproblematikk på generelt grunnlag .
DB170321 - Jeg understreker at jeg uttaler meg på et generelt grunnlag .
DB170321 Senere ble 66-åringen politiker og en nøkkelspiller i forhandlingene om Langfredagsavtalen, som dannet grunnlag for fredsprosessen i Nord-Irland.
DB170321 I tillegg lærer vi mye i løpet av arbeidslivet, som kan si noe om et arbeidsliv som legger til rette for læring på og utenfor jobben, men som også tyder på at mange går ut fra norsk skole med et godt grunnlag for å lære mer når skolelærdommen skal omsettes til lønnet arbeid.
DB170321 15 til 20 prosent av elevene går ut av grunnskolen med svært slett grunnlag for å lykkes i videre skoleløp og arbeidsliv.
DA170321 De har også hatt lønnskostnader på omkring tre millioner kroner i året, og nå var det ikke grunnlag lenger for å holde det gående, sier Bie til RA.
DA170321 Flere utenlandske delegater gir grunnlag for flere direkteruter på Stavanger lufthavn, Sola.
BT170321 Men det som er problematisk er hva hun mener er grunnlag for å oppsøke profesjonell hjelp.
BT170321 Men blogg.no kryr av slike innlegg, og det er dumt om dette blir grunnlag for hva det er å slite psykisk.
AP170321 Senere ble 66-åringen politiker og en nøkkelspiller i forhandlingene om Langfredagsavtalen, som dannet grunnlag for fredsprosessen i Nord-Irland.
AA170321 En enstemmig komité var enige om tre punkter, blant annet at kommuneadvokatens vurdering av opplysninger som har fremkommet rundt « Kystad-saken » gir grunnlag for å få avklart om loven er brutt.
AA170321 Og det er kvalifisert ubetryggende å gjøre dette på grunnlag av feilaktige oppslag i mediene med klar slagside mot dem som omtales. » | - Det ser litt underlig ut ¶
AA170321 Komiteen er enig om at denne rapporten gir grunnlag for å få avklart om loven er brutt.
AA170321 Han svarte godt for seg, og jeg hadde ikke noe grunnlag for å mistro det han fortalte, sa branningeniøren.
AA170321 Dommerne mener saken ikke er godt nok opplyst til at det er grunnlag for å gjennomføre rettssaken.
AA170321 Det var ikke grunnlag for å gi varsel om pålegg for de forholdene vi kontrollerte, forklarte overingeniøren i retten.
AA170321 Dermed bruker radiologene mye unødvendig tid på å innhente informasjon, og pasienter settes ofte opp på time uten at det er godt nok grunnlag for det.
AA170321 - Basert på resultatet fra testen, er det ikke mulig å si på et generelt grunnlag at elbilbatterier vil antenne etter en kollisjon eller annen mekanisk påkjenning.
VG170320 Saken får gå sin gang, men selv om det eventuelt ikke skulle være grunnlag for formelle sanksjoner, viser den behovet for jevnlige diskusjoner om etiske grenseganger i idretten.
SA170320 mars i fjor, og som ikke har grunnlag for å søke beskyttelse, umiddelbart skal sendes tilbake til Tyrkia.
DN170320https://www.dn.no/nyheter/2017/03/20/1555/Industri/klarte-ikke-prute-pa-revisor-regningen Norske Skog endte med å skrive ned fabrikkverdiene med 1,4 milliarder kroner i andre kvartal 2016, og den ferske revisoren BDO konstaterer i sin første revisjonsberetning at det er betydelig usikkerhet om forutsetningen selskapet legger om at det er grunnlag for « fortsatt drift ». -...
DN170320 Norske Skog endte med å skrive ned fabrikkverdiene med 1,4 milliarder kroner i andre kvartal 2016, og den ferske revisoren BDO konstaterer i sin første revisjonsberetning at det er betydelig usikkerhet om forutsetningen selskapet legger om at det er grunnlag for « fortsatt drift ». -...
DB170320 Han mener målingen fra FN ikke kan brukes som grunnlag for politiske beslutninger, annet enn å vise at vi ikke er helt på villspor.
DB170320 Hvert år går 10 000 elever ut av grunnskolen med så svakt faglig grunnlag at de har problemer med å klage seg videre.
DA170320 I « Forskriftene for eiendomskatt » i Oslo gis det nemlig bare indirekte grunnlag for å argumentere for fritak for ideelle organisasjoner.
BT170320 Det gir et dårlig grunnlag for både lek og læring.
AP170320https://www.aftenposten.no/verden/Fem-ting-vi-larte-etter-horingen-om-Trumps-Russland-forbindelser-617534b.html Både FBI-sjef Comey og NSA-sjef Rogers gjorde det klart at de ikke hadde sett noe som tydet på at Trump hadde grunnlag for å komme med disse svært oppsiktsvekkende anklagene.
AP170320 Både FBI-sjef Comey og NSA-sjef Rogers gjorde det klart at de ikke hadde sett noe som tydet på at Trump hadde grunnlag for å komme med disse svært oppsiktsvekkende anklagene.
AA170320 - Det er intet grunnlag for å hevde at intet er bedre siden da.
AA170320 Avdelingsleder Terje Simonsen fortalte på Dagsrevyen forleden dag at de ikke har funnet noe vitenskapelig grunnlag for testen.
VG170319 Nestleder i AKP i Kadikoy, Kerim Bilgili ( 36 ) leder ja-kampanjen i området, og mener motstanderne ønsker å stemple valget som ufritt uten å ha grunnlag for det.
DN170319 Hun mener bedriftene frykter risiko ved å bruke permittering uten klart grunnlag .
DN170319 Personer som mener det er grunnlag for å klage på vedtak fattet av kommunen, vil ha samme klageadgang som tidligere, opplyser Paul Chaffey.
DB170319 - Ferdigstillingen av denne rakettmotoren kommer til å forsterke vårt vitenskapelige og teknologiske grunnlag .
AP170319 To dager senere ser de at det kan være grunnlag for en handel.
VG170318 - Vi har ikke nå grunnlag for å si noe om konsekvensene av dommen i denne saken.
DB170318 Skatteetaten kan ikke gå spesifikt inn på Johaug-saken, men forklarer på generelt grunnlag hvordan dette fungerer : ¶
DB170318 På tilsvarende grunnlag vil Johaug ha fradragsrett, og da er det ingen skatteplikt hendelse om Skiforbundet dekker kostnadene, konkluderer Banoun.
DB170318 - På generelt grunnlag er det slik at kostnader til juridisk bistand for å imøtegå påstander om regelbrudd, avtalebrudd eller lignende, kan være fradragsberettigede dersom kostnadene er pådratt for å opprettholde inntekt eller fremtidig inntektsevne, sier seksjonssjef Solberg til Dagbladet.
DB170318 - Påtalemyndigheten vurderer det dit hen at det ikke finnes grunnlag for å holde ham frihetsberøvet, sier pressevakt Annika Collin i påtalemyndigheten til Expressen.
DB170318 - Ikke grunnlag for å holde ham frihetsberøvet.
DB170318 Han fastholdt imidlertid at presidenten hadde grunnlag for å skrive det han skrev.
AP170318https://www.aftenposten.no/norge/politikk/SV-er-ikke-helt-som-andre-partier-Toppene-har-spyttet-inn-millioner-til-partikassen-617386b.html Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i Stortinget, i fylkesting eller kommunestyrer, betaler partiskatt av det honorar eller den lønn som følger med tillitsvervet.
AP170318 Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i Stortinget, i fylkesting eller kommunestyrer, betaler partiskatt av det honorar eller den lønn som følger med tillitsvervet.
AA170318 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag . også borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union ( ACLU ) gikk rettens vei for å stanse presidentordren.
AA170318 - Påtalemyndigheten vurderer det dit hen at det ikke finnes grunnlag for å holde ham frihetsberøvet, sier pressevakt Annika Collin i påtalemyndigheten til Expressen.
VG170317 Det er det ikke grunnlag for, mener Hjort.
VG170317 Vi mener det er et godt forslag, men har kommet til at landsstyret vil være gi et bedre grunnlag for en god diskusjon en et vanskelig tema.
SA170317 Å komme opp på det nivået krever et visst grunnlag , og det bruker man gjerne tre år på å skaffe seg, sier dansken, og legger til : ¶
DN170317 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag .
DN170317 Lerøy er tilfreds med at Regjeringen har forstått behovet for modernisering av rammevilkårene og håper at selskapet i den videre politiske behandling blir hørt slik at endelig vedtak danner et best mulig grunnlag for sektorens fremtidige utvikling.
DB170317 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag .
DB170317 Ifølge Bloomberg er EU-kommisjonens grunnlag for boten at flyfraktselskapene over seks år koordinerte priser for brennstoff og sikkerhet.
DB170317 - Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon.
DB170317 Vi har ikke grunnlag for å si at de dyrere syklene krever mindre service enn de billige, men det er alltid en fordel å kjøpe sykkelen et sted du kan komme tilbake til om noe går galt.
DA170317 Det er likevel ikke grunnlag for å konkludere med at dagens ordning er ineffektiv, understreker regjeringen.
DA170317 - Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon.
BT170317 Han legger til at undersøkelsene ombudsmannen har gjort, gir et inntrykk av at departementet ikke har hatt tilstrekkelig oversikt over innsynssakene og de aktuelle dokumentene, og at det gir grunnlag for begrunnet tvil om de aktuelle sakene er korrekt behandlet.
BT170317 Det er helt greit at det skaper debatt, men det bør være på et bedre grunnlag enn i BTs leder denne uken.
BT170317 Det er helt greit at det skaper debatt, men det bør være på et bedre grunnlag enn i BTs leder denne uken.
BT170317 Å komme opp på det nivået krever et visst grunnlag , og det bruker man gjerne tre år på å skaffe seg, sier dansken, og legger til : ¶
AP170317https://www.aftenposten.no/verden/Trump-administrasjonen-anker-kjennelse-mot-innreiseforbud-617393b.html De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag .
AP170317https://www.aftenposten.no/norge/Mer-vold-blant-unge-i-Oslo-617317b.html Han understreker også at det ikke er grunnlag for å koble den økende voldsbruken til gjengkriminalitet.
AP170317 De føderale dommerne argumenterte blant annet med at presidentordren strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag .
AP170317 Professor Lars Mehlum presiserer at han ikke uttaler seg konkret om situasjonen ved Drammen DPS, men på generelt grunnlag : ¶
AP170317 - Jeg har ikke grunnlag for å uttale meg om det var en gal vurdering eller ikke, og kjenner ikke de faktiske forholdene i denne situasjonen, sier Mehlum.
AP170317 Han understreker også at det ikke er grunnlag for å koble den økende voldsbruken til gjengkriminalitet.
AP170317 Å komme opp på det nivået krever et visst grunnlag , og det bruker man gjerne tre år på å skaffe seg, sier dansken, og legger til : ¶
AA170317 Dette er et viktig grunnlag for videre arbeid fra rådmannen, kontrollkomiteen og revisjonens side.
AA170317 Og det er kvalifisert ubetryggende å gjøre dette på grunnlag av feilaktige oppslag i mediene med klar slagside mot dem som omtales.
AA170317 Jeg er også overrasket over at kommuneadvokaten ikke har tatt kontakt med meg for å få et bedre grunnlag for vurderingen.
AA170317 - Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon.
AA170317 * * * * * ¶ | - Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon ¶
AA170317 - Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon ( gratis ) : Her kan du lese hele rapporten fra kommuneadvokaten.
AA170317 - Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon ( gratis ) : Her kan du lese hele rapporten fra kommuneadvokaten. * * * * * ¶ | - Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon ¶
AA170317 Først i 2015 trakk norsk politi anklagen og sa at det ikke var grunnlag for å utpeke Andersen som gjerningsmann, men at det var grunnlag for å mistenke ham.
AA170317 Først i 2015 trakk norsk politi anklagen og sa at det ikke var grunnlag for å utpeke Andersen som gjerningsmann, men at det var grunnlag for å mistenke ham.
AA170317 - Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon.
AA170317 Spørsmålet er åpenbart hvor ufravikelige kravene kommer til å være dersom stortingsvalget gir grunnlag for et regjeringssamarbeid.
VG170316 Og sånn sett har vi lagt et godt grunnlag for å komme oss videre.
VG170316 - Det jeg mener, er at rapporten lager en god situasjonsrapport, som gir oss et godt grunnlag for å gå videre.
VG170316 Det er på generelt grunnlag et ubetinget gode at det i det hele tatt lages TV-krim for vårt vesle språkområde.
SA170316 De to kvinnene fikk også nedsatt erstatning på samme grunnlag .
SA170316 Bergen med sine spesielt utfordrende geografiske forhold med Bergensdalen med syv fjell har 14 målere for å danne grunnlag for å kunne avgjøre når det er så farlig at tiltak må settes i verk.
SA170316 - Dette er tvert imot en trygghet for boligkjøperne, slik at de kan forsikre seg om at de handler på et så godt grunnlag som mulig.
FV170316 Han uttaler seg på generelt grunnlag om problematikken rundt fertilitetsbehandling og bruk av antibiotika.
DB170316 Å gå renn med dårlig grunnlag tømmer batteriene raskt.
DB170316 Dårlig grunnlag
DB170316 Direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland, ønsker på grunnlag av undersøkelsen å erstatte dagens ordning der det ofte brukes to forsikringer, med én felles forsikring, som trygger begge forbrukerne i handelen, og der vilkårene er regulert av myndighetene.
DB170316 Personer som ikke har beskyttelsesbehov, og som heller ikke har annet grunnlag for opphold i Norge, plikter å forlate landet, og hjemlandet plikter å ta imot dem.
DB170316 - Vi behandler dette som en personalsak, og læreren har fått en skriftlig advarsel, sier skolens rektor, som i samråd med kommunenes ledelse og advokat har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å suspendere eller si opp læreren.
DB170316 Det er så åpenbart her at kommunen har utbetalt penger uten at det har vært tilstrekkelig grunnlag for det.
DB170316 Han kan også søke om oppholdstillatelse på nytt grunnlag , eksempelvis på grunn av studier eller arbeid, sier seksjonssjef i UNE, Kjersti Trøseid.
DB170316 Denne saken er veldig spesiell, og forvaltningen bruker enkle begrunnelser på at forholdsmessighetsvurderingen er tatt og at det ikke er grunnlag for opphold, sier Blaasvær.
DA170316 Watson mener innreiseforbudet strider med grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag .
DA170316 Han tror SVs grunnlag for optimisme skyldes følgende : Uroen som mange føler på når makten og rikdommen i Norge øker, samt det faktum at regjeringen fører en politikk som gir økte forskjeller.
BT170316 Birthe Eriksen, varslerens advokat, sier det er svært viktig at rapporten ikke blir brukt til mer enn den gir grunnlag for.
BT170316 - Vi behandler dette som en personalsak, og læreren har fått en skriftlig advarsel, sier skolens rektor, som i samråd med kommunenes ledelse og advokat har kommet frem til at det ikke er grunnlag for å suspendere eller si opp læreren. | - Den kvikke skolegutten endret seg ¶
BT170316 Birthe Eriksen, varslerens advokat, sier det er svært viktig at rapporten ikke blir brukt til mer enn den gir grunnlag for.
BT170316 - Dette er tvert imot en trygghet for boligkjøperne, slik at de kan forsikre seg om at de handler på et så godt grunnlag som mulig.
AP170316https://www.aftenposten.no/verden/Trumps-forste-budsjettforslag-4-milliarder-til-mur_-kraftige-kutt-til-miljo-og-bistand-617233b.html Forbudet ble midlertidig stanset onsdag etter at en dommer på Hawaii fastslo at det strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag .
AP170316 Forbudet ble midlertidig stanset onsdag etter at en dommer på Hawaii fastslo at det strider mot grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag .
AP170316 - Vi behandler dette som en personalsak, og læreren har fått en skriftlig advarsel, sier skolens rektor, som i samråd med kommunenes ledelse og advokat har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å suspendere eller si opp læreren. ( ©NTB ) ¶
AP170316 - Dette er tvert imot en trygghet for boligkjøperne, slik at de kan forsikre seg om at de handler på et så godt grunnlag som mulig.
AA170316 Watson mener innreiseforbudet strider med grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag .
AA170316 Det er ikke grunnlag for Olsøs permisjonssøknad så lenge han følger normale etiske linjer.
AA170316 - Vi har ikke funnet ut av hvilket vitenskapelig grunnlag gjeldende praksis har vært basert på, sier Truls Simensen, avdelingsleder for rettsmedisinerne ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), til NRK.
AA170316 - Vi behandler dette som en personalsak, og læreren har fått en skriftlig advarsel, sier skolens rektor, som i samråd med kommunenes ledelse og advokat har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å suspendere eller si opp læreren. ( ©NTB ) ¶
VG170315 Stortinget vedtok i mai/juni at det var grunnlag for jakt.
VG170315 Det tok seks måneder før han kom til Stortinget og mente det ikke var grunnlag for jakt.
VG170315 - Vi har ikke noe grunnlag for å si at det er forskjell avhengig av hvorfra i verden man kommer, rett og slett fordi vi ikke har godt nok vitenskapelig grunnlag tilgjengelig, sier Simensen til VG.
VG170315 - Vi har ikke noe grunnlag for å si at det er forskjell avhengig av hvorfra i verden man kommer, rett og slett fordi vi ikke har godt nok vitenskapelig grunnlag tilgjengelig, sier Simensen til VG.
SA170315 Watson mener innreiseforbudet strider med grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag .
SA170315 Han uttaler seg på generelt grunnlag om problematikken rundt fertilitetsbehandling og bruk av antibiotika.
SA170315 Madsen kjenner ikke til saken om Emanuel Ferreira, men uttaler seg på generelt grunnlag : ¶
DN170315 Det viser en sammenstilling som nettstedet Peilingwijzer har utarbeidet på grunnlag av data fra de siste store meningsmålingene i landet.
DB170315 Konflikten med Tyrkia viser jo at de evner å stå opp på prinsipielt grunnlag , sier professor Eriksen til Dagbladet.
DB170315 - Vi har ikke funnet ut av hvilket vitenskapelig grunnlag gjeldende praksis har vært basert på, sier Truls Simensen, avdelingsleder for rettsmedisinerne ved Oslo universitetssykehus ( OUS ), til NRK.
DB170315 Dessverre velger forfatterne å kritisere mine uttalelser på grunnlag av et enkelt intervju i Dagbladet 3. mars som inngangsvinkel for sitt innlegg.
DB170315 Påstandene fra klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen om at Bernkonvensjonen gir « noe bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv » er ganske enkelt alternative fakta.
DB170315 De som har fått statsborgerskap på grunnlag av status som tidligere asylsøkere, bør altså være helt sikre på at de ikke kan avsløres i å ha avgitt feil forklaring.
DB170315 Totalt 70 tilfeller på grunnlag av etnisitet ble anmeldt i 2015, og politiet tror mørketallene er store.
DB170315 Det finnes lite statistikk på hvor mange som blir utsatt for rasisme, men ifølge Oslo politidistrikts tall fra 2015 på anmeldt hatkriminalitet er det oftest på grunnlag av etnisitet og religion at folk ofte opplever denne type kriminalitet.
BT170315grunnlag av dette antas det at det lever 14 - 16 millioner pingviner på jorden.
BT170315 Watson sier han er sikker på at de vil lykkes i å stoppe innreiseforbudet fordi det krenker grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag .
BT170315 Madsen kjenner ikke til saken om Emanuel Ferreira, men uttaler seg på generelt grunnlag : ¶
AP170315 Det gir grunnlag for betydelig optimisme når det gjelder muligheten for å lage effektive vaksiner mot smittsomme tarmsykdommer.
AP170315 Watson sier han er sikker på at de vil lykkes i å stoppe innreiseforbudet fordi det krenker grunnlovens forbud mot diskriminering på religiøst grunnlag .
AP170315 Jeg mente NN ( Meyers kollega, red.anm ) skulle fortsette å ha kontakt med vedkommende, det dannet jo grunnlag for spaningen og kommunikasjonskontrollen som senere skjedde, forklarte Meyer.
AP170315 Han uttaler seg på generelt grunnlag om problematikken rundt fertilitetsbehandling og bruk av antibiotika.
AP170315 Madsen kjenner ikke til saken om Emanuel Ferreira, men uttaler seg på generelt grunnlag : ¶
AA170315 Det viser en sammenstilling som nettstedet Peilingwijzer har utarbeidet på grunnlag av data fra de siste store meningsmålingene i landet.
AA170315grunnlag av dette antas det at det lever 14 - 16 millioner pingviner på jorden.
AA170315 Rapporten viser at de som prøver seg på svindel med uføreforsikringer i gjennomsnitt krever 700.000 kroner på uriktig grunnlag .
VG170314 I 2016 økte bestanden så mye, at de regionale rovviltnemndene besluttet på faglig grunnlag å ta ut 47 dyr.
VG170314 - Jeg vil si på generelt grunnlag at det er viktig at behandlere, pleiere, pasienter, pårørende og kommisjonsmedlemmer varsler når de mistenker ulovlig tvangsbruk, sier Høie.
VG170314 Lysbakken mener de nå har grunnlag for å gå over 4,1.
DB170314 JEG HAR IKKE grunnlag for å mene noe som helst om hvor mye Joshua King legger i det 24/7.
DB170314 I sluttinnlegget fra Buchardt heter det at « sakens kjerne ( er ) at saksøkerne krever erstatning fra de saksøkte med grunnlag i et foreldet krav som er basert på en ikke bindende intensjonsavtale, som er ugyldig ».
DB170314 - Jeg kjenner ikke til forskning som gir grunnlag for å anbefale en diett eller en matvare som er bedre enn andre, men jeg vil slå et lite slag for banan som innsovningsmiddel.
DB170314 Nå er altså kildematerialet det første som forbedres, slik at alle de andre forbedringene gjøres på et best mulig grunnlag .
BT170314 « KLART GRUNNLAG » : - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse Odd E.
BT170314 « KLART GRUNNLAG » : - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse Odd E.
BT170314 - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart et grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse.
BT170314 Det er ikke grunnlag for videre drift i Bergen.
BT170314 « KLART GRUNNLAG » : - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse Odd E.
BT170314 « KLART GRUNNLAG » : - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse Odd E.
BT170314 - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart et grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse.
BT170314 Politiadvokat Høyland sier onsdag at den videre etterforskningen får vise om det er grunnlag for å endre siktelsen mot mannen.
BT170314 januar, men det var ikke grunnlag for å fengsle ham, ifølge politiadvokaten.
AP170314 « KLART GRUNNLAG » : - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse ¶
AP170314 « KLART GRUNNLAG » : - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse ¶
AP170314 - På bakgrunn av historikken, der tiltalte flere ganger tidligere er dømt for voldtekt, er det klart et grunnlag for å vurdere om forvaring er rett reaksjon ved en eventuell ny domfellelse.
AP170314 januar, men det var ikke grunnlag for å fengsle ham, ifølge politiadvokaten.
AA170314 Folketellingen finner sted ett år før det er valg på ny nasjonalforsamling, og vil kunne danne grunnlag for å justere kretsgrenser, fordeling av seter i parlamentet og statlige bevilgninger.
AA170314 Men sannheten er at jeg har fulgt reglene og at det ikke finnes grunnlag for Adressas usanne insinuasjoner.
AA170314 Forbrukerdirektøren ønsker på grunnlag av undersøkelsen å erstatte dagens ordning der det ofte brukes to forsikringer, med én felles forsikring, som trygger begge forbrukerne i handelen, og der vilkårene er regulert av myndighetene.
AA170314 Forbrukerdirektøren ønsker på grunnlag av undersøkelsen å erstatte dagens ordning der det ofte brukes to forsikringer, med én felles forsikring, som trygger begge forbrukerne i handelen, og der vilkårene er regulert av myndighetene.
AA170314 At barnehagen skal legge til rette for barns lek framgår også tydelig i barnehagelovens formål : Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og LEK, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
VG170313 Få har bedre grunnlag for å uttale seg.
SA170313 Det er flere av dem som har grunnlag for å bli veldig gode futsalspillere.
FV170313 På generelt grunnlag uttaler en talskvinne for CBP at borgere av andre land selv har ansvar for å skaffe seg gyldig visum eller visumfritak før reise til USA - og at CBPs tjenestefolk avgjør hvem som får innreise.
FV170313 - Han er fortsatt siktet i saken, men vi mente det ikke var grunnlag for å holde ham varetektsfengslet fordi det ikke lenger var fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt til Lister24.
FV170313 Lagmannsretten mener den lange saksbehandlingstiden gir grunnlag for en enda høyere strafferabatt.
DB170313 Jeg synes det er bemerkelsesverdig at stortingspresidenten anser en samlet komité, og en samlet stemme fra en Stortingssal der alle partier er representert, som et innspill som presidentskapet skal vurdere på selvstendig grunnlag .
DB170313 Etterretningskomitéen i Representantenes hus har bedt Trump om å utdype påstandene sine og har eksplisitt bedt om bevis eller ytterlige grunnlag for påstandene innen i dag.
DB170313 Anklagene fra Trump kom overraskende på de fleste, og det fulgte ikke noe bevis eller grunnlag medfølgende Trumps Twitter-tirade om den påståtte avlyttingen.
DA170313 Jeg mener det gir grunnlag for å be statsråd Jan Tore Sanner om å få tallene på bordet, sier Lise Christoffersen ( Ap ), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.
DA170313 Her heter det at i Nasjonal transportplan « skal Stortinget få grunnlag til å prioritere mellom jordvern og utbygging av infrastruktur ».
BT170313 Vi har ikke fått et grunnlag for en skikkelig diskusjon om prioriteringer, bare bruddstykker fra planen.
AP170313https://www.aftenposten.no/norge/Mahad-Abib-Mahamud-tapte-saken-om-statsborgerskap-i-Oslo-tingrett-616984b.html Granskingen av Mahamud startet på grunnlag av et tips i 2013, som UNE først hevdet var anonymt.
AP170313 Granskingen av Mahamud startet på grunnlag av et tips i 2013, som UNE først hevdet var anonymt.
AP170313 I del to mener han påstandene fra fylkesmannen er basert på feilaktig grunnlag .
AP170313 Advokaten sier gårdbrukeren vil redegjøre for at det ikke er grunnlag for det varslede kravet.
AP170313 Mitt grunnlag er et forskningsprosjekt jeg leder, der vi ser på hvordan nasjoner formes som følge av innvandring og økt mangfold.
AA170313 Folketellingen finner sted ett år før det er valg på ny nasjonalforsamling, og vil kunne danne grunnlag for å justere kretsgrenser, fordeling av seter i parlamentet og statlige bevilgninger.
AA170313 - Rita nevner denne saken spesifikt som grunnlag for å gjøre endringer, er Olsø enig i det ?
AA170313 Øverli understreker at han ikke kjenner denne konkrete episoden, men sier på generelt grunnlag at det fortsatt forekommer at pasienter må vente i timer for å få legehjelp.
AA170313 Mange av dem som aksepterer ungdomsstraff, gjør det dessuten på sviktende grunnlag .
VG170312 - Å skaffe seg et bra grunnlag der, før jaktstarten på søndag, da er alt mulig.
VG170312 - Mener du det er grunnlag for å advare mot datingapper ?
VG170312 KRITISK : Adel Khan Farooq er kritisk til fremgangsmetoden til NRK i reportasjen « Gjenger i Oslo : Ungdom har pistoler og barn selger hasj », men NRK mener han ikke har grunnlag for kritikken.
SA170312 Det å ødelegge Norges kanskje beste idrettsutøver på et så syltynt grunnlag som dette, er rett og slett både uforståelig og skammelig.
DN170312 - Dette er et helt kunstig skille som det ikke finnes noe grunnlag for i økonomisk teori, sier Mjøen.
DB170312 Utredningen skal danne et faglig godt grunnlag for fremtidig valg om bevæpningen av norsk politi, heter det i mandatet.
DB170312 Landsmøtet avviste en dissens om å « gjeninføre kravet om at bruk av overskuddinformasjon fra kommunikasjonskontroll forutsetter at informasjonen omhandler forhold som ville gitt grunnlag for kommunikasjonskontroll i første omgang. » | Gjengleder Aregai ( 26 ) kan ha blitt lurt inn i drapsfelle i brutalt oppgjør.
AA170312 - Dette skrittet viser at begge parter har et ønske om fred og ser tilstrekkelig grunnlag for å fortsette arbeidet for en fredsavtale.
AA170312 - Dette er et helt kunstig skille som det ikke finnes noe grunnlag for i økonomisk teori, sier Mjøen.
AA170312 Svar : Ny rutestruktur fra august 2019 er vedtatt i bystyret og i fylkestinget på grunnlag av et omfattende faglig arbeid.
VG170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag , sier Omar Jadwat i ACLU.
VG170311 VG har på selvstendig grunnlag søkt om å få treffe internt fordrevne fra Darayya, men leiren vi tas med til er neppe tilfeldig valgt : Herjaleh er å anse som høy standard for en flyktningleir, ettersom beboerne her bor i små betonghus med egne kjøkken.
VG170311 Mange av dem som har tatt imot forsoning, frykter at det vil komme en hevn, men så langt har vi ikke grunnlag for å si at det har skjedd, sier Ulmo.
VG170311 Men det har vi ikke grunnlag for å si nå.
DN170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag , sier Omar Jadwat i ACLU.
DA170311 Regnestykket fra Sjømannsforbundet viser at næringsministeren har tatt beslutningen om å tillate utflagging på feil grunnlag , mener Arbeiderpartiets Else-May Botten.
DA170311 - Feil grunnlag
BT170311 Mange mener at svaret på de økende helseutgiftene er å kutte i ordninger som skal gi denne gruppen et økonomisk grunnlag for et verdig liv.
AP170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag , sier Omar Jadwat i ACLU.
AP170311 - Fra norsk side mener vi det er både urimelig og uberettiget å bruke EUs restriktive tiltak som grunnlag for å nekte norske statsborgere innreise i Russland.
AA170311 - Å gi dette muslimforbudet et nytt strøk maling, løser ikke det helt grunnleggende problemet, nemlig at grunnloven og lovverket vårt forbyr diskriminering på religiøst grunnlag , sier Omar Jadwat i ACLU.
AA170311 - Fra norsk side mener vi det er både urimelig og uberettiget å bruke EUs restriktive tiltak som grunnlag for å nekte norske statsborgere innreise i Russland.
AA170311 Østhus mener også Rita Ottervik har uttalt seg på feil grunnlag .
VG170310 * At presidenten vil kunne få utøvende makt alene, med mulighet til på eget grunnlag å ansette og avsette statsråder og andre høytstående verv i staten.
VG170310 - Fra norsk side mener vi det er både urimelig og uberettiget å bruke EUs restriktive tiltak som grunnlag for å nekte norske statsborgere innreise i Russland.
VG170310 Det synes jeg er et godt grunnlag for den neste fireårs perioden, sier Solberg.
DN170310 - Jeg håper at dagens dom vil føre til en stans av den nasjonale splittelsen og være et grunnlag for nasjonal harmoni.
DB170310 - Han har ikke noe grunnlag for å si det han sier.
DB170310 - På generelt grunnlag ville ikke jeg ha anbefalt noen å bevege seg utpå isen i vår region, sier operasjonslederen.
DB170310 Staten konkluderer med at « tilknytningen basert på opphold på uriktig grunnlag må ilegges liten vekt, mens forholdets alvor er meget alvorlig ».
DB170310 Jeg gjør det i et parti hvor våre beste og sterkeste politikere markerer seg tøft på hver sin side og hvor reaksjonen fra ledelsen ikke er å diktere fasit, men i stedet å gi en fra hver side utvidet taletid så alle delegatene har fått et godt grunnlag for å bestemme før de tar standpunkt.
DA170310 Dersom man får informasjon om andre kriminelle forhold gjennom denne kontrollen mener jeg at denne ikke skal kunne brukes mot vedkommende med mindre den er av en art som i seg selv ville ha gitt grunnlag for kommunikasjonskontroll, sier parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup til Avisenes Nyhetsbyrå ( ANB ).
BT170310 De føler seg misforstått, tråkket på og hånet på grunnlag av « valget de selv har tatt ».
AP170310 Vi har derfor ikke grunnlag for på bakgrunn av varslene å trekke konklusjoner om forekomsten av selvmord/selvmordsforsøk på Drammen DPS er foruroligende høy, sier fungerende direktør Heidi Merete Rudi i Helsetilsynet.
AP170310 Mjaaland kjenner ikke konkret til brorens tilfelle, men sier på generelt grunnlag : ¶
AA170310 Selv ordfører Rita Ottervik ble utsatt for disse metodene, og kom i skade for å uttale seg på feil grunnlag .
AA170310 Han trakk selvsagt sine uttalelser da han etter å ha fått et mer fullstendig bilde etter samtale med meg så at han hadde uttalt seg på feil grunnlag .
AA170310 mars, trodde hun på grunnlag av Adressa sin omtale og Adressa sine spørsmål at a ) avtalen var hemmelig, b ) at avtalen gjaldt betaling for å få et politisk vedtak og c ) at det var knyttet store bonuser til avtalen.
AA170310 Formålet er å gi grunnlag for beslutninger, tiltak og kommunikasjon mellom sykepleier og lege.
VG170309 Til sammen har disse fire mennene og selskaper de er tilknyttet, gitt pengegaver til Høyre på minst 20 millioner kroner i løpet av de siste fem årene, viser en gjennomgang VG har gjort på grunnlag av økonomiske bidrag gitt til partiet, slik de fremgår av Høyres egne nettsider.
DN170309 - Tingretten mente det ikke var grunnlag for for erstatning, mens lagmannsretten konkluderte med det motsatte, konstaterer Heide.
DB170309 « Motorsyklisten holdt høy hastighet over en lengre strekning, slik at det var grunnlag for også å fortsette bilforfølgelsen.
DB170309 I Spesialenhetens ferske vurdering kommer de fram at det var grunnlag for å innlede forfølgelse av motorsyklisten, fordi han kjørte i høy hastighet.
BT170309 « Bystyret skal være et politisk verksted, hvor man diskuterer sakene byrådet leverer på selvstendig grunnlag .
BT170309 - Det har jeg ikke grunnlag for å si noe om.
BT170309 « Bystyret skal være et politisk verksted, hvor man diskuterer sakene byrådet leverer på selvstendig grunnlag .
BT170309 - Det har jeg ikke grunnlag for å si noe om.
BT170309 Dagens Næringsliv skrev nylig at PR-rådgiver Jarle Aabø på oppdrag fra Taxiforbundet hadde kjørt Uber og tatt vare på kvitteringen, som siden ble brukt som grunnlag for en masseanmeldelse til politiet.
BT170309 I sistnevnte tilfelle trekker hun nok kjønnsperspektivet for langt ; diskusjonen burde her dreie seg om hvordan « berettiget harme » skal defineres i strafferettslig sammenheng, altså om hvorvidt utroskap, uavhengig av kjønn, gir grunnlag for å påberope seg berettiget harme.
BT170309 I sistnevnte tilfelle trekker hun nok kjønnsperspektivet for langt ; diskusjonen burde her dreie seg om hvordan « berettiget harme » skal defineres i strafferettslig sammenheng, altså om hvorvidt utroskap, uavhengig av kjønn, gir grunnlag for å påberope seg berettiget harme.
AA170309 Merkel tok til orde for " å arbeide for tysk-tyrkiske forbindelser, på grunnlag av våre verdier ".
AA170309 Han har ikke spesifikk kunnskap om området i Steinberget, men uttaler seg på generelt grunnlag .
AA170309 Dagens Næringsliv skrev nylig at PR-rådgiver Jarle Aabø på oppdrag fra Taxiforbundet hadde kjørt Uber og tatt vare på kvitteringen, som siden ble brukt som grunnlag for en masseanmeldelse til politiet. ( ©NTB ) ¶
AA170309 Helgesen ønsker ikke å kommentere det som ble sagt på møtet, men sier på generelt grunnlag at det ikke er veldig komplisert å endre på forskrifter.
AA170309 På hvilket grunnlag skal erstatningssummen - for Danmark og Norges vedkommende - for 245 års rovdrift på det beste av Afrikas menneskelige ressurser kalkuleres ?
AA170309grunnlag av min interesse for alt som smakte av forbrukerteknologi, data og videospill så overtok jeg Adresseavisens spillspalte fra min forgjenger og skred til verket med stor entusiasme.
AA170309 - På grunnlag av det helhetsbildet som dannet seg i etterforskningen, den innringte trusselens natur og den kunnskapen vi sitter med ble det valgt å ikke evakuere skolen.
VG170308 Andreas Ygre Wiig understreker at han ikke har grunnlag for å uttale seg om Marcus Klevelands sponsor og agentavtaler med amerikanske Wasserman.
VG170308 Hvis saken dermed har formildende omstendigheter, som at overgriperen er svært ung eller at politiets saksbehandlingstid har vært for lang, bør straffen kunne senkes noe - uten at det er grunnlag for å si at retten har behandlet saken feil ved å « redusere » straffen.
VG170308 - På generelt grunnlag kan jeg si at det ikke er veldig komplisert å endre forskrifter, men en forskrift må alltid være innenfor loven.
VG170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
VG170308 - På grunnlag av hans meget detaljerte politiforklaring og det faktum at politiet allerede har gjort 40 vitneavhør i saken, har jeg bedt om lettelse av fengslingsvilkårene for min klient, slik at han ikke holdes i isolasjon, men får tilgang til TV og radio, sier Ihlebæk.
VG170308 I en pressemelding skriver politiet at nødvendige tiltak ble iverksatt umiddelbart, men at på grunnlag av helhetsbilde i etterforskningen valgte politiet ikke å evakuere skolen.
SA170308 På hvilket grunnlag skal erstatningssummen - for Danmark og Norges vedkommende - for 245 års rovdrift på det beste av Afrikas menneskelige ressurser kalkuleres ?
SA170308 Dommeren fikk ikke med seg episoden, men Englands fotballforbund ( FA ) innledet disiplinærsak på grunnlag av videobevis.
DB170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
DB170308 Det klare flertallet av kommentarene på posten er folk som tar Tine i forsvar, eller som på generelt grunnlag er uenige i kritikken.
DB170308 Amundsen omtaler låta som « veldig trist » og sier den helt klart gir grunnlag for reaksjon fra både samfunnet som helhet - og han selv som landets justisminister.
DB170308 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag .
DB170308 Han ble vurdert på samme grunnlag som andre norske.
DB170308 Men at justisministeren ikke vil ta ansvar for rettsutviklingen i landet, en utvikling vi har sett også i andre saker, og som politikere må ta stilling til på prinsipielt grunnlag - det er vanskelige å begripe.
DB170308 « Det er ingen verdens ting som peker mot at det er en sammenheng mellom dukker og overgrep mot barn », skal psykologspesialist Pål Grøndahl ha uttalt - angivelig på faglig grunnlag - til Dagbladet 3. mars.
DB170308 Forskningen skal gi oss et bedre grunnlag for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.
DA170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
DA170308 Oilers har vunnet de to første kampene mot Stjernen og har lagt et godt grunnlag for videre spill i semifinaler.
AP170308 - Det kan være sunt med en diskusjon om dette en gang i blant, men noen grunnlag for kritikk i denne saken synes ikke vi det er.
AP170308 Dommeren fikk ikke med seg episoden, men Englands fotballforbund ( FA ) innledet disiplinærsak på grunnlag av videobevis.
AA170308 Hvis domstolen derimot finner grunnlag for å gi Park medhold, blir hun umiddelbart gjeninnsatt som president.
AA170308 Det er en uspesifikk trussel og vi har ikke funnet grunnlag for evakuering.
AA170308 - På grunnlag av det helhetsbildet som dannet seg i etterforskningen, den innringte trusselens natur og den kunnskapen vi sitter med ble det valgt å ikke evakuere skolen.
AA170308 Det er en uspesifikk trussel og vi har ikke funnet grunnlag for evakuering.
AA170308 - På grunnlag av det helhetsbildet som dannet seg i etterforskningen, den innringte trusselens natur og den kunnskapen vi sitter med ble det valgt å ikke evakuere skolen.
AA170308 Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.
AA170308 mars, for å gi grunnlag for felling i inneværende år.
AA170308 | Godt grunnlag for å sikre kritiske medier ¶
AA170308 De mange forslagene kunne vært tydeligere prioritert, men regjeringen har fått et solid grunnlag for å sikre at vi fortsatt får slagkraftige medier.
SA170307 Hvordan kan Fylkesmannen, ved Kleppa, nekte pasienten å få slettet en så inngripende diagnose, som åpenbart ble satt på feil grunnlag ( på grunn av en feil i IQ-testen WISC III ) ?
SA170307 I Contador-saken anket Det internasjonale sykkelforbundet ( UCI ) og WADA faktisk på forskjellig grunnlag , med hver sin teori rundt hendelsesforløpet.
FV170307 I Contador-saken anket Det internasjonale sykkelforbundet ( UCI ) og WADA faktisk på forskjellig grunnlag , med hver sin teori rundt hendelsesforløpet.
FV170307 I Contador-saken anket Det internasjonale sykkelforbundet ( UCI ) og WADA faktisk på forskjellig grunnlag , med hver sin teori rundt hendelsesforløpet.
DN170307 Vi jobber nå med å utvikle et nytt grunnlag for opplagstelling, og regner med å ha det klart til sommeren.
DB170307 Hun kan fortsatt trene og bygge et grunnlag .
DB170307 - På generelt grunnlag har særforbund og idretten blitt kritisert tidligere for ikke å ta doping på alvor.
DB170307 Informasjonen Norges Bank får fra det regionale nettverket vil, sammen med annen tilgjengelig informasjon om den økonomiske utviklingen, danne et grunnlag for Norges Banks prognoser slik de fremkommer blant annet i Pengepolitisk rapport.
DB170307 Utredningen gir et solid grunnlag for en nødvendig endring av familiepolitikken med sikte på å redusere barnefattigdommen, styrke den økonomiske motivasjonen til å arbeide og fremme likestilling.
DA170307 Vi vil i leserinnlegget gripe fatt i nettopp det og se på om det er et faktabasert grunnlag for å innføre datokjøring.
DA170307 Er det et faktabasert grunnlag for å innføre datokjøring ?
DA170307 Studien Vegvesenet har fått utarbeidet vil bli benyttet som grunnlag for den videre planleggingen av Lysaker kollektivknutepunkt.
BT170307 I Contador-saken anket Det internasjonale sykkelforbundet ( UCI ) og WADA faktisk på forskjellig grunnlag , med hver sin teori rundt hendelsesforløpet.
AP170307https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Det-er-ikke-rart-vi-soker-til-pornoen--Ulrikke-Falch-616623b.html For meg var det vanskelig å forstå at det eksisterte normalisering av voldelig sex, at vold kunne være sexy og at porno faktisk la grunnlag for seksualitet.
AP170307 For meg var det vanskelig å forstå at det eksisterte normalisering av voldelig sex, at vold kunne være sexy og at porno faktisk la grunnlag for seksualitet.
AP170307 I Contador-saken anket Det internasjonale sykkelforbundet ( UCI ) og WADA faktisk på forskjellig grunnlag , med hver sin teori rundt hendelsesforløpet.
AA170307 - Det er verken faktisk eller juridisk grunnlag for beskyldningene fra Kiev, uttalte juridisk rådgiver Roman Kolodkin fra det russiske utenriksdepartementet under høringens andre dag i FN-domstolen ICJ i Haag tirsdag.
AA170307 I forrige måned uttalte Amnesty International at de nye reglene som nå er vedtatt, " tilsidesetter EUs veiledende prinsipp om at det er forbudt å anholde noen på grunnlag av at de har bedt om asyl ". ( ©NTB ) ¶
AA170307 EUs generaladvokat Paolo Mengozzi argumenterte tidligere i år for at EUs medlemsland hadde plikt til å utstede visum på humanitært grunnlag hvis det var frykt for tortur eller annen umenneskelig behandling.
AA170307 | Sykehus fjernet bryster og eggstokker på feil grunnlag - fylkeslegen oppretter tilsynssak ¶
AA170307 Pasientene ble operert mellom 2002 og 2014 på bakgrunn av en feiltolket gentest, slik at personer med en spesiell genvariant ble tilbudt operasjon på feil grunnlag .
AA170307 Fylkeslegen i Oslo og Akershus oppretter tilsynssak mot Oslo universitetssykehus, etter at pasienter fikk fjernet bryster og eggstokker på feil grunnlag .
AA170307 Utlevering av personopplysninger må ha et tydelig rettslig grunnlag , noe høringsbrevets forslag sikrer, sier Sandberg.
AA170307 Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag innebærer et klart og mer varig rettslig grunnlag for politiets tilgang til opplysninger om hvem som bor, har bodd, eller har permisjon fra asylmottak.
AA170307 Regelmessige konsultasjoner ved helsestasjonen gir kommunen et godt grunnlag for innsamling av data for å skaffe seg nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, jf. folkehelseloven § 5, da helsestasjonen har svært høy oppslutning blant alle befolkningsgrupper.
VG170306 Seniorrådgiver og jurist i friluftseksjonen i Miljødirektoratet, Arild Sørensen, poengterer at han uttaler seg på generelt grunnlag .
DB170306 Sånn sett er ikke Algarve Cup med på å skape grunnlag for norsk optimisme.
DB170306 I forslaget heter det at slik felling kun skal skje i " strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning ".
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag .
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag .
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag .
DB170306 Det er ikke nok å konstatere at det er grunnlag for å stille spørsmål.
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag .
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag .
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag .
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag .
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag .
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag .
DB170306 Staten mener derfor at oppholdstillatelse og stasborgerskap ble tildelt på uriktig grunnlag .
DB170306 Utredningen skal danne et faglig godt grunnlag for fremtidig valg om bevæpningen av norsk politi, heter det i mandatet.
DB170306 Som en midlertid løsning kan statsløse gis opphold på humanitært grunnlag etter utlendingslovens § 38.
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
DA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
DA170306 Hvilke konkrete tips eller saker som ligger bak tilsynet på Rudolf Steinerskolen, ønsker ikke Bente Barton Dahlberg i Udir å gå ut med, men sier på generelt grunnlag : ¶
DA170306 - Når vi ikke har omtalt rasisme, legning, hudfarge og etnisitet, er det fordi vi mener det er en selvfølge at det ikke er akseptabelt å krenke på et slikt grunnlag .
BT170306 Og det gir grunnlag for å akselerere nå.
BT170306 VERNEVERDIG : Selv med kreativ tolking og rettsanvendelse finnes det ikke noe lovlig grunnlag for å felle mer ulv.
BT170306 Selv med kreativ tolking og rettsanvendelse finnes det altså ikke noe lovlig grunnlag for å felle mer ulv.
BT170306 Forslaget innebærer en liten omformulering av naturmangfoldsloven § 18, slik at fangst av « et lite antall » ulv kan tillates, i strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning.
BT170306 Det finnes ikke lovlig grunnlag for å skyte mer ulv.
BT170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
AP170306 Kjønn er offentlig registrert og utgjør i denne sammenhengen en binaritet som kan gi grunnlag for pålitelig statistikk. » | Informasjonskaosets offer Harald Stanghelle ¶
AA170306 FO-lederen understreker at hun ikke kjenner dommen fra Sør-Trøndelag tingrett i detalj, men at hun reagerer mot lave straffereaksjoner på voldssaker på et generelt grunnlag .
AA170306 Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.
AA170306 I forslaget heter det at slik felling kun skal skje i " strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning ".
AA170306 Med trygghet for offentlig støtte, et relevant program og god respons fra publikum, har den i alle fall et godt grunnlag for vekst og videreutvikling.
DB170305 Hva ville du gjort med 212 millioner ? fra norsk tipping ¶ ( procycling.no ) : Alexander Kristoff ( Katusha-Alpecin ) spurtet inn til 3.plass under ufyselige værforhold på første etappe av Paris-Nice søndag, hvor en småkupert og svingete finale lag grunnlag for en hektisk avslutning i Bois-d'Arcy.
DB170305 - Det er grunnlag for alvorlig bekymring.
DB170305 - Det er grunnlag for alvorlig bekymring, sier Hadia Tajik til Dagbladet.
DA170305 Her ligger Wilsons styrke, i å kunne løfte et helt teaterhus og et ensemble ut av tryggheten og inn i en verden som bare er hans, uansett hvilken tekst han bruker som grunnlag .
DN170304 Dagens Næringsliv skrev nylig at PR-rådgiver Jarle Aabø på oppdrag fra Taxiforbundet hadde kjørt Uber og tatt vare på kvitteringen, som siden ble brukt som grunnlag for en masseanmeldelse til politiet.
DB170304 ¶ KASTES UT : Britiske myndigheter mener Robert Chilowa ikke har grunnlag for å oppholde seg i Storbritannia.
DB170304 Avisa skriver at britiske myndigheter i et brev har slått fast at Chilowa ikke har grunnlag for å søke asyl i landet.
DA170304 - Jeg tror man kan vinne i Underhuset på grunnlag av moral og prinsipp, og toryene er generelt opptatt av prinsipper, sier Molly Meacher, som er medlem av Overhuset men ikke representerer et spesielt parti, til BBC.
DA170304 En liten avdeling i den kuraterte salen er viet tegningene, og der er det tydelig at det løper én rød tråd gjennom alt Kjell Varvin gjør : Det er en grunnleggende taktilitet i tegningene som du raskt sanser som grunnlag for skulpturene også.
DA170304 Men hensynene i den nye bestemmelsen kan gi grunnlag for vurdering av felling.
DA170304 Men hensynene i den nye bestemmelsen kan gi grunnlag for vurdering av felling.
AP170304 Dagens Næringsliv skrev nylig at PR-rådgiver Jarle Aabø på oppdrag fra Taxiforbundet hadde kjørt Uber og tatt vare på kvitteringen, som siden ble brukt som grunnlag for en masseanmeldelse til politiet.
AA170304 Dagens Næringsliv skrev nylig at PR-rådgiver Jarle Aabø på oppdrag fra Taxiforbundet hadde kjørt Uber og tatt vare på kvitteringen, som siden ble brukt som grunnlag for en masseanmeldelse til politiet.
VG170303 Lovforslaget som Helgesen fremmet i Statsråd fredag, er en ny hjemmel for at regjeringen kan tillate, i strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning, fangst, forvaring og annen skjønnsom bruk av enkelte individer av jerv, bjørn og ulv i et lite antall.
DN170303 Han sier at det var selskapets letesjef som valgte ut seismikken og utarbeidet lisenssøknader med grunnlag i seismikken.
DN170303 - Jeg mener at det ikke er grunnlag for tiltalen, og er meget overrasket over Økokrim sin beslutning, sier Christian Selmer.
DN170303 Klubbleder Richard Aune mener det ikke er grunnlag for oppsigelser i NRK.
DN170303 Klubbleder Richard Aune i NRK Journalistlag ( NRKJ ) mener det ikke er grunnlag for oppsigelser ved Marienlystdivisjonen.
DB170303 Jeg dro inn i god tid før det og fortalte at vi trengte hjelp, og at vi ikke hadde grunnlag til å spille i eliteserien neste sesong, forteller han.
DB170303 Det er paragraf 311 i den nye straffeloven som gir grunnlag for etterforskning etter beslagene.
DB170303 Jeg vil komme med noen kritiske bemerkninger til måten dette feltet håndteres på av politi, toll - og rettsvesen, på grunnlag av min forskning.
DB170303 Det er god klimapolitikk, vil gjøre arbeidsreisene bedre for svært mange mennesker, og legge grunnlag for en mer fleksibel og spredt bosetting i Østlandsregionen.
DB170303 De danner grunnlag for en ny reform som skal sikre at alle eldre får dekket sine grunnleggende behov og oppleve å mestre siste del av livet - uansett hvor de bor.
DB170303 Jeg har vanskelig for å se at det er grunnlag for en slik karakteristikk.
DA170303 Likevel har ikke Israel vurdert forslaget som grunnlag for seriøse forhandlinger.
BT170303 Eller i verste fall avskjediget, noe vi på ingen måte kan se at det er grunnlag for.
BT170303 - Suspensjonen kan oppheves med en gang det er grunnlag for det, og det kan gjøres av politimesteren selv.
AP170303 Rekordene er fastsatt på grunnlag av temperaturer som er målt med stor presisjon.
AP170303 « Det må i den forbindelse påses at handlingen ( e ) både i tiltalen og under bevisførselen blir belyst på en måte som også legger til rette for at Høyesterett har et godt grunnlag for å normere straffenivået, » skriver riksadvokaten i rundskrivet.
AA170303 Vi er også bekymret for hvilken effekt dette kan få for andre sårbare og truede arter i Norge, hvis det skal være mulig å utvanne og oppheve arters beskyttelse gjennom hastige lovendringer og uten et naturfaglig grunnlag , sier WWFs generalsekretær.
SA170302 | Tidligere Nordfront-medlem i avhør : Villig til å ta livet av mennesker på ideologisk grunnlag
SA170302 Men Norges Rederiforbund var imot forslaget, åpenbart på prinsipielt grunnlag og ønsket ikke kunnskap om temaet.
SA170302 Henriksen unnlater å nevne at Norges Rederiforbund på prinsipielt grunnlag er imot norske vilkår i norske farvann, uansett flagg.
DN170302 Han sier at det var selskapets letesjef som valgte ut seismikken og utarbeidet lisenssøknader med grunnlag i seismikken.
DN170302 - Jeg mener at det ikke er grunnlag for tiltalen, og er meget overrasket over Økokrim sin beslutning, sier Christian Selmer.
DN170302 Delrapportene som IPBES-forskerne har jobbet med i Oslo, skal danne grunnlag for panelets første hovedrapport i 2019.
DB170302 Tradisjonelt har klassikerryttere benyttet seg av oppkjøringsrittene i Qatar og Oman for å legge et grunnlag i løpet av februar måned.
DB170302 På generelt grunnlag uttaler pressesjefen i laget dette om opplegget superstjernen følger i høyden : ¶
DB170302 Siden de to rettsinstansene foretar beslutninger på et såpass ulikt rettspolitisk grunnlag , er de to dommene vanskelig å sammenlikne.
DB170302 Hvordan mediene dekker saker med tanke på vinkling er ikke bare subjektivt, og slik eksemplene jeg viser til så kan de også være basert på feil oppfatninger hos journalisten som det ikke er grunnlag for.
DB170302 - understøttet av en formulering om at motstanderne « mener », der de har solid forskningsmessig grunnlag for å hevde at små kommuner gjør en ( minst ) like god jobb som store når det gjelder så godt som alle viktige tjenester til innbyggerne.
DA170302 Saken har også vært publisert i Aftenbladet og blitt brukt som grunnlag for en lederartikkel i RA.
DA170302 Det som det finnes minst empirisk grunnlag for å definere som norsk, er kristendommen, mener SV-politikeren.
DA170302 Helsetilsynet mener det ikke var grunnlag for å gå inn i saken mot Bærum kommunes skolehelsetjeneste.
AP170302 Helsetilsynet mener det ikke var grunnlag for å gå inn i saken mot Bærum kommunes skolehelsetjeneste.
AP170302 Helsetilsynet har gransket helsepersonellets befatning med saken for å vurdere om det er grunnlag for reaksjoner mot helseinstansene som var i befatning med den 13 år gamle jenta i tiden før hun døde.
AP170302 Det har ikke vært grunnlag for å ilegge enkeltpersoner administrative reaksjoner for brudd på helselovgivningen, slår granskingen fast.
AP170302 Utvalgets oppdrag har vært å gjennomføre en analyse som kan danne grunnlag for en videreutvikling og kvalitetsreform i påtalemyndigheten.
AA170302 Delrapportene som IPBES-forskerne har jobbet med i Oslo, skal danne grunnlag for panelets første hovedrapport i 2019.
AA170302 - Dette er siktelsen per i dag, så får vi vurdere om det er grunnlag for å utvide siktelsen, sier politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, Amund Sand under pressekonferansen.
AA170302 - Jeg mener at det ikke er grunnlag for tiltalen, og er meget overrasket over Økokrim sin beslutning, sier Christian Selmer.
AA170302 Helsetilsynet har gransket helsepersonellets befatning med saken for å vurdere om det er grunnlag for reaksjoner mot en eller flere av de helseinstansene som var i befatning med den 13 år gamle jenta i tiden før hun døde.
AA170302 Helsetilsynet mener det ikke var grunnlag for å gå inn i saken mot Bærum kommunes skolehelsetjeneste.
AA170302 Helsetilsynet mener det ikke var grunnlag for å gå inn i saken mot Bærum kommunes skolehelsetjeneste.
AA170302 Det har heller ikke vært grunnlag for å ilegge enkeltpersoner administrative reaksjoner for brudd på helselovgivningen, heter det på tilsynets nettsider.
VG170301 Men oppi all denne suksessen pekte sportsavisen Marca i går på noen negative aspekter ved stjernegalleriet for tiden : Startelleveren blir i stadig mindre grad tatt ut på grunnlag av spillernes form, laget viser mental skjørhet i viktige øyeblikk og forsvaret slipper inn for mange mål mot gode motstanderlag.
VG170301 Ekte kjærlighet til folket krever at vi finner felles grunnlag og jobber for vårt felles beste og samarbeider på vegne av alle amerikanere som fortjener en bedre fremtid.
VG170301 Det er en rekke områder der vi i Norge på et prinsipielt grunnlag har annen og strengere lovgivning enn andre land.
VG170301 Så skal vi forhandle med Ap og eventuelt andre partier, for å se om det er grunnlag for å inngå en formell avtale.
VG170301 - Det finnes ikke grunnlag for å hevde det med den svært begrensede bruken.
FV170301 Det er ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig mental sårbarhet, konkluderer dommerne.
DN170301 Omstillingen i Norge dreier seg om å finne et nytt grunnlag å leve av, og da er « grønnsomt » et fint ord, sier statsministeren.
DB170301 - Jeg er uenig og mener det ikke finnes et faglig grunnlag for å si det.
DB170301 - Jeg er uenig og mener det ikke finnes et faglig grunnlag for å si det.
DA170301 - Statsbygg har fått i oppdrag å utrede en del praktiske konsekvenser av et eventuelt minnested, som grunnlag for å vurdere om dette alternativet lar seg realisere, skriver Sanner til Dagsavisen.
DA170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
DA170301 Men selv om eleven har fått flere timer, og dermed kan ha faglig grunnlag til vurdering, får kanskje ikke eleven karakter likevel, på grunn av 10-prosentregelen, sier han.
BT170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
BT170301 Det må regjeringen svare for, på usminket grunnlag .
BT170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
AP170301 « Det er ikke grunnlag for å konkludere om toetasjes tog er hensiktsmessig.
AA170301 - Ekte kjærlighet til folket krever at vi finner felles grunnlag og jobber for vårt felles beste og samarbeider på vegne av alle amerikanere som fortjener en bedre fremtid. ( ©NTB ) ¶
AA170301 - Som nevnt er det ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig psykisk sårbarhet - uten at dette begrepet i seg selv er klart definert eller av avgjørende betydning for vurderingen, skriver lagmannsretten i dommen.
AA170301 Det er ikke grunnlag for å anse at han lider av en særlig mental sårbarhet, konkluderer dommerne.
VG170228 Slik jeg har forstått deres uttalelser er det viktig for dem å poengtere at de er imot odds og pengespill på generelt grunnlag , sier Magerøy.
SA170228 Dette var en trening som også var det som skulle gi Alexander Stöckl et grunnlag til å ta ut laget til rennet torsdag ettermiddag.
FV170228 Dette var en trening som også var det som skulle gi Alexander Stöckl et grunnlag til å ta ut laget til rennet torsdag ettermiddag.
DN170228 Hans publikasjoner er grundig vurdert og det er ikke grunnlag for kritikk mot hans innsats som forsker og forfatter og medforfatter av vitenskapelige artikler.
DN170228 - Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det, og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping, sier Webb.
DB170228 Det er vanskelig å måle hva som egentlig gir prestasjon, og antall landslagsløpere er kanskje for få som grunnlag for kvalitative studier.
DB170228 Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping, sier Trude Vollheim Webb.
DB170228 Vi mener det er grunnlag for å be om at grunnkompetansen til de ansatte må heves og at barnevernspedagogutdanningen må heves til et klinisk masternivå.
DB170228 Cosbys forsvarere har flere ganger forsøkt å få saken avvist, men påtalemyndigheten har hele veien hevdet at de har tilstrekkelig grunnlag for å ta ut tiltale.
DA170228 Retten kom også til at det ikke var noe grunnlag for å dømme 36-åringen til å betale oppreisningserstatning til fornærmede.
DA170228 De fleste som betaler formuesskatt har små formuer, en gjennomsnitt bolig i dag er grunnlag for formuesskatt etter noen års nedbetaling av lån.
BT170228 Dette var en trening som også var det som skulle gi Alexander Stöckl et grunnlag til å ta ut laget til rennet torsdag ettermiddag.
AP170228 Dette var en trening som også var det som skulle gi Alexander Stöckl et grunnlag til å ta ut laget til rennet torsdag ettermiddag.
AA170228 Han kan ikke uttale seg om saken, men viser på generelt grunnlag til at jobben blant annet handler om å forbedre lyden på tale eller sette ting man hører inn i en sammenheng.
AA170228 - Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det, og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping, sier Webb.
AA170228 - Vi er bekymret for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt uten å være klar over det, og dermed skaper grunnlag for utnyttelse av arbeidstakere og sosial dumping, sier Webb.
VG170227 - Spekter håper nå at vi kan se framover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan vi enda bedre kan forstå hverandres behov, slik at vi har et godt grunnlag for å diskutere arbeidstidsbestemmelsene for leger ved hovedoppgjøret i 2018, sier Bratten.
SA170227 - På generelt grunnlag vil jeg si at vi har veldig god dialog med TIL.
DB170227 Vedtak som gjelder enkeltord, skjer på grunnlag av faglig skjønn i henhold til de politiske føringene, mens større vedtak må godkjennes av Kulturdepartementet.
DB170227 Men Språkrådet arbeider i dag etter føringer om at bokmål og nynorsk skal normeres på selvstendig grunnlag og etter faktisk bruk, og at det skal være stabilitet i rettskrivinga.
BT170227 - Spekter håper nå at vi kan se fremover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan vi enda bedre kan forstå hverandres behov, slik at vi har et godt grunnlag for å diskutere arbeidstidsbestemmelsene for leger ved hovedoppgjøret i 2018, sier Bratten.
AP170227https://www.aftenposten.no/bil/Disse-bilene-har-flest-feil-9881b.html På generelt grunnlag sier hun at både foresatte og skole kan melde saker uavhengig av hverandre.
AP170227https://www.aftenposten.no/bil/Disse-bilene-har-flest-feil-9881b.html Men han sier på generelt grunnlag at mange barn har sterk lojalitet til foreldrene sine.
AP170227https://www.aftenposten.no/bil/Disse-bilene-har-flest-feil-9881b.html Ledereni det kommunale barnevernet sier på generelt grunnlag at de følger familier tett i perioden etter « oppstartsdagen », det vil si dagen for pågripelse og dommeravhør på Barnehuset i Oslo.
AP170227 Nicholas Burns deltok i den administrasjonen som invaderte Irak på feilaktig grunnlag , med katastrofale følger i Midtøsten.
AP170227 Dette vil også gi avvik fra anslaget gjort på grunnlag av det brede markedet.
AP170227 Anslaget er gjort på grunnlag av avkastningen i det samlede, brede markedet regnet i dollar.
AP170227 - Spekter håper nå at vi kan se fremover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan vi enda bedre kan forstå hverandres behov, slik at vi har et godt grunnlag for å diskutere arbeidstidsbestemmelsene for leger ved hovedoppgjøret i 2018, sier Bratten.
AP170227 « Foreldrene er derfor ikke utvist, og kan søke om opphold på nytt grunnlag med riktig identitet for seg og barna.
AP170227 UDI presiserer nå på sine nettsider at alle som får statsborgerskapet tilbakekalt, kan søke om nytt opphold på nytt grunnlag så lenge man ikke også er blitt utvist fra Norge.
AP170227 Kan søke opphold på annet grunnlag
AP170227 Hvor stor sannsynligheten er for at familien kan få opphold på nytt grunnlag , kan UDI ikke kommentere.
AP170227 Det foreligger heller ingen oversikt over hvor mange som har fått opphold på nytt grunnlag etter først å ha mistet det norske statsborgerskapet.
AP170227 - På generelt grunnlag vil jeg si at vi har veldig god dialog med TIL.
AA170227 - Spekter håper nå at vi kan se framover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan vi enda bedre kan forstå hverandres behov, slik at vi har et godt grunnlag for å diskutere arbeidstidsbestemmelsene for leger ved hovedoppgjøret i 2018, sier Bratten. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Arbeidsgivere som planlegger masseoppsigelser eller permitteringer gir varsel om dette til Nav en gang i måneden, og disse tallene danner grunnlag for statistikken.
VG170226 Trønderen brakk også staven og Norge gikk i mål som nummer fire, etter at Johannes Høsflot Klæbo hadde lagt et imponerende grunnlag .
VG170226 Mo Farah hevder i sin uttalelse søndag at Sunday Times ikke har grunnlag for å involvere ham i « antydningene » om brudd på dopingreglene.
VG170226 - På generelt grunnlag kan jeg likevel si at vi har et ansvar for å skape trygghet for folk.
DN170226 En rekke makrotall og ledende indikatorer antyder at eurosonen er i ferd med å skape grunnlag for varig økonomisk vekst : ¶
DN170226 En rekke makrotall og ledende indikatorer antyder at eurosonen er i ferd med å skape grunnlag for varig økonomisk vekst : ¶
DA170226 Opphold på humanitært grunnlag gis til et lite mindretall som blir sittende å visne på mottak og omsorgssentre, fordi Justisdepartementet gjør alt som står i deres makt for å trenere bosetting av dem, selv om dette er vedtatt.
DA170226 Dersom barnet verken fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag , er det klare utgangspunktet at han eller hun må reise tilbake til hjemlandet.
AA170226 - Det er på grunnlag av den informasjonen vi har fått den siste tiden at jeg ønsker å sette i gang denne undersøkelsen, sier Skien-ordføreren til NRK.
AA170226 Utvalget hadde mange gode anbefalinger, og vi arbeider nå med hvordan vi skal følge dem opp, sier Røe Isaksen, som uttaler seg på generelt grunnlag .
VG170225 Jeg har gatekapital og sosialfaglig grunnlag , og jeg prøver å bruke mine egne erfaringer til å gjøre noe positivt.
VG170225 Funnene gir grunnlag for alvorlig bekymring, sier Hadia Tajik ( Ap ) til VG.
DB170225 Men hva andre gjør, får andre stå for, jeg får fokusere på det vi gjør og være sikker på at vi står på trygt, faglig grunnlag og gjør hva som er best for våre utøvere innenfor det gjeldende regelverket, sier Petter Olberg.
DB170225 Den kan bare levere data som eventuelt kan brukes som grunnlag for styring av strømforbruket ditt.
BT170225 På den annen side vil det redusere statens mulighet til å reagere mot dem som bevisst tilraner seg opphold på falskt grunnlag .
BT170225 Uansett om man liker alle, noen eller ingen ; disse bergensmarkørene skaper grunnlag for en identitet og et fellesskap.
BT170225 På den annen side vil det redusere statens mulighet til å reagere mot dem som bevisst tilraner seg opphold på falskt grunnlag .
AP170225 I den vurderingen skal det også tas stilling til om vedkommende selv kan lastes for om statsborgerskapet ble gitt på feil grunnlag .
AP170225 - Når noen har fått norsk statsborgerskap på grunnlag av feilaktige opplysninger, skal det kunne inndras.
VG170224 - Nå slår jeg masse løpere som har vært friske og raske i hele år, og så kommer jeg med et dårlig grunnlag og slår dem.
VG170224 Dette igjen skaper grunnlag for terrorbevegelser, vold og konflikter.
VG170224 De forklaringene kan også danne grunnlag for hvordan vi skal tolke de samlede tallene for 2014 og 2015.
DN170224 Melby har ikke grunnlag for å uttale seg i denne spesielle saken, men han sier at det på generelt grunnlag er helt uholdbart for presidenten å fungere uten et godt forhold til etterretningstjenestene.
DN170224 Melby har ikke grunnlag for å uttale seg i denne spesielle saken, men han sier at det på generelt grunnlag er helt uholdbart for presidenten å fungere uten et godt forhold til etterretningstjenestene.
DB170224 Hvilket grunnlag har de til å være sinte ?
DB170224 Retten fant det ikke påvist avvik mellom tilbudet fra Veireno og kontraktsvilkårene som ga grunnlag for å stanse tildelingen.
DA170224 Er det grunnlag for å omstøte noe, vil jeg seriøst vurdere dette, sier Lunde til RA.
DA170224 - Jeg har fått en viss oversikt og skal ha noen møter med andre personer for å nøste opp i mest mulig, blant annet for å se om det er grunnlag for å begjære omstøtelser, sier Lunde til RA.
DA170224 Og her er Helgesens andre problem : Skal han få med seg Venstre på å endre naturmangfoldsloven og unngå trøbbel med samarbeidsavtalen og regjeringens parlamentariske grunnlag , betyr det at den norske ulvestammen må øke i størrelse.
AP170224https://www.aftenposten.no/norge/Statens-advokat-Mahads-historie-gir-ikke-mening-615904b.html Granskingen av Mahamud startet på grunnlag av et tips i 2013, som UNE først hevdet var anonymt.
AP170224 Frps innvandringspolitiske talsperson, Mazyar Keshvari, sier på generelt grunnlag til Aftenposten at det er foreldrenes ansvar når dette skjer.
AP170224 Granskingen av Mahamud startet på grunnlag av et tips i 2013, som UNE først hevdet var anonymt.
AP170224 Nye Veiers standpunkt er at kun saker som er avgjort i rettsapparatet gir grunnlag for å avvise selskaper.
AP170224 Nye Veier sier at de risikerer at entreprenører kan reise store erstatningskrav dersom de avvises på feilaktig grunnlag .
AP170224 Frps innvandringspolitiske talsperson, Mazyar Keshvari, sier på generelt grunnlag til Aftenposten at det er foreldrenes ansvar når dette skjer.
AP170224 Frps Mazyar Keshvari understreket at han uttalte seg på generelt grunnlag da han ble intervjuet om tilbakekalling av statsborgerskap.
AP170224 Frp-politikeren understreket i sin kommunikasjon med Aftenposten at han uttalte seg på generelt grunnlag og at han ikke ville kommentere denne familiens sak spesielt.
AA170224 Granskingen av Mahamud startet på grunnlag av et tips i 2013, som UNE først hevdet var anonymt.
AA170224 Tallene som nå ligger på bordet, gir ikke grunnlag for at profilen i årets oppgjør skal være ny nedgang i reallønnen. | 110 millioner til bioteknologisenter ¶
VG170223 - Tilbakekallet er ikke til hinder for at brødrene kan søke om eller få innvilget oppholdstillatelse på nytt grunnlag hvis vilkårene for det er oppfylt.
VG170223 - I verste fall kan en saksbehandling av varslet, herunder gransking, gi grunnlag for straffeansvar for politidirektøren.
VG170223 - Det kan derfor ikke være grunnlag for å hevde at politidirektøren er inhabil på grunn av Spesialenhetens etterforskning.
VG170223 Vi er uenige i at det nå er grunnlag for å anbefale folk å spise mindre fet fisk.
SA170223 - Slik fikk vi et datasett som kunne danne grunnlag for tabeller, grafiske fremstillinger, analyser og sorteringer - for så å danne utgangspunkt for journalistikk.
SA170223 Når det gis uriktig opplysninger, brytes dette tillitsforholdet, og opphold og statsborgerskap gitt på feilaktig grunnlag kan derfor tilbakekalles, sier Brusethaug.
SA170223 I 1997 ble de innvilget norsk statsborgerskap, i 2012 ble familien forhåndsvarslet om at UDI mente foreldrene ga uriktige opplysninger og at familiens norske statsborgerskap er gitt på feil grunnlag .
SA170223 - I noen saker der statsborgerskap kalles tilbake, kan det etter en helhetsvurdering, og dersom personen ikke utvises, bli gitt en ny oppholdstillatelse på grunnlag av ny, korrekt identitet.
SA170223 Fraværet i Rogaland har altså gått ned med 22 prosent fra året før, men samtidig har antallet elever med « ikke grunnlag for vurdering » økt med 16 prosent.
DN170223 Basert på dette har Nordic Trustee vært i kontakt med de største nordiske finansinstitusjonene og andre interessenter med sikte på en slik etablering og basert på tilbakemeldingene konkludert med at det er grunnlag for å gå videre med sikte på en slik etablering.
DB170223 Han ble vurdert på samme grunnlag som andre norske.
DB170223 Resultatet blir isteden at vi fortsatt vil ha et lappeteppe med store og små kommuner, med svært ulikt grunnlag for å ivareta tjenestetilbudet til innbyggerne sine.
DA170223 Nøyaktig plassering i regionen er foreløpig ikke bestemt, og Søviknes sier avgjørelsen om plassering vil bli tatt på et praktisk grunnlag .
BT170223 Dersom han mener at det fremdeles er grunnlag for å fortsette denne, blir dette sendt videre til ansettelsesrådet, sier Austgulen.
BT170223 - Her er det rådets oppgave å ettergå om arbeidsgiver har godt nok grunnlag til å innstille som han/hun gjør.
BT170223 Men hvorfor da late som beslutningen skal tas på faglig grunnlag ?
BT170223 Vurderinger ble gjort på feil grunnlag ¶ 22. juli-kommisjonens analyse og vurderinger av Utøya-aksjonen bygger på informasjon politifolkene ikke hadde da de aksjonerte, mener stipendiat Helge Renå.
AP170223 Og grunnlag for å få sparken.
AP170223 UDI presiserer nå at alle som får statsborgerskapet tilbakekalt, kan søke om nytt opphold på nytt grunnlag så lenge man ikke er utvist.
AP170223 - Generelt er det slik at når foreldre blir tatt i svindel og får tilbakekalt sitt statsborgerskap, så bortfaller også barnas statsborgerskap som er gitt på samme uriktige grunnlag .
AP170223 UDI presiserer nå at alle som får statsborgerskapet tilbakekalt, kan søke om nytt opphold på nytt grunnlag så lenge man ikke er utvist.
AP170223 Frp-politikeren understreket i sin kommunikasjon med Aftenposten at han uttalte seg på generelt grunnlag og at han ikke ville kommentere denne familiens sak spesielt.
AP170223 - Generelt er det slik at når foreldre blir tatt i svindel og får tilbakekalt sitt statsborgerskap, så bortfaller også barnas statsborgerskap som er gitt på samme uriktige grunnlag .
AP170223 « Dermed blir vurderingene gjort på feil grunnlag , dersom målet er å gjøre vurderingene ut ifra det situasjonsbildet aktørene hadde ».
AP170223 Vurderinger ble gjort på feil grunnlag ¶ 22. juli-kommisjonens analyse og vurderinger av Utøya-aksjonen bygger på informasjon politifolkene ikke hadde da de aksjonerte, mener stipendiat Helge Renå.
AP170223 I spørsmålet om utredning om opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka er vi kommet i en underlig situasjon ved at Enebakk som den eneste av de fem kommunene som omkranser Østmarka, har valgt å si nei til en utredning som kunne gitt svar på om det er grunnlag for å opprette en nasjonalpark.
AA170223 I 2012 ble familien varslet om at UDI mente paret ga uriktige opplysninger og at familiens norske statsborgerskap er gitt på feil grunnlag .
VG170222 De konkluderer derfor uten forbehold at « politiet kan derfor ikke ha aksjonert med dette som grunnlag ».
VG170222 juli-kommisjonen fastslår at den ikke « har funnet meldinger på lydfilene fra Nordre Buskerud politidistrikts telefon- og radiosamband før pågripelsen som kunne gi grunnlag for en konkret forventning hos politiet om at man ville bli konfrontert med tre til fem gjerningspersoner på øya.
VG170222 - Konsulentfirmaet SWECO har på oppdrag av Rådhusets forvaltningstjeneste gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som danner grunnlag for anbefaling om opprettholdelse av transporttjenesten for politisk ledelse, ifølge rådhusforvalteren.
SA170222 Tre av dem er perfekt plassert i forhold til dvergstjernen « TRAPPIST-1 » til å kunne ha flytende vann som kan danne grunnlag for liv, skriver forskerne i en forskningsartikkel som ble publisert i magasinet Nature onsdag.
SA170222 Men dette gjelder kun for 48 timer, da leder for fylkesnemnda etter gjeldende lovverk må fatte beslutning om det er grunnlag for å opprettholde flyttingen, eller om barnet skal tilbakeføres til foreldrene.
SA170222 At man i tillegg til Diskrimineringsmyndighetene også ville forsøke å engasjere Arbeidsmyndighetene mot styret, og det på grunnlag av at ansatte føler stressymptomer pga. en sak de selv har igangsatt, er derimot nytt.
DN170222 Tre av dem er perfekt plassert i forhold til dvergstjernen « TRAPPIST-1 " til å kunne ha flytende vann som kan danne grunnlag for liv, skriver forskerne i en forskningsartikkel som ble publisert i magasinet Nature onsdag. ( ©NTB ) ¶
DN170222 Swedbank-styret har ikke funnet grunnlag for å gå videre med saken.
DN170222 " Styret har besluttet ikke å rette krav mot tidligere administrerende direktør og styreleder, ettersom vi ikke har funnet noe grunnlag for sådan.
DB170222 Et heldig felttog i klassikerne legger også grunnlag for programmet videre i sesongen, påpeker Kvålsvoll.
DB170222 Sundt kan ikke kommentere dette enkelttilfellet, men sier på generelt grunnlag : ¶
DB170222 Hagen utfordret på at«det [ har ] seg slik at 97 prosent av verdens klimaforskere er enige i at klimaendringene er menneskeskapte », og fikk ikke bare kritisere dette tallet ( hvilket det fins saklig grunnlag for å gjøre ), men fikk fremføre sitt eget absurd hinsidige tall om at « det riktige tallet er 0,3 prosent av forskerne som støtter FNs klimapanel », uten noe som helst motstand fra journalisten eller krav om kil
DA170222 Tre av dem er perfekt plassert i forhold til dvergstjernen " TRAPPIST-1 " til å kunne ha flytende vann som kan danne grunnlag for liv, skriver forskerne i en forskningsartikkel som ble publisert i magasinet Nature onsdag og kunngjort av NASA samme dag.
DA170222 Da må det et annet juridisk grunnlag til for å utestenge dem.
DA170222 Lagmannsretten fant heller ikke noe grunnlag for at 19-åringen skulle dømmes til å betale erstatning.
AP170222 - Det er jo ikke helt uten grunnlag det Trump sier.
AP170222 Når det gis uriktig opplysninger, brytes dette tillitsforholdet, og opphold og statsborgerskap gitt på feilaktig grunnlag kan derfor tilbakekalles, sier Brusethaug.
AP170222 I 1997 ble de innvilget norsk statsborgerskap, i 2012 ble familien forhåndsvarslet om at UDI mente foreldrene ga uriktige opplysninger og at familiens norske statsborgerskap er gitt på feil grunnlag .
AP170222 Hun kan ikke kommentere denne saken, men uttaler seg på generelt grunnlag .
AP170222 - I noen saker der statsborgerskap kalles tilbake, kan det etter en helhetsvurdering, og dersom personen ikke utvises, bli gitt en ny oppholdstillatelse på grunnlag av ny, korrekt identitet.
AA170222 - Vi har grunnlag for å tro at dette angrepet var planlagt og at de hadde trent på å utføre det, sier Khalid.
AA170222 Tre av dem er perfekt plassert i forhold til dvergstjernen " TRAPPIST-1 " til å kunne ha flytende vann som kan danne grunnlag for liv, skriver forskerne i en forskningsartikkel som ble publisert i magasinet Nature onsdag og kunngjort av NASA samme dag.
AA170222 Det er lagt et godt grunnlag for at mange fler kommuner vil kunne slå seg sammen de neste årene.
VG170221 Legkov og Belov sa i en pressemelding at de mener at det ikke er noe grunnlag for å utestenge dem, etter som de ikke har avlagt positive dopingprøver.
VG170221 Den tyske advokaten sier der at det ikke er grunnlag for å utestenge de to ut fra McLaren-rapportens påstand om at det er funnet tegn på at reagensglass med deres dopingprøver er åpnet.
VG170221 Dette er et svært viktig grunnlag for at Norge har en lønnsdannelse som gjør det enklere for myndighetene å holde arbeidsløsheten ned enn i andre land.
VG170221 Det er ikke noe saklig grunnlag for at hans versjon av sammendraget ikke skal kunne offentliggjøres.
FV170221 Det var ikke noe grunnlag for å forvente at politiet skulle bli konfrontert med 3 - 5 gjerningspersoner, ei heller at det skulle være eksplosiver på Utøya, er konklusjonen.
FV170221 juli-kommisjonen var klar i sin konklusjon : Det var ikke noe grunnlag for å forvente at politiet skulle bli konfrontert med 3 - 5 gjerningspersoner på Utøya.
DN170221 Flybransjen har protestert kraftig, og mener avgiften ble innført som en klimaavgift på feil grunnlag .
DB170221 Han mener norske myndigheter i fjor vår tok fra ham statsborgerskapetet hans med " feil rettsanvendelse og uriktig faktisk grunnlag ".
DB170221 Invitasjonen til statsråd på Slottet gjorde sosialistene stuereine og la grunnlag for langvarig tillit mellom kongen og sosialdemokratiet.
DA170221 Og gjør man det må de fire utgjøre et grunnlag for en ny regjering.
BT170221 Vi har ikke anledning til å kommentere hennes konkrete sak, men ønsker å imøtegå kritikken på generelt grunnlag .
AP170221 Ikke grunnlag for å hevde at det var billigere å drive de statlige tilsynene utenfor Oslo.
AP170221 Statens grunnlag for å frata Mahad Abib Mahamud hans norske statsborgerskap er fullt av slurv og unøyaktigheter, mener advokat Arild Humlen.
AP170221 Granskingen av Mahamud startet på grunnlag av et tips i 2013, som UNE først hevdet var anonymt.
AA170221 Statens grunnlag for å frata Mahad Abib Mahamud hans norske statsborgerskap er fullt av slurv og unøyaktigheter, mener advokat Arild Humlen.
AA170221 Granskingen av Mahamud startet på grunnlag av et tips i 2013, som UNE først hevdet var anonymt.
AA170221 Listhaug har likevel ikke grunnlag for å si at Den norske kirke mener det er ansvarlig å bryte norsk lov.
VG170220 Legkov og Belov sa i en pressemelding at de mener at det ikke er noe grunnlag for å utestenge dem, etter som de ikke har avlagt positive dopingprøver.
VG170220 Den tyske advokaten sier der at det ikke er grunnlag for å utestenge de to ut fra McLaren-rapportens påstand om at det er funnet tegn på at reagensglass med deres dopingprøver er åpnet.
VG170220 Selv om vi rent helsefaglig ikke ser grunnlag for å forby forstøverbruk, bør skiforbundet gå en tydelig runde på om dette er slik de ønsker å fremstå utad.
VG170220 Mens rapporten påpeker en rekke kritikkverdige forhold rundt hvordan medisineringsrutinene av norsk langrenn har fungert, har utvalget ikke funnet grunnlag for å hevde at det har forekommet uforsvarlig diagnostisering og/eller behandling av utøvere uten påvist astma og lignende luftveislidelser ».
VG170220 Samtidig understreker han at Utenriksdepartementet arbeider videre sammen med kongolesiske myndigheter for at Joshua French kan overføres til Norge på « annet grunnlag ».
SA170220 Samtidig har antallet elever med « ikke grunnlag for vurdering » økt med 16 prosent.
SA170220 Henger innføringen av fraværsgrensen sammen med økningen i antallet som får « ikke grunnlag for vurdering » ?
SA170220 Dette dreier seg om elementær medmenneskelighet eller såkalt « humanitært grunnlag » som nå dessverre synes å settes til side av « innvandringspolitiske hensyn ».
FV170220 Det er uvirkelig å se på at motstanden mot likekjønnet vigsel begrunnes uten fakta, empati eller bibelsk grunnlag !
DB170220 Samtidig understreker han at Utenriksdepartementet arbeider videre sammen med kongolesiske myndigheter for at Joshua French kan overføres til Norge på " annet grunnlag ".
DB170220 Da ble helt tydelig at vi hadde grunnlag for heving, sa Berg.
DB170220 - Inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten.
DB170220 - Det stemmer at det var disse bruddene som gjorde at Oslo kommune hadde grunnlag for å heve kontrakten, sier Berg til Dagbladet.
DA170220 Donald Trump brukte et TV-innslag som grunnlag for sin Sverige-kritikk.
DA170220 Med et felles grunnlag så kan kanskje framtidige forståelser lettere oppnås ?
BT170220 Påstandene om økt våpenvold og voldtekter stemmer heller ikke, ifølge Aftonbladet, og det finnes ikke noe statistisk grunnlag som kan belegge påstanden om at flyktninger står bak økt kriminalitet.
AP170220 « Påstandene om økt våpenvold og voldtekter stemmer heller ikke, ifølge Aftonbladet, og det finnes ikke noe statistisk grunnlag som kan belegge påstanden om at flyktninger står bak økt kriminalitet.
AP170220 På dette grunnlag satte partene seg ned for å forhandle lønn i fjor vår.
AP170220 Samtidig understreker han at Utenriksdepartementet arbeider videre sammen med kongolesiske myndigheter for at Joshua French kan overføres til Norge på " annet grunnlag ".
AA170220 Påstandene om økt våpenvold og voldtekter stemmer heller ikke, ifølge Aftonbladet, og det finnes ikke noe statistisk grunnlag som kan belegge påstanden om at flyktninger står bak økt kriminalitet.
AA170220 Påstandene om økt våpenvold og voldtekter stemmer heller ikke, ifølge Aftonbladet, og det finnes ikke noe statistisk grunnlag som kan belegge påstanden om at flyktninger står bak økt kriminalitet.
VG170219 « Et barn som får opprettet en instagramprofil som liten, har ingen grunnlag til å forstå hva det innebærer.
VG170219 Fra da hadde byrådet grunnlag for heving.
VG170219 Berg sa at inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, men at det endret seg for tre uker siden.
VG170219 - Da det ble kjent at bruddene på arbeidsmiljøloven ikke var rettet, men tvert imot var langt flere enn det som var rapportert av Veireno, var den juridiske vurderingen at det var grunnlag for å heve kontrakten, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune søndag.
SA170219 Samtidig har antallet elever med « ikke grunnlag for vurdering » økt med 16 prosent.
SA170219 Henger innføringen av fraværsgrensen sammen med økningen i antallet som får « ikke grunnlag for vurdering » ?
DN170219 De betyr at man innfører et helt nytt prinsipp i norsk forvaltning, at eiendomslovgivningen i et annet land skal gi grunnlag for gratis fiske på norsk side, sier Pedersen.
DB170219 Sistnevnte ble faktisk i 2015 kåret til « årets ord » av Oxford Dictionary, på grunnlag av at det var den mest brukte emojien globalt i 2015.
DA170219 Da ble helt tydelig at vi hadde grunnlag for heving.
DA170219 - Inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, men for tre uker siden endret dette seg.
DA170219 Da ble helt tydelig at vi hadde grunnlag for heving.
DA170219 - Inntil nylig var den juridiske vurderingen at det ikke var grunnlag for å heve kontrakten, men for tre uker siden endret dette seg.
BT170219 hun understreker at studien ikke gir grunnlag for å si om tilbudet til de eldre er blitt bedre eller dårligere.
AP170219 Noen ganger gjør vi kontroller på grunnlag av egne undersøkelser andre ganger kontrollerer vi på grunnlag av tips, skriver pressesjef Merete B.
AP170219 Noen ganger gjør vi kontroller på grunnlag av egne undersøkelser andre ganger kontrollerer vi på grunnlag av tips, skriver pressesjef Merete B.
AP170219 hun understreker at studien ikke gir grunnlag for å si om tilbudet til de eldre er blitt bedre eller dårligere.
AA170219 hun understreker at studien ikke gir grunnlag for å si om tilbudet til de eldre er blitt bedre eller dårligere.
VG170218 Han framholder at Utenriksdepartementet gjør det som er mulig for å støtte French, som soner under vanskelige forhold, og at det nå arbeides videre med å få nordmannen hjem på annet grunnlag .
FV170218 Det er ingen som skal diskrimineres på grunnlag av etnisitet eller religion, sier Andersen.
DB170218 Når det gjelder småbyen Bedminster, har tjenestemenn der, på grunnlag av sju besøk fra Trump, beregnet at han i løpet av et år vil koste byen over 2,4 millioner kroner.
DB170218 Isteden har Washington Post regnet seg fram til anslag, på grunnlag av regjeringsdokumenter som analyserer reiser i regi av Det hvite hus.
AP170218 « Dersom det ikkje vert grunnlag for ei slik regjering i Stortinget, vil Venstre vere konstruktive og sjå om andre regjeringskonstellasjonar kan gje gjennomslag for vår politikk.
AP170218 Da kan det være grunnlag for at vi og de andre partiene enn Høyre og Frp finner sammen i saker knyttet til blant annet miljø, fattigdomsbekjempelse og sosiale rettigheter, mener han.
VG170217 Rolland, henviser til Norges Idrettsforbunds lov paragraf 12 - 18 på spørsmål om hvilket grunnlag de har for å økonomisk kompensere Johaug i denne tiden hvor hun er utestengt.
VG170217 Vi er overbevist om at bare med likeberettigelse som grunnlag kan man bygge opp mellomstatlige forhold i den moderne verden, utvikle gjensidig nyttig samarbeid, motvirke de utfordringene og truslene som er felles for hele menneskeheten, først og fremst internasjonal terrorisme.
VG170217 Blant annet foreslo man et kompromiss som innebar at et paritetstall av personer fjernes fra sanksjonslistene på gjensidig grunnlag .
VG170217 « Ikke grunnlag for tilbakekallelse » ¶
VG170217 I vedtaket skriver UNE at det ikke er grunnlag for tilbakekallelse av klagerens norske statsborgerskap i denne saken, og at det tidligere vedtaket dermed omgjøres.
VG170217 Da kan jeg ikke skjønne hvordan de kan ha noe grunnlag for å etablere en slik garanti.
SA170217 Samtidig har antallet elever med « ikke grunnlag for vurdering » økt med 16 prosent.
SA170217 Henger innføringen av fraværsgrensen sammen med økningen i antallet som får « ikke grunnlag for vurdering » ?
SA170217 Hun understreker at uttalelsene hennes baserer seg på hva hun har grunnlag for å si i dataene hun har samlet inn.
FV170217 Årsaken til feilen er at prøvesvarene på en gentest har blitt feiltolket, slik at kvinner med en spesiell genvariant ble tilbudt operasjon på feil grunnlag .
FV170217 - Jeg synes dette er svært beklagelig, først og fremst for pasientene, men også for vår avdeling, sier Undelien, som understreker at det ikke er grunnlag for andre pasienter som har blitt gentestet for arvelig kreft å bekymre seg for at ikke deres resultat er riktig. ( ©NTB ) ¶
DB170217 Blant annet foreslo man et kompromiss som innebar at et paritetstall av personer fjernes fra sanksjonslistene på gjensidig grunnlag .
DB170217 Uansett hvilket formelt grunnlag som påberopes for uttransportering, vil det være upassende og i strid med maktfordelingsprinsippet i vårt statsstyre.
DB170217 Med ny kunnskap er man i stand til å mene andre ting på et nytt grunnlag .
DB170217 « Jeg fatter daglig beslutninger på et svært tynt grunnlag , fordi jeg ikke har tid til å innhente dokumenter. ( - ) Vi har bare fått beskjed om at du som stønadssøker har mulighet til å klage ».
DB170217 Som faggruppe med ansvar for byutvikling og sunne og varige boliger etterlyser vi et dokumentert grunnlag for de endringene som nå foreslås.
DB170217 Slike evalueringer vil gi oss viktig kunnskap om både gode og dårlige beslutninger, og gi oss et gyldig og troverdig grunnlag å basere fremtidige lignende avgjørelser på.
DB170217 Like fullt bør det være ukontroversielt å si at beslutninger som angår krig og fred er blant de viktigste beslutninger folkevalgte politikere kan ta, og følgelig må de fattes på et opplyst og informert grunnlag .
DB170217 Men den kan, altså dersom kunden tillater det, brukes til å sende ut data som kan danne grunnlag for styring gjennom utstyr som kunden anskaffer selv.
DA170217 Etter et års tid vil en få et bedre grunnlag for å vurdere om det er fornuftig med piggdekkavgift.
BT170217 Hun understreker at uttalelsene hennes baserer seg på hva hun har grunnlag for å si i dataene hun har samlet inn.
AP170217https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/Ungdoms-OL-kritiseres-i-ny-doktorgradstudie---Hadde-ingen-plan-230599b.html Hun understreker at uttalelsene hennes baserer seg på hva hun har grunnlag for å si i dataene hun har samlet inn.
AP170217 Hun understreker at uttalelsene hennes baserer seg på hva hun har grunnlag for å si i dataene hun har samlet inn.
AA170217 Årsaken til feilen er at prøvesvarene på en gentest har blitt feiltolket, slik at kvinner med en spesiell genvariant ble tilbudt operasjon på feil grunnlag .
AA170217 - Jeg synes dette er svært beklagelig, først og fremst for pasientene, men også for vår avdeling, sier Undelien, som understreker at det ikke er grunnlag for andre pasienter som har blitt gentestet for arvelig kreft å bekymre seg for at ikke deres resultat er riktig. ( ©NTB ) ¶
SA170216 Nå kan vi styre etter dette, istedenfor etter hva « folkeopinionen » måtte mene på et grunnlag som ikke alltid er så godt tuftet på virkeligheten, sier Rønsen.
SA170216 Granskingsutvalget kritiserer skiforbundet på etisk grunnlag .
FV170216 Nå kan vi styre etter dette, istedenfor etter hva « folkeopinionen » måtte mene på et grunnlag som ikke alltid er så godt tuftet på virkeligheten, sier Rønsen.
DB170216 Det var også grunnlag for bråket som førte til ekslusjoner i Aust-Agder Frp.
DB170216 Hun mener forslaget på LP ble avvist på ideologisk grunnlag , og siterer avslaget som blant annet viser til ME-foreningens brukerundersøkelse.
DA170216 I samme periode er det gitt 16 prosent flere « varsel om ikke grunnlag for vurdering » til elevene.
AP170216 Min skepsis til tostatsløsningen har jeg uttrykt kun på grunnlag av det jeg har oppfattet som uvillighet til å slutte med terror og anerkjenne Israel som en jødisk stat, sa Friedman.
AP170216 Granskingsutvalget kritiserer skiforbundet på etisk grunnlag .
AP170216 Nå kan vi styre etter dette, istedenfor etter hva « folkeopinionen » måtte mene på et grunnlag som ikke alltid er så godt tuftet på virkeligheten, sier Rønsen.
AP170216 Granskingsutvalget kritiserer skiforbundet på etisk grunnlag .
AA170216 Min skepsis til tostatsløsningen har jeg uttrykt kun på grunnlag av det jeg har oppfattet som uvillighet til å slutte med terror og anerkjenne Israel som en jødisk stat, sa Friedman.
AA170216 Fransk økokrim har oversendt resultatene fra den foreløpige etterforskningen av Fillon, og påtalemyndigheten har på bakgrunn av dette besluttet at det er skjellig grunn til mistanke og grunnlag for å etterforske videre, heter det i en kunngjøring.
AA170216 UP-sjefen i Nord-Norge sier også at det ennå er for spinkelt grunnlag til å uttale seg i hvor stor grad DAB-adapter som ikke er integrert i radioen utgjør trafikkfare.
AA170216 - Vi er spente på hvordan det vil påvirke kjøringen til folk, men foreløpig har vi ikke grunnlag for å si at dette er et problem, sier politioverbetjent Geir H.
AA170216 Det var også grunnlag for bråket som førte til eksklusjoner i Aust-Agder Frp.
SA170215 Men det blir slått fast at det ikke er noe grunnlag for sanksjoner så lang.
DN170215 Innsatsen for å redusere den globale oppvarmingen vil gi grunnlag for nye produksjonsmåter, nye virksomheter og nye arbeidsplasser.
DN170215 Otterstad tror nå at den økonomiske situasjonen i langrennssporten, som har gitt grunnlag for at en lang rekke løpere satser, kan bli tøffere fremover.
DN170215 Otterstad tror nå at den økonomiske situasjonen i langrennssporten, som har gitt grunnlag for at en lang rekke løpere satser, kan bli tøffere fremover.
DB170215 - Politiet er ikke avhengig av noen anmeldelse av disse forholdene, de kan ta tak i saker på selvstendig grunnlag , mener BI-professoren.
DB170215 Overfor Dagbladet har Humlen tidligere brukt Al-Azawys sak som eksempel på det han mener er en ny praksis i Utlendingsnemnda ( UNE ) : Etter å ha tapt i retten og fått asylavslag kjent ugyldige, fatter UNE nye, negative vedtak - men på et nytt grunnlag .
DB170215 IEAs prognoser er et viktig grunnlag for nasjonal politikkutforming og planlegging hos verdens energiselskaper.
AP170215 Ropstad foreslår at Stortinget ber Regjeringen utarbeide en rapport som skal være grunnlag for vurdering av de økonomiske behovene knyttet til bekjempelse av vold og overgrep i planperioden.
AP170215 Men det blir slått fast at det ikke er noe grunnlag for sanksjoner så lang.
AA170215 - Det har jeg ikke grunnlag for å vurdere foreløpig.
AA170215 Likevel skal vi ikke undervurdere betydningen av fysisk lokalisering som grunnlag for kulturbygging på tvers.
VG170214 Det innebærer blant annet at de ikke kan få permanent opphold og at tillatelsen ikke gir grunnlag for familieinnvandring.
SA170214 Dette vilkåret er brutt, hevder påtalemyndigheten, og mener det derfor er grunnlag for å gjeninnsette Betew i forvaring.
DN170214 « Det er derfor ikke grunnlag for å sette utleggene til side.
DB170214 For mange kunstnere, særlig de med lavt kommersielt potensial, vil arbeidsstipendet fortsatt være et viktig grunnlag .
DB170214 SV ønsker svært gjerne flere ansatte i barnehager og eldreomsorgen, men da må kompetanse være et grunnlag for ansettelser og kommunene må ha de nødvendige pengene til å kunne gjøre det.
DA170214 Dette vilkåret er brutt, hevder påtalemyndigheten, og mener det derfor er grunnlag for å gjeninnsette Betew i forvaring.
DA170214 Øy klager på grunnlag av Vær Varsomplakatens punkt 4.8, som pålegger mediene å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtale kan få for barn.
DA170214 Foreldre i Lommedalen har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils E.
AP170214 - Hvis rådets oppfatning er negativ og man kommer til at filmen fornærmer religiøse følelser, vil det være grunnlag for kansellering, sier rådets leder til Gazeta.ru. 20.000 underskrifter er samlet for å forby filmen.
AA170214 Dette vilkåret er brutt, hevder påtalemyndigheten, og mener det derfor er grunnlag for å gjeninnsette Betew i forvaring.
VG170213 Da vil vi vurdere å forlenge den, på sportslig grunnlag , sier sportslig ansvarlig i gjeldende klubb.
VG170213 Jentenes foreldre har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils Øy nå bruker initiativretten.
VG170213 På generelt grunnlag kan jeg si at dette er kjente trusler og problemstillinger.
SA170213 Vi har likevel ikke grunnlag for å si at dette er et vanlig problem.
DN170213 Det vil skape grunnlag for enda sterkere konkurranse, sier han.
DB170213 Jentenes foreldre har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils E.
DB170213 Han klager på grunnlag av Vær Varsomplakatens punkt 4.8 som pålegger mediene å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtale kan få for barn.
BT170213 - Det er ikke noe grunnlag for lønnsvekst i norsk økonomi, sier hun og viser til at tidligere kunne Norge eksportere olje dyrt og importere nødvendige varer billig.
BT170213 Vi har likevel ikke grunnlag for å si at dette er et vanlig problem.
AP170213 Vi har likevel ikke grunnlag for å si at dette er et vanlig problem.
AA170213 UNHCR bør " slå fast at enhver støtte FN kan gi til afghanske flyktninger som drar hjem i 2017, skal være tatt på humanitært grunnlag for å minske problemer som utsendelse medfører, og ikke som et utslag for støtte til pakistanske myndigheters ståsted ", heter det i rapporten.
AA170213 Jentenes foreldre har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils E.
AA170213 - Det er ikke noe grunnlag for lønnsvekst i norsk økonomi, sier hun og viser til at tidligere kunne Norge eksportere olje dyrt og importere nødvendige varer billig.
AA170213 Han klager på grunnlag av Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 som pålegger mediene å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtale kan få for barn.
AA170213 Foreldre i Lommedalen har også klaget TV 2 inn for PFU på samme grunnlag som Nils E.
DB170212 Uten at det finnes noe grunnlag for mistanke om lovbrudd ?
DB170212 Og fremfor alt : Er det egentlig et holdbart rettslig grunnlag for så omfattende inntrengning i folks privatsfære ?
DA170212 Dette vilkåret er brutt, mener påtalemyndigheten, og mener det derfor er grunnlag for å gjeninnsette Betew i forvaring.
AP170212https://www.aftenposten.no/norge/Retten-skal-igjen-vurdere-Betew-forvaring-615043b.html Dette vilkåret er brutt, mener påtalemyndigheten, og mener det derfor er grunnlag for å gjeninnsette Betew i forvaring.
AP170212 Dette vilkåret er brutt, mener påtalemyndigheten, og mener det derfor er grunnlag for å gjeninnsette Betew i forvaring.
VG170211 UFCs nye kvinnelige fjærvektdivisjon er laget på et uforståelig grunnlag når den ikke er laget rundt Cyborg.
VG170211 - Russland har intet juridisk grunnlag for å utlevere Snowden, fastslår Anatolij Kutsjerena, som har representert amerikaneren siden han kom til Russland i 2013.
SA170211 - Russland har intet juridisk grunnlag for å utlevere Snowden, fastslår Anatolij Kutsjerena, som har representert amerikaneren siden han kom til Russland i 2013.
SA170211 - Startplasser må bli fratatt på riktig grunnlag .
SA170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
FV170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
DB170211 - Startplasser må bli fratatt på riktig grunnlag .
DB170211 - Mens vi bruker registerdata og har info om ALLE innvandrere og barn av innvandrere, noe som gir oss solid grunnlag for analysene, mangler vi info om holdninger.
DA170211 « En barnehage på 4 avdelinger gir både VKIP og Ulna en stor utfordring i forhold til bærekraftig grunnlag .
BT170211 Det blir feil å hevde at et tiltak er bærekraftig på grunnlag av en analyse der disse viktige verdiene ignoreres.
BT170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
AP170211 - Startplasser må bli fratatt på riktig grunnlag .
AP170211 Kristoffer Bergström, kommentator i svenske Aftonbladet, argumenterer for at Johaug må dømmes på grunnlag av loven og ikke på følelser, selv om den svenske journalisten understreker at han forstår hvor vanskelig situasjonen må være for Johaug.
AA170211 - Russland har intet juridisk grunnlag for å utlevere Snowden, fastslår Anatolij Kutsjerena, som har representert amerikaneren siden han kom til Russland i 2013.
VG170210 Hun er hardt ute grunnlagsmessig, men har kapasitet langt utover sitt beskjedne grunnlag .
VG170210 Videre heter det at « Dersom Johaugs sak derimot hadde ligget slik an at riktig utelukkelse i utgangspunktet skulle ha vært på nivå rundt 16 måneder, måtte Domsutvalget ha tatt stilling til om blant annet prinsippet om forholdsmessighet kunne ha gitt lovlig grunnlag for å fastsette utelukkelsen så kort at hun kunne rekke å delta i OL 2018.
VG170210 Jeg ble først og fremst veldig glad for at de enstemmig kom fram til og fant at det er grunnlag for de feil som vi har påpekt for å se på saken på nytt.
SA170210 Man har lagt et grunnlag som man vil bygge videre på.
DB170210 « (... ) vurderer Miljødirektoratet at det på dette tidspunkt ikke er grunnlag for å konkludere med at ulvene i Eidskog kommune har en unormal atferd, og vurderer at det finnes andre tilgjengelige tilfredsstillende løsninger i stedet for uttak for å minske risiko for angrep på hund », står det i avslaget.
DB170210 Men Sundt sier på generelt grunnlag at avstandene er store i Finnmark.
DB170210 Dette lite kjente og overraskende faktum alene diskvalifiserer store deler av Klimapanelets arbeid som grunnlag for praktisk klimapolitikk.
DB170210 Dette grunnleggende faktum er antakelig ikke kjent for Benestad, og det burde mane til forsiktighet med å bruke panelets modellscenarier som grunnlag for praktisk og svært kostbar klimapolitikk.
BT170210 « På grunnlag av funn på stedet mener politiet at den mest sannsynlige kilden til eksplosjonen er et alminnelig husholdningsprodukt som har kommet i kontakt med en varmekilde. », skriver politifullmektig Kjetil Linge Tomren i en pressemelding fra Vest politidistrikt.
AP170210 Vår stillhet gir volden grunnlag for å vokse.
AP170210 Vår stillhet gir volden grunnlag for å vokse.
AP170210 Retten mener også at det er en risiko for at foreldrene vil bruke samvær som grunnlag for senere krav om tilbakeføring av omsorgen.
AP170210 Gording Stang mener det ikke er grunnlag for å si at terskelen for å nekte samvær med barn etter omsorgsovertagelse er blitt lavere nå enn før. − Man forsøker i det lengste å legge til rette for at det skal være en viss kontakt etter omsorgsovertagelse.
AP170210 Retten mener også at det er en risiko for at foreldrene vil bruke samvær som grunnlag for senere krav om tilbakeføring av omsorgen.
AP170210 Gording Stang mener det ikke er grunnlag for å si at terskelen for å nekte samvær med barn etter omsorgsovertagelse er blitt lavere nå enn før. − Man forsøker i det lengste å legge til rette for at det skal være en viss kontakt etter omsorgsovertagelse.
AP170210 Man har lagt et grunnlag som man vil bygge videre på.
AA170210 - Vi har fått vite at siktelsen mot min klient blir frafalt, fordi det ikke er grunnlag for å kjøre en straffesak mot ham.
AA170210 Også under sist rettsmøte ville påtalemyndigheten ha mannen fengslet i fire uker, men tingretten mente at det ikke var grunnlag for å varetektsfengsle ham i mer enn to uker.
AA170210 - På grunnlag av funn på stedet mener politiet at den mest sannsynlige kilden til eksplosjonen er et alminnelig husholdningsprodukt som har kommet i kontakt med en varmekilde, sier politifullmektig Kjetil Tomren i en pressemelding.
AA170210 Jeg mener derfor jeg har en erfaring som gir meg grunnlag til å mene noe om de utfordringer velferdsstaten Norge står overfor.
AA170210 Den enkelte sak er unik, og det kreves derfor betydelig innsikt i en sak før man har tilstrekkelig grunnlag for å evaluere det som gjøres eller har blitt gjort.
VG170209 Slikt må gjøres med grunnlag i skreven lov, sier Bjørge.
VG170209 Han understreker at myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov gitt av Stortinget.
VG170209 - UDI vil hevde at de har grunnlag i uskreven rett og alminnelige rettsprinsipper, men etter min mening er dette ikke holdbart som grunnlag i dag, sier Andenæs.
VG170209 - UDI vil hevde at de har grunnlag i uskreven rett og alminnelige rettsprinsipper, men etter min mening er dette ikke holdbart som grunnlag i dag, sier Andenæs.
VG170209 - Det betyr at det ikke skal være mulig å tilbakekalle statsborgerskap som ble innvilget før statsborgerloven trådte i kraft, altså i 2006, med grunnlag i den samme loven.
SA170209 Sp-toppene er svært tilfreds med at pilene peker oppover for partiet nå, og mener alt tyder på at valget i 2017 vil gi grunnlag for et regjeringsskifte.
SA170209 - På generelt grunnlag bør idrettens holdning til internasjonale spillselskap være godt kjent.
DB170209 Politikerne har fortsatt betydelig grunnlag for å tillate heroin i behandling av tunge rusmisbrukere.
DB170209 Det bør snarere gi grunnlag for å utføre våre egne randomiserte studier, hvor heroinbehandling sammenliknes med vanlig metadonbehandling og en eventuell bedret LAR-modell - etter forslag fra Waal & co.
DA170209 At roboter kommer til å bidra til å effektivisere tenkejobber og analysejobber, er rett og slett med på å skaffe et tryggere og sikrere grunnlag , sier Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke.
DA170209 - Jeg tror at flere av tenkejobbene vil få hjelp av teknologien framover, der de kan får raskere og bredere grunnlag .
BT170209 « Politiet finner ikke lenger grunnlag for å opprettholde trusselnivået.
AP170209 Sp-toppene er svært tilfreds med at pilene peker oppover for partiet nå, og mener alt tyder på at valget i 2017 vil gi grunnlag for et regjeringsskifte.
AP170209 - På generelt grunnlag bør idrettens holdning til internasjonale spillselskap være godt kjent.
AA170209 Også under sist rettsmøte ville påtalemyndigheten ha mannen fengslet i fire uker, men tingretten mente at det ikke var grunnlag for å varetektsfengsle ham i mer enn to uker.
AA170209 På spørsmål om han ser noe grunnlag for at hans tidligere jobb som forsvarer for Gudmundsen kan gjøre at retten finner ham uegnet til å forsvare Lukosevicius, svarer Elden at det er noe han vil kommentere innen 17. februar. ( ©NTB ) ¶
VG170208 - Situasjonen gir grunnlag for bekymring, slår han fast.
SA170208 De kan nemlig selv bestemme hvilke pasientgrupper de vil tilby tjenester til og på fritt grunnlag velge hvor de vil etablere seg - mens pengene tas fra de offentlige sykehusenes budsjetter.
SA170208 Med likere lønn, vil foreldrene kunne ta valg på et friere grunnlag .
FV170208 - Det er ikke grunnlag nok for det i partiets vedtekter og etiske retningslinjer, fremhold han.
DB170208 Men på generelt grunnlag er det slik at det i saker med grove brudd på arbeidsmiljøloven, vil vi alltid vurdere spørsmålet om politianmeldelse.
DB170208 Nå hadde han ikke lenger grunnlag for dagpenger, han gikk på sosialstønad for livsopphold.
DB170208 Øy, generalsekretær i Presseforbundet, ønsker ikke å uttale seg om kritikken mot TV 2 og andre medier fra Keshvari, men sier på generelt grunnlag at det dessverre er flere eksempler på at norske politikere kaller nyhetsmeldinger de ikke liker for falske nyheter.
DB170208 Det er ikke grunnlag for å foreslå spesifikke tiltak om redusert eksponering når det gjelder mobiltelefonbruk, basestasjoner, trådløse nett med videre.
DB170208 Det er derfor ikke grunnlag for å endre dagens forvaltning eller grenseverdier.
DB170208 - Det er ikke slik at det bare er fysiske, dokumenterte og målbare helseeffekter som er grunnlag for helseattester.
DA170208 Retten fant uansett ikke grunnlag for å dømme ham til samfunnsstraff eller en deldom.
BT170208 Delingsøkonomiutvalgets rapport er et viktig grunnlag for en mer opplyst debatt.
BT170208 Delingsøkonomiutvalget møter utfordringen med åpne øyne, og har laget et godt grunnlag for å ruste både transport- og utleienæringen for fremtiden.
AP170208https://www.aftenposten.no/verden/Slik-mener-selskaper-og-delstater-at-innreiseforbudet-svir-okonomisk-614760b.html Ordre om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre. 4.
AP170208 Ordre om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre. 4.
AP170208 Foreløpig har vi fått så lite informasjon at vi ikke har noe grunnlag å reagere på, sier Melby.
AP170208 - Vi vil ikke støtte et mistillitsforslag på et slikt grunnlag .
AP170208 - Vi har fått så lite informasjon at vi knapt har grunnlag å reagere på.
VG170207 Til sammen skal dette gi grunnlag for en glassklar dom.
DB170207 Jeg hadde ikke et legitimt, faktabasert grunnlag å framsette disse falske påstandene på og jeg trekker dem tilbake i sin helhet.
AA170207 I en uttalelse tirsdag argumenterer Mengozzi, som har som rolle å gi råd til EU-domstolen, at ethvert EU-medlemsland må utstede visum på humanitært grunnlag hvis det dreier seg om frykt for alvorlige konsekvenser.
AA170207 Viktige samfunnsoppgaver kan løses langt mer effektivt og med høyere kvalitet når kunstig intelligente maskiner lager grunnlag for viktige beslutninger.
AA170207 - Vi har på fritt grunnlag valgt de tre ut fra hvem vi tror vil ha best nytte av det - samtidig som alle tre har bevist at de er på vei et sted og er blitt lagt merke til gjennom godt besøkte konserter i helga, sier Ryjord.
VG170206 Det er mange måter å gjøre det på, men det er det jeg mener med at passiviteten og forsvaret ble mer dominerende enn det å faktisk være offensiv og ta til motmæle der organisasjonen mente det var grunnlag for det, forteller Bjerketvedt, uten å sikte spesielt til VGs eksempel ovenfor.
VG170206 Vi foreslår ikke dette bare fordi vi ønsker å utrede det, men fordi vi ønsker et grunnlag for å kunne innføre det dersom utredningen viser at det er til barnets beste, sier Tajik, som har ledet programarbeidet.
DN170206 Dette er det ikke grunnlag for å påstå, fastslår statsviteren.
DB170206 Hvis bruken av e-postkontoen gir grunnlag for oppsigelse eller avskjed, som hvis man har trakassert andre kolleger eller sendt ut spam via e-postkontoen.
DB170206 Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, sier det ikke er grunnlag for å komme med slike påstander.
DB170206 Samisk utmarksbruk, fiskeri og reindrift er viktige faktorer for opprettholdelse av bosetting, som inntektsgrunnlag og som grunnlag for bevaring og utvikling av samisk kultur og språk.
DB170206 Svensk politi bekrefter at det er opprettet sak, og forteller at det skal gjennomføres avhør av vitner, før de eventuelt konkluderer om det er grunnlag for en siktelse.
BT170206 Innreiseforbudet diskriminerer store menneskegrupper på religiøst og etnisk grunnlag .
AP170206 Dette har gitt oss grunnlag for å drive utprøvende behandling av medikamenter - før demens.
AP170206 Dette har gitt oss grunnlag for å drive utprøvende behandling av medikamenter - før demens.
AA170206 Dette er det ikke grunnlag for å påstå, fastslår statsviteren.
VG170205 VG omtalte denne uken saken som føres mot den kjente forfatteren Asli Erdogan, som er tiltalt for terror med grunnlag i at hun har vært kommentator og rådgiver i en prokurdisk avis.
AP170205https://www.aftenposten.no/verden/Trump-gikk-pa-nytt-juridisk-tilbakeslag-i-saken-om-innreiseforbud-614543b.html Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
AP170205 Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
AP170205 Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
AP170205 Her er det grunnlag for optimisme.
AP170205 Her er det grunnlag for optimisme.
VG170204 I en uttalelse gjengitt av Evening Standard blir en av Beckhams talsmenn sitert på at beskyldningene er basert på helt feil grunnlag .
VG170204 Utredningen fra Brochmann i spissen gir politikerne et solid grunnlag for å handle nå.
SA170204 - Marit har et enormt grunnlag .
SA170204 For tynt grunnlag
SA170204 - Jeg har rett og slett litt tynt grunnlag for å spille kamp - i hvert fall med min muskulatur.
DB170204 Jemtland i Hafslund sier til Dagbladet på generelt grunnlag at de har fått med seg omtaler i mediene om kunder som har fått økt strømforbruk eller økte strømregninger etter innstalleringen av ny strømmåler.
DB170204 Men jeg snakker altså på generelt grunnlag og teorien går som følger : Jo vanskeligere ordene blir på engelsk, jo mer usannsynlig er det at lytterne går inn i teksten og analyserer hva artisten vil formidle ved hjelp av ord.
DB170204 Velferdsstaten, som ytre høyre sier den kjemper for, handler ikke om universelle rettigheter, men om forsvar på etnisk grunnlag .
DB170204 Etter at Høyre og Frp åpnet opp for midlertidighet på generelt grunnlag er det ikke blitt skapt flere jobber, slik regjeringen lovte, men flere midlertidige jobber.
BT170204 - Marit har et enormt grunnlag .
AP170204 Dommeren, James Robart, skriver i kjennelsen at Trump-administrasjonen « argumenterte for at vi må beskytte USA fra individer fra disse landene, og det finnes ikke noe grunnlag for å gjøre dette ».
AP170204 Dommeren, James Robart, skriver i kjennelsen at Trump-administrasjonen « argumenterte for at vi må beskytte USA fra individer fra disse landene, og det finnes ikke noe grunnlag for å gjøre dette ».
AP170204 Ordren om å prioritere flyktninger som er forfulgt på religiøst grunnlag fremfor andre.
AP170204 - Marit har et enormt grunnlag .
AP170204 For tynt grunnlag
AP170204 - Jeg har rett og slett litt tynt grunnlag for å spille kamp - i hvert fall med min muskulatur.
VG170203 - Man skulle tro at suksessen i proffdebuten ville gi grunnlag for ytterligere suksess ?
VG170203 Som vi har sagt gjentatte ganger her på denne plass : Kontantstøtten kan på godt og grundig faglig grunnlag stedes til hvile.
VG170203 Leder Kontantstøtten kan på godt og grundig faglig grunnlag stedes til hvile.
VG170203 Kontantstøtten kan på godt og grundig faglig grunnlag stedes til hvile.
SA170203 På et generelt grunnlag kan jeg si at etter pengespilloven er det kun Norsk Tipping som har lov til å tilby og markedsføre pengespill i Norge, sier Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
DN170203 Jeg håper og tror at det blir en konstruktiv og saklig diskusjon - og jeg håper og tror at vår rapport bli et godt grunnlag , sier hun. - « Min uke » ?
DB170203 - Det er ikke grunnlag for å hevde at politiet er underfinansiert.
DB170203 Men kunnskap om faktiske forhold er viktig enten vi er profesjonelle aktører med makt til å avgjøre enkeltskjebner, om vi er politikere med makt til å lage regelverket, eller om vi er lyttere og seere og lesere som henter grunnlag for synspunkter gjennom mediene, både tradisjonelle medier og sosiale medier.
DB170203 « eg vil snakke om kvifor det er legitimt å meine at ein skal bli straffa for å ikkje arbeide - eg vil vite på kva grunnlag ein ser grunn til å vurdere det å ikkje arbeide som eit brotsverk » ¶
DB170203 Alex Iversen, presseansvarlig for « Farmen kjendis » i TV 2, forteller til Se og Hør at de ikke kommenterer innholdet i kontrakten, men forteller på generelt grunnlag at det er viktig for dem at programmets innhold ikke blir avslørt.
AP170203 Politiet og påtalemyndigheten fant ikke grunnlag for å reise sak mot trikkeføreren i noen av sakene, unntatt én : Ulykken på Skøyen 14. januar.
AP170203 På et generelt grunnlag kan jeg si at etter pengespilloven er det kun Norsk Tipping som har lov til å tilby og markedsføre pengespill i Norge, sier Linda Vøllestad Westbye, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet.
SA170202 Senior kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly, ønsker ikke ta stilling til dette konkrete produktet, men sier på generelt grunnlag at det i dag er svært vanlig å bruke hodetelefoner når man skal se for eksempel film og musikkvideoer.
DN170202 - Det norsk-russiske forholdet er robust og videreføres på grunnlag av felles interesser, fortsetter han.
DN170202 Det er ikke grunnlag for å hevde det, sier han.
DB170202 Utøvernes erfaringer med den mørke baksiden av et strikt regelverk er da også dels dekket i dette oppropet gjennom formuleringen « We will not intentionally violate the WADA CODE », og vil stå sentralt nå som avsløringene om statsdop i McLarens rapport skal danne grunnlag for individuelle saker mot russiske utøvere.
DB170202 - Det norsk-russiske forholdet er robust og videreføres på grunnlag av felles interesser, fortsetter han.
BT170202https://www.bt.no/digital/Kygos-hodetelefoner-er-ikke-laget-for-a-se-video-9754b.html Senior kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly, ønsker ikke ta stilling til dette konkrete produktet, men sier på generelt grunnlag at det i dag er svært vanlig å bruke hodetelefoner når man skal se for eksempel film og musikkvideoer.
BT170202 Det er ikke grunnlag for å hevde det, sier han. ( ©NTB ) ¶
BT170202 Senior kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly, ønsker ikke ta stilling til dette konkrete produktet, men sier på generelt grunnlag at det i dag er svært vanlig å bruke hodetelefoner når man skal se for eksempel film og musikkvideoer.
AP170202 Senior kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet, Ann Hege Skogly, ønsker ikke ta stilling til dette konkrete produktet, men sier på generelt grunnlag at det i dag er svært vanlig å bruke hodetelefoner når man skal se for eksempel film og musikkvideoer.
AA170202 " Forutsetter 90 " : Utdrag fra transportetatenes " Faglig grunnlag for motorvegplan ".
AA170202 - Det norsk-russiske forholdet er robust og videreføres på grunnlag av felles interesser, fortsetter han.
SA170201 Vi har gjentatte ganger sagt at vi er villige til å fjerne visumrestriksjoner på et gjensidig grunnlag , sier lederen i Føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjev, til Ria Novosti.
SA170201 - Da vi fikk høre om problemene, tilbød vi nordmennene på gjensidig grunnlag å myke opp visumreguleringer for parlamentarikere i forbindelse med dette besøket, mot garantier fra norsk side i forhold til russiske parlamentarikere på den norske « svartelisten ».
SA170201 Skal folk få best mulig grunnlag for å gjøre kloke valg for seg og sin familie, må både politikere og fagfolk bidra til at den offentlig samtalen både rommer tanker om hva som påvirker valg, og tanker om ringvirkninger av å velge det ene eller det andre.
DB170201 På generelt grunnlag sier regiondirektør Hanne Luthen i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus : ¶
DB170201 Ungdomsopprøret la grunnlag for at vi fikk demokratiseringsbølge, Høyre-bølge, liberaliseringsbølge, avindustrialiseringsbølge, globaliseringsbølge og digitaliseringsbølge.
DB170201 Forbudspolitikk har aldri hatt et vitenskapelige grunnlag .
DB170201 For bruk i terapi bør MDMA vurderes på samme grunnlag som andre medisiner.
AP170201 Vi har gjentatte ganger sagt at vi er villige til å fjerne visumrestriksjoner på et gjensidig grunnlag , sier lederen i Føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjev, til Ria Novosti.
AP170201 - Da vi fikk høre om problemene, tilbød vi nordmennene på gjensidig grunnlag å myke opp visumreguleringer for parlamentarikere i forbindelse med dette besøket, mot garantier fra norsk side i forhold til russiske parlamentarikere på den norske « svartelisten ».
AP170201 Det er ingen gjensidighet som gir grunnlag for slike tiltak fra russisk side.
AP170201 Vi har gjentatte ganger sagt at vi er villige til å fjerne visumrestriksjoner på et gjensidig grunnlag , sier lederen i Føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjev, til Ria Novosti.
AP170201 - Da vi fikk høre om problemene, tilbød vi nordmennene på gjensidig grunnlag å myke opp visumreguleringer for parlamentarikere i forbindelse med dette besøket, mot garantier fra norsk side i forhold til russiske parlamentarikere på den norske « svartelisten ».
AP170201 Kirken mener de dermed blir diskriminert på grunnlag av religion.
AP170201 Justiskomiteens leder, Hadia Tajik ( Ap ), vil ikke gå inn i enkeltsaker, men sier på generelt grunnlag : ¶
SA170131 Det er styret og styreleder som i hver beslutningsport vurderer om det er tilstrekkelig underlag og grunnlag for å beslutte igangsetting av neste fase.
DN170131 Ti av forskerne i SSB mener rapporten fra byråets strategiutvalg ikke er et godt nok grunnlag for det videre arbeidet med forskningsstrategien.
DB170131 I Øst-Asia har Kina avfeid konklusjonen fra en internasjonal voldgiftsdomstol ( opprettet under havrettstraktaten på Filippinenes anmodning ), som i sommer slo fast at Kina ikke har grunnlag for å kreve særlige historiske rettigheter i havområder som ligger utenfor landets økonomiske sone i Sør-Kina-havet.
DB170131 - Vi mener det er grunnlag for å vurdere mistillit mot Helgesen.
DB170131 På bakgrunn av det, er det konkludert med at det ikke er grunnlag for reduksjon av gebyret kun på grunn av situasjonen med manglende avfallsinnhenting.
DB170131 - Vurderingene vi har fått peker på at avfallsinnhentingen kun står for 11 prosent av renovasjonsgebyret totalt, derfor er det ikke grunnlag for en generell reduksjon.
DB170131 Om paret velger å gi barna navn på samme grunnlag som storebroren deres, vil de nok ha mye betydning.
AP170131https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Fastlegens-perverse-incentiver--Kristian-Ostby-614061b.html Helsetjenester er ikke forbruksvarer, og hvorvidt vi har en god helsetjeneste kan ikke utelukkende vurderes på grunnlag av kvantitet.
AP170131 - En stiftelse skal etterleve formålet på selvstendig grunnlag , ikke søke « ryggdekning » fra oppretter, understreker han.
AP170131 Nye Veiers standpunkt er at kun saker som er avgjort i rettsapparatet gir grunnlag for å avvise selskaper.
AP170131 Nye Veier sier at de risikerer at entreprenører kan reise store erstatningskrav dersom de avvises på feilaktig grunnlag .
AP170131 Helsetjenester er ikke forbruksvarer, og hvorvidt vi har en god helsetjeneste kan ikke utelukkende vurderes på grunnlag av kvantitet.
SA170130 Dette programmet var finansiert av finansdepartementet på grunnlag av et enstemmig vedtak i Stortinget.
SA170130 Dette programmet var finansiert av finansdepartementet på grunnlag av et enstemmig vedtak i Stortinget.
SA170130 - Det er store penger det er snakk om, og i tillegg kan det være en interessant opplevelse, sier Mourinho på generelt grunnlag .
FV170130 - Det er store penger det er snakk om, og i tillegg kan det være en interessant opplevelse, sier Mourinho på generelt grunnlag .
DB170130grunnlag av flere informanter, bestående av lagsjefer og ryttere, mener Verdy at tolv ryttere brukte innebygde motorer i 2015-utgaven av Tour de France.
DB170130 Norges Skiforbundet bruker utelukkende skøytesprintene som grunnlag for VM-uttaket til sprinten i Lahti, som altså går i fristil.
DB170130 Golberg mente han ble vraket på feil grunnlag , men bestemte seg for å bruke det som motivasjon.
DB170130 « Der er ikke grunnlag for å tildele flere av disse tre medaljene for innsats under andre verdenskrig på en tilstrekkelig dokumentert og rettferdig måte », konkluderte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ).
DB170130 Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
DB170130 Via sin talsmann Kevin Lewis sier Obama at han er prinsipiell motstander av enhver form for diskriminering på grunnlag av religion eller tro.
DB170130 Til tross for at forurensning gir reelle problemer for mange, har NRK NRK formidlet forbløffende tall om slike plager, på feilaktig grunnlag , skriver Doremus Schafer.
DB170130grunnlag av opplysninger fra Norsk Varmeteknisk forening, Rørentrepenørene Norge og tilbud fra selskaper har vi laget en prisliste.
BT170130 Via sin talsmann Kevin Lewis sier Obama at han er prinsipiell motstander av enhver form for diskriminering på grunnlag av religion eller tro.
BT170130 Via sin talsmann Kevin Lewis sier Obama at han er prinsipiell motstander av enhver form for diskriminering på grunnlag av religion eller tro.
BT170130 Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ).
BT170130 - Det er store penger det er snakk om, og i tillegg kan det være en interessant opplevelse, sier Mourinho på generelt grunnlag .
AP170130 Verktøyene som brukes på skolen må også legge et godt grunnlag for den typen kunnskap og læring man vil ha bruk for i fremtidens arbeidsmarked.
AP170130 - Når også Lan Marie Nguyen Berg sier at hun synes det er leit med komplikasjonene bør det være grunnlag for å diskutere dette, sier Solberg.
AP170130 Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier han.
AP170130 - Det er store penger det er snakk om, og i tillegg kan det være en interessant opplevelse, sier Mourinho på generelt grunnlag .
DN170129 « I de datterselskaper hvor revisor har reist spørsmål om fortsatt drift, er det gjennomført tiltak som sikrer videre drift, og styre har vurdert at det er grunnlag for fortsatt drift, » skriver Lie.
DN170129 - Vi mener likevel det ikke er grunnlag for å hevde at det har vært lokal ukultur eller shortcuts.
DB170129 - På generelt grunnlag så vil ikke barn ta noen skade når det er snakk om å være under vann i så kort tid.
DB170129 Å nekte innreise på grunnlag av etnisitet, tro eller politisk overbevisning, er faktisk uamerikansk.
DB170129 ILPI-avsløringene i VG var ikke første gang UDs nåværende politiske ledelse har blitt gjort oppmerksom på konsulentoppdrag som er tildelt på tvilsomt rettslig grunnlag , og med store utbytter som resultat.
AP170129 Hagen sitt korstog mot klimapanelet og betviler dets vitenskapelige grunnlag .
SA170128 - Men jeg vet ikke om det er nok til at det er grunnlag for å bruke betegnelsen « kjenninger av politiet », sier operasjonslederen.
SA170128 Jeg mener vi har et fantastisk grunnlag for å skape et perfekt VM, sier Norges håndballpresident Kåre Geir Lio i en felles pressemelding med svenskene og danskene.
SA170128 - Vi har et fantastisk grunnlag for å skape et perfekt VM, sier Norges håndballpresident.
FV170128 Jeg mener vi har et fantastisk grunnlag for å skape et perfekt VM, sier Norges håndballpresident Kåre Geir Lio i en felles pressemelding med svenskene og danskene.
FV170128 - Vi har et fantastisk grunnlag for å skape et perfekt VM, sier Norges håndballpresident.
DN170128 Det skapte store bølger da klima- og miljøminister Vidar Helgesen ( H ) like før jul avlyste lisensfelling av ulv fordi han mener at det ikke er lovmessig grunnlag for det.
DB170128 Jeg mener vi har et fantastisk grunnlag for å skape et perfekt VM, sier Norges håndballpresident Kåre Geir Lio i en felles pressemelding med svenskene og danskene.
DB170128 I de senere årene har han engasjert seg sterkt i å skape et grunnlag for en ny ruspolitikk.
BT170128 Jeg mener vi har et fantastisk grunnlag for å skape et perfekt VM, sier Norges håndballpresident Kåre Geir Lio i en felles pressemelding med svenskene og danskene.
BT170128 - Vi har et fantastisk grunnlag for å skape et perfekt VM, sier Norges håndballpresident.
AP170128 Jeg mener vi har et fantastisk grunnlag for å skape et perfekt VM, sier Norges håndballpresident Kåre Geir Lio i en felles pressemelding med svenskene og danskene.
AP170128 - Vi har et fantastisk grunnlag for å skape et perfekt VM, sier Norges håndballpresident.
DN170127 - De mener avtalen hviler på et annet grunnlag , men dette er langt fra helt trygt, sier Waterhouse.
DB170127 Partiene har ulike konkrete forslag, men til sammen utgjør de et godt grunnlag for en diskusjon om hva som må gjøres når det gjelder statens forhold til religion.
DB170127 - Den upresise og flåsete tonen kan få det til å se ut som at han avviser prosjektet, på grunnlag av personlige preferanser.
BT170127 Jeg vet ikke hva i hevingen han vil angripe, eller hva han kan finne på å si, men jeg ser ikke noe grunnlag for at han skal vinne frem, sier Hordnes.
DB170126 Derfor mener vi at det ikke er grunnlag for å utestenge henne.
DB170126 WADA-koden forteller at det ikke er grunnlag for dette.
DB170126 Det er derfor ikke grunnlag for å si at Johaug er uten skyld.
DB170126 Muligens bryr de seg heller ikke om et eventuelt godt juridisk begrunnet norske grunnlag for å gjøre et unntak for Therese Johaug og gi henne en slik overraskende lav straff.
BT170126 Institusjoner som bibliotek og museer har et faglig grunnlag for virksomheten sin, og vi mener at denne fagligheten er det beste utgangspunktet for diskusjonen om kulturarv som mange nå ønsker.
AP170126 Det finnes heller ikke noe empirisk grunnlag for å tro at færre vil forsøke å komme seg til Europa.
AP170126 « Å på prinsipielt grunnlag utestenge det ene eller andre partiet fra muligheten for normalt parlamentarisk arbeid, kan ikke forsvares », skrev hun i en kronikk i Aftonbladet forrige uke.
AP170126 Men når det gjelder uformelle samtaler, sier han på generelt grunnlag : ¶
FV170125 Hennes team mener det ikke er grunnlag for å utelukke skistjernen i det hele tatt.
FV170125 Det er ikke grunnlag for å utelukke Johaug.
DB170125 Regelverket er kronglete og gir grunnlag for mange feilslutninger, sier derimot Johaugs advokat, Christian B.
DB170125 Hjort mener han har solid grunnlag for å kreve straffrihet for Johaug.
DB170125 En annen mulighet er at USA hindrer ulovlige immigranter i å sende penger hjem, på grunnlag av en lovbestemmelse som gjelder å stanse terrorisme.
DB170125 - Når det er sånn over hele området, sier det seg selv at det er snakk om betydelige verdier, som kunne gitt grunnlag for ikke-subsidierte arbeidsplasser i distrikts-Norge.
DB170125 Etter en samlet bevisvurdering mener Statsadvokaten at det ikke er grunnlag for å tiltale ham for dette, og han ble løslatt fra varetekt etter anke til lagmannsretten, sier politiadvokat Hilde Strand til Dagbladet.
BT170125 Selv om kritikere av USA har anklaget landet for å starte kriger delvis på grunnlag av et ønske om å kontrollere oljeressurser, er det svært uvanlig at representanter for USAs regjering uttaler seg på måter som kan styrke denne typen anklager.
BT170125 Selv om kritikere av USA har anklaget landet for å starte kriger delvis på grunnlag av et ønske om å kontrollere oljeressurser, er det svært uvanlig at representanter for USAs regjering uttaler seg på måter som kan styrke denne typen anklager.
AP170125 I tillegg til journalistene skal også minst tre advokater og flere helsepersonell ha blitt arrestert, ifølge advokaten Jeffrey Light, som saksøkte politiet på fredag fordi han mener at politiet arresterte et stort antall mennesker uten å ha grunnlag for det, skriver Al Jazeera.
SA170124 Keystone XL ville ha dannet grunnlag for sårt tiltrengte arbeidsplasser, argumenterte republikanske politikere.
SA170124 Hennes team mener det ikke er grunnlag for å utelukke skistjernen i det hele tatt.
SA170124 Det er ikke grunnlag for å utelukke Johaug.
FV170124 Deretter skal det utarbeides en påtalebegjæring på grunnlag av det vedtaket.
FV170124 Bendiksens forklaring gir grunnlag for mange spørsmål.
DN170124 - Uten adgang til markedene kommer vi til å slite i næringer hvor vi har grunnlag for å vokse, fortsatte hun.
DN170124 | TV 2 : Søksmål ikke grunnlag for å trekke oppsigelser ¶
DN170124 Willand skriver i en tekstmelding, på generelt grunnlag, at varslede søksmål ikke danner grunnlag for TV 2s beslutninger.
DN170124 Willand skriver i en tekstmelding, på generelt grunnlag , at varslede søksmål ikke danner grunnlag for TV 2s beslutninger.
DB170124 Det bidro til å spre mistro på et helt feil grunnlag .
DB170124 Keystone XL ville ha dannet grunnlag for sårt tiltrengte arbeidsplasser, argumenterte republikanske politikere.
DB170124 « Det er på uriktig grunnlag lagt utilbørlig press på bydelens administrative ledelse, spesielt bydelsdirektøren », heter det i brevet fra bydelsutvalget hvor det også hevdes at byråden og kommunaldirektøren skal ha presset tidligere byrådsdirektør i Bjerke, Kari-Anne Mathsen, til å gå av.
DB170124 Etter vår vurdering gir ikke dokumentasjonen som følger søknaden, et tilstrekkelig grunnlag til å kunne bedømme dispensasjonsvedtaket og realitetsbehandle klagene.
DB170124 Den sammenlikner kommunene på et feilaktig grunnlag .
BT170124 Keystone XL ville ha dannet grunnlag for sårt tiltrengte arbeidsplasser, argumenterte republikanske politikere.
BT170124 Hennes team mener det ikke er grunnlag for å utelukke skistjernen i det hele tatt.
BT170124 Det er ikke grunnlag for å utelukke Johaug.
AP170124 Keystone XL ville ha dannet grunnlag for sårt tiltrengte arbeidsplasser, argumenterte republikanske politikere.
AP170124 Rikelig med vann i magasinene inn i 2016 ga grunnlag for høy produksjon.
AP170124 Hennes team mener det ikke er grunnlag for å utelukke skistjernen i det hele tatt.
AP170124 Det er ikke grunnlag for å utelukke Johaug.
SA170123 Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf mener det er problematisk om Det hvite hus bidrar til å undergrave maktkritisk journalistikk og fremstiller hendelser på en måte det ikke er grunnlag for.
SA170123 - På generelt grunnlag er det bekymringsfullt at en politisk administrasjon varsler at de skal kommunisere direkte med velgerne i størst mulig grad, og det kan se ut som at pressekorpset som følger Det hvite hus vil få betydeligere vanskeligere arbeidsforhold i tiden fremover, sier Tron Strand, leder i Stortingets pre
SA170123 Hvilke vitner har de intervjuet for å få et så godt grunnlag som mulig til å si at Johaugs versjon er den rette ?
SA170123 Da påtalenemnda innstilte på 14 måneders utestengelse for Johaug, var det på grunnlag av dommer fra lignende saker i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
SA170123 Hvilke vitner har de intervjuet for å få et så godt grunnlag som mulig til å si at Johaugs versjon er den rette ?
SA170123 Da påtalenemnda innstilte på 14 måneders utestengelse for Johaug, var det på grunnlag av dommer fra lignende saker i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170123 Til Fædrelandsvennen sier partilederen at det ikke finnes et godt nok grunnlag for å ekskludere ham fra partiet.
FV170123 Til Fædrelandsvennen sier partilederen at det ikke finnes et godt nok grunnlag for å ekskludere ham fra partiet.
FV170123 Hvilke vitner har de intervjuet for å få et så godt grunnlag som mulig til å si at Johaugs versjon er den rette ?
FV170123 Da påtalenemnda innstilte på 14 måneders utestengelse for Johaug, var det på grunnlag av dommer fra lignende saker i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
FV170123 Hvilke vitner har de intervjuet for å få et så godt grunnlag som mulig til å si at Johaugs versjon er den rette ?
FV170123 Da påtalenemnda innstilte på 14 måneders utestengelse for Johaug, var det på grunnlag av dommer fra lignende saker i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DN170123 Investtech har forsket på om det er empirisk grunnlag for å hevde det samme.
DB170123 " Innstillingen til straff er fattet på det grunnlag at både ST og DNT vil tydeliggjøre at personer som bevisst begår overgrep mot dyr, og dermed også skader travsportens omdømme, er uønsket for all fremtid ", heter det videre.
DB170123 - Uttaket er gjort med utgangspunkt i at vi skal ha et best mulig grunnlag til VM-uttaket, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NTB.
DB170123 » Kommunalpolitisk talsmann Frank Jenssen ( H ) er også forsiktig med å kommentere saken, men sier på generelt grunnlag at tvang bare skal brukes unntaksvis.
DB170123 Det har vi ikke grunnlag for å vurdere.
DB170123 Når man på generelt grunnlag hevder at kvinners målte engasjement i slike saker ikke kvalifiserer som « interesse for politikk », blir det naturlig å spørre som Heidi Nordby Lunde gjør om dette egentlig sier mest om kvinners interesse, eller om en forenklet og urimelig bortdefinering av visse temaer som upolitiske.
DB170123 Det er ikke dermed sagt at en slik metodikk er uten verdi for å sammenligne på tvers av land, men man bør ta klare og uttrykkelige forbehold om at man bare har studert én snever indikator på « politisk interesse », som slett ikke gir grunnlag for å trekke bombastiske slutninger.
DB170123 Det er ikke grunnlag for å hevde at luftfartsindustrien glemmer sitt samfunnsansvar som følge av økt globalisering og konkurranse.
DB170123 Det har aldri vært lett å samle partiene på ytre høyre fløy i Europa, dels fordi de spiller på nasjonale motsetninger som rettes mot hverandre og dels fordi de bygger på ganske ulikt ideologisk grunnlag .
BT170123 Hvilke vitner har de intervjuet for å få et så godt grunnlag som mulig til å si at Johaugs versjon er den rette ?
BT170123 Da påtalenemnda innstilte på 14 måneders utestengelse for Johaug, var det på grunnlag av dommer fra lignende saker i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170123 Hvilke vitner har de intervjuet for å få et så godt grunnlag som mulig til å si at Johaugs versjon er den rette ?
AP170123 Da påtalenemnda innstilte på 14 måneders utestengelse for Johaug, var det på grunnlag av dommer fra lignende saker i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
AP170123 Hvilke vitner har de intervjuet for å få et så godt grunnlag som mulig til å si at Johaugs versjon er den rette ?
AP170123 Da påtalenemnda innstilte på 14 måneders utestengelse for Johaug, var det på grunnlag av dommer fra lignende saker i Idrettens voldgiftsrett ( CAS ).
DB170122 Søreide mener at prøveordningen ikke gir grunnlag for noen reaksjon fra Russland.
DB170122 Gir ikke grunnlag for reaksjon fra Russland ¶
AP170122 Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf mener det er problematisk om Det hvite hus bidrar til å undergrave maktkritisk journalistikk og fremstiller hendelser på en måte det ikke er grunnlag for.
AP170122 - På generelt grunnlag er det bekymringsfullt at en politisk administrasjon varsler at de skal kommunisere direkte med velgerne i størst mulig grad, og det kan se ut som at pressekorpset som følger Det hvite hus vil få betydeligere vanskeligere arbeidsforhold i tiden fremover, sier Tron Strand, leder i Stortingets pre
AP170122 Men vi har ikke ønsket å legge press på dem som på eget grunnlag ikke ønsker å bli slått sammen.
AP170122 Det gir dårlig grunnlag for en god og varig løsning, sier hun ¶
BT170121 Rettspsykiaterne mener det heller ikke er grunnlag for en PTSD-diagnose, og de går i rette med behandlernes teorier om « flashbacks » hos 37-åringen.
SA170120 Rådmannen viser til beregninger om lav folkevekst som grunnlag for å vurdere endret skolestruktur.
SA170120 Safe-leder Terje Enes i Statoil sier han kun har hørt bruddstykker av det som skal presenteres, og sier han ikke har godt nok grunnlag til å uttale seg.
DB170120 UDI-direktøren tar ikke stilling iS enkeltsaker i denne kronikken, men skriver på generelt grunnlag om reglene.
DB170120 Likevel vil det alltid være noen som klarer å jukse seg til oppholdstillatelse på grunnlag av en falsk asylforklaring og falsk identitet.
DB170120 I noen saker der statsborgerskap kalles tilbake, kan det etter en helhetsvurdering bli gitt en ny oppholdstillatelse på grunnlag av ny, korrekt identitet.
DB170120 Dette skjedde i de dager da Per Kristian Foss, eller Pekka som han ble kalt, blåste liv i Ullevål Tåsen Unge Høyre og la grunnlag for en politisk karriere.
DB170120 Skulle vi kun ha brukt vår egen innboks som grunnlag for slike artikler, hadde vi ikke gjort annet.
BT170120 Når det gjelder loven, fremgår det meget tydelig av Europarådskonvensjonen og FN-konvensjonen om begrensning av statsløshet at dersom personen har løyet til myndighetene og fått statsborgerskap på feilaktig grunnlag , kan dette trekkes tilbake - selv om personen skulle bli statsløs.
SA170119 - Det er ikke empirisk grunnlag som tilsier at lekdommere føler seg overkjørt av fagdommere, mens det derimot foreligger forskning som påpeker at jurymedlemmer opplever å bli overkjørt av andre jurymedlemmer, sier Ropstad.
SA170119 For eksempel kan det være grunnlag for en mer målrettet innsats mot skoler og kommuner med svake resultater, sier kunnskapsministeren.
SA170119 Stabile rammevilkår gir trygghet for arbeidsplassene, og et forutsigbart grunnlag for nye investeringer og nye bedriftsetableringer i Norge.
SA170119 DEBATT : Stabile rammevilkår gir trygghet for arbeidsplassene, og et forutsigbart grunnlag for nye investeringer og nye bedriftsetableringer i Norge.
SA170119 Adgangen til midlertidige ansettelser på generelt grunnlag svekker jobbtryggheten.
DN170119 Våre digitale spor kan danne grunnlag for nye tjenester, men det er kort vei til konkurrenten hvis forbrukernes tillit ikke forvaltes riktig.
DB170119 Are Høidal, fengselsleder ved Halden fengsel, kan bare kommentere situasjonen på generelt grunnlag .
DB170119 - Presidentskapet mener det ikke er grunnlag for den kritikken komiteen kommer med, og vil gjøre rede for dette i sitt svar til komiteen, sa Thommessen i en kommentar til Dagbladet forrige torsdag.
DB170119 Denne type intervjuer har normalt ikke som formål å danne grunnlag for en identitetsvurderingen av familiemedlemmet som befinner seg i Norge, i dette tilfellet Mahad.
DB170119 Bruken av jury skulle sikre at tiltalte ble dømt eller frifunnet av sine likemenn på grunnlag av de framlagte bevisene.
BT170119 De jobber systematisk over tid og er ekstra opptatt av en god start, av å gi et godt grunnlag tidlig.
AP170119 februar 2016 en grundig rapport, som forhåpentligvis vil danne grunnlag for en interessant debatt om EOS-utvalget i et fremtidsrettet perspektiv.
AP170119 Jeg er kommet i skuddlinjen for beskyldninger det ikke er grunnlag for, legger han til.
AP170119 - Nei, hvis de opprinnelig kom på et helt falsk grunnlag , for eksempel at de sa de kom fra ett land og i virkeligheten kommer fra et annet, så vil oppholdstillatelse kunne bli tilbakekalt.
SA170118 Tusenfryd avviste at de hadde opptrådt grovt uaktsomt og at det dermed heller var ikke grunnlag for oppreisning.
SA170118 Som midtbanespiller skal man jo ha et bra fysisk grunnlag , sier Kind Bendiksen.
DB170118 Likevel ; skaper du et solid grunnlag i forveien, og forbereder deg godt, er muligens suksessen ikke så langt unna.
DB170118 Heller ikke hos Fylkesmannen vil de saksbehandle spørsmålet i media, men svarer på generelt grunnlag : ¶
DB170118 All fosterreduksjon må skje på medisinsk grunnlag .
BT170118 « Dette gir grunnlag for å drive forekomsten i inntil 50 år.
BT170118 « Dette gir grunnlag for å drive forekomsten i inntil 50 år.
BT170118 Kunstplanen er for noen blitt selve symbolet på den planmessige og politisk omforente satsingen som har skapt grunnlag for den suksessen som kulturbyen Bergen er blitt.
AP170118 Klimapanelet er en FN-organisasjon som jobber på vegne av alle verdens land for å gi myndighetene et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn.
AP170118 FNs klimapanel ( IPCC ) jobber på vegne av alle verdens land for å gi myndighetene et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene.
AP170118 Som midtbanespiller skal man jo ha et bra fysisk grunnlag , sier Kind Bendiksen.
DN170117 Hun peker på at enkelte universiteter har et bedre faglig grunnlag og gir flere muligheter i arbeidslivet enn andre universiteter.
DB170117 - På generelt grunnlag kan jeg si at jeg er for nyvinninger som kan redusere usportslige opptredener, sier Edvartsen til Dagbladet.
DB170117 - På generelt grunnlag kan jeg si at jeg er for nyvinninger som kan redusere usportslige opptredener, sier Edvartsen til Dagbladet.
DB170117 I tillegg kan merkingen gi et bedre grunnlag for å vurdere om ulven blir mer nærgående og for eksempel tar opphold i bebygde strøk. 6.
DB170117 Departementet kom da til at loven ikke ga adgang til felling på dette grunnlag . 2.
DB170117 melsene i Artikkel 4, 5,6, 7 og fra forbudet mot bruk av metoder nevnt i Artikkel 8, under forutsetning av at det ikke er noen annen tilfredsstillende løsning og at unntaket ikke vil være skadelig for vedkommende bestands overlevelse : ¶ - å tillate, i strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning, fangst, forvaring og annen skjønnsom bruk av enkelte vill
DB170117 En slik endring vil kunne gi økt fleksibilitet i forvaltningen og et noe bredere rettslig grunnlag for uttak av ulv, sier Helgesen til Dagbladet, og legger til.
DB170117 Det er en bedret ressurssituasjon som har gjort det mulig for UDI å prioritere arbeidet med å ta opp gamle saker der nye opplysninger antyder at opphold ble gitt på uriktig grunnlag .
AP170117 Da rapporten fra Arbeidstilsynet kom tidligere i januar, sa miljøbyråden til Aftenposten at det hittil ikke var juridisk grunnlag til å si opp kontrakten.
AP170117 OKB gikk på sin side til sivilt søksmål mot staten ved Kulturdepartementet fordi det mener departementet ikke har grunnlag for kreve tilbake millionene de fikk i statsstøtte.
AP170117 Dette ønsket kommer på grunnlag av mangel på politi i hovedstaden, skriver Martine ( 19 ).
AP170117 Dette ønsket kommer på grunnlag av mangel på politi i hovedstaden, ettersom de er opptatt med å stoppe bilister i dieselbiler.
SA170116 - Vi finner ikke juridisk grunnlag for erstatning når uttalelsene kommer fra Malikas egen familie, og hun selv har bekreftet disse overfor min klient og andre, skriver Eide.
SA170116 Bård Flovik bekrefter at TIL-spillerne på generelt grunnlag har fått beskjed om å være litt varsomme på det omdiskuterte underlaget i Skarphallen, av frykt for skader.
DN170116 De nye initiativene skal samlet kunne skape 12.000 milliarder dollar i forretningsmuligheter i 2030, tilsvarende ti prosent av verdensøkonomien da, og gi grunnlag for 380 millioner arbeidsplasser.
DN170116 De nye initiativene skal samlet kunne skape 12.000 milliarder dollar i forretningsmuligheter i 2030, tilsvarende ti prosent av verdensøkonomien da, og gi grunnlag for 380 millioner arbeidsplasser.
DB170116 I søppelsaken kan stinkende søppelhauger i gatene grunnet manglende søppelhenting tale for at det er grunnlag for heving.
DB170116 Hvis motparten velger å saksøke kommunen og en domstol kommer til at det ikke var grunnlag for heving, risikerer kommunen å måtte betale erstatning.
DB170116 Hvis Oslo kommune hever avtalen uten at det viser seg å være grunnlag for det, risikerer Oslo kommune i verste fall å måtte betale flere titalls millioner kroner i erstatning til søppelselskapet Veireno som kompensasjon for tapt fortjeneste med mer.
DB170116 Grove brudd på materielle plikter vil kunne være med i en samlet vurdering og kunne danne grunnlag for heving, mener Anderssen.
DB170116 Førsteamanuensies Harald Benestad Anderssen kan ikke utelukke at de mange bruddene på arbeidsmiljøloven, i tillegg til over 30 000 klager på renovasjonsselskapet Veireno, kan gi grunnlag for heving av avtalen.
DB170116 - Utgangspunktet er at det skal mye til for å heve en kontrakt, og flere sammensatte vurderinger må til før man kan fastslå at det er grun