DA171208 « Russland har jobbet hardt de siste sju årene for å gjøre grundige forberedelser slik at de kommende vinterlekene skal bli både fredelige og harmoniske », het det i en uttalelse fra departementet.
DB171207 - Det er vel en tilskuer som har hatt den med, eller så er det en « bikkje » som lever på gata som har sneket seg inn portene, svarte ekspertkommentator Kjetil Rekdal i sin grundige analyse av hundestuntet.
AP171207 Det er snakk om ressurskrevende og omfattende oversikter, basert på grundige anmeldelser.
VG171205 I Norge er det tradisjon for foreta grundige , uavhengige evalueringer av store straffesaker når man har etterforsket saken ferdig og står med en eventuell rettskraftig dom i hendene.
SA171205 - Så har vi gjort våre grundige sjekker med norske myndigheter, og også det norske konsulatet der nede.
DB171205 - Så har vi gjort våre grundige sjekker med norske myndigheter, og også det norske konsulatet der nede.
DB171205 Det er en utfordring : Matsalen kan ofte være liten, vi er tett på andre lag, men vi må være grundige i det vi selv kan gjøre noe med.
AP171205 Jeg har sett på KrFUs grundige dokumentasjon i saken.
AP171205 For det første fordi grundige studier, blant annet en fra SSB, viser at klassestørrelse ikke har noen effekt på elevenes læring.
AP171205 For det første fordi grundige studier viser at klassestørrelse ikke har noen effekt på elevenes læring.
AP171205 - Så har vi gjort våre grundige sjekker med norske myndigheter, og også det norske konsulatet der nede.
AA171205 - Så har vi gjort våre grundige sjekker med norske myndigheter, og også det norske konsulatet der nede.
AA171205 - Så har vi gjort våre grundige sjekker med norske myndigheter, og også det norske konsulatet der nede.
VG171204 Det er bra at det kommer frem, og at Mattilsynet gjør grundige tilsyn, men man må se helheten.
DA171204 Både lagmannsretten og tingretten ga grundige dommer som la til grunn at tvangsnedslaktingen bryter med både privat eiendomsrett og internasjonale urbefolkningsrettigheter, ved at han nektes å utøve sin kultur, sier Máret Ánne Sara.
AP171204 Endringene som er foreslått har beviselig kommet etter grundige utredninger hvor kunstnerne selv har vært involvert.
BT171203 Byantikvaren har eksempelvis laget grundige rapporter om bygningsmiljøene på Wergeland, Storetveit og Paradis, uten at deres anbefalinger om vern av enkeltbygg og miljøer er tatt til følge.
DB171201 Når dette Utvalget har foreslått endringer, etter grundige utredning der kunstnerne har vært involvert, er det politisk detaljstyring å gå inn for å endre dette.
DA171201 - Vi hadde godt over 30 navn på blokka, og har gjennom nettverket vårt fått grundige referanser.
VG171128 - Jeg synes svarene i forrige omgang var grundige og med mye dokumentasjon.
SA171128 Vi er ikke imot grundige studier.
AP171128 Ordfører Tor Asgeir Johansen ( Ap ) i Tysfjord mener politiets grundige arbeid vil bidra til å forebygge flere overgrep.
AA171128 Ordfører Tor Asgeir Johansen ( Ap ) i Tysfjord mener politiets grundige arbeid vil bidra til å forebygge flere overgrep.
DB171127 Norges Fotballforbund er svært grundige i sitt forebyggende arbeid, forteller Haavik.
DB171127 For den svært grundige idrettsjuridiske diskusjonen fram til denne dommen baserer seg mye på troverdigheten til Grigory Rodchenkov ; eks-sjefen på dopinglaboratoriet i Moskva som nå holdes på hemmelig sted i USA under beskyttelse av det amerikanske statspolitiet FBI.
DB171124 - Det virker litt vinglete av politiet og kan tyde på at de ikke har vært grundige nok i utgangspunktet.
DA171124 - I arbeidet med å etablere en administrativ konsernmodell i den sentrale helseforvaltningen, har det blitt gjennomført grundige prosesser på effekten av et slikt vedtak.
DB171123 - Det virker litt vinglete av politiet og kan tyde på at de ikke har vært grundige nok i utgangspunktet, mener Sylte.
SA171122 OD gjorde grundige selvstendige analyser og vurderinger, som de delte med offentligheten.
SA171122 - Jeg kan bare si at våre anførsler var basert på grundige vurderinger, både i domsutvalget og i CAS.
BT171122 - Jeg kan bare si at våre anførsler var basert på grundige vurderinger, både i domsutvalget og i CAS.
AP171122 - Det er rett og slett å gjøre grundige analyser av selskapene.
AP171122 - Jeg kan bare si at våre anførsler var basert på grundige vurderinger, både i domsutvalget og i CAS.
AA171122 - Jeg kan bare si at våre anførsler var basert på grundige vurderinger, både i domsutvalget og i CAS.
VG171121 - Vi har kommet til den konklusjon at det var umulig å forholde seg til alle svarene med så kort frist, sier leder Dag Terje Andersen, som beskriver svarene fra finansministeren som grundige .
NL171121 Myndighetenes beslutning om å videreføre en utdatert sykehusstruktur, basert på udokumenterte påstander i stedet for grundige konsekvensutredninger, fører nå til at hele Finnmark er dratt inn i en kamp hvor det på nytt skapes steile og uforsonlige fronter.
NL171121 Det er et enstemmig Storting som står bak de såkalte grundige vurderingene som er gjort, da Nasjonal helse- og sykehusplan ble vedtatt, slår helseminister Bent Høie og Helse Nord ettertrykkelig fast.
DB171120 Han eller hun har gjerne gjort grundige undersøkelser, ved å saumfare sosiale medier og annen informasjon som er tilgjengelig på nett.
DB171120 Stortinget må ta konsekvensene av sine egne langsomme, grundige tanker.
DB171117 Det må også gjøres grundige « barnas beste-vurderinger » i de resterende andre 60 prosentene av sakene, gjentar Austenå.
DB171116 Kunstkritiker Arve Røds grundige og gode kritikk av to Matias Faldbakken-utstillinger gikk over en dobbeltside i papiravisa mandag 11. september.
SA171115 Denne grundige artikkelen på hele 14 kapitler burde bli obligatorisk lesning for alle landets politikere.
VG171114 - Vi gjør grundige undersøkelser så langt det er mulig opp mot disse kandidatene.
DN171114 konsesjonsrunde ble tildelt med grunnlag i norsk lov etter grundige utredninger, inkludert tiltak for å begrense miljøkonsekvensene, sier Søviknes.
DB171114 Forventer at vi nå får grundige svar og en skikkelig opprydding fra statsråden og departementet, sier Elvestuen.
DB171114 Olje- og energiminister Terje Søviknes bedyrer at han er opptatt av å gi Stortinget så grundige svar som mulig, og fastholder at han ikke tilbakeholdt informasjon : ¶
AP171113 Dette skulle bygge på at Meyer hadde ¶ involvert styret i omstillingene og at Finansdepartementet hele tiden har fått informasjon om det som har skjedd ¶ involvert ansatte og fagforeninger i grundige prosesser knyttet til omstillingene i SSB ¶ stilt opp for å ta den krevende jobben med å kutte i antall ansatte i SSB ¶ utført det oppdraget hun har fått fra Finansdepartementet ¶ sørget for at SSB har levert på s
DA171112 Hun mener det har vært grundige involveringsprosesser og at det også var mange som ønsket å få en avklaring om sin stilling.
AP171112 Meyer og Steinfeld ville ha inn i avtalen at eventuelle uttalelser fra finansministeren skulle bygge på at Meyer har : ¶ involvert styret i omstillingene og at Finansdepartementet hele tiden har fått informasjon om det som har skjedd ¶ involvert ansatte og fagforeninger i grundige prosesser knyttet til omstillingene i SSB ¶ stilt opp for å ta den krevende jobben med å kutte i antall ansatt
DA171111 - Det første året vi ga støtte hadde vi grundige runder på økonomien i Norwegian Wood, og det var allerede da klart at de var truet av konkurs.
VG171109 På spørsmål om Vegdirektoratet blir kalt inn på teppet, sier Solvik-Olsen at han vil ha grundige svar om bro-avsløringen.
SA171109 Globalt finnes det store, frie og grundige forskningsmiljø som har trygg kunnskap om at vi forandrer klimaet.
AA171108 Listhaug viste i redegjørelsen til at UDI og UNE avgjør asylsøknader etter grundige og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.
AA171108 - Grundige vurderinger ¶
AA171108 Listhaug viste i redegjørelsen til at UDI og UNE avgjør asylsøknader etter grundige og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.
DB171106 Den er en av svært få grundige studier som har kunnet bekrefte det forskere og svogerforskere har sett lenge : insektene blir færre, borte er svermene som klistret seg til frontvinduet på bilen om sommeren.
AA171106 Det betyr grundige behovsanalyser og vurderinger av alternative konsept, med folkelig medvirkning og ekstern kvalitetssikring.
VG171105 I sommer gjorde de grundige evalueringer for å se hva som burde og kunne gjøres.
AP171105 Det betyr grundige behovsanalyser og vurderinger av alternative konsept, med folkelig medvirkning og ekstern kvalitetssikring.
AP171104 juli-rapporten, med sin grundige og kritiske gjennomgang av politiets beredskap, ledelseskultur og handlingsevne.
SA171103 Grundige forberedelser ¶
AP171103 Grundige forberedelser ¶
VG171102 Bakgrunnen for det grundige tilsynet er at det er ulovlig å benytte påstander om at en alternativ behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser.
BT171102 Det har vært gjort grundige vurderinger av hvordan virksomhetsoverdragelsen kan gjennomføres på best mulige måte, og de tillitsvalgte har vært tett på i hele prosessen.
AA171102 Facebook, Google og Twitter forsvarte seg tirsdag og onsdag i grundige høringer i Kongressen.
AP171031 Etter flere grundige gjennomganger med hver enkelt av disse, ser vi at dette dreier seg om opp mot 2,7 stillinger, altså omtrent halvparten av tiden.
DB171028 Nå har Bushra Ishaq fått utført den beste og mest grundige holdningsundersøkelsen blant norske muslimer noensinne.
AP171028 Jobben med å samle de seks til grundige intervjuer og en lengre middag på Akershus festning, er en bragd i seg selv.
VG171027 Slik blir historiens kraftlinjer tydelige enda engang gjennom denne grundige og velskrevne boken fra en av våre dyktigste og mest originale yngre sakprosaforfattere.
SA171024 Alle disse flotte menneskene som har Viking i sitt hjerte fortjener bedre, og det vil de få hvis Viking er grundige og kompetente i sine evalueringer.
AP171024 Alle disse flotte menneskene som har Viking i sitt hjerte fortjener bedre, og det vil de få hvis Viking er grundige og kompetente i sine evalueringer.
AP171022 Andre industrier er pålagt å gjøre grundige risikoanalyser og stille spørsmål som : ¶
DB171020 - Vårt mål er å øke global bevissthet om forurensningens betydning, og å mobilisere den politiske viljen som trengs for å takle den, ved å gi de mest grundige estimater av forurensning og helse som er tilgjengelig, sier Landrigan.
VG171019 - Jeg forutsetter at det er grundige rutiner, for å sikre at alt har vært innenfor loven.
AA171019 Dommerne fikk da en gjennomgang av de grundige tekniske undersøkelsene som er gjennomført av plagget.
AA171019 Den mye omtalte Ulvang-genseren ble også et tema i retten torsdag morgen, da dommerne fikk en gjennomgang av de grundige tekniske undersøkelsene som er gjennomført av plagget.
VG171017 Her har skiledelsen - helt berettiget - måttet tåle mye kritikk for arrogansen de utviser i møtet med kritiske spørsmål, og Backe Madsens grundige historietime underbygger hvordan det vokste frem et miljø som sliter med at man rett og slett er blitt litt for høye på seg selv.
DB171017 - Jeg fikk medisiner etter grundige undersøkelser og regner med det samme er tilfellet i dag.
AP171011 - Derfor ber vi nå regionene i Bufetat om å gjøre grundige vurderinger og gjerne utfordre kommunene enda kraftigere på det de etterspør av institusjonsplasser til barn og unge, sier Mari Trommald.
DB171009 « The Weinstein Company » har gjort grundige publikumsanalyser og masse testing, og meldte inn skriftlig hva de ønsket å gjøre med filmen, uttalte Aage Aaberge, filmens norske hovedprodusent den gang.
AA171009 Etter flere måneder med grundige undersøkelser fastslår Kulturdepartementet at man ikke lenger har tillit til IRN og har derfor besluttet å kutte støtten til organisasjonen.
DB171008 « The Weinstein Company » har gjort grundige publikumsanalyser og masse testing, og meldte inn skriftlig hva de ønsket å gjøre med filmen, uttalte Aage Aaberge, filmens norske hovedprodusent den gang.
SA171004 - Å hevde at grundige medisinske undersøkelser i forkant av en kamp vil redusere skadevirkningene av slagene mot hodet, er å kaste blår i øynene på utøverne.
FV171004 - Å hevde at grundige medisinske undersøkelser i forkant av en kamp vil redusere skadevirkningene av slagene mot hodet, er å kaste blår i øynene på utøverne.
BT171004 - Å hevde at grundige medisinske undersøkelser i forkant av en kamp vil redusere skadevirkningene av slagene mot hodet, er å kaste blår i øynene på utøverne.
AP171004 - Å hevde at grundige medisinske undersøkelser i forkant av en kamp vil redusere skadevirkningene av slagene mot hodet, er å kaste blår i øynene på utøverne.
NL171002 Et magasin som erklærer et « uavhengig nordnorsk perspektiv », dokumentasjon av « vår samtid slik den er », og som sier at det skal « gå bak den løpende nyhetsdekningen med grundige reportasjer, analyser, kommentarer og portretter... ».
AP171001 Grundige juridiske vurderinger før enhver uortodoks metodebruk er et annet verktøy.
DB170929 Saksbehandlingen har tatt lang tid fordi det er en vanskelig sak som har krevd grundige avveininger, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen ( Frp ) i en epost fredag kveld.
AP170929 Saksbehandlingen har tatt lang tid fordi det er en vanskelig sak som har krevd grundige avveininger, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen ( Frp ) i en epost fredag kveld.
AA170929 Saksbehandlingen har tatt lang tid fordi det er en vanskelig sak som har krevd grundige avveininger, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen ( Frp ) i en epost fredag kveld.
VG170928 Heldigvis er det krefter i oss som ønsker å ha grundige , ærlige og redelige meningsutvekslinger.
NL170928 Det må gjøres omfattende grunnundersøkelser og vi må gjøre grundige vurderinger av ulike krav før vi i det hele tatt kan begynne å prosjektere ei bru.
DB170928 Utenriksdepartementet gjør grundige vurderinger når det gjelder risiko for at materiellet som eksporteres kan bli brukt til brudd på humanitærretten.
NL170927 Og hvorfor er de ikke åpne på at konklusjonene i OEs rapport så totalt bryter med det ordførerne hevder er grundige utredninger gjort av helseforetaket selv ?
SA170926 - Vi håndterer slike situasjoner med stort alvor og grundige forberedelser.
NL170926 Vedtak som bygger på grundige utredninger og behandlinger i helsefaglige styrer, stortingskomite og tilslutt et samlet Storting.
FV170926 - Vi håndterer slike situasjoner med stort alvor og grundige forberedelser.
DB170926 - Vi håndterer slike situasjoner med stort alvor og grundige forberedelser.
DB170926 Det er vedtak som bygger på grundige utredninger og behandlinger i helsefaglige styrer, stortingskomité og til slutt et samlet storting.
BT170926 - Vi håndterer slike situasjoner med stort alvor og grundige forberedelser.
AP170926 - Vi håndterer slike situasjoner med stort alvor og grundige forberedelser.
DN170925 Vestli tror grundige analyser må til.
DA170925 Vestli tror grundige analyser må til.
AP170925 Vestli tror grundige analyser må til.
DB170923 Det viktigste er bare å nyte rittet, sier Sagan - som ikke vil medgi at en hjemmefavoritt som Edvald Bosson Hagen starter søndagens ritt med noen stor fordel, tross sine grundige løypebesiktigelser.
AP170923 Men vi har her på landsstyremøte hatt grundige drøftelser rundt de strategiske valgene, sier Hareide til Aftenposten.
AP170922 Målingene til Levada er mer grundige enn de fleste tilsvarende meningsmålinger i Norge og gjennomføres blant annet ved hjemmebesøk for å få ærligst mulige svar.
AP170917 Nettopp nå trenger vi grundige analyser og varsomme konklusjoner.
VG170915 Han skal ha gjennomgått grundige undersøkelser før han ble skrevet ut.
DN170914 Sandvik ( Ap ), som vil ha grundige undersøkelser av det dårlige valgresultatet.
AA170914 Sandvik ( Ap ), som vil ha grundige undersøkelser av det dårlige valgresultatet.
VG170913 Da jeg for en tid tilbake spurte direktøren ved Nammo Raufoss, Erland Paulsrud, om bakgrunnen for at Nammo har et salgskontor i et såvidt urolig område som Emiratene, svarte han : « Det var grundige overveiinger før vi gjorde den etableringen.
DA170912 - Hva er årsaken til SVs vekst ? - Grundige forberedelser med klare hovedsaker, og hvordan vi skulle kommunisere dem ut.
VG170910 - Valgstyret i kommunen må sørge for at det ut fra lokale forhold gjøres grundige sikkerhetsvurderinger av lokaler, tilgangen til lokalene, oppbevaringsmetoder, antallet personer med tilgang til lokaler der valgmateriell oppbevares og transporteringsmetoder fra valglokaler til opptellingslokaler, sier Brekke Jørgensen.
DB170910 For at klimaforskere skal være bombesikre på at en enkelthendelse kan tilskrives klimaendringene, trengs lange tidsserier og grundige undersøkelser.
VG170909 Derfor er det viktig at administrasjonen gjør grundige undersøkelser om det.
NL170908 Vær så snill stortingspolitikere ; Unngå å fatte store tunge beslutninger som er så avgjørende negativ for vår forsvarsevne og som innebærer en hinsides sløsing med våre sparepenger uten at der er foretatt grundige konsekvensanalyser i forkant av avgjørelsene.
DB170907 Det var først etter å ha lest den etterfølgende grundige granskingsrapporten at jeg - for å låne justisministerens ord - « skjønte poenget.
VG170906 Han understreker at det er nødvendig med grundige utredninger før det fattes en beslutning.
SA170906 - Andre er litt mer grundige .
DN170906 - Styrets beslutning om å flytte hovedkontoret til Finland kommer etter et halvt års grundige undersøkelser og analyser av konkurranseforholdene og utfordringene Nordea står ovenfor.
AP170906 - Andre er litt mer grundige .
AA170905 Forbrukerne oppfordres til å gjøre grundige egne undersøkelser.
AA170905 Forbrukerne oppfordres til å gjøre grundige egne undersøkelser.
DB170831 Konvensjoner blir som regel til gjennom lange og grundige prosesser.
AP170831 De som vil teste en skikkelig valgomat, kan prøve Aftenpostens grundige gjennomgang her, eller se på denne oversikten over hva partiene mener i mer enn 100 ulike spørsmål.
VG170830 Den grundige undersøkelsen som VG har foretatt omfatter samtlige av landets kommuner.
VG170829 Jeg opplever at spillergruppen synes at forberedelsene fra trenerne var grundige .
NL170829 Vi griper nå sjansen til å få en diskusjon om å beholde fakultetsstatus, og håper at det nye styret leser de svært grundige utredningene vi gjorde forrige år - som helt tydelig sier at det ikke vil gagne verken kunstfagene eller Universitetet i Tromsø å endre en suksesshistorie.
DA170826 Men det trengs også grundige masterplaner for å styre utviklingen.
VG170825 - Men likevel er vi etter konvensjonen om internasjonal våpenhandel forpliktet til å gjøre grundige undersøkelser, for å sikre at det ikke er overveiende sannsynlig at norsk ammunisjon eller våpen blir brukt i denne konflikten, sier han.
SA170824 « El-sensitivitet/el-overfølsomhet er en tilstand som aldri har latt seg påvise, tross grundige og omfattende studier internasjonalt gjennom mange år.
SA170824 « El-sensitivitet/el-overfølsomhet er en tilstand som aldri har latt seg påvise, tross grundige og omfattende studier internasjonalt gjennom mange år.
AP170824 « El-sensitivitet/el-overfølsomhet er en tilstand som aldri har latt seg påvise, tross grundige og omfattende studier internasjonalt gjennom mange år.
AP170824 « El-sensitivitet/el-overfølsomhet er en tilstand som aldri har latt seg påvise, tross grundige og omfattende studier internasjonalt gjennom mange år.
DB170823 Domsbegrunnelsene i CAS inneholder som regel grundige argumenter og gir innblikk i ulike kulturers tenkning om hva som er rett og galt i de idrettene som samler hele verden.
SA170822 Alle treningstimene, alle de grundige forberedelsene, alle drømmene, særlig den om OL i Sør-Korea, raser sammen.
DN170822 Vi gjør grundige vurderinger av alle våre samarbeidsavtaler.
DN170822 Sponsor « gjør grundige vurderinger » ¶
AP170822 Alle treningstimene, alle de grundige forberedelsene, alle drømmene, særlig den om OL i Sør-Korea, raser sammen.
SA170821 Men jeg vil understreke at vi hver dag gjør grundige analyser i jakten på å bli bedre, avslutter VIF-lederen. ( ©NTB ) ¶
DB170821 Men jeg vil understreke at vi hver dag gjør grundige analyser i jakten på å bli bedre, sier VIF-lederen.
DA170821 Men jeg vil understreke at vi hver dag gjør grundige analyser i jakten på å bli bedre, avslutter VIF-lederen.
AP170821 Men jeg vil understreke at vi hver dag gjør grundige analyser i jakten på å bli bedre, avslutter VIF-lederen. ( ©NTB ) ¶
DA170819 Spanias grundige terrorarbeid har bidratt til 13 år uten jihadistiske terrorangrep - helt til nå.
DA170819 Men selv om Spania er et uttalt mål, har både det grundige anti-terrorarbeidet og andre forhold trolig bidratt til at landet har unngått terrorangrep det siste tiåret, mener eksperter.
VG170817 - Nei, ikke en omkamp, men vi vil være sikker på å gi saken den grundige behandlingen den fortjener, sier Brein Karlsen.
DB170817 På bakgrunn av Kåre Ingebrigtsens grundige analyser av Ajax mente de sjansene var gode.
DB170817 Forskerne klarte etter grundige målinger ikke å påvise noen betydelige forskjeller i kvaliteten på den ferske fisken og på påleggsmakrellen, til tross for at sistnevnte var både fryst og hermetisert.
DB170815 Før sauene slapp ut på beitet hadde Dalsberget gjort grundige forundersøkelser i beiteområdene for å se om de kunne se rovdyr, nettopp fordi han har hatt dårlig erfaring med bjørn.
SA170811 Avgjørelsene på Stortinget ble tatt på grunnlag av disse langvarige og grundige prosessene.
NL170810 Mange av disse kommunene brukte nettopp lokaldemokratiet til grundige lokale prosesser før de gjorde vedtak, flere av dem er tuftet på flere sider lange utredninger.
VG170731 I ettertid har sykehuset hatt grundige debatter om behandlingen kvinnen og hennes ektemann fikk da de møtte i nemnda.
VG170728 Samtidig gir den tyske sikkerhetstjenestens grundige rapporter et leseverdig innblikk i politisk ekstremisme.
SA170725 Helsedirektoratets kostråd er basert på grundige gjennomganger av all relevant internasjonal forskning og litteratur, hvor både studienes størrelse og kvalitet blir lagt til grunn.
SA170725 Les vår grundige reportasje her : ¶
AP170725 Les vår grundige reportasje her : ¶
AA170722 Vi snakker mye om det omstridte minnestedet ved Utøya, og vi har grundige debatter om høyblokka og regjeringskvartalets framtid.
DB170717 Den andre er akutte plasseringer uten grundige , kompetente undersøkelser.
DB170715 Det er for eksempel vanskelig å se for seg at Stoltenberg ville foreslått å endre et sentralt element i pensjonsreformen uten grundige utredninger av de økonomiske konsekvensene, og uten å vite sikkert om pensjonistene kommer bedre eller dårligere ut av det, slik Støre nylig har gjort.
DB170712 Den grundige konseptvalgutredningen Oslo kommune har gjort, viser at lavutslippssonen vil bidra til en vesentlig forbedring av luftkvaliteten, spesielt i Groruddalen og i andre områder med mye tungtrafikk.
AA170712 - Kommer Wray og FBI til å gjennomføre uavhengige og grundige etterforskninger, uavhengig av hvem som blir implisert, undret demokratenes innflytelsesrike senator Dianne Feinstein.
DN170709 Det dreier seg om grundige og fornuftige justeringer, tuftet på at nasjonalstatenes håndheving av de samme menneskerettighetene etter hvert er modnet, skriver artikkelforfatteren.
VG170707 Det er foretatt få grundige undersøkelser og evalueringer av hvordan ulike tiltak knyttet til jordflytting har fungert på kort og lang sikt i Norge, skriver Bioforsk i sin rapport.
NL170706 Kostbare og grundige lokale prosesser fortoner seg enda mer meningsløse der makta har overkjørt folkets ønsker.
AA170704 « Den grundige granskningen viser at jeg har fulgt alle regler i Kystad-saken, og advokatfirmaet Schjødts juridiske betenkning basert på rapporten, slår utvetydig fast at loven er fulgt.
SA170703 Fikk du med deg denne grundige saken ?
BT170703 Fikk du med deg denne grundige saken ?
AP170703 Fikk du med deg denne grundige saken ?
FV170629 - Vi er fortsatt kritisk til politiets etterforskning og mener de ikke har vært grundige nok i forhold til motiv og planlegging.
AP170629 - Vi er fortsatt kritisk til politiets etterforskning og mener de ikke har vært grundige nok i forhold til motiv og planlegging.
VG170628 Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
AP170628 Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
AA170628 Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at grundige politifaglige og juridiske vurderinger ligger bak deres avgjørelse.
SA170627 Jeg hadde grundige runder med teamet i går og de er klar for å gi jernet, sier Johansen.
AP170627 Jeg hadde grundige runder med teamet i går og de er klar for å gi jernet, sier Johansen.
VG170626 Med tanke på den grundige vurderingen saken har vært igjennom i vinter, er det vår forventning at en klagesak blir behandlet raskt, sier Lahnstein.
DB170623 Vi har gjort grundige forberedelser basert på at OL går i Sør-Korea, og forholder oss til det inntil noe annet eventuelt blir bestemt, skriver Lea til Dagbladet.
NL170622 Det må gjennomføres grundige utredninger for den samla belastningen i konsesjonsprosessene som sammen med reineieres syn, må være avgjørende for om kraftanlegget skal tillates eller ikke.
BT170622 Til tross for grundige innspill i høringsrunden og forhåndsløfter fra politikere om ikke å legge ned skolen, som er kåret til den beste skolen i « Brukerundersøkelsen av skoler i Bergen », foretatt av nettopp Bergen kommune.
AP170622 Han legger til at de har erfart at det er den tunge og grundige journalistikken som selger.
SA170621 Kursen må korrigeres ¶ Grundige analyser bekrefter at vi i Norge har et godt utgangspunkt for å kunne bevare og videreutvikle et unikt velferdssamfunn.
SA170621 Grundige undersøkelser og flere tester viser at bilen hans ikke kan kjøre så raskt.
DB170621 Ifølge Store norske leksikon er Day-Lewis kjent som en av filmhistoriens mest allsidige og grundige metodeskuespillere.
DB170621 Slutningene, på tilsammen 34 sider, er grundige dokumenter som viser at de har lest tingrettens dom nøye.
AP170621 Politiets kriminalteknikere gjorde grundige undersøkelser av Nils Olav Bakkens hjem i Dokka, etter at han ble funnet død og forbrent i skogen.
SA170620 DEBATT : Grundige faglige vurderinger når det gjelder både brannsikkerhet og det byplanmessige, konkluderer med at Lervig fortsatt er det klart beste alternativet.
VG170619 - Etterforskningen fortsetter med grundige undersøkelser av åstedet og en rekke vitneavhør, sier han.
NL170619 Det er således ikke foretatt noen grundige analyser og det har heller ikke vært en realitetsdrøftelse av de ulike forslagene.
AP170616 Politiet har gjort grundige tekniske undersøkelser i og rundt leiligheten hvor den 54 år gamle mannen ble funnet drept torsdag ettermiddag.
AP170616 Politiet har gjort grundige tekniske undersøkelser i og rundt leiligheten hvor den 54 år gamle mannen ble funnet drept torsdag ettermiddag.
DB170614 « Lagmannsrettens domsgrunner, som er meget grundige , viser samlet sett at den tvil som måtte knytte seg til om N.N. ( dømte ) kan ha besvimt, ble vurdert som så teoretisk at den kunne utelukkes », heter det i Høyesteretts beslutning.
DB170614 - Men de synes det var ille at sjåføren ikke kunne akseptere den grundige dommen fra lagmannsretten og anket denne.
AP170614 Lagmannsrettens domsgrunner, som er meget grundige , viser samlet sett at den tvil som måtte knytte seg til om N.N. kan ha besvimt, ble vurdert som så teoretisk at den kunne utelukkes.
AP170614 De synes det var ille at sjåføren ikke kunne akseptere den grundige dommen fra lagmannsretten og anket denne.
VG170612 - Etter grundige undersøkelser ble det i samråd med det medisinske teamet i Norges Friidrettsforbund og Henrik selv, konkludert med at kirurgisk behandling nå er det foretrukne behandlingsvalget for å bli hundre prosent frisk, sier Løken.
NL170612 Det er jo « spesielt » i seg selv når våre fremste politiske styringspartier bevist overser opplagte geografiske fakta, en rekke grundige militære studier og en hel, stor haug av uttalelser og advarsler fra militære og sivile piloter og andre med peiling på forsvar og luftfart og BARE VEDTAR at en dårlig flystasjon plutselig er velegnet.
DB170612 - Etter grundige undersøkelser ble det i samråd med det medisinske teamet i Norges Friidrettsforbund og Henrik selv konkludert med at kirurgisk behandling nå er det fortrukne behandlingsvalget for å bli hundre prosent frisk, fortsetter Løken.
SA170610 Suksessen sikres ikke minst av de grundige kunstkritikerne Jan Hendrich Lexow og Per Remfeldt, og av Alfred Hauges sympatiske portrettering i Aftenbladet.
VG170609 For de innsatte som er overført mot sin vilje, så innebærer ikke dette et så stort inngrep at man kan si at dette på noen måte bryter med Norges menneskerettslige forpliktelser, skriver departementet, som legger til at det gjøres grundige vurderinger av hver enkelt innsatt før overføring.
VG170609 - Gjøres grundige vurderinger ¶
NL170608 Det gjøres grundige vurderinger før det blir gitt tillatelse til eksport.
AA170608 Etter grundige runder, ga svaret seg selv.
AA170608 Etter grundige runder, ga svaret seg selv.
AA170607 I tillegg støtter vi oss til to grundige gjennomganger av donorlistene utført av California Science Center, sier Andersen.
VG170606 Nå skal det understrekes at rettergangen på Ullevaal var profesjonelt gjennomført, og det er for all del ført grundige resonnementer av domsutvalget i Norges Idrettsforbund.
SA170605 - Vi har forberedt oss godt og gjort grundige forberedelser.
SA170604 Det er også synd at Statoil ikke kostet på seg å hente inn flere kunnskapsrike, kritiske røster, grundige analytikere med nyanserende kunnskap om hvordan tempoet i energiomstilling kan påvirke pris og etterspørsel og forstyrre hele energibransjen.
DB170603 - De neste ukene og månedene skal vi utføre grundige tester på bakken, sier Paul Allen, initiativtageren bak prosjektet.
VG170601 - Siden dette er det første av sitt slag, så kommer vi til å være grundige under prøveperioden og fortsette å prioritere pilotenes og besetningens sikkerhet, legger hun til.
VG170530 Samtidig påpeker rapporten at prosjekt- og risikovurderinger har vært « relativt grundige » og at det ikke er funnet konkrete brudd på EØS-regelverket.
VG170530 At man ikke tar grundige nok vurderinger før man inngår avtalene, slik at de inngås på mangelfullt eller feil grunnlag.
AA170529 - Politidirektoratet er positiv til samlokalisering av nødmeldesentralene, men vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, skriver Humlegård.
VG170528 Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge.
VG170528 Men for meg er det viktig å si at Politidirektoratet er positive til samlokalisering av nødmeldesentralene, men at vi er opptatt av at beslutninger følger av grundige og helhetlige vurderinger og fattes i riktig rekkefølge, sier politidirektør Humlegård til VG.
AP170526 Ifølge Hallberg gikk deltakerne gjennom grundige psykologiske tester for å sjekke om de var rustet til å takle stresset.
AP170520 - Jeg var sterkt i tvil og fulgte innstillingen i respekt for den grundige prosessen som har vært i partiet.
SA170518 Utnevnelsen av Mueller vil gjøre det mulig å grundige undersøkelser av Russland-saken, mener lederen av Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan.
SA170518 Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier utnevnelsen samsvarer med hans mål om å sikre at « det er mulig å gjennomføre grundige og uavhengige undersøkelser som følger fakta ».
NL170518 Det er basert på grundige undersøkelser av vogntoget fra Statens vegvesens side, påpeker politiadvokaten ved Innlandet politidistrikt.
DN170518 Lederen i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, vil høre grundige begrunnelser før han går god for å snu opp ned på særorganene i politiet.
DN170518 Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier utnevnelsen samsvarer med hans mål om å sikre at « det er mulig å gjennomføre grundige og uavhengige undersøkelser som følger fakta ».
DN170518 Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier utnevnelsen samsvarer med hans mål om å sikre at « det er mulig å gjennomføre grundige og uavhengige undersøkelser som følger fakta ».
DB170518 Ifølge Finnmark Dagblad har spesialister ved Rikshospitalet gjort nye og grundige vurderinger av ryggen, og kommet fram til at de kan foreta en bedre og mindre risikofylt operasjon enn tidligere antatt, blant annet ved å fjerne noen rygghvirvler.
BT170518 Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sa onsdag at utnevnelsen samsvarer med hans mål om å sikre at « grundige og uavhengige undersøkelser tillates å følge fakta, uansett hvor de leder ».
AA170518 Lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan, sier utnevnelsen samsvarer med hans mål om å sikre at « det er mulig å gjennomføre grundige og uavhengige undersøkelser som følger fakta ».
SA170517 Vi øyner sjefsspeider Lars Tjærnås' grundige faglighet.
FV170517 Vi øyner sjefsspeider Lars Tjærnås' grundige faglighet.
DB170517 Skiftet kan bety sprekker i bolverket som så langt har beskyttet Trump fra mer grundige granskninger, skriver Politico.
BT170517 Vi øyner sjefsspeider Lars Tjærnås' grundige faglighet.
AP170517 Vi øyner sjefsspeider Lars Tjærnås' grundige faglighet.
DB170515 Og det føltes flaut at jeg skulle få medaljen framfor mange andre flinke, grundige og dyktige utøvere av forsvarergjerningen, sier han.
VG170514 Men 22 grundige reportasjer er helt hinsides når det er midt i en periode med islamistisk, ikke høyreekstrem, terror ».
VG170514 - Det eneste rådet jeg kan gi er at det er viktig å gjøre grundige undersøkelser, og stille bunadsprodusentene inngående spørsmål om produksjonen.
VG170512 - De mest nærliggende alternativene til reserveløsning for TV-produksjonens del trenger grundige vurderinger før vi tar dem i bruk.
DB170512 Det må være de riktige eiendommene, kjøperne er mer grundige i sine undersøkelser og mer målrettet.
SA170511 Påstanden i innledningen kan jeg ikke underbygge med grundige tall.
FV170511 Ved hjelp av egendesignede tekniske løsninger og grundige etiske vurderinger fortelles historier fra en ellers lukket hverdag.
AP170511 Påstanden i innledningen kan jeg ikke underbygge med grundige tall.
DA170504 - Dette er noe Frp er opptatt av å få høyere opp på agendaen og som vi mener det trengs seriøse og grundige forhandlinger om i EU.
BT170502 Men jeg mener at det bør gjøres grundige miljøkonsekvensutredninger for å være sikker på at vindmøllene ikke skader mennesker eller dyreliv.
SA170427 Denne gruppen, som gjør grundige og gode granskinger, involveres kun i 1 - 2 gasslekkasjer hvert år, bl.a. både lekkasjen på Mongstad og på Statfjord A i oktober 2016.
AP170427 Bosch er fremdeles bitter for dét utfallet, og etter hvert som den grundige Robertson nøster opp Gunn-saken, peker stadig mer mot nettopp Bosch.
DA170426 Fans av « Den skjelvende kvinnen » fra 2012, Siri Hustvedts essayistiske selvbiografi om nerver, følelser og traumer, kan glede seg over grundige essays om skriving som terapi, og om forfatterens positive erfaring med psykoanalyse.
AA170426 Å slå sammen sjukommuner, med et område som er én og en halv ganger Vestfold fylke, krever grundige vurderinger, og ikke minst må det avklares bedre hvordan en slik kommune skal styres.
AA170425 Selv mener jeg at eggdonasjon bør tillates og at vi bør sette vår lit til at Bioteknologirådets grundige prosesser, som har evaluert både medisinske, etiske og samfunnsmessige aspekter basert på forskning fra mange tiår og som har resultert i at et flertall har stemt for å tillate eggdonasjon både i 2011 og i 2015.
DB170424 Med tanke på all den troverdige, grundige og gode forskningen vi har om rusfeltet, bør flere nå erkjenne at forbudslinja i narkotikapolitikken gjør mer skade enn nytte for seg.
DB170424 - Vi har gjort grundige sjekker.
DB170422 Sky Sports : - Zlatan mister resten av sesongen ¶ - Grundige undersøkelser viser at skadene Marcos Rojo og Zlatan Ibrahimovic fikk under torsdagens Europa League-kamp er alvorlige korsbåndskader som vil kreve spesialistundersøkelser de nærmeste dagene, skriver klubben.
DB170422 NRKs grundige gransking blir nå brukt som, nettopp, igjen, fasit, av de som er for et tiggerforbud og generell mistenksomhet mot innflytterne med skaut, fleecejakke og pappkopp ; som noe som slår fast at de som har ønsket å hjelpe tiggerne, har latt seg lure.
VG170421 Organisasjonenes grundige jobb med å sørge for allmenngjøring av tariffavtalene i bransje etter bransje, sikrer arbeidstakernes trygghet og hinder sosial dumping.
AP170421 Grundige analyser av Statsbygg har vist fuktskader, forvitring, slitasje og utdaterte tekniske anlegg.
VG170419 Grundige konsekvensutredninger, inklusive Lofoten, Vesterålen og Senja ( LoVeSe ), er avgjørende for å få kunnskap om ressursgrunnlag og andre forhold for å vurdere hvordan vi best forvalter samfunnets ressurser framover.
DB170419 Han får rett og slett ikke medhold av den grundige analysen som konkluderer med at psykiske lidelser forsterker utenforskap som igjen disponerer for radikalisering.
VG170410 Det er høringer i Senatet, med grundige gjennomganger av alt den foreslåtte dommeren har sagt og ment, og store diskusjoner om hva hun eller han står for.
DB170410 Ifølge Fosse har det ikke blitt foretatt « voldsomt grundige vurderinger » av de nye identifikasjonslysene.
AP170410 Her kan du lese en av Fahrentholds grundige artikler om hvordan Trumps gavmildhet ikke sto i stil med det han selv selv sa.
VG170408 Visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt skriver i en e-post til VG at politiet tar Sivilombudsmannens grundige vurderinger og kritikk til etterretning, og at ombudsmannens vurdering og konklusjon ble gjennomgått på et utvidet ledermøte i Vest politidistrikt torsdag denne uken.
VG170408 HAR SKJERPET INN : - Vi tar Sivilombudsmannens grundige vurderinger og kritikk til etterretning, sier visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt.
SA170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
FV170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
BT170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
AP170406 - Filmen viser det som den lange og grundige dommen beskriver.
AP170406 - Vi er av den oppfatning at vi har brukt materiale fra fotballkampene i tråd med intensjonen bak nyhetsretten og har gjort grundige juridiske vurderinger, sier TV 2-sjef Olav T.
DA170402 Der fortsetter vi vårt grundige selvstudium av kontorveggene hennes.
VG170401 VG måtte gjennom fire grundige kontroller for å slippe inn, etter at søknaden om tillatelse ble vurdert av fire ulike departementer.
DB170331 - Jeg har tenkt en del på det, selv om jeg ikke har gjort den grundige evalueringa ennå.
DB170330 Konklusjonen bygger på politiets behov for tillit hos folk flest, og på grundige analyser av kriminalitet og terrorfare.
AA170329 Kunnskapsdepartementet understreker at styret nå må være særlig aktsomme, men vår vurdering er at man nå har etablert svært grundige systemer for internkontroll.
SA170327 LEGESJEKK : Lege Ken Purvis savner automatikk i utredningen av mannlig infertilitet og mener det bør gjøres grundige undersøkelser før man henviser pasienten videre til IVF-behandling.
FV170327 LEGESJEKK : Lege Ken Purvis savner automatikk i utredningen av mannlig infertilitet og mener det bør gjøres grundige undersøkelser før man henviser pasienten videre til IVF-behandling.
AP170327 LEGESJEKK : Lege Ken Purvis savner automatikk i utredningen av mannlig infertilitet og mener det bør gjøres grundige undersøkelser før man henviser pasienten videre til IVF-behandling.
BT170325 Denne konvensjonen forplikter medlemslandene å gjennomføre grundige konsekvensutredninger om grenseoverskridende miljøkonsekvenser på et tidlig stadium i planleggingen av store prosjekter.
AA170325 - Det er levert grundige innspill til dette, jeg syns ikke dette passer seg at ledelsen sier det skal overlates til landsstyret fram i tid, sier han.
VG170324 Der er det gjort lange og grundige intervjuer med både ledere, ansatte og andre personer knyttet til Norges idrettsforbund ( NIF ).
DB170322 Kulturdepartementet har i flere år hatt tilgang på grundige analyser og informasjon om behovet for vedlikehold av Nationaltheatret.
DB170321 I runde fem, etter den grundige undersøkelsen, hevdet arrangøren at det var en kul på ryggen til Ivanov.
DB170321 Det er også viktig å gjøre grundige undersøkelser av den som selger kjolen.
SA170318 Når Ragnhild Osmundsen i brev til fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal ber om at det må igangsettes en slik gransking, er mitt råd : Etter alt vi er blitt kjent med både tidligere, og ikke minst etter Aftenbladets grundige arbeid, er det mest påkrevd å velge ut hovedposter i saken og la påtalemakten bedømme dette. | 72 kommuner har klaget på politireformen ¶
SA170318 Etter alt vi er blitt kjent med både tidligere, og ikke minst etter Aftenbladets grundige arbeid, er det påkrevd at Fylkeskommunen lar påtalemakten bedømme Dale Eiendomsselskap.
DB170316 Muligens den mest omfattende og grundige undersøkelsen noen sinne gjennomført på livsløps-risikoen for ulike energikilder er de EU-finansierte ExternE-studiene.
DB170315 Ap-politikeren frykter også at utlendingsmyndighetene ikke har gjennomført grundige nok vurderinger av afghaneren før han ble utsendt.
DB170315 - Hvis de mener at grundige nok vurderinger er gjort, vil jeg vite hvilke det er - og hvem som har gjort dem.
DB170315 Her er grundige tekster om feminisme i islam av postdoktor Marianne Bøe, om Koranen og miljø av MDG-politiker Shoaib Sultan og om betydningen av tolkninger av Koranen, skrevet av Minerva-redaktør Nils August Andresen.
VG170314 Så her må vi gjøre grundige vurderinger.
VG170313 - Jeg synes at det er flott at domstolen har anerkjent den grundige jobben som utlendingmyndighetene har gjort i denne saken.
AP170313 Det er også gjort grundige gjennomgang av alle kjøretøyer Jensen har kjøpt og solgt i disse ti årene og det samme gjelder for kjøp og salg av eiendom.
DB170310 Høyre har hatt en restriktiv politikk fordi vi har hatt mange grundige behandlinger som har endt der.
DB170310 Jeg mener vi av hensyn til vår egen prosess bør vi følge forslaget som er lagt fram slik at vi kan bruke tiden fram til neste landsmøte til å ta denne grundige debatten.
AP170310 Særlig det siste året har det vært grundige refleksjoner og debatt lokalt.
AA170310 Vi har gjort grundige analyser av området.
AA170310 - Partiledelsen kunne deltatt i den brede og grundige debatten partiet faktisk har hatt, ikke utsette det slik at velgerne ikke vet hvor vi lander før de stemmer til høsten, sier hun til NTB.
AA170310 - Partiledelsen kunne deltatt i den brede og grundige debatten partiet faktisk har hatt, ikke utsette det slik at velgerne ikke vet hvor vi lander før de stemmer til høsten, sier hun til NTB.
SA170308 Han forteller at Forbrukerrådet tidligere har diskutert behovet for at målerne er korrekte med NVE, og at man forventer at Justervesenet vil gjøre grundige tester av dette fremover.
FV170308 Han forteller at Forbrukerrådet tidligere har diskutert behovet for at målerne er korrekte med NVE, og at man forventer at Justervesenet vil gjøre grundige tester av dette fremover.
AP170308 Han forteller at Forbrukerrådet tidligere har diskutert behovet for at målerne er korrekte med NVE, og at man forventer at Justervesenet vil gjøre grundige tester av dette fremover.
VG170307 Men man kan også se rettspraksis fra CAS som viser at også foretas grundige vurderinger.
DB170307 En av dem er TV 2-kommentator og tidligere proffsyklist Mads Kaggestad ( 40 ), som tidligere i år uttalte i Dagbladet at han var redd for at den stadig mer grundige jakten på jukserne, kom til å medføre at mer eller mindre uskyldige ofre kunne ende opp med å lide.
BT170307 Nye og dyre tiltak bør ikke bli vedtatt uten grundige regnestykker.
BT170307 Nye og dyre tiltak bør ikke bli vedtatt uten grundige regnestykker.
DB170306 Som et minimum må det kreves at utlendingsforvaltningen tar grundige juridiske anførsler på alvor og vurderer FNs konvensjon om statsløshet.
DB170306 - Det er viktig at man får på bordet mer grundige forslag til forbedringer i mediepolitikken, for det er en kritisk situasjon med veldig store endringer på kort tid.
AA170306 - Barneklinikken har egentlig veldig gode rutiner på utredning av ME og er grundige , så jeg tenker at dette er en liten glipp som dessverre kan skje.
DA170304 Levende portrett av en mor som med tida ble dement, men som da hun var på topp førte grundige lister over hva alle fikk og ga hverandre til jul.
DA170304 Levende portrett av en mor som med tida ble dement, men som da hun var på topp førte grundige lister over hva alle fikk og ga hverandre til jul.
SA170303 Denne utfordringen blir tatt på største alvor gjennom grundige og konstruktive diskusjoner.
DB170302 Vi hadde veldig konkrete, grundige diskusjoner om Nord-Korea, Afghanistan, Syria, Russland og hele fred og forsoningsarbeidet vårt som han var veldig interessert i, sier Brende.
DB170302 Lagmannsretten kjøper derimot de sakkyndiges vurderinger og stoler på at staten har foretatt grundige , løpende vurderinger.
AP170302 Opprettholder Høyesterett den grundige og enstemmige vurdering fra Borgarting lagmannsrett, kan Den europeiske menneskerettsdomstol ( EMD ) i Strasbourg bli neste etappe.
AA170302 Bak denne investeringen er det nok grundige analyser fra våre flinke folk i oljefondet, sier han. ( ©NTB ) ¶
DA170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger.
BT170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger.
BT170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger.
AA170301 Lagmannsretten skriver videre at vedtakene om at Breivik skal oppholde seg i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, bygger på tilstrekkelig grundige vurderinger.
VG170228 Utlendingsmyndighetene gjør konkrete og grundige vurderinger i hver enkelt sak, og Norge sender ikke ut mennesker som får vurdert at de har behov for beskyttelse, sier Listhaug.
VG170228 Gjennom systematiske, grundige og målrettede undersøkelser har de, gjennom sitt arbeid, avslørt overgrep, unnfallenhet og manglende rettssikkerhet overfor pasienter innlagt på tvunget psykisk helsevern.
BT170228 Den eneste måten å overbevise vår trønderske kulturminister på, er grundige analyser av byens sterke behov for kulturhus.
AP170228 Identifisering i alvorlige kriminalsaker er alltid gjenstand for svært grundige vurderinger i redaksjonen.
AP170228 Identifisering i alvorlige kriminalsaker er alltid gjenstand for svært grundige vurderinger i redaksjonen.
AA170228 Michael Momyr har etter grundige overveielser sagt seg villig til å stå til partiets disposisjon, sier Rolf Jarle Brøske som nå leder nominasjonskomiteen.
AP170227 Forskerne sier selv at de skal gjøre grundige studier for å sikre at dette ikke skjer.
VG170226 Etter grundige søk, konkluderer nødetatene med at ingen personer ble tatt av snømassene. 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
SA170222 Vi anbefaler denne grundige bakgrunnssaken : Rasisme og nyzasisme brer om seg på russiske fotballtribuneri ¶
BT170222 Vi anbefaler denne grundige bakgrunnssaken : Rasisme og nyzasisme brer om seg på russiske fotballtribuner ¶
AP170222 Vi anbefaler denne grundige bakgrunnssaken : Rasisme og nyzasisme brer om seg på russiske fotballtribuner ¶
DB170221 Samtidig er Kaggestad glad for at det er blitt økt oppmerksomhet rundt dette paradokset : At den stadig mer grundige jakten på jukserne medfører at mer eller mindre uskyldige ofre kan få lide.
DB170221 Den internasjonale voldgiftretten for sport, CAS, trodde ikke på den forklaringen etter grundige undersøkelser, men antok i dommen i stedet at Contador kunne ha inntatt clenbuterol gjennom et kosttilskudd.
DB170220 For etter denne grundige og utfordrende rapporten fra den internasjonale granskingskommisjonen, drar Norge til VM med et helt frikjent landslag.
DB170220 - Kjøpere må gjøre grundige undersøkelser om de vil gå inn i avtaler hvor garanterte leieinntekter er et sentralt element. (...
DN170219 - Etter grundige undersøkelser kom vi frem til tre trekk vi valgte å kalle « The Founder's Mentality » - egenskaper en leder har som kan forklare hvorfor bedriften hans eller hennes gjør det så bra, forteller Chris Zook.
DN170216 - Etter grundige overveielser sammen med familien min trekker jeg mitt kandidatur til posten som arbeidsminister tilbake, heter det i uttalelsen.
BT170216 - Etter grundige overveielser sammen med familien min trekker jeg mitt kandidatur til posten som arbeidsminister tilbake, heter det i uttalelsen.
AA170216 - Etter grundige overveielser sammen med familien min trekker jeg mitt kandidatur til posten som arbeidsminister tilbake, heter det i uttalelsen.
VG170215 - Etter grundige overveielser sammen med familien min trekker jeg mitt kandidatur til posten som arbeidsminister tilbake, heter det i uttalelsen.
BT170215 Det er mer riktig å si at vi etter grundige analyser har endret strategi.
AP170215 » - Etter grundige overveielser sammen med familien min trekker jeg mitt kandidatur til posten som arbeidsminister tilbake, heter det i uttalelsen.
AA170215 - Etter grundige overveielser sammen med familien min trekker jeg mitt kandidatur til posten som arbeidsminister tilbake, heter det i uttalelsen.
VG170213 Til tross for grundige undersøkelser, klarte ikke legene å finne ut av hva som feilet henne.
DB170213 Organisasjonen har etter grundige interne diskusjoner tatt klart standpunkt, og generalsekretær Anne-Marie Helland utfordret denne uka Kristelig Folkeparti ( KrF ) til å gjøre det samme.
BT170213 Det har kommet frem mye interessant i den grundige prosessen departementet har tatt initiativ til.
DB170210 - Om man skal kunne stole på det, må man utføre grundige undersøkelser som vil ta flere år, sier han.
AP170210 - Det er også denne grundige dommen et uttrykk for.
AP170210 - Det er også denne grundige dommen et uttrykk for.
AP170210 - Det er også denne grundige dommen et uttrykk for.
VG170209 - Det var i og for seg gode og grundige svar, men jeg vil ikke utelukke at vi har nye spørsmål, sier Venstre-leder Trine Skei Grande på vei ut av møtet.
DB170209 » Dette er selvfølgelig gevinster som ikke automatisk finner veien til mer romslige helsebudsjetter, men vi trenger ikke grundige samfunnsøkonomiske analyser for å fastslå at våre politikere har grunn til å prioritere rusmisbrukere høyere.
AA170209 Venstres Trine Skei Grande sier det ble gitt grundige og gode svar fra statsrådene.
SA170208 Bedriften gjennomfører grundige risikoanalyser i et hvert prosjekt de går inn i, og iverksette tiltak ut fra dette.
DB170208 « Falske nyheter » må ikke forveksles med at pressen gjør feil, eller ikke har vært grundige nok.
DA170208 Også en film som « 1945 », om en ungarsk landsbys svik mot jødene ved krigens slutt føyer seg inn i denne kategorien filmer, mens filmer som chilenske Sebastián Lelios kjønnspolitiske drama « A Fantastic Women » står i bresjens for Berlins grundige utvalg av skeiv film og film som speiler ulike subkulturer.
SA170207 Olavs Hospital, og Bjørnebye innrømmer at man nok er ekstra grundige , sett opp mot spillere helt uten skadehistorikk.
BT170207 Olavs Hospital, og Bjørnebye innrømmer at man nok er ekstra grundige , sett opp mot spillere helt uten skadehistorikk.
AP170207 Olavs Hospital, og Bjørnebye innrømmer at man nok er ekstra grundige , sett opp mot spillere helt uten skadehistorikk.
DB170206 Rapporten har hittil blitt berømmet for sin grundige , saklige og forsiktige tilnærming til det kontroversielle spørsmålet om det norske samfunnet tåler innvandringen.
SA170204 Det grundige arbeidet har ført til flere endringer i synet på barnevernet både internt og blant politikere.
SA170204 Det grundige arbeidet har ført til flere endringer i synet på barnevernet både internt og blant politikere.
AA170204 Snarere betyr det at titalls tusen mennesker som etter grundige søknadsprosesser har gyldig visum eller opphold i USA, ikke lenger stanses på grensa.
VG170203 Rekdal skriver i sitt avskjedsbrev at han og Vålerenga skiller lag etter lengre tids « grubling » og « grundige overveielser ».
DB170203 Rekdal skriver at tida hans i klubben er over etter lengre tids grubling, med mange gode samtaler og grundige overveielser.
DB170201 Personer fra de sju landene det er snakk om - Iran, Irak, Libya, Syria, Somalia, Sudan og Jemen - blir allerede gjenstand for særs grundige kontroller når de søker om visum til USA.
SA170131 Det er meget viktig å lage et godt beslutningsgrunnlag og at styre foreta grundige vurderinger før beslutning av videreføring til neste fase fattes.
AP170130 Som har vært gjennom grundige vurderinger og beregninger.
AP170130 Som har vært gjennom grundige vurderinger og beregninger.
DB170129 Ifølge Ranstorp hadde ekstra grundige bakgrunnsundersøkelser vært en bedre løsning enn innreiseforbudet.
DB170129 Ifølge Diseth gjennomføres det ulike grundige undersøkelser av barna for å finne det egentlige kjønnet deres.
DB170129 Ifølge Diseth gjennomføres det ulike grundige undersøkelser av barna for å finne det egentlige kjønnet deres.
SA170127 Litt på grunn av grundige forberedelser, tror landslagslegen.
DB170127 Presidentordren ryktes også å berede grunnen for såkalt « extreme vetting » av flyktninger som ønsker opphold i USA, altså « ekstremt » grundige undersøkelser av alle som ber om opphold i landet.
AP170127 Litt på grunn av grundige forberedelser, tror landslagslegen.
SA170126 For eksempel ved å pålegge grundige , egne undersøkelser når man mottar et nytt legemiddel.
FV170126 For eksempel ved å pålegge grundige , egne undersøkelser når man mottar et nytt legemiddel.
BT170126 For eksempel ved å pålegge grundige , egne undersøkelser når man mottar et nytt legemiddel.
AP170124 - Jeg er bekymret for at de store omveltningene som foregår i mediene nå påvirker den balanserte og grundige journalistikken vi trenger, sier illustratør og tegneserieskaper Jenny Jordahl.
SA170123 - Vi er blitt enige med Maccabi etter gode og grundige forhandlinger.
DB170123 - Vi er blitt enige med Maccabi etter gode og grundige forhandlinger.
AP170123 - Vi er blitt enige med Maccabi etter gode og grundige forhandlinger.
DB170119 Det blir lite rom for kritiske spørsmål, eller grundige diskusjoner rundt modellenes relevans for virkeligheten.
DB170118 Med grundige bakgrunnsundersøkelser av deres interesser, ble målet med å slå an hos en krevende målgruppe oppnådd til fulle.
AP170116 - De vurderingene må du spørre byrådet om, om de har hatt grundige juridiske vurderinger etter at rapporten kom.
DB170114 Selv var han grundige 2,19 bak.
SA170113 Lund Svindal har slitt med smerter i kneet og reiser til Oslo for grundige undersøkelser av medisinsk personell.
SA170113 Den norske alpinkongen sliter igjen med kneet, og ble sendt hjem til Norge for grundige undersøkelser.
FV170113 Lund Svindal har slitt med smerter i kneet og reiser til Oslo for grundige undersøkelser av medisinsk personell.
FV170113 Den norske alpinkongen sliter igjen med kneet, og ble sendt hjem til Norge for grundige undersøkelser.
DB170113 - Dette ble gjort etter grundige vurderinger, sa Thommessen til Dagbladet torsdag.
BT170113 Lund Svindal har slitt med smerter i kneet og reiser til Oslo for grundige undersøkelser av medisinsk personell.
BT170113 Den norske alpinkongen sliter igjen med kneet, og ble sendt hjem til Norge for grundige undersøkelser.
BT170113 Lund Svindal har slitt med smerter i kneet og reiser til Oslo for grundige undersøkelser av medisinsk personell.
BT170113 Den norske alpinkongen sliter igjen med kneet, og ble sendt hjem til Norge for grundige undersøkelser.
AP170113 Lund Svindal har slitt med smerter i kneet og reiser til Oslo for grundige undersøkelser av medisinsk personell.
AP170113 Den norske alpinkongen sliter igjen med kneet, og ble sendt hjem til Norge for grundige undersøkelser.
DB170112 Dette ble gjort etter grundige vurderinger, sier Olemic Thommessen i en kommentar til Dagbladet, og legger til : ¶
AP170112 Dette ble gjort etter grundige vurderinger, sier Thommessen til Dagbladet, og legger til : ¶
DB170104 - Og den smaker ekstra godt når vi ser hvor grundige forskerne har vært, de har brukt mange typer teleskop etter hverandre, for eksempel, og virkelig jobbet for å få de riktige bildene.
DB170104 I nyere tid har grundige litteraturgjennomganger avfeid psykisk sykdom som en vesentlig forklaring på både terror og radikalisering.
DB170104 Hans grundige og banebrytende arbeider i økonomifaget, spesielt innen velferdsøkonomi, hadde fortjent ham Nobels minnepris i økonomi.
DB170102 - Det skilles ikke godt nok mellom enkle beregninger vi har gjort etter henvendelser fra media, og grundige beregninger vi har brukt lang tid på.
DB170101 Derfor var det så deilig å få reise ned til Stockholm og få gjøre grundige undersøkelser.
AP161220 Eksperter fra politiet holde på med kriminaltekniske undersøkelser, grundige undersøkelser av vogntoget, vitneforklaringer blir gjennomgått, og politiet innhenter og undersøker videopptak av videokameraer fra området rundt julemarkedet og Budapesterstrasse, veien som vogntoget kom kjørende på.
SA161009 Vi bør være ekstremt grundige på egenskapene vår neste trener bør ha.
FV161009 Vi bør være ekstremt grundige på egenskapene vår neste trener bør ha.
AP161009 Vi bør være ekstremt grundige på egenskapene vår neste trener bør ha.
AP161003 Utbygger har foretatt grundige undersøkelser og kartlagt områdets naturverdier og eventuell risiko knyttet til geologiske forhold.
FV160905 Professoren mener forbrukere bør være mer grundige med å sjekke telefonenes GSM 0+-system for de velger hvilken telefon de ønsker. ( ©NTB ) ¶
AP160905 - Vi vil gjøre grundige vurderinger av trusselbildet, avveiningen mot forebygging, avdekking og personvern.
AP160905 - Vi vil gjøre grundige vurderinger av trusselbildet, avveiningen mot forebygging, avdekking og personvern.
AP160829 Problemet ble først gjort kjent avIfixit, nettstedet som er kjent for sine grundige demonteringer av elektroniske produkter.
SA160810 En mye brukt versjon av tilstandsrapport som finnes i grundige og mindre grundige utgaver, men med mer informasjonsgrunnlag enn enkle verdi- og lånetakster.
SA160810 En mye brukt versjon av tilstandsrapport som finnes i grundige og mindre grundige utgaver, men med mer informasjonsgrunnlag enn enkle verdi- og lånetakster.
AP160810 En mye brukt versjon av tilstandsrapport som finnes i grundige og mindre grundige utgaver, men med mer informasjonsgrunnlag enn enkle verdi- og lånetakster.
AP160810 En mye brukt versjon av tilstandsrapport som finnes i grundige og mindre grundige utgaver, men med mer informasjonsgrunnlag enn enkle verdi- og lånetakster.
AP160707 Her i Massachusetts, for eksempel, må man gjennom grundige bakgrunnssjekker for å kjøpe våpen.
SA160622 Hun oppfordrer publikum til å gjøre grundige undersøkelser før de slipper inn eller mater et dyr.
FV160622 Hun oppfordrer publikum til å gjøre grundige undersøkelser før de slipper inn eller mater et dyr.
BT160622 Hun oppfordrer publikum til å gjøre grundige undersøkelser før de slipper inn eller mater et dyr.
AP160622 Hun oppfordrer publikum til å gjøre grundige undersøkelser før de slipper inn eller mater et dyr.
SA160614 Har du fått med deg disse grundige sakene om fotball ?
AP160614 Har du fått med deg disse grundige sakene om fotball ?
AP160528 Jeg har ikke forutsetning for å vurdere om dette er tilfellet i denne konkrete saken, men håper politiet har tatt grundige og gode vurderinger av metodebruken, sier Klinge.
AP160428 Et eksempel er Bernt Olufsens grundige og gode blogginnlegg om tilstanden i norske medier - med flere spark til allmennkringkasterens dominans.
AP160421 - Det finnes en rekke utredninger på sykkel- og kollektivfeltet, men det har ikke blitt gjort like grundige kartlegginger på hvordan folk beveger seg til fots, sie Riise.
AP160411 Vi vil sikre grundige vurderinger før tvang kan tas i bruk.
AP160401 Dette holdes det stadige festtaler om, og det skrives grundige offentlige utredninger om hvordan man kan legge til rette for nyskapingen.
AP160401 Redaktørene der kan ikke gi så grundige lesninger selv til etablerte forfattere, som det er mulig å gjøre for Karl Ove i sitt eget forlag.
AP160322 Det er grundige , demokratisk vedtatte planer som er erstattet av mer generelle føringer for større områder, sier Sten Sture Larre.
AP160322 Det er grundige , demokratisk vedtatte planer som er erstattet av mer generelle føringer for større områder, sier Sten Sture Larre.
AP160305 Som forvalter av disse midlene besluttet vi, etter grundige vurderinger, å anmelde Oslo katolske bispedømme.
AP160305 Anmeldte etter grundige vurderinger ¶
AP160225 Det inkluderer grundige notater om samarbeidet i Schengen-området og forslagene om en europeiske grense- og kystvakt og forsterket dokumentkontroll for alle borgere som reiser inn over Schengen-landenes ytre grenser.
AP160224 - En tilgang krever at det er gjort grundige avveininger mellom den etterretnings- og sikkerhetsmessige verdien en slik tilgang vil ha og hvilket inngrep dette vil medføre i den personlige frihet/personvernet og kommunikasjonsvernet i elektronisk kommunikasjon, heter det i pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet.
SA160221 Da må jeg si at jeg og forbundsstyret ikke var grundige nok i kontrollen.
AP160221 Da må jeg si at jeg og forbundsstyret ikke var grundige nok i kontrollen.
AP160215 - Det har vært veldig grundige vurderinger på et faglig nivå.
AP160205 Stein Ørn forteller at det ble gjennomført grundige dopingtester innad i laget nylig, i sammenheng med en treningsleir.
AP160121 - Statsråden har gitt oss forsikringer om det flere ganger at de følger folkeretten, men når man pirker mer i det, så får vi ikke grundige nok svar, og det bekymrer oss, sier hun.
AP160121 - Statsråden har gitt oss forsikringer om det flere ganger at de følger folkeretten, men når man pirker mer i det, så får vi ikke grundige nok svar, og det bekymrer oss, sier hun.
AP160119 Vi har lovregler for utnevnelse av ordinære høyesterettsdommere, utformet for å sikre hensynet til domstolenes uavhengighet fra de politiske myndigheter, for å ivareta grundige fagvurderinger og for å muliggjøre innspill fra relevante institusjoner på en åpen måte.
AP160116 Medier som har gjort grundige analyser av dataene hevder at en liten gruppe utleiere ( 4 prosent ) hadde tre eller flere utleieobjekter, og at de faktisk sto for 24 prosent av de totale leieinntektene.
AP160116> Medier som har gjort grundige analyser av dataene hevder at en liten gruppe utleiere ( 4 prosent ) hadde tre eller flere utleieobjekter, og at de faktisk sto for 24 prosent av de totale leieinntektene.
AP160116> target="avis" href= Medier som har gjort grundige analyser av dataene hevder at en liten gruppe utleiere ( 4 prosent ) hadde tre eller flere utleieobjekter, og at de faktisk sto for 24 prosent av de totale leieinntektene.