DB171029 På spørsmål om hvorfor havna slutter med Kina-reiser, svarte Breivik til avisen at de « jobber med andre måter å fokusere på godstrafikken og følge denne opp ».
VG171015 Godstrafikken er også innstilt.
DB171005 - Det vil gå ut over godstrafikken i tillegg til persontrafikken, sier pressevakt Tor Erik Skarpen i Bane Nor til VG.
VG170828 Dette er et stort puslespill som også berører godstrafikken .
DN170828 Dette er et stort puslespill som også berører godstrafikken .
DB170828 Dette er et stort puslespill som også berører godstrafikken .
DA170828 Dette er et stort puslespill som også berører godstrafikken .
AP170828 Dette er et stort puslespill som også berører godstrafikken .
AA170828 Dette er et stort puslespill som også berører godstrafikken .
DA170801 Både for de reisende og godstrafikken er det bedre med planlagt stenging, påpeker han.
SA170615 | Flere reiser med tog, men godstrafikken kraftig ned ¶
SA170615 Samtidig er man langt unna målet om å flytte godstrafikken over fra vei til skinner.
SA170615 Flere reiste med NSB i årets fire første måneder, men godstrafikken på bane faller kraftig.
AA170615 | Flere reiser med tog, men godstrafikken kraftig ned ¶
AA170615 Samtidig er man langt unna målet om å flytte godstrafikken over fra vei til skinner.
SA170518 « I neste stortingsperiode utrede en hyperloopbane Oslo-København som kan dekke godstrafikken og persontrafikken.
AP170518 « I neste stortingsperiode utrede en hyperloopbane Oslo-København som kan dekke godstrafikken og persontrafikken.
BT170425 Som den eneste byen i landet har vi godsterminal og godshavn inne i den indre bykjernen, så all godstrafikken må inn i bomringen.
DA170420 Trafikverket der tror at transportkostnadene for godstrafikken kan bli redusert med cirka 30 prosent med den nye banen.
DA170420 Norrbotniabanan er først og fremst ment å styrke godstrafikken , er beskjeden fra svenskene.
DA170420 Ikke minst for godstrafikken vil den nye Norrbotniabanan få stor positiv effekt.
BT170328 Turen langs Russlands nordlige kyst kan spare godstrafikken mellom Asia og Europa for både tid og drivstoff.
SA170327 Turen langs Russlands nordlige kyst kan spare godstrafikken mellom Asia og Europa for både tid og drivstoff.
DA170314 Ifølge en konseptvalgutredning gjennomført av Statens vegvesen, kan godstrafikken på Bergensbanen bli redusert med 60-70 prosent hvis det bygges ny og bedre riksvei 52 eller riksvei 7.
DA170314 I dag er det jernbanen som er viktigst for godstrafikken mellom Oslo og Bergen, fordi så mye som 70 prosent av alt fraktet stykkgods mellom de to byene, går med jernbane.
BT170303 Næringslivet er også opptatt av godstrafikken på Bergensbanen, og har gjentatte ganger pekt på stort potensiale for ytterligere gods på bane.
AA170301 Han er også glad for at godstrafikken nå får en annen kapasitet fra Trondheim og nordover.
BT170117 Som BT tidligere har skrevet, har flere pekt på at godstrafikken på Bergensbanen kan lide dersom veikvaliteten blir mye bedre mellom øst og vest.
AP160229 Godstrafikken vil øke kraftig.