NL170906 Norge ligger over OECDs gjennomsnitt på sentralisert regional utvikling, altså om det er staten eller regionene selv som egentlig investerer utvikling i fylkene.
DN170906 For første gang så langt i valgkampen er Venstre over sperregrensen når det beregnes et gjennomsnitt av siste publiserte måling fra hvert institutt den siste uken.
DB170906 Til sammenlikning har en person med inntekt på 400000 til 450000 kroner i gjennomsnitt fått 2800 kroner i skattekutt de siste tre årene, ifølge NTB.
DA170906 Det er noe tregere enn i resten av landet, som hadde 39 dager i gjennomsnitt .
DN170905 I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 0,7 prosent over prisantydning i august.
DN170905 Ifølge ham har prisene i landet som helhet økt med 1,8 prosent i gjennomsnitt de siste årene.
DN170905 - I gjennomsnitt venter vi at prisene vil falle 0,4 prosent i måneden ut året for landet som helhet, før de tar seg opp igjen neste år.
DB170905 Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene på nettstedet Poll of polls gir Frp en oppslutning på drøyt 15 prosent, 1,2 prosentpoeng lavere en resultatet ved forrige stortingsvalg.
DB170905 Prognosene til Norsk Regnesentral er et vektet gjennomsnitt av alle meningsmålingene som utføres til enhver tid, og skal i teorien gi et mer riktig bilde enn en enkelt meningsmåling, siden den blant annet også tar høyde for valghistorikk.
DA170905 Det er noe tregere enn i resten av landet, som hadde 39 dager i gjennomsnitt .
DA170905 På en skala fra 0 til 10 hvor 10 indikerer et sterkt ønske om å begrense innvandringen mer enn i dag skåret befolkningen i gjennomsnitt 6,7 og elitene 4,3.
AP170905 Mennesker som åpent identifiserer seg som homo- eller bifile, har i gjennomsnitt noe høyere utdannelse enn heterofile.
AP170905 Ifølge studien er gjennomsnitts brutto timelønn for heterofile menn 18 euro ( 167 kroner ), mens homofile menn tjener 2,14 mindre i gjennomsnitt pr. time - tilsvarende 12 prosent.
AP170905 I gjennomsnitt tjener kvinner i Tyskland 21 prosent mindre enn menn, ifølge statistikk fra mars i år.
AA170905 Gjennomsnitt av alle meningsmålinger finnes hos Poll of polls ¶
NL170904 De som gjorde førstegangstjeneste i 2015 skjøt i gjennomsnitt 120 skudd på hele året, eller ett skudd hver tredje dag.
DN170904 Som storkunde får staten i gjennomsnitt 20 prosent lavere priser enn virksomhetene ville fått hver for seg.
DN170904 Ifølge analyseselskapet Cox Automotive har 94,4 prosent av husholdningene i Houston-området bil, med 1,8 biler i gjennomsnitt .
DB170904 Med dette som bakteppe kan en tolkning være at Tekna-medlemmer er mer likestilt på arbeidsplassen fordi Tekna-medlemmer i gjennomsnitt har høyere utdanning enn medlemmene i Lederne, og at de dermed også er med likestilt i hjemmet enn de 2582 medlemmer i fag- og interesseorganisasjonen Lederne som besvarte spørreskjemaet i forbindelse med Norsk Ledelsesbarometer.
DB170904 " Det kan være mange årsaker til at selskap med kvinnelig toppleder eller styreleder i gjennomsnitt gjør de bedre enn selskap med mannlige toppledere.
AP170904 KrF ligger og vipper rundt sperregrensen på Poll of Polls' gjennomsnitt av meningsmålingene for de to siste månedene.
AA170904 Den hvite streken er et gjennomsnitt av alle modellene.
AA170904 Der heter det at veksten skal være bærekraftig, og at bare oppdrettere som holder seg under 0,2 lus i gjennomsnitt per fisk skal få øke produksjonen.
DN170903 I Stavanger og Sandnes gikk boligene til henholdsvis 4,1 og 4,3 prosent under prisantydningen i gjennomsnitt .
AA170903 I 2009 hadde eksempelvis SV 8 prosent i gjennomsnitt på målingene i august, men endte opp på 6,2 prosent på valgnatta.
VG170902 I toppåret 2009 fødte hver kvinne i gjennomsnitt 1,98 barn.
VG170902 I 2016 fødte norske kvinner i gjennomsnitt 1,71 barn.
DB170902 Den såkalte totalrentabiliteten for alle fem har i gjennomsnitt for de siste fem årene ligget mellom 22-23 prosent », heter det i De Facto-notatet.
DN170901 Veksten i den amerikanske sysselsettingen har i gjennomsnitt økt med 195.000 jobber i måneden fra mai til juli.
AP170901 Direktørene har de fire siste årene i gjennomsnitt fått 334.000 kroner mer i fastlønn, mens gjennomsnittet for alle lønnstagerne er 57.000 kroner.
AP170901 En av dem som kan forklare hvorfor inntektsgapet mellom majoritet og minoritet reduseres i gjennomsnitt med nærmere 80 prosent på én generasjon.
SA170831 På Eiganes og Våland gikk boligene i gjennomsnitt 8,5 prosent under prisantydning ¶
DA170831 I november og desember i fjor lå partiet over 36 prosent i gjennomsnitt av meningsmålingene.
AP170831 I november og desember i fjor lå partiet over 36 prosent i gjennomsnitt av meningsmålingene.
AP170831 På Eiganes og Våland gikk boligene i gjennomsnitt 8,5 prosent under prisantydning ¶
AA170831 I november og desember i fjor lå partiet over 36 prosent i gjennomsnitt av meningsmålingene.
DN170830 Ifølge en ny rapport trives seniorene i finanssektoren, men i gjennomsnitt jobber de ikke lenger enn til de fyller 64, skriver Finansavisen.
DB170830 Men til tross for trivselen ønsker de ansatte ikke å bli lenger enn til de fyller 64 år, i hvert fall i gjennomsnitt .
DB170830 Totalt har serien et gjennomsnitt på 748 000 seere, om man legger sammen lineær TV-seing, opptak, repriser og nett-tv fram til nå.
AA170830 Ifølge en ny rapport trives seniorene i finanssektoren, men i gjennomsnitt jobber de ikke lenger enn til de fyller 64, skriver Finansavisen.
AA170830 I gjennomsnitt ligger partiet rundt 30-tallet.
VG170829 Ja, det blir flere eldre, og det drar i gjennomsnitt sysselsettingsandelen ned.
VG170829 Den statlige utgiftsveksten siste 30 år har i gjennomsnitt vært noe høyere under Ap-regjeringer enn under de borgerlige.
VG170829 Han sa da at det i gjennomsnitt hadde møtt opp mellom 50 til 60 personer hver gang.
DN170829 Målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse venter Blomgren at ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 4,2 prosent i år til 3,8 prosent i 2019.
DN170829 Ifølge Reuters førte børsfallet også til at Nikkei-indeksen datt under 200 dagers bevegelig gjennomsnitt , et viktig teknisk støttenivå.
DB170829 Det tar i gjennomsnitt 25 sekunder å lese en melding.
DA170829 I forbindelse med gjeldende overdosestrategi har Helsedirektoratet hatt en langsiktig nullvisjon, men ifølge Folkehelseinstituttet har det like fullt « relativt stabilt » vært i gjennomsnitt 263 narkotikautløste dødsfall i året helt siden 2003.
AP170828 På Poll og polls gjennomsnitt av augustmålingene ligger Ap på 28,8 prosent.
AP170828 På Poll og polls gjennomsnitt av augustmålingene ligger Ap på 28,8 prosent.
AP170827 Løland forklarer at prognosen bygger på at et veid og justert gjennomsnitt av meningsmålingene legges inn i en modell.
AP170827 Løland forklarer at prognosen bygger på at et veid og justert gjennomsnitt av meningsmålingene legges inn i en modell.
AA170827 - Inkludert arbeidstiden, så har jeg nok i gjennomsnitt brukt 11 timer daglig på frisering det siste halvåret.
AA170827 Løland forklarer at prognosen bygger på at et veid og justert gjennomsnitt av meningsmålingene legges inn i en modell.
AA170827 Fastlegene jobber nå nesten 50 timer i uken i gjennomsnitt , og leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, forteller om fastleger som jobber mellom 60 og 80 timer i uken.
DB170826 I gjennomsnitt kommer 30 prosent av omsetningen fra Norge og Sverige, mens 70 prosent er eksport.
VG170825 Han forteller at det i gjennomsnitt har møtt opp 50 til 60 personer hver gang.
AP170824 Eiendomsskatt utgjorde i gjennomsnitt 2,9 prosent av kommunenes driftsinntekter.
SA170823 I hele perioden regner det i gjennomsnitt rundt 70 prosent av dagene.
SA170823 En kjapp historisk gjennomgang av været i akkurat den uken taler sitt klare språk : Det regner i gjennomsnitt 40 prosent mer i den uken, enn gjennomsnittet i årets resterende 51 uker ( basert på data fra de siste 30 årene ).
DB170823 Deretter vil det ligge på to-tre milliarder i gjennomsnitt per år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til Dagbladet.
DB170823 I gjennomsnitt betaler en norsk husstand 10 789 kroner i året, mens snittet i Sogn og Fjordane fylke er 14 240 kroner per normalhusholdning.
BT170823 I hele perioden regner det i gjennomsnitt rundt 70 prosent av dagene.
BT170823 En kjapp historisk gjennomgang av været i akkurat den uken taler sitt klare språk : Det regner i gjennomsnitt 40 prosent mer i den uken, enn gjennomsnittet i årets resterende 51 uker ( basert på data fra de siste 30 årene ).
AP170823 De har i gjennomsnitt en bruttoinntekt på bare 105.000 kroner.
AP170823 De har i gjennomsnitt bare 145.000 kroner bruttoinntekt.
AP170823 I hele perioden regner det i gjennomsnitt rundt 70 prosent av dagene.
AP170823 En kjapp historisk gjennomgang av været i akkurat den uken taler sitt klare språk : Det regner i gjennomsnitt 40 prosent mer i den uken, enn gjennomsnittet i årets resterende 51 uker ( basert på data fra de siste 30 årene ).
AA170823 Tallene for mars er et gjennomsnitt for perioden februar-april, mens juni-tallene er for perioden mai-juli.
DB170821 Fra 2010 til 2015 kom det i gjennomsnitt 810 asylsøkere til Norge hver måned, men dette tallet økte til 2.540 personer i 2015 da asylstrømmen vokste gjennom høsten.
DB170821 Norske forbrukere kaster i gjennomsnitt 100 000 brød hver dag.
DB170821 Hvis ett brød i gjennomsnitt koster 25 kroner, blir dette brød for ca. 2,5 millioner kroner om dagen..
AP170821 Ikke hvis medier, partier og velgere ser på gjennomsnitt og hovedtrender.
AP170821 I gjennomsnitt ( for alle partiene ) var det et avvik på 0,5 prosentpoeng mellom de siste målingene og valgresultatet.
AA170821 Fra 2010 til 2015 kom det i gjennomsnitt 810 asylsøkere til Norge hver måned, men dette tallet økte til 2.540 personer i 2015 da asylstrømmen vokste gjennom høsten.
DB170820 I dag skriver danske Ekstra Bladet at det de siste to månedene er i gjennomsnitt blitt avført skudd mer enn hver tredje dag.
DB170819 I gjennomsnitt får de 1600 rikeste i landet 1,8 millioner hver i formuesskattekutt. 3900 flere personer blir nullskattytere.
VG170818 Ifølge Rogstad tar det i gjennomsnitt tre måneder fra en sang gis ut til den når sitt toppunkt.
AP170818 Det er omtrent likt nivå i gjennomsnitt .
AP170818 I gjennomsnitt ønsker nordmenn å være i jobb til vi er 66 år gamle, men hele tre av ti ønsker å stå i jobb helt til de er 70.
AA170818 I gjennomsnitt satses 12 prosent av all pant i Pantelotteriet.
VG170817 I dag er planleggingstiden ti år i gjennomsnitt .
DN170817 Ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ) var de sesongjusterte boligprisene i gjennomsnitt 0,4 prosent lavere ved utgangen av andre kvartal 2017 enn tre måneder tidligere, og 6,9 prosent høyere enn ved utgangen av andre kvartal 2016.
DB170817 - Er det ikke slik at lærertettheten i gjennomsnitt er stabil, men at stadig flere elever går i større klasser ?
AP170817 I gjennomsnitt har hver boligannonse nemlig 7350 sidevisninger.
VG170816 I tillegg baserer den seg på et gjennomsnitt av priser i uken som har gått, framfor å gi forbrukeren oversikt over prisene på det tidspunktet han eller hun skal handle.
DN170816 I gjennomsnitt avsetter vi 4000 kubikk tømmer i året, hvorav halvparten går til massevirke, sier Sundby.
DN170816 Nå er listen lagt 0,5 prosentpoeng høyere for i år og 6,4 prosent i gjennomsnitt frem til 2020.
DA170816 De blir i gjennomsnitt 40 prosent dyrere fra de omtales i planen til de er klare til utbygging.
AP170816 Prisene er det forbrukerne betalte for i gjennomsnitt for varene i forrige uke, så her kan ingen vri seg unna fakta, sier Flesland.
AP170816 Nettopp fordi markedet kjenner hverandres priser nærmest fra minutt til minutt, mener kjedene at prisinformasjonen i Forbrukerrådets app burde være ferskere, og ikke basert på et gjennomsnitt en uke etter varene er kjøpt.
AP170816 Hvorfor har Ap har vippet under det symboltunge 30-tallet i gjennomsnitt på alle meningsmålingene i august ?
AA170816 Det finnes også foreldre med dårlig kjøreadferd, de utgjør jo et gjennomsnitt av befolkningen.
DN170815 I stedet kommer en oversikt som viser priser på utvalgte produkter utregnet som et gjennomsnitt av den foregående uken.
DN170815 I stedet kommer en oversikt som viser priser på utvalgte produkter utregnet som et gjennomsnitt av den foregående uken.
DN170815 Oslo Economics viser til at veiprosjekter i gjennomsnitt blir 40 prosent dyrere fra de omtales i planen til de er ferdig planlagt og klare til bygging.
DN170815 Ifølge Oslo Economics blir veiprosjekter i gjennomsnitt 40 prosent dyrere fra de omtales i Nasjonal transportplan til de er ferdig planlagt og klare til bygging Foto : Runar Daler ¶
DB170815 I gjennomsnitt ventes det at pasienten får et halvt år ekstra levetid.
AP170815 Finansdepartementets egne anslag viser at det for 2018 - 2021 i gjennomsnitt bare blir 3 - 4 milliarder kroner ekstra hvert år.
AA170815 Oslo Economics viser til at veiprosjekter i gjennomsnitt blir 40 prosent dyrere fra de omtales i planen til de er ferdig planlagt og klare til bygging.
AA170815 I gjennomsnitt ventes det at pasienten får et halvt år ekstra levetid.
DN170813 I gjennomsnitt bruker små og mellomstore bedrifter hele 27 prosent av arbeidstiden på dette.
DB170811 Det diagnotiseres i gjennomsnitt 35 nye tilfeller per år, på barn under 15 år.
DN170810 Tilsvarende andel var 5,6 prosent i gjennomsnitt i OECD-området.
DB170810 Det har kostet rundt 40 millioner euro for hver av de to hovedmotstanderne som kjemper om å bli president og i gjennomsnitt 5 millioner euro for de som vil bli guvernør, ifølge kenyanske aviser.
DA170810 Arne Strand skrev tidligere i forrige uke at MDG er sommerens store overraskelse : " Partiet startet året med 2,5 prosent i gjennomsnitt .
AP170810 Millioner kroner og gjennomsnitt i ulike grupper etter beregnet nettoformue *.
AP170810 Men det går an å fortelle historien på en annen måte : Med tallene som viser hva hver skattyter i gjennomsnitt har fått i skattelettelse.
AP170810 Finansdepartementets tall viser : ¶ 1600 personer med over 100 millioner kroner i beregnet nettoformue har i gjennomsnitt fått 575.000 kroner i skattelettelser. 1,5 millioner personer med beregnet nettoformue mellom 0 og 1 mill. kroner har i gjennomsnitt fått knapt 2700 kroner i skattelettelser 2013 - 2017.
AP170810 kroner har i gjennomsnitt fått knapt 2700 kroner i skattelettelser 2013 - 2017.
DB170809 Våre retter kostet i gjennomsnitt 120 kroner.
AP170809 Bruker vi tall fra bestander av mulhjort i USA, er det beregnet at hvert smittet individ i gjennomsnitt smitter ca. 1,5 dyr i løpet av sykdomsforløpet på ca. 2 år.
AA170808 I tallmaterialet som partiet har fått utlevert kort tid før valget, kommer det også fram at midlertidig ansatte i Tyskland i gjennomsnitt har en inntekt som utgjør 58 prosent av det nasjonale gjennomsnittet.
AA170808 Fast ansatte på fulltid tjener i gjennomsnitt 3.133 euro i måneden, mens midlertidig ansatte må ta til takke med 1.816 euro. ( ©NTB ) ¶
VG170807 Ventetiden skal ned til under 50 dager i gjennomsnitt i alle helseregioner. 2.
VG170807 35,4 prosent av disse var forsinket med i gjennomsnitt 49,7 minutter, og ble Europas tredje mest forsinkede flyselskap i juli.
VG170807 27,7 prosent av disse var forsinket med i gjennomsnitt 45,7 minutter.
VG170807 22,4 prosent av samtlige 22.603 registrerte flyginger var forsinket med i gjennomsnitt 38,1 minutter.
DN170807 - Dette setter oss i en situasjon der vi må kutte i gjennomsnitt seks prosent i oppdrettsestimatene for de seks noterte lakseoppdretterne.
DN170807 Leieprisene i Oslo har økt med 5,6 prosent i gjennomsnitt de siste 12 månedene, viser prisstatistikk for juli fra Utleiemegleren.
DN170807 I Bergen kostet det i gjennomsnitt 11.309 kroner i måneden å leie en toromsleilighet i juli.
DN170807 En ettromsleilighet kostet i gjennomsnitt 9322 kroner å leie i juli.
DN170807 Det kostet i gjennomsnitt 8293 kroner å leie en toromsleilighet i Stavanger i juli.
DN170807 ¶ Historiske tall viste at det ga en økning i pensjonene som var litt bedre enn å regne faktisk gjennomsnitt fra år til år, skriver forfatteren.
DB170807 35,4 prosent av disse var forsinket med i gjennomsnitt 49,7 minutter, og ble Europas tredje mest forsinkede flyselskap i juli.
DB170807 27,7 prosent av disse var forsinket med i gjennomsnitt 45,7 minutter.
DB170807 22,4 prosent av samtlige 22.603 registrerte flyginger var forsinket med i gjennomsnitt 38,1 minutter.
AP170807 35,4 prosent av disse var forsinket med i gjennomsnitt 49,7 minutter, og ble Europas tredje mest forsinkede flyselskap i juli.
AP170807 27,7 prosent av disse var forsinket med i gjennomsnitt 45,7 minutter.
AP170807 22,4 prosent av samtlige 22.603 registrerte flyginger var forsinket med i gjennomsnitt 38,1 minutter.
AA170807 Nå er ventetiden i gjennomsnitt 60 dager.
AA170807 Nå er ventetiden i gjennomsnitt 60 dager.
VG170806 Statens legemiddelverk fastsetter maksimalpris på alle reseptlegemidler basert på et gjennomsnitt fra andre europeiske land.
DB170806 Island opplever i gjennomsnitt ett vulkanutbrudd hvert andre år.
AA170806 Ventetidene skal ned fra 60 dager i dag til 50 dager i gjennomsnitt i alle helseregioner.
AA170806 Nå er ventetiden i gjennomsnitt 60 dager.
AA170804 Timelønnen økte i gjennomsnitt med 2,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.
AA170804 - Folk i Sogn og Fjordane jobber i gjennomsnitt 13,3 år etter fylte 50 år, noe som gir en relativt klar førsteplass mellom fylkene i landet, sier Frode Henden, presseansvarlig ved Nav i Sogn og Fjordane.
DN170803 På landsbasis gikk boligene i gjennomsnitt 0,4 prosent under prisantydning i juli.
DN170803 Nå går boligene i gjennomsnitt under prisantydning.
DN170803 I Oslo tok salgene i gjennomsnitt 34 dager mot 21 dager i juni, og 17 dager i mai.
DN170803 I Oslo gikk boligene i gjennomsnitt 0,5 prosent under prisantydning i juli, mot 0,4 prosent over prisantydning i juni og 2,9 prosent over prisantydning i mai.
DN170803 I Oslo tok salgene i gjennomsnitt 34 dager mot 21 dager i juni, og 17 dager i mai.
DN170803 I Oslo gikk boligene i gjennomsnitt 0,4 prosent under prisantydning i juli, mot 0,4 prosent over prisantydning i juni og 2,9 prosent i mai.
DN170803 I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 0,4 prosent under prisantydning i juli mot 1,2 prosent over prisantydning i juni og 2,5 prosent over prisantydning i mai.
DB170803 Lyon, hvor Ada Stolsmo Hegerberg spiller, hadde over 10 000 tilskuere i gjennomsnitt på sine CL-kamper forrige sesong.
AA170803 Kompromisset er blitt at prisene på dagligvarene skal publiseres som et gjennomsnitt av den foregående uken i stedet for sanntidspriser.
AP170802 I gjennomsnitt har rundt 30 prosent så langt returnert til europeiske land.
AA170802 - I gjennomsnitt får forsvaret og politiet inn én henvendelse hver dag om mulige funn, sier Stordal.
VG170801 Ifølge Riksrevisjonen har private røntgeninstitutter i perioden 2006 - 2015 utført i gjennomsnitt 65 prosent av MR-undersøkelsene og 29 prosent av CT-undersøkelsene.
VG170801 Nest kaldest i juli var Tinn i Telemark med 3,8 grader i gjennomsnitt .
VG170801 Månedens temperaturvinner var Drammen i Buskerud, som i gjennomsnitt hadde 17,4 grader i juli.
VG170801 - Vi finner i gjennomsnitt en granat, mine eller eksplosiv om dagen, sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter ( FOH ).
AA170801 Nest kaldest i juli var Tinn i Telemark med 3,8 grader i gjennomsnitt .
AA170801 Månedens temperaturvinner var Drammen i Buskerud, som i gjennomsnitt hadde 17,4 grader i juli.
AA170801 - I gjennomsnitt får forsvaret og politiet inn én henvendelse hver dag om mulige funn, sier Stordal.
AA170801 Mot et gjennomsnitt på 17 omkomne de siste fem foregående årene.
AA170801 I gjennomsnitt de foregående fem årene har i alt 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned.
DN170731 De tre amerikanske nøkkelindeksene Dow Jones, Nasdaq Composite og S&P 500 har steget i gjennomsnitt 19 prosent siden Donald Trump vant presidentvalget 8. november i fjor.
DN170731 I 2015 hadde husholdningene i gjennomsnitt 1,3 millioner kroner i gjeld, en dobling fra 2004.
VG170730 Fattige i landet har gått ned i gjennomsnitt 8,5 kilo i vekt, ifølge en undersøkelse.
VG170729 Så mye brukte turistene i gjennomsnitt daglig i 2016 : ¶
VG170729 I gjennomsnitt bruker vi 1665 kroner, sier han.
VG170729 - Tyskere bruker i gjennomsnitt 1720 kroner dagen.
VG170729 - Hver cruiseturist legger igjen i gjennomsnitt 860 kroner når de er i land, sier han.
SA170728 I sommer har Viking måttet assistere i gjennomsnitt 40 uheldige bilister hver dag.
FV170728 I sommer har Viking måttet assistere i gjennomsnitt 40 uheldige bilister hver dag.
AP170728 I sommer har Viking måttet assistere i gjennomsnitt 40 uheldige bilister hver dag.
DN170727 ¶ I gjennomsnitt vil kanskje denne svarte boksen foretrekke kvinner mellom 20 og 30 år, som bor på Vestlandet og har en helt vanlig inntekt.
DB170726 Pollofpolls gjennomsnitt av målingene gjort så langt i juli viser at partiet er opp på 4,6 prosent.
DB170726 I gjennomsnitt ankommer rundt 450 migranter og flyktninger Italia hver eneste dag.
DB170726 I gjennomsnitt ankommer mer enn 500 personer i båt over Middelhavet og til EUs sørlige grenseland daglig, viser nye tall fra FNs migrasjonsbyrå ( IOM ).
AA170726 I gjennomsnitt har voksne i Norge 6 timer og 19 minutter fritid på en gjennomsnittsdag, viser tall fra SSB.
DN170725 I gjennomsnitt har voksne i Norge 6 timer og 19 minutter fritid på en gjennomsnittsdag, viser tall fra SSB.
DN170725 Siste gjennomsnitt av målinger fra Poll of polls gir Arbeiderpartiet tre mandater i Rogaland.
VG170724 Faktum er at populistiske partier i gjennomsnitt gjør det bedre ved valg nå enn noensinne i etterkrigstiden.
VG170724 De venter i gjennomsnitt fem minutter i telefonkø, mens samtalen når de får svar, tar om lag fire minutter.
DA170724 Normalen er et gjennomsnitt av temperaturen i den gitte måneden mellom 1961 og 1990.
DB170723 - Norges tusen rikeste mennesker har i gjennomsnitt fått 768 800 kroner i årlig skattelette, Mani Hussaini, AUF ¶
AA170723 Normalen er et gjennomsnitt av temperaturen i den gitte måneden mellom 1961 og 1990.
AA170723 Normalen er et gjennomsnitt av temperaturen i den gitte måneden mellom 1961 og 1990.
VG170722 På et gjennomsnitt av julimålingene får Sp 11,4 prosent av stemmene, ifølge pollsofpolls.no.
VG170721 * Når et produkt når markedet, har det i gjennomsnitt vært under utprøving i 12-13 år.
DB170721 Dette ga i gjennomsnitt et 3 prosents utslag på valgresultatet.
DB170720 De siste månedene har partiet hatt en oppslutning på 4,7 prosent i gjennomsnitt på meningsmålingene.
DN170719 I 2009 foreslo de å vrake modellen med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, til fordel for dagens modell basert på lønnsvekst minus 0,75 prosent, skriver artikkelforfatter.
NL170718 I 2009 foreslo de å vrake modellen med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, til fordel for dagens modell basert på lønnsvekst minus 0,75 prosent.
NL170718 Det var bred enighet i 2005 om at alderspensjon under utbetaling skulle økes årlig ( også kalt « regulering » ) med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.
NL170718 Det de hevdet den gang var at en med regulering med gjennomsnitt « kan risikere at personer som burde ha hatt rett til å gå av med pensjon før 67 år ikke har fått anledning til dette.
DN170717 * Gjennomsnitt av 12 analytikeres forvenning.
DA170717 - Bør Stortinget legge opp til en annen lønnsregulering - eksempelvis droppe prosentveksten og heller legge på krone for krone fra et gitt gjennomsnitt ?
DA170717 Av forrige onsdags utgave av Dagsavisen gikk det fram at nordmenn som skal på utenlandsferie, i gjennomsnitt vil bruke 26.500 kroner i år.
VG170716 Sesong seks av fantasy-dramaet hadde i gjennomsnitt 23,3 millioner seere, og et budsjett på ti millioner dollar per episode, noe som tilsvarer rundt 86 millioner kroner.
SA170716 Resultatet viste at det i gjennomsnitt var 9,5 prosent av ansiktet som ikke ble smurt med krem. i ¶
FV170716 Resultatet viste at det i gjennomsnitt var 9,5 prosent av ansiktet som ikke ble smurt med krem.
DB170716 Nedgangen i fravær er betydelig målt i prosent, men det er i gjennomsnitt likevel bare snakk om to-tre dager i året.
DB170716 Kanskje ikke så rart, for ifølge Time hadde forrige sesong av « Game of Thrones » et gjennomsnitt på 23 millioner seere.
AP170716 Resultatet viste at det i gjennomsnitt var 9,5 prosent av ansiktet som ikke ble smurt med krem.
DN170715 Her går folk i gjennomsnitt 6.880 skritt hver dag, godt over det globale gjennomsnittet på litt under 5.000 skritt.
AA170715 Hver nordmann slipper ut nærmere 10 tonn CO2 i gjennomsnitt .
NL170713 Første kvartal 2017 var det 3,4 daglige avganger av ARE/NRE-tog Narvik-Alnabru i gjennomsnitt .
DA170713 Rundt 2.000 lesere er innom hver dag, i gjennomsnitt sju minutter hver.
AP170713 Underveis tok de 28 hviledøgn, så hver av transportdagene syklet de i gjennomsnitt drøyt 11,4 mil, under bokstavelig talt alle slags vær- og føreforhold.
SA170710 - De siste fem årene har i gjennomsnitt 47 mennesker mistet livet hvert år i juni, juli og august, forteller kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen.
DA170710 Partiets gjennomsnitt på nasjonale målinger i juni var på svake 3,3 prosent.
AP170710 - De siste fem årene har i gjennomsnitt 47 mennesker mistet livet hvert år i juni, juli og august, forteller kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen.
AA170710 Adresseavisens utregning viser at i gjennomsnitt ble juli - 1,2 grader kaldere enn normalt.
DN170707 Under president Barack Obamas siste år som president ble det skapt 187.000 jobber i måneden i gjennomsnitt .
DB170707 Hun forklarer i gjennomsnitt 110 koalaer angripes av hunder hvert år bare i Queensland.
DB170706 Dermed betaler hver bil i gjennomsnitt 200 kroner mindre i bompenger i året.
DA170706 I gjennomsnitt begynner norske ungdommer å drikke når de er 15 år.
DA170706 I gjennomsnitt begynner norske ungdommer å drikke når de er 15 år.
AA170706 Dermed betaler hver bil i gjennomsnitt 200 kroner mindre i bompenger i året.
AA170706 I gjennomsnitt fikk sosialhjelpsmottakerne støtte i 5,1 måneder i løpet av 2016.
AA170706 I gjennomsnitt fikk sosialhjelpmottakerne støtte i 5,1 måneder i løpet av 2016.
DN170705 I Oslo tok salgene i gjennomsnitt 21 dager, mot 17 dager i mai.
DN170705 I Oslo gikk boligene i gjennomsnitt 0,4 prosent over prisantydning i juni mot 2,9 prosent i mai.
DN170705 I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 1,2 prosent over prisantydning i juni mot 2,5 prosent over prisantydning i mai.
DB170705 I rapporter utarbeidet av Agenda Kaupang og Rambøll kommer det fram at samfunnet har spart i gjennomsnitt 2,15 milliarder kroner hvert år de siste ni årene på å tilby barnehageplasser i privat regi.
DA170705 Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 32 dager i gjennomsnitt .
AA170705 Det tok i gjennomsnitt 20 dager fra en bolig ble lagt ut for salg i Trondheim i juni, til den ble solgt.
DN170704 Ifølge Jeffrey Lewis ved Middlebury Institute of International Studies har Nord-Korea i gjennomsnitt foretatt én prøveoppskytning hver uke og testet seg gjennom alle missilene de viste frem i en militærparade i april.
DN170704 Venstre har et gjennomsnitt på 3,2 prosent i de nasjonale meningsmålingene som ble publisert i juni.
DB170704 Ap foreslår videre at pensjonene skal reguleres basert på gjennomsnitt av forventet lønns- og prisvekst.
AP170704 Et gjennomsnitt av anslagene for reelle annonseinntekter tilsier dermed et overskudd i Norge på drøyt 1,35 milliarder kroner.
VG170703 Behandling av nye kreftformer med et medikament som allerede finnes på markedet blir i gjennomsnitt godkjent i USA ett år tidligere enn i Norge, forteller onkolog Arne Stenrud Berg.
DB170703 Folk i Chile bruker i gjennomsnitt 500 plastposer i året, som er 1,5 plastpose hver dag, ifølge WWF.
AP170703 Det vil si at de ansatte i næringen i gjennomsnitt produserte verdier for 7,3 millioner kroner hver i 2016.
AP170703 Det vil si at de ansatte i næringen i gjennomsnitt produserte verdier for 7,3 millioner kroner hver i 2016.
DN170702 I gjennomsnitt ble hver boligannonse på Finn.no i mai 2016 i Oslo vist drøyt 4.300 ganger.
DB170702 - Helt siden denne krisa begynte, har vi fått inn i gjennomsnitt 15 pasienter hver dag, sier Dalaguit til CNN.
FV170701 Politiet i Agder ventet i gjennomsnitt for lenge med avhør i 80 prosent av de totalt 42 volds- og overgrepssakene i mai.
DN170630 I Norges minste fylke måtte hytteeierne i gjennomsnitt betale 4,1 millioner kroner for en hytte i strandsonen, som har en plassering innenfor et 100-metersbelte fra kystlinjen.
DN170630 Hyttekjøperne måtte i gjennomsnitt ut med 2,1 millioner kroner for en hytte i strandsonen i perioden 2013 - 2016.
DN170630 Her måtte man i gjennomsnitt gi i underkant av 4 millioner kroner for en hytte i strandsonen.
DB170630 Torsdagens premiereprogram hadde et gjennomsnitt på 282 000 seere, og hadde en andel på 30 prosent av seerne i målgruppa.
DB170630 I fjor hadde første program 318 000 seere, og hele sesongen hadde i gjennomsnitt 316 000 seere som så programmet mens det gikk live.
DB170630 Da hadde programmet i gjennomsnitt henholdsvis 299 000 og 254 000 seere.
AP170630 I Norges minste fylke måtte hytteeierne i gjennomsnitt betale 4,1 millioner kroner for en hytte i strandsonen, som har en plassering innenfor et 100-metersbelte fra kystlinjen.
AP170630 Hyttekjøperne måtte i gjennomsnitt ut med 2,1 millioner kroner for en hytte i strandsonen i perioden 2013 - 2016.
AP170630 Her måtte man i gjennomsnitt gi i underkant av 4 millioner kroner for en hytte i strandsonen.
AP170630 I gjennomsnitt ble hver boligannonse i Oslo i mai vist 40 prosent færre ganger enn på samme tid i fjor.
AA170630 I Norges minste fylke måtte hytteeierne i gjennomsnitt betale 4,1 millioner kroner for en hytte i strandsonen, som har en plassering innenfor et 100-metersbelte fra kystlinjen.
AA170630 Hyttekjøperne måtte i gjennomsnitt ut med 2,1 millioner kroner for en hytte i strandsonen i perioden 2013 - 2016.
AA170630 Her måtte man i gjennomsnitt gi i underkant av 4 millioner kroner for en hytte i strandsonen.
SA170629 Da barna var ni måneder gamle, sov de i gjennomsnitt en time og 40 minutter lengre enn de andre barna.
NL170629 Fordi også dagens reguleringsmetode er basert på forventet gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, anslås endringen ikke å ha statsfinansielle konsekvenser over tid.
BT170629 - Dette er en liten slange som i gjennomsnitt blir 1,5 meter lang.
BT170629 Da barna var ni måneder gamle, sov de i gjennomsnitt en time og 40 minutter lengre enn de andre barna.
AP170629 I gjennomsnitt fire til fem interessenter besøkte visningene.
AP170629 I gjennomsnitt fire til fem interessenter besøkte visningene.
AP170629 Da barna var ni måneder gamle, sov de i gjennomsnitt en time og 40 minutter lengre enn de andre barna.
DA170628 I likhet med flere andre asiatiske land har Vietnam store landområder som er sårbare for havnivåstigning, med blant annet det store Mekong-deltaet liggende i gjennomsnitt knappe to meter over havet.
DA170628 Venstres gjennomsnitt er under sperregrensen for femte måned på rad. 3,3 prosent er 0,1 prosentpoeng opp fra forrige måned - og 1,9 prosentpoeng svakere enn ved forrige valg.
AP170628 Venstres gjennomsnitt er under sperregrensen for femte måned på rad. 3,3 prosent er 0,1 prosentpoeng opp fra forrige måned - og 1,9 prosentpoeng svakere enn ved forrige valg.
AA170628 Norske kommuner brukte i gjennomsnitt 3,9 prosent av netto driftsutgifter på kulturformål i 2016.
VG170627 Tvedt opplyser at bilistene må betale begge veier og at prisanslaget de har kommet fram til er et gjennomsnitt .
VG170627 * 1 Det innføres en ordning hvor pensjonene hvert år justeres ut ifra gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. * 1 Hvis rammene for et oppgjør for arbeidstagerne gir 0,8 prosent reallønnsvekst, får pensjonistene 0,4 prosent reallønnsvekst.
DA170627 0,75-reguleringen ble fastsatt ut fra en tankegang om at reallønnsveksten i gjennomsnitt ville være 1,5 prosent eller litt høyere.
DA170627 0,75-reguleringen ble fastsatt ut fra en tankegang om at reallønnsveksten i gjennomsnitt ville være 1,5 prosent eller litt høyere.
AP170627 Dette utgjør i gjennomsnitt rundt 3 000 kroner pr. pensjonist.
AP170627 Dette utgjør i gjennomsnitt rundt 3 000 kroner pr. pensjonist.
DB170626 I gjennomsnitt benket 132.000 seere seg foran skjermen til hver episode, inkludert opptak, repriser og steaming fra TV3s nettspiller ViaFree.
DB170625 I Europa føder kvinner 1,58 barn i gjennomsnitt .
DB170625 Personer som ikke hadde Facebook-venner i utvalget fikk i gjennomsnitt 210 000 kroner.
DB170625 Men de som hadde én Facebook-venn fikk i gjennomsnitt 236 000 kroner, de med to mottok 352 000 kroner i snitt, mens søkere med tre Facebook-venner i snitt fikk 443 000 kroner.
VG170623 Det har i gjennomsnitt deltatt seks ( 6 ) juniorjenter på hvert av de tre fellesstartene i Norgescupen denne sesongen.
VG170623 Med et gjennomsnitt på 3,56 poeng er Zekhnini desidert sist.
VG170622 Det er opp fra et gjennomsnitt på 27 prosent i perioden 2005 - 2016.
VG170622 De må betale til sammen ni milliarder kroner, eller 17.600 kroner i gjennomsnitt . 750.000 har verken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue.
VG170622 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.
VG170622 * Når et produkt når markedet, har det i gjennomsnitt vært under utprøving i 12-13 år fra substansen først ble oppdaget.
SA170622 De som må betale restskatt,,må i gjennomsnitt ut med 16.500.
DN170622 I gjennomsnitt koster boligene på Østlandet 57.800 kroner per kvadratmeter.
DN170622 De må betale til sammen ni milliarder kroner, eller 17.600 kroner i gjennomsnitt . 750.000 har verken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue.
DN170622 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.
DB170622 De må betale til sammen ni milliarder kroner, eller 17.600 kroner i gjennomsnitt . 750.000 har verken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue.
AP170622 I sin ferske prognoser spår Norges Bank at den registrerte ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622 Styringsrenten blir omtrent på dagens nivå på 0,5 prosent til og med 2019, regnet som gjennomsnitt for året.
AP170622 Den øker til 1 prosent som gjennomsnitt for 2020.
AP170622 De må betale tilsammen ni milliarder kroner, eller 17.600 kroner i gjennomsnitt . 750.000 har hverken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue.
AP170622 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.
AP170622 I sin ferske prognoser spår Norges Bank at den registrerte ledigheten vil falle fra et gjennomsnitt på 3 prosent i fjor til 2,5 prosent i 2020.
AP170622 Styringsrenten blir omtrent på dagens nivå på 0,5 prosent til og med 2019, regnet som gjennomsnitt for året.
AP170622 Den øker til 1 prosent som gjennomsnitt for 2020.
AP170622 De må betale tilsammen ni milliarder kroner, eller 17.600 kroner i gjennomsnitt . 750.000 har hverken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue.
AP170622 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.
AA170622 De må betale til sammen ni milliarder kroner, eller 17.600 kroner i gjennomsnitt . 750.000 har verken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue.
AA170622 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.
VG170621 * ¶ * 1 I 2016 brukte kundene til Norsk Tipping i gjennomsnitt 3900 kroner på pengespill. * 1 Ifølge Medietilsynet sto TV-reklamene fra internasjonale aktører for rundt 80 prosent av all pengespillreklame på norsk fjernsyn fra august 2015 til august 2016.
SA170621 Det tilsvarer 162.100 kroner i gjennomsnitt , sier Lysbakken.
DN170621 Væskeproduksjonen i mai fordeler seg på 1.612.000 fat olje, 349.000 fat NGL og 18.000 fat kondensat i gjennomsnitt pr dag.
DN170621 Arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) - viste sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt at ledigheten var på 126.000 personer i april 2017, tilsvarende en ledighetsrate på 4,6 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå ( SSB ).
DN170621 Det tilsvarer 162.100 kroner i gjennomsnitt , sier Lysbakken.
DB170621 Personer som ikke hadde Facebook-venner i utvalget fikk i gjennomsnitt 210 000 kroner.
DB170621 Men de som hadde én Facebook-venn fikk i gjennomsnitt 236 000 kroner, de med to mottok 352 000 kroner i snitt, mens søkere med tre Facebook-venner i snitt fikk 443 000 kroner.
DA170621 - Sett en annen måte, må en gjerningsmann som ikke er muslim, i gjennomsnitt drepe rundt syv flere mennesker for å få samme mengde mediedekning som en gjerningsmann som ikke er muslim, sier forskeren.
DA170621 Det tilsvarer 162.100 kroner i gjennomsnitt , sier Lysbakken.
BT170621 Så hvis en regner et gjennomsnitt på 5000 kroner så utgjør det en kostnad på ti milliarder kroner.
AA170621 Det tilsvarer 162 100 kroner i gjennomsnitt , sier Lysbakken.
VG170620 * Når et produkt når markedet, har det i gjennomsnitt vært under utprøving i 12-13 år fra substansen først ble oppdaget.
VG170619 Men for seks-syv år siden tok interessen for spillerdrakter av, og han begynte å skaffe seg i gjennomsnitt 20 ulike Arsenal-drakter i året.
SA170619 Det er i dag nærere 3,5 millioner aktive personsertifikater blant nordmenn, og hver nordmann benytter BankID nesten tre ganger hver uke i gjennomsnitt .
VG170617 En usterilisert hunnkatt og en ukastrert hannkatt vil, hvis de får gå fritt, i gjennomsnitt produsere 12 unger i løpet av et år.
DB170617 Konkursandelen på 0,38 prosent ( 12 måneders glidende gjennomsnitt ) er dermed stabil, selv om antall konkurser på 4.460 i første kvartal er klart høyere enn bunnen på 3.149 AS-er i første kvartal 2013, og nesten på høyde med toppen fra tredje kvartal 2009.
DB170617 konkurs i gjennomsnitt , i tredje kvartal 2007, mens antallet ansatte i snitt kom opp i over tre både etter dot com-boblen og etter finanskrisen.
VG170616 Over en halv million nordmenn fikk utlignet formuesskatt i 2015, og fikk i gjennomsnitt en utlignet skatt på 231.000 kroner, der 24.000 var skatt på formue, ifølge SSB.
VG170616 Denne gruppen betalte også i gjennomsnitt dobbelt så mye skatt som andre nordmenn.
DN170616 Med en oppslutning på 12,3 prosent i gjennomsnitt for mai lever drømmen om å bli større enn Frp videre.
DN170616 Det vises blant annet til at bilene i USA i gjennomsnitt står uvirksomme 95 prosent av tiden, noe Bank of America kaller « enormt » for et land med 112 millioner registrerte kjøretøy.
AA170616 Med en oppslutning på 12,3 prosent i gjennomsnitt for mai lever drømmen om å bli større enn Frp videre.
SA170614 Mens det i gjennomsnitt var 84.000 registrert som helt ledige hos Nav i fjor, anslår Nav i en ny prognose at ledigheten i snitt vil bli 76.000 i år.
DN170614 Det vil i gjennomsnitt være 76.000 arbeidsledige i år, anslår Nav i en fersk prognose.
AA170614 Mens det i gjennomsnitt var 84.000 registrert som helt ledige hos Nav i fjor, anslår Nav i en ny prognose at ledigheten i snitt vil bli 76.000 i år.
SA170613 Nibor beregnes fortløpende som et gjennomsnitt av hva seks store norske banker krever i renter på usikrede utlån til andre banker.
DN170613 - Vi la ut egenkapitalbevis for over to milliarder kroner, men i tildelingen fikk investorene i gjennomsnitt rundt halvparten av det de ønsket, sier Heiberg.
AP170613 Presidentens parti taper i gjennomsnitt 14 seter i Representantenes hus i et mellomvalg - og det er hvis presidenten får godkjent-karakter av flere enn 50 prosent av velgerne.
AP170613 Nibor beregnes fortløpende som et gjennomsnitt av hva seks store norske banker krever i renter på usikrede utlån til andre banker.
AA170613 Nibor beregnes fortløpende som et gjennomsnitt av hva seks store norske banker krever i renter på usikrede utlån til andre banker. ( ©NTB ) ¶
DB170612 Gjennomsnitt : 17.000 kroner ¶
DB170612 Det viser Ritzau Index, som er et vektet gjennomsnitt av de siste 15 toneangivende meningsmålingene i Danmark.
AA170612 Det viser Ritzau Index, som er et vektet gjennomsnitt av de siste 15 toneangivende meningsmålingene i Danmark.
VG170611 Nå har altså flertallet av dem slått i gjennomsnitt 13 motstandere i sitt distrikt, og sikret seg seieren.
SA170611 I gjennomsnitt er angrepene planlagt i tre måneder.
DA170611 I gjennomsnitt er angrepene planlagt i tre måneder.
AA170611 I gjennomsnitt er angrepene planlagt i tre måneder.
VG170610 - Dagens bilpark står stille i 23 av døgnets 24 timer i gjennomsnitt .
DA170610 De unge går også ledige lenge : Over to år, eller 25,7 måneder, i gjennomsnitt for Vestbredden og Gaza. 29 prosent menn vil dra ¶
AP170609 Et gjennomsnitt av meningsmålingene viser nå, for første gang, at under 40 prosent av amerikanerne synes at han gjør en god jobb.
VG170608 Etter at en måling onsdag viste et tilnærmet dødt løpt mellom Labour og De konservative, viser de siste målingene at De konsevative leder med et gjennomsnitt på 43 prosent mot 36,5 prosent til Labour, skriver The Telegraph.
VG170608 I Storbritannia er det ikke tillatt å offentliggjøre meningsmålinger på selve valgdagen, men de siste målingene fra onsdag viser at De konservative leder med et gjennomsnitt på 43 prosent mot 36,5 prosent til Labour, melder The Telegraph.
VG170608 Etter at en måling onsdag viste et tilnærmet dødt løp mellom de to partiene, viser de siste målingene at De konservative leder med et gjennomsnitt på 43 prosent mot 36,5 prosent til Labour, melder The Telegraph.
VG170608 Pasientene har i gjennomsnitt 3,5 år igjen å leve.
AP170608 I gjennomsnitt sank lønnstagernes kjøpekraft med 1,8 prosent i fjor.
AP170608 I 2020 vil dette være snudd til at kjøpekraften i gjennomsnitt øker med 1,7 prosent i en « oppegående » norsk økonomi.
AP170608 Fra i fjor til 2020 vil kjøpekraften i alt stige med 4,2 prosent i gjennomsnitt .
VG170607 Det er påvist i gjennomsnitt 10 tilfeller i året mellom 2010 og 2016.
DN170607 I gjennomsnitt bruker nordmenn 40.200 kroner på årets sommerferie.
DN170607 USAs energiinformasjonskontor ( EIA ) melder i sin ferske månedsrapport Short-Term Energy Outlook at amerikansk oljeproduksjon kan ventes å ligge på mer enn 10 millioner fat per dag i gjennomsnitt i 2018.
DN170607 Amerikansk oljeproduksjon kan ventes å ligge på mer enn 10 millioner fat per dag i gjennomsnitt i 2018.
DN170606 NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus scorer best i år, med henholdsvis 3,1 og 3 poeng i gjennomsnitt .
DN170606 Det tok i gjennomsnitt 17 dager å selge en bolig i Oslo i mai.
DN170606 I Oslo gikk boligene i gjennomsnitt 2,9 prosent over prisantydning i mai.
DN170606 I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 2,5 prosent over prisantydning i mai mot 2,8 prosent over prisantydning i april.
DB170606 I fjor var tallet 39 400 kroner mens respondentene i årets undersøkelse i gjennomsnitt planlegger å bruke 40 200 kroner på årets ferier.
DA170606 Det tok i gjennomsnitt 31 dager å selge en bolig i mai 2017 i Norge, mot 32 dager i mai 2016.
DA170606 Det er likevel tregere enn i resten av landet, som hadde 31 dager i gjennomsnitt .
AA170606 Det tok i gjennomsnitt 19 dager å selge en bolig i Trondheim i mai, mens det i april tok 18 dager.
AA170606 I gjennomsnitt planlegger reisende å bruke 40.200 kroner på ferie i år, mot 39.400 kroner på samme tidspunkt i 2016. 72 prosent oppgir at det viktigste med ferien er å være sammen med familie og venner.
DB170605 Ifølge Time hadde forrige sesong et gjennomsnitt på 23 millioner seere per episode, og det er lite som tyder på at færre vil benke seg foran TV-en/dataskjermen til syvende sesong.
DN170602 Selskapet oppnådde en laksepris som i gjennomsnitt lå ti kroner høyere enn i 2015 samtidig som slaktevolumet også økte.
DN170602 Men på et gjennomsnitt av de siste åtte målingene er avstanden 44 mot 36 prosent.
AA170602 Der er i gjennomsnitt skapt 121.000 nye arbeidsplasser i måneden de siste tre månedene, mens gjennomsnittet for de tolv siste månedene er på 181.000.
DB170601 I gjennomsnitt koster en terroraksjon bare rundt 80000 kroner og er oftest finansiert gjennom operatørens egne midler som f.eks. lønnsinntekt eller sosialstønad.
BT170601 KrF landet på 4,7 prosent i gjennomsnitt i mai.
AP170601 Den første gruppen besøkte i gjennomsnitt biblioteket 11,2 ganger i 1991 mot 5 ganger i 2016.
AA170601 Den første gruppen besøkte i gjennomsnitt biblioteket 11,2 ganger i 1991 mot 5 ganger i 2016.
DB170531 I gjennomsnitt mottok 15 prosent av innbyggerne i Oslo slike ytelser hver måned i fjor, fulgt av Akershus på 17 prosent og Sogn og Fjordane på 18 prosent.
AP170531 I gjennomsnitt viser resultatene fra årene 1946-1966, hvor det er registrert en nedgang i temperatur, at tiden for stadiet « full blomst » til denne eplesorten var 13 dager senere, mens det fra 1966 til 2016, hvor en økning i temperatur er registrert, var tiden for full blomst endret med 16 dager.
AP170531 I gjennomsnitt viser resultatene fra årene 1946-1966, hvor det er registrert en nedgang i temperatur, at tiden for stadiet « full blomst » til denne eplesorten var 13 dager senere, mens det fra 1966 til 2016, hvor en økning i temperatur er registrert, var tiden for full blomst endret med 16 dager.
AP170531 april er krympet til 10 prosentpoeng i gjennomsnitt av de siste målingene, ifølge Britain Elects.
AA170531 * I årene med både kald mai og kald juni har juni i gjennomsnitt hatt tre sommerdager ( maksimumstemperatir over 20,0 grader ).
AA170531 * I gjennomsnitt fire av ti år ble avviket fra normaltemperaturen enda større i juni enn i mai.
AA170531 * Av de 95 årene hvor mai var kaldere enn normalt, ble juni varmere enn normalt i gjennomsnitt ett av fire år ( 25,2 prosent ) ¶
VG170530 Justisdepartementet venter i gjennomsnitt 61 kalenderdager fra dokumentene er ferdigstilt, til de er tilgjengelige i den den offentlige søkbare postjournalen. tett fulgt av Kunnskapsdepartementet som lar det gå 55 dager i snitt.
VG170530 Hos embetsverket i Justisdepartementet blir brev og dokumenter liggende i 61 dager i gjennomsnitt , før de føres inn i postjournalen og blir søkbar for publikum.
VG170530 Hver hver eneste måned i fjor, var det i gjennomsnitt 712.000 innbyggere som mottok enten dagpenger, tiltakspenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller stønad til enslige foreldre, viser sammenstillingen fra NAV.
DN170530 Dette tilsvarer i gjennomsnitt to måneders omsetning for selskapene.
DB170530 I gjennomsnitt mottok 15 prosent av innbyggerne i Oslo slike ytelser hver måned i fjor, fulgt av Akershus på 17 prosent og Sogn og Fjordane på 18 prosent.
DB170530 I gjennomsnitt får vi i oss 20 kilo per person.
DB170530 Selv om dette er mye, var tallet 12,2 i 1991, og helt fram til 2001 gikk denne aldersgruppen på kino rundt ti ganger i året i gjennomsnitt .
DB170530 I gjennomsnitt går de mellom 16 og 24 år på kino 4,3 ganger i løpet av et år.
AA170530 Mens denne aldersgruppen i gjennomsnitt var 12,2 ganger på kino i 1991, hadde tallet gått ned til 4,3 besøk i fjor.
AA170530 I gjennomsnitt mottok 15 prosent av innbyggerne i Oslo slike ytelser hver måned i fjor, fulgt av Akershus på 17 prosent og Sogn og Fjordane på 18 prosent.
VG170529 * 1 Når det ikke selges flere billetter enn 7000 i gjennomsnitt , har jo det alt å gjøre med at produktet ikke fenger lenger, og her ligger kanskje Vikings aller største problem.
AP170529 I gjennomsnitt skjulte disse familiene omtrent en fjerdedel av sin egentlige formue for skattemyndighetene.
AP170528 Siden er det i gjennomsnitt kommet 512 søppelklager i uken.
AP170528 timeverk og regnet som årlig gjennomsnitt .
VG170527 I gjennomsnitt omdisponerte Stoltenberg-regjeringen 12 489 dekar jord årlig, mens Bondevik-regjeringens i sitt siste år i 2005 og Solberg-regjeringen i 2014 og 2015, i gjennomsnitt omdisponerte 13 413 dekar årlig, viser tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2005 til 2015.
VG170527 I gjennomsnitt omdisponerte Stoltenberg-regjeringen 12 489 dekar jord årlig, mens Bondevik-regjeringens i sitt siste år i 2005 og Solberg-regjeringen i 2014 og 2015, i gjennomsnitt omdisponerte 13 413 dekar årlig, viser tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2005 til 2015.
DA170527 Undersøkelser viser at eierne bruker bobilen 40 døgn i året i gjennomsnitt .
SA170524 I 2001 var forskjellen i gjennomsnitt ni prosent, i 2012 hadde det økt til 28 prosent og i 2015 var forskjellen i snitt 42 prosent.
DB170524 Videre viste SSBs arbeidskraftundersøkelse ( AKU ) onsdag en ledighet på 124.000 personer i mars ( tre måneders glidende gjennomsnitt , februar-april ), tilsvarende en ledighetsrate på 4,5 prosent.
BT170524 I 2001 var forskjellen i gjennomsnitt ni prosent, i 2012 hadde det økt til 28 prosent og i 2015 var forskjellen i snitt 42 prosent.
AP170524 Innvandrere fra Somalia, som også i gjennomsnitt har relativt kort botid i Norge, snakker i stor grad norsk hjemme : ¶ - 60 prosent av somaliske innvandrere oppgir at de snakker norsk hjemme.
AP170524 I gjennomsnitt opplever innvandrere større tilhørighet til Norge enn til det landet de opprinnelig kom fra.
AP170524 I 2001 var forskjellen i gjennomsnitt ni prosent, i 2012 hadde det økt til 28 prosent og i 2015 var forskjellen i snitt 42 prosent.
BT170523 En prosentandel av lønnen betales inn, men det betales inn mer for kvinner da de i gjennomsnitt lever lenger enn menn.
VG170522 Middlesbrough endte nest sist etter å ha tatt 0,73 poeng i gjennomsnitt . * 1 Slik gikk det med medienes tabelltips : ¶
VG170522 Fra nyttår til mai har oljeprisen i gjennomsnitt vært 55 dollar per fat.
VG170522 I 2016 var kvinner i gjennomsnitt 29 år gamle når de fikk sitt første barn.
SA170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
AP170522 I 2016 var norske kvinner i gjennomsnitt 29 år gamle da de fikk sitt første barn.
AP170522 Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn.
AA170522 Olavs Hospital i gjennomsnitt sju måneder i året, skal være glad for at norske sykehus ikke tar betaling for hver natt jeg tilbringer her.
VG170521 Venstre har et gjennomsnitt på 3,7 prosent i april.
VG170521 Det viser meningsmålingene denne våren, både enkeltvis og beregnet som et gjennomsnitt .
DN170521 Det viser meningsmålingene denne våren, både enkeltvis og beregnet som et gjennomsnitt .
DA170521 Israel har i tillegg fått 95 milliarder kroner i såkalt militære lån, og i gjennomsnitt har landet dermed mottatt 44 millioner kroner daglig gjennom hele den 50 år lange okkupasjonen.
BT170519 ØYNER HÅP : Tallene viser et gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger ( i prosent ) publisert på pollofpolls.no.
DN170518 Ifølge seniorrådgiver Bjørn Tore Østeraas i Medietilsynet kan ikke mediehusene få mer i pressestøtte enn hva de faktisk tjener i gjennomsnitt per abonnement som selges.
BT170518 En prosentandel av lønnen betales inn, men det betales inn mer for kvinner da de i gjennomsnitt lever lenger enn menn.
AP170518 transaksjon, mens den i gjennomsnitt var rundt 13 kroner ved internasjonale kort som Visa og MasterCard.
AA170518 transaksjon, mens den i gjennomsnitt var rundt 13 kroner ved internasjonale kort som Visa og MasterCard.
AA170518 transaksjon, mens den i gjennomsnitt var rundt 13 kroner ved internasjonale kort som Visa og MasterCard.
DB170516 Et gjennomsnitt av nasjonale målinger i mars, april og mai gir partiet 2,7 prosent, ifølge pollofpolls.
DA170516 Fra 2024 til og med 2029, vil så regjeringen kompensere for reduksjonen med årlige tilskudd på i gjennomsnitt 353 millioner kroner.
DA170516 Fra 2018 og fram til og med 2023, skal det brukes et « årlig gjennomsnitt » i 2017-kroner på 100 millioner.
DA170516 Fra 2024 til og med 2029, vil så regjeringen kompensere for reduksjonen med årlige tilskudd på i gjennomsnitt 353 millioner kroner.
DA170516 Fra 2018 og fram til og med 2023, skal det brukes et « årlig gjennomsnitt » i 2017-kroner på 100 millioner.
AA170516 Ifølge BBC gir gjennomsnitt av de 14 siste målingene Labour en oppslutning på 30 prosent, mot de konservatives 47 prosent. ( ©NTB ) ¶
DB170515 De siste tre månedene har MDG hatt en oppslutning på 2,7 prosent i gjennomsnitt på landsdekkende målinger, ifølge pollofpolls.
DA170515 De siste tre månedene har MDG hatt en oppslutning på 2,7 prosent i gjennomsnitt på landsdekkende målinger, ifølge pollofpolls.
DA170515 - Hvor mange søndager og over hvor lang tid skal man i så fall regne et gjennomsnitt ?
DA170515 I 2016 nådde NRK TV et gjennomsnitt på 303.000 daglige unike brukere.
DA170515 I 2015 hadde NRK TV 184.000 unike brukere daglig, i gjennomsnitt .
AA170515 - Hvor mange søndager og over hvor lang tid skal man i så fall regne et gjennomsnitt ?
AP170514 Kronekursen målt mot euro lå i gjennomsnitt rundt 8,10 i hele perioden fra 1992 til 2014, mens den i årene etter oljeprisfallet i 2014 har lagt i snitt på 9,11 og svekket seg i forrige uke til 9,50.
DB170513 Hjulpet av EU-subsidier er Polens BNP nå mer enn 67 prosent av EUs gjennomsnitt .
VG170512 VGs « matbørsfamilie » er et ektepar i førtiårene med to barn på fem og elleve år som i gjennomsnitt har en årsinntekt på 774.000 kroner etter skatt.
DN170512 Totalt falt Opec-produksjonen med 18.000 fat pr dag til et gjennomsnitt på 31,73 millioner fat pr dag i april.
DB170512 Fra 1970 til 1980 ble 115 betjenter drept årlig i gjennomsnitt .
DB170512 Der koster halvliteren i gjennomsnitt 1,30 dollar - som med ifølge Norges Banks valutakalkulator tilsvarer 11,20 norske kroner.
VG170511 Han tror han ser cirka én kamp i gjennomsnitt hver dag i løpet av et år.
DN170511 Til sammenligning har norsk fastlandsøkonomi i gjennomsnitt vokst med 1,6 prosent per år i løpet av perioden.
DN170511 Han viser til at oljepengebruken i gjennomsnitt er økt med 12,5 prosent per år i løpet av de fire siste årene.
DN170511 Ifølge NTB viser budsjettdokumentene at arbeidsledigheten målt ved SSBs Arbeidskraftundersøkelse ( aku ) i gjennomsnitt vil være på 4,3 prosent i år og falle ytterligere til 4,1 prosent neste år.
BT170511 Hvorfor : Ifølge tall fra TNS Gallup, så vi nordmenn i gjennomsnitt to timer og 47 minutter TV daglig i 2016.
DA170510 I fjor hadde landets 10.-klassinger 3.3 i gjennomsnitt på skriftlig eksamen i matematikk.
DB170509 Prisen vil i gjennomsnitt være 97 milliarder kroner årlig dersom Norge ikke åpnet noen nye oljefelt og 59 milliarder om en utvinner de eksisterende feltene, men stopper all leteaktivitet.
DB170509 Om Norge skulle stanset all leteaktivitet og heller ikke åpnet for noen nye oljefelt, ville sysselsettingen ligget i gjennomsnitt ligget 63 000 personer under referansebanen per år.
DB170509 Med en litt mindre radikal endring, der en stanser all leteaktivitet, men utvinner alle oljeforekomster som allerede er funnet, vil sysselsettingen ligge under med i gjennomsnitt 36 000 personer per år.
AA170509 Ved stopp i både leteaktivitet og åpning av nye felt, vil antall sysselsatte ligge i gjennomsnitt på 63.000 personer under det som er estimert tidligere.
DN170508 De siste 12 månedene har det gjennomsnittlige belegget vært på 87,6 prosent, mens Norwegians tre lavpriskonkurrenter alle flyr med et gjennomsnitt på over 90 prosent.
DN170508 - Vi har sett flere undersøkelser av hvor ofte folk ser på mobilen og 100 ganger per dag ser ut til å være et gjennomsnitt .
AP170508 Ifølge byråden er utbyggingen nå så stor at kommunen i gjennomsnitt lover å åpne en ny eller utvidet barnehage i måneden.
AP170507 I gjennomsnitt dør 20 prosent av all laks i mærden før den har nådd slaktemoden alder.
AP170507 Dersom grensen heves med ett prosentpoeng, ville også KrF ligge under, viser pollofpolls gjennomsnitt av meningsmålinger for høstens valg.
DB170506 NRK opplyste forrige uke at over én million TV-seere har vært innom TV-sendingen med reinflyttinga, og at 17.000 seere i gjennomsnitt har fått med seg hvert minutt.
DN170505 Hver nordmann spiste i fjor i gjennomsnitt over fem liter iskrem fra familieeide Hennig-Olsen i Kristiansand.
DN170505 I tillegg har vi løftet pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner, to år på rad, samt senket skattene med om lag 3.000 kroner i gjennomsnitt , sa finansminister Siv Jensen ( Frp ) til NTB torsdag.
DB170505 Ifølge Time hadde forrige sesong et gjennomsnitt på 23 millioner seere per episode, og det er lite som tyder på at færre vil benke seg foran TV-en/dataskjermen til syvende sesong.
DA170505 I tillegg har vi løftet pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner, to år på rad, samt senket skattene med om lag 3.000 kroner i gjennomsnitt , sa finansminister Siv Jensen ( Frp ) til NTB torsdag.
SA170504 I tillegg har vi løftet pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner, to år på rad, samt senket skattene med om lag 3.000 kroner i gjennomsnitt , sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) til NTB.
SA170504 Norge i gjennomsnitt : siste måned, 0,5 prosent, tolvmånedersvekst, 10,7 prosent, omsetningstid 33 dager ( sunket én dag ) ¶
DN170504 I tillegg har vi løftet pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner, to år på rad, samt senket skattene med om lag 3.000 kroner i gjennomsnitt , sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) til NTB.
DN170504 I Oslo endte boligsalgene i gjennomsnitt 3,9 over prisantydning, mot 5,6 prosent i mars, 7,3 prosent i februar og 9,1 prosent i januar.
DN170504 I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 2,8 prosent over prisantydning i april.
DN170504 I Oslo endte boligsalgene i gjennomsnitt 3,9 over prisantydning, mot 5,6 prosent i mars, 7,3 prosent i februar og 9,1 prosent i januar.
DN170504 I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 2,8 prosent over prisantydning i april.
DN170504 * Gjennomsnitt av 14 analytikeres forventning.
DB170504 Til sammenligning steg boligprisene med mer enn 1 prosent per måned fra mars i fjor ( regnet som gjennomsnitt ).
DA170504 Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 33 dager i gjennomsnitt .
DA170504 I tillegg har vi løftet pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner, to år på rad, samt senket skattene med om lag 3.000 kroner i gjennomsnitt , sier finansminister Siv Jensen ( Frp ) til NTB.
BT170504 Norge i gjennomsnitt : siste måned, 0,5 prosent, tolvmånedersvekst, 10,7 prosent, omsetningstid 33 dager ( sunket én dag ) ¶
AP170504 Norge i gjennomsnitt : siste måned, 0,5 prosent, tolvmånedersvekst, 10,7 prosent, omsetningstid 33 dager ( sunket én dag ) ¶
AA170504 Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i april 2017, mot 36 dager i april 2016.
VG170503 Et gjennomsnitt av de siste målingene fra de største franske gallupinstituttene gir Emmanuel Macron rundt 60 prosents oppslutning, mens Marine Le Pen får de resterende 40 prosentene.
DN170503 « Jobbveksten har i gjennomsnitt vært solid i de siste månedene og arbeidsledighetsraten har falt ».
DB170503 I gjennomsnitt har den årlige avkastningen på hans portefølje vært 24 prosent de siste ti årene.
DB170503 NRK har tidligere opplyst at én million TV-seere har vært innom TV-sendingen med reinflyttinga, og at 17.000 seere i gjennomsnitt har fått med seg hvert minutt.
DB170503 NRK opplyste forrige uke at over én million TV-seere har vært innom TV-sendingen med reinflyttinga, og at 17.000 seere i gjennomsnitt har fått med seg hvert minutt.
AP170503 Regnet som gjennomsnitt pr. innbygger i Norge, liten og stor, har hver nordmann rundt 1,5 millioner kroner i fondet.
SA170502 Det er en kraftig nedgang fra starten av 2000-tallet, da det i gjennomsnitt var over 150 ulykker før nasjonaldagen.
DN170502 Ordtaket hentyder til historiske avkastningstall som faktisk viser at avkastningen i mange aksjemarkeder i gjennomsnitt er lavere i perioden fra mai til og med oktober enn i perioden fra november til og med april.
DN170502 Ifølge Financial Times har S&P 500-indeksen siden 1970 i gjennomsnitt steget med 2,7 prosent i sommerhalvåret fra mai til og med oktober, mens den i vinterhalvåret har steget med 8,7 prosent.
DN170502 - I gjennomsnitt har markedet en tendens til å gå mindre gjennom sommermånedene, men det er det som foregår i amerikansk økonomi som virkelig utgjør en forskjell, sier investeringssjef Erin Gibbs i S&P Capital IQ til CNBC.
DB170502 Foreldre bruker i gjennomsnitt 36.000 kroner på konfirmasjonen.
DB170502 En undersøkelse vi gjennomførte i fjor viser at norske foreldre bruker i gjennomsnitt 36.000 kroner på konfirmasjonen, dersom konfirmantens antrekk og gave regnes inn.
DB170502 DYRT RITUALE : - En undersøkelse vi gjennomførte i fjor viser at norske foreldre bruker i gjennomsnitt 36.000 kroner på konfirmasjonen, dersom konfirmantens antrekk og gave regnes inn.
AA170502 Det er en kraftig nedgang fra starten av 2000-tallet, da det i gjennomsnitt var over 150 ulykker før nasjonaldagen.
AA170502 Nye dieselbiler hadde et gjennomsnitt på 127 gram, mens bensinbiler hadde et snitt på 100 gram.
SA170501 Personer med høyere utdanning tjener i gjennomsnitt mer i løpet av livet enn de som går rett ut i arbeidslivet etter endt skolegang.
AA170501 Hans løsning på problemene med engelskprøvene er at synshemmede elever kan ta prøven, men at resultatene deres ikke skal telle med i skolens gjennomsnitt .
DB170429 Hos nettstedet pollofpolls.no samler de inn alle tilgjengelige meningsmålinger og lager et gjennomsnitt som viser trenden tydelig : der har Senterpartiet 12,4 prosent.
VG170428 Her ligger Norge lavest i Europa, med en brukshyppighet ( livstidsprevalens ) på fem prosent, mot et gjennomsnitt på 18 prosent og med verstinglandene på over 40 prosent når det gjelder cannabis.
VG170428 Brukshyppigheten har økt sterkt ( +50 prosent fra 2001 til 2007 ), og fra å ligge under europeisk gjennomsnitt i 1995, ligger man nå ( 2011 ) over, når det gjelder skoleungdoms bruk av cannabis, som er inngangsporten til senere narkotikaproblemer.
SA170428 Samtidig viser kvartalsresultatene at produksjonen i gjennomsnitt er blitt dyrere siden i fjor, og har økt fra 6 dollar per fat til 9 dollar.
DN170428 Det viser et gjennomsnitt av 12 analytiker-estimater som er innhentet av SME Direkt for TDN Finans.
DN170428 Total produksjon var ventet til 145.302 fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal, mens for helåret 2017 ventes produksjonen å ligge på 137.032 fat oljeekvivalenter per dag i gjennomsnitt , ifølge TDN Finans.
DB170428 NRK opplyser at én million TV-seere har vært innom TV-sendingen med reinflyttinga, og at 17.000 seere i gjennomsnitt har fått med seg hvert minutt.
DN170427 Han påpeker overfor CNBC at råoljeprisene rett før helgen falt under 50 dagers glidende gjennomsnitt og i slutten av mars under 200 dagers glidende gjennomsnitt , som begge indikerer teknisk svakhet.
DN170427 Han påpeker overfor CNBC at råoljeprisene rett før helgen falt under 50 dagers glidende gjennomsnitt og i slutten av mars under 200 dagers glidende gjennomsnitt, som begge indikerer teknisk svakhet.
DA170427 I gjennomsnitt har arbeiderne ved fabrikken i Kambodsja, angivelig en lønn tilsvarende 1.590 kroner i måneden.
DA170427 I gjennomsnitt har arbeiderne ved fabrikken i Kambodsja, angivelig en lønn tilsvarende 1.590 kroner i måneden.
BT170427 I TØIs anslag er det i gjennomsnitt er 1,3 personer i hver bil, 70 prosent er på vei til jobb og 30 prosent er i jobb.
VG170426 Hun sier de har brukt et gjennomsnitt av flere beregninger som Europakommisjonen baserer sine tall på : European Commission Staff Working Document ( 2013 ), EU-parlamentet, The European Economic and Social Committee, CoR ( Clean Air Programme ) og en såkalt Impact Assessment som er et underlagsmateriale til en sak som har gått fra E
SA170426 Etter over 30 år i politiet tørr jeg våge den påstand at en etterforsker normalt har mye mer direktekontakt med publikum enn en patrulje i gjennomsnitt .
DN170426 I gjennomsnitt koster boligene på Østlandet 55.300 kr per kvadratmeter.
AP170426 Siste del av kronikken bruker han til å peke på manglende likestilling mellom kjønnene i Norge, og viser blant annet til at menn i gjennomsnitt tjener 161.000 kroner mer enn kvinner.
DN170425 Der var prisene i gjennomsnitt ned 5,9 prosent fra 2015 til 2016.
DN170425 Boligprisene steg i gjennomsnitt 7,1 prosent i fjor sammenlignet med 2015, meldte SSB tidligere i år.
DB170425 Utlendingene brukte i gjennomsnitt 2240 kroner i 2016, mot 1855 kroner i 2015.
DB170425 Per døgn er det amerikanerne som er mest råflotte, de bruker i gjennomsnitt 3630 kroner per dag når de besøker Norge.
DB170425 I gjennomsnitt over hele landet steg prisene med 1,9 prosent i første kvartal, melder Statistisk sentralbyrå.
BT170425 Koster i gjennomsnitt rundt 2000 kroner ¶
AA170425 I gjennomsnitt over hele landet steg prisene med 1,9 prosent i første kvartal, melder Statistisk sentralbyrå.
DB170424 I gjennomsnitt falt de nattlige toalettbesøkene fra mer enn to, til kun ett toalettbesøk om natta da de kuttet ned på saltet.
SA170423 Spillemiddeltilskuddene utgjør i gjennomsnitt 22 prosent av anleggskostnaden for ordinære anlegg og 38 prosent for nærmiljøanlegg.
BT170423 I gjennomsnitt har nyutdannede humanister en arbeidsledighet omtrent på linje med andre utdanningsgrupper på mastergradsnivå, men det er store forskjeller mellom fagene.
BT170423 Spillemiddeltilskuddene utgjør i gjennomsnitt 22 prosent av anleggskostnaden for ordinære anlegg og 38 prosent for nærmiljøanlegg.
AP170423 Kattene fordeler seg på 450.000 husstander, i gjennomsnitt 1,7 katt pr. hjem, ifølge opplysninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.
AP170423 I samme kvartal i siste tiårsperiode 2007 - 2016 omkom i gjennomsnitt 38 personer.
AP170423 I første kvartal i årene 1977 - 2016 omkom i gjennomsnitt 62 personer hvert år.
AP170423 Spillemiddeltilskuddene utgjør i gjennomsnitt 22 prosent av anleggskostnaden for ordinære anlegg og 38 prosent for nærmiljøanlegg.
VG170422 Siden Ap la frem utkast til partiprogram har Ap gått ned 4,3 prosentpoeng viser et gjennomsnitt av meningsmålingene hos Pollofpolls.no.
SA170422 En undersøkelse Nordea gjennomførte i fjor, viser at foreldre i gjennomsnitt punger ut drøye 36.000 kroner når datter eller sønn i huset står konfirmant.
FV170422 En undersøkelse Nordea gjennomførte i fjor, viser at foreldre i gjennomsnitt punger ut drøye 36.000 kroner når datter eller sønn i huset står konfirmant.
BT170422 En undersøkelse Nordea gjennomførte i fjor, viser at foreldre i gjennomsnitt punger ut drøye 36.000 kroner når datter eller sønn i huset står konfirmant.
AP170422 En undersøkelse Nordea gjennomførte i fjor, viser at foreldre i gjennomsnitt punger ut drøye 36.000 kroner når datter eller sønn i huset står konfirmant.
VG170421 « Når vi sammenligner perioder før og etter lovendringen, finner vi en økning på i gjennomsnitt 0,5 prosentpoeng i andel midlertidig ansatte ».
FV170421 I Vest- og Aust-Agder viser de foreløpige tallene at 8 av 10 får igjen i gjennomsnitt 11 200 kr. på skatten.
AP170421 I de samme årene brukte staten bare 2,8 prosent av fondet, regnet som årlig gjennomsnitt .
AP170421 Bare i årene 2012 - 2016 var avkastningen i oljefondet 9,3 prosent, regnet som årlig gjennomsnitt .
AP170421 I de samme årene brukte staten bare 2,8 prosent av fondet, regnet som årlig gjennomsnitt .
AP170421 Bare i årene 2012 - 2016 var avkastningen i oljefondet 9,3 prosent, regnet som årlig gjennomsnitt .
VG170420 Macron har en ørliten ledelse på oppløpet til høyrenasjonalisten Marine Le Pen, ifølge et gjennomsnitt av meningsmålinger den siste uken.
DB170420 Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per dag.
AP170420 Jeg har i gjennomsnitt fått to slike henvendelser hver uke siden september 1986, da jeg skrev min første artikkel om norske legers manglende kunnskaper om stoffskiftesykdommer.
AA170420 Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per dag.
AA170420 Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per dag.
DN170419 Til høyre i grafen ser vi at hovedindeksen ( grønn linje ) har krysset ned gjennom 100 dagers glidende gjennomsnitt ( lilla linje ).
DN170419 I gjennomsnitt var det 23 prosent billigere å installere fornybar energi i verden i fjor enn året før.
DN170419 For hele kloden sett under etter ble solkraft i gjennomsnitt 17 prosent billigere å produsere i fjor, mens energi fra havvindmøller ble 28 prosent billigere, fremgår av den nye rapporten fra FN og Bloomberg New Energy Finance ( BNEF ).
BT170419 - Vi hatt i gjennomsnitt hatt omkring tre tilfeller av tuberkulosesmitte årlig i Oslo de siste fem årene.
AA170419 - Vi hatt i gjennomsnitt hatt omkring tre tilfeller av tuberkulosesmitte årlig i Oslo de siste fem årene.
DN170418 I siste regnskapsmessige kvartal hadde SAS i gjennomsnitt 10.538 heltidsansatte.
DN170418 I løpet av den siste rapporterte tolvmånedersperioden fra januar 2016 til januar 2017 ble antall heltidsansatte i SAS ifølge Check-in redusert fra i gjennomsnitt 11.150 til 10.611.
DN170418 - Vi forventer at veksten i bruttonasjonalproduktet gradvis vil svekkes i løpet av året og havne på i gjennomsnitt 6,5 prosent, skriver sjefanalytiker for Asia hos Nordea Markets, Amy Yuan Zhuang, i en rapport.
DB170418 I gjennomsnitt var det 255 forsinkelser og innstillinger daglig på norske persontog i fjor.
DB170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
DA170418 I gjennomsnitt var det 255 forsinkelser og innstillinger daglig på norske persontog i fjor.
BT170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
AA170418 Ifølge UNHCR omkom i gjennomsnitt 14 personer i Middelhavet hver dag i 2016, det høyeste antallet registrert noensinne. ( ©NTB ) ¶
AA170418 I gjennomsnitt var det 255 forsinkelser og innstillinger daglig på norske persontog i fjor.
AA170418 Store deler av veien på totalt 248,1 kilometer har status som nasjonal turistvei, og om sommeren ( fra mai til september ) kjører det i gjennomsnitt 600 kjøretøy daglig på veien, i juli er antallet omtrent doblet ifølge tall fra Statens vegvesen.
DB170417 Bare fra foreldre og besteforeldre får konfirmanter i gjennomsnitt 20.000 kroner.
BT170417 I gjennomsnitt betales det ca.18.000 kroner i måneden til personer som mottar AAP.
DN170416 I gjennomsnitt sendes det 625 rullatorer hver dag med trailere fra Gjøvik-bedriften til kontinentet.
AA170416 Sjiraffer går drektige i gjennomsnitt 15 måneder og føder stående.
VG170415 Med et gjennomsnitt på 30 fightere til enhver tid er fluevektdivisjonen svært skral.
AA170415 I gjennomsnitt i EU tar 52 prosent fagutdanning.
DN170413 Men ser en etterspørselsvekst på 1.3 millioner fat per dag i 2017, noe som tar den totale globale etterspørselen opp til et gjennomsnitt på 97.9 millioner fat per dag.
AA170412 Blant én million barn under 15, var det i gjennomsnitt 140 barn som hadde kreft i perioden 2000-2010, ifølge FN-tilknyttede International Agency for Research on Cancer ( IARC ).
DB170411 Statistisk drikker innbyggerne i Gibraltar i gjennomsnitt mer alkohol enn et menneske kan tåle.
DB170411 Deres forbruk av sigaretter er i gjennomsnitt rundt 10 millioner 20-pakninger i året, noe også storrøykere ville anse som helsefarlig.
AP170411 Barn av foreldre med grunnskole som høyeste utdannelse har i gjennomsnitt 12 grunnskolepoeng mindre enn barn av høyt utdannede foreldre.
SA170409 Nedstegning og fjerning medfører at vi går med på å legge igjen i gjennomsnitt 54 prosent av det opprinnelige oljevolumet.
SA170409 Nedstegning og fjerning medfører at vi går med på å legge igjen i gjennomsnitt 54 prosent av det opprinnelige oljevolumet, som svarer til ca. 32 milliarder fat.
SA170409 Nedstegning og fjerning medfører at vi går med på å legge igjen i gjennomsnitt 54 prosent av det opprinnelige oljevolumet.
SA170409 Nedstegning og fjerning medfører at vi går med på å legge igjen i gjennomsnitt 54 prosent av det opprinnelige oljevolumet, som svarer til ca. 32 milliarder fat.
AA170408 Og neste år og i 2019 faller gjennomsnittsprisene ytterligere ned mot et gjennomsnitt på rundt 20 øre.
AA170408 - Strømprisen mot sommeren synker ned mot 20 - 21 øre i gjennomsnitt .
VG170407 De 10 siste påskene har i gjennomsnitt fire mennesker mistet livet på norske veier.
DN170407 Og strømprisen mot sommeren synker ned mot 20 - 21 øre i gjennomsnitt .
DN170407 Og neste år og i 2019 faller gjennomsnittsprisene ytterligere ned mot et gjennomsnitt på rundt 20 øre.
DN170407 På forhånd var det ventet 181.000 antall jobber ifølge et gjennomsnitt av estimater fra 87 økonomer og analytikere gjennomført av Bloomberg.
DN170407 I Stavanger kostet en toromsleilighet i gjennomsnitt 8412 kroner å leie i mars, viser statistikken.
DN170407 I gjennomsnitt kostet det 9004 kroner i måneden å leie en ettromsleilighet i Oslo, viser Utleiemeglerens statistikk for mars.
DN170407 En treroms i Oslo kostet i gjennomsnitt 15.262 kroner å leie i måneden.
DN170407 Og strømprisen mot sommeren synker ned mot 20 - 21 øre i gjennomsnitt .
DN170407 Og neste år og i 2019 faller gjennomsnittsprisene ytterligere ned mot et gjennomsnitt på rundt 20 øre.
DB170407 I gjennomsnitt de ti siste påskene har fire personer mistet livet.
AA170407 I gjennomsnitt de ti siste påskene har fire mistet livet.
DN170406 Målet for Opec er nemlig å redusere oljelagrene ned til et femårs gjennomsnitt tilsvarende 300 millioner fat lavere enn dagens nivå.
DN170406 - Hver eneste gang strukturen på fremtidskurven i gjennomsnitt handler i en situasjon hvor spotprisen på oljen er høyere enn prisen for olje med senere levering, får vi prisoppgang.
DN170406 Målet for Opec er nemlig å redusere oljelagrene ned til et femårs gjennomsnitt tilsvarende 300 millioner fat lavere enn dagens nivå.
DN170406 - Hver eneste gang strukturen på fremtidskurven i gjennomsnitt handler i en situasjon hvor spotprisen på oljen er høyere enn prisen for olje med senere levering, får vi prisoppgang.
DB170406 Vel og bra, men de siste 15 årene har vi i gjennomsnitt hatt 12 milliarder ekstra å bruke over statsbudsjettet.
VG170405 Ifølge rapporten er det i gjennomsnitt rundt 150 centimeter snø i 500 meters høyde i Nordland og Troms, og rundt 100 centimeter på samme høyde i Finnmark.
VG170405 I fjellet på Vestlandet er det i gjennomsnitt rundt 200 centimeter snø i 1000 meters høyde, men variasjonene er store.
VG170405 I gjennomsnitt er det 50-60 centimeter snø på 1000 meters høyde i Hedmark og Telemark, 40 centimeter i Oppland og bare 15 centimeter i Buskerud.
DN170405 I Oslo endte boligsalgene i gjennomsnitt 5,6 over prisantydning ned fra 7,3 prosent i februar og 9,1 prosent i januar.
DN170405 I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 3,3 prosent over prisantydning i mars.
DN170405 Boligprisene steg svært raskt i fjor og var i gjennomsnitt opp 1 prosent per måned gjennom 2016.
DA170405 Det gir et årlig gjennomsnitt på 10,9 milliarder kroner, marginalt over prognosen for 2017 på rekordhøye 10,2 milliarder kroner, melder VG.
DA170405 Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 34 dager i gjennomsnitt .
AP170405 Kortest salgstid av byene hadde Drammen, der det i gjennomsnitt tok 12 dager å selge en bolig.
AA170405 I mars tok det i gjennomsnitt 19 dager å selge en bolig i Trondheim, og det er raskere enn i landet for øvrig.
AA170405 Kortest salgstid av byene hadde Drammen, der det i gjennomsnitt tok 12 dager å selge en bolig.
DN170404 Første kvartal pleier å være et sterkt kvartal, og siden år 2000 har prisutviklingen i gjennomsnitt steget med 3,6 prosent i 1. kvartal.
DN170404 Etter to år med fastlandsvekst på knapt 1 prosent årlig i gjennomsnitt venter vi nå en vekst på om lag det dobbelte i år og neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. 2100 bedrifter har i økonomibarometet gitt sin beskrivelse av dagens markedssituasjon og gitt sin vurdering av de kommende kvartalene.
DA170404 Før eventuelle endringer og fradrag er lagt inn, ligger rogalendingen i gjennomsnitt an til å måtte betale 24.000 kroner i restskatt hver. − Skattemeldinga er førehandsutfylt, ikkje ferdigutfylt.
AP170404 Til sammenligning er utlånsrenten på alle lån til husholdningene i gjennomsnitt 3 prosent de siste årene.
AP170404 Etter to år med fastlandsvekst på knapt 1 prosent årlig i gjennomsnitt , venter vi nå en vekst på om lag det dobbelte i år og neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.
AA170404 | Tatt i 123 kilometer i timen i gjennomsnitt i 80-sone ¶
VG170403 Kun 63.000 seere i gjennomsnitt fikk med seg runde to av programserien.
DN170403 I gjennomsnitt har børsen steget 10,9 prosent fra nyttår og fram til 2. juni i perioden 1983 til 2015.
DB170403 Verkstedregningene ligger på mellom 100 000 og 150 000 kroner i gjennomsnitt .
DB170403 Lørdagens program ble ifølge TVNorges egne tall sett av 63.000 seere, mens første program ble sett av 111 000 personer i gjennomsnitt .
DB170403 Lørdagens program ble ifølge TVNorges egne tall sett av 63.000 seere, mens første program ble sett av 111 000 personer i gjennomsnitt .
DB170403 I gjennomsnitt bor flyktninger 625 dager i mottak, hvorav en tredjedel av dagene er i påvente av bosetting.
DB170403 FORSKJELLIGE BEGREPER : En klasse med 30 elever kan ha fått undervisning i grupper som i gjennomsnitt var mindre enn en klasse med 25 elever, skriver artikkelforfatteren.
DB170403 Dette betyr at en klasse med 30 elever kan ha fått undervisning i grupper som i gjennomsnitt var mindre enn en klasse med 25 elever.
AP170403 I de anmeldte sakene der man har svindlet Nav fra utlandet, ble det hevet i gjennomsnitt 230.000 kroner urettmessig.
AA170403 I gjennomsnitt er bilbruken tre ganger så høy der arbeidstakerne har gratis parkeringsplass.
AP170402 - Det er vanskelig å gi et gjennomsnitt .
DN170401 I gjennomsnitt utgjør gjelden nå 2,35 ganger disponibel årsinntekt.
AP170401 Bill O'Reilly hevder at anklagene er grunnløse, men kvinnene som anklager ham får i gjennomsnitt 22 millioner kroner i erstatning.
SA170331 - I de fire siste sesongene har vi hatt ekstraordinære inntekter på rundt 20 millioner kroner i gjennomsnitt .
DN170331 I gjennomsnitt anslås det et inndekningsbehov på 1,7 prosent av verdiskapningen i fastlandsøkonomien per tiår fra 2030.
DN170331 Kvinner tjener i gjennomsnitt mindre enn menn og betaler dermed mindre skatt.
DN170331 Basert på data siden 2004 har Utlendingsdirektoratet ( UDI ) beregnet at en person som får opphold etter søknad om beskyttelse i gjennomsnitt vil føre til 0,62 familieinnvandringstillatelser.
DN170331 Fra mars i fjor økte boligprisene i Norge i gjennomsnitt én prosent i måneden.
DB170331 Arbeiderpartiet fikk et gjennomsnitt i mars på 32,7 prosent.
DB170331 Dette er i gjennomsnitt mer enn én masseskyting hver eneste dag.
DB170331 I gjennomsnitt krever det 70 liter vann å produsere èn avokado.
BT170331 - I de fire siste sesongene har vi hatt ekstraordinære inntekter på rundt 20 millioner kroner i gjennomsnitt .
AP170331 - I de fire siste sesongene har vi hatt ekstraordinære inntekter på rundt 20 millioner kroner i gjennomsnitt .
AA170331 Et gjennomsnitt av meningsmålingene i mars viser at Venstre ligger under sperregrensen med 3,9 prosent, og i en ny måling fra Vårt Land i slutten av mars faller Venstre helt ned til 2,7 prosent. ( ©NTB ) ¶
AA170331 Av meldingen framgår det at en mannlig ikke-vestlig innvandrer i gjennomsnitt mottar 6 millioner kroner i netto overføringer fra det offentlige gjennom livet.
DB170330 Det er dermed enkelt å finne et gjennomsnitt på lademønsteret mellom privatandelens 55 prosent elektriske kjøring, og næringsandelens tilnærmede fravær.
AP170330 Dette kan imidlertid forklare hvorfor mange tidligere studier ikke har funnet en robust sammenheng mellom olje og konflikt : de motsatte virkningene kansellerer hverandre ut i gjennomsnitt .
AP170330 Dette kan imidlertid forklare hvorfor mange tidligere studier ikke har funnet en robust sammenheng mellom olje og konflikt : de motsatte virkningene kansellerer hverandre ut i gjennomsnitt .
VG170329 For mars måned viser politikk-nettstedet Pollofpolls' gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger at Venstre ligger på 3,9 prosents oppslutning.
DN170329 « I gjennomsnitt er 6,5 prosent av den globale handelen av ikt-varer piratkopierte.
DN170329 Helt siden februar 2015 har nemlig Oslo-representanten vært inne på Stortinget, ifølge Poll of polls' gjennomsnitt av nasjonale målinger.
DA170329 IS slapp i gjennomsnitt 19 medieprodukter pr. dag.
DA170329 Helt siden februar 2015 har nemlig Oslo-representanten vært inne på Stortinget, ifølge Poll of polls' gjennomsnitt av nasjonale målinger.
AA170329 Et gjennomsnitt av meningsmålingene i mars viser at Venstre ligger under sperregrensen med 3,9 prosent.
AA170329 Et gjennomsnitt av meningsmålingene i mars viser at Venstre ligger under sperregrensen med 3,9 prosent.
DB170328 I gjennomsnitt krever det 70 liter vann å produsere en avokado.
DB170327 Fjoråret avkastning på hele 35 prosent ligger langt over selskapets gjennomsnitt på 10 prosent siden etableringen i 2007, og 15 prosent de siste fem årene.
AP170327 Vi lever i gjennomsnitt trygt og lenge, og mye av kreftforekomsten henger sammen med vestlig, moderne livsstil - som mange av oss trives litt for godt med.
AA170327 Da minket snømengden med over en centimeter i timen i gjennomsnitt !
DB170326 Ved utgangen av 2015 var det til sammen registrert 2.592.274 personbiler i Norge, i gjennomsnitt to personer per bil.
AP170326 Hver amerikaner i gjennomsnitt forbruker ni kilo kull om dagen, ifølge tall fra Wyomings gruveindustri.
AA170326 - Mens vi har tidligere har hatt avganger i gjennomsnitt hvert 10. minutt mellom klokken 03.43 og til 21-tiden, vil det nå gå buss i snitt hvert 7,5 minutt.
FV170325 barn, og at mødre under 45 år i gjennomsnitt føler seg trøtte 14 dager i måneden.
BT170325 I gjennomsnitt passerte 27.121 kjøretøy hvert døgn over Sotrabrua i 2016, ifølge nye trafikktall fra Fjell kommune.
DB170324 mars har i gjennomsnitt litt over én million seere fulgt med hver eneste fredag.
DB170324 « Aber Bergen » hadde etter fire episoder 225 000 seere i gjennomsnitt per episode.
VG170323 Ifølge en omfattende EU-undersøkelse har 46 prosent av norske barn sett pornografi, mot 23 prosent i europeisk gjennomsnitt .
SA170323 barn, og at mødre under 45 år i gjennomsnitt føler seg trøtte 14 dager i måneden. i ¶
BT170323 barn, og at mødre under 45 år i gjennomsnitt føler seg trøtte 14 dager i måneden.
AP170323 Trenden bekreftes også hvis man ser på aggregerte gjennomsnitt av flere målinger.
AP170323 Moderaterna har der falt kraftig, og ligger i gjennomsnitt 7,9 prosentpoeng under nivået for ett år siden.
AP170323 Da var det på flere målinger Sveriges største parti, og i gjennomsnitt jevnstort med Socialdemokraterna.
AP170323 barn, og at mødre under 45 år i gjennomsnitt føler seg trøtte 14 dager i måneden.
AA170323 I gjennomsnitt mottar den enkelte ungdom sosialhjelp i rundt fire måneder.
SA170322 Tallene for januar er utregnet av et gjennomsnitt fra desember til februar.
DN170322 Sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt viser at ledigheten var på 115.000 personer i januar - en nedgang på 17.000 personer.
DB170322 UTC er ikke basert på én bestemt klokke, men regnes ut som et gjennomsnitt av cirka 450 atomklokker i rundt 70 laboratorier.
DB170322 Verstemann, Renault Captur dCi 90, målte et gjennomsnitt på 725 mg/km.
DB170322 Her presenteres det gjerne et skrekkbilde av en fremtidig verden som en udifferensiert maurtue der Norge er blitt rasert av de millioner av innvandrere som har trukket landet ned til det globale økonomiske gjennomsnitt ( man ser formelig for seg en mellomting mellom São Paolo og Bronx ). Én ting er at dette ikke vil skje innen overskuelig fremtid, selv om vi tidobler flyktnin
AA170322 Tallene for januar er utregnet av et gjennomsnitt fra desember til februar.
AP170321 Selv om ledigheten sank gjennom 2016 var det drøyt 3000 flere helt ledige i fjor enn i 2015, regnet som årlig gjennomsnitt .
AP170321 I gjennomsnitt var det 84.000 helt ledige registrert hos Nav i fjor.
AA170321 Dette gjelder i gjennomsnitt over et helt døgn.
SA170320 De 24 utvalgte er i gjennomsnitt 183 cm fra topp til tå, med et spenn fra 170-195 cm.
FV170320 De 24 utvalgte er i gjennomsnitt 183 cm fra topp til tå, med et spenn fra 170-195 cm.
DN170320 I gjennomsnitt har børsen steget 10,9 prosent fra nyttår og frem til 2. juni i perioden 1983 til 2015.
DN170320 Det er omtrent 30 år lenger enn barn født i Sierra Leone som i gjennomsnitt vil dø når de er 52 år.
DN170320 Nye boliger var i gjennomsnitt 10,4 prosent dyrere i 4. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i 2015.
DB170320 I Norge svarer innbyggerne i gjennomsnitt 7,537.
DA170320 Helseutgiftene var i gjennomsnitt på over 62.000 kroner for for hver av oss i fjor, over 10.000 kroner mer enn i 2011.
DA170320 Dette tilsier en årlig vekst på i gjennomsnitt 16 milliarder kroner.
DA170320 Helseutgiftene var i gjennomsnitt på over 62.000 kroner for for hver av oss i fjor, over 10.000 kroner mer enn i 2011. | - Et svik mot de uføre ¶
BT170320 De 24 utvalgte er i gjennomsnitt 183 cm fra topp til tå, med et spenn fra 170-195 cm.
AP170320 De 24 utvalgte er i gjennomsnitt 183 cm fra topp til tå, med et spenn fra 170-195 cm.
AA170320 Prisindeksen for nye boliger fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at nye boliger i gjennomsnitt var 10,4 prosent dyrere i fjerde kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i 2015.
AA170320 I gjennomsnitt har prisene på nye boliger totalt økt med 10,4 prosent i samme periode, og 3,2 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor. ( ©NTB ) ¶
SA170319 Her i Solaveien ved Stangeland skole passerer i gjennomsnitt 3000 biler i døgnet.
DN170319 Det tilsvarer et gjennomsnitt på 89 søkere per stilling.
DN170319 Det tilsvarer et gjennomsnitt på 89 søkere per stilling.
DA170319 Kvinner i Sahel føder i gjennomsnitt 7.5 barn.
AA170319 I gjennomsnitt bruker hver voksne nordmann litt over to timer hver dag på internett.
DB170318 - Norge har gjennomsnitt hatt en hotellprisoppgang på 1 prosent, sier Annette Vogt.
DN170317 Mens andelen midlertidige ansatte i den norske arbeidsstyrken mellom 15 og 74 år lå på 8,2 prosent i fjerde kvartal i fjor, var den i gjennomsnitt på 19,7 prosent ved de høyere utdanningsinstitusjonene her i landet.
DB170317 * Airbnb-gjestene i Norge bodde i gjennomsnitt tre netter per opphold ¶
AA170317 Mens andelen midlertidige ansatte i den norske arbeidsstyrken mellom 15 og 74 år lå på 8,2 prosent i fjerde kvartal i fjor, var den i gjennomsnitt på 19,7 prosent ved de høyere utdanningsinstitusjonene her i landet.
SA170316 I Norge skiftes bilene ut i gjennomsnitt hvert 15. år.
DN170316 Vulkanøya i vest har hatt en vekst i boligprisene på 14,7 prosent i gjennomsnitt i fjor.
BT170316 I gjennomsnitt åtte kvinner blir drept av sine menn hvert år.
VG170315 Og arbeidsledigheten i Marseille ligger markant over fransk gjennomsnitt , over 30 prosent i visse bydeler ( der taxisjåfører nekter å kjøre ).
VG170315 Det har over tid utgjort i gjennomsnitt en prosent av resultatet til barnehagene.
DN170315 det vil si at hotellene i gjennomsnitt har 404 rom.
DN170315 De sentre plukkes ut, og får årlig i gjennomsnitt 15 millioner kroner i ti år.
DA170315 Oljeprisen gikk i gjennomsnitt ned fra 420 kroner per fat til 361 kroner, mens gassprisen falt fra 2,14 kroner til 1,62 kroner per kubikkmeter, ifølge E24.
AP170315 Alle inntektene i en husholdning de tre siste årene blir summert og delt på tre til et årlig gjennomsnitt .
AA170315 4,7 prosent av den britiske arbeidsstokken var i gjennomsnitt ledige i tremånedersperioden som utløp 31. januar.
AA170315 Oljeprisen gikk i gjennomsnitt ned fra 420 kroner per fat til 361 kroner, mens gassprisen falt fra 2,14 kroner til 1,62 kroner per kubikkmeter, ifølge E24.
AA170315 Rapporten viser at de som prøver seg på svindel med uføreforsikringer i gjennomsnitt krever 700.000 kroner på uriktig grunnlag.
SA170314 De siste fire månedene har det i gjennomsnitt vært problemer nesten hver fjerde dag.
DB170314 God økonomi, en årlig vekst på 2,3 prosent, og andelen arbeidsledige nede på 5,3 prosent, ser ut til å hjelpe Rutte og hans liberal-konservative Folkepartiet for Frihet og Demokrati ( VVD ), som ligger an til 23-27 seter, ifølge Peilingweijzer, som gir et gjennomsnitt av flere målinger.
DA170314 De to partiene som leder, PVV og regjeringspartiet VVD, ligger an til henholdsvis 19-23 og 23-27 plasser, ifølge Peilingwijzer, en oversikt over et gjennomsnitt av målinger nylig.
DA170314 De viser kun en liten økning i oppslutningen til de to største partiene, ifølge Peilingwijzer, en nettside med oversikt over et gjennomsnitt av nylige målinger.
AA170314 De siste fire månedene har det i gjennomsnitt vært problemer nesten hver fjerde dag.
VG170313 Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten ( Ap ), som tilbyr halv pris, sier gebyret hos dem er fastsatt basert på gjennomsnitt .
VG170313 I gjennomsnitt var behandlingstiden i landets kommuner 38 dager.
VG170313 Det vil alltid være en variasjon, men i gjennomsnitt mener vi gebyret dekker kostnadene vi har for å behandle denne typen sak.
DB170313 Til sammenligning er det i gjennomsnitt rundt 30 drap i Norge i året.
AP170313 I gjennomsnitt er ikke stigningen så stor, men Norges høyeste registrerte tregrense ligger nå 1382 meter over havet, snaut 186 meter høyere enn høyeste måling i 1918 ( Jotunheimen ).
DB170312 Til sammenligning er det i gjennomsnitt rundt 30 drap i Norge i året.
AP170312 106 millioner reisende i 2016, nesten 300.000 hver dag i gjennomsnitt .
AA170311 Dette henger sammen med at opplagstallene beregnes som et gjennomsnitt gjennom året.
DN170310 Studien beskriver et forsøk der deltagerne i gjennomsnitt husket 26 ord fra en liste på 72 ord.
DN170310 Og ved en ny test etter fire uker uten trening husket deltagerne i gjennomsnitt 48 ord, eller 22 flere enn før forsøket begynte.
DN170310 Etter bare seks uker med 30 minutters trening hver dag husket de samme personene i gjennomsnitt 62 ord.
DB170310 Ifølge Time hadde forrige sesong et gjennomsnitt på 23 millioner seere per episode, og det er lite som tyder på at færre vil benke seg foran TV-en/dataskjermen til syvende sesong.
BT170310 I gjennomsnitt åtte kvinner blir drept av sine menn hvert år. 42-åringen ringte først datteren og varslet om drapet.
BT170310 I gjennomsnitt åtte kvinner blir drept av sine menn hvert år. 42-åringen ringte først datteren og varslet om drapet.
BT170310 I gjennomsnitt åtte kvinner blir drept av sine menn hvert år. 42-åringen ringte først datteren og varslet om drapet.
AP170310 Rema-sjef Ole Robert Reitan fortalte på resultatfremleggelsen tirsdag at kjøpmannsresultatet i Norske Rema-1000 butikker i gjennomsnitt er på 2,1 millioner, « nesten på krona det samme som året før ». 4.
DN170309 Øyas turisme øker med 30 prosent i gjennomsnitt hvert år.
DB170309 Byrået skriver at de typisk boliglånsrentene, rammelån med pant i bolig, falt med 0,6 prosentpoeng til et gjennomsnitt på 2,6 prosent i 2016.
DB170309 Til sammenligning har det i gjennomsnitt siden 2007 vært 29,7 drap hvert år i Norge.
DB170309 Til sammenligning er det i gjennomsnitt rundt 30 drap i Norge i året.
DB170309 Til sammenligning er det i gjennomsnitt rundt 30 drap i Norge i året.
DB170309 - I årene 2009 til 2016 kom det i gjennomsnitt ut 44 krimbøker i året, sier Skei.
DB170309 Ifølge Lisa-undersøkelsen som gjennomføres av Universitetet i Bergen, tar det i gjennomsnitt 17,5 år før en person utsatt for incest eller seksuelle overgrep står fram og forteller om det de har blitt utsatt for. 13,9 prosent har da holdt overgrepene skjult i over 30 år.
BT170309 I gjennomsnitt åtte kvinner blir drept av sine menn hvert år.
BT170309 I gjennomsnitt åtte kvinner blir drept av sine menn hvert år. 42-åringen ringte først datteren og varslet om drapet.
AP170309 Målt med den såkalte arbeidskraftundersøkelsen ( AKU ) hos SSB steg ledigheten med knapt 37.000 fra 2013 til 2016, regnet som årlig gjennomsnitt .
AA170309 Øyas turisme øker med 30 prosent i gjennomsnitt hvert år.
AA170309 Grunnbeløpet i folketrygden ( 1 G ) var i gjennomsnitt nær 92.000 kroner per mai i fjor.
VG170308 * De 1600 personene som har mer enn 100 millioner kroner i skattbar formue, betaler nå i gjennomsnitt 575 000 kroner mindre i årlig skatt, eller 1600 kroner pr. dag.
SA170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
FV170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
BT170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
AP170308 - Kvinner har i gjennomsnitt lavere lønn enn menn og det flere kvinner som jobber deltid enn det menn gjør.
AA170308 Ifølge GMMP så ligger også Norge to prosentpoeng under Europas gjennomsnitt på 26 prosent, skriver Dagens Næringsliv.
DN170307 Samtidig ble januar ny bunnotering i Stavanger-regionen, der i gjennomsnitt 63 av 100 hotellrom sto tomme hver eneste natt.
DN170307 Det vil si at i gjennomsnitt 63 av 100 rom sto tomme hver eneste natt.
DB170307 På disse kampene har han scoret 48 mål, et gjennomsnitt på 0,21.
DB170307 Med en effekt på 55W hevder selskapet at de kan lade opp et telefonbatteri på 3.000mAh i løpet av 20 minutter ; altså i gjennomsnitt ett prosentpoeng hvert 12. sekund.
AP170307 Rapporten sier endel om helseproblemer forbundet med høye hæler og viser til at kvinner i gjennomsnitt klager over smerter etter 1 time 6 minutter og 48 sekunder med slike sko.
SA170306 Jeg kunne tenke meg et par kilo mer, for å kompensere for den lavere kroppsvekten vi i gjennomsnitt har.
DN170306 En oversikt Virke utarbeidet for DN på tampen av fjoråret viste at Sport Outlet stilte i en klasse for seg med en årlig salgsvekst på 139 prosent i gjennomsnitt de siste fire årene.
DB170306 Mest fornøyd er Huawei-eierne, med et gjennomsnitt på 4,324 poeng totalt, og med høyest score både på kamera og batteri.
AP170306 Hver somaliske barnefamilie besto i 2015 i gjennomsnitt av 5,7 personer og hadde i gjennomsnitt 1 person med jobbtilknytning.
AP170306 Hver somaliske barnefamilie besto i 2015 i gjennomsnitt av 5,7 personer og hadde i gjennomsnitt 1 person med jobbtilknytning.
AP170306 Alle inntektene i en husholdning de tre siste årene blir summert og delt på tre til et årlig gjennomsnitt .
AA170306 Ifølge Helsedirektoratet er fisk den beste naturlige jodkilden og bidrar i gjennomsnitt med drøyt 20 prosent av jodinntaket.
AA170306 I fjor brukte vi i gjennomsnitt legemidler for 4.760 kroner hver.
AA170306 Statistisk sentralbyrås første forbrukerundersøkelse i 1958 viste at nordmenn i gjennomsnitt brukte 40 prosent av inntektene sine på det aller mest nødvendige ; mat.
DB170305 I dag er vel en tredel av alle kvinnelige alderspensjonister enker, og i gjennomsnitt blir deres alderspensjon om lag 25 000 kroner høyere takket være den eksisterende ordningen.
AP170305 Jeg kunne tenke meg et par kilo mer, for å kompensere for den lavere kroppsvekten vi i gjennomsnitt har.
SA170303 Forekomsten var at i gjennomsnitt 30 prosent enten hadde vært eller var skadet eller syk inn mot lekene.
DN170303 I Oslo endte boligsalgene i gjennomsnitt 7,3 prosent over prisantydning, ned fra 9,1 prosent i januar.
DN170303 I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 3,6 prosent over prisantydning i februar.
DB170303 En undersøkelse gjort av nettstedet Kayak har gjort, viser at hotellprisene både i Las Vegas, San Francisco og New York har falt med over 30 prosent i gjennomsnitt de siste ukene.
DA170303 Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 38 dager i gjennomsnitt .
AP170303 Forekomsten var at i gjennomsnitt 30 prosent enten hadde vært eller var skadet eller syk inn mot lekene.
AA170303 Det tok 21 dager å selge en bolig i Trondheim i gjennomsnitt i februar.
AA170303 Lavest salgstid var det i Oslo - der det i gjennomsnitt tok 13 dager å selge en bolig.
DN170302 Småleiligheter ble i gjennomsnitt solgt etter ti dager.
DB170302 I årene 2011-2015 ble i gjennomsnitt 70 prosent av den dødelige volden begått i Stockholm, Gøteborg og Malmö.
DN170301 I gjennomsnitt må boligkjøperne der nå ut med 44.100 dollar ( i underkant av 369.000 kroner ) per kvadratmeter.
DN170301 Den globale prisveksten var i gjennomsnitt på 1,4 prosent i de 100 byene som er med i undersøkelsen.
BT170301 Nordmenn drakk i gjennomsnitt 2,4 prosent mer ren alkohol i fjor enn året før.
BT170301 Beregningen Folkehelseinstituttet har foretatt, viser at hver innbygger over 15 år i gjennomsnitt kjøpte 6,79 liter ren alkohol i 2016.
AP170301 Litt lettere å fatte er det kanskje at det i gjennomsnitt var 44.000 - to fullsatte Ullevaal stadion - flere som gikk på buss, bane, tog, trikk og båt hver eneste dag hele året. 4,9 prosent.
AP170301 I 2017 vil den i gjennomsnitt - for første gang - ha over én million påstigninger hver eneste dag.
AP170301 Litt lettere å fatte er det kanskje at det i gjennomsnitt var 44.000 - to fullsatte Ullevaal stadion - flere som gikk på buss, bane, tog, trikk og båt hver eneste dag hele året. 4,9 prosent.
AP170301 I 2017 vil den i gjennomsnitt - for første gang - ha over én million påstigninger hver eneste dag.
AP170301 Nordmenn drakk i gjennomsnitt 2,4 prosent mer ren alkohol i fjor enn året før.
AP170301 Beregningen Folkehelseinstituttet har foretatt, viser at hver innbygger over 15 år i gjennomsnitt kjøpte 6,79 liter ren alkohol i 2016.
AP170301 Guttene får i gjennomsnitt litt lavere karakterer enn jenter i videregående.
AP170301 Guttene får i gjennomsnitt litt lavere karakterer enn jenter i videregående.
AA170301 Beregningen Folkehelseinstituttet har foretatt, viser at hver innbygger over 15 år i gjennomsnitt kjøpte 6,79 liter ren alkohol i 2016.
SA170228 - I gjennomsnitt er det ikke mulig å få ekstraavkastning på aksjeplukking, og etter kostnader blir avkastningen derfor typisk lavere enn indeks, sier hun.
DB170228 Det er en trend som trer tydelig fram på nettstedet pollofpolls.no, som setter sammen et gjennomsnitt av publiserte meningsmålinger i Norge.
DA170228 De fleste som betaler formuesskatt har små formuer, en gjennomsnitt bolig i dag er grunnlag for formuesskatt etter noen års nedbetaling av lån.
AP170228 Da var den årlige avkastningen i gjennomsnitt drøyt 12 prosent.
AA170228 - I gjennomsnitt er det ikke mulig å få ekstraavkastning på aksjeplukking, og etter kostnader blir avkastningen derfor typisk lavere enn indeks, sier hun.
SA170227 Her kan vi lese : « Rogalands fylkestingspolitikere får i gjennomsnitt 498.342 kroner.
SA170227 Her kan vi lese : « Rogalands fylkestingspolitikere får i gjennomsnitt 498.342 kroner.
DB170227 Arrangørene oppgir at hjertestans i gjennomsnitt rammer en av femti tusen som går løpet.
VG170226 Etter en periode med et stabilt gjennomsnitt på rundt én drept hver dag, har de blodige kampene blusset opp igjen i vinter.
DN170226 Deres rapport for januar viste at boliger i Oslo i gjennomsnitt gikk 9,1 prosent over prisantydning.
AP170226 Tilsvarende avtalt lønn for en kokk, er i gjennomsnitt 30.200 kroner i måneden.
AP170226 En servitør tjener i gjennomsnitt 26.000 kroner i måneden, ifølge fagforeningen Fellesforbundet.
DA170225 I Niger, der Soumana kommer fra, får kvinner i gjennomsnitt sju barn.
AP170225 Mens de i fjor i gjennomsnitt betalte 4781 kroner i eiendomsskatt, må de i år ifølge byrådets egne tall betale 7560.
DN170224 Prisene på fastprisavtaler lå på mellom 28,5 og 30,5 øre per kilowatt i gjennomsnitt , avhengig av lengde på kontraktene, mens elspotprisen gjennomsnittlig lå på 30,2 øre per kilowatt.
DN170224 Over 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene ble solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen, som normalt er den billigste i gjennomsnitt over året.
DN170224 Medregnet avgifter og nettleie kom den totale strømprisen i fjor opp i 91,8 øre per kilowatt i gjennomsnitt .
DN170224 kvartal betalte husholdningene i gjennomsnitt 28,7 øre per kilowatt for strømmen, mens prisen i 4. kvartal var steget til 37,6 øre/kWh.
DB170224 Terningkast, Pål Joakim : 5 ¶ Gjennomsnitt : 5,75 ¶
DB170224 Terningkast, Pål Joakim : 5 ¶ Gjennomsnitt : 4 ¶
DB170224 Terningkast, Pål Joakim : 3 ¶ Gjennomsnitt : 3 ¶
DB170224 Terningkast, Pål Joakim : 2 ¶ Gjennomsnitt : 1,25 ¶
DB170224 Terningkast, PJ : 5 ¶ Gjennomsnitt : 5 ¶
AP170224 Prisene på fastprisavtaler lå på mellom 28,5 og 30,5 øre per kilowatt i gjennomsnitt , avhengig av lengde på kontraktene, mens elspotprisen gjennomsnittlig lå på 30,2 øre per kilowatt.
AP170224 Over 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene ble solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen, som normalt er den billigste i gjennomsnitt over året. ( ©NTB ) ¶
AP170224 Medregnet avgifter og nettleie kom den totale strømprisen i fjor opp i 91,8 øre per kilowatt i gjennomsnitt .
AP170224 kvartal betalte husholdningene i gjennomsnitt 28,7 øre per kilowatt for strømmen, mens prisen i 4. kvartal var steget til 37,6 øre/kWh.
AA170224 Prisene på fastprisavtaler lå på mellom 28,5 og 30,5 øre per kilowatt i gjennomsnitt , avhengig av lengde på kontraktene, mens elspotprisen gjennomsnittlig lå på 30,2 øre per kilowatt.
AA170224 Over 70 prosent av strømmen solgt til husholdningene ble solgt via kontrakter tilknyttet elspotprisen, som normalt er den billigste i gjennomsnitt over året. ( ©NTB ) ¶
AA170224 Medregnet avgifter og nettleie kom den totale strømprisen i fjor opp i 91,8 øre per kilowatt i gjennomsnitt .
AA170224 kvartal betalte husholdningene i gjennomsnitt 28,7 øre per kilowatt for strømmen, mens prisen i 4. kvartal var steget til 37,6 øre/kWh.
VG170223 Gravide og toåringer spiser i gjennomsnitt noe mindre, ifølge VKM.
SA170223 I gjennomsnitt inneholdt hver perm mellom 150 og 200 bilag, sier Risa.
DN170223 - Norges Bank ser for seg et forløp i årslønningene som kanskje kjapt begynner å dra seg mot et historisk gjennomsnitt , mens det ser ut som at partene i arbeidslivet i større grad har tatt inn over seg at ting har endret seg i norsk økonomi, og det er ikke lenger slik at en oljesektor i full blomst kan dra lønnsveksten så mye opp, sier Grangård.
DN170223 I gjennomsnitt koster boligene på Østlandet 53.300 kroner per kvadratmeter.
DB170223 Spania lider generelt mer av søvnmangel enn resten av Europa, da de ligger en time bak, og dermed sover spanjolene også i gjennomsnitt en time mindre enn det europeiske gjennomsnittet.
BT170223 Fra august 2016 til januar 2017 hadde hver elev i gjennomsnitt 6,39 timer fravær, viser ferske tall fra Kunnskapsdepartementet.
BT170223 En fastlege har i gjennomsnitt ansvaret for rundt 1100 personer, som vil si at det kun er få promiller flere som opp-søker sin fastlege.
BT170223 Fra august 2016 til januar 2017 hadde hver elev i gjennomsnitt 6,39 timer fravær, viser ferske tall fra Kunnskapsdepartementet.
BT170223 En fastlege har i gjennomsnitt ansvaret for rundt 1100 personer, som vil si at det kun er få promiller flere som opp-søker sin fastlege.
AP170223 På landsbasis ligger en boligannonse ute i gjennomsnitt 35 dager før boligen blir solgt, mens Oslo-boliger i gjennomsnitt ligger ute i bare 17 dager.
AP170223 På landsbasis ligger en boligannonse ute i gjennomsnitt 35 dager før boligen blir solgt, mens Oslo-boliger i gjennomsnitt ligger ute i bare 17 dager.
AA170223 Gjennomsnitt for alle superbusslinjene : Ca. 675 meter.
DN170222 I gjennomsnitt har han løyet fire ganger per dag, de første 33 dagene.
DN170222 I gjennomsnitt må boligkjøperne der nå ut med 44.100 dollar ( i underkant av 369.000 kroner ) per kvadratmeter, skriver Bloomberg News.
DB170222 Sagaøya opplever i gjennomsnitt ett vulkanutbrudd hvert andre år.
DB170222 Mens det i 2015 ble født i gjennomsnitt 1,72 barn per kvinne i alderen 15-49 år, viser tilsvarende tall fra i fjor 1,79.
DB170222 For mens det i 2015 ble født 1,72 barn per kvinne i Danmark, viser tilsvarende tall fra 2016 en økning til 1,79 barn per kvinne i gjennomsnitt .
DB170222 nivå har i gjennomsnitt 59 timer med naturfag i året.
AA170222 Amerikanske boliger ligger nå ute til salg i 50 dager i gjennomsnitt før de blir solgt.
DN170221 « Trafikkaos kostet amerikanske bilister nesten 300 milliarder dollar i 2016, eller i gjennomsnitt 1400 dollar per bilist », ifølge Inrix.
DN170221 I Thailand sitter bilistene i gjennomsnitt 61 timer i trafikkø.
DB170221 Den viser at lønnsveksten i 2016 slett ikke ble rundt 2,4 prosent i gjennomsnitt , selv om lønnsveksten ble som avtalt for alle store grupper i oppgjøret, skriver Finansavisen.
DB170221 - Lønnsveksten for alle ansatte i gjennomsnitt ble langt lavere enn lønnsveksten som ble avtalt for ulike grupper.
DB170221 FIKK KULTSTATUS : Ingrediensene som utgjorde TV-serien « Lost », fungerte en periode svært godt, med et gjennomsnitt på over 15 millioner seere hver uke i USA.
DA170221 trinn ) i østlige bydeler har i gjennomsnitt 20 - 21 elever per lærer, mot drøyt 21 elever på typiske vestkantskoler.
DA170221 Mens vi i 2005 i gjennomsnitt fløy 4,0 ganger hver inne og ute, gjorde vi det 7,3 ganger i 2015.
DA170221 I gjennomsnitt gjennomførte hver enkelt av oss 2,9 flyreiser i Norge i 2015.
AA170221 Det ble i gjennomsnitt arbeidet 2.000 timer per bedrift innenfor jord- og hagebruk i 2015 og 2016, mot 2.016 timer tre år tidligere.
DN170220 * Langsiktig trend : En antagelse om at valutakursene tenderer å trekke mot historiske gjennomsnitt eller langsiktige trender.
DN170220 En fersk undersøkelse fra nettstedet Trivago viser at et hotellrom i Reykjavik kostet i gjennomsnitt over 1700 kroner i januar, langt mer enn i London ( 1334 kroner ), Paris ( 1205 kroner ) og Oslo og København ( omtrent 1300 kroner ).
DN170220 Ifølge Teknisk beregningsutvalg falt reallønn etter skatt i gjennomsnitt med 1,2 prosent i fjor.
DB170220 Reallønna falt med 1,2 prosent i gjennomsnitt i fjor, ifølge tallmaterialet fra Teknisk beregningsutvalg.
DB170220 Hver dag selges i gjennomsnitt 4500 boller.
DA170220 Men på flere målinger ligger SV inne med to mandater fra Oslo, viser et gjennomsnitt av meningsmålingene fra Poll of Polls.
BT170220 En gjennomsnittlig timelønn i norsk industri ligger nå rundt 32 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt hos våre handelspartnerne.
AP170220 I gjennomsnitt levde fangene noen få måneder i Auschwitz.
AP170220 Tall fra nasjonalregnskapet viser at årslønn regnet for alle lønnsmottagere i gjennomsnitt steg med 1,7 prosent i fjor.
AP170220 Gjennomsnittlig avtalt årslønn i industrien steg 1,7 prosent i fjor, regnet som gjennomsnitt over alle ansatte.
AA170220 En gjennomsnittlig timelønn i norsk industri ligger nå rundt 32 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt hos våre handelspartnerne.
AA170220 En gjennomsnittlig timelønn i norsk industri ligger nå rundt 32 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt hos våre handelspartnerne.
AA170220 Ifølge Teknisk beregningsutvalg falt reallønn etter skatt i gjennomsnitt med 1,2 prosent i fjor.
AA170220 En gjennomsnittlig timelønn i norsk industri ligger nå rundt 32 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt hos våre handelspartnerne, noe som er 3 prosentpoeng mindre enn året før.
VG170219 I perioden mellom 1994 og 2013 ble i gjennomsnitt 218 millioner hvert år rammet av naturkatastrofer.
VG170219 Diktaturstyrte land har høyere forekomst av psykiske lidelser, innbyggerne har dårligere helse og forventet levealder er i gjennomsnitt lavere enn i demokratiske land.
VG170219 Diktaturstyrte land har høyere forekomst av psykiske lidelser, innbyggerne har dårligere helse og forventet levealder er i gjennomsnitt lavere enn i demokratiske land, skriver kronikkforfatterne.
AP170219 Også i fjor svekket kronekursen seg litt, regnet som gjennomsnitt for året.
AP170219 Fra 2013 til 2015 svekket kronekursen seg med 17,5 prosent, regnet mot valutaene i industriens konkurrentland og regnet som årlige gjennomsnitt .
AA170218 Normalt forekommer dzud-fenomenet i gjennomsnitt hvert tolvte år.
AA170218 Men nå blir det i gjennomsnitt registrert hvert fjerde år.
DN170217 Det er likevel en klar nedgang fra i gjennomsnitt litt over ti meldinger per dag de siste ti månedene før han ble president.
DB170217 ( Finansavisen ) : En fritidsbolig i Ringebu, hvor Kvitfjell ligger, koster i gjennomsnitt 2,35 millioner kroner, viser prisstatistikken fra Eiendom Norge som kom tidligere denne uken.
BT170217 Landets kvinner føder nå i gjennomsnitt bare 1,4 barn, og ingenting tyder på at fødselsraten vil øke til 2,1 barn med det første, noe som trengs for å opprettholde befolkningen.
AA170217 Landets kvinner føder nå i gjennomsnitt bare 1,4 barn, og ingenting tyder på at fødselsraten vil øke til 2,1 barn med det første, noe som trengs for å opprettholde befolkningen.
SA170216 I gjennomsnitt betyr det 112.000 kroner per bonde.
DB170216 Transport, sykehus, og hjemtransport er i gjennomsnitt beregnet å koste 86 000 kroner.
DB170216 Disse drev med idretten i en periode på 26 år i gjennomsnitt , og samtlige utviklet demens i løpet av 60-årene.
DA170216 I gjennomsnitt var elevene på skolen vel en dag mer første termin skoleåret 2016/17 sammenliknet med første termin foregående skoleår.
AP170216 For 2019 spår han den til 0,8 prosent som et årlig gjennomsnitt .
AA170216 I gjennomsnitt betyr det 112.000 kroner per bonde.
AP170215 I gjennomsnitt betyr dette en etterbetaling på 88.000 kroner pr. melkeprodusent i Tine.
AP170215 I gjennomsnitt betyr dette en etterbetaling på 88.000 kroner pr. melkeprodusent i Tine.
AA170215 I gjennomsnitt ble 14 personer sendt ut av Norge ufrivillig hver dag i januar - til sammen 429 personer.
SA170214 Personer under 30 år har i gjennomsnitt sin mobiltelefon i rundt to år, mens personer over 50 år har den nærmere 3,5 år, sier Ottemo.
FV170214 Personer under 30 år har i gjennomsnitt sin mobiltelefon i rundt to år, mens personer over 50 år har den nærmere 3,5 år, sier Ottemo.
DB170214 Mens vi betalte et gjennomsnitt på 1.279 kroner for kaffetrakteren i 2015, lå verdien pr. solgte i fjor på 724.
BT170214 Personer under 30 år har i gjennomsnitt sin mobiltelefon i rundt to år, mens personer over 50 år har den nærmere 3,5 år, sier Ottemo.
AP170214 I 2015 innrømmet Oslo-politiet overfor Aftenposten at for å overvåke mobiler, bruker de falske basestasjoner i gjennomsnitt én gang hver eneste uke.
AP170214 Resultatene viser at elevene i gjennomsnitt fikk karakteren 3,5.
AP170214 Personer under 30 år har i gjennomsnitt sin mobiltelefon i rundt to år, mens personer over 50 år har den nærmere 3,5 år, sier Ottemo.
AA170214 Et gjennomsnitt av meningsmålingene fra nettstedet « Poll of polls » viser at Ap og Sp ville sikret flertall med KrF dobbelt så ofte som sammen med SV.
DB170213 Norske forbrukere spiser i gjennomsnitt skrei rundt fem ganger i året ( 2016 ).
AP170213 Teknisk sett er det vanskelig å treffe helt med dagsproduksjonen, derfor er tallene gjennomsnitt over en viss tid.
AP170213 I OPEC-avtalen forpliktet Saudi-Arabia seg til et gjennomsnitt på 10.058 fat pr. dag, og er i så måte godt i rute til å overholde avtalen, ifølge ulike observatører, skriver ambassaden.
AA170213 Det nyåpnede sprøyterommet i Bergen har kapasitet til å ta imot 100 personer per dag, men i gjennomsnitt benytter bare én til to seg av tilbudet.
DN170210 De siste tre årene, under oljekrisen, har Kibsgaard i gjennomsnitt dratt inn 18,5 millioner dollar i året.
DB170210 Men på et gjennomsnitt på de siste målingene er CDU fire, fem prosent større enn SPD.
DB170210 Christys Figur 4 ovenfor viser hvordan et gjennomsnitt av scenarier fra klimamodellene over en lang periode gir en temperaturtrend som langt overstiger de observerte temperaturer.
BT170210 I gjennomsnitt for hele året var det −0,1 grader - nesten plussgrader - i et område der landskapet er stablet opp av permafrost.
AP170210 Myndighetene har satt en maksgrense på 0,5 voksen hunnlus i gjennomsnitt per fisk i oppdrettsanlegg.
AP170210 Rogalands fylkestingspolitikere får i gjennomsnitt 498.342 kroner.
AP170210 Rogaland fylkeskommune utbetalte i gjennomsnitt i underkant av en halv million kroner i lønn til sine fylkestingsmedlemmer i fjor, ifølge tall fra KOSTRA og en rapport fra Stortingets utredningsseksjon.
AA170210 I gjennomsnitt tok det 5,2 måneder å få behandlet en tvistesak i fjor, en nedgang på 0,2 måneder.
DN170209 På forhånd var det ventet at Orkla ville ha et resultat før skatt på 1,328 milliarder kroner basert på et gjennomsnitt av estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans blant elleve analytikere.
DN170209 - Siden vi kom inn i Orkla i 2000, har vi hatt en årlig avkastning på 9,9 prosent i gjennomsnitt .
DB170209 Til sammenligning hadde de mest populære ordene i slutten av 2016, opp mot 10.000 treff i gjennomsnitt i løpet av tre måneder.
DA170209 februar, er det dessuten i gjennomsnitt 24 branner og 14 branntilløp i veitunnelene hvert år.
AP170208 Forbrukere velger i gjennomsnitt standardprodukter fremfor ikke-optimale produkter.
AP170208 De frykter at andre land vil iverksette lignende tiltak mot USA og viser til en undersøkelse om at hver forretningsreise utenlands i gjennomsnitt øker eksporten med 36.000 dollar årlig.
SA170207 Tilbygg koster 96.000 kroner og utvendig maling i gjennomsnitt 6000 kroner.
SA170207 I dag bruker vi i gjennomsnitt 85.000 kroner på å oppgradere badet og 73.000 kroner på kjøkkenet.
BT170207 Tilbygg koster 96.000 kroner og utvendig maling i gjennomsnitt 6000 kroner.
BT170207 I dag bruker vi i gjennomsnitt 85.000 kroner på å oppgradere badet og 73.000 kroner på kjøkkenet.
AP170207 Ett eksempel er en renovatør som i oktober jobbet 29 dager på rad og 73 timer i uken i gjennomsnitt .
AP170207 Ett eksempel er en renovatør som i oktober jobbet 29 dager på rad og 73 timer i uken i gjennomsnitt .
AP170207 Fondets eierandel i verdens børsnoterte selskaper var i gjennomsnitt 1,3 prosent ved utgangen av 2015.
AP170207 Fondets eierandel i verdens børsnoterte selskaper var i gjennomsnitt 1,3 prosent ved utgangen av 2015.
AP170207 Tilbygg koster 96.000 kroner og utvendig maling i gjennomsnitt 6000 kroner.
AP170207 I dag bruker vi i gjennomsnitt 85.000 kroner på å oppgradere badet og 73.000 kroner på kjøkkenet.
DN170206 Avisen Finacial Times ( FT ) skriver at veksten i eurosonen det siste tiåret har vært på 1,9 prosent i året i gjennomsnitt , mot 2,4 prosent i USA.
DB170206 Antallet sivile som ble såret i krigshandlinger steg derimot med 6 prosent til 7920, noe som i gjennomsnitt tilsvarer nærmere 22 hver eneste dag.
DB170206 Kvinner og menn som har meldt om seksuelt misbruk, var i gjennomsnitt henholdsvis 10,5 år og 11,6 år gamle, da hendelsene skal ha funnet sted.
AP170206 Fondets eierandel i verdens børsnoterte selskaper var i gjennomsnitt 1,3 prosent ved utgangen av 2015.
AP170206 I gjennomsnitt ble 58 millioner kroner i formue ført til beskatning i hver av Sveits-sakene i fjor.
AA170206 Ryanairs billettpriser falt i gjennomsnitt med 17 prosent i fjorårets siste kvartal, oppveid av en passasjervekst på 16 prosent.
SA170203 På Madla tok det bare 29 dager å selge en bolig i gjennomsnitt .
SA170203 I gjennomsnitt tok det 69 dager å selge en bolig i Stavanger sist måned.
SA170203 På Madla tok det bare 29 dager å selge en bolig i gjennomsnitt .
SA170203 I gjennomsnitt tok det 69 dager å selge en bolig i Stavanger sist måned.
DN170203 I Oslo endte boligsalgene i gjennomsnitt 9,1 prosent over prisantydning.
DN170203 I gjennomsnitt gikk boliger her til lands 4,1 prosent over prisantydning i januar.
AP170203 Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 15 dager å selge en bolig, mens det tok lengst tid i Stavanger med 69 dager av de større byene.
AA170203 Inkludert parkering på skirenn, er det registrert 3268 biler, det vil si i gjennomsnitt 105 per dag.
AA170203 Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 15 dager å selge en bolig, mens det tok lengst tid i Stavanger med 69 dager av de større byene.
DN170201 Jensen minner samtidig om at husholdningenes gjeldsbelastning i gjennomsnitt er rekordhøy på nær 2,5 ganger disponibel inntekt.
DN170201 « Fra 2009 til 2015 var det en kredittvekst i Kina på i gjennomsnitt 20 prosent i året - mye mer enn den nominelle økonomiske veksten.
DN170201 I gjennomsnitt har 906.000 seere benket seg foran tv-skjermen siden premieren 2. januar, for å følge med på hvordan kjendisdeltagerne takler gårdslivet slik det var for 100 år siden.
DB170201 For ansatte i offentlig forvaltning var lønnsveksten i gjennomsnitt noe høyere, med en økning på henholdsvis 1,8 prosent for ansatte i statlig forvaltning og 2,3 prosent for ansatte i kommunal- og fylkeskommunal forvaltning.
DB170201 hundre tusen termometermålinger, og feilmarginen for et gjennomsnitt minker med antall ( e = σ/√N ), noe som gjør at hundredeler har en betydning.
AP170201 Nettobidraget til offentlige finanser fra en norskfødt kvinne fra hun er 25 år og ut livet utgjør i gjennomsnitt om lag minus 99 000 kr pr. år.
AP170201 I tillegg har kvinner i gjennomsnitt lavere lønn og lavere yrkesaktivitet enn menn.
AP170201 I tillegg har kvinner i gjennomsnitt lavere lønn og lavere yrkesaktivitet enn menn.
AP170201 Bidraget til offentlige finanser fra en norskfødt kvinne fra hun er 25 år og ut livet utgjør i gjennomsnitt om lag minus 99 000 kr pr. år.
DN170131 Elevene i Bærum og Oslo presterer i gjennomsnitt tre poeng over nasjonalt nivå på alle prøvene.
AP170130 Basert på data tilbake til 1957 har det aldri tidligere vært registrert så høyt lufttrykk som gjennomsnitt for hele landet for en hel måned.
AP170130 Basert på data tilbake til 1957 har det aldri tidligere vært registrert så høyt lufttrykk som gjennomsnitt for hele landet for en hel måned.
DN170129 Han understreker at det da er snakk om et gjennomsnitt for eneboliger, rekkehus og leiligheter - hvorav leiligheter tar lengst tid.
DN170128 Men gjennomsnitt forteller ikke hele historien, påpeker direktør Ole Morten Ona Ringdal i Amedias kundesenter.
DB170128 Hver gjest blir i gjennomsnitt nesten tre døgn i Tromsø, og de mest populære aktivitetene ved siden av nordlys, som de aller fleste kommer for, er hvalsafari og hundesledekjøring.
DB170127 En besvarelse kan bare utmerke seg i forhold til andre besvarelser, og en jevnt god prestasjon må representere et slags gjennomsnitt av en større bunke.
DN170125 Særlig av hensyn til villaksen har oppdretten ikke lov til å ha mer enn i gjennomsnitt 0,5 voksne hunnlus på en oppdrettsfisk.
DB170125 I gjennomsnitt selges varene 40-50 prosent rimeligere enn hos lavpriskjeder som Kiwi, Extra og Rema 1000.
AP170124 I gjennomsnitt var kraftprisen på den nordisk kraftbørsen 24,3 øre pr. kilowatt-time, levert i Oslo og regnet eksklusive nettleie og alle avgifter.
DN170123 Siden 1983 har hovedindeksen i gjennomsnitt steget 9,6 prosent fra 6. januar til begynnelsen av juni.
DN170123 I gjennomsnitt steg slike aksjer 2,3 prosentpoeng mer enn gjennomsnittlig børsutvikling på tre måneders sikt.
DB170123 Den 3.2 kilometer lange VIP-vegen holder åtte prosent i gjennomsnitt og skal forseres tre ganger før målgang finner sted inne i den gamle OL-byen.
DB170123 Samtidig er studiet relativt vanskelig, med et gjennomsnitt på 3,7 på en skala der 3 er passe vanskelig og 5 er veldig vanskelig.
DB170120 Det betyr at oljerelaterte jobber er dobbelt så mye verdt for velferdsstaten som arbeidsplassene i andre næringer, i gjennomsnitt .
DB170120 Markedene ( Torget og Motor, med bil, båt og MC ) har i gjennomsnitt 3,6 millioner ukentlige brukere.
DB170120 I gjennomsnitt har FINN.no totalt 6,3 millioner unike brukere i uken.
DN170119 I en oppdatering om selskapets resultater for fjerde kvartal opplyser selskapet at oljeproduksjonen i kvartalet lå på 83.400 fat oljeekvivalenter per dag, som bidro til et gjennomsnitt for 2016 som helhet på 72.600 fat.
DN170118 I årets siste kvartal vil prisen på nordsjøoljen i gjennomsnitt ligge på 70 dollar per fat, ifølge anslagene.
DN170118 Rekordhøye eiendomspriser Eiendomsprisene steg i Kinas 70 største byer med i gjennomsnitt 12,4 prosent i desember sammenlignet med samme måned i 2015.
DB170116 ( Dagbladet ) : I fjor beslagla sikkerhets-kontrollørene ved amerikanske flyplasser i gjennomsnitt ni håndvåpen hver eneste dag - 3392 til sammen.
BT170116 En ansatt jobbet 29 dager i strekk i oktober, og over 73 timer i gjennomsnitt pr. uke.
AP170116 En ansatt jobbet 29 dager i strekk i oktober, og over 73 timer i gjennomsnitt pr. uke.
DN170115 Ritzau Index, som er et gjennomsnitt av de siste 15 meningsmålingene, vektet etter hvor ferske de er, gir samme resultat.
DN170115 Maracaibosjøen topper listen og har i gjennomsnitt 233 lynnedslag per kvadratkilometer i året.
DN170115 Ingen andre steder på jorden opplever mer tordenvær en denne 13.000 kvadratkilometer store bukten, der det i gjennomsnitt lyner og tordner 297 dager i året, skriver Financial Times.
DB170115 Ofte er de angitt med en bitcoin-verdi per kilobyte, der en transaksjon i gjennomsnitt er rundt 500 byte, altså en halv kB.
DB170115 OFV-tallene avslører også at bilparken i Norge er gammel ( 10,5 år i gjennomsnitt ), og at veldig mange av bilene er mer enn ti år gamle, til tross for veldig høyt nybilsalg de siste årene.
AP170115 Russiske kvinner lever i gjennomsnitt til de er 76,7 år gamle.
DB170114 Ifølge NRK hadde sesong en 154 000 seere i gjennomsnitt , sesong to hadde 531 000 og sesong tre hadde 789 000 seere. 511 000 har sett siste episode av tredje sesong.
AP170114 Å skifte jobb nå gir i gjennomsnitt bare én tredjedel av lønnshoppet det ga for et år siden.
AP170114 De som skiftet jobb i 2015 fikk i gjennomsnitt 21.128 kroner høyere lønn.
DB170113 Til sammenligning har Norge, med sine drøyt fem millioner innbyggere, i gjennomsnitt rundt 30 drap i året.
DB170113 Særlig ille var det fra januar til mars, da det i gjennomsnitt ble drept én person hver time, ifølge ABC News.
DB170113 Det året ble 6657 mennesker drept i El Salvador, i gjennomsnitt 18 personer hver eneste dag.
DB170113 Det betyr at det i gjennomsnitt ble drept 17 mennesker, hver eneste dag.
SA170112 Danskehjelpen, eller Norgeshjælpen, sørget for - med sine 42 millioner danske 1945-kroner - at nordmenn mottok i gjennomsnitt mer enn 10 kg matvarer.
SA170112 I gjennomsnitt så 1.080.000 nordmenn kampen på tv.
FV170112 Ifølge politidirektøren vil de i gjennomsnitt få tre mil lengre reisevei til sin nye jobb.
DN170112 Norske boligpriser steg i gjennomsnitt med 8,3 prosent i 2016 sammenlignet med året før.
DN170112 Der sank prisene i gjennomsnitt 5,9 prosent fra 2015 til 2016.
DN170112 . For 2016 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 7,1 prosent høyere enn i 2015.
AP170112 I gjennomsnitt så 1.080.000 nordmenn kampen på tv.
DN170111 I gjennomsnitt var overholdelsen av produksjonskutt på rundt 66 prosent i første halvår 2009, de to første måneden var snittet på nesten 80 prosent.
DB170111 I Norge lever nå virksomheter i gjennomsnitt i 15 år.
BT170111 I gjennomsnitt bruker vi 14 minutter på handleturen vår. 52 - 53 prosent av varene handler vi på vår høyre side når vi kommer inn i butikken.
DN170110 Analytikerne ventet i gjennomsnitt en kjerneinflasjon på 2,8 prosent i desember, ifølge estimater innhentet av TDN Finans.
DN170110 I gjennomsnitt har den norske husstanden et planlagt feriebudsjett på 41.850 kroner for 2017, som holder seg på et stabilt nivå.
AP170110 En arbeider jobbet 29 dager i strekk i oktober, og i gjennomsnitt over 73 timer pr. uke.
AP170110 En ansatt jobbet 29 dager i strekk i oktober, og over 73 timer i gjennomsnitt pr. uke.
AP170110 En arbeider jobbet 29 dager i strekk i oktober, og i gjennomsnitt over 73 timer pr. uke.
AP170110 En ansatt jobbet 29 dager i strekk i oktober, og over 73 timer i gjennomsnitt pr. uke.
DN170109 I gjennomsnitt har rakettavkastningen vært 8,7 prosent mot hovedindeksens 2,7 prosent.
DN170109 Innovasjon Norges cruiserapport fra 2015 konkluderer med at cruisepassasjerene i gjennomsnitt bruker 860 kroner per dag de går i land.
DB170109 Abortloven av 1978 fører i gjennomsnitt til cirka 40 avlivninger hver dag - år etter år.
DB170106 I dag har han 18,8 millioner følgere, og ifølge TrumpTwitterArchive.com skrev Trump i gjennomsnitt 375 tweets hver eneste måned i 2016, skriver BBC.
AP170105 Selv om kronekursen også svekket seg fra 2015 til 2016, regnet som årlig gjennomsnitt , var retningen gjennom fjoråret ikke til gunst for norske eksportører.
SA170104 I gjennomsnitt steg boligprisene med 8,3 prosent.
SA170104 I gjennomsnitt steg boligprisene med 8,3 prosent.
DB170104 En fire kilometer lang klatring opp til mål, med 5.5 prosents gjennomsnitt , duker for en fin kamp mellom klatrere og puncheurs, der vinneren fort kan ende på toppen av sammenlagtlisten til slutt.
DB170104 Veksten per capita er i gjennomsnitt 0, 5 prosent.
DB170104 I gjennomsnitt er veksten 1, 5 prosent for årene 2014 til og med 2017.
DB170104 Veksten per capita er i gjennomsnitt 0, 5 prosent.
DB170104 I gjennomsnitt er veksten 1, 5 prosent for årene 2014 til og med 2017.
DB170104 Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 15 dager å selge en bolig.
DB170104 Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2016, mot 54 dager i desember 2015.
DB170104 Boligprisene steg i gjennomsnitt med 8,3 prosent fra 2015 til 2016.
AP170104 Prisene er kuttet med over 20 prosent i gjennomsnitt for de beste hotellene i Paris.
AP170104 Prisene er kuttet med over 20 prosent i gjennomsnitt for de beste hotellene i Paris.
SA170103 Norske tv-seere mellom 12 og 19 år så i gjennomsnitt 114 minutter på TV daglig i 2008, men i fjor var tiden halvert til 57 minutter, skriver Dagens Næringsliv basert på nye tall fra TNS Gallup.
SA170103 Norske tv-seere mellom 12 og 19 år så i gjennomsnitt 114 minutter på TV daglig i 2008, men i fjor var tiden halvert til 57 minutter, skriver Dagens Næringsliv basert på nye tall fra TNS Gallup.
FV170103 Norske tv-seere mellom 12 og 19 år så i gjennomsnitt 114 minutter på TV daglig i 2008, men i fjor var tiden halvert til 57 minutter, skriver Dagens Næringsliv basert på nye tall fra TNS Gallup.
DN170103 Mens en 3-roms borettslagsbolig i gjennomsnitt har en pris på 3,9 millioner kroner i Oslo, koster en tilsvarende bolig 2,7-2,8 millioner kroner i Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.
DN170103 - Siden år 2000 har prisutviklingen i gjennomsnitt vært flat i årets siste kvartal.
DN170103 I gjennomsnitt har FINN.no 6,3 millioner unike brukere i uken.
DB170103 I gjennomsnitt slår lynet ned i statuen seks ganger i året.
DB170103 I gjennomsnitt føler 50 prosent av de uavhengige seg sikre på at han vil gjøre en god jobb som president, sammenliknet med Obamas 79 prosent og Bushs 75 prosent.
DB170103 Bedrifter med høy oljeeksponering er klart mindre optimistiske enn andre ; de som er noe oljeeksponert er i gjennomsnitt ikke større pessimister enn bedrifter helt uten eksponering mot olje.
DB170103 Norske tv-seere mellom 12 og 19 år så i gjennomsnitt 114 minutter på TV daglig i 2008, men i fjor var tiden halvert til 57 minutter, skriver Dagens Næringsliv basert på nye tall fra TNS Gallup.
BT170103 Norske tv-seere mellom 12 og 19 år så i gjennomsnitt 114 minutter på TV daglig i 2008, men i fjor var tiden halvert til 57 minutter, skriver Dagens Næringsliv basert på nye tall fra TNS Gallup.
AP170103 - Med de mengdene vi fraktet i fjor kjørte vi to tonn over grensen hver hverdag i gjennomsnitt .
AP170103 I bransjen regner man at en Rema-butikk i gjennomsnitt omsetter for mellom 70 og 80 millioner kroner i året.
AP170103 Norske tv-seere mellom 12 og 19 år så i gjennomsnitt 114 minutter på TV daglig i 2008, men i fjor var tiden halvert til 57 minutter, skriver Dagens Næringsliv basert på nye tall fra TNS Gallup.
DN170102 En rapport fra Menon Business Economics, som baserer seg på tall tilbake til 2013, viser at kineserne i sum, inkludert reisen hit, i gjennomsnitt bruker 8130 kroner per døgn.
DN170102 Overføringene skjøt fart i november - opp fra i gjennomsnitt 50 milliarder dollar de fem foregående månedene - til 69,2 milliarder dollar.
DN170102 En rapport fra Menon Business Economics, som baserer seg på tall tilbake til 2013, viser at kineserne i sum, inkludert reisen hit, i gjennomsnitt bruker 8130 kroner per døgn.
AP170102 Dette er i gjennomsnitt mer enn én masseskyting hver eneste dag.
AP161231 De siste fem årene har det i gjennomsnitt skjedd 200 fotgjengerulykker i Oslo hvert år.
AP161231 De siste fem årene har det i gjennomsnitt omkommet 5,6 personer i trafikk-Oslo, ifølge Statens vegvesen.
AP161231 De siste fem årene har det i gjennomsnitt blitt registrert skjedd 130 - 140 sykkelulykker i Oslo i året med politimeldte personskader.
AP161231 Til sammenligning : I de fire årene frem mot finanskrisen i 2008 steg det samlede private forbruket samlet med drøyt 5 prosent som årlig gjennomsnitt .
AP161231 Det tilsvarer i gjennomsnitt omtrent 1000 kroner for en gjennomsnittlig lønn.
AP161231 innbygger i gjennomsnitt .
AA161231 De siste årene har et døgn i gjennomsnitt vært omtrent et tusendels sekund lengre enn 24 timer.
AA161231 De siste årene har et døgn i gjennomsnitt vært omtrent et tusendels sekund lengre enn 24 timer. ( ©NTB ) ¶
AP161229 Ifølge Regjeringen vil de som tjener mellom 400.000 og 500.000 i gjennomsnitt få nesten 1000 kroner i skattelettelse neste år.
VG161227 Stokefansen er i gjennomsnitt 65 år.
AP161215 I gjennomsnitt hadde han 15 turer om dagen.
SA161214 Den første uka etter nedlasting gikk spillerne i gjennomsnitt 955 ekstra skritt om dagen, har forskere ved det amerikanske Harvard-universitetet funnet ut.
SA161025 I år vil hver nordmann i gjennomsnitt bruke 55 kroner på halloween-effekter, godteri og skumle dekorasjoner, totalt 285 millioner kroner, viser beregninger fra Virke Analyse.
BT161025 I år vil hver nordmann i gjennomsnitt bruke 55 kroner på halloween-effekter, godteri og skumle dekorasjoner, totalt 285 millioner kroner, viser beregninger fra Virke Analyse.
AP161025 I år vil hver nordmann i gjennomsnitt bruke 55 kroner på halloween-effekter, godteri og skumle dekorasjoner, totalt 285 millioner kroner, viser beregninger fra Virke Analyse.
AP161006 Ifølge Regjeringen vil de som tjener mellom 400.000 og 500.000 i gjennomsnitt få nesten 1000 kroner i skattelettelse neste år.
AP161006 Ifølge Regjeringen vil en som tjener mellom 400.000 og 500.000 i gjennomsnitt nesten 1000 kroner i skattelettelse neste år.
AP161005 - Lavest salgstid var det i Oslo og Drammen, der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 13 og 18 dager å selge en bolig.
AP161004 SSB anslår at utlånsrenten til såkalte rammelån med pant i bolig faller fra 4 prosent i 2013 til 2,6 prosent som gjennomsnitt i år.
AP161004 I år kommer reallønnen i gjennomsnitt til å falle med drøyt 1 prosent.
AP160902 Apple-sjef Cook avviser EU-kommisjonens beregninger om at Apple bare betalte i gjennomsnitt 0,005 prosent i skatt i Irland - eller 50 dollar for hver million i inntekter.
AP160901 Hanshaugen og Frogner, koster det i gjennomsnitt 2.921 kroner pr. kvadratmeter pr. år.
VG160808 I gjennomsnitt fire år senere ble 309 deltakere testet igjen.
DN160808 I gjennomsnitt fire år senere ble 309 deltakere testet igjen.
SA160719 - Vi kommer til å passere fjorårets gjennomsnitt de to første sommermånedene, og det er trist.
BT160707 Mens mange personer i 70-årene er ganske friske, vet vi at helse-, pleie og omsorgsbehov for eldre i gjennomsnitt øker relativt markant med hvert år som går.
BT160705 I gjennomsnitt vil det bli om lag 70.000 kroner dyrere i året å ha ansatt en medarbeider.
SA160616 Amerikanske forskere har utarbeidet en anbefaling på hvor mye søvn barn i forskjellige aldre trenger i gjennomsnitt ( se faktaboks ).
FV160616 Amerikanske forskere har utarbeidet en anbefaling på hvor mye søvn barn i forskjellige aldre trenger i gjennomsnitt ( se faktaboks ).
AP160616 Amerikanske forskere har utarbeidet en anbefaling på hvor mye søvn barn i forskjellige aldre trenger i gjennomsnitt ( se faktaboks ).
AP160615 I gjennomsnitt har den norske husstanden et planlagt feriebudsjett på 39.400 kroner.
AP160615 DETTE BRUKER VI PÅ FERIEN : I gjennomsnitt har den norske husstanden et planlagt feriebudsjett på 39.400 kroner.
SA160614 Tall fra Nav viser at menn i gjennomsnitt tok ut 47 dager foreldrepermisjon i 2015, mot 49 dager i 2014.
SA160614 Kvinner tok i gjennomsnitt ut 118 dager i 2015, noe som var fem dager mer enn året før.
SA160614 FÆRRE UKER : Tall fra Nav viser at menn i gjennomsnitt tok ut 47 dager med foreldrepermisjon i 2015, to dager færre enn året før.
AP160614 Tall fra Nav viser at menn i gjennomsnitt tok ut 47 dager med foreldrepermisjon i 2015, to dager færre enn året før.
AP160614 Tall fra Nav viser at menn i gjennomsnitt tok ut 47 dager foreldrepermisjon i 2015, mot 49 dager i 2014.
AP160614 Kvinner tok i gjennomsnitt ut 118 dager i 2015, noe som var fem dager mer enn året før.
AP160608 I gjennomsnitt konsulterte vi fastlegen 2,6 ganger i 2015.
DN160531 - På en måte har danskene i gjennomsnitt gått glipp av 1.392 kroner ( 1.740 norske kroner ) hvert eneste år i ti år, sier sjeføkonom Jens Nyholm hos Spar Nord til avisen.
SA160512 produsert kWh er i gjennomsnitt lavest for vindkraft på land, og kostnaden er, som for solenergi, på vei nedover.
AP160512 I 2010 betalte 400 Westerdals-elever i gjennomsnitt 56.600 kroner hver i skolepenger.
AP160511 Enkelte måneder med mest trafikkog størstøkning i 2015 varjuli og august, med henholdsvis2800 og 2550 kjøretøy i gjennomsnitt pr. døgn.
SA160330 En analyse SSB har gjort, viser at leietakernes boliger i gjennomsnitt er en god del mindre enn eiernes, og nærmere fire av fem leiere sier de mener boligen er for liten.
BT160330 En analyse SSB har gjort, viser at leietakernes boliger i gjennomsnitt er en god del mindre enn eiernes, og nærmere fire av fem leiere sier de mener boligen er for liten.
AP160330 En analyse SSB har gjort, viser at leietakernes boliger i gjennomsnitt er en god del mindre enn eiernes, og nærmere fire av fem leiere sier de mener boligen er for liten.
AP160329 Dagtemperaturen i byer som Barcelona, Lisboa, Madrid, Marseille, Athen og Roma kommer i gjennomsnitt opp i 18 - 20 grader.
AP160328 Clinton er nå likt av rundt 40 prosent av befolkningen, mens Sanders har en såkalt « favorability rating » på rundt 49 prosent, ifølge et gjennomsnitt av meningsmålingene. 2.
AP160325 I gjennomsnitt ble grunnlaget for formuesskatten fastsatt til drøyt 100 millioner kroner i hvert Sveits-vedtak i fjor.
AP160309 I Ohio leder han nå i gjennomsnitt med 4 prosentpoeng.
SA160304 Ifølge det amerikanske nettstedet Quartz varer en kamp i amerikansk fotball i gjennomsnitt tre timer og 12 minutter.
SA160304 Av denne tiden er ballen i gjennomsnitt i spill bare i 11 minutter.
BT160304 Ifølge det amerikanske nettstedet Quartz varer en kamp i amerikansk fotball i gjennomsnitt tre timer og 12 minutter.
BT160304 Av denne tiden er ballen i gjennomsnitt i spill bare i 11 minutter.
AP160304 Ifølge det amerikanske nettstedet Quartz varer en kamp i amerikansk fotball i gjennomsnitt tre timer og 12 minutter.
AP160304 Av denne tiden er ballen i gjennomsnitt i spill bare i 11 minutter.
SA160301 Familiene som fikk adoptere gjennom Adopsjonsforum i fjor, brukte i gjennomsnitt fem år og tre måneder fra de startet prosessen til de hentet barnet.
FV160301 Familiene som fikk adoptere gjennom Adopsjonsforum i fjor, brukte i gjennomsnitt fem år og tre måneder fra de startet prosessen til de hentet barnet.
AP160301 I gjennomsnitt tjener kvinner kun 77 prosent av lønnen menn får utbetalt for det samme arbeidet.
AP160301 Familiene som fikk adoptere gjennom Adopsjonsforum i fjor, brukte i gjennomsnitt fem år og tre måneder fra de startet prosessen til de hentet barnet.
AP160218 Bekkeseth opplyser at det i gjennomsnitt tar to måneder å lafte en hytte i hallen.
AP160208 I Oslo er det i gjennomsnitt 5,1 ansatte med et annet førstespråk pr. barnehage.
SA160201 Semifinalen, som endte med norsk tap i Krakow etter ekstraomganger, ble i gjennomsnitt fulgt av 1.080.000 seere.
SA160201 Semifinalen mot Tyskland, som endte med norsk tap i Krakow etter ekstraomganger, ble i gjennomsnitt fulgt av 1.080.000 seere.
AP160201 Semifinalen, som endte med norsk tap i Krakow etter ekstraomganger, ble i gjennomsnitt fulgt av 1.080.000 seere.
AP160201 Semifinalen mot Tyskland, som endte med norsk tap i Krakow etter ekstraomganger, ble i gjennomsnitt fulgt av 1.080.000 seere.
AP160120 I desember tok det i gjennomsnitt 54 dager å selge bolig i Norge.
AP160119 Barn har i gjennomsnitt fem forkjølelser i året, voksne har i gjennomsnitt tre.​​Men det er forsket lite på om man kan trene med forkjølelse.
AP160119 Barn har i gjennomsnitt fem forkjølelser i året, voksne har i gjennomsnitt tre.​​Men det er forsket lite på om man kan trene med forkjølelse.
AP160112 Vi finner i gjennomsnitt 40 - 50 babyer hvert år som uten testtilbudet kunne blitt alvorlig syke.
FV160106 SKOLEKLASSE : I gjennomsnitt ett barn i hver skoleklasse har diagnosen ADHD.
FV160106 Fakta : Tall bak bokstavene : ¶ 3 - 5 prosent av norske barn og unge under 18 år, i gjennomsnitt ett barn i hver skoleklasse, har diagnosen ADHD.
FV160106 Én i hver skoleklasse ¶ 3 - 5 prosent av barn og unge under 18 år, i gjennomsnitt ett barn i hver skoleklasse, har diagnosen ADHD.
AP160106 SKOLEKLASSE : I gjennomsnitt ett barn i hver skoleklasse har diagnosen ADHD.
AP160106 Fakta : Tall bak bokstavene : ¶ 3 - 5 prosent av norske barn og unge under 18 år, i gjennomsnitt ett barn i hver skoleklasse, har diagnosen ADHD.
AP160106 Én i hver skoleklasse ¶ 3 - 5 prosent av barn og unge under 18 år, i gjennomsnitt ett barn i hver skoleklasse, har diagnosen ADHD.
AP160106> Én i hver skoleklasse ¶ 3 - 5 prosent av barn og unge under 18 år, i gjennomsnitt ett barn i hver skoleklasse, har diagnosen ADHD.