AA170907 Risikoen for sykdommer som PD og ILA, må også analyseres grundig .
VG170906 Arbeiderpartiet vil ikke tvinge et nasjonalt deponi for farlig avfall på et lokalsamfunn som sier nei, og vi kommer til å legge frem en grundig plan for videre håndtering av farlig avfall i Norge hvis vi vinner valget », skriver han i en mail til VG.
NL170906 Det Arbeiderpartiet derfor har sagt, er at vi i regjering kommer til å ta disse innspillene på alvor og gå grundig inn dette materialet sammenholdt med det opprinnelige beslutningsgrunnlaget.
AP170906 I konsekvensutredningene skal minimum støy- og luftforurensing, befolkningsvekst, lokal næringsvirksomhet, positiv og negativ miljøpåvirkning, sosial og teknisk infrastruktur samt konsekvenser for barn og unge gjennomgås grundig . 3.
VG170905 I internasjonal skoleforsking er det for eksempel godt kjent og grundig dokumentert at fritt skolevalg fører til segregering og økende sosiale forskjeller, også når en ser bort fra en segregerende boligpolitikk og innvandring.
VG170905 Vi skal og vi må gjøre forbedringer - men de skal være grundig diskutert og grundig vurdert.
VG170905 Vi skal og vi må gjøre forbedringer - men de skal være grundig diskutert og grundig vurdert.
DN170905 - Blir det en Ap-ledet regjering, så skal vi gå grundig gjennom all informasjon en gang til, sa stortingskandidat og tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide ( Ap ) under protestaksjonen mot regjeringens langtidsplan for Forsvaret utenfor Stortinget tirsdag, skriver Bladet Vesterålen.
DB170905 Det vi lover, er at alt dette skal vi se veldig grundig på, slik at vi er sikre på at vi tar den riktige beslutningen - enten det betyr at vi står på eller snur vedtaket, sier Barth Eide til Dagbladet.
DB170905 Sjekk boligen grundig
DB170905 Det er viktig å sjekke boligen og salgsoppgaven grundig før du byr på boligen.
AP170905 I september skal Forbrukerombudet gjennomføre en grundig sjekk av flere aktører og vil slå hardt ned på ulovlig markedsføring.
AP170905 Forbrukerombudet varsler grundig sjekk av flere aktører.
AA170905 - Dommen mener vi er grundig , god og korrekt, og det er godt å høre at staten ikke anker, sier advokaten.
AA170905 Vi mener disse avgjørelsene ble fattet på feil grunnlag, og det er derfor gledelig at Arbeiderpartiet nå er villige til å gå gjennom sakene grundig på nytt, sier Navarsete.
AA170905 - Blir det en Ap-ledet regjering, så skal vi gå grundig gjennom all informasjon en gang til, sa stortingskandidat og tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide ( Ap ) under protestaksjonen utenfor Stortinget mot regjeringens langtidsplan for Forsvaret tirsdag, skriver Bladet Vesterålen.
VG170904 Jeg synes at vi skal ta en grundig gjennomgang av konsekvensene og en debatt om hva som er best for Norge og norske interesser, sier Solberg.
VG170904 Disse bygger på en rekke innspill fra flere aktører med ulike perspektiver, og har vært gjenstand for grundig , ekstern kvalitetssikring, skriver han.
DN170904 El-Proffen vil nå gå grundig gjennom Konkurransetilsynets vedtak sammen med båre advokater og vurdere hvordan vi vil forholde oss til vedtaket », skriver Fossner.
DB170904 Selv om man kan argumentere for at dette gir folk et bedre og mer saklig grunnlag for å ta informert stilling til spørsmålet, så er det grundig dokumentert at man kan oppnå vidt forskjellige resultater avhengig av om man presenterer argumenter for den ene eller den andre siden av saken.
AP170904 » « Ved en eventuell forskjell i resultatet mellom foreløpig ( manuell ) og endelig ( elektronisk ) telling, vil vi gå grundig gjennom tallmaterialet i begge opptellinger », skriver Miller.
VG170903 Det kom også fram at mannen skal ha vasket bilen sin grundig dagen etter at Maëlys forsvant.
AP170903 Det er viktig for oss at Helsetilsynet gjennomgår denne saken grundig .
VG170902 Vi var blitt grundig advart på forhånd, og en oppsetning på Nationaltheatrets hovedscene med anbefalt aldersgrense på 18 år, er på ingen måte hverdagskost.
AP170902 Utredningen er et grundig stykke arbeid som dokumenterer de voldsomme konsekvensene omsorgssvikt kan få for barn.
DN170901 Etter at Trump-administrasjonen led et sviende nederlag i kampen om en ny helsereform, der den ble kritisert for ikke å ha lagt frem et grundig nok forslag, er signalet nå at den skal grave seg dypere ned i detaljene.
DB170901 - Det er viktig at barnevernet undersøker bekymringsmeldinger grundig .
VG170831 - Vi ser at tillatelsene er verdifulle og vi gjør en grundig jobb for å vurdere søknadene, blant annet om de er nyvinninger ; mange er ikke det.
VG170831 Vi må bedre IKT-tjenestene, og i tillegg må vi ta en grundig gjennomgang av oppgavene fastlegene har, for å se om vi kan rydde i dem, og også fjerne noen av dem, sier han.
DN170831 En nettside som stjeler bitcoins har gått ekstremt grundig til verks, og lurt seg til topplassering på Google.
DB170831 - Det er viktig at også disse anmeldelsene blir behandlet på en grundig og riktig måte.
DB170831 I denne proposisjonen har departementet redegjort grundig for de betydelige utfordringene myndighetene står overfor når barnefamilier forsøker å unndra seg uttransportering etter avslag på asyl, og hvordan dette må ha betydning for nødvendighets- og forholdsmessighetsvurderingen som må tas.
DB170831 Dette er også ganske opplagt : I en lovproposisjon som departementet sendte til Stortinget i april i år, har departementet redegjort grundig for de menneskerettslige reglene på området, og for praksis i sammenlignbare land.
AP170831 - Det fremstår likevel mer som et useriøst valgkamputspill enn ekte interesse for å få noe grundig utredet, når Nye Veier og Statens vegvesen får én uke på seg, sier Sivertsen.
AA170831 | Pirbadet åpner snart etter grundig overhaling ¶
SA170830 Informasjonsdirektør i If, Jon Berge, sier at de har behandlet saken grundig i flere ledd.
SA170830 - Vi gjør en grundig evaluering av EM der alle spillerne deltar.
FV170830 Informasjonsdirektør i If, Jon Berge, sier at de har behandlet saken grundig i flere ledd.
FV170830 - Vi gjør en grundig evaluering av EM der alle spillerne deltar.
DN170830 Obos' investering i JM har vært av finansiell karakter, og vi har derfor etter en grundig vurdering funnet det riktig å ta en gevinst og reinvestere frigjort kapital i egen virksomhet.
DN170830 - Obos' investering i JM har vært av finansiell karakter, og vi har derfor etter en grundig vurdering funnet det riktig å ta en gevinst og reinvestere frigjort kapital i egen virksomhet, sier administrerende direktør Daniel Kjørberg Siraj i Obos.
BT170830 Informasjonsdirektør i If, Jon Berge, sier at de har behandlet saken grundig i flere ledd.
AP170830 blir grundig presentert med respekt og humor.
AP170830 Flyktninger skal få også få en grundig kompetansekartlegging i mottakene slik at NAV og kommunen vet hva en nyinnflyttet flyktning har med seg av kompetanse.
AP170830 Informasjonsdirektør i If, Jon Berge, sier at de har behandlet saken grundig i flere ledd.
AP170830 - Vi gjør en grundig evaluering av EM der alle spillerne deltar.
VG170829 Det er litt flåsete og satt på spissen å si at han har flaks, men analysen er veldig dyptgående og ekstremt grundig .
DB170829 Landslagslegenden viste til at han hadde lest en grundig analyse av nordmannen.
AA170829 - Saken har blitt rettslig vurdert svært grundig både i tingretten og lagmannsretten, og jeg tror ikke det blir noe annet rettslig resultat, uttalte bystyrerepresentant Per Sefland ( V ) til NRK før avstemningen.
AA170829 God kjemi, god oppfølging og grundig arbeid.
VG170828 Det har vært dokumentert grundig .
DB170828 - For å si det sånn så var det en veldig grundig vurdering, men Drillo var den soleklare kandidaten, sier Omdal til Dagbladet.
DB170828 Han forteller hvor grundig Frankrike forberedte seg til VM på hjemmebane i 1998, hvor vertsnasjonen gikk til topps for første gang.
VG170827 Men det blir gjort grundig , vær sikker, sa McGregor.
SA170827 Kneet til Johann André Forfang er grundig undersøkt.
AP170827 Men Oslo må se seg grundig slått av kommuner i nabofylket Akershus.
AP170827 Kneet til Johann André Forfang er grundig undersøkt.
VG170826 UNDERSØKT : Ulven er under rettsprosessen blitt grundig undersøkt for å bestemme dens opphav.
DB170826 Det er først når du fordyper deg i all statistikken over friidrettens beste prestasjoner at du skjønner hvor grundig du er blitt lurt.
DA170826 Det er tid for å gjøre en grundig , helårs jobbreise.
DA170826 Derfor burde framtidsvisjonen også inneholde et krav om grundig fundamenterte masterplaner for reiseliv både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå - noe som også vil komme bransjen til gode.
AA170826 - På den måten kan jeg være i forkant og forberede min klient grundig på hva som kommer til å skje, sier hun. ( ©NTB ) ¶
DB170825 Og vi har selvfølgelig gjort grundig research på forhånd, så vi veit hvilke artister og kjendiser de ønsker å møte.
SA170824 - Det er nødvendig med en veldig grundig diskusjon internt.
SA170824 - Vi har ikke diskutert dette så grundig hos oss, men reaksjonene så langt tyder på en del skepsis, sier Osterøy-trener Vidar Rosnes.
FV170824 - Det er nødvendig med en veldig grundig diskusjon internt.
DB170824 På grunn av hans evne til å forberede seg grundig foran konkurranser og å treffe de riktige avgjørelsene underveis i rittet, er det ikke vanskelig å se ham for seg i en rolle som directeur sportif.
BT170824 - Det er nødvendig med en veldig grundig diskusjon internt.
BT170824 - Vi har ikke diskutert dette så grundig hos oss, men reaksjonene så langt tyder på en del skepsis, sier Osterøy-trener Vidar Rosnes.
AP170824 Men så har det vært foretatt en grundig , rettslig vurdering av saken i forbindelse med at tiltalebeslutningen skal tas ut, og da har man landet på denne tiltalen.
AP170824 - Det er nødvendig med en veldig grundig diskusjon internt.
AP170824 - Vi har ikke diskutert dette så grundig hos oss, men reaksjonene så langt tyder på en del skepsis, sier Osterøy-trener Vidar Rosnes.
VG170823 - Hvis det er entreprenørfirmaer med større innleie av kontrakter så er det litt mer grundig arbeid enn når du får hjelp fra en som utbedrer bryggen din.
VG170822 Stillingene til landslagssjef Vidar Løfshus og skipresident Erik Røste bør vurderes grundig etter de to dopingsakene, mener Johan Kaggestad ( 73 ).
VG170822 Vurderer man det som har skjedd siden i fjor høst litt kjøligere enn den mest ihuga langrennsfanen ynder å gjøre, er faktum at saken steg for steg er ivaretatt etter de reglene og rettsprinsippene som gjelder : ¶ * 1 Therese Johaugs versjon ble, i tråd med reglene, grundig presentert overfor det norske domsutvalget.
VG170822 Disse tre dommerne har nå grundig gjennomgått saken, og landet altså på at 18 måneder er den korrekte straffen.
VG170822 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
VG170822 Han fortalte at han etter å ha studert saken grundig , derfor hadde ombestemt seg - og heller kommet frem til tre konklusjoner : ¶
SA170822 Og vært veldig grundig på alt det.
SA170822 Det har vi gått grundig og systematisk gjennom.
SA170822 - Det jeg kan garantere er at vi har gått grundig gjennom alle våre rutiner.
FV170822 Og vært veldig grundig på alt det.
FV170822 Det har vi gått grundig og systematisk gjennom.
FV170822 - Det jeg kan garantere er at vi har gått grundig gjennom alle våre rutiner.
DN170822 Sammenlignet med nylige produksjoner med samme tematikk ( « Hunger Games », « The Handmaid's Tale » ) faller « What Happened to Monday » så grundig igjennom at det er til å gremme seg over.
DB170822 Under talen natt til tirsdag fortalte Trump om hvordan han da han tiltrådte hadde bedt om en grundig gjennomgang av USAs strategi for Afghanistan.
DB170822 I sin innledning retten startet hun med å gå grundig gjennom Jabalys formelle utdannelse og arbeidserfaring.
DB170822 Hæreid gikk også grundig gjennom kopier av Jabalys vitnemål fra 2010 og fagsammensetningen fra de to årene han studerte ved universitetet i Gaza.
DB170822 Hun understreket også at det i så tilfelle stilles krav til grundig dokumentasjon av arbeidserfaring ved søknad om oppholdstillatelse.
DA170822 Lise Christoffersen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Ap, mener « uforutsette konsekvenser » av uførereformen må gås grundig gjennom på nytt.
BT170822 Og vært veldig grundig på alt det.
BT170822 Det har vi gått grundig og systematisk gjennom.
BT170822 - Det jeg kan garantere er at vi har gått grundig gjennom alle våre rutiner.
AP170822 Og vært veldig grundig på alt det.
AP170822 Det har vi gått grundig og systematisk gjennom.
AP170822 - Det jeg kan garantere er at vi har gått grundig gjennom alle våre rutiner.
AA170822 - Vi har sett grundig på sakene og funnet at de ikke nødvendigvis ville fått et annet utfall.
VG170821 Og mens det i Johnsrud Sundby-saken en stund ble snakket om det mikroskopiske nåløyet i sveitsisk høyesterett, er det ingenting som tyder på at det blir tema her, i en sak der forklaringen på en positiv dopingprøve er blitt grundig fremlagt for dommerpanelet.
DN170821 Man kan stille seg spørsmål om det er bobler som har bygget seg opp - og som luften kan bli tatt grundig ut av i tiden som kommer, sier Haugland.
DN170821 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DB170821 Når de fire store hovedorganisasjonene nå går sammen om et grundig og langvarig arbeid, bør det resultere i mer enn fornyet krav om økt fagforeningsfradrag.
DB170821 En slik grundig innsats er etterlengtet, og det er god grunn til å håpe at den vil lykkes.
DB170821 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DA170821 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DA170821 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
AA170821 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DB170820 Men pass på at du er grundig forsikret.
AP170820 - Så vidt jeg vet er det ingen norske undersøkelser som har sett grundig på om tiltak tidlig i skoleløpet virker inn på frafallet i videregående, sier Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
AP170820 - Så vidt jeg vet er det ingen norske undersøkelser som har sett grundig på om tiltak tidlig i skoleløpet virker inn på frafallet i videregående, sier Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
AP170820 - Denne saken har vært grundig debattert i partiet, og det var en tøff avstemning, sier Mæland.
AP170819 18 bydelsmødre med bakgrunn fra 11 land er rekruttert og har fått grundig opplæring om samfunnsforhold i Norge.
DA170818 Macron vil ta reformen igjennom, uten en grundig behandling i nasjonalforsamlingen, noe Grunnloven åpner for i enkelte tilfeller.
DA170818 - Det er situasjoner der adgangskontroll kan være et aktuelt tiltak, men da må lærere og elever være grundig involvert og det må være skikkelig drøftet med dem.
VG170817 Materialet er omfattende og vi må gjøre et grundig og profesjonelt arbeid, som også må times med ferieavvikling og permisjoner » svarte han i en epost.
VG170817 Vi har gjennomført en grundig prosess og ønsker at Stortinget skal få se på det spørsmålet på nytt, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet til VG.
VG170817 - Stortinget har allerede gjort en grundig behandling av dette.
VG170817 Vi har gjennomført en grundig prosess og ønsker at Stortinget skal få se på det spørsmålet på nytt, sa Brein-Karlsen i Justisdepartementet.
VG170817 - Stortinget har allerede gjort en grundig behandling av dette.
SA170817 Vi har sett alle de kampene, vi har sjekket han grundig .
AP170817 Vi har sett alle de kampene, vi har sjekket han grundig .
VG170816 Jeg skal tenke ekstra grundig gjennom hva jeg sier, og hvordan det blir oppfattet.
DB170816 Derfor var vi veldig lettet da vi ble henvist fra fastlege til BUP og Yousef ble grundig utredet.
AA170816 Fosen Vind har hele tiden forholdt seg til at norske myndigheter har gitt en endelig konsesjon etter en lang og grundig prosess der alle interesser er blitt hørt, og hvor forholdet til reindriften har vært spes vektlagt.
AA170816 Han poengterer at et tildekket stillas som dekker deler av bygningen som huser museet, kan ha gjort det vanskelig å inspisere bygningen grundig fra utsiden.
DN170815 - Vi vil foreta en grundig undersøkelse og om nødvendig innføre tiltak for å sikre fremtiden for amerikanske industri.
AA170815 Alle deltagerne får først en grundig innføring i rypas biologi, jaktformer og sikkerhet, forklarer lokallagets introjaktleder Paul Øvervaag.
VG170814 « Etter en grundig vurdering, har han bestemt seg for at det ikke vil bli holdt flere konserter », stod det på hjemmesiden til superstjernen.
NL170814 I dommen gikk retten grundig gjennom konsesjonsvilkårene hvor det heter at PostenNorge skal besørge utlevere av postsendinger til alle mottakernes postadresse i umiddelbar nærhet til bosted/fysisk adresse.
DN170814 De har grunn til å være grundig indignert for dette.
DB170814 Der flere støtter Penns utspill, mener andre at han tar grundig feil.
DB170814 Alle hadde forberedt seg grundig , men det var stort spenn i hvem som klarte å synliggjøre seg selv og egen politikk.
DA170814 Han gikk så grundig til verks at han tok seg jobb som arbeider ved et spinneri.
DB170813 - I Norge praktiserer vi stor grad av åpenhet, det gjelder også EØS-midlene hvor rapporter og grundig dokumentasjon er åpent tilgjengelig, sier Bakke-Jensen.
AP170812 Når utøverne kommer hjem fra utlandet, blir de satt under økt overvåking og forhørt grundig om ideologisk lojalitet i frykt for at de kan ha blitt smittet av fiendtlig tankegods, skriver Bård Larsen.
DB170811 Vi har sagt ting vi ikke har tenkt grundig gjennom, som vi etterpå ikke synes var noe bra.
DA170811 Vi skal ha en grundig prosess, men jeg lover at vi kommer til å lytte, sier Helgheim.
AP170811 Ordføreren sier han vil bruke helgen på å lese dommen grundig og utelukker ikke at saken kan bli anket til Høyesterett.
AA170811 Ordføreren sier han vil bruke helgen på å lese dommen grundig og utelukker ikke at saken kan bli anket til Høyesterett.
VG170810 Når det gjelder « Arv og miljø » har vi hatt en vanlig og grundig redaksjonell prosess, på den måten vi bestreber oss på med alle bøkene vi utgir, sier Kjær.
VG170810 - Det er en veldig grundig begrunnelse hvor retten går gjennom alle de viktige bevisene i saken, og de finner da at det ikke er riktig at han sitter i varetekt, sier 18-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til VG.
DB170810 - Man må appelere partene til å tenke seg grundig om, og til å finne diplomatiske løsninger, sa Brende overfor NRK.
DA170810 Retten kom til at gårdbrukeren hadde kommet med en grundig og detaljert forklaring som underbygger at cannabisen var til eget bruk.
AP170810 De har gått gjennom alle bevisene og gitt en grundig begrunnelse.
AP170810 « Nytt i år var at det ble klart for oss at seksjonen systematisk henlegger et svært antall saker fra det offentlige hvor det foreligger grundig dokumentasjon av alvorlige lovbrudd. (... ) ¶ 1/3 av de sakene som har kommet inn til seksjonen blir henlagt uten etterforskning.
VG170809 Når det gjelder vår egen utgivelse, har vi hatt en vanlig og grundig redaksjonell prosess, slik vi ønsker og forsøker å ha med enhver bok vi gir ut.
SA170809 Som alltid når Rosenborg kommer på besøk har Molde Fotballklubb forberedt seg grundig på sikkerheten rundt arrangementet.
NL170809 Den nye utredningen må være grundig .
DB170809 Når det gjelder vår egen utgivelse har vi hatt en vanlig og grundig redaksjonell prosess, slik vi ønsker og forsøker å ha med enhver bok vi gir ut.
AP170809 Både Døgnvill og leverandørene av kjøttet understreker at råvarene ble grundig testet både før og etter sykdomstilfellene.
AP170809 Som alltid når Rosenborg kommer på besøk har Molde Fotballklubb forberedt seg grundig på sikkerheten rundt arrangementet.
VG170808 I ferske bok nummer fem, « Liebhaberne », starter nemlig Torun i begravelsesbransjen - og dette går Ragde grundig inn i.
DB170808 ¶ GODE RÅD : Kostrådene er basert på grundig vitenskapelig gjennomgang av all relevant forskning, og ikke eksperters meninger, skriver artikkelforfatterne.
DB170808 Kostrådene er basert på grundig vitenskapelig gjennomgang av all relevant forskning, og ikke eksperters meninger.
DA170808 Larsen skulle spise frokost på verandaen, og hadde tørket grundig av voksduken på bordet.
AP170808 Haakstad understreker at alt kjøttet som brukes på Døgnvill alltid blir grundig forhåndstestet, og at det heller ikke ble funnet bakterier i det aktuelle partiet.
AA170808 Når man gjør en sånn grundig undersøkelse, så blir det ikke så mye igjen, sier Madslien. ( ©NTB ) ¶
DB170807 Kristiansen anbefaler dem som ønsker å bygge en frimerkesamling først å sette seg grundig inn i temaet.
AP170807 I denne saken håper jeg å bli grundig motbevist, og det er ikke for sent å begynne.
DB170806 - Selv om vi renser bær og grønnsaker grundig , er det umulig å fjerne alt, sier biologiprofessor Alf Ekblad ved Universitetet i Örebro til avisa Nerikes Allehanda.
AP170806 - Etter grundig og omhyggelig gjennomgang av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly blitt enige om at Bill O'Reilly ikke kommer til å vende tilbake til Fox News, het det i en uttalelse fra kanale da.
AA170806 - Selv om vi renser bær og grønnsaker grundig , er det umulig å fjerne alt, sier biologiprofessor Alf Ekblad ved Universitetet i Örebro til avisa Nerikes Allehanda.
VG170805 - Til det trenger vi en grundig gjennomgang av hvordan det vil slå ut.
DB170805 MANGELFULLT RENHOLD : Flere av stedene måtte gi både lokale og kjøkkenutstyr en grundig vask etter Mattilsynets besøk.
VG170804 I likhet med Nores tidligere romaner bygger « Ulvefellen » på grundig research.
DN170804 May lover grundig etterforskning av storbrannen i London ¶
DB170804 Derfor er det er grundig arbeide som skal gjennomføres.
DB170804 - Vi har ikke gjennomført noen grundig undersøkelser for å finne årsaken.
DA170804 - Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres.
VG170803 Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener vi trenger en lang og grundig debatt om hva norske verdier skal være før vi kan si om de er truet eller ikke.
VG170803 Hans kollega meteorolog Tor Skaslien, som er med på å lede senter for utvikling av varslingstjenesten på Meteorologisk institutt, sier at Utvik-episoden nå vil bli gjenstand for en grundig rapport : ¶
VG170803 SAS legger skylden på Tollvesenet og mener koffertene undersøkes altfor grundig .
SA170803 Det blir en grundig prat.
DN170803 Han blir grundig forbigått av hans forgjenger Barack Obama og George H.W.
DB170803 I stedet heter det at han vil gi Kongressens preferanser en grundig og respektfull vurdering.
AP170803 Det er dokumentert grundig at de begår overgrep mot barn i krigen, så de skal være på den listen.
AP170803 SAS legger skylden på Tollvesenet og mener koffertene undersøkes altfor grundig .
AP170803 Det blir en grundig prat.
AA170803 I stedet heter det at han vil gi Kongressens preferanser en grundig og respektfull vurdering. ( ©NTB ) ¶
AA170803 SAS legger skylden på Tollvesenet og mener koffertene undersøkes altfor grundig .
DN170802 - Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres, sier Solberg til DN.
DN170802 En annen løsning er å støvsuge plaggene grundig når de er ferdigsydd og slik hindre at mikroplastpartiklene når ut til forbrukerne.
DB170802 I stedet heter det at han vil gi Kongressens preferanser en grundig og respektfull vurdering.
DB170802 - Regjeringen gikk som kjent grundig inn i saken, blant annet fordi den har krevende samfunnsmessige konsekvenser.
DB170802 De har brukt hverandre, grundig .
DA170802 I stedet heter det at han vil gi Kongressens preferanser en grundig og respektfull vurdering.
AP170802 - Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres.
AP170802 - Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres.
AA170802 I stedet heter det at han vil gi Kongressens preferanser en grundig og respektfull vurdering.
AA170802 - Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres.
AA170802 I tillegg til at mange i Norge ikke har grundig sopperfaring og - kunnskap, er det mange fra andre land som plukker sopp i Norge.
AA170802 - Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres.
AA170802 - Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres.
VG170801 Er det ikke bra at vi blir grundig sjekket og føler oss trygge ?
NL170801 NSBs hovedrapport fra 1992 er det eneste grundig gjennomarbeidede dokument vi har, som gir et realistisk bilde av problemer og fordeler ved bygging av banen Fauske-Tromsø/Harstad.
AP170801 Samlivs- og terapiavisen Aftenposten har i anledning sommerferien gjort grundig research og snakket med både en terapeut og en psykolog og kommet frem til følgende overskrift : ¶
AA170801 - Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres, sier Solberg til Dagens Næringsliv.
SA170731 - Tendensen til utstyrshysteri og rådyr turneringsdeltagelse på utenlandsreiser er spørsmål vi må tenke grundig gjennom.
DB170731 En grundig artikkel i New York Magazine, som ble publisert i sommer, byr på en rikholdig meny av skremmende framtidsutsikter.
DB170731 Jeg synes politiet i Kristiansand håndterte dette svært godt når de uttaler at de har vurdert saken grundig , og at de ut fra de mannskapene de disponerte fant ut at det tryggeste for befolkningen var å la demonstrasjonen foregå som planlagt.
AP170731 - Tendensen til utstyrshysteri og rådyr turneringsdeltagelse på utenlandsreiser er spørsmål vi må tenke grundig gjennom.
VG170729 - Jeg gleder meg til å prate mer med Petter om prosjektet og sette ham grundig inn i det.
VG170729 * 1 Eneste tap var en diskvalifisering i en kamp han dominerte grundig . * 1 En av de mest kreative MMA-utøverne i verden. * 1 Delt lengst rekkevidde i UFC. * 1 Svært uforutsigbar. * 1 Veldig god til å diktere distanse og tempo ¶ * 1 Jones forsvarte tittelen ni ganger før han ble suspendert fra UFC.
DB170729 - Da går myndighetene inn i hotellet og undersøker det grundig .
AP170729 Min klient har gitt en grundig og detaljert forklaring, som ikke knytter ham til hendelsen på noe måte.
VG170728 Varsler grundig gjennomgang ¶
VG170728 - I neste uke vil vi ta en grundig gjennomgang av de vurderingene som er gjort og hva som burde vært gjort annerledes.
DB170728 Mat, vann og alt er sjekket grundig , sier Løkaas Fossum.
DB170728 Han slo fast at Hultqvist er hans forsvarsminister, og formante hver enkelt representant i Riksdagen om å tenke seg grundig om før de eventuelt stemmer for det « helt useriøse » mistillitsforslaget mot en statsråd uten ansvar for skandalen som utløste det.
DB170728 Norsk olje og gass er « verdens reneste » ( en påstand som er grundig tilbakevist ), norsk gass erstatter kull i Europa ( noe som aldri har blitt bevist ), og " verden trenger energi ".
AA170728 Så sent som i desember 2016 konkluderte en grundig konseptvalgutredning fra DNV GL ( Veritas ) og Menon med at investeringene, inkludert nye hydrodynamiske bassenger, er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
NL170727 Det bør også gjøres en grundig behovsanalyse for hvor mye kraft man bør bygge ut og hvor denne bør plasseres.
SA170726 Semb forteller at han skal skrive en grundig kronikk som svar til Bernhus.
NL170726 For det første skal vi på nytt gjennomgå våre bærekraftsmål og vurdere grundig hvordan vi kan få en enda bedre havbruksforvaltning.
DB170726 Senterparti-ledelsen hevder de undersøkte bussen grundig før de leide den og var godt klar over utslippsnivået.
DA170726 - FFI, ved administrerende direktør John-Mikal Størdal, har gjort grundig rede for de faktiske forhold i saken og hvordan instituttet vurderer dette dokumentet.
AP170726 Semb forteller at han skal skrive en grundig kronikk som svar til Bernhus.
AA170726 I en annen dom fra 2014 ble også LTTE, bedre kjent som Tamiltigrene, fjernet fra terrorlista fordi ministerrådet ikke hadde gjort en grundig nok jobb med å dokumentere grunnlaget for å sette gruppa på lista.
AA170726 Domstolen avviser anken fordi de mener at ministerrådet ikke har foretatt en grundig nok vurdering av terrorfaren fra LTTE i lys av at gruppa ble knust i en omfattende militæroffensiv i 2009.
VG170725 En grundig evaluering må til for å snu alle steiner i jakten på svar etter EM-skuffelsen.
VG170725 skal ta seg tid til å diskutere temaet jentefotball og spillerutvikling grundig på nytt.
VG170725 « Etter en grundig vurdering, har han bestemt seg for at det ikke vil bli holdt flere konserter », står det.
SA170725 Toppfotballsjef Nils Johan Semb varslet etter kampen en grundig evaluering av hvorfor EM endte i en fullstendig fiasko for Norge.
FV170725 Toppfotballsjef Nils Johan Semb varslet etter kampen en grundig evaluering av hvorfor EM endte i en fullstendig fiasko for Norge.
DB170725 - Vi må gjøre en grundig evaluering på det vi har gjort og se på hvordan vi kan gjøre ting bedre.
DB170725 - Vi må gjøre en grundig evaluering på det vi har gjort og se på hvordan vi kan gjøre ting bedre.
DB170725 Disse tiltakene skal grundig gjennomgås før det eventuelt sendes ut på en bred høring, sier Per-Willy Amundsen.
DB170725 Uansett hvilke argumenter en vektlegger, er spørsmålet om hvordan vi skal forholde oss til at selskaper vi er betydelig eiere i, har muligheter til å drive skatteplanlegging, og benytter seg av dem, for nyansert til å ikke diskuteres grundig , og for viktig til at det ikke skal tas stilling til over hodet.
BT170725 Toppfotballsjef Nils Johan Semb varslet etter kampen en grundig evaluering av hvorfor EM endte i en fullstendig fiasko for Norge.
AP170725 Han kan si at det var feilaktig, og at han ikke leste det grundig på forhånd, og at han nå vil gi henne sparken før åremålsperioden utløper, sier han.
AP170725 Toppfotballsjef Nils Johan Semb varslet etter kampen en grundig evaluering av hvorfor EM endte i en fullstendig fiasko for Norge.
VG170724 Grundig .
VG170724 « Likevel, etter å ha grundig vurdert det, har han bestemt seg for at det ikke vil bli noen flere konserter.
FV170722 | Start har evaluert sesongen grundig : - Vi er fullt klar over hva vi må bli bedre på ¶
VG170721 Klokkene trenger en grundig polering, og en av de har skader på urverk.
VG170721 I går sa Fries til VG at hennes klient hadde gitt en grundig forklaring til politiet.
SA170721 | Start har evaluert sesongen grundig : - Vi er fullt klar over hva vi må bli bedre på ¶
DB170721 Gruppen som hadde overflod av både rutine og kjørestyrke, ble imidlertid grundig overlistet av en ustoppelig Boasson Hagen.
DB170721 Grundig forberedt på hvordan finalen så ut, kunne han i en rundkjøring tre kilometer fra mål skaffe seg en luke sammen med Nikias Arndt ( Team Sunweb ) og avgjøre rittet.
AA170721 Advokat Unni Fries, som forsvarer den andre siktede, sier at hennes klient har avgitt en lang og grundig forklaring.
AA170721 « Av frykt for gjentakelse av alvorlige voldshandlinger, er det etter rettens mening også grunn til å vurdere om det ikke bør foretas en grundig undersøkelse av tiltaltes mentale helse, dersom han skulle bli værende i Norge etter løslatelsen », het det i dommen.
VG170720 Du ser svakheter som vi må jobbe med og det må gjøres en grundig analyse hvordan man skal ta tak i det og hvordan man skal få dette best mulig fremover.
DN170720 Det kommer av et grundig arbeid i Arbeiderpartiet om hva som kreves for å gjennomføre den politikken vi mener Norge trenger : Få flere i arbeid, bedre skole, eldreomsorg og offentlig partnerskap for teknologiske satsinger med bedrifter, svarer Støre.
DB170720 Brudgommens mor pirker på nesa til bruden og drar i ørene hennes, deretter åpner hun opp kjeven til bruden, og tar en grundig titt inn.
DB170720 Tross all denne oppmerksomheten kan det synes som om dem som implementerer utviklingspolitikken, ikke har reflektert grundig over hvordan norsk utviklingspolitikk konkret skal utformes for å bidra til målet.
DA170720 Toppe har rett i at det er viktig for en helseminister å satse på forebygging fremfor reparering, men hun tar grundig feil når hun påstår at jeg ikke prioriterer folkehelse.
AP170720 Det er viktig å holde seg til seriøse oppdrettere som gir grundig informasjon.
AA170720 Den må tappes og spyles grundig , og det er en ganske stor operasjon.
SA170719 - God personlig hygiene og grundig håndvask etter dobesøk, samt før man spiser og etter at man har tatt på dyr, er viktig.
FV170719 - God personlig hygiene og grundig håndvask etter dobesøk, samt før man spiser og etter at man har tatt på dyr, er viktig.
AP170719 - God personlig hygiene og grundig håndvask etter dobesøk, samt før man spiser og etter at man har tatt på dyr, er viktig.
SA170718 - Vi fikk også et grundig innsyn i selve EM-arenaen i Bydgoszcz.
DB170718 - Vi fikk også et grundig innsyn i selve EM-arenaen i Bydgoszcz.
BT170718 - Vi fikk også et grundig innsyn i selve EM-arenaen i Bydgoszcz.
AP170718 - Vi fikk også et grundig innsyn i selve EM-arenaen i Bydgoszcz.
VG170717 Etter å ha tenkt seg grundig om, har hun bestemt seg for at hun vil stå frem med sin historie for å sette søkelys på situasjonen til denne pasientgruppen.
DB170717 Vi gjorde en grundig sjekk kvelden i forvegen, og da hadde han ikke feber.
DB170717 Og det er syvåringen som har fortalt at far slår og som blir akutt plassert, uten grundig og kompetent undersøkelse.
VG170716 - Vi får nullstille kjapt, men samtidig er vi nødt til å se grundig på hva som var gærent i dag.
DB170715 Metodene er grundig dokumentert i en artikkelserie i Morgenbladet.
DB170714 De etterlyser en grundig gjennomgang av hvordan vi som samfunn organiserer vår beredskap, og om vi får den effekten - den sikkerheten og tryggheten - vi må forvente ut av et ukjent antall milliarder brukt på området.
VG170713 Han sier til VG at Rosenborg nå må ta en ny, grundig gjennomgang av kroppen til Helland for å finne ut om det er noe som kan gjøres, men som ikke er gjort ennå.
VG170713 Vi tilbyr en grundig sjekk ved oppstart og hvert år etterpå.
SA170713 - En grundig vanning, det vi kaller rotbløyte, er nyttig hvis værmeldingen ser solrik ut, sier Ladstein og forklarer at faren med å vanne for ofte - og i små porsjoner - er at man skjemmer plantene bort.
FV170713 - En grundig vanning, det vi kaller rotbløyte, er nyttig hvis værmeldingen ser solrik ut, sier Ladstein og forklarer at faren med å vanne for ofte - og i små porsjoner - er at man skjemmer plantene bort.
BT170713 - En grundig vanning, det vi kaller rotbløyte, er nyttig hvis værmeldingen ser solrik ut, sier Ladstein og forklarer at faren med å vanne for ofte - og i små porsjoner - er at man skjemmer plantene bort.
AP170713 - En grundig vanning, det vi kaller rotbløyte, er nyttig hvis værmeldingen ser solrik ut, sier Ladstein og forklarer at faren med å vanne for ofte - og i små porsjoner - er at man skjemmer plantene bort.
VG170712 Jeg tror vi trenger en grundig etterforskning som, hvis nødvendlig, kan resultere i straffeforfølgelse, men viktigst av er alt komme til bunns i denne saken.
DB170712 Etter å ha tenkt meg grundig om, bestemte jeg meg for at e-postene hørte hjemme i offentligheten.
DB170712 Ser man grundig etter kan ett av hodene ligne svært mye på George W.
DB170712 De siste fire tiår er det grundig vitenskapelig dokumentert at mangelfull pasienternæring undergraver effekten av annen behandling.
VG170711 De overlevende sivile sjekkes grundig av irakiske styrker.
VG170711 Deres vurdering var at de øvrige kjøpene måtte ettergås grundig .
DB170711 Grundig testet ¶
DB170711 Katusha-Alpecins opptrekksplan var nemlig grundig sentrert rundt to krappe, 90-gradersvinger på den siste kilometeren.
SA170710 Nå må vi se oss selv grundig i speilet, for opptredener som dette kan vi ikke være bekjente av.
DA170710 FN ba om en grundig gransking etter Novaja Gazetas rapporter tidligere i år.
DA170710 - Det må også gjennomføres en grundig etterforskning av påstandene om hemmelig fengsling, tortur og annen form for mishandling av mer enn 100 homofile menn i Tsjetsjenia i april, sier Krivosjeev.
AP170710 Nå må vi se oss selv grundig i speilet, for opptredener som dette kan vi ikke være bekjente av.
AA170710 FN ba om en grundig gransking etter Novaja Gazetas rapporter tidligere i år.
AA170710 - Det må også gjennomføres en grundig etterforskning av påstandene om hemmelig fengsling, tortur og annen form for mishandling av mer enn 100 homofile menn i Tsjetsjenia i april, sier Krivosjeev.
DN170707 Etter en grundig evaluering gikk Hæhre Entreprenør as, Veidekke Entreprenør as, NCC Norge as og AF Gruppen Norge as videre i prosessen.
DN170707 - Vi har gått grundig gjennom totalt 53 anbud på bygningsmessig innredning og teknisk utrustning av bygget.
VG170706 Som jeg nevnte ovenfor, var festivalområdet lite, og kontrollen for å komme seg inn på området var veldig, veldig grundig .
VG170706 De ber om at utdanningsinstitusjonene tar en grundig gjennomgang av sine systemer.
DN170706 Men de som har satt seg grundig inn i ordningen, legger ikke like mye vekt på det, sier Skretteberg.
DB170706 Vestlendingene satte nemlig det nordirske laget grundig på plass med 7-0 i forrige oppgjør.
AA170706 - Hvis vi mottar en klage, skal vi umiddelbart gå inn i saken å vurdere grundig om forklaringene nå kan offentliggjøres.
AA170706 Ta en grundig sjekk av sykkelen : ¶
AA170706 Les løypebeskrivelsen grundig og sett opp sykkelen etter denne.
DN170705 Påstander fra finansminister Siv Jensen ( Frp ), Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiets Ola Borten Moe og Arbeiderpartiets Trond Giske viste seg helt feil de ble gjenstand for grundig faktasjekk.
DN170705 Dette har vært en grundig prosess.
DA170705 - Dette har vært en grundig prosess.
AP170705 Påstander fra finansminister Siv Jensen ( Frp ), Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiets Ola Borten Moe og Arbeiderpartiets Trond Giske viste seg helt feil de ble gjenstand for grundig faktasjekk.
AA170705 Påstander fra finansminister Siv Jensen ( Frp ), Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiets Ola Borten Moe og Arbeiderpartiets Trond Giske viste seg helt feil de ble gjenstand for grundig faktasjekk.
DB170704 - Vi har også tatt en grundig gjennomgang av forretningen vår, og kuttet produkter og aktiviteter som ikke bidrar til å styrke bunnlinjen, forteller styrelederen til Finansavisen ¶
DB170704 - Det var viktig at vi fikk gjort en grundig vurdering og at alle forhold ble vurdert.
DB170704 En grundig og faktabasert bok som beskriver i detalj hvor galt det har gått og er i ferd med å gå.
AP170704 Det skulle bli første gang en kommune gikk grundig inn i Barnehagelovens §14a, som sier at « Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode ».
AA170704 På den andre siden får en jo ikke kontrollert hvor grundig arbeidet er og hvor gode argumentene er hvis en ikke får tilgang til grunnlaget for utsagnene.
AA170704 - Vi legger gjerne mer vekt på en ytring hvis det ligger et grundig arbeid, gode forberedelser og god argumentasjon bak.
DB170703 Etter etappen ble alle rytterne grundig sjekket av støtteapparatet.
DB170703 - Det var viktig at vi fikk gjort en grundig vurdering og at alle forhold ble vurdert.
DB170703 Dette er en av årsakene til at norsk forskning har behov for et visst vern, ikke gjennom aktivt å stenge noen ute, men å være påpasselig med at det til enhver tid forskes grundig og godt på norsk historie, lovverk, språk og litteratur, og at de nasjonale hensynene får veie tungt når strategiene for disse feltene utvikles.
AA170703 Theophilus sa at det er uforsvarlig at menigmann våger å røre ved kronete hoder, at det er uforstandigåville dømme i saker, som man ikke er grundig opplyst om, ubetenksomt å ville sette fram forslag om de tingene som man ikke har erfaring med, og utilbørlig å trenge seg inn i de affærene som man ikke er kalt til.
AA170703 Gjennom grundig og troverdig journalistikk skulle vi bringe frem fortellinger som var viktige for folk og som gjorde en forskjell.
VG170701 Vi mener det er viktig at norske skolebarn gis grundig innsikt i det tankegodset og verdifundamentet som både norsk og europeisk åndsliv, kultur og lovgivning i stor grad bygger på, og som har vært den viktigste forutsetningen for framveksten av vår vestlige sivilisasjon.
SA170701 Men babyer under tre måneder skal ikke ha feber uten at de sjekkes grundig opp.
SA170701 - Jeg løp helt feil og tapte det løpet grundig .
DB170701 - Jeg har ingen eksempler på overgrepssaker som har fått en tilstrekkelig grundig behandling uten at påtalemyndighetene har vært involvert, sier professoren.
DA170701 Han viste i den anledning til både grundig saksbehandling og endelige tillatelser til veibyggingen, samt til at Klima- og miljødepartementet har avvist NOAS anmodning om utsatt iverksettelse av prosjektet.
BT170701 For hver runde ble det grundig drøftet hvilke typer svikt som fremkom, og eventuelle mønstre og fellestrekk på tvers av sakene.
BT170701 FOTO : Barne- og likestillingsdepartementet ¶ GRUNDIG RAPPORT : Selv om det fremgår tydelig av rapporten, er det viktig å understreke at anbefalingene vi kommer med bygger på et langt bredere metode- og kunnskapsgrunnlag enn saksgjennomgangen alene, skriver forfatterne.
AP170701 Men babyer under tre måneder skal ikke ha feber uten at de sjekkes grundig opp.
AP170701 - Jeg løp helt feil og tapte det løpet grundig .
AA170701 Da er det spesielt viktig at de blir grundig kontrollert av myndighetene.
DA170631 - Dette er en grundig og klar dom, og vi håper staten godtar den, sier familiens advokat Mads Andenæs til Dagsavisen.
VG170630 - Vi har ikke gjort en grundig vurdering av akkurat det i påvente av endringen som vi forventer skjer i ICD 11 ( de nye diagnosemanualene til WHO journ. anm ), sier Myrberg i Helsedirektoratet.
DN170630 - At selskapet nå har gjennomført en grundig sårbarhetsanalyse og tatt en beslutning om blant annet å bruke egne ansatte til kritiske oppgaver og å bygge et robust internt fagmiljø, bør skape presedens for andre private og offentlige virksomheter, sier Randeberg.
DB170630 Med den tredje « Grusomme meg»-filmen som har premiere i dag, har Rosén gjort en grundig karrierereise.
AA170630 - Det har vært et vanskelig valg mellom to svært gode kandidater, men etter en grundig helhetsvurdering er jeg trygg på at Bente Wold Wigum vil være den rette til å lede det viktige arbeidet med å bygge og drifte den nye regionen Nav Trøndelag, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i en pressemelding.
VG170629 Faktisk dyrker landslagssjef Martin Sjögren relasjonen Caroline Graham Hansen/Ada Stolsmo Hegerberg såpass grundig at han i sitt 4-3-1-2-system flytter ned den ene spissen ( ikke Hegerberg ) i en midtbanerolle når Norge skal forsvare seg - og fritar delvis Caroline Graham Hansen for defensive oppgaver.
SA170629 - Vi gikk bredt ut for å finne den personen som har kvalitetene vi leter etter, sa Tvedt, som kalte prosessen « grundig » og « spennende ».
SA170629 - Grundig prosess ¶
DN170629 - Det har vært en grundig etterforskning av saken, og Økokrim har gjennomført en rekke avhør og gått gjennom store mengder dokumenter og korrespondanse, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.
DB170629 - Dette har vært en god og grundig prosess.
BT170629 - Vi gikk bredt ut for å finne den personen som har kvalitetene vi leter etter, sa Tvedt, som kalte prosessen « grundig » og « spennende ».
BT170629 - Grundig prosess ¶
AP170629 - Vi gikk bredt ut for å finne den personen som har kvalitetene vi leter etter, sa Tvedt, som kalte prosessen « grundig » og « spennende ».
AP170629 - Grundig prosess ¶
SA170628 Slik kan man også være tilsvarende positiv til det jødiske folk, men ta grundig avstand fra okkupasjon og den fasistiske politikk som har fått utvikle seg, et land styrt av bosettere.
SA170628 Mange nordmenn som hadde studert i Tyskland før krigen, var positive til det tyske folk, men tok grundig avstand fra nazismen.
DB170628 Det var i fjor det ble avslørt av VG at Arne Treholt og hans advokat Harald Stabell ble grundig lurt av Malthe-Sørenssen i et forsøk på å renvaske spiondømte Treholt.
DB170628 - Det har vært en grundig etterforsking av saken, og Økokrim har gjennomført en rekke avhør og gått gjennom store mengder dokumenter og korrespondanse, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim i en pressemelding.
DA170628 - Det har vært en grundig etterforskning av saken, og Økokrim har gjennomført en rekke avhør og gått gjennom store mengder dokumenter og korrespondanse, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.
AP170628 - Det har vært en grundig etterforskning av saken, og Økokrim har gjennomført en rekke avhør og gått gjennom store mengder dokumenter og korrespondanse, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.
AA170628 - Det har vært en grundig etterforskning av saken, og Økokrim har gjennomført en rekke avhør og gått gjennom store mengder dokumenter og korrespondanse, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.
VG170627 - Hvis man tenker på å donere en nyre til en man er glad i, vil man bli grundig undersøkt.
VG170627 Statsminister Erna Solberg sier til VG at hun er åpen for å diskutere forslaget, men at den diskusjonen må bli svært grundig .
NL170627 Det eneste fornuftige nå vil være om Røymo redegjør grundig overfor Tromsøs innbyggere om sin befatning med saken, sett på bakgrunn av hennes tette relasjon til Hurtigrutens toppledelse.
DB170627 - De tar dommen til etterretning og påpeker at det har vært en forsvarlig og saklig rettsbehandling, og en grundig dom.
DB170627 - Grundig dom ¶
DB170627 Men, det må sies at lenger ned på listene ( noen kaller det listefyll, et ord jeg ikke liker ) er det flere kandidater jeg ikke har fått gått like grundig gjennom.
DB170627 Jeg har grundig gått igjennom Alliansens toppkandidater med reell mulighet til plass på Stortinget.
DA170627 Reidar Sollie, leder av Norske sportsjournalisters forbund, mener NIF har gjort en grundig jobb med å legge til rette for innsyn.
DA170627 Siden den gang har saken blitt grundig behandlet i mange instanser.
BT170627 Saken ble grundig gjennomgått i Brennpunkt-dokumentaren « Avhøyret » i mars.
AP170627 Da han møtte Trump, gjorde han det grundig .
NL170626 Vi imøteser at universitetsstyret tar en grundig debatt om faglig organisering og om hva en mister dersom en velger en fem- eller kanskje også en seks-fakultetsmodell.
DB170626 Ukjente personer gikk i helga grundig til verks med spesialverktøy og « kjønnslemlestet » det som var utpekt som Eigersunds nye store turistattraksjon, til manges store fortvilelse.
BT170626 Det er nå nødvendig med grundig politisk behandling av forslagene.
AP170626 Det vil ta store ressurser hvis etterforskningen skal gjennomføres på en grundig måte, og PST finner ikke det forsvarlig å måtte binde opp store ressurser i en omfattende etterforskning med tanke på de andre oppgavene de har.
AA170626 Det vil ta store ressurser hvis etterforskningen skal gjennomføres på en grundig måte, og PST finner ikke det forsvarlig å måtte binde opp store ressurser i en omfattende etterforskning med tanke på de andre oppgavene de har.
VG170625 Statsadvokat : - Grundig vurdert ¶
VG170625 - Den foreliggende tiltalen er tatt ut etter en grundig vurdering av bevisene i saken sett opp mot strafferettens strenge beviskrav som må være oppfylt for at en tiltalt skal kunne dømmes for et straffbart forhold.
VG170625 Vi ønsker å gjøre dette på en grundig måte, sier Heggelund.
SA170625 Den gang som nå, så ble det gjort en grundig og god vurdering av sikkerheten.
SA170625 | Vidar utklasset i nytt bortetap : - Vi i trenerteamet må ta en grundig evaluering ¶
DB170625 Den gang som nå, så ble det gjort en grundig og god vurdering av sikkerheten.
DB170625 - Utvalgsmedlemmer velges til jobben fordi de kjenner godt til sine respektive fagfelt og kan gjøre en grundig faglig vurdering av en søknad.
DB170625 - Jeg vil ikke spekulere i tall jeg ikke kjenner til, men det viktigste er at hvert utvalg behandler inhabilitetsspørsmål grundig i hvert møte.
AP170625 Den gang som nå, så ble det gjort en grundig og god vurdering av sikkerheten.
AP170625 | Vidar utklasset i nytt bortetap : - Vi i trenerteamet må ta en grundig evaluering ¶
AA170625 Næringen blir dessuten grundig gått i sømmene, blant annet av Havforskningsinstituttet som hvert år publiserer en risikorapport om norsk fiskeoppdrett.
DB170624 Kulturrådet gjør et grundig arbeid for å unngå at tildelingene blir påvirket av hvem man har en personlig relasjon til.
DB170624 Habilitet redegjøres det grundig for i alle møter.
VG170623 Derfor vil det ta lengre tid og ta gamlebyen, men ved guds hjelp og grundig planlegging skal vi lykkes, sier han til VG.
VG170623 Avgjørelsen er tatt etter at brannvesenet i London har tatt en grundig inspeksjon av boligblokkene rundt Grenfell Tower.
VG170623 Hvis man får en grundig og ekstern gjennomgang og blir renvasket, vil man slippe snakk og spekulasjoner.
VG170623 - Men når det er snakk om utøvende makt og utøvende makts bruk av offentlige midler, så taler hensynet til den offentlige tilliten til at dette undersøkes grundig , sier jusprofessoren.
VG170623 - BØR UNDERSØKES GRUNDIG : Jusprofessor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen er ekspert på økonomisk kriminalitet.
SA170623 Han var hentet på grunn av en sårbarhet på venstreback, men nå skal Lasse sannsynligvis tilbake, i hvert fall ut fra kontrakten hans, så skal vi ha en grundig runde med TUIL på det, sier Johansen.
DB170623 I den tre timer lange miniserien går journalistene grundig gjennom politiarbeidet og etterforskningen som ble gjort i kjølvannet av det brutale drapet på Kevin Hjalmarsson ( 4 ) i Arvika, sørvest i Sverige, som rystet Norden august 1998.
DA170623 Dette er eksempler på forhold som fortjener en grundig og fordomsfri debatt.
DA170623 - Vi er kritisert for å gå for lite grundig inn i Landinfos rapporter og uttalelser.
DA170623 - Ettersom det er blitt gjennomført lite systematisk forskning på betydningen av landinformasjon i Norge, ville en god analyse, basert på grundig kildearbeid og solid metodikk, skapt grunnlag for konstruktive anbefalinger.
BT170623 - Vi har prøvd det meste fra sliping til ekstra grundig vask.
AP170623 Han var hentet på grunn av en sårbarhet på venstreback, men nå skal Lasse sannsynligvis tilbake, i hvert fall ut fra kontrakten hans, så skal vi ha en grundig runde med TUIL på det, sier Johansen.
AA170623 Bovim vil likevel ha en grundig evaluering før han uttaler seg om Trondheim og NTNU bør være vertskap for en ny Starmus-festival.
AA170623 Dessverre synes en viktig og grundig diskusjon om hva som kunne ha styrket studie- og forskningsbyen å ha krasjet i et tre i Høyskoleparken etter en prematur arkitektkonkurranse.
VG170622 De øvrige aksjonærene - som de siste årene har følt seg grundig lurt av Wiik og hans løfter, samt gått til politianmeldelse mot han for investorbedrageri - så hva som skjedde og kom med utrop som både « in your face » og « bitch » etter episoden, før ordstyrer, forretningsadvokat i DLA Piper, Magnus Brox, grep inn.
VG170622 - Det er en veldig grundig og riktig dom og resultatet er i samsvar med aktors påstand om straff, og i samsvar med min påstand om erstatning sier hun.
SA170622 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DB170622 plass totalt, og slo med det SAS grundig .
DA170622 - Åsnes bok, " En av oss ", var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
AA170622 Ekspertene rakk imidlertid å gjennomføre en grundig undersøkelse av hvordan minareten kan bevares, noe som kan bli nyttig hvis den skal gjenreises i framtiden, ifølge Bokova.
AA170622 - Åsnes bok, " En av oss ", var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
DN170621 - Det har vært en grundig prosess siden vi startet i januar.
DB170621 EU har brukt et år til å forberede forhandlingene grundig .
DB170621 Dokumentet er en grundig gjennomgang av et mangeårig system av ulovligheter nøye planlagt av en gjeng som i sitt politiske liv anser det norske samfunnet som illegitimt, og at det derfor er helt greit å tyne penger ut av fellesskapet uten hensyn til regler.
DA170621 Men det tyske venstrepartiet går grundig til verks, og har laget sin egen definisjon på hva sexistisk reklame er : ¶
AP170621 Det gikk til tider så vidt an da John Turturro hadde en halvstor rolle, men nå har jeg fått grundig nok. | « It comes at Night » er behersket og effektiv horror ¶
AP170621 Det gikk til tider så vidt an da John Turturro hadde en halvstor rolle, men nå har jeg fått grundig nok.
VG170620 - Det er ingen som er imot en grundig etterforskning, eller å prioritere vold og overgrep, sier medlem av justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein.
NL170620 Etter en grundig vurdering kom vi fram til at vi av hensyn til Anitas sikkerhet dessverre ikke kunne gjøre det.
BT170620 Selv om man kanskje ikke får se politi med automatvåpen på norske festivaler, vil nok mange oppleve at vesker og bager blir sjekket veldig grundig på vei inn, og at dette kan ta tid.
AP170620 Helleland understreker at han ikke har hatt anledning til å gå grundig gjennom Aftenpostens gjennomgang.
AP170620 Men vi forventer at slike forslag utredes grundig , ikke at det legges frem som et hastevedtak helt på slutten av perioden.
AP170620 En ny tilnærming krever en grundig diskusjon.
AP170620 En ny tilnærming krever en grundig diskusjon.
AA170620 Det russiske justisdepartementet har varslet at saken vil bli anket, mens Kremls talsmann Dmitrij Peskov sier at dommen skal gjennomgås grundig før det kommer en kommentar.
VG170619 - Det er kort tid fra innstilling foreligger til behandling, og det er viktig å sikre at representantene får vurdert saken på en grundig måte, skriver Stortingspresidenten.
SA170619 Nå skal åstedet undersøkes grundig .
AP170619 Helleland understreker at han ikke har hatt anledning til å gå grundig gjennom Aftenpostens gjennomgang.
AP170619 Nå skal åstedet undersøkes grundig .
AA170619 I retten ble han spurt grundig ut av aktor om hvorfor han hadde med seg en nyfylt kanne med bensin da de tre tok med seg Bakken i bilen og kjørte til Veståsen, som ligger rundt 25 minutters kjøring fra hjemmet til den drepte.
AA170619 - Nå skal åstedet undersøkes grundig .
AA170619 Selv om man kanskje ikke får se politi med automatvåpen på norske festivaler, vil nok mange oppleve at vesker og bager blir sjekket veldig grundig på vei inn, og at dette kan ta tid.
VG170618 Hvis bruken av slike medikamenter skal gå ned, og dersom de som søker hjelp skal få en grundig behandling som virker i det lange løp, må systemet endres slik at den enkle utveien blir samtaleterapi og psykologhjelp som i all hovedsak er mer effektiv og trygg.
AP170618 At Trump-administrasjonen har et ansettelsesproblem avvises imidlertid av Det hvite hus, som mener grunnen til at det går tregt er at kandidatene må sjekkes svært grundig før ansettelser kan kunngjøres.
SA170617 Det var ingen skader, og huseieren slapp unna med bare å lufte grundig ut.
DN170617 Den samme maskinvaren tar plass og støyer grundig , og skaper heftig varmeutvikling, noe man i stasjonære maskiner kan komme til livs med vannkjøling og store vifter.
DB170617 Cundy lover en grundig etterforskning av årsakene til infernoet.
AP170617 Oss bekjent vil Statsbygg anbefale denne løsningen etter en grundig vurdering, og vi håper dermed at det skal komme til en god løsning dersom departementet velger å vedta Utøya-kaia som minnested. | 60 år i kamp for større rettferdighet Agnes Husbyn ¶
AA170617 Cundy lover en grundig etterforskning av årsakene til infernoet.
VG170616 Han vil gi en grundig forklaring på mandag, sier forsvarer Svein Kjetil Stallemo til VG.
SA170616 - Vi har foretatt en grundig vurdering av saken der vi har tatt hensyn til en rekke ulike forhold.
NL170616 Hadde Forsvarsdepartementet løftet blikket i 2012 mot den sikkerhetspolitiske utviklingen og ført en grundig prosess basert på solide militærfaglige vurderinger, hadde Ørlandet aldri blitt igangsatt.
DN170616 - Konkurransetilsynet har foretatt en grundig vurdering av saken der vi har tatt hensyn til en rekke ulike forhold.
DN170616 May lover grundig etterforskning av storbrannen i London ¶
DB170616 - Vi har gjort et grundig arbeid for å finne den riktige balansen.
DB170616 Statsminister Theresa May har lovet at denne etterforskningen skal bli grundig .
DB170616 Min kone har fått påvist kreft i munnhulen og blitt grundig informert om det som må gjøres av kirurgiske inngrep for å stoppe kreften.
DA170616 Hanne Tollerud, Aps gruppeleder, forteller at den nye koalisjonen har vært grundig diskutert internt i partiet.
BT170616 Onsdag kveld lovet den britiske statsministeren Theresa May at brannen vil bli grundig etterforsket.
AP170616 Politiet har avhørt en rekke vitner og undersøkt leiligheten og nabolaget grundig på jakt etter tekniske spor.
AA170616 Ordningen vil dessuten ivareta rettssikkerheten på en bedre måte når avgjørelsen av skyldspørsmålet i alle straffesaker vil bli gitt en grundig begrunnelse, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG170615 Saken du refererer til fra 80-tallet har blitt tatt opp av andre også, og blitt grundig vurdert av IAAF, det australske forbundet, det britiske forbundet og Black-utvalget.
VG170615 Vi har stoppet produksjonen og gjennomfører nå en grundig undersøkelse av disse påstandene, sa Warner Bros. i en uttalelse, ifølge Washington Post.
SA170615 | May lover grundig etterforskning av storbrannen i London ¶
SA170615 Storbritannias statsminister Theresa May sier at den katastrofale brannen i London som kostet minst tolv mennesker livet, skal etterforskes grundig .
SA170615 Der vil den bli undersøkt grundig .
SA170615 Det var grundig bakgrunnsarbeid fra administrasjonens side som gjorde at politikerne valgte å prioritere Tastaveden da HØP ble vedtatt.
SA170615 Da politikerne gjorde dette vedtaket, var det basert på en grundig mulighetsstudie som presenterte en økonomisk og god skoleløsning.
SA170615 DEBATT : Det var grundig bakgrunnsarbeid fra administrasjonens side som gjorde at politikerne valgte å prioritere Tastaveden ungdomsskole da handlings- og økonomiplanen ble vedtatt.
FV170615 Statsminister Theresa May har lovet at brannen vil bli grundig etterforsket.
FV170615 Lover grundig etterforskning ¶
DN170615 | May lover grundig etterforskning av storbrannen i London ¶
DN170615 Storbrittanias statsminister Theresa May sier at den katastrofale brannen i London som kostet minst tolv mennesker livet, skal etterforskes grundig .
DB170615 Statsminister Theresa May har lovet at brannen vil bli grundig etterforsket.
DB170615 Lover grundig etterforskning ¶
DB170615 Lagmannsretten slår fast at Haugaland tingrett både har drøftet grundig og gjort en riktig vurdering av alle de betingelser for fellelse som gjelder både i forhold til medlemsbedrageriet, kursjukset, trygdebedrageriet, forsikringsbedrageriet og Kjell Gunnar Larsens utroskap mot den organisasjonen han ledet.
DB170615 Når Statsbygg i dag framlegger rapporten som anbefaler lokalisering på Utøykaia, er det etter en grundig utredning.
DA170615 | Lover grundig etterforskning av storbrannen ¶
DA170615 Storbritannias statsminister Theresa May sier at den katastrofale brannen i London som kostet minst tolv mennesker livet, skal etterforskes grundig .
BT170615 Statsminister Theresa May har lovet at brannen vil bli grundig etterforsket.
BT170615 Lover grundig etterforskning ¶
AP170615 Onsdag kveld lovet den britiske statsministeren Theresa May at brannen vil bli grundig etterforsket.
AP170615 Statsminister Theresa May har lovet at brannen vil bli grundig etterforsket.
AP170615 Lover grundig etterforskning ¶
AP170615 Det fryktes at antallet døde vil stige betydelig, og brannvesenet anslår at det kan ta flere uker å gjennomsøke bygningen grundig .
AA170615 | May lover grundig etterforskning av storbrannen i London ¶
AA170615 Storbritannias statsminister Theresa May sier at den katastrofale brannen i London som kostet minst tolv mennesker livet, skal etterforskes grundig .
AA170615 Årsaken til brannen er ikke kjent, men May har lovet at brannen vil bli grundig etterforsket.
AA170615 Statsminister Theresa May har lovet at brannen vil bli grundig etterforsket.
AA170615 Statsminister Theresa May har lovet at brannen vil bli grundig etterforsket.
AA170615 Lagmannsretten slår fast at Haugaland tingrett både har drøftet grundig og gjort en riktig vurdering av alle de betingelser for fellelse som gjelder både i forhold til medlemsbedrageriet, kursjukset, trygdebedrageriet, forsikringsbedrageriet og Kjell Gunnar Larsens utroskap mot den organisasjonen han ledet.
AA170615 Lagmannsretten mener tingrettens dom i SOS Rasisme-saken er både riktig, grundig og forstandig, og forkaster anken fra de fire som anket.
VG170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen til fotball.no.
VG170614 Nå er fotball ikke på listen over dopingverstingidrettene, noe som kan ha flere forklaringsvariabler, men vi skal ikke bevege oss så innmari langt før det er tette bånd mellom VM-arrangementet og andre sider ved russisk idrett, som er blitt grundig diskreditert.
SA170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
FV170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
DB170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
DB170614 I stedet foretar Ringen en grundig gjennomgang av det ubesvarte spørsmålet : I hvilken retning beveger Kina seg ?
DA170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
DA170614 Etter nærmere tjue filmer har Marvel-studioet ennå til gode å vise den samme respekten til sine kvinnelige helter, så på det feltet ( om ikke så mange andre ) må de ses seg grundig slått av DC.
DA170614 Etter nærmere tjue filmer har Marvel-studioet ennå til gode å vise den samme respekten til sine kvinnelige helter, så på det feltet ( om ikke så mange andre ) må de ses seg grundig slått av DC.
BT170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
AP170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
VG170613 Det må nok en grundig gjennomgang av norsk fotball til for å finne flere svar på om treningsmetoder, holdninger og krav er gode nok til at norsk fotball igjen skal kunne sammenlignes med den svenske.
VG170613 Da har det vært gjort et grundig arbeid i forkant, sier medlem i justiskomiteen Kari Henriksen ( Ap ), og legger til at Høyre og Frp står alene om forslaget.
SA170613 - Det går begge veier, derfor er min klare anbefaling at utleier og leietager går grundig gjennom utleieboligen både før og etter leieforholdet.
DN170613 Vi har gjennomført en svært grundig prosess, der sterke kandidater både fra egne rekker og utenfra har konkurrert om jobben, sier konsernsjef Terje Male i Møllergruppen i en pressemelding.
DA170613 Når kommunen vurderer om et nytt område skal tas i bruk, må det gjøres en grundig kritisk vurdering som involverer de dette angår.
DA170613 Her ba Brun spesielt om å gjøre en grundig vurdering foran en eventuell ny søknad om bruk av arealet.
DA170613 Da er det ekstra viktig at kommunen behandler dette grundig og kritisk.
DA170613 - Vi føler vi har gjort et så godt og grundig arbeid som mulig opp mot naboene rundt Voldsløkka, sier Peer Osmundsvaag, arrangør for Oslo Sommertid og daglig leder i konsertarrangørene Atomic Soul.
DA170613 - Det virker som de har gjort et grundig forarbeid.
BT170613 NAF gikk grundig til verks på parkeringsplassen og tauet bort fire biler.
AP170613 Bak de storslagne ambisjonene på verdens største kunstbegivenhet er det rom for intime møter - hvor vi må tenke grundig gjennom hvordan andre har det.
AP170613 - Det går begge veier, derfor er min klare anbefaling at utleier og leietager går grundig gjennom utleieboligen både før og etter leieforholdet.
VG170612 De som har valgt annet, har garantert gjort en tung og grundig vurdering, sier Semb.
VG170612 Vi har stoppet produksjonen og gjennomfører nå en grundig undersøkelse av disse påstandene, sier Warnewr Bros. i en uttalelse, melder Washington Post.
SA170612 Til NRK sier vaktleder Stein Jarle Langvik at de har søkt grundig i området, og ikke har noen personer som er meldt savnet.
DB170612 Det er selvfølgelig grundig vurdert.
AP170612 Og det kommer mye solid, grundig og lettfordøyelig forskningsformidling ut av institusjonene i form av artikler, magasiner, film, blogger og podcaster.
AP170612 Og det kommer mye solid, grundig og lettfordøyelig forskningsformidling ut av institusjonene i form av artikler, magasiner, film, blogger og podcaster.
DB170611 Å pusse tennene grundig er rett og slett å ta vare på hele kroppen.
DB170611 Svensken hylte ut i smerter, men i frykt for å få startnekt ville han ikke la seg undersøke grundig av lege før løpet var over.
DA170611 - Sånn umiddelbart er det skuffende å tape kampen, men jeg tror vi vil være fornøyd med en god del når vi har fått gjort en grundig analyse.
VG170610 - Hvordan dette skjedde vil utvilsomt bli gjenstand for grundig analyse i månedene som kommer, sier Timothy og understreker at partiet hans - til tross for nederlaget - fikk historiske 13.6 millioner stemmer.
VG170610 Veien videre for forbundet er at en allerede opprettet granskingsgruppe/ressursgruppe skal gå grundig gjennom sakene og komme med en anbefaling til det nye styret.
DB170610 Men du skal ha greie skylapper om du ikke ser at « Skam»-sesongene har gjort en rimelig grundig konsekvensutredning av det negative nedfallet av konfliktene sine før den presenterer en vei ut av dem, og at denne veien ut aldri baserer seg på magisk inngripen fra oven eller andre dei ex machina, men på å møte sine egne demoner, ta ansvar
BT170609 Vedtaket gir oss mulighet til å få anbefalinger basert på en grundig , kvalitativ undersøkelse av enkeltsaker.
BT170609 Vedtaket er resultatet av en felles, tverrpolitisk interpellasjon fremmet av oss som medlemmer av helse- og sosialkomiteen, og er resultatet av en grundig prosess.
BT170609 Her ble albumene til Beatles, Stones, Led Zeppelin, Leonard Cohen, Joni Mitchell og et utall andre helter grundig slaktet i sin samtid.
VG170608 Jeg svarte at vi etterforsket så raskt vi kunne, men at alle var tjent med at vi gjorde en grundig jobb ».
VG170608 Han svarer grundig og tilsynelatende ærlig på alle spørsmål.
VG170608 Når 1,1 av 6,1 årsverk, hvorav av én har fått oppsigelse, går ut med krass kritikk, var det viktig for oss å gjøre en grundig kartlegging av de øvrige, slik at samtlige ansatte blir hørt.
SA170608 Det som hjelper, er grundig arbeid med holdninger og ferdigheter, og i særdeleshet fravær av alkohol i blodet.
DB170608 Da er det godt at den dyktige Ingeborg Senneset var raskt på banen med en grundig , god og lettfattelig innføring i hvorfor folk flest i Norge bør, og som oftest vil, vaksinere barna sine.
DB170608 Når et samfunn blir så hardt rammet som Andøy kommune, er det avgjørende at forslag og vedtak blir grundig og kvalitetsmessig belyst best mulig.
DB170608 At byråkratene gjør jobben grundig og etter alle lover og regler i samfunnet.
AP170608 Sykkelbølgen vant en arkitektkonkurranse om å tegne det beste sykkelhotellet så grundig at ingen ble nummer to.
AP170608 Patrick Stark lover at rektorene ved videregående skoler i Oslo skal få grundig innføring i den nye rapporten.
AP170608 - Dette er en grundig og krystallklar uttalelse fra vår tyngste forbrukermyndighet.
VG170607 Jeg svarte at vi etterforsket så raskt vi kunne, men at alle var tjent med at vi gjorde en grundig jobb ».
VG170607 Ifølge flere amerikanske medier skal Comey ha forberedt seg grundig til torsdagens høring.
FV170607 Mangemilliardær Svein Støle måtte grundig overtales av Lotte Fredriksen Syltevik før han gikk med på å bygge hotell i hjembyen Mandal.
DB170607 - Min klient nekter straffskyld, og vil forklare seg grundig når saken kommer opp for retten.
DB170607 Sammenlignet med Knut Hamsuns korte, kokette takketale fra 1920 er han imponerende grundig og engasjert.
BT170607 Skolene måles med fem ulike indikatorer og resultatene er svært forskjellige, sier Heggheim og legger til at han ennå ikke har gått grundig inn i tallene.
AP170607 - Vi synes den er grundig , og vi er spesielt fornøyd med at den klargjør hva som er de ulike kontraktspartenes ansvar, sier Christensen.
AA170607 Vurdert grundig av NTNU ¶
AA170607 Direktør Reidar Andersen ved Vitenskapsmuseet sier museet har foretatt en grundig vurdering rundt de etiske og juridiske aspektene rundt donorenes samtykke og behandlingen av menneskelige levninger.
VG170606 Det er helt klart den viktigste kampen i mitt liv, og vi har gjort en grundig jobb for å være klar, sa Farias på pressekonferansen.
VG170606 - Førsteinntrykket av rapporten er at den er grundig og dessverre meget alvorlig, sier Michael Tetzschner ( H ), som er medlem av Kontrollkomiteen som nå skal behandle Riksrevisjonens rapport.
SA170606 Kunnskapen, skaperevnen og drivkraften vår er grundig dokumentert på Oljemuseet.
SA170606 Vikings sportslige ledelse ved hovedtrener Ian Burchnall ( t.v ), Bjarte Lunde Aarsheim ( i midten ) og Bård Wiggen har en grundig jobb foran seg når de skal finne fem spillere som forsterker førsteelleveren i sommer.
DB170606 Plutselig var ikke en grundig juridisk avgjørelse fra et helt uavhengig norsk domsutvalg bra nok for internasjonal skisport.
DA170606 - Vi er ikke mot forslaget, men vi kommer til å be om en grundig redegjørelse med bakgrunn i innsigelser som er kommet fra tunge aktører på feltet.
AP170606 Vikings sportslige ledelse ved hovedtrener Ian Burchnall ( t.v ), Bjarte Lunde Aarsheim ( i midten ) og Bård Wiggen har en grundig jobb foran seg når de skal finne fem spillere som forsterker førsteelleveren i sommer.
AA170606 CAS gjennomgikk da en grundig reform.
VG170605 Vi har heller aldri publisert en så lang tekst - derfor er det spesielt gledelig at folk er med oss fra start til slutt når vi lager så grundig og spektakulær journalistikk, sier Koren.
SA170605 Det ble grundig omtalt i media.
DN170605 Det hvite hus begrunner beslutningen med at det er viktig å få gjennomført en rask og grundig gransking av informasjonen som Senatets etterretningskomité etterspør.
DB170605 Og siden pass er det sikreste ID-dokumentet vi har, må dette arbeidet gjøres grundig .
DA170605 Det hvite hus begrunner beslutningen med at det er viktig å få gjennomført en rask og grundig gransking av informasjonen som Senatets etterretningskomité etterspør.
BT170605 Det ble grundig omtalt i media.
AP170605 Det hvite hus begrunner beslutningen med at det er viktig å få gjennomført en rask og grundig gransking av informasjonen som Senatets etterretningskomité etterspør.
AP170605 Det ble grundig omtalt i media.
SA170604 Financial Times publiserte for eksempel nylig en grundig gjennomgang av hvordan skiftet til renere kraft forstyrrer hele energibransjen, med intervjuer med en rekke analytikere som kunne ha brakt inn annen og nyanserende kunnskap.
AP170604 Da er det også rimelig at vi tar en grundig gjennomgang av hvordan vi skal følge den opp, sier statsråden.
AP170604 - Dette er en grundig gjennomgang som sektoren har etterlyst lenge.
AA170604 Da er det også rimelig at vi tar en grundig gjennomgang av hvordan vi skal følge den opp, sier statsråden. ( ©NTB ) ¶
AA170604 - Dette er en grundig gjennomgang som sektoren har etterlyst lenge.
VG170603 Ifølge Ekstrabladet ble den pusset opp grundig da paret flyttet inn.
DB170603 Vi vil råde både Stiftelsen og andre berørte til å akseptere rapporten fra granskingskommisjonen som en avslutning på en feilbarlig, men etter hvert lang og grundig etterforskning av hva som skjedde om bord på « Scandinavian Star » den fatale aprilnatta.
DB170603 Det har både vært ny etterforskning og en grundig gjennomgang av all tilgjengelig dokumentasjon i flere omganger over mange år av ulike instanser.
BT170602 Den eneste måten vi kan gjøre det på, er å tilby dem unik, grundig og relevant journalistikk, på digitale flater.
AP170602 De besøkende er også blitt oppfordret til å dusje grundig , ikke bare før, men også etter flytingen i tanken.
SA170601 - Vi kommer til å gå grundig gjennom rapporten og gi politikerne vårt syn, sier Hersem til NTB.
DB170601 Men vi trenger nå en grundig gjennomgang om ordningen fungerer som den skal, sier Ap-representanten.
DB170601 - Vi har hatt dette opp til grundig behandling.
DB170601 De tok tok grundig feil.
DA170601 Regjeringen må informere den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen grundig om hva som har skjedd, krever Hansson.
DA170601 Regjeringen må informere den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen grundig om hva som har skjedd, krever Hansson.
DA170601 - Det er interessant at når det gjøres en grundig analyse av norsk energipolitikk, som IEA gjør her, så peker de på at forutsetningene for å reinvestere i norsk vannkraft er et veldig viktig punkt.
DA170601 Jan Harsem i støttegruppa for etterlatte og overlevende etter brannen på Scandinavian Star, mener gjennomgangen virker grundig .
DA170601 - Jeg regner med at rapporten skal behandles i Stortinget, og vi vil da levere høringsuttalelse etter å ha gått grundig gjennom kommisjonens rapport, sier Harsem.
VG170531 Det er en grundig og klar dom, så klar som en norsk dom kan bli, sier jusprofessor Mads Andenæs.
DA170531 - Dette er en grundig og klar dom, og vi håper staten godtar den, sier familiens advokat Mads Andenæs til Dagsavisen.
AP170531 - En viktig og grundig dom, som kan gjøre at andre familier slipper det samme, sier advokat og jusprofessor Mads Andenæs.
AA170531 - Det er en meget klar og grundig dom som avgjør at det er ulovlig å fengsel barn på Trandum.
AA170531 Regjeringen må sørge for at asylbarna får en grundig og individuell behandling av sine asylsøknader når de blir myndige.
VG170530 De som trodde at Trump kom til Europa for å berolige allierte og styrke båndene tok grundig feil.
DB170530 Han mener at eksamenskandidater fortjener grundig sjekk av eksamensoppgver slik at elevene slipper denne typen problemer under eksamen.
BT170530 Det lønner seg å tenke grundig gjennom ting, sier Geir Hove, om hvorfor han grublet så lenge på om han skulle anke eller ikke.
AP170530 Her hjemme er den venstreorienterte skribenten Nils Inge Graven en ensom stemme når han graver videre i saken på grundig vis i et innlegg i VG.
AA170530 Jeg synes rådmannens saksfremlegg er grundig og viser at vi må si nei til denne festen denne gang, sier Espen Agøy Hegge ( KrF ) ¶
VG170529 Alvorligheten av disse hendelsene er bakgrunnen for at vi har igangsatt en grundig etterforskning.
NL170529 Den tidligere presidenten ber det samiske folket legge fornorskningsdebatten død og sier at « Fornorskningen og dens skader er allerede grundig dokumentert ».
DB170529 Han har opplagt gjort en grundig jobb med å utvikle kjørestyrken, og kombinerer dette nå med spissferdighet i motbakkene.
AP170529 Den nye straffeloven av 2005 la opp til en del kraftige straffskjerpinger, men avviste etter en grundig vurdering - herunder av folks rettsfølelse - å øke det ordinære maksimum over 21 år.
AA170529 Han roser rapporten som allerede er laget for å være grundig på de områdene som handler om kjernevirksomheten i kommunen.
AA170529 Det er ikke forsvarlig å pøse mye mer penger inn i Forsvaret uten en grundig gjennomgang av struktur, investeringsbehov og oppgaver : Hvilken trussel er det vi ruster opp for, og hva slags forsvar skal vi ha ?
VG170528 De er grundig gjort rede for i Gjørv-kommisjonens rapport.
SA170528 Går det som Kristoffer Hagen håper, overlever spillet grundig testing de neste månedene og er klart for markedet om et års tid.
SA170528 Grundig testing ¶
DB170528 Men det hører med at havner du på sykehus i USA, blir du gjerne grundig utredet og undersøkt for en hel masse.
DB170528 I Gleden med skjeden har vi skrevet grundig om både vanlige og uvanlige bivirkninger, med mål om å presentere et ærlig bilde i samsvar med dagens forskning.
BT170528 En straffeskjerpelse bør derfor være gjenstand for grundig og allmenn debatt.
BT170528 Går det som Kristoffer Hagen håper, overlever spillet grundig testing de neste månedene og er klart for markedet om et års tid.
BT170528 Grundig testing ¶
AP170528 Donald Trumps måte å håndhilse på er blitt svært grundig studert av amerikansk og internasjonal presse.
AP170528 Også Cory Booker, en demokrat som sitter i utenrikskomiteen i Senatet, mener at de nye anklagene må granskes grundig .
AP170528 Går det som Kristoffer Hagen håper, overlever spillet grundig testing de neste månedene og er klart for markedet om et års tid.
AP170528 Grundig testing ¶
AA170528 Også Cory Booker, en demokrat som sitter i utenrikskomiteen i Senatet, mener at de nye anklagene må granskes grundig .
BT170527 SIGHTSEEING : Denne gjengen fra « Viking sea » tok en grundig runde på Bryggen lørdag formiddag.
VG170526 Det er lenge, svært lenge, siden jeg har kjedet meg så grundig under lesningen av en krimbok.
VG170526 DYPDYKK : Det ble en svært så grundig bilvask da Toyotaen havnet i elven Drogga i Årnes.
NL170526 Nordlysredaksjonen har uten tvil gode analytiske hoder og skribenter, men jeg stiller likevel spørsmål ved hvor grundig lederskribenten har lest og analysert øk.rapp I/17 før fredagens lederartikkel ble produsert.
DN170526 - Politidirektoratet skal sette seg grundig inn i rapporten.
DB170526 - En grundig undersøkelse er gjort, men ingen personer ble funnet i området, sa de i en uttalelse, ifølge ABC Australia.
DA170526 Siden den gang har saken blitt behandlet grundig i mange instanser.
AA170526 Fremtidens generasjoner, som også skal nyte godt av velferdsstatens ordninger, fortjener en grundig gjennomgang av dagens sykelønnsordning.
VG170525 Søkene vil ta flere dager å bli ferdige med, men det er viktig at vi fortsetter med dette, og gjør det grundig , sier Hopkins.
VG170525 - Mitt ærend var å sette meg grundig inn i det politifaglige så vel som det økonomiske grunnlaget for å legge ned den godt fungerende, samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen.
DA170525 Sulteforet distrikt ¶ Grundig jobbing i alle ledd skal få klubben bærekraftig til seriestart i september.
AP170525 Siraj, direktør for Norges største boligbygger, skotter med et bredt smil opp på luksusboligen og kan fortelle at rekorden er grundig slått.
AP170525 Men rekorden er grundig slått.
VG170524 Aarsæther sier at virksomhetene som enten har skjermingsverdige objekter eller ansatte som kan komme i kontakt med hemmelig informasjon, selv skal gjøre en grundig vurdering av om noen eller alle ansatte må være sikkerhetsklarert.
DB170524 Styret har besluttet at man ikke vil gå videre før situasjonen er grundig utredet.
DB170524 Han sier at han har tillit til styret, tilføyer at han kommer til å vurdere « alle sider » ved saken når han får gått grundig inn i rapporten.
DA170524 Jeg mener man ikke har sett godt nok på detaljene, og dette gjelder også blant annet Statens vegvesen, som ikke ser grundig nok på de samfunnsøkonomiske kostnadene, sier hun.
AP170524 FORNØYD : - Vi har gjort en ganske grundig prosess hvor våre reisende har kunnet velge blant friske rene lokale smaker, i menyer som tilpasses hvor vi flyr og flygningenes lengde, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.
AP170524 Politiet har et stort digitalt utviklingsbehov, og dette krever en grundig vurdering av hvordan politiet langsiktig finansierer og organiserer sin IKT-utvikling, drift og forvaltning.
AA170524 Hver klage har blitt behandlet grundig og individuelt i departementet, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
AA170524 - Jeg har tillit til styret, men jeg kommer til å vurdere alle sider når jeg får gått grundig inn i rapporten, sier han. ( ©NTB ) ¶
VG170523 De utforsker tema fra vår hverdag, driver grundig research, og snekrer det sammen i sin egen form.
NL170523 Hvis regelen om manntall skal endres, vil det først skje etter en grundig vurdering, i konsultasjon med Sametinget, og i tråd med konvensjonens bestemmelser om samisk selvbestemmelse og sametingenes rolle.
NL170523 Han begrunner det med at fornorskingen og dens skader er allerede grundig dokumentert, og at samene har fått et vern i grunnloven.
DB170523 Dokumentaren beskrives som « grundig og godt journalistisk håndverk ».
VG170522 - Det har vært en grundig etterforskning som vi tok på alvor allerede fra starten med øyeblikkelig hjelp fra Kripos.
SA170522 Femmålsthrilleren i Sogndal blir grundig behandlet i den ferske Ballspark-podkasten.
NL170522 Et minimum må nå være at Helse Nord iverksetter en grundig og helhetlig utredning om saken.
DB170522 Disse tiltakene skal grundig gjennomgås før det eventuelt sendes ut på en bred høring, sier Per-Willy Amundsen.
AP170522 Femmålsthrilleren i Sogndal blir grundig behandlet i den ferske Ballspark-podkasten.
AA170522 - Nå føler vi oss veldig trygge, sier Skymoen og legger til at de forrige batteriene også ble grundig testet, men at en feil i produksjonen førte til brannfaren.
NL170521 Grunnen var at vi trengte å gjennomgå NUK++ grundig med tanke på organisering, finansiering, faglig plattform og involvering.
DB170521 De som mai i fjor avsatte den folkevalgte presidenten Dilma Rousseff gjennom riksrett, under det falske påskuddet å redde Republikkens politiske institusjoner, er nå grundig avslørt.
VG170520 Illustratør Gry gikk grundig til verks for å finne den « barnslige » streken hun er blitt så kjent for - og som får mange voksne til å tro at det er barn som står bak.
VG170520 De ga en grundig gjennomgang av bakgrunnen for saken, hvilke tiltak direktoratet har satt i verk og om sine vurderinger så langt, sier statsråden i en skriftlig kommentar til VG.
DB170520 Dette står i kontrast til påstander om at grundig registrering er årsaken til at Norge er på europatoppen i antall narkotikarelaterte dødsfall.
DB170520 Når du møter faktapåstander som virker merkelige, eller som passer altfor godt med noe du gjerne vil tro, må du altså sjekke dem - grundig .
BT170519 En slik gjennomgang må være grundig og uavhengig, og ingenting kan overlates til tvil eller spekulasjon.
AP170519 I tillegg ble det denne uken utnevnt en egen spesialetterforsker som skal granske påstandene grundig .
AA170519 - Alle som ønsker å skaffe seg slike dyr oppfordres derfor til å sette seg grundig inn i hva som kreves av oppstallingsforhold og fôring for at dyrene skal kunne trives, og hvordan man skal oppdage sykdom og mistrivsel, påpeker Veterinærinstituttet.
AA170519 - Jeg gjør alltid grundig research men er opptatt av å ikke bli for nerdete i skrivingen.
VG170518 - Som jeg har sagt mange ganger før : En grundig etterforskning vil bekrefte det vi allerede vet - det fantes ikke noe samarbeid mellom min kampanje og noen fremmede makter, sier Trump i en uttalelse.
VG170518 Vi har i retten i dag vært godt og grundig gjennom hva som er grunnlaget for fengslingen.
SA170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden.
SA170518 - Nå skal vi lese dommen grundig , sier Joten.
DB170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden.
DB170518 - Nå skal vi lese dommen grundig , sier Joten til NTB.
DA170518 - En grundig etterforskning vil bekrefte det vi allerede vet, at det ikke var samarbeid mellom min valgkamp og noen utenlandsk person eller gruppe.
DA170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden.
DA170518 - Nå skal vi lese dommen grundig , sier Joten.
DA170518 - « Diktafon » har vært det programmet som virkelig formidler lyrikk på en grundig og ordentlig måte.
DA170518 - Dommen er klar og grundig , og er ikke bare en seier for arbeidsgiversiden.
BT170518 - En grundig etterforskning vil bekrefte det vi allerede vet, at det ikke var samarbeid mellom min valgkamp og noen utenlandsk person eller gruppe.
BT170518 Dette er grundig dokumentert av upartiske observatører.
AP170518 Bydelsdirektøren sier dommen nå vil bli lest grundig .
AP170518 - Bydelen har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige.
AA170518 - En grundig etterforskning vil bekrefte det vi allerede vet, at det ikke var samarbeid mellom min valgkamp og noen utenlandsk person eller gruppe.
AA170518 - Etter en god og grundig prosess med flere gode kandidater å velge mellom, er vi meget glad for at Inge Ryan har takket ja til stillingen.
AA170518 Bydel Ullern opplyser til NTB at de har gått grundig gjennom hendelsene og gjennomført en rekke tiltak for å bedre kompetansen og kommunikasjonen i det daglige, for å unngå lignende hendelser i framtiden. ( ©NTB ) ¶
AA170518 - Nå skal vi lese dommen grundig , sier Joten.
DN170517 - Vi har gjort en grundig vurdering av både jus og pressetikk før vi iverksatte undersøkelsene.
DB170517 - Når to rutinerte spillere hentes inn med det RB-sporten vet er en kostnad på rundt 120 000 kroner i måneden, må man regne med at det er gjort en grundig jobb på forhånd.
DB170517 Navnene på de andre statsrådene kunne ikke kunngjøres før det var grundig undersøkt om de hadde vært i strid med skattevesenet eller kan mistenkes for interessekonflikter.
VG170516 - Det var en svært grundig og god gjennomgang fra generalsekretæren, sier fotballpresident Terje Svendsen.
VG170516 De må ta initiativ til en grundig gjennomgang av russefeiringen slik den praktiseres anno 2017.
VG170516 FOR STORT : Miljødirektoratet konkluderer med at Olje og energidepartementets utlysning av blokker i Barentshavet er for stor, og savner en grundig forhåndsvurdering av potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av utbyggingsvirksomhet.
SA170516 - De har stilt seg bak til at det gjøres en grundig vurdering.
BT170516 - De har stilt seg bak til at det gjøres en grundig vurdering.
AP170516 - De har stilt seg bak til at det gjøres en grundig vurdering.
VG170515 Spesialenheten synes å ha undersøkt grundig de påstander som er fremsatt om politidistriktets håndtering av narkosaker i denne perioden.
FV170515 Han mener politiet har opptrådt grundig og profesjonelt, og håper rapporten fra Havarikommisjonen vil hjelpe andre helikopterpiloter i framtiden.
DB170515 Men uten at jeg har satt meg inn i alle detaljer, oppfatter jeg det som en klar og grundig dom.
DA170515 - Våre undersøkelser antyder at grønne boliger er etterspurt, men det er ikke noe vi tidligere har testet ut så grundig som vi gjør nå.
DA170515 Han mener politiet har opptrådt grundig og profesjonelt, og håper rapporten fra Havarikommisjonen vil hjelpe andre helikopterpiloter i framtiden.
AP170515 Leder Kim Jong-uns inspeksjon og tilstedeværelse under testen er tilsynelatende grundig dokumentert.
AP170515 Han mener politiet har opptrådt grundig og profesjonelt, og håper rapporten fra Havarikommisjonen vil hjelpe andre helikopterpiloter i framtiden.
AA170515 Han mener politiet har opptrådt grundig og profesjonelt, og håper rapporten fra Havarikommisjonen vil hjelpe andre helikopterpiloter i framtiden.
AA170515 Mattilsynet gjør allerede en grundig jobb med å overvåke norsk matproduksjon.
VG170514 Det dokumenteres grundig når det skjer, og det er rimelig sjelden.
VG170514 Kari Jaquesson : - Grundig lei av å bli kalt antisemitt ¶
VG170514 Undersøk grundig
VG170514 Det som er viktig for oss er at potensielle fosterforeldre blir underlagt en grundig egnethetsvurdering og opplæring før de kan bli fosterforeldre.
DN170514 Martine ( 24 ) gjorde grundig lønnsresearch før jobbintervjuet - det lønnet seg ¶
AP170514 Alle disse tre temaene ble grundig diskutert på folkemøtet i Irvine, i tillegg til spørsmålet om immigrasjon. Én etter én stilte folk fra publikum seg opp foran mikrofonene for å formidle hvor rasende de er på Washington-politikerne generelt og på Mimi Walters spesielt.
AP170514 Vi har etablert et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for å sikre at den behandlingen som tilbys pasienter i norske sykehus, er veldokumentert, effektiv og sikker - og at disse forholdene er grundig gjennomgått og vurdert før behandlingen tilbys, svarer helseministeren.
AP170514 - Vi forstår og respekterer at uhelbredelig syke og de pårørende vil prøve alt, men synes alle skal tenke grundig gjennom hvordan den siste tiden skal være.
AP170513 De banket meg opp grundig mens de dro meg ned trappene og inn i en politibil, sier 34-åringen.
VG170512 For Dahle var strategien å sette seg for seg selv og lese grundig gjennom pensum.
DB170512 Langt flere enn de 1.304 som ble stoppet for grundig kontroll har vært innom kontrollplassene.
DB170512 Tett dialog med politi og grundig planlegging er viktig for sikkerheten, sier Mie Skard.
DB170512 - En grundig sikkerhetssjekk kan skape køer dersom det ikke er beregnet nok personell til håndteringen.
DB170512 Samtidig er det grundig dokumentert at et hovedproblem i alle overgrepssaker er tildekking, skamfølelse og falsk lojalitet.
AP170512 Der kan presidenten og hans rådgivere ha tatt grundig feil.
VG170511 Hun og kong Harald var selv sentrale da lystslottet som opprinnelig ble bygget for svenske kong Oscar og dronning Josefine på midten av 1800-tallet ble grundig restaurert i årene 2002 til 2009.
VG170511 - Gabrielsen er en meget pålitelig, grundig , seriøs og kunnskapsrik person, som er godt orientert om ulike samfunnsspørsmål, sier Lier-Hansen.
FV170511 Årets Avis bygger sin virksomhet på en grundig journalistisk kultur.
FV170511 « En enkel idé som er grundig gjennomført.
FV170511 På en unik måte har de etter langsiktig og grundig arbeid klart å lage sitt eget univers og skaper engasjement hos leserne både på papir, på nett, i skiløypa og i løpetightsen.
FV170511 Her har fotografen jobbet grundig og klart å skape et ærlig og uhøytidelig bilde av den nye presten i bygda.
FV170511 En enkel idé som er grundig gjennomført.
FV170511 Dette er massivt, grundig og en spektakulær måte å løse samfunnsoppdraget på.
DN170511 Vi la opp til en grundig prosess og sørget for at det ble gjort skikkelig, sa Sandnes, før han la til : ¶
DB170511 Flere av de svenske kommentatorene som dekket Johaug-høringen i Oslo i vinter var svært imponert over hvor grundig og informerende norsk idrett jobbet med antidoping.
DA170511 I sitt innlegg påpeker de fire hvordan de alle kjenner til familier som sliter, fordi et familiemedlem føler seg forpliktet til å gi - og det grundig over evne - til TV-pastoren og hans team.
AP170511 I Sør-Korea blir avhoppernes identitet og deres begrunnelse for å flykte grundig sjekket, for å unngå at spioner eller « sovende agenter » bosetter seg i den frie delen av Korea-halvøya.
VG170510 Det er gøy at vi har den muligheten og kan jobbe så grundig , sier Øigarden.
VG170510 - Etterforskningen må være uavhengig og grundig for å opprettholde landets rettssystem, sier Casey.
VG170510 Han har gjort det mer detaljert og grundig .
VG170510 - Dersom de nye regionene skal bli fremtidens valgkretser, er det en god mulighet til å se grundig over resten av valgsystemet, ikke minst sperregrensen, sier Harald Tom Nesvik.
DN170510 Hun opplyste forrige uke i en sms til DN at nominasjonskomiteen « har gjennomført en meget grundig prosess og jeg har tillit til at de har landet på en samlet løsning som er til det beste for Telenor ».
DN170510 - Jeg synes det virker som valgkomiteen har gjort en veldig solid og grundig jobb og gleder meg til å jobbe med det nye styret.
DN170510 Dette skal vi gjennomgå på en grundig måte, sa Støre.
DN170510 Det skal vi gjennomgå på en grundig måte, sa Støre.
DN170510 - Årets Avis bygger sin virksomhet på en grundig journalistisk kultur.
DB170510 Men i denne saken hvor hensyn for og imot er så grundig vurdert, ser vi ingen annen konklusjon, sa Kari Sofie Bjørnsen ( H ).
DB170510 Om sparkingen av Comey var særlig gjennomtenkt, vet bare Trump og hans nærmeste, men begrunnelsen er åpenbar usann og måten det skjedde på tyder heller ikke på at det var særlig grundig planlagt.
DA170510 Jeg har jobbet grundig med research og hatt teologiske konsulenter på forestillingen, sier Eidsvåg.
DA170510 Jeg har jobbet grundig med research og hatt teologiske konsulenter på forestillingen, sier Eidsvåg.
DA170510 Men i denne saken hvor hensyn for og imot er så grundig vurdert, ser vi ingen annen konklusjon, sa Kari Sofie Bjørnsen ( H ).
DA170510 - Det er riktig at det er stor interesse for å bygge ut i Drammen, men fortsatt er det sånn at bystyret vedtar reguleringsplaner, og det er en grundig prosess som fører fram til beslutninger som fattes av bystyret.
AP170510 Hun mener nominasjonskomitéen har gjort en grundig jobb med valg av nye styremedlemmer.
AP170510 Men i denne saken hvor hensyn for og imot er så grundig vurdert, ser vi ingen annen konklusjon, sa Kari Sofie Bjørnsen ( H ).
AP170510 Grundig sjekk av alle som vil inn på Eurovision-arenaene denne uken.
AA170510 Her har fotografen jobbet grundig og klart å skape et ærlig og uhøytidelig bilde av den nye presten i bygda.
VG170509 Frykt for vold og overgrep, må tas alvorlig og undersøkes grundig før samvær kan gjennomføres.
AP170509 Han omfavnet mytene så grundig at han knuste dem.
DB170508 - Vi må ha en grundig evaluering på hvorfor det er sånn.
BT170508 EU-motstanderen og høyreekstremisten Marine Le Pen fra Le Front National måtte se seg grundig slått av sosial-liberaleren og EU-tilhengeren Emmanuel Macron, som endte opp med rundt 66 prosent mot Le Pens 34 prosent.
AP170508 Ytre høyres Marine Le Pen ble dermed grundig slått i den avgjørende runden av presidentvalget.
AP170508 Vi vil bruke den nærmeste tiden til å sette oss grundig inn i saken, og så tar vi vår kamp deretter, sier Shah.
AP170508 - Tiltalespørsmålet i saken er avgjort av Riksadvokaten etter en kritisk, grundig og selvstendig gjennomgang av etterforskningsmaterialet og Spesialenhetens tilråding, sier Busch.
SA170507 Dette skal diskuteres grundig .
SA170507 Det må gjøres en grundig prosess i forkant og ikke minst være et godt alternativ.
SA170507 - Jeg er av den oppfatning at de 11 utvalgte også har en jobb å gjøre, men jeg mener det må gjøres en grundig jobb og det er viktig at det ikke blir tatt en hastig beslutning slik ved sist trenerbytte.
FV170507 Dette skal diskuteres grundig .
DB170507 Heldigvis var en flenge i hofta det største problemet fant etter å ha sjekket 21-åringen grundig .
DB170507 Grundig sjekk på sykehuset - ingen brudd ¶
BT170507 Dette skal diskuteres grundig .
AP170507 Mange i Frp har lenge irritert seg grundig over « småpartienes » innflytelse.
AP170507 Dette skal diskuteres grundig .
AP170507 Det må gjøres en grundig prosess i forkant og ikke minst være et godt alternativ.
AP170507 - Jeg er av den oppfatning at de 11 utvalgte også har en jobb å gjøre, men jeg mener det må gjøres en grundig jobb og det er viktig at det ikke blir tatt en hastig beslutning slik ved sist trenerbytte.
DB170505 Undersøk prosjektet grundig
DB170505 Sammenhengen mellom fart og ulykker er grundig dokumentert og ettersom ATK fungerer ved at farten blir redusert, er det veldig effektivt.
DB170505 Frp's hjertesak, statlig finansiert eldreomsorg, er så grundig skutt ned at det bare er filler igjen.
DA170505 Nettstedet Stereopluss har på sin side skrevet en grundig artikkel som oppklarer misforståelsene, én etter én.
BT170505 Mer enn noen gang trenger vi god og grundig journalistikk som må fortelles på nye måter med nye verktøy.
DB170504 « Marine Le Pen mangedoblet sine angrep og provokasjoner og unngikk sånn å diskutere grundig mot Emmanuel Macron, som spilte med fornuftens kort », heter det i avisa.
DA170504 Mathisen håper det gjøres en grundig jobb for å avdekke risikoen ved en slik antihomo-marsj.
DA170504 - Jeg forventer et grundig og utfyllende vedtak etter at alle fakta er på bordet.
AP170504 Hastverket har skapt et lovforslag som ikke engang er blitt grundig evaluert av Kongressens uavhengige budsjettkontor ( CBO ).
AP170504 Hastverket har skapt et lovforslag som ikke engang er blitt grundig evaluert av Kongressens uavhengige budsjettkontor ( CBO ).
AP170504 - Vi legger til grunn at myndighetene har gjort et grundig konsekvensarbeid her.
AA170504 Norsk Havneforening, som nå heter Norske Havner, opplyser til NTB at de vil gå grundig gjennom avgjørelsen og vurdere eventuelle videre skritt.
AA170504 Norsk Havneforening, som nå heter Norske Havner, opplyser til NTB at de vil gå grundig gjennom avgjørelsen og vurdere eventuelle videre skritt.
VG170503 - Jeg har full tillit til at denne saken blir gransket grundig , upartisk og profesjonelt, og jeg krever at det er slik granskingen skal gjennomføres, sa Louisianas guvernør John Bel Edwards den gang.
SA170503 SE GJENNOM : Både jobbens telefon og PC kan trenge en grundig gjennomgang før levering.
DA170503 Men KrF mener det er nødvendig at vi systematisk og grundig vurderer hva som kan gjøres.
AP170503 Mens Obama egen bok så vidt nevnte Sheila Miyoshi Jager som en av flere ekskjærester, går den nye boken grundig inn i dette forholdet.
AP170503 - Det har vi diskutert ganske grundig .
AP170503 - Jeg tror det kan være lurt å avvente en grundig redegjørelse denne saken.
AP170503 SE GJENNOM : Både jobbens telefon og PC kan trenge en grundig gjennomgang før levering.
VG170502 Familien er knust over dette meningsløse drapet, og krever en grundig etterforskning.
VG170502 Å gå så grundig til verks for å komme seg litt raskere til jobb er både barnslig og dumt, sier hun.
SA170502 Hun sier at hun har tenkt seg grundig om før hun tok beslutningen om å stå utenfor nok en sesong.
SA170502 - Etter sesongen har jeg fundert mye på hva jeg skal gjøre, og jeg har gjort en grundig vurdering av den siste sesongen.
DB170502 - Etter sesongen har jeg fundert mye på hva jeg skal gjøre, og jeg har gjort en grundig vurdering av den siste sesongen.
AP170502 Tirsdag ettermiddag sa Putin at Russland ønsker en omfattende og grundig granskning av gassangrepet den 4. april mot Khan Shaykhun.
AP170502 De som er ansvarlige for drapene på fredelige syrere bør selvfølgelig bli funnet og straffet, men det kan vi bare skje ved hjelp av en grundig , uavhengig granskning, sa Putin da han møtte Tysklands forbundskansler Angela Merkel.
AP170502 Derfor ønsker og ber vi om å få samarbeide med myndigheter som er i området, slik at vi får etterforsket det grundig .
AP170502 Derfor ønsker og ber vi om å få samarbeide med myndigheter som er i området, slik at vi får etterforsket det grundig .
AP170502 | Vil unngå nytt Grefsen-sjokk, nå skal planen studeres grundig
AP170502 Og vi skal ha ferdig et grundig svar i god tid til høringsfristen, forsikrer bydelsdirektør Øyvind Henriksen.
AP170502 Men vi studerte ikke kartet grundig nok.
AP170502 Han har gått grundig gjennom planen, og også studert kartene.
AP170502 Denne gangen kan jeg love at det blir grundig nærlesning av planen.
AP170502 Christiansen ( H ) lover at de denne gangen skal studere forslaget til kommuneplan grundig
AP170502 - Vi gjorde en grundig jobb sist også.
AP170502 - Jeg er sikker på at politikerne er på tå hev, og at planen denne gangen vil bli grundig gjennomgått, sier Haavard Nordlie.
AP170502 - Denne gangen er jeg ikke i tvil om at det vil bli gjort en grundig jobb i bydelen.
AP170502 Hun sier at hun har tenkt seg grundig om før hun tok beslutningen om å stå utenfor nok en sesong.
AP170502 - Etter sesongen har jeg fundert mye på hva jeg skal gjøre, og jeg har gjort en grundig vurdering av den siste sesongen.
VG170501 Morens norske advokat, Elsa Charlotte Gil, mener imidlertid at saken har vært grundig og riktig behandlet i en rekke instanser i norske domstoler.
DN170501 Alt dette fikk DN grundig dokumentert før publisering av saken, men unnlater likevel å ta det med.
DB170501 Faktisk gikk han så grundig til verks at han fikk en skyllebøtte av Pacinos daværende kjæreste, som mente at regissøren « torturerte » Pacino under innspillinga.
BT170501 - Vi har gått grundig gjennom forslagene til helseministeren.
AP170501 Morens norske advokat, Elsa Charlotte Gil, mener at saken har vært grundig og riktig behandlet i en rekke instanser i norske domstoler.
AP170501 - Vi har gått grundig gjennom forslagene til helseministeren.
AA170501 CIA-sjefen skal ha levert en grundig gjennomgang av Trump-administrasjonens Nord-Korea-ståsted og en evaluering av det nordkoreanske regimet.
AA170501 Morens norske advokat, Elsa Charlotte Gil, mener imidlertid at saken har vært grundig og riktig behandlet i en rekke instanser i norske domstoler.
FV170430 Til nå har det betalt seg, men Bakke og Berntsen har planlagt en grundig evaluering og pust i bakken når de seks seriekampene i mai er gjennomført.
AA170430 - Vi mener denne saken har vært grundig behandlet, og riktig behandlet, i en rekke instanser i norske domstoler, sier morens norske advokat, Elsa Charlotte Gil, til VG.
VG170429 - Dersom de hadde en grundig plan, så kan jenta ha blitt overlevert til faren før varslingen hadde nådd ut på tyrkisk side.
VG170429 - Vi mener denne saken har vært grundig behandlet, og riktig behandlet, i en rekke instanser i norske domstoler, sier Elsa Charlotte Gil, morens norske advokat, til VG.
SA170429 Til nå har det betalt seg, men Bakke og Berntsen har planlagt en grundig evaluering og pust i bakken når de seks seriekampene i mai er gjennomført.
DB170429 Annen hvert år rangerer World Economic Forum verdens turistnasjoner basert på flere grundig undersøkte parametre.
DB170429 - Jeg er trygg på at Arbeidsretten ser grundig på saken og tar en klok avgjørelse.
BT170429 Til nå har det betalt seg, men Bakke og Berntsen har planlagt en grundig evaluering og pust i bakken når de seks seriekampene i mai er gjennomført.
AP170429 Til nå har det betalt seg, men Bakke og Berntsen har planlagt en grundig evaluering og pust i bakken når de seks seriekampene i mai er gjennomført.
SA170428 FCK har hatt speidere der nede for å se ham, og de har gjort et grundig stykke arbeid, sier Wehlast.
DN170428 Vi vil gå grundig gjennom dommen før vi tar stilling til en anke.
DN170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte.
DB170428 - Vi går grundig gjennom dommen og tar en vurdering på om vi skal anke.
DB170428 Nå vil vi gå grundig gjennom rapportens anbefalinger og for å sikre at vi ikke stiller oss i en slik situasjon igjen, lover Berg.
DB170428 Personen som mottok meldingen har blitt grundig avhørt av politiet, men ble sluppet fri etter at både politiet og MI5 konkluderte med at han ikke var delaktig i terrorplanlegging og at han ikke hadde noe tidligere kjennskap til hva det som skjedde 22.mars.
DB170428 Marine Le Pen, som vil bli Frankrikes neste president, var ikke veldig grundig og gjennomtenkt i valget av stedfortreder.
DB170428 Når journalister i dagspressen så grundig misforstår hva vi skriver er det åpenbart at vi ikke har vært flinke nok til å formidle hverken funn eller metoder.
DA170428 Hun understreker at kommunen vil gå grundig gjennom rapporten for å lære av det som har skjedd.
DA170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte, heter det.
BT170428 FCK har hatt speidere der nede for å se ham, og de har gjort et grundig stykke arbeid, sier Wehlast.
AP170428 Han skriver videre at etaten « forventer en grundig og nyansert gjennomgang av anskaffelsesprosessen og mobiliseringsfasen ».
AP170428 - Vi går grundig gjennom dommen og tar en vurdering på om vi skal anke.
AP170428 Sørg for GRUNDIG DOKUMENTASJON av deg og russedatter så alle lurer på hvem som er hvem ¶
AP170428 Sørg for GRUNDIG DOKUMENTASJON av deg og russedatter med SAMME BANDANA så alle lurer på hvem som er hvem #russebabes ¶
AP170428 FCK har hatt speidere der nede for å se ham, og de har gjort et grundig stykke arbeid, sier Wehlast.
AA170428 - Vi går grundig gjennom dommen og tar en vurdering på om vi skal anke.
AA170428 Hun understreker at kommunen vil gå grundig gjennom rapporten for å lære av det som har skjedd.
AA170428 - Med de « røde flaggene » som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte, heter det.
VG170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger, sier NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, til NRK.
VG170427 Da de to ble eskortert til et avhørsrom for en mer grundig sjekk, kunne tollerne raskt konstatere grunnen til hvorfor buksene fremsto som såpass tettsittende.
VG170427 Disse må munne ut i en grundig og reell etterforskning.
SA170427 Er du boligeier og/eller leier ut bolig bør du ta en grundig titt på skattemeldingen, anbefaler Hanna Folkvord, finansrådgiver i DNB.
SA170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger, sier Fisketjønn til fotball.no.
FV170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger, sier Fisketjønn til fotball.no.
DB170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger, sier Fisketjønn til fotball.no.
DB170427 Spenningen er åpenbart svært høy i regionen, og sør-koreanske myndigheter sier de overvåker situasjonen og er « grundig forberedt ».
DB170427 Venstres representant i utdanningskomiteen på Stortinget Iselin Nybø har foreløpig ikke fått satt seg grundig inn i forslaget, men avviser det ikke helt.
DB170427 At fysisk aktivitet er bra for folkehelsa, er grundig dokumentert.
DB170427 Forholdene er godt kjent og grundig dokumentert.
DA170427 Lovgrunnlaget er blitt grundig belyst av flere ulike juridiske instanser, inkludert de vi håper er blant landet fremste - lovavdelingen i Justisdepartementet.
BT170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger, sier Fisketjønn til fotball.no.
AP170427 Rødt-leder Bjørnar Moxnes skriver i en e-post til Aftenposten at partiet skal behandle det nye forslaget grundig i bystyregruppen.
AP170427 Politioverbetjent Egil Singelstad hadde som våpenekspert fått i oppdrag av Spesialenheten å undersøke de beslaglagte våpnene grundig .
AP170427 Han redegjorde grundig for gjeldende regler og for hvert enkelt våpen.
AP170427 Er du boligeier og/eller leier ut bolig bør du ta en grundig titt på skattemeldingen, anbefaler Hanna Folkvord, finansrådgiver i DNB.
AP170427 Nå vil vi bruke nødvendig tid og behandle dette grundig og på en god måte, og så kommer vi tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger, sier Fisketjønn til fotball.no.
AA170427 En god og grundig gjennomgang av KrFs politikk og gjennomslag.
FV170426 Mastodonten, som ble funnet i San Diego i California allerede i 1993, er ikke blitt grundig analysert før nå.
FV170426 Amerikanske forskere har gjort en grundig undersøkelse av mastodonten, som i sin tid ble funnet sør i California.
DN170426 Begge tilbyderne har levert gode tilbud og vi ser nå fram til å utarbeide et grundig beslutningsunderlag for myndighetene.
DB170426 ¶ Mastodonten, som ble funnet i San Diego i California allerede i 1993, er ikke blitt grundig analysert før nå.
DB170426 Amerikanske forskere har gjort en grundig undersøkelse av mastodonten, som i sin tid ble funnet sør i California.
DB170426 Den er grundig utredet.
DA170426 Amerikanske forskere har gjort en grundig undersøkelse av mastodonten, som i sin tid ble funnet sør i California.
DA170426 Hun er en skarp observatør, og en grundig leser både av tekst og andre kulturuttrykk.
DA170426 Grundig og inkluderende, absolutt.
BT170426 Vi har gjort en grundig vurdering av en alvorlig sak og konkluderer med anmeldelse, sier byrådsleder Harald Schjelderup ( Ap ) på en pressekonferanse onsdag formiddag.
BT170426 - Generelt sett synes jeg kommunen har gjort en god og grundig jobb i denne saken, sier Træland.
BT170426 Hun sier har vurdert det nordlige alternativet som beboerne ønsker seg grundig .
AP170426 Mastodonten, som ble funnet i San Diego i California allerede i 1993, er ikke blitt grundig analysert før nå.
AP170426 Amerikanske forskere har gjort en grundig undersøkelse av mastodonten, som i sin tid ble funnet sør i California.
AP170426 Israelske medier dekket saken grundig da han denne uken var for retten.
AP170426 - Vi forsøker så godt vi kan å finne gode og frivillige løsninger så raskt som mulig, men det er viktig å være grundig i prosessene.
AP170426 Vi har gjort en grundig vurdering av en alvorlig sak og konkluderer med anmeldelse, sier byrådsleder Harald Schjelderup ( Ap ).
AA170426 - Vi forsøker så godt vi kan å finne gode og frivillige løsninger så raskt som mulig, men det er viktig å være grundig i prosessene.
VG170425 Det er deilig å ta så grundig feil, for denne boken er nok de viktigste 300 sidene noen gang skrevet om Kardashian-dynastiet.
DB170425 Hendelsen førte til en grundig undersøkelse og oppvask i Oscar-systemet.
BT170425 Med tanke på hvor grundig kartlegging journalistene har gjort, burde de også ha forsøkt å telle opp hvor mange av tiggerne og gatemagasinselgerne som ikke tilhører nettverket.
AP170425 Etter en grundig kontroll beslagla tollerne 128.000 kroner i kontanter fra kvinnen, som de mistenker stammer fra kriminell virksomhet.
SA170424 Avisa får prisen for å ha skapt grundig og seriøs journalistikk som tar hele Norge alvorlig.
DB170424 Aktor Dymbe understreker at saken er svært grundig etterforsket.
DB170424 Så mye usikkerhet omgir nå så mye av det som fremsto som sikkert at alle deltagere i debatten bør redegjøre grundig for veien frem til sine egne funn og konklusjoner.
DA170424 - Det er grundig dokumentert at Norge bryter menneskerettighetene når vi ikke tilbyr denne gruppen helsehjelp.
BT170424 En grundig analyse av brevene bekreftet skepsisen deres.
AP170424 Det er en grundig melding på over 100 sider som tar for gitt at humaniora er viktig og nyttig.
AP170424 Den riksdekkende nynorske avisen Dag og Tid tildeles Fritt Ords pris for 2017 for å ha skapt grundig og seriøs journalistikk som tar hele Norge alvorlig.
AA170424 Avisa får prisen for å ha skapt grundig og seriøs journalistikk som tar hele Norge alvorlig.
VG170423 Men vi tror den nå har blitt grundig motbevist, sier professor Colin Groves på forskerteamet til australske Guardian.
DB170423 Arbeiderpartiet varsler en grundig gjennomgang av organiseringen av jernbanesektoren.
DB170423 Spyl bilen grundig ¶ 2.
DB170423 | Når Jesus blir norsk nasjonalist ¶ ¶ GRUNDIG ARBEID : For to år siden mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie ( H ) en rapport om ordningen for endring av juridisk kjønn og om helsetilbudet til personer med kjønnsdysfori.
AA170423 Og det ble ikke gjort grundig nok, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170423 Men det fritar oss som sagt ikke fra ansvaret for å sjekke alle bildene grundig .
AA170423 Der har de fått på bordet en grundig utredning med plan for « Dovresambandet », utarbeidet av Deutsche Bahn International.
DB170422 Nick Giangrasso, detektiven som etterforsket Cesnik's forsvinning, har senere fortalt at han hadde sine mistanker om at drapssaken ikke ble etterforsket grundig nok og at kirken på ett eller annet vis hadde en finger med i spillet.
BT170422 På bussen på vei tilbake til Denver blir varene utforsket grundig .
AP170422 Tingretten vil også få en grundig beskrivelse av hytta og omstendighetene da 13-åringen døde, og morens nødtelefon til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral vil bli avspilt i retten.
DA170421 Vi har tillit til at de foretar en grundig og forsvarlig vurdering av alle asylsøknader fra Afghanistan, skriver statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) i en e-post.
DA170421 - Det faktum at Norge kom til en helt annen konklusjon i afghanerens asylsak, viser at deres gjennomgang av asylsaken i dette tilfellet ikke har vært grundig nok, sier Amanda Taylor, juridisk ekspert i European Council on Refugees and Exiles ( ECRE ), til Dagsavisen.
DA170421 Vi har tillit til at de foretar en grundig og forsvarlig vurdering av alle asylsøknader fra Afghanistan, skriver statssekretær Torkil Åmland ( Frp ) i en e-post.
DA170421 - Det faktum at Norge kom til en helt annen konklusjon i afghanerens asylsak, viser at deres gjennomgang av asylsaken i dette tilfellet ikke har vært grundig nok, sier Amanda Taylor, juridisk ekspert i European Council on Refugees and Exiles ( ECRE ), til Dagsavisen.
DA170421 - Det faktum at Norge kom til en helt annen konklusjon i afghanerens asylsak, viser at deres gjennomgang av asylsaken i dette tilfellet ikke har vært grundig nok, sier Amanda Taylor, juridisk ekspert i European Council on Refugees and Exiles ( ECRE ), til Dagsavisen.
AA170421 Politiet bør sørge for å grundig kjennskap til det som måtte finnes av slik kriminalitet i byen.
AA170421 Vi jobber grundig med forankring, og prøver i alle prosesser å bygge eierskap til løsningene hos alle som deltar.
DB170420 Etter det Dagbladet erfarer, har det vært jobbet lenge og grundig med både talen og framføringen, hvordan partilederen skulle framstå foran landsmøtet.
DB170420 Tollerne oppdaget at fôret var klebrig på den ene jakka, og etter en grundig analyse, viste det seg viste at foringen i jakkene var bearbeidet opium.
DB170420 Moderne krigføring rammer i størst grad sivile, og det er derfor betimelig med en grundig gjennomgang av regelverket.
AA170420 Det er viktig at dette blir grundig gransket, svarte Brende på spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete ( Sp ) om hva regjeringen gjør for å bidra til at drap og forfølgelse av homofile i Tsjetsjenia opphører øyeblikkelig.
AA170420 Muligheter og styrker ved en sammenslåing har fått mye plass, mens potensielle hindringer og svakheter ikke diskuteres like grundig .
AA170420 Jeg ser frem til å få rapporten presentert grundig og synes det er vanskelig å kommentere den før dette, sier hun ¶
AA170420 I Åfjord sier ordfører Vibeke Stjern at hun har sett frem til rapporten og gleder seg til å få den presentert grundig .
VG170419 - Dette er ikke hverdagskost for Senterpartiet, men når en statsråd har unnlatt å forholde seg til det Stortinget har vedtatt og gi de opplysninger Stortinget har behov for, og samtidig blir så grundig nedstemt som Helgesen blir, så er det ingen vei utenom, sier Arnstad.
VG170419 - Umiddelbart så virker straffene litt lave, men det er en grundig dom.
SA170419 Grundig og omfattende ¶
SA170419 - Vi ser at de har tatt veldig grundig tak i denne hendelsen.
DB170419 Vi ber myndighetene sette i gang en åpen og grundig etterforskning, fortsetter Baez.
DB170419 Saken vi sendte Stortinget var viktig fordi det gav en mulighet til å forelegge en grundig fremstilling av de ulike juridiske spørsmålene for partiene på Stortinget, sier Helgesen.
DB170419 « Etter en grundig og nøye gjennomgang av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly enige om at Bill O'Reilly ikke vil komme tilbake til Fox News Channel. » heter det i uttalelsen fra selskapet.
DB170419 « Etter en grundig og nøye gjennomgang av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly enige om at Bill O'Reilly ikke vil komme tilbake til Fox News Channel. » heter det i uttalelsen fra selskapet.
DB170419 Stortinget har innført en lov som berører oss alle, uten at det er foretatt en grundig analyse av hvilke konsekvenser lovendringene medfører på kort eller lang sikt.
DB170419 Da kan man stille spørsmål om hvor grundig det journalistiske håndtverket er, sier Evenrud.
DA170419 Etter en grundig analyse av meldingene og kildenes troverdighet, konkluderer organisasjonen med at det reelle antallet i midten av april lå et sted mellom 3.061 og 4.943.
AP170419 Aktor Hulda Olsen Karlsdottir omtaler dommen som grundig og konstaterer at straffeutmålingene ligger lavere enn det som var hennes påstand i retten.
AP170419 - En grundig dom ¶
AP170419 - Det er en grundig dom.
AA170419 - Etter grundig og omhyggelig gjennomgang av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly blitt enige om at Bill O'Reilly ikke kommer til å vende tilbake til Fox News, heter det i uttalelsen fra Fox onsdag. 67 år gamle O'Reilly var Fox News' mest populære programleder med showet " The O'Reilly Factor ".
AA170419 Etter en grundig analyse av meldingene og kildenes troverdighet, konkluderer organisasjonen med at det reelle antallet i midten av april lå et sted mellom 3.061 og 4.943.
AA170419 Urfolks rettigheter er altså forholdsvis grundig omtalt og beskyttet i folkeretten.
VG170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid.
DB170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid, sier Victor Hansen som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.
DB170418 Vi er et parti som er trygt forankret, men også grundig fornyet, sa Støre.
DA170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid, sier Victor Hansen som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.
AP170418 Rekorden ble satt i 1997 og er grundig dokumentert og verifisert.
AA170418 Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid, sier Victor Hansen som er direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.
VG170417 Saken var også tema for grundig debatt på gravejournalistikk-konferansen SKUP nylig.
VG170417 Det er behov for en grundig utredning for å se på ulike løsninger og de juridiske konsekvensene, før vi konkluderer, sier Kjerkol.
VG170414 Onsdag ga han USAs president Donald Trump en grundig gjennomgang av hvilke planer NATO har i nær fremtid.
VG170414 MØTTE TRUMP : Donald Trump fikk en grundig orientering av Jens Stoltenberg om hvordan NATO jobber med byrdefordeling mellom medlemslandene.
SA170414 På møtet ga Stoltenberg en grundig gjennomgang av NATOs planer i nær framtid.
SA170414 Nord-Korea er grundig lei av Donald Trumps tvitring og mener han bidrar til en ond sirkel og økt spenning på Korea-halvøya.
DN170414 Nord-Korea er grundig lei av Donald Trumps tvitring og mener han bidrar til en ond sirkel og økt spenning på Korea-halvøya.
BT170414 Skolen har opparbeidet en solid kompetanse på feltet gjennom langvarig og grundig arbeid med målgruppen.
AP170414 Nord-Korea er grundig lei av Donald Trumps tvitring og mener han bidrar til en ond sirkel og økt spenning på Korea-halvøya.
AA170414 På møtet ga Stoltenberg en grundig gjennomgang av NATOs planer i nær framtid.
AA170414 Katharina Holm får dagen til å gå med litt ekstra grundig vasking.
AA170414 Branntilløp kan skje fra tid til annen, og vi vil nå undersøke denne hendelsen grundig for å påse at vi har gode nok rutiner slik at dette ikke skjer igjen, sier Brynhildsbakken. ( ©NTB ) ¶
DB170413 Vi forsikrer oss nå om at vi ikke går for fort fram og gjør en grundig jobb, sier operasjonleder Terje Marstad til Dagbladet, som opplyser at Kripos ikke er tilkalt.
DB170413 Disse påstandene er grundig tilbakevist forlengst : Allahs drapsroboter kan like gjerne komme fra rikdom som fattigdom, fra en venneflokk som ensomhet.
AP170413 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de at i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
VG170412 DREVEN OVER DAMMEN : Sondre Lerche har turnert USA grundig siden tidlig i karrieren.
VG170412 VIL HA GRANSKING : Vladimir Putin mener det kjemiske angrepet bør granskes grundig .
VG170412 Han ba samtidig om en grundig etterforskning av angrepet, og varslet at han vil ta kontakt med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ).
VG170412 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
DN170412 Og trodde du ørepropper er nødt til å gi dårligere lyd enn hardbarka hodetelefoner, så tar du grundig feil !
DB170412 Det er vanskelige avveininger som det er viktig å diskutere grundig med den største allierte, USA, sier generalsekretæren.
DB170412 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
DB170412 - Han gikk grundig inn i alle de sakene vi diskuterte.
DB170412 Forskere ved kjemisk institutt ved Universitetet i Oslo har gått grundig til verks, og utviklet en avansert formel for eggekoking.
DB170412 Derfor har vi også sagt at vi sammen med tillitsvalgte skal gjennomføre en grundig evaluering over påske.
DB170412 USÆDVANLIG LOV : Texas-politikeren Jessica Farrar, D-Houston, har foreslått en lov som forbyr " irregulær onanering " og pålegger menn en grundig og helt unødvendig helsesjekk før de får kjøpe viagra.
DA170412 Det er viktig at dette undersøkes grundig og det er positivt at den russiske presidentens menneskerettighetsrådgiver Fedotov har sagt at de vil granske påstandene.
BT170412 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de at i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
BT170412 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
BT170412 Det er derfor gjennomført en grundig analyse av arbeidsprosesser i Etat for tjenester til utviklingshemmede.
AP170412 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
SA170411 Politimester Georg Lange opplyste også at det vil bli undersøkt grundig om angrepet kan regnes som terror.
DB170411 Med et imponerende grundig kildearbeid i bunn, tar Anne Karin Sæther for seg hvordan norsk klimapolitikk gradvis er blitt tilpasset oljebransjens interesser.
BT170411 Han sier også at Russland vil ta kontakt med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen ( OPCW ) og be verdenssamfunnet om at slike hendelser blir grundig etterforsket.
BT170411 Han ba også om en grundig FN-gransking og hevdet at opprørere planlegger å lekke ut kjemikalier også andre steder i Syria, blant annet sør i hovedstaden Damaskus, for så å gi regimet skylden.
BT170411 Politimester Georg Lange opplyste også at det vil bli undersøkt grundig om angrepet kan regnes som terror.
AP170411 Politimester Georg Lange opplyste også at det vil bli undersøkt grundig om angrepet kan regnes som terror.
DA170410 Men når snakket vi grundig om det vi IKKE er gode til ?
BT170410 Men om noen tror vi vinner frem gjennom splittelse kan de ikke ha lest historieleksen sin særlig grundig .
AP170410 Den dramatiske politioperasjonen ble grundig dokumentert av sjokkerte medpassasjerer og lastet opp på sosiale medier, der hendelsen har vekket kraftige reaksjoner.
AP170410 Den dramatiske politioperasjonen ble grundig dokumentert av sjokkerte medpassasjerer og lastet opp på sosiale medier, der hendelsen har vekket kraftige reaksjoner.
SA170409 Grundig søk gjorde at vi fant fram til bileieren, og han har erkjent forholdet, sier operasjonsleder Kjetil Føyen i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.
AP170409 Vi har satt oss grundig inn i eksisterende forskning og mener det er problematisk å bruke den til å si at delt bosted bør være norm i Norge.
DB170408 I en fersk - særdeles grundig og nyansert - bok om polske innvandreres møte med det norske barnevernet peker forfatteren, journalisten Maciej Czarnecki, på noen årsaker til at det norske barnevernet møter motstand. Én av dem er at kriteriene for omsorgsovertakelse framstår som vage.
DA170408 - Vi har fått noen bekymringsmeldinger allerede, og vi skal gå grundig inn materien.
VG170407 VG vet også at « Skam»-teamet gjorde grundig research i det muslimske miljøet før jul.
SA170407 Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa nyhets- og sportsdirektør i TV 2 til NTB tidligere denne uken.
FV170407 Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa nyhets- og sportsdirektør i TV 2 til NTB tidligere denne uken.
BT170407 Russerne har tidligere anklaget vestlige land for å komme med ubegrunnede påstander ved å peke på Assad-regimet før det er gjennomført en grundig gransking.
BT170407 Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa nyhets- og sportsdirektør i TV 2 til NTB tidligere denne uken.
AP170407 Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa nyhets- og sportsdirektør i TV 2 til NTB tidligere denne uken.
AA170407 Russerne har tidligere anklaget vestlige land for å komme med ubegrunnede påstander ved å peke på Assad-regimet før det er gjennomført en grundig gransking.
SA170406 FORBEREDELSER : Selv ikke gode bilder hjelper hvis ikke salgsobjektet er grundig ryddet og pent ordnet.
DB170406 Men da må det skje en grundig utvelgelse av materiale, som ikke raserer verdifull kulturarv og dokumentasjon.
DA170406 Derfor er det alltid viktig å gjøre grundig jobb i forkant, sier Myhre, og legger til : ¶
DA170406 Under presentasjonen av den lenge etterlengtede, men også på forhånd grundig lekkede transportplanen, ble « CO2 » og « klima » bare så vidt nevnt av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ( Frp ).
BT170406 - Jeg oppfatter dommen som grundig , hvor det tydelig fremgår at Bergen tingrett har vurdert bevisene nøye og konkludert på en riktig måte.
BT170406 - Grundig dom ¶
AP170406 FORBEREDELSER : Selv ikke gode bilder hjelper hvis ikke salgsobjektet er grundig ryddet og pent ordnet.
AA170406 Alle har blitt referansesjekket grundig gjennom juryintervjuer med arbeidsgivere og kolleger.
AA170406 - Om man er rask, grundig og heldig og sykdommen ikke har rukket å spre seg til andre bestander, kan man da klare å utrydde den, sier komitémedlem Bjørnar Ytrehus.
VG170405 Ifølge Tharaldsen er det viktig at det arbeidet som skal gjøres i oppfølgingen er begrunnet i erfaringer og kunnskap, og evalueres grundig .
SA170405 Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa TV 2s nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther til NTB mandag.
FV170405 Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa TV 2s nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther til NTB mandag.
DN170405 Grimsby forteller imidlertid om en grundig prosess.
DA170405 - I hele 2016 har komikomiteen og juryen gjort en grundig jobb med å vurdere forestillinger rundt om i hele landet.
BT170405 Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa TV 2s nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther til NTB mandag.
AP170405 Denne rekorden blir grundig slått når Mjøstårnet står ferdig i desember i 2018.
AP170405 Vi i TV 2 har gjort en grundig vurdering i forkant av dette, sa TV 2s nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther til NTB mandag.
VG170404 - En slik endring må utredes grundig og det vil ta tid.
SA170404 - Det vi gjør i alle vinduer er å ha en grundig research av alle spillere.
DN170404 - Vi skal nå sette oss ned og lese dommen grundig .
BT170404 Hun forteller at de har tatt en grundig vurdering av saken, og at de har besluttet og demontere skiltet så fort som mulig.
AP170404 Hun forteller at de har tatt en grundig vurdering av saken, og at de har besluttet og demontere skiltet så fort som mulig.
AP170404 Advokat Ulrik Sverdrup-Thygeson som har forsvart Hussain sammen med advokat John Christian Elden, sier at de nå vil gå grundig gjennom dommen, men at det er sannsynlig at det blir en anke.
AP170404 - Det vi gjør i alle vinduer er å ha en grundig research av alle spillere.
AA170404 De gjør en grundig jobb.
VG170403 Han skal bli grundig undersøkt av klubbens medisinske apparat i dag, og omfanget av skaden er foreløpig ikke kjent.
FV170403 - Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at Telias oppkjøp av Phonero ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding fra tilsynet.
DN170403 Ikke mye overgår den jobben jeg har nå, og jeg måtte tenke meg veldig grundig om da jeg fikk den første henvendelsen.
DB170403 Utlysninger av nye områder må skje etter en grundig vurdering av framtidig klimarisiko ved oljeinvesteringer, men noe slikt nekter norske myndigheter å gå inn på.
AA170403 Håpet er at prognosene tar grundig feil.
AA170403 Anbefaler grundig sjekk ¶
AA170403 Ikke mye overgår den jobben jeg har nå, og jeg måtte tenke meg veldig grundig om da jeg fikk den første henvendelsen.
AA170403 - Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at Telias oppkjøp av Phonero ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding fra tilsynet.
DA170402 - Vi har fått inn en takstmann som har utarbeidet en boligsalgsrapport som gir en grundig gjennomgang med informasjon om boligens tilstand.
VG170401 Forfatterparet har som alltid gjort grundig research og tegner et dystert og opprørende bilde av hvordan unge barn utnyttes.
DB170401 For det viktigste, neste skrittet i norsk klimapolitikk er dette : at vi må gjennomføre en grundig utredning av klimarisiko ved norske oljeinvesteringer.
AP170401 Vi skal ha en grundig høring med et omfattende informasjonsopplegg før et revidert planforslag legges frem for bystyret til vinteren.
AP170401 Marcussen ( MDG ) lover at alle i byen denne gang ikke skal få noe blokksjokk, men bli grundig informert.
AP170401 Kinesernes appetitt på fersk laks er imidlertid enorm, men i Norges fravær har land som Chile, Færøyene og Skottland tatt grundig for seg av dette enorme markedet.
SA170331 - Jeg skal ha en grundig gjennomgang av kroppen etter sesongen.
DB170331 - Nå skal vi sette oss ned og gå grundig gjennom dommen, for å se om det finnes ankegrunnlag.
DB170331 De etterlattes bistandsadvokat, Christian Lundin, sier til Dagbladet at saken ikke ble godt og grundig behandlet før i lagmannsretten.
AP170331 Da datteren ble kjørt ned, ble Lisbeth Bøhler « mammamormor » ¶ Grundig etterforskning ¶
AP170331 - Jeg skal ha en grundig gjennomgang av kroppen etter sesongen.
AA170331 " §60 Kritt - Gå inn i en yngre klasse og gi grundig seksualundervisning med demonstrasjon. §61 HiT-russekortet - Kyss en HiT-representant ( medlem av Hovedrussestyret ). §62 Gummihansken - Ha sikker sex med følgende utstyr på deling : hjelm, kondom, redningsvest, knebeskyttere, ørepropper, slalåmbriller, gummihansker og armringer. §63 Vinko
AA170331 Vi begynte å fabulere om at det var vi som skulle lage jubileumsshowet, sier Arnt Egil Rånes, D.D.E.-gitaristen som har svingt seg grundig opp som komiker gjennom showene sammen med Sigmund Kveli og etter hvert Harald Morten Bremseth.
VG170330 Deretter bar det rett på sykehuset der han ble undersøkt grundig i flere timer.
DB170330 Justisminister Per-Willy Amundsen har karakterisert rapporten som grundig og omfattende, og samtidig pekt på at hans politiske utgangspunkt nok er forskjellig fra utvalgets konklusjoner.
DB170330 mai ligger Macron an til å slå Le Pen grundig , med mer enn 60 prosent av stemmene.
DB170330 mai ligger Macron an til å slå Le Pen grundig , med mer enn 60 prosent av stemmene.
DA170330 KrF og Venstre må tenke seg grundig om.
AP170330 USAs FN-ambassadør varsler at landet vil bruke sitt formannskap i FNs sikkerhetsråd til en grundig gjennomgang av organisasjonens fredsbevarende oppdrag.
AA170330 USAs FN-ambassadør varsler at landet vil bruke sitt formannskap i FNs sikkerhetsråd til en grundig gjennomgang av organisasjonens fredsbevarende oppdrag.
VG170329 Pressemeldingen sier at « etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden besluttet at saken mot Bendiksen henlegges » ¶
VG170329 PS : Dmitri Rogozin, den russiske visestatsministeren som irriterte Norge grundig da han han publiserte selfie på flyplassen i Longyearbyen, sto for den formelle åpningen av Arktis-konferansen onsdag formiddag.
VG170329 FN sier at de « håper på en grundig undersøkelse som kan fastslå hvorfor de døde », og oppfordrer også kongolesiske myndigheter til å fortsette søket etter de fire kongoleserne som var sammen med FN-arbeiderne.
VG170329 Til VG sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen at han har mottatt en god og grundig utredning fra utvalget.
VG170329 - Om man er rask, grundig og heldig, og sykdommen ikke har rukket å spre seg til andre bestander, kan man da klare å utrydde den, sier komitémedlem Bjørnar Ytrehus.
SA170329 » Dette ble grundig tilbakevist av Norsk institutt for luftforskning ( NILU ) og Miljødirektoratet i Aftenbladet 6. mars : « målestasjonene... skal stå der befolkningen antas å bli direkte eller indirekte eksponert for de største forurensningskonsentrasjonene »... « plasseringen av luftmålestasjonen på Kannik er i
SA170329 Etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden imidlertid besluttet at saken mot Bendiksen legges bort.
SA170329 - Det har vært gjort en grundig og ryddig prosess, sier Figenschau som poengterer at idrettspresident Tom Tvedt er den som skal uttale seg om Andersens avskjedigelse.
FV170329 Etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden imidlertid besluttet at saken mot Bendiksen legges bort.
DB170329 Amundsen betegner rapporten som omfattende og grundig .
DB170329 - Omfattende og grundig
DB170329 Tida etter kollapsen ble også grundig dokumentert i den velomtalte realityserien.
DA170329 Etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden besluttet at saken mot Bendiksen henlegges, skriver påtalenemnda.
DA170329 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) betegner rapporten som omfattende og grundig .
BT170329 Vi håper en grundig undersøkelse kan fastslå hvorfor de døde.
BT170329 - Om man er rask, grundig og heldig, og sykdommen ikke har rukket å spre seg til andre bestander, kan man da klare å utrydde den, sier komitémedlem Bjørnar Ytrehus.
BT170329 - Det har vært gjort en grundig og ryddig prosess, sier Figenschau som poengterer at idrettspresident Tom Tvedt er den som skal uttale seg om Andersens avskjedigelse.
AP170329 Vi håper en grundig undersøkelse kan fastslå hvorfor de døde.
AP170329 Jeg vil ha en grundig prosess der vi får god kunnskap om ulike alternativer og konsekvenser.
AP170329 Jeg mener det er viktig å utrede dette grundig før vi vurderer endringer, sier Sanner.
AP170329 Etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden imidlertid besluttet at saken mot Bendiksen legges bort.
AP170329 - Det har vært gjort en grundig og ryddig prosess, sier Figenschau som poengterer at idrettspresident Tom Tvedt er den som skal uttale seg om Andersens avskjedigelse.
AA170329 Vi håper en grundig undersøkelse kan fastslå hvorfor de døde.
AA170329 - Om man er rask, grundig og heldig, og sykdommen ikke har rukket å spre seg til andre bestander, kan man da klare å utrydde den, sier komitémedlem Bjørnar Ytrehus.
AA170329 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) betegner rapporten som omfattende og grundig .
AA170329 - Om man er rask, grundig og heldig, og sykdommen ikke har rukket å spre seg til andre bestander, kan man da klare å utrydde den, sier komitémedlem Bjørnar Ytrehus. ( ©NTB ) ¶
AA170329 | Amundsen om bevæpningsrapport : - Omfattende og grundig
AA170329 Amundsen betegner rapporten som omfattende og grundig .
VG170328 - Vi gjør en veldig grundig jobb, sa Nunes da han møtte reportere i Kongressen.
VG170328 - Det er stor mangel på styringssystemer, og det er objekteiere som ikke har foretatt en grundig verdivurdering, for å finne ut i detalj hva man trenger å beskytte.
SA170328 - Et enkelt, men godt tips kan være å lese både oppgaver og svaralternativer grundig før man svarer, råder Ekelund dersom du vil teste dine egne ferdigheter : ¶
FV170328 - Et enkelt, men godt tips kan være å lese både oppgaver og svaralternativer grundig før man svarer, råder Ekelund dersom du vil teste dine egne ferdigheter : ¶
DB170328 Laget fikk en grundig leksjon i 0 - 2-tapet for Nord-Irland søndag.
DA170328 Skole og skoleeier har ikke lenger det samme presset på seg til å gjøre en grundig gjennomgang og vurdering i mobbesaker, noe som inviterer til å ta saken mindre alvorlig.
BT170328 - Et enkelt, men godt tips kan være å lese både oppgaver og svaralternativer grundig før man svarer, råder Ekelund dersom du vil teste dine egne ferdigheter : ¶
AP170328 - Et enkelt, men godt tips kan være å lese både oppgaver og svaralternativer grundig før man svarer, råder Ekelund dersom du vil teste dine egne ferdigheter : ¶
AA170328 Derfor ønsket vi å få en grundig drøfting, sier han.
VG170327 Jeg kan ikke få understreket ofte og grundig nok, sier 75-åringen.
SA170327 Peter Zoltan Fedorcsak, avdelingsleder på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, er enig med Purvis i at mange par henvises til infertilitetsbehandling uten en grundig utredning.
SA170327 - Den begynner med grundig kartlegging av mannens sykdomshistorie, aktuell helse, tidligere og nåværende bruk av medisiner, kosttilskudd eller anabole steroider.
SA170327 | Kritisert norsk trener støttes av sjefene : - Hun bør gjøre en grundig selvransakelse ¶
SA170327 Det er nok Maria som bør gjøre en grundig selvransakelse, sier han til Expressen.
FV170327 Peter Zoltan Fedorcsak, avdelingsleder på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, er enig med Purvis i at mange par henvises til infertilitetsbehandling uten en grundig utredning.
FV170327 - Den begynner med grundig kartlegging av mannens sykdomshistorie, aktuell helse, tidligere og nåværende bruk av medisiner, kosttilskudd eller anabole steroider.
DB170327 Jeg valgte å ha en grundig redegjørelse for å fortelle om alle verktøyene i verktøykassa.
DB170327 Flere av dem er ikke berørt i den gamle debattboka, som ble skrevet som et optimistisk programskrift, men tas opp, til dels grundig , i senere bøker og artikler, som blant annet problematiserer trygghet, frihet, verdier, rettferdighet, tilhørighet og det vanskelige begrepet integrasjon, i et forsøk på å oppdatere norgeskartet slik at det er forenlig med terrenget i det 21. århundret.
DB170327 Solhjell dokumenterer grundig hvordan ulikheten i Norge og verden er økende. 2015 var det første året der den rikeste ene prosenten i verden eide mer enn alle andre til sammen.
DB170327 Strategispillet, som ble sluppet for snart 20 år siden, skal få en grundig kosmetisk overhaling.
BT170327 Det jobbes, ifølge Mevold, grundig med å kvalitetssikre forslagene i analysen.
AP170327 Peter Zoltan Fedorcsak, avdelingsleder på Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, er enig med Purvis i at mange par henvises til infertilitetsbehandling uten en grundig utredning.
AP170327 - Den begynner med grundig kartlegging av mannens sykdomshistorie, aktuell helse, tidligere og nåværende bruk av medisiner, kosttilskudd eller anabole steroider.
AP170327 | Kritisert norsk trener støttes av sjefene : - Hun bør gjøre en grundig selvransakelse ¶
AP170327 Det er nok Maria som bør gjøre en grundig selvransakelse, sier han til Expressen.
AP170327 | Kritisert norsk trener støttes av sjefene : - Hun bør gjøre en grundig selvransakelse ¶
AP170327 Det er nok Maria som bør gjøre en grundig selvransakelse, sier han til Expressen.
AA170327 - Nå skal vi lage en grundig undersøkelse om skøytesportens « Black Friday » minutt for minutt eller kanskje sekund for sekund, sier han.
BT170326 - Jeg mener det er viktig å gå inn i disse problemstillingene på en grundig måte, sier han.
AA170326 - Nå er det fysisk sperret og blir ikke åpnet før fagfolk har tatt en grundig vurdering av sikkerheten i området.
VG170325 - Appen ble sluppet for en uke siden, og den er grundig testet.
VG170325 Leder EU overlever også denne gangen, men det er all grunn til å tenke grundig gjennom hva EU er og bør være, og hvilken retning samarbeidet bør ta i fortsettelsen.
VG170325 EU overlever også denne gangen, men det er all grunn til å tenke grundig gjennom hva EU er og bør være, og hvilken retning samarbeidet bør ta i fortsettelsen.
SA170325 - Det er viktig å være ordentlig, grundig og ha kunnskaper.
AP170325 Sju av dem ble sendt til legevakten for en grundig sjekk, men det er ikke snakk om noe alvorlig, og alle er utskrevet nå, sier Føyen lørdag morgen.
AA170325 Sju av dem ble sendt til legevakten for en grundig sjekk, men det er ikke snakk om noe alvorlig, og alle er utskrevet nå, sier Føyen lørdag morgen.
AA170325 - Det er viktig å være ordentlig, grundig og ha kunnskaper.
VG170324 Det er selvfølgelig bra at mange nederlendere har mobilisert mot det mest ekstreme, men Wilders parti ble likevel Nederlands nest største parti, og den politiske debatten er dratt grundig til høyre.
DB170324 Alle ble grundig kontrollert.
AP170324 Det er ofte vanskelig å gjøre en tilstrekkelig grundig forhåndsjekkk av kunder hvis de ikke er ført opp på offisielle lister over selskaper og personer som er ilagt handelsrestriksjoner og - sanksjoner, svarer Paulissen.
AP170324 Advokat Brygfjeld sier til Aftenbladet at denne spesielle asylsaken har vært veldig grundig behandlet i UDI, og at den også har vært gjenstand for politisk behandling i departementet.
AA170324 En regjering som har økt byråkratiet med 4000 ansatte i perioden må ha lang og grundig saksbehandling på å avgjøre om 65 personer innenfor samme fylke skal få bytte kommune.
VG170323 Gjennom fjoråret ble mangelen på åpenhet grundig avslørt, og NIF måtte tvinges til å gi innsyn om pengebruken fremover.
VG170323 For aksjonærer ville selvsagt aldri akseptert « lederskap » av den karakter Tom Tvedt og Inge Andersen er blitt grundig avslørt i å utvise.
VG170323 - Jeg håper byrådsleder Raymond Johansen fikk sin habilitet grundig vurdert da han og byrådet bestemte at man ville frita Arbeiderpartiets kontorbygg for den eiendomsskatt som byrådet påla Oslos innbyggere og næringsliv.
AP170323 Dersom Senatet skal godkjenne reformen, blir det trolig etter en grundig omskriving.
AP170323 Dersom Senatet skal godkjenne reformen, blir det trolig etter en grundig omskriving.
AA170323 Jonas Gahr Støre mener kontroll- og konstitusjonskomiteen nå bør ta en grundig diskusjon om behovet for en ny runde med statsminister Erna Solberg ( H ) og de ansvarlige statsrådene i saken.
VG170322 - Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles, skrev Norges Håndballforbund i en pressemelding mandag.
VG170322 * Politiet sier de er relativt sikre på at det kun er snakk om én gjerningsmann, men understreker at de gjennomsøker området og etterforsker grundig for å være helt sikre.
SA170322 - En grundig og presis dom, mener de tiltaltes forsvarer, advokat Torbjørn Kolås Sognes, som håper at lagmannsrettens avgjørelse er et endelig punktum i saken.
SA170322 Tvedt vil så gjerne være grundig og korrekt.
FV170322 Tvedt vil så gjerne være grundig og korrekt.
DB170322 Det er blitt grundig tilbakevist av FBI og NSA, men Trump har ikke innrømmet at han tok feil.
DB170322 Vi vil nå sette oss grundig inn i vedtaket og innen fristen på to måneder vurdere om vi skal ta saken videre inn i rettssystemet, sier Rikter til Dagbladet.
DB170322 Vi vil bruke tiden frem til fristen til å gå grundig gjennom vedtaket og bestemme hvordan vi skal ta saken videre.
DB170322 Gyldendal : - Skal gjennomgås grundig
DB170322 - Vi vil nå gå grundig gjennom Konkurransetilsynets vedtak sammen med våre advokater og vurdere hvordan vi vil forholde oss til vedtaket.
BT170322 Både Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted varsler at de skal gå grundig gjennom vedtaket før de bestemmer seg for hva de gjør videre.
BT170322 Tvedt vil så gjerne være grundig og korrekt.
AP170322 Dersom Senatet skal godkjenne reformen, blir det trolig etter en grundig omskriving - og da må den tilbake til Huset igjen for en ny avstemming fordi teksten må være den samme i begge kamre før den kan signeres av presidenten.
AP170322 Tvedt vil så gjerne være grundig og korrekt.
FV170321 Gjøres dette arbeidet godt og grundig vil faktasjekken kunne avdekke feil og i verste fall løgner, sier hun.
DB170321 Skoene ble grundig gjennomsøkt, uten mistenkelige funn.
DB170321 - De svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport, og som jeg oppfatter som alvorlige, skyldes andre forhold, som har vært grundig belyst av dem som har vært her før meg, sa Solberg i sin innledning.
DB170321 Det er viktig å gjøre grundig forarbeid, og sjekke hva ting faktisk koster, slik at budsjettet blir så realistisk som mulig og man unngår budsjettsprekk.
BT170321 Hele poenget med gruppen var at den skulle foreta en uavhengig og grundig behandling av de varsel som eventuelt kom.
BT170321 - Det har vært gjennomført en grundig og god etterforskning.
BT170321 Hele poenget med gruppen var at den skulle foreta en uavhengig og grundig behandling av de varsel som eventuelt kom.
AA170321 Gjøres dette arbeidet godt og grundig vil faktasjekken kunne avdekke feil og i verste fall løgner, sier hun.
AA170321 - De svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport, og som jeg oppfatter som alvorlige, skyldes andre forhold, som har vært grundig belyst av dem som har vært her før meg, sa Solberg i sin innledning.
VG170320 Vi har gransket grundig i FBI, svarte Comey.
SA170320 Utredes grundig
SA170320 Blant det som bør utredes grundig , er hvor bra det er for klima og biologisk mangfold å øke avvirkningen for å produsere biodrivstoff, målt opp mot å la skogen vokse for å binde karbon.
SA170320 - Jeg forventer at NHF tar tak i dette og behandler saken grundig , sier TV 2-ekspert Randi Gustad.
SA170320 - Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene fra gårsdagens kamp, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles, skriver forbundet.
FV170320 - Jeg forventer at NHF tar tak i dette og behandler saken grundig , sier TV 2-ekspert Randi Gustad.
FV170320 - Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene fra gårsdagens kamp, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles, skriver forbundet.
DA170320 - Vi ønsker å sette oss grundig inn i dette før vi uttaler oss nærmere, sier TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl.
BT170320 - Jeg forventer at NHF tar tak i dette og behandler saken grundig , sier TV 2-ekspert Randi Gustad.
BT170320 - Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene fra gårsdagens kamp, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles, skriver forbundet.
AP170320 Han la til at det var av historisk betydning at FBI og etterretningsbyråene etterforsket saken grundig for å avklare om Trump-kampanjen samarbeidet med russerne om å påvirke det amerikanske presidentvalget.
AP170320 - Jeg forventer at NHF tar tak i dette og behandler saken grundig , sier TV 2-ekspert Randi Gustad.
AP170320 - Vi vil ta kontakt med Elverum og de øvrige partene fra gårsdagens kamp, og undersøke forholdet grundig før vi avgjør hvordan saken skal behandles, skriver forbundet.
FV170319 Var grundig lei i fjor ¶
DB170319 Og at både de seriøse og useriøse aktørene blir sjekket grundig .
AP170319 Nesbø graver seg dypere og dypere ned i allerede grundig opptråkkede spor.
VG170318 Solvik-Olsen sier han aldri har bedt embetsverket drive partipolitisk arbeid, påpeker at dette er en personalsak og at kontrollkomiteen la saken bort etter å ha gått grundig inn i påstandene.
SA170318 Var grundig lei i fjor ¶
DB170318 Man må rett og slett gjøre en grundig analyse, gjerne i samarbeid med foreldrene, og granske seg selv hvis man har høye mobbetall.
DA170318 - Whiskyen vår lages av friskt sjøvann rett fra Vestfjorden, som går gjennom en grundig avsaltingsprosess, før det brukes i produksjonen, forteller han.
BT170318 | Listhaug vil ha grundig sjekk av asylsøkeres telefoner ¶
BT170318 Var grundig lei i fjor ¶
AP170318 Var grundig lei i fjor ¶
AA170318 Hun legger til at kvinnen er fornøyd med det hun mener var en grundig behandling i retten der hennes og barnas rettssikkerhet ble godt ivaretatt.
VG170317 Bård Larsens kronikk viser at han ikke har lest de 18 endringsforslagene grundig , og at folkeavstemningen er svært polarisert i norsk media.
VG170317 Vi håper SVs landsmøte tenker seg grundig om i denne saken, og ikke ender med et vedtak som har sitt utspring i gode forsetter, men som i praksis vil være diskriminerende mot en religion som har det tøft nok i dagens Europa.
SA170317 Samtidig gir hun en grundig forklaring på hvordan man kan fargesette hjemmet sitt.
DB170317 Det er heller ikke mulig : Skal man stille en diagnose, må man vite ting om en person som det ikke er mulig å vite uten en grundig undersøkelse.
DB170317 På forhånd fortalte kilder i Merkels administrasjon til Washington Post at hun hadde forberedt seg grundig ved å lese gamle intervjuer med Trump.
DA170317 Nylig la han ned en stor og grundig jobb under prøve-OL i Sør-Korea.
DA170317 Når tyskerne først setter i gang er de kjent for å gjøre ting grundig .
BT170317 Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp.
AP170317 Samtidig gir hun en grundig forklaring på hvordan man kan fargesette hjemmet sitt.
AA170317 Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp.
VG170316 Et bredt og grundig etterretningsgrunnlag er derfor viktig for å velge de riktige sakene.
DN170316 - Jeg har gått grundig inn i Riksrevisjonens rapport som omhandler revisjonsåret 2015, og jeg har redegjort detaljert i brev til Riksrevisjonen om hvordan merknadene og anbefalingene følges opp, sier Eriksen Søreide.
DN170316 Valget i Nederland har demonstrert at meningsmålere kan ta grundig feil.
DB170316 * Ta en grundig dusj før du går i bassenget ¶
DB170316 RESEARCH : Det viktigste før du skriver og sender en åpen søknad, er å gjøre en grundig undersøkelse rundt firmaet du vil søke hos, råder Torill Guzman, leder Office & Finance ved Adecco Norge.
DB170316 Når du har funnet potensielle bedrifter og firmaer du kan tenke deg å jobbe i, bør du gjøre en grundig undersøkelse rundt arbeidsgiveren før du i det hele tatt skriver og sender en åpen søknad, råder Torill Guzman, leder Office & Finance ved Adecco Norge.
DB170316 Den diplomatiske krangelen mellom Nederland og Tyrkia, om det regjerende Rettferds- og Utviklingspartiet ( AKP ) i Tyrkia skal kunne føre valgkamp i Nederland, har kokt grundig over.
DB170316 HVER RUTE FOR SEG : Støvet leger seg på begge sider av filteret, så her gjelder å være grundig .
BT170316 « Selv om kunstverket blir grundig oppgradert er det ikke sikkert at det vil holde i lengden likevel ».
BT170316 Enten må det foretas en grundig reparasjon, eller det må fjernes i sin helhet.
AA170316 Et bredt og grundig etterretningsgrunnlag er derfor viktig for å velge de riktige sakene.
AA170316 Men store saker må behandles grundig .
AA170316 Dette skjønte de som startet dette eventyret, og de gjorde en meget grundig jobb, både med teknologien og organiseringen rundt.
VG170315 - Det er rett og slett feil prioritering når store ressurser brukes til å tilbakekalle statsborgerskap til velintegrerte folk som har vært i Norge i flere tiår - bruk heller ressursene på å gi disse barna en grundig og rettferdig behandling, sier Ropstad i KrF.
DB170315 - Det var nettopp fordi ordningen ble så grundig pilotert i nærmere ti år at den er blitt så bra.
BT170315 Et team med australske, franske og japanske forskere har kommet fram til det nye tallet ved hjelpe av grundig overvåking både på bakken og fra luften over lang tid.
AA170315 Et team med australske, franske og japanske forskere har kommet fram til det nye tallet ved hjelpe av grundig overvåking både på bakken og fra luften over lang tid.
AA170315 Nå vil vi gå grundig gjennom granskingsrapporten og svare Petroleumstilsynet på det de peker på, sier pressekontakt i Statoil, Elin Isaksen. ( ©NTB ) ¶ | - Det handler om å bry seg ¶
VG170314 Slike nye avgifter må vurderes grundig , og det ble ikke gjort.
VG170314 - Endringer som er gjort mot våre stemmer, men som har stor betydning for tjenester og samfunnsbygging, de skal vi vurdere grundig før vi eventuelt gjør forandringer, sier Støre.
SA170314 Når Arbeiderpartiets leder påstår noe annet, tar han grundig feil.
SA170314 Når Arbeiderpartiets leder påstår noe annet, tar han grundig feil », skriver Erna Solberg.
DB170314 For å gjøre det grundig , har vi bestemt å invitere juridisk eksperter fra begge sider til høring 21. mars for å avklare det juridiske handlingsrommet.
DB170314 Derfor er det bedre å gjøre det grundig .
DA170314 Tørnkvist og Sorteberg hevder på sin side at Kannik målestasjon er grundig dokumentert og evaluert i rapport M-358 - Norges målenettverk for luftkvalitet - gjennomgang av stasjonsplasseringer i forhold til krav i EUs luftkvalitetsdirektiver.
DA170314 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Grundig jobb ¶
DA170314 - Det viktigste er at myndighetene gjør en grundig jobb når søknaden legges inn, ikke å grave fram gamle saker med en cold case-unit sier Fredrik Mellem.
DA170314 « Generasjon Grønn » var et opplegg i regi av Miljødirektoratet, og som de etter en grundig og helhetlig vurdering, valgte å legge ned.
AP170314 Ekteparet Theo og Inger Lise Johnsen fra Lillesand gikk grundig til verks da de nylig gikk til innkjøp av ny veggseksjon til sin nye leilighet.
AA170314 Fylkesstyrene i Nord- og Sør-Trøndelag Ap har vært enige om å søke å oppnå bredt forankrede og omforente løsninger for sammenslåingen av de to fylkespartiene, gjennom en god og grundig prosess.
AA170314 Hensikten og konsekvensene skal utredes grundig før en eventuell Ap-ledet regjering går til verks på eksempelvis organiseringen innen samferdselssektoren, fritt behandlingsvalg og flypassasjeravgiften.
AA170314 Trondheim kommune har åpenbart et behov for å gå grundig gjennom sitt etiske regelverk og ikke minst hvordan det blir etterlevd.
AA170314 Trondheim Arbeiderparti må gjøre en grundig ryddejobb i eget parti, ikke bruke kreftene på tåkelegging og ansvarsfraskrivelse.
VG170313 UNE : - En grundig og riktig dom ¶
VG170313 - Det er en grundig og riktig dom, UNE er enig i dommen og at vi har fått medhold i både bevisvurderingen og de juridiske vurderingene, sier seksjonssjef i UNE, Georg Magne Rønnevig, til VG, og legger til : ¶
SA170313 UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes mener dommen mot Mahamud er grundig og i tråd med tidligere praksis.
FV170313 UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes mener dommen mot Mahamud er grundig og i tråd med tidligere praksis.
AP170313 Spesialetterforskeren begynte med en grundig gjennomgang av det første året som er med ; 2014.
AP170313 Denne uken blir den tidligere politioverbetjentens økonomi grundig gjennomgått i Oslo tingrett.
AA170313 UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes mener dommen mot Mahamud er grundig og i tråd med tidligere praksis.
VG170312 - Trump har tatt inn en masse folk som aldri tidligere har hilst på presidenten, og som aldri har vært grundig gransket i en politisk-administrativ sammenheng.
SA170312 - Vi har gjort et grundig arbeid for å legge fram alt han har etterspurt i prosessen.
DB170312 Det vi har skrevet og omtalt har vært grundig dokumentert, ved hardt tilkjempet innsyn i det lille som er åpent og ved systematisk kartlegging med datastøttet journalistikk.
AP170312 Skinnespissen er utsatt for store påkjenninger og må sjekkes grundig .
AP170312 - Vi har gjort et grundig arbeid for å legge fram alt han har etterspurt i prosessen.
VG170311 I dette evalueringsmøtet ble det foretatt en grundig presentasjon av anbudsrunden på Klubbforsikring i regi av NIF og IHS.
DB170311 Da du får den første arbeidsoppgaven går du grundig og samvittighetsfullt til verks.
DB170311 En slik endring vil øke tilliten til at prosesser og avgjørelser er uavhengige og grundig vurdert.
AA170311 Utredningen er grundig og god.
VG170310 Nå vil partiet bruke det neste året på en grundig debatt om dette spørsmålet.
VG170310 Når man innfører straffetiltak, tenker man ikke alltid grundig igjennom hvordan man skal komme ut av det.
DB170310 Vi har arbeidet grundig og systematisk for å kunne svare korrekt og utfyllende om forhold som dels ligger langt tilbake i tid.
DB170310 Statsminister Erna Solberg sier at grunnen til at hun gikk på talerstolen i denne saken var at mange i partiet opplever at det ikke har vært en grundig nok prosess.
DB170310 Men hvis det blir en viktig sak med andre samarbeidspartier, er det viktig at vi har gått grundig gjennom disse spørsmålene, sier Solberg.
DB170310 - Det er mulig vi nå er inne i en tid hvor vi skal endre prinsippene, men i et konservativt parti skal det skje etter en prosess som alle føler at har vært grundig og god nok.
AP170310 Men partiledelsen har nå forpliktet seg til en bred og grundig debatt om bioteknologi, som jeg mener er et felt hvor Høyre må oppdatere seg, sier Nordby Lunde til Aftenposten.
AP170310 På spørsmål om hvem som « skal ut » av dagens fylkesmenn, svarer Sanner at det blir en « grundig , faglig prosess » før nye fylkesmenn utnevnes.
AA170310 - Jeg håper at vi kan være enige om at når et konservativt parti skal endre standpunkt, så skal vi ha en grundig debatt, sa hun.
AA170310 - Vi er glad for at Høie og Solberg har vært tydelige på at dette er en større sak og vil ta en grundig diskusjon, sier hun til NTB.
AA170310 - Jeg håper at vi kan være enige om at når et konservativt parti skal endre standpunkt, så skal vi ha en grundig debatt, sa hun.
AA170310 Adressa har vært grundig i å la de involverte få anledning til å kommentere og imøtegå forhold underveis i arbeidet med artikkelen.
VG170309 - Etter en grundig gjennomgang av mannens datamaskin er han siktet for ytterligere 931 tilfeller av overgrep mot barn, heter det i pressemeldingen fra politiet.
SA170309 Dette er grundig dokumentert av en rekke upartiske observatører.
DB170309 Da vi spurte ham om å komme med en betenkning i denne saken, var svaret at han ikke hadde tid til å gå grundig inn i dette rettsspørsmålet.
DB170309 Politiet skal ta en voldtektsanmeldelse alvorlig og etterforske hva som har skjedd på en grundig måte.
DB170309 - Etter en grundig gjennomgang av mannens datamaskin er han siktet for ytterligere 931 tilfeller av overgrep mot barn, heter det i pressemeldingen fra politiet.
DA170309 I denne er alle målestasjoner for luftkvalitet i Norge, også Våland og Kannik, grundig dokumentert og evaluert av eksperter med lang erfaring og kunnskap innen instrumentering, plassering av målestasjoner for luftkvalitet, EUs Luftkvalitets-direktiv og Forurensningsforskriften.
AP170309 ) basert på det han selv omtaler som « grundig research ».
AP170309 Men det er viktig at vi som er et konservativ parti gjør det etter en prosess som alle føler har vært grundig og god nok, sier Solberg.
AP170309 - Jeg vil vi skal bruke tiden frem til neste landsmøte på å ha en grundig prinsippdiskusjon.
AA170309 - Etter en grundig gjennomgang av mannens datamaskin er han siktet for ytterligere 931 tilfeller av overgrep mot barn, heter det i pressemeldingen fra politiet.
AA170309 Blant annet er bussen, som klienten tok fra Ler, grundig undersøkt av politiet i etterkant, ifølge kjennelsen.
AA170309 « Adresseavisens dekning er basert på et grundig og dokumentert faktagrunnlag » skriver sjefredaktør Tor Olav Mørseth.
AA170309 Adresseavisens dekning er basert på et grundig og dokumentert faktagrunnlag.
VG170308 Jeg kjenner jo ikke til forarbeidet her, men det har nok vært ganske grundig .
VG170308 - Jeg regner med de har gjort grundig research, og RBK har god erfaring med dansker om ikke annet.
SA170308 Det er derfor viktig at dette blir grundig testet, siden AMS-utrulling berører alle husstander i Norge.
SA170308 - Må testes grundig
FV170308 Det er derfor viktig at dette blir grundig testet, siden AMS-utrulling berører alle husstander i Norge.
FV170308 - Må testes grundig
DN170308 - Det har vært en grundig prosess med mange kandidater, hvor jeg til slutt endte opp med den jeg syns var best for VG, sier Steiro uten å ville utdype antall eller navn.
DB170308 Kranen skal de neste dagene undersøkes grundig , blant annet skal håndbrekk og bremser sjekkes.
DB170308 Jeg opplever hans verifisering som grundig og konkret.
DB170308 Og samtidig som bleier testes og utvikles grundig i laboratorier, er det få tester som kan måle seg med den virkeligheten babyer og bleieskiftarbeidere lever i hver dag.
DB170308 Foto : Privat ¶ GRUNDIG TESTET : Torgny Falk og alle produktutviklerne i Liberos testlaboratorium i Gøteborg setter stor pris på alle tilbakemeldingene fra de 63 078 foreldrene som deltok i bleietesten.
DA170308 - Damene har gjerne gjort en ganske grundig research, mens menn er mer åpne og sier « hei, kan dere finne et fint sted vi kan reise ? » forteller hun.
DA170308 Først skal vi gå grundig gjennom rapporten, og så ser jeg med spenning fram til å lese høringssvarene fra bransjen selv, sier Helleland.
DA170308 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Grundig prosess ¶
DA170308 - Men vi vil ha en grundig prosess, men vi kommer til å jobbe på høygir, forsikrer hun, og smilte til svar da Dagsavisen spurte om hun trodde at hun blir den kulturstatsråden som får æren av å legge fram denne stortingsmeldingen.
BT170308 Her i Bergen er russeguttene satt grundig på plass av tre medelever.
AP170308 Det er derfor viktig at dette blir grundig testet, siden AMS-utrulling berører alle husstander i Norge.
AP170308 - Må testes grundig
VG170307 Ellingsæter og hennes kolleger har gjort et godt og grundig arbeid.
SA170307 - Jeg stoler på at « guttene mine », altså Kåre, Erik og Stig Inge, har gjort et grundig forarbeid her.
FV170307 - Jeg stoler på at « guttene mine », altså Kåre, Erik og Stig Inge, har gjort et grundig forarbeid her.
DN170307 - Det er første gang vi går så grundig inn i denne typen sak, men vi tenker å ta opp flere slike saker i 2017, sier han, og sier han forstår at det føles urettferdig når man er alene om dette.
DN170307 - Etter Transocean-selskapenes syn er lagmannsrettens dom grundig og med riktig konklusjon.
DB170307 Rettssaken Anders Behring Breivik hadde anlagt mot Staten ble grundig dekket.
DB170307 Dagbladet gjorde en grundig evaluering, som også er omtalt i mediene.
DB170307 Både før, under og etter rettssaken hadde vi altså saker som grundig forklarte og guidet leserne gjennom det juridiske og det prinsipielt viktige.
DB170307 Rettssaken Anders Behring Breivik hadde anlagt mot Staten ble grundig dekket.
DB170307 Dagbladet gjorde en grundig evaluering, som også er omtalt i mediene.
DB170307 Både før, under og etter rettssaken hadde vi altså saker som grundig forklarte og guidet leserne gjennom det juridiske og det prinsipielt viktige.
BT170307 Han råder sine medtrafikanter til å sjekke takboksen grundig før kjøreturen tar til.
BT170307 Han råder sine medtrafikanter til å sjekke takboksen grundig før kjøreturen tar til.
BT170307 Skal forslaget seile gjennom høringsrunden og Stortinget, må det gjøres et grundig politisk forarbeid, der kriseforståelsen faller på plass.
BT170307 Den skal være grundig , saklig, maktkritisk og velbegrunnet.
AP170307 Gjør grundig forarbeid på nett eller forhør dere med lokalbefolkningen for tips om hva dere kan foreta dere.
AP170307 Han råder sine medtrafikanter til å sjekke takboksen grundig før kjøreturen tar til.
AP170307 - Jeg stoler på at « guttene mine », altså Kåre, Erik og Stig Inge, har gjort et grundig forarbeid her.
AA170307 Kranen skal de neste dagene undersøkes grundig , blant annet skal håndbrekk og bremser sjekkes.
SA170306 I denne er alle målestasjoner for luftkvalitet i Norge, også Kannik, grundig dokumentert og evaluert av eksperter med lang erfaring og kunnskap innen instrumentering, plassering av målestasjoner for luftkvalitet, EUs Luftkvalitetsdirektiv og Forurensningsforskriften.
DB170306 Rapporten er grundig redegjort for, og alle mulige forbehold er innbakt i konklusjonen.
DB170306 Stemmegivningen skal begrunnes grundig for hver enkelt bil, og hvert jurymedlem har totalt 25 poeng å fordele på sine utvalgte.
BT170306 Formålet med besøket er å gi dem en grundig innføring i stiftelsen jobber med.
BT170306 Formålet med besøket er å gi dem en grundig innføring i stiftelsen jobber med.
BT170306 Hun ble grundig undersøkt på Barneklinikken uten at legene fant ut hva som feilte henne.
AP170306 Bakgrunnen skal være en avtale om at Irak grundig skal bakgrunnssjekke sine visumsøkere til USA.
AA170306 Samtidig trenger vi en grundig diskusjon av norske utenlandsbidrag, sier Huitfeldt til NTB.
VG170305 Vi har gjort en veldig grundig jobb, så det er fint å se at det fungerer, sier far Ingebrigtsen.
SA170305 Han ble satt grundig på plass av hjemmehåpet Iivo Niskanen på 15 kilometer klassisk - og ble belønnet med en ny sølvmedalje.
DN170305 - Det ligger en svært grundig analyse som blant annet inkluderer dialog med selskapene, bak beslutningene, sier han.
BT170305 Han ble satt grundig på plass av hjemmehåpet Iivo Niskanen på 15 kilometer klassisk - og ble belønnet med en ny sølvmedalje.
AP170305 Han ble satt grundig på plass av hjemmehåpet Iivo Niskanen på 15 kilometer klassisk - og ble belønnet med en ny sølvmedalje.
VG170304 Det bør norsk fotball tenke grundig gjennom om det bør rokkes ved, og i tilfelle hvordan.
DB170304 Sentrale demokrater, som minoritetsleder i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, og minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, har allerede tatt til orde for at Sessions må gå av og at forholdene må etterforskes grundig .
DB170304 « Innafor » føyer seg inn i en etter hvert grundig NRK-tradisjon med opplysningsprogrammer rettet mot ungdom på ungdommens premisser.
DA170304 Åsne Seierstad : « En av oss » ¶ Grundig portrett av 22. juli-terroristen og samfunnet han er del av.
DA170304 « En av oss » ¶ Grundig portrett av 22. juli-terroristen og samfunnet han er del av.
AA170304 Rapporten redegjør grundig for situasjonen i Ukraina og gir Russland skylden for at den er blitt verre, ¶
AA170304 * En grundig beskrivelse av menneskerettsbrudd i Kina.
VG170303 Konflikten mellom idrettsforbundet og det NFF-eide selskapet IHS er tidligere grundig omtalt i VG : Striden handler om en felles anbudsrunde som skulle sikre norske idrettsklubber billigere klubbforsikring.
VG170303 - Det må gjøres en grundig evaluering, men det er ikke lett å finne en løsning på problemet.
SA170303 Vi skal ha en grundig evaluering.
DB170303 Rapporten redegjør grundig for situasjonen i Ukraina og gir Russland skylden for at den er blitt verre, ¶
DB170303 * En grundig beskrivelse av menneskerettsbrudd i Kina.
DB170303 - Med forbehold at jeg ikke har sett så grundig på dette så kan det se ut som en klassisk, mer « gammeldags » fakturasvindel, der man blir tilsendt en faktura fra en ganske kjent avsender - i håp om at noen betaler inn, sier Hovde Skjelbostad.
DB170303 Men der tok jeg grundig feil.
AP170303 Riksadvokat Tor-Aksel Busch ber i et rundskriv politi og påtalemyndighet om å etterforske vold og overgrep mot barn grundig .
AP170303 Vi skal ha en grundig evaluering.
VG170302 En stund siden en Bylarm-hype har vært så grundig forhåndsannonsert som denne.
VG170302 Assisterende direktør i Helsetilsynet, Jo Kittilsen, sier til VG at vurderingene bygger på en grundig gjennomgang.
SA170302 Men hvis jeg måtte ut med oppunder 500 kroner for en enkel og ganske kort opplevelse som 1 - 2 Switch, ville jeg blitt grundig skuffet.
SA170302 Imidlertid har Aftenbladet, på tross av grundig « research », så langt bare så vidt pirket i ytterkantene av Dale-skandalen.
SA170302 DEBATT : Aftenbladet har, på tross av grundig « research », så langt bare så vidt pirket i ytterkantene av Dale-skandalen.
FV170302 Men hvis jeg måtte ut med oppunder 500 kroner for en enkel og ganske kort opplevelse som 1 - 2 Switch, ville jeg blitt grundig skuffet.
DN170302 Før den tid mener Virke at det er behov for en grundig debatt, spesielt om arbeidsgiverfinansiering og ytelser til syke.
DB170302 Jeg var veldig imponert over at han hadde satt seg grundig inn i sakene.
DB170302 Tingretten la svært stor vekt på rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen ( EMD ), og kom på bakgrunn av en grundig analyse av og sammenlikning med liknende dommer, til at Breiviks soningsforhold måtte anses for å være brudd på menneskerettighetene.
DB170302 Det gjelder også i vurderingen av hvor farlig Breivik er og hvor grundig Kriminalomsorgen har vurdert de strenge sikkerhetstiltakene, samt kompenserende tiltak.
DB170302 I stedet serverer kommunikasjonsrådgiver i partiet, Lars Vangen, dette svaret til NRK som har laget en grundig gjennomgang av saken : ¶
DA170302 Jeg har prøvd mitt beste å gjenfortelle historiene med respekt, og gjøre så grundig research som mulig, forteller Gaiman i en webchat med avisen Guardian.
DA170302 Nå mener Virke at det må settes i gang en grundig debatt om sykelønnsordningene i Norge før avtalen skal reforhandles i 2018.
DA170302 | Listhaug vil ha grundig sjekk av asylsøkeres telefoner ¶
DA170302 - Lagmannsretten har etter statens syn avsagt en grundig dom.
BT170302 | Listhaug vil ha grundig sjekk av asylsøkeres telefoner ¶
BT170302 Men hvis jeg måtte ut med oppunder 500 kroner for en enkel og ganske kort opplevelse som 1 - 2 Switch, ville jeg blitt grundig skuffet.
AP170302 | Listhaug vil ha grundig sjekk av asylsøkeres telefoner ¶
AP170302 Vårherre har vært ganske grundig når det gjelder akkurat det.
AP170302 Men anslåtte kostnader har føket voldsomt i været bare det siste året, og ifølge Solberg og Solvik-Olsen må man se grundig på dette før man går videre.
AP170302 Men hvis jeg måtte ut med oppunder 500 kroner for en enkel og ganske kort opplevelse som 1 - 2 Switch, ville jeg blitt grundig skuffet.
AP170302 mars et svar som er grundig og informativt, men likevel vanskelig å slå seg til ro med.
AA170302 Før den tid mener Virke at det er behov for en grundig debatt, spesielt om arbeidsgiverfinansiering og ytelser til syke.
AA170302 Dette må vi gå grundig gjennom, og vi sender opp mer ekspertise i morgen, sa Sanderud samme dag som skredet gikk.
AA170302 | Listhaug vil ha grundig sjekk av asylsøkeres telefoner ¶
VG170301 Han bekrefter at det blir en grundig evaluering etter Lahti-VM.
VG170301 Grundig evaluering ¶
FV170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
FV170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
FV170301 - Vi identifiserte og intervjuet flere sterke kandidater til denne stillingen, og har vært gjennom en grundig og omfattende prosess.
DN170301 Ka+ karosseriet er blitt grundig testet med mer enn 8000 timer med dataassistert krasjsimulering foretatt sammen med et omfattende kollisjonstestprogram for å forbedre kollisjonssikkerheten og fotgjengerbeskyttelsen.
DN170301 Han lyttet, men det ble ikke tid til å gå inn i en grundig dialog om dette, sier Brende.
DN170301 Han lyttet, men det ble ikke tid til å gå inn i en grundig dialog om dette, sier Brende.
DB170301 Det var åpent og varmt, og det var åpenbart at Tillerson har forberedt dette grundig .
DB170301 Det er en vurdering Borgarting lagmannsrett er grundig uenig med tingretten i.
DB170301 Det er grundig tilbakevist i likhet med flere av hans andre påstander i talen, som for høflighetens skyld blir omtalt som uriktige, upresise og langt fra sannheten.
DA170301 Kommunalminister Jan Tore Sanner jobber nå med en grundig vurdering av AUF og Støttegruppens nye forslag til minnested.
DA170301 Dette synes jeg er et interessant forslag som jeg ønsker en grundig vurdering av, skriver kommunalminister Jan Tore Sanner i en e-post til Dagsavisen.
DA170301 Han viste til at både tingretten og lagmannsretten nå har vurderte soningsforholdene grundig .
DA170301 Det står i dommen at det må vurderes grundig .
DA170301 - Retten sier at isolasjonen snarlig må vurderes svært grundig .
DA170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
DA170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
BT170301 Han er grundig og systematisk, dresskledd, reservert, formell og hadde helst sett at folk fremdeles titulerte hverandre De i stedet for du.
BT170301 Alle eksperter anbefaler å sette seg grundig inn i virksomheten til organisasjonen de søker seg til, for på den måten å skrive bedre søknader og å stille bedre forberedt på intervju - og dette er selvsagt viktig.
AP170301 Han mener den tar opp alle temaene som er reist, til grundig behandling.
AP170301 For da staten i januar i år fikk en ny sjanse til å overbevise de tre dommere i lagmannsretten om at avgjørelsen var helt feil, ble det avgjørende å gå enda mer grundig til verks.
AP170301 Den avslutter nesten ett års arbeid med å snu et sviende nederlag til en grundig seier.
AP170301 Behring Breivik anker dommen ¶ « Grundig og seriøs.
AP170301 - For oss er det naturlig at vi anker den saken og arbeider videre for å bryte isolasjonen som lagmannsretten sier at man nå snarlig må vurdere grundig å bryte.
AP170301 - Jeg synes det er en grundig og balansert dom, sier Kjetil M.
AP170301 - Lagmannsretten har etter vårt syn avsagt en meget grundig og omfattende dom på 55 sider hvor den drøfter alle sider av saken både rettslig og faktisk, sa regjeringsadvokat Fredrik Sejersted da han møtte pressen onsdag.
AP170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
AP170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
AP170301 Joacim Lund omtalte forleden helsereformen på en grundig måte, men bare isolert.
AA170301 - Angrepet var grundig planlagt og hensynsløst utført for å ødelegge nødhjelpstransporten, heter det i rapporten.
AA170301 Vi fikk også snakket grundig om en rekke spørsmål som har med Russland å gjøre.
AA170301 De to fikk gått grundig igjennom en rekke internasjonale spørsmål, forteller Brende om møtet med sin amerikanske kollega.
AA170301 - Vi snakket grundig om nordområdene og Arktis.
AA170301 Han viste til at både tingretten og lagmannsretten nå har vurderte soningsforholdene grundig .
AA170301 Det står i dommen at det må vurderes grundig .
AA170301 - Retten sier at isolasjonen snarlig må vurderes svært grundig .
AA170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
AA170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
AA170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
AA170301 - Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling.
AA170301 Ved å be om en grundig juridisk vurdering skaffer Byåsen den faktainformasjonen Håndballforbundet ikke har gitt.
VG170228 - Etter en grundig vurdering valgte vi derfor å identifisere.
DN170228 Jeg synes utvalget har gjort en veldig grundig jobb.
DN170228 Hans publikasjoner er grundig vurdert og det er ikke grunnlag for kritikk mot hans innsats som forsker og forfatter og medforfatter av vitenskapelige artikler.
DB170228 DET er derfor endringene i VM-forberedelsene til Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng er blitt et tema i den norske Lahti-troppen og kommer til å bli evaluert grundig etter sesongen.
DB170228 - Vi gjorde en grundig vurdering om vi skulle identifisere ham.
AP170228 Oslo tingrett fikk i går en grundig innføring i den såkalte omsetningssaken, som omfattet Cappelen og seks nære medarbeidere, og hvor Asker og Bærum tingrett høsten 2015 avsa dommer på opptil 16 års fengsel for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj.
AA170228 - Vi gjorde en grundig vurdering om vi skulle identifisere ham.
VG170227 Men Anniken Huitfeldt stopper ikke etter å ha fått faktasvikten grundig påpekt av blant annet partifelle Anne Holt.
SA170227 Men Kari og Martin ville gjøre det mer til sitt, og pusset grundig opp deler av huset.
BT170227 Men Kari og Martin ville gjøre det mer til sitt, og pusset grundig opp deler av huset.
AP170227 Men Kari og Martin ville gjøre det mer til sitt, og pusset grundig opp deler av huset.
AA170227 Demokratene tviler på om komiteer ledet av det republikanske flertallet vil behandle saken grundig nok.
DB170226 Først starter du med å gjøre en grundig research for å finne de selskapene du ønsker å jobbe i.
VG170225 Pratik Mathur, talsmann for den indiske ambassaden i Washington, sier til Reuters at indiske myndigheter har uttrykt sine dypeste bekymringer etter hendelsen og bedt om en rask og grundig etterforskning.
VG170225 Det er nitriste greier, og jeg har tenkt grundig gjennom om dette er noe jeg ønsker å offentligjøre, og i så fall hvorfor.
DN170225 - Det amerikanske folk har rett på en bred og grundig journalistisk dekning av det som nå skjer, og dette bør de få fra en rekke ulike medier, ikke bare de mediene Det hvite hus helst ønsker seg spørsmål fra, skriver hun i en sms til DN.
DB170225 Og det gjorde Bjørgen så grundig at konkurrentene - som ventet - falt av en etter en.
DB170225 - Uten media som jobber seriøst og utfører grundig kildekritikk fungerer det ikke, sier kongen om å bekjempe misoppfatninger ¶
DB170225 Om Ap går til valg på å reversere disse, bør de tenke grundig over hvilket demokratisk ideal de egentlig baserer seg på.
DB170225 Avslaget betyr at UNE setter en formalitet høyere enn at en person kan grundig dokumentert at han/hun er en profesjonell ressurs.
AP170225 - Det var grundig og veldokumenterte bevis for at valgfusket var så utbredt som det er mulig å få til.
SA170224 Sjøfartsdirektoratet har fredag gitt lasteskipet « Tide Carrier » forbud mot å forlate kai i Gismarvik, i påvente av en grundig inspeksjon.
SA170224 - Men her stoler jeg på at klubben har gjort et grundig arbeid, og at det er godt begrunnet.
FV170224 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
FV170224 - Men her stoler jeg på at klubben har gjort et grundig arbeid, og at det er godt begrunnet.
DB170224 God moral er til en viss grad en muskel som trenes opp ved hyppig bruk og grundig refleksjon.
DB170224 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
BT170224 - Åsnes bok, « En av oss », var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg.
AP170224 Den internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur er ikke blitt grundig renset for eventuelle giftrester etter hendelsen.
AP170224 - Men her stoler jeg på at klubben har gjort et grundig arbeid, og at det er godt begrunnet.
AA170224 Den internasjonale flyplassen i Kuala Lumpur er ikke blitt grundig renset for eventuelle giftrester etter hendelsen.
AA170224 Etter en grundig evalueringsprosess har styret i Nye Veier valgt å gå videre med Hæhre Entreprenør AS inn i konkretiseringsfasen, heter det i en pressemelding fredag.
AA170224 Vi har derfor behov for å gå igjennom situasjonen grundig når det gjelder skredfaren her.
VG170223 - Det vil si at myndighetene må gjøre en grundig vurdering før noen får statsborgerskap.
VG170223 Dermed har Høyre/Frp-regjeringen grundig passert Arbeiderpartiets forrige regjering.
SA170223 UDI tilbakeviser at man ikke går like grundig til verks når statsborgerskapet innvilges som når man inndrar det røde passet.
SA170223 - All behandling av statsborgersaker gjøres veldig grundig i UDI.
DN170223 Det er sjelden tap på forretningsprosjekter blir varslet så grundig på forhånd som Telenors ekspansjon i India.
DB170223 - Undersøk derfor tilbud fra flere selskaper, og sett deg grundig inn i forsikringen før du velger, oppfordrer han.
AP170223 Det er imidlertid viktig at dette skjer på en grundig og rettssikker måte, svarer Pedersen.
AP170223 Det er imidlertid viktig at dette skjer på en grundig og rettssikker måte, svarer Pedersen.
AP170223 juli-kommisjonen, sier kommisjonens oppdrag var å skrive en grundig rapport, for å stimulere til refleksjon og læring.
AA170223 - Det vaskes grundig på norsk høyreside om dagen, skriver stortingsrepresentant Snorre Valen ( SV ) i et innlegg på Facebook torsdag.
AA170223 Det vaskes grundig på norsk høyreside om dagen.
VG170222 I desember går vi mer grundig til verks i å følge enkeltspillere, og begynner å bygge profiler, forteller Sevilla-sportsdirektør Ramón Rodriguez Verdejo, som bare kalles Monchi ( 48 ).
DB170222 Begrunnelsen er grundig .
DB170222 Større regioner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt etter grundig utredning, sier stortingsrepresentant Geir S.
DB170222 Større regioner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt etter grundig utredning, sier stortingsrepresentant Geir S.
DB170222 I 2016 gjennomførte vi en grundig kartlegging av utfordringer på HMS-området, og i år har vi pålagt Bufetats regioner å sørge for at alle barnevernsinstitusjonene gjennomfører risikovurdering på overordnet nivå og av alenearbeid, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ), til Dagbladet.
DB170222 Grunnen til det er at skipet har vært i opplag i en lengre periode, når det da skal ut, så skal det gjennomføres en grundig inspeksjon.
DB170222 For en grundig rengjøring og vedlikehold av madrassen, har Sylling følgende tips : ¶
BT170222 Før rydde- og reparasjonsarbeidet kan begynne, skal en området undersøkes grundig for å finne ut om det er behov for å fjerne flere løse steiner eller sette inn andre sikringstiltak.
BT170222 Skipet måtte onsdag kveld ligger til kai i Bergen for å få seg en grundig vask før det seilte videre.
BT170222 Onsdag kveld pågikk det en grundig nedvasking av skipet.
BT170222 Før rydde- og reparasjonsarbeidet kan begynne, skal en området undersøkes grundig for å finne ut om det er behov for å fjerne flere løse steiner eller sette inn andre sikringstiltak.
AP170222 Syv personer har fått påvist omgangssyke på hurtigruteskipet MS Finnmarken, som ligger til kai i Bergen og får seg en grundig vask før det skal videre.
AP170222 Nå pågår en grundig nedvasking av skipet.
AP170222 UDI tilbakeviser at man ikke går like grundig til verks når statsborgerskapet innvilges som når man inndrar det røde passet.
AP170222 - All behandling av statsborgersaker gjøres veldig grundig i UDI.
AP170222 Det er nå gjort en grundig skredfaglig vurdering av hele fjellsiden på Sukkertoppen.
AA170222 Før onsdagens oppskytning ble motorene grundig inspisert.
AA170222 Vi må få en veldig grundig vurdering før vi eventuelt kan beslutte å oppheve evakueringen, sier Askholt.
AA170222 Sju personer har fått påvist omgangssyke på hurtigruteskipet MS Finnmarken, som ligger til kai i Bergen og får seg en grundig vask før det skal videre.
AA170222 Nå pågår en grundig nedvasking av skipet.
AA170222 Det er nå gjort en grundig skredfaglig vurdering av hele fjellsiden på Sukkertoppen.
AA170222 Organisasjonen kritiserer også Norge for at voldtekt og vold mot kvinner fortsatt er et stort problem, at politiets etterforskning i slike saker ofte ikke er grundig nok og at domfellelse i flere saker preges av fordommer knyttet til kjønn og seksualitet.
VG170221 Det skrev Sir Walter Bagehot for omtrent 150 år siden, og han slapp å oppleve at han tok grundig feil.
VG170221 - Min konklusjon er at kommisjonen har ekskludert informasjon og ikke tatt inn over seg hvor grundig dette trusselbildet ble beskrevet for politifolkene underveis til Utøya, sier Malin Stensønes.
VG170221 juli, som Stortinget vil bli grundig informert om i sitt arbeid med denne saken.
DB170221 Berge forklarer at de alltid er forberedt på at skader kan oppstå i slike produksjoner, men at man forsøker så langt det lar seg gjøre å forebygge ved å gi grundig opplæring i forkant.
DB170221 Det som overrasket forfatteren da han satte ned med bokmaterialet, var hvor grundig og gjennomtenkt kongen er i valg av sine ord.
DB170221 - Grundig og gjennomtenkt ¶
AP170221 Bursdagene hans feires normalt grundig .
AP170221 - Jeg avviser at UNE har vært unøyaktig, sier Bratterud til NTB og viser til at saken først var etterforsket av politiet før den ble grundig behandlet av både UDI og UNE.
AA170221 Demokratene i Kongressen krever en grundig gransking av kontakten som Flynn og andre Trump-medarbeidere har hatt med Russland. ( ©NTB ) ¶
AA170221 - Jeg avviser at UNE har vært unøyaktig, sier Bratterud til NTB og viser til at saken først var etterforsket av politiet før den ble grundig behandlet av både UDI og UNE.
VG170220 Stoltenberg betegner henne som en grundig og kunnskapsrik politiker som vil bli husket for innsatsen for likestilling og for Norges forhold til Europa.
VG170220 I tillegg arbeidet hun veldig grundig , sier han.
DB170220 Han forventer nå et grundig svar fra miljøminister Helgesen.
DB170220 ( Dagbladet ) : - Norge bør tenke seg grundig om før vi gir flere penger til Kongo, sier leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Ola Elvestuen ( V ), til Dagbladet.
DB170220 Stoltenberg betegner henne som en grundig og kunnskapsrik politiker som vil bli husket for innsatsen for likestilling og for Norges forhold til Europa.
DB170220 Stoltenberg betegner henne som en grundig og kunnskapsrik politiker som vil bli husket for innsatsen for likestilling og for Norges forhold til Europa.
DB170220 Siden Arbeiderpartiet overtok makta i Oslo er det satt i gang et grundig og langsiktig arbeid for å snu denne utviklingen.
DB170220 Siden Arbeiderpartiet overtok makta i Oslo er det satt i gang et grundig og langsiktig arbeid for å snu denne utviklingen.
DA170220 Vi skal sette oss grundig inn i saken, og ingen avgjørelser er tatt, sier Christian Wedler ( Frp ).
BT170220 - Kaci Kullmann Five var en foregangskvinne for min generasjon politikere, uttaler Stoltenberg, som betegner henne som en grundig og kunnskapsrik politiker som vil bli husket for innsatsen for likestilling og for Norges forhold til Europa.
AP170220 - Det skulle vært mange flere rettssaker, men på 1950- og 60-tallet var et grundig rettsoppgjør umulig fordi rettsvesenet var fullt av folk som hadde gjort karrière i nazi-tiden.
AP170220 Han forteller at Five alltid var godt forberedt og svært grundig .
AP170220 Ap-politikeren betegner henne som en grundig og kunnskapsrik politiker som vil bli husket for innsatsen for likestilling og for Norges forhold til Europa.
AA170220 Stoltenberg betegner henne som en grundig og kunnskapsrik politiker som vil bli husket for innsatsen for likestilling og for Norges forhold til Europa.
AA170220 De bør ha is i magen og tenke seg grundig om før de gjør som politiet og Forsvaret ber om.
VG170219 - Jeg lover alle i dette rommet at Kongressen vil gjøre en lang og grundig undersøkelse av hvordan Russland gjennomførte undermineringen av våre valg, så dere kan bli bedre forberedt når de ( Russland, journ.anm ) kommer etter dere, sa Graham.
SA170219 De tok seg godt av katten som først fikk den en grundig vask med Dobbel-dusch og Head & shoulders, før den fikk sin egen lugar og nok av god mat.
DB170219 Rapporten er grundig , den peker på en del ting vi må jobbe videre med, og forbedringsområder vi bør følge opp for å bli et enda bedre langrennsteam.
VG170218 Noen annen forklaring har jeg ikke, jeg får ta en mer grundig analyse etter VM.
VG170218 Jeg tror neppe det er noen som har gjort det så grundig som oss.
SA170218 Petroleumsstilsynet gjorde en grundig vurdering av dette i fjor høst, og konkluderte med at reglene er « kompliserte, men ikke uklare ».
SA170218 I regjeringens omfattende maritime strategi er det redegjort grundig for dette, og her er det også et bredt sett av politiske tiltak for å videreutvikle vår konkurransekraft og sikre internasjonal markedsadgang.
DB170218 Vi kommer til å sende ut en ny presidentordre neste uke som skal beskytte landet vårt grundig .
DB170218 Det er en grundig og nøktern rapport som peker på hvordan økt kulturell og økonomisk ulikhet - som innvandringen bidrar til - utfordrer fellesskapsfølelsen i samfunnet.
AP170218 - Det var ganske skittent og fælt her da vi tok over, men vi tok en grundig nedvask, forsikrer Vanessa Boso.
AP170218 Men da må debatten være grundig .
AP170218 - Det er så lett å tenke at Oslo er Oslo 3 og de områdene med mye penger Men vi har tre bydeler med like høy ledighet som Stavanger og høyere innbyggertall, men hvem snakker om det, spør han og er grundig lei av inntrykket som blir skapt av hele Oslo som en eneste maktelite.
AA170218 Men da må debatten være grundig .
AA170218 - Det er så lett å tenke at Oslo er Oslo 3 og de områdene med mye penger Men vi har tre bydeler med like høy ledighet som Stavanger og høyere innbyggertall, men hvem snakker om det, spør han og er grundig lei av inntrykket som blir skapt av hele Oslo som en eneste maktelite.
AA170218 Det står etter forholdene bra til med ham, og han har ingen åpenbare skader, men blir sjekket grundig av helsepersonell, som også er på stedet, sier operasjonsleder Lars Gaupset i Finnmark politidistrikt til NTB.
VG170217 Langrennskomiteen har i dag vært tydelig på at rapporten skal få en grundig og god behandling.
VG170217 - Jeg er glad for at utvalget har gått så grundig inn i problemstillingen.
DB170217 Vi kommer til å sende ut en ny presidentordre neste uke som skal beskytte landet vårt grundig .
DB170217 Han gjør det imidlertid klart at han allerede har beklaget grundig , og mistenker at Dagbladet har en baktanke med å omtale saken og at avisa er ute etter å henge ham ut.
DA170217 Verbinski overforklarer dessuten plottpoengene sine så grundig at vi ender opp med å lukte lunta lenge før hovedpersonen, noe som blir et problem i en film som varer i utmattende 146 minutter.
AP170217 Slik ble Russland forvandlet til Mordor : Google ble grundig lurt av PR-krigen ¶
VG170216 BLANDET SIGNAL : Erik Røste leder et skiforbund som ble frikjent for påstander om uforsvarlig medisinering - etter en grundig redegjørelse fra Katharina Rise.
VG170216 - Han har gitt en grundig og detaljert forklaring og hjulpet politiet med navn på flere vitner.
VG170216 Gerd Lundeby har akkurat kommet hjem fra sykehus og får en grundig undersøkelse av Hammer.
SA170216 Vi er blitt sett på veldig grundig , og det hjelper oss å ta tak i de rette tingene.
FV170216 Vi er blitt sett på veldig grundig , og det hjelper oss å ta tak i de rette tingene.
DN170216 Denne gangen hadde han en grundig omtale om klima og klimautfordringene.
DB170216 - Det har vært en grundig gjennomgang, ja.
DB170216 - Rapporten er grundig , den peker på en del ting vi må jobbe videre med, og forbedringsområder vi bør følge opp for å bli et enda bedre langrennsteam, men det er ingen holdepunkter i rapporten for at vi bør endre praksis rundt bruken av forstøverapparat, så den blir videreført, sier Løfshus.
DB170216 Grundig .
DA170216 I en pressemelding skriver Skiforbundet at de vil gi grundig informasjon om bruk av forstøver til utøvere både i og utenfor elitemiljøene.
DA170216 - Det er en veldig grundig og god rapport.
BT170216 Demokratene krever grundig gransking av forbindelsene Trump og hans medarbeidere har hatt til Russland.
BT170216 - Regjeringen har hatt en grundig prosess på dette.
BT170216 - Regjeringen har hatt en grundig prosess på dette.
AP170216 Vi er blitt sett på veldig grundig , og det hjelper oss å ta tak i de rette tingene.
AA170216 Demokratene krever grundig gransking av forbindelsene Trump og hans medarbeidere har hatt til Russland.
AA170216 Jeg er lettet over at Spesialenhetens avgjørelse nå foreligger med en frifinnelse, og at saken har fått en grundig gjennomgang, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.
AA170216 - Han har gitt en grundig og detaljert forklaring og hjulpet politiet med navn på flere vitner.
VG170215 Det har samtidig vært nødvendig å utrede grundig konsekvenser før endelig beslutning ble fattet i forrige uke, sier han videre.
SA170215 Det demokratiske partiet krever en grundig gransking av Flynns kontakt med Russland, og flere republikanske senatorer har sluttet seg til kravet.
SA170215 ) er en av demokratene som krever en grundig gransking av Trump-regjeringens forbindelser til Russland.
DB170215 - Det har vært en grundig gjennomgang, ja.
BT170215 Det demokratiske partiet krever en grundig gransking av Flynns kontakt med Russland, og flere republikanske senatorer har sluttet seg til kravet.
BT170215 ) er en av demokratene som krever en grundig gransking av Trump-regjeringens forbindelser til Russland.
BT170215 Det demokratiske partiet krever en grundig gransking av Flynns kontakt med Russland, og flere republikanske senatorer har sluttet seg til kravet.
BT170215 ) er en av demokratene som krever en grundig gransking av Trump-regjeringens forbindelser til Russland.
AA170215 Det demokratiske partiet krever en grundig gransking av Flynns kontakt med Russland, og flere republikanske senatorer har sluttet seg til kravet.
AA170215 Alle de som har jobbet med saken til Sebastian har brukt mye tid og har gjort en grundig jobb.
AA170215 Alle de som har jobbet med saken til Sebastian har brukt mye tid og har gjort en grundig jobb.
SA170214 Til BT sier han at svindleren opptrådte proft og tydelig hadde gjort grundig research.
DA170214 Skarpsno, Gimle og Frogner vel har lagt ned et grundig arbeid i å fremme bevaring.
DA170214 Dette krever planmessig vedlikehold med systematisk og grundig trepleie for lengst mulig bevaring av eksisterende trær, avvikling av gaten som kollektivgate for utenbys busstrafikk, samt en generell oppgradering av alléen, sier Camilla Wilhelmsen.
DA170214 - Vi har jobbet med forsikringsselskapene, grundig og over tid.
AP170214 Jeg lagde annonse for utleie av huset vårt, og ryddet det grundig .
VG170213 Deretter må utøveren underkaste seg et veldig strengt kontrollregime, samtidig som saken etterforskes grundig .
SA170213 - Jeg har alltid likt å jobbe grundig med mine standpunkter, bare da kan jeg holde på dem i uvær.
DN170213 februar, der etterforskningen til statsadvokaten ble diskutert « grundig og intenst ».
DN170213 - Jeg har alltid likt å jobbe grundig med mine standpunkter, bare da kan jeg holde på dem i uvær.
DB170213 En grundig slakt.
DB170213 Bakgrunnen, som Vold gjør grundig rede for i boka, er for det første at det ikke fins noen Olaf Bulls plass i Oslo.
BT170213 Til BT sier han at svindleren opptrådte proft og tydelig hadde gjort grundig research.
BT170213 Det er fattet en beslutning, det har vært en grundig prosess og jeg er trygg på at det ble riktig beslutning.
AA170213 - Tiltaket kommer etter en grundig juridisk undersøkelse og gjennomgang av talen han holdt 17. januar i Dresden, sier partiets talsmann Christian Lüth.
AA170213 - Jeg har alltid likt å jobbe grundig med mine standpunkter, bare da kan jeg holde på dem i uvær.
AA170213 Det dokumenteres grundig i Sven Erik Gisvolds brannfakkel av en kronikk i Adresseavisen 27. januar.
VG170212 I går kveld mottok han sølvet sitt, fylte opp igjen lagrene med energi, og fikk en grundig runde med fysioterapi fra landslagets Fritz Hinteregger.
VG170212 - Jeg håper dette forslaget får et grundig offentlig søkelys mot seg.
DB170212 De fleste vil sjekke ganske grundig den tilbyderen som ligger langt under de andre i pris, sier Nissen.
DA170212 ? For jeg vet at jeg har gjort det så grundig selv.
AP170212 Kritikken fra komiteen baserer seg på flere misforståelser som presidentskapet grundig har oppklart i et offentlig tilgjengelig brev av 19. januar i år, uten at det er reflektert i Stanghelles kommentar.
AP170212 Kritikken fra komiteen baserer seg på flere misforståelser som presidentskapet grundig har oppklart i et offentlig tilgjengelig brev av 19. januar i år, uten at det er reflektert i Stanghelles kommentar.
VG170211 Det var betryggende å bli sjekket grundig etterpå, og nå vil jeg ta det med ro og få tilbake kreftene, og så se an over natten hva som er lurt å gjøre i morgen, sier Emil Hegle Svendsen.
VG170211 Men IT-systemene skal testes grundig .
SA170211 Det var betryggende å bli sjekket grundig etterpå, og nå vil jeg ta det med ro og få tilbake kreftene, og så se an over natten hva som er lurt å gjøre i morgen, sier Emil Hegle Svendsen.
FV170211 Det var betryggende å bli sjekket grundig etterpå, og nå vil jeg ta det med ro og få tilbake kreftene, og så se an over natten hva som er lurt å gjøre i morgen, sier Emil Hegle Svendsen.
DB170211 Det var betryggende å bli sjekket grundig etterpå, og nå vil jeg ta det med ro og få tilbake kreftene, og så se an over natta hva som er lurt å gjøre i morgen, sier Emil Hegle Svendsen i en pressemelding.
DB170211 Hun ber Trump « umiddelbart dele sine bevis med offentligheten og de aktuelle politimyndigheter, slik at hans påstander kan bli etterforsket raskt og grundig ».
DA170211 Det var betryggende å bli sjekket grundig etterpå, og nå vil jeg ta det med ro og få tilbake kreftene, og så se an over natten hva som er lurt å gjøre i morgen, sier Svendsen.
BT170211 Kulturminneverdier må tas med i regnestykket og grundig gjøres rede for når man vurderer tiltak der de trues.
BT170211 Det var betryggende å bli sjekket grundig etterpå, og nå vil jeg ta det med ro og få tilbake kreftene, og så se an over natten hva som er lurt å gjøre i morgen, sier Emil Hegle Svendsen.
AP170211 Valgdirektoratet skjerper IT-sikkerheten og skal gjennomteste sine systemer grundig før stortingsvalget til høsten.
AP170211 IT-systemene skal testes grundig før høsten, blant annet gjennom prøvehacking.
AP170211 Det var betryggende å bli sjekket grundig etterpå, og nå vil jeg ta det med ro og få tilbake kreftene, og så se an over natten hva som er lurt å gjøre i morgen, sier Emil Hegle Svendsen.
AA170211 Valgdirektoratet skjerper IT-sikkerheten og skal gjennomteste sine systemer grundig før stortingsvalget til høsten.
AA170211 IT-systemene skal testes grundig før høsten, blant annet gjennom prøvehacking.
VG170210 Derfor er det det beste for alle parter at de profesjonelle i CAS undersøker saken grundig og vi får et rettferdig sluttresultat, sier Uusitalo skriver TV2.
VG170210 - Nå skal man være veldig forsiktig med å love noe på vegne av et helt parti, men jeg kan i hvert fall love at vi skal gå grundig gjennom regelverket for å se hvordan man kan få flere av denne typen startup-bedrifter, sier han.
VG170210 Høyre-representanten åpner for å støtte en tidsbegrenset lov, som vil sikre at erfaringene fra et digitalt grenseforsvar skal kunne gjennomgås grundig av Stortinget dersom forslaget blir satt i verk.
VG170210 - Personvern er et så fundamentalt prinsipp for oss at det er behov for en grundig runde, og jeg ser ikke bort fra at dette kan bli landsmøtesak hos oss til våren, sier han.
VG170210 - DNK er positive til at alle forhold ved denne saken nå blir grundig gjennomgått og at fakta kommer frem.
VG170210 - Dette er vi nå i ferd med å gå grundig gjennom for å fremover kunne legge maksimalt godt til rette for elbil i Oslo, skriver hun videre.
SA170210 Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær, kaller dommen « grundig », men Mogren er imidlertid ikke sikker på at vi har fått vite hele sannheten.
SA170210 Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær sier det er en grundig dom.
FV170210 Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær, kaller dommen « grundig », men Mogren er imidlertid ikke sikker på at vi har fått vite hele sannheten.
FV170210 Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær sier det er en grundig dom.
DB170210 Derfor er det best for alle parter at de profesjonelle i CAS undersøker saken grundig slik at vi får et rettferdig sluttresultat.
DB170210 - Påtalenemnden i Antidoping Norge vil bruke noen dager på å lese dommen grundig og vurdere begrunnelsen nøye før det tas en endelig avgjørelse om en eventuell anke.
DA170210 - Vi vil bruke noen dager på å lese dommen grundig og vurdere begrunnelsen nøye før det tas en endelig avgjørelse om en eventuell anke.
BT170210 Nåværende styreleder Jan Erik Kjerpeseth sier til BT at han ikke ønsker å kommentere utspillet fra Inge Tangerås, og viser for øvrig til at han de siste ukene har kommentert saken grundig .
BT170210 NAVNET : - Jeg vurderte grundig om vår yngste datter skulle hete Ina, etter min venninne.
BT170210 Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær sier det er en grundig dom.
BT170210 Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær, kaller dommen « grundig », men Mogren er imidlertid ikke sikker på at vi har fått vite hele sannheten.
BT170210 Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær sier det er en grundig dom.
AP170210 - DNK er positive til at alle forhold ved denne saken nå blir grundig gjennomgått og at fakta kommer frem.
AP170210 Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær sier det er en grundig dom.
AP170210 Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær, kaller dommen « grundig », men Mogren er imidlertid ikke sikker på at vi har fått vite hele sannheten.
AP170210 Prosessfullmektig i Antidoping Norge, Niels Kiær sier det er en grundig dom.
VG170209 Han sier det har vært en prosess og en grundig vurdering, men da avgjørelsen ble tatt gikk det fort.
VG170209 - Vi har behov for å gå grundig gjennom svarene før vi sier noe mer, sier Helga Pedersen ( Ap ), som er nestleder i kommunalkomiteen.
VG170209 Før man gjør noe slikt, bør man tenke grundig gjennom hva man gjør og om det er verdt risikoen, sier Tønder.
DB170209 Han regnes som ekstremt tro mot grunnloven og anses som grundig , dypsindig og reflektert, skriver NTB.
DB170209 - Nå må vi gå grundig gjennom det vi har fått av informasjon og se om vi har fått svar på de spørsmålene vi ønsket å få svar på, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen.
DB170209 Nå er vi opptatt med å ta de første stegene, tomme toget og undersøke det grundig .
DB170209 Han regnes som ekstremt tro mot grunnloven og anses som grundig , dypsindig og reflektert, skriver NTB.
DA170209 Her mener jeg det er viktig å få en grundig utredning før vi konkluderer om et tredje juridisk kjønn.
DA170209 Før man gjør noe slikt, bør man tenke grundig gjennom hva man gjør og om det er verdt risikoen, sa Tønder i en høring i Stortinget torsdag.
BT170209 Men å snakke grundig og godt sammen, før noe avgjøres, er alltid en klok strategi.
BT170209 Advokat Harald Stabell har gjort en grundig jobb med å dokumentere hvordan prosessen og selve minnesmerket kan ha vært i strid med naboloven, for eksempel.
AP170209 - Jeg oppfordrer folk til å spørre grundig om veterinærens etterutdannelse, om veterinær overvåker både under og etter operasjonen.
AP170209 - Etter en lang og grundig debatt har havnerådet med stort flertall støttet styrets innstilling om å starte prosessen med å avslutte havnedirektørens arbeidsforhold.
AP170209 Gillebo roser rettsvesenet, og mener at saken har vært grundig belyst, med ekstra sakkyndige og grundig forarbeid fra politiet.
AP170209 Gillebo roser rettsvesenet, og mener at saken har vært grundig belyst, med ekstra sakkyndige og grundig forarbeid fra politiet.
AP170209 Fastlegeordningen ble valgt etter grundig utprøving og pilotering, og har vært en suksess som andre nordiske land i dag lar seg inspirere av.
AA170209 Han regnes som ekstremt tro mot grunnloven og anses som grundig , dypsindig og reflektert.
AA170209 - Nå må vi gå grundig gjennom det vi har fått av informasjon og se om vi har fått svar på de spørsmålene vi ønsket å få svar på, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen etter redegjørelsen.
AA170209 - Nå må vi gå grundig gjennom det vi har fått av informasjon og se om vi har fått svar på de spørsmålene vi ønsket å få svar på, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen.
FV170208 Han mener Norge har en grundig jegeropplæring og strenge krav til oppbevaring og skikkethet for å kunne erverve våpen.
FV170208 Han mener Norge har en grundig jegeropplæring og strenge krav til oppbevaring og skikkethet for å kunne erverve våpen.
AP170208 Han mener Norge har en grundig jegeropplæring og strenge krav til oppbevaring og skikkethet for å kunne erverve våpen.
AP170208 Han mener Norge har en grundig jegeropplæring og strenge krav til oppbevaring og skikkethet for å kunne erverve våpen.
AP170208 Han mener Norge har en grundig jegeropplæring og strenge krav til oppbevaring og skikkethet for å kunne erverve våpen.
SA170207 Nøkkelen for Viking er å gjøre en grundig vurdering av spilleren/spillerne de henter på lån.
SA170207 - Vi gjør dette grundig , slik vi gjør med alle potensielle RBK-spillere.
BT170207 | Nå skal vestlendinger få blodet sitt ekstra grundig sjekket ¶
BT170207 De har gjort en grundig jobb og alle hullene er tettet igjen, sier førsteinspektør i Mattilsynet, Kari Bjørnevoll.
BT170207 - Sakdefyrfirmaet Cytox har gjort en grundig jobb, og de fant ingen aktivitet på tilsynet i dag.
BT170207 - Vi gjør dette grundig , slik vi gjør med alle potensielle RBK-spillere.
AP170207 Nøkkelen for Viking er å gjøre en grundig vurdering av spilleren/spillerne de henter på lån.
AP170207 - Vi gjør dette grundig , slik vi gjør med alle potensielle RBK-spillere.
VG170206 På sin første arbeidsdag som generalsekretær i Norges Fotballforbund varsler Pål Bjerketvedt ( 56 ) en grundig gjennomgang av organisasjonen.
VG170206 CNN har satt seg grundig inn i striden mellom Trump administrasjonen, ved Justisdepartementet, og de føderale ankedomstolene.
VG170206 Dette er ikke noe vi har gjort i Norge før, så det er behov for å utrede det grundig .
DN170206 Ved New Yorks Kennedy Airport kunne irakere og iranere med visum rusle problemfritt gjennom passkontrollen, selv om Trump har sagt at de skal sjekkes ekstra grundig .
DN170206 I neste melding følger han opp og skriver at han har gitt departementet for innenlands sikkerhet ( Homeland Security ) ordre om å sjekke folk som kommer til USA ekstra grundig, med " ekstra grundig " i store bokstaver.
DN170206 I neste melding følger han opp og skriver at han har gitt departementet for innenlands sikkerhet ( Homeland Security ) ordre om å sjekke folk som kommer til USA ekstra grundig , med " ekstra grundig " i store bokstaver.
DN170206 Ekstra grundig
DB170206 Vi vil vurdere dette grundig , sier finansminister Siv Jensen.
DB170206 Nettopp derfor er det viktig at vi behandler dette grundig , og jeg har ikke nå tenkt til å forhåndskonkludere på hva regjeringen gjør på dette, sier finansministeren.
AP170206 Ved New Yorks Kennedy Airport kunne irakere og iranere med visum rusle problemfritt gjennom passkontrollen, selv om Trump har sagt at de skal sjekkes ekstra grundig .
AP170206 I neste melding følger han opp og skriver at han har gitt departementet for innenlands sikkerhet ( Homeland Security ) ordre om å sjekke folk som kommer til USA ekstra grundig, med « ekstra grundig » i store bokstaver.
AP170206 I neste melding følger han opp og skriver at han har gitt departementet for innenlands sikkerhet ( Homeland Security ) ordre om å sjekke folk som kommer til USA ekstra grundig , med « ekstra grundig » i store bokstaver.
AP170206 Ekstra grundig
AA170206 Ved New Yorks Kennedy Airport kunne irakere og iranere med visum rusle problemfritt gjennom passkontrollen, selv om Trump har sagt at de skal sjekkes ekstra grundig .
AA170206 I neste melding følger han opp og skriver at han har gitt departementet for innenlands sikkerhet ( Homeland Security ) ordre om å sjekke folk som kommer til USA ekstra grundig, med " ekstra grundig " i store bokstaver.
AA170206 I neste melding følger han opp og skriver at han har gitt departementet for innenlands sikkerhet ( Homeland Security ) ordre om å sjekke folk som kommer til USA ekstra grundig , med " ekstra grundig " i store bokstaver.
VG170205 » I en annen melding skriver presidenten at han har bedt om en ekstra grundig kontroll av folk som kommer inn i landet, men at « domstolene gjør jobben veldig vanskelig ».
VG170205 Det bør alle som fyrer opp under en kollektiv forståelse av våre muslimske medborgere tenke grundig over.
FV170205 Tusenvis har den siste uka blitt nektet å passere passkontroller på flyplasser over hele USA, på tross av at de har gyldig visum til USA, som krever en grundig søknadsprosess.
AP170205 I en grundig profil på Flynn av The New Yorker beskriver journalisten « Flynn-fakta » fra hans tid som leder for DIA slik : ¶
AP170205 I en grundig profil på Flynn av The New Yorker beskriver journalisten « Flynn-fakta » fra hans tid som leder for DIA slik : ¶
AA170205 Tusenvis har den siste uka blitt nektet å passere passkontroller på flyplasser over hele USA, på tross av at de har gyldig visum til USA, som krever en grundig søknadsprosess.
SA170204 Ekstra Bladet skriver at Team Skys sykler ble grundig gjennomgått etter tempoen, og at ingen unormale komponenter ble funnet i syklene.
SA170204 Anonyme kilder skal ha sagt at det internasjonale sykkelforbundet skal ha nektet etterforskere å undersøke syklene nærmere, men offisielle dokumenter fra arrangøren sier at laget sykler var de eneste som ble grundig undersøkt.
SA170204 Laguttakene til hver rundt går ofte på magefølelsen, etter at han har gjort en grundig vurdering.
SA170204 De ønsker å bli bedre, bruker mye tid på det og er grundig i alt de gjør, poengterer Lyssand før han legger til : ¶
FV170204 Laguttakene til hver rundt går ofte på magefølelsen, etter at han har gjort en grundig vurdering.
DB170204 Arsene Wenger er allerede på tribunen på grunn av sin utestengelse, hvis ikke hadde han nok protestert grundig på den situasjonen.
BT170204 Laguttakene til hver rundt går ofte på magefølelsen, etter at han har gjort en grundig vurdering.
BT170204 De ønsker å bli bedre, bruker mye tid på det og er grundig i alt de gjør, poengterer Lyssand før han legger til : ¶
AP170204 Ekstra Bladet skriver at Team Skys sykler ble grundig gjennomgått etter tempoen, og at ingen unormale komponenter ble funnet i syklene.
AP170204 Anonyme kilder skal ha sagt at det internasjonale sykkelforbundet skal ha nektet etterforskere å undersøke syklene nærmere, men offisielle dokumenter fra arrangøren sier at laget sykler var de eneste som ble grundig undersøkt.
AP170204 Laguttakene til hver rundt går ofte på magefølelsen, etter at han har gjort en grundig vurdering.
VG170203 Som vi har sagt gjentatte ganger her på denne plass : Kontantstøtten kan på godt og grundig faglig grunnlag stedes til hvile.
VG170203 Leder Kontantstøtten kan på godt og grundig faglig grunnlag stedes til hvile.
VG170203 Kontantstøtten kan på godt og grundig faglig grunnlag stedes til hvile.
VG170203 - Jeg er den første til å beklage at dette ikke blir klart som planlagt, men det er viktig at de nye systemene har tilfredsstillende kvalitet - og da er vi nødt til å teste dette grundig før bruk, sier IKT-direktøren og understreker at dette er høyt prioriert.
DB170203 - Vi går nå grundig gjennom informasjonen vi har fått og vurderer hva vi gjør med denne.
DB170203 - Hittil har vi lest grundig gjennom dokumentene.
DB170203 - Det var til tider ubehagelig, og det ble grundig påpekt fra serieskaperens side hvilke konsekvenser det kunne få om regelbruddene ble for alvorlige.
AP170203 Mammaen til Mille har sett seg grundig lei Cubus' SKJULTE PUSHING av fake Uggs #støggs, polyestercardigans og ta-tre-betal-for-to-utfordringer.
DB170202 « Jensen møtte på en måte fire aktorer som sørget for at han ble grundig spurt ut, ikke minst om innholdet i tekstmeldingene.
DB170202 Ifølge Bernander Silseth ble dette gjort for at styret skulle få tid til å sette seg grundig inn i Nasjonalmuseets behov.
DB170202 Det var også gjort et grundig arbeid før vi satte i gang arbeidet vårt.
AP170202 Resultatene var av en slik karakter at Jernbaneverket vurderte det som nødvendig med en grundig kartlegging.
AP170202 Resultatene var av en slik karakter at Jernbaneverket vurderte det som nødvendig med en grundig kartlegging.
SA170201 - Prosessen med å hente inn svarene har vært svært ryddig og grundig .
SA170201 Og den jobben gjorde de grundig - uten store problemer. 23. runde ble et kollektivt poengtap for alle lagene i toppen av tabellen, bortsett fra Manchester City.
FV170201 - Prosessen med å hente inn svarene har vært svært ryddig og grundig .
FV170201 Og den jobben gjorde de grundig - uten store problemer. 23. runde ble et kollektivt poengtap for alle lagene i toppen av tabellen, bortsett fra Manchester City.
DN170201 Vi har flere runder hvert år og gjør en grundig jobb, sier seniorøkonomen.
DN170201 Kandidater til USAs høyesterett må gjennom en grundig prosess : ¶
DB170201 Lars Vangen, medierådgiver i Senterpartiet, sier at videoen ble grundig vurdert da den ble laget.
DB170201 ¶ ØNSKEDRØM : « Varmepausen » var en ønskedrøm som ble grundig knust etter 2015 og 2016, som begge ga rekordhøye temperaturer., skriver artikkelforfatteren.
DB170201 « Varmepausen » var en ønskedrøm som ble grundig knust etter 2015 og 2016, som begge ga rekordhøye temperaturer.
DB170201 Samtidig mener Guldberg at forbrukerne bør sette seg grundig inn i ulike kvaliteter før de går til kjøp av ny sofa.
BT170201 - Prosessen med å hente inn svarene har vært svært ryddig og grundig .
BT170201 Og den jobben gjorde de grundig - uten store problemer. 23. runde ble et kollektivt poengtap for alle lagene i toppen av tabellen, bortsett fra Manchester City.
AP170201 - Prosessen med å hente inn svarene har vært svært ryddig og grundig .
AP170201 Og den jobben gjorde de grundig - uten store problemer. 23. runde ble et kollektivt poengtap for alle lagene i toppen av tabellen, bortsett fra Manchester City.
DB170131 - Selv om jeg støtter grundig sjekk av immigranter, vil jeg ikke å begrense rettighetene til amerikanske statsborgere og de som har lovlig opphold.
BT170131 TURØY-VRAKET : Vraket har blitt grundig undersøkt etter ulykken.
SA170130 Dette har han grundig understreket i sin selvbiografi.
SA170130 Dette har han grundig understreket i sin selvbiografi.
SA170130 Benkeplaten er rimelig bjørkefinér som er grundig malt med slitesterkt maling.
FV170130 Han kunne ikke huske å ha knivstukket noen, men opplyste i retten at han hadde fått hendelsen grundig forklart av andre.
DB170130 Vi er perfeksjonistiske i den forstand at vi ønsker å gjøre en grundig jobb.
BT170130 Spørsmålet er i hvilken grad planen blir tilstrekkelig grundig til å ivareta de myke trafikantene.
BT170130 Min oppfordring til Bymiljøetaten i Bergen og andre administrative og politiske organer er at man vurderer grundig innspillene som kommer fra innbyggerne med forslag til bedring av trafikksikkerheten i gater og veier.
BT170130 Spørsmålet er i hvilken grad planen blir tilstrekkelig grundig til å ivareta de myke trafikantene.
BT170130 Min oppfordring til Bymiljøetaten i Bergen og andre administrative og politiske organer er at man vurderer grundig innspillene som kommer fra innbyggerne med forslag til bedring av trafikksikkerheten i gater og veier.
BT170130 Benkeplaten er rimelig bjørkefinér som er grundig malt med slitesterkt maling.
AP170130 Benkeplaten er rimelig bjørkefinér som er grundig malt med slitesterkt maling.
DB170129 I USA kan du ikke sette deg på et fly uten å bli grundig undersøkt, sier terrorforskeren og legger til : ¶
DB170129 Rapporten konkluderte med at det ikke var anledning til å gi støtte til kommersielle aktører under den aktuelle tilskuddsordningen, at kontrakten med ILPI " trolig burde fulgt regelverket for offentlige anskaffelser ", og at det " uansett burde vært vurdert grundig og på en etterprøvbar måte før beslutningen om støtte til prosjektet ble fattet ", noe som ikke ble gjort.
BT170129 - Hvordan er det ? spurte jeg, og ventet mens han tenkte seg grundig om.
DB170128 Organisasjonen hennes krever at drapene blir fulgt opp på en grundig måte.
DB170128 Dette er grundig beskrevet i den nydelige boken " The Founding Gardeners " av Andrea Wulf.
DB170128 SE FORSKJELLEN : Donald og Melania Trumps oppførsel under innsettelsen forrige uke, har blitt grundig analysert av seerne.
BT170128 Etter hvert ble denne pessimistiske verdensanskuelsen grundig utkonkurrert av moderne selvhjelpslitteratur.
BT170128 Etter hvert ble denne pessimistiske verdensanskuelsen grundig utkonkurrert av moderne selvhjelpslitteratur.
AP170128 Vil UD si seg fornøyd med at de som skjøt gransker seg selv, bare granskingen er grundig nok ?
DB170127 ¶ SE FORSKJELLEN : Donald og Melania Trumps oppførsel under innsettelsen forrige uke, har blitt grundig analysert av seerne.
DB170127 Frps frykt for ghettofisering i Norge er grundig dekket i flere større reportasjer i NRK, som forlengst har gjort seg fortjent til skroting av økenavnet « ARK » ( Arbeiderpartiets rikskringkasting ).
BT170127 Han fremholder at granskingsprosessen er grundig , tar flere år og sikrer at de som kommer ikke utgjør noen fare.
BT170127 Spådommene om at Trump ville tone ned sine nasjonalistiske tendenser blir gjort grundig til skamme.
BT170127 Spådommene om at Trump ville tone ned sine nasjonalistiske tendenser blir gjort grundig til skamme.
AP170127 Japans finansminister Taro Aso sa at det nå vil være viktig å forklare grundig hvordan japanske selskaper har skapt arbeidsplasser i USA.
AP170127 Japans finansminister Taro Aso sa at det nå vil være viktig å forklare grundig hvordan japanske selskaper har skapt arbeidsplasser i USA.
DB170126 Han og teamet rundt Johaugs mål har vært å få alle sidene ved saken grundig belyst.
DB170126 - Min klient har gitt en grundig forklaring, og han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens advokat, Tom Barth-Hofstad til Dagbladet. 28-åringen er sammen med en 45-åring fra Romerike og en 40-åring fra Vestfold siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette.
BT170126 De bør bli grundig straffet, sier Elin Margrete Fosse.
AP170126 Dette er blitt grundig tilbakevist av russiske historikere og eksperter.
SA170125 Bjørkeng kjøpte leiligheten sin i Oslo tidligere i år, og pusset den grundig opp.
DB170125 Min klient har gitt en grundig forklaring, og han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens advokat, Barth-Hofstad til Dagbladet.
DB170125 Min klient har gitt en grundig forklaring, og han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens advokat, Barth-Hofstad til Dagbladet.
DB170125 Sammen med manusforfatter Paul Laverty har han gjort grundig research og snekret sammen et offer som er summen av virkelige tilfeller.
BT170125 Så langt har politiet begrensede opplysninger om saken, men lensmann Per Nordstrand opplyser at de har gjort et grundig stykke arbeid for å få klarhet i om noe straffbart har skjedd.
BT170125 De som tror vi har det lett i fengsel, tar grundig feil.
BT170125 Bjørkeng kjøpte leiligheten sin i Oslo tidligere i år, og pusset den grundig opp.
AP170125 Pasientene gjennomgikk også en grundig klinisk undersøkelse, med høyde og vekt av alle deltagerne, og med spyttprøver.
AP170125 Mange av Rødningens bilder er bygget rundt særpregede håndmodellerte figurer og grundig oppbygde scenarier som er fotografert uten digitale hjelpemidler.
AP170125 Bjørkeng kjøpte leiligheten sin i Oslo tidligere i år, og pusset den grundig opp.
SA170124 Man må tenke grundig gjennom ansvaret.
FV170124 Man må tenke grundig gjennom ansvaret.
BT170124 Man må tenke grundig gjennom ansvaret.
AP170124 Man må tenke grundig gjennom ansvaret.
SA170123 Jeg føler meg trygg på at høringsinstansene kommer til å gi sine vurderinger ut fra en mer grundig gjennomgang av forslaget enn Aftenbladet.
SA170123 Han er innkalt som vitne og skal gi en grundig forklaring.
SA170123 Han er innkalt som vitne og skal gi en grundig forklaring.
FV170123 Han er innkalt som vitne og skal gi en grundig forklaring.
FV170123 Han er innkalt som vitne og skal gi en grundig forklaring.
DB170123 Derimot tror vi at dette bør utredes på en grundig måte før man eventuelt tar en beslutning.
BT170123 - Uansett skal SFO gjennom en grundig nedvask, sier hun.
BT170123 - Uansett skal SFO gjennom en grundig nedvask, sier hun.
BT170123 Han er innkalt som vitne og skal gi en grundig forklaring.
AP170123 Med data fra flybåren laser kan man enkelt og rimelig skille ut gammelskog med stort potensial for høye naturverdier, og sikre at denne kartlegges grundig og at tilstrekkelige miljøhensyn tas.
AP170123 Med data fra flybåren laser kan man enkelt og rimelig skille ut gammelskog med stort potensial for høye naturverdier, og sikre at denne kartlegges grundig og at tilstrekkelige miljøhensyn tas.
AP170123 Spicer strøk så grundig i faktasjekkene at The Washington Posts journalist beklaget at avisens løgnskala som måles i antall pinocchioer, gikk for kort.
AP170123 Han er innkalt som vitne og skal gi en grundig forklaring.
AP170123 Han er innkalt som vitne og skal gi en grundig forklaring.
DN170122 Pressen gjør et viktig og grundig avsløringsarbeid, skriver Arkivverket, som har tatt grep for å styrke den offentlige forvaltningen.
DB170122 Tipset er å sjekke bagen grundig før du pakker, sier Vik.
SA170121 Det kommer nok uansett en grundig overhaling av den stallen i sommer, sier Alsaker.
DB170121 Partene må belyse saken så grundig , forståelig og åpent at det kan veilede og overbevise lekfolk.
DB170121 Her finner du en grundig oversikt som gir deg svaret på hvilke forskjeller hevemidlene har. #4 : Bruk stekeovnen din riktig ¶
AP170121 Det kommer nok uansett en grundig overhaling av den stallen i sommer, sier Alsaker.
DB170120 Uansett hvor grundig en sak behandles ved førstegangs asylsøknad, vil juks i en del saker først bli avslørt i ettertid.
DB170120 Tilbakekall av statsborgerskap eller oppholdstillatelse bygger på grundig utredning.
DB170120 Også kvoteflyktninger blir grundig sjekket før de kommer til Norge, og avklart ID er et krav.
AP170120 For øvrig er prosessen frem mot en særlov grundig beskrevet på side fem i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier han.
SA170119 Vi må nå drøfte dette grundig .
SA170119 Teigen sier hendelsen er sterkt beklagelig og sier selskapet vil ha en grundig gjennomgang for å prøve å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen.
SA170119 Et par navn bør imidlertid ha vært forsøkt overtalt - grundig .
FV170119 Teigen sier hendelsen er sterkt beklagelig og sier selskapet vil ha en grundig gjennomgang for å prøve å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen. | 30 savnet etter at hotell ble tatt av snøskred i Italia ¶
FV170119 Et par navn bør imidlertid ha vært forsøkt overtalt - grundig .
DB170119 - For landet blir det antakelig viktig å gi ham en grundig rettsprosess.
DB170119 » skriver Hallström, og avslutter med å fortelle at en grundig etterforskning er innledet, og at forseelser vil bli rapportert og straffet.
DB170119 Uavhengig om man liker det eller ikke er det ikke til å komme bort fra at politikerne våre går grundig til verks på å hjelpe så lite som mulig her hjemme.
BT170119 Teigen sier hendelsen er sterkt beklagelig og sier selskapet vil ha en grundig gjennomgang for å prøve å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen.
BT170119 Et par navn bør imidlertid ha vært forsøkt overtalt - grundig .
AP170119 februar 2016 en grundig rapport, som forhåpentligvis vil danne grunnlag for en interessant debatt om EOS-utvalget i et fremtidsrettet perspektiv.
AP170119 Teigen sier hendelsen er sterkt beklagelig og sier selskapet vil ha en grundig gjennomgang for å prøve å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen.
SA170118 Teigen sier hendelsen er sterkt beklagelig og sier selskapet vil ha en grundig gjennomgang for å prøve å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen.
SA170118 Hun og en kollega har sett grundig på fargevalg ved nybygg og maling av eksisterende bygninger de siste tyve årene, og kommet frem til at det er blitt mer og mer grått.
SA170118 - Hadde det vært det billigste å gå grundig til verks og fikse opp det gamle, så ville jo det vært vanligere enn å kjøre innom søppelfyllingen på vei til varehuset.
SA170118 Det viktigste er at utvalget, som skal gjøre jobben, får gjort et grundig og skikkelig arbeid, sier oppdragsgiver Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund.
SA170118 Jeg har full forståelse for at han vil tenke grundig gjennom hva han skal svare Norges Fotballforbund, sier Gjelsten.
SA170118 Jeg har full forståelse for at han vil tenke grundig gjennom hva han skal svare Norges Fotballforbund, sier Gjelsten.
FV170118 Jeg har full forståelse for at han vil tenke grundig gjennom hva han skal svare Norges Fotballforbund, sier Gjelsten.
FV170118 Jeg har full forståelse for at han vil tenke grundig gjennom hva han skal svare Norges Fotballforbund, sier Gjelsten.
DB170118 - Det er fordi man mister den vurderingen man i dag har i UDI og UNE, med grundig vurdering og stor kompetanse, og går rett på domstolen, sier hun til NTB.
DB170118 Kanalens nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther sier til Medier24 at TV 2 mener at de har gjort en grundig jobb som er i samsvar med arbeidsmiljøloven.
BT170118 Jeg har full forståelse for at han vil tenke grundig gjennom hva han skal svare Norges Fotballforbund, sier Gjelsten.
BT170118 Jeg har full forståelse for at han vil tenke grundig gjennom hva han skal svare Norges Fotballforbund, sier Gjelsten.
AP170118 For en uke siden sendte Kontrollkomiteen et oppsiktsvekkende kritisk brev til presidentskapet der denne saken blir grundig behandlet.
AP170118 For en uke siden sendte Kontrollkomiteen et oppsiktsvekkende kritisk brev til presidentskapet der denne saken blir grundig behandlet.
AP170118 - Det er veldig spesielt på bakgrunn av at han ikke møter andre innsatte og at det egentlig ikke har vært grundig vurdert som et alternativ, sa han.
AP170118 Hun og en kollega har sett grundig på fargevalg ved nybygg og maling av eksisterende bygninger de siste tyve årene, og kommet frem til at det er blitt mer og mer grått.
AP170118 - Hadde det vært det billigste å gå grundig til verks og fikse opp det gamle, så ville jo det vært vanligere enn å kjøre innom søppelfyllingen på vei til varehuset.
AP170118 Det viktigste er at utvalget, som skal gjøre jobben, får gjort et grundig og skikkelig arbeid, sier oppdragsgiver Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund.
AP170118 Jeg har full forståelse for at han vil tenke grundig gjennom hva han skal svare Norges Fotballforbund, sier Gjelsten.
AP170118 Jeg har full forståelse for at han vil tenke grundig gjennom hva han skal svare Norges Fotballforbund, sier Gjelsten.
VG170117 Poenget er at triopolet nå har hjernevasket kundene så grundig at pris er det eneste vi tenker på.
VG170117 BILLIG, BILLIG, BILLIG : - Triopolet i den norske matvarebransjen har hjernevasket kundene så grundig at pris nesten er det eneste vi tenker på, skriver Dagfinn Nordbø, her med Rema-gründer Odd Reitan i handlekurven.
DB170117 Personlig applauderer jeg slike tiltak, men jeg har full respekt for at besluttende myndigheter må utrede slike forslag til endringer grundig før det eventuelt implementeres, sier Edvartsen.
DB170117 Personlig applauderer jeg slike tiltak, men jeg har full respekt for at besluttende myndigheter må utrede slike forslag til endringer grundig før det eventuelt implementeres, sier Edvartsen.
DB170117 - Fra flere hold har vi mottatt bekymringsmeldinger, blant annet ordførere og lokale tillitsvalgte, som mener at prosessen ikke har vært åpen og grundig nok.
DB170117 Teksten er oversatt i sin helhet av Tom Lotherington, og Per Johan Moe har skrevet et grundig etterord.
AP170117 CFDA kan foreløpig ikke gjøre annet enn å love å etterforske saken grundig og snarest mulig presentere resultatet av sine undersøkelser.
AP170117 - Vi må nå gå grundig gjennom dommen og rettspraksis.
AP170117 - Vi er skuffet over dommen, men tar den til etterretning og skal nå bruke den nærmeste tiden til å lese domspremissene grundig , sier Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme, i en pressemelding.
SA170116 Men 53-åringen var imidlertid ikke redd for å måtte gå grundig til verks, og så fort potensial i den 67 kvadratmeter store leiligheten i blokka.
DN170116 Donald Trump tar til orde for en grundig avtale med Russland om atomnedrustning og vil lette på sanksjonene mot landet.
DB170116 Vi kan bare håpe at de andre partiene etterhvert ser fornuften, ikke bare i avkriminalisering, men også i en grundig gjennomgang av den rådende ruspolitikken, en gjennomgang der det verken er dogmer, moralisme, en utopisk nullvisjon eller ren panikk som får råde, men istedenfor fakta og et ønske om å begrense skadevirkninger.
DB170116 Å lære språket gjennom praksis i skolen synes nødvendig for at de nynorske tekstene ikke skal virke for fjerne og fremmede, og det spørs om dette kan gjøres grundig nok uten den kniven i ryggen som en karakter gir.
BT170116 Vi må også diskutere det grundig i bystyregruppen, sier Solberg.
BT170116 - Hvis det fremmes et mistillitsforslag, må vi gå grundig gjennom det og vurdere om det er grunnlag for mistillit, som er det sterkeste virkemiddelet vi har i Oslos parlamentariske system.
BT170116 Men 53-åringen var imidlertid ikke redd for å måtte gå grundig til verks, og så fort potensial i den 67 kvadratmeter store leiligheten i blokka.
AP170116 Vi må også diskutere det grundig i bystyregruppen, sier Solberg.
AP170116 - Hvis det fremmes et mistillitsforslag, må vi gå grundig gjennom det og vurdere om det er grunnlag for mistillit, som er det sterkeste virkemiddelet vi har i Oslos parlamentariske system.
AP170116 « Vi har hatt en grundig prosess hva gjelder valg av mikrobryggeri i Trondheim og har hatt god dialog med både Austmann og Trondhjem Mikrobryggeri.
AP170116 Men 53-åringen var imidlertid ikke redd for å måtte gå grundig til verks, og så fort potensial i den 67 kvadratmeter store leiligheten i blokka.
DB170115 I tillegg til politietterforskning har saken vært grundig behandlet av både UDI og Utlendingsnemnda ( UNE ), skriver UDI.
AP170115 President Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, sier til BBCs russiske nyhetstjeneste at denne tiltakspakken må diskuteres grundig av alle relevante offentlige organer.
AP170115 Også Utlendingsdirektoratet har sendt ut en pressemelding der de skriver at denne konkrete saken ble « grundig behandlet av både UDI og UNE ( Utlendingsnemnda ) » og at vedtaket « bygger på omfattende dokumentasjon ».
AP170115 Også Utlendingsdirektoratet har sendt ut en pressemelding der de skriver at denne konkrete saken ble « grundig behandlet av både UDI og UNE ( Utlendingsnemnda ) » og at vedtaket « bygger på omfattende dokumentasjon ».
DB170113 - Presidentskapet tar kritikken alvorlig, og vi vil foreta en grundig gjennomgang av saken, skriver Thommessen i en epost til NTB.
DB170113 Det fastslår fem svært erfarne veteraner i en grundig analyse av saksgangen i Klassekampen denne uka.
BT170113 Regjeringens naive tro på såkalte dynamiske effekter av skattekutt er grundig tilbakevist.
AP170113 Vi vet nå at de tenkte grundig gjennom taktikken sin, skriver Indivisible-forfatterne i håndboken.
AP170113 Vi vet nå at de tenkte grundig gjennom taktikken sin, skriver Indivisible-forfatterne i håndboken.
AP170113 EOS-utvalget understreker at en klar hjemmel er viktig av « hensyn til utvalgets fortsatte kontroll av tjenestene og for å sikre at evalueringen blir tilstrekkelig reell og grundig .
AP170113 EOS-utvalget understreker at en klar hjemmel er viktig av « hensyn til utvalgets fortsatte kontroll av tjenestene og for å sikre at evalueringen blir tilstrekkelig reell og grundig .
AP170113 Det finnes gode argumenter for begge standpunkt, og jeg er opptatt av at det er viktig at disse spørsmålene diskuteres grundig , og at man ikke forenkler diskusjonen.
SA170112 - Det er mange utfordringer knyttet til å etterforske en hendelse som skjedde for snart 22 år siden, men vi er motivert for å gjennomføre en bred og grundig etterforskning, sier Berge.
SA170112 Gikk grundig lei av toppidretten ¶
FV170112 - Det er mange utfordringer knyttet til å etterforske en hendelse som skjedde for snart 22 år siden, men vi er motivert for å gjennomføre en bred og grundig etterforskning, sier Berge. ( ©NTB ) ¶
FV170112 Gikk grundig lei av toppidretten ¶
DB170112 Så snart vi mottar dem vil vi igangsette grundig undersøkelser for å finne ut av årsaken.
BT170112 - VANSKELIG VALG : Camilla Schreiber, styreleder i Norsk nettverk for Downs syndrom, oppfordrer foreldre til å tenke seg grundig om når de får tilbud om tidlig ultralyd.- Mange er ikke klar over hvilket vanskelig valg de kan bli stilt overfor, Sier Schreiber, som selv har datteren Hermine med Downs syndrom.
BT170112 Når blant annet Casiokids, Razika og Major Parkinson står på listen over band som hadde en av sine første konserter på Torsdagsrock, kan man forvente at bookingansvarlige har gjort en grundig jobb denne gangen også.
BT170112 Gikk grundig lei av toppidretten ¶
AP170112 Gikk grundig lei av toppidretten ¶
SA170111 Oslo ( NTB-Bibiana Piene ) : Spesialenheten for politisaker gikk grundig til verks for å dokumentere at Eirik Jensens kildebruk av Gjermund Cappelen er i strid med instruksen han selv har vært med å utarbeide.
DB170111 - Jeg må studere dommen grundig og gi riksadvokaten et råd om hvorvidt det er grunnlag for å anke, sier han til NTB.
BT170111 Arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser og instrukser for informantbehandling ble grundig gjennomgått.
DN170110 Beslutningen programkomiteen landet på, var grundig diskutert med representanter for landsdelen og fagbevegelsen, inkludert LO-leder Gerd Kristiansen, påpeker hun.
DB170110 Heerenveen ble valgt etter en lang og grundig prosess fordi nivået i Nederland - der ballspillet trumfer den fysiske biten - er det som per dato passer den norske tenåringen best.
DB170110 - Heerenveen ble valgt etter en lang og grundig prosess fordi nivået i Nederland - der ballspillet trumfer den fysiske biten - er det som per dato passer den norske tenåringen best, skriver Morten Pedersen i en kommentar.
DB170110 - Jeg ønsker å gi en grundig orientering om bakgrunnen for vår beslutning og tiltakene vi vil gjennomføre, som for eksempel merking av ulv, sier statsråden.
DB170110 - Spesialenheten har foretatt en grundig økonomietterforskning.
DB170110 - Vi har hatt grundig ansettelsesprosesser, og der hvor det var korrekt å lyse ut stillingene eksternt gjorde vi det.
DB170110 Før det fattes noe vedtak om dette siste må statsministeren åpne for et grundig politisk ordskifte.
DB170110 I starten måtte HBO Nordic tåle å falle grundig igjennom på de fleste punkter, målt opp mot sin mer erfarne konkurrent, Netflix.
BT170110 Han ble grundig utspurt av kvinnens forsvarer i retten.
BT170110 Han ble grundig utspurt av kvinnens forsvarer i retten.
BT170110 Frank Nes i Bergen Live har lest gjennom mulighetsstudien og mener det er en grundig rapport.
AP170110 Saudi-Arabia må etter anslagene nøye seg med 1,6 prosent og blir dermed grundig slått av erkefienden Iran som kan vente seg 5,2 prosent etter atomavtalen med USA og andre stormakter.
AP170110 Saudi-Arabia må etter anslagene nøye seg med 1,6 prosent og blir dermed grundig slått av erkefienden Iran som kan vente seg 5,2 prosent etter atomavtalen med USA og andre stormakter.
AP170110 - Nå har vi mottatt denne rapporten i dag, og jeg må be om tid så vi får sett grundig gjennom den sammen med Renovasjonsetaten for å vurdere omfanget og hva slags konsekvenser dette bør ha.
AP170110 Jensen ga retten en grundig innføring i sin egen ungdoms- og voksentid fra oppveksten på Nesodden til han i 1979 begynte i Oslo-politiet.
SA170109 For vår del bestilte vi en time med arkitekten før byggestart, da gikk vi grundig gjennom leiligheten og fikk gjort flere endringer som passet bedre for oss, forteller hun.
FV170109 Det var sjelden at han tok standpunkt uten å ha tenkt i gjennom grundig og han var alltid blid og forekommende.
FV170109 Lærerne er bevisste på hva elevene skal lære og forklarer det grundig flere ganger.
FV170109 For vår del bestilte vi en time med arkitekten før byggestart, da gikk vi grundig gjennom leiligheten og fikk gjort flere endringer som passet bedre for oss, forteller hun.
BT170109 Spesialenhetens innledningsforedrag kommer ikke før tirsdag, og først da blir det redegjort grundig for korrupsjonssaken mot den tidligere politispaneren.
BT170109 Påtalemyndigheten har derfor lagt opp til en grundig bevisførsel mot Cappelen.
BT170109 Spesialenhetens innledningsforedrag kommer ikke før tirsdag, og først da blir det redegjort grundig for korrupsjonssaken mot den tidligere politispaneren.
BT170109 Påtalemyndigheten har derfor lagt opp til en grundig bevisførsel mot Cappelen.
BT170109 For vår del bestilte vi en time med arkitekten før byggestart, da gikk vi grundig gjennom leiligheten og fikk gjort flere endringer som passet bedre for oss, forteller hun.
BT170109 Det virker veldig systematisk og grundig gjort, sier treneren.
BT170109 - Det virker veldig systematisk og grundig gjort.
AP170109 For vår del bestilte vi en time med arkitekten før byggestart, da gikk vi grundig gjennom leiligheten og fikk gjort flere endringer som passet bedre for oss, forteller hun.
AP170109 | EM-kollapsen utløser grundig testing av Pedersen : - Det var skremmende ¶
DB170108 Han bør nå gå grundig gjennom kontrakten for å se på muligheter for å komme seg ut, sier Hagen.
DB170108 Med dette bakteppet oppleves det tydeligvis som et sjokk at en klagebehandling vedrørende rovdyrskyting blir tatt på alvor og underlagt en grundig juridisk vurdering - slik all klagebehandling i slike saker egentlig fortjener.
DB170107 - Det er viktig å ikke skjærer alle prosjekter og gårder over en kam, og gjøre grundig research før man velger å reise ned å jobbe som frivillig.
DB170107 Tøm ut og vask grundig .
BT170107 - Vi har gått gjennom alle de 11 henlagte meldingene og vurdert dem grundig på nytt.
AP170107 Han mener tingrettsdommen var grundig og god og påpekte en rekke kritikkverdige forhold.
SA170106 Avisen har gått grundig fram, sett på saksforløpet over tid og dokumentert de hendelsene den beskriver.
DB170106 Så fikk han gledesbeskjeden : - Jeg husker ikke helt hva som ble sagt ¶ ¶ GRUNDIG SLÅTT : En liggende Sergej Ustjugov vant, nærmest som vanlig, i Toblach, og økte forspranget ned til Sundby med 52 sekunder.
DB170106 Dette temaet ble grundig behandlet i det såkalte Fjørtoft-utvalget under tittelen " Statlig idrettspolitikk i en ny tid ".
DB170106 Mari Hult er glad for at Hurtigruten har gått så grundig til verks.
AP170106 - Prosjektgruppen har avlevert en grundig og solid faglig fundert rapport.
DN170105 Jeg tok så grundig feil, sier Jens Ulltveit-Moe, som ventet 10 prosents boligprisfall i fjor.
DB170105 - En ting er den lave prisen, men det er også en veldig grundig opplæring.
DB170105 Skadevirkningene er først blitt synlige gjennom mange års grundig og komplisert forskning.
DB170105 Disse forfatterne er forkjempere for bruk av MDMA i psykoterapi og del av et nettverk av psykedelikaforskere som ble beskrevet i en grundig artikkel på nettstedet forskning.no for noen måneder siden.
BT170105 Grundig og oppdatert internasjonalt fagarbeid av blant annet FNs organisasjon for ernæring og landbruk ( FAO ) og International Food Policy Research Institute ( IFPRI ) viser at det ikke nødvendigvis er konkurranse mellom biodrivstoff og mat.
SA170104 - Vi har en løpende og grundig dialog med Petroleumstilsynet og forventer en tett oppfølging fra tilsynet også i år.
AP170104 Alle eggdonorene må gjennomgå en grundig genetisk sjekk.
AP170104 Alle eggdonorene må gjennomgå en grundig genetisk sjekk.
AP170104 De har et lite skur å bo i, men er ellers grundig forfordelt og hører til blant de aller fattigste. | « Manchester by the Sea » : Klokkeklart og vondt ¶
SA170103 Uavhengig av om selskapet er organisert som et AS eller som et NUF anbefaler han at man uansett foretar en grundig bakgrunnssjekk før man engasjerer selskapet til å utføre en tjeneste.
SA170103 KLEVELAND : Anbefaler at man tar en grundig bakgrunnssjekk av håndverkeren man hyrer.
DB170103 Forsvarer Linda Ellefsen Eide har uttrykt håp om at lagmannsretten vil foreta en grundig drøftelse av om hijab virkelig er et religiøst plagg, noe hun mener tingretten ikke gjorde.
DB170103 Eide håper videre at lagmannsretten vil foreta en grundig drøftelse av om hijab virkelig er et religiøst plagg, noe hun mener tingretten ikke gjorde.
AP170103 Statsminister Hun Sen garanterte grundig etterforskning av drapet og ba opposisjonen unngå å utnytte tragedien politisk.
AP170103 En grundig diskusjon om hvilken rolle et av nasjonens mest sentrale monumentalbygg skal fylle er nødvendig.
AP170103 Uavhengig av om selskapet er organisert som et AS eller som et NUF anbefaler han at man uansett foretar en grundig bakgrunnssjekk før man engasjerer selskapet til å utføre en tjeneste.
AP170103 KLEVELAND : Anbefaler at man tar en grundig bakgrunnssjekk av håndverkeren man hyrer.
BT170102 Jeg er nok grundig av natur.
AP170102 Lokalstyret har startet et grundig arbeid med å finne trygge arealer til nye boliger.
DN170101 Vermonts demokratiske senator Peter Shumlin maner føderale myndigheter til å « gjennomføre en grundig og fullstendig etterforskning av hendelsen og gjøre tiltak for å sikre at dette aldri skjer igjen ».
DB170101 Testet grundig
DB170101 Tross Frp's utrettelige kamp mot skreddersømøkonomer, elitefeminister og folk som vet bedre enn dem, må de her se seg grundig slått av Senterpartiet.
BT170101 Advokat Thomas Horn, som har skrevet en doktorgradsavhandling om varetektsfengsling og isolasjon, mener tingrettsdommen grundig og god og peker på flere kritikkverdige forhold ved Breiviks soning.
BT170101 Advokat Thomas Horn, som har skrevet en doktorgradsavhandling om varetektsfengsling og isolasjon, mener tingrettsdommen grundig og god og peker på flere kritikkverdige forhold ved Breiviks soning.
AA161231 - Gledelig nytt år til dere alle, inkludert mine mange fiender og de som har kjempet mot meg og tapt så grundig , lyder twittermeldingen fra Donald Trump på årets siste dag.
AA161231 - Gledelig nytt år til dere alle, inkludert mine mange fiender og de som har kjempet mot meg og tapt så grundig , lyder twittermeldingen fra Donald Trump på årets siste dag.
AP161220 Wang la vekt på at Norge grundig hadde reflektert over grunnene til at tilliten i det tosidige forholdet mellom landene hadde lidd skade, og at det er oppnådd viktig enighet om å lære av erfaringene og gjenskape tillitsforholdet, « i samsvar med Norges og dets folks interesser ».
FV161216 Nå leser vi grundig gjennom hva som er lagt som grunnlag for avgjørelsen.
AP161216 Nå leser vi grundig gjennom hva som er lagt som grunnlag for avgjørelsen.
AP161208 De kunne ha avventet og behandlet omgjøringsbegjæringen grundig , siden det er så stor tvil om alderen, sier hans verge fra han bodde på mottak i Svolvær, Guro Fikseth.
AP161130 Franske Anaïs Bescond hadde sju sekunder til gode på vinneren ut fra siste skyting, men ble grundig slått på sisterunden og måtte nøye seg med annenplass. 15,8 sekunder skilte tetduoen i mål.
VG161121 Magnitskij beskrev svindelen i detalj og redegjorde grundig for sine konklusjoner.
SA161118 Etter en grundig gjennomgang har vi valgt å fortsette å ta den med oss, sier Olberg. ( for abonnenter ) ¶
SA161118 Etter en grundig gjennomgang har vi valgt å fortsette å ta den med oss, sier Olberg.
AP161118 Etter en grundig gjennomgang har vi valgt å fortsette å ta den med oss, sier Olberg. ( for abonnenter ) ¶
AP161118 Etter en grundig gjennomgang har vi valgt å fortsette å ta den med oss, sier Olberg.
SA161109 Man kan stille spørsmål ved, som dere også sikkert gjør, om det er den retningen man ønsker, eller om man ønsker en mer langsiktig og grundig retning.
AP161109 Man kan stille spørsmål ved, som dere også sikkert gjør, om det er den retningen man ønsker, eller om man ønsker en mer langsiktig og grundig retning.
AP161028 - Det er viktig at saken blir grundig etterforsket slik at de etterlatte og allmennheten får svar, og for at ingen unødig skal utsettes for mistanke, slik det framkommer av Riksadvokatens pressemelding, sier hun.
SA161027 Han har vært grundig , profesjonell og idratt til at vi har klart å ha en positiv utvikling de siste årene.
BT161027 Han har vært grundig , profesjonell og idratt til at vi har klart å ha en positiv utvikling de siste årene.
AP161027 Han har vært grundig , profesjonell og idratt til at vi har klart å ha en positiv utvikling de siste årene.
AP161024 Etter å ha sjekket tilgjengelig dokumentasjon og regnskapstall opp mot kravene i barnehageloven, ble tre barnehager med avvikende tall plukket ut for grundig økonomisk tilsyn.
FV161019 Bendiksen beskriver han som en grundig og drivende dyktig lege.
SA161018 Bendiksen beskriver han som en grundig og drivende dyktig lege.
BT161018 Bendiksen beskriver han som en grundig og drivende dyktig lege.
FV161012 NettstedetiFixit, som først undersøkte problemet grundig , kom frem til at problemetikke ligger i selve skjermen, men derimot i kontrollerbrikkene til berøringsskjermen på innsiden av telefonen.
BT161012 NettstedetiFixit, som først undersøkte problemet grundig , kom frem til at problemetikke ligger i selve skjermen, men derimot i kontrollerbrikkene til berøringsskjermen på innsiden av telefonen.
AP161012 NettstedetiFixit, som først undersøkte problemet grundig , kom frem til at problemetikke ligger i selve skjermen, men derimot i kontrollerbrikkene til berøringsskjermen på innsiden av telefonen.
SA161003 - Vi i idrettsstyret skal nå lese rapporten grundig og skape en prosess for hvordan vi skal forholde oss til disse rådene inn i fremtiden, sier Tvedt.
AP161003 - Vi i idrettsstyret skal nå lese rapporten grundig og skape en prosess for hvordan vi skal forholde oss til disse rådene inn i fremtiden, sier Tvedt.
BT160920 Planene for øktene blir gått grundig gjennom i garderoben, så er det ut på feltet for å trene.
AP160917 Besøket ble grundig dekket i alle de nasjonale TV-sendingene.
SA160913 Vaske med høyttrykksspyler, gjøre en grundig støvtørk og rydde i systemer i hyller og skap.
FV160913 Vaske med høyttrykksspyler, gjøre en grundig støvtørk og rydde i systemer i hyller og skap.
BT160913 Vaske med høyttrykksspyler, gjøre en grundig støvtørk og rydde i systemer i hyller og skap.
BT160909 Det er et systematisk og grundig arbeid med å grave frem, rydde unna, gjennomgå og dokumentere alt underveis.
BT160909 - Vi har foretatt en grundig etterforskning, der det blant annet har vært gjennomført krimtekniske og elektrotekniske undersøkelser med bistand fra BKK, sier politiadvokat Vibeke Nistad Dieseth.
AP160908 Danmarks skatteminister Karstein Lauritzen sier at han har overveid beslutningen grundig .
AP160907 Danmarks skatteminister Karstein Lauritzen sier at han har overveid beslutningen grundig .
AP160905 Kari Henriksen ( Ap ) i justiskomiteen viser til at dersom saken kommer til Stortinget vil partiet gjøre en grundig jobb i forkant med å lytte til fagmiljøer.
AP160905 I en uttalelse fra E-sjefen, Morten Haga Lunde, skryter han av utvalget for et grundig arbeid.
SA160825 Dette må undersøkes grundig , sier han til avisen Iltalehti.
BT160825 Dette må undersøkes grundig , sier han til avisen Iltalehti.
AP160825 Dette må undersøkes grundig , sier han til avisen Iltalehti.
SA160818 Lærerne er bevisste på hva elevene skal lære og forklarer det grundig flere ganger.
DA160818 Dette er en god og grundig prosess, sier Sagen Helgø og fortsetter : ¶
BT160818 Lærerne er bevisste på hva elevene skal lære og forklarer det grundig flere ganger.
AP160818 Lærerne er bevisste på hva elevene skal lære og forklarer det grundig flere ganger.
FV160817 Thor Arne forteller at han ikke laget noen grundig tegning av den 15 kvadratmeter store bua på forhånd, men at den ble til underveis.
AP160811 Barn bør ikke ha kostholdsrestriksjoner dersom det ikke er helt påkrevet, etter grundig utredning, sier overlegen, og påpeker at sunne matvaner må bygges tidlig.
SA160810 Vurderer behov for reparasjoner og vedlikehold grundig , og måler ulike deler av boligens tilstand på en skala fra null ( ingen avvik ) til 3 ( alvorlig avvik ).
SA160810 Tilstandsrapport : ¶ Grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske tilstand og behov for vedlikehold.
SA160810 Inneholder teknisk beskrivelse og angir vedlikeholdsbehov, men er ikke like grundig som en tilstandsrapport.
AP160810 Vurderer behov for reparasjoner og vedlikehold grundig , og måler ulike deler av boligens tilstand på en skala fra null ( ingen avvik ) til 3 ( alvorlig avvik ).
AP160810 Tilstandsrapport : ¶ Grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske tilstand og behov for vedlikehold.
AP160810 Inneholder teknisk beskrivelse og angir vedlikeholdsbehov, men er ikke like grundig som en tilstandsrapport.
AP160729 Advoktfirmaet hevder de utfører en grundig bakgrunnssjekk på alle potensielle kunder.
SA160727 Så hvorfor ikke ta den finske legen på ordet og invitere WADA til å gjennomføre en grundig gransking ?
SA160727 Langrennsekspert ber Norges skiforbund ta Finland på ordet og invitere WADA til å gjennomføre en grundig granskning.
FV160727 Så hvorfor ikke ta den finske legen på ordet og invitere WADA til å gjennomføre en grundig gransking ?
FV160727 Langrennsekspert ber Norges skiforbund ta Finland på ordet og invitere WADA til å gjennomføre en grundig granskning.
SA160726 Thor Arne forteller at han ikke laget noen grundig tegning av den 15 kvadratmeter store bua på forhånd, men at den ble til underveis.
BT160726 Thor Arne forteller at han ikke laget noen grundig tegning av den 15 kvadratmeter store bua på forhånd, men at den ble til underveis.
AP160726 Thor Arne forteller at han ikke laget noen grundig tegning av den 15 kvadratmeter store bua på forhånd, men at den ble til underveis.
FV160721 I tur og orden gikk de grundig gjennom hendelsesforløpet og det de beskriver som en « urimelig dom ».
FV160721 De har tenkt grundig hvordan de skal håndtere situasjonen.
FV160721 - Forklaringen skiforbundet har kommet med, er veldig grundig .
SA160720 I tur og orden gikk de grundig gjennom hendelsesforløpet og det de beskriver som en « urimelig dom ».
SA160720 De har tenkt grundig hvordan de skal håndtere situasjonen.
SA160720 - Forklaringen skiforbundet har kommet med, er veldig grundig .
BT160720 I tur og orden gikk de grundig gjennom hendelsesforløpet og det de beskriver som en « urimelig dom ».
AP160720 I tur og orden gikk de grundig gjennom hendelsesforløpet og det de beskriver som en « urimelig dom ».
AP160720 De har tenkt grundig hvordan de skal håndtere situasjonen.
AP160720 - Forklaringen skiforbundet har kommet med, er veldig grundig .
SA160701 - En grundig vanning, det vi kaller rotbløyte, er nyttig hvis værmeldingen ser solrik ut, sier Ladstein og forklarer at faren med å vanne for ofte - og i små porsjoner - erat man skjemmer plantene bort.
BT160701 - En grundig vanning, det vi kaller rotbløyte, er nyttig hvis værmeldingen ser solrik ut, sier Ladstein og forklarer at faren med å vanne for ofte - og i små porsjoner - erat man skjemmer plantene bort.
AP160701 - En grundig vanning, det vi kaller rotbløyte, er nyttig hvis værmeldingen ser solrik ut, sier Ladstein og forklarer at faren med å vanne for ofte - og i små porsjoner - erat man skjemmer plantene bort.
SA160623 Og italienere som tror at Conte allerede har hodet sitt i Vest-London og Chelsea, som han overtar etter EM, har tatt grundig feil.
AP160623 Og italienere som tror at Conte allerede har hodet sitt i Vest-London og Chelsea, som han overtar etter EM, har tatt grundig feil.
SA160622 - Undersøk grundig
FV160622 - Undersøk grundig
BT160622 - Undersøk grundig
AP160622 - Undersøk grundig
AP160621 Når du skal hente bilen må du foreta en grundig inspeksjon innvendig og utvendig - gå hele veien rundt bilen.
AP160621 Når du skal hente bilen må du foreta en grundig inspeksjon innvendig og utvendig - gå hele veien rundt bilen.
SA160616 Flere av dem har behov for grundig oppussing og oppgradering.
BT160616 Flere av dem har behov for grundig oppussing og oppgradering.
AP160616 Vil gjøre grundig jobb ¶
AP160616 Vi skal ta oss tid og gjøre en grundig jobb.
AP160616 Flere av dem har behov for grundig oppussing og oppgradering.
AP160615 - Saken ble etterforsket grundig , bredt og lenge, i ni måneder.
AP160610 SIKKERHET : Tilskuere på vei inn til kampen mellom Frankrike og Romania sjekkes grundig .
VG160608 Hvis tegneren ønsket debatt om korrektheten i integrerings- og innvandringsdebatten, har han altså gått grundig feil.
VG160608 ( Jeg har forøvrig blitt grundig skjelt ut som rasist av Malmøs miljøbyråd på Twitter, fordi jeg støttet Charlie Hebdo ).
AP160530 På det siste punktet tok Finansdepartementet og lovgiverne grundig feil.
BT160524 Trinn 1 : Vask vinduet grundig .
AP160524 Trinn 1 : Vask vinduet grundig .
SA160517 IOC-president Thomas Bach ber WADA også om å etterforske påstandene om juks med dopingprøver under OL i Sotsji grundig og raskt.
AP160517 IOC-president Thomas Bach ber WADA også om å etterforske påstandene om juks med dopingprøver under OL i Sotsji grundig og raskt.
SA160512 Under Paris-møtet ble det for første gang i FNs klimapanels historie presentert en grundig sammenligning av de ulike måtene vi i dag kan lage en kilowatt strøm på.
AP160512 Vi analyserer alle tilfellene grundig .
SA160504 » Saken må utredes grundig fordi dette handler om at felleskapet gjør store investeringer i en infrastruktur som vil ha lang levetid.
SA160504 Saken må utredes grundig fordi dette handler om at felleskapet gjør store investeringer i en infrastruktur som vil ha lang levetid.
SA160504 DEBATT : Saken om fjernvarme i Stavanger må utredes grundig fordi dette handler om at felleskapet gjør store investeringer i en infrastruktur som vil ha lang levetid.
AP160504 Vann er den beste tørsteslukkeren, men tørk alltid bort hvis du søler det eller annen væske på treverk - grundig .
AP160504 TØRT : Tørk alltid bort hvis du søler det eller annen væske på treverk - grundig .
AP160427 - Det er et langt lerret å bleke og krever en grundig behandling.
VG160426 Hvis jeg var norsk lovgiver, ville jeg begynt med tingene som mange amerikanske byråer håndterer godt allerede : sette krav om en grundig forhåndsgodkjenningsprosess til blivende foreldre og surrogatmødre som fokuserer på barnets beste, hvor det dokumenteres at behovet for surrogati er medisinsk eller biologisk begrunnet, forsikre at alle parter blir tilbørlig representert av advokater og at
AP160426 - Jeg mener den inneholder saklig informasjon hvor jeg har gått grundig inn på priser og kostnader forbundet med turen.
AP160423 Skytrax forsikrer at de har gått grundig til verks før de besluttet å oppgradere Aeroflot til nest høyeste nivå.
SA160411 Mandatet skal være vidt nok til at vi kan gå grundig gjennom dette, sier Bernander til Aftenposten.
FV160411 Mandatet skal være vidt nok til at vi kan gå grundig gjennom dette, sier Bernander til Aftenposten.
AP160411 Mandatet skal være vidt nok til at vi kan gå grundig gjennom dette, sier Bernander til Aftenposten.
AP160406 - Byråden har gått grundig til verks og offentliggjort kostnadsoverslag ved eventuell overtagelse av alle de 15 kommersielle sykehjemmene som driftes i Oslo.
AP160331 Måtte se seg grundig slått på tempoen.
AP160331 Alexander Kristoff måtte se seg grundig slått på tempoen av nederlandske Lieuwe Westra og endte på 2.-plass til slutt.
AP160322 Han har vært en av flere fagpersoner i en gruppe i Fortidsminneforeningen som har brukt mange uker på å sette seg grundig inn i planen, som totalt er på 800 sider, og dens konsekvenser.
SA160318 Rak plenen grundig , mose og gammelt gress må borti ¶
BT160318 Rak plenen grundig , mose og gammelt gress må bort ¶
AP160318 Rak plenen grundig , mose og gammelt gress må bort ¶
SA160316 Dessuten vasker jeg alt grundig med salmiakk og zalovann, jeg banker og lufter og sørger for at alt blir rent.
AP160316 Forsvarsministeren sier hun er glad for at saken er blitt grundig belyst, og tar innstillingen til etterretning.
AP160316 Dessuten vasker jeg alt grundig med salmiakk og zalovann, jeg banker og lufter og sørger for at alt blir rent.
BT160315 - I starten var vi forsiktige og gjorde hverandre dårlige, men det tok vi grundig opp i pausen.
SA160310 Nedre Romerike tingrett drøftet spørsmålet om skyld grundig i dommen og konkluderer med at det ikke er tvil om at Ndure har slått, sparket og dyttet den 23 år gamle fotomodellen, og at han minst én gang har tatt tak i halsen hennes.
BT160310 Nedre Romerike tingrett drøftet spørsmålet om skyld grundig i dommen og konkluderer med at det ikke er tvil om at Ndure har slått, sparket og dyttet den 23 år gamle fotomodellen, og at han minst én gang har tatt tak i halsen hennes.
AP160310 Nedre Romerike tingrett drøftet spørsmålet om skyld grundig i dommen og konkluderer med at det ikke er tvil om at Ndure har slått, sparket og dyttet den 23 år gamle fotomodellen, og at han minst én gang har tatt tak i halsen hennes.
SA160303 En grundig kartlegging og kunnskap om hva barnet trenger av hjelp, støtte og oppfølging, vil også gjøre fosterforeldrene bedre rustet til å kunne stå i oppdraget.
SA160303 Grundig kartlegging og utredning av barnet før valg av tiltak er sentralt.
SA160303 - Sjekk bilen grundig på verksted før du kjøper den.
FV160303 - Sjekk bilen grundig på verksted før du kjøper den.
BT160303 - Sjekk bilen grundig på verksted før du kjøper den.
AP160303 - Sjekk bilen grundig på verksted før du kjøper den.
SA160227 Og det vil bli skrevet mer om pengesløsing og stormannsgalskap i NFF dersom ikke den nye presidenten og hans styre tenker grundig igjennom hvem Norges Fotballforbund er til for.
AP160227 Og det vil bli skrevet mer om pengesløsing og stormannsgalskap i NFF dersom ikke den nye presidenten og hans styre tenker grundig igjennom hvem Norges Fotballforbund er til for.
FV160224 Før testens start skal alle kjøretøy gjennomgås grundig for å gi grunnlag for en komplett tilstandsrapport.
BT160224 Før testens start skal alle kjøretøy gjennomgås grundig for å gi grunnlag for en komplett tilstandsrapport.
DA160223 - Rapporten er grundig og vil danne grunnlaget for vårt helikopterarbeid i årene som kommer, sier konserndirektør Anders Opedal.
DA160223 - Rapporten er grundig og vil danne grunnlaget for vårt helikopterarbeid i årene som kommer, sier konserndirektør Anders Opedal.
SA160221 - Da Påtalenemnda ikke åpnet sak mot agenten Jim Solbakken i fjor skrev den samtidig at " det bør imidlertid være i alle parters interesse at samtlige saker/overganger undersøkes grundig ".
AP160221 - Da Påtalenemnda ikke åpnet sak mot agenten Jim Solbakken i fjor skrev den samtidig at " det bør imidlertid være i alle parters interesse at samtlige saker/overganger undersøkes grundig ".
BT160214 Jeg tror vi må ta en grundig debatt om pornografi.
AP160213 Nora ( 40 pluss ) er grundig lei kroppshetsen mellom linjene på valentineskortene.
AP160213 FOTO : Eirik Evjen ¶ | « Nora ( 40 pluss ) er grundig lei kroppshetsen mellom linjene på valentineskortene » ¶
AP160206 | Bård Wormdal skriver grundig om Forsvarets lyttestasjoner ¶
AP160206 - Jeg er først og fremst opptatt av en grundig prosess.
AP160127 Dette må vi gå grundig inn i.
AP160127 De som burde kunne mest om dette laget, tok grundig feil.
AP160126 « En grundig vurdering » ¶
AP160125 Nærmest i effekt er Focus ST med sine 250 hk, mens Golfen er grundig frakjørt.
AP160121 » I ukens stripe er Nora Helmer grundig lei av begrensningene som settes for tiendeklasseballet !
SA160119 Man må tenke grundig gjennom ansvaret.
SA160119 Gjør grundig research.
SA160119 - Det er arrangøren som skal sørge for at flagg og nasjonalsanger er riktige, men denne gangen har de ikke gjort en grundig nok jobb og heller ikke kontaktet forbundene for å sjekke at flaggene er korrekt, sier Birkeland.
DA160119 Vi har ennå ikke sett rapporten, og det er bra at Obre har lagd en så grundig rapport.
BT160119 Man må tenke grundig gjennom ansvaret.
BT160119 Gjør grundig research.
AP160119 Man må tenke grundig gjennom ansvaret.
AP160119 Gjør grundig research.
AP160119 - Det er arrangøren som skal sørge for at flagg og nasjonalsanger er riktige, men denne gangen har de ikke gjort en grundig nok jobb og heller ikke kontaktet forbundene for å sjekke at flaggene er korrekt, sier Birkeland.
AP160115 - Jeg må be om forståelse for at vi ikke kan si annet nå enn at vi skal ha en grundig gjennomgang av denne straffesaken.
AP160115 - Jeg ber om forståelse for at vi ikke kan si annet nå, enn at vi vil ha en grundig gjennomgang av alle sider av straffesaken.
SA160105 Sist har professor i dogmatikk Harald Hegstad ved Det teologiske Menighetsfakultet redegjort grundig for dette i Luthersk Kirketidende nr. 22, 18. desember 2015.
SA160105 Det er seks punkter, som hver for seg kunne fortjene grundig drøfting.
SA160105 Rengjør karmen grundig .
BT160105 Rengjør karmen grundig .
BT160105> Rengjør karmen grundig .
BT160105> target="avis" href= Rengjør karmen grundig .