DA171028 Jobben blir i stor grad å dempe kuttene på 51 millioner kroner rådmann Per Kristian Vareide foreslår.
DA170631 Sandnes Ulf har et uttalt mål om å være gode på å produsere egne unggutter, men så langt i sesongen har de ikke sluppet til på A-laget i stor grad .
DA170630 - Overbooking praktiseres i varierende grad av de fleste flyselskaper.
BT170629 Ifølge Sydney Morning Herald inkluderer siktelsen tre overgrep av svært alvorlig grad - ett av dem skal være voldtekt - og strekker seg 20 år tilbake.
AP170629 I den uklassifiserte rapporten fra Pentagons etterretningstjeneste Defense Intelligence Agency ( DIA ) beskrives Russland som i økende grad skeptiske til USA.
AP170629 Etter NATO-møtet i mai, der Trump ikke uttrykkelig sa at USA står ved artikkelen om at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle, sa Merkel at « tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi ».
AP170629 Ifølge den australske avisen inkluderer siktelsen tre overgrep av svært alvorlig grad - ett av dem skal være voldtekt - og strekker seg 20 år tilbake.
AP170629 Til tross for at vi i stadig økende grad omgir oss med robotstøvsugere, robotklippere og stemmestyrte assistenter i huset, har kun én av fire nordmenn tro på at roboter vil ta over praktiske oppgaver i hjemmene våre.
AP170629 Jeg tenker at man der i enda større grad har et samfunnsansvar som er utover det å drive med idrett.
AA170629 Duckenfield tok « ekstraordinære dårlige beslutninger som i betydelig grad medvirket til dødsfallene », ifølge statsadvokat Sue Hemming.
AA170629 Ifølge Sydney Morning Herald inkluderer siktelsen tre overgrep av svært alvorlig grad - ett av dem skal være voldtekt - og strekker seg 20 år tilbake.
VG170628 Så registrerer jeg at de har satt igang et arbeid for å sikre at de i større grad kan oppfylle våre forventninger.
VG170628 - Det vi ser, er at potensialet for motstandere som kan gjennomføre større cyberangrep, i økende grad er til stede.
SA170628 En av mine store frustrasjoner som religionslærer var at lærebøkene i stor grad tegner et bilde av religion som dogmatiske tros- og praksissystemer, og i liten grad egner seg til å skape forståelse av hva slags betydning religion har for enkeltmennesker i dag.
SA170628 En av mine store frustrasjoner som religionslærer var at lærebøkene i stor grad tegner et bilde av religion som dogmatiske tros- og praksissystemer, og i liten grad egner seg til å skape forståelse av hva slags betydning religion har for enkeltmennesker i dag.
SA170628 Fremfor å fokusere på fastlegene så skal man spørre seg om vi kanskje kunne få hjelp fra spesialisthelsetjenesten i større grad enn i dag, mener Brelin.
SA170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
SA170628 « Around the Rings » lister opp en redaksjon på 11 personer, i stor grad korrespondenter verden rundt. - « Around the Rings » er en publikasjon som henvender seg til den « olympiske familien » og leses av i hvert fall 140.000 abonnenter.
SA170628 I forrige EM ble Norge trykket langt bakover mot Danmark, men jeg føler meg relativt trygg på at det ikke skjer i samme grad i år - vi har jobbet mye med å holde ballen i laget over lengre strekk.
NL170628 Politikk for Nord-Norge handler ikke om distriktspolitikk eller regionspolitikk lenger ( i den grad det noen gang egentlig gjorde det ).
FV170628 « Around the Rings » lister opp en redaksjon på 11 personer, i stor grad korrespondenter verden rundt. - « Around the Rings » er en publikasjon som henvender seg til den « olympiske familien » og leses av i hvert fall 140.000 abonnenter.
DB170628 Dette skyldes i stor grad at Norge har endret sin politikk.
DB170628 Snart får vi se i hvilken grad den evner til å sette Frankrike og EU i marsj.
DB170628 Hofer i Østerrike, Wilders i Nederland og Le Pen i Frankrike gjorde gode valg hvis man tenker på deres oppslutning ( Grillo i mindre grad i Italia ).
DB170628 Det er også mange måter man kunne diskutert religion på, i enda større grad enn det « Skam » har gjort, uten å gjøre hovedpersonen til avhopper.
DA170628 - MDMA, slik det vanligvis brukes, er i liten grad dødelig.
BT170628 Mens komiteen som ble satt ned i stor grad lyktes med sin første målsetting, klarte de aldri å kutte ned de valgfrie formene.
BT170628 Nå vet vi at systemet blir misbrukt i langt større grad enn tidligere antatt.
AP170628 Beredskap på cyber er viktig for seg, men den alminnelige kriminalitetsbekjempelsen foregår også i langt større grad på nett.
AP170628 Det foregår også i større grad enn tidligere kjent utenfor de store byene, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST.
AP170628 Vi har vektlagt spesielt ett hovedfunn : at dansker og svensker i stor grad gir æren til bedrifter for å ha skapt den høye levestandarden vår, mens nordmenn i første rekke peker på politikerne for det samme.
AP170628 Fremfor å fokusere på fastlegene så skal man spørre seg om vi kanskje kunne få hjelp fra spesialisthelsetjenesten i større grad enn i dag, mener Brelin.
AP170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
AP170628 « Around the Rings » lister opp en redaksjon på 11 personer, i stor grad korrespondenter verden rundt. - « Around the Rings » er en publikasjon som henvender seg til den « olympiske familien » og leses av i hvert fall 140.000 abonnenter.
AP170628 I forrige EM ble Norge trykket langt bakover mot Danmark, men jeg føler meg relativt trygg på at det ikke skjer i samme grad i år - vi har jobbet mye med å holde ballen i laget over lengre strekk.
AA170628 For første gang har en nasjonal analyse vist i hvor stor grad lakselus reduserer villaksbestandene, ifølge Torbjørn Forseth, leder i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning ( VRL ).
VG170627 Svaret er veldig enkelt : Vi skal etterleve våre egne verdier i større grad enn vi gjorde under ungdoms-OL, sier kommunikasjonssjef Niels Røine til VG.
SA170627 En framtid der utenforskap i stadig større grad vil defineres av de med « annerledes » kropper, slik som mennesker med ulike funksjonshemminger eller dårlig helse ?
SA170627 Internt i idrettsforbundet er det blitt diskutert om man under arrangementer som ungdoms-OL skal servere alkohol i så stor grad som det ble gjort.
SA170627 - Slik det er i dag skal man i utgangspunktet i svært liten grad få dekket alkoholbruk.
SA170627 - Hele representasjonsprogrammet på Lillehammer førte til at det ble en større diskusjon innad i NIF om hvilken grad vi skulle ta ansvar for den typen arrangementer og alkohol i fremtiden.
SA170627 - Det har vært en diskusjon internt om alkoholbruk generelt, for vi har et strengt verdigrunnlag som vi er nødt til å leve etter i større grad enn vi kanskje gjorde under ungdoms-OL, sier Røine.
NL170627 Menneskene med psykose rapporterte om en barndom preget av ulike former for misbruk og omsorgssvikt i større grad enn pasientene med andre psykiske lidelser.
FV170627 Internt i idrettsforbundet er det blitt diskutert om man under arrangementer som ungdoms-OL skal servere alkohol i så stor grad som det ble gjort.
FV170627 - Slik det er i dag skal man i utgangspunktet i svært liten grad få dekket alkoholbruk.
FV170627 - Hele representasjonsprogrammet på Lillehammer førte til at det ble en større diskusjon innad i NIF om hvilken grad vi skulle ta ansvar for den typen arrangementer og alkohol i fremtiden.
FV170627 - Det har vært en diskusjon internt om alkoholbruk generelt, for vi har et strengt verdigrunnlag som vi er nødt til å leve etter i større grad enn vi kanskje gjorde under ungdoms-OL, sier Røine.
DN170627 Jeg tror aksjemarkedet i stor grad håpet det i stor grad skulle bli bedre i år.
DN170627 Jeg tror aksjemarkedet i stor grad håpet det i stor grad skulle bli bedre i år.
DN170627 Nedgangen i oljeprisen den siste tiden skyldes ifølge analytikere i stor grad at Opec ikke klarer å holde tritt med amerikanske skiferoljeprodusenter som fyller oljelagrene og metter den globale etterspørselen.
DN170627 I perioden 2013 til 2016 har 50.000 ansatte i oljesektoren mistet jobben, og fra å være en bransje med stor grad av jobbsikkerhet har situasjonen blitt snudd på hodet i løpet av disse tre årene.
DB170627 Jeg tror også at barn av nåtiden i mindre grad enn før er med foreldrene sine i butikken.
DB170627 Ifølge BBC er den skumle Galtvort-professoren i stor grad basert på John Nettleship, som var Harry Potter-forfatterens kjemilærer da hun var ung.
DA170627 Møtet hos NIF er den siste utviklingen i en lang debatt om åpenhet i norsk idrett - i stor grad drevet fram av VGs avsløringer.
DA170627 Pluss 60-70 trenere ansatt i større eller mindre grad .
DA170627 - De siste tiårene har menneskene påvirket naturen på kloden i sterk grad , slik at mange økosystemer er svekket.
BT170627 Airwars mener å kunne dokumentere at opptil 3.133 mennesker med stor grad av sikkerhet er drept i slike flyangrep i Syria siden høsten 2014, mens opptil 2.131 sivile er drept i tilsvarende angrep i Irak.
BT170627 Internt i idrettsforbundet er det blitt diskutert om man under arrangementer som ungdoms-OL skal servere alkohol i så stor grad som det ble gjort.
BT170627 - Slik det er i dag skal man i utgangspunktet i svært liten grad få dekket alkoholbruk.
BT170627 - Hele representasjonsprogrammet på Lillehammer førte til at det ble en større diskusjon innad i NIF om hvilken grad vi skulle ta ansvar for den typen arrangementer og alkohol i fremtiden.
BT170627 - Det har vært en diskusjon internt om alkoholbruk generelt, for vi har et strengt verdigrunnlag som vi er nødt til å leve etter i større grad enn vi kanskje gjorde under ungdoms-OL, sier Røine.
AP170627 Men årets rapport viser også at folk flest ikke tror at deres eget lands forhold til USA kommer til å endre seg i spesielt stor grad fremover.
AP170627 Det handler om hva som er statens anliggende, og i hvor stor grad markedet skal bli regulert av staten.
AP170627 I 2013 fikk Microsoft en bot på rundt 5 milliarder kroner for å promotere sin egen nettleser, den gang Internet Explorer, i større grad enn andre nettlesere.
AP170627 Internt i idrettsforbundet er det blitt diskutert om man under arrangementer som ungdoms-OL skal servere alkohol i så stor grad som det ble gjort.
AP170627 - Slik det er i dag skal man i utgangspunktet i svært liten grad få dekket alkoholbruk.
AP170627 - Hele representasjonsprogrammet på Lillehammer førte til at det ble en større diskusjon innad i NIF om hvilken grad vi skulle ta ansvar for den typen arrangementer og alkohol i fremtiden.
AP170627 - Det har vært en diskusjon internt om alkoholbruk generelt, for vi har et strengt verdigrunnlag som vi er nødt til å leve etter i større grad enn vi kanskje gjorde under ungdoms-OL, sier Røine.
AA170627 Kjennelsen tirsdag er i stor grad i tråd med kjennelsen fra en lavere domstol i 2014.
AA170627 Airwars mener å kunne dokumentere at opptil 3.133 mennesker med stor grad av sikkerhet er drept i slike flyangrep i Syria siden høsten 2014, mens opptil 2.131 sivile er drept i tilsvarende angrep i Irak.
AA170627 Tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser nemlig at blant studenter som har foreldre med lang høyere utdanning er det 78 prosent som har oppnådd en grad i løpet av åtte år.
AA170627 Ser man alle de nye studentene under ett, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå, hadde 25 prosent oppnådd en høyere grad , melder SSB.
AA170627 Blant studenter med foreldre som kun har fullført vanlig grunnskole, var det 46 prosent som fullførte en grad .
AA170627 I perioden 2013 til 2016 har 50.000 ansatte i oljesektoren mistet jobben, og fra å være en bransje med stor grad av jobbsikkerhet har situasjonen blitt snudd på hodet i løpet av disse tre årene.
AA170627 Til sammenligning fullførte 46 prosent av studentene med foreldre med kun grunnskoleutdannelse sin grad .
AA170627 Blant studentene med foreldre med høyere utdannelse på mer enn fire år, oppnådde 78 prosent en grad etter åtte år.
AA170627 Men den nye loven kommer også med en liten pekefinger ; godteri som i større grad kan forveksles med tobakksprodukter ( altså produkter der det kan finnes tvil om det dreier seg om godteri eller tobakk ), kan fortsatt nektes å ligge framme. 2.
AA170627 Spillemidlene som idrettsorganisasjonen mottar til aktivitet, er i stor grad øremerket barn og ungdom 6 - 19 år.
AA170627 Barn og ungdom driver med idrett for at det er gøy, i liten grad fordi det har en helseeffekt.
VG170626 Spørsmålet nå er i hvilken grad kinesiske han vil begrense hans mulighet til å kommunisere, og ikke minst om han kan tilbringe tid med sin kone, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty, til VG.
SA170626 Over tid har en sett en dreining mot at tortur i økende grad synes å ha til hensikt å bryte ned personligheten, heller enn å fremskaffe opplysninger.
SA170626 Nav og skoler i sitt møte med flyktninger viser større grad av forståelse og innlevelse når de blir gjort kjent med potensielle senskader etter tortur.
SA170626 Hun isolerer seg i økende grad og er i ferd med å miste håpet om å få opphold i Norge.
SA170626 Dette til tross for at det er dokumentert at tortur i liten grad får fram avgjørende informasjon som kunne forebygget alvorlig voldsutøvelse.
SA170626 - Vi har i aller høyeste grad et brukshjem.
SA170626 Forklaringen er at gass transporteres i stor grad gjennom rør, og at eierskap i lisenser dermed også gir kunnskap om viktig infrastruktur, skriver DN.
FV170626 - Det blir i større grad enn tidligere satset på å få inn større partier hver gang, sier seksjonssjef Helge Breilid ved Tollvesenet i Kristiansand.
DN170626 Bøhren trekker frem at dette i størst grad vil påvirke selskaper som har større eksponering mot det amerikanske markedet.
DB170626 I større grad enn hos andre statlige organer som forvalter 1.4 milliarder i året.
DB170626 I en felleserklæring mellom Folkerepublikken Kina og Storbritannia som ble forhandlet fram før overtakelsen i 1997, heter det at Hongkong skal nyte en « høy grad av autonomi » i 50 år.
DB170626 Da gjorde han det klart at Beijings makt over Hongkong er « omfattende », og at avtalen om « høy grad av autonomi » betyr delegering av makt fra Beijing, ikke deling av makt.
DA170626 - Venstres egen diagnose er at de i for stor grad har blitt et ensaksparti ved å ha løftet miljø som hovedsak.
AP170626 Først og fremst var en redd for at matplantene ville bli påvirket, siden de jo i stor grad dyrkes der det er mest sol.
AP170626 Denne type tenkning fører uvegerlig til en betydelig grad av overdiagnostikk, overutredning og overbehandling.
AP170626 Vi skal sørge for at skolene i større grad enn i dag forstår at regelverket også gir dem et klart ansvar for de flinkeste elevene.
AP170626 I en tid der mange snakker om at i politikken er i ferd med å miste relevans, er den i aller høyeste grad til stede i debatten om private aktører i velferden.
AP170626 - Vi har i aller høyeste grad et brukshjem.
AA170626 Det er uklart i hvilken grad personen er skadet.
AA170626 Parallelt med dette erfarte NRK at mange som til da var blitt godt kjent med serien, i større grad begynte å følge serien via nettsiden skam.p3.no.
VG170625 Paradokset for partiet er imidlertid at i den grad bilbrannene skyldes innvandring og økt sosial uro, så skjer det etter at partiet har sittet i regjering og har kontrollert Justisdepartementet i fire år, med et nyopprettet Innvandrings og integreringsdepartementet i tillegg de siste halvannet årene.
VG170625 Ap-lederen opplever det som merkelig at regjeringspartiene stemte mot et forslag som arbeidsministeren selv - i større eller mindre grad - har ønsket.
SA170625 - Vår prognose om sterkere krone henger derfor i stor grad på en forventning om høyere oljepris.
SA170625 Da må jeg løpe annerledes, som gjør at jeg belaster leggen i større grad , forklarer Lysvoll, som likevel beroliger TUIL-supporterne : ¶
SA170625 plass til nå for de oransje i høyeste grad får karakteren « godkjent », kommer vi likevel ikke unna hvordan det hadde sett ut dersom sjansesløseriet i forrige serierunde mot Kristiansund ikke var så totalt, og uten den svært dårlige prestasjonen i forrige hjemmekamp mot Haugesund.
SA170625 I motsetning til andre idretter, har ikke dopingskandaler preget fotball i stor grad .
DN170625 Etter G7-toppmøtet i Taormina på Sicilia i mai sa Tyslands statsminister Angela Merkel at tiden « da vi kunne stole på andre », til en viss grad var forbi.
DB170625 I rapporten konkluderer WEF at innbyggerne i større grad må spare til pensjon fra egen lomme.
DB170625 - I noen grad kan innvandring kompensere for dette, men høy innvandring kan også medføre store offentlige utgifter.
DB170625 Det betyr at vi som sitter i utvalg kjenner feltet, og at vi også kjenner til mange av søkerne i ulik grad .
BT170625 Norske politikere har i for liten grad diskutert hva vi vil med all den tiden ungene våre faktisk befinner seg på skolen, og tilbudet varierer veldig.
BT170625 I motsetning til andre idretter, har ikke dopingskandaler preget fotball i stor grad .
AP170625 - Vår prognose om sterkere krone henger derfor i stor grad på en forventning om høyere oljepris.
AP170625 Generelt bruker grupper med mindre god helse, helsetjenester i større grad enn dem med god helse.
AP170625 Da må jeg løpe annerledes, som gjør at jeg belaster leggen i større grad , forklarer Lysvoll, som likevel beroliger TUIL-supporterne : ¶
AP170625 plass til nå for de oransje i høyeste grad får karakteren « godkjent », kommer vi likevel ikke unna hvordan det hadde sett ut dersom sjansesløseriet i forrige serierunde mot Kristiansund ikke var så totalt, og uten den svært dårlige prestasjonen i forrige hjemmekamp mot Haugesund.
AP170625 I motsetning til andre idretter, har ikke dopingskandaler preget fotball i stor grad .
AA170625 Til VG sier regissøren at massemorderen ikke vil vises i særlig grad i filmen.
AA170625 Samtidig er det grunn til å spørre om Norge som nasjon, i årene som har gått etter rosetogene og de umiddelbare reaksjonene på tragedien, i for stor grad har veket unna 22. juli.
VG170624 Han lister opp antidopingarbeid, en overgang fra et russisk til et internasjonalt lag og at de i stor grad er bygget rundt Kristoff.
VG170624 Mens økningene i årene forut for terroren 22.juli 2011 i stor grad gikk til lønnsøkninger, har en stor del av økningene under Humlegård gått til hans eget direktorat.
VG170624 Justisminister Per Willy Amundsen har i overraskende stor grad stilt seg bak politidirektøren.
VG170624 - Dette skjer dessverre altfor ofte, hver uke, i større eller mindre grad .
SA170624 De bruker i liten grad kostbare anlegg som skytebaner, golfanlegg, fotballanlegg, men er størst på bruken av park og grøntområder, helsestudio og turstier.
SA170624 divisjon og i hvilken grad det blir en ny A-lagssatsing er usikkert.
NL170624 I tilfellet Andøya flystasjon er konsekvensene for et helt samfunn og en hel region enorme og i alt for liten grad anskueliggjort.
FV170624 De bruker i liten grad kostbare anlegg som skytebaner, golfanlegg, fotballanlegg, men er størst på bruken av park og grøntområder, helsestudio og turstier.
DB170624 Med i dette spillet er i høyeste grad også de 12 rytterne fra kontinentalnivået Joker Icopal.
DB170624 Generelt er det en høy grad av sosial reproduksjon i kulturlivet.
DB170624 Da er det også min plikt å fortelle både dere som er unge i dag og dere som har dårlig hukommelse hvordan denne framtida så ut, og i hvilken grad den har blitt virkelighet. 1.
DA170624 Tålmodighet er en kunst man til en viss grad må dyrke for å få til noe her.
BT170624 Grung sitter helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og mener at man i større grad burde satset på innovative løsninger fremfor å kutte plass.
BT170624 De bruker i liten grad kostbare anlegg som skytebaner, golfanlegg, fotballanlegg, men er størst på bruken av park og grøntområder, helsestudio og turstier.
BT170624 divisjon og i hvilken grad det blir en ny A-lagssatsing er usikkert.
AP170624 De bruker i liten grad kostbare anlegg som skytebaner, golfanlegg, fotballanlegg, men er størst på bruken av park og grøntområder, helsestudio og turstier.
AA170624 En fast stasjonering av utenlandske styrker på norsk jord i fredstid kan føre til at man på russisk side i økt grad begynner å vurdere norsk område som et mulig springbrett for væpnede aksjoner mot russisk område i en tilspisset situasjon - og opptre deretter.
AA170624 I mange land er det svak tillit til både det politiske systemet og domstolene, domstolenes uavhengighet svekkes og det er stor grad av korrupsjon.
VG170623 I stor grad er dette blitt stormakters krig med stedfortredere.
VG170623 - Noen tiltrekker mygg, andre gjør det i mindre grad .
VG170623 I den grad Solberg har fulgt opp det, er Regnskogfondet fornøyd med norske myndigheter, sier fondets daglige leder Lars Løvold til NTB.
SA170623 Den andre modellen bygger i større grad på gjeldende styringsmodell med et styre og et representantskap, men i tillegg er det en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet og noen endringer for representantskapet.i ¶
SA170623 som ble gitt han : Fordi både Hillevågsveien og Consul Sigval Bergesens vei er fylkesveier, ble spørsmålet videresendt til Statens vegvesen som ( svar fra Statens vegvesen ) « ser på løsninger for å hindre at kjøretrafikken får rødt lys når bussen blir stående på holdeplassene, noe som til en viss grad bidrar til oppstuing av trafikk ».
SA170623 - Fotball, baseball og basketball og til en viss grad volleyball har større interesse.
NL170623 Hva er kompensasjonen byen får tilbake for at utbyggeren skal bli tilgodesett i så stor grad ?
DN170623 Mallory hadde høyeste grad av sikkerhetsklarering fram til han sluttet å arbeide for amerikanske myndigheter i 2012.
DN170623 Holdninger skapes i ikke liten grad av hvor man får sine inntekter fra.
DB170623 Og, hva gjør man egentlig når det i stor grad også er de undertrykte kvinnene som er hverandres største fiender ?
DB170623 Om menn minimaliserte antrekket i samme grad ville de blitt anklaget for å se ut som kåte strandløver og seteskrævere, men det hemmelige Illuminati, den sekteriske mannsforeningen der gutta boys sitter og runker etter kvinnelige idrettsutøvere lar dem slippe, for menn passer på menn.
DB170623 Som mange vet, dreier serien seg i stor grad om det som foregår på Hartvig Nissen videregående skole på Briskeby i Oslo.
DA170623 Velgerne som kunne stemt på slike partier går i stor grad til Frp, mener han.
DA170623 Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS, mener det kan true rettssikkerheten at det ikke skjer i stor nok grad i Norge.
BT170623 Men formuesskatten har bare effektivitetstap i den grad den 1 ) påvirker spareraten til individet, som Trellevik ser ut til å forutsette at den ikke gjør og 2 ) om forskjellige formuesobjekt blir skattlagt med forskjellige effektive satser.
BT170623 Dette har imidlertid Siv Jensen i stor grad rettet opp ved å gradvis øke skattetaksten for eiendom til 80 prosent av verdien, samtidig som takstgrunnlaget for aksjer og andre verdipapir har blitt redusert fra 100 til 80 prosent ( neste år ).
BT170623 Dette har Siv Jensen ( Frp ) i stor grad rettet opp ved å gradvis øke skattetaksten for eiendom til 80 prosent av verdien, samtidig som takstgrunnlaget for aksjer og andre verdipapir har blitt redusert fra 100 til 80 prosent ( neste år ), skriver Bjørn Hauge.
AP170623 Airwars mener å kunne dokumentere at opptil 3.133 med stor grad av sikkerhet er drept i slike flyangrep i Syria siden høsten 2014, mens opptil 2.131 sivile er drept i tilsvarende angrep i Irak..
AP170623 Mallory hadde høyeste grad av sikkerhetsklarering frem til han sluttet å arbeide for amerikanske myndigheter i 2012.
AP170623 Gjedrem ønsker at sentralbanksjefen og resten av ledelsen i Norges Bank i større grad skal få bryne seg på eksterne eksperter i den nye komiteen.
AP170623 Den andre modellen bygger i større grad på gjeldende styringsmodell med et styre og et representantskap, men i tillegg er det en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet og noen endringer for representantskapet.
AP170623 Kjærlighet kan sies å dreie seg om tre komponenter, som kan være der i varierende grad i ulike forhold : ¶
AP170623 Jeg vet lite om deres forhold, men jeg kan tenke meg at man absolutt kan føle høy grad av intimitet med en annen over nettet.
AP170623 - Har aldri opplevd en slik grad av respektløshet, sier astronom Sara Seager.
AP170623 - Skuespillerne har i liten grad gjort lignende arrangementer tidligere, så dette blir nok interessant for publikum, forteller redaksjonssjef i NRK P3, Håkon Moslet, til Aftenposten.
AP170623 - Fotball, baseball og basketball og til en viss grad volleyball har større interesse.
AA170623 Airwars mener å kunne dokumentere at opptil 3.133 med stor grad av sikkerhet er drept i slike flyangrep i Syria siden høsten 2014, mens opptil 2.131 sivile er drept i tilsvarende angrep i Irak.
AA170623 I den grad Solberg har fulgt opp det, er Regnskogfondet fornøyd med norske myndigheter, sier fondets daglige leder Lars Løvold til NTB.
VG170622 Men han fikk allerede samme kveld på pukkelen av TV-anmelderne som blant annet mente at han i altfor stor grad prøvde å være Jeremy Clarkson.
VG170622 - Jeg kan ikke kommentere hvem som skal gestalte Breivik, men han vil ikke vises i særlig grad .
VG170622 Og dette er ikke innvendinger som bare kommer fra den mørke siden, men også i stor grad fra Labour internt, og ikke minst fra partiets parlamentsgruppe, der mange av sosialdemokratene ikke lenger føler seg hjemme i eget parti.
VG170622 Så er også Norge et langt likere samfunn enn for eksempel USA, nettopp fordi det er bred politisk enighet om at stor grad av likhet er bra.
VG170622 Én kilde til forvirring i kommunene er i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannskutere og andre farkoster, og hvilke begrunnelser som i så fall vil være juridisk holdbare for dette, skriver KS-direktør Helge Eide i Kommunal Rapport.
SA170622 I hvor stor grad kineserne kan påvirke myndighetene i Nord-Korea, vil være avgjørende for hvordan krisen rundt landet kan håndteres.
SA170622 Utenfor Israel og de palestinske territoriene er det mange som ser oss gjennom perspektivet til boikott-bevegelsen, som palestinerne i stor grad ikke støtter ( BDS står for boikott, deinvestering og sanksjoner ; red.anm. ).
SA170622 Slik retorikk gir inntrykk av at hvor oljen utvinnes i stor grad er klimamessig utslagsgivende.
SA170622 - Det er fint med de foreslåtte endringene da de innebærer større grad av fleksibilitet enn i dag.
SA170622 Vålerenga har i ganske stor grad vært seg selv nok litt for lenge.
NL170622 Sikten mellom Kongsbakken VGS og Domkirka vil for eksempel ikke bedres i særlig grad .
NL170622 Med andre ord : Parken skyggelegges i liten grad .
NL170622 Snøkrabben er et eksempel på at slike nye ressurser fra havdypene allerede utnyttes i større grad .
NL170622 Dette er svært positivt, men man må i større grad fokusere på at også grunnforskning og forvaltning må prioriteres parallelt.
NL170622 Det gjelder som kjent i særlig grad i Nord-Norge og på Vestlandet.
DN170622 Planen fremover er å gjøre selskapets eksisterende maskiner smartere, og Moholt regner med at de selv i større grad må produsere komponenter i fremtiden.
DN170622 I hvor stor grad kineserne kan påvirke myndighetene i Nord-Korea, vil være avgjørende for hvordan krisen rundt landet kan håndteres.
DB170622 Når man er i syden er man med barna hele tiden, og hvor alkohol konsumeres i større grad , sier hun.
DB170622 Spenningene har i stor grad dreid seg om det kompliserte forholdet til naboene Polen og Russland, som opp gjennom historien begge har oppfattet Ukraina som « sitt ».
DB170622 I dag har vi bare en hypotetisk hærreserve som i stor grad egner seg bedre som kanonføde enn soldater.
DB170622 - Profesjonelt kaller vi dette å bygge personlig merkevare, det har musikere og skuespillere gjort til alle tider, og det øker markedsverdien deres i betydelig grad .
DA170622 Vestlig-allierte Egypt har nemlig også tatt skritt mot frivillige organisasjoner, som menneskerettighetsgrupper, slik at det sivile samfunnet i disse dager blir stadig mer begrenset, og i stor grad kontrollert av regimet.
BT170622 Signaler om overgrep ble oversett, feiltolket og i liten grad undersøkt.
BT170622 Barnevoldsutvalget ble satt ned i november 2015 og hadde som mandat å avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det offentlige tjenesteapparatet har sviktet i sin håndtering av saker der barn har vært utsatt for alvorlig vold og overgrep.
BT170622 Saksdokumentene viste at det i liten grad ble vurdert om symptomene kunne skyldes belastninger i barnas liv.
BT170622 - Det er fint med de foreslåtte endringene da de innebærer større grad av fleksibilitet enn i dag.
AP170622 Det russiske utenriksdepartementet melder torsdag at de med høy grad av sikkerhet kan si at lederen for Den islamske staten ( IS ), Abu Bakr al-Baghdadi, er død, melder nyhetsbyrået RIA ifølge Reuters.
AP170622 Én kilde til forvirring i kommunene skal være i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannscootere og andre farkoster ¶
AP170622 Men i den grad det er gjort noe galt på stranden, er det jo jeg som har gjort det.
AP170622 Så ser vi at yrkesdeltagelsen er noe lavere enn trenden skulle tilsi, men det knytter vi i stor grad til konjunkturutviklingen i økonomien, sier Bache.
AP170622 « Sammenlignet med i fjor er det 250.000 flere tapte dagsverk på grunn av psykiske lidelser, og økningen er i stor grad knyttet til mer alvorlige psykiske lidelser som angst og depresjon », skriver Nav.
AP170622 - Det er fint med de foreslåtte endringene da de innebærer større grad av fleksibilitet enn i dag.
AA170622 Olsen synes det er forstemmende at barna selv i så liten grad ble snakket med i sakene de gransket.
AA170622 - I nesten åtte av ti av disse ulykkene har manglende dyktighet vært vurdert som avgjørende eller i stor grad medvirkende til at ulykken inntraff.
AA170622 Størst nedgang opplever butikkene som i stor grad konkurrerer mot den økende netthandelen.
AA170622 Vi må i langt større grad og med kunnskap i ryggen møte, utforske og samarbeide om de nye utfordringene.
VG170621 Konnerud har ifølge Anmarkrud ikke hatt muligheten til å velge og vrake i forhold til premier, men har i stor grad basert seg på hva sponsorene har å tilby.
VG170621 Branns bunnsolide kollektiv, i stor grad bygd på muskler, innsats og duellkraft, er nesten en personifisering av slik spilleren Lars Arne Nilsen var.
SA170621 " Perspektivmeldingen " trekker linjene fram til 2060, og i noen grad ut hele århundre vi nå er inne i.
SA170621 Det økende salget av el- og hybridbiler påvirket dette i stor grad .
DB170621 Vi har en fantastisk totalberedskap i Norge, som vi har grunn til å være stolte av og som gjør at vi føler samme grad av trygghet nesten hvor i landet vi bor, sier Solheim.
DB170621 Forsiktig politisk vitenskap viser at utfallet av amerikansk politikk blir i overveldende stor grad diktert av de aller rikeste.
DB170621 Hva du spiser før løpeturen kan i stor grad påvirke hvor godt du presterer.
DB170621 - I stor grad .
DB170621 - I hvilken grad kan det du spiser på forhånd påvirke prestasjonen under treningen ?
DB170621 Årets nominasjoner bør få bransjen til å gå litt i seg selv, og spørre seg om de seifer i for stor grad når de bruker de samme navnene igjen og igjen - og dermed ikke benytter anledningen til å bygge opp de som skal bli de neste Baasmo Christensen og Joner.
DA170621 Mediene bør tenke over om de dekker gjerningspersoner som individer i samme grad , enten de er muslimer eller ikke, mener Eide.
BT170621 Er man i tilstrekkelig grad del av samfunnet man bor i, risikerer man at det skjer noe med følelser og preferanser.
BT170621 Det økende salget av el- og hybridbiler påvirket dette i stor grad .
AP170621 Han har slitt med helsen i årevis, hatt minst ett slag, er delvis lammet og i økende grad redusert.
AP170621 - Kinesiske forbrukere ønsker i økende grad å kjøpe norsk sjømat, som blir ansett som trygg og av høy kvalitet.
AP170621 Småbåtfolket østafjells kan nok la båten ligge ved kai hele helgen, noe som i stor grad også gjelder Vestlandet, sier meteorologen.
AP170621 Sankthansværet ser i stor grad ut til å fortsette utover helgen og i neste uke.
AP170621 Olsen synes det er forstemmende at barna selv i så liten grad ble snakket med i sakene de gransket.
AP170621 Hun mener det er bedre å innføre tiltak som i større grad kan innby til samarbeid og tillit til offentlige tjenester.
AP170621 Det økende salget av el- og hybridbiler påvirket dette i stor grad .
AA170621 Videre er det et tankekors at lek for de minste barna i stor grad er erstattet av krav om måloppnåelse og ikke gir bedre læringsresultater, men muligens tidligere frafall fra skolen og større psykiske problemer blant ungdom.
AA170621 De foreløpige anbefalingene fra utvalget går ut på å innføre 16 måneders verneplikt og en større grad av spesialisering for soldatene enn vi har i dag.
AA170621 Det er også problematisk at norske forskningsmiljøer i liten grad samarbeider med offentlige virksomheter for å fremme nyskapning.
VG170620 Den tidligere Brann-spilleren Håkon Lorentzen virker ikke å ha særlig tillit, noe som i høy grad også gjelder veteranspissen Péter Kovács ( 39 ).
SA170620 Jeg som er norsk og hvit, fikk ikke merke dette i like stor grad , men mine venner fra andre sørlige land opplevde holdninger og kommentarer som ingen burde trenge å oppleve.
NL170620 Vi reisende var imponert og entusiastisk i en grad som også avspeiler våre nedarvede negative forestillinger om vår store nabos usselhet formidlet gjennom den kalde krigen.
NL170620 Vi hadde dyktige universitetsansatte russiske guider, som imidlertid i liten grad formidlet noe av den konfliktfylte nære historien russere har gjennomlevd.
NL170620 Barnet ble i større grad sett på som en plante med gode indre muligheter som må få utvikle seg.
NL170620 Barneoppdragelsen ble i denne tiden i stor grad overlatt til folket.
DN170620 Stortinget stilte seg tirsdag i vesentlig grad bak den sterke kritikken fra Riksrevisjonen mot regjeringen for mangel på sikring av samfunnskritiske bygg, anlegg og infrastruktur, såkalt objektsikring.
DN170620 Hun mener at det har påvirket norsk økonomi i større grad enn finanskrisen under forrige regjering.
DN170620 Tidligere år har reklameinntektene fra digitale publikasjoner økt markant og til en viss grad kompensert for bortfallet av papirannonsering.
DB170620 Vi føler i stor grad den samme lesten som tidligere.
DB170620 På gutterommet lå klær som i varierende grad var tilsølt av blod fra det ene eller begge ofrene og 16-åringen selv.
DB170620 Sårbarhet : Det ligger en stor grad av sårbarhet i å kle seg naken for noen - enten det er fysisk nakenhet eller følelsesmessig nakenhet vi snakker om.
DB170620 Men stykket er heller ingen hyllest av den styrtede statslederen, Julius Cæsar, som i illevarslende grad har begynt å føle seg hevet over andre mennesker.
DB170620 Folket blir besatt av det de opplever som interne fiender, i den grad at de ikke ser at de svekkes storpolitisk, overfor andre land og folk.
DB170620 Gode språkkunnskaper har dessuten større betydning i den ikke-paternalistiske modellen, ettersom den i større grad forutsetter pasientenes aktive deltakelse.
DA170620 Hun avslutter med at konsekvensene for helsetilstand og de samfunnsmessige konsekvenser av etablering i dette området i for liten grad er belyst i plangrunnlaget, og bør utredes nærmere.
DA170620 - Det er usikkert om de nye retningslinjene vil ivareta helsehensyn og forebygge støykonflikter i tilstrekkelig grad - og at det er mer fornuftig å legge de 2012-retningslinjene til grunn.
DA170620 Der heter det at " Forsvarsdepartementet og Forsvaret har ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen " og at " Riksrevisjonen ser alvorlig på at Forsvarsdepartementet ikke har styrket Heimevernet, slik Stortinget har forutsatt ".
BT170620 » At klimameldingen i stor grad er en beskrivelse av EU-systemet, betyr ikke at Høyre- og Frp-regjeringen ikke har klimapolitikk.
AP170620 juni fokuserer på hvorfor det er såpass liten interesse for næringslivet blant nordmenn og i de norske mediene, så hører dette bildet med : Mediene lar seg i stor grad fore med informasjon fra et enormt offentlig PR- apparat.
AA170620 Plata ser innover i mye større grad enn debuten.
VG170619 Norsk arbeidsliv er i endring, og en del utsatte bransjer har opplevd det i sterkere grad enn andre.
NL170619 Det er neppe noen annen del av landet som i slik grad har forvaltet utfordrende grensespørsmål gjennom tidene som Øst-Finnmark.
DB170619 Dette er en kultur som i mindre grad har gjort seg gjeldende i Russlands storbyer.
DB170619 Det er en oppfatning at de som er overvektig må ta tak selv, mens de som har anoreksi i større grad for hjelp.
DB170619 I retten sier han at « til en viss grad går det jo bra ».
DB170619 Man har satt inn en betydelig innsats til å hemme denne propagandakrigen, så det er usikkert i hvor stor grad de klarer å få nye følgere, sier han. 48-åring pågrepet ¶
DB170619 - Når ekstremistiske islamister har vært i fokus i så stor grad , så vil man også få en framvekst av nasjonalekstremisme.
DB170619 Men deres folkevalgte er i stor grad en flokk politiske nybegynnere, som det ikke nødvendigvis er så lett å holde styr på.
DB170619 Dette har store politiske konsekvenser, og har ført til at de sentral-asiatiske landene nå i større grad vender seg mot Kina, og « frigjør » seg fra Russland, som har vært storebror i regionen også etter Sovjetunionens fall.
DB170619 Men terror begås i islams navn, og bør ikke muslimer som tar avstand fra terror i større grad forklare hvorfor fundamentalistene tar feil, gå i krigen med dem, slik de få demonstrantene i Köln ville ?
DB170619 Dramaserien, som i stor grad dreier seg rundt livet til den relativt kyniske reklamemannen Draper, ble avsluttet våren 2015, da den siste og 92. episoden ble vist på tv.
AP170619 Hva som skjer videre i Syria, avhenger i stor grad av hva de mange utenlandske aktørene i Syria bestemmer seg for å gjøre - iranerne, tyrkerne, de arabiske landene, russerne og amerikanerne.
AP170619 Da tallene ble lagt frem i vinter, sa prosjektleder David Anderson at høyreekstreme i « økende grad næret seg av spenningen » fra islamistisk terror i planleggingen av sine egne angrep, ifølge Evening Standard.
AP170619 Da tallene ble lagt frem i vinter, sa prosjektleder David Anderson at høyreekstreme i « økende grad næret seg av spenningen » fra islamistisk terror i planleggingen av sine egne angrep, ifølge Evening Standard.
AP170619 - Når det gjelder personell vil vi i større grad enn før basere oss på reservene.
VG170618 Men publikum reagerer altså ikke i veldig stor grad på alle scoringene - så langt.
VG170618 Det så ikke ut til at alt snakket påvirket Ronaldo i noen nevneverdig grad , dog.
VG170618 - Og Godskesen er i høyeste grad i live.
DN170618 Det er i større grad en administrativ avgjørelse, sier Sørensen.
DB170618 Forrige uke fortalte Tygart til Dagbladet at han vil foreslå å endre regelen som gjør at 12 måneder er den minste straffen som eksempelvis Johaug kan få - så lenge hun utvises en ubetydelig grad av skyld for at det anabole stoffet kom inn i kroppen hennes.
DB170618 Så de har definitivt satt avtrykk, kanskje i større grad enn antatt « større » norske rapgrupper. kommersielt sett.
BT170618 Selv om utvalget bekreftet at det har verdi å vokse opp med egen biologiske familie, ble dette gjort betinget av i hvilken grad det var utviklingsfremmende for barnet.
AP170618 - Forutsetningene samsvarer i stor grad med det som er typisk for virksomheten på norsk sokkel og det vi finner i offentlige tall.
AP170618 Wizz er en av svært mange konkurrenter på europeiske ruter, men de flyr i stor grad mellom sekundærflyplasser og er dermed ikke en aktør vi møter like ofte som andre, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170618 Konflikten, som har pågått i 70 år, faller i stor grad utenfor det internasjonale samfunnets søkelys.
VG170617 Når de ikke greier å sikre dette leddet i slakteprosessen, tyder det i stor grad på at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring.
SA170617 « De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon, stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene », skriver Inger Helene Venås.
SA170617 Den sier blant annet at utviklingspotensialet i sykehjemstjenester blir betydelig i årene fremover, og at befolkningsvekst, en stadig aldrende befolkning og et ønske om tjenester som i større grad møter innbyggernes individuelle behov, stiller høye krav til fremtidens sykehjemstjenester.
SA170617 De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon, stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene.
SA170617 Også artister og publikum som skal delta på Byfest1 i Haugesund lørdag vil i stor grad slippe unna regnværet.
SA170617 Selv om været er strålende i Tromsø lørdag ettermiddag, tror ikke lederen at det påvirker tallene i stor grad .
DN170617 - Tidligere var det primært trening folk brukte sykkelen til, nå er det i mye større grad transport, særlig i byene.
DB170617 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det i stor grad kan nås ved å gjennomføre den politikken som allerede er vedtatt.
DB170617 Et av dem var at sivilsamfunnet kanskje i større grad enn tidligere gjør sitt inntog i fransk politikk.
DB170617 Det var i større grad tilfellet i år siden meningsmålingene for lengst spådde en klar seier til LREM.
DB170617 Han sier han beundrer den tyske klubbkulturen som i større grad er medlemsdrevet, ikke toppstyrt av fremmede oljemilliardærer og oligarker.
BT170617 − POD må konstruere et opplegg som inviterer til større grad av motivasjon for å gjøre slik tjeneste.
BT170617 Far har - i den grad han i det hele tatt har lagt merke til forfallet - forgjeves forsøkt å dytte gjenstridige hårstrå på plass - med magert resultat.
AP170617 Både norske og russiske eksperter peker på at Norge og Russland har et stort felles problem : Europeere øker i liten grad forbruket av gass.
AP170617 - Vi må styrke vårt samarbeid i NATO og vi må i sterkere grad inngå samarbeid med landene nær oss og rundt oss, også Sverige og Finland.
AP170617 - Vi i Norge må kunne lede og bli ledet av andre nasjoner i Alliansen og vi bør i størst mulig grad bruke, modernisere og drifte forsvarsmateriell av samme type.
AA170617 - Tidligere var det primært trening folk brukte sykkelen til, nå er det i mye større grad transport, særlig i byene.
VG170616 Holmlunds er av grad tre.
VG170616 Det som har skjedd med Obamas politikk, hevder han, er at regimet har fått mer penger og kan undertrykke folket i enda større grad .
VG170616 De foreslo blant annet en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet, slik at det i større grad ivaretok skolens brede samfunnsmandat.
VG170616 - Setningen som har vært brukt som svar fra Bufdir på vår søknad med begrunnelse i stor økning i antall henvendelser til Dixi, har vært at de « vurderer at veksten i stor grad er begrunnet i forhold som i hovedsak er å betrakte som ordinære driftsoppgaver i henhold til rundskrivet ».
VG170616 Men ingen av de andre interessene har tatt av i like stor grad som sauasamlingen.
SA170616 Jordbrukskulturen frembrakte etter hvert skriftspråk og større grad av lagdeling og bysamfunn.
SA170616 Vi har konkludert med at oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.
SA170616 Også duoen Mikael Norø Ingebrigtsen og Aron Sigurdarsons fremtid i TIL er i høyeste grad usikker.
NL170616 Det er derfor viktig at innsatsen i større grad rettes mot utvikling av virkemidler og tiltak som reduserer mengden av havplast, blant annet resirkulering og gjenbruk.
NL170616 De politiske valgene fremstår som Forsvarssjefens eget valg, noe de nødvendigvis ikke er, - og ministeren slipper i stor grad å måtte forsvare sine egne politiske disposisjoner.
NL170616 Bare med ett unntak : Frp-velgerne smaker visst vondt og forsvinner i liten grad over til Sp.
DN170616 Vi har konkludert med at oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier Gabrielsen nå, i en melding lagt ut på tilsynets nettside.
DN170616 Antall oljerigger i USA har eksplodert i løpet av det siste året, og bidrar i stor grad til å trekke oljeprisen nedover.
DB170616 World Economic Forum peker på at disse gode resultatene i stor grad kan tilskrives at Rwanda som nasjon har valgt å investere i - og tilrettelegge for - at kvinner kan få høyere utdanning.
DB170616 Det eksiterer også en betydelig grad av korrupsjon.
DB170616 Han tror ikke den ekstra eksponeringen for lagene vil endre rittkjøringen i noen grad , eller ha noe utslag på hvordan lag legger opp taktikken, men TV-tiden kan likevel være gull for enkelte.
DB170616 Deres forhold skal i stor grad ha bestått av tekstmeldinger og e-poster.
DB170616 Men hittil har vi ikke funnet spor som tyder på at lekkasje fra ammunisjonen i særlig grad påvirker miljøet rundt vrakene, sier Hans Petter Mortensholm i Kystverket.
DB170616 ( Dagbladet ) : President Donald Trump ( 71 ) er kjent for å være svært aktiv i sosiale medier, og bruker i stor grad Twitter for å spre sitt budskap til verden.
DA170616 Det er ikke så lenge siden vi fikk avsløringen om at de mer velstående familiene i større grad kjøper leksehjelp til sine elever.
BT170616 Sparebanken har altså i liten grad bidratt til finansieringen av oljevirksomheten på Vestlandet.
AA170616 Trondheim har alltid hatt en viktig rolle i norsk historie, og disse funnene viser nettopp det i enda sterkere grad enn tidligere, sa Helgesen og la til : ¶
AA170616 Men også i yrkeslivet blir kvinner utsatt for et sexistisk press i større grad enn menn, og da skal man ikke utsette kvinner for dette ved å invitere til det, mener Jepsen.
AA170616 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det i stor grad kan nås ved å gjennomføre den politikken som allerede er vedtatt.
AA170616 - På grunn av de store avstandene, må det nye embetet ha nødvendig kapasitet og kompetanse i Tromsø for å sikre ivaretakelse av brukerne og samhandling med regional stat som i stor grad er lokalisert i Tromsø, sier han.
AA170616 Tiltakene som sykehusene må sette inn, omfatter at pasientene må tas imot på en ordentlig måte, de må i tilstrekkelig grad bli undersøkt av sykepleier og lege, og antibiotikabehandling må settes i gang når det er behov for det. ( ©NTB ) ¶
VG170615 Sesong 2 vil utforske Gilead i mye større grad .
VG170615 « Forbilde » var i stor grad egen terapi, men jeg oppdaget også at den største gleden ved å skrive ikke er å skrive for meg selv, men å skrive noe som betyr noe for andre, forteller Sophie Elise.
VG170615 Dette er noe vi i aller høyeste grad tar på alvor, sier kommunikasjonssjefen til VG.
VG170615 Bedre informasjonsdeling vil kunne bidra til mer effektiv håndtering av hendelser gjennom at man i større grad vil kunne oppnå å sende rett ressurs til rett tid ».
VG170615 Hun opplever at muslimer i stadig større grad glemmer dette.
SA170615 Det har vi klart, litt har det vært, men arbeidet har ikke forhindret trafikken i stor grad , sier Thornes.
DN170615 Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
DN170615 * Opecs grad av tøyelighet ¶
DB170615 Byombudets erfaring er at barnevernet i liten grad ønsker å diskutere samværsformen.
DB170615 Det var en unnlatelsessynd at lokalbefolkningen ikke i større grad ble trukket inn i planleggingen av det opprinnelige prosjektet.
DB170615 I den grad Birkelands forskning var kjent, var den knyttet til Norsk Hydros kunstgjødsel.
DB170615 Dermed mener mange, også her i Norge, at vi nå må se på muligheten av å gå fra både flyktningkonvensjon og menneskerettigheter - i den grad disse bidrar til å lokke migranter i vår retning.
BT170615 Til en viss grad må ofres, pårørendes og andres oppfatninger spille en rolle i straffeutmålingen.
BT170615 Argumentasjonen går på tvers av de mest vellykkede elementene av det moderne rettssystemet, men føyer seg dessverre inn i en rekke av straffepopulisme som gjør rettssalen i større grad til et oppgjør mellom offer og gjerningsmann.
AP170615 I vedtaket fra Byrådet heter det at gjennom nærhet til styrende organer, mulighet til i større grad å gjøre egne prioriteringer, ha ansvar for egne ressurser, samt synlighet og deltagelse i den offentlige debatten, vil Deichmanske bibliotek være best rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.
AP170615 Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen, slik utredningen om ordningen viste i fjor.
AA170615 Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
AA170615 Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
AA170615 Ordføreren sier han kunne tenkt seg en mer utfyllende film som i større grad tar for seg de positive ting som har skjedd fram til i dag.
VG170614 Det påvirker meg i stor grad også, sier Mørk til VG, på spørsmål om hvordan hun opplever tvillingsøster Theas skademareritt.
VG170614 I hvilken grad jeg inngår i slike samtaler avhenger litt av når på døgnet og når i uka det er.
VG170614 - Vi håper i større grad på å fange opp situasjoner fremover.
VG170614 Storbritannia har ingen nedskrevet grunnlov, og parlamentarisk skikk og bruk er i stor grad basert på akkumulert hevd.
VG170614 Lovverket vil aldri i samme grad kunne være en kompenserende arena for opplysning, kunnskap og samtale.
SA170614 Måling av elevers kunnskaper og kompetanse underveis i skoleåret og i en eksamenssituasjon har til alle tider vært basert på at det bare i en begrenset grad eller ikke i det hele tatt er tillatt med hjelpemidler eller elevsamarbeid.
SA170614 Hva med en sterkere grad av en autentisk vurdering, hvor eleven der og da overfor lærer og sensor må fremvise, forklare og ikke minst forsvare sine kunnskaper, sin kompetanse og forståelse innenfor den aktuelle oppgaven/temaet/emnet knyttet til læreplanen - hvor alle hjelpemidler i en forberedelsesfase har vært tillatt
SA170614 Jeg har fått litt mer tillit hos treneren etter hvert, og det virker som han er interessert i å bruke meg i større grad framover, sier Stangnes Kjeldsberg.
NL170614 Fra rapporten kan en lese « fremmer synergier av fusjonen og ruster UiT for fremtidens utfordringer », « 4-fakultetsmodellen vil åpne for større faglig integrasjon, og den vil i større grad imøtekomme utfordringer knyttet til internt konkurrerende studietilbud enn dagens organisering ».
NL170614 Det har studentene utvilsomt fått gjennom det tette samarbeidet mellom fagmiljøet i Narvik og næringslivet i Bodø, som i vesentlig grad har bidratt med lærekrefter til studentene i Bodø.
DN170614 Derimot venter NAV at fallet i år vil bli mindre enn i de to foregående årene, og dermed i mindre grad dra ned veksten i norsk økonomi, heter det.
DB170614 Der Venstre-lederen i særlig grad trakk fram gründersatsingen som noe å være stolt av fra de siste fire årene, pekte KrF-leder Knut Arild Hareide på innsatsen innen skole, integrering og frivillighet.
DB170614 - Det har gjort til at når de ikke får lov til å uttrykke seg gjennom valgurnene i særlig grad , og demonstrasjonene deres blir møtt med vold fra regjeringsstyrkene sin side, så har også demonstrantene sine handlinger utartet seg.
DB170614 - De som i mest grad ikke deltar i protestene er gjerne de som bor i slumstrøk rundt de store byene som har vært de tidligere støttespillerne til regjeringen.
DB170614 I stor grad bygges det da for de mer pengesterke delene av markedet.
DB170614 Klassisk ballett er tett bundet til sin egen fortid, i større grad enn de andre formene for scenekunst.
DA170614 - Europeiske land har i økende grad avvist asylsøknadene fra afghanere uten å benekte at de har behov for beskyttelse.
DA170614 Så når man i dag skulle diskutere alt som har skjedd i fjor, ja da blir det ikke mye ærlig sjølransakelse, da blir det mest enda en runde med partipolitiske markeringer, varierende grad av velformulert drittslenging på politiske konkurrenter, og selvfølgelig en masse selvtilfredse festtaler.
DA170614 Skyld for dårlige resultater plasseres i stor grad på den enkelte lærer eller rektor.
AP170614 Da Barack Obama ble president i 2008, sørget republikanerne for å legge så mange kjepper i de lovgivende hjulene for ham - spesielt etter at de fikk flertall i Representantenes hus to år senere - at det hemmet ham i betydelig grad .
AP170614 Her blir det delt ut gratis smaksprøver av små silderetter for å inspirere folk til å teste ut sild i større grad enn hva de gjør i dag.
AP170614 Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner vil Miljødirektoratet nå i større grad tillate bruk av plotthund, »heter det på Regjeringens nettsider.
AP170614 Jeg har fått litt mer tillit hos treneren etter hvert, og det virker som han er interessert i å bruke meg i større grad framover, sier Stangnes Kjeldsberg.
AA170614 - Europeiske land har i økende grad avvist asylsøknadene fra afghanere uten å benekte at de har behov for beskyttelse.
AA170614 Til torsdagens bystyremøte stiller Venstre-politikeren spørsmål til ordføreren om hva som kan gjøres for å hindre at støyskjermer blir et alt for dominerende innslag i Trondheim, og om det kan brukes andre løsninger som i større grad tar helhetlige hensyn for den videre utviklinga av Trondheim by.
VG170613 Men svensk fotball har også påvirket Norge i større grad enn omvendt.
VG170613 Ikke bare innad, fra land på vårt eget kontinent, men også i stadig økende grad både øst og vest for det europeiske kontinentet, sier EU-toppen.
VG170613 Sessions påpeker at han i hvert fall ikke husker å ha hatt møter med russere den gang, men at dersom de hadde en kort helt samtale har den uansett ikke har vært av uetisk grad .
VG170613 Og i den grad noen skulle mene at ansiktsslør er et religiøst symbol og at dette er en inngripen i folks personlige trosutøvelse, har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg allerede slått fast at et slikt forbud ikke er i strid med menneskerettighetene.
VG170613 I den grad dette er et reelt problem på norske arbeidsplasser burde det kunne løses gjennom vanlig arbeidsreglement om passende bekledning være tilstrekkelig.
VG170613 Selv mørkeblå kommentatorer mener at svekkelsen av May etter valgnederlaget er såpass graverende at hun i større grad burde vise oppriktig ydmykhet overfor det store antall velgere som vendte henne ryggen.
VG170613 I lys av at de konservative gjorde et fantastisk godt valg i Skottland, hvor de gikk frem fra ett eneste mandat til 13 - noe de i stor grad kan takke den karismatiske skotske Tory-lederen Ruth Davidson for - er det oppsiktsvekkende at May utfordrer den åpent lesbiske Davidson på denne måten.
VG170613 Men på bakgrunn av de siste dagers store tap mener vi at vi bør tillate det i større grad enn tidligere for å ha flere verktøy til å få tatt ut ulv og dermed få ned skadeomfanget.
VG170613 De mener blant annet at dagens ordning gir kriminelle for stor kvantumsrabatt, samt at oppreisningsansvaret i grove saker begått i fellesskap i større grad skal utmåles individuelt.
SA170613 Utvalget skal vurdere " i hvilken grad skolens innhold dekker de kompetanser som elevene vil trenge i et framtidig samfunns - og arbeidsliv.
DN170613 Mot det britiske pundet styrket kronen seg imidlertid i såpass stor grad at den kan ha gjort storbyferien til London billigere.
DN170613 De unge, trolig de minst erfarne kjøperne, er dem som i minst grad leser rapportene.
DN170613 Boligkjøpere oppgir at de omtrent i like stor grad stoler på egne undersøkelser og råd fra venner, familie eller fagpersoner, som de ser på tilstandsrapporten.
DB170613 Dessuten anbefaler vi ikke kokosfett, og at man i størst mulig grad bytter ut smør og oljer med vegetabilske varianter.
DB170613 I den grad det er en god tanke bak, så er det ikke en god løsning.
DB170613 Dette vil bare føre til mer kø og en viss grad av irritasjon for publikum, sier Jonas Prangerød i Øyafestivalen.
DB170613 Jeg ser en økt grad av normalisering i forhold til avhumaniserende retorikk og en økt toleranse for propagandasider for høyreekstreme.
DB170613 Hva er det som gjør at vi, i større grad enn mange andre land, ser oss nødt til å bruke så mye tvang i psykiatrien ?
DA170613 Tilstandsrapportene som boligkjøperne i så stor grad ignorerer, er ikke obligatoriske.
DA170613 De minst erfarne kjøperne er også dem som i minst grad leser tilstandsrapportene.
DA170613 Han sier innbyggerforslaget i stor grad vil avlaste Konnerudgata, Nybyen og Danvik, siden Konnerud og Fjell-beboere, som skal innover mot Asker og Oslo, kan kjøre rett ned på E18 i stedet for innom sentrum.
BT170613 - Her har Bergen kommune i aller høyeste grad overreagert.
AP170613 I den grad vi blir nevnt i russiske medier, er det negativt.
AP170613 De unge, trolig de minst erfarne kjøperne, er dem som i minst grad leser rapportene.
AP170613 Boligkjøpere oppgir at de omtrent i like stor grad stoler på egne undersøkelser og råd fra venner, familie eller fagpersoner, som de ser på tilstandsrapporten.
AP170613 - Her har Bergen kommune i aller høyeste grad overreagert.
AA170613 Norset beskriver likevel konfliktnivået på møtet som lavt sammenlignet med tidligere møter, noen han forklarer med at beboerne nå føler seg hørt i større grad .
AA170613 De unge, trolig de minst erfarne kjøperne, er dem som i minst grad leser rapportene.
AA170613 Boligkjøpere oppgir at de omtrent i like stor grad stoler på egne undersøkelser og råd fra venner, familie eller fagpersoner, som de ser på tilstandsrapporten.
AA170613 Bemanning bør i langt større grad stå i forhold til arbeidsoppgaver.
AA170613 De unge, trolig de minst erfarne kjøperne, er dem som i minst grad leser rapportene.
AA170613 Boligkjøpere oppgir at de omtrent i like stor grad stoler på egne undersøkelser og råd fra venner, familie eller fagpersoner, som de ser på tilstandsrapporten.
VG170612 Det er mulig å utfordre afrikanerne i større grad på 3000 meter hinder enn flatt ( 5000/10.000 ), tilføyer hun.
VG170612 De trange kroppsidealene som råder i dag, er i stor grad inspirert av pornoindustrien, hos begge kjønn.
SA170612 Og til en viss grad er de allerede i gang.
SA170612 Ingen scenarier som med en viss grad av sannsynlighet holder oss under 1,5 graders temperaturstigning, tillater utslipp av klimagasser når jeg, som i dag er 22 år, har passert femti.
SA170612 - Det har vært litt uvanlig å forholde seg til en slik sak, men sånn sett så er det en positiv prøve for et forbudt stoff, og spørsmålet var i hvilken grad den dokumentasjonen kunne bevise at hun tok det for det første i et gitt tidsrom og for det andre hvorfor hun tok det, sier Kiær.
NL170612 Og i enda mindre grad er vi oppmerksom på at meldinger kan være « fremmet », hvilket vil si at avsender har betalt, kanskje mange tusen kroner, for å få budskapet høyt opp i Facebook-feeden.
NL170612 Det offentlige ordskiftet er da i stor grad flyttet fra redaktørstyrte medier, aviser og tv-kanaler, og over til nettsidene til et kommersielt, globalt nettimperium.
NL170612 Den frustrasjonen bør i stor grad Arbeiderpartiet ta sin del av ansvaret for.
DB170612 HOLMENKOLLEN ( Dagbladet ) : Heldigvis har idretten etter hvert blitt en arena som er til for jentene i like stor grad som for guttene.
DB170612 Dette er blant de grunnleggende elementene vi kan velge å formidle til våre barn og som i langt større grad støtter opp om selvstendighet enn det å legge lokk på saker, snakke om « noe enklere » og/eller usynliggjøre egne standpunkter.
DB170612 Valget synes likevel å ha avvist Mays harde linje overfor EU, i den grad at noen omtaler det som « remain»-velgernes omkamp etter folkeavstemningen.
DB170612 Brexit var i overraskende liten grad tema i et valg som angivelig ble utlyst for å gi Theresa May et klarere mandat i forhandlingene med EU.
DB170612 ¶ FORTSATT STERKE : Riktig nok er IS under sterkt militært press i både Irak ( Mosul ) og i Syria ( Raqqa ), men at det såkalte kalifatet skrumper, påvirker i liten grad evnen til å gjennomføre terrorhandlinger.
DB170612 Riktig nok er IS under sterkt militært press i både Irak ( Mosul ) og i Syria ( Raqqa ), men at det såkalte kalifatet skrumper, påvirker i liten grad evnen til å gjennomføre terrorhandlinger.
DB170612 Ikke et vondt ord om stiletter, men det handler om valgfrihet - slik mote gjør i stadig større grad , sier hun til Dagbladet.
DA170612 De økende sivile tapene kan også skyldes at kampen mot IS i økende grad foregår i tett befolkede byer, der terrororganisasjonen blander seg med sivilbefolkningen.
DA170612 - Verre er det at jeg i så stor grad har utbrodert Bratislava i bøkene mine.
DA170612 Denne negative utviklingen reiser store spørsmål, men norsk politikk har i stor grad fortsatt som om den ikke har funnet sted.
AP170612 I den grad vi blir nevnt i russiske medier, er det negativt.
AP170612 - Det har vært litt uvanlig å forholde seg til en slik sak, men sånn sett så er det en positiv prøve for et forbudt stoff, og spørsmålet var i hvilken grad den dokumentasjonen kunne bevise at hun tok det for det første i et gitt tidsrom og for det andre hvorfor hun tok det, sier Kiær.
AA170612 Det meget rike fuglelivet som fantes i og omkring Leangenbukta er for eksempel som en følge av stien sterkt redusert, noe som i stor grad kunne vært unngått.
VG170611 Men på bakgrunn av de siste dagers store tap mener vi at vi bør tillate det i større grad enn tidligere for å ha flere verktøy til å få tatt ut ulv og dermed få ned skadeomfanget, sier Lunde til VG.
VG170611 - På grunn av den alvorlige situasjonen vi har sett i Gran og Hurdal, har vi besluttet at Miljødirektoratet i større grad skal tillate bruk av plotthund for å felle ulv, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, til VG.
VG170611 Tidligere var det i større grad familiene som forsørget unge med nedsatt arbeidsevne.
VG170611 Nå forsørges de i sterkere grad gjennom velferdsordninger, som uføretrygd.
VG170611 * En NAV-analyse fra 2015 viste at tidsbegrenset uførestønad i stor grad utsatte uføretidspunktet for mange unge ¶
VG170611 Det krever i så fall arbeidsgivere som er tar hensyn og viser stor grad av fleksibilitet.
DN170611 PwC-advokatene Ida Solberg Henning og Lene Sakariassen mener arbeidsgivere i større grad må bestride sykemeldinger som mistenkes for å være sterkt urettmessige.
DN170611 De representerer i stor grad en misbrukt mulighet til å se viktige politikkområder i sammenheng.
DB170611 Hvis Tygarts forslag bidrar til det i enda større grad , er det veldig fint.
DB170611 Låta er og blir Swae Lees, i den grad at en lurer på hvorfor så få andre artister hittil har brukt ham til å skrive refrenger for dem.
BT170611 I neste omgang burde Norge i større grad orientere seg mot land som har tilsvarende interesser som oss.
AP170611 Qatar ga til en viss grad etter, og de diplomatiske forbindelsene ble gjenopprettet åtte måneder senere, etter at Qatar hadde tvunget noen medlemmer av Brorskapet til å forlate landet.
AP170611 Det har han i stor grad klart, sier Orban.
AP170611 Det har han i stor grad klart, sier Orban.
AP170611 De som ville ut av EU, var i overveldende grad eldre velgere, mens det var et massivt flertall for å bli i EU blant de unge.
AP170611 Inntrykket nå er at unge som ikke er utsatt for fysisk vold og overgrep, men som opplever spillet om familiens ære, i større grad ber om hjelp.
AP170611 Det er i alle høyeste grad en samfunnssak.
AA170611 I omtrent like stor grad som Nobelprisen i litteratur kaster Booker-prisen lys over utvalgte bøker.
VG170610 Da filmet vi i Sørkedalen i en elv hvor det var én grad i vannet.
VG170610 Han viste til at de i stor grad har lykkes, selv om underskuddet likevel ble på 300 000 kroner i 2016.
VG170610 FORTSATT SJEF : Bedriftsforbundet-leder Olaf Thommessen har under kongressen redegjort for forbundets økonomi og planer, men har i liten grad kommentert den indre uroen.
SA170610 Hadde vi hatt denne klokken i dag, kunne personer i risikogruppen vært med i Nordsjørittet og hatt en større grad av trygghet under rittet.
DB170610 - Jeg vet ikke i hvilken grad det skyldes at jeg er oppvokst i et kystfylke.
DB170610 Tunnelbrannen rammer likevel i særlig grad lokaltogene mellom Voss og Bergen ¶
DA170610 I tillegg har Norge i høyeste grad fått merke at den kinesiske vinden kan snu fort.
DA170610 - Hvis du får en situasjon der selvkjørende biler fører til en stor grad av økt trafikk og mye kø.
DA170610 Resultatet er bøker som kanskje kan leses for å forstå situasjonen i Midtøsten bedre, men som i enda større grad åpner for spørsmål og refleksjon.
AP170610 Jeremy Corbyn har appellert til yngre velgerne, og de unge møtte opp ved valglokalene i langt større grad enn tidligere.
AP170610 Vet dette valget er det mye som tyder på at de unge har gått til urnene i langt større grad .
AP170610 Fortsatt stemmer folk i ufaglærte jobber i større grad på Labour enn på De konservative, men for første gang i moderne tid står Labour like sterkt i middelklassen som blant folk i manuelle faglærte jobber.
AP170610 De som ville ut av EU var i overveldende grad eldre velgere, mens det var et massivt flertall for å bli i EU blant de unge. Én by kan skilte med 107 Michelin-restauranter, en annen med at det er lett å sparke folk.
AP170610 - Det kan virke som om de unge i mindre grad bryr seg om konflikter og utsagn fra så langt tilbake, sier Twyman til BBC.
AP170610 Filosofiske og religiøse problemstillinger og alt som ellers inngår i den eksistensialistiske dimensjonen, er lite påaktet, og i den grad de opptrer, er det nærmest som kuriositeter.
AA170610 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
VG170609 - Det gjelder jo i økende grad også gutter og guttekropper, men det er sterkest press på jenter, og jenter langt ned i barneskolealder.
VG170609 Noen beregninger viser at valgdeltagelsen blant de unge kan ha vært så høy som 72 prosent, noe som ifølge avisen i stor grad krediteres Labour-leder Jeremy Corbyn.
VG170609 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
VG170609 I et land med betydelig høyere grad av hjemmesittere blant yngre velgere enn ellers i Vest-Europa, hjelper det imidlertid lite hva de sier de kan tenke seg å stemme.
VG170609 Dersom aldersgruppen 18-24 år hadde møtt opp ved urnene i like stor grad som sine eldre landsmenn, kunne gapet mellom Labour og Tory-partiet vært vesentlig mindre enn det som tegner til å bli det endelige valgresultatet.
VG170609 « Gjentagelsesfare kan bare begrunne varetektsfengsling dersom det foreligger sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå lovbrudd om han løslates.
VG170609 Det sentrale i saken har dreid seg om i hvilken grad Arne Vigeland forsto at han gjorde noe ulovlig.
SA170609 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
SA170609 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
SA170609 - I den grad våre kunder i denne innledningsfasen har opplevd at noe av funksjonaliteten på hjemmesidene ikke har vært tilfredsstillende og like bra som tidligere, så beklager vi dette.
SA170609 Du ber om mer oppfølging, om å få på plass planer og system slik at livskvaliteten til en viss grad er til stede.
SA170609 - Qatar har lenge tillatt seg en grad av uavhengighet.
SA170609 Angrepsspillet handler i stor grad om å ta overgangene helhjertet.
NL170609 Samtidig vil skattelette muliggjøre at vi i langt større grad kan være bevisste om, og solidarisk med våre medmennesker som ikke har det så godt.
NL170609 En stat med lite oppgaver trenger ikke samme grad av skattefinansiering.
DN170609 Det er nok sammenheng med at det er langt flere enere i det britiske samfunnet som velger å gå den veien, i større grad enn i Norge.
DB170609 ULLEVAAL ( Dagbladet ) : Så lenge Therese Johaug utvises en ubetydelig grad av skyld, sier regelverket at 12 måneder vil være minimumsstraffen for 28-åringen fra Dalsbygda.
DB170609 Til Dagbladet forteller mannen som felte Lance Armstrong at han synes tiden er moden for en endring av regelverket, som i for liten grad skiller bevisst doping og uhell som medfører brudd på dopingreglementet.
DB170609 Tomteprisene blir nok også påvirket raskt av dette, for det betyr ikke bare at man får lavere marginer, men at man i større grad er usikker på realiseringstakten.
DB170609 Til forskjell fra valget av president er dette i stor grad 577 lokale valg, ikke så mye i de store byene, men på landsbygda kjenner « alle » « sin » folkevalgte, så det er viktig å være kjent og ha røtter i sin krets.
DB170609 Dette er en krenkelse i aller høyeste grad , og at at Vagant også stiller seg bak dette, er for meg uforståelig.
DB170609 KJÆRESTEPAR : Romansen mellom William og Noora, populært kalt « Noorhelm », preget i stor grad sesong to av « Skam ».
DA170609 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
BT170609 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
BT170609 Men det mest oppsiktsvekkende er at avisens politiske redaktør i den grad utfordrer demokratiet, når hun eksplisitt råder byrådet til å gjøre alt det kan for å « vri undersøkelsene i en annen retning ».
BT170609 Hadde han endatil vært fra Hardanger kunne jeg kanskje i større grad ha forstått opphisselsen, men Møre ?
AP170609 Men heller ikke dette bidro i særlig stor grad til å unngå en konklusjon om at Comey-høringen var en svært negativ episode for Donald Trump.
AP170609 - Jeg er imponert over hvor stor velvilje kineserne har vist, og over hvordan de har lagt til rette for at vi kunne undertegnet MOU- avtalen om energisamarbeid, sier Søviknes, som har stor tro på at norske selskaper i økende grad vil kunne levere løsninger Kina har bruk for og ønsker.
AP170609 « Ved en inkurie ble programformuleringen gjengitt feil i forslaget i meldingen ( på Stortinget ), ved at det står « i stor grad » i stedet for « i større grad », slik det er formulert i partiprogrammet.
AP170609 « Ved en inkurie ble programformuleringen gjengitt feil i forslaget i meldingen ( på Stortinget ), ved at det står « i stor grad » i stedet for « i større grad », slik det er formulert i partiprogrammet.
AP170609 « Stortinget ber regjeringen legge til rette for at støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn i stor grad bør være en styrende faktor for innretning av enkelte av Forsvarets strukturerer og kapasiteter, slik som heimevern, spesialstyrker, cyberforsvar og helikopterkapasitet. » - Ble sjokkert - dette innebærer ny kurs i forsvarspolitikk ¶
AP170609 Det skulle stå « i større grad », slik det står i partiprogrammet, i stedet sto det « i stor grad ».
AP170609 Det skulle stå « i større grad », slik det står i partiprogrammet, i stedet sto det « i stor grad ».
AP170609 Det betyr i klartekst at politiets og det sivile samfunns behov på disse områdene i stor grad skal være bestemmende for hvordan Forsvaret innrettes.
AP170609 - Qatar har lenge tillatt seg en grad av uavhengighet.
AP170609 Angrepsspillet handler i stor grad om å ta overgangene helhjertet.
AA170609 En kartlegging viser ifølge diplomatkilder at medlemslandene i stor grad har fulgt opp anbefalingene. ( ©NTB ) ¶
AA170609 Det har ført til diskusjoner i EU om man i større grad bør knytte retur opp mot andre felt som er av interesse for opprinnelseslandene, sier Åmland.
AA170609 De deltar i større grad i aktiviteter i lokalsamfunnet, enn hva tilfellet er i byene.
AA170609 Jeg er redd monsterferien på ni uker i stor grad går med til å sløve foran Netflixen eller stirre inn i iPaden.
VG170608 Det er mulig det ikke stemmer, men opplevelsen var i hvert fall at folk, familie, agenter og venner, kom og gikk på spillerhotellet i langt større grad under Høgmos ledelse enn det gjør nå.
VG170608 I hvor stor grad makter meningsmålere i London å fange opp regionale utslag i Carmarthenshire ?
VG170608 Corbyns forslag om å bedre studiestøtten og fjerne de forhatte skolepengene som de konservative innførte, og som i enda større grad har gjort det til et klassespørsmål om hvem som har råd til å ta høyere utdanning, faller i god jord i dette segmentet.
VG170608 Dette dokumenteres av den arbeidsmiljøundersøkelsen som VG er gjort kjent med konklusjonene av, og som indikerer både en høy grad av tilfredshet med arbeidssituasjonen og med de endringer som har vært gjort under min ledelse, i samarbeid med de ansatte.
VG170608 Reisetiden har i liten grad blitt redusert, heter det i pressemeldingen fra Riksrevisjonen.
SA170608 10 - 15 prosent av oss lider i ulik grad av irritabel tarm syndrom ( « irritable bowel syndrome », IBS ).
SA170608 Kjøretøyene kan i større eller mindre grad brukes på og utenfor vei.
SA170608 Uavhengig av denne konkrete saken så ønsker vi å belyse viktige forhold som i liten grad kommer frem når slike saker debatteres, nemlig betydningen av et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ( HMS ) for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
SA170608 Mengden karbohydrater er i stor grad ensbetydende med mengden sukker.
SA170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
SA170608 Det blir det ikke i like stor grad nå, uansett hvem de skulle få inn, sier Stamsø Møller.
FV170608 Mengden karbohydrater er i stor grad ensbetydende med mengden sukker.
FV170608 Det blir det ikke i like stor grad nå, uansett hvem de skulle få inn, sier Stamsø Møller.
DN170608 Mens høye boliginvesteringer og etterspørselen fra offentlig forvaltning i stor grad har sørget for det som har vært av aktivitetsvekst de siste årene, vil andre deler av økonomien etter hvert ta over som sentrale drivkrefter for oppgangen, ifølge SSBs prognoser : ¶
DN170608 - Det er noen næringer som går opp hvor det bedrer seg og noen næringer som i liten grad bidrar til bedringen.
DN170608 Manuskriptet bekrefter i stor grad en rekke opplysninger som er kommet frem i mediene etter at Trump ga Comey sparken 9. mai i år : ¶
DN170608 Folk på bygda mener i langt større grad enn byfolk at innvandrere blir godt integrert, viser en ny undersøkelse.
DN170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid, og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
DB170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
DB170608 Når en slik skildring beskriver at to ungdommer « gikk inn på soverommet, kledde av seg og la seg i sengen », så vil det overveldende flertallet av leserne forstå dette som en soleklar eufemisme ( eller knapt nok det engang ) for at de gjorde dette i fellesskap, og med ( en eller annen grad av ) seksuelt tilsnitt ( i hvert fall gjensidig kyssing/klining ) - ikke som den strengt bokstavelige tolkningen som o
DB170608 I en situasjon hvor det faktisk har vært en grad av seksuell kontakt mellom de to på forhånd ( ved at de har flørtet og deretter sammen gått inn på et rom og lagt seg nakne i samme seng, formodentlig med noen grad av seksuell kontakt/beføling underveis ), virker det derfor svært lite sannsynlig at man skulle klare å bevise at jenta var synlig og åpenbart ute av stand til å motsette seg seksuell omgang.
DB170608 I en situasjon hvor det faktisk har vært en grad av seksuell kontakt mellom de to på forhånd ( ved at de har flørtet og deretter sammen gått inn på et rom og lagt seg nakne i samme seng, formodentlig med noen grad av seksuell kontakt/beføling underveis ), virker det derfor svært lite sannsynlig at man skulle klare å bevise at jenta var synlig o
DB170608 Både lesernes kommentarer til Leas tekst, og de tilbakemeldingene jeg har fått ved henvendelser til fagpersoner, tilsier soleklart at flertallet oppfatter at Lea beskriver en ( angivelig ) sovevoldtektssituasjon som har oppstått etter at de to hadde hatt en grad av seksuell kontakt i våken tilstand, og hadde gått til sengs sammen for egen maskin.
DB170608 I tillegg ba de om at hoffet i så stor grad som mulig bør følge offentlighetsloven.
DB170608 Deres privatliv beskyttes mot omtale i en helt annen grad enn i de fleste andre monarkier.
DB170608 Theresa May kan ikke beskyldes for å ha drevet velgerfrieri i samme grad .
DB170608 I tillegg inneholder melk mange andre viktige vitaminer og mineraler kroppen vår trenger hver dag, blant annet vitamin B12, som ikke finnes i nevneverdig grad i planteriket.
DA170608 En viktig tendens ser ut til å være at De konservative i stor grad ser ut til å ha bredest støtte blant arbeiderklassen - det som tradisjonelt har vært Labours solide velgerbase.
DA170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
DA170608 Elevene fullfører videregående i større grad enn snittet, de har lavt sykefravær og skolen er en sentral del av miljøet i den delen av Tasta bydel.
DA170608 Det kan bli en utfordring for både festivalen og for publikum, i den grad de makter å finne hverandre.
DA170608 Striden rundt jordbruksoppgjøret dreier seg i stor grad rundt totalrammen for de økonomiske overføringene til bøndene.
BT170608 Mengden karbohydrater er i stor grad ensbetydende med mengden sukker.
BT170608 Selv om det er eieren av bedriftene som betaler formuesskatt og utbytteskatt, er formuen deres i stor grad knyttet til selve bedriften de eier.
BT170608 Det blir det ikke i like stor grad nå, uansett hvem de skulle få inn, sier Stamsø Møller.
AP170608 Dette er grupper som i langt større grad stemmer konservativt.
AP170608 Dette er grupper som i langt større grad stemmer konservativt.
AP170608 « Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
AP170608 Dette er grupper som i langt større grad stemmer konservativt.
AP170608 - I den grad våre kunder i denne innledningsfasen har opplevd at noe av funksjonaliteten på hjemmesidene ikke har vært tilfredsstillende og like bra som tidligere, så beklager vi dette.
AP170608 - Jo, absolutt, i den grad du kan finne den informasjonen i disse rapportene.
AP170608 - Den kan være et supplement, men ifølge våre tillitsvalgte ble den forrige rapporten i liten grad brukt til utvikling.
AP170608 Mengden karbohydrater er i stor grad ensbetydende med mengden sukker.
AP170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
AP170608 Det blir det ikke i like stor grad nå, uansett hvem de skulle få inn, sier Stamsø Møller.
AA170608 Hun viser til meldinger om at et flertall av sivilbefolkningen i stadig større grad står overfor forverret omstendigheter, både når det gjelder humanitære forhold, helse, bolig og sikkerhet.
AA170608 Folk på bygda mener i langt større grad enn byfolk at innvandrere blir godt integrert, viser en ny undersøkelse.
AA170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid, og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
AA170608 I stor grad er det også den aller beste matjorda som bygges ned.
AA170608 Vi ønsker å stille dem til ansvar i sterkere grad , enn det vi har gjort fram til nå.
VG170607 Til VG sier Mustad at han tror de konservatives nedgang i stor grad handler om at statsminister May har gjort en dårlig valgkamp.
VG170607 - Hun har rett og slett ikke klart å ta regien selv og i altfor stor grad latt seg dirigere av hendelsene, uten å vise at hun tar ansvar, sier universitetslektoren.
VG170607 Kilder som VG har snakket med, sier at dette i stor grad skyldes at flere hundre toppjobber i den amerikansk UD står ubesatt, og at det er vanskelig å få tatt beslutninger i små og store saker på amerikansk side.
VG170607 Problemet med en eventuell kriminalisering av « likes » er at den i noen grad er overflødig - « likes » kan straffes allerede.
SA170607 Han sier at det blir spennende i hvor stor grad britene nå kommer til å bruke stemmeretten sin.
NL170607 Med tanke på de formidable mengdene gods som i fremtiden skal fraktes ut av regionen, er det mange som i økende grad ser på jernbane som et fremtidsrettet og miljøvennlig alternativ.
DN170607 - Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
DN170607 - Det har fungert til en viss grad , men vi tror den positive innflytelsen på kronen nå er over.
DN170607 I sin ferske rapport berømmer OECD Norge for en vellykket økonomisk og sosial modell som har gitt en høy grad av sosial likhet.
DN170607 Høy grad av sosial likhet står sentralt i diskusjonen om økonomisk vekst.
DN170607 - Møtet i dag handler om hvordan man skal videreutvikle veksten i verdensøkonomien i møte med utfordringene vi ser nå, som i stor grad er antiglobaliseringskreftene, forteller Jensen.
DN170607 Han sier at det blir spennende i hvor stor grad britene nå kommer til å bruke stemmeretten sin.
DB170607 WBC anses som forbundet som i størst grad har analysert sitt regelverk og foretatt justeringer for å ivareta utøvernes sikkerhet på best mulig måte.
DB170607 De må møte opp i mye større grad enn de har gjort.
DB170607 Corbyn har i høyeste grad fridd til de unge, sier han.
DB170607 - Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
DB170607 Spørsmålene om vi skal krysse grensene, er i høy grad også aktuelle her i landet.
DB170607 Fisk/sjømat og fugl i større grad enn rødt kjøtt.
DB170607 Russlands mer offensive opptreden, USAs gryende isolasjonisme og Europas behov for i større grad ta ansvar for egen sikkerhet, har imidlertid satt spørsmålet om Tysklands framtidige rolle i Europa og i NATO på dagsorden, ettersom Europas rikeste land bruker forholdsvis mye mindre på forsvar enn dets viktigste allierte i NATO.
DB170607 Konfrontert med et mer selvhevdende Russland betyr det at de europeiske NATO-landene i så fall, i større grad enn til nå, vil bli nødt til selv å ta ansvar for sin egen sikkerhet.
DB170607 Den vanligvis så nøkterne tyske forbundskansleren Angela Merkel har sagt det slik : « det kan være vanskelige tider i vente der gamle allianser ikke kan tas for gitt », og «... tida da vi fullt og helt kunne stole på hverandre, er til en viss grad forbi... ».
DB170607 Den vanligvis så nøkterne tyske forbundskansleren Angela Merkel har sagt det slik : « det kan være vanskelige tider i vente der gamle allianser ikke kan tas for gitt », og «... tida da vi fullt og helt kunne stole på hverandre, er til en viss grad forbi... », skriver artikkelforfatteren.
DA170607 Hvorvidt Corbyn og Labour kan gjøre et bedre valg enn fryktet, avhenger i stor grad av unges deltakelse.
DA170607 - Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
BT170607 Dette bidraget er, i så stor grad som mulig, rendyrket ved at det er tatt hensyn til grunnlaget elevene hadde med seg da de begynte i videregående skole.
BT170607 - I hvor stor grad kan dette bli en trussel mot demokratiet ?
AP170607 « Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
AP170607 I en samtale med Aftenposten i Beijing understreker forskningsdirektøren at kvikksølvproblemene i Midtens rike i høyeste grad er globale : ¶
AP170607 Nå som nabolandene har stengt grenseoverganger og luftrom, kan Qatars fly bli tvunget til i økende grad å fly over Iran og til å kjøpe varer fra Iran.
AP170607 Endringer i politikken kan komme, men hittil har de i liten grad gjort det.
AP170607 « Ved en inkurie ble programformuleringen gjengitt feil i forslaget i meldingen ( på Stortinget ), ved at det står « i stor grad » i stedet for « i større grad », slik det er formulert i partiprogrammet.
AP170607 « Ved en inkurie ble programformuleringen gjengitt feil i forslaget i meldingen ( på Stortinget ), ved at det står « i stor grad » i stedet for « i større grad », slik det er formulert i partiprogrammet.
AP170607 « Stortinget ber regjeringen legge til rette for at støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn i stor grad bør være en styrende faktor for innretning av enkelte av Forsvarets strukturerer og kapasiteter, slik som heimevern, spesialstyrker, cyberforsvar og helikopterkapasitet. » - Ble sjokkert - dette innebærer ny kurs i forsvarspolitikk ¶
AP170607 Det skulle stå « i større grad », slik det står i partiprogrammet, i stedet sto det « i stor grad ».
AP170607 Det skulle stå « i større grad », slik det står i partiprogrammet, i stedet sto det « i stor grad ».
AP170607 Det betyr i klartekst at politiets og det sivile samfunns behov på disse områdene i stor grad skal være bestemmende for hvordan Forsvaret innrettes.
AA170607 - Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
AA170607 Debatten i formannskapet varte i over 40 minutter onsdag, og politikerne spriker fremdeles i mange retninger rundt i hvor stor grad man skal tillate bygging.
AA170607 Men det er ikke åpenbart at hennes tale foran Downing Street 10 etter angrepet vil styrke oppslutningen i særlig grad .
AA170607 Det har også vært kontroverser knyttet til i hvilken grad mennesker har samtykket til at instituttet kan bruke dem etter sin død.
VG170606 - OL ligger som et bakteppe i denne saken, i hvilken grad tror du det blir et moment i straffeutmålingen ?
VG170606 Det gjelder blant annet i hvilken grad tidligere dommer skal ha noen presedens.
VG170606 Det hadde for eksempel vært fullt mulig å lande på 13 måneders utestengelse, og likevel i noe større grad understreke betydningen av faktorer som underbygger at Therese Johaug ikke var tilstrekkelig aktsom.
VG170606 Det er ikke sikkert opplevelsen ville tapt stort på noe mer kommunikasjon med publikum, men det savnes i liten grad .
VG170606 Qatar ble under den såkalte « arabiske våren » i 2011, beskyldt for å ha gitt sin støtte til folkelige opprør, og ikke minst til islamistiske grupperinger som i økende grad tok over disse opprørene.
VG170606 - De ser mest på produksjonsdelen av matverdikjeden, og tar i liten grad med seg det som skjer med mat etter det forlater gården.
SA170606 I hvor stor grad utøver rektor skjønn når det udokumenterte fraværet er mellom 10 og 15 prosent?i ¶
SA170606 I hvilken grad er det lik praksis blant lærerne når det gjelder selve fraværsføringen?i ¶
SA170606 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
SA170606 Han mener at han har tatt steg defensivt, og at han i større grad kan prege spillet.
NL170606 Man må i større grad bli flinkere i ulike utbyggingssaker til å vurdere konsekvensene og ikke minst de indirekte konsekvensene av de ulike utbyggingene, for de har kraftige konsekvenser for reindriftsnæringen, og den har mest sannsynlig kraftige konsekvenser for rovdyrenes aktivitet.
NL170606 Konsekvensene man ser i reindriften er at reinsdyr og rovdyr i større grad må oppholde seg på samme områder, men man ser også i enkelte tilfeller endret atferd på reinflokken, der atferden ikke er ønskelig fra reindriftssamenes side.
NL170606 Indirekte konsekvens av hyttefelt eller vei, er økt aktivitet i områdene og rundt områdene, noe som fører til at reinen unngår disse områdene i mye større grad enn hva man skulle tru, en annen indirekte konsekvens er at rovdyr i større grad må trekke inn i reinbeiteområder.
NL170606 Indirekte konsekvens av hyttefelt eller vei, er økt aktivitet i områdene og rundt områdene, noe som fører til at reinen unngår disse områdene i mye større grad enn hva man skulle tru, en annen indirekte konsekvens er at rovdyr i større grad må trekke inn i reinbeiteområder.
NL170606 Fryst fisk blir i for stor grad eksportert uten norsk bearbeiding.
NL170606 Når Lysbakken i debatten argumenterte for militærsamarbeid med Sverige og Finland på bekostning av Norges USA-avhengighet, svarte forsvarsminister Eriksen Søreide at Sverige og Finland nå nærmer seg NATO-medlemskap i større grad enn noensinne.
NL170606 Men når Lysbakken argumenterte for at Norge i større grad burde satse på Norden framfor USA, låste det seg for forsvarsministeren i en ren " stol-på-usa-refleks ".
NL170606 Det gjør vi ikke i samme grad med USA, ikke minst nå med den uberegnelige president Trump.
FV170606 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
DN170606 Dersom unge velgere bruker stemmeretten i samme grad som de eldre i torsdagens britiske valg, kan det føre til et oppsving for Labour.
DN170606 De yngre stemte i langt større grad enn de eldre for å forbli i EU, men langt færre yngre enn eldre brukte stemmeretten.
DN170606 - Jeg ser at noen av meningsmålerne forventer at ungdom vil mobilisere i sterkere grad .
DB170606 I går kveld offentliggjorde det svenske skiforbundet resultatet, som viser en viss grad av kroppslig ubalanse.
DB170606 Det oppleves ulikt for person til person, så det er fortsatt en grad av uvisshet over det hele, sier sportsdirektør Roger Hammond i Dimension Data til cyclingnews.com.
DB170606 Det er like fullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.
DB170606 - Masseprodusert billigkneipp fra industribakeren har hatt en tilbakegang i flere år, og kundene etterspør i større grad kvalitet og et større utvalg tilpasset sitt behov, forteller daglig leder i Åpent bakeri, Hans Thorne.
DB170606 Debatten om terrorbekjempelse er ikke en som skiller de to partiene i samme grad , selv om May tar til orde for flere drastiske tiltak både når det gjelder overvåking og reaksjoner som Corbyn trolig er kritisk til.
DA170606 Det er like fullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.
DA170606 I stadig større grad går alt i dass i Norge.
BT170606 − Det kan man i høyeste grad si om denne bygningen.
BT170606 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AP170606 Så kom det niende albumet i rekken i fjor - det glitrende A Moon Shaped Pool, som i stor grad får innlede kvelden.
AP170606 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AP170606 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AP170606 Han mener at han har tatt steg defensivt, og at han i større grad kan prege spillet.
AA170606 Det er like fullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.
VG170605 - Ja, hun opplever stor grad av støtte i hverdagen.
VG170605 Nå skal vi i større grad gå etter dem som bryter loven, sier Danmarks justisminister Søren Pape Poulsen til Ekstrabladet.
SA170605 Det er mulig at noen råvarer til en viss grad mister sitt særpreg under panering i frityrgryten.
SA170605 - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
SA170605 | Slik skal de få Johaug til OL : - I høyeste grad realistisk ¶
SA170605 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
FV170605 Mer åpenhet og større grad av uavhengighet i domsorganene er nøkkelpunkter i det omfattende reformarbeidet som for tiden pågår i WADA og det internasjonale antidopingarbeidet.
FV170605 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
FV170605 | Slik skal de få Johaug til OL : - I høyeste grad realistisk ¶
FV170605 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
DB170605 - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
DB170605 Å være forbilder for så mange, er noe Østberg og skijentene tar i høyeste grad på alvor.
DB170605 Problemet er heller at de unge ikke stemmer i samme grad som eldre.
DB170605 I den grad hun har snakket om Brexit, har det vært i en kompromissløs og krigersk tone som har fått EU til å steile og har skapt enda mer frykt blant briter for konsekvensene av utenforskapet.
DA170605 - Vi har hatt problemer i økende grad i flere år, men det siste året har vært det verste.
BT170605 | Slik skal de få Johaug til OL : - I høyeste grad realistisk ¶
BT170605 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AP170605 Det skjer også i den norske fjellheimen, som i økende grad er blitt preget av vannkraftutbygging.
AP170605 I hvor stor grad utøver rektor skjønn når det udokumenterte fraværet er mellom 10 og 15 prosent ?
AP170605 I hvilken grad er det lik praksis blant lærerne når det gjelder selve fraværsføringen ?
AP170605 I min eksamen presenterte jeg : I hvilken grad tar kristendommen og gammel samisk naturtro hensyn til naturen ?
AP170605 - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
AP170605 | Slik skal de få Johaug til OL : - I høyeste grad realistisk ¶
AP170605 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AP170605 - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
AP170605 | Slik skal de få Johaug til OL : - I høyeste grad realistisk ¶
AP170605 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AA170605 Samtidig foreslås kultur i økende grad som salderingspost, ikke bare av politikere og regiondirektører i NHO, men også i media.
AA170605 Folk med høy utdanning bruker kulturtilbud i større grad en folk med lav utdanning, kvinner mer enn menn.
SA170604 Mer åpenhet og større grad av uavhengighet i domsorganene er nøkkelpunkter i det omfattende reformarbeidet som for tiden pågår i WADA og det internasjonale antidopingarbeidet.
SA170604 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
SA170604 - Mål preger kamper og det gjorde det i alt for stor grad for oss i dag igjen.
NL170604 Blant folk flest vil merkevaren Hurtigruten, også utenfor Norge være relatert til kystruten og i mindre grad til den øvrige explorer aktivitet som selskapet i dag utfører.
NL170604 Dette gjelder i høyeste grad også for mange av de samiske og kvenske slektene.
FV170604 - Mål preger kamper og det gjorde det i alt for stor grad for oss i dag igjen.
DB170604 Sammen har Poirée og Skjelbreid tre døtre, og på tross av at paret valgte å gå hver til sitt, hadde de kommet til en felles enighet om å være der i størst mulig grad for barna.
DB170604 - Vi skulle gjøre det enklest mulig for dem, i den grad det går an å gjøre det enkelt for barna i en slik situasjon, forteller 42-åringen.
DA170604 Her er det noen dilemmaer, i den grad man begynner å holde øye med bestemte grupper kan dette oppleves som en stigmatisering, understreker Harpviken.
BT170604 Mer åpenhet og større grad av uavhengighet i domsorganene er nøkkelpunkter i det omfattende reformarbeidet som for tiden pågår i WADA og det internasjonale antidopingarbeidet.
BT170604 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
AP170604 Mer åpenhet og større grad av uavhengighet i domsorganene er nøkkelpunkter i det omfattende reformarbeidet som for tiden pågår i WADA og det internasjonale antidopingarbeidet.
AP170604 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
AP170604 Mer åpenhet og større grad av uavhengighet i domsorganene er nøkkelpunkter i det omfattende reformarbeidet som for tiden pågår i WADA og det internasjonale antidopingarbeidet.
AP170604 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
AP170604 - Mål preger kamper og det gjorde det i alt for stor grad for oss i dag igjen.
AA170604 Her er det noen dilemmaer, i den grad man begynner å holde øye med bestemte grupper kan dette oppleves som en stigmatisering, understreker Harpviken.
AA170604 Vi vet heller ikke om de er oppfordret av andre til å slå til, eller i hvilken grad de har fått trening eller inspirasjon fra andre for å gjennomføre sine groteske handlinger.
SA170603 Kvinner kommer i overtall i stadig flere yrker som krever høyere utdanning, menn uten utdanning blir i økende grad mindre attraktive i kjønnsmarkedet.
DN170603 Ikke minst ble Corbyn spurt i hvilken grad han var villig til å benytte kjernefysiske våpen i en krigssituasjon.
DB170603 - Dette er en flygende utskytingsplattform som i betydelig grad vil redusere de lange ventetidene som tradisjonelt oppleves mellom bygging av en satellitt og muligheten til å sende den ut i verdensrommet, sier Allen.
DB170603 FATTIGDOM : Det lille landet på Vest-Afrikas kyst er rikt på olje og gass, men inntektene er i stor grad brukt til å finansiere en luksuriøs tilværelse for landets styrende elite, mens store deler av befolkningen lever i fattigdom, ifølge menneskerettighetsgruppa Human Rights Watch.
DB170603 - Siden sikkerhetsrådet i stadig større grad fremmer menneskerettigheter, håper vi at Ekvatorial-Guinea ikke motarbeider det arbeidet, sier Charbonneau i HRW.
DB170603 Ikke minst ble Corbyn spurt i hvilken grad han var villig til å benytte kjernefysiske våpen i en krigssituasjon.
DB170603 NATOs legitimitet er i stor grad knyttet til alliansens folkerettslige forankring.
DB170603 Et annet argument for deltakelse er at alle NATOs medlemsland er antatt i større eller mindre grad å dele den samme terrortrusselen.
DB170603 Etter at hun lanserte Goop for nærmere ni år siden, har 44-åringen i aller høyeste grad unngått å svare på noen form for kritikk.
DB170603 Den omfattende ulykken hadde imidlertid preget Rees-Jones' hukommelse i sterk grad .
DA170603 Lav grad av korrupsjon.
BT170603 Trumps erklæring viser en skremmende grad av kynisme.
BT170603 Det samme gjelder i høyeste grad homofile og lesbiske i dag.
BT170603 Tilfeldigheter påvirker viktige begivenheter i langt større grad enn vi liker å tro.
BT170603 Han mener tilfeldigheter påvirker viktige begivenheter i langt større grad enn vi liker å tro.
AP170603 Minst 3.817 sivile er med sikkerhet er drept av den USA-ledede koalisjonen mot IS, og med stor grad av sannsynlighet kan det være snakk om så mange som 11.000, konkluderer den uavhengige organisasjonen Airwars.
AP170603 Etter å ha gransket rapportene konkluderer Airwars med at minst 3.817 sivile med sikkerhet er drept, mens det med stor grad av sannsynlighet kan slås fast at så mange som 11.000 sivile er drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen.
AA170603 Etter å ha gransket rapportene konkluderer Airwars med at minst 3.817 sivile med sikkerhet er drept, mens det med stor grad av sannsynlighet kan slås fast at så mange som 11.000 sivile er drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen.
AA170603 Ikke minst ble Corbyn spurt i hvilken grad han var villig til å benytte kjernefysiske våpen i en krigssituasjon.
VG170602 Kommer de frem til at hun er skyldig, så må CAS deretter ta stilling til Johaugs grad av skyld.
VG170602 Etter at de har tatt stilling til grad av skyld, må CAS så ta stilling til utestengelsens lengde, sier jurist Robin Mackenzie-Robinson.
VG170602 Dette stemmer til en viss grad da flere klimaorganisasjoner har uttalt at Kinas klimaforpliktelser i avtalen er langt fra omfattende nok til å oppnå 1,5 gradersmålet.
SA170602 Arter utryddes nå 1000 ganger raskere enn det som er naturlig, og den globale oppvarmingen har allerede oversteget én grad .
SA170602 Oslo Høyre vil stille tydelige krav til barnehagene om språkopplæring og etablere et system som gjør at man i større grad fanger opp barna med svakest norskkunnskaper.
SA170602 For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 DEBATT : For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 Det er til en viss grad forståelig, men vi er ikke noe euroselskap.
NL170602 Sett videre at håløygværingenes invasjonen av Finnmark hadde startet i begynnelsen av vikingtida, at de i noen grad hadde overtatt samejentene og at de hadde fortengt gruppe N1c av menn til noen perifere steder på øyene i fylket.
DB170602 Jeg lever i høyeste grad .
DB170602 Fotballforbundet oppfordrer også klubbene til i størst mulig grad å gjenbruke oppsamlet granulat på banen, slik at man ikke trenger å etterfylle.
DB170602 - Neppe i stor grad , fordi dette isfjellet vil bevege seg nordover mot varmere klima uansett.
DB170602 Uansett mener Fredriksens norske husadvokat Harald Herstad, som er styreleder, at eiendommen på Aker Brygge har « en samlet markedsverdi som i betydelig grad overstiger det udekkede tapet i balansen ».
DB170602 Til nå har det i for stor grad vært opp til det lokale politiet hvordan både fysiske og digitale beslag blir lagret, sier han.
DB170602 Valgutfallet vil avgjøre i hvilken grad den nyvalgte presidenten Emmanuel Macron kan sette makt bak ordene og iverksette reformprogrammet han ble valgt på.
DB170602 Philippe er i høyeste grad et produkt av fransk elitekultur.
DB170602 Etter hennes mening var Breivik en privilegert fange som forholdene i stor grad var lagt til rette for, mens andre hadde det langt tøffere.
DA170602 - Får dine medlemmere muligheten til å bidra i den grad de ønsker ?
DA170602 Det er viktig at disse ikke ødelegger seeropplevelsen i for stor grad , sier Grande, og understreker at det for Ap og KrF er viktig å opprettholde en klar regulering av bruken av reklame og sponsing i TV-sendinger.
DA170602 - Denne reguleringen mener vi bedre ivaretar hensynet til seerne og ønsket om ikke å øke reklametrykket i uforholdsmessig grad .
DA170602 - Får dine medlemmere muligheten til å bidra i den grad de ønsker ?
DA170602 Det vil i stor grad innebære status quo, man beholder et system som ikke fungerer og fortsetter å piske en død hest, sier lederen for « Kystopprøret - Gjenreis Kyst-Norge », Hermann Klemet Hansen.
BT170602 For 1,5 grad må energirelaterte utslipp være nær null innen 2040.
BT170602 I den grad det er problemer her, forstår vi at Bøe mener problemene er så mikroskopiske at de kun hører hjemme over kaffetrakteren på Det juridiske fakultet.
AP170602 Det er til en viss grad forståelig, men vi er ikke noe euroselskap.
AA170602 « Alt i alt hadde avhøret etter rettens vurdering ikke en slik kvalitet og innhold at det i særlig grad trekker i retning av at tiltalte ikke ble utsatt for noen voldtekt.
AA170602 Norske Skog lanserer en rekapitaliseringstransaksjon som i betydelig grad vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader, øke verdien av egenkapitalen og posisjonere selskapet for gjennomføring av den fremtidige vekststrategien.
AA170602 Det handler i større grad om grunnskolen enn videregående skole, hvor de fleste elevene verken møter musikk, dans og drama eller andre praktiske fag.
AA170602 - Dette kommer til å være Kunsthallens profil de nærmeste årene og noe vi kobler både mot Tråante, det at vi bor i et sørsamisk område, og det finnes gode muligheter for samarbeid med NTNU som har mye kunnskap om disse emnene, sier Holmberg og tilføyer at klimaproblematikk er noe som i stor grad uttrykkes i kunsten over hele verden i dag.
VG170601 - Det som skjer nå, er at Atlético i mindre grad vil være villige til å slippe Griezmann.
VG170601 Den tidligere Lillestrøm-spilleren mener at Strømsgodset fikk lov til kontrollere tredjerundeoppgjøret i for stor grad i første omgang.
VG170601 - Også amerikanere blir rammet av klimaendringer og har i særlig grad blitt rammet av klimaendringer.
VG170601 For det er nok noe som i sterkere grad bidrar til forbruk av nervedempende hjertemedisin, enn at kidsa nå knasker dette mot eksamensangsten.
VG170601 Derfor er det da heller ikke rart at danske studenter i økende grad tyr til reseptpliktig hjertemedisin for å dempe eksamensangsten.
VG170601 Her finner vi samme grad av oppfinnsomhet, dedikasjon og prissetting som i hi-fi-verdenens high-end-segment.
SA170601 - Ingen blir tvunget til å gå Tour de Ski, men i den grad vi er nødt til å vurdere løperne i forbindelse med OL-uttaket, så vil de bli bedt om å starte i Touren, sier langrennssjef Vidar Løfshus til Aftenposten.
NL170601 Dette er i høyeste grad et politisk spørsmål.
NL170601 Avinor tjener om lag 2,5 milliarder kroner på nordmenn som er ute etter å spare noen slanter, og disse pengene, som i stor grad blir brukt på alkoholkonsum og tobakksvarer, skal da sponse utvidelse av Tromsø Lufthavn, samt bygging av nye flyplasser i Mo i Rana og Bodø.
NL170601 Debatten har i for stor grad dreid seg om forhold som slettes ikke lar seg oppfylle i et marked der det er mangel på kyndige hender.
DN170601 Innovasjon Norges arbeid og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets ( Imdi ) oppgaver med integrere flyktninger blir også i større grad skjøvet ut lokalt.
DN170601 Derfor forventer vi fortsatt prisvekst i årene framover, men ikke i samme grad som i de siste årene, sier han i pressemeldingen.
DN170601 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale.
DB170601 Det er ikke alltid de dyreste stedene er best, for fatøl er ferskvare til en viss grad og stiller krav til stedene.
DB170601 - Tida da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
DB170601 Når terroren i økende grad retter seg mot myke mål, er det bl.a. fordi sikkerhetstiltakene på andre områder fungerer.
DB170601 Deler av terroren vil fortsatt rette seg mot typisk politiske mål, men i økende grad omfatte mer symbolske ofre knyttet til « vestlig umoral » og særlig homofile.
DB170601 Kvinner er i høyere grad enn menn avhengige av velferdsstaten både som brukere og arbeidstakere, og er de store taperne ved privatisering.
DB170601 Vi lever i en verden preget av alvorlige miljøproblemer som i stor grad er menneskeskapte.
DA170601 NATOs involvering kan innebære at våre motstandere i Syria i økende grad ser motstanden mot koalisjonen som en kamp mot Vesten.
DA170601 NATOs involvering kan innebære at våre motstandere i Syria i økende grad ser motstanden mot koalisjonen som en kamp mot Vesten.
AP170601 De rike i Oslo bosetter seg gjerne i Holmenkollen, kultureliten i Tåsen Hageby eller Ullevål Hageby, mens middelklassen og arbeiderklassen i mye større grad er spredt rundt på Oslos østkant.
AP170601 Det er mulig at noen råvarer til en viss grad mister sitt særpreg under panering i frityrgryten.
AP170601 Det er meget mulig at noen råvarer til en viss grad mister sitt særpreg under panering i frityrgryten.
AP170601 - Ingen blir tvunget til å gå Tour de Ski, men i den grad vi er nødt til å vurdere løperne i forbindelse med OL-uttaket, så vil de bli bedt om å starte i Touren, sier langrennssjef Vidar Løfshus til Aftenposten.
AP170601 - Ingen blir tvunget til å gå Tour de Ski, men i den grad vi er nødt til å vurdere løperne i forbindelse med OL-uttaket, så vil de bli bedt om å starte i Touren, sier langrennssjef Vidar Løfshus til Aftenposten.
AA170601 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale. ( ©NTB ) ¶
AA170601 Retten konkluderer også nå med at det er sterk grad av sannsynlighet for at 27-åringen vil begå nye voldslovbrudd om han blir løslatt.
AA170601 Derfor forventer vi fortsatt prisvekst i årene framover, men ikke i samme grad som i de siste årene.
AA170601 Vi ser nå at det jobbes mer systematisk i fylkene for å få flere elever til å fullføre, og skolene rapporterer at de i langt større grad enn tidligere jobber for at alle kan bestå videregående opplæring, sier kunnskapsministeren.
AA170601 Kvinner gjennomfører i noe større grad enn menn. 78 prosent av de 31.385 kvinnelige elevene besto den videregående opplæringen i løpet av fem år.
VG170531 Både arbeidsliv og skattesystem er viktig for små forskjeller, men det er i høyeste grad også innvandring og utdanningssystemet vårt.
VG170531 Siden krigen i Afghanistan startet for femten år siden har USA og Europa håpet at nettopp dette, at lokalbefolkningen led mest under Talibans herjinger, at terroristene drepte langt flere muslimer enn noen annen gruppe, i større grad skulle vinne hjertene og sinnene til vanlige muslimer.
VG170531 - Den samlokaliserte alarmsentralen, økonomi og rekruttering mener vi i større grad skulle veie i Drammens favør, sier Werp.
VG170531 - Så lenge man er ekstrem på Facebook i en sånn grad at du kan være en trussel mot befolkningen i Norge, bør det jo det, sier han og legger til : « Ekstremisme må møtes med ekstreme tiltak ».
NL170531 Men den tar altså ikke hensyn til naturen i særlig grad .
DN170531 Forvaltningen får også kritikk for å nekte innsyn i dokumenter i for stor grad , forhåndsunnta dokumenter fra innsyn, være for sene med å gjøre dokumentene tilgjengelige og gjøre innsyn vanskelig ved å gi dokumentene så likelydende titler at det er umulig å si noe om hva de inneholder.
DB170531 Toppseriekollega Sandviken fikk slite i langt større grad i sitt møte med Kaupanger.
DB170531 - Jo, hvis man er ekstrem på facebook i en sånn grad at du kan være en trussel mot befolkningen i Norge, bør det jo det.
DB170531 Det var de med lengst utdannelse som i sin tid først startet å røyke, men det er også gruppen som i størst grad har sluttet.
DB170531 Frem til nå har myndighetene i altfor stor grad testet gamle Telenor-abonnement som de ikke lenger aktivt konkurrerer med, og som har gitt et helt skjevt bilde, sier Komplett Mobil-sjef Haakon Dyrnes.
DB170531 « Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, » var hennes budskap etter NATO-møtet.
DB170531 « Det er ikke rart at danske studenter i økende grad tyr til reseptbelagt hjertemedisin for å dempe eksamensangsten.
DB170531 Vi er forbi én grad global oppvarming, og på vei mot fire med dagens fart.
DB170531 Mange av hans egne generaler vil nok hviske ham i øret at NATO i høy grad er et redskap som fremmer USAs interesser.
DB170531 Hun har også sagt at « tida da vi fullt og helt kunne stole på hverandre, er til en viss grad forbi, det har jeg erfart de siste dagene ».
DB170531 ) Vi har i liten grad kommet fram til en kjerne av sannhet, det har blitt påstand mot påstand, mener Eggen, som ikke tror Jensen kommer til å bli dømt.
DB170531 Ifølge rapporten vil disse endringene i økende grad påvirke globale værmønstre : Arktis er nemlig et " kjøleanlegg " for verdens havstrømmer.
DB170531 De er bekymret for at barnehagen i større og større grad blir en arena for formell læring på bekostning av leken.
DB170531 Utover høy grad av forutsigbarhet i måltidenes tidspunkter, var det pedagogiske tilbudet der begrenset til at vi lekte ute når det var sol, og vi lekte inne når det var regn.
DA170531 Det er i tråd med utviklingen ellers, der eldre i stadig større grad er aktive på mange felter, også kulturfeltet.
DA170531 Av diverse bruddstykker hun kommer med forstår vi at hun har gitt opp en karriere i akademia, at hun tidligere også har jobbet i sykkelbutikk og diverse andre steder, at hun har og har hatt kjærester som hun har likt i varierende grad , men at hun nå bor alene i et gammelt, kaldt og fuktig steinhus i ei lita bygd.
DA170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
DA170531 Forvaltningen får også kritikk for å nekte innsyn i dokumenter i for stor grad , forhåndsunnta dokumenter fra innsyn, være for sene med å gjøre dokumentene tilgjengelige og gjøre innsyn vanskelig ved å gi dokumentene så likelydende titler at det er umulig å si noe om hva de inneholder.
BT170531 Ett av argumentene for å opprettholde ordningen, er ønsket om at norske kvinner i større grad skal ha heltidsstillinger, og delta i politikk og samfunnsliv.
AP170531 Etter den amerikanske kjempebomben mot IS i Nangarhar-provinsen i april spekuleres det rundt om de i enda større grad vil satse på selvmordsaksjoner og myke mål, sier Barbo Helling.
AP170531 KrFs leder Knut Arild Hareide ville vite om hun var enig med Tysklands forbundskansler Angela Merkel, som etter sitt møte med USAs president sa at Europa måtte være innstilt på å klare seg selv, og at « tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi ».
AP170531 Påtråppende styreleder Rode Margrete Hegstad påpeker at selv om ungdom er politisk aktive på mange ulike måter - og i større grad enn før, ifølge forskningen - så er unge under 30 år underrepresentert der det gjelder mest : Som folkevalgte.
AP170531 Fordi de i mindre grad enn andre faktisk stemmer, og fordi det er umulig å påvirke rekkefølgen over hvem som blir valgt inn, trenger ikke partiene å ta så mye hensyn til det.
AP170531 At unge i mindre grad enn andre stemmer ved valg, er velkjent.
AP170531 - Men når vi vet at unge i stor grad stemmer likt med resten av befolkningen, gjør det egentlig noe ?
AP170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
AP170531 I flere europeiske land blir partiene i økende grad betraktet som toppstyrte organisasjoner med fallende medlemstall og manglende evne til å representere velgerne både sosialt og ideologisk.
AA170531 Gjennomsnittstemperaturen ligger mellom - 1,2 grader og - 0,1 grad under det normale.
AA170531 Tysklands statsminister Angela Merkel har blant annet sagt at tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, til en viss grad er forbi. ( ©NTB ) ¶
AA170531 Dette viser i hvor sterk grad Trump er i utakt med resten av verden, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace i Norge.
AA170531 De kristne militsstyrkene regjerer nå i de sørvestlige delene av landet, mens Seleka i stor grad har kontroll i nordøst.
AA170531 Ordningen med midlertidig oppholdstillatelse brukes i altfor stor grad .
VG170530 - Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS.
VG170530 Løftene om bedre beredskap er heller ikke innfridd i særlig grad .
VG170530 Den tyske forbundskansleren sa hun de siste dagene hadde erfart at tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre til en viss grad er forbi.
VG170530 * 1 Relevante saksdokumenter og vurderinger blir ikke dokumentert og arkivert i tilstrekkelig grad og på systematisk måte.
VG170530 - Vi lurer på i hvilken grad statsråden er ansvarlig for det som har skjedd, sier Per Olaf Lundteigen ( Sp ), som har tatt opp saken i kontrollkomiteen, til NTB.
VG170530 I våre saker er de fleste tilbyderne i vesentlig grad lokalisert på Filippinene.
SA170530 Johaugs advokat-team vil argumentere for at Johaug i enda mindre grad er ansvarlig for den positive dopingprøven, i håp om redusert straff eller full frifinnelse. 7. mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
SA170530 Eller med andre ord : I hvilken grad handlet Johaug uaktsomt ?
SA170530 De spillerne vi ga sjansen har trent godt gjennom hele vinter, men kanskje ikke fått bidra i like stor grad på matta som de har ønsket.
SA170530 Det kan en i høyeste grad også si om den nye PSG-drakten.
SA170530 - Hvis jeg i den grad må plassere hjertet mitt et sted, plasserer jeg den i den grønne leiren, sier tidligere Fløya-trener og TIL-spiller Tore Rismo.
SA170530 - Hvis jeg i den grad må plassere hjertet mitt et sted, plasserer jeg den i den grønne leiren, legger han til.
FV170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
FV170530 Johaugs advokat-team vil argumentere for at Johaug i enda mindre grad er ansvarlig for den positive dopingprøven, i håp om redusert straff eller full frifinnelse. 7. mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
FV170530 Eller med andre ord : I hvilken grad handlet Johaug uaktsomt ?
DN170530 De tyske sosialdemokratenes leder følger dermed opp kritikken fra statsminister Angela Merkel, som etter å ha møtt Trump på NATO-toppmøtet og G7-møtet konstaterte at tiden da Europa fullt og helt kunne stole på USA, til en viss grad er over.
DN170530 Svakhetene er i stor grad de samme ulike steder i organisasjonen og gjentar seg over tid, heter det i rapporten fra Utenriksdepartementet.
DN170530 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale i München søndag.
DN170530 Reinhardsen har en høyere grad i anvendt matematikk og geofysikk fra Universitetet i Bergen.
DN170530 - Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS.
DB170530 Denne gangen har det også blitt mye reising, men i langt større grad som et ledd i forberedelser og treningsleirer.
DB170530 - De tidene da vi fullstendig kunne være avhengige av andre er, i en viss grad , over.
DB170530 Til tross for arbeidstakerne i noen grad « lurer » systemet ved å velge rasjonelt, er merutgiftene i form av økte offentlige pensjonsutgifter beskjedne, mener forskerne.
DB170530 I noen grad påvirkes man av « trenden » blant andre i samme bedrift, bransje eller yrkesgruppe og i noen grad påvirkes man av utdanningsnivå og annet.
DB170530 I noen grad påvirkes man av « trenden » blant andre i samme bedrift, bransje eller yrkesgruppe og i noen grad påvirkes man av utdanningsnivå og annet.
DB170530 Det er nettopp det som i noen grad har skjedd etter pensjonsreformen i 2011, skriver avisen.
DB170530 Arbeidstakerne er i noen grad rasjonelle, og velger det som i ettertid viste seg å være riktig.
DB170530 Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet nevnes i særlig grad .
DB170530 - I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, sier politiet.
DB170530 Han tolket uttalelsen hennes om at « tida da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi » helt annerledes enn journalisten som stilte spørsmålet.
DB170530 - Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS.
DB170530 Brotcorne har studert fire grupper og funnet at gruppa som levde nærmest tempelet stjal og holdt verdisaker som gisler i større grad enn andre.
DB170530 I våre saker er de fleste tilbyderne i vesentlig grad lokalisert på Filippinene.
DB170530 - Svenske kunder er som norske ; de ønsker i størst mulig grad landbruksprodukter fra egne bønder, og de vil vite hvor og hvordan maten de spiser blir produsert.
DB170530 I den grad Solberg stjeler Støres klær i reell politisk forstand, er det som hun tar drakta fra en god lagkamerat.
DB170530 Undesøkelsen viser også at personer med manuelle yrker liten grad går på ballett- eller danseforestillinger, sammenlignet med andre grupper.
DB170530 ¶ ELDRE : Det blir i mindre grad gitt tilbud om samtaleterapi for eldre.
DB170530 Rapporter og studier viser imidlertid at henvisninger til- og informasjon om denne typen behandlingstilbud i mindre grad presenteres for eldre mennesker.
DA170530 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
DA170530 For avisene har det skjedd en intern arbeidsdeling, der hendelsesnyhetene går først på nett, mens tidligere trykketider gjør at papiravisen i større grad blir et dybdemedium.
DA170530 Økingen på 0,8 prosent fra 2015 er riktignok noe lavere enn for foregående år, men det kommer i stor grad av lokførerstreiken i fjor høst.
DA170530 Rekruttering fra de samme miljøene forsterker den journalistiske bias i større grad enn journalistenes stemmegivning.
DA170530 KOMMENTAR : Rekruttering fra de samme miljøene forsterker den journalistiske bias i større grad enn journalistenes stemmegivning, skriver Bjørn G.
DA170530 Det vil det fortsatt være behov for, men det kan være vi skal vri disse investeringene i større grad mot vannkraft, sier hun.
DA170530 - Det offentlige kan i aller høyeste grad være gode og langsiktige eiere av vannkraft og fornybar energi i Norge, det har vi vist gjennom mange tiår.
DA170530 - Vi lurer på i hvilken grad statsråden er ansvarlig for det som har skjedd, sier Per Olaf Lundteigen ( Sp ), som har tatt opp saken i kontrollkomiteen, til NTB.
DA170530 Vi lyktes i ganske stor grad , og har forhindret en stor klasse av arbeidende fattige i norsk arbeidsliv.
BT170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
BT170530 Svakhetene er i stor grad de samme ulike steder i organisasjonen og gjentar seg over tid, heter det i rapporten fra Sentral kontrollenhet, som er Utenriksdepartementets egne granskere.
BT170530 Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet nevnes i særlig grad .
BT170530 Likevel får juristfedrene realisert karrieren i mye større grad .
BT170530 Johaugs advokat-team vil argumentere for at Johaug i enda mindre grad er ansvarlig for den positive dopingprøven, i håp om redusert straff eller full frifinnelse. 7. mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
BT170530 Eller med andre ord : I hvilken grad handlet Johaug uaktsomt ?
AP170530 Det stemmer til en viss grad , mener Wigen.
AP170530 - Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS.
AP170530 Urolighetene i verden påvirker reisemønsteret vårt i større grad nå enn for ett år siden, ifølge en Sifo-undersøkelse utført for Ticket.
AP170530 De begynte å reise til Tyrkia i 2011, og merker nå at reisene må planlegges i større grad enn tidligere.
AP170530 - I hvilken grad bør de minste barna møte digitale verktøy ?
AP170530 Han mener norske politikere burde være opptatt av hvordan de kan legge til rette for næringslivet i Norge, mer enn å se hvor langt de kan strekke strikken før den ryker og arbeidsplasser forlater Norge i enda større grad .
AP170530 Hermansen opplyser at det i veldig liten grad i dag forvaltes avtaler internt i POD.
AP170530 Har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.
AP170530 Har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.
AP170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
AP170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
AP170530 Johaugs advokat-team vil argumentere for at Johaug i enda mindre grad er ansvarlig for den positive dopingprøven, i håp om redusert straff eller full frifinnelse. 7. mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
AP170530 Eller med andre ord : I hvilken grad handlet Johaug uaktsomt ?
AP170530 Johaugs advokat-team vil argumentere for at Johaug i enda mindre grad er ansvarlig for den positive dopingprøven, i håp om redusert straff eller full frifinnelse. 7. mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
AP170530 Eller med andre ord : I hvilken grad handlet Johaug uaktsomt ?
AP170530 De spillerne vi ga sjansen har trent godt gjennom hele vinter, men kanskje ikke fått bidra i like stor grad på matta som de har ønsket.
AP170530 Det kan en i høyeste grad også si om den nye PSG-drakten.
AP170530 - Hvis jeg i den grad må plassere hjertet mitt et sted, plasserer jeg den i den grønne leiren, sier tidligere Fløya-trener og TIL-spiller Tore Rismo.
AP170530 - Hvis jeg i den grad må plassere hjertet mitt et sted, plasserer jeg den i den grønne leiren, legger han til.
AA170530 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
AA170530 De tyske sosialdemokratenes leder følger dermed opp kritikken fra statsminister Angela Merkel, som etter å ha møtt Trump på NATO-toppmøtet og G7-møtet konstaterte at tiden da Europa fullt og helt kunne stole på USA, til en viss grad er over.
AA170530 - Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS.
AA170530 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Angela Merkel etter å ha lyttet til USAs president på NATO-toppmøtet i Brussel og G7-møtet på Sicilia.
VG170529 For i hvilken grad bryr rogalendingene seg egentlig om at klubben plukket 5 ( ! ) poeng på den første tredelen av sesongen, og at lille Egersund ble for vanskelig å overvinne i cupen ?
VG170529 Og et land som Polen oppgraderer og investerer i sitt forsvar hele tiden, men her ser vi også at landet i mindre grad heller mot den tysk/franske aksen, men forholder seg mer direkte til USA, sier Knutsen.
SA170529 - Dette er viktig for oss, fordi scenen i Grottene er den scenen på Folken som i størst grad blir benyttet av lokale band i startfasen.
SA170529 Men vi vet at en som eier en BMW, i svært liten grad vil vurdere en Mitsubishi.
NL170529 Det kan virke som om den norske befolkning i stor grad er enig i at Norge er et trygt og godt land å bo i.
NL170529 20 sier :  «Utvalget bemerker at det likevel i liten grad ser ut til å foreligge dokumentasjon på hvordan fornorskningen foregikk lokalt og hvordan fornorskningen har påvirket enkeltindivider ».
NL170529 Et helt vesentlig forhold vihar bedt om en avklaring på, uten å få noen innsikt i planene, har vært i hvilken grad man har vurdert sikkerheten for passasjerene ved lufthavnen, som medfører at armerte fly vil måtte takse tett forbi flyoppstillingsområdene for sivile fly og terminalbygget.
DN170529 - Tiden der vi kunne stole fullt og helt på andre er til en viss grad forbi, det er hva jeg har erfart i løpet av de siste dagene, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel søndag.
DN170529 Nyhetsnettstedet Axios, som er kjent for å ha gode kilder og pålitelige rapporter fra innsiden av Trump-administrasjonen, omtalte nylig at hans personale gjør alt de kan for å holde presidenten opptatt for å begrense Twitter-bruken, og at de i stor grad oppnådde dette under Trumps utenlandstur.
DN170529 - Tida da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
DN170529 Derfor har de undersøkt hvordan og i hvilken grad uttak av alderspensjon fra folketrygden er forbundet med individuelle variasjoner i forventet levealder.
DN170529 - Vi finner at personer som velger tidlig uttak av pensjon i stor grad er de som har mest å tjene på tidlig uttak, som følge av kort forventet levetid, skriver forfatterne i rapporten.
DB170529 Dette gjeder i større grad enn på lenge, selv om mange har glemt at det var mange terrorangrep også på 70-tallet, sier Emma Elisabeth Vennesland.
DB170529 Jeg vet ikke om det hadde påvirket oss ( kvinnene ) i særlig grad , men det er helt klart viktig for stemningen i laget, sier Caroline Graham Hansen til Dagbladet på telefon fra Tyskland.
DB170529 Vi får en del tips og meldinger om smuglingsvirksomhet, men det skjer i veldig stor grad også med tilfeldige kontroller.
DB170529 - De tidene da vi fullstendig kunne være avhengige av andre er, i en viss grad , over.
DA170529 - Kommuner og fylkeskommuner vil kunne realisere verdiene sine i mye større grad enn de gjør i dag.
DA170529 - Kommuner og fylkeskommuner vil kunne realisere verdiene sine i mye større grad enn de gjør i dag.
BT170529 « Kvinner blir i økende grad definert som seksuelt selvstyrende individer med egne lyster og ansvar.
AP170529 Dette vil skje i noen grad selv om karbonutslipp kuttes snarest, men det vil bli mer endring om utslippene ikke kuttes.
AP170529 Som advokater og rådgivere, særlig for arbeidsgiversiden, ser vi i økende grad at arbeidstagere « varsler seg » til et vern uten å ha et reelt grunnlag eller en beskyttelsesverdig interesse, skriver artikkelforfatterne.
AP170529 Men vi vet at en som eier en BMW, i svært liten grad vil vurdere en Mitsubishi.
AA170529 - Tida da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel søndag.
AA170529 Partiet har i stor grad selv også bidratt de siste årene til at stadig mindre skog er en del av vårt felles eie.
AA170529 Vi må også minne oss selv om at terror var mye mer utbredt i Europa på 70- og 80-tallet, særlig i Storbritannia og Spania, uten at vi følte det angikk oss nordmenn i samme grad som nå.
VG170528 Han ønsker at de skal skape mer og bedre sjanser, han vil score flere mål og han vil underholde i større grad .
VG170528 Han tjenestegjorde 23 år i det amerikanske forsvaret, og pensjonerte seg med grad tilsvarende oversersjant.
VG170528 Den yngste av de to ofrene, 23 år gamle Taliesin Namkai-Meche, hadde nylig fullført en grad i økonomi, og jobbet som praktikant i et konsulentselskap, skriver Buzzfeed.
VG170528 Sporene til ekstreme krefter slutter heller ikke der, for WAKF overlapper i stor grad med Salsabil, en ikke fullt så lystelig forening som navnet skulle tilsi.
SA170528 Det er ikke uten grunn norske partier nå i overveldende grad ser ut til å lytte til FN og internasjonale menneskerettighetsgrupper, og går inn for en avkriminalisering av rusmiddelbruk.
DN170528 Nå må landene i større grad rette oppmerksomheten mot hvordan de sammen kan håndtere utfordringene man står overfor i nærområdene.
DN170528 Han mener EU-samarbeidet frem til nå i stor grad har handlet om å få til en indre integrasjon mellom landene som er med.
DN170528 - Når Merkel sier at Europa må ta større ansvar, så tenker hun nok på at EU og EU kollektivet i større grad må ta ansvar, så får vi se om de mestrer den oppgave.
DN170528 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale i München søndag.
DN170528 Nå planlegger Singapore Airlines en større endringsprosess, som innebærer lavere kostnadsnivå og større grad av effektivitet.
DN170528 mars, men kunne da i liten grad gå inn i detaljene ettersom rapporten var hemmeligstemplet.
DB170528 Når Nubu kontakter familiene 18 måneder etter behandlingsslutt, forteller de at målsetningene om at ungdommen kan fortsette å bo hjemme, gå på skole og slippe ut av vold, kriminalitet og rusavhengighet i stor grad opprettholdes over tid. 7. juni skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen som sier at tilbud om spesialiserte hjelpeti
DB170528 - Barn og unges kunnskap sammenfaller i stor grad med kunnskapsgrunnlaget for traumesensitivt barnevern.
DB170528 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale på et arrangement i München søndag.
DB170528 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale i München søndag.
DA170528 Downs syndrom er en alvorlig psykisk utviklingshemming, som gjør at man blir avhengig er av hjelp i mye større grad enn andre, sier Sterri, og understreker at han ikke på noen måte ønsker å frata pyskisk utviklingshemmede grunnleggende rettigheter.
BT170528 - Jeg tror det avgjørende de to neste ukene blir i hvilken grad de konservative klarer å skremme velgerne med hvor farlig en regjering ledet av Corbyn vil bli, sier Kokkvold.
BT170528 Dette er investeringer som i aller høyeste grad kommer fellesskapet til gode.
AP170528 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale på et arrangement i München søndag.
AP170528 I over en måned ble innbyggerne i nabolandsbyene, som i stor grad tilhører urbefolkningen, utsatt for store hydrogensulfid-utslipp.
AP170528 Det er i liten grad mulig å øke produksjonen, det vil si antall gjestedøgn, uten å ha inn flere ansatte.
AP170528 - I hvilken grad kan ansatte erstattes med teknologi og maskiner i hotelldrift ?
AP170528 - Det enkle svaret på det er : I svært liten grad .
AA170528 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale i München søndag.
VG170527 Det handler i høyeste grad om politikk.
VG170527 Det er i storsamfunnets interesse at barn og sårbare grupper som opplever uro og frykt i forbindelse med voksnes inntak av alkohol, i mest mulig grad må få slippe å eksponeres for dette.
VG170527 - Men dere har da i stor grad også solgt unna ?
SA170527 Oppladningen til FA-cupfinalen handlet i stor grad om Wenger.
NL170527 Debatten om " sannhetskommisjonen " har også ei side som i liten grad trekkes fram.
FV170527 Oppladningen til FA-cupfinalen handlet i stor grad om Wenger.
DN170527 Amerikanske selskaper går i økende grad vekk fra cash-bonuser og mot tildeling av aksjer for å belønne toppsjefer, viser en ny trend.
DB170527 Hvor stor innvandring vi skal ha, er derimot i høyeste grad et politisk spørsmål.
DB170527 Det hun for to uker og en evighet siden omtalte som et fristed som hjelper henne å huske på « hva som virkelig betyr noe », har nå blitt en lynavleder for indre demoner, et brennpunkt for selvrettferdig og til en viss grad berettiget harme.
DA170527 - I hvilken grad er du underveis blitt informert om volds- og trusselsituasjonen som rektorene har fortalt dem om ?
BT170527 Oppladningen til FA-cupfinalen handlet i stor grad om Wenger.
AP170527 Forbudet for tunge kjøretøy over 12 meter skal gjelde fram til andre tiltak som i samme grad ivaretar sikkerheten er etablert, skriver Vegvesenet i en pressemelding.
AP170527 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsleder Nils Audun Karbø i Statens vegvesen, ifølge Drammens Tidende.
AP170527 - Dagens meglingstilbud ivaretar ikke i tilstrekkelig grad behovene til de barna som opplever de mest konfliktfylte bruddene.
AP170527 Nothing succeeds like success, er det noe som heter, men i hvilken grad disse bøkene faktisk slår igjennom her hjemme, er jeg mer usikker på.
AP170527 Oppladningen til FA-cupfinalen handlet i stor grad om Wenger.
AA170527 - Norge har i stor grad mistet kompetansen i dette håndverket.
AA170527 I større grad enn de fleste andre grupper kan rusmisbrukere bli utsatt for umyndiggjøring og tvang, og de trenger ei vaktbikkje.
VG170526 Spesielt på grunn av økende grad av voldsbruk og døde i gatene omtrent dagelig.
VG170526 Det er en kritisk situasjon med tiltagende grad av voldsbruk, og døde i gatene omtrent dagelig, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Leiv Marsteintredet.
NL170526 TS er i stor grad også historia til Nordland fylke.
NL170526 Men oppover i årsklassene, når spillerne blir tenåringer, vet vi at såkalt topping forekommer i større og mindre grad .
DN170526 - Vi skal etterforske datakriminalitet i samme grad som annen kriminalitet.
DN170526 - Cyberkriminalitet etterforskes i svært liten grad i dag.
DB170526 Den ikoniske veien med sin mektige utsikt over Stillehavet er sterkt trafikkert av turister sommerstid, og betyr svært mye for lokalbefolkningen som i stor grad lever av turistene.
DB170526 Forbrukere forventer i større og større grad at selskaper tar samfunnsansvar, og det bør de ta på alvor, sier hun til Dagbladet.
DB170526 Det forklares i stor grad med krisa i Venezuela, som gjør at landet ikke kan subsidiere olje til Cuba i bytte mot cubanske helsetjenester i samme grad som tidligere.
DB170526 Det forklares i stor grad med krisa i Venezuela, som gjør at landet ikke kan subsidiere olje til Cuba i bytte mot cubanske helsetjenester i samme grad som tidligere.
DB170526 I « Happy End » forsøkes det igjen iherdig å skyve vekk alt som er heftende eller ubehagelig, noe som for så ressurssterke mennesker i stor grad lykkes - bortsett fra at det altså alltid ligger der og lurer, likevel.
DB170526 Disse oppgavene må myndighetene være i stand til å utføre i størst mulig grad på egenhånd.
DB170526 - Visjonen de hadde for « Salazar's Revenge » var i stor grad i tråd med vår, og utvidet til og med det vi trodde var mulig å gjøre med filmserien.
DA170526 Der vi ser at det jobbes i høyden uten sikring, eller med mangelfull sikring, vil vi nå i enda større grad vurdere om vi skal gi overtredelsesgebyr.
DA170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.
AP170526 - Nordmenn sparer, men vi putter alle pengene på en hest - og det er dessverre ikke den sprekeste, sier Bentestuen, og viser til at nordmenn i stor grad foretrekker sparekonto.
AP170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø i en pressemelding.
AA170526 Der vi ser at det jobbes i høyden uten sikring, eller med mangelfull sikring, vil vi nå i enda større grad vurdere om vi skal gi overtredelsesgebyr.
AA170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.
AA170526 Tilbakemeldingene var i stor grad nedslående.
VG170525 Han « vet » imidlertid ikke i hvilken grad det er mulig « å sammenlikne oss ».
VG170525 - Dette koker konkret ned til hvilken grad av skyld man har utvist.
VG170525 I den grad man i Oslo var nervøse for at Norge ville bli « straffet » av USA for dette, så er faren over, i alle fall på kort sikt.
VG170525 Alle i Europa gjør i stor grad som amerikanerne sier : Det er vanskelig å motsette seg det amerikanerne ønsker.
VG170525 Og i den grad det er nødvendig å iverksette tiltak så blir det gjort.
SA170525 Det kan virke som om den norske befolkning i stor grad er enig i at Norge er et trygt og godt land å bo i.
SA170525 - Dette koker konkret ned til hvilken grad av skyld man har utvist.
FV170525 - Dette koker konkret ned til hvilken grad av skyld man har utvist.
DN170525 Bygging av motorveier i USA finansieres i stor grad av et fond - Highway Trust Fund ( HTF ) - som får inntekter fra bensinavgifter.
DN170525 Nå er brukervurderinger viktigere : 35 prosent bryr seg noe eller i stor grad om hotellets stjernevurdering, mens hele 50 prosent bryr seg noe eller i stor grad om tidligere gjesters vurderinger ¶
DN170525 Nå er brukervurderinger viktigere : 35 prosent bryr seg noe eller i stor grad om hotellets stjernevurdering, mens hele 50 prosent bryr seg noe eller i stor grad om tidligere gjesters vurderinger ¶
DB170525 STORE UTBETALINGER : Assisterende informasjonsdirektør Emma-Elisabeth Vennesland er bekymret over at utenlandske sykehus i økende grad overbehandler norske turister, og krever betaling deretter.
DB170525 - Vi ser at stadig flere sykehus får kommersielle eiere som stiller tøffe krav til fortjeneste, og vi mener at dette har resultert i større grad av overbehandling flere steder i verden, sier Vennesland, som sier at det er registrert flere tilfeller av unødige sykehusinnelggelser og også unødig behandling.
DB170525 - Dette koker konkret ned til hvilken grad av skyld man har utvist.
DB170525 Når NATO nå før en større rolle i kampen mot IS, handler det i stor grad om at NATO skal gjøre mer av det NATO allerede gjør, sier Solberg.
DB170525 » Men har feminister i noen særlig grad jobbet for fedres omsorgsrolle etter et samlivsbrudd ?
DB170525 Kunne du vært så gjev å sette dæ litt bedre inn i en sak som i aller høyeste grad har med dæ å gjøre ?
BT170525 I Manchester er væpnet politi synlig rundt togstasjonene og åstedet, men ellers i tilsynelatende liten grad .
BT170525 - Dette koker konkret ned til hvilken grad av skyld man har utvist.
AP170525 - Håpet er at vi med bakgrunn i forskningen fra Engle skal vite mer om i hvilken grad vi bør endre investeringene våre som en følge av klimaendringer, sier Bech-Moen.
AP170525 - Dette koker konkret ned til hvilken grad av skyld man har utvist.
AA170525 - Jeg fikk beskjed om å begrense støyen, og jeg anså ikke at det vi gjorde påvirket nabolaget i særlig grad .
AA170525 Det er en del forfattere som i større grad burde dyrket antydningens kunst, budskap og virkning kan bli desto sterkere på denne måten.
VG170524 Man kan ikke « sette røntgen på folk » når det gjelder å se i hvilken grad de tåler makt.
VG170524 Hun mener at hvis man ser på grad av alvorlighet, er skattesnusk i et lavt sjikte om man sammenligner med overtramp av andre idrettsstjerner.
SA170524 Likevel er det få eller ingen som i tilstrekkelig grad tør å protestere for å få til en endring ?
SA170524 - Jeg tror det er mange norske ungdommer som kan kjenne seg igjen i denne studien og som har opplevd at Instagram har gått utover deres trivsel og velvære i større grad enn de andre populære sosiale mediene.
SA170524 - Det som er positivt med YouTube, om man ikke selv er aktiv med å dele videoer, er at man i mindre grad enn på Instagram og Facebook må forholde seg til likes og kommentarer, sier Aarseth Johannessen.
NL170524 Heldigvis viser andre henvendelse rettet mot meg personlig, at folk flest i mye større grad ønsker å verner om naturlivet enn å tillate frislipp av motoriserte leketøy langs kysten vår.
DN170524 Norge ble i mindre grad rammet av WannaCry enn andre land som følge av at vi er en rik nasjon der mange har nye og oppdaterte datamaskiner.
DB170524 Hun viser til undersøkelser som viser at befolkningen i stor grad frykter terror.
DB170524 I den grad Trump tenkte på paven, så tok han i dette tilfellet ikke høyde for at paven selv er latin-amerikaner, og dermed - i prinsippet - en det er viktig å holde utenfor muren.
DB170524 Sagt på en annen måte, også her fra Brochmann-utvalget : « Hvis de som systematisk tilhører lavinntektsgruppene og i liten grad deltar i arbeidslivet, også er de som oppleves som kulturelt og verdimessig mest annerledes, kan tilliten settes på prøve.
DA170524 Etter flere avgjørelser i fransk høyesterett, praktiserer Frankrike internfluktalternativet i svært liten grad .
DA170524 Debatten må ta utgangspunktet i lovverket og rettsstatsprinsippene, og ikke i for stor grad bli politisert, sier Petit.
DA170524 Utbyggingen vil nemlig i stor grad bli finansiert ved bompenger.
BT170524 - Jeg tror det er mange norske ungdommer som kan kjenne seg igjen i denne studien og som har opplevd at Instagram har gått utover deres trivsel og velvære i større grad enn de andre populære sosiale mediene.
BT170524 - Det som er positivt med YouTube, om man ikke selv er aktiv med å dele videoer, er at man i mindre grad enn på Instagram og Facebook må forholde seg til likes og kommentarer, sier Aarseth Johannessen.
AP170524 Men mange føler tilhørighet både til Norge og til opprinnelseslandet, i høyest grad folk fra Pakistan, Sri Lanka og Kosovo : ¶
AP170524 Innvandrere fra Somalia, som også i gjennomsnitt har relativt kort botid i Norge, snakker i stor grad norsk hjemme : ¶ - 60 prosent av somaliske innvandrere oppgir at de snakker norsk hjemme.
AP170524 Folk fra Afghanistan og Eritrea oppgir i minst grad at de snakker norsk hjemme, men dette kan henge sammen med kort botid i Norge, ifølge SSBs prosjektleder Kjersti Stabell Wiggen.
AP170524 Det er innvandrere fra Afghanistan og Iran som i størst grad har brutt tilhørigheten med hjemlandet sitt.
AP170524 Den andre enden av skalaen viser at 3 prosent av innvandrerne føler svært liten eller ingen grad av tilhørighet til Norge.
AP170524 - Når vi sammenligner resultatene for land som var med i undersøkelsen både i 2005/2006 og 2016, er det større grad av tilhørighet i dag for alle land, og mye lavere andel som har lav grad av tilhørighet til Norge, skriver SSB i rapporten.
AP170524 - Når vi sammenligner resultatene for land som var med i undersøkelsen både i 2005/2006 og 2016, er det større grad av tilhørighet i dag for alle land, og mye lavere andel som har lav grad av tilhørighet til Norge, skriver SSB i rapporten.
AP170524 12 prosent angir svært liten eller ingen grad av tilhørighet til hjemlandet.
AP170524 - Jeg tror det er mange norske ungdommer som kan kjenne seg igjen i denne studien og som har opplevd at Instagram har gått utover deres trivsel og velvære i større grad enn de andre populære sosiale mediene.
AP170524 - Det som er positivt med YouTube, om man ikke selv er aktiv med å dele videoer, er at man i mindre grad enn på Instagram og Facebook må forholde seg til likes og kommentarer, sier Aarseth Johannessen.
AA170524 Også i Hongkong var markedet påvirket, men i mindre grad .
AA170524 - I forarbeidene til den nye loven, kommer det fram en viss grad av avkriminalisering for heleri begått i utlandet.
AA170524 For å få de gruppene som faller utenfor tilbake i jobb, må man i større grad friste dem til å jobbe og sette dem bedre i stand til å arbeide, ifølge IMF.
AA170524 Norge ble i mindre grad rammet av WannaCry enn andre land som følge av at vi er en rik nasjon der mange har nye og oppdaterte datamaskiner.
AA170524 Norge ble i mindre grad rammet av WannaCry enn andre land som følge av at vi er en rik nasjon der mange har nye og oppdaterte datamaskiner.
AA170524 Norge står foran avgjørende diskusjoner om hva slags forsvar vi skal ha og i hvor stor grad vi skal « danse etter Natos og USAs pipe ».
VG170523 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale.
VG170523 » Men det har ikke Tine kunnet gjøre med særlig grad av troverdighet siden Tine i mer enn ti år har samarbeidet med irske Dairygold som har laget jarlsbergost på lisens for EU-markedet.
VG170523 For å eksemplifisere dette, viste han til sakene mot Fritz Moen, som ble dømt for to drap, i stor grad på bakgrunn av egen tilståelse.
VG170523 Konseptet skal imidlertid videreføres i så stor grad som mulig i hele landet.
VG170523 Jeg kan ikke helt se at det er en sånn signaleffekt så lenge det samme skal gjelde for hele landet i størst mulig grad .
SA170523 Det skal det i høyeste grad også gjøre.
NL170523 Det er en uansvarlig fortielse fra våre politikere, for den politiske ideologien som skaper volden og hatet, har i høyeste grad noe med islam å gjøre.
NL170523 I noen grad er det riktig å bygge opp beredskap sentralt.
FV170523 Det skal det i høyeste grad også gjøre.
DN170523 Mustad tror ikke angrepet vil påvirke valget i særlig grad .
DB170523 Nå er dette i stor grad på plass.
DB170523 - I den grad bemanningen har økt, er det mest på bakgrunn av arrangørkrav.
DB170523 I Telenor Arena for to uker siden besto også publikum i stor grad av barnefamilier, bestevenninner, vennegjenger.
BT170523 Det skal det i høyeste grad også gjøre.
AP170523 Dersom det er IS som står bak mener Solberg angrepet i mindre grad er ment å påvirke valget, men heller handler om det som skjer i Midtøsten.
AP170523 Vi mener at meldingen i mye større grad burde drøfte virkemidler og strategier : Hvordan klarer vi å nå de mål vi setter oss med de ressurser og fortrinn vi råder over ?
AP170523 Norgesprofilering bør i mye større grad promotere attraktive og urbane opplevelser : kunst, kultur, mat, shopping, musikk, natteliv, modernitet og ikke minst mennesker, skriver lederne for Oslo-Filharmonien og Munchmuseet.
AA170523 Dersom det er IS som står bak mener Solberg angrepet i mindre grad er ment å påvirke valget, men heller handler om det som skjer i Midtøsten.
AA170523 Klundseter opplyser at han i liten grad kan kommentere spørsmål knyttet til bevisene i saken, og som vil være gjenstand for bevisføring i retten.
AA170523 Tiltalen mot den tidligere polititoppen hviler i stor grad på forklaringen til Cappelen, som hevder Jensen fikk penger mot å beskytte ham og hasjforretningen.
AA170523 Evalueringer av ordningen viser at de sentrale intensjonene i stor grad er oppfylt. men særlig på mindre steder kan det være vanskelig å gi alle pasienter egen fastlege.
AA170523 Gjerningsmennene har i stor grad vært såkalte ensomme ulver uten kjent tilhørighet i noe nettverk.
AA170523 Den terroren europeiske byer har opplevd det siste tiåret, er i stor grad « importert ».
VG170522 Omfattende anti-terrorlover og nye virkemidler, blir i stadig større grad brukt mot uskyldige borgere og utsatte grupper. som illustrert nylig sist ved saken mot CAGE menneskerettighetsaktivist M.
VG170522 Pappa betalte gården i stor grad ved å hugge deler av skogen, men om vi så skulle snauhogget alt vi har, ville det bare betalt en brøkdel av lånet vårt nå.
VG170522 Én ting er dyrevelferden og dyrenes livskvalitet, men tenk også på mengden antibiotika som inntas på slike bruk, og da ikke bare for å behandle sykdom, men i stor grad også forebyggende, så de skal kunne ha så høy dyretetthet.
VG170522 Nå skal erstatningen i større grad utmåles separat for hver av gjerningspersonene, og den økte belastningen for offeret skal tas hensyn til.
VG170522 Så kan man spørre seg i hvilken grad det egentlig er mulig å moderere og redigere hva som er greit og ikke for nesten to milliarder mennesker fra helt ulike kulturer.
SA170522 - Dette er i stor grad tiltak som boligeier selv kunne gjøre selv også med det gamle systemet.
SA170522 Selv med en så stor motor som testbilen har, er det i mindre grad en sportsbil og i høyere grad nettopp en GT-bil for de lange og komfortable turene.
SA170522 Selv med en så stor motor som testbilen har, er det i mindre grad en sportsbil og i høyere grad nettopp en GT-bil for de lange og komfortable turene.
SA170522 Selv med en så stor motor som testbilen har, er det i mindre grad en sportsbil og i høyere grad nettopp en GT-bil for de lange og komfortable turene.
SA170522 Selv med en så stor motor som testbilen har, er det i mindre grad en sportsbil og i høyere grad nettopp en GT-bil for de lange og komfortable turene.
SA170522 - Det eneste er at det fortsatt er to måneder til, så hvis ting skulle skje i en eller annen grad vet man jo aldri, men jeg ser likt på situasjonen som da jeg leide han ut, og det er at han skal tilbake til oss rundt 20. juli, sier Flovik.
SA170522 Kanskje i like stor grad er Totti berømt for å ha holdt seg lojal til sin kjære klubb gjennom hele karrièren - tross at det kun er blitt med en serietittel.
SA170522 divisjon, hvor fotballresultater preger hans mentale helse i en helt annen grad enn da han var rekrutt-trener.
NL170522 Karlsens fagkollega fra Tromvik, Edmund Edvardsen, har reist kritikk mot den skolehistoriske forskninga i Norge fordi allmuen i for liten grad kommer til ordet.
NL170522 Vårt mål for de neste 10 år er å gjøre våre wavelet-baserte metoder i stand til å studere store kjemiske og biologiske systemer i nærvær av sterke elektriske og magnetiske felt, hvor man i liten grad kan forutsi og måle hva som vil skje : å være sikker på at resultatene er nøyaktige vil derfor være av stor verdi.
NL170522 Mange i Alta føler seg i økende grad sviktet av myndighetene.
DN170522 Tveitereid jobber til daglig med å forvalte investeringene til Stenshagen-familien, men forvalter også sin egen aksjeportefølje gjennom Aat Invest, som i stor grad investerer i de samme selskapene Stenshagen-formuen er investert i.
DN170522 - Valutakrysset EURNOK er likevel relativt stabil, men det handler i stor grad om at euro er styrket en del de seneste dagene, skriver analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets sin morgenrapport.
DN170522 Chan og de andre ansatte fikk tidligere i år et skarpt notat som påpekte at WHOs ansatte i liten grad retter seg etter reglene for reise, samtidig som organisasjonen er under økende press fra giverland.
DB170522 - Det er i tråd med folkeretten, i den grad norske styrker bekjemper styrker som angriper Irak, sier jussprofessor Geir Ulfstein.
DB170522 - Det er i tråd med folkeretten, i den grad norske styrker bekjemper styrker som angriper Irak, sier Ulfstein.
DB170522 I mitt store kontaktnettverk blant minoritetsnordmenn ser jeg at menn tar del i barnepass og husarbeid i mer eller mindre ord like stor grad som kvinnen.
DB170522 Noe som kanskje kan komme som en overraskelse er at Facebook i noen grad tillater bilder av ikke-seksuell mishandling av barn på siden.
DB170522 Juche-ideologien er mindre framtredende i Kim Jong Uns Nord-Korea enn i bestefarens, og er i stor grad erstattet at slagordet Songun, militæret først.
DA170522 Men han følger med i den grad det er mulig.
DA170522 Det handler i stor grad om ensomhet.
DA170522 Det å være en skuespiller og mor handler i stor grad om å kunne sjonglere de to elementene i livet.
BT170522 Chan og de andre ansatte fikk tidligere i år et skarpt notat som påpekte at WHOs ansatte i liten grad retter seg etter reglene for reise, samtidig som organisasjonen er under økende press fra giverland.
BT170522 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale.
BT170522 Vidare forpliktar HFK seg til å stille til rådvelde for Innovest turvande utstyr ved Haukeland sykehus i den grad dette ikkje skjer til skade for den normale kliniske verksemda eller den ordinære undervisnings- eller forskningsverksemda ved sjukehuset. - 22 - 16-025171ASD-BORG/03 Det er ein føresetnad at partane opprettar særskilt avtale om omfanget, bruken og eventuelt vederlag for lokaler og utsty
BT170522 Innovest har i liten grad under ankeforhandlingen utdypet hva som skulle tilsi at arbeidsavtalen blir ugyldig på dette grunnlaget.
BT170522 I utgangspunktet ble medarbeiderne i GenKols-prosjektet lønnet av Innovest, men basert på bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at det i noen grad ble benyttet personell lønnet av Helse Bergen.
BT170522 I den grad institusjonene har bidratt er det derfor ikke som følge av at de var forpliktet etter GenKols-avtalen.
BT170522 For lagmannsretten har det vært omfattende bevisførsel knyttet til i hvor stor grad særlig Helse Bergen, men også Universitetet i Bergen, har vært nødvendige bidragsytere for å oppfylle kontraktsforpliktelsene.
BT170522 Personlig mener jeg casene, spesielt de av oss som også har journalistisk erfaring, ikke er uten ansvar, og kan og bør være med å påvirke sakene og vinklingene, i den grad det går.
AP170522 Ifølge Øygard slår dette i liten grad inn i Brasils økonomi fordi den er så skjermet.
AP170522 I større grad enn tidligere ser vi nå at veien inn i arbeidslivet er avgjørende for at unge mennesker etablerer seg med barn.
AP170522 - Dette er i stor grad tiltak som boligeier selv kunne gjøre selv også med det gamle systemet.
AP170522 Selv med en så stor motor som testbilen har, er det i mindre grad en sportsbil og i høyere grad nettopp en GT-bil for de lange og komfortable turene.
AP170522 Selv med en så stor motor som testbilen har, er det i mindre grad en sportsbil og i høyere grad nettopp en GT-bil for de lange og komfortable turene.
AP170522 - Det eneste er at det fortsatt er to måneder til, så hvis ting skulle skje i en eller annen grad vet man jo aldri, men jeg ser likt på situasjonen som da jeg leide han ut, og det er at han skal tilbake til oss rundt 20. juli, sier Flovik.
AP170522 Kanskje i like stor grad er Totti berømt for å ha holdt seg lojal til sin kjære klubb gjennom hele karrièren - tross at det kun er blitt med en serietittel.
AP170522 divisjon, hvor fotballresultater preger hans mentale helse i en helt annen grad enn da han var rekrutt-trener.
AA170522 Chan og de andre ansatte fikk tidligere i år et skarpt notat som påpekte at WHOs ansatte i liten grad retter seg etter reglene for reise, samtidig som organisasjonen er under økende press fra giverland.
AA170522 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale.
VG170521 Lars Bohinen var av den oppfatning at det i større grad var laget hans som ødela for seg selv, framfor at Aalesund var ekstremt gode.
DN170521 - I hvor stor grad kan meningsmålingene virke inn på valget ?
DN170521 Forskerne bak rapporten har ikke vurdert i hvilken grad den økte aktiviteten innen samferdsel har fortrengt annen verdiskapning og sysselsetting.
DN170521 I dag er det full barnehagedekning i de fleste kommuner, i stor grad takket være den felles dugnaden mellom det offentlige og private på 2000-tallet, sier forfatteren.
DA170521 Kanskje i større grad enn hva som var nødvendig, smilte Boasson Hagen.
AP170521 Chan og de andre ansatte fikk tidligere i år et skarpt notat som påpekte at WHOs ansatte i liten grad retter seg etter reglene for reise, samtidig som organisasjonen er under økende press fra giverland.
AP170521 Mer teknologi og bedre tilgang til systemer i bilene skal sikre at politiet i støre grad kan jobbe fra bilen og ha bedre kontakt med operasjonssentralen.
AP170521 Det skal vi i større grad ta vare på, sier han.
AP170521 De vil i større grad se ressursene som er ute, og patruljen ser sitt oppdrag på telefon eller nettbrett i bilen.
AP170521 De skal støtte politipatruljene ute i mye større grad enn i dag.
AP170521 VG avslørte at norske pasienter bindes fast ulovlig i langt større grad enn det helsevesenets egne kontrollorganer har avdekket, skriver artikkelforfatterne.
AP170521 En måned tidligere hadde VG avslørt at norske pasienter bindes fast ulovlig i langt større grad enn det helsevesenets egne kontrollorganer har avdekket.
VG170520 Nå er de aktuelle med sin niende singel på engelsk ( de må da sannelig være landets mest hardtarbeidende gruppe ? ) og « Like It Like It » er i størst grad et bevis på at overgangen til engelsk var noe forhastet.
NL170520 Den politikken som nå føres gjennom at man i større grad skal legge om til stordrift er en trussel for nettopp den trygge og rene maten vi produserer i Norge.
NL170520 Da må jo vi legge til rette for å øke norsk matproduksjon, basert i størst mulig grad på norske ressurser som følge av denne utviklingen.
DB170520 Samtidig ble de to lederne enige om at Nato-landene i større grad må følge opp det offisielle målet om at medlemslandene skal bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar.
DB170520 Atieva ), begge basert i USA men i stor grad finansiert av kinesisk kapital.
DB170520 Rolles' budskap ligner i stor grad på det som ble fremmet av Johan Hari, forfatter av « Chasing the scream », da han besøkte Oslo i 2015.
AP170520 Også nabolandene merker i økende grad desperate mennesker som flykter fra Venezuela.
AP170520 Raisi er tilhenger av en « motstandsøkonomi » med større grad av selvforsyning.
AP170520 Statistikken påvirkes dermed i stor grad av politiets valgte strategier og innsats.
AA170520 - Turistundersøkelsen fra Innovasjon Norges viser at de som besøker Trøndelag spiser lokal mat i større grad enn de gjør andre steder ellers i landet.
VG170519 Sett bort fra en Stanley Kubrick-klinisk introduksjon som lefler med metafysikken, og som i liten grad følges opp, samt noen lag med pompøsitet rundt midtveis ( Fassbender som androiden David, i samtale med seg selv som androiden Walter ), er « Alien : Covenant » forbilledlig rett-på-sak.
VG170519 Tilsvarende har majoritetsbefolkningen i mange europeiske land i økende grad sett til kristendommen i forsøk på å besvare spørsmålet « hvem er vi.
VG170519 Jeg tror den handler om at vi i økende grad knytter religion og nasjonal identitet sammen på måter som lett lar seg politisere, en identitetsbygging av religion.
VG170519 Høyrepopulister i Europa og USA har de siste to tiårene i økende grad lagt sin elsk på kristendommen, og enkelte mainstream-politikere har i noen grad fulgt etter.
VG170519 Høyrepopulister i Europa og USA har de siste to tiårene i økende grad lagt sin elsk på kristendommen, og enkelte mainstream-politikere har i noen grad fulgt etter.
VG170519 Et sted på veien sluttet frasen « våre kristne og humanistiske verdier » å være primært en etisk rettesnor, og ble i stadig økende grad en rettesnor i kampen for å definere hva det vil si å være norsk.
VG170519 Debatt Høyrepopulister i Europa og USA har de siste to tiårene i økende grad lagt sin elsk på kristendommen, og enkelte mainstream-politikere har i noen grad fulgt etter.
VG170519 Debatt Høyrepopulister i Europa og USA har de siste to tiårene i økende grad lagt sin elsk på kristendommen, og enkelte mainstream-politikere har i noen grad fulgt etter.
VG170519 De legger i økende grad vekt på å finne ut hva « sann » islam er.
VG170519 I det store og det hele, kan interne forhold som politisk dissens og menneskerettigheter i liten grad bli påvirket av en president.
SA170519 Lovbruddet Assange nå er etterlyst for i Storbritannia, er av mindre alvorlig grad enn det han ble etterforsket for i Sverige, uttaler britisk politi.
SA170519 - Selv om vi har sving en del i prestasjonene, har vi begynt å stabilisere prestasjonene i større grad i det siste, sier Andressen.
NL170519 - Selv om retten er kommet til at tiltalte var uaktsom, kan det ut fra det strenge kravet til bevis i straffesaken ikke legges til grunn med tilstrekkelig grad av sikkerhet at ikke forhold som tiltalte ikke hersket over, medvirket til at hun ikke klarte å rette opp hengeren.
NL170519 Det er tross alt åpenbare årsaker til at en norsk regjering, når den legger frem en slik melding i 2017, understreker vår egeninteresse i så stor grad som den gjør.
NL170519 Dette bør i høyeste grad få mer nasjonal oppmerksomhet, men ikke i form av en kommisjon som har offerfortellingen som utgangspunkt.
NL170519 Det er merkelig at dette ikke i større grad er fanget opp av norske produsenter, det virker som det meste er produsert i Sverige.
NL170519 Det er ikke så ofte vi får inn i stua et så bastant inntrykk av en naturlig rytme - som er så i den grad undertrykt i vårt vanlige, mer eller mindre urbane hverdagsliv, styrt som det er av minuttvisere og avtaler.
NL170519 Europabevegelsen ønsker at Norge skal ha en sterkere innflytelse på EU - spesielt på områder som i stor grad angår norske interesser og solidaritet mellom de som bor i EØS og EU..
NL170519 Det andre er at barn i svært stor grad arver foreldrenes utdanningsnivå.
NL170519 Barn arver i svært stor grad arver foreldrenes utdanningsnivå.
FV170519 - I noen perioder vil det bli manuell dirigering med følgebil, men det vil bare være to-tre kvelder, så arbeidet vil ikke hindre trafikken i stor grad , sier Kvinlaug.
FV170519 Han mener aktors prosedyre i stor grad bygger på synsing, tolkninger og meninger og lite på håndfaste beviser.
DN170519 Partipolitisk standpunkt påvirker bare til en viss grad folks tillit til norske medier. 840 av de 5000 deltakerne i Medborgerpanelet er tilfeldig trukket ut og spurt hvilken grad av tillit de har til NRK Dagsrevyen, TV 2-nyhetene, Aftenposten, Dagens Næringsliv og Klassekampen.
DN170519 840 av de 5000 deltakerne i Medborgerpanelet er tilfeldig trukket ut og spurt hvilken grad av tillit de har til NRK Dagsrevyen, TV 2-nyhetene, Aftenposten, Dagens Næringsliv og Klassekampen.
DB170519 Det var spor av vind på de to siste milene, men ikke nok til at feltet sprakk opp i stor grad .
DB170519 « Grunnen til at vi ville testen denne hypotesen var at vi i samtaler med ansatte i Peppes fikk tilbakemelding om at menn i litt mindre grad spiste salat enn kvinner. » « Fremoverlent » ¶
DB170519 Lovbruddet Assange nå er etterlyst for i Storbritannia, er av mindre alvorlig grad enn det han ble etterforsket for i Sverige, uttaler britisk politi.
DA170519 I 1953 ble den folkevalgte statsministeren Mohammad Mosaddegh veltet i et kupp som i stor grad ble orkestrert av USA og Storbritannia.
DA170519 Lovbruddet Assange nå er etterlyst for i Storbritannia, er av mindre alvorlig grad enn det han ble etterforsket for i Sverige, uttaler britisk politi.
DA170519 Han mener aktors prosedyre i stor grad bygger på synsing, tolkninger og meninger og lite på håndfaste beviser.
BT170519 Helium brukes i økende grad i laboratorier og til å kjøle MR-maskiner, som brukes i moderne billeddiagnostikk.
BT170519 Kleppe viste til at Jensen i liten grad har villet samarbeide med politiet og Spesialenheten i etterforskningen.
BT170519 Da Spesialenheten skulle dokumentere Jensens rolle i Cappelens storstilte narkotikainnførsel, baserte de seg i stor grad på tolking og indisier.
AP170519 - For nordmenn som i økende grad reiser utenlands, er det også viktig at sakene er gjenkjennelige.
AP170519 - Bruken av ressurser må til en viss grad basere seg på at en vurderer dette fra sak til sak.
AP170519 Hansson fikk for et par år siden kritikk fordi han i mindre grad enn de andre representantene møtte til avstemninger i salen.
AP170519 Helium brukes i økende grad i laboratorier og til å kjøle MR-maskiner, som brukes i moderne billeddiagnostikk.
AP170519 For Jensens vedkommende viste Kleppe til at han liten grad har villet samarbeide med politiet og Spesialenheten i etterforskningen.
AP170519 - Men her har Spesialenheten synset, ment og trodd, og i langt mindre grad vært i stand til å legge frem beviser, som styrker dette, legger han til.
AP170519 - Selv om vi har sving en del i prestasjonene, har vi begynt å stabilisere prestasjonene i større grad i det siste, sier Andressen.
AA170519 Lovbruddet Assange nå er etterlyst for i Storbritannia, er av mindre alvorlig grad enn det han ble etterforsket for i Sverige, uttaler britisk politi.
AA170519 - Vi tror ikke dette vil ramme våre butikker i nevneverdig grad , så dette vil nok få minimale konsekvenser, sier Kristiansen.
AA170519 Han mener aktors prosedyre i stor grad bygger på synsing, tolkninger og meninger og lite på håndfaste beviser.
AA170519 Han mener aktors prosedyre i stor grad bygger på synsing, tolkninger og meninger og lite på håndfaste beviser.
AA170519 - Vi tror ikke dette vil ramme våre butikker i nevneverdig grad , så dette vil nok få minimale konsekvenser, sier Kristiansen.
AA170519 Som forteller at moderne wicca i stor grad bygger på ei bok som utkom i 1954, ei bok som het « Witchcraft Today ».
AA170519 - Ansatte ved museet må berømmes i høyeste grad , de gjør jobben sin og mer enn det.
AA170519 Han representerer en helt ny type idolisering i en tid der antall treff på YouTube, og streamingtall, i større grad er med på å definere hvem som blir de nye store musikkidolene.
VG170518 I dommen påpekes det at Cappelens forklaring i stor grad stemmer overens med andre bevis som politiet har innhentet.
SA170518 Det er ingen tvil om at folk i økende grad verdsetter de gode byrommene og byens tette kvaliteter.
SA170518 I mellomtiden mener Hovde at bilen i større grad vil hjelpe føreren i ulike situasjoner, og at systemer som i dag kun finnes på dyrere biler vil bli vanligere i alle type biler, som å parkere, holde avstand til bilen foran, passe på at vi følger fartsgrensen samt nødbremse ved fare for påkjørsel.
SA170518 Biljournalisten mener mange produsenter vil fortsetter utviklingen av sine konvensjonelle motorer, men at enda flere vil gå for ulik grad av elektrifisering.
SA170518 Da kan man utvikle sin egen roing og teknikk i større grad , uten å være avhengig av andre.
NL170518 « På glatt veibane holdt han etter forholdene for høy hastighet og/eller rettet ikke i tilstrekkelig grad oppmerksomhet mot veibanen foran seg, slik at han fikk sleng på hengeren som kom over i venstre kjørefelt... », heter det i tiltalen mot 47-åringen.
NL170518 Selve fengslingskjennelsen er unntatt offentlighet og heller ikke politiet ønsker å kommentere saken i nevneverdig grad .
NL170518 Kunnskap vil i seg selv ikke forandre på at vi lever i en situasjon med en stor grad av politisk avmakt, og vår grad av selvbestemmelse over saker som angår oss er til enhver tid prisgitt hva majoriteten synes er rimelig.
NL170518 Kunnskap vil i seg selv ikke forandre på at vi lever i en situasjon med en stor grad av politisk avmakt, og vår grad av selvbestemmelse over saker som angår oss er til enhver tid prisgitt hva majoriteten synes er rimelig.
NL170518 I industrien er vi fornøyde med at det i stor grad er tverrpolitisk enighet om at Norge også i fremtiden skal være en stolt og verdensledende industrinasjon.
NL170518 Det jeg har sett av nordnorsk ungdom er at vi er frittalende, politisk, kulturelt og sosialt engasjert i aller høyeste grad .
FV170518 I mellomtiden mener Hovde at bilen i større grad vil hjelpe føreren i ulike situasjoner, og at systemer som i dag kun finnes på dyrere biler vil bli vanligere i alle type biler, som å parkere, holde avstand til bilen foran, passe på at vi følger fartsgrensen samt nødbremse ved fare for påkjørsel.
FV170518 Biljournalisten mener mange produsenter vil fortsetter utviklingen av sine konvensjonelle motorer, men at enda flere vil gå for ulik grad av elektrifisering.
DN170518 - Dette vil selvsagt gjelde for fiskeri og havbruk, men også i høy grad for reiselivet, sier Solberg, som hevder en voksende kinesisk middelklasse for alvor har fått øynene opp for Nord-Norge som turistdestinasjon.
DB170518 - Det rammer i særlig grad unge, uføre, som kan risikere å bli leietakere i en dårlig bolig på livstid.
DB170518 Han mener at omskjæringsdebatten, som kommer opp med jevne mellomrom, i år har vært bedre enn tidligere, med større grad av faktabasert argumentasjon.
DB170518 I hvilken grad Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes greier å markere fornyelse vil være avgjørende for hele venstresidas framtid.
DB170518 Når forskere skal peke på årsakene, kommer man fram til at det i stor grad skyldes innvandringen.
DB170518 Det gjør imidlertid de mange andre like smarte og hardtarbeidende folka som ikke lykkes i samme grad .
DA170518 Spesialetterforskeren har stor grad av uavhengighet, og kan selv velge om han vil informere justisdepartementet om etterforskningen, skriver The New York Times.
DA170518 Vårt konkurransefortrinn ligger i den høye kunnskapen til våre arbeidstakere og hvor vi har en svært høy grad av læring i arbeidslivet.
BT170518 Imidlertid har spesialetterforskeren en stor grad av uavhengighet, og han kan selv velge om han vil informere justisdepartementet om etterforskningen eller ikke, skriver The New York Times.
BT170518 Vi løser dette i stor grad med nybygg, sier Kittang.
BT170518 Kittang sier alle samband får høy grad av elektrisk drift.
BT170518 Skolen er ikke godt nok universelt utformet, bygget har dårlig tilpassede fasiliteter som ikke er tilrettelagt med nødvendige arealer og hjelpemidler for å utøve den grad av daglig hjelp elevene trenger.
BT170518 I mellomtiden mener Hovde at bilen i større grad vil hjelpe føreren i ulike situasjoner, og at systemer som i dag kun finnes på dyrere biler vil bli vanligere i alle type biler, som å parkere, holde avstand til bilen foran, passe på at vi følger fartsgrensen samt nødbremse ved fare for påkjørsel.
BT170518 Biljournalisten mener mange produsenter vil fortsetter utviklingen av sine konvensjonelle motorer, men at enda flere vil gå for ulik grad av elektrifisering.
BT170518 Da kan man utvikle sin egen roing og teknikk i større grad , uten å være avhengig av andre.
AP170518 En viktig del av striden har vært i hvor stor grad man skulle føre denne saken i det offentlige rom.
AP170518 Audun Mortensens forfatterskap er i høy grad basert på sampling, remiksing og lån fra andre forfattere.
AP170518 I mellomtiden mener Hovde at bilen i større grad vil hjelpe føreren i ulike situasjoner, og at systemer som i dag kun finnes på dyrere biler vil bli vanligere i alle type biler, som å parkere, holde avstand til bilen foran, passe på at vi følger fartsgrensen samt nødbremse ved fare for påkjørsel.
AP170518 Biljournalisten mener mange produsenter vil fortsetter utviklingen av sine konvensjonelle motorer, men at enda flere vil gå for ulik grad av elektrifisering.
AP170518 Da kan man utvikle sin egen roing og teknikk i større grad , uten å være avhengig av andre.
AA170518 Også der skal forklaringen være at investorer i økende grad er bekymret som følge av motgangen for Trump i forbindelse med FBI-granskingen. ( ©NTB ) ¶
AA170518 Spesialetterforskeren har stor grad av uavhengighet, og kan selv velge om han vil informere justisdepartementet om etterforskningen, skriver The New York Times.
AA170518 Så nærmet jeg meg folkemusikken i stadig større grad , og da var Gåte nærliggende.
VG170517 Særlig kantspillerne har bidratt i større grad denne sesongen enn forrige sesong.
NL170517 Kanskje en grad eller to mer i sentrum.
DB170517 Forklaringen på nedgangen skal være at investorene nå i økende grad er bekymret som følge av motgangen mot Trump i forbindelse med FBI-granskingen.
DB170517 François Bayrou, som Macron til en viss grad kan takke for å ha blitt president, er utnevnt til justisminister.
AP170517 Forklaringen på nedgangen skal være at investorene nå i økende grad er bekymret som følge av motgangen mot Trump i forbindelse med FBI-granskingen.
AP170517 Nå har vi gjort noe med det i den grad at det for første gang på ti år er venteliste for å få tildelt spillemidler i Oslo.
AA170517 Forklaringen på nedgangen skal være at investorene nå i økende grad er bekymret som følge av motgangen mot Trump i forbindelse med FBI-granskingen. ( ©NTB ) ¶
AA170517 Nå er det i stor grad korpsene som tar seg av formidlingen.
VG170516 Kaptein Holøs mener at Norge spilte « hakkete » i åpningskampen mot Frankrike, at de ikke hadde flyt mot Sveits, mens pucken spratt Norges vei i « veldig » stor grad mot Slovenia ( 5-1 ).
VG170516 Kristiansunds playmaker klarte imidlertid ikke å prege kampen i særlig grad , bortsett fra et flott raid som Ghayas Zahid stoppet ulovlig 20 minutter før slutt.
VG170516 Men det er ikke bare dem med lavest inntekt som rammes, også nedre del av middelklassen har i økende grad sett seg om etter mer enn en jobb for å klare utgiftene.
VG170516 Det er litt uklart i hvor stor grad dette er mulig, men det finnes sårbarheter, sier Gjøsteen.
VG170516 Svaret er at den type kriminalitet som WannaCry representerer har stor « glede » av kryptovalutaer der politiet i begrenset grad klarer å spore pengeflyten.
VG170516 Noen blir rike, det inspirerer andre og tjente penger blir til en viss grad re-investert i ny kriminell aktivitet.
VG170516 Rusomsorgen hviler i stor grad på ideelle organisasjoner.
VG170516 Så kom avsløringene som til en viss grad bekreftet de syltynne teoriene på Facebook.
VG170516 VG har den siste uken skrevet flere saker om den norske bunaden, som i stadig større grad produseres i land som Kina og Thailand og i de baltiske land.
SA170516 Vålerenga dominerte ikke banespillet i like stor grad som i første omgang.
SA170516 Det betyr at den totale økonomien ikke er styrket i særlig grad , sier Jørgensen.
NL170516 Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor politisert hele denne prosessen vil bli, og i hvilken grad den vil prege Sametingets arbeid i årene som kommer.
NL170516 Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor politisert hele denne prosessen vil bli, og i hvilken grad den vil prege Sametingets arbeid i årene som kommer, skriver Bård A.
DN170516 Under høringen viste forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) til sine forgjengere, og framholdt at hun i liten eller ingen grad kunne ta ansvar for salget.
DB170516 Videre tok Edvartsen til en viss grad selvkritikk for egen lederstil, og uttalte at han kunne ta stor plass.
DB170516 Mens Norge var tidlig ute og satset på kvinnefotball, er det først nå spanjolene til en viss grad gjør det samme.
DB170516 Etter alt å dømme ønsker regjeringen at denne regelen blir fulgt i større grad enn i dag.
DB170516 Det er denne faktoren som i særlig grad medvirker til manglende kjøpekraftsutvikling for tredje år på rad.
DB170516 Når Nubu kontakter familiene 18 måneder etter behandlingsslutt, forteller de at målsetningene om at ungdommen kan fortsette å bo hjemme, gå på skole og slippe ut av vold, kriminalitet og rusavhengighet i stor grad opprettholdes over tid.
DB170516 - Årsaken var at barneverntjenestene i liten grad benyttet tilbudet, sier Ostling.
DB170516 I dag er både kongefamilien og jenter i aller høyeste grad med når vi feirer det som en gang var blant Europas mest radikale, demokratiske og liberale konstitusjoner.
DB170516 Forestillingen om nasjonal enhet og kultur har vært dyrket i særlig stor grad i Norge hver gang landet har vært i økonomisk krise.
DB170516 På Nato-toppmøtet i Warszawa i juli i fjor ble det besluttet å bygge sterkere grad av motstandsdyktighet hos sivile myndigheter og foretak.
DB170516 Dette påvirker pensjonen i stor grad ..
DA170516 Ungdom med innvandrerbakgrunn og ungdom med dårlige karakterer ønsker i mindre grad å delta i feiringen, viser analysene de tre har gjort av undersøkelsen Ung i Oslo 2015.
DA170516 Forhandlingene i 2017 har i stor grad handlet om å operasjonalisere Stortingets vedtak, skriver Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
DA170516 Forhandlingene i 2017 har i stor grad handlet om å operasjonalisere Stortingets vedtak, skriver Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
BT170516 Under høringen viste forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) til sine forgjengere, og fremholdt at hun i liten eller ingen grad kunne ta ansvar for salget.
BT170516 Gang på gang har det vist seg at profitten til private sykehjem i stor grad kommer fra å gi de ansatte dårligere pensjon, lavere lønn og ulike former for bemanningskutt.
BT170516 Det betyr at den totale økonomien ikke er styrket i særlig grad , sier Jørgensen.
AP170516 Under høringen viste forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) til sine forgjengere, og framholdt at hun i liten eller ingen grad kunne ta ansvar for salget.
AP170516 Under høringen viste forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) til sine forgjengere, og framholdt at hun i liten eller ingen grad kunne ta ansvar for salget.
AP170516 Vålerenga dominerte ikke banespillet i like stor grad som i første omgang.
AP170516 Det betyr at den totale økonomien ikke er styrket i særlig grad , sier Jørgensen.
AA170516 - I praksis har Genève-sporet i stor grad blitt satt på sidelinjen av Astana-sporet, i hvert fall inntil videre, sier Aron Lund ved den amerikanske tenketanken The Century Foundation.
AA170516 Under høringen viste forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ( H ) til sine forgjengere, og framholdt at hun i liten eller ingen grad kunne ta ansvar for salget.
AA170516 Nedgangen skyldes i stor grad påsken.
AA170516 Utstillingen snakker i stor grad til vår intuitive forståelse for sammenhenger.
VG170515 I tredje periode skjedde det vel strengt tatt ikke stort, annet enn at tiden gikk og kanadierne lot være å anstrenge seg i særlig grad - med tanke på kvartfinalen 18. mai.
VG170515 Til neste sesong kan de i større grad dyrke Ødegaard i den offensive playmaker-rollen på midtbanen.
VG170515 Likevel tror han at den unge drammenseren kan vente seg en viktigere rolle i laget neste sesong, når han får være med på hele sesongoppkjøringen og tilpasset seg den nederlandske hverdagen i større grad .
VG170515 Vi nærmer oss å konkludere med at dette ikke vil berøre Norge i en omfattende grad .
VG170515 Hun mener både Kumle og Rossing har rett til en viss grad , men at frontene i diskusjonen er for steile.
SA170515 Deres utenforskap er i svært liten grad kontrollert av dem selv.
SA170515 Narkotikapolitikken er i stor grad basert på myter og fordommer.
SA170515 Det hadde også hjulpet om det i større grad ble aksept for å stenge veier.
SA170515 Eierne i Viking er aksjonærer, som i stor grad er blant byens formuende personer, og som har investert i klubben med hjertet, for å få sportslig suksess.
NL170515 De mest alvorlige postene i tiltalen omhandler fysiske overgrep i ulike grad mot syv fornærmede da de var under 16 år.
NL170515 Historien om Snøfrid Svåsedotter kan trekkes fram og at samiskspråklig opplæring ble i større eller mindre grad praktisert fra begynnelsen av 1700- til slutten av 1800-talet, før fornorskingen.
NL170515 Som folkevalgte og tillitsvalgte fra Finnmark er vi glad for at det i de siste årene har funnet sted et økt samarbeid om leteaktivitet, hvor selskap som opererer i Barentshavet samarbeider i større grad enn tidligere om sine operasjoner.
DN170515 Denne er i aller høyeste grad fortsatt til stede, ifølge Dalio.
DN170515 IT-leder om dataangrep : Norge rammet i liten grad
DN170515 IT-leder om dataangrep : Norge rammet i liten grad
DB170515 SKARP DESIGN : Tradisjonelt og funksjonelt interiør, i stor grad resirkulerte materialer, og overveiende grei kvalitetsfølelse.
DB170515 Til forskjell fra i valget av president er dette i stor grad 577 lokale valg, særlig på landsbygda hvor alle velgerne kjenner « sin » representant, så å ha røtter i sin valgkrets er viktig.
DA170515 Dokumentar-innhold strømmes i mye større grad enn før, fastslår NRK.
DA170515 Vi vil vektlegge prosjekter som er relativt konkrete med tanke på løsning, og i denne runden i mindre grad grunnleggende prosjekter som har et langt tidsperspektiv før en løsning kan komme i bruk.
DA170515 Konsekvensen av regjeringens forvaltningsplan er at dette området blir innskrenket i så stor grad at det bare så vidt er synlig på kartet, svarer Boisen.
BT170515 Byen Bergen, næringslivet og offentlig forvaltning på Vestlandet og studiesøkerne må kreve at UiB i større grad tar hensyn til dem enn til en historisk betinget universitetsstruktur.
BT170515 Dette er særlig tilfelle når det er et flertallsbyråd som styrer, mens et mindretallsbyråd i større grad må ta hensyn til hva et flertall i bystyret mener er til beste for byen.
BT170515 Og det handler i aller høyeste grad også om økonomi.
BT170515 De hører hjemme i Brann og de bør i aller høyeste grad bli for å kjempe for laget og klubben som de elsker og bidra til en best mulig utviklingsarena både for seg selv, sine kolleger og nye talenter.
AP170515 Vestlige land har i liten grad kritisert de saudiledede luftangrepene, men under et besøk i Jeddah for to uker siden ba Tysklands statsminister Angela Merkel om at luftangrepene må stanse.
AP170515 I fjor kom resultatene fra evalueringen : Sammenlignet med befolkningen er valgdeltagelsen på omtrent samme nivå, men de som er 16 og 17 år første gang de stemmer, stemmer i høyere grad enn de som får stemme først når de er 18. | 5.500 tok kontakt med ny chattetjeneste.
AP170515 Det hadde også hjulpet om det i større grad ble aksept for å stenge veier.
AP170515 Eierne i Viking er aksjonærer, som i stor grad er blant byens formuende personer, og som har investert i klubben med hjertet, for å få sportslig suksess.
AA170515 Vestlige land har i liten grad kritisert de saudiledede luftangrepene, men under et besøk i Jeddah for to uker siden ba Tysklands statsminister Angela Merkel om at luftangrepene må stanse.
AA170515 Det fører til en industriell matvareproduksjon der effektivitet og lønnsomhet i så stor grad settes i høysetet at det kan oppstå tvil om matsikkerheten blir tillagt sterk nok vekt.
AA170515 De siste åra har festivalen i økende grad introdusert tv-serier i spesialvisninger og sideprogram.
VG170514 - Selv om overskriftene i stor grad har vært negative, er det også positive sider ved det som har skjedd.
VG170514 Talen var i stor grad preget av Macrons ønske om å skape endringer og gi landet en ny giv.
VG170514 Det er veldig rart når jeg nesten hele livet har bodd i blokk i Groruddalen, der jeg i stor grad omgås innvandrere og trives godt med det, sier den profilerte politikeren.
VG170514 - Den ble i for stor grad enten oversett eller fordømt som rasistisk.
VG170514 I alle fall i små jødiske diasporaer som den norske, der man kanskje i større grad enn for eksempel i Israel og USA føler presset fra storsamfunnet.
VG170514 I motsetning til en rekke andre land ble Norge i liten grad rammet av angrepet.
SA170514 Talen var i stor grad preget av Macrons ønske om å skape endringer og gi landet en ny giv.
SA170514 | IT-leder om dataangrep : Norge rammet i liten grad
SA170514 Han påpeker at Norge ble i liten grad rammet i forhold til andre land, blant annet grunnet nye maskiner og tilfeldigheter.
DN170514 | IT-leder om dataangrep : Norge rammet i liten grad
DN170514 Han påpeker at Norge ble i liten grad rammet i forhold til andre land, blant annet grunnet nye maskiner og tilfeldigheter.
DN170514 Det at denne undersøkelsen dreier seg i stor grad om kundetilfredshet gjør Årets Byrå litt annerledes enn andre kåringer.
DN170514 Det at denne undersøkelsen dreier seg i stor grad om kundetilfredshet gjør Årets Byrå litt annerledes enn andre kåringer.
DB170514 Her fra det som i større grad er den norske virkeligheten - før cupkampen mot Gran IL i april.
DB170514 Dette i stor grad på grunn av Nord-Koreas atomvåpenprogram.
DA170514 Talen var i stor grad preget av Macrons ønske om å skape endringer og gi landet en ny giv.
AP170514 Politiet burde i mye større grad hatt kapasitet til å snakke om truslene som kan komme, og bidra sammen med andre myndigheter til å ruste oss for å motstå cyberkriminalitet som kan ramme hele samfunnet, sier Nystrøm.
AP170514 - Men denne regjeringen har også prioritert innsatsen mot overgrep mot barn, som i stor grad skjer over nettet.
AP170514 Reiseutgifter dekkes i liten grad . 3.
AP170514 Studier fra både Storbritannia og Tyskland viser at unge i større grad transporteres med bil.
AP170514 | Bent Høie om omstridt pasientformidler : - Handler i stor grad om å sko seg på andre menneskers lidelse ¶
AP170514 Jeg mener den i veldig stor grad handler om å sko seg på andre menneskers sykdom og lidelse, sier helseminister Bent Høie ( H ).
AA170514 Talen var i stor grad preget av Macrons ønske om å skape endringer og gi landet en ny giv.
AA170514 Han påpeker at Norge ble i liten grad rammet i forhold til andre land, blant annet grunnet nye maskiner og tilfeldigheter.
VG170513 Det ville være synd å si at hockeygutta utnyttet den sjansen i særlig god grad .
VG170513 Vår rikdom bygger i stor grad på et system som balanserer hensynet til dem som produserer varer og skaffer inntekter til landet, opp mot hensynet til hjelpepleiere, byråkrater og andre offentlig ansatte.
SA170513 - Deling av foreldrepermisjonen har bidratt til at fedre i enda større grad tar del i omsorgen for barnet allerede i første leveår.
DN170513 Beskyttelsesmekanismene som gjelder for løsepengevirus er i stor grad de samme som for annen god grunnsikring av IKT-systemer.
DN170513 - Deling av foreldrepermisjonen har bidratt til at fedre i enda større grad tar del i omsorgen for barnet allerede i første leveår.
DB170513 Hun drar en overraskende troverdig dekkhistorie om at hun leter etter det grønne sjalet sitt, men Sana kjøper den i så liten grad at hun slår over på arabisk, og mor legger seg langflat.
DB170513 De kan bagatelliseres eller skyldes på andre faktorer, noe som skjer i forbløffende grad i « Gleden med skjeden », den norske bestselgeren om kvinnehelse som er skrevet nettopp med unge jenter i tankene og som er solgt til tyve land - en informativ og nyttig bok som i kapitlet om prevensjon faller tungt i en ideologisk fallgruve.
DA170513 | Nærkontakt av blodig grad
DA170513 - Deling av foreldrepermisjonen har bidratt til at fedre i enda større grad tar del i omsorgen for barnet allerede i første leveår.
AP170513 Boikott er et virkemiddel som har vært brukt, og brukes, med varierende grad av suksess.
AP170513 Det har evnen til å nå ut til folk i større grad enn hva ord kan gjøre, sier Thor Halvorssen.
VG170512 I hvilken grad har idrettstoppene nå forstått hva reell transparens er for noe ?
VG170512 I for stor grad baserer vi oss på at inntekter fra olje skal betale både skattekutt og økte offentlige utgifter.
VG170512 Ifølge talspersonen kan det ha skjedd en misforståelse vedrørende alvoret i hendelsen, ettersom lovbrudd av mindre grad kan gi reduksjoner hvis man erkjenner ansvar for hendelsene.
VG170512 Ap vil også at det i større grad prøves ut alternative opptaksformer for å få tak i de mest motiverte studentene, som for eksempel intervjubaserte opptak, legger Bjørnø til.
SA170512 Men hovedregelen, som mange ikke kan eller vil forstå, er at oppbyggingen i stor grad må skje med bruk av utenlandske bedrifter.
DN170512 - Vi ønsker at landbruket i større grad skal likebehandles på lik linje med andre næringer.
DN170512 I en pressemelding uttaler Høyre at forslaget ikke « i stor nok grad har gitt uttrykk for opphavspersoners rettigheter ».
DN170512 De to andre toneangivende indeksene var i stor grad tynget av kjøpesenteraksjer.
DN170512 Han forklarer at det vil være større grad av fleksibilitet i et privat selskap og at han har mange muligheter.
DN170512 Forsker James Odeck i Vegdirektoratet mener at politiske styringer i stor grad legger føringer for endringene som oppstår mellom første og andre kvalitetssikring.
DB170512 Da er det i stor grad bakhjulene som sørger for fremdriften.
DB170512 I dag er det stor grad av åpenhet blant etnisk norske homofile og lesbiske.
DB170512 I en pressemelding uttaler Høyre at forslaget ikke « i stor nok grad har gitt uttrykk for opphavspersoners rettigheter ».
DB170512 Trettenåringen din som drømmer om å bli Cristiano Ronaldo kan i stadig større grad få hjelp på veien, av en bedrift som tar seg klekkelig betalt.
DB170512 Men også de alminnelige skolefagene vris i retning av trening og helse, og med mentaliteten i slik grad innrettet mot den sportslige utviklingen, er det vanskelig å se for seg hvordan det faglige vil bli tilstrekkelig prioritert.
DB170512 Fordi diskusjonene i stor grad har vært tatt i byene og kommunene det gjelder, har det ikke vært tilstrekkelig debatt om en utvikling som knapt kan kalles klok.
DA170512 Den allestedsnærværende Geir Sundstøl er ikke offisielt medlem av bandet lenger, men i høyeste grad til stede fortsatt, ikke så rent lite heller, med dusinet fullt av forskjellige instrumenter, og medkomponist på flere av sangene.
DA170512 Når man representerer noen og tusen vanlige arbeidstakere, tror jeg det er viktig at man i størst mulig grad deler kår med de man representerer, selv om en topptillitsvalgt har lange dager og et stort ansvar, sier Utgård og legger til : ¶
AA170512 En fast stasjonering av utenlandske styrker på norsk jord i fredstid kan føre til at man på russisk side i økt grad begynner å vurdere norsk område som et mulig springbrett for væpnede aksjoner mot russisk område i en tilspisset situasjon - og opptre deretter.
AA170512 I en pressemelding uttaler Høyre at forslaget ikke « i stor nok grad har gitt uttrykk for opphavspersoners rettigheter ».
AA170512 Vesentlig yngre seere, som en slik snakkis-serie også lokker, trenger i enda større grad motforestillinger mot det som vises.
VG170511 I den ferske Medieundersøkelsen kommer det fram at 55 prosent av Høyre-medlemmer og 51 prosent av Ap-medlemmer mener det « i noen grad » forekommer journalistikk i Norge som er basert på usannheter. 26 prosent av de spurte journalistene mener det samme.
SA170511 Jeg viste at dette i særlig grad har gått ut over fritidskulturlivet og fritt profesjonelt kulturliv i Sandnes.
SA170511 Det tas ingen initiativ og kulturpolitikerne er, i den grad de finnes, ikke synlige utenfor kommunens lukkede rom.
SA170511 Kvartfinalehåpet lever i aller høyeste grad , sa Sjur Robert Nilsen, Norges assistenttrener, til Eurosport.
SA170511 Dersom det blir full julefeiring i Mellom-Europa, åpner Jansrud samtidig for at familien kan bli invitert ned for å bevare juletradisjonene i størst mulig grad .
SA170511 De andre spillerne Kasparov nevner, Vachier-Lagrave og Caruana, er i større grad spillertyper som er kapable til å gå i strupen på Carlsen med aggressiv sjakk.
FV170511 Kvartfinalehåpet lever i aller høyeste grad , sa Sjur Robert Nilsen, Norges assistenttrener, til Eurosport.
FV170511 De andre spillerne Kasparov nevner, Vachier-Lagrave og Caruana, er i større grad spillertyper som er kapable til å gå i strupen på Carlsen med aggressiv sjakk.
DN170511 Finansdepartementets egne fremskrivninger i det reviderte budsjettet viser at oljepengebruken fremover bare kan økes i svært begrenset grad dersom man skal holde seg innenfor forslaget om en revidert handlingsregel der anslått årlig realavkastning for Oljefondet blir redusert til tre prosent.
DN170511 Da Siv Jensen la frem revidert statsbudsjett kunne hun glede seg over at regjeringen hadde feilberegnet i betydelig grad da 2017-budsjettet ble laget.
DN170511 Skatter og avgifter er redusert med 2,1 milliarder kroner, noe som i stor grad skyldes n lavere anslått lønnsvekst i 2017 ¶
DN170511 Ombudstvedt forklarte sitt salg med at hans aksjer var til hinder for å finne en finansiell løsning for selskapet, i den grad aksjeeierne og gjeldseierne kan påstås å ha motstridende interesser.
DB170511 Pilotyrket er i veldig stor grad dominert av menn, og stereotypiene er noe hun har måttet slåss mot under opplæringen.
DB170511 Det går ut på at barna skal møtes i små grupper hvor de lærer seg metoder som gjør at de i større grad skal bli i stand til å mestre situasjonen de er i, noe som kan bidra til å redusere et barns psykiske plager, sier hun.
DB170511 - Alt tyder på at helikopteret hadde planer om å lande på en yacht og at den til en viss grad klarte det, men så skjedde noe som gjorde at det ikke klarte å lande likevel, ifølge vitneforklaringer.
DB170511 Det var det nemlig helt tyst om under visningen av Concept A Sedan, men vi vet at Mercedes er i ferd med å dreie mot en strategi som innebærer en langt større grad av elektrifisering enn det vi trodde for bare få år siden.
DB170511 Men stemmegivingen og spenningen i fordelingen av poeng er klimakset vi lengter til, og den er i større eller mindre grad forutsigbar.
DB170511 Hva er det som får forskere til å stemme klart mer venstreorientert - og i svært liten grad på Fremskrittspartiet ?
DA170511 Stavanger tingrett viste også til at det forelå sterke allmennpreventive hensyn når det gjelder trygdebedrageri da dette er misbruk av sentrale velferdsgoder som i vesentlig grad er basert på tillit til at brukerne gir en ærlig og korrekt beskrivelse av sin økonomiske situasjon ¶
DA170511 Mens KrF har mer å klage over enn Høyre : I undersøkelsen svarer KrF-medlemmene at deres hjertesaker i liten grad kommer fram i mediene - for eksempel familiepolitikk.
DA170511 Ett av spørsmålene lyder : « I hvilken grad mener du det forekommer journalistikk i Norge som er basert på usannheter ? » 55 prosent av Høyre-medlemmene svarer « i noen grad », 13 prosent « i stor grad ».
DA170511 Ett av spørsmålene lyder : « I hvilken grad mener du det forekommer journalistikk i Norge som er basert på usannheter ? » 55 prosent av Høyre-medlemmene svarer « i noen grad », 13 prosent « i stor grad ».
DA170511 Ett av spørsmålene lyder : « I hvilken grad mener du det forekommer journalistikk i Norge som er basert på usannheter ? » 55 prosent av Høyre-medlemmene svarer « i noen grad », 13 prosent « i stor grad ».
DA170511 Mens KrF har mer å klage over enn Høyre : I undersøkelsen svarer KrF-medlemmene at deres hjertesaker i liten grad kommer fram i mediene - for eksempel familiepolitikk.
DA170511 Ett av spørsmålene lyder : « I hvilken grad mener du det forekommer journalistikk i Norge som er basert på usannheter ? » 55 prosent av Høyre-medlemmene svarer « i noen grad », 13 prosent « i stor grad ».
DA170511 Ett av spørsmålene lyder : « I hvilken grad mener du det forekommer journalistikk i Norge som er basert på usannheter ? » 55 prosent av Høyre-medlemmene svarer « i noen grad », 13 prosent « i stor grad ».
DA170511 Ett av spørsmålene lyder : « I hvilken grad mener du det forekommer journalistikk i Norge som er basert på usannheter ? » 55 prosent av Høyre-medlemmene svarer « i noen grad », 13 prosent « i stor grad ».
DA170511 Gelman er likevel i et vakuum siden skuespillerne ellers ikke i helt samme grad er med på leken.
DA170511 Han påpeker imidlertid at flere andre faktorer teller med, og nevner blant annet at økte kjøttinntekter i stor grad kan forklares med økt produksjon, som regjeringen har lagt merke til.
DA170511 Dale svarer imidlertid at han i stor grad er enig i at « de faktorene han nevner har vært viktig for inntektsøkningen ».
BT170511 Norge og Europa må ta en større del av ansvaret for internasjonal klimaforskning, ettersom USA åpenbart ikke vil bidra i like stor grad lenger, sier UiB-rektoren og peker på at Trump har strupet bevilgningene til amerikanske klimaforskere.
BT170511 I stor grad må myndighetene selv vurdere og sette sammen disse rådene i et helkjedeperspektiv, der de ulike hensynene er veid opp mot hverandre.
BT170511 Kvartfinalehåpet lever i aller høyeste grad , sa Sjur Robert Nilsen, Norges assistenttrener, til Eurosport.
BT170511 Kvartfinalehåpet lever i aller høyeste grad , sa Sjur Robert Nilsen, Norges assistenttrener, til Eurosport.
BT170511 De andre spillerne Kasparov nevner, Vachier-Lagrave og Caruana, er i større grad spillertyper som er kapable til å gå i strupen på Carlsen med aggressiv sjakk.
AP170511 Denne store besparelsen kan Jensen i stor grad takke en moderat fagbevegelse for.
AP170511 I stor grad handler det om muntlig trakassering.
AP170511 Kvartfinalehåpet lever i aller høyeste grad , sa Sjur Robert Nilsen, Norges assistenttrener, til Eurosport.
AP170511 Dersom det blir full julefeiring i Mellom-Europa, åpner Jansrud samtidig for at familien kan bli invitert ned for å bevare juletradisjonene i størst mulig grad .
AP170511 De andre spillerne Kasparov nevner, Vachier-Lagrave og Caruana, er i større grad spillertyper som er kapable til å gå i strupen på Carlsen med aggressiv sjakk.
AA170511 De sier elevene i liten grad spør dem om selvmordene og selvmordsforsøkene som har vært, og som også er blitt tema i riksmediene de siste dagene.
AA170511 Trondheim har alltid hatt en viktig rolle i norsk historie, og disse funnene viser nettopp det i enda sterkere grad enn tidligere, sa Helgesen og la til : ¶
AA170511 Der effekttariffen alt har blitt innført har det i større grad ført til skepsis og folkelig motstand, framfor gode automatiserte system og teknologier som virker effektivt i bakgrunnen - upåvirket av hverdagsliv og rutiner.
VG170510 De positive meldonium-prøvene kom i stor grad fra russiske utøvere.
VG170510 Alexander Bonsaksen ( 30 ) vedgår at spørsmålet om jobb etter ishockeyen ikke har opptatt ham i særlig grad , så langt.
VG170510 - Vi har prøvd å holde hele delegasjonen på et minimum, og deres ønske nå endrer ikke kjønnsbalansen i særlig grad , sier kulturminister Helleland.
VG170510 Grande bygger i stor grad konserten rundt fjorårets utgivelse, « Dangerous Woman », og der er det i all sannhet mye gull å plukke fra.
VG170510 De har stilt seg bak ham i stor grad hittil, men det er bare tidsspørsmål før det blir krasj mellom partiet og presidenten, og denne saken kan være test på det.
VG170510 Et utsagn Trump i stor grad har fortsatt å bruke også etter at han trådte inn i presidentrollen.
VG170510 De står for marginale standpunkter i norsk politikk, og representerer i liten grad noen brede lag i Norge.
VG170510 I samme grad som Kongen er sportsidiot, er nok jeg en « tur-fantast ».
VG170510 - Firepartavtalene er ekstremt komplekse, og kommunene er ikke gitt en rolle i forhandlingene som gjør det mulig for dem å påvirke innholdet i så stor grad til de er sikret å kunne ivareta sitt ansvar.
VG170510 Partene må i større grad være i forkant og etablere enighet om vanskelige prinsipper som følger av internasjonal handel.
SA170510 Rapporten fra den presidentoppnevnte granskingskommisjonen peker på at beslutningene som bidro til å øke risikoen i forkant av ulykken, i stor grad dreide seg om å spare tid og penger.
SA170510 I rapporten sier man også at « reduksjonen i riggrater vil i liten grad ha effekt på sikkerhet », uten begrunnelse.
SA170510 Ujevnheter forplanter seg i liten grad i karosseriet.
NL170510 Fallet kom i stor grad som følge av lavere priser på sjokolade, kjøtt og frukt i anledning påsken.
NL170510 Årsakene er mange, men kan i stor grad ligge i at myndighetene i for stor grad prøver å finne en felles fiskeripolitikk for hele kysten.
NL170510 Årsakene er mange, men kan i stor grad ligge i at myndighetene i for stor grad prøver å finne en felles fiskeripolitikk for hele kysten.
NL170510 Dette gjelder i høyeste grad Lo-Ve-Se-regionen.
FV170510 Christian Skar, forsker ved NTNU i Trondheim, mener at fremtidens, bærekraftige energimiks i stor grad bestemmes av om man lykkes med karbonfangst og - lagring.
FV170510 Han mener kriminelle barn i for liten grad fengsles - og møter kraftig motbør.
DN170510 De opplevde ikke samme grad av personlig nederlag når det buttet imot, og ga ikke like lett opp.
DN170510 Miljøegenskapene avhenger av bilens karakteristika, men i mye større grad enn for vanlige biler også hvordan de brukes og hvor ofte de lades, sier forskningsleder Erik Figenbaum i TØI til DN.
DB170510 - Sirkuselefantene har i stor grad forsvunnet av seg selv, fordi de er nesten umulig å avle i fangenskap.
DB170510 - Alt tyder på at helikopteret hadde planer om å lande på en yacht og at den til en viss grad klarte det, men så skjedde noe som gjorde at det ikke klarte å lande likevel, ifølge vitneforklaringer.
DB170510 - Alt tyder på at helikopteret hadde planer om å lande på en yacht og at den til en viss grad klarte det, men så skjedde noe som gjorde at det ikke klarte å lande likevel, ifølge vitneforklaringer.
DB170510 Ifølge forskeren har vi ingen grunn til å bli akutt bekymret for det vi spiser i dag, men så lenge vi ikke klarer å redusere tilførsler av plast og mikroplast til havet, vil nivåene gradvis bygge seg opp på grunn av at det i så liten grad blir brutt ned, men bare fragmenterer til mindre og mindre partikler.
DB170510 - Vi hadde håpet på at det skulle eksplodere i større grad .
DB170510 Den høye grad av tillit mellom borgere og mellom borgere og staten som det norske samfunnet heldigvis er preget av, er under press av enkeltpolitikere og enkeltpartier i Norge også.
DA170510 Dette betyr ansvarlige spill gjennom en godt regulert aktør - og der inntektene i stor grad havner hos norsk frivillighet og idrett heller enn hos internasjonale spillselskaper.
DA170510 Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner for å håndtere problemer knyttet til tilreisende bostedsløse som i stor grad tyr til tigging for å overleve.
DA170510 Så kan det antydes at forfatteren selv i høyeste grad har bidratt til at verdsettelsen er blitt forsterket.
BT170510 Det som har drevet frem frykten for globalisering i så mange land, finnes ikke i samme grad i Norge.
BT170510 Det er jo ikke snakk om at mor ikke skal ut i jobb noen gang, men når, i hvor stor grad og hvor mange timer i disse viktige småbarnsårene.
AP170510 En konsekvens av stillheten rundt blærekreft er at folk flest ikke er klar over at den i stor grad er mulig å forebygge.
AP170510 En annen konsekvens av stillheten rundt denne kreftformen er at folk flest ikke er klar over at den i stor grad er mulig å forebygge.
AP170510 Blæra er ikke høy på pæra, men vi mener den i enda større grad må trekkes frem i søkelyset og tvinges til å avsløre hemmelighetene sine.
AP170510 Ujevnheter forplanter seg i liten grad i karosseriet.
AA170510 Samtidig er serien problematisk fordi den i for stor grad romantiserer selvmord.
AA170510 Det er tverrpolitisk enighet om at det er lurt med stor grad av åpenhet i denne saken.
VG170509 Mens hans forgjenger var veldig hard mot Nord-Korea ønsker Moon å i større grad å arbeide med Nord-Korea.
VG170509 Den liberale politikeren kan komme til å ta Sør-Korea inn på en kurs hvor USA i større grad må vise sin lojalitet overfor demokratiet på den koreanske halvøya.
VG170509 Utstrakt bruk av delt bosted vil sannsynligvis bidra til at alenemødre i større grad kan få en karriere og delta i yrkeslivet.
VG170509 Internasjonal og nasjonal forskning viser at barn som har delt bosted i familier der foreldrene ikke er samboende, har fordeler som bedre psykisk helse, bedre fysisk helse ( da de i større grad får delta på fritidsaktiviteter som avhenger av foreldrenes økonomi ), bedre skoleprestasjoner, bedre trivsel, bedre forhold til foreldrenes skilsmisse, og har b
VG170509 Forskning fra Universitetet i Oslo viser at gutter med skilte foreldre ( og som i større grad bor fast hos én av foreldrene sine, og ser mindre til den andre ) tidligere siktes for lovbrudd enn gutter som har foreldre som er gift.
VG170509 Målingen viser at kvinner og menn i stor grad er uenige : ¶ 41,8 prosent av mennene mener EØS-avtalen bør bestå, bare 28,3 prosent av kvinnene.
VG170509 - Vi brukte handlingsrommet i økende grad da vi satt i regjering.
VG170509 Han har inntil nylig befunnet seg på sykehus og har i begrenset grad forklart seg.
SA170509 Han har startet RBK-våren strålende, er i høyeste grad landslagsaktuell og er også varm i snakketøyet for tiden.
DN170509 - At ledigheten går ned hadde vært bra dersom det skyldtes at folk kom seg i arbeid, men det er bekymringsfullt at dette i stor grad skyldes at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet.
DN170509 Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner for å håndtere problemer knyttet til tilreisende bostedsløse som i stor grad tyr til tigging for å overleve.
DN170509 Slik sett, fremstår Opec-møtet i økende grad som et « nå eller aldri»-øyeblikk for organisasjonen », skriver meglerfirmaet PVM i et kundenotat.
DN170509 mai, for å avgjøre om produksjonskuttene skal forlenges, og markedsaktører tror ifølge avisen i økende grad at dette vil skje.
DB170509 Bankdirektør : Slik blir du kvitt 150 000 i kredittkortgjeld ¶ fra instabank ¶ ( procycling.no ) : Han aspirerte nok ikke til å utfordre Nairo Quintana og Vincenzo Nibali i kampen om tronen i Giro d'Italia, men med 69,1 tempokilometer ville Rohan Dennis i høyeste grad være med i kampen om en etappeseier eller to.
DB170509 - Men brukes et kamera som innsamlingsmekanisme til vurdering av mennesker, mener vi at regelverket for kameraovervåkning i stor grad vil gjelde.
DB170509 Selv om det har blitt påført absorberende materiale, som til en viss grad har bøtet på skadene, er resultatet til dels tydelige og skjemmende flekker, heter det i en pressemelding fra kulturetaten.
DB170509 Skal norske bedrifter bli selskaper i verdensklasse må vi i større grad representere den verdenen vi ønsker å være en del av.
DB170509 Deres erfaringer kan i større grad bidra til at norske selskaper lykkes i utlandet.
DB170509 Globalt står husdyrproduksjonen for større globale utslipp enn hele transportsektoren til sammen, og kyr fôres i stadig større grad opp på importert kraftfôr for å øke ytelsen per ku.
DB170509 Resultatet er et forslag som i stor grad skyver ansvaret for å ivareta vernet mot diskriminering fra sentrale samfunnsaktører, som arbeidsgivere og likestillingsmyndigheter, over på individene selv.
DB170509 Det hjelper nemlig lite med fire i matte om ikke lærerstudentene i større grad utfordres på også dette i utdanning og yrke.
DB170509 Det hjelper lite med mattekunnskap om ikke lærerstudenten i større grad lærer å være modig og ta ansvar, Røe Isaksen ! være modig og ta ansvar, Røe Isaksen !
DA170509 Boko Haram, som i flere år har terrorisert befolkningen nordøst i Nigeria, bruker barn og unge bevisst som våpen - i en slik grad at Björn selv måtte være skeptisk til barn og unge hun møtte.
DA170509 Idet vi trer inn gjennom hoveddøren og inn i lyset, oppdager vi at vi i farten også har prestert å iføre oss to umake joggesko, og det i en særdeles synbar grad .
DA170509 Et annet viktig poeng er i hvor stor grad man har overtatt de tidligere ansatte, sa LO-advokat Alexander Cascio under sitt innledningsforedrag i Moss tingrett mandag.
DA170509 - Antall flybevegelser påvirker i liten grad denne tjenesten.
DA170509 Selv om det har blitt påført absorberende materiale, som til en viss grad har bøtet på skadene, er resultatet til dels tydelige og skjemmende flekker, heter det i en pressemelding fra kulturetaten.
DA170509 Scenen i Kiev består i stor grad av LED-skjermer og står dermed i stil med maska som produsent og låtskriver Joakim With Steen har blitt kjent for.
DA170509 I mye mindre grad enn jeg burde, gir jeg dem muligheten til å forklare seg.
DA170509 Det handler om at ungdom i større grad omgås folk med forskjellig bakgrunn, mener Ali.
AP170509 - Det er en lang rekke med selvfølgeligheter og tiltak som i stor grad allerede er blitt varslet, sier Solberg til Aftenposten.
AP170509 Han har startet RBK-våren strålende, er i høyeste grad landslagsaktuell og er også varm i snakketøyet for tiden.
AA170509 Da ble det målt - 1,0 grad samme dato.
AA170509 Hvis USA går ut av avtalen, tror han Kina til en viss grad kan få en lederrolle i kampen mot klimaendringene. ( ©NTB ) ¶
AA170509 Ett av spørsmålene det hersker uenighet om mellom politikerne og NTNU, er i hvor stor grad Høyskoleparken må bevares.
AA170509 Oslo kommune vil bruke 15 millioner kroner for å håndtere problemer knyttet til tilreisende bostedsløse som i stor grad tyr til tigging for å overleve.
AA170509 - Det er en lang rekke med selvfølgeligheter og tiltak som i stor grad allerede er blitt varslet.
AA170509 Selv om det har blitt påført absorberende materiale, som til en viss grad har bøtet på skadene, er resultatet til dels tydelige og skjemmende flekker, heter det i en pressemelding fra kulturetaten.
AA170509 Blant studentene som tok en grad i Norge i 2016, hadde 15,4 prosent vært på utveksling i utlandet.
AA170509 Det legges opp til en aktivitetsøkning som sammenfaller i stor grad i tid og vil føre til kamp om parkeringsplassene, sier Herje.
AA170509 Selv om det har blitt påført absorberende materiale, som til en viss grad har bøtet på skadene, er resultatet til dels tydelige og skjemmende flekker, heter det i en pressemelding fra kulturetaten.
VG170508 Og vi må hjelpe lagkameraten i større grad , svarer Jonas Holøs på spørsmål om hva som gjelder med tanke på kampen mot Slovenia tirsdag ettermiddag.
VG170508 Han er fornøyd med overtallsspillet, understreker at Henrik Haukeland « gjorde en kanonmatch » i mål - men han er langt fra tilfreds med at de ikke tilstrekkelig grad var i stand til å hjelpe hverandre over hele banen.
VG170508 Fjoråret tilbragte han i stor grad med å jamme med på Grateful Dead-låter i det lavskuldrede hyllestprosjektet Dead & Company.
VG170508 Fra klokken 14 skal det lysne, og deretter er det meldt - 1 grad og bare lettere overskyet.
SA170508 En sirkulær økonomi med høy ressurseffektivitet er i større grad enn i dag et tjenestesamfunn : I fremtiden vil vi låne, leie, lease og dele bærekraftige produkter og tjenester.
SA170508 Dessverre har vi et svakt kunnskapsgrunnlag om innovasjonen som skjer i tjenestenæringene, og dagens virkemidler er i stor grad tilpasset tradisjonell industri og produktutvikling.
DN170508 Begge steder bidrar også bankene i stor grad til å trekke samlet inntjening opp », skriver meglerhuset.
DN170508 Hvis USA går ut av avtalen, tror han Kina til en viss grad kan få en lederrolle i kampen mot klimaendringene.
DN170508 Donald Trump ble uteksaminert ved skolen i 1968 med en lavere grad ( bachelor ).
DN170508 - Selv om markedet i stor grad har tatt en seier til Emmanuel Macron for gitt, vil et uttrykk for lettelse over at det endelige resultatet er klart prege verdens finansmarkeder nå og utover uken.
DN170508 ¶ Gratis ferge vil styrke sambandenes attraktivitet, styrke fergeselskapenes konkurranseevne og gjøre fremtidens fergeselskap i større grad i stand til å investere i nytt materiell, sier forfatterne.
DB170508 Det handler i stor grad om inntekter fra TV-avtaler knyttet til VM-sluttspillet i Russland.
DA170508 USA, regimet i Syria, Saudi-Arabia og FN har uttrykt større eller mindre grad av støtte til avtalen.
DA170508 Men på andre og tredjeplass ligger Filippinene og Thailand, og India, USA og Russland er også inne på lista - altså land som i svært liten grad produserer flyktninger som kommer til Norge.
DA170508 Men i hvor stor grad påvirker asylpolitikken antallet som kommer til Norge på familiegjenforening ?
DA170508 At familieinnvandring til Norge i betydelig grad skyldes andre årsaker enn at flyktninger og asylsøkere er kommet til landet, blir også tydelig når en ser på topp 10-lista over land familieinnvandrerne kommer fra.
DA170508 Ipsos-undersøkelsen viser også at det er de med lavest utdanning, som i størst grad mener regjeringen håndterer feltet godt.
BT170508 « Dødsveien » er rett og slett farlig i en helt annen grad enn andre vegstrekninger med tilsvarende trafikk i Norge.
AP170508 En konsekvens av stillheten rundt blærekreft er at folk flest ikke er klar over at den i stor grad er mulig å forebygge.
AP170508 En annen konsekvens av stillheten rundt denne kreftformen er at folk flest ikke er klar over at den i stor grad er mulig å forebygge.
AP170508 Blæra er ikke høy på pæra, men vi mener den i enda større grad må trekkes frem i søkelyset og tvinges til å avsløre hemmelighetene sine.
AP170508 Hessens så skriver i Aftenposten at « Hele opplysningstiden og den påfølgende vitenskapelige revolusjon og samfunnsutvikling er i vesentlig grad drevet av universitetene », repliserer Lekve at Hessens påstander neppe kan « avgjøres av noen faktasjekk ».
AP170508 Han skrev i fjor høst i Agenda Magasin at « Universitetene har i liten grad hatt evne til å gå inn i nye forskningsfelter.
AP170508 Det er brukerne som i størst grad påvirker engasjementet.
AP170508 Norske medier føyer seg tidvis inn i rekken av enkelte leger, pasientforeninger og politikere som bidrar til å skape frykt og sykeliggjør en del av befolkningen i den grad at ungdom isoleres på mørke rom i årevis.
AA170508 mai de siste 20 årene med - 1,0 grad som det kaldeste 9. mai 2010.
AA170508 Hvis USA går ut av avtalen, tror han Kina til en viss grad kan få en lederrolle i kampen mot klimaendringene. ( ©NTB ) ¶
AA170508 USA, regimet i Syria, Saudi-Arabia og FN har uttrykt større eller mindre grad av støtte til avtalen.
AA170508 Volden har i stor grad avtatt de siste månedene. 41 israelere og seks utlendinger, blant dem to amerikanere, er drept i angrepene.
AA170508 I verdenspressen omtales han i stor grad i rosende ordelag, selv om bekymringene er mange.
VG170507 De som i varierende grad går på kamper, og tar med seg høydepunktene, det er de vi prøver å få tilbake på kampene.
VG170507 At bassist og sjefsideolog Gene Simmons i tiltagende grad fremstår som en rockens Donald Trump, med nedrige og idiotiske utspill tilsynelatende plottet inn som faste hendelser i ukeskalenderen, demper ikke nevemagnetismen på noe vis.
VG170507 Amerikansk lov gir nettselskaper stor grad av immunitet mot ansvar for innhold som publiseres av deres brukere.
VG170507 Målet er at skade på husdyr og bufe skal unngås i størst mulig grad når dyrene i disse dager slippes på beite.
SA170507 Sett mot risiko ved leteprosjekter i Nordsjøen, som til stor grad bæres av det norske samfunnet, virker risiko knyttet til råstoffutvikling for avansert biodrivstoff moderat.
SA170507 Debatten har i for stor grad hatt fokus på spekulasjoner om tilgang til alternative råstoffer.
SA170507 Arsenal derimot er i aller høyeste grad med i racet igjen, etter at Liverpool snublet hjemme mot Southampton søndag.
FV170507 Arsenal derimot er i aller høyeste grad med i racet igjen, etter at Liverpool snublet hjemme mot Southampton søndag.
DN170507 Hvor mye Macron får gjort blir imidlertid i stor grad avgjort i de kommende valgrundene til nasjonalforsamlingen.
DN170507 Der kan en svakhet være at den nyvalgte presidentenes parti er bare rundt ett år gammelt og at det ikke har en etablert base i like stor grad som andre partier.
DN170507 - Feilinformasjon blir i økende grad brukt for å oppnå politiske mål.
DB170507 * Den tradisjonelle oppfatningen har vært at vikingaktiviteten i vest var preget av plyndring, mens vikingferdene østover i langt høyere grad var handelsferder.
DB170507 Volden har i stor grad avtatt de siste månedene. 41 israelere og seks utlendinger, blant dem to amerikanere, er drept i angrepene.
DB170507 Dette gjelder også, men i mindre grad , velgerne til andre partier.
DB170507 W&V var nærmest gudesendte 70-tallister ; de trampet inn i et politisk miljø som i sterk grad var dominert av puritanske og dogmatiske ml-ere.
DB170507 Påstanden var at betydningen deres var undervurdert, og at de i stor grad er misforstått.
DB170507 Øren sier videre at graden av allergi varierer veldig fra person til person, og at enkelte også kan bli tette i pusten, og få større plager enn noen med en liten grad av allergi.
DB170507 Samtidig er Surface Phone kanskje det produktet som i størst grad kan leve opp til Microsofts lovnad om å vise hva som blir « det neste ».
DA170507 For min del må jeg nok si at fordommene rundt klær og merkepress i stor grad stemmer.
BT170507 - Da kan man i større grad ta de som ødelegger bransjen, de som ikke er seriøse og som er en fare for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
BT170507 Nordmenn er et av verdens mest digitale samfunn, men vi klarer ikke å kapitalisere på denne raske utviklingen i tilstrekkelig grad .
BT170507 Arsenal derimot er i aller høyeste grad med i racet igjen, etter at Liverpool snublet hjemme mot Southampton søndag.
AP170507 Ingen ektefelle har bidratt til å forme en fransk president i like stor grad .
AP170507 Arsenal derimot er i aller høyeste grad med i racet igjen, etter at Liverpool snublet hjemme mot Southampton søndag.
VG170506 Persongalleriet fra Frontlines profesjonelle MMA-tropp gjenspeiler dette i svært høy grad .
VG170506 De rikeste i Frankrike stemte i svært liten grad på Le Pen, viser en oversikt publisert i avisen La Tribune.
DB170506 Det er foreløpig ikke kjent i hvilken grad skaden vil påvirke Harrisons forberedelser til VM i London i august.
DB170506 Det blir også tatt i bruk grove hersketeknikker, og unge kvinner blir utsatt for maktovergrep og hersketeknikker, i større grad enn hva godt voksne menn ville blitt.
DB170506 - Er det grunn til å tro at dette gjelder internasjonale arbeidsgivere i større grad enn norske ?
DB170506 Og Frankrike ville måtte betale gjelda i euro, mens skatteinntektene i stor grad ville være i « vanlige penger ».
DB170506 Årsaken er at en høy grad av originalitet, ofte er et av de viktigste punktene for kjøpere av spesielle vintageklokker.
DA170506 Og det vil regjeringen i stor grad ha herredømme over selv, sier Syversen.
DA170506 Overgangen skal da bare skje i den grad det er « nødvendig og rimelig » for at arbeids- eller oppdragsforholdet skal nå sitt formål.
DA170506 Og det vil regjeringen i stor grad ha herredømme over selv, sier Syversen.
DA170506 For eksempel at folk med lav utdanning i større grad er bekymret for at innvandrere skal ta arbeidsplasser.
BT170506 I KONGENS KLÆR : Kronprinsesse Sonja - med obersts grad - på Stabstjenestekurs på Jørstadmoen 17. oktober 1980.
AP170506 Rynning, som har 20 års Kina-erfaring, er ikke i tvil om at normaliseringen i noen grad vil gjøre det lettere for nordmenn å drive virksomhet i landet : ¶
AP170506 « Somewheres » har en identitet som i større grad er definert ut ifra stedet de er fra : Skotsk jordbruker, hjemmeværende mor fra Cornwall.
AP170506 Men vi må i større grad slippe til dem som føler seg forbigått og tilpasse politikken vår.
AP170506 De tilhører i liten grad den øverste fjerdedelen av inntektsskalaen og få har høyere utdanning.
AP170506 72 prosent av franskmenn oppgir at de er for å frata jihadister med to pass sitt franske statsborgerskap, 70 prosent vil gjeninnføre verneplikt og 66 prosent mener man i for liten grad forsvarer « tradisjonelle franske verdier ».
AP170506 Men det skjer i ulik grad , og det er interessant å se hvilke saker som er oppe til votering, og hvilke som er avgjort på forhånd.
AA170506 I første omgang er det to grupper Listhaug i større grad ønsker å internere på lukkede mottak : Dem som ikke har avklart identiteten og dem som skal sendes ut etter avslag på asylsøknaden.
AA170506 Vi ser både større grad av globalisering, mer fokus på entreprenørskap, og et mer fragmentert arbeidsliv som gir seg utslag i freelancejobbing, delingsøkonomi og hyppigere jobbskifter.
AA170506 Derfor bør den videre diskusjon av hva som skal ligge hvor når NTNU skal samles, i langt større grad enn til nå, ha som premiss at Høyskoleparken ikke må forringes.
VG170505 - Man må ta betydelige hensyn når det gjelder grad av kontakt.
VG170505 Jeg forventer at påtalemyndigheten i langt større grad enn i dag vil ta i bruk besøksforbud og omvendt voldsalarm for å beskytte ofrene, sier han.
VG170505 Frp og Høyre foreslår også at oppreisningsansvar i saker hvor grove lovbrudd er begått av flere i fellesskap, i større grad skal utmåles individuelt for den enkelte gjerningspersonen.
SA170505 Gratis ferger vil styrke sambandenes attraktivitet, styrke fergeselskapenes konkurranseevne og gjøre fremtidens fergeselskap i større grad i stand til å investere i nytt materiell.
SA170505 Da er en fergerik kyst å foretrekke med stor grad av regularitet, sikker og miljøvennlig transport av både gods og personer.
SA170505 Både organisasjoner, private og profesjonelle aktører legger i stor grad vekt på Artsdatabankens vurderinger, erfarer Heide.
SA170505 - Selv om jeg har sagt ja til et verv som innebærer en stor grad av frihet, så opplever jeg at det ligger klare forventninger til selve gjennomføringen av mesterskapene, både fra NHF og Det europeiske håndballforbundet ( EHF ).
DN170505 Etter det NTB forstår, blir dette i noen grad gjenspeilet i statens tilbud.
DN170505 « Vi vil opprettholde en høy grad av kommunikasjon og koordinering for å takle mulig finansiell ustabilitet i forbindelse med økt usikkerhet for verdensøkonomien og geopolitiske spenninger », heter det i sluttkommunikeet.
DB170505 - Han kunne nok til en viss grad vite hvilke utøvere som var rene, og hvem som mest sannsynlig ikke var det.
DB170505 KIB mener Norge bør utvikle støtteprogrammer for at nettverket til barnet skal brukes i mye større grad enn i dag.
DB170505 Så kan man selvsagt lure på om det var et bevisst valg å bli avbildet foran tavla, som i stor grad gjenspeiler den strenge innvandringspolitikken Trump har tatt til orde for og forsøkt å gjennomføre.
DB170505 mai og i år stenges veinettet av i noe større grad enn i fjor, sier hun.
DB170505 Vasile oppfordret meg og Fremskrittspartiet til å arbeide for et forbud mot tigging i Norge, og sørge for at romfolk i større grad får hjelp til utdannelse og arbeid i Romania.
DB170505 Dette er det i liten grad i dag.
DB170505 Markedets grad av frihet kommer an på øyet som ser : Noen opplever at deres frihet begrenses av at butikken er stengt på søndager og at ølsalget stenger kl. 20.00 på hverdager.
DB170505 I virkeligheten er staten alltid involvert i større eller mindre grad .
DA170505 I hvor stor grad det er skadelig er fortsatt omdiskutert, men : ¶
BT170505 Furuberg nevner at de foreslo satsing på bruk som har færre enn 100 sauer og satsing på melk på Vestlandet slik at fordelingen av budsjettmidlene i bedre grad ville kunne møte Stortingets ønske om fortsatt drift på de mindre brukene.
BT170505 Bøndene har dessuten muligheter til å tilpasse seg markedet i større grad , mener han.
BT170505 Derfor har jeg ikke uttalt meg i særlig grad om den.
BT170505 Både organisasjoner, private og profesjonelle aktører legger i stor grad vekt på Artsdatabankens vurderinger, erfarer Heide.
AP170505 Heiberg opplever at menneskene han er i kontakt med har et reelt ønske om å gjøre noe for samfunnet og sier dette i svært liten grad handler om skatt.
AP170505 Både organisasjoner, private og profesjonelle aktører legger i stor grad vekt på Artsdatabankens vurderinger, erfarer Heide.
AP170505 I det store gross av samtaler og spekulasjoner om hvem som en dag blir partileder etter Siv Jensen, er Listhaug, Listhaug og Listhaug blant navnene som i særlig grad blir nevnt.
AA170505 Etter det NTB forstår, blir dette i noen grad gjenspeilet i statens tilbud.
AA170505 Etter det NTB forstår, blir dette i noen grad gjenspeilet i statens tilbud.
AA170505 Derfor har jeg ikke uttalt meg i særlig grad om den.
AA170505 Furuberg nevner at de foreslo satsing på bruk som har færre enn 100 sauer og satsing på melk på Vestlandet slik at fordelingen av budsjettmidlene i bedre grad ville kunne møte Stortingets ønske om fortsatt drift på de mindre brukene.
AA170505 Bøndene har dessuten muligheter til å tilpasse seg markedet i større grad , mener han.
AA170505 Effektene av katt og hund blir rapportert å være entydig positive for det sosiale miljøet, humør og i stor grad også helse.
AA170505 - Jeg har aldri jobbet alene i så stor grad som jeg gjør nå, der kan jeg prøve å finne ut hvor jeg vil, i ro og fred.
VG170504 Men i hvilken grad kan man slutte seg derfra til å mistenkeliggjøre alle som oppnådde noe før et gitt tidspunkt ?
VG170504 Produkter som smør, palmeolje og kokosfett inneholder store deler mettet fett og bør derfor ikke inntas i for stor grad .
VG170504 - Publikum vil se at politiet i større grad er til stede, og mange av tiltakene er rent forebyggende.
SA170504 - NSBs kunder er i stor grad våre kunder, og vi må sørge for at de kollektivreisende opplever at det flyter godt også gjennom sommeren, sier Odd H.
SA170504 OIC ga uttrykk for at FNs menneskerettighetserklæring av 1948 er preget av vestlige verdier og i stor grad en vestlig oppfinnelse. 45 av OICs 57 medlemmer signerte derfor et muslimsk alternativ til FNs menneskerettighetserklæring, den såkalte Kairo-eklæringen.
SA170504 En slik løsning vil i svært liten grad påvirke en bypark på Ruten.
DN170504 For Norge sin del henger kronekursen i stor grad sammen med hvordan det går med oljeprisen.
DN170504 Også de andre landene skal i stor grad ha gjennomført kuttene som er avtalt.
DB170504 Men det viktigste er å i stor grad bytte mettet fett med umettet.
DB170504 Det i seg selv er ikke spesielt, men målforskjellen er i aller høyeste grad det.
DB170504 Forsiden av appen skal i større grad tipse deg om ting å bruke penger på, og man ser også for seg å bruke Vipps Go til å lage rene nettbutikker - som kan leve ene og alene inne i Vipps-appen.
DB170504 Det var i høy grad som ventet.
DB170504 Vest-Frankrike er pro- Macron, mens Øst-Frankrike stemmer i stor grad på Le Pen.
DB170504 Marine Le Pen lykker på sin side i større grad enn før i å fremstille seg som « folkets røst » og som den siste skansen mot liberalisme, EU og innvandringsbølgen.
DB170504 De to ordstyrerne grep i liten grad inn.
DB170504 Men kanskje kan det også hende at bruduljene i større grad handler om kravstore folk som ikke alltid får det som de vil - og som mer enn gjerne legger skylda på systemet.
DA170504 NSBs kunder er i stor grad våre kunder, og vi må sørge for at de kollektivreisende opplever at det flyter godt også gjennom sommeren, sier Odd H.
DA170504 Hun viser blant annet til « et betydelig kaldere » arbeidsliv under den sittende regjeringen, og til at « dagens regjering i stor grad tilsidesetter trepartssamarbeidet og den norske modellen i flere saker. » 5.000 kroner ¶
DA170504 - Det at det sosiale velferdsnivået er så forskjellig i ulike land innen EU, påvirker i stor grad Norge.
BT170504 STOR FRIVILLIGHET : Bevegelsen « En Marche ! » har i stor grad basert seg på frivillighet i valgkampen.
AP170504 post til befolkningen, men en slik direkte grad av involvering av innbyggerne har ikke vært gjennomført tidligere.
AP170504 Ifølge bilpartiet Frp skal « bilrelaterte avgifter (... ) i større grad være i samsvar med det offentliges kostnader til bygging, drift og vedlikehold av veinettet », men partiet vil som før « fjerne dagens bomstasjoner på offentlige veier ».
AP170504 Han antar at årsaken til at politiet ikke i tilstrekkelig grad bruker nye og utradisjonelle etterforskningsmetoder i disse sakene har med tradisjon og vanetenkning å gjøre - i tillegg til at det er ressurskrevende.
AP170504 Hennes retorikk baserer seg i stor grad på skillet mellom eliten og folket.
AA170504 - Bilindustrien i både Europa og resten av verden kommer i større og større grad til å gå over fra stål til aluminium.
AA170504 Koleraepidemien skyldes i stor grad tørken som har rammet Afrikas Horn. 6 millioner mennesker i Somalia risikerer å få for lite mat i tida framover.
AA170504 Produkter som smør, palmeolje og kokosfett inneholder store deler mettet fett og bør derfor ikke inntas i for stor grad .
AA170504 Det er et faktum at foreldres leve- og handlevaner påvirker barna i stor grad .
AA170504 Barns oppvekstmiljø vil derfor i stor grad være preget av foreldres livsstil, og kvaliteter i hjemmemiljøet har stor betydning for barn og ungdoms utvikling og helse.
VG170503 - Nei, selv om begge er tiere i laget, så er Tobias i større grad en tilrettelegger og tekniker.
VG170503 Dette handler til en viss grad om bevissthet og ansvarsfølelse blant forskerne, men det handler også om hvor raskt vi får til en bærekraftig overgang til Open Access og Open Science for vitenskapen, og hvordan vi skrur sammen incentivstrukturer for forskere slik at formidling og deltagelse i Fake science er offentlig debatt lø
VG170503 Det vil ikke skje i samme grad på søndag.
VG170503 Vi har forståelse for at han ikke har den tillit han trenger for å jobbe ut mot publikum, men det er andre stillinger i politiet han kan ha hvor man ikke behøver samme grad av tillit, sier Austgulen.
VG170503 Det har vært og vil være stor grad av åpenhet rundt landmaktutredningen, sier Aspaker til VG.
VG170503 - De som jobber med denne utredningen har vist stor grad av åpenhet allerede, og forsvarsministeren har varslet at det blir et nytt orienteringsmøte om status før sommeren.
SA170503 Barn med utviklingshemming i så stor grad at de også ofte er alvorlig syke og trenger sykehusinnleggelser og omfattende behandling og pleie både på sykehus og hjemme.i ¶
SA170503 Menn utgjør bare 39 prosent av studentene som avslutter med en grad .
SA170503 ENKELT : - Arbeidsmengden kan man til en viss grad styre selv.
FV170503 Gjestene klarte i større grad å demme opp for hjemmelaget, men de klarte ikke å skape noen opplagte målsjanser.
DN170503 På selskapsfronten rettes oppmerksomheten i stor grad mot teknologigiganten Apple, som tirsdag kveld la frem kvartalstall som viste høyere resultat enn ventet i første kvartal.
DB170503 I den grad vi skal stole på sportens egne rankingsystemer ; og det skal vi altså sannsynligvis ikke, er Norge nr. 16 i verden når det gjelder håndball for herrer.
DB170503 Det er mye som tyder på at mange av jentene har tatt steg, mens andre kanskje ikke har gjort det i samme grad .
DB170503 Den tidligere Ajax-sjefen oppdaget « en arrogant ung mann som ikke respekterte autoriteter i stor grad ».
DB170503 Trump er i mye større grad del av et system med garantier og hindre enn hva keiseren var.
DB170503 Cohens konklusjon er at Trump egentlig ikke har oppnådd stort, og at politikken som føres, til en viss grad skal bygge opp under et stort selvbilde.
DB170503 Samtidig er Paektufjellet i liten grad blitt gjenstand for forskning.
DB170503 Deretter av Hellelands husprofessor, Anne-Britt Gran ved BI, som i kjent stil skisserte opp et framtidsscenario mange kulturarbeidere antakelig ser på som en dommedagsdystopi : Et kulturliv der aktørene i økende grad må finne finansiering utenfor statlige støtteordninger.
DB170503 Fra scenen beklaget Can at politikere i stor grad bare ville vedgå å lese krim og ha et folkelig kulturforbruk.
DA170503 Bevegelsen fra orden, med bilder på rekke og rad, gjennom kaos og tilbake til den samme ordenen, byr i liten grad på overraskelser.
DA170503 - Det har vært og vil være stor grad av åpenhet rundt landmaktutredningen, sier Aspaker til VG.
DA170503 Hun viser blant annet til « et betydelig kaldere » arbeidsliv under den sittende regjeringen, og til at « dagens regjering i stor grad tilsidesetter trepartssamarbeidet og den norske modellen i flere saker. » 5.000 kroner ¶
DA170503 Men han sier det ikke var en del av mandatet å undersøke om og i hvor stor grad det skjer.
BT170503 Organisasjonen er i stor grad finansiert av internasjonale selskaper og ledes av Phillipe Halbout, som har jobbet med markedsføring og har « competitive intelligence » som sitt spesiale.
BT170503 Langtidsvirkningene av slik diagnostikk er ikke kartlagt i tilstrekkelig grad .
BT170503 Barna er en del av bruddet, og blir dermed i varierende grad påvirket av foreldrenes følelser.
AP170503 Hildas siste bilder ble publisert i mai/juniutgaven av « Military Review », et av det amerikanske forsvarets mange magasiner som også legger til at Claytons død " symboliserer hvordan kvinnelige soldater i økende grad blir utsatt for farlige situasjoner i trening og i kamp på linje med deres mannlige kolleger.
AP170503 " Det som skjer i verdsrommet påverkar kvardagen vår i stadig større grad ", fremgår det av en redegjørelse fra Nærings- og fiskeridepartementet.
AP170503 ENKELT : - Arbeidsmengden kan man til en viss grad styre selv.
AA170503 Og det er ikke snakk om at han skal gi tilbake æresborgerbeviset, han fortjener det i stor grad , sier Wolden.
AA170503 - Det har vært og vil være stor grad av åpenhet rundt landmaktutredningen, sier Aspaker til VG.
AA170503 Men han sier det ikke var en del av mandatet å undersøke om og i hvor stor grad det skjer, ¶
VG170502 Amundsen understreket under London-besøket at han ikke mener at Norge er modent for å gå så langt som Storbritannia, og at britene finner seg i en helt annen grad av overvåkning.
VG170502 - Det er veldig lite, om noe, tilgjengelig bevis for at masseovervåkningen og masseinnsamlingen av data som Storbritannias etterretningstjenester gjør, øker sikkerheten av vesentlig grad , sier spesialrapportør Cannataci til VG.
VG170502 - Hun er riktignok bestemoren min, men også i stor grad sjefen ¶
SA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
SA170502 Sammen med kollega Silja Ryum hjelper han universitetsstudenter som sliter med varierende grad av nervøsitet eller angst.
SA170502 Gjestene klarte i større grad å demme opp for hjemmelaget, men de klarte ikke å skape noen opplagte målsjanser.
DN170502 Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror det blir mer av de yngste som kniver om de minste leilighetene fremover, og at førstegangskjøpere ikke i like stor grad trenger å konkurrere mot 50 år gamle menn i dress.
DN170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DN170502 I dag er usikkerheten større til hvor den teknologiske utviklingen går, og kunder søker i større grad råd om hvordan digitale løsninger kan skape bedre tjenester og økt konkurransekraft, sier han.
DB170502 Vi har forståelse for at han ikke har den tillit han trenger for å jobbe ut mot publikum, men det er andre stillinger i politiet han kan ha hvor man ikke behøver samme grad av tillit, sier Austgulen.
DB170502 I stor grad betyr dette et bytte fra iOS til Android.
DB170502 For lesere ( og i enda større grad for ikke-lesere ) som utelukkende så poesiene som et ubestigelig fjell, dekket av ugjennomtrengelige, språklige bilder og abstraksjoner, dulgte motiver og tilnærmet tungetale, sprengte han en tunnel tvers gjennom det.
DB170502 Jeg har forståelse for at noen politikere og representanter for politiet ønsker seg et flatt forbud mot tigging, fordi det er korteste vei, men den korteste veis prinsipp er et prinsipp som i liten grad samsvarer med rettsstatsprinsippene, som har langsommere prosesser forankret i rettssikkerhetsnormer.
DB170502 Også hun høster mye « motecred » etter gallaen, kanskje i enda større grad enn Helen Lasichanh.
DB170502 Så vi ble fulgt bort til en ny disk for å få refundert billettene til Israel, i den grad det var mulig, sier han.
DA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
DA170502 I forrige undersøkelse slo Riksrevisjonen fast at departementet i for liten grad la til rette for systematisk læring fra hendelser og øvelser.
BT170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
BT170502 Trumps reformforslag var i stor grad utarbeidet av republikaneren Paul Ryan i Kongressen, og lite tydet på at Trump selv hadde noe særlig engasjement eller kunnskap om saken.
BT170502 Det stemmer ikke at KrF er i utakt med folket når det gjelder kontantstøtte, for folket benytter seg fortsatt i utstrakt grad av denne ordningen - selv om vi i dag har tilnærmet full barnehagedekning, noe som KrF har vært med å kjempe frem.
BT170502 Gjestene klarte i større grad å demme opp for hjemmelaget, men de klarte ikke å skape noen opplagte målsjanser.
AP170502 I stor grad , sier nesten halvparten ¶
AP170502 En fersk Sifo-undersøkelse utført for Ticket viser at urolighetene i verden i større grad påvirker reisemønsteret nå enn for ett år siden. 45 prosent svarer at urolighetene påvirker reisemålet, i fjor var tallet 31 prosent.
AP170502 Deres undersøkelser viser at vi likevel reiser like mye som før, men at vi i større grad velger klassiske reisemål som oppleves som trygge.
AP170502 - Tidligere var vi i stor grad en suppleringsbutikk, nå velger stadig flere oss som hovedbutikk, sier kommunikasjonssjef, Kristine Aakvaag Arvin.
AP170502 I forrige undersøkelse slo Riksrevisjonen fast at departementet i for liten grad la til rette for systematisk læring fra hendelser og øvelser.
AP170502 Vi har forståelse for at han ikke har den tillit han trenger for å jobbe ut mot publikum, men det er andre stillinger i politiet han kan ha hvor man ikke behøver samme grad av tillit, sier Austgulen.
AP170502 Sammen med kollega Silja Ryum hjelper han universitetsstudenter som sliter med varierende grad av nervøsitet eller angst.
AP170502 Gjestene klarte i større grad å demme opp for hjemmelaget, men de klarte ikke å skape noen opplagte målsjanser.
AA170502 I forrige undersøkelse slo Riksrevisjonen fast at departementet i for liten grad la til rette for systematisk læring fra hendelser og øvelser.
AA170502 Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet.
VG170501 LIKER FAR LE PEN BEST : - Antoine ( 20 ) mener at Jean-Marie Le Pens harde linje i større grad burde vært vinterført av datteren, presidentkandidat Marine Le Pen.
VG170501 - Vi mener norske politikere i mye større grad må tørre å utnytte handlingsrommet som finnes.
SA170501 Til tross for Marine Le Pens forsøk på å distansere seg fra farens antisemittisme, « ligger røttene der, og de er i høy grad lys levende », sa Macron i sin tale.
SA170501 Valget handler i stor grad om Brexit og om statsminister Theresa Mays ønske om å styrke sin makt, ifølge eksperter.
SA170501 For May handler valget i stor grad om å få et klart mandat fra befolkningen til å gjennomføre Storbritannias utmelding av EU, holde nasjonen samlet og stå sammen for å få en best mulig avtale, påpeker førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder.
SA170501 - Men det er et spørsmål i hvilken grad Labour klarer å tvinge gjennom at dette handler om alternativene rødt eller blått.
FV170501 Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
DN170501 Bærekraft skal ligge i bunnen av alt vi gjør og vi skal i større grad samle alle fagområder og bransjer som utgjør det samlede norske reiselivsproduktet.
DN170501 Bærekraft skal ligge i bunnen av alt vi gjør og vi skal i større grad samle alle fagområder og bransjer som utgjør det samlede norske reiselivsproduktet.
DN170501 Til tross for Marine Le Pens forsøk på å distansere seg fra farens antisemittisme, « ligger røttene der, og de er i høy grad lys levende », sa Macron i sin tale.
DN170501 Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
DB170501 KIB mener Norge bør utvikle støtteprogrammer for at nettverket til barnet skal brukes i mye større grad enn i dag.
DB170501 FN, som nå hevder å være et arbeiderparti, og som i stor grad er det, har gjort 1. mai til også sin dag.
DA170501 Til tross for Marine Le Pens forsøk på å distansere seg fra farens antisemittisme, « ligger røttene der, og de er i høy grad lys levende », sa Macron i sin tale.
DA170501 I vedtaket fra UNE er det i stor grad lagt vekt på Benjamins forklaring da han ankom landet, og i mindre grad på konverteringen.
DA170501 I vedtaket fra UNE er det i stor grad lagt vekt på Benjamins forklaring da han ankom landet, og i mindre grad på konverteringen.
DA170501 Til tross for Marine Le Pens forsøk på å distansere seg fra farens antisemittisme, « ligger røttene der, og de er i høy grad lys levende », sa Macron i sin tale.
BT170501 I Bergen derimot ; en hel grad varmere.
AP170501 Dette gjelder i særlig grad temaer som oppfattes som samfunnsmessig viktige.
AP170501 Det har skjedd med det liberale partiet, med kristeligdemokratene og til en viss grad også med sosialdemokratene.
AP170501 Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet.
AA170501 Til tross for Marine Le Pens forsøk på å distansere seg fra farens antisemittisme, « ligger røttene der, og de er i høy grad lys levende », sa Macron i sin tale.
AA170501 mai-togene i Frankrike var i stor grad preget av bekymring for arbeidsløsheten.
AA170501 mai-markering i byen er i stor grad rettet mot saken om akuttkirurgien ved lokalsykehuset.
AA170501 Det er i høyeste grad med på å tydeliggjøre forskjellene, i stedet for å fjerne dem.
DA170431 Hjemme eller borte, i påsken er det aldri feil med et enkelt, men imponerende lammemåltid som i stor grad gjør seg selv.
DA170431 Vi ser også at de i større grad hyrer inn arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer.
DA170431 I veldig stor grad vil vi gå over til normalen.
VG170430 Wenger forklarer selv at den taktiske endringen i stor grad ble gjort av mentale årsaker.
VG170430 Det er ulike oppfatninger av i hvilken grad han gjorde dette.
SA170430 Ifølge den uavhengige, britiske organisasjonen Airwars, er minst 3.164 sivile med sikkerhet drept i flyangrep fra koalisjonen, og med en stor grad av sannsynlighet er så mange som 9.397 sivile drept.
SA170430 En tredjedel av den norske sysselsettingen kan i stor grad bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene.
SA170430 Frankrike har kronisk høy arbeidsledighet, på tross av høy produktivitet og utdannelse blant arbeidsstyrken og mange selskaper i verdensklasse, i stor grad fordi det er dyrt å ansette folk og lite lønnsomt å investere.
FV170430 Den er betalt og i stor grad satt opp på dugnad av klubbens støttegruppe, og de som styrer A-laget vet å sette pris på det.
DN170430 I dag ser vi at studiet i langt større grad tiltrekker seg ungdommer som ikke har bakgrunn fra havbruk, og gjerne ungdommer fra byer, sier Høiskar.
DN170430 Selskapet har nå permittert et tyvetall medarbeidere fordi vedlikehold av vedlikehold av forsvarets luftfartøyer i større grad havner annetsteds.
DN170430 Einan tror det er underliggende forsvarsetaters behov for å nå mål om kostnadskutt som ligger bak at vedlikeholdsoppdrag i økende grad fordeles på henholdsvis utlandet og egne avdelinger med innleid hjelp fra andre land.
DA170430 Det var nok i større grad tilfellet i den første etterkrigstiden.
BT170430 Ifølge den uavhengige, britiske organisasjonen Airwars, er minst 3.164 sivile med sikkerhet drept i flyangrep fra koalisjonen, og med en stor grad av sannsynlighet er så mange som 9.397 sivile drept.
BT170430 Ingen i hverken blå eller hvit drakt var på ballen, og det satte ut keeper Mande i så stor grad at ballen gikk rett i mål.
AP170430 Ordningen skal sikre en « styrking av økonomien for alle barnefamilier og en større grad av sosial utjevning. » 2.
AP170430 Ingen i hverken blå eller hvit drakt var på ballen, og det satte ut keeper Mande i så stor grad at ballen gikk rett i mål.
AA170430 Ifølge den uavhengige, britiske organisasjonen Airwars, er minst 3.164 sivile med sikkerhet drept i flyangrep fra koalisjonen, og med en stor grad av sannsynlighet er så mange som 9.397 sivile drept.
SA170429 Den er betalt og i stor grad satt opp på dugnad av klubbens støttegruppe, og de som styrer A-laget vet å sette pris på det.
FV170429 En tredjedel av den norske sysselsettingen kan i stor grad bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene.
DB170429 Organisasjonens primæroppgave er å forsvare den grunnlovsgitte retten til å bære og eie våpen, men man arrangerer i betydelig grad også aktiviteter som sikkerhetskurs og sportsskyting, ifølge Wikipedia.
DB170429 Videre kritiserte også Velferdsetaten Bydel Bjerke for i liten grad å ha gjort forberedelser og manglende initiativ i prosessen der etaten skulle overta ansvaret for Lars og Jonas.
DB170429 Det er en aktivistgruppe med base i München i Tyskland som jobber for at uigurerne skal få økt grad av selvstyre i Xinjiang.
DB170429 Så hvorfor har ikke Trump fått til mer og i større grad oppfylt sine egne store vyer han lanserte i valgkampen ?
DB170429 Samtidig er det viktig å påpeke at både ahmadiyya-islam og de muslimske miljøene som ønsker en norsk, humanistisk islam, ikke nødvendigvis er liberale etter vestlig målestokk, men er å anse som moderate, ispedd varierende grad av reaksjonære trekk.
DB170429 ¶ BOKAKTUELL : Caitlyn Jenner er i disse dager aktuell med sin egen selvbiografi, som i stor grad handler om forholdet hennes til kjønn og identitet.
DA170429 I den grad det noen gang har vært det, har vi tatt to steg tilbake nå.
BT170429 Den er betalt og i stor grad satt opp på dugnad av klubbens støttegruppe, og de som styrer A-laget vet å sette pris på det.
AP170429 Den er betalt og i stor grad satt opp på dugnad av klubbens støttegruppe, og de som styrer A-laget vet å sette pris på det.
AA170429 Det avsporer fort debatt om dokumentarer som i høyeste grad er diskutable.
AA170429 Der har Trøndelag Teater i vekslende grad , mye avhengig av den til enhver tid sittende teatersjef, spilt en rolle.
VG170428 I rapporten skrives det at man ikke i tilstrekkelig grad utredet problemstillinger knyttet til Veirenos tilbud.
VG170428 Etaten hadde heller ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret at renovatørene fikk tilstrekkelig opplæring i de nye rutene.
VG170428 Det er usannsynlig, fordi unge mennesker i overraskende stor grad innretter sin adferd etter samfunnets rettslige rammer og sanksjoner.
VG170428 Vi trenger i høy grad ekspertise på grunnskoletrinnet.
VG170428 Men uansett virkemiddel har søkertallene til utdanningen for grunnskolelærere ikke tatt av i den grad skolepolitikerne ønsker seg.
VG170428 november 2015 skal ikke barnefaren ha sett datteren sin - bortsett fra noen korte Skype-samtaler hvor lyden i stor grad skal ha vært avslått.
SA170428 Det kan også være verdt å merke seg at det i høyeste grad finnes trender og moter innen hage.
SA170428 Det er Ståle Solbakken klar over, og derfor er han innstilt på til en viss grad å avvikle laget igjen.
DN170428 DN har tidligere publisert innholdet i de graderte dokumentene fra Riksrevisjonen som viser hvordan regjeringen ikke i tilstrekkelig nok grad har fulgt opp vedtak i Stortinget om å beskytte viktige mål i Norge mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep.
DN170428 - Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad er utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt, heter det i rapporten.
DN170428 Dette skyldes ifølge eksperter at sanksjonene ikke er gjennomført i tilstrekkelig grad .
DN170428 Alle skal ha like muligheter til å lykkes, men i økende grad vil de som vokser opp i de fattigste hjemmene selv gjør det dårlig.
DN170428 - YouTubes inntekter fortsatte å vokse i betydelig grad , sa finansdirektør Ruth Porat i Alphabet, Googles morselskap, i en samtale med selskapets investorer torsdag.
DB170428 « Etter Deloittes vurdering burde REN i den situasjonen som oppstod, likevel i større grad ha kontrollert og kvalitetssikret det omfanget av arbeidstidsbrudd som ble rapportert fra Veireno, og som ble rapportert videre til overordnede nivåer », heter det i rapporten.
DB170428 Deloitte bekrefter nå i sin rapport at Renovasjonsetaten manglet kontroll, og ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret informasjonen de fikk om arbeidsforholdene i Veireno.
DB170428 Deloitte bekrefter nå i sin rapport at Renovasjonsetaten manglet kontroll, og ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret informasjonen de fikk om arbeidsforholdene i Veireno.
DB170428 Ordningen vil med dette i større grad virke sosialt utjevnende.
DB170428 - Å kaste egg og mel på biler i fart er trafikkfarlig i aller høyeste grad .
DB170428 ( Dagbladet ) : - Det er trafikkfarlig i aller høyeste grad , sier sjef for ordensseksjonen i Stavanger-politiet, Kristian Johansen, til Dagbladet.
DB170428 Writers Guild of America ønsker også at de store produksjonsselskapene bidrar økonomisk i større grad til foreningens helseplaner.
DB170428 Vi har ønsket å finne ut av motiver for og utfall av migrasjon, herunder om inntektene til tiggerne i stor grad tilfaller bakmenn.
DB170428 Vi finner at tiggerne i liten grad er manipulert av slike bakmenn til å reise, og at inntektene i stor grad går til dem selv og nærmeste familie.
DB170428 Vi finner at tiggerne i liten grad er manipulert av slike bakmenn til å reise, og at inntektene i stor grad går til dem selv og nærmeste familie.
DB170428 Særlig kvinner og barn er sårbare i mange rom-samfunn, og vi har andre steder skrevet om behovet for i større grad å identifisere ofre for menneskehandel blant rumenske barn.
DB170428 Bakmenn styrer i langt større grad mer lukrative markeder som narkotika og prostitusjon.
DA170428 Og trass i at de risikerer arrestasjoner og fengsel, viser statistikken at de også i stadig større grad står opp for dem.
DA170428 - Kina har en klassisk leninistisk organisasjon, der fagforeninger i veldig stor grad har vært en institusjon som har organisert velferdstiltak, men ikke vært en pådriver for fagorganisertes rettigheter, forklarer Pedersen ved Fafo.
DA170428 Downs syndrom er en alvorlig er en psykisk utviklingshemming, som gjør at man blir avhengig er av hjelp i mye større grad enn andre, sier Sterri, og understreker at han ikke på noen måte ønsker å frata pyskisk utviklingshemmede grunnleggende rettigheter.
DA170428 - Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad har utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt.
DA170428 Jeg er, som Bollestad, en av dem som til en viss grad er bekymret for at vi kommer galt ut dersom etikken ikke setter grenser for teknikken. men jeg mener bestemt at regelverket vi har i Norge i dag er godt nok, sier Trøen.
BT170428 Vi må se på i hvilken grad det skjedde, sier Nørstegård.
BT170428 Det kan også være verdt å merke seg at det i høyeste grad finnes trender og moter innen hage.
BT170428 Det er Ståle Solbakken klar over, og derfor er han innstilt på til en viss grad å avvikle laget igjen.
AP170428 - Dersom Oslo vil være en attraktiv arbeidsplass for folk med høy kompetanse, må lønn kunne brukes som virkemiddel i større grad .
AP170428 Derfor ses det nå i større grad hen til hvilken forelder som har hatt den faktiske omsorgen for barnet, svarer statssekretær Torkil Åmland.
AP170428 Jeg antar at de sikter til Verdens økonomiske forums indeks fra i fjor, som måler i hvilken grad nasjoner bruker informasjonsteknologi til å bedre levestandarden og øke konkurransekraften.
AP170428 - Så vi ser i en viss grad med vår historie, våre minner, vaner - eller fordommer ?
AP170428 Det kan også være verdt å merke seg at det i høyeste grad finnes trender og moter innen hage.
AP170428 Er du hekta på selvhjelpslitteratur, i den grad at du trenger hjelp ?
AP170428 Det er Ståle Solbakken klar over, og derfor er han innstilt på til en viss grad å avvikle laget igjen.
AA170428 Pressbolt videreforedles i først og fremst til produkter i bygg- og anleggsindustrien, mens støpelegeringer ( kalt PFA ) i stor grad benyttes i produkter i transportsektoren.
AA170428 - Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad har utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt.
VG170427 Lynraske Rashford trives ekstra godt når han får mye bakrom å løpe i, og det tror vi i aller høyeste grad han får mot et særdeles ustabilt City-forsvar.
SA170427 Det bør i aller høyeste grad tas hensyn til dette spørsmålet, da det vil berøre mange barn.
SA170427 Leier du ut hytta i stor grad anses den som utleiehytte og alle leieinntekter må skattes av.
SA170427 - Det er stor arbeidsbelastning i alle deler av organisasjonen og organisasjonens kapasitet var i stor grad bundet opp i « brannslukking » med liten anledning til å planlegge framover, skriver tilsynet i rapporten.
DN170427 * Terrenget er hevet, slik at saltvann i mindre grad flommer inn over området ved høyvann.
DN170427 I en pressemelding sier Munoz at alle kunder fortjener å bli behandlet med den høyeste grad av service, verdighet og respekt, og at de nye reglene vil sikre at en slik episode aldri skal kunne skje igjen.
DB170427 Disse tapene var i stor grad knyttet til at svindlere stjeler kortinformasjon - uten å ha tilgang på det fysiske bankkortet.
DB170427 - Tapene i 2016 var i stor grad knyttet til svindeltypen « Card Not Present », som isolert økte med 39 prosent.
DB170427 Saken vi hadde i går var først og fremst en kartlegging som i liten grad gjorde vurderinger.
DB170427 Verden er allerede blitt én grad varmere siden den industrielle revolusjon.
DA170427 De kan fortelle at de i bare minimal grad nyter godt av den økonomiske suksessen til Bestseller, som har årlige inntekter på om lag 6,3 milliarder kroner.
DA170427 Selv om drama ikke er et eget fag i grunnskolen og regnes som en læringsform i andre fag, er det i aller høyeste grad et fagfelt - man kan studere faget til P.h.D.-nivå i Norge.
DA170427 Detaljene i en slik ny ordning bør i størst mulig grad avtales lokalt mellom partene.
DA170427 - Den økonomiske situasjonen for Den Norske Opera & Ballett er svært anstrengt, noe som i stor grad skyldes de økonomiske belastningene som følge av operapensjonsloven.
DA170427 Diskusjonene om hvorvidt et regjeringssamarbeid mellom KrF og Ap er mulig har blusset opp på ny - etter at Ap sist helg vedtok politikk som KrF mener i stor grad tar et langt steg vekk fra dem verdimessig.
DA170427 De kan fortelle at de i bare minimal grad nyter godt av den økonomiske suksessen til Bestseller, som har årlige inntekter på om lag 6,3 milliarder kroner.
AP170427 Utkastet til overordned plan deler områdene som skal utvikles i størst grad , inn i A- og B.
AP170427 Folk organiserer i økende grad trening selv eller med familie og venner.
AP170427 Leier du ut hytta i stor grad anses den som utleiehytte og alle leieinntekter må skattes av.
AA170427 Tyrkias kandidatur som EU-medlem er i stor grad lagt på is, og forholdet mellom EU og landet har de siste årene blitt gradvis verre.
AA170427 Ifølge den uavhengige, britiske organisasjonen Airwars, er minst 3.111 sivile til med sikkerhet drept i flyangrep fra koalisjonen, og med en stor grad av sannsynlighet er så mange som 9.249 sivile drept.
AA170427 Hadde partienes oppslutning i større grad blitt påvirket av partiledernes popularitet, hadde han sluppet å bekymre seg for valget.
AA170427 Vi vet i liten grad hva som skjer før det blir offisielt, selv om vi er importør, sier Opsahl.
VG170426 - Beduinene i Sinai er en marginalisert gruppe som i liten grad har tatt del i økende velstand grunnet industri og turisme.
VG170426 En selskapsskatt på 15 prosent var et av løftene Trump ga velgerne i valgkampen, og det er ventet at planen i stor grad vil gjenspeile mye av det han tidligere har lovet.
VG170426 Amundsen understreker at han ikke mener at Norge er modent for å gå så langt som Storbritannia nå, men at britene finner seg i en helt annen grad av overvåkning.
SA170426 Det sparer også mye tid i form av anmeldelser og avhør på stedet, som en tidligere i stor grad gjorde i etterkant.
DN170426 Alle skal ha like muligheter til å lykkes, men i økende grad vil de som vokser opp i de fattigste hjemmene selv gjør det dårlig.
DB170426 Brottemsmo at det kommende storselskapet - med forgreninger inn til det svenske og finske kraftmarkedet - i større grad kan gjøre sine ulike praksiser mer like.
DB170426 Utvalget vil her legge til at dette i særlig grad må gjelde når men videreformidler alvorlige påstander.
DB170426 Det samme gjelder i enda større grad til våre naboland.
DB170426 Mer og bedre forskningsformidling kan virke skjerpende på alle, i et ordskifte som i litt for stor grad tillater sakte sløving. | « Kraft-arvesølvet » fortjener bedre enn kommunalt eierskap ¶
AP170426 - Det er helt avgjørende at verdenssamfunnet stiller opp i større grad enn de har gjort, men at de foreløpig har samlet halvparten er en god start, men ikke mer.
AP170426 « I stor grad er det de vestlig orienterte unge saudiaraberne med utdanning fra utlandet som ønsker endringer, mens majoriteten av saudiarabiske kvinner ikke synes det er behov for stor endring », skriver Al-Thagafi.
AP170426 Vel, jeg er i stor grad i mål på de fleste punktene.
AP170426 Han har imidlertid ifølge sakspapirene fra påtalemyndigheten holdt orden på virksomheten med stor grad av planlegging og pinlig nøyaktighet.
VG170425 Men i 5-1-tapet mot Geir Bakkes Sarpsborg klarte ikke Kristiansunds sentrale midtbanespiller å prege oppgjøret i nevneverdig grad .
VG170425 Og slik får hun i større grad være med på å spre informasjon om trans- og homobevegelsen.
VG170425 Jenner har også en imponerende selvinnsikt når hun beskriver hvorfor hun jåler tilværelsen til med designerklær, sminke og høye hæler i så stor grad .
VG170425 ( VGs anonymisering ) i tilstrekkelig grad .
VG170425 * Varierende grad av tjenester og løsninger.
SA170425 Kropp og utseende har på et vis blitt et bevis på i hvilken grad vi lykkes med å ha kontroll på oss selv.
DN170425 - Vi har vurdert om fusjonen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse.
DN170425 - Vi har vurdert om fusjonen i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse.
DB170425 I diskusjonen er også i høyeste grad Pål Golberg, som vant verdenscupåningen i Kuusamo og ledet sprintverdenscupen sammenlagt helt fram til han - oppsiktsvekkende nok - ble vraket i Falun.
DB170425 - Når vi i større grad kan ta med dataene våre til et annet sted, blir det lettere å flytte et kundeforhold, og det igjen vil styrke forbrukerrettighetene våre, sier Thon.
DB170425 Samtidig viser det seg at ofrene i enda større grad kan påføres mer skamfølelse.
DB170425 Etter Nice-terroren skrev han : « Vi har i altfor lang tid gitt fritt spillerom til islamistiske bevegelser, og i altfor stor grad gitt etter for deres krav.
DB170425 Jenners nye bok, skrevet i samarbeid med Buzz Bissinger, handler i stor grad om kjønnsskiftet hennes.
DB170425 Selskapet opplyser at de i stor grad følger NRKs regionvise slokking av FM-nettet, og slokker sine analoge TV-signaler samtidig.
DA170425 Markedsføringen vil framover også i større grad rettes mot ulike målgrupper, istedenfor land og geografiske områder.
DA170425 Holm opplyser også at Innovasjon Norge framover i større grad ønsker å rette markedsføringen mot ulike målgrupper basert på interesser, istedenfor land og geografiske områder, slik man har gjort tidligere.
DA170425 Forslaget innebar derfor at kommunen eller fylkesmannen skulle vurdere og veilede om skadeforebyggende tiltak i større grad enn i dag.
DA170425 Dette er Miljødirektoratet i høyeste grad innforstått med.
DA170425 - Vårt endelige forslag la opp til langt større fokus på skadeforebyggende tiltak, for å sikre at de beste skadeforebyggende tiltakene ble vurdert og at felling i størst mulig grad skulle unngås.
DA170425 - I hvor stor grad skjer det skadefelling av vilt i dag ?
BT170425 Resultatet er vibrerende og i økende grad intenst - den starter forsiktig og ender fort i ekstase.
BT170425 Etterforskning av et miljø der en stor gruppe utenlandske aktører driver multikriminell virksomhet, trekker store veksler på politiets ressurser for å oppnå tilstrekkelig grad av bevissikkerhet.
BT170425 Realiteten er nok heller at yrkestransporten føler de ikke er hørt i tilstrekkelig grad .
AP170425 Kropp og utseende har på et vis blitt et bevis på i hvilken grad vi lykkes med å ha kontroll på oss selv.
AA170425 Jemen står overfor verdens verste humanitære krise, men verden har i stor grad lukket øynene, advarer FN.
AA170425 Jemen står overfor verdens verste humanitære krise, men verden har i stor grad lukket øynene, advarer FN.
AA170425 Etterforskningen skal avdekke hvor mye materiale hver av de mistenkte bestitter, og i hvor stor grad de har delt bildene.
VG170424 Målgruppen her er jo i stor grad digitale seere, så vi ser nå på hvordan vi bedre kan tilrettelegge for at programmet når ut til dem, sier Eivind Landsverk.
VG170424 Det å gå på kino har i større grad blitt et event, og publikum er sannsynligvis mindre villig til å ta en risiko i forhold til en film de ikke føler er « viktig » nok å se på kino.
VG170424 - De må i større grad bli et must å se.
VG170424 - - Når så mye innhold er tilgjengelig på så mange skjermer, vurderer sannsynligvis publikum i større grad enn før hvilke filmer de skal se på kino og hvilke filmer de kan se hjemme.
VG170424 Politiet har ikke oppgitt hva personen er mistenkt for eller i hvilken grad personen er mistenkt.
VG170424 En annen person ble også pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
VG170424 Talen handlet i stor grad om Syria.
VG170424 Og det gjelder i like stor grad kunnskapen til de ulike faglige sakkyndige.
VG170424 Regjeringens skattelettelser på 25 milliarder kroner siden 2013, går i stor grad til de rikeste i Norge og bidrar ikke til å skape nye arbeidsplasser, sier påtroppende LO-leder Hans Christian Gabrielsen.
SA170424 Flere meningsmålinger viser at Macron ligger an til å vinne denne siste valgrunden med god margin, og at velgere som stemte på rivaler som Fillon og Hamon i første runde, i stor grad vil stille seg bak ham for å holde Le Pen borte fra presidentpalasset.
SA170424 Da blir man i stor grad satt på sidelinjen, advarer Malnes.
SA170424 Man får i liten grad glede av elmotorens umiddelbare og friske dynamikk.
SA170424 De senere årene har de hybridene kommet fra flere hold, men Toyota har i liten grad involvert seg i den ladbare ligaen.
SA170424 Første omgang bidro i liten grad til å varme de 3788 betalende publikummerne i det kalde vårværet i Haugesund.
SA170424 - Så lenge man holder saklighetsgraden oppe til en viss grad , og ikke slenger dritt, så er det en faktor som er der, sier han. | « Han burde ha scoret på den sjansen » ¶
SA170424 Ifølge styrelederen har misnøyen i stor grad munnet ut i måten treneren har kommunisert med spillergruppen på.
SA170424 - Han la frem at han kommer til å involvere spillergruppen i større grad enn tidligere, og vil lytte til synspunktene deres på ting.
FV170424 Man får i liten grad glede av elmotorens umiddelbare og friske dynamikk.
FV170424 De senere årene har de hybridene kommet fra flere hold, men Toyota har i liten grad involvert seg i den ladbare ligaen.
DN170424 Det betyr at velgere i stor grad vil stemme taktisk og danne felles front for å forhindre at Le Pen går av med seieren.
DB170424 Flere meningsmålinger viser at Macron ligger an til å vinne denne siste valgrunden med god margin, og at velgere som stemte på rivaler som Fillon og Hamon i første runde, i stor grad vil stille seg bak ham for å holde Le Pen borte fra presidentpalasset.
DB170424 Da blir man i stor grad satt på sidelinjen, advarer Malnes.
DB170424 Men sniker seg inn en følelse av at journalistene i alle fall delvis var blitt litt for begeistrede for sine egne funn, i den grad at de litt for lett kjøpte alt som syntes å bygge opp under samme bilde.
DA170424 Flere meningsmålinger viser at Macron ligger an til å vinne denne siste valgrunden med god margin, og at velgere som stemte på rivaler som Fillon og Hamon i første runde, i stor grad vil stille seg bak ham for å holde Le Pen borte fra presidentpalasset.
DA170424 Da blir man i stor grad satt på sidelinjen, advarer Malnes.
DA170424 Første omgang bidro i liten grad til å varme de 3788 betalende publikummerne i det kalde vårværet i Haugesund.
DA170424 - Det mest spesielle med Stavanger er at byen i veldig høy grad består av små trehus, selv om den er så stor.
DA170424 Jeg ville få deg til å krype sammen i stolen, vri deg og kjenne ubehaget på kroppen, sier Ducournau, som bare i liten grad benytter seg av de groteske virkemidlene man kunne tenke seg at hun tok i bruk.
BT170424 Det betyr at velgere i stor grad vil stemme taktisk og danne felles front for å forhindre at Le Pen går av med seieren.
BT170424 Å bygge opp til fellesskap og solidaritet passer i mindre grad inn i denne ideen.
BT170424 Man får i liten grad glede av elmotorens umiddelbare og friske dynamikk.
BT170424 De senere årene har de hybridene kommet fra flere hold, men Toyota har i liten grad involvert seg i den ladbare ligaen.
AP170424 De ønsker å bruke de syntetiske embryoene til å forske på den kritiske fasen i embryoutviklingen rett etter befruktning, en utvikling som i stor grad har vært et mysterium for forskere.
AP170424 Macron vil i stor grad videreføre dagens forhold til organisasjonen, men er imot å ta opp nye medlemmer ( bortsett fra land i Skandinavia og på Balkan ).
AP170424 Men det er langtfra sikkert at partienes velgere i samme grad vil følge ledelsens råd.
AP170424 Når mange ble overrasket av vinterens comeback, så skyldes det i større grad det som befinner seg inne i hodene til folk, enn det som står i statistikkene til Kristiansen.
AP170424 For da kom plutselig snøen som ikke kom i desember, januar og bare i liten grad i februar.
AP170424 Det er én grad høyere enn normalt.
AP170424 Man får i liten grad glede av elmotorens umiddelbare og friske dynamikk.
AP170424 De senere årene har de hybridene kommet fra flere hold, men Toyota har i liten grad involvert seg i den ladbare ligaen.
AP170424 Første omgang bidro i liten grad til å varme de 3788 betalende publikummerne i det kalde vårværet i Haugesund.
AP170424 - Så lenge man holder saklighetsgraden oppe til en viss grad , og ikke slenger dritt, så er det en faktor som er der, sier han.
AP170424 Ifølge styrelederen har misnøyen i stor grad munnet ut i måten treneren har kommunisert med spillergruppen på.
AP170424 - Han la frem at han kommer til å involvere spillergruppen i større grad enn tidligere, og vil lytte til synspunktene deres på ting.
AA170424 NATO og USA avsluttet kampoppdraget mot Taliban i 2014, men er i økende grad involvert i bakkeoperasjoner der de støtter afghanske regjeringsstyrker.
AA170424 Anklagene gjelder først og fremst politiet, som i likhet med det øvrige sikkerhetsapparatet i landet i stor grad er bygd opp og trent av vestlige land.
AA170424 Afghanske sikkerhetsstyrker bruker i økende grad tortur, også mot barn, slår en ny FN-rapport fast.
VG170423 Nevnte Ruud testet Iven Austbø med et frispark tidlig i omgangen, men uten å true Viking-keeperen i særlig grad .
VG170423 Det skulle imidlertid ikke prege de mørkeblå i særlig grad .
VG170423 - De tiltalte vendte det blinde øyet til problemene med opioid-spredning, og profitterte fra salget av reseptbelagte opioid-preparater til borgerne i Cherokee Nation - i kvantiteter som i betydelig grad overstiger antallet resepter som hadde vært rimelig for lovlig medisinsk bruk, står det i anklagen.
VG170423 Det er ventet at det samme vil skje i år, om enn i mindre grad .
VG170423 Nasjonsbyggingen rundt forrige århundreskifte og ikke minst gjenreisningen etter krigen var i stor grad en kollektiv innsats, drevet av en folkevilje.
VG170423 Det er ventet at det samme vil skje i år, om enn i mindre grad .
VG170423 I Norge eier man i større grad boligene sine og begynner i små leiligheter og så kjøper man større etterhvert.
SA170423 Forhåpentlig ikke i for stor grad , sier Nøstbakken.
SA170423 Dette henger blant annet sammen at innvandrere i stor grad bosetter seg i byene.
DB170423 Odd Christian Eiking, Lars Petter Nordhaug og Sindre Lunke deltok i rittet, men ingen av de norske markerte seg i særlig grad .
DB170423 Valget i Frankrike har i stor grad blitt preget av temaet sikkerhet.
BT170423 Forhåpeligvis ikke i for stor grad , sier Nøstbakken.
BT170423 Forhåpentlig ikke i for stor grad , sier Nøstbakken.
BT170423 - Han er enig i at det har vært en veldig konfliktfylt situasjon i familien, som i betydelig grad har gått utover barna, sier mannens forsvarer Brynjulf Risnes til NTB. 43-åringen har likevel « ulik forståelse » av det som i tiltalen beskrives som mishandling av fem av de seks barna, ifølge advokaten.
BT170423 Stortingsmeldingen ber Forskningsrådet om at det i større grad åpnes opp for humanistiske perspektiver i den utfordringsdrevne forskningen.
BT170423 Noen av de humanistiske fagene er utsatte fordi de rekrutterer få studenter, andre fordi deres forskningsfelt i liten grad har tilgang på eksterne forskningsmidler.
BT170423 I Londons finansnæring vil man derimot ansette en kandidat med en grad i filosofi, fordi man vet at dette er en solid utdannelse, og at man har å gjøre med en kompetent søker som kan skrive godt, analysere og tenke logisk.
BT170423 Det er et paradoks at denne kompetansen ikke i større grad blir fanget opp av det private næringsliv.
BT170423 Flere av disse landene, og øvrige hjemland ofrene kommer fra som Nigeria, Bulgaria og Albania, har store økonomiske utfordringer, mangler en lovgivning, velfungerende rettsapparat og hjelpetiltak som i tilstrekkelig grad kan beskytte ofrene.
BT170423 Mange engasjerer seg veldig, noen lager lister over alt det som kan gå galt, noen ignorer, men felles for de fleste av oss er at vi opplever i en eller annen grad at man havner litt bakpå.
BT170423 Dette henger blant annet sammen at innvandrere i stor grad bosetter seg i byene.
AP170423 Dette har i liten eller ingen grad påvirket hennes oppslutning på målingene.
AP170423 For eksempel ante vi ikke at murtvangen i liten grad ble fulgt opp de første 200 årene eller at frykten for å få svenske kanoner på Ekeberg - ved siden av bybrannen - var noe av grunnen for at byen ble flyttet fra Gamlebyen og hit til Kvadraturen.
AP170423 Regjeringen har iverksatt en kommunereform og endret inntektssystemet, slik at det i mindre grad lønner seg å være liten.
AP170423 Ap vil bevare vedtatt struktur og vil i større grad konsentrere seg om hvorvidt gjennomføringen av reformen er i tråd med intensjonene. 11.
AP170423 Dette henger blant annet sammen at innvandrere i stor grad bosetter seg i byene.
AA170423 Flere meningsmålinger viser at Macron ligger an til å vinne denne siste valgrunden med god margin, og at velgere som stemte på rivaler som Fillon og Hamon i første runde, i stor grad vil stille seg bak ham for å holde Le Pen borte fra presidentpalasset.
AA170423 Da blir man i stor grad satt på sidelinjen, advarer Malnes.
VG170422 Og nå ser den tidligere musikkjournalisten Rolness ut til å ha latt seg begeistre, i en slik grad at han børster støvet av gamle kunster og skriver en anmeldelse på Facebook, med tittelen « HELMAX KARPE DIEM ! ».
VG170422 I en presidentkampanje som i stor grad har vært preget av beskyldninger om at både Marine Le Pen og François Fillon skal ha utnyttet offentlige penger til egen vinning, ser mange nå på Mélenchon, som vil gi mer makt til parlamentet og mindre til presidenten, som en velkommen motpol til de andre politikerne.
VG170422 Mens skolen som Tobias flyttes fra ikke i like stor grad blir berørt av forurensningen i byen.
SA170422 Dette vil i stor grad erstatte og kompensere for at rimelighetsvilkår ikke gjennomføres, sier Valhammer.
FV170422 Vest-Agder er blant fylkene i landet hvor foreldrene i størst grad velger kontantstøtte for ett og to-åringene sine.
DN170422 Nå regner hun med at passive eiere i større grad vil selge til aktive slik at hugst og dermed også næringens bidrag til et grønt skifte vil øke.
DN170422 Dette vil i stor grad erstatte og kompensere for at rimelighetsvilkår ikke gjennomføres, sier Valhammer.
DN170422 Ansattes fagkompetanse og medvirkning må i større grad tas med i utviklingen av tjenestetilbudet, i tillegg til medvirkning fra brukerne, heter det videre.
DB170422 Dette vil i stor grad erstatte og kompensere for at rimelighetsvilkår ikke gjennomføres, sier Valhammer.
DB170422 Og det gir i alle fall ikke grunnlag for å trekke de bastante konklusjonene forskerne gjør - som når de skriver at funnene deres « tyder på at eksistensen av velorganiserte bakmenn som kontrollerer tiggingen og annet gatearbeid i stor grad er en myte ».
DB170422 Et annet problem er at informasjonen om de rumenske tiggerne i svært stor grad er basert på det de forteller om seg selv.
DB170422 At de i så liten grad spør seg om informantene lyver om denne siden av hverdagen sin - noe de vil ha hatt utmerkede grunner til å gjøre - svekker konklusjonene enda mer.
DB170422 Den analysen er jeg enig med henne i ; minoritetsrettigheter har nesten alltid det til felles at de påvirker majoriteten i liten grad , men betyr enormt mye for de få.
DA170422 Eksportverdien av produkter fra fornybare ressurser vil øke i meget stor grad ved overgang fra vei til kjøl og bane.
DA170422 Dette vil i stor grad erstatte og kompensere for at rimelighetsvilkår ikke gjennomføres, sier Valhammer.
AP170422 Presidentkandidatene har i varierende grad brukt dette i valgkampinnspurten.
AP170422 - Det er knyttet en høy grad av restriksjoner for Akershus festning, ikke minst innen sikkerhet.
AP170422 Ap og Høyre overkjørte folkeavstemningene på 90-tallet fordi de mente lokale avstemninger « i liten grad får frem andre forhold enn de som alene knytter seg isolert til ens egen kommune ».
AP170422 Fylkesmannen har hatt tilsynssak mot de tre etatene, og i varierende grad kommet med kritikk.
AA170422 Dette vil i stor grad erstatte og kompensere for at rimelighetsvilkår ikke gjennomføres, sier Valhammer.
AA170422 Dette vil i stor grad erstatte og kompensere for at rimelighetsvilkår ikke gjennomføres, sier Valhammer.
VG170421 - Du var i høyeste grad et nytelsesmenneske.
SA170421 Å få litt liv i publikum før kamp og god stemning fra første stund og få engasjert lokale leverandører i større grad , fortsetter Ribe.
DN170421 Fjørtoft tror årsaken er at nordmenn har stor grad av tillit til hverandre, og at de er gode på samarbeid.
DB170421 - Selv om intet kan bringe Will tilbake til livet, håpet jeg at dommen i større grad ville gjenspeile forbrytelsens alvor og smerten den har påført min familie.
DB170421 Trumps skatteplan vil i stor grad bero seg på at framtidig inntektsvekst og raskere økonomisk vekst vil rettferdiggjøre store skattelettelser, sa Trump sine rådgivere til Reuters i går.
DB170421 I tillegg har han i økende grad delt sin støtte til såkalte « hellige krigere » i terrororganisasjoner som IS.
DB170421 Og den virksomheten er trappet opp, og russerne bruker i større grad Svalbard som emne, sier Totland.
DB170421 Det kommer den ikke til å gjøre i samme grad framover.
DB170421 I motsetning til i 2011, da en blodig bandekrig i grensebyen Ciudad Juarez sendte drapsstatistikken til værs, er drapene i 2017 i større grad spredt over flere delstater.
DB170421 ngrepet på Champs-Élysées i Paris torsdag kveld hvor en politimann ble drept og to andre politimenn og en turist såret - og som IS har påtatt seg ansvaret for -, viser at terrorisme - slik det skjedde i Madrid i mars 2004 - vil forsøke å påvirke valgutfallet ved å polarisere opinionen i enda større grad .
DB170421 Paradoksalt nok lykkes han til en viss grad med en omvendt psykologi som går ut på at velgerne ikke trenger å like ham for å stemme på ham.
DB170421 Et siste spørsmål er gallupinstitutters reelle grad av selvstendighet.
DB170421 Verdensborgerskapet er i aller høyest grad reelt for de fleste i vårt land.
DB170421 I NOUen Brochmann 2 står det : For at integreringsevnen til arbeidslivet og velferdsstaten skal styrkes, må flyktninger i større grad blir en del av det ordinære arbeids- og samfunnslivet på et tidlig tidspunkt.
DB170421 Blant annet understreker utvalget mulige tiltak som at språkopplæring i større grad kan være en del av annen kvalifisering og kompetansepåbygging, som på arbeidsplassen.
DB170421 Taliban og IS er fiender, og ens fiendes fiende kan være et grunnlag for en form for forståelse med et Taliban som i økende grad antar former av en mer institusjonalisert hybrid autoritet og som i områder av landet utstråler en høyere grad av statlighet enn hva landets regjering gjør.
DB170421 Taliban og IS er fiender, og ens fiendes fiende kan være et grunnlag for en form for forståelse med et Taliban som i økende grad antar former av en mer institusjonalisert hybrid autoritet og som i områder av landet utstråler en høyere grad av statlighet enn hva landets regjering gjør.
DA170421 I rapporten, som ble skrevet av Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum og Huafeng Zhang ble det hevdet at ingenting tydet på at organiserte bakmenn tok deler av inntekten fra rumenske tiggere i Oslo og at tiggerne i liten grad var kriminelle.
DA170421 Roger Vallhammer fra Hordaland Ap mener partilederen kommer asylopprørerne til en viss grad i møte.
BT170421 Den består i stor grad av dagboknotater fra tre sykehusopphold i Trøndelag på 2000-tallet.
BT170421 I begeistringen over at forholdet mellom Norge og Kina er blitt normalisert, bør også norske myndigheter være seg bevisst at utviklingen i Asia i høy grad er relevant for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
BT170421 Helseminister Høie har også innført større grad av valgfrihet og redusert ventetidene for andre diagnoser.
BT170421 Helseminister Høie har også innført større grad av valgfrihet og redusert ventetidene for andre diagnoser.
BT170421 Det er ikke deres valg å være tiltrukket av barn og unge, i samme grad som det ikke er vårt valg å være tiltrukket av dem vi er tiltrukket av.
AP170421 Til nå har kandidatene kranglet om hvem som i størst grad har kapasitet til å ta et oppgjør det etablerte systemet.
AP170421 I motsetning til i 2011, da en blodig bandekrig i grensebyen Ciudad Juarez sendte drapsstatistikken til værs, er drapene i 2017 i større grad spredt over flere delstater.
AP170421 Skatteetaten er nå ferdig med å gjennomgå de rundt 200 sakene som i ulik grad oppsto som følge av lekkasjen Panama Papers.
AP170421 Dette er en mann ( 35 ) som er diagnostisert som psykopat og pedofil, en overgriper uten særlig grad av empati med sine ofre.
AP170421 Folk lytter i forskjellig grad til følelsene sine.
AP170421 Faktisk har konspirasjonene i stor grad erstattet det maniske, gråtende ansiktet til Carrie Mathison, CIA-agenten som har fartet rundt hele verden på jakt etter terrorister, muldvarper og andre fiender.
AP170421 Det vi ser på TV-serier i dag er planlagt og skrevet så tidlig at Trumps ferd til Det hvite hus ikke har påvirket i så stor grad , men noen referanser til den ferske presidenten er åpenbare.
AP170421 I stor grad er det vårt eget ansvar å hanskes med hetsen, sier hun.
AP170421 Å få litt liv i publikum før kamp og god stemning fra første stund og få engasjert lokale leverandører i større grad , fortsetter Ribe.
AA170421 Tingretten finner ikke at dette var tilfelle, da dette krever gjerninger av en helt annen og mye mer alvorlig grad .
AA170421 Og i den grad noen ønsker å starte en arverekkefølge-diskusjon nå, så tror jeg Jonas kan underskrive på at det er ganske mange år til det er aktuelt.
AA170421 Roger Vallhammer fra Hordaland Ap mener partilederen kommer asylopprørerne til en viss grad i møte.
AA170421 Statsråden sier den korte varslingstiden som nå legges til grunn, gjør det viktig å konstruere kampflybasen slik at den fra første dag i størst mulig grad kan fungere som en fullverdig base i fred, krise og krig.
AA170421 Det er fortsatt detaljer vi ikke er gode nok på, men vi har i større grad klart å gå inn i saker og belyse dem, mener sjefredaktøren, som også er stolt over at mediehuset fortsatt klarer å levere mye innhold over et bredt spekter.
VG170420 VG har også i utstrakt grad hevdet nyhetsrett og formidlet mål fra våre rettigheter.
VG170420 Karrieren hennes avgjøres i stor grad av humøret til hennes elsker Cook ( Michael Fassbender ), som er produsent og bransjetopp i musikkindustrien.
VG170420 De mener dokumenter fra tiden etter rettssaken mot faren viser at moren ikke var i stand til å ta vare på datteren i tilstrekkelig grad .
VG170420 - Jeg tror det skyldes at det ikke har vært en dagsorden som har fokusert på de sakene som er viktigst for Ap, sa Støre, som følte seg trygg på at partiets viktigste saker i en helt annen grad ville komme på dagsorden i tiden fremover.
SA170420 Det jeg funderer på er i hvor stor grad disse 27 politikerne har kompetanse i aktiviteten i disse selskapene/institusjonene, og - om det ikke finnes andre ikke aktive politikere/samfunnsborgere som heller burde hatt disse styrevervene ?
SA170420 Sportsjournalistikken har alltid levd med anklager om at den i for stor grad bygger opp under produktet på bekostning av en uavhengig og kritisk tilnærming.
DB170420 Discovery er norsk rettighetshaver også der og kan til en viss grad styre akkrediteringsprosessen.
DB170420 Det var en arveavgift som bragte inn lite, og som i liten grad ivaretok de opprinnelige målene.
DB170420 - Arveavgiften traff i liten grad de rikeste og ga beskjedne inntekter til fellesskapet.
DB170420 - I aller høyeste grad .
DB170420 Moderne krigføring rammer i størst grad sivile, og det er derfor betimelig med en grundig gjennomgang av regelverket.
DB170420 I den grad dette spørsmålet ble drøftet, sa man at politiet ble forventet å forstå hvem man skulle prioritere.
DB170420 På tross av bruddet, prioriterer duoen nemlig å oppdra datteren sammen i størst mulig grad .
DA170420 At T-banen kommer i tide så jeg rekker jobben, at barna mine har det trygt og godt på skolen og et nærmiljø vi trives i er i aller høyeste grad politikk.
DA170420 Utvalget vil her legge til at dette i særlig grad må gjelde når men videreformidler alvorlige påstander.
DA170420 Klager reagerer på at Dagsavisen uten forbehold har publisert kategoriske påstander om at mobbing har skjedd, og på en sånn måte at publikum må få det bestemte inntrykk at den påståtte mobbingen i større eller mindre grad førte til det tragiske utfallet.
DA170420 - Mange undrer seg over hvorfor IRN har valgt å gjøre dette, og i hvilken grad de selv forstår eller reflekterer over hvilken effekt dette får i samfunnsdebatten, legger hun til.
BT170420 Dagens debatt om et tiggeforbud bruker samme retorikk og « skillet » mellom de « verdige » og « uverdige » er i alle høyeste grad fremdeles gjeldende.
BT170420 Kommunen må i større grad kunne trekke på egne ressurser for å kartlegge både gateprostitusjonen og innemarkedet i Bergen, f.eks. gjennom Utekontakten.
BT170420 Det er underlig at NRKs dyktige journalister har kartlagt det som fremstår som så omfattende sexkjøp uten i større grad å problematisere kjøpernes rolle.
AP170420 Og det var i stor grad hennes egen skyld, skriver forfatterne Jonathan Allen og Amie Parnes i boken Shattered : Inside Hillary Clinton's doomed campaign, som ble utgitt denne uken.
AP170420 Det ser vi at i stor grad skyldes « bestevenn»-strategien, fordi folk er forbannet på at de ikke får tak i varene de vil ha, sier han til avisen.
AP170420 Klager reagerer på at avisen uten forbehold har publisert kategoriske påstander om at mobbing har skjedd, og på en sånn måte at publikum kan få det bestemte inntrykk at den påståtte mobbingen i større eller mindre grad førte til det tragiske utfallet.
AP170420 Demonstranter tar til gatene i Budapest i større grad enn før, men det skal mye mer til før de kan utgjøre en forskjell.
AA170420 Men i mars i år var den globale gjennomsnittstemperaturen over 1 grad høyere enn snittet for 1900-tallet, ifølge den amerikanske forskningsetaten NOAA.
AA170420 I tillegg til ingeniørstudiene har Gjøvik har i stor grad satset på informasjonsteknologi og helsefag, og opplever stor interesse for fleksible utdanninger.
AA170420 - Mange undrer seg over hvorfor IRN har valgt å gjøre dette, og i hvilken grad de selv forstår eller reflekterer over hvilken effekt dette får i samfunnsdebatten, legger hun til.
AA170420 Norges Husflidslag er kanskje den organisasjonen som i størst grad forvalter kunnskap om bunader og strikkegensere.
VG170419 Vi ser for oss et Juventus-lag som i større grad enn PSG klarer å kjøre sitt eget løp på Camp Nou, og tror at italienerne klarer å styre inn et komfortabelt avansement.
VG170419 - Blottlegges ikke dommernes feil i enda større grad ved videodømming ?
VG170419 De er i stor grad presset til å være med på dette.
VG170419 « Lagmannsretten har i sin vurdering av straffespørsmålet lagt vekt på Cappelens forklaring i den grad den stemmer med andre bevis - noe forklaringen i stor grad gjør... », står det i dommen.
VG170419 « Lagmannsretten har i sin vurdering av straffespørsmålet lagt vekt på Cappelens forklaring i den grad den stemmer med andre bevis - noe forklaringen i stor grad gjør... », står det i dommen.
VG170419 I dommen påpekes det at Cappelens forklaring i stor grad stemmer overens med andre bevis som politiet har innhentet.
SA170419 Fornybar energisatsning er selvsagt et viktig virkemiddel, men med dagens forbruk og vekst vil det gå flere tiår før det totale energibildet endres i vesentlig grad .
SA170419 Sexlivet blir også påvirket, og i sum rammes parforholdet i stor grad .
SA170419 - Men bare til en viss grad .
SA170419 Det er viktig at videodømmingen ikke begrenser flyten i kampen i særlig grad .
DB170419 Jeg håper at de fortsetter å høre det som blir sagt, ikke bare i USA, men i Japan, Sør-Korea og i økende grad fra Kina og land fra hele verden for å forplikte seg til å fjerne atomvåpen fra den koreanske halvøy, sier Pence.
DB170419 Samlet sett tror jeg vi skal være tilfreds med at vi som bransje nyter høy grad av tillit hos publikum, sier Fossum til DN.
DB170419 Dette handler i stor grad om bestiller- og innkjøpskompetanse.
DB170419 Lagmannsretten la i sin vurdering av straffespørsmålet vekt på Cappelens forklaring « i den grad den stemmer med andre bevis », noe de mente forklaringen i stor grad gjorde.
DB170419 Lagmannsretten la i sin vurdering av straffespørsmålet vekt på Cappelens forklaring « i den grad den stemmer med andre bevis », noe de mente forklaringen i stor grad gjorde.
DB170419 I tillegg til at dette reduserer luftmotstand, skal mangel på speil i stor grad eliminerer blindsone-problematikken.
DB170419 Sistnevnte eksisterer i mindre grad i Danmark og Sverige, der det for eksempel står mye og rimelig kinesisk honning i butikkhyllene.
DB170419 Hun tilføyer at man i sjeldne tilfeller, når de menneskeskapte endringene har gått så langt at det er stor mangel på blomster, vil man kunne oppleve konkurranse mellom ville og tamme bier i vesentlig grad .
DB170419 Politiet har også ytret at de vil beholde loven, nettopp fordi den gjør at de i større grad enn før klarer å få tatt bakmennene.
DB170419 Dagbladet har vært i kontakt med Brennpunkt-redaksjonen, som forteller at selv om « Folk er folk » blir nevnt av personer i nettverket som er omtalt i programmet, var det et annet gatemagasin som ble brukt i større grad .
DB170419 President Recep Tayyip Erdogan er i ferd med å ødelegge det som han i stor grad har vært med på å utvikle, det moderne demokratiet i Tyrkia.
DB170419 Wahhabisme i for eksempel Saudi-Arabia bør i aller høyeste grad utfordres og mange kvinneundertrykkende og grusomme praksiser som halshugging må høylytt fordømmes.
DB170419 Norsk utenrikspolitikk kan også justeres for at vi i mindre grad skal bidra til overgrep og drap på sivile i Midtøsten, dog vil nok effekten av dette være mindre målbar og ta lengre tid å realisere.
DB170419 I Stortingets spørretime i dag, åpnet Erna Solberg døra for en viss grad av selvkritikk når det gjelder arbeidet med beredskap etter 22. juli.
DB170419 Det skjer med en oppsiktsvekkende grad av prinsipiell arroganse, som nå også får støtte fra KrF og Knut Arild Hareide.
DA170419 Opptil 1.216 sivile ble med stor grad av sikkerhet drept i angrep fra koalisjonen denne måneden, og det var over fire ganger så mange som måneden før, slår de fast.
DA170419 I praksis ser politiet i stor grad mellom fingrene på inntaket av øl og vin i parker og på strender de få godværsdagene denne delen av landet får oppleve hver sommer.
DA170419 I behandlingen påpekte PFU at de innklagde mediene i sine tilsvar hadde vist stor grad av selvkritikk.
DA170419 Dette gjelder i særlig grad den siste delen av romanen, der studentopprørene og de politiske protestmarsjene på 1970-tallet blir omtalt.
DA170419 Fagområdet for smittevern, miljø og helse, som i stor grad betjener kommunene, kan alene bli slanket med 60-70 årsverk, opplyser Marc Gayorfar, leder for Norsk Tjenestemannslag i FHI.
DA170419 - I aller høyeste grad .
DA170419 Det kan være et uttrykk for at Ap har vært lite synlige og ikke hatt sine saker på dagsordenen i den grad de selv ønsker, sier Bergh til ANB.
BT170419 Når vi velger å pågripe noen, er det klart at det ligger en viss grad av mistanke bak, sier Rebnord.
BT170419 - I den grad han har tonet flagg om sitt politiske prosjekt, handler det om å reversere regjeringens politikk.
BT170419 Sexlivet blir også påvirket, og i sum rammes parforholdet i stor grad .
BT170419 Imidlertid så man i etterkant at tiggingen i Norge økte, og at det i liten grad nytter å sette opp sosialpolitiske løsninger mot organisert kriminalitet.
AP170419 Den store avstanden skyldes i stor grad at Venstre havnet under sperregrensen.
AP170419 Sexlivet blir også påvirket, og i sum rammes parforholdet i stor grad .
AP170419 - Men bare til en viss grad .
AP170419 Det er viktig at videodømmingen ikke begrenser flyten i kampen i særlig grad .
AA170419 Utspørringen var i høy grad av politisk karakter, sa Tusk.
AA170419 Opptil 1.216 sivile ble med stor grad av sikkerhet drept i angrep fra koalisjonen denne måneden, og det var over fire ganger så mange som måneden før, slår de fast.
AA170419 Det er jo ingen god tilværelse å sitte på gata, men de opplever i liten grad ubehageligheter og trakassering.
VG170418 Brann skal i større grad styre kampene enn de gjorde forrige sesong, da det var lagets kvaliteter bakover som var den fremste årsaken til at de tok et overraskende sølv i Eliteserien.
VG170418 Jeg føler meg trygg på, noe fremtiden får vise, at vi får et løft når sakene i større grad dreier seg om saker velgerne alltid er opptatt av.
VG170418 Det kommer an på om de klarer å få fokus på sine kjernesaker, som de i liten grad har greid i vinter.
SA170418 Derfor er det en nedtur at ikke flere av disse i langt større grad preger TIL-laget.
SA170418 Men han er også klar på at dersom han blir i Liverpool frem til kontrakten utløper i 2022, så må det være en viss grad av suksess på veien.
FV170418 Men han er også klar på at dersom han blir i Liverpool frem til kontrakten utløper i 2022, så må det være en viss grad av suksess på veien.
DN170418 Saken har allerede vært gjenstand for en debatt internt i pressemiljøet, og flere medier har til en viss grad tatt selvkritikk for sin dekning.
DN170418 Flere utvalgsmedlemmer understreket at NTB i større grad enn TV 2 har tatt forbehold, men samtidig at det burde vært tydeligere hvor informasjonen kommer fra.
DB170418 Ettersom bilen til en viss grad skal være selvkjørende, så sier det seg selv at den er stappet med sensorer og andre hjelpemidler som øker sikkerheten.
DB170418 ikke vil være selvkjørende i nevneverdig grad når den kommer i 2020, så sies det at Vision E skal være selvkjørende på nivå 3.
DB170418 Noe av det viktigste alle studenter kan få, er hjelp til å sette sjøbein, på den måten og i den grad de trenger det.
DB170418 Det finnes studier som viser at adoptivbarn i mindre grad kopierer foreldrenes utdanningsnivå enn hva biologiske barn gjør.
DA170418 Det var også et veldig presist null funn, hvilket betyr at vi kan utelukke fordelaktige effekter med høy grad av sikkerhet, sier SSB-forsker Sturla Løkken til Dagsavisen.
DA170418 Tyskland, på sin side, har allerede forsterket sin opprinnelige strategi fra 2015, i betydelig grad .
BT170418 Saken har allerede vært gjenstand for en debatt internt i pressemiljøet, og flere medier har til en viss grad tatt selvkritikk for sin dekning.
BT170418 Flere utvalgsmedlemmer understreket at NTB i større grad enn TV 2 har tatt forbehold, men samtidig at det burde vært tydeligere hvor informasjonen kommer fra.
BT170418 Kvinnedominansen på de laveste trinnene på skolen skyldes i stor grad at menn i større grad velger å undervise eldre barn.
BT170418 Kvinnedominansen på de laveste trinnene på skolen skyldes i stor grad at menn i større grad velger å undervise eldre barn.
BT170418 FÅ MENN : Flere mannlige lærere for de minste vil gi en bedre skole, fordi det i større grad reflekterer det samfunnet barna utdannes til å leve i.
BT170418 Flere mannlige lærere for de minste vil gi en bedre skole, fordi det i større grad reflekterer det samfunnet barna utdannes til å leve i.
BT170418 Mange verk utviser dessuten en stor grad av historisk og teoretisk bevissthet.
AP170418 I både USA og Storbritannia var det i stor grad eldre velgere som omfavnet opprøret mot den etablerte politikereliten og mediene.
AP170418 Han mener de som sender penger bør ansvarliggjøres i større grad .
AP170418 - I den grad han har tonet flagg om sitt politiske prosjekt, handler det om å reversere regjeringens politikk.
AP170418 Saken har allerede vært gjenstand for en debatt internt i pressemiljøet, og flere medier har til en viss grad tatt selvkritikk for sin dekning.
AP170418 Og kunnskapen om nøyaktig hvor disse lever, mangler i stor grad .
AP170418 Men han er også klar på at dersom han blir i Liverpool frem til kontrakten utløper i 2022, så må det være en viss grad av suksess på veien.
AA170418 Flere utvalgsmedlemmer understreket at NTB i større grad enn TV 2 har tatt forbehold, men samtidig at det burde vært tydeligere hvor informasjonen kommer fra.
AA170418 Nordmenn med høy utdannelse og høy inntekt sier i langt større grad at folk må betale selv.
AA170418 Norges velferd er i stor grad bygget på realfag, og omstilling til et fremtidig Norge vil kreve høy realfagskompetanse, og bruk av denne kompetansen på tvers av fag.
AA170418 Elever med et stort læringspotensial kjennetegnes ofte ved at de, i større grad enn sine jevnaldrende, raskere kan forstå begreper innenfor « sitt område ».
AA170418 Disse aktørene er med på samlinger og bidrar i ulik grad til faglig fordypning.
VG170417 Saken har allerede vært gjenstand for en debatt internt i pressemiljøet, og flere medier har til en viss grad tatt selvkritikk for sin dekning.
DN170417 Banktoppene vil i stadig større grad lære og samarbeide.
DB170417 Land som ligner på Norge befinner seg hovedsaklig i Nord-Europa, mens Sør-Europa i større grad er preget av mindre, men mer regelmessig drikking.
DB170417 Hun mener dette i stor grad vil være opp til Obama å få til.
DB170417 Hvorvidt Melania blir å se i offentligheten i større grad etter flyttinga, er ikke kjent.
DA170417 Samtidig er det en risiko for at meningsmålingene ikke i tilstrekkelig grad fanger opp Le Pens velgere.
BT170417 Helt ned mot én grad .
BT170417 trinn i større grad ses på som et omsorgsyrke og mindre faglig krevende enn 5. - 10. trinn.
DB170416 Nå kan - til en viss grad - utenlandsk kapital investeres på øya, og det popper opp alt fra boutique-hoteller, gode restauranter og til og med golfbaner, som ikke kunne vært finansiert utelukkende ved statlige investeringer.
DB170416 Andre analytikere påpeker at Elon Musk og Tesla ikke begrenser seg til bilbransjen som sådan, men ser ut over og forbi industriens kunstige grenser til mobilitet generelt, til produksjon, utnyttelse og lagring av fornybar energi - og til en større grad av interaksjon mellom mennesket og teknologien.
AP170416 En annen forskjell er at det i London til stor grad er private aktører som driver utviklingen, men i Oslo drives den av kommunen selv, skriver Gustavsen.
VG170415 Til en viss grad faller Tim Elliot i samme kategori på grunn av hans tittelsjanse gjennom The Ultimate Fighter.
VG170415 Han er i aller høyeste grad fortsatt en ikonisk figur, som de fleste tyrkere er svært stolte av, og millioner besøker mausoleet hans i Ankara hvert år.
VG170415 Det viktige nå er at det er mange ledige hender som trenger noe å gjøre og da blir det helt feil å prioritere skattelette som i stor grad gis til de rikeste.
DN170415 Torvik peker på at det som i stor grad avgjør sannsynligheten for mislighold er oljeprisen.
DN170415 Om den stiger, vil Venezuela i større grad kunne betale sine lån, men om den forblir lav, står de overfor et alvorlig problem.
DN170415 Nå ser det ut til at de er villige til å organisere valg, men opposisjonen kan ikke stille i noen særlig grad .
DB170415 Nå vil Miljøpartiet i større grad bruke fotlenke på personer som er besluttet utvist.
DB170415 Dette er også litt av problemet med denne delen av opposisjonen, de er litt fastlåst i historien, noe som i stor grad gjelder alle former for endring.
DB170415 - Det kan skje, og det skjer jo allerede til en viss grad .
DB170415 Men når Alec Baldwin i så stor grad misliker å bli sammenlignet med Trump, har det med å gjøre det han selv ser på som den vesentligste forskjellen mellom dem : Nemlig at han ikke oppfatter presidenten som snill.
AP170415 Nå vil Miljøpartiet i større grad bruke fotlenke på personer som er besluttet utvist.
AP170415 trinn i større grad ses på som et omsorgsyrke og mindre faglig krevende enn 5. - 10. trinn.
AA170415 Nå vil Miljøpartiet i større grad bruke fotlenke på personer som er besluttet utvist.
VG170414 Dette er en match PSG bare skal vinne for å henge med i tetstriden, og det reflekterer til en viss grad borteoddsen på skarve 1,23.
VG170414 - Nangarhar er den eneste provinsen hvor IS har et nærvær av betydning, men ikke i så stor grad at du bruker alt hva du har i arsenalet ditt, sier van Bijlert.
SA170414 Til tross for budsjettkuttene har LSK klart å skjerme disse dagene til en viss grad .
DB170414 Wenger har, og det er litt beundringsverdig, i stor grad bestemt seg for å heve seg over dette.
DB170414 Og det skjer i større og større grad gjennom digitale konstruerte identiteter.
DB170414 Men det at vi kommuniserer gjennom og forhandler med identiteter løsrevet fra kroppen i så stor grad , er noe radikalt nytt i verdenshistorien.
DB170414 Forskjellen skyldes at USA i stor grad har 21 år som aldersgrense for alkohol også.
DB170414 I 2013 kunne han fortelle i et intervju med Her og Nå at han har levd et hardt liv, som burde ha påvirket helsa i større grad enn hva det har gjort.
BT170414 Retten fant det imidlertid bevist at han var skyldig i overgrepene, og avgjørelsen bygger i stor grad på at retten fant barnas forklaringer troverdige.
BT170414 Vi anser familien for å være en svært viktig tradisjons- og kulturbærer, og mener at familiens stilling i det norske samfunnet skal styrkes fremfor at det offentlige i stadig større grad ønsker å ta avgjørelser for familien.
BT170414 Til tross for budsjettkuttene har LSK klart å skjerme disse dagene til en viss grad .
AP170414 Ole Christian Kvarmes siste påske som biskop : « Påskegleden veier i høy grad opp for all smerten. » | Urskog, sykkelsti og palmer : Her er de eksotiske turtipsene for deg som blir i Oslo i påsken.
AP170414 Til tross for budsjettkuttene har LSK klart å skjerme disse dagene til en viss grad .
VG170413 Vi har en ganske høy grad av sikkerhet fra før, så vi kjører stor sett den samme graden.
VG170413 Troverdige meningsmålinger er ikke til å oppdrive, for i stor grad blir de lagt lokk på.
VG170413 I det tyrkiske innlandet, der Erdogans AKP-parti har sine kjernevelgere, ble det i stor grad stemt ja til foreslåtte innstramminger, man ønsket ikke å la utestengte politikere få komme tilbake, og man stemte ja til å underlegge domstolene økt politisk kontroll.
VG170413 - Nangarhar er den eneste provinsen hvor IS har et nærvær av betydning, men ikke i så stor grad at du bruker alt hva du har i arsenalet ditt, sier van Bijlert. * 1 Nangarhar er en av to provinser i Afghanistan som UDI definerer som så utrygge at ingen asylsøkere kan sendes tilbake dit.
VG170413 - Vi må bli enda flinkere til å kommunisere med velgerne, det handler jo om alt fra dørbanking, tradisjonelle medier, medieoppslag, aktiv bruk av sosiale medier og selvsagt å snakke om egen politikk i størst mulig grad , sier Breivik.
DN170413 Blant annet svekkes de ansattes rettigheter i betydelig grad ved redusert stillingsvern og utstrakt adgang til forskriftsregulering, sier LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen.
DB170413 Samtidig ble de to lederne enige om at Nato-landene i større grad må følge opp det offisielle målet om at medlemslandene skal bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar.
DB170413 Det samme gjelder i høyeste grad den beslektede aktiviteten tungetango, noe skuespiller Charlize Theron ( 41 ) kan skrive under på.
DB170413 Da Humlesnurrs seksualitet ble kjent sa Rowling at « forelskelse til en viss grad kan gjøre en blind », og beskrev magikerens kjærlighet for Grindelwald som « hans store tragedie », skriver Telegraph.
DA170413 - Man må leve med en risiko, men den må minimeres i så stor grad som mulig, sier han i torsdagens utgave av Frankfurter Allgemeine Zeitung.
BT170413 Tallene for vestlendinger skiller seg i liten grad fra de nasjonale.
BT170413 Ved stikkprøver i kildematerialet er det tydelig at enkelte distrikter mangler opplysninger om forhistorien og derfor i ulik grad var i stand til å etterkomme oppfordringen fra Hjemmestyrkenes råd.
BT170413 Jeg har forståelse for dette argumentet når det gjelder krigsoperasjonene i Norge i 1940, men kan ikke akseptere at dette i samme grad skal omfatte de som falt.
AA170413 Disse rådene var det varierende grad av fokus på hos sjåførene på Vinne i Verdal.
AA170413 Det vil finnes mange drivere på skolen som med ny kunnskap om forskning og utvikling i skolen ser betydningen av å knytte både erfaringsbasert kunnskap og mer formell kunnskap sammen, og dermed bidrar til økt grad av kunnskapsbaserte refleksjoner og profesjonalisering i skolen.
AA170413 Det vil derfor alltid måtte være en grad av frivillighet rundt deltakelsen.
VG170412 Som i for stor grad har handlet om at de store arrangementene har vært til for IOC-toppene, i stedet for omvendt.
VG170412 Tyskeren er misfornøyd med at klubben ikke har blitt hørt i større grad i denne saken.
VG170412 Norge bør i større grad bidra i kampen mot menneskesmugling og irregulær migrasjon.
VG170412 Mitt inntrykk er at NATO-landenes måte å håndtere Russland på, i stor grad ble utformet av europeerne selv.
DB170412 Det gjorde han i høyeste grad .
DB170412 Dette gjelder dessuten i større grad for kullkraft og gass.
DB170412 - Holder vi disse sakene utenfor, er min erfaring at kvinner må være stolte av jobben de gjør, og ikke la seg påvirke i for stor grad av sleivete kommentarer.
DB170412 Foruten spørsmålet om byrdefordelingen handlet møtet i stor grad om forholdet til Russland og kampen mot terror.
DB170412 - At optimismen faller er det grunn til å dvele litt ved, da psykologien i aller høyeste grad kan påvirke boligprisene på kort sikt.
DB170412 - Vi jobber for at kundene i liten grad skal bli negativt berørt av brannen, men det kan oppstå visse forsinkelser, særlig av frosne varer, sier administrerende direktør i Asko, Tore Bekken.
DB170412 I denne perioden skulle det i størst mulig grad være særs lite arbeid og mye hvile, og det skulle være stille både ute og inne.
DB170412 Men han overser at Det Osmanske Riket i stor grad var et europeisk rike.
DA170412 I enda større grad enn de tidligere filmene føles dette mest som et hinderløp på vei fra den ene spektakulære « set piece»-en til det neste, der det eneste limet som holder filmen sammen er at Dom denne gangen er historiens store skurk.
DA170412 - Alderspensjon og uføretrygd gis til personer som i liten grad er arbeidsføre.
DA170412 KrF vil i større grad gi narkomane helsehjelp foran straff om de blir tatt for narkotikabruk, men Olaug Bollestad ( KrF ) tror ikke landsmøtet vil gå fullt inn for Portugal-modellen.
AP170412 Men hvilke togselskaper har ressurser, eller vil ta risikoen med å utvikle et nytt signalsystem, når de samtidig står overfor strenge lønnsomhetskrav og i økende grad er utsatt for konkurranse ? spør Ryggvik.
AP170412 Men hvilke togselskaper har ressurser, eller vil ta risikoen med å utvikle et nytt signalsystem, når de samtidig står overfor strenge lønnsomhetskrav og i økende grad er utsatt for konkurranse ? spør Ryggvik.
AA170412 Norske forbrukere foretrekker i dag i stor grad norsk mat, og Norge har andre konkurransefortrinn enn pris ; lavt forbruk av antibiotika, påpeker han.
AA170412 - Frps politikk i er i stor grad bygget på forståelsen om balanse i handelsmarkedet.
AA170412 - Da har vi to muligheter, enten å velge Sp-metodikken og holde seg for øynene og håpe at det går bra, eller å bruke det tidsrommet vi har nå, til å gjennomføre reformer i jordbruket slik at det i større grad vil være i stand til å møte denne konkurransen.
AA170412 I lys av Marias møte med den oppstandne Jesus Kristus kan vi kanskje i noen grad si noe om det ?
VG170411 Det samme gjelder i øvrige områder rundt i den grad de opplever røyk i lufta, skriver politiet.
VG170411 Administrerende direktør Tore Bekken i Asko sier brannen ikke vil påvirke vareleveringen i stor grad , men at det kan resultere i noe dårligere utvalg enkelte steder.
SA170411 Høyt utdannede samfunnsvitere har mest å tape på å ta jobber som krever lavere grad .
SA170411 En Norstat-undersøkelse viser at foreldre i størst grad påvirker valg av skole og utdanning med nærmere 23 prosent.
SA170411 - I hvor stor grad tenker du taktisk når du skal snakke med en journalist ?
FV170411 - Retten kommet til at det er nærliggende fare for at tiltalte vil begå et nytt alvorlig voldslovbrudd dersom han igjen skulle bli psykotisk i tilsvarende grad som han var i da drapet skjedde.
FV170411 - I hvor stor grad tenker du taktisk når du skal snakke med en journalist ?
DN170411 For eksempel Italia, hvor det i økende grad er partier som deler Front Nationals meninger.
DN170411 - Det som vil være viktig for oss er blant annet at det i større grad legges til rette for ubyråkratiske og enkle økonomiske støtteordninger som sikrer hele frivilligheten forutsigbare rammevilkår, sier Mollekleiv.
DB170411 Da skal jeg også legge til at Hayman og hans egenskaper, nok også gjør at han i utgangspunktet må benytte hodet, taktisk kløkt og nitide forberedelser i enda større grad enn Kristoff, om han skal gå til topps i dette rittet.
DB170411 Bare for å gjøre det klart : Å omtale dette dreier seg ikke for min del om nødvendigvis å problematisere, men like gjerne å forklare noe som skapte stor grad av debatt i forkant av rittet.
DB170411 Godteri som i større grad kan forveksles med faktiske tobakksprodukter, som sjokoladerøyk, kan fortsatt nektes utstilling.
DB170411 Forslagene jeg har kommet med, er tiltak som til en viss grad også reduserer vår alles frihet, sier Gule.
DA170411 - Jo, i en viss grad har den det.
DA170411 Det samme gjelder i øvrige områder rundt i den grad de opplever røyk i lufta.
BT170411 - I hvor stor grad tenker du taktisk når du skal snakke med en journalist ?
BT170411 - I hvor stor grad tenker du taktisk når du skal snakke med en journalist ?
AP170411 Norske forbrukere foretrekker i dag i stor grad norsk mat, og Norge har andre konkurransefortrinn enn pris ; lavt forbruk av antibiotika, påpeker han.
AP170411 - Frps politikk i er i stor grad bygget på forståelsen om balanse i handelsmarkedet.
AP170411 - Da har vi to muligheter, enten å velge Sp-metodikken og holde seg for øynene og håpe at det går bra, eller å bruke det tidsrommet vi har nå, til å gjennomføre reformer i jordbruket slik at det i større grad vil være i stand til å møte denne konkurransen.
AP170411 Norske forbrukere foretrekker i dag i stor grad norsk mat, og Norge har andre konkurransefortrinn enn pris ; lavt forbruk av antibiotika, påpeker han.
AP170411 - Frps politikk i er i stor grad bygget på forståelsen om balanse i handelsmarkedet.
AP170411 - Da har vi to muligheter, enten å velge Sp-metodikken og holde seg for øynene og håpe at det går bra, eller å bruke det tidsrommet vi har nå, til å gjennomføre reformer i jordbruket slik at det i større grad vil være i stand til å møte denne konkurransen.
AP170411 Det blir stadig flere studenter ved universiteter og høgskoler, men bare 40 prosent av studentene med lavt utdannede foreldre har fullført en grad etter ti år.
AP170411 - Det kommer i økende grad til å bli behov for utdannelse for å få jobb, om ikke nødvendigvis på mastergradsnivå.
AP170411 - I hvor stor grad tenker du taktisk når du skal snakke med en journalist ?
AA170411 - Trafikktallene påvirkes i stor grad av at årets påske er i april, mens fjorårets var i mars.
AA170411 - Det som vil være viktig for oss er blant annet at det i større grad legges til rette for ubyråkratiske og enkle økonomiske støtteordninger som sikrer hele frivilligheten forutsigbare rammevilkår, sier Mollekleiv.
AA170411 214 år til tross, ledelsen hos Fylkesmannen i Trøndelag representerer i større grad samfunnet i 1804 enn 2018.
VG170410 Utmerkelsen deles ut årlig til den spilleren som New York Rangers-fansen i størst grad synes har gjort en ekstraordinær innsats for laget.
VG170410 Ofte vil konfliktene handle om i hvilken grad flertallet skal tilpasse seg enkeltmennesker eller små grupper som ønsker å bryte med samfunnets normer.
VG170410 Eller vil slike saker i økende grad vil bli behandlet i domstolene, slik vi ser i det sammensatte USA ?
SA170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
SA170410 I debuten viste Knudsen seg i høyeste grad flytedyktig.
DN170410 - Den økende grad av islamsk radikalisering og terror.
DB170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
DB170410 Solberg selv sier besøket har vært en suksess på flere måter, men at tiden vi vise i hvilken grad .
DB170410 Derfor er du enda mer avhengig av at tekstingen treffer, noe den gjør i mindre grad enn Apples egen app.
DB170410 Vi skal huske på at vi snakker om mennesker som i stor grad har levd i ekstrem fattigdom og som har dårlige utsikter på arbeidsmarkedet.
DB170410 I den grad man samarbeidet gikk man sammen to og to, men dette varte sjelden lenge.
DB170410 Disse konfliktene handler imidlertid i liten grad om småpenger og bisetninger.
DB170410 Det er nok riktig at spørsmålet om heroinassisteret behandling i stor grad er en symbolsak.
DB170410 De nye brukerorganisasjonene faller i stor grad utenfor, mens avholdsbvegelsen har enorme økonomiske muskler til sammenligning.
DA170410 Han har i langt større grad skutt fra hoften som TV-ekspert og også engasjert seg ganske betydelig i den idrettspolitiske debatten i Norge - blant annet gjennom kronikker i Aftenbladet.
DA170410 Også Ramsar-områder, i stor grad våtmarksområder vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen av 1971. er viktige områder for fugler.
BT170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
BT170410 I debuten viste Knudsen seg i høyeste grad flytedyktig.
AP170410 I Migrationsverkets utredning har Akilov forklart at han var frihetsberøvet i Usbekistan i ni døgn og utsatt for mishandling og psykisk tortur i den grad at han « mistet oppfatningen om tid og rom ».
AP170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
AP170410 Manglende integrering og økende grad av gethofisering, har skapt store sosiale problemer.
AP170410 men siden 1970-tallet har banlieuene i økende grad blitt bosted for Frankrikes voksende innvandrerbefolkning.
AP170410 I debuten viste Knudsen seg i høyeste grad flytedyktig.
AA170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
AA170410 Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.
VG170409 Cormier hadde riktignok pådratt seg nesebrudd i første runde, men det lot ikke til å hemme 38-åringen i særlig grad .
VG170409 - Så 4-3-3-diskusjonen er lagt helt død, selv om dere møter et Brann-lag som i stor grad styrer kampen fordi de har et tallmessig overtall sentralt på midtbanen ?
SA170409 Denne påstanden har samme grad av riktighet som at normalt hørende har selektiv hørsel.
SA170409 For da Stausholm begynte å tråkke i vei i 2009, var det som om han ikke merket de daglige smertene i samme grad i hverdagen.
SA170409 Fastlegen føyer til at han ikke hatt pasienter som i like stor grad har greid å takle smerter på samme måte som Stausholm.
SA170409 - Jeg vil så gjerne motivere andre til å våge å bryte sine egne grenser, ikke akkurat slik jeg gjør, men i den grad det passer for dem.
SA170409 - Ikke i samme grad .
DN170409 Hvorfor verdsetter ikke norske arbeidsgiver internasjonal erfaring i større grad ? spør Adecco-sjef Torben Sneve ( innfelt ).
DN170409 Her har Norge mye å lære av Danmark, som verdsetter internasjonal erfaring i langt større grad enn Norge, sier Torben Sneve.
DB170409 - Nordmenn har i mindre grad valgt Sverige som ferieland når det gjelder leie av hus og leilighet.
DB170409 I tillegg har han i økende grad delt sin støtte til hellige krigere både i IS og den sterkt islamittiske og jødefiendtlige grupperingen Hizb ut-Tahrir, som er forbudt i land som Russland og Tyrkia.
DB170409 Potetmel egner seg godt i kakebunner fordi det absorberer og holder på fuktigheten i mye større grad enn hvetemel og gjør kaken lett og luftig.
DB170409 Ruth Glenn, direktør i en landsomfattende organisasjon som jobber mot partnervold i USA, sier til People at volden ofte utløses når offeret oppnår en grad av suksess eller selvstendighet.
BT170409 I en intern faks fra Olje- og energidepartementet til Finansdepartementet høsten 1991, ble det skrevet at kvotehandel « vil gjøre det mulig for Norge i betydelig grad å øke våre utslipp ».
AP170409 For da Stausholm begynte å tråkke i vei i 2009, var det som om han ikke merket de daglige smertene i samme grad i hverdagen.
AP170409 Fastlegen føyer til at han ikke hatt pasienter som i like stor grad har greid å takle smerter på samme måte som Stausholm.
AP170409 - Jeg vil så gjerne motivere andre til å våge å bryte sine egne grenser, ikke akkurat slik jeg gjør, men i den grad det passer for dem.
AP170409 - Ikke i samme grad .
VG170408 Investeringen bidrar også i høy grad til klimamålet og målet om at alle vekst i trafikken skal skje med kollektivtransport, sier Johansen. 100 millioner reiser i året ¶
SA170408 For da Stausholm begynte å tråkke i vei i 2009, var det som om han ikke merket de daglige smertene i samme grad i hverdagen.
SA170408 Fastlegen føyer til at han ikke hatt pasienter som i like stor grad har greid å takle smerter på samme måte som Stausholm.
SA170408 - Jeg vil så gjerne motivere andre til å våge å bryte sine egne grenser, ikke akkurat slik jeg gjør, men i den grad det passer for dem.
SA170408 - Ikke i samme grad .
SA170408 Min hovedambisjon er å bidra til at NFF viser åpenhet i praksis og at vi synliggjør vårt daglige arbeid og NFFs viktige samfunnsposisjon I enda større grad .
SA170408 Kampen bølget frem og tilbake i langt større grad enn før hvilen, da Rosenborg dominerte stort.
DN170408 Konsulentselskapet ble startet i 2002, og består i stor grad av avhoppere fra BCG og McKinsey.
DB170408 - Min hovedambisjon er å bidra til at NFF viser åpenhet i praksis og at vi synliggjør vårt daglige arbeid og NFFs viktige samfunnsposisjon I enda større grad .
DB170408 Likevel mener han at den nåværende regjeringen, og til dels forrige regjering, til en viss grad har lagt seg på samme linje som Danmark.
DB170408 Få kunstnere klarer å skape sitt eget univers i en så stor grad at det bare skal et glimt av noen centimetere av et penselstrøk eller omrisset av en figur til, før gjenkjennelsen er umiddelbar.
DA170408 Under Obama ble USA i stor grad satt på sidelinjen i Syria-spørsmålet, blant annet etter at Obama valgte ikke å bruke militærmakt selv om Syria hadde krysset en rød linje med et stort kjemisk angrep i 2013.
DA170408 Terroreksperter har flere ganger påpekt at terrorgrupper som Den islamske staten ( IS ) i økende grad har oppfordret enkeltpersoner til å iverksette angrep - delvis som et resultat av at gruppen er svekket på bakken i Syria og Irak.
DA170408 Vi kan velge i mye større grad velge butikker for å få den butikkmiksen vi ønsker i dag, sier senterleder Magnhild Egeland til RA.
DA170408 Vi skal i større grad enn regjeringen har evnet, ivareta skapernes rettigheter, sier Grande, som jobber for at loven skal vedtas i Stortinget før sommerferien.
DA170408 » Handlingsplanen har bare til en viss grad blitt fulgt opp i det drøye tiåret som har gått siden den ble framlagt, får Dagsavisen opplyst i Vegdirektoratet.
DA170408 - Kommunene har i varierende grad tatt tak i fartsgrensekriteriene hvor det anbefales fartsgrenser på 30-40 kilometer i timen, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet.
BT170408 Syria-krigen kan ikke utvikle seg til å bli, i enda større grad , en konflikt mellom USA og Russland.
BT170408 Til beste for den offentlige samtalen, for utstillingsstedene, som i stor grad driver ideelt og i pur trass, for kunstnerne og kunstrelaterte fagmiljøer og for en kommune som fremtidsrettet satser på kunst og kultur.
BT170408 Det stemmer til en viss grad .
BT170408 Kampen bølget frem og tilbake i langt større grad enn før hvilen, da Rosenborg dominerte stort.
AP170408 Studien, gjennomført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen, har evaluert seks områder i Norge som i mer eller mindre grad er utformet etter Shared space-prinsipper : ¶
AP170408 Min hovedambisjon er å bidra til at NFF viser åpenhet i praksis og at vi synliggjør vårt daglige arbeid og NFFs viktige samfunnsposisjon I enda større grad .
AP170408 Kampen bølget frem og tilbake i langt større grad enn før hvilen, da Rosenborg dominerte stort.
VG170407 - Jeg tror Sana er, og i sterkere grad kan bli et liberalt forbilde.
VG170407 USAs har bombet et militært område, og det er noe annet enn å bombe sivile områder, slik Assad har gjort i så stor grad .
VG170407 Begge organisasjonene har lyktes i den grad at de har forsøkt å be enkeltindivider la seg inspirere av dem og utføre handlinger på egenhånd.
SA170407 Harpviken tror at Trumps angrep, som til en viss grad svekker Assad-regimets militærmakt og samtidig viser at USA involverer seg i Syria, kan tjene ekstremistene.
SA170407 En situasjon der Assad i større grad trues av USA, samtidig som de kan bruke dette for å få oppslutning om sin egen sak, kan være en dobbel gevinst for dem, sier han. ( ©NTB ) ¶
DN170407 « Om prisene fortsetter å stige eller om de til en viss grad korrigeres kommer an på hvordan disse landene reagerer på USAs rakettangrep.
DN170407 « Om prisene fortsetter å stige, eller om de til en viss grad korrigeres, kommer an på hvordan disse landene reagerer på USAs rakettangrep.
DN170407 Vi legger også til grunn, med like stor grad av sikkerhet, at Assad-regimet brukte en nervegass, som sarin, i disse angrepene, sier talspersonen.
DN170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
DB170407 Russland og Iran har til en viss grad fylt dette vakuumet.
DB170407 Det er et desperat uttrykk for i hvor stor grad USA har tapt innflytelse i Midtøsten.
DB170407 Frykten er at det lukkede diktaturet og diktator Kim Jong-un kan angripe USA, og den frykten finnes i aller høyeste grad også i Japan og Sør-Korea.
DA170407 Vi legger også til grunn, med like stor grad av sikkerhet, at Assad-regimet brukte en nervegass, som sarin, i disse angrepene, sier talspersonen.
DA170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
BT170407 Vi legger også til grunn, med like stor grad av sikkerhet, at Assad-regimet brukte en nervegass, som sarin, i disse angrepene, sier talspersonen.
BT170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uken ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
BT170407 - Til en viss grad lærer vi oss hvordan vi skal sikre oss bedre til neste gang noe slikt skjer.
BT170407 I den grad det er manglende interesse hos publikum som gjør at avisen overser billedkunsthendelser, så virker dette selvforsterkende ved fravær av omtale.
BT170407 De føler i svært liten grad at avisen tar et medansvar.
BT170407 BILLEDKUNSTNER : - I den grad det er manglende interesse hos publikum som gjør at avisen overser billedkunsthendelser, så virker dette selvforsterkende ved fravær av omtale, skriver Jan Erik Willgohs.
AP170407 - Til en viss grad lærer vi oss hvordan vi skal sikre oss bedre til neste gang noe slikt skjer.
AP170407 Thomas Slensvik påpeker at amerikanerne har rammet ett konkret mål og i stor grad unngått dødsofre.
AP170407 Det er få, om noen, norske kunstnere som i samme grad har utviklet et like særegent og sterkt uttrykk som ham.
AA170407 Vi legger også til grunn, med like stor grad av sikkerhet, at Assad-regimet brukte en nervegass, som sarin, i disse angrepene, sier talspersonen.
AA170407 - Vi legger til grunn at vi med stor grad av sikkerhet kan si at angrepet med kjemiske våpen tidligere denne uka ble igangsatt fra dette stedet, med fly kontrollert av Assads regime.
VG170406 Filmens amerikanske premiere var dessuten godt timet til sin egen bransjes største fesjå, Oscar-utdelingen, som i tiltagende grad er blitt en arena for diskusjoner rundt det å være svart i Amerika, og dermed også i Hollywood.
VG170406 Myndighetene i Myanmar nekter å anerkjenne rohingyane som en av landets over 130 folkegrupper og velger i stor grad å behandle dem som ulovlige innvandrere fra Bangladesh.
VG170406 Og myndighetene prøver i større grad å legge noe ansvaret over på frivillige organisasjoner.
SA170406 Det skulle hun også ønske at kulturministeren gjorde i større grad .
SA170406 De er ofte kvinner og bidrar i sterk grad til dynamikk i en gruppe, akkurat som Mia Hermansson Høgdahl er en ressurs for Thorir Hergeirsson på kvinnelandslaget i håndball, legger Breivik til.
DN170406 Hedgefond kan beskrives som verdipapirfond, ofte forbundet med stor grad av hemmelighold og høye forvaltningshonorarer, hvis mål er å skape positiv avkastning uavhengig av markedsutviklingen.
DN170406 Forslaget har i stor grad fått støtte fra fiskerinæringen og organisasjonen Sjømat Norge.
DN170406 Analytiker Adam Jonas mener investoren i økende grad ser på Tesla som et transport/infrastrukturselskap, ikke en ren elbilprodusent, ifølge The Wall Street Journals Marketwatch.
DN170406 Avtalen fører kun i liten grad til at importen øker, ifølge Dale.
DB170406 Avtalen fører kun i liten grad til at importen øker, ifølge Dale.
DB170406 Frykten er at det lukkede diktaturet og diktator Kim Jong-un kan angripe USA, og den frykten finnes i aller høyeste grad også i Japan og Sør-Korea.
DB170406 Avtalen fører kun i liten grad til at importen øker, ifølge Dale.
DB170406 - Ville det ikke være hensiktsmessig å undersøke en sak som dette nærmere, slik at man i større grad vil kunne forhindre en eventuell mer alvorlig hendelse i framtiden ?
DB170406 Myndighetene i Myanmar nekter å anerkjenne rohingyane som en av landets over 130 folkegrupper og velger i stor grad å behandle dem som ulovlige innvandrere fra Bangladesh.
DB170406 Noe den i høyeste grad gjør.
DA170406 - Det er i aller høyeste grad interessant for oss å se hvilke tanker og refleksjoner de sitter med.
DA170406 Men om filmen fyller en lenge etterlengtet kunstnerisk dimensjon i norsk film, allmenngjør Syversen også i stor grad tematikken og dermed også filmen gjennom en imponerende naturlig og lite påtatt bruk av bekmørk, lakonisk humor og virkningsfulle dramaturgiske grep.
BT170406 Avtalen fører kun i liten grad til at importen øker, ifølge Dale.
BT170406 De fungerer bra i dagliglivet og er i liten grad plaget av symptomer.
AP170406 Vår nedgangen skyldes nok at Sp styrker seg og at deres motstand mot Høyre og Frp har preget dagsorden i stor grad , sier Stenseng.
AP170406 Avtalen fører kun i liten grad til at importen øker, ifølge Dale.
AP170406 Nedgangen skyldes i stor grad lavere utbetaling til regjeringens klima- og skogsatsing, heter det i pressemeldingen fra Norad.
AP170406 Debatten så langt har i stor grad handlet om begrensningene, at hvis man ikke får rive mer, eller bygge høyere, så blir det ikke flere boliger i Kvadraturen.
AP170406 Det skulle hun også ønske at kulturministeren gjorde i større grad .
AP170406 De er ofte kvinner og bidrar i sterk grad til dynamikk i en gruppe, akkurat som Mia Hermansson Høgdahl er en ressurs for Thorir Hergeirsson på kvinnelandslaget i håndball, legger Breivik til.
AA170406 EU-parlamentets vedtak var i stor grad basert på de foreløpige retningslinjene som EU-president Tusk selv har skissert for skilsmissen mellom EU og Storbritannia.
AA170406 Myndighetene i Myanmar nekter å anerkjenne rohingyane som en av landets over 130 folkegrupper og velger i stor grad å behandle dem som ulovlige innvandrere fra Bangladesh. ( ©NTB ) ¶
AA170406 Australske myndigheter ber tyrkere om å " utøve stor grad av forsiktighet " på Gallipoli og i Tyrkia generelt, og ber sine egne borgere om å revurdere nødvendigheten av å reise til storbyene Ankara og Istanbul.
AA170406 Han peker også på at økningen kan bety at NPE i større grad også når fram med informasjon om ordningen til berørte personer.
AA170406 Hvis kommunen og beboerforeningen samarbeider om Nyhavna som innbyggerstyrt prosjekt vil det kunne sette Trondheim på kartet i enda større grad .
VG170405 Enda friere plassering av grener : Her åpnes det i enda større grad for å plassere øvelser rundt om i Norge.
VG170405 Enda friere plassering av grener : Her åpnes det i enda større grad for å plassere øvelser rundt om i Norge.
VG170405 - Avansert teknologi skal i stor grad klare å kjenne igjen det aktuelle bildet, og automatisk blokkere at det postes på nytt.
VG170405 Hadde programleder Sophy Ridges gjest vært en ytterliggående tulling ville knapt noen vektlagt utfallet i særlig grad .
VG170405 - Det kan virke som om boligens areal er hensyntatt i alt for stor grad, og beliggenhet i alt for liten grad .
VG170405 - Det kan virke som om boligens areal er hensyntatt i alt for stor grad , og beliggenhet i alt for liten grad.
SA170405 Tirsdagens angrep mot småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen, som i stor grad kontrolleres av islamistiske opprørere med bånd til al-Qaida, var imidlertid et vendepunkt, sa Trump onsdag.
SA170405 Så langt er det ingen som har regnet på følgende : Hvis alt egnet dyrkbar jord kun brukes til å dyrke plantekost til menneskemat, i hvor stor grad vil norsk plantekost alene, altså frilandsgrønnsaker, korn, erter, bønner, raps og alt annet som kan dyrkes og plukkes i Norge, bidra til selvforsyning med mat ?
SA170405 Viktige byutviklingsgrep i Stavanger blir i altfor stor grad overlatt til private tomteeiere, næringsdrivende og forretningsutviklere.
SA170405 - Jeg tror du må spørre henne om det, men at hun utfordrer idretten med en ny grad av intensitet er åpenbart, sier Jensen.
SA170405 Jeg vil at det i minst mulig grad skal gå ut over kone og barn, opplyser han.
DN170405 Trump har gjentatte ganger kritisert Kina og sine forgjengere i USA for det han mener er et Kina-forhold som ikke er fordelaktig for USA, samtidig som han har gått inn for en proteksjonistisk handelspolitikk og en utenriks- og sikkerhetspolitikk der USA i mindre grad involverer seg direkte.
DN170405 Men dette har i stor grad dreiet seg om aksjer og andre verdipapirer, samt muligens noe eiendom.
DN170405 - Økonomer har lenge vært uenige om i hvilken grad disse handelsavtalene virkelig støtter flyten av varer og tjenester.
DN170405 Fylker med felles utfordringer bør i større grad løse disse sammen.
DB170405 Det må være åpenbart at materialet er ulovlig lagt ut, og bruk av den ulovlige kilden må være egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad .
DB170405 Albumet « Lemonade » fikk mye oppmerksomhet for de harde tekstlinjene, som, ifølge de største avisene, musikkmagasiner og Dagbladets anmelder i stor grad kan tolkes som å være myntet på ektemannen Jay- Z.
DB170405 Jeg må si at jeg er ganske overrasket over hvor mange som i varierende grad forsvarer bruk av nikab, og hvordan en del henter argumenter fra kvinnekampen, som en kvinnes rett til å velge.
DB170405 I den grad nikaben har hatt noe vekstpotensiale i Norge, har det også her vært i reaksjonære miljøer, på fløyen med Islam Net og Profetens Ummah.
DB170405 I nybakte forhold er det ofte en høy grad av fysisk berøring.
BT170405 Fylker med felles utfordringer bør i større grad løse disse sammen.
BT170405 Jeg vil at det i minst mulig grad skal gå ut over kone og barn, opplyser han.
AP170405 Ved hjelp av databeregninger kan vi til en viss grad erstatte, men først og fremst få mer utbytte av hvert dyreforsøk.
AP170405 Ved hjelp av databeregninger kan vi til en viss grad erstatte, men først og fremst få mer utbytte av hvert dyreforsøk, skriver artikkelforfatteren.
AP170405 Simuleringene kan erstatte dyreforsøk til en viss grad , men noen dyr må fortsatt brukes.
AP170405 De dyre omsorgstjenestene kan bare i begrenset grad rasjonaliseres med teknologi.
AP170405 - Jeg tror du må spørre henne om det, men at hun utfordrer idretten med en ny grad av intensitet er åpenbart, sier Jensen.
AP170405 Jeg vil at det i minst mulig grad skal gå ut over kone og barn, opplyser han.
AA170405 Tirsdagens angrep mot småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen, som i stor grad kontrolleres av islamistiske opprørere med bånd til al-Qaida, var imidlertid et vendepunkt, sa Trump onsdag.
AA170405 - Dette må etterforskes, skyldspørsmålet må avgjøres, og det vil helt klart være passende å stille de ansvarlige for retten i den grad det er mulig, sa han.
AA170405 I den nye likestillings- og diskrimineringsloven åpnes det for at man i større grad kan kjønnskvotere menn i kvinnedominerte utdanninger og yrker.
VG170404 De misliker Bendtner i den grad at de nærmest hater mannen.
VG170404 Og akkurat disse stasjonene, på dette tidspunktet, brukes i stor grad av studenter på vei til og fra universitetet.
VG170404 Vi er ikke så gode til å hegne om tradisjoner i vår oljefyrte velferdsstat, men én tradisjon holder vi fast ved : I den grad vi kan neglisjere vår historiske kulturarv, lar vi ikke den muligheten gå fra oss.
VG170404 På generelt grunnlag er det slik at ekstreme miljøer i større grad enn vanlige politiske grupper er helt avhengige av karismatiske og sterke ledere.
VG170404 Mediene har også i stor grad valgt å fortie problemet.
VG170404 Det er nok av dem som mener at lovens lange arm skal bruke mindre tid på islamister og i større grad vende oppmerksomheten mot andre miljøer, men det er heller ikke uten grunn at PST det siste tiåret gang på gang har advart tydelig om at den viktigste trusselen mot rikets sikkerhet kommer fra muslimske ekstremistmiljøer.
SA170404 Denne saken handler også i høy grad om transport i motsatt retning, fra syd til nord, og at mindre miljøvennlige transportformer kan ta over helt eller delvis dette markedet dersom oppkjøp nektes og en av aktørene på sjø forsvinner.
SA170404 Selv om det meldes om lysglimt i næringslivet, har dette i liten grad vist seg på skatteinngangen i Stavanger de tre første månedene av året.
DN170404 Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing, som i stor grad står for økningen.
DN170404 De har i stor grad blitt erstattet med nye offentlige arbeidsplasser, sa han.
DB170404 Flere eksperter tror tirsdagens kamp vil avgjøre i hvilken grad Manchester United satser på fjerdeplassen i ligaen.
DB170404 Men alle som er litt svekket, vil ha en effekt av å bruke astmamedisiner i en eller annen grad .
DB170404 Ved å justere bindingen og flytte den framover i motbakker, vil det lønne seg i større grad å gå diagonalgang enn å stake.
DB170404 Derfor er brunbjørnens status i Norge i stor grad knyttet til artens forvaltning i nabolandene.
DB170404 Derfor er brunbjørnens status i Norge i stor grad knyttet til artens forvaltning i disse landene.
DB170404 - Forvaltningen slik den er i dag, lener seg i alt for stor grad på krav fra bønder som blir rammet av saueskade.
DB170404 Temaet for fremtiden handler med andre ord ikke bare om bilen, men også i stor grad om menneske kontra roboter.
DB170404 Grunnen til at Facebook har laget enda en nyhetsoppdatering, er kanskje et slags svar på kritikken Facebook har fått for å være et såkalt « ekkokammer », altså at du bare får opp saker og meninger som i stor grad samsvarer med dine egne, ettersom det kommer fra sider og personer du selv har valgt å følge.
DB170404 Forsker Arne Dulsrud ved Forbrukforskningsinstituttet ( SIFO ) mener at Kiwi, Rema 1000 og de andre kjedene i langt større grad bruker « godteritrikset » når de fronter minigrønnsakene i butikken.
DB170404 Sannheten er at rektor Rice i økende grad får det som han vil.
DB170404 Det vil likevel være en stor grad av samvariasjon, slik at eventuelle positive effekter burde fanges opp også i studier av klassestørrelse.
DB170404 Siden 2005 er det i økende grad blitt fokusert på å anvende mer bærekraftige råstoff, som trevirke.
DA170404 Det strammes inn på universiteter og høyskoler, og mediene må i stadig større grad bare følge partilinja, sier Bøckman.
DA170404 Jeg mener vi i større grad bør legge til rette for sosiale entreprenører som kan utføre kommunale oppgaver på en mer fleksibel og variert måte.
DA170404 Med varierende grad av omgjengelighet for alle de andre, noen ganger slik at mer intetanende har vært forarget over tilnærmingen til sangene.
DA170404 Det gir politiet mulighet til å forebygge i mye større grad enn før, sier han.
DA170404 Bilbransjen tror ikke at den store forskjellen vil utjevne seg i særlig grad med det første.
BT170404 De gjelder leger som i for stor grad skriver ut vanedannende medisiner.
BT170404 Energi som vi i dag bare i liten grad utnytter.
AP170404 Men i dag blir i økende grad camping ansett som et alternativ til hotell, på samme måte som Airbnb eller couch-surfing, mener Haase.
AP170404 - Dersom en ønsker å oppnå kvalitet og gode bolig- og byområder, vil utfordringen i stor grad dreie seg om å fornye det man kan kalle en suburban livsform.
AP170404 Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) har satt flere områder til grad fire som betyr stor fare for snøskred.
AA170404 Han legger til at returneringen i stor grad er avhengig av sikkerheten i Kabul.
AA170404 Han legger til at returneringen i stor grad er avhengig av sikkerheten i Kabul.
AA170404 Norges vassdrags- og energidirektorat ( NVE ) har satt flere områder til grad fire som betyr stor fare for snøskred.
VG170403 I den grad vi har svekket troverdigheten til pressen, beklager jeg på det sterkeste.
VG170403 De norske styrkene står i liten grad i fare for å delta i aktiviteter som utilsiktet kan ramme sivile.
SA170403 - Vi ser at forbrukerne i større og større grad etterspør egg fra frittgående høner.
SA170403 Det viktigste er å komme i gang, for vi vet at fremtidens arbeidsmarked i økende grad kommer til å etterspørre formell kompetanse, sier han.
SA170403 - Det er også viktig å huske på at arbeidsgivere i stadig større grad er opptatt av annen kompetanse enn det rent faglige.
FV170403 - Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at Telias oppkjøp av Phonero ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding fra tilsynet.
FV170403 Det viktigste er å komme i gang, for vi vet at fremtidens arbeidsmarked i økende grad kommer til å etterspørre formell kompetanse, sier han.
FV170403 - Det er også viktig å huske på at arbeidsgivere i stadig større grad er opptatt av annen kompetanse enn det rent faglige.
DN170403 Vi har også en stor grad av felles politisk oppfatning av den utenrikspolitiske linjen.
DN170403 Spionasjen var knyttet til det sikkerhetspolitiske i stor grad .
DN170403 - Det vil i større grad være fokus på service, utvalg og kvalitet, og ikke så stort fokus på pris som i Norge, sier konsernsjef Fredrik Steenbuch i XXL til Norges Sportsbransjeforening.
DN170403 - Det vil i større grad være fokus på service, utvalg og kvalitet, og ikke så stort fokus på pris som i Norge, sier Steenbuch, som legger til at XXL fortsatt skal ha det største utvalget.
DB170403 I tillegg kunne vi ønske oss et system som i mindre grad er preget av kontroll og sanksjoner, med mer tillit til brukerne.
DB170403 Mennesker av alle kjønn kan utsettes for seksuell trakassering på jobb, men det er ikke til å komme ifra at kvinner ( og særlig unge, vakre kvinner ) i større grad blir seksualisert i vårt samfunn.
DA170403 Man får i mye større grad en følelse av stykket, det blir ikke den samme måten å lese på hvis du får det digitalisert.
DA170403 Det å lage opera, er i høyeste grad en kollektiv innsats.
DA170403 Men samtidig påvirkes vi i stor grad av beslutninger fattet av EU hvor det norske folk ikke er representert, sier Bakke-Jensen.
BT170403 Det viktigste er å komme i gang, for vi vet at fremtidens arbeidsmarked i økende grad kommer til å etterspørre formell kompetanse, sier han.
BT170403 - Det er også viktig å huske på at arbeidsgivere i stadig større grad er opptatt av annen kompetanse enn det rent faglige.
BT170403 Det kan føre til økt risiko for vådeskudd og skader, og at kriminelle i større grad bevæpner seg.
BT170403 Dette vil gå ut over sykehusets drift, da den i stor grad avhenger av turnuslegene, blant annet fordi det ikke er stillinger for leger i spesialisering.
AP170403 En ekspertsystem-tilnærming til klinisk konseptbasert søk på norsk er vanskelig på grunn av at vi i stor grad mangler de kliniske ordlistene vi behøver for å lage slike system.
AP170403 De massive sikkerhetstiltakene, store milliardutgifter og de nye antiterrorlovene er blitt godtatt av flertallet fordi Russland i stor grad er blitt spart for terror.
AP170403 I Kreml-styrte TV-kanaler og medier fremstilles Navalnyj konsekvent som en vestlig agent og uromaker, i den grad han blir omtalt i det hele tatt.
AP170403 Norske barn blir i for stor grad eksponert for pornografi.
AP170403 Det viktigste er å komme i gang, for vi vet at fremtidens arbeidsmarked i økende grad kommer til å etterspørre formell kompetanse, sier han.
AP170403 - Det er også viktig å huske på at arbeidsgivere i stadig større grad er opptatt av annen kompetanse enn det rent faglige.
AA170403 I den grad det finnes tilleggsbestemmelser, som gjerne er knyttet til enkeltflyplasser, må de innleide selskapene også oppfylle disse.
AA170403 - Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at Telias oppkjøp av Phonero ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding fra tilsynet.
VG170402 I havet kommer mikroplasten i stor grad fra utslipp fra landjorden og finnes blant annet i fleece, kunstgress, bildekk og kosmetikk.
VG170402 Han sier at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål i hvilken grad mikroplast påvirker livet i havet.
VG170402 - Fra Norge ser Russland store ut, men de truer i liten grad Europa, og ; ¶
VG170402 - De to verdenskrigene ble i stor grad utkjempet på land i Europa, og supermaktrivaliseringen var konsentrert om det europeiske kontinentet.
DB170402 Selv om belgieren var suveren under søndages Flandern rundt, skulle gjerne Edvald Boasson Hagen sett at han kunne vært med å prege rittet i større grad .
DB170402 Deretter handlet det om å minimere avstanden i størst mulig grad for hovedfeltet som Boasson Hagen var en del av.
DB170402 Kombinert med møtet mellom det kroppslige og teknologi, og en faretruende undertone som i aller høyeste grad bygger videre på grunntonen i selve musikken.
DB170402 Politikken til Miljøpartiet De Grønne handler i stor grad om at vi må legge forholdene til rette for at vi som privatpersoner lettere skal kunne ta grønne valg og ha mer bærekraftige livsstiler - like mye i storbyene som i distriktene.
BT170402 I et intervju i Klassekampen ( 22.12.2016 ) sier kunnskapsminister Røe Isaksen selv at « det er mulighet for at du vil få en grad av kjønnsdeling, men jeg tror det er stor verdi i å velge ut ifra hva du er interessert i ».
BT170402 Historien om oppturen handler selvfølgelig i stor grad om fotballtekniske ting som spillestil, taktikk og formasjoner.
AP170402 - Dersom en ønsker å oppnå kvalitet og gode bolig- og byområder, vil utfordringen i stor grad dreie seg om å fornye det man kan kalle en suburban livsform.
AP170402 I den grad det finnes tilleggsbestemmelser, som gjerne er knyttet til enkeltflyplasser, må de innleide selskapene også oppfylle disse.
VG170401 Spørsmålet var i hvilken grad dette skulle påvirke Frisk i negativ forstand.
VG170401 Det har vært veldig mye arbeid, men det har også vært utrolig givende, fordi vi har funnet en måte å sette søkelyset på et område av samfunnet som i stor grad har vært lukket, sier VG-journalist Mona Grivi Norman.
VG170401 Hun hadde i tiltagende grad vært overbevist om at søsteren ruset seg igjen.
SA170401 Ved samlivsbrudd har flere barn mindre kontakt med far enn med mor, selv om fedre i større grad enn tidligere bidrar i omsorgsoppgaver.
SA170401 Dette medfører at barn i liten grad får kontakt med menn gjennom årene i barnehagen og gjennom skoleløpet.
FV170401 Det har vært veldig mye arbeid, men det har også vært utrolig givende, fordi vi har funnet en måte å sette søkelyset på et område av samfunnet som i stor grad har vært lukket, sier VG-journalist Mona Grivi Norman til egen avis.
DN170401 - I hvor stor grad vil disse spørsmålene være en del av dine samtaler med dine motparter på kinesisk side ?
DN170401 Han viser at dette i stor grad vil handle om fremtidige arbeidsplasser i Norge.
DB170401 På spørsmål om hvorfor Oslo Economics ikke fikk lik tilgang på informasjon i tilfellene Møre og Romsdal og i Vest-Finnmark, og hvorfor resultatene i rapporten ikke ble sett på i like stor grad , viser helsedepartementet til at helseforetaket har ansvaret for spesialhelsetjenesten, men det har ikke kommunen.
DB170401 - I hvor stor grad skal vi diskutere enkeltpersoner i rådet ?
DB170401 I altfor stor grad er det fattige slitere som betaler for de velbeslåttes pensjon.
DB170401 Forsvaret bør derfor prioritere først den typen styrker som vil kunne komme sist, og med minst grad av sannsynlighet, fordi de har lav strategisk mobilitet og fordi risikoen og kostnadene ved å sette dem inn er store - bakkestyrker.
DB170401 Det kan tillate seg å prioritere sist, den typen styrker som vil kunne komme først, og med størst grad av sannsynlighet, fordi de har stor strategisk mobilitet og fordi risikoen og kostnadene ved å sette dem inn er små - luftstyrker.
DB170401 - Vi er i økende grad frustrerte, faktisk sinte, over at årets konkurranse brukes som et verktøy i den pågående konfrontasjonen mellom Russland og Ukraina, legger hun til.
DB170401 Det blir en annerledes opplevelse, der publikum i større grad kan være med og synge og danse, sier produsent Stian Aagaard til Dagbladet.
DB170401 Dersom det mer ambisiøse målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grad skal nås, som Paris-avtalen sier verden skal tilstrebe, så vil etterspørselen etter olje falle med mellom en tredjedel og halvparten innen 2040.
DB170401 Jeg var også opptatt og travel, men ikke i like stor grad , sier han blant annet i intervjuet.
DB170401 I intervjuet kommer det fram at deres individuelle karrierer, ifølge Brand, påvirket forholdet i stor grad .
DA170401 Det er virkelig en god følelse ettersom jeg i stor grad er en typisk lagspiller.
DA170401 - De som i størst grad har dratt prosessen er Østerrike, Irland, Brasil, Sør-Afrika, Nigeria og Mexico.
AP170401 Advokater og menneskerettighetsorganisasjoner hevder at lokalmyndighetene på Krim i økende grad bruker denne metoden for å bli kvitt opposisjonelle som de ikke liker.
AP170401 Denne oversikten baserer seg i stor grad på den sammenstillingen som nyhetsbyrået AP har gjort : ¶
AA170401 - I hvor stor grad vil disse spørsmålene være en del av dine samtaler med dine motparter på kinesisk side ?
VG170331 Det som bør være på tide, er at norske sivilsamfunnsorganisasjoner og myndigheter i større grad fordømmer fjerningen av den siste rest av demokrati i et land som har hatt alle forutsetninger for å lykkes.
VG170331 Hvis vi setter opp en ekstra kontroll for å klikke seg inn, kan vi i større grad unngå at unge barn ufrivillig blir eksponert for disse sidene.
SA170331 Dette prinsippet skal tidligere i stor grad ha blitt fulgt i perioden da George W.
SA170331 Men som forsker var det de dataene jeg hadde tilgang til, og de vil i stor grad gjenspeile dine andre digitale spor.
SA170331 Forskning er i dag i stor grad skapt resultater analysert av datamaskiner.
SA170331 Bruk av « big data » er veldig kostbart, men vi ser at norske politikere i større grad enn før flytter annonsekronene fra papir- og nettaviser til Facebook for å få mer informasjon om velgerne, sier Kalsnes.
SA170331 Kommunene får altså mer penger til å kjøpe dyrere tjenester, men reelt sett øker ikke handlingsrommet i samme grad , påpeker organisasjonen i en pressemelding. ( ©NTB ) ¶
SA170331 Det neste rådet var at man i større grad måtte lære opp barna til å velge sunt.
DN170331 Det er markedet som i stor grad driver det.
DN170331 « Forskjellen på 9,5 millioner kroner motsvares i betydelig grad av at det offentlige har nettoutgifter på til sammen 5,4 millioner kroner fram til 25 år for en gutt som blir født i Norge.
DB170331 Der har arrangøren i langt større grad vært flinkere til å sette opp sperregjerdene helt inntil brosteinspartiene, slik at rytterne ikke får noe valg.
DB170331 Ved å justere bindingen og flytte den framover i motbakker, vil det lønne seg i større grad å gå diagonalgang enn å stake.
DB170331 Triumfene har i stor grad blitt delt mellom to mann : Greg Van Avermaet og Peter Sagan.
DB170331 Det hjelper å ha en god avslutning slik Peter Sagan, Tom Boonen og til en viss grad Nick Nuyens ( i riktig gruppe ) har, men denne trioen kategoriseres likevel i større grad som klassikerryttere, mens Kristoff i større grad tåler en klassifisering som spurter.
DB170331 Det hjelper å ha en god avslutning slik Peter Sagan, Tom Boonen og til en viss grad Nick Nuyens ( i riktig gruppe ) har, men denne trioen kategoriseres likevel i større grad som klassikerryttere, mens Kristoff i større grad tåler en klassifisering som spurter.
DB170331 Det hjelper å ha en god avslutning slik Peter Sagan, Tom Boonen og til en viss grad Nick Nuyens ( i riktig gruppe ) har, men denne trioen kategoriseres likevel i større grad som klassikerryttere, mens Kristoff i større grad tåler en klassifisering som spurter.
DB170331 - Bedringen i forbrukertilliten ( tall som også ble sluppet i dag ) skyldes også i stor grad bedre forventninger til arbeidsmarkedet.
DB170331 Ifølge rettsdokumenter hevder El Chapos forsvarere at en angstlidelse narkobaronen fikk under fengselsoppholdet i hjemlandet, har forverret seg i en sånn grad at han « har problemer med å puste og har sår hals og hodepine », skriver nyhetsbyrået AP.
DB170331 Det vises også ved at klubbene i økende grad oppfatter dem som tydelige interessenter ; som stemmer det er verdt å lytte til.
DB170331 Et ønske er at redaktører og forlag skiller skitt og kanel i mye sterkere grad enn tilfelle er nå, for det utgis dessverre også svært mye middels og dårlig krim, der hele kapitler og lange passasjer kunne ha vært strøket.
DA170331 Men i den grad de driver selvsensur, er det svært mye de ikke burde filmet.
DA170331 Men de er unge, og vi vil fortsette å beskytte dem i noen grad , slik at de kan fortsette å ha privatliv.
DA170331 Og nå altså « Triplicate », triplisere, som understreker at Dylan i høyeste grad har ment alvor med å ta for seg den store amerikanske sangboka.
BT170331 Også denne løsningen vil gi høy grad av elektrifisering av alle sambandene.
BT170331 Løsningen er i høy grad elektrifisering av alle sambandene i rutepakken.
BT170331 Der « Aber Bergen » i stor grad er spilt inn på Askøy, er « Flukt » spilt inn over hele verden - gjerne i noen av verdens verste konfliktområder.
BT170331 Det handler om i hvilken grad offentlige tilskudd og foreldrenes egenbetaling skal kunne tas ut som privat fortjeneste.
BT170331 Europarådets parlamentarikerforsamling vedtok i 2015 en resolusjon som konkluderer med at delt bosted bør tilstrebes i større grad i barnelovgivningen for barn i alle aldere, også de minste.
BT170331 Det neste rådet var at man i større grad måtte lære opp barna til å velge sunt.
AP170331 Det kommer derfor til å være av interesse å få vite i hvilken grad Erna Solberg og hennes delegasjon nå vil benytte anledningen til å gjøre nettopp dét under dette første, viktige besøket etter at den politiske kontakten ble gjenopprettet.
AP170331 Og under det hele ligger en fremtid som i liten grad kan påvirkes : ¶
AP170331 Et parti som vil bruke mindre oljepenger enn andre, og ikke øke skattenivået, kan umulig få penger nok til å gjennomføre et program som til en viss grad fortoner seg som en ønskeliste fra mange grupperinger.
AP170331 Begge partier er også veldig opptatt av å bekjempe fattigdom, særlig barnefattigdom, men Venstre vil ikke i samme grad som SV ta fra de rike og gi til de fattige.
AP170331 - Vi opplever at det er stor grad av usikkerhet i barnevernstjenestene når det gjelder å utrede de aller minste.
AP170331 - Kommunene bruker oss i ulik grad .
AP170331 Det neste rådet var at man i større grad måtte lære opp barna til å velge sunt.
AA170331 Dette prinsippet skal tidligere i stor grad ha blitt fulgt i perioden da George W.
AA170331 I tillegg til å øke arbeidsdeltakelsen og få folk til å stå lenger i jobb, vil regjeringen effektivisere offentlig sektor og justere skatte- og trygdesystemet slik at det i større grad blir lønnsomt å jobbe.
AA170331 Kommunene får altså mer penger til å kjøpe dyrere tjenester, men reelt sett øker ikke handlingsrommet i samme grad , påpeker organisasjonen i en pressemelding. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Samtidig varsler hun effektivisering av offentlig sektor og gjentar kravet om at skatte- og trygdesystemet i større grad enn i dag må sørge for at det lønner seg å jobbe.
AA170331 Vi trenger en større grad av åpenhet om hvem som påvirker politiske beslutningsprosesser, sier Guro Slettemark.
AA170331 Den er i liten grad blitt testet.
VG170330 Hun reagerer også på at de damene som problemstillingen faktisk gjelder, i stor grad er fraværende i debatten.
VG170330 Helsekravene er nå så konkrete at det i liten grad gis dispensasjoner.
SA170330 I den grad idrett gir mening, så var dette meningsløst.
DB170330 Fotball er følelser, og spillernes spontanreaksjoner får i stor grad passere - avhengig av den enkelte dommernes skjønn.
DB170330 Maskiner vil i stadig større grad og i raskere tempo erstatte menneskers fortrinn i industrien.
DB170330 Men at vindkraft, og i særlig grad offshore vindkraft vil være en viktig del av det livsnødvendige grønne skiftet, er hevet over tvil, sier hun og legger til : ¶
DB170330 Nevnte Continuum mangler for eksempel funksjoner som Silverlight og Flash, som i stor grad brukes til videoavspilling i nettlesere og andre funksjoner.
DB170330 USA er et land hvor den sittende President i mye større grad styrer byråkratiet enn det vi ser i mange Europeiske land.
AP170330 De siste dagene har presidenten i stadig større grad flyttet skylden over på sine egne partifeller i Freedom Caucus.
AP170330 Kremls fantasitall på « fem billioner » skal i stor grad skaffes fra selskapene og oligarkene.
AP170330 Hvorvidt russernes og geologistudenten Lenas drøm om Arktis skal bli realisert, avhenger i stor grad av oljeprisen.
AP170330 Et parti som vil bruke mindre oljepenger enn andre, og ikke øke skattenivået, kan umulig få penger nok til å gjennomføre et program som til en viss grad fortoner seg som en ønskeliste fra mange grupperinger.
AP170330 Begge partier er også veldig opptatt av å bekjempe fattigdom, særlig barnefattigdom, men Venstre vil ikke i samme grad som SV ta fra de rike og gi til de fattige.
AP170330 Jensen førte ikke logg over møter med informanter han møtte, og delte i liten grad den informasjon han hentet inn.
AA170330 Også sykepleiere, vektere og polititjenestemenn rammes i større grad enn andre yrkesgrupper.
AA170330 Og det er andre gode formål som i like stor grad kan trenge støtte, så hvem skal bestemme når nok er nok på Facebook ?
VG170329 - På den ene siden av regelverket er det grunnlag for å utelukke Johaug i 13 måneder, basert på at hun har utvist ubetydelig grad av skyld.
VG170329 Det er skuffende at han da ikke nevner noe om det som faktisk i stor grad holder vårt samarbeid med Russland ved like, som er det regionale og lokale samarbeidet mellom folk og politikere i nord.
VG170329 Deres publikum var i stor grad kurdere og andre minoriteter.
SA170329 « Vi må kunne være enige om at tilgjengelighet påvirker forbrukervaner i stor grad .
SA170329 Vi må kunne være enige om at tilgjengelighet påvirker forbrukervaner i stor grad .
SA170329 Dette er i større grad optimalisert for enheter med SSD-lagring og laget med kryptering i tankene.
FV170329 Dette er i større grad optimalisert for enheter med SSD-lagring og laget med kryptering i tankene.
DN170329 Stiftelsen viser til en ny klimaparagraf som tilsier at selskaper kan utelukkes fra fondet dersom det står for « handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser ».
DN170329 Per i dag er det England som regjerer over Skottland, Wales og Nord-Irland i Storbritannia, mens landene har en viss grad av selvstyre lokalt.
DN170329 Målingen gjort av Respons Analyse for Aftenposten og Adresseavisen viser at det er personer i alderen 45 og eldre som i størst grad mener globalisering truer norske arbeidsplasser, og det er også en overvekt av menn og personer som bor på mindre befolkede steder.
DN170329 EU må i større grad klare å vise hva EU faktisk leverer, mener hun.
DN170329 Stortingets utdanningskomite mener tradisjonelle og delvis fastlåste strukturer i markedet i for liten grad bidrar til utvikling av nye digitale læremidler.
DB170329 Det kreves at handlingen utvises med forsett for støttepersonell, mens Therese blir straffet selv uten forsett, men med en ubetydelig grad av skyld som får fatale konsekvenser, sier Hjort til Dagbladet.
DB170329 Han mener videodømming burde innføres - til en viss grad .
DB170329 Det betyr at en stamme på om lag 2 400 villrein skal utryddes på grunn av den dødelige skrantesyken, og at beiteområder skal avsperres i størst mulig grad for rein, hjort, elg og rådyr i seks kommuner : Aurdal, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål og Ulvik.
DB170329 - Det er en ganske ny trend at IT-firmaer ønsker å flytte til sentrum i så stor grad .
DB170329 Sensorens plassering er til en viss grad naturlig for de fleste av oss, men for venstrehendte vil det nok kreve litt fingerakrobatikk å få plassert et avtrykk på sensoren.
DB170329 Det stilles med andre ord høye forventninger til S8, og vårt førsteinntrykk er at de i stor grad har levert en verdig etterfølger.
DB170329 - I hvilken grad bør en merkevare som Pizza Grandiosa ta til seg de ulike strømningene i befolkningen, for eksempel ønsket om å leve mer sunt ?
DB170329 Privatøkonomi må i større grad inn i pensum, og det på ett tidlig tidspunkt.
DB170329 En risikobasert tilnærming til tilsyn må innebære en form for gradering av bedriftene i henhold til risiko ; tilsynene må i større grad sammenlikne virksomhetene med hverandre og gjøre en vurdering av hvem som skal få tilsyn.
DA170329 Spørsmålet er i hvilken grad de på lang sikt kan operere uten territorium, sier han.
DA170329 Han tror IS kan bli en gruppe som i mindre grad forsøker å styre i en selverklært stat, og over til å operere mer som en typisk terrorgruppe, som ikke har fysisk territoriell kontroll, men gjemmer seg blant sivilbefolkningen, i rurale strøk, og gjennomføre selvmordsangrep.
DA170329 - Det er enda en indikator på den islamske statens nedgang, en indikator som i stor grad har vært oversett, skriver ICSR på sine nettsider.
DA170329 - Siden May var på remain-siden var hun ventet å ha et balansert lederskap der hun tøylet de sterkeste brexit-kreftene, men hun er i sterk grad blitt fanget av en krass argumentasjon fra den fløyen, og har ikke evnet å bygge bruer.
BT170329 FILMER VOLD : Ungdommer filmer i økende grad slåsskamper på mobilen og deler dem på nett og sosiale medier, ifølge Oslo-politiet.
AP170329 Barn som vokser opp i familier med de dårligste ressursene er i størst grad utsatt for å oppleve vanskelige hendelser i livet, fastslår Oppvekstrapporten 2017 som Barne, - ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) lanserer på sin Oppvekstkonferanse fredag.
AP170329 Dette er i større grad optimalisert for enheter med SSD-lagring og laget med kryptering i tankene.
AA170329 Målingen gjort av Respons Analyse for Aftenposten og Adresseavisen viser at det er personer i alderen 45 og eldre som i størst grad mener globalisering truer norske arbeidsplasser, og det er også en overvekt av menn og personer som bor på mindre befolkede steder.
VG170328 EKSPERT : Øivind Bratberg Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg ved UiO, det i stor grad er EU som setter premissene for den videre ferden i forhold til brexit.
VG170328 - Man vil oppdage at det i stor grad er EU som setter premissene for den videre ferden, sier Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg ved UiO.
VG170328 Det er våpengren mot våpengren, lokaliseringsdebatter, personstrid og ulike syn på norsk sikkerhetspolitikk og grad av alliansetilknytning.
VG170328 For eksempel har bemanningstettheten per barn betydning for den omsorgen barna mottar, og i hvilken grad mottaket er rustet til å ivareta barnas behov.
VG170328 Når vi har det på plass, kan vi imøtekomme de behovene i sterkere grad utad.
VG170328 Det har det ikke gjort i særlig stor grad , men forskjellen fra i fjor er at folk er mer optimistiske.
SA170328 - Det kan jo være at bankene forholder seg til regelverket i stor grad og bruker fleksibiliteten i færre tilfeller.
SA170328 Det er vanskelig å akseptere at en organisasjon og ledere man stiller opp for, ikke vil gjengjelde med stor grad av åpenhet.
SA170328 - Her i Norge er vi i høy grad et tillitsbasert samfunn, der vi har høy tillit til hverandre.
SA170328 Nordmenn er kjent for å være opptatt av treningskamper, kanskje i for stor grad .
FV170328 Nordmenn er kjent for å være opptatt av treningskamper, kanskje i for stor grad .
FV170328 Eller klarer forsvaret å snøre igjen i tilstrekkelig grad at antall baklengs holdes på et minimum ?
DB170328 Dagbladet vet at ønsket til Krogh vil gi en utfordring for uttakskabalen i norsk langrenn, selv om han i høyeste grad er kvalifisert til å være på allroundslaget.
DB170328 Kampene raser nå i Vest-Mosul der IS i økende grad har oppsøkt hus og områder der det befinner seg sivile.
DB170328 Når Listhaug også har presentert sin egen forklaring på korsbruken, er det nokså uklart hva en slik debatt egentlig skal oppnå, utover at de ulike sidene slår hverandre i hodet med påstander som i liten grad kan dokumenteres eller sannsynliggjøres.
DB170328 Dessverre er det, som Jan Erik Grindheim viser i en ny Civita-rapport, flere av dem som i større grad vil gå imot frihandel og globalisering.
DB170328 Prinsippet for styring etter at Folkerepublikken Kina overtok i 1997 kalles « ett land, to systemer », og innebærer at Hongkong fram til 2047 har stor grad av selvstyre, egen minigrunnlov, egne domstoler og en egen lovgivende forsamling, kalt Legco.
DA170328 * Temperaturen på jorda lå i 2016 1,1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet.
DA170328 Gjennom « Nye Tou » legges det til rette for at byens kunstnere i enda større grad kan satse.
DA170328 - Det er også positivt at et sted til en viss grad utvikler seg organisk.
DA170328 Dette er en målgruppe som i svært liten grad går på de vanlige bibliotekene, poengterer Midthassel. - 80 prosent av dem som besøker Biblo Tøyen har en annen kulturbakgrunn enn bare norsk.
BT170328 Storkors med kjede er ordenens høyeste grad .
BT170328 - Det kan jo være at bankene forholder seg til regelverket i stor grad og bruker fleksibiliteten i færre tilfeller.
BT170328 Det er vanskelig å akseptere at en organisasjon og ledere man stiller opp for, ikke vil gjengjelde med stor grad av åpenhet.
BT170328 - Her i Norge er vi i høy grad et tillitsbasert samfunn, der vi har høy tillit til hverandre.
BT170328 Nordmenn er kjent for å være opptatt av treningskamper, kanskje i for stor grad .
AP170328 Her er befolkningstettheten høyere og de militære bruker artilleri og luftangrep i større grad , noe som har ført til at mange har advart mot økt fare for sivile liv. 400.000 fanget ¶
AP170328 Ungdommer filmer i økende grad slåsskamper på mobilen og deler dem på nett og sosiale medier, ifølge Oslo-politiet.
AP170328 - Det kan jo være at bankene forholder seg til regelverket i stor grad og bruker fleksibiliteten i færre tilfeller.
AP170328 Det er vanskelig å akseptere at en organisasjon og ledere man stiller opp for, ikke vil gjengjelde med stor grad av åpenhet.
AP170328 - Her i Norge er vi i høy grad et tillitsbasert samfunn, der vi har høy tillit til hverandre.
AP170328 Nordmenn er kjent for å være opptatt av treningskamper, kanskje i for stor grad .
AA170328 Her er befolkningstettheten høyere og de militære bruker artilleri og luftangrep i større grad , noe som har ført til at mange har advart mot økt fare for sivile liv.
AA170328 | Tiltalt for drapet på Galina Sandeva taus i retten ¶ 26-åringen som er tiltalt for drap på Galina Sandeva ( 28 ), nektet i stor grad å forklare seg da rettssaken startet.
VG170327 Dette var tema på det såkalte « innspillsmøtet » i Oslo kongressenter, der Linda Hofstad Helleland har bedt om råd til hvordan fellesskapets pengebruk i større grad også skal nå dem som foretrekker selvorganisert aktivitet fremfor de tradisjonelle idrettsgrenene.
VG170327 Området har i stor grad har vært utilgjengelig for journalister og frivillige organisasjoner siden oktober.
VG170327 I noen grad gjør jeg det, sa Trump om avsløringen.
SA170327 Han har hjulpet ufrivillig barnløse ved blant annet antibiotikabehandling i 35 år, og mener de positive resultere i stor grad blir ignorert av det offentlige.
SA170327 - Oljebransjen og andre som mener det er viktig med konsekvensutredning, har vært for lite aktive i debatten og i for stor grad overlatt arenaen til dem som er mot, sier han.
SA170327 - I høyeste grad har han satt sitt preg på det idrettspolitiske.
FV170327 Han har hjulpet ufrivillig barnløse ved blant annet antibiotikabehandling i 35 år, og mener de positive resultere i stor grad blir ignorert av det offentlige.
DN170327 Michala Marcussen hos Société Générale tror også finansmarkedene er skeptiske, og i økende grad , sier hun, ifølge Marketwatch : ¶
DN170327 Han legger imidlertid til at de lange rentene ikke er endret i vesentlig grad , noe som trolig vil gjøre at denne effekten ikke gjentar seg neste kvartal.
DN170327 Mange i forsvaret setter pris på at de i større grad får styre seg selv, men kritikerne sier det fører til økte sivile tap, større risiko for amerikanske soldater og fører til mindre oppsyn med konfliktene USA er involvert i.
DB170327 én grad for hver 100. meter den lufta skal synke, så får du rundt 20 grader nede i lavtliggende strøk, sier Smits.
DB170327 en grad for hver 100. meter den synker.
DB170327 I den grad Sp skjeler til Brexit og Trump, så er det som bevis på at det nytter å utfordre den politiske tyngdekraften.
DA170327 - Selskap som Conventor, Scan One, Kulturkompaniet og andre vil da i større grad måtte søke kunder utenfor vår region.
DA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
DA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
DA170327 I Fylkesmannens svar står det også at vedtaket kan bli tolket på to ulike måter, men konklusjonen er at vedtaket kun kan tolkes i den grad at akseptert husleie kun kan fravikes for flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDi.
AP170327 Siden har han ikke vært redd for å kritisere regimet, men tror ikke kinesisk skuffelse over hans « svik » i særlig grad har bidratt til visum-nekten.
AP170327 Bøckman mener at normaliseringsavtalen med Kina med stort sett er « godt håndverk » fra statsråd Børge Brende og UDs side og at den kritikken som har vært reist i Norge i stor grad skyldes at man ikke har forstått hva det dreier seg om.
AP170327 Mange i forsvaret setter pris på at de i større grad får styre seg selv, men kritikerne sier det fører til økte sivile tap, større risiko for amerikanske soldater og fører til mindre oppsyn med konfliktene USA er involvert i.
AP170327 - Oljebransjen og andre som mener det er viktig med konsekvensutredning, har vært for lite aktive i debatten og i for stor grad overlatt arenaen til dem som er mot, sier han.
AP170327 Når UDI vurderer utvisning skal det i større grad legges vekt om uriktige opplysninger i etterkant innrømmes og men samarbeider om å klarlegge identitet.
AP170327 Personer med dårlig helse og de med dårlige erfaringer mener dette i sterkere grad enn andre. 26 prosent er uenig i at personlig økonomi spiller noen rolle.
AP170327 Forskning viser at hjelpen i liten grad kom frem, og at pengene ikke ble brukt.
AP170327 Han har hjulpet ufrivillig barnløse ved blant annet antibiotikabehandling i 35 år, og mener de positive resultere i stor grad blir ignorert av det offentlige.
AP170327 - I høyeste grad har han satt sitt preg på det idrettspolitiske.
AA170327 Mange i forsvaret setter pris på at de i større grad får styre seg selv, men kritikerne sier det fører til økte sivile tap, større risiko for amerikanske soldater og fører til mindre oppsyn med konfliktene USA er involvert i.
AA170327 I Fylkesmannens svar står det også at vedtaket kan bli tolket på to ulike måter, men konklusjonen er at vedtaket kun kan tolkes i den grad at akseptert husleie kun kan fravikes for flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDi.
AA170327 - Vi må i større grad spørre pasientene : " Hva er viktig for deg ", og legge det til grunn for utforming av helsetjenestene, sier statssekretær Lisbeth Normann ( H ) i Helse- og omsorgsdepartementet.
AA170327 48 prosent svarer at de i svært liten grad opplever diskriminering, 26 prosent svarer i liten grad, 7 prosent svarer i stor grad og 1 prosent svarer i svært stor grad .
AA170327 48 prosent svarer at de i svært liten grad opplever diskriminering, 26 prosent svarer i liten grad, 7 prosent svarer i stor grad og 1 prosent svarer i svært stor grad.
AA170327 48 prosent svarer at de i svært liten grad opplever diskriminering, 26 prosent svarer i liten grad , 7 prosent svarer i stor grad og 1 prosent svarer i svært stor grad.
AA170327 48 prosent svarer at de i svært liten grad opplever diskriminering, 26 prosent svarer i liten grad, 7 prosent svarer i stor grad og 1 prosent svarer i svært stor grad.
DN170326 Hun begrunner dette med globalisering av arbeidslivet, at arbeidsplasser i større grad legger opp til samarbeid og at tilgangen på informasjon er større og mer tilgjengelig enn noensinne.
DN170326 De hevder at Ryan ikke i tilstrekkelig grad tok hensyn til konservative folkevalgte og interessegrupper som gikk inn for en kraftigere omveltning av loven.
DB170326 Klokken 00.30 meldte Statens vegvesen om været i området ved Hatter på E6 : - 1 grad , sørvestlig stiv kuling og lette snøbyger.
DB170326 ( Dagbladet ) : Det har i aller høyeste grad vært en tøff uke for USAs 45. president Donald Trump ( 70 ).
DB170326 Komiker og « Sofa»-profil Adam Schjølberg ( 34 ) røper at han faktisk er en naturens mann - og dét i mye større grad enn hva mange kanskje tror.
DB170326 I et tilsvar til avisa svarer Secret Service at de « gjør sitt ytterste for å samarbeide med bedrifter og beboere » i nærheten, men at førsteprioriteten er å tilby beskyttelse av høyeste grad til Trump-dattera.
VG170325 Det er ikke av hensyn til det tyrkiske lederskapet, men til vanlige folk som har fått rettigheter inndratt i stor grad siden kuppforsøket, sier hun.
VG170325 Det kan dessverre ikke i samme grad sies om Frp.
DB170325 De erfarne har det i større grad enn de unge.
DB170325 Derfor står hun over flere renn før jul, trolig samtlige i Tour de Ski, og derfor nedprioriteres verdenscupen i så sterk grad at den blir umulig å vinne sammenlagt.
DB170325 Forbehold er blant annet knyttet til « uforutsette hendelser » i virksomheten, og arbeidsgiver har fortsatt stor grad av styringsrett over når i oppsigelsesperioden ferien skal avvikles.
DB170325 KRITIKK : Russland mener mediene ikke ettergår USAs bombing i Irak i tilstrekkelig grad .
DB170325 Men i den grad en som meg kan snakke om skuffelse, i den forstand at jeg hadde forventet mer av Høyre, er det på den klassiske kulturens vegne.
DB170325 Men tilbake til det språklige som Tom Egeland er inne på : I hvor sterk grad har sosiolektene fra de forskjellige bydelene nedfelt seg i språket ?
DB170325 Etter at de ble et par, har duoen imidlertid holdt tett om privatlivet i svært stor grad .
DA170325 Mye av kritikken mot EU går på at samarbeidet er utfordrende i styringsmessig forstand, og at folk i for liten grad merker at EU angår deres hverdag, tror Steinnes.
DA170325 Til tider har det vært enda farligere : Den regionale krigen i 1967 brøt ut, i stor grad , som følge av både Egypt og Israel misforsto hverandres intensjoner. 50 år senere okkuperer Israel landområder som Vestbredden og Golan-høyden, som ble erobret i den krigen.
DA170325 Men inne i Israel har de fleste likevel kunnet leve bortimot uberørt av konflikten som ikke bare tærer opp Syria, men også truer stabiliteten i nabolandene Jordan og Libanon og til en viss grad Tyrkia.
DA170325 Forsvarsdepartementet får også kritikk : « Det er svakheter ved Forsvarsdepartementets og Forsvarets prosesser ved utpeking av sivile nøkkelobjekter », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen », heter det i den hemmelige rapporten som DN gjengir.
DA170325 - Vi vil ikke ha en avkriminalisering av narkotikabruk, men i mye større grad enn i dag benytte muligheten for å ta i bruk alternative straffereaksjoner.
DA170325 Kvinnen ble ifølge dommen også utsatt for vold etter at hun ble gravid i 2015, i så stor grad at hun måtte få intravenøs behandling på sykehuset.
AP170325 Tilbygg i Levanger som i stor grad svekker verdien av den gamle rektorboligen.
AP170325 Nybygg og endringer skal i større grad videreføre byggeskikken og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet i høyde, volum, utforming og materialbruk. 2.
AP170325 Det er viktig at politiet har høy grad av tillit, skriver Mina Adampour.
AA170325 I hvilken grad setter du det i sammenheng med migrasjon ?
AA170325 - I den grad politikk er å prioritere knappe ressurser har regjeringen strøket til eksamen.
AA170325 Kvinnen ble ifølge dommen også utsatt for vold etter at hun ble gravid i 2015, i så stor grad at hun måtte få intravenøs behandling på sykehuset.
AA170325 De skal i tillegg bidra til at den offentlige debatten i større grad baserer seg på korrekte fakta.
VG170324 Ingen av løsningene fremstår særlig sannsynlige - og nå får tiden vise om en viss grad av gjenopprettet dialog vil ha noen effekt i positiv retning.
VG170324 Egentlig var det snakk om tre mulige løsninger : ¶ * 1 En dialog der de klarer å løse knuten seg imellom, i en eller annen grad . * 1 At skiforbundet får til å kue Northug, der sjefens ord er lov når gjennom. * 1 At Løfshus gjør som skistjernen antydet - finner seg noe annet å gjøre.
VG170324 Celina har ikke preget de første Kosovo-kampene i like positiv grad ; han ble utvist for dytting i landets aller første privatlandskamp, mot Færøyene i juni i fjor.
VG170324 Dagsorden ble i stor grad satt på populismens premisser.
VG170324 « Utnevne et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn fra porno og økt seksualisering. » « Gå i dialog med internettleverandørene for å sikre alle internettbrukere enkel tilgang på pornofilter for barn. » « Vurdere blokkering av pornonettsteder som ikke innfører alderskontroll på besøkende. » « Sikre
VG170324 - Ja, Ap har i større grad enn Høyre hatt regjeringsansvaret lengst i denne perioden vi her snakker om.
SA170324 Martin McGuinness ble regnet som en nådeløs militær leder og var i stor grad ansvarlig for drap, vold og ødeleggelser gjennom 1970/80-tallet frem til 1994.
DN170324 », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen ».
DN170324 », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen ».
DN170324 I debatten hevdet NHH-professoren Frode Steen at situasjonen i norsk dagligvare som er kjennetegnet av tre dominerende grupperinger i stor grad er politisk bestemt.
DN170324 Det er særlig den ordningen vi ser at i økende grad har blitt brukt innen bygg og anlegg og i industrien, sier Melsom.
DN170324 Hele næringer er i stor grad avviklet.
DB170324 Her er det ubenyttet kapasitet som burde vært utnyttet i langt større grad .
DB170324 Heldigvis er det ikke slik at alle som erklærer ahmadiyyamuslimer som « vantro » er voldelige, men det er rimelig å tro at disse står i fare for å bli radikalisert i en langt høyere grad , da dette standpunktet svært ofte går hånd i hånd med reaksjonære verdier og bokstavtro islam.
DB170324 Innvandrere tar med seg den lave tilliten til landet de bosetter seg i, og til en viss grad går mistilliten i arv.
DB170324 Bildene er i stor grad tatt ved arkitekttegnede boliger, og pels er tilsynelatende en stor favoritt hos 28-åringen.
DA170324 Innkjøpsordningene fremmer i liten grad innovasjon, og ledere i helseforetakene måles for lite på innovasjon.
DA170324 Fordi den norske helsetjenesten i liten grad er interessert i innovasjon, må den norske helsenæringen i stedet satse internasjonalt, og det med stor suksess, for i andre land ser de i større grad mulighetene som ligger i ny teknologi og nye metoder, skal vi tro Bjørgum.
DA170324 Fordi den norske helsetjenesten i liten grad er interessert i innovasjon, må den norske helsenæringen i stedet satse internasjonalt, og det med stor suksess, for i andre land ser de i større grad mulighetene som ligger i ny teknologi og nye metoder, skal vi tro Bjørgum.
BT170324 Selv om det var de samme lederne Spesialenheten avhørte som statsadvokaten intervjuet - i stor grad om samme forhold.
BT170324 Jeg vil i liten grad kommentere selve faktabeskrivelsen i inspeksjonsrapporten, bortsett fra at den bærer preg av statsadvokatens behov for å rettferdiggjøre egen handlemåte.
BT170324 Det er i den forbindelse berettiget å spørre om i hvilken grad Statsadvokaten selv har tatt til orde for en praksis som i realiteten går ut på å rette alt fokus mot gårdagens kriminalitet fremfor å gripe inn mot og stanse pågående kriminalitet.
BT170324 Skolen må i sterkere grad på banen for barnevernsbarna.
BT170324 Derfor må skolen i sterkere grad på banen for barnevernsbarna.
BT170324 Både nasjonal og internasjonal forskning viser at skolen i større grad bør delta i debatten knyttet til barn og unge som er i utdanning og som har fått eller mottar tiltak fra barnevernet.
AP170324 Vil kunstig intelligens ( AI ) endre verden i større grad enn både damp og elektrisitet gjorde ?
AP170324 Vil kunstig intelligens ( AI ) endre verden i større grad enn både damp og elektrisitet gjorde ?
AP170324 - Jeg tror det vil passe Norge med en utvikling som åpner for at det i større grad kan være mulig å knytte seg til deler av samarbeidet, mens man kan avstå fra andre, sier Rye.
AP170324 I tillegg vil Opec-kuttene i større grad føre til lavere importtall, sier Kjus, som peker på at det tar tid fra kutt vedtas til det blir mindre olje i markedet.
AP170324 - Ap har i større grad enn Høyre hatt regjeringsansvaret lengst i denne perioden vi her snakker om.
AP170324 Pst : I den grad det MÅ reflekteres, foretrekker vi at det gjøres på engelsk #medamerikanskaccent ¶
AA170324 Det er særlig den ordningen vi ser at i økende grad har blitt brukt innen bygg og anlegg og i industrien, sier Melsom.
AA170324 Denne helligdagen ble feiret med nest høyeste liturgiske grad , de seks andre med den høyeste ( summum ).
VG170323 Vi foreslår blant annet at regjeringen utnevner et tverrfaglig utvalg som får som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn fra porno og økt seksualisering.
VG170323 Vi ser at de i stor grad bruker veier til å bevege på, som ikke er en overraskelse, da det er lettest å gå på veiene på vinteren.
VG170323 - På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er det ikke grunnlag for å konkludere med at ulvene i det aktuelle området generelt, eller den utpekte tispevalpen spesifikt, utviser unormal atferd eller lite skyhet i større grad enn i andre revir, skrev Miljødirektoratet i sitt avslag til kommunen.
SA170323 Og i den grad det var behov, signalisere at jeg var tilgjengelig for en prat hvis det var behov.
DN170323 Norsk takstbransje består i dag av rundt 1300 små takstfirmaer, og kundene er i stor grad eiendomsmeglere, bank og forsikring.
DN170323 Han viser til at også hans medlemmer i økende grad er i ferd med å finne sammen.
DN170323 Mange som er involvert i kjøp og bruk av slike tjenester i virksomhetene, opplever at det kan være utfordrende, og har erfart at kvalitet, kostnad og tidsbruk i noen eller stor grad har avveket fra inngåtte avtaler.
DB170323 Legg merke til prisen på ananas, som er det som i stor grad feller Extra i denne pristesten : ¶
DB170323 I noen grad gjør jeg det, sier Trump om avsløringen, som han ble brifet om før Nunes holdt pressemøtet utenfor Det hvite hus.
DB170323 - Nordmenn er generelt opptatt av å redusere inntak av sukker, fett og ferdigmat, og er i økende grad opptatt av helse ¶
DB170323 - Det er stort sett unge voksne, 15-24 år, som spiser frossenpizza, men disse er også i økende grad opptatt av sunnhet og helse, sier Bugge.
DB170323 Men det truer i høy grad regjeringens og statsråders sikkerhet.
DB170323 Et eksempel for verden, rapporten påpeker at nordmenn « har høy grad av tillit, et felles mål, generøsitet og et godt styresett ».
DB170323 Det ble et generasjonsskifte, hvorav de yngre generasjoner ble stadig mindre og mindre opptatt av klassekamp, og i større grad mer og mer opptatt av identitetspolitikk.
DA170323 - Vi har sett en markert tendens i mange land til at myndighetene ønsker å kontrollere sivilsamfunnet i større grad .
DA170323 - Økningen i det legemeldte sykefraværet skyldes i stor grad at sesonginfluensaen startet tidligere enn vanlig - med en topp i desember.
DA170323 Man bør ha en mer enn normal toleransegrense for stumfilmhumor, groteske karikaturer og snodig oppførsel for å ha utbytte av « Mysteriet i Slack Bay », som i sterk grad er en smal arthouse-kuriositet rettet mot eventyrlystne cineaster.
DA170323 | Nærkontakt av grim grad
DA170323 enn litt svensk ; regissør Daniel Espinosa ( « Snabba cash », « Safe House » ), den kvinnelige hovedrolleinnehaveren Rebecca Ferguson ( « Mission : Impossible - Rogue Nation » ) og komponist Jon Ekstrand er alle fra Sverige, uten at det har påvirket denne amerikanske studioproduksjonen i merkbar grad .
DA170323 Alternativet er å finne en annen måte å samarbeide på som i større grad respekterer demokratiene, sier Kleveland, og legger til : ¶
DA170323 », og de samme etatene har « ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen », heter det i rapporten. · ¶ * « Politidirektoratet og politidistriktene har ikke fullt ut meddelt Forsvaret eller heimevernsdistriktene om hvilke sivile objekter som er forhåndsutpekt med bistand fr
BT170323 Og i den grad det var behov, signalisere at jeg var tilgjengelig for en prat hvis det var behov.
AP170323 Han sier likevel det er riktig at arbeidsinnvandrerne har valgt å bosette seg i byer eller tettsteder i større grad enn på de minste stedene.
AP170323 Han mener utviklingen i retning av færre bruk og mindre jordbruksareal i minst like stor grad skyldes den teknologiske utviklingen som politiske vedtak.
AP170323 Og i den grad det var behov, signalisere at jeg var tilgjengelig for en prat hvis det var behov.
AA170323 I noen grad gjør jeg det, sier Trump om avsløringen, som han ble brifet om før Nunes holdt pressemøtet utenfor Det hvite hus.
AA170323 Vi tror at folk som kjører piggdekk avpasser farten til forholdene i større grad enn folk med piggdekk.
AA170323 - De gir i mindre grad uttrykk for at kommunikasjonen fungerer godt.
AA170323 - Økningen i det legemeldte sykefraværet skyldes i stor grad at sesonginfluensaen startet tidligere enn vanlig - med en topp i desember.
AA170323 For mange små land har det vært en særlig stor gevinst at stormaktsspillet i Europa i stadig større grad er blitt erstattet av et regelstyrt og rettsbasert samarbeid.
AA170323 På den måten ønsker vi å sikre at ungdommene i størst mulig grad kommer ut på ordinære arbeidsplasser der de får møte kunder og kolleger og får opp-leve en normal arbeidshverdag.
VG170322 Hennes undersøkelser viser at konservative i større grad foretrekker vitsing som har en oppbygning som har en tydelig, poengtert slutt.
VG170322 HUMOR OG STRUKTURER : - Det er naturligvis rimelig, som Nordbø skriver, at satire i stor grad vil - og bør - ramme makten.
VG170322 Det er naturligvis helt rimelig, som Nordbø skriver, at satire i stor grad vil - og bør - ramme makten.
VG170322 Slik speiler den også folkeoppfatningen i større grad enn det miljøministeren klarer, sier Vedum.
VG170322 I avhør har politiinspektøren forklart at Jensen skulle avvikle alt av informanter - og i den grad det skulle drives, så skulle det skje i henhold til instruks.
VG170322 - Det må være en stor grad av hemmelighold her.
FV170322 Og i den grad det var behov, signalisere at jeg var tilgjengelig for en prat hvis det var behov.
DN170322 Når det gjelder selgere, er det i stor grad de store globale oljeselskapene som har kvittet seg med eiendeler på norsk sokkel de seneste årene.
DN170322 De sektorene som i størst grad påvirkes av børsfallet er sykliske aksjer, aksjer knyttet til helsesektoren og bankaksjer som knyttes til Trumps planer om deregulering.
DN170322 NHO-sjef Kristin Skogen Lund er blant dem som har kritisert lærestedene for kun i begrenset grad å levere kompetanse som bedriftene trenger.
DB170322 Han har har tidligere i dag redegjort for i hvilken grad hasjbaronen Gjermund Cappelen har vært oppført som informant i politiets informantregister - og for hvilke operasjoner politiet arbeidet med under spesifikke datoer Spesialenheten har bevis på at det var kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen.
DB170322 « Det er stor grunn til å understreke at formålene med de angitte reglene [... ] i stor grad er å ivareta interessene for de reisende selv », heter det blant annet i dommen.
DB170322 Om den noen gang kommer til Android, vil nok bero på i hvilken grad slik 3D Touch blir utbredt på Android-telefoner.
DB170322 Å være i manuelt arbeid er gjennomgående forbundet med mindre lykkefølelse, mens arbeid hvor vi ser på sjefen som en partner og hvor vi har høy grad av selvbestemmelse er lykkefremmende.
DB170322 Det dreier seg om i hvor stor grad ulike former for kontrollstrategier er inkludert.
BT170322 Man kan også argumentere med at klimaendringer, som i størst grad forårsakes av utslipp i vestlige og ny-rike land, uforholdsmessig rammer tørkeutsatte land det her er snakk om.
VG170321 Det skyldes nok at hun i for liten grad evnet å utfordre dronningen de gangene Bjørgen stilte til start.
VG170321 På topp på meningsmålingene finner vi Marine Le Pen og Emmanuel Macron, og republikanernes François Fillon henger fortsatt med i toppsjiktet, selv om hans valgkamp i meget stor grad har vært preget av den pågående etterforskningen han er under, for å ha misbrukt offentlige midler.
VG170321 Vi prøvde å invitere til debatter, men vi oppdaget at vi i økende grad ble overvåket.
VG170321 Sommeren 2013 tok militæret makten i Midtøstens mest folkerike land, i et spektakulært kupp : Det muslimske brorskap, som hadde vunnet valget året før, var i økende grad upopulære blant Egypts befolkning.
VG170321 I den 17 sider lange rapporten går varslingsgruppen i liten grad inn på innholdet i varslelet fra den høyt betrodde tjenestemannen ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet.
SA170321 Denne ernæringstesten viser imidlertid at fettinnholdet varierer i stor grad .
FV170321 Denne ernæringstesten viser imidlertid at fettinnholdet varierer i stor grad .
DB170321 I mindre turneringer kan du gå på toalettet med mobiltelefonen og sjekke hvilke trekk som er best, Dette må tas på alvor i større grad .
DB170321 Nord-Korea har i stor grad brukt små kinesiske banker for å gjennomføre ulovlig handler, så for at sanksjonene skal kunne fungere vil de måtte true med å stenge bankene ute fra det intenasjonale markedet.
DB170321 Det er også tvilsomt om økonomiske sanksjoner vil fungere like godt på Nord-Korea som Iran, med tanke på at Iran, som oljeproduserende nasjon, i langt større grad hadde koblinger til det internasjonale finansmarkedet enn Nord-Korea har.
DB170321 Administrasjonen vurderer også å i større grad gå etter Kim Jong-un og hans families eiendeler utenfor Nord-Korea.
DB170321 I dommen står det at hans troverdighet i stor grad er svekket, som en følge av at han har « forklart seg bevisst uriktig og motstridende, at han har endret og tilpasset sin forklaring, og at forklaringen på en rekke punkter er påfallende.
DB170321 Steinerbarnehagen som filmen er tatt opp i vektlegger i stor grad produksjon av estetiske arbeider blant barna, ut ifra en mal eller oppskrift.
DB170321 Men nytten av det forutsetter at forskerne kommer inn på et tidlig stadium i prosessen og får lov til å påvirke hvordan tiltakene implementeres, slik at effektene kan fastslås med en større grad av sikkerhet.
DB170321 Det siste ble forsøkt løst av den rødgrønne regjeringen ved å bruke over 700 millioner kroner på et prosjekt kalt Ny GIV, som i stor grad var rettet inn mot ungdomsskolen og videregående, med trolig liten effekt.
DA170321 Enkelt sagt : Hotellsenger som tidligere ble belagt av petroleumsbransjefolk, vil i større grad kunne fylles av kurs- og konferansegjester.
DA170321 På denne måten flyttes byrden i større grad fra offer til gjerningsperson.
DA170321 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil at omvendt voldsalarm skal benytte i langt større grad , men kritiseres for å være passiv når det gjelder å omsette ønsket om økt bruk til praksis. 8. mars skrev Dagsavisen om « Elin », som i 18 år har måttet leve i skjul for sin svært voldelige ekskjæreste.
DA170321 Jeg håper at « Elins » historie bidrar til at omvendt voldsalarm i større grad tas i bruk, sier Amundsen.
DA170321 Derfor mener jeg det er helt avgjørende at omvendt voldsalarm i langt større grad tas i bruk, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen til Dagsavisen.
DA170321 - Hvorfor brukes omvendt voldsalarm i så forsvinnende liten grad i dag ?
DA170321 - Forrige gang Stortinget behandlet dette, påpekte Stortinget at dette burde tas i bruk i større grad enn i dag, og nå synes det ikke å være fulgt opp godt nok.
BT170321 Denne ernæringstesten viser imidlertid at fettinnholdet varierer i stor grad .
BT170321 Historien bak utviklingen av dagens Europa er et tema som i svært begrenset grad inngår i norsk skolepensum.
AP170321 Disse sakene har i forholdsvis stor grad preget den offentlige samtalen i de to månedene som er gått siden innsettelsen av president Donald Trump.
AP170321 Generalsekretæren fortalte at han og Mattis også var enige om at NATO har et " uutnyttet potensial " når det kommer til bekjempelse av terrorisme, blant annet ved i større grad å trene opp lokale styrker, slik det er blitt gjort i Afghanistan og på Balkan.
AP170321 Det motet har Espen Egil Hansen i særlig grad utvist, og han har også vist at det er ting som er for viktige til at vi kan overlate dem til Facebook, sier sjefredaktør i danske Ekstra Bladet, Poul Madsen.
AP170321 Denne ernæringstesten viser imidlertid at fettinnholdet varierer i stor grad .
AA170321 Generalsekretæren fortalte at han og Mattis også var enige om at NATO har et " uutnyttet potensial " når det kommer til bekjempelse av terrorisme, blant annet ved i større grad å trene opp lokale styrker, slik det er blitt gjort i Afghanistan og på Balkan. ( ©NTB ) ¶
AA170321 Det rettes også kritikk mot at radiologene i liten grad har tilgang til bilder fra undersøkelser utført ved andre sykehus eller institutter, og at kvaliteten på bilder fra nylige utførte undersøkelser ofte er så dårlige at de må gjøres på nytt.
AA170321 I den grad et samarbeid blir problematisk må vi ta tak i dersom problemene dukker opp, sier Ola Borten Moe.
AA170321 mars 2017, viser at barnevernstjenesten i Trondheim i stadig større grad bruker ressursene i hjemmet.
VG170320 Kim DePaola er en av gjengangerne i « Real Housewives of New Jersey », som tar for seg dagliglivets oppturer, nedturer og i svært stor grad intriger hos jetset-eliten.
VG170320 Skandaler har i stor grad overskygget det politiske budskapet til de mest populære kandidatene denne valgkampen.
VG170320 I den grad profitt skal nektes dem, og de ikke lenger ønsker å drive barnehagene, mener jeg kommunene bør overta dem.
VG170320 Det er i stor grad hennes medlemmer som jobber i barnehagene.
VG170320 - Vi har også høy grad av tillit mellom mennesker, sammenliknet med andre, noe som gjør oss mindre skeptiske og at vi føler oss tryggere, sier Hansen.
SA170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
SA170320 Dette krever høy grad av sosial tillit, et samlet mål, sjenerøsitet og et godt styresett.
SA170320 - Lykke er i større og større grad ansett for å være et godt mål på sosial utvikling og som mål for offentlig forvaltning, heter det i rapporten.
SA170320 På denne måten ville man i større grad kunne styre hvordan overskuddet av salget blir brukt, eksempelvis til holdningsskapende arbeid.
SA170320 - De har selv påpekt at det behov for å ha større grad av systematikk og kvalitetssikring, og har vært pådrivere for å sette sertifiseringsordningen på dagsorden, sier hun.
SA170320 Trass i nedturen i forrige sesong er ambisjonene i høyeste grad til stede.
SA170320 Jeg håper og tror økonomien vår påvirker laget i særlig grad , sier Burchnall, som debuterer som hovedtrener i eliteserien etter fire år som assistent.
FV170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
FV170320 Dette krever høy grad av sosial tillit, et samlet mål, sjenerøsitet og et godt styresett.
FV170320 - Lykke er i større og større grad ansett for å være et godt mål på sosial utvikling og som mål for offentlig forvaltning, heter det i rapporten.
FV170320 - Det klare budskapet fra rettssystemet som taket på 21 års fengsel har representert, vil nå i stor grad gå tapt, skriver de.
DN170320 Men til tross for alle økonomiske bekymringer, så er italienerne ifølge Bloomberg i mye bedre form enn amerikanere, kanadiere og briter der innbyggerne i mye større grad sliter med høyt blodtrykk, høyt kolesterol og dårligere mental helse.
DN170320 Når Canica as, en investor vi respekterer i stor grad , kontaktet oss og gav iss et bud på vår andel i selskapet mente vi det var passende å overlate selskapet til nye hovedeiere, sier investeringsdirektør Mikael Norlander i Ratos i meldingen.
DB170320 - Å måle i hvor stor grad menneskelig aktivitet aktivitet påvirker klimaet, er veldig vanskelig.
DB170320 Han mener dette har vært mulig i Norge fordi vi har høy grad av tillit, et felles mål, generøsitet og et godt styresett.
DB170320 Arbeidsliv-balanse, variasjon og grad av autonomi er andre viktige faktorer.
DB170320 Ifølge trafikkmyndighetene påvirker ulykken trafikken i stor grad , i tillegg til at det flere steder er hardpakket snø eller løssnø på veien.
DB170320 « På grunn av sterk grad av dysleksi, har jeg dessverre ikke det beste vitnemålet og ingen fagbrev, men jeg har grunnutdanningen i salg og service og generell studiekompetanse. » - Det er kanskje en hemsko, i alle fall sånn det er nå med det veldige presset på karakterer og utdanning for å skille mellom alle de som søk
DB170320 Folk ønsker i større grad å bli underholdt av maten og drikken som blir servert, kommenterer han.
DB170320 Når SV spisser budskapet, kan det i noen grad dekke over at partiet har en meget svak politikk når det gjelder verdiskapning, en uklar forsvarspolitikk og en utenriks- og sikkerhetspolitikk den er nokså alene om.
DB170320 Studier viser også at kvinner i større grad bruker inntekten sin til å sikre at barna deres er trygge, friske og utdannet.
DA170320 - Det beste er jo at journalistene er på møtene, men så lenge pressen ikke er til stede i så stor grad som før, er det ekstra viktig at møtene strømmes.
DA170320 Selv om trioen fikk sparken av Helsedirektoratet, er de rause nok til å foreslå en rekke tiltak som kan bidra til en befolkning som i mindre grad er sykehusavhengig.
DA170320 - De har selv påpekt at det behov for å ha større grad av systematikk og kvalitetssikring, og har vært pådrivere for å sette sertifiseringsordningen på dagsorden, sier hun.
DA170320 Omfanget av rusforskningen og det forebyggende rusarbeidet kan derfor bli skadelidende i stor grad , tror han.
DA170320 Selv om trioen fikk sparken av Helsedirektoratet, er de rause nok til å foreslå en rekke tiltak som kan bidra til en befolkning som i mindre grad er sykehusavhengig.
BT170320 Han deltok ikke i debattene, og han forholdt seg i liten grad til spørsmål om skole, skatt, helse og arbeidsliv, som valgkampen også handlet om.
AP170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
AP170320 Dette krever høy grad av sosial tillit, et samlet mål, sjenerøsitet og et godt styresett.
AP170320 - Lykke er i større og større grad ansett for å være et godt mål på sosial utvikling og som mål for offentlig forvaltning, heter det i rapporten.
AP170320 - Det klare budskapet fra rettssystemet som har reresentert taket på 21 års fengsel, vil nå i stor grad gå tapt, skriver de.
AP170320 Trass i nedturen i forrige sesong er ambisjonene i høyeste grad til stede.
AP170320 Jeg håper og tror økonomien vår påvirker laget i særlig grad , sier Burchnall, som debuterer som hovedtrener i eliteserien etter fire år som assistent.
AA170320 Ifølge trafikkmyndighetene påvirket ulykken trafikken i stor grad , i tillegg til at det flere steder var hardpakket snø eller løssnø på veien.
AA170320 Ifølge trafikkmyndighetene påvirket ulykken trafikken i stor grad , i tillegg til at det flere steder var hardpakket snø eller løssnø på veien. ( ©NTB ) ¶
AA170320 Mens USA har bedret nivået på to av kriteriene, inntekt og forventet levealder, har landet lavere nivåer av sosial sikkerhet, følelse av individets frihet og en høyere grad av opplevelse av korrupsjon i myndighetene og økonomien.
AA170320 Dette krever høy grad av sosial tillit, et samlet mål, sjenerøsitet og et godt styresett.
AA170320 - Lykke er i større og større grad ansett for å være et godt mål på sosial utvikling og som mål for offentlig forvaltning, heter det i rapporten.
AA170320 - De har selv påpekt at det behov for å ha større grad av systematikk og kvalitetssikring, og har vært pådrivere for å sette sertifiseringsordningen på dagsorden, sier hun.
AA170320 - Det klare budskapet fra rettssystemet som taket på 21 års fengsel har representert, vil nå i stor grad gå tapt, skriver de.
AA170320 Også her er det i stor grad opp til hver enkelt helsesøster hvordan hun velger å gjennomføre dette.
VG170319 Å møte politiet og ha en vennlig diskusjon er noe helt annet enn å bare lese om vold og voldtekt på nett, og jeg mener det i større grad vil være konfliktløsende og forebyggende.
VG170319 Jeg tror at det å stå ansikt til ansikt med de man ønsker å påvirke treffer folk i større grad enn hva et bilde og noen ord på nettet kan gjøre, sier Anna Sæbø, leder i russens hovedstyre i Hordaland.
VG170319 - Politiet burde kanskje jobbe mer aktivt i samme grad som Amnesty International Norge med å opplyse unge generelt om vold, voldtekt og grensesituasjoner.
DB170319 Nilsson har satt sprintverdensmester Maiken Caspersen Falla på plass i en rekke verdenscupsprinter denne sesongen - i så sterk grad at Falla nå krever endringer - og har også tatt store steg på distanserenn. 3. plassen i dag var en ny sterk prestasjon for 23-åringen, som likevel var enda sterkere under Tour de Ski.
DB170319 Nilsson har satt sprintverdensmester Maiken Caspersen Falla på plass i en rekke verdenscupsprinter denne sesongen - i så sterk grad at Falla nå krever endringer - og har også tatt store steg på distanserenn. 3. plassen i dag var en ny sterk prestasjon for 23-åringen, som likevel var enda sterkere under Tour de Ski.
DB170319 HOLMENKOLLEN ( Dagbladet ) : Sesongens siste verdenscuprenn, herrenes fellesstart i Holmenkollen, ble høydramatisk - i betydelig større grad enn det uskyldige « ekornangrepet » mot Tiril Eckhoff, da Fossum-jenta vant kvinnenes fellesstart.
DB170319 Ansvarlig for kjøretøydata og - analyse hos J.D.Power, Jonathan Banks, sier at dette viser at det ikke nødvendigvis bare er dyre biler som har en høy grad av pålitelighet.
DB170319 Det sørger nemlig lovverket for, som i stor grad begrenser hva som kan samles inn av personlig informasjon fra mindreårige.
DB170319 I vår sammenheng, altså på mobiltelefoner, blir nok VPN i størst grad brukt av bedrifter.
DA170319 TØRSTERE ENN FØR : Mens eldre kvinner i stor grad tyr til vin, er eldre menn ofte gladere i øl og brennevin, viser FHIs undersøkelser.
DA170319 Alkohol fungerer smertestillende, og eldres alkoholforbruk kan dermed til en viss grad også være uttrykk for selvmedisinering, tror Aino Lundberg.
DA170319 Temperaturen stiger mer i Sahel enn ellers, 1.5-2 graders temperaturøkning mot 1 grad ellers.
BT170319 Norske politikere føler i stor grad en forpliktelse til å bli med på militære eventyr i utlandet.
AP170319 Tsang forsøker nå iherdig å overbevise om at Lam ikke er alene om å ha Beijings tillit og at han har mer støtte i Hongkongs befolkning enn hun har, noe meningsmålinger i noen grad bekrefter.
AA170319 Et annet område hvor fylkespartiene kanskje har hatt ulike tradisjoner, er i hvilken grad prosesser skjer i det åpne landskap.
VG170318 Det er i stor grad hans ansvar, sier Wikestad.
VG170318 Det har vi sett før, men ikke i like stor grad , sier han.
VG170318 - Jeg er enig i at mye av det Donald Trump har gjort har også skjedd i noen grad tidligere.
VG170318 Denne kritikken bekymrer oss i liten grad .
VG170318 På denne tiden kom også kvinner i større grad ut i arbeidslivet, og Rikstrygdeverket ble tilrettelagt med egen barnehage.
SA170318 Felles for disse byene er at det er en stor grad av enighet blant de folkevalgte om at dette er riktig byutvikling ( fjerne bilen fra gateplan og de viktige møteplasser for mennesker ), samtidig som den viktige sentrumshandelen gis mulighet til å konkurrere på samme vilkår som kjøpesentrene - enkel tilkomst og sentral parkering for bil.
DB170318 Uroen i Tyrkia har vært vedvarende og påvirker i sterk grad reiselysten til landets gjester.
DB170318 Det ga Sundby en vekker og inspirasjon til å dyrke stakesatsingen i enda større grad .
DB170318 Endringen nyhetsbyrået beskriver sammenfaller i stor grad med Donald Trumps periode som president for USA.
DB170318 Naturvinbølgen, sanking og høsting i skog og mark, herremåltid uten kjøtt og rødvin, fermentert mat og hjemmelaget cider er også mattrender som i større eller mindre grad kan tilskrives Noma.
DB170318 Staten bør vurdere å øke den grensa og tåle å tape i større grad enn de gjør i dag.
DB170318 Når en bruker økte ressurser på å føre flere vitner og eksperter, er det en fare for at staten styrker sin sak i for stor grad .
DB170318 Når så mange prepubertale jenter elsker Katy Perry, er det blant annet fordi de til en viss grad deler disse fantasiene, men ikke bare.
DB170318 Særlig minoritetsjentene er engasjert i politikk, i samfunnet, i større grad enn gutta.
DB170318 Minoritetsungdom er like engasjert som majoritetsungdom, tross at mange har foreldre som deltar i langt mindre grad .
DB170318 Da hun sa at jeg gjør en fantastisk jobb, en jobb hun ikke har mulighet til i like stor grad fordi hun bor et stykke unna, tenkte jeg at « dette skal jeg klare ».
DA170318 Likevel mener han EU-landenes motstand mot valgmobiliseringen i liten grad handler om at Tyrkia beveger seg i mindre demokratisk retning, selv om det ofte er det de viser til offisielt.
DA170318 Mens middelklassens velferdsordninger i stor grad lever trygt gjennom faste budsjettposter, gyver Trump løs på statlige velferdsutgifter rettet mot de fattige.
DA170318 Den gir i stor grad reiselivet selv oppgaven med å finne ut hvordan det skal vokse, og med å løse de stadig større utfordringene som næringen og omgivelsene som påvirkes av den, står overfor.
DA170318 - Vi skal være partiet for lærere, men vi må også i større grad være et parti for lærlinger.
BT170318 Den første grunnen til at domstolene vil få en mer fremtredende rolle, er at Stortinget i større grad utfordrer grensene for hva internasjonale konvensjoner tillater.
AP170318 - I den grad avtalene er gamle og trenger å bli reforhandlet, vil vi vurdere det også, sa den amerikanske finansministeren.
AP170318 På denne tiden kom også kvinner i større grad ut i arbeidslivet, og Rikstrygdeverket ble tilrettelagt med egen barnehage.
AP170318 Norske politikere føler i stor grad en forpliktelse til å bli med på militære eventyr i utlandet.
AP170318 Alkohol fungerer smertestillende, og eldres alkoholforbruk kan dermed til en viss grad også være uttrykk for selvmedisinering, tror Aino Lundberg, leder ved A-Senteret til Kirkens Bymisjon som gir tilbud om vurdering og behandling til personer med rusrelaterte problemer.
AA170318 - I den grad avtalene er gamle og trenger å bli reforhandlet, vil vi vurdere det også, sa den amerikanske finansministeren.
AA170318 Sultkrisen skyldes i stor grad president Salva Kiirs militærkampanje, heter det i rapporten fra FN-eksperter som nyhetsbyråer har fått innsyn i.
AA170318 Forsvarsministeren skriver i et brev at sammendraget må holdes hemmelig fordi det inneholder « enkeltopplysninger som, dersom de blir kompromittert, i noen grad kan medføre skadefølger for rikets sikkerhet ».
AA170318 Alkohol fungerer smertestillende, og eldres alkoholforbruk kan dermed til en viss grad også være uttrykk for selvmedisinering, tror Aino Lundberg, som leder A-Senteret til Kirkens Bymisjon.
AA170318 På denne tiden kom også kvinner i større grad ut i arbeidslivet, og Rikstrygdeverket ble tilrettelagt med egen barnehage.
AA170318 Vi kan i fremtiden oppleve at boligmarkedet i større grad enn nå vil straffe boliger utsatt for støy, slik at prisene blir lavere.
VG170317 - I hvilken grad har Mike Morgan ( Johaugs nye advokat ) vært involvert ?
VG170317 « Dokumentet inneholder enkeltopplysninger som, dersom de blir kompromittert, i noen grad kan medføre skadefølger for rikets sikkerhet », skriver forsvarsministeren.
VG170317 « Dokumentet inneholder enkeltopplysninger som, dersom de blir kompromittert, i noen grad kan medføre skadefølger for rikets sikkerhet », skriver forsvarsministeren i et brev til Erna Solberg onsdag denne uken.
VG170317 Prinsipielt mener jeg at den folkevalgte kontrollen med rikets sikkerhet i størst mulig grad skal skje i det åpne rom. sier komitélederen.
SA170317 Det samme gjelder i stor grad i Nord-Norge. ( ©NTB ) ¶
SA170317 * Større grad av langsiktighet og forutsigbarhet når det gjelder støtte til de prioriterte idrettene.
DN170317 NHO-sjef Kristin Skogen Lund skriver i en epost til DN at det er " Veldig bra at skatt på norskeide hoteller reduseres, slik at reiselivsbedriftene i enda større grad kan skape gode jobber i hele landet.
DB170317 - Det er på tross av at noen av de største flaskehalsene er på motorveiene - spesielt E6/Strømsveien nær Helsfyr og Ryen, og i noe mindre grad E18 på Drammensveien mellom Sandvika og Oslo.
DB170317 Kjønnet vårt påvirker i stor grad hvordan vi behandles av andre mennesker.
DB170317 I den grad slike formøter gjør at flere føler seg trygge nok til å gå opp på talerstolen i løpet av landsmøte er det noe vi bør applaudere.
DA170317 - Det er veldig bra at skatt på norskeide hoteller reduseres, slik at reiselivsbedriftene i enda større grad kan skape gode jobber i hele landet, sier hun.
BT170317 « Departementets merinnsynsvurderinger for de ulike dokumentene er i stor grad likelydende og ikke særlig konkrete.
BT170317 Regelendringen kom på plass, og spørsmålene som i ettertid kom opp var i hvilken grad daværende ordfører i Bergen, Trude Drevland, hadde forsøkt å påvirke gjennom sin nære relasjon til næringsminister Monica Mæland.
BT170317 Departementet har i liten grad vist til reelle og saklige behov for å nekte innsyn i dokumentene eller nevnt momenter som taler for offentliggjøring.
BT170317 I permisjonen din har du i stor grad måtte håndtere alle mine følelsesuttrykk, på den ene eller andre måten.
BT170317 I permisjonen din har du i stor grad måtte håndtere alle mine følelsesuttrykk, på den ene eller andre måten.
BT170317 * Større grad av langsiktighet og forutsigbarhet når det gjelder støtte til de prioriterte idrettene.
AP170317 Siden har han ikke vært redd for å kritisere regimet, men tror ikke kinesisk skuffelse over hans « svik » i særlig grad har bidratt til visum-nekten.
AP170317 Bøckman mener at normaliseringsavtalen med Kina med stort sett er « godt håndverk » fra statsråd Børge Brende og UDs side og at den kritikken som har vært reist i Norge i stor grad skyldes at man ikke har forstått hva det dreier seg om.
AP170317 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, forklarer hun.
AP170317 * Større grad av langsiktighet og forutsigbarhet når det gjelder støtte til de prioriterte idrettene.
AA170317 - Dette skyldes i stor grad det økende antallet foreldre som nekter å vaksinere barna sine til tross for vitenskapelige bevis for at det er effektivt, skrev departementet i en uttalelse fredag.
AA170317 Det samme gjelder i stor grad i Nord-Norge. ( ©NTB ) ¶ | 16 bilister fikk fartsbot i 40-sone ¶
AA170317 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, forklarer hun. ( ©NTB ) ¶
AA170317 Lastebilsjåføren hadde da siden 1991 vært utpekt som brannstifter med « stor grad av sannsynlighet » på Scandinavian Star.
AA170317 Giske fikk Stortinget, Ottervik ble ordfører i Trondheim og Sandvik fikk fylkeskommunen, der han i større grad har gått sine egne veier.
VG170316 - Det er jo « kjøpeklubber » hele gjengen, både Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid, men kanskje ikke i like stor grad som de engelske toppklubbene.
VG170316 Wilders gjentar det han har påpekt gjennom valgkampen : Han ser på det som en seier at hans parti har påvirket politikken i Nederland i stor grad .
VG170316 Men så langt har « America First»-politikken under Trump skapt uro for at USAs allierte i økende grad vil stå alene i kampen mot Nord-Korea.
VG170316 I retten handlet mye av bevisførselen om å bestemme i hvor stor grad drapet var nettopp det.
VG170316 - De senere år har sykehusbassengene i stor grad vært brukt av andre grupper, for eksempel befolkningen i nærmiljøet, tidligere pasienter og andre grupper.
VG170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, legger hun til.
SA170316 Han gjentar det han har påpekt gjennom valgkampen : Han ser på det som en seier at hans parti har påvirket politikken i Nederland i stor grad .
SA170316 Premisset vi i så fall aksepterer, er at prostituerte i mindre grad enn andre har rett til å bestemme over sitt eget seksualliv, at de ikke har den samme retten som andre til å si nei til seksuell omgang de ikke selv ønsker.
SA170316 Siden det er ikke vilje til å koste og vaske i Kannik i større grad , nettopp fordi det er her trafikkforurensningen er størst, blir det som om vi slo av lufteanlegget inni byfjord-tunnelen, målte luften og deretter innføre dramatiske tiltak som rammer ulike innbyggere i byen.
SA170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, understreker Bjurstrøm.
SA170316 Fram til for 10 år siden var de fleste mennesker i mer eller mindre grad påvirket av en felles plattform ; dagsavisene og de riksdekkende tv-stasjonene med sine nyhetssendinger og opplysningsprogrammer.
DN170316 Han gjentar det han har påpekt gjennom valgkampen : Han ser på det som en seier at hans parti har påvirket politikken i Nederland i stor grad .
DB170316 Han mener det er « usedvanlig fornuftig » å bruke offentlige midler på elbiler og i enda større grad på elsykler.
DB170316 « I høy grad tilknyttet Norge » ¶
DB170316 « Det faktum at Alexanders nærmeste familie, hans mor og hans bror, er innvilget oppholdstillatelse i Norge, samt sett hen til tiden han har bodd her, tilsier at Alexander i høy grad er tilknyttet Norge.
DB170316 I stor grad må dette tilskrives de harde økonomiske innstrammingstiltakene som sosialdemokratene var med på i Ruttes regjering etter den økonomiske krisa.
DB170316 Men med mindre man vil oppgi argument nummer 1, Paris-avtalen, kan ikke den energien i like stor grad være fossil.
DB170316 I hvilken grad renovasjonsnæringen bryter lover og regler bør vi få et bedre faktagrunnlag på før vi setter en hel næring i skammekroken.
DB170316 I hvor stor grad bærer de med seg traumer fra hjemlandet ?
DB170316 Dagbladet har påpekt at forskjellen tilsvarer ett skoleår, og kvinner leser bøker i betydelig større grad enn menn ( i alle alderskategorier ).
DB170316 I dag har 27,5 tommers hjul så godt som overtatt, mens entusiaster som trives i marka sverger i økende grad til 29-tommere.
DA170316 Han gjentar det han har påpekt gjennom valgkampen : Han ser på det som en seier at hans parti har påvirket politikken i Nederland i stor grad .
DA170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, understreker Bjurstrøm.
DA170316 Det ulmende konfliktnivået om bord, som gir synlige resultater, er i noen grad skygget unna av filmskaperne, i likhet med de mest abupte fangsthandlingene.
BT170316 Wilders gratulerte Rutte med valgseier, og gjentok det han har påpekt gjennom valgkampen : Han ser på det som en seier at hans parti har påvirket politikken i Nederland i stor grad .
BT170316 Wilders gratulerte Rutte med valgseier, og gjentok det han har påpekt gjennom valgkampen : Han ser på det som en seier at hans parti har påvirket politikken i Nederland i stor grad .
BT170316 Hun har engasjert seg i så stor grad i konflikten i Vest-Sahara at hun reiser ned til Marokko for tredje gang på kort tid.
BT170316 Vi har over lengre tid hatt en prosess som ser på sokkelbemanningen i Statoil og forslag til nedbemanning som i stor grad kommer fra ledelsen.
BT170316 Innspill som går på tvers av innsparinger blir i liten grad lyttet til, og det er den største risikoen på norsk sokkel i dag.
BT170316 Det er en fare for at virkelighetsforståelsen mellom topp og bunn har blitt for stor, og at signalene ikke når opp i tilstrekkelig grad .
AP170316 Han gjentar det han har påpekt gjennom valgkampen : Han ser på det som en seier at hans parti har påvirket politikken i Nederland i stor grad .
AP170316 I retten handlet mye av bevisførselen om å bestemme i hvor stor grad drapet var nettopp det.
AA170316 I retten handlet mye av bevisførselen om å bestemme i hvor stor grad drapet var nettopp det.
AA170316 Samtidig overlater domstolen en stor grad av skjønn til nasjonale domstoler til å avgjøre hvor grensene skal gå, understreker Bjurstrøm.
VG170315 Innledningsvis berømmes Evalueringsutvalget for en betydelig interesse for fagområdet, og en omfattende vurdering som i stor grad sammenfaller med interne vurderinger i NIF IT Naturligvis vil det være meningsforskjeller om analysegrunnlag, manglende momenter, forslag og anbefalinger mellom den som evaluerer og de som blir evaluert.
VG170315 Han blir ikke påvirket i like stor grad som jeg vil påstå at Høgmo-regimet ble, sier tidligere landslagsprofil Jahn Ivar « Mini » Jakobsen.
VG170315 På helt andre enden av skalaen er partiet Denk ( « Tenk » ), et nystiftet parti som i stor grad retter seg mot innvandrere.
VG170315 Nederst til høyre er Tunahan Kuzu som leder partiet Denk ( " Tenk " ), som i stor grad sanker stemmer hos innvandrere.
VG170315 Dette er i stor grad finansiert med oljepenger.
SA170315 Samtidig pakkes disse politiske sakene i stadig større grad inn i populistenes språk, mener Krouwel.
SA170315 Vi har, om enn i noe begrensa grad , gjort E39 og Stanley Wirak til samtaleemne i Nordland.
SA170315 Vinter-OL er i stor grad skapt i vårt nordiske bilde, og der har Norge over lang tid vært en bremsekloss i forhold til å slippe frem kvinner.
SA170315 Eller klarer forsvaret å snøre igjen i tilstrekkelig grad at antall baklengs holdes på et minimum ?
FV170315 Jon Hausken ved klinikk Hausken i Haugesund sier at det er stor grad av utprøving i fagmiljøet, og han er ikke fremmed for å forsøke ting, selv om de ikke har vist så gode resultater.
DN170315 Samtidig pakkes disse politiske sakene i stadig større grad inn i populistenes språk, mener Krouwel.
DB170315 Han gjentar det han har påpekt gjennom valgkampen : Han ser på det som en seier at hans parti har påvirket politikken i Nederland i stor grad .
DB170315 - Jeg føler en stor grad av uttrygghet i forhold til hvordan saken er behandlet, og jeg forventer å få alle fakta på bordet.
DB170315 Han mener byens ansvarlige i for liten grad tenker igjennom hvordan kirkegården bør ivaretas, spesielt fram mot 200 års markeringen i 2021.
DB170315 Dommen slår også fast at et generelt forbud mot religiøse eller politiske symboler kan innebære en indirekte diskriminering, hvis forbudene i særlig grad går ut over mennesker med en bestemt tro.
DB170315 Den europeiske kleskoden har i økende grad blitt et politisert tema de siste åra.
DB170315 Kompetansen og arbeidsfeltet til jordmor er i høyeste grad spesialisert.
DB170315 I stadig mindre grad lar vi elevene få lov til å ta ansvar for egen luring.
AP170315 Effekten av en vaksine er derfor i stor grad avhengig av hvor lenge vaksinespesifikke plasmaceller kan overleve i beinmargen.
AP170315 Derimot tror Nyhaug at folk i fremtiden i større grad vil oppsøke forretninger først og fremst for å få en opplevelse.
AP170315 Vinter-OL er i stor grad skapt i vårt nordiske bilde, og der har Norge over lang tid vært en bremsekloss i forhold til å slippe frem kvinner.
AP170315 Eller klarer forsvaret å snøre igjen i tilstrekkelig grad at antall baklengs holdes på et minimum ?
AA170315 Blant dem er den USA-støttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker, som i stor grad består av kurdere.
AA170315 Ved utgangen av året hadde CMD markedsbaserte aksjer for 11,6 millioner kroner, men dette skal i liten grad gjenspeile gevinsten i Funcom.
AA170315 Noen greier til en viss grad å fungere i hverdagen : de kommer seg på skolen relativt ofte, de holder seg noenlunde aktive på fritiden.
VG170314 Sikkerhetsrisikoen ble raskt så høy at de fleste vestlige medier i liten grad sendte egne reportere inn, og man ble avhengig av aktivister som med livet som innsats rapporterte fra områder overtatt av IS eller beleiret av regimestyrker.
VG170314 Det store usikkerhetsmomentet er i hvor stor grad de svarte fritt, all den tid vi hadde med en tolk fra regjeringen : Det er umulig å vite om folk sa det som var forventet av dem, eller om de fortalte det de hadde på hjertet.
VG170314 Parlamentsvalget har i stor grad blitt fremstilt som et oppgjør mellom statsminister Mark Rutte fra det høyreliberale VVD, og den islamfiendtlige og kontroversielle Geert Wilders, som er leder for Frihetspartiet ( PVV ).
SA170314 Vi lykkes i stor grad i styrkingen av det forebyggende psykiske helsearbeidet.
DN170314 - Som et resultat av dette vil et resultat på linje med forventningene i det nederlandske valget ikke endre bildet i spesiell grad .
DN170314 Hvis vi skal finne rom for å satse på de områdene vi vet gir resultater - som samferdsel, forskning, utdannelse og vekstfremmende skattereduksjoner - så må vi i større grad prioritere.
DB170314 Du kan finne billigere reiser til New Zealand - men neppe med samme grad av luksus underveis.
DB170314 Fra å ha en jovial stemning i bilen, ble Cappelen stille og mutt, jeg fikk beskjed om at ikke hadde noe med saken å gjøre i nevneverdig grad .
DB170314 - Jeg var tilstede under den ransakingen, og jeg kan med stor grad av sannsynlighet si at ingen tok med seg noen kontanter, sier Glavin, som har vanskelig for å forstå motivet Cappelen har for å prate inn Jensen i saken.
DB170314 - I fleipete ordelag har han sikkert fått høre at han kunne fortone seg litt bøs, men det er nok av kolleger som ikke føler de blir sett i tilstrekkelig grad , men det synes jeg ikke man skal frykte.
DB170314 Som at norskfødte av innvandrere i Grorud bydel fullfører videregående i større grad enn de uten innvandrerbakgrunn.
DB170314 Er ikke det også journalistikk med gode intensjoner som i stor grad er riktig, men som bommer på noen fakta og ikke tar opp i seg alle nyanser ?
DB170314 Når du vil få behov for sparepengene dine vil nemlig i stor grad definere hvor det er mest hensiktsmessig å plassere pengene dine.
DB170314 Grunnen er at skuespillere i større grad går glipp av inntektene som skapes etter at en produksjon er ferdig innspilt.
DA170314 Mørkhudete menn blir ifølge forskning i større grad feiloppfattet som store og skumle enn lyshudete.
DA170314 - I den grad hendelsene påvirker velgeratferden, virker det beskjedent i denne omgang, sier Louwerse.
DA170314 Vurdering for læring : Bruk av digitale verktøy gir lærere mulighet for stor grad av variasjon og tilpassing av undervisningen.
DA170314 Variasjon : Bruk av digitale verktøy gir lærere mulighet for stor grad av variasjon og tilpassing av undervisningen ¶
DA170314 Stavanger Håndball ble en bastard hvor man i særdeles sterk grad savnet ekte håndballhoder.
DA170314 De mener byggingen av et nytt boligkompleks på barnehagens nabotomt, ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for å sikre barna mot helseskadelig støy, støv og forurensende anleggsmaskiner.
DA170314 - Luftforurensningen ute vil også i noen grad trenge inn i barnehagen.
BT170314 Den nå 34 år gamle mannen er i høyeste grad en kjenning av politiet.
BT170314 Den nå 34 år gamle mannen er i høyeste grad en kjenning av politiet.
AP170314 Digital bruk i barnehagen skal være annerledes enn hjemme, der barna i stor grad er konsumenter.
AP170314 Dubai-baserte Emirates kom til Berlin med nyheten om at baren i deres megajumboer, Airbus A380, blir større og gjøre det mulig for reisende på første klasse å mingle i større grad enn i dag.
AP170314 Den nå 34 år gamle mannen er i høyeste grad en kjenning av politiet.
AP170314 Det arbeidet er i stor grad blitt gjort : ¶
VG170313 Det samme problemer gjaldt i høyeste grad for publikum og kampens to kommentatorer.
VG170313 Han tør å si i fra, og analyserer scenene i større grad .
VG170313 Man kunne derfor kanskje forvente en noe høyere grad av presisjon fra en forskningssjef på Nobel-instituttet ?
VG170313 « Men retten antar at det i en forholdsmessighetsvurdering som denne vil kunne bære galt av sted om det i for stor grad tas hensyn til arten av utdannelse og arbeid en utlending har, og hvilken nytte vedkommendes jobb har for det norske samfunn - for eksempel i forhold til andre i en tilsvarende situasjon som ikke har like god utdannelse og jobb. » | 10 plasser - inge
SA170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
SA170313 september 2001 i dag større grad å vektlegge privatlivets fred og beskytte mot krenkelser ( Kierulf, Anine 2008 ).
FV170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
FV170313 Til en viss grad kan jeg forstå alle spørsmålene og mistenkeliggjøringen.
DN170313 - Denne avtalen er en viktig strategisk milepæl for oss, og bidrar i stor grad til å styrke vår posisjon i det kinesiske markedet, sier administrerende direktør Petter Quinsgaard i Abax Group i en pressemelding.
DB170313 På reiselivsmessa i Berlin som nylig ble avsluttet, lanserte selskapet sin såkalte « QSuite », som ifølge selskapet skal gi den en helt ny grad av privatliv om bord.
DB170313 - Vi lever i et samfunn som ikke i stor nok grad er tilrettelagt for at det skal være enkelt å velge miljøvennlig.
DB170313 I likhet med andre regioner har den også en stor grad av selvstyre.
DB170313 Det skjer automatisk på de fleste biler og god sikt angår i aller høyeste grad sikkerhet.
DA170313 Nedgangen i de samlede utslippene, fra 1.456.000 til 1.233.000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2013 og 2015, skyldes i stor grad mindre bruk av oljefyr til oppvarming.
DA170313 « Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
DA170313 Et nytt forslag som i større grad forplikter Høyre til å oppnå NATOs toprosentmål innen 2024, gikk gjennom på helgens landsmøte.
DA170313 Det var ikke nok for sju fylkeslag i Høyre, som i større grad ville tidfeste når dette målet skulle nås.
BT170313 « Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
BT170313 Olje- og gassbransjen er i aller høyeste grad en syklisk bransje, det er ikke nytt.
BT170313 Undersøkelser viser at den sosiale opplevelsen av skolehverdagen i stor grad påvirker elevenes tanker om å avslutte skolegangen.
BT170313 Elever med psykiske vansker fortjener og profitterer i særlig grad på et godt relasjonelt klima.
BT170313 Blikket rettes bort fra pedagogisk praksis og over på forhold en i liten grad kan endre.
BT170313 Undersøkelser viser at den sosiale opplevelsen av skolehverdagen i stor grad påvirker elevenes tanker om å avslutte skolegangen.
BT170313 Elever med psykiske vansker fortjener og profitterer i særlig grad på et godt relasjonelt klima.
BT170313 Blikket rettes bort fra pedagogisk praksis og over på forhold en i liten grad kan endre.
AP170313 Når det gjelder menn, vet vi fint lite om hvorfor de i økende grad blir tapere i utdanningssystemet.
AP170313 - Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
AA170313 Mens den sørvestlige vinden følger kystlinjen og bare i liten grad merkes inne i landet, blåser den vestlige vinden rett inn over land.
AA170313 - Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er verktøy som i større grad kan « snu » unge lovbrytere på et tidlig stadium enn det fengsel gjør.
AA170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
AA170313 " Det er viktig å kunne reagere med utvisning ettersom systemet i stor grad må baseres på tillit til at utlendingsloven følges av dem den gjelder for.
AA170313 Disse kildene bør ikke bare gi god informasjon om omfanget av norsk adopsjonsvirksomhet, men i like stor grad adopsjonspraksisen.
AA170313 Det fortjener ikke bare vi adopterte og våre etterkommere, men i høyeste grad framtidens potensielle adoptivbarn.
AA170313 At det ikke i større grad har blitt publisert fagartikler om temaet adopsjon, relasjonsproblemer og psykisk helse er for meg ubegripelig.
VG170312 Toppen i spansk fotball handler i stor grad om en evig kamp mellom storhetene Real Madrid og Barcelona.
VG170312 Forhåndsfavoritten Kristian Valen skuffet enormt, faktisk i en slik grad at vi fikk mistanke om at han egentlig ikke hadde lyst til å gå til en finale, og aller minst helt til Kiev.
VG170312 Macrons suksess skyldes i stor grad de etablerte partienes kollaps.
DB170312 Rengjøringen av vognene skjer i stor grad på natta, når banen har kjørt ferdig ruta og parkert for dagen.
DB170312 . FORSKERE FORTVILER : Great Barrier Reef har mistet 2/3-deler i nord ved en global temperaturøkning på én grad .
DB170312 - Hvem folk synes kommuniserer best, vil til en viss grad følge partipreferanser.
DB170312 - I løpet av det siste året har jeg i økende grad bekymret meg over disse.
DA170312 Montefiore beskriver et rike mer eller mindre på evig krigsfot, som selv etter at demokrati og parlamentarisme var innført i en viss grad i store deler av den vestlige verden, beholdt et styringssytem med en allmektig hersker.
DA170312 Skal vi bruke samme grad av institusjonalisering som i dag ?
AP170312 Og like viktig : Direktør Ahya mener det er sannsynlig at Kina vil være i stand til å fortsette fremskrittene og fullføre sin omstilling til en vekstmodell som i større grad er basert på smarte teknologi-løsninger, avansert produksjon og tjenesteyting.
AA170312 Ruteopplegget som helhet er ikke lagt ut på høring, men enkeltpersoner, borettslag og beboerforeninger har kommet med innspill til plassering av holdeplasser og i noen grad rutetilbudet.
VG170311 På den tiden ble Darayya, opprinnelig med nær 80.000 innbyggere, i stor grad kontrollert av rundt 3000 opprørssoldater fra FSA.
VG170311 Men nå blir det i økende grad sett på som en styrke.
SA170311 Millioner av barn i Syria er utsatt for voldelige krigstraumer i så stor grad at « det bryter ned deler av hjernene deres og kan få livsfarlige konsekvenser ».
SA170311 Miljøet fra garderoben er et savn hos mange idrettsutøvere, men samtalene dreier seg i liten grad om livet etter karrieren.
SA170311 - Drammen kom litt tidlig etter femmila i VM, i hvert fall etter den oppkjøringen jeg har hatt, sier han, og sikter til oppladningen til sesongen som gikk skeis, og som i stor grad har ødelagt både VM og verdenscupen.
SA170311 Trenerne har ansvar, men det har også spillerne i like stor grad , mener Vieira.
FV170311 - Drammen kom litt tidlig etter femmila i VM, i hvert fall etter den oppkjøringen jeg har hatt, sier han, og sikter til oppladningen til sesongen som gikk skeis, og som i stor grad har ødelagt både VM og verdenscupen.
FV170311 Trenerne har ansvar, men det har også spillerne i like stor grad , mener Vieira.
DN170311 Vi mener at det både er i norsk og russisk interesse at det i størst mulig grad legges til rette for grenseoverskridende samarbeid i nordområdene.
DB170311 En kvinne som var full da hun ble voldtatt vil heller ikke bli trodd av retten i like stor grad som et edru offer.
DB170311 Regjeringen, lokalpolitikere, rådmenn og arbeidsgivere må i mye større grad komme på banen og stille opp for sine ansatte.
DA170311 Turister er ikke lengre bare turister - og ønsker i mindre grad å oppfattes som sådan.
DA170311 Som skaper de dype, følelsesmessige forbindelsene til et sted, og kanskje får deg til å ønske deg til å komme tilbake i langt større grad en enn typisk statisk « attraksjon », som for eksempel Den lille havfrue, som er mer « been there, done that ».
BT170311 - Drammen kom litt tidlig etter femmila i VM, i hvert fall etter den oppkjøringen jeg har hatt, sier han, og sikter til oppladningen til sesongen som gikk skeis, og som i stor grad har ødelagt både VM og verdenscupen.
BT170311 Trenerne har ansvar, men det har også spillerne i like stor grad , mener Vieira.
AP170311 - Men det virker som de i større grad har klart å koordinere seg rundt ett enkelt parti.
AP170311 Merkel har bare i liten grad kommentert Trumps fremferd og politikk, men i sin hilsen etter valget i USA sendte hun et ikke særlig subtilt signal om at det er de vestlige verdiene som binder USA og Tyskland sammen : respekt for rett og menneskeverd.
AP170311 Merkel har bare i liten grad kommentert Trumps fremferd og politikk, men i sin hilsen etter valget i USA sendte hun et ikke særlig subtilt signal om at det er de vestlige verdiene som binder USA og Tyskland sammen : respekt for rett og menneskeverd.
AP170311 Vi mener at det både er i norsk og russisk interesse at det i størst mulig grad legges til rette for grenseoverskridende samarbeid i nordområdene.
AP170311 - Drammen kom litt tidlig etter femmila i VM, i hvert fall etter den oppkjøringen jeg har hatt, sier han, og sikter til oppladningen til sesongen som gikk skeis, og som i stor grad har ødelagt både VM og verdenscupen.
AP170311 Trenerne har ansvar, men det har også spillerne i like stor grad , mener Vieira.
AA170311 Vi mener at det både er i norsk og russisk interesse at det i størst mulig grad legges til rette for grenseoverskridende samarbeid i nordområdene.
AA170311 Saima- Iren har også planer om å gå i studio i løpet av våren, mens Miriam har planer om låtskriving ; i den grad tiden vil tillate det.
VG170310 Det er derfor det er vanskeligere for jentene enn guttene å få fart, sier hun - også med tanke på VGs spørsmål om kvinnene i større grad enn i Sotsji-OL for tre år siden behersker hoppene og elementene.
VG170310 - Det er til en viss grad utfordrende å holde fokus.
VG170310 Han mener det er underordnet at Skiforbundets lege påtok seg skyld, ettersom Domsutvalget konkluderte med at Johaug hadde utvist en viss grad av skyld.
VG170310 Debatten på årets landsmøte handlet i stor grad om de voksnes behov, ikke om barna.
VG170310 Vi mener at det er både i norsk og russisk interesse at det i størst mulig grad legges til rette for grenseoverskridende samarbeid i nordområdene.
VG170310 Malthe-Sørenssen tror at flertallet bak utsettelsen i stor grad hørte på Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Bent Høie, og at hensynet til KrF var med og vippet stemmegivningen i ledelsens favør.
SA170310 I hvor stor grad du ønsker å holde på med skolearbeid, mener jeg er opptil hver enkelt av oss.
FV170310 Ti minutter senere utlignet imidlertid østerrikske Guido Burgstaller for hjemmelaget og sørget for at spenningen i høyeste grad lever foran returkampen.
FV170310 Gent reduserte riktignok én gang etter pause ved Kalifa Coulibaly, og hadde også muligheten til å rette opp inntrykket i enda større grad .
DN170310 Bekymringen deles i stor grad deles av EU-president Donald Tusk, som selv har bakgrunn fra Polen.
DN170310 - Jeg ønsker fortsatt stor grad av valgfrihet, men har kommet til at noen uker fedrekvote er nødvendig, sa Helleland til DN.
DB170310 I takt med at teknikken utvikles og mobilen blir en større del av vår hverdag, dreier reisen seg i stor grad om mobilen sier Nordensjef i Travellink, Erik Wikander.
DB170310 I den grad det er ønskelig, stiller jeg selvfølgelig opp.
DB170310 Formildende omstendigheter kan redusere straffen ned til 12 måneder hvis Johaug utvises en begrenset grad av skyld.
DB170310 Det er et godt poeng, men ivaretas i stor grad av at tre uker før fødsel og seks uker etter, uansett skal forbeholdes kvinnen.
DB170310 Det gjorde de også, men ikke i tilstrekkelig grad sett fra deres eget perspektiv.
DB170310 Etter « Anno » har jeg slått av lyden på mobilen i mye større grad , og legger den bort mye oftere.
DA170310 Men Rotterdam er i større grad en industriby.
DA170310 Den såkalte sørafrikanske grensekrigen med Angola, som pågikk fra 1966 til 1990, ble i stor grad utkjempet i Nord-Namibia, sier Orford.
DA170310 I hele 82 prosent av tilfellene der skolen har vurdert om elevene når målsettingene skolene selv har satt for elevene i basisfagene norsk, matte og engelsk, er konklusjonen « liten » eller « middels » grad av måloppnåelse.
BT170310 Kjernespørsmål : Planlagt eller ikke ? 42-åringens første forklaringer blir sentrale i drapssaken, som juridisk og bevismessig i stor grad handler om lengden på straffen.
BT170310 Kjernespørsmål : Planlagt eller ikke ? 42-åringens første forklaringer blir sentrale i drapssaken, som juridisk og bevismessig i stor grad handler om lengden på straffen.
BT170310 Dessverre opplever jenter slikt daglig, i større eller mindre grad .
AP170310 Legen sier den i stor grad besto av væske og var « sleip og ekkel ».
AP170310 Det er viktig at Norge i større grad tør å velge markedsføring som harmonerer med ønsket om å få enda flere betalingsvillige reisende til Norge, sier Bratland Holm.
AP170310 De nye grensene for fylkesmennene følger i stor grad det nye regionkartet som ble presentert for drøye to uker siden.
AP170310 - I helsesektoren fokuseres det utelukkende på å kutte kostnader, i motsetning til andre sektorer der man i større grad ser på nytten man oppnår, skriver prosjektleder Erland Skogli og hans medforfattere.
AP170310 Han imponerte den sportslige ledelsen i den grad at han fikk et kontraktforslag, og fredag ble avtalen undertegnet.
AA170310 I tillegg har de store demonstrasjonene, som har pågått i månedsvis mot Park, i overveiende grad vært fredelige.
AA170310 Budsjettet er ifølge media allerede økt med 500 millioner, sannsynligvis i stor grad grunnet økningen i lengdekravet på bussene.
AA170310 Kanskje skal Trondheim Kommune i større grad begynne å fokusere på el-sykkelutvikling i stedet for å ha hovedfokuset på infrastruktur ( sykkelvei og bilvei ), bil, elbil og superbuss.
AA170310 Jeg ble selv forelagt et sitat fra en epost som var omskrevet i slik grad at meningsinnholdet var helt endret for å støtte journalistene sin teori.
AA170310 Det vil være behov for sykepleiere som i stor grad evner å samhandle med flere faggrupper og har kompetanse til å kunne gjøre forebyggende veiledning, opplæring og kliniske undersøkelser av pasienter i tråd med faglige retningslinjer.
AA170310 Linn Elise peker på at de ti ukene har fått henne til å verdsette tid med andre i sterkere grad .
VG170309 Det er først og fremst advokater og ekspertvitner som fører ordet, og man blir i stor grad sittende og høre på.
VG170309 Garvede TV-seere vil selvsagt vite at i den grad det skjer noe spontant i nøye planlagte fjernsynsprogram som dette, så skyldes det hendige uhell.
VG170309 Deler av Yassers familie var også skadet, men i mindre grad enn 11-åringen.
VG170309 Utfordringen til de ansvarlige er å vurdere behandlingen opp mot samfunnsvernet, og i noen tilfeller kan det være at legene i større grad ser pasientens behov enn behovet for samfunnsvern, sier Nyhaug.
VG170309 Politiadvokat Sæter legger til at dersom det ender med en rettskraftig dom, vil påtalemyndigheten få en partsrolle og en klagemulighet dersom de mener sykehuset ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til samfunnsvernet.
VG170309 Det er ingen andre som i særlig grad kan påvirke dette.
VG170309 Når vi nå vet at pengene i så stor grad kommer Høyres egne sponsorer og folk hun inviterer hjem i privat selskap til gode, kan man forstå at det er ubehagelig å snakke om, sier hun.
VG170309 Henvendelser om paracetamol hos ungdom mellom 10 og 19 år dreier seg i stor grad om selvpåførte forgiftninger - det vil si at det er tatt i hensikt å skade seg eller som rop om hjelp.
SA170309 Henvendelser om paracetamol hos ungdom mellom 10 og 19 år dreier seg i stor grad om selvpåførte forgiftninger - det vil si at det er tatt i hensikt å skade seg eller som rop om hjelp.
SA170309 Straffen iverksettes, og publikum er i stor grad mediene med sine ymse reportere både fra inn- og utland.
SA170309 Rettsvern skal blant annet tilsi at tvilen kommer tiltalte til gode, at grad av uaktsomhet skal tillegges vekt, og at straffen skal stå i forhold til den kriminelle handling.
SA170309 Åpningskampen mot Mali ble i stor grad overskygget av det dødelige angrepet mot Togos lagbuss.
SA170309 Ti minutter senere utlignet imidlertid østerrikske Guido Burgstaller for hjemmelaget og sørget for at spenningen i høyeste grad lever foran returkampen.
SA170309 Gent reduserte riktignok én gang etter pause ved Kalifa Coulibaly, og hadde også muligheten til å rette opp inntrykket i enda større grad .
DN170309 Han legger imidlertid til at spørsmålet er i hvilken grad man tar høyde for at renten ikke kan fortsette å være lav i det uendelige.
DN170309 Han legger imidlertid til at spørsmålet er i hvilken grad man tar høyde for at renten ikke kan fortsette å være lav i det uendelige.
DB170309 Ulvangs påstand bekreftes i stor grad av utøverne.
DB170309 MEN så spørs det om det er noe å hente ved gå for full frifinnelse eller å angripe at minimum strafferamme på 12 måneder for den minste grad av skyld i det hele tatt kan karakteristeres som en såkalt « mild reaksjon » for å bruke en leppesalve med et minimalt anabolt innhold.
DB170309 Men forskeren er usikker på i hvilken grad presidenten har kapasitet til å håndtere French´ sak nå.
DB170309 Det skyldes i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet og mange dødsfall blant yngre eldre, særlig menn.
DB170309 Det mørke nettet, eller « Dark Web », er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.
DB170309 Det mørke nettet, eller « Dark Web », er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.
DB170309 « Særlig russ som i større grad har vært beruset, kan ha opplevd voldtekter, men kommet til at man ikke ønsket å anmelde.
DB170309 I 13 av 14 tilfeller oppga fornærmede å ha vært påvirket av alkohol i middels til stor grad .
DB170309 Høyt fravær er nemlig ikke utelukkende en utfordring på skolen, den er i aller høyeste grad en utfordring i arbeidslivet også.
DB170309 Det finnes store mengder forskning som viser at arbeidstakere som er permitterte i mindre grad ser etter andre jobber, enn arbeidstakere som er på vanlige dagpenger.
DA170309 Vår generasjon og våre foreldres generasjon har i mye større grad forlatt den plassen de kom fra, byttet by, byttet språk, flyttet fra landet til byen.
DA170309 - Musikken er i økende grad viktig for meg når jeg er opptatt med mye på mange andre fronter.
DA170309 Dette er i sterk grad en forenklet Hollywood-skildring av opplevelsene deres ; en publikumsvennlig gladfilm med et positivt budskap og et musikkspor proppfullt av poplåter produsert av Pharrell Williams ( prøv å si det fort fem ganger etter hverandre ! ).
DA170309 Alt dette var alvorlige problemer afroamerikanere jevnlig ble utsatt for i sørstatene på sekstitallet, men som ikke rammet hovedpersonene i samme grad - så det føles litt skuffende at såpass mye her er ren fiksjon.
DA170309 Utvinning av gull er så problemfylt at den i størst mulig grad må erstattes med resirkulering av gull.
DA170309 Samtidig ender det aller meste av inntektene i lommene på store selskaper, uten å komme lokalbefolkningen til gode i særlig grad .
BT170309 Ti minutter senere utlignet imidlertid østerrikske Guido Burgstaller for hjemmelaget og sørget for at spenningen i høyeste grad lever foran returkampen.
BT170309 Gent reduserte riktignok én gang etter pause ved Kalifa Coulibaly, og hadde også muligheten til å rette opp inntrykket i enda større grad .
AP170309 Nedturen i oljenæringen slår i begrenset grad ut i flere ledige hos arbeids- og velferdsetaten Nav.
AP170309 - Vi må ikke bruke tid på å bekjempe endringer som vi i liten grad kan motvirke, sa hun.
AP170309 Åpningskampen mot Mali ble i stor grad overskygget av det dødelige angrepet mot Togos lagbuss.
AP170309 Ti minutter senere utlignet imidlertid østerrikske Guido Burgstaller for hjemmelaget og sørget for at spenningen i høyeste grad lever foran returkampen.
AP170309 Gent reduserte riktignok én gang etter pause ved Kalifa Coulibaly, og hadde også muligheten til å rette opp inntrykket i enda større grad .
AA170309 - Ungdommer som trakasserer andre seksuelt har oftere hatt tilfeldig sex enn dem som ikke gjør det, de fantaserer mer om det og synes i større grad det er ok å ha sex uten noen forpliktelse eller emosjonell nærhet, skriver forskningsnettstedet.
AA170309 nom en judisiell observasjon, og rettsoppnevnte rettspsykiatriske sakkyndige, spesialist i psykiatri Per Børre Husebø og overlege/spesialist i psykiatri John Olav Roaldset har i sin vurdering for retten konkludert med at tiltalte ikke var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad på gjerningstidspunktet.
AA170309 Det skyldes i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet og mange dødsfall blant yngre eldre, særlig menn.
AA170309 Det skyldes i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet og mange dødsfall blant yngre eldre, særlig menn.
AA170309 Henvendelser om paracetamol hos ungdom mellom 10 og 19 år dreier seg i stor grad om selvpåførte forgiftninger - det vil si at det er tatt i hensikt å skade seg eller som rop om hjelp.
AA170309 Han sier samtidig at han er usikker på til hvilken grad presidenten har kapasitet til å håndtere saken til French nå.
AA170309 Det skyldes at råstoffet i stor grad vil være matplanter som soya og raps.
AA170309 Det kan se ut som om hensikten i stor grad har vært å stimulere til ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser.
VG170308 Og gjør han det, spørs det om han bryr seg i særlig grad .
VG170308 Det betegnes som oppførsel som i økende grad bidrar til destabilisering og at testene øker risikoen for et regionalt våpenkappløp.
VG170308 - Men vi kan med rimelig grad forvente et privatliv i våre boliger, biler og når vi bruker teknologi.
VG170308 De har levd på en hemmelig adresse og har hatt liten grad av bevegelsesfrihet.
VG170308 Blant de fattigste familiene ser vi også en negativ utvikling i det som kalles « sosial mobilitet », altså i hvilken grad barn fra fattige familier lykkes i arbeidsmarkedet, sammenlignet med barn fra mer velstående familier.
VG170308 Bistandsadvokaten forklarer at norske menn i større grad evner å tilpasse sin forklaring og væremåte på en måte som kommer dem til gode i saken, og at det kan være en fordel at de ligner mer på dem som skal dømme dem.
VG170308 - Vi kommer ikke til å legge fra oss alt som er dristig, men det vil bli en mye mildere grad , og i en mer åpenbar morsom og tullete tone.
VG170308 - Nei, det jeg synes ikke, ikke i noe særlig grad , sier Haga Lunde.
DN170308 Senere ble det klart at tysk etterretning til en viss grad hadde medvirket.
DB170308 Han sa også at hans anbefalinger vedrørende tiltak for å sikre formasjonen - som å bolte fast den gjenværende steinmassen - i stor grad hadde blitt neglisjert.
DB170308 Samtidig beskriver de en situasjon der jenter i mindre grad får delta enn gutter.
DB170308 Det betyr at jo mer naturtro dukken og simuleringen av overgrepet er, desto større er risikoen både for at man i økende grad opphisses seksuelt, og for at man begår reelle overgrep, når man er sammen med virkelige barn.
DB170308 Norske kvinner har takket være deres relative like inntekt, i stor grad de samme interessene.
DA170308 Ordføreren inviterte byens kulturinstitusjoner på kvinnedagsfrokost, for å utfordre dem til å åpne byen i enda større grad .
DA170308 De vil komme seg hjem, og forsøker i større grad å sjonglere jobb og privatliv.
DA170308 - Vi prøver å finne fram til det opprinnelige og gjenskape det med å bruke gamle teknikker i så stor grad det er praktisk mulig, skifter ut overflater som er blitt malt med plastmaling med riktigere typer maling, fjerner mur og puss og pusser med kalkmørtel som var det de brukte den gangen, ikke sementbasert som vi bruker nå.
DA170308 Det sier samfunnsdebattant Amal Aden om at byrden i så liten grad har blitt flyttet bord fra ofrene når det gjelder bruk av voldsalarm.
DA170308 - Grunnen til at ordningen ikke er tatt i bruk i større grad , er at det ikke har vært avsagt flere dommer på kontaktforbud med elektronisk kontroll ( OVA ), sier seniorrådgiver Ingvild Hoel i Politidirekoratet.
BT170308 Kunnskapsministeren tror ikke skjerping av opptakskravene vil svekke rekrutteringen av nye sykepleiere i stor grad . − Det var mange som søkte sykepleierutdanningen i 2016.
BT170308 En kan da stille seg spørsmålet i hvor stor grad kvinner da er økonomisk uavhengig ?
BT170308 Det at kvinner i betydelig større grad enn menn utsettes for hersketeknikker, hets og trusler når de tar del i den offentlige debatten, gjør at noen trekker seg fra debatten, og noen ikke våger eller orker ta del i debatten.
AP170308 Kunnskapsministeren tror ikke skjerping av opptakskravene vil svekke rekrutteringen av nye sykepleiere i stor grad . − Det var mange som søkte sykepleierutdanningen i 2016.
AP170308 I dag står kampen om normering av bokmålet, og Høyres forslag er i høyeste grad demokratisk, skriver innleggsforfatterne.
AP170308 Harriet Bjerrum Nielsen peker på en årsak til karakterforskjeller som i liten grad vektlegges av debattantene.
AP170308 Harriet Bjerrum Nielsen peker på en årsak til karakterforskjeller i skolen som i liten grad vektlegges av debattantene.
AP170308 Harriet Bjerrum Nielsen peker på en årsak til karakterforskjeller som i liten grad vektlegges av debattantene.
AP170308 Harriet Bjerrum Nielsen peker på en årsak til karakterforskjeller i skolen som i liten grad vektlegges av debattantene.
AA170308 Senere ble det klart at tysk etterretning til en viss grad hadde medvirket.
AA170308 Undersøkelsen omfatter også intervjuer med arbeidsgivere, som oppgir at de i liten grad har vektlag seksuell trakassering som eget tema i sine rapporteringssystemer.
VG170307 Etter Belfastavtalen, som den også kalles, er den britiske provinsen nordøst på øya Irland i stor grad selvstyrt.
VG170307 Frp satser hardt på direktekommunikasjon med velgerne på Facebook, og det er for tiden atskillig mer entusiasme å spore for Listhaugs posteringer enn for Jensens, og i den grad man kan avlese tendenser basert på aktiviteten i sosiale medier, er det Listhaug partigrasrota heier mest på.
VG170307 Et viktig mål for norsk barne- og familiepolitikk bør være at flest mulig yrkesaktive par velger å få flere enn ett barn, og at de i størst mulig grad forblir yrkesaktive mens barna vokser opp.
VG170307 - Hvis dette i stor grad går utover kjøpmennene kan Rema 1000 risikere et internt opprør, sier Myklebust.
VG170307 Og det bekymrer oss i stor grad , sier Svenkerud.
SA170307 En fersk undersøkelse viser at vestlendingene i størst grad tror at klimaendringene står bak.
SA170307 Jeg tror det er spesielt tre momenter vi bør ha klart for oss for å kunne svare på disse spørsmålene Det første er i hvilken grad Trump vil få gjennomslag for sin politikk i Kongressen.
SA170307 Hvordan de vil svare på USAs linje vil i stor grad avgjøre hva Kongressen til syvende og sist går inn for.
SA170307 Domsutvalget konkluderte med liten grad av skyld, men det er utvilsomt en risiko for at CAS har en annen vurdering av hennes aktsomhet.
SA170307 Tromsø-spilleren er den spilleren i Eliteserien som kanskje i størst grad kan sammenlignes med Bendtner i status : ¶
FV170307 Miljøet fra garderoben er et savn hos mange idrettsutøvere, men samtalene dreier seg i liten grad om livet etter karrieren.
FV170307 Domsutvalget konkluderte med liten grad av skyld, men det er utvilsomt en risiko for at CAS har en annen vurdering av hennes aktsomhet.
FV170307 Domsutvalget konkluderte med liten grad av skyld, men det er utvilsomt en risiko for at CAS har en annen vurdering av hennes aktsomhet.
DN170307 Selv om innskuddsrenten er rekordlav og sparepengene svinner hen, velger kvinner i langt større grad enn menn bort investeringer på børsen og i fond.
DN170307 Men Trump bommer likevel i stor grad med sin kritikk, ifølge blant annet avisen The Washington Examiner.
DN170307 - I den grad vi skal ha opplagstall må de reflektere forretningsmodellene mediehusene opererer etter.
DB170307 EN LIGA SOM på årlig basis årelates for sine beste og mest attraktive spillere trenger mer enn en navnendring og en ny samarbeidspartner på TV-sida for å kunne konkurrere med den internasjonale fotballen som i økende grad spiser det norske markedet utenfra.
DB170307 Videre framkommer det at informasjonen i den mottatte oversikten er gradert « begrenset », som skal « 'nyttes dersom det i noen grad kan medføre skadefølger for Norges eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser om informasjonen blir kjent for uvedkommende'.
DB170307 Denne vurderingen begrunnes med at offentliggjøring ville kunne virke negativt på de russisk-norske forbindelsene, og at det følgelig 'i noen grad [ ville kunne ] medføre skadefølger for [... ] forholdet til fremmede makter' ».
DB170307 Spaltistene skal i størst mulig grad være selvdrevne samtidig som Dagbladet har den overordnede styringen på publisering av dagsaktuelle tema.
DB170307 Spaltistene skal i størst mulig grad være selvdrevne, samtidig som Dagbladet har den overordnede styringen på publisering av dagsaktuelle tema.
DB170307 PST, FBI, Interpol og andre politibyråer og etterretningstjenester har i stor grad lyktes med å spore opp mørkenett-brukere.
DB170307 Det mørke nettet, eller « Dark Web », er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.
DB170307 Basert på de to utstyrsnivåene kan bilen personaliseres i stor grad , og en lang rekke ekstrautstyr er tilgjengelig - som for eksempel panoramasoltak, massasjeseter og to-farget nappaskinninteriør.
DB170307 Det er nå 9 år siden den forrige generasjonen kom på markedet, så det er i høyeste grad på plass med en arvtaker.
DB170307 ( Dagbladet ) : At skuespillere endrer utseende for en rolle er ikke noe nytt - enkelte i større grad enn andre.
DB170307 Programmet er høyt verdsatt, kan vise til gode resultater og bør brukes i enda større grad i tiden som kommer.
DB170307 Kanskje kunne en del av utfordringene i Oslo vært unngått om man i større grad lyttet til leverandørenes erfaringer ?
DB170307 Det er viktig for vårt samfunn at vi kan ta felles diskusjoner, og at vi ( i hvert fall til en viss grad ) vet hva vi snakker om.
DB170307 I likhet med « Sofa»-kollega Tore Petterson ( 37 ), har Adam Schjølberg ( 34 ) fått utfordre både kropp og sinn i aller høyeste grad denne høsten.
DA170307 Israel blir derimot i motsetning til tidligere, ikke i like stor grad sett på som et land som søker regionalt hegemoni, og utgjør dermed ikke lenger den store fienden landet en gang var.
DA170307 Når straff i så liten grad kommer til anvendelse, betyr det at verken det å skremme andre fra å begå denne typen forbrytelse, eller det å skremme lovbryteren fra å begå nye straffbare handlinger blir nyttet som tiltak for å stoppe voldtektene.
DA170307 Menn blir i større grad angrepet for meningene sine, mens kvinner får kommentarer knyttet til kjønn og utseende.
DA170307 Jeg kaller meg feminist med glede, sier Bru, og legger til at Høyre i stor grad bryr seg om kvinner og deres rettigheter.
DA170307 Elisabeth Schance ( H ) synes også venstresiden i stor grad har dominert 8. mars, og at det er synd at mange unge jenter ikke identifiserer seg med feminisme. - 8. mars og feminisme handler om å ivareta og verne de rettighetene våre mødre og bestemødre kjempet fram.
DA170307 Jeg mener en likere deling av foreldrepermisjonen er viktig for at kvinner som ønsker det skal kunne delta i større grad i næringsliv, arbeidsliv og politikk.
DA170307 Hun mener skolen i for liten grad makter å se elevenes kroppslige plager i en større sammenheng, og ønsker seg tverrfaglige team i skolehelsetjenesten.
BT170307 Målet må være at mediene i størst mulig grad skal forsørge seg selv.
BT170307 Det er få norske arkitekter som har utnyttet potensial i flateornamentikken i tilsvarende grad som det Schou gjorde i Den Nationale Scene.
BT170307 Domsutvalget konkluderte med liten grad av skyld, men det er utvilsomt en risiko for at CAS har en annen vurdering av hennes aktsomhet.
AP170307 Fremover er mediepolitikk i høy grad både demokrati- og mediepolitikk.
AP170307 Domsutvalget konkluderte med liten grad av skyld, men det er utvilsomt en risiko for at CAS har en annen vurdering av hennes aktsomhet.
AP170307 Tromsø-spilleren er den spilleren i Eliteserien som kanskje i størst grad kan sammenlignes med Bendtner i status : ¶
AA170307 Det innebærer for eksempel at landene til en viss grad skal kunne velge sin rolle i forsvars. og økonomisk samarbeid.
AA170307 Anmeldelser for bruk kommer i større grad som følge av at man oppdager narkotika i forbindelse med andre forbrytelser, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170307 - Man går i mindre grad etter de tunge brukerne.
VG170306 Slik jeg forstår det, er det i høy grad spørsmål om sikkerhet som ligger bak beslutningen i Tyskland.
SA170306 Hun minner samtidig om at alle undersøkelser også viser at det er kvinnene som i stadig større grad har grepet om familiens reiser.
SA170306 Det er kjent at autisme og ADHD kan oppstå på grunn av ubalanse i tarmfloraen, og kosthold som « restaurerer » tarmen og beriker tarmfloraen, burde i større grad vært brukt i behandling.
SA170306 Fra et land som i liten grad er kjent for sin bilproduksjon.
SA170306 Ratingen påvirkes i større grad , og det handler om at ski og sport ikke er helt skånet for medieutviklingen.
FV170306 - Investeringene gjør at vi blant annet kan ta i bruk resirkulerte materialer i større grad enn tidligere.
FV170306 Fra et land som i liten grad er kjent for sin bilproduksjon.
FV170306 Ratingen påvirkes i større grad , og det handler om at ski og sport ikke er helt skånet for medieutviklingen.
DN170306 Det er innbakt sjenerøse ordninger, og hovedsakelig er det høy grad av tilfredshet med systemet.
DN170306 I den grad jeg har noen lederstil, så er det ikke bare å snakke om synlighet eksternt, men også være synlig for studentene slik at de kan møte meg.
DN170306 Han peker på at det er andre faktorer som i større grad påvirker Norges Banks rentesetting, blant annet Norges Banks regionale nettverk som slippes i morgen inflasjonstallene som kommer førstkommende fredag.
DN170306 - Alt annet like vil en renteheving i USA påvirke norske renter opp, men rentehevinger i USA er nok allerede i stor grad priset inn i både markedene her og i rentebanen til Norges Bank, sier Gudmundsson til Dagens Næringsliv.
DN170306 Norwegian har i noen grad tatt hedgeposisjoner for å sikre seg mot tap på kjøp av drivstoff.
DN170306 Forsøk på å gjøre Hong Kong selvstendig vil ikke føre noe sted, sa Li om finansbyen som har en stor grad av selvstendighet.
DB170306 Forskeren sier at denne nasjonalistiske kulturen har vokst fram over tid, i stor grad som et resultat av politiske og økonomiske forhold, og at den nå er på frammarsj.
DB170306 I den grad det finnes noe å sjekke dokumenter opp mot, er det veldig lemfeldig eller usikkert.
DB170306 Det er usikkert i hvor stor grad signalpolitikk faktisk påvirker antallet asylsøkere som kommer til Norge.
DB170306 Det er fortsatt kvinner som i størst grad går i de økonomiske samlivsfellene.
DB170306 - Det er ikke det svenske folket som vrenger seg i vrede, det er i aller høyeste grad en politisk mobilisering, sier han.
BT170306 Vi studerte også i hvilken grad helseplagene ble mindre når tiden fra skilsmissen økte.
BT170306 Gruppen med delt bosted skilte seg i liten grad fra barn fra intakte familier.
BT170306 De skilte seg i liten grad med tanke på funksjon i skolen, men kom dårligere ut når det gjaldt økonomisk evne og derved mindre deltagelse i aktiviteter som venner deltok i.
BT170306 Barn som hadde kontakt med begge foreldre skilte seg i liten grad fra barn uten skilsmisseerfaring.
BT170306 Fra et land som i liten grad er kjent for sin bilproduksjon.
AP170306 Slik jeg forstår det, er det i høy grad spørsmål om sikkerhet som ligger bak beslutningen i Tyskland.
AP170306 Skulle han ha rett, vil det være en enorm skandale som vil svekke Obamas ettermæle i betydelig grad .
AP170306 For kvinner er det i høyeste grad nødvendig, skriver Melody Larsen ( 19 ).
AP170306 For kvinner er det i høyeste grad nødvendig, skriver Melody Larsen ( 19 ).
AP170306 Fra et land som i liten grad er kjent for sin bilproduksjon.
AP170306 Ratingen påvirkes i større grad , og det handler om at ski og sport ikke er helt skånet for medieutviklingen.
AA170306 Slik jeg forstår det, er det i høy grad spørsmål om sikkerhet som ligger bak beslutningen i Tyskland.
AA170306 Er det en påmeldingsaktivitet så kan skolen i større grad ta hensyn til om det er noe for dem, og det er skolen og lærerne som kjenner barna best, sier Dodig.
AA170306 I en undersøkelse som ble foretatt i forbindelse med kontroller i fjor høst svarte 56 prosent at de i svært stor grad bruker belte i buss.
AA170306 Nedbemanningen skal i størst mulig grad gjøres ved frivillighet.
AA170306 Samtidig gikk bruken av lakselusmidler for første gang ned i fjor, noe som først og fremst skyldes at oppdretterne i større grad nå bekjemper lakselus med ikke-medikamentelle metoder.
AA170306 Men også andre sykdommer preger i økende grad situasjonen, viser rapporten.
AA170306 Han sier seg i stor grad enig i Barneombudets beskrivelse av spesialundervisningen.
AA170306 Kommuner som sørger for at elektriske artikler i større grad blir brukt om igjen i stedet for at de sendes til gjenbruk, får en belønning.
VG170305 Kanadieren Alex Harvey vant - og det viser i hvilken grad langrenn er en individuell idrett, påpeker Hjelmeset.
VG170305 - Ja, og vi tar i stor grad med dopingprøvene hjem derfra og analyserer her i vesten.
VG170305 Mamma Sirma Hakbilen ( 53 ) sier tiden for merkelapper er over og at mennesker i større grad er « en vakker mosaikk av nasjonaliteter ».
VG170305 Nå må vi i enda større grad basere våre aldersfastsettelser på egne funn, gjennom for eksempel intervju og observasjon av søkeren, sier Bærvahr.
DN170305 - Mitt inntrykk er at kvinner i slutten av 30-årene i langt større grad enn menn velger bort resultatansvar og ikke tør å hoppe inn i krevende stillinger, legger hun til.
DB170305 - De norske frimennene har i liten grad suget tankegodset fra eget bryst.
DA170305 En innsigelse kan være at han i litt for stor grad dyrker gjentakelsene, men samtidig står tekstene ut og kommer deg sjeldent nært i møte.
BT170305 Fondet representerer relativt få arbeidsplasser og skal investere nasjonalt og ikke lokalt ; i så måte medfører fondet i liten grad lokal verdiskapning.
BT170305 Forskning tyder på at mikroplasten i stor grad påvirker det marine økosystemet.
AP170305 Hun minner samtidig om at alle undersøkelser også viser at det er kvinnene som i stadig større grad har grepet om familiens reiser.
AP170305 Om vi kaller glasset halvfullt eller halvtomt etter å ha lest rapporten, blir altså i stor grad opp til den enkelte.
VG170304 Dette skyldes i stor grad måten Woodley har avfeid potensielle motstandere på, og hvordan han har håndtert diskusjoner med fans, noe som har gitt et tidvis inntrykk av at han ikke er en « likandes kar », som vi sier på Vestlandet.
VG170304 Det som Skartveit unnlater å ta opp i sin kommentar, er at mediene selv i stor grad er å skylde for at de mister rollen som plattform for den offentlige samtalen.
DB170304 Mange kreftoverlevende opplever større eller mindre grad av senskader.
DB170304 De estetiske fagene, som med letthet kan kobles opp mot spontanlek, blir i stor grad skjøvet ut av barnehagen fordi de oppfattes som unyttige.
DA170304 uforstående : Aps Andreas Halse mener det i høyeste grad ville ha vært naturlig at Oslo hadde fått statlige belønningsmidler fra potten satt av til flere gang- og sykkelveier.
BT170304 Det var det slett ikke, og selv om den opprørske munken i utgangspunktet kanskje ikke påkaller munterhet, var feiringen i forbindelse med åpningen i høy grad rammet inn av nettopp godt humør og jubel.
AP170304 Den nye bølgen startet i 2011, og omfatter i stor grad personer med høy utdannelse og inntekt.
AP170304 Institusjonen tok i mot ugifte mødre i en tid hvor barn utenfor ekteskapet i stor grad var belagt med skam.
AP170304 Det er bare én ting som kan få utslippene ned i betydelige grad : skipsfarten må ta i bruk alternative drivstoffer - som elektrisitet, flytende naturgass ( LNG ) og biodrivstoff.
AA170304 Sesongprognosene fra flere anerkjente utenlandske værvarslingsselskaper viser at gjennomsnittstemperaturen for perioden mars til mai vil ligge mellom 0,5 og 1,0 grad over det normale i store deler av landet.
VG170303 Svaret fra juristen er angivelig et « ja », med unntak noen få setninger som ikke påvirker saken i stor grad .
VG170303 - Jeg synes vi tidligere rotet vekk ledelser mot slutten av kamper, som vi ikke gjør i like stor grad nå.
VG170303 Mengden klimagasser i atmosfæren vil i høy grad bestemme vår fremtid.
SA170303 Lederen påpeker videre at Sandnes' innbyggere i større grad enn Stavanger bruker bil til sine reiser.
SA170303 - Toppidrett er for de få, og en kultur for det tror jeg ikke er noe du finner i spesielt større grad andre steder i landet.
FV170303 - Toppidrett er for de få, og en kultur for det tror jeg ikke er noe du finner i spesielt større grad andre steder i landet.
DN170303 Men i de siste årene har spillere med kinesiske arbeidsgivere i stadig større grad inntatt lønnstoppen i fotballverdenen.
DB170303 Dette gjelder i høyeste grad når konsekvensene for dem som blir underlagt disse undersøkelsene er så store som de er, sier barnelege Ellen Annexstad til Universitas.
DB170303 - Som fagperson mener jeg, i likhet med Legeforeningen, at det er svært kritikkverdig og uetisk å bruke metoder som er beheftet med så stor grad av metodesvakhet og så store standardavvik.
DB170303 Vi har tidligere bemerket at nybilkjøpere i stadig økende grad vender seg mot statusmerkene og tendensen bekreftes gjennom februar.
DB170303 Det kommer ifølge OFV i stor grad av økningen i privatleasing.
DB170303 Den ferske registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ) viser at tendensene vi har sett de siste månedene stabiliserer seg etter en januar måned preget til en viss grad av avgiftsomleggingen - BMW passerte til og med Toyota og ble nummer to på statistikken.
DB170303 Konsekvensene er det skolebarna som må bære, de som må bruke et livløst språk om noe som er fullt av liv, og som henvises til å merke seg sine egne teknikker og måter i den grad at de kanskje ikke hører benpipenes bønn i det fjerne. | « Politisk drap » som ser ut som sjølmord ¶
DB170303 - For å vise i hvilken grad et patriarki tar sin toll på kvinner ; Jeg har blitt voldtatt, jeg har blitt seksuelt misbrukt som barn og jeg har fått sparken fordi jeg nektet å ha sex med sjefen min.
DB170303 Høy grad av egenproduserte komponenter forbindes ofte med den oppfattede prestisjen relatert til klokker eller merker.
DB170303 Finish : Grad av bearbeiding av urets komponenter.
DA170303 Dagsavisens historie i Oslo strekker seg over 130 år, og har gjennom flere av disse årene vært involvert i Vålerenga i større og mindre grad .
DA170303 I den grad dagens regjering har noen plan for kulturen, tar den kulturfeltet i feil retning, mener kulturpolitisk talsperson Anette Trettebergstuen ( Ap ).
DA170303 En innstramning i det europeiske kvotemarkedet vil med andre ord påvirke norsk industri i stor grad .
BT170303 Vi krever at dere er voksen nok til å delta og supplere til debatten i en mer intellektuell grad , enn å svare med at det er tull.
AP170303 Han har også gjort det tidligere, og det har gitt seg utslag i at feltet i større grad prioriteres, sier leder for Advokatforeningens Forsvarergruppe, Marius O.
AP170303 Ifølge generalsekretær Caroline Solem i Dysleksi Norge har 5 prosent alvorlig grad av dysleksi, men det er vanskelig å slå fast hvor mange elever denne problemstillingen gjelder fordi man ikke vet hvordan elever med dysleksi fordeler seg på yrkesfag og studiespesialisering.
AP170303 Ifølge generalsekretær Caroline Solem i Dysleksi Norge har 5 prosent alvorlig grad av dysleksi, men det er vanskelig å slå fast hvor mange elever denne problemstillingen gjelder fordi man ikke vet hvordan elever med dysleksi fordeler seg på yrkesfag og studiespesialisering.
AP170303 For giganter som Facebook og Google er fenomenet spesielt problematisk fordi de i stor grad bidrar til å spre falske nyheter.
AA170303 Dette gjelder i høyeste grad når konsekvensene for dem som blir underlagt disse undersøkelsene er så store som de er, sier barnelege Ellen Annexstad til Universitas.
AA170303 - Som fagperson mener jeg, i likhet med Legeforeningen, at det er svært kritikkverdig og uetisk å bruke metoder som er beheftet med så stor grad av metodesvakhet og så store standardavvik.
AA170303 Økningen skyldes i stor grad en skattevekst på 6 milliarder mer enn beregnet, heter det i en pressemelding fra kommunenes organisasjon.
AA170303 Det kommende bispevalget i Nidaros handler i stor grad om hva slags person som kan fylle den utfordrende rollen det er å være biskop i Trøndelag.
VG170302 I nord bor de fleste latinamerikanerne, mens hvite i sør støttet Trump i stor grad .
SA170302 Det vil utvilsomt være meget uheldig om innvandring av slike fremmedartede folkeslag skal kunne skje i en grad av betydning.
SA170302 Andelen av disse som er registrert i det norske ordinære registeret ( NOR ), er redusert de senere år fordi norske redere i større grad bruker bekvemmelighetsflagg.
DN170302 På en konferanse i regi av Pensjonsforum torsdag, kom forsker Knut Røed ved Frischsenteret med forslag til hvordan ordningen kan endres, slik at den i større grad omfatter de som Afp-ordningen opprinnelig var rettet mot ; « sliterne » i arbeidslivet.
DN170302 - Dette er ikke nødvendigvis den mest stabile situasjonen du kan ønske deg, men vi må gi mye respekt til og rom for til den raske utviklingen av ny teknologi, som i stor grad er knyttet til optimistiske inntjeningsutsikter sent i 2017 og særlig i 2018, sier makrostrateg Richard Hastings i Seaport Global Securities LLC. til Marketwatch.
DN170302 - Dette er ikke nødvendigvis den mest stabile situasjonen du kan ønske deg, men vi må gi mye respekt til og rom for til den raske utviklingen av ny teknologi, som i stor grad er knyttet til optimistiske inntjeningsutsikter sent i 2017 og særlig i 2018, sier makrostrateg Richard Hastings i Seaport Global Securities LLC. til Marketwatch.
DN170302 djuice er med andre ord tett knyttet til Telenor, og vi ser også at kundene i stor grad oppfatter det slik.
DN170302 - I praksis foretar skatteetaten gjennomgangen slik at den i størst mulig grad skjermer dokumenter som må antas å være taushetsbelagt, sier Jan Munthe Magnus, direktør for rettsavdelingen i skatteetaten.
DB170302 I den grad vi kan snakke om marginer, var disse definitivt ikke på Stjernens side i kveld.
DB170302 Det var « fantastiske Buffon » han erstattet den kvelden, noe som gjorde at uttrykket « nye Buffon » ble brukt i enda større grad .
DB170302 Djuice er med andre ord tett knyttet til Telenor, og vi ser også at kundene i stor grad oppfatter det slik, oppsummerer Moen i Telenor.
DB170302 Jeg mener at mediene også i aller høyeste grad bidrar til det samme gjennom vinklinger, spekulasjoner, saker som dokumenterbart er uriktige og kommentarer basert på disse igjen.
DA170302 Margreth Olin har også tidligere vært en utøver av den observerende dokumentaren, skolefilmen « Ungdommens råskap » spesielt, men til en viss grad også « De andre » og « Mannen fra Snåsa », selv om de er satt inn i en mer personlig ramme.
DA170302 Hun har finpusset sin kaldt beregnende framtoning gjennom filmer som Eva Joly-portrettet « Maktens komedie » og til en viss grad Joachim Triers « Louder Than Bombs ».
DA170302 Begrepet « Selfies » spiller denne gangen i liten grad på fotografier.
DA170302 Isaksen og Solhjell skiller også lag i sin grad av frykt for at norsk kultur skal bli fragmentert.
DA170302 « Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.
BT170302 Jeg er stolt over at vi i større grad enn før lykkes med å finne de barna som virkelig trenger politiets hjelp, sier Øystese.
BT170302 - I den grad vi mistenker det, at barn er i en omsorgs-, mishandlings- eller menneskehandelsituasjon, så kontakter vi med en gang Barnevernvakten, eventuelt politiet.
BT170302 I den grad det noen av årets nykommere på Bylarm har klart å skape forventninger, må det absolutt være Sigrid.
AP170302 Minoritetsungdom deltar i like stor grad i politiske aktiviteter som majoritetsungdom, ifølge studien.
AP170302 Et funn forskeren syns er særlig interessant, er at deltagelse i politiske aktiviteter, som eksempel ungdomspartier, ungdomsråd og demonstrasjoner, i liten grad påvirkes av familiens sosioøkonomiske ressurser.
AP170302 De hevder at selv om de voksnes politiske verdier gikk tilbake til det normale kort tid etter terrorangrepet, har unge i større grad tatt med seg det høye deltagelsesnivået videre.
AP170302 - Generelt er resultatene positive, ettersom det betyr at unge i liten grad er avhengige av ressurser i familien for å delta i frivillige organisasjoner eller politiske aktiviteter, sier forskningsleder Ødegård.
AP170302 " De som i størst grad lot seg påvirke av denne samfunnsgjennomgripende hendelsen, synes å være unge i sine mest formative år, " skriver forskerne.
AP170302 Hans omtale av Norge fra side 182 er ett eksempel : Norske muslimer omfavner ifølge Wibye i økende grad wahhabismens prinsipper, og vi lar oss som storsamfunn diktere av deres særkrav.
AA170302 - I praksis foretar skatteetaten gjennomgangen slik at den i størst mulig grad skjermer dokumenter som må antas å være taushetsbelagt, sier Jan Munthe Magnus, direktør for rettsavdelingen i skatteetaten.
AA170302 - I formildende retning bemerkes at fornærmede i noen grad bidro til å opprettholde partenes høye konfliktnivå, heter det i lagmannsrettens dom.
VG170301 Men nå er han i større grad utfordrer, og det kan være en fordel for ham, sier Håvard Bøkko.
VG170301 Men oppi all denne suksessen pekte sportsavisen Marca i går på noen negative aspekter ved stjernegalleriet for tiden : Startelleveren blir i stadig mindre grad tatt ut på grunnlag av spillernes form, laget viser mental skjørhet i viktige øyeblikk og forsvaret slipper inn for mange mål mot gode motstanderlag.
VG170301 Sørøstlige deler av Texas, langs elven Rio Grande, huser et mangfoldig dyreliv i langt større grad enn andre områder i Nord-Amerika.
VG170301 Ifølge avisen viser statistikk at ulovlige innvandrere i større grad begår kriminalitet enn amerikanskfødte borgere, men det er ikke ensbetydende med at flesteparten av illegale innvandrere er kriminelle.
VG170301 Grande sa at de vil jobbe for at deres råvarer ikke bare blir sendt avgårde, men at de i større grad kan bli bearbeidet før de blir eksportert.
VG170301 Det gliste han godt over, men meningsmålingene forteller at hans parti for tiden ligger under den magiske sperregrensen på fire prosent, som i meget stor grad begrenser muligheten til å få politikerne inn på Stortinget.
VG170301 Imidlertid påpeker retten at glassveggen som som skiller Breivik og hans besøkende, i større grad kunne vært unngått.
DN170301 Ifølge en pressemelding fra Opplysningsrådet for veitrafikken skyldes økningen i næringsandelen i stor grad økningen i privatleasing.
DN170301 Det er i stor grad det motsatte av det Børge Brende og den norske regjeringen står for med vårt frihandelsmål, sier Romarheim.
DN170301 Det er i stor grad det motsatte av det Børge Brende og den norske regjeringen står for med vårt frihandelsmål, sier Romarheim.
DN170301 « Forventningene til nyheter var åpenbart høye og det ser ut til at gårsdagens kursfall på drøye 14 prosent i større grad skyldtes fravær av nyheter enn at tallene var noe svakere enn ventet », skriver DNB Markets i en oppdatering onsdag.
DB170301 - De trenger ikke være enige om alt, men at det er stor grad av felles forståelse er jo viktig.
DB170301 I samråd med laget har han i stor grad ryddet mars måned for konkurranser.
DB170301 Men jeg var usikker på i hvilken grad .
DB170301 Kanskje vil vi se tilbake på Klæbos gjennombrudd på Beitostølen i samme grad som da Northugs kometkarriere eksploderte ti år før ?
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », skriver lagretten.
DB170301 Det dreier seg om alvorlig grad av slike personlighetsforstyrrelser.
DB170301 « Breivik velger i stor grad selv hvordan han disponerer tiden, herunder mellom studier og fritidsaktiviteter.
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », heter det i dommen.
DB170301 Disse tiltakene bidrar også i noen grad til å kompensere for belastningene som følge av at han ikke har fellesskap med andre innsatte », skriver lagretten.
DB170301 Oslo får en stadig bedre sykkelkultur- og infrastruktur, og med el-transportsykkel kan man la bilen stå i mye større grad , skriver gitaristen i en melding til Dagbladet.
DB170301 Mange kan fullføre tilrettelagt skole og i stor grad leve selvstendige med tilrettelagt arbeid.
DB170301 Alle barn med Downs syndrom har forsinket intellektuell utvikling, men i svært varierende grad .
DB170301 Politikkendringen fra 2016 har ført til økning i fødselstallene, men ikke i så stor grad som myndigheten ønsker.
DB170301 En meningsmåling utført av kommisjonen i 2015 viste at 60 prosent av familiene i undersøkelsen var motvillige til å få barn nummer to, i stor grad på grunn av økonomiske begrensninger.
DB170301 Til en viss grad er dette også forståelig, det er klart det oppleves som ubehagelig hvis man oppfatter å bli omtalt som et « problem » eller om ens nasjonalitet og lojalitet til landet man er født og oppvokst i blir satt spørsmålstegn ved.
DB170301 For dessverre minner reaksjonene i stor grad om debatten om innvandrerregnskap fra da professor Grete Brochmann leverte sin første rapport i 2011.
DB170301 KUNST : Carroll Dunhams kunst fokuserer seg i stor grad rundt menneskekroppen.
DB170301 Likevel er det slike vurderinger som i stor grad fungerer som en blankofullmakt for kriminalomsorgen til å begrunne ethvert sikkerhetstiltak.
DB170301 Hovedpoenget i tingrettens dom var at vi ikke kunne vite om soningsforholdene var strengt nødvendige og om kompenserende tiltak i tilstrekkelig grad var vurdert.
DB170301 Kanskje ikke i så stor grad , men jeg synes teltlivet er ganske hyggelig.
DA170301 Det samme gjelder amerikansk økonomi som skal løftes fram med blant annet skattereform og i større grad skal skjermes mot konkurranse utenfra.
DA170301 Utøyakaia berører nærmiljøet i samme grad som Sørbråten og vil utsette menneskene som sto i første linje 22. juli for daglige, altfor store påminnelser og påkjenninger, sier naboene, som mener de har « bedt om dialog » og « kommet med konstruktive forslag til løsning » de siste tre årene.
DA170301 - Vi kan ikke la frykten styre i så stor grad at de kriminelle tar over.
DA170301 Her heter det at « observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for (... ) handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.
DA170301 - Uakseptabel grad
DA170301 februar, hvor det også så på i hvilken grad høy innvandring ville påvirke tilliten og samholdet i Norge.
DA170301 Jeg synes man i større grad må ta innover seg det som ligger i Godal-rapporten og faktisk bruke det vi lærer fra andre sammenhenger, sier Navarsete.
DA170301 - Jeg synes man i større grad må ta innover seg det som ligger i Godal-rapporten og faktisk bruke det vi lærer fra andre sammenhenger, sier Liv Signe Navarsete i Senterpartiet.
BT170301 Det samme gjelder amerikansk økonomi som skal løftes fram med blant annet skattereform og i større grad skal skjermes mot konkurranse utenfra.
AP170301 Kampene er fortsatt harde, og ifølge Australias forsvarssjef bruker IS i økende grad droner med granater og selvmordskjøretøy i « Mad Max-stil » i sitt førstelinjeforsvar.
AA170301 Trumps første tale til Kongressen handlet i stor grad om å bygge opp USA og gjenreise landet til fordums storhet.
AA170301 Det samme gjelder amerikansk økonomi som skal løftes fram med blant annet skattereform og i større grad skal skjermes mot konkurranse utenfra.
AA170301 I hvilken grad har det påvirket sammensetningen av kandidatene ?
AA170301 I hvilken grad har det påvirket sammensetningen av kandidatene ?
AA170301 En ny avtale kan gjøre at forbrukere i større grad kan benytte mobilbetaling med Vipps i butikker fremover.
AA170301 I mange saker som angår funksjonshemmede er brukermedvirkningen begrenset, det er i liten grad en reell dialog om hva som skal til for gode tjenester.
VG170228 - Det spennende blir om han gjentar innsettelsesalen som var ganske kritisk til hans forgjengere og et signal til omverden om at andre land må i større grad klare seg selv, eller om han justerer seg og kommer med en litt mer moderat versjon, sier Melby.
VG170228 Når Saudi-Arabia bomber både sykehus og sivile skjer det i stor grad med vestlige våpen.
VG170228 Stress er naturlig, og alle vil i større eller mindre grad oppleve det nå og da.
SA170228 TSK-hopperen besvimte, mens omgivelsene i svært liten grad fikk vite mer enn at Forfang « følte seg uvel » og måtte erstattes av Andreas Stjernen.
SA170228 Holopainen legger i veldig stor grad skylden på norske medier for at stemningen er blitt så fiendtlig.
FV170228 - Kjøperne unngår i større grad modeller med dårlig kvalitetsrykte, så bilprodusentene har ikke råd til å la kvaliteten synke - spesielt ikke på sine storselgere, sier sjef for bilavdelingen hos J.D.
FV170228 Holopainen legger i veldig stor grad skylden på norske medier for at stemningen er blitt så fiendtlig.
DN170228 Vi er komplementære og har egentlig ikke konkurrert mye i samme marked - dermed ser vi svært liten grad av kannibalisering, sier han om oppkjøpet.
DN170228 - Styret merker seg særlig at Frontlines reviderte bud fortsatt i stor grad undervurderer bidraget DHTs forretning og flåte ville gi til et sammenslått selskap skriver DHT-styret.
DN170228 - Det er en vedvarende frykt for at han i større grad er en populist og i mindre grad en kapitalist, sier Manley til Marketwatch.
DN170228 - Det er en vedvarende frykt for at han i større grad er en populist og i mindre grad en kapitalist, sier Manley til Marketwatch.
DN170228 - Vi ser at AKU-ledigheten gir et annet bilde av situasjonen i arbeidsmarkedet, og vi kan i mindre grad neglisjere dette bildet når avviket blir større, sier Matsen til TDN Finans tirsdag.
DN170228 Dette skjer som et resultat av en økning i diskonteringsrenten i nedskrivningsvurderingene for i større grad reflektere landrisiko knyttet til virksomheten i Kurdistan, fremgår det i en melding fra Finanstilsynet tirsdag.
DN170228 DN's intervju med den angrende mediemanipulatoren Ryan Holiday viser at vi som jobber med markedsføring må engasjere oss i debatten om falske nyheter i like stor grad som journalister.
DB170228 Tidligere fikk « klagere » på barnevernet ikke mulighet i samme grad til å gå bredt ut, slik de sosiale mediene nå gir mulighet for.
DB170228 Hele forutsetningen for at folk skal bli integrert, er at de kommer fra den passive rollen i mottak til en større grad av visshet.
DB170228 Du får en mening med livet, en framtid og en mye større grad av sikkerhet på at her er jeg ønsket velkommen og kan jeg også fortsette å være.
DB170228 Det minste av de to er et tradisjonelt nettbrett som konkurrerer med konkurrentenes storselgere, i den grad du kan kalle noen nettbrett for storselgere.
DB170228 Denne hadde de ikke med seg slik at de kunne vise den fram, men selve brillene skal være i stor grad de samme som før.
DB170228 Noen ønsker at Kulturrådet skal begrunne sine avslag i større grad .
DA170228 - Man kan jo mene mye om Spellemann, og som gamle pønks er vi vel til en viss grad programmerte til nettopp det.
DA170228 - Kjente mennesker har i større grad tatt grep om sin egen informasjonsflyt, de blogger og tvitrer og foretrekker å kommunisere direkte med fansen selv.
DA170228 - I dag kan alle bli kjendis i sin egen krets i større eller mindre grad .
DA170228 Portrettet, og i enda større grad selvportrettet, er en moderne oppfinnelse.
DA170228 Konfliktlinjene mellom samarbeidspartiene og Frp på samferdselsfeltet er kjente, og handler om i hvor stor grad politikerne skal ta hensyn til miljøet.
BT170228 Holopainen legger i veldig stor grad skylden på norske medier for at stemningen er blitt så fiendtlig.
BT170228 TSK-hopperen besvimte, mens omgivelsene i svært liten grad fikk vite mer enn at Forfang « følte seg uvel » og måtte erstattes av Andreas Stjernen.
AP170228 Det har ikke vært tilfelle i samme grad med Trump.
AP170228 Enten man er småbarnsforeldre, besteforeldre, tante, onkel eller barnevakt så har de fleste voksne i større eller mindre grad blitt utsatt for disse seriene, frivillig eller ufrivillig.
AP170228 TSK-hopperen besvimte, mens omgivelsene i svært liten grad fikk vite mer enn at Forfang « følte seg uvel » og måtte erstattes av Andreas Stjernen.
AP170228 Holopainen legger i veldig stor grad skylden på norske medier for at stemningen er blitt så fiendtlig.
AA170228 Det tror jeg i stadig større grad har gått opp for ham.
VG170227 Men det de ofte ikke forstår er i hvor stor grad skolesystemet vårt har endret seg, hvor mye pensum har utviklet seg og hvor mye vi har endret oss.
VG170227 I den grad etnisk norske gifter seg med og får barn med innvandrere, skjer det i dominerende grad med svensker, dansker, briter, tyskere og amerikanere - med andre ord med personer fra land som kulturelt og geografisk står Norge nært.
VG170227 I den grad etnisk norske gifter seg med og får barn med innvandrere, skjer det i dominerende grad med svensker, dansker, briter, tyskere og amerikanere - med andre ord med personer fra land som kulturelt og geografisk står Norge nært.
VG170227 I hvilken grad skal foreldrenes eventuelle løgner ramme dem som ikke selv har gjort noe galt ?
VG170227 - Dette er en bekymringsfull utvikling som i stor grad rammer rehabiliteringen av den innsatte, og dermed også de pårørende, skriver FFP-leder Hanne Hamsund i en e-post til VG.
VG170227 MÅ BRUKE TID : - Sexolog Bianca Schmidt understreker at det tar lengre tid for en kvinne å oppnå orgasme og mener at det skjer i større grad når sexen ikke handler om penetrering.
SA170227 - Kjøperne unngår i større grad modeller med dårlig kvalitetsrykte, så bilprodusentene har ikke råd til å la kvaliteten synke - spesielt ikke på sine storselgere, sier sjef for bilavdelingen hos J.D.
DN170227 « Potensialet for en korreksjon øker derfor, men når det faktisk skjer vil i stor grad være avhengig av implementering av produksjonskuttene til Opec », skriver Commerzbank.
DN170227 - Prosjektet har en stor grad av innovasjon, og høyt investeringsbehov.
DN170227 - På den økonomiske agendaen står vekst øverst, og det som i størst grad vil skape vekst er en skatteplan, sa Mnuchin.
DN170227 Sett opp mot partitilhørighet er det også store forskjeller, der Rødt, SV og Venstres velgere i stor grad er uenige i påstanden, mens et klart flertall, 78 prosent, blant Frp-velgerne mener at innvandring truer landets kultur.
DN170227 SSB-forsker Lars Østby sier innvandrere i større grad blir påvirket av norsk kultur enn omvendt.
DN170227 I den grad våre medlemmer ringer noen som opplever det som en uønsket henvendelse, går det ut over deres forhold til kunden, og i ytterste konsekvens også tilliten til næringen, skriver artikkelforfatteren.
DB170227 Disse sakene har i stor grad støttet seg til anonyme kilder blant Trumps egne ansatte, og det skal spesielt være denne journalistikken Spicer vil til livs.
DB170227 MINISTRE : Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og kommunalminister Jan Tore Sanner har vist ulik grad av interesse for språket i det offentlige.
DB170227 » Men mens Sp har relativt solide 34% av velgerne som føler seg i liten grad representert, og KrF har 30%, så ligger Frp på kun 28% - som er temmelig marginalt over der de fleste andre partiene ligger, med MDG på 26%, Ap på 25%, og SV og Venstre på 24%.
DB170227 » Igjen har man forvekslet « i stor grad » og « i liten grad»-tallene, slik at den presenterte fremstillingen ikke gir mening - hadde disse tallene vært korrekte, ville forholdet mellom « i stor grad » og « i liten grad » i dette spørsmålet vært omtrent nøyaktig det samme for de lavest utdannede som for hele befolkningen.
DB170227 » Igjen har man forvekslet « i stor grad » og « i liten grad»-tallene, slik at den presenterte fremstillingen ikke gir mening - hadde disse tallene vært korrekte, ville forholdet mellom « i stor grad » og « i liten grad » i dette spørsmålet vært omtrent nøyaktig det samme for de lavest utdannede som for hele befolkningen.
DB170227 » Igjen har man forvekslet « i stor grad » og « i liten grad»-tallene, slik at den presenterte fremstillingen ikke gir mening - hadde disse tallene vært korrekte, ville forholdet mellom « i stor grad » og « i liten grad » i dette spørsmålet vært omtrent nøyaktig det samme for de lavest utdannede som for hele befolkningen.
DB170227 « Tendensen er den samme på spørsmål om hvordan de føler deres meninger og verdier kommer frem i mediene, men her svarer 18 prosent av dem som kun har fullført grunnskolen i liten grad, mens 25 prosent svarer i stor grad .
DB170227 « Tendensen er den samme på spørsmål om hvordan de føler deres meninger og verdier kommer frem i mediene, men her svarer 18 prosent av dem som kun har fullført grunnskolen i liten grad , mens 25 prosent svarer i stor grad.
DB170227 « Det er de med minst utdanning og de som er uten jobb som i størst grad føler at deres meninger og verdier er representert på Stortinget og i mediene. » til tross for at grafen viser det stikk motsatte.
DB170227 ste gruppen ( 39% ) svarer « i verken stor eller liten grad » på spørsmålet om « I hvor stor grad føler du at dine meninger og verdier er representert på Stortinget ? », mens resten fordeler seg ganske jevnt mellom 26% som føler seg representert i liten grad og 28% som føler seg representert i stor grad .
DB170227 kken, motstand mot eggdonasjon/surrogati, økning av landbruksstøtten, eller vern av LoVeSe ) - skal du da svare at disse synspunktene i stor grad er representert, fordi det fins en gruppe på 5-10-20 stortingsrepresentanter som er uttalte og høylytte forkjempere for dette ; eller at dette i liten grad er tilfelle, fordi det store flertallet av representanter ikke deler ditt syn ?
DB170227 Hvis du har ett snevert felt av saker som du er svært opptatt av ( det være seg kraftig innstramning av innvandringspolitikken, motstand mot eggdonasjon/surrogati, økning av landbruksstøtten, eller vern av LoVeSe ) - skal du da svare at disse synspunktene i stor grad er representert, fordi det fins en gruppe på 5-10-20 stortingsrepresentanter som er uttalte og høylytte forkjempere for dette
DB170227 Grafen med disse resultatene presenterer Aftenposten under tittelen « Sp-, Frp-, KrF- og Rødt-velgere føler seg i minst grad representert på Stortinget ».
DB170227 Første graf viser at den største gruppen ( 39% ) svarer « i verken stor eller liten grad » på spørsmålet om « I hvor stor grad føler du at dine meninger og verdier er representert på Stortinget ? », mens resten fordeler seg ganske jevnt mellom 26% som føler seg representert i liten grad og 28% som føler seg representert i stor grad.
DB170227 Første graf viser at den største gruppen ( 39% ) svarer « i verken stor eller liten grad » på spørsmålet om « I hvor stor grad føler du at dine meninger og verdier er representert på Stortinget ? », mens resten fordeler seg ganske jevnt mellom 26% som føler seg representert i liten grad og 28% som føler seg representert i stor grad.
DB170227 Første graf viser at den største gruppen ( 39% ) svarer « i verken stor eller liten grad » på spørsmålet om « I hvor stor grad føler du at dine meninger og verdier er representert på Stortinget ? », mens resten fordeler seg ganske jevnt mellom 26% som føler seg representert i liten grad og 28% som føler seg representert i stor grad.
DB170227 AVMAKT I DENNE SAL : Aftenposten har undersøkt i hvilken grad folk føler seg representert på Stortinget, men snubler når de skal presentere sine egne tall, skriver artikkelforfatteren.
DB170227 Selv i de høyeste prisklassene innebærer moderne urmakeri en utstrakt grad av industrialisert design og produksjon av komponenter, med CAD og CNC.
DA170227 Uansett blir konseptet i større grad mer helhetlig enn før, sier Birkenes.
BT170227 PÅVIRKES I LITEN GRAD : SSB-forsker Lars Østby mener innvandrere flest er flinke til å integrere seg.
BT170227 Hver fjerde person føler at de i liten grad er representert på Stortinget : Disse seks grafene viser deg hvem som føler seg dårligst representert ¶
BT170227 PÅVIRKES I LITEN GRAD : SSB-forsker Lars Østby mener innvandrere flest er flinke til å integrere seg.
BT170227 Hver fjerde person føler at de i liten grad er representert på Stortinget : Disse seks grafene viser deg hvem som føler seg dårligst representert ¶
BT170227 Ledere som er autoritære og uberegnelige, som er mer opptatt av seg selv enn av hva som gagner organisasjonen og som i liten grad lytter til andre.
BT170227 Ikke glem at utfordringen i aller høyeste grad er av helsefaglig karakter også.
BT170227 - Kjøperne unngår i større grad modeller med dårlig kvalitetsrykte, så bilprodusentene har ikke råd til å la kvaliteten synke - spesielt ikke på sine storselgere, sier sjef for bilavdelingen hos J.D.
AP170227 - Kjøperne unngår i større grad modeller med dårlig kvalitetsrykte, så bilprodusentene har ikke råd til å la kvaliteten synke - spesielt ikke på sine storselgere, sier sjef for bilavdelingen hos J.D.
AA170227 Til nå har elefanter i denne parken i stor grad vært uberørt av krypskytter-aktiviteter. ( ©NTB ) ¶
AA170227 Væpnede grupper er aktive sør og øst i landet og retter i stor grad sine angrep mot landets sikkerhetsstyrker.
AA170227 Med høy grad av presisjon siktet han seg inn på terroristenes bombebelte, heter det i en uttalelse fra politiet.
AA170227 Mannen nektet i stor grad å svare på spørsmål fra statsadvokat Lars Erik Alfheim og viste til at han sitter som tiltalt i Borgarting lagmannsrett.
AA170227 - Vi mener at de prosjektene som planlegges her i stor grad må basere seg på ett felt i hver retning, og at man må legge bort disse absurde planene om firefeltsveier, sier Arild Hermstad, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland.
AA170227 Sett opp mot partitilhørighet er det også store forskjeller, der Rødt, SV og Venstres velgere i stor grad er uenige i påstanden, mens et klart flertall, 78 prosent, blant Frp-velgerne mener at innvandring truer landets kultur.
AA170227 SSB-forsker Lars Østby sier innvandrere i større grad blir påvirket av norsk kultur enn omvendt.
AA170227 At bedrifter nå i større grad bruker permitteringer kan bety at næringslivet forventer bedring i markedssituasjonen fremover, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
AA170227 Det gjelder i stor grad våre barn, altså andre- eller tredjegenerasjons innvandrere, sier Elmi.
VG170226 Etter i flere år å ha blitt beskyldt for å ha et for « hvitt fokus », og kampanjen #OscarsSoWhite i 2015, bestemte Oscar-akademiet i fjor at de skulle ta grep for å øke mangfoldet og sikre at medlemsmassen innen 2020 i større grad speiler befolkningen.
VG170226 Men innbyggerne i disse bygdene som de forsøker å beskytte, holder i stor grad med de prorussiske styrkene.
VG170226 - Dette til tross for at det finnes utslippfrie alternativer, i stor grad fjernvarme - for byggeplasser i byer og tettsteder over hele landet.
VG170226 Formålet med denne bilavgiften er å få ned de helseskadelige NO2-nivåene i lufta, som i stor grad skyldes veitrafikk.
VG170226 Innholdet kan nemlig tilpasses til en viss grad , men ikke helt.
SA170226 - Selvsagt må man være litt egoist, men Magnus var det i større grad tidligere enn han er nå.
FV170226 - Selvsagt må man være litt egoist, men Magnus var det i større grad tidligere enn han er nå.
DB170226 LAHTI ( Dagbladet ) : Bare Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo har dominert junior-VM i like stor grad som Sergej Ustjugov gjorde for fem år siden.
DB170226 Låta er politisk på en måte som gir dyp resonans hos meg, gjennom en personlig skildring av livet sitt, et liv jeg, til en viss grad , kan relatere meg til.
DB170226 Ei heller handler den om den svarte mannens rapfantasier, som i stor grad har seksualisert, degradert og satt kvinnen på en pidestall.
DB170226 Den kommende eieren av Vacheron Constantin sin Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 har neppe en grad i astronomi, men burde nesten hatt det.
BT170226 MINDRE RIKHOLDIG : Selv finner jeg « Svikne dagar » langt mindre rikholdig enn Napoli-kvartetten fordi handlingen sentreres om den ene kvinnen, og mindre grad fletter byen og de idéhistoriske strømmingene inn i teksten, skriver BTs anmelder.
BT170226 - Selvsagt må man være litt egoist, men Magnus var det i større grad tidligere enn han er nå.
AP170226 Interiøret er i stor grad intakt og originalt ¶
AP170226 PÅVIRKES I LITEN GRAD : SSB-forsker Lars Østby mener innvandrere flest er flinke til å integrere seg.
AP170226 Hver fjerde person føler at de i liten grad er representert på Stortinget : Disse seks grafene viser deg hvem som føler seg dårligst representert ¶
AP170226 - Selvsagt må man være litt egoist, men Magnus var det i større grad tidligere enn han er nå.
VG170225 Den kommer trolig for sent til å påvirke hans egen karriere i nevneverdig grad .
VG170225 Han mener at IS til en viss grad har vist at de er innovative og systematiske i hvordan de utvikler og bruker våpen på slagmarken i Syria og Irak.
VG170225 - Spørsmålet nå er i hvilken grad denne våpenbruken vil spre seg til andre steder enn Mosul og Irak, avslutter han.
VG170225 Det gjelder i hvert fall for krigerne som tilhørte al-Qaida tilknyttede al-Nusra Fronten, som i stor grad kontrollerte Øst-Aleppo de siste årene.
DB170225 - I aller høyeste grad .
DB170225 Dette henger godt sammen med trenden i Norge nå ; om i større grad å bruke lokale ingredienser.
DB170225 « Dessverre vet vi at andelen innvandrere fra utviklingsland i liten grad gifter seg eller får barn med etniske nordmenn, » skrev Akerhaug og oppfordret regjeringen til å hyre inn Toje for å få en slutt på galskapen.
DB170225 Rettssaken i seg selv gir som alltid et urovekkende innblikk i hvor komplisert behandlingen er, og hvordan vedtak i så stor grad er basert på anonyme kilder, ubekreftet informasjon og subjektive vurderinger.
DA170225 I FN finner religiøse grupper i økende grad allianser på tvers av religion og land, for kampen mot abort og for tradisjonelle familieverdier.
DA170225 Det er afrikanske ledere i økende grad i ferd med å innse, mener han. | - Ingen skam å snu, UDI ¶
DA170225 Privatgymnaset Bjørknes ble redningen i den grad noen kan sies å ha blitt reddet inn på en journalistisk vei.
BT170225 Men i den grad målgruppene gir tilbakemelding om at satsingen virker fornuftig, vil en utvidelse av prosjektet til de andre bydelene være en logisk konsekvens.
AP170225 Ifølge Amnesty bruker regimet tortur i utstrakt grad , opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.
AA170225 Den danske rapporten, som bør være omtrent like relevant i Norge, antyder at hatefulle ytringer av mildere grad , som ikke er ulovlige, kan være et større demokratisk problem.
VG170224 Syv av de som ble hjerneundersøkt var boksere - seks av dem viste seg å ha alvorligste grad av boksedemens.
VG170224 Har nettopp det at Cecilia Brækhus er som Cecilia Brækhus er, kanskje i litt for stor grad overskygget de prinsipielle sidene i debatten ?
VG170224 - Når vi igjen fremmer forslaget, skjer det i erkjennelsen av at vi i liten grad lykkes i kampen mot mobbing.
DB170224 - Det er mer grad av modenhet enn alderen som avgjør hvordan man håndterer presset og oppmerksomhet, mener hun.
DB170224 Vi mener at kommunen må være sitt ansvar bevisst og ikke i for stor grad fokusere på pris men sikre at kontrakter gjennomføres etter loven med fokus på kvalitet og innovasjon, sier Bjørdal.
DB170224 Når vi nå ser hvordan dette har gått, så understreker det i enda større grad hvor viktig det er at kommunen lærer av denne hendelsen, og at de neste gang sikrer seg mer kvalitet og kontroll ved tildeling av en så stor og viktig kontrakt.
DB170224 - Vi mente at det lå en konkurransevridning i kommunens tildeling fordi vi mente at Veireno ikke i stor nok grad tok høyde for bransjens lønn og kompetansen som kreves i renovasjonsfaget, sier Ingrid Bjørdal, direktør for compliance.
DB170224 Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken ( OFV ) var det i stor grad gjennom leasing.
DB170224 Klimautslippene er til en viss grad et slikt problem.
DB170224 God moral er til en viss grad en muskel som trenes opp ved hyppig bruk og grundig refleksjon.
DB170224 Men hvis du har hengt med helt hit har du i mer eller mindre grad latt deg forføre av mine ord.
DB170224 Kreftregisteret bidrar i høyeste grad til diskusjon, åpenhet og ikke minst forskning om overdiagnostikk og overbehandling - vi kan bare ikke se at akkurat vår statistikkrapport er det riktige forum for disse diskusjonene.
DB170224 Og viktigst, hvor vidt vi lykkes er i stor grad et politisk spørsmål.
DB170224 Innvandringen truer i begrenset grad viktige verdier som høy tillit.
DB170224 Det er nemlig « de mekanismer ved velfærdsstaten [... ] - dens sociale udglidning, institutionelle fairness og recirpocitet - som i langt højere grad end kulturel homogenitet generer den meget høje tillid i Skandinavien.
DB170224 Den norske kulturen, med høy grad av tillit, belønner en spesielt ønskelig form for atferd.
DB170224 Krav til yteevne bør i større grad rettes til Nav selv - i forhold til tidsbruk, kompetanse og håndheving av Forvaltningsloven.
DB170224 Han forklarer videre hvordan miljøet rundt mennesker han så opp til, påvirket dem i stor grad .
DA170224 I dag mener mange kritikere at det er for ullent og ufullstendig og i for stor grad preget av fysisk inkompetanse, og de etterlyser en mer presis definisjon av mental uskikkethet.
DA170224 « 3 Mile Harbor », ved siden av mer venstrehåndsenerverende « Just A Little Bit », framstår i høy grad som en nostalgisk refleks fra de tidlige formative årene til både Dybdahl og medkomponist Øystein Greni.
DA170224 - De tror kanskje at den vil begrense bruken av området i stor grad , sier han om motstanden i Enebakk.
AA170224 Men Camilla Brückner, direktør for UNDPs nordiske representasjonskontor, er glad for at diskusjonen i stor grad handlet om langsiktige planer.
AA170224 Større grad av lokale lønnsavtaler enn det vi normalt har hatt, vil være en stor fordel i disse tider.
VG170223 - Til en viss grad burde filmbransjen og tilsvarende bransjer ha en unntaksbestemmelse.
VG170223 Republikanerne stoler nemlig i langt større grad enn andre på presidenten fra sitt eget parti. 78 prosent tror mest på ham, mens bare 13 prosent tror mest på media.
VG170223 - De bør hjelpe oss i større grad , og gi strengere råd.
SA170223 - Systemet er derfor i stor grad basert på tillit, og vi er helt avhengig av å kunne stole på at personer gir korrekte opplysninger når de søker.
SA170223 Om vi i fremtiden ønsker å « la skolen leve », vil det stå å falle på om vi makter å skape en skole som i større grad og virkelig tar på alvor samfunnsmandatet om at den skal gi en tilpasset opplæring og være for ALLE.
SA170223 At en så sammensatt problemstilling skulle ha et så enkelt svar, burde fått flere - deriblant mediene - til å stille noen flere og oppklarende spørsmål, som for eksempel : Hva skjer med disse elevene når de nå i større grad kommer på skolen og setter seg på sin tomme pult ?
DN170223 Reallønnsvekst speiler til en viss grad produktivitetsveksten, sier Aamdal.
DN170223 Grangård tror ikke at den ferske forventningsundersøkelsen i vesentlig grad har kommet med ny informasjon som vil føre til at Norges Bank endrer sine prognoser.
DN170223 - Norges Bank ser for seg et forløp i årslønningene som kanskje kjapt begynner å dra seg mot et historisk gjennomsnitt, mens det ser ut som at partene i arbeidslivet i større grad har tatt inn over seg at ting har endret seg i norsk økonomi, og det er ikke lenger slik at en oljesektor i full blomst kan dra lønnsveksten så mye opp, sier Grangård.
DB170223 Hun har fått opplysningene om Mahad Abib Mahamuds oppgitte reiserute, språkanalysen som er utført og i hvilken grad norske myndigheter mener at denne analysen bekrefter statens vurdering av at han har gitt uriktige opplysninger om identiteten din da han ankom Norge.
DB170223 Hjerteinfarkt eller åreforkalkninger er genetisk betinget, men også i stor grad påvirket av kostholdet.
DB170223 Årsaken er at den tidligere styrelederen har forbrutt seg mot reglene og stiftelsens formål i så stor grad at han er personlig ansvarlig, skriver Ekstra Bladet.
DB170223 De som styrer vet hvor vanskelig det er å få høyt kvalifisert arbeidskraft til lav stillingsbrøk og i hvor stor grad små kommuner i dag er avhengige av å kjøpe tjenester fra større nabokommuner.
DB170223 Skulle Marine Le Pen mot all forventning vinne presidentvalget, ville ikke en slik seier bety all verden hvis hun samtidig taper parlamentsvalget i juni, et valg som i enda større grad enn presidentvalget bygger på allianser mellom omgang 1 og 2.
DB170223 Europeerne, og det inkluderer østeuropeere som har vært mer enn gjennomsnittsivrige til å anklage EU for alt mulig, er i økende grad redd for at dialogen mellom landmakten Russland og sjømakten USA - som ved tidligere anledninger i moderne historie, - skjer på deres bekostning, denne gangen gjennom den såkalte Grand Bargain.
DB170223 Hun skal ha påvirket sønnen, og de andre tre barna sine, i stor grad med sine kunstneriske interesser.
BT170223 Skal reiselivsnæringen legitimere sine ambisjoner, må den i mye større grad ta miljøet og de lokale belastningene på alvor.
BT170223 Det offentlige må i større grad styre utviklingen.
BT170223 BELASTNING FOR BYEN : Det offentlige må i større grad styre utviklingen.
BT170223 La gå med at Bergensregion er bestykket med politikere i nasjonale posisjoner som i liten grad hverken evner eller vil prioritere egen region i tildelingsspørsmål.
BT170223 La gå med at Bergensregion er bestykket med politikere i nasjonale posisjoner som i liten grad hverken evner eller vil prioritere egen region i tildelingsspørsmål.
AP170223 Vei : ¶ • På sikt erstatte bompenger med veiprising som i større grad tar hensyn til kjøremengde og utslipp av klimagasser. • Vurdere en sammenslåing av transportetatene for å se transportsystemene mer i sammenheng og for å avvikle unødvendig byråkrati. • Starte en nasjonal satsing på ubemannet bilteknologi -
AP170223 Moderering krever store ressurser, samtidig som debattene i stor grad har flyttet seg til Facebook, der « ingen » passer på.
AA170223 Det vil i stor grad si kollektivfelt, og fra 2019 får ikke taxi eller elbiler kjøre i kollektivfeltet i sentrumsområdene.
AA170223 Der debuten i stor grad handlet om den fysiske og mentale reisen fra hjembygda Geilo til Oslo, levner tekstuniverset på oppfølgeren liten tvil om at fortelleren har hatt sitt å bale med på kjærlighetsfronten.
VG170222 McLaren-rapporten baserer seg i stor grad på forklaringene til den tidligere laboratorie-lederen i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov, som har flyktet til USA.
VG170222 Men nå har dette hittil i stor grad dreid seg om struktur, mens det reformen egentlig handler om er å ha mer politi ute blant folk samt heve fagkompetansen som for eksempel opp mot overgrep over nett, sier Amundsen.
VG170222 Det viser for eksempel de statlige støtteordningene for elbiler som Tesla, som i stor grad har kommet de med høy inntekt til gode.
VG170222 Det var eiere av store eneboliger som i stor grad benyttet støtten.
VG170222 Berg viser til en rapport fra Transportøkonomisk institutt hvor 47 prosent av de spurte sier at tilskuddsordningen var utløsende for at de kjøpte elsykkel, og 41 prosent sier at den i noen grad var utløsende for kjøpet. 12 prosent sier at tilskuddet i liten eller ingen grad var utløsende for at de kjøpte elsykkel.
VG170222 12 prosent sier at tilskuddet i liten eller ingen grad var utløsende for at de kjøpte elsykkel.
SA170222 - Jeg skal være forsiktig med å svare på det, men jeg noterer meg at det er kommet en granskningsrapport som jeg ikke skal si at frifinner, men i større grad gjør dette til en etisk diskusjon enn en diskusjon om behandlingsmetoder.
DN170222 En av åtte sier de Dette viser at vi i økende grad prøver ut delingsøkonomien i utlandet, kjører Uber og bor på Airbnb, men uten nødvendigvis å ta det med hjem, sier Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske Reiseforsikring.
DN170222 Likevel fremstår den norske valutaen - riktignok i svært varierende grad - fremdeles som undervurdert mot åtte av de ni andre store valutaene i verden, ifølge en analyse fra det svenske meglerhuset SEB.
DB170222 Samtidig fanger kameraer opp supportere som gjør ulovligheter, og slåsskampene er i stor grad flyttet utenfor tribunene.
DB170222 De er unge voksne, med verdier og interesser som i stor grad vil følge dem resten av livet.
DB170222 I dagens Norge har store folkemøter i stor grad utspilt sin rolle, men de lever fortsatt i beste velgående i USA - sammen med andre 'gammeldagse' metoder som å gå fra dør til dør for å overbevise og mobilisere velgere.
DA170222 Han tar med seg Daniel til Bogota for å forsøke å finne guttens virkelige mor, og alliert med sin gamle adoptivkontakt Tavo, starter han en jakt som i like stor grad er en jakt på sine egne følelser overfor Daniel.
BT170222 - Jeg skal være forsiktig med å svare på det, men jeg noterer meg at det er kommet en granskningsrapport som jeg ikke skal si at frifinner, men i større grad gjør dette til en etisk diskusjon enn en diskusjon om behandlingsmetoder.
AP170222 Det franske valget er i økende grad en relevant risiko for markedene, sier Joshua Mahony, analytiker i IG, ifølge The Daily Telegraph.
AP170222 - Systemet er derfor i stor grad basert på tillit, og vi er helt avhengig av å kunne stole på at personer gir korrekte opplysninger når de søker.
AP170222 Det blir vanskeligere når det i større grad skal legges vekt på vitenskapelig kvalitet, som siteringer av andre forskere, uten hensyn til nytteverdi for samfunnet.
AP170222 - Jeg skal være forsiktig med å svare på det, men jeg noterer meg at det er kommet en granskningsrapport som jeg ikke skal si at frifinner, men i større grad gjør dette til en etisk diskusjon enn en diskusjon om behandlingsmetoder.
AA170222 - En av de farligste tingene som skjedde i 2016 var at flyktninger i økende grad ble sidestilt med terrorister, og dette er en veldig systematisk endring i retorikken til de som vil skape dette inntrykket - basert på nærmest null bevis, sa Amnesty-direktøren.
VG170221 VGs kommentator Leif Welhaven skriver tirsdag at astma-rapporten slett ikke er noen « frifinnelse », som den i stor grad er omtalt som.
VG170221 Da trenger vi i enda større grad sterke nasjonale symboler som kan samle oss, som vi kan begeistres over, sammen.
VG170221 Et digitalt grenseforvar som filtrerer og analyserer digital datakommunikasjon som går inn og ut av Norge vil nødvendigvis innebære en grad av overvåkning.
FV170221 - Dette gjelder i aller høyeste grad kong Harald.
DN170221 - Det kan komme en renteheving allerede i mars, som i veldig liten grad er priset inn i markedet, men skulle den amerikanske økonomien utvikle seg positivt kan Fed være mer offensive enn det markedet trives med, sier seniorstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management til TDN Finans.
DN170221 Ulikhetene i USA har aldri vært større, men forskningen til Tungodden og hans kolleger viser at amerikanerne i stor grad aksepterer disse ulikhetene.
DN170221 Studien peker også på interessante politiske forskjeller mellom USA og Norge, hvor vi ser at folk på høyresiden i Norge i større grad enn i USA er opptatt av effektivitetskostnader ved omfordeling.
DN170221 Amerikanerne mener i stor grad det er en rettferdig ulikhet, mens nordmenn helt klart ser på dette som en urettferdig ulikhet.
DN170221 Det er brytningen mellom drivlinjer som driver markedet i veldig stor grad , sier Maarud.
DN170221 Oljelandene har i stor grad fulgt opp avtalen, men analytikerne i Goldman Sachs tror likevel ikke at innsatsen vil gi gevinst.
DB170221 - Doping er ikke sort/hvitt, det er grad av skyld, og det er viktig at utøverne blir hørt.
DB170221 Fram til rettssaken startet i dag, har norske myndigheter ikke villet svare på hvilke beviser som i stor grad skal sannsyliggjøre at Mahad kommer fra Djibouti.
DB170221 - Jeg tror det er noen grad av usikkerhet om hva man faktisk har vedtatt, så det man egentlig hadde trengt er en slags presisering fra Forsvarsdepartementet på hva landmaktsstudien skal inneholde, sier han.
DB170221 Landet er gjennomsyret av korrupsjon, og nå viser det seg at det i høyeste grad også går ut over regnskogprosjektene.
DB170221 Da vi fortalte henne at dette er en av Norges største bloggere, kunne Anne Karin fortelle at hun har fått med seg palmeoljedebatten som har preget bloggen til 22-åringen i stor grad .
DB170221 ( Dagbladet ) : « Farmen kjendis»-vinneren Leif Einar « Lothepus » Lothe ( 47 ) har preget mediene i stor grad de siste månedene.
DB170221 - Prisen på strøm er det jo markedet og i stor grad været som bestemmer, mens nettleien langt på vei er regulert av staten.
DA170221 Og høyt på listen av de forestående utfordringene er fordeling av oljeinntektene og grad av selvstyre til de kurdiske områdene i Nord - Irak.
DA170221 Som til en viss grad setter det nasjonale fellesskapet på prøve, mener forfatteren.
DA170221 - Dette gjelder i aller høyeste grad kong Harald.
DA170221 Murakami tilpasset seg i større grad til merkets visuelle identitet, og gjorde bare mindre inngrep.
DA170221 Murakami har vært klar på at han laget den som en reaksjon på konsumsamfunnet, og med sitt uskyldige utseende kan den fungere som en påminnelse om hvor hul denne kulturen - som alle er en del av i større eller mindre grad - er.
DA170221 Den ukritiske omgangen med japansk kulturs søthetssyndrom har en smitteeffekt som gjør at jeg ( til en viss grad ) får vanskeligheter med å ta resten av det kunstneriske universet på alvor.
BT170221 Regjeringen har varslet at de vil bruke større grad av tvang for å slå sammen fylker enn hva tilfellet har vært for kommunene.
BT170221 I dommen vises det til juridiske spissfindigheter knyttet til i hvilken grad avkastningen kan styres av den som er siktet eller tiltalt.
BT170221 Regjeringen har varslet at de vil bruke større grad av tvang for å slå sammen fylker enn hva tilfellet har vært for kommunene.
BT170221 Som til en viss grad setter det nasjonale fellesskapet på prøve, mener forfatteren.
BT170221 - Dette gjelder i aller høyeste grad kong Harald.
BT170221 Ledighetsøkningen vi har opplevd i Hordaland den siste tiden, rammer i stor grad oljesektoren og relaterte bransjer, mens andre deler av arbeidsmarkedet fortsatt har en stabil og positiv utvikling.
AP170221 Skiller Al-Qaida og IS seg i så stor grad fra tidligere terroriser ?
AP170221 Presidenten beskriver henne som « i stor grad akseptert av folket », og sa den kvinnelige delen av ZANU-PF hadde valgt henne som leder på grunn av hennes politiske ambisjoner.
AP170221 Om og eventuelt i hvilken grad Oslo kommune har brutt bestemmelsene må vi avvente til vi har hørt kommunens redegjørelse.
AP170221 Til tross for utstrakt bruk av incentivordninger lyktes virksomhetene i liten grad med å beholde ansatte med lang erfaring.
AP170221 Styringsdialogen ble i liten grad påvirket.
AP170221 Evalueringen tydet i liten grad på at styringsdialogen mellom eierdepartement og etat ble endret.
AP170221 februar handler først og fremst om at ulike miljøer på integreringsfeltet velger å forholde seg til svært ulike utsnitt av de tilgjengelige data på området, tolker funn ut fra hva de mener i utgangspunktet - og i liten grad er opptatt av hva som skjer blant annerledes tenkende.
AA170221 Demonstrantene, som i stor grad besto av studenter, sympatiserer med lærere som krever bedre arbeidsvilkår og høyere lønn.
AA170221 Presidenten beskriver henne som " i stor grad akseptert av folket ", og sa den kvinnelige delen av ZANU-PF hadde valgt henne som leder på grunn av hennes politiske ambisjoner. ( ©NTB ) ¶
AA170221 Oppgangen kommer etter at amerikansk handels- og energibransje i større grad stiller seg positiv overfor president Donald Trumps økonomiske politikk. ( ©NTB ) ¶
AA170221 Som til en viss grad setter det nasjonale fellesskapet på prøve, mener forfatteren.
AA170221 - Dette gjelder i aller høyeste grad kong Harald.
AA170221 Ved enden av behandlingsforløpet vil det stå mennesker med ulik grad av udekkede behov.
VG170220 Han mener endringen i WADA-koden i 2015, som blant annet hevet den øvrige strafferammen fra to til fire år, har gjort at man i større grad kan differensiere på utestengelsens lengde i forhold til sakens alvorlighetsgrad.
VG170220 Men i indre idrettskretser ser ikke de kritiske sidene av rapporten ut til å ha gått inn i særlig grad .
VG170220 Det maktet ikke jeg i samme grad .
SA170220 Virkemidlene er ikke mindre ambisiøse : Man ønsker store, fortrinnsvis internasjonalt finansierte forskningsprosjekt med dristige forskningsdesign og utstrakt grad av internasjonalt samarbeid ; oppbygging av solid forskningsinfrastruktur ; etablering av sentra for fremragende forskning ; samhandling med nærings- og samfunnsliv, og formidling med store ambisjoner om å nå ut t
SA170220 Dette resonnementet må i samme grad gjelde høyteknologiske miljøer på Forus.
SA170220 Det gjør nok at hun i enda større grad har fokusert på å bli frisk og komme tilbake i god form.
FV170220 Så langt har det vært Norge, og til en viss grad Nederland, som har hatt en strategi rundt elbiler.
FV170220 Det gjør nok at hun i enda større grad har fokusert på å bli frisk og komme tilbake i god form.
DN170220 Likevel fremstår den norske valutaen - riktignok i svært varierende grad - fremdeles som undervurdert mot åtte av de ni andre store valutaene i verden, ifølge en analyse fra det svenske meglerhuset SEB.
DN170220 De åtte andre valutaene fremstår dermed i større eller mindre grad som dyrere enn den anslåtte nøytrale kursen tilsier.
DN170220 Dette preger oss i veldig stor grad , sier Njølstad.
DB170220 På det kaldeste vil temperaturene på Vestlandet ligge på rundt null og minus én grad , mens det på Østlandet er ventet ned i ti minusgrader på det kaldeste.
DB170220 Ved straffutmålingen la lagmannsretten i skjerpende retning vekt på at overgrepene mot jentene i noen grad var planlagt.
DB170220 - Jeg tror ikke innbyggerne vil merke denne overgangen i noen stor grad .
DB170220 - Hun viste alltid respekt for andres oppfatninger og sterk grad av kollegialitet.
DB170220 Hennes aktivitet var i høyeste grad ulovlig, og hun ble arrestert flere ganger uten at de tyske myndighetene fattet mistanke om omfanget av hennes virksomhet.
DB170220 Men når det kommer til freden så er det i like høy grad Ukraina som ikke leverer.
DB170220 Straffen skal virke avskrekkende og til en viss grad reflektere befolkningens rettferdighetsfølelse.
DB170220 Brochmann-utvalget påpekte også at vi i altfor stor grad ikke har lyktes med en vellykket integrering.
DB170220 Norske arbeidsgivere legger, forståelig nok, større vekt på et vitnemål fra Trondheim enn fra Aleppo, da en utdannelse ved en norsk institusjon er bedre tilpasset norske forhold og de vil vite bedre hva slags kompetanse en slik grad faktisk innebærer.
DB170220 Mange kan streve med å få utdannelsen anerkjent fordi skolegangen på lavere nivå har vært spinklere, og den samlede utdannelsen deres derfor har gått over færre år enn hva det må gjøre for å telle som en fullført grad i Norge.
DB170220 Gjøvik tingretts uttalelse til høringen er at økningen i foreldretvister skyldes at fedre i større grad ønsker å være en aktiv del av barnas liv, også i tilfeller hvor foreldrene ikke har bodd sammen.
DB170220 - Man kan håpe på at man etter hvert har fått et samfunn som i større grad aksepterer at kjønn er mer mangfoldig enn vi tidligere har tenkt.
DB170220 Felles for de tre mammabloggerne er at alle til en viss grad eksponerer barna sine i sosiale medier, på bloggen og i « Bloggerne ».
DA170220 Tidlig innsats er et begrep som i større og større grad bli assosiert med skolen og de første trinnene.
DA170220 Det førte til at motstanderne i større grad presset spillet ut på kanten, der midtstopperparet Wes Morgan og Robert Huth hadde greie arbeidsforhold.
DA170220 leiligheter i sentrale områder ( der nesten alle leiligheter bygges ) har fortjenestemarginer på 20-50 prosent av salgspris, sier det seg selv at gevinsten ved en teoretisk og forbigående reduksjon på grovt anslått 100.000 kroner i byggekostnader, ikke vil tilfalle boligkjøperne i merkbar og varig grad . ».
DA170220 Man må i stor grad stole på de opplysningene som kunden gir, sier Jan Erik Fåne, ¶ direktør for kommunikasjon og samfunn i Finans Norge ¶
BT170220 Han var en munter men kompromissløs idealist, som levde i stor grad alene i pakt med sine idealer.
BT170220 Så langt har det vært Norge, og til en viss grad Nederland, som har hatt en strategi rundt elbiler.
BT170220 Det gjør nok at hun i enda større grad har fokusert på å bli frisk og komme tilbake i god form.
AP170220 Er du opptatt av en ekstra grad av komfort på reisen, så er det noen seter du bør styre unna, hvis det lar seg gjøre.
AP170220 TBU-rapporten inneholder tall for en rekke forhandlingsområder, som i stor grad faller ammen med næringer : ¶
AP170220 Tendensen er den samme på spørsmål om hvordan de føler deres meninger og verdier kommer frem i mediene, men her svarer 18 prosent av dem som kun har fullført grunnskolen i liten grad, mens 25 prosent svarer i stor grad .
AP170220 Tendensen er den samme på spørsmål om hvordan de føler deres meninger og verdier kommer frem i mediene, men her svarer 18 prosent av dem som kun har fullført grunnskolen i liten grad , mens 25 prosent svarer i stor grad.
AP170220 Sp-, Frp-, KrF- og Rødt-velgere føler seg i minst grad representert på Stortinget ¶
AP170220 Ser man på hvordan befolkningen svarer ut fra om de jobber i offentlig sektor, privat sektor eller ikke er yrkesaktiv, er det de i offentlig sektor som føler seg best representert, mens de som ikke er yrkesaktive som føler seg i minst grad representert.
AP170220 Ser man på dem som føler at de i liten grad er representert, er det lite som tyder på at dette er et opprør som kommer fra bygda.
AP170220 Litt over hver fjerde, nærmere bestemt 26 prosent, svarer i en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse for Aftenposten og Adresseavisen at de i liten grad føler at deres meninger og verdier er representert på Stortinget.
AP170220 Høyre-velgerne føler i størst grad at deres meninger og verdier er representert på Stortinget.
AP170220 Hver fjerde person føler at de i liten grad er representert på Stortinget.
AP170220 Hver fjerde føler i liten grad de er representert ¶
AP170220 Det er tre prosent flere som svarer i de i svært stor grad eller ganske stor grad føler at deres meninger og verdier er representert i mediene enn på Stortinget.
AP170220 Det er tre prosent flere som svarer i de i svært stor grad eller ganske stor grad føler at deres meninger og verdier er representert i mediene enn på Stortinget.
AP170220 Det er to prosent flere som svarer i stor grad på samme spørsmål.
AP170220 Det er nesten like mange som kommer fra en landkommune som storbykommune føler at deres meninger og verdier i liten grad er representert på Stortinget.
AP170220 Det er de med minst utdanning og de som er uten jobb som i lavest grad føler at deres meninger og verdier er representert på Stortinget og i mediene.
AP170220 Det er SV-velgere og Venstre-velgere som i størst grad føler at deres meninger og verdier kommer frem i mediene.
AP170220 De som er intervjuet har måtte svare for i hvor stor grad de føler at deres meninger og verdier er representert på Stortinget og i mediene. 1000 personer er intervjuet på telefon i perioden 6. - 8. februar.
AP170220 Blant dem som kun har fullført grunnskolen, svarer fire prosent at de i stor grad føler seg representert på Stortinget, mens 36 prosent svarer i liten grad på samme spørsmål.
AP170220 Blant dem som kun har fullført grunnskolen, svarer fire prosent at de i stor grad føler seg representert på Stortinget, mens 36 prosent svarer i liten grad på samme spørsmål.
AP170220 Av partiene som er representert på Stortinget, er det Sp-velgerne, i tillegg til Frp- og KrF-velgerne, som i minst grad føler at deres meninger og verdier er representert blant de folkevalgte på Stortinget.
AP170220 Dette preger oss i veldig stor grad , sier Njølstad. ( ©NTB ) ¶
AP170220 Det gjør nok at hun i enda større grad har fokusert på å bli frisk og komme tilbake i god form.
AA170220 I dag må sjåførene i stor grad ta spisepausene sine i såkalte hvilebuer utplassert rundt omkring i fylket.
AA170220 Dette preger oss i veldig stor grad , sier Njølstad. ( ©NTB ) ¶
AA170220 | En av fire sier de i liten grad er representert på Stortinget ¶
AA170220 Til sammen 28 prosent sier de i svært stor grad eller ganske stor grad føler seg representert.
AA170220 Til sammen 28 prosent sier de i svært stor grad eller ganske stor grad føler seg representert.
AA170220 Samtidig føler flere at de i større grad er representert i mediene enn i Stortinget, noe som overrasker Universitetet i Bergen-professor og statsviter Frank Aarebrot.
AA170220 Ifølge undersøkelsen er det i liten grad variasjoner mellom by og land. 29 prosent av de fra bygda sier de føler seg i liten grad representert, mot 24 prosent fra storbykommunene.
AA170220 Hver fjerde nordmann føler i ganske eller svært liten grad at deres meninger og verdier er representert på Stortinget, ifølge spørreundersøkelse. 10 prosent av de i alt 1.000 personene Respons Analyse har spurt på vegne av Aftenpostenog Adressa sier de i svært liten grad føler seg representert på Stortinget, mens 16 prosent sier de i ganske liten grad e
AA170220 Frp-, Sp- og KrF-velgere er de som i størst grad er misfornøyde med mediedekningen, mens SV- og Venstre-velgerne er mest fornøyd. ( ©NTB ) ¶
AA170220 Fordelt på partiene er det Sp-, Frp, KrF- og Rødt-velgere som i minst grad føler seg representert.
AA170220 29 prosent av de fra bygda sier de føler seg i liten grad representert, mot 24 prosent fra storbykommunene.
AA170220 10 prosent av de i alt 1.000 personene Respons Analyse har spurt på vegne av Aftenpostenog Adressa sier de i svært liten grad føler seg representert på Stortinget, mens 16 prosent sier de i ganske liten grad er representert.
AA170220 10 prosent av de i alt 1.000 personene Respons Analyse har spurt på vegne av Aftenpostenog Adressa sier de i svært liten grad føler seg representert på Stortinget, mens 16 prosent sier de i ganske liten grad er representert.
VG170219 - En president kan ikke ha interessekonflikter, sa han i et annet intervju med New York Times, og viste til at dette er et felt som i svært liten grad er lovregulert.
VG170219 Selv om kommunene må ta imot eldre og sykere pasienter enn tidligere, har de i liten grad opprettet nye sykehjemsplasser.
SA170219 Så langt har det vært Norge, og til en viss grad Nederland, som har hatt en strategi rundt elbiler.
SA170219 - Ja, i forhold til hvordan han har kjørt hele sesongen, har han i aller høyeste grad det.
FV170219 - Ja, i forhold til hvordan han har kjørt hele sesongen, har han i aller høyeste grad det.
DN170219 Deloitte-sjef Aase Aamdal Lundgaard mener det er naivt å tro at norske unge i liten grad blir påvirket av den teknologiske utviklingen i arbeidsmarkedet.
DN170219 - Jeg mener det er naivt å tro at de i så liten grad blir påvirket av den teknologiske utviklingen, sier hun til DN.
DN170219 - Spørsmålet er om man i større grad skal bruke Natos rammeverk til dette, sier hun.
DB170219 - De aller fleste av disse sakene er mot flyselskaper, og den sterke økningen er i stor grad klager på Norwegian fra borgere i andre EØS-land, forteller Ragnar Wiik, som er direktør i Forbruker Europa, Forbrukerrådets kontor for hjelp ved kjøp over EØS-grensene.
DB170219 Vi vil kontakte politiet for å forhøre oss om i hvilken grad det kan være ulovlig.
DB170219 Nettet bidrar til at man i større grad trigger hverandres frustrasjon og sinne.
DA170219 Jeg tror i høyeste grad vi trenger en stat.
BT170219 - Ja, i forhold til hvordan han har kjørt hele sesongen, har han i aller høyeste grad det.
AP170219 Høyere inntekter på grunn av svekket krone blir i stor grad motsvart av at importen blir dyrere.
AP170219 Dette er i stor grad produkter som blir brukt som innsatsvare i annen produksjon.
AP170219 I tillegg har han har reist skytteltrafikk til Genéve for å ordne med finansene sine, som i stor grad har vært i form av kontanter.
AP170219 Hvis vi i større grad kompenserer legen for faktisk tid brukt med hver pasient, vil det gi bedre rammer for at legen kan gi hver enkelt den tid og den behandling som pasienten trenger.
AP170219 Så langt har det vært Norge, og til en viss grad Nederland, som har hatt en strategi rundt elbiler.
AP170219 - Ja, i forhold til hvordan han har kjørt hele sesongen, har han i aller høyeste grad det.
AA170219 - De aller fleste av disse sakene er mot flyselskaper, og den sterke økningen er i stor grad klager på Norwegian fra borgere i andre EØS-land, forteller Ragnar Wiik, som er direktør i Forbruker Europa, Forbrukerrådets kontor for hjelp ved kjøp over EØS-grensene.
AA170219 Hvis bilistene i større grad må kjøre E6, vil trafikken reduseres over Skovgård og trafikksikkerheten dermed øke.
VG170218 Samtidig må man i større grad klare å skille hva som handler om bevisst doping, og hva som ikke handler om bevisst doping.
VG170218 Samtlige artister byr på seg selv i « Hver gang vi møtes » - men noen i større grad enn andre.
VG170218 Macron skal være av de politikerne som i økende grad blir utsatt for nettangrep og falske nyheter i russiske medier, som ønsker seg en mer prorussisk kandidat.
VG170218 Etter at Hollandes sosialistparti ikke har klart å engasjere velgere i særlig stor grad , og forhåndsfavoritten, republikanernes François Fillon, nærmest drukner i beskyldningene om å skulle ha betalt familiemedlemmer av statens penger for assistentarbeid de angivelig ikke skal ha gjort, er utfallet av den franske presidentvalgkampen nå svært vanskelig å forutse.
VG170218 Han har vært tydelig på at han her har hatt stor grad av frihet.
VG170218 - Jeg har hatt en stor grad av tillit til å gjøre disse vurderingene selv.
VG170218 Ruud sier legen fikk tilbud om veiledning, men at han i liten grad benyttet seg av det.
DB170218 Diskusjonene dreier seg ikke bare om verdier og internasjonale spilleregler, men i høyeste grad også om den realpolitiske maktbalansen mellom nasjonene.
DB170218 Lavtrykket vil også påvirke Møre- og Romsdal i stor grad , sier Espen Biseth Granan, og legger til : ¶
DB170218 Dette på tross av et overveldende flertall av verdens klimaforskere har slått fast at mennesker i stor grad påvirker jordens klima.
DB170218 - I noen tilfeller endrer omstendighetene i saken seg i så stor grad etter en dom at UNE må vurdere om det er grunn til å behandle saken på nytt.
DB170218 Du får riktignok ingen 360-gradersvideo, men du kan til en viss grad titte deg til sidene.
DB170218 Videre viser tallene at eldre personer i større grad enn yngre tror vin i boks holder seg lenger.
DB170218 Da vi testet sitteunderlag, hadde vi også med oss et reinskinn - som i veldig stor grad holdt oss varme.
DA170218 72 prosent av oss sier at miljøhensyn i liten grad spiller inn når vi skal velge ferie, viser en undersøkelse Virke har gjort.
DA170218 - Han kommer ikke til på omgjøre USA til et diktatur, han er ikke tilhenger av den revolusjonære omdanning av mennesket som all klassisk fascisme står for ; han kommer ikke til å innføre et korporativt økonomisk system med høy grad av statseie - og han kommer neppe til å gå til krig med nabostatene eller andre.
BT170218 For å gjøre det relevant å omtale tredje og fjerde generasjons innvandrere, skriver Akerhaug i Dagbladet at « Dessverre vet vi at andelen innvandrere fra utviklingsland i liten grad gifter seg eller får barn med etniske nordmenn ».
BT170218 For å gjøre det relevant å omtale tredje og fjerde generasjons innvandrere, skriver Akerhaug i Dagbladet at « Dessverre vet vi at andelen innvandrere fra utviklingsland i liten grad gifter seg eller får barn med etniske nordmenn ».
AP170218 Mye av problemet skyldes mediene, som i stor grad lener seg mot det politiske venstre, sier Horn til Aftenposten.
AP170218 Og jeg er forhåpentligvis også blitt bedre til å løfte meg ut av detaljer og i større grad se de store trekkene.
AA170218 Diskusjonene dreier seg ikke bare om verdier og internasjonale spilleregler, men i høyeste grad også om den realpolitiske maktbalansen mellom nasjonene.
AA170218 Inntil nylig har forbudet i stor grad blitt ignorert.
VG170217 Det var ungdommen selv som i stor grad ledet og gjennomførte arrangementet, sier Kathrine Godager i Norges Idrettsforbund til Aftenposten.
VG170217 Eckhoff forteller at man ønsker mer struktur på det treningsarbeidet som gjøres når skiskytterjentene jobber alene, og at de derfor skal følges opp i større grad enn denne sesongen.
VG170217 Der har vi gjort tiltak ved at vi ønsker i større grad å ha med lege rundt omkring slik