AA170615 Vi frykter at prisoppgangen for kundene som følge av avgiftsøkningen, vil skremme godskundene bort fra jernbanen og over på vei, sier Isaksen.
AA170615 Han er ikke i tvil om at nye avgifter virker skremmende på godskundene .