AP171019https://www.aftenposten.no/kultur/i/ORnel/Jo-Nesbo-fjernet-som-produsent-for-Snomannen Foto : Gitte Johannessen / NTB ¶
AP171019https://www.aftenposten.no/kultur/i/2RR34/Kelela-Et-av-arets-viktigste-album Albumene med musikk som definitivt plasserer seg innenfor en kjent sjanger, men som likevel utfordrer og utvikler gitte standarder.
VG171013 Foto : Gitte Johannessen, NTB scanpix ¶
NL171010 Det er selvfølgelig også arealeffektive løsninger ; flere rom og funksjoner har blitt redusert til et minimum innenfor de gitte premissene.
AP171004https://www.aftenposten.no/norge/i/QQ62J/Opprydningen-etter-flommen-fortsetter-pa-Sorlandet Til Fædrelandsvennen sa han at det må vurderes om vannkraftutbygging kan være et egnet flomsikringstiltak, og at Stortinget også har sagt at vannkraftutbygging være rett for å sikre seg mot flom i gitte situasjoner.
VG171003 Det er sykehusene som er ansvarlige for rapportering, men Helsedirektoratet vil se på hva vi kan gjøre for å tilrettelegge for en bedre og enhetlig registreringspraksis, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i direktoratet.
AA170920 I Charlottenlund kirke har det bokstavelig talt regnet på presten i gitte situasjoner, sier avdelingsleder for bygg og eiendom hos Kirkelig fellesråd i Trondheim, Arne-Ingolf Norwich.
VG170919 Trump gjorde det utvetydig klart at han under gitte forutsetninger ville være villig til å totalt ødelegge Nord Korea.
VG170916 Det at folk flest i gitte situasjoner tvinges til å utnytte hverandre er en svøpe som gjør det vanskelig å være et tvers igjennom godt menneske, i følge Brecht.
AA170915 Likeverdighet betyr blant annet at herrefotballen må vike for damefotballen ved gitte anledninger.
DA170908 Foto : Gitte Johannessen/NTB scanpix ¶
VG170907 Forsvarssjefen måtte holde seg innen for gitte økonomiske rammer i sitt fagmilitære råd til regjering, og ikke hva han mente var påkrevd.
DB170907 Plan- og bygningsetaten mer enn antyder at det er uren trav når de skriver at de « sitter igjen med et inntrykk av at dagens bruk ikke er i samsvar med det planlagte fisketorget og de gitte tillatelsene » på Estatenyheter.
DN170901 Foto : Gitte Johannessen/NTB Scanpix ¶
DB170831 Kritikerne er også bekymret for at flomødeleggelsene vil bli større i framtida, nå som infrastruktur i flomutsatte områder ikke vil bygges ut fra gitte standarder.
DA170825 Foto : Gitte Johannessen/NTB ¶
VG170823 Tirsdag ble Gitte Witt ( 34 ) og samboer Filip Loebbert ( 25 ) foreldre for første gang.
VG170823 Les mer : E-sjefen frykter dataangrep mot stortingsvalget ¶ | Gitte Witt ( 34 ) fikk en sønn ¶
VG170823 FORELDRE : Her er Gitte Witt og samboeren Filip Loebbert i 2015.
SA170821https://www.aftenbladet.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html De ble invitert til å delta i studien av helsesøster og lærer ved skolen ut fra gitte kriterier, som for eksempel at de hadde få eller ingen venner og sjelden/aldri tok ordet i timene.
SA170821 De ble invitert til å delta i studien av helsesøster og lærer ved skolen ut fra gitte kriterier, som for eksempel at de hadde få eller ingen venner og sjelden/aldri tok ordet i timene.
BT170821https://www.bt.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html De ble invitert til å delta i studien av helsesøster og lærer ved skolen ut fra gitte kriterier, som for eksempel at de hadde få eller ingen venner og sjelden/aldri tok ordet i timene.
AP170821https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Eksperter--Stille-barn-trenger-hjelp-pa-lik-linje-med-utagerende-barn-10455b.html De ble invitert til å delta i studien av helsesøster og lærer ved skolen ut fra gitte kriterier, som for eksempel at de hadde få eller ingen venner og sjelden/aldri tok ordet i timene.
VG170819 Regnes det om til millioner kroner per poeng, har Lillestrøm brukt én million kroner eller mindre i personalkostnader per poeng i den gitte perioden.
DB170813 DRONNING OG PRINS : Prins Henrik har ved gjentatte anledninger uttrykt sin misnøye over sin gitte tittel.
VG170812 Er det noe kommuner, politikere og offentlige etater virkelig burde kunne noe om, er det at de forvalter et regime med pålegg og konsekvenser som tilsier at det ikke er mulig å komme under gitte summer når anbud utlyses.
AP170812https://www.aftenposten.no/kultur/i/PV160/Direkte-Se-Stein-Torleif-Bjella-pa-Oyafestivalen-lordag-kl-1735 FOTO : Johannessen, Gitte / NTB ¶
DB170811 Bakgrunnen for prinsens valg, skal ha vært at han ikke er tilfreds med prinsetittelen og han har ved gjentatte anledninger uttrykt sin misnøye overfor sin gitte tittel.
DA170811 Lana Del Rey får tips fra Gitte Skilbred om å sjekke ut Munch-museet.
DB170810 ¶ Foto : Gitte Johannessen / NTB scanpix ¶ instabank ¶
DB170810 Han skal ved gjentatte anledninger ha uttrykt sin misnøye overfor sin gitte tittel.
AP170810https://www.aftenposten.no/norge/i/7r2n8/Over-130-skader-meldt-etter-styrtregnet-i-Oslo-omradet--Bygdoy-fikk-nar-n-maneds-normalnedbor-pa-19-timer Gitte Johannessen / NTB scanpix ¶
DB170809 Han skal ved gjentatte anledninger ha uttrykt sin misnøye overfor sin gitte tittel.
AP170809https://www.aftenposten.no/norge/i/eVVEg/Oversvommelser-etter-store-nedborsmengder-pa-Ostlandet Gitte Johannessen / NTB scanpix ¶
DB170808 - Vi ønsker å gå bredt ut med etterforskningen, svarer politiadvokat Christiansen på spørsmål om hvorfor de ber om observasjoner i det gitte tidsrommet, og legger til : ¶
AP170807https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/nqX0n/12-kjappe-om-12-brennbare-temaer-Andrea-Sjovoll - Ja, men innenfor gitte rammer.
VG170803 Kjæreste med modellen Gitte Lill ¶
DB170802 Men jeg vil ikke bidra til at feilaktig bilde tegnes av det gitte drapet, og jeg vil ikke bidra til unødig medieoppmerksomhet som er til belastning for de etterlatte og en gjerningsperson som allerede er i en alvorlig krisesituasjon.
DA170724 Normalen er et gjennomsnitt av temperaturen i den gitte måneden mellom 1961 og 1990.
AA170723 Normalen er et gjennomsnitt av temperaturen i den gitte måneden mellom 1961 og 1990.
AA170723 Normalen er et gjennomsnitt av temperaturen i den gitte måneden mellom 1961 og 1990.
AA170714 - Uten arbeidskontrakt har man ikke bevis på at man jobber på den gitte arbeidsplassen.
DB170711 Ved utgangen av 2016 kunne bare deler av forsvaret mobiliseres innenfor gitte varslingstider.
DB170708 - Flere har gitt signaler om at de ikke føler det, som følge av at det på gitte tidspunkt har forekommet åpent salg av narkotika, krangler og slossing blant ungdom.
VG170703 Gjennom politikk kunne man forandre menneskets grunnleggende psykologi til et fellesskapsvesen, nærmere det historiske gitte sosialistiske mål.
NL170703 Kjell Olsen jobbet mye med å dokumentere at fisk under gitte forutsetninger unnviker støyen fra fartøyer.
BT170701https://www.bt.no/btmeninger/debatt/Slik-har-vi-jobbet-i-Barnevoldsutvalget-336360b.html Det ble allerede i oktober 2016 klart at utvalget innen de gitte rammebetingelsene ville rekke å gå gjennom ni saker.
VG170629 Men årsakssammenhengene er så komplekse at er det umulig verken å bekrefte eller avkrefte en sammenheng mellom « sivilsamfunn » og gitte utviklingspolitiske formål.
DB170627 » Kvalitet kan ikke måles og vurderes etter gitte kriterier, slik vi kan med et regnestykke eller en byggesøknad.
DN170626 Rapporten går gjennom en rekke områder der det under gitte forutsetninger kan tas ut potensielle gevinster ved å bruke private aktører. 4,1-4,6 milliarder er tallfestet som mulige årlige besparelser i hjemmetjenestene fra 2018 til 2030.
DB170625 Vi er forpliktet til å følge aksepterte og gitte etiske retningslinjer.
DN170623 I det første rettsmøtet påpekte aktor John Gibbs at under gitte omstendigheter kan brudd på spionasjelovene straffes med døden.
AP170623https://www.aftenposten.no/verden/-Amerikaner-siktet-for-spionasje-til-fordel-for-Kina-623814b.html I det første rettsmøtet påpekte aktor John Gibbs at under gitte omstendigheter kan brudd på spionasjelovene straffes med døden.
AA170623 Byggeleder Dypvik regner med de skal klare å holde seg innenfor den gitte tidsrammen.
AP170622https://www.aftenposten.no/verden/May-med-innrommelse-Ingen-EU-borgere-vil-bli-bedt-om-a-forlate-Storbritannia-623810b.html EU-borgere som flytter til EU mindre enn fem år før den gitte datoen, vil få oppholdstillatelse når de fem årene har gått.
AA170619 Henvisninger til bibelske tekster og til Luther blir brukt for å slå fast at en skal lyde Gud mer enn mennesker, til og med i gitte situasjoner kjempe mot en ugudelig statsmakt.
VG170617 - Politidirektoratet forvalter en beordringsfullmakt som griper kraftig inn i de ansattes arbeidsforhold i gitte tilfeller.
BT170615 FORNØYDE : Nye samarbeidsmåter og mer bruk av familieråd har gitte gode resultater i barnevernet, noe som gleder Hilde Baardsen, avdelingsdirektør i Bufetat, byråd Vigids Gåskjenn og Anita Fonnes, barnevernssjef i Ytrebygda.
BT170614 FOTO : Johannessen, Gitte / NTB, Gitte Johannessen ¶
BT170614 FOTO : Johannessen, Gitte / NTB, Gitte Johannessen ¶
DN170611 - Passloven gir hjemmel for å nekte utstedelse av nytt pass dersom « passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse », sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.
AA170611 - Passloven gir hjemmel for å nekte utstedelse av nytt pass dersom « passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse », sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.
AA170611 - Passloven gir hjemmel for å nekte utstedelse av nytt pass dersom « passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse », sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.
DB170610 Passforskriften gir også hjemmel til å begrense gyldigheten til pass dersom tidligere pass ikke er oppbevart på betryggende måte, sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.
DB170610 Det er det nå blitt satt en stopper for siden dataanlegget varsler nødpassutstederne om forhistorien, sier Gitte Hessenschmidt.
DB170607 Foto : Gitte Johannessen / NTB ¶
DB170605 Vi vil at alle skal kunne komme seg avgårde i ferien sin, og vi strekker oss nok litt lengre enn ellers for å få til dette, sier Gitte Hessenschmidt.
DB170605 Det tror lederen for forvaltningsavdelingen ved Oslo politidistrikt, Gitte Hessenschmidt, også at det blir : ¶
DB170602 Og hver fredag, ca klokka 14.00 legger vi ut oppdatert liste for den kommende uka, sier Gitte Hessenschmidt, leder for forvaltningsavdelingen ved Oslo Politikammer.
DB170601 Tidligere i vår kunne Se & Hør melde at skiesset hadde funnet lykken med modellen Gitte Lill Paulsen fra Bergen.
DB170601 - DET GÅR BRA : Aksel Lund Svindal forteller at forholdet med sin nye kjæreste, Gitte Lill Paulsen foreløpig går bra.
DB170531 Dette gjelder spesielt hvis man har hatt mange tap av pass fra tidligere, sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt til Dagbladet.
NL170527 Overbeiting fører til nedsatt evne til gjenvekst/produksjon, som igjen fører til nedsatt evne for det området å livnære samme antall individer av den gitte arten beitedyr.
VG170526 Det er en grunn til at nasjonale eksamener har likt innhold i hele landet, at sensur gjennomføres etter gitte retningslinjer og at det finnes prosedyrer for å påklage karaktersettingen.
DB170526 Og foreldrene må ha med fødselsattesten på barnet, sier Gitte Hessenschmidt.
DB170526 - Ja, det er mulig, sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder i Utlendings- og forvaltningsenheten i Oslo politidistrikt.
DB170526 Vi har i dag allerede funnet flere fossile ressurser enn det er mulig å forbrenne om vi skal nå Parismålene - samtidig er det ifølge Det Internasjonale Energibyrået ( IEA ), under gitte forutsetninger, plass til å finne noen flere ressurser som følge av at det ikke er mulig å utvinne alle de uoppdagede ressursene.
AP170523 Han viste til at det ikke har vært mulig å føre vitner eller beviser rundt hvorfor ekspolitimannen har vært på gitte steder under tidsforløpet som er belyst i rettssaken.
VG170522 Kjæresten Gitte Lill Paulsen bor altså i verdensmetropolen New York, hvor hun jobber som modell.
VG170521 Da fant de ut at dersom like mange i de nordiske landene lider av fedme og overvekt i år 2045 som i fjor, vil 2,1 millioner mennesker få en av 13 gitte krefttyper fra 2016 og til 2045.
AP170516https://www.aftenposten.no/verden/Norsk-ekspert-USAs-egne-spioner-ser-pa-Trump-som-los-kanon-621237b.html Etterretningen må ha en forståelse for hvilken informasjon oppdragsgiver trenger i gitte situasjoner, sier Ydstebø.
AP170516 Etterretningen må ha en forståelse for hvilken informasjon oppdragsgiver trenger i gitte situasjoner, sier Ydstebø.
DB170513 Vi vi har ikke drop- in på tirsdager, sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved Bevillingsavsnittet i Utlendings- og forvaltningsseksjonen ved Oslo politidistrikt.
DA170510 - De regionale helseforetakene har ansvar for å gi nødvendig spesialisthelsetjenester innenfor de gitte økonomiske rammene som Stortinget bevilger.
DA170510 - De regionale helseforetakene har ansvar for å gi nødvendig spesialisthelsetjenester innenfor de gitte økonomiske rammene som Stortinget bevilger.
AP170510https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/mma0v/10-tips-for-helgen Johannessen, Gitte / NTB ¶
AP170510https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/10-tips-for-helgen-620709b.html Johannessen, Gitte / NTB ¶
AP170510 Johannessen, Gitte / NTB ¶
SA170509 Til gjengjeld har Pogba sikret seg lukrative bonusavtaler som utløses ved gitte prestasjoner.
BT170509 Til gjengjeld har Pogba sikret seg lukrative bonusavtaler som utløses ved gitte prestasjoner.
AP170509 Til gjengjeld har Pogba sikret seg lukrative bonusavtaler som utløses ved gitte prestasjoner.
VG170501 Kjæreste med modellen Gitte Lill ¶
DB170428 Den som under gitte forutsetninger kan inngå allianser både til høyre og venstre, som er sentrums kjennetegn, får naturligvis betydelig makt.
DA170428 - Erfaringen de siste tiårene, ja egentlig helt siden abortloven ble vedtatt, er at loven står seg godt i møte med samfunnsutviklingen, den medisinskteknologiske utviklingen, og behovet for å sikre et rammeverk for at kvinner selv får bestemme over egen kropp innenfor gitte grenser, sier han, og legger til : ¶
VG170425 Han tok også selvkritikk for ikke å ha vært tydelig nok overfor Stortinget da han i fjor pekte på at hensynet til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen i gitte tilfeller kunne føre til at lisensfelling blir avvist selv om bestandsmålet er nådd.
DA170425 Han tok også selvkritikk for ikke å ha vært tydelig nok overfor Stortinget da han i fjor pekte på at hensynet til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen i gitte tilfeller kunne føre til at lisensfelling blir avvist selv om bestandsmålet er nådd.
AP170425 Han tok også selvkritikk for ikke å ha vært tydelig nok overfor Stortinget da han i fjor pekte på at hensynet til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen i gitte tilfeller kunne føre til at lisensfelling blir avvist selv om bestandsmålet er nådd.
AP170425 FOTO : Evjen, Eirik / Johannessen, Gitte / NTB ¶
AA170425 Han tok også selvkritikk for ikke å ha vært tydelig nok overfor Stortinget da han i fjor pekte på at hensynet til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen i gitte tilfeller kunne føre til at lisensfelling blir avvist selv om bestandsmålet er nådd.
AA170425 Han tok også selvkritikk for ikke å ha vært tydelig nok overfor Stortinget da han i fjor pekte på at hensynet til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen i gitte tilfeller kunne føre til at lisensfelling blir avvist selv om bestandsmålet er nådd.
AA170425 Han tok også selvkritikk for ikke å ha vært tydelig nok overfor Stortinget da han i fjor pekte på at hensynet til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen i gitte tilfeller kunne føre til at lisensfelling blir avvist selv om bestandsmålet er nådd.
DB170420 « Endringene innebærer at lovpålagte varsler under gitte forutsetninger kan sendes elektronisk », skriver Finanstilsynset på sine nettsider.
DA170420 Med de gitte mål og muligheter er det helt feil å benytte milliarder av kollektivmidler til å utvide områdets motorveier med nye kjørefelt for et fåtall busser og tunge kjøretøyer.
AP170420 FOTO : Johannessen, Gitte / NTB ¶
SA170419 - Det er en betennelse som i gitte tilfeller kan være alvorlig, sier overlege Kyrre Meberg til NRK.
DB170413 Dette gjelder spesielt hvis man har hatt mange tap av pass fra tidligere, sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.
AP170409 Den nyutdannede arkitekten Erik Reiten foregrep begivenhetenes gang da han laget forslag til fremtidig skole som sin diplomoppgave sist høst, på det gitte premiss at Oslo kommune skulle overta stedet.
AP170409 Den utkårede er Gitte Lill Paulsen.
AP170405 Johannessen, Gitte / NTB ¶
VG170404 | Aksel Lund Svindal har funnet lykken med modellen Gitte Lill ¶
VG170404 OL-MODELL : Gitte Lill Paulsen under visningen av OL- og Paralympics-kolleksjonen til vinterlekene i Vancouver i 2010.
VG170404 Den utkårede er modellen Gitte Lill Paulsen ( 30 ) fra Bergen.
DB170403 Leiligheten må dessuten møte gitte minstekrav som heis, vaskeservice, 24 timers kontakt-tjeneste, egen vannmåler, utstyrt kjøkken og lovlige forsikringer.
SA170402 ) Kim Christensen, Jonas Christensen, Gitte Gandborg, Johannes Arnhoff Hagen, Toheed Ahmed Saheed, Magnus Westberg Christensen og Mattias Xu.
AP170402 ) Kim Christensen, Jonas Christensen, Gitte Gandborg, Johannes Arnhoff Hagen, Toheed Ahmed Saheed, Magnus Westberg Christensen og Mattias Xu.
FV170401 Johannessen, Gitte / NTB ¶
FV170401 Olav Stedje, Sogndal ¶ Gitte Johannessen ¶
SA170331 Johannessen, Gitte / NTB ¶
SA170331 Johannessen, Gitte / NTB ¶
SA170331 Olav Stedje, Sogndal ¶ Gitte Johannessen ¶
FV170331 Johannessen, Gitte / NTB ¶
AP170331 Johannessen, Gitte / NTB ¶
AP170331 Johannessen, Gitte / NTB ¶
AP170331 Olav Stedje, Sogndal ¶ Gitte Johannessen ¶
DA170329 Foto : Gitte Johannessen / NTB scanpix ¶
DB170327 Jeg sier ikke at langpasningen ikke kan brukes som et verktøy i gitte tilfeller.
DB170324 Dette toppet seg torsdag 2.2.17 - natt til fredag 3.2.17 - da vi kl 02.40 allerede hadde ringt politiet for hjelp to ganger, og på gitte tidspunkt selv måtte oppsøke stedet, og pent be om at de slo av musikken. 3 servitører og 5 gjester nøt musikken, men de skjønte at jeg mente alvor - og slo den av, skriver Granerød.
DA170317 Han skaper en personifisering av det politiske som veves inn gitte historiske hendelser og rørelser, og som jeg gir videre til mine filmfigurer, sier Mills.
VG170315 - Ut fra de gitte premissene er han ikke vel kvalifisert, men det er alltid noe som mangler når Petter Northug ikke er med.
VG170315 Det man ser etter nå, er hvilke punkter på DNA-et for alle mennesker som vil kobles på eller av ved gitte aldre, sier Simensen.
VG170313 - Ut fra de gitte premissene er han ikke vel kvalifisert, men det er alltid noe som mangler når Petter Northug ikke er med.
AA170313 - Det er viktig at de har gitte tidspunkt der de blir hentet av foreldrene, eller at de tar buss hjem til avtalt tid, sier Jan Erik Mihle, fungerende leder i politiets forebyggendegruppe.
DB170312 Om beslutningsmyndigheten om bevæpning av politiet på gitte steder og av bestemte objekter skal legges til politidirektoratet eller til det enkelte politidistrikt, bør vurderes nærmere, sier Werp.
VG170311 WITT BLITT GRAVID : Skuespiller Gitte Witt og hennes fotograf-samboer Filip Loebbert venter sitt første barn sammen til høsten.
VG170311 Fourcade ( 4 ) 25,5 ¶ | Gitte Witt ( 33 ) er gravid : - Vi gleder oss ¶
AA170308 Jeg trenger ingen unnskyldning, men heller en oppfordring til alle frivillige som stiller opp om å følge gitte retningslinjer og ikke ta inn over seg slike ytringer fra embetsmenn med markeringsbehov.
DB170306 Om beslutningsmyndigheten om bevæpning av politiet på gitte steder og av bestemte objekter skal legges til politidirektoratet eller til det enkelte politidistrikt, bør vurderes nærmere, sier Werp.
BT170306 Når det gjelder skolekort, kan vi opplyse at denne ordningen er knyttet til et nasjonalt regelverk som sier at kommunene skal finansiere skolereisen for elever som etter gitte kriterier har rett på gratis skoleskyss.
DA170302 Michéles styrke er hennes våpen, at hun i gitte situasjoner agerer utenfor konvensjonene, både de i virkeligheten og filmsjangerens, gjør henne til en ambivalent feministisk kraft.
AP170302https://www.aftenposten.no/kultur/Tidsriktig-nostalgi-fra-Sondre-Lerche-616236b.html FOTO : Gitte Johannessen / NTB ¶
AP170302 FOTO : Gitte Johannessen / NTB ¶
DB170227 Det skal oppbevares på en betryggende måte og dersom det kommer bort, skal passinnehaveren straks gi melding til passmyndigheten, opplyser Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.
DB170227 Det samme gjelder dersom passet ditt slitt eller har en tilstand som kan være/bli utfordrende i en eventuell passkontroll, opplyser Gitte Hessenschmidt hos Oslopolitiet.
DB170224 Ambulansesjef i Region Sør-Danmark, Gitte Jørgensen, sier via sin pressesjef at hun ikke ønsker å delta i et intervju.
DB170224 - Hånda rykket til ¶ Gitte Jørgensen, ambulansesjef i region Sør-Danmark, skriver i en intern mail, gjengitt i danske medier, blant dem dansk TV 2, at hun føler at hun er nødt til å forklare hva som faktisk skjedde : ¶
BT170222 FOTO : Johannessen, Gitte / NTB ¶
AP170219 Noen bedrifter må ta prisene som gitte på verdensmarkedet.
AP170216 Susanna lager full fest med fullt band ¶ Gitte Johannessen / NTB ¶
DA170214 De må ha fått tillatelse fra domstolen, og det skal være et digitalt grensetilsyn, som påser at E-tjenesten opererer innenfor de gitte lover og regler.
AP170214 Man kan også « ta ut » gitte telefoner man ønsker å blokkere, for eksempel i et rom.
SA170213 Forbudet gjelder også produkter som inneholder de nevnte stoffene over den gitte konsentrasjonsgrensen.
DB170213 Sørensen understreker at apparatene ikke er farlige i seg selv, men at det under gitte forhold kan oppstå problemer.
BT170213 Forbudet gjelder også produkter som inneholder de nevnte stoffene over den gitte konsentrasjonsgrensen.
AP170213 Forbudet gjelder også produkter som inneholder de nevnte stoffene over den gitte konsentrasjonsgrensen.
DN170210 - MTG kommenterer aldri hva konkurrenter gjør av rokeringer, men personlig hadde jeg som fersk sjef sett frem til å både konkurrere og samarbeide i gitte tilfeller med Harald.
AP170210 Øverst : Wenche Myhre, deretter Siw Malmqvist og Gitte Hærning.
DA170207 Av Gitte Johannessen ¶
VG170205 Nå sier derimot avdelingsdirektør Gitte Huus at de regionale helseforetakene må svare på når de kan starte opp.
AP170204 Via et stort spillbibliotek utviklet ved sykehuset, kan brukerne ut fra egne ønsker og behov plukke ut spill som er beregnet for å styrke gitte muskelgrupper.
VG170203 Det skal rapporteres på bruken av tvang, og dette er ikke avhengig av hvilket system som brukes, svarer avdelingsdirektør Gitte Huus i en epost.
VG170203 Da VG i november i fjor spurte når tvangsprotokollene blir erstattet av et elektronisk system, svarte avdelingsdirektør Gitte Huus at piloten ville brukes i Helse Vest i år.
AP170202 FOTO : Johannessen, Gitte / NTB ¶
DB170131 Når det gjelder nazistene vil det være snakk om bestemte personlighetsmessige forutsetninger som under gitte miljøbetingelser, herunder historiske, sosiale og ideologiske forutsetninger, fører en del mennesker inn i nazismen, som ledere eller fotfolk.
AP170129 Ved gitte avvik fra disse andelene, skal pengene plasseres og omplasseres slik at andelen etter en tid blir gjenopprettet.
AP170128https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/i/08Rq2/Konsert-Oslo-Lyden-av-februar Johannessen, Gitte / NTB ¶
AP170128https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/Konsert-Oslo-Lyden-av-februar-613624b.html Johannessen, Gitte / NTB ¶
AP170128 Johannessen, Gitte / NTB ¶
AP170128 Johannessen, Gitte / NTB ¶
AP170126 Fra sitt nye hjem i Sør-Koreas hovedstad Seoul forteller han i et omfattende intervju med BBC at Pyongyang-regimets leder under gitte omstendigheter vil gå til atomangrep mot erkefienden USA : ¶
AP170126 FOTO : Johannessen, Gitte
DN170125 Trump-administrasjonen vil kutte finansiering av internasjonale organisasjoner etter gitte kriterier.
DN170125 Trump-administrasjonen vil kutte finansiering av internasjonale organisasjoner etter gitte kriterier.
SA170124 - Hadde jeg vært yngre, og hadde jeg hatt andre gitte forutsetninger, hadde jeg blitt skuffet og lei meg.
FV170124 - Hadde jeg vært yngre, og hadde jeg hatt andre gitte forutsetninger, hadde jeg blitt skuffet og lei meg.
BT170124 - Hadde jeg vært yngre, og hadde jeg hatt andre gitte forutsetninger, hadde jeg blitt skuffet og lei meg.
DN170121 Foto : Johannessen, Gitte Førsteamanuensis Arnt Maasø ved Universitetet i Oslo.
DB170121 Vi anbefaler da å kjøpe/fornye passet, sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.
DB170121 - Her er det mye bra informasjon til reisende når det gjelder krav til innreise som gyldighetstid på pass og visum, sier Gitte Hessenschmidt.
DB170113 Vixen Blog Awards : Jenny Skavlan og Gitte Witt intervjues.
DB170112 Renovasjonsetaten gjennomfører jevnlige kontroller av nøkler, og følger opp at eventuelle avvik som avdekkes blir rettet innen gitte frister, sier Bakke Foss.
BT170107 Selv om det i en viss grad lar seg gjøre å foreta diverse innstramninger for å tilpasse seg gitte levekår, tærer det svært hardt på økonomien og livskvaliteten.
AP170102 Prosessen går av seg selv, det er ikke behov for å sende en klage dersom du hadde en slik reise i det gitte tidspunktet.
AP161111https://www.aftenposten.no/reise/Det-er-bare-ett-sete-igjen-til-denne-prisen-6737b.html Vi sendte en e-post til Ryanair med spørsmål om deres salgsstrategi, om det er kundevennlig og om de forstår kundens frustrasjon i det gitte eksemplet.
AP161026https://www.aftenposten.no/osloby/byliv/10-tips-for-helgen-607179b.html Nina Simone på scenen ¶ Gitte Johannessen ¶
FV160930 Det kommer ikke frem hvilken klubb Redknapp var trener for på det gitte tidspunktet, men den tidligere treneren avslører at mange av spillerne altså tippet på egne kamper.
SA160905 ( De er begge astmamedisiner som står på WADAs liste som lovlig å bruke i gitte mengder. ) ¶
BT160905 ( De er begge astmamedisiner som står på WADAs liste som lovlig å bruke i gitte mengder. ) ¶
FV160824 år til oppvarming, ventilasjon, tappevann, belysning, utstyr, kjøling med tilhørende hjelpemidler, estimert ved standardisert bruk av bygget og ved gitte krav til inneklima.
DN160824https://www.dn.no/etterBors/2016/08/24/1316/Facebook/tusenvis-deler-dette-bildet-p-facebook-i-protest Kierulf forteller at to av bildene hun la ut ble slettet kort tid etter innlegget ble postet - det gitte krigsbildet fra Vietnam, men også et bilde av en naken kvinne i en kunstnerisk positur, der en brystvorte knapt var synlig.
SA160822 Salbutamol er lovlig å bruke i gitte doser og som Martin Johnsrud Sundby har brukt i en rekke år. 31-åringen fra Røa har hatt astmadiagnose siden barndommen.
AP160822 Salbutamol er lovlig å bruke i gitte doser og som Martin Johnsrud Sundby har brukt i en rekke år. 31-åringen fra Røa har hatt astmadiagnose siden barndommen.
SA160717 Vanlige tegn er tommel opp for raskere fart, tommel ned for lavere fart, håndflate over hals for å stoppe og hånd til høyre og venstre for sving i den gitte retningen.
AP160717 Vanlige tegn er tommel opp for raskere fart, tommel ned for lavere fart, håndflate over hals for å stoppe og hånd til høyre og venstre for sving i den gitte retningen.
SA160610 I dette tilfellet har vi forsøkt å finne ytterpunktene av hva som var mulig å få til innenfor de gitte rammene.
BT160610 I dette tilfellet har vi forsøkt å finne ytterpunktene av hva som var mulig å få til innenfor de gitte rammene.
SA160601https://www.aftenbladet.no/100Sport/sykkel/Tidligere-stjerne-om-hvorfor-farre-sykler-ritt---Vil-ha-mer-opplevelse_-mindre-konkurranse-210281b.html kan man måle seg mot mange andre over gitte strekninger.
SA160226 Hvert år får ledende nordiske designere og stylister boltre seg under gitte tema.
DA160115 På de gitte tidspunktene gjensto bare to mål til, før VM-billetten faktisk var i norske hender.
DA160115 På de gitte tidspunktene gjensto bare to mål til, før VM-billetten faktisk var i norske hender.