DN171122 - Vi sørger for at plagg som kan være skadelige for helsen ødelegges- de skal verken selges, doneres eller gjenvinnes .
DB170801 I tillegg mangler vi landbasert mottaksanlegg i havnene våre som sørger for at marint avfall kan gjenvinnes eller destrueres.
SA170529 | Kremasjonsrester skal gjenvinnes
SA170529 Nå skal restene gjenvinnes .
SA170529 Hvert år gjenvinnes flere tonn metallrester etter kremasjon.
DN170512 Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes og gjenbrukes - ikke forbrennes, skriver artikkelforfatterne.
DN170509 Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes og gjenbrukes - ikke forbrennes, skriver artikkelforfatterne.
VG170428 For eksempel er et av Guardiolas hovedpostulater at ballen skal gjenvinnes lynkjapt når den mistes.
DB170424 - Vi er veldig opptatt av at avfallet skal gjenvinnes og vi må få tak i de siste prosentene, noe vi har satt fokus på, sier Gimming, som forklarer at rundballer fortsatt er en svært praktisk måte å oppbevare høy.
AP170420 Han bruker Brexit som eksempel : Den som var mot Brexit måtte argumentere med at Storbritannia var avhengig av andre og ville stå svakere alene - mens de som støttet Brexit kunne legge ut om hvordan tapt storhet kunne gjenvinnes .
DA170419 715.000 tonn metall gjenvinnes hvert år gjennom våre metallresirkuleringsløsninger, og i løpet av ett år samler vi inn 35 milliarder flasker og bokser gjennom våre pantemaskiner.
BT170220 Her presses plasten sammen før den sendes videre til Nederland, hvor den smeltes om og gjenvinnes til nye produkter.
BT170220 GJENVINNES : Driftsleder Trond Atle Paulsen i T.H.
FV170218 VANSKELIG : Mye av plasten som flyter i land kan gjenvinnes , men tau og gran fra fiskerinæringen ødelegger maskinene dersom det ikke blir sortert riktig.
BT170218 Naturverneren mener man bør gå lenger enn å øke panten på flasker, og sier det bør være pant på alle produkter som ikke inngår i naturens kretsløp og som må gjenbrukes eller gjenvinnes .
AP170218 Mye av plasten som flyter i land kan gjenvinnes , men tau og gran fra fiskerinæringen ødelegger maskinene dersom det ikke blir sortert riktig.
BT170217 VANSKELIG : Mye av plasten som flyter i land kan gjenvinnes , men tau og gran fra fiskerinæringen ødelegger maskinene dersom det ikke blir sortert riktig.
BT170209 Dette gjenvinnes bare delvis ved avholdenhet, i hvert fall hos unge.
BT170206 Her presses plasten sammen før den sendes videre til Nederland, hvor den smeltes om og gjenvinnes til nye produkter.
BT170206 GJENVINNES : Driftsleder Trond Atle Paulsen i T.H.
DB170202 I Norge gjenvinnes det meste av plastemballasje, og problemet med plastflasker og plastposer som havner i naturen er mye mindre her enn i andre land.
AP160618 Han fikk et klart mandat fra Stortinget om at pengenes verdi skulle gjenvinnes .
SA160427 Siden forbrenningen finner sted uansett, blir spørsmålet om spillvarmen skal gjenvinnes eller ikke.