NL171110 De handler grovt sett om politikk og toppfotball, og at noen er skeptiske til Tromsø.
SA171109 Dette er en grovt feilaktig fremstilling av dagens situasjon innen klimaforskning.
DA171109 I søksmålet, som nå er til behandling i Oslo tingrett, blir det hevdet at kommunen har opptrådt « grovt uaktsomt » ved at den har gjort en mangelfull risikovurdering av eleven som senere skadet læreren for livet, og har unnlatt å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak.
DN171108 Banken mener kvinnen har opptrådt grovt uaktsomt og at hun derfor kan holdes ansvarlig for 12.000 kroner.
DN171108 - Nemnda vil bemerke at det i prinsippet er banken som har bevisbyrden for forsettlig eller grovt uaktsom unnlatelse av å beskytte personlige sikkerhetsanordninger.
DB171108 Aktor mente at tre måneders fengsel var passende for en hesteeier som vanskjøttet hestene sine grovt .
DA171108 I mars 2014 ble 48-åringen dømt til fengsel i fire og et halvt år for en rekke tippebedragerier, grovt underslag og en rekke andre lovbrudd.
SA171106 Bård Wiggen, som beskriver tiden nå som et lite vakuum, vet grovt hvilke rammer sport har å forholde seg til og er ivrig på å komme i gang med å snekre neste års spillerstall.
VG171105 - Det var ikke et grovt kaliber.
DB171105 Dette trenger du : ¶ 2 ss fint revet Pecorino ( vellagret ) ¶ 1 ss grovt revet Pecorino ( vellagret ) ¶ 2 ss presset sitron ¶
DB171105 Skåldet frøbrød med solsikkekjerner, linfrø og grovt rugmel.
BT171105 Den kunne grovt simulere havstrømmene, men det tok tid.
VG171104 Politiet opplyser at mennene, som ble pågrepet torsdag, er siktet for grovt brudd på våpenloven, men vil ikke kommentere koblingen til en nazistisk organisasjon eller om siktelsen inneholder andre punkter.
VG171104 Virtanen mener avisene brøt god presseskikk grovt da de identifisere ham, og argumenterer i klagen med at beskyldningene om voldtekt er over ti år gamle og at etterforskningen av saken ble henlagt.
VG171103 Mannen og kvinnen er nå anmeldt for grovt skadeverk og vil bli avhørt i løpet av dagen.
VG171103 En mann og en kvinne i 20-årene er pågrepet og siktet for grovt skadeverk, etter å ha sprayet ned flere biler med brannslokningsapparat natt til fredag.
DA171103 En mann og en kvinne i 20-årene er pågrepet og siktet for grovt skadeverk, etter å ha sprayet ned 22 biler med brannslukningsapparat i Oslo natt til fredag. 15-20 biler ble sprayet ned med pulverapparat.
AP171103 Politiet har siktet to personer i 20-årene for grovt skadeverk.
AP171103 En mann og en kvinne i 20-årene er pågrepet og siktet for grovt skadeverk, etter å ha sprayet ned flere biler med brannslukningsapparat i Oslo natt til fredag.
AP171103 I fjor høst valgte jeg å dele et knippe meldinger og kommentarer fra Mannegruppa Ottar som var grovt trakasserende mot meg.
DB171102 Alle fire er siktet for grovt overfall, og to av dem er også siktet for forsøk på drap.
DB171102 Brask ble i 2011 tiltalt for grovt skattesvik, sammen med skatterådgiverne Sverre Koch og Klaus Klausen, den amerikanske rigg-giganten Transocean og datterselskapet Arcade Drilling.
NL171101 Det står 1 milliard m3 nyttbart trevirke som binder grovt 2 milliarder tonn CO2.
BT171101 Det andre tiltalepunktet, grovt skadeverk, står i paragraf 352.
VG171031 Ett gigatonn er grovt anslått tilsvarende hva all transport i EU slipper ut årlig i dag, inkludert flytrafikken.
AP171031 Grovt sett kan man si at skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand vil komme bedre ut, mens skoler i Oslo vest, nordvest og indre by vil tape på endringene som nå foreslås.
VG171030 Kommunen anmeldte i mai NRK for grovt skadeverk på Monolitten i Frognerparken i forbindelse med et TV-program.
VG171030 « Jason Bourne » : Matt Damon tjener grovt men har kun 25 replikker i filmen ¶
VG171030 « Det er ved denne vurderingen blant annet lagt vekt på det er snakk om en alvorlig sak, grov voldtekt og grovt ran begått mot to mindreårige (... ). » - Han erkjenner ikke straffskyld, og vi har anket fengslingskjennelsen, sier lillebrorens forsvarer, advokat Aase Karine Sigmond, til VG.
VG171030 Politiet mener et ungt brødrepar fra Oslo står bak et grovt ran og en grov voldtekt av to mindreårige på Sinsen. 2200 ¶ 22 00 00 00 ¶ 2200@vg.no ¶
VG171030 Politiet mener at de to brødrene gjennomførte et grovt ran og en grov voldtekt mot to mindreårige på Sinsen i Oslo søndag 22. oktober.
DB171030 Kommunen anmeldte i mai NRK for grovt skadeverk på Monolitten i Frognerparken i forbindelse med et TV-program.
AP171030 Grovt sett kan man si at skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand vil komme bedre ut, mens skoler i Oslo vest, nordvest og indre by vil tape på endringene som nå foreslås ( se faktaboks for detaljer ).
AP171030 Kommunen anmeldte i mai NRK for grovt skadeverk på Monolitten i Frognerparken i forbindelse med et TV-program.
AA171030 Kommunen anmeldte i mai NRK for grovt skadeverk på Monolitten i Frognerparken i forbindelse med et TV-program.
AA171030 For en region som ble grovt undertrykket under Franco-diktaturet, var det et slag i ansiktet.
DB171029 At de klarte å sette en stopper for at diskusjonen skulle fortsette i mediene, var et grovt overtramp mot ytringsfriheten, sier han.
VG171028 - Vi vet at det ble avfyrt et flertall skudd mot boligen med et våpen av grovt kaliber.
DB171028 Den 20 år gamle mannen er nå tiltalt for tre tilfeller av ran og et tilfelle av grovt tyveri.
DB171028 De 13 milliarder dollarene i 1947 tilsvarer grovt sett de 160 milliarder dollarene som Kina planlegger å bruke på sin moderne silkevei i vår tids penger.
AP171028 Det gjør de i en beretning som rommer adskillige referanser til både den hardkokte krimtradisjonen innstiftet av i første rekke Dashiell Hammett og Raymond Chandler, og til film noir-universet fra grovt regnet samme tidsepoke.
AA171028 « Retten legger til grunn at skadeverket ikke er å anse som grovt ene og alene på grunn av den økonomiske størrelsen av skaden, men på grunn av verdien sett i sammenheng med at skade ble utøvet på en farefull måte ved bruk av pistol fra en bil i fart forbi støyskjermen, og at det gjelder en skade på en offentlig innretning som er et ledd i infrastruktur og som
DB171027 Vi har kommet langt med likestillingen i Norge, men arbeidsmarkedet er fortsatt grovt kjønnsdelt.
DA171027 Å bruke hårføneren til å tine et frossent vannrør var grovt uaktsomt, slår Høyesterett fast.
DA171027 Høyesterett har under dissens kommet til at mannen med hårføneren handlet grovt uaktsomt, og at Sparebank 1 derfor må betale en erstatning på 5 millioner til Gjensidige.
DA171027 Førstvoterende dommer Hilde Indreberg skriver at hun under tvil har kommet fram til at mannen handlet grovt uaktsomt : ¶
DA171027 Det er grovt å påstå, sier Foehling.
BT171027 I straffeskjerpende retning viser retten til at han « grovt har misbrukt tilliten som ledere, kollegaer og barna hadde til ham.
BT171027 Dette overskygges av at tiltalte i sin yrkesutøvelse sviktet grovt overfor ledere og kollegaer ved at han i det skjulte drev med overgrep mot barn som de sammen hadde omsorgen for.
BT171027 - Sviktet grovt
AP171027 I straffeskjerpende retning viser retten til at han « grovt har misbrukt tilliten som ledere, kollegaer og barna hadde til ham.
AP171027 Dette overskygges av at tiltalte i sin yrkesutøvelse sviktet grovt overfor ledere og kollegaer ved at han i det skjulte drev med overgrep mot bam som de sammen hadde omsorgen for.
AP171027 - Sviktet grovt
AP171027 Å bruke hårføneren til å tine et frossent vannrør var grovt uaktsomt, slår Høyesterett fast.
AP171027 Høyesterett har under dissens kommet til at mannen med hårføneren handlet grovt uaktsomt, og at Sparebank 1 derfor må betale en erstatning på 5 millioner til Gjensidige.
AP171027 Førstvoterende dommer Hilde Indreberg skriver at hun under tvil har kommet fram til at mannen handlet grovt uaktsomt : ¶
AP171027 Å bruke hårføneren til å tine et frossent vannrør var grovt uaktsomt, slår Høyesterett fast.
AP171027 Høyesterett har under dissens kommet til at mannen med hårføneren handlet grovt uaktsomt, og at Sparebank 1 derfor må betale en erstatning på 5 millioner til Gjensidige.
AP171027 Førstvoterende dommer Hilde Indreberg skriver at hun under tvil har kommet fram til at mannen handlet grovt uaktsomt : ¶
BT171026 MÅ I FENGSEL : Josef ( Leon Bashir ) må i fengsel etter et grovt ran.
VG171025 * 1 Eller det kan være at en elev grovt fysisk krenker en annen elev med ulike former for vold eller overgrep.
VG171025 * 1 Det kan være at en elev grovt psykisk krenker en annen elev eller ansatt ved for eksempel trusler mot personen/dennes familie. * 1 Det kan være ved at en elev bruker sosiale medier til å publisere bilder av elever i seksuell aktivitet. * 1 Eller det kan være at en elev grovt fysisk krenker en annen elev med ulike former for v
NL171025 Derfor må man hausse opp trusselen fra Russland til det mest ekstreme usaklige nivå og drive en løgnpropaganda i stor stil for å hjernevaske folket til å tro at et grovt brudd på norsk basepolitikk med permanente amerikanske baser i Norge er en sikkerhetsgaranti, mens det i frealiteten er en trussel mot Norge og freden og sikkerheten i Europa.
DN171025 - De deler seg grovt sett i to leire : De som takker for at jeg tok opp temaet, og som i likhet med meg mener seksuell trakassering og ledere med dårlig rolleforståelse er et problem vi bør ta på alvor, og de som mener opplevelser som det jeg beskrev bør være innenfor det man får tåle, og at det ikke er noe å lage e
DA171025 Retten la til grunn at svogeren hadde tapt 4.725.000 kroner og at 54-åringen i det minste hadde opptrådt grovt uaktsomt.
DA171025 To kjøretøy med overlast måtte laste om, og Statens vegvesen oppdaget ett grovt tilfelle av manglende lastesikring.
DN171024 Tre dager etter at DN Magasinet publiserte en sak om Boligbyggs direktekjøp av leiligheter, gikk foretaket til anmeldelse for grovt økonomisk utroskap.
DN171024 Tre dager etter at DN Magasinet publiserte en sak om Boligbyggs direktekjøp av leiligheter, gikk foretaket til anmeldelse for grovt økonomisk utroskap.
DB171024 oktober pågrep vi en mann som nå er siktet for grovt økonomisk utroskap, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til Dagens Næringsliv.
DB171024 - Lokalt kan det komme litt mer enn varslet, men grovt sett skiller Porsgrunn seg ut fra de andre stasjonene.
DA171024 | Mann siktet for grovt økonomisk utroskap i Boligbygg-saken ¶
DA171024 En person er pågrepet og siktet for grovt utroskap etter at Økokrim innledet etterforskning av boligkjøpene til kommunale Boligbygg i Oslo.
DA171024 oktober pågrep vi en mann som nå er siktet for grovt økonomisk utroskap, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til Dagens Næringsliv.
AP171024 Mannen i 20-årene er tiltalt for forsøk på å forårsake en jernbaneulykke og forsøk på grovt skadeverk.
AP171024 - Lokalt kan det komme litt mer enn varslet, men grovt sett skiller Porsgrunn seg ut fra de andre stasjonene.
AA171024 Mannen i 20-årene er tiltalt for forsøk på å forårsake en jernbaneulykke og forsøk på grovt skadeverk.
VG171023 - Jeg har ikke forstått at jeg har forstått at min oppførsel har vært grovt foreldet, sa han.
AP171023 Retten : Ikke grovt uaktsomt ¶
AP171023 Retten dømte 18-åringen for tre tilfeller av grovt tyveri, fem tilfeller av grovt bedrageri og to forsøk på grovt bedrageri.
AP171023 Retten dømte 18-åringen for tre tilfeller av grovt tyveri, fem tilfeller av grovt bedrageri og to forsøk på grovt bedrageri.
AP171023 Retten dømte 18-åringen for tre tilfeller av grovt tyveri, fem tilfeller av grovt bedrageri og to forsøk på grovt bedrageri.
AP171023 Den fire år eldre tremenningen ble dømt for ett grovt tyveri og to grove bedragerier.
DB171022 Et velsmurt snakketøy og en velutviklet evne til å overbevise var nyttige redskaper for den nå 42 år gamle kvinnen, i det politiet mener var grovt bedrageri.
DB171021 De peker på at begge jentene har slitt med store problemer i ettertid og slår fast at mannen «... har grovt utnyttet det nære tillits- og avhengighetsforholdet de fornærmede hadde til ham... » ¶
DA171021 Det økonomiske handlingsrommet, som grovt forklart er hvor mye penger som ikke er bundet opp i løpende utgifter og kan brukes på nye satsinger, krymper stadig.
BT171021 Ifølge statistikken blir grovt regnet én av 30.000 fotballspillere på dette nivået landslagsspillere.
AP171021 Så hvis du oppsøker meg for signering nå i vinter, ha litt medfølelse når jeg fornærmer deg grovt i et forsøk på å være morsom. ​ ¶
NL171020 Det er påstander som ikke bare er grovt udokumenterte og særs uhyggelige for de som blir rammet av disse sykdommene, men påstandene er også i strid med markedsføringsloven og de bør følgelig klages inn for Forbrukerombudet.
DB171020 Trøndelag Teater sier det ikke var et grovt tilfelle, og saken løste seg greit.
DA171020 Det skjedde etter at avsløringer om at en av Hollywoods mektigste menn, Harvey Weinstein, gjennom flere tiår har trakassert dem og andre kvinner grovt .
AP171020 Trøndelag Teater sier det ikke var et grovt tilfelle, og saken løste seg greit.
VG171019 Den sliter med et grovt feilskjær akkurat nå, i form av slagsmål, overfall og taklinger mot motstanderens hode.
DB171019 Den 33 år gamle kvinnen, som er tiltalt for grovt uaktsom legemsbeskadigelse mot ektemannens elskerinne, sier at hun ikke husker noe som helst fra kvelden.
DA171019 En 57 år gammel mann fra Sandnes må i retten for grovt trygdebedrageri.
DA171019 Bakgrunnen for det er at bostyret mener at det er mistanke om grovt økonomisk utroskap og tapping av selskapet, ved at mannen gjennom sitt enkeltpersonforetak, fakturerte rørleggerfirmaet for fire millioner kroner.
AP171019 Dagligvarebransjen for begynnere ¶ Grovt sett kan dagligvarebransjen deles i tre : Leverandører, grossister og forhandlere.
VG171018 Tiltalt for grovt heleri ¶
VG171018 Sonia Rashid ble tiltalt i oktober 2011 for grovt heleri.
VG171018 Seks år etter at Sonia Rashid ( 49 ) ble tiltalt for grovt heleri er hun endelig frifunnet av Høyesterett.
VG171018 Seks personer er fra før av dømt for grovt bedrageri etter gigantsvindelen mot Nordea i 2010.
VG171018 Mannen som Rashid hevder hun ga pengene til, Umar Farooq Zahoor, er siktet for grovt forsettlig bedrageri.
VG171018 Morten Hojem Ervik, sjef i Politiets utlendingsenhet ( PU ), sier unge asylsøkere som flykter videre til Europa kan ende opp på restaurantkjøkken, i vaskehaller eller på byggeplasser, boende i kjellere og bli grovt utnyttet i et svart arbeidsmarked.
DB171018 Grovt sett kan man dele inn årets første ni etapper for spurtere, klassikerryttere, puncheurs og andre opportunister.
DB171018 ¶ DØMT : En tidligere salgssjef for Øst-Europa i Kongsberggruppen er dømt til fire og et halvt år i fengsel for grov økonomisk utroskap, grovt skattesvik, og selvvask.
DB171018 Sekkelsten er dømt for grov økonomisk utroskap, grov selvvask og grovt skattesvik, ifølge dommen fra Asker og Bærum tingrett.
DB171018 58-åringen hadde « vide fullmakter til å inngå agentavtaler, og handlingene han nå dømmes for innebærer et grovt brudd på den tillit han var gitt », kommer det fram i dommen.
DB171018 - Grovt brudd på tillit ¶
DA171018 - Vi arbeider i grovt kriminelle miljøer, og det skaper irritasjon hos dem vi arbeider mot, sier Heimbrand.
AP171018 De tiltalte i saken, tre svensk-tyrkiske brødre, var i tiltalt for grovt skadeverk, forsøk på forsikringssvindel og grov økonomisk utroskap, eller medvirkning til dette.
AA171018 - Vi arbeider i grovt kriminelle miljøer, og det skaper irritasjon hos dem vi arbeider mot, sier Heimbrand.
AA171018 En tidligere salgssjef for Øst-Europa i Kongsberggruppen er dømt til fire og et halvt år i fengsel for grov økonomisk utroskap, grovt skattesvik, og selvvask.
DA171017 april ble politianmeldt for grovt bedrageri av Helfo.
AP171017 Kommunistpartiet består grovt sett av to hovedkoalisjoner.
AP171017 Grovt regnet brant Middelalder-Oslo ned hvert 35. år, 14 ganger fra 1100-tallet til 1624.
AP171017 TØNSBERG ( Aftenposten.no ) Selv om lastebilsjåføren var grovt uaktsom da skolejenta på gangstien mistet livet, reduseres nå straffen med tre måneder.
AP171017 | Grovt uaktsom lastebilsjåfør fikk redusert straffen ¶
DB171016 Jentas far sa seg skyldig i hindret politiets etterforskning og « grovt misbruk av et lik » i september.
DB171016 Hun er ifølge CBS News tiltalt for drap, å ha manipulert bevis og grovt misbruk av et lik.
AP171015 | Fire menn møter i retten, tiltalt for grovt ran i Oslo ¶
AP171015 Fire menn i alderen 20 til 23 år møter mandag i Oslo tingrett der de står tiltalt for grovt ran i hovedstaden.
VG171014 Misbrukt : Fantorangen knyttet til sang med grovt innhold ¶
VG171014 Mannen erklærte seg skyldig etter tiltalen om grovt dyrplageri, ifølge statsadvokat Darcel Clark i bydelen Bronx.
DB171014 Roberto Martínez erklærte seg skyldig etter tiltalen om grovt dyrplageri, ifølge statsadvokat Darcel Clark i bydelen Bronx.
DB171014 Den amerikanske mannen er dømt til ett års fengsel i New York for grovt dyrplageri.
DA171014 Roberto Martínez erklærte seg skyldig etter tiltalen om grovt dyrplageri, ifølge statsadvokat Darcel Clark i bydelen Bronx.
DA171014 Den amerikanske mannen er dømt til ett års fengsel i New York for grovt dyrplageri.
AA171014 Roberto Martínez erklærte seg skyldig etter tiltalen om grovt dyrplageri, ifølge statsadvokat Darcel Clark i bydelen Bronx.
DN171013 Foto : Hanna Kristin Hjardar ¶ « Grovt misbruk av kundenes tillit » og « alvorlige og systematiske brudd » på verdipapirhandelloven.
DB171012 Han har også en klar tanke om at maten skal være ernæringsmessig sunn, og det skal være noe alle kan like, men også med noen sunnere elementer som kjerner i salaten, rå grønnsaker - og grovt brød.
DA171012 Tillitsvalgt for overlegene hos Vestre Viken mener Helfo i altfor liten grad har gitt tilbakemelding og veiledning før de valgte å politianmelde helseforetaket Vestre Viken for grovt bedrageri.
DA171012 Den patologiske avdelingen er en avdeling som er grovt underbemannet og som har varslet om altfor lite ressurser.
DA171012 april valgte å politianmelde Vestre Viken for grovt bedrageri.
AP171012 Resten av budsjettet går grovt regnet til, blant veldig mye, å drive sykehus, forsvar og politi, samt å bygge veier og jernbane.
AP171012 Prisveksten på skrytelistene kan grovt regnet deles i to : ¶
AP171012 Del statsbudsjettet i to ¶ Grovt regnet kan statsbudsjettets utgifter på over 1300 milliarder kroner deles i to : ¶
VG171011 Konklusjonen til Jahr er grovt fortalt at Kristiansen er dømt på tre F-er.
NL171011 Et grovt anslag om prosjektets godhet tilsier at UFB kan være minst ti ganger så strategisk og samfunnsøkonomisk lønnsom som Bjarkøyforbindelsen.
NL171011 Kildene til søppelet er varierte, men kan grovt deles inn i opprinnelse fra havbasert industri, som fiskeri, petroleum og skipsfart, samt i lokal og langtransport forsøpling fra land.
DN171011 Kvinnens bank, Eika Kredittbank, mener kunden har opptrådt grovt uaktsomt ved både oppbevaring og håndtering av kort og kode.
DN171011 Kvinnens bank, Eika Kredittbank, mener kunden har opptrådt grovt uaktsomt ved både oppbevaring og håndtering av kort og kode.
DB171011 Shell Flateby : grovt tyveri, alarm utløst kl. 03:03 - stjålet tobakk for anslagsvis 40.000,-. åstedsundersøkelse gjennomført, spor sikret - sak opprettes.
DB171011 Politiet i Follo skriver på Twitter at de anslår tyveriet som grovt , og opplyser at alarmen ble utløst 3.03.
DA171011 Jæren tingrett kom til at hun hadde handlet forsettlig og i vinnings hensikt, og at hun skulle dømmes for grovt bedrageri og falsk forklaring.
DA171011 I den andre enden haler og drar produsentene i prosjektet i håp om å forandre dette til en generisk og grovt fordummet krimfilm som er lettere å selge til det amerikanske markedet.
DA171011 Helseforetaket Vestre Viken er blitt politianmeldt av Helfo for grovt bedrageri.
AP171011 Odd Nerdrum er blitt benådet fra å sone en straff på 20 måneder for grovt skattesvik i årene 1999-2001, idømt i Borgarting lagmannsrett 16. juni 2016.
AA171011 Politiet i Follo omtaler tyveriet som grovt og opplyser at alarmen på bensinstasjonen ble utløst klokka 3.03.
AA171011 Det skjer over hele verden og er et grovt brudd på FNs barnekonvensjon.
DA171010 I tillegg til brudd på mordbrannparagrafen er 23-åringen tiltalt for grovt skadeverk.
AP171010 Mandag fikk de følge av kunstneren Odd Nerdrum, som er funnet skyldig i grovt skattesvik og dømt til ett år og åtte måneders fengsel. | « Blade Runner » er mer enn flyvende biler Nils Vermund Gjerstad ¶
AP171010 Mandag fikk de følge av kunstneren Odd Nerdrum, som er funnet skyldig i grovt skattesvik og dømt til ett år og åtte måneders fengsel. 3rd-party-bio ¶
AP171010 Det henger rett og slett ikke på greip at dommen for grovt skattesvik er offentlig, mens årsaken til at Nerdrum skal slippe straffen, er hemmelig.
AA171010 I tillegg til brudd på mordbrannparagrafen er 23-åringen tiltalt for grovt skadeverk.
VG171009 Odd Nerdrum ble i 2014 dømt for tre tilfeller av grovt skattesvik.
VG171009 Kunstneren Odd Nerdrum ( 73 ) slipper fengselsstraff for grovt skattesvik.
DN171009 Nå er Eggesvik siktet for medvirkning til kreditorsvik og grovt bedrageri, men Eggesvik er trygg på at siktelsene ikke vil resultere i tiltale.
DN171009 « Skattesviket er grovt , både på grunn av beløpets størrelse og fordi det er gjennomført på en særlig utspekulert måte som har gjort det vanskelig å oppdage », skrev lagmannsretten i sin dom, og videre : « Både varigheten og gjennomføringsmåten viser at Nerdrum har hatt et fast forsett om å unndra store inntekter fra b
DN171009 Nerdrum ble dømt for tre tilfeller av grovt skattesvik.
DN171009 Kunstner Odd Nerdrum slipper å sone fengselsstraff for grovt skattesvik.
DN171009 Grovt skattesvik ¶
DB171009 ¶ PUNKTUM ER SATT : Odd Nerdrum er benådet og slipper fengselsstraff for grovt skattesvik, men årsaken til avgjørelsen vil ikke justisdepartementet ut med.
DA171009 Nerdrum ble i 2014 dømt til ett år og åtte måneders fengsel for grovt skattesvik, der åtte måneder av straffen ble gjort betinget.
AP171009 Nerdrum ble i 2014 dømt til ett års og åtte måneders fengsel for grovt skattesvik, der åtte måneder av straffen ble gjort betinget.
AP171009 Han slipper dermed å sone fengselsstraffen for grovt skattesvik, melder Dagens Næringsliv.
AA171009 Nerdrum ble i 2014 dømt til ett års og åtte måneders fengsel for grovt skattesvik, der åtte måneder av straffen ble gjort betinget.
AA171009 Nerdrum ble i 2014 dømt til ett års og åtte måneders fengsel for grovt skattesvik, der åtte måneder av straffen ble gjort betinget.
AA171008 De to kameratene som er tiltalt for å ha drept musikeren Paul Simmons i Oslo i 2015, er også tiltalt for grovt bedrageri, grovt ransforsøk og drapsforsøk.
AA171008 De to kameratene som er tiltalt for å ha drept musikeren Paul Simmons i Oslo i 2015, er også tiltalt for grovt bedrageri, grovt ransforsøk og drapsforsøk.
VG171007 De to kameratene som ifølge politiet har drept musikeren Paul Simmons ( 25 ), er også tiltalt for grovt bedrageri, grovt ransforsøk og drapsforsøk mot en annen mann.
VG171007 De to kameratene som ifølge politiet har drept musikeren Paul Simmons ( 25 ), er også tiltalt for grovt bedrageri, grovt ransforsøk og drapsforsøk mot en annen mann.
VG171007 Bistandsadvokaten opplyser at moren er lettet over at tiltalepostene om drap og grovt bedrageri, som gjelder hennes sønn, er identisk med hva hun selv fortalte politiet da hun anmeldte saken.
DN171007 Far og sønn står tiltalt i den såkalte Johnsen Oil-saken hvor begge er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik.
DN171007 Far og sønn står tiltalt i den såkalte Johnsen Oil-saken hvor begge er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik.
DN171007 Far og sønn er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik i den såkalte Johnsen Oil-saken.
DN171007 Far og sønn er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik i den såkalte Johnsen Oil-saken.
DB171007 Aarskog møtte i Bergen tingrett i august for å kreve erstatning for grovt bedrageri.
DN171006 Far og sønn er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik for å ha lurt investorer til å kjøpe aksjer i det danskregistrerte selskapet Johnsen Oil.
DN171006 Far og sønn er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik for å ha lurt investorer til å kjøpe aksjer i det danskregistrerte selskapet Johnsen Oil.
DB171006 For en knapp måned siden besluttet norsk Høyesterett at fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala må sone ti måneder i fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri.
VG171005 En 27-årig kvinne som også bodde i leiligheten er siktet for grovt skadeverk fordi politiet mener hun og 30-åringen tente på boligen.
AP171005 Da sluttet Center for Disease Control ( CDC ), som grovt sett har en rolle tilsvarende den Folkehelseinstituttet har i Norge, å forske på feltet etter at Kongressen truet med å trekke finansieringen deres.
AA171005 En 27 år gammel kvinne er siktet for grovt skadeverk i den samme saken.
VG171004 Brannen fant sted i førsteetasje, i leiligheten til en 27 år gammel kvinne som nå er siktet for grovt skadeverk.
VG171004 Den drapssiktede 30-åringen ble pågrepet samme kveld, sammen med en 27 år gammel kvinne, som er siktet for grovt skadeverk.
DB171004 En kvinne i 20-åra blir også fremstilt for varetektsfengsling siktet for grovt skadeverk i samme sak.
AA171004 En 27 år gammel kvinne er siktet for grovt skadeverk i den samme saken.
AA171004 En 27 år gammel kvinne er siktet for grovt skadeverk i den samme saken.
DN171003 Far og sønn er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik for å ha lurt investorer til å kjøpe aksjer i det danskregistrerte selskapet Johnson Oil.
DN171003 Far og sønn er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik for å ha lurt investorer til å kjøpe aksjer i det danskregistrerte selskapet Johnson Oil.
DB171003 FFK-trener hetses grovt : Ble kalt " horesønn " på gata og fikk tips om hvordan han kunne blø i hjel ¶
DB171003 Begge er siktet for grovt skadeverk.
DB171003 - Begge er siktet for grovt skadeverk.
DB171003 Her har staten forsømt seg grovt .
AP171003 Begge er siktet for grovt skadeverk.
AP171003 En 27 år gammel kvinne er siktet for grovt skadeverk i den samme saken.
AA171003 Begge er siktet for grovt skadeverk.
AA171003 Begge er siktet for grovt skadeverk.
VG171002 Tirsdag melder Telemark politidistrikt at en mann og en kvinne i 30-årene er pågrepet og siktet for grovt skadeverk.
NL171002 Når den gamle linjen fra grunnplanet til toppen blir brutt, er det også en stor sjanse for at man bommer grovt på fortellingen om Norge, og ikke klarer å være et ombud for brede velgergrupper.
DN171002 ¶ Kommunikasjonsdirektør Tor-Christian Haugland i Sparabank 1 mener det har foregått bedrageri eller grovt bedrageri i straffelovens forstand, på nettsiden til en av deres gamle sparebanker, og går til anmeldelse.
VG171001 Et grovt anslag tilsier at hundre milliarder mennesker har dødd opp gjennom verdenshistorien.
VG171001 Grovt sett har ingen av disse karakteristikkene noen særlig gyldighet, da Trump ikke har blitt vurdert av psykiatrien.
DN171001 ¶ Jan Ingolf Kristiansen er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik i Johnsen Oil, men nekter for å ha ansvar for de handlinger han er tiltalt for.
DN171001 ¶ Jan Ingolf Kristiansen er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik i Johnsen Oil, men nekter for å ha ansvar for de handlinger han er tiltalt for.
DN171001 Strafferammen er seks år for både grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik.
DN171001 Strafferammen er seks år for både grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik.
DN171001 Jan Ingolf Kristiansen er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik i Johnsen Oil, men nekter for å ha ansvar for de handlinger han er tiltalt for.
DN171001 Jan Ingolf Kristiansen er tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik i Johnsen Oil, men nekter for å ha ansvar for de handlinger han er tiltalt for.
DN171001 Grovt - grov - grovt
DN171001 Av Økokrim er begge tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik for å ha lurt investorer til å kjøpe aksjer i danske Johnsen Oil, som de eide 85 prosent av.
DN171001 Av Økokrim er begge tiltalt for grovt bedrageri, grov utroskap og grovt skattesvik for å ha lurt investorer til å kjøpe aksjer i danske Johnsen Oil, som de eide 85 prosent av.
DN171001 Grovt - grov - grovt ¶
VG170930 - NFF har avsluttet arbeidsforholdet til Edvartsen med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
VG170929 Les også : Fantorangen knyttet til grovt innhold på Spotify ¶
NL170929 Slik er det også når det gjelder den grovt kvinneundertrykkende skikken med ansiktstildekking.
DB170929 Herland skriver selv at hun ser på kronikken til Koehler og hennes meningsfeller som « grovt misvisende ».
VG170928 Eksperter om Edvartsen-saken : - NFF må bevise grovt pliktbrudd ¶
DN170928 Anniken Huitfeldt brukt til å fremme forbrukslån på Google : - Grovt misbruk ¶
DN170928 | Anniken Huitfeldt brukt til å fremme forbrukslån på Google : - Grovt misbruk ¶
NL170927 Da bommer man grovt .
DA170927 En rekke Labour-områder stemte for brexit, og partiet har en svært splittet velgermasse ; grovt inndelt var det mange i arbeiderklassen i Nord og Midt-England som stemte for brexit, mens Labours velgermasse i byene, særlig i London, stemte overveldende for å bli i EU.
VG170926 Det skjer over hele verden, og er et grovt brudd på FNs barnekonvensjon. 700 millioner jenter og kvinner som lever i dag, ble gift som barn.
AP170925 Det finnes mange nyanser, men hvis en ser litt stort på det, har Arbeiderpartiet og Høyre grovt sett gått gjennom samme endringsprosess i sin økonomiske politikk de siste fire stortingsperiodene.
VG170924 Han satt inne ved Bruvoll fengsel for grovt tyveri med en soningstid på 2 år og 2 måneder.
VG170922 LYSPUNKT : Ryan Wiik har opplevd mye motgang de siste ukene, men denne uken fikk han politianmeldelsen for grovt bedrageri mot seg henlagt.
VG170922 Det var i juni - rett før generalforsamlingen i WR Entertainment - at aksjonærene Geir Kristiansen og Jan-Henry Løken fra Ås leverte inn anmeldelse på Wiik for grovt bedrageri.
VG170922 Stortingspolitiker for Venstre, Abid Raja, har lest deler av notatet fra den norske ambassaden og kaller det et grovt tillitsbrudd.
DA170922 Stortingspolitiker for Venstre, Abid Raja, har lest deler av notatet fra den norske ambassaden og kaller det et grovt tillitsbrudd.
AP170922 Stortingspolitiker for Venstre, Abid Raja, har lest deler av notatet fra den norske ambassaden og kaller det et grovt tillitsbrudd.
AA170922 - Dette er grovt og alvorlig hærverk.
AA170922 Stortingspolitiker for Venstre, Abid Raja, har lest deler av notatet fra den norske ambassaden og kaller det et grovt tillitsbrudd.
VG170921 - Konsekvensen av manglende forsiktighet i denne saken har mest sannsynlig ført til at UNE har fattet et vedtak som er i strid med våre internasjonale forpliktelser, og utsatt henne for grovt menneskerettighetsbrudd.
DN170921 Dømt for grovt skattesvik ¶
DN170921 Selskapet mener mannen opptrådte grovt uaktsomhet fordi han forlot en gryte fett på komfyren.
DN170921 Mannen selv mener han ikke opptrådte grovt uaktsomt, ettersom han fikk en overraskende telefon.
DN170921 Finansklagenemnda Skade er enig med forsikringsselskapet i saken og mener mannen opptrådte grovt uaktsomt.
DN170921 | Dømt for grovt skattesvik ¶
DN170921 Det er grovt anslått 45 ganger Dow's nåværende nivå på rundt 22.400, som allerede er rekordhøyt, skriver CNN Money.
DB170921 Nå er de tiltalt for grovt skattesvik ¶
DB170921 Nå er de begge dømt for grovt skattesvik.
DB170921 De to beste bridgespillerne i verden ble i Oslo tingrett denne uka dømt til fengselsstraffer for grovt skattesvik.
DB170921 47 år gamle Geir Helgemo, som er rangert som den beste bridgespilleren i verden, fikk ett år og to måneders fengsel, samt 280.000 kroner i bot for grovt uaktsomt skattesvik.
AA170921 Tre svensk-tyrkiske brødre er i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for grovt skadeverk, forsøk på forsikringssvindel og grovt økonomisk utroskap, eller medvirkning til dette.
AA170921 Tre svensk-tyrkiske brødre er i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for grovt skadeverk, forsøk på forsikringssvindel og grovt økonomisk utroskap, eller medvirkning til dette.
DB170920 Og så viser det seg at forholdet er særdeles grovt , og burde vært grunnlag for avskjed.
DB170920 mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år.
AP170920 mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni 2017.
AP170920 mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men besluttet i juni 2017 å frafalle siktelsen på grunn av bevisets stilling.
AA170920 mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år.
AA170920 - Dersom vi som tidligere elever blir vurdert som en part med rettslige interesser i straffesaken, vil vi kunne fremme kravene på 3,5 millioner fra 2002 og 2003 dersom skolen blir dømt i straffesaken om grovt bedrageri mot staten, sier Andersen til NTB.
AA170920 mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år.
AA170920 Straffesaken mot en norsk-pakistansk familie endte i inndragning av 17 millioner kroner fra åtte av familiens medlemmer, samt dommer etter « mafiaparagrafen » for grovt heleri og andre lovbrudd.
DN170919 Kortselskapet mener at kvinnen har opptrådt grovt uaktsomt ved å gjøre kortopplysningene og personlig passord tilgjengelig for uvedkommende, fremgår det av avgjørelsen.
DN170919 Finansklagenemnda gir ikke kvinnen medhold, og konkluderer i likhet med kortselskapet at hun har opptrådt grovt uaktsomt.
DN170919 - Nemnda konkluderer med at kortholderen har opptrådt grovt uaktsomt i saken, heter det.
DB170919 I august 2016 arresteres Onfroy i en separat straffesak ( artisten ble i mars år idømt seks år prøvetid i denne saken for et grovt ran som skjedde i 2015 ), og mens han er i fengsel har kvinnen ingen steder å bo.
DA170919 | Katolsk prest tiltalt for grovt underslag av kollekt ¶
DA170919 Retten la til grunn at trygdebedrageriet utgjør 323.275 kroner og at beløpets størrelse tilsier at bedrageriet er grovt .
AP170919 Statsadvokat Alvar Randa har tiltalt den tidligere Bandidos-sjefen Lars Harnes og Nokas-dømte Metkel Betew for planlegging av drap og grovt ran, sammen med 11 andre personer.
AA170919 | Katolsk prest tiltalt for grovt underslag av kollekt ¶
VG170918 Det er et grovt overtramp, ord blir fattige.
DA170918 Oslo Handelsgym saksøkes for å ha handlet « grovt uaktsomt » da skolen ikke gjorde mer for å beskytte lærer Clemens Saers ( 65 ) mot et livsfarlig elevangrep.
AP170918 De tre mennene som er siktet etter hotellbrannen i Selje anklages også for grovt forsikringsbedrageri.
DN170917 Dagens solcellekjøpere deler seg grovt inn i tre grupper, ifølge Thorsheim.
DA170917 - Svært grovt
VG170916 Men vi gjenta følgende : NFF avsluttet tirsdag denne uken Svein-Erik Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
VG170916 Eksperter om Edvartsen-saken : - NFF må bevise grovt pliktbrudd ¶
SA170916 - Vi gjenta følgende : NFF avsluttet tirsdag denne uken Svein-Erik Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
BT170916 - Vi gjenta følgende : NFF avsluttet tirsdag denne uken Svein-Erik Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
AP170916 - Vi gjenta følgende : NFF avsluttet tirsdag denne uken Svein-Erik Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
VG170915 Eksperter om Edvartsen-saken : - NFF må bevise grovt pliktbrudd ¶
VG170915 - NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, skriver Svein Graff i NFF - og poengterer at dette også gjelder for punkt 2 i denne saken.
SA170915 - NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
DA170915 Unge, afrikanske flyktninger løper en enorm risiko for å bli grovt utnyttet underveis.
DA170915 Flertallet av dem blir grovt misbrukt underveis, fastslår UNICEF i en ny rapport.
DA170915 Denne gruppen er aller mest utsatt for overgrep, for å bli grovt utnyttet underveis og for å havne i hendene på menneskehandlere.
AP170915 Han sier det er aktuelt med erstatningskrav mot sykehuset og legen som sto bak feilbehandlingen dersom det viser seg at de har handlet grovt uaktsomt.
AP170915 - NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
AA170915 Han sier det er aktuelt med erstatningskrav mot sykehuset og legen som sto bak feilbehandlingen dersom det viser seg at de har handlet grovt uaktsomt.
SA170914 - NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
DB170914 Trumps forhandlinger med Demokratene blir møtt med et oppslag i Breitbart med tittelen « Amnesty Don » ( grovt oversatt til amnesti-sjefen ).
AP170914 - NFF har avsluttet Edvartsens arbeidsforhold med umiddelbar virkning på grunn av grovt pliktbrudd og annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
VG170913 Eksperter om Edvartsen-saken : - NFF må bevise grovt pliktbrudd ¶
VG170913 Eksperter om Edvartsen-saken : - NFF må bevise grovt pliktbrudd ¶
DB170913 I arbeidsmiljøloven heter det at en arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
AP170913 Årets lokalvalg i Russland har avslørt flere tilfeller av grovt valgjuks, men det blir likevel betegnet som et av de reneste valgene landet har gjennomført.
VG170912 | Eksperter om Edvartsen-saken : - NFF må bevise grovt pliktbrudd ¶
VG170912 Arbeidsgiver må da påvise at arbeidstager er skyldig i såkalt grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold.
VG170911 Shipshani og Shala, som opprinnelig ble dømt til 14 måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og grovt bedrageri etter å ha fikset to fotballkamper sommeren 2012, har nå fått en straff på 10 måneder.
VG170911 * Oslo Statsadvokatembeter tok opprinnelig ut tiltale mot syv personer for grov korrupsjon samt grovt bedrageri mot Norsk Tipping.
VG170911 | NRK Super-helt Fantorangen knyttet til sang med grovt innhold på Spotify ¶
VG170911 Det som uansett er sikkert, er at handlingen er grovt uforsvarlige.
VG170911 Sov i bilen : Ble vekket da tyvene slo til ¶ 29-åringens medsammensvorne er ikke pågrepet av politiet, men en 28 år gammel yrkessjåfør er dømt til ett år og ni måneders fengsel for grovt heleri etter å ha forsøkt å frakte tyvegodset fra Norge til Litauen.
VG170911 Disse fire er dømt : ¶ * 1 Mann ( 27 ) dømt til ett års fengsel for grovt tyveri fra fem BMW-er i Lier og Ski. * 1 Mann ( 29 ) dømt til elleve måneders fengsel for grovt tyveri fra fem BMW-er i Lier og Ski. * 1 Mann ( 27 ) dømt til syv måneders fengsel for grovt tyveri fra to BMW-er i Oslo. * 1 Mann ( 29 ) dømt til ni måneders fengsel for grovt tyveri fra to BMW-er i
VG170911 * 1 Mann ( 29 ) dømt til ni måneders fengsel for grovt tyveri fra to BMW-er i Oslo. * 1 En 29 år gammel mann har ifølge politiet gjort innbrudd i 17 BMW-er i Trondheim og Bergen på under to uker i begynnelsen av november i fjor.
VG170911 * 1 Mann ( 29 ) dømt til elleve måneders fengsel for grovt tyveri fra fem BMW-er i Lier og Ski. * 1 Mann ( 27 ) dømt til syv måneders fengsel for grovt tyveri fra to BMW-er i Oslo. * 1 Mann ( 29 ) dømt til ni måneders fengsel for grovt tyveri fra to BMW-er i Oslo. * 1 En 29 år gammel mann har ifølge politiet gjort innbrudd i 17 BMW-er i Trondheim og Ber
VG170911 * 1 Mann ( 27 ) dømt til syv måneders fengsel for grovt tyveri fra to BMW-er i Oslo. * 1 Mann ( 29 ) dømt til ni måneders fengsel for grovt tyveri fra to BMW-er i Oslo. * 1 En 29 år gammel mann har ifølge politiet gjort innbrudd i 17 BMW-er i Trondheim og Bergen på under to uker i begynnelsen av november i fjor.
SA170911 Fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala ble i lagmannsretten dømt til 14 måneders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri.
DB170911 Fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala ble i lagmannsretten dømt til 14 måneders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri.
AP170911 Fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala ble i lagmannsretten dømt til 14 måneders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri.
VG170910 - Det virker som om kategoriene mennesker Ap har sendt disse sms-ene til er veldig grovt inndelt, for eksempel til alle i en bestemt valgkrets der Ap gjør det bra, eller innenfor et bestemt alderssegment, sier Thon til VG.
AA170909 - Hvis Støre tror han kan få stemmene til Rasmus Hansson og Bjørnar Moxnes uten å gi noe tilbake, da har han bommet grovt .
DB170908 En skive grovt brød med salat, karbonade, stekt løk, tomat, agurk og en persillekvast.
DB170908 Det er fint brød og grovt brød, enkle skiver, triangler, rundstykker og baguetter.
DB170908 Grovt triangel med ost, skinke, paprika, agurk ¶
DB170908 Jeg mener det grovt kan deles i tre. 1.
VG170907 - Regjeringen og Ap har grovt undervurdert hva forsvar og sikkerhet betyr for folk.
NL170907 Å blinke ut vindkraft som en miljøversting innen kraftproduksjon på dette grunnlaget er grovt misvisende.
AP170907 Der slås det også fast at « voldtekten ikke var forsettlig, men grovt uaktsom ».
VG170906 Konflikten mellom Wiik og WR Entertainment har pågått i hele 2017 og har resultert i hele fire søksmål og en anmeldelse for grovt bedrageri.
DN170906 Aksjonen onsdag, der fire personer ble pågrepet, ble gjort på grunnlag av mistanke om medvirkning til grovt økonomisk utroskap, fiktive arbeidsforhold og NAV-bedragerier på til sammen 1,3 millioner kroner.
DN170906 Foto : Torstein Bøe / NTB scanpix ¶ 64-åringen og hans 45 år gamle sønn står tiltalt for flere tilfeller av grovt økonomisk utroskap, grovt bedrageri, hvitvasking og trygdesvindel, skriver Bergens Tidende.
DN170906 Foto : Torstein Bøe / NTB scanpix ¶ 64-åringen og hans 45 år gamle sønn står tiltalt for flere tilfeller av grovt økonomisk utroskap, grovt bedrageri, hvitvasking og trygdesvindel, skriver Bergens Tidende.
DB170906 « Knausgård forurenser litteraturen med grovt materiale av skam, feil, forlegenhet, kroppsfunksjoner og følelsesmessige funksjonsfeil » står det i avisa, som beskriver « Om høsten » som en lyrisk kabaret ved siden av « den store operaen », som er 'Min Kamp' ».
AA170906 Mannen ble i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles skjerpende omstendigheter, familievold og tre tilfeller av trusler.
VG170905 Konflikten mellom Wiik og WR Entertainment har pågått i hele 2017 og har resultert i hele fire søksmål og en anmeldelse for grovt bedrageri.
NL170905 Men det er ikke bare tale om grovt maktmisbruk mot et kystfolk som i minst 800 år har levd av torskeinnsiget og andre rike havressurser.
DA170905 Timo Werner, som da ble hetset grovt av tyske tilskuere, fikk stående applaus etter sine to mål mandag.
AA170905 FN har regnet på disse tallene og gir et grovt anslag om at det dreier seg om mellom 1,2 og 2,3 milliarder dollar hvert år, penger som regimet kan bruke til å kjøpe raketteknologi og komponenter på det grå markedet for våpenhandel.
AA170905 Han er siktet for grovt ran eller medvirkning til dette.
SA170904 Men i dag møter vi verdens beste lag, og vi taper veldig grovt .
DN170904 FNs har grovt regnet ut av det dreier seg om 1,2 til 2,3 milliarder dollar hvert år.
BT170904 Men i dag møter vi verdens beste lag, og vi taper veldig grovt .
AP170904 Men i dag møter vi verdens beste lag, og vi taper veldig grovt .
AA170904 FNs har grovt regnet ut av det dreier seg om 1,2 til 2,3 milliarder dollar hvert år.
VG170903 Ikke grovt
DB170903 Hadde dette vært fordi jeg hadde begått et grovt brudd på vilkårene, hadde det vært greit.
DB170903 EØS-DEBATT : Dagbladet har gjennom en rekke artikler de siste ukene avslørt grovt misbruk av norske EØS-midler.
AP170903 juli, så er det grovt .
AA170903 juli, så er det grovt .
AP170902 I Damhaugs univers, som fysisk sett og grovt sagt omfatter Oslos østlige randsoner, er det de impliserte parter selv som tar styringen.
AA170902 Forholdet er grovt fordi unnlatelsene gjaldt et meget betydelig beløp og pågikk over flere år, heter det i tiltalene mot begge, tatt ut av Oslo statsadvokatembete. ( ©NTB ) ¶
AP170901 Hadde dette vært fordi jeg hadde begått et grovt brudd på vilkårene, hadde det vært greit.
DB170831 Det er selvfølgelig ting som kunne blitt gjort bedre, men grovt sett er jeg fornøyd, sier han.
DB170831 I sommer har bjørnen forsynt seg grovt av sauebonden Bjørns sauer : - Vi frykter veldig stygge tall ¶
AA170831 Mannen er dømt for ett grovt ran, ett grovt tyveri, et bilbrukstyveri, ett simpelt tyveri, kjøring i påvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort, og for bruk av narkotika.
AA170831 Mannen er dømt for ett grovt ran, ett grovt tyveri, et bilbrukstyveri, ett simpelt tyveri, kjøring i påvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort, og for bruk av narkotika.
VG170830 Da feilet han grovt fra start, men kom likevel sterkt tilbake til seier foran Chief Orlando.
VG170829 Grovt sett utgjør det økte utenforskapet i Norge 120 000 personer.
DN170829 mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år.
AP170829 mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men henla saken på grunn av bevisets stilling i juni i år.
AA170829 I dommen, som ble først omtalt av Avisa Sør-Trøndelag, står det at underslaget ansees som grovt på grunn av beløpets størrelse.
VG170828 Veldig grovt sagt handler det om at vi enten må gi opp muligheten til å være på ferie med barna våre eller gå ned 25 prosent i lønn.
DN170828 | SAS-piloter varsler konflikt ¶ - Grovt sagt handler det om at vi enten må gi opp muligheten for å holde ferie med våre barn eller gå 25 prosent ned i lønn, sier formann René Arpe i Dansk Pilotforening.
DN170828 Grovt sagt handler det om at vi enten må gi opp muligheten for å holde ferie med våre barn eller gå 25 prosent ned i lønn, sier formann René Arpe i Dansk Pilotforening.
AA170828 - Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av til sammen kroner 172.179, står det i dommen fra Bergen tingrett, der mannen er funnet skyldig i grovt trygdebedrageri og falsk forklaring.
NL170827 Ikke overraskende er nemlig hovedkonklusjonen grovt sett at primærnæringer og distrikter er rene utgiftsposter.
DN170827 - Avtalen omhandler intensjon om kjøp av om lag 10.000 tonn med laks og torsk, grovt estimert til en verdi på 500 millioner kroner i løpet av et års tid, sier salgssjef Yi Guan til NTB.
DB170827 59 prosent lager matpakke med grovt brød som hovedinnhold, 4 prosent svarer fint brød.
DA170827 - Avtalen omhandler intensjon om kjøp av om lag 10.000 tonn med laks og torsk, grovt estimert til en verdi på 500 millioner kroner i løpet av et års tid, sier salgssjef Yi Guan til NTB.
VG170826 : Morgen Kane anmeldt for grovt bedrageri ¶
VG170825 Men under forhandlingene var påstanden fra Antidoping Norges advokat Niels Kiær to år, med bakgrunn i at hun hadde vært uaktsom, men verken hadde handlet fortsettlig eller grovt uaktsomt.
VG170825 Det tilsvarer grovt regnet fire måneder med regn i Bergen.
DA170824 Foto : NTB scanpix ¶ 42-åringen møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for grovt heleri. 16. april i år kom han og ektefellen ( begge fra Albania ) fra Montenegro til Stockholm med fly.
DA170824 Dermed kom retten til at han skulle dømmes for grovt heleri.
AP170824 mai 2016 Westerdals for grovt bedrageri, men besluttet i juni 2017 å henlegge siktelsen på grunn av bevisets stilling.
VG170823 Forsøk på grovt skadeverk ¶
DN170823 * Cyclocross-sykler er egentlig satt opp for konkurranseformen cyclocross som foregår på grovt underlag i rundløyper med hindringer og bratte korte bakker.
AA170823 Da skrev Drammens Tidende at han var tiltalt for grovt bedrageri ved å ha svindlet til seg nesten 150.000 kroner fra Nav og for forsøk på å få utbetalt banklån ved å forfalske selvangivelsen.
VG170822 « Jason Bourne » : Matt Damon tjener grovt men har kun 25 replikker i filmen ¶
VG170822 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles skjerpende omstendigheter, familievold og tre tilfeller av trusler.
SA170822 Det var den siste kampen i Sør-Norge for Fløya i år, hvor tromsøguttene har forskynt seg grovt med poeng.
FV170822 Da er det veldig vanskelig å kunne si at Johaug har opptrådt grovt uaktsomt, fortsetter Kjenner, før han sier at sakens faktum står i stil med en straff ned mot 12 måneder.
DB170822 I lagmannsretten er mannen dømt til forvaring i 18 år med en minstetid på 10 år for overlagt drapsforsøk, mordbrann, motarbeidelser av rettsvesenet og grovt skadeverk, samt for drapsforsøk, forsøk på mordbrann og familievold. 40-åringen ble i fjor dømt til 18 års forvaring av Sør-Østerdal tingrett.
AP170822 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles skjerpende omstendigheter, familievold og tre tilfeller av trusler.
AP170822 Det var den siste kampen i Sør-Norge for Fløya i år, hvor tromsøguttene har forskynt seg grovt med poeng.
AA170822 40-åringen ble av juryen i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles skjerpende omstendigheter, familievold og tre tilfeller av trusler.
VG170821 Om Høyre og Fremskrittspartiet nå skal forsøke å bruke denne situasjonen til å fremstå som om de er « tough on crime », bør det avsløres for det det er : Et grovt forsøk på ansvarsfraskrivelse, fra partiene som har økt klasseforskjeller mellom skolene i hovedstaden vår.
VG170821 I mars i år ble Saber tiltalt for grovt heleri etter at han skal ha overlevert et stjålet Munch-litografi til en Vestfold-mann i 50-årene i april i fjor.
SA170821 Da er det veldig vanskelig å kunne si at Johaug har opptrådt grovt uaktsomt, fortsetter Kjenner, før han sier at sakens faktum står i stil med en straff ned mot 12 måneder.
BT170821 Da er det veldig vanskelig å kunne si at Johaug har opptrådt grovt uaktsomt, fortsetter Kjenner, før han sier at sakens faktum står i stil med en straff ned mot 12 måneder.
AP170821 Da er det veldig vanskelig å kunne si at Johaug har opptrådt grovt uaktsomt, fortsetter Kjenner, før han sier at sakens faktum står i stil med en straff ned mot 12 måneder.
AA170821 Saber er for øvrig tiltalt for grovt heleri av Munch-litografiet « Historien ».
VG170820 Saber, også kjent som « Onkel Skrue » i det kriminelle miljøet, ble i mars i år tiltalt for grovt heleri etter at han skal ha overlevert et stjålet Munch-litografi til en Vestfold-mann i 50-årene i april i fjor.
AP170820 Misbrukte ordningen : Oljeselskap vedtar forelegg på 85 millioner kroner for grovt skattesvik ¶
DA170819 - Det ble umulig for meg å være en del av et system som jeg opplevde at sviktet unge mennesker og deres fremtid grovt , sa Gloppen til Dagsavisen i går.
DA170819 Blåskjell fra Jospergrillen, skaten som er fiskehovedrett er stekt på samme innretning, mens brødet som kommer både som introduksjon og til blåskjellene er knasende, mørkt og grovt , stekt på grillen det også.
DA170818 Men etter å ha stanget hodet i veggen for mange ganger, ble det umulig for meg å være en del av et system som jeg opplevde at sviktet unge mennesker og deres fremtid grovt , sier spesialpedagog Silje Gloppen, som nå tar doktorgrad innen utdanningsledelse og skoleutvikling ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.
VG170817 Grovt sett er det de samme spillerne som har vunnet Champions League to år på rad, det samme maskineriet - og fortsetter 21 år gamle Marco Asensio på denne måten kan han ende opp som en av de aller beste i verden om noen år.
DB170817 - Selv om makrell i tomat får kritikk for at den inneholder sukker, så spises jo pålegget av de fleste på et stykke grovt brød og gjerne med melk ved siden av.
DA170817 Retten var ikke i tvil om at de begge hadde handlet i vinnings hensikt, og ut ifra beløpets størrelse var bedrageriet grovt .
DA170817 Grovt bedrageri ¶
SA170816 Partiet var jevnt hele veien, før Kasparov misset grovt og mistet en offiser etter sitt 35. trekk.
AP170816 Partiet var jevnt hele veien, før Kasparov misset grovt og mistet en offiser etter sitt 35. trekk.
VG170815 Utfordringen er at det er så dyrt/vanskelig å komme inn på NFFs trenerkurs at kvinnetrenerne er grovt underrepresentert. 2.
DB170815 Fornærmede skal i tillegg til å ha blitt voldtatt, også ha blitt grovt mishandlet, sier Stefan Wessberg fra de svenske påtalemyndighetene til Expressen.
AP170815 De tre er også mistenkt for å ha mishandlet den fornærmede grovt .
AA170815 De tre er også mistenkt for å ha mishandlet den fornærmede grovt .
AA170815 Den 24 år gamle mannen er nå av Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i to år og fire måneder for grovt ran.
AA170815 Forskningsleder Heidi Bull-Berg i SINTEF Teknologi og samfunn presiserer at bidraget til BNP grovt sett er beregnet ut fra salgsverdien til alle varer og tjenester, minus kostnader. ( ©NTB ) ¶
VG170814 « Han derre » Stein Erik : Grovt feilaktig ¶
VG170814 Noen av påstandene er så grovt feilaktige at en presisering er påkrevet, skriver Hagen i en e-post signert « han derre » Stein Erik.
VG170814 GRORUDDALEN ( VG ) Ap-veteranen Thorbjørn Berntsen ( 82 ) ber Stein Erik Hagen « holde kjeft », mens Hagen fyrer løs mot Berntsens « grovt feilaktige » påstander.
NL170814 Artikkelforfatteren viser til tilfeller der aktørene tjener grovt med penger.
AP170814 Tiltalte erkjente videre fullstendig straffskyld for flere titalls enkeltforhold som handler om deling av bilder og videoer som viser overgrep mot barn, både egne og ukjente barn, samt for til dels grovt seksualisert chatting om mindreårige.
AP170814 - Omfattende og grovt
AP170814 - Det er snakk om omfattende og grovt overgrepsmateriale som er delt via internett, sa statsadvokat Benedikte Høgseth da tiltalen ble kjent i vår. 44-åringen ble avslørt gjennom etterforskningen av en annen mann, i Sør-Trøndelag. 44-åringen ble knyttet til ham gjennom Skype-kontakt.
VG170813 Mannen ble pågrepet og er nå siktet for grovt tyveri og grove brudd på trafikkloven.
DN170813 Hva er disse kunnskapene ? - Grovt sett ser vi at tre ting skiller seg ut nå.
DN170811 Meglertopp tiltalt for grovt bedrageri ¶
DB170810 Blasfemilovene kan grovt deles opp i to ulike deler.
AP170809 Oslo Høyre mener SV bommer grovt når de legger skylden for bydelsforskjellene på de blåblå.
AP170809 - Forsøket på å skylde på Høyre er grovt urimelig.
AA170809 Klubbhuset ble påført store skader under brannen, og gutten er siktet for grovt skadeverk.
VG170808 De ga ut den grovt blasfemiske tegneserien « Jesus Kristus & Co.
DB170808 - Dette er et grovt overtramp som vi vil forfølge umiddelbart.
DB170808 - Grovt overtramp ¶
DA170808 Sanksjonene er et grovt overtramp mot landets suverenitet, lød reaksjonen fra det offisielle nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA i går.
DB170806 Klimapolitikken kan grovt inndeles i tre kategorier.
VG170805 Avisen skriver at han ga uttrykk for sin misnøye ved å blant annet vise fram penisen sin, bruke et grovt seksuelt språk og prøve å ta andre menn nedentil.
AP170805 Diktsamlinger som kommer ut i Norge i dag kan grovt sett deles i to.
AA170805 Advokaten til familien som mistet datteren, Christian Lundin, har uttalt til NRK at sysselmannen har opptrådt grovt uaktsomt ved å ikke evakuere beboerne i området der skredet traff.
DN170804 I mai ble det kjent at Dragesund, sammen med sin daværende kollega Pareto-megler Kjetil Sjursen og konsulent Jan Vestrum, ble tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med et oppkjøp av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation.
DB170804 Ifølge Palm Beach Post har hun blitt arrestert flere ganger for blant annet grovt tyveri og besittelse av marihuana.
AA170804 Eldorado Ekstra grovt brød ¶
AA170804 Eldorado Grovt familiebrød ¶
DB170803 Eldorado Ekstra grovt brød ¶
DB170803 Eldorado Grovt familiebrød ¶
DB170802 Den er grovt underfinansiert.
DA170802 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
AP170731 05:55 mandag morgen melding om at en våpenforretning på Eidsvoll er blitt utsatt for grovt tyveri.
AA170731 Det er grovt urettferdig og pinlig at « Allis Sønn » og Haalkes forfatterskap er plassert blant glemmebøkene.
DA170730 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
VG170729 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
DB170729 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
DB170729 - Jeg tenker at mennesker som skriver så stygge kommentarer ikke kan ha det bra med seg selv, når de rakker så grovt ned på andre mennesker, sier hun.
DA170729 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
AA170729 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG. ( ©NTB ) ¶ | 18 svenske høyreekstreme utvist fra Norge ¶ 18 svensker som ble pågrepet ved den norske grensen fredag, mistenkt for å delta i en demonstrasjon i Kristiansand, er utvist.
VG170728 De tre personene som er skutt har alle blitt dømt for grovt ran ved forskjellige anledninger, i tillegg til at de har flere våpen- og narkotikadommer på seg.
VG170728 30-åringen som ble skutt på Grünerløkka har flere dommer mot seg for blant annet grovt ran og oppbevaring av narkotika.
VG170728 Statistikk som presenteres av Norsk Klimaservicesenter viser også at klimamodellenes nedbørsanslag bommer grovt for store deler av Sør-Norge.
VG170728 Bommer grovt
VG170728 - Hvorfor klimamodellene bommer så grovt på nedbørsøkningen i Norge, er faktisk et mysterium, sier mannen bak undersøkelsen, klimaforsker Asgeir Sorteberg ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.
AA170728 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
DA170727 De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.
DA170727 Begge deler er sikkert grovt sexistisk og en smule fornærmende mot « Atomic Blonde », men allikevel ikke helt feil.
DB170726 I så fall er dette ikke « bare » et hendelig uhell, men derimot et grovt utslag av en ukultur.
DA170726 Både 58-åringen og 62-åringen er tiltalt for grovt bedrageri, og de fornærmede er fire menn.
VG170724 - Forslaget ville innebære et grovt brudd på maktfordelingsprinsippet ved at dommerne ville blitt underlagt politisk kontroll.
DB170724 Ekstra grovt brød : 75-100 prosent sammalt mel eller hele korn.
DB170724 Det er kanskje ikke så rart, brødskalaen er en visuelt enkel måte å se om et brød er fint eller grovt .
DB170724 Grovt brød : 50-75 prosent sammalt mel eller hele korn.
AP170721 Tiltalen for grovt bedrageri gjelder syv tilfeller av svindel i Oslo-området knyttet til salg fra privatpersoner, hvor de en eller begge tiltalte skal ha tatt salgsobjektene uten å betale.
AP170721 Noen overskrifter fanget oppmerksomheten : NRK meldte at « Professor sendte grovt seksuelle meldinger til studenter ».
DB170719 Da jeg var barn ble jeg voldtatt av far og krenket grovt av en onkel.
DA170719 Mannen er tiltalt for grovt heleri etter at politiet den 19. april i år stoppet ham i en bil i Stavanger sentrum.
AP170719 Raja kaller kritikken fra LO « overføleri », og sier til VG at i dette tilfellet har arbeidstagerorganisasjonen « bommet grovt », fordi det ikke er arbeid, men frivillige han søker. ‪Jeg fortsetter å søke frivillige.
VG170718 - Jeg forstår at det passer inn i LOs virkelighetsoppfatning av at Venstrefolk undergraver arbeidslinja, men de bommer grovt her.
DB170718 - Jeg forstår at det passer inn i LOs virkelighetsoppfatning av at Venstrefolk undergraver arbeidslinja, men de bommer grovt her.
VG170716 « Vedtaket fremstår derfor både som grovt urimelig og klart uforholdsmessig », heter det i brevet, hvor det også kommer frem at KBI ønsker å ta saken til fylkesmannen for lovlighetskontroll dersom klagen ikke tas til følge.
SA170715 - I tillegg til å være sløsing av tid og penger, hadde en dopingutestengelse vært grovt urettferdig mot utøveren.
AP170715 - I tillegg til å være sløsing av tid og penger, hadde en dopingutestengelse vært grovt urettferdig mot utøveren.
NL170714 Det er i så fall et grovt brudd på kontrakten med kjøperne.
DB170713 Han bommet grovt .
VG170712 Gangen før feilet hun grovt før bilen slapp, men kom sterkt tilbake til femte i et V75-løp Ernis Lane vant i Bergen.
DA170712 - Skjærene forsyner seg grovt av bærene, så jeg har styret mye med å henge opp nett og aluminiumsslanger i trærne.
VG170711 | Andre ( 37 ) drept i Skien : Ble grovt mishandlet i 2010 ¶
DN170711 Tiltalt for grovt hærverk etter uthus-kapping ¶
DA170711 - Ja, jeg var ganske bevisst på at dette skulle være slapstick, mer crazy og sprø humor med lett grovt tilsnitt her og der.
VG170710 « Hotel Cæsar»-skuespiller : Grovt hetset ¶
DB170710 Denne BMI-en, eller KMI som den forkortes til på norsk, er et grovt mål helsevesenet bruker fordi det er lettvint.
DB170708 På det siste punktet misset Lyn grovt i den såkalte « Mikel-saken » i 2005 fordi Oslo-laget ble med på et forsøk fra storhetene Chelsea og Manchester United på å omgå forbudet fra det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) mot kjøp av spillere under 18 år.
DB170708 På det siste punktet misset Lyn grovt i den såkalte « Mikel-saken » i 2005 fordi Oslo-laget ble med på et forsøk fra storhetene Chelsea og Manchester United på å omgå forbudet fra det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) mot kjøp av spillere under 18 år.
DB170706 - Hvis det er politisk har de bommet grovt .
AA170706 Det kan også være lurt å justere lufttrykket i demperne etter hvor mye og hvor grovt terreng den aktuelle løypa består av.
DA170705 De to er siktet for grovt skadeverk, skriver Drammens Tidende.
AP170705 En mann og en kvinne er siktet for forsøk på grovt skadeverk etter at politiet måtte evakuere Drammen stasjon da det ble funnet en granatlignende gjenstand.
VG170704 I vurderingen til politiadvokat Tone Bysting heter det at « påtalemyndigheten har vurdert det slik at det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at legen opptrådte grovt uaktsomt og at operasjonene utgjorde et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling ».
VG170704 De rammede : - Grovt uaktsomt ¶
VG170704 Christian Lundin, bistandsadvokat for familien til Maira, mener legen har handlet grovt uaktsomt både før, under og etter operasjonen.
VG170704 - Særlig bruken av diatermiapparatet reagerer familien veldig på at ikke anses som grovt uaktsomt av politiet, sier Lundin.
VG170704 - Med utgangspunkt i det strenge beviskravet som følger av straffeprosessloven mener politiet at vi i denne saken ikke kan bevise at det er begått en grovt uaktsom handling og at den utgjør et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling.
VG170704 - Hvis ikke dette er grovt uaktsomt, skjønner jeg faktisk ikke hva som er det.
AA170704 - Med utgangspunkt i det strenge beviskravet som følger av straffeprosessloven mener politiet at vi i denne saken ikke kan bevise at det er begått en grovt uaktsom handling og at den utgjør et markant avvik fra kravet til forsvarlig behandling, sier politiadvokat Tone Bysting til avisen.
AA170704 - Vi har siktet ham for grovt skadeverk og ildspåsetting, sier etterforskningsleder John-Alte Holseth ved Modum lensmannskontor til Bygdeposten.
DB170703 I begynnelsen av juni advarte Wenche Frølich forbrukerne mot å velge grovt brød ut ifra fargen - rett og slett fordi det mørke brødet i butikken ofte er forkledd loff.
DB170703 For utseendet gir inntrykk av at det er grovt, men hvor grovt er det egentlig ?
DB170703 For utseendet gir inntrykk av at det er grovt , men hvor grovt er det egentlig ?
DB170703 En stor svakhet er at det ikke opplyses hvor grovt brødet er, og innholdet av kostfiber.
DB170703 OFFISEREN HADDE ALLEREDE markert seg som ekstremist, men en grovt høyreradikal besvarelse under utdannelsen ble avfeid som guttestreker.
VG170701 De mener dette er et grovt overtramp mot innbyggernes rett til personvern, fordi det er å gi ut personsensitive opplysninger.
SA170701 Saltbakte poteter ¶ 1 kg små poteter ¶ 1 dl grovt havsalt ¶
AP170701 Sakene dreier seg om butikktyverier, grovt tyveri fra person, narkotikasalg, kroppskrenkelser, ordensforstyrrelse, bevæpning med kniv og vold.
AP170701 Saltbakte poteter ¶ 1 kg små poteter ¶ 1 dl grovt havsalt ¶
VG170630 En ansatt i selskapet sier hun ble grovt utskjelt av en familiefar.
SA170630 Har ikke alle fått lov å si dette tilstrekkelig mange ganger nå, til å ha fått tilfredsstilt sine undertrykte lyster til å si noe litt grovt i det offentlige rom ?
SA170630 Noen skiver grovt brød med brunost innimellom er derfor ikke å forakte, faktisk er det å anbefale for deg som står i faresonen for å få i deg for lite jod.
FV170630 Noen skiver grovt brød med brunost innimellom er derfor ikke å forakte, faktisk er det å anbefale for deg som står i faresonen for å få i deg for lite jod.
FV170630 Saltbakte poteter ¶ 1 kg små poteter ¶ 1 dl grovt havsalt ¶
DN170630 Avgangen var avtalt før Økokrim siktet to personer for grovt økonomisk utroskap mot selskapet.
DB170630 Noen skiver grovt brød med brunost innimellom er derfor ikke å forakte, faktisk er det å anbefale for deg som står i faresonen for å få i deg for lite jod.
DB170630 Eide er veldig fornøyd med at han har klart å ansvarliggjøre TV 2, som behandlet ham grovt uriktig.
BT170630 Noen skiver grovt brød med brunost innimellom er derfor ikke å forakte, faktisk er det å anbefale for deg som står i faresonen for å få i deg for lite jod.
AP170630 Noen skiver grovt brød med brunost innimellom er derfor ikke å forakte, faktisk er det å anbefale for deg som står i faresonen for å få i deg for lite jod.
AA170630 De nye forskriftene til fordeling av spillemidler vil bli dårlig mottatt hos de store forbundene som har forsynt seg grovt av pengesekken.
AA170630 Noen skiver grovt brød med brunost innimellom er derfor ikke å forakte, faktisk er det å anbefale for deg som står i faresonen for å få i deg for lite jod.
AP170629 På en annen film går Aziz sammen med irakiske styrker rundt med et avkappet hode, og andre opptak viser hvordan de grovt mishandler bakbundne menn på et gulv.
AA170629 David Duckenfield, mannen som ledet politistyrkene ved stadionet da ulykken skjedde, er siktet for grovt uaktsomt drap på 95 personer.
AA170629 Han er foreløpig siktet for grovt skadeverk ved ildspåsettelse.
VG170628 Tingretten mener også at kvinnen er skyldig i forsøk på grovt bedrageri ved bruk av falske dokumenter, grovt bedrageri, dokumentfalsk, bestikkelser og trusler mot tjenestemenn, skriver den svenske avisen.
VG170628 Tingretten mener også at kvinnen er skyldig i forsøk på grovt bedrageri ved bruk av falske dokumenter, grovt bedrageri, dokumentfalsk, bestikkelser og trusler mot tjenestemenn, skriver den svenske avisen.
DB170628 Han er tiltalt for grovt uaktsomt drap.
AP170628 - Vi har ikke antallet, men det er snakk om 10 - 15 skudd med grovt kaliber, sa operasjonsleder Martin Schie i Øst politidistrikt til VG.
AA170628 Saken omfatter også grovt bedrageri, bestikkelser og trusler. ( ©NTB ) ¶
AA170628 På en annen film går Aziz sammen med irakiske styrker rundt med et avkappet hode, og andre opptak viser hvordan de grovt mishandler bakbundne menn på et gulv.
VG170627 Det foregående er grovt fremstilt min foreløpige forståelse av de første to av de fire edle sannheter innen Buddhismen, slik den er å finne i tekstsamlingen Sutta Pitaka.
VG170627 Kniv og skrutrekker ¶ 30-åringen som kun ble dømt for grovt ransforsøk, var lenge siktet for drap.
VG170627 En medtiltalt mann ( 30 ) er dømt til fengsel i tre år for forsøk på grovt ran.
SA170627 Videre er høyskolelektoren tiltalt for grovt våpentyveri fra bolig, heleri av våpen, brudd på våpenloven.
DB170627 Den medtiltalte 30-åringen, som var 16 år gammel i 2002, ble dømt til tre års fengsel for grovt ransforsøk av Tostrup Bråten. 30-åringens forsvarer Vegard Aaløkken sa under rettssaken at aktors påstand om fire år er altfor streng og ba om at han i stedet dømmes på mildeste måte.
DB170627 Den medtiltalte 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk av Tostrup Bråten ¶ 28. juni 2017 : Begge de to mennene blir dømt til fengsel.
DB170627 Den medtiltalte 30-åringen er dømt til tre års fengsel for grovt ransforsøk.
BT170627 Videre er høyskolelektoren tiltalt for grovt våpentyveri fra bolig, heleri av våpen, brudd på våpenloven.
AP170627 Medtiltalt dømt for ran ¶ 33-åringen ble tiltalt for forsettlig drap, mens 30-åringen var tiltalt for å skjule en annen forbrytelse og grovt ran med døden til følge.
AP170627 Den medtiltalte 30-åringen fikk 3 år for forsøk på grovt ran.
AP170627 Videre er høyskolelektoren tiltalt for grovt våpentyveri fra bolig, heleri av våpen, brudd på våpenloven.
AA170627 En medtiltalt mann er dømt til fengsel i tre år for forsøk på grovt ran med døden til følge.
AA170627 33-åringen ble tiltalt for forsettlig drap, mens 30-åringen var tiltalt for å skjule en annen forbrytelse og grovt ran med døden til følge.
AP170626 Etter tre tiår med forskning er konklusjonen grovt sett at plantene klarer seg veldig bra.
AP170626 Etter tre tiår med forskning er konklusjonen grovt sett at plantene klarer seg veldig bra.
AA170626 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
VG170625 Snoen er tidligere Frp-medlem, og mener både Teigen og VG bommer grovt med fotografiet.
AA170625 Mannen i begynnelsen av 20-årene er siktet for grovt skadeverk, men nektet i avhør lørdag for å ha hatt noe med bilbranner å gjøre.
AA170625 - Vi kan bekrefte at DNA på bensinkanna gjorde at vi kunne pågripe mannen og sikte ham for grovt skadeverk, sier politioverbetjent Rune Skjold i Oslo politidistrikt.
VG170624 Siktet for grovt skadeverk ¶
VG170624 Mannen er siktet for grovt skadeverk.
DB170624 Grovt sett kan man inndele NM-favorittene i to grupper : De som ønsker å angripe tidlig, og de som ser etter bakhjulet til Alexander Kristoff.
DB170624 Mannen er siktet for grovt skadeverk, men har i avhør lørdag nektet for å ha hatt noe med bilbranner å gjøre og erkjenner ikke straffskyld.
DB170624 Mannen er siktet for grovt skadeverk.
BT170624 Mannen er siktet for grovt skadeverk, men har i avhør lørdag nektet for å ha hatt noe med bilbranner å gjøre og erkjenner ikke straffskyld.
AP170624 Mannen er siktet for grovt skadeverk, men har i avhør lørdag nektet for å ha hatt noe med bilbranner å gjøre og erkjenner ikke straffskyld, opplyser Oslo politidistrikt.
AA170624 Mannen er siktet for grovt skadeverk, opplyser Oslo politidistrikt.
SA170623 Retten mener han opptrådte grovt uaktsomt.
SA170623 Velger du derimot grovt hamburgerbrød, tomatbaserte sauser, og har på grønnsaker som salat, løk, sylteagurk, tomat og kanskje også hjemmelaget guacamole, kan hamburgeren være et bra måltid - også ernæringsmessig.
SA170623 Så feilberegnet Carlsen grovt .
DB170623 På feil sted, til feil tid og av feil person, kan selvsagt fornærmende vitser være grovt nedlatende eller direkte ondsinnede, og nettopp vitne om avsenderens lave moral.
DB170623 Harvard University trakk nylig tilbake studieplassene til minst ti studenter fordi de i en privat meldingstråd på Facebook hadde delt grovt fornærmende vitser, noe Harvard mente stilte spørsmål ved deres moralske karakter.
BT170623 Retten mener han opptrådte grovt uaktsomt.
BT170623 Velger du derimot grovt hamburgerbrød, tomatbaserte sauser, og har på grønnsaker som salat, løk, sylteagurk, tomat og kanskje også hjemmelaget guacamole, kan hamburgeren være et bra måltid - også ernæringsmessig.
BT170623 Så feilberegnet Carlsen grovt .
AP170623 Retten mener han opptrådte grovt uaktsomt.
AP170623 Velger du derimot grovt hamburgerbrød, tomatbaserte sauser, og har på grønnsaker som salat, løk, sylteagurk, tomat og kanskje også hjemmelaget guacamole, kan hamburgeren være et bra måltid - også ernæringsmessig.
AP170623 Så feilberegnet Carlsen grovt .
AP170623 Så feilberegnet Carlsen grovt .
AA170623 Bergen tingrett slår fast at 26-åringen opptrådte grovt uaktsomt.
AA170623 Velger du derimot grovt hamburgerbrød, tomatbaserte sauser, og har på grønnsaker som salat, løk, sylteagurk, tomat og kanskje også hjemmelaget guacamole, kan hamburgeren være et bra måltid - også ernæringsmessig.
VG170622 WR Entertainments administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan, var godt fornøyd med det hun kaller et « demokratisk utfall » av generalforsamlingen, men innrømmer at det ble tidvis høy temperatur rundt bordet.... og denne : Aksjonærer politianmelder Ryan Wiik for grovt bedrageri ¶
VG170622 Å hevde at vedtaket, som Frp/H stod alene om, viser at de er for ofre og de andre for overgripere, er grovt krenkende.
VG170622 | Direktør tiltalt for grovt bedrageri ¶
VG170622 Nå er 36-åringen tiltalt for grovt bedrageri. ham 35 SIM-kort med en avtale om å betale regningene på etterskudd.
VG170622 Nå er 36-åringen tiltalt for grovt bedrageri.
AA170622 Men jeg synes denne typen utsagn hører en fjern fortid til, og i tillegg til å være grovt fornærmende, er det også neglisjere en masse kompetanse.
NL170621 fred være med Eliana Lakis som ble grovt truet av en kvinne på Facebook og fred være med tromsøværingene også.
BT170621 Grovt sett skal to tredeler av jobben gjøres hjemme.
VG170620 Lundeby er ble i Oslo tingrett dømt til å sone to års fengsel for lånebedrageri overfor norske og utenlandske banker, trygdebedrageri og ett tilfelle av grovt økonomisk utroskap.
SA170620 Mannen som tagget politihusets fasade natt til søndag, er siktet også for grovt skadeverk på NAV sine lokaler i Sverdrups gate og på flere biler.
BT170620 Opp til kvinnen selv ¶ - Grovt sett kan man si at det dreier seg om ulik tolkning av hva som er en plikt i forhold til islam.
BT170620 « Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredjedeler av jobben hjemme », sa Helgesen til NTB.
VG170618 | Morgan Kane-gründer anmeldt for grovt bedrageri ¶
VG170618 Ryan Wiik er anmeldt for grovt bedrageri etter paragraf 271 i Straffeloven.
VG170618 Nå har de politianmeldt Wiik for grovt bedrageri.
VG170618 Før helgen ble han også politianmeldt for grovt bedrageri.
VG170618 Men forrige uke var det stopp : Da ble Joseph Valenzuela ( 38 ), Rahim Leblanc ( 30 ) og Carlos Chavez ( 28 ) alle pågrepet for grovt frukttyveri.
DB170618 Disse gutta er med andre ord fra et miljø hvor man i lang tid har jobbet med rockelyrikk og rapprosa ( grovt skissert ) om hverandre.
AA170618 | Mann siktet for grovt skadeverk etter dødsbrann i Hole ¶
AA170618 Politiet har siktet en mann for grovt skadeverk etter at en mann ble funnet omkommet etter en brann i en enebolig i Hole i Buskerud.
DB170617 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, sier han til NTB.
VG170616 Grovt sett kan den deles inn i at de eldre vil tilbake til det ikke-eksisterende forholdet som var før Obama, mens den yngre garde gjerne vil beholde de endringene som ble gjort under forrige president.
SA170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
NL170616 Som en glupsk ulveflokk herjer de i buskapen til alle de andre partiene og forsyner seg grovt av deres velgermasse.
DN170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
DA170616 Han er også siktet for overtredelser av veitrafikkloven og grovt forsikringsbedrageri. 30-åringen møtte nylig i Jæren tingrett i forbindelse med at politiet ville tilbakekalle førerretten til 30-åringen.
DA170616 Ifølge meldingen fra politiet har de fått melding om grovt tyveri fra en bedrift på Storhaug.
AP170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredjedeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
AP170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredjedeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
AA170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
AA170616 - Grovt sagt legger vi opp til å gjøre to tredeler av jobben hjemme, sier Helgesen til NTB.
FV170615 Politiet undersøker ei hytte på Sundstøl i Birkenes der det er meldt om innbrudd, tyveri og grovt skadeverk.
FV170615 BIRKENES : Innbrudd og grovt skadeverk ¶
DB170615 MEN SAKEN, SOM avdekket påståtte kritikkverdige forhold flere år tilbake i tid, et av dem så grovt at en assistentdommer tok til tårene på TV to år etter at det skjedde, ville aldri vært noen sak om ikke Pierluigi Collina hadde kritisert Team Moen, krevd forandring og tvunget Terje Hauge til å ta grepet som førte til vrakingen av Frank Andås.
DB170615 Etter et ekstremt kort forsvar fra Cosbys advokater mandag morgen, har juryen sittet sammen for å komme fram til om han skal erklæres skyldig eller ikke skyldig etter tiltalen : Tre tilfeller av grovt seksuelt overgrep.
DB170615 Den tildigere tv-stjerna er tiltalt for tre tilfeller av grovt seksuelt overgrep.
BT170615 De tre mennene er siktet for forsikringsbedrageri, økonomisk utroskap og grovt skadeverk.
BT170615 Tiltalen gjelder såkalt mordbrann og grovt skadeverk.
BT170615 Det andre tiltalepunktet, grovt skadeverk, står i paragraf 352.
BT170615 For som nevnt ovenfor er kapitalbeskatningen for en investor grovt sett redusert de siste årene.
AP170615 Når det gjelder erstatningsretten er beviskravene mildere, og her er retten kommet til at sjåføren har vært grovt uaktsom og tilkjent hver av foreldrene 125.000 kroner i erstatning.
AP170615 - Uaktsom, og grovt uaktsom samtidig ¶
AA170615 Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år....Som ytring regnes også bruk av symboler.
NL170614 Det er grovt urettferdig at elever i noen fylker får bruke flere hjelpemidler enn elever i andre fylker.
VG170613 Kvinnen som har fått tilnavnet « lurelegen », er i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt bedrageri.
VG170613 Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
VG170613 Sønnene mine er blitt utsatt for et grovt maktovergrep som er umulig å akseptere, sier moren Liv Melgård ( 67 ) til VG.
SA170613 Kvinnen som har fått tilnavnet « lurelegen », er i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt bedrageri.
DB170613 - På samme måte som at vi har sluttet å omtale overgrepsbilder av barn som « barneporno » - det er ikke porno, men grovt misbruk av barn - bør man fjerne begrepet « voldtekt til samleie » i straffeloven, sier KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad.
DB170613 Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
DA170613 Kvinnen som har fått tilnavnet « lurelegen », er i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt bedrageri.
DA170613 Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring. 34-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet « lurelegen ».
BT170613 I 2011 ble tre skatterådgivere og tre riggselskaper tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.
AP170613 Tiltalen for grovt skattesvik for rundt 10 milliarder kroner og brudd på regnskapsloven ble tatt ut seks år senere.
AP170613 Kvinnen som har fått tilnavnet « lurelegen », er i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt bedrageri.
AP170613 Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring. 34-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet « lurelegen ».
AA170613 - De var grovt underbetalt, måtte tåle meget tyngende arbeids- og livsforhold, og hadde liten reell handle- og bevegelsesfrihet, skriver Høyesterett i dommen.
AA170613 Kvinnen som har fått tilnavnet « lurelegen », er i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt bedrageri.
AA170613 Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring. 34-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet « lurelegen ».
SA170612 Større bevissthet hvilke rom en angrepi ¶ Grovt sett er det tre rom der en kan angripe motstanderne : Bakrom, siderom og mellomrom.
FV170612 Større bevissthet hvilke rom en angrep ¶ Grovt sett er det tre rom der en kan angripe motstanderne : Bakrom, siderom og mellomrom.
DB170612 Cosby risikerer ti år i fengsel hvis han blir funnet skyldig i tiltalen : Tre tilfeller av grovt seksuelt overgrep.
DA170610 Jeg er overbevist om at folk flest er enig med oss at det trengs et skille mellom de som begår ett grovt drap og de som begår flere, sier Austegard til TV 2.
DA170610 Ifølge Fædrelandsvennen var mannen fra Vest-Agder og sonet en dom på to år og tre måneder for blant annet grov narkotikavirksomhet og grovt heleri.
AA170610 Strafferammen for særlig grov tollovertredelse er bøter eller fengsel inntil to år, men fengsel inntil seks år ved forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse.
AA170610 Jeg er overbevist om at folk flest er enig med oss at det trengs et skille mellom de som begår ett grovt drap og de som begår flere, sier Austegard til TV 2.
VG170609 I retten sa han seg ikke skyldig etter tiltalen om grovt skadeverk, men innrømte at han delte uthuset i to.
VG170609 Huskapper Arne Vigeland ble fredag dømt til 120 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett for grovt skadeverk.
DN170609 Nå er han dømt for grovt skadeverk.
DN170609 Arne Vigeland, som blant annet er nestleder i renovasjonsfirmaet RenoNorden, var tiltalt for grovt skadeverk etter at han sørget for at halve uthuset til ekteparet Wenche og Roger Waage ble fjernet våren 2014.
DB170609 I november i fjor ble den 33 år gamle småbarnsfaren pågrepet og tiltalt for drap for å skjule en annen forbrytelse og forsøk på grovt ran.
DB170609 30-åringen, som er tiltalt for grovt ran med døden til følge, må dømmes til fire års fengsel, sa aktor Ingrid Vormeland Salte da hun la ned sin påstand i Oslo tingrett fredag. 33-åringen har erkjent uaktsomt drap, men sier seg ikke skyldig etter tiltalen. 30-åringen har erkjent straffskyld.
DB170609 Huskapper Arne Vigeland ble fredag dømt til 120 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett for grovt skadeverk.
DB170609 mai 2016 Westerdals Oslo ACT for grovt bedrageri.
AP170609 Et grovt anslag fra Avinor betyr at dette da vil utgjøre 400 millioner liter biojet.
AP170609 Den 43 år gamle huskapperen ble fredag dømt til 120 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett for grovt skadeverk.
AA170609 I november i fjor ble den 33 år gamle småbarnsfaren pågrepet og tiltalt for drap for å skjule en annen forbrytelse og forsøk på grovt ran.
AA170609 30-åringen, som er tiltalt for grovt ran med døden til følge, må dømmes til fire års fengsel, sa aktor Ingrid Vormeland Salte da hun la ned sin påstand i Oslo tingrett fredag. 33-åringen har erkjent uaktsomt drap, men sier seg ikke skyldig etter tiltalen. 30-åringen har erkjent straffskyld.
AA170609 Huskapper Arne Vigeland ble fredag dømt til 120 dagers fengsel i Asker og Bærum tingrett for grovt skadeverk.
AA170609 På tiltalebenken sitter to menn på 33 og 30 år, som er tiltalt for henholdsvis forsettlig drap for å skjule en annen forbrytelse og grovt ran med døden til følge.
DB170608 Terskelen vil være noe lavere for å bevise « grovt uaktsom voldtekt » ( altså at gutten ikke skjønte dette, og heller ikke nødvendigvis ville skjønt det i edru tilstand, men at denne mangelen på forståelse var svært klanderverdig ), men også dette virker svært vanskelig å skulle bevise i den beskrevne situasjonen, dersom gutten hevder at hun fr
DB170608 For grovt uaktsom voldtekt vil dessuten straffenivået ligge adskillĺig lavere enn for forsettlig voldtekt, og dermed vesentlig under de 4 års fengsel som Leas fiktive 18-åring blir idømt.
AP170608 Én ting er i alle fall sikkert allerede nå : Når resultatene er klare i natt vil minst en av meningsmålerne ha bommet grovt i sine anslag.
VG170607 Bendiksen nesten halvannen time på å fortelle de samme personene hvordan han kunne bomme så grovt i fjor.
VG170607 Blant våre lovfestede inngrepsmuligheter er forbud mot å true noen, mot å oppfordre til straffbare handlinger og å fremsette grovt hatefulle ytringer.
VG170607 Han er tiltalt for drapet på Bråten, og for grovt ransforsøk.
VG170607 En 30 år gamle mann ble pågrepet kort tid etter, og er tiltalt for grovt ransforsøk.
VG170607 30-åringen erkjente straffskyld for grovt ransforsøk.
VG170607 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk.
SA170607 Internering er et såpass grovt tiltak at ingen vurderer det som en seriøs løsning.
DB170607 Tiltalt for grovt skattesvik ¶
DB170607 I tiltalten står det at de to er tiltalt « for å ha gitt ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger når han forsto eller burde forstått at dette kunne føre til skatte- eller avgiftsmessige fordeler, og dette anses som grovt idet det særlig legges vekt på at handlingen kunne ledet til unndragelse av et meget
DB170607 Først og fremst fordi britiske meningsmålere under parlamentsvalget i 2015 grovt undervurderte De konservatives.
DB170607 Mennene ; en 33-åring og en 30-åring, er tiltalt for drap og grovt ran, og i går ga de to Oslo tingrett sine forklaringer av hva de mener skjedde den skjebnesvangre novembernatta. 33-åringen er tiltalt for selve drapet, mens 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk. 33-åringen nekter straffskyld etter tiltalen om f
DB170607 33-åringen er tiltalt for selve drapet, mens 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk. 33-åringen nekter straffskyld etter tiltalen om forsettlig drap.
DB170607 Gjennomsnittsblodsukkeret i løpet av to timer etter matinntak øker omtrent like mye om en spiser 50 g karbohydrat i form av grovt brød eller som sukker.
DB170607 De fikk råd om å være forsiktig med fett og heller spise mer grovt brød, mysli, grøt, frukt og grønnsaker.
VG170606 - Med mindre man tramper over grovt , da må man fundere på hva man gjør.
VG170606 En 30 år gamle mann ble pågrepet kort tid etter, og er tiltalt for grovt ransforsøk.
VG170606 33-åringen er tiltalt for drap for å skjule en annen forbrytelse, og for grovt ransforsøk.
VG170606 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk.
VG170606 I dag startet rettsaken mot den 33 år gamle mannen som er tiltalt for drapet og en 30 år gammel mann som er tiltalt for grovt ransforsøk. 33-åringen ble pågrepet i fjor høst, på bakgrunn av 14 år gamle DNA-spor fra en knivslire på åstedet.
VG170606 I Oslo tingrett tirsdag svarte 33-åringen erkjenner ikke straffskyld for drapet etter tiltalen, eller for grovt ransforsøk.
VG170606 Hendelsen beskrives i tiltalen som grovt ransforsøk.
VG170606 Den medtiltalte 30-åringen erkjenner straffskyld for grovt ransforsøk.
VG170606 Den 30 år gamle tiltalte erkjenner straffskyld for grovt ransforsøk.
VG170606 Grovt anslått går det med 10 liter melk på en kilo ost, og 20 liter melk på en kilo smør, sier Lindahl.
DB170606 Han bommer imidlertid grovt når han sier det er det svensken gjør.
DB170606 Ransforsøket var ifølge tiltalen grovt fordi det ble brukt vold og hadde døden til følge.
DB170606 I desember ble 30-åringen også pågrepet siktet for grovt ransforsøk.
DB170606 Han er tiltalt for grovt ransforsøk av Bråten 18. november 2002, og har i retten erkjent straffskyld.
DB170606 I desember ble 30-åringen også pågrepet siktet for grovt ransforsøk.
DB170606 Den medtiltalte 30-åringen er tiltalt for grovt ransforsøk av Tostrup Bråten.
DB170606 Ransforsøket var ifølge tiltalen grovt fordi det ble brukt vold og hadde døden til følge.
DB170606 I desember ble 30-åringen også pågrepet siktet for grovt ransforsøk.
DB170606 Den 30 år gamle mannen som er tiltalt for grovt ransforsøk av Bråten den samme natta erkjenner straffskyld etter tiltalen. 30-åringen, som i retten oppgir å være student, er ikke tiltalt for selve drapet, men for grovt ransforsøk.
DB170606 30-åringen, som i retten oppgir å være student, er ikke tiltalt for selve drapet, men for grovt ransforsøk.
DB170606 Flesland informerer om at grovt brød har økt sin andel med 4 prosent.
DB170606 Driftssjef, Johannes Veisling Møller, informerer om at de selger mest grovt brød, surdeigsbrld og brødtyper med et lavt innhold av karbohydrater.
DB170606 Derimot så oppstår det et problem når brødet har en lav grovhetsprosent, og opptrer som et grovt og sunt brød.
DB170606 Derfor er merkeordningen Brødskalaen viktig for at det skal være enklere for forbrukere å vite hvor grovt et brød er.
DB170606 Brødet nordmenn foretrekker skal nemlig være grovt , men tar vi de beste valgene i butikken ?
DB170606 - Et brød kan se mørkt ut uten å være grovt , og bygg og havre gir et lyst mel som nærmest kan se ut som loff, selv om de er grove.
AP170606 Den 30 år gamle mannen som er tiltalt for forsøk på grovt ran med døden til følge, erkjente straffskyld for å ha slått Bråten i hodet og for å ha stukket ham tre ganger i hodet med skrutrekker.
AP170606 Den 33 år gamle tiltalte nekter straffskyld for forsettlig drap for å lette en annen forbrytelse, og for grovt ran.
AA170606 Begge er tiltalt for grovt ransforsøk, og 33-åringen er i tillegg tiltalt for forsettlig drap for å skjule en annen forbrytelse. 33-åringen nekter straffskyld på begge punkter, men erkjenner uaktsomt drap. 30-åringen sier seg derimot skyldig i forsøk på grovt ran.
AA170606 30-åringen sier seg derimot skyldig i forsøk på grovt ran.
AA170606 Hans medtiltalte sier seg derimot skyldig i grovt ransforsøk.
VG170605 Tilbakeblikk : TV-frue politianmeldt for grovt bedrageri ¶
BT170605 Dødsfallene har skjedd i Bergen sentrum politistasjons område, grovt sagt fra sentrum og ut til hhv.
AP170605 Nesten femten år etter at 23 år gamle Egil Tostrup Bråten ble stukket ned med kniv i Oslo sentrum, må to menn på 30 og 33 år møte i retten tiltalt for drap og grovt ran med døden til følge.
AP170605 Hans medtiltalte, en 30 år gammel mann, erkjente straffskyld for grovt ransforsøk.
AA170605 Der viser tallene for mange medier grovt sett at kulturjournalistikk ofte oppnår dårligere lesetall enn andre stoffområder og hendelsesnyheter.
VG170604 PÅ TILTALEBENKEN : Bill Cosby må møte i retten tiltalt for grovt overgrep.
VG170604 Flere nasjonale valg har vist at målingene har tatt grovt feil og ikke kan taes for god fisk.
VG170604 Politiet opplyser at sakene har et stort omfang og at de så langt har avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
SA170602 Tidligere Møllehagen-rektor mener at påtalemyndigheten bommer i tiltalen om grovt økonomisk utroskap.
FV170602 Hun er tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
DN170602 Økokrim tiltalte i vår to tidligere ledere i selskapene for grovt skattesvik, og ila både E&P Holding og TGS-Nopec forelegg på 85 millioner kroner hver.
DB170602 Halden tingrett mente mannen hadde gjort seg skyldig i grovt uaktsom overtredelse av innreiseforbudet til Norge og dømte ham til ett års fengsel.
DB170602 mai ble det kjent at Oslo kommune anmeldte NRK for grovt skadeverk på Monolitten i Frognerparken i forbindelse med programmet.
DB170602 - « Fengslet og forlatt » er et sterkt og akutt prosjekt både i hovedkarakteren Randi Rosenqvists arbeid, i temaet psykisk helsevern i fengslene og i sin relevans i forhold til en grovt forverret situasjon innen feltet de siste 30 år, skriver NFI- konsulent Lars Løge i sin begrunnelse.
DA170602 USAs innbyggere vil tape grovt dersom landet trekker seg ut av internasjonale klimaforpliktelser.
DA170602 Grovt sett skal dreie seg om et belte som strekker seg fra molo til molo utenfor stranden, et stykke lenger inn mot land enn der selve fontenen står.
BT170602 At andre forsyner seg grovt av Bergens klokeste hoder, kan være et sunnhetstegn.
AP170602 Politiet mener sjåføren var grovt uaktsom, mens lastebileierforbundets advokat ber retten se mer praktisk på det å rygge på gang- og sykkelsti uten bruk av hjelpemann.
AP170602 Han hadde flere alternativer, og vi mener han var grovt uaktsom da han rygget uten å se jenta med lillarosa topp, sier aktor Nina Magnussen Røed.
AA170602 Han er siktet for medvirkning til grovt ran.
AA170602 Han ble dagen etter varetektsfengslet i to uker siktet for medvirkning til grovt ran.
AA170602 Halden tingrett mente mannen hadde gjort seg skyldig i grovt uaktsom overtredelse av innreiseforbudet til Norge og dømte ham til ett års fengsel.
AA170602 Hun er tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
SA170601 Fem uker er satt av til hovedforhandlingen mot den 61 år gamle eks-rektoren som er tiltalt for grovt økonomisk utroskap.
DN170601 Vigeland står tiltalt for grovt skadeverk etter at han våren 2014 fikk fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte hans ene nabo, samt fjernet en nærmere 70 år gammel røysmur, to frukttrær og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo.
DB170601 Den 18 år gamle skjønnheten Laura Palmer ( Sheryl Lee ) blir funnet drept, grovt mishandlet og pakket inn i plast.
BT170601 Det hele fremstår ganske utspekulert og grovt , sa politiadvokat Sigurd Granli.
AP170601 For to uker siden ble en pensjonert orlogskaptein dømt til fire år og åtte måneders fengsel for grov korrupsjon, grovt underslag og ulovlig eksport av militært materiell.
VG170531 Han viser til at Venstre, KrF og SV foreslår å gjeninnføre støtten til au pair-senteret, at familier ikke får motta au pair dersom en person i familien er ilagt straff, at vertsfamilier som grovt eller gjentatte ganger bryter lover eller regler som skal beskytte au pairer, kan miste retten til å ha au pair for alltid.
VG170531 I rettens første dag sa Arne Vigeland ( 43 ), som er tiltalt for grovt skadeverk, at han mente uthuset var et rivningsprosjekt, at det var råttent, at det var med å forringe verdien på eiendommen hans og at det i beste fall kunne brukes som et sankthansbål.
VG170531 - Flere av forholdene gjelder grovt bedrageri av velferdsstaten, og da er det viktig at hun forklarer seg, sier aktor politiadvokat Håvard Ryengen i sitt innledningsforedrag.
VG170531 - Grovt bedrageri av velferdsstaten ¶
VG170531 Vigeland er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet ekteparet Waages uthus i to i april 2014.
VG170531 ASKER OG BÆRUM TINGRETT ( VG ) Fra første dag i retten har Arne Vigeland ( 43 ), som er tiltalt for grovt skadeverk, tatt opp alle vitneforklaringene på sin egen mobil.
SA170531 Tiltalen inkluderer ifølge VG grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
SA170531 - Flere av forholdene gjelder grovt bedrageri av velferdsstaten, og da er det viktig at hun forklarer seg, sa aktor, politiadvokat Håvard Ryengen i sitt innledningsforedrag.
DN170531 I disse dager står en Asker-mann tiltalt for grovt skadeverk etter at han i 2014 fikk fjernet halve uthuset til naboene på Nesøya i Asker.
DN170531 Arne Vigeland står i Asker og Bærum tingrett tiltalt for grovt skadeverk etter at han i mars og april 2014 leide inn hjelp til å fjerne halve uthuset til naboen, rev en nesten 70 år gammel steinmur, fjernet et morelltre, et plommetre og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo.
DN170531 Han står nå tiltalt for grovt skadeverk.
DN170531 Seriegründer og riggnestor Bjarne Skeies oljeselskap E&P Holding har vedtatt forelegget på 85 millioner kroner som selskapet ble ilagt for grovt skattesvik, opplyser Økokrim i en pressemelding.
DN170531 Bjarne Skeies oljeselskap E&P Holding godtar boten på 85 millioner kroner som selskapet fikk for grovt skattesvik.
DA170531 Tiltalen inkluderer ifølge VG grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.
DA170531 - Flere av forholdene gjelder grovt bedrageri av velferdsstaten, og da er det viktig at hun forklarer seg, sa aktor, politiadvokat Håvard Ryengen i sitt innledningsforedrag onsdag, melder VG.
BT170531 I retten er han tiltalt for grovt bedrageri.
BT170531 En rettssak i vinter avslørte hvor grovt velstående norske familier kan utnytte sine au pairer.
AP170531 - Selskapet har mange utfordringer med å tjene penger, og jeg tror aksjen er grovt overpriset.
AP170531 - Selskapet har mange utfordringer med å tjene penger, og jeg tror aksjen er grovt overpriset.
AP170531 Økokrim tok tidligere i år ut tiltaler og utstedte forelegg for grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik mot to menn og to selskaper.
AP170531 Økokrim tok tidligere i år ut tiltaler og utstedte forelegg for grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik mot to menn og to selskaper.
AP170531 | Oljeselskap vedtar forelegg på 85 millioner kroner for grovt skattesvik ¶
AP170531 To menn som hadde ledende stillinger i selskapene, er tiltalt for grovt skattesvik og medvirkning til dette.
AP170531 Oljeselskapet E&P Holding har vedtatt forelegget på 85 millioner kroner som selskapet ble ilagt for grovt skattesvik.
AP170531 E&P Holding AS og seismikkselskapet TGS Nopec Geophysical Company ASA ble ilagt forelegg på 85 millioner kroner hver for henholdsvis grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik.
AP170531 E&P Holding AS og seismikkselskapet TGS Nopec Geophysical Company ASA ble ilagt forelegg på 85 millioner kroner hver for henholdsvis grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik.
AA170531 Mann fra Litauen må møte i Oslo tingrett, tiltalt for grovt heleri i forbindelse med BMW-innbruddene i Trøndelag.
AA170531 En mann i 30-årene fra Litauen er tiltalt for grovt heleri etter BMW-innbruddsbølgen som herjet Trøndelag i fjor høst.
AA170531 I kjennelsen fra retten heter det at « siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder », og at hans rolle i saken « i det minste faller inn under bestemmelsen til medvirkning til grovt ran ».
AA170531 Tiltalen inkluderer ifølge VG grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring. 33-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet « Lurelegen ».
AA170531 - Flere av forholdene gjelder grovt bedrageri av velferdsstaten, og da er det viktig at hun forklarer seg, sa aktor, politiadvokat Håvard Ryengen i sitt innledningsforedrag onsdag, melder VG.
VG170530 « Hotel Cæsar»-skuespiller : Grovt hetset ¶
VG170530 I rettens andre dag i saken mot Arne Vigeland ( 43 ), som er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet naboens uthus i to på Nesøya i Asker i april 2014, sier nabo Walther Medin at Vigeland raserte hagen hans.
VG170530 Vigeland er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet ekteparet Waages uthus i to i april 2014.
VG170530 De to mennene som er siktet for grovt skadeverk, er kjenninger av politiet.
VG170530 - Det er to personer som er siktet for grovt skadeverk.
VG170530 Sakene har et stort omfang og så langt har vi avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, skriver politiet.
VG170530 Politiet opplyser at sakene har et stort omfang og at de så langt har avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
VG170530 - Mange har blitt grovt misbrukt, og flere av overgrepene fremstår som tortur.
SA170530 Og hun er blitt grovt lemlestet flere ganger, blant annet fikk hun skåret hodet av både i 1964 og 1998.
FV170530 Og hun er blitt grovt lemlestet flere ganger, blant annet fikk hun skåret hodet av både i 1964 og 1998.
FV170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
FV170530 Minst 300 barn har blitt grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, flere av dem spedbarn.
DN170530 Næringslivsmannen Arne Vigeland står tiltalt for grovt skadeverk etter at han i 2014 fikk fjernet halve uthuset til naboene Wenche og Roger Waage, samt skal ha fått fjernet en eldre mur, flere frukttrær og noen bærbusker tilhørende brødrene Helge og Walther Medin.
DN170530 Han står nå tiltalt for grovt skadeverk.
DB170530 Dette er et grovt brudd på de forpliktelser som følger av ditt arbeidsforhold », heter det i oppsigelsen.
DB170530 Så langt har politiet avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
DB170530 Mange har blitt grovt misbrukt, og flere av overgrepene fremstår som tortur, skriver politiet.
DB170530 Politiet i Oslo har pågrepet to unge menn på 19 og 20 år, siktet for grovt skadeverk på Vestli og Stovner.
DB170530 Sakene har et stort omfang og så langt har vi avdekket minst 300 barn som er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, skriver politiet.
DB170530 Mange har blitt grovt misbrukt, og flere av overgrepene framstår som tortur, skriver Vest politidistrikt i pressemeldingen.
DB170530 Og hun er blitt grovt lemlestet flere ganger, blant annet fikk hun skåret hodet av både i 1964 og 1998.
DB170530 Og hun er blitt grovt lemlestet flere ganger, blant annet fikk hun skåret hodet av både i 1964 og 1998.
DA170530 Politiet i Oslo har pågrepet to unge menn på 19 og 20 år, siktet for grovt skadeverk på Vestli og Stovner.
DA170530 | Minst 300 barn grovt misbrukt ¶
BT170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
BT170530 Minst 300 barn har blitt grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, flere av dem spedbarn.
BT170530 Over 300 grovt seksuelt utnyttede barn i utlandet er avdekket gjennom etterforskning av menn i Hordaland og Sogn og Fjordane.
BT170530 | - Det er så grovt at vi kan egentlig ikke gå ut og si alt av det vi har funnet.
AP170530 Politiet pågrep mandag kveld to unge menn på 19 og 20 år, siktet for grovt skadeverk.
AP170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt. 33 nye saker siden i november ¶
AP170530 Minst 300 barn er blitt grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
AP170530 Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt sekuelt utnyttet og misbrukt. 33 nye saker siden i november ¶
AP170530 Minst 300 barn har blitt grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.
AA170530 Og hun er blitt grovt lemlestet flere ganger, blant annet fikk hun skåret hodet av både i 1964 og 1998.
AA170530 Politiet i Oslo har pågrepet to unge menn på 19 og 20 år, siktet for grovt skadeverk på Vestli og Stovner.
AA170530 ( ©NTB ) ¶ | 33 nye Dark Room-saker - minst 300 barn grovt misbrukt ¶
VG170529 ASKER OG BÆRUM TINGRETT ( VG ) Mannen som er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet naboens uthus i to på Nesøya i Asker mener at han hadde rett til det.
SA170529 I forrige uke kunne Aftenbladet melde om et par hundre meters bilkø og flere bommet grovt på kolonnetidene mellom Veen og Byrkjedal på riksveg 503.
DN170529 Vigeland er tiltalt for grovt skadeverk som følge av arbeidene han fikk gjort på tomten sin, og Waage var innstevnet som vitne i straffesaken.
DN170529 Vigeland erkjente ikke straffskyld for tiltalen om grovt skadeverk da rettssaken startet. 43-åringen fortalte detaljert om en nabofeide som strekker seg over flere tiår.
DN170529 Vigeland bestrider at han har gjort seg skyldig i grovt skadeverk da han engasjerte entreprenørfirma for blant annet å fjerne deler av naboens uthus.
DN170529 Nesøya-bosatte Arne Vigeland omtalte seg selv som en som er vant til å stå på sitt, da han forsvarte seg mot tiltalen om grovt skadeverk etter uthuskappingen på Nesøya i 2014.
DN170529 Arne Vigeland erkjente ikke straffskyld for tiltalen om grovt skadeverk i Asker og Bærum tingrett.
DN170529 Påtalemyndigheten mener arbeidene Vigeland fikk utført i 2014 utgjør grovt skadeverk og viser til at skaden er betydelig.
DN170529 Nå står han tiltalt for grovt skadeverk.
DN170529 Nå er mannen som sto bak tiltalt for grovt skadeverk.
DN170529 Mandag morgen møtte Arne Vigeland ( 43 ) i Asker og Bærum tingrett i Sandvika utenfor Oslo tiltalt for grovt skadeverk.
DB170529 Mannen som er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet naboens uthus i to på Nesøya i Asker i 2014, nektet straffskyld da rettssaken startet mandag.
DB170529 Grovt materiale ¶
DA170529 Mannen som er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet naboens uthus i to på Nesøya i Asker i 2014, nektet straffskyld da rettssaken startet mandag.
AP170529 Mannen som er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet naboens uthus i to på Nesøya i Asker i 2014, nektet straffskyld da rettssaken startet mandag.
AA170529 De er nå tiltalt for grovt skattesvik og å ha skjult inntekter og formue.
AA170529 Mannen som er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet naboens uthus i to på Nesøya i Asker i 2014, nektet straffskyld da rettssaken startet mandag.
AA170529 Mannen som er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet naboens uthus i to på Nesøya i Asker i 2014, nektet straffskyld da rettssaken startet mandag.
SA170527 FOTO : Pål Christensen ¶ | Grovt tyveri på Hinna-skole ¶
AP170527 Eddie ble i juli 2012 idømt fem års fengsel for grovt underslag, men løslatt i januar 2015.
AA170527 | Norske bridge-ess tiltalt for grovt skattesvik ¶
AA170527 To nordmenn som regnes blant verdens beste bridgespillere, er tiltalt for grovt skattesvik og for å ha skjult inntekter fra spillet på 18 millioner kroner.
AA170527 - Forholdet er grovt fordi det gjaldt et meget betydelig beløp og pågikk over flere år, heter det i tiltalen.
DN170526 | Bridge-ess tiltalt for grovt skattesvik ¶
DN170526 Verdens to beste bridgespillere, Tor Helness og makkeren Geir Helgemo, er tiltalt for grovt skattesvik og for å ha skjult bridgeinntekter på til sammen 18 millioner kroner.
DN170526 Nå er eksadvokat Jon Eilif Orrem tiltalt for grovt bedrageri og grov økonomisk utroskap.
DN170526 Nå er den avskiltede advokaten tiltalt av Økokrim for blant annet grov økonomisk utroskap og grovt bedrageri.
DN170526 | Eksadvokat tiltalt for grovt bedrageri av egne klienter ¶
DN170526 En tidligere advokat i Bergen er tiltalt for blant annet grovt bedrageri av sine egne klienter og for overtredelse av eiendomsmeglingsloven, opplyser Økokrim.
DN170526 Det opplyser Økokrim, som har tatt ut tiltale mot mannen for grov utroskap, grovt bedrageri, grove bokføringsovertredelser, og overtredelse av eiendomsmeglingsloven.
AA170526 Begge er også tiltalt for grovt heleri, men nekter seg skyldig etter tiltalen.
AA170526 | Eksadvokat tiltalt for grovt bedrageri av egne klienter ¶
AA170526 En tidligere advokat i Bergen er tiltalt for blant annet grovt bedrageri av sine egne klienter og for overtredelse av eiendomsmeglingsloven, opplyser Økokrim.
AA170526 Det opplyser Økokrim, som har tatt ut tiltale mot mannen for grov utroskap, grovt bedrageri, grove bokføringsovertredelser, og overtredelse av eiendomsmeglingsloven.
DB170525 Spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd og at det for Jensens del ikke finnes formildende omstendigheter.
DB170525 - Forklaringen til Cappelen er et eventyr ¶ Grovt tillitsbrudd ¶
AA170525 Spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd og at det for Jensens del ikke finnes formildende omstendigheter.
VG170524 At han hadde bommet så grovt da han skal ha kjøpt kremen Trofodermin i Livigno, var nesten ikke til å bære, fortalte han.
VG170524 Seks personer er fra før av dømt for grovt bedrageri etter gigantsvindelen mot Nordea i 2010.
VG170524 Mannen som Rashid hevder hun ga pengene til, Umar Farooq Zahoor er siktet for grovt forsettlig bedrageri.
SA170524 Flere bommet grovt på kolonnetidene mellom Veen og Byrkjedal på riksveg 503.
SA170524 Skal du velge grovt , bør du gå for et brød/en brødmiks som har minst 3/4 av brødskalaen skravert.
SA170524 Mens grovt brød er en fin kilde til fiber, vitaminer, mineraler og antioksidanter, er lyst brød laget av finmalt mel full av raske karbohydrater og fattig på andre næringsstoffer.
SA170524 Mange av brødmiksene inneholder langt mindre fiber enn hva du kan få hvis du kjøper et grovt brød i butikken.
SA170524 De fleste industribakte brød og brødmikser er i dag merket med en brødskala og grovhetsprosent som viser hvor grovt brødet du kjøper er.
SA170524 Da kan du selv bestemme hvor mye salt du vil ha i brødet, og har mulighet til å ha i alt du vil av grovt mel, frø, nøtter og andre sunne ingredienser.
DN170524 Kvinne ( 48 ) frifunnet for grovt heleri av 52,8 millioner ¶
DN170524 | Kvinne ( 48 ) frifunnet for grovt heleri av 52,8 millioner ¶
DN170524 En 48 år gammel kvinnelig, norsk statsborger er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for tiltale om grovt heleri av cirka 52,8 millioner kroner.
BT170524 Skal du velge grovt , bør du gå for et brød/en brødmiks som har minst 3/4 av brødskalaen skravert.
BT170524 Mens grovt brød er en fin kilde til fiber, vitaminer, mineraler og antioksidanter, er lyst brød laget av finmalt mel full av raske karbohydrater og fattig på andre næringsstoffer.
BT170524 Mange av brødmiksene inneholder langt mindre fiber enn hva du kan få hvis du kjøper et grovt brød i butikken.
BT170524 De fleste industribakte brød og brødmikser er i dag merket med en brødskala og grovhetsprosent som viser hvor grovt brødet du kjøper er.
BT170524 Da kan du selv bestemme hvor mye salt du vil ha i brødet, og har mulighet til å ha i alt du vil av grovt mel, frø, nøtter og andre sunne ingredienser.
AP170524 Oslo tingrett dømte mannen for frihetsberøvelse, simpelt bedrageri og grovt tyveri.
AP170524 | Tiltalt kvinne ( 49 ) frifunnet for grovt heleri i Nordea-saken ¶
AP170524 Skal du velge grovt , bør du gå for et brød/en brødmiks som har minst 3/4 av brødskalaen skravert.
AP170524 Mens grovt brød er en fin kilde til fiber, vitaminer, mineraler og antioksidanter, er lyst brød laget av finmalt mel full av raske karbohydrater og fattig på andre næringsstoffer.
AP170524 Mange av brødmiksene inneholder langt mindre fiber enn hva du kan få hvis du kjøper et grovt brød i butikken.
AP170524 De fleste industribakte brød og brødmikser er i dag merket med en brødskala og grovhetsprosent som viser hvor grovt brødet du kjøper er.
AP170524 Da kan du selv bestemme hvor mye salt du vil ha i brødet, og har mulighet til å ha i alt du vil av grovt mel, frø, nøtter og andre sunne ingredienser.
AA170524 Konklusjonen fra FCC er at vitsen, som inkluderte de to presidentene og et grovt ord for penis, ikke ga grunnlag for noen reaksjon overfor Colbert.
AA170524 Flertallet i lagmannsretten fastslår at det ikke er tilstrekkelig bevist at Rashid kjente til at hun tok ut og videreleverte kriminelle penger og at hun derfor ikke kan dømmes for grovt heleri.
SA170523 Ett av tilfellene var så grovt at det ble anmeldt på stedet.
DB170523 Mandag kveld bommet jeg grovt på Nadderud i 1-1-kampen mellom Stabæk og Viking.
AP170523 Regjeringen foreslo at det personlige straffansvaret for ansatte i skolen kun skal gjelde ved « forsettlig » eller « grovt uaktsomme » brudd på regelverket.
AP170523 Aps Bjørnø mener det ville vært en åpenbar svekkelse av lovverket å redusere personlige straffansvaret fra uaktsomt til grovt uaktsomt.
AP170523 Regjeringen foreslo at det personlige straffansvaret for ansatte i skolen kun skal gjelde ved « forsettlig » eller « grovt uaktsomme » brudd på regelverket.
AP170523 Aps Bjørnø mener det ville vært en åpenbar svekkelse av lovverket å redusere personlige straffansvaret fra uaktsomt til grovt uaktsomt.
VG170522 Facebook har de siste månedene fått massiv kritikk etter at en rekke grovt kriminelle handlinger som drap og voldtekter har blitt sendt direkte på det sosiale mediet.
DB170522 Videre vil det være grovt krenkende å tillegge foreldre som ønsker sine gutter omskåret andre motiver enn at de ønsker sine barn det beste ved å følge en identitetsskapende religiøs tradisjon.
DA170522 Et av disse tilfellene var så grovt at det ble anmeldt på stedet.
AP170522 Medieforskeren mener at selv om Facebook forsøker å automatisere identifisering av grovt innhold som barnepornografi og terrorisme, er det viktig å ha menneskelige moderatorer, på grunn av de enorme mengdene av innhold som lastes opp.
AA170522 Terje og Roger Eriksen ble før påske tiltalt for grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri og grovt regnskapsjuks.
AA170522 Terje og Roger Eriksen ble før påske tiltalt for grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri og grovt regnskapsjuks.
VG170521 I midten av januar i år ble 37-åringen pågrepet i forbindelse med en omfattende narkotikasak og siktet for grovt heleri og grove narkotikaforbrytelser.
VG170521 Han mener at det angivelige motivet, at de siktede mente at Nils Olav hadde begått en grovt krenkende kriminell handling mot en person i de siktedes nære krets, er tilstrekkelig for å oppnevne bistandsadvokat for Hoel og Wintergarden.
DB170521 Kvinnen er også tiltalt for grovt bedrageri, forsøk på bestikkelser, trusler mot tjenestemann og forfalskning.
DB170521 Det dreier seg grovt regnet om 40000 barn.
VG170520 Kan innebære grovt bedrageri ¶
VG170520 Forholdet vil kunne innebære et grovt bedrageri, sier Vordahl, og viser til straffelovens §§ 371 og 372.
BT170520 Hun mener IEA er for optimistiske til behovet for olje og gass fremover, fordi de grovt undervurderer potensialet for elbiler, sol- og vindenergi.
AP170520 Hun mener IEA er for optimistiske til behovet for olje og gass fremover, fordi de grovt undervurderer potensialet for elbiler, sol- og vindenergi.
VG170519 Formålet med hennes prosedyre er å argumentere for at bevisene mot Jensen skal forstås slik at han hadde et grovt korrupt forhold til hasjdømte Gjermund Cappelen og at Jensen medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj fra 2004 og fram til 2013.
VG170519 « Etter vår vurdering utgjør forholdet et grovt tillitsbrudd, og et brudd på grunnleggende etiske krav », skrev han i et brev til Bufdir 21. juni 2011.
VG170519 - Det er grovt misvisende.
SA170519 | Påtalemyndigheten om Eirik Jensen : Et ufattelig grovt tillitsbrudd ¶
NL170519 Det følger av skadeserstatningsloven at oppreisning forutsetter at må skadevolder har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt ¶
FV170519 | Påtalemyndigheten om Eirik Jensen : Et ufattelig grovt tillitsbrudd ¶
FV170519 I sin prosedyre fredag la Kleppe vekt på at spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd.
DA170519 Det er fullstendig uakseptabelt og er etter min oppfatning et grovt brudd på bestemmelsen om rett til rettergang innen rimelig tid, sier Kroken til RA.
DA170519 | Påtalemyndighetene om Erik Jensen : Et ufattelig grovt tillitsbrudd ¶
DA170519 I sin prosedyre fredag la Kleppe vekt på at spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd.
BT170519 - Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende og grovt alvorlig.
AP170519 - Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende og grovt alvorlig.
AP170519 Høyre-venstre-aksens ytterpunkter står - grovt sett - sammen mot EU, NATO, frihandel og globalisering.
AA170519 | Påtalemyndigheten om Eirik Jensen : Et ufattelig grovt tillitsbrudd ¶
AA170519 I sin prosedyre fredag la Kleppe vekt på at spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd.
DN170518 Meglertopper tiltalt for grovt bedrageri ¶
DA170518 - I denne saken mener vi Oslo kommune og skoleledelsen grovt har forsømt sine plikter som arbeidsgiver, noe som har påført Clemens Saers alvorlig skade, sier Aschehoug.
AP170518 Forstyrret filmsalong viser filmen, og spør om Boxing Helena en patetisk og forvirret kalkun eller et misforstått og grovt undervurdert mesterverk ?
AP170518 Forstyrret filmsalong viser filmen, og spør om Boxing Helena en patetisk og forvirret kalkun eller et misforstått og grovt undervurdert mesterverk ?
AA170518 Retten vurderer det som skjedde som « kvalifisert klandreverdig og grovt uaktsomt ».
AA170518 - Grovt uaktsomt ¶
AA170518 Retten mener helt grunnleggende krav til forsvarlig drift var helt tilsidesatt og vurderer forholdet som kvalifisert klandermessig og grovt uaktsomt.
VG170517 - I beste fall har Trump begått grovt maktmisbruk.
DN170516 Tidligere orlogskaptein Bjørn Stavrum i Forsvarets logistikkorganisasjon er dømt for blant annet grov korrupsjon, grovt underslag og ulovlig militæreksport etter blant annet å ha solgt Forsvarets utrangerte marinefartøyer til en tidligere krigsherre i Nigeria, melder Dagbladet.
DB170516 « Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid », heter det i begrunnelsen for tiltalen, som omfatter disse sju forholdene : ¶ 27. juni 2016 : lånte 2.000 kroner av kvinne til hotell etter angivelig sykehusoperasjon mot 200 dollar som sikkerhet.
DB170516 ( Dagbladet ) : Fem år etter at hun forrige gang ble dømt til to års fengsel og ett år i psykoterapi for en serie bedragerier, svarte den 59 år gamle kvinnen klart og tydelig ja på spørsmålene om hun erkjente straffskyld for sju nye tiltalepunkter for grovt bedrageri. 2012 : Her blir Norges frekkeste kvinne hentet av politiet ¶
DB170516 Nå er mannen som håndterte salget dømt til fire år og åtte måneders fengsel for grov korrupsjon, grovt underslag, grovt økonomisk utroskap, grovt tyveri og brudd på eksportkontroll-loven.
DB170516 Nå er mannen som håndterte salget dømt til fire år og åtte måneders fengsel for grov korrupsjon, grovt underslag, grovt økonomisk utroskap, grovt tyveri og brudd på eksportkontroll-loven.
DB170516 Nå er mannen som håndterte salget dømt til fire år og åtte måneders fengsel for grov korrupsjon, grovt underslag, grovt økonomisk utroskap, grovt tyveri og brudd på eksportkontroll-loven.
DB170516 - Dette er grovt , siden Stavrum var en offentlig tjenestemann i en betrodd stilling, sier dommeren.
DA170516 Komiteen trosset også Isaksens forslag om at det personlige straffansvaret skulle endres fra uaktsomt til grovt uaktsomt.
BT170516 Tidligere orlogskaptein Bjørn Stavrum i Forsvarets logistikkorganisasjon er dømt for blant annet grov korrupsjon, grovt underslag og ulovlig militæreksport etter blant annet å ha solgt Forsvarets utrangerte marinefartøyer til en tidligere krigsherre i Nigeria, melder Dagbladet.
AP170516 - Dette er et grovt brudd på et av de mest sensitive elementene innenfor etterretning.
AP170516 Tidligere orlogskaptein Bjørn Stavrum i Forsvarets logistikkorganisasjon er dømt for blant annet grov korrupsjon, grovt underslag og ulovlig militæreksport etter blant annet å ha solgt Forsvarets utrangerte marinefartøyer til en tidligere krigsherre i Nigeria, melder Dagbladet.
AP170516 ¶ Tidligere orlogskaptein Bjørn Stavrum i Forsvarets logistikkorganisasjon er dømt for blant annet grov korrupsjon, grovt underslag og ulovlig militæreksport etter blant annet å ha solgt Forsvarets utrangerte marinefartøyer til en tidligere krigsherre i Nigeria, melder Dagbladet.
AA170516 Tidligere orlogskaptein Bjørn Stavrum i Forsvarets logistikkorganisasjon er dømt for blant annet grov korrupsjon, grovt underslag og ulovlig militæreksport etter blant annet å ha solgt Forsvarets utrangerte marinefartøyer til en tidligere krigsherre i Nigeria, melder Dagbladet.
DB170515 Fangene skal angivelig ha blitt grovt torturert for å presse ut « tilståelser » av dem.
DB170515 « Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid », heter det i begrunnelsen for tiltalen, som omfatter disse sju forholdene : ¶ 27. juni 2016 : lånte 2.000 kroner av kvinne til hotell etter angivelig sykehusoperasjon mot 200 dollar som sikkerhet.
DB170515 Tiltalen for grovt bedrageri etter Straffelovens paragraf 372/371a, har en strafferamme på inntil seks års fengsel.
DA170515 « Utroskapen anses som grovt blant annet på grunn av beløpets størrelse og fordi det foreligger brudd på den særlige tillit som fulgte med hans stilling i byggefirmaet », heter det i tiltalen.
DA170515 I tillegg er han også tiltalt for grovt underslag ved at han som prosjektleder i byggefirmaet kjøpte inn diverse varer til byggefirmaet for 267.200 kroner som han skal ha benyttet selv.
AP170514 Etter vårt syn undervurderer han grovt pasientenes egen intelligens med utsagn som dette, konkluderer han.
VG170512 Men LO har ingen planer om å straffe alle land som grovt bryter menneskelige og faglige rettigheter.
VG170512 FRYKTER BAKRUSEN ETTER FESTEN : Morten Andreas Meyer, tidligere moderniseringsminister for Høyre, sier at politikerne har forsynt seg for grovt av sparegrisen, og latt være å prioritere.
VG170512 - De har forsynt seg for grovt av sparegrisen som var ment å vare til evig tid, nemlig oljefondet.
DB170512 Retten mener også at føreren opptrådte grovt uaktsomt da han ikke startet oppbremsing umiddelbart da han kom til ulykkesstedet. 22-åringen er fradømt retten til å kjøre bil i tre og et halvt år.
DB170512 Grovt uaktsomt ¶
DB170512 Tvert imot viser forskning og statistikk at voldtekt og andre seksuelle overgrep generelt er grovt underrapportert, ofte dårlig etterforsket og sjelden får konsekvenser for overgriperen.
AA170512 Retten mener også at føreren opptrådte grovt uaktsomt da han ikke startet oppbremsing umiddelbart da han kom til ulykkesstedet. 22-åringen er fradømt retten til å kjøre bil i tre og et halvt år, og han må betale erstatning og oppreisning til 16-åringens familie på drøyt 410.000 kroner. ( ©NTB ) ¶
NL170511 - Skadeverket anses som grovt da den påførte skade på eneboligen av stort omfang, heter det i tiltalen.
DN170511 Onsdag ble det kjent at Økokrim har tiltalt Pareto-toppen Petter Dragesund, tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen og den tidligere gruvetoppen Jan Vestrum for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon.
DN170511 Les mer om saken her : Meglertopp tiltalt for grovt bedrageri ¶ ¶
DA170511 Retten kom til at bedrageriet var grovt på grunn av beløpets størrelse.
DA170511 Det har kommet melding om grovt tyveri fra en bedrift på Randaberg.
AP170511 Grovt naivt, ifølge flere som har følt Kim Jong-uns, hans fars eller farfars diktatur på kroppen.
VG170510 Langemyhr ble i 2008, sammen med fire ansatte, siktet for grovt bedrageri på til sammen 28 millioner kroner i forbindelsen med oppføringen av Økern sykehjem i Oslo.
VG170510 Byggmesteren mente Oslo kommune handlet grovt uaktsomt da de anmeldte ham og stengte to byggeplasser i 2008.
SA170510 Det er å grovt underkjenne de beviste skadevirkningene på folkehelsen til både bønder og konsumenter, videre ødeleggelsen av jordsmonnet, det genetiske mangfoldet av både planter og insekter, og til slutt den enorme økonomiske belastningen på spesielt småbønder som blir tvunget ut i bunnløs gjeld av skruppellø
DN170510 Aktuell : Tiltalt for grovt bedrageri.
DN170510 Aktuell : Tiltalt for grovt bedrageri ¶
DN170510 Aktuell : Funnet skyldig for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett og tiltalt for grovt bedrageri.
DN170510 Nå har Økokrim tiltalt meglertoppen Petter Dragesund ( 53 ) i Pareto, den tidligere Pareto-megleren Kjetil Sjursen ( 43 ) og konsulenten Jan Vestrum ( 58 ), for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon i saken.
DN170510 Pareto-topp Petter Dragesund har vært siktet i to år og er nå tiltalt for grovt bedrageri av inntil 188 millioner og markedsmanipulasjon.
DN170510 Onsdag ble det kjent at den tidligere gruvetoppen Jan Vestrum er tiltalt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon av Økokrim.
DN170510 Økokrim har tatt ut tiltale mot meglertoppen Petter Dragesund ( 53 ) i Pareto, den tidligere Pareto-megleren Kjetil Sjursen ( 43 ) og konsulenten Jan Vestrum ( 58 ), for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon.
DN170510 Nå skal han ha begått grovt bedrageri.
DN170510 Meglertopp tiltalt for grovt bedrageri ¶
DN170510 Corporate-sjef Petter Dragesund, tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen og konsulent Jan Vestrum er tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med et oppkjøp av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation i 2010.
DN170510 Corporate-sjef Petter Dragesund i Pareto er nå tiltalt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon.
DN170510 Onsdag ble det kjent at Pareto-topp Petter Dragesund er tiltalt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon.
DN170510 Onsdag ble det kjent at Pareto-topp Petter Dragesund ( innfelt ) er tiltalt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon.
DN170510 Meglertopp tiltalt for grovt bedrageri ¶
DN170510 Økokrim har tiltalt Pareto-toppen Petter Dragesund, tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen og den tidligere gruvetoppen Jan Vestrum for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon.
DN170510 Økokrim har tatt ut tiltale for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon mot en ansatt og en tidligere ansatt i et meglerhus og en konsulent, skriver de i en pressemelding.
DN170510 | Meglertopp tiltalt for grovt bedrageri ¶
DN170510 De tre er tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med oppkjøpet av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation i 2010.
DN170510 Paretos tidligere corporatesjef Petter Dragesund er tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med oppkjøpet av gruveselskapet Crew Gold Corporation.
DB170510 Det begynner å bli en lang periode hvor jeg har vært ute nå, grovt sett siden mai i fjor.
DB170510 Meklertopper tiltalt for grovt bedrageri.
DB170510 Ifølge E24 skal selskapet ha tapt opp mot 3,9 millioner kroner på det Økokrim omtaler som grovt bedrageri.
DB170510 De tre mennene, som alle er godt kjent i finansmiljøet, er tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med oppkjøpet av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation i 2010, opplyser politiet.
DB170510 De tre mennene, som alle er godt kjent i finansmiljøet, er tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med oppkjøpet av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation i 2010, opplyser politiet.
DB170510 ( Dagbladet ) : Økokrim har tatt ut tiltale for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon mot to ansatte i meglerhuset Pareto og en ekstern konsulent.
DA170510 Retten kom til at mannen hadde handlet med forsett og i vinnings hensikt og at han skulle dømmes for grovt bedrageri.
VG170509 Ved avgjørelsen av om skadeverket er grovt , slår straffeloven fast at det blant annet skal legges særlig vekt på om skadeverket er « rettet mot gjenstander til alminnelig nytte eller pryd, eller som har historisk, nasjonal eller religiøs verdi ».
VG170509 Kulturetaten i Oslo kommune har i dag anmeldt NRK til politiet for grovt skadeverk av Monolitten etter at NRKs programleder Are Sende Osen uten tillatelse griset til trappen med olje og salt.
VG170509 - Strafferamme på seks års fengsel ¶ Grovt skadeverk kan straffes med bot eller fengsel inntil seks år.
VG170509 Den tidligere ambassadøren, som også har vært assisterende utenriksminister for Øst-Asia, skisserer et grovt bilde av et scenario, hvis et angrep skulle være aktuelt.
VG170509 Det er et grovt eksempel på hvordan penger som skulle gå til utsatte barn, i stedet ender opp hos velferdsprofitører, sier han.
DB170509 Styret i Det Norske Travselskap har på sin side anmeldt Souloy for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av dopingreglementet.
DB170509 GROVT : Dørhåndtak ala gamledager.
DB170509 Oslo kommune anmeldte tirsdag NRK for grovt skadeverk på Monolitten i Frognerparken i forbindelse med et fjernsynsprogram.
DA170509 Oslo kommune anmeldte tirsdag NRK for grovt skadeverk på Monolitten i Frognerparken i forbindelse med Are Sende Olsens TV-program « På tro og Are ».
AA170509 Oslo kommune anmeldte tirsdag NRK for grovt skadeverk på Monolitten i Frognerparken i forbindelse med et fjernsynsprogram.
AA170509 Oslo kommune anmeldte tirsdag NRK for grovt skadeverk på Monolitten i Frognerparken i forbindelse med et fjernsynsprogram.
VG170508 Alle tre er tiltalt for grovt ransforsøk, grove trusler samt oppbevaring av narkotika.
DB170508 Diego Costa derimot forsyner seg gjerne grovt av fatet og satte ballen iskaldt mellom beina til Middlesbroughs reservekeeper Brad Guzan etter halvspilt 1. omgang.
VG170506 Ganske enkelt fordi det er et grovt angrep mot jødisk identitet og kultur.
VG170505 Nå skal hvert enkelt grovt lovbrudd få større betydning i straffutmålingen.
VG170505 Det synes jeg er å forenkle problemstillingen ganske grovt , sier hun.
BT170505 Denne mannen er siktet for grovt skadeverk i forbindelse med brannen, som skal ha startet i en garasje og så spredt seg til hovedhuset.
AP170504grovt at det rettferdiggjør skjulte tvangsmidler ¶
AP170504 Grovt kan vi dele duft inn i tre kategorier : primæraroma, sekundæraroma og tertiæraroma.
AA170504 Wisth mener at Skibnes Ramberg ikke har handlet grovt uaktsomt, og at hun bør frifinnes.
DB170503 Ved en overflatesprengning vil grovt anslått halvparten av energien gå i friluft, sier Kuvvet Atakan om hvorfor det vil kreve en svært kraftig eksplosjon for å skape et vulkanutbrudd.
DB170503 Disse fryktinngytende overdosetallene er dertil sannsynligvis grovt underrapportert, ikke alle land har like nitid overdoserapportering som Norge.
AP170503 I dag er tårnet borte, men fortsatt står en grovt tilhugd minnestein på haugen bak gården, med « W II », en keiserkrone og datoen « 3.7.1890 » hugd inn.
AA170503 Og det er et ganske grovt overtramp også.
DN170502 I praksis var Hox uoppsigelig med mindre det forelå grovt mislighold, sa hans advokat Trude Stormoen i retten.
DB170502 Dersom dette er tenkt gjennomført på høydrektige dyr eller simler i følge med unge kalver, vil det være et grovt brudd på lovverket.
BT170502 - Bli med og løp for jenter som blir grovt mishandlet, oppfordrer Lisa Vildalen på Åsane Folkehøgskole.
DB170430 Politiets jurister vil se på saken over helgen og vurdere hvor lenge førerkortet skal inndras og størrelsen på forelegg for grovt brudd på trafikkreglene. 20 klager ¶
DB170430 Den 18 år gamle skjønnheten Laura Palmer ( Sheryl Lee ) blir funnet drept, grovt mishandlet og pakket inn i plast.
DA170430 Det hender at tidens tenner forsyner seg grovt .
VG170428 Saken omfatter også grovt bedrageri, bestikkelser og trusler.
SA170428 - Grovt sett kan man si at interiørtrendene blir med ut.
FV170428 Den mente at verkstedlederen, som ansvarlig arbeidsgiver, hadde opptrådte grovt uaktsomt og at det forelå skjerpende omstendigheter i saken.
DB170428 Han synes det er fint at man kan spøke litt og ha det gøy, så lenge det ikke blir for grovt språk.
DB170428 - Må ikke bli for grovt
DB170428 Kvinnen er også tiltalt for grovt bedrageri, forsøk på bestikkelser, trusler mot tjenestemann og forfalskning.
DB170428 Ekstra grovt brød : 75-100 prosent sammalt mel eller hele korn.
DB170428 Grovt brød : 50-75 prosent sammalt mel eller hele korn.
DA170428 Totalt har kvinnen svindlet Nav for 647.710 kroner og retten kom til at det høye beløpet gjør at trygdebedrageriet er grovt .
DA170428 En kvinnelig lærer i 50-årene må sone åtte måneder i fengsel for grovt trygdebedrageri.
BT170428 Saken omfatter også grovt bedrageri, bestikkelser og trusler.
BT170428 ALVORLIG TILTALE : Forretningsmann og tidligere voldsforsker Gunnar Nordhus er tiltalt for blant annet grovt bedrageri, og risikerer lang fengselsstraff om han blir funnet skyldig etter tiltalen.
BT170428 - Grovt sett kan man si at interiørtrendene blir med ut.
AP170428 - Grovt sett kan man si at interiørtrendene blir med ut.
AA170428 Saken omfatter også grovt bedrageri, bestikkelser og trusler.
VG170427 Det er urovekkende lite forståelse i Moskva for at annekteringen av Krim, et sjokkerende og grovt folkerettsbrudd i en moderne europeisk kontekst, har skapt stor frykt for Russlands offensive intensjoner i NATO og at en rekke avskrekkingstiltak nødvendigvis ville bli satt i verk, sier hun.
DB170427 Sjåføren er en mann som kaller seg « Berto » og hevder han ble grovt fornærmet og truet av sykkelproff Offredo.
DB170427 Jeg har vært åpen under hele denne prosessen, og har for lengst sonet ferdig et grovt justismord.
BT170426 Nabolagsrunden vår ble avsluttet med linjedans i hagene, der enkelte av oss forsynte seg grovt med nyplantede rododendronbusker, og omplantet dem der de absolutt ikke hørte hjemme.
DB170425 Mannen var blant annet siktet for 38 tilfeller av grovt bedrageri, en rekke forsøk på og fullbyrdede forsikringsbedragerier, og 11 ID-tyverier med påfølgende misbruk av personopplysninger i vinnings hensikt. 31-åringens mor, bestemor, tidligere samboer, 17 banker og finansinstitusjoner og cirka 20 bedrifter var blant de fornærmede i saken.
BT170425 » Barn som blir grovt utnyttet og sviktet av omsorgspersoner, utvikler tilknytningsvansker.
BT170425 Det er dessuten et grovt og alvorlig brudd sett i lys av de enorme samfunnsøkonomiske konsekvensene, og ikke minst faren for enkeltmenneskers liv og helse om de for eksempel skulle trenge ambulanse.
VG170424 I skarp kontrast til morens emosjonelle forklaring står den alvorlige tiltalebeslutningen, der hun anklages for « grovt eller gjentatt å ha mishandlet » datteren, en « forsvarsløs person », som statsadvokaten skriver.
DB170424 - Vi er over i grovt uaktsom journalistikk, sier advokat Danielsen i retten i dag, og legger til at de kommer til å bevise at journalistene har bygget saken på anonyme kilder som har en så dårlig sak at de ikke stilte opp offentlig.
DB170424 - Grovt uaktsom ¶
DB170424 Grovt sett gjelder formueskatten først og fremst den etablerte, eldre garde med nedbetalt hus, aksjer, hytte, Spania-leilighet og og penger på bok.
BT170424 I RETTEN : Gunnar Nordhus ( 67 ) er tiltalt for bedrageri, grovt underslag og dokumentforfalskning.
BT170424 | Tjener grovt på falske pupper og lepper ¶
AA170424 ¶ Amir Spjøtvold var daglig leder i katalogselskapet Nummeropplysninga AS i Trondheim, og er nå siktet for grovt bedrageri og grovt underslag.
AA170424 ¶ Amir Spjøtvold var daglig leder i katalogselskapet Nummeropplysninga AS i Trondheim, og er nå siktet for grovt bedrageri og grovt underslag.
AA170424 I midten av oktober i fjor ble styreleder og daglig leder pågrepet av politiet siktet for grovt bedrageri og grovt underslag gjennom katalogselskapet Nummeropplysninga AS.
AA170424 I midten av oktober i fjor ble styreleder og daglig leder pågrepet av politiet siktet for grovt bedrageri og grovt underslag gjennom katalogselskapet Nummeropplysninga AS.
AA170424 En 31 år gammel Harstad-mann er i Trondenes tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for grovt bedrageri, ID-tyveri og forsikringssvindel.
AA170424 - De har begått grovt uaktsom journalistikk.
SA170423 På samme måte som vi heller ikke forbyr firma å legge stein i gårdsrom, selv om vi vet at mennesker utnyttes grovt av andre firma som tilbyr det samme.
DB170423 Øv deg noen ganger med oppskrifter av denne typen, og gå deretter over til oppskrifter med mer grovt mel.
DB170423 - Spesielt når man baker grovt bakverk, er det ikke bestandig like enkelt å være helt sikker på at brødet er gjennomstekt.
AP170422 Moren, Camilla Lem Heggelund, er tiltalt for grovt å ha mishandlet og krenket datteren ved at hun unnlot å sørge for at datteren fikk nødvendig helsehjelp og behandling, slik at den 13 år gamle jenta til slutt døde av avmagring og eventuelt nedkjøling.
SA170421 Bacon kan grovt inndeles i magert ( mindre enn ti prosent fett ), mellomfett ( mellom ti og tyve prosent fett ) og vanlig fett bacon ( mer enn tyve prosent fett ).
FV170421 Bacon kan grovt inndeles i magert ( mindre enn ti prosent fett ), mellomfett ( mellom ti og tyve prosent fett ) og vanlig fett bacon ( mer enn tyve prosent fett ).
DB170421 Det er et grovt maktmisbruk å hindre fri journalistikk og nyhetsdekning.
DB170421 - Handlingen har derfor preg av et grovt tillitsbrudd, heter det i dommen.
DA170421 mai møtte i Stavanger tingrett tiltalt for grovt trygdebedrageri.
BT170421 Bacon kan grovt inndeles i magert ( mindre enn ti prosent fett ), mellomfett ( mellom ti og tyve prosent fett ) og vanlig fett bacon ( mer enn tyve prosent fett ).
AP170421 Bacon kan grovt inndeles i magert ( mindre enn ti prosent fett ), mellomfett ( mellom ti og tyve prosent fett ) og vanlig fett bacon ( mer enn tyve prosent fett ).
VG170420 65-åringen blir tiltalt for grovt tyveri, men bare for et trettitalls mynter.
VG170420 Kuoljok hevder at kommunen har brutt skadeerstatningsloven ved å ha opptrådt grovt uaktsomt, begått flere feil, og at klienten har vært utsatt for systemsvikt.
AP170420 Allen og Parnes påpeker også at Clinton-kampanjen bommet grovt i strategien da de valgte å rette mesteparten av oppmerksomheten sin mot å overtale trofaste velgere til å gidde å stemme - snarere enn å overtale nølende velgere til å satse på henne.
VG170419 Garbin ble dømt til 14 år og seks måneder i fengsel for befatning med 1062 kilo hasj og grovt heleri av to millioner kroner.
VG170419 Bråthen ble dømt for befatning med rundt 760 kilo hasj, i tillegg til grovt heleri.
DB170419 Mannen som skal ha hatt samme rolle som « Legg », som er kalt « Nord », ble dømt til 11 år og 6 måneder fengsel for befatning med 761 kilo hasj og grovt heleri av nesten 2,4 millioner kroner ( i tingretten 15 år fengsel ).
DB170419 De mener også han har begått grovt heleri av drøyt to millioner kroner i utbytte fra narkotikavirksomhet.
DB170419 Dehumanisering fører til hendelser som da amerikanske soldater grovt mishandlet fangene i Abu Ghraib-fengselet.
BT170419 TILTALT : Gunnar Nordhus er tiltalt for grovt bedrageri.
BT170419 Trafikkplanlegger Helge Hopen mener Statens vegvesens utregninger for Nordhordlandstunnelen bommer grovt , og kan være årsaken til at prosjektet er skjøvet langt ut i tid.
BT170419 Og hvor typisk nok det er de svakeste leddene, ikke minst kvinner, som utnyttes grovt .
AP170419 Straffen for en av de tiltalte som hadde medvirket til oppbevaring og salg av 1063 kilo hasj og begått grovt heleri av drøyt 2 millioner kroner i utbytte fra narkotikavirksomhet, ble satt til fengsel i 14 år og seks måneder.
AP170419 En tredje tiltalt ble dømt til 11 år og 6 måneder fengsel for befatning med 761 kilo hasj og grovt heleri av nesten 2,4 millioner kroner.
VG170418 Med sitt kabinett i ekte valnøttefiner og grovt vevd frontstoff ligner The One noe som kunne vært skapt på 1960-tallet eller tidlig 70-tall.
DB170418 - Dette virker ikke grovt i det hele tatt, synes Frølich.
AA170418 Han ble siktet i den omfattende overgrepsbildesaken som etterforskes av Trøndelag politidistrikt, hvor de har avdekket omfattende deling av grovt overgrepsmateriale på nett, og fysiske overgrep mot barn. 27-åringen er også tidligere dømt for overgrep mot barn, skriver NTB. | - 72 i 40-sonen er ekstremt ¶
VG170417 I tiltalen heter det at underslaget anses som grovt pga. beløpets størrelse, samt brudd på den tillit som fulgte virksomheten.
AP170417 - Grovt skårne grønnsaker, vi fikk store biter rødløk og salatbunn.
VG170416 Gunilla Persson politianmeldt for grovt bedrageri ¶
VG170415 Gunilla Persson politianmeldt for grovt bedrageri ¶
DB170414 Den 18 år gamle skjønnheten Laura Palmer ( Sheryl Lee ) blir funnet drept, grovt mishandlet og pakket inn i plast.
VG170413 Les også : Gunilla Persson politianmeldt for grovt bedrageri ¶
FV170413 SØGNE : Ramponerte bil og hage ¶ 01.24 : Seks personer anmeldt for grovt skadeverk på kjøretøy og eiendom, samt for å ha oppgitt falsk personalia.
AA170413 - Vi vurderer det dit hen at man ved å inkludere Montenegro i NATO er et grovt feiltrinn som strider mot innbyggernes egne ønsker, og som skader stabiliteten både på Balkan og i Europa som helhet, heter det videre.
VG170412 * Grovt sett er 95 prosent av alle taubaner lokalisert og brukt i alpine ski-anlegg.
AP170412 De internasjonale reaksjonene er sterke etter at en russisk avis avslørte at minst hundre homofile menn er sendt til « leirer » og grovt mishandlet i Tsjetsjenia.
AP170412 De internasjonale reaksjonene er sterke etter at en russisk avis avslørte at minst hundre homofile menn er sendt til « leirer » og grovt mishandlet i Tsjetsjenia.
AA170412 Sulten : Bjørnen har forsynt seg grovt av flere maurtuer.
VG170411 Mannens advokat Jon Anders Hasle opplyser til VG at klienten først og fremst er siktet for grovt tyveri, og at det var i den forbindelse politiet oppsøkte ham natt til tirsdag.
SA170411 Politiet var på åstedet før midnatt og sikret spor etter et grovt tyveri på Kvernevik skole.
DB170410 Vålerenga misser grovt der og.
DB170410 - En god karbonade skal bestå av grovt kjøtt og gjerne servert på et ristet surdeigsbrød med løk.
DB170410 Hvis noe føltes for grovt eller ukomfortabelt, ble det ikke gjennomført.
AA170410 En tidligere lege i Sarpsborg er i tingretten dømt til fengsel i fire år for grovt bedrageri av minst 7,3 millioner kroner.
FV170409 KVINESDAL : Grovt tyveri fra bedrift ¶ 10.00 : Melding om grovt tyveri fra en bedrift.
FV170409 KVINESDAL : Grovt tyveri fra bedrift ¶ 10.00 : Melding om grovt tyveri fra en bedrift.
DB170409 På « Painting Pictures » finnes det for eksempel en låt som heter « Corrlinks and JPay », referanser som trolig vil gå de fleste nordmenn hus forbi, men som henviser til to av operatørene som tjener grovt på den amerikanske massefengslingen.
SA170408 Grovt tyveri fra skole.
AP170407 Putin raste og betegnet det som « et grovt brudd på folkeretten ».
VG170406 Kommisjonen konkluderer med at avtalen er grovt urettferdig for Ghana.
DN170405 « Forholdet ansees som grovt fordi han var offentlig tjenestemann og fordi handlingen har gitt betydelig økonomisk fordel », heter det i tiltalen.
DN170405 Forsvaret hadde ikke lovhjemmel for å lagre personlige opplysninger om journalist, og får også kritikk for å ha samlet inn opplysninger om flere journalister i forbindelse med et grovt sikkerhetsbrudd.
DB170405 Etter et « grovt sikkerhetsbrudd » hos norske myndigheter begynte FSA, Forsvarets avdeling for sikkerhet- og kontraetterretning, å undersøke hendelsen EOS-utvalget karakteriserer som en « sikkerhetstruende hendelse » i sin rapport.
DB170405 " Forholdet ansees som grovt fordi han var offentlig tjenestemann og fordi handlingen har gitt betydelig økonomisk fordel ", heter det i tiltalen.
BT170405 Grovt sett har det bare skjedd to endringer siden forrige valg : Den første er at Arbeiderpartiet vokste kraftig høsten 2014.
AA170405 " Forholdet ansees som grovt fordi han var offentlig tjenestemann og fordi handlingen har gitt betydelig økonomisk fordel ", heter det i tiltalen. ( ©NTB ) ¶
VG170404 Forsøk på grovt skadeverk ¶
DB170404 De blir ofte grovt underbetalt.
AP170404 - Det er et grovt tillitsbrudd fra regjeringsapparatets side overfor folket.
VG170403 Han ble pågrepet i midten av januar og siktet for grove narkotikaforbrytelser og grovt heleri. 37-åringen nektet straffskyld, men ble begjært varetektsfengslet i fire uker.
DA170403 I de sakene hvor vedkommende har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, krever vi tilbake pengene med et påslag på ti prosent.
AP170403 - Grovt sett tillater manøvergrepet flere soldater, mens « utveksling » krever mer penger til høyteknologiske våpen, sier Brandvik.
AP170403 - Grovt sett tillater manøvergrepet flere soldater, mens « utveksling » krever mer penger til høyteknologiske våpen, sier Brandvik.
AP170403 april fremføres det påstander om Regjeringens nedrustningspolitikk som er grovt misvisende.
DB170402 Bedrageriet anses som grovt fordi handlingen har « voldt betydelig økonomisk skade », heter det i tiltalebeslutningen fra statsadvokaten.
AP170402 Bedrageriet anses som grovt fordi handlingen har « voldt betydelig økonomisk skade », heter det i tiltalebeslutningen fra statsadvokaten.
AA170402 Bedrageriet anses som grovt fordi handlingen har « voldt betydelig økonomisk skade », heter det i tiltalebeslutningen fra statsadvokaten.
VG170401 Tom Nordlie mener eliteserien grovt sett kan komme til å dele seg i fire.
SA170401 Han skriver blant annet : « At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug, noe som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken, er grovt alarmerende.
BT170401 Samferdselsministeren skal ha ros for å prioritere det grovt forsømte prosjektet igjen.
VG170331 ARRESTERT : To ansatte i et lite finansrådgivningsselskap i Bjørvika er arrestert, mistenkt for grovt bedrageri.
VG170331 - Det er snakk om to, tre millioner kroner i hver sak, sier han og understreker at det er et grovt overslag.
VG170331 I kjølvannet av VGs avsløringer i fjor sommer ble 39-åringen først siktet for forsøk på motarbeiding av rettsvesenet og forsøk på grovt skadeverk.
VG170331 Fra før er eksadvokaten siktet for grov korrupsjon, narkotikaforbrytelser og forsøk på grovt skadeverk.
VG170331 Forsøk på grovt skadeverk ¶
DN170331 I tillegg til grovt skattesvik er han også dømt for lovbrudd på bokføring, regnskap og manglende betaling av merverdiavgift.
DB170331 I tillegg til grovt skattesvik er han også dømt for lovbrudd på bokføring, regnskap og manglende betaling av merverdiavgift.
AP170331 I tillegg til grovt skattesvik er det lovbrudd på bokføring, regnskap og manglende betaling av merverdiavgift.
AA170331 I tillegg til grovt skattesvik er han også dømt for lovbrudd på bokføring, regnskap og manglende betaling av merverdiavgift.
AA170331 Staur-eier og Olsøs arbeidsgiver, Bernt Østhus, mener Adresseavisen har skapt et « grovt uriktig » bilde av Kystad-saken.
AA170331 Som arbeidsgiver beklager vi den merbelastningen dette medfører for Rune Olsø, men skjønner samtidig at Økokrim ikke har annet valgt enn å ta et slikt skritt, basert på det grovt uriktige bildet Adresseavisen har skapt av saken.
AA170331 | - Adresseavisen har skapt et grovt uriktig bilde ¶
DN170330 Utvalget mener ikke plagieringen har foregått forsettlig eller grovt uaktsomt. 18 tilfeller ¶
DA170330 Utvalget mener ikke plagieringen har foregått forsettlig eller grovt uaktsomt.
AA170330 36-åringen dømmes også for et grovt tyveri som skjedde i Haldens gate på Møllenberg i ferbuar februaran tok seg inn i en leilighet og stjal både pc og smykker.
AA170330 Utvalget mener ikke plagieringen har foregått forsettlig eller grovt uaktsomt.
VG170329 Vestfold-mannen i 50-årene er også tiltalt for grovt heleri i straffesaken.
VG170329 Imran Saber ( 38 ) er tiltalt for grovt heleri etter at han skal ha overlevert et stjålet Munch-litografi til en Vestfold-mann i 50-årene i april i fjor. ha overlevert et stjålet Munch-litografi til en Vestfold-mann i 50-årene i april i fjor.
VG170329 38-åringen avviser anklagene om grovt heleri som er rettet mot ham fra påtalemyndigheten.
VG170328 I tiltalen blir hendelsen beskrevet som et grovt ransforsøk. 33-åringen har videre forklart at han visste at kameraten hadde med seg en skrutrekker.
VG170328 En annen mann, også han i 30-årene, er tiltalt for grovt ransforsøk.
VG170328 Den ene mannen er kun tiltalt for grovt ransforsøk.
SA170328 Første byggetrinn kommer til å koste grovt regnet åtte milliarder.
FV170328 Fagdommer Refsalen mente 42-åringen hadde opptrådt grovt uaktsomt og burde betale 80.000 kroner i erstatning til Vestergren.
FV170328 De to meddommerne mente 42-åringen ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt, og han ble dermed frifunnet for erstatningskravet.
DA170328 I den nye bestemmelsen er kravet « grovt uaktsomt », som i praksis nærmest kan bety at man personlig og med vilje har skadet eleven.
DA170328 Han er også svært kritisk til at straffebestemmelsen for ikke å gripe inn eller håndtere mobbesaker tilstrekkelig godt, endres fra « uaktsomt » til « grovt uaktsomt ».
AA170328 Den 30 år gamle mannen er nå tiltalt for grovt ransforsøk.
DB170327 60-åringen har en mørk fortid og ble dømt til ni måneders ubetinget fengsel for grovt bedrageri og for å ha vitnet falskt.
DA170327 Politiet melder om nok et grovt tyveri fra en BMW i Stavanger.
DA170327 At regjeringen kan gå inn for en byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
DA170327 - Det skal fortsatt ha alvorlige konsekvenser å gi grovt uriktige opplysninger.
AP170327 Vi har gjort et grovt overslag for norske forhold, og finner følgende : ¶
AP170327 Grovt regnet tilsvarer 3200 færre krefttilfeller etter dagens pris en besparelse på 4 milliarder kroner hvert år.
AP170327 Å gi uriktige opplysninger om identitet anses som et grovt brudd på utlendingsloven, særlig når det skjer når en kommer til landet.
AP170327 Det rokker ikke ved hovedprinsippet om at det å gi grovt uriktige opplysninger, skal få konsekvenser, sier Forfang.
AP170327 - Det skal fortsatt ha alvorlige konsekvenser å gi grovt uriktige opplysninger.
AP170327 Å gi uriktige opplysninger om identitet anses som et grovt brudd på utlendingsloven, særlig når det skjer når en kommer til landet.
AP170327 Det rokker ikke ved hovedprinsippet om at det å gi grovt uriktige opplysninger, skal få konsekvenser, sier Forfang.
AP170327 - Det skal fortsatt ha alvorlige konsekvenser å gi grovt uriktige opplysninger.
AP170327 Flere personer er anmeldt til politiet etter at en ungdomsskoleelev i Nittedal ble banket opp så grovt at han endte på sykehus.
AA170327 - Det skal fortsatt ha alvorlige konsekvenser å gi grovt uriktige opplysninger.
AA170327 Flere personer er anmeldt til politiet etter at en ungdomsskoleelev i Nittedal ble banket opp så grovt at han endte på sykehus.
SA170325 At regjeringen kan gå inn for en Byvekstavtale med landets høyeste bompengenivå for å prøve å oppnå nullvekst i biltrafikken, samtidig som de legger nytt sykehus til Ullandhaug som vil føre til 40 prosent vekst i biltrafikken er grovt alarmerende.
SA170324 Væpnet ran på Tananger ¶ Grovt tyveri fra blomsterbutikk ¶
SA170324 Hyttebrann på Orstad ¶ Grovt tyveri fra blomsterbutikk ¶
SA170324 Hyttebrann på Orstad ¶ Grovt tyveri fra blomsterbutikk ¶
SA170324 Andre hendelser fredag : ¶ Grovt tyveri fra blomsterbutikk ¶
SA170324 Væpnet ran på Tananger ¶ Grovt tyveri fra blomsterbutikk ¶
SA170324 FOTO : Jon Ingemundsen ¶ | Grovt tyveri fra blomsterbutikk ¶
SA170324 Nå er mannen som bodde i overetasjen tiltalt for grovt skadeverk.
DB170324 - En god karbonade skal bestå av grovt kjøtt og gjerne servert på et ristet surdeigsbrød med løk.
BT170324 | Bukken forsyner seg grovt av havresekken ¶
AP170324 Grovt sagt vil byrådets nye parkeringsnorm føre til en halvering av antall parkeringsplasser i nye boligbygg i Oslo.
AA170324 Den borgerlige presidentkandidaten har også blitt siktet for grovt bedrageri og forfalskning.
FV170323 | « Lurelegen » tiltalt for grovt bedrageri ¶
DA170323 Den grovt overvektige inspektør Machin kunne lett ha løst denne saken, men han er for det meste travelt opptatt med å snuble, falle omkull og trille hjelpeløst rundt på bakken.
AP170323 Av andre sammenlignbare saker er den dommen som ligger nærmest i straff, en sak hvor en mann fikk fire og et halvt års fengsel av Eidsivating lagmannsrett for grovt heleri og grovt skattesvik for 45 millioner kroner.
AP170323 Av andre sammenlignbare saker er den dommen som ligger nærmest i straff, en sak hvor en mann fikk fire og et halvt års fengsel av Eidsivating lagmannsrett for grovt heleri og grovt skattesvik for 45 millioner kroner.
AP170323 - Dette er den første saken hvor eier / hovedmann både blir tiltalt for grovt skattesvik i selskapet og personlig.
AA170323 Operasjonsleder i politiet, Bernt Tiller, karakteriserer resultatet av kontrollen som grovt .
DB170322 Dette har skapt et grovt uriktig bilde av min person, og av min håndtering av rollen som politiker og ansatt i næringslivet », skrev Olsø på Facebook ¶
BT170322 Hvis det har skjedd, er det et grovt forsøk på å undergrave det amerikanske demokratiet.
AA170322 På bare et par tiår har folks daglige transportbehov økt fra fire km daglig til 40 km daglig, å se for seg en drastisk reduksjon i personbilparken vil kreve en dramatisk ombygging av hele landet, ellers er alle ekstraavgifter og begrensninger grovt urettferdig
VG170321 Manafort understreker at han ikke har blitt kontaktet av verken ukrainske eller amerikanske myndigheter og karakteriserer granskingen av ham som « et grovt forsøk på å diskreditere han og legitimiteten til presidentvalget ».
FV170321 Og kollaps ble det da tyver forsynte seg grovt av rekvisittene.
DB170321 - Besittelse og smugling av skytevåpen er fullstendig uakseptabelt og grovt kriminelt.
DB170321 - Men det er vel ganske grovt å oppfordre folk til å kidnappe barnevernlederens barn ?
SA170320 Grovt misbruk av ordningen er ikke så vanlig, mener hun.
SA170320 Jeg mistenker ikke Apelgren for bevisst å manipulere resultater, men dette er taktikkeri av den ukloke og grovt usportslige sorten som indirekte kan påvirke resultater og deretter veddemål hos et spillselskap, sier hun.
SA170320 Jeg mistenker ikke Apelgren for bevisst å manipulere resultater, men dette er taktikkeri av den ukloke og grovt usportslige sorten som indirekte kan påvirke resultater og deretter veddemål hos et spillselskap, sier hun.
FV170320 Jeg mistenker ikke Apelgren for bevisst å manipulere resultater, men dette er taktikkeri av den ukloke og grovt usportslige sorten som indirekte kan påvirke resultater og deretter veddemål hos et spillselskap, sier hun.
FV170320 Jeg mistenker ikke Apelgren for bevisst å manipulere resultater, men dette er taktikkeri av den ukloke og grovt usportslige sorten som indirekte kan påvirke resultater og deretter veddemål hos et spillselskap, sier hun.
DB170320 ¶ TJENTE GROVT : Heidi Weng vant verdenscupen og Tour de Ski - det ga henne store summer.
DB170320 Det består av grovt brød med mye fyll i form av blant annet roastbeef, cherrytomater og chutney.
DB170320 | Forretningsmann ( 48 ) fra Oppland tiltalt for grovt bedrageri og falsk forklaring om to milliarder euro ¶
DB170320 En forretningsmann ( 48 ) fra Oppland er tiltalt for grovt bedrageri av 500 000 euro fra et irsk ektepar, og for uriktig ha forklart i retten at han hadde to milliarder euro på en britisk bankkonto.
DB170320 - Tiltalen dreier seg om grovt bedrageri og falsk forklaring, sier Trude Stanghelle, førstestatsadvokat i Økokrim.
BT170320 Jeg mistenker ikke Apelgren for bevisst å manipulere resultater, men dette er taktikkeri av den ukloke og grovt usportslige sorten som indirekte kan påvirke resultater og deretter veddemål hos et spillselskap, sier hun.
BT170320 Jeg mistenker ikke Apelgren for bevisst å manipulere resultater, men dette er taktikkeri av den ukloke og grovt usportslige sorten som indirekte kan påvirke resultater og deretter veddemål hos et spillselskap, sier hun.
AP170320 Jeg mistenker ikke Apelgren for bevisst å manipulere resultater, men dette er taktikkeri av den ukloke og grovt usportslige sorten som indirekte kan påvirke resultater og deretter veddemål hos et spillselskap, sier hun.
AP170320 Jeg mistenker ikke Apelgren for bevisst å manipulere resultater, men dette er taktikkeri av den ukloke og grovt usportslige sorten som indirekte kan påvirke resultater og deretter veddemål hos et spillselskap, sier hun.
DB170319 I bilen hans fant de mye verktøy som kunne knyttes til et grovt tyveri fra en byggeplass i Bærum to dager tidligere.
DB170319 - De tjener grovt med penger ¶
AA170319 - Dette er stygge ranshandlinger, definert som grovt ran og ransforsøk.
AA170319 Grovt ran har en strafferamme på inntil tolv års fengsel. ( ©NTB ) ¶
DN170318 I relativt nær fremtid kan du se for deg at du logger inn i hr-systemet og grovt beskriver hvilken kompetanse og egenskaper du ønsker at den nyansatte skal ha.
DB170318 Frende syntes blant annet det var « grovt uaktsomt å ta med seg ukjente på hotellrommet », ifølge nemndsuttalelsen.
DB170318 Frende mener at det er grovt uaktsomt å drikke så mye at man ikke er i stand til å ta vare på verdisakene sine.
DB170318 Det er de totale omstendigheter som avgjør om det anses som grovt uaktsomt.
DB170318 - Hvorfor er det grovt uaktsomt å ta med seg ukjente på hotellrommet ?
DB170318 » - Det å ta ukjente med på hotellrommet er i hovedsak ikke alene å anse som grovt uaktsomt, svarer skadesjef Petter Lassen i Frendes reiseforsikringer til Dinside.
VG170317 De andre politimennene erter hverandre grovt og stadig, men alltid kjærlig.
SA170317 I politikken generelt er menn grovt overrepresentert, og da må man jobbe systematisk for å jevne ut forskjellene.
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 » | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶ ¶
DB170317 Det er snakk om til sammen ett grovt ran og sju forsøk på grovt ran mot eskortearbeidere i Oslo, på adresser som har vært eskortearbeidernes tilholdssted.
DB170317 Det er snakk om til sammen ett grovt ran og sju forsøk på grovt ran mot eskortearbeidere i Oslo, på adresser som har vært eskortearbeidernes tilholdssted.
DB170317 - Dette er en sak som omfatter åtte tiltalte, som i løpet av høsten 2014 etter tiltalen gjorde seg skyldig i grovt ran og ransforsøk.
DB170317 ( Dagbladet ) : Åtte menn i starten av 20-åra møter mandag i Oslo tingrett, tiltalt for grovt ran og flere ransforsøk mot eskortearbeidere i Oslo.
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶ ¶ 26-ÅRSGRENSE : SAS gir ungdomsrabatt, men ikke til passasjerer i 30-årene.
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶ ¶
DB170317 Kanskje pappaen til Petra ikke er død allikevel, men soner 15 år på Ila for grovt bedrageri ?
DA170317 26-åringen plaffet raskt ned fire blinker på ståendeskytingen, men bommet grovt på den siste.
VG170316 Og om noen måneder skal de forsyne seg grovt av Monaco-fatet.
DB170316 - Det er jo et grovt ran, der det er truet med skytevåpen.
DB170316 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170316 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170316 » | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170316 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DA170316 - Utbyttet er ofte svært begrenset, men dette er kriminalitet som er så alvorlig at det kan gi streng straff, sier operasjonslederen, som omtaler ranet på Ellingsrud som svært grovt .
BT170316 I politikken generelt er menn grovt overrepresentert, og da må man jobbe systematisk for å jevne ut forskjellene.
BT170316 I politikken generelt er menn grovt overrepresentert, og da må man jobbe systematisk for å jevne ut forskjellene.
AP170316 - Utbyttet er ofte svært begrenset, men dette er kriminalitet som er så alvorlig at det kan gi streng straff, sier operasjonslederen, som omtaler ranet på Ellingsrud som svært grovt .
AP170316 Grovt misbruk av ordningen er ikke så vanlig, mener hun.
AA170316 Gitt det grovt uriktige bildet som Adressas omtale har skapt av saken, er jeg svært positiv til at kommuneadvokaten gjør en slik vurdering.
AA170316 - Utbyttet er ofte svært begrenset, men dette er kriminalitet som er så alvorlig at det kan gi streng straff, sier operasjonslederen, som omtaler ranet på Ellingsrud som svært grovt .
DN170315 - Erna Solberg og Siv Jensen undervurderer grovt hvor farlig det er å la ulikhetene vokse på felt etter felt, sier SV-lederen.
DN170315 Norskfødte Stein Bagger ble dømt for grovt bedrageri av flere hundre millioner kroner etter It Factory-bløffen.
DN170315 Bagger ble dømt til syv års fengsel for et grovt bedrageri av flere hundre millioner kroner gjennom dataselskapet It Factory i 2009.
DB170315 Forsikringsbransjen anser det som grovt uaktsomt dersom bilen parkeres uten håndbrekk, når den ikke står i gir.
DB170315 - Kunden fikk et avkortet skadeoppgjør fordi det ble vurdert som grovt uaktsomt at bilen ikke var sikret ved parkering.
DB170315 Frykten for liberale signaler har imidlertid blitt så stor at politikken er blitt grovt illiberal.
BT170315 Volvo føler seg « grovt » feilsitert når det skrives at Volvo fraråder biodrivstoff generelt.
SA170314 Jeg vet ikke hvor i skoleverden Paaske befinner seg når han sammenligner hatsprederen Merete Hodne med mobbeofferet, det er et grovt misbruk av de virkelige mobbeofrene.
SA170314 • Volvo føler seg « grovt » feilsitert når det skrives at Volvo fraråder biodrivstoff generelt.
AA170314 Dette har skapt et grovt uriktig bilde av min person, og av min håndtering av rollen som politiker og ansatt i næringslivet.
DA170313 - Russelåten fra Bergen er grovt sexistisk og oppfordrer til overgrep, sier Randi Mobæk i Kvinnegruppa Ottar til RA.
AP170313 På slutten av 1800-tallet var skogene i Norge grovt utnyttet og forstmennene var bekymret.
DB170312 « Du har stjålet, skremt og grovt mishandlet det kjæreste vi har i denne verden.
DB170312 Fem måneder seinere ble han siktet - og året etter dømt - for to grove, væpnede ran, et simpelt ran, et forsøk på grovt ran og syv grove tyverier.
VG170310 Grovt og uorganisert ¶
VG170310 | Kjøpmann avslørte grovt brødtyveri i Drangedal ¶
AA170310 Hodne har tidligere vært aktiv i Pegida og Stopp islamiseringen av Norge ¶ | Grovt brødtyveri i Drangedal ¶
VG170309 Det er snakk om omfattende og grovt overgrepsmateriale som er delt via internett, sier Høgseth, som betegner saken som " omfattende ".
SA170309 Den 60 år gamle sandnesmannen er tiltalt for grovt økonomisk utroskap.
DN170309 Mannen er tiltalt for grovt økonomisk utroskap med en strafferamme på fengsel inntil seks år, skriver Stavanger Aftenblad.
DB170309 Mannen er tiltalt for grovt økonomisk utroskap med en strafferamme på fengsel inntil seks år, skriver Stavanger Aftenblad.
DA170309 « Utroskapen anses som grovt , særlig på grunn av beløpets størrelse og fordi det foreligger brudd på den særlige tillit som fulgte med hans rolle som rektor », heter det i tiltalen.
AP170309 Bare tre uker etter at 50-åringen ble pålagt å flytte tilbake til småbruket sitt i Oppland, mener politiet at han lastet ned nytt, grovt overgrepsmateriale.
AA170309 Politiet mener at han bare tre uker etter at han ble prøveløslatt lastet ned nytt, grovt overgrepsmateriale.
AA170309 Mannen er tiltalt for grovt økonomisk utroskap med en strafferamme på fengsel inntil seks år, skriver Stavanger Aftenblad.
VG170308 Når det gjelder bildet vi brukte i musikkvideoen valgte vi å bruke det fordi vi synes det var morsomt og grovt , og russen elsket det.
DB170308 - Dyr er fortsatt vår eiendom, og de utnyttes grovt - ikke minst i industrielt husdyrhold som Tine er del av.
DB170308 Flertallet foreslår å kutte grovt i barnetrygden og forbeholde denne til dem med lave inntekter, for så å bruke pengene en sparer på å gi gratis barnehage til alle.
DN170307 Mandagens kollaps i Seadrill-aksjen tyder på at det endelig har gått opp et lys for aksjonærene om at den eksisterende egenkapitalen kommer til å bli grovt utvannet i en restrukturering.
BT170307 STRAFFBAR : Advokat Cecilia Dinardi mener at russelåten til russebussen « Playboy 2017 » kan rammes av straffeloven § 298 og § 311, på grunn av sin « grovt seksuelt krenkende karakter » rettet mot mindreårige.
BT170307 Advokat og partner i advokatfirmaet Elden, Cecilia Dinardi, mener at innholdet i russelåten er grovt nok til å kunne straffes i retten.
BT170307 I Teknisk Ugeblads Arkitektafdeling ( 1908 ) skriver Schou følgende om fasadenes ru og stofflige kvalitet : « De store flater er skvætpudsete, licenerne er finpudsede og fyldingerne grovt soplimpudsede.
AP170307 » Advokat Cecilia Dinardi mener at russelåten til russebussen « Playboy 2017 » kan rammes av straffeloven § 298 og § 311, på grunn av sin « grovt seksuelt krenkende karakter » rettet mot mindreårige.
AP170307 Advokat og partner i advokatfirmaet Elden, Cecilia Dinardi, mener at innholdet i russelåten er grovt nok til å kunne straffes i retten.
AA170307 Advokat og partner i advokatfirmaet Elden, Cecilia Dinardi, mener at innholdet i russelåten er grovt nok til å kunne straffes i retten.
AA170307 Advokat Cecilia Dinardi mener at russelåten til russebussen « Playboy 2017 » kan rammes av straffeloven § 298 og § 311, på grunn av sin « grovt seksuelt krenkende karakter » rettet mot mindreårige ¶
DB170306 - Med tanke på at de forsyner seg grovt i annonsefatet, og med tanke på at de er betydelige innholdsleverandører, synes jeg det er naturlig å se hvordan de også kan bidra økonomisk, sier Løvaas.
AA170303 Han dømmes derfor for et grovt narkolovbrudd.
AA170303 Økokrim opplyser at E & P Holding AS og TGS Nopec Geophysical Company ASA er ilagt forelegg for henholdsvis grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik på 85 millioner kroner hver.
AA170303 Økokrim opplyser at E & P Holding AS og TGS Nopec Geophysical Company ASA er ilagt forelegg for henholdsvis grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik på 85 millioner kroner hver.
AA170303 Også to menn som hadde ledende stillinger i selskapene er tiltalt for grovt skattesvik og medvirkning til dette.
VG170302 - Dette er grovt .
DB170302 Grovt brød, 22 prosent ¶ 3.
DB170302 - Grovt brød er også etterlengtet, det samme med norsk melk, familie og venner.
DB170302 Bussen ble chartret av den katolske gruppa HazteOir, som grovt oversatt betyr « la din stemme bli hørt ».
BT170302 En avskjedigelse forutsetter at den ansatte må ha « gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen », heter det i Arbeidsmiljøloven. 2.
BT170302 En avskjedigelse forutsetter at den ansatte må ha « gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen », heter det i Arbeidsmiljøloven. 2.
FV170301 Retten understreker klart at ranet var grovt .
AA170301 Hun beskyldte EU-motstandere for å legge opp til « et grovt brudd » på løftene Skottland fikk i forkant av brexitavstemningen i fjor.
AP170228 Hvorfor bommet de så grovt ?
AP170228 Bruttoproduktet er grovt definert som næringens brutto salgsinntekter minus kostnader til varer og tjenester kjøpt av andre bedrifter.
AA170228 " Forholdet ansees som grovt fordi han var offentlig tjenestemann og fordi handlingen har gitt betydelig økonomisk fordel ", heter det i tiltalen.
SA170227 | Torfinn Ingeborgrud : Grovt misvisende og feil om politikerlønnene i fylkestinget ¶ ¶
SA170227 | Torfinn Ingeborgrud : Grovt misvisende og feil om politikerlønnene i fylkestinget ¶ ¶
AP170227 De rapporterte tallene for de tre første kvartalene og et grovt anslag på utviklingen i siste kvartal tyder på at avkastningen i 2016 ble 2 - 3 prosent.
AA170227 En 42 år gammel mann ble dømt to års fengsel for medvirkning til to tilfeller av menneskehandel, der ett av tilfellene ble ansett som grovt og som ledd i aktiviteten til en kriminell gruppe.
DB170226 Fredag ble de grovt karikert i Romerikes Blad.
SA170225 Saken etterforskes som grovt tyveri.
AA170225 Selv etter at grovt hatefulle eller antatt ulovlige innlegg trolig er fjernet, viser rapporten at 15 prosent, eller hvert syvende innlegg i Facebook-debatten til tv-kanalene, er hatefulle ytringer.
AA170225 Kanskje er det ikke det ekstreme netthatet, innlegg som etter hvert slettes på grunn av ulovlig eller grovt krenkende innhold, som er det største problemet for debattkulturen.
DB170224 Han misser grovt ( 78 - 76 ) da NTB ber ham tippe gullfordelingen i de 20 siste mesterskapene ( VM og OL ).
DB170224 Han bommet grovt med sitt gull-tips.
DB170224 Grovt oversatt skriver Priestley : « Eksen vant lotteriet forrige uke...
DB170224 Ut i fra prinsippet om at alle vil bli sett, at dette er et menneskelig behov, har jeg en tid fundert på en tese om at den vestlige verden i dag grovt sett kan deles inn i to grupper : Skaperne og Menerne.
BT170224 Retten kaller det « et grovt tillitsbrudd overfor arbeidsgiver », siden sjåføren var vist tillit til å håndtere kasseoppgjøret på egen hånd.
BT170224 Grovt tillitsbrudd ¶
AP170224 Retten kaller det « et grovt tillitsbrudd overfor arbeidsgiver », siden sjåføren var vist tillit til å håndtere kasseoppgjøret på egen hånd.
AP170224 Grovt tillitsbrudd ¶
AA170224 Retten kaller det « et grovt tillitsbrudd overfor arbeidsgiver », siden sjåføren var vist tillit til å håndtere kasseoppgjøret på egen hånd.
VG170223 Det virker ikke rettferdig at menneskehandel og grovt bedrageri behandles mildere enn asyljuks, sier innvandringspolitisk talsmann Geir Toskedal i KrF.
VG170223 * 1 Forsøk på grovt skadeverk.
FV170223 ARENDAL : Innbrudd og grovt tyveri fra enebolig ¶ 18.30 : Det har vært innbrudd og grovt tyveri fra en enebolig på Hisøy.
FV170223 ARENDAL : Innbrudd og grovt tyveri fra enebolig ¶ 18.30 : Det har vært innbrudd og grovt tyveri fra en enebolig på Hisøy.
DB170223 Seiburgere i grovt hamburgerbrød, rømmedressing og friske grønnsaker er heller ikke å forakte.
DB170223 Mange ble grovt utnyttet.
DA170223 - Grovt sett kan en si at boken handler om konsekvenser av vold, altså den uklare sammenhengen mellom vold, økonomi og kultur.
AP170223 Senterpartiet forsyner seg grovt av Aps og Høyres velgere.
VG170222 Senterpartiet forsyner seg grovt av Aps og Høyres velgere.
DB170222 Senterpartiet forsyner seg grovt av Aps og Høyres velgere.
DB170222 | Skrev at NRK-profil ba landslagstrener om å gå av, men pratet med feil Ola Lunde ¶ - Grovt at artikkelen publiseres.
DB170222 At artikkelen publiseres er grovt , men jeg mener at omstendighetene er formildende.
DB170222 - Grovt at saken ble publisert ¶
AA170222 Senterpartiet forsyner seg grovt av Aps og Høyres velgere.
SA170221 Å bytte ut lyst brød med grovt knekkebrød kan med andre ord være med på å øke fiberinntaket.
SA170221 Mange får i seg altfor lite fiber, blant annet fordi de velger fint eller halvgrovt brød, fremfor grovbrød og grovt knekkebrød.
SA170221 Mange baker sitt eget knekkebrød, noe som gjør at de kan få et ekstra grovt og sunt knekkebrød.
FV170221 Å bytte ut lyst brød med grovt knekkebrød kan med andre ord være med på å øke fiberinntaket.
FV170221 Mange får i seg altfor lite fiber, blant annet fordi de velger fint eller halvgrovt brød, fremfor grovbrød og grovt knekkebrød.
FV170221 Mange baker sitt eget knekkebrød, noe som gjør at de kan få et ekstra grovt og sunt knekkebrød.
BT170221 Dette er rett og slett et grovt brudd på alkoholloven, sier Marthinussen.
BT170221 - Grovt brudd på alkoholloven ¶
BT170221 Å bytte ut lyst brød med grovt knekkebrød kan med andre ord være med på å øke fiberinntaket.
BT170221 Mange får i seg altfor lite fiber, blant annet fordi de velger fint eller halvgrovt brød, fremfor grovbrød og grovt knekkebrød.
BT170221 Mange baker sitt eget knekkebrød, noe som gjør at de kan få et ekstra grovt og sunt knekkebrød.
AP170221 Å bytte ut lyst brød med grovt knekkebrød kan med andre ord være med på å øke fiberinntaket.
AP170221 Mange får i seg altfor lite fiber, blant annet fordi de velger fint eller halvgrovt brød, fremfor grovbrød og grovt knekkebrød.
AP170221 Mange baker sitt eget knekkebrød, noe som gjør at de kan få et ekstra grovt og sunt knekkebrød.
VG170220 UNDERSØKES : Flere titals hunder har blitt grovt mishandlet i Danmark.
SA170220 - Enten må bankene bevisst låne ut penger til folk med svak økonomi, fordi de tjener grovt på at de må betale over lengre perioder.
DN170220 - Enten må bankene bevisst låne ut penger til folk med svak økonomi, fordi de tjener grovt på at de må betale over lengre perioder.
DA170220 « I dagens boligmarked hvor boligutbyggerne av leiligheter i sentrale områder ( der nesten alle leiligheter bygges ) har fortjenestemarginer på 20-50 prosent av salgspris, sier det seg selv at gevinsten ved en teoretisk og forbigående reduksjon på grovt anslått 100.000 kroner i byggekostnader, ikke vil tilfalle boligkjøperne i merkbar og varig grad. ».
DA170220 Enten må bankene bevisst låne ut penger til folk med svak økonomi, fordi de tjener grovt på at de må betale over lengre perioder.
AA170220 - Enten må bankene bevisst låne ut penger til folk med svak økonomi, fordi de tjener grovt på at de må betale over lengre perioder.
FV170218 - Det er grovt mye plast.
AP170218 - Det er grovt mye plast.
SA170217 Tidligere daglig leder i Bryne-selskap tiltalt for grovt kreditorsvik ¶
SA170217 Grov utroskap mot Vendere Eiendom på 77 millioner kroner og 28,5 millioner kroner mot Nye Dolviken Brygge, samt grovt kreditorsvik på 73,3 millioner kroner mot de øvrige kreditorene i Måsen Eiendom, var hovedingrediensene i dommen.
FV170217 Et familiemedlem er siktet for grovt bedrageri, mens en ansatt i Statens vegvesen ( 40 ) er siktet for grov korrupsjon.
FV170217 Bruktbilforhandler Geir Egil Olsen ( 40 ) er siktet for grov bounndragelse, grovt bedrageri, grov korrupsjon, heleri, dokumentforfalskning, uriktige opplysninger til myndighetene og unndragelse av kjøretøy fra panthaver.
DN170217 Meglerhuset skal dessuten ha solgt aksjer i morselskapet The Nordic Group til kundene på en måte som utgjør « grovt misbruk av kundenes tillit », ifølge tilsynet.
DB170217 På eiendommen fant politiet 19 grovt mishandlede hunder.
DB170217 | Jovial innvandrer møter mistenksomme nordmenn : Konseptet er alt litt slitent ¶ ¶ GROVT SPRÅK : Svenske Robin Bengtsson' låt « I can't go on » inneholder banneord åtte steder i teksten.
BT170217 - Det er grovt mye plast.
BT170217 GROVT : Kommentarene ble slettet fra Listhaugs Facebook-side etter at Adresseavisen tok kontakt.
AA170217 Blant dem er en mann som er dømt til ett års fengsel for grov menneskesmugling og grovt våpenlovbrudd.
DB170216 Hvis vi for eksempel blander grovt mel eller mel som naturlig ikke inneholder mye gluten, så kan det være vi tilsetter ekstra gluten for å få den teksturen på brødet som vi ønsker og som forbrukeren foretrekker, sier han.
DB170216 Grove brød blir i utgangspunktet mer kompakte fordi grovt mel inneholder mindre gluten enn siktet mel, altså vanlig hvetemel.
DB170216 - I grovt mel er alle skalldelene med.
DB170216 Det er så grovt at det setter bransjen i vanry, og er nok forklaringen på at klimaforkjemperne jubler over nedleggelsen.
AA170216 Filmen utgjorde en del av bevismaterialet under rettssaken i Stockholm tingrett, der mannen torsdag ble kjent skyldig i grovt brudd på folkeretten.
AA170216 Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år....Som ytring regnes også bruk av symboler.
AA170216 Silvers eiere mener staten har forsømt seg grovt når den varsler å sette Silver Pensjonsforsikring under offentlig administrasjon, skriver Nettavisen.
AA170216 Silvers eiere mener staten har forsømt seg grovt når den varsler å sette Silver Pensjonsforsikring under offentlig administrasjon, skriver Nettavisen.
VG170215 Det er knappe to uker siden to av fem fotballspillere, og én av to bakmenn ble kjent skyldig i grov korrupsjon og grovt bedrageri etter å ha fikset to fotballkamper sommeren 2012.
VG170215 Her er umiskjennelige ferrantske vendinger millioner av lesere nå er fortrolige med, blant annet i et tidvis rått og grovt språk i en kvinnes munn og en tett italiensk miljøskildring, denne gang fra Torino.
SA170215 Det er knappe to uker siden to av fem fotballspillere, og én av to bakmenn ble kjent skyldig i grov korrupsjon og grovt bedrageri etter å ha fikset to fotballkamper sommeren 2012.
SA170215 * Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel, mens rammen for grovt bedrageri er seks år.
SA170215 * I fjor høst tok Oslo Statsadvokatembeter ut tiltale mot syv personer for grov korrupsjon samt grovt bedrageri mot Norsk Tipping.
DB170215 Fotballspillerne idømmes et år og to måneder fengselsstraff, og den såkalte gambleren ble idømt to år og seks måneders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri.
DB170215 Dette er grovt skyts, ufølsomt og ondsinnet.
DB170215 Larsen ble da funnet skyldig i samtlige 21 tiltalepunkt : 18 grove bedragerier, ett forsøk på grovt bedrageri, ett tilfelle av plagsom opptreden og ett tilfelle av ærekrenkelse.
DB170215 Byrået har helt systematisk bommet grovt på anslagene i vekst i fornybar energi de siste ti årene, og er kritisert kraftig for det.
DA170215 Det er knappe to uker siden to av fem fotballspillere, og én av to bakmenn ble kjent skyldig i grov korrupsjon og grovt bedrageri etter å ha fikset to fotballkamper sommeren 2012.
AP170215 Det er knappe to uker siden to av fem fotballspillere, og én av to bakmenn ble kjent skyldig i grov korrupsjon og grovt bedrageri etter å ha fikset to fotballkamper sommeren 2012.
AP170215 * Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel, mens rammen for grovt bedrageri er seks år.
AP170215 * I fjor høst tok Oslo Statsadvokatembeter ut tiltale mot syv personer for grov korrupsjon samt grovt bedrageri mot Norsk Tipping.
DN170214 New York Times skriver at det ikke er kjent hva Flynn sa i intervjuene med FBI, men understreker at dersom han har løyet, har den tidligere sikkerhetsrådgiveren begått et grovt lovbrudd.
DB170214 Det fungerer grovt sagt slik at det offentlige spesifiserer behov - for eksempel krav til bruk av lærlinger og tydeliggjorte forventninger til arbeidsmiljø - og lar markedet komme opp med gode løsninger til en gitt pris.
AA170214 Kina er det landet som står nærmest regimet i Nord-Korea, men stemte for resolusjonen der alle landene i Sikkerhetsrådet mener Nord-Korea har gjennomført et grovt brudd på FN-resolusjoner.
VG170213 Hvor grovt det virkelig var, må leserne nesten selv tenke seg frem til - men det antydes også seksuelle overgrep, uten at Elizabeth Strout går nærmere inn på dette.
DB170213 Svensk MGP-banneskandale : - Vi forstår ikke hvor ekstremt grovt det er ¶
AP170213 Man undervurderte også grovt trafikkøkningen, verdien av mer transport og bedre mobilitet med tanke på arbeidsmarkedet.
AP170213 Man undervurderte grovt verdien av færre dødsulykker.
DB170212 Derfor inneholder oppskriften blåbær, valnøtter, havregryn og grovt mel, forteller Anita.
DA170212 Retten mener også at denne kontakten " fremstår av fordekt og/eller konspiratorisk karakter ", går det fram av dommen, der det konkluderes med at det er nødvendig å gjeninnsette Betew på forvaring for å verne samfunnet for ny alvorlig kriminalitet som for eksempel grovt ran.
AP170212 Retten mener også at denne kontakten " fremstår av fordekt og/eller konspiratorisk karakter ", går det fram av dommen, der det konkluderes med at det er nødvendig å gjeninnsette Betew på forvaring for å verne samfunnet for ny alvorlig kriminalitet som for eksempel grovt ran.
FV170211 Et familiemedlem er siktet for grovt bedrageri, mens en ansatt i Statens vegvesen ( 40 ) er siktet for grov korrupsjon.
FV170211 Bruktbilforhandler Geir Egil Olsen ( 40 ) er siktet for grov bounndragelse, grovt bedrageri, grov korrupsjon, heleri, dokumentforfalskning, uriktige opplysninger til myndighetene og unndragelse av kjøretøy fra panthaver.
DA170211 Men kunstneren greier å heve utstillingen opp på et høyere plan, til tross for at hun byr seg fram som en yppig Munch-Madonna eller som « musemor » i nakenportrettet « Når nettene blir lange » ( Syng resten av teksten og tenk litt grovt .
DA170211 Men kunstneren greier å heve utstillingen opp på et høyere plan, til tross for at hun byr seg fram som en yppig Munch-Madonna eller som « musemor » i nakenportrettet « Når nettene blir lange » ( Syng resten av teksten og tenk litt grovt .
SA170210 Mulder er inne på at den norske tenåringen valgte et for grovt jafs da han forlot Drammen.
DB170210 Laurence Tribe, professor i statsrett ved Harvard University, mener Conways overtramp er grovt .
DB170210 Han avga nylig et vitnemål i en statlig høring, der han påviste at klimamodellenes temperaturprojeksjoner ( altså temperaturscenarier ) feiler grovt , og beklaget samtidig at disse brukes for å utvikle politikk.
DB170210 Det er altså svært viktig å være klar over at det ikke er observasjoner eller erfaringsdata som ligger til grunn for Klimapanelets utsagn om kommende temperaturøkning, men modellbaserte scenarier som hittil har vist seg å feile grovt , fordi modellene ikke har klart å fange opp at atmosfæretemperaturen ikke har steget signifikant siden 1998.
AP170210 Mulder er inne på at den norske tenåringen valgte et for grovt jafs da han forlot Drammen.
VG170209 På sosiale medier sjikaneres han grovt .
DN170209 Havnestyret i byen mener havnedirektør Inge Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ, ifølge Bergens Tidende.
DN170209 Avisen skriver at havnestyret mener Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ.
DB170209 ¶ FOR GROVT : Lisa Ajax' svenske MGP-sang « I don't Give A », bryter med reglene til Eurovision Song Contest.
DB170209 | - Vi forstår ikke hvor ekstremt grovt det er ¶
BT170209 Politiet har vært i beredskap etter tips om et grovt ran i Bergen.
BT170209 Før forrige helg fikk politiet et tips om mulig grovt ran av gullsmed eller urmaker i Bergen.
AP170209 Årsaken til dette er ifølge Bergens Tidende at havnestyret mener Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ.
AA170209 Trumps rådgiver Peer Navarro anklaget i forrige måned Tyskland for å utnytte det han betegnet som " en grovt undervurdert " euro for å fremme sin egen eksport.
AA170209 Avisen skriver at havnestyret mener Tangerås brøt kommunens interne etikkregelverk så grovt at oppsigelse eller avskjed er eneste alternativ. ( ©NTB ) ¶
VG170208 « Dette har hendt mandag til fredag denne uken : Voldtekt, voldtekt, grov voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, overgrep i rettssak, ulovlige trusler, vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikalovbrudd, grovt narkotikalovbrudd, drapsforsøk, voldtekt igjen, utpressing og mishandling », skriver han.
DB170208 - Dette for eksempel i kontrast til loven i Oregon, som sett med nederlandske øyne er grovt diskriminerende overfor alle pasienter som ikke er såkalt døende.
DB170208 - Jeg synes det er grovt .
DB170208 - Grovt
DA170208 På grunn av beløpets størrelse ble underslaget ansett som grovt .
DA170208 - Svært grovt
DA170208 Grovt tyveri fra bolig opp ¶
BT170208 De tre familiemedlemmene kom kvinnen til unnsetning etter at hun var blitt grovt mishandlet av tiltalte.
AP170208 De tre familiemedlemmene kom kvinnen til unnsetning etter at hun var blitt grovt mishandlet av tiltalte.
VG170207 I de senere år har vi sett tallrike eksempler på at opphissede masser har sirkulert grovt forsimplende fortolkninger av Charlie Hebdos tegninger på sosiale medier.
DB170207 Fangene skal angivelig ha blitt grovt torturert for å presse ut « tilståelser » av dem.
DB170207 1 : " Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt minsker en naturlig bestand av fredede levende organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse...
DA170207 Og altfor mange av godene ser ut til å treffe rett i hjertet på middelklassen, men bomme grovt på arbeidsfolk.
DA170207 Dette er et særlig grovt brudd på avtalen.
AP170207 - Dette har hendt mandag til fredag denne uken : Voldtekt, voldtekt, grov voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, overgrep i rettssak, ulovlige trusler, vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikalovbrudd, grovt narkotikalovbrudd, drapsforsøk, voldtekt igjen, utpressing og mishandling, skriver han.
AP170207 Bergsmarks andre dokumentasjon er referansen til en forsker som, ifølge ham, nylig viste en figur i en høring i USA som angivelig påviste av klimamodellene feiler grovt .
VG170206 I kjølvannet av VGs avsløringer i fjor sommer ble 39-åringen først siktet for forsøk på motarbeiding av rettsvesenet og forsøk på grovt skadeverk.
VG170206 Fra før er eksadvokaten siktet for grov korrupsjon, narkotikaforbrytelser og forsøk på grovt skadeverk.
SA170206 I Stavanger har de forsynt seg så grovt på gravlunder at det har vært nødvendig å felle dyr ved kirkegårder.
VG170205 Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovendring for å sikre at vertsfamilier som grovt eller gjentatte ganger bryter lover eller regler som skal beskytte au-pairer kan miste retten til å ha au-pair for alltid.
VG170204 I Norge er det blitt en ordning hvor mange filippinske jenter blir grovt utnyttet og er rettsløse, sier 1. sekretær Peggy Hessen Følsvik i LO.
VG170203 Påstanden er at tyskerne grovt underpriser euroen for å oppnå fordeler i handelen med USA og andre.
DB170203 Den tidligere Follo-spilleren ble dømt til seks måneders fengsel i tingretten for grovt bedrageri.
DB170203 - Grovt sett kan man vurdere det dit at det i omfang i verste fall kunne lagt seg et sted mellom Tsjernobyl og Fukushima Daiichi, selv om det ville artet seg nokså annerledes.
AP170203 - Det var grovt uaktsomt av fotgjengeren, sa Winje.
AP170203 - Grovt uaktsomt av fotgjengeren ¶
AA170203 Au pairenes bistandsadvokat Gunhild Vehusheia krevde i tillegg at au pairene skulle tilkjennes en erstatning på 855.000 kroner fordi de i realiteten var grovt underbetalte hushjelper i stedet for au pairer.
VG170202 Opprinnelig tok Oslo Statsadvokatembeter ut tiltale mot syv personer for grov korrupsjon samt grovt bedrageri mot Norsk Tipping.
SA170202 I innlegget sitt feilsiterer han grovt vår høringsuttalelse fra 2014 i forbindelse med Bypakken, og dermed rakner jo også hele grunnlaget for kritikken.
SA170202 Feilsiterer grovt
NL170202 Det fikk Amundsen til å kle av seg statsrådkappa, og avfyre et hofteskudd med grovt hagl mot avisa Nordlys.
FV170201 Eieren av en bolig hadde meldt om grovt tyveri ved innbrudd på Tangvald i løpet av kvelden.
DN170201 I stedet endte de opp som grovt underbetalte hushjelper.
DN170131 Tyskland bruker en « grovt undervurdert » euro til å utnytte USA og sine partnere i EU, sier Peter Navarro, som er USAs topprådgiver for handel, i et intervju med Financial Times.
DB170130 Jeg betrakter hele situasjonen som grovt tyveri ».
BT170130 Les også innlegg fra UiB-rektor Dag Rune Olsen ¶ | Grovt hærverk på flere nybygg ¶
AP170128 | Et grovt og respektløst anslag mot Oslo rådhus Ole Rikard Høisæther ¶
BT170127 Men forholdstallet mellom nominell BNP og BNP basert på kjøpekraft kan gi et grovt anslag.
DB170126 « Gulfeber forekommer grovt angitt mellom 15° nordlig og 15° sydlig bredde i Afrika, Sør-Amerika og Mellom-Amerika.
DN170125 Han sitter nå varetektsfengslet siktet for grov bounndragelse, grovt bedrageri, grov korrupsjon, heleri, dokumentforfalskning, uriktige opplysninger til myndighetene, og unndragelse av kjøretøy fra panthaver.
DN170125 Et familiemedlem av siktede er siktet for grovt bedrageri, mens en ansatt i Statens vegvesen er siktet for grov korrupsjon.
DN170125 - Dette er grovt krenkende.
AP170125 Politianmeldelse ¶ Grovt misbruk av forskningsmidler bør også politianmeldes.
AP170125 Politianmeldelse ¶ Grovt misbruk av forskningsmidler bør også politianmeldes.
SA170124 Men var hun helt uskyldig, uaktsom eller grovt uaktsom ?
FV170124 Men var hun helt uskyldig, uaktsom eller grovt uaktsom ?
DB170124 Vi ser i så fall på dette som et grovt overtramp ».
BT170124 Men var hun helt uskyldig, uaktsom eller grovt uaktsom ?
AP170124 Men var hun helt uskyldig, uaktsom eller grovt uaktsom ?
SA170123 Donald Trump er nettopp ferdig med sin innsettelsetale på Capitol fredag, der han herjet temmelig grovt med « makten i Washington », med kongressrepresentanter og flere tidligere presidenter blant tilhørerne - før han henvendte seg til publikum i kjent positur.
BT170123 januar med et merkelig og grovt usaklig angrep på Nettavisen - som ikke kan stå uimotsagt.
AP170123 Disse grovt diskriminerende lovene hadde som formål å presse den overveiende katolske befolkningen til å konvertere til den statlige formen for protestantisme.
SA170122 Rektoren ble siktet for grovt økonomisk bedrageri i 2014.
SA170122 Rektor ved Møllehagen skolesenter ble siktet for grovt økonomisk bedrageri i 2014.
SA170122 Og litt brød som ikke er grovt , forteller hun.
FV170122 Og litt brød som ikke er grovt , forteller hun.
DN170122 Analytikerne har spådd flere milliardoverskudd i Norwegian de senere årene, men bommet grovt .
BT170122 Og litt brød som ikke er grovt , forteller hun.
AP170122 Og litt brød som ikke er grovt , forteller hun.
SA170121 , sønn av den konservative tv-evangelisten Jerry Falwell ( 1933 - 2007 ), har forklaringen : For dem framstår Trump - selv om han er gift tre ganger, banner grovt og så videre - som en frelser fra moralsk forfall.
SA170121 , sønn av den konservative tv-evangelisten Jerry Falwell ( 1933 - 2007 ), har forklaringen : For dem framstår Trump - selv om han er gift tre ganger, banner grovt og så videre - som en frelser fra moralsk forfall.
DN170120 I et intervju med Bloomberg tv fra økonomitoppmøtet World Economic Forum i Davos, uttalte Soros at USA har valgt en vordende diktator som president, EU er i oppløsning og at Storbritannia grovt har undervurdert de økonomiske konsekvensene av brexit.
DB170120 Likevel åpner loven for dette, og det er langvarig forvaltningspraksis, stadfestet av rettssystemet, at grovt identitetsjuks skal kunne få slike konsekvenser.
BT170119 « Selv om det ikke var forsvarlig å begynne å lage mat om natten i sterk beruset tilstand, har ikke [ tiltaltes navn ] handlet grovt uforsvarlig.
SA170118 Tusenfryd avviste at de hadde opptrådt grovt uaktsomt og at det dermed heller var ikke grunnlag for oppreisning.
SA170118 Lundin mener parken opptrådte grovt uaktsomt ved ikke å sikre attraksjonen, og parken brøt både sikkerhetsinstruksen og Arbeidsmiljøloven.
AP170118 Dette var - grovt oppsummert - grunnpåstanden fra Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik da han holdt sin prosedyre på rettssakens siste dag onsdag.
DB170117 Bispedømmet mener de ikke har gjort seg skyldige i grovt bedrageri, slik påtalemyndigheten mener, og dermed vil denne saken også havne i retten som en straffesak.
DB170117 Med grovt språkbruk rettet hun sitt sinne mot byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ).
DB170117 Det er grovt urimelig at mennesker skal risikere å miste hus og hjem allerede før saken er avsluttet.
AP170117 Biskop Bernt Eidsvig ble sammen medbispedømmets økonomisjef siktet for medlemsjuks og grovt bedrageri av om lag 50 millioner kroner.
AP170117 Biskop Bernt Eidsvig ble sammen medbispedømmets økonomisjef siktet for medlemsjuks og grovt bedrageri av om lag 50 millioner kroner.
SA170116 Såkalte Zero-ski har grovt sett bruksområde mellom minus to og pluss to grader.
SA170116 Felleski har grovt sett bruksområde mellom minus fem og pluss fem grader.
SA170116 Det er grovt sett ¶
FV170116 Såkalte Zero-ski har grovt sett bruksområde mellom minus to og pluss to grader.
FV170116 Felleski har grovt sett bruksområde mellom minus fem og pluss fem grader.
FV170116 Det er grovt sett ¶
BT170116 - De var klar over at det var snakk om å jobbe mer enn som vanlig au pair, sier Skurdal, som mener venneparet enten handlet med forsett eller grovt uaktsomt.
BT170116 Det er grovt sett ¶
AP170116 Hvis det rammet « urimelig grovt » ble det omtalt som « misbruk av myndighet », sier jusprofessoren.
AP170116 Såkalte Zero-ski har grovt sett bruksområde mellom minus to og pluss to grader.
AP170116 Felleski har grovt sett bruksområde mellom minus fem og pluss fem grader.
AP170116 Det er grovt sett ¶
DB170115 - Normalt anser vi dette som så grovt at det medfører varig utvisning fra Norge, sa Sjøholt den gangen.
DN170114 | Mourinho tjente grovt på Chelsea-sparking ¶
BT170113 Dette er grovt sett en videreføring av det tidligere bestandsmålet.
DB170112 ¶ BER OM TIPS : Politiet ønsker opplysninger etter grovt ran på McDonald's Furuset.
DB170111 Byttet ut fint brød med grovt
BT170111 Hun mener kvinnen ikke skal betale erstatningskravet, fordi hun ikke har handlet grovt uaksomt.
DB170110 De eldste brødrene i familien ble den gang omtalt som lederne av B-gjengen, og flere av dem ble dømt for grovt heleri etter den såkalte mafiaparagrafen i 2010.
DB170110 Skorpen er også sprø og god, sier Strand om Ekstra grovt brød fra Coop.
DB170110 Meny/Mesterbakeren, Grovt & Godt ¶
DB170110 Ikke veldig spennende, synes Frølich om Ekstra grovt rustikk fra Rema/Mesterbakeren.
DB170110 Hvor grovt brødet er, kommer an på hvor mye sammalt mel, hele korn og kli det er i brødet.
DB170110 Halvgrovt brød : 25,1-50 % sammalt mel eller hele korn ¶ Grovt brød : 50,1-75 % sammalt mel eller hele korn ¶ Ekstra grovt brød : 75 % sammalt mel eller hele korn ¶
DB170110 Ekstra grovt brød : 75 % sammalt mel eller hele korn ¶
DB170110 Det kan være vanskelig å bedømme hvor grovt et brød er ut fra utseendet.
DB170110 Coop/Gullbygg, Grovt byggbrød ¶
DB170110 Coop, Lunch Ekstra grovt speltbrød ¶
DB170110 Coop, Ekstra grovt brød ¶
DB170110 Brødet Grovt & Godt får stempelet grovt og ikke så veldig godt av paneldeltakerne.
DB170110 Brødet Grovt & Godt får stempelet grovt og ikke så veldig godt av paneldeltakerne.
AP170110 Han konkluderer med at de to effektene grovt sett balanserer hverandre.
DB170109 Hun oppfordrer foreldre til å gi barna grovt brød.
DB170109 GROVT BRØD : - Gi barna grovt brød, oppfordrer Wenche Frølich.
DB170109 - Gi barna brødtypen de liker, men pass på at det er grovt brød.
DB170109 GROVT BRØD : - Gi barna grovt brød, oppfordrer Wenche Frølich.
DB170107 - Grovt uaktsomt av Demokratenes nasjonalkomité tillot at hackingen fant sted.
AP170107 Grovt uaktsomt ¶
AP170107 - Grovt uaktsomt av Demokratenes nasjonalkomité tillot at hackingen fant sted.
BT170106 Han er nå siktet for grovt skadeverk ved ildspåsettelse.
DB170105 | Serieleder Oilers knust på hjemmebane : - Jeg blir forbanna ¶ ¶ GROVT HETSET : Harry Arter spilte 3-3 mot Arsenal da en yngre spiller på Twitter hetset Bournemouth-profilen på det groveste.
AP170105 Samboerparet ble også dømt for grovt tyveri ved bruk av kortet, forsøk på tyveri og naskeri. 45-åringen ble også dømt for oppbevaring av narkotika, heleri og brudd på identifikasjonsplikten.
DB170104 ( Dagbladet ) : I juni ble en eldre dame ble grovt ranet i sitt eget hjem på Dælenenga i Oslo.
SA170103 * Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel, mens rammen for grovt bedrageri er seks år.
SA170103 * I fjor høst tok Oslo Statsadvokatembeter ut tiltale mot syv personer for grov korrupsjon samt grovt bedrageri mot Norsk Tipping.
DB170103 Haugaland tingrett fant det bevist at den gamle mannen hadde handlet grovt uaktsomt da han mistet kontrollen over bilen fordi han bøyde seg ned for å rette opp en kaffekanne som hadde veltet på gulvet foran passasjersetet.
DB170103 Det betyr grovt forenklet at 85 prosent av de offentlige tilskudd kommer fra skatteinnbetaling fra trossamfunnets egne medlemmer.
BT170103 De er også siktet for grovt bedrageri.
AP170103 Haugaland tingrett fant det bevist at den gamle mannen hadde handlet grovt uaktsomt da han mistet kontrollen over bilen fordi han bøyde seg ned for å rette opp en kaffekanne som hadde veltet på gulvet foran passasjersetet.
AP170103 * Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel, mens rammen for grovt bedrageri er seks år.
AP170103 * I fjor høst tok Oslo Statsadvokatembeter ut tiltale mot syv personer for grov korrupsjon samt grovt bedrageri mot Norsk Tipping.
DB170102 * Velg grovt brød og knekkebrød.
AP161229 Aarnio ble tidligere i høst dømt til tre års fengsel for grovt misbruk av stillingen, grovt bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser.
AP161229 Aarnio ble tidligere i høst dømt til tre års fengsel for grovt misbruk av stillingen, grovt bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser.
AP161228 Dette betyr grovt regnet at andelen personer med lav inntekt har økt med rundt 75.000 i disse årene.
AP161212 Dette er et område som grovt sett vil ligge vest for en linje som trekkes mellom Aleppo og Damaskus, som inkluderer de viktigste byene i landet, samt kyststripen og de Alavitt-dominerte fjellene bakenfor.
AP161212 mai 2016 Westerdals Oslo ACT for grovt bedrageri.
AP161212 mai 2016 Westerdals Oslo ACT for grovt bedrageri.
FV161208 De groveste av polarbrødene inneholder derimot greit med fiber, og er et greit valg på lik linje med annet grovt brød.
DN161207 Vigeland er tiltalt for grovt skadeverk mot naboens uthus.
AP161128 Foretaket, i tillegg til biskop Bernt Eidsvig og økonomisjefen, ble siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner.
AP161120 Strafferammen for grovt bedrageri er seks års fengsel, men normalt ligger straffenivået langt under dette i slike saker.
AP161120 Forholdet beskrives i tiltalen som grovt , og beløpet ligger betydelig over gjennomsnittsbeløpet i slike saker.
DA161117 Politiet hadde rykket ut til en bolig på Hvaler for å håndtere en såkalt ordensforstyrrelse i mai fjor, da politibetjenten med mørk hudfarge skal ha blitt grovt hetset på vei til arresten.
AP161109 Mye kan tyde på at de fleste analytikerne grovt undervurderte frustrasjonen og engasjementet blant de hvite, sinte velgerne.
AP161109 Meningsmålerne bommet grovt en rekke ganger de siste årene.
FV161018 Dersom domsutvalget i Norges Idrettsforbund konkluderer med at Johaug tok stoffet med overlegg eller grovt uaktsomhet, blir utestengelsen trolig fire år.
DN161014 Vigeland er tiltalt for grovt skadeverk mot naboens uthus, og straffesaken skulle opp for retten i februar, men saken ble trukket fram til den sivilrettslige saken var avgjort.
AP161006 Resten av budsjettet går grovt regnet til, blant veldig mye, å drive sykehus, forsvar og politi, samt å bygge veier og jernbane.
AP161006 Prisveksten på statsbudsjettets skryteliste kan grovt regnet deles i to : ¶
AP161006 Del statsbudsjettet i to ¶ Grovt regnet kan statsbudsjettets utgifter på rundt 1200 milliarder kroner deles i to : ¶
AP161005 Hatefulle ytringer Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring.
AP161005 Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
SA160930 Jeanette har hengt opp taklampen i et grovt tau.
BT160930 Jeanette har hengt opp taklampen i et grovt tau.
AP160930 Jeanette har hengt opp taklampen i et grovt tau.
VG160929 Thomas Øye ble dømt for grovt heleri i den såkalte koffert-saken.
SA160926 Brødskiver kan være kjedelig og ikke spesielt sunt, men velger du grovt brød, har på litt margarin, pesto eller sennep, varierer pålegget og topper det hele med salatblader, skiver av agurk, tomat eller paprika, eller noen blader basilikum, har du et sunt og smakfullt brødmåltid.
BT160926 Brødskiver kan være kjedelig og ikke spesielt sunt, men velger du grovt brød, har på litt margarin, pesto eller sennep, varierer pålegget og topper det hele med salatblader, skiver av agurk, tomat eller paprika, eller noen blader basilikum, har du et sunt og smakfullt brødmåltid.
AP160926 Brødskiver kan være kjedelig og ikke spesielt sunt, men velger du grovt brød, har på litt margarin, pesto eller sennep, varierer pålegget og topper det hele med salatblader, skiver av agurk, tomat eller paprika, eller noen blader basilikum, har du et sunt og smakfullt brødmåltid.
AP160830 Den svenske storklubben tjente grovt med penger da de gikk til Champions League i 2014 og 2015.
SA160826 - Skal være veldig grovt før sponsorene trekker seg ¶
FV160826 - Skal være veldig grovt før sponsorene trekker seg ¶
BT160826 - Skal være veldig grovt før sponsorene trekker seg ¶
AP160826 - Skal være veldig grovt før sponsorene trekker seg ¶
AP160822 Aktor Hager sa i sitt innledningsforedrag at kvinnen grovt hadde utnyttet den tillitsmodellen det norske skatteystsmet bygger på : ¶
FV160819 Under trappeløpet er det lagt inn pukk, som gir det hele et litt grovt uttrykk.
SA160810 Men anslagene kan bomme grovt .
SA160810 - Med all denne informasjonen er det ganske grovt at meglere bommer og for eksempel markedsfører boliger mye lavere enn tilsvarende boliger i samme blokk er solgt for i månedene forut, sier Bartholdsen.
AP160810 Men anslagene kan bomme grovt .
AP160810 - Med all denne informasjonen er det ganske grovt at meglere bommer og for eksempel markedsfører boliger mye lavere enn tilsvarende boliger i samme blokk er solgt for i månedene forut, sier Bartholdsen.
BT160802 Ingen spør om det var grovt eller uaktsomt, det holder at det var et hendelig uhell.
AP160702 ) har vedvart gjennom hele ekteskapet og er etter rettens vurdering grovt », slår dommerne fast.
DA160616 - Grovt sett kan en si at boken handler om konsekvenser av vold, altså den uklare sammenhengen mellom vold, økonomi og kultur.
DB160614 I etterkant vil trolig historiens dom være at man undervurderte velgerne grovt , og at Trump var en mann som på samme måte som han har luktet forretningsmuligheter opp gjennom årene, har luktet et velgerpotensial.
DB160614 Det republikanske partiet undervurderte ham grovt .
AP160607 Til regissør Andrej Nekrasovs store sjokk er den offisielle vestlige versjonen av historien grovt feilaktig ".
SA160606 Den sliter med å eksponere bilder riktig, detaljgjengivelsen i de store bildene er begrenset og ved flere anledninger bommet den ganske så grovt på fargegjengivelsen.
FV160606 Den sliter med å eksponere bilder riktig, detaljgjengivelsen i de store bildene er begrenset og ved flere anledninger bommet den ganske så grovt på fargegjengivelsen.
AP160606 Den sliter med å eksponere bilder riktig, detaljgjengivelsen i de store bildene er begrenset og ved flere anledninger bommet den ganske så grovt på fargegjengivelsen.
AP160603 NN, tre dommer, grovt ran, grov narkotikaforbrytelse, drapsforsøk ¶
AP160603 NN, syv dommer, blant annet grovt ran, grov narkotikaforbrytelse ¶
AP160603 NN, 13 dommer, grovt ran, ransforbund, grov narkotikaforbrytelse ¶
AP160603 grovt ran, skriver tingretten i dommen.
SA160530 Hva slags bolig bor vi i ? Grovt sett bor vi i tre boligtyper, enebolig, småhus og leilighet.
BT160530 Hva slags bolig bor vi i ? Grovt sett bor vi i tre boligtyper, enebolig, småhus og leilighet.
AP160530 Hva slags bolig bor vi i ? Grovt sett bor vi i tre boligtyper, enebolig, småhus og leilighet.
DB160523 Nå straffes en Bodø-mann for å ha sendt en grovt sjikanerende mail til Simonsen.
AP160523 I tillegg til Nokas-dommen er Betew tidligere dømt for et grovt ran med utstrakt bruk av vold og drapstrusler under en pengetransport i Oslo.
AP160512 Tirsdag ble det kjent at Økokrim sikter Westerdals for grovt bedrageri for å ha mottatt 35 millioner kroner i uberettiget statsstøtte.
AP160504 Omtrent halvparten av dette ble gitt i skatteopplegget for 2016, og grovt regnet den andre halvparten er gitt i onsdagens forlik på Stortinget.
SA160502 Vil du ha et det optimale mellommåltidet, kan du kombinere et melkebasert mellommåltid med en gulrot, grovt knekkebrød, eller eple, så får du også i deg fiber.
BT160502 Vil du ha et det optimale mellommåltidet, kan du kombinere et melkebasert mellommåltid med en gulrot, grovt knekkebrød, eller eple, så får du også i deg fiber.
AP160502 Vil du ha et det optimale mellommåltidet, kan du kombinere et melkebasert mellommåltid med en gulrot, grovt knekkebrød, eller eple, så får du også i deg fiber.
AP160427 Omtrent på samme ble den italienske Cambridge-studenten Giuilo Regeni funnet grovt torturert og drept i en grøftekant.
AP160426 Nå er Kasianov selv utsatt for en serie grove angrep som betegnes som et grovt " karakterdrap ".
AP160426 Få opposisjonspolitikere er trakassert så grovt over så lang tid som Kasianov, som frem til desember 2004 var Putins egen statsminister.
AP160419 Dette gjelder blant andre tobakksselskaper, bestemte våpenprodusenter og selskaper som kan bidra til tvangs- eller grovt barnearbeid.
AP160419 Hensikten synes å være å tilfredsstille Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, som nylig var gjenstand for et grovt smededikt sendt på fjernsynskanalen ZDF.
AP160419 Hensikten synes å være å tilfredsstille Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, som nylig var gjenstand for et grovt smededikt sendt på fjernsynskanalen ZDF.
AP160411 - Det er grovt uetisk at et delvis statseid finanskonsern som DNB og dessuten Nordea har solgt investeringer i skatteparadis til norske kunder.
AP160408 Hadia Tajik er blitt grovt hetset i VGs kommentarfelt.
AP160408 - Grovt rasistiske trusler og sjikane på nett er alt annet enn det folkekongene Olav og Harald sto og står for, understreker han.
AP160408 Grovt overtramp ¶
AP160407 Du skal ha opptrådt grovt uaktsomt for ikke å få erstatning ved innbrudd.
AP160404 Jakunin fikk sparken i fjor høst, og flere mener dette skyldes at Putin mente han forsynte seg for grovt .
AP160331 Grovt sett vil andelen eldre bli fordoblet frem til 2060.
AP160319 Totalt omfatter dommen to grove underslag, ett grovt bedrageri, fjorten simple bedragerier og ett forsøk på simpelt bedrageri, melder TV 2.
SA160318 Retten mener dette var grovt uaktsomt av mannen, som derfor må betale 12.000 kroner.
BT160318 VIN : Dagens skjenkepolitikk er grovt usolidarisk med alkoholikeren og de tusener av barn som lider under rødvinsfylla.
BT160318 Dagens skjenkepolitikk er grovt usolidarisk med alkoholikeren og de tusener av barn som lider under rødvinsfylla.
AP160315 Imran Saber, bedre kjent som « Onkel Skrue » er dømt til fengsel i 1,5 år for grovt heleri.
AP160308 hektar, betyr det at det norske forbruket av biodrivstoff med en innblanding på 5,5 prosent, grovt anslått krever et jordbruksareal på rundt 250 tusen hektar.
SA160302 På ja-listen inngår blant annet grønnsaker, villfisk, grovt brød og økologisk mat.
SA160302 Noen av tingene på « ja-listen » : Grønnsaker, spelt, villfisk, slow food, fairtrade, økologisk, norsk, naturlig, småskala, frittgående, hjemmelaget, grovt brød, restemat, kortreist, ekte italiensk, proteiner, egenproduksjon, uten sukker, fiber, raps- eller olivenolje.
AP160302 Det finnes grovt sett to muligheter for det videre forløpet.
AP160302 På ja-listen inngår blant annet grønnsaker, villfisk, grovt brød og økologisk mat.
AP160302 Noen av tingene på « ja-listen » : Grønnsaker, spelt, villfisk, slow food, fairtrade, økologisk, norsk, naturlig, småskala, frittgående, hjemmelaget, grovt brød, restemat, kortreist, ekte italiensk, proteiner, egenproduksjon, uten sukker, fiber, raps- eller olivenolje.
AP160301 Mike Flynn i den Trump-vennlige publikasjonen Breitbart mener at MacWilliams bommer grovt i sin analyse, og mener at Trumps tilhengere i stedet er tiltrukket av et sinne mot etablerte politikere i Washington, DC.
FV160216 Eldste mer ansvarlig- Men grovt sagt er det gjerne slik at eldstemann er mer ansvarlig, mens yngstemann får være barn og kanskje også barnsligere lengre.
SA160215 Eldste mer ansvarlig- Men grovt sagt er det gjerne slik at eldstemann er mer ansvarlig, mens yngstemann får være barn og kanskje også barnsligere lengre.
BT160215 Eldste mer ansvarlig- Men grovt sagt er det gjerne slik at eldstemann er mer ansvarlig, mens yngstemann får være barn og kanskje også barnsligere lengre.
AP160215 Eldste mer ansvarlig- Men grovt sagt er det gjerne slik at eldstemann er mer ansvarlig, mens yngstemann får være barn og kanskje også barnsligere lengre.
AP160208 Ernæringsekspert Cathrine Borchsenius er blant dem som anbefaler folk å spise grovt knekkebrød.
AP160204 Velg grovt brød og bruk en myk plantemargarin fremfor smør.
AP160203 Grovt fortalt er argumentene fra Bernie-leiren ofte preget av følelser og behovet for å røske opp i systemet, mens Clintons velgere som regel trekker frem politikk der de mener at hun vil kunne påtvinge gradvise endringer.
AP160203 « Arbeidende kapital » er grovt regnet aksjer og alt som er investert i bedrifter, samt alle bankinnskudd.
AP160202 « Arbeidende kapital » er i forslaget grovt regnet aksjer og alt som er investert i bedrifter, samt alle bankinnskudd.
AP160130 I USA har Gallup, selskapet som oppfant den moderne meningsmålingen på 1930-tallet, tatt grovt feil i tre valg på rad.
AP160130 Aftenposten møtte menneskene som blir grovt utnyttet av menneskesmuglerne : ¶
AP160130 Bryter du rettsprinsipper, norsk rett og folkeretten grovt nok, så får du til slutt en reaksjon.
AP160130 * * Aftenposten møtte menneskene som blir grovt utnyttet av menneskesmuglerne : ¶. * * * ¶
AP160127 Hellas har grovt forsømt grenseforpliktelsene sine, var EU-kommisjonens konklusjon i en rapport som ble lagt frem onsdag.
AP160127 Hellas har grovt forsømt grenseforpliktelsene sine, var EU-kommisjonens konklusjon i en rapport som ble lagt frem onsdag.
AP160125 Raffinert mel er mindre sunt enn grovt mel - og da er det vel også slik når det gjelder salt ?
AP160123 I skjerpende retning har retten lagt vekt på at tiltalte grovt misbrukte tilliten som de to kvinnene viste da de inviterte ham med seg hjem.
AP160123 I skjerpende retning har retten lagt vekt på at tiltalte grovt misbrukte tilliten som de to kvinnene viste da de inviterte ham med seg hjem.
AP160121 Miljøskatt ¶ Grovt sett kan vi deles i to leire, teknologioptimistene versus miljøskattentusiastene.
AP160119 Tiltalen for grovt skattesvik for rundt 10 milliarder kroner og brudd på regnskapsloven ble tatt ut seks år senere.
AP160115 Sverre Koch blir tiltalt for medvirkning til grovt skattesvik.2014 : Alle de tiltalte frifinnes.
AP160115 2011 : Tre Transocean-selskaper og tre skatterådgiver tiltales for grovt skattesvik.
DA160112 Grovt regnet én milliard kroner, som ikke er disponert, sier Arne Bergsvåg, som er leder for fylkets samferdselsutvalg.
DA160111 Et samboerpar fra Stavanger, der kvinnen er i 30-årene mens mannen er i 40-årene, er nylig dømt for grovt trygdebedrageri.
AP160107 - Og når de bryter med dem så grovt som i Köln, må de forlate landet, enten de er anerkjent som flyktninger eller ikke, mener hun.
DA160105 Det er grovt og langt over streken for en ansvarlig statsråd.
DA160105 Det er grovt og langt over streken for en ansvarlig statsråd.
AP160104 Hvilke land er hva ? Grovt inndelt er rundt 85 prosent av verdens muslimer sunnimuslimer, mens mellom 10 - 15 prosent er sjiaer.
AP160104 Hvilke land er hva ? Grovt inndelt er rundt 85 prosent av verdens muslimer sunnimuslimer, mens mellom 10 - 15 prosent er sjiaer.
AP160103 Trump, som lenge før han annonserte sitt kandidatur har vært verdenskjent for sine ofte grovt fornærmede twittermeldinger, har over 5,5 millioner følgere på Twitter.
AP160102 Den sterkt svekkede kronen gjør grovt regnet at all lønnsvekst etter 2000 er nullet ut i fastlandsbedriftenes kostnader.
AP160101 « Et grovt anslag tilsier at POD, politidistriktene og PST samlet vil benytte 585-685 mill. kroner på returarbeid i 2015 », skriver de.
AP160101> « Et grovt anslag tilsier at POD, politidistriktene og PST samlet vil benytte 585-685 mill. kroner på returarbeid i 2015 », skriver de.
AP160101> target="avis" href= « Et grovt anslag tilsier at POD, politidistriktene og PST samlet vil benytte 585-685 mill. kroner på returarbeid i 2015 », skriver de.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= « Et grovt anslag tilsier at POD, politidistriktene og PST samlet vil benytte 585-685 mill. kroner på returarbeid i 2015 », skriver de.
AP160101> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= « Et grovt anslag tilsier at POD, politidistriktene og PST samlet vil benytte 585-685 mill. kroner på returarbeid i 2015 », skriver de.