SA171012 Undersøkte grundigere
AP171012https://www.aftenposten.no/bolig/Ordningen-skulle-oke-verdien-pa-boligen-din_-men-ingen-bryr-seg-10676b.html Undersøkte grundigere
SA171007https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Det-brutale-krasjet-skaper-reaksjoner--Stopp-reprisene-Familien-hans-ser-pa-dette-243435b.html De Plus ble uansett sendt til sykehus for en grundigere legesjekk.
SA171007 De Plus ble uansett sendt til sykehus for en grundigere legesjekk.
FV171007https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Det-brutale-krasjet-skaper-reaksjoner--Stopp-reprisene-Familien-hans-ser-pa-dette-243435b.html De Plus ble uansett sendt til sykehus for en grundigere legesjekk.
AP171007https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Det-brutale-krasjet-skaper-reaksjoner--Stopp-reprisene-Familien-hans-ser-pa-dette-243435b.html De Plus ble uansett sendt til sykehus for en grundigere legesjekk.
DB170930 Hvordan et for dem som i reguleringsregime best kan se ut, krever imidlertid grundigere utredning og forsiktig eksperimentering.
DB170922 Kroppen var altfor forbrent til å kunne slå fast alder eller kjønn før vi har foretatt en grundigere obduksjon, heter det i uttalelsen.
DA170920 Han etterlyser en grundigere gjennomgang av hva de står for : Det handler ikke om å være mot folkelig innflytelse i politikken, slik professor Øyvind Østerud beskriver dem som mener populismen er en ideologi, mener Ekern. 7. september skrev Østerud i en artikkel i Klassekampen : « Når moderne velgerprotester blir kalt popu
DA170919 Skulle gjerne hatt sjansen til å gå grundigere inn i ting, både privat og i yrkessammenheng.
DB170907 Det må også gjøres grundigere undersøkelser for å bekrefte funnene til ORB, skriver Wagner, men presiserer : ¶
DB170906 - Jeg mener at ordet terrorist og pirat bør defineres grundigere før man setter folk og kulturer i bås.
AP170906https://www.aftenposten.no/osloby/i/EGqmo/Rodt-enige-med-byradspartiene-om-a-midlertidig-stanse-fortettingsplaner Hvis det premisset endrer seg, gjør det at vi må ha en grundigere prosess før vi sender et endelig forslag til bystyret, sier Marcussen til Aftenposten.
NL170904 Poenget er imidlertid at det er liknende og selvsagt langt grundigere analyser og simuleringer som ligger til grunn for planene om hvordan fremtidens forsvar skal se ut.
DB170903 44-åringen ønsker strengere kontroll av lagenes utstyr og grundigere sjekk av ryttere som bytter hjul med stor hyppighet under ritt.
DB170827 Pielke har ingen umiddelbar løsning, men ser flere mulige tiltak, deriblant tydeligere og mer presise retningslinjer for sanksjoner, mer ettertanke rundt virkningen av straffen, og et ansvar hos CAS-panelet om å forklare deres avgjørelser grundigere .
DA170816 - Istedenfor å påbegynne avtale direkte med en operatør, kunne vi gått ut i det åpne markedet, og vi kunne grundigere undersøkt befolkningens ønske for området, sier Haaning.
AP170814https://www.aftenposten.no/verden/i/6Ex4W/Trump-vil-utrede-Kinas-handelspolitikk Trump undertegnet mandag et oppdrag der den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer blir bedt om å vurdere hvorvidt USAs handel med Kina krever en grundigere gransking.
AA170814 Trump undertegnet mandag et oppdrag der den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer blir bedt om å vurdere hvorvidt USAs handel med Kina krever en grundigere gransking.
DN170812 En person involvert i granskingen har overfor Variety bekreftet eposten sendt av Beyler, og sier det var et forsøk på å kjøpe tid for å undersøke situasjonen grundigere .
AP170812https://www.aftenposten.no/verden/i/VVmGp/-HBO-takker-hackerne-som-stjal-og-publiserte-flere-Game-of-Thrones-manuskript En person involvert i granskingen har overfor Variety bekreftet e-posten sendt av Beyler, og sier det var et forsøk på å kjøpe tid for å undersøke situasjonen grundigere .
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Nå går de enda grundigere til verks for å kartlegge de komplekse mekanismene bak barnefattigdom.
AA170812 En person involvert i granskingen har overfor Variety bekreftet eposten sendt av Beyler, og sier det var et forsøk på å kjøpe tid for å undersøke situasjonen grundigere .
AA170812 En person involvert i granskingen har overfor Variety bekreftet eposten sendt av Beyler, og sier det var et forsøk på å kjøpe tid for å undersøke situasjonen grundigere .
DN170802 Bragden hylles av eksperter, som samtidig tar til orde for en grundigere etisk debatt om manipulering av DNA fra mennesker. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/vqJ9B/Forskere-i-USA-har-fjernet-sykdom-ved-a-genredigere-menneske-embryo Bragden hylles av eksperter, som samtidig tar til orde for en grundigere etisk debatt om manipulering av DNA fra mennesker.
AA170802 Bragden hylles av eksperter, som samtidig tar til orde for en grundigere etisk debatt om manipulering av DNA fra mennesker. ( ©NTB ) ¶
DB170721 I jakten på sjanselikhet er det mulig å gå enda grundigere til verks for å oppnå ønsket resultat i denne avgjørende fasen av livet.
DB170715 Dersom de velger å gå av kan de sette seg grundigere inn i de enkelte severdighetene.
SA170704 Da hadde Greipel satt seg ned og sett grundigere på bildene.
FV170704https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Tysk-sykkelstjerne-langet-ut-mot-Sagan-Noen-timer-senere-gjorde-han-helomvending-238343b.html Da hadde Greipel satt seg ned og sett grundigere på bildene.
AP170704https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Tysk-sykkelstjerne-langet-ut-mot-Sagan-Noen-timer-senere-gjorde-han-helomvending-238343b.html Da hadde Greipel satt seg ned og sett grundigere på bildene.
DN170701 - Hvis Hong Kong begynner å skape problemer, så kommer Kina til å følge grundigere med for å finne ut hvor uroen kommer fra.
NL170628 En konseptvalgutredning på sin side er grundigere , og tar for seg alle aspekter ved et så stort samferdselsprosjekt i regi av Statens vegvesen.
DB170628 Det ville medføre en langt grundigere vurdering av bruken av tvang.
AA170627 Hadde Ola Arnfinn sett for seg at det skulle gå med 1800 kilometer på snøscooter denne vinteren og at han skulle balansere i sikkerhetsline syv meter over bakken, hadde han kanskje tenkt seg grundigere om.
VG170622 Blant annet kom Wiik med forslag om å foreta en grundigere undersøkelse av årsrapportens revisorrapport.
DB170622 Men går man grundigere inn i materien, ser man at situasjonen langt ifra er så rosenrød som regjeringen skal ha det til.
AA170621 Det gir rom for grundigere drøftinger om et år, sa Senterpartiets Liv Signe Navarsete da de ble informert om amerikanernes ankomst i høst.
DB170620 Fordi han er så ung, er han undersøkt grundigere enn andre.
DB170620 - Vi burde drøftet dette litt grundigere , medgir psykologspesialisten.
DA170617 Fra 2015 startet vi en grundigere oppfølging av vinprodusenter og vingårdene, og som går lenger ned i leverandørkjeden enn tidligere.
DA170617 Det var første skritt i å få på plass en grundigere oppfølging og skape bevissthet om de etiske standardene Vinmonopolet legger til grunn.
DA170615 Han mener en grundigere opplæring ville være nyttig av flere grunner.
DB170614 Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra flere representanter, som er enig i prinsippet, men som mener at saken trenger grundigere behandling.
VG170613 De er litt mer internasjonale i alt, de er litt grundigere fra de er unge, det stilles litt større krav, råskapen, viljen til å bli god er litt større.
VG170613 Vi er for å se på straffenivået, men i vårt forslag ba vi om en grundigere utredning for å vurdere flere forhold som ikke var med i saken, som for eksempel at de fengselsplassene som trengs ikke finnes.
DB170602 Det avgjørende beviset i saken var DNA-materiale fra Lukosevicius som først ble funnet under en grundigere analyse av prøvene da saken ble gjenopptatt.
AP170601 - Prosessen er langt bedre, med blant annet folkemøter, sms-varsel til alle innbyggere og grundigere mediedekning, sier han.
AP170601 - Prosessen er langt bedre, med blant annet folkemøter, sms-varsel til alle innbyggere og grundigere mediedekning, sier han.
DA170531 Det er viktig for at barn tidlig skal finne gleden av å lære et nytt fremmedspråk, og for at man tidligere kan komme i gang med læringen og dermed lære språket grundigere .
VG170530 Da er det grunn til å tro at man vi finne flere brudd hvis man undersøker dette grundigere , sier professor Rune Jansen Hagen ved Universitetet i Bergen til VG.
VG170530 Da er det grunn til å tro at man vi finne flere brudd hvis man undersøker dette grundigere , sier professor Rune Jansen Hagen ved Universitetet i Bergen.
VG170530 - Når stikkprøvekontrollen avdekker så mange feil og mangler, kan det tyde på at vi bør ha en grundigere gjennomgang av avtaler man har inngått de siste årene.
DB170530 Det endte gledelig nok med at alle etter grundigere medisinsk vurdering fikk klarsignal til å konkurrere.
AA170529 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har i intervjuer slått fast at prosessen har vært « god og skikkelig », noe Lundteigen ønsker en grundigere begrunnelse for.
SA170524 Kontrollen blir nok grundigere enn normalt, på grunn av det som har skjedd i Manchester og det som skjedde i Stockholm for ikke så lenge siden.
AP170524 Kontrollen blir nok grundigere enn normalt, på grunn av det som har skjedd i Manchester og det som skjedde i Stockholm for ikke så lenge siden.
AP170522 - At Delphi har kunnet bruke slikt verktøy i rekrutteringen av toppledere, gjør prosessene og vurderingene enda grundigere .
VG170509 Vi ser at vi burde gått grundigere til verks og gjort en annen vurdering.
DA170508 Forsvarsminister Jim Mattis sier de er i ferd med å gjøre en grundigere vurdering av avtalen.
AA170508 Forsvarsminister Jim Mattis sier de er i ferd med å gjøre en grundigere vurdering av avtalen.
DA170428 Etaten får blant annet krass kritikk for å ikke gå grundigere igjennom manglende etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene i Veireno.
AA170428 Etaten får blant annet krass kritikk for å ikke gå grundigere igjennom manglende etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene i Veireno.
SA170427 Vi har i mer enn ti år forsøkt å fremme forslag i flere sammenhenger ( også i Norsk olje og gass ), samt i foredrag og vitenskapelige artikler, om at petroleumsindustrien trenger grundigere granskinger, men uten å få noe gjennomslag.
DB170426 Men leser man litt grundigere , oppdager man et lys som går gjennom hele stykket, sier Larsen.
AA170426 Han burde også diskutert offentliggjøringen den grundigere med politiet, ifølge Bystyret i Trondheim.
DA170425 - Vi mener det er ganske alvorlig at den tredje rullebanen ikke er grundigere drøftet når den vil få så store konsekvenser for klima, føre til økt utbyggingspress på matjord og skape støyproblemer for lokalbefolkning i Ullensaker og Nannestad, sier 1. nestleder Gaute Eiterjord.
AA170423 Riksadvokat Tor-Aksel Busch har nylig slått fast at misbruk og overgrep mot barn er et økende samfunnsproblem og ber i et rundskriv til politi og påtalemyndighet om grundigere og raskere etterforskning.
DB170422 Hjemmelagde vafler ble servert, og kronprinsparet fikk et grundigere innblikk i brukernes hverdag.
SA170420 Er det som jeg tror, og som Aftenbladet burde sett grundigere på, at flere av disse politikerne er nærmest « fyllmasse » i styremøter, og der faglige innspill om selskapets aktiviteter er sjeldne, og der disse ofte kommer i kategorien « enig med sistnevnte taler », ja, da har vi en variant av norsk korrupsjon.
AA170420 Det er lett å se muligheter og styrker, men jeg skulle ønsker problemene ble grundigere behandlet av denne grunn.
VG170419 Prøvene som ble tatt fra ofrene i Tyrkia, ble sendt til grundigere analyse ved OPCWs laboratorium i Haag, men resultatet er ikke offentlig kjent.
SA170419 Prøvene som ble tatt fra ofrene i Tyrkia, ble sendt til grundigere analyse ved OPCWs laboratorium i Haag, men resultatet er ikke blitt offentliggjort.
DB170419 Prøvene som ble tatt fra ofrene i Tyrkia, ble sendt til grundigere analyse ved OPCWs laboratorium i Haag, men resultatet er ikke blitt offentliggjort.
AP170419 Prøvene som ble tatt fra ofrene i Tyrkia, ble deretter sendt til grundigere analyse ved OPCWs laboratorium i Haag.
AA170419 Prøvene som ble tatt fra ofrene i Tyrkia, ble sendt til grundigere analyse ved OPCWs laboratorium i Haag, men resultatet er ikke blitt offentliggjort.
DN170412 Begge landene er enige om at det er viktig å bedre dialogen mellom de to landene, og å gå grundigere til verks når det gjelder å diskutere uenighetene om Syria og hva som trengs for å få slutt på den seks år lange krigen.
AA170412 Begge landene er enige om at det er viktig å bedre dialogen og å gå grundigere til verks når det gjelder å diskutere uenighetene om Syria og hva som trengs for å få slutt på den seks år lange krigen.
VG170408 Men ser du litt grundigere på det som skjedde, så handlet 3-0 mot både Odd og Sandefjord litt om marginer også.
AP170406 Prøvene som ble tatt fra ofrene, blir nå sendt til grundigere analyse ved et laboratorium i Ankara, og OPCW skal også foreta egne analyser ved sitt laboratorium i Haag.
AP170406 Grundigere analyse ¶
AP170406 Dommen er heldigvis langt grundigere og viser at det må stilles krav til den utredning selskapene gjør.
AA170406 Prøvene som ble tatt fra ofrene, blir nå sendt til grundigere analyse ved et laboratorium i Ankara, og OPCW skal også foreta egne analyser ved sitt laboratorium i Haag.
SA170405 Dommen er heldigvis langt grundigere og viser at det må stilles krav til den utredning selskapene gjør.
BT170405 Dommen er heldigvis langt grundigere og viser at det må stilles krav til den utredning selskapene gjør.
AA170405 Egentlig pleier jeg å gjøre en grundigere sjekk av selgeren, men jeg ville ikke risikere å miste billettene, forteller Inger.
AA170405 - Ja, men neste gang skal jeg ta en grundigere sjekk på selgeren.
DN170403 I forrige uke tok Finanstilsynet til orde for at bankene må gjøre en grundigere sjekk av låntakernes betalingsevne enn de gjør i dag.
DA170403 I forrige uke tok Finanstilsynet til orde for at bankene må gjøre en grundigere sjekk av låntakernes betalingsevne enn de gjør i dag.
BT170403 Det kom i alle fall ikke et ord fra megleren om det min grundigere halvdel finleste seg til i prospektet senere på kvelden.
AA170403 I forrige uke tok Finanstilsynet til orde for at bankene må gjøre en grundigere sjekk av låntakernes betalingsevne enn de gjør i dag.
VG170330 Lavinehundene skal etter hvert gjøre et grundigere søk på stedet.
AP170330 Putin og hans rådgivere burde lese amerikansk historie litt grundigere .
DB170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
DA170328 I forslag til nye retningslinjer understreker tilsynet at bankene må sjekke låntakers evne til å nedbetale gjeld grundigere enn det de gjør i dag.
DA170328 Rådgiver Gaute Bjørnsen mener det er påkrevd med en grundigere og mer kunnskapsbasert utredning for blant annet å få til en bedre klageordning.
DA170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
AA170328 - Mange av forslagene som fremmes trenger en grundigere utredning og et kunnskapsgrunnlag bak før man fremmer konkrete forslag om det, sier Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre-medlem i helsekomiteen. 289 personer døde av overdose i 2015, det høyeste tallet siden 2004, viser tall fra Folkehelseinstituttet.
AA170328 I forslag til nye retningslinjer understreker tilsynet at bankene må sjekke låntakers evne til å nedbetale gjeld grundigere enn det de gjør i dag.
SA170327 Etterlyser grundigere undersøkelser ¶
SA170327 Berqvist, som selv er lege, etterlyser grundigere undersøkelser før man blir henvist til assistert befruktning.
FV170327 Etterlyser grundigere undersøkelser ¶
FV170327 Berqvist, som selv er lege, etterlyser grundigere undersøkelser før man blir henvist til assistert befruktning.
AP170327 Etterlyser grundigere undersøkelser ¶
AP170327 Berqvist, som selv er lege, etterlyser grundigere undersøkelser før man blir henvist til assistert befruktning.
AA170325 Men redaksjonskomiteen mente det trengs en grundigere debatt om saken og foreslo å overlate saken til landsstyret, et forslag partileder Trygve Slagsvold Vedum gikk på talerstolen for å støtte.
VG170323 Jeg visste straks at jeg måtte teste hodetelefonene grundigere , koblet til elektronikk jeg kjenner, med eget låtutvalg.
DB170321 - For å gjøre framskritt må vi gjøre en grundigere analyse av hvem som er blitt etterlatt og hvorfor, sier Jahan.
BT170321 Desto verre er det at meldingen ikke behandler masseturismens mørke sider grundigere .
AA170321 - For å gjøre framskritt må vi gjøre en grundigere analyse av hvem som er blitt etterlatt og hvorfor, sier Jahan.
AA170321 - For å gjøre framskritt må vi gjøre en grundigere analyse av hvem som er blitt etterlatt og hvorfor, sier Jahan.
DA170315 Det nederlandske valget vil få en grundigere gjennomgang i Linderborgs nye bok, som kommer i desember, sammen med det franske valget, det norske, og forhåpentligvis det italienske valget.
DB170312 For det viste jo nærmere gjennomganger av både databasen Omdal hadde brukt og en grundigere gjennomgang av en større database med bilder.
AA170311 Til meg oppgir han andre grunner til at han ikke ville bli sitert på det han opprinnelig sa til Adresseavisen, først og fremst at det er behov for grundigere vurderinger av bevisene.
VG170310 Hvordan Hæren og HV skal designes for fremtiden, ble utsatt til neste høst, for å få fram grundigere utredninger.
DA170310 - Det kan være en mulighet, men dette må utredes grundigere , sier han.
AP170310https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hoyre-utsatte-sporsmalet-om-eggdonasjon-til-neste-ar-616856b.html Statsminister Erna Solberg var lettet over at saken ble utsatt, og mener at det er riktig å få en grundigere debatt i det hun sier er et vanskelig spørsmål.
AA170310 - Det kan være en mulighet, men dette må utredes grundigere , sier han.
AA170310 - Det kan være en mulighet, men dette må utredes grundigere , sier han. ( ©NTB ) ¶
BT170309 De må lære seg å være objektive, noe som innebærer å legge bort følelser, ikke ta en side og heller vurdere bevisene grundigere .
AA170309 Da skal det tas stilling til om innreiseforbudet skal stanses midlertidig inntil en grundigere behandling i rettsvesenet.
BT170307 Hun ville vente med å vedta nedlegging, inntil styret har fått en grundigere gjennomgang av konsekvensene.
BT170306 Kontrolløren skal samtidig informere kunden om klagemuligheten, slik at Skyss kan gjøre en ny og grundigere vurdering i etterkant.
AA170304 Riksadvokat Tor-Aksel Busch slår fast at misbruk og overgrep mot barn er et økende samfunnsproblem og ber om grundigere og raskere etterforskning.
VG170301 Price Waterhouse Cooper, som har ansvar for avstemningen og sikkerheten rundt konvoluttene i over 80 år, har allerede beklaget, men Beatty vil at Oscar-akademiet går grundigere til verks.
VG170301 Gikk grundigere til verks ¶
AP170301https://www.aftenposten.no/norge/Slik-snudde-statens-jurister-nederlaget-mot-Behring-Breivik-til-full-seier-i-dag-616187b.html Slik gikk de grundigere til verks ¶
AP170301 Slik gikk de grundigere til verks ¶
VG170227 Den første rapporten vil bli etterfulgt av en grundigere rapport.
BT170227 Responsen bør være enda grundigere og mer faktabasert kritisk journalistikk om Trumps presidentskap og politikk.
BT170227 Responsen bør være enda grundigere og mer faktabasert kritisk journalistikk om Trumps presidentskap og politikk.
BT170226 Den første rapporten vil bli etterfulgt av en grundigere rapport.
BT170226 Den første rapporten vil bli etterfulgt av en grundigere rapport.
AP170226 Den første rapporten vil bli etterfulgt av en grundigere rapport.
AA170226 Den første rapporten vil bli etterfulgt av en grundigere rapport.
SA170224 Uustal mener bedøvelsen gir fødselspersonalet bedre forutsetninger for å gjøre en grundigere undersøkelse. - « Jeg skal bare titte litt », får mange kvinner høre etter fødselen.
FV170224 Uustal mener bedøvelsen gir fødselspersonalet bedre forutsetninger for å gjøre en grundigere undersøkelse. - « Jeg skal bare titte litt », får mange kvinner høre etter fødselen.
DN170224 ¶ Denne saken burde heller aldri kommet så langt, lagmannsretten burde gjort et grundigere arbeid på forhånd og avvist anken, sier forfatteren.
AP170224 Uustal mener bedøvelsen gir fødselspersonalet bedre forutsetninger for å gjøre en grundigere undersøkelse. - « Jeg skal bare titte litt », får mange kvinner høre etter fødselen.
AA170220 Mer omfattende og langt grundigere overvåkning er ryggmargsrefleksen hos mange politikere i slike situasjoner.
VG170216 Jeg forstår helheten bedre og kan på en grundigere måte vurdere pasientens behov for oppfølging videre, forklarer sykepleieren.
DB170216 Samtidig gjør de det klart at utøverne og støtteapparat ønsker seg bedre og grundigere opplæring rundt problematikken, som tidligere har vært koblet til det såkalte Ren Utøver-prosjektet.
AA170211 Ifølge talsmannen hennes, Rafal Bochenek, blir hun værende på sykehuset for en grundigere undersøkelse.
VG170209 - Vi har fått svar på de spørsmålene vi stilte og det er spørsmål vi må gå litt grundigere inn i hver for oss, sier Marit Arnstad ( Sp ).
DN170206 Men et mindretall mener spørsmålet må utredes grundigere .
BT170206 Men et mindretall mener spørsmålet må utredes grundigere .
AA170206 Men et mindretall mener spørsmålet må utredes grundigere .
VG170203 Ifølge avisen The Independent gjennomførte aldri Obama-administrasjonen noe innreiseforbud for irakiske flyktninger, men innførte en ny og grundigere bakgrunnssjekk og behandling av søknadene for irakiske flyktninger som allerede befant seg i landet.
AA170203 Deretter innførte Obama grundigere bakgrunnssjekk av irakiske flyktninger, men han innførte aldri innreisestans eller forbud mot flyktninger fra Irak, påpeker Washington Post.
SA170202 Vi krevde dessuten at det måtte innhentes grundigere dokumentasjon av effekten av en høy rushtidsavgift og erfaringene med det fra andre byer, blant annet fordi vi er bekymret for sentrumshandelen.
AP170129 I denne saken kan du lese en grundigere gjennomgang av Bannons bakgrunn.
AP170129 I denne saken kan du lese en grundigere gjennomgang av Bannons bakgrunn.
AP170117 Regjeringsadvokaten går grundigere til verks i Breivik-saken nå enn i tingretten.
AP170117 En grundigere dokumentasjon av Kriminalomsorgens tiltak for å lempe på soningsregimet.
AP170116 En grundigere liste ligger på Oslo kommune sine sider ¶
AP170111 - Jeg tenker at hvis man for eksempel kunne bevege seg ned mot fem eller seks fag, kunne man få flere timer i dem og mer fordypning og gi elevene en grundigere forståelse de kan ta med seg videre til høyere utdanning.
AP170110 Alle som skal inn i rettssalen går gjennom en grundigere sikkerhetskontroll enn mandag.
DB170105 Man er nødt til å gå grundigere inn.
DB170105 Vi kan i hvert fall bekrefte at TV-bildene vi fikk se under lanseringen så svært bra ut, men kommer til å gjøre oss opp en grundigere mening om den generelle bildekvaliteten og innsynsvinkelen så snart messedørene åpner torsdag.
SA170102 Hvis Sigurd Vik ønsker å gå grundigere til verks, finnes det også en rekke forskningsbidrag om dette : Andelen av befolkningen som gjør frivillig arbeid går nedover, og motivasjonen for å bidra som frivillig handler i økende grad om « individuell selvrealisering ».
FV161104 Når det gjelder vekta må man gå grundigere til verks.
AP160919https://www.aftenposten.no/reise/Skal-du-til-London-i-host-Var-obs-pa-disse-reglene-8254b.html Følger opp grundigere
FV160829 HP har fortalt oss at prisene vil starte på 7000 kroner for den anbefaltebasismodellen, som også er den vi akkurat har mottatt til oss for en grundigere test.
BT160829 HP har fortalt oss at prisene vil starte på 7000 kroner for den anbefaltebasismodellen, som også er den vi akkurat har mottatt til oss for en grundigere test.
AP160829https://www.aftenposten.no/digital/Her-er-vare-anbefalinger-av-barbar-PC-til-studiene-187b.html HP har fortalt oss at prisene vil starte på 7000 kroner for den anbefaltebasismodellen, som også er den vi akkurat har mottatt til oss for en grundigere test.
AP160811https://www.aftenposten.no/norge/Kraftig-okning-i-allergier-601742b.html Ved grundigere undersøkelser viser det reelle tallet å være 7 til 8 prosent.
AP160809https://www.aftenposten.no/norge/Politiet-om-Scandinavian-Star-Ingen-bevis-for-flere-brannstiftere-601724b.html Støttegruppen : Politiet kunne gjort en grundigere jobb ¶
AP160809https://www.aftenposten.no/norge/Politiet-om-Scandinavian-Star-Ingen-bevis-for-flere-brannstiftere-601724b.html Jan Harsem i Støttegruppen mener også at politiet kunne ha gjort en grundigere jobb, men han har tillit til at politiet hadde en oppriktig interesse i å finne ut mest mulig i den nye etterforskningen.
AP160809https://www.aftenposten.no/digital/Bitcoin-eiere-ma-ta-en-del-av-hacker-tapet-selv-86b.html Bitfixnet lover at de snart vil gjøre grundigere rede for hvordan de har kommet frem til tapsprosenten og hvordan man skal bedre sikkerheten.
AP160728https://www.aftenposten.no/amagasinet/Trodde-du-det-var-mange-uoppdagede-arter-i-Amazonas-Du-skulle-bare-visst-hva-norsk-natur-skjuler-595617b.html Det er morsomt, sier Kvifte, som etter grundigere undersøkelse gjennom lupen, trekker seg : ¶
BT160721 Skal Universitetet i Bergen gjøre noe med dette, bør de gå grundigere til verks enn å kvotere inn menn.
SA160703 - For det første, så opplever jeg tyskerne som grundigere .
SA160703 - Grundigere og mer rasjonelle ¶
FV160703 - For det første, så opplever jeg tyskerne som grundigere .
FV160703 - Grundigere og mer rasjonelle ¶
AP160703 - For det første, så opplever jeg tyskerne som grundigere .
AP160703 - Grundigere og mer rasjonelle ¶
AP160620https://www.aftenposten.no/norge/Politiets-datasystemer-borte-i-timevis-for-andre-gang-pa-to-maneder-Pinlig-og-helt-utrolig-535015b.html Han understreker at de skal gjennomføre en grundigere evaluering av det som skjedde.
SA160604 Denne rengjøringsmetoden er holdbar gjennom hele sesongen, men hun anbefaler likevel en grundigere vask i starten og slutten av grillsesongen.
AP160604https://www.aftenposten.no/bolig/Det-er-tull-a-vaske-grillen-8502b.html Denne rengjøringsmetoden er holdbar gjennom hele sesongen, men hun anbefaler likevel en grundigere vask i starten og slutten av grillsesongen.
AP160304https://www.aftenposten.no/osloby/Ringnes-kjoper-luksusvilla-til-75-millioner---av-seg-selv-14796b.html - Det var jo dumt av meg å ikke ta en grundigere vurdering da Victoria Eiendom kjøpte det, for det har kostet meg litt penger, sier Ringnes til DN. * * * * _Lurer du på hva boligen din er verdt ?
FV160127 - Ta med deg klinkekule ( så du kan sjekke fallet i dusjen ) og lommelykt ( hvis det er behov for å undersøke loft/kjeller grundigere ).
BT160126 - Ta med deg klinkekule ( så du kan sjekke fallet i dusjen ) og lommelykt ( hvis det er behov for å undersøke loft/kjeller grundigere ).
AP160126https://www.aftenposten.no/bolig/Hva-bor-du-sjekke-pa-visning-9165b.html - Ta med deg klinkekule ( så du kan sjekke fallet i dusjen ) og lommelykt ( hvis det er behov for å undersøke loft/kjeller grundigere ).
AP160126 « Dette er normalt en mer omfattende behandling med grundigere intervjuer og begrunnelser i vedtakene.
AP160126 En « realitetsbehandling » innebærer en langt grundigere vurdering enn den forenklede behandlingen som Regjeringen hadde planlagt i forbindelse med retur til Russland.
AP160126 - Ta med deg klinkekule ( så du kan sjekke fallet i dusjen ) og lommelykt ( hvis det er behov for å undersøke loft/kjeller grundigere ).
AP160114 Etter en grundigere vurdering står det igjen fire konsepter som det skal jobbes videre med.