DA171222 Det er en av de fine tingene med å være på sykehus, i den grad du har anlegg for misantropi, får du gjenopplivet det Freud kaller « menschenliebe ».
DA171030 De får i stor grad være i fred, og det er uheldig og ganske farlig for mange.
DA171028 Jobben blir i stor grad å dempe kuttene på 51 millioner kroner rådmann Per Kristian Vareide foreslår.
VG171017 Allerede første dagen sjarmerte Kristian de andre i så stor grad at han ble valgt til den aller første storbonden.
VG171017 Desertering straffes med opptil fem års fengsel, samt avskjed i unåde, tap av militær grad og all rett til lønn.
SA171017 Venstre ønsker samarbeid og størst mulig grad av enighet.
NL171017 2016 var det blodigste året på flere år, og barn blir rammet i større grad enn tidligere.
DB171017 IOC skal være proaktiv, bisette byer og skreddersy konseptet i større grad for typiske vinterbyer, forteller Kloster Aasen.
DB171017 Det handler om å sy sammen dette i større grad på premissene til aktuelle arrangører.
DB171017 Forbes' beregninger baserer seg i stor grad på aksjebeholdninger, eiendomsverdier og offentlige regnskaper.
DB171017 « Det viktigste for dem var å bekjempe rasisme og fremmedfrykt - over 70 prosent mente dette i stor grad .
DB171017 Tilsvarende ligger det å begrense innvandringen til Norge nederst på lista, 13 prosent mente at dette i stor grad var viktig. », står det i rapporten.
DB171017 Der svarer 71 prosent av ungdommene at de i « stor grad » er enige i at de er opptatt av å bekjempe rasisme og fremmedfrykt.
DB171017 Etter to ferske rapporter om eldre bruk av alkohol/medikamenter, mener Steffensen, og fagfolk som Egil Nordlie, at vi i større grad må ta situasjonen innover oss.
DB171017 Torbjørn Urfjell, direktør for Virke Produsentforeningen, mener det var problematisk at informasjonen ble hemmeligholdt, og sier han er glad TV 2 nå vil bidra til den offentlige debatten i større grad .
DA171017 Det er kurderne som i stor grad har ledet krigen mot gruppen Den islamsle staten ( IS ), den islamske staten, både i Irak og Syria, og nå vurderer de å erklære uavhengighet i selvstyreområdene.
DA171017 - Vi anbefaler både syklende og gående til i størst mulig grad å benytte seg av alternative traseer.
DA171017 - I Danmark, der 50 prosent av 16-åringene velger å gå dette ekstraåret, har det vist seg at disse ungdommene faktisk i større grad fullfører videregående opplæring - enn de som kommer direkte fra ungdomsskolen, forteller professor Thomas Nordahl, som er leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning ( SePU ) ved Høgskolen i Hedmark.
BT171017https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/JKVmb/Undersokelse-Dodsbrann-er-et-sosialt-problem_-ofte-relatert-til-rus - Vi fant at dødsbranner i stor grad er et sosialt problem, i alle fall når det gjelder omkomne som er under pensjonsalder, sier Christian Sesseng, forsker ved RISE Fire Resarch senter, til NRK.
AP171017https://www.aftenposten.no/osloby/i/x1lGQ/Farre-kjorer-bil-gjennom-bomringen-i-rushtiden-etter-at-prisene-ble-skrudd-opp Foreløpig har det i liten grad vært behov for dem, men vi følger med på trafikksituasjonen, sier kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter.
AP171017https://www.aftenposten.no/norge/i/W9QVK/Flere-skal-returneres-til-Nord--og-Vest-Afrika Det er derfor ønskelig å prioritere arbeidet mot dette området i enda større grad , forklarer Torkil Åmland ( Frp ), statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren, i en epost til Vårt Land.
AA171017 - Vi fant at dødsbranner i stor grad er et sosialt problem, i alle fall når det gjelder omkomne som er under pensjonsalder, sier Christian Sesseng, forsker ved RISE Fire Resarch senter, til NRK.
AA171017 Også frivillige organisasjoner trenger en viss grad av forutsigbarhet.
VG171016 Ytterligere stusselig er det at leker i Tyrol kunne blitt et utstillingsvindu for arbeidet med å gjøre det mindre monumentalt å søke om OL, ved at man i større grad enn før skal kunne benytte seg av eksisterende anlegg og infrastruktur.
VG171016 Flere « dype » kutt som « Hyde » og « Atic » kan tidvis savnes - de utgjør en verdifull kontrast til de enklere og mer direkte hymnene til trøblete kjærlighet som i stor grad okkuperer setlisten.
VG171016 Dette gjelder i høyeste grad også konserten i Nederlands hovedstad.
VG171016 VG mener : Norge har ikke i tilstrekkelig grad tatt innover seg det nye, digitale trusselbildet ¶
VG171016 Skolearbeid for eleven som sliter, gir mindre grad av mestring og mindre motivasjon enn skolearbeid gjør for andre elever.
VG171016 Hun hevder det norske samfunnet har gjennomført en så overdreven grad av demokratisk medbestemmelse at det norske samfunnet er blitt handlingslammet.
VG171016 Mer overbyggende, i hvilken grad har hvite mennesker, en utvilsomt mer privilegert del av verdens befolkning, et kollektivt ansvar for grupper vi personlig ikke har noe med å gjøre ?
SA171016 I denne konteksten må vi bidra til at elevene våre i større grad oppsøker skolehelsetjenesten.
NL171016 I Tromsø bor det mange samer, og det offentlige har i noen grad lyktes å få på plass tilbud.
NL171016 Det samiske samfunnet er ikke skrudd sammen slik, det er i høyeste grad et samfunn med høy grad av mobilitet, hvor samer tidvis bor i byer, tidvis i strøk som noen kaller distrikter, andre bor fast på et sted, og noen har flere bosteder.
NL171016 Det samiske samfunnet er ikke skrudd sammen slik, det er i høyeste grad et samfunn med høy grad av mobilitet, hvor samer tidvis bor i byer, tidvis i strøk som noen kaller distrikter, andre bor fast på et sted, og noen har flere bosteder.
DN171016 Dermed har Søreide i stor grad fullført sin del av arbeidet med Forsvarets langtidsplan.
DN171016 Analytikerne DN har vært i kontakt med venter ikke at situasjonen i Kirkuk vil påvirke DNO i særlig stor grad .
DN171016 - Vi kan forvente et kortsiktig prisfall i høst siden lakseoppdretterne i større grad har kontroll med lakselus.
DB171016 Deres arbeidsgivere, som i stor grad er offentlige institusjoner, vil kunne bekrefte at de holder det samme faglige nivå som andre psykologer.
DB171016 - Hvis begrunnelsen er pasientsikkerhet, som om ikke det skulle bety noe i Ungarn, må Helsedirektoratet kunne framlegge statistikk som viser at Budapest-psykologene i større grad enn norskutdannete psykologer er innklaget til Statens Helsetilsyn, sier Lars Swanstrøm.
DB171016 « Vi er forpliktet til å ivareta sikkerheten til våre gjester og våre ansatte, og vil fortsette med å forsikre oss om at vi overholder den høyeste grad av sikkerhet.
DB171016 I så fall vil jeg tro at det primært vil foregå i Irak - et land de i større grad har lokal forankring i - enn i Syria, sier Butenschøn.
DA171016 Begge sider i krigen om Kirkuk-området er derfor utrustet med amerikanske kjøretøy og våpen, og de har i stor grad fått samme opplæring av amerikanske instruktører og militære rådgivere.
DA171016 - Land der høyrepopulistiske eller høyreradikale partier over lengre tid har hatt en høy oppslutning på over ti prosent, har som regel ikke opplevd en høy grad av høyreekstrem vold, sier han til Dagsavisen.
DA171016 - Er det å forhindre høy grad av høyreekstrem vold, eller er det å forhindre at politikken flyttes for langt til høyre ?
DA171016 * Sverige, Tyskland, Storbritannia, Hellas, Italia og Spania skiller seg ut med høy grad av alvorlig høyreekstrem vold.
DA171016 * Ravndal har seks forklaringsfaktorer for mye høyreekstrem vold : Grad av innvandring, oppslutning til høyrepopulistiske eller høyreradikale partier, autoritært regime, sosioøkonomiske forhold, grad av venstreekstrem vold og innvandringskritikeres mulighet til å delta i offentlig debatt.
DA171016 * Ravndal har seks forklaringsfaktorer for mye høyreekstrem vold : Grad av innvandring, oppslutning til høyrepopulistiske eller høyreradikale partier, autoritært regime, sosioøkonomiske forhold, grad av venstreekstrem vold og innvandringskritikeres mulighet til å delta i offentlig debatt.
DA171016 * Norge har lav grad av høyreekstrem vold.
DA171016 Ved å organisere tjenestene etter en tillitsmodell, skaper vi større grad av kontinuitet og forutsigbarhet, som er vesentlig for at mennesker skal oppleve trygghet i sin hverdag.
DA171016 Allikevel velger han i stor grad å gå imot Lysters poetiske, stillfarende uttrykk, og det er en dissonans mellom scenepartiturets klang og forestillingen det har resultert i.
DA171016 - Land der høyrepopulistiske eller høyreradikale partier over lengre tid har hatt en høy oppslutning på over ti prosent, har som regel ikke opplevd en høy grad av høyreekstrem vold, sier han til Dagsavisen.
DA171016 - Er det å forhindre høy grad av høyreekstrem vold, eller er det å forhindre at politikken flyttes for langt til høyre ?
DA171016 * Sverige, Tyskland, Storbritannia, Hellas, Italia og Spania skiller seg ut med høy grad av alvorlig høyreekstrem vold.
DA171016 * Ravndal har seks forklaringsfaktorer for mye høyreekstrem vold : Grad av innvandring, oppslutning til høyrepopulistiske eller høyreradikale partier, autoritært regime, sosioøkonomiske forhold, grad av venstreekstrem vold og innvandringskritikeres mulighet til å delta i offentlig debatt.
DA171016 * Ravndal har seks forklaringsfaktorer for mye høyreekstrem vold : Grad av innvandring, oppslutning til høyrepopulistiske eller høyreradikale partier, autoritært regime, sosioøkonomiske forhold, grad av venstreekstrem vold og innvandringskritikeres mulighet til å delta i offentlig debatt.
DA171016 * Norge har lav grad av høyreekstrem vold.
DA171016 På nedsiden av Landfalløyabrua lå altså Gulskogen gård, og på oversiden av brua lå Rødskog og Rød, og litt lenger opp mot grensa til Eiker lå Lillemoen, Stormoen, Pukerud og Langum - alle navn vi kjenner igjen i større eller mindre grad i dagens bydel.
DA171016 Fotballen har i stor grad vært identiteten min og min store kjærlighet, men samtidig føles det godt å være ferdig.
BT171016https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/KQ8ey/Analytiker-spar-ti-ar-med-hoye-laksepriser - Vi kan forvente et kortsiktig prisfall i høst siden lakseoppdretterne i større grad har kontroll med lakselus.
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kAL2a/Uforstaelig-forslag-om-nedleggelse Kan hende bør det i større grad legges inn under Arbeidsdepartementets ansvarsområde ?
BT171016https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Vy6A3/Hvorfor-straffes-vi-for-a-jobbe-effektivt Det jobbes mye overtid, ofte ubetalt, for å unngå dette i størst mulig grad .
AP171016https://www.aftenposten.no/viten/i/r0nLe/Polfarer-Otto-Sverdrup-havnet-i-skyggen-av-Nansen-og-Amundsen Et fellestrekk ved de norske polarekspedisjonene er at de fremstilles som solskinnshistorier med høy grad av mestring i et kameratslig miljø.
AP171016https://www.aftenposten.no/viten/i/LvoeV/Ubrukelige-kvalitetsmal-i-forskningen--Oyvind-Osterud Strategisk tilpasning til dette er i økende grad nødvendig i konkurransen om vitenskapelige stillinger.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/wMVaM/Mens-vestlige-politikere-ble-traktert-med-russisk-kaviar-til-titusenvis-av-kroner-og-luksusturer_-kastet-regimet-kritikerne-i-fengsel Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner bruker regimet tortur i utstrakt grad , opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/wMVaM/Mens-vestlige-politikere-ble-traktert-med-russisk-kaviar-til-titusenvis-av-kroner-og-luksusturer_-kastet-regimet-kritikerne-i-fengsel Ifølge Amnesty bruker regimet tortur i utstrakt grad , opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.
AP171016https://www.aftenposten.no/verden/i/wMVaM/Mens-vestlige-politikere-ble-traktert-med-russisk-kaviar-til-titusenvis-av-kroner-og-luksusturer_-kastet-regimet-kritikerne-i-fengsel At Europas viktigste vaktbikkje for menneskerettigheter så enkelt og uhindret lot seg korrumpere angår oss alle i høyeste grad , sier Lindeman.
AA171016 Begge sider i krigen om Kirkuk-området er derfor utrustet med amerikanske kjøretøy og våpen, og de har i stor grad fått samme opplæring av amerikanske instruktører og militære rådgivere.
AA171016 Desertering straffes med opptil fem års fengsel, samt avskjed i unåde, tap av militær grad og all rett til lønn.
AA171016 Mobbing blir i dag først og fremst betraktet som et sosialt problem, men må i langt større grad også forstås som et helseproblem.
VG171015 Søkelyset har i stor grad vært rettet mot Kurz selv.
VG171015 Frihetspartiets gode oppslutning er i stor grad hjulpet av at immigrasjon, et tema partiet har « eid » i lange tider, har vært på toppen av agendaen i årets valgkamp.
VG171015 - Når jeg ser på brexit nå, var det til en viss grad en forløper til det som skjedde oss i USA.
VG171015 - Dette har i høyeste grad betydning for et land som Norge.
VG171015 - Tallene viser stor grad av forskjellsbehandling.
VG171015 - Politikerne viser stor grad av unnfallenhet under et skalkesjul av at de ikke kan blande seg inn i faglige vurderinger.
DB171015 Det blir sol fra morgenen og bra vær, før det kommer skyer og regn utover mandagskvelden, sier meteorolog Terje Alsvik Walløe, før han tilføyer at de kommende dagene i større grad preges av skyer.
DB171015 Hva gjelder hjernerystelsens grad av alvorlighet, er Brennemo uenig med TV 2 - og mener betegnelsen « mild » er en underdrivelse.
AA171015 Treningen skal i langt større grad gjennomføres der våre styrker er og opererer til vanlig, og ikke på egne øvingssentre.
SA171014 i høyeste grad er i favorittsjiktet til å vinne tittelen denne sesongen.
DB171014 i høyeste grad er i favorittsjiktet til å vinne tittelen denne sesongen.
DB171014 Disse inntektene kommer i stadig større grad fra investeringene oljefondet foretar, ikke direkte fra olje- og gassnæringen.
DB171014 Det er her Norge er på vei, ifølge Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea : Vi lever i stadig større grad av rentene på tidligere inntekter.
DB171014 Det gir en ressurs- og kostnadsbevissthet i de prosjektene vi går for, som skal sikre ønskede resultater i høyere grad og uønskede overraskelser i langt mindre grad , sier Pernille Siem Sandahl, adm. direktør i Lillelam, ifølge avisen.
DB171014 Det gir en ressurs- og kostnadsbevissthet i de prosjektene vi går for, som skal sikre ønskede resultater i høyere grad og uønskede overraskelser i langt mindre grad, sier Pernille Siem Sandahl, adm. direktør i Lillelam, ifølge avisen.
DA171014 - Men de vil at sosiale ytelser skal deles inn i ulike kategorier, der mest skal gå til østerrikere og EU-borgere, og i mindre grad til tredjelandsborgere, sier Vestli.
DA171014 Arbeiderforeningene ble oppløst, og hele bevegelsen døde i den grad at det ikke kom til å bestå noe bindeledd mellom Thranebevegelsen og den moderne arbeiderbevegelsen som utviklet seg i 1890-årene.
BT171014https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ni-mal-i-ellevill-Manchester-City-kamp---Det-beste-vi-har-gjort-siden-jeg-kom-hit-243754b.html i høyeste grad er i favorittsjiktet til å vinne tittelen denne sesongen.
AP171014https://www.aftenposten.no/verden/i/v415w/Alle-visste-at-han-samarbeidet-tett-med-n-av-verdens-mest-autoritare-stater-Likevel-valgte-norske-stortingsrepresentanter-ham-til-president Ifølge Amnesty bruker regimet tortur i utstrakt grad , opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.
AP171014https://www.aftenposten.no/norge/i/doR8X/Lordag-er-Ophelia-en-tropisk-kategori-3-orkan-Til-uken-treffer-restene-norskekysten For resten av Irland har advarselen nest alvorligste grad , fargekode oransje.
AP171014https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ni-mal-i-ellevill-Manchester-City-kamp---Det-beste-vi-har-gjort-siden-jeg-kom-hit-243754b.html i høyeste grad er i favorittsjiktet til å vinne tittelen denne sesongen.
VG171013 det ser vi med « The Voice » som i stor grad har vunnet familien, sier TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom til VG.
VG171013 - Oljekildene i Nord-Irak befinner seg i stor grad i dette området, så her har begge parter sterke materielle interesser.
VG171013 VG har fått bekreftet fra flere kilder med kjennskap til planens innhold, at den i stor grad bygger på forslaget som brigader Aril Brandvik presenterte før sommerferien.
VG171013 Ifølge VGs opplysninger kommer dette kuttet i stor grad i den planlagte nye hæravdelingen i Porsanger i Finnmark.
DN171013 Verdien på bitcoin blir i høy grad bestemt av asiatiske investorer, der interessen for digitale valutaer har vært mer utbredt.
DN171013 Noe av årsaken er at « det naturlige jordsmonnet er erstattet med artsfattig moldrik plen », samt at en terrengheving gjør at « saltvann i mindre grad flommer inn over områdene ved høyvann ».
DB171013 - Vi kan mene ting, men så er spørsmålet i hvor stor grad vi blir hørt og lyttet til.
DB171013 I henhold til en ny IOC-reform i Olympic Agenda skal det i framtiden legges mer til rette for at typiske vintersteder kan arrangere vinter-OL i større grad enn realiteten har vært den siste tiden.
DB171013 En britisk professor i kriminologi har uttalt at økningen i syreangrep i London kan ha med at kriminelle miljøer i større grad erstatter det å bære våpen med å bære etsende væsker.
DB171013 Det siste mener vi i høyeste grad at NRKs dekning var.
DB171013 Ingen satire kan utkonkurrere en så eklatant og utilsiktet presentasjon av poenget : moderne arbeidsliv består i økende grad av å prate om hva vi gjør og hvorfor, og i mindre grad av faktisk å gjøre det.
DB171013 Ingen satire kan utkonkurrere en så eklatant og utilsiktet presentasjon av poenget : moderne arbeidsliv består i økende grad av å prate om hva vi gjør og hvorfor, og i mindre grad av faktisk å gjøre det.
DB171013 Filmskaperen, som har vunnet tre Oscar-statuetter, legger til følgende om anklagene - som foreløpig i stor grad er konsentrert rundt 1990-tallet og starten av 2000-tallet : ¶
DA171013 En annen trend er at skisportsstedene i større og større grad også tilbyr andre aktiviteter enn bare løypekjøring.
DA171013 - Folk vil også i økende grad ha aktiviteter utenom skibakken.
DA171013 - Vi representerer nå de som sitter øverst ved bordet, men vegrer oss for i tilstrekkelig grad dele vår posisjon og vår velstand med andre.
DA171013 - Vi representerer nå de som sitter øverst ved bordet, men vegrer oss for i tilstrekkelig grad dele vår posisjon og vår velstand med andre.
AP171013https://www.aftenposten.no/norge/i/E337A/Forsvaret-far-nye-artillerivogner Etter det VG erfarer skal langtidsplanen i stor grad bygge på forslaget som brigader Aril Brandvik presenterte før sommerferien.
AP171013https://www.aftenposten.no/kultur/i/q2lz1/Kulturbudsjett-kjemisk-fritt-for-nytenkning--Sarah-Sorheim Budsjettets hovedretning den samme som i de tre forrige : Vi skal fortsatt ha en stor grad av offentlig finansiering av kultur, men virksomheten må i større grad lønne seg, og feltet må finne flere finansieringskilder enn det offentlige.
AP171013https://www.aftenposten.no/kultur/i/q2lz1/Kulturbudsjett-kjemisk-fritt-for-nytenkning--Sarah-Sorheim Budsjettets hovedretning den samme som i de tre forrige : Vi skal fortsatt ha en stor grad av offentlig finansiering av kultur, men virksomheten må i større grad lønne seg, og feltet må finne flere finansieringskilder enn det offentlige.
AA171013 Etter det VG erfarer skal langtidsplanen i stor grad bygge på forslaget som brigader Aril Brandvik presenterte før sommerferien.
VG171012 Smedsrud forteller at varmemengden som « polynyaen » i Weddellhavet fører opp fra havdypet til overflaten er omtrent like mye varme som kreves for å varme opp hele atmosfæren med en grad .
VG171012 - Hvis vi hadde klart å ta den varmen og fordelt den jevnt utover i atmosfæren ville oppvarmingen være i størrelsesorden 1 grad , det er en enormt stor varmemengde.
VG171012 Men LO påpeker at dette i liten grad gjenspeiler seg i økende eksport eller investeringer.
VG171012 At arbeidsledigheten går ned skyldes i stor grad at de ikke lenger regnes som en del av arbeidsstyrken.
DN171012https://www.dn.no/nyheter/2016/11/15/1733/Politikk/vil-kappe-tesla-stotte ¶ Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen ( Ap ) mener tiden er inne for at ikke staten skal subsidiere Tesla-kjøpere i like stor grad som før.
DN171012 - Dette er i stor grad nyutdannede mennesker som vi gjerne skulle beholdt.
DN171012 - Dette er i stor grad nyutdannede mennesker som vi gjerne skulle beholdt.
DN171012 Flere norske økonomer mener Jensen burde benyttet den økonomiske bedringen til å begrense bruken av oljepenger over statsbudsjettet i langt større grad enn det neste års budsjettforslag legger opp til.
DB171012 - Vi har spillere med fysikk og kontringsstyrke i større grad enn det forrige U21-landslaget, som hadde flere små og tekniske spillere.
DB171012 - Prisene vil imidlertid forbli flate utover 2020 dersom man i større grad får investeringer i desentralisert produksjon og lagring, som solkraft og batterilagring.
DB171012 - Dette er i stor grad nyutdannede mennesker som vi gjerne skulle beholdt.
DB171012 ¶ BLIR UTSATT FOR VOLD : Kvinner blir i større grad enn menn utsatt for vold på jobben, viser en rapport.
DB171012 Kvinner opplever fysisk vold, ydmykende oppførsel, uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering og utskjelling i større grad enn menn, viser rapporten.
DB171012 Det er gjerne kvinner som jobber i helse - og sosialyrker og politiet som i størst grad rapporterer om fysisk vold.
DB171012 - Det er kutt i aller høyeste grad selv selv om det er lagt opp til å bruke mer penger.
DB171012 Ja, det var en form for dugnad som involverte frivillige og lokalbefolkningen i stor grad , og som viste at lokalstyre er en mer smidig og effektiv organisasjon i slike situasjoner enn det tungrodde sentralbyråkratiet.
DA171012 - Nybygg vil tilføre oss 1400 ekstra kvadratmeter, og gi rom og et lokale med høyeste grad av sikkerhet, tilpasset dagens internasjonale krav, sier Madsen.
DA171012 Men kanin er omfattet, fordi de i stor grad avles på grunn av pelsen som brukes av mange motehus fortsatt.
DA171012 Kvinnene rapporterer i større grad enn norske menn om ¶ * fysisk vold ¶ * ydmykende oppførsel ¶ * uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering ¶ * utskjelling ¶
DA171012 Ansatte i de tradisjonelt kvinnedominerte helse- og sosialyrkene og i politiet er de som i størst grad rapporterer om fysisk vold, ifølge norske data i Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra Statistisk sentralbyrå.
DA171012 Tillitsvalgt for overlegene hos Vestre Viken mener Helfo i altfor liten grad har gitt tilbakemelding og veiledning før de valgte å politianmelde helseforetaket Vestre Viken for grovt bedrageri.
AP171012https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GoRv4/Siv-Jensen-spar-30000-nye-jobber-neste-ar Departementet friskmelder i stor grad norsk økonomi etter sjokket fra fallet i oljeprisen sommeren 2014.
AP171012https://www.aftenposten.no/norge/i/OGG93/Opptil-200-ma-ga-i-UDI - Dette er i stor grad nyutdannede mennesker som vi gjerne skulle beholdt.
AA171012 Han sier at tiltaket kommer etter at det ble oppdaget at irakiske styrker i økende grad blir utplassert og er i bevegelse ved frontlinjen der peshmerga-styrkene står.
AA171012 Også i fortsettelsen kommer KrF og Venstre til en viss grad å samordne seg i forhandlingene med regjeringspartiene Høyre og Venstre.
AA171012 I den grad de gjør det, er det på en fleipende måte.
AA171012 - Dette er i stor grad nyutdannede mennesker som vi gjerne skulle beholdt.
AA171012 Også neste år har regjeringen funnet rom til å gi flere milliarder kroner i skattelettelser - men i mindre grad enn i de fire foregående årene.
AA171012 Også neste år har regjeringen funnet rom til å gi flere milliarder kroner i skattelettelser - men i mindre grad enn i de fire foregående årene.
AA171012 Det kan i stor grad tilskrives flere tiår der bilen har blitt regnet som landets fremste nyttekjøretøy og prioritert deretter, mens sykkelen ble plassert i bås med resten av de myke trafikantene, slik at syklende og gående måtte dele areal og infrastruktur.
AA171012 Kunstnere blir i større grad sett på som produsenter, med til følge at publikum i større grad blir betraktet som konsumenter.
AA171012 Kunstnere blir i større grad sett på som produsenter, med til følge at publikum i større grad blir betraktet som konsumenter.
VG171011 Reformen han snakker om, innebærer at Spania i grunnloven erklæres som en føderalstat, som vil gi Catalonia større grad av indre selvstyre enn de har i dag, sier Buck.
VG171011 Kvinnen jeg i det øyeblikket gikk hånd i hånd med fikk dette ikke med seg i like stor grad .
VG171011 Hvordan vi oppfatter vår omverden er i stor grad preget av vårt indre.
VG171011 Men vi bør nok rette innsatsen også i større grad mot gjengangere over 18 år.
VG171011 Han mener i liten grad å være preget av hendelsen syv måneder senere.
VG171011 Rettssakene endte med i langt større grad å handle om hvem fremfor hvordan.
SA171011 - Utetiden i norske barnehager brukes i stor grad til lek og frilek med voksne som i liten grad er engasjerte, deltagende, utfordrer eller motiverer barna i deres aktivitet.
SA171011 - Utetiden i norske barnehager brukes i stor grad til lek og frilek med voksne som i liten grad er engasjerte, deltagende, utfordrer eller motiverer barna i deres aktivitet.
SA171011 - De voksne er i liten grad engasjerte og deltagende.
NL171011 " Nettverket er oppkalt etter mineralet smaragd, en grønn edelstein som i liten grad har hatt noen nyttig bruk, vesentlig har den vært utvunnet til pynt og statussymbol for folk som har alt for mye penger.
DN171011 Tvisten var « maskinskatt » - i hvilken grad verdiene av maskinene i et produksjonslokale skal regnes inn i den taksten kommunen legger til grunn for beregning av eiendomsskatt.
DN171011 - Instinktene fortalte meg da at én-til-én-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
DB171011 Undersøkelser viste at skaden ikke var leget i tilstrekkelig grad .
DB171011 Det er nemlig vanskeligere å sanke mange poeng i ubetydelige privatlandskamper enn i tellende landskamper, rett og slett fordi viktige kamper vektlegges i større grad .
DB171011 Aftenposten skriver videre at prisøkningen delvis kommer som reaksjon på bekymring og irritasjon over at elbilfordelene i stor grad tilfaller velstående Tesla-eiere i Oslo-området.
DB171011 Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere.
DB171011 Her er den kornfôret med en fôrsammensetning av hovedsakelig mais, korn og høy, som gir kjøttet ekstra smak og en høy grad av fettmarmorering.
DA171011 Også er jeg spent på i hvilken grad regjeringen tar inn over seg at de fire største partiene har gått inn for målet om å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP.
BT171011https://www.bt.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Utetiden i norske barnehager brukes i stor grad til lek og frilek med voksne som i liten grad er engasjerte, deltagende, utfordrer eller motiverer barna i deres aktivitet.
BT171011https://www.bt.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Utetiden i norske barnehager brukes i stor grad til lek og frilek med voksne som i liten grad er engasjerte, deltagende, utfordrer eller motiverer barna i deres aktivitet.
BT171011https://www.bt.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - De voksne er i liten grad engasjerte og deltagende.
AP171011https://www.aftenposten.no/verden/i/j67PL/Katalanerne-er-ikke-de-eneste-som-onsker-uavhengighet-Her-er-atte-mulige-nye-stater Flere målinger, etter Brexit-seieren, har vist at skottene i langt større grad støtter løsrivelse fra Storbritannia.
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Solberg--Forkastelig-kampanje-av-Human-Rights-Service Hun valgte å understreke at posten HRS får midler fra, bevilges for å berike demokratiet med stemmer og holdninger som ellers ikke ville nå fem i samme grad .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/JVgW4/Frp--Human-Rights-Service-uvurderlig-i-innvandringsdebatten Hun valgte å understreke at posten HRS får midler fra, bevilges for å berike demokratiet med stemmer og holdninger som ellers ikke ville nå fem i samme grad .
AP171011https://www.aftenposten.no/norge/i/1mQnX/Ekspert-pa-unge-med-adferdsproblemer--Enetiltak-gir-falsk-trygghet - De private vurderer i mindre grad om tiltaket passer ungdommen.
AP171011https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Utetiden i norske barnehager brukes i stor grad til lek og frilek med voksne som i liten grad er engasjerte, deltagende, utfordrer eller motiverer barna i deres aktivitet.
AP171011https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Utetiden i norske barnehager brukes i stor grad til lek og frilek med voksne som i liten grad er engasjerte, deltagende, utfordrer eller motiverer barna i deres aktivitet.
AP171011https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - De voksne er i liten grad engasjerte og deltagende.
AA171011 - Vi tror dette handler om solingsvaner hos disse kvinnene - at de i mindre grad enn både de normalvektige kvinnene og overvektige menn eksponerer seg og kroppen sin ute i sola, sier Stenehjem.
VG171010 Det har til en viss grad vært utprøvd tidligere.
VG171010 Zidane : - Ødegaard kan bidra i større grad
VG171010 Hvilket bringer meg til en tredje innvending : Det er mildt sagt overraskende at verken forfatter eller forlag har sett nødvendigheten av et skikkelig kilderegister i en bok som i så stor grad støtter seg til « harde fakta ».
VG171010 De harde tidene har i stor grad styrket separatistenes sak.
VG171010 7,5 millioner katalanere har allerede i stor grad selvstyre.
VG171010 Når utrygghetsfølelse skal vektlegges i vurderingen, er det naturlig at domstolene vektlegger hunders rase og størrelse, da større hunder kan skremme folk i større grad enn de mindre.
VG171010 De er i større eller mindre grad varslet på forhånd og kunne vært avverget.
VG171010 Det skyldes i stor grad at de befinner seg i ulike deler av arbeidsmarkedet.
VG171010 - Dette viser at norske institusjoner i stor grad har evnet å gi utdanning og sosialisering som løfter barn av innvandrere sosialt.
NL171010 Noe som er rart da de som kjenner frimureriet fra innsiden sier at en må være svært aktiv i ordenen for å inneha og beholde en slik grad .
NL171010 grad ( Høyst lysende Salomos betrodde broder ) synes å spille noen rolle.
NL171010 I en tid hvor de amerikanske gigantene Facebook og Google sluker stadig mer av den digitale annonsekaka, er det abonnementsinntektene som i økende grad skal sikre arbeidsplassene i norske mediehus.
NL171010 I Russland står trålerne for det aller meste av torskefangstene og førstehåndsverdien tilfaller i stor grad trålredere i Murmansk.
FV171010https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Utetiden i norske barnehager brukes i stor grad til lek og frilek med voksne som i liten grad er engasjerte, deltagende, utfordrer eller motiverer barna i deres aktivitet.
FV171010https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - Utetiden i norske barnehager brukes i stor grad til lek og frilek med voksne som i liten grad er engasjerte, deltagende, utfordrer eller motiverer barna i deres aktivitet.
FV171010https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Norsk-forskning-om-barnehager-De-aller-minste-barna-sitter-for-mye-i-sandkassen-10668b.html - De voksne er i liten grad engasjerte og deltagende.
DN171010 Tanken er at tiltaket kan ha en viss suksess fordi det er de mektige elitene som i størst grad blir skadelidende, og dermed kan utøve press på egne myndigheter.
DN171010 President Donald Trump må være mer tilbakeholden og makten hans må begrenses i større grad , mener den republikanske senatoren Bob Corker ifølge nyhetsnettstedet Axios.
DB171010 I den grad man kan ha kontroll, føler jeg at vi har rimelig kontroll.
DB171010 Det dreide seg trolig i stor grad om feil sliping av skiene.
DB171010 Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere.
DB171010 - Jemen er verdens verste humanitære katastrofe, og er i stor grad menneskeskapt.
DB171010 Human Rights Service ( HRS ) er kanskje den fremste aktøren som i sin tid ga inntrykk av å vokse ut av en oppriktig kamp for kvinners rettigheter, men som i økende grad har framstått som en mer rendyrket innvandringsfiendtlig aktør.
DA171010 Vi får se hvor mye spilletid de får og i hvilken grad vi kan bruke dem, ser Ronny Deila til Dagsavisen.
DA171010 Folk velger, til en viss grad , selv hvor mye de vil jobbe.
DA171010 Dette kan ikke politikerne styre i veldig sterk grad , sier Brasch, og oppsummerer : ¶
DA171010 - Man kan bidra til inndekning ved å redusere innsatsen på andre områder, øke folks betaling for offentlige tjenester, finansiere veiprosjekter i større grad med bompenger, eller øke de kommunale eiendomsskattene, sier von Brasch.
DA171010 I stedet har de i stor grad talt om valget, om valgresultatet og til og med om Arbeiderpartiets evaluering, kontret Arbeiderpartiets Sverre Myrli, og påpekte at også alle partiene på borgerlig side tapte i oppslutning i valget.
DA171010 Videre viste tallene at store virksomheter i Norge, som har over 100 millioner i omsetning, i større grad har definert sine konkurransefortrinn enn øvrige virksomheter.
DA171010 I tillegg ser vi at virksomheter i Oslo, i større grad enn virksomheter i landet forøvrig, har definert sine konkurransefortrinn.
DA171010 Jeg er nok litt mer distriktsvennlig når det gjelder veier, og i mindre grad opptatt av veiutbygging i sentrale strøk, sier Nævra.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-holder-pusten-for-skjebnemotet-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania I dag har regionen en betydelig grad av autonomitet, men det er en sterk bevegelse for enda mer selvstyre og til og med løsrivelse.
AP171010https://www.aftenposten.no/verden/i/0PwmA/De-er-bekymret-for-planer-om-losrivelse-En-stor-andel-av-Catalonias-innbyggere-vil-forbli-en-del-av-Spania I dag har regionen en betydelig grad av autonomitet, men det er en sterk bevegelse for enda mer selvstyre og til og med løsrivelse.
AA171010 IMF har også notert seg at lønningene i liten grad presses oppover til tross for høy sysselsetting og lav arbeidsledighet i mange vestlige land. ( ©NTB ) ¶
VG171009 - Dette er en forferdelig tragedie og et uerstattelig tap, sier Aleksej Miller, konsernsjef i Gazprom, selskapet som i stor grad finansierer Zenits voldsomme satsing.
VG171009 For UEFA gjelder det også å gjenvinne kontrollen, den som til en viss grad har havnet hos fotballagenter og andre som planlegger treningskamper, der pengene går til mange andre enn de som styrer fotballen.
VG171009 han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen.
VG171009 Dietrichson presiserer at det er mangelfullt regulert i norsk lovverk i hvilken grad man kan bruke bevismateriale innhentet i utlandet.
SA171009https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Slik-er-den-kronglete-omveien-som-kan-gi-Norge-EM-spill-243538b.html Målet er at den helt nye turneringen i stor grad skal erstatte vennskapskampene, som ikke lenger fenger publikum eller TV-seerne.
SA171009 Målet er at den helt nye turneringen i stor grad skal erstatte vennskapskampene, som ikke lenger fenger publikum eller TV-seerne.
NL171009 Store statlige etableringer har i betydelig grad gjort Tromsø til det byen er i dag.
NL171009 Mobbing blir i dag først og fremst betraktet som et sosialt problem, men må i langt større grad også forstås som et helseproblem.
DN171009 Oljekartellet har den siste tiden i stor grad klart å etterleve produksjonskuttene som de ble enige om i november i fjor, og oljeprisen har også den siste tiden stabilisert seg på et litt høyere nivå enn før, i tråd med hva Opec ønsker.
DN171009 Han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen.
DB171009 Et eget pensjonsfond vil i større grad prøve å lykkes godt, ikke å unngå å dumme seg ut, slik sentralbanker gjerne tenker, utdypet han overfor Finansavisen.
DB171009 Artikkelen bygger på Vegvesenets ferske rapbygger port « Nasjonalt Sykkelregnskap 2016 » ( som til tross for navnet, i stor grad på tall fra 2013/2014 ), og gjentar i ingressen at « Vi sykler mye mindre enn i 1992 ».
DB171009 Man må å undre seg over i hvilken grad dette er et problem som bør løses gjennom lovgivning.
DB171009 Det sier sikkert mer om meg enn om Intility, men understreker samtidig noe av poenget med å bruke millioner av kroner på å få navnet sitt på et stadion : Fra nå av begynner navnet i økende grad å feste seg i min og mange andres underbevissthet.
DA171009 Kampene i nasjonsligaen erstatter i stor grad « privatlandskampene ».
DA171009 Det kommer man kanskje i mindre grad til å gjøre i nasjonsligaen.
DA171009 Bortfallet av privatlandskampene betyr også at landslagssjef Lagerbäck i mindre grad kan tillate seg å eksperimentere med nye spillere til kommende landslagssamlinger.
DA171009 Og jeg som liker en god fiksjon, synes denne fortellingen også viser i hvor stor grad kjærligheten må være en fiksjon, en fantasi.
DA171009 Og det tydeliggjør i hvor stor grad nettopp fantasien påvirker følelser og relasjoner, og at den moderne kjærligheten ikke bare er en vandring fra forhold til forhold, men også fra fantasi til fantasi.
DA171009 Et av både romanens og forestillingens sentrale spørsmål er « Hva er kjærlighet ? », og fortellingen om Timmy og Jon inviterer i høyeste grad til videre refleksjon omkring vår samtids forhold til parforholdet, forelskelsen og kjærligheten.
BT171009https://www.bt.no/100Sport/fotball/Slik-er-den-kronglete-omveien-som-kan-gi-Norge-EM-spill-243538b.html Målet er at den helt nye turneringen i stor grad skal erstatte vennskapskampene, som ikke lenger fenger publikum eller TV-seerne.
AP171009https://www.aftenposten.no/verden/i/OG3vA/Bitter-ordkrig-mellom-Trump-og-republikaner-toppen-Corker Han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen, hevder Trump.
AP171009https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Slik-er-den-kronglete-omveien-som-kan-gi-Norge-EM-spill-243538b.html Målet er at den helt nye turneringen i stor grad skal erstatte vennskapskampene, som ikke lenger fenger publikum eller TV-seerne.
AA171009 Han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen.
AA171009 Han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen.
AA171009 Han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen, hevder Trump.
VG171008 Zidane : - Ødegaard kan bidra i større grad
VG171008 Vedkubber av furu utgjør i stor grad kulissene, med det forlokkende ordet " Moskva " som bakteppe.
VG171008 Som i Tsjekhovs " Kirsebærhagen " tilhører karakterene i vesentlig grad de høyere samfunnslag ; mennesker som ikke vet hvordan de skal mestre nye tider - og nye sider av livet.
VG171008 I stor grad har regissør Morten Borgersen posisjonert dosene med stø hånd, selv om flyten i enkelte scener får seg en bråstopp i blant.
VG171008 De er i større grad representanter for holdninger enn personer ; det er idealisme og fremtidshåp satt opp mot nøktern glede over det man faktisk har.
VG171008 han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen, tvitret Trump.
NL171008 Den første av disse ble inngått i 1919 og reduserte i betydelig grad svenske samers beiteadgang i Norge.
DN171008 han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen, tvitret Trump.
DB171008 Per dags dato er Catalonia å regne som en autonom enhet, noe som gjør at de har stor grad av selvstyre.
DB171008 Han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen », tvitret Trump.
DA171008 han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen », tvitret Trump.
AP171008https://www.aftenposten.no/verden/i/mXgzv/Republikansk-senator-Det-hvite-hus-er-blitt-en-barnehage-for-voksne Han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen, tvitret Trump.
AP171008https://www.aftenposten.no/osloby/i/bERP5/I-Oslos-bygarder-skjuler-det-seg-mange-gjemte-dekorasjoner - I hvilken grad bevares originalen ?
AP171008https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/agRM7/Kort-sagt_-mandag-9-oktober Ikke bare kanaliseres milliardene bort fra kjeltringers samfunnsskadelige forretningsmetoder, bruken kan til en viss grad kontrolleres med antall salgssteder og høye avgifter, slik vi har det med sprit.
AA171008 han er også i stor grad ansvarlig for den forferdelige Iran-avtalen, tvitret Trump.
AA171008 Jeg savner heller at de i større grad setter preg på debatten og utviklingen.
VG171007 - Vi ser at kommunene i stor grad bruker private aktører, og vi jobber nå med å utarbeide en presisering av regelverket.
DB171007 Spørreundersøkelsene Milkman sendte ut i 1995 og 1997 viste imidlertid også at ungdommene som i liten grad brukte rusmidler delte visse karakteristikker : De drev aktivt med organiserte fritidsaktiviteter, tilbrakte mer tid med foreldrene sine per uke, de følte seg sett på skolen, og de brukte ikke kveldene utendørs.
DB171007 Den enkelte familie må i stor grad hevde og forsvare sin materielle og sosiale posisjon.
DB171007 « Det er derfor usikkert (... ) hvilken grad det kan dokumenteres at de norske EØS-midlene bidrar til sosial og økonomisk utjevning », skrev Riksrevisjonen.
DB171007 Homoseksualitet, og homostøtte, har i stor grad blitt ensbetydende med « norskhet » og « vestlighet ».
DB171007 De norske EØS-midlene styres i stor grad mot det sivile samfunnet, altså NGO-ene.
DB171007 ABBA-profilen mener nemlig at MGP i dag er preget av staffasje i for stor grad , slik at fokuset forsvinner fra musikken og dens formidlingspotensial.
DA171007 Han er mer relevant enn Gilmour i 2017, men lever også i høy grad på gamle bedrifter.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/OwR9l/Harvey-Weinstein-tar-permisjon-pa-ubestemt-tid-etter-avsloringer-om-seksuell-trakassering Partiet, som i stor grad profilerer seg på å være progressive i kvinnesaker, prøver dermed å distansere seg fra Weinstein, skriver nyhetsbyrået AP.
AP171007https://www.aftenposten.no/verden/i/OwR9l/Harvey-Weinstein-tar-permisjon-pa-ubestemt-tid-etter-avsloringer-om-seksuell-trakassering Flere kvinner har i intervjuer beskrevet episoder som går inn i samme mønster med varierende grad av upassende oppførsel.
AP171007https://www.aftenposten.no/norge/i/4MM06/Ingunn-fikk-en-telefon-fra-politiet-Et-seksuelt-bilde-av-barnet-hennes-14-sirkulerte-i-ungdomsmiljoet- Men jeg tror det i stor grad er ubetenksomhet som er årsaken.
AP171007https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/qG4jm/Hvorfor-er-innvandring-sa-vanskelig-a-diskutere--Kristin-Clemet Nestleder Hadia Tajik sa i Klassekampen denne uken at Arbeiderpartiet i større grad må diskutere innvandring.
AA171007 Men småpotetene som før gikk rett i grisebingen, er blitt satt pris på i økende grad .
VG171006 Terje Liverød mener at problemene i argentinsk fotball i stor grad skyldes ledelsen.
VG171006 Og jeg tror vi skal greie å ansvarliggjøre dem i langt større grad .
SA171006 - I stedet mener jeg at pengene i større grad bør fordeles nedover i divisjonene, sier Wikestad.
NL171006 En gradvis utfasing av Troms fylkeskommune over en periode på noen år, med en administrasjon helt nord vil være en raus håndsrekning til et Finnmark som trenger disse arbeidsplassene i langt større grad .
NL171006 Det skjer i altfor stor grad at nynorskbrukere ikke får oppfylt rettighetene sine, og mange ender opp med å bytte målform.
NL171006 Det som savnes er at de nordnorske erfaringene i liten grad reflekteres i sentral politikk, og altså i liten grad ser ut til å reflekteres i fylkeskommunens arbeid.
NL171006 Det som savnes er at de nordnorske erfaringene i liten grad reflekteres i sentral politikk, og altså i liten grad ser ut til å reflekteres i fylkeskommunens arbeid.
DN171006 Økokrim bruker i økende grad digitale bevis i sine saker.
DB171006 NRK bør bidra til at andre aktører lykkes bedre, for eksempel ved deling av det som skapes i større grad , eller at NRKs arkiver bør tilgjengeliggjøres, sier han.
DB171006 Sangene de kjenner best til er de som i stor grad defineres av et kommersielt marked i utlandet, sier Bergroth-Plur.
DA171006 I fjor sommer foreslo Sykehuset Østfold i en dialog med UDI at ankomstsenteret på sikt bør kunne benyttes som et nasjonalt beredskapssenter, noe det allerede i stor grad er rigget for.
AP171006https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Liverpool-og-United-krever-mer-av-den-gigantiske-TV-potten---Ikke-smart_-mener-TV-2-ekspert-243393b.html - I stedet mener jeg at pengene i større grad bør fordeles nedover i divisjonene, sier Wikestad.
AA171006 Det indiske luftforsvaret har vært rammet av mange ulykker de siste årene, noe som i stor grad forklares med aldrende fly og helikoptre produsert i Sovjetunionen.
AA171006 En rapport fra Nova viser at tenåringer i økende grad utsetter hverandre for seksuell vold, og det er også flere voldtekter utført av svært unge.
VG171005 Nullen sprakk allerede etter åtte minutter, og dermed fikk aldri San Marino sjansen til å beleire egen 16-meter i særlig grad .
VG171005 Ishiguro har skrevet sju vektige romaner som til tross for en ytre ulikhet alle har den samme kjernen av noe dypt menneskelig, samtidig som han forteller en historie som griper tak i leseren og holder henne i et mildt og kjærlig, men i aller høyeste grad fast, grep, sier redaktøren som har møtt Ishiguro flere ganger.
VG171005 Groruddalsatsningen handlet mest fasadeforbedring, men de tok i liten grad tak i de dype strukturelle faktorene.
VG171005 I kartleggingen går det frem at 142 skoler har innrapportert praksis med bruk av videkameraer i større eller mindre grad .
VG171005 - Dere greier i stor grad bare å ta sjåførene ; få bakmenn ?
SA171005 Han peker på flere årsaker til at seertallene fra Eliteserien ikke tar av, på tross av at storlagene nå i langt større grad vises på åpne kanaler.
FV171005https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Brann-og-Rosenborg-pa-apne-TV-kanaler-har-ikke-fort-til-seerboom-243312b.html Han peker på flere årsaker til at seertallene fra Eliteserien ikke tar av, på tross av at storlagene nå i langt større grad vises på åpne kanaler.
DN171005 Et syn ble fremmet om at forholdene i økende grad talte for at intensiteten i den støtten pengepolitikken kan tilpasses, og kan gi en mulighet til å skalere ned verdipapirkjøpsprogrammet.
DB171005 Dessuten ble de i økende grad utsatt for represalier for fluktforsøkene.
DB171005 Han tror politikerkorpset nå er klar over at de i større grad må forholde seg til et normalt budsjett, slik som land uten olje.
DB171005 - Det blir i større grad et spørsmål om prioritering.
DB171005 Dersom målet er at flere mennesker skal få sine rettigheter respektert er det nærmest utelukket at dette vil skje dersom Norge velger høylytt å kritisere, avbryte næringslivssamarbeid eller bryte all kontakt med alle verdens land som i større eller mindre grad bryter menneskerettighetene.
DA171005 Til nå har presentasjonen av det homofile miljøet i veldig stor grad vært preget av menn.
DA171005 I større grad enn forgjengeren føles dette som en drømmereise, der hovedpersonen beveger seg døsig rundt som en søvngjenger, og det meste sies mellom lange, ladede pauser.
DA171005 - Ja, der er det til en viss grad nytteløst.
BT171005https://www.bt.no/100Sport/fotball/Brann-og-Rosenborg-pa-apne-TV-kanaler-har-ikke-fort-til-seerboom-243312b.html Han peker på flere årsaker til at seertallene fra Eliteserien ikke tar av, på tross av at storlagene nå i langt større grad vises på åpne kanaler.
AP171005https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/bRPbB/Kunnskapsministeren-vil-sjekke-pengestrommen-i-private-barnehager Grad av lånefinansiering av barnehager.
AP171005https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Brann-og-Rosenborg-pa-apne-TV-kanaler-har-ikke-fort-til-seerboom-243312b.html Han peker på flere årsaker til at seertallene fra Eliteserien ikke tar av, på tross av at storlagene nå i langt større grad vises på åpne kanaler.
AA171005 Man må også i større grad enn før ta hensyn til at hyttekjøpet kan låse økonomien, og gjøre det vanskeligere å låne mer på bolig etterpå, sier Reite.
AA171005 De som kjøper hytte litt mer som et innfall har trolig høy grad av gjeldsfinansiering, men de som har forberedt hyttekjøp lengre, og kanskje også satt av midler til det er ubekymret for å kjøpe.
AA171005 Etterretning kan til en viss grad avverge terrorangrep.
VG171004 Nabolaget består av i stor grad av unge karrieremennesker.
VG171004 Vi har ingen aktiviteter rettet mot disse, og - i motsetning til BN-bank - markedsfører vi heller ikke forbrukslån i kanaler hvor disse i stor grad er tilstede, så som Facebook eller andre sosiale medier.
SA171004 - Vi har godtatt hans forklaring om hvordan stoffet kom i systemet hans, og har kommet til at han ikke har betydelig grad av ansvar for bruddet på antidopingreglene.
NL171004 Den frivilligheten som nå skal sikre « bærekraftige omsorgstjenester », ser i mindre grad ut til å skulle være basert på frivillige, ideelle organisasjoner.
DN171004 Det vil si fedme i grad to eller tre, noe som er en kroppsmasseindeks på mer enn 35 eller 40.
DN171004 * 6,7 prosent av kvinner har fedme grad to eller tre, hvor KMI er over 35 eller 40.
DN171004 Disse er i overveiende grad medarbeidere som innplasseres i nyhetsturnuser med kvelds- og helgearbeid og derfor skal lønnes med utgangspunkt i 35,5 timers uke.
DB171004 Men årsaken til at vi har så mye kontanter skyldes i større grad at vi ikke har funnet selskaper vi har lyst til å investere i, forklarer Holta til Finansavisen.
DB171004 Ikke bare ved å gå for en tradisjonell form, men også for å velge en kunstner som i liten grad utfordrer formen, sier Maria Horvei.
DB171004 Hovdenakk mener Damhaug topper det hele med en dose psykiatri « som i litt for stor grad tangere grensen til det spekulative ».
DA171004 Folk ser ut til å ha en sterkere grad av resiliens mot den type handlinger, sier han.
DA171004 favorittføde : Lundefuglen, her med tobis i nebbet, er blant sjøfuglene som i stor grad er avhengig av dette fiskeslaget.
DA171004 Det vil si fedme i grad to eller tre, noe som er en kroppsmasseindeks på mer enn 35 eller 40.
DA171004 favorittføde : Lundefuglen, her med tobis i nebbet, er blant sjøfuglene som i stor grad er avhengig av dette fiskeslaget.
DA171004 - Arbeiderpartiet, sosialdemokrater og hele venstresiden i sin bredde må i mye større grad ta opp og få til løsninger som sikrer at folk faktisk har de rettighetene de trenger.
AP171004https://www.aftenposten.no/verden/i/OwAK1/Han-drepte-og-forfulgte-millioner-Na-er-hans-ugjerninger-glemt-av-mange-unge-russere Nye russiske skolebøker fremstiller i stor grad Stalin som en helt som reddet Russland fra Hitler.
AP171004https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Britisk-tennisspiller-testet-positivt-pa-kokain-243302b.html - Vi har godtatt hans forklaring om hvordan stoffet kom i systemet hans, og har kommet til at han ikke har betydelig grad av ansvar for bruddet på antidopingreglene.
AA171004 - Arbeiderpartiet, sosialdemokrater og hele venstresiden i sin bredde må i mye større grad ta opp og få til løsninger som sikrer at folk faktisk har de rettighetene de trenger.
VG171003 - Normalt sett hadde Loberto vært ute av døra på stadion for lenge siden, men siden de nå forsøker å ha en viss grad av kontinuitet, er han her fortsatt, sier sportskommentator Erik Pedersen i Fredriksstad Blad - og mener FFK gjør rett i å beholde treneren og ledelsen.
VG171003 Det er ganske klart at media og politikere i USA fokuserer på den islamistiske trusselen, og i stor grad ignorerer det det som heter « homegrown terrorism ».
SA171003https://www.aftenbladet.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html De mente man i større grad måtte ta hensyn til de politiske signalene man hadde fått fra kulturdepartementet.
SA171003 De mente man i større grad måtte ta hensyn til de politiske signalene man hadde fått fra kulturdepartementet.
DB171003 Når domstolen går på akkord med helt grunnleggende prinsipper om møtekultur ( som « ikke å avbryte », kun snakke når « man får ordet », være hyggelig og « veloppdratt », « holde seg til saken i mest mulig grad » må dette påtales ), sier han.
DA171003 Høysiloer finnes ikke i særlig grad , da vi i dag oppbevarer høyet i plastballer, eller i det som på slang heter « traktoregg ».
DA171003 Høysiloer finnes ikke i særlig grad , da vi i dag oppbevarer høyet i plastballer, eller i det som på slang heter « traktoregg ».
BT171003https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html De mente man i større grad måtte ta hensyn til de politiske signalene man hadde fått fra kulturdepartementet.
AP171003https://www.aftenposten.no/osloby/i/qGdLg/Ma-kanskje-innfore-laksekvoter-i-Akerselva De har gjort det i den grad at det i år er solgt 976 fiskekort, seks ganger så mange som i fjor.
AP171003https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/7b1rW/Siv-Jensen-Nedgangsperioden-er-over - Kortsiktig er spørsmålet i hvilken grad norsk økonomi kan friskmeldes eller ikke, og om man legger opp til normal pengebruk eller ikke.
AP171003https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-har-sagt-opp-syv-personer--betaler-samtidig-lonn-til-tre-generalsekretarer-242069b.html De mente man i større grad måtte ta hensyn til de politiske signalene man hadde fått fra kulturdepartementet.
AA171003 Tilbakemeldingene fra både politiet og SNO - som i stor grad driver med oppsyn og kontroll i løypene - er utelukkende positive.
AA171003 De fleste lærere vil fortsatt synge med elevene på tross av dette, men det vil i større grad bli opp til hver enkelt lærer om han eller hun vil bruke tid på å synge.
AA171003 Derfor blir det spennende å se om den begavede kanadiske filmskaperen Denis Villeneuve ( « Arrival » ) i større grad klarer å matche originalens visjonære kraft.
AA171003 Fødeavdelingen er i langt større grad et konsept som jeg føler jeg kan stå inne for, sier Mali.
VG171002 Siden har det variert i hvilken grad katalanerne har fått bestemme over seg selv.
VG171002 Flyktningestrømmen over Middelhavet har ført hundretusener av mennesker fra Afrika til Italia, en krise EU i liten grad har evnet å håndtere.
VG171002 - Hver enkelt episode er så sjelden at fortløpende registrering for å lage statistikk bare i beskjeden grad vil være hensiktsmessig.
SA171002 Men det er også i høyeste grad et fotballproblem.
DN171002 Selskapet har i til en viss grad vært positive, men vi har ikke fått mye støtte blant de sikrede obligasjonseierne, sier talspersonen, som ber om å få være anonym.
DN171002 - Den økende spenningen frem til valget har ikke preget finansmarkedene i stor grad , selv om spanske aksjer har gjort det noe svakere enn øvrige europeiske aksjer i september, skriver hun.
AP171002https://www.aftenposten.no/verden/i/wwLWG/Kampen-for-losrivelse-kan-ende-i-mindre-selvstyre-Her-er-fire-scenarioer-for-Catalonia-etter-folkeavstemningen Spanias statsminister Mariano Rajoy og det konservative Partido Popular har en velgermasse som i stor grad støtter en hard linje overfor Catalonia, skriver The Wall Street Journal.
AP171002https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/De-tomme-banene-handler-om-mye-mer-enn-bare-fotball-243249b.html Men det er også i høyeste grad et fotballproblem.
AA171002 Likevel er det betimelig å spørre om skolen ikke i større grad bør tilpasses guttene.
AA171002 « Så det har jo i stor grad vært med på å endre rutiner og holdninger på tjenesten.... det er så komplekse ting vi jobber med.... at en metode som du skal følge slavisk, det passer ikke..... derfor blir det litt slik at disse verdiene er metoden........det betyr å legge bort makten og være i møtet Det er så artig når vi
AA171002 | Barnet skal i større grad enn før bli lyttet til ¶
AA171002 Studentene møter praksisfeltet i langt sterkere grad mens de er på studiestedet.
AA171002 Skolen må også i større grad sette seg inn i utfordringene som dagens unge møter.
VG171001 Hadde jeg konsentrert meg mer og besinnet meg i større grad , ville jeg nok vunnet hele greia.
VG171001 Psykiatere har altså ifølge Jay Lifton « plikt til å advare » mot overhengende fare, noe Trump ifølge forfatterne i høyeste grad representerer.
VG171001 En av de som likevel har tillatt seg en viss grad av fjerndiagnose er psykiateren og forfatteren Robert Jay Lifton.
VG171001 Det er altså grunn til å anta en viss grad av planmessighet bak Trumps impulsivitet - hos Trump selv ( i noen grad ) - og i deler av staben hans ( i større grad ).
VG171001 Det er altså grunn til å anta en viss grad av planmessighet bak Trumps impulsivitet - hos Trump selv ( i noen grad ) - og i deler av staben hans ( i større grad ).
VG171001 Det er altså grunn til å anta en viss grad av planmessighet bak Trumps impulsivitet - hos Trump selv ( i noen grad ) - og i deler av staben hans ( i større grad ).
VG171001 Leder Det nye trusselbildet har ikke Norge i tilstrekkelig grad tatt innover seg.
VG171001 Dette trusselbildet har ikke Norge i tilstrekkelig grad tatt innover seg.
VG171001 Det nye trusselbildet har ikke Norge i tilstrekkelig grad tatt innover seg.
SA171001 Vi skal være oppmerksomme på mulige negative effekter av at barn i større grad bruker tid på nett.
SA171001 - Foreldre kan i større grad ta med seg ungene ut i aktiviteter.
DN171001 Winge stiller spørsmål ved om Fylkesmannen i tilstrekkelig grad har brukt sin lovpålagte tilsynsplikt og tatt varsler fra beboerne på alvor.
DN171001 Vi vil i mindre grad famle i blinde og vil kunne ta direkte kontakt med de fiskerne vi ønsker for å få et representativt utvalg for beregning av fangstene. 3.
DN171001 Funnene i studien viser at markedet i Storbritannia i mye større grad er avhengig av EU enn vice versa, sier handelsekspert Ross Denton i Baker McKenzie. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB171001 Både valutakursen og de generelle levekostnadene i landet der du reiser til vil i stor grad påvirke prislappen på høstferien din.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/g5Ow1/4-sporsmal-og-svar-om-konflikten-Derfor-er-striden-mellom-Madrid-og-Barcelona-eksplosiv * Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/Spanias-statsminister--Det-har-ikke-vart-noen-folkeavstemning-i-Catalonia Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere.
AP171001https://www.aftenposten.no/verden/i/QQ21W/337-mennesker-skadet-i-politiaksjoner-mot-katalanske-velgere Region med stor grad av selvstyre nordøst i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere.
AA171001 Funnene i studien viser at markedet i Storbritannia i mye større grad er avhengig av EU enn vice versa, sier handelsekspert Ross Denton i Baker McKenzie. ( ©NTB ) ¶
AA171001 - Vi forventer nå at regjeringen i 2018 budsjettet starter en kraftig opptrapping på vann og avløp slik at innbyggerne i norske kommuner ikke lider i den grad de i dag gjør når vi opplever flom som denne helgen.
VG170930 I den grad det brukes medikamenter på utøvere som ikke har astmadiagnose så skjer det kun på de som har astmalignende plager i korte perioder eller i forbindelse med diagnostiske tester i tråd med GINA guidelines.
VG170930 Økt muskelvolum som følge av styrketrening skal sørge for at i større grad skal klare å stå imot trykk og slag i storslalåm.
VG170930 Nynazismen slik vi kjenner den fra tidlig 90-tall, har internasjonalt vært litt på defensiven de siste årene, og i noen grad blitt erstattet med antiinnvandring grupperinger, sier historikeren som er ekspert på nazisme og fascisme.
VG170930 Nå er de i stigende grad også bekymret for høyreekstreme miljøer.
VG170930 I Sverige har de i liten grad snakket om de vanskelige spørsmålene.
VG170930 En ansvarlig linje i innvandringspolitikken, i erkjennelsen av at tempo og antallet nykommere har betydning for i hvilken grad samfunnet klarer å ta opp i seg nykommerne.
DB170930 - For å vise i hvilken grad et patriarki tar sin toll på kvinner ; Jeg har blitt voldtatt, jeg har blitt seksuelt misbrukt som barn og jeg har fått sparken fordi jeg nektet å ha sex med sjefen min.
AP170930https://www.aftenposten.no/verden/i/JkXd6/Har-Putin-rett-i-at-krigen-i-Syria-snart-er-over - Om det vil begrense seg til Israelske bombetokt mot utvalgte mål, eller om det vil eskalere utover dette, avhenger av i hvor stor grad spesielt Israel føler sin sikkerhet som truet.
VG170929 I hvilken grad knytter dette skiforbundet til forskningsprosjektet ?
VG170929 Hvor mange av de fremgangsrike kvinnene blir ikke bedt om å gjemme følelsene sine og senke stemmene for å inngi et mer « seriøst og profesjonelt » inntrykk - og dermed i større grad etterligne mannlige stereotyper ?
SA170929https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html I den sammenheng er et viktig spørsmål å stille hva som skal til for å sette Tromsø og TIL på kartet i enda sterkere grad i fremtiden, og hvor man ønsker å legge lista, sier Høgmo til iTromsø.
SA170929 Omtrent på denne tiden gikk Andy Goram til legen, etter å ha følt seg litt uvel, og fikk påvist å besitte en svært mild grad av schizofreni.
NL170929 Kommunestyret diskuterte i aller høyeste grad oss selv, og hvilket samfunn vi ønsker oss i framtida.
NL170929 Det hele synes å vitne om manglende rolleforståelse og en betydelig grad av arroganse ; ikke bare overfor sametingsrådet, men overfor for samisk kultur og rett - og ikke minst selvbestemmelse.
NL170929 Så kampen mot bilbruk er til en viss grad overdrevet og uproduktiv.
DN170929https://www.dn.no/nyheter/2017/09/29/2045/Helse/seriegrunder-skal-knekke-forkjolelse-med-sjopolse I en årrekke har gründeren, uten noen medisinsk grad , jaktet på virkestoffer i havet.
DN170929https://www.dn.no/etterBors/2017/09/29/1445/Film/i-krasj-om-gratass Det har i aller høyeste grad vært suksessrikt, sier hun.
DN170929 Det er imidlertid uenighet rundt i hvilken grad partssamarbeidet i den siste tiden er kommet under press.
DN170929 Det har i aller høyeste grad vært suksessrikt, sier hun.
DB170929 Fortsatt er det høyst uklart i hvilken grad russiske nett-troll jobber aktivt for å skape kaos i USA.
DB170929 Rødts velgere har i større grad benyttet seg av muligheten til å takke nei til begge de borgerlige regjeringsalternativene. 31 prosent svarer « ingen av disse », mens 69 prosent kan leve med et blågrønt alternativ.
DB170929 - Vi er flokkskapninger som i stor grad styres av instinkter.
DB170929 ¶ UNORMALT : Hvis dine venner har trygge jobber med god inntekt vil den opplevde kostnaden ved å være en fattig gründer bli større enn om dine venner har trygge jobber med lav inntekt - eller alle føler en grad av usikkerhet.
DB170929 Hvis dine venner har trygge jobber med god inntekt vil den opplevde kostnaden ved å være en fattig gründer bli større enn om dine venner har trygge jobber med lav inntekt - eller alle føler en grad av usikkerhet.
DB170929 - Vi er flokkskapninger som i stor grad styres av instinkter.
DB170929 Legene ba ham roe ned på livsstilen, som i stor grad besto av alkohol, sex og festing.
BT170929https://www.bt.no/100Sport/fotball/Penis-skryt-skapte-stoy-Her-er-ti-andre-helspro-tribunesanger-242639b.html Omtrent på denne tiden gikk Andy Goram til legen, etter å ha følt seg litt uvel, og fikk påvist å besitte en svært mild grad av schizofreni.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/d33p1/Norsk-forsker--Robotkrigen-kommer-enten-vi-vil-eller-ikke Roboter vil i stadig større grad utkjempe menneskenes krig i fremtiden.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/Bo4ve/Barneombudet---Dette-er-ungdom-som-ender-i-retten-fordi-de-har-for-lite-kunnskap-om-hva-som-er-straffbart-- - De må i langt større grad snakke med døtrene sine om grensesetting, at det er helt i orden å si nei.
AP170929https://www.aftenposten.no/norge/i/4yQxV/Polsk-mann-domt-for-overfallsvoldtekt-i-Barumsmarka Som i tingretten ble det vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen, og som for de fleste har framstått som trygt.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Penis-skryt-skapte-stoy-Her-er-ti-andre-helspro-tribunesanger-242639b.html Omtrent på denne tiden gikk Andy Goram til legen, etter å ha følt seg litt uvel, og fikk påvist å besitte en svært mild grad av schizofreni.
AP170929https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hogmo-om-Alfheim-debatten---Tiden-er-inne-for-a-tenke-pa-stadionframtiden-i-Tromso-243066b.html I den sammenheng er et viktig spørsmål å stille hva som skal til for å sette Tromsø og TIL på kartet i enda sterkere grad i fremtiden, og hvor man ønsker å legge lista, sier Høgmo til iTromsø.
AA170929 Som i tingretten ble det vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen, og som for de fleste har framstått som trygt.
VG170928 Kronerullingen har allerede kommet opp i over 3 millioner kroner, og du skal slett ikke se bort fra at givergleden kommer til å fortsette, og det i en grad som i beste fall kan løse en god del av floken.
VG170928 Men et gjennomgående ÖFK-trekk i kampene er høy grad av ballbesittelse.
VG170928 Sjåføren dro på i en slik grad at den sorte bilen ble tatt i 40 km/t over fartsgrensen.
VG170928 Men vi opplever at det i høy grad , rundt 80 prosent, er jenter som kontakter nettsteder som slettmeg.no.
SA170928 Her aksepteres fortetning og utvikling i større grad - en balkong i byen kompenserer gjerne for manglende utsikt og betyr mye for boligens verdi.
SA170928 - Når det gjelder grad av endringer vi tillater, går dette mest på hva som faktisk er lov.
DN170928 - I Norge brukes det i hovedsak smalspektrede penicillinpreparater som trigger resistens i mindre grad enn bredspektrede preparater, sier seniorforsker Kari Grave ved Veterinærinstituttet.
DN170928 Men det mest alvorlige for enkelte Republikanere har i stor grad vært hvor ineffektiv han har vært for å få gjennomslag for partiets politiske agenda.
DB170928 Han kom opp til meg og sa : « Ta det med ro, vi gir deg en grad tre ».
DB170928 For oss har omleggingen av Magasinet i stor grad handlet om å tydeliggjøre den journalistiske kvaliteten.
DA170928 Selv sier Trump, som tidligere har skrytt av hvor lite skatt han betaler takket være flinke regnskapsførere, at han ikke får kutt i sin egen skatt i særlig grad
DA170928 Men det mest alvorlige for enkelte Republikanere har i stor grad vært hvor ineffektiv han har vært for å få gjennomslag for partiets politiske agenda.
DA170928 Ble det som i boka : « gå på universitetet, få en grad , en bra jobb, stort hus, fin bil, pen kone » ?
DA170928 - Vi vil gjerne at KS støtter vårt fokus på sykelønnen, etter som dagens ordninger rammer også kommunene i så stor grad , sier Thommessen.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/v05nm/Ekspertene-undrer-Hva-gjor-USA-vennlige-Tsjad-pa-Trumps-reiseforbudsliste Dermed kan reiseforbudet ikke lenger i like sterk grad kobles til Trumps antimuslimske utsagn under valgkampen.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/v05nm/Ekspertene-undrer-Hva-gjor-USA-vennlige-Tsjad-pa-Trumps-reiseforbudsliste Amerikanske myndigheters begrunnelse for å sette Tsjad på forbudslisten er at landet ikke i tilfredsstillende grad deler « terrorisme-relatert informasjon » og at « flere terroristgrupper er aktive i landet.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/QQy8P/160000-migranter-i-Europa-skulle-fordeles-pa-to-ar-Fasiten-viser-at-kun-tre-land-klarte-jobben De grønne landene er dem som i stor grad har oppfylt sine kvoter, mens de brune er land som ligger langt unna målet.
AP170928https://www.aftenposten.no/verden/i/95MQl/-Trumps-skattereform-far-blandet-mottagelse Men det mest alvorlige for enkelte Republikanere har i stor grad vært hvor ineffektiv han har vært for å få gjennomslag for partiets politiske agenda.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/o4790/Sporsmal-og-svar-Blir-krig-mer-etisk-forsvarlig-med-roboter Mennesker i Forsvaret og i samfunnet ellers støtter seg i stadig større grad på datamaskiner til å ta beslutninger og effektuere handlinger, og vil ha stadig mindre mulighet til å etterprøve alle prosessene som foregår i datamaskinene.
AP170928https://www.aftenposten.no/norge/i/o4790/Sporsmal-og-svar-Blir-krig-mer-etisk-forsvarlig-med-roboter I hvilken grad er mennesker i stand til å innhente og vurdere all relevant informasjon, ta beslutninger og handle hurtig nok ?
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7bJdv/Er-det-sant-at-ingen-foreldre-liker-meg_-og-at-de-nekter-barna-sine-a-vare-sammen-med-meg Vår erfaring er at det i stor grad er foreldrestyrt, skriver foreldrene til en gutt med ADHD og Asperger.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/7bJdv/Er-det-sant-at-ingen-foreldre-liker-meg_-og-at-de-nekter-barna-sine-a-vare-sammen-med-meg Hva svarer man på sånt, når det faktisk til en stor grad er sant ?
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4ylW6/ME-er-ikke-en-betennelse-i-hjernen--Tysnes-og-Owe Pasientene er i varierende grad påvirket.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4ylW6/ME-er-ikke-en-betennelse-i-hjernen--Tysnes-og-Owe Flertallet av pasientene har et høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4ylW6/-ME-er-ikke-en-betennelse-i-hjernen--Tysnes-og-Owe Pasientene er i varierende grad påvirket.
AP170928https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4ylW6/-ME-er-ikke-en-betennelse-i-hjernen--Tysnes-og-Owe Flertallet av pasientene har et høyere funksjonsnivå, men er likevel i betydelig grad hemmet og har store problemer med å kunne fungere så vel sosialt som i arbeidsliv.
AA170928 Disse nye forbindelsene skal sikre at vollen i større grad tas i bruk, at den er attraktiv og naturlig å krysse for fotgjengere.
AA170928 Utbyggingen vil derimot i stor grad redusere vassføringen gjennom Prestfossane i tørre perioder midt på sommeren.
AA170928 Hensikten er å bidra til at elever i større grad skal få ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø og styrke arbeidet mot mobbing.
AA170928 Erkjennelsen av at vi jobbet til dels hver for oss - « nærmest i forskjellige verdener » - og på forskjellige forvaltningsområder som i liten grad evnet å utnytte hverandres kompetanse og styrke, var viktig.
AA170928 Aktivitetene var i stor grad individuelt tilpasset, men det meste foregikk likevel i grupper som følge av felles interesser.
VG170927 - Jeg tror lekkasjer i mye større grad er med på å skape frykt i arbeidsmiljøet enn en leder som er tydelig på hva han mener om denne typen håndtering av intern informasjon, sier Hagen, som forsvarer både innhold og ordvalg.
VG170927 I kjølvannet ligger det brutte familiebånd og anmeldelser, men dette behandles i liten grad i biografien.
VG170927 Hun reflekterer i liten grad rundt sin egen rolle som profilert mammablogger, selv om hun tar selvkritikk på noen områder.
VG170927 Et Høyre-byråd hadde i mindre grad lånebasert de fremtidige investeringene, sier Høyres finanspolitiske talsperson i Oslo, Øystein R.
VG170927 Det betyr at bilistene i større grad må ty til de 9000 parkeringsplassene som finnes i parkeringshus i tilknytning til Ring 1.
VG170927 - Vi kan med stor grad av sannsynlighet si at vi kommer til å nå våre klimamål.
SA170927https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html For det er virkelig slik at slagordet til klubben « Mes que un club » gjelder i aller høyeste grad .
SA170927 Det er ofte liten vilje til å ta ansvar og foreldre opplever i liten grad at det settes inn tiltak som virker.
SA170927 For det er virkelig slik at slagordet til klubben « Mes que un club » gjelder i aller høyeste grad .
SA170927 - De bærer i stor grad barneidretten vår frem.
SA170927 grad .
FV170927https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Det er ofte liten vilje til å ta ansvar og foreldre opplever i liten grad at det settes inn tiltak som virker.
FV170927https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html For det er virkelig slik at slagordet til klubben « Mes que un club » gjelder i aller høyeste grad .
FV170927https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Harry-Andersen-vant-i-fjor-Hvem-bor-bli-arets-ildsjel-242802b.html - De bærer i stor grad barneidretten vår frem.
DN170927 Utviklingen med nedgang i prosentandelen sysselsatte er noe Norge i stor grad har vært alene om i Nord-Europa de siste årene.
DN170927 EU ga Google beskjed om å slutte å promotere sin egen shoppingtjeneste over konkurrentenes og gjøre endringer slik at rivalene i større grad kan konkurrere innen 28. september.
DN170927 Medlemslandene er til dels svært ulike, når det gjelder for eksempel økonomiske forhold, grad av digitalisering, skattesystem og kulturelle forhold.
DB170927 Også nordmenn har i større grad fått øynene opp for landet og øya som er et helt kontinent i seg selv, med storslagne naturopplevelser, vibrerende storbyer og særdeles hyggelige folk.
DB170927 Og selv om Stein Erik Hagen overlot styringen til barna for tre år siden, har han i aller høyeste grad fremdeles en finger med i spillet.
DA170927 Hvis disse økte kostnadene skal dekkes inn, i hvilken grad vil det gå ut over kvaliteten i prosjektet ?
DA170927 Senterpartiets vekst kan i stor grad forklares med sterk motstand mot mye av regjeringens politikk.
BT170927https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Det er ofte liten vilje til å ta ansvar og foreldre opplever i liten grad at det settes inn tiltak som virker.
BT170927https://www.bt.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html For det er virkelig slik at slagordet til klubben « Mes que un club » gjelder i aller høyeste grad .
AP170927https://www.aftenposten.no/norge/i/OwgWb/Ryanair-kansellerer-reisen-for-nye-400000-kunder Avlysningene har til nå bare i svært begrenset grad rammet flyvningene til og fra Norge.
AP170927https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barneombudet--Mange-skoler-har-en-slett-oppfolging-i-mobbesaker-10291b.html Det er ofte liten vilje til å ta ansvar og foreldre opplever i liten grad at det settes inn tiltak som virker.
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Truer-Barcelona-med-utkastelse-fra-spansk-fotball--En-del-av-et-politisk-spill-242836b.html For det er virkelig slik at slagordet til klubben « Mes que un club » gjelder i aller høyeste grad .
AP170927https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Donald-Trump-gikk-mot-strommen-og-refset-nye-regler-Men-det-kontroversielle-utspillet-gikk-under-radaren-242924b.html grad .
VG170926 Konservative Ted Cruz har også sagt at han er motstander av det nye forslaget, som blant annet går ut på å erstatte Obamacare med ikke-øremerkede bevilgninger til delstatene, som de i stor grad kan bruke som de vil på helsetjenester.
VG170926 Han har « i svært liten grad » forklart seg om hasjleverandører i utlandet.
VG170926 Reglene for hva som skal meldes inn når en elg er felt, er i stor grad forankret i privatrettslige avtaler.
VG170926 Kun Russland kan med rimelig grad av forklaringskraft tillegges en slik ambisjon, sier Haga Lunde i foredraget og legger til : ¶
SA170926https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Spesielt-n-ting-ved-Trump-provoserer-idrettsikonet--Det-gjor-meg-kvalmere-enn-noe-annet-242856b.html Det gjør meg kvalm i større grad enn noe annet.
SA170926 Utøvere som skal delta i konkurranser for funksjonshemmede, deles inn i klasser basert på grad av funksjonsnedsettelse.i ¶
SA170926 Det gjør meg kvalm i større grad enn noe annet.
NL170926 Evalueringen i etterkant viser at flyttingene har i stor grad hatt positive effekter, sågar for rekrutteringen.
FV170926https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Spesielt-n-ting-ved-Trump-provoserer-idrettsikonet--Det-gjor-meg-kvalmere-enn-noe-annet-242856b.html Det gjør meg kvalm i større grad enn noe annet.
DB170926 Kontrollbehovet over naturen må ikke få ta overhånd i den grad at man sanerer naturen etter samme mønster som man sanerer fjøs.
DA170926 På Lindeberg T-banestasjon besto gjengen i større grad av eldre « fylliker », som vi kalte dem.
DA170926 Elsykkel henvender seg i stor grad til mennesker som ikke sykler fra før.
AP170926https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Jjk87/En-demokratisk-barebjelke-ruster--Hans-Christian-Gabrielsen-og-Kristin-Skogen-Lund Men den aller mest verdifulle komponenten i modellen, er høy grad av tillit i samfunnet.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Frustrerte-utovere-advarer-om-utspekulert-juks_-men-Cato-Zahl-Pedersen-slar-tilbake---242790b.html Utøvere som skal delta i konkurranser for funksjonshemmede, deles inn i klasser basert på grad av funksjonsnedsettelse.
AP170926https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Spesielt-n-ting-ved-Trump-provoserer-idrettsikonet--Det-gjor-meg-kvalmere-enn-noe-annet-242856b.html Det gjør meg kvalm i større grad enn noe annet.
AA170926 « Furumoen næringsområde utfordrer jordvernet i stor grad og vil medføre omdisponering av verdifull dyrka jord.
AA170926 - Norges egen rapport reflekterer i liten grad hvilke utfordringer barn og unge står overfor, sier hun.
AA170926 Avskjedsvedtaket er derfor i mindre grad et inngrep i demokratihensynet ; det rammer mer den individuelle ytringsfriheten, heter det i dommen.
AA170926 I spørsmål som berører pasientsikkerhet stilles norske medier overfor konfliktfylte valg, og noen ganger kan det synes som de i liten grad er dette bevisst.
DN170925 - Tonen i Forbundsdagen vil bli tøffere, men jeg tror ikke tysk politikk i særlig grad vil endres.
DN170925 - Jeg mener at hun ikke er svekket i særlig grad .
DB170925 Han kunne da fortelle at klima til en viss grad er en faktor når det kommer til skogbranner.
DB170925 Eksperter, som nevnt tidligere i artikkelen, tror syre i stor grad har erstattet det å bære våpen og kniv blant unge.
DB170925 Eksperter har knyttet syreangrepene til nedgangen i bruk av kniver og våpen, og har hevdet at gategjenger i økende grad bærer etsende stoffer i stedet, da det er lettere tilgjengelig.
DB170925 Skipet hadde også med seg generatorer til øya, som i stor grad har vært uten strøm siden orkanen nådde land.
DB170925 Der det er hemmelighold, stor grad av diskresjon og manglende åpenhet, ligger det fortsatt til rette for korrupte handlinger.
DA170925 Ranevskaja og Lopakhin oppleves som for like i status hele veien til at deres maktspill, som i særlig grad skal representere kampen mellom det gamle og det nye, virker overbevisende.
DA170925 Han tror at ikke bare privatpersoner, men også næringslivet, i stor grad vil gå over til nullutslippsbiler hvis lavutslippssoner med gebyrer blir vanlig i byer her til lands.
DA170925 - Vi ønsker å kunne bruke lavutslippssoner i større grad også for å oppnå kutt i klimagassutslipp.
DA170925 Varsellampene har allerede begynt å blinke for en norsk industri som fortsatt i altfor stor grad er oljebasert, mener Hansson.
AP170925https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/2Q2lx/Kjenner-du-en-familie-som-vil-skatte-60-prosent-av-inntekten-sin--Lars-Kolbeinstveit Hvis vi kun skal øke skattene for å finansiere fremtidens velferdsstat, må de settes så høyt at de vil skade økonomien i alvorlig grad .
AA170925 Aoun, som mandag var på statsbesøk i Frankrike, mener at områdene som flyktningene kommer fra, nå i stor grad er trygge.
VG170924 Professoren mener denne oppfatningen i stor grad har rot i virkeligheten.
VG170924 - De er i stor grad konfesjonsløse, som ikke vil ha noe med religion å gjøre, og de ser en selvbevisst religion som islam som en stor trussel, det er folk som ser på seg selv om til høyre for midten, det er folk som har inntrykk av at det politiske system går i feil retning, og er misfornøyde med å ikke bli hørt
VG170924 Men, da barna kom over i puberteten, i 14-årsalderen, rapporterte jentene i mye større grad enn guttene problemer med angst og depresjon, ifølge det britiske helsedirektoratet NHS.
VG170924 Hvorfor jenter i større grad rapporterer om depresjon og angst, er det vanskelig å finne årsaken til, mener Kise Haugland.
VG170924 Forskerne fant at 14-åringer fra familier med god økonomi i mindre grad risikerte å få depressive symptomer enn 14-åringer som hadde lav-inntekts bakgrunn.
VG170924 Det kan også være at selve spørsmålene i undersøkelsen i mindre grad " treffer " gutter enn jenter, sier hun.
DB170924 Men, heter det i proklamasjonen, det finnes alternative kilder på å få informasjon om statsborgerskap og identiteten til innbyggerne i landet, og derfor gjelder restriksjonene for innbyggerne i Venezuela i stor grad bare regjeringsmedlemmer og deres familier.
DB170924 Det nye innreiseforbudet omtales av folk i Trumps administrasjon som mye mer målrettet enn det forrige, ettersom hvert land har sine helt egne restriksjon, selv om det i stor grad gjør det umulig for innbyggerne å dra til USA.
DB170924 Selv om mange av regimets propagandavideoer blir gjort narr av, så lykkes Nord-Korea i stor grad å nå ut til verden med sitt skremmebudskap.
DB170924 Forsvaret er nok, i større grad enn politikerne, klar over at graden av usikkerhet ved et slikt angrep er enorm.
DB170924 Når den norske klimadebatten nå i økende grad er « flyttet... over til å bli en oljediskusjon », som Erna Solberg uttrykte det, skyldes dette altså nye vitenskapelige begreper og metoder for å forstå klimaproblemet, og hvordan disse begrepene har blitt plukket opp og spredd internasjonalt.
DB170924 Fra 70-tallet fokuserte Lewis mindre på skuespillet, og gikk i større grad over til å lage filmer selv.
DA170924 Det vil i stor grad endre tonen i parlamentet, sier direktør Thorsten Brenner i Global Public Policy Institute i Berlin.
AA170924 Det vil i stor grad endre tonen i parlamentet, sier direktør Thorsten Brenner i Global Public Policy Institute i Berlin.
AA170924 I tillegg til vann, 23.000 senger og mat har skipene også med generatorer til øya, som i stor grad har vært uten strøm siden orkanen nådde land onsdag.
VG170923 Skuespillerne, kledd i nåtidsklær, sitter i stor grad på en stolrekke, eller beveger seg i utkanten blant publikum, som observatører til spillet som foregår.
DB170923 ¶ FJELLKOS : Folk trekker til fjells i stadig økende grad , og ungdommen fører an.
DB170923 Utøverne deles inn i forskjellige klasser avhengig av deres grad av svekkelse for å sikre rettferdig konkurranse.
DB170923 Klassifiseringssystemet fordeler utøvere i grupper avhengig av deres grad av svekkelse for å sikre rettferdig konkurranse.
DB170923 - I den grad det er en duell, så er han bedre i en massespurt der han finner veien fram i feltet og er i riktig posisjon.
DB170923 Sagan skal ha slitt med sykdom i forkant av mesterskapet, og i motsetning til andre han heller ikke studert løypa i stor grad .
DB170923 I motsetning til andre på denne lista, har han ikke et lag han kan støtte seg til i særlig stor grad .
DB170923 Han presiserer også at han i løpet rettssaken opplevde at politiet i stor grad var bevisst samfunnsansvaret sitt, og ønsket å bidra til å opplyse saken.
DB170923 Tema som miljø og arbeid har i stor grad måttet vike for AfD har tatt en så sentral plass, sier Storeide.
DB170923 Fra midten av februar og til slutten av april viste målingene at partiet i aller høyeste grad hamlet opp med Merkels CDU, og de to partiene lå nærmest helt likt, viser Financial Times' sammenstilling av målingene.
DB170923 Dette skjer også i økende grad med skoler og barnehager.
DB170923 Og hun peker på at slaget i stor grad sto om begrepet sannhet.
DB170923 Høyre har beveget seg mot midten av den politiske aksen og omfavnet velferdsstaten i større grad enn tidligere, slik andre partier på høyresiden i Europa også har gjort.
DA170923 Visit Nordkapp holder på å lage en ny masterplan for reiselivet i området, som i større grad skal - og bør - gjenspeile at området er offentlige arealer.
DA170923 - Jeg hadde et ønske om å lage et oppfølgingsalbum hvor jeg utfordret meg selv i enda større grad enn tidligere.
AP170923https://www.aftenposten.no/verden/i/4M9bV/Mexico-rammet-av-kraftig-etterskjelv Hovedstadens sivile borgerverntjeneste sier redningsarbeiderne midlertidig stanset arbeidet sitt, men sier de ikke har fått meldinger om at skjelvet har rammet hovedstaden i særlig grad .
AA170923 Sverige har til eksempel vært støttet vår sak i mye større grad , sier Marouf.
AA170923 Det ble vurdert som særlig skjerpende at overfallsvoldtekten skjedde på lyse dagen i et område som i stor grad benyttes som rekreasjonsområde for befolkningen, og som for de fleste har framstått som trygt. "... handlingen og den omtalen den har fått, har resultert i at mange kvinner ikke lenger opplever det som trygt å ferdes alene i skogen.
VG170922 - Team Sky ønsket nok at Edvald i større grad skulle bli en sammenlagtrytter.
VG170922 - Formålet er å vurdere i hvilken grad det er potensiale for å oppklare saken ved eventuelt å gjenoppta etterforskningen.
SA170922https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Klopps-menneskesyn-kan-vare-svaret-pa-fansens-frustrerte-sporsmal-242541b.html Sinnet rettes i stadig større grad mot manager Jürgen Klopp.
SA170922 Sinnet rettes i stadig større grad mot manager Jürgen Klopp.
NL170922 Her er det et feministisk problem som riktignok ofte diskuteres, men i liten grad analyseres.
NL170922 Dypest sett viser handler det om mennesker over hele Norge som i økende grad føler at de såkalte nasjonale mediene ikke representerer dem.
NL170922 Fremtidens fly vil i økende grad erstatte mennesket med automatiserte systemer.
NL170922 Fremtidens fly vil i økende grad erstatte mennesket med automatiserte systemer, skriver artikkelforfatterne.
NL170922 Det vil i større eller mindre grad avhengig av hva slags flytyper en opererer.
DN170922 Forslaget går ut på å erstatte Obamacare med ikke-øremerkede bevilgninger til delstatene, som de i stor grad kan bruke som de vil på helsetjenester.
DN170922 Andre potensielle politiske risikofaktorer som situasjonen i Spania, der myndighetene i Catalonia ønsker å løsrive seg fra Spania, innkjøringsperioden til president Emmanuel Macron i Frankrike, og de kommende valgene i Tyskland og Italia, ser ikke ut til å bekymre bedriftene i like stor grad .
DB170922 På en måte er det logisk at spanske myndigheter har en reaksjon, men reaksjonen de har hatt er aggressiv og underlig, sier Yri som legger til at Spanias ulike nasjonaliteter allerede har en høy grad av selvstyre.
DB170922 Tallene samsvarer i stor grad med resultater fra Norge.
DB170922 Ikke bare fra vår « Generasjon mobiltelefon » men også våre foreldres generasjon, som i stor grad har adaptert mobilvaner som er uhøflige.
DB170922 I arbeidet med hørespillet, har NRK i stor grad støttet seg på kritikken som fremkommer i Gjørv-rapporten fra 2012.
DA170922 Mens undersøkelser viser at folk etter hvert begynner å bekymre seg litt over dette når det gjelder dem selv, er foreldre i mindre grad bekymret for at markedsføring kan skreddersys og rettes mot barna.
DA170922 Foreldrene har i liten grad tenkt på at markedsføring kan rettes direkte mot barna deres gjennom slike leker.
DA170922 Dybdeintervjuer viser at foreldre i liten grad bekymrer seg for at slike leker kan samle inn, analysere og videreselge informasjon om barn, for eksempel ved å registrere når, hvor lenge og hvor barna leker med sin app-tilkoblede leke.
DA170922 - Foreldrene vi intervjuet hadde i liten grad lest eller undersøkt brukervilkårene til de ulike lekene og teknologiene, sier Kjørstad.
DA170922 Det er i tillegg indikasjoner på at utsetting i svært liten grad har foregått i landskapsrom som i dag er upåvirket av utenlandske treslag, tilføyer han.
BT170922https://www.bt.no/100Sport/meninger/Klopps-menneskesyn-kan-vare-svaret-pa-fansens-frustrerte-sporsmal-242541b.html Sinnet rettes i stadig større grad mot manager Jürgen Klopp.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/052jE/SIFO-Stor-uvitenhet-om-lekene-som-overvaker-barn Mens undersøkelser viser at folk etter hvert begynner å bekymre seg litt over dette når det gjelder dem selv, er foreldre i mindre grad bekymret for at markedsføring kan skreddersys og rettes mot barna.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/052jE/SIFO-Stor-uvitenhet-om-lekene-som-overvaker-barn Foreldrene har i liten grad tenkt på at markedsføring kan rettes direkte mot barna deres gjennom slike leker.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/052jE/SIFO-Stor-uvitenhet-om-lekene-som-overvaker-barn Dybdeintervjuer viser at foreldre i liten grad bekymrer seg for at slike leker kan samle inn, analysere og videreselge informasjon om barn, for eksempel ved å registrere når, hvor lenge og hvor barna leker med sin app-tilkoblede leke.
AP170922https://www.aftenposten.no/norge/i/052jE/SIFO-Stor-uvitenhet-om-lekene-som-overvaker-barn - Foreldrene vi intervjuet hadde i liten grad lest eller undersøkt brukervilkårene til de ulike lekene og teknologiene, sier Kjørstad.
AA170922 Men den må være tidsbegrenset, og i den grad det er mulig, bør enkelte nye ordninger kunne fases inn raskere.
AA170922 Mens undersøkelser viser at folk etter hvert begynner å bekymre seg litt over dette når det gjelder dem selv, er foreldre i mindre grad bekymret for at markedsføring kan skreddersys og rettes mot barna.
AA170922 Foreldrene har i liten grad tenkt på at markedsføring kan rettes direkte mot barna deres gjennom slike leker.
AA170922 Dybdeintervjuer viser at foreldre i liten grad bekymrer seg for at slike leker kan samle inn, analysere og videreselge informasjon om barn, for eksempel ved å registrere når, hvor lenge og hvor barna leker med sin app-tilkoblede leke.
AA170922 - Foreldrene vi intervjuet hadde i liten grad lest eller undersøkt brukervilkårene til de ulike lekene og teknologiene, sier Kjørstad.
AA170922 Knoff og Berge forteller at « Discover Norway » i større grad ønsker å se Norge gjennom menneskers opplevelser, framfor å vise tomme landskap.
VG170921 KOMMER : Den norske stjerneregissøren Harald Zwart som i aller høyeste grad har vært med på å sette Norge på kartet i Hollywood.
VG170921 Jensen har hele tiden hevdet at han er uskyldig, men hans forklaringer blir i liten grad trodd av tingretten.
VG170921 Når i tillegg været har vært på arrangørenes side, så kan det virke som om den bergenske stoltheten har kokt fullstendig over, i den grad det er mulig.
SA170921 I tett høstregn blir proffrittet i stor grad husket for en lang rekke velt på såpeglatt, nylagt asfalt ned fra Ekeberg.
NL170921 Når det gjelder Tanaelva har forvaltningen på norsk side trukket bastante konklusjoner på grunnlag av en fangststatistikk som er beheftet med særdeles høy grad av usikkerhet.
FV170921https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html I tett høstregn blir proffrittet i stor grad husket for en lang rekke velt på såpeglatt, nylagt asfalt ned fra Ekeberg.
DN170921 Ifølge norske myndigheter er det i stor grad snakk om rent " teknisk-juridiske » tilpasninger som må gjøres for at rettsaktene skal gi mening også i land som ikke er med i EU.
DN170921 Mens gjeldsveksten har fyrt opp under Kinas økonomiske ekspansjon, mener kredittvurderingsbyrået at den også har redusert den finansielle stabiliteten til en viss grad .
DB170921 Mens Boasson Hagen i stor grad må klare seg selv fra fellesstartløypas høyeste punkt og inn mot målområdet i Bergen sentrum, har askerbøringen likevel et håp om å gjøre en jobb for Kristoff.
DB170921 - De må samarbeide i den grad at de ikke kjører mot hverandre.
DB170921 Svensken har en mer pragmatisk tilnærming til fotball og verdsetter fysikk og framdrift i enda større grad .
DB170921 Det er her Ødegaard som purung gutt har hatt størst forbedringspotensial, men disse egenskapene har 18-åringen utviklet i stor grad det siste året.
DB170921 Nambias ( sic ! ) helsesystem er i økende grad selvforsynt, sa presidenten i talen til lederne.
DB170921 I transkripsjonen av talen fra Det hvite hus, heter det at « Namibias ( ! ) helsesystem er i økende grad selvforsynt ».
DB170921 Ifølge påtalemakten har de i større eller mindre grad medvirket i Nokas-dømte Metkel Betews angivelige kriminelle planer om narkosmugling, drap og ran.
DB170921 - I hvilken grad vurderte du Michelin-stjernens betydning da du la ned Yaljali for to år siden ?
DB170921 Det ble en polarisert, mindre god debatt der en i liten grad tok tak i tiltak og mål for dem som skal integreres ; flyktninger og arbeidsinnvandrere.
DB170921 100-årsjubileet til Norsk Komponistforening er en milepæl, men medlemmene må i større grad komme ut av sine lukkede rom og vise hva de kan.
DA170921 De vil ikke lenger i samme grad inngå forpliktelser som tjener andre lands interesser, men ikke USA, sier han.
DA170921 At Giske får en mer framtredende posisjon som finanskomiteens leder, utlignes i noen grad av at Tajik i tillegg får jobben som parlamentarisk nestleder.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/gb9bA/Kjare-Aksel-Kjaresten-min-vil-ikke-ha-forholdet-offisielt-pa-sosiale-medier-Er-jeg-paranoid Et kjærlighetsforhold kan sies å bestå av ulike byggesteiner som kan være der i forskjellig grad : lidenskapen og tiltrekningen man føler overfor den andre, nærheten man opplever og i hvilken grad man forplikter seg til å satse på forholdet.
AP170921https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/gb9bA/Kjare-Aksel-Kjaresten-min-vil-ikke-ha-forholdet-offisielt-pa-sosiale-medier-Er-jeg-paranoid Et kjærlighetsforhold kan sies å bestå av ulike byggesteiner som kan være der i forskjellig grad : lidenskapen og tiltrekningen man føler overfor den andre, nærheten man opplever og i hvilken grad man forplikter seg til å satse på forholdet.
AP170921https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Slik-ble-Norge-en-sykkelnasjon-i-lopet-av-20-ar-242519b.html I tett høstregn blir proffrittet i stor grad husket for en lang rekke velt på såpeglatt, nylagt asfalt ned fra Ekeberg.
AA170921 Selv om antallet folk som forsøker seg på den livsfarlige reisen har gått noe ned de siste månedene, antyder redningsoperasjonene at sjøveien over Middelhavet fortsatt i stor grad er åpen. ( ©NTB ) ¶
AA170921 Mens gjeldsveksten har fyrt opp under Kinas økonomiske ekspansjon, mener kredittvurderingsbyrået at den også har redusert den finansielle stabiliteten til en viss grad .
AA170921 Undersøkelsen sier ikke noe om i hvilken grad appene faktisk gjør at folk holder seg til én kjede, men det er noen indikatorer. 41 prosent er helt eller ganske enige i at appene bidrar til at de handler oftere der de har app. 29 prosent tror appene gjør at de kjøper mer enn de ville gjort ellers, når de er i butikken for å bruke tilbudene
VG170920 Han forteller at søndagens løype til en viss grad favoriserer Boasson Hagen, men han vil ikke avskrive Kristoff.
VG170920 For to sesonger siden, under Carlo Ancelotti og til en viss grad Rafael Benítez, spilte Real Madrid en mer åpen fotball med høyere tempo og flere kontringer.
VG170920 Mens Russland på sin side kritiseres av NATO for hemmelighold av sine øvelser under Zapad, har Hviterussland til en viss grad åpnet for å gi det internasjonale samfunnet et innblikk i hva de driver med.
VG170920 Det har blitt snakket om at Hviterussland i større grad vil nærme seg europeiske land og USA, noe mange vestlige statsledere ser på som ønskelig, i håp om å presse landet i en mer demokratisk retning på sikt.
SA170920 Nå tar de i litt større grad tydeligere valg på om de skal ta kontringene eller roe ned, gjerne via midtbanen.
DN170920 De vokser fortere enn man skulle tro og blir i større og større grad avgjørende, sier han.
DN170920 - Jeg er sosiolog og min forskning tilsier at kundene i større grad vil ønske at butikken bruker data de har for å skape en egen kundeopplevelse, sier han.
DN170920 De ansatte har i stor grad fått nye arbeidsoppgaver etter robotenes inntogsmarsj.
DN170920 Selv om man tror at maskinene heller ikke i fremtiden vil bli fullt ut i stand til å erstatte menneskehjernen, vil de konkurrere med oss på leveranser som Homo sapiens i stor grad har hatt monopol på tidligere.
DB170920https://www.dagbladet.no/annonse/klosteret-naermest-henger-i-luften-her-starter-den-nye-thrilleren-fra-mannen-bak-da-vinci-koden/68704661 Gehry, og er i stor grad dekket av titan.
DB170920 Hun er utdannet i England ved blant annet anerkjente Oxford University, der hun har en grad i filosofi, politikk og økonomi.
DB170920 I den grad Ap har egen skolepolitikk er den åpenbart ikke viktig for dem.
DB170920 I den grad Gud er gjennomgående rettferdig vil han søke å rette opp i all urett.
DB170920 Vi er heller ikke velsignet med noe særlig grad av statlige støtteordninger eller vilje til å hjelpe norsk motebransje til å lykkes som vi for eksempel har sett i Sverige og Danmark, sier hun og fortsetter : ¶
DB170920 De burde i aller høyeste grad legge langt bedre til rette for at dette skal være mulig, sier hun.
DA170920 Tysklands Angela Merkel står derimot imot fram som en politiker som ikke etteraper populister i samme grad .
BT170920https://www.bt.no/100Sport/fotball/Barcelona-svarer-kritikerne--Alle-lurte-pa-om-de-hadde-mistet-det-fullstendig-242429b.html Nå tar de i litt større grad tydeligere valg om de skal ta kontringene eller roe ned, gjerne via midtbanen.
AP170920https://www.aftenposten.no/viten/i/Ko5v4/Hva-bestemmer-boligprisene-pa-lang-sikt- Skjer boligbyggingen som byspredning, kan prisforskjellen mellom boliger i randsonen og sentrum faktisk øke, mens det å bygge innenfor byggesonen i liten grad endrer prisstrukturen i byområdet.
AP170920https://www.aftenposten.no/viten/i/Ko5v4/Hva-bestemmer-boligprisene-pa-lang-sikt- Skjer boligbyggingen som byspredning, kan prisforskjellen mellom boliger i randsonen og sentrum faktisk øke, mens det å bygge innenfor byggesonen i liten grad endrer prisstrukturen i byområdet, skriver artikkelforfatteren.
AP170920https://www.aftenposten.no/viten/i/Ko5v4/Hva-bestemmer-boligprisene-pa-lang-sikt- Kostnadene ved å bygge boliger med dagens krav har økt og befolkningen bor i større grad i byer.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/e9QEO/Vi-ma-innse-at-Nord-Korea-er-blitt-var-fiende Kinas utenriksminister Wang Yi hintet tidligere denne uken om at Beijing-myndighetene nå i større grad bør se til Russland for å finne en løsning på konflikten i Nord-Korea - og dermed omgå USA.
AP170920https://www.aftenposten.no/verden/i/e9QEO/Kina-blir-stadig-mer-irritert-pa-USA Kinas utenriksminister Wang Yi hintet tidligere denne uken om at Beijing-myndighetene nå i større grad bør se til Russland for å finne en løsning på konflikten i Nord-Korea - og dermed omgå USA.
AP170920https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Barcelona-svarer-kritikerne--Alle-lurte-pa-om-de-hadde-mistet-det-fullstendig-242429b.html Nå tar de i litt større grad tydeligere valg på om de skal ta kontringene eller roe ned, gjerne via midtbanen.
AA170920 Byggesakskontorene må i større grad enn i dag bruke mulighetene til å pålegge utbyggere uavhengige tredjepartskontroller for å unngå slike skandaler, skriver Adresseavisen på lederplass.
AA170920 Nedgangen kom etter 2005, og var nok forutsett, men ikke i den grad det skjedde.
VG170919 Serien baserte seg på bøkene med samme navn - av forfatter Cecily von Ziegesar - og handlingen dreide seg i stor grad om bestevenninnene Blair Waldorf og Serena van der Woodsen.
VG170919 På hvilken måte og i hvilken grad støtter den amerikanske presidenten FN ?
DN170919 - Utviklingen i disse handelskanalene gjør at konkurransebildet innen varehandelen endres fra å være en lokal og nasjonal konkurransearena til i mye større grad å bli en global konkurransearena, heter det i rapporten.
DB170919 Etter det nye forslaget vil flere reiser falle inn under regelverket, og det skal også bli klarere for den reisende hva slags reiseprodukt man kjøper og i hvilken grad man er beskyttet, sier Sverre McSeveny-Åril.
DB170919 ¶ SVENSKELUFT : Den kalde lufta som kommer inn over nordlige deler av Østlandet og Sør-Trøndelag kommer fra Sverige og byr på temperaturer fra minus 1 grad til to plussgrader.
DB170919 I en tweet fra meteorologene på Yr meldes det om at den kalde lufta kommer fra Sverige og at temperaturene vil ligge mellom minus 1 grad til 2 varme.
DB170919 Prises ned med 40 prosent, og i stor grad gjelder det ferskvare med kort holdbarhet.
DB170919 Hun skulle ønske søsteren i større grad beskrev hvordan hun opplevde dramaet da « Arv og miljø » kom.
DB170919 Trump mener Iran er et land som i særlig grad sprer terror.
DB170919 Som helt beviselig, og i minst like stor grad som Iran, faktisk har spredd terror.
DB170919 Hels sentralt i hans tenking er det at verden består av nasjonalstater, og ikke overstatlige organisasjoner som EU - som han ikke skjønner noe av - og til en viss grad FN selv.
DB170919 Dermed, i løpet av sin hittil korte karriere, har Onfroy til en viss grad lykkes med å få offentligheten til å skille kunst fra person, inntil nå.
DA170919 Avsløringen er viktig fordi den viser i hvor stor grad samfunnet, inkludert den private sektoren, er blitt mobilisert for å støtte bosettingsprosjektet.
DA170919 Ungdom bytter i større grad drikkepresset ut med positive sunnhetsidealer.
DA170919 Norsk ungdom lider av psykiske plager i større grad enn tidligere, og det skyldes delvis et større press i forhold til utdanning, fremtidsplaner, utseende, trening og andre forventninger, sier Bye.
DA170919 Gutter svarer i større grad enn jenter at de har prøvd alkohol, røyk eller cannabis, men forskjellen er marginal.
DA170919 - At ungdom i større grad utsetter alkoholbruken er viktig fordi de i den alderen ikke er like mentalt modne til å håndtere rus, og er sårbare for konsekvensene av risikofylt drikking.
DA170919 Han mener de to episodene er en del av et større bilde som i stor grad bekymrer politiet : ¶
DA170919 - Vi har bygget parti på egne ressurser og uten statsstøtte, og i ulik grad i de ulike fylkene, men om vi har klart å formidle noe av vår politikk til kanskje 12.000 mennesker, er vi utrolig fornøyde med at over 10.300 stemte på oss.
AP170919https://www.aftenposten.no/viten/i/7WkEo/Hvorfor-tror-ikke-alle-pa-forskning Hele to av fem mener forskningsresultater i stor grad er preget av forskernes egne holdninger og synspunkter.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/l6xo9/Presidenten-kaster-de-verste-kritikerne-i-fengsel-Na-moter-han-toff-motstand-fra-en-nordmann Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner bruker regimet tortur i utstrakt grad , opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/l6xo9/Presidenten-kaster-de-verste-kritikerne-i-fengsel-Na-moter-han-toff-motstand-fra-en-nordmann Ifølge Amnesty bruker regimet tortur i utstrakt grad , opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.
AP170919https://www.aftenposten.no/verden/i/l6xo9/Presidenten-kaster-de-verste-kritikerne-i-fengsel-Na-moter-han-toff-motstand-fra-en-nordmann I desember 2015 ville Jagland undersøke i hvilken grad Aserbajdsjan etterlever sine forpliktelser etter menneskerettighetskonvensjonen, noe han som generalsekretær har rett til etter konvensjonen.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ro6WK/Aps-valglofter-om-skatteokninger-skremte-egne-velgere Sentrale kilder i LO sier at skattebudskapet åpenbart ikke nådde frem, og i den grad det nådde frem ble det ofte misforstått.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6o3M/Store-Farre-forlik-med-Hoyre-og-Frp-fremover Det er også et spørsmål om i hvilken grad våre partnere, regjeringspartiene, har fulgt opp, sier han.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/jRy20/Netthandel-skyter-i-varet - Utviklingen i disse handelskanalene gjør at konkurransebildet innen varehandelen endres fra å være en lokal og nasjonal konkurransearena til i mye større grad å bli en global konkurransearena, heter det i rapporten.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom Ungdom bytter i større grad drikkepresset ut med positive sunnhetsidealer.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom Norsk ungdom lider av psykiske plager i større grad enn tidligere, og det skyldes delvis et større press i forhold til utdanning, fremtidsplaner, utseende, trening og andre forventninger, sier Bye.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom Gutter svarer i større grad enn jenter at de har prøvd alkohol, røyk eller cannabis, men forskjellen er marginal.
AP170919https://www.aftenposten.no/norge/i/RkA0x/Bruk-av-rusmidler-og-royk-synker-drastiskblant-norsk-ungdom - At ungdom i større grad utsetter alkoholbruken er viktig fordi de i den alderen ikke er like mentalt modne til å håndtere rus, og er sårbare for konsekvensene av risikofylt drikking.
AP170919https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/4MaqR/Om-du-viser-puppene-eller-ikke_-avgjor-ikke-om-du-er-feminist--Hiwar-Nheli En kvinne kan dessuten være nakenmodell og likevel være en feminist i høyeste grad , skriver Hiwar Nheli ( 22 ).
AA170919 Forslaget går ut på å erstatte Obamacare med ikke-øremerkede bevilgninger til delstatene, som de i stor grad kan bruke som de vil på helsetjenester.
VG170918 Jeg er en « fighter » », sier hun og presiserer at smertene hun har i kroppen, setter henne ut i en så stor grad at det er umulig for henne å leve et normalt liv.
VG170918 Underforstått, dersom alle hadde trodd på Gud ville portforbudet ikke vært ( like ) nødvendig, fordi mennesker som tror på Gud i større grad opptrer moralsk, særlig i situasjoner « der det svir å gjøre rett ».
VG170918 - Eirik Jensen står 100 prosent på den forklaringen som han avga i tingretten, og kommer til å fortsette å avgi den samme forklaringen i den grad det blir en ankesak i lagmannsretten, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til pressen like etter at dommen ble gjort kjent.
SA170918 Men dette kunne jeg gjerne vært foruten i høyeste grad .
NL170918 Nikker du megetsigende til de tre neste påstandene, kan du stolt aspirere til tredje grad av Klimafornekterens Losje.
NL170918 Hvis du husker på disse punktene i ditt neste møte utenfor Klimafornekterens Losje, lover jeg deg at du vil stige til tiende grad i løpet av veldig kort tid.
NL170918 Kanskje er det er nok til at foreldrene fristes av noe de ser i vinduene til alle de utmerkede butikkene som ligger mellom Witohjørnet og Kirkegata og kanskje ville de i større grad stikke innom på impuls enn det som er tilfellet i dag.
NL170918 Det er selvfølgelig langt færre som oppsøker byen nå enn før Jekta ble bygget, men den største utfordringen er at de som kommer til sentrum i for liten grad bruker pengene sine her.
NL170918 Byens sentrum preges sterkt av at de som tar avgjørelser i veldig stor grad består av folk som heller vil være ute i vår vakre natur enn å oppholde seg i byens sentrum.
FV170918https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Den-dramatiske-ulykken-preger-fortsatt-landslagssjefen--Det-sitter-i-hver-gang-jeg-setter-meg-bak-rattet-241548b.html Men dette kunne jeg gjerne vært foruten i høyeste grad .
DN170918 Det nye forslaget vil erstatte subsidiene til Obamacare med såkalte block grants - store summer til delstatene, som i større grad vil få bestemme hvordan folk skal få helseforsikring.
DN170918 ¶ Kriminelle har da også forstått hvor lite anonymt bitcoin er, og har i stor grad konvertert til alternative kryptovalutaer som Monero og zCash som er designet fra grunnen av for å gi denne anonymiteten, skriver forfatteren.
DB170918 Begynnelsen av dommen er i stor grad en gjennomgang av beslagene som ble tatt under etterforskningen og hva Cappelen og Jensen har forklart.
DB170918 Den er en god demokratisk størrelse som legger til rette for medvirkning lokalt, men vi må vi tørre å spørre i hvilken grad det kan være skadelig å la en nasjons territorium sette grenser for hvor langt vår moral strekker seg.
DB170918 Men fordi han har gitt en uforbeholden tilståelse og fordi hans forklaring i stor grad har vært nødvendig for å felle Eirik Jensen, fikk han en større strafferabatt enn aktors påstand.
DA170918 Hjorth har hittil i liten grad kommentert debatten gjennom intervjuer, men har deltatt på en rekke litterære arrangementer og festivaler.
DA170918 Tiltalen mot Jensen hviler i stor grad på forklaringen til Cappelen, som hevder at Jensen fikk 500 kroner per kilo innsmuglet hasj i bytte mot å beskytte ham og hasjimperiet hans.
DA170918 - Jeg har sjelden vært i en rettssak der påtalemyndigheten har fremmet en sak med så stor grad av tvil.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/oXO0m/Det-er-sjelden-greit-a-parkere-politiske-motstandere-med-at-de-er-ridd-av-folelser--Oyvind-Osterud Politisk påvirkning er i økende grad en vitenskap der nitide studier av emosjonelle reaksjonsmønstre blant publikum inngår, helt ned til ansiktsuttrykk og øyebevegelser.
AP170918https://www.aftenposten.no/viten/i/8n0aW/Vikingsamfunnet-var-fredelig De kunne bare i beskjeden grad opprettholde sine forpliktelser overfor sine venner og hirdmenn.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/XK0oo/UD-jakter-pa-32-nye-ambassadorer--hver-tredje-toppjobb-er-ledig I noen grad er det tradisjon for at det legges politiske føringer på ambassadørutnevnelsene.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/XKkzo/Ble-jernbanedirektor-ved-nyttar-Na-varsler-hun-at-hun-slutter Jernbanereformen, som dagens regjering vedtok og innførte, ligner i stor grad på det som var Enger og Jernbaneverkets forslag til ny organisering av norsk jernbane.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/056LG/Oslos-politimester-apner-for-ekstern-granskning-etter-Jensen-dom Nåværende politimester Sjøvold mener at et viktig spørsmål for en eventuell granskning blir å finne ut i hvor stor grad det var kjent for lederne at Jensen opererte utenfor regelverket.
AP170918https://www.aftenposten.no/norge/i/056LG/Oslos-politimester-apner-for-ekstern-granskning-etter-Jensen-dom Det sentrale spørsmålet er i hvilken grad det burde vært tatt grep rundt Eirik Jensen, før han ble flyttet ut av enheten Spesielle operasjoner ( SO ).
AP170918https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Den-dramatiske-ulykken-preger-fortsatt-landslagssjefen--Det-sitter-i-hver-gang-jeg-setter-meg-bak-rattet-241548b.html Men dette kunne jeg gjerne vært foruten i høyeste grad .
AA170918 Men Monster Hunter er ulik alle disse i den grad at du her aldri egentlig går opp i erfaringsnivå.
VG170917 Det gjorde at onsdag i stor grad ble en møte- og arrangementsfri kveld i Norge.
VG170917 Da medlemmene av hasjligaen til Cappelen ble dømt i Borgarting lagmannsrett, påpekte retten at Cappelen forklaring i stor grad stemmer overens med andre bevis som politiet har innhentet.
DB170917 Det gjorde at vi opparbeidet oss høy grad av tillit i systemet.
DB170917 ( Dagbladet ) : Forskere ved Stanford University har gjennomført en ny studie som viser at det til en viss grad er mulig å finne ut personers seksuelle legning, basert på bilder av dem.
DB170917 Orejuela-brødrene benyttet seg ikke i samme grad av drap og terroristaksjoner for å skremme myndighetene og sine rivaler.
DB170917 Chepe kunne ta seg nær av ting i den grad at han fikk en kritisk journalist drept og bygget en eksakt kopi av klubbhuset i hagen sin da han ble nektet medlemskap i en av Calis finere klubber.
DA170917 NRK har insistert på DAB-radioens kvaliteter siden lenge før iPoden kom, og i den grad at lisenskanalen kunne tas for misledende markedsføring.
AP170917https://www.aftenposten.no/verden/i/6LJ1e/Etiopia-Over-55000-fordrevet-pa-en-uke Konflikten mellom folkegruppene i området er i stor grad knyttet til ressurser og tørke.
AP170917https://www.aftenposten.no/osloby/i/ndP7d/Etterlyser-utbyggere-som-tor-satse-pa-arkitektur--ikke-bare-tenker-pa-tempo Formen, orienteringen, grad av åpenhet og lukkethet, materialene - alt dette vil være med å gi en ny type arkitektur.
AP170917https://www.aftenposten.no/osloby/i/ndP7d/Etterlyser-utbyggere-som-tor-satse-pa-arkitektur--ikke-bare-tenker-pa-tempo - Byggherrene - altså de som bestiller, kjøper eller er oppdragsgiver for bygget - kan i mye større grad ha ambisjoner som går ut over det rent funksjonelle.
AP170917https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/MOrzM/Folk-spor-meg-om-jeg-spiser-hunder-nar-de-far-vite-at-jeg-er-kinesisk Si ;D-innlegg : Ikke alle former for rasisme blir anerkjent i like stor grad .
AP170917https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/O49vl/-La-det-ikke-vare-noen-tvil-om-den-akademiske-frihet---Svein-Stolen Rektor ved Universitetet i Oslo svarer på påstand om at friheten til å forske og publisere i økende grad trues - også av universitetenes ledere.
AP170917https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/O49vl/-La-det-ikke-vare-noen-tvil-om-den-akademiske-frihet---Svein-Stolen Her svarer han på påstander om at friheten til å forske og publisere i økende grad trues - også av universitetenes ledere.
AA170917 Nedgangen er som regel også i stor grad selvforskyldt.
DN170916 - Vårt verdensbilde er i for stor grad definert ut fra hvordan konkurranseforholdet var tidligere.
DB170916 I den grad man kan det, det er jo ikke alltid man kan, sier han.
DB170916 Han føler også at han i større grad respekterer andres tro, væremåte og legning.
DB170916 At innvandrerjenter og pakistanske jenter tar høyere utdanning i langt større grad enn samfunnet generelt, har gitt dem mer frihet, sosialt og økonomisk, sier han.
DB170916 - Heldigvis i langt mindre grad i Norge nå, blant dem som er fra muslimske land !
DA170916 Ifølge turistkontoret økte inntjeningen bare fra reiselivssektoren alene med tolv prosent i løpet av 2016, noe de i stor grad tilskriver GoT.
DA170916 - Jeg tror at nordmenn i større grad enn engelskmenn kan ta det helt ut.
DA170916 - Men i den grad du har opparbeidet deg troverdighet i leserkretsen din, har du også større mulighet til å påvirke leseren din, påpeker han.
DA170916 - I den grad folk tror på dette, så vil det senke tillitsnivået til blant annet politikere og media.
AP170916https://www.aftenposten.no/verden/i/O49Ml/Det-er-ikke-Aung-San-Suu-Kyi-som-kan-stanse-overgrepene-mot-rohingyaene-Det-er-denne-mannen Den har hun ikke brukt i stor nok grad , sier Eide.
AP170916https://www.aftenposten.no/reise/Den-danske-byen-kalles-bare-smilets-by-10565b.html Byen som kulturhovedstad er emne som fenger i den grad at jeg får vanskeligheter med helt å følge med.
AP170916https://www.aftenposten.no/norge/i/3v0gL/Etterlyser-tettere-samarbeid-mellom-norske-mediehus - Vårt verdensbilde er i for stor grad definert ut fra hvordan konkurranseforholdet var tidligere.
AP170916https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/Aey05/-Aftenposten-mener-Barnehagen-er-en-integreringsmaskin Stadig flere barn går i barnehage, viser tallene, og det er særlig ettåringene som i større grad enn før skal tilbringe dagene utenfor hjemmet.
AP170916https://www.aftenposten.no/kultur/i/vLP35/Carl-Frode-Tiller-Ratt-og-vakkert-portrett-av-destruktiv-idealist- Hittil har norske forfattere i liten grad skrevet om klimaet, kanskje fordi resultatet så lett kan minne om en aksjon i stedet for skjønnlitteratur.
AA170916 Suksessoppskriften er folkelig og variert innhold, med stor grad av lokal tilstedeværelse.
VG170915 Så skal hun i langt større grad få feriere, trene mindre og koble ut med andre ting, som for eksempel jobbing mot sponsorer.
VG170915 Nå har Johaug til en viss grad slått seg til ro med straffen og sett fremover.
VG170915 Men i hvilken grad det til syvende og sist er grunn til å synes synd på ham, har en sammenheng med den siste utviklingen i saken, nemlig beskyldningene om at han skal ha sendt eposter under falskt navn.
VG170915 Nå er det i høyeste grad tenkelig.
VG170915 Høgskolen i Nord-Trøndelag, nå Nord universitet, har ikke hatt et stort miljø av historikere, og fagpersoner fra for eksempel Blindern og Bergen har i liten grad interessert seg for Trøndelag.
VG170915 For å bruke min egen arbeidsplass som eksempel : Lærerutdanninga ved Nord universitet på Levanger rekrutterer i stor grad studenter fra egen region.
VG170915 De har i stor grad vært ført i sektorinterne organer som Khrono, Universitetsavisa og Uniforum, men er såpass viktige at de fortjener lesere også utenfor universitets- og høgskolesystemet.
SA170915 Senere i VM-kvalifiseringen - til en viss grad mot Slovakia tirsdag og absolutt mot Nederland i oktober - må det løpes fortere, spilles raskere og brukes mer kraft.
NL170915 Slik jeg bedømmer det, har ikke Arbeiderpariet i tilstrekkelig grad gjort det som jeg viste i eksemplet ovenfor med Høyre, skarppolert sin profil i arbeidet i Stortinget og klargjort seg til valgkampinnspurten, selv om programarbeidet og programmet var utmerket.
NL170915 Det er forsket mye på effekten av rehabilitering ved hjertesykdom, og tverrfaglig rehabilitering er funnet å gi lavere dødelighet, høyere grad av deltakelse i arbeids- og samfunnsliv og høyere livskvalitet for enkeltmennesket.
NL170915 Der man tidligere i stor grad måtte ty til åpen hjertekirurgi med det hva det innebærer av risiko for infeksjoner og komplikasjoner, kan man i dag behandle alvorlige hjertesykdommer med medikamentell behandling, og med mindre invasive behandlinger hvor man slipper å åpne brystkassen, og kan gjøre inngrepet på en brøkdel av t
DN170915 - Qatarske banker er i økende grad blitt avhengig av ekstern finansiering de siste årene på grunn av en betydelig nedgang i Qatars oljeinntekter.
DN170915 Tidligere forskning Alstadsæter og kollegene har gjort, viser at det i Skandinavia er 0,01 prosent av de rikeste i befolkningen som i størst grad skjulte utenlandsformuer.
DB170915 Det samme er ikke tilfelle i Hviterussland, selv om president Aleksandr Lukasjenko utfordrer Russland med til en viss grad å gjøre sine hoser grønne i Brussel.
DB170915 Økologiske kyr får mindre mengder kraftfôr om vinteren enn vanlige kyr, og de spiser i større grad friskt beitegress i beitetiden.
DB170915 Det er grøntfôr som i størst grad har omega 3-fettsyrer.
DA170915 Om Høstutstillingen generelt er der ingen grad av forsoning.
DA170915 Han fulgte opp i 2006 med « Be en bønn for Sikas » - « i høyeste grad et navn å merke seg », skrev Dagsavisens litteraturanmelder Turid Larsen da.
BT170915https://www.bt.no/100Sport/fotball/-Etter-hvert-ma-Ada-Hegerberg-tilbake-Problemet-er-apenbart-242114b.html Senere i VM-kvalifiseringen - til en viss grad mot Slovakia tirsdag og absolutt mot Nederland i oktober - må det løpes fortere, spilles raskere og brukes mer kraft.
AP170915https://www.aftenposten.no/verden/i/Jj5Xj/Islamistiske-hatpredikanter-knyttes-til-mange-terrorangrep Predikantene eller imamene skaper i stor grad de ideologiske forutsetningene for voldshandlingene, ifølge terroreksperter.
AP170915https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/8nMmG/En-ny-bistandsminister-post-kan-vare-lokkemiddel-for-KrF Det er opp til Regjeringen å organisere sitt arbeid, det gjelder i stor grad også departementsstrukturen.
AP170915https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Etter-hvert-ma-Ada-Hegerberg-tilbake-Problemet-er-apenbart-242114b.html Senere i VM-kvalifiseringen - til en viss grad mot Slovakia tirsdag og absolutt mot Nederland i oktober - må det løpes fortere, spilles raskere og brukes mer kraft.
AA170915 I den grad de kutter ut elektrifisiering i budsjettet er det i alle fall ikke ubevisst.
VG170914 - Løpet der er i stor grad allerede lagt, og med det teamet de har der, så har jeg ingen bekymringer.
VG170914 Man kunne føre en fornuftig og strengere innvandrings- og integreringspolitikk, kutte i offentlig sektor, redusere skattene, styrke privat eierskap, fortsette med veibyggingen og redusert ambisjonene noe på togutbyggingen som i stor grad verken er miljøvennlig eller øker kapasiteten effektivt, og som i hovedsak går til det sentrale Østlandet.
SA170914https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Det kan du i stor grad forebygge selv ved å tenke på et par ting før samleie.
SA170914https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Alkohol påvirker også i stor grad evnen til å skjønne om en selv eller den andre vil ha sex, og det er avgjørende for at man skal ha sex med noen.
SA170914https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Men i pressemeldingen for to uker siden skrev hun at det er « viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar ».
SA170914 Det kan du i stor grad forebygge selv ved å tenke på et par ting før samleie.
SA170914 Alkohol påvirker også i stor grad evnen til å skjønne om en selv eller den andre vil ha sex, og det er avgjørende for at man skal ha sex med noen.
SA170914 Men i pressemeldingen for to uker siden skrev hun at det er « viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar ».
FV170914https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Det kan du i stor grad forebygge selv ved å tenke på et par ting før samleie.
FV170914https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Alkohol påvirker også i stor grad evnen til å skjønne om en selv eller den andre vil ha sex, og det er avgjørende for at man skal ha sex med noen.
DN170914 Han tror svak lønnsomhet er årsaken til at den norske kraftnæringen i liten grad investerer i vindkraft.
DN170914 På den annen side ble landsmøtevedtaket fattet før valget, og nå er det i hvert fall til en viss grad en annen politisk situasjon.
DN170914 Han påpeker at flere etablerte offshorespillere kjemper for førsteposisjonen innen dypvann ( det vil si Transocean, Ensco og Diamond Offshore ), men denne dynamikken har i stor grad glimtet med sitt fravær i jackup-segmentet », heter det i notatet fra Evercore.
DN170914 Det er også begrenset risiko ettersom boligprisutviklingen i landet i stor grad har fulgt den modellerte boligprisen til Nordea de siste årene, og Bernhardsen tror det betyr at oppgangen i boligprisene er forankret i grunnleggende forhold.
DB170914 Årsaken til krisen er at de store endringene i miljøet påfører massedød hos biene som i sterk grad bidrar til at kaffeplantene utvikler optimalt med bønner.
DB170914 Det betyr at norsk kaffe ikke vil bli berørt i samme grad som mer prispresset kaffe, sier Marit Lynes, daglig leder i Norsk kaffeinformasjon.
DB170914 Kanskje kan vi ved neste valg få politikere som i større grad behandler oss velgere som oppegående og tenkende individer.
DB170914 La disse, i større eller mindre grad , avgjøre hvor mye de får i lommepenger.
DA170914 Men mitt klare inntrykk er at flyselskapene og turoperatørene i for stor grad har vært for pessimistiske med hensyn til nordmenns ønsker om å dra til Tyrkia.
DA170914 Likevel har havfolk i liten grad beskjeftiget de som var opptatte av å forstå naturen.
BT170914https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Det kan du i stor grad forebygge selv ved å tenke på et par ting før samleie.
BT170914https://www.bt.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Alkohol påvirker også i stor grad evnen til å skjønne om en selv eller den andre vil ha sex, og det er avgjørende for at man skal ha sex med noen.
BT170914https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Men i pressemeldingen for to uker siden skrev hun at det er « viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar ».
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pzekj/Her-er-kommunene-hvor-Arbeiderpartiet-blodde-aller-mest Dette har i større grad stått på dagsordenen i innlandsfylkene og Nord-Norge, sier Storberget.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/l6Llk/Kristelig-Manneparti-og-Mannegruppa-Venstre Men fordi partiet i stor grad er avhengig av utjevningsmandater for å få inn førstekandidaten, holder det ikke å plassere kvinnene på andre plass når fylkeslistene lages, mener hun.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Ae9ej/Hun-skal-sende-e-post-til-55000-Ap-medlemmer-for-a-finne-ut-hvorfor-Jonas-Gahr-Store-tapte-valget I hvor stor grad dette preget vår valgkamp og tok vekk oppmerksomhet, kommer det helt sikkert tilbakemeldinger om i den evalueringen vi skal ha.
AP170914https://www.aftenposten.no/norge/i/MOr6m/Djabrail-6-dode-etter-feilbehandling Hos dette barnet var den gradert til høyeste klasse, altså grad fire.
AP170914https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Det kan du i stor grad forebygge selv ved å tenke på et par ting før samleie.
AP170914https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Skal-du-ta-sexpraten-med-ungdommen-din-Slik-gar-du-frem-10545b.html Alkohol påvirker også i stor grad evnen til å skjønne om en selv eller den andre vil ha sex, og det er avgjørende for at man skal ha sex med noen.
AP170914https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerberg-saken-I-skyttergravskrig-med-sin-storste-stjerne-241993b.html Men i pressemeldingen for to uker siden skrev hun at det er « viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar ».
VG170913 Høgmo, som var landslagstrener fra 2013 til 2016, har i stor grad meldt seg ut av offentligheten etter at han ble enig med NFF om å slutte i jobben i november i fjor.
VG170913 Han var jo samfunnsdoktoren og samfunnsrefseren som foreskrev en ganske enkel, men viktig resept for god helse som i veldig stor grad handler om at mennesker er menneskets beste og viktigste medisin.
VG170913 Norge slipper i begrenset grad inn i markedene vi finner interessante.
SA170913https://www.aftenbladet.no/100Sport/andreidretter/Dette-skal-hjelpe-Tufte-og-Co-i-OL-om-tre-ar-241913b.html Det var i vinter at utøverne gjennomgikk en test der målet var å finne ut i hvilken grad varme påvirker prestasjon.
SA170913 Det var i vinter at utøverne gjennomgikk en test der målet var å finne ut i hvilken grad varme påvirker prestasjon.
NL170913 Valget bærer bud om at den internasjonale trenden vi har sett bl a i Storbritannia, i USA og i Frankrike hvor nye krefter gjør opprør mot de satte og etablerte politiske partiene nå også til en viss grad slår inn i Norge.
NL170913 Et spørsmål som bør diskuteres i partiene er om våre representanter i for stor grad er ekko av stortingsvedtakene som deres respektive partier stemte for eller imot.
NL170913 I større grad enn før vil politikere måtte ta ansvar for helheten.
DN170913https://www.dn.no/nyheter/2017/09/13/2051/Luftfart/strom-av-streikeofre - De reisende blir i stor grad booket om til andre flyselskaper, og det får jo Norwegian en klar vekst på.
DN170913 - De reisende blir i stor grad booket om til andre flyselskaper, og det får jo Norwegian en klar vekst på.
DB170913 HOLMENKOLLEN ( Dagbladet ) : Idretten har etter hvert blitt en arena som er til for jentene i like stor grad som for guttene.
DB170913 Jacobsen forteller at de negative utslagene for populære ungdommer kan være på grunn av energibruk og høy grad av bevissthet.
DB170913 Ifølge studien blir personer som er populære på ungdomsskolen knyttet til høyere grad av sosial angst som unge voksne, mens det å ha nære vennskap under ungdomstida assosieres med mindre symptomer for angst og depressivitet, og med økt selvtillit.
DB170913 De som var mest populære viste høyere grad av sosial angst enn resten.
DB170913 ( Dagbladet ) : En ny rapport fra InfluenceMap rangerer selskapene i verden som i størst grad påvirker reguleringer som kan føre til mindre utslipp av klimagasser.
DB170913 Fugelli har de siste åra i stor grad levd av å skrive og forelese om sin egen sykdom og forestående død.
DB170913 I økende grad ledes den av mer folkerike områder og regioner, ofte med et sterkt næringsliv.
DB170913 Hovedproblemet var at hovedbudskapet tilsynelatende var basert på at Norge var i krise, noe politikken i mindre grad råder over.
DB170913 Det stemmer nok til en viss grad .
DB170913 t medieskapt fenomen om man ser objektivt på det ( uten å på noen som helst måte underspille de grusomhetene som de facto har funnet sted i byer som Paris, London, Madrid og New York ), forteller Stephen Kotkin, og han tviler på at myndighetene i de regjerende myndigheter ( Vesten og til en viss grad Kina ) virkelig i realiteten har disse spørsmålene veldig høyt oppe på sine agendaer, utover å mate pressen og deres konsumenter - relat
DB170913 Terror/jihadisme/fundamental islamisme-suggesjonen er i stor grad et medieskapt fenomen om man ser objektivt på det ( uten å på noen som helst måte underspille de grusomhetene som de facto har funnet sted i byer som Paris, London, Madrid og New York ), forteller Stephen Kotkin, og han tviler på at myndighetene i de regjerende myndigheter ( Vesten og til en vi
DB170913 Grunnene til problemene vi står overfor og de mulige resultatene av hva enn vi ender med å foreta oss i det henseende når det kommer til integrering, vern av norske verdier og grad av asyl-mottakelser etc. er for vage foreløpig slik jeg ser det.
DA170913 - Det handler i stor grad om, hvis man ser historisk på det, at det ikke er den samme kutymen for å stille spørsmål til statsråder når man sitter i regjering.
DA170913 - Filmfeltet er det som i størst grad har gjennomført endringene i finansiering som kulturministeren ønsker med mer privat finansiering.
BT170913https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Dette-skal-hjelpe-Tufte-og-Co-i-OL-om-tre-ar-241913b.html Det var i vinter at utøverne gjennomgikk en test der målet var å finne ut i hvilken grad varme påvirker prestasjon.
AP170913https://www.aftenposten.no/osloby/i/yPgPA/Jordal-Amfi-blir-landets-mest-klimavennlige-ishall Det betyr at den blir så godt isolert at utetemperaturen bare i minimal grad påvirker temperaturen inne.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/o0aWK/Slik-stemte-de-tvangssammenslatte-kommunene At Ap går tilbake i mye større grad enn Høyre, skyldes at Høyre har ført en mye bedre valgkamp, ifølge Leka-ordføreren.
AP170913https://www.aftenposten.no/norge/i/2WrkG/Minneord-over-Per-Fugelli-Et-ankerfeste-for-halve-Norge Vi som er derfra og beveger oss annetsteds, merker fort at i den grad vi blir tatt alvorlig, blir vi i alle fall ikke sett på som ondsinnede.
AP170913https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Dette-skal-hjelpe-Tufte-og-Co-i-OL-om-tre-ar-241913b.html Det var i vinter at utøverne gjennomgikk en test der målet var å finne ut i hvilken grad varme påvirker prestasjon.
AA170913 Det er par med noe eldre barn som i størst grad eier egen bolig, mens over halvparten av eneforsørgere med små barn leier boligen sin.
AA170913 Det er par med noe eldre barn som i størst grad eier egen bolig, mens over halvparten av eneforsørgere med små barn leier boligen sin.
AA170913 - Jeg tror i stor grad det er borgerlig innstilte kristne velgere som har sviktet KrF.
VG170912 uren i forsvarsspillet ¶ * 1 Tøffere spillsekvenser på trening, mere 11 mot 11 ¶ * 1 Enda tøffere tilbakemeldinger i trening og kamp ¶ * 1 Høyere engasjement på banen, fyre hverandre opp ¶ * 1 Ta lærdom av mesterskapet når det gjelder spill i boks, duellspill, tempo og forflytting ¶ * 1 I større grad gå i seg selv for å finne ut hvorfor hver enkelt ikke presterer opp mot sitt
VG170912 Overfor Dagbladet antydet Støre før valget at idretten i større grad igjen ville få kontrollere seg selv under et rødgrønt styre.
VG170912 Det er verdt å huske på at det i stor grad var på grunn av grove dommerfeil.
VG170912 - Vi har potensiale til å komme til slike sjanser i mye større grad , men da må presisjonen på innleggene opp.
VG170912 Denne datateknologien har bedre dømmekraft, og evner i større grad enn et menneske å avdekke en persons seksuelle legning, konkluderer studiet med.
VG170912 Men valgkampen har i liten grad handlet om dette, og i langt større grad om hvilken regjering KrF kan tenkes å støtte.
VG170912 Men valgkampen har i liten grad handlet om dette, og i langt større grad om hvilken regjering KrF kan tenkes å støtte.
VG170912 Der sa Støre blant annet at Ap i for stor grad har lekket velgere til Trygve Slagsvold Vedum.
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html I forbedringspunktene hos seg selv trekker spillerne frem « høyere engasjement på banen, fyre hverandre opp » og « i større grad gå i seg selv for å finne ut hvorfor hver enkelt ikke presterer opp mot sitt beste ».
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Det går til en viss grad .
SA170912https://www.aftenbladet.no/100Sport/ballsport/Etter-nesten-20-ar-er-den-gylne-epoken-over--Det-er-litt-rart-241894b.html - Spillere reiser ut i mye større grad enn de gjorde tidligere.
SA170912 I forbedringspunktene hos seg selv trekker spillerne frem « høyere engasjement på banen, fyre hverandre opp » og « i større grad gå i seg selv for å finne ut hvorfor hver enkelt ikke presterer opp mot sitt beste ».
SA170912 Det går til en viss grad , men jeg mener også den norske kulturen hvor vi tar vare på individet på en litt mer skånsom måte er bra.
SA170912 - Spillere reiser ut i mye større grad enn de gjorde tidligere.
NL170912 Dèt alene vil nok disiplinere Venstre ennå mer, i den grad venstrefolk av natur er disiplinerte.
NL170912 Det er ikke, og har i liten grad vært, godt samarbeid mellom SP og Krf, det har bare virket slik.
NL170912 Og der det i høy grad trenges noe veiledning.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2055/Politikk/krf-topper-tror-ikke-regjeringen-overlever-frp-ma-prostituere-seg-for-at-det-skal-kunne-fungere Fylkeslederne i KrF mener det i stor grad vil bli opp til regjeringen Solberg selv å tilpasse seg slik at den kan overleve.
DN170912https://www.dn.no/nyheter/2017/09/12/2052/Utenriks/trumps-skattereform-kan-bli-skjovet-ut-i-det-bla Han mener dette særlig vil ramme Europa og Asia, og i mindre grad USA.
DN170912 Fylkeslederne i KrF mener det i stor grad vil bli opp til regjeringen Solberg selv å tilpasse seg slik at den kan overleve.
DN170912 Han mener dette særlig vil ramme Europa og Asia, og i mindre grad USA.
DN170912 - Med en stor grad av enighet om hovedtrekkene i den økonomiske politikken venter vi ingen nevneverdige endringer i vekstbildet med en ny regjeringssammensetning, skriver valutaanalytiker Marit Øwre-Johansen i DNB Markets.
DN170912 Hvis vi lander med åtte mandat, vil vi kunne styre politikken i større grad og få mer gjennomslag for vår politikk, sier Ropstad.
DB170912 Det fikk angivelig den daværende Juventus-spilleren til å rase - i så sterk grad at han selv ringte til TV4 med følgende beskjed : ¶
DB170912 Og det klarte de, i hvert fall til en viss grad , og spesielt før pause.
DB170912 Det blir opp til Venstre og Kristelig folkeparti i hvilken grad de kan leve med det, sier Marthinsen til Dagbladet.
DB170912 Barbuda er i stor grad totalødelagt, sier Michael Joseph, leder for Røde Kors' avdeling i Antigua og Barbuda, ifølge The Guardian.
DB170912 Men så har til gjengjeld Donald Trump brutt mange normer, protokoller og etikker selv, poengterer USA-eksperter, og mener det til en viss grad legitimerer Obamas oppførsel.
DB170912 Familien lokket personene til seg med tilbud om arbeid og et sted å bo, men de som sa ja ble plassert i forfalne campingvogner, i stor grad uten oppvarming, vann eller toalett.
DB170912 Summen av Høyre og Arbeiderpartiet er i sjelden grad liten.
DB170912 Den treffer tidsånden, samtidig som den i stor grad baserer seg på grunnleggende, norsk matkultur og matlaging.
DB170912 Mange moderate muslimske land har derimot i varierende grad forbudt ansiktsslør, enten med den begrunnelse at det er et hinder for kvinnelig samfunnsdeltakelse, eller fordi de oppfatter det som et splittende symbol for radikal islamisme.
DB170912 En viktig grunn er at folket i liten grad trodde på Arbeiderpartiets svartmaling av landets økonomiske situasjon.
DB170912 Jeg gjorde intervjuer med politikere og meningsledere som viste at også de til en viss grad trodde på mytene.
DB170912 Der majoriteten tidligere i liten grad ga oppmerksomhet til homoseksualitet ( med unntak av en aggressiv gnist på 2000-tallet, da et av de politiske partiene satte kampen mot homofile rettigheter høyt på agendaen ) og andre saker som kjennetegner konservative samfunn, var de nå tvunget til å ta et standpunkt.
DB170912 Jeg har aldri gjort det her i så høy grad før.
DA170912 Ifølge forskerne ved Cicero har allerede risikoen for ekstremvær, økt ved at jorda har blitt en grad varmere.
DA170912 Hun viser til flere situasjoner globalt hvor Norge må ta stilling til i hvilken grad vi skal bidra i internasjonale operasjoner gjennom NATO, og stille oss bak USA.
DA170912 - Med økt grad av robotisering vil utfordringene knyttet til yrkesdeltakelse bare bli enda større, sier økonomiprofessoren.
DA170912 - Dette gjelder spesielt i hvilken grad Norge skal bidra i internasjonale operasjoner gjennom NATO, og om vi automatisk skal stille oss bak USAs intervensjonspolitikk, som er veldig problematisk med tanke på Norges historiske rolle og selvbilde som fredsnasjon.
DA170912 De fem skuespillerne, Andrine Sæther, Iselin Shumba, Ingjerd Egeberg, Espen Alknes og Marika Enstad, som alle er drevne og tekstvante skuespillere, bidrar heller ikke i stor grad til å gjøre den store tekstmassen levende for oss.
DA170912 Ifølge forskerne ved Cicero har allerede risikoen for ekstremvær, økt ved at jorda har blitt en grad varmere.
DA170912 Hun viser til flere situasjoner globalt hvor Norge må ta stilling til i hvilken grad vi skal bidra i internasjonale operasjoner gjennom NATO, og stille oss bak USA.
DA170912 - Med økt grad av robotisering vil utfordringene knyttet til yrkesdeltakelse bare bli enda større, sier økonomiprofessoren.
DA170912 - Dette gjelder spesielt i hvilken grad Norge skal bidra i internasjonale operasjoner gjennom NATO, og om vi automatisk skal stille oss bak USAs intervensjonspolitikk, som er veldig problematisk med tanke på Norges historiske rolle og selvbilde som fredsnasjon.
BT170912https://www.bt.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html I forbedringspunktene hos seg selv trekker spillerne frem « høyere engasjement på banen, fyre hverandre opp » og « i større grad gå i seg selv for å finne ut hvorfor hver enkelt ikke presterer opp mot sitt beste ».
BT170912https://www.bt.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Det går til en viss grad .
BT170912https://www.bt.no/100Sport/ballsport/Etter-nesten-20-ar-er-den-gylne-epoken-over--Det-er-litt-rart-241894b.html - Spillere reiser ut i mye større grad enn de gjorde tidligere.
AP170912https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/aAm42/Jotul-klubben-Feilslatt-a-satse-pa-skatteokninger Det gjelder i minst like stor grad for Høyre.
AP170912https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/622de/Velgerne-hadde-fortjent-en-bedre-valgkamp-enn-de-fikk-Det-pavirket-nok-resultatet--Agnes-Narland-Viljugrein Der kommunevalget 2015 i stor grad var et klimavalg, står stortingsvalget 2017 igjen som valget der vi snakket om alt annet enn de sakene som faktisk betyr noe.
AP170912https://www.aftenposten.no/kultur/i/42Pr9/Norge-trenger-en-ny-og-fremtidsrettet-kulturpolitikk-Det-ma-feltet-selv-bidra-til--Sarah-Sorheim I den grad kunstnere og kulturfolk har kommet til orde, har det vært til inntekt for en ny regjering.
AP170912https://www.aftenposten.no/kultur/i/42Pr9/Norge-trenger-en-ny-og-fremtidsrettet-kulturpolitikk-Det-ma-feltet-selv-bidra-til--Sarah-Sorheim I den grad den sittende regjeringen har hatt noen kulturpolitikk, har den stort sett dreid seg om en ting : nye finansieringsformer.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html I forbedringspunktene hos seg selv trekker spillerne frem « høyere engasjement på banen, fyre hverandre opp » og « i større grad gå i seg selv for å finne ut hvorfor hver enkelt ikke presterer opp mot sitt beste ».
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Na-er-plutselig-flere-landslagsspillere-enige-i-Hegerbergs-kritikk--Hun-har-noen-gode-poenger-241907b.html Det går til en viss grad , men jeg mener også den norske kulturen hvor vi tar vare på individet på en litt mer skånsom måte er bra.
AP170912https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Etter-nesten-20-ar-er-den-gylne-epoken-over--Det-er-litt-rart-241894b.html - Spillere reiser ut i mye større grad enn de gjorde tidligere.
AA170912 » En annen forsker, Inger Hammar, mener kvinne- og kjønnsforskningen i stor grad har vært religionsblinde.
AA170912 Kirken blir i stadig større grad ledet av kvinner.
VG170911 - Dette oppfatter jeg på ingen måte som greit, at det blir brukt et språk som barn i aller høyeste grad bør og skal beskyttes mot, tordner pappaen.
VG170911 Det er betydelige forskjeller i valgdeltakelse i Norge basert på alder, utdannelse og i noen grad av kjønn.
NL170911 I eksisterende vindkraftverk, benyttes oppgravd myrjord i stor grad til å dekke til steinfyllingene for veier og monteringsplasser.
NL170911 Skatten blei dermed i stor grad en slags kompensasjon eller delbetaling for tjenester disse innbyggerne fikk « gratis » av kommunen.
NL170911 Valgkampen har i stor grad handlet om hvordan partiene skal kapre flest mulige stemmer, og de fleste partiene unnlater å fokusere på hvilke løsninger vi som nasjon trenger.
NL170911 Politiske debatter har i alt for stor grad blitt redusert til skittkasting og fokus på hvem som gjennom markedsføring og valgflesk klarer å sanke flest mulige stemmer.
NL170911 Alle debatter gjennom valgkampen har i år fokusert på hvordan ting har vært, men ingen snakker i særlig stor grad om hvordan vi skal løse de store utfordringene vi står overfor.
NL170911 Valgkampen har i stor grad handlet om hvordan partiene skal kapre flest mulige stemmer, og de fleste partiene unnlater å fokusere på hvilke løsninger vi som nasjon trenger.
NL170911 Politiske debatter har i alt for stor grad blitt redusert til skittkasting og fokus på hvem som gjennom markedsføring og valgflesk klarer å sanke flest mulige stemmer.
NL170911 Alle debatter gjennom valgkampen har i år fokusert på hvordan ting har vært, men ingen snakker i særlig stor grad om hvordan vi skal løse de store utfordringene vi står overfor.
DN170911 - Det vil nok spesielt bli fokus på i hvilken grad de vil begynne å redusere størrelsen på balansen.
DB170911 Der er essensen at de ønsker å ta lærdom av mesterskapet, og i større grad gå i seg selv for å finne ut hvorfor hver enkelt ikke presterer mot sitt beste.
DB170911 Det er en klar oppfordring om at vi trenger et korps av statssekretærer og rådgivere som i mye større grad representerer befolkningen, hvor særlig alder er viktig, sier Bjurstrøm.
DB170911 - Nedgangen virker i noen grad å være drevet av midlertidige faktorer, men er like fullt lavere enn Norges Bank hadde ventet og trekker derfor isolert sett rentebanen litt ned, skriver Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar til tallene.
DB170911 Selv om Irma er redusert i styrke, er faren for tornadoer fortsatt i stor grad til stede, ifølge professoren.
DB170911 Et av områdene testen tar for seg er grad av ekstroversjon.
DB170911 De unge mennene med snorrett sideskill, hornbriller og marineblå genser med skjorte under - det er mange av dem i Venstre - viste seg å være i stand til å uttrykke følelser i en grad som syntes å forbause de kjolekledte kjærestene ved siden av dem ettersom pilen viste opp eller ned.
DB170911 For Senterpartiet er det i utpreget grad makt i partiets kjernespørsmål som teller, og den utøves fra regjeringskontorene, enten regjeringen er til høyre eller til venstre for det som til enhver tid er midten i norsk politikk.
DB170911 Jeg kommer derfra selv, og mener at den i størst mulig grad skal bevares.
DA170911 I en region som i stor grad lever av turisme, vil det trolig ta år før situasjonen vender tilbake til det normale etter Irma, som var en av de sterkeste orkanene noensinne registrert i Atlanterhavet.
DA170911 - En viktig årsak til økende ulikhet er mindre grad av kollektiv lønnsdannelse, og mer individuelle lønnsforhandlinger.
DA170911 - Groruddalen har i liten grad vært representert og prioritert på Stortinget.
DA170911 I amerikansk film pleier det i høy grad å være motsatt.
DA170911 Det virker på meg som om Aps popularitet i stor grad skyldes andre partiers popularitet eller upopularitet, sier Thorsen, som ikke holder igjen : ¶
DA170911 - En viktig årsak til økende ulikhet er mindre grad av kollektiv lønnsdannelse, og mer individuelle lønnsforhandlinger.
DA170911 Dette skyldes i stor grad mindre bruk av olje til oppvarming.
AP170911https://www.aftenposten.no/okonomi/i/42vJ9/Bedre-tider-for-Ola-og-Kari-nordmann--okonomiske-utfordringer-i-ko-for-den-neste-regjeringen I hovedscenarioene økonomene ser for seg fremover, vil olje og gass være en del av energikildene i større eller mindre grad .
AP170911https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RWp92/Rort-Siv-Jensen--Dette-er-en-festkveld Frp slapp i stor grad unna spørsmål om hvem de vil og ikke vil sitte i regjering med, og partiet kjørte en valgkamp som hele tiden prioriterte følgende saker : ¶
AA170911 I en region som i stor grad lever av turisme, vil det trolig ta år før situasjonen vender tilbake til det normale etter Irma, som var en av de sterkeste orkanene noensinne registrert i Atlanterhavet.
AA170911 - Nedgangen i inflasjonen virker i noen grad å være drevet av midlertidige faktorer, men er like fullt lavere enn Norges Bank hadde ventet og trekker derfor isolert sett rentebanen litt ned.
VG170910 Distriktsopprøret så mange snakker om har i stor grad handlet om Sp.
VG170910 I den grad det er interessant, så kan jeg her og nå tilstå at min egen europeiske identitet og EU-entusiasme ble til i Franks auditorium våren 1994, et halvår før et lite flertall av oss sa nei til norsk medlemskap i unionen.
NL170910 Ørlandet- og Evenes-investeringen omtales i økende grad under ett.
DN170910 I likhet med finansbransjen er advokatbransjen kjent for å ha en overvekt av menn i toppen, og også der er foreldrepermisjon diskutert som en årsak til at kvinnene i større grad enn menn faller av karrierestigen.
DB170910 Teknologien ble først anvendt i fartsdisiplinene, men blir nå tatt i bruk i like stor grad i de tekniske disiplinene.
DB170910 Til slutt ble de ofre for sin egen suksess, en suksess som var formet av deres aura i like stor grad som det de faktisk utrettet.
DB170910 Det har gjort at temperaturen har økt med over en grad , og karbonet vi allerede har sluppet ut vil føre til ytterligere oppvarming, selv om vi skulle fått utslippene ned til null i morgen.
DB170910 Hvis man lykkes i å stenge den libyske kysten, og til en viss grad veien inn i Libya fra sør, så har dette også en høy humanitær pris.
DB170910 Vi hadde nesten den samme formen for humor, og vi delte i stor grad samme ideologiske, politiske og religiøse grunnsyn.
AP170910https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/d3Qyj/Varet-kan-pavirke-valget_-mener-forskerne_-men-er-uenige-om-hvilken-vei - Nei, det er ikke noe som tyder på at bergenserne i større grad trosset dårlig vær for å stemme enn folk på Sørlandet, sier professoren.
AA170910 Vi hadde nesten den samme formen for humor, og vi delte i stor grad samme ideologiske, politiske og religiøse grunnsyn.
AA170910 - Og det til tross for at han i liten grad publiserte og deltok i de tradisjonelle valgforskningsprosjektene.
VG170909 Det handler i stor grad om troen som grunnlag for tilgivelse eller hevn.
VG170909 Valget på mandag handler om i hvilken grad vi kan få en styringsdyktig regjering som er i stand til å ta ansvarlige valg.
DN170909 Høyere havnivåer kompenseres i stor grad av at landmassene på fastlandet stiger.
DN170909 Vi vil ha mulighet til å styre vår egen arbeidsdag, i den grad det er mulig - uten at dette betyr at vi sluntrer unna, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup til DN.
DB170909 Tanken er at Dimna-gutten kan med sin hurtighet og teknikk få de første 400 meterne ganske lett i det feltet og så trene seg opp til å holde ut siste halvdel i stor nok grad .
DB170909 Det skal laget i stor grad takke en meget opplagt Lionel Messi for.
DB170909 Det takker hun tidligere landslagsspiller i håndball, Frank Løke, i stor grad for.
DB170909 Om man i tillegg tar med tendensen til « brain drain » fra distriktene, noe som ikke ligger inne i Kornstads beregninger, tilsier det at byene i enda større grad vil stikke fra, skriver avisen.
DB170909 Sysselsettingsfallet ser ut til å være mer enn et konjunkturfenomen, men i stedet en langsiktig utvikling der spesielt arbeidssøkere uten formell kompetanse i økende grad sliter med å komme i jobb.
DB170909 Vi vil i større grad møte de samme utfordringene som andre vesteuropeiske land sliter med.
DB170909 Partilederen er glad i familien, men det hender han ikke får prioritert dem i like stor grad som han ønsker.
DA170909 Det skal laget i stor grad takke en meget opplagt Lionel Messi for.
DA170909 De revolusjonære strømningene som til slutt ender i juniopprøret var i stor grad tent av republikanere og studenter som ville et vaklende monarki til livs.
DA170909 Dette drives trolig av teknologi, effektivisering og kanskje også i noen grad innvandring.
DA170909 « Om det uendelige » er i større grad enn Anderssons tidligere filmer antydende hva gjelder samfunnskritikk og politikk.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller--Oddbjorn-Knutsen Forskning har vist at ulik grad av fragmentering og polarisering kan forklare hvorfor sosial struktur og politisk verdier har liten forklaringskraft i noen land og stor forklaringskraft i andre.
AP170909https://www.aftenposten.no/viten/i/52R9W/Norske-velgere-Sosial-klasse-betyr-mindre-enn-for-By-og-land-skiller Forskning har vist at ulik grad av fragmentering og polarisering kan forklare hvorfor sosial struktur og politisk verdier har liten forklaringskraft i noen land og stor forklaringskraft i andre.
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass Hun mener dette fører til liten grad av kontinuitet for folk som trenger hjelp.
AP170909https://www.aftenposten.no/osloby/i/EV15j/Forste-gang-Rune-testet-heroin_-var-det-som-om-hele-verden-falt-pa-plass - Det er veldig mye utskiftning av saksbehandlere, og man får i for liten grad en fast person å forholde seg til, selv om Nav jobber for å få til en forandring.
AP170909https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42QjV/Ap-har-valginnspurt-i-moskeene--vil-oke-andelen-innvandrerstemmer Innvandrervelgerne stemmer i større grad på venstresiden.
AA170909 Desto mer kritikkverdig er det at endringen av fordeling av midler fra statlige pengespill, gjort gjeldende fra 2015, i særlig grad har gått ut over nettopp lokal kultur og breddekultur.
VG170908 - I hvilken grad opplever dere dette som brudd på den avtalen som allerede var inngått ?
VG170908 Én av øynasjonens største bekymringer er at landet i stor grad belager seg på import fra Florida, som trolig også vil rammes av stormen.
VG170908 Dette er helt vanlige fond av samme slag som nordmenn flest bruker, i den grad de har aksjer.
NL170908 « Norske verdier » er en liten del av dette, i tillegg til sånt som språk, historie, naturnærhet sport, et bra demokrati, flaks - alt sammen noe som i bemerkelsesverdig grad har motstått tidens tann - men er supplert med nykommere som praktisk materialisme, underholdnings-kjør, misforstått urbanitet, nyordninger, eksperimentering med alt mulig - bare ikke det viktigste.
NL170908 som sitter på legens venterom de er ikke der pga sykdom eller skade, men fordi de ikke får til livet sitt ( og det kan selvfølgelig ikke legen gjøre noe med, i alle fall ikke i løpet av de minuttene de er tildelt per pasient ), at mediene er tungt basert på reportasjer om vold og sex - som i stor grad har erstattet erotisk kjærlighet mellom voksne mennesker som bindemiddel og kommunikasjonsprinsipp.
NL170908 Verdiskapningen til trålerne skjer på havet og i liten grad på land.
NL170908 Det er i hovedsak torsk som fiskes og i mindre grad greier de minste båtene å utnytte andre fiskeslag som hyse og sei.
NL170908 Det er måten vi ivaretar og omtaler hverandre som avgjører i hvilken grad vi som samfunnsborgere er i stand til å bidra til fellesskapet.
NL170908 Ser vi bort fra noen mindre forhold, som betalt matpause i kommunen og at kommunen i større grad driver studentveiledning, så er timeprisen lik.
NL170908 Hernings framstilling bekreftes i et oppslag i VG 6.9.2017 som viser at stadig flere selskaper i barnevernsbransjen tar ut utbytte, og at de i stadig større grad tar ut profitt gjennom holdingselskaper.
DN170908 Til en viss grad ser vi at de underbyr hverandre.
DN170908 I klimapolitikken er partiet en nødvendig pådriver og henfaller i mindre grad enn de andre miljøpartiene til kostbar symbolpolitikk.
DB170908 Så må i tillegg pasienten enten bli vurdert som farlig for seg selv eller andre ( det såkalte « farlighetskriteriet » ) eller pasienten må få « sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert » dersom tvang ikke brukes ( det såkalte « behandlingskriteriet » ).
DB170908 I merknadene til lovteksten står det at « Begrepet " vesentlig bedring " må forstås slik at det kreves at pasientens tilstand vil bli merkbart bedre » og at « Med " i betydelig grad redusert " menes det at må dreie seg om en reduksjon i utsiktene som vil få store og merkbare konsekvenser for pasienten.
DB170908 Hovedbudskapet er at vi ikke har tilstrekkelig med forskning som støtter opp under at pasienter som ikke legges inn under tvang vil få « sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert », slik lovverket krever.
DB170908 Barn som sliter faglig er ofte de samme som i størst grad opplever egne nederlag ved selvevaluering, i en sammenhengende strøm gjennom skoleåret.
DB170908 Solberg merket nok presset i større grad i kveld, enn hun har gjort tidligere.
DB170908 Senterparteits oppslutning har ikke latt seg påvirke i stor grad av verken debatter på TV eller valgkampens avsporinger.
DB170908 Folk i distriktene misliker sentraliseringen, selv om den ikke snakkes om i nevneverdig grad i valget.
DB170908 Ved å satse på mer, fortere og billigere, vil vi fort ende opp med å skape uverdige forhold for dyra, og liten grad av vekstskifte som vil føre til utmagra matjord og økt utkontraktering av matproduksjon.
DB170908 Vi har i for liten grad innført evidensbaserte metoder.
DB170908 Min erfaring er likevel at de metodene forskerne kommer frem til i stor grad også kan brukes på mer komplekse pasienter.
DB170908 Det ble også i stor grad samarbeidet med det lokale hjelpeapparat med mulighet for hospitering og veiledning under og etter innleggelsen.
DA170908 - Disse hendelsene viser i hvilken grad vi er forberedt nok på en varmere fremtid, sier forsker Dann Mitchell ved Cabot Institute ved Universitetet i Bristol, ifølge The Guardian.
DA170908 Men dette er også et stykke som i aller høyest grad tar opp drivkraften i tro, sier Bakke.
DA170908 Å ha en klassisk batalje som utgangspunkt for å fortelle en bredere historie er ikke akkurat nytt i sportsfilmen, men den danske regissøren Janus Metz bruker oppskriften med høy grad av perfeksjonisme.
DA170908 Sverrir Gudnason og Shia LaBeouf er nærmest umulige å skille fra arkivbildene fra 1980 ( OK, Gudnason i noe større grad enn LaBeouf ), men i tillegg levendegjøres de to personlighetene Borg og McEnroe umiskjennelig slik man husker dem.
DA170908 Vi ser på samme måte hvordan velgermassen sprer seg mellom partiene i enda større grad enn tidligere, sier Marthinsen.
DA170908 Jeg håper på en større grad av seriøsitet i denne debatten, slik at alle får snakket ut, sier hun.
DA170908 De har i stor grad levert på dette som helhet.
AP170908https://www.aftenposten.no/norge/i/62Mz0/Solberg-pa-blagront-drommebilde Jeg håper på en større grad av seriøsitet i denne debatten, slik at alle får snakket ut, sier hun.
AA170908 Det er en utfordring at dagens oppvoksende generasjon i byen i mindre grad enn tidligere forstår hva det innebærer å vokse opp på bygda.
AA170908 - Her håndterer man mennesker på en helt, helt uforsvarlig måte, mennesker som i stor grad har fått ødelagt livet sitt av dette.
AA170908 Vi ser på samme måte hvordan velgermassen sprer seg mellom partiene i enda større grad enn tidligere, sier Marthinsen. ( ©NTB ) ¶
VG170907 Aps velgerflukt og de mindre partienes velgertilstrømning tror jeg i stor grad er en følge av at stadig flere nordmenn innser at oljeaktiviteten må stanses.
VG170907 Hun mener barnevernet skal være et offentlig ansvar, og at ideelle organisasjoner skal prioriteres fremfor kommersielle aktører i den grad tjenestene må kjøpes.
VG170907 - Vi vet at oppkjøpsfondene i stor grad opererer fra skatteparadis og vi mener de gjør det for å unndra seg beskatning og innsyn, sier aksjonsgruppens leder Linn Herning, som også er forfatter av boken « Velferdsprofitørene ».
NL170907 Idretten gjør en enorm samfunnstjeneste, og i svært stor grad basert på frivillig innsats.
NL170907 I Troms er idrettslag i større grad eiere av idrettsanlegg sammenliknet med andre steder i landet.
NL170907 Der rår i alt for stor grad snevre sektorinteresser.
NL170907 Troms er et typisk småbruksfylke med stor grad av kombinasjonsbruk.
NL170907 Produsenter i Troms ville i liten grad kunne konkurrere i et større kvotemarked, og det ville ført til en flytting av melkeproduksjon til Nordland som ligger mye nærmere markedet.
DN170907 Årsaken til nedgangen er i noen grad en litt strammere kredittgiving, men først og fremst de rekordhøye boliginvesteringene vi har hatt i 2016 og så langt i 2017, skriver SSB.
DB170907 At framtiden i stor grad er avgjort før sesongstart, ser Alsaker på som positivt.
DB170907 - Ja, det er noe av det samme som Martin valgte, men kanskje ikke i like stor grad som i Real Madrid.
DB170907 - I den grad de hadde informasjon om skikkethet, karakter eller kvalifikasjoner for en presidentkandidat, mente jeg at jeg i det minste burde høre hva de hadde å si, sa Trump jr.
DB170907 - Det er viktig for Frp at regjeringen i større grad gir skatteletter til de med middels og lave inntekter.
DB170907 Barbuda er i stor grad totalødelagt, sier Michael Joseph, leder for Røde Kors' avdeling i Antigua og Barbuda, ifølge The Guardian.
DB170907 Men det ser ikke ut til å ha påvirket Vedums velgere i særlig stor grad .
DB170907 Slike outsiderbevegelser kjennetegnes i stor grad av utpreget korpsånd.
DB170907 Det har også i stor grad gjeldt meg, som noen ganger har sammenlignet mitt forhold til FrP med tidligere generalsekretær i Humanetisk Forbund Levi Fragells forhold til pinsebevegelsen han vokste opp i.
DB170907 Og i den grad prisfallet i 2017 ble en belastning for landets mange boligeiere, blir den kortvarig.
DB170907 Hun har lidd av samme tilstand gjennom sine to andre svangerskap, men det har ikke gått utover hennes personlige program i like stor grad som nå.
DA170907 De mener Norges sikkerhetspolitikk i for stor grad er rettet mot USA og NATO.
DA170907 Og det blir interessant i hvilken grad Furuset Forum blir en god hjemmebane.
DA170907 Dette skyldes at systemet i stor grad er bygget opp på tillit og at misbruk av stønadsordningene kan være ødeleggende for ytelsens oppslutning », heter det i dommen.
DA170907 - Jeg vil si det reflekteres i noen grad når Ap vil øke skattene.
DA170907 Moss begynner i mistenkelig grad å ligne på en krympet utgave av Rotterdam, hvor bading er for ekstremsport å regne.
DA170907 - Jeg vil si det reflekteres i noen grad når Ap vil øke skattene.
DA170907 Da ble Norge dømt til å finne en mer rettferdig balanse mellom bortfestere og festere, slik at de som fester bort tomter kunne få en betaling som i større grad gjenspeiler den faktiske tomteverdien.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/yP8LA/Russland-sier-de-skal-trene-12700-soldater-NATO-tror-100000-er-med-Na-skal-russerne-ove-krig-pa-alliansens-dorstokk Det er den av de russiske øvelsene som i størst grad minner om trening på invasjon av naboland, ifølge Keir Giles, seniorforsker i den britiske tankesmien Chatham House.
AP170907https://www.aftenposten.no/verden/i/AOk6r/Derfor-er-det-viktig-at-Facebook-innrommer-Russland-betaling-i-den-amerikanske-valgkampen Nå undersøker etterforskere i Washington, DC i hvilken grad Russland var delaktig i å skape og spre slike uriktige nyhetssaker.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/zme6q/David-Tang-gir-2_8-millioner-kroner-til-dem-som-reddet-livet-hans-etter-helikopterstyrten-utenfor-Bergen - De fortalte henne også at jeg kunne ha hjerneskade, at de ikke visste hvilken grad , og at hun skulle forvente at jeg kanskje ikke husket henne eller vet hvem hun var.
AP170907https://www.aftenposten.no/norge/i/xny28/Analytiker-Fokuset-pa-Stores-okonomi-skader-Aps-valgkamp - Det er veldig uheldig og plagsomt fordi den skaper så mye støy og gjør det vanskelig for Arbeiderpartiet å få frem sitt budskap og det offensive fokuset som de i høyeste grad trenger, sier Beate Nossum til NTB.
AA170907 Veksten har i liten grad skapt arbeidsplasser i industri og tjenesteytende sektor, kanskje med unntak av i de store byene.
AA170907 Konflikten mellom president Ghani og CEO Abdullah er ikke kommet til overflaten i samme grad som i forrige halvår.
AA170907 Første halvår 2017 har i stor grad handlet om mye prat og lite handling i forberedelsene til valg.
AA170907 Denne veksten har i stor grad vært drevet frem av investeringer i gjenoppbygging av landet, og i en utbygging av tjenestetilbudet, begge langt på vei finansiert av det internasjonale samfunnet.
AA170907 Agendaen knyttet til kvinners rettigheter, og kvinner fred og sikkerhet oppfattes i stor grad å være drevet av eliten i Kabul, og avstanden mellom denne eliten og befolkningen for øvrig i Afghanistan er stor.
AA170907 Så det er i høyeste grad kritikkverdig, sier Arve Vagnild.
AA170907 - Debatten illustrerer hvorfor Norge trolig får sitt mest fragmenterte Storting noensinne etter valget på mandag, fordi alle ni partilederne har innimellom noen gode poenger, men ingen dominerer, og vi ser på samme måte hvordan velgermassen sprer seg mellom partiene i enda større grad enn tidligere, sier han. ( ©NTB ) ¶
AA170907 Han blir i større grad enn Solberg assosiert med sur, egoistisk og aggressiv.
AA170907 Selskapet fylte altså i mindre grad opp flyene enn i samme periode i fjor.
VG170906 - Ved å gå ut med dette nå, ønsker selvsagt hoffet i Danmark i større grad å kunne beskytte prins Henrik mot seg selv - og unngå at han risikerer å blamere seg i intervjuer i pressen.
VG170906 I meningsmålingen fra InFact kommer det fram at befolkningen i Telemark i stor grad mener at det ikke er greit at det opprettes et nasjonalt avfallsdeponi i Brevik.
VG170906 Mens vanlige aksjesparefond som regel fordeler pengene etter en indeks, og i liten grad driver aktiv forvaltning, er hedgefond av Egertons type langt mer aktive, og går ut og inn av aksjer med store beløp.
VG170906 Økt andel arbeidsledige og økt andel studenter uten deltidsarbeid, noe som i stor grad er forårsaket av konjunkturene, har bidratt til at sysselsettingen i 2016 er henholdsvis 2 og 1 prosentpoeng lavere enn i 2008 og 2013, som andel av befolkningen mellom 15 og 74 år.
VG170906 Et eksempel er jobbskapning i privat sektor etter finanskrisen, som i stor grad skyldtes at oljeprisen raskt tok seg opp igjen.
VG170906 Hun forklarer at de er oppmerksomme på at det har skjedd uheldige ting under linjeforeningsopptak tidligere, men ikke i like alvorlig grad som på tirsdag kveld.
VG170906 Danielsen understreker at opptaksritualer som det på tirsdag i stor grad er tilknyttet linjeforeningene på Gløshaugen campus.
VG170906 I de 198 kommunene som forteller om ulik grad av rekrutteringsproblemer, bor det til sammen nesten to millioner mennesker.
VG170906 Kartleggingen viser også at utbytte i stadig større grad tas ut gjennom holdingselskaper, fremfor selskaper det offentlige har inngått kontrakter med ( se faktaboks ).
SA170906https://www.aftenbladet.no/bolig/Advarer-mot-kupping-Mener-smarte-kjopere-prover-a-utnytte-usikre-selgere-10527b.html - Markedet i dag er preget av usikkerhet, og boligselgere opplever denne usikkerheten i større grad , og da kan det hende at boligselgere ikke tar sjansen på å takke nei.
SA170906 - Markedet i dag er preget av usikkerhet, og boligselgere opplever denne usikkerheten i større grad , og da kan det hende at boligselgere ikke tar sjansen på å takke nei.
NL170906 Vi har startet arbeid med revisjon av samarbeidsavtale med Innovasjon Norge, slik at vi i større grad kan samhandle om prioriteringer og viktige prinsipper for å få flere gründere og etablerte bedrifter til å bli mer lønnsom og ha lengre levetid, i samiske områder.
NL170906 I mange tilfeller, spesielt relatert til regional utvikling, burde fylkene i mye større grad kunne bestemme og satse på regionen de best kjenner selv.
NL170906 Helse Nord har ikke i tilstrekkelig grad tatt sitt ansvar på alvor.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Utdrag fra undersøkelsen : ¶ * 49 prosent av befolkningen svarer at de mener politikk som legger til rette for fysisk aktivitet er viktig i stor eller svært stor grad .
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Nær én av fem velgere ( 18 prosent ) sier i undersøkelsen at politikk som tilrettelegger for fysisk aktivitet i stor grad påvirker hvilket parti de stemmer på. 49 prosent mener at politikk som legger til rette for fysisk aktivitet er meget viktig.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Ikke oppgitt parti 29 % ¶ * 18 prosent mener politikk rundt fysisk aktivitet i stor eller svært stor grad vil påvirke hvilket part de stemmer på.
DN170906https://www.dn.no/dnaktiv/2017/09/06/2050/Trening/-politikerne-glemmer-forebygging Andel av partienes velgere mener politikk som tilrettelegger for fysisk aktivitet er viktig i stor/svært stor grad : ¶
DN170906 I løpet av de siste hundre årene har gjennomsnittstemperaturen steget omtrent 1 grad , hovedsakelig som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.
DB170906 - Det er viktig for Frp at regjeringen i større grad gir skatteletter til de med middels og lave inntekter.
DB170906 Medmenneskelighet dreier seg om i hvor stor grad man er opptatt av, og interessert i, å forholde seg til mennesker.
DA170906 I løpet av de siste hundre årene har gjennomsnittstemperaturen steget omtrent 1 grad , hovedsakelig som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.
DA170906 I løpet av de siste hundre årene har gjennomsnittstemperaturen steget omtrent 1 grad , hovedsakelig som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.
DA170906 Den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet, med høy kompetanse, små forskjeller og høy grad av tillit er avgjørende.
BT170906https://www.bt.no/bolig/Advarer-mot-kupping-Mener-smarte-kjopere-prover-a-utnytte-usikre-selgere-10527b.html - Markedet i dag er preget av usikkerhet, og boligselgere opplever denne usikkerheten i større grad , og da kan det hende at boligselgere ikke tar sjansen på å takke nei.
AP170906https://www.aftenposten.no/viten/i/B8vKE/Isen-i-Barentshavet-er-i-ferd-med-a-forsvinne Variasjonene er i stor grad bestemt av hvor mye varme som strømmer inn i Barentshavet fra Atlanterhavet.
AP170906https://www.aftenposten.no/verden/i/zmA21/Palestinernes-president-vil-ha-sosial-harmoni--kritiske-roster-kastes-i-fengsel Amnesty ga nylig ut en rapport om at palestinske journalister i økende grad blir fengslet.
AP170906https://www.aftenposten.no/okonomi/i/8278d/Nordea-om-okonomien-2018-blir-sterkt Spekulantene er i stor grad ute av markedet.
AP170906https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LKqpR/Na-begynner-Hoie-a-fa-oversikt-over-sykehjemskoen Den første runden med kartlegging var et ekstraordinært forsøk for å sjekke i hvilken grad kommunene har gjort det Regjeringen har bedt om : innføre lokale forskrifter som definerer hva som skal til for å få et heldøgns pleie- og omsorgstilbud.
AP170906https://www.aftenposten.no/bolig/Advarer-mot-kupping-Mener-smarte-kjopere-prover-a-utnytte-usikre-selgere-10527b.html - Markedet i dag er preget av usikkerhet, og boligselgere opplever denne usikkerheten i større grad , og da kan det hende at boligselgere ikke tar sjansen på å takke nei.
AA170906 I løpet av de siste hundre årene har gjennomsnittstemperaturen steget omtrent 1 grad , hovedsakelig som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.
AA170906 Politiet jobber blant annet med å finne ut nøyaktig hva studentene drakk og med hvilken grad av frivillighet de drakk det.
AA170906 Politiet vet foreløpig ikke nøyaktig hva studentene drakk og med hvilken grad av frivillighet de drakk det.
AA170906 Han mener positiv utvikling hos handelspartnerne i stor grad vil veie opp for at kronen ventes å styrke seg.
VG170905 Hva om andre nasjoner fortsetter å bli bedre i rekordfart, mens vi fremstår som en « has been » i stadig sterkere grad ?
VG170905 - Vi må trene mer, få frem rette typen og vi må ha evnen til å stå imot i større grad enn det vi gjør.
VG170905 De må stå riktig når de får kroppskontakt, og innlegg er i alt for stor grad en trussel.
VG170905 Når Sofia Coppola ( « The Virgin Suicides », « Lost in Translation » ) lager sin versjon, betoner hun i større grad det kvinnelige perspektivet, har et mer utvidet psykologisk repertoar, og leker seg med fengslende sørstats-estetikk.
VG170905 Forskningen hennes dokumenterer at det i en årrekke har vært « en sterk og økende segregering » i Oslo, og at elever med ulik bakgrunn i stadig mindre grad møter hverandre.
VG170905 * 1 Det er en stor grad av stabilitet over tid i karakterer etter sosial bakgrunn, og gjennomføring av videregående skole.
VG170905 En påminnelse til oss tilårskomne menn, enten vi er aviskommentatorer eller Olje og energiministre, som blir hoderystende forferdet over at unge mennesker ikke i tilstrekkelig grad slår ring om partier som vil balansere budsjettet, stramme inn asylpolitikken og satse videre på olje og gass.
VG170905 Helsesjefer og kommuneleger over hele landet sier til VG at unge, kvinnelige, nyutdannede leger i stor grad velger sykehusjobb med fast arbeidstid og gode sosiale ordninger.
NL170905 At den samiske valgkampen ikke dekkes systematisk av Oslo-mediene er beklagelig, men er til en viss grad forståelig.
DN170905 Nå viser det seg at norsk leverandørindustri i liten grad har benyttet seg av mulighetene den selv har etterspurt.
DN170905 Nå viser det seg at norsk leverandørindustri i liten grad har benyttet seg av mulighetene den selv har etterspurt.
DN170905 Tema som « oljeservice » og « resultater » bidrar i liten grad positivt, og trekker også noe ned.
DN170905 Ved at det kan gå lang tid mellom hver gang bremsene faktisk brukes, kombinert med saltede vinterveier, må bremseskivene i elbiler i større grad enn for andre biler skiftes ut på grunn av rust lenge før de er utslitte.
DB170905 Det skyldes i stor grad at Ibiza har skiftet karakter.
DB170905 - Hadde det vært teknisk knockout i fotball, ville dommeren blåst av kampen aller senest da Mario Gomez stupte inn 6-0, skrev Süddeutsche Zeitung og harselerte over at Tyskland sto for all underholdning i den grad at Mats Hummels måtte by på Norges største sjanse da han sleivet ballen rett utenfor eget mål.
DB170905 - Det kan virke som om de unge til en viss grad har forlatt de borgerlige partiene.
DB170905 Forsvareren påpeker at det krever at påvirkningen skal være avgjørende for etterforskningen for at det skal bli lukkede, og hun hører ikke at påtalemyndighetene selv nevner det - de snakker bare om påvirkning i generell grad .
DB170905 Kanskje har tilliten da blitt styrket i den grad at det igjen vil være mulig å snakke om eventyr. | « Thelma » blir Norges Oscar-kandidat ¶
DB170905 Fallet i sysselsettingsandelen har stoppet opp, og fallet de seineste åra skyldes i stor grad svingningene vi har sett i den målte arbeidsledigheten og naturlige faktorer.
DA170905 STUTTGART : - Hadde det vært teknisk knockout i fotball, ville dommeren blåst av kampen aller senest da Mario Gomez stupte inn 6-0, skrev Süddeutsche Zeitung og harselerte over at Tyskland sto for all underholdning i den grad at Mats Hummels måtte by på Norges største sjanse da han sleivet ballen rett utenfor eget mål.
DA170905 Han var i langt større grad ute etter svar før søndagens møte med Sandefjord.
DA170905 Vi må fortette i noen grad , men samtidig beholde byggehøyden og byens sjel.
DA170905 På Majorstuen har det vært protester fra beboere, byantikvaren og andre som er interessert i byutvikling, men de har ikke blitt hørt i særlig grad .
AP170905https://www.aftenposten.no/viten/i/zmVnr/Slik-pavirker-kjop-av-bolig-nummer-to-prisene-i-Oslo Modellen med utleieboliger kan i større grad forklare den kraftige boligprisveksten i Oslo over 2007 - 2014 enn modellen uten utleieboliger.
AP170905https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EGmkl/Sterk-sommer-for-SAS - Sommermånedene blir i stadig større grad avgjørende for helårsresultatet som en følge av vår økende eksponering mot fritidsmarkedet og langdistanseruter.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/nzV2o/Hvordan-Oljefondet-styres-er-viktigere-enn-valget---Sony-Kapoor Dette har i stor grad Avdeling for formuesforvaltning i Finansdepartementet skylden for.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/B8zAw/Dagens-korte-innlegg--onsdag Da er det rart at den nye Stortingsmeldingen ikke i tilstrekkelig grad anerkjenner bidraget fra de praktisk estetiske fagene, hvor nettopp fokus på kreativitet, oppgaveløsing alene eller som ensemble, refleksjon og utvikling av personlig signatur står sentralt.
AP170905https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/02bKB/-Vi-bor-onske-robotene-velkommen--Bruce-og-Bernhardsen I stor grad etterspør vi nå produkter og tjenester som ingen kunne forestille seg på forhånd.
AP170905https://www.aftenposten.no/kultur/i/RWj2A/-Vi-skal-sorge-for-rause-stipendordninger-til-kunstnere Venstre vil i større grad regulere nettspill, slik at overskuddet kan komme andre enn utenlandske aktører til gode.
AA170905 Kambodsjas autoritære statsminister Hun Sen, som har hatt makten i landet i over 30 år, har i økende grad brukt rettsvesenet for å slå ned på sine kritikere fram mot valget i 2018, ifølge menneskerettsforkjempere.
AA170905 Kambodsja skal holde nasjonale valg neste år, og ifølge analytikerne er regjeringen til den autoritære lederen Hun Sen i økende grad bekymret for at opposisjonen ser ut til å ha fått mer støtte i befolkningen de siste ti årene. ( ©NTB ) ¶
AA170905 Tiller mener kino i liten grad er kulturpolitikk, og at ordningen er overflødig ettersom såkalt kvalitetsfilm er tilgjengelig nærmest hvor som helst.
VG170904 Uten at det forandret kampbildet eller styrkeforholdet i særlig grad .
VG170904 - Dere er blitt anklaget for at veksten i stor grad har kommet i offentlig sektor : Bare rundt en fjerdedel i privat sektor ?
VG170904 Vinneren blir da Sp, og til en viss grad SV, sier stipendiat Stein.
SA170904 STRYKER OFTERE : Norske studenter rapporterer i større grad at de sliter med søvnen.
NL170904 Vindmøllene seiler altså i stor grad under falskt klimaflagg.
NL170904 Beslutningen om at norske husstander i stadig større grad skal få sin strøm fra ustabil og kostbar vindkraft, er kombinert med et annet vedtak som mange nå har begynt å se konsekvensene av, nemlig innføringen av såkalte « smarte » strømmålere.
DB170904 Samtidig viser det seg at ofrene i enda større grad kan påføres mer skamfølelse.
DB170904 er disse som har soleklart størst innvirkning på statens utgifter ), fra et moralsk/humanitært perspektiv ( ettersom det er disse som faktisk gis opphold og beskyttelse i Norge på varig eller mellomlang basis ), og fra et politisk perspektiv ( ettersom det er dette antallet som politikere i størst grad kan styre gjennom sine beslutninger ).
DB170904 Derfor blir Menneskerettighetskonvensjonen i økende grad utsatt for angrep - og undergraving - ved å ved å spre desinformasjon ut i befolkningen.
DA170904 Men enda flere øyer, og det gjelder å holde blikket mot både sjøen rundt og appen Navionics, som i stor grad erstatter vanlige kart.
BT170904https://www.bt.no/karriere/Flere-sover-darligere-Ny-norsk-forskning-viser-sammenheng-med-sovnproblemer-og-stryk-pa-eksamen-10501b.html STRYKER OFTERE : Norske studenter rapporterer i større grad at de sliter med søvnen.
AP170904https://www.aftenposten.no/verden/i/rQenw/Diktatur-hvitvasket-milliarder-gjennom-Danske-Bank Ifølge Amnesty bruker regimet tortur i utstrakt grad , opposisjonelle blir forfulgt eller fengslet.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-morgen-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk En viss grad av nervøsitet har slått inn i boligmarkedet, men renten er fortsatt lav, sysselsettingen høy og behovet for bolig fortsatt til stede, påpeker Øye.
AP170904https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KwG05/I-dag-kommer-boligpristall-for-august-Ekspertene-spar-at-fallet-fortsetter_-men-tror-ikke-at-det-blir-noe-krakk En viss grad av nervøsitet har slått inn i boligmarkedet, men renten er fortsatt lav, sysselsettingen høy og behovet for bolig fortsatt til stede, påpeker Øye.
AA170904 Meteorologen Bob Henson fra Weather Underground skriver på bloggen Category 6 at Irma vil passere havområder øst for Bahamas hvor havtemperaturen ligger rundt 29 grader, en halv grad over det normale for årstiden.
AA170904 Ved forrige stortingsvalg benyttet denne gruppen seg i mindre grad av stemmeretten enn den øvrige befolkningen.
AA170904 I den grad det skal være kontakt mellom statsråden og oppdrettsnæringen, skal det skje gjennom offisielle kanaler med gjennomsiktlighet.
AA170904 Det skjer til en viss grad også i Norge.
AA170904 De tar i liten grad hensyn til langsiktighet og de faktiske økonomiske konsekvensene for den enkelte virksomhet.
AA170904 Fremskrittspartiet var mer ulne, men i den grad partiet har tatt til orde for å støtte kultur, har det gjerne handlet om frivillighetskultur og breddekultur.
AA170904 PC-plattformen var ikke lenger unik i den grad at det var der man spilte online skytespill.
AA170904 Den cinematiske regien var trappet opp i så stor grad at det til tider var vanskelig å vite om du spilte spillet eller om spillet spilte deg.
VG170903 - Tidligere Zapad-øvelser har gått over i totalforvarsøvelser etterpå, som i større grad involverer hele det russiske beslutningssystemet, og trolig kommandoapparatet knyttet til sine kjernefysiske kapasiteter.
DB170903 Tønnesson peker på at det kun er Kina og til en viss grad Russland som kan betydelig utvide sanksjonene.
DB170903 Retten skal i støre grad legge til grunn tidligere kriminell bakgrunn når de vurderer om en forvaringsdømt skal prøveløslates.
DA170903 ion-sangen « Love Will Tear Us Apart » blir ikke bare et i sammenhengen bokstavelig bilde på hvordan kjærligheten river oss i stykker, men også et åpenbart hint til Kanes skjebne når vi vet at Joy Division-vokalist Ian Curtis' tekster, liv og ikke minst selvmord i en alder av 23 opptok Kane i stor grad .
DA170903 Også Aftenposten melder om stor interesse for sin valgomat, som i likhet med NRK har mulighet for å vekte grad av enighet med og hvor opptatt man er av de 28 påstandene.
DA170903 Internasjonal forskning viser at valgomatene i størst grad har bekreftende effekt.
AA170903 Kambodsjas autoritære statsminister Hun Sen, som har hatt makten i landet i over 30 år, har i økende grad brukt rettsvesenet for å slå ned på sine kritikere fram mot valget i 2018, ifølge menneskerettsforkjempere.
AA170903 Kambodsja skal holde nasjonale valg neste år, og ifølge analytikerne er regjeringen til den autoritære lederen Hun Sen i økende grad bekymret for at opposisjonen ser ut til å ha fått mer støtte i befolkningen de siste ti årene. ( ©NTB ) ¶
VG170902 I hvilken grad var det problematisk for dere ?
VG170902 Han bør egentlig danse over den vokalt med den største grad av letthet.
VG170902 Så langt har Erna Solberg i stor grad sluppet unna vanskelige spørsmål.
VG170902 OFVs karaktersystem er basert på i hvilken grad de politiske partiene klart og tydelig sier at de vil satse på de forskjellige områdene - eller ikke.
SA170902https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Vi ser i større grad ut som et lag som er vanskelig å bryte ned, sier landslagskapteinen.
SA170902https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Lørdagens formiddagsøkt på Ullevaal var av det lette slaget og besto i stor grad av at spillerne som ikke var på banen fredag øvde på innlegg og avslutninger.
SA170902 Vi ser i større grad ut som et lag som er vanskelig å bryte ned, sier landslagskapteinen.
SA170902 Lørdagens formiddagsøkt på Ullevaal var av det lette slaget og besto i stor grad av at spillerne som ikke var på banen fredag øvde på innlegg og avslutninger.
SA170902 De har ønsket å vinne, men det er et skritt derfra til virkelig å ville i den grad at alle gir alt i alle situasjoner.
FV170902https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Vi ser i større grad ut som et lag som er vanskelig å bryte ned, sier landslagskapteinen.
FV170902https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Lørdagens formiddagsøkt på Ullevaal var av det lette slaget og besto i stor grad av at spillerne som ikke var på banen fredag øvde på innlegg og avslutninger.
DN170902 - Vi ga under vår forrige regjering Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, men riksrevisor Per-Kristian Foss har senest denne uken påpekt at slike reaksjoner benyttes i altfor liten grad .
DB170902 - Ulik grad av brannsikring og forskjellige løsninger for hvordan man skal evakuere, gjør det desto viktigere å sette seg inn i hva som gjelder for bygningen du ferierer i, enten det er et hotell eller et leilighetskompleks.
DB170902 Johansen mener kritikken i større grad må rettes mot spillerne selv.
DB170902 Mange har valgt seg over i det private fordi de ønsker større grad av fleksibilitet, kreativitet og innovasjon enn det som er mulig i det offentlige systemet, sier Aleris-direktøren som mener norsk barneverntjeneste vil falle sammen uten bidrag fra private aktører.
DB170902 De kommersielle selskapenes profitt stammer i stor grad fra lavere lønns- og pensjonskostnader enn i offentlige institusjoner, heter det i De Facto-notatet.
DB170902 Han går « all in », danser med stor grad av selvtillit og leverer låten slik en EDM-låt skal framføres.
DB170902 Han går « all in », danser med stor grad av selvtillit og framfører låten slik en EDM-låt skal framføres.
DB170902 Hun representerer derfor den svenske kongefamilien til en viss grad .
DA170902 En turistskatt, eller kurtax, som det også blir kalt, er utbredt løsning en rekke andre steder i verden, og som vi vil møte i økende grad på de fleste populære reisemål.
DA170902 - Vi ga under vår forrige regjering Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, men riksrevisor Per-Kristian Foss har senest denne uken påpekt at slike reaksjoner benyttes i altfor liten grad .
BT170902https://www.bt.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Vi ser i større grad ut som et lag som er vanskelig å bryte ned, sier landslagskapteinen.
BT170902https://www.bt.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Lørdagens formiddagsøkt på Ullevaal var av det lette slaget og besto i stor grad av at spillerne som ikke var på banen fredag øvde på innlegg og avslutninger.
AP170902https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/ejk0y/Erna-Solberg-mener-Brundtland-ikke-vet-hva-hun-snakker-om - Arbeiderpartiet kritiserer Listhaug for å ha vist til Sverige, men Ap er partiet som i størst grad har advart mot svenske tilstander på ulike områder under den borgerlige, svenske regjeringen.
AP170902https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MQdeE/De-glemte-barna--Anne-Bitsch Jeg har i særlig grad ønsket å undersøke hvordan en familie kan gå i oppløsning for åpen scene uten at andre voksne eller sosiale myndigheter griper inn, til tross for at jeg ba om hjelp flere ganger.
AP170902https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Vi ser i større grad ut som et lag som er vanskelig å bryte ned, sier landslagskapteinen.
AP170902https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Under-middagen-pa-fredag-merket-Lagerbck-at-noe-var-annerledes-i-laget-241339b.html Lørdagens formiddagsøkt på Ullevaal var av det lette slaget og besto i stor grad av at spillerne som ikke var på banen fredag øvde på innlegg og avslutninger.
AP170902https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-holder_-Lagerbck-Forelopig-241324b.html De har ønsket å vinne, men det er et skritt derfra til virkelig å ville i den grad at alle gir alt i alle situasjoner.
VG170901 I hvilken grad sørger forbundstoppene for å gjøre dette mulig ?
VG170901 Det har vi nå, og det har Nicklas i høyeste grad bidratt til.
VG170901 I hvilken grad er fetteren hennes Mikkel og hans utviklingshemmede bror Robin involvert, og hva med hennes egen bror - eller den ekle naboen ?
VG170901 Det hele toppet med en solid dose psykiatri som i litt for stor grad tangerer grensen til det spekulative.
VG170901 Rohingyaer flest lider nå etter et angrep fra denne gruppen som i liten grad representerer sitt folk, sier daglig leder i Den norske Burmakomite, Audun Aagre til VG.
VG170901 Men kan staten i stor nok grad sette ned foten for urimelige investeringer ?
VG170901 September starter med litt vekslende grad av nedbør, ifølge prognosen, men så kan det gå mot to ukers « tøvær ».
VG170901 - Disse i veldig stor grad er basert på forhåndsstemmer som de store kretsene altså ikke er dimensjonert for å telle manuelt, sier Todal Jensen.
VG170901 « I den grad de er enige om at det ikke bør gjøres inngrep i rettighetene og pliktene etter barneloven, vil retten bli den reelle motpart », skrev Høyesterett i sin høringsuttalelse i januar.
SA170901https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/I-dag-lanseres-ny-spareordning-Dette-er-nyhetene-du-bor-vite-om-10509b.html - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
SA170901https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/I-dag-lanseres-ny-spareordning-Dette-er-nyhetene-du-bor-vite-om-10509b.html - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
SA170901 - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
SA170901 - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
SA170901 Det forandret ekteparet så mye at de nå i større grad velger å ta sommerferien i sitt eget hus, sin egen hage og sitt eget svømmebasseng.
NL170901 Han mener den i aller høyeste grad også gjelder by og land.
NL170901 Barn i lavinntekstfamilier deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter ettersom dette ofte koster penger.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2054/Makrookonomi/-den-dagen-jeg-begynte-a-sortere-fyrstikker-sa-mannen-min-at-na-ma-du-ut-i-jobb Hun understreker at hennes periode ikke varte lenger enn fire og en halv måned og at dagene i stor grad var fylt av opptrening, men at hun har stor forståelse for at det etter hvert kreves en stor egeninnsats for å komme seg opp og ut.
DN170901https://www.dn.no/nyheter/2017/09/01/2054/Eiendom/takstforbundene-inngar-ekteskap Vi ser at bransjen i større grad samler seg i større enheter under nye merkenavn.
DN170901 Forklaringen er i stor grad produsentene i Kina, som nekter å være med ned på prisnivåer hvor de taper penger.
DN170901 Signalene fra USA - landet som i størst grad tar kampen med Nord-Korea - har vært blandede.
DB170901 Lovforslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men løfter sentrale regler fra forskrifter til lov, ifølge departementet.
DB170901 - Jo, men vi ønsker å tydeliggjøre dette, for vi ser at dette ikke blir fulgt i stor nok grad i dag.
DB170901 Det setter press på den norske fordelingspolitikken, som i stor grad er tuftet på arbeid og en sammenpresset lønnsstruktur.
DB170901 Men allerede i sommer kunne vi se en indikasjon på hvordan valgkampen ville forløpe, da innvandringskritiske saker i økende grad ble mest delt i sosiale medier.
DB170901 I tillegg er forskningen i stor grad basert på de som er dømt.
DA170901 Dette bygger i stor grad på det siktede sier selv, sier politiadvokat Per Thomas Omholt hos politiet i Hønefoss til VG. 21 år gamle Alexandra Therese Nilssen fra Rygge ble funnet drept i en hytte på Sørbølfjellet i Hallingdal 18. juli.
DA170901 Kathryn Bigelow holder seg tett opp til virkelige begivenheter, i den grad det er mulig å kartlegge akkurat hva som skjedde denne kaotiske natten.
DA170901 Dette er i like sterk grad en film om dagens USA : om politikriminalitet, maktmisbruk, institusjonell rasisme og et skakkjørt rettssystem som lar myndighetene slippe unna med drap.
DA170901 Men flere tegn tyder på studentene har det trangere økonomisk enn før : ¶ * 1 av 5 borteboende studenter i Norge sier de føler pengene i svært stor grad ikke strekker til, ifølge Eurostudent-undersøkelsen.
DA170901 Også mener jeg vi i enda større grad må ta vare på våre gamle - de som bygde landet.
DA170901 Det synes å hemme integrering i stor grad , men betyr samtidig større valgfrihet for den enkelte.
BT170901https://www.bt.no/familieogoppvekst/I-dag-lanseres-ny-spareordning-Dette-er-nyhetene-du-bor-vite-om-10509b.html - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
BT170901https://www.bt.no/familieogoppvekst/I-dag-lanseres-ny-spareordning-Dette-er-nyhetene-du-bor-vite-om-10509b.html - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
BT170901https://www.bt.no/bolig/Anne-Mette-og-Runar-har-basseng-i-hagen---Det-er-greit-a-ha-sitt-eget-spa-hjemme-10467b.html Det forandret ekteparet så mye at de nå i større grad velger å ta sommerferien i sitt eget hus, sin egen hage og sitt eget svømmebasseng.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/zmxk4/Finsk-politi-blir-utstyrt-med-maskinpistoler Vi må i langt høyere grad overveie hva slags våpen og hva slags beskyttelsesutstyr vi må ta med oss.
AP170901https://www.aftenposten.no/verden/i/zmxk4/Finsk-politi-blir-utstyrt-med-maskinpistoler - Vi må i økende grad følge med på hva som skjer i våre omgivelser.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/82OkW/De-siste-ledighetstallene-for-valget-er-godt-nytt-for-regjeringspartiene - I den grad økonomien er viktig for velgerne, så bidrar de nye ledighetstallene til å styrke den borgerlige siden og svekke Arbeiderpartiet tilsvarende, sier sjefanalytiker Erik Bruce i meglerhuset Nordea Markets.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/72B43/Andregangsvelgerne-darligst-til-a-stemme Mens tenåringene, de aller yngste velgeren, deltar i omtrent like stor grad som resten av befolkningen, er frafallet stort når de kan avlegge stemme for andre gang, melder NRK.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/72B43/Andregangsvelgerne-darligst-til-a-stemme Deltakelsen har økt noe i den aktuelle gruppen, og unge kvinner stemmer i større grad enn unge menn.
AP170901https://www.aftenposten.no/norge/i/42RJq/Svenskenes-NSB-hyller-konkurranse---Ap-kaller-det-jernbanevanvidd Men hittil i valgkampen har de ikke villet si om, og i hvilken grad , de eventuelt vil reversere oppslittingen av NSB om de havner i regjering.
AP170901https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/I-dag-lanseres-ny-spareordning-Dette-er-nyhetene-du-bor-vite-om-10509b.html - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
AP170901https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/I-dag-lanseres-ny-spareordning-Dette-er-nyhetene-du-bor-vite-om-10509b.html - Det er heller ikke tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte og at det er de unge som i størst grad rammes av pensjonsreformen, sier Plahte.
AP170901https://www.aftenposten.no/bolig/Anne-Mette-og-Runar-har-basseng-i-hagen---Det-er-greit-a-ha-sitt-eget-spa-hjemme-10467b.html Det forandret ekteparet så mye at de nå i større grad velger å ta sommerferien i sitt eget hus, sin egen hage og sitt eget svømmebasseng.
AA170901 Vi må i langt høyere grad overveie hva slags våpen og hva slags beskyttelsesutstyr vi må ta med oss. ( ©NTB ) ¶
AA170901 - Vi må i økende grad følge med på hva som skjer i våre omgivelser.
AA170901 Lovforslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men løfter sentrale regler fra forskrifter til lov, ifølge departementet.
AA170901 Mens tenåringene, de aller yngste velgeren, deltar i omtrent like stor grad som resten av befolkningen, er frafallet stort når de kan avlegge stemme for andre gang, melder NRK.
AA170901 Deltakelsen har økt noe i den aktuelle gruppen, og unge kvinner stemmer i større grad enn unge menn.
AA170901 Det er rett og slett pinlig at norsk fotball ikke i større grad er med på revolusjonen i kvinnefotball som pågår rundt om i Europa.
AA170901 Det er pinlig at norsk fotball ikke i større grad er med på revolusjonen i kvinnefotball som pågår rundt om i Europa.
AA170901 Møtet med bygda ga også en annen aha-opplevelse : En imponerende høy grad av kulturell sjølberging.
VG170831 Det er høy grad av korrelasjon mellom stor gjennombruddshissighet på den ene siden og lav ballbesittelse og pasningssikkerhet på den andre siden.
VG170831 Barcelonas suksess i Spania, med en ekstrem possession-orientert stil har inspirert mange, faktisk i større grad utafor Spania enn i Spania, ikke minst i Norge.
VG170831 Det gjelder tittelnovellen, men i enda større grad avslutningsnovellen, der en datter skriver i jeg-du-form om forholdet til faren.
VG170831 Den syvende sesongen av « Bloggerne » ble spilt inn da Jørgensen og Gran fortsatt var et par, og dreier seg i stor grad om deres forhold.
VG170831 Ifølge den amerikanske kanalen er øvelsen ment å « i sterk grad kontre Nord-Koreas gjentatte missil-tester og deres utvikling av atomvåpen.
VG170831 I 2009/2010 ledet han Stoltenberg-utvalget, som foreslo heroinassistert behandling og narokatikapolitikk som i større grad skulle handle om behandling fremfor straff.
VG170831 Et annet alternativ er at politiet bruker varetekt i større grad enn det som gjøres i dag.
VG170831 Dette bygger i stor grad på det siktede sier selv, sier politiadvokat Per Thomas Omholt til VG.
SA170831https://www.aftenbladet.no/bolig/Sjekk-hvor-mye-boligene-gar-over-og-under-der-du-bor--For-betalte-man-mer-enn-prisantydning_-na-betaler-man-mindre-10508b.html At det er flere boliger ute gjør at det i større grad er kjøpers enn selgers marked.
SA170831 At det er flere boliger ute gjør at det i større grad er kjøpers enn selgers marked.
NL170831 ¶ La oss bruke Sylvi Listhaugs språk, og kalle en spade for en spade : Innvandrings- og integreringsministerens solospill valgkampen handler i stor grad også om å rigge seg for å arve Fremskrittspartiet etter Siv Jensen.
NL170831 Vi ser at det i mye større grad er akseptert med personangrep, drittpakker og spredning av frykt for å vinne sine posisjoner.
FV170831https://www.fvn.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Nå varsler Havnelid og Sagstuen at tiden er overmoden for å prioritere disse midlene slik at de i større grad er med og utjevner forskjellene mellom kjønnene.
DN170831 - I fjor var det nedgang både i antall studenter som tok en hel grad , og antall studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet, sier administrerende direktør Marianne Andreassen i Lånekassen. 16.957 norske studenter tok hele utdanningen i utlandet i 2016 - 2017, en nedgang på 511 fra året før. 7. 850 studenter tok en del av utdanningen i utlandet, noe
DB170831 Man kan få mange små prikker på huden, og i hvilken grad dette gir ytterligere reaksjoner, er individbasert, sier Ottestad.
DB170831 - Her har vi en statsråd som tror på klimaendringene, men som i så liten grad er villig til å gjøre noe med det.
DB170831 » I den grad helsedebatten er en skyttergravskrig, sloss Arbeiderpartiet og Høyre for samme side.
DB170831 I hvilken grad kan egentlig politikere endre internasjonale konvensjoner, og hvor langt kan de gå i å « utfordre » menneskerettighetene ?
DB170831 Han børstet støv av asylforliket fra 2015, og viste til at man ville følge opp Stortingets vedtak om « en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, for at disse i bedre grad kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon ».
DB170831 EMK er i stor grad speilet i den norske Grunnloven, og ifølge regjeringen danner konvensjonen « grunnlaget for et sterkt rettighetsvern i Europa ». Én sak er at en politiker kan si at han eller hun ønsker å endre konvensjonene.
DB170831 Er du lite ekstravert, er du i større grad overlatt til deg selv når det gjelder å få de egenskapene som de ekstraverte i større grad får gratis.
DB170831 Er du lite ekstravert, er du i større grad overlatt til deg selv når det gjelder å få de egenskapene som de ekstraverte i større grad får gratis.
DB170831 Hvis de store debattene over høyre-venstre-aksen i større grad tas i dueller mellom statsministerkandidatene, kan det gi plass til temaer som også skiller innad i « blokkene » når de resterende partilederne også dras inn i debatten.
DB170831 Årsaken til at menn i mindre grad enn kvinner søker medisinstudiet er derimot uviss, og dette må undersøkes.
DA170831 Det åpnes også for at bransjer i større grad kan styre korttidskontrakter, som lengde og fornyelse, selv, blant annet i byggebransjen.
DA170831 Vi har levd 25 år med ganske stor grad av fred og stabilitet i vår del av verden, så mange har ment at det ikke har vært nødvendig å prioritere forsvar.
DA170831 Det er for mye pludring og småprat, og forestillingens foreldre strever med problemer som i høyeste grad er selvpålagte i-landsproblemer.
DA170831 Han klarte i større grad der å få fram de viktige verdispørsmålene dette valget handler om.
DA170831 Det gir småpartiene, og man ser i større grad at velgerne tørr å satse på dem.
DA170831 - Det vi ser med de partiene som nå mobiliserer er at de i stor grad mobilisere på enkeltsaker.
AP170831https://www.aftenposten.no/osloby/i/82RJE/Lysbakken--Vi-har-et-reelt-problem-i-Norge-med-areskultur-og-sosial-kontroll - Jeg tror at venstresiden i større grad går til debatten med de nyansene som trengs.
AP170831https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MQP8M/Eksperter-ber-Forbrukerradet-trekke-hele-prisportalen-- Fagerlid forklarer at Forbrukerrådets handlekurv består av merkevarer, mens vi forbrukere i mindre grad skiller mellom butikkenes egne merker og de ekte merkevarene.
AP170831https://www.aftenposten.no/bolig/Sjekk-hvor-mye-boligene-gar-over-og-under-der-du-bor--For-betalte-man-mer-enn-prisantydning_-na-betaler-man-mindre-10508b.html At det er flere boliger ute gjør at det i større grad er kjøpers enn selgers marked.
AA170831 - I stor grad er dette for å gjøre det mulig for den afghanske styrken mer effektiv, sier Mattis.
AA170831 Dette bygger i stor grad på det siktede sier selv, sier politiadvokat Per Thomas Omholt hos politiet i Hønefoss til VG. 21 år gamle Alexandra Therese Nilssen fra Rygge i Østfold ble funnet drept i en hytte på Sørbølfjellet i Hallingdal 18. juli.
AA170831 - I fjor var det nedgang både i antall studenter som tok en hel grad , og antall studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet, sier administrerende direktør Marianne Andreassen i Lånekassen. 16.957 norske studenter tok hele utdanningen i utlandet i 2016 - 2017, en nedgang på 511 fra året før. 7. 850 studenter tok en del av utdanningen i utlandet, noe
AA170831 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring, skriver avisen, som har gjort en omfattende kartlegging av fastlegesituasjonen over hele landet.
AA170831 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring rundt legesituasjonen, skriver avisen, som har gjort en omfattende kartlegging av fastlegesituasjonen over hele landet.
VG170830 I størst mulig grad handler det om å forstå hverandres roller.
VG170830 Derfra og ut handlet det veldig mye om Hege Riises LSK som presset på og dominerte kampen i stor grad .
VG170830 Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar.
VG170830 Situasjonen forverres, ifølge forskerne, av at de som har minst i økende grad er utenfor arbeid i stedet for i lavinntektsarbeid.
VG170830  Barn som tilhører husholdninger med eneforsørgere, lav inntekt, mottak av sosialhjelp, dårlig yrkestilknytning og lavt utdanningsnivå, vil i større grad tilhøre lavere inntektsklasser som voksne sammenlignet med andre barn.
SA170830https://www.aftenbladet.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det er mange årsaker til det ; utleie i seg selv er en risiko, bilen er i bruk mer siden den blir utleid og får flere kilometer, de som leier kjører en ukjent bil eller er kanskje de ikke kjører så ofte, og det kan også være en viss grad av uvørenhet når man ikke bruker egen bil.
SA170830https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Hegerberg-avslorer-langvarig-misnoye-med-landslaget--Jeg-har-ikke-passet-inn_-rett-og-slett-241213b.html - Det handler i stor grad om kommunikasjon.
SA170830 Det er mange årsaker til det ; utleie i seg selv er en risiko, bilen er i bruk mer siden den blir utleid og får flere kilometer, de som leier kjører en ukjent bil eller er kanskje de ikke kjører så ofte, og det kan også være en viss grad av uvørenhet når man ikke bruker egen bil.
SA170830 Nå varsler Havnelid og Sagstuen at tiden er overmoden for å prioritere disse midlene slik at de i større grad er med og utjevner forskjellene mellom kjønnene.
SA170830 - Det handler i stor grad om kommunikasjon.
NL170830 Likevel har organisasjonen, som i stor grad er finansiert av våre skattepenger, vært raus nok til å gi Fremskrittspartiet skryt på et par punkter.
NL170830 Ved å bruke designkompetanse og ha gode prosesser i nyvinning og utvikling i samfunnet kan vår landsdel i større grad delta i et globalt marked.
NL170830 Vi er overbevist om at det er en egenverdi at omsorgstilbudet er fleksibelt og med stor grad av brukermedvirkning.
FV170830https://www.fvn.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det er mange årsaker til det ; utleie i seg selv er en risiko, bilen er i bruk mer siden den blir utleid og får flere kilometer, de som leier kjører en ukjent bil eller er kanskje de ikke kjører så ofte, og det kan også være en viss grad av uvørenhet når man ikke bruker egen bil.
FV170830https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Hegerberg-avslorer-langvarig-misnoye-med-landslaget--Jeg-har-ikke-passet-inn_-rett-og-slett-241213b.html - Det handler i stor grad om kommunikasjon.
DN170830https://www.dn.no/dnaktiv/2017/08/30/2056/Friluftsliv/pa-dyrkede-jaktmarker ​ * Det er et mål at jakten i så stor grad som mulig skal reguleres ​lokalt. ​ ¶
DN170830 Aria 2 gjør i stort grad det samme som den forrige vekten, men støtter nå inntil åtte forskjellige brukere og måler mer nøyaktig enn før.
DN170830 Politiet bruker kjøretøysperrer for å hindre bilangrep mot toppolitikere, og Beredskapstroppen bistår i større grad enn før i arbeidet med å sikre politikerne.
DN170830 Mange analytikere anslår i tillegg at de nedstengte delene av landets oljeproduksjon vil være ute av drift i flere uker, i stor grad på grunn av reparasjoner og utbedringer av infrastruktur som vil være nødvendig for å kunne transportere oljen.
DN170830 Han var tydelig på at politiet i dag ikke har nok ressurser til å jobbe godt nok forebyggende, og i altfor stor grad blir løpende etter og « slukke branner».
DN170830 ​ * Det er et mål at jakten i så stor grad som mulig skal reguleres ​lokalt. ​ ¶
DB170830 Selv om Trumps løfter i liten grad forplikter USA og NATO styrker det likevel den afghanske regjeringens hånd i fredsforhandlinger med Taliban.
DB170830 - Vi ser det som en konflikt som i stor grad er basert på kulturforskjeller og syn på verden.
DB170830 Et av områdene testen tar for seg er grad av ekstroversjon.
DB170830 Politiet bruker kjøretøysperrer for å hindre bilangrep mot toppolitikere, og Beredskapstroppen bistår i større grad enn før i arbeidet med å sikre politikerne.
DB170830 Valgsendingene til NRK har i liten grad bidratt til informasjon og opplyst debatt.
DB170830 Rettet, i likhet med voksenparti-leder Moxnes, kritikken mot Arbeiderpartiet i like stor grad som mot dagens regjering.
DB170830 Alle har ulik evneprofil og modning som i mye større grad må tas hensyn til i tidlig alder.
DB170830 Det er høy grad av gjenkjennelse og det er godt samsvar mellom språkform og innhold.
DA170830 - Fattige vil i mindre grad få seg utdanning, noe som betyr at fattigdom går i arv, og at fattige vil forbli fattige, sier professor HEBA al-Laithy, en professor i statistikk, ved Kairo-universitetet til den egyptiske avisen al Masry al Youm.
DA170830 Oslo-skolen lykkes i betydelig grad med å utjevne forskjeller, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ).
DA170830 Mens elever på Bjørnholt, Hellerud, Hersleb, Kuben, Manglerud, Persbråten, Stovner og Ulsrud fullfører og består i betydelig mindre grad , befinner elever på Elvebakken, Foss, Fyrstikkalleen, Lambertseter, Oslo Handelsgym, Oslo Katedralskole og Ullern seg i den motsatte enden av skalaen.
DA170830 Det viser at Oslo-skolen i betydelig grad lykkes med å utjevne forskjeller.
DA170830 Mens elever på Bjørnholt, Hellerud, Hersleb, Kuben, Manglerud, Persbråten, Stovner og Ulsrud fullfører og består i betydelig mindre grad , befinner elever på Elvebakken, Foss, Fyrstikkalleen, Lambertseter, Oslo Handelsgym, Oslo Katedralskole og Ullern seg i den motsatte enden av skalaen.
DA170830 - Det er lenge blitt hevdet at skolesystemet i Oslo bidrar til å redusere sosial ulikhet og fremmer sosial mobilitet i større grad enn skoler andre steder.
DA170830 Det er ingen steder der politiet ikke kan gå inn og gjøre jobben sin, det er ingen « no go-soner », og jeg opplever at det er en ganske stor grad av tillit mellom innbyggerne og politiet.
DA170830 Sosial mobilitet er i stor grad en myte.
DA170830 - Vi vet i stor grad hvem som vil komme dårlig ut, likevel gjøres det lite.
DA170830 Politiet bruker kjøretøysperrer for å hindre bilangrep mot toppolitikere, og Beredskapstroppen bistår i større grad enn før i arbeidet med å sikre politikerne.
BT170830https://www.bt.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det er mange årsaker til det ; utleie i seg selv er en risiko, bilen er i bruk mer siden den blir utleid og får flere kilometer, de som leier kjører en ukjent bil eller er kanskje de ikke kjører så ofte, og det kan også være en viss grad av uvørenhet når man ikke bruker egen bil.
BT170830https://www.bt.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Norges-storste-idrett-kan-ikke-vare-bekjent-av-dette-241167b.html Nå varsler Havnelid og Sagstuen at tiden er overmoden for å prioritere disse midlene slik at de i større grad er med og utjevner forskjellene mellom kjønnene.
AP170830https://www.aftenposten.no/osloby/i/mJPVL/Na-vil-kunstnerne-flytte-inn-i-Oslo-fengsel De er veldig interessert i å få bruke fengselet til å utvikle kunsten, for Oslos nedlagte fabrikker og loft, som tradisjonelt har egnet seg som atelier, blir i stor grad gjort om til leiligheter og kontorlokaler i dag.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Ll9/Erna-Solberg-mener-Frp-overdriver-i-innvandringspolitikken Norsk boligpolitikk bidrar til at vi i mindre grad enn svenskene får konsentrert bosetting av etniske grupperinger, mener statsminister Erna Solberg.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla Hun peker på at FNs kvinnekonvensjonskomité kom med en rekke kritiske merknader om likestillingssituasjonen i Norge for fire år siden, men mener Regjeringen i stor grad har ignorert disse.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla Av de store fagorganisasjonene er det dokumentert at bruken av midlertidige kontrakter nå er økende, og at dette i større grad rammer kvinner, sier Lindstad.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/o07KK/Rapport-Likestillingen-i-Norge-svekket-under-de-blabla - Midlertidige arbeidskontrakter er noe som i mye større grad rammer kvinner og kvinnedominerte bransjer enn mannsdominerte bransjer.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/42mOe/Ulike-regjeringer-har-hatt-lik-pengebruk - Små endringer over tid har sammenheng med at mesteparten av utgiftene er regelstyrte ytelser gjennom folketrygden - ytelser som i liten grad lar seg påvirke fra det ene året til det neste gjennom politiske vedtak, ifølge Henriksen.
AP170830https://www.aftenposten.no/norge/i/32RJA/Betydelig-skjerpet-sikkerhet-rundt-norske-politikere Politiet bruker kjøretøysperrer for å hindre bilangrep mot toppolitikere, og Beredskapstroppen bistår i større grad enn før i arbeidet med å sikre politikerne.
AP170830https://www.aftenposten.no/bil/Monica-opplevde-deleokonomiens-bakside--Jeg-er-overrasket-og-sjokkert-10505b.html Det er mange årsaker til det ; utleie i seg selv er en risiko, bilen er i bruk mer siden den blir utleid og får flere kilometer, de som leier kjører en ukjent bil eller er kanskje de ikke kjører så ofte, og det kan også være en viss grad av uvørenhet når man ikke bruker egen bil.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/NFFs-hovedsponsor-kritisk-til-norsk-fotball--Det-burde-vare-en-selvfolge-241167b.html Nå varsler Havnelid og Sagstuen at tiden er overmoden for å prioritere disse midlene slik at de i større grad er med og utjevner forskjellene mellom kjønnene.
AP170830https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hegerberg-avslorer-langvarig-misnoye-med-landslaget--Jeg-har-ikke-passet-inn_-rett-og-slett-241213b.html - Det handler i stor grad om kommunikasjon.
AA170830 - Lite endringer over tid har sammenheng med at mesteparten av utgiftene er regelstyrte ytelser gjennom folketrygden som i liten grad lar seg påvirke fra det ene året til det neste gjennom politiske vedtak, ifølge Henriksen.
AA170830 - Vi ser det som en konflikt som i stor grad er basert på kulturforskjeller og syn på verden.
AA170830 Arbeidene vil pågå i tre år og vil i størst mulig grad bli utført på en måte for å skjerme trafikken på banen.
AA170830 Vi tar disse sakene i høyeste grad på alvor, og vi opplever både gjennomslag og forståelse.
AA170830 Idretten er i høyeste grad politisk, men ikke partipolitisk.
VG170829 Ville vi, for eksempel, diskutert, skrevet om og debattert Løfaldlis bok, i hvert fall i samme grad , hvis Per-Mathias Høgmo hadde tatt Norge til EM-sluttspillet 2016, som han - kanskje - bare var et dårlig laguttak fra å gjøre ?
VG170829 Spørsmålet er hvor stor grad av betydning det har hatt for de manglende resultatene Norge har slitt med siden EM-sluttspillet i 2000.
VG170829 Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar.
VG170829 Hun poengterer i en pressemelding at avgjørelsen i stor grad ligger utenfor nåværende landslagstrener Martin Sjögrens ansvar.
VG170829 Ada Hegerberg skriver at beslutningen er basert på erfaringer med landslagene i lang tid, hun har lenge følt at hun ikke får ut sitt beste på landslaget, og til en viss grad er det mulig å forstå frustrasjonen.
VG170829 Det var agenter på 90-tallet også, men ikke i samme grad .
VG170829 Årets valg er i stor grad et personvalg.
VG170829 - Vi tar i høy grad også velgere fra Høyre og Frp.
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Hegerberg sier at landslagssjef Martin Sjögren i stor grad ikke rammes av kritikken hennes.
SA170829https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar.
SA170829 Hegerberg sier at landslagssjef Martin Sjögren i stor grad ikke rammes av kritikken hennes.
SA170829 Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar.
FV170829https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html Men hva det er, er jo individuelt og i stor grad aldersbestemt.
FV170829https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Hegerberg sier at landslagssjef Martin Sjögren i stor grad ikke rammes av kritikken hennes.
FV170829https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar.
DN170829https://www.dn.no/nyheter/2017/08/29/2149/Energi/kriminelle-skygger-unna-bitcoin Han sier til CNBC at kriminelle i stadig større grad dropper bitcoin som betalingsmiddel fordi myndighetene er blitt bedre til å spore transaksjonene.
DN170829https://www.dn.no/nyheter/2017/08/29/1958/Olje/truer-sjoveien-til-tre-av-verdens-storste-markeder - Man bekymret seg for oljeproduksjonen, men nå bekymrer man seg i økende grad for etterspørselen, så oljeprisen har falt litt, på grunn av ødeleggelsene, sier hun.
DN170829 Han sier til CNBC at kriminelle i stadig større grad dropper bitcoin som betalingsmiddel fordi myndighetene er blitt bedre til å spore transaksjonene.
DN170829 - Man bekymret seg for oljeproduksjonen, men nå bekymrer man seg i økende grad for etterspørselen, så oljeprisen har falt litt, på grunn av ødeleggelsene, sier hun.
DB170829 Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen for min beslutning i stor grad ligger utenfor Sjøgrens treneransvar.
DB170829 I den grad jeg skal spesialisere meg ytterligere, ser jeg vel på meg som klassikertype som også kan kjempe om etappeseirer i større etappeløp en gang i framtida.
DB170829 Hegerberg sier i pressemeldingen at landslagssjef Martin Sjögren i stor grad ikke rammes av kritikken hennes.
DB170829 Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar.
DB170829 Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen for min beslutning i stor grad ligger utenfor Sjøgrens treneransvar.
DB170829 ( Dagbladet ) : Frp-statsråd Sylvi Listhaug har de siste ukene fått oppmerksomhet for flere kontroversielle utspill, blant annet fordi hun tok til orde for at Norge i større grad bør omgå menneskerettighetene.
DB170829 De problemene som han finner på Stovner kan i stor grad knyttes til utenforskap og fattigdom og kriminalitet, mener Økland.
DB170829 * I dag har etniske svensker i stor grad flyttet ut : Over 90 prosent av beboerne er innvandrere.
DB170829 Men det er Trumps kjernevelgere som i stor grad er ofre i overdoseepidemien.
DB170829 Til en viss grad , men vi er definitivt på vei mot noe annet.
DB170829 Med fire timers sendinger blir det anledning til å gå i dybden i større grad enn det TV-kanalenes valgdekning ofte kan gjøre.
DB170829 - Lavterskelyrker er i stadig større grad utsatt for robotisering.
DA170829 Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar.
DA170829 De problemene som han finner på Stovner kan i stor grad knyttes til utenforskap og fattigdom og kriminalitet, mener Økland.
DA170829 Samarbeidet mellom Ap og Høyre om ordførervalg og endring av hovedutvalgene i Moss bystyre var i høyeste grad forutsigbart, mener leder Trond Marthinsen i nystiftede « Ny kurs ».
DA170829 NFIs ordninger dreies i stadig større grad mot underholdningsfilm.
DA170829 - Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå hvordan overdosestrategien skal videreføres, og hvilke tiltak som bør styrkes og målrettes i enda større grad , opplyser statssekretær Frode G.
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Hegerberg sier at landslagssjef Martin Sjögren i stor grad ikke rammes av kritikken hennes.
BT170829https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar.
AP170829https://www.aftenposten.no/reise/Hvor-vil-reiseselskapene-sende-deg-i-vinter-10333b.html Noe som også til en viss grad gjenspeiles i vinterens reisenyheter.
AP170829https://www.aftenposten.no/osloby/i/B8ylG/For-mange-i-Ap-har-tatt-seieren-pa-forskudd_-mener-byradsleder-Raymond-Johansen - Ap-leder Jonas Gahr Støre bruker byrådet i Bergen der Ap samarbeider med Venstre og KrF som et utstillingsvindu, men i mindre grad Oslo.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnOqR/Clemet-om-Listhaugs-reise--Unodvendig-polarisering - Frp har i for stor grad fått drive en dobbeltkommunikasjon.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xnOqR/Civita-lederen-om-Sylvis-reise--En-unodvendig-provokasjon - Frp har i for stor grad fått drive en dobbeltkommunikasjon.
AP170829https://www.aftenposten.no/norge/i/yP8l2/Forfatter-fulgte-politiet-pa-Stovner-i-ett-ar--fant-ingen-svenske-tilstander De problemene som han finner på Stovner kan i stor grad knyttes til utenforskap og fattigdom og kriminalitet, mener Økland.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Hegerberg sier at landslagssjef Martin Sjögren i stor grad ikke rammes av kritikken hennes.
AP170829https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norges-storste-stjerne-kommer-med-sterk-kritikk-og-dropper-landslaget--Jeg-har-ikke-motivasjon-til-a-fortsette-na-241166b.html Det er samtidig viktig å understreke at begrunnelsen i stor grad ligger utenfor Sjögrens treneransvar.
AA170829 - Klagen er blant annet avvist fordi Riksadvokaten konkluderer med at det ikke er utvist en slik grad av uaktsomhet at straffeloven er overtrådt.
AA170829 De problemene som han finner på Stovner kan i stor grad knyttes til utenforskap og fattigdom og kriminalitet, mener Økland.
VG170828 Når det gjelder egoist, så er nok alle som konkurrerer på internasjonalt nivå til en viss grad egoister.
VG170828 Da vil pilotene på kort- og mellomdistanserutene i større grad måtte akseptere deltidsordninger, en utvidet sommerferieperiode og en fjerning av julerotasjonen, skriver bransjemediet.
VG170828 Og det har i stor grad vært bred enighet om salgene.
VG170828 Han starter med å problematisere hvorvidt alle statlige selskaper i like stor grad kan sies å være en del av « arvesølvet », og mener at begrepet « arvesølv » er mest relevant når man forholder seg til eierskap til naturressurser som vannkraft, olje og fisk.
SA170828 Men hva det er, er jo individuelt - og ifølge Utne, i stor grad aldersbestemt.
SA170828 Men hva det er, er jo individuelt - og ifølge Utne, i stor grad aldersbestemt.
NL170828 » Nå er PWA også justisminister, og vi må vel forvente at han har en viss grad av juridisk og forvaltningsfaglig kompetanse.
NL170828 Men i den grad ha har det, ser det ut til at viljen til å bruke den i E8-saka er svært begrenset.
NL170828 Kvoter overføres i økende grad fra kystfiskeflåten ( under 28 meter ) til havfiskeflåten ( over 28 meter ) etter at definisjonen av havfiskefartøy og kystfiskefartøy er endret fra fartøyenes « lengste lengde » ( fysisk lengde ) til « hjemmelslengde » ( lengden på det fartøyet som opprinnelig fikk tildelt en kvoterettighet som se
NL170828 Barn i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn.
NL170828 Barn i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn, skriver Britt Leandersen i Tromsø Idrettsråd.
DN170828 Emond råder ansatte til å bruke tester i større grad i rekrutteringsprosessene - og ta i bruk en smartere intervjuteknikk på jobbintervjuer.
DN170828 Ifølge check-in ønsker SAS at pilotene på kort- og mellomdistanserutene i større grad aksepterer fleksitid og deltidsordninger, en utvidet sommerferieperiode, mens rotasjon i juletider vil bli fjernet.
DB170828 - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
DB170828 - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
DB170828 - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
DB170828 Valgforsker sier trynefaktor i liten grad flytter stemmer i norsk politikk.
DB170828 Det er Erna Solberg selv - i større grad enn partiet hennes - som blir belønnet av velgerne.
DB170828 Kompetansen som kreves for å bygge en elbil, er i liten grad unik eller patentert.
DB170828 I den grad det finnes en sammenheng, er den som oftest motsatt.
DB170828 Hun var bekymret for at veksten i norsk økonomi i for sterk grad ble drevet av petroleumsvirksomhet, mens øvrig næringsvirksomhet hang etter.
DB170828 Men skal man gi penger til å reformere for eksempel Tyrkias domstoler når dommere arresteres på politisk grunnlag, og domstolene i stadig større grad underlegges politisk kontroll ?
DB170828 Dette kan være med på å prege i hvilken grad guttene ønsker å leve opp til lærerens normer og forventninger.
DB170828 Legene opplever i dag å ha lite tid til å drive med annet enn pasientbehandling, og deres lønn er i stor grad stykkprisfinansiert.
DA170828 - Det er svært liten tid til å lande alt dette, og selv om Storbritannia gjør innrømmelser ( overfor EU-krav ), er det i økende grad tvilsomt om det er gjort nok fremgang i oktober, sier en seniordiplomat i EU til Politico.
DA170828 Vi vil utvikle en nasjonal standard for innhold, og gjøre dagens ordning om til en aktivitetsskole som i langt større grad understøtter og bygger videre på hva elevene lærer på skolen.
DA170828 Lekser virker, men nettopp derfor kan de føre til økende skiller mellom barn - mellom de som får god hjelp av foreldre og foresatte hjemme, og de som i langt større grad er overlatt til seg selv.
DA170828 Ap vil utvikle en nasjonal standard for innhold i SFO som i langt større grad understøtter og bygger videre på det elevene lærer i klasserommet.
DA170828 I hvilken grad vi utdanner nok humantoksikologer er det i stor grad opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere, men generelt mener jeg det er viktig at vi nasjonalt også har god fagkompetanse på dette.
DA170828 I hvilken grad vi utdanner nok humantoksikologer er det i stor grad opp til utdanningsinstitusjonene å vurdere, men generelt mener jeg det er viktig at vi nasjonalt også har god fagkompetanse på dette.
DA170828 - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
BT170828https://www.bt.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjeldent-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html Men hva det er, er jo individuelt - og ifølge Utne, i stor grad aldersbestemt.
BT170828https://www.bt.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html Men hva det er, er jo individuelt og i stor grad aldersbestemt.
AP170828https://www.aftenposten.no/viten/i/nzGm5/-28-av-38-norske-husdyrraser-er-truet Grad av husdyrrasenes truethet er definert av FAO på basis av antall voksne hunndyr i rasen ( se fakta ).
AP170828https://www.aftenposten.no/osloby/i/mJ5Ll/Stortings-rockeren-fra-Groruddalen-slar-til-med-ny-video - Selv om de foregående videoene har fått mange titusen seere, så har « musikkpolitiet » - i den grad det bryr seg - vendt mange tomler ned for innhold og utførelse ?
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-Ap-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Ap må i større grad være villig til å stille spørsmål og ha visjoner for hvordan samfunnet skal utvikle seg de neste 10 til 20 årene.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/AOrnM/Tidligere-AP-statsrad-Partiet-mangler-en-stor-reform-og-har-ikke-truffet-med-sin-beskrivelse-av-Norge - Ap må i større grad være villig til å stille spørsmål og ha visjoner for hvordan samfunnet skal utvikle seg de neste 10 til 20 årene.
AP170828https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/42Eag/Hareide---Storre-avstand-mellom-KrF-og-Venstre-na-enn-det-var-i-2013 - Kanskje ikke i like stor grad .
AP170828https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjeldent-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html Men hva det er, er jo individuelt - og ifølge Utne, i stor grad aldersbestemt.
AP170828https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Onsker-du-a-gi-barnet-ditt-et-sjelden-navn_-finner-du-mange-gode-forslag-her---10506b.html Men hva det er, er jo individuelt - og ifølge Utne, i stor grad aldersbestemt.
AA170828 - Ap må i større grad være villig til å stille spørsmål og ha visjoner for hvordan samfunnet skal utvikle seg de neste 10 til 20 årene, sier hun.
AA170828 Spørsmålet mange stiller, er i hvor stor grad disse partiene kan påvirke Ap dersom det ligger an til et regjeringsskifte.
AA170828 I hvor stor grad kan vi koste på oss å ta langsiktige klima- og naturhensyn hvis det fører til at den økonomiske veksten bremser ?
VG170827 MMA-stjernen Conor McGregor ( 29 ) bidro i høyeste grad til å lage det showet kamphanene hadde lovet.
VG170827 Mot Everton var han i stor grad avgjørende.
VG170827 Den siste uken har i mediene i stor grad handlet om den reduserte oppslutningen om Ap.
NL170827 Synet på ens eget opphav og kulturelle tilhørighet, er i stor grad et resultat av miljøet en lever i.
NL170827 Senere mente myndighetene at assimilering til det norske samfunnet var til det beste for minoritetene i nord, og samer og kvener ble i stor grad utsatt for samme behandling.
DN170827 - Jeg tror arbeidsgivere i større grad enn før er mer fokusert på hva man leverer og mindre på hvor lenge man sitter på jobben utover kvelden.
DB170827 » Sjarapova-saken : « Panelet har bestemt seg, basert på alle omstendighetene, at en straff på 15 måneder er passende, basert på hennes grad av skyld.
DB170827 Johaug-saken : « Omstendighetene rundt Johaug plasserer hennes grad av skyld på midten av 16 til 18 månedersskalaen.
DB170827 Johaug-saken : « Med tanke på Johaugs ekstremt høye grad av erfaring og suksess som internasjonal atlet, er hennes svikt i å gjøre en grunnleggende sjekk overraskende.
DB170827 - Jeg mener at det er en tydelig grad av tilfeldigheter mellom CAS-sanksjonene til disse to atletene som bør bli sett på som problematisk blant dem som bryr seg om at idrettens regelverk.
DB170827 - Begge ble dømt for et antidopingbrudd der de hadde utvist ubetydelig grad av skyld.
DB170827 Det oppsummerer i stor grad situasjonen i Texas nå, virker det som.
DB170827 Kvinner i større grad enn menn sender med middagsrester, salat, pasta, lompe eller lefse, mens menn i større grad sender med fint brød.
DB170827 Kvinner i større grad enn menn sender med middagsrester, salat, pasta, lompe eller lefse, mens menn i større grad sender med fint brød.
DB170827 Aldersgruppen 35-44 år svarer i større grad at barnet selv lager matpakken.
AP170827https://www.aftenposten.no/norge/i/2293G/Justisministeren-mener-overgripere-bor-tvangskastreres - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
AA170827 - Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre.
VG170826 José Mourinhos bytter hjalp i største grad til den tredje seieren og ligatopp med 10-0 i målforskjell.
VG170826 Altså en sak med større grad av uaktsomhet.
VG170826 - Jeg har inntrykk av at Beslutningsforum i stor grad vurderer kostnad alene, mens andre land tar større hensyn til de humane aspektene.
SA170826 Dermed er det fortsatt knyttet en viss grad av usikkerhet til saken - til det som ikke står på de 11 sidene i dommen.
NL170826 Vi har i varierende grad greid det når det gjelder havet og fisken.
FV170826https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Regelverket-har-fatt-massiv-kritikk-etter-Johaug-dommen-Na-svarer-WADA-240951b.html I Johaugs tilfelle vurderte CAS at hennes grad av skyld var høyere enn vurderingen gjort av domsutvalget i Norges idrettsforbund.
FV170826https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Regelverket-har-fatt-massiv-kritikk-etter-Johaug-dommen-Na-svarer-WADA-240951b.html Både domsutvalget i Norges idrettsforbund, FIS og CAS var enige om at Therese Johaug hadde utvist ubetydelig grad av skyld.
FV170826https://www.fvn.no/100Sport/langrenn/Italiener-slapp-mye-billigere-unna--Jeg-skjonner-ikke-hvorfor_-sier-Johaug-advokat-240980b.html Dermed er det fortsatt knyttet en viss grad av usikkerhet til saken - til det som ikke står på de 11 sidene i dommen.
DN170826 Allerede er det mange land som har vist å ta utfordringene på alvor i større grad enn før.
DB170826 Det oppsummerer i stor grad situasjonen i Texas nå, virker det som.
DB170826 Det er viktig å understreke, at samtidig som målingene har vist nedgang for Ap, er styrkeforholdet i liten grad endret mellom blokkene.
DB170826 Gratiskilder med varierende grad av kvalitet og etterrettelighet henger som dugglinsende epler foran kunnskapssøkerne, mens store deler av kunnskapens grunnlag er bak et gjerde som det koster å kunne ta seg over.
DA170826 Men for jihadistene gjelder dette i mindre grad enn i andre ekstreme bevegelser.
DA170826 Og det ansvaret må myndighetene i større grad ta.
DA170826 - Prøver faren din i noen grad å styre dine valg til å bli de han selv ville tatt ?
DA170826 McAlinden er mest bevisst på manipulasjonen, men også Sjøvold har valgt å gjengi virkeligheten med en varierende grad av fordreining.
AP170826https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Xy9zx/Jeg-har-innsidekunnskap-om-radikalisering-Jeg-er-en-eks-radikaler--Iyad-El-Baghdadi- Hvis du mener at noen mennesker grunnleggende sett er verdt mindre ( eller mer ) enn andre, er du allerede radikalisert - det er bare et spørsmål om grad .
AP170826https://www.aftenposten.no/kultur/i/VVJJl/Hanne-Orstaviks-nyeste-roman-vil-sa-gjerne--men-far-den-det-til Som leser forblir jeg i stor grad lukket for « Over fjellet ».
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Italiener-spurte-ikke-lege---fikk-mye-kortere-straff--Jeg-skjonner-ikke-hvorfor-240980b.html Dermed er det fortsatt knyttet en viss grad av usikkerhet til saken - til det som ikke står på de 11 sidene i dommen.
AP170826https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Italiener-slapp-mye-billigere-unna--Jeg-skjonner-ikke-hvorfor_-sier-Johaug-advokat-240980b.html Dermed er det fortsatt knyttet en viss grad av usikkerhet til saken - til det som ikke står på de 11 sidene i dommen.
AA170826 Man legger egentlig bare merke til det når man er ute, og det er i stor grad på grunn av vinduene det er så stille inne, forteller hun.
VG170825 Italiensk politi vet hva de heter, hvilket miljø de kommer fra, i stor grad hvor de befinner seg - trolig også hva de spiste til lunsj i går.
VG170825 Nedgangen fra rekordnivåene i fjor skyldes i stor grad at arbeidsstyrken har gått ned, ikke at folk kommer seg i arbeid.
SA170825 I Johaugs tilfelle vurderte CAS at hennes grad av skyld var høyere enn vurderingen gjort av domsutvalget i Norges idrettsforbund.
SA170825 Både domsutvalget i Norges idrettsforbund, FIS og CAS var enige om at Therese Johaug hadde utvist ubetydelig grad av skyld.
NL170825 Arbeiderpartiets sakte, men konsistente nedtur på meningsmålingene, handler i betydelig grad om de brede forliks forbannelse.
DN170825 - Norske forbrukere er blitt stadig mer optimistiske, og det er først og fremst tilliten til landets økonomi og arbeidsmarkedet som er styrket i betydelig grad .
DN170825 Om disse bankene trekker tilbake finansiell stimulering i for stor grad kan det skade utviklingen, skriver Wall Street Journal.
DN170825 Årsaken til at konsernet går i pluss, er blant annet at driftskostnadene er redusert med 26 millioner kroner, i stor grad drevet av nedbemanning i avisene.
DB170825 - Vi kjenner ikke konsekvensene den kan medføre i norske lakseelver, og bør i den grad det er mulig holde mengden så langt nede som mulig, sier Muladal.
DB170825 Flere av elevene er bevæpnet, og skolene opplever i større grad at de kommer til skolen med kniver, pistoler og andre dødelige våpen.
DB170825 Store partier er i større grad koalisjoner av mange interesser, og det er ikke sikkert at akkurat det standpunktet man er opptatt av vil vinne fram.
DB170825 Er det noe som kan åpnes i større grad, så jeg i større grad kan elske ?
DB170825 Er det noe som kan åpnes i større grad , så jeg i større grad kan elske ?
DB170825 Barnebarna kan derimot være helt intetanende og utsatt for varierende grad av sjokk når de blir konfrontert med familiens drama, uavhengig av om de er etterkommere av forbrytere eller ofre.
DB170825 I betente verdispørsmål, forlik og budsjettkonflikter, har Solberg i stor grad latt Frps overtramp være Skei Grande og Hareides problem og ansvar.
DB170825 Celibidache hevdet at det var musikken som i avgjørende grad avdekket de store spørsmål i universet.
DB170825 Det forskerne forteller oss er altså at de grunnleggende årsakene til avhengighet i større grad ligger i hvordan vi er som mennesker og hvordan vi behandler hverandre enn i farlige kjemikalier og utspekulerte narkolangere.
DA170825 Derfor forstår ikke jeg hvorfor UNE ikke i større grad har henvendt seg til fagfolk innad i bransjen.
DA170825 Mitt inntrykk er at Frp og Sp har den mest klare oppfatningen av viktigheten av å bevare en rimelig grad av kontinuitet når det gjelder identitet og en form for homogenitet.
DA170825 I oljerusen har vi i altfor stor grad blitt konsumenter - og ikke produsenter.
DA170825 Derimot har vi vært for dårlige til å kommunisere hva vi sier ja til - at vi ønsker å skape et samfunn der man i langt større grad stoler på folk.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/J0Om7/Trump-truer-med-a-stenge-ned-staten-om-han-ikke-far-penger-til-a-bygge-muren Bloomberg skriver at finansanalytikerne i stadig større grad begynner å se på USA som et « problembarn », mens Europa har ristet av seg det stempelet.
AP170825https://www.aftenposten.no/verden/i/J0Om7/Krass-budsjettkrangel-mellom-Trump-og-hans-partifeller-skaper-bekymring-for-amerikansk-okonomi Bloomberg skriver at finansanalytikerne i stadig større grad begynner å se på USA som et « problembarn », mens Europa har ristet av seg det stempelet.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLe5w/For-forste-gang-i-Norge-Flere-innvandrervelgere-enn-forstegangsvelgere Innvandrervelgerne stemmer i større grad på venstresiden.
AP170825https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/vLe5w/For-forste-gang-i-Norge-Flere-innvandrervelgere-enn-forstegangsvelgere Ifølge Bjørklund ser man at de innvandrerne som ikke bor eller jobber i innvandrermiljøet i større grad stemmer annerledes.
AP170825https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Regelverket-har-fatt-massiv-kritikk-etter-Johaug-dommen-Na-svarer-WADA-240951b.html I Johaugs tilfelle vurderte CAS at hennes grad av skyld var høyere enn vurderingen gjort av domsutvalget i Norges idrettsforbund.
AP170825https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Regelverket-har-fatt-massiv-kritikk-etter-Johaug-dommen-Na-svarer-WADA-240951b.html Både domsutvalget i Norges idrettsforbund, FIS og CAS var enige om at Therese Johaug hadde utvist ubetydelig grad av skyld.
AA170825 juni, da det ble målt 1,1 grad .
AA170825 Andre kostnadsreduserende tiltak vil i noen grad bidra positivt. » - God i Nord-Norge ¶
AA170825 Velgerne med innvandrerbakgrunn har vist seg å stemme på venstresiden i større grad enn befolkningen ellers.
AA170825 Studenter bor allerede i stor grad i kollektiv, ved at de deler en leilighet sammen eller bor i studentbyer som er organisert som kollektiv eller bofellesskap.
VG170824 Det viser bare i hvor stor grad jeg holder et høyere nivå, var noe av det McGregor i kjent stil liret av seg.
VG170824 « Jeg lurer på i hvor stor grad boken er kvalitetssikret.
VG170824 Jeg lurer også på i hvor stor grad foreldre blar gjennom bøkene de gir barna sine », skriver hun på bloggen og legger til : ¶
VG170824 Brende tar opp et viktig tema som i høy grad angår Europa.
VG170824 - Trenden er at innleie i stadig større grad erstatter faste ansettelser.
SA170824 - Tilbakemeldingene fra bransjen er at nordmenn fortsetter å velge produkter i toppsegmentene, og at det i stor grad er årsaken til at markedet vokser, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, i en pressemelding.
SA170824 I den grad man klarer det.
SA170824 I den grad man klarer det.
NL170824 Det handler i like stor grad om planer som ikke følges opp av penger.
NL170824 Det er en stor grad av aksept for nasjonens forsømmelser på dette området.
NL170824 Omfordelingseffekten av dette skattekuttet fra Høyre og Frp er av negativ art og vil skape større ulikheter mellom regionene, og i liten grad , om noen, vil det skapes nye arbeidsplasser i Nord-Norge som følge av denne skattepolitikken.
NL170824 Den Norske redningstjenesten baserer seg i stor grad på dugnad og de frivillige organisasjonene får ikke betalt for å delta i redningsaksjoner.
DN170824 - Resultatet var i stor grad allerede klart.
DN170824 Tallene for 2016 ble ikke forandret i like stor grad , og viser en vekst på 1,0 prosent.
DN170824 Det er petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart som i størst grad drar opp veksten med 3,7 prosent, ifølge de sesongjusterte tallene til SSB.
DN170824 - Vi leverer et kvartal med god drift og driftsinntekter på nivå med foregående kvartaler, men med et svakere resultat som i stor grad er påvirket av negative engangseffekter, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen i en børsmelding.
DB170824 Amerikanske Tygart var samtidig klar på at han synes selv 13 måneder er hardt i Johaug-saken og ytret derfor et ønske om en regelendring for å skille bevisst og ubevisst doping i større grad .
DB170824 Arbeide for at det ved vurderingen av søknad fra LHBT-personer som risikerer forfølgelse i sitt hjemland tas hensyn til den reelle risikosituasjonen, og ikke kun til i hvilken grad landets diskriminerende straffelover håndheves.
DB170824 I stor grad som følge av bråket rundt det som skjedde i Charlottesville.
DB170824 Han har likevel ikke tro på at lekkasjer som de som har kommet de siste ukene skader presidenten i betydelig grad .
DB170824 Her svarer de på alt fra meninger om økologisk mat, til i hvilken grad de selv drar på grensehandel.
DB170824 Den er i stor grad drevet av en levende patriotisme, som henter mye av sin inspirasjon fra seieren over Hitler og 2. verdenskrig, som i Russland med god grunn heter Den store fedrelandskrigen.
DB170824 Omtrent 20 av dem har dødd allerede, men for meg er de fremdeles i aller høyeste grad i live, og de kommer til å dukke opp i ei ny bok seinere, sier Martin til Metro.
DA170824 - Vi blir i økende grad nødt til å tenke terrorrisikoen inn i arkitekturen.
DA170824 Mye tyder på at migranter og flyktninger i stadig større grad velger sjøveien fra Marokko til Spania, etter hvert som den sentrale ruten over Middelhavet, fra Libya til Italia, blir stadig vanskeligere og farligere.
DA170824 Fra sentrumspartiene - i den grad de er regjeringsaktuelle - vil Iselin Nybø ( V ) og Olaug Bollestad ( KrF ) være navn å regne med. | - Brukbart, men vi skal høyere ¶
BT170824https://www.bt.no/digital/Na-kjoper-vi-flere_-dyrere-og-storre-TV-er-10493b.html - Tilbakemeldingene fra bransjen er at nordmenn fortsetter å velge produkter i toppsegmentene, og at det i stor grad er årsaken til at markedet vokser, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, i en pressemelding.
AP170824https://www.aftenposten.no/digital/Na-kjoper-vi-flere_-dyrere-og-storre-TV-er-10493b.html - Tilbakemeldingene fra bransjen er at nordmenn fortsetter å velge produkter i toppsegmentene, og at det i stor grad er årsaken til at markedet vokser, sier administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Jan Røsholm, i en pressemelding.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/El-overfolsomme-slipper-a-fa-installert-smarte-strommalere-10489b.html I den grad man klarer det.
AP170824https://www.aftenposten.no/bolig/El-overfolsomme-far-fritak-fra-smarte-strommalere-10489b.html I den grad man klarer det.
AA170824 Syrias demokratiske styrker ( SDF ), en USA-støttet opprørsallianse som i stor grad består av kurdiske militssoldater, innledet i juni en offensiv for å gjenerobre Raqqa fra IS, som har kontrollert byen siden 2014.
AA170824 Det skyldes i stor grad den påfallende mangelen på andre dominerende saker i valgkampen.
AA170824 Det har de i liten grad gjort og distriktspolitikk har bevart interessen.
VG170823 Det at det er fire år til neste OL, samt at Johaug er « hele » 29 år, burde spilt inn i større grad , mener han.
VG170823 - Hun er riktignok bestemoren min, men også i stor grad sjefen ¶
VG170823 Serieskaperne klarer med oppfølgeren i enda sterkere grad å levere « episk og dust », som de lovet før første sesong.
VG170823 Andre sesong strutter av selvtillit og tør i enda større grad å ta kniven helt ut av sliren og gyve løs.
VG170823 Jeg lover, sa Trump i talen, hvor han i stor grad leste opp et forhåndskrevet manus.
VG170823 Og det i stor grad fordi Trump har dynket rasespenninger med bensin.
VG170823 Etter hvert som dagene gikk, klarte hun i større grad å bevege på seg.
SA170823 Uenigheten gikk på i hvilken grad hun hadde ansvar og skyld for at hun fikk i seg et forbudt stoff.
SA170823 Etter 1-0-seieren i Amsterdam for en uke siden er Rosenborg-spillerne fornøyde, men ikke i den grad at de selv mener de leverte en perfekt forestilling i Nederland.
FV170823https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Kowalczyks-trener--Ingen-tror-pa-Johaugs-forklaring-240820b.html Uenigheten gikk på i hvilken grad hun hadde ansvar og skyld for at hun fikk i seg et forbudt stoff.
DB170823 Uenigheten gikk på i hvilken grad hun hadde ansvar og skyld for at hun fikk i seg et forbudt stoff.
DB170823 Men skattekuttene virker ikke på sysselsettingen i nevneverdig grad .
DB170823 Men fremover vil den trolig i stor grad spises opp av veksten i underliggende utgifter til trygder, pensjoner og tjenester som følge av at befolkningen fortsetter å vokse.
DB170823 - Men dette skyldes i stor grad at husholdningene låner som aldri før.
DB170823 - Prisøkningen som har vært på vanilje i det siste påvirker kostnadene på våre produkter som inneholder vanilje i noen grad , men hittil har det ikke påvirket prisene til våre kunder.
DB170823 Og at regelverket som eksisterer i dag kanskje ikke er finmasket nok til å fange opp ulik grad av sammenheng mellom forseelse og straff.
DA170823 - Jeg tror verken amerikanske eller afghanske styrker kan slå Taliban militært, men dersom amerikanere kan bidra med mer solid trening av afghanske soldater, med åpning også for å gå i felt, kan det gi en større grad av styrkefølelse hos afghanske styrker, sier Strand, og påpeker at dette kommer samtidig med at president Ashraf Ghani har lovet å rydde opp i korrupsjonen i egne rekker, et av de store problemene i Afghan
DA170823 Ved ikke å levere motanke kunne det også utad vise en liten grad av innrømmelse overfor folk flest og domsutvalget.
DA170823 Det er i hovedsak unge mennesker, i høy grad utenfor Norge, som applauderer hijab-forsiden.
DA170823 Badetemperaturen fra Oslofjorden til Lindesnes vil trolig ligge på mellom 15 og 17 grader, og da i varierende grad invitere til bading og svømmeturer.
DA170823 Over tid er det norske samfunnet i stadig sterkere grad sekularisert.
BT170823https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Kowalczyks-trener--Ingen-tror-pa-Johaugs-forklaring-240820b.html Uenigheten gikk på i hvilken grad hun hadde ansvar og skyld for at hun fikk i seg et forbudt stoff.
BT170823https://www.bt.no/100Sport/langrenn/Kowalczyks-trener--Ingen-tror-pa-Johaugs-forklaring-240820b.html Uenigheten gikk på i hvilken grad hun hadde ansvar og skyld for at hun fikk i seg et forbudt stoff.
AP170823https://www.aftenposten.no/reise/Na-snur-reiseselskapene-og-satser-igjen-pa-reisemalet-10484b.html I tillegg kommer at den politiske motiverte, blinde volden ikke er på forsiden av norske aviser lenger, og i liten grad rammer de stedene nordmenn har planer om å dra til.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-pa-Holmenkollen Innvandrerbarn med universitetsutdannelse velger i større grad å bo i nabolag med lavere innvandrerandel.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-pa-Holmenkollen Blant landene han undersøkte spesielt, er det barn av tyrkisk herkomst som i minst grad har tatt høyere utdannelse.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-pa-Holmenkollen - Det har nok sammenheng med at mange av dem tar høyere utdannelse, men også med at de i større grad finner seg norske partnere, sier Hundebo.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-i-Holmenkollen Innvandrerbarn med universitetsutdannelse velger i større grad å bo i nabolag med lavere innvandrerandel.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-i-Holmenkollen Blant landene han undersøkte spesielt, er det barn av tyrkisk herkomst som i minst grad har tatt høyere utdannelse.
AP170823https://www.aftenposten.no/osloby/i/vq0aB/Sharma-gjor-ikke-som-andre-voksne-innvandrerbarn-Hun-valgte-a-bosette-seg-i-Holmenkollen - Det har nok sammenheng med at mange av dem tar høyere utdannelse, men også med at de i større grad finner seg norske partnere, sier Hundebo.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Kowalczyks-trener--Ingen-tror-pa-Johaugs-forklaring-240820b.html Uenigheten gikk på i hvilken grad hun hadde ansvar og skyld for at hun fikk i seg et forbudt stoff.
AP170823https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mike-Jensens-lofte-til-fansen--Skal-skyte-hver-gang-jeg-kan-240839b.html Etter 1-0-seieren i Amsterdam for en uke siden er Rosenborg-spillerne fornøyde, men ikke i den grad at de selv mener de leverte en perfekt forestilling i Nederland.
AA170823 Politikerne har i liten grad tatt tak i dette problemet.
VG170822 - Dommen fra CAS ( Idrettens Voldgiftsrett ) viste at hun hadde « liten til ubetydelig grad av skyld ».
VG170822 Den svenske journalisten tror 18-månedersdommen kommer til å prege Johaugs fotavtrykk i langrennshistorien i svært stor grad
VG170822 Dette har skjedd under noens ledelse, har i større eller mindre grad medført konsekvenser for utøverne, og to leger er blitt ofret i prosessen.
VG170822 Vi ser det i mindre grad når vi har vært i vann lenge og får det vi kaller « vaskekonehud » ( hvit, fuktig og rynkete hud journ.anm ).
VG170822 Sammen med overlege Stein Førde, hevdet Gjems at skolen i stadig større grad peker seg ut som en viktig årsak til at sammensatte problemer hos barn og unge etter hvert setter seg fast i kroppen.
VG170822 Det er ikke tvilsomt at politimann har en stilling der ytringsfrihet er i noe grad innskrenket, men det er et spørsmål om hvor mye i forhold til alminnelig ytringsfrihet som gjelder for enhver borger, sier han.
VG170822 - Saken er i stor grad ren jus.
SA170822 Det som gjensto for CAS å bedømme, var i hvilken grad hun hadde vært uaktsom.
SA170822 Grad av uaktsomhet ¶
SA170822 Hjort mener CAS ikke i stor nok grad har problematisert hva som faktisk er utøvernes objektive ansvar.
FV170822https://www.fvn.no/100Sport/vintersport/langrenn/Kjent-advokat-refser-finsk-Johaug-teori--Argumentet-er-helt-uholdbart-240755b.html At Johaug har en stor grad av skyld, er helt umulig.
FV170822https://www.fvn.no/100Sport/meninger/Fornuften-har-forlatt-idrettens-dopingarbeid-240781b.html Det som gjensto for CAS å bedømme, var i hvilken grad hun hadde vært uaktsom.
FV170822https://www.fvn.no/100Sport/meninger/Fornuften-har-forlatt-idrettens-dopingarbeid-240781b.html Grad av uaktsomhet ¶
FV170822https://www.fvn.no/100Sport/langrenn/FIS-etter-Johaug-dommen--Vi-er-fornoyde-240782b.html Hjort mener CAS ikke i stor nok grad har problematisert hva som faktisk er utøvernes objektive ansvar.
DN170822https://www.dn.no/etterBors/2017/08/22/2129/Film/han-er-verdens-best-betalte-skuespiller Inntektene tilskrives i stor grad skuespillerinnsatsen i filmene « Transformers : The Last Knight » og « Daddy's Home 2 ».
DN170822 De som kun har grunnskole rapporterer en betydelig lavere grad av optimisme enn de med høyere utdanning.
DN170822 - Det gjenspeiler i stor grad den gode økonomiske veksten i Nord-Norge, skriver Kreutzer.
DN170822 Inntektene tilskrives i stor grad skuespillerinnsatsen i filmene « Transformers : The Last Knight » og « Daddy's Home 2 ».
DB170822 Hun har vært godt i gang med forberedelser lenge, og når hun blir trøkt ned sånn igjen, da må hun sørge for å få pusta godt og restarte i den grad hun klarer det.
DB170822 - CAS har, etter vårt syn, ikke problematisert i tilstrekkelig grad hva man med rimelighet kan forvente av en utøver i den konkrete situasjonen hun var i.
DB170822 De slår fast at Johaug handlet med « No Significant Fault », at hun kan bebreides, i liten grad , men nok til at det ikke er tilstrekkelig med den laveste straffen.
DB170822 De bemerker at det innenfor dette spekteret er ulike nivåer av skyld, med egne straffenivåer : Stor grad ( med 20-24 måneders utestengelse ), normal ( 16-20 måneder ) og liten grad ( 12-16 måneder ).
DB170822 De bemerker at det innenfor dette spekteret er ulike nivåer av skyld, med egne straffenivåer : Stor grad ( med 20-24 måneders utestengelse ), normal ( 16-20 måneder ) og liten grad ( 12-16 måneder ).
DB170822 En annen kompliserende side ved et økt amerikansk engasjement i Afghanistan er Russlands - og til en viss grad Irans - rolle.
DB170822 En større grad av humanisme og en helt annen retorikk, er like viktig for oss selv som for flyktningene.
DB170822 Hadde jeg vært lege hadde jeg følt at jeg hadde trengt en grad , men jeg kan være filmskaper uten noen formell utdannelse, sa han.
DA170822 På den annen side viser årets tredje forventningsbarometer en betydelig lavere grad av optimisme blant de med grunnskole enn hos de med høyere utdanning.
DA170822 - Det gjenspeiler i stor grad den gode økonomiske veksten i Nord-Norge, mener Kreutzer.
DA170822 På den annen side viser årets tredje forventningsbarometer en betydelig lavere grad av optimisme blant de med grunnskole enn hos de med høyere utdanning.
DA170822 - Det gjenspeiler i stor grad den gode økonomiske veksten i Nord-Norge, mener Kreutzer.
BT170822https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johaug-advokaten-vurderer-a-anke-dommen--Undergraver-idrettens-regelverk-240782b.html Hjort mener CAS ikke i stor nok grad har problematisert hva som faktisk er utøvernes objektive ansvar.
BT170822https://www.bt.no/100Sport/meninger/Fornuften-har-forlatt-idrettens-dopingarbeid-240781b.html Det som gjensto for CAS å bedømme, var i hvilken grad hun hadde vært uaktsom.
BT170822https://www.bt.no/100Sport/meninger/Fornuften-har-forlatt-idrettens-dopingarbeid-240781b.html Grad av uaktsomhet ¶
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/zm7K5/SOHR-Voldsomme-luftangrep-mot-Raqqa-har-drept-minst-19-barn-pa-n-dag Over halvparten av byen er nå inntatt av den USA-støttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker, som i stor grad består av kurdiske militssoldater.
AP170822https://www.aftenposten.no/verden/i/wWOp5/Nord-Korea-med-nye-trusler-som-svar-pa-militarovelse-i-Sor-Korea Øvelsen er i stor grad datasimulert.
AP170822https://www.aftenposten.no/okonomi/i/o0WOj/Rekordtall-for-oljefondet På pressekonferansen tirsdag sa Grande at Storbritannias forhandlinger med EU om brexit ikke har påvirket oljefondets investeringer i nevneverdig grad .
AP170822https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/FIS-etter-Johaug-dommen--Vi-er-fornoyde-240782b.html Hjort mener CAS ikke i stor nok grad har problematisert hva som faktisk er utøvernes objektive ansvar.
AA170822 Over halvparten av byen er nå inntatt av den USA-støttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker, som i stor grad består av kurdiske militssoldater.
AA170822 Syrias demokratiske styrker ( SDF ), en USA-støttet opprørsallianse som i stor grad består av kurdiske militssoldater, innledet i juni en offensiv for å gjenerobre Raqqa fra IS.
AA170822 På pressekonferansen tirsdag sa Grande at Storbritannias forhandlinger med EU om brexit ikke har påvirket oljefondets investeringer i nevneverdig grad .
AA170822 - De sakkyndiges konklusjon er at det er høy grad av gjentakelsesfare i denne saken.
AA170822 Det er ikke tvilsomt at politimann har en stilling der ytringsfrihet er i noe grad innskrenket, men det er et spørsmål om hvor mye i forhold til alminnelig ytringsfrihet som gjelder for enhver borger, sier han.
AA170822 - Saken er i stor grad ren jus.
VG170821 Sistnevnte har den norske offentligheten i overraskende liten grad tatt innover seg i Johaug-saken.
VG170821 Det er ikke garantert at en valgkamp som i stor grad handler om skatt og økonomi vil tjene et Ap som for tiden har mest drag på kvinner og yngre velgere.
VG170821 - Jeg tror i hvert fall vi bør være tydelige på at en stemme til Venstre og i stor grad KrF, er en stemme til Høyre og Frp.
SA170821 Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad , både hva angår omfang og geografisk spredning.
SA170821 Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning.
SA170821 Strafferammen for laveste grad av skyld går fra 12 til 24 måneder.
SA170821 Om det skal være 12 eller opp mot 24 måneder avhenger av hvor stor grad av skyld Johaug har utvist.
SA170821 At Johaug har en stor grad av skyld, er helt umulig.
NL170821 Vårt inntrykk er også at det handler i mindre grad om hvilken politisk blokk som styrer.
NL170821 Kattfjordingene har erfaringer som tilsier at de i liten grad blir sett og hørt inne på rådhuset.
NL170821 Vi vet simpelthen ikke hvilken grad verdenssamfunnet vil håndtere befolkningsveksten, den økonomiske veksten, energisparingen eller omstillingen til fossilfri energiproduksjon.
FV170821https://www.fvn.no/familieogoppvekst/I-dag-er-det-ikke-lenger-generell-bandtvang-i-Norge-Men-192-kommuner-har-utvidet-pabudet-10477b.html Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad , både hva angår omfang og geografisk spredning.
FV170821https://www.fvn.no/familieogoppvekst/I-dag-er-det-ikke-lenger-generell-bandtvang-i-Norge-Men-192-kommuner-har-utvidet-pabudet-10477b.html Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning.
DN170821 De legger skylden på millennials, siden denne generasjonen i langt større grad enn eldre generasjoner mener såpestykker er fulle av bakterier.
DN170821 Mandag startet USA og Sør-Korea opp sin årlige forsvarsøvelse « Ulchi-Freedom Guardian » i Sør-Korea, et ti dager langt treningsamarbeid som i stor grad er datasimulert.
DN170821 - Dette er i aller høyeste grad et nytt signal fra Arbeiderpartiet.
DB170821 Wirgenes viser til at spørsmål om tro, hvilken tro man bekjenner seg til og hvordan det kommer til uttrykk, har blitt et tema i samfunnet de siste årene, i mye sterkere grad enn tidligere.
DB170821 - Vi lager i stadig større grad ingredienser i kassen ( krafter, sauser, dressinger, gryter og supper ) ferdig for kunden.
DB170821 Studentenes mulighet til å gjøre omvalg forblir som den var, og institusjonene tilbyr akkurat som tidligere løp hvor man i stor grad kan velge inn kurs fra andre fagområder.
DB170821 Derfor har vi justert finansieringssystemet for universitetene og høyskolene, slik at de i litt større grad belønnes for at studenter fullfører grader.
DB170821 Skal fagbevegelsen klare å øke organisasjonsgraden for denne gruppen, som i stor grad er fast ansatte i private bedrifter med stabil inntekt, er den nødt til å tenke nytt.
DA170821 Wirgenes viser til at spørsmål om tro, hvilken tro man bekjenner seg til og hvordan det kommer til uttrykk, har blitt et tema i samfunnet de siste årene, i mye sterkere grad enn tidligere.
DA170821 Venstre : Dessverre er det i dag vanskelig å få arbeid tilpasset en grad av uførhet.
DA170821 Jeg tolker det som at det er undertrykte følelser som skaper Thelmas problemer, mens « Black Swan»-karakteren i større grad har en diagnose, mener Eili Harboe.
DA170821 Jeg tolker det som at det er undertrykte følelser som skaper Thelmas problemer, mens « Black Swan»-karakteren i større grad har en diagnose, mener Eili Harboe.
DA170821 Venstre : Dessverre er det i dag vanskelig å få arbeid tilpasset en grad av uførhet.
DA170821 Feminisme handler i stor grad om å se strukturer og da trengs det en helhetlig politikk.
BT170821https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Kjent-advokat-refser-finsk-Johaug-teori--Argumentet-er-helt-uholdbart-240755b.html At Johaug har en stor grad av skyld, er helt umulig.
AP170821https://www.aftenposten.no/viten/i/KwzMG/-Kan-vi-stole-pa-meningsmalingene--Bernt-Aardal-og-Johannes-Bergh En gjennomgang av forskning på meningsmålingenes påvirkningskraft, som ble gjort for noen år siden, ga ikke noe entydig svar på i hvilken grad velgerne blir påvirket.
AP170821https://www.aftenposten.no/verden/i/g86zL/De-tok-opp-kampen-mot-supermakten-Da-de-ble-domt-til-fengsel_-strommet-titusenvis-ut-i-gatene Ved tilbakeleveringen forpliktet Kina seg til å gi Hongkong høy grad av selvstyre - unntatt i utenriks- og forsvarssaker.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/zm7A5/Skal-ha-brukt-andres-identitet-til-a-fa-lan-og-kreditt-Fem-tiltalt-etter-mafiaparagrafen-for-millionbedragerier I liten grad har disse lånene blitt tilbakebetalt, sier Fari.
AP170821https://www.aftenposten.no/norge/i/jGzMw/Utmeldingsbolgen-i-Kirken-er-over Wirgenes viser til at spørsmål om tro, hvilken tro man bekjenner seg til og hvordan det kommer til uttrykk, har blitt et tema i samfunnet de siste årene, i mye sterkere grad enn tidligere.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/I-dag-er-det-ikke-lenger-generell-bandtvang-i-Norge-Men-192-kommuner-har-utvidet-pabudet-10477b.html Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad , både hva angår omfang og geografisk spredning.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/I-dag-er-det-ikke-lenger-generell-bandtvang-i-Norge-Men-192-kommuner-har-utvidet-pabudet-10477b.html Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning.
AP170821https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Tirsdag-avgjores-Johaugs-OL-skjebne-Dette-taler-for-og-imot-strengere-straff-240583b.html Strafferammen for laveste grad av skyld går fra 12 til 24 måneder.
AP170821https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Tirsdag-avgjores-Johaugs-OL-skjebne-Dette-taler-for-og-imot-strengere-straff-240583b.html Om det skal være 12 eller opp mot 24 måneder avhenger av hvor stor grad av skyld Johaug har utvist.
AP170821https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Kjent-advokat-refser-finsk-Johaug-teori--Argumentet-er-helt-uholdbart-240755b.html At Johaug har en stor grad av skyld, er helt umulig.
AA170821 Wirgenes viser til at spørsmål om tro, hvilken tro man bekjenner seg til og hvordan det kommer til uttrykk, har blitt et tema i samfunnet de siste årene, i mye sterkere grad enn tidligere.
AA170821 Wirgenes viser til at spørsmål om tro, hvilken tro man bekjenner seg til og hvordan det kommer til uttrykk, har blitt et tema i samfunnet de siste årene, i mye sterkere grad enn tidligere.
AA170821 Kulturministeren markerer seg ofte på andre ting, men sjelden på kultur, og skygger i påfallende stor grad unna kritikk og debatter der, sier Lahlum.
AA170821 Det synes jeg Helleland i altfor liten grad har klart å synliggjøre, sier Solhjell.
AA170821 Både Solhjell og Lahlum mener nåværende kulturminister i liten grad har klart å bevise at hun kjemper for kulturen innad i regjeringen.
AA170821 Hvis vi ønsker et mangfoldig kulturliv, må vi legge til rette for det ved i større grad å støtte de små aktørene.
AA170821 Det er i stor grad markedet som styrer kulturtilbudet i dag.
AA170821 - Vi ønsker i større grad å hjelpe de små festivalene og konsertarenaene til å lykkes.
VG170820 Men den overnaturlige thrilleren « Thelma » er en film Harboe i stor grad bærer på egne skuldre.
VG170820 Hagen ga uttrykk for i 1995 og som fikk antifascister til å stoppe møter med ham, finnes i varierende grad i de fleste norske partier.
VG170820 Jeg vet det er andre tider i dag, hvor mange av jobbene, som murere og jernbindere, i stor grad er tatt over av utlendinger.
VG170820 I særlig grad har dette gått ut over våre samlinger fra vikingtid », skriver museumsdirektøren i en uttalelse på Universitetsmuseet i Bergen sine Facebook-sider lørdag kveld.
DB170820 Øvelsen er i stor grad datasimulert.
DB170820 Og selv om vi er flinke til å diske opp med salater og grønt til grillmaten, dekker vi også opp med oster og desserter i større grad enn utenom ferien.
DB170820 Fra 70-tallet fokuserte Lewis mindre på skuespillet, og gikk i større grad over til å lage filmer selv.
DB170820 Til en viss grad er det faktisk sånn fremdeles.
AP170820https://www.aftenposten.no/verden/i/024EE/Nord-Korea-advarer-USA-mot-a-holde-militarovelse Øvelsen er i stor grad datasimulert.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pwLQR/Marianne-Marthinsen-Ap-vurderer-a-endre-milliardstotten-til-oljeindustrien - Dette er i aller høyeste grad et nytt signal fra Arbeiderpartiet.
AP170820https://www.aftenposten.no/norge/i/725B8/Tilsynet-varslet-Bane-Nor--Al-Qaida-oppfordrer-til-terror-mot-tog-og-T-bane Oppfordringen blir tatt på alvor av norske jernbanemyndigheter, i den grad at Statens jernbanetilsyn har varslet Bane Nor.
AA170820 Øvelsen er i stor grad datasimulert. ( ©NTB ) ¶
AA170820 Oppfordringen blir tatt på alvor av norske jernbanemyndigheter, i den grad at Statens jernbanetilsyn har varslet Bane Nor.
AA170820 Oppfordringen blir tatt på alvor av norske jernbanemyndigheter, i den grad at Statens jernbanetilsyn har varslet Bane Nor.
AA170820 Det vil skape politisk innovasjon og utvikling i langt større grad enn dagens valgordning.
AA170820 På FN, på menneskerettighetene, på den videre utviklingen av velferdsstaten og å kunne bruke vår egen trygge situasjon til en større grad av internasjonal solidaritet.
AA170820 EØS-avtalen rammer de i midlertidige jobber og de i lavtlønnede yrker hardest, klimakrisen rammer de fattige i større grad enn de rike og Nato og Norge sine angrepskriger i andre land rammer de som allerede er i en vanskelig situasjon.
VG170819 Andre Ayew var farlig frempå etter bare tre minutter da han fintet ut hele United-forsvaret med et mislykket innlegg som traff tverrliggeren, men derfra og ut skulle det i stor grad handle om gjestene.
VG170819 - Det er vanskelig å kunne peke på direkte årsaker til at det er slik, men det handler nok i stor grad om at vi og våre medarbeidere er tettere på selve konfliktsituasjonen.
DB170819 Laursen mener tv-serien har satt en ny normal, og at den har ført til at man i større grad snakker om kjønn og seksualitet på skolene og i danske hjem.
DB170819 Slike debattrangeringer er også kjærkomment billig stoff for avisene å produsere - det krever selvsagt en grad av forhåndskunnskap, kompetanse og analytisk evne hos terningkasterne, men når først disse forutsetningene er på plass, trengs det ikke stort mer enn å følge med på halvannen times debatt og deretter fyre løs tankene sine på tastaturet.
DA170819 - Selv om det i stor grad er et elitearrangementet, bidrar det til å rette oppmerksomheten mot regionen.
AA170819 Huset i byen som ligger om lag 20 mil sør for Barcelona, ble i stor grad ødelagt i en eksplosjon onsdag kveld.
AA170819 Kompetansen sørger for at norske vannkraftaktører i enda større grad kan bidra til store utbygginger i u-land.
AA170819 Alle land må være best mulig mulig forberedt på dette området, og det aller viktigste er å stoppe planlagte angrep, noe som sannsynligvis blir gjort i større grad enn offentligheten er klar over.
VG170818 Dagens terrortrussel kommer i stor grad fra radikale islamister.
NL170818 Gjennom tiår har det handlet om å forene ulike hensyn, i pendelen mellom kystfiskerne i nord og interessene til den havgående flåten, som i stor grad har eierskap på Vestlandet.
DB170818 Spania har imidlertid mer nærliggende islamister rett over Middelhavet, hvor ulike væpnede grupper i ulik grad har forbindelser til Al-Qaida i Islamsk Maghreb ( AQMI ).
DA170818 Dette viktige samfunnsoppdraget anerkjennes ikke i tilstrekkelig grad i etaten og ved den enkelte skole, mener Silje Gloppen, tidligere lærer på Bjørnholt videregående skole.
DA170818 Det er et svært høyt engasjement stor positivitet og vilje kombinert med høy grad av faglighet og kvalitet i personalet.
DA170818 - Jeg tenker at Oslo, i stadig større grad , blir en attraktiv by, når det kommer til å gjennomføre kulturarrangementer.
DA170818 Resultatet viser at Høyres rekordoppslutning fra forrige stortingsvalg på 33,6 prosent i stor grad er ivaretatt, på tross av flere omstridte saker lokalt i perioden, med Marienlystutbygging og ompakking av Buskerudbypakke 2 som de mest markante.
AP170818https://www.aftenposten.no/meninger/i/1LQxK/Torvalds-hevnstripe---Nora-har-skapt-et-LOGNAKTIG-UNIVERS ( Kun en mild grad av SYMPATIHANDLES som kommer når man blir far i moden alder ).
AA170818 I tillegg skal forholdet og møtepunkter mellom rådmannen og politikere formaliseres i sterkere grad , når det gjelder forberedelser av politiske saker.
VG170817 Statsadvokat Irlin Irgens innledet med å si at tiltalte i liten grad har forklart seg om handlingen, og det har ikke fremkommet noe motiv.
SA170817https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html De liker gjerne risiko og spenning, så det går an å tenke seg at de i større grad tar sjanser i situasjoner som innebærer seksuell kontakt, sier Aase.
SA170817https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html - Mange er impulsive og tenker ikke i like stor grad over konsekvensene.
SA170817https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html - Mange er impulsive og tenker ikke i like stor grad over konsekvensene når de blir revet med.
SA170817 De liker gjerne risiko og spenning, så det går an å tenke seg at de i større grad tar sjanser i situasjoner som innebærer seksuell kontakt, sier Aase.
SA170817 - Mange er impulsive og tenker ikke i like stor grad over konsekvensene.
SA170817 - Mange er impulsive og tenker ikke i like stor grad over konsekvensene når de blir revet med.
NL170817 Selv om alle planer innebærer en reguleringsrisiko, noe denne i høyeste grad viser, er det et mål å holde reguleringsrisikoen lav for oss.
DN170817 Ingen av de tre kinesiske internettselskapene konkurrerer i betydelig grad på vestlige markeder.
DN170817 Vietnameserne frykter Russland i minst grad ( 11 prosent ) og stoler på Putin i størst grad ( 79 prosent ).
DN170817 Vietnameserne frykter Russland i minst grad ( 11 prosent ) og stoler på Putin i størst grad ( 79 prosent ).
DB170817 Røe Isaksen sier han er skeptisk til en norm for lærertetthet fordi ressursene da i stor grad vil gå til storbyer som Oslo, der elevens resultater alt i dag er over gjennomsnittet.
DB170817 Slike stemmer er nesten ikke til å høre i den offentlige samtalen, og de er i stadig mindre grad representert i politikken.
DB170817 Disse endringene kan være vanskelige å få øye på i en offentlighet som i liten grad preges av perspektivene til transportarbeidere, renholdere, butikkansatte, hjelpepleiere eller bygningsarbeidere.
DB170817 Der et kommunikasjonsbyrå ser etter takt, smidighet, og kvikk oppfinnsomhet, vil en høgskole i større grad se etter ærlighet, integritet, og møysommelighet.
DB170817 Ønsker vi å være en humanitær stormakt som får gjort noe annet enn å bruke penger, bør de som forvalter midlene ansvarliggjøres for resultatene i langt større grad enn i dag.
DB170817 Dette vil også medføre resultatansvar i langt sterkere grad enn det Grimstad og Vraalsen foreslår, som likner mye på dagens resultatrapport fra Norad.
DB170817 Få, om ingen, andre kongehus i Europa oppleves som en del av folket i like stor grad som vårt.
DA170817 - Trump har i høyeste grad spilt på rasisme og vunnet valget på høyrenasjonalisme.
DA170817 Håpet om gruppespill i europaligaen lever i aller høyeste grad for Rosenborg.
DA170817 Det er det som skjer i stor grad i dag, i de største kommersielle selskapene som driver barnehage, mener Lerbrekk.
DA170817 Håpet om gruppespill i europaligaen lever i aller høyeste grad for Rosenborg.
BT170817https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html De liker gjerne risiko og spenning, så det går an å tenke seg at de i større grad tar sjanser i situasjoner som innebærer seksuell kontakt, sier Aase.
BT170817https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html - Mange er impulsive og tenker ikke i like stor grad over konsekvensene.
BT170817https://www.bt.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html - Mange er impulsive og tenker ikke i like stor grad over konsekvensene når de blir revet med.
AP170817https://www.aftenposten.no/verden/i/mJgdL/Valgskandale-eller-skyting-pa-apen-gate-Hva-skal-til-for-at-Trumps-velgere-forlater-ham Målingene har trolig foreløpig i liten grad fanget opp den siste opphetede spliden etter protester for og mot statuer av sørstatenes frontfigurer fra borgerkrigen.
AP170817https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JajkR/Hva-vil-dere-gjore-for-a-fa-unge-ut-i-arbeid_-Hoyre-og-Arbeiderpartiet Unges muligheter for å komme seg inn på arbeidsmarkedet kan i stor grad styres av politikerne, gjennom å for eksempel satse på en stor offentlig sektor eller å gi mer penger til utdanning.
AP170817https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html De liker gjerne risiko og spenning, så det går an å tenke seg at de i større grad tar sjanser i situasjoner som innebærer seksuell kontakt, sier Aase.
AP170817https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html - Mange er impulsive og tenker ikke i like stor grad over konsekvensene.
AP170817https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-ADHD-oker-sannsynligheten-for-a-bli-forelder-som-tenaring-10457b.html - Mange er impulsive og tenker ikke i like stor grad over konsekvensene når de blir revet med.
AA170817 Han påpeker at IS i stadig større grad har rettet seg mot Spania det siste året.
AA170817 Førsteamanuensis Jo Jakobsen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU opplyser at IS har i større grad rettet seg mot Spaina det siste året.
AA170817 Vietnameserne frykter Russland i minst grad ( 11 prosent ) og stoler på Putin i størst grad ( 79 prosent ). ( ©NTB ) ¶
AA170817 Vietnameserne frykter Russland i minst grad ( 11 prosent ) og stoler på Putin i størst grad ( 79 prosent ). ( ©NTB ) ¶
AA170817 Dermed er det i stor grad første års studenter og fadderne som er i byen nå. 20-åringen ble meldt savnet natt til tirsdag denne uken etter en fadderfest.
AA170817 Bare 5 prosent av helse- og omsorgslederne i kommunene synes den nasjonale debatten om eldreomsorgen « i stor grad » gjenspeiler den virkeligheten de møter.
AA170817 IKT-servicefaget inneholder i liten grad felles fag med elektrofaget, og lærerne erfarer at de elevene som kommer til IKT fra elektro har bevisst gjort et omvalg, og valgt seg bort fra elektro.
AA170817 I oppdraget ble relevansen av den læringen som tilbys på videregående skole vektlagt : « Målet med gjennomgangen er at opplæringstilbudene skal bli mer relevante for arbeidslivet, at rekrutteringen er i tråd med arbeidslivets behov, og at elevene i større grad skal fullføre med fag/svennebrev eller yrkeskompetanse ».
AA170817 En kan også spørre seg i hvilken grad arbeidslivet er involvert i denne runden.
AA170817 Det har i aller høyeste grad vært et lagarbeid, hvor alle flere har bidratt fra idéfasen til ferdiggjøring, sier Kristin Tiller i trønderske illustrasjonsagenturet Multiply Illustration Agency.
VG170816 vens tenkelig at Johaug-siden når frem med påstanden om at hun ikke bør straffes overhodet ? * 1 Eller mener det øverste idrettsjuridiske organet, i likhet med det internasjonale skiforbundet, at utøverens selvstendige ansvar og undersøkelsesplikt gjør den norske dommen for mild, og det i så stor grad at OL må finne sted uten Johaug på startstreken ?
VG170816 Men gjennom de fire årene har vi sammen gjort flere grep som har rettet skjevheter i formuesskatten og som i større grad har skjermet arbeidende kapital, sier Syversen.
VG170816 Vi kan ikke si noe ennå om grad av profesjonalitet, men gjerningspersonen ( e ) har fått med seg ganske mye.
SA170816 Rammer alle : Én av seks sliter med tinnitus ¶ Én av seks nordmenn sliter med tinnitus i en eller annen grad , ifølge Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF ).
NL170816 Nærinsglivet må i større grad knytte til seg studenter med helt avgjørende framtids-kompetanse for landsdelen.
NL170816 Siden tilførselen av egenkapital er begrenset, må bedriftene i større grad lånefinansiere investeringene som skal bidra til utvikling og nye arbeidsplasser.
DN170816 Utenom denne engangsposten skyldes inntektsveksten i stor grad økt trafikkvolum.
DN170816 Underskuddet skyldes i stor grad en økning i pensjonsforpliktelsene på 415 millioner kroner på grunn av endrede rettigheter i statlig fristilte virksomheter, deriblant Avinor.
DN170816 Atomic Soul, som ikke er del av et større globalt selskap, er i større grad enn konkurrentene avhengig av å selv ta kontakt med artister og skape et eget produkt, forklarer daglig leder i Friction as, Mark Vaughan.
DB170816 I Sør-Norge vil det regne i større eller mindre grad hele helgen, sier statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt overfor NTB.
DB170816 Hennes rolle frem til i dag har i stor grad gått ut på å styre hvilke medier som får intervjue presidenten og når.
DB170816 Vietnameserne frykter Russland i minst grad ( 11 prosent ) og stoler på Putin i størst grad ( 79 prosent ).
DB170816 Vietnameserne frykter Russland i minst grad ( 11 prosent ) og stoler på Putin i størst grad ( 79 prosent ).
DB170816 Spørsmålene er kanskje naturlige, særlig når vi tenker på utslippene fra atomkraftulykken i Japan, som i noen grad er påvist i fisk.
DB170816 Stortinget er ikke selv underlagt offentlighetsloven, men har valgt å følge den i stor grad : Åpen postjournal og utstrakt grad av innsynsrett i dokumenter gjør at folk flest kan følge med.
DB170816 Stortinget er ikke selv underlagt offentlighetsloven, men har valgt å følge den i stor grad : Åpen postjournal og utstrakt grad av innsynsrett i dokumenter gjør at folk flest kan følge med.
DB170816 - Vår egen prinsesse Märtha Louise driver jo i utstrakt grad med boksignering.
DA170816 Alt-right er et paraplybegrep for en rekke hvit-makt grupper som i ulik grad vektlegger antisemittisme, rasisme, islamhat og kvinnefiendtlighet.
DA170816 Jæren tingrett la til grunn at i tiden forut for hendelsen hadde 45-åringen i tiltakende grad irritert seg over konas utsvevende livsstil.
BT170816https://www.bt.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Rammer alle : Én av seks sliter med tinnitus ¶ Én av seks nordmenn sliter med tinnitus i en eller annen grad , ifølge Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF ).
AP170816https://www.aftenposten.no/verden/i/k5ABa/Hoyreekstreme-i-USA-mobiliserer--til-nye-aksjoner--i-ytringsfrihetens-navn Alt-right er et paraplybegrep for en rekke hvit-makt grupper, som i ulik grad vektlegger antisemittisme, rasisme, islamhat og kvinnefiendtlighet.
AP170816https://www.aftenposten.no/osloby/i/6E2ae/Oslos-byrad-onsker-ikke-kommersielle-barnehager_-men-lar-mobilselskap-sponse-aktiviteter-for-elevene - Vi har både sponsorater og egne initiativ der vi står som avsender, for eksempel Allidrettsskolen, samt at vi støtter små og store arrangementer der vi i større grad bare er en bidragsyter.
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet Personer med dårlig helse og de med dårlige erfaringer mener dette i sterkere grad enn andre. 6 av 10 meldte at helsevesenet er todelt ¶
AP170816https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/QVQ0x/Ny-sporreundersokelse-Nordmenn-tror-ikke-det-er-forskjell-pa-fattig-og-rik-i-helsevesenet Andre land har fått en større grad av oppsplitting der spesialister rekrutteres til det private, blant annet fordi de får høyere lønn, sier Micaelsen.
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/7r978/Aftenposten-mener-Mer-penger-loser-ikke-alt--ikke-engang-i-Norge Unge menn faller ut av utdanning og arbeidsmarked i for stor grad .
AP170816https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/RVJpJ/Dagens-korte-innlegg--torsdag-17-august Både før og etter nominasjonen har de fem kandidatene i betydelig grad bidratt med både teologisk refleksjon, også om synd og skam, og vært tydelige stemmer.
AP170816https://www.aftenposten.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Rammer alle : Én av seks sliter med tinnitus ¶ Én av seks nordmenn sliter med tinnitus i en eller annen grad , ifølge Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF ).
AA170816 Alt-right er et paraplybegrep for en rekke hvit-makt grupper som i ulik grad vektlegger antisemittisme, rasisme, islamhat og kvinnefiendtlighet.
AA170816 - Østfold har vært industrifylke i århundrer, med sosial arv av lavere utdanning og sysselsetting, så det ligger i noen grad bak, sier kommunalsjef for seksjon for utdanning og oppvekst, Arne R Olsen i Fredrikstad.
AA170816 I kommentarfeltet får Røe Isaksen i stor grad støtte for unnskyldningen sin, og han forklarer også nærmere hvorfor han postet innlegget.
AA170816 Personer med høy husholdningsinntekt og/eller høy utdannelse benytter seg i større grad av stemmeretten enn de andre gruppene i befolkningen, skriver SSB.
AA170816 - Tidligere undersøkelser har funnet at deltakelsen er særlig lav blant unge tidlig i tjueårene, mens 18-åringene deltar i noe større grad , sier Mari Lande With, rådgiver ved seksjon for levekårsstatistikk i SSB.
AA170816 Jeg har ikke brukt bysyklene i stor grad i disse byene, da jeg har tilgang til privat sykkel her.
VG170815 Han tror heller ikke at den har preget spillerne i for stor grad .
VG170815 I tillegg synes hun omvendt voldsalarm, der det festes en elektronisk fotlenke på voldsutøver slik at det går en alarm hos politiet om personen bryter besøksforbudet, bør brukes i langt større grad .
VG170815 Til dette vil jeg også gjøre et poeng til : Nordmenn er tidvis i overdreven grad trygge på at vi selv alltid klarer å utmeisle best politikk på alle områder.
VG170815 Felles for disse er at de har det multilaterale regelverket i Verdens handelsorganisasjon ( WTO ) i bunnen og så kombinerer dette med varierende grad av tillegg, avhengig av hva man blir enige om i forhandlinger.
VG170815 En handelsavtale ivaretar i stor grad markedsadgangen når det gjelder toll på industrivarer.
VG170815 Samtidig er det et spørsmål om det er genuint, og i hvilken grad det er rådgivere som står bak, sier han til VG.
VG170815 Politikere tar sosiale medier i bruk i økende grad , og innvandringsminister Sylvi Listhaug er blant dem som har fått mye oppmerksomhet for kommunikasjonen i disse kanalene.
SA170815https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Barnepsykolog-om-trassalderen--Det-er-to-ting-du-aldri-bor-gjore-10436b.html Barnet lærer i hvilken grad deres meninger og ønsker er mer, mindre eller like viktige som andres.
SA170815 Barnet lærer i hvilken grad deres meninger og ønsker er mer, mindre eller like viktige som andres.
SA170815 I stor grad settes spilleren i sentrum.
FV170815https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Barnepsykolog-om-trassalderen--Det-er-to-ting-du-aldri-bor-gjore-10436b.html Barnet lærer i hvilken grad deres meninger og ønsker er mer, mindre eller like viktige som andres.
FV170815https://www.fvn.no/digital/Jenny-Langlo-dykket-i-et-basseng-som-15-aring-Siden-har-det-aldri-vart-stille-10445b.html Rammer alle : Én av seks sliter med tinnitus ¶ Én av seks nordmenn sliter med tinnitus i en eller annen grad , ifølge Hørselshemmedes Landsforbund ( HLF ).
DN170815 Siden retorikken ikke eskalerte fredag og i helgen, var dette i noen grad ventet, skriver Aamdal i morgenrapporten fra DNB Markets tirsdag.
DN170815 Dermed er forrige ukes bevegelser i stor grad snudd.
DN170815 Det var i stor grad økt fastlandseksport som bidro til oppgangen.
DN170815 - Dette får et kommunikasjonsfag som i veldig stor grad har vært preget av magefølelse og intuisjon, til å kunne gi mer dokumentasjon, sier partner Claus Sonberg i Zynk.
DB170815 De må ikke koste mye penger, og de må kreve liten grad av forpliktelse fra barn og ungdom.
DB170815 - Og i stor grad er det sammenfall mellom disse gruppene.
DB170815 Men, situasjonen er krevende, sier Wien, som skulle ønske man i enda større grad kunne regulert bestanden av fredet rovvilt i prioriterte beiteområder før beitesesongen.
DB170815 Dersom vi befinner oss i en situasjon med høy grad av tillit mellom ansatte og studenter, så burde slik uformell omgang være uproblematisk.
DB170815 Beskyldningene mot professoren aktualiserer et spørsmål som i liten grad diskuteres, nemlig hvordan forholdet mellom ansatt og student skal være i akademia.
DB170815 Det er derimot merkelig at kommentatorene i de store avisene i så liten grad kritiserer avbrytelser og dårlig oppførsel.
DB170815 Intervjuet handler i stor grad om Hilton som karrierekvinne, men når spørsmål om den pikante filmen kommer opp, skriver journalist Irin Carmon at hun tydelig kan skimte tårer i arvingens øyne.
BT170815https://www.bt.no/familieogoppvekst/Barnepsykolog-om-trassalderen--Det-er-to-ting-du-aldri-bor-gjore-10436b.html Barnet lærer i hvilken grad deres meninger og ønsker er mer, mindre eller like viktige som andres.
AP170815https://www.aftenposten.no/verden/i/GVpVV/Norge-er-svindyrt-pa-de-fleste-omrader_-men-n-vare-far-vi-langt-billigere-enn-folk-i-EU Dette skyldes at det er tjenester som i stor grad utføres i Norge med høye norske lønninger.
AP170815https://www.aftenposten.no/reise/For-forste-gang-satses-det-ikke-storre-pa-Gran-Canaria-av-norske-reiseselskaper-10349b.html Men han er enig i trenden om at nordmenn reiser lenger, og gjerne østover i større grad enn før.
AP170815https://www.aftenposten.no/reise/For-forste-gang-satses-det-ikke-storre-pa-Gran-Canaria-av-norske-reiseselskaper-10349b.html Men for første gang satses det ikke på de populære øyene i lik grad som før.
AP170815https://www.aftenposten.no/reise/For-forste-gang-satses-det-ikke-storre-pa-Gran-Canaria-av-norske-reiseselskaper-10349b.html - Når etterspørselen blir stor på enkelte populære reisemål, er det ikke unaturlig at både publikum og reiseselskapene denne vinteren i større grad vurderer alternative destinasjoner.
AP170815https://www.aftenposten.no/osloby/i/AAQQn/Stadig-flere-bor-alene-Likevel-bygges-det-ikke-for-at-folk-skal-gjore-det Derfor må det i større grad stilles strenge krav fra kommunene overfor utbyggerne.
AP170815https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Barnepsykolog-om-trassalderen--Det-er-to-ting-du-aldri-bor-gjore-10436b.html Barnet lærer i hvilken grad deres meninger og ønsker er mer, mindre eller like viktige som andres.
AP170815https://www.aftenposten.no/100Sport/ballsport/Uklart-nar-Grimsbo-gjor-comeback---Viktig-ikke-a-stresse-240390b.html I stor grad settes spilleren i sentrum.
AA170815 Risavlingene vil synke med 3,2 prosent og mais med 7,4 prosent for hver grad .
AA170815 Ifølge rapporten vil hveteavlingene synke med 6 prosent for hver grad temperaturen stiger, målt i celsius.
AA170815 Forskning viser at det er foreldrenes sosioøkonomiske status som i aller størst grad påvirker barnas fremtid.
VG170814 « Klovn»- nykommeren innrømmer imidlertid at det kan bli en utfordring at hun i TV-serien må improvisere i stor grad .
VG170814 MDG er et utpreget ensaksparti som kan leve med å provosere store deler av velgermassen, men Bastholm bruker denne muligheten i beskjeden grad .
DN170814 Mangelfulle miljøtiltak ved avfallshåndtering vil oftere være påvirket av en kalkulert og overveid risiko og i mindre grad følgen av impulsive og uoverveide handlinger i øyeblikkssituasjoner ».
DB170814 Og det er ikke mulig å få tilrettelegging i like stor grad som man kan få med dysleksi.
DB170814 Verden anerkjenner i stadig større grad viktigheten av å sikre rettighetene til jenter.
DB170814 Han beskriver sykeoppholdet som en « ny og absurd opplevelse », og legger ikke skjul på han i aller høyeste grad mislikte å være lenket til en sykeseng.
DA170814 Gapet mellom dem som tjener mest og minst har økt, men ikke i samme grad som i andre land.
DA170814 I den grad den nevnes, er det noe man ser utenfra og latterliggjør.
DA170814 - Dette er i stor grad selvbiografiske dikt, om ting jeg har opplevd, sier Kristin Storrusten til Dagsavisen.
DA170814 Gapet mellom dem som tjener mest og minst har økt, men ikke i samme grad som i andre land.
AP170814https://www.aftenposten.no/viten/i/xq0rG/Vi-som-har-surfet-pa-toppen-av-boligprisveksten-er-en-privilegert-gjeng--Viggo-Nordvik En kan også spørre seg om i hvor stor grad de høye prisene og prisstigningen over mange år gjør norske boligeiere sårbare.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/LVweR/Aftenposten-har-beregnet-Frps-lofter-om-skattekutt-til-minst-65-milliarder-kroner-Lover-tre-ganger-storre-kutt-enn-Solberg-regjeringen-har-gjennomfort Statens inntekter fra bilavgiftene skal i enda større grad gå til bedre veier.
AP170814https://www.aftenposten.no/norge/i/eV9vl/Annenhver-nordmann-tror-pa-muslimsk-kulturkrasj Konfrontert med påstanden « vesteuropeiske og muslimske måter å leve på er uforenlige », svarer flertallet av dem som har en mening, at de er enige i noen grad .
AA170814 Nettopp fordi den første timen av partilederdebatten i stor grad handlet om de store og nær sagt altomfattende temaene skatt og arbeid, gir det seg selv at det var de to store partiene på hver sin side av sentrum som dominerte i debatten.
AA170814 Nyskapende scenekunst : Teaterhuset Avant Garden er et programmerende teater som i stor grad viser forestillinger produsert av andre teaterkompani.
AA170814 Flyttingen gir oss mye større muligheter rent kunstnerisk, blant annet kan vi i større grad samarbeide med andre aktører både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
VG170813 Du er nemlig laget av noe helt spesielt når du heroisk tetter luken og tar igjen verdens beste løpere, og holder trykket selv om teten siger fra igjen på slutten, i tilstrekkelig grad til å holde spanjolen unna.
VG170813 Utfordringen er å kunne debattere disse temaene på en frisk måte, uten å skape en så stor grad av skyttergravskrig at det vanskeliggjør det viktige integreringsarbeidet som skal fortsette i mange år fremover.
VG170813 Hva skal til for å kunne kalle en verdi « norsk », hvordan kan vi best verne om disse verdiene, i hvilken grad de er under press, hvem er best til å forvalte disse, etc.
SA170813 - I den grad du tror på det, kan det kanskje ha en effekt.
FV170813https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/VM-utoveren-konkurrerte-med-plastre-over-hele-kroppen-Norsk-landslagslege-er-skeptisk-til-de-sma-prikkene-240274b.html - I den grad du tror på det, kan det kanskje ha en effekt.
DN170813 Her får de ansatte i stor grad bestemme selv, forteller han.
DB170813 - I Norge praktiserer vi stor grad av åpenhet, det gjelder også EØS-midlene hvor rapporter og grundig dokumentasjon er åpent tilgjengelig, sier Bakke-Jensen.
DB170813 Rema 1000-kundene velger i økende grad handlenett.
DB170813 De ulike land kan til en viss grad selv velge hvilke tiltak de setter inn.
DB170813 Det som måtte være igjen av 20 millioner utsultede mennesker etter en eventuell krig i Nord-Korea blir i stor grad Kinas problem.
DA170813 - Det gjør at staten og kommunene i større grad kan målrette ressursene for å hjelpe de familiene som trenger det, sier Horne.
BT170813https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/VM-utoveren-konkurrerte-med-plastre-over-hele-kroppen-Norsk-landslagslege-er-skeptisk-til-de-sma-prikkene-240274b.html - I den grad du tror på det, kan det kanskje ha en effekt.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/wqlB4/Dette-kommer-Sp-og-Ap-til-a-krangle-mest-om I deler av landet har Ap lagt seg på samme linjen, men partiet står på rovdyrforliket Sp står utenfor og vil i større grad ha en ulvestamme i Norge.
AP170813https://www.aftenposten.no/norge/i/xqLBp/Rapport-Store-forskjeller-i-barnefattigdom-i-Oslo - Det gjør at staten og kommunene i større grad kan målrette ressursene for å hjelpe de familiene som trenger det, sier Horne.
AP170813https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Kan-TUIL-klatre-tilbake-til-kvalikplass-til-Eliteserien-Vi-fulgte-kampen-240273b.html Før kampen ( TUIL ) : TUIL har etter en strålende vårsesong slitt i større grad i de første kampene i høstsesongen.
AP170813https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/VM-utoveren-konkurrerte-med-plastre-over-hele-kroppen-Norsk-landslagslege-er-skeptisk-til-de-sma-prikkene-240274b.html - I den grad du tror på det, kan det kanskje ha en effekt.
AA170813 Listhaug beskrives som en konstant outsider selv om hun i aller høyeste grad er en del av makta.
VG170812 Tragedien er fullkommen ved at dette i stor grad altså har skjedd ved bruk av offentlige midler.
SA170812 Men entusiasmen fra publikum levde i høyeste grad , men i en litt mer lavmælt skala.
FV170812https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html - Når du ble diagnostisert som niåring, og er blitt medisinert i mange år, kan du diskutere grad av skyld.
DB170812 - Ordet hore er fortsatt et veldig vanlig skjellsord, og man stigmatiserer i større grad seksuelt aktive kvinner.
DB170812 Forfatteren påstår i boka at nettverkene i stor grad har fritt spillerom.
DB170812 Forfatteren hevder at nettverkene av albanske kriminelle, som i stor grad har tatt over norsk malerbransje, dropper skatt og arbeidsgiveravgift og får refundert merverdiavgift ved fiktiv fakturering.
DB170812 Forfatteren påstår i boka at nettverkene i stor grad har fritt spillerom.
DB170812 Forfatteren hevder at nettverkene av albanske kriminelle, som i stor grad har tatt over norsk malerbransje, dropper skatt og arbeidsgiveravgift og får refundert merverdiavgift ved fiktiv fakturering.
DB170812 Familien lokket personene til seg med tilbud om arbeid og et sted å bo, men de som sa ja ble plassert i forfalne campingvogner, i stor grad uten oppvarming, vann eller toalett.
DB170812 Et semester innom arbeidslivet er like mye, om ikke mer, verdt for dem som studerer fag hvor arbeidsgiver og stillingstittel etter fullført grad er langt fra gitt.
DB170812 Hun må nok like det, for innvandrings- og integreringsministerens retorikk er polariserende i en grad det er nær umulig å forholde seg nøytral til.
DB170812 Felles for disse banda er at de er stolte av sin kulturarv, og de er det innafor et globalt metalmiljø som i høyeste grad kan sies å være flerkulturelt.
DB170812 Vi må ikke slippe disse bøkene til i den grad at de fortrenger den kulturen vi har fra før.
DB170812 En smidigere ordning, om enn en som ville være vanskeligere å formalisere, ville være å tilby større grad av oppfølging og karriereveiledning underveis, så avgjørelsen om å holde stø kurs eller å gjøre noe annet kunne bli tatt med størst mulig grad av overblikk og kontroll.
DB170812 En smidigere ordning, om enn en som ville være vanskeligere å formalisere, ville være å tilby større grad av oppfølging og karriereveiledning underveis, så avgjørelsen om å holde stø kurs eller å gjøre noe annet kunne bli tatt med størst mulig grad av overblikk og kontroll.
DB170812 Det nye finansieringssystemet for høyere utdanning innebærer nemlig en forskyvning, der universiteter og høyskoler fra nå av i langt større grad enn før blir premiert økonomisk for å uteksaminere ferdige kandidater, ikke for antallet studiepoeng studentene tar.
DA170812 Samtidig bør stortingspolitikerne legge seg i selene for å styrke kollektivtilbudet i langt større grad enn hva som nå er tilfellet, mener transportforskeren.
DA170812 I hvor stor grad noe blir betraktet som umulig i denne sammenheng, kan også handle om holdninger til avstand.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Gutter påvirkes gjennomgående i sterkere grad enn jenter.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Barnas påvirkning henger sammen med i hvor stor grad de « utsettes » for nabolaget : De minste barna påvirkes minst, men barna påvirkes mer når deres aksjonsradius utvides.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Barn som bor i mer blandede områder, får oppleve etnisk og sosioøkonomisk mangfold og utsettes i større grad for annerledeshet.
AP170812https://www.aftenposten.no/osloby/i/1LJVB/Oslos-nabolag-Illevarslende-forskjeller-i-barnefattigdom Arbeiderklasseungdom i nabolag med høy andel overklasse tar i større grad lange og prestisjetunge utdanninger og har høyere sannsynlighet for å gå inn i de typiske overklasseyrkene.
AP170812https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/RVwdx/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Linn-Elise-Ohn-Mehlen Men vi vil at fylker skal ha høy grad av selvråderett i dette spørsmålet. 6.
AP170812https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Fotball-var-mer-underholdende-for-240129b.html Men entusiasmen fra publikum levde i høyeste grad , men i en litt mer lavmælt skala.
AA170812 Trafikksikkerheten ved jernbanen i Egypt er mangelfull, noe som i stor grad skyldes dårlig vedlikehold og styring gjennom flere tiår.
AA170812 I Vigdis Hjorths « Arv og miljø » har debatten om romanen ført til spørsmål om i hvilken grad hovedperson Bergljot og hennes familie er modellert etter forfatteren og hennes familie.
VG170811 Etter hvert har jeg også kommet tett på skuespillerne, som i aller høyeste grad har vært med på å forme serien, sier Julie Andem.
VG170811 Mattis viste til FN-sanksjonene mot Nord-Korea, og sa sanksjonene « beviste i hvilken grad USA prioriterer trusselen », men også at de håndterer det på en « diplomatisk, effektiv måte ».
VG170811 Utviklingen av bioteknologi stiller i stadig sterkere grad menneskeheten overfor noen av de vanskeligste utfordringene som finnes.
VG170811 Målet er altså å få båtene, som i vesentlig grad er styrt av menneskesmuglere, til å snu mens de ennå er i libysk farvann.
VG170811 Ettersom Europa for øvrig i stor grad har sviktet når det kommer til å hjelpe Italia og Hellas i den pågående migrasjonskrisen, er det forståelig at regjeringen i Roma går til et såpass drastisk skritt som dette.
VG170811 Vi håper Venstre vil fronte disse områdene i større grad , skriver Kirkens Nødhjelp.
VG170811 - I hvor stor grad er terningkastene påvirket av organisasjonens politiske ståsted ?
VG170811 Senterpartiet ønsker å starte en diskusjon om et skatteskifte som i større grad skiller fattig og rik, sier Sp-politikeren.
SA170811 Han har i aller høyeste grad fremtiden foran seg, så hvorfor ikke ? sier Ertzgaard, som i dag jobber som idrettslig leder i Idrettsklubben Tjalve.
SA170811 - Når du ble diagnostisert som niåring, og er blitt medisinert i mange år, kan du diskutere grad av skyld.
FV170811https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Warholm-langt-unna-den-magiske-barriren--Tusenvis-har-provd-Og-bare-n-har-klart-det-240116b.html Han har i aller høyeste grad fremtiden foran seg, så hvorfor ikke ? sier Ertzgaard, som i dag jobber som idrettslig leder i Idrettsklubben Tjalve.
DN170811 IEA har lenge meldt om overflod av olje, i den grad at Schieldrop har hatt vansker med å tro på tallene.
DB170811 I svært stor grad : 33 prosent.
DB170811 I målingen svarer 69 prosent av nordmenn at Kims Nord-Korea enten i svært stor grad eller i ganske stor grad utgjør en reell trussel mot verdensfreden.
DB170811 I målingen svarer 69 prosent av nordmenn at Kims Nord-Korea enten i svært stor grad eller i ganske stor grad utgjør en reell trussel mot verdensfreden.
DB170811 I liten grad : 21 prosent.
DB170811 I hvilken grad utgjør Kim Jong-un og Nord-Korea en reell trussel mot verdensfreden ?
DB170811 I ganske stor grad : 36 prosent.
DB170811 Eide har lagt merke til at Norske politikere i større grad bruker journalistiske virkemidler i sin kommunikasjon med velgerne.
DA170811 Det at stortingspolitikerne i så stor grad klamrer seg til bilen, kan også ha med gammel vane å gjøre, tror Schlaupitz.
DA170811 - Hvis vi skal ta litt lærdom av det tidligere kulturløftet, så var det at det skapte en formidabel ambisjonsøkning, vekst og aktivitet, men vi opplevde at det var utfordrende å sikre at midlene kom ned til den kulturelle grunnmuren i så stor grad som vi ønsket.
DA170811 Hun krever mye av seg selv og av omgivelsene, og er, i mye større grad enn den faktiske Steen, opptatt av å holde ryggen rak og nakken stiv.
DA170811 Det at stortingspolitikerne i så stor grad klamrer seg til bilen, kan også ha med gammel vane å gjøre, tror Schlaupitz.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Warholm-langt-unna-den-magiske-barriren--Tusenvis-har-provd-Og-bare-n-har-klart-det-240116b.html Han har i aller høyeste grad fremtiden foran seg, så hvorfor ikke ? sier Ertzgaard, som i dag jobber som idrettslig leder i Idrettsklubben Tjalve.
BT170811https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html - Når du ble diagnostisert som niåring, og er blitt medisinert i mange år, kan du diskutere grad av skyld.
AP170811https://www.aftenposten.no/verden/i/1L2Qq/Minst-49-dode-i-togulykke-i-Egypt Trafikksikkerheten ved jernbanen i Egypt er mangelfull, noe som i stor grad skyldes dårlig vedlikehold og styring gjennom flere tiår.
AP170811https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/Bpa9E/Kjare-Nanna-Jeg-foler-meg-ikke-seksuelt-tiltrukket-av-andre-Er-det-legitimt-a-fole-det-slik-Hilsen-jente-18 Vi er kanskje vant til å snakke om seksuell orientering som hvilket kjønn en liker eller blir tiltrukket av, men når vi snakker om aseksualitet, snakker vi også om hvilken grad av seksuell tiltrekning man opplever.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Warholm-langt-unna-den-magiske-barriren--Tusenvis-har-provd-Og-bare-n-har-klart-det-240116b.html Han har i aller høyeste grad fremtiden foran seg, så hvorfor ikke ? sier Ertzgaard, som i dag jobber som idrettslig leder i Idrettsklubben Tjalve.
AP170811https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Johaug-advokat-mener-Gatlin-er-misforstatt--Langt-farre-hadde-buet-om-de-kjente-faktaene-239935b.html - Når du ble diagnostisert som niåring, og er blitt medisinert i mange år, kan du diskutere grad av skyld.
AA170811 Kommunikasjonen består i stor grad i å utveksle beskjeder mellom Washington og Pyongyang. ( ©NTB ) ¶
AA170811 Barneekteskap er i stor grad en konsekvens av fattigdom, kultur og svakt lovverk.
AA170811 Bangladesh : Barneekteskap er i stor grad en konsekvens av fattigdom, kultur og svakt lov verk.
AA170811 Det er en posisjon Norge ikke har tatt i stor grad , og det er nok en av suksesskriteriene for filmen, tror Knoff.
VG170810 Trollpikken har i stor grad satt Egersund og Dalane-regionen på kartet, og i sommer har steinformasjonen hatt godt over 10.000 besøkende, opplyser Bentsen.
VG170810 Oslo tingrett mener også at forholdet som 18-råingen med skjellig grunn kan siktes for, er av langt mindre alvorlig grad enn det politiets siktelse omfatter.
SA170810 Selv om Telia og Telenor opplevde voldsom økning, er det kundene til MyCall som har utnyttet det nye regelverket i størst grad .
NL170810 Allikevel er personer med utviklingshemning og deres behov i liten grad nevnt i regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.
NL170810 Til lokale regler tuftet på ulik logikk, ulik grad av hensyn til miljø og friluftsliv, underlagt ulik grad av lokal fagkompetanse, som også i skiftende grad blir lyttet til.
NL170810 Til lokale regler tuftet på ulik logikk, ulik grad av hensyn til miljø og friluftsliv, underlagt ulik grad av lokal fagkompetanse, som også i skiftende grad blir lyttet til.
NL170810 Til lokale regler tuftet på ulik logikk, ulik grad av hensyn til miljø og friluftsliv, underlagt ulik grad av lokal fagkompetanse, som også i skiftende grad blir lyttet til.
NL170810 Da bør vel Ap, av alle, sørge for at det i størst mulig grad er i fellesskapets eie ?
NL170810 Redningstjenesten i Norge er og har i stor grad basert på frivillighet.
FV170810https://www.fvn.no/digital/Mobildata-bruken-i-utlandet-tar-helt-av--Na-er-vi-ikke-lenger-redde-for-dette-ikonet-10440b.html Selv om Telia og Telenor opplevde voldsom økning, er det kundene til MyCall som har utnyttet det nye regelverket i størst grad .
DN170810 - Det er bekymringsfullt at foreldrenes engasjement ikke i større grad kommer til uttrykk i de formelle rådsorganene.
DN170810 - Det er bekymringsfullt at foreldrenes engasjement ikke i større grad kommer til uttrykk i de formelle rådsorganene.
DB170810 Den har også snakket med eksperter som mener at saken i stor grad rammer ryktet til Anders Borg, blant annet fordi den er blitt omtalt internasjonalt.
DB170810 Det må utformes effektivt, slik at det ikke hindrer vekst og arbeidsplasser i all for stor grad .
DB170810 Vår egen selvoppfatning er i høy grad påvirket av vår opplevelse av hvordan vi betraktes av andre i samfunnet.
DB170810 Det har bidratt til å skape nasjonale enheter og statsdannelser vi har i dag og er i stor grad basert på skillelinjer og fiendebilder.
DA170810 Den identitære bevegelsen preger ytre høyre i dag i økende grad .
DA170810 Også i 2013 ble valgresultatet bestridt, men etterspillet ble ikke voldelig i den grad som i 2007.
DA170810 - Jeg håper at både forfattere og forlag i større grad kan ta innover seg perspektivet til dem som opplever dette.
BT170810https://www.bt.no/digital/Mobildata-bruken-i-utlandet-tar-helt-av--Na-er-vi-ikke-lenger-redde-for-dette-ikonet-10440b.html Selv om Telia og Telenor opplevde voldsom økning, er det kundene til MyCall som har utnyttet det nye regelverket i størst grad .
AP170810https://www.aftenposten.no/verden/i/WVr8L/Flere-tonn-forgiftede-egg-solgt-i-Danmark Eggene er ifølge selskapet hovedsakelig solgt til kantiner, kjøkkener, kafeer og cateringvirksomheter, men har « neppe » i utstrakt grad blitt solgt i danske matvarebutikker.
AP170810https://www.aftenposten.no/okonomi/i/MVr0E/Store-skattekutt-til-folk-flest_-men-mange-ma-dele For de aller mest formuende er det i svært stor grad den reduserte satsen i formuesskatten som står for lettelsen.
AP170810https://www.aftenposten.no/digital/Mobildata-bruken-i-utlandet-tar-helt-av--Na-er-vi-ikke-lenger-redde-for-dette-ikonet-10440b.html Selv om Telia og Telenor opplevde voldsom økning, er det kundene til MyCall som har utnyttet det nye regelverket i størst grad .
AA170810 Striden har i første rekke stått mellom kristne anti-balaka-militser og overveiende muslimske Seleka-opprørere, men har i stor grad gått ut over sivile. ( ©NTB ) ¶
AA170810 Eggene er ifølge selskapet hovedsakelig solgt til kantiner, kjøkkener, kafeer og cateringvirksomheter, men har « neppe » i utstrakt grad blitt solgt i danske matvarebutikker.
AA170810 Innholdet skal i stor grad produseres spesielt for det sosiale nettverket.
AA170810 Mindre kommuner opplever i mye større grad at mangel på kompetanse og kapasitet hindrer økt grad av digitalisering, ifølge studien.
AA170810 Mindre kommuner opplever i mye større grad at mangel på kompetanse og kapasitet hindrer økt grad av digitalisering, ifølge studien.
AA170810 Manglende kapasitet ( 94 prosent ) og manglende standardløsninger fra markedet ( 83 prosent ) oppgis som de viktigste hindringene for økt grad av digitalisering.
AA170810 - Vi må få innbyggerne til i større grad å betjene seg selv, fordi vi må spare penger i offentlig sektor.
AA170810 Spesielt hvis man begynner å nå en viss grad av popularitet - da havner du fort i søkelyset.
VG170809 Selbekk er i VG-innlegget sitt langt mer opptatt av semantikken rundt islamofobi-begrepet enn å ta på alvor at muslimer i Norge og andre vestlige land i økende grad blir utsatt for hatkriminalitet, diskriminering og stigmatisering.
VG170809 Men jeg tror debatten først og fremst snakket til dem som allerede har en høy grad av interesse for politikk, sier Kamsvåg.
NL170809 Visste du at det finnes ti samisk språk som i hvert fall er forskjellig fra hverandre i samme grad som germansk språk ?
NL170809 Årets stortingsvalg er spesielt fordi det finner sted i en tid hvor demokratiet settes på prøve i større grad enn før, også i vår egen kulturkrets.
NL170809 Det er rart at Jensen ikke anerkjenner det nye regelverket i større grad , som jo nettopp er et forsøk på å løse noen av de utfordringene vi ser.
NL170809 Det er rart at Jensen ikke anerkjenner det nye regelverket i større grad , som jo nettopp er et forsøk på å løse noen av de utfordringene vi ser, skriver NHO-representantene som svar til Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen.
DN170809 Lagertall fra USA har også vist lagertrekk i sommer, men det skyldes i stor grad at kjøresesongen i USA krever mer olje enn ellers.
DN170809 Han forklarer også at det er mye geopolitisk uro om dagen, men at dette ikke ser ut til å påvirke oljeprisen i særlig grad .
DB170809 - Det er grunn til å tro at potensielle oppkjøpere av våre ledende teknologiselskaper vil være fra utlandet, som ellers i stadig større grad gjennom store ansiktsløse fond.
DB170809 GLOBALE UTSLIPP : Grafen viser grad av endring av globale utslipp innenfor et spekter på 1,5- eller 2-gradsscenarier, sammenlignet med utslipp fra norske utbygde eller ikke-utbygde olje- og gassfelt.
DB170809 Regjeringens økonomiske politikk har fram til i dag i stor grad handlet om å avhjelpe skadevirkningene av oljekrisen, sa Solberg.
DB170809 Økland møtte motbør fra forfatter Håvard Syvertsen, som mente at det for ham som leser er irrelevant i hvor stor grad « Arv og miljø » ligner på en faktisk virkelighet.
DB170809 Men fedrelandspatriotene er ikke de eneste som ser spøkelser på høylys dag, snarere er deres rasende autopilotreaksjon et symptom på den hissighetskulturen som i økende grad hjemsøker vårt land.
DB170809 Jeg håper romanen min vil kunne føre til at forlag og forfattere i sterkere grad tar inn over seg det perspektivet jeg viser fram, sier hun.
DB170809 Det har som kjent ikke hindret finansminister Jensen i å gi skattekutt som i uforholdsmessig stor grad har kommet dem med mest fra før til gode.
DA170809 Spørsmålet er hvor mye av ANCs problemer som henger ved Zuma som person, og dermed i hvor stor grad ANC vil tjene på at Zuma byttes ut.
AP170809https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Opptatt-av-trening-og-helse-Her-er-partiet-du-bor-stemme-pa-239893b.html Hvilket parti ønsker i størst grad en satsing på helse, fysisk aktivitet og et godt kosthold ?
AA170809 Noen av disse landene er i stor grad avhengig av kull for å dekke sitt behov.
VG170808 Tallene Nielsen la frem tirsdag, viser at nordmenn i stor grad handler i lavprisbutikker : 67,4 prosent av totalmarkedet er det lavprisbutikkene som står for.
VG170808 Men det skyldes i stor grad at deres rike onkel, Stein Erik Hagen, ga 2,5 millioner allerede i 2016 gjennom sitt firma Canica.
SA170808 - Til en viss grad holdes vi fortsatt for narr.
NL170808 Også torsk fra de store fiskeriene i nordvest-Russland spises i liten grad på hjemmemarkedet og størsteparten av russiske fangster har tradisjonelt gått til eksport.
NL170808 Vi i mediene bør i større grad være opptatte av hvilken type budskap som fremmes fra religiøse ledere - også i moskeene - på små og store steder i Norge.
NL170808 Dersom pressen undersøker forbindelsene mellom radikal islam og muslimske miljøer i Norge, vil det også føre til at de politiske partiene i større grad må ta stilling til disse utfordringene, som mange norske borgere nå føler en dyp uro for.
FV170808https://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-dopingjeger-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html - Til en viss grad holdes vi fortsatt for narr.
DN170808 Partiet har analysert seg fram til at en hovedårsak til de dårlige målingene, er at partiet i for stor grad bare har blitt identifisert med miljø- og klimapolitikk.
DN170808 Men det skyldes i stor grad at deres rike onkel, Stein Erik Hagen, ga 2,5 millioner allerede i 2016 gjennom sitt firma Canica.
DB170808 - Jeg måler ikke suksess direkte mot resultater, i alle fall i langt mindre grad enn andre trenere.
DB170808 Han er i mindre grad en sjuer, mer en nier, sier Veland.
DB170808 De norske matvarekjedene bruker i stadig større grad resirkulert plast, for å være miljøvennlige.
DB170808 I den grad en kjæreste betyr å ha noen kjær, så har jeg plenty av disse i livet mitt.
DB170808 Interessant er det også at private aktører i Oslo, i større grad enn kommunale, evner å løfte kvaliteten på sykehjemmene de overtar driften av.
DB170808 Et offentlig monopol reduserer mangfoldet i sektoren, og vil ikke i like stor grad kunne sikre oss selv og våre nærmeste et best mulig tilrettelagt tilbud.
DA170808 I praksis vil det i stor grad gjelde handelen mellom Kina og Nord-Korea, da omtrent 90 prosent av eksporten fra Nord-Korea går til Kina.
DA170808 Unge førstegangskjøpere sliter i langt større grad enn tidligere med å realisere boligdrømmen, sier Elin Reitan.
DA170808 - Det er en kjensgjerning at musikkbransjen i stor grad lever av alkoholomsetning.
DA170808 Men det skyldes i stor grad at deres rike onkel, Stein Erik Hagen, ga 2,5 millioner allerede i 2016 gjennom sitt firma Canica.
DA170808 Unge førstegangskjøpere sliter i langt større grad enn tidligere med å realisere boligdrømmen, sier Elin Reitan.
DA170808 Nå håper hun det nye pakkeforløpet vil innebære stor grad av brukermedvirkning.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/gqMOa/Klart-for-hemmelig-votering-om-tillit-til-president-Zuma Tradisjonelt på den sørafrikanske venstresiden, men har etter de kom til makten i stor grad hengitt seg til en liberal, markedsstyrt økonomisk politikk.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/gqMOa/Klart-for-hemmelig-avstemming-mot-president-Zuma Tradisjonelt på den sørafrikanske venstresiden, men har etter de kom til makten i stor grad hengitt seg til en liberal, markedsstyrt økonomisk politikk.
AP170808https://www.aftenposten.no/verden/i/MVy9B/Presidentvalg-under-spent-atmosfare-i-Kenya Det valget gikk i stor grad fredelig for seg.
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-mener-det-vil-ansettes-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner - Scheel-utvalget konkluderer med at « formuesskatten i begrenset grad » virker inn på investeringene i Norge og at kutt i skatten på overskudd er « mer målrettet » ?
AP170808https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jqWBb/Bedriftseierne-lover-a-ansette-flere-hvis-formuesskatten-forsvinner - Scheel-utvalget konkluderer med at « formuesskatten i begrenset grad » virker inn på investeringene i Norge og at kutt i skatten på overskudd er « mer målrettet » ?
AP170808https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/997L5/-Sikkerhet-og-beredskap-bor-avgjore-valget--Sofie-Nystrom På hjemmebane utfører vi risikovurdering i for stor grad kun ut fra erfaring, men vi må også planlegge for det uforutsette.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-dopingjeger-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html - Til en viss grad holdes vi fortsatt for narr.
AP170808https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Norsk-antidopingprofil-om-friidretts-VM---Vi-holdes-fortsatt-for-narr-Det-er-en-utrivelig-folelse-239911b.html - Til en viss grad holdes vi fortsatt for narr.
AA170808 Det valget gikk i stor grad fredelig for seg.
AA170808 At det er blitt slik, skyldes i stor grad oppfølgingen hun fikk fra ressursteamet.
AA170808 - Det har vært stort fokus på å løse den interne konflikten, men jeg opplever ikke at det å få på plass en ny jordmor blir prioritert i like stor grad .
AA170808 Partiet har analysert seg fram til at en hovedårsak til de dårlige målingene, er at partiet i for stor grad bare har blitt identifisert med miljø- og klimapolitikk.
AA170808 - Jeg er ikke villig til å inngå kompromiss i den grad det er snakk om her - støyredusering som går langt utover det som er nødvendig, understreker justis- og beredskapsminister Amundsen overfor NTB.
AA170808 «... du manglar forståing for kva som krevst for å sikre dyra god velferd i ein slik grad at vi vurderer risikoen for at dyrevelferdslova igjen blir broten og at dyr igjen blir påført alvorlege påkjenningar og belastningar er overhengande, dersom du får halde fram med produksjonsdyr », skriver tilsynet i vedtaket. ( ©NTB ) ¶
VG170807 - Det kan være at han kommer og spiller en og annen omgang utover høsten, men det blir nok i svært mindre grad .
VG170807 Sånn er det i mindre grad med stemmeseddelen.
VG170807 Men hva som ellers kommer til å skje, er det stor grad av usikkerhet rundt.
VG170807 - En av de tingene som jeg i høyeste grad skal ha med hjem herfra, er arbeidet med å sende asylsøkere med avslag og kriminelle ut av landet.
SA170807 Hun mener disse tingene til en viss grad kan øves på hjemme : ¶
SA170807 I og med at det er en berøringskjerm, er det en klar fordel at den sitter høyt, slik at man i minst mulig grad må fjerne blikket fra veien.
FV170807https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Hun mener disse tingene til en viss grad kan øves på hjemme : ¶
FV170807https://www.fvn.no/bil/Fiat-selger-knapt-biler-i-Norge--kan-denne-bilen-vare-redningen-10254b.html I og med at det er en berøringskjerm, er det en klar fordel at den sitter høyt, slik at man i minst mulig grad må fjerne blikket fra veien.
DB170807 Den tredje gruppa er etniske nasjonalister, som i betydelig grad er opptatt av rase, og knytter nasjonalisme til rasebevissthet.
DB170807 - Det er egentlig ikke i så veldig stor grad , jeg hadde ikke fått med meg det utspillet, men det kan hende vi tenker litt likt, sier Listhaug.
DB170807 Noen vil kanskje si at dette er en fantastisk gründer-suksess, men dette er i realiteten vekst basert på oppkjøp, omsetning basert på skattepenger og et tilbud som i liten grad skiller seg fra det offentlige barnehagetilbudet.
DB170807 Derfor tar nå de nordiske landene, balterne og til dels nederlendere i større grad den rollen som britene hadde.
BT170807https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Hun mener disse tingene til en viss grad kan øves på hjemme : ¶
BT170807https://www.bt.no/bil/Fiat-selger-knapt-biler-i-Norge--kan-denne-bilen-vare-redningen-10254b.html I og med at det er en berøringskjerm, er det en klar fordel at den sitter høyt, slik at man i minst mulig grad må fjerne blikket fra veien.
AP170807https://www.aftenposten.no/osloby/i/wqlEL/Audun-Lysbakken--Hoyres-snakk-om-dusj_-vafler-og-hodeplagg-er-en-stor-avledningsmanover I forrige uke kranglet toppolitikere i flere partier om hva norske verdier er og i hvilken grad disse er under press.
AP170807https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html Hun mener disse tingene til en viss grad kan øves på hjemme : ¶
AP170807https://www.aftenposten.no/bil/Fiat-selger-knapt-biler-i-Norge--kan-denne-bilen-vare-redningen-10254b.html I og med at det er en berøringskjerm, er det en klar fordel at den sitter høyt, slik at man i minst mulig grad må fjerne blikket fra veien.
AA170807 Der er han fenrik av grad .
AA170807 Bygge- og delesaker baseres til en viss grad på skjønn ut ifra reguleringsplan og omgivelser.
AA170807 Det er grunn til å tro at den nye rammeplan for barnehagen fører til at en del barnehager nå må forbedre sine rutiner for tilvenning slik at disse i større grad tilpasses små barns behov for tid til å finne seg til rette i barnehagen.
VG170806 I stor grad har dette vært rettet mot kvinnelige politikere, som Hadia Tajik ( Ap ) og Trine Skei Grande ( V ).
VG170806 Lysinnstillinger på norske biler reguleres i stor grad av EU-krav, gjennom kjøretøyforskriften.
SA170806 Ole Gunnar Solskjær og Molde kan derimot si seg tilfreds med at medaljehåpet lever i aller høyeste grad .
SA170806 Spørsmålet før dagens møte var i stor grad om hvem av Athanasios Papazoglou og Valmir Berisha som skulle pares opp med Mos Abdellaoue på topp hos AaFK, etter at Lars Veldwijk har forlatt de oransje.
DN170806https://www.dn.no/nyheter/2017/08/06/2039/Bygg-og-anlegg/satser-250-millioner-pa-at-alle-gode-ting-er-tre Ifølge Aglen ønsker Veidekkes rådgivere stadig i større grad å bygge med trekonstruksjoner.
DN170806 Ifølge Aglen ønsker Veidekkes rådgivere stadig i større grad å bygge med trekonstruksjoner.
DN170806 Nå handler nordmenn i større grad luksus hjemme, og ikke bare i utlandet, forteller han.
DB170806 I stor grad har dette vært rettet mot kvinnelige politikere, som Hadia Tajik ( Ap ) og Trine Skei Grande ( V ).
DB170806 Det kan fort påvirke oss i like stor grad som Eyjafjallajökull-utbruddet, sier Selbekk.
DB170806 Det er bare å se hvordan investorer og banker i økende grad stiller spørsmål ved klokskapen i fortsatte fossilinvesteringer.
DB170806 Både klimaendringer og omstillingen vekk fra fossilenergien vil i økende grad prege økonomi og samfunnsutvikling både globalt og i Norge - og dermed den politiske dagsordenen i neste stortingsperiode.
BT170806https://www.bt.no/100Sport/fotball/Faren-spilte-i-Premier-League-pa-90-tallet-Her-jubler-Erling-17-for-Moldes-vinnermal-239856b.html Ole Gunnar Solskjær og Molde kan derimot si seg tilfreds med at medaljehåpet lever i aller høyeste grad .
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Faren-spilte-i-Premier-League-pa-90-tallet-Her-jubler-Erling-17-for-Moldes-vinnermal-239856b.html Ole Gunnar Solskjær og Molde kan derimot si seg tilfreds med at medaljehåpet lever i aller høyeste grad .
AP170806https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Berisha-og-Papazoglou-pa-topp-for-AaFK-239848b.html Spørsmålet før dagens møte var i stor grad om hvem av Athanasios Papazoglou og Valmir Berisha som skulle pares opp med Mos Abdellaoue på topp hos AaFK, etter at Lars Veldwijk har forlatt de oransje.
AA170806 Myndighetene i Myanmar nekter å anerkjenne rohingyane som en av landets over 130 folkegrupper og velger i stor grad å behandle dem som ulovlige innvandrere fra Bangladesh. ( ©NTB ) ¶
AA170806 I stor grad har dette vært rettet mot kvinnelige politikere, som Hadia Tajik ( Ap ) og Trine Skei Grande ( V ). | 40 000 liter vann rant inn i Malvik rådhus ¶
VG170805 De får galskapen til å høres tilforlatelig ut, og det kringkastes hos Fox News, den eneste TV-kanalen Trumps velgere strengt tatt ser på, mens vi andre reagerer med større og større grad av resignasjon.
VG170805 I denne saken er det imidlertid åpenbart at Spesialenhetens uttalte målsetting med etterforskningen i svært liten grad korresponderer med de undersøkelser som har blitt foretatt, skriver han.
VG170805 Det er viktig at enheten fremstår med stor grad av profesjonalitet og integritet.
DB170805 Du kan i stor grad unngå salmonellasmitte gjennom god håndhygiene.
DB170805 århundre, og det er i økende grad knyttet til værdrevne farer, sier Giovanni Forzieri fra Europakommisjonens forskningssenter i Italia, ifølge Reuters.
DB170805 - Sp-framgangen kan være avgjørende for valget i den grad de stjeler velgere fra de borgerlige partiene.
DB170805 - Nå handler det i stor grad om å holde igjen, bygge opp spenningen.
DA170805 Ole Christian Lien i Nav sier at valg man tar som ung vil ha betydning for pensjonen i større grad enn tidligere.
DA170805 Denne tvetydighet understøttes, i varierende eksplisitt grad , i den gjennomførte scenografien og kostymene som utfyller hverandre grasiøst.
DA170805 Ole Christian Lien i Nav sier at valg man tar som ung vil ha betydning for pensjonen i større grad enn tidligere.
AA170805 Valget i 2013 gikk i stor grad fredelig for seg, men etter presidentvalget i 2007 mistet over 1.000 mennesker livet i uroen som oppsto.
AA170805 Den reformvennlige 68-åringen ble gjenvalgt i mai, i stor grad takket være innsatsen med å reparere forholdet til Vesten, men ytterliggående krefter mener Rouhani aldri burde stolt på USA. ( ©NTB ) ¶
VG170804 - Ja, både gjennom ny teknologi, som i langt større grad enn tidligere gjør god kontroll mulig, og mer vekt på kompetansebygging rettet mot våre økonomiforvaltere ved utenriksstasjonene, sa kontrolldirektøren.
VG170804 - Selv om statistikken viser at middeltemperaturen for juli har vært omtrent som normal, altså perioden 1961-1990, er realiteten at de fleste steder har opplevd en juli som har vært 0,5-1 grad kaldere enn middelet for de siste 30 år, sier han.
SA170804 Losvar understreker imidlertid at rittet også i stor grad byr på fantastiske natur- og sykkelopplevelser : ¶
SA170804 Meningene om Nadia Nadim er dermed til en viss grad delte før søndagens EM-finale.
FV170804https://www.fvn.no/100Sport/sykkel/Sykkelryttere-oppspist-av-mygg---Det-var-helt-ekstremt-Jeg-har-aldri-opplevd-maken-239698b.html Losvar understreker imidlertid at rittet også i stor grad byr på fantastiske natur- og sykkelopplevelser : ¶
FV170804https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Politiker-stemplet-dansk-EM-helt-som-utlending-Na-blir-hun-skjelt-ut-239754b.html Meningene om Nadia Nadim er dermed til en viss grad delte før søndagens EM-finale.
DN170804 Oljekartellet Opecs produksjon i juli var også den høyeste så langt i år, i stor grad drevet av en økning i produksjonen fra Libya.
DN170804 Investorene i markedet har i stor grad ignorert den økte spenningen i Midtøsten i løpet av den to år lange nedgangen.
DB170804 Lysbakken mener det vil føre til segregering og sentralisering i skolen, ved at svake elever risikerer å måtte flytte på seg for å få oppfylt sine førstevalg i større grad enn de gjør i dag.
DB170804 Hvis Røe Isaksen har tenkt å sitte på et kontor og bestemme at ingen får lov til det, synes jeg det er en grad av overstyring som er helt tullete, sier Lysbakken.
DB170804 Studenter som deltar i fadderuka dropper i mindre grad ut av høyere utdanning.
DB170804 På samme måte mener jeg mange som er kritiske til uttrykk som norsk kultur bommer ved at de i for stor grad relativiserer.
DB170804 Dette gjelder for eksempel likhet i form av en egalitær holdning - med få hierarkier og ujålete væremåte, tillit, stor grad av frihet, at vi løser problemer med konsensus og uten vold, saklighet og aksept for ulike samlivsformer.
DB170804 Det er ingen tvil om at kristendommen har formet samfunnet i stor grad .
DB170804 Det er ingen tvil om at det for eksempel er mye større grad av likestilling i Norge enn i Midtøsten.
DB170804 Men situasjonen nå er enda vanskeligere, fordi i 2017 så styres landet av Kim Jong-un, mannen som truer med å blåse både naboland og USA i lufta med atombomber, og til en viss grad trolig framstår som troverdig med sine trusler, med sine kjernefysiske sprengladninger og et stadig større og mer slagkraftig utvalg av raketter som kan nå langt.
DB170804 Dilemmaet med Kim - som er større enn med hans far Kim Jong-il - er at han i enda større grad er en aggressiv trussel mot omverdenen.
DB170804 Det viste seg imidlertid ganske raskt at denne økningen i stor grad måtte tilskrives medieomtalen av denne type saker, og ikke representerte noen faktisk endring i forekomsten av voldtekter.
DB170804 Det samme gjelder i en viss grad terroranslag.
DA170804 « De som har mistet jobben må i stor grad se seg om etter helt nye yrker og bransjer.
DA170804 For å lykkes med et slikt steg er det ofte nødvendig med en ny grad », skriver Nybø.
DA170804 For å lykkes med et slikt steg er det ofte nødvendig med en ny grad .
DA170804 Det er fremdeles ikke mulig å kombinere dagpenger med kurs som bidrar til en grad , og tilbudet omfatter kun dagtidsundervisning.
DA170804 Dessverre kan de som ønsker det i dag ikke motta dagpenger samtidig som de tar kurs mot en slik grad .
DA170804 Derfor må de som har mistet jobben i stor grad se seg om etter helt nye yrker og bransjer.
DA170804 Både de og samfunnet har en interesse av at disse kommer seg tilbake i arbeid, og derfor er det en nyttig samfunnsinvestering å la disse beholde dagpengene mens de tar kurs som fører til en grad .
DA170804 - Dersom oljepengene brukes på områder som utdanning og infrastruktur, kommer de i stor grad dagens unge til gode, sier han. | - Vi trenger ikke almisser ¶
DA170804 Det som knyttet disse sammen var i stor grad opposisjon mot militær innblanding i politikken, og et ønske om økonomisk vekst og politisk stabilitet.
DA170804 De osmanske sultanene brukte karisma for å legitimere sitt styre i langt større grad enn det Weber tar utgangspunkt i.
DA170804 Allerede sommeren var 2011 var militæret i stor grad utmanøvrert og delegitimert som politisk kraft.
BT170804https://www.bt.no/100Sport/fotball/Politiker-stemplet-dansk-EM-helt-som-utlending-Na-blir-hun-skjelt-ut-239754b.html Meningene om Nadia Nadim er dermed til en viss grad delte før søndagens EM-finale.
AP170804https://www.aftenposten.no/viten/i/PVljb/Bor-vi-bekymre-oss-for-mannens-fruktbarhet Det som gjør den nye studien spesiell interessant, er at den oppsummerer studier som i stor grad er sammenlignbare, ikke minst når det gjelder laboratoriemetodene, og omfatter 43 000 menn, som er et betydelig antall i denne sammenheng.
AP170804https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/Sykkelryttere-oppspist-av-mygg---Det-var-helt-ekstremt-Jeg-har-aldri-opplevd-maken-239698b.html Losvar understreker imidlertid at rittet også i stor grad byr på fantastiske natur- og sykkelopplevelser : ¶
AP170804https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Politiker-stemplet-dansk-EM-helt-som-utlending-Na-blir-hun-skjelt-ut-239754b.html Meningene om Nadia Nadim er dermed til en viss grad delte før søndagens EM-finale.
AA170804 Med det vi nå har sett, er jeg ikke sikker på at vi får tilstrekkelig grad av kritisk tenkning, sier Gule, og viser til at ul-Qadri blant annet bruker profetier fra Muhammed som begrunnelse for at IS er vantro, og at ul-Qadris opptreden er autoritær i formen.
AA170804 Sammen med natur og sted kan de unge aktørenes handling uten ord bidra til en flertydig scenisk form som i større grad åpner for publikums meddiktning.
AA170804 Aktørenes tekst utvikles i stor grad i samspill med andre aktører.
VG170803 Isteden har det i stor grad vært raske brudd og kontringer som har ført til jubel.
VG170803 Det er for øyeblikket ikke kjent i hvilken grad opprørsgruppen i dag er tilknyttet al-Qaida.
VG170803 - Det er den største trusselen siden Andre verdenskrig, men det påvirker i liten grad hverdagen til vanlige amerikanere.
NL170803 Høyres resept er kanskje populær i andre land ( selv om jeg i mindre og mindre grad tror det stemmer ), men den er uhyre dårlig tilpasset norske forhold.
FV170803https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Hun-grater-av-bade-glede-og-sorg-Isabelle-Pedersen-tror-folelsesutbruddene-er-en-fordel-i-VM-239596b.html Hun har etter hvert innsett at det første tidelet av et løp i stor grad avgjør sluttiden hennes.
FV170803https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Hun-grater-av-bade-glede-og-sorg-Isabelle-Pedersen-tror-folelsesutbruddene-er-en-fordel-i-VM-239596b.html Det gjelder i aller høyeste grad også på 100 meter hekk.
DN170803 Den reformvennlige 68-åringen ble gjenvalgt i stor grad takket være innsatsen med å reparere forholdet til Vesten, men ytterliggående krefter mener Rouhani aldri burde stolt på USA.
DN170803 Det er nettopp denne endringen i forskriften som i størst grad har ført til at bankene har strammet inn på utlånspraksisen.
DN170803 Forskerne har undersøkt middelaldrende kvinners intelligens i ulike land, og konklusjonen er at modne kvinner i land med stor grad av likhet scorer høyest, viser resultatene i studien som er publisert i Psychological Science.
DB170803 Aktiv-sjefen registrerer også at folk i større grad ønsker tett kontakt med megleren sin.
DB170803 Deres forhold skal i stor grad ha bestått av tekstmeldinger og e-poster.
DB170803 Cataldo argumenterte blant annet med at det ikke finnes rettspraksis på i hvilken grad tekstmeldinger og Facebook-meldinger kan ha påvirket.
DB170803 Rieder sier at myndighetene tror global oppvarming i større grad har ført til at isbreene trekker seg tilbake, og at sannsynligheten for å finne lik dermed er blitt større.
DB170803 Tall fra Garanti Eiendomsmegling, som i veldig liten grad dekker Oslo og Akershus, viser at gjennomsnittsboligen kostet 38.019 kroner per kvadratmeter i juli, 1,3 prosent mindre enn i juni.
DB170803 - I hvilken grad tror du Støre vil lytte til disse kravene ?
DB170803 - Vi erkjenner at det i varierende grad kan være kritikkverdige forhold hos råkaffeprodusenter, sier Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen til Dagbladet.
DB170803 Norge har også en av verdens mest velutviklede velferdsstater, som i vesentlig grad basere seg på at det offentlige ikke bare bidrar med kontantytelser, men også med sterkt subsidierte eller gratis velferdstjenester.
DB170803 Dette er tjenester som i stor grad bedrer livene for dem som i dag har lave inntekter.
DB170803 I den grad folk er misfornøyde med kroppen sin, så tror jeg årsaken er mer kompleks enn å kun peke på motebransjen og motemagasiner, sier Fardal til Dagbladet.
DB170803 Ta Stephen Hawking for eksempel ; han er i stor grad et produkt av det miljø han vokste opp i og det forskningskollektiv han er en del av.
DB170803 Programpostene har henvendt seg til befolkningen som sådan i større grad enn til spesifikke sosiale sjikt.
DB170803 I Norge har disse felles referansene vært brede og viktige, i stor grad på grunn av en aktiv mediepolitikk.
DB170803 Blant annet på grunn av NRKs samfunnsbyggende mandat har medietilbudet her til lands i mindre grad enn i andre land vært delt inn i høyt og lavt.
DA170803 Det er det markedet som i størst grad ligger i ro om sommeren, fordi mange drar på ferie, sier Bertelsen.
DA170803 - Vi mener det trengs et nytt kulturløft, og at midlene i stor grad bør rettes inn mot det lokale kulturlivet, sier Arnstad.
BT170803https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Hun-grater-av-bade-glede-og-sorg-Isabelle-Pedersen-tror-folelsesutbruddene-er-en-fordel-i-VM-239596b.html Hun har etter hvert innsett at det første tidelet av et løp i stor grad avgjør sluttiden hennes.
BT170803https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Hun-grater-av-bade-glede-og-sorg-Isabelle-Pedersen-tror-folelsesutbruddene-er-en-fordel-i-VM-239596b.html Det gjelder i aller høyeste grad også på 100 meter hekk.
AP170803https://www.aftenposten.no/verden/i/mqlwg/I-denne-byen_-som-er-litt-mindre-enn-Oslo_-holder-folk-pusten-for-a-se-om-man-klarer-n-helg-uten-drap I år har byen i ekstra sterk grad levd opp til inntrykket som serien skapte.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/-Isabelle-Pedersen-om-den-beinharde-tiden--Det-var-en-ting-jeg-ikke-turte-a-si-239596b.html Hun har etter hvert innsett at det første tidelet av et løp i stor grad avgjør sluttiden hennes.
AP170803https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/-Isabelle-Pedersen-om-den-beinharde-tiden--Det-var-en-ting-jeg-ikke-turte-a-si-239596b.html Det gjelder i aller høyeste grad også på 100 meter hekk.
AA170803 Den reformvennlige 68-åringen ble gjenvalgt i stor grad takket være innsatsen med å reparere forholdet til Vesten, men ytterliggående krefter mener Rouhani aldri burde stolt på USA.
AA170803 - Stemningen har forandret seg de siste månedene, og det er en langt større grad av usikkerhet enn tidligere, sier han.
AA170803 Denne måten å se menneske på gir i høyeste grad mening og sikrer en helhetlig forståelse for og omsorg for den enkelte, og har vært et mantra for allmennmedisinen i Norge.
VG170802 - Det som skjer nå i europeisk fotball er at de fem store ligaene stadig blir større, til viss grad på bekostning av de små.
VG170802 Rosenborg kjørte i stor grad kampen, men etter 68 minutter kom nedturen : Scott Sinclair fikk gå og gå og fant James Forrest på høyresiden.
VG170802 Lars Tjærnås deler i stor grad Rekdals synspunkter : ¶
VG170802 Utfallet for den kreftsyke handler først og fremst om hvor tidlig den oppdages, i hvilken grad den har spredt seg, hvor mottagelig kroppen er for behandling, og hvor aggressiv kreften er.
VG170802 Spørsmålet dagens regjering har reist, er i hvilken grad modellen henger med i samfunnsutviklingen.
VG170802 Rotevatn mener samtidig det er problematisk at Borten Moe og Helleland i så stor grad trekker frem kristendommens rolle.
SA170802 Hun har etter hvert innsett at det første tidelet av et løp i stor grad avgjør sluttiden hennes.
SA170802 Det gjelder i aller høyeste grad også på 100 meter hekk.
NL170802 Eller bør vi i større grad gjødsle det vi har som nå fungerer aller best - for eksempel Tromsø ?
NL170802 Det burde være en selvfølge at politikken i større grad uformes slik at den tar hensyn til hvor veksten skjer, hvor mennesker ønsker å bo og arbeide.
NL170802 Disse overføringene til landets rike havner i svært liten grad på nordnorske hender, og uansett så viser de meste av forskning at slike overføringer til de rikeste i svært dårlig grad bidrar til å skape nye arbeidsplasser.
NL170802 Disse overføringene til landets rike havner i svært liten grad på nordnorske hender, og uansett så viser de meste av forskning at slike overføringer til de rikeste i svært dårlig grad bidrar til å skape nye arbeidsplasser.
NL170802 Dette har i stor grad svekket fylkets mulighet til å legge til rette for både nye og for vekst i våre lokale bedrifter og dermed til vekst i antall nye jobber.
DN170802 Hun opplever i likhet med andre forskere at Trump i stor grad følger partilinjen, men trekker frem innvandring som et område der han har gjort partiets standpunkt mer ekstremt.
DB170802 I en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av Dagbladet svarer 26 prosent at Trump « i svært stor grad » utgjør en trussel mot verdensfreden, mens 45 prosent svarer « i ganske stor grad ».
DB170802 I en undersøkelse Ipsos har utført på vegne av Dagbladet svarer 26 prosent at Trump « i svært stor grad » utgjør en trussel mot verdensfreden, mens 45 prosent svarer « i ganske stor grad ».
DB170802 Friele-kaffen kommer i stor grad herfra.
DB170802 - Mitt inntrykk er at de store selskapene tar tak i problemene og i mindre grad enn før imøtegår kritikk og dokumentasjon.
DB170802 Forskningen på barn som dreper er i stor grad gjort i USA, og har liten overføringsverdi til Norge.
DB170802 Selvfølgelig skal vi samarbeide med andre i primærhelsetjenesten, vi gjør det i stor grad allerede.
DB170802 Engelske fastleger har 7-10 minutters konsultasjoner, rundt 2500 pasienter på listen, og kjenner pasientene i stadig mindre grad personlig.
DB170802 At døra skal lukkes for deres rett til videregående opplæring er dårlig for dem, men det er også dårlig samfunnsøkonomi hvis resultatet er at disse i større grad enn resten av befolkningen risikerer å bli arbeidsløse.
DA170802 « Det dreier seg om misbruk av sentrale velferdsgoder som i vesentlig grad er basert på tillit til at brukerne gir en ærlig og riktig beskrivelse av sin økonomiske situasjon.
AP170802https://www.aftenposten.no/verden/i/lqRJG/I-denne-videoen-kaster-diktatoren-kniver-og-avfyrer-handvapen-som-i-amerikanske-filmer Videoen kan til en viss grad ligne på en tilsvarende « propagandafilm » som viser presidenten spille basketball, fotball, bordtennis og volleyball.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/rq2k3/Ser-du-disse-plantene-Da-bor-du-melde-fra Det er usikkert i hvor stor grad tromsøpalme er et problem, men kjempebjørnekjeks er blitt observert flere steder.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/rq2k3/Ser-du-disse-plantene-Da-bor-du-melde-fra Det er usikkert i hvilken grad tromsøpalme er et problem i Hordaland, men kjempebjørnekjeksen er observert flere steder.
AP170802https://www.aftenposten.no/norge/i/2Wzrl/-Syv-av-ti-legebesok-kan-gjores-digitalt - Ja, i økende grad .
AA170802 Mens norske forbrukere stadig kjøper mer økologisk mat, har produksjonen stagnert og i noen grad gått tilbake, de siste årene.
AA170802 Den raskeste voksende livssynsgruppen er i dag katolikker, i stor grad polske arbeidsinnvandrere.
AA170802 En bedre jevnbyrdighet i kampen sikrer at alle opplever en større grad av mestring og utfordringer.
SA170801 Svendsen peker på at de store klubbene internasjonalt i stadig større grad satser på kvinnelagene sine.
SA170801 - I hvor stor grad haster det å finne løsninger ?
SA170801 - Men i Celtic krever man muligheten til spill i Europa, kanskje i enda større grad enn i Rosenborg.
NL170801 I hvor stor grad er Sjømat Norge villige til å innrømme de negative miljømessige konsekvensene dagens havbruksforvaltning medfører ?
NL170801 I hvilken grad er han og Sjømat Norge villige til å bidra for å oppnå en bærekraftig havbruksforvaltning ?
NL170801 Å skape arbeidsplasser på bygdene handler i stor grad om å ta i bruk de naturgitte ressursene en har rundt seg.
DN170801 I en undersøkelse utført av Ipsos for avisen svarer 45 prosent av de 1.002 spurte at de « i ganske stor grad » mener Trump og USA er en trussel mot verdensfreden. 26 prosent svarer « i svært stor grad ».
DN170801 26 prosent svarer « i svært stor grad ».
DN170801 Hun sier bransjen selv ønsker å utvinne mer og har gode penger å tjene på å få opp mer olje, men hittil i liten grad har vært villig til å betale for forskningen og utviklingen som må til.
DN170801 Samme rådgiver mener dette tyder på at Trump i økende grad kjører et sololøp der han opptrer som både sin egen advokat, strateg og kommunikasjonsrådgiver.
DN170801 I tillegg benyttes teknologien til å identifisere og følge andre i sosiale medier, og også i noen grad å skape og spre innhold, skriver artikkelforfatteren.
DB170801 « I hvilken grad utgjør president Donald Trump og USA en reel trussel mot verdensfreden. » 26 prosent svarer « i svært stor grad » og hele 45 prosent svarer « i ganske stor grad ». 71 prosent mener at presidenten utgjør en trussel mot verdensfreden.
DB170801 » 26 prosent svarer « i svært stor grad » og hele 45 prosent svarer « i ganske stor grad ». 71 prosent mener at presidenten utgjør en trussel mot verdensfreden.
DB170801 » 26 prosent svarer « i svært stor grad » og hele 45 prosent svarer « i ganske stor grad ». 71 prosent mener at presidenten utgjør en trussel mot verdensfreden.
DB170801 Når det skjer i så stor grad i land som Iran og Saudi-Arabia, som hovedsakelig muslimske land, må man også reagere.
DB170801 I Saudi-Arabia er det også offentlige henrettelser og IS har også gjort det i stor grad , sier han til Dagbladet.
DB170801 Jeg tror den norske regjeringen har en høy grad av kunnskap om dette.
DB170801 - Det er veldig skremmende at supermaktens viktigste personer ikke har en høyere grad av sikkerhetsforståelse.
DB170801 Noe som ifølge Vox illustrerer Kellys røffe væremåte, som skal ha tiltalt Trump i en sånn grad at han nå har satt ham til å få orden på rekkene i Det hvite hus.
DB170801 Mange overser også denne kjernen : En slik marsj handler i stor grad om å vise makt, og om å skremme de uskyldige menneskene som rammes av ekstremistenes hat - de som har blitt, og vil bli, utsatt for gruppens vold.
DB170801 Noen ganger truer dette narrativet med å vippe over fra det deskriptive til det normative - fra å si « dette er ting som gjør seg gjeldende ( i større eller mindre grad ) for de aller fleste », til « dette skal og bør og må være viktig for absolutt alle mennesker ».
DB170801 I den grad SP ser bakover, er det for å lære av erfaringer.
DB170801 - Dette holdes nok i hevd i noen kongehus fortsatt - om ikke i samme grad som før.
DA170801 Hun sier bransjen selv ønsker å utvinne mer og har gode penger å tjene på å få opp mer olje, men hittil i liten grad har vært villig til å betale for forskningen og utviklingen som må til.
DA170801 Han tror det er fordi det ikke ansees som kunst i like stor grad som dramafilm.
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html Svendsen peker på at de store klubbene internasjonalt i stadig større grad satser på kvinnelagene sine.
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html - I hvor stor grad haster det å finne løsninger ?
BT170801https://www.bt.no/100Sport/fotball/Dette-er-Brattbakks-oppskrift-pa-seier-mot-Celtic-239555b.html - Men i Celtic krever man muligheten til spill i Europa, kanskje i enda større grad enn i Rosenborg.
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/Ja8n7/Maling-3-av-4-nordmenn-mener-Trump-er-en-trussel- I en undersøkelse utført av Ipsos for avisen svarer 45 prosent av de 1002 spurte at de « i ganske stor grad » mener Trump og USA er en trussel mot verdensfreden. 26 prosent svarer « i svært stor grad ».
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/Ja8n7/Maling-3-av-4-nordmenn-mener-Trump-er-en-trussel- 26 prosent svarer « i svært stor grad ».
AP170801https://www.aftenposten.no/verden/i/7rv7V/Washington-Post-Trump-dikterte-juniors-uttalelse- Samme rådgiver mener dette tyder på at Trump i økende grad kjører et sololøp der han opptrer som både sin egen advokat, strateg og kommunikasjonsrådgiver.
AP170801https://www.aftenposten.no/okonomi/i/2WxQy/Rema-vil-bli-best-pa-okologiske-varer-Fokhol-Gard-i-Stange-skal-hjelpe-dem-med-det Mens norske forbrukere stadig kjøper mer økologisk mat, har produksjonen stagnert og i noen grad gått tilbake, de siste årene.
AP170801https://www.aftenposten.no/norge/i/yq22K/Forskere-ser-forbindelse-mellom-utsettelsesadferd-og-depresjon Prokrastinering ( kronisk utsettelsesadferd ) er en kjent adferd for mange studenter, men den irrasjonelle utsettelsen kan i ytterste grad se ut til å føre til depresjon.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html Svendsen peker på at de store klubbene internasjonalt i stadig større grad satser på kvinnelagene sine.
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Fotballpresidenten-ber-Rosenborg-og-Brann-vurdere-kvinnefotball-239536b.html - I hvor stor grad haster det å finne løsninger ?
AP170801https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Dette-er-Brattbakks-oppskrift-pa-seier-mot-Celtic-239555b.html - Men i Celtic krever man muligheten til spill i Europa, kanskje i enda større grad enn i Rosenborg.
AA170801 I Trondheim ble middeltemperaturen 13,0 grader, nøyaktig 1,0 grad over det normale.
AA170801 Samme rådgiver mener dette tyder på at Trump i økende grad kjører et sololøp der han opptrer som både sin egen advokat, strateg og kommunikasjonsrådgiver.
AA170801 Samme rådgiver mener dette tyder på at Trump i økende grad kjører et sololøp der han opptrer som både sin egen advokat, strateg og kommunikasjonsrådgiver.
AA170801 I en undersøkelse utført av Ipsos for avisen svarer 45 prosent av de 1.002 spurte at de « i ganske stor grad » mener Trump og USA er en trussel mot verdensfreden. 26 prosent svarer « i svært stor grad ».
AA170801 26 prosent svarer « i svært stor grad ».
AA170801 I en undersøkelse utført av Ipsos for avisen svarer 45 prosent av de 1.002 spurte at de « i ganske stor grad » mener Trump og USA er en trussel mot verdensfreden. 26 prosent svarer « i svært stor grad ».
AA170801 26 prosent svarer « i svært stor grad ».
VG170731 På gatene ble demonstrasjoner for demokrati og mot varemangel og fallende levekår møtt med økt grad av voldsbruk.
VG170731 Den norske terroreksperten Thomas Hegghammer beskriver jihadistenes digitale revolusjon siden 2010, og hvordan internett og sosiale medier i stadig større grad er blitt tatt i bruk for å kommunisere, rekruttere og gjennomføre operasjoner.
SA170731 At idretten i stor grad er tuftet på frivillighet, skapte en kontrast som provoserte mange.
NL170731 I den grad SP ser bakover, er det for å lære av erfaringer.
FV170731https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Mourinho-roste-Valerenga_-men-Deila-innrommer--Det-var-mannfolk-mot-guttunger-239493b.html Selv om spillerne hans vant uten å måtte anstrenge seg i stor grad , var United-sjefen godt fornøyd med utbyttet av Oslo-turen.
DB170731 Arbeiderpartiet vil derfor styrke omsorgsforskningen i Norge og sørge for at omsorgsektoren i større grad drives og bygger på forskning og fagkunnskap. 16.
DB170731 På denne måten tar den nye bærekraftsagendaen i større grad tak i årsakene til fattigdom enn det tusenårsmålene gjorde.
DA170731 Han tror det er fordi det ikke ansees som kunst i like stor grad som dramafilm.
DA170731 - I aller høyeste grad er jeg det.
DA170731 Vi har levd 25 år med ganske stor grad av fred og stabilitet i vår del av verden, så mange har ment at det ikke har vært nødvendig å prioritere forsvar.
AP170731https://www.aftenposten.no/verden/i/zqJJ1/Trump-ville-bedre-forholdet-til-Putin-Na-kan-USA-og-Russland-havne-i-en-diplomatisk-krig Flere kommentatorer tror at det hovedsakelig er russere som jobber med visumspørsmål og oversettelser som vil bli kuttet, og at det i liten grad vil ramme amerikanske diplomater.
AP170731https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idretten-ble-redningen-for-Sajandan-21--Ingenting-i-livet-foles-riktig-nar-skolen-gar-galt-239218b.html At idretten i stor grad er tuftet på frivillighet, skapte en kontrast som provoserte mange.
AA170731 Valget i 2013 gikk i stor grad fredelig for seg, men etter presidentvalget i 2007 mistet over 1.000 mennesker livet i uroen som oppsto.
AA170731 En eneste kritikers uttalelser har klart å virvle opp mange ulike reaksjoner, reaksjoner som i liten grad diskuterer kunstnerisk kvalitet i spelene og behovet for nyutvikling.
VG170730 Slike faktorer er nokså sikkert en stor grunn til den lave gjennomsnittsalderen i Toppserien, som igjen gjenspeiler seg til en viss grad på landslagsnivå.
VG170730 Ja, dette må finansieres og NFF må til en viss grad forskuttere pengene, cirka 11 millioner kroner årlig i en periode.
SA170730 Selv om spillerne hans vant uten å måtte anstrenge seg i stor grad , var United-sjefen godt fornøyd med utbyttet av Oslo-turen.
DB170730 Etter « Farmen kjendis », og i noe grad før - på grunn av « Fjorden Cowboys » - har de to søsknene opplevd en stor økning i hvordan folk oppfatter dem.
DA170730 - Overbooking praktiseres i varierende grad av de fleste flyselskaper.
BT170730https://www.bt.no/100Sport/fotball/Mourinho-roste-Valerenga_-men-Deila-innrommer--Det-var-mannfolk-mot-guttunger-239493b.html Selv om spillerne hans vant uten å måtte anstrenge seg i stor grad , var United-sjefen godt fornøyd med utbyttet av Oslo-turen.
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/PVxve/Generasjonskloften-vokser-i-Nord-Korea Unge mennesker skyr den statlige ideologien i Nord-Korea i stadig større grad .
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/PVxve/Generasjonskloften-vokser-i-Nord-Korea Samtaler med mer enn to dusin nordkoreanske flyktninger, i tillegg til forskere, tidligere regjeringstjenestemenn og aktivister, gjør det klart at unge mennesker blir frastøtt av den statlige ideologien i stadig større grad .
AP170730https://www.aftenposten.no/verden/i/PVxve/Generasjonskloften-vokser-i-Nord-Korea Deres liv, alt fra karrièreambisjoner til datingvaner, blir i økende grad formet av en voksende markedsøkonomi og økende handel, av tv-serier og musikk utenfor myndighetenes kontroll.
AP170730https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Mourinho-roste-Valerenga_-men-Deila-innrommer--Det-var-mannfolk-mot-guttunger-239493b.html Selv om spillerne hans vant uten å måtte anstrenge seg i stor grad , var United-sjefen godt fornøyd med utbyttet av Oslo-turen.
AP170730https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Lukaku-kostet-mer-enn-Valerengas-nye-stadion---trengte-kun-to-minutter-pa-a-score-239493b.html Selv om spillerne hans vant uten å måtte anstrenge seg i stor grad , var United-sjefen godt fornøyd med utbyttet av Oslo-turen.
AA170730 « Det er gjennomgående at kommuner i for liten grad sikrer at tjenester er tilgjengelige, og at de ansatte som skal møte brukerne [... ] har tilstrekkelig kompetanse », heter det.
VG170729 For utøverne innebærer « Verdi-Ski » å involvere seg i langt større grad for å bli bedre kjent med organisasjonen de er en del av, forteller prosjektleder Gro Eide - som også er medieansvarlig for langrennsdelen av Norges Skiforbund.
VG170729 Har de ledende personene i for stor grad « ansatt hverandre », altså folk med samme fotballsyn ?
DB170729 Omstillingen det norske samfunnet har vært gjennom har i stor grad funnet sted på Vestlandet.
DB170729 Frank Aarebrot sier det har liten betydning at Jonas Gahr Støre rundet Vestlandet en uke før Erna Solberg : De to er i liten grad ute etter hverandres velgere, ifølge Aarebrot.
AP170729https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/554aW/Eksperter-mener-kampen-om-Vestlandet-er-overvurdert - Det som har gjort Vestlandet annerledes de siste årene har med problemene i oljeindustrien, som har skapt sysselsettingsproblemer i større grad enn i resten av landet, sier han.
AP170729https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/1LbEq/Kort-sagt--sondag-30-juli Så kan vi være uenige i hvor stor grad Innovasjon Norges saksbehandlere velger de riktige prosjektene.
VG170728 Så modellene underestimerer faktisk nedbørsøkning i betydelig grad .
VG170728 Klimamodellene er avanserte teoretiske beregninger av hvordan vær og klima utvikler seg på kloden, og beregningen treffer godt på temperaturøkningen i Norge, som nærmer seg én grad økning.
VG170728 Norsk eldreomsorg er i stor grad institusjonsbasert.
DB170728 I dag er barnetrygden slik at den gir penger til familier som i mindre grad trenger den og for lite penger til familier som virkelig trenger den.
DB170728 Mens stadig flere land nå innser at vi ikke kan utrydde rus, og prioriterer sosiale og skadeforebyggende tiltak, ser Norge i stor grad ut til å holde fast ved ideen om et narkotikafritt samfunn.
DB170728 Samme år som hun og rapperen slo opp, ga Kanye nemlig ut det Grammy-vinnende albumet « My Beautiful Dark Twisted Fantasy » - som i stor grad fokuserer på bruddet.
DA170728 Det handler også om hvordan alle er hovedperson i sitt eget liv, selv om livene våre filtres tett sammen med andres, med foreldre, barn, søsken - i ulik grad i ulike faser.
DA170728 Den kristne høyrefløyen i Norge er ikke så stor i utgangspunktet, og den har i noen grad allerede plassert seg i Frp.
DA170728 Grethe Helgås i NVE forteller at direktoratet de siste par årene har fått økte bevilgninger til kartlegging og at de benytter i stadig større grad private konsulentfirmaer for å øke gjennomføringstakten.
AP170728https://www.aftenposten.no/okonomi/i/nqMGo/Tilsyn-avslorte-lovbrudd-ved-Nav-kontorer-Unge-fikk-ikke-sosialtjenestene-de-har-krav-pa « Det er gjennomgående at kommuner i for liten grad sikrer at tjenester er tilgjengelige, og at de ansatte som skal møte brukerne [... ] har tilstrekkelig kompetanse », heter det.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy For å unngå Ramsar-området og Ilene naturreservat i så stor grad som mulig, vil korridoren fortsette i bro over Byfjorden.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy Dette alternativet vil i mindre grad være inngripende og skadelig i lokalmiljøet enn de andre alternativene, ifølge ordføreren.
AP170728https://www.aftenposten.no/norge/i/GVmP9/Ordforeren-Dette-vil-odelegge-havnebyen-Tonsberg-Bane-Nor-Tviholder-pa-alternativ-via-Notteroy Debatten har i større grad holdt seg i den politiske sfæren.
AP170728https://www.aftenposten.no/meninger/i/KVb26/Husk-Det-som-var-HOT-pa-KOS-i--89-kan-godt-vare-NOT-pa-HVASSER-i-2017- Ikke at Nora pleier å frekventere de offentlige strendene i særlig grad , til det er sommeren way too short og tiden for dyrebar, men det hender jo hun padler forbi med SUP-brett eller surfer innom på nettet - og i den forbindelse kan det jo være greit å minne om strandvettnettreglene : ¶ 1.
VG170727 Pape Pate Diouf erstattet Riski de siste 20 minuttene, og hjemmepublikummet viste i stadig større grad sin misnøye med laget sitt.
VG170727 Lovforslaget utvider riktignok området som kan defineres som grunnleggende samfunnsfunksjoner, men departementene kan selv i en viss grad definere hva som skal omfattes av loven av det som ligger i deres område.
VG170727 Nordbø mener man i for stor grad overlater de enkelte turistdestinasjonene til seg selv, uten å tilføre nødvendige midler fra staten eller at utviklingen styres ut ifra en overordnet helhetlig og langsiktig plan.
VG170727 Cruiseturister vil i stadig større grad gå i land.
VG170727 Den siktede 18-åringen har kun én sak som han fikk en mindre reaksjon for, og er i svært liten grad kjent av politiet.
SA170727 Han mener norsk idrett må lære seg å dyrke kvinnene i enda større grad .
SA170727 Treningen har i større grad vært gjort på høyere intensitet i år.
SA170727 Hun skal i aller høyeste grad til OL og har skumle hensikter for lekene.
DB170727 Nå blir enkelte av disse til en viss grad hørt.
DB170727 Enkelte marginale, dog svært høylytte krefter, har i stadig økende grad begynt å etterape russiske tolkninger av folkeretten, og anvender denne både på Syria og Ukraina.
DA170727 Si hva du vil om fyren, kvaliteten på dataanimasjonene hans blir stadig høyere, selv om han stadig strever med å fortelle historier som engasjerer foreldre i like stor grad som smårollingene.
DA170727 Vår jobb er i stor grad å være tilgjengelige som samtalepartnere og krisehjelp, sier han.
BT170727https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Reagerer-pa-store-forskjeller-i-premiepengene--Foler-det-er-en-forskjell-pa-hvor-mye-man-er-verdt-som-utover-239311b.html Han mener norsk idrett må lære seg å dyrke kvinnene i enda større grad .
BT170727https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Martin-Johnsrud-Sundby-gar-nye-veier--Det-er-skummelt-239328b.html Treningen har i større grad vært gjort på høyere intensitet i år.
BT170727https://www.bt.no/100Sport/langrenn/Martin-Johnsrud-Sundby-gar-nye-veier--Det-er-skummelt-239328b.html Treningen har i større grad vært gjort på høyere intensitet i år.
BT170727https://www.bt.no/100Sport/langrenn/Marit-Bjorgen-vurderer-a-legge-opp-etter-sesongen--Jeg-er-i-tenkeboksen-239376b.html Hun skal i aller høyeste grad til OL og har skumle hensikter for lekene.
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Reagerer-pa-store-forskjeller-i-premiepengene--Foler-det-er-en-forskjell-pa-hvor-mye-man-er-verdt-som-utover-239311b.html Han mener norsk idrett må lære seg å dyrke kvinnene i enda større grad .
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Martin-Johnsrud-Sundby-gar-nye-veier--Det-er-skummelt-239328b.html Treningen har i større grad vært gjort på høyere intensitet i år.
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Marit-Bjorgen-vurderer-a-legge-opp-etter-sesongen--Jeg-er-i-tenkeboksen-239376b.html Hun skal i aller høyeste grad til OL og har skumle hensikter for lekene.
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Reagerer-pa-store-forskjeller-i-premiepengene--Foler-det-er-en-forskjell-pa-hvor-mye-man-er-verdt-som-utover-239311b.html Han mener norsk idrett må lære seg å dyrke kvinnene i enda større grad .
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Martin-Johnsrud-Sundby-gar-nye-veier--Det-er-skummelt-239328b.html Treningen har i større grad vært gjort på høyere intensitet i år.
AP170727https://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Marit-Bjorgen-vurderer-a-legge-opp-etter-sesongen--Jeg-er-i-tenkeboksen-239376b.html Hun skal i aller høyeste grad til OL og har skumle hensikter for lekene.
AA170727 SDF består i stor grad av opprørere fra den kurdiske YPG-militsen og en rekke mindre opprørsgrupper.
AA170727 Flyene har sluppet over 89.000 bomber og raketter, noe som « med stor grad av sikkerhet » har kostet minst 4.544 til 7.055 sivile livet, ifølge Airwars.
AA170727 Det går i stor grad utover Venstre-leder Trine Skei Grande.
AA170727 Vår jobb er i stor grad å være tilgjengelige som samtalepartnere og krisehjelp, sier han.
AA170727 Vår jobb er i stor grad å være tilgjengelige som samtalepartnere og krisehjelp, sier han.
AA170727 - Siktede er i svært liten grad kjent for politiet fra før.
AA170727 Det rammer menn, kvinner, kjendiser, kulturpersonligheter og vanlige mennesker i større og mindre grad , uavhengig av kjønn og status.
VG170726 I Venstre-kretser og der borgerlige miljøet snakkes det om at Venstres krise i stor grad er Skei Grandes eget ansvar.
VG170726 I den grad Norge kan være behjelpelig i dette arbeidet, må vi bidra med det vi kan.
VG170726 Kommunene får overføringer fra staten som i stor grad er basert på antall innbyggere.
VG170726 I den grad vi har noen utfordringer i det hele tatt, så er det toalettkapasiteten langs veien.
DN170726 « Annen virksomhet i konsernet er i stor grad knyttet opp mot det norske forretnings- og konsumentmarkedet.
DB170726 Det man ved teateret er bekymret for, er om midlene er store nok til å rehabilitere huset i tilstrekkelig grad .
DB170726 Den ferske styrelederen for Nationaltheatret, Merete Smith, mener 1,9 milliarder kroner ikke er nok til å rehabilitere bygningen i tilstrekkelig grad .
DB170726 Mike Tysons trøblete fortid har preget livet hans i stor grad og han var allerede arrestert 38 ganger for kriminelle handlinger og slåssing før han hadde fylt 13 år, skriver The Mirror.
DA170726 Også Terje er opptatt av å påpeke den flate strukturen - som i høyeste grad eksisterer på kjøkkenet.
AA170726 Flyene har sluppet over 89.000 bomber og raketter, noe som « med stor grad av sikkerhet » har kostet minst 4.544 til 7.055 sivile livet, ifølge Airwars. ( ©NTB ) ¶
AA170726 Ifølge rettslegen var skadene hun hadde med stor grad av sannsynlighet selvpåførte, sier statsadvokat Helena Treiberg Claeson.
AA170726 Det man ved teateret er bekymret for, er om midlene er store nok til å rehabilitere huset i tilstrekkelig grad .
AA170726 Den ferske styrelederen for Nationaltheatret, Merete Smith, mener 1,9 milliarder kroner ikke er nok til å rehabilitere bygningen i tilstrekkelig grad .
NL170725 Siden de i stor grad blir brukt til lek, oppholder de seg gjerne i et begrenset område over tid.
NL170725 I den grad jeg så alvoret i historien da, ville mor nødig blotte seg for negative opplevelser når henne ble spurt om lærerinnen Martha og andre nedlatende krefter på skolen.
NL170725 I den grad det er mulig å resonnere, summere og konkludere vedrørende skolehverdagen til de samiske skolebarna i Sandmark, så er det ikke rart at alkoholisme, elendige levekår, dårlig helse, psykisk plager og lav levealder var typisk for mange av bygdas menn og kvinner i årene etter.
DB170725 I den grad han klarer å revitalisere karrieren, bør norsk liga være et riktig nivå å starte på.
DB170725 Seksjonssjef Anders Henriksen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) skriver i en e-post til Dagbladet at de opplever at barneverntjenestene i stor grad forstår at de må ta hensyn til politiets etterforskning i familievold- og overgrepssaker, men at det er behov for nasjonale retningslinjer både for politiet og barneverntjenesten.
DB170725 ¶ TAR GREP : Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker at de ansatte på sykehjemmene i enda større grad lytter til beboernes ønsker.
DB170725 De syke og eldre bør i større grad få velge mat etter smak og dagsform.
DB170725 I den grad det foreligger erfaringer fra andre land, er problemet at slike lovendringer vanligvis følger av at bruken allerede ligger høyt.
DB170725 Det er det definitivt ikke for menneskene som lever i en ellers ganske stillestående tilværelse, der måltidene kanskje i enda større grad enn for oss andre blir et omdreiningspunkt i hverdagen.
DB170725 Om ikke helt i samme grad som familien Bernadotte.
AA170725 Men mens både hets og sanksjoner tidligere skjedde mer en-til-en, har ny teknologi i økende grad flyttet begge deler til det offentlige rom som kalles sosiale media.
AA170725 fulgt med de siste årene har fått med seg, tar det få sekunder fra særlig unge kvinner, og særlig med minoritetsbakgrunn, har stukket nesen fram, til det kommer strie strømmer med seksuell trakassering, hatretorikk, trusler og ymse annet av negative tilbakemeldinger i både grov og mindre grov grad , både åpent i kommentarfelt og i private meldinger, både anonymt, men også under fullt navn.
NL170724 Striden handler i stor grad om plass.
NL170724 Kystsonen tilbyr kun et begrenset areal, et areal som tidligere i stor grad var forbeholdt tradisjonelle fiskerier.
DN170724 I juni vedtok Stortinget regjeringens nye « kjønnsnøytrale » likestillingslov som åpner for at utdannelsesinstitusjonene i større grad kan gi positiv særbehandling på studier hvor ett kjønn er underrepresentert, gjennom for eksempel kjønnspoeng eller - kvotering.
DN170724 Departementet har sjefer, regjeringen har en sjef, og ansvaret for Sveriges sikkerhet er i høyeste grad politisk, skrev Batra på sin Facebook-side søndag kveld.
DN170724 Hva som blir plukket opp av mediene vil i stor grad ha en innvirkningen på oljeprisen på kort sikt, mener oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets.
DN170724 I den grad de jobber på plattform, så er det knyttet til den aktiviteten som fartøyet er der for å gjøre, som er å være der i maritim virksomhet.
DN170724 Hun mener at byggenæringen har fått større grad av bevissthet om klimatilpasning, og at næringen har tilegnet seg mye ny kunnskap.
DB170724 Seksjonssjef Anders Henriksen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ( Bufdir ) skriver i en e-post til Dagbladet at de opplever at barneverntjenestene i stor grad forstår at de må ta hensyn til politiets etterforskning i familievold- og overgrepssaker.
DB170724 Ofrene vil i større grad enn tidligere få den nødvendige støtten som trengs for å stå i en straffesak til den er ferdig behandlet.
DB170724 I den grad en forelder eller en annen voksen får en bekymringsverdig uttalelse fra et barn, er det vår oppfatning at vedkommende bør forsøke å unnlate å berøre temaet sammen med barnet før man har et avhør, slik at barnet får en mulighet til å bli hørt på en ordentlig måte.
DB170724 Både tidligere og nåværende helseministre for Høyre, Ansgar Gabrielsen og Bent Høie, har prioritert behandling til rusavhengige høyt og i større grad enn rødgrønne regjeringer det siste to tiårene.
DB170724 Pensjonert general Robert Mood har pekt på at Norge nå faktisk i enda større grad enn tidligere lener seg på avskrekking med amerikanske atomvåpen, fordi vår egen, konvensjonelle forsvarsevne er blitt betydelig svekket.
DB170724 På den annen side er det er mange temaer som i høy grad fortsatt bør høre til de private beslutningenes sfære.
DB170724 Det er klart at det må være et skille mellom beslutninger vi som samfunn bør ta i fellesskap og de vi i alle høyeste grad bør surre med for oss sjøl, velge og vrake og forme som vi vil.
DA170724 I den grad de jobber på plattform, så er det knyttet til den aktiviteten som fartøyet er der for å gjøre, som er å være der i maritim virksomhet.
BT170724https://www.bt.no/100Sport/fotball/Hegerberg-med-klar-tale-etter-karrierens-storste-nedtur--Det-ma-tas-tak-i-fort-239223b.html Administrerende direktør Ketil Lenning i Odfjell Drilling sier at norske arbeidere i større grad må forberede seg på å bli byttet ut med utlendinger.
AP170724https://www.aftenposten.no/osloby/i/QV2G8/Norway-Cup-fjerner-tusen-biler Her er ikke alt gravd ned og klart, i år må vi i stor grad basere oss på et midlertidig opplegg.
AP170724https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/2Wk5a/Proletar-og-parlamentariker I høyere grad enn de aller fleste av hans politiske kolleger i og utenfor Arbeiderpartiet var Kosmo en ekte proletar.
AA170724 Listene over de fem mest populære båtnavnene i Trøndelag skiller seg i liten grad fra den nasjonale lista.
AA170724 Men i den grad vi bruker små drypp fra virkeligheten, så snur vi alt på hodet, sier skuespillerkollega Silje Botten.
VG170723 Jeg vil understreke at Miljødirektoratets oppfølging fullt ut er i samsvar med Stortingets vedtak, og det er brukt mye ressurser på å sikre størst mulig grad av uavhengighet i selve utredningen, skriver Lunde i en epost til VG.
FV170723https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Tidligere-landslagsprofil-er-bekymret--Det-er-en-skrekk-a-se-yngre-lag-i-jentefotballen-i-Norge-239118b.html - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad , og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
DB170723 Utspillet står til en viss grad i stikk med Donald Trumps nylige uttalelser angående religionen, men langt dårligere med hva presidenten sa i mars.
DB170723 * Siden masseturismen startet har Mallorca i betydelig grad endret karakter, og bebyggelse, infrastruktur og næringslivet er i vesentlig grad innrettet mot turistnæringen.
DB170723 * Siden masseturismen startet har Mallorca i betydelig grad endret karakter, og bebyggelse, infrastruktur og næringslivet er i vesentlig grad innrettet mot turistnæringen.
DA170723 Og er i begrenset grad tatt inn i lærebøkene, ifølge lærere.
DA170723 Og er i begrenset grad tatt inn i lærebøkene, ifølge lærere.
VG170722 - I hvilken grad føles dette som en revansje etter alt som har skjedd ?
VG170722 Norges Fotballforbund kan bare til en viss grad styre fordelingen, men neste gang norsk fotball skal TV-selges for milliarder bør det kanskje settes noen krav på forhånd, og de bør handle om at inntektene også kommer jenter til gode.
VG170722 Men den norske offentligheten har i liten grad fulgt opp det vi lovte dem.
SA170722https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Tidligere-landslagsprofil-er-bekymret--Det-er-en-skrekk-a-se-yngre-lag-i-jentefotballen-i-Norge-239118b.html - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad , og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
SA170722 - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad , og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
DB170722 « Sikkerhetssituasjonen i Mexico er særlig knyttet til organisert kriminalitet og angår i liten grad turister i landet, men også vinningskriminalitet, herunder overfall, væpnet ran og tyverier er utbredt i Mexico og rammer ofte mer velstående meksikanere og utlendinger ¶
DB170722 Konklusjon i artikkelen var klar : Vold og overgrep mot barn og unge, og særlig de yngste barna, ble ikke avdekket og stoppet i tilstrekkelig grad i Norge.
DB170722 - Blant dommerne var det varierende grad av forståelse av at ting kunne ta tid, og det kunne sette rammer som gjorde at sakene ikke ble godt nok opplyst.
DA170722 For et landslag som samles bare periodevis er det vel mye vanskeligere å bygge og automatisere relasjoner i samme grad ?
DA170722 Rett bak kirken kan du rusle en tur på stien som går opp til Vindhellavegen, et praktfullt stykke veiingeniørkunst som er en del av den Gamle Kongevegen over Filefjell, som nå i stor grad er restaurert.
BT170722https://www.bt.no/100Sport/fotball/Tidligere-landslagsprofil-er-bekymret--Det-er-en-skrekk-a-se-yngre-lag-i-jentefotballen-i-Norge-239118b.html - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad , og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
AP170722https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/k51wL/Er-enkelte-rusmidler-farligere-enn-andre--Thomas-Clausen-og-Jorg-Morland- Sentralstimulerende stoffer vil i mindre grad svekke kognitive ferdigheter, men kan gi endret virkelighetsoppfattelse og øke risikoen for at brukeren erfarer psykosesymptomer, skriver kronikkforfatterne.
AP170722https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Tidligere-landslagsprofil-er-bekymret--Det-er-en-skrekk-a-se-yngre-lag-i-jentefotballen-i-Norge-239118b.html - Det er vår jobb å skolere dem i størst mulig grad , og sørge for at vi har klubber som via sine strukturer sikrer at det skjer utvikling på hvert eneste lag i hvert eneste årstrinn, sier han.
VG170721 - I hvilken grad føles dette som en revansje etter alt som har skjedd ?
VG170721 Granskingen har i økende grad rettet søkelyset mot flere av Trumps nære familiemedlemmer, blant dem Trumps sønn Donald Trump jr. og svigersønn og rådgiver Jared Kushner.
VG170721 En kommentator på samme kanal mener for øvrig at det er presidenten selv som er den egentlige kommunikasjonssjefen, etter som han i stor grad styrer hva mediene snakker om gjennom sin twitring.
VG170721 Det blir også spekulert i det motsatte, at ettersom assistenten hans i stor grad har overtatt pressebriefene, ville han i praksis nå ikke ha noen konkrete oppgaver lenger.
VG170721 Rauset forteller at Miljødirektoratet i størst mulig grad ønsker at felling av jerv skal skje gjennom lisensfelling.
VG170721 Miljødirektoratet prøver i størst mulig grad å skille mellom de to områdene, der det er en høyere terskel for å felle jerv på de prioriterte rovviltområdene enn beiteområdene.
VG170721 Hiuttak er kontroversielt og direktoratet ønsker i størst mulig grad å unngå dette.
SA170721https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html Sørlendingen mener imidlertid at det har gått ut over det defensive i for stor grad .
SA170721https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html Nå mener hun det i for stor grad legges opp til at enkeltspillere skal skinne.
SA170721https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html - Det overrasker meg at ærgjerrigheten og den defensive strukturen mangler i så stor grad som den gjør.
SA170721 Sørlendingen mener imidlertid at det har gått ut over det defensive i for stor grad .
SA170721 Nå mener hun det i for stor grad legges opp til at enkeltspillere skal skinne.
SA170721 - Det overrasker meg at ærgjerrigheten og den defensive strukturen mangler i så stor grad som den gjør.
NL170721 Det er grunn til å spørre i hvilken grad de ansatte i avisa diskuterer hva de skal prioritere av kulturstoff.
NL170721 Sykehusdirektøren har gjort det til vane å komme med uttalelser som i begrenset grad samsvarer med de faktiske forhold : https://www.nordlys.no/anmeldelse/jobb/krim/unn-ledelsen-pasto-at-rutine....
NL170721 Stadig flere tar til ordet for at sykehusene må vektlegge åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet i mye større grad .
DN170721 Granskingen har i økende grad rettet søkelyset mot flere av Trumps nære familiemedlemmer, blant dem Trumps sønn Donald Trump jr. og svigersønn og rådgiver Jared Kushner.
DN170721 I en undersøkelse Ipsos MMI har utført for Dagbladet kommer det frem at 29 prosent svarer at terrorfrykt i liten grad har påvirket dem, 15 prosent svarer at terrorfrykt i noen grad har påvirket deres valg, mens 3 prosent svarer at terrorfrykt i stor grad har påvirket deres valg av feriested.
DN170721 I en undersøkelse Ipsos MMI har utført for Dagbladet kommer det frem at 29 prosent svarer at terrorfrykt i liten grad har påvirket dem, 15 prosent svarer at terrorfrykt i noen grad har påvirket deres valg, mens 3 prosent svarer at terrorfrykt i stor grad har påvirket deres valg av feriested.
DN170721 I en undersøkelse Ipsos MMI har utført for Dagbladet kommer det frem at 29 prosent svarer at terrorfrykt i liten grad har påvirket dem, 15 prosent svarer at terrorfrykt i noen grad har påvirket deres valg, mens 3 prosent svarer at terrorfrykt i stor grad har påvirket deres valg av feriested.
DN170721 Kampanjer og tilbud i sportsbransjen påvirket resultatet i kvartalet i større grad enn i samme periode i fjor, i tillegg til værforholdene og høye lagernivåer.
DN170721 - Jeg syns det er et veldig bra initiativ fra HBO, og bemerker at strømmetjenestene i større grad begynner å innse en egeninteresse for lokalt innhold, fordi det er populært blant tjenestenes brukere.
DB170721 Foran torsdagens etappe til Izoard, uttalte Uran at gårsdagens etappe var etappen å prøve seg på, og antydet i høy grad at han kom til å angripe.
DB170721 Granskingen har i økende grad rettet søkelyset mot flere av Trumps nære familiemedlemmer, blant dem Trumps sønn Donald Trump jr. og svigersønn og rådgiver Jared Kushner.
DB170721 Ulikheten har riktig nok økt siden 1980-tallet, men vi har fortsatt den nest laveste ulikheten i verden, noe politikken altså i sterk grad har bidratt til.
DB170721 Kvalitativt god utdanning bidrar til stor grad av mulighetslikhet, men bidrar også til større resultatlikhet på lang sikt.
DB170721 - Jeg har brukt mye tid på å bearbeide det, kanskje i større grad enn det man gjør til vanlig.
DA170721 Pecknold forteller at han i stor grad valgte nettopp « Crack-Up » fordi det er det er en sterk tittel i seg selv, men også fordi innholdet på albumet er fragmentert og mikset opp, for så til slutt å bli en enhet.
BT170721https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html Sørlendingen mener imidlertid at det har gått ut over det defensive i for stor grad .
BT170721https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html Nå mener hun det i for stor grad legges opp til at enkeltspillere skal skinne.
BT170721https://www.bt.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html - Det overrasker meg at ærgjerrigheten og den defensive strukturen mangler i så stor grad som den gjør.
AP170721https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/99L4W/Valgforsker--En-primitiv-og-pinlig-tanke-at-kun-kvalifiserte-borgere-skal-bruke-stemmeretten Men jeg tror ikke det er grunnlag for å si at vi i Norge får et valgresultat som i stor grad er påvirket av uinformerte velgere, sier Snoen.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html Sørlendingen mener imidlertid at det har gått ut over det defensive i for stor grad .
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html Nå mener hun det i for stor grad legges opp til at enkeltspillere skal skinne.
AP170721https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ekspertenes-advarsel-Frykter-tidenes-forste-VM-uten-Norge-239092b.html - Det overrasker meg at ærgjerrigheten og den defensive strukturen mangler i så stor grad som den gjør.
AA170721 Granskingen har i økende grad rettet søkelyset mot flere av Trumps nære familiemedlemmer, blant dem Trumps sønn Donald Trump jr. og svigersønn og rådgiver Jared Kushner.
AA170721 Det israelsk-palestinske sikkerhetssamarbeidet startet som en del av Osloavtalen mellom Israel og PLO i 1993, da palestinerne fikk lokalt selvstyre med varierende grad av kontroll på deler av den okkuperte Vestbredden.
AA170721 Granskingen har i økende grad rettet søkelyset mot flere av Trumps nære familiemedlemmer, blant dem Trumps sønn Donald Trump jr. og svigersønn og rådgiver Jared Kushner.
AA170721 Også da dreide det seg i stor grad om vinningsforbrytelser.
AA170721 Etter en gjennomgang av alle partienes programmer konkluderer Norges Handikapforbund med at KrF i størst grad samstemmer med deres interesser.
AA170721 Det gjør at barnehagene framover, i enda større grad enn i dag, vil kunne hjelpe flere barn innenfor det ordinære tilbudet.
AA170721 Mennesket er en omnivore ( plante- og kjøtteter ) og har i hele sin eksistens i større eller mindre grad levd av kjøtt.
VG170720 Hun presiserer at de ikke venter at pukkellaksen vil konkurrere om mat med atlanterhavslaks i stor grad .
NL170720 ¶ Både når det gjelder kultur, nyheter, debatt og sport er NRK-tilbudet i for stor grad preget av et Oslo-blikk.
NL170720 Her burde NRKs mange dyktige medarbeidere ved lokalkontorene slippes fri, og i langt større grad fått bestemme hvordan sendingene skal utformes.
NL170720 Både når det gjelder kultur, nyheter, debatt og sport er tilbudet og sendingene i dag i for stor grad preget av et Oslo-blikk.
FV170720https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Avslorer-detaljer-om-livet-til-USAs-mest-beromte-fange--Det-er-ikke-et-normalt-fengsel-239008b.html - Til en viss grad er jeg glad for at jeg endte opp her, fortalte han da.
FV170720https://www.fvn.no/100Sport/andreidretter/Avslorer-detaljer-om-livet-til-USAs-mest-beromte-fange--Det-er-ikke-et-normalt-fengsel-239008b.html - Og til en viss grad - selv om mange av forbrytelsene her er smakløse - synes jeg ikke det er noe stress, fortsatte Simpson.
DN170720 Administrerende direktør Bernt Zakariassen i Vff tror at folk i større grad forstår at de må spare mer enn før, fordi man har oppdaget at man må sette penger til side for pensjonstilværelsen.
DN170720 Det var etterforskningen av Russlands rolle i den amerikanske valgkampen som i stor grad ble tema under intervjuet.
DA170720 Vi ser nok en trend her om at de i større grad enn før søker seg til utdanning som gir gode sjanser for jobb, sier hun til Dagsavisen. 59 prosent av søkerne får tilbud om førsteønsket sitt.
DA170720 Slik det er nå, blir mye ansvar lagt på syklistene - en uensartet gruppe bestående av barn, voksne og eldre, med ulikt ferdighetsnivå, ulik trafikkforståelse og varierende grad av trafikkopplæring, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistene Landsforening.
DA170720 Ambulansetjenestens oppdrag er inndelt i tre kategorier betinget av situasjonens grad av hast ( se faktaboks ).
AP170720https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/k5xlk/Tannhelse-Fallende-ambisjonsniva-pa-Stortinget - Mens vi har ganske gode ordninger for personer med sykdom i Norge, har vi ikke i like stor grad tatt hensyn til personer med svak økonomi.
AA170720 Folldal - Fredheim - 1,0 grad ¶ 2.
VG170719 Det er et lag vi skal kjøre over i større grad .
VG170719 Vi har en rimelig god forståelse av hvordan presidenten agerer og måten han er på, men det mener jeg er et spørsmål for amerikanerne og i mindre grad et spørsmål for Norge.
VG170719 Ungdom som ikke har begått en terrorhandling vil jeg heller omfavne og inkludere i aller høyeste grad .
VG170719 Hvis det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, ønsker å bidra på en mer konstruktiv måte, bør oppmerksomheten i større grad rettes mot terrorglorifiseringen som gjennomsyrer det palestinske samfunnet.
VG170719 Hatkulturen fremmet av palestinske myndigheter må adresseres i større grad .
SA170719 - Ved noe mer uttalt grad av solbrenthet, kan du smøre på en mild kortisonkrem.
SA170719 Spenningen lever i aller høyeste grad , etter 1-1 på bortebane.
SA170719 Ansvaret ligger i stor grad hos klubb og i noen tilfeller landslag.
SA170719 - Til en hvis grad er jeg glad for at jeg endte opp her, fortalte han da.
SA170719 - Og til en hvis grad - selv om mange av forbrytelsene her er smakløse - synes jeg ikke det er noe stress, fortsatte Simpson.
NL170719 Kyst- og fjordfiskere og elveeiere opplever at næringsgrunnlaget deres forvitrer uten at myndighetene agerer, samtidig som representanter fra oppdrettsnæringen i stor grad latterliggjør og bagatelliserer oppdrettskritisk dokumentasjon.
FV170719https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Slik-unngar-du-sykdom-og-plager-i-ferien-10401b.html - Ved noe mer uttalt grad av solbrenthet, kan du smøre på en mild kortisonkrem.
FV170719https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Han sier klubbene i større grad må bli i stand til å gjøreToppserien og kvinnefotballen mer attraktiv, og å legge til rette for et større kommersielt potensial.
FV170719https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Ansettelser, planverk, godt publikum- og markedsarbeid skal lønne seg i større grad enn nå.
FV170719https://www.fvn.no/100Sport/fotball/-Det-var-toft_-gjorde-vondt-og-forte-til-en-veldig-tung-periode-238991b.html Ansvaret ligger i stor grad hos klubb og i noen tilfeller landslag.
DN170719 Mulig det til en viss grad skyldes at når sektorer blir svært dominert av ett kjønn, så tiltrekker det flere likesinnede.
DB170719 Ifølge Wilhelmsen har Kina i økende grad vært opptatt av å vise fram militær styrke den siste tiden.
DB170719 - Russland og Kina har i økende grad fått et militært samarbeid, blant annet gjennom Shanghaigruppen ( en mellomstatlig organisasjon ), og på mange måter naturlig med tanke på geografi, sier Wilhelmsen, og legger til : ¶
DB170719 Personlig har den bidratt til åpne dører for meg, og som gjør at jeg nå kan påvirker i en helt annen grad enn før.
DB170719 - Erlend Eliassen har i stor grad bidratt til å øke forståelsen for hvor viktig det er med samspill mellom kjøkkenet og alle avdelingene på et sykehjem.
DB170719 Men i særlig grad er vi avhengig av at folkeretten aksepteres og praktiseres av store naboer og i internasjonale organisasjoner.
DB170719 Det prinsipielle spørsmålet her er i hvilken grad EUs generelle regler om rettigheter til å oppholde seg og arbeide hele EU-området + Storbritannia skal gjelde eller om briter i EU og EU-borgere i Storbritannia vil få status som såkalte tredjelands borgere.
BT170719https://www.bt.no/100Sport/fotball/-Det-var-toft_-gjorde-vondt-og-forte-til-en-veldig-tung-periode-238991b.html Ansvaret ligger i stor grad hos klubb og i noen tilfeller landslag.
BT170719https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Avslorer-detaljer-om-livet-til-USAs-mest-beromte-fange--Det-er-ikke-et-normalt-fengsel-239008b.html - Til en viss grad er jeg glad for at jeg endte opp her, fortalte han da.
BT170719https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Avslorer-detaljer-om-livet-til-USAs-mest-beromte-fange--Det-er-ikke-et-normalt-fengsel-239008b.html - Og til en viss grad - selv om mange av forbrytelsene her er smakløse - synes jeg ikke det er noe stress, fortsatte Simpson.
AP170719https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dVa0o/12-ganger-sa-mange-private-helseforsikringer-pa-ti-ar Han sier det gir inntrykk av en bransje som i større grad er opptatt av egen økonomisk vinning enn å være et genuint supplement til den offentlige helsetjenesten.
AP170719https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Slik-unngar-du-sykdom-og-plager-i-ferien-10401b.html - Ved noe mer uttalt grad av solbrenthet, kan du smøre på en mild kortisonkrem.
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Publikum-strommer-til-Lerkendal-for-Rosenborg-sin-skjebnekamp--238997b.html Spenningen lever i aller høyeste grad , etter 1-1 på bortebane.
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/-Det-var-toft_-gjorde-vondt-og-forte-til-en-veldig-tung-periode-238991b.html Ansvaret ligger i stor grad hos klubb og i noen tilfeller landslag.
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Avslorer-detaljer-om-livet-til-USAs-mest-beromte-fange--Det-er-ikke-et-normalt-fengsel-239008b.html - Til en viss grad er jeg glad for at jeg endte opp her, fortalte han da.
AP170719https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Avslorer-detaljer-om-livet-til-USAs-mest-beromte-fange--Det-er-ikke-et-normalt-fengsel-239008b.html - Og til en viss grad - selv om mange av forbrytelsene her er smakløse - synes jeg ikke det er noe stress, fortsatte Simpson.
AA170719 - Men nå ser vi at de i økende grad engasjerer seg i hverandres konflikter.
AA170719 juli-terroren har måttet forholde seg til stor grad av offentlighet.
SA170718https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Han sier klubbene i større grad må bli i stand til å gjøreToppserien og kvinnefotballen mer attraktiv, og å legge til rette for et større kommersielt potensial.
SA170718https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Ansettelser, planverk, godt publikum- og markedsarbeid skal lønne seg i større grad enn nå.
SA170718 Han sier klubbene i større grad må bli i stand til å gjøreToppserien og kvinnefotballen mer attraktiv, og å legge til rette for et større kommersielt potensial.
SA170718 Ansettelser, planverk, godt publikum- og markedsarbeid skal lønne seg i større grad enn nå.
DN170718 Republikanske kongressmedlemmer har foreslått et budsjett for 2018 som i stor grad går bort fra president Donald Trumps forslag.
DB170718 Spania har i liten grad blitt berørt av terror.
DB170718 Dette har likevel i liten grad påvirket nordmenns interesse for å investere i landet.
DB170718 Her har jeg ikke noe grunnlag til å si om dette skjer i stor eller liten grad .
DB170718 Men det er også i næringslivets egeninteresse å samarbeide med arbeidstakerne, og det skjer i høy grad i Norge.
DB170718 For det er felles for alle norske stortingspartier at høy grad av velstand og likhet er et mål.
DB170718 - Jeg tror absolutt at jeg fortsatt er i sjokk av varierende grad , sier Hollywood-stjerna om farens død til magasinet Rolling Stone.
DA170718 Den handler om i hvilken grad offentlige tilskudd og foreldrenes egenbetaling skal kunne tas ut som privat fortjeneste.
BT170718https://www.bt.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Han sier klubbene i større grad må bli i stand til å gjøreToppserien og kvinnefotballen mer attraktiv, og å legge til rette for et større kommersielt potensial.
BT170718https://www.bt.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Ansettelser, planverk, godt publikum- og markedsarbeid skal lønne seg i større grad enn nå.
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Han sier klubbene i større grad må bli i stand til å gjøreToppserien og kvinnefotballen mer attraktiv, og å legge til rette for et større kommersielt potensial.
AP170718https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Roper-varsko-om-forskjellene-mellom-gutter-og-jenter---Det-blir-et-stadig-storre-klasseskille-238945b.html Ansettelser, planverk, godt publikum- og markedsarbeid skal lønne seg i større grad enn nå.
AP170718 Han sier klubbene i større grad må bli i stand til å gjøreToppserien og kvinnefotballen mer attraktiv, og å legge til rette for et større kommersielt potensial.
AP170718 Ansettelser, planverk, godt publikum- og markedsarbeid skal lønne seg i større grad enn nå.
AA170718 - Det skal ikke være stengte veier i stor grad , men vi skal se mer på detaljene senere, forteller han.
AA170718 Tirsdag morgen brenner det fortsatt, men i mindre grad enn tidligere.
AA170718 Dette har gjort at røyken i større grad plager naboer.
VG170717 Vi havner i « ingenmannsland » og er nødt til å involvere våre midtbanespillere i langt større grad for å få et lag som henger sammen, og så må vi unngå at det blir for store avstander mellom lagdelene som mot Nederland.
VG170717 Den arven lever i høyeste grad videre i dag - i alt fra « Shaun of the Dead » til « The WalkingDead », forteller VGs film- og TV-journalist Ingvill Dybfest Dahl.
SA170717 - Vi brukte midtbanen i altfor liten grad .
NL170717 Det vet vi i havbruksnæringen svært mye om, for også vi har gått i fellen ved å dyrke oss selv og i for liten grad å være selvkritisk.
NL170717 Et helsevesen som i større grad preges av økonomiske incentiver, konkurranseorientering og kontroll, er ikke i tråd med verdigrunnlaget vi forvalter.
NL170717 Selv går jeg på Universitetet i Tromsø, og er i stor grad uberørt av endringene i videregående skole.
NL170717 Vi velger å se på fraværsgrensa med et kritisk blikk mye fordi videregående skole i stor grad er ment for å forberede elevene til eventuelle videre studier og et voksent selvstendig liv, men mest fordi elevene fortjener å bli lyttet til og tatt på alvor.
NL170717 En arbeidstaker må til en viss grad , uavhengig av yrke, tenke selvstendig og stå for sine valg i arbeidssituasjonen.
NL170717 I den grad faktisk.no kunne hatt et viktig oppdrag, så er det å rydde opp i virale saker fra lavkost-nettsteder, som verken anerkjenner eller vet om pressens egne regelverk eller ordninger.
FV170717https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Norge-skjermer-sine-storste-stjerner-etter-fiaskoen--far-kritikk-av-tidligere-landslagsprofiler-238893b.html - Vi brukte midtbanen i altfor liten grad .
DN170717 I fjor startet også Drama Einar as opp, et selskap som i større grad skal gjøre dramaproduksjoner og spillefilmer, ifølge Neby.
BT170717https://www.bt.no/100Sport/fotball/Norge-skjermer-sine-storste-stjerner-etter-fiaskoen--far-kritikk-av-tidligere-landslagsprofiler-238893b.html - Vi brukte midtbanen i altfor liten grad .
AP170717https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Norge-skjermer-sine-storste-stjerner-etter-fiaskoen--far-kritikk-av-tidligere-landslagsprofiler-238893b.html - Vi brukte midtbanen i altfor liten grad .
AA170717 - Bare det at spørsmålet om et tak er på bordet, har ført til en grunnleggende endring i Berlins politikk, noe som i høy grad er i vår interesse, sier CSU-leder Horst Seehofer.
AA170717 Videre forteller hun at folk bruker emojiene i svært ulik grad , og på ulik måte.
AA170717 Gutter bruker derimot 😂 og 😠 i større grad .
AA170717 Europeere og amerikanere tar i liten grad norsk statsborgerskap selv om de er etablert i Norge, uttalte seniorrådgiver i SSB, Silje Vatne Pettersen, til Aftenposten i 2015.
AA170717 Europeere og amerikanere tar i liten grad norsk statsborgerskap selv om de er etablert i Norge, uttalte seniorrådgiver i SSB, Silje Vatne Pettersen, til Aftenposten i 2015.
AA170717 Det finnes eksempler på dette, siden det til en viss grad også er tillatt med lokale beslutninger ved de enkelte sykehusene.
AA170717 Man opplever i dag i mange tilfeller en viss grad av tvil med tanke på å ta i bruk et nytt legemiddel.
AA170717 Forskning og behandling må i større grad enn i dag sees samlet, og det bør vurderes ulike modeller som kan bidra til at medisinene kommer raskere til pasienten.
VG170716 De franske rytterne har satt sitt preg på rittet i år, og jeg synes bare det er flott at fansen involverer seg i såpass stor grad , sa Froome til skrivende journalister like etter klokken 19 søndag kveld.
VG170716 Vi kan matche resultatene deres, men da må vi holde oss til kampplanen vår i større grad .
VG170716 Tre av skulpturene ble permanent skadd, og andre i varierende grad , sa Jocelyn Ingram, talsperson for kunstprosjektet.
VG170716 10.000 offiserer av ulik grad er fengslet og siktet for deltagelse.
VG170716 Kriminolog og ekspert på gjengvold Simon Harding ved Middlesex University uttalte til BBC at det kan se ut som at gjenger i større grad bærer syre som våpen heller enn kniver.
VG170716 I stadig større grad ser vi at utenrikspolitikken og utviklingspolitikken henger sammen.
VG170716 Facebook-sjefen snakker i stor grad til den samme unge velgergruppen som trykket Bernie Sanders til sitt bryst.
SA170716 Ved noe mer uttalt grad av solbrenthet, kan du smøre på en mild kortisonkrem.
FV170716https://www.fvn.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Ti-prosent-av-ansiktet-beskyttes-sjelden-mot-solen-10395b.html Ved noe mer uttalt grad av solbrenthet, kan du smøre på en mild kortisonkrem.
DN170716 Nordea krever heller ikke i større grad at kunder selger bolig før de kjøper ny.
DN170716 Han sier banken ikke har endret kredittpraksis i særlig grad som følge av uroen i boligmarkedet, og venter ingen bølge av søknader om forlenget mellomfinansiering.
DN170716 Da De konservative mistet sin majoritet i nasjonalforsamlingen etter nyvalget tidligere i år, håpet flere at det kunne bety en mykere brexit-avtale som i størst mulig grad beholder samarbeidet med EU.
DB170716 Både rektorer og lærere bruker til en viss grad en slik praksis, kom det nylig fram i Klassekampen.
DB170716 b ) I hvor stor grad skyldes det reduserte fraværet at lærerne justerer elevens fravær for å få vurderingsgrunnlag ?
AP170716https://www.aftenposten.no/osloby/i/PVPw7/19-aring-lagde-pirat-app-for-Ruter-billetter - Kollektivtrafikken er i stor grad tillitsbasert.
AP170716https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Ny-forskning-Ti-prosent-av-ansiktet-beskyttes-sjelden-mot-solen-10395b.html Ved noe mer uttalt grad av solbrenthet, kan du smøre på en mild kortisonkrem.
VG170715 Til en viss grad stemmer det at man må være frisk for å være syk.
VG170715 Den tidligere så stolte norske verftsindustrien er i stor grad flagget ut til blant annet Tyrkia.
VG170715 Det er vanskelig å vurdere om og i eventuelt hvilken grad tilbakemeldingen fra de norske soldatene bidro til den valgte løsningen, ifølge ham.
DB170715 Kanskje i større grad enn Astana, hadde Team Sky stålsatt seg på farene som ventet i den vanskelige finalen i Rodez.
DB170715 Retningslinjene på feltet bør konkretiseres i større grad enn i dag for å ta høyde for disse utfordringene.
DB170715 Mangfoldet i måter å uttrykke og forholde seg til sin seksuelle orientering reflekteres imidlertid i liten grad i utlendingsmyndighetenes praksis.
DB170715 Rusmidlenes skadevirkning, på den som bruker selv eller på andre, nyanseres i liten grad .
DB170715 Vi også bør ha i bakhodet at dette i stor grad gjelder en gruppe som har en lang historie med stigmatisering, underprioritering og feilslått politikk.
DB170715 Dette er en ressurssvak gruppe som i mindre grad enn andre yter press for å få best mulig oppfølgning, både som enkeltpasienter og som pasientgruppe.
DA170715 - Det er trist og meget beklagelig at representanter for den frie verden, som selv holder demokrati og menneskerettigheter høyt, ikke i samme grad står opp for vern av andres rettigheter, sier hun.
AA170715 Angrepet vil i høy grad ødelegge terrorgruppens planer om å utvide sin tilstedeværelse i Afghanistan, heter det videre i uttalelsen.
VG170714 - For noen år siden følte jeg i større grad at det vi drev med var annenrangs.
VG170714 Saken illustrerer således at hovedproblemet i norsk mediedebatt, i hvert fall foreløpig, i liten grad er falske nyheter eller at det norske ordskiftet preges av lemfeldig omgang med fakta, selv om det er nok av eksempler på dette også.
SA170714https://www.aftenbladet.no/bolig/Hoysesong-for-farlig-feriefenomen-Unnga-disse-situasjonene-10381b.html - Dette ser man i større grad på sommeren.
SA170714 - Dette ser man i større grad på sommeren.
NL170714 Det er i høyeste grad urettferdig at pensjonister skal få mindre når andre får mer.
FV170714https://www.fvn.no/bolig/Hoysesong-for-farlig-feriefenomen-Unnga-disse-situasjonene-10381b.html - Dette ser man i større grad på sommeren.
DB170714 Angrepet vil i høy grad ødelegge terrorgruppens planer om å utvide sin tilstedeværelse i Afghanistan, heter det videre i uttalelsen.
DB170714 Det sier seg selv at det blir reagert negativt på å gå omveier og at det til en viss grad kan få konsekvenser for omdømmet, svarer Høgstad.
DB170714 Ettersom kjøttet ikke inneholder karbohydrater i noe særlig grad , vil det også kunne spises av dem som ikke tåler store mengder karbohydrater.
DA170714 - Det handler i stor grad om hvilket samfunn vil ha, sier Fredriksen til NTB.
DA170714 I flere hundre år har medisinen i stor grad omfattet miljørettet helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid.
DA170714 - Svært mye av det øvrige lovverket er også i større eller mindre grad begrunnet i helsehensyn, eksempelvis friluftsloven, produktkontrolloven, genteknologiloven, vegtrafikkloven, motorferdselloven, utdanningsloven og barnehageloven.
DA170714 - Mener du statsråd Bent Høie i større grad har opptrådt som en sykdomsminister enn som en helseminister ?
BT170714https://www.bt.no/bolig/Hoysesong-for-farlig-feriefenomen-Unnga-disse-situasjonene-10381b.html - Dette ser man i større grad på sommeren.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/gqBJ1/Eneboliger-i-Oslo-fortsetter-a-oke-i-pris Det har roet seg, men det er i aller høyeste grad et velfungerende marked.
AP170714https://www.aftenposten.no/osloby/i/gqBJ1/Eneboliger-i-Oslo-fortsetter-a-oke-i-pris - Jeg deler oppfatningen til en viss grad , men det er ikke så svart-hvitt som at leiligheter går dårlig og eneboliger og rekkehus går bra.
AP170714https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/01kx0/Strekningen-ble-dopt-Frihetens-motorvei-Et-dypt-ironisk-navn-for-en-vei-som-ble-pabegynt-av-Hitlers-tvangsarbeidere--Bjorg-Hellum Dette er i liten grad en del av den norske fortellingen om krigen.
AP170714https://www.aftenposten.no/bolig/Hoysesong-for-farlig-feriefenomen-Unnga-disse-situasjonene-10381b.html - Dette ser man i større grad på sommeren.
AA170714 Angrepet vil i høy grad ødelegge terrorgruppens planer om å utvide sin tilstedeværelse i Afghanistan, heter det videre i uttalelsen.
VG170713 Hvor alvorlig dette blir for Trump avhenger i stor grad av hvilke konklusjoner spesialetterforsker Robert Mueller trekker.
VG170713 Han mener køene for å ta etterutdanning viser at motstanden mot reformen i stor grad har gitt seg, men peker på at det den 11. september er stortingsvalg.
NL170713 Vi kan i større grad la byene inspireres av det små, snakke det opp mer enn vi gjør i dag, og lære av det beste de representerer.
DN170713 ¶ Om vi ønsker å bruke strøm fra fornybare energikilder må vi enten sørge for egen kraftproduksjon og forbruk med vindmøller, småkraft og solcellepaneler på takene våre, eller så må vi i økende grad dokumentere, akkurat som de miljøbevisste europeerne, at kraften vi bruker er ren og norsk, skriver artikkelforfatterne.
DB170713 - Det er trist og meget beklagelig at representanter for den frie verden, som selv holder demokrati og menneskerettigheter høyt, ikke i samme grad står opp for vern av andres rettigheter.
DB170713 Allerede nå er jorden én grad Celsius varmere enn i førindustriell tid.
DB170713 Norsk Institutt for Luftforskning ( NILU ), som har sett på effektene på utslippene, skriver at « lavutslippssonene vil i svært i liten grad påvirke konsentrasjonen av svevestøv ( PM10 ) i Oslo », noe som ikke er overraskende siden det er et tiltak som i hovedsak er rettet mot NOx-utslipp.
DB170713 Forklaringen er neppe så komplisert, men en viss grad av besjeling er nødvendig for at vi skal orke å leve sammen.
AP170713https://www.aftenposten.no/reise/Fersk-undersokelse-Slik-endrer-terrorfrykten-reisevanene-vare-10377b.html Vi sjekker rømningsveier, nødutganger og retrettmuligheter i større grad , viser fersk reiseundersøkelse.
AP170713https://www.aftenposten.no/reise/Fersk-undersokelse-Slik-endrer-terrorfrykten-reisevanene-vare-10377b.html Selv om vi fremdeles reiser mye, preger terrorhendelsene i storbyer som Stockholm, Nice og London oss i større grad enn før.
AP170713https://www.aftenposten.no/reise/Fersk-undersokelse-Slik-endrer-terrorfrykten-reisevanene-vare-10377b.html Nesten halvparten av oss sjekker rømningsveier i større grad .
AP170713https://www.aftenposten.no/reise/Fersk-undersokelse-Slik-endrer-terrorfrykten-reisevanene-vare-10377b.html Denne er imidlertid nå ganske like befolkningen generelt i samme aldersgruppe ; tilgang til Internett er høy i denne aldersgruppen, og blant den høyest av alle land, og erstatter i stor grad befolkningsundersøkelser pr. telefon.
AA170713 - Det er trist og meget beklagelig at representanter for den frie verden, som selv holder demokrati og menneskerettigheter høyt, ikke i samme grad står opp for vern av andres rettigheter, sier hun. ( ©NTB ) ¶
AA170713 Organisasjonen registrerte i juni 46 russiske flyangrep som med stor grad av sikkerhet kostet opptil 194 sivile livet, ledet til sivile tap, ¶
AA170713 Opptil 744 sivile ble med stor grad av sikkerhet drept i angrep fra den USA-ledede koalisjonen i Syria og Irak i juni, viser en oversikt fra Airwars.
AA170713 Nærmere 18.000 sivile kan ha blitt drept i disse angrepene, og Airwars mener å kunne fastslå " med stor grad av sikkerhet at opptil 6.722 sivile er drept, 928 av dem barn.
AA170713 Få andre har påvirket hverdagen vår i så stor grad som Shigetaka Kurita.
VG170712 - I hvilken grad lever du som toppidrettsutøver ?
VG170712 Det er en drømmeposisjon for SF, som i stor grad består av folk som er ekskludert fra Ap.
VG170712 Befalet bekreftet hendelsen, men hevdet kvinnen i stor grad hadde gjort det av fri vilje.
SA170712 - Otto ( Fredrikson ) og Miika ( Koppinen ) har bidratt i stor grad i ansettelsesprosessen.
SA170712 - Otto ( Fredrikson ) og Miika ( Koppinen ) har bidratt i stor grad i ansettelsesprosessen.
NL170712 Responsen den har fått viser i større grad til et mer underliggende enn bare den konkrete saken : Seksuell trakassering gjennom skjermkontakt skjer langt oftere enn offentligheten får nyss om.
DB170712 - Trump-familien og de de omgir seg med, er i stor grad finansakrobater.
DB170712 Han påpeker at partileder Trine Skei Grande har blitt utsatt for hets, og at partiet i den grad de kan finne ut av ting selv, har sett at deler av dette har sin opprinnelse i, eller tilknytning til, Baltikum.
DB170712 Verken hennes crème brûlée, panna cotta eller crème caramel imponerte vårt smakspanel i særlig grad .
DB170712 Hvilket signal sender hun til homofile muslimer, skamløse jenter som tar oppgjør med sosial kontroll og arbeidet for likestilling når hun samtidig fremhever at disse miljøene står for samhold, likhet og fellesskap til tross for at de to moskeene i mindre grad fremmer disse verdiene.
DB170712 Vi opplever en meget stor grad av tilfredshet fra stortingsrepresentantene.
AP170712https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mqVKl/Hver-tiende-innbygger-i-Norge-har-ikke-stemmerett--og-gruppen-vokser Tradisjonelt bruker innvandrerne stemmeretten i mindre grad enn andre grupper.
AP170712https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Koppinen-om-trenervalget---Sjanser-ma-man-noen-ganger-ta-238668b.html - Otto ( Fredrikson ) og Miika ( Koppinen ) har bidratt i stor grad i ansettelsesprosessen.
AP170712https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Klubblegenden-ga-resten-av-styret-beskjed-om-at-det-matte-hentes-en-trener-utenfra---Ingen-spillere-skal-ha-klippekort-238668b.html - Otto ( Fredrikson ) og Miika ( Koppinen ) har bidratt i stor grad i ansettelsesprosessen.
AA170712 Nettokostnaden på drøyt 39 milliarder kroner blir i stor grad dekket inn av penger som allerede er satt til side for formålet, opplyser RBS.
AA170712 Dillon sier at jihadistene i økende grad bruker sivile droner som de har rigget med eksplosiver, en taktikk de også brukte i Mosul.
VG170711 Vi har en masse kvinnelig fotballglede på breddenivå, og det lykkes å skape oppmerksomhet rundt landslaget når det oppnås suksess i mesterskap, og til en viss grad når enkeltspillere gjør det helt store på klubbnivå.
VG170711 Hendelsens grad av ekstremitet er sentral i modellen.
VG170711 Menn tjener fortsatt i gjennomsnitt mer enn kvinner, men dette er i stor grad avhengig av yrkesvalg og arbeidstid.
VG170711 Det vil være helt avgjørende at vi legger til rette for at kommende generasjoner kan utvikle seg til å bli de beste utgavene av seg selv og at de i størst mulig grad kan bidra til å gi noe tilbake til samfunnet i form av arbeid og betaling av skatt.
VG170711 Det er vist at foreldre med høy inntekt og høy utdanning i større grad deler på omsorgen for barna.
VG170711 Det ser ut til at hele landet i stor grad vil dele på både sol og regn fremover, sier hun.
SA170711https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/n-episode-fikk-forfatteren-til-a-miste-troen-pa-nye-FIFA--Folk-har-ikke-skjont-hvor-sjokkerende-det-var-238406b.html - Det har vært en forbedring, men ikke i den grad vi håpet å se.
SA170711 - Det har vært en forbedring, men ikke i den grad vi håpet å se.
FV170711https://www.fvn.no/100Sport/fotball/n-episode-fikk-forfatteren-til-a-miste-troen-pa-nye-FIFA--Folk-har-ikke-skjont-hvor-sjokkerende-det-var-238406b.html - Det har vært en forbedring, men ikke i den grad vi håpet å se.
DN170711 Til forskjell fra andre land er også nordmenn i mindre grad opptatt av å få kompensasjon for overtid som følge av reising.
DB170711 - Er det noen andre utøvere som behersker både utholdenhet og eksplosivitet i så sterk grad ?
DB170711 HÅPET PÅ MER : - Vi hadde kanskje håpet at det ville bli plukket opp i større grad i mediene, men det kan hende at vi skulle ha gjort noe annerledes, sier Hanne Lin Prestegård i Norsk Folkehjelp.
DB170711 Den skyldes tørke, men også i stor grad væpnede konflikter.
DB170711 - Vi hadde kanskje håpet at det ville bli plukket opp i større grad i mediene, men det kan hende at vi skulle ha gjort noe annerledes.
DB170711 Foreleser kan i stor grad gjøre litt som hen selv vil, for eksempel seksuelt trakassere studenten, uten at det gir konsekvenser.
DB170711 I den grad dette er riktig, så er det kun på et overfladisk og trivielt plan.
DB170711 Teksten er stort sett uinteressant i den grad vi hører.
DA170711 Utenriks-minister Tillerson har internasjonal erfaring, men kun fra forretningsverdenen, noe som til en viss grad har preget hans første måneder i jobben.
DA170711 Hans besøk i Polen, et land som sklir jevnt og sikkert inn i en autoritær samfunnsform, viser hvilken vei den amerikanske presidenten ser, i den grad han ser noe som helst.
DA170711 For Europa består utfordringen i å ta denne situasjonen på alvor og sørge for at verdensdelen øker sin egen sikkerhet, samtidig som man i størst mulig grad tar vare på de elementer i NATO-samarbeidet som fortsatt fungerer.
DA170711 Men mange føler en stor grad av ensomhet og hjelpeløshet.
AP170711https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/n-episode-fikk-forfatteren-til-a-miste-troen-pa-nye-FIFA--Folk-har-ikke-skjont-hvor-sjokkerende-det-var-238406b.html - Det har vært en forbedring, men ikke i den grad vi håpet å se.
VG170710 I særlig grad rammer dette jenter i utviklingsland.
VG170710 - Partier som SV og Fremskrittspartiet ville antagelig ha dukket opp tidligere hvis valgordningen i større grad hadde åpnet for det.
VG170710 Blant jobbene som allerede i stor grad har blitt automatisert trekker Ekeland frem enkelte jobber innen bank og postvesenet, samt mange prosesser innen mekanisk industri.
DN170710 Forholdene ligger også til rette i større grad når det blir varmere og tørrere.
DN170710 Det er ekstreme hendelser som påvirker oss i stor grad , sier hun.
DN170710 Både Sp og KrF er blant dem som i minst grad er opptatt av temaet, skriver artikkelforfatterne.
DN170710 Tallene viser også at norske aviser i økende grad lener seg mot at brukerne skal betale for avisen heller enn reklame.
DN170710 - Differansen mellom de to tallene skyldes i stor grad at vi ikke fikk samme utbytte fra Finn i år.
DB170710 - Derfor vil forvaltningsplanen til Australia bare i en viss grad monne.
DB170710 Mer enn 710 millioner av disse var i klassifiseringen « fedme » på BMI-skalaen, fra grad 1 til 3 ( se faktaboks ).
DB170710 Fedme grad 3 ( ekstrem fedme ) : Fra 40 og oppover ¶
DB170710 Fedme grad 2 : BMI mellom 35 og 39,9 ¶
DB170710 Men de dømmes i stor grad til fengsel for forhold som tyverier eller narkotikasalg for å finansiere bruken.
DB170710 Trumps vinnersjanser ble latterliggjort fordi mange trodde det var allmennkunnskap at om mesteparten av utsagnene hans ble bevist som falske, til en viss- eller fullstendig grad , så vil han ikke kunne vinne velgernes tillit.
DB170710 Mye peker dermed på at den politikken vi ser i Norge er tilsvarende USA i sin kortsiktighet, og dermed ikke representerer den yngre generasjonen eller de med utdanning i tilfredsstillende grad .
DA170710 Asheim stiller også spørsmål om hvorvidt bilprodusentene vil klare å levere i tilstrekkelig grad opp mot tidsfristen 2025.
AP170710https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/RVabW/I-2003-fikk-SV-drahjelp-fra-Bush-Na-haper-partiet-Trump-skremmer-folk-til-dem - Denne regjeringen har i økende grad satt kortsiktige interesser først.
AP170710https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bVeKk/-Byliv-skapes-gjennom-summen-av-store-og-sma-tiltak--Janne-Wilberg Tostrupgården troner mektig mellom Lillegrensen og Akersgata overfor Stortinget, men den staselige gården byr i liten grad til trivsel på gateplanet.
VG170709 NATO er i høyeste grad relevant, og artikkel 5 danner selve fundamentet.
VG170709 I dag er dessverre fars uttak av foreldrepermisjon i stor grad begrenset til fedrekvoten.
VG170709 Dette kan til en viss grad avhjelpes gjennom å benytte graderte foreldrepenger.
VG170709 Heterofile og homofile har i større grad sex på den samme måten, sier Merckoll.
DN170709 Det blåser ofte rundt Trump, og det gjaldt i stor grad på G20-møtet, hvor presidenten ofte var midtpunktet.
DN170709 Vi fikk en påminnelse om at USA ikke bryr seg særlig om klima, ellers var det i stor grad på stedet hvil.
DB170709 Fire genmodifiserte arter dyrkes i større grad : soya, mais, oljeraps og bomull.
DB170709 Med stor grad av overvåkingen ser vi at denne tilliten svekkes - det kommer tydelig til uttrykk ved at vi endrer adferd i frykt for overvåkning.
DB170709 Det som bør bekymre oss er hvor langt det har gått, og at virkningen av de nye metodene i liten grad er evaluert.
AP170709https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/jqwmb/Aftenposten-er-unyansert-om-todeling-i-kreftomsorgen--Alexander-Fossa Nordmenn har i unik grad tilgang til de samme viktige helsetjenester også på kreftomsorgen.
AA170709 Ved å løfte blikket kan de oppdage at for eksempel planting av klimaskog kan settes på en CV og trekkes fram i møte med arbeidsgiver, i større grad enn mye annet, sier Skogseth.
VG170708 - Langtidsplanen er i større grad svaret på utfordringer som for 10-15 år siden, enn svaret på utfordringene som vil komme om 10-15 år og langt fremover, sier Mood.
VG170708 - Det har i begrenset grad vært arbeidet med slike løsninger fra norsk side.
SA170708 Molde la seg bakpå, kontrollerte oppgjøret og satset - til en viss grad - på kontringer.
FV170708https://www.fvn.no/100Sport/fotball/Hjemmemarerittet-fortsetter-for-Aalesund---ble-kontret-i-senk-av-Molde-238507b.html Molde la seg bakpå, kontrollerte oppgjøret og satset - til en viss grad - på kontringer.
DB170708 - Boligprissvingninger påvirker ikke vår utlånspraksis i noen stor grad .
DA170708 For å få redusert både ungdoms alkoholforbruk og også sex-trakasseringen, mener Lindtveit det også er nødvendig å involvere foreldrene i langt større grad enn hva som nå gjerne er tilfellet.
AP170708https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/55r1z/Uklare-regler-om-bruk-av-militarmakt-i-fredstid--Kai-Spurkland I hvilken grad kan man fire på kravene som vanligvis gjelder for politiet - slik som kravene til utdanning og trening ?
AP170708https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hjemmemarerittet-fortsetter-for-Aalesund---ble-kontret-i-senk-av-Molde-238507b.html Molde la seg bakpå, kontrollerte oppgjøret og satset - til en viss grad - på kontringer.
AP170708https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Hjemmemarerittet-fortsetter---Molde-kontret-Aalesund-i-senk-238507b.html Molde la seg bakpå, kontrollerte oppgjøret og satset - til en viss grad - på kontringer.
VG170707 - Hendelsene vi har opplevd viser at det er grunn til å tro på økt grad av hacking også innenfor idretten i fremtiden.
VG170707 Det er svært faglig omstridt i landbruksforskningsmiljøene om hvorvidt jordflytting vil være vellykket, siden det skjer i svært liten grad og vi har få erfaringer å basere oss på.
VG170707 Sist, men ikke minst, er det vedtatt i norsk politikk at bistand skal være rettighetsbasert, altså at den skal støtte opp om menneskerettigheter, som også er et politisk spørsmål i stor grad .
VG170707 I den grad bistanden bidrar til å bygge en palestinsk stat, er det en autoritær stat.
VG170707 « Det finnes ingen andre alternativer som kan erstatte de nåværende tiltakene og samtidig gi en tilsvarende grad av beskyttelse », heter det i sammendraget av rapporten.
VG170707 Etterfølger Oscar Torp viderefører i stor grad Gerhardsens politikk.
NL170707 Den samlede antall flybevegelser av sivil lufttrafikk, F-35 og P8 på Evenes vil med høy grad av sannsynlighet ligge i intervallet mellom 18.000 og 20.000 i referanseåret 2023.
DN170707 Charlie Sabel har imidlertid ikke hatt noe problem med at han er blitt overvåket i en så stor grad at Datatilsynet mente det gikk ut over personvernet.
DB170707 Samlet sett har lokalradioene overskudd, men det skyldes i stor grad de 16 lokalradioene i P4-nettverket.
DB170707 Ikke minst mener hun det gjelder formuesskatten, selv om Scheel-utvalget slo fast at den « i begrenset grad virker inn på det samlede investeringsomfanget i Norge ».
DB170707 Selskapet bak det engelske DeepMind Health ( DMH )-systemet får også kritikk for ikke i tilstrekkelig grad å forklare offentligheten i England forholdet til Google, som eier DMH.
DA170707 Høyere personalkostnader i kommunale barnehager skyldes i stor grad høyere pensjonskostnader.
DA170707 Mens kvinner i større grad mobiliseres av velferd og helse, har det tradisjonelt vært skatte- og avgiftspolitikk som mobiliserer unge menn, forteller Aardal.
DA170707 Blant de unge deltar kvinner nå i større grad enn menn, forteller han til Dagsavisen.
DA170707 Ap ønsker i større grad å møte unge menn i miljø der valgdeltakelsen er lav, både lokalt og digitalt, forteller Stenseng.
DA170707 Mens kvinner i større grad mobiliseres av velferd og helse, har det tradisjonelt vært skatte- og avgiftspolitikk som mobiliserer unge menn, forteller Aardal.
DA170707 Blant de unge deltar kvinner nå i større grad enn menn, forteller han til Dagsavisen.
DA170707 Ap ønsker i større grad å møte unge menn i miljø der valgdeltakelsen er lav, både lokalt og digitalt, forteller Stenseng.
DA170707 - Ettersom USA er et høyinntektsland i OECD, la bankene i tråd med Ekvatorprinsippene, til grunn at det amerikanske regelverket i tilstrekkelig grad ville ivareta urfolks rettigheter.
AA170707 Dette påvirker imidlertid ikke Norge i særlig grad .
VG170706 Hemmeligheten er dels at de i størst mulig grad lener seg på genuine « stunts » ( husker dere slike ? ).
VG170706 Landets økonomi er i stor grad basert på oljesektoren, og har klart seg dårlig etter oljeprisfallet.
VG170706 Jeg kjenner Jens godt nok til å si at han smiler av at ros fra politikere kommer alltid i den grad det kan skade etterfølgeren, sier Støre.
DN170706 - Men fallet er større enn de fundamentale forholdene tilsier og i stor grad forventningsstyrt, sier han.
DN170706 Det er en helt unormal situasjon med en svært alvorlig grad av fare, sier en talsmann for det meteorologiske instituttet i landet.
DB170706 Felles for dem alle er at de i liten grad har lyktes.
DB170706 Det - og mistanken om at folk i Trump-organisasjonen har gjort noe ulovlig - hemmer i høyeste grad en normalisering av forholdet.
DA170706 Jeg kjenner ikke til historikken rundt dette i Amanda-juryene fra tidligere, men tror det skjer i varierende grad i de fleste komiteer i landet.
DA170706 Nye rør blir lagt, men bare i beskjeden grad .
AA170706 Det er en helt unormal situasjon med en svært alvorlig grad av fare, sier en talsmann for det meteorologiske instituttet i landet.
VG170705 Interessen fra Arsenal er i aller høyeste grad reell, etter det VG erfarer.
VG170705 - Men Norge bør likevel ta opp saker om sensur og fri presse, gjerne i større grad enn det siste året der fokus har vært på å normalisere forholdet, fordi Norge har en prinsipiell holdning til menneskerettigheter.
SA170705 - Folk etterspør elektriske biler i stadig større grad og vi vil møte kundenes nåværende og framtidige behov, sier Håkan Samuelsson, konsernsjef i Volvo.
DN170705 IMF har delt de grunnleggende driverne inn i tre grupper, og kan ved hjelp av en modell finne ut i hvilken grad disse fundamentale driverne kan forklare de reelle boligprisene.
DN170705 IMF finner at den kraftige prisoppgangen i det norske boligmarkedet i perioden fra første kvartal 1990 til og med fjerde kvartal 2016 i stor grad kan forklares ved hjelp av fundamentale trekk.
DN170705 - Men fallet er større enn de fundamentale forholdene tilsier og i stor grad forventningsstyrt, sier han.
DN170705 Mennesker etterspør i større og større grad elektriske biler og vi vil møte våre kunders nåværende og fremtidige krav.
DN170705 Blir den nye teknologien billig, vil trafikantene i større grad velge bort kollektivtransport, sier TØI-forsker Jørgen Aarhaug.
DB170705 Det vil kunne ha noe å si for klima og den kjemiske sammensetningen til atmosfæren, som sola i stor grad er med på å styre.
DB170705 « Både visuelt og fonetisk foreligger det en høy grad av likhet da merkevarene Nordfrost og Nordfront bare skiller seg fra hverandre gjennom bokstavene S og N », skriver PRV i sin beslutning, ifølge Expressen.
DB170705 Dette blant annet under forkortelsen « Nordfront » - et navn de i Sverige i stor grad har mistet retten til å bruke, ifølge Expressen.
DB170705 - Organiseringen for varemerker er territoriell, og hvert land har sitt eget regelverk, selv om disse i stor grad er harmonisert på tvers av landene, sier Scharff.
DB170705 En pekepinn på utviklingen ellers i landet fikk vi tidligere denne uken i boligprisstatistikken fra Garanti Eiendomsmegling, som i liten grad dekker Oslo og Akershus.
DB170705 Jeg tror det dreier seg i større grad om holdninger, sier han.
DA170705 - Dette er områder som har høy grad av utflytting og trenger all arbeidskraft de kan få.
DA170705 Jalal Alhasan mener en stor kulturforskjell mellom Norge og Jordan, er at man i lokalsamfunnet i større grad bryr seg om andres privatliv, og han har ikke sansen for det.
DA170705 For Karam var Jordan et fremmed land, og er det i stor grad fremdeles.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Vårt utgangspunkt er at nærmiljøet blir klasserom og at læringen i stor grad skjer gjennom erfaring.
BT170705https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Visste-du-at-barnet-ditt-ikke-trenger-a-ga-pa-skolen-336290b.html Alle elevene har skole-iPad og de bruker i stor grad digitale læremidler istedenfor skolebøker.
AP170705https://www.aftenposten.no/verden/Rekordmange-migranter-ankommer-Italia-Na-oker-risikoen-for-en-ny-krisesommer-i-Europa-624516b.html Mens det tidligere var vanlig å sende migrantene ut i mer robuste sjødyktige båter, bruker smuglerne i dag i stor grad svært enkle gummibåter, skriver EU-kommisjonen i et notat.
AA170705 - Folk etterspør elektriske biler i stadig større grad og vi vil møte kundenes nåværende og framtidige behov, sier Håkan Samuelsson, konsernsjef i Volvo.
AA170705 - Og når folk begynner å forvente prisfall, blir det til en viss grad selvoppfyllende.
AA170705 - Og når folk begynner å forvente prisfall, blir det til en viss grad selvoppfyllende.
AA170705 Det bør fra myndighetenes side i økende grad finansielt legges til rette for å kunne eksperimentere og å ta større risiko i forskning- og innovasjonsprosjekter, slik at helt nye løsninger kan utvikles i stedet for « bare » inkrementell forbedring av gamle.
VG170704 - Ja, i aller høyeste grad .
VG170704 - Min opplevelse utfyller det de andre har postet og viser i hvor omfattende grad han driver med slik seksuell trakassering, sier hun.
VG170704 Totalt mener retten at mannen tilegnet seg 1,7 millioner kroner ulovlig, men aksepterer i stor grad forklaringen om at mannen ikke har hatt særlig økonomisk vinning.
SA170704 Totalt mener retten at mannen tilegnet seg 1,7 millioner kroner ulovlig, men aksepterer i stor grad forklaringen om at mannen ikke har hatt særlig økonomisk vinning.
SA170704 Maud hadde heller ikke vært spesielt aktiv de siste årene hun levde, og Sonja kunne i stor grad finne sin egen plass.
NL170704 I hvilken grad følger Olli's partifeller med i, og deler hennes argumentasjon om konsultasjonsplikt ?
FV170704https://www.fvn.no/god_helg/Langt-fram-til-EU-er-demokratisk-702190b.html Slikt skjer i stadig økende grad i både Kristiansand og Søgne, og kan undergrave tilliten til demokratiet, mener Anne Elizabeth Stie på UiA.
DB170704 Jeg forstår at dette i høy grad handler om de pårørende, og at hensynet til de pårørende også er Gunnes sitt velmenende forslag til liberalisering.
DB170704 I Fritt Ords publikasjon Når kunstnere vurderer ytringsfriheten anno 2014 fremheves spesielt kunstnerorganisasjonenes innflytelse på stipendfordelinger og at staten har lav grad av sensur som avgjørende for kunstnerisk ytringsfrihet.
DB170704 Men det er alltid en vanskelig grensegang i hvor stor grad du skal styre høyt utdannede fagfolk.
DB170704 - Ferdig innspilt musikk har i økende grad utfordret levende musikk, sier han.
DA170704 Samtidig er det påfallende at Putin i økende grad gir amerikansk innenrikspolitikk skylden for manglende internasjonalt samarbeid, fremfor å se det som et resultat av en gjensidig skapt negativ spiral.
DA170704 Pentagon publiserte forrige onsdag en 116 siders rapport som slår fast at Russland i økende grad utgjør en militær trussel mot USA.
DA170704 I USA er Trump i økende grad alene blant politikere om å mene at anklagene er overdrevet.
DA170704 For Kina er dette viktig fordi de vil utfordre amerikanerne i større grad til havs.
DA170704 Maud hadde heller ikke vært spesielt aktiv de siste årene hun levde, og Sonja kunne i stor grad finne sin egen plass.
DA170704 Maud hadde heller ikke vært spesielt aktiv de siste årene hun levde, og Sonja kunne i stor grad finne sin egen plass.
DA170704 Det er et etter hvert ganske godt kjent fenomen brukt i forklaringen på Donald Trumps seier og Brexit : Likesinnede snakker i stor grad sammen om ting som de er enige om.
BT170704https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Ny-nordkoreansk-missiloppskyting-336443b.html Japans forsvarsdepartement sier missilet i stor grad « overskred » en høyde på 2.500 kilometer.
BT170704https://www.bt.no/nyheter/innenriks/I-dag-fyller-hun-80-ar-336440b.html Maud hadde heller ikke vært spesielt aktiv de siste årene hun levde, og Sonja kunne i stor grad finne sin egen plass.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Havnesjefen-burde-vart-avlivet-for-lengst-336452b.html Og vi mennesker følger ( til en viss grad ) dette prinsippet.
BT170704https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Derfor-sluttet-jeg-i-barnevernet-335894b.html Og det fra en jobb man i stor grad ellers liker og finner meningsfull, om enn mangelfull.
AP170704https://www.aftenposten.no/verden/Ytre-hoyre_-ytre-venstre-og-islamister-Trusselen-fra-ekstremister-oker-fra-alle-kanter-i-Tyskland-624560b.html Tyskland er i økende grad blitt et mål for spionasje fra andre land.
AP170704https://www.aftenposten.no/osloby/Politiet-Kriminelle-miljoer-rekrutterer-barn-helt-ned-i-14-arsalderen-624591b.html Metlid presiserer imidlertid at det er en pågående etterforskning og at de 90 pågrepne har ulik grad av tilknytning til de kriminelle miljøene.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oqwPW/Christian-Tybring-Gjedde-Du-horer-ikke-Borge-Brende-ofte-si-at-norsk-utenrikspolitikk-ligger-fast-lenger_-det-er-bra Han mener at utenriksminister Børge Brende i økende grad setter norske interesser først.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Christian-Tybring-Gjedde-Du-horer-ikke-Borge-Brende-ofte-si-at-norsk-utenrikspolitikk-ligger-fast-lenger_-det-er-bra-624546b.html Han mener at utenriksminister Børge Brende i økende grad setter norske interesser først.
AP170704https://www.aftenposten.no/norge/Unge-seere-dropper-vanlig-TV--bruker-like-mye-tid-pa-stromming-624536b.html Kvinner ser fortsatt mer på TV enn menn, men flytter seg også i større grad over på nye plattformer, skriver VG.
AA170704 Japans forsvarsdepartement sier missilet i stor grad « overskred » en høyde på 2.500 kilometer.
AA170704 Kvinner ser fortsatt mer på TV enn menn, men flytter seg også i større grad over på nye plattformer, skriver VG.
VG170703 Maud hadde heller ikke vært spesielt aktiv de siste årene hun levde, og Sonja kunne i stor grad finne sin egen plass.
VG170703 En uke før toppmøtet starter i Hamburg, har Tysklands forbundskansler Angela Merkel allerede varslet om at samtalene mellom lederne av verdens 20 største økonomier vil bli « veldig vanskelig », og problemet hennes kan i stor grad oppsummeres i én av deltagerne : USAs president Donald Trump, og særlig Trumps klimaskepsis.
VG170703 Men frikirker gjør i stor grad ikke det.
VG170703 Det er åpenbart for de fleste at den dømte massedrapsmannen i stor grad er motivert av den oppmerksomheten dette gir.
VG170703 Vi har vært tålmodige, fleksible og har utvist en stor grad av vilje til å finne en minnelig løsning.
VG170703 - Er det ikke viktig at Stortinget fremstår med en viss grad av stil og verdighet, for eksempel gjennom et visittkort for representantene ?
VG170703 - Vi er et mindre parti og i større grad avhengig av utjevningsmandat.
VG170703 Han har tidligere sagt til VG at han mener det i for stor grad har blitt tatt hensyn til 16-åringens unge alder i rettsbehandlingen av saken.
VG170703 Forskjellen er at mens Obama hyret inn 2200 betalte ansatte, var Bernie-kampanjen i stor grad drevet av frivillige.
VG170703 Vi ser i økt grad at klinikere prøver seg litt frem, finner behandlingskombinasjoner som noen ganger kan kalles mer eksperimentelle.
VG170703 Nå kan leger i økende grad persontilpasse behandlingen, ved å analysere biologiske egenskaper i kreften i labratorier.
VG170703 Derfor tror jeg at i økende grad er viktig å behandle innenfor riktige rammer og å følge protokoller, sier hun.
SA170703 - Vi er absolutt med i kampen, og det blir i veldig stor grad et taktisk spill rundt sammenlagtledelsen på mandagens etappe, sier Aldag til NTB.
DN170703 Men til tross for de hyppige møtene har ikke det økonomiske samarbeidet mellom landene blitt realisert i stor grad .
DB170703 Men fra flere hold kommer det nå bekymringsmeldinger om at internasjonaliseringen har tatt overhånd, og om at både akademikerne og de akademiske institusjonene blir oppmuntret til og belønnet for å markere seg internasjonalt i den grad at båndene mellom forskerne og det norske samfunnet svekkes.
DA170703 - Vi er absolutt med i kampen, og det blir i veldig stor grad et taktisk spill rundt sammenlagtledelsen på mandagens etappe, sier Aldag til NTB.
DA170703 Regnet dempet ikke festen i nevneverdig grad for de mest hardbarkede festivalgjengerne.
DA170703 Regnet dempet ikke festen i nevneverdig grad for de mest hardbarkede festivalgjengerne.
AP170703https://www.aftenposten.no/reise/Han-har-gatt-Norge-rundt-i-over-ett-ar--dette-er-fem-av-hans-absolutte-favoritturer-10343b.html Vi ser også at kulturturismen er på vei opp og at folk i større grad er opptatt av autentisitet, god mat & drikke og totale opplevelser, direktør for Virke Reise Norge, Line Endresen Normann.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt I rapporten fra desember 2014 står det : « Samlet sett antas det at formuesskatten i begrenset grad virker inn på det samlede investeringsomfanget i Norge, (... ). » - Det er jeg uenig i, sier hun.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/i/7rqJo/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt Den skal i stor grad nytes på hytta i Oslofjorden.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html I rapporten fra desember 2014 står det : « Samlet sett antas det at formuesskatten i begrenset grad virker inn på det samlede investeringsomfanget i Norge, (... ). » - Det er jeg uenig i, sier hun.
AP170703https://www.aftenposten.no/okonomi/Siv-Jensen-vil-styrke-statsbudsjettet-med-skattekutt-624276b.html Den skal i stor grad nytes på hytta i Oslofjorden.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/sykkel/I-dag-skal-Boasson-Hagen-kjempe-for-gul-troye---1_4-prosent-sjanse-for-at-han-klarer-det-238240b.html - Vi er absolutt med i kampen, og det blir i veldig stor grad et taktisk spill rundt sammenlagtledelsen på mandagens etappe, sier Aldag til NTB.
AP170703https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Ingen-har-flere-kamper-for-Norge_-men-lenge-var-handballhelten-usikker-pa-om-det-var-alt-hun-kunne-238099b.html NISO har gjennom sitt arbeid og spørreundersøkelser sett at utøvere i ulik grad opplever overgangen til arbeidsmarkedet som vanskelig.
AA170703 - Før det brukte de i større grad snikskyttere og bomber.
AA170703 Programmet er i stor grad basert på ønsker og tips fra innbyggerne selv.
AA170703 Så har også domstolene selv et ansvar for i størst mulig grad å organisere « det merkantile arbeidet » som lagdommer Stensrud omtaler.
AA170703 Forbedringsarbeidet handler selvsagt om større sentrale prosjekter slik som den pågående digitaliseringen, men også i vesentlig grad om løpende lokalt arbeid med kompetanse og å styrke og spisse et allerede solid fagmiljø i de enkelte domstoler.
AA170703 Det som i særlig grad driver medarbeiderne i domstolen er samfunnsoppdraget.
VG170702 Deretter forteller hun hvordan prioriteringene til NIF til en viss grad kan forsvares.
VG170702 Konfliktene i Midtøsten og Afghanistan er i stor grad lokale.
VG170702 - Det vi ser fra Solberg er feig unnfallenhet, og liten grad av mot til å ta opp grunnleggende prinsipielle spørsmål, sier Eide.
SA170702 Én av fem oppgir at de i liten grad påvirkes av den økonomiske situasjonen.
SA170702 NISO har gjennom sitt arbeid og spørreundersøkelser sett at utøvere i ulik grad opplever overgangen til arbeidsmarkedet som vanskelig.
DB170702 Det er altså dette Jul Hansen i en viss grad støtter og mener at Rasmussen befinner seg i en annen kategori, hvor det var mindre grunn til å skylde på systemet og hvor det krevde større egeninnsats for å dope seg.
DB170702 Leserne hennes er i overveiende grad kvinner, både småbarnsmødre med dårlig tid, og litt eldre som bare er ute etter tips noe nytt å servere til middag.
DA170702 Med i trøyekampen er i høyeste grad også Peter Sagan og australske Michael Matthews.
DA170702 Det holder i høyeste grad liv i håpet om at han kan bli historiens andre nordmann i ledertrøya i Tour de France.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/Under-streken-624447b.html Hittil har de bare i begrenset grad hatt denne muligheten.
AP170702https://www.aftenposten.no/norge/Danskene-har-lagt-sin-elsk-pa-yrno-624439b.html Yr.no er jo i stor grad en automatisk tjeneste basert på visse algoritmer.
VG170701 DRAMMEN ( VG ) Da Strømsgodset tok seriegull i 2013, måtte man i stor grad bryte med « Godset-metoden ».
VG170701 Vi mener det er viktig at norske skolebarn gis grundig innsikt i det tankegodset og verdifundamentet som både norsk og europeisk åndsliv, kultur og lovgivning i stor grad bygger på, og som har vært den viktigste forutsetningen for framveksten av vår vestlige sivilisasjon.
VG170701 Her er de seks mennene involvert i de forskjellige tilfellene i varierende grad .
VG170701 Disse fire mister retten til å drive næringsvirksomhet i fem år hver, og er i større og mindre grad medansvarlige for pengekrav fra forskjellige banker.
VG170701 Den omfattende og strenge dommen fra Oslo tingrett behandler flere større og mindre svindler og svindelforsøk - i stor grad knyttet til eiendom.
DB170701 FORSKERE FORTVILER : Great Barrier Reef har mistet 2/3-deler i nord ved en global temperaturøkning på én grad .
DA170701 Politiet har ikke gått i detaljer om anklagene, men ifølge Sydney Morning Herald inkluderer siktelsen tre overgrep av svært alvorlig grad , ett av dem voldtekt, og strekker seg 20 år tilbake.
DA170701 Nordmenn velger i økende grad aktive ferier, samtidig som norgesferie er i vinden.
DA170701 Grad 1 og 2 passer for hele familien, mens 3 og 4 er for voksne og viderekomne, forklarer Hansson.
DA170701 Ikke bare avvek setlista i noen grad fra Roskildes, særlig det lange strekket med ekstranumre der Grohl åpenbart storkoste seg da han satte punktum med en forrykende coverversjon av AC/DCs « Let There Be Rock », av alle ting med glamspøkelset Michael Monroe fra Hanoi Rocks som gjestevokalist for ørtende gang den kvelden.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Utvalgets oppgave er å avdekke hvorvidt, i hvilken grad og på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparats håndtering av disse sakene.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Det har krevd høy grad av systematikk, men også nytenkning.
AP170701https://www.aftenposten.no/osloby/Nav-kontor-godkjente-a-bosette-barn-i-strok-med-hoy-kriminalitet--politi-og-barnevern-advarer-623366b.html - Jeg håper det skjer i liten grad .
AA170701 - Selv om det er den syriske regjeringen som sørger for de fleste byråkratiske hindrene, ser vi i økende grad også hvordan grupper som opererer i områder der regjeringen ikke har kontroll innfører prosedyrer som påvirker og forsinker humanitærhjelp, sa han.
DA170631 Sandnes Ulf har et uttalt mål om å være gode på å produsere egne unggutter, men så langt i sesongen har de ikke sluppet til på A-laget i stor grad .
VG170630 Resultatene i kvaliken vil i stor grad definere denne RBK-sesongen og være Kåre Ingebrigtsens eksamen.
VG170630 Dessuten har Brann i stor grad unngått skader og kun gjort få og taktiske utskiftninger i en relativt klart definert startellever denne sesongen.
VG170630 Sponsoravtaler og ikke minst tippemidlene fordeles i stor grad til idretten sentralt.
VG170630 Begrunnelsen er at disse varene i liten grad appellerer til eller brukes av unge.
VG170630 I tillegg ønsker Bjurstrøm, i likhet med en gruppe helsepersonell som VG har snakket med, at det i større grad skal gis behandling til transpersoner i førstelinjetjenesten hos fastleger og helsestasjoner.
VG170630 I en rekke skriftlige varsler til Fylkesmannen i Oslo og Akershus beskriver de en situasjon med høyt sykefravær og mange oppsigelser, i såpass stor grad at de mener det er fare for pasientsikkerheten.
VG170630 Vi leier kun inn ekstra kapasitet ved behov, og selvfølgelig i så begrenset grad som mulig, understreker Jacobsson.
SA170630 Den norske modellen bygger i stor grad på å bygge relasjoner.
NL170630 Poenget er at små forskjeller gir høy grad av tillit, som igjen er en « økonomisk kapital ».
DN170630 Der skriver paret at på tross av de personlige angrepene, er de i større grad bekymret for presidentenes oppførsel generelt.
DB170630 Det gjør at kundene av charterturer i større grad har rett til bistand om problemer oppstår.
DB170630 Samtidig tegner Azevedo et litt annet bilde av situasjonen, som han i stor grad betegner som medieskapt.
DB170630 Begrunnelsen er at disse varene i liten grad appellerer til eller brukes av unge.
DB170630 Vi har et solid samarbeid, og vi erkjenner at dagens trusler i enda høyere grad enn før må bygge på felles løsninger.
DB170630 Til en viss grad er det gigantomane prosjektet en uheldig konsekvens av å overlate byplanlegging, arkitektur og kunstskatter til byråkrater, i dette tilfelle Statsbyggs bestilling som i realiteten har bestemt hvordan byen skal bli.
DA170630 - Overbooking praktiseres i varierende grad av de fleste flyselskaper.
DA170630 * Frp vil at det i større grad åpnes for privatskoler.
DA170630 Dette har i stor grad sammenheng med at kommunene selv eier bare om lag en tredel av disse lokalene, helt eller delvis.
DA170630 - Politikontaktene skal i stor grad jobbe aktivt og oppsøkende mot viktige samarbeidspartnere og miljøet i lokalsamfunnet.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Vi må i mye større grad anerkjenne kraften i den subjektive opplevelsen av skolehverdagen til barna våre.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Vi-foler-oss-makteslose-i-mote-med-skolen-335796b.html Barn med sosiale og emosjonelle vansker blir i stor grad misforstått på skolen.
BT170630https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-hilser-du-pa-en-nordmann-336343b.html I Norge gjelder denne regelen også oss voksne, i hvert fall til en viss grad .
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/i/7rVEo/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow I Kristiansand derimot, ser vi at boligbyggingen i stor grad akkommoderte befolkningsveksten gjennom hele perioden.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/i/7rVEo/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow En viktig grunn til dette er at de lokale myndighetene i langt større grad maktet å omregulere tomter til boligbygging.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/i/7rVEo/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow Dette illustreres godt ved å sammenligne med Kristiansand, der boligbyggingen i stor grad ble tilpasset økningen i innbyggertallet.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow-624231b.html I Kristiansand derimot, ser vi at boligbyggingen i stor grad akkommoderte befolkningsveksten gjennom hele perioden.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow-624231b.html En viktig grunn til dette er at de lokale myndighetene i langt større grad maktet å omregulere tomter til boligbygging.
AP170630https://www.aftenposten.no/viten/Derfor-kjoles-boligmarkedet-ned-na--Andreas-Benedictow-624231b.html Dette illustreres godt ved å sammenligne med Kristiansand, der boligbyggingen i stor grad ble tilpasset økningen i innbyggertallet.
AP170630https://www.aftenposten.no/verden/Joshua-Wong-var-tenaringen-som-tok-opp-kampen-mot-en-av-verdens-mektigste-Denne-helgen-vil-han-kjempe-igjen-623961b.html Kina forpliktet seg ved tilbakeleveringen at Hongkong i 50 år skulle få « høy grad av selvstyre, unntatt i utenriks- og forsvarssaker » og beholde sitt økonomiske og sosiale system under prinsippet « ett land - to systemer ».
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Regjeringen-vil-ha-ny-pakkereiselov-for-dem-som-ikke-velger-chartertur-624351b.html Det gjør at kundene av charterturer i større grad har rett til bistand om problemer oppstår.
AP170630https://www.aftenposten.no/norge/Noytral-tobakk-kommer-i-lopet-av-det-neste-aret-624319b.html Begrunnelsen er at disse varene i liten grad appellerer til eller brukes av unge.
AP170630https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-kjoper-folk-med-gode-OL-kontakter-Fjortoft-fakturerte-over-200000-kroner-238015b.html Den norske modellen bygger i stor grad på å bygge relasjoner.
AA170630 - USA beundrer byens fremragende prestasjoner, som er resultat av byens høye grad av selvstyre, økonomisk og personlig frihet og respekt for loven, sier talskvinne Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet.
AA170630 De bruker i økende grad jenter og unge kvinner til å utføre selvmordsangrep.
AA170630 Hun understreker at innleie kun skjer ved behov og i begrenset grad .
AA170630 Med det mener jeg at tildelinger til anlegg ikke bare skal gjøres etter en « liste » for når søknader kom inn, men i større grad behovsprøves ut ifra nye behov som dukker opp.
VG170629 Men at han denne gangen i større grad ønsker at spillerne skal få brukt ferdighetene på sin egen måte.
VG170629 Man hører om at folk går inn i en boble når de driver med sånne ting, og det har jeg i aller høyeste grad gjort her, sier Gullestad til VG.
VG170629 - I den grad han har mulighet til det, vil borgermesteren forsøke å være tilstede ved alle begravelser for Grenfell-ofrene som han blir invitert til, forteller en pressetalskvinne ved borgermesterens kontor til VG.
VG170629 Ifølge Sydney Morning Herald inkluderer siktelsen tre overgrep av « svært alvorlig grad », deriblant en voldtekt som strekker seg 20 år tilbake i tid.
VG170629 Ifølge Sydney Morning Herald inkluderer siktelsen tre overgrep av svært alvorlig grad - ett av dem skal være voldtekt - og strekker seg 20 år tilbake.
VG170629 Andersen har tidligere sagt til VG at han har reagert på at det etter hans mening i stor grad er blitt tatt hensyn til 16-åringens unge alder i rettsbehandlingen av saken.
VG170629 Ifølge Sydney Morning Herald inkluderer siktelsen tre overgrep av « svært alvorlig grad », deriblant en voldtekt som strekker seg 20 år tilbake i tid.
VG170629 Det er en holdningsendring som må til hvor rettsystemet i større grad begynner å bruke hele spekteret i Dyrevelferdslovens strafferamme, sier hun.
SA170629 Vi har i dag en myndighetsalder på 18 år, og de fleste er nok enige i at innbyggere som har nådd denne alder, til en viss grad er i stand til å se konsekvensene av egne valg.
SA170629 Til tross for at vi i stadig økende grad omgir oss med robotstøvsugere, robotklippere og stemmestyrte assistenter i huset, har kun én av fire nordmenn tro på at roboter vil ta over praktiske oppgaver i hjemmene våre.
SA170629 Jeg tenker at man der i enda større grad har et samfunnsansvar som er utover det å drive med idrett.
NL170629 UiT var i aller høyeste grad et distriktspolitisk virkemiddel da, og denne effekten har selvsagt ikke forsvunnet med årene.
NL170629 I tider med lønnsnedgang vil pensjonistene få mindre nedgang, i perioder med oppgang vil pensjonistene alltid få ta del i oppgangen, men i noe mindre grad enn arbeidstakerne.
NL170629 Foreldre med lavere inntekt snakker i mindre grad med barna om økonomi, samtidig som disse i enda større grad syntes at det er viktig at barna har personlig økonomi i ungdomsskolen enn foreldre med høyere inntekt.
NL170629 Foreldre med lavere inntekt snakker i mindre grad med barna om økonomi, samtidig som disse i enda større grad syntes at det er viktig at barna har personlig økonomi i ungdomsskolen enn foreldre med høyere inntekt.
FV170629 Til tross for at vi i stadig økende grad omgir oss med robotstøvsugere, robotklippere og stemmestyrte assistenter i huset, har kun én av fire nordmenn tro på at roboter vil ta over praktiske oppgaver i hjemmene våre.
DN170629 Retten måtte også vurdere i hvilken grad det spiller inn at samarbeidet mellom de to taxisentralene ikke var forsøkt skjult, men tvert imot var åpent.
DN170629 Vesteuropeisk arbeidslivspolitikk ble i stor grad utformet i etterkrigstida, utdyper hun overfor NTB.
DN170629 I Sintef står vi midt oppe i et forskningsprosjekt ( SoS-Agile ), der vi tester i hvilken grad kjente metoder kan gjøre programvareutviklere mer sikkerhetsbevisste, skriver artikkelforfatteren.
DB170629 Booking-byråer som Hotels.com, Tripadvisor og Agoda er i økende grad blitt sentrale aktører for hotellbestilling.
DB170629 Ifølge den australske avisen inkluderer siktelsen tre overgrep av svært alvorlig grad - ett av dem skal være voldtekt - og strekker seg 20 år tilbake.
DB170629 Gjestad tror at Dagbladets avdekking av identiteten til Kamferdrops bare skaper mer interesse rundt prosjektet, men mener at låta i større grad enn det hemmelighetsfulle imaget er årsaken til suksessen de nå opplever. - « Jag trodde änglarna fanns » er en av klassikerne i norsk dansebandmusikk.
DB170629 Og som i større grad er til glede for fremtidige andelseiere ?
DA170629 Offisielt står europeiske land fortsatt fast ved naturforskeren Charles Darwins lære : Alt liv på jorda, inklusive mennesker, er i større eller mindre grad i slekt med hverandre, og har utviklet seg gjennom naturlig evolusjon.
DA170629 Det var alt fra gamle rockere som hadde opplevd Oslo på tidlig 70-80-tallet, og som fortsatt hadde rockestilen inne, og det var rett og slett et bra møte med den arbeidende klasse som jeg føler man i liten grad treffer på i andre former.
DA170629 Småpartiene har i stor grad æren for en bedre miljøpolitikk de fire siste årene, hevder SV.
DA170629 Hensikten med forslaget som Ap og andre er så kritiske til, er å sikre fleksibilitet, noe som i særlig grad er etterspurt i bemanningsbransjen, der oppdragsmengden i perioder er uforutsigbar.
DA170629 - Kursene som går nå, og som også er planlagt til høsten, vil kompensere, men også øke det totale antallet og gi oss en utvidet grad av piloter sett opp mot antall fly, bekrefter Solli.
BT170629https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Pavens-nare-medarbeider-siktet-for-voldtekt-336288b.html Ifølge Sydney Morning Herald inkluderer siktelsen tre overgrep av svært alvorlig grad - ett av dem skal være voldtekt - og strekker seg 20 år tilbake.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Rapport-Kreml-topper-overbevist-om-at-USA-onsker-regimeskifte-i-Russland-624244b.html I den uklassifiserte rapporten fra Pentagons etterretningstjeneste Defense Intelligence Agency ( DIA ) beskrives Russland som i økende grad skeptiske til USA.
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Lattersalver-da-punktlige-tyskere-skrudde-av-Trump-minister-midt-i-setning-624280b.html Etter NATO-møtet i mai, der Trump ikke uttrykkelig sa at USA står ved artikkelen om at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle, sa Merkel at « tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi ».
AP170629https://www.aftenposten.no/verden/Australia-sikter-kardinal-for-seksuelle-overgrep-og-voldtekt-624243b.html Ifølge den australske avisen inkluderer siktelsen tre overgrep av svært alvorlig grad - ett av dem skal være voldtekt - og strekker seg 20 år tilbake.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Undersokelse-Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html - Mange av dagens syklister har syklet lenge og uansett tilrettelegging, og har på mange måter lært å ta seg frem på den måten de kan i det systemet som har vært og i stor grad fortsatt er, sier han.
AP170629https://www.aftenposten.no/osloby/Tre-av-fem-Oslo-folk-mener-syklister-er-darlige-til-a-overholde-trafikkreglene-624181b.html - Mange av dagens syklister har syklet lenge og uansett tilrettelegging, og har på mange måter lært å ta seg frem på den måten de kan i det systemet som har vært og i stor grad fortsatt er, sier han.
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jqO6L/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor I Si;D-innlegget « De sterke elevene blir ikke ivaretatt » beskriver Kaja ( 15 ) en erfaring som mange elever i norsk skole kan kjenne seg igjen i : Elever med stort læringspotensial trenger utfordringer, men får det ikke i tilstrekkelig grad .
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/jqO6L/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor Elever med stort læringspotensial trenger utfordringer, men får det ikke i tilstrekkelig grad , skriver fire høyskolelektorer som arbeider med lærerutdanning.
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor-624229b.html I Si;D-innlegget « De sterke elevene blir ikke ivaretatt » beskriver Kaja ( 15 ) en erfaring som mange elever i norsk skole kan kjenne seg igjen i : Elever med stort læringspotensial trenger utfordringer, men får det ikke i tilstrekkelig grad .
AP170629https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/De-sterke-elevene-har-krav-pa-a-bli-ivaretatt--Helga-Bjorke-Harnes_-Gunnvi-Sale-Jokstad_--Karin-Landschulze-og-Tone-Helene-Skattor-624229b.html Elever med stort læringspotensial trenger utfordringer, men får det ikke i tilstrekkelig grad , skriver fire høyskolelektorer som arbeider med lærerutdanning.
AP170629https://www.aftenposten.no/digital/Ny-undersokelse-Tre-av-fire-har-ikke-tro-pa-roboter-i-hjemmet-10321b.html Til tross for at vi i stadig økende grad omgir oss med robotstøvsugere, robotklippere og stemmestyrte assistenter i huset, har kun én av fire nordmenn tro på at roboter vil ta over praktiske oppgaver i hjemmene våre.
AP170629https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/En-gullgrossist-og-en-naringslivstopp-Disse-to-kjempet-om-toppjobben-i-norsk-idrett-238059b.html Jeg tenker at man der i enda større grad har et samfunnsansvar som er utover det å drive med idrett.
AA170629 Duckenfield tok « ekstraordinære dårlige beslutninger som i betydelig grad medvirket til dødsfallene », ifølge statsadvokat Sue Hemming.
AA170629 Ifølge Sydney Morning Herald inkluderer siktelsen tre overgrep av svært alvorlig grad - ett av dem skal være voldtekt - og strekker seg 20 år tilbake.
VG170628 I en tid hvor terrortrusselen i stadig større grad retter seg mot uskyldige mennesker i gater eller på offentlig transport er det viktig å minne om at sikring av objekter - det vil si myndighetsbygg og annen samfunnskritisk infrastruktur - ikke er det eneste beredskap dreier seg om.
VG170628 Så registrerer jeg at de har satt igang et arbeid for å sikre at de i større grad kan oppfylle våre forventninger.
VG170628 - Det vi ser, er at potensialet for motstandere som kan gjennomføre større cyberangrep, i økende grad er til stede.
SA170628https://www.aftenbladet.no/100Sport/sprek/Bent-Hoie-slar-alarm--Legene-vet-ikke-nok-om-doping-237634b.html Fremfor å fokusere på fastlegene så skal man spørre seg om vi kanskje kunne få hjelp fra spesialisthelsetjenesten i større grad enn i dag, mener Brelin.
SA170628 En av mine store frustrasjoner som religionslærer var at lærebøkene i stor grad tegner et bilde av religion som dogmatiske tros- og praksissystemer, og i liten grad egner seg til å skape forståelse av hva slags betydning religion har for enkeltmennesker i dag.
SA170628 En av mine store frustrasjoner som religionslærer var at lærebøkene i stor grad tegner et bilde av religion som dogmatiske tros- og praksissystemer, og i liten grad egner seg til å skape forståelse av hva slags betydning religion har for enkeltmennesker i dag.
SA170628 Fremfor å fokusere på fastlegene så skal man spørre seg om vi kanskje kunne få hjelp fra spesialisthelsetjenesten i større grad enn i dag, mener Brelin.
SA170628 Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
SA170628 « Around the Rings » lister opp en redaksjon på 11 personer, i stor grad korrespondenter verden rundt. - « Around the Rings » er en publikasjon som henvender seg til den « olympiske familien » og leses av i hvert fall 140.000 abonnenter.
SA170628 I forrige EM ble Norge trykket langt bakover mot Danmark, men jeg føler meg relativt trygg på at det ikke skjer i samme grad i år - vi har jobbet mye med å holde ballen i laget over lengre strekk.
NL170628 Slik sett skiller profesjonsutdanning seg fra klassisk disiplinutdanning med adskilte fag som settes sammen til en grad .
NL170628 Læring er her i stor grad - og i de øvrige ca. 150 læringsutbyttebeskrivelsene i utkast til studieplan - avhengig av at studenten og lærerne har tilgang til både øvingsfelt og klasserom samtidig.
NL170628 Politikk for Nord-Norge handler ikke om distriktspolitikk eller regionspolitikk lenger ( i den grad det noen gang egentlig gjorde det ).
FV170628 Fremfor å fokusere på fastlegene så skal man spørre seg om vi kanskje kunne få hjelp fra spesialisthelsetjenesten i større grad enn i dag, mener Brelin.
FV170628 « Around the Rings » lister opp en redaksjon på 11 personer, i stor grad korrespondenter verden rundt. - « Around the Rings » er en publikasjon som henvender seg til den « olympiske familien » og leses av i hvert fall 140.000 abonnenter.
DB170628 Dette skyldes i stor grad at Norge har endret sin politikk.
DB170628 Snart får vi se i hvilken grad den evner til å sette Frankrike og EU i marsj.
DB170628 Hofer i Østerrike, Wilders i Nederland og Le Pen i Frankrike gjorde gode valg hvis man tenker på deres oppslutning ( Grillo i mindre grad i Italia ).
DB170628 Det er også mange måter man kunne diskutert religion på, i enda større grad enn det « Skam » har gjort, uten å gjøre hovedpersonen til avhopper.
DA170628 Andelen av stipendiater og 160 medarbeidere med doktorgrader viser at det allerede er et solid forskningsmiljø på SUS, og at det faglige grunnlaget for et medisinsk fakultet i høy grad er til stede.
DA170628 - MDMA, slik det vanligvis brukes, er i liten grad dødelig.
BT170628https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Hvordan-staves-det-egentlig-Floyen-eller-Floien-336276b.html Mens komiteen som ble satt ned i stor grad lyktes med sin første målsetting, klarte de aldri å kutte ned de valgfrie formene.
BT170628https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Grenfell-Tower---et-grelt-symbol-pa-ulikhet--336199b.html Nå vet vi at systemet blir misbrukt i langt større grad enn tidligere antatt.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-kjopte-seg-omtale-i-OL-toppenes-menighetsblad-238011b.html « Around the Rings » lister opp en redaksjon på 11 personer, i stor grad korrespondenter verden rundt. - « Around the Rings » er en publikasjon som henvender seg til den « olympiske familien » og leses av i hvert fall 140.000 abonnenter.
BT170628https://www.bt.no/100Sport/fotball/Fotballjentene-reiser-til-EM-uten-resultatkrav-237996b.html I forrige EM ble Norge trykket langt bakover mot Danmark, men jeg føler meg relativt trygg på at det ikke skjer i samme grad i år - vi har jobbet mye med å holde ballen i laget over lengre strekk.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/Polititopper-Norge-er-sarbare-for-hackerangrep-624163b.html Beredskap på cyber er viktig for seg, men den alminnelige kriminalitetsbekjempelsen foregår også i langt større grad på nett.
AP170628https://www.aftenposten.no/norge/PST-om-terrortrusselen-Har-gjort-flere-vapenbeslag-i-ekstreme-islamistiske-miljoer-i-Norge-624170b.html Det foregår også i større grad enn tidligere kjent utenfor de store byene, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST.
AP170628https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Kort-sagt_-torsdag-29-juni-624192b.html Vi har vektlagt spesielt ett hovedfunn : at dansker og svensker i stor grad gir æren til bedrifter for å ha skapt den høye levestandarden vår, mens nordmenn i første rekke peker på politikerne for det samme.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Bent-Hoie-slar-alarm--Legene-vet-ikke-nok-om-doping-237634b.html Fremfor å fokusere på fastlegene så skal man spørre seg om vi kanskje kunne få hjelp fra spesialisthelsetjenesten i større grad enn i dag, mener Brelin.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Professor-reagerer-pa-stortingspresidentens-fest--En-veldig-farlig-grasone-238010b.html Eirik Holmøyvik, professor i konstitusjonell rett ved Universitet i Bergen, sier at dette i stor grad er en gråsonesak som viser viktigheten av at Stortinget har et klart og tydelig regelverk for å hindre samrøre mellom private og offentlige interesser.
AP170628https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Idrettsforbundet-kjopte-seg-omtale-i-OL-toppenes-menighetsblad-238011b.html « Around the Rings » lister opp en redaksjon på 11 personer, i stor grad korrespondenter verden rundt. - « Around the Rings » er en publikasjon som henvender seg til den « olympiske familien » og leses av i hvert fall 140.000 abonnenter.
AP170628 « Around the Rings » lister opp en redaksjon på 11 personer, i stor grad korrespondenter verden rundt. - « Around the Rings » er en publikasjon som henvender seg til den « olympiske familien » og leses av i hvert fall 140.000 abonnenter.
AP170628 I forrige EM ble Norge trykket langt bakover mot Danmark, men jeg føler meg relativt trygg på at det ikke skjer i samme grad i år - vi har jobbet mye med å holde ballen i laget over lengre strekk.
AA170628 For første gang har en nasjonal analyse vist i hvor stor grad lakselus reduserer villaksbestandene, ifølge Torbjørn Forseth, leder i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning ( VRL ).
VG170627 Svaret er veldig enkelt : Vi skal etterleve våre egne verdier i større grad enn vi gjorde under ungdoms-OL, sier kommunikasjonssjef Niels Røine til VG.
VG170627 Vestlig import av Østens innsikt kan i stor grad krediteres Jon Kabat-Zinn, skaperen bak mindfulness-based stress reduction ( MBSR ) ved Universitetet i Massachusetts.
VG170627 Men gjennom trening kan vi lære å trå ut av denne illusjonen, og vi kan i større grad ta styring over hvordan vi har det.
SA170627 En framtid der utenforskap i stadig større grad vil defineres av de med « annerledes » kropper, slik som mennesker med ulike funksjonshemminger eller dårlig helse ?
SA170627 Internt i idrettsforbundet er det blitt diskutert om man under arrangementer som ungdoms-OL skal servere alkohol i så stor grad som det ble gjort.
SA170627 - Slik det er i dag skal man i utgangspunktet i svært liten grad få dekket alkoholbruk.
SA170627 - Hele representasjonsprogrammet på Lillehammer førte til at det ble en større diskusjon innad i NIF om hvilken grad vi skulle ta ansvar for den typen arrangementer og alkohol i fremtiden.
SA170627 - Det har vært en diskusjon internt om alkoholbruk generelt, for vi har et strengt verdigrunnlag som vi er nødt til å leve etter i større grad enn vi kanskje gjorde under ungdoms-OL, sier Røine.
NL170627 Menneskene med psykose rapporterte om en barndom preget av ulike former for misbruk og omsorgssvikt i større grad enn pasientene med andre psykiske lidelser.
FV170627 Internt i idrettsforbundet er det blitt diskutert om man under arrangementer som ungdoms-OL skal servere alkohol i så stor grad som det ble gjort.
FV170627 - Slik det er i dag skal man i utgangspunktet i svært liten grad få dekket alkoholbruk.
FV170627 - Hele representasjonsprogrammet på Lillehammer førte til at det ble en større diskusjon innad i NIF om hvilken grad vi skulle ta ansvar for den typen arrangementer og alkohol i fremtiden.
FV170627 - Det har vært en diskusjon internt om alkoholbruk generelt, for vi har et strengt verdigrunnlag som vi er nødt til å leve etter i større grad enn vi kanskje gjorde under ungdoms-OL, sier Røine.
DN170627 Jeg tror aksjemarkedet i stor grad håpet det i stor grad skulle bli bedre i år.
DN170627 Jeg tror aksjemarkedet i stor grad håpet det i stor grad skulle bli bedre i år.
DN170627 Nedgangen i oljeprisen den siste tiden skyldes ifølge analytikere i stor grad at Opec ikke klarer å holde tritt med amerikanske skiferoljeprodusenter som fyller oljelagrene og metter den globale etterspørselen.
DN170627 I perioden 2013 til 2016 har 50.000 ansatte i oljesektoren mistet jobben, og fra å være en bransje med stor grad av jobbsikkerhet har situasjonen blitt snudd på hodet i løpet av disse tre årene.
DB170627 Jeg tror også at barn av nåtiden i mindre grad enn før er med foreldrene sine i butikken.
DB170627 Ifølge BBC er den skumle Galtvort-professoren i stor grad basert på John Nettleship, som var Harry Potter-forfatterens kjemilærer da hun var ung.
DA170627 Møtet hos NIF er den siste utviklingen i en lang debatt om åpenhet i norsk idrett - i stor grad drevet fram av VGs avsløringer.
DA170627 Pluss 60-70 trenere ansatt i større eller mindre grad .
DA170627 - De siste tiårene har menneskene påvirket naturen på kloden i sterk grad , slik at mange økosystemer er svekket.
BT170627https://www.bt.no/nyheter/utenriks/Aktivister-Mange-sivile-drept-da-IS-fengsel-ble-bombet-i-Syria-336227b.html Airwars mener å kunne dokumentere at opptil 3.133 mennesker med stor grad av sikkerhet er drept i slike flyangrep i Syria siden høsten 2014, mens opptil 2.131 sivile er drept i tilsvarende angrep i Irak.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html Internt i idrettsforbundet er det blitt diskutert om man under arrangementer som ungdoms-OL skal servere alkohol i så stor grad som det ble gjort.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Slik det er i dag skal man i utgangspunktet i svært liten grad få dekket alkoholbruk.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Hele representasjonsprogrammet på Lillehammer førte til at det ble en større diskusjon innad i NIF om hvilken grad vi skulle ta ansvar for den typen arrangementer og alkohol i fremtiden.
BT170627https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Det har vært en diskusjon internt om alkoholbruk generelt, for vi har et strengt verdigrunnlag som vi er nødt til å leve etter i større grad enn vi kanskje gjorde under ungdoms-OL, sier Røine.
AP170627https://www.aftenposten.no/verden/Donald-Trump-sender-USAs-internasjonale-omdomme-til-bunns-624039b.html Men årets rapport viser også at folk flest ikke tror at deres eget lands forhold til USA kommer til å endre seg i spesielt stor grad fremover.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/GVPVV/Google-far-rekordbot-pa-23-milliarder-Det-kan-fore-til-storre-endringer I 2013 fikk Microsoft en bot på rundt 5 milliarder kroner for å promotere sin egen nettleser, den gang Internet Explorer, i større grad enn andre nettlesere.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/i/6EP3L/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal Det handler om hva som er statens anliggende, og i hvor stor grad markedet skal bli regulert av staten.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/Flyselskapene-er-ikke-lovpalagt-a-ha-nok-bemanning-til-a-fly-deg-dit-du-skal-624073b.html Det handler om hva som er statens anliggende, og i hvor stor grad markedet skal bli regulert av staten.
AP170627https://www.aftenposten.no/okonomi/EU-gir-Google-rekordbot-pa-over-22-milliarder-kroner-624084b.html I 2013 fikk Microsoft en bot på rundt 5 milliarder kroner for å promotere sin egen nettleser, den gang Internet Explorer, i større grad enn andre nettlesere.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html Internt i idrettsforbundet er det blitt diskutert om man under arrangementer som ungdoms-OL skal servere alkohol i så stor grad som det ble gjort.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Slik det er i dag skal man i utgangspunktet i svært liten grad få dekket alkoholbruk.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Hele representasjonsprogrammet på Lillehammer førte til at det ble en større diskusjon innad i NIF om hvilken grad vi skulle ta ansvar for den typen arrangementer og alkohol i fremtiden.
AP170627https://www.aftenposten.no/100Sport/andreidretter/Stortingspresidenten-inviterte-til-fest---Idrettsforbundet-tok-regningen-237963b.html - Det har vært en diskusjon internt om alkoholbruk generelt, for vi har et strengt verdigrunnlag som vi er nødt til å leve etter i større grad enn vi kanskje gjorde under ungdoms-OL, sier Røine.
AP170627 Internt i idrettsforbundet er det blitt diskutert om man under arrangementer som ungdoms-OL skal servere alkohol i så stor grad som det ble gjort.
AP170627 - Slik det er i dag skal man i utgangspunktet i svært liten grad få dekket alkoholbruk.
AP170627 - Hele representasjonsprogrammet på Lillehammer førte til at det ble en større diskusjon innad i NIF om hvilken grad vi skulle ta ansvar for den typen arrangementer og alkohol i fremtiden.
AP170627 - Det har vært en diskusjon internt om alkoholbruk generelt, for vi har et strengt verdigrunnlag som vi er nødt til å leve etter i større grad enn vi kanskje gjorde under ungdoms-OL, sier Røine.
AA170627 Kjennelsen tirsdag er i stor grad i tråd med kjennelsen fra en lavere domstol i 2014.
AA170627 Airwars mener å kunne dokumentere at opptil 3.133 mennesker med stor grad av sikkerhet er drept i slike flyangrep i Syria siden høsten 2014, mens opptil 2.131 sivile er drept i tilsvarende angrep i Irak.
AA170627 Tallene fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser nemlig at blant studenter som har foreldre med lang høyere utdanning er det 78 prosent som har oppnådd en grad i løpet av åtte år.
AA170627 Ser man alle de nye studentene under ett, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå, hadde 25 prosent oppnådd en høyere grad , melder SSB.
AA170627 Blant studenter med foreldre som kun har fullført vanlig grunnskole, var det 46 prosent som fullførte en grad .
AA170627 I perioden 2013 til 2016 har 50.000 ansatte i oljesektoren mistet jobben, og fra å være en bransje med stor grad av jobbsikkerhet har situasjonen blitt snudd på hodet i løpet av disse tre årene.
AA170627 Til sammenligning fullførte 46 prosent av studentene med foreldre med kun grunnskoleutdannelse sin grad .
AA170627 Blant studentene med foreldre med høyere utdannelse på mer enn fire år, oppnådde 78 prosent en grad etter åtte år.
AA170627 Men den nye loven kommer også med en liten pekefinger ; godteri som i større grad kan forveksles med tobakksprodukter ( altså produkter der det kan finnes tvil om det dreier seg om godteri eller tobakk ), kan fortsatt nektes å ligge framme. 2.
AA170627 Spillemidlene som idrettsorganisasjonen mottar til aktivitet, er i stor grad øremerket barn og ungdom 6 - 19 år.
AA170627 Barn og ungdom driver med idrett for at det er gøy, i liten grad fordi det har en helseeffekt.
VG170626 Spørsmålet nå er i hvilken grad kinesiske han vil begrense hans mulighet til å kommunisere, og ikke minst om han kan tilbringe tid med sin kone, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty, til VG.
VG170626 Spørsmålet nå er i hvilken grad kinesiske han vil begrense hans mulighet til å kommunisere, og ikke minst om han kan tilbringe tid med sin kone, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty, til VG.
SA170626 Over tid har en sett en dreining mot at tortur i økende grad synes å ha til hensikt å bryte ned personligheten, heller enn å fremskaffe opplysninger.
SA170626 Nav og skoler i sitt møte med flyktninger viser større grad av forståelse og innlevelse når de blir gjort kjent med potensielle senskader etter tortur.
SA170626 Hun isolerer seg i økende grad og er i ferd med å miste håpet om å få opphold i Norge.
SA170626 Dette til tross for at det er dokumentert at tortur i liten grad får fram avgjørende informasjon som kunne forebygget alvorlig voldsutøvelse.
SA170626 - Vi har i aller høyeste grad et brukshjem.
SA170626 Forklaringen er at gass transporteres i stor grad gjennom rør, og at eierskap i lisenser dermed også gir kunnskap om viktig infrastruktur, skriver DN.
FV170626 - Det blir i større grad enn tidligere satset på å få inn større partier hver gang, sier seksjonssjef Helge Breilid ved Tollvesenet i Kristiansand.
DN170626 Bøhren trekker frem at dette i størst grad vil påvirke selskaper som har større eksponering mot det amerikanske markedet.
DB170626 I større grad enn hos andre statlige organer som forvalter 1.4 milliarder i året.
DB170626 I en felleserklæring mellom Folkerepublikken Kina og Storbritannia som ble forhandlet fram før overtakelsen i 1997, heter det at Hongkong skal nyte en « høy grad av autonomi » i 50 år.
DB170626 Da gjorde han det klart at Beijings makt over Hongkong er « omfattende », og at avtalen om « høy grad av autonomi » betyr delegering av makt fra Beijing, ikke deling av makt.
DA170626 - Venstres egen diagnose er at de i for stor grad har blitt et ensaksparti ved å ha løftet miljø som hovedsak.
BT170626https://www.bt.no/bolig/Wow_-er-det-forste-du-tenker-nar-du-besoker-dette-rekkehuset-10310b.html - Vi har i aller høyeste grad et brukshjem.
AP170626https://www.aftenposten.no/viten/i/WVRJa/-Derfor-blir-ikke-planter-solbrente Først og fremst var en redd for at matplantene ville bli påvirket, siden de jo i stor grad dyrkes der det er mest sol.
AP170626https://www.aftenposten.no/viten/-Derfor-blir-ikke-planter-solbrente-623596b.html Først og fremst var en redd for at matplantene ville bli påvirket, siden de jo i stor grad dyrkes der det er mest sol.
AP170626https://www.aftenposten.no/norge/Frykter-tarmkreft_-betaler-for-undersokelsen-selv-623705b.html Denne type tenkning fører uvegerlig til en betydelig grad av overdiagnostikk, overutredning og overbehandling.
AP170626https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/QVrg4/Skolen-skal-vare-for-de-flinke-ogsa--Hannah-Atic Vi skal sørge for at skolene i større grad enn i dag forstår at regelverket også gir dem et klart ansvar for de flinkeste elevene.
AP170626https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Skolen-skal-vare-for-de-flinke-ogsa--Hannah-Atic-624013b.html Vi skal sørge for at skolene i større grad enn i dag forstår at regelverket også gir dem et klart ansvar for de flinkeste elevene.
AP170626https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/bV89v/Kronikk-Hvem-far-lov-til-a-yte-velferdstjenester-etter-valget--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund I en tid der mange snakker om at i politikken er i ferd med å miste relevans, er den i aller høyeste grad til stede i debatten om private aktører i velferden.
AP170626https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Hvem-far-lov-til-a-yte-velferdstjenester-etter-valget--Anne-Siri-Koksrud-Bekkelund-623978b.html I en tid der mange snakker om at i politikken er i ferd med å miste relevans, er den i aller høyeste grad til stede i debatten om private aktører i velferden.
AP170626https://www.aftenposten.no/bolig/Wow_-er-det-forste-du-tenker-nar-du-besoker-dette-rekkehuset-10310b.html - Vi har i aller høyeste grad et brukshjem.
AP170626 - Vi har i aller høyeste grad et brukshjem.
AA170626 Det er uklart i hvilken grad personen er skadet.
AA170626 Parallelt med dette erfarte NRK at mange som til da var blitt godt kjent med serien, i større grad begynte å følge serien via nettsiden skam.p3.no.
VG170625 Paradokset for partiet er imidlertid at i den grad bilbrannene skyldes innvandring og økt sosial uro, så skjer det etter at partiet har sittet i regjering og har kontrollert Justisdepartementet i fire år, med et nyopprettet Innvandrings og integreringsdepartementet i tillegg de siste halvannet årene.
VG170625 Ap-lederen opplever det som merkelig at regjeringspartiene stemte mot et forslag som arbeidsministeren selv - i større eller mindre grad - har ønsket.
SA170625https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Ekspert-mener-fotballen-lever-i-en-fantasiverden--Har-fornektet-doping-i-arevis-237776b.html I motsetning til andre idretter, har ikke dopingskandaler preget fotball i stor grad .
SA170625 - Vår prognose om sterkere krone henger derfor i stor grad på en forventning om høyere oljepris.
SA170625 Da må jeg løpe annerledes, som gjør at jeg belaster leggen i større grad , forklarer Lysvoll, som likevel beroliger TUIL-supporterne : ¶
SA170625 plass til nå for de oransje i høyeste grad får karakteren « godkjent », kommer vi likevel ikke unna hvordan det hadde sett ut dersom sjansesløseriet i forrige serierunde mot Kristiansund ikke var så totalt, og uten den svært dårlige prestasjonen i forrige hjemmekamp mot Haugesund.
SA170625 I motsetning til andre idretter, har ikke dopingskandaler preget fotball i stor grad .
DN170625 Etter G7-toppmøtet i Taormina på Sicilia i mai sa Tyslands statsminister Angela Merkel at tiden « da vi kunne stole på andre », til en viss grad var forbi.
DB170625 I rapporten konkluderer WEF at innbyggerne i større grad må spare til pensjon fra egen lomme.
DB170625 - I noen grad kan innvandring kompensere for dette, men høy innvandring kan også medføre store offentlige utgifter.
DB170625 Det betyr at vi som sitter i utvalg kjenner feltet, og at vi også kjenner til mange av søkerne i ulik grad .
BT170625https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Bedre-bruk-av-skoletiden-336036b.html Norske politikere har i for liten grad diskutert hva vi vil med all den tiden ungene våre faktisk befinner seg på skolen, og tilbudet varierer veldig.
BT170625 I motsetning til andre idretter, har ikke dopingskandaler preget fotball i stor grad .
AP170625https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JabzJ/Svak-krone-kan-gjore-ferien-overraskende-dyr - Vår prognose om sterkere krone henger derfor i stor grad på en forventning om høyere oljepris.
AP170625https://www.aftenposten.no/okonomi/Svak-krone-kan-gjore-ferien-overraskende-dyr-623745b.html - Vår prognose om sterkere krone henger derfor i stor grad på en forventning om høyere oljepris.
AP170625https://www.aftenposten.no/norge/Under-streken-623946b.html Generelt bruker grupper med mindre god helse, helsetjenester i større grad enn dem med god helse.
AP170625https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Ekspert-mener-fotballen-lever-i-en-fantasiverden--Har-fornektet-doping-i-arevis-237776b.html I motsetning til andre idretter, har ikke dopingskandaler preget fotball i stor grad .
AP170625 Da må jeg løpe annerledes, som gjør at jeg belaster leggen i større grad , forklarer Lysvoll, som likevel beroliger TUIL-supporterne : ¶
AP170625 plass til nå for de oransje i høyeste grad får karakteren « godkjent », kommer vi likevel ikke unna hvordan det hadde sett ut dersom sjansesløseriet i forrige serierunde mot Kristiansund ikke var så totalt, og uten den svært dårlige prestasjonen i forrige hjemmekamp mot Haugesund.
AP170625 I motsetning til andre idretter, har ikke dopingskandaler preget fotball i stor grad .
AA170625 Til VG sier regissøren at massemorderen ikke vil vises i særlig grad i filmen.
AA170625 Samtidig er det grunn til å spørre om Norge som nasjon, i årene som har gått etter rosetogene og de umiddelbare reaksjonene på tragedien, i for stor grad har veket unna 22. juli.
VG170624 Han lister opp antidopingarbeid, en overgang fra et russisk til et internasjonalt lag og at de i stor grad er bygget rundt Kristoff.
VG170624 Mens økningene i årene forut for terroren 22.juli 2011 i stor grad gikk til lønnsøkninger, har en stor del av økningene under Humlegård gått til hans eget direktorat.
VG170624 Justisminister Per Willy Amundsen har i overraskende stor grad stilt seg bak politidirektøren.
VG170624 - Dette skjer dessverre altfor ofte, hver uke, i større eller mindre grad .
SA170624 De bruker i liten grad kostbare anlegg som skytebaner, golfanlegg, fotballanlegg, men er størst på bruken av park og grøntområder, helsestudio og turstier.
SA170624 divisjon og i hvilken grad det blir en ny A-lagssatsing er usikkert.
NL170624 I tilfellet Andøya flystasjon er konsekvensene for et helt samfunn og en hel region enorme og i alt for liten grad anskueliggjort.
FV170624 De bruker i liten grad kostbare anlegg som skytebaner, golfanlegg, fotballanlegg, men er størst på bruken av park og grøntområder, helsestudio og turstier.
DB170624 Med i dette spillet er i høyeste grad også de 12 rytterne fra kontinentalnivået Joker Icopal.
DB170624 Generelt er det en høy grad av sosial reproduksjon i kulturlivet.
DB170624 Da er det også min plikt å fortelle både dere som er unge i dag og dere som har dårlig hukommelse hvordan denne framtida så ut, og i hvilken grad den har blitt virkelighet. 1.
DA170624 Tålmodighet er en kunst man til en viss grad må dyrke for å få til noe her.
BT170624https://www.bt.no/nyheter/lokalt/Politikere-matte-slite-seg-gjennom-rullestolloype-336114b.html Grung sitter helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og mener at man i større grad burde satset på innovative løsninger fremfor å kutte plass.
BT170624https://www.bt.no/100Sport/andreidretter/Bergen-Hockey-satser-pa-a-bli-en-del-av-Breddeklubben-Men-krever-ambisjoner-237709b.html divisjon og i hvilken grad det blir en ny A-lagssatsing er usikkert.
BT170624 De bruker i liten grad kostbare anlegg som skytebaner, golfanlegg, fotballanlegg, men er størst på bruken av park og grøntområder, helsestudio og turstier.
AP170624https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Den-norske-idrettsmodellen-er-utdatert-237677b.html De bruker i liten grad kostbare anlegg som skytebaner, golfanlegg, fotballanlegg, men er størst på bruken av park og grøntområder, helsestudio og turstier.
AP170624 De bruker i liten grad kostbare anlegg som skytebaner, golfanlegg, fotballanlegg, men er størst på bruken av park og grøntområder, helsestudio og turstier.
AA170624 En fast stasjonering av utenlandske styrker på norsk jord i fredstid kan føre til at man på russisk side i økt grad begynner å vurdere norsk område som et mulig springbrett for væpnede aksjoner mot russisk område i en tilspisset situasjon - og opptre deretter.
AA170624 I mange land er det svak tillit til både det politiske systemet og domstolene, domstolenes uavhengighet svekkes og det er stor grad av korrupsjon.
VG170623 Mange av professorene har vestlig bakgrunn og studentene er i stor grad barn av landets elite.
VG170623 I stor grad er dette blitt stormakters krig med stedfortredere.
VG170623 - Noen tiltrekker mygg, andre gjør det i mindre grad .
VG170623 I den grad Solberg har fulgt opp det, er Regnskogfondet fornøyd med norske myndigheter, sier fondets daglige leder Lars Løvold til NTB.
SA170623 Den andre modellen bygger i større grad på gjeldende styringsmodell med et styre og et representantskap, men i tillegg er det en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet og noen endringer for representantskapet.i ¶
SA170623 som ble gitt han : Fordi både Hillevågsveien og Consul Sigval Bergesens vei er fylkesveier, ble spørsmålet videresendt til Statens vegvesen som ( svar fra Statens vegvesen ) « ser på løsninger for å hindre at kjøretrafikken får rødt lys når bussen blir stående på holdeplassene, noe som til en viss grad bidrar til oppstuing av trafikk ».
SA170623 - Fotball, baseball og basketball og til en viss grad volleyball har større interesse.
NL170623 Hva er kompensasjonen byen får tilbake for at utbyggeren skal bli tilgodesett i så stor grad ?
DN170623 Mallory hadde høyeste grad av sikkerhetsklarering fram til han sluttet å arbeide for amerikanske myndigheter i 2012.
DN170623 Holdninger skapes i ikke liten grad av hvor man får sine inntekter fra.
DB170623 Og, hva gjør man egentlig når det i stor grad også er de undertrykte kvinnene som er hverandres største fiender ?
DB170623 Om menn minimaliserte antrekket i samme grad ville de blitt anklaget for å se ut som kåte strandløver og seteskrævere, men det hemmelige Illuminati, den sekteriske mannsforeningen der gutta boys sitter og runker etter kvinnelige idrettsutøvere lar dem slippe, for menn passer på menn.
DB170623 Som mange vet, dreier serien seg i stor grad om det som foregår på Hartvig Nissen videregående skole på Briskeby i Oslo.
DA170623 Velgerne som kunne stemt på slike partier går i stor grad til Frp, mener han.
DA170623 Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS, mener det kan true rettssikkerheten at det ikke skjer i stor nok grad i Norge.
BT170623https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-loskrutt-mot-formuesskatt-336058b.html Men formuesskatten har bare effektivitetstap i den grad den 1 ) påvirker spareraten til individet, som Trellevik ser ut til å forutsette at den ikke gjør og 2 ) om forskjellige formuesobjekt blir skattlagt med forskjellige effektive satser.
BT170623https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-loskrutt-mot-formuesskatt-336058b.html Dette har imidlertid Siv Jensen i stor grad rettet opp ved å gradvis øke skattetaksten for eiendom til 80 prosent av verdien, samtidig som takstgrunnlaget for aksjer og andre verdipapir har blitt redusert fra 100 til 80 prosent ( neste år ).
BT170623https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Mer-loskrutt-mot-formuesskatt-336058b.html Dette har Siv Jensen ( Frp ) i stor grad rettet opp ved å gradvis øke skattetaksten for eiendom til 80 prosent av verdien, samtidig som takstgrunnlaget for aksjer og andre verdipapir har blitt redusert fra 100 til 80 prosent ( neste år ), skriver Bjørn Hauge.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/Syrisk-eksilgruppe-Rekordmange-sivile-drept-i-USA-ledede-flyangrep-i-Syria-623861b.html Airwars mener å kunne dokumentere at opptil 3.133 med stor grad av sikkerhet er drept i slike flyangrep i Syria siden høsten 2014, mens opptil 2.131 sivile er drept i tilsvarende angrep i Irak..
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/-Amerikaner-siktet-for-spionasje-til-fordel-for-Kina-623814b.html Mallory hadde høyeste grad av sikkerhetsklarering frem til han sluttet å arbeide for amerikanske myndigheter i 2012.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/dV49w/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank Den andre modellen bygger i større grad på gjeldende styringsmodell med et styre og et representantskap, men i tillegg er det en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet og noen endringer for representantskapet.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/i/JaO5R/Gjedrem-vil-endre-styringen-av-Norges-Bank Gjedrem ønsker at sentralbanksjefen og resten av ledelsen i Norges Bank i større grad skal få bryne seg på eksterne eksperter i den nye komiteen.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-vil-endre-styringen-av-Norges-Bank-623863b.html Gjedrem ønsker at sentralbanksjefen og resten av ledelsen i Norges Bank i større grad skal få bryne seg på eksterne eksperter i den nye komiteen.
AP170623https://www.aftenposten.no/okonomi/Gjedrem-utvalg-vil-ta-Oljefondet-ut-av-Norges-Bank-623847b.html Den andre modellen bygger i større grad på gjeldende styringsmodell med et styre og et representantskap, men i tillegg er det en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet og noen endringer for representantskapet.
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Aksel-Jeg-har-aldri-mott-kjaresten-min-i-virkeligheten-Kan-det-vare-ekte-kjarlighet-Hilsen-jente-17-623494b.html Kjærlighet kan sies å dreie seg om tre komponenter, som kan være der i varierende grad i ulike forhold : ¶
AP170623https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Kjare-Aksel-Jeg-har-aldri-mott-kjaresten-min-i-virkeligheten-Kan-det-vare-ekte-kjarlighet-Hilsen-jente-17-623494b.html Jeg vet lite om deres forhold, men jeg kan tenke meg at man absolutt kan føle høy grad av intimitet med en annen over nettet.
AP170623https://www.aftenposten.no/kultur/Nobelprisvinner-beklager-nedsettende-kvinnekommentarer-pa-Trondheim-arrangement-623821b.html - Har aldri opplevd en slik grad av respektløshet, sier astronom Sara Seager.
AP170623https://www.aftenposten.no/kultur/Her-kan-du-mote-Skam-skuespillerne-623695b.html - Skuespillerne har i liten grad gjort lignende arrangementer tidligere, så dette blir nok interessant for publikum, forteller redaksjonssjef i NRK P3, Håkon Moslet, til Aftenposten.
AP170623https://www.aftenposten.no/100Sport/kampsport/Denne-jenta-er-mer-kjent-i-Sor-Korea-enn-Bjorgen-237508b.html - Fotball, baseball og basketball og til en viss grad volleyball har større interesse.
AP170623 - Fotball, baseball og basketball og til en viss grad volleyball har større interesse.
AA170623 Airwars mener å kunne dokumentere at opptil 3.133 med stor grad av sikkerhet er drept i slike flyangrep i Syria siden høsten 2014, mens opptil 2.131 sivile er drept i tilsvarende angrep i Irak.
AA170623 I den grad Solberg har fulgt opp det, er Regnskogfondet fornøyd med norske myndigheter, sier fondets daglige leder Lars Løvold til NTB.
VG170622 Men han fikk allerede samme kveld på pukkelen av TV-anmelderne som blant annet mente at han i altfor stor grad prøvde å være Jeremy Clarkson.
VG170622 - Jeg kan ikke kommentere hvem som skal gestalte Breivik, men han vil ikke vises i særlig grad .
VG170622 Og dette er ikke innvendinger som bare kommer fra den mørke siden, men også i stor grad fra Labour internt, og ikke minst fra partiets parlamentsgruppe, der mange av sosialdemokratene ikke lenger føler seg hjemme i eget parti.
VG170622 Så er også Norge et langt likere samfunn enn for eksempel USA, nettopp fordi det er bred politisk enighet om at stor grad av likhet er bra.
VG170622 Olsen synes det er forstemmende at barna selv i så liten grad ble snakket med i sakene de gransket.
VG170622 Hun mener det er forstemmende at barna selv i så liten grad ble snakket med i sakene de gransket.
VG170622 Én kilde til forvirring i kommunene er i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannskutere og andre farkoster, og hvilke begrunnelser som i så fall vil være juridisk holdbare for dette, skriver KS-direktør Helge Eide i Kommunal Rapport.
SA170622https://www.aftenbladet.no/100Sport/meninger/Tjarnas-om-Oslo-fotballen-Jeg-kan-knapt-huske-a-ha-opplevd-noen-snakke-i-rosende-ordelag-om-en-naboklubb-236904b.html Vålerenga har i ganske stor grad vært seg selv nok litt for lenge.
SA170622 I hvor stor grad kineserne kan påvirke myndighetene i Nord-Korea, vil være avgjørende for hvordan krisen rundt landet kan håndteres.
SA170622 Utenfor Israel og de palestinske territoriene er det mange som ser oss gjennom perspektivet til boikott-bevegelsen, som palestinerne i stor grad ikke støtter ( BDS står for boikott, deinvestering og sanksjoner ; red.anm. ).
SA170622 Slik retorikk gir inntrykk av at hvor oljen utvinnes i stor grad er klimamessig utslagsgivende.
SA170622 - Det er fint med de foreslåtte endringene da de innebærer større grad av fleksibilitet enn i dag.
SA170622 Vålerenga har i ganske stor grad vært seg selv nok litt for lenge.
NL170622 Sikten mellom Kongsbakken VGS og Domkirka vil for eksempel ikke bedres i særlig grad .
NL170622 Med andre ord : Parken skyggelegges i liten grad .
NL170622 Snøkrabben er et eksempel på at slike nye ressurser fra havdypene allerede utnyttes i større grad .
NL170622 Dette er svært positivt, men man må i større grad fokusere på at også grunnforskning og forvaltning må prioriteres parallelt.
NL170622 Det gjelder som kjent i særlig grad i Nord-Norge og på Vestlandet.
DN170622 Planen fremover er å gjøre selskapets eksisterende maskiner smartere, og Moholt regner med at de selv i større grad må produsere komponenter i fremtiden.
DN170622 I hvor stor grad kineserne kan påvirke myndighetene i Nord-Korea, vil være avgjørende for hvordan krisen rundt landet kan håndteres.
DB170622 Når man er i syden er man med barna hele tiden, og hvor alkohol konsumeres i større grad , sier hun.
DB170622 Spenningene har i stor grad dreid seg om det kompliserte forholdet til naboene Polen og Russland, som opp gjennom historien begge har oppfattet Ukraina som « sitt ».
DB170622 I dag har vi bare en hypotetisk hærreserve som i stor grad egner seg bedre som kanonføde enn soldater.
DB170622 - Profesjonelt kaller vi dette å bygge personlig merkevare, det har musikere og skuespillere gjort til alle tider, og det øker markedsverdien deres i betydelig grad .
DA170622 Vestlig-allierte Egypt har nemlig også tatt skritt mot frivillige organisasjoner, som menneskerettighetsgrupper, slik at det sivile samfunnet i disse dager blir stadig mer begrenset, og i stor grad kontrollert av regimet.
DA170622 Olsen synes det er forstemmende at barna selv i så liten grad ble snakket med i sakene de gransket.
BT170622https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Utvalg-Barns-signaler-om-overgrep-ble-oversett-og-feiltolket-336032b.html Signaler om overgrep ble oversett, feiltolket og i liten grad undersøkt.
BT170622https://www.bt.no/nyheter/innenriks/Utvalg-Barns-signaler-om-overgrep-ble-oversett-og-feiltolket-336032b.html Barnevoldsutvalget ble satt ned i november 2015 og hadde som mandat å avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det offentlige tjenesteapparatet har sviktet i sin håndtering av saker der barn har vært utsatt for alvorlig vold og overgrep.
BT170622https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Nar-diagnoser-kamuflerer-vold--335969b.html Saksdokumentene viste at det i liten grad ble vurdert om symptomene kunne skyldes belastninger i barnas liv.
BT170622https://www.bt.no/bolig/Kraftige-reaksjoner-pa-den-nye-byggeloven--Frykter-darligere-boliger-10303b.html - Det er fint med de foreslåtte endringene da de innebærer større grad av fleksibilitet enn i dag.
AP170622https://www.aftenposten.no/verden/Russland-Hoy-sannsynlighet-for-at-IS-lederen-er-dod-623771b.html Det russiske utenriksdepartementet melder torsdag at de med høy grad av sikkerhet kan si at lederen for Den islamske staten ( IS ), Abu Bakr al-Baghdadi, er død, melder nyhetsbyrået RIA ifølge Reuters.
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Vannscooter-kan-bli-forbudt-i-Oslo-i-sommer-623715b.html Én kilde til forvirring i kommunene skal være i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannscootere og andre farkoster ¶
AP170622https://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-Christian-Ringnes-sperrer-strandsone-pa-Bygdoy-ulovlig-623720b.html Men i den grad det er gjort noe galt på stranden, er det jo jeg som har gjort det.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/i/qqPG1/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet Så ser vi at yrkesdeltagelsen er noe lavere enn trenden skulle tilsi, men det knytter vi i stor grad til konjunkturutviklingen i økonomien, sier Bache.
AP170622https://www.aftenposten.no/okonomi/Norges-Bank-spar-arbeidsmarked-nar-kokepunktet-623754b.html Så ser vi at yrkesdeltagelsen er noe lavere enn trenden skulle tilsi, men det knytter vi i stor grad til konjunkturutviklingen i økonomien, sier Bache.
AP170622https://www.aftenposten.no/norge/Nordmenn-er-mer-borte-fra-jobben-fordi-vi-er-deprimerte-623724b.html « Sammenlignet med i fjor er det 250.000 flere tapte dagsverk på grunn av psykiske lidelser, og økningen er i stor grad knyttet til mer alvorlige psykiske lidelser som angst og depresjon », skriver Nav.
AP170622https://www.aftenposten.no/bolig/Kraftige-reaksjoner-pa-den-nye-byggeloven--Frykter-darligere-boliger-10303b.html - Det er fint med de foreslåtte endringene da de innebærer større grad av fleksibilitet enn i dag.
AP170622 Én kilde til forvirring i kommunene skal være i hvilken grad kommunene kan skille mellom vannscootere og andre farkoster ¶
AP170622 Men i den grad det er gjort noe galt på stranden, er det jo jeg som har gjort det.
AP170622 « Sammenlignet med i fjor er det 250.000 flere tapte dagsverk på grunn av psykiske lidelser, og økningen er i stor grad knyttet til mer alvorlige psykiske lidelser som angst og depresjon », skriver Nav.
AP170622 - Det er fint med de foreslåtte endringene da de innebærer større grad av fleksibilitet enn i dag.
AA170622 Olsen synes det er forstemmende at barna selv i så liten grad ble snakket med i sakene de gransket.
AA170622 - I nesten åtte av ti av disse ulykkene har manglende dyktighet vært vurdert som avgjørende eller i stor grad medvirkende til at ulykken inntraff.
AA170622 Størst nedgang opplever butikkene som i stor grad konkurrerer mot den økende netthandelen.
AA170622 Vi må i langt større grad og med kunnskap i ryggen møte, utforske og samarbeide om de nye utfordringene.
VG170621 Konnerud har ifølge Anmarkrud ikke hatt muligheten til å velge og vrake i forhold til premier, men har i stor grad basert seg på hva sponsorene har å tilby.
VG170621 Branns bunnsolide kollektiv, i stor grad bygd på muskler, innsats og duellkraft, er nesten en personifisering av slik spilleren Lars Arne Nilsen var.
SA170621 " Perspektivmeldingen " trekker linjene fram til 2060, og i noen grad ut hele århundre vi nå er inne i.
SA170621 Det økende salget av el- og hybridbiler påvirket dette i stor grad .
DB170621 Vi har en fantastisk totalberedskap i Norge, som vi har grunn til å være stolte av og som gjør at vi føler samme grad av trygghet nesten hvor i landet vi bor, sier Solheim.
DB170621 Forsiktig politisk vitenskap viser at utfallet av amerikansk politikk blir i overveldende stor grad diktert av de aller rikeste.
DB170621 Hva du spiser før løpeturen kan i stor grad påvirke hvor godt du presterer.
DB170621 - I stor grad .
DB170621 - I hvilken grad kan det du spiser på forhånd påvirke prestasjonen under treningen ?
DB170621 Årets nominasjoner bør få bransjen til å gå litt i seg selv, og spørre seg om de seifer i for stor grad når de bruker de samme navnene igjen og igjen - og dermed ikke benytter anledningen til å bygge opp de som skal bli de neste Baasmo Christensen og Joner.
DA170621 Mediene bør tenke over om de dekker gjerningspersoner som individer i samme grad , enten de er muslimer eller ikke, mener Eide.
BT170621 Er man i tilstrekkelig grad del av samfunnet man bor i, risikerer man at det skjer noe med følelser og preferanser.
BT170621 Det økende salget av el- og hybridbiler påvirket dette i stor grad .
AP170621https://www.aftenposten.no/verden/Saudi-Arabia-Kongen-sparket-nevoen-og-forfremmet-sonnen-623640b.html Han har slitt med helsen i årevis, hatt minst ett slag, er delvis lammet og i økende grad redusert.
AP170621https://www.aftenposten.no/okonomi/Norsk-sjomat-ut-til-nettkunder-i-hele-Kina-623630b.html - Kinesiske forbrukere ønsker i økende grad å kjøpe norsk sjømat, som blir ansett som trygg og av høy kvalitet.
AP170621https://www.aftenposten.no/bil/Flere-tar-automatgir-lappen--Om-15-ar-vil-det-vare-unodvendig-a-kunne-gire-10294b.html Det økende salget av el- og hybridbiler påvirket dette i stor grad .
AP170621 Han har slitt med helsen i årevis, hatt minst ett slag, er delvis lammet og i økende grad redusert.
AP170621 - Kinesiske forbrukere ønsker i økende grad å kjøpe norsk sjømat, som blir ansett som trygg og av høy kvalitet.
AP170621 Småbåtfolket østafjells kan nok la båten ligge ved kai hele helgen, noe som i stor grad også gjelder Vestlandet, sier meteorologen.
AP170621 Sankthansværet ser i stor grad ut til å fortsette utover helgen og i neste uke.
AP170621 Olsen synes det er forstemmende at barna selv i så liten grad ble snakket med i sakene de gransket.
AP170621 Hun mener det er bedre å innføre tiltak som i større grad kan innby til samarbeid og tillit til offentlige tjenester.
AP170621 Det økende salget av el- og hybridbiler påvirket dette i stor grad .
AA170621 Videre er det et tankekors at lek for de minste barna i stor grad er erstattet av krav om måloppnåelse og ikke gir bedre læringsresultater, men muligens tidligere frafall fra skolen og større psykiske problemer blant ungdom.
AA170621 De foreløpige anbefalingene fra utvalget går ut på å innføre 16 måneders verneplikt og en større grad av spesialisering for soldatene enn vi har i dag.
AA170621 Det er også problematisk at norske forskningsmiljøer i liten grad samarbeider med offentlige virksomheter for å fremme nyskapning.
VG170620 Den tidligere Brann-spilleren Håkon Lorentzen virker ikke å ha særlig tillit, noe som i høy grad også gjelder veteranspissen Péter Kovács ( 39 ).
SA170620 Jeg som er norsk og hvit, fikk ikke merke dette i like stor grad , men mine venner fra andre sørlige land opplevde holdninger og kommentarer som ingen burde trenge å oppleve.
NL170620 Vi reisende var imponert og entusiastisk i en grad som også avspeiler våre nedarvede negative forestillinger om vår store nabos usselhet formidlet gjennom den kalde krigen.
NL170620 Vi hadde dyktige universitetsansatte russiske guider, som imidlertid i liten grad formidlet noe av den konfliktfylte nære historien russere har gjennomlevd.
NL170620 Barnet ble i større grad sett på som en plante med gode indre muligheter som må få utvikle seg.
NL170620 Barneoppdragelsen ble i denne tiden i stor grad overlatt til folket.
DN170620 Stortinget stilte seg tirsdag i vesentlig grad bak den sterke kritikken fra Riksrevisjonen mot regjeringen for mangel på sikring av samfunnskritiske bygg, anlegg og infrastruktur, såkalt objektsikring.
DN170620 Hun mener at det har påvirket norsk økonomi i større grad enn finanskrisen under forrige regjering.
DN170620 Tidligere år har reklameinntektene fra digitale publikasjoner økt markant og til en viss grad kompensert for bortfallet av papirannonsering.
DB170620 Vi føler i stor grad den samme lesten som tidligere.
DB170620 På gutterommet lå klær som i varierende grad var tilsølt av blod fra det ene eller begge ofrene og 16-åringen selv.
DB170620 Sårbarhet : Det ligger en stor grad av sårbarhet i å kle seg naken for noen - enten det er fysisk nakenhet eller følelsesmessig nakenhet vi snakker om.
DB170620 Men stykket er heller ingen hyllest av den styrtede statslederen, Julius Cæsar, som i illevarslende grad har begynt å føle seg hevet over andre mennesker.
DB170620 Folket blir besatt av det de opplever som interne fiender, i den grad at de ikke ser at de svekkes storpolitisk, overfor andre land og folk.
DB170620 Gode språkkunnskaper har dessuten større betydning i den ikke-paternalistiske modellen, ettersom den i større grad forutsetter pasientenes aktive deltakelse.
DA170620 Hun avslutter med at konsekvensene for helsetilstand og de samfunnsmessige konsekvenser av etablering i dette området i for liten grad er belyst i plangrunnlaget, og bør utredes nærmere.
DA170620 - Det er usikkert om de nye retningslinjene vil ivareta helsehensyn og forebygge støykonflikter i tilstrekkelig grad - og at det er mer fornuftig å legge de 2012-retningslinjene til grunn.
DA170620 Der heter det at " Forsvarsdepartementet og Forsvaret har ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen " og at " Riksrevisjonen ser alvorlig på at Forsvarsdepartementet ikke har styrket Heimevernet, slik Stortinget har forutsatt ".
BT170620https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/Forhapentlig-vet-de-hva-de-gjor-335889b.html » At klimameldingen i stor grad er en beskrivelse av EU-systemet, betyr ikke at Høyre- og Frp-regjeringen ikke har klimapolitikk.
BT170620 » At klimameldingen i stor grad er en beskrivelse av EU-systemet, betyr ikke at Høyre- og Frp-regjeringen ikke har klimapolitikk.
AP170620https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Mediene-gir-oss-en-offentlig-overdose_-men-svikter-i-omtalen-av-naringslivet--Arild-Aspoy-623574b.html juni fokuserer på hvorfor det er såpass liten interesse for næringslivet blant nordmenn og i de norske mediene, så hører dette bildet med : Mediene lar seg i stor grad fore med informasjon fra et enormt offentlig PR- apparat.
AP170620 juni fokuserer på hvorfor det er såpass liten interesse for næringslivet blant nordmenn og i de norske mediene, så hører dette bildet med : Mediene lar seg i stor grad fore med informasjon fra et enormt offentlig PR- apparat.
AA170620 Plata ser innover i mye større grad enn debuten.
VG170619 Norsk arbeidsliv er i endring, og en del utsatte bransjer har opplevd det i sterkere grad enn andre.
NL170619 Det er neppe noen annen del av landet som i slik grad har forvaltet utfordrende grensespørsmål gjennom tidene som Øst-Finnmark.
DB170619 Dette er en kultur som i mindre grad har gjort seg gjeldende i Russlands storbyer.
DB170619 Det er en oppfatning at de som er overvektig må ta tak selv, mens de som har anoreksi i større grad for hjelp.
DB170619 I retten sier han at « til en viss grad går det jo bra ».
DB170619 Man har satt inn en betydelig innsats til å hemme denne propagandakrigen, så det er usikkert i hvor stor grad de klarer å få nye følgere, sier han. 48-åring pågrepet ¶
DB170619 - Når ekstremistiske islamister har vært i fokus i så stor grad , så vil man også få en framvekst av nasjonalekstremisme.
DB170619 Men deres folkevalgte er i stor grad en flokk politiske nybegynnere, som det ikke nødvendigvis er så lett å holde styr på.
DB170619 Dette har store politiske konsekvenser, og har ført til at de sentral-asiatiske landene nå i større grad vender seg mot Kina, og « frigjør » seg fra Russland, som har vært storebror i regionen også etter Sovjetunionens fall.
DB170619 Men terror begås i islams navn, og bør ikke muslimer som tar avstand fra terror i større grad forklare hvorfor fundamentalistene tar feil, gå i krigen med dem, slik de få demonstrantene i Köln ville ?
DB170619 Dramaserien, som i stor grad dreier seg rundt livet til den relativt kyniske reklamemannen Draper, ble avsluttet våren 2015, da den siste og 92. episoden ble vist på tv.
AP170619https://www.aftenposten.no/verden/-Bil-er-nytt-angrepsvapen-ogsa-for-hoyreekstreme-Ikke-uventet-at-det-drar-seg-til_-mener-forsker-623493b.html Da tallene ble lagt frem i vinter, sa prosjektleder David Anderson at høyreekstreme i « økende grad næret seg av spenningen » fra islamistisk terror i planleggingen av sine egne angrep, ifølge Evening Standard.
AP170619https://www.aftenposten.no/norge/Landmaktutredningen-Norge-skal-satse-pa-langtrekkende-vapen-og-sivile-som-skal-vare-klare-til-strid-pa-to-dager-623247b.html - Når det gjelder personell vil vi i større grad enn før basere oss på reservene.
AP170619 Hva som skjer videre i Syria, avhenger i stor grad av hva de mange utenlandske aktørene i Syria bestemmer seg for å gjøre - iranerne, tyrkerne, de arabiske landene, russerne og amerikanerne.
AP170619 Da tallene ble lagt frem i vinter, sa prosjektleder David Anderson at høyreekstreme i « økende grad næret seg av spenningen » fra islamistisk terror i planleggingen av sine egne angrep, ifølge Evening Standard.
AP170619 - Når det gjelder personell vil vi i større grad enn før basere oss på reservene.
VG170618 Men publikum reagerer altså ikke i veldig stor grad på alle scoringene - så langt.
VG170618 Det så ikke ut til at alt snakket påvirket Ronaldo i noen nevneverdig grad , dog.
VG170618 - Og Godskesen er i høyeste grad i live.
DN170618 Det er i større grad en administrativ avgjørelse, sier Sørensen.
DB170618 Forrige uke fortalte Tygart til Dagbladet at han vil foreslå å endre regelen som gjør at 12 måneder er den minste straffen som eksempelvis Johaug kan få - så lenge hun utvises en ubetydelig grad av skyld for at det anabole stoffet kom inn i kroppen hennes.
DB170618 Så de har definitivt satt avtrykk, kanskje i større grad enn antatt « større » norske rapgrupper. kommersielt sett.
BT170618 Selv om utvalget bekreftet at det har verdi å vokse opp med egen biologiske familie, ble dette gjort betinget av i hvilken grad det var utviklingsfremmende for barnet.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Tidligere-Statoil-topp-anslar-Olje-i-Lofoten-gir-hver-av-oss-750-kroner-622885b.html - Forutsetningene samsvarer i stor grad med det som er typisk for virksomheten på norsk sokkel og det vi finner i offentlige tall.
AP170618https://www.aftenposten.no/okonomi/Bjorn-Kjos-vokser-raskt_-men-en-billig-konkurrent-fra-Ost-Europa-truer-623272b.html Wizz er en av svært mange konkurrenter på europeiske ruter, men de flyr i stor grad mellom sekundærflyplasser og er dermed ikke en aktør vi møter like ofte som andre, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170618https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Norge-kan_-og-bor_-ta-til-orde-for-nye-fredsforsok-i-Kashmir--Kjell-Magne-Bondevik-623346b.html Konflikten, som har pågått i 70 år, faller i stor grad utenfor det internasjonale samfunnets søkelys.
AP170618 - Forutsetningene samsvarer i stor grad med det som er typisk for virksomheten på norsk sokkel og det vi finner i offentlige tall.
AP170618 Wizz er en av svært mange konkurrenter på europeiske ruter, men de flyr i stor grad mellom sekundærflyplasser og er dermed ikke en aktør vi møter like ofte som andre, skriver han i en e-post til Aftenposten.
AP170618 Konflikten, som har pågått i 70 år, faller i stor grad utenfor det internasjonale samfunnets søkelys.
VG170617 Når de ikke greier å sikre dette leddet i slakteprosessen, tyder det i stor grad på at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring.
SA170617 « De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon, stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene », skriver Inger Helene Venås.
SA170617 Den sier blant annet at utviklingspotensialet i sykehjemstjenester blir betydelig i årene fremover, og at befolkningsvekst, en stadig aldrende befolkning og et ønske om tjenester som i større grad møter innbyggernes individuelle behov, stiller høye krav til fremtidens sykehjemstjenester.
SA170617 De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon, stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene.
SA170617 Også artister og publikum som skal delta på Byfest1 i Haugesund lørdag vil i stor grad slippe unna regnværet.
SA170617 Selv om været er strålende i Tromsø lørdag ettermiddag, tror ikke lederen at det påvirker tallene i stor grad .
DN170617 - Tidligere var det primært trening folk brukte sykkelen til, nå er det i mye større grad transport, særlig i byene.
DB170617 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det i stor grad kan nås ved å gjennomføre den politikken som allerede er vedtatt.
DB170617 Et av dem var at sivilsamfunnet kanskje i større grad enn tidligere gjør sitt inntog i fransk politikk.
DB170617 Det var i større grad tilfellet i år siden meningsmålingene for lengst spådde en klar seier til LREM.
DB170617 Han sier han beundrer den tyske klubbkulturen som i større grad er medlemsdrevet, ikke toppstyrt av fremmede oljemilliardærer og oligarker.
BT170617 − POD må konstruere et opplegg som inviterer til større grad av motivasjon for å gjøre slik tjeneste.
BT170617 Far har - i den grad han i det hele tatt har lagt merke til forfallet - forgjeves forsøkt å dytte gjenstridige hårstrå på plass - med magert resultat.
AP170617 Både norske og russiske eksperter peker på at Norge og Russland har et stort felles problem : Europeere øker i liten grad forbruket av gass.
AP170617 - Vi må styrke vårt samarbeid i NATO og vi må i sterkere grad inngå samarbeid med landene nær oss og rundt oss, også Sverige og Finland.
AP170617 - Vi i Norge må kunne lede og bli ledet av andre nasjoner i Alliansen og vi bør i størst mulig grad bruke, modernisere og drifte forsvarsmateriell av samme type.
AA170617 - Tidligere var det primært trening folk brukte sykkelen til, nå er det i mye større grad transport, særlig i byene.
VG170616 Holmlunds er av grad tre.
VG170616 Det som har skjedd med Obamas politikk, hevder han, er at regimet har fått mer penger og kan undertrykke folket i enda større grad .
VG170616 De foreslo blant annet en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet, slik at det i større grad ivaretok skolens brede samfunnsmandat.
VG170616 Men slike tiltak vil, hvis de brukes i for stor grad , utfordre prinsipper som avtalebasert lønnsdannelse og åpen markedsøkonomi, begge deler sentrale kjennetegn ved den norske samfunnsmodellen.
VG170616 - Setningen som har vært brukt som svar fra Bufdir på vår søknad med begrunnelse i stor økning i antall henvendelser til Dixi, har vært at de « vurderer at veksten i stor grad er begrunnet i forhold som i hovedsak er å betrakte som ordinære driftsoppgaver i henhold til rundskrivet ».
VG170616 Men ingen av de andre interessene har tatt av i like stor grad som sauasamlingen.
SA170616 Jordbrukskulturen frembrakte etter hvert skriftspråk og større grad av lagdeling og bysamfunn.
SA170616 Vi har konkludert med at oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.
SA170616 Også duoen Mikael Norø Ingebrigtsen og Aron Sigurdarsons fremtid i TIL er i høyeste grad usikker.
NL170616 Det er derfor viktig at innsatsen i større grad rettes mot utvikling av virkemidler og tiltak som reduserer mengden av havplast, blant annet resirkulering og gjenbruk.
NL170616 De politiske valgene fremstår som Forsvarssjefens eget valg, noe de nødvendigvis ikke er, - og ministeren slipper i stor grad å måtte forsvare sine egne politiske disposisjoner.
NL170616 Bare med ett unntak : Frp-velgerne smaker visst vondt og forsvinner i liten grad over til Sp.
DN170616 Vi har konkludert med at oppkjøpet ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier Gabrielsen nå, i en melding lagt ut på tilsynets nettside.
DN170616 Antall oljerigger i USA har eksplodert i løpet av det siste året, og bidrar i stor grad til å trekke oljeprisen nedover.
DB170616 World Economic Forum peker på at disse gode resultatene i stor grad kan tilskrives at Rwanda som nasjon har valgt å investere i - og tilrettelegge for - at kvinner kan få høyere utdanning.
DB170616 Det eksiterer også en betydelig grad av korrupsjon.
DB170616 Han tror ikke den ekstra eksponeringen for lagene vil endre rittkjøringen i noen grad , eller ha noe utslag på hvordan lag legger opp taktikken, men TV-tiden kan likevel være gull for enkelte.
DB170616 Deres forhold skal i stor grad ha bestått av tekstmeldinger og e-poster.
DB170616 Men hittil har vi ikke funnet spor som tyder på at lekkasje fra ammunisjonen i særlig grad påvirker miljøet rundt vrakene, sier Hans Petter Mortensholm i Kystverket.
DB170616 ( Dagbladet ) : President Donald Trump ( 71 ) er kjent for å være svært aktiv i sosiale medier, og bruker i stor grad Twitter for å spre sitt budskap til verden.
DA170616 Det er ikke så lenge siden vi fikk avsløringen om at de mer velstående familiene i større grad kjøper leksehjelp til sine elever.
BT170616 Sparebanken har altså i liten grad bidratt til finansieringen av oljevirksomheten på Vestlandet.
AA170616 Trondheim har alltid hatt en viktig rolle i norsk historie, og disse funnene viser nettopp det i enda sterkere grad enn tidligere, sa Helgesen og la til : ¶
AA170616 Men også i yrkeslivet blir kvinner utsatt for et sexistisk press i større grad enn menn, og da skal man ikke utsette kvinner for dette ved å invitere til det, mener Jepsen.
AA170616 Tvert imot viser Miljødirektoratets beregninger at det i stor grad kan nås ved å gjennomføre den politikken som allerede er vedtatt.
AA170616 - På grunn av de store avstandene, må det nye embetet ha nødvendig kapasitet og kompetanse i Tromsø for å sikre ivaretakelse av brukerne og samhandling med regional stat som i stor grad er lokalisert i Tromsø, sier han.
AA170616 Tiltakene som sykehusene må sette inn, omfatter at pasientene må tas imot på en ordentlig måte, de må i tilstrekkelig grad bli undersøkt av sykepleier og lege, og antibiotikabehandling må settes i gang når det er behov for det. ( ©NTB ) ¶
VG170615 Sesong 2 vil utforske Gilead i mye større grad .
VG170615 « Forbilde » var i stor grad egen terapi, men jeg oppdaget også at den største gleden ved å skrive ikke er å skrive for meg selv, men å skrive noe som betyr noe for andre, forteller Sophie Elise.
VG170615 Dette er noe vi i aller høyeste grad tar på alvor, sier kommunikasjonssjefen til VG.
VG170615 Bedre informasjonsdeling vil kunne bidra til mer effektiv håndtering av hendelser gjennom at man i større grad vil kunne oppnå å sende rett ressurs til rett tid ».
VG170615 Hun opplever at muslimer i stadig større grad glemmer dette.
SA170615 Det har vi klart, litt har det vært, men arbeidet har ikke forhindret trafikken i stor grad , sier Thornes.
DN170615 Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
DN170615 * Opecs grad av tøyelighet ¶
DB170615 Byombudets erfaring er at barnevernet i liten grad ønsker å diskutere samværsformen.
DB170615 Det var en unnlatelsessynd at lokalbefolkningen ikke i større grad ble trukket inn i planleggingen av det opprinnelige prosjektet.
DB170615 I den grad Birkelands forskning var kjent, var den knyttet til Norsk Hydros kunstgjødsel.
DB170615 Dermed mener mange, også her i Norge, at vi nå må se på muligheten av å gå fra både flyktningkonvensjon og menneskerettigheter - i den grad disse bidrar til å lokke migranter i vår retning.
BT170615 Til en viss grad må ofres, pårørendes og andres oppfatninger spille en rolle i straffeutmålingen.
BT170615 Argumentasjonen går på tvers av de mest vellykkede elementene av det moderne rettssystemet, men føyer seg dessverre inn i en rekke av straffepopulisme som gjør rettssalen i større grad til et oppgjør mellom offer og gjerningsmann.
AP170615https://www.aftenposten.no/osloby/Deichman-blir-herre-i-eget-hus-623269b.html I vedtaket fra Byrådet heter det at gjennom nærhet til styrende organer, mulighet til i større grad å gjøre egne prioriteringer, ha ansvar for egne ressurser, samt synlighet og deltagelse i den offentlige debatten, vil Deichmanske bibliotek være best rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.
AP170615https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/KVyqE/Aftenposten-mener-En-darlig-ordning-blir-litt-bedre Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen, slik utredningen om ordningen viste i fjor.
AP170615https://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-En-darlig-ordning-blir-litt-bedre-623307b.html Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen, slik utredningen om ordningen viste i fjor.
AP170615 I vedtaket fra Byrådet heter det at gjennom nærhet til styrende organer, mulighet til i større grad å gjøre egne prioriteringer, ha ansvar for egne ressurser, samt synlighet og deltagelse i den offentlige debatten, vil Deichmanske bibliotek være best rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.
AP170615 Det ville også bøtt på det faktum at det i stor grad er høyt utdannede og velbemidlede som nyter godt av ordningen, slik utredningen om ordningen viste i fjor.
AA170615 Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
AA170615 Regjeringen endrer på regelverket slik at det i mindre grad skal straffe seg å jobbe deltid mens man mottar dagpenger.
AA170615 Ordføreren sier han kunne tenkt seg en mer utfyllende film som i større grad tar for seg de positive ting som har skjedd fram til i dag.
VG170614 Det påvirker meg i stor grad også, sier Mørk til VG, på spørsmål om hvordan hun opplever tvillingsøster Theas skademareritt.
VG170614 I hvilken grad jeg inngår i slike samtaler avhenger litt av når på døgnet og når i uka det er.
VG170614 - Vi håper i større grad på å fange opp situasjoner fremover.
VG170614 Storbritannia har ingen nedskrevet grunnlov, og parlamentarisk skikk og bruk er i stor grad basert på akkumulert hevd.
VG170614 Lovverket vil aldri i samme grad kunne være en kompenserende arena for opplysning, kunnskap og samtale.
SA170614 Måling av elevers kunnskaper og kompetanse underveis i skoleåret og i en eksamenssituasjon har til alle tider vært basert på at det bare i en begrenset grad eller ikke i det hele tatt er tillatt med hjelpemidler eller elevsamarbeid.
SA170614 Hva med en sterkere grad av en autentisk vurdering, hvor eleven der og da overfor lærer og sensor må fremvise, forklare og ikke minst forsvare sine kunnskaper, sin kompetanse og forståelse innenfor den aktuelle oppgaven/temaet/emnet knyttet til læreplanen - hvor alle hjelpemidler i en forberedelsesfase har vært tillatt
SA170614 Jeg har fått litt mer tillit hos treneren etter hvert, og det virker som han er interessert i å bruke meg i større grad framover, sier Stangnes Kjeldsberg.
NL170614 Fra rapporten kan en lese « fremmer synergier av fusjonen og ruster UiT for fremtidens utfordringer », « 4-fakultetsmodellen vil åpne for større faglig integrasjon, og den vil i større grad imøtekomme utfordringer knyttet til internt konkurrerende studietilbud enn dagens organisering ».
NL170614 Det har studentene utvilsomt fått gjennom det tette samarbeidet mellom fagmiljøet i Narvik og næringslivet i Bodø, som i vesentlig grad har bidratt med lærekrefter til studentene i Bodø.
DN170614 Derimot venter NAV at fallet i år vil bli mindre enn i de to foregående årene, og dermed i mindre grad dra ned veksten i norsk økonomi, heter det.
DB170614 Der Venstre-lederen i særlig grad trakk fram gründersatsingen som noe å være stolt av fra de siste fire årene, pekte KrF-leder Knut Arild Hareide på innsatsen innen skole, integrering og frivillighet.
DB170614 - Det har gjort til at når de ikke får lov til å uttrykke seg gjennom valgurnene i særlig grad , og demonstrasjonene deres blir møtt med vold fra regjeringsstyrkene sin side, så har også demonstrantene sine handlinger utartet seg.
DB170614 - De som i mest grad ikke deltar i protestene er gjerne de som bor i slumstrøk rundt de store byene som har vært de tidligere støttespillerne til regjeringen.
DB170614 I stor grad bygges det da for de mer pengesterke delene av markedet.
DB170614 Klassisk ballett er tett bundet til sin egen fortid, i større grad enn de andre formene for scenekunst.
DA170614 - Europeiske land har i økende grad avvist asylsøknadene fra afghanere uten å benekte at de har behov for beskyttelse.
DA170614 Så når man i dag skulle diskutere alt som har skjedd i fjor, ja da blir det ikke mye ærlig sjølransakelse, da blir det mest enda en runde med partipolitiske markeringer, varierende grad av velformulert drittslenging på politiske konkurrenter, og selvfølgelig en masse selvtilfredse festtaler.
DA170614 Skyld for dårlige resultater plasseres i stor grad på den enkelte lærer eller rektor.
AP170614https://www.aftenposten.no/verden/Det-politiske-klimaet-i-Washington-er-blitt-livsfarlig-623229b.html Da Barack Obama ble president i 2008, sørget republikanerne for å legge så mange kjepper i de lovgivende hjulene for ham - spesielt etter at de fikk flertall i Representantenes hus to år senere - at det hemmet ham i betydelig grad .
AP170614https://www.aftenposten.no/osloby/10-tips-for-helgen-1618-juni-622868b.html Her blir det delt ut gratis smaksprøver av små silderetter for å inspirere folk til å teste ut sild i større grad enn hva de gjør i dag.
AP170614https://www.aftenposten.no/norge/Disse-svenske-hundene-settes-na-inn-i-ulvejakten-i-Norge-623207b.html Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner vil Miljødirektoratet nå i større grad tillate bruk av plotthund, »heter det på Regjeringens nettsider.
AP170614 Da Barack Obama ble president i 2008, sørget republikanerne for å legge så mange kjepper i de lovgivende hjulene for ham - spesielt etter at de fikk flertall i Representantenes hus to år senere - at det hemmet ham i betydelig grad .
AP170614 Her blir det delt ut gratis smaksprøver av små silderetter for å inspirere folk til å teste ut sild i større grad enn hva de gjør i dag.
AP170614 Praksisen har i tråd med den nasjonale rovviltpolitikken vært restriktiv, men i forbindelse med alvorlige skadesituasjoner vil Miljødirektoratet nå i større grad tillate bruk av plotthund, »heter det på Regjeringens nettsider.
AP170614 Jeg har fått litt mer tillit hos treneren etter hvert, og det virker som han er interessert i å bruke meg i større grad framover, sier Stangnes Kjeldsberg.
AA170614 - Europeiske land har i økende grad avvist asylsøknadene fra afghanere uten å benekte at de har behov for beskyttelse.
AA170614 Til torsdagens bystyremøte stiller Venstre-politikeren spørsmål til ordføreren om hva som kan gjøres for å hindre at støyskjermer blir et alt for dominerende innslag i Trondheim, og om det kan brukes andre løsninger som i større grad tar helhetlige hensyn for den videre utviklinga av Trondheim by.
VG170613 Men svensk fotball har også påvirket Norge i større grad enn omvendt.
VG170613 Ikke bare innad, fra land på vårt eget kontinent, men også i stadig økende grad både øst og vest for det europeiske kontinentet, sier EU-toppen.
VG170613 Sessions påpeker at han i hvert fall ikke husker å ha hatt møter med russere den gang, men at dersom de hadde en kort helt samtale har den uansett ikke har vært av uetisk grad .
VG170613 Og i den grad noen skulle mene at ansiktsslør er et religiøst symbol og at dette er en inngripen i folks personlige trosutøvelse, har menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg allerede slått fast at et slikt forbud ikke er i strid med menneskerettighetene.
VG170613 I den grad dette er et reelt problem på norske arbeidsplasser burde det kunne løses gjennom vanlig arbeidsreglement om passende bekledning være tilstrekkelig.
VG170613 Selv mørkeblå kommentatorer mener at svekkelsen av May etter valgnederlaget er såpass graverende at hun i større grad burde vise oppriktig ydmykhet overfor det store antall velgere som vendte henne ryggen.
VG170613 I lys av at de konservative gjorde et fantastisk godt valg i Skottland, hvor de gikk frem fra ett eneste mandat til 13 - noe de i stor grad kan takke den karismatiske skotske Tory-lederen Ruth Davidson for - er det oppsiktsvekkende at May utfordrer den åpent lesbiske Davidson på denne måten.
VG170613 Men på bakgrunn av de siste dagers store tap mener vi at vi bør tillate det i større grad enn tidligere for å ha flere verktøy til å få tatt ut ulv og dermed få ned skadeomfanget.
VG170613 De mener blant annet at dagens ordning gir kriminelle for stor kvantumsrabatt, samt at oppreisningsansvaret i grove saker begått i fellesskap i større grad skal utmåles individuelt.
SA170613 Utvalget skal vurdere " i hvilken grad skolens innhold dekker de kompetanser som elevene vil trenge i et framtidig samfunns - og arbeidsliv.
DN170613 Mot det britiske pundet styrket kronen seg imidlertid i såpass stor grad at den kan ha gjort storbyferien til London billigere.
DN170613 De unge, trolig de minst erfarne kjøperne, er dem som i minst grad leser rapportene.
DN170613 Boligkjøpere oppgir at de omtrent i like stor grad stoler på egne undersøkelser og råd fra venner, familie eller fagpersoner, som de ser på tilstandsrapporten.
DB170613 Dessuten anbefaler vi ikke kokosfett, og at man i størst mulig grad bytter ut smør og oljer med vegetabilske varianter.
DB170613 I den grad det er en god tanke bak, så er det ikke en god løsning.
DB170613 Dette vil bare føre til mer kø og en viss grad av irritasjon for publikum, sier Jonas Prangerød i Øyafestivalen.
DB170613 Jeg ser en økt grad av normalisering i forhold til avhumaniserende retorikk og en økt toleranse for propagandasider for høyreekstreme.
DB170613 Hva er det som gjør at vi, i større grad enn mange andre land, ser oss nødt til å bruke så mye tvang i psykiatrien ?
DA170613 Tilstandsrapportene som boligkjøperne i så stor grad ignorerer, er ikke obligatoriske.
DA170613 De minst erfarne kjøperne er også dem som i minst grad leser tilstandsrapportene.
DA170613 Han sier innbyggerforslaget i stor grad vil avlaste Konnerudgata, Nybyen og Danvik, siden Konnerud og Fjell-beboere, som skal innover mot Asker og Oslo, kan kjøre rett ned på E18 i stedet for innom sentrum.
BT170613 - Her har Bergen kommune i aller høyeste grad overreagert.
AP170613 I den grad vi blir nevnt i russiske medier, er det negativt.
AP170613 De unge, trolig de minst erfarne kjøperne, er dem som i minst grad leser rapportene.
AP170613 Boligkjøpere oppgir at de omtrent i like stor grad stoler på egne undersøkelser og råd fra venner, familie eller fagpersoner, som de ser på tilstandsrapporten.
AP170613 - Her har Bergen kommune i aller høyeste grad overreagert.
AA170613 Norset beskriver likevel konfliktnivået på møtet som lavt sammenlignet med tidligere møter, noen han forklarer med at beboerne nå føler seg hørt i større grad .
AA170613 De unge, trolig de minst erfarne kjøperne, er dem som i minst grad leser rapportene.
AA170613 Boligkjøpere oppgir at de omtrent i like stor grad stoler på egne undersøkelser og råd fra venner, familie eller fagpersoner, som de ser på tilstandsrapporten.
AA170613 Bemanning bør i langt større grad stå i forhold til arbeidsoppgaver.
AA170613 De unge, trolig de minst erfarne kjøperne, er dem som i minst grad leser rapportene.
AA170613 Boligkjøpere oppgir at de omtrent i like stor grad stoler på egne undersøkelser og råd fra venner, familie eller fagpersoner, som de ser på tilstandsrapporten.
VG170612 Det er mulig å utfordre afrikanerne i større grad på 3000 meter hinder enn flatt ( 5000/10.000 ), tilføyer hun.
VG170612 De trange kroppsidealene som råder i dag, er i stor grad inspirert av pornoindustrien, hos begge kjønn.
SA170612 Og til en viss grad er de allerede i gang.
SA170612 Ingen scenarier som med en viss grad av sannsynlighet holder oss under 1,5 graders temperaturstigning, tillater utslipp av klimagasser når jeg, som i dag er 22 år, har passert femti.
SA170612 - Det har vært litt uvanlig å forholde seg til en slik sak, men sånn sett så er det en positiv prøve for et forbudt stoff, og spørsmålet var i hvilken grad den dokumentasjonen kunne bevise at hun tok det for det første i et gitt tidsrom og for det andre hvorfor hun tok det, sier Kiær.
NL170612 Og i enda mindre grad er vi oppmerksom på at meldinger kan være « fremmet », hvilket vil si at avsender har betalt, kanskje mange tusen kroner, for å få budskapet høyt opp i Facebook-feeden.
NL170612 Det offentlige ordskiftet er da i stor grad flyttet fra redaktørstyrte medier, aviser og tv-kanaler, og over til nettsidene til et kommersielt, globalt nettimperium.
NL170612 Den frustrasjonen bør i stor grad Arbeiderpartiet ta sin del av ansvaret for.
DB170612 HOLMENKOLLEN ( Dagbladet ) : Heldigvis har idretten etter hvert blitt en arena som er til for jentene i like stor grad som for guttene.
DB170612 Dette er blant de grunnleggende elementene vi kan velge å formidle til våre barn og som i langt større grad støtter opp om selvstendighet enn det å legge lokk på saker, snakke om « noe enklere » og/eller usynliggjøre egne standpunkter.
DB170612 Valget synes likevel å ha avvist Mays harde linje overfor EU, i den grad at noen omtaler det som « remain»-velgernes omkamp etter folkeavstemningen.
DB170612 Brexit var i overraskende liten grad tema i et valg som angivelig ble utlyst for å gi Theresa May et klarere mandat i forhandlingene med EU.
DB170612 ¶ FORTSATT STERKE : Riktig nok er IS under sterkt militært press i både Irak ( Mosul ) og i Syria ( Raqqa ), men at det såkalte kalifatet skrumper, påvirker i liten grad evnen til å gjennomføre terrorhandlinger.
DB170612 Riktig nok er IS under sterkt militært press i både Irak ( Mosul ) og i Syria ( Raqqa ), men at det såkalte kalifatet skrumper, påvirker i liten grad evnen til å gjennomføre terrorhandlinger.
DB170612 Ikke et vondt ord om stiletter, men det handler om valgfrihet - slik mote gjør i stadig større grad , sier hun til Dagbladet.
DA170612 De økende sivile tapene kan også skyldes at kampen mot IS i økende grad foregår i tett befolkede byer, der terrororganisasjonen blander seg med sivilbefolkningen.
DA170612 - Verre er det at jeg i så stor grad har utbrodert Bratislava i bøkene mine.
DA170612 Denne negative utviklingen reiser store spørsmål, men norsk politikk har i stor grad fortsatt som om den ikke har funnet sted.
AP170612https://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Vektlofteren-Kasirye-utestengt-i-to-ar-for-dopingbruk-237141b.html - Det har vært litt uvanlig å forholde seg til en slik sak, men sånn sett så er det en positiv prøve for et forbudt stoff, og spørsmålet var i hvilken grad den dokumentasjonen kunne bevise at hun tok det for det første i et gitt tidsrom og for det andre hvorfor hun tok det, sier Kiær.
AP170612 I den grad vi blir nevnt i russiske medier, er det negativt.
AP170612 - Det har vært litt uvanlig å forholde seg til en slik sak, men sånn sett så er det en positiv prøve for et forbudt stoff, og spørsmålet var i hvilken grad den dokumentasjonen kunne bevise at hun tok det for det første i et gitt tidsrom og for det andre hvorfor hun tok det, sier Kiær.
AA170612 Det meget rike fuglelivet som fantes i og omkring Leangenbukta er for eksempel som en følge av stien sterkt redusert, noe som i stor grad kunne vært unngått.
VG170611 Men på bakgrunn av de siste dagers store tap mener vi at vi bør tillate det i større grad enn tidligere for å ha flere verktøy til å få tatt ut ulv og dermed få ned skadeomfanget, sier Lunde til VG.
VG170611 - På grunn av den alvorlige situasjonen vi har sett i Gran og Hurdal, har vi besluttet at Miljødirektoratet i større grad skal tillate bruk av plotthund for å felle ulv, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, til VG.
VG170611 Tidligere var det i større grad familiene som forsørget unge med nedsatt arbeidsevne.
VG170611 Nå forsørges de i sterkere grad gjennom velferdsordninger, som uføretrygd.
VG170611 * En NAV-analyse fra 2015 viste at tidsbegrenset uførestønad i stor grad utsatte uføretidspunktet for mange unge ¶
VG170611 Det krever i så fall arbeidsgivere som er tar hensyn og viser stor grad av fleksibilitet.
DN170611 PwC-advokatene Ida Solberg Henning og Lene Sakariassen mener arbeidsgivere i større grad må bestride sykemeldinger som mistenkes for å være sterkt urettmessige.
DN170611 De representerer i stor grad en misbrukt mulighet til å se viktige politikkområder i sammenheng.
DB170611 Hvis Tygarts forslag bidrar til det i enda større grad , er det veldig fint.
DB170611 Låta er og blir Swae Lees, i den grad at en lurer på hvorfor så få andre artister hittil har brukt ham til å skrive refrenger for dem.
BT170611 I neste omgang burde Norge i større grad orientere seg mot land som har tilsvarende interesser som oss.
AP170611https://www.aftenposten.no/verden/Qatar-sa-seg-selv-som-et-slags-Midtostens-Norge--sa-gikk-alt-veldig-galt-622821b.html Qatar ga til en viss grad etter, og de diplomatiske forbindelsene ble gjenopprettet åtte måneder senere, etter at Qatar hadde tvunget noen medlemmer av Brorskapet til å forlate landet.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Stadig-flere-unge-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-kommer-i-kontakt-med-hjelpeapparatet-620751b.html Inntrykket nå er at unge som ikke er utsatt for fysisk vold og overgrep, men som opplever spillet om familiens ære, i større grad ber om hjelp.
AP170611https://www.aftenposten.no/meninger/sid/Stadig-flere-unge-som-blir-utsatt-for-negativ-sosial-kontroll_-kommer-i-kontakt-med-hjelpeapparatet-620751b.html Det er i alle høyeste grad en samfunnssak.
AP170611 Qatar ga til en viss grad etter, og de diplomatiske forbindelsene ble gjenopprettet åtte måneder senere, etter at Qatar hadde tvunget noen medlemmer av Brorskapet til å forlate landet.
AP170611 Det har han i stor grad klart, sier Orban.
AP170611 Det har han i stor grad klart, sier Orban.
AP170611 De som ville ut av EU, var i overveldende grad eldre velgere, mens det var et massivt flertall for å bli i EU blant de unge.
AP170611 Inntrykket nå er at unge som ikke er utsatt for fysisk vold og overgrep, men som opplever spillet om familiens ære, i større grad ber om hjelp.
AP170611 Det er i alle høyeste grad en samfunnssak.
AA170611 I omtrent like stor grad som Nobelprisen i litteratur kaster Booker-prisen lys over utvalgte bøker.
VG170610 Da filmet vi i Sørkedalen i en elv hvor det var én grad i vannet.
VG170610 Han viste til at de i stor grad har lykkes, selv om underskuddet likevel ble på 300 000 kroner i 2016.
VG170610 FORTSATT SJEF : Bedriftsforbundet-leder Olaf Thommessen har under kongressen redegjort for forbundets økonomi og planer, men har i liten grad kommentert den indre uroen.
SA170610 Hadde vi hatt denne klokken i dag, kunne personer i risikogruppen vært med i Nordsjørittet og hatt en større grad av trygghet under rittet.
DB170610 - Jeg vet ikke i hvilken grad det skyldes at jeg er oppvokst i et kystfylke.
DB170610 Tunnelbrannen rammer likevel i særlig grad lokaltogene mellom Voss og Bergen ¶
DA170610 I tillegg har Norge i høyeste grad fått merke at den kinesiske vinden kan snu fort.
DA170610 - Hvis du får en situasjon der selvkjørende biler fører til en stor grad av økt trafikk og mye kø.
DA170610 Resultatet er bøker som kanskje kan leses for å forstå situasjonen i Midtøsten bedre, men som i enda større grad åpner for spørsmål og refleksjon.
AP170610https://www.aftenposten.no/verden/Theresa-May-slaktes-av-den-britiske-pressen-etter-valget--og-na-begynner-hoder-a-rulle-622931b.html Jeremy Corbyn har appellert til yngre velgerne, og de unge møtte opp ved valglokalene i langt større grad enn tidligere.
AP170610https://www.aftenposten.no/verden/De-gamle-tok-britene-ut-av-EU-Na-har-de-unge-fatt-revansj-622883b.html Vet dette valget gikk de unge til urnene i langt større grad , mens eldre velgere sviktet, viser tall fra YouGovs valgundersøkelse.
AP170610https://www.aftenposten.no/verden/De-gamle-tok-britene-ut-av-EU-Na-har-de-unge-fatt-revansj-622883b.html Fortsatt stemmer folk i ufaglærte jobber i større grad på Labour enn på De konservative, men for første gang i moderne tid står Labour like sterkt i middelklassen som blant folk i manuelle faglærte jobber.
AP170610https://www.aftenposten.no/verden/De-gamle-tok-britene-ut-av-EU-Na-har-de-unge-fatt-revansj-622883b.html De som ville ut av EU var i overveldende grad eldre velgere, mens det var et massivt flertall for å bli i EU blant de unge. Én by kan skilte med 107 Michelin-restauranter, en annen med at det er lett å sparke folk.
AP170610https://www.aftenposten.no/verden/De-gamle-tok-britene-ut-av-EU-Na-har-de-unge-fatt-revansj-622883b.html - Det kan virke som om de unge i mindre grad bryr seg om konflikter og utsagn fra så langt tilbake, sier Twyman til BBC World News.
AP170610https://www.aftenposten.no/kultur/i/vRMaB/A-J-Kazinski-Dansk-duo-gir-sjangerkonvensjonene-et-nytt-etterlengtet-loft Filosofiske og religiøse problemstillinger og alt som ellers inngår i den eksistensialistiske dimensjonen, er lite påaktet, og i den grad de opptrer, er det nærmest som kuriositeter.
AP170610https://www.aftenposten.no/kultur/A-J-Kazinski-Dansk-duo-gir-sjangerkonvensjonene-et-nytt-etterlengtet-loft-622425b.html Filosofiske og religiøse problemstillinger og alt som ellers inngår i den eksistensialistiske dimensjonen, er lite påaktet, og i den grad de opptrer, er det nærmest som kuriositeter.
AP170610 Jeremy Corbyn har appellert til yngre velgerne, og de unge møtte opp ved valglokalene i langt større grad enn tidligere.
AP170610 Vet dette valget er det mye som tyder på at de unge har gått til urnene i langt større grad .
AP170610 Fortsatt stemmer folk i ufaglærte jobber i større grad på Labour enn på De konservative, men for første gang i moderne tid står Labour like sterkt i middelklassen som blant folk i manuelle faglærte jobber.
AP170610 De som ville ut av EU var i overveldende grad eldre velgere, mens det var et massivt flertall for å bli i EU blant de unge. Én by kan skilte med 107 Michelin-restauranter, en annen med at det er lett å sparke folk.
AP170610 - Det kan virke som om de unge i mindre grad bryr seg om konflikter og utsagn fra så langt tilbake, sier Twyman til BBC.
AP170610 Filosofiske og religiøse problemstillinger og alt som ellers inngår i den eksistensialistiske dimensjonen, er lite påaktet, og i den grad de opptrer, er det nærmest som kuriositeter.
AA170610 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
VG170609 - Det gjelder jo i økende grad også gutter og guttekropper, men det er sterkest press på jenter, og jenter langt ned i barneskolealder.
VG170609 Noen beregninger viser at valgdeltagelsen blant de unge kan ha vært så høy som 72 prosent, noe som ifølge avisen i stor grad krediteres Labour-leder Jeremy Corbyn.
VG170609 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
VG170609 I et land med betydelig høyere grad av hjemmesittere blant yngre velgere enn ellers i Vest-Europa, hjelper det imidlertid lite hva de sier de kan tenke seg å stemme.
VG170609 Dersom aldersgruppen 18-24 år hadde møtt opp ved urnene i like stor grad som sine eldre landsmenn, kunne gapet mellom Labour og Tory-partiet vært vesentlig mindre enn det som tegner til å bli det endelige valgresultatet.
VG170609 « Gjentagelsesfare kan bare begrunne varetektsfengsling dersom det foreligger sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå lovbrudd om han løslates.
VG170609 Det sentrale i saken har dreid seg om i hvilken grad Arne Vigeland forsto at han gjorde noe ulovlig.
SA170609 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
SA170609 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
SA170609 - I den grad våre kunder i denne innledningsfasen har opplevd at noe av funksjonaliteten på hjemmesidene ikke har vært tilfredsstillende og like bra som tidligere, så beklager vi dette.
SA170609 Du ber om mer oppfølging, om å få på plass planer og system slik at livskvaliteten til en viss grad er til stede.
SA170609 - Qatar har lenge tillatt seg en grad av uavhengighet.
SA170609 Angrepsspillet handler i stor grad om å ta overgangene helhjertet.
NL170609 Samtidig vil skattelette muliggjøre at vi i langt større grad kan være bevisste om, og solidarisk med våre medmennesker som ikke har det så godt.
NL170609 En stat med lite oppgaver trenger ikke samme grad av skattefinansiering.
DN170609 Det er nok sammenheng med at det er langt flere enere i det britiske samfunnet som velger å gå den veien, i større grad enn i Norge.
DB170609 ULLEVAAL ( Dagbladet ) : Så lenge Therese Johaug utvises en ubetydelig grad av skyld, sier regelverket at 12 måneder vil være minimumsstraffen for 28-åringen fra Dalsbygda.
DB170609 Til Dagbladet forteller mannen som felte Lance Armstrong at han synes tiden er moden for en endring av regelverket, som i for liten grad skiller bevisst doping og uhell som medfører brudd på dopingreglementet.
DB170609 Tomteprisene blir nok også påvirket raskt av dette, for det betyr ikke bare at man får lavere marginer, men at man i større grad er usikker på realiseringstakten.
DB170609 Til forskjell fra valget av president er dette i stor grad 577 lokale valg, ikke så mye i de store byene, men på landsbygda kjenner « alle » « sin » folkevalgte, så det er viktig å være kjent og ha røtter i sin krets.
DB170609 Dette er en krenkelse i aller høyeste grad , og at at Vagant også stiller seg bak dette, er for meg uforståelig.
DB170609 KJÆRESTEPAR : Romansen mellom William og Noora, populært kalt « Noorhelm », preget i stor grad sesong to av « Skam ».
DA170609 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
BT170609 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
BT170609 Men det mest oppsiktsvekkende er at avisens politiske redaktør i den grad utfordrer demokratiet, når hun eksplisitt råder byrådet til å gjøre alt det kan for å « vri undersøkelsene i en annen retning ».
BT170609 Hadde han endatil vært fra Hardanger kunne jeg kanskje i større grad ha forstått opphisselsen, men Møre ?
AP170609https://www.aftenposten.no/verden/To-vinnere-og-fire-tapere-etter-Comey-horingen-622857b.html Men heller ikke dette bidro i særlig stor grad til å unngå en konklusjon om at Comey-høringen var en svært negativ episode for Donald Trump.
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Ap-Glade-for-at-eget-forsvarsvedtak-ikke-gikk-gjennom-i-Stortinget-622598b.html « Ved en inkurie ble programformuleringen gjengitt feil i forslaget i meldingen ( på Stortinget ), ved at det står « i stor grad » i stedet for « i større grad », slik det er formulert i partiprogrammet.
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Ap-Glade-for-at-eget-forsvarsvedtak-ikke-gikk-gjennom-i-Stortinget-622598b.html « Ved en inkurie ble programformuleringen gjengitt feil i forslaget i meldingen ( på Stortinget ), ved at det står « i stor grad » i stedet for « i større grad », slik det er formulert i partiprogrammet.
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Ap-Glade-for-at-eget-forsvarsvedtak-ikke-gikk-gjennom-i-Stortinget-622598b.html « Stortinget ber regjeringen legge til rette for at støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn i stor grad bør være en styrende faktor for innretning av enkelte av Forsvarets strukturerer og kapasiteter, slik som heimevern, spesialstyrker, cyberforsvar og helikopterkapasitet. » - Ble sjokkert - dette innebærer ny kurs i forsvarspolitikk ¶
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Ap-Glade-for-at-eget-forsvarsvedtak-ikke-gikk-gjennom-i-Stortinget-622598b.html Det skulle stå « i større grad », slik det står i partiprogrammet, i stedet sto det « i stor grad ».
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Ap-Glade-for-at-eget-forsvarsvedtak-ikke-gikk-gjennom-i-Stortinget-622598b.html Det skulle stå « i større grad », slik det står i partiprogrammet, i stedet sto det « i stor grad ».
AP170609https://www.aftenposten.no/norge/Ap-Glade-for-at-eget-forsvarsvedtak-ikke-gikk-gjennom-i-Stortinget-622598b.html Det betyr i klartekst at politiets og det sivile samfunns behov på disse områdene i stor grad skal være bestemmende for hvordan Forsvaret innrettes.
AP170609 Men heller ikke dette bidro i særlig stor grad til å unngå en konklusjon om at Comey-høringen var en svært negativ episode for Donald Trump.
AP170609 - Jeg er imponert over hvor stor velvilje kineserne har vist, og over hvordan de har lagt til rette for at vi kunne undertegnet MOU- avtalen om energisamarbeid, sier Søviknes, som har stor tro på at norske selskaper i økende grad vil kunne levere løsninger Kina har bruk for og ønsker.
AP170609 - Qatar har lenge tillatt seg en grad av uavhengighet.
AP170609 Angrepsspillet handler i stor grad om å ta overgangene helhjertet.
AA170609 En kartlegging viser ifølge diplomatkilder at medlemslandene i stor grad har fulgt opp anbefalingene. ( ©NTB ) ¶
AA170609 Det har ført til diskusjoner i EU om man i større grad bør knytte retur opp mot andre felt som er av interesse for opprinnelseslandene, sier Åmland.
AA170609 De deltar i større grad i aktiviteter i lokalsamfunnet, enn hva tilfellet er i byene.
AA170609 Jeg er redd monsterferien på ni uker i stor grad går med til å sløve foran Netflixen eller stirre inn i iPaden.
VG170608 Det er mulig det ikke stemmer, men opplevelsen var i hvert fall at folk, familie, agenter og venner, kom og gikk på spillerhotellet i langt større grad under Høgmos ledelse enn det gjør nå.
VG170608 I hvor stor grad makter meningsmålere i London å fange opp regionale utslag i Carmarthenshire ?
VG170608 Corbyns forslag om å bedre studiestøtten og fjerne de forhatte skolepengene som de konservative innførte, og som i enda større grad har gjort det til et klassespørsmål om hvem som har råd til å ta høyere utdanning, faller i god jord i dette segmentet.
VG170608 Dette dokumenteres av den arbeidsmiljøundersøkelsen som VG er gjort kjent med konklusjonene av, og som indikerer både en høy grad av tilfredshet med arbeidssituasjonen og med de endringer som har vært gjort under min ledelse, i samarbeid med de ansatte.
VG170608 Reisetiden har i liten grad blitt redusert, heter det i pressemeldingen fra Riksrevisjonen.
SA170608 10 - 15 prosent av oss lider i ulik grad av irritabel tarm syndrom ( « irritable bowel syndrome », IBS ).
SA170608 Kjøretøyene kan i større eller mindre grad brukes på og utenfor vei.
SA170608 Uavhengig av denne konkrete saken så ønsker vi å belyse viktige forhold som i liten grad kommer frem når slike saker debatteres, nemlig betydningen av et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ( HMS ) for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
SA170608 Mengden karbohydrater er i stor grad ensbetydende med mengden sukker.
SA170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
SA170608 Det blir det ikke i like stor grad nå, uansett hvem de skulle få inn, sier Stamsø Møller.
FV170608 Mengden karbohydrater er i stor grad ensbetydende med mengden sukker.
FV170608 Det blir det ikke i like stor grad nå, uansett hvem de skulle få inn, sier Stamsø Møller.
DN170608https://www.dn.no/nyheter/2017/06/08/2053/Makrookonomi/full-stopp-for-boligveksten Mens høye boliginvesteringer og etterspørselen fra offentlig forvaltning i stor grad har sørget for det som har vært av aktivitetsvekst de siste årene, vil andre deler av økonomien etter hvert ta over som sentrale drivkrefter for oppgangen, ifølge SSBs prognoser : ¶
DN170608https://www.dn.no/nyheter/2017/06/08/2053/Makrookonomi/full-stopp-for-boligveksten - Det er noen næringer som går opp hvor det bedrer seg og noen næringer som i liten grad bidrar til bedringen.
DN170608 Mens høye boliginvesteringer og etterspørselen fra offentlig forvaltning i stor grad har sørget for det som har vært av aktivitetsvekst de siste årene, vil andre deler av økonomien etter hvert ta over som sentrale drivkrefter for oppgangen, ifølge SSBs prognoser : ¶
DN170608 - Det er noen næringer som går opp hvor det bedrer seg og noen næringer som i liten grad bidrar til bedringen.
DN170608 Manuskriptet bekrefter i stor grad en rekke opplysninger som er kommet frem i mediene etter at Trump ga Comey sparken 9. mai i år : ¶
DN170608 Folk på bygda mener i langt større grad enn byfolk at innvandrere blir godt integrert, viser en ny undersøkelse.
DN170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid, og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
DB170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
DB170608 Når en slik skildring beskriver at to ungdommer « gikk inn på soverommet, kledde av seg og la seg i sengen », så vil det overveldende flertallet av leserne forstå dette som en soleklar eufemisme ( eller knapt nok det engang ) for at de gjorde dette i fellesskap, og med ( en eller annen grad av ) seksuelt tilsnitt ( i hvert fall gjensidig kyssing/klining ) - ikke som den strengt bokstavelige tolkningen som o
DB170608 I en situasjon hvor det faktisk har vært en grad av seksuell kontakt mellom de to på forhånd ( ved at de har flørtet og deretter sammen gått inn på et rom og lagt seg nakne i samme seng, formodentlig med noen grad av seksuell kontakt/beføling underveis ), virker det derfor svært lite sannsynlig at man skulle klare å bevise at jenta var synlig og åpenbart ute av stand til å motsette seg seksuell omgang.
DB170608 I en situasjon hvor det faktisk har vært en grad av seksuell kontakt mellom de to på forhånd ( ved at de har flørtet og deretter sammen gått inn på et rom og lagt seg nakne i samme seng, formodentlig med noen grad av seksuell kontakt/beføling underveis ), virker det derfor svært lite sannsynlig at man skulle klare å bevise at jenta var synlig o
DB170608 Både lesernes kommentarer til Leas tekst, og de tilbakemeldingene jeg har fått ved henvendelser til fagpersoner, tilsier soleklart at flertallet oppfatter at Lea beskriver en ( angivelig ) sovevoldtektssituasjon som har oppstått etter at de to hadde hatt en grad av seksuell kontakt i våken tilstand, og hadde gått til sengs sammen for egen maskin.
DB170608 I tillegg ba de om at hoffet i så stor grad som mulig bør følge offentlighetsloven.
DB170608 Deres privatliv beskyttes mot omtale i en helt annen grad enn i de fleste andre monarkier.
DB170608 Theresa May kan ikke beskyldes for å ha drevet velgerfrieri i samme grad .
DB170608 I tillegg inneholder melk mange andre viktige vitaminer og mineraler kroppen vår trenger hver dag, blant annet vitamin B12, som ikke finnes i nevneverdig grad i planteriket.
DA170608 En viktig tendens ser ut til å være at De konservative i stor grad ser ut til å ha bredest støtte blant arbeiderklassen - det som tradisjonelt har vært Labours solide velgerbase.
DA170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
DA170608 Elevene fullfører videregående i større grad enn snittet, de har lavt sykefravær og skolen er en sentral del av miljøet i den delen av Tasta bydel.
DA170608 Det kan bli en utfordring for både festivalen og for publikum, i den grad de makter å finne hverandre.
DA170608 Striden rundt jordbruksoppgjøret dreier seg i stor grad rundt totalrammen for de økonomiske overføringene til bøndene.
BT170608https://www.bt.no/familieogoppvekst/Test-av-bringebarsyltetoy-Sjekk-hvor-mye-bar-syltetoyet-inneholder-10253b.html Mengden karbohydrater er i stor grad ensbetydende med mengden sukker.
BT170608 Mengden karbohydrater er i stor grad ensbetydende med mengden sukker.
BT170608 Selv om det er eieren av bedriftene som betaler formuesskatt og utbytteskatt, er formuen deres i stor grad knyttet til selve bedriften de eier.
BT170608 Det blir det ikke i like stor grad nå, uansett hvem de skulle få inn, sier Stamsø Møller.
AP170608https://www.aftenposten.no/verden/Theresa-May-vil-danne-regjering-sammen-med-nordirsk-parti--startet-ommoblering-av-regjeringen-fredag-kveld-622841b.html Dette er grupper som i langt større grad stemmer konservativt.
AP170608https://www.aftenposten.no/verden/Theresa-May-vil-danne-regjering-sammen-med-nordirsk-parti---startet-ommoblering-av-regjeringen-fredag-kveld-622841b.html Dette er grupper som i langt større grad stemmer konservativt.
AP170608https://www.aftenposten.no/okonomi/Kunder-raser-mot-de-nye-nettsidene-til-SAS-622744b.html - I den grad våre kunder i denne innledningsfasen har opplevd at noe av funksjonaliteten på hjemmesidene ikke har vært tilfredsstillende og like bra som tidligere, så beklager vi dette.
AP170608https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Test-av-bringebarsyltetoy-Sjekk-hvor-mye-bar-syltetoyet-inneholder-10253b.html Mengden karbohydrater er i stor grad ensbetydende med mengden sukker.
AP170608 Dette er grupper som i langt større grad stemmer konservativt.
AP170608 « Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
AP170608 Dette er grupper som i langt større grad stemmer konservativt.
AP170608 - I den grad våre kunder i denne innledningsfasen har opplevd at noe av funksjonaliteten på hjemmesidene ikke har vært tilfredsstillende og like bra som tidligere, så beklager vi dette.
AP170608 - Jo, absolutt, i den grad du kan finne den informasjonen i disse rapportene.
AP170608 - Den kan være et supplement, men ifølge våre tillitsvalgte ble den forrige rapporten i liten grad brukt til utvikling.
AP170608 Mengden karbohydrater er i stor grad ensbetydende med mengden sukker.
AP170608 Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd.
AP170608 Det blir det ikke i like stor grad nå, uansett hvem de skulle få inn, sier Stamsø Møller.
AA170608 Hun viser til meldinger om at et flertall av sivilbefolkningen i stadig større grad står overfor forverret omstendigheter, både når det gjelder humanitære forhold, helse, bolig og sikkerhet.
AA170608 Folk på bygda mener i langt større grad enn byfolk at innvandrere blir godt integrert, viser en ny undersøkelse.
AA170608 - Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid, og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert.
AA170608 I stor grad er det også den aller beste matjorda som bygges ned.
AA170608 Vi ønsker å stille dem til ansvar i sterkere grad , enn det vi har gjort fram til nå.
VG170607 Til VG sier Mustad at han tror de konservatives nedgang i stor grad handler om at statsminister May har gjort en dårlig valgkamp.
VG170607 - Hun har rett og slett ikke klart å ta regien selv og i altfor stor grad latt seg dirigere av hendelsene, uten å vise at hun tar ansvar, sier universitetslektoren.
VG170607 Kilder som VG har snakket med, sier at dette i stor grad skyldes at flere hundre toppjobber i den amerikansk UD står ubesatt, og at det er vanskelig å få tatt beslutninger i små og store saker på amerikansk side.
VG170607 Problemet med en eventuell kriminalisering av « likes » er at den i noen grad er overflødig - « likes » kan straffes allerede.
SA170607 Han sier at det blir spennende i hvor stor grad britene nå kommer til å bruke stemmeretten sin.
NL170607 Med tanke på de formidable mengdene gods som i fremtiden skal fraktes ut av regionen, er det mange som i økende grad ser på jernbane som et fremtidsrettet og miljøvennlig alternativ.
DN170607 - Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
DN170607 - Det har fungert til en viss grad , men vi tror den positive innflytelsen på kronen nå er over.
DN170607 I sin ferske rapport berømmer OECD Norge for en vellykket økonomisk og sosial modell som har gitt en høy grad av sosial likhet.
DN170607 Høy grad av sosial likhet står sentralt i diskusjonen om økonomisk vekst.
DN170607 - Møtet i dag handler om hvordan man skal videreutvikle veksten i verdensøkonomien i møte med utfordringene vi ser nå, som i stor grad er antiglobaliseringskreftene, forteller Jensen.
DN170607 Han sier at det blir spennende i hvor stor grad britene nå kommer til å bruke stemmeretten sin.
DB170607 WBC anses som forbundet som i størst grad har analysert sitt regelverk og foretatt justeringer for å ivareta utøvernes sikkerhet på best mulig måte.
DB170607 De må møte opp i mye større grad enn de har gjort.
DB170607 Corbyn har i høyeste grad fridd til de unge, sier han.
DB170607 - Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
DB170607 Spørsmålene om vi skal krysse grensene, er i høy grad også aktuelle her i landet.
DB170607 Fisk/sjømat og fugl i større grad enn rødt kjøtt.
DB170607 Russlands mer offensive opptreden, USAs gryende isolasjonisme og Europas behov for i større grad ta ansvar for egen sikkerhet, har imidlertid satt spørsmålet om Tysklands framtidige rolle i Europa og i NATO på dagsorden, ettersom Europas rikeste land bruker forholdsvis mye mindre på forsvar enn dets viktigste allierte i NATO.
DB170607 Konfrontert med et mer selvhevdende Russland betyr det at de europeiske NATO-landene i så fall, i større grad enn til nå, vil bli nødt til selv å ta ansvar for sin egen sikkerhet.
DB170607 Den vanligvis så nøkterne tyske forbundskansleren Angela Merkel har sagt det slik : « det kan være vanskelige tider i vente der gamle allianser ikke kan tas for gitt », og «... tida da vi fullt og helt kunne stole på hverandre, er til en viss grad forbi... ».
DB170607 Den vanligvis så nøkterne tyske forbundskansleren Angela Merkel har sagt det slik : « det kan være vanskelige tider i vente der gamle allianser ikke kan tas for gitt », og «... tida da vi fullt og helt kunne stole på hverandre, er til en viss grad forbi... », skriver artikkelforfatteren.
DA170607 Hvorvidt Corbyn og Labour kan gjøre et bedre valg enn fryktet, avhenger i stor grad av unges deltakelse.
DA170607 - Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
BT170607 Dette bidraget er, i så stor grad som mulig, rendyrket ved at det er tatt hensyn til grunnlaget elevene hadde med seg da de begynte i videregående skole.
BT170607 - I hvor stor grad kan dette bli en trussel mot demokratiet ?
AP170607https://www.aftenposten.no/verden/Sparket-FBI-sjef-Trump-ba-om-lojalitet-622757b.html « Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
AP170607https://www.aftenposten.no/verden/Kidnapping-av-kongelig-jaktlag-og-pastatt-russisk-hacking-Her-er-bakteppet-for-den-giftige-arabiske-diplomatikrisen-622682b.html Nå som nabolandene har stengt grenseoverganger og luftrom, kan Qatars fly bli tvunget til i økende grad å fly over Iran og til å kjøpe varer fra Iran.
AP170607 « Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
AP170607 I en samtale med Aftenposten i Beijing understreker forskningsdirektøren at kvikksølvproblemene i Midtens rike i høyeste grad er globale : ¶
AP170607 Nå som nabolandene har stengt grenseoverganger og luftrom, kan Qatars fly bli tvunget til i økende grad å fly over Iran og til å kjøpe varer fra Iran.
AP170607 Endringer i politikken kan komme, men hittil har de i liten grad gjort det.
AP170607 « Ved en inkurie ble programformuleringen gjengitt feil i forslaget i meldingen ( på Stortinget ), ved at det står « i stor grad » i stedet for « i større grad », slik det er formulert i partiprogrammet.
AP170607 « Ved en inkurie ble programformuleringen gjengitt feil i forslaget i meldingen ( på Stortinget ), ved at det står « i stor grad » i stedet for « i større grad », slik det er formulert i partiprogrammet.
AP170607 « Stortinget ber regjeringen legge til rette for at støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn i stor grad bør være en styrende faktor for innretning av enkelte av Forsvarets strukturerer og kapasiteter, slik som heimevern, spesialstyrker, cyberforsvar og helikopterkapasitet. » - Ble sjokkert - dette innebærer ny kurs i forsvarspolitikk ¶
AP170607 Det skulle stå « i større grad », slik det står i partiprogrammet, i stedet sto det « i stor grad ».
AP170607 Det skulle stå « i større grad », slik det står i partiprogrammet, i stedet sto det « i stor grad ».
AP170607 Det betyr i klartekst at politiets og det sivile samfunns behov på disse områdene i stor grad skal være bestemmende for hvordan Forsvaret innrettes.
AA170607 - Instinktene fortalte meg da at en-til-en-situasjonen, og påskuddet om at dette var vår første samtale om jobben min, betydde at middagen til en viss grad var et forsøk på å få meg til å be om min egen jobb og å innlede et slags beskyttende forhold.
AA170607 Debatten i formannskapet varte i over 40 minutter onsdag, og politikerne spriker fremdeles i mange retninger rundt i hvor stor grad man skal tillate bygging.
AA170607 Men det er ikke åpenbart at hennes tale foran Downing Street 10 etter angrepet vil styrke oppslutningen i særlig grad .
AA170607 Det har også vært kontroverser knyttet til i hvilken grad mennesker har samtykket til at instituttet kan bruke dem etter sin død.
VG170606 - OL ligger som et bakteppe i denne saken, i hvilken grad tror du det blir et moment i straffeutmålingen ?
VG170606 Det gjelder blant annet i hvilken grad tidligere dommer skal ha noen presedens.
VG170606 Det hadde for eksempel vært fullt mulig å lande på 13 måneders utestengelse, og likevel i noe større grad understreke betydningen av faktorer som underbygger at Therese Johaug ikke var tilstrekkelig aktsom.
VG170606 Det er ikke sikkert opplevelsen ville tapt stort på noe mer kommunikasjon med publikum, men det savnes i liten grad .
VG170606 Qatar ble under den såkalte « arabiske våren » i 2011, beskyldt for å ha gitt sin støtte til folkelige opprør, og ikke minst til islamistiske grupperinger som i økende grad tok over disse opprørene.
VG170606 - De ser mest på produksjonsdelen av matverdikjeden, og tar i liten grad med seg det som skjer med mat etter det forlater gården.
SA170606 I hvor stor grad utøver rektor skjønn når det udokumenterte fraværet er mellom 10 og 15 prosent?i ¶
SA170606 I hvilken grad er det lik praksis blant lærerne når det gjelder selve fraværsføringen?i ¶
SA170606 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
SA170606 Han mener at han har tatt steg defensivt, og at han i større grad kan prege spillet.
NL170606 Man må i større grad bli flinkere i ulike utbyggingssaker til å vurdere konsekvensene og ikke minst de indirekte konsekvensene av de ulike utbyggingene, for de har kraftige konsekvenser for reindriftsnæringen, og den har mest sannsynlig kraftige konsekvenser for rovdyrenes aktivitet.
NL170606 Konsekvensene man ser i reindriften er at reinsdyr og rovdyr i større grad må oppholde seg på samme områder, men man ser også i enkelte tilfeller endret atferd på reinflokken, der atferden ikke er ønskelig fra reindriftssamenes side.
NL170606 Indirekte konsekvens av hyttefelt eller vei, er økt aktivitet i områdene og rundt områdene, noe som fører til at reinen unngår disse områdene i mye større grad enn hva man skulle tru, en annen indirekte konsekvens er at rovdyr i større grad må trekke inn i reinbeiteområder.
NL170606 Indirekte konsekvens av hyttefelt eller vei, er økt aktivitet i områdene og rundt områdene, noe som fører til at reinen unngår disse områdene i mye større grad enn hva man skulle tru, en annen indirekte konsekvens er at rovdyr i større grad må trekke inn i reinbeiteområder.
NL170606 Fryst fisk blir i for stor grad eksportert uten norsk bearbeiding.
NL170606 Når Lysbakken i debatten argumenterte for militærsamarbeid med Sverige og Finland på bekostning av Norges USA-avhengighet, svarte forsvarsminister Eriksen Søreide at Sverige og Finland nå nærmer seg NATO-medlemskap i større grad enn noensinne.
NL170606 Men når Lysbakken argumenterte for at Norge i større grad burde satse på Norden framfor USA, låste det seg for forsvarsministeren i en ren " stol-på-usa-refleks ".
NL170606 Det gjør vi ikke i samme grad med USA, ikke minst nå med den uberegnelige president Trump.
FV170606 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
DN170606 Dersom unge velgere bruker stemmeretten i samme grad som de eldre i torsdagens britiske valg, kan det føre til et oppsving for Labour.
DN170606 De yngre stemte i langt større grad enn de eldre for å forbli i EU, men langt færre yngre enn eldre brukte stemmeretten.
DN170606 - Jeg ser at noen av meningsmålerne forventer at ungdom vil mobilisere i sterkere grad .
DB170606 I går kveld offentliggjorde det svenske skiforbundet resultatet, som viser en viss grad av kroppslig ubalanse.
DB170606 Det oppleves ulikt for person til person, så det er fortsatt en grad av uvisshet over det hele, sier sportsdirektør Roger Hammond i Dimension Data til cyclingnews.com.
DB170606 Det er like fullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.
DB170606 - Masseprodusert billigkneipp fra industribakeren har hatt en tilbakegang i flere år, og kundene etterspør i større grad kvalitet og et større utvalg tilpasset sitt behov, forteller daglig leder i Åpent bakeri, Hans Thorne.
DB170606 Debatten om terrorbekjempelse er ikke en som skiller de to partiene i samme grad , selv om May tar til orde for flere drastiske tiltak både når det gjelder overvåking og reaksjoner som Corbyn trolig er kritisk til.
DA170606 Det er like fullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.
DA170606 I stadig større grad går alt i dass i Norge.
BT170606https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johaug-ferdig-med-sin-forklaring--Hun-er-veldig_-veldig-fornoyd-236857b.html - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
BT170606 − Det kan man i høyeste grad si om denne bygningen.
BT170606 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AP170606https://www.aftenposten.no/kultur/Radiohead-En-nesten-hypnotisk-Thom-Yorke-overbeviste-i-Spektrum--622632b.html Så kom det niende albumet i rekken i fjor - det glitrende A Moon Shaped Pool, som i stor grad får innlede kvelden.
AP170606https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Johaug-ferdig-med-sin-forklaring--Hun-er-veldig_-veldig-fornoyd-236857b.html - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AP170606 Så kom det niende albumet i rekken i fjor - det glitrende A Moon Shaped Pool, som i stor grad får innlede kvelden.
AP170606 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AP170606 Han mener at han har tatt steg defensivt, og at han i større grad kan prege spillet.
AA170606 Det er like fullt behov for oppfølgende studier og mer kunnskap om i hvilken grad import av mat kan bidra til introduksjon av bakterier med spesielt viktige resistensformer i landet, sier Sunde.
VG170605 - Ja, hun opplever stor grad av støtte i hverdagen.
VG170605 Nå skal vi i større grad gå etter dem som bryter loven, sier Danmarks justisminister Søren Pape Poulsen til Ekstrabladet.
SA170605 Det er mulig at noen råvarer til en viss grad mister sitt særpreg under panering i frityrgryten.
SA170605 - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
SA170605 | Slik skal de få Johaug til OL : - I høyeste grad realistisk ¶
SA170605 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
FV170605 Mer åpenhet og større grad av uavhengighet i domsorganene er nøkkelpunkter i det omfattende reformarbeidet som for tiden pågår i WADA og det internasjonale antidopingarbeidet.
FV170605 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
FV170605 | Slik skal de få Johaug til OL : - I høyeste grad realistisk ¶
FV170605 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
DB170605 - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
DB170605 Å være forbilder for så mange, er noe Østberg og skijentene tar i høyeste grad på alvor.
DB170605 Problemet er heller at de unge ikke stemmer i samme grad som eldre.
DB170605 I den grad hun har snakket om Brexit, har det vært i en kompromissløs og krigersk tone som har fått EU til å steile og har skapt enda mer frykt blant briter for konsekvensene av utenforskapet.
DA170605 - Vi har hatt problemer i økende grad i flere år, men det siste året har vært det verste.
BT170605https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Slik-skal-de-fa-Johaug-til-OL--I-hoyeste-grad-realistisk-236833b.html | Slik skal de få Johaug til OL : - I høyeste grad realistisk ¶
BT170605https://www.bt.no/100Sport/vintersport/langrenn/Slik-skal-de-fa-Johaug-til-OL--I-hoyeste-grad-realistisk-236833b.html - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
BT170605 | Slik skal de få Johaug til OL : - I høyeste grad realistisk ¶
BT170605 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/i/XXr1b/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet Det skjer også i den norske fjellheimen, som i økende grad er blitt preget av vannkraftutbygging.
AP170605https://www.aftenposten.no/viten/-Den-morke-siden-av-det-gronne-skiftet-622404b.html Det skjer også i den norske fjellheimen, som i økende grad er blitt preget av vannkraftutbygging.
AP170605https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Svenskenes-langrennsyndling-har-trent-for-hardt-og-ble-sendt-hjem-fra-samling-236855b.html - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
AP170605https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Slik-skal-de-fa-Johaug-til-OL--I-hoyeste-grad-realistisk-236833b.html | Slik skal de få Johaug til OL : - I høyeste grad realistisk ¶
AP170605https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Slik-skal-de-fa-Johaug-til-OL--I-hoyeste-grad-realistisk-236833b.html - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AP170605 Det skjer også i den norske fjellheimen, som i økende grad er blitt preget av vannkraftutbygging.
AP170605 I hvor stor grad utøver rektor skjønn når det udokumenterte fraværet er mellom 10 og 15 prosent ?
AP170605 I hvilken grad er det lik praksis blant lærerne når det gjelder selve fraværsføringen ?
AP170605 I min eksamen presenterte jeg : I hvilken grad tar kristendommen og gammel samisk naturtro hensyn til naturen ?
AP170605 - Utredningen viser en viss grad av ubalanse.
AP170605 | Slik skal de få Johaug til OL : - I høyeste grad realistisk ¶
AP170605 - Vi mener det i høyeste grad er en realistisk motanke, sier Hjort bestemt.
AA170605 Samtidig foreslås kultur i økende grad som salderingspost, ikke bare av politikere og regiondirektører i NHO, men også i media.
AA170605 Folk med høy utdanning bruker kulturtilbud i større grad en folk med lav utdanning, kvinner mer enn menn.
SA170604 Mer åpenhet og større grad av uavhengighet i domsorganene er nøkkelpunkter i det omfattende reformarbeidet som for tiden pågår i WADA og det internasjonale antidopingarbeidet.
SA170604 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
SA170604 - Mål preger kamper og det gjorde det i alt for stor grad for oss i dag igjen.
NL170604 Blant folk flest vil merkevaren Hurtigruten, også utenfor Norge være relatert til kystruten og i mindre grad til den øvrige explorer aktivitet som selskapet i dag utfører.
NL170604 Dette gjelder i høyeste grad også for mange av de samiske og kvenske slektene.
FV170604 - Mål preger kamper og det gjorde det i alt for stor grad for oss i dag igjen.
DB170604 Sammen har Poirée og Skjelbreid tre døtre, og på tross av at paret valgte å gå hver til sitt, hadde de kommet til en felles enighet om å være der i størst mulig grad for barna.
DB170604 - Vi skulle gjøre det enklest mulig for dem, i den grad det går an å gjøre det enkelt for barna i en slik situasjon, forteller 42-åringen.
DA170604 Her er det noen dilemmaer, i den grad man begynner å holde øye med bestemte grupper kan dette oppleves som en stigmatisering, understreker Harpviken.
BT170604 Mer åpenhet og større grad av uavhengighet i domsorganene er nøkkelpunkter i det omfattende reformarbeidet som for tiden pågår i WADA og det internasjonale antidopingarbeidet.
BT170604 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
AP170604https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Til-na-har-FIS-vart-tause-om-Johaug-saken-Her-er-fire-sporsmal-vi-lurer-pa-236770b.html Mer åpenhet og større grad av uavhengighet i domsorganene er nøkkelpunkter i det omfattende reformarbeidet som for tiden pågår i WADA og det internasjonale antidopingarbeidet.
AP170604https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Til-na-har-FIS-vart-tause-om-Johaug-saken-Her-er-fire-sporsmal-vi-lurer-pa-236770b.html I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
AP170604 Mer åpenhet og større grad av uavhengighet i domsorganene er nøkkelpunkter i det omfattende reformarbeidet som for tiden pågår i WADA og det internasjonale antidopingarbeidet.
AP170604 I hvilken grad spilte idrettspolitiske hensyn inn i vurderingen om å anke ?
AP170604 - Mål preger kamper og det gjorde det i alt for stor grad for oss i dag igjen.
AA170604 Her er det noen dilemmaer, i den grad man begynner å holde øye med bestemte grupper kan dette oppleves som en stigmatisering, understreker Harpviken.
AA170604 Vi vet heller ikke om de er oppfordret av andre til å slå til, eller i hvilken grad de har fått trening eller inspirasjon fra andre for å gjennomføre sine groteske handlinger.
SA170603 Kvinner kommer i overtall i stadig flere yrker som krever høyere utdanning, menn uten utdanning blir i økende grad mindre attraktive i kjønnsmarkedet.
DN170603 Ikke minst ble Corbyn spurt i hvilken grad han var villig til å benytte kjernefysiske våpen i en krigssituasjon.
DB170603 - Dette er en flygende utskytingsplattform som i betydelig grad vil redusere de lange ventetidene som tradisjonelt oppleves mellom bygging av en satellitt og muligheten til å sende den ut i verdensrommet, sier Allen.
DB170603 FATTIGDOM : Det lille landet på Vest-Afrikas kyst er rikt på olje og gass, men inntektene er i stor grad brukt til å finansiere en luksuriøs tilværelse for landets styrende elite, mens store deler av befolkningen lever i fattigdom, ifølge menneskerettighetsgruppa Human Rights Watch.
DB170603 - Siden sikkerhetsrådet i stadig større grad fremmer menneskerettigheter, håper vi at Ekvatorial-Guinea ikke motarbeider det arbeidet, sier Charbonneau i HRW.
DB170603 Ikke minst ble Corbyn spurt i hvilken grad han var villig til å benytte kjernefysiske våpen i en krigssituasjon.
DB170603 NATOs legitimitet er i stor grad knyttet til alliansens folkerettslige forankring.
DB170603 Et annet argument for deltakelse er at alle NATOs medlemsland er antatt i større eller mindre grad å dele den samme terrortrusselen.
DB170603 Etter at hun lanserte Goop for nærmere ni år siden, har 44-åringen i aller høyeste grad unngått å svare på noen form for kritikk.
DB170603 Den omfattende ulykken hadde imidlertid preget Rees-Jones' hukommelse i sterk grad .
DA170603 Lav grad av korrupsjon.
BT170603 Trumps erklæring viser en skremmende grad av kynisme.
BT170603 Det samme gjelder i høyeste grad homofile og lesbiske i dag.
BT170603 Tilfeldigheter påvirker viktige begivenheter i langt større grad enn vi liker å tro.
BT170603 Han mener tilfeldigheter påvirker viktige begivenheter i langt større grad enn vi liker å tro.
AP170603https://www.aftenposten.no/verden/Pentagon-anklages-for-a-skjule-sivile-tap-622483b.html Minst 3.817 sivile er med sikkerhet er drept av den USA-ledede koalisjonen mot IS, og med stor grad av sannsynlighet kan det være snakk om så mange som 11.000, konkluderer den uavhengige organisasjonen Airwars.
AP170603https://www.aftenposten.no/verden/Pentagon-anklages-for-a-skjule-sivile-tap-622483b.html Etter å ha gransket rapportene konkluderer Airwars med at minst 3.817 sivile med sikkerhet er drept, mens det med stor grad av sannsynlighet kan slås fast at så mange som 11.000 sivile er drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen.
AP170603 Minst 3.817 sivile er med sikkerhet er drept av den USA-ledede koalisjonen mot IS, og med stor grad av sannsynlighet kan det være snakk om så mange som 11.000, konkluderer den uavhengige organisasjonen Airwars.
AP170603 Etter å ha gransket rapportene konkluderer Airwars med at minst 3.817 sivile med sikkerhet er drept, mens det med stor grad av sannsynlighet kan slås fast at så mange som 11.000 sivile er drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen.
AA170603 Etter å ha gransket rapportene konkluderer Airwars med at minst 3.817 sivile med sikkerhet er drept, mens det med stor grad av sannsynlighet kan slås fast at så mange som 11.000 sivile er drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen.
AA170603 Ikke minst ble Corbyn spurt i hvilken grad han var villig til å benytte kjernefysiske våpen i en krigssituasjon.
VG170602 Kommer de frem til at hun er skyldig, så må CAS deretter ta stilling til Johaugs grad av skyld.
VG170602 Etter at de har tatt stilling til grad av skyld, må CAS så ta stilling til utestengelsens lengde, sier jurist Robin Mackenzie-Robinson.
VG170602 Dette stemmer til en viss grad da flere klimaorganisasjoner har uttalt at Kinas klimaforpliktelser i avtalen er langt fra omfattende nok til å oppnå 1,5 gradersmålet.
SA170602 Arter utryddes nå 1000 ganger raskere enn det som er naturlig, og den globale oppvarmingen har allerede oversteget én grad .
SA170602 Oslo Høyre vil stille tydelige krav til barnehagene om språkopplæring og etablere et system som gjør at man i større grad fanger opp barna med svakest norskkunnskaper.
SA170602 For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 DEBATT : For Høyre er det viktig at både barnehagen og skolen bidrar til sosial utjevning, men da må barnehagen og skolen i større grad enn i dag kompensere for betydningen av familiebakgrunn.
SA170602 Det er til en viss grad forståelig, men vi er ikke noe euroselskap.
NL170602 Sett videre at håløygværingenes invasjonen av Finnmark hadde startet i begynnelsen av vikingtida, at de i noen grad hadde overtatt samejentene og at de hadde fortengt gruppe N1c av menn til noen perifere steder på øyene i fylket.
DB170602 Jeg lever i høyeste grad .
DB170602 Fotballforbundet oppfordrer også klubbene til i størst mulig grad å gjenbruke oppsamlet granulat på banen, slik at man ikke trenger å etterfylle.
DB170602 - Neppe i stor grad , fordi dette isfjellet vil bevege seg nordover mot varmere klima uansett.
DB170602 Uansett mener Fredriksens norske husadvokat Harald Herstad, som er styreleder, at eiendommen på Aker Brygge har « en samlet markedsverdi som i betydelig grad overstiger det udekkede tapet i balansen ».
DB170602 Til nå har det i for stor grad vært opp til det lokale politiet hvordan både fysiske og digitale beslag blir lagret, sier han.
DB170602 Valgutfallet vil avgjøre i hvilken grad den nyvalgte presidenten Emmanuel Macron kan sette makt bak ordene og iverksette reformprogrammet han ble valgt på.
DB170602 Philippe er i høyeste grad et produkt av fransk elitekultur.
DB170602 Etter hennes mening var Breivik en privilegert fange som forholdene i stor grad var lagt til rette for, mens andre hadde det langt tøffere.
DA170602 - Får dine medlemmere muligheten til å bidra i den grad de ønsker ?
DA170602 Det er viktig at disse ikke ødelegger seeropplevelsen i for stor grad , sier Grande, og understreker at det for Ap og KrF er viktig å opprettholde en klar regulering av bruken av reklame og sponsing i TV-sendinger.
DA170602 - Denne reguleringen mener vi bedre ivaretar hensynet til seerne og ønsket om ikke å øke reklametrykket i uforholdsmessig grad .
DA170602 - Får dine medlemmere muligheten til å bidra i den grad de ønsker ?
DA170602 Det vil i stor grad innebære status quo, man beholder et system som ikke fungerer og fortsetter å piske en død hest, sier lederen for « Kystopprøret - Gjenreis Kyst-Norge », Hermann Klemet Hansen.
BT170602 For 1,5 grad må energirelaterte utslipp være nær null innen 2040.
BT170602 I den grad det er problemer her, forstår vi at Bøe mener problemene er så mikroskopiske at de kun hører hjemme over kaffetrakteren på Det juridiske fakultet.
AP170602 Det er til en viss grad forståelig, men vi er ikke noe euroselskap.
AA170602 « Alt i alt hadde avhøret etter rettens vurdering ikke en slik kvalitet og innhold at det i særlig grad trekker i retning av at tiltalte ikke ble utsatt for noen voldtekt.
AA170602 Norske Skog lanserer en rekapitaliseringstransaksjon som i betydelig grad vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader, øke verdien av egenkapitalen og posisjonere selskapet for gjennomføring av den fremtidige vekststrategien.
AA170602 Det handler i større grad om grunnskolen enn videregående skole, hvor de fleste elevene verken møter musikk, dans og drama eller andre praktiske fag.
AA170602 - Dette kommer til å være Kunsthallens profil de nærmeste årene og noe vi kobler både mot Tråante, det at vi bor i et sørsamisk område, og det finnes gode muligheter for samarbeid med NTNU som har mye kunnskap om disse emnene, sier Holmberg og tilføyer at klimaproblematikk er noe som i stor grad uttrykkes i kunsten over hele verden i dag.
VG170601 - Det som skjer nå, er at Atlético i mindre grad vil være villige til å slippe Griezmann.
VG170601 Den tidligere Lillestrøm-spilleren mener at Strømsgodset fikk lov til kontrollere tredjerundeoppgjøret i for stor grad i første omgang.
VG170601 - Også amerikanere blir rammet av klimaendringer og har i særlig grad blitt rammet av klimaendringer.
VG170601 For det er nok noe som i sterkere grad bidrar til forbruk av nervedempende hjertemedisin, enn at kidsa nå knasker dette mot eksamensangsten.
VG170601 Derfor er det da heller ikke rart at danske studenter i økende grad tyr til reseptpliktig hjertemedisin for å dempe eksamensangsten.
VG170601 Her finner vi samme grad av oppfinnsomhet, dedikasjon og prissetting som i hi-fi-verdenens high-end-segment.
SA170601 - Ingen blir tvunget til å gå Tour de Ski, men i den grad vi er nødt til å vurdere løperne i forbindelse med OL-uttaket, så vil de bli bedt om å starte i Touren, sier langrennssjef Vidar Løfshus til Aftenposten.
NL170601 Dette er i høyeste grad et politisk spørsmål.
NL170601 Avinor tjener om lag 2,5 milliarder kroner på nordmenn som er ute etter å spare noen slanter, og disse pengene, som i stor grad blir brukt på alkoholkonsum og tobakksvarer, skal da sponse utvidelse av Tromsø Lufthavn, samt bygging av nye flyplasser i Mo i Rana og Bodø.
NL170601 Debatten har i for stor grad dreid seg om forhold som slettes ikke lar seg oppfylle i et marked der det er mangel på kyndige hender.
DN170601 Innovasjon Norges arbeid og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets ( Imdi ) oppgaver med integrere flyktninger blir også i større grad skjøvet ut lokalt.
DN170601 Derfor forventer vi fortsatt prisvekst i årene framover, men ikke i samme grad som i de siste årene, sier han i pressemeldingen.
DN170601 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale.
DB170601 Det er ikke alltid de dyreste stedene er best, for fatøl er ferskvare til en viss grad og stiller krav til stedene.
DB170601 - Tida da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
DB170601 Når terroren i økende grad retter seg mot myke mål, er det bl.a. fordi sikkerhetstiltakene på andre områder fungerer.
DB170601 Deler av terroren vil fortsatt rette seg mot typisk politiske mål, men i økende grad omfatte mer symbolske ofre knyttet til « vestlig umoral » og særlig homofile.
DB170601 Kvinner er i høyere grad enn menn avhengige av velferdsstaten både som brukere og arbeidstakere, og er de store taperne ved privatisering.
DB170601 Vi lever i en verden preget av alvorlige miljøproblemer som i stor grad er menneskeskapte.
DA170601 NATOs involvering kan innebære at våre motstandere i Syria i økende grad ser motstanden mot koalisjonen som en kamp mot Vesten.
DA170601 NATOs involvering kan innebære at våre motstandere i Syria i økende grad ser motstanden mot koalisjonen som en kamp mot Vesten.
AP170601https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Uhrenholdt-Jacobsen-bryr-seg-ikke-om-Tour-de-Ski-denne-sesongen--ma-trolig-ga-likevel-236553b.html - Ingen blir tvunget til å gå Tour de Ski, men i den grad vi er nødt til å vurdere løperne i forbindelse med OL-uttaket, så vil de bli bedt om å starte i Touren, sier langrennssjef Vidar Løfshus til Aftenposten.
AP170601 De rike i Oslo bosetter seg gjerne i Holmenkollen, kultureliten i Tåsen Hageby eller Ullevål Hageby, mens middelklassen og arbeiderklassen i mye større grad er spredt rundt på Oslos østkant.
AP170601 Det er mulig at noen råvarer til en viss grad mister sitt særpreg under panering i frityrgryten.
AP170601 Det er meget mulig at noen råvarer til en viss grad mister sitt særpreg under panering i frityrgryten.
AP170601 - Ingen blir tvunget til å gå Tour de Ski, men i den grad vi er nødt til å vurdere løperne i forbindelse med OL-uttaket, så vil de bli bedt om å starte i Touren, sier langrennssjef Vidar Løfshus til Aftenposten.
AA170601 Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale. ( ©NTB ) ¶
AA170601 Retten konkluderer også nå med at det er sterk grad av sannsynlighet for at 27-åringen vil begå nye voldslovbrudd om han blir løslatt.
AA170601 Derfor forventer vi fortsatt prisvekst i årene framover, men ikke i samme grad som i de siste årene.
AA170601 Vi ser nå at det jobbes mer systematisk i fylkene for å få flere elever til å fullføre, og skolene rapporterer at de i langt større grad enn tidligere jobber for at alle kan bestå videregående opplæring, sier kunnskapsministeren.
AA170601 Kvinner gjennomfører i noe større grad enn menn. 78 prosent av de 31.385 kvinnelige elevene besto den videregående opplæringen i løpet av fem år.
VG170531 Både arbeidsliv og skattesystem er viktig for små forskjeller, men det er i høyeste grad også innvandring og utdanningssystemet vårt.
VG170531 Siden krigen i Afghanistan startet for femten år siden har USA og Europa håpet at nettopp dette, at lokalbefolkningen led mest under Talibans herjinger, at terroristene drepte langt flere muslimer enn noen annen gruppe, i større grad skulle vinne hjertene og sinnene til vanlige muslimer.
VG170531 - Den samlokaliserte alarmsentralen, økonomi og rekruttering mener vi i større grad skulle veie i Drammens favør, sier Werp.
VG170531 - Så lenge man er ekstrem på Facebook i en sånn grad at du kan være en trussel mot befolkningen i Norge, bør det jo det, sier han og legger til : « Ekstremisme må møtes med ekstreme tiltak ».
NL170531 Men den tar altså ikke hensyn til naturen i særlig grad .
DN170531 Forvaltningen får også kritikk for å nekte innsyn i dokumenter i for stor grad , forhåndsunnta dokumenter fra innsyn, være for sene med å gjøre dokumentene tilgjengelige og gjøre innsyn vanskelig ved å gi dokumentene så likelydende titler at det er umulig å si noe om hva de inneholder.
DB170531 Toppseriekollega Sandviken fikk slite i langt større grad i sitt møte med Kaupanger.
DB170531 - Jo, hvis man er ekstrem på facebook i en sånn grad at du kan være en trussel mot befolkningen i Norge, bør det jo det.
DB170531 Det var de med lengst utdannelse som i sin tid først startet å røyke, men det er også gruppen som i størst grad har sluttet.
DB170531 Frem til nå har myndighetene i altfor stor grad testet gamle Telenor-abonnement som de ikke lenger aktivt konkurrerer med, og som har gitt et helt skjevt bilde, sier Komplett Mobil-sjef Haakon Dyrnes.
DB170531 « Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, » var hennes budskap etter NATO-møtet.
DB170531 « Det er ikke rart at danske studenter i økende grad tyr til reseptbelagt hjertemedisin for å dempe eksamensangsten.
DB170531 Vi er forbi én grad global oppvarming, og på vei mot fire med dagens fart.
DB170531 Mange av hans egne generaler vil nok hviske ham i øret at NATO i høy grad er et redskap som fremmer USAs interesser.
DB170531 Hun har også sagt at « tida da vi fullt og helt kunne stole på hverandre, er til en viss grad forbi, det har jeg erfart de siste dagene ».
DB170531 ) Vi har i liten grad kommet fram til en kjerne av sannhet, det har blitt påstand mot påstand, mener Eggen, som ikke tror Jensen kommer til å bli dømt.
DB170531 Ifølge rapporten vil disse endringene i økende grad påvirke globale værmønstre : Arktis er nemlig et " kjøleanlegg " for verdens havstrømmer.
DB170531 De er bekymret for at barnehagen i større og større grad blir en arena for formell læring på bekostning av leken.
DB170531 Utover høy grad av forutsigbarhet i måltidenes tidspunkter, var det pedagogiske tilbudet der begrenset til at vi lekte ute når det var sol, og vi lekte inne når det var regn.
DA170531 Det er i tråd med utviklingen ellers, der eldre i stadig større grad er aktive på mange felter, også kulturfeltet.
DA170531 Av diverse bruddstykker hun kommer med forstår vi at hun har gitt opp en karriere i akademia, at hun tidligere også har jobbet i sykkelbutikk og diverse andre steder, at hun har og har hatt kjærester som hun har likt i varierende grad , men at hun nå bor alene i et gammelt, kaldt og fuktig steinhus i ei lita bygd.
DA170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
DA170531 Forvaltningen får også kritikk for å nekte innsyn i dokumenter i for stor grad , forhåndsunnta dokumenter fra innsyn, være for sene med å gjøre dokumentene tilgjengelige og gjøre innsyn vanskelig ved å gi dokumentene så likelydende titler at det er umulig å si noe om hva de inneholder.
BT170531 Ett av argumentene for å opprettholde ordningen, er ønsket om at norske kvinner i større grad skal ha heltidsstillinger, og delta i politikk og samfunnsliv.
AP170531https://www.aftenposten.no/verden/-Afghanistan-eksperter---Situasjonen-har-definitivt-forverret-seg-622227b.html Etter den amerikanske kjempebomben mot IS i Nangarhar-provinsen i april spekuleres det rundt om de i enda større grad vil satse på selvmordsaksjoner og myke mål, sier Barbo Helling.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Solberg-og-Store-demper-frykten-for-Trumps-holdninger-til-NATO-622258b.html KrFs leder Knut Arild Hareide ville vite om hun var enig med Tysklands forbundskansler Angela Merkel, som etter sitt møte med USAs president sa at Europa måtte være innstilt på å klare seg selv, og at « tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi ».
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html Påtråppende styreleder Rode Margrete Hegstad påpeker at selv om ungdom er politisk aktive på mange ulike måter - og i større grad enn før, ifølge forskningen - så er unge under 30 år underrepresentert der det gjelder mest : Som folkevalgte.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html Fordi de i mindre grad enn andre faktisk stemmer, og fordi det er umulig å påvirke rekkefølgen over hvem som blir valgt inn, trenger ikke partiene å ta så mye hensyn til det.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html At unge i mindre grad enn andre stemmer ved valg, er velkjent.
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Nar-unge-flytter-hjemmefra_-slutter-mange-a-stemme-622200b.html - Men når vi vet at unge i stor grad stemmer likt med resten av befolkningen, gjør det egentlig noe ?
AP170531https://www.aftenposten.no/norge/Isaksen-vurderer-infoplikt-om-barnehager-til-innvandrerforeldre-622220b.html Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
AP170531https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Det-skjer-noe-i-partiene--Knut-Heidar_-Anders-Ravik-Jupskas-og-Marit-Kvernenes-622235b.html I flere europeiske land blir partiene i økende grad betraktet som toppstyrte organisasjoner med fallende medlemstall og manglende evne til å representere velgerne både sosialt og ideologisk.
AP170531 Etter den amerikanske kjempebomben mot IS i Nangarhar-provinsen i april spekuleres det rundt om de i enda større grad vil satse på selvmordsaksjoner og myke mål, sier Barbo Helling.
AP170531 KrFs leder Knut Arild Hareide ville vite om hun var enig med Tysklands forbundskansler Angela Merkel, som etter sitt møte med USAs president sa at Europa måtte være innstilt på å klare seg selv, og at « tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi ».
AP170531 Påtråppende styreleder Rode Margrete Hegstad påpeker at selv om ungdom er politisk aktive på mange ulike måter - og i større grad enn før, ifølge forskningen - så er unge under 30 år underrepresentert der det gjelder mest : Som folkevalgte.
AP170531 Fordi de i mindre grad enn andre faktisk stemmer, og fordi det er umulig å påvirke rekkefølgen over hvem som blir valgt inn, trenger ikke partiene å ta så mye hensyn til det.
AP170531 At unge i mindre grad enn andre stemmer ved valg, er velkjent.
AP170531 - Men når vi vet at unge i stor grad stemmer likt med resten av befolkningen, gjør det egentlig noe ?
AP170531 Men til tross for tiltak som gratis kjernetid for tre- fire - og - femåringer fra lavinntektsfamilier og nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling, viser tallene at minoritetsspråklige barn i mindre grad går i barnehage enn øvrige barn.
AP170531 I flere europeiske land blir partiene i økende grad betraktet som toppstyrte organisasjoner med fallende medlemstall og manglende evne til å representere velgerne både sosialt og ideologisk.
AA170531 Gjennomsnittstemperaturen ligger mellom - 1,2 grader og - 0,1 grad under det normale.
AA170531 Tysklands statsminister Angela Merkel har blant annet sagt at tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, til en viss grad er forbi. ( ©NTB ) ¶
AA170531 Dette viser i hvor sterk grad Trump er i utakt med resten av verden, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace i Norge.
AA170531 De kristne militsstyrkene regjerer nå i de sørvestlige delene av landet, mens Seleka i stor grad har kontroll i nordøst.
AA170531 Ordningen med midlertidig oppholdstillatelse brukes i altfor stor grad .
VG170530 - Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS.
VG170530 Løftene om bedre beredskap er heller ikke innfridd i særlig grad .
VG170530 Den tyske forbundskansleren sa hun de siste dagene hadde erfart at tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre til en viss grad er forbi.
VG170530 * 1 Relevante saksdokumenter og vurderinger blir ikke dokumentert og arkivert i tilstrekkelig grad og på systematisk måte.
VG170530 - Vi lurer på i hvilken grad statsråden er ansvarlig for det som har skjedd, sier Per Olaf Lundteigen ( Sp ), som har tatt opp saken i kontrollkomiteen, til NTB.
VG170530 I våre saker er de fleste tilbyderne i vesentlig grad lokalisert på Filippinene.
SA170530https://www.aftenbladet.no/100Sport/fotball/Disse-draktene-trenger-vi-ikke-236500b.html Det kan en i høyeste grad også si om den nye PSG-drakten.
SA170530 Johaugs advokat-team vil argumentere for at Johaug i enda mindre grad er ansvarlig for den positive dopingprøven, i håp om redusert straff eller full frifinnelse. 7. mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
SA170530 Eller med andre ord : I hvilken grad handlet Johaug uaktsomt ?
SA170530 De spillerne vi ga sjansen har trent godt gjennom hele vinter, men kanskje ikke fått bidra i like stor grad på matta som de har ønsket.
SA170530 Det kan en i høyeste grad også si om den nye PSG-drakten.
SA170530 - Hvis jeg i den grad må plassere hjertet mitt et sted, plasserer jeg den i den grønne leiren, sier tidligere Fløya-trener og TIL-spiller Tore Rismo.
SA170530 - Hvis jeg i den grad må plassere hjertet mitt et sted, plasserer jeg den i den grønne leiren, legger han til.
FV170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
FV170530 Johaugs advokat-team vil argumentere for at Johaug i enda mindre grad er ansvarlig for den positive dopingprøven, i håp om redusert straff eller full frifinnelse. 7. mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
FV170530 Eller med andre ord : I hvilken grad handlet Johaug uaktsomt ?
DN170530 De tyske sosialdemokratenes leder følger dermed opp kritikken fra statsminister Angela Merkel, som etter å ha møtt Trump på NATO-toppmøtet og G7-møtet konstaterte at tiden da Europa fullt og helt kunne stole på USA, til en viss grad er over.
DN170530 Svakhetene er i stor grad de samme ulike steder i organisasjonen og gjentar seg over tid, heter det i rapporten fra Utenriksdepartementet.
DN170530 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale i München søndag.
DN170530 Reinhardsen har en høyere grad i anvendt matematikk og geofysikk fra Universitetet i Bergen.
DN170530 - Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS.
DB170530 Denne gangen har det også blitt mye reising, men i langt større grad som et ledd i forberedelser og treningsleirer.
DB170530 - De tidene da vi fullstendig kunne være avhengige av andre er, i en viss grad , over.
DB170530 Til tross for arbeidstakerne i noen grad « lurer » systemet ved å velge rasjonelt, er merutgiftene i form av økte offentlige pensjonsutgifter beskjedne, mener forskerne.
DB170530 I noen grad påvirkes man av « trenden » blant andre i samme bedrift, bransje eller yrkesgruppe og i noen grad påvirkes man av utdanningsnivå og annet.
DB170530 I noen grad påvirkes man av « trenden » blant andre i samme bedrift, bransje eller yrkesgruppe og i noen grad påvirkes man av utdanningsnivå og annet.
DB170530 Det er nettopp det som i noen grad har skjedd etter pensjonsreformen i 2011, skriver avisen.
DB170530 Arbeidstakerne er i noen grad rasjonelle, og velger det som i ettertid viste seg å være riktig.
DB170530 Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet nevnes i særlig grad .
DB170530 - I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, sier politiet.
DB170530 Han tolket uttalelsen hennes om at « tida da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi » helt annerledes enn journalisten som stilte spørsmålet.
DB170530 - Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS.
DB170530 Brotcorne har studert fire grupper og funnet at gruppa som levde nærmest tempelet stjal og holdt verdisaker som gisler i større grad enn andre.
DB170530 I våre saker er de fleste tilbyderne i vesentlig grad lokalisert på Filippinene.
DB170530 - Svenske kunder er som norske ; de ønsker i størst mulig grad landbruksprodukter fra egne bønder, og de vil vite hvor og hvordan maten de spiser blir produsert.
DB170530 I den grad Solberg stjeler Støres klær i reell politisk forstand, er det som hun tar drakta fra en god lagkamerat.
DB170530 Undesøkelsen viser også at personer med manuelle yrker liten grad går på ballett- eller danseforestillinger, sammenlignet med andre grupper.
DB170530 ¶ ELDRE : Det blir i mindre grad gitt tilbud om samtaleterapi for eldre.
DB170530 Rapporter og studier viser imidlertid at henvisninger til- og informasjon om denne typen behandlingstilbud i mindre grad presenteres for eldre mennesker.
DA170530 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
DA170530 For avisene har det skjedd en intern arbeidsdeling, der hendelsesnyhetene går først på nett, mens tidligere trykketider gjør at papiravisen i større grad blir et dybdemedium.
DA170530 Økingen på 0,8 prosent fra 2015 er riktignok noe lavere enn for foregående år, men det kommer i stor grad av lokførerstreiken i fjor høst.
DA170530 Rekruttering fra de samme miljøene forsterker den journalistiske bias i større grad enn journalistenes stemmegivning.
DA170530 KOMMENTAR : Rekruttering fra de samme miljøene forsterker den journalistiske bias i større grad enn journalistenes stemmegivning, skriver Bjørn G.
DA170530 Det vil det fortsatt være behov for, men det kan være vi skal vri disse investeringene i større grad mot vannkraft, sier hun.
DA170530 - Det offentlige kan i aller høyeste grad være gode og langsiktige eiere av vannkraft og fornybar energi i Norge, det har vi vist gjennom mange tiår.
DA170530 - Vi lurer på i hvilken grad statsråden er ansvarlig for det som har skjedd, sier Per Olaf Lundteigen ( Sp ), som har tatt opp saken i kontrollkomiteen, til NTB.
DA170530 Vi lyktes i ganske stor grad , og har forhindret en stor klasse av arbeidende fattige i norsk arbeidsliv.
BT170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
BT170530 Svakhetene er i stor grad de samme ulike steder i organisasjonen og gjentar seg over tid, heter det i rapporten fra Sentral kontrollenhet, som er Utenriksdepartementets egne granskere.
BT170530 Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet nevnes i særlig grad .
BT170530 Likevel får juristfedrene realisert karrieren i mye større grad .
BT170530 Johaugs advokat-team vil argumentere for at Johaug i enda mindre grad er ansvarlig for den positive dopingprøven, i håp om redusert straff eller full frifinnelse. 7. mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
BT170530 Eller med andre ord : I hvilken grad handlet Johaug uaktsomt ?
AP170530https://www.aftenposten.no/verden/Slik-begrunner-Tyrkia-massearrestasjoner-og-oppsigelser-622099b.html Det stemmer til en viss grad , mener Wigen.
AP170530https://www.aftenposten.no/reise/De-har-vart-50-ganger-i-Tyrkia-og-svikter-ikke-i-ar-heller-10135b.html Urolighetene i verden påvirker reisemønsteret vårt i større grad nå enn for ett år siden, ifølge en Sifo-undersøkelse utført for Ticket.
AP170530https://www.aftenposten.no/reise/De-har-vart-50-ganger-i-Tyrkia-og-svikter-ikke-i-ar-heller-10135b.html De begynte å reise til Tyrkia i 2011, og merker nå at reisene må planlegges i større grad enn tidligere.
AP170530https://www.aftenposten.no/osloby/Barnehagesjef--De-som-mener-digitale-verktoy-er-skadelig-for-sma-barn_-vet-ikke-hva-de-snakker-om-621631b.html - I hvilken grad bør de minste barna møte digitale verktøy ?
AP170530https://www.aftenposten.no/okonomi/Lover-a-fjerne-tollfri-import-under-350-kr--hvis-han-vinner-valget-622104b.html Han mener norske politikere burde være opptatt av hvordan de kan legge til rette for næringslivet i Norge, mer enn å se hvor langt de kan strekke strikken før den ryker og arbeidsplasser forlater Norge i enda større grad .
AP170530https://www.aftenposten.no/norge/Riksrevisjonen-mener-Regjeringen-holdt-dokumentene-om-forholdet-til-Kina-skjult-fra-arkiver-og-offentligheten-618195b.html Har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.
AP170530https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Kjent-advokat-tror-Johaug-kan-bli-frifunnet--Bjorgens-forklaring-var-avgjorende-236522b.html Johaugs advokat-team vil argumentere for at Johaug i enda mindre grad er ansvarlig for den positive dopingprøven, i håp om redusert straff eller full frifinnelse. 7. mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
AP170530https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Kjent-advokat-tror-Johaug-kan-bli-frifunnet--Bjorgens-forklaring-var-avgjorende-236522b.html Eller med andre ord : I hvilken grad handlet Johaug uaktsomt ?
AP170530https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Disse-draktene-trenger-vi-ikke-236500b.html Det kan en i høyeste grad også si om den nye PSG-drakten.
AP170530 Det stemmer til en viss grad , mener Wigen.
AP170530 - Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS.
AP170530 Urolighetene i verden påvirker reisemønsteret vårt i større grad nå enn for ett år siden, ifølge en Sifo-undersøkelse utført for Ticket.
AP170530 De begynte å reise til Tyrkia i 2011, og merker nå at reisene må planlegges i større grad enn tidligere.
AP170530 - I hvilken grad bør de minste barna møte digitale verktøy ?
AP170530 Han mener norske politikere burde være opptatt av hvordan de kan legge til rette for næringslivet i Norge, mer enn å se hvor langt de kan strekke strikken før den ryker og arbeidsplasser forlater Norge i enda større grad .
AP170530 Hermansen opplyser at det i veldig liten grad i dag forvaltes avtaler internt i POD.
AP170530 Har kartlagt statsforvaltningens praksis med arkivering og journalføring av offentlige saksdokumenter og vurdert i hvilken grad det legges til rette for innsyn.
AP170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
AP170530 I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.
AP170530 Johaugs advokat-team vil argumentere for at Johaug i enda mindre grad er ansvarlig for den positive dopingprøven, i håp om redusert straff eller full frifinnelse. 7. mars bekreftet det internasjonale skiforbundet FIS at de ville anke dommen fra Norges idrettsforbund på 13 måneder.
AP170530 Eller med andre ord : I hvilken grad handlet Johaug uaktsomt ?
AP170530 De spillerne vi ga sjansen har trent godt gjennom hele vinter, men kanskje ikke fått bidra i like stor grad på matta som de har ønsket.
AP170530 Det kan en i høyeste grad også si om den nye PSG-drakten.
AP170530 - Hvis jeg i den grad må plassere hjertet mitt et sted, plasserer jeg den i den grønne leiren, sier tidligere Fløya-trener og TIL-spiller Tore Rismo.
AP170530 - Hvis jeg i den grad må plassere hjertet mitt et sted, plasserer jeg den i den grønne leiren, legger han til.
AA170530 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
AA170530 De tyske sosialdemokratenes leder følger dermed opp kritikken fra statsminister Angela Merkel, som etter å ha møtt Trump på NATO-toppmøtet og G7-møtet konstaterte at tiden da Europa fullt og helt kunne stole på USA, til en viss grad er over.
AA170530 - Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS.
AA170530 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Angela Merkel etter å ha lyttet til USAs president på NATO-toppmøtet i Brussel og G7-møtet på Sicilia.
VG170529 For i hvilken grad bryr rogalendingene seg egentlig om at klubben plukket 5 ( ! ) poeng på den første tredelen av sesongen, og at lille Egersund ble for vanskelig å overvinne i cupen ?
VG170529 Og et land som Polen oppgraderer og investerer i sitt forsvar hele tiden, men her ser vi også at landet i mindre grad heller mot den tysk/franske aksen, men forholder seg mer direkte til USA, sier Knutsen.
SA170529 - Dette er viktig for oss, fordi scenen i Grottene er den scenen på Folken som i størst grad blir benyttet av lokale band i startfasen.
SA170529 Men vi vet at en som eier en BMW, i svært liten grad vil vurdere en Mitsubishi.
NL170529 Det kan virke som om den norske befolkning i stor grad er enig i at Norge er et trygt og godt land å bo i.
NL170529 20 sier :  «Utvalget bemerker at det likevel i liten grad ser ut til å foreligge dokumentasjon på hvordan fornorskningen foregikk lokalt og hvordan fornorskningen har påvirket enkeltindivider ».
NL170529 Et helt vesentlig forhold vihar bedt om en avklaring på, uten å få noen innsikt i planene, har vært i hvilken grad man har vurdert sikkerheten for passasjerene ved lufthavnen, som medfører at armerte fly vil måtte takse tett forbi flyoppstillingsområdene for sivile fly og terminalbygget.
DN170529 - Tiden der vi kunne stole fullt og helt på andre er til en viss grad forbi, det er hva jeg har erfart i løpet av de siste dagene, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel søndag.
DN170529 Nyhetsnettstedet Axios, som er kjent for å ha gode kilder og pålitelige rapporter fra innsiden av Trump-administrasjonen, omtalte nylig at hans personale gjør alt de kan for å holde presidenten opptatt for å begrense Twitter-bruken, og at de i stor grad oppnådde dette under Trumps utenlandstur.
DN170529 - Tida da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel.
DN170529 Derfor har de undersøkt hvordan og i hvilken grad uttak av alderspensjon fra folketrygden er forbundet med individuelle variasjoner i forventet levealder.
DN170529 - Vi finner at personer som velger tidlig uttak av pensjon i stor grad er de som har mest å tjene på tidlig uttak, som følge av kort forventet levetid, skriver forfatterne i rapporten.
DB170529 Dette gjeder i større grad enn på lenge, selv om mange har glemt at det var mange terrorangrep også på 70-tallet, sier Emma Elisabeth Vennesland.
DB170529 Jeg vet ikke om det hadde påvirket oss ( kvinnene ) i særlig grad , men det er helt klart viktig for stemningen i laget, sier Caroline Graham Hansen til Dagbladet på telefon fra Tyskland.
DB170529 Vi får en del tips og meldinger om smuglingsvirksomhet, men det skjer i veldig stor grad også med tilfeldige kontroller.
DB170529 - De tidene da vi fullstendig kunne være avhengige av andre er, i en viss grad , over.
DA170529 - Kommuner og fylkeskommuner vil kunne realisere verdiene sine i mye større grad enn de gjør i dag.
DA170529 - Kommuner og fylkeskommuner vil kunne realisere verdiene sine i mye større grad enn de gjør i dag.
BT170529 « Kvinner blir i økende grad definert som seksuelt selvstyrende individer med egne lyster og ansvar.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/i/pyyxX/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning Dette vil skje i noen grad selv om karbonutslipp kuttes snarest, men det vil bli mer endring om utslippene ikke kuttes.
AP170529https://www.aftenposten.no/viten/-Simen-Gaure-Yrno-feilinformerer-om-klimaforskning-622102b.html Dette vil skje i noen grad selv om karbonutslipp kuttes snarest, men det vil bli mer endring om utslippene ikke kuttes.
AP170529https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Varslingsreglene-misbrukes--Lars-Kokkvold-og-Sten-Foyn-622089b.html Som advokater og rådgivere, særlig for arbeidsgiversiden, ser vi i økende grad at arbeidstagere « varsler seg » til et vern uten å ha et reelt grunnlag eller en beskyttelsesverdig interesse, skriver artikkelforfatterne.
AP170529https://www.aftenposten.no/bil/Na-har-denne-en-tredjedel-av-det-norske-elbilmarkedet--10180b.html Men vi vet at en som eier en BMW, i svært liten grad vil vurdere en Mitsubishi.
AP170529 Dette vil skje i noen grad selv om karbonutslipp kuttes snarest, men det vil bli mer endring om utslippene ikke kuttes.
AP170529 Som advokater og rådgivere, særlig for arbeidsgiversiden, ser vi i økende grad at arbeidstagere « varsler seg » til et vern uten å ha et reelt grunnlag eller en beskyttelsesverdig interesse, skriver artikkelforfatterne.
AP170529 Men vi vet at en som eier en BMW, i svært liten grad vil vurdere en Mitsubishi.
AA170529 - Tida da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel søndag.
AA170529 Partiet har i stor grad selv også bidratt de siste årene til at stadig mindre skog er en del av vårt felles eie.
AA170529 Vi må også minne oss selv om at terror var mye mer utbredt i Europa på 70- og 80-tallet, særlig i Storbritannia og Spania, uten at vi følte det angikk oss nordmenn i samme grad som nå.
VG170528 Han ønsker at de skal skape mer og bedre sjanser, han vil score flere mål og han vil underholde i større grad .
VG170528 Han tjenestegjorde 23 år i det amerikanske forsvaret, og pensjonerte seg med grad tilsvarende oversersjant.
VG170528 Den yngste av de to ofrene, 23 år gamle Taliesin Namkai-Meche, hadde nylig fullført en grad i økonomi, og jobbet som praktikant i et konsulentselskap, skriver Buzzfeed.
VG170528 Sporene til ekstreme krefter slutter heller ikke der, for WAKF overlapper i stor grad med Salsabil, en ikke fullt så lystelig forening som navnet skulle tilsi.
SA170528 Det er ikke uten grunn norske partier nå i overveldende grad ser ut til å lytte til FN og internasjonale menneskerettighetsgrupper, og går inn for en avkriminalisering av rusmiddelbruk.
DN170528 Nå må landene i større grad rette oppmerksomheten mot hvordan de sammen kan håndtere utfordringene man står overfor i nærområdene.
DN170528 Han mener EU-samarbeidet frem til nå i stor grad har handlet om å få til en indre integrasjon mellom landene som er med.
DN170528 - Når Merkel sier at Europa må ta større ansvar, så tenker hun nok på at EU og EU kollektivet i større grad må ta ansvar, så får vi se om de mestrer den oppgave.
DN170528 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale i München søndag.
DN170528 Nå planlegger Singapore Airlines en større endringsprosess, som innebærer lavere kostnadsnivå og større grad av effektivitet.
DN170528 mars, men kunne da i liten grad gå inn i detaljene ettersom rapporten var hemmeligstemplet.
DB170528 Når Nubu kontakter familiene 18 måneder etter behandlingsslutt, forteller de at målsetningene om at ungdommen kan fortsette å bo hjemme, gå på skole og slippe ut av vold, kriminalitet og rusavhengighet i stor grad opprettholdes over tid. 7. juni skal Stortinget stemme over et forslag fra regjeringen som sier at tilbud om spesialiserte hjelpeti
DB170528 - Barn og unges kunnskap sammenfaller i stor grad med kunnskapsgrunnlaget for traumesensitivt barnevern.
DB170528 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale på et arrangement i München søndag.
DB170528 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale i München søndag.
DA170528 Downs syndrom er en alvorlig psykisk utviklingshemming, som gjør at man blir avhengig er av hjelp i mye større grad enn andre, sier Sterri, og understreker at han ikke på noen måte ønsker å frata pyskisk utviklingshemmede grunnleggende rettigheter.
BT170528 - Jeg tror det avgjørende de to neste ukene blir i hvilken grad de konservative klarer å skremme velgerne med hvor farlig en regjering ledet av Corbyn vil bli, sier Kokkvold.
BT170528 Dette er investeringer som i aller høyeste grad kommer fellesskapet til gode.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Merkel--Europeerne-ma-ta-sin-skjebne-i-egne-hender-622058b.html - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale på et arrangement i München søndag.
AP170528https://www.aftenposten.no/verden/Giftskyen-kommer-oftest-tidlig-om-morgenen-Da-bor-en-million-moskovitter-stenge-vinduene-621845b.html I over en måned ble innbyggerne i nabolandsbyene, som i stor grad tilhører urbefolkningen, utsatt for store hydrogensulfid-utslipp.
AP170528https://www.aftenposten.no/okonomi/-Vi-kan-vare-pa-vei-inn-i-en-tid-uten-videre-velstandsvekst-620840b.html Det er i liten grad mulig å øke produksjonen, det vil si antall gjestedøgn, uten å ha inn flere ansatte.
AP170528https://www.aftenposten.no/okonomi/-Vi-kan-vare-pa-vei-inn-i-en-tid-uten-videre-velstandsvekst-620840b.html - I hvilken grad kan ansatte erstattes med teknologi og maskiner i hotelldrift ?
AP170528https://www.aftenposten.no/okonomi/-Vi-kan-vare-pa-vei-inn-i-en-tid-uten-videre-velstandsvekst-620840b.html - Det enkle svaret på det er : I svært liten grad .
AP170528 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale på et arrangement i München søndag.
AP170528 I over en måned ble innbyggerne i nabolandsbyene, som i stor grad tilhører urbefolkningen, utsatt for store hydrogensulfid-utslipp.
AP170528 Det er i liten grad mulig å øke produksjonen, det vil si antall gjestedøgn, uten å ha inn flere ansatte.
AP170528 - I hvilken grad kan ansatte erstattes med teknologi og maskiner i hotelldrift ?
AP170528 - Det enkle svaret på det er : I svært liten grad .
AA170528 - Tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi, det er det jeg har erfart de siste dagene, sa Merkel i en tale i München søndag.
VG170527 Det handler i høyeste grad om politikk.
VG170527 Det er i storsamfunnets interesse at barn og sårbare grupper som opplever uro og frykt i forbindelse med voksnes inntak av alkohol, i mest mulig grad må få slippe å eksponeres for dette.
VG170527 - Men dere har da i stor grad også solgt unna ?
SA170527 Oppladningen til FA-cupfinalen handlet i stor grad om Wenger.
NL170527 Debatten om " sannhetskommisjonen " har også ei side som i liten grad trekkes fram.
FV170527 Oppladningen til FA-cupfinalen handlet i stor grad om Wenger.
DN170527 Amerikanske selskaper går i økende grad vekk fra cash-bonuser og mot tildeling av aksjer for å belønne toppsjefer, viser en ny trend.
DB170527 Hvor stor innvandring vi skal ha, er derimot i høyeste grad et politisk spørsmål.
DB170527 Det hun for to uker og en evighet siden omtalte som et fristed som hjelper henne å huske på « hva som virkelig betyr noe », har nå blitt en lynavleder for indre demoner, et brennpunkt for selvrettferdig og til en viss grad berettiget harme.
DA170527 - I hvilken grad er du underveis blitt informert om volds- og trusselsituasjonen som rektorene har fortalt dem om ?
BT170527https://www.bt.no/100Sport/fotball/Arsenal-rystet-Chelsea-i-ellevill-finale--Et-eventyr-av-en-fotballkamp-236332b.html Oppladningen til FA-cupfinalen handlet i stor grad om Wenger.
BT170527 Oppladningen til FA-cupfinalen handlet i stor grad om Wenger.
AP170527https://www.aftenposten.no/norge/Psykolog-Peder-Kjos-Barnets-beste--diskusjoner-kan-oke-konflikt-mellom-foreldre-621074b.html - Dagens meglingstilbud ivaretar ikke i tilstrekkelig grad behovene til de barna som opplever de mest konfliktfylte bruddene.
AP170527https://www.aftenposten.no/kultur/Bokanmeldelse-Overvurdert-amerikansk-koloss-621818b.html Nothing succeeds like success, er det noe som heter, men i hvilken grad disse bøkene faktisk slår igjennom her hjemme, er jeg mer usikker på.
AP170527https://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/Arsenal-rystet-Chelsea-i-ellevill-finale--Et-eventyr-av-en-fotballkamp-236332b.html Oppladningen til FA-cupfinalen handlet i stor grad om Wenger.
AP170527 Forbudet for tunge kjøretøy over 12 meter skal gjelde fram til andre tiltak som i samme grad ivaretar sikkerheten er etablert, skriver Vegvesenet i en pressemelding.
AP170527 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsleder Nils Audun Karbø i Statens vegvesen, ifølge Drammens Tidende.
AP170527 - Dagens meglingstilbud ivaretar ikke i tilstrekkelig grad behovene til de barna som opplever de mest konfliktfylte bruddene.
AP170527 Nothing succeeds like success, er det noe som heter, men i hvilken grad disse bøkene faktisk slår igjennom her hjemme, er jeg mer usikker på.
AP170527 Oppladningen til FA-cupfinalen handlet i stor grad om Wenger.
AA170527 - Norge har i stor grad mistet kompetansen i dette håndverket.
AA170527 I større grad enn de fleste andre grupper kan rusmisbrukere bli utsatt for umyndiggjøring og tvang, og de trenger ei vaktbikkje.
VG170526 Spesielt på grunn av økende grad av voldsbruk og døde i gatene omtrent dagelig.
VG170526 Det er en kritisk situasjon med tiltagende grad av voldsbruk, og døde i gatene omtrent dagelig, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Leiv Marsteintredet.
NL170526 TS er i stor grad også historia til Nordland fylke.
NL170526 Men oppover i årsklassene, når spillerne blir tenåringer, vet vi at såkalt topping forekommer i større og mindre grad .
DN170526 - Vi skal etterforske datakriminalitet i samme grad som annen kriminalitet.
DN170526 - Cyberkriminalitet etterforskes i svært liten grad i dag.
DB170526 Den ikoniske veien med sin mektige utsikt over Stillehavet er sterkt trafikkert av turister sommerstid, og betyr svært mye for lokalbefolkningen som i stor grad lever av turistene.
DB170526 Forbrukere forventer i større og større grad at selskaper tar samfunnsansvar, og det bør de ta på alvor, sier hun til Dagbladet.
DB170526 Det forklares i stor grad med krisa i Venezuela, som gjør at landet ikke kan subsidiere olje til Cuba i bytte mot cubanske helsetjenester i samme grad som tidligere.
DB170526 Det forklares i stor grad med krisa i Venezuela, som gjør at landet ikke kan subsidiere olje til Cuba i bytte mot cubanske helsetjenester i samme grad som tidligere.
DB170526 I « Happy End » forsøkes det igjen iherdig å skyve vekk alt som er heftende eller ubehagelig, noe som for så ressurssterke mennesker i stor grad lykkes - bortsett fra at det altså alltid ligger der og lurer, likevel.
DB170526 Disse oppgavene må myndighetene være i stand til å utføre i størst mulig grad på egenhånd.
DB170526 - Visjonen de hadde for « Salazar's Revenge » var i stor grad i tråd med vår, og utvidet til og med det vi trodde var mulig å gjøre med filmserien.
DA170526 Der vi ser at det jobbes i høyden uten sikring, eller med mangelfull sikring, vil vi nå i enda større grad vurdere om vi skal gi overtredelsesgebyr.
DA170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.
AP170526 - Nordmenn sparer, men vi putter alle pengene på en hest - og det er dessverre ikke den sprekeste, sier Bentestuen, og viser til at nordmenn i stor grad foretrekker sparekonto.
AP170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø i en pressemelding.
AA170526 Der vi ser at det jobbes i høyden uten sikring, eller med mangelfull sikring, vil vi nå i enda større grad vurdere om vi skal gi overtredelsesgebyr.
AA170526 - Begrunnelsen er at vi i størst mulig