DB171211 Det er et veldig gjensidig og naturlig forhold, understreker bonden videre.
AP171211 Kjernefysisk avskrekking bygger på garantert gjensidig ødeleggelse.
AP171211 Jeg finner det viktig å få frem at ICCs ungdomsgruppe har innledet dialog med de unge fra synagogen, med gjensidig besøk og utveksling av erfaringer som minoritet.
AP171211 Dette viser at den kommende generasjonen viser vilje til å ta ansvar og ønsker å leve i harmoni og sameksistens basert på toleranse og gjensidig respekt, tross sterke politiske uenigheter.
VG171210 - Det vi må få til, er gjensidig nedrustning og å få en verden som er fri for atomvåpen, men da må de som har atomvåpen, være med.
DB171210 - Det vi må få til, er gjensidig nedrustning og å få en verden som er fri for atomvåpen, men da må de som har atomvåpen, være med.
DA171210 - Det vi må få til, er gjensidig nedrustning og å få en verden som er fri for atomvåpen, men da må de som har atomvåpen, være med.
AA171210 - Det vi må få til, er gjensidig nedrustning og å få en verden som er fri for atomvåpen, men da må de som har atomvåpen, være med.
VG171207 - Dette skapte et bevisst forhold til gjensidig respekt, for å skape trygghet i gruppen, som har ført til et godt samhold og miljø, uttaler Hauge. Én av dommerne som deltok på evalueringen etter sesongen er toppdommeren Svein Oddvar Moen.
DN171206 Han mener den eneste måten både Israel og Palestinas ønsker vil bli oppnådd på, er ved å realisere visjonen om to stater som lever side om side i fred, trygghet og gjensidig anerkjennelse - med Jerusalem som hovedstad i Israel og Palestina. ( ©NTB ) ( Vilkår ) ¶
DB171206 Han mener den eneste måten både Israel og Palestinas ønsker vil bli oppnådd på, er ved å realisere visjonen om to stater som lever side om side i fred, trygghet og gjensidig anerkjennelse - med Jerusalem som hovedstad i Israel og Palestina.
DB171206 Selv om det er et gjensidig behovsoppfyllende forhold, er verddevuohta samtidig noe uselvisk som for mange betyr trygghet, og en sjelelig respekt som aldri trenger noen forklaring.
DA171206 Han sier den eneste måten både Israel og Palestinas ønsker vil bli oppnådd på, er ved å realisere visjonen om to stater som lever side om side i fred, trygghet og gjensidig anerkjennelse - med Jerusalem som hovedstad i Israel og Palestina.
DA171206 Avtalebruddet han viser til er at de fire ikke-sosialistiske partiene ved starten av stortingsperioden ble enige om å fordele personkabalene til ulike komiteer seg imellom og med gjensidig støtte til hverandres kandidater.
AA171206 Han sier den eneste måten både Israel og Palestinas ønsker vil bli oppnådd på, er ved å realisere visjonen om to stater som lever side om side i fred, trygghet og gjensidig anerkjennelse - med Jerusalem som hovedstad i Israel og Palestina.
DB171205 Likevel unngår Hverven, av en eller annen grunn, å ta det naturlige skrittet videre : til å forstå at den virksomme personlige friheten og dens samfunnsmessige forutsetninger, i sin tur, er kritisk betinget av fire uavhengige og gjensidig balanserende institusjoner : rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og sivilsamfunnet.
DB171205 LIBERALISMEN : Den personlige friheten og dens samfunnsmessige forutsetninger er kritisk betinget av fire uavhengige og gjensidig balanserende institusjoner : rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og sivilsamfunnet, skriver artikelforfatteren.
AP171202 De to tradisjonene må fungere sammen og ha gjensidig respekt.
DB171201 Det kommer ikke ut på en måte som jeg liker med sportsjournalister - godt arbeid og gjensidig respekt. » « Fokuset for meg nå er å komme tilbake med Saints for en god prestasjon mot Bournemouth søndag.
AP171129 Ambassaden stolte på at utleier og hans representant hadde gode intensjoner, siden all uenighet var løst gjennom gjensidig avtale.
SA171125 En slags gjensidig forsikring om at selv om vi ikke kjenner hverandre, så hjelper vi hverandre når vi er i nød.
AP171122 At privatlivet nettopp er privat, er en grunnleggende forutsetning for selvrespekt, gjensidig tillit og dype vennskap, for intime relasjoner - ja, for å kunne eksistere som voksne ansvarlige individer.
VG171117 Her er det ingen fasit, og ulike hensyn er såpass gjensidig utelukkende at det må tas noen prinsipielle valg om hva de virkelig vil.
VG171116 Dialog, demokrati og gjensidig beundring var nøkkelbegrep i samtalen mellom de tre.
NL171112 ¶ KIMEK har gjennom 30 år med kontakt over grensa etablert gjensidig tillit og respekt mellom seg og de russiske partnerne.
NL171112 KIMEK har gjennom 30 år med kontakt over grensa etablert gjensidig tillit og respekt mellom seg og de russiske partnerne.
NL171112 Godt naboskap preges av trygghet, gjensidig respekt og god kommunikasjon.
VG171109 Så det er klart at vi må ta oss råd til å få den rette treneren, sier Henningsen, som forteller at Viking og Burchnall skilles med gjensidig respekt.
AP171109 Dette gjøres ved å opprette falske profiler ( blant annet ved å stjele tilgjengelige bilder ), som gjensidig forsterker hverandres posisjoner på sosiale medier, ettersom sosiale interaksjoner ( f.eks. flest mulig følgere ) er det som bygger status.
VG171107 Han er selv EU-skeptiker, og ble som følge av gjensidig skepsis fra Brussel indirekte avsatt som statsminister i 2011, etter at han ikke klarte å håndtere den pågående eurokrisen.
NL171106 Plasseringen av Helse Nord RHFs hovedkontor i Bodø, og regionens mest kompetente fagmiljøer ved UNN Tromsø har vært avgjørende for å oppnå balanse i beslutningsstrukturene og gjensidig tillit i hele landsdelen.
DB171106 r integrert og helhetlig liberalisme, som kort oppsummert kan sies å vektlegge hvordan den reelle og virksomme personlige friheten - som et allemannseie - er kritisk betinget av fire grunnleggende institusjoner, som alle er uavhengige av hverandre, balanserer hverandre og begrenser hverandre i et gjensidig samspill : Rettsstaten, demokratiet, markedsøkonomien og sivilsamfunnet.
BT171105 Bendiksens påstand er at « en eiendomstransaksjon fordrer kun at selger og kjøper er gjensidig opplyst om teknisk tilstand og enighet om pris på objektet ».
AP171104 I Midtøsten har de to radikaliseringsfortellingene, minoritetens og majoritetens, blitt låst fast i en dans av gjensidig hat som eroderte ideene om like borgerrettigheter og likhet for loven, helt til samfunnet vårt til slutt sto klart til å eksplodere i vold.
DN171101 Forhandlingene har vært preget av gjensidig tillit og respekt, og ikke minst et klart felles mål om å sammen bygge Norwegian videre.
DB171101 Forhandlingene har vært preget av gjensidig tillit og respekt, og ikke minst et klart felles mål om å sammen bygge Norwegian videre.
DB171101 Begge har kommet med trusler om gjensidig utslettelse.
DA171101 Forhandlingene har vært preget av gjensidig tillit og respekt, og ikke minst et klart felles mål om å sammen bygge Norwegian videre.
AP171101 Vi håper da at dugnaden kan innebære en gjensidig nysgjerrighet for hvordan dette kan skje og videre forskning.
AP171101 Her finnes et gjensidig potensial for økt læring og forståelse.
VG171031 Kroppshysteriet er en gjensidig deprimerende nedadgående spiral, uansett hva som står under kjønnsposten i passet.
DB171031 DDR var nysgjerrige på den nye norske toppidrettsmodellen, men nysgjerrigheten var gjensidig .
AA171031 Vi trenger internasjonalt samarbeid og handelsavtaler med gjensidig respekt for at land og utfordringer er forskjellige.
NL171030 Det må være tillatt å håpe på gjensidig respekt i samtalene mellom Troms og Finnmark, og at man holder stramt fokus på den helt nye politiske dynamikken den nye regionen åpner opp for i det aller nordligste Norge.
DB171030 Vi tror det er en gjensidig beundring, men det gjenstår å se. » | Rita Eriksen synger Eva Cassidy - men hvem skrev låtene ?
BT171030 Melankolien i Einar Førdes klassiske utsagn om at kirkegården er full av menn som var uerstattelige på jobb, blir mye mer desperat i møte med et arbeidsliv hvor lojalitet over tid ikke lenger er gjensidig .
AP171030 Målet er neppe ett felles kirkesamfunn, men gjensidig anerkjennelse og mulighet for å delta i hverandres nattverdsbord.
BT171029 En eiendomstransaksjon fordrer kun at selger og kjøper er gjensidig opplyst om teknisk tilstand og enig om pris på objektet, og at de nødvendige registreringsdokumenter er utfylt i henhold til enhver tid gjeldende krav.
DA171026 Stoltenberg ber nå Russland om å gjøre mer for å etterleve avtalene som NATO og Russland har inngått om gjensidig informasjon om og observasjon av militærøvelser.
DB171025 Kanskje de kan bli « Generasjon gjensidig nytelse ».
AP171025 Kina vill fokusere på fredelig utvikling og følge opp landets utenrikspolitiske mål om å fremme felles utvikling og skape nytt internasjonalt samarbeid med fokus på gjensidig respekt, rettferdighet og vinn-vinn samarbeid.
AP171025 Ved Norges grense til Russland har vi brukt 25 år på å bygge opp et godt naboskap basert på gjensidig respekt.
VG171022 GJENSIDIG RESPEKT : - Vi blir nok aldri bestevenner, men vi kommer til å ha respekt for hverandre, sa Cecilia Brækhus til Mikaela Laurén etter kampen.
DB171022 RESPEKT : Etter kampen viste de to bokserne hverandre gjensidig respekt.
DA171019 Denne mangelen på forståelse for seksualitet, grensesetting og gjensidig samtykke og nytelse kan ha alvorlige konsekvenser.
DB171016 Det er snakk om en type kontakt som er lovlig dersom den er gjensidig .
VG171015 Vendepunktet kom som 24-åring i Tromsø, da ei jente han hadde vært hemmelig forelsket i sa at det var gjensidig .
VG171015 * 1 Avhengighetsforholdet er gjensidig .
DB171013 Henrik og jeg er kanskje ikke bestevenner, men vi kommer godt overens og har gjensidig respekt for hverandre, sier 21-åringen.
AP171013 For hvem er det ønskelig med « gjensidig tilgang til hverandres telefoner » ?
AP171013 Derfor er det et sunt prinsipp at partnerne bør kunne ha gjensidig tilgang til hverandres telefoner, dersom det er ønskelig, skriver Frode Thuen i sin spalte i A-magasinet denne uken.
DB171009 IRN skriver at de vil gjennomgå faktaframstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt, og at de vil « fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge ».
DA171009 - Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.
AA171009 - Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge. ( ©NTB ) ¶
VG171008 Det finnes ikke noe forbud mot homoseksualitet så lenge de involverte har gitt gjensidig samtykke.
VG171007 Behovet for å styrke avtalen viser seg når nye land som Nord-Korea utvikler atomvåpen, og når forsøk på gjensidig nedrustning stanser opp.
DB171007 Den tilliten som er nødvendig for gjensidig nedrustning mellom de vestlige atommaktene og Russland mangler.
NL171006 En slik virkning, og et slikt syn på gjensidig forsterkning, vil selvsagt føre til at også persontrafikken på Tromsbanen/Nord-Norgebanen må vurderes på en helt annen måte.
DA171006 KrF-lederen mener ICANs arbeid ikke minst er viktig for å skape kunnskap og bevisstgjøring om risikoen ved masseødeleggelsesvåpen og nødvendigheten av å få ny fart i arbeidet for gjensidig og kontrollert avvikling av atomvåpenarsenalene.
DA171006 Det må være gjensidig og irreversibelt, uttalte han til NRK Dagsrevyen fredag kveld.
AA171006 KrF-lederen mener ICANs arbeid ikke minst er viktig for å skape kunnskap og bevisstgjøring om risikoen ved masseødeleggelsesvåpen og nødvendigheten av å få ny fart i arbeidet for gjensidig og kontrollert avvikling av atomvåpenarsenalene.
DN171001 Det er på samme måte i en bedrift : alle faggrupper er gjensidig avhengige av hverandre for at helheten skal kunne skinne.
VG170929 Forakten for KrF er tydelig i deler av Frp, og den er gjensidig .
AA170929 - Vi tror at å utvide fristen for enighet vil gi større mulighet for å komme fram til en løsning, sier Sveaas, og understreker at styret i Norske Skog mener det « kun finnes mindre gunstige alternativer » enn gjensidig enighet.
AA170929 - Vi tror at å utvide fristen for enighet vil gi større mulighet for å komme fram til en løsning, sier Sveaas, og understreker at styret i Norske Skog mener det « kun finnes mindre gunstige alternativer » enn gjensidig enighet.
DB170927 Ifølge rykter fra informerte kinesiske kilder skal regimet i Beijing ved flere anledninger nå ha forsøkt å fjerne klausulen i avtalen om gjensidig assistanse, men Kims regime i Pyongyang har motsatt seg dette.
DB170927 De to landene inngikk en gjensidig vennskapsavtale om hjelp og samarbeid i 1961.
DA170925 Forholdet mellom kurderne og sentralregjeringen i Bagdad har alltid vært basert på gjensidig mistenksomhet.
AA170923 Landbruk hører bedre sammen med hest enn med handel og industri, og kan gi gjensidig utbytte for begge parter.
AA170921 Respekten viser seg å være gjensidig .
DB170920 Et politi nærmest uten tøyler i kombinasjon med kriminelle som har kjempet for å holde dem på armlengdes avstand, har skapt et våpenkappløp som har forherdet begge sider- i et slags gjensidig og forvridd avhengighetsforhold.
DA170920 Disse målene kan sies å være gjensidig avhengige, sa Johnston.
DA170920 desember, og kunne presenter ferske funn som underbygger at slike kafeer som møtepunkt kan åpne for gjensidig læring og integrasjon, mer enn ren språkopplæring.
NL170919 Men gjensidig kommunikasjon er avgjørende også for flyktninger og asylsøkere som skal lære seg det norske språket.
SA170915 I avtalen heter det : « Partene skal bestrebe seg på å utvikle idrettsutveksling og - samarbeid på grunnlag av gjensidig respekt, likeverd og gjensidig nytte.
SA170915 I avtalen heter det : « Partene skal bestrebe seg på å utvikle idrettsutveksling og - samarbeid på grunnlag av gjensidig respekt, likeverd og gjensidig nytte.
BT170915 I avtalen heter det : « Partene skal bestrebe seg på å utvikle idrettsutveksling og - samarbeid på grunnlag av gjensidig respekt, likeverd og gjensidig nytte.
BT170915 I avtalen heter det : « Partene skal bestrebe seg på å utvikle idrettsutveksling og - samarbeid på grunnlag av gjensidig respekt, likeverd og gjensidig nytte.
AP170915 I avtalen heter det : « Partene skal bestrebe seg på å utvikle idrettsutveksling og - samarbeid på grunnlag av gjensidig respekt, likeverd og gjensidig nytte.
AP170915 I avtalen heter det : « Partene skal bestrebe seg på å utvikle idrettsutveksling og - samarbeid på grunnlag av gjensidig respekt, likeverd og gjensidig nytte.
NL170911 Skolens to samfunnsoppdrag - danning og utdanning - er som sagt gjensidig avhengig av hverandre.
VG170910 Ifølge Bolling var respekten gjensidig , for ifølge ham skal Trump ha forsøkt å lokke ham til å jobbe for seg.
DB170910 Den meningen er gjensidig og Roberto Carlos har rett.
DB170909 RESPEKT : Karsten Warholm er klar på at han og Henrik Ingebrigtsen har gjensidig respekt for hverandre, selv om det har vært litt temperatur de siste ukene.
DB170909 Henrik og jeg er kanskje ikke bestevenner, men vi kommer godt overens og har gjensidig respekt for hverandre, sier 21-åringen.
VG170904 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier han ønsker en « gjensidig aksept » for personlige bilskilt i Norden.
DN170902 Det er også slik at veien til en verden uten atomvåpen går gjennom balansert, gjensidig , irreversibel og verifiserbar nedrustning.
DA170902 - Det var et gjensidig løfte om at alle barn og unge skal ha et fritidstilbud.
VG170901 Det er også gjensidig beundring mellom han og presidenten.
VG170831 Diana og pressen utviklet en symbiose, et gjensidig avhengighetsforhold.
DB170831 Resultatet var en merkelig og desperat gjensidig avhengighet.
DB170831 Bruddet skal ha vært gjensidig , og de har fremdeles en svært god tone, bor like ved hverandre og samarbeider tett om barna Apple ( 13 ) og Moses ( 11 ).
DB170828 Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten er nettverk av fastlegepraksiser som er knyttet til forskningsinstitusjonene på en systematisert og gjensidig forpliktende måte.
AP170828 Det er ingen tvil om at hovedstaden og Politihøgskolen er gjensidig avhengige av hverandre.
DB170827 Etter kampen viste de hverandre gjensidig respekt.
AP170827 - Det var en ganske allmenn oppfatning om at borgerkrigen bare var utslag av en uheldig krangel mellom de to sidene, at begge egentlig hadde gode hensikter, og at de til slutt fant sammen igjen i gjensidig respekt.
DA170826 I stedet har gjensidig mistillit og anklager vært normen, bortsett fra i enkelte korte perioder ».
NL170824 Slik pleier vi et godt naboskap bygd på gjensidig respekt.
DA170824 Men siden Ap og MDG gjensidig utelukker samarbeid, kan miljøpartiet ende med å sikre fortsatt regjeringsmakt til Høyre og Frp - i hvert fall en stund.
DB170823 Møtet var omgitt av gjensidig respekt.
DB170823 Gjensidig respekt ¶
AA170819 - Det er rett, men fokuset er at dette har en gjensidig interesse.
AA170818 Japan føler seg i en utsatt posisjon og ber stadig om amerikanske forsikringer om gjensidig forsvar, et løfte som regelmessig understrekes i Washington.
VG170815 - Det har alltid vært en gjensidig beundring mellom meg og damene, sa Nelson i et intervju med The Guardian i 2015, i forbindelse med utgivelsen av den fjerde selvbiografien hans.
VG170815 Disse rydder EØS-avtalen av veien gjennom å ha like regler, gjensidig aksept av testresultater og institusjoner som sikrer lik praktisering.
DB170813 Det oppstod et gjensidig vennskap i kjølvannet av dette.
DB170813 Men det er viktig at man gjensidig respekterer hverandre, sier Ribéry, ifølge Bild.
AP170812 Kolbergs egen definisjonen av « velferdsprofitør » er nærmest gjensidig utelukkende : « En som aktivt og bevisst manipulerer regnskapene », altså ulovlig virksomhet, samtidig som vedkommende « lager modeller innen lovens ramme for å ta ut store profitter », som altså vil være lovlig virksomhet.
VG170808 Myndighetene må på banen og gjøre sitt, så skal vi fortsette å gjøre vårt for å øke dialog, kunnskap, toleranse og gjensidig respekt på tvers i samfunnet.
DB170807 - Det er to damer med gjensidig nytte av hverandre.
AP170806 I utgangspunktet foreslo Kina og Russland en gjensidig nedtrapping der USA og Sør-Korea skulle stanse sine militære øvelser på Korea-halvøya mot at Nord-Korea gjorde det samme.
AA170806 I utgangspunktet foreslo Kina og Russland en gjensidig nedtrapping der USA og Sør-Korea skulle stanse sine militære øvelser på Korea-halvøya mot at Nord-Korea gjorde det samme.
VG170804 Peskov understreket at faren var « manglende samarbeid og gjensidig hjelp på områdene som er livsviktige for begge våre land og deres folk ».
DB170801 Den kalde krigens logikk, med gjensidig og automatisk opptrapping av en konflikt, er det vi minst trenger i ei tid med en kynisk spiller i Moskva, og en farlig, selvopptatt president, som ofte oppfører seg som en veldig bortskjemt guttunge, i Washington.
AP170801 Det kan virke som om misnøyen er gjensidig .
AA170731 Qian sa ellers at handelen mellom USA og Kina er til gjensidig nytte, og at de to landene har tjent mye på tosidig handel og investeringssamarbeid.
NL170726 Det må være et gjensidig tillitsforhold dersom det skal fungere.
DB170724 Han er dessuten en nasjonalist som ikke ser på EU som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom demokratiske land, men som et middel til å melke unionens forskjellige struktur- og utviklingsfond.
DB170724 FN-flertallet vil med den nye traktaten som juridisk og politisk verktøy legge press på alle atomvåpenstater - USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea - til å arbeide mye hardere for gjensidig og balansert nedrustning.
DB170720 Til tross for ordkrigen insisterer Mourinho på at de alltid hadde gjensidig respekt for hverandre.
DN170719 May har sagt at hun venter at det tilbudet britene har lagt fram for EU, vil bli utvidet « på gjensidig basis » til statsborgere fra de fire EFTA-landene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.
NL170717 Helsetjenestene må bygge på humanistiske verdier som tillit, likeverd og gjensidig respekt.
VG170713 Dersom en alvorlig situasjon oppstår, er det sivile samfunnet og Forsvaret gjensidig avhengig av hverandre.
DB170713 Stortinget vedtok i fjor enstemmig at Norge skal arbeide for et rettslig bindende rammeverk på grunnlag av gjensidig , irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen.
AA170711 Vi kan tilby kontinuitet og en relasjon med gjensidig tillit.
VG170708 HOLLYWOOD-VENNINNE : Astrid Smeplass og sanger/skuespiller Hailee Steinfeld har uttrykt gjensidig beundring.
DA170708 Avtalen legger til rette for gjensidig og balansert nedrustning.
DA170708 Da mister vi muligheter til brubygging, vennskap og gjensidig kulturforståelse, sier Garfors.
AA170708 Jakob Lothe, professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo og forfatter av boken « Etikk i litteratur og film », sier at vennskap ikke trenger å gjøre en inhabil, men at en slik relasjon kan være gjensidig forpliktende.
DB170707 Ja, vi trenger atomvåpenstatene for å sikre gjensidig og balansert nedrustning.
AA170707 Et enstemmig Storting stemte i fjor for at Norge skal arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk på grunnlag av balansert, gjensidig , irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen.
AA170707 - Atomvåpenforbudet kommer til å bli et verktøy til å presse atomvåpenstatene til å jobbe hardere for gjensidig nedrustning, sier Skaland. - 7. juni 2017 vil bli husket som dagen da verden hadde fått nok av brutte løfter fra atomvåpenstatene.
DA170706 - Men vennskap kan jo være gjensidig forpliktende.
DB170705 No hard feelings assa, og ofte er det jo sånn at irritasjonen er gjensidig .
DB170705 Facbookvennskapets bakside er jo at vi ikke har de samme sperrene for hva vi sier, og at et facebookvennskap ikke er basert i gjensidig kjærlighet.
DB170704 Vinje mener en felles forståelse og gjensidig hensyn mellom bilister og myke trafikanter er essensielt.
DA170704 Samtidig er det påfallende at Putin i økende grad gir amerikansk innenrikspolitikk skylden for manglende internasjonalt samarbeid, fremfor å se det som et resultat av en gjensidig skapt negativ spiral.
DA170704 Gjensidig interesse ¶
BT170701 Det var et uttalt mål at økningen skulle styrke arbeidet med å skape gjensidig respekt og forståelse.
VG170630 Det er ikke noe som er farlig med fin, ekte og gjensidig kjærlighet, ikke et støvfnugg truende, stygt, ekkelt.
NL170630 Like før kontraktene ble utlyst på forsommeren 2015 omgjorde byrådet et vesentlig element i kontraktsforslaget ( kanskje de innså det kommende valgnederlaget ), for kontraktslengden ble omgjort fra 2-årige kontrakter med 6 mnd gjensidig oppsigelsesfrist til 4-årig uoppsigelige avtaler !
VG170628 - Vi venter at dette tilbudet blir utvidet på gjensidig basis til statsborgere fra Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, sa May da hun presenterte forslaget i Parlamentet.
AP170628 Utvalget ber derfor de nordiske landene om å innføre gjensidig anerkjennelse av e-ID i Norden og å innføre gjensidig anerkjennelse av identifikasjon som utføres av de respektive landenes folkeregister.
AP170628 Utvalget ber derfor de nordiske landene om å innføre gjensidig anerkjennelse av e-ID i Norden og å innføre gjensidig anerkjennelse av identifikasjon som utføres av de respektive landenes folkeregister.
AA170628 Etter Branstads pressekonferanse onsdag hevdet Lu at det er ambassadørens plikt å fremme gjensidig tillit og vennskap mellom USA og Kina.
SA170627 Begrepet interdependens, gjensidig avhengighet, er betegnende for hvordan livene våre faktisk er.
SA170627 Begrepet gjensidig avhengighet, er betegnende for hvordan livene våre faktisk er.
DN170627 Forholdet landene imellom har, tross gjensidig anerkjennelse av territorier, vært kjølig.
DB170627 | For meg står gjensidig avhengighet fortsatt som det viktigste fredsarbeid som er gjort, og som vi kan gjøre ¶
AP170627 Gjensidig lovprisning ¶
SA170626 Er det heller gjensidig oppsigelse, Engen ?
NL170626 Temaer som uavhengighet og gjensidig avhengighet blir utforsket gjennom ordet Subsistence ( livsopphold ), og de konnotasjonene som følger med, slik som næringsgrunnlag, subsidier og naturhusholdning.
NL170626 Perspektivet fra innsiden og perspektivet fra utsiden er gjensidig avhengig av hverandre.
DN170626 - Vi venter at dette tilbudet blir utvidet på gjensidig basis til statsborgere fra Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, sa May da hun presenterte forslaget i Parlamentet.
DN170626 - Avtalen må være gjensidig , for vi må også beskytte rettighetene til britiske statsborgere som bor i EUs medlemsland, sa May.
AP170626 - Vi venter at dette tilbudet blir utvidet på gjensidig basis til statsborgere fra Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, sa May da hun presenterte forslaget i Parlamentet.
AP170626 - Avtalen må være gjensidig , for vi må også beskytte rettighetene til britiske statsborgere som bor i EUs medlemsland, sa May.
AP170626 - Vi venter at dette tilbudet blir utvidet på gjensidig basis til statsborgere fra Norge, Island, Liechtenstein og Sveits, sa May da hun presenterte forslaget i Parlamentet.
AP170626 - Avtalen må være gjensidig , for vi må også beskytte rettighetene til britiske statsborgere som bor i EUs medlemsland, sa May.
AP170626 Er det heller gjensidig oppsigelse, Engen ?
AA170626 Er det heller gjensidig oppsigelse, Engen ?
AP170624 Men offentlig og privat sektor er gjensidig avhengig av og vevet inn i hverandre.
SA170622 Samtidig snakket Mattis positivt om økt kommunikasjon med det kinesiske forsvaret, inkludert utveksling av offiserer, for " bedre åpenhet og gjensidig forståelse ".
DN170622 Samtidig snakket Mattis positivt om økt kommunikasjon med det kinesiske forsvaret, inkludert utveksling av offiserer, for " bedre åpenhet og gjensidig forståelse.
DB170621 Han kjøpte et stort lokale, som han et halvt år seinere videresolgte til sin samboer, som så leide det ut til en god pris til et gjensidig forsikringsselskap, hvor han var direktør, avslørte den satiriske ukeavisa « Le Canard Enchaîné » ( « Den Lenkede And » ).
DA170620 Partene har inngått en gjensidig avtale som gir begge mulighet for å kreve bortfall av avtalene dersom ulike forutsetninger inntreffer.
VG170618 Jeg har mange gode venner der, det er en gjensidig respekt og noe jeg tenker veldig lite på.
DB170618 Teaterstykket « Overføring » er basert på psykolog Marit Råbus intervju med pensjonerte psykologer og psykiatere, om gjensidig påvirkning mellom livet dere og yrket deres.
DA170616 Vel, ved tid til annen er ikke denne manglende gnisten gjensidig .
AA170616 Kohl " klarte å ta i betraktning andres interesser og overkomme generell mistillit for å oppnå gjensidig tillit ", heter det videre fra Gorbatsjov.
DB170615 Den kan best forstås som en gjensidig , internasjonal garantiordning - basert på menneskerettighetene og flyktningkonvensjonen av 1951.
BT170615 Med basis i Musikkselskapet Harmonien og Den Nationale Scene har Bergen utviklet en unik knoppskytingsstrategi som i løpet av noen tiår har sørget for en riktblomstrende flora av gjensidig avhengige og gjensidig interesserte kulturaktører.
BT170615 Med basis i Musikkselskapet Harmonien og Den Nationale Scene har Bergen utviklet en unik knoppskytingsstrategi som i løpet av noen tiår har sørget for en riktblomstrende flora av gjensidig avhengige og gjensidig interesserte kulturaktører.
VG170613 Avtalen var historisk fordi partene i konflikten for første gang gjensidig anerkjente hverandre : Israel anså PLO som palestinernes rettmessige representant.
SA170613 Mye forskning om gjensidig påvirkning mellom arbeidsliv og familieliv støtter tanken om at vi ikke kan forklare folks handlinger ved ensidig å vise til hva enkeltpersoner foretrekker.
NL170613 _ Hvis hensikten er å integrere, må det være gjensidig integrering, tordnet han til TV2.
VG170612 Bakgrunn ( VG+ ) : Lik jobb og lik livsstil ¶ - Gjensidig respekt ¶
VG170612 - Jeg kan bekrefte at det er slutt, og at vi skiller vei med gjensidig respekt for hverandre, sier Vladimir Vukicevic - på vei til Finland for å løpe 110 meter hekk i Turkus IAAF World Challenge-stevne tirsdag.
AA170612 - Jeg er daglig leder av selskapet, men kjøkkensjef Lars Laurentius Paulsen er en sterkere restaurantmann, mens jeg heller tar meg av Skuret og markedsføring, sier Sundli, og legger til at de to stedene drar gjensidig nytte av hverandre, hjulpet av en musikkinteressert kjøkkensjef.
VG170610 Jeg tror ikke det er noen gjensidig hukommelse, sier Gøran Antonsen beskjedent.
VG170610 President Donald Trump og tidligere FBI-sjef James Comey beskylder hverandre gjensidig for løgn.
DB170610 Vinje mener en felles forståelse og gjensidig hensyn mellom bilister og myke trafikanter er essensielt.
DB170608 at to ungdommer « gikk inn på soverommet, kledde av seg og la seg i sengen », så vil det overveldende flertallet av leserne forstå dette som en soleklar eufemisme ( eller knapt nok det engang ) for at de gjorde dette i fellesskap, og med ( en eller annen grad av ) seksuelt tilsnitt ( i hvert fall gjensidig kyssing/klining ) - ikke som den strengt bokstavelige tolkningen som også omfatter « jenta gikk inn på
DB170607 Great Barrier Reef er ikke bare det vakreste naturområdet i verden, det er en levende lærebok i økologi, samspill og gjensidig avhengighet.
DA170607 En grunnregel må være at vi står oppreist i møte med dem, og det er gjensidig respekt, sier Torbjørn Færøvik til Dagsavisen, ¶
VG170605 Bourdieu mener rommet er grunnideen om forskjeller, og at mennesker definerer hverandre gjennom en gjensidig utvendighet.
DB170605 ( Dagbladet ) Da president Donald Trump på sin første oversjøiske reise talte til Nato-landene for litt over ei uke siden, både overrasket og skuffet han de europeiske allierte som håpet - og forventet - at han ville bruke sin tale til å uttrykkelig bekrefte USAs forpliktelse til gjensidig forsvar av alliansens medlemmer, skriver Politico.
DB170603 Og om det mot formodning skulle ha gått deg hus forbi, så er det ganske mange paralleller i denne historien til hvordan konflikter, både på mikro- og makronivå, eskalerer og løper løpsk gjennom gjensidig mistro, selvrettferdig harme, fordommer, manglende kommunikasjon og forhastede konklusjoner, og gjeng- og mobbmentaliteten får ta overhånd.
BT170602 Mediebransjen har for liten forståelse for « det symbiotiske samspillet » med aktører i kultur- og kunstlivet, sier han, og hevder at « vi har levd av hverandre i et gjensidig økosystem som samfunnet har hatt enormt stor nytte av ».
DB170601 Det handler om at skolens oppgave er å stimulere til gjensidig respekt og samarbeid mellom barn.
DB170531 Oppsigelsestid : Alle arbeidstakere har rett på minimum én måned gjensidig oppsigelsestid.
DN170530 SPD-lederen mener Trump undergraver fredelig internasjonalt samarbeid som bygger på gjensidig respekt og toleranse.
DA170530 De tyske sosialdemokratenes leder Martin Schulz anklaget tirsdag Trump for å undergrave fredelig internasjonalt samarbeid som bygger på gjensidig respekt og toleranse.
AA170530 De tyske sosialdemokratenes leder Martin Schulz anklaget tirsdag Trump for å undergrave fredelig internasjonalt samarbeid som bygger på gjensidig respekt og toleranse.
AA170530 SPD-lederen mener Trump undergraver fredelig internasjonalt samarbeid som bygger på gjensidig respekt og toleranse.
NL170529 Det har vært tett dialog og samarbeid mellom faglig ledelse på alle nivå, med et gjensidig ønske om å dra nytte av hverandres styrker.
DA170528 Før G7-møtet var Merkel også til stede på NATO-toppmøtet i Brussel der Trump igjen kritiserte de øvrige medlemmene for ikke å bidra med sin skjerv, og unnlot å si om USA fortsatt vil respektere NATOs grunnleggende paragraf om gjensidig hjelp i tilfelle aggresjon.
DB170527 Northug svarte i Lahti-VM at det er omtrent som om Ustjugov kneler for ham, men la samtidig ikke skjul på at respekten er gjensidig .
BT170527 Det vil derfor foreligge en gjensidig bebyrdende avtale.
BT170527 Består oppdragsgiverens ytelser kun i å opplyse om hvem som har levert varene eller tjenestene, vil imidlertid oppdragsgivers ytelse være så liten at det ikke er naturlig å anse dette som en gjensidig bebyrdende avtale.
BT170527 Anskaffelsesregelverket kommer heller ikke til anvendelse på sponsoravtaler som ikke er gjensidig bebyrdende.
VG170526 Men Trump unnlot å understreke sin forpliktelse til Natos viktigste grunnprinsipp om gjensidig forsvar.
DB170526 Det er dette som er gjensidig respekt i trafikken », skriver Egenes ironisk.
DN170523 ¶ For å sikre en effektiv og sikker fastsettelse av skatt er både skatteetaten og rådgivere avhengig av gjensidig tillit, sier forfatteren.
DB170522 - Gjensidig avhengighet ¶
BT170522 GenKols-avtalen er en gjensidig bebyrdende avtale, og det var bare institusjonene som kunne oppfylle forpliktelsene, se særlig avtalens pkt. 3.
BT170522 Det er vist til at GenKols-avtalen er en gjensidig bebyrdende avtale, og at det bare er institusjonene som kunne oppfylle avtalen, jf. særlig avtalens pkt. 3 om " Project obligations ".
NL170519 Når man leser Regjeringens melding om veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken blir fredsbevegelsens oppgaver fort åpenbare : Hvordan kan vi ivareta ikke-militære perspektiver og virkemidler i en verden som preges av usikkerhet, gjensidig frykt, militarisme og opprustning ?
AP170516 Forholdet mellom politikerne og etterretningen krever, ifølge Ydstebø, en gjensidig forståelse.
BT170515 Det er en gjensidig forpliktelse som man ikke gir opp så lett.
VG170514 Vi finner sammen med andre fordi det gir gjensidig nytte å samarbeide.
DB170513 Jenteklyngen de går mot kommer mer og mer i fokus, og høylytt fnis og latter fra både Vilde, Eva og Pepsi Max-jenter kan tyde på at de en gang så bitre fiendene har funnet en felles plattform for gjensidig integrering ?
DB170512 På den måten kan alle oppleve gjensidig kjærlighet.
DB170512 Om Amir skulle gifte seg med en kvinne, fratar han kvinnen muligheten for gjensidig kjærlighet i sin fulle form.
DB170512 Noen ganger har den heterofile vært klar over den homofile sin legning og det har vært en gjensidig avtale, andre ganger ikke.
DB170511 - President Trump bekreftet tydelig at han er interessert i å bygge gjensidig fordelaktige, forretningsaktige pragmatiske forbindelser, sier Lavrov til pressen i Washington.
DA170510 - President Trump bekreftet tydelig at han er interessert i å bygge gjensidig fordelaktige, forretningsaktige pragmatiske forbindelser, sier Lavrov til pressen i Washington.
AA170510 - President Trump bekreftet tydelig at han er interessert i å bygge gjensidig fordelaktige, forretningsaktige pragmatiske forbindelser, sier Lavrov til pressen i Washington.
DN170509 De to har bygd gjensidig tillit i løpet av Hollandes fem år som president.
BT170509 Vi som faktisk er homoseksuelle, biseksuelle eller transseksuelle driver kanskje med gjensidig onani, men vi elsker også, og vi vil - som alle andre - oppleve at vi har en plass i samfunnet.
BT170509 Homoseksualitet er også kjærlighet, gjensidig respekt, latter, lek, smil, krangling, kino, fredagsøl, lørdagspizza og husarbeid.
BT170509 HELT NORMAL : Homoseksualitet er også kjærlighet, gjensidig respekt, latter, lek, smil, krangling, kino, fredagsøl, lørdagspizza og husarbeid, skriver Alexander H.
BT170509 Det er en grenseoverskridende underdrivelse at du hevder at « Homoseksualitet, gjensidig onani, er ingen egen form for seksualitet.
VG170508 Uttalelsen fra Kreml legger vekt på at det i disse tider er spesielt viktig å overvinne gjensidig mistillit og å stå samlet.
AA170508 - Under slike forhold er det særlig viktig å overvinne gjensidig mistillit og gå sammen for å sikre internasjonal stabilitet og sikkerhet, heter det videre.
AA170504 Ifølge Vatikanet vil de diplomatiske forbindelsene fremme gjensidig vennskap mellom den katolske ministaten og det hovedsakelig buddhistiske, asiatiske landet.
AA170503 Abbas påpekte også at en slik løsning vil kunne være til gjensidig interesse mellom USA og Palestina i kampen mot terror.
AA170503 Forhandlinger er sivilisert krangel, og forutsetter gjensidig tillit og respekt.
VG170502 Så håper jeg at de kommer til å ta hverandre i hendene i gjensidig respekt.
BT170502 De to EØS-domstolene nyter et symbiotisk forhold preget av gjensidig respekt og dialog, som har skapt en informasjonsstrøm som har gått i begge retninger.
DN170429 Ettersom fokuset endret seg til Tesla-prosjekter, ble vi gjensidig enige om at det var riktig tidspunkt for å la neste generasjon ledere ta over, opplyser Tesla Norge i uttalelse.
VG170428 Det å etablere gjensidig tillit i miljøet var og er en viktig faktor.
DB170427 Men det har alltid vært gjensidig respekt og forståelse.
VG170426 Det ligger i det liberale og i toleransens natur, at politiske predatorer kan hamre løs på institusjoner og sedvaner som er basert på gjensidig tillit, og i verste fall lykkes.
DB170424 Forholdet mellom de to lederne utspiller seg som forløpet til en kung-fu kamp, der motstanderne må gjøre en tradisjonell « baoquan », en rituell hilsen som signaliserer gjensidig respekt, før slåssingen begynner, påpeker Yishu Mao.
DB170424 Slik utvikler de gjensidig respekt for hverandre, uavhengig av om de heter Samira eller Ola.
BT170424 Det var gjensidig , barnet har ikke tatt skade, slike ting.
SA170423 Edvartsen har ikke fått dømme i de første serierundene på grunn av det som beskrives som « gjensidig manglende tillit » mellom ham selv og dommersjef Terje Hauge.
FV170423 Edvartsen har ikke fått dømme i de første serierundene på grunn av det som beskrives som « gjensidig manglende tillit » mellom ham selv og dommersjef Terje Hauge.
DB170423 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
DB170423 Gjensidig manglende tillit ¶
DB170423 Et fjerde punkt jeg føler behov for å kommentere er hennes uttrykk 'gruppe til innbyrdes beundring' - jeg vil nok heller si at det i så fall er tale om grupper til gjensidig støtte - noe som absolutt er nødvendig i vårt samfunn der diskriminering og trakassering på grunn av transfobiske holdninger, manglende toleranse for og kunnskap om kjønnsmangfold er det som mange trans kvinner og trans menn har vært utsatt for, o
BT170423 Edvartsen har ikke fått dømme i de første serierundene på grunn av det som beskrives som « gjensidig manglende tillit » mellom ham selv og dommersjef Terje Hauge.
AP170423 Edvartsen har ikke fått dømme i de første serierundene på grunn av det som beskrives som « gjensidig manglende tillit » mellom ham selv og dommersjef Terje Hauge.
AP170423 Edvartsen har ikke fått dømme i de første serierundene på grunn av det som beskrives som « gjensidig manglende tillit » mellom ham selv og dommersjef Terje Hauge.
AA170421 Det mest interessante er å se hvilken gjensidig effekt møtene mellom unge og eldre har.
AA170421 Både unge og eldre beskriver en gjensidig glede, og de ser at de er hverandres ressurser !
VG170420 Møtet mellom Donald Trump og Jens Stoltenberg var preget en gjensidig ensidighet da de møttes tidligere i april.
DN170420 - I dag er det en gjensidig mangel på tillit, sier Siraj.
DB170420 Northug og Olsson har hatt noen kamper seg imellom opp gjennom årene, men tonen mellom de to har alltid vært preget av gjensidig respekt.
AP170420 Det er en varmende gjensidig kjærlighet som gjør at det ikke virker så ambisiøst likevel.
VG170419 Han og den liberale komikeren Jon Stewart fra the Daily Show utviklet et slags merkelig gjensidig respektfullt vennskap og opptrådte stadig i hverandres programmer for godmodig krangling.
DN170419 Gjennomføring av transaksjonen vil være betinget av en gjensidig , begrenset due diligence, konkurranserettslig avklaring og tilslutning fra mer enn 2/3 av møtende aksjonærer på ekstraordinær generalforsamling i NTS.
DB170419 På atomområdet ble det uttrykt gjennom den talende forkortelsen MAD ( Mutually Assured Destruction ), eller på norsk : gjensidig , garantert utslettelse.
VG170417 Lederen i Norsk Fotballdommerforening ( NFDF ), Ola Hobber Nilsen, bekrefter overfor VG at han har tatt kontakt med toppdommeren som er satt på sidelinjen grunnet « gjensidig mangel på tillit mellom partene ».
SA170417 I mars kom det fram at Edvartsen ikke får dømme kamper så lenge det er " gjensidig manglende tillit " mellom partene.
BT170417 I mars kom det fram at Edvartsen ikke får dømme kamper så lenge det er " gjensidig manglende tillit " mellom partene.
AP170417 I mars kom det fram at Edvartsen ikke får dømme kamper så lenge det er " gjensidig manglende tillit " mellom partene.
BT170416 De mest framtredende trekkene blant de som har normale intellektuelle evner er vansker med å forstå andre mennesker, og med deltakelse i gjensidig sosialt samspill.
BT170416 Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som omfatter vansker med gjensidig sosialt samspill, og kjennetegnes ved repeterende atferd og vansker med kommunikasjon.
DB170415 - Det startet som et vennskap, men har utviklet seg til gjensidig kjærlighet, fortalte paret i en felles uttalelse overfor E ! i desember.
DN170413 Etter at republikanerne har snakket om denne skatten i månedsvis tar Trump nå til orde for en ny « gjensidig skatt » som skal være en annen type skatt på import.
DB170413 Han minner samtidig om at alt hviler på « gjensidig respekt for hverandres kjerneverdier og viktigste interesser », ifølge NTBs referat fra den statskontrollerte avisa China Daily.
DN170411 Forbindelsene og samarbeidet vil bli utviklet videre, så lenge de to landene likebehandler hverandre og viser gjensidig respekt for hverandres kjerneverdier og viktigste interesser, ifølge Xi.
DB170411 Da fantes det rasjonelle ledere som skjønte at konfrontasjonen mellom øst og vest kunne føre til gjensidig destruksjon.
BT170411 Forbindelsene og samarbeidet vil bli utviklet videre, så lenge de to landene likebehandler hverandre og viser gjensidig respekt for hverandres kjerneverdier og viktigste interesser, ifølge Xi.
DA170410 Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter ! Gjensidig avhengighet ¶
DA170410 Det er en gjensidig avhengighet mellom dem.
VG170409 Pacinos etterforsker Vincent Hanna jakter De Niros McCauley gjennom hele filmen, og de to utvikler en gjensidig respekt for hverandre.
SA170406 Norges Fotballforbund innrømmet etterhvert at det var « gjensidig manglende tillit » mellom Edvartsen og dommerseksjonen som ledes av Terje Hauge.
DN170406 - Det er snakk om samarbeid, om utveksling av synspunkter og full gjensidig støtte.
DN170406 For noen landbruksvarer uten beskyttelsesbehov er det innført gjensidig nulltoll, opplyser Landbruksdepartementet.
DB170406 For noen landbruksvarer uten beskyttelsesbehov er det innført gjensidig nulltoll, opplyser Landbruksdepartementet.
DB170406 For noen landbruksvarer uten beskyttelsesbehov er det innført gjensidig nulltoll, opplyser Landbruksdepartementet.
DB170406 Det vil være til gjensidig nytte.
DB170406 Gjensidig nytte ¶
BT170406 For noen landbruksvarer uten beskyttelsesbehov er det innført gjensidig nulltoll, opplyser Landbruksdepartementet.
AP170406 For noen landbruksvarer uten beskyttelsesbehov er det innført gjensidig nulltoll, opplyser Landbruksdepartementet.
AP170406 Norges Fotballforbund innrømmet etterhvert at det var « gjensidig manglende tillit » mellom Edvartsen og dommerseksjonen som ledes av Terje Hauge.
AP170406 Norges Fotballforbund innrømmet etterhvert at det var « gjensidig manglende tillit » mellom Edvartsen og dommerseksjonen som ledes av Terje Hauge.
AA170406 - Det er snakk om samarbeid, om utveksling av synspunkter og full gjensidig støtte.
DB170405 Og vi skal heller ikke se bort fra muligheten for at boligprisene og optimismen blant husholdningene har påvirket hverandre gjensidig .
DB170405 Dette forholdet skal bygge på « ikke-konfliktskapende, ikke-konfronterende, gjensidig respekt og vinn-vinn samarbeid », slik Xi har formulert det.
SA170404 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
SA170404 - Vi er avhengig av gjensidig tillit i dommermiljøet.
FV170404 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
FV170404 - Vi er avhengig av gjensidig tillit i dommermiljøet.
DB170404 Organisasjonen skal skape gjensidig forståelse og respekt for muslimer og ikke-muslimer i Norge.
DB170404 Organisasjonen skal skape gjensidig forståelse og respekt for muslimer og ikke-muslimer i Norge.
BT170404 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
BT170404 - Vi er avhengig av gjensidig tillit i dommermiljøet.
AP170404 | Aftenposten mener : Norge må være gjenkjennelig i møte med Kina ¶ Gjensidig tillit i forholdet mellom Kina og Norge fordrer at statsminister Erna Solberg ( H ) allerede nå minner om at menneskerettigheter hører hjemme på agenaden.
AP170404 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
AP170404 - Vi er avhengig av gjensidig tillit i dommermiljøet.
VG170403 Beundringen er gjensidig .
DB170403 Det er lett for meg å se i blikket til den andre om interessen er gjensidig .
VG170402 Han sier USA og Kina er gjensidig økonomisk avhengige av hverandre og at det kan begrense konfliktnivået.
DA170401 Da må vi få med alle statene på balansert og gjensidig nedrustning.
AP170331 både et ønske om å innføre en « læringsmiljølov for barnehagebarn », en detaljert bemanningsnorm i barnehage og krav om at « hver enkelt skole » skal ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse gjensidig .
AA170331 - Vårt langsiktige mål er å ha en menneskerettighetsdialog med alle land som bygger på gjensidig tillit og å fremme menneskerettigheter sammen.
AA170331 - Vi tror statsminister Solbergs besøk vil fremme gjensidig politisk tillit mellom de to landene, utvide samarbeidet og sørge for en sunn og stabil relasjon mellom de to landene, sa talsmann Lu Kang i Kinas utenriksdepartement fredag, ifølge NRK.
AA170331 - Hvis Norge og Kina kan få tilbake gjensidig tillit, er det ingenting i veien for å føre en menneskerettighetsdialog, sa Lu Kang. ( ©NTB ) ¶
VG170330 Nils Fisketjønn bekreftet tirsdag at Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge var i en konflikt som følge av « gjensidig manglende tillit ».
SA170330 Senere innrømmet Nils Fisketjønn, direktør i NFFs konkurranseavdeling, at det var « gjensidig manglende tillit » mellom Edvartsen og dommerseksjonen ledet av Terje Hauge.
SA170330 Det skyldes « gjensidig manglende tillit ».
FV170330 Senere innrømmet Nils Fisketjønn, direktør i NFFs konkurranseavdeling, at det var « gjensidig manglende tillit » mellom Edvartsen og dommerseksjonen ledet av Terje Hauge.
FV170330 Det skyldes « gjensidig manglende tillit ».
DB170330 Svein-Erik Edvartsen ble ikke satt opp på de to første serierundene, på grunn av det som er beskrevet som « gjensidig manglende tillit » mellom de to.
BT170330 Senere innrømmet Nils Fisketjønn, direktør i NFFs konkurranseavdeling, at det var « gjensidig manglende tillit » mellom Edvartsen og dommerseksjonen ledet av Terje Hauge.
BT170330 Det skyldes « gjensidig manglende tillit ».
AP170330 - Norge og Russland løste dette på en måte som var til gjensidig nytte for begge land, sa Putin.
AP170330 både et ønske om å innføre en « læringsmiljølov for barnehagebarn », en detaljert bemanningsnorm i barnehage og krav om at « hver enkelt skole » skal ha logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse gjensidig .
AP170330 Senere innrømmet Nils Fisketjønn, direktør i NFFs konkurranseavdeling, at det var « gjensidig manglende tillit » mellom Edvartsen og dommerseksjonen ledet av Terje Hauge.
AP170330 Det skyldes « gjensidig manglende tillit ».
VG170329 NFFs leder for konkurranseavdelingen, Nils Fisketjønn, bekreftet tirsdag at Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge var i en konflikt som følge av gjensidig manglende tillit.
VG170329 En slik politikk gir det beste grunnlag for et godt naboforhold basert på gjensidig respekt.
SA170329 Senere har Nils Fisketjønn, direktør i NFFs konkurranseavdeling, innrømmet at det er « gjensidig manglende tillit » mellom Edvartsen og dommerseksjonen ledet av Terje Hauge.
SA170329 - Som meddelt tirsdag har vi en situasjon med gjensidig manglende tillit.
FV170329 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
FV170329 Senere har Nils Fisketjønn, direktør i NFFs konkurranseavdeling, innrømmet at det er « gjensidig manglende tillit » mellom Edvartsen og dommerseksjonen ledet av Terje Hauge.
FV170329 - Som meddelt tirsdag har vi en situasjon med gjensidig manglende tillit.
DB170329 * Forhandlingene bør være konstruktive og bygge på gjensidig respekt og ønske om videre samarbeid : Storbritannia søker ikke om å bli værende i EUs indre marked.
DB170329 Organisasjonen skal skape gjensidig forståelse og respekt for muslimer og ikke-muslimer i Norge.
BT170329 Begge deler er kritikkverdig for en organisasjon som har som uttalt mål å skape gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.
BT170329 Senere har Nils Fisketjønn, direktør i NFFs konkurranseavdeling, innrømmet at det er « gjensidig manglende tillit » mellom Edvartsen og dommerseksjonen ledet av Terje Hauge.
BT170329 - Som meddelt tirsdag har vi en situasjon med gjensidig manglende tillit.
AP170329 Senere har Nils Fisketjønn, direktør i NFFs konkurranseavdeling, innrømmet at det er « gjensidig manglende tillit » mellom Edvartsen og dommerseksjonen ledet av Terje Hauge.
AP170329 - Som meddelt tirsdag har vi en situasjon med gjensidig manglende tillit.
VG170328 Nå bekrefter både han og NFF at de er i en konflikt som følge av det som omtales som « gjensidig manglende tillit ».
VG170328 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
VG170328 Kommunen skal selv respektere ulike syn og legge til rette for at ulike syn skal kunne leve side om side i byen med gjensidig respekt for hverandre.
SA170328 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
SA170328 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
FV170328 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
DB170328 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
DB170328 Et viktig premiss for tilhengerne av atomvåpens sikkerhetspolitiske funksjon, er prinsippet om « mutually assured destruction » ( MAD ), altså gjensidig ødeleggelse.
BT170328 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
BT170328 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
AP170328 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
AP170328 - Vi har en situasjon der det har oppstått gjensidig manglende tillit mellom Svein-Erik Edvartsen og dommerseksjonen.
BT170327 KrF vil arbeide for et samfunn hvor ulike mennesker lever sammen med gjensidig respekt for hverandre.
VG170324 Og på Balkan ble krigene på 1990-tallet en smertefull påminnelse om hvor galt det kan gå når nasjonal kappestrid og fremmedhat trenger unna samarbeid og gjensidig forståelse.
DB170323 Langvarig mistanke, manglende respekt, gjensidig misnøye og åpen konflikt.
SA170320 Klubben har tidligere uttalt at en eventuell avgjørelse vil bli fattet på en gjensidig måte.
BT170320 Klubben har tidligere uttalt at en eventuell avgjørelse vil bli fattet på en gjensidig måte.
AP170320 Klubben har tidligere uttalt at en eventuell avgjørelse vil bli fattet på en gjensidig måte.
SA170317 Trump brukte også pressekonferansen til å be om mer " gjensidig og rettferdig handel ", men han insisterte på at han ikke er noen " isolasjonist ".
DN170317 I tillegg til å understreke at andre vestlige land må betale mer av NATOs militærutgifter, ba han om mer " gjensidig og rettferdig handel ".
DN170317 Ifølge Statoils årsrapport har nemlig selskapet og Knight, som formelt er ansatt i Statoil UK, blitt enige om at han avslutter sitt arbeidsforhold, etter " en gjensidig forståelse ".
AA170317 Trump brukte også pressekonferansen til å be om mer " gjensidig og rettferdig handel ", men han insisterte på at han ikke er noen " isolasjonist ".
AA170317 Basert på en gjensidig forståelse vil John Knight, en av Statoils høyest lønnede, avslutte sitt arbeidsforhold i selskapet med virkning fra 1. januar 2019.
AA170317 Det er en gruppe som har hatt en særdeles god evne til å komme seg opp og fram ved hjelp av gjensidig lojalitet, og ikke å forglemme, ved hjelp av dyktighet og politisk supertalent.
AA170316 - Vi vil ikke kunne løse alle problemene i Baden-Baden, men vi har en klar og gjensidig holdning, at vi ønsker å løse alle problemene sammen, sier Schäuble, som understreker at det trengs globale løsninger for å sikre bærekraftig vekst og velstand.
AA170316 - Dagens siktelser kaster lys over de nære og gjensidig fruktbare båndene mellom datakriminelle og russiske myndigheter og etterretning, og hvor langt Russland er villig til å gå for å utnytte disse aktivitetene til flere formål, det være seg kommersielle, finansielle eller geopolitiske, sa senator Mark Warner som er nestleder i Senatets etterretnin
VG170315 Erdogan og Wilders har, paradoksalt nok, gjensidig nytte av hverandre.
DB170314 Med filmen vil Olin bidra til debatten, og til at vi går bort fra å snakke om lek og læring som en gjensidig utelukkende og hierarkisk dikotomi.
VG170313 Norsk-somalieres tverrkulturelle kompetanse gjør dem unikt egnet i rollen som brobyggere, noe som kan skape gjensidig nyttige forbindelser mellom Norge og Somalia.
SA170313 Men det er også gjensidig respekt.
SA170313 Derfor oppfordrer jeg alle allierte til å vise gjensidig respekt, til å forholde seg rolige og tilnærme seg dette på en avmålt måte for å bidra til å redusere spenningen, sier Stoltenberg.
DB170313 Men det er også gjensidig respekt.
DB170313 Derfor oppfordrer jeg alle allierte til å vise gjensidig respekt, til å forholde seg rolige og tilnærme seg dette på en avmålt måte for å bidra til å redusere spenningen, sier Stoltenberg, ifølge NTB.
DB170313 Men det er også gjensidig respekt.
DB170313 Derfor oppfordrer jeg alle allierte til å vise gjensidig respekt, til å forholde seg rolige og tilnærme seg dette på en avmålt måte for å bidra til å redusere spenningene, sa Stoltenberg.
BT170313 Men det er også gjensidig respekt.
BT170313 Derfor oppfordrer jeg alle allierte til å vise gjensidig respekt, til å forholde seg rolige og tilnærme seg dette på en avmålt måte for å bidra til å redusere spenningen, sier Stoltenberg.
VG170312 « Kjærligheten » mellom de to er tydeligvis gjensidig : ¶
AP170312 Forholdet mellom NATO og Russland har i de siste tre årene vært inne i en negativ spiral, drevet frem av uforenlige virkelighetsoppfatninger og gjensidig mangel på tillit.
DB170311 Dette etter å ha kontaktet kvinner via SeekingArrangement.com, en nettside som tilbyr « gjensidig fordelaktige forhold ».
AP170311 Det er også lett å dømme Merkels USA-syn etter det gjensidig respektfulle forholdet hun hadde til Obama.
AP170311 Det er også lett å dømme Merkels USA-syn etter det gjensidig respektfulle forholdet hun hadde til Obama.
VG170310 « Alt avhenger av våre norske partnere, deres evne til å forstå at denne situasjonen er åpenbart skadelig for dialog og deres villighet til å drøfte gjensidig avlysning av slike restriksjoner ».
DN170310 - Vårt hovedmål må være styrket gjensidig tillit og samhold blant de 27, sier han.
DA170310 - Vi trenger mer toleranse og mer gjensidig respekt, ikke mindre, sier Feikje Visser.
BT170309 Kommunen skal selv respektere ulike syn og legge til rette for at ulike syn skal kunne leve side om side i byen med gjensidig respekt for hverandre.
BT170309 Kommunen skal selv respektere ulike syn og legge til rette for at ulike syn skal kunne leve side om side i byen med gjensidig respekt for hverandre.
AP170309 Selv så han på forholdene som jevnbyrdige og til gjensidig glede.
VG170308 Bakgrunn : Nord-Korea avfyrte fire ballistiske missiler ¶ Gjensidig
VG170308 - Dette kan hjelpe oss ut av sikkerhetsdilemmaet og få partene tilbake til forhandlingsbordet, sier Wang, som sier det er et forsøk på å ta hensyn til alle parter, synkronisert og gjensidig .
DN170308 - Dette kan hjelpe oss ut av sikkerhetsdilemmaet og få partene tilbake til forhandlingsbordet, sa Wang, som mener forslaget tar hensyn til alle parter, synkronisert og gjensidig .
DN170308 - Gjensidig
AA170308 - Dette kan hjelpe oss ut av sikkerhetsdilemmaet og få partene tilbake til forhandlingsbordet, sa Wang, som mener forslaget tar hensyn til alle parter, synkronisert og gjensidig .
DN170307 « Mine sønner og deres mannlige descendenter skal ha gjensidig forkjøpsrett ved salg utenfor den mannlige descendens », står det videre.
DN170307 « Det har altså aldri funnet sted noe gjensidig ytelsesutveksling, som er et grunnleggende kjennetegn ved kjøpsavtaler », skriver konstituert tingrettsdommer Peter Hallsteinsen.
DB170307 Dette gir en unik bredde i forskningsvirksomheten, med store muligheter for vekselvirkninger og gjensidig nytte.
DN170305 Forakten er gjensidig .
AP170305 Barna i familier der betingelsene for et godt foreldresamarbeid er svake, trenger noe annet enn ordninger som forutsetter gjensidig tillit og vilje til samarbeid, skriver innleggsforfatterne.
VG170304 Mange ser at dagens system ikke fungerer, fordi partene blokkerer for og er gjensidig avhengig av hverandre, sier Jan Erik Mustad til VG.
AA170304 Hvis vi ikke hjelper lederne med å komme videre, vil det bli vanskelig å bygge opp gjensidig tillit i de to samfunnene, sier den norske FN-utsendingen.
DB170303 Torsdag åpnet nemlig Europaparlamentets president Antonio Tajani etterforskning mot Korwin-Mikke, med bakgrunn i reglene som sier at parlamentsmedlemmene må utvise gjensidig respekt og avstå fra « ærekrenkende, rasistisk eller fremmentfiendtlig språk eller atferd », skriver nyhetsbyrået AP.
DA170303 Avtalen innebærer helt konkret gjensidig bruk av annonseflater og annet som skal brukes til å skape Oslo-engasjement, trekke publikum til Vålerengas kamper og lesere til Dagsavisen.
VG170302 Ed Sheeran og Kygo har lenge gitt uttrykk for gjensidig begeistring.
AP170301 En talsmann i Kinas UD, Geng Shuang, sa i en kommentar at de ser båndene til USA som gjensidig fordelaktige og vil styrke disse.
AP170301 Vil ha gjensidig aksept ¶
AP170301 Vil ha gjensidig aksept ¶
DA170228 Trusselen om gjensidig atomutslettelse var reell.
DB170225 Respekten mellom Sundby og Ustjugov er gjensidig .
DB170225 Gjensidig frykt ¶
BT170223 SAMARBEID : Et reelt partssamarbeid med gjensidig medbestemmelse, er nøkkelen for å gjenopprette tilliten.
VG170222 At problemene som dukker opp, adresseres fortløpende, direkte - og gjerne kritisk, så lenge debatten preges av gjensidig respekt.
AA170222 Over 90 kommuner har gjensidig funnet hverandre.
VG170221 Intervju med dronningen : - Langt igjen til likestilling ¶ Gjensidig kontrakt ¶
VG170221 Det er en gjensidig kontrakt, uformell - og likevel bindende for begge parter.
BT170221 Samlokalisering kan legge til rette for tett tverrfaglig samarbeid, der perspektiver fra ulike fagfelt gjensidig beriker hverandre og skaper ny innsikt.
AA170221 Frankrikes FN-ambassadør François Delattre sier at det fransk-russiske samarbeidet var tuftet på vennskap og gjensidig respekt, selv om de ikke alltid var enige.
AA170221 Da ørlendingene i folkeavstemning i mai 2016 sa nei til Bjugn, vendte Bjugn seg til Åfjord der begge kommunene gjensidig sa ja til hverandre.
SA170220 Frankrikes FN-ambassadør François Delattre sier at det fransk-russiske samarbeidet var tuftet på vennskap og gjensidig respekt, selv om de ikke alltid var enige.
DB170220 Det var alltid et gjensidig godt forhold til tross for meningsforskjeller.
SA170219 At samarbeid, lagånd og gjensidig tillit i det bestes tjeneste var selvfølgeligheter.
VG170218 Noe som heldigvis er gjensidig .
VG170218 Mens Russland ønsker samarbeid basert på gjensidig respekt, har de vestlige landene fortsatt ekspansjonen av det Lavrov kalte en « ny liberal verdensorden » : ¶
AP170218 Lavrov kom inn på forholdet til USA etter valget av Trump og slo fast at det forholdet Russland ønsker til USA skal være preget av pragmatisme, gjensidig respekt, forståelse for vårt spesielle ansvar for global stabilitet.
VG170217 Vi er overbevist om at bare med likeberettigelse som grunnlag kan man bygge opp mellomstatlige forhold i den moderne verden, utvikle gjensidig nyttig samarbeid, motvirke de utfordringene og truslene som er felles for hele menneskeheten, først og fremst internasjonal terrorisme.
VG170217 Blant annet foreslo man et kompromiss som innebar at et paritetstall av personer fjernes fra sanksjonslistene på gjensidig grunnlag.
DB170217 Blant annet foreslo man et kompromiss som innebar at et paritetstall av personer fjernes fra sanksjonslistene på gjensidig grunnlag.
DA170216 Den kvinnelige kommandanten Lin Mae ( Jing Tian ) opparbeider seg gradvis respekt for leiesoldaten William, en respekt som viser seg å være gjensidig .
DB170215 Vi samarbeider godt med tilsynet i disse sakene med gjensidig bistand, sier Skjold.
AP170215 Vi er ledende i verden på gjensidig utveksling.
AP170215 Fredskorpset skal fremme gjensidig læring, styrke demokratisering av utviklingsland og bidra til større grad av likeverd og solidaritet.
AP170215 Fredskorpset ble bygget etter en modell der gjensidig utveksling mellom nord og sør var basert på likeverd mellom partene, der de som skal utvikles selv definerer hva som er deres utviklingsbehov.
DB170214 Nei til rakettskjold betyr ikke ja til gjensidig garantert ødeleggelse - Mutually Assured Destruction ( MAD ).
DB170212 - Det hadde vært greit hvis det var en gjensidig utveksling.
BT170212 SAMARBEID : Et reelt partssamarbeid med gjensidig medbestemmelse, er nøkkelen for å gjenopprette tilliten.
BT170212 Et reelt partssamarbeid med gjensidig respekt og medbestemmelse vil være nøkkelen for å gjenopprette tilliten.
BT170212 Frølich burde vite at staten gir penger til kollektiv gjennom gjensidig forpliktende avtaler med byene.
VG170210 - Når det kommer til økonomien, skal vi forsøke å inngå et handelssamarbeid som er gjensidig og fritt, sa Trump.
DA170210 - Angående økonomien så vil vi forsøke å inngå et handelssamarbeid som er fritt og gjensidig , sa Trump under pressekonferansen.
AA170210 - Angående økonomien så vil vi forsøke å inngå et handelssamarbeid som er fritt og gjensidig , sa Trump under pressekonferansen.
DB170209 Men tross gjensidig sympati, er det en lang vei å gå før de to presidentene blir politiske bestevenner.
AA170206 Systemet er bygd på gjensidig tillit.
DB170204 | Skjønner norske artister hva de selv synger på engelsk ? Gjensidig respekt : Jeg bryr meg ikke om jeg blir referert til som « svarting » eller « farget ».
DB170203 Etter en anelse drama før og under VM i Holmenkollen i 2011 - hvor Olsson sa han hadde « mistet all respekt for Northug » - har de to fått en stor og gjensidig respekt for hverandre.
DB170203 Alt tyder altså på at politimannen og narkosmugleren har hatt et forhold til gjensidig nytte.
DB170203 Det ferske Instagram-innlegget til popstjerna slår beina under skriveriene til den britiske tabloidavisa The Sun, som hevder at bruddet var alt annet enn gjensidig og vennskapelig.
AA170203 Norsk Sykepleierforbund ser at sykepleiere og helsefagarbeidere er gjensidig avhengige av hverandre.
FV170202 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv, likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en orientering fra Kreml.
DB170202 - Dette er en gjensidig avgjørelse.
AP170202 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv, likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en orientering fra Kreml.
AP170202 Gjensidig atomvåpen-avskrekking vil nok forhindre åpen krig, « men konfrontasjon vil bli kjernen i de to gigantenes forbindelser i overskuelig fremtid ».
AA170202 - Flyktningsaken er veldig viktig for Tyrkia, og også for EU og Tyskland, sa Merkel, som påpekte at avtalen er av " gjensidig interesse ".
AA170202 I Kirkenes er Russland en nabo, og den beste måten å forholde seg til en nabo er gjennom dialog, gjensidig respekt og forståelse, sier hun.
SA170201 Vi har gjentatte ganger sagt at vi er villige til å fjerne visumrestriksjoner på et gjensidig grunnlag, sier lederen i Føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjev, til Ria Novosti.
SA170201 - Da vi fikk høre om problemene, tilbød vi nordmennene på gjensidig grunnlag å myke opp visumreguleringer for parlamentarikere i forbindelse med dette besøket, mot garantier fra norsk side i forhold til russiske parlamentarikere på den norske « svartelisten ».
SA170201 Vi har gjentatte ganger sagt at vi er villige til å fjerne visumrestriksjoner på et gjensidig grunnlag, sier lederen i Føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjev, til Ria Novosti.
SA170201 - Da vi fikk høre om problemene, tilbød vi nordmennene på gjensidig grunnlag å myke opp visumreguleringer for parlamentarikere i forbindelse med dette besøket, mot garantier fra norsk side i forhold til russiske parlamentarikere på den norske « svartelisten ».
DN170201 - Når finansielle ubalanser til slutt løses opp, kan det føre til at det oppstår en nedadgående spiral der ustabilitet i finansmarkedene og svak økonomisk vekst forsterker hverandre gjensidig , fortalte hun videre.
DB170201 - Dette er en gjensidig avgjørelse.
AP170201 Vi har gjentatte ganger sagt at vi er villige til å fjerne visumrestriksjoner på et gjensidig grunnlag, sier lederen i Føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjev, til Ria Novosti.
AP170201 - Da vi fikk høre om problemene, tilbød vi nordmennene på gjensidig grunnlag å myke opp visumreguleringer for parlamentarikere i forbindelse med dette besøket, mot garantier fra norsk side i forhold til russiske parlamentarikere på den norske « svartelisten ».
AP170201 Vi har gjentatte ganger sagt at vi er villige til å fjerne visumrestriksjoner på et gjensidig grunnlag, sier lederen i Føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjev, til Ria Novosti.
AP170201 - Da vi fikk høre om problemene, tilbød vi nordmennene på gjensidig grunnlag å myke opp visumreguleringer for parlamentarikere i forbindelse med dette besøket, mot garantier fra norsk side i forhold til russiske parlamentarikere på den norske « svartelisten ».
AP170201 Vi har gjentatte ganger sagt at vi er villige til å fjerne visumrestriksjoner på et gjensidig grunnlag, sier lederen i Føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjev, til Ria Novosti.
AP170201 - Da vi fikk høre om problemene, tilbød vi nordmennene på gjensidig grunnlag å myke opp visumreguleringer for parlamentarikere i forbindelse med dette besøket, mot garantier fra norsk side i forhold til russiske parlamentarikere på den norske « svartelisten ».
DB170131 Det han frykter er at signalene fra USA og president Donald Trump skal virke gjensidig forsterkende på land der nasjonalismen allerede har slått rot.
DN170130 Disse er gjort basert på gjensidig tillit og en handshake.
DN170130 Gjensidig tillit ¶
DN170130 I tillegg til å drøfte Iran og utveksle gjensidig skepsis til Iran-avtalen, diskuterte de også situasjonen i Syria.
AP170130 Det er gjensidig respekt, og så skjer dette, sier han.
AP170130 Det er gjensidig respekt, og så skjer dette, sier han.
AP170128 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv, likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en brief fra Kreml.
AP170128 Presidentene skal også er blitt enige om arbeide for å « gjenoppta gjensidig handel og økonomiske forbindelser ».
AP170128 « I løpet av møtet viste begge sider en vilje til aktivt å arbeide sammen for en stabilisering og utvikling av samarbeidet mellom Russland og USA, på en konstruktiv, likeverdig og gjensidig nyttig måte », ifølge en brief fra Kreml.
AP170128 Presidentene skal også er blitt enige om arbeide for å « gjenoppta gjensidig handel og økonomiske forbindelser ».
SA170126 I saker som aktualiserer bruk av hastevedtak, kan gjensidig tillit mellom de involverte være problematisk.
SA170126 I saker som aktualiserer bruk av hastevedtak, kan gjensidig tillit mellom de involverte være problematisk.
BT170126 Staten og Idrettsforbundet har en uheldig gjensidig avhengighet.
SA170124 Derfor skiltes Børven og Brann etter sesongen, med en gjensidig forståelse av at partene ville forsøke å få til en overgang fra Twente til Brann.
BT170124 Derfor skiltes Børven og Brann etter sesongen, med en gjensidig forståelse av at partene ville forsøke å få til en overgang fra Twente til Brann.
AP170124 Derfor skiltes Børven og Brann etter sesongen, med en gjensidig forståelse av at partene ville forsøke å få til en overgang fra Twente til Brann.
AP170121 Og jeg vet det er gjensidig , sa en tydelig rørt Biden, som ble svært overrasket over utmerkelsen.
AP170121 Og jeg vet det er gjensidig , sa en tydelig rørt Biden, som ble svært overrasket over utmerkelsen.
AP170121 Med dagens massive muslimske flyktningstrøm og innvandring har det oppstått nye motsetninger, som mange steder har utviklet seg til gjensidig hets og hat og utvisket viktige nyanser, for eksempel mellom fundamentalistiske og liberale religionsutøvere.
DB170120 Den følelsen er gjensidig .
DB170120 Den følelsen er gjensidig .
AP170120 Mexicos president Enrique Peña Nieto gratulerer og ber om dialog basert på gjensidig respekt.
DB170117 Lavrov sa videre at Russland vil samarbeide om anti-terrorisme med alle land, og påpeker at Russland er klare for å samarbeide med USA, EU og NATO på prinsippet om gjensidig respekt.
BT170117 God ledelse handler om gjensidig tillit.
BT170117 Det har aldri vært så liten grad av gjensidig tillit, og om bare få år kan vi møte en lærermangel.
BT170117 God ledelse handler om gjensidig tillit.
BT170117 Det har aldri vært så liten grad av gjensidig tillit, og om bare få år kan vi møte en lærermangel.
SA170116 Et godt samfunn med et velfungerende næringsliv krever gjensidig respekt og tillit.
AP170115 - Men det er en gjensidig forståelse mellom oss og NHO om at EØS-avtalen er viktig.
BT170114 Det vinkes gjensidig igjennom vinduet.
DB170112 På 1960-tallet utviklet amerikanske forsvarsakademikere som nobelprisvinner Thomas Schelling doktrinen om gjensidig utslettelse - terrorbalansen eller mutually assured destruction - som et alternativ til nedrustning.
DB170112 Gjensidig sårbarhet skulle holde den kalde krigen under frysepunktet.
DB170112 Kanskje er det snakk om gjensidig stimulering : Paranoiaen inspirerer populærkulturen og populærkulturen bygger oppunder paranoiaen.
AP170112 Håper samtidig på gjensidig respekt gjennom Trump ¶
AP170112 - Men det vil kreve gjensidig respekt for hverandres interesser.
SA170111 Hver dag møtes jenter og gutter for en felles aktivitet hvor gjensidig respekt og moro er i høysete.
FV170111 Hver dag møtes jenter og gutter for en felles aktivitet hvor gjensidig respekt og moro er i høysete.
BT170111 Hver dag møtes jenter og gutter for en felles aktivitet hvor gjensidig respekt og moro er i høysete.
AP170111 Hver dag møtes jenter og gutter for en felles aktivitet hvor gjensidig respekt og moro er i høysete.
BT170110 Vi tror disse ønskene er gjensidig avhengige av hverandre og ønsker å diskutere hva de innebærer og hvordan de kan oppfylles, sammen med feltets aktører.
DB170107 Det dreier seg om respekt for Kinas holdninger og bekymringer og viktigheten av å gjenoppbygge gjensidig tillit.
DB170105 Gjennom Artikkel 5 i Natopakten om gjensidig støtte og forsvar medlemslandene imellom i tilfelle krig og konflikt skal norsk sikkerhet og forsvarsevne trygges.
DB170103 - Med Russland og Kina, så er vi gjensidig avskrekket fra å bruke våpnene.
DB170101 De har en gjensidig interesse av å omforhandle det det bilaterale forholdet, sier Prio-forskeren.
VG161221 I en lederartikkel i kinesiske Global Times heter det at Norge nå har lært en lekse om gjensidig respekt, og at nordmenn ikke lenger er så « radikale og naive » som for seks år siden.
AP161219 I den felles uttalelsen Norge og Kina har kommet med heter det at begge sider vil fremme et gjensidig samarbeid på flere områder, deriblant handel.
AP161219 I den felles uttalelsen Norge og Kina har kommet med heter det at begge sider vil fremme et gjensidig samarbeid på flere områder, deriblant handel.
AP161110 I sin gratulasjon skriver Vladimir Putin at han ønsker en « konstruktiv dialog med Washington, basert på likhet, gjensidig respekt og ved å ivareta begge parters ståsted ».
AP161109 Putin la til at han håpet dialogen med Trump ville basere seg på « like rettigheter, gjensidig respekt og ekte forståelse for hverandres posisjoner ».
VG161018 I stedet for å etterforske slike angrep opprettholdes det et gjensidig ansvar mellom maktapparatet og de som kritiserer makten..
AP161012 Hvis de gjør det, skaper det gjensidig respekt hos elevene, sier Grimsrud.
SA160914 - Hele seansen var veldig bra, det var en gjensidig respekt der hele kvelden.
BT160914 - Hele seansen var veldig bra, det var en gjensidig respekt der hele kvelden.
AP160914 - Hele seansen var veldig bra, det var en gjensidig respekt der hele kvelden.
AP160719 Det er en gjensidig respekt mellom befal og soldater.
AP160702 Tiltalte, som nå er i slutten av 30-årene, nektet seg skyldig og forklarte i retten at ekteskapet var godt, med gjensidig respekt og kjærlighet.
AP160702 - Gjensidig respekt og kjærlighet ¶
AP160625 I en slags gjensidig respekt var de fryktelig opptatt av å ikke blottlegge seg, det som på fint fotballspråk heter å havne i ubalanse.
SA160521 Gjensidig respekt, frihet til å være seg selv og forståelse på tvers av ulikhet er gaver som styrker fellesskapet.
SA160521 Gjensidig respekt ¶
AP160429 Slik jeg oppfatter det har vi en gjensidig forståelse om at dette er et godt tiltak, sier Anundsen.
SA160423 - Med andre ord, så lenge to homofile lever i et gjensidig kjærlighetsforhold, der ingen part blir undertrykket, sveket eller utsatt for overgrep, så greier ikke jeg å se at kjærligheten og samlivet dem imellom skulle være mer syndig enn kjærligheten og samlivet mellom heterofile.
AP160412 Forholdet mellom Nord-Korea og USA har aldri vært preget av stor gjensidig forståelse, men nå er det spesielt spent etter at det isolerte regimet tidligere i år for fjerde gang prøvesprengte en atombombe og senere skjøt opp en langdistanserakett.
AP160409 Nordisk forsvarssamarbeid styrkes, men det er langt frem til en avtale om gjensidig beskyttelse.
AP160317 Det er gjensidig fokus på samarbeidet og en åpen og oppriktig dialog.
AP160227 Den andre anså henne som bestevenninnen sin, men det var ikke gjensidig .
AP160223 Vi er gjensidig avhengig av hverandre.
AP160222 Noen ganger utvikler overgrepet seg til å bli onanering, gjensidig onanering eller samleie.
AP160218 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge ( STL ) jobber for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn i Norge.
AP160214 I München skisserte Fu Ying, leder av utenrikskomiteen i Den kinesiske folkekongressen, hennes lands klassiske syn på prinsippene verden bør organiseres etter : « ikke-konflikt, ikke-konfrontasjon, gjensidig respekt og samarbeid til felles beste ».
AP160205 Kun punktene om hvordan avtalen skal implementeres og hvordan partene skal gjennomføre en gjensidig våpenhvile gjenstår.
AP160205 Nå håper vi at vårens foredragsserie kan bli til gjensidig glede og nytte, for publikum, arrangør og foredragsholdere.
AP160129 Det håper jeg er gjensidig .
AP160124 Ifølge en gjensidig returavtale fra 2008 mellom Norge og Russland kan Norge returnere asylsøkere til Russland, hvis de har gyldig opphold i Russland eller multivisum.
AP160116 Et gjensidig ønske om nærhet ¶
AP160116 Det viser at ønsket om nærhet og kontakt er gjensidig .
AP160112 Spisset Vernepliktsunderøkelse for å få enda bedre innsikt i trakassering og mobbingSoldataksjonen initiert av Tillitsmannsordningen i Forsvaret - « Gjensidig respekt et felles forsvar»Flere forskningsprosjekter som skal gjøre Forsvaret bedre rustet.
AP160110 | Dette er Higsons skjulte agenda : - Det handler om gjensidig respekt ¶
AP160103 Skedsmo : For å sikre nødvendig forutsigbarhet og gjennomføringskraft i oppfølgingen av planens mål og strategier, må handlingsprogrammet forutsette at det skal inngås gjensidig forpliktende avtaler mellom de aktuelle forvaltningsnivåer og myndigheter både når det gjelder kommunenes økonomi og samordningen av areal- og transportutvikling.
AP160101 « Han og andre unge besøker eldre, til gjensidig glede og nytte.
AP160101 Han og andre unge besøker eldre, til gjensidig glede og nytte.
AP160101> Han og andre unge besøker eldre, til gjensidig glede og nytte.
AP160101> target="avis" href= Han og andre unge besøker eldre, til gjensidig glede og nytte.