AP171030 I januar leverte Deloitte en gjennomgang av modellen.
AA171030 Lesere som ikke har noen tilknytning til lokalsamfunnet, vil nok heller oppfatte boka som en grundig gjennomgang av virksomheten på Raufoss gjennom hundre år.
VG171029 Han kan ikke gå inn i hvorfor pasienten ble sendt videre til et annet sykehus i dette tilfellet, men forklarer at sykehuset undersøker det som skjedde, og er i gang med å kartlegge bakgrunnen for det i en grundig gjennomgang .
VG171029 En gjennomgang av sidegjøremålsregisteret som ble gjort 21 april i år, viste at 74 av dommerne var registrert med ett eller flere voldgiftsoppdrag i registreret.
VG171028 En gjennomgang av terningkastene viser at Adam Douglas har imponert mest i løpet av høstens « Stjernekamp ».
VG171028 En gjennomgang av alle terningkastene som er gitt viser at det så langt er Douglas som har sanket høyest terningkast fra både VG og folket.
DB171028 Dagbladets gjennomgang viser at : ¶
DB171028 En gjennomgang Dagbladet har gjort av kongelige kalendere og mediearkiver, viser også at kronprinsparet har stilt på flere offisielle besøk hos bedrifter som ga penger til fondet.
AP171028 Hver av statsministrene presenteres gjennom de samme grepene : En gjennomgang av veien til toppolitikken, deres egne vurderinger av et par av de aller viktigste sakene de sto i, og klipp fra samtalen med de andre rundt bordet.
VG171027 ) CIA har bedt om at bare noen få dokumenter unntas offentlighet, men de andre etatene har ennå ikke blitt ferdig med sin gjennomgang , sier en kilde til NBC.
VG171027 Men i Norge i dag ser det ut til at det er enda lurere å arve : En gjennomgang av skattelistene Dagens Næringsliv gjorde i 2015, viste at hele tre fjerdedeler av de 100 rikeste har arvet formuen - og ikke skapt den selv.
VG171027 - I neste uke fremmer vi et representantforslag i Stortinget hvor vi ber regjeringen komme til Stortinget med en oppdatert gjennomgang av tallgrunnlaget for samlingen på Evenes.
DB171027 En gjennomgang gjort av Fagbladet viser at selskapene som driver kommersiell eldreomsorg, omsatte for 1,7 milliarder kroner i 2016, og nesten 10 milliarder kroner de siste ti årene.
DA171027 En gjennomgang av Venstres og Frps politiske programmer for 2017 - 2021 viser at de to partiene har vidt forskjellige meninger om svært sentrale politikkområder.
AP171027 Aleris viste derfor til en intern gjennomgang av 3500 vakter i registreringssystemet Gerica.
AP171027 Årsaken var en juridisk gjennomgang av regelverket, der advokatfirmaet Thommesen konkluderte med at yrkestransportloven ikke gir anledning til å stille miljøkrav til den type bussruter, selv om de er avhengig av løyve fra fylkeskommunen.
VG171026 Rapporten bygger på en gjennomgang av det som skjedde da flyet med den svenske diplomaten og hans reisefølge styrtet i 1961 i en ulykke som fortsatt ikke er oppklart.
DN171026 Rapporten bygger på en gjennomgang av det som skjedde da flyet med den svenske diplomaten og hans reisefølge styrtet i 1961 i en ulykke som fortsatt ikke er oppklart.
DB171026 Og så varsler han gjennomgang av egen organisasjon.
AP171026 - Vår gjennomgang av sakkyndige vurderinger viser også at PP-tjenesten i veldig stor grad plasserer årsaken til elevenes vansker inne i barnet selv.
VG171024 Det blir selvsagt litt vanskelig å ta en ryddig gjennomgang av hans argumenter og mangel på sådan, når til og med prisen på flaskevann er en grunn for billigere øl, men jeg skal gjøre et forsøk.
DN171024 Vi har også startet en gjennomgang med eksperter for å finne ut hvordan insekter kan ha kommet inn på rommene, sier Skoge.
DN171024 Vi har hatt en gjennomgang med alle som må jobbe med slike utfordringer for å sikre at alle vet hvordan de kan håndtere en slik situasjon og har myndighet til å løse og beklage det på en ordentlig måte, sier Skoge.
DN171024 - Nå har vi iverksatt en gjennomgang av renholdsrutinene ved hotellet.
DN171024 Da sammenslåingen ble meldt i forrige måned opplyste AF Gruppen at transaksjonen var betinget av en grundig gjennomgang av Bundebyggs drift og finanser, en såkalt due diligence prosess.
DN171024 Nervøsiteten hos aktørene i det svenske boligmarkedet har økt kraftig, og en fersk gjennomgang utført av Svenska Dagbladet ( SvD ) viser blant annet mange usolgte og tomme leiligheter i nyboligprosjekter i Stockholms-området.
DA171024 En stenging vil selvfølgelig kreve en gjennomgang av retningslinjene for hva man kan bruke av utemøbler i gateløpet, og ikke minst hvordan de forskjellige uteområdene skal/kan inngjerdes.
VG171023 NOAS og Redd Barna sier deres gjennomgang viser at barnas beste ikke nevnes, i 32 av 38 saker, når det vurderes om barna skal få midlertidig opphold eller ikke.
DB171023 Vi kommer til å ha en helhetlig gjennomgang av innstrammingene, men skal være konstruktive på en slik måte at vi håper å få tatt en beslutning på det før jul, sier Lauvås i Ap.
DB171023 « Etter en gjennomgang av gjeldende regler på ovennevnte områder synes rutiner og praksis for både tjenestereiser og representasjon å følge gjeldende regler i Oslo kommune ».
DB171023 Havnedirektørens gjennomgang gir dermed ikke svar på om de ansatte fulgte reglene under sine Kina-besøk de siste fire årene.
DB171023 Havnedirektørens gjennomgang av praksisen for tjenestereiser og representasjon i Oslo Havn fra 15. august til i dag, som styret nå har gitt sin tilslutning til, lyder slik : ¶
AP171023 Boken er innom USA og misjonsmarkene i Afrika, men gir først og fremst en gjennomgang av 500 års samarbeid og konflikt mellom stat og kirke i Europa.
SA171022 - Vi skal selvfølgelig ta en gjennomgang og se hva vi kunne gjøre bedre, men alle ingrediensene var der : Hypen, dyktige boksere, en fantastisk hall og et show.
SA171022 I en rapport som ble offentliggjort like før parlamentshøringen denne uken, skrev Newton at hun etter en ny gjennomgang hadde konkludert med at Sampson « ved to ulike anledninger gjorde dårlige forsøk på humor, som etter likestillingsloven fra 2010 var diskriminerende ».
BT171022 - Vi skal selvfølgelig ta en gjennomgang og se hva vi kunne gjøre bedre, men alle ingrediensene var der : Hypen, dyktige boksere, en fantastisk hall og et show.
BT171022 I en rapport som ble offentliggjort like før parlamentshøringen denne uken, skrev Newton at hun etter en ny gjennomgang hadde konkludert med at Sampson « ved to ulike anledninger gjorde dårlige forsøk på humor, som etter likestillingsloven fra 2010 var diskriminerende ».
AP171022 - Vi skal selvfølgelig ta en gjennomgang og se hva vi kunne gjøre bedre, men alle ingrediensene var der : Hypen, dyktige boksere, en fantastisk hall og et show.
AP171022 I en rapport som ble offentliggjort like før parlamentshøringen denne uken, skrev Newton at hun etter en ny gjennomgang hadde konkludert med at Sampson « ved to ulike anledninger gjorde dårlige forsøk på humor, som etter likestillingsloven fra 2010 var diskriminerende ».
VG171021 - Vi har hatt et godt styremøte hvor vi blant hadde en grundig gjennomgang av sykkel-VM.
AA171021 Fylkeslegen i Nord-Trøndelag konkluderer etter sin gjennomgang av saken at 14-åringen ikke fikk forsvarlig helsehjelp før han døde som følge av hjertesvikt 15. desember 2016.
DN171020 At det begynner å bli en del usolgte og tomme boliger i Stockholms-området viser blant annet en fersk gjennomgang utført av Svenska Dagbladet.
DB171020 Klassekampen s gjennomgang viser at de ti største teatrene i Norge ikke kjenner til problemer med seksuell trakassering på arbeidsplassen.
DA171020 Flere fylker og kommuner ønsket å skjerpe landsstyrets innstilling om at det trengs en « grundig gjennomgang » av dagens avtale.
DA171020 Flere fylker og kommuner ønsket å skjerpe landsstyrets innstilling om at det trengs en « grundig gjennomgang » av dagens avtale.
DA171020 - Buskerud kommunerevisjon har jo allerede foretatt en gjennomgang av Marienlystsaken, men jeg synes uansett det er helt uproblematisk at man ønsker at måten vi folkevalgte har håndtert en sak på skal etterprøves.
AP171020 Klassekampens gjennomgang viser at de ti største teatrene i Norge ikke kjenner til problemer med seksuell trakassering på arbeidsplassen.
DB171019 - Det er likevel naturlig at Kunnskapsdepartementet kommenterer dette forslaget fra Venstre, siden vi er kjent med regjeringen nå har igangsatt et arbeid med gjennomgang av systemet for autorisasjons- og godkjenningsordningene, hvor det også sees på hvordan oppgavene kan løses i fremtiden, sier Mørland.
DB171019 | UDI : - Historisk lavt antall asylsøkere til Norge ¶ ¶ GJENNOMGANG : Høgskolelektor, Dag Jørgen Hveem, ved Handelshøyskolen BI.
DB171019 Påtalemyndighetens vurdering er basert på en foreløpig gjennomgang av deler av korrespondanse-materialet mellom forsvarer og siktede.
DB171019 En gjennomgang og oppdatering av rutinene er på sin plass - men det er også på sin plass at ledelsen tydelig kan vise til hvorfor de mente det var fare for liv og helse slik det var.
DA171019 Regjeringen mener det er på tide med en grundig gjennomgang av hvordan tilskuddene brukes og fordeles for å sikre et mediemangfold.
DA171019 Vi har sagt at vi vil ha en gjennomgang av EØS-avtalen for å se om det er noen områder i avtalen som svekker norske lønns- og arbeidsvilkår, og så er det opp til norske politikere å sørge for at det ikke skjer.
DA171019 I stedet foreslår landsstyret å ta inn en setning om at norske myndigheter må sørge for en « grundig gjennomgang » av avtalen.
BT171019 Lånerenten øker med alderen viser en gjennomgang av renterapporter gjort av Dagens Næringsliv.
AA171019 Dommerne fikk da en gjennomgang av de grundige tekniske undersøkelsene som er gjennomført av plagget.
AA171019 Jo høyere alder, jo høyere rente, viser en gjennomgang av renterapporter gjort av Dagens Næringsliv.
AA171019 Den mye omtalte Ulvang-genseren ble også et tema i retten torsdag morgen, da dommerne fikk en gjennomgang av de grundige tekniske undersøkelsene som er gjennomført av plagget.
DB171018 Påtalemyndighetens anmodning om vurdering av forsvarets habilitet er basert på en foreløpig gjennomgang av deler av korrespondanse-materialet mellom forsvarer og siktede.
VG171017 IKKE BRA NOK : Forbrukerrådet er svært skuffet etter deres gjennomgang av fastlegekontorene i Norge.
VG171017 Den eneste lovlige muligheten til en slik gjennomgang av hvem en medarbeider har pratet med, er at det skjer etter en ordning som er innført, som alle medarbeidere kjenner til.
VG171017 Den eneste lovlige muligheten til en slik gjennomgang av hvem en medarbeider har pratet med, er at det skjer etter en ordning som er innført, som alle medarbeidere kjenner til, sier han til VG.
DB171017 Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171017 På spørsmål om hvorfor rapporten er fjernet, forklarer WFP at dette har skjedd etter anmodning fra Myanmars myndigheter om å få til en felles gjennomgang av rapporten.
DB171017 - Felles gjennomgang
DA171017 Det er i tillegg innført bredere gjennomgang av kodekontroll i forbindelse med tertialvis rapportering.
VG171016 - Jeg tror det er under gjennomgang .
VG171016 Han ønsker også bydelsdirektørens gjennomgang velkommen.
VG171016 VGs gjennomgang av det politidrevne overgrepsforumet « Childs Play » viser at rundt 30 nordmenn var aktive.
SA171016 Boken er en historisk gjennomgang av norsk langrenns historie fra 90-tallet og frem til i dag.
SA171016 Boken er en historisk gjennomgang av norsk langrenns historie fra 90-tallet og frem til i dag.
DN171016 Selskapet Tri Pluss beregnet honorarer på egne honorarer, rekrutterte ikke-profesjonelle kunder fra 18 til 86 år uten tillatelse og ga villedende informasjon om en påstått avkastning på 78 prosent, ifølge en gjennomgang av Finanstilsynet.
DB171016 Stortinget viser stor interesse for skolen og for læreres erfaringer, og de ønsker en gjennomgang av det nasjonale kvalitetssystemet.
AP171016 Boken er en historisk gjennomgang av norsk langrenns historie fra 90-tallet og frem til i dag.
AP171016 Boken er en historisk gjennomgang av norsk langrenns historie fra 90-tallet og frem til i dag.
DB171014 En gjennomgang av dommen i Idrettens Voldgiftsdomstol ( CAS ) mot den russiske tresteghopperen Anna Pyatykh viser hvordan CAS-dommerne kan lenke en individuell sak opp mot den canadiske dommeren Richard McLarens avsløring av statlig russisk svindel : ¶
AP171014 Aftenpostens gjennomgang av en rekke rapporter og avstemninger i PACE bekrefter dette, og de aserbajdsjanske politikerne i forsamlingen har konsekvent støttet Agramunt når han er blitt valgt til ulike verv.
AP171014 Status nå er at det foregår en ekstern gjennomgang , i tillegg til full granskning.
AP171014 Status nå er at det foregår en ekstern gjennomgang , i tillegg til full granskning.
VG171013 Hun krever en full gjennomgang av praksis i asylsaker der mennesker kan bli returnert til tortur.
DA171013 SV vil ha full gjennomgang av saken.
DA171013 Nå ønsker SVs Karin Andersen en full gjennomgang av praksis i asylsaker der mennesker blir returnert til tortur.
DA171013 - Full gjennomgang
AP171013 Trump kunngjorde at han på bakgrunn av en « total, strategisk gjennomgang av USAs politikk mot det brutale regimet i Iran », nå har utformet en strategi.
AA171013 SVs Karin Andersen vil ha en full gjennomgang av praksis i asylsaker der mennesker blir returnert til tortur.
AA171013 SVs Karin Andersen krever full gjennomgang av praksis i asylsaker.
AA171013 Nå ønsker SVs Karin Andersen en full gjennomgang av praksis i asylsaker der mennesker blir returnert til tortur.
AA171013 ¶ SVs Karin Andersen vil ha en full gjennomgang av praksis i asylsaker der mennesker blir returnert til tortur.
AA171013 Hun krever en full gjennomgang av praksis i asylsaker der mennesker kan bli returnert til tortur.
AA171013 Hun krever en full gjennomgang av praksis i asylsaker der mennesker kan bli returnert til tortur.
VG171012 Det viser seg at det ikke er støtte for å si at slike biler sliter mer på veiene enn andre biler, viser en gjennomgang fra Faktisk.no.
DB171012 De enorme gevinstene fikk i forrige uke kunnskapsminister Henrik Asheim til å varsle en gjennomgang av reguleringen av barnehagemarkedet.
DA171012 Men, en nærmere gjennomgang av vår- og sommerkolleksjonen 2018 viser flere plagg med pelsbesetning og til og med en jakke som er mistenkelig lik mink.
AP171012 Her er Aftenpostens gjennomgang - punkt for punkt.
AA171012 Både Ropstad og Breivik var onsdag kveld hos finansminister Siv Jensen ( Frp ) for en egen gjennomgang av budsjettopplegget som ble lagt frem torsdag.
AA171012 - Vi har tidligere bedt om en gjennomgang av hele avgiftssystemet.
DA171011 Vi får først en gjennomgang av kryddernes helsebringende egenskaper.
DA171011 Jeg vet ikke hva vi får en gjennomgang av, sa Terje Breivik til NTB på vei inn til møtet.
AP171011 Alt dette skal vi nå få en rask gjennomgang av, sier han.
AP171011 Alt dette skal vi nå få en rask gjennomgang av, sier han.
AA171011 Arbeiderpartiets gruppeleder, Geir Waage, ber rådmannen trekke lærdom av forsinkelsene og går inn for en kritisk gjennomgang av framdriften.
AA171011 Et viktig pedagogisk poeng er at en monografi vil kreve dypere og mer solid gjennomgang av relevant teori og en bedre begrunnelse for valg av metode og gjennomføring av analyse.
VG171010 VGs gjennomgang av det politidrevne overgrepsforumet « Childs Play » viser at rundt 30 nordmenn var aktive.
DB171010 Oswald leverer sine konklusjoner i løpet av denne måneden, og har ganske sikkert hentet vurderinger rett fra CAS-dommernes gjennomgang av Legkov forsøk på å sette et tydelig skille mellom statlig svindel og den enkelte utøvernes ansvar for dette jukset.
AP171010 Aftenpostens gjennomgang viser at de fleste advarslene har vist seg helt grunnløse.
AP171010 Aftenpostens gjennomgang viser at de fleste advarslene har vist seg helt grunnløse.
VG171009 Under kapitteloverskriften « Et frifinnende bevis legges bort » hevder Jahr at politiets gjennomgang av Kristiansens telefondata var altfor dårlig.
DN171009 Trump-administrasjonen krever 10.000 flere ansatte i innvandringsmyndighetene, bygging av grensemuren til Mexico og en gjennomgang av « green card»-ordningen, som gir oppholdstillatelse til USA.
DN171009 Blant ønskene er en grundig gjennomgang av ordningen om oppholdstillatelse.
AP171009 En gjennomgang gjort av SVT viser hvordan Airbnb har unngått skatt i Sverige ved ikke å ha et svenskregistrert datterselskap eller momsregistrert den svenske delen av selskapet.
AA171009 Blant ønskene er en grundig gjennomgang av ordningen om oppholdstillatelse.
AP171008 Det viser en gjennomgang Aftenposten har gjort.
AP171008 Aftenpostens gjennomgang viser at de fleste advarslene har vist seg helt grunnløse.
VG171007 Jeg kommer til å be om en gjennomgang av rammene for bruk av private i barnevernet for å se om dette må bli enda tydeligere, sier Horne til VG.
VG171007 For å unngå flere lignende saker vil statsråden nå be om en gjennomgang av regelverket, for å se om det må bli tydeligere.
VG171007 Etter VGs avsløring onsdag varslet barnevernsvakten i Follo full gjennomgang av sine rutiner, og styrelederen har kalt inn til et ekstraordinært styremøte for å gå gjennom saken.
SA171007 Kanskje kan en liten gjennomgang av enkelte små " hemmeligheter " gi uttelling.
FV171007 Kanskje kan en liten gjennomgang av enkelte små " hemmeligheter " gi uttelling.
BT171007 Kanskje kan en liten gjennomgang av enkelte små " hemmeligheter " gi uttelling.
AP171007 Kanskje kan en liten gjennomgang av enkelte små " hemmeligheter " gi uttelling.
VG171006 Den årlige automatiske indekseringen av alkoholavgiften og andre særavgifter må opphøre inntil det er foretatt en fullstendig gjennomgang av avgiftene, der formål, utforming og virkninger av avgiftene blir vurdert i en helhetlig sammenheng, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og drikke.
DB171005 I DEN ÅTTE uker gamle Aftenposten-kronikken Semb refererer til, mest en gjennomgang og en oppramsing av NFFs prioriterte satsingsområder og tiltak, står det mye bra.
VG171004 Forrige helg publiserte VG en lang gjennomgang av historien om forsøkene på å gjøre Hollywood-film av Morgan Kane : ¶
VG171004 Mye gikk galt i Sør-Sudan, og vi trenger en kritisk gjennomgang av Norges forhold til verdens yngste, og for tiden svært brutale, stat.
VG171004 Debatt Mye gikk galt i Sør-Sudan, og vi trenger en kritisk gjennomgang av Norges forhold til verdens yngste, og for tiden svært brutale, stat.
VG171004 VIL HA GJENNOMGANG : Rådmann Jane Short Aurlien sier hun tar saken på alvor.
VG171004 » | Barnevernvakten i Follo varsler gjennomgang av ansettelsesrutiner ¶
VG171004 - En gjennomgang vi har foretatt, viser at nær fire av ti som har fått forbrukslån i BN Bank, kommer fra Bank Norwegian, fordi de er har pådratt seg kostbar gjeld og vil refinansiere til en lavere kostnad, sier Hovland.
DN171004 - Barnehagesektoren har utviklet seg kraftig de siste årene, og jeg mener derfor det er på tide med en grundig gjennomgang av reguleringene i sektoren, sier Kunnskapsminister Henrik Asheim ( H ) Foto : Gorm K.
DB171004 En gjennomgang av ulike tekniske tiltak, blant annet i regi av Grønt Kystfartsprogram, viser at det er et potensial allerede med dagens teknologi til å redusere CO₂-utslippet med 20-35 prosent på et fiskefartøy.
AP171004 En gjennomgang av videoene fra masseskytingen i Las Vegas viser at det blir avfyrt rundt 90 skudd i løpet av 10 sekunder, skriver The New York Times.
DN171003 - Det blir også en gjennomgang av kapasitet og kompetanse i de andre delene av konsernet som ikke er direkte berørt av organisasjonsendringene.
AA171003 Jordan huser flere hundre tusen syriske flyktninger, men i en fersk rapport fra HRW heter det at mange blir sendt tilbake til farlige områder av Syria etter kun summarisk gjennomgang av sine historier.
VG171002 - Var det feil å ikke be rådgivere eller andre rundt deg om ikke å ha en gjennomgang av din økonomi og be om råd om hva du burde gjøre ?
NL171002 En gjennomgang av ordningen med pasientreiser, spesielt med tanke på hvordan tilbudet til pasienter i Finnmark kan gjøres bedre.
DB171002 NTB meldte søndag at Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland lover en gjennomgang av politiets metoder i Catalonia.
DB171002 Aps sentralstyre sitter nå samlet på partikontoret på Youngstorget for en gjennomgang av medlemmenes dom over Aps opposisjonsstrategi og valgkamp etter at Ap gikk på et solid valgtap.
AA171002 Arbeidet innebærer derfor også en kritisk gjennomgang både av metoder og teorier anvendt i utdanningene og tjenestene.
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB171001 Jagland lover gjennomgang av politiets metoder ¶
DA171001 Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland lover på sin side en grundig gjennomgang av politiets metoder i Catalonia.
AA171001 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
AA171001 Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland lover en gjennomgang av politiets metoder i Catalonia.
AA171001 Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland lover på sin side en grundig gjennomgang av politiets metoder i Catalonia.
AA171001 Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland lover på sin side en grundig gjennomgang av politiets metoder i Catalonia.
DB170930 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB170930 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶
DB170930 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶ ¶ ¶
DB170930 | Jagland lover gjennomgang av politiets metoder i Catalonia ¶ ¶
VG170929 - Av de rundt 450 kontoene som Facebook nylig opplyste om som en del av sin gjennomgang , kom vi til at 22 hadde tilsvarende kontoer på Twitter.
VG170929 - Spørsmålene for øvrig vil være gjenstand for en ekstern gjennomgang , legger Sjøvold til.
SA170929 Dette er et så viktig spørsmål for byen at det fortjener en skikkelig gjennomgang .
DN170929 Det hvite hus har innledet en gjennomgang av epostbruken til tjenestemenn i Trump-administrasjonen, ifølge Politico.
DN170929 - Av de rundt 450 kontoene som Facebook nylig opplyste om som en del av sin gjennomgang , kom vi til at 22 hadde tilsvarende kontoer på Twitter.
DA170929 Det hvite hus har innledet en gjennomgang av e-postbruken til tjenestemenn i Trump-administrasjonen, ifølge Politico.
AP170929 Dette er et så viktig spørsmål for byen at det fortjener en skikkelig gjennomgang .
AA170929 - Av de rundt 450 kontoene som Facebook nylig opplyste om som en del av sin gjennomgang , kom vi til at 22 hadde tilsvarende kontoer på Twitter.
AA170929 - Av de rundt 450 kontoene som Facebook nylig opplyste om som en del av sin gjennomgang , kom vi til at 22 hadde tilsvarende kontoer på Twitter.
AA170929 Det hvite hus har innledet en gjennomgang av e-postbruken til tjenestemenn i Trump-administrasjonen, ifølge Politico.
DB170928 En gjennomgang av de ti eiendommene viser at flertallet av dem har gjennomgått minst ett priskutt.
VG170927 Der og da var skandalen et faktum, arbeidet ble trukket tilbake, og nå underbygger Statens helsetilsyns metodiske gjennomgang hvor skandaløs saken faktisk er.
AP170927 Også en reforhandling av FNs flyktningkonvensjon og gjennomgang av « de enorme » subsidiene til el- og hybridbiler er blant sakene Hagen mener Frp bør søke gjennomslag for i regjeringsforhandlinger.
AP170927 Også en reforhandling av FNs flyktningkonvensjon og gjennomgang av « de enorme » subsidiene til el- og hybridbiler er blant sakene Hagen mener Frp bør søke gjennomslag for i regjeringsforhandlinger.
SA170926 Det internasjonale svømmeforbundet har imidlertid igangsatt en gjennomgang av systemet.
DB170926 - Vi har nå satt ned en utvidet vurderingsgruppe for å foreta en gjennomgang av sluttrapporten fra PwC, sier Sponheim.
DB170926 - Oslo politidistrikt har nå satt ned en utvidet vurderingsgruppe for å foreta en gjennomgang av sluttrapporten fra PwC, sier Sponheim.
DB170926 Jeg vil anta det nå blir skikkelig oppvask og ikke minst en skikkelig gjennomgang av rutinene på nyhetsdesken i NTB, sier han.
DB170926 - Oppdateringen av nekrologen om kongen var utelukkende en rutinemessig gjennomgang .
DA170926 - Oppdateringen av nekrologen om kongen var utelukkende en rutinemessig gjennomgang .
AP170926 Visepolitimester Sveinung Sponheim opplyser til avisen at Oslo politidistrikt nå satt har ned en utvidet vurderingsgruppe for å foreta en gjennomgang av sluttrapporten fra PwC.
AP170926 - Oppdateringen av nekrologen om kongen var utelukkende en rutinemessig gjennomgang .
AP170926 Det internasjonale svømmeforbundet har imidlertid igangsatt en gjennomgang av systemet.
AA170926 - Oppdateringen av nekrologen om kongen var utelukkende en rutinemessig gjennomgang .
AA170926 - Oppdateringen av nekrologen om kongen var utelukkende en rutinemessig gjennomgang .
DN170925 Deloitte skriver at selskapet har hatt en gjennomgang i kjølvannet av forholdet.
DN170925 Senterpartiet er valgets store vinner og distriktskommunenes største parti, ifølge Nationens gjennomgang av valgresultatet.
DN170925 Dette siste forbudet kan komplisere høyesteretts gjennomgang av Trump-administrasjonens innreiserestriksjoner, som er planlagt neste måned.
AP170925 Departementet er nå i sluttfasen av en juridisk gjennomgang av støttespørsmålet, skriver Klassekampen.
DA170924 - Nå skal vi bruke ukene og månedene framover til en gjennomgang av vårt parti.
DA170924 - Nå skal vi bruke ukene og månedene framover til en gjennomgang av vårt parti.
DB170923 Justisministeren vil ha ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken ¶
VG170922 Navs gjennomgang av klagene viser at 40 prosent dreier seg om saksbehandlingstid, og 36 prosent handler om veiledning.
DN170922 Navs gjennomgang av klagene viser at 40 prosent dreier seg om saksbehandlingstid, og 36 prosent handler om veiledning.
DB170922 Justisministeren vil ha ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken ¶
DB170922 Dette handler ikke bare om rutiner og retningslinjer, men om kultur og ledelse innen politiet, sa Amundsen, som også viste til at politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har åpnet for en uavhengig gjennomgang .
DB170922 Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber.
DB170922 - Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang , sa statsråden.
DB170922 ( Dagbladet ) : Bare timer etter at tingrettens dom på 21 år var lest opp for den tidligere politilederen Eirik Jensen ( 60 ) på mandag, varslet justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) at han ønsker en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av korrupsjonssaken.
DB170922 Kvisgaard mener at vanskelighetene med å finne fram til denne informasjonen, er blant det Kommunerevisjonen må undersøke, hvis de bestemmer at en slik gjennomgang skal gjøres.
AP170922 - Ikke dra inn hipstere #partallsdates uten å ha tatt en GRUNDIG GJENNOMGANG av skjegget.
AP170922 Fellesnevneren for de kosmopolitisk anlagte historiene, er en kritisk gjennomgang av det fundamentet de store verdensreligionene hviler på.
AA170922 Navs gjennomgang av klagene viser at 40 prosent dreier seg om saksbehandlingstid, og 36 prosent handler om veiledning.
VG170921 « Forlaget er, etter en grundig gjennomgang av vedtaket sammen med sine juridiske rådgivere, uenige i de faktiske og juridiske vurderinger Konkurransetilsynet har gjort.
VG170921 Etter en grundig gjennomgang av saken, har også Gyldendal bestemt seg for å gå til søksmål.
VG170921 Tirsdag kveld kom pressemeldingen om at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) nå vil ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
VG170921 Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang , sier justisminister Per-Willy Amundsen i en pressemelding.
SA170921 Her er en gjennomgang av noen av mytene.
DN170921 Etter en grundig gjennomgang , sier Gyldendal seg uenige med Konkurransetilsynet, og går til søksmål for å få prøvd vedtaket for retten, skriver forlaget i sin pressemelding.
AP170921 Her er en gjennomgang av noen av mytene.
VG170920 Hun begynte med en gjennomgang av etterforskningen ved navn « Operasjon Sult », som har ledet ut i tiltalen.
VG170920 Tirsdag kveld kom pressemeldingen om at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) nå vil ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
VG170920 Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang , sier justisminister Per-Willy Amundsen i en pressemelding.
FV170920 Her er en gjennomgang av noen av mytene.
DB170920 Den tredje artikkelen med norsk vri, er Christopher Hals Gylseths gjennomgang av norsk revolusjonsretorikk i AKP ( m-l )'s storhetstid.
DB170920 Systemsvikten krever en gjennomgang av kultur og rutiner.
DB170920 Siden da er reglene strammet inn, men det er all grunn til å tro at en nøye gjennomgang av praksis likevel er nødvendig.
DB170920 Og, som justisministeren sier : Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber.
DB170920 Det er viktig og gledelig at justisminister Per-Willy Amundsen tok ham på ordet og i går ettermiddag meldte at han nå vil ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av saken.
DA170920 Han etterlyser en grundigere gjennomgang av hva de står for : Det handler ikke om å være mot folkelig innflytelse i politikken, slik professor Øyvind Østerud beskriver dem som mener populismen er en ideologi, mener Ekern. 7. september skrev Østerud i en artikkel i Klassekampen : « Når moderne velgerprotester blir kalt populistiske, e
DA170920 Bakgrunnen for det er at en gjennomgang av 21-åringens kontoer har vist at han drev næringsvirksomhet.
AA170920 Vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av uttalelsen fra ESA før det tas stilling hvordan saken skal håndteres videre, skriver departementet. ( ©NTB ) ¶
VG170919 SKIEN ( VG ) ( Odd - Aalesund 3-2 ) Dag-Eilev Fagermo ( 50 ) varsler en hard gjennomgang - og nye grep - for å unngå at årets skuffende sesong gjentar seg.
VG170919 Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold ved saken som gjør at det likevel er riktig å ta initiativ til en gjennomgang , sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en egen pressemelding.
VG170919 Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang , sier justisminister Per-Willy Amundsen i en pressemelding.
VG170919 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
VG170919 Humlegård understreker at dommen ikke er rettskraftig og at Politidirektoratet ønsker en gjennomgang uavhengig av hvordan rettsprosessen mot Jensen til slutt ender.
VG170919 Han viser til at politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har åpnet for en uavhengig gjennomgang .
VG170919 Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber.
VG170919 - I likhet med politimester Sjøvold i Oslo politidistrikt er jeg opptatt av å sikre en ekstern og uavhengig gjennomgang , og vi mener det er riktig at Justisdepartementet har tatt et slikt initiativ, sier politidirektøren.
DN170919 | Justisministeren vil ha ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken ¶
DN170919 Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet fram i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang , sier statsråden i en pressemelding tirsdag ettermiddag.
DN170919 Politimester Hans Sverre Sjøvold var allerede mandag inne på at en gjennomgang kunne bli nødvendig.
DN170919 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
DB170919 Kommunerevisjonen anbefaler nå kontrollutvalget i Oslo kommune å ta til etterretning at kommunen allerede har varslet en grundig gjennomgang .
DB170919 HASTVERK : Ap-leder Jonas Gahr Støre åpner for en grundig gjennomgang av alt som gikk galt da Ap tapte valget, men varslet i sin landsstyretale i går at partiet raskt skal i gang med opposisjonsarbeidet.
DB170919 Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet fram i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang , sier justisminister Per-Willy Amundsen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.
DB170919 Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo var allerede mandag inne på at en gjennomgang kunne bli nødvendig.
DB170919 Justisministeren viser til at både politidirektør Odd Reidar Humlegård og Sjøvold har åpnet for en uavhengig gjennomgang .
DB170919 Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber.
DA170919 - De det gjelder fortjener at Utlendingsdirektoratet ( UDI ) tar en gjennomgang og omgjør vedtakene der det opprinnelige inntektskravet var oppfylt, sier Tønnessen.
AP170919 Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang , sier statsråden i en pressemelding tirsdag ettermiddag.
AP170919 Politimester Hans Sverre Sjøvold var allerede mandag inne på at en gjennomgang kunne bli nødvendig.
AP170919 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
AP170919 I pressemeldingen viser han til at politidirektør Odd Reidar Humlegård og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har åpnet for en uavhengig gjennomgang .
AP170919 Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber.
AP170919 - Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold ved saken som gjør at det er riktig å ta initiativ til en gjennomgang .
AA170919 Sjøvold var allerede mandag inne på at en gjennomgang kunne bli nødvendig.
AA170919 Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet fram i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang , sier statsråden i en pressemelding tirsdag.
AA170919 Politidirektør Odd Reidar Humlegård ønsker en gjennomgang av Oslo-politiets arbeid velkommen.
AA170919 Justisministeren viser til at både Humlegård og Sjøvold har åpnet for en uavhengig gjennomgang .
AA170919 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) vil nå ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av Oslo-politiet i lys av Eirik Jensen-saken.
AA170919 Da trenger vi full åpenhet og en skikkelig gjennomgang av hvordan politiet jobber.
AA170919 - Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold ved saken som gjør at det likevel er riktig å ta initiativ til en gjennomgang , sier han.
AA170919 - I likhet med politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt er jeg opptatt av å sikre en ekstern og uavhengig gjennomgang , og vi mener det er riktig at Justisdepartementet har tatt et slikt initiativ, understreker Humlegård.
VG170918 De ansatte kommer med flere påstander om forholdene på TV 2 Sporten, fordelt over åtte punkter med gjennomgang og forslag til løsning.
DN170918 - Det er bevist utover enhver rimelig tvil, sa tingrettsdommer Kim Heger i sin gjennomgang av dommen i Oslo tingrett mandag.
DB170918 Ønsker gjennomgang velkommen ¶
DB170918 Vi ønsker i så fall en gjennomgang velkommen, men vi har tatt flere grep, sier Sjøvold og fortsetter : ¶
DB170918 Vi imøteser gjerne en ekstern gjennomgang av dette, hvis det blir aktuelt, for å finne ut om de vurderingene som er gjort, har vært fornuftige.
DB170918 Han sier det er naturlig at det stilles spørsmål og at han ønsker en eventuelt ekstern gjennomgang velkommen.
DB170918 Begynnelsen av dommen er i stor grad en gjennomgang av beslagene som ble tatt under etterforskningen og hva Cappelen og Jensen har forklart.
DB170918 Dette er åpenbart et felt som krever en grundig gjennomgang og nøye oppfølging framover.
DB170918 I beste fall en ryddig gjennomgang av hva som møter flyktninger, men alltid i fare for å tippe over til å bli en Pandoras eske av usympatiske argumenter for at utlendinger skal ligge unna.
AA170918 Jeg tok en gjennomgang av at alle sider var på plass, slik vi alltid gjør ved opptrykk.
AA170918 - Vi har rett og slett ikke hatt en grundig nok gjennomgang av boken, sier redaksjonsleder for realfag i Aschehoug, Dag-Erik Møller, til Aftenposten.
AA170918 - Det er bevist utover enhver rimelig tvil, sa tingrettsdommer Kim Heger i sin gjennomgang av dommen i Oslo tingrett mandag.
AA170918 - Det er bevist utover enhver rimelig tvil, sa tingrettsdommer Kim Heger i sin gjennomgang av dommen i Oslo tingrett mandag.
AA170918 - Det er bevist utover enhver rimelig tvil, sa tingrettsdommer Kim Heger i sin gjennomgang av dommen i Oslo tingrett mandag.
VG170917 Sendingen starter klokken 08.30 med gjennomgang av bevisene i saken - følg dekningen her.
AP170917 Jeg tok en gjennomgang av at alle sider var på plass, slik vi alltid gjør ved opptrykk.
AP170917 - Vi har rett og slett ikke hatt en grundig nok gjennomgang av boken, sier redaksjonsleder for realfag i Aschehoug, Dag-Erik Møller, til Aftenposten.
VG170916 Ville ha ny gjennomgang av Andøya-beslutningen ¶
VG170916 Blant annet gikk tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide ut i VG i valghelgen og sa at flere forhold krevde en ny gjennomgang av denne beslutningen.
VG170916 - Hvor vellykket vurderer du i ettertid at Ap og Barth-Eides utspill i valgkampen var - om at nye forhold krevde ny gjennomgang av Andøya-beslutningen ?
DB170916 Mørk er svært glad for at lederen av Stortingets justiskomité, Hadia Tajik, nå ønsker en fullstendig gjennomgang av reglene.
DB170916 Hadia Tajik, Arbeiderpartiets nestleder og leder av Stortingets justiskomité, ønsker en fullstendig gjennomgang av politiets praksis.
DB170916 - FULL GJENNOMGANG : Hadia Tajik krever en fullstendig gjennomgang av politiets praksis.
DB170916 - FULL GJENNOMGANG : Hadia Tajik krever en fullstendig gjennomgang av politiets praksis.
DB170916 - Det er grunn til å foreta en gjennomgang av denne praksisen, og jeg vil foreslå dette for justisministeren, sier Hadia Tajik til Dagbladet.
AP170916 Vi vil ha en ærlig og grundig gjennomgang , både av politiske veivalg, kommunikasjon og organisering.
AA170916 Hun sier hun skal foreslå en gjennomgang av praksisen for justisministeren.
AA170916 - Her trengs en gjennomgang , mener Hadia Tajik.
AA170916 Hun sier hun skal foreslå en gjennomgang av praksisen for justisministeren.
AA170916 - Her trengs en gjennomgang , mener Hadia Tajik.
VG170915 Folk hadde veldig respekt for det, og vi hadde en teknisk gjennomgang før opptak, sier Harboe.
SA170915 Det var en liten gjennomgang i dag om hvor langt de har kommet.
FV170915 Det var en liten gjennomgang i dag om hvor langt de har kommet.
DB170915 - Arbeidsnivåer og lønnspålegg bestemmes gjennom strenge ansettelses- og forfremmelseskomiteer, og må bestå flere nivåer av gjennomgang , inkludert kontroller for å sikre at det ikke er kjønnsforstyrrelser i disse beslutningene, sier Googles talsperson, Gina Scigliano, til avisa.
DB170915 Deres gjennomgang viser at 24avisen.com både fremmer oppdiktede opplysninger, har anonyme artikkelforfattere, usynlig eier/redaktør, misvisende bildebruk, personangrep uten tilsvar og lenker til useriøse nettsteder, ifølge Filter Nyheter.
DB170915 Funnene er basert på en gjennomgang av en stor mengde forskningsresultater fra Europa og Nord-Amerika.
DB170915 Ingen gjennomgang av kriminalitetsstatistikker for flyktninger kontra fastboende.
AP170915 Bak et flertall av de islamistiske terrorangrepene i Europa står religiøse ledere som sprer hat, ifølge en gjennomgang nyhetsbyrået TT har gjort.
AP170915 Det var en liten gjennomgang i dag om hvor langt de har kommet.
AA170915 Vi har hatt ekstern gjennomgang av egen sikkerhet, og iverksatt en rekke tiltak for å bedre sikkerhetsarbeidet, sier driftsdirektør Torbjørn G.
AA170915 For å sette en stopper for den typen smakløs og aggressiv markedsføring, er Forbrukerrådets gjennomgang et skritt i riktig retning.
DB170914 Og Ap-sekretær Kjersti Stenseng lover en omfattende og grundig gjennomgang der medlemmer og tillitsvalgte skal få si sitt.
DB170914 Deres gjennomgang viser at 24avisen.com både fremmer oppdiktede opplysninger, har anonyme artikkelforfattere, usynlig eier/redaktør, misvisende bildebruk, personangrep uten tilsvar og lenker til useriøse nettsteder, ifølge Filter Nyheter.
DB170914 Nå mener han det viktigste NRK kan gjøre er å ta en gjennomgang av retningslinjene om hvilke religiøse symboler medarbeidere kan bære.
VG170912 YOUNGSTORGET ( VG ) Det er et ikke-tema å vurdere et lederskifte etter Aps gjennomgang av det dårlige valgresultatet, fastslo både Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik tirsdag ettermiddag.
VG170912 Vi skal ha en bred gjennomgang av egen valgkamp.
VG170912 Men vi er veldig samlet om å gjøre en gjennomgang av erfaringene og komme rakst tilbake med resultatet.
VG170912 - Dette er ikke en gransking, men en gjennomgang av valget og resultatet.
DN170912 - Vi skal ha en bred gjennomgang av vår egen valgkamp politisk og organisatorisk.
DN170912 - Dette er ikke en granskning, dette er en gjennomgang , sa Støre, og la til at det er naturlig at sentralstyret tar det ansvaret.
DB170912 Sentralstyret skal nå ha en grundig gjennomgang av valgkampen.
DB170912 - Vi skal ha en bred gjennomgang av valgkampen organisatorisk og politisk, sier Støre.
AP170912 Han sier partiet nå vil legge til rette for en gjennomgang av erfaringene fra valgkampen, men at man raskt ønsker å komme tilbake til politisk arbeid.
AP170912 - Det har vært en god gjennomgang .
AP170912 Ap-leder Jonas Gahr Støre lover en grundig gjennomgang av hva som ligger bak det elendige valgresultatet.
AP170912 » I Aftenpostens egen gjennomgang av mulige forklaringer stilles en rekke spørsmål : ¶
AP170912 » I Aftenpostens egen gjennomgang av mulige forklaringer stilles en rekke spørsmål : ¶
AP170912 For Forsvarsstabens utvalg har skjebnen til Forsvarets forum vært en liten del av en større gjennomgang av Forsvarets kommunikasjon.
AA170912 Støre varsler likevel en « gjennomgang ».
AA170912 Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre inviterer hele partiet med i gjennomgang av valgkampen, men avviser at Arbeiderpariet bør skaffe seg en havarikommisjon.
AA170912 - Vi står samlet om at vi skal gjøre en gjennomgang og raskt komme tilbake til normalt politisk arbeid, sa Støre.
AA170912 - Vi skal ha en bred gjennomgang av vår valgkamp, politisk og organisatorisk, sa Støre.
AA170912 - Dette er ikke en gransking, det er en gjennomgang , presiserte Støre og la til : ¶
AA170912 Arbeiderpartiet går nå i gang med en gjennomgang av valgkampen for å identifisere hvor det sviktet.
AA170912 Jeg er lei meg, men vi skal stå oppreist i dette, fortsatte Ap-lederen som allerede tirsdag møter sentralstyret til full gjennomgang av valgkampen.
VG170911 - Vi vil få en endelig forklaring og en gjennomgang etter valget, sier han til VG.
SA170911 Før spillerne satte kursen mot Fredrikstad og oppladningen til fredagens VM-kvalifiseringskamp, ledet kaptein Maren Mjelde gruppen i en gjennomgang av evalueringen som oppsummerte mesterskapet.
DN170911 Selskapet var uenig i boten i juni, og har etter en gjennomgang av kommisjonens avgjørelse bestemt seg for å anke.
DB170911 Nå varsler Ap-nestleder Trond Giske en grundig gjennomgang av hva som gikk galt.
DB170911 Ap-nestlederen er ikke den eneste som mener partiet må ta en gjennomgang i ettertid av hva som forårsaket det dårlige valgresultatet for Aps vedkommende.
BT170911 Før spillerne satte kursen mot Fredrikstad og oppladningen til fredagens VM-kvalifiseringskamp, ledet kaptein Maren Mjelde gruppen i en gjennomgang av evalueringen som oppsummerte mesterskapet.
AP170911 Dagbladet slår opp en siste velgerguide, en gjennomgang av partienes standpunkter og hvem de vil samarbeide med.
AP170911 Før spillerne satte kursen mot Fredrikstad og oppladningen til fredagens VM-kvalifiseringskamp, ledet kaptein Maren Mjelde gruppen i en gjennomgang av evalueringen som oppsummerte mesterskapet.
AA170911 - Vi jobber videre med avhør, gjennomgang av video og sjekker alt av opplysninger og bakgrunnen til siktede som eventuelt kan lede oss til hvor han befinner seg, sier Moen.
VG170909 Tirsdag var Barth Eide på Andøya og lovet ny gjennomgang av beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon dersom partiet kommer i regjeringsposisjon etter stortingsvalget.
VG170909 Lovet gjennomgang
AP170909 I en ny gjennomgang av rusomsorgen i Oslo trekkes manglende samhandling mellom aktørene frem som den største svakheten.
DB170908 Vil ha ny gjennomgang
DB170908 I år ble det for eksempel publisert en oppdatert gjennomgang av all tilgjengelig forskning på tvangsbehandling utenfor institusjon ( « compulsory community treatment » ).
DB170908 I en gjennomgang av 47 studier viste det seg f.eks. at i områder hvor farlighetskriteriet ( enten for egen eller andres helse ) var et absolutt krav for tvangsinnleggelse, var gjennomsnittlig varighet på ubehandlet psykose 79,5 uker, mens den bare var 55,6 uker i de områdene hvor man hadde anledning til å legge
AP170908 Vi må ha en gjennomgang av hvordan vi lager et bedre kurs.
AA170908 Tirsdag gikk også Arbeiderpartiet ut og lovet en ny gjennomgang av Andøyas skjebne, blant annet på grunn av rapporten.
VG170907 Få av de norske selskapene tar ut utbytte, men ifølge VGs gjennomgang ble det i fjor betalt 90 millioner kroner i konsernbidrag til morselskapene i Norge eller Sverige.
DB170907 « For at både det internasjonale samfunnet og Norge skal være best mulig rustet til å håndtere migrasjonsbølger, må Norge ta et internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner slik at de kan stå seg over tid.
DB170907 I Arbeiderpartiets partiprogram står det : « Samtidig vil vi ta initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner for at disse bedre kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon.
DA170907 Ifølge MDGs gjennomgang av OKEAs årsregnskap for 2016, kunne oljeselskapet da « hente ut » 4,75 millioner kroner gjennom refusjonsordningen.
AP170907 Jurymedlemmer hentes fra våre naboland for å sikre en nøytral gjennomgang , sier Eva Pedersen, prosjektleder for Designers Saturday.
AP170907 Her leverer Svein Gusrud og Mats Linder en gjennomgang av norsk møbeldesigns historie og bidrag til kulturarven.
AA170907 juli 2017 var det lagt opp til en gjennomgang av oppnådde resultater siden givermøtet i Brussel, sentrale utfordringer regjeringen står overfor, og prioriterte tiltak/områder som må følges opp fram mot « Senior Officials Meeting- ( SOM ) » som etter planen skal holdes i Kabul
VG170906 De kom fram til at de ser til sine rutiner og har iverksatt gjennomgang av hva som skjer under opptakene, forklarer leder av Studenttinget på NTNU, Marte Øien til VG.
VG170906 I tillegg har de kontakt med ledelsen i den aktuelle linjeforeningen, for å få en gjennomgang av det som har skjedd.
VG170906 En gjennomgang VG har gjort av regnskapstall for samtlige bedrifter i den private barnevernsbransjen, viser at stadig flere selskaper tar ut utbytte.
NL170906 Men ved gjennomgang av Fiskeridirektoratets tall over antall årsverk i de forskjellige fartøygruppene og opplysninger om sysselsetting av landet råstoff, er vi kommet til de 100 000 tonn fisk som i dag fiskes av de leveringspliktige frysetrålerne kan gi grunnlag for en direkte økning av 1170 arbeidsplasser ved kvoteo
NL170906 ¶ Sametingsråd Mariann Wollmann Magga gir i dette innlegget en gjennomgang av de viktigste sakene Sametinget har jobbet med under det sittende sametingsrådet.
NL170906 Vi forskutterer ikke utfallet av en slik gjennomgang .
DB170906 - Vi ser at vi ikke har hatt gode nok rutiner for gjennomgang av opptaket på forhånd.
AA170906 - Vi ser at vi ikke har hatt gode nok rutiner for gjennomgang av opptaket på forhånd.
VG170905 Jeg tror også vi er nødt til å ha en kritisk gjennomgang av om målene er for høye i kjølvannet av hvordan vi ser at internasjonal fotball utvikler seg, men det må samtidig ikke bli en unnskyldning for at vi ikke skal ta nye steg, sier han.
VG170905 RBK-leder Ivar Koteng mener norske fotballspillere rett og slett må bli « bedre på alt » og at det trengs en « ordentlig gjennomgang av hva vi holder på med ».
SA170905 De får det til på Island, i Danmark, i Sverige og andre land vi kan sammenligne oss med, sier Rekdal som etterlyser en total gjennomgang av hvordan vi jobber med utviklingen av fotballen i Norge.
SA170905 De får det til på Island, i Danmar, i Sverige og andre land vi kan sammenligne oss med, sier Rekdal som etterlyser en total gjennomgang av hvordan vi jobber med utviklingen av fotballen i Norge.
DN170905 | Ap lover ny gjennomgang av Andøya-nedleggelsen ¶
DN170905 Arbeiderpartiet lover ny gjennomgang av beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon dersom partiet kommer i regjeringsposisjon etter stortingsvalget.
DB170905 Det er såpass mye at vi, for at det skal være full tillit til prosessene, må ha en ordentlig gjennomgang av dette før vi eventuelt bekrefter vedtaket eller snur om på det og lager en ny plan, sier Barth Eide.
DA170905 LO mener Høyre åpner for å gjøre svekkelser i ordningen, siden partiet ifølge hovedorganisasjonen har programfestet å sette ned et utvalg som skal gjøre en kritisk gjennomgang av ordningen.
BT170905 De får det til på Island, i Danmark, i Sverige og andre land vi kan sammenligne oss med, sier Rekdal som etterlyser en total gjennomgang av hvordan vi jobber med utviklingen av fotballen i Norge.
AP170905 De får det til på Island, i Danmar, i Sverige og andre land vi kan sammenligne oss med, sier Rekdal som etterlyser en total gjennomgang av hvordan vi jobber med utviklingen av fotballen i Norge.
AA170905 Odinga krever blant annet at flere medlemmer av valgkommisjonen sparkes, en full gjennomgang av systemet for elektronisk stemmetelling og at alle de åtte som stilte til valg 8. august også får delta i omvalget.
AA170905 Odinga krever blant annet at flere medlemmer av valgkommisjonen sparkes, en full gjennomgang av systemet for elektronisk stemmetelling og at de øvrige seks kandidatene som stilte til valg 8. august også får delta i omvalget.
AA170905 LO mener Høyre åpner for å gjøre svekkelser i ordningen, siden partiet ifølge hovedorganisasjonen har programfestet å sette ned et utvalg som skal gjøre en kritisk gjennomgang av ordningen. ( ©NTB ) ¶
AA170905 | Ap lover ny gjennomgang av Andøya-nedleggelsen ¶
AA170905 Arbeiderpartiet lover ny gjennomgang av beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon dersom partiet kommer i regjeringsposisjon.
VG170904 Jeg synes at vi skal ta en grundig gjennomgang av konsekvensene og en debatt om hva som er best for Norge og norske interesser, sier Solberg.
VG170904 - I asylforliket, som Ap støtter, heter det at regjeringen skal ta initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner for å være bedre tilpasset flyktningsituasjonen.
AP170904 Av hensyn til taushetsplikten og Helsetilsynets gjennomgang av saken avviser han å si noe om hendelsesforløpet og den helsemessige situasjonen for barnet.
AA170902 Det var avhør med vitner og gjennomgang av overvåkingsmateriale som førte politiet til de to pågrepne.
VG170901 En gjennomgang VG har gjort bare av Norges langrennsutøvere før og under denne sommerens rulleskirenn viser at det syndes opp mot den svært strenge markedsføringsloven ( se faktaboks ).
VG170901 Ifølge en gjennomgang gjort av Huffington Post dør tre ganger flere fanger i dette fengselet, enn i andre av samme størrelse.
VG170901 Mannen ble pågrepet etter at politiet hadde gjennomført rutinemessige etterforskningsskritt, slik som gjennomgang av overvåkningskameraer og rundspørring.
VG170901 Vi mener at det er nødvendig å ta en nasjonal gjennomgang av fastlegeordningen, sier enhetsleder Merete Mihle Hansen.
VG170831 Vi har tatt en gjennomgang av rengjøringsmidler, rengjøringsrutiner, intensivert testingen, kjøpt ATP-måler og innført denne som en del av standard-sjekken.
VG170831 Vi må bedre IKT-tjenestene, og i tillegg må vi ta en grundig gjennomgang av oppgavene fastlegene har, for å se om vi kan rydde i dem, og også fjerne noen av dem, sier han.
DB170831 En slik utredning må være en fordomsfri gjennomgang av hvilke konsekvenser dagens forbudspolitikk har for mennesker og for samfunnet.
DB170831 Han børstet støv av asylforliket fra 2015, og viste til at man ville følge opp Stortingets vedtak om « en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, for at disse i bedre grad kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon ».
DA170831 Det viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av sommerulykkene.
AP170831 De som vil teste en skikkelig valgomat, kan prøve Aftenpostens grundige gjennomgang her, eller se på denne oversikten over hva partiene mener i mer enn 100 ulike spørsmål.
AA170831 Det viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av sommerulykkene.
AA170831 Han foreslår flere fastleger med kortere pasientlister, digital modernisering og en full gjennomgang av hvilke arbeidsoppgaver som kan fjernes fra fastlegene.
AA170831 Arbeiderpartiet mener VGs gjennomgang viser at helseministeren ikke gjør jobben sin.
VG170830 Jeg ble først klar over dette for få dager siden, og samme kveld informerte jeg Moss kommune og mandag sendte vi på eget initiativ saken til Helsetilsynet og ba om en gjennomgang av hele sakskomplekset, skriver hun.
DB170830 ¶ NY GJENNOMGANG ?
DB170830 NORSK idrettsjuss har gode rammer som gjør at en slik gjennomgang er naturlig.
DB170830 Den utestengte vektløfteren Ruth Kasirye orket ikke å fullføre ankesaken sin, men idrettsbevegelsen selv bør unne seg en gjennomgang av hva som skjedde under innsamlingen av bevis.
DB170830 Da hjelper idretten seg selv ved at styret i Antidoping Norge eller Norges Idrettsforbund nå sørger for en troverdig gjennomgang av hvordan påtalemyndighetene deres har jobbet fram denne saken.
AP170830 Til Aftenposten sier Sylvi Listhaug at hun er ikke overrasket over at innstramming dominerer i Aftenpostens gjennomgang .
AP170830 Direktøren ba Helsetilsynet om gjennomgang
AP170830 Aubert skriver videre at hun meldte fra til kommunen med én gang hun ble klar over saken, og hun har nå bedt Helsetilsynet om en gjennomgang .
AP170830 - Mandag sendte vi på eget initiativ saken til Helsetilsynet og ba om en gjennomgang av hele sakskomplekset, skriver hun.
AA170830 - Vi må finne ut hvorfor muren raste, og få en gjennomgang av hva som har skjedd, sier Kvanåli.
DN170829 Storbritannias kulturminister har tidligere uttalte seg kritisk til 21st Century Fox' planlagte oppkjøp av Sky og vurdert en ytterligere gjennomgang av oppkjøpet.
AA170829 Her har hun møte med politisjef Dan Eliasson og skal få en gjennomgang av det politiet omtaler som utsatte områder.
VG170828 Hun viser til en gjennomgang Stortingets utredningsseksjon laget for Høyre, og konkluderer med at Stoltenberg-regjeringene gjennomførte flere salg og reduksjoner av statlige eierandeler enn de borgerlige.
VG170828 Gjennomgang
AP170828 Ifølge en gjennomgang kanalen har gjort, kan man slik systemet er nå enkelte steder risikere at stemmer bare har vært telt av én maskin, uten annen uavhengig kontroll.
AA170828 Ifølge en gjennomgang kanalen har gjort, kan man slik systemet er nå enkelte steder risikere at stemmer bare har vært telt av én maskin, uten annen uavhengig kontroll.
VG170826 Stortingsflertallet, med Arbeiderpartiet, Venstre, KrF på laget, har til og med bedt regjeringen ta « internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner ».
DA170826 Men Ap og Sp har lovet at en gjennomgang ikke skal svekke flyktningers rett til beskyttelse, skriver ABC Nyheter. | - Jeg får dårlig samvittighet hvis jeg kjøper meg en kaffe ¶
DN170825 - Høyre skriver at de vil ha en kritisk gjennomgang av avtalen om et inkluderende arbeidsliv ( IA-avtalen ) før de eventuelt vil fornye den når den utløper.
DB170825 Politiets etterforskning og gjennomgang av basestasjoner sammensvarer med at Jeevaharan, som ble 21 år på søndag, beveget seg vestover i Trondheim.
DA170825 Man må ikke få lov til å falle tilbake på en gjennomgang av planer uten tiltak, sier Elvestuen til NTB.
AA170825 Man må ikke få lov til å falle tilbake på en gjennomgang av planer uten tiltak, sier Elvestuen til NTB.
VG170824 Helsetilsynets gjennomgang vil avklare om noe kunne vært gjort annerledes.
VG170824 - Vår egen og kommunens gjennomgang dokumenterer at hjerte- og lungeredning ble avsluttet basert på en faglig vurdering, men vi er ydmyke at situasjonen kunne vært håndtert annerledes.
VG170824 - Vår egen og kommunens gjennomgang av denne enkelthendelsen, har ikke gitt grunnlag for det.
DB170824 - Vi kommenterer ikke det som blir sagt om dette, men NIF skal ha en gjennomgang av prosessen rundt dommen og trekke lærdom av dette, sier Røine til Dagbladet.
AA170824 Samtidig opplyste selskapet at den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag ville bli presentert for en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og et endelig forslag til vedtak.
SA170823 En kjapp historisk gjennomgang av været i akkurat den uken taler sitt klare språk : Det regner i gjennomsnitt 40 prosent mer i den uken, enn gjennomsnittet i årets resterende 51 uker ( basert på data fra de siste 30 årene ).
DN170823 Styret i den kriserammede papirprodusenten Norske Skog har kalt inn aksjonærene i selskapet til en ekstraordinær generalforsamling torsdag, for en gjennomgang av situasjonen for selskapet.
DB170823 Timer før en henrettelse i delstaten Missouri, har guvernøren stanset den og beordret gjennomgang av DNA-bevis en advokat hevder kan frikjenne den dødsdømte.
DB170823 En gjennomgang Dagbladet har gjort av NVE-tall, viser at Lærdal Energi og deres 1900 kunder i Lærdal i Sogn og Fjordane har den dyreste nettleia i landet.
DB170823 Liknende gjennomgang bør man ta for måltidsrutinene i hjemmetjenestene.
BT170823 En kjapp historisk gjennomgang av været i akkurat den uken taler sitt klare språk : Det regner i gjennomsnitt 40 prosent mer i den uken, enn gjennomsnittet i årets resterende 51 uker ( basert på data fra de siste 30 årene ).
AP170823 Samtidig opplyste selskapet at den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag vil bli presentert for en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og et endelig forslag til vedtak.
AP170823 En kjapp historisk gjennomgang av været i akkurat den uken taler sitt klare språk : Det regner i gjennomsnitt 40 prosent mer i den uken, enn gjennomsnittet i årets resterende 51 uker ( basert på data fra de siste 30 årene ).
AA170823 Samtidig opplyste selskapet at den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag vil bli presentert for en gjennomgang av den økonomiske situasjonen og et endelig forslag til vedtak.
AA170823 Også andre museum har tatt en gjennomgang av egen sikkerhet den siste uka.
VG170822 - Det er ingenting nå som tyder på at vi skal ha en gjennomgang som ender med å endre ordningen, sier Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
SA170822 Vi har lært at vi også trenger en gjennomgang av rutinene fra tid til annen.
FV170822 Vi har lært at vi også trenger en gjennomgang av rutinene fra tid til annen.
DB170822 Under talen natt til tirsdag fortalte Trump om hvordan han da han tiltrådte hadde bedt om en grundig gjennomgang av USAs strategi for Afghanistan.
DA170822 - Det er ingenting nå som tyder på at vi skal ha en gjennomgang som ender med å endre ordningen, sier Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
DA170822 - Vi må få en gjennomgang av hele systemet før vi kan fatte vedtak.
DA170822 - Det er ingenting nå som tyder på at vi skal ha en gjennomgang som ender med å endre ordningen, sier Aasland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
BT170822 Vi har lært at vi også trenger en gjennomgang av rutinene fra tid til annen.
AP170822 Vi har lært at vi også trenger en gjennomgang av rutinene fra tid til annen.
VG170821 Les faktasjekken på Faktisk.no ¶ Gjennomgang
VG170821 Nestleder i Ap og leder av Stortingets justiskomité, Hadia Tajik, varsler full « gjennomgang av PODs rolle » dersom de rødgrønne partiene vinner valget 11. september.
VG170821 KRITISK : Ap-nestleder Hadia Tajik mener en ny regjering må gjøre en full gjennomgang av POD.
VG170821 - Jeg mener at en ny regjering, uavhengig av hvem som blir justisminister, må starte med en gjennomgang av POD sin rolle, og ta de naturlige konsekvensene av det.
VG170821 Mannen ble pågrepet etter at politiet hadde gjennomført rutinemessige etterforskningsskritt som gjennomgang av overvåkingskameraer og rundspørring.
DN170821 Næringsminister Monica Mæland ( H ) vil ha en ny gjennomgang av ordningen.
DN170821 Monica Mæland vil ha ny gjennomgang av pappapermisjonsordningen.
DA170821 Vil ha en gjennomgang av uførereformen og blant annet finne en løsning for å rette opp det at noen har mistet eller fått mindre i bostøtte som følge av reformen.
DA170821 Vil ha en gjennomgang av uførereformen og blant annet finne en løsning for å rette opp det at noen har mistet eller fått mindre i bostøtte som følge av reformen.
AP170821 En gjennomgang av forskning på meningsmålingenes påvirkningskraft, som ble gjort for noen år siden, ga ikke noe entydig svar på i hvilken grad velgerne blir påvirket.
AA170821 Mannen ble pågrepet etter at politiet hadde gjennomført rutinemessige etterforskningsskritt som gjennomgang av overvåkingskameraer og rundspørring.
VG170819 Utdanningsetaten har gjennom våren 2017 hatt en gjennomgang av bruk av overvåkingskameraer i norske skolen, for å sikre at Datatilsynets retningslinjer blir fulgt, og at skolene har lik praksis.
DB170819 Da vil medias rolle enten være å ta en ( delvis subjektiv ) stilling til hvilken løsning som er å foretrekke, eller å bare presentere leserne for en mest mulig presis gjennomgang for argumentene pro og kontra - ikke å la halen logre med hunden ved å snakke som om Støres skattepolitikk skal bedømmes ikke ut fra selve argumentene, men ut fra hvor godt han fremfører dem.
DA170819 Byrådet har varslet en gjennomgang med mål om at en slik omprioritering av ressurser kan tre i kraft i 2019.
DB170818 Hittil i år har vi redusert blant annet salt i hele 90 av våre egne produkter, men dette er et tidkrevende arbeid og vi har ikke rukket en gjennomgang av alle produktene ennå.
AP170818 Ifølge Politifacts gjennomgang kan opplysningene om grisblod som et antimuslimsk våpen heller stamme fra en kinofilm med Gary Cooper fra 1939.
DB170817 » Slik lyder én av mange kritiske setninger i revisjonsselskapet PwCs gjennomgang av skandaleomsuste The Nordic Groups ( TNG ) regnskap, som Finansavisen har fått tilgang på.
DA170817 I en gjennomgang av tjenesten etter voldsomhetene i amerikanske Charlottesville fant Digital Music News minst 37 tilgjengelige hvit makt-band, skriver Dagens Nyheter.
AA170817 I en gjennomgang av tjenesten etter voldsomhetene i amerikanske Charlottesville fant Digital Music News minst 37 tilgjengelige hvit makt-band, skriver Dagens Nyheter.
AA170817 I en gjennomgang av tjenesten etter voldsomhetene i amerikanske Charlottesville fant Digital Music News minst 37 tilgjengelige hvit makt-band, skriver Dagens Nyheter.
DB170816 I en gjennomgang av tjenesten etter voldsomhetene i amerikanske Charlottesville fant Digital Music News minst 37 tilgjengelige hvit makt-band, skriver Dagens Nyheter.
DB170816 Han bekrefter at partiet vil ha en « kritisk gjennomgang av vernebestemmelsene », blant annet for å se etter « utdaterte » regler.
AP170816 I en gjennomgang av tjenesten etter voldsomhetene i amerikanske Charlottesville fant Digital Music News minst 37 tilgjengelige hvit makt-band, skriver Dagens Nyheter.
VG170815 - Vi vil beholde kravet om forkurs for de som har tre, men vi vil ha full gjennomgang av forkurset.
DN170815 Alstadheim, Senterpartiets Marit Arnstad, Sveinung Rotevatn fra Venstre og Høyres Heidi Nordby til gjennomgang av mandagens debatt.
DN170815 ), Marit Arnstad ( SP ), Sveinung Rotevatn ( V ) og Heidi Nordby Lunde ( H ) til gjennomgang av debatten.
NL170814 Strategien er en bred gjennomgang av de mange mulighetene som havet rommer : energi ( fossil og fornybar ), fiskeri og havbruk, transport, maritim infrastruktur, mineralutvinning, utvikling av ny teknologi og reiseliv.
DN170814 Det samlede tapet etter skatt er nå ifølge DNs gjennomgang av selskapets årsrapporter på over 782 millioner kroner.
AP170814 Ifølge UNICEFs gjennomgang har ikke Frp noen tiltak i programmet for å redusere barnefattigdom.
DB170813 Etter flere runder hvor Dagbladet har spurt Bakke-Jensen om hva han som politiker mener om dagens lukkethet, vedgår statsråden at eksemplene Dagbladet har gravd frem gir grunn til en gjennomgang : ¶
DB170812 - Etterhvert som Farah blir konfrontert med disse spørsmålene av media, får vi håpe han vil være mer imøtekommende med svarene, skriver Edmund Willison i Honest Sport etter en kritisk gjennomgang av alle de ubesvarte spørsmålene.
DB170811 En gjennomgang Dagbladet har gjort av passasjerstatistikken, viser at Namsos er i en særstilling med sitt store passasjertap, men Widerøe sier det også er problemer i Nord-Norge.
DA170811 Vi vil ta en full gjennomgang og se på om det ikke er naturlig at noen av festivalene skal ligge på statsbudsjettet, slik som andre regionale institusjoner gjør.
DA170811 * Legge fram en helhetlig strategi med gjennomgang av mål og virkemidler for å fremme internasjonal kulturutveksling og synliggjøring av norsk musikk, kunst og kultur.
AA170809 Som en del av langtidsplanen ba regjeringen om en egen gjennomgang av Hæren og Heimevernet.
SA170808 - Vi skal ha en gjennomgang denne uken.
DB170808 ¶ GODE RÅD : Kostrådene er basert på grundig vitenskapelig gjennomgang av all relevant forskning, og ikke eksperters meninger, skriver artikkelforfatterne.
DB170808 Kostrådene er basert på grundig vitenskapelig gjennomgang av all relevant forskning, og ikke eksperters meninger.
AP170808 - Vi skal ha en gjennomgang denne uken.
AA170808 - Jeg har hatt veldig fine dager i forkant og gjennomgang med sanglæreren min i London, og kommer jeg til semifinalen skal vi også ha en sangtime over Skype.
SA170807 Vi har nå gått i gang med et stort etterforskningsarbeid som særlig dreier seg om gjennomgang av videomateriale.
NL170807 Det kan også nevnes at regjeringen bestilte en ekstern gjennomgang for å vurdere en modernisering og effektivisering av stabs- og støttestrukturen i Forsvaret.
DB170807 Her kan du lese en utførlig gjennomgang av knivens historie.
BT170807 Vi har nå gått i gang med et stort etterforskningsarbeid som særlig dreier seg om gjennomgang av videomateriale.
AP170807 En gjennomgang av resultatene for begge kjønn i perioden 2013 - 2017 viser EM-sølv for kvinnelandslaget, J19 bronse og semifinaler to år på rad for J17-landslaget.
AP170807 Vi har nå gått i gang med et stort etterforskningsarbeid som særlig dreier seg om gjennomgang av videomateriale.
AP170806 - Etter grundig og omhyggelig gjennomgang av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly blitt enige om at Bill O'Reilly ikke kommer til å vende tilbake til Fox News, het det i en uttalelse fra kanale da.
AP170806 - Pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom som er under utredning eller behandling for sin tilstand i spesialisthelsetjenesten, kan ha et ønske om en ny vurdering og en gjennomgang av eventuelle uprøvde behandlingsmuligheter.
VG170805 - Til det trenger vi en grundig gjennomgang av hvordan det vil slå ut.
VG170805 Vil ha gjennomgang
AP170804 Aftenposten gjennomgang av Arbeiderpartiets skatteløfter viser følgende : 4 milliarder kroner kommer som følge av det brede skatteforliket på Stortinget i fjor.
AP170804 Hun mener det ikke har vært en tilstrekkelig gjennomgang av de forskjellige tolkningene av den nye instruksen og etterlyser skriftlig vurdering av bevæpningsbeslutningene som tas.
SA170802 Ta en gjennomgang av interiøret ¶
BT170802 Ta en gjennomgang av interiøret ¶
AP170802 Ta en gjennomgang av interiøret ¶
VG170801 Riksrevisjonens ferske gjennomgang av et utvalg henvisninger til MR- og CT-undersøkelser som resulterte i at pasient ble satt opp på time, viser at bare 87 prosent av de 1479 henviste undersøkelsene var medisinsk nødvendige.
DB170801 Ledelsesgruppen ved klinikken har hatt en foreløpig gjennomgang av saken.
VG170731 Ut ifra hva vi vet om det som skjedde, er en slik gjennomgang helt på sin plass.
VG170731 STILLER SPØRSMÅL VED HÅNDTERING : Kristiansands ordfører Harald Furre vil ta en gjennomgang med politiet om deres tanker og handlemåte under Den nordiske motstandsbevegelsens marsj som fant sted i byen lørdag.
DB170731 - Jeg synes det er naturlig å ta en gjennomgang med politiet etter ferien om deres tanker og handlemåte, sier ordfører Harald Furre ( H ) til Fædrelandsvennen.
AP170731 Det kommer til å bli behov for nye boformer og nye bofellesskap og nye modeller, sier han og gir uttrykk for at Ap vil ha en gjennomgang av Husbankens regelverk.
AA170731 Adresseavisens gjennomgang av maksimumstemperaturene for slutten av juli ( 20. - 31. juli ) viser at den tidligere rekorden var på elleve sommerdager ( maksimumstemperatur over 20,0 grader ) satt i 1937.
AA170731 - Krimteknikerne er på stedet for å foreta en første gjennomgang , sier Finn Skårsmoen, som er fungerende lensmann i Midtre Gauldal.
VG170728 Varsler grundig gjennomgang
VG170728 - I neste uke vil vi ta en grundig gjennomgang av de vurderingene som er gjort og hva som burde vært gjort annerledes.
DA170728 Sykehusdirektør Jan Roger Olsen har imidlertid uttalt at de etter en intern gjennomgang ikke har funnet feil eller mangler ved jentas behandling.
AA170728 Sykehusdirektør Jan Roger Olsen har imidlertid uttalt at de etter en intern gjennomgang ikke har funnet feil eller mangler ved jentas behandling.
AA170728 Men at ordførerens kolleger i rådhuset bærer på en slik mistanke bør være nok en grunn til en gjennomgang av makt og roller.
AA170728 Både varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) og Ingrid Skjøtskift ( H ) ønsker en gjennomgang av regelverk for politisk behandling og arbeidsformen i rådhuset.
VG170727 Derfor la KrF fram en egen alternativ utviklingsmelding i september i fjor, der vi foretok en omfattende gjennomgang av norsk bistand og hvilke reformer som nå må gjennomføres.
VG170727 Vi ser på hva som kan gjøres i denne aktuelle situasjonen, med gjennomgang av rutiner og hendelsesforløp, for å se om det er ting som kunne og burde vært håndtert annerledes fra sykehusets side, sier Olsen.
VG170727 Vi ser på hva som kan gjøres i denne aktuelle situasjonen, med gjennomgang av rutiner og hendelsesforløp, for å se om det er ting som kunne og burde vært håndtert annerledes fra sykehusets side, sier Olsen.
DB170727 Uansett om en slik gjennomgang av fortida ender med riv også for den tilsynelatende magisk gode Javier Sotomayor.
DB170727 Han sier sykehuset har hatt en gjennomgang av sin behandling av 15-åringen, men at de mener at vurderingene de har gjort i samråd med Kristiansand kommune ikke inneholder mangler.
DA170727 Han sier sykehuset har hatt en gjennomgang av sin behandling av 15-åringen, men at de mener at vurderingene de har gjort i samråd med Kristiansand kommune ikke inneholder mangler.
AP170726 I fjor høst, etter en gjennomgang av tusenvis av dokumenter, ombestemte dommerne seg og starter høringer.
AA170726 En gjennomgang av 80 bompengeprosjekter, viser at de ferdige prosjektene i snitt er nedbetalt to år før tiden.
VG170725 Semb ble toppfotballsjef i Norges Fotballforbund i 2009, og en gjennomgang av Norges plasseringer på FIFA-rankingen siden den gang viser følgende : ¶ * 1 Herrelandslaget har aldri scoret dårligere og ligger nå på 88. plass.
DB170725 - Ikke minst var det viktig for oss å ta til orde for at vi trenger en ny gjennomgang av ernæringsstatus for eldre.
DB170725 ? La oss love å gjøre en bedre innsats for Beyoncé i framtida, skrev ELLE i sin gjennomgang av dårlige voksfigurer av stjerna i januar.
VG170724 Nå varsler han full gjennomgang .
VG170724 I samme periode har deres seter i parlamentet økt fra 3.8 prosent til 12.8 prosent, viser en gjennomgang fra professor Pippa Norris ved Harvard ( Norge er inkludert ).
DN170724 ¶ Bankanalytiker Håkon Astrup ( til venstre ) har fått hjelp av økonomistudent og « summer intern » Simen Aas i DNB Markets til å lage en stor gjennomgang av bankmarkedet.
SA170723 Vi har hatt en gjennomgang med dem som har spilt lite i år, og stort sett hele gjengen ønsker å bli, selv om de er uenig i at de har fått for lite spilletid, men det kan komme til å skje ting, sier Helstrup.
AP170723 Vi har hatt en gjennomgang med dem som har spilt lite i år, og stort sett hele gjengen ønsker å bli, selv om de er uenig i at de har fått for lite spilletid, men det kan komme til å skje ting, sier Helstrup.
VG170722 Aftenposten hadde for noen dager siden en stor gjennomgang av hvor mye penger som brukes på å lage gode norske fotballspillere, henholdsvis av gutter og jenter.
AA170721 Etter en gjennomgang av alle partienes programmer konkluderer Norges Handikapforbund med at KrF i størst grad samstemmer med deres interesser.
DB170720 SIMPSON : Historien om O.J, og en gjennomgang av hendelsesforløpet i en av USAs største kriminalsaker.
DB170720 SIMPSON : Historien om O.J, og en gjennomgang av hendelsesforløpet i en av USAs største kriminalsaker.
AP170720 En gjennomgang av partiprogrammene tyder på at offentlig dekking av tannhelseutgifter for alle heller ikke vil bli en prioritet i det nye Stortinget.
AA170720 En gjennomgang NRK har gjort, viser at det i hele Vest politidistrikt er det bare én politibåt.
DB170719 Gransking av bompasseringer og gjennomgang av overvåkningskameraene ved bensinstasjonen Circle K på Gulsvik er en del av dette arbeidet.
VG170718 - Vi forventer at det blir gjort en gjennomgang med hele ordningen.
SA170718 - Ta en gjennomgang på hva hver enkelt person i familien ønsker i ferien, og lytt oppmerksomt.
FV170718 - Ta en gjennomgang på hva hver enkelt person i familien ønsker i ferien, og lytt oppmerksomt.
DA170718 En gjennomgang av norske og internasjonale studier viser at det er usikkert om det ut fra et trafikksikkerhetssynspunkt er grunnlag for å innføre påbud om sykkelhjelm, ifølge TØI.no.
AP170718 - Ta en gjennomgang på hva hver enkelt person i familien ønsker i ferien, og lytt oppmerksomt.
DB170716 Det er flere ting både i bøkene og tv-serien som peker i denne retningen, og du kan lese en mer utførlig gjennomgang av teorien i denne tråden.
DB170715 En gjennomgang fra USA Today viser hvordan alt ble enda verre med opplysningene fredag.
DB170715 I min gjennomgang av sakene fant jeg ikke eksempler på at UDI og UNE stilte inngående spørsmål om asylsøkerens seksuelle praksis eller ga avslag begrunnet i søkerens utseende eller framtoning.
DB170714 De etterlyser en grundig gjennomgang av hvordan vi som samfunn organiserer vår beredskap, og om vi får den effekten - den sikkerheten og tryggheten - vi må forvente ut av et ukjent antall milliarder brukt på området.
AP170714 En gjennomgang av rettskjennelser om varetektsfengsling i saker Aftenposten kjenner til, viser at det er flere gjengangere i slike grove voldssaker.
AP170714 En gjennomgang Aftenposten har gjort, både av medieomtaler og rettskjennelser i ulike saker fra det siste halvannet året, viser at machete er blitt brukt i minst syv tilfeller.
VG170713 Han sier til VG at Rosenborg nå må ta en ny, grundig gjennomgang av kroppen til Helland for å finne ut om det er noe som kan gjøres, men som ikke er gjort ennå.
AA170713 I tillegg skal tre uavhengige amerikanske forskere fra blant annet Harvard gjøre en gjennomgang av eksisterende studier og kunnskap om den norske ulvens genetikk.
VG170712 En gjennomgang CNN har foretatt viser hvordan både Trump selv, og nøkkelpersoner i hans stab, gang på gang har benektet kontakt med russerne.
DB170712 En ekstern gjennomgang av restaurantdriften har vist at det er forbedringsområder innen produksjonen på kjøkkenet.
DA170712 Nå etterlyser SV og Ap en gjennomgang av utlendingsmyndighetenes kompetanse i saker der asylgrunnlaget er seksuell orientering.
DA170712 I vår foreslo SV at det måtte gjøres en gjennomgang av kompetansen til UDI og UNE i slike saker.
DA170712 - Vi trenger en gjennomgang av UNE og UDIs kompetanse til å vurdere søknader som er basert på seksuell orientering, mener Jon Reidar Øyan, leder for homonettverket i Ap.
AA170712 Den øvrige etterforskningen i saken fortsetter med full styrke, både med ytterligere vitneavhør, gjennomgang av beslag og analyse av digitalt materiale.
VG170711 Under en gjennomgang av soldatens PC fant etterforskere rundt 500 dokumenter som knyttes til IS.
VG170711 mars i år kom et internnotat med UDs gjennomgang av bokføringen ved ambassaden.
DB170711 Under en gjennomgang av soldatens PC fant etterforskere rundt 500 dokumenter som knyttes til IS.
AA170711 Under en gjennomgang av mannens PC fant etterforskere rundt 500 dokumenter som knyttes til IS.
AA170711 Under en gjennomgang av mannens PC fant etterforskere rundt 500 dokumenter som knyttes til IS.
DA170710 Tilsynsrapporten viser Ptils gjennomgang av Lundins elektriske anlegg og ansvarshavende for anleggene på Edvard Grieg-feltet.
DA170710 Gjennomgang
AP170710 Tilsynsrapporten viser Ptils gjennomgang av Lundins elektriske anlegg og ansvarshavende for anleggene på Edvard Grieg-feltet.
AA170710 En gjennomgang av de 12 årene med flest ekstra kalde netter først i juli viser en svært tydelig tendens.
DN170709 En gjennomgang av landets 430 kommuner viser store forskjeller i dagens radiotilbud.
DB170709 Langeland-saken viser at tida er moden for en gjennomgang av lovverket.
DB170709 I takt med at de negative sidene ved overvåkning blir stadig klarere er det på tide med en full gjennomgang av alle fullmakter politiet og etterretningstjenestene har fått de siste tiårene.
DB170709 Her følger en geografisk gjennomgang av status quo, fra nord til sør, og så litt østover : ¶
AA170709 Men Amundsen viser til at departementet har innledet en helhetlig gjennomgang av ordningen for fri rettshjelp, som følge av et anmodningsvedtak fra Stortinget.
DB170708 FOR en godt voksen svømmer på 27 år i en verdensidrett med stadig nye, unge stjerner, er en slik gjennomgang av treningshverdagen kanskje nødvendig for å oppnå flere toppresultater.
DB170708 « En fascinerende gjennomgang av Madoff-historien » ¶
VG170707 Byens politikammer har nå iverksatt en omfattende gjennomgang av den blodige nasjonaldag-helgen for å finne ut hvorfor situasjonen kom ut av kontroll.
VG170706 De ber om at utdanningsinstitusjonene tar en grundig gjennomgang av sine systemer.
VG170706 - Vi har gjort en gjennomgang av alle klagesaker i perioden januar 2015 til mars 2017.
VG170706 - En gjennomgang fra Fylkesmannen i Hedmark viser at det er disproporsjonalt mange klagesaker mot deres sykehus.
DA170706 La meg ta en gjennomgang av hvor virkeligheten står i skarp kontrast til det som påstås fra Søndeland : ¶ 1.
DB170705 Etter en gjennomgang av faktagrunnlaget for påstanden, kan Faktisk slå fast at dette er helt feil.
AP170705 Det samme gjelder endel sikkerhetsrelaterte utgifter, ifølge Riksrevisjonens gjennomgang av prosjektet.
DN170704 Min gjennomgang er ingen spådom, men jeg synes likevel det er interessant å se på hvordan partiene tradisjonelt gjør det i løpet av valgkampen, sier Marthinsen til NTB.
DN170704 Det ligger an til rødgrønn seier i høst dersom valgkamphistorikken fra 2000-tallet gjentar seg, viser en gjennomgang fra valganalytiker Svein Tore Marthinsen.
DB170704 - Vi har også tatt en grundig gjennomgang av forretningen vår, og kuttet produkter og aktiviteter som ikke bidrar til å styrke bunnlinjen, forteller styrelederen til Finansavisen ¶
AA170704 Min gjennomgang er ingen spådom, men jeg synes likevel det er interessant å se på hvordan partiene tradisjonelt gjør det i løpet av valgkampen, sier Marthinsen til NTB.
AA170704 Det ligger an til rødgrønn seier i høst dersom valgkamphistorikken fra 2000-tallet gjentar seg, viser en gjennomgang fra valganalytiker Svein Tore Marthinsen.
DB170703 Vitneforklaringen dukket opp ved en senere gjennomgang av sakens dokumenter hos Spesialenheten.
AA170703 Macron tok også et oppgjør med fransk utenrikspolitikk i talen til de folkevalgte, varslet ny satsing på diplomati og en strategisk gjennomgang av bruken av fransk militærmakt i utlandet.
DB170702 Nå mener han det bør gjøres en gjennomgang av ordningene på hele kulturfeltet, inkludert Kulturrådet.
DB170702 Han legger til at det er ti år siden Løkenutvalget hadde en gjennomgang av de ulike støtteordningene på kulturfeltet, og mener det nå kan være nyttig med en ny.
DB170702 Dagbladet gjorde en gjennomgang av 18 564 søknader Kulturrådet fikk i fjor, og koblet disse opp til Facebook-vennelistene til vedkommende som behandlet deres søknad.
DB170702 Bjerkestrand mener en gjennomgang også bør se nærmere på om Kulturrådet burde organiseres annerledes.
DB170702 Alt dette gjør at vi bør ha en gjennomgang for å se om Kulturrådet og andre forvalter dette på på en god nok måte, sier Bjerkestrand.
DA170701 Da Oslo kommune fikk kroa tilbake, hadde vi en gjennomgang av hele bygget.
DN170630 Etter en ny gjennomgang av 15 land som tidligere ble betraktet som skatteparadiser etter OECDs kriterier, er det nå bare Trinidad og Tobago som gjenstår.
DB170630 - Vår anbefaling er at Volvo-eiere som opplever dette, henvender seg til sitt nærmeste autoriserte Volvo-verksted for en gjennomgang av bilen.
DB170630 Her er det også nødvendig med en rekke overordnede tiltak og gjennomgang av restaurantens rutiner, kommenterer Marit Kolle i Mattilsynet. 2015 : Mattilsynet stengte Friday's i Oslo sentrum på dagen ¶
BT170630 Men en gjennomgang av tallene viser at 40 prosent av kommunene - særlig de mindre - hadde en nedgang eller ingen endring i antallet årsverk.
VG170629 I 2012 foretok Los Angeles Times en større gjennomgang av medlemsmassen, og fant at den på ingen måte speilet kinopublikummet : ¶ 94 prosent av Akademiets medlemmer var hvite, og 77 prosent var menn.
VG170629 Bilutleieren Avis trekkes frem som de eneste som ikke oppgir pris på egenandelsforsikring, viser en gjennomgang fra Forbrukerrådet.
VG170629 Les også : Dommere brøt loven : - Full gjennomgang av regelverket ¶
DB170629 ( Dagbladet ) : Kulturrådet har måttet tåle kritikk fra flere hold, etter at Dagbladet publiserte en gjennomgang som viser at medlemmer av utvalg i Kulturrådet deler ut mer penger til søkere de er venn med på Facebook.
VG170628 - Etter nøye gjennomgang av bevisene har jeg avgjort at det er tilstrekkelig til at vi kan sikte seks personer, sier Sue Hemming i The Crown Prosecution Service ( CPS ) ifølge BBC.
SA170628 Om en kritisk gjennomgang av resten av TIL-ledelsen ikke tas nå, bør den i hvert fall tas etter sesongen.
SA170628 Når samtlige ansettelser har gått galt etter så kort tid, er det derfor naturlig med en skikkelig gjennomgang av hvor det gikk feil.
SA170628 - Etter en nøye gjennomgang av bevisene, i henhold til regelverket, har jeg besluttet at det finnes nok bevis til å sikte seks personer for lovbrudd, sier Sue Hemming i Criminal Prosecution Service i en uttalelse.
DB170628 Sikkerheten har høyeste prioritet, og vi valgte å gjennomføre en full teknisk gjennomgang av motoren, sier China Southern Airlines i en uttalelse.
DB170628 NIM har gjort en gjennomgang av barnekonvensjonens bestemmelse om plikt til å gi alternativ omsorg til enslige mindreårige asylsøkere.
BT170628 - Etter en nøye gjennomgang av bevisene, i henhold til regelverket, har jeg besluttet at det finnes nok bevis til å sikte seks personer for lovbrudd, sier Sue Hemming i Criminal Prosecution Service i en uttalelse.
AP170628 Beregninger som Poll of polls har foretatt ved gjennomgang av ti målinger, viser at dagens opposisjonspartier ville fått flertall på Stortinget med 92 representanter dersom det hadde vært valg nå.
AP170628 - Etter en nøye gjennomgang av bevisene, i henhold til regelverket, har jeg besluttet at det finnes nok bevis til å sikte seks personer for lovbrudd, sier Sue Hemming i Criminal Prosecution Service i en uttalelse.
AA170628 Sjef for Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug, viser til at det har vært diskusjon over tid med støygruppa og kommunen om tiltakene og sier de ser frem til en slik gjennomgang .
AA170628 Deretter skjer det en full gjennomgang der Forsvarbygg skal godkjenne arbeidet.
AA170628 Konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers har gjort en ekstern gjennomgang av IT-prosjektet, og sluttrapporten ble lagt fram for styret onsdag.
VG170627 VGs gjennomgang av regninger fra ungdoms-OL viser at det ble kjøpt 265 flasker rødt, hvit eller musserende vin til flere middags- og lunsjselskaper under de ni dager lange lekene.
DA170627 På politihuset fikk de en gjennomgang av hvordan operasjonssentralen med de tre etatene har fungert så langt.
SA170626 | Vi må ta en kritisk gjennomgang på hvordan frikjøpsordninger og godtgjørelser praktiseres ¶
SA170626 Kritisk gjennomgang
SA170626 Jeg tror det er svært viktig at vi tar en kritisk gjennomgang på hvordan frikjøpsordninger og andre godtgjørelser praktiseres.
DA170626 Det viser en gjennomgang gjort av valgforsker Bernt Aardal, ved Institutt for samfunnsforskning.
BT170626 Administrasjonen hevder forbudet er nødvendig for å gjennomføre en intern gjennomgang av prosedyrene for hvordan de sikkerhetssjekker folk som søker visum til USA fra de seks aktuelle landene.
AA170626 Administrasjonen hevder forbudet er nødvendig for å gjennomføre en intern gjennomgang av prosedyrene for hvordan de sikkerhetssjekker folk som søker visum til USA fra de seks aktuelle landene.
AA170626 I USA har veksten vært på hele 19 prosent siden årsskiftet, ifølge en gjennomgang nyhetsbyrået AP har gjort.
AA170626 I pressemeldingen vises det til at ni av ti lærere sier at de bruker Kahoot for gjennomgang av emner de underviser i i klasserommet.
DB170625 Vi gjorde en gjennomgang av 18 564 søknader Kulturrådet fikk i fjor, og koblet disse opp til Facebook-vennelistene til vedkommende som behandlet deres søknad.
DB170624 For å finne svar, har Dagbladet gjort en gjennomgang av 18 564 søknader Kulturrådet fikk i fjor.
VG170623 Hvis man får en grundig og ekstern gjennomgang og blir renvasket, vil man slippe snakk og spekulasjoner.
VG170623 Andersen at påstander om kritikkverdige forhold knyttet til et kulturprosjekt i Indonesia inngikk i deres gjennomgang og vurderinger : ¶
DB170623 Skolen vil i dag ha en gjennomgang av hvordan dette kunne skje.
DB170623 Dagbladet har funnet rapporten, og i « Kevin-saken : En gjennomgang av politiets etterforskning i Arvika høsten 1998 » ( PDF ), skriver Hjelmgren om sakskomplekset sett fra politiets side.
AP170623 Likevel er effekten - at antallet uten forsikring trolig vil øke, den samme, skriver CNN i en gjennomgang av lovforslagene.
VG170622 En gjennomgang av hans egne kontoene bekrefter det han sier.
VG170622 Finland har gått til topps i undersøkelsen, som er foretatt av spillselskapet 888poker, og som er en historisk gjennomgang , der blant annet alle OL-gull gjennom tidene er tatt med.
VG170622 Andersen at påstander om kritikkverdige forhold knyttet til et kulturprosjekt i Indonesia inngikk i deres gjennomgang og vurderinger : ¶
VG170622 De ønsker en særlig gjennomgang av barnehager, asylmottak og barnevern, og spiller følgende problemstillinger over til Riksrevisjonen : ¶
DN170622 Karsten Moholt har hyret inn meglerhuset Pareto Securities for å gjøre en strategisk gjennomgang av selskapet.
DB170621 Dokumentet er en grundig gjennomgang av et mangeårig system av ulovligheter nøye planlagt av en gjeng som i sitt politiske liv anser det norske samfunnet som illegitimt, og at det derfor er helt greit å tyne penger ut av fellesskapet uten hensyn til regler.
DB170621 Vi gjorde en gjennomgang av 18 564 søknader Kulturrådet fikk i fjor, og koblet disse opp til Facebook-vennelistene til vedkommende som behandlet deres søknad.
AP170621 Bred gjennomgang av lover og forskrifter for å gi de ulike tjenestene veiledning om hvordan « barnets beste » skal fremmes.
DA170620 Skjold sier brannene etterforskes på ordinær måte med bevissikring og teknisk gjennomgang .
AP170620 Skjold sier brannene etterforskes på ordinær måte med bevissikring og teknisk gjennomgang .
AP170620 Skjold sier brannene etterforskes på ordinær måte med bevissikring og teknisk gjennomgang .
AP170620 Helleland understreker at han ikke har hatt anledning til å gå grundig gjennom Aftenpostens gjennomgang .
AP170620 Samme morgen presenterte Aftenposten en gjennomgang av nesten 200 løfter fra Sundvolden-erklæringen som ble laget i 2013.
AP170620 Aftenpostens gjennomgang viser at det store flertallet av løfter fra regjeringserklæringen er innfridd, men at nær én tredjedel enten ikke er innfridd eller er bare delvis gjennomført.
AP170620 Men Aftenpostens gjennomgang viser at under halvparten av alle kliniske studier på kreft ligger i oversikten myndighetene henviser pasientene til.
AA170620 Skjold sier brannene etterforskes på ordinær måte med bevissikring og teknisk gjennomgang .
DN170619 - Vi fikk en gjennomgang av arbeidet som pågikk for et par måneder siden, men er ikke orientert om det endelige forslaget.
AP170619 Helleland understreker at han ikke har hatt anledning til å gå grundig gjennom Aftenpostens gjennomgang .
BT170618 Hetland sa til kanalen at politiets krimteknikere har vært på stedet for en gjennomgang .
BT170618 Det er også sammenfallende med Fylkeslegen i Hordalands gjennomgang av saken med Glassjenta Ida.
VG170617 Styret i Fyrlykta opplyser lørdag at de « registrerer at det fortsatt stilles spørsmål ved forvaltningen av stiftelsen og ønsker velkommen en uavhengig gjennomgang av stiftelsens virke gjennom Stiftelsestilsynet ».
DB170617 Avisen Le Monde hadde en gjennomgang som viste flere interessante trekk.
AA170617 Styret i Fyrlykta opplyser lørdag at de " registrerer at det fortsatt stilles spørsmål ved forvaltningen av stiftelsen og ønsker velkommen en uavhengig gjennomgang av stiftelsens virke gjennom Stiftelsestilsynet ". ( ©NTB ) ¶
VG170616 De foreslo blant annet en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet, slik at det i større grad ivaretok skolens brede samfunnsmandat.
VG170616 Stortinget vedtok enstemmig å be Riksrevisjonen om å foreta en ytterligere gjennomgang enn det som komiteen klarte i løpet av noen få uker.
SA170616 Det viser NAVs egen gjennomgang av alle utbetalingene for samtlige ytelser i 2016.
DN170616 Det viser NAVs egen gjennomgang av alle utbetalingene for samtlige ytelser i 2016.
AP170616 Fredag ble det også kjent at myndighetene nå iverksetter en gjennomgang av brannsikkerheten i 4000 britiske høyhus.
AA170616 Det viser NAVs egen gjennomgang av alle utbetalingene for samtlige ytelser i 2016.
DB170615 mai gjennom at det skal utføres en « ekstern gjennomgang » av minst fem barnevernssaker.
AP170615 I februar i år iverksatte derfor byrådet en gjennomgang for å se på hvorvidt Deichmanske bibliotek skulle bli en egen etat, eller om det var mest hensiktsmessig at Deichman fortsatte som en virksomhet i Kulturetaten.
AP170615 Aftenpodden er en humørfylt gjennomgang av noen av ukens engasjerende saker og debatter, som legges ut gratis hver torsdag.
VG170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen til fotball.no.
SA170614 Småbarnsfar Sbertoli håper Ruter nå vil ta en ny gjennomgang av hva slags type innhold som er akseptabelt å sende på reklameflatene.
SA170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
FV170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
DN170614 - Økokrim trenger en gjennomgang og en reformasjon.
DB170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
DB170614 CNNs gjennomgang av Facebook-profilen til Hodgkinson har avdekket flere innlegg som viser hans misnøye mot de konservative. 22.mars skrev han dette innlegget på Facebook : ¶
DB170614 Dette er målrettet, det er ikke en generell gjennomgang av virksomheten.
DB170614 I stedet foretar Ringen en grundig gjennomgang av det ubesvarte spørsmålet : I hvilken retning beveger Kina seg ?
DA170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
BT170614 En gjennomgang av 352 bookingsider viser at prisene ikke var til å stole på hos 235, altså to tredjedeler, av booking-aktørene.
BT170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
AP170614 Småbarnsfar Sbertoli håper Ruter nå vil ta en ny gjennomgang av hva slags type innhold som er akseptabelt å sende på reklameflatene.
AP170614 Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.
VG170613 Det må nok en grundig gjennomgang av norsk fotball til for å finne flere svar på om treningsmetoder, holdninger og krav er gode nok til at norsk fotball igjen skal kunne sammenlignes med den svenske.
DN170613 Tirsdag legger det Riksadvokatoppnevnte granskningsutvalget frem sin gjennomgang av den såkalte Transocean-saken.
DB170613 I den såkalte « asylavtalen » fra november 2015, ble partiene på Stortinget ( med unntak av SV og MDG ) enige om at regjeringen skulle foreta en gjennomgang av alle særordninger for flyktninger og asylsøkere i folketrygden.
AP170613 Fylkesmannen har bare vurdert de konkrete sakene, vi mente det var behov for en større juridisk gjennomgang , sier han også.
AA170613 Men den samlede bistanden til slike organisasjoner var likevel på 5,4 millioner kroner i 2016, viser NTBs gjennomgang av NORADs database.
AA170612 Forbundet vil ha en gjennomgang og forbedring av avhendingsloven.
AA170612 Sammendraget av California Science Centers etiske gjennomgang , som ble fornyet i 2017, er tilgjengelig på nett.
SA170609 - Resultatene dere har kommet frem til vedrørende Goji Adventure er noe svakere enn de vi og leverandøren vår selv fikk da vi kjørte en gjennomgang .
FV170609 - Resultatene dere har kommet frem til vedrørende Goji Adventure er noe svakere enn de vi og leverandøren vår selv fikk da vi kjørte en gjennomgang .
BT170609 - Resultatene dere har kommet frem til vedrørende Goji Adventure er noe svakere enn de vi og leverandøren vår selv fikk da vi kjørte en gjennomgang .
BT170609 Nå har bystyret vedtatt at det skal gjennomføres en ekstern gjennomgang av barnevernssaker.
BT170609 BTs politiske redaktør Frøy Gudbrandsen har skrevet en kritisk kommentar til bystyrets vedtak om å gjennomføre en ekstern gjennomgang av enkeltsaker fra barnevernet.
BT170609 DNT mottar økonomisk støtte fra flere hold, og etter en raskt gjennomgang av deres regnskap skal de på ingen måte ha problemer med å klare å arrangere sunne og gode aktiviteter uten å outsource disse til dyre kommersielle aktører.
AP170609 Han tar forbehold om hva Folkehelseinstituttet vil konkludere med etter sin gjennomgang av forskningslitteraturen.
AP170609 - Resultatene dere har kommet frem til vedrørende Goji Adventure er noe svakere enn de vi og leverandøren vår selv fikk da vi kjørte en gjennomgang .
AA170609 I tillegg til en gjennomgang av valget diskuterer Wiseth og vårt faste panel, Tone Sofie Aglen, Terje Eidsvåg og Harry Tiller, den aktuelle politiske situasjonen her hjemme etter at kommunereformen ble behandlet i Stortinget denne uka.
SA170608 Dette krever en kontinuerlig overvåking og gjennomgang av det systematisk HMS-arbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.
SA170608 Etter en ny gjennomgang av tomter for den omstridte brannstasjonen i Østre bydel, peker kommunens administrasjon nok en gang på Lervig.
NL170608 En gjennomgang VG har gjort av stortingsmeldingene om norsk våpeneksport i perioden 1998-2014 viser at norge eksporterte militær utstyr til en verdi på over 733 millioner til Saudi-Arabia.
DB170607 - Blant annet har vi sikkerhetskontroll ved inngangen, gjennomgang av bagasje og skjerpet fokus både på innsiden og utsiden av byggene, sier Kirkeleite.
VG170606 Her er en gjennomgang av det du trenger å vite om Qatar-krisen : ¶
NL170606 Vi mener hele tilsynsfeltet trenger en samlet gjennomgang for å finne ut hva som kan forbedres.
DN170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
DB170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
AP170606 - Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AP170606 - Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.
AA170606 Riksrevisjonens gjennomgang konkluderer med at det var " betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet ".
VG170604 Dette vil inkludere lengre straffer for terrorlovbrudd, og en gjennomgang av politiets arbeid for å sørge for at de har ressursene og fullmaktene de behøver.
SA170604 Financial Times publiserte for eksempel nylig en grundig gjennomgang av hvordan skiftet til renere kraft forstyrrer hele energibransjen, med intervjuer med en rekke analytikere som kunne ha brakt inn annen og nyanserende kunnskap.
AP170604 Da er det også rimelig at vi tar en grundig gjennomgang av hvordan vi skal følge den opp, sier statsråden.
AP170604 - Dette er en grundig gjennomgang som sektoren har etterlyst lenge.
AA170604 Da er det også rimelig at vi tar en grundig gjennomgang av hvordan vi skal følge den opp, sier statsråden. ( ©NTB ) ¶
AA170604 - Dette er en grundig gjennomgang som sektoren har etterlyst lenge.
DB170603 Det har både vært ny etterforskning og en grundig gjennomgang av all tilgjengelig dokumentasjon i flere omganger over mange år av ulike instanser.
AA170603 - Vi tok en gjennomgang av lasten og samkjørte det med tollvesenet.
VG170602 Det stemmer at noen av klimareguleringene som Obama-administrasjonen innførte, fremskynder utfasingen og nedleggingen av kulldrevne fabrikker, skriver CNBC i sin gjennomgang av påstandene fremsatt i talen.
DB170602 Er det foretatt en risikovurdering og faglig psykologisk gjennomgang av de utfordringer som kan vedhefte gruppen ungdom under 18 år med midlertidig oppholdstillatelse som kan bli medlemmer av skytterlag ? 2.
DA170602 - Ved gjennomgang av saksdokumentene kan jeg se at det er flere personer som har hatt et særdeles anstrengt forhold til avdøde.
AP170602 mai og ved en rask gjennomgang av utstillingen av de syv forslagene til nytt Regjeringskvartal, var det med betydelig forundring at jeg hadde problemer med å finne begrep som sikkerhet og kollektivtrafikk i beskrivelsene ¶
DB170601 Men vi trenger nå en grundig gjennomgang om ordningen fungerer som den skal, sier Ap-representanten.
DB170601 Krever gjennomgang
DB170601 De fire partiene mener det må bli enklere å få vurdert, og ved behov få bygget på, utenlandsk formalkompetanse til norske krav og fremmer forslag om at regjeringen skal foreta en full gjennomgang av hvordan utenlandske utdanninger og autorisasjon godkjennes.
DA170601 Fortsatt varetektsfengsling er nødvendig for å hindre at siktede skal ha mulighet til å hindre politiets gjennomgang og sikring av beslaglagt materiale.
DA170601 Vigdis Hjorths foredrag om « Min litterære metode » var en gjennomgang av hvordan « Arv og miljø » ble konstruert, altså diktet, og dermed ikke er noen « sann » fortelling hvor hovedpersonen Bergljot « egentlig » er Vigdis.
BT170601 Vi mener også det er behov for en gjennomgang med sikte på å få en mer reell kulturutvekslingsordning.
BT170601 KrF ønsker også en bredere gjennomgang av au pair-ordningen, med sikte på å få en ordning som ligger nærmere den opprinnelige tanken om kulturutveksling.
VG170531 Ellers hadde landslagssjefen en interessant gjennomgang av hva som er galt med A-landslaget i fotball, og vi kan lett konkludere med følgende : ¶
DA170531 Varsler gjennomgang av private ¶
DA170531 Formålet med en gjennomgang vil være å skape rammevilkår som ivaretar barna og familienes rettssikkerhet og som gir det offentlige nødvendig kontroll med tjenestene.
DA170531 Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Sonja Mandt sier de der støtter regjeringen i at det er behov for en gjennomgang av de private aktørenes rolle.
DA170531 - Og vi forslår at det skal gjøres en gjennomgang og settes i verk tiltak for å hindre at de utøver myndighetsutøvelse som er forbeholdt det offentlige, sier Mandt.
AA170531 Søndagens møte tar sikte på en gjennomgang av statusen i forhandlingene som nå står stille, sier en talsmann for den greskkypriotiske regjeringen, Nicos Christodoulides.
VG170530 * 1 En gjennomgang av UDs syvårige samarbeid med International Law and Policy Institute AS ( ILPI ) fra 2009 til 2016, som resulterte i overføringer på til sammen 193 millioner kroner, ifølge rapporten.
VG170530 - Når stikkprøvekontrollen avdekker så mange feil og mangler, kan det tyde på at vi bør ha en grundigere gjennomgang av avtaler man har inngått de siste årene.
DN170530 Det andre var en gjennomgang av UDs sjuårige samarbeid med ILPI fra 2009 til 2016.
DN170530 IEA-ekspertenes ferske gjennomgang av norsk energipolitikk var musikk i ørene på olje- og energiminister Terje Søviknes.
DB170530 Granskningen er basert på en gjennomgang av hundrevis av lekkede dokumenter fra spanske antiterrormyndigheter, som i flere år ha etterforsket anklager om skattesnusk for millioner i ti konkursrammede danske selskaper, ifølge Jyllands-Posten.
DB170530 I tillegg til en generell gjennomgang av systemet, har Riksrevisjonen sett på en rekke kontroversielle saker hvor arkivering har vært mangelfull : ¶
BT170530 Granskningen er basert på en gjennomgang av hundrevis av lekkede dokumenter fra spanske antiterrormyndigheter, som i flere år ha etterforsket anklager om skattesnusk for millioner i ti konkursrammede danske selskaper, ifølge Jyllands-Posten.
BT170530 Det andre var en gjennomgang av UDs sjuårige samarbeid med ILPI fra 2009 til 2016.
BT170530 BISTAND : Utenriksminister Børge Brende ( H ) varslet i desember en gjennomgang av UDs samarbeid med ILPI.
BT170530 I tillegg til en generell gjennomgang av systemet, har Riksrevisjonen sett på en rekke kontroversielle saker hvor arkivering har vært mangelfull.
AA170530 Granskningen er basert på en gjennomgang av hundrevis av lekkede dokumenter fra spanske antiterrormyndigheter, som i flere år ha etterforsket anklager om skattesnusk for millioner i ti konkursrammede danske selskaper, ifølge Jyllands-Posten.
AA170530 Sistnevnte gjennomgang viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med ILPI.
AA170530 Det andre var en gjennomgang av UDs sjuårige samarbeid med International Law and Policy Institute AS ( ILPI ) fra 2009 til 2016.
DB170529 - I forbindelse med oppkjøpet av Reinertsen har vi hatt en gjennomgang av ressurser og forventede arbeidsvolumer.
DB170529 - Vår gjennomgang viser at mens regjeringen hevdet at de skulle slippe til aktører som Kirkens Bymisjon og sosiale entreprenører, så ble det i virkeligheten mindre rom for små og ideelle organisasjoner.
DB170529 Vi prioriterer gjennomgang av beslaget for å få oversikt over omfanget av overgrepsmaterialet.
DB170529 I forbindelse med gjennomgang av beslag hos den siktede, ble det avdekket at han skal ha vært i besittelse av overgrepsmateriale.
DA170529 Det viser en gjennomgang Dagsavisen har gjort av nasjonale og lokale forbud verden over.
AP170529 Vi prioriterer gjennomgang av beslaget for å få oversikt over omfanget av overgrepsmaterialet.
AP170529 I forbindelse med gjennomgang av beslag fra den siktede, ble det avdekket at han skal ha vært i besittelse av overgrepsmateriale ¶
AA170529 Kontrollkomiteen var ikke fornøyd med kommunerevisjonens gjennomgang av Trondheim kino.
AA170529 Hun mener det er på tide med en større gjennomgang av Politidirektoratet, i form av en offentlig utredning. ( ©NTB ) ¶
AA170529 Vi prioriterer gjennomgang av beslaget for å få oversikt over omfanget av overgrepsmaterialet.
AA170529 I forbindelse med gjennomgang av beslag fra den siktede, ble det avdekket at han skal ha vært i besittelse av overgrepsmateriale ¶
AA170529 Vi prioriterer gjennomgang av beslaget for å få oversikt over omfanget av overgrepsmaterialet.
AA170529 I forbindelse med gjennomgang av beslag hos den siktede, ble det avdekket at han skal ha vært i besittelse av overgrepsmateriale.
AA170529 Det er ikke forsvarlig å pøse mye mer penger inn i Forsvaret uten en grundig gjennomgang av struktur, investeringsbehov og oppgaver : Hvilken trussel er det vi ruster opp for, og hva slags forsvar skal vi ha ?
VG170528 - Vi har nylig hatt en gjennomgang med eieren av bygget, Undervisningsbygg, så ting skal være i orden på huset, sier Sandven.
DA170528 - Vi har nylig hatt en gjennomgang med eieren av bygget, Undervisningsbygg, så ting skal være i orden på huset, sier Sandven.
AA170528 - Vi har nylig hatt en gjennomgang med eieren av bygget, Undervisningsbygg, så ting skal være i orden på huset, sier Sandven.
VG170527 I begynnelsen av mai kunne VG fortelle om Riksadvokaten kritiske gjennomgang av kvaliteten på voldtektsetterforskning.
VG170527 Det viser en gjennomgang av salg og nedsalg av statlige selskaper fra 2000 frem til i dag, som Stortingets utredningseksjon har laget på forespørsel fra Høyre : ¶
NL170527 Jeg vil derfor ta en kort historisk gjennomgang av eierskapet til eiendommen Kvænangsbotn som Sirkkastakka er en liten del av.
NL170527 Foto : Privat Jeg vil derfor ta en kort historisk gjennomgang av eierskapet til eiendommen Kvænangsbotn som Sirkkastakka er en liten del av.
DB170527 Nå blir det årlig gjennomgang av forsvarsbudsjettene.
DB170527 Denne filmen er en fascinerende gjennomgang av historien, og et forsøk på å svare på hvordan i alle dager det kunne gå så langt.
DA170527 Hun varsler full gjennomgang .
AP170527 Det bør være duket for en større gjennomgang , skriver Hadia Tajik om Politidirektoratet som ligger på Majorstuen i Oslo.
AA170527 LaHood sier den nyeste tiltalen er basert på nye beviser som har kommet fram ved en gjennomgang av de gamle bevisene.
VG170526 Wennesland ønsker ikke å kommentere saken, og viser at det nå er varslet en intern gjennomgang i Utenriksdepartementet.
DB170526 I Aftonbladets gjennomgang av drapssaker i Sverige i fjor ( krever innlogging ), kommer det fram at flere av drapene er knyttet til oppgjør mellom kriminelle gjenger.
DB170526 Tiden er inne for en full gjennomgang av norsk petroleumspolitikk hvor vi svarer på spørsmål som : Hva betyr Parisavtalen for norsk oljepolitikk, hvor stor del av risikoen er det rett at staten skal ta og hvilke klimahensyn skal petroleumspolitikken ha ?
DA170526 Det hektiske soulkjøret får en pause i doo wop-aktige « The City Weeps Tonight », som skulle være åpningslåten på hans første soloalbum ( etter de to første Disciples Of Soul-albumene ), som var tenkt som en historisk gjennomgang av amerikansk rockhistorie.
BT170526 En foreløpig gjennomgang tyder på at tyvene har fått med seg noe sølvtøy.
AA170526 Fremtidens generasjoner, som også skal nyte godt av velferdsstatens ordninger, fortjener en grundig gjennomgang av dagens sykelønnsordning.
AA170525 Året etter kuttet utenriksminister Børge Brende den samlede støtten til 9,5 millioner kroner, og i fjor ble den kuttet ytterligere til 5,4 millioner, viser en gjennomgang av NORADs database som NTB har gjort.
DA170524 Norges gjennomgang av afghanske asylsøkere er svært mangelfull og setter liv i fare, mener advokaten til asylsøkeren som slapp tvangsretur til Norge.
DA170524 Denne saken demonstrerer hvilken mangelfull gjennomgang Norge har hatt av de systematiske og generelle sikkerhetsproblemene i min klients hjemprovins.
DB170523 Vi har ikke trukket for dette, men ved gjennomgang av utvalget etterpå, gir testpanelet hederlig omtale til Sætre og Freias Melkesjokoladekjeks.
VG170522 Riksadvokaten skriver i sitt svarbrev at bistandsadvokat Bjarte Aarlie at de har hatt en selvstendig gjennomgang av saken.
DA170522 Nå viser en gjennomgang hos Arbeidstilsynet at ingen av disse sakene er meldt til Arbeidstilsynet.
BT170522 En Deloitte-rapport utløste full gjennomgang og omstrukturering av selskapet.
VG170520 | Bufdir varsler gjennomgang etter VG-avsløring ¶
VG170520 De ga en grundig gjennomgang av bakgrunnen for saken, hvilke tiltak direktoratet har satt i verk og om sine vurderinger så langt, sier statsråden i en skriftlig kommentar til VG.
VG170520 Allerede før den eksterne granskingen av Stiftelsen Fyrlykta er klar, varsler direktoratet en gjennomgang av hvordan de følger opp ideelle aktører.
BT170519 | Nødvendig gjennomgang
BT170519 En slik gjennomgang må være grundig og uavhengig, og ingenting kan overlates til tvil eller spekulasjon.
AP170519 Aftenpostens gjennomgang viser også at SV i det store flertallet av avstemningene er støttespilleren til MDG i saker der partiet bare har med seg ett annet parti.
VG170518 - Jeg håper at kommunene nå tar en gjennomgang av hvilke regler som skal gjelde i den lokale skjærgården, sier Harberg.
VG170518 - Det er den beste arenaen for å få en uhildet gjennomgang av fakta.
FV170518 - Jeg håper at kommunene nå tar en gjennomgang av hvilke regler som skal gjelde i den lokale skjærgården, sier Harberg.
DN170518 - Jeg håper at kommunene nå tar en gjennomgang av hvilke regler som skal gjelde i den lokale skjærgården, sier Harberg.
DA170518 - Jeg håper at kommunene nå tar en gjennomgang av hvilke regler som skal gjelde i den lokale skjærgården, sier Harberg.
DA170518 - I regjering sto Ap selv bak en omfattende gjennomgang av pliktene i 2012.
AA170518 - Jeg håper at kommunene nå tar en gjennomgang av hvilke regler som skal gjelde i den lokale skjærgården, sier Harberg.
VG170517 Regjeringen har satt ned et utvalg som jobber med å gjennomgang alle yrkesfagene i Norge, inkludert 42 tradisjonelle håndverksfag som er i ferd med å forsvinne.
AP170517 Les en gjennomgang av Frenchs historie i denne saken.
AP170517 Les en gjennomgang av Frenchs historie i denne saken.
AP170517 Les en gjennomgang av Frenchs historie i denne saken.
VG170516 - Det var en svært grundig og god gjennomgang fra generalsekretæren, sier fotballpresident Terje Svendsen.
VG170516 De må ta initiativ til en grundig gjennomgang av russefeiringen slik den praktiseres anno 2017.
SA170516 Årsakene er sammensatte, og de bør lede til en helhetlig gjennomgang og debatt om skolens verdier, skriver kronikkforfatterne.
VG170515 Spesialenheten mener saken reiser flere spørsmål som er egnet for gjennomgang i ¶ politidistriktet.
VG170515 - Egnet for gjennomgang
SA170515 Han anbefaler en ny gjennomgang av måten nye sykehus finansieres på.
SA170515 Mandag la Norges Fotballforbund ( NFF ) fram sin gjennomgang av klubbøkonomien i klubbene i eliteserien og 1. divisjon basert på innrapporterte tall fra klubbene.
DB170515 I den nye boka « Nasjonalgalleriet » som avtroppende direktør Audun Eckhoff har redigert, har arkitekturprofessor Mari Hvattum foretatt en historisk gjennomgang av alle bestrebelsene og drømmene om å etablere en nasjonal kunstsamling.
DA170515 Som en del av det faglige grunnlaget for denne revideringen vil det også bli foretatt en gjennomgang av definisjonen som ligger til grunn for beregningen av iskanten.
AP170515 Mandag la Norges Fotballforbund ( NFF ) fram sin gjennomgang av klubbøkonomien i klubbene i eliteserien og 1. divisjon basert på innrapporterte tall fra klubbene.
VG170514 Gjennomgang VG har gjort viser at Bufdirs egen underorgan, Barne, ungdoms- og familieetaten ( Bufetat ), selv bruker betegnelser som " homeparty " om rekruttering av nye fosterhjem.
FV170514 - Vi har stor fokus på sikkerheten og vil nå ha en gjennomgang for å se om rutinene er fulgt, sier Jürgen Orf.
AA170514 Overfor NTB understreker Rees at det viktigste poenget, som regjeringen ikke vurderer i sin gjennomgang , er at miljøbudsjettet etter Oslo-byrådets mening sikrer en forpliktende klimapolitikk på tvers i kommunen gjennom å tydeliggjøre hvem som har ansvar for hvilke tiltak og kutt, og at dette integreres i det ordinære budsjettarbeidet. ( ©NTB ) ¶
AP170513 februar : Beordret gjennomgang og fjerning av regel som beskytter utsatte myrområder ¶ 2. mars : Fjernet forordning som krevde bedre innrapportering av metangassutslipp. 13. mars : Utsatte endringer som skulle skjerpe sikkerhetsrutinene ved kunstgjødselfabrikker og andre steder som håndterer farlige stoffer. * ¶ 1
AP170513 april : Beordret gjennomgang av alle nasjonalparker som er dannet siden 1996. 27. april : Utsatte et søksmål mot en regelendring som ville regulert kvikksølvutslipp fra kraftverk. 28. april : Beordret evaluering av regelverket for offshore-boring. * ¶
AP170513 april : Beodret gjennomgang av regler som begrenser metanutslipp ved nye oile- og gassfelter. 26. april : Beordret gjennomgang av alle nasjonalparker som er dannet siden 1996. 27. april : Utsatte et søksmål mot en regelendring som ville regulert kvikksølvutslipp fra kraftverk. 28. april : Beordret evaluering av re
AP170513 MGP-bidragene Her er en kjapp gjennomgang over årets MGP-låter.
VG170512 - I proposisjonen om barnevernsreformen varslet vi at vi ville ha en gjennomgang av private på fosterhjemsfeltet.
DB170512 Meningen var å åpne bare for en gjennomgang av det nå klarerte OL-regnskapet fra 2014, men dagens avstemning ender nok med et flertall for å åpne alle detaljene i hele regnskapet fem år tilbake i tid.
AA170512 I en gjennomgang gjort av NRK tidligere i vinter, kom det fram at det siden 2014 har vært 100 ulykker under militærøvelser der militære kjøretøy har vært involvert i Norge.
VG170511 Rosa og lilla kjærlighetserklæringer på scene-drop'et er også bare positivt - en solid gjennomgang , selv om Aleksander virker noe låst og nervøs, mente VGs musikkjournalist Stein Østbø.
DB170511 Etter en gjennomgang av kreftstudier som ble ansett som milepæler, ble det avdekket at kun 6 prosent av studiene hadde tilstrekkelige funn som lot seg reprodusere senere.
DB170511 Gjennomgang av ulike undersøkelser viser at mennesker med omtrent samme ideer, blir mer ytterliggående når de samles i grupper sammenlignet med hvilke standpunkter de hadde før.
DB170511 Romanias festlige jodlebidrag fikk terningkast én i Dagbladets Anders Grønnebergs gjennomgang av låtene i den andre semifinalen.
AA170511 Uansett er det alltid noe man kan bli bedre på og det er klart at man vil ta en ekstra gjennomgang når noe sånt skjer.
VG170510 - Ellers gjorde de en stabil gjennomgang .
VG170510 Solli ( A ) fra Akershus sier til Aftenposten at det er viktig å få en gjennomgang av risikoen ved tunnelen i lys av at flere av ulykkene som har skjedd der, har fellestrekk.
DN170510 Gjennomgang av offentlig tilgjengelig informasjon viste at noen hadde ervervet et betydelig antall aksjer i Crew Gold Corporation i beskyttelsesperioden ved hjelp av ulike meglerhus og nomineekontoer, » heter det i en pressemelding.
DB170510 Som består av MR-undersøkelser av hode og nakke, full fysisk gjennomgang , samt fullstendige blodtester.
DA170510 Ved Sykehuset Østfold har det blitt varslet om « reduksjon i bemanning innen alle områder », går det fram av SVs gjennomgang .
DA170510 Sykehus over hele landet ser seg nødt til å kutte i antallet stillinger, viser en gjennomgang av helseforetakenes budsjettdokumenter, gjort av SV.
DB170509 « En gjennomgang burde ende opp med en endelig konklusjon om at USAs politikk, med « strategisk tålmodighet » - der USA fortsetter å bruke pressmidler som sanksjoner i håp om at nordkoreanerne vil endre kurs eller kollapse - ikke virker ».
DB170509 I artikkelen som ble skrevet i fjor høst, understreker DiMaggio at hun mener at en gjennomgang av amerikansk politikk overfor Nord-Korea burde ligge høyt på lista over oppgaver for USAs neste president - som vi i dag vet heter Donald J.
DB170509 I sin nådeløse gjennomgang av årets 18 første bidrag, omtalte han « Amar Pelos Dois » som et « stykke nostalgi, sjarmerende, deilig og tidløst ».
DA170509 En gjennomgang av gamle avisartikler, avdekker at Finansdepartementet gang på gang har kommet med uttalelser om Oljefondet, som i ettertid framstår som lite treffsikre.
AP170509 - Men det er viktig å få en gjennomgang av risikoen ved tunnelen i lys av at flere av ulykkene her har fellestrekk.
VG170508 Mannen ble pågrepet etter av politiet hadde gjennomført rutinemessige etterforskningsskritt som gjennomgang av overvåkingskameraer og rundspørring.
DB170508 Mannen ble pågrepet etter at politiet hadde gjennomført rutinemessige etterforskningsskritt som gjennomgang av overvåkingskameraer og rundspørring.
AP170508 - Tiltalespørsmålet i saken er avgjort av Riksadvokaten etter en kritisk, grundig og selvstendig gjennomgang av etterforskningsmaterialet og Spesialenhetens tilråding, sier Busch.
AP170508 Mannen ble pågrepet etter av politiet hadde gjennomført rutinemessige etterforskningsskritt som gjennomgang av overvåkingskameraer og rundspørring.
AA170508 - Etter å ha lyttet til politiets gjennomgang og vurderinger, så støtter jeg dette.
DB170507 Ifølge CNNs gjennomgang av materialet, dreier det seg om 14,5 gigabyte med e-poster og dokumenter.
DB170507 Dersom hackerne har sittet på dokumentene i flere uker, gir publiseringen nå også liten tid til gjennomgang av dem.
FV170505 Dette tallet er imidlertid ikke bekreftet, og helseforetaket har lovet en ekstern gjennomgang av saken.
DB170505 Det er likevel saksbehandlingskapasiteten som av fylkesmannsembetet beskrives som den viktigste utfordringen i Riksrevisjonens gjennomgang .
DA170505 Det går fram av en gjennomgang Naturvernforbundet har gjort av regjeringens forslag til nye samferdselsprosjekter fram mot 2029.
BT170505 Dette tallet er imidlertid ikke bekreftet, og helseforetaket har lovet en ekstern gjennomgang av saken.
BT170505 Det bør føre til en kraftig gjennomgang av sikkerhetsrutinene og IT-leverandørene til helseforetaket.
AP170505 Dette tallet er imidlertid ikke bekreftet, og helseforetaket har lovet en ekstern gjennomgang av saken.
AP170505 Etter en gjennomgang av 236 forhåndsunntatte dokumenter fra syv utvalgte departementer i 2015, slår de fire juridiske ekspertene fast følgende : ¶
AA170505 Dette tallet er imidlertid ikke bekreftet, og helseforetaket har lovet en ekstern gjennomgang av saken.
VG170504 Sett denne ? Gjennomgang av voldtektsdommer : Etnisk nordmenn får lavere straff ¶
DB170504 | Ny gjennomgang styrker ernæringsrådene : Her er fettet du bør holde deg unna ¶
DB170504 PÅ TIDE MED NY GJENNOMGANG : Linda Granrud, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, forklarer bakgrunnen for hvorfor de ba om en ny gjennomgang .
DB170504 PÅ TIDE MED NY GJENNOMGANG : Linda Granrud, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, forklarer bakgrunnen for hvorfor de ba om en ny gjennomgang.
DB170504 Divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet mente det var på tide med en ny gjennomgang av de tidligere rådene.
DB170504 | Ny gjennomgang styrker ernæringsrådene : Her er fettet du bør holde deg unna ¶
DA170504 - Første gjennomgang skal gjøres i 2020, og så gjentas hvert femte år framover, men her må vi få tallfestet et tak på hvor store utslippene kan være i hver periode, slik at vi kan få redusert utslippene i Norge tilstrekkelig fram mot 2050.
DA170504 Et flertall av Frps fylkesledere er enige i at EØS-avtalen bør reforhandles, men få av dem har tatt stilling til hva de ønsker reforhandlet, viser en gjennomgang utført av Nationen tidligere i år.
AP170504 Mer penger til forsvar var et løfte NATO-landene ga allerede i 2014, påpeker CNN i en gjennomgang .
VG170503 I 2015 avdekket Riksrevisjonens gjennomgang av Justisdepartementet store feil og mangler ved vår samfunnssikkerhet og beredskap.
VG170503 Les også : Gjennomgang av voldtektsdommer : Etnisk norske får mildere straff ¶
VG170503 Vil ha gjennomgang
VG170503 - Vi har en del oppreisningsordninger i dag, og jeg mener det er behov for en gjennomgang av disse ordningene.
VG170503 - For å tilkjenne erstatning må det konstateres ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng mellom disse to, skriver Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo i en gjennomgang av rettspraksis i 2010.
SA170503 SE GJENNOM : Både jobbens telefon og PC kan trenge en grundig gjennomgang før levering.
DN170503 TVNorges nisjekanaler er ikke omfattet av Medietilsynets gjennomgang , ettersom de sender fra London og dermed følger britiske regler.
DB170503 Tidligere har de også vist sakte-TV fra Hurtigruten og Bergensbanen og gjennomgang av hele salmeboka.
DB170503 ( Dagbladet ) : Facebook varslet full gjennomgang av rutinene for rapportering av videoinnhold, etter at drapet på Robert Godwin senior ( 74 ) ble direktesendt på Facebook i april.
DA170503 I samråd med mitt styre vil jeg umiddelbart igangsette en ekstern gjennomgang , sier hun.
DA170503 Helse sør-øst setter i gang ekstern gjennomgang av utenlandske IT-arbeideres tilgang til norske pasientdata.
DA170503 Gjennomgang i Helse sør-øst ¶
AP170503 SE GJENNOM : Både jobbens telefon og PC kan trenge en grundig gjennomgang før levering.
VG170502 I februar i år, da Riksrevisjonen avsluttet sin gjennomgang , var det fortsatt feil hos statsrådene Brende, Sanner og Hauglie som ennå ikke var rettet opp.
SA170502 Rådmann Inger Østensjø tar nå initiativ til en ny gjennomgang av saken.
DN170502 ¶ Gruveselskapet Avocet Minings revisor Grant Thornton har ikke fullført sin gjennomgang av selskapets årsrapport, og Avocet varslet derfor tirsdag at det ikke klarer å få ferdig årsrapporten innen fristen på fire måneder etter nyttår.
DB170502 CNNs gjennomgang av videoen viser noen unøyaktigheter i omgangen med fakta.
BT170502 Det samme gjelder rettspraksis om full gjennomgang av ESAs avgjørelser om statsstøtte og konkurranselovgivning, offentlig tilgang til dokumenter og det partnerlignende forholdet mellom EFTA-domstolen og nasjonale høyesteretter i EFTA-pilaren.
AP170502 - Der har man ikke sett behovet for en egen gjennomgang og langvarige byråkratiske prosesser slik man har i Norge, sier hun.
DN170501 Vi har lagt frem en detaljert gjennomgang av saksforholdet fra vår side og svart omfattende på samtlige spørsmål de har stilt oss, for å gi dem et fullstendig bilde av hvorfor Snapsale ikke lyktes som selskap.
AP170501 Siden valget av Trump i USA har oppslutningen om høyrepopulistiske partier i Nord- og Vest-Europa falt i åtte av ti land, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort av disse partiene ( se også tabell lenger ned i saken ).
AP170501 Aftenpostens gjennomgang bekrefter at trenden var fallende mange steder også før Trump kom til makten.
AA170501 CIA-sjefen skal ha levert en grundig gjennomgang av Trump-administrasjonens Nord-Korea-ståsted og en evaluering av det nordkoreanske regimet.
DN170430 Resten av kundene vil trolig bli sendt til en manuell gjennomgang .
SA170429 En rutinemessig gjennomgang er tilstrekkelig, mener han.
SA170428 Fredag beordret Trump en gjennomgang av landets femårsplan for olje- og gassvirksomhet, som blant annet innebærer forbud mot boring etter olje og gass i arktiske farvann.
DN170428 Fredag beordret Trump en gjennomgang av landets femårsplan for olje- og gassvirksomhet, som blant annet innebærer forbud mot boring etter olje og gass i arktiske farvann.
DB170428 - Denne gjennomgang har bare sett på renovasjonskontrakten.
DB170428 Tidligere har de også vist sakte-TV fra Hurtigruten og Bergensbanen og gjennomgang av hele salmeboka.
AP170428 Han skriver videre at etaten « forventer en grundig og nyansert gjennomgang av anskaffelsesprosessen og mobiliseringsfasen ».
AA170428 Fredag beordret Trump en gjennomgang av landets femårsplan for olje- og gassvirksomhet, som blant annet innebærer forbud mot boring etter olje og gass i arktiske farvann.
SA170427 Antall personskader på norsk sokkel går ned, men det er fortsatt høyt potensial for en storulykke, ifølge Petroleumtilsynets årlige gjennomgang .
DB170427 Referatet ble i etterkant av møtet sendt til bydelsdirektøren for gjennomgang .
DB170427 Hagen mener at Dagbladets nye opplysninger understreker behovet for at finanskomiteen vedtar en full gjennomgang .
DB170427 En nærmere gjennomgang av taxi-regningene som Dagbladet har gjort, viser at Oslo-byrådene har kjørt minst 76 taxi-turer uten å fylle ut reiseregningene sine korrekt : ¶
DB170427 ( Dagbladet ) : Finanskomiteen i Oslo skal i dag behandle Fremskrittspartiets krav om en full gjennomgang av kommunens system for reiseregninger.
DB170427 Den danske avisa Ekstra Bladet gjorde en gjennomgang av Aqua-medlemmenes økonomi i 2016.
DA170427 - Langt de fleste kontroller er semi-annonsert for å sikre at sentrale medarbeidere er til stede ved gjennomgang av diverse sertifikater, tillatelser og kontrakter.
DA170427 - Langt de fleste kontroller er semi-annonsert for å sikre at sentrale medarbeidere er til stede ved gjennomgang av diverse sertifikater, tillatelser og kontrakter.
AA170427 En god og grundig gjennomgang av KrFs politikk og gjennomslag.
VG170426 TV 2 skriver at de « vet at en rekke betente temaer vil bli tatt opp fra representanter for den øvrige dommerstanden, som har forberedt en komplett gjennomgang av saken ».
DB170426 Under stiftelsesmøtet tok vi derfor en nøye gjennomgang av et knippe titler i avisa Dagens Næringsliv ( tilfeldig valgt - med våre bemerkninger i parentes ).
AP170426 Nyhetsbyrået AP teller punktene litt annerledes og konkluderer i sin gjennomgang med at Trump har oppnådd 10 av 38 konkrete mål i kontrakten han signerte - hovedsakelig gjennom såkalte presidentordrer.
DB170425 anm ) sin gjennomgang i påska ?
DA170425 Dette var bakgrunnen for at departementet i dialog med Miljødirektoratet kom til at det var hensiktsmessig at direktoratet foretok en ny gjennomgang av forskriftsutkastet som da forelå, fortsetter Lunde.
DN170424 Analytikerne i Morgan Stanley har ifølge en oppdatering mandag gjort en gjennomgang av de amerikanske oljeserviceselskapene som har lagt frem førstekvartalsrapporter.
DN170424 Videre har analytikerne i Morgan Stanley mandag tatt en gjennomgang av de amerikanske oljeserviceselskapene som har lagt frem førstekvartalsrapporter.
DN170424 Videre har analytikerne i Morgan Stanley mandag tatt en gjennomgang av de amerikanske oljeserviceselskapene som har lagt frem førstekvartalsrapporter.
DA170424 Hun har ikke studert selvmord blant papirløse spesifikt, men forteller at en gjennomgang av obduksjonsrapporter i Sverige viste at brå død var dødsårsak for mange papirløse.
AP170424 En rask gjennomgang av lista over bidragsytere NTB har gjort, tyder ikke på at norske selskap eller enkeltpersoner bidro til Trumps innsettelsesseremoni.
DB170423 Kort fortalt får du en dokumentarisk gjennomgang av krigen fra start til slutt.
DB170423 Arbeiderpartiet varsler en grundig gjennomgang av organiseringen av jernbanesektoren.
AP170423 Uten å gå et skritt får du her en lynrask gjennomgang av Christianias historie.
AP170423 Sp vil også ha gjennomgang av responstidsbegrepet.
SA170422 Eller vil medlemmene i fylkets kontroll- og kvalitetsutvalg nøye seg med en generell gjennomgang av fylkeskommunenes eierstyring ?
DB170422 Hauge varsler full gjennomgang av det som har hendt, men vil ikke konkludere med noe før alle fakta om hendelsesforløp, motiv og sikkerhet er på bordet.
AP170422 Dette er en kraftig økning fra forrige valg da slike radikale partier kapret 33 prosent og skyhøyt over de historiske nivåene til disse partiene, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort.
DA170421 - Det faktum at Norge kom til en helt annen konklusjon i afghanerens asylsak, viser at deres gjennomgang av asylsaken i dette tilfellet ikke har vært grundig nok, sier Amanda Taylor, juridisk ekspert i European Council on Refugees and Exiles ( ECRE ), til Dagsavisen.
DA170421 - Det faktum at Norge kom til en helt annen konklusjon i afghanerens asylsak, viser at deres gjennomgang av asylsaken i dette tilfellet ikke har vært grundig nok, sier Amanda Taylor, juridisk ekspert i European Council on Refugees and Exiles ( ECRE ), til Dagsavisen.
DA170421 - Det faktum at Norge kom til en helt annen konklusjon i afghanerens asylsak, viser at deres gjennomgang av asylsaken i dette tilfellet ikke har vært grundig nok, sier Amanda Taylor, juridisk ekspert i European Council on Refugees and Exiles ( ECRE ), til Dagsavisen.
DN170420 En gjennomgang NRK har gjort viser at bruken av slike formuleringer i partiets program har økt de siste årene.
DN170420 Hun sier likevel at partiet vil ha en gjennomgang før de setter i gang en eventuell ny omorganisering og understreker at målet er et bedre samferdselstilbud.
DB170420 Moderne krigføring rammer i størst grad sivile, og det er derfor betimelig med en grundig gjennomgang av regelverket.
DA170420 En gjennomgang NRK har gjort viser at bruken av slike formuleringer i partiets program har økt de siste årene.
AP170420 I ekspressfart har Oslo tingrett i løpet av årets tre første måneder dømt 16 av dem til fengsel for oppbevaring og salg av narkotiske piller, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort av dommene.
AP170420 Aftenpostens gjennomgang viser at tigging er tema i fire av dommene fra i år.
AA170420 En gjennomgang NRK har gjort viser at bruken av slike formuleringer i partiets program har økt de siste årene.
VG170419 - Innenriksministeren har merket seg hendelsen og har etter gjennomgang av bevis valgt å suspendere to kvinnelige ansatte ved flyplassen i tilknytning til hendelsen, sier Sarfraz, en talsmann i det pakistanske innenriksdepartementet til VG.
DB170419 Et tredje forslag som hele komiteen, med unntak av Senterpartiet, stiller seg bak går ut på at man skal ha en gjennomgang av den norske delbestanden av ulv, slik svenskene har gjort på sin side av grensen.
DB170419 « Etter en grundig og nøye gjennomgang av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly enige om at Bill O'Reilly ikke vil komme tilbake til Fox News Channel. » heter det i uttalelsen fra selskapet.
DB170419 « Etter en grundig og nøye gjennomgang av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly enige om at Bill O'Reilly ikke vil komme tilbake til Fox News Channel. » heter det i uttalelsen fra selskapet.
DA170419 Andelen henleggelser øker, viser en gjennomgang av tall fra Politidirektoratet.
AA170419 CHPs krav om gjennomgang av valgresultatet har fått støtte fra advokatforeningen i Tyrkia.
AA170419 - Etter grundig og omhyggelig gjennomgang av påstandene, har selskapet og Bill O'Reilly blitt enige om at Bill O'Reilly ikke kommer til å vende tilbake til Fox News, heter det i uttalelsen fra Fox onsdag. 67 år gamle O'Reilly var Fox News' mest populære programleder med showet " The O'Reilly Factor ".
DB170418 - Som et resultat av dette kjører vi en fullstendig gjennomgang av videorapporteringssystemet, slik at vi kan være sikre på at brukerne våre har mulighet til å varsle om upassende innhold som raskt som mulig.
DB170418 ( Dagbladet ) : Facebook varsler full gjennomgang av rutinene for rapportering av videoinnhold, etter at drapet på Robert Godwin senior ( 74 ) ble direktesendt på Facebook søndag.
VG170417 Ekteparet Bjånes klaget på avgjørelsen, men statsadvokaten i Hordaland opprettholdt politiets henleggelse etter å ha foretatt en gjennomgang av saken.
DB170417 NYTimes har en fin gjennomgang her.
AP170417 - Dette er et av de første skrittene i en gjennomgang av vårt regelverk, sier Schmerin.
AP170417 Vil ha gjennomgang
AP170417 Høyres Heidi Nordby Lunde ønsker også en gjennomgang av praksisen.
VG170416 Stor gjennomgang av skjebnevalget : Folkeavstemningen som kan endre alt ¶
VG170416 Her er en gjennomgang av hva som har skjedd og hva som står på spill.
VG170416 Europarådet har advart mot at endringene vil føre Tyrkia i en « farlig retning », i en punktvis gjennomgang du kan lese her. * 1 Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa ( OSSE ) har fastslått at nei-siden i valget er blitt konsekvent motarbeidet.
SA170415 Skolefaglig gjennomgang
VG170414 Onsdag ga han USAs president Donald Trump en grundig gjennomgang av hvilke planer NATO har i nær fremtid.
VG170414 En gjennomgang VG har gjort, viser at han er én av tolv AQAP-medlemmer på listen, hvorav de øvrige i all hovedsak består av toppledelsen.
SA170414 På møtet ga Stoltenberg en grundig gjennomgang av NATOs planer i nær framtid.
AA170414 På møtet ga Stoltenberg en grundig gjennomgang av NATOs planer i nær framtid.
BT170413 En gjennomgang av tyske krigsrettssaker vil lett kunne dokumentere det.
BT170413 Det gjelder blant annet gjennomgang av kildegrunnlaget for å fange opp opplysninger om de mange tidlige illegale gruppene på Vestlandet og andre dødsdømte.
AP170413 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de at i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
VG170412 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
DB170412 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
BT170412 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de at i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
BT170412 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
AP170412 Barnehageeieren beklager på det sterkeste det som har skjedd og sier de i etterkant har hatt en grundig gjennomgang med de ansatte om barnehageansattes opplysningsplikt.
VG170411 Det viser Kommunal Rapports gjennomgang av foreløpige Kostra-tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), som er et rapporteringssystem for norske kommuner, og som brukes på nasjonalt nivå.
SA170411 - Det må tas en gjennomgang tirsdag morgen.
SA170411 Mange bruker tid på visning, gjennomgang av dokumenter og kontakt med bank for finansiering.
DA170411 Det tolker Nordby Lunde som at Høyre også vil ha en gjennomgang av hallikparagrafen.
AP170411 Mange bruker tid på visning, gjennomgang av dokumenter og kontakt med bank for finansiering.
AA170411 I fjor ga Norge 1 krone og 10 øre for hver 100-lapp vi tjente, viser Bistandsaktuelts gjennomgang av OECDs oversikt.
AA170411 Det viser Kommunal Rapports gjennomgang av foreløpige Kostra-tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ), som er et rapporteringssystem for norske kommuner, og som brukes på nasjonalt nivå.
AA170411 I den seks avsnitt lange krimserien får vi en gjennomgang av den komplekse Erik Jensen-saken - en sak med flere spørsmål enn svar.
SA170410 En gjennomgang BT gjorde i 2012 viste at Mohn til da hadde gitt over tre milliarder kroner i gaver til forskning, helse, idrett og samfunnsformål.
BT170410 En gjennomgang BT gjorde i 2012 viste at Mohn til da hadde gitt over tre milliarder kroner i gaver til forskning, helse, idrett og samfunnsformål.
AP170410 En gjennomgang BT gjorde i 2012 viste at Mohn til da hadde gitt over tre milliarder kroner i gaver til forskning, helse, idrett og samfunnsformål.
DA170409 Hun mener tida er overmoden for en gjennomgang av lovverket.
DA170409 I Dagsavisen tirsdag ( papir ) blir det en gjennomgang og tabelltips for årets 2. divisjon. | " Et seks dagers mareritt " ¶
DA170409 Hun mener tida er overmoden for en gjennomgang av lovverket.
VG170408 - Er ikke gjennomgang av regnskap på fotball- og idrettsting ofte sånn : At man går gjennom sekkeposter på storskjerm, og så godkjennes det hele uten veldig store protester ?
SA170407 Hun vil heller ha en fullstendig gjennomgang av lovverket i oljenæringen i 2018.
AP170407 En gjennomgang av angrepet viser at alt skjedde på 82 sekunder.
SA170406 I 2013 viste en gjennomgang av studiene ved fakultet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus at bare én av de sju utdanningene har lønn i praksistiden.
DN170406 Meglerhuset SEB har gjort en omfattende gjennomgang av seismikkbransjen og erklærer med bakgrunn i det at innhentingen i markedet har startet.
AP170406 Vår gjennomgang av alle familievold-dommer ved Oslo tingrett i årene 2013 - 2015 viste at blant de 89 som er dømt for vold mot barn, er det bare syv norske voldsutøvere.
AP170406 Her kan du lese mer om Aftenpostens gjennomgang av familievold-dommene.
AA170406 Morenos parti Alianza Pais sier de støtter en gjennomgang av stemmene, hvis den utføres av valgmyndighetene.
AA170406 En full gjennomgang av hendelsen er nå i gang.
SA170405 Det kan være fornuftig med en gjennomgang av disse med jevne mellomrom.
FV170405 Det kan være fornuftig med en gjennomgang av disse med jevne mellomrom.
AP170405 Det kan være fornuftig med en gjennomgang av disse med jevne mellomrom.
AP170405 Det kan være fornuftig med en gjennomgang av disse med jevne mellomrom.
VG170404 - Vi har foretatt en gjennomgang av oppdatert landinformasjon og på det grunnlaget kommet til en ny vurdering av sikkerheten i de to provinsene, sier Forfang til VG.
SA170403 Vårt Land skriver at etter høringsrunde og gjennomgang av forslaget er Horne klar med ny adopsjonslov.
SA170403 Ta en gjennomgang med deg selv ¶
SA170403 Det viser oljeprofessor Øystein Norengs gjennomgang av Statoil virksomhet gjennom 15 år.
FV170403 Ta en gjennomgang med deg selv ¶
DN170403 Tilsynet foreslår blant annet strengere krav til dokumentasjon av kredittvurderinger, nøyere gjennomgang av kundenes mulighet til å betale avdrag samt krav om maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt.
DN170403 Næringsmiddel- og konsumvareprodusenten Reckitt Benckiser skal gjennomføre en strategisk gjennomgang av selskapets matvirksomhet, French's Food, og vil utforske alle muligheter for virksomheten, melder TDN Finans.
DN170403 Trumps Nasjonale sikkerhetsråd har de siste to månedene foretatt en full gjennomgang av hvilke alternativer USA har for å håndtere Nord-Korea.
DA170403 Statsteatret har i sin sceniske gjennomgang av den norske historien, kommet fram til 1950-årene.
DA170403 Tilsynet foreslår blant annet strengere krav til dokumentasjon av kredittvurderinger, nøyere gjennomgang av kundenes mulighet til å betale avdrag samt krav om maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt.
BT170403 Ta en gjennomgang med deg selv ¶
AP170403 Ta en gjennomgang med deg selv ¶
AA170403 Når du åpner selvangivelsen, får du en gjennomgang av alle inntekter og fradrag som har blitt forhåndsrapporert til Skatteetaten.
AA170403 Tilsynet foreslår blant annet strengere krav til dokumentasjon av kredittvurderinger, nøyere gjennomgang av kundenes mulighet til å betale avdrag samt krav om maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt. ( ©NTB ) ¶
AA170403 Vårt Land skriver at etter høringsrunde og gjennomgang av forslaget er Horne klar med ny adopsjonslov.
SA170402 Høsten 2015 ba Stortinget regjeringen å legge fram en helhetlig utredning om taxfree-ordningen, inkludert en gjennomgang av de sosialpolitiske perspektivene.
DA170402 - Vi har fått inn en takstmann som har utarbeidet en boligsalgsrapport som gir en grundig gjennomgang med informasjon om boligens tilstand.
AP170402 Partiet vil også ha en gjennomgang av hallikparagrafen.
AA170402 » Vesaas minner om at også en gjennomgang av hva som er « sant, edelt og rett » er sentralt for en kirke somskal vare lengre enn til kvelds ; en kirke som skal gi mennesker noe å leve på og i sin tid dø på ! | Én pågrepet etter at mann kom til legevakt med kuttskader ¶
DB170401 Vi har bedt om en full gjennomgang av det tekniske, og håper å ha fått en rapport på dette mandag morgen, sier Hanne McBride og fortsetter : ¶
VG170331 De falske dokumentene ble oppdaget ved en rutinemessing gjennomgang .
SA170331 - Jeg skal ha en grundig gjennomgang av kroppen etter sesongen.
BT170331 I FNs siste gjennomgang av hvordan Norge oppfyller barns rettigheter ( 2010 ), påpekes det at FN er bekymret for at barns rett til å ha kontakt med begge foreldrene ikke alltid blir ivaretatt - selv når det er til barnets beste.
AP170331 - Jeg skal ha en grundig gjennomgang av kroppen etter sesongen.
AA170331 Blant annet innføres det en syklus for gjennomgang av klimamål hvert femte år etter samme prinsipp som i Parisavtalen, sier Helgesen til NTB.
VG170330 Blant de åtte dødsfallene er det fem russiske diplomater, melder CNN som har hatt en gjennomgang av sakene.
DB170330 Samtidig har vi satt ned et eget varslingsutvalg, som foretar en samlet gjennomgang av varslingsreglene.
DA170330 Rapporten er basert på en gjennomgang av 208 trafikkulykker i 2012, hvorav 139 var dødsulykker og 56 ulykker med betydelig skade.
AP170330 | USA varsler gjennomgang av FN-oppdrag ¶
AP170330 USAs FN-ambassadør varsler at landet vil bruke sitt formannskap i FNs sikkerhetsråd til en grundig gjennomgang av organisasjonens fredsbevarende oppdrag.
AP170330 Også karrièreveier, rekrutteringsplaner, gjennomgang av skolebyråkratiet og veiledningsordning for nyutdannede, er blant punktene som skal opp på landsmøtet.
AA170330 | USA varsler gjennomgang av FN-oppdrag ¶
AA170330 USAs FN-ambassadør varsler at landet vil bruke sitt formannskap i FNs sikkerhetsråd til en grundig gjennomgang av organisasjonens fredsbevarende oppdrag.
AA170330 - Det handler om at vi samlet i det politiske landskapet i Trondheim bidrar til åpenhet og få en gjennomgang av den krevende jussen.
AA170330 Rapporten er basert på en gjennomgang av 208 trafikkulykker i 2012, hvorav 139 var dødsulykker og 56 ulykker med betydelig skade.
VG170329 Pressemeldingen sier at « etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden besluttet at saken mot Bendiksen henlegges » ¶
VG170329 En ny gjennomgang av politiet og statsadvokaten slår ikke bare fast at 41-åringen var uskyldig - det har også ført til pågripelsen av tre nye mistenkt i saken, skriver Los Angeles Times.
SA170329 Saken er anket av FIS, og straffen kan endres etter en ny gjennomgang .
SA170329 Etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden imidlertid besluttet at saken mot Bendiksen legges bort.
FV170329 Etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden imidlertid besluttet at saken mot Bendiksen legges bort.
DA170329 Etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden besluttet at saken mot Bendiksen henlegges, skriver påtalenemnda.
AP170329 Han referer til APs gjennomgang av Red Bull-arvingens luksusliv.
AP170329 Han referer til APs gjennomgang av Red Bull-arvingens luksusliv.
AP170329 Telenor fikk i en ekstern gjennomgang gjort av Deloitte sterk kritikk for håndteringen av bekymringsmeldingene om korrupsjon i datterselskapet. 12 mill. til Sigve Brekke ¶
AP170329 Saken er anket av FIS, og straffen kan endres etter en ny gjennomgang .
AP170329 Etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden imidlertid besluttet at saken mot Bendiksen legges bort.
AA170329 En gjennomgang gjort av miljøorganisasjonen Sabima, viser at de fleste sakene der innsigelsene ikke er tatt til følge, gjelder naturmangfold og jordvern.
VG170328 Jeg tror at VGs sportskommentator bør ta en skikkelig gjennomgang av sin etikk, fortsetter den avtroppende NIF-sjefen.
VG170328 Isteden viser en gjennomgang av tiltaltes mobiltelefon at han har hatt kontakt med fem andre sex-arbeidere, både gjennom tekstmeldinger og samtaler.
FV170328 | Mener rusboliger er vedtatt ulovlig - krever gjennomgang
DB170328 Her kan du lese den fullstendige oversikten hos Forbrukerrådet, med gjennomgang merke for merke, forklaring på batterigaranti og kapasitetsgaranti, samt forklaring av poengsummene.
DA170328 Derfor stiller de blant annet strengere krav til dokumentasjon av kredittvurderinger, nøyere gjennomgang av kundenes mulighet til å betale avdrag, og krav om maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt.
DA170328 Skole og skoleeier har ikke lenger det samme presset på seg til å gjøre en grundig gjennomgang og vurdering i mobbesaker, noe som inviterer til å ta saken mindre alvorlig.
AA170328 Derfor stiller de blant annet strengere krav til dokumentasjon av kredittvurderinger, nøyere gjennomgang av kundenes mulighet til å betale avdrag, og krav om maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt.
VG170327 Gjennomgang av voldtektsdommer : Etnisk norske får mildere straff ¶
DN170327 Korrupsjonssaken begynte å rulle i oktober 2015 under en gjennomgang av rutinene på en byggesaksavdeling i Drammen.
AA170327 Korrupsjonssaken begynte å rulle i oktober 2015 under en gjennomgang av rutinene på en byggesaksavdeling i Drammen.
DN170326 En gjennomgang av hendelsen viser at det tok Masood kun 82 sekunder å utføre angrepet onsdag.
DB170326 Så tar vi en kort gjennomgang med fokus på dødballer.
DB170326 Flere av eiendommene er også svært innbringende for eierne, viser Dagbladets gjennomgang .
BT170326 En gjennomgang av hendelsen viser at det tok Masood kun 82 sekunder å utføre angrepet onsdag.
AP170326 En gjennomgang av angrepet viser at alt skjedde på 82 sekunder.
AP170326 Ifølge Aftenpostens gjennomgang utgjør lånet i underkant av 10 prosent av prosjektrammen på totalt 30 milliarder kroner.
AA170326 En gjennomgang av hendelsen viser at det tok Masood kun 82 sekunder å utføre angrepet onsdag.
AA170325 Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM, som blant annet har ansvar for USAs militære innsats i Irak og Syria, bekreftet lørdag at en innledende gjennomgang av angrepsinformasjon kan tyde på at fly fra den USA-ledede koalisjonen traff IS-soldater og materiell " i et område som svarer med påstander om sivile tap " den 17. mars.
VG170324 Stor gjennomgang : Trump er faktisk en mer normal president enn mange tror ¶
VG170324 Stor gjennomgang : Trump er faktisk en mer normal president enn mange tror ¶
VG170323 Stor gjennomgang : Trump er faktisk en mer normal president enn mange tror ¶
DN170323 - Vi har vært gjennom en omfattende finansiell gjennomgang siden desember.
DN170323 Statoils vinnerbud er gjenstand for gjennomgang og endelig godkjenning fra amerikanske myndigheter.
DN170322 Ifølge Røe Isaksen er stortingsmeldingen det første politiske dokumentet som foretar en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.
DB170322 Ap ønsker gjennomgang
DB170322 Første gang du starter appen får du en kjapp gjennomgang av funksjonene, og så er det bare å begynne filmingen. 3D Touch-funksjonen oppleves ganske presis, der det er enkelt å justere spenningskurven mens man filmer, selv om ti trinn kanskje føles noe i overkant.
DB170322 En gjennomgang av reklameutgifter i perioden 1995 til 2010 viste at de totale utgiftene til reklame for kjøtt lå betydelig høyere enn fisk. - 62 prosent av reklameutgiftene ble brukt til kjøtt, 20 prosent ble brukt på fisk.
AA170322 - Det handler om at vi samlet i det politiske landskapet i Trondheim bidrar til åpenhet og få en gjennomgang av den krevende jussen.
AA170322 Lovavdelingens gjennomgang av kravene abortloven stiller, sa veldig tydelig at dagens lov åpner for at dette vil kunne gjøres, svarte Solberg.
AA170322 Cappelen Damm uttaler etter en første gjennomgang av vedtaket at de er uenige i vurderingene Konkurransetilsynet har gjort.
AA170322 Cappelen Damm uttaler etter en første gjennomgang av vedtaket at de er uenige i vurderingene Konkurransetilsynet har gjort.
VG170321 I etterkant av gruppens arbeid med denne saken har vi hatt en gjennomgang av arbeidet og hatt en intern evaluering, slik også de nye nasjonale varslingsrutinene sier vi skal ha i alle saker.
DA170321 - I dag ( i går ) skal vi ha en kjapp gjennomgang av forsvarsspillet, men vi skal også ha en prat om helheten i angrepsspillet, la landslagssjefen til.
DA170321 Ny lærerutdanning der flere blir « begynnereksperter », ny gjennomgang av spesialundervisningen og nye måter å jobbe på.
AA170321 Venstres Jon Gunnes sier mandagens gjennomgang av saken var god.
AA170321 Lykke sier det er viktig med en full gjennomgang av saken og problemstillingene den bringer opp.
AA170321 - Vi fikk ingen ny informasjon om saken, men det var en grei gjennomgang av reglementet som gjelder og de forslagene som er kommet i forbindelse med denne saken, sier Krfs Geirmund Lykke.
AA170321 Fylkeslegen ber om full gjennomgang etter at sykehuset ikke fulgte opp gutten.
VG170320 - Vi hadde en god gjennomgang der Michael begrunnet sine valg, og vi var enige om at vi hadde ulikt syn på saken, sier daglig leder Erik Henriksen til klubbens hjemmeside, hvorpå han beklager hvordan klubben har opptrådt på.
SA170320 - Vi hadde en god gjennomgang der Michael begrunnet sine valg, og vi var enige om at vi hadde ulikt syn på saken, sier daglig leder Erik Henriksen til klubbens hjemmeside.
FV170320 - Vi hadde en god gjennomgang der Michael begrunnet sine valg, og vi var enige om at vi hadde ulikt syn på saken, sier daglig leder Erik Henriksen til klubbens hjemmeside.
DB170320 - Vi skal ha kjapp gjennomgang av forsvarsspillet som vi skal øve på trening, fortalte Lagerbäck.
DA170320 Man må ha en gjennomgang og tydeliggjøring av regelverket, så gode ideelle aktører ikke rammes av denne eiendomsskatten, mener Venås.
BT170320 - Vi hadde en god gjennomgang der Michael begrunnet sine valg, og vi var enige om at vi hadde ulikt syn på saken, sier daglig leder Erik Henriksen til klubbens hjemmeside.
AP170320 - Vi hadde en god gjennomgang der Michael begrunnet sine valg, og vi var enige om at vi hadde ulikt syn på saken, sier daglig leder Erik Henriksen til klubbens hjemmeside.
AA170320 Hun fortalte også at de hadde en gjennomgang av rutinene med alle nye ansatte.
VG170318 Han har vært i hardt vær fra første dag i Det hvite hus, men Donald Trump er faktisk en mer normal president enn mange tror, viser en gjennomgang fra Politico.
VG170318 Donald Trump er faktisk en mer normal president enn mange tror, viser en gjennomgang fra Politico.
SA170318 Store planer om eiendomsutvikling, økende forfall, pengebruk ute av kontroll og til slutt avdekking av det hele gjennom Aftenbladets gjennomgang av kassevis av bilag i Dale Eiendomsselskap må få en ordentlig gjennomgang .
SA170318 Store planer om eiendomsutvikling, økende forfall, pengebruk ute av kontroll og til slutt avdekking av det hele gjennom Aftenbladets gjennomgang av kassevis av bilag i Dale Eiendomsselskap må få en ordentlig gjennomgang.
AA170318 En regjeringskilde som vil være anonym, sier at ved første gjennomgang er det ikke noe i materialet som tyder på at Trump ble avlyttet i Trump Tower i New York.
DN170317 En gjennomgang av PostNords årsregnskaper fra 2011 til 2015 viser store lønnsstigninger til bedriftens øverste ledelse, skriver det danske fagbladet 3F.
DB170317 Hadde WADA bedt om en like kritisk og kompetent gjennomgang av dopbruken for eksempel i løpermiljøene i Kenya eller Etiopia ville tallene vært adskillig høyere.
DA170317 Etter 1990 er det kun snakk om en summarisk gjennomgang .
VG170316 En gjennomgang av SVs valgresultater siden 1989 og en trendberegning av Infacts målinger siden forrige valg, viser at SV-leder Audun Lysbakken ikke har lyktes i å snu den negative utviklingen som startet mens partiet satt i regjering.
DB170316 I et forslag som partiet nå har sendt inn til bystyret, krever de en full gjennomgang av kommunens rutiner for godkjenning av reiseregninger i alle virksomheter og etater.
DB170316 Dagbladets gjennomgang av byrådenes taxi-regninger viser blant annet at miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ( MDG ) kjørte taxi hjem fra Gardermoen etter en reise, at hun kjørte taxi til rådhuset etter å ha deltatt på TV2s « God Morgen Norge », og at hun kjørte diesel-taxi til NRK dagen før diesel-forbudet.
DB170316 En gjennomgang av alt som er galt med kvotesystemet krever en egen artikkel, men for å ta det som er mest relevant i denne sammenheng.
AA170316 - Status er at vi har fått en bestilling fra bystyret, etter forslag fra varaordføreren, av en gjennomgang av saken.
AA170316 En gjennomgang Direktoratet for økonomistyring ( DFØ ) har gjort av kvaliteten på nærmere 140 utredninger fra departementene i 2015, viser store svakheter ved mange av utredningene.
VG170315 Jeg har også fulgt opp Stortingets bestilling av en ny gjennomgang av det rettslige grunnlaget, og presenterte våre konklusjon i den lovsaken de nå har fått til behandling, sier Helgesen og legger til : ¶
DA170315 Det nederlandske valget vil få en grundigere gjennomgang i Linderborgs nye bok, som kommer i desember, sammen med det franske valget, det norske, og forhåpentligvis det italienske valget.
DA170315 Stortinget må gjerne be om en gjennomgang av Norges bidrag i Libya, men lærdommene derfra har man allerede tatt til seg, mener forsvarsministeren.
DA170315 Selv om hun mener det er opp til Stortinget å vedta en eventuell gjennomgang , understreker hun at det ikke må bli en automatikk i at alle norske militære operasjoner må gjennomgås i etterkant : ¶
AA170315 Jeg har også fulgt opp Stortingets bestilling av en ny gjennomgang av det rettslige grunnlaget, og presenterte vår konklusjon i den lovsaken de nå har fått til behandling, sier Helgesen til VG.
VG170314 Les også : Gjennomgang av voldtektsdommer : Etnisk norske får mildere straff ¶
VG170314 Gjennomgang av voldtektsdommer : Etnisk norske får mildere straff ¶
DA170314 Tørnkvist og Sorteberg hevder på sin side at Kannik målestasjon er grundig dokumentert og evaluert i rapport M-358 - Norges målenettverk for luftkvalitet - gjennomgang av stasjonsplasseringer i forhold til krav i EUs luftkvalitetsdirektiver.
DB170313 Bøen startet med en detaljert gjennomgang av Jensen og samboerens økonomi i 2004 - og gikk detaljert gjennom alle inntekter og utgifter Jensen og hans tidligere samboer hadde dette året.
DB170313 Dagbladets gjennomgang av hennes reiseregninger viser at hun som byråd har tatt taxi 28 ganger.
AP170313 Spesialetterforskeren begynte med en grundig gjennomgang av det første året som er med ; 2014.
AP170313 Det er også gjort grundige gjennomgang av alle kjøretøyer Jensen har kjøpt og solgt i disse ti årene og det samme gjelder for kjøp og salg av eiendom.
AP170313 Ved en gjennomgang av produksjonsårene fra 2009 til 2012, mener Fylkesmannen at en eier og daglig leder i flere fjærfevirksomheter i Sør-Trøndelag har drevet fjærfeproduksjon i tilnærmet industriell skala, skriver Adresseavisen.
AA170313 Ottervik støtter også et initiativ fra varaordfører Hilde Opoku ( MDG ) som åpner for en ny gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer.
AA170313 I tillegg til å be kontrollkomiteen se på saken, fremmer varaordføreren forslag til bystyret som ber rådmannen om en uhildet gjennomgang av det etiske regelverket i kommunen.
AA170313 Det har aldri tidligere skjedd før at kontrollkomiteen har undersøkt forhold som handler om folkevalgte politikeres roller, men det er fullt mulig med en slik gjennomgang , sier Hilde Opoku.
AA170313 Ber om gjennomgang
AA170313 - Varaordfører Hilde Opoku ønsker også en ny gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer som følge av denne saken.
DB170312 Men før vi går videre, en det på sin plass med en kort gjennomgang av Sven Egil Omdals metode.
DB170312 For det viste jo nærmere gjennomganger av både databasen Omdal hadde brukt og en grundigere gjennomgang av en større database med bilder.
VG170311 I alt 124 graver er lokalisert og etter en gjennomgang er 242 hodeskaller gravd opp.
AA170311 I alt 124 graver er lokalisert og etter en gjennomgang er 242 hodeskaller gravd opp.
VG170310 » Les også : Gjennomgang av voldtektsdommer : Etnisk norske får mildere straff ¶
DB170310 I Aftonbladets gjennomgang av drapssaker i Sverige i fjor ( krever innlogging ), kommer det fram at flere av drapene er knyttet til oppgjør mellom kriminelle gjenger. 23. januar ble en 27 år gammel mann funnet i Farsta Strand, sør i Stockholm. 27-åringen døde etter å ha blitt skutt i hodet og brystet.
VG170309 - Etter en grundig gjennomgang av mannens datamaskin er han siktet for ytterligere 931 tilfeller av overgrep mot barn, heter det i pressemeldingen fra politiet.
VG170309 - Det at så mange barn kunne tro at de kommuniserte med denne kjendisen setter søkelyset på behovet for en alvorlig gjennomgang av hvordan vi som samfunn utdanner barn i nettvett.
VG170309 Vil ha gjennomgang
VG170309 - Det er den beste arenaen å få en uhildet gjennomgang av fakta.
VG170309 Høyres Kvinneforum og Telemark Høyre foreslår å tillate eggdonasjon, mens Vest-Agder Høyre tar til orde for en gjennomgang av dagens lovgivning i spørsmålet om eggdonasjon.
VG170309 Til sammen har disse fire mennene og selskaper de er tilknyttet, gitt pengegaver til Høyre på minst 20 millioner kroner i løpet av de siste fem årene, viser en gjennomgang VG har gjort på grunnlag av økonomiske bidrag gitt til partiet, slik de fremgår av Høyres egne nettsider.
VG170309 De fire donorene, utmerker seg spesielt blant de 236 bedriftene og enkeltpersonene som har gitt penger til Høyre siden 2011, viser en gjennomgang VG har gjort : ¶ * 1 Stein Erik Hagen er Høyres mest trofaste donor.
SA170309 Himanshu Gulati, annenkandidat fra Frp Akershus, sier Norge trenger en helhetlig gjennomgang av kulturpolitikken.
FV170309 Nå vil Personskadeforbundet ha en gjennomgang av regelverket for anleggsmaskiner på gang- og sykkelveier.
FV170309 Mens politi og Arbeidstilsynet undersøker om regelverket er fulgt, ønsker Personskadeforbundet en gjennomgang av gjeldende bestemmelser.
DB170309 FIS har jo anket denne saken for å få en nøytral, internasjonal gjennomgang av straffeutmålingen.
DB170309 Saken er henlagt, men er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet, fordi saken ble ansett som egnet for erfaringslæring.
DB170309 - Etter en grundig gjennomgang av mannens datamaskin er han siktet for ytterligere 931 tilfeller av overgrep mot barn, heter det i pressemeldingen fra politiet.
DB170309 - Det at så mange barn kunne tro at de kommuniserte med denne kjendisen setter søkelyset på behovet for en alvorlig gjennomgang av hvordan vi som samfunn utdanner barn i nettvett.
DB170309 Det er kanskje på tide at vi tar en gjennomgang av fraværsreglene for oss voksne også ?
DB170309 - En rettssak er den beste arenaen for en uhildet gjennomgang .
DB170309 - En rettssak er den beste arenaen for en uhildet gjennomgang .
BT170309 Den 42-årige drapstiltalte, som ble separert fra Aasen to måneder før drapet, startet med en kortfattet, kronologisk gjennomgang av samlivet deres.
AP170309 Ved valget i fjor var det bare 303 av USAs 3113 kommuner der valgresultatet ble avgjort med en margin på under ti prosentpoeng, ifølge en gjennomgang nettstedet Fivethirtyeight har laget.
AA170309 - Etter en grundig gjennomgang av mannens datamaskin er han siktet for ytterligere 931 tilfeller av overgrep mot barn, heter det i pressemeldingen fra politiet.
AA170309 - Det at så mange barn kunne tro at de kommuniserte med denne kjendisen setter søkelyset på behovet for en alvorlig gjennomgang av hvordan vi som samfunn utdanner barn i nettvett, sier en av etterforskerne, Jon Rouse. ( ©NTB ) ¶
AA170309 - Det er den beste arenaen for å få en uhildet gjennomgang av fakta.
VG170308 Gjennomgang av voldtektsdommer : Etnisk norske får mildere straff ¶
VG170308 Etnisk norske overgripere får i snitt 20 prosent mildere straff enn overgripere fra minoritetsgrupper, viser en gjennomgang av 176 dommer.
VG170308 | Gjennomgang av voldtektsdommer : Etnisk norske får mildere straff ¶
DB170308 Det var jo det siste som skjedde da norsk langrenn fikk en nordisk gjennomgang av sin omdiskuterte medisineringspraksis.
DB170308 En gjennomgang av 176 dommer viser at etnisk norske overgripere i snitt får 20 prosent mildere straff enn overgripere fra minoritetsgrupper.
DB170308 Det viser en gjennomgang av regjeringens forslag til statsbudsjett.
VG170307 Han sier dagens grenser verken bygger på ekspertanbefalinger eller systematisk gjennomgang av kunnskap.
VG170307 - Vi gjorde en gjennomgang av de retningslinjene som fantes da, og de landet på verdier i den størrelsesorden som vi anga.
VG170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : « Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
VG170307 Helsetilsynets gjennomgang baserer seg på Fylkesmennenes tilsynsrapporter fra 57 barnevernstjenester i tillegg til egenvurderinger fra 114 barnevernstjenester.
SA170307 Langrenn er en liten idrett, men likevel har Johaug-saken fått så mye internasjonal publisitet at den kanskje vil føre til en ny gjennomgang av WADA-koden, den som anviser straffenivået i dopingsaker.
FV170307 Langrenn er en liten idrett, men likevel har Johaug-saken fått så mye internasjonal publisitet at den kanskje vil føre til en ny gjennomgang av WADA-koden, den som anviser straffenivået i dopingsaker.
DN170307 Han sier dagens grenser verken bygger på ekspertanbefalinger eller systematisk gjennomgang av kunnskap.
DN170307 - Vi gjorde en gjennomgang av de retningslinjene som fantes da, og de landet på verdier i den størrelsesorden som vi anga.
DB170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : " Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
DB170307 Helsetilsynets gjennomgang baserer seg på Fylkesmennenes tilsynsrapporter fra 57 barnevernstjenester i tillegg til egenvurderinger fra 114 barnevernstjenester.
DB170307 Stavanger Aftenblads gjennomgang av årsresultatet for Forusakutten viser et samlet underskudd på 55 millioner kroner siden åpningen i 2009.
DB170307 Et utvalg, ledet av Torstein Bye i Statistisk sentralbyrå ( SSB ), har foretatt en gjennomgang av virksomheten i forskningsavdelingen for å vurdere om SSB bør drive med forskning.
DA170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : « Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
DA170307 Helsetilsynets gjennomgang baserer seg på Fylkesmennenes tilsynsrapporter fra 57 barnevernstjenester i tillegg til egenvurderinger fra 114 barnevernstjenester.
DA170307 Som Dagsavisen har omtalt har Venstre og SV signalisert at de allerede nå, i forbindelse med Stortingets gjennomgang av Afghanistan-rapporten, vil foreslå at Norge også går Libya-oppdraget nøyere etter i sømmene.
DA170307 Siden Senterpartiet, KrF og også Arbeiderpartiet sier de støtter en gjennomgang , er det flertall for forslaget.
DA170307 Selv om Halleraker og Tybring-Gjedde er positive til en gjennomgang , er de ikke like tydelige på om de vil støtte forslaget i komiteen : ¶
DA170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : " Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
DA170307 Helsetilsynets gjennomgang baserer seg på Fylkesmennenes tilsynsrapporter fra 57 barnevernstjenester i tillegg til egenvurderinger fra 114 barnevernstjenester.
BT170307 Han sier dagens grenser verken bygger på ekspertanbefalinger eller systematisk gjennomgang av kunnskap.
BT170307 - Vi gjorde en gjennomgang av de retningslinjene som fantes da, og de landet på verdier i den størrelsesorden som vi anga.
BT170307 Hun ville vente med å vedta nedlegging, inntil styret har fått en grundigere gjennomgang av konsekvensene.
BT170307 Langrenn er en liten idrett, men likevel har Johaug-saken fått så mye internasjonal publisitet at den kanskje vil føre til en ny gjennomgang av WADA-koden, den som anviser straffenivået i dopingsaker.
AP170307 Langrenn er en liten idrett, men likevel har Johaug-saken fått så mye internasjonal publisitet at den kanskje vil føre til en ny gjennomgang av WADA-koden, den som anviser straffenivået i dopingsaker.
AA170307 Det blir full teknisk gjennomgang av bilen, sier Gunstein Kallhovd, lederen for den krimtekniske avdelingen i Agder-politiet.
AA170307 Til sammen har 225 kommuner eller bydeler hatt en gjennomgang av sitt arbeid med slike meldinger, og Helsetilsynets konklusjon er at barn som skulle hatt hjelp, ikke har fått det : " Vi har i dette tilsynet sett at meldinger til barnevernet om barn som lever med omsorgssvikt, ble henlagt.
AA170307 Helsetilsynets gjennomgang baserer seg på Fylkesmennenes tilsynsrapporter fra 57 barnevernstjenester i tillegg til egenvurderinger fra 114 barnevernstjenester.
VG170306 Det er 20 år siden sist det ble foretatt en samlet gjennomgang av støtten til barnefamiliene.
DN170306 En gjennomgang Dinside gjorde i høst viste at prisene for å ringe femsifrede numre var langt høyere enn vanlige ringeminutter, og at de varierte voldsomt mellom ulike mobiloperatører.
DB170306 EVALUERING : Vidar Løfshus skal ta en gjennomgang av forholdene på femmila.
DB170306 Samlet gjennomgang
DB170306 Selv om ulike organisasjoner og statistikker viser at politidrapene er følger av ordre fra øverste hold, har presidenten de siste ukene beordret en total gjennomgang av politiet, etter at korrupte politibetjenter drepte en forretningsmann fra Sør Korea.
DA170306 mars 2016 skriver Fylkesmannen i Oslo og Akershus bekymringsmelding til Utdanningsdirektoratet etter en gjennomgang av « Ragnes » sak.
AP170306 Politiets gjennomgang av Gjermund Cappelens økonomi viser enormt personlig forbruk, uten lovlige inntekter.
AP170306 For tre opphold på verdens eneste syvstjerners hotell, Burj-al-Arab hotell i Dubai, betalte Cappelen 408 229 kroner, viser politiets gjennomgang av økonomien hans.
AP170306 Holden viser til anbefalinger fra ekspertgruppen som har foretatt en gjennomgang av Norges forskningsråd.
AA170306 På agendaen står en vurdering av tilstanden i de FN-ledede fredssamtalene, samt en gjennomgang av løftene som ble gitt på London-konferansen.
AA170306 Rapporten baserer seg på intervjuer med elever og foreldre, gjennomgang av klagesaker, samtaler med organisasjoner og gjennomgang av forskning på feltet.
AA170306 Rapporten baserer seg på intervjuer med elever og foreldre, gjennomgang av klagesaker, samtaler med organisasjoner og gjennomgang av forskning på feltet.
VG170305 - Regnskapene fra tidligere år ligger åpent tilgjengelig på idrettsforbundets nettsider sammen med en detaljert gjennomgang av regnskapene fra Sotsji og for Norway House.
BT170305 Å ta en kjapp gjennomgang av hverdagen for å se hvilke vaner jeg hadde.
DA170303 Vi er helt enige i at det trengs en helhetlig gjennomgang og en debatt om fremtidens nasjonale kulturpolitikk.
DA170303 Hvilken form som er hensiktsmessig for en slik gjennomgang vil vi måtte komme tilbake til ».
AP170303 Riksadvokaten beordret gjennomgang av politiets etterforskning av saker som gjelder vold mot barn.
AP170303 Over 80 prosent av de 135 som omkom i trafikken i fjor var menn, viser en foreløpig gjennomgang som Statens vegvesen har gjort.
VG170302 Assisterende direktør i Helsetilsynet, Jo Kittilsen, sier til VG at vurderingene bygger på en grundig gjennomgang .
FV170302 Kontrollutvalget vedtok full gjennomgang av hva som skjedde da Returkraft inngikk renteavtaler som kostet innbyggerne over 300 millioner.
DB170302 I stedet serverer kommunikasjonsrådgiver i partiet, Lars Vangen, dette svaret til NRK som har laget en grundig gjennomgang av saken : ¶
BT170302 Torsdag fikk retten også en gjennomgang av " hasjregnskap " fra Cappelens nettverk, skriver Dagbladet.
AA170302 Det er første gang det er foretatt en grunnleggende gjennomgang av denne delen av norsk strafferettspleie.
AA170302 Torsdag fikk retten også en gjennomgang av " hasjregnskap " fra Cappelens nettverk, skriver Dagbladet.
VG170301 Ifølge en gjennomgang VG har gjort av tilskudd gitt fra Oslo kommunes klimafond, har mer av pengene til å utføre enøktiltak i eneboliger og mindre leilighetsbygg, gått til nabolag vest for Akerselva enn øst.
SA170301 Fylkestingsrepresentantene i Rogaland tjener ikke så mye som KOSTRA har rapportert, viser Rogaland Fylkeskommunes gjennomgang .
DN170301 - Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre en helhetlig gjennomgang av venture-kapital i Norge, og om en gjennomgang og vurdering av Investinors mandat og rolle.
DN170301 - Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre en helhetlig gjennomgang av venture-kapital i Norge, og om en gjennomgang og vurdering av Investinors mandat og rolle.
DB170301 * Avvik 1 : Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang , vurdering og arbeidsflyt i sitt arbeid med meldinger til barnevernstjenesten.
DB170301 Familien som fikk en gjennomgang av sin økonomi ble overrasket over hvor mye de sløste i hverdagen.
DA170301 Hauglie er åpen for å stramme ordningen inn igjen og vil invitere partene i arbeidslivet til en ny gjennomgang for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen.
AP170301 Gjennomgang av soningsregime og andre faktiske forhold er ikke særlig annerledes i den nye dommen.
AP170301 Gjennomgang av soningsregime og andre faktiske forhold er ikke særlig annerledes i den nye dommen.
AA170301 Hauglie er åpen for å stramme ordningen inn igjen og vil invitere partene i arbeidslivet til en ny gjennomgang for å se på muligheter for å tilpasse arbeidsgiverbetalingen.
VG170228 I etterkant av VGs avsløringer har helseminister Bent Høie bedt om full gjennomgang av prosedyrene for bruk av tvang ved norske helseinstitusjoner.
DB170228 Oslo-byrådet tar i sitt forslag ikke stilling til om løyveplikten skal falle bort, i stedet etterlyser de en bredere gjennomgang av hele drosjefeltet.
DB170228 Men agendaen er enkel : Først en avklaring av habilitet, deretter en gjennomgang av de 10-15 titlene som vanligvis behandles i ett og samme møte.
DB170228 En gjennomgang av henvendelsene Barneombudet får på nett fra barn viser at de fleste av barna, 65,5 prosent, ønsket mer kontakt med eller bosted hos sin far.
DA170228 Da var Tate Modern i London mye tettere på en god, historisk gjennomgang av selvrepresentasjonens historiske utvikling frem til selfien i utstillingen « Performing for the Camera » i fjor våres.
BT170228 Men regjeringen vil ha ny gjennomgang av Hordfast for å få ned kostnadene.
AA170228 Ved en gjennomgang har han kommet til at det er sider ved saken han vil at politiet skal etterforske nærmere, sier mannens forsvarer, advokat Per Magne Kristiansen.
VG170227 Ifølge en gjennomgang Reuters har gjort, var rekruttene i tenårene eller tidlig 20-årene.
DN170227 Avisen har gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapitalbeskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer.
AA170227 Planen er et resultat av at president Donald Trump i forrige måned ba om gjennomgang av USAs strategi for å kunne utrydde IS.
AA170227 Avisenhar gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapitalbeskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer.
VG170226 Det er kjent fra en gjennomgang LA Times gjorde i 2013 at Oscar-akademiet, altså de som stemmer frem Oscar-nominasjonene og vinnerne, da besto av 93 prosent hvite medlemmer og 76 prosent menn.
DB170226 Krever fullstendig gjennomgang
DB170226 - Jeg har kontaktet ordfører, og vi må ha en fullstendig gjennomgang av denne saken for å komme til bunns i hvor det har svikta.
VG170225 Oscar-akademiet sluttet å dele ut offisielle goodiebags i 2006, nettopp fordi skatteetaten, IRS, hadde en gjennomgang av gavene.
DB170225 Ifølge TV 2s gjennomgang skal dermed en kreativ bakmann ha funnet ut at kundene kunne overføre penger direkte til Ekstra Bladets Mobile Pay-konto, hvor han annonserte fra før.
AP170225 Vi var fire som hadde en veldig emosjonell gjennomgang av museet med Gunnar.
VG170224 - Og dersom de ikke kommer frem til det samme svaret ved hver gjennomgang , så må de telle på nytt, sier statssekretæren.
VG170224 VGs gjennomgang av listene over hvem som har fått tilskudd fra Oslo kommunes klimafond, viser at minst 80 personer med en formue på over 49 millioner kroner har fått støtte fra fondet.
VG170224 * 1 Haakon den Godes vei 2 var en av de aller dyreste eiendommene som ble tinglyst i 2015, ifølge en gjennomgang gjort av Finansavisen.
SA170224 Skiledelsen må gjerne være fornærmet på media, men det er media som har drevet frem informasjonen som tvang frem en høyst nødvendig gjennomgang av rutiner og systemer i organisasjonen.
DB170224 Trengs det gjennomgang av rutiner ?
DB170224 VGs gjennomgang av tildelingene fra 1997 og fram til i fjor høst « viser at minst 80 innbyggere i Oslo med en formue på over 49 millioner kroner, har mottatt støtte fra det offentlige klimafondet.
DA170224 Lunde sier til RA at hun har hatt en gjennomgang med Ingebrigtsens regnskapsfører tidligere denne uken.
AP170224 Skiledelsen må gjerne være fornærmet på media, men det er media som har drevet frem informasjonen som tvang frem en høyst nødvendig gjennomgang av rutiner og systemer i organisasjonen.
DB170223 juli så var det behov for å ha en systematisk, brutal og åpen gjennomgang av hvordan 22. juli ble håndtert.
AP170223 Kapitals gjennomgang av dokumentasjon viser at Vitalegruppen ikke tok opp hverken bemanningskutt eller overfakturering med kommunene.
VG170222 Varslet gjennomgang
VG170222 Da VG i 2010 omtalte at Orkla-eier Stein Erik Hagen hadde fått støtte fra Oslo kommunes klimafond, varslet daværende byråd, Jøran Kallmyr ( Frp ), en full gjennomgang av ordningen.
DB170222 I retten i går gjorde Elise Nygård, advokatfullmektig og en av Mahads forsvarere, en gjennomgang av bekreftelsene fra somaliske myndigheter.
DB170222 For den som er interessert i flere detaljer, har Lifewire en god gjennomgang av hva som er nytt med APFS.
DB170222 Dion Sommer, professor i utviklingspsykologi, står bak en omfattende gjennomgang av internasjonal forskning og har gått gjennom 400 forskningsprosjekter.
DA170222 Arbeidsgiverorganisasjonen Virke er blant dem som mener det er fornuftig med en gjennomgang av regelverket nå.
VG170221 Vi la i den forbindelse svært mye arbeid i å avklare tjenestemennenes situasjonsforståelse i sann tid, blant annet ved gjennomgang av samtlige lydfiler, logger, teletrafikkdata og gjennom intervjuer med referater, som er gjennomlest og kvittert ut av tjenestemennene », skriver Gjørv i en epost til VG.
DN170221 Leverandørene pynter på de historiske resultatene, fastslår Forbrukerrådet etter en omfattende gjennomgang .
DB170221 - Ja, men vi ville ha den annerledes utformet, og det er også det vi går for nå, og vi vil ha en gjennomgang basert på erfaringene så langt, sier hun.
DB170221 - I tillegg hadde tømmermester Lars Fossum ( produksjonens byggekspert ) ytterligere gjennomgang med riktig bruk av verktøy med deltakerne.
DA170221 Han har nettopp fått en gjennomgang av IOR-senterets forskning på blant annet nanopartikler og polymermolekyler, som kan brukes for å presse mer olje ut av reservoarene.
DA170221 Etter et dypdykk i tilgjengelig statistikk for gruppestørrelse to i grunnskolen ( GSI ), viser Utdanningsforbundets gjennomgang at : ¶
BT170221 En gjennomgang NRK har utført, viser at det nå ligger an til å bli en reduksjon i antall kommuner fra 428 til 390.
BT170221 Gjennomgang av interne rutiner ¶
BT170221 En gjennomgang NRK har utført, viser at det nå ligger an til å bli en reduksjon i antall kommuner fra 428 til 390.
AP170221 - Vi la i den forbindelse svært mye arbeid i å avklare tjenestemennenes situasjonsforståelse i sann tid, blant annet ved gjennomgang av samtlige lydfiler, logger, teletrafikkdata og gjennom intervjuer, sier hun.
AA170221 Småsparerne forledes til å kjøpe dyre fond fra leverandører som pynter på de historiske resultatene, fastslår Forbrukerrådet etter en omfattende gjennomgang .
VG170220 « Utvalget har avdekket rutinesvikt og dårlige kontrollsystemer på flere viktige punkter - og det er behov for en kritisk gjennomgang av hvordan slikt kunne skje : Legemidler i medisinkofferter har ikke vært håndtert på tilfredsstillende vis.
VG170219 Helseminister Bent Høie har tatt til orde for både strakstiltak og gjennomgang av kontrollordningene.
VG170219 Byrådet har bestilt en uavhengig gjennomgang av denne prosessen fra a til å.
AP170219 Melby minner om at de ville ha en gjennomgang av hele prosessen, men at byrådspartiene gikk imot dette og ville begrense granskningen.
AP170219 « Banken foretar for tiden en gjennomgang av sin kontostruktur for å sikre rasjonell og kostnadseffektiv kontoadministrasjon.
AA170219 En gjennomgang avisen har gjort, viser at Sogn og Fjordane, Hedmark og Hordaland Venstre sier nei til å videreføre dagens modell med en samarbeidsavtale.
VG170218 Olsen skrev at han syntes det var « trist å bli vitne til at en helt uskyldig forespørsel om en gjennomgang for å forstå butikken blir møtt med de anførsler og påstander som jeg som nyvalgt AK-leder ( AK står for alpinkomiteen, journ.anm. ) blir møtt med.
VG170218 Det er store verdier vi råder over og vi må derfor både ved en intern gjennomgang som fra regnskap og revisjon, som ved en ekstern gjennomgang som ved for eksempel pågang fra presse og skattemyndigheter, kunne svare for hvor verdiene går når de forlater Ullevål.
VG170218 Det er store verdier vi råder over og vi må derfor både ved en intern gjennomgang som fra regnskap og revisjon, som ved en ekstern gjennomgang som ved for eksempel pågang fra presse og skattemyndigheter, kunne svare for hvor verdiene går når de forlater Ullevål.
VG170218 Først gikk han nok en gang til angrep på media, deretter hadde han en bred gjennomgang av løftene han ga i valgkampen - og kom også med et spark til NATO-land som ikke oppfyller 2-prosentmålet.
VG170217 - Vi mener forbundet bør ta en fornyet gjennomgang av kontraktene, fordi legemiddelopplysninger er sensitive opplysninger som er underlagt taushetsplikt, sier Rise. 5.
VG170217 » - Vi anbefaler en kritisk gjennomgang som sikrer forsvarlige rutiner for legemiddelhåndtering, eksempelvis ajourføring av innhold og dokumentasjon av utlevering av legemidler, oppsummerer Rise.
DB170217 Mens aktoratets utspørring har tatt utgangspunkt i en tidslinje basert på det forsvaret formulerer som « det Spesialenheten mener er mistenkelig », tar Eldens utspørring i en kronologisk gjennomgang av hva Cappelen har sagt.
DB170217 Her er Ukraina og sanksjonene, og en gjennomgang av uenigheten som i sak etter sak har blitt stadig mer påtrengende de siste åra.
DA170217 Så langt har det ikke vært noen offentlig gjennomgang av den norske krigsdeltakelsen.
DA170217 - Det er ikke noe nytt der, men en gjennomgang av de russiske synspunktene.
DA170217 KrF støtter en gjennomgang av Libya-aksjonen.
DA170217 Flere synes det er underlig at regjeringen argumenterer mot en gjennomgang av Libya-oppdraget med at det ikke er naturlig å granske beslutninger tatt under den forrige regjeringen.
DA170217 Et flertall støtter en slik gjennomgang .
DA170217 Arbeiderpartiet mener det vil være riktig med en gjennomgang av erfaringene med operasjonen i Libya.
DA170217 Aps begrunnelse var også at Afghanistan-granskingen ikke var sluttført, men da rapporten var klar, ga Ap-leder Jonas Gahr Støre signaler om at også Ap nå ville støtte en slik gjennomgang .
DA170217 - Jeg håper Ap står på denne saken og at vi får flertall for en gjennomgang nå, men vi merker oss at det på utenrikssaker gjerne kan være flertall for noe, men så stemmer likevel ikke de store partiene for det, kommenterer Skei Grande.
AA170217 Kvelden i forveien var det gjennomgang av sikkerhetsutstyr, helikopterinstrukser og skredtrening.
AA170217 Arbeiderpartiet sa i likhet med regjeringen nei i fjor, men Anniken Huitfeldt sier partiet « mener det vil være riktig med en gjennomgang av erfaringene med operasjonen i Libya ».
AA170217 I et møte med Justisdepartementet i fjor høst etterlyste ICJ-Norge og Juristforbundet en bredere og en samlet gjennomgang av alle lovendringer på feltet for å sette de i sammenheng.
AA170217 Det er varslet en gjennomgang av 1200 årsverk og 600 studieplasser som regjeringen vurderer å flytte.
VG170216 - Vi hadde en gjennomgang av etappene, og snakket om hva vi har prestert tidligere.
VG170216 Etter VGs avsløringer i november 2016 mente helseminister Bent Høie at det var behov for en full gjennomgang av kontrollordningen i psykiatrien - men at det også var nødvendig med strakstiltak.
VG170216 - En gjennomgang av kontrollkommisjonene ligger på vårt bord.
VG170216 - Bakgrunnen for brevet var opplysninger, særlig fra VGs gjennomgang av tvangsvedtak og protokoller, som tydet på at det forekom feilbruk av tvang, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Vårin Hellevik.
SA170216 Derfor ønsket granskningsutvalget at man burde ta en kritisk gjennomgang av hvor kaldt det bør være før et renn blir avlyst.
SA170216 Derfor burde Norge komme med forslaget om en kritisk gjennomgang til det internasjonale skiforbundet.
SA170216 Den databasen er en av hovedgrunnene til at vi tenker at NSF har en unik mulighet til å ta initiativ til en gjennomgang , sa Rise.
FV170216 To dager senere ba skipresident Erik Røste om en full gjennomgang av medisineringen i norsk skiidrett.
FV170216 Derfor ønsket granskningsutvalget at man burde ta en kritisk gjennomgang av hvor kaldt det bør være før et renn blir avlyst.
FV170216 Derfor burde Norge komme med forslaget om en kritisk gjennomgang til det internasjonale skiforbundet.
FV170216 Den databasen er en av hovedgrunnene til at vi tenker at NSF har en unik mulighet til å ta initiativ til en gjennomgang , sa Rise.
DB170216 - Det har vært en grundig gjennomgang , ja.
DB170216 I så måte er det en samlet norsk idrett som får sin etiske gjennomgang i ettermiddag, selv om det er langrenn som føler behovet for endelig å bli renvasket.
DB170216 Aldri før har et hjemlig sportsmiljø fått en lignende kritisk gjennomgang av troverdigheten i de etiske verdiene sine.
DB170216 I morges ble det kjent at Donald Trump ønsker en bred gjennomgang av e-tjenesten.
DB170216 Det er i det hele tatt høyst uklart hva en slik gjennomgang betyr eller vil innebære, men beskjeden er ikke uklar.
DB170216 Det borger ikke for en uavhengig og upolitisk gjennomgang .
DA170216 Når det kommer til rutiner knyttet til uttak av medisiner mener utvalget at det kreves en gjennomgang , til tross for at det ble innført nye rutiner denne høsten.
BT170216 Derfor ønsket granskningsutvalget at man burde ta en kritisk gjennomgang av hvor kaldt det bør være før et renn blir avlyst.
BT170216 Derfor burde Norge komme med forslaget om en kritisk gjennomgang til det internasjonale skiforbundet.
BT170216 Den databasen er en av hovedgrunnene til at vi tenker at NSF har en unik mulighet til å ta initiativ til en gjennomgang , sa Rise.
AP170216 Derfor ønsket granskningsutvalget at man burde ta en kritisk gjennomgang av hvor kaldt det bør være før et renn blir avlyst.
AP170216 Derfor burde Norge komme med forslaget om en kritisk gjennomgang til det internasjonale skiforbundet.
AP170216 Den databasen er en av hovedgrunnene til at vi tenker at NSF har en unik mulighet til å ta initiativ til en gjennomgang , sa Rise.
AA170216 President Donald Trump ønsker en omfattende gjennomgang av USAs etterretningsorganisasjoner, opplyser kilder til New York Times.
AA170216 Det gjennomsnittlige erstatningsbeløpet har vært på drøyt 580.000 kroner, viser en gjennomgang gjort av en statlig granskingskommisjon. 4.445 mennesker har stått fram og fortalt om overgrep de som barn ble utsatt for av prester og andre ansatte i Den katolske kirke i Australia.
AA170216 - Bakgrunnen for brevet var opplysninger, særlig fra VGs gjennomgang av tvangsvedtak og protokoller, som tydet på at det forekom feilbruk av tvang, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Vårin Hellevik.
AA170216 Jeg er lettet over at Spesialenhetens avgjørelse nå foreligger med en frifinnelse, og at saken har fått en grundig gjennomgang , sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.
VG170215 En gjennomgang av innsettelsen som president 20. januar viser at det gikk rolig for seg både i møte med ekteparet Obama og andre som hadde møtt opp.
SA170215 Senest ved forslag om Digitalt forsvar og full gjennomgang av nordmenns kontakt med utlandet.
DB170215 - Det har vært en grundig gjennomgang , ja.
DB170215 Men hun kan vente seg en rettferdig gjennomgang sett i forhold til internasjonal idrettsjuss.
SA170214 Ta en gjennomgang av sosiale profiler ¶
DN170214 Han vil nå ha en bred gjennomgang av måten nødnettet er organisert på.
DB170214 I følge en gjennomgang Mail Online har gjort, er et bilde som skulle illustrere idyllisk hundekjøring tatt i Finland, og det samme gjelder et bilde tatt i Slovakia.
DB170214 Politiadvokat Mats Henriksen i Hordaland politidistrikt sier det før helgen ble gjort en full brann- og kriminalteknisk gjennomgang av leiligheten.
DB170214 » En gjennomgang CNN har gjort av Flynns Twitter-konto viser at han jevnlig twitrer med og retwitrer fra personer tilknyttet den omstridte alternativhøyre-bevegelsen.
DB170214 President Donald Trump har beordret full gjennomgang av atomvåpenpolitikken og rakettforsvarsprogrammet.
BT170214 Han vil nå ha en bred gjennomgang av måten nødnettet er organisert på.
AP170214 Ta en gjennomgang av sosiale profiler ¶
AA170214 Politiadvokat Mats Henriksen i Hordaland politidistrikt sier det før helgen ble gjort en full brann- og kriminalteknisk gjennomgang av leiligheten.
AA170214 Han vil nå ha en bred gjennomgang av måten nødnettet er organisert på.
VG170213 Det burde absolutt være en gjennomgang av hvordan systemet fungerer.
SA170213 To dager senere ba skipresident Erik Røste om en full gjennomgang av medisineringen i norsk skiidrett.
FV170213 To dager senere ba skipresident Erik Røste om en full gjennomgang av medisineringen i norsk skiidrett.
DB170213 * Ledelsen har tatt en gjennomgang med regler og rutiner med de ansatte.
DB170213 - Dersom man skal utfordre en ny ordre, er det veldig viktig at man denne gangen går gjennom de prosessene en slik ordre skal gå gjennom, både når det gjelder gjennomgang av det juridiske, og at embetsverket er involvert.
DB170213 Kommunen lurer på om de også er blitt holdt for narr, og har derfor bestilt en ekstern gjennomgang av revisjonsselskapet Deloitte.
BT170213 To dager senere ba skipresident Erik Røste om en full gjennomgang av medisineringen i norsk skiidrett.
AP170213 To dager senere ba skipresident Erik Røste om en full gjennomgang av medisineringen i norsk skiidrett.
AA170213 - Tiltaket kommer etter en grundig juridisk undersøkelse og gjennomgang av talen han holdt 17. januar i Dresden, sier partiets talsmann Christian Lüth.
AA170213 Det viser en gjennomgang som Gjensidige Forsikring har gjort.
VG170211 En gjennomgang fra Kripos viser dessuten at bare rundt hundre personer er dømt for organisert kriminalitet i Norge.
VG170210 « Feilen ble ikke avdekket ved operasjonsteamets felles gjennomgang av sjekklisten, hvor ett punkt omfatter hvilken side som skal opereres », skriver overlegen - som mener inngrepet ble avsluttet maksimalt to minutter etter at det ble startet.
DB170210 Blant de viktigste føringene er at Høyblokka skal forbli høyeste bygning, og at det skal være gjennomgang under, slik bygningen opprinnelig ble tegnet.
AP170210 Det blir gjennomgang gjennom bygget.
AA170210 Blant de viktigste føringene er at Høyblokka skal forbli høyeste bygning, og at det skal være gjennomgang under, slik bygningen opprinnelig ble tegnet.
AA170210 La oss ta en rask gjennomgang på status for Midtbyen ved inngangen til 2017.
DA170209 Også mer lokale medier, som The Seattle Times og Miami Herald kan notere vekst, ifølge en gjennomgang fra nyhetsbyrået AP.
VG170208 En gjennomgang av de 78 « terroraksjonene » Det hvite hus mener har blitt ignorert av mediene viser at bare åtte av hendelsene er begått av personer fra de syv landene Trump-administrasjonen ønsker å ramme med innreiseforbud.
DB170208 Nå omtaler Dagbladet en ekstern gjennomgang av arbeidsforholdene i Veireno, gjort av revisjonsselskapet BDO.
DB170208 Etter en nærmere gjennomgang opplyste Renovasjonsetaten torsdag i forrige uke at det har vært mangelfull rapportering fra Veireno knyttet til blant annet hviletid.
DB170208 Det er grunnen til at vi har bestilt en uavhengig gjennomgang , som belyser alle sidene av denne saken, og som selvsagt vil bli fremlagt i sin helhet for bystyret.
AP170208 Gjennomgang av hvilken informasjon andre land gir om sitt lands visumsøkere og eventuell senere visumstopp til land som ikke informerer godt nok. 7.
AP170208 Senator John McCain har, etter å ha fått en gjennomgang fra Pentagon, karakterisert raidet som mislykket, melder The Daily Beast.
AA170208 Det er også utarbeidet en rapport med gjennomgang av siktedes chat på Facebook med et vitne, står det i kjennelsen.
AA170208 Historieprosjektets gjennomgang av dekorasjonspraksisen viser at det er flere feiloppfatninger av hvem som ble hedret med medalje.
VG170207 Det viser en gjennomgang av alle helseforetakene som VG har gjort.
VG170207 En gjennomgang VG har gjort viser at over halvparten av helseforetakene ikke klarte å gå med så store overskudd som de skulle.
FV170207 Arbeiderpartiet vil ha full gjennomgang av Nye Veier hvis de kommer i regjering.
DB170207 I tiden etter Hammadi og Alwan ble arrestert gjorde sikkerhetsmyndighetene en ny gjennomgang av til sammen 58 000 irakiske flyktninger, og strammet betydelig inn på visumprosessen for irakere i de neste seks månedene.
AP170207 Det viser Aftenpostens gjennomgang av partienes programmer.
AP170207 En gjennomgang VG har gjort viser at Sykehuset i Østfold er lengst unna å innfri økonomisk.
AA170207 En gjennomgang VG har gjort viser at Sykehuset i Østfold er lengst unna å innfri økonomisk.
AA170207 En gjennomgang VG har gjort viser at Sykehuset i Østfold er lengst unna å innfri økonomisk.
VG170206 På sin første arbeidsdag som generalsekretær i Norges Fotballforbund varsler Pål Bjerketvedt ( 56 ) en grundig gjennomgang av organisasjonen.
VG170206 Det var så og så mange kilo », sa aktor Lars Erik Alfheim til narkosmugleren Gjermund Cappelen under gjennomgang av tekstmeldingene som er sikret i saken.
DN170206 Også mer lokale medier, blant dem The Seattle Times, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald og Kansas City Star, kan notere vekst, ifølge en gjennomgang fra AP.
DB170206 Vi skal ta en ekstra gjennomgang på det.
DB170206 Asperud sier at Sporveien også vil ha en intern gjennomgang av ulykka på Holstein.
DB170206 Videre lover hun en kritisk gjennomgang av utvalgets anbefalinger, som kommer i tillegg til anbefalinger hun allerede har fått fra Skattedirektoratet og ungdomspartiene.
DB170206 Selv om det ble gjort en nøye gjennomgang av både denne, og plaggene han var iført under avreise, var det ingen som sjekket den karakteristiske hatten.
DA170206 Også mer lokale medier, blant dem The Seattle Times, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald og Kansas City Star, kan notere vekst, ifølge en gjennomgang fra AP.
DA170206 Også mer lokale medier, blant dem The Seattle Times, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald og Kansas City Star, kan notere vekst, ifølge en gjennomgang fra AP.
BT170206 Også mer lokale medier, blant dem The Seattle Times, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald og Kansas City Star, kan notere vekst, ifølge en gjennomgang fra AP.
DB170205 ¶ BEST BETALT : Fylkestingsrepresentantene i Buskerud er de best betalte i landet, viser en gjennomgang Dagbladet har laget.
AP170204 Gjennomgang av hvilken informasjon andre land gir om sitt lands visumsøkere og eventuell senere visumstopp til land som ikke informerer godt nok.
DB170203 Dagbladet ga etaten svarfrist til kl 13:00 på en gjennomgang av direktørens uttalelser i denne saken.
DB170203 - Etatens gjennomgang viser et betydelig antall brudd på hviletidsbestemmelser.
AP170203 Det kan bli utfallet når Oslo kommune nå starter en gjennomgang som skal se på hvorvidt Deichmanske bibliotek bør bli egen etat, eller om det er mest hensiktsmessig at Deichmanske fortsetter som en virksomhet i Kulturetaten.
DB170202 Det har altså ikke kommet noen innførsler siden juli, ifølge tiltalen, og det er lite kommunikasjon mellom Cappelen og Jensen de neste dagene, ifølge Spesialenheten gjennomgang .
AA170202 Opposisjonspartiet Labour mener imidlertid at dokumentet er innholdsløst, og at det legges fram for sent til at det kan bli gjenstand for en meningsfull gjennomgang .
AA170202 Opposisjonspartiet Labour mener at dokumentet er innholdsløst og at det legges fram for sent til at det kan bli gjenstand for en meningsfull gjennomgang .
DN170201 Av de drøyt 200 nordmennene har skatteetaten gjort en foreløpig gjennomgang av halvparten.
DB170201 - Dagbladet baserer seg på en gjennomgang av timelister, som kommunen sitter på.
DB170201 Rapporten, som konkluderer med at Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven 344 ganger, baserer seg på et stedlig tilsyn og gjennomgang av timelistene til 29 Veireno-ansatte fra oktober måned.
DB170201 Dagbladets gjennomgang viser også at Veireno-ansatte etter at tillatelsen ble gitt den 12. desember likevel har : ¶
DB170201 Han brenner for å få rettslig gjennomgang av statlige reguleringer.
AP170201 Han hadde en presentasjon og gjennomgang av sine vurderinger.
AP170201 Av disse har etaten nå hatt en foreløpig gjennomgang av halvparten : ¶
DB170131 Vår gjennomgang viste at du fort kunne spare mange tusenlapper.
DN170130 - Vi har hatt en gjennomgang av den norske forståelsen av det som skjer nå, og sammenlignet det med den islandske forståelsen.
DB170130 - Det jeg tenker nå, er at vi tar en gjennomgang av retningslinjene slik at de ikke kan misforstås.
DB170130 Det viser en gjennomgang av prisvinnerarkivet til Spellemann, som Dagbladet har gjennomført.
DN170129 Gulbrandsen viser til en gjennomgang KLP har gjort over norske fond de siste årene, som viser at om man setter pengene sine i det fondet som har gjort det best det siste året, eller de tre siste årene, vil man ikke oppnå bedre avkastning enn om man setter pengene sine i indeksfond.
DB170129 ¶ REAGERTE RASKT : Utenriksminister Børge Brende reagerte hurtig og bestemt etter avsløringene, og opplyste til VG at han ville " foreta en full gjennomgang av alle forhold knyttet til denne konkrete tildelingen ".
DB170129 Utenriksministeren reagerte hurtig og bestemt etter avsløringene, og opplyste til VG at han ville " foreta en full gjennomgang av alle forhold knyttet til denne konkrete tildelingen " ( vår uthevelse ).
DB170129 " Full gjennomgang " og " strakstiltak " skaper utvilsomt inntrykk av handlekraft.
AP170129 I denne saken kan du lese en grundigere gjennomgang av Bannons bakgrunn.
AP170129 I denne saken kan du lese en grundigere gjennomgang av Bannons bakgrunn.
DN170128 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One.
DB170128 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One.
AP170128 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One.
AP170128 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One.
VG170127 I etterkant av VGs avsløringer har helseminister Bent Høie bedt om full gjennomgang av prosedyrene for bruk av tvang ved norske helseinstitusjoner.
SA170127 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : F-35-kampflyene, som blant annet Norge har bestilt, og det nye presidentflyet Air Force One.
DB170127 En gjennomgang av Facebook-sidene til de største partiene, Ap, Høyre og Frp, viser en tydelig trend.
AP170127 Tidligere på dagen ga Mattis ordre om en gjennomgang av kostnadene til to viktige forsvarsprogrammer : ¶
FV170126 SFO-leder ved skolen, Solveig Vereide, sier til iRisør at de skal ha en gjennomgang av rutinene sine.
DN170126 Det har vært en kronologisk gjennomgang av perioden fra 1993 til våren 2014.
DB170126 - I en prosess hvor vi nå ytterligere profesjonaliserer Retrettens rutiner og avtaleverk ble vår gjennomgang og godkjennelse av innkjøpene protokollført i siste styremøte i 2016, skriver Traaseth i e-posten til Dagbladet om saken.
DB170126 » ( Det nevnes imidertid ingenting om at denne angivelig vedtatte granskningen fra kommunerevisjonens side, kommer i tillegg til den allerede igangsatte gjennomgangen fra byrådets internrevisjon, der man har hyret inn det eksterne konsulentselskapet Deloitte for å foreta en uavhengig gjennomgang av hele prosessen. ) ¶
SA170125 I et TV-intervju med ABC News fastholdt imidlertid Trump at han tror tortur av mistenkte er nyttig middel, og han varslet samtidig en bred gjennomgang av måten USA fører krig mot terror på.
DN170125 Kvalitetssikringen - her såkalt KS2 - er et offentlig krav om gjennomgang av alle byggeprosjekter til over 500 millioner kroner for å etterprøve at planforutsetninger, kostnadsoverslag og annet holder mål.
DN170125 oktober 2015 under en gjennomgang av rutinene på byggesaksavdelingen i Drammen.
DB170125 Ta en jevnlig gjennomgang av klesskap og innbo.
DB170124 I en sms til Dagbladet skriver Inga Marte Thorkildsen at hun « imøteser Kommunerevisjonens gjennomgang ».
SA170123 Jeg føler meg trygg på at høringsinstansene kommer til å gi sine vurderinger ut fra en mer grundig gjennomgang av forslaget enn Aftenbladet.
DN170123 | Novak varsler gjennomgang av Opec-kutt ¶
DN170122 De fleste analysene på Oslo Børs er for positive, viser ny gjennomgang .
DN170122 De fleste analysene på Oslo Børs er for positive, viser ny gjennomgang .
BT170122 GODT HØRT : Nær en halv million lyttere har fått med seg NRKs gjennomgang av den kompliserte rettssaken mot politimann Eirik Jensen.
SA170120 I etterkant av hendelsene ba Petroleumstilsynet ( Ptil ) Statoil om en gjennomgang av hendelsene.
SA170120 Fredag morgen sendte Statoil ut en pressemelding der de inviterer pressen til en gjennomgang av de interne granskingene av brønnkontrollhendelsen på Troll-feltet og hydrogenlekkasjen på Mongstad.
SA170120 En hendelse knyttet til brønnkontroll på Troll og en hydrogenlekkasje på Mongstad står i fokus når Statoil inviterer pressen til en gjennomgang på Forus klokken 12 fredag.
SA170120 - Vi har bedt Statoil om en gjennomgang for å se om det er noen fellestrekk og noen bakenforliggende årsaker knyttet til hendelsene som har sammenheng med endringer som er gjennomført eller pågår, sa Ptil-direktør Anne Myhrvold.
SA170120 Allerede på vårparten skal det være ny gjennomgang .
DB170120 En gjennomgang Forbes gjorde i desember viste at det fortsatt var ledige hotellrom igjen i hovedstaden.
DB170120 Ny gjennomgang
DB170120 Her er en gjennomgang primært av rettskrivinga.
BT170120 Men også hendelsen på riggen « Songa Endurance » kunne tatt liv, viser Statoils gjennomgang .
BT170120 Men også hendelsen på riggen « Songa Endurance » kunne tatt liv, viser Statoils gjennomgang .
AP170120 « Den republikanske presidentkandidat Donald Trump fikk denne uken sin første gjennomgang av hemmeligstemplet etterretningsinformasjon.
AP170120 « Den republikanske presidentkandidat Donald Trump fikk denne uken sin første gjennomgang av hemmeligstemplet etterretningsinformasjon.
AP170120 Petroleumstilsynet ba Statoil om en gjennomgang av alle hendelsene på norsk sokkel i oktober 2016 etter gasslekkasjen på Mongstad.
AP170120 Fredag inviterte Statoil pressen til en gjennomgang av de interne granskingene av brønnkontrollhendelsen på Troll-feltet og hydrogenlekkasjen på Mongstad, skriver Stavanger Aftenblad.
AP170120 Allerede på vårparten skal det være ny gjennomgang .
SA170119 Teigen sier hendelsen er sterkt beklagelig og sier selskapet vil ha en grundig gjennomgang for å prøve å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen.
FV170119 Teigen sier hendelsen er sterkt beklagelig og sier selskapet vil ha en grundig gjennomgang for å prøve å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen. | 30 savnet etter at hotell ble tatt av snøskred i Italia ¶
DB170119 Deretter er det tid for en politisk gjennomgang av anbud, privatisering og grensene for kommunal drift.
BT170119 I så fall blir det unødvendig å avholde valg : Vi kan jo bare ta en gjennomgang av Folkeregisteret.
BT170119 Teigen sier hendelsen er sterkt beklagelig og sier selskapet vil ha en grundig gjennomgang for å prøve å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen.
AP170119 Det nesten 12 sider lange brevet er en meget detaljert gjennomgang av de forholdene som komiteen tok opp i sitt brev for en uke siden.
AP170119 Teigen sier hendelsen er sterkt beklagelig og sier selskapet vil ha en grundig gjennomgang for å prøve å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen.
SA170118 Teigen sier hendelsen er sterkt beklagelig og sier selskapet vil ha en grundig gjennomgang for å prøve å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen.
DB170118 Jan Arild Snoen, journalist og kommentator i Minerva, har vist samme tendens ved en gjennomgang av statsbudsjettet for 2007, der han fant at Oslo tappes for 24 milliarder årlig, tilsvarende 44.000 kroner per innbygger.
AP170118 Helsedirektoratet advarer i sin gjennomgang av bioteknologiloven mot løsningen Bioteknologirådet foreslår.
AP170118 Da regjeringen i 2011 besluttet å foreta en historisk gjennomgang av praksisen som hadde blitt fulgt for dekorering av personer etter innsats under andre verdenskrig, var dette etter alle solemerker et resultat av en politisk hestehandel innad i regjeringen.
DB170117 ¶ PRESSEKONFERANSE : Russlands utenriksminister Sergei Lavrov holder pressekonferanse for gjennomgang av russisk diplomati.
DB170116 - Som kjent har Deloitte fått i oppdrag fra byrådet om å foreta en nærmere gjennomgang av anskaffelsen og kontraktsoppfølgingen, sier Sommernes i pressemeldingen.
DB170116 Vi kan bare håpe at de andre partiene etterhvert ser fornuften, ikke bare i avkriminalisering, men også i en grundig gjennomgang av den rådende ruspolitikken, en gjennomgang der det verken er dogmer, moralisme, en utopisk nullvisjon eller ren panikk som får råde, men istedenfor fakta og et ønske om å begrense skadevirkninger.
DB170116 Vi kan bare håpe at de andre partiene etterhvert ser fornuften, ikke bare i avkriminalisering, men også i en grundig gjennomgang av den rådende ruspolitikken, en gjennomgang der det verken er dogmer, moralisme, en utopisk nullvisjon eller ren panikk som får råde, men istedenfor fakta og et ønske om å begrense skadevirkninger.
DN170115 Statoils egen indikator over alvorlig hendelsesfrekvens har tikket oppover, og selskapet har lovet en gjennomgang for å se på felles bakenforliggende årsaker og vurdere om kostnadskuttene har spilt inn.
DN170115 Statoils egen indikator over alvorlig hendelsesfrekvens har tikket oppover, og selskapet har lovet en gjennomgang for å se på felles bakenforliggende årsaker og vurdere om kostnadskuttene har spilt inn.
DB170113 - Presidentskapet tar kritikken alvorlig, og vi vil foreta en grundig gjennomgang av saken, skriver Thommessen i en epost til NTB.
SA170112 Etterforskningsteamet foretar nå en bred gjennomgang og analyse av de omfattende saksdokumentene.
SA170112 Etterforskningsarbeidet vil blant annet bestå i en ny systematisk gjennomgang av alle opplysninger i saken, herunder alle elektroniske spor, samt ny testing av biologisk materiale.
FV170112 Berge opplyser at etterforskningsteamet nå foretar en bred gjennomgang og analyse av de saksdokumentene.
FV170112 Arbeidet vil blant annet bestå i en ny systematisk gjennomgang av alle opplysninger i saken, herunder alle elektroniske spor, samt ny testing av biologisk materiale.
DB170112 - Hvor kommer dette Norges-hatet fra, spurte nylig TV-veteranen Jacob Hård sine lesere i en reflektert gjennomgang av hvordan for mange svensker sist høst mistolket de ulike norske dopingrelaterte langrennsakene : ¶
AP170112 - Dersom jeg blir bekreftet, vil jeg anbefale en full gjennomgang av hva avtalen inneholder, sa han og la til at han og Trump var enige om denne saken.
AP170112 - Dersom jeg blir bekreftet, vil jeg anbefale en full gjennomgang av hva avtalen inneholder, sa han og la til at han og Trump var enige om denne saken.
AP170112 Hun forteller at byrådet skal ha en gjennomgang til sommeren om hvor stort behovet til skaterne, så vel som de andre brukergruppene, er.
AP170112 Men når de skal ha en gjennomgang av kontraktsoppfølgingen, som det sittende byrådet har ansvar for, skal de ikke ta med politiske styringssignaler.
AP170112 Helseminister Bent Høie ( H ) skal legge frem en gjennomgang av Bioteknologiloven i løpet av våren.
SA170111 MENER LEKENE SVIKTER : My Friend Cayla, som ble kåret til årets leke i Norge 2014, og Ique svikter når det kommer til å ivareta sikkerhet, person- og forbrukervern, ifølge Forbrukerrådets gjennomgang av internettilkoblede leker.
FV170111 MENER LEKENE SVIKTER : My Friend Cayla, som ble kåret til årets leke i Norge 2014, og Ique svikter når det kommer til å ivareta sikkerhet, person- og forbrukervern, ifølge Forbrukerrådets gjennomgang av internettilkoblede leker.
BT170111 MENER LEKENE SVIKTER : My Friend Cayla, som ble kåret til årets leke i Norge 2014, og Ique svikter når det kommer til å ivareta sikkerhet, person- og forbrukervern, ifølge Forbrukerrådets gjennomgang av internettilkoblede leker.
AP170111 En mer detaljert gjennomgang av kriminelle som har vært involvert i en rekke store straffesaker som kom til på bakgrunn av tips fra Cappelen, er ventet torsdag ettermiddag.
AP170111 En mer detaljert gjennomgang av kriminelle som har vært involvert i en rekke store straffesaker som kom til på bakgrunn av tips fra Cappelen, er ventet torsdag ettermiddag.
AP170111 | Justisdepartementet varsler ekstern gjennomgang etter innsynskritikk ¶
AP170111 - Vi har allerede vært i kontakt med Arkivverket for å be om en ekstern gjennomgang av vår praksis, både etter arkivforskriften og av våre journalførings- og publiseringsrutiner, sier departementsråd Tor Saglie til NTB.
AP170111 Neegaard ¶ Gjennomgang av karriere ¶
AP170111 MENER LEKENE SVIKTER : My Friend Cayla, som ble kåret til årets leke i Norge 2014, og Ique svikter når det kommer til å ivareta sikkerhet, person- og forbrukervern, ifølge Forbrukerrådets gjennomgang av internettilkoblede leker.
DN170110 Det er først etter at alle partene er ferdige med sine innledningsforedrag og en gjennomgang av den planlagte gjennomføringen av saken, at de to tiltalte vil starte sine forklaringer.
DB170110 Samtidig kom hun med en detaljert gjennomgang hvordan Spesialenheten skal bevise Jensens skyld.
AP170110 I Norge går debatten om å tillate eggdonasjon nå for fullt før Regjeringen i løpet av våren skal legge frem en gjennomgang av Bioteknologiloven.
AP170110 I Norge går debatten om å tillate eggdonasjon nå for fullt før Regjeringen i løpet av våren skal legge frem en gjennomgang av Bioteknologiloven.
AP170110 I Norge går debatten om å tillate eggdonasjon nå for fullt før Regjeringen i løpet av våren skal legge frem en gjennomgang av Bioteknologiloven.
SA170109 Tirsdag skal assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, gi retten en gjennomgang av bevisene de mener holder til å domfelle Eirik Jensen etter tiltalen.
DB170109 Jeg skrev derfor en gjennomgang av domsavgjørelsen : « Hvordan kunne tingretten konkludere med at terroristen Breivik er utsatt for umenneskelig behandling.
AP170109 Bestilte gjennomgang
AP170109 En gjennomgang Dagsavisen har gjort viser at det er få kvinner i toppen av norske medier.
DB170108 desember, kom det klager fra over 20 prosent av adressene, viser en gjennomgang Dagbladet har gjort.
DB170108 Ødegaards gjennomgang av selskapet avdekker to kritikkverdige forhold frem til konkursen : ¶
DB170107 Etter påstandene om kvalitetssikring, ble det foretatt en ny gjennomgang av materialet som var lagt fram som bevis.
BT170107 De mener det på visse områder er stort sprik mellom funn i tilsynsrapporten og det de selv har funnet i sin gjennomgang .
AP170107 Byrådet har varslet en full gjennomgang av åpningstidsreglene, men vil ikke si hva som kommer.
SA170106 GJENNOMGANG : Det originale 70-tallskjøkkenet er godt bevart og har masse skapplass.
BT170106 Marianne Wie ¶ GJENNOMGANG : Det originale 70-tallskjøkkenet er godt bevart og har masse skapplass.
AP170106 GJENNOMGANG : Det originale 70-tallskjøkkenet er godt bevart og har masse skapplass.
DB170105 Vi hadde en gjennomgang av rutinene i romjula, og samtalene har gått veldig bra.
DB170105 Jeg anbefaler leserne å se på min gjennomgang , deretter kritikken fra Doblin og til slutt mitt svar.
DB170105 Her kommer en enkel gjennomgang av tre ulike masser som dekker de fleste behov i hjemmet.
AP170105 Bare siden august har politiet pågrepet og fengslet over 30 afghanere på vei ut av landet, viser Aftenpostens gjennomgang av fengslingskjennelser i utlendingssaker.
AP170104 - Hvis man ikke er villig til å skjære gjennom, må vi få gjort en ny, fullstendig juridisk gjennomgang av saken, hvor man ber om en avklaring på om det er ulovlig å gjennomføre jakten eller ikke, sier han.
AP161230 I sin gjennomgang pekte førsteamanuensis Thorgeir Kolshus også på et annet typisk trekk : nemlig hvordan særlig følelsesutspillene og de personlige vitnesbyrdene vakte den største oppmerksomheten.
AP161215 - Jeg observerer hvordan en startup jobber, får direkte gjennomgang av viktige temaer for å starte egen bedrift, er med på videokonferanser, og får mange ideer.
AP161213 Riksrevisjonen foretar en gjennomgang av saken, men uavhengig av dette går en enstemmig komité inn for at Riksrevisjonen setter i gang en særlig undersøkelse av saken i sin fulle bredde.
AP161206 SVIKTER : My Friend Cayla som ble kåret til årets leke i Norge 2014 og i-Que svikter stygt når det kommer til å ivareta sikkerhet, person- og forbrukervern, viser Forbrukerrådets gjennomgang av internettilkoblede leker.
FV161202 Les kommentar : Det er direkte alarmerende at en tidligere byråd sender ut de signalene han gjør ( Tor Kise Karlsen ) ¶ | Gjennomgang : Alle Svindals utrolige comeback ¶
BT161202 Kilde : Politiets utlendingsenhet ( PU ) ( NTB ) ¶ | Gjennomgang : Alle Svindals utrolige comeback ¶
SA161118 Etter en grundig gjennomgang har vi valgt å fortsette å ta den med oss, sier Olberg. ( for abonnenter ) ¶
SA161118 Etter en grundig gjennomgang har vi valgt å fortsette å ta den med oss, sier Olberg.
AP161118 Etter en grundig gjennomgang har vi valgt å fortsette å ta den med oss, sier Olberg. ( for abonnenter ) ¶
AP161118 Etter en grundig gjennomgang har vi valgt å fortsette å ta den med oss, sier Olberg.
DN161031 Nettsamfunnet har i etterkant justert sine prosedyrer slik at det historiske krigsbildet igjen kan deles, og varslet en gjennomgang av sine prosedyrer og regler.
SA161017 Etter gjennomgang av over tusen boligsalg i Oslo, mener Forbrukerombudet å ha funnet omfattende tegn på lokkeprising.
FV161017 Etter gjennomgang av over tusen boligsalg i Oslo, mener Forbrukerombudet å ha funnet omfattende tegn på lokkeprising.
BT161017 Etter gjennomgang av over tusen boligsalg i Oslo, mener Forbrukerombudet å ha funnet omfattende tegn på lokkeprising.
AP161017 Etter gjennomgang av over tusen boligsalg i Oslo, mener Forbrukerombudet å ha funnet omfattende tegn på lokkeprising.
VG161014 Det viser en gjennomgang av skattelistene for 2015.
AP160923 Før sommeren samlet Produsentforeningens dokumentarister seg og ble enige om å ta en gjennomgang av lovverket.
DA160919 Det viser en gjennomgang som Sysla har gjort.
AP160915 Krigsdeltagelse er så alvorlig at en grundig gjennomgang av både forutsetninger, gjennomføring og konsekvenser tvinger seg frem.
SA160830 Skipresident Erik Røste har bedt om en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
SA160830 - Vi får en ekstern gjennomgang av hvordan luftveislidelser behandles i norsk toppidrett.
BT160830 Skipresident Erik Røste har bedt om en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
BT160830 - Vi får en ekstern gjennomgang av hvordan luftveislidelser behandles i norsk toppidrett.
AP160830 Skipresident Erik Røste har bedt om en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
AP160830 - Vi får en ekstern gjennomgang av hvordan luftveislidelser behandles i norsk toppidrett.
SA160828 Varsler gjennomgang
SA160828 Skipresident Erik Røste har nå varslet en full gjennomgang av saken.
SA160828 - Jeg registrerer at Norges Skiforbund har bebudet en gjennomgang av denne saken, og det synes jeg er klokt.
FV160828 Varsler gjennomgang
FV160828 Skipresident Erik Røste har nå varslet en full gjennomgang av saken.
FV160828 - Jeg registrerer at Norges Skiforbund har bebudet en gjennomgang av denne saken, og det synes jeg er klokt.
BT160828 Varsler gjennomgang
BT160828 Skipresident Erik Røste har nå varslet en full gjennomgang av saken.
BT160828 - Jeg registrerer at Norges Skiforbund har bebudet en gjennomgang av denne saken, og det synes jeg er klokt.
AP160828 Varsler gjennomgang
AP160828 Skipresident Erik Røste har nå varslet en full gjennomgang av saken.
AP160828 - Jeg registrerer at Norges Skiforbund har bebudet en gjennomgang av denne saken, og det synes jeg er klokt.
SA160827 Han minner også om skiforbundet varslet en full gjennomgang av praksisen rundt astmamedisiner fredag.
SA160827 - Personvernet til utøverne må vi ta hensyn til, men NSF har som kjent også tatt initiativ til en gjennomgang av medisinering i langrenn og vil ha full åpenhet om det man finner ut i forbindelse med dette, fortsetter Graff.
FV160827 Han minner også om skiforbundet varslet en full gjennomgang av praksisen rundt astmamedisiner fredag.
FV160827 - Personvernet til utøverne må vi ta hensyn til, men NSF har som kjent også tatt initiativ til en gjennomgang av medisinering i langrenn og vil ha full åpenhet om det man finner ut i forbindelse med dette, fortsetter Graff.
BT160827 Han minner også om skiforbundet varslet en full gjennomgang av praksisen rundt astmamedisiner fredag.
BT160827 - Personvernet til utøverne må vi ta hensyn til, men NSF har som kjent også tatt initiativ til en gjennomgang av medisinering i langrenn og vil ha full åpenhet om det man finner ut i forbindelse med dette, fortsetter Graff.
AP160827 Han minner også om skiforbundet varslet en full gjennomgang av praksisen rundt astmamedisiner fredag.
AP160827 - Personvernet til utøverne må vi ta hensyn til, men NSF har som kjent også tatt initiativ til en gjennomgang av medisinering i langrenn og vil ha full åpenhet om det man finner ut i forbindelse med dette, fortsetter Graff.
SA160826 Skipresident Erik Røste har bedt om en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
SA160826 Det er derfor jeg har gitt langrennskomiteen ansvar for å organisere en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
FV160826 Skipresident Erik Røste har bedt om en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
FV160826 Det er derfor jeg har gitt langrennskomiteen ansvar for å organisere en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
BT160826 Skipresident Erik Røste har bedt om en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
BT160826 Det er derfor jeg har gitt langrennskomiteen ansvar for å organisere en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
AP160826 Skipresident Erik Røste har bedt om en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
AP160826 Det er derfor jeg har gitt langrennskomiteen ansvar for å organisere en full gjennomgang av skilandslagets medisinbruk.
FV160819 FLERBRUK : Badet i underetasjen kan enten brukes som nettopp bad, eller bare som en gjennomgang mellom TV-stuen og trappen opp til hovedetasjen.
SA160813 Vår gjennomgang ( se fakta ) viser at det er fotballgale dansker som kommer best ut av det.
FV160813 Vår gjennomgang ( se fakta ) viser at det er fotballgale dansker som kommer best ut av det.
AP160813 Vår gjennomgang ( se fakta ) viser at det er fotballgale dansker som kommer best ut av det.
DB160725 Tingrettens gjennomgang og konklusjon markerer likevel at vi står overfor en vending av historiske dimensjoner.
DB160725 Dommen vil høyst sannsynlig bli anket med en ny gjennomgang av bevis og skyld.
AP160713 En gjennomgang viser at det er store sprik mellom hva disse boligene ble solgt for, altså markedsprisen, og hva Skatteetaten mener at de er verd.
AP160709 En gjennomgang SSB gjorde i 2014, anslo at så mye som 17 prosent av boligene i landet likevel kan ha for høy skatteverdi.
AP160702 Aftenpostens gjennomgang av dommer om familievold : - Han sa alltid at han elsket oss når han slo.
SA160630 MANGE HAR SKJERPET SEG SIDEN SIST : Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet sier bransjen, særlig deler av den, er blitt vesentlig bedre siden forrige gjennomgang i 2012.
SA160630 Imidlertid har vi sett at vi ligger for lavt på fiskeinnhold på enkelte av våre fiskematprodukter og starter en gjennomgang og forbedring av dette, sier kommunikasjonsrådgiver Lise Mette Kjellberg i Coop.
AP160630 MANGE HAR SKJERPET SEG SIDEN SIST : Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet sier bransjen, særlig deler av den, er blitt vesentlig bedre siden forrige gjennomgang i 2012.
AP160630 Imidlertid har vi sett at vi ligger for lavt på fiskeinnhold på enkelte av våre fiskematprodukter og starter en gjennomgang og forbedring av dette, sier kommunikasjonsrådgiver Lise Mette Kjellberg i Coop.
AP160629 - De oppfatter at det er skyting og går mot trusselen På en pressekonferanse torsdag ga leder for beredskapstroppen Anders Snortheimsmoen en kronologisk gjennomgang av beredskapstroppens operasjon 22.
AP160601 Er ikke det et signal om at man må ta en ny gjennomgang av hvor mye areal man skal bruke til havnedrift ?
DA160531 Moberg politikerne i formannskapet at selskapet vil bidra til en stor strategisk gjennomgang .
DA160524 En slik gjennomgang er styreleder Moberg positiv til.
DA160524 - Fra vår side ønsker vi ikke egentlig noen endring av eierstrategi, men hilser en gjennomgang velkommen.
BT160510 Vi får ingen saklig gjennomgang av faktaene på arket, men bare klaging fordi det er « skremmende » innhold.
FV160428 Etter en nærmere gjennomgang av de nye prisene virkersvaret ganske klart : De som har de billigste abonnementene taper, mens de med de største abonnementene er vinnerne. * * Finn ut hvor mye data du bruker hver uke : ¶
AP160428 En gjennomgang Klassekampen foretok i april av oljefondets portefølje, viste at det har plassert nærmere 200 milliarder kroner i stater med svært lavt skattenivå.
SA160426 Etter en nærmere gjennomgang av de nye prisene virkersvaret ganske klart : De som har de billigste abonnementene taper, mens de med de største abonnementene er vinnerne. * * Finn ut hvor mye data du bruker hver uke : i ¶
AP160426 Etter en nærmere gjennomgang av de nye prisene virkersvaret ganske klart : De som har de billigste abonnementene taper, mens de med de største abonnementene er vinnerne. * * Finn ut hvor mye data du bruker hver uke : ¶
SA160421 Vi trenger en ærlig gjennomgang basert på riktige definisjoner.
AP160421 Han etterlyser heller en full gjennomgang av kvaliteten og tilbudet til alle private og offentlige barnehager i Oslo, gjennomført av en ekstern aktør.
AP160421 Han etterlyser heller en full gjennomgang av kvaliteten og tilbudet til alle private og offentlige barnehager i Oslo, gjennomført av en ekstern aktør.
AP160418 - Det ble gjort en gjennomgang .
AP160414 Ønsker gjennomgang av prosjektet ¶
AP160414 Han ønsker en gjennomgang av prosjektet, mer spesifikt strekningen mellom Lysaker og Sandvika.
AP160414 Det bør være en gjennomgang med et kritisk blikk på om denne typen fremkommelighet er noe vi trenger.
AP160414 Qadri drepte den liberale, pakistanske guvernøren Salman Taseer fordi han tok til orde for en gjennomgang av Pakistans blasfemilover.
AP160414 Ambassadør Masood sier til Aftenposten at Taseers eneste forbrytelse var å ta til orde for en gjennomgang av blasfemilovene.
AP160405 En gjennomgang avisen Vårt Land har gjort av delegatene viser at 59 prosent er for likekjønnet vigsel. 53 prosent av delegatene er kvinner, av disse er 73 prosent for likekjønnet vigsel.
AP160403 Mossack Fonseca må også svare for hvilken gjennomgang de har hatt av « politisk eksponerte personer.
AP160403 Selv ser han for seg at de inngår treårige avtaler, slik at kommunene kan ruste opp ulike sektorer med nødvendig kompetanse - og han ønsker en gjennomgang av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.
AP160403 Selv ser han for seg at de inngår treårige avtaler, slik at kommunene kan ruste opp ulike sektorer med nødvendig kompetanse - og han ønsker en gjennomgang av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.
AP160402 Regjeringen kan redde lønnsoppgjøret, ved å love gjennomgang av pensjonslovene og ved å utvide permitteringsordningen til 52 uker.
SA160331 - Etter en samlet gjennomgang av generalsekretærens reisevirksomhet, så er forbundsstyret tilfreds med generalsekretærens fremlegging og forklaring på sin reisevirksomhet, sier Svendsen.
AP160331 - Etter en samlet gjennomgang av generalsekretærens reisevirksomhet, så er forbundsstyret tilfreds med generalsekretærens fremlegging og forklaring på sin reisevirksomhet, sier Svendsen.
AP160323 Ønsker gjennomgang
AP160318 En gjennomgang vi har gjort hos aktørene viser en generell nedgang i reiser til Tyrkia.
AA160318 En gjennomgang vi har gjort hos aktørene viser en generell nedgang i reiser til Tyrkia.
AP160316 I vår gjennomgang fant vi at 71 prosent av de publiserte studiene fokuserte på pattedyr, mens 31 prosent av disse kun handlet om store aper.
SA160308 Men hvis NFF kommer og sier til oss at John Arne kan få spille for oss, selv etter en juridisk gjennomgang av saken, så er John Arne AaFK-klar.
AP160308 Men hvis NFF kommer og sier til oss at John Arne kan få spille for oss, selv etter en juridisk gjennomgang av saken, så er John Arne AaFK-klar.
AP160307 Av disse er 1539 * nye byråkratiårsverk i departementer og direktorater, viser Aftenpostens gjennomgang .
AP160306 Aftenpostens gjennomgang av 89 dommer i Oslo tingrett viser at de fleste dommene var på mellom seks måneder og to år, mens noen dommer var på fire år, syv år og 11 år.
AP160306 - UNICEF Norge har i flere år etterlyst bedre omfangsundersøkelser, og vi håper at Aftenpostens gjennomgang kan bidra til å få fortgang i dette arbeidet.
AP160306 Horne er, i likhet med de andre politikerne Aftenposten har snakket med, glad for å få fakta på bordet med den ferske oversikten som Aftenposten gir med sin gjennomgang av familievold-dommene i Oslo tingrett de siste tre årene.
AP160305 Aftenposten presenterte lørdag en gjennomgang av hvordan det går med likestillingen på åtte utvalgte områder.
AP160305 Leder for avsnittet som er ansvarlig for å påtaleavgjøre familievoldssakene, Trude Maren Buanes, sier det stemmer med politiets oppfatning at personer med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i familievoldssaker i Oslo politidistrikt, slik Aftenpostens gjennomgang av dommer ved Oslo tingrett har vist.
AP160305 . Les Aftenpostens gjennomgang av dommer som gjelder vold mot barn ved Oslo tingrett - og om to søstre som levde under fars terrorvelde : ¶
AP160305 Leder for avsnittet som er ansvarlig for å påtaleavgjøre familievoldssakene, Trude Maren Buanes, sier det stemmer med politiets oppfatning at personer med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i familievoldssaker i Oslo politidistrikt, slik Aftenpostens gjennomgang av dommer ved Oslo tingrett har vist.
AP160305 . Les Aftenpostens gjennomgang av dommer som gjelder vold mot barn ved Oslo tingrett - og om to søstre som levde under fars terrorvelde : ¶
VG160304 - BT er systematisk ført bak lyset, konstaterer avisens sjefredaktør Olav Skaaning Andersen, etter en gjennomgang av 4.000 artikler skrevet av Qureshi da han jobbet i avisen fra 2001 til 2014.
AP160304 Hun beskrives blant annet som en « prostituert i verdensklasse » i artikkelen som har overskriften « En gjennomgang av Park Geun-hyes avskyelige karakter ».
AP160304 Fakta : Dette avdekket Aftenpostens gjennomgang : ¶
AP160303 Olav Olsen ¶ †" Vi gjør dette i etapper, opplyser han og påpeker at de tre nevnte krydderne ikke har vært gjenstand for noen gjennomgang ennå.
AP160303 Manglende gjennomgang ville også bryte med en god trend etter Kunnskapsløftet i 2006 : Viljen til å skjønne hvordan reformen virker.
AP160303 Han mener Forbrukerrådets gjennomgang viser at Tinders vilkår etterlater brukerne tilnærmet rettsløse når det kommer til eierskap og kontroll over eget innhold sombilder, tekstmeldinger, chat-logger og video.
AP160229 I lys av erfaringene med Deichman iverksatte foretaket en omfattende gjennomgang av kostnadsramme og plan for fremdrift av Munch-museet.
AP160226 verdenskrig styrket kravet ytterligere.5 ) I 2009 besluttet regjeringen å foreta en historisk gjennomgang av praksisen for dekorering av personer etter innsats etter 2. verdenskrig.
AP160224 0,7-beregning er på sin side hentet fra en gjennomgang UDI gjorde i 2012, som tok for seg familiegjenforening basert på de som fikk opphold med flyktningstatus i årene 2007 til 2009.
AP160221 Thorkildsen har valgt å offentliggjøre Internrevisjonens gjennomgang av den kommunale hjemmetjenestens medikamenthåndtering i 4 av 15 bydeler.
AP160221 Rapporten er blant annet basert på spørreundersøkelser blant ansatte, samt en gjennomgang av registrerte avvik.
AP160221 En gjennomgang i Dagsavisen i desember i fjor av over 4500 meldinger fra sykehjem, vitnet om feilmedisinering og lav bemanning.
AP160221 En gjennomgang Dagsavisen gjorde av over 4500 avviksmeldingerfra sykehjem, fortalte den samme historien.
AP160219 Nissen, er fornøyd med byrådets gjennomgang .
AP160219 Forrige helg vedtok årsmøtet i Oslo MDG at partiet ønsker en ny gjennomgang av kostnadene med nytt Munch-museum.
AP160219 Etter en nøye gjennomgang av alle alternativer har byrådet endelig bestemt seg : Lambda skal bygges som planlagt, og skal ikke koste mer enn 2,7 milliarder kroner.
AP160216 UDI har ikke foretatt en oppdatert gjennomgang etter dette », skriver kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry i en e-post.
AP160216 Statsministeren varsler en nærmere gjennomgang av tallene for familiegjenforening når innstramningsforslagene nå skal behandles.
AP160216 Siden den gang er bare 28 av dem gjenforent med familien, fremgår det av UDIs gjennomgang .
AP160215 Nå er det opp til byrådet å ta stilling til om de vil foreta en ny gjennomgang av kostnadene.
AP160215 Munch-saken ble igjen aktuell i høst, etter at Ap, SV og MDG overtok byrådskontorene og varslet en gjennomgang av driftsutgiftene ved det planlagt Munch-museet : ¶
AP160215 Byggingen av det nye Munchmuseet i Bjørvika er i full gang, men Miljøpartiet de Grønne ( MDG ) har bedt om en ny gjennomgang av prosjektet.
AP160212 Aftenposten presenterte torsdag en bred gjennomgang av kritikken flere direktorater og andre fagmiljøer kommer med mot sentrale forslag.
AP160211 Her er en gjennomgang av kritikken mot hvert enkelt punkt Regjeringen foreslår : ¶ 1.
AP160211 Men dersom det skal gjøres endringer akuttberedskapen ved sykehus må det samtidig gjøres en gjennomgang og styrking av bil-, båt- og luftambulansetjenesten.
SA160210 En gjennomgang Naturvernforbundet gjorde i 2015, viste at 83 prosent av dem som søkte mellom 2011 og 2014, fikk tillatelse til å bygge i strandsonen.
BT160210 En gjennomgang Naturvernforbundet gjorde i 2015, viste at 83 prosent av dem som søkte mellom 2011 og 2014, fikk tillatelse til å bygge i strandsonen.
AP160210 Men etter en gjennomgang av tilbudene, sitter UDI nå kun igjen med knappe 6000 plasser, og det er i beste fall. 22 asylmottak er endelig godkjent. 17 andre tilbud er avhengige av kommunale godkjenninger, brannverngodkjenning eller omregulering.
AP160210 Men etter en gjennomgang av tilbudene, sitter UDI nå kun igjen med snaut 6000 plasser.
AP160210 En gjennomgang Naturvernforbundet gjorde i 2015, viste at 83 prosent av dem som søkte mellom 2011 og 2014, fikk tillatelse til å bygge i strandsonen.
AP160209 En gjennomgang av partienes standpunkter så langt viser altså at det foreløpig kun er 3 av 40 forslag det kan se ut som om Regjeringen ikke greier å samle et flertall for : ¶
AP160208 Coop, som produserer det svært salte knekkebrødet med havsalt, lover en gjennomgang av alle produkter og en rask vurdering av « hvor vi må ta tak umiddelbart. » - Vi må nå definitivt sørge for at produkter folk oppfatter som sunne og næringsrike, faktisk er det, og ikke inneholder den mengden salt det her er snakk om, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle-Friis i Coop.
AP160206 Nabofrykt og ny gjennomgang
AP160206 - Vi er bedt av Samferdselsdepartementet å foreta en kritisk gjennomgang av prosjektet og har en uke å svare på.
AP160204 En rask gjennomgang av minoriteters representasjon i norsk film - og TV-drama viser at fraværet er enda mer påfallende her.
AP160204 De siste ukene har kritikken mot Hollywoods mangel på minoriteter foran og bak kamera vært krass, og Oscarakademiet har varslet en gjennomgang av sine nominasjonsprosesser.
DA160203 Puslespill ¶ Gjennomgang av brannhistorikk, veinett, bruk av stoppeklokke og lovverk er biter av puslespillet brannvesenet har lagt.
AP160202 Indisk høyesterett sa tirsdag at de vil ha en ny gjennomgang av loven fra kolonitiden som forbyr sex mellom to mennesker av samme kjønn.
AP160128 Her er full gjennomgang av problemene i januar : ¶
AP160122 Samtidig er UDI i ferd med å avslutte en gjennomgang av egen praksis i afghanistansaker.
AP160119 Norgesgruppen lover full gjennomgang
AP160119 - Transocean-saken må underkastes en gjennomgang for å se hva som gikk galt i den saken.
AP160115 Varsler gjennomgang
AP160115 - Jeg må be om forståelse for at vi ikke kan si annet nå enn at vi skal ha en grundig gjennomgang av denne straffesaken.
AP160115 - Jeg ber om forståelse for at vi ikke kan si annet nå, enn at vi vil ha en grundig gjennomgang av alle sider av straffesaken.
AP160115 Derfor har jeg laget en enkel gjennomgang av partiene og enkelte andre aktørers faktiske politikk på feltet, i denne omgang begrenset til volum på innvandringen. 3rd-party-bio ¶
AP160115 Andreas Halse har laget en enkel gjennomgang av partiene og enkelte andre aktørers innvandringspolitikk.
AP160111 Her er en gjennomgang av alle 28.
AP160111 Gjennomgang av alle Bowies plater : ¶
AP160106 Men det er jo denne diskusjonen vi har hatt når vi i asylavtalen er enige om å ha en større gjennomgang av våre internasjonale avtaler og forpliktelser, sier Høyres Ingjerd Schou.
AP160105 - Like fullt er en gjennomgang av internasjonale konvensjoner en del av asylavtalen, som et bredt politisk flertall på Stortinget var enige om før jul ?
AP160105 - Ja, det er et punkt i asylavtalen, men som ikke angir noen retning eller løsning, bare at det skal tas en gjennomgang .
AP160105 Det viser en gjennomgang som Gjensidige Forsikring har gjort.
AP160105> Det viser en gjennomgang som Gjensidige Forsikring har gjort.
AP160105> target="avis" href= Det viser en gjennomgang som Gjensidige Forsikring har gjort.
AP160105> target="avis" href= target="avis" href= Det viser en gjennomgang som Gjensidige Forsikring har gjort.