DA171030 Klagene på Miljødirektoratets tillatelse skal behandles av Klima- og miljødepartementet, men i påvente av utfallet av dette, har Pelagisk forening også bedt om at deres klage gis oppsettende virkning.
AP171030 I Finansdepartementets tildelingsbrev sto det også at dette skulle gis topp prioritet.
SA171029 Der kunne dommeren latt spillet gå, men istedet stoppes spillet, og det gis et gult kort til bortelaget. 52 min : 2 - 0 TUIL !
DA171029 Rådmannen vil også ta bort de 28.000 kronene som i dag gis til voksenopplæring og kutte helt de 50.000 kronene som gis til kulturtiltak for eldre.
DA171029 Rådmannen vil også ta bort de 28.000 kronene som i dag gis til voksenopplæring og kutte helt de 50.000 kronene som gis til kulturtiltak for eldre.
AP171029 Der kunne dommeren latt spillet gå, men istedet stoppes spillet, og det gis et gult kort til bortelaget. 52 min : 2 - 0 TUIL !
AP171029 Der kunne dommeren latt spillet gå, men istedet stoppes spillet, og det gis et gult kort til bortelaget. 52 min : 2 - 0 TUIL !
BT171028 « En spiller skal gis advarsel for usportslig opptreden om denne : • forsøker å narre/lure dommeren • viser manglende respekt for spillet og dets idealer.
AA171028 Det gis helsehjelp på stedet.
VG171027 * Sentralregjeringen skal gis fullmakt til å oppløse det katalanske parlamentet, og kalle inn til nyvalg innen seks måneder.
SA171027 I dag er praksis at barna gis en midlertidig oppholdstillatelse som gjelder til 18 årsdagen.
SA171027 NTB scanpix og BILDBYRÅN NORWAY ¶ GIS GODE SJANSER : Molde og Ole Gunnar Solskjær ligger svært godt an til å ta medalje.
DB171027 Hvis mor og far skal være like viktige i familielivet, må de gis lik rettmessig mulighet til å være med barna sine.
DA171027 I det nye forslaget står det : « Ved frikjøp fra og med 50 prosent, der den folkevalgte har det å være folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse, kan det etter søknad gis ettergodtgjøring i inntil tre måneder.
BT171027 Det tydeligste unntaket er en gruppe, hovedsakelig bestående av gutter, som ikke klarer å strukturere leksearbeidet når leksene gis som ukelekse.
BT171027 Den samme undergruppen har også som oftest en tendens til å velge de enkleste og « billigste » løsningene hvis det gis valgfrie lekser.
AP171027 Han gis ut på det ledende alternative plateselskapet XL Recordings, kjent for det meste av det gode som kommer fra Storbritannia akkurat nå : The xx, Arca, Sampha, Radiohead og megasuksessen Adele, for å nevne noen.
AP171027 FOTO : NTB scanpix og BILDBYRÅN NORWAY ¶ GIS GODE SJANSER : Molde og Ole Gunnar Solskjær ligger svært godt an til å ta medalje.
AA171027 Foto : NTB scanpix og BILDBYRÅN NORWAY ¶ GIS GODE SJANSER : Molde og Ole Gunnar Solskjær ligger svært godt an til å ta medalje.
VG171026 * Sentralregjeringen skal gis fullmakt til oppløse det katalanske parlamentet, og kalle inn til nyvalg innen seks måneder.
VG171026 * Sentralregjeringen skal gis fullmakt til oppløse det katalanske parlamentet, og kalle inn til nyvalg innen seks måneder.
DB171026 - Det er et veldig skuffende forslag, for hvis du skulle sikre en reell nedgang i statistikken, måtte de jo ha spesifisert at bestemte grupper ikke skulle gis midlertidig opphold, eller kommet med noe annet enn det som allerede er praksis i dag.
DB171026 I Washington Post gis denne filmen æren for loven som sier at de siste hemmeligholdte statsdokumentene skal offentliggjøres i dag.
DB171026 FÅR MYE ÆRE : Filmregissøren Oliver Stone gis mye av æren for loven som ligger bak dagens dokumentoffentliggjøring.
DB171026 Bilen som var involvert i ulykken var fra Nylands Brigad, den eneste militærtroppen i Finland hvor undervisningen gis på svensk.
AP171026 Det er urettferdig både overfor familier og barn hvis de gis inntrykk av at lærerne har spisskompetanse på alle helserelaterte utfordringer.
AP171026 - Det er urettferdig både overfor familier og barn hvis det gis inntrykk av at lærerne har spisskompetanse på alle helserelaterte utfordringer, sier Solveig Hvidsten Dahl, leder av Skolelederforbundet.
BT171025 Men det er nettopp slike lekser som gis på skole etter skole, dag etter dag.
BT171025 Igjen : Det er ikke noe selvsagt i at lekser skal gis .
AP171025 Mer enn to tredjedeler av all mat som kastes av USAs husholdninger, er fullt ut spiselig og kan gis bort til de mange amerikanere som sulter, viser ny rapport.
VG171024 Det gis også en bredside mot det « skal se ut som om de er 'premium' ».
NL171024 Dispensasjoner fra det generelle motorferdsel forbudet skal gis til nyttekjøring, men slik at kjøringen holdes til et minimum.
DB171024 Vi øker også kvaliteten på tilbudet som gis , mener han.
DB171024 Studier som ligger til grunn for godkjenning av medisinen viser at noen barn med SMA får effekt når medisinen gis på et tidlig tidspunkt.
DA171024 - Jeg føler meg urettferdig behandlet etter at jeg i svært mange år har fått beskjed fra både ledelse og eksterne oppdragsgivere om at jeg har gjort en god innsats på prosjekter som SSB har villet at jeg skulle jobbe med, fordi helt nye vurderingskriterier nå gis tilbakevirkende kraft, sier han til Minerva.
BT171024 - Jeg føler meg urettferdig behandlet etter at jeg i svært mange år har fått beskjed fra både ledelse og eksterne oppdragsgivere om at jeg har gjort en god innsats på prosjekter som SSB har villet at jeg skulle jobbe med, fordi helt nye vurderingskriterier nå gis tilbakevirkende kraft, sier han til Minerva.
AP171024 Det skal gis 100 prosent kompensasjon ( opp til 6G ) inntil 260 dager.
VG171023 Fotballpresident Terje Svendsen har ikke svart på VGs telefonhenvendelser, men via kommunikasjonssjef Svein Graff har VG fått en uttalelse oversendt på e-post, hvor det ikke gis noen kommentarer rundt ønsket om Svendsens avgang.
VG171023 april i år, der 51,4 prosent av velgerne sa ja til at president Erdogan skulle gis utvidede fullmakter.
BT171023 3 ) Fagfolk bør gis mer autoritet og ansvar, og heller ha en stillingsbrøk avsatt til ledelsesoppgaver, fremfor å være frikoblet helt fra driften. 4 ) Prosjekter innenfor fagutvikling og forskning bør utgå ifra fagmiljø og driftsenheter, i mindre grad fra sentraladministrasjon og etat.
BT171022 Det er mye viktigere i en hektisk behandlingssituasjon å ha kvalifisert helsepersonell som tar ansvar og som har kapasitet til å følge opp beskjeder som gis .
AP171022 Næringslivet på Vestlandet - og Norge - gis et kjempeløft, veien skal bli tryggere.
VG171021 * Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om vold og trussel om vold, og hvilke rutiner som er iverksatt for å for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner.
NL171021 I samme budsjettforslag gis det 2 millioner til pelsdyrnæringa - til et dyrevelferdsprogram for mink !
DB171021 Men denne næringen må dessverre avvikles ; den betyr lite for landbruket som helhet, og brukeren må gis støtte til omlegging.
AP171021 Presidenten sa han en av de nærmeste dager vil innkalle regionens parlament for å drøfte hvilke svar som skal gis på « forsøket på å likvidere selvstyret og demokratiet i Catalonia. » - Det verste slag siden Franco ¶
VG171020 I relasjon til mislighold er det slik at en spiller skal gis anledning til å rette opp i dette før oppsigelse kan finne sted.
DA171020 Særlig anerkjennelse gis for de dristige beslutninger som er tatt og det målbevisste engasjement som kommunen har utvist i arbeidet med sentrumsplanen for Stavanger Sentrum.
DA171020 - Jeg setter min lit til at det vedtaket som ble fattet følges skikkelig opp både når det gjelder vår mulighet til å reservere oss mot nye EU-direktiver og at våre tariffer gis forrang.
DA171020 - Jeg setter min lit til at det vedtaket som ble fattet følges skikkelig opp både når det gjelder vår mulighet til å reservere oss mot nye EU-direktiver og at våre tariffer gis forrang.
AP171020 KrF foreslo vår at regjeringen skulle sørge for at også papirløse gis eksplisitt rett til helsetjenester i primærhelsetjenesten, og at regjeringen utarbeider ordninger for finansiering av helsetjenester til ubemidlede papirløse.
AP171020 Øke botidskravet fra tre til fem år før permanent opphold kan gis .
AP171020 KrF foreslo vår at regjeringen skulle sørge for at også papirløse gis eksplisitt rett til helsetjenester i primærhelsetjenesten, og at regjeringen utarbeider ordninger for finansiering av helsetjenester til ubemidlede papirløse.
VG171019 - Kommuneøkonomien må styrkes slik at de settes i stand til å øke antall lærlinger ; kommunene som oppfyller kravet om lærlingplasser, bør belønnes gjennom en ny statlig belønningsordning, sier Nord og legger til at offentlige anbud kun skal gis der kontraktører og underleverandører er godkjente lærlingbedrifter.
VG171019 Medisinen gis kun én gang, og hver pasient får en egen, individuell dose.
DN171019 EUs ledere mener grense- og kystvaktbyrået Frontex må styrkes og gis en større rolle i arbeidet for å få returnert avviste asylsøkere.
DB171019 Boka « Forbindelsen » gis ut på Kagge, forlaget som allerede har gitt ut to bøker skrevet av Eirik Jensen.
DA171019 - Når foreldrene ikke gis mulighet til å pleie barna sine, må det offentlige ta ansvar.
SA171018 Dessverre gis ikke ofrene for menneskehandel nok beskyttelse i Norge til at de tør å anmelde de som håver inn fortjenesten.
DN171018 Klassekampen skriver at det trolig blir flertall for at Fagforbundet skal « arbeide for at norsk olje- og gassproduksjon trappes ned i tråd med målene i Parisavtalen, og at særlig sårbare områder må gis varig vern».
DB171018 * I et sluttspill gis det i tillegg en bonus på 6000 poeng for å spille playoff- eller sluttspillskamper og 38 000 ekstrapoeng for å nå en finale.
DB171018 * Det gis 3 poeng for seier, 1 for uavgjort og 0 for tap. * 1.0 er utregningsgrunnlaget i en privatlandskamp, der en VM-kvalifiseringskamp vektlegges høyere og ganges opp med 2.5, mens en kamp i VM-sluttspillet får betydningen 4.0.
AP171018 - Det er ikke riktig, slik det gis inntrykk av, at artikkelen handler om en ambassadør.
VG171017 Fram mot 2021 skal det gis rundt 7,5 milliarder kroner i hjelp.
SA171017 Det gis et bestemt inntrykk av at det fins et nettverk som påvirker i det skjulte.
DN171017 Fram mot 2021 skal det gis rundt 7,5 milliarder kroner i hjelp.
DB171017 Fram mot 2021 skal det gis rundt 7,5 milliarder kroner i hjelp.
DA171017 Der det er tvil eller hvor det er snakk om sårbare fiskeslag, bør det gis forrang, uttalte Aasland.
DA171017 - Vi mener det ikke skal gis tillatelser til ny oljeaktivitet i det hele tatt.
DA171017 Der det er tvil eller hvor det er snakk om sårbare fiskeslag, bør det gis forrang, uttalte Aasland.
DA171017 - Vi mener det ikke skal gis tillatelser til ny oljeaktivitet i det hele tatt.
AP171017 Frem mot 2021 skal det gis rundt 7,5 milliarder kroner i hjelp.
VG171016 Boken om Botta gis ut på Bodini forlag, og er skrevet av bergenseren Klaus Eriksen.
SA171016 Da bør det ikke gis fravær på vitnemålet hvis du oppsøker skolehelsetjenesten.
DB171016 Han framholdt at ifølge norsk rettspraksis gis det fellesstraff for flere lovbrudd.
BT171016 Å avskaffe ekstrem fattigdom de neste 13 årene vil kreve massiv ekstern bistand og kan bli mest effektiv om den gis direkte, utenom nasjonale systemer.
AP171016 I tillegg gis følgende klynger forlengelse fra i fjor : ¶
AP171016 Han fremholdt at ifølge norsk rettspraksis gis det fellesstraff for flere lovbrudd.
AP171016 Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, ba retten behandle tiltalte på mildeste måte, men mener det bør gis en særskilt dom og ikke en fellesstraff.
AA171016 To nye lokalaviser, nettavisa Alvdal Midt i Væla og Avisa Lofoten, som gis ut på papir, fikk tilskudd for første gang i 2017.
SA171013 » Momskompenasjon gis til idrettslag for å kompensere kostnader knyttet til merverdiavgift - for eksempel ved kjøp av varer.
NL171013 Av den løpende svartmalingen gis det inntrykk av at den siste som forlater den nye regionen, bare kan slukke lyset.
DA171013 Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser, og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA171013 - Jeg mener ikke staten skal betale for at barna mine skal kunne gå på fritidsaktiviteter, men heller at barn skal gis like muligheter til å gå på fritidsaktiviteter, legger hun til.
DA171013 Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser, og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
DA171013 - Jeg mener ikke staten skal betale for at barna mine skal kunne gå på fritidsaktiviteter, men heller at barn skal gis like muligheter til å gå på fritidsaktiviteter, legger hun til.
AP171013 Hun gir uttrykk for at det er gis god informasjon om ordningene både på nettet og i barnehagene i hennes kommune.
AP171013 » Momskompenasjon gis til idrettslag for å kompensere kostnader knyttet til merverdiavgift - for eksempel ved kjøp av varer.
AA171013 Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser, og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ).
VG171012 Men departementet opplyser at det reelle kuttet i dagpenger er på over 300 millioner kroner neste år, inkludert det som skal gis til de med sykepenger og pleiepenger.
DN171012 - Mener du fortsatt at det bør være et tak på hvor stort momsfritak som skal gis ?
DN171012 Skatteklasse 2 gis til de som forsørger ektefellen, og innebærer 25 000 kroner i høyere personfradrag på skatten.
DN171012 Skatteklasse 2 gis til de som forsørger ektefellen, og innebærer 25 000 kroner i høyere personfradrag på skatten.
DN171012 « Elbiler gis også fullt vektfradrag når fritaket for elbiler i engangsavgiften nå foreslås opphevet.
DN171012 « Elbiler gis også fullt vektfradrag når fritaket for elbiler i engangsavgiften nå foreslås opphevet.
DB171012 I budsjettforslaget gis det rom for en vekst i aktiviteten på to prosent.
DA171012 « I tillegg foreslås det at selskapet gis en fullmakt til å forplikte investeringer innenfor en ramme på 200 millioner kroner som kommer til utbetaling i senere år.
AA171012 De lettelsene som gis ved at inntektsskatten senkes til 23 prosent, hentes inn igjen ved at trinnskatten øker.
AA171012 De lettelsene som gis ved at inntektsskatten senkes til 23 prosent, hentes inn igjen ved at trinnskatten øker.
DN171011 Nå krever hun erstatning fra banken og gis delvis medhold av Finansklagenemnda.
DN171011 Nå krever hun erstatning fra banken og gis delvis medhold av Finansklagenemnda.
DB171011 Det gis 3 poeng for seier, 1 for uavgjort og 0 for tap. 1.0 er utregningsgrunnlaget i en privatlandskamp, der en VM-kvalifiseringskamp vektlegges høyere og ganges opp med 2.5, mens en kamp i VM-sluttspillet får betydningen 4.0.
DB171011 Boka gis ut i november.
DB171010 Og nå avslører de en hemmelighet i boka Det unikke makkerskab, som gis ut i Danmark mandag.
DB171010 Folketrygdens system er slik at kortvarige ytelser gis med full dekning, mens langvarige ytelser gis med lavere kompensasjonsgrad.
DB171010 Folketrygdens system er slik at kortvarige ytelser gis med full dekning, mens langvarige ytelser gis med lavere kompensasjonsgrad.
DB171010 Det må gis rom for lokale tilpasninger.
AA171010 Selv om handlingsplaner og nasjonale retningslinjer innenfor helsevesenet er igangsatt, må temaet gis enda mer oppmerksomhet.
DN171009 Men vi er imot at de nye kravene gis tilbakevirkende kraft lik at lærere med godkjent utdannelse og lang erfaring risikerer å miste undervisningskompetansen.
DN171009 Av prioriterte satsingsområder varsler regjeringen at « skatter og avgifter må innrettes slik at bedriftene gis gode arbeidsvilkår ».
DN171009 - Benådning skal bare gis hvis det etter at dommen er avsagt, er oppstått så store problemer hos domfelte at det ville være helt urimelig om hans skulle sone straffen.
DB171009 Johansson og gis ut av Pilar Forlag.
DB171009 Johansson og gis ut av Pilar Forlag.
DB171009 Johansson og gis ut av Pilar Forlag.
DB171009 De to beste lagene i de ti gruppene i kvalifiseringen blir direkte kvalifisert til EM i juni 2020, mens de siste fire EM-plassene gis til vinnerne av playoffkampene i mars 2020.
DB171009 Johansson og gis ut av Pilar Forlag.
DB171009 Det gis ingen begrunnelse fra Kongen i statsråd i slike saker, opplyser DN.
DB171009 Det gir NRK noen ekstra forpliktelser, forpliktelser som NRK-ledelsen er fullt innforstått med, og som det også gis tydelige signaler om gjennom NRKs styringsdokumenter.
DB171009 - Benådning skal bare gis hvis det etter at dommen er avsagt, er oppstått så store problemer hos domfelte at det ville være helt urimelig om han skulle sone straffen.
AA171009 Her tenker vi å snu på flisa - syklene gis rangen gjennom skiltingen.
AA171009 - Syklene gis rangen ¶
AA171009 Regjeringen varsler at « skatter og avgifter må innrettes slik at bedriftene gis gode arbeidsvilkår ».
VG171008 Ungdommen og verge må gi samtykke til at en slik reaksjon gis .
SA171008 Vi trenger en tillitsreform der fagpersonene gis mer innflytelse og større handlingsrom.
DA171008 Egentlig gis det 40.000 poeng for hver seier i kvalifiseringen, 20.000 poeng for uavgjort og 10.000 for tap.
VG171006 Det er å akseptere at våre ungdommer gis ukontrollert tilgang til alkohol uten kjent opprinnelse eller innhold.
SA171006 I anledning besøket fikk presidenten tildelt kommandørgraden av Sankt Agatha-ordenen, som gis til utlendinger som har bidratt positivt til fordel for San Marino.
FV171006 I anledning besøket fikk presidenten tildelt kommandørgraden av Sankt Agatha-ordenen, som gis til utlendinger som har bidratt positivt til fordel for San Marino.
DB171006 Gjennom satsningen«Syngende skole », som organisasjonen leder, gis skolene kompetanse på sang, og målet er at alle skolebarn får muligheten til å synge en gang om dagen.
DA171006 Hvis man nå har et beskyttelsesbehov på hjemstedet, men har et trygt og tilgjengelig, men like fullt urimelig internfluktalternativ et annet sted i hjemlandet, vil man isteden kunne få en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, og slike tillatelser gis med ulike begrensninger.
DA171006 Da vil det bli vurdert om sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge kan tilsi at det gis opphold.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt, skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
DA171006 Og Samferdselsdepartementet har understreket at det ikke kan nektes privat ferjedrift « på grunn av utenforstående forhold » så lenge det ikke gis offentlig støtte.
DA171006 I motsetning til personer som gis flyktningstatus, kan slike tillatelser gis med ulike begrensninger - selv om norske myndigheter anerkjenner at personen har et beskyttelsesbehov på hjemstedet.
DA171006 I motsetning til personer som gis flyktningstatus, kan slike tillatelser gis med ulike begrensninger - selv om norske myndigheter anerkjenner at personen har et beskyttelsesbehov på hjemstedet.
DA171006 Da vil det bli vurdert om sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge kan tilsi at det gis opphold.
DA171006 - Dersom søknaden om asyl blir avslått fordi det anses trygt å henvise til internflukt, skal utlendingsmyndighetene alltid vurdere om det kan gis oppholdstillatelse etter den skjønnsmessige bestemmelsen i utlendingsloven § 38.
BT171006 I anledning besøket fikk presidenten tildelt kommandørgraden av Sankt Agatha-ordenen, som gis til utlendinger som har bidratt positivt til fordel for San Marino.
AP171006 I anledning besøket fikk presidenten tildelt kommandørgraden av Sankt Agatha-ordenen, som gis til utlendinger som har bidratt positivt til fordel for San Marino.
VG171005 I en kartlegging fra Datatilsynet gis det en indikasjon på hvor mange skoler i det norske skoleverket som allerede bruker overvåkingskameraer.
DB171005 NY BOK : Jon Rønningens ferske selvbiografi gis ut av Kagge Forlag.
DB171005 Ifølge Haugland kan det gjerne gis skattelette, men : ¶
DA171005 Ved seier i forlengning eller på straffer gis det to poeng til vinneren og ett poeng til taperen.
DA171005 Sårbare fiskeriressurser som tobis, må gis forrang fremfor oljeinteressene, mener Ap. sårbar : Bestanden av tobis er kritisk lav i området hvor Statoil nå har fått tillatelse av Miljødirektoratet til å bore en brønn.
DA171005 Der det er tvil eller hvor det er snakk om sårbare fiskeslag, bør det gis forrang, fortsetter han.
DB171004 august satte en lege en sprøyte med cellegift i hjernen til seksåringen, som skulle gis intravenøst.
DB171004 Klassisk musikk har sine ritualer, bifall skal først gis etter at verket er ferdig.
DA171004 * Fellesskolen, det er vår største utfordring mot høyresida å få fram betydningen av at alle, uavhengig av bakgrunn, gis det samme utgangspunktet og møtes i den samme skolen.
AP171004 At såpass inngripende avgjørelser som skyldspørsmål med straff kan legges til grunn uten at det gis en grundig begrunnelse, har vært en avgjørende årsak til at ordningen nå ryddes av veien.
AA171004 - Tilpasningene det er snakk om, er knyttet til at hun må gis passende pauser hvis det kommer episoder av somatisk eller psykisk karakter, sier Dymbe.
VG171003 Den bekymringen tiltar i styrke når det ikke gis innsyn i sentrale bilag, noe NRK opplevde, og ved at sentrale tillitsvalgte har reagert på manglende informasjon.
VG171003 Helsedirektoratet påpeker imidlertid overfor VG at det er sykehusene som har ansvaret for å rapportere riktige tall til NPR ( Nasjonalt pasientregister ) for bruken av elektrosjokk - som annen behandling som gis i helsevesenet.
VG171003 Jeg kjenner jo ikke grunnlaget for hvorfor det er gitt ECT uten samtykke i disse tilfellene, men synes dette tallet er for høyt på bakgrunn av at dette er en behandling som bare kan gis dersom det foreligger en akutt nødsituasjon som ikke kan avhjelpes på annen måte, sier Høie til VG.
VG171003 - ECT- behandling kan som hovedregel bare gis med pasientens samtykke.
VG171003 - ECT skal som hovedregel bare gis med pasientens samtykke, bare helt unntaksvis i nødstilfeller uten at pasienten ønsker det.
VG171003 * Behandlingen gis i serier på to til tre behandlinger per uke, vanligvis 6-8 til opptil 10-12 behandlinger.
VG171003 Vi krever at myndighetene nå samkjører seg langt bedre, slik at vi får en slutt at det gis offentlige midler til folk som ikke behandler dyrene sine godt nok, sier hun.
DB171003 I likhet med sist rettsmøte skal det gis en overordnet status på vitneforklaringer i saken.
VG171002 Det andre er at pasienter gis flere behandlinger over tid, begrunnet i nødrett.
VG171002 * Behandlingen gis i serier på to til tre behandlinger per uke, vanligvis 6-8 til opptil 10-12 behandlinger.
NL171002 Jeg synes det er fint å høre om engasjementet for innholdet i det nye havnebygget, men jeg undres litt over at grupper av " tilfeldige borgere " kan gis så mye og så lett tilgang til påvirkning av planleggingen.
DN171002 Så håper Frp at forbrukerne gis et valg.
AP171002 Også i SV gis det uttrykk for at de neppe vil bidra til å gjenvelge Thommessen i det det høyeste offentlige vervet i Norge etter Kongen.
AA171002 Alle Rosenborg-elever som ønsker å delta gis tillatelse dersom foreldrene deres samtykker.
AA171002 Erfaringene fra endringsarbeidet har ført til en økt bevissthet på vårt ansvar for å legge til rette for at barn gis en reell mulighet til å bli tatt på alvor.
VG170930 Det medisinske støtteapparatet i Skiforbundet har rollen som oppfølgere av den behandlingen som spesialister starter og de rådene som gis i forbindelse med forverringer av tilstanden.
AA170930 Du kan videre regulere at det på et gitt tidspunkt i fremtiden skal deles ut større pengegaver til familiemedlemmer eller at det skal gis forskudd på arv til egne barn.
DB170929 Jeg synes det er ren bullshit, og at det bygger på en økonomisk tankegang der kvinnens seksualitet gis vekk mot kompensasjon.
DB170929 Jeg synes det er ren bullshit, og at det bygger på en økonomisk tankegang der kvinnens seksualitet gis vekk mot kompensasjon.
AA170929 I tillegg gis statssekretær Vidar Brein-Karlsen permisjon som statssekretær for Sylvi Listhaug ( Frp ) for å hoppe inn som konstituert statssekretær for justisminister Per-Willy Amundsen i Justis- og beredskapsdepartementet.
AA170929 Å produsere så billig mat som det gis inntrykk av, ikke alltid er mulig, men det vet ikke forbrukeren.
AA170929 Bildet som gis av kostnadene ved norsk mat, er feilaktig og misforstått.
AA170929 Mevassvik gis æren for at Trøndelag faktisk ble samlet, men i politikken kommer man ikke langt med heder og ære alene.
VG170928 Per i dag gis magasinet ut i 20 land over hele verden.
VG170927 Det har vi sett løses med at parlamentsmedlemmer får penger eller gis privilegier.
VG170927 Kristiansand tingrett har besluttet at kvinnen gis brev- og besøksforbud i hele perioden.
DB170927 Men Kulturdepartementet mener nå at saken er et så særegent tilfelle at det gis delvis innsyn i de deler av referatene som omhandler oppfatningen av antall gjerningsmenn.
DA170927 - Om det skal gis subsidier til kvinners bruk av nødprevensjon må eventuelt politikerne ta stilling til, men helsemyndighetene anbefaler heller at flere kvinner vurderer annen, billigere og sikrere prevensjon enn dette.
AA170927 | Tusenvis av Kennedy-dokumenter klare til å gis ut ¶
AA170927 juli-kommisjonens egne intervjuer med beredskapstroppen, men Kulturdepartementet mener nå at saken er et så særegent tilfelle at det gis delvis innsyn i de deler av referatene som omhandler oppfatningen av antall gjerningsmenn.
VG170926 Dersom tiltalte har gitt opplysninger om forhold som var ukjent for politiet, kan det imidlertid gis mer i rabatt.
DN170926 I onsdagens pressemelding gis det ingen utdypende forklaring på hvorfor Lindberg slutter etter ti år i selskapet.
DA170926 Dersom tiltalte har gitt opplysninger om forhold som var ukjent for politiet, kan det gis opptil 50 prosent rabatt, ifølge Høyesterett.
AA170926 Dersom tiltalte har gitt opplysninger om forhold som var ukjent for politiet, kan det gis opptil 50 prosent rabatt, ifølge Høyesterett.
AA170926 Strafferabatt utover dette kan gis hvis tiltalte gir opplysninger om saker politiet ikke var kjent med, ifølge VG.
AA170926 Dersom tiltalte har gitt opplysninger om forhold som var ukjent for politiet, kan det gis opptil 50 prosent rabatt, ifølge Høyesteretts praksis.
DA170925 Derfor foreslår byrådet at barn av flyktninger som deltar i kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger gis fortrinn til barnehagen.
DA170925 Beskjed om man har fått barnehageplass skal gis fortløpende etter at søknadsfristene er ute.
AA170925 Den usømmelige handlingen Ali er dømt, for ble utført utenfor en rettsbygningen i Kairo i januar etter at han vant et søksmål mot regjeringen i forbindelse med at to øyer i Rødehavet skulle gis bort til Saudi-Arabia.
VG170924 Eller hvis utlendingen som gis arbeid også tilbys bolig, men må betale arbeidsgiver en stor engangssum, og må ta opp lån for å klare det.
DN170924 Men denne gangen er han for sen og gis en våt og tung velkomst av bølgen som slår over ham med full kraft, og presser han ned mot steinene med ansiktet først.
VG170923 KASTES IKKE : Maten som blir igjen på slutten av dagen gis videre til lokale bønder, som bruker matavfallet til grisefôr.
DB170923 Svenske Peter Eriksson, sjef for det britiske Paralympics-laget under lekene i London i 2012, mener klassifisering burde gis av en uavhengig organisasjon i likhet med hvordan WADA takler doping innen sport.
DB170923 - Klassifiseringene gis av en objektiv komité, med et bredt fagpersonell.
VG170922 Jagr vil jo ikke koste mer enn lønna han gis .
VG170922 Et mer pragmatisk forslag, hvor det gis hjemmel til å løse eventuelle problemer gjennom samtaler og praktiske tiltak, vil langt være å foretrekke, er beskjeden fra rektor Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole.
VG170922 * Forbudet vil gjelde både i offentlige og private institusjoner, og vil omfatte barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, voksenopplæring, folkehøyskoler, fagskoler, universiteter og høyskoler og opplæring som gis med hjemmel i introduksjonsloven.
VG170922 Rådet var at Vinkristin og andre typer cellegift alltid bør gis intravenøst via en liten pose og aldri som sprøyte.
DB170922 En av dem som gis mest plass i boka, er serievoldtektsmannen som bodde like ved Tina.
DA170922 september 2017 gis boka « Da Tina ble drept » ut.
DA170922 Det kan imidlertid ikke gis tillatelse hvis det er grunn til å anta at utsettingen vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold.
AP170922 Han sier til Aftenposten at når statsminister Erna Solberg snakker om at de fire borgerlige utgjør et flertall, så « må hun vise at hun vil oss vel og gis oss seire på viktige områder ».
AA170922 Rådet var at Vinkristin og andre typer cellegift alltid bør gis intravenøst via en liten pose og aldri som sprøyte.
AA170922 Rådet var at Vinkristin og andre typer cellegift alltid bør gis intravenøst via en liten pose og aldri som sprøyte.
VG170921 Hauglie påpeker også at det også vil innføres en unntaksbestemmelse, som betyr at det kan gis forlengelse - uten tidsbegrensning - når dagkontoen på inntil 5 år er brukt opp.
VG170921 * I spesielle tilfeller kan det gis forlengelse også ut over dette.
NL170921 » Det gis med dette et inntrykk av at Arbeiderpartiet ikke tar stilling til saken, men skyver beslutningen unna.
DB170921 Restauranten hans har tre michelinstjerner, noe som er det beste en restaurant kan ha og gis til restauranter som det er « verdt å reise til ».
AA170921 Prispengene gis videre til et godt formål, og Sportradar valgte Barnas Stasjon.
AA170921 Prispengene gis videre til et godt formål, og Sportradar valgte Barnas Stasjon.
NL170920 For gjort på den riktige måten kan vi også nå det faktiske målet - en styrking av det folkevalgte regionale nivået, at fylkene gis flere verktøy for å gripe samfunnsutviklerrollen, og større flytting av makt fra sør til nord.
DN170920 Norske Skogs forslag er at seks milliarder av gjelden på ni milliarder gjøres om til aksjer som gis til kreditorene.
DA170920 Likeledes gis det poeng om kommunene ved utgangen av året har regulert et likt eller økende antall dekar til vern av kulturminner og - miljøer.
DA170920 Det gis også poeng for kulturminners og - miljøers forankring i planer og fastsettelse i juridiske bindende i kommuneplaner.
DA170920 Det gjelder både at vi må få politisk kontroll over fiskerifeltet igjen, og samtidig at fiskeriressursene må gis tilbake til samfunnene langs kysten, sier Fylkesnes.
VG170919 Det at unge mennesker gis rom og aksept til å utforske og bli kjent med sin egen seksualitet, uten at samfunn eller omgivelser skal fordømme dem eller tre unødvendig moralske befalinger ned over ørene på dem, det er en av de tingene vi kan være stoltest av i samfunnsutviklingen de siste årene.
DB170919 I stedet kan kommunene gis en plikt til å sysselsette folk som ønsker arbeid og har stått utenfor arbeidsmarkedet enn periode.
DB170919 Gis de tarifflønn vil det øke presset på skattesystemet, mens avlønning under tariff kan virke forstyrrende på arbeidslivsmodellen. 5.
AP170919 - Det er bedre å bosette flyktningene på færre steder, blant annet fordi det da kan gis et differensiert tilbud.
DB170917 Ifølge agent Anette Orre, så er bøkene oversatt til 30 språk, og skal gis ut i 40 land.
DN170914 - Det hjelper ikke å ta Venstre inn i regjering, regjeringen vil uansett være avhengig av KrFs stemmer, sier han, og peker i likhet med Hagen på at det vil måtte gis enda mer, for å få også KrF med.
DN170914 Eneste kjøpsanbefaling i sektoren gis til utstyrsprodusenten AKVA Group.
DB170913 » Videre heter det at alvorlighetsgraden er stor når det gjelder pengespill mot eget lag og at en straff må gis av allmennpreventive og individualpreventive hensyn.
DA170913 I år gis over 50 millioner kroner i støtte til utenlandske filmprodusenter som vil spille inn film i Norge.
DB170912 ¶ NY BOK : - Senk lista og inviter til fest, oppfordrer Trine Sandberg i den nye boka, som gis ut i året hun feirer tiårsjubileum som matblogger.
DA170911 Avisen gis ut gratis, og støtter Netanyahu i ett og alt.
AA170911 Prispengene gis av selskapet Reitangruppen, som har som « visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet ».
DB170910 Budskapet appellerer til den enkelte av oss - men det er også ment for politiske myndigheter i en tid der valgløfter gis og fremtidsplaner for det norske samfunn meisles ut : prioriter riktig, bidra til at flere tilnærminger til selvmord løftes frem, og gjør de grep som er nødvendige for å redusere selvmordstallet.
DB170910 I boken « The Art of Winnie the Pooh », som gis ut i England neste uke, vises mer enn 150 bilder, og 80 av dem har aldri tidligere blitt vist offentlig.
DB170910 I boken som gis ut neste uke, beskrives også korrespondansen mellom A.A.
DB170909 * At barnetrygden omfordeles slik at lavinntektsfamilier gis økt støtte ¶
DA170909 - Bussterminalen skal bli mer synlig som både merkevare og sted, samtidig som de reisende gis mer plass, bedre informasjon og får tilgang til et bedre kommersielt tilbud.
DA170909 Slik blir historien om Jean Valjean, Cosette, Javert og de andre nærmest som en levende organisme uten dødpunkter, en reise fra mørket mot lyset og forsoningen, hvor de enkelte sangerne gis mulighet til å skinne mot et bakteppe som ikke bare er visuelt fascinerende, men også tematisk dystert og dystopisk.
DA170909 Nå vil de kjempe like hardt for at det ikke lenger skal gis midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkerne.
VG170908 Nå feirer verdenssuksessen « Hvor er Willy » 30-årsjubileum - og i den forbindelse gis det ut en jubileumsutgave av den aller første Willy-boken ( med bonusspor ), samt en aktivitetsbok og en ny samleutgave med alle bøkene.
DA170908 Inntil nylig var det planlagt et trippelslipp, der « The Hills » skulle gis ut samme dag som Faldbakken åpner sin store utstilling på Astrup Fearnley og en mindre utstilling på hans faste Galleri Standard, kalt « Boble ».
AP170908 Det gis tilbud om forkurs til elever med 3 i matematikk, men to av tre strøk i sommer, kunne nettavisen Khrono melde i august.
DN170907 Forslaget innebærer blant annet at det ikke skal gis lån til kunder som mangler tilstrekkelig betalingsevne, og at långiver kan bli erstatningsansvarlig for kundens gjeldsproblemer dersom de bryter denne bestemmelsen.
DN170907 - Vi synes loven skal gjelde og at det heller ikke skal gis noen dispensasjoner.
DA170907 - Bussterminalen skal bli mer synlig som både merkevare og sted, samtidig som de reisende gis mer plass, bedre informasjon og får tilgang til et bedre kommersielt tilbud.
AA170907 Støtte gis også til norske og internasjonale frivillige organisasjoner samt den den afghanske menneskerettighetskommisjonen og antikorrupsjonskomiteen.
AA170907 Midlene gis som indirekte budsjettstøtte gjennom Verdensbankens flergiverfond Afghanistan Reconstruction Trust Fund ( ARTF ), og til politi og fengselsvesen gjennom UNDPs Law and Order Trust Fund Afghanistan ( LOTFA ).
AA170907 Det var enighet om områder som må gis økt prioritert fram mot « Senior Officials Meeting » som vil bli holdt i oktober 2017.
DB170906 Formuesskattesatsen er på 0,85 prosent, og alle gis et bunnfradrag på 1,4 millioner kroner.
VG170905 Gjennom en tillitsreform skal fagpersonene gis mer innflytelse, større handlingsrom og et sterkere profesjonsfellesskap. * 1 Oppheve Høyre-skolens favorisering av teore tiske « basisfag », og likestille alle fag med et særlig fokus på de forsømte praktiske og estetiske fagene.
AP170905 Ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie er det nå stor interesse for det statlige investeringstilskuddet som gis til bygging av sykehjem og omsorgsboliger.
AP170905 Her gis ingen garantier for at det blir bedre, men det understrekes at det nå jobber intensivt med følgende forbedringsvurderinger : ¶
AP170905 Her gis ingen garantier for at det blir bedre, men det understrekes at det nå jobber intensivt med følgende forbedringsvurderinger : ¶
AA170905 Regjeringen i Kina skal blant annet ha brukt sin betydelige politiske tyngde til å hindre at det gis FN-akkreditering til organisasjoner som kritiserer Kina.
AA170905 Tips til svensk politi kan gis på telefon 0046 11414.
SA170904 Fremskrittspartiet ønsker å videreføre dagens lengde på foreldrepermisjonen, og ønsker samtidig at begge foreldre skal gis selvstendig opptjenings- og uttaksrett.
SA170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
FV170904 Fremskrittspartiet ønsker å videreføre dagens lengde på foreldrepermisjonen, og ønsker samtidig at begge foreldre skal gis selvstendig opptjenings- og uttaksrett.
FV170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
DB170904 I tillegg gis det i en oppstartsfase midler til utvikling av fagtilbudet, utstyr og koordinering av tilbudet.
DB170904 At ordføreren og toppledelsen er engasjert og har reist rundt for å høre hvordan brukerne opplever tilbudet som gis , viser et dypt engasjement for matomsorgen i kommunen, kommenterer fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.
DB170904 også denne siste gruppen, som innvilges flyktningstatus, som fremstår klart mest relevant å telle : Både fra et samfunnsøkonomisk perspektiv ( ettersom det er disse som har soleklart størst innvirkning på statens utgifter ), fra et moralsk/humanitært perspektiv ( ettersom det er disse som faktisk gis opphold og beskyttelse i Norge på varig eller mellomlang basis ), og fra et politisk perspektiv ( etters
AP170904 Fremskrittspartiet ønsker å videreføre dagens lengde på foreldrepermisjonen, og ønsker samtidig at begge foreldre skal gis selvstendig opptjenings- og uttaksrett.
AP170904 Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan.
AA170904 Pengene gis for årene fra 2014 til 2021.
AP170903 Forsvaret skal gis et løft.
AP170903 Ble i mai 2011, som en av tre, dekorert med Krigskorset med sverd, den høyeste utmerkelsen som gis til norske soldater som har deltatt i krig.
DB170902 Han forklarer at barnet har en svulst i hjernen, og at en av sprøytene skulle settes direkte på svulsten, mens en annen skulle gis intravenøst.
AP170902 Videre ber UD alle nordmenn som reiser til Nord-Korea nøye følge retningslinjene som gis , følge landets lover og ikke være respektløs overfor landets lederskap.
VG170901 I tillegg til forslaget om at domstolene gis en plikt til å vurdere kontaktforbud, foreslås det også en ny bestemmelse om at foreldre skal slippe mekling i saker der man ønsker å frata en overgrepsdømt forelder samvær.
VG170901 Det kan ta lang tid å kjempe for foreldreansvaret, så det er derfor domstolen nå gis en plikt til å vurdere kontaktforbud, sier Horne.
DB170831 I vedtaket gis det grønt lys til det som omtales som en « historisk » rettssak.
DB170831 Dyret var et såkalt flaskelam, et lam som ikke får næring av mora, og derfor må gis melk av flaske.
DB170831 Da det også gis informasjon om abort, er organisasjonen omstridt blant abortmotstandere, støttespillere av den såkalte « pro-life»-bevegelsen i USA, og er blant organisasjonene president Donald Trump ( 71 ) tidlig tok opp kampen mot.
AA170831 Rådmannen har innstilt på at det ikke skal gis tillatelser til utbygging av påbegynte boligfelt, med mindre det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet i området.
VG170830 I vedtaket gis det grønt lys til det som omtales som en « historisk » rettssak.
VG170830 - Det er viktig at det gis et korrekt bilde.
AP170830 I vedtaket gis det grønt lys til det som omtales som en « historisk » rettssak.
AA170830 I vedtaket gis det grønt lys til det som omtales som en « historisk » rettssak.
AA170830 Mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse i skolen vil kunne skape et mer åpent klassemiljø hvor den enkelte gis verktøy til å gjøre seg forstått, bli sett og hørt.
VG170829 Opplegget fører til at arbeidsgiverne ikke gis spesielle grunner for å tilrettelegge for å få arbeidstakerne tilbake i jobb.
DB170829 I et foreløpig utkast til en tiltaksrapport foreslår kommisjonen blant annet at preparater som gis som øyeblikkelig hjelp ved overdoser, skal distribueres til hjelpeapparatets førstelinje til lave kostnader.
AP170829 Det gis på markedsmessige vilkår, og det har vært en stor debatt i næringen om vanskene med å få kapital gjennom ordinære kapitalmarkeder, sier Mæland til NTB.
AA170829 Pengene gis i form av et investeringslån.
VG170828 I den ferske boken, hvor også Ståle Solbakken uttaler seg om Carew og Riise, som gis ut av Kagge Forlag og tar for seg landslaget og NFF fra 1990 og frem til i dag, rettes det et kritisk søkelys på oppførselen til de to unge stjernespillerne.
VG170828 « De to stjernene som skulle løfte Norge tilbake til toppen av internasjonal fotball, ble sett på som bortskjemte, overbetalte, nyrike egoister som satte seg selv foran laget », skriver forfatter Birger Løfaldli i boken, som gis ut av Kagge Forlag.
DB170828 - Hvis man kan bevise at man er uten skyld, er jeg enig i at det bør gis en mildere straff enn bevisst doping.
AA170828 Dersom hele rammen blir brukt, og det gis tilsagn til 3.130 plasser, vil det være ny rekord for ordningen, som ble innført i 2008.
AA170828 Vi må gis ansvaret for regionale vegadministrasjon i Statens vegvesen.
AA170828 Og for det tredje at de gis muligheter til å organisere hjelpen barn har rett på, på en slik måte at det er til beste for barna.
DN170827 En tenkt koalisjon eller samarbeid mellom Ap, Sp og KrF gis 56 prosent sannsynlighet for å havne på de nødvendige 85 mandatene.
DB170827 Den gis ut av Pilar forlag.
AP170827 En tenkt koalisjon eller et samarbeid mellom Ap, Sp og KrF gis 56 prosent sannsynlighet for å havne på de nødvendige 85 mandatene.
AP170827 En tenkt koalisjon eller et samarbeid mellom Ap, Sp og KrF gis 56 prosent sannsynlighet for å havne på de nødvendige 85 mandatene.
AA170827 En tenkt koalisjon eller samarbeid mellom Ap, Sp og KrF gis 56 prosent sannsynlighet for å havne på de nødvendige 85 mandatene.
VG170826 Nesten hver uke gis det ut en Jørn Lier Horst-bok et eller annet sted i verden.
VG170825 Da er det minst verste av alle onder at så mange som mulig av disse farkostene stoppes i libysk farvann, slik at de ikke gis anledning til å forlise på Middelhavet.
DB170825 I et brev fra Fylkesmannen i Troms gis Naturtjenester i Nord tillatelse til å ta ut pukkellaks og rømt oppdrettslaks.
SA170824 Det er han som sitter ved siden av tidtageren og som forteller hvor mange poeng som skal gis .
AP170824 Det er han som sitter ved siden av tidtageren og som forteller hvor mange poeng som skal gis .
AA170824 Selv om både selskapet og disse långiverne fortsatt er forpliktet til videre fremdrift, ser vi det som naturlig at det nye styret gis anledning til å gjennomgå refinansieringstransaksjonen før offentliggjøring, med den ekstraordinære generalforsamlingen bare en dag unna, sier konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog i børsmeldingen, som er gjengitt av Dagens Næringsliv.
VG170823 - Hvilke konsekvenser kan det få dersom innsatte som sitter i varetekt med restriksjoner gis anledning til å ringe ut av fengselet ?
NL170823 Som eneste parti har vi gått inn for at politiet skal gis generell bevæpning, og det tror jeg må til for å kunne gi politiet selv og innbyggerne våre størst mulig trygghet, uavhengig av hvor i landet de bor.
DN170823 Selv om både selskapet og disse långiverne fortsatt er forpliktet til videre fremdrift, ser vi det som naturlig at det nye styret gis anledning til å gjennomgå refinansieringstransaksjonen før offentliggjøring, med den ekstraordinære generalforsmalingen bare en dag unna, sier konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog i meldingen.
DA170823 Mye skal ryddes vekk, kastes eller gis til Nasjonalarkivet før det nye biblioteket åpner i Bjørvika.
AP170823 Det skal også gis alternative undervisningsopplegg i perioder, for elever i faresonen der hensikten er å bryte opp miljøet og gi vanskelige elever en ny start.
AA170823 Verdens naturfond mener det gis tillatelse til å skyte for mange ulver, og at bestandens overlevelse er truet.
DA170822 Asylsøkere som er i et integreringsprogram, bør gis adgang til ulønnet arbeid, mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ( Frp ).
VG170821 Barnetillegget vil fortsatt være 0,4 ganger folketrygdens grunnbeløp, og gis til deg som mottar uføretrygd og forsørger barn under 18 år.
SA170821 Når det gjelder situasjonen med Simen ; jeg har sett at det noen ganger gis gult, andre ganger ikke.
AP170821 La oss derfor gi et råd som nok bryter med journalistiske instinkter : Meningsmålinger som viser et bilde som går på tvers av rådende trender og som ikke kan gis en overbevisende forklaring, bør behandles med særskilt varsomhet.
AP170821 Når det gjelder situasjonen med Simen ; jeg har sett at det noen ganger gis gult, andre ganger ikke.
AA170821 En lærebedrift som tar på seg ansvaret for å gjøre ungdommer om til arbeidsfolk, må også gis rammevilkår som skaper entusiasme for å gjøre den jobben.
VG170820 Det bør kun i spesielle tilfeller gis fritak fra seksual- og svømmeundervisning eller foretas kjønnsdelt undervisning.
DB170819 LASTEBIL-RÅD : I den tredje utgaven av Rumiyah gis råd om bruk av lastebiler i angrep : Hvor er det bra å slå til, hvilken lastebil bør du bruke - og hvilken type som bør unngås.
DA170819 Det gis ingen begrunnelse, så jeg vet ikke hvorfor, forteller Hammer.
VG170818 Ifølge Rogstad tar det i gjennomsnitt tre måneder fra en sang gis ut til den når sitt toppunkt.
DB170818 To viktige anbefalinger fra rapporten er å oppheve ordningen med begrensede midlertidige tillatelser som gis til barn mellom 16 og 18 år etter Utlendingsforskriften § 8-8, og at omsorgsansvaret for enslige asylbarn overføres fra UDI til barnevernet.
VG170817 « Som tidligere kommunisert, har vi en avtale om at det skal etableres arenaer slik at Svein Erik gis muligheten til å gjenskape nødvendig tillit.
VG170817 - Dette er, ifølge far, kjente FDA-godkjente medikamenter som gis på alternative måter.
DN170817 Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at Skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstagere, underleverandører og detaljer om betaling av skatt og avgifter.
DB170817 De samarbeider også tett med den Russiske olympiske komité for å forsikre seg om at alle medaljer skal returneres og gis til sin rette eier.
DB170817 Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstakere, underleverandører og detaljer om betaling av skatt og avgifter.
DB170817 En institusjon må gis i oppdrag å drive effektiv bistand, forstått som tiltak som bidrar til fattigdomsreduksjon, nærmere definert.
DA170817 Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstakere, underleverandører og detaljer om betaling av skatt og avgifter.
AP170817 Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer - i Harstad og andre steder - kan foregå uten at det gis politiske føringer, skriver han.
AA170817 Men Ugandas ressurser er presset, sier Flyktninghjelpen, som etterlyser fleksibel finansiering som gis over flere år.
AA170817 Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer - i Harstad og andre steder - kan foregå uten at det gis politiske føringer, skriver han.
AA170817 Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer - i Harstad og andre steder - kan foregå uten at det gis politiske føringer, skriver han.
AA170817 Så den type beskrivelse som gis av tilbudet i Norge, syns jeg bare kan ha et formål : Det skremmer kvinner unødvendig, sier han til NTB.
VG170816 - Sarahah skal skape en plattform hvor konstruktive tilbakemeldinger kan gis i et miljø med oppriktighet og åpenhet for alle våre verdifulle brukere.
DN170816 ¶ Regjeringens nye unntaksordning der det gis tilgang til å søke om utsatt formuesskatt, for eksempel for eiere som sliter grunnet fallende oljepriser, viser tydelig at formuesskatten umulig kan ødelegge for norsk økonomi : Kun 58 av landets over 500.000 formuesskatteytere har søkt om slik utsettelse, sier forfatteren.
DB170816 En rapport fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon ( FFO ) fra 2015 viser at 40 prosent av spesialundervisningen gis av ufaglærte assistenter.
AP170816 Siden har alle potensielle leverandører til kommunen signert en fullmakt som gjør at Skatteetaten gis innsyn i taushetsbelagte opplysninger om blant annet bedriftens arbeidstagere, underleverandører og detaljer om betaling av skatt- og avgifter. 88 ordnet opp i skatterestanser ¶
AA170816 Fengselsprest ved Ullersmo fengsel, Anders Harboe, sier det er viktig at de muslimske innsatte gis muligheten for fellesbønn.
AA170816 I dialog med kommuneoverlegen i Tønsberg er politiet kommet til at det gis adgang til nattarbeid og arbeid i helgene, skriver politiet.
SA170815 Mye av æren må nok gis lagets unge trener, Julian Nagelsmann.
DB170815 Hele sommeren gjennom gis det daglige konserter med verker av Edvard Grieg.
AP170815 Mye av æren må nok gis lagets unge trener, Julian Nagelsmann.
VG170814 Det gis ikke søskenmoderasjon. 1 + 1 er ofte 3 når det gjelder unger.
DB170814 - Jeg ser for meg at det er veldig positivt at vi kan bli to personer, mot bare en i dag, som jobber med dette, sier rådgiveren Jo Tore Kristoffersen, som jobber med det digitiale kartsystemet GIS for Sogn og Fjordane fylkeskommune.
NL170812 Hvis vi vinner valget, skal dette arbeidet gis høyeste prioritet og ledes fra statsministerens kontor.
DB170811gis drøye 1450 av hans nøye utplukkede venner anledning til å komme med sin edder og galle, tydeligvis ofte uten å lese noe annet enn Rolness' gjengivelse.
DB170811 Faktisk går 42% av blodet som gis til kreftbehandling !
DA170811 Som en klikka Kurtz fra « Apokalypse Nå ! », gis full gass til « Doolittles » førstespor « Debaser ».
VG170810 Innledningsvis forteller de om hvordan de møttes, og det gis et lite innblikk i veien til suksess.
VG170810 Oslo har det rødgrønne byrådet inngått en samarbeidsavtale med Rødt som slår fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo.
DB170810 - Kommunene må få penger til å følge opp tidlig innsats, noe vil øremerkes, noe vil gis til kommunene i form av økte rammer, sier Isaksen.
AA170810 De vil sette av 10 milliarder, altså én million per grønne arbeidsplass, som skal gis som omsettingsstøtte til bedrifter. ( ©NTB ) ¶
VG170809 - For meg er ikke det det viktigste, men at de pengene som gis , kommer frem.
NL170809 Statene skal i god tro konsultere og samarbeide med vedkommende urfolk gjennom deres egne representative institusjoner for å oppnå deres frie og informerte forhåndssamtykke før det eventuelt gis tillatelse til prosjekter som berører deres landområder eller territorier og andre ressurser, særlig ved utbygging, utnyttelse eller utvinning av mineral-, vann- eller andre ressurser.
DB170809gis drøye 1450 av hans nøye utplukkede venner anledning til å komme med sin edder og galle, tydeligvis ofte uten å lese noe annet enn Rolness' gjengivelse.
VG170808 I dag gis 19 av Kenyas 45 millioner innbyggere anledning å gå til stemmeurnene for å velge president og parlament.
VG170808 Det er ingen medisinsk eller psykologisk diagnose som gis da uttrykket benyttes regelmessig og metaforisk i flere velkjente sammenhenger.
DN170808 Boken gis ut på Gyldendal Norsk Forlag.
AA170808 Boken gis ut på Gyldendal Norsk Forlag.
AA170808 Støtten beløper seg til rundt 805 millioner kroner og skal gis over tre år via statsforetaket Gassnova.
VG170806 Men den første som gis i dag kan umulig være straffe, sier Nilsen til VG, før han fortsetter å uttrykke misnøye med dommer Kjensli : ¶
DB170806 ¶ TREKKPLASTER : Leif Einar Lothe - eller bare Lothepus - gis en del av æren for at turiststrømmen til Odda og Hardanger har økt kraftig de siste årene.
DB170806 Spørsmålet om Oljefondets investeringer i infrastruktur kjørte seg fast i byråkratisk motvilje, men må hentes frem igjen og gis en ny innpakning.
VG170805 Særlig når det også gis så sterke og klare rammer for selve teksten.
VG170805 Da gis rom for de store spørsmålene ; om hva det er å være seg selv, hva vil man med livet sitt.
VG170805 - Det gis for ofte innrykk av at dagens Norge er et resultat av en bred tverrpolitisk innsats, der alle partiene kan rose seg selv like mye for resultatene vi som land har oppnådd, sa hun i sin tale og la til : ¶
VG170805 - Det gis for ofte innrykk av at dagens Norge er et resultat av en bred tverrpolitisk innsats, der alle partiene kan rose seg selv like mye for resultatene vi som land har oppnådd, sier hun og legger til : ¶
DB170804 Det er underlig at et parti som KrF - som nesten ikke har velgere - gis lov til å diktere hvor mye brennevin, vin, øl, tobakk, snus og sjokolade skal koste i Norge.
DA170804 Derfor satte vi i 2015 ned et team som vurderte om HPV-vaksinen også skulle gis til gutter, og konklusjonen var tydelig : Guttene burde bli inkludert.
DA170803 Jeg er bare så provosert over at det gis offentlig støtte til en studielinje som åpenbart er helsefarlig og lurer folk i veldig tunge situasjoner.
AP170803 Hun mener det er andre kriterier som er viktigere når det skal vurderes om velferdsytelser skal gis .
DN170802 Telefonene benytter operativsystemet Android, som er utviklet av Google og gis gratis til smarttelefonprodusenter.
DB170802 Jeg vil bidra til at kunnskap gis til publikum generelt, for å unngå spekulasjoner og feilaktige forestillinger.
DB170802 De stiller opp, jobber helt gratis hele dagen og takker oss for at de gis muligheten til å bruke dagen på en meningsfylt måte, selv om det er vi som skulle takke !
DB170802 De gis oppgaver som å lage mat til opptil flere hundre personer på turisthyttene, være med på arrangementer for skoleklasser, ha ansvar for cafedriften på våre hytter, prøve seg som turledere for våre turgrupper, opprette nye turgrupper, komme med ideer og innspill og jobbe med vedlikeholdsarbeid på
DA170802 Retten mente derfor at det måtte gis en følbar reaksjon og viste også til at det her gjelder bedrageri av en viss størrelse.
AP170802 For at slik tillatelse kan gis , må det foreligge en leveringsavtale med godkjent kjøper og fartøyet må være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene.
AA170802 - Det gis instruksjoner om hvordan folk skal ta bilde av soppen, slik at det kan gis en tilbakemelding på om det er en spiselig sopp og i så fall hvilken det er.
AA170802 - Det gis instruksjoner om hvordan folk skal ta bilde av soppen, slik at det kan gis en tilbakemelding på om det er en spiselig sopp og i så fall hvilken det er.
VG170731 Støtten gis i maksimalt 11 måneder.
SA170731 « NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.
DN170731 Deretter gjøres det en kapitalinnhenting på 70 millioner euro, eller 650 millioner kroner, der långiverne og dagens aksjonærer gis anledning til å delta.
DB170731 Vi vil også gjennomgå tilskuddsordningene til Husbanken med mål om at tilskudd skal være mer fleksible, gis til flere typer botilbud og til tilpassing av boliger for eldre. 5.
DA170731 Støtten gis i maksimalt 11 måneder.
AP170731 « NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.
AA170731 Rådmannen har merket seg at det verserer en del rykter i bygda om brannårsaken, og ønsker at det ikke gis næring til ryktene.
AA170731 Støtten gis i maksimalt 11 måneder.
VG170730 Vi foreslår derfor en endring av arbeidsmiljøloven hvor deltidsansatte gis fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse, sier Hauglie til VG.
VG170730 - Det er positivt at deltidsansatte gis fortrinnsrett til full stilling, sier Per Egil Johansen i Fagforbundet Oslo.
DN170730 Vi foreslår derfor en endring av arbeidsmiljøloven hvor deltidsansatte gis fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) til VG.
AA170730 Vi foreslår derfor en endring av arbeidsmiljøloven hvor deltidsansatte gis fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver gjør en nyansettelse, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ( H ) til VG.
VG170729 Det har ført til overraskende resultater, blant annet har pasienter med brystkreft respondert på medikamenter som hovedsakelig gis til tarmkreftpasienter.
DB170729 To wildcards gis ut før finalen.
DB170729 Allerede i dag gis det så få timer at det er svært vanskelig for advokater å gjøre en skikkelig jobb på klientens vegne.
DB170729 Den nye ordningen med tildeling av såkalte utviklingskonsesjoner for teknologiutvikling er en viktig insentivordning, men bare dersom utviklingskonsesjonene utelukkende gis til teknologikonsepter som gjør det mulig å nå målene om null lus, null rømming og null ressurser på avveie.
VG170728 Det er det som skjer med statskassen når det skal gis så mye i skattelette ; det blir mindre inntekter.
DN170728 Fram mot 2021 skal det gis rundt 7,5 milliarder kroner i hjelp.
DA170728 Arbeidsgiveravgiften er en prosentandel av lønnsinntektene som betales inn av bedriftene til staten, og gir en pekepinn på hva slags lønn som gis til de som faktisk får jobber i dag.
VG170727 juli om at KrF er mer opptatt av hvor mye penger som gis til bistand enn resultatene.
SA170727 Trønderne gis en god sjanse til å sikre avansementet på Lerkendal.
AP170727 Trønderne gis en god sjanse til å sikre avansementet på Lerkendal.
AA170727 Reiseregninger ( inkludert bilag ) fra disse reisene bør det gis innsyn i, fortrinnsvis gjennom media ( som Adresseavisen ).
DB170726 Hvis barn aldri har sett en kålrot, aldri vært i en gymsal som har gitt mestring men har fått servert mat eller en Ipad i stedet for for å prate om ting, så gis det individet en redusert evne til å velge sunt som voksen.
AA170726 « The Tower » gis ut på dobbel vinyl og dobbel cd 8. september.
VG170725 juli skal det velges delegater til en forsamling som skal gis makt til å skrive om Venezuelas grunnlov.
AA170725 Samtidig må det gis humanitær tilgang, slik at nødhjelpen kommer fram til sivilbefolkningen, sier Brende.
DB170724 Han synes det å få tilbake 20 til 40 prosent av lettelsen som gis til bedrifter og arbeidsplasser er for dårlig.
DA170724 Har kommet med ny utgave av boken « 40 trivelige turer i Oslo » som gis ut på forlaget Vett & Viten AS ¶
DB170723 - Alle asylsøkende barn i mottak mellom fire og fem år skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra mottakene, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Kristian Nicolai Stakset-Gundersen.
DA170723 - Alle asylsøkende barn i mottak mellom fire og fem år skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra mottakene, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Kristian Nicolai Stakset-Gundersen.
DA170723 - Alle asylsøkende barn i mottak mellom fire og fem år skal, så langt det er mulig, gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra mottakene, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Kristian Nicolai Stakset-Gundersen.
AA170723 I det norske vaksinasjonsprogrammet gis vaksine mot meslinger når barnet er 15 måneder, men kan gis allerede ved 9 måneder, for eksempel hvis man har planer om å reise til områder hvor det er smittefare.
AA170723 I det norske vaksinasjonsprogrammet gis vaksine mot meslinger når barnet er 15 måneder, men kan gis allerede ved 9 måneder, for eksempel hvis man har planer om å reise til områder hvor det er smittefare.
DB170722 De må gis muligheten til å lære og lære videre, det må gjøres nå.
VG170721 Det gis lange og detaljerte referanser til nyhetshendelser, som skal forsøke å sette en tidsriktig atmosfære, men heller ødelegger for drivet i historien.
NL170721 Til slutt vil blir dette et politisk spørsmål for Stortinget : Hvilke føringer skal helsevesenet gis og hva slags type ledere kan godtas ved norske institusjoner ?
DB170721 Robeyns hevder det kan gis en objektiv definisjon av hva som skal til for å kunne leve et rikt liv og argumenterer for at alle ressurser som kommer i tillegg til de som trengs for å leve et rikt liv legitimt kan konfiskeres av staten.
DB170721 Argumentet om akutte behov som ikke blir møtt fremhever grunnleggende behov og kollektive handlingsproblemer som bør gis høy moralsk prioritet.
DB170721 Hun legger til at med den stadig mer restriktive abortlovgivningen i USA, er hun stolt over at boken nå skal gis ut der.
DB170721 At boka skal gis ut i 28 land er jo utrolig, sier Ellen Støkken Dahl, forfatter av boksuksessen « Gleden med skjeden », som hun har skrevet sammen med Nina Brochmann.
DB170721 Gis ut i Sør-Korea ¶
AA170721 I barnehagen er det slik at for hvert vedtak om spesialpedagogisk hjelp som fattes, gis barnehagen ekstra ressurser i budsjettet - kan dette virke som en uheldig pådriver ?
VG170720 Ordføreren er ikke så opptatt av om omsorgen gis effektivt, for ordføreren må bruke opp budsjettet sitt hvert eneste år.
DB170720 En verifisert konto er en ordning Instagram har som gis til kjente personer, og som signaliserer at kontoen er ekte.
AP170720 I Danmark gis det tilskudd til regelmessige undersøkelser.
AP170720 Det finnes også et egenandelstak som innebærer at det gis fradrag i prisen dersom utgifter overstiger 3000 kroner.
AA170720 Ifølge Barnier er det en viss enighet om hva slags behandling som skal gis til britiske statsborgere som er bosatt i EU, og EU-borgere som er bosatt i Storbritannia etter utmeldelsen, melder BBC.
DB170719 Ved årets hovedopptak gis 38 386 av tilbudene til menn, mens 55 715 tilbud gis kvinner.
DB170719 Ved årets hovedopptak gis 38 386 av tilbudene til menn, mens 55 715 tilbud gis kvinner.
AA170719 Derfor er det også avgjørende at det gis støtte til kjøp av kjøretøy i en oppbyggingsfase.
VG170718 Behandlingen som gis er paternalistisk og pasientene har ingen medbestemmelsesrett.
DN170718 Det er ingen grunn til at den skal gis vekk gratis, sier forfatteren.
DB170718 Eiendommene må gis tilbake, uten forbehold og forhandlinger, sier Peskov i CNN-programmet ¶
VG170717 juli skal det velges delegater til en forsamling som skal gis makt til å skrive om Venezuelas grunnlov.
VG170717 - Det er en umenneskelig påkjenning å vite at det finnes godkjent behandling som gis ved private institusjoner i Norge som kan forlenge livet, og samtidig skal man nektes å få den.
DB170717 « Etter mye debatt mellom Tour de France-lagene, er vi enige om at prisen ikke skal bli sett på som sykkelsportens svar på tresleiva ( en imaginær pris som gis sistemann i en konkurranse ).
DB170717 Men den kan gis gode rammer og vekstvilkår.
VG170714 ) Forhåndsvurderingen gir grunnlag for faglig diskusjon i utvalget, som bestemmer om prosjektet skal gis en endelig A, B eller C av utvalget samlet.
SA170713 Rødt kort kan gis for fysisk eller aggressiv oppførsel mot medlemmer av dommerteamet eller motstanderlaget, støtende eller fornærmende ordbruk, og for med vilje å kaste eller sparke gjenstander inn på banen.
SA170713 Gult kort kan for eksempel gis for oppførsel som viser manglende respekt for dommerteamet, deriblant sarkastisk klapping.
AP170713 Rødt kort kan gis for fysisk eller aggressiv oppførsel mot medlemmer av dommerteamet eller motstanderlaget, støtende eller fornærmende ordbruk, og for med vilje å kaste eller sparke gjenstander inn på banen.
AP170713 Gult kort kan for eksempel gis for oppførsel som viser manglende respekt for dommerteamet, deriblant sarkastisk klapping.
DN170711 Da gis det mer i rabatter, sånn er det bare, sier Rømmerud.
NL170710 Et hurtigarbeidende utvalg kan gis i oppdrag å engasjere andre rådgivningsfirmaer, hvis Vegvesenet bare vil fortsette å somle og utsette.
DN170709 Plan- og bygningsetaten skriver i brevet etaten vil kunne vedta nye og høyere tvangsmulkter dersom det ulovlige forholdet vedvarer, og at det kan gis et forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
AP170709 Samtidig er det viktig å styrke det brede behandlingstilbudet som gis til flertallet av norske kreftpasienter.
DN170708 - At kvinner gis bedre muligheter til å delta i arbeidslivet er viktig for kvinners stilling i samfunnet og for økonomien på nasjonalt nivå, sier Solberg i en pressemelding.
DB170707 Kinas president Xi Jinping sa ifølge BBC tidligere i dag at Parisavtalen er en viktig konsensus som ikke er lett å oppnå, og heller ikke bør gis opp lett.
DB170707 Et slikt fradrag går ut på at en fastsatt prosentandel av arbeidsinntekten gis tilbake som skattefradrag fram til den når et visst nivå, for å så ligge fast.
DB170707 - En annen ting som godt kan gis avkall på i år, er blomsterkransen.
AA170707 Ved forhåndstiltredelse gis det adgang til å ta i bruk en annens eiendom etter at det er truffet vedtak om ekspropriasjon, men før ekspropriasjonserstatningen er fastsatt.
AA170706 Styremedlem Sigmund Eidem er svært fornøyd med at gis grønt lys for et senter for psykisk helse, men liker veldig dårlig at sykehuset selger pasienthotellet for å klare finansieringen.
DB170705 Hun tenker ikke bare på vaskehjelp, også alle typer tjenester som gressklipping og hundepass bør gis til arbeidsledige, mener hun.
DB170705 Utenlandske innsatte opplever i tillegg at de gis et dårligere rehabiliteringstilbud enn norske innsatte.
DB170705 Enten må antallet innsatte reduseres, eller så må det gis mer midler til Kriminalomsorgen.
DA170705 « Apehjerne », er karateristikken som gis bilisten av en liknende parkering.
AP170705 Tillatelsen kan for eksempel gis til en virksomhet eller et firma, men det må utpekes en fysisk person som skal være ansvarlig for at forsøket gjennomføres trygt og i samsvar med gjeldende rett. » « Loven stiller videre krav om å treffe nødvendige sikkerhetstiltak, og har regler om behandling av personopplysninger, om tilsyn o
AA170705 - Sett fra et rettighetsperspektiv er det bekymringsfullt at ikke like lovbrudd gis lik reaksjon landet over, sier hun, og varsler at de vil ta dette opp i et møte med øverste beslutningsmyndighet hos Riksadvokaten og Politidirektoratet.
DB170704 Metoden beskrives i artikkelen men vi gis ikke fullt innsyn.
AP170704 - Her skal det gis et realistisk bilde, sa de Maizière.
AP170704 I samarbeidsavtalen mellom Rødt og Ap, SV og MDG fra 2015 slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo.
VG170703 Den andre studien startet opp i april 2017, og involverer medikamentet Tagrisso - som foreløpig ikke gis til norske pasienter.
SA170703 Vinneren av mandagens etappe gis ti bonussekunder i sammendraget.
DA170703 Vinneren av mandagens etappe gis ti bonussekunder i sammendraget.
BT170703 Da blandes og utvannes og gis det løfter til dem som aldri vil kunne oppnå privilegene som stortingspolitikere har.
AP170703 Vinneren av mandagens etappe gis ti bonussekunder i sammendraget.
AA170703 Den oppførte i 1850 et arbeidshus ved Leuthenhaven, hvor trengende av begge kjønn skulle gis mulighet til arbeidsfortjeneste.
AA170703 En helt vesentlig utfordring ligger i mer eller mindre løpende ad hoc innfall om regelutvikling, finansiering, oppgaver som gis til og som tas ut av domstolene m.v.
VG170702 * Nå gis det innsyn i pengebruk knyttet til De olympiske leker i Sotsji i 2014, og i forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.
DN170702 I Stavanger jobbes det både med planer om et aksjeselskap som skal kjøpe spillere, og et lån som skal gis klubben til finansiering av spillerkjøp.
DN170702 * Det gis fortsatt bistand til kommuner som ønsker å innføre bevaringsområder.
VG170701 Vi mener det er viktig at norske skolebarn gis grundig innsikt i det tankegodset og verdifundamentet som både norsk og europeisk åndsliv, kultur og lovgivning i stor grad bygger på, og som har vært den viktigste forutsetningen for framveksten av vår vestlige sivilisasjon.
VG170630 * Nå gis det innsyn i pengebruk knyttet til De olympiske leker i Sotsji i 2014, og i forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.
VG170630 I tillegg ønsker Bjurstrøm, i likhet med en gruppe helsepersonell som VG har snakket med, at det i større grad skal gis behandling til transpersoner i førstelinjetjenesten hos fastleger og helsestasjoner.
DB170630 Dette gis ofte gjennom familie eller gjennom moskeen, som kan sørge for at mat blir distribuert til mennesker som ellers ikke ville kunnet spist seg mette og tatt del i id-feiringen, for eksempel i Afghanistan, Somalia eller Pakistan.
VG170629 * Nå gis det innsyn i pengebruk knyttet til De olympiske leker i Sotsji i 2014, og i forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.
VG170629 * Nå gis det innsyn i pengebruk knyttet til De olympiske leker i Sotsji i 2014, og i forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.
VG170629 Innreiseforbudet omfatter borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men det kan altså gis unntak for personer med reell tilknytning til USA.
VG170629 Det fremkommer i dommen at det gis forvaring fordi retten mener det er stor fare for gjentagelse.
DN170629 Kortholderen kan ikke gis medhold etter denne bestemmelsen, heter det i nemndas avgjørelse.
DN170629 Innreiseforbudet omfatter borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men det kan altså gis unntak for personer med reell tilknytning til USA.
AA170629 Innreiseforbudet omfatter borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men det kan altså gis unntak for personer med reell tilknytning til USA.
AA170629 Det gis ikke gebyr til lettere kjøretøy i slike tilfeller, men Moen bekrefter at de har overlevert anmeldelse til politiet.
VG170628 * Nå gis det innsyn i pengebruk knyttet til De olympiske leker i Sotsji i 2014, og i forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.
DB170628 De anbefaler at norske myndigheter gir enslige mindreårige asylsøkere over 15 år et omsorgstilbud som er likeverdig det tilbudet som gis til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og øvrige barnevernsbarn.
VG170627 * Nå gis det innsyn i pengebruk knyttet til De olympiske leker i Sotsji i 2014, og i forbindelse med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.
DA170627 Reform er opptatt av at gutter og menn må gis et større handlingsrom for valg av sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk.
DA170627 Reform er opptatt av at gutter og menn må gis et større handlingsrom for valg av sin kjønnsidentitet og sitt kjønnsuttrykk.
VG170626 Komiteen håper at han nå blir løslatt uten vilkår og gis mulighet til å få den best mulige behandlingen for sykdommen, det være seg i Kina eller i utlandet, skriver Nobelkomiteen.
VG170626 Komiteen håper at han nå blir løslatt uten vilkår og gis mulighet til å få den best mulige behandlingen for sykdommen, det være seg i Kina eller i utlandet, skriver Nobelkomiteen.
DN170626 - Komiteen håper at han nå blir løslatt uten vilkår og gis mulighet til å få den best mulige behandlingen for sykdommen, det være seg i Kina eller i utlandet.
DB170626 Regelen må endres slik at dommeren gis vurderingsrett til å ta den avgjørelsen en slik situasjon krever.
DA170626 Gründere bør gis like sosiale rettigheter som andre lønnstakere, slik at flere tør å satse på sin gode idé.
AP170626 Komiteen håper at den kinesiske presidenten gis mulighet til å få best mulig behandling for sykdommen, enten i Kina eller utlandet.
AA170626 - Komiteen håper at han nå blir løslatt uten vilkår og gis mulighet til å få den best mulige behandlingen for sykdommen, det være seg i Kina eller i utlandet.
VG170625 MÅLTID ETTER FASTEN : Erdogan og lokale ledere for de syriske flyktningene venter på at det skal gis klarsignal til å innta iftar, måltidet da fasten brytes ved solnedgang.
VG170625 Les også : Bjørn ( 32 ) satte inn kontaktannonse under « hunder gis bort » på finn.no ¶
DB170625 KrF ba i sitt forslag regjeringen sørge for at også papirløse migranter gis eksplisitt rett til forebyggende og kurative helsetjenester i primærhelsetjenesten, inkludert rett til å stå på liste til fastlege.
SA170624 Som Magnus har påpekt flere ganger : Det gis ikke stilkarakterer i sjakk, sier Agdestein til Aftenposten.
FV170624 Som Magnus har påpekt flere ganger : Det gis ikke stilkarakterer i sjakk, sier Agdestein til Aftenposten.
DB170624 Når mye penger gis mellom venner og bekjente kan det føre til at kulturlivet blir homogenisert, sier han.
DB170624 I tillegg gis det ikke en begrunnelse for avslagene.
DB170624 - Men det er feil å si at det ikke gis begrunnelser på avslag.
DB170624 - Landets kunstnere velger selv gjennom sine fagorganisasjoner hvem som gis tillit til å sitte i komiteene og ta de viktige beslutningene om hvem som skal få kunstnerstipend.
BT170624 Som Magnus har påpekt flere ganger : Det gis ikke stilkarakterer i sjakk, sier Agdestein til Aftenposten.
AP170624 Som Magnus har påpekt flere ganger : Det gis ikke stilkarakterer i sjakk, sier Agdestein til Aftenposten.
VG170623 Dette skal gis « etter å ha sverget troskap til Norge ».
VG170622 * Det gis for 2017 en statlig bevilgning til prisnedskriving for potetspritproduksjon tilsvarende 9,50 kr pr liter, begrenset oppad til 18 millioner kroner.
DB170622 Deretter gis det inntrykk av at de som booker personlig ikke liker artisten/låten.
DB170622 Noe av det første Trump gjorde som president var å gjeninnføre den såkalte « Global Gag Rule », regelen som forhindrer at bistandspenger kan gis til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort.
AA170622 Kundene må gis gode opplevelser av å komme inn i en butikk der varene er fysisk til stede og betjeningen er i stand til å gi gode råd.
VG170621 I forbindelse med opptak til høyere utdanning gis det derimot tilleggspoeng for realfag og språk.
SA170621 Næring kan gis på flere måter, med forskjellige kunstgjødselpreparater, kompost eller organiske gjødseltyper som for eksempel kompostert gjødsel fra dyr.
DB170621 Det er all mulig grunn til å se nærmere på hvordan bevilgninger gis , for vi er opptatt av å ha så stor åpenhet som mulig, og at det ikke skal være skjulte bindinger, sier Grande.
DB170621 - Det bør ikke være for mye å forvente at det gis en kort individuell begrunnelse på et avslag, da dette vil gjøre det lettere å ettergå de faglige vurderingene de skal gjøre ved utdeling av midler.
BT170621 Næring kan gis på flere måter, med forskjellige kunstgjødselpreparater, kompost eller organiske gjødseltyper som for eksempel kompostert gjødsel fra dyr.
AP170621 Næring kan gis på flere måter, med forskjellige kunstgjødselpreparater, kompost eller organiske gjødseltyper som for eksempel kompostert gjødsel fra dyr.
AA170621 I dag gis det tre timers fritt rettsråd i forbindelse med forhåndsvarsel.
AA170621 I dag gis det forhåndsvarsel om utvisning dersom politiet eller UDI blir oppmerksomme på at en utlending ikke har forlatt Norge når de skal.
DA170620 I filmen forsøker man å ale opp bier i totalt kunstige omgivelser, men det gis ingen svar på hvordan dette kan brukes i virkeligheten.
DA170620 Hvorfor gis det ensidig erstatning til den private aktøren Ticon AS, på bekostning av innbyggerne, dersom prosjektet ikke blir gjennomført ?
AA170620 Menneskerettsdomstolens avgjørelser er bindende, men Russland vedtok i 2015 en lov som fastslår at den russiske grunnloven skal gis forrang fremfor kjennelser fra domstolen. ( ©NTB ) ¶
AA170620 Kjennelsene i menneskerettsdomstolen er bindende, men Russland vedtok i 2015 en lov som fastslår at den russiske grunnloven skal gis forrang fremfor kjennelser fra domstolen. ( ©NTB ) ¶
AA170620 Om barnet får nyresvikt så må det gis et medikament som koster 580.000 kr.
AA170620 Det skjer heldigvis ikke ofte, men det skjer, og da må medisin gis så raskt at det ikke holder å få det flydd inn fra felleslager i Oslo.
VG170619 Når denne prosessen er gjennomført kan en muntlig tilrettevisning gis , sier Sønsteli Johansen.
VG170619 Det er den mildeste formen for advarsel som kan gis .
VG170619 Deretter skal den ansatte gis mulighet til å komme med sine innspill og innsigelser.
VG170619 - Muntlig tilrettevisning er en advarsel som gis som en reaksjon på et mislig forhold.
DB170619 ( Dagbladet ) : Økte godtgjørelser for stortingsrepresentanter og statsråder var første punkt på en lang dagsorden på Stortinget torsdag, da godtgjørelsene som gis til stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen skulle vedtas.
DB170619 Sammenliknet med de glemte krisene ser vi at disse framskrittene om mulig gis enda mindre oppmerksomhet.
DA170619 I innstillingen gis det ikke tillatelse til jakt på ulver som har revir innenfor sonen.
DA170619 Fylkesmennene anbefaler at det gis fellingstillatelse på 28 ulv neste år - fire færre enn i år.
DA170619 Dette mente Hagen var et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som fastslår at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.
AP170619 Dette mente Hagen var et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som fastslår at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.
AA170619 Dette mente Hagen var et brudd på Grunnlovens paragraf 97, som fastslår at ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft.
SA170617 Det gis straffespark dersom keeper tar et tilbakespill med hånden.i ¶
SA170617 Det gis automatisk mål ved hands på strek.i ¶
DB170617 Tips kan gis på tlf 22 66 96 00 eller e-post [ email protected ] ¶
BT170617 Det gis straffespark dersom keeper tar et tilbakespill med hånden.
BT170617 Det gis automatisk mål ved hands på strek.
AP170617 Alene vil vi bestandig være små, men vi må utruste våre soldater med materiell hvor de beskyttes og gis mulighet til å vinne, sier Sunde.
AP170617 Det gis straffespark dersom keeper tar et tilbakespill med hånden.
AP170617 Det gis automatisk mål ved hands på strek.
VG170616 I regelverket for 2017 er det tatt inn noen endringer i regelverket som har som siktemål at det kan gis noe høyere tilskudd.
VG170616 Det er også gjort endringer i regelverket for i år som har som mål at det kan gis høyere tilskudd i 2017.
VG170616 Politiet ber om at tips om bilen gis til telefon 22669600 eller kriminalvakten.oslo@politiet.no ¶
DN170616 RenoNorden understreker at det ikke kan gis noen løfter.
DB170616 Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet gis imidlertid en mulighet til å gripe inn og stanse vedtak om bistand.
DB170616 Tips kan gis på tlf 22 66 96 00 eller e-post [ email protected ] / * - Det var ting på stedet åstedet som selvfølgelig la grunnlag for satt i gang videre undersøkelser.
AA170616 Forsvaret gis oppgaven med å lede og gjennomføre operasjonen.
AA170616 Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet gis imidlertid en mulighet til å gripe inn og stanse vedtak om bistand.
VG170615 Han holdt selv tre innlegg, og brukte hele taletiden da Stortinget torsdag skulle vedta godtgjørelsene som gis til stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen.
SA170615 Bakgrunnen var godtgjørelsene som gis stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen.
DN170615 Brillene kan også gis til passasjerer for å hjelpe dem med å navigere rundt på flyplassen og å bla igjennom menyer.
DB170615 Ved forsinket beiteslipp kan det gis en kompensasjon på 6 kroner pr. sau pr. dag, ifølge Mattilsynet.
DB170615 Over denne ordningen kan det gis tilskudd til beitebrukere som må iverksette spesielle tiltak for å ivareta beitedyrene.
DB170615 I boka « Hva er en flyktning », som gis ut i dag, argumenterer jeg for økt bevissthet om denne glidningen, og for at stater langt mer aktivt enn tilfellet er i dag bør vise vilje til å respektere rettsnormene de selv har etablert.
BT170615 I tillegg til nødvendige nye fasiliteter for musikkteater, opera og konserter er det viktig at eksisterende bygg også gis rammer som fremmer byens kulturelle ambisjoner.
BT170615 Dermed gis det med en hånd og tas mer igjen med den andre, for pengene til skatteregningen må til syvende og sist hentes fra den samme lommen.
AP170615 Han holdt selv tre innlegg og brukte hele taletiden da Stortinget torsdag skulle vedta godtgjørelsene som gis til stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen.
AP170615 Bakgrunnen var godtgjørelsene som gis stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen.
DB170614 Ved å la vær å be denne gis et signal om at man ikke er velkommen i det muslimske fellesskapet, verken levende eller død.
DA170614 Men situasjonen er ikke vurdert å være så ille at alle som kommer derfra til Norge må gis beskyttelse.
AP170614 På nettsiden til mitt lokale politihus i Sandvika gis det beskjed om at passutstedelse gjøres ved politihuset på Grønland i Oslo, enten ved bestilling av tid for oppmøte eller ved « drop-in»-time ; personlig oppmøte uten avtale.
AA170614 Men situasjonen er ikke vurdert å være så ille at alle som kommer derfra til Norge må gis beskyttelse.
AA170614 Dersom det er meningen at det skal bety noe annet enn universitetsbygninger som plasseres nærmere Elgeseter gate, er det avgjørende at Høyskoleparkens verdi, dens bruk og ulike funksjoner, nå gis en selvstendig vurdering før endelige vedtak fattes.
VG170613 AAP gis i inntil fire år, med mulighet for forlengelse, til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst 50 prosent.
SA170613 Her gis en oversikt over hvilke kaier som skal være operative for å ivareta beredskapen i Rogaland etter at Rogfast/Ryfast er åpnet.
FV170613 Retten viser samtidig til at domstolloven åpner for at personer som ikke er direkte knyttet til saken kan gis anledning til å være til stede, dersom det foreligger særlige grunner.
DB170613 I 1902-loven gis definisjon av « samleie » i § 206.
DB170613 Den gir omtrent tilsvarende utbetalinger som den som følger av særrettighetene, men gis kun for ett år av gangen.
DB170613 Direktøren for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, påpeker at det gis et eget formelt vedtak til hver enkelt arrangør med en rekke oppsatte vilkår, men at vedtak og vilkår kan påklages.
DA170613 Men det må ha en sterk faglig begrunnelse, og det må gis tydelig informasjon til alle som søker.
AP170613 I samarbeidsavtalen mellom Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager.
AP170613 I samarbeidsavtalen mellom Rødt og Ap, SV og MDG fra 2015, slås det fast at det ikke skal gis tilskudd til nye kommersielle barnehager i Oslo.
AA170613 Det regnes timer og minutter, for det skal ikke gis en time mer enn man har krav på.
AA170613 Direktøren for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, påpeker at det gis et eget formelt vedtak til hver enkelt arrangør med en rekke oppsatte vilkår, men at vedtak og vilkår kan påklages.
VG170612 AAP gis i inntil fire år, med mulighet for forlengelse, til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst 50 prosent.
DB170612 Det vi gjør, den samtalen og den veiledningen, det fellesskapet og den støtten som gis, eller ikke gis , i hjemmet har virkning på veien videre.
DB170612 Det vi gjør, den samtalen og den veiledningen, det fellesskapet og den støtten som gis , eller ikke gis, i hjemmet har virkning på veien videre.
AP170612 Viktigst er at det gis prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region.
AP170612 Hvis en elev eller ansatt ikke etterlever forbudet etter det, skal det gis pålegg om å fjerne ansiktsplagget.
AP170612 Gjentatte brudd på forbudet kan gi grunn til oppsigelse, men departementet mener at bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet ikke kan betraktes som et så alvorlig pliktbrudd at den ansatte kan gis avskjed eller øyeblikkelig fratreden.
VG170611 AAP gis i inntil fire år, med mulighet for forlengelse, til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst 50 prosent.
VG170611 AAP gis i inntil fire år, med mulighet for forlengelse, til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst 50 prosent.
BT170611 Ja, barnevaksiner gis til friske barn, derfor er de underlagt den aller strengeste regulering og sikkerhetskontroll.
AA170611 I motsetning til den svenske prisen, som deles ut for forfatterskap og gjerne gis på tampen av karrierer, deles den britiske prisen ut til nye enkeltbøker.
DB170610 - Det bør gjøres nærmere undersøkelser knyttet til forklaringen som gis i forbindelse med tapet.
AP170610 Lavest gevinst gis det for å spå at utenriksminister Boris Johnson er nestemann.
VG170609 april 2017, gis en detaljert beskrivelse av « utfordringsbildet » ved Ulsrud videregående skole på Bøler sørøst i Oslo de siste to årene.
VG170609 I noen tilfeller har innsatte for eksempel blitt brukt som tolk mellom nederlandske ansatte og norske innsatte når vedtak skal gis til innsatte.
SA170609 Totalkarakteren gis basert på en samlet vurdering av ladehastighet, kapasitet, pris og brukervennlighet. i ¶
FV170609 Totalkarakteren gis basert på en samlet vurdering av ladehastighet, kapasitet, pris og brukervennlighet.
BT170609 Totalkarakteren gis basert på en samlet vurdering av ladehastighet, kapasitet, pris og brukervennlighet.
AP170609 Totalkarakteren gis basert på en samlet vurdering av ladehastighet, kapasitet, pris og brukervennlighet.
VG170608 Det gis uttrykk for at man mestrer sine oppgaver og at en opplever både å ha ansvar og myndighet ».
VG170608 En medisin som allerede brukes i behandlingen av prostatakreft kan redde liv hvis den gis tidligere, viser en ny studie.
VG170608 Men samtidig slipper man å tøye reglene, sier Strengen med tanke på at det i dag kun gis støtte hvis man ikke har faste plasser.
VG170608 Det vil ikke lenger gis støtte til selve ladepunktet på den enkelte p-plass.
SA170608 Tilsyn er en kontroll med at kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppfylles og om nødvendig gis det reaksjoner.
DB170608 Og nettopp derfor må de som skiller seg ut helt klart gis plass, dyrkes og startes som begynnelsen på den stammen vår svenske landslagstrener ønsker å bygge i det norske laget.
DB170608 Og når medier ikke bare publiserer slike tekster, men aktivt fremhever dem som viktige innspill, må de også ta det medfølgende ansvaret for å kontrollere at det gis en korrekt fremstilling ved å etterspørre dokumentasjon, ikke bare stole ukritisk på udokumenterte påstander fra én eller to kilder bare fordi man anser dem som « troverdige ».
DB170608 Heller ikke når HA intervjuer Lea om hvordan hans tekst har fått fornyet oppmerksomhet og delinger nå i 2017, gis det noen indikasjon på at det ikke er en reell sak som skildres.
BT170608 Dermed gis det med en hånd og tas mer igjen med den andre, for pengene til skatteregningen må til syvende og sist hentes fra den samme lommen.
AA170608 Prisen har eksistert siden 2006 og gis til et nybygg, tilbygg eller en utbedring av et eksisterende anlegg som utmerker seg.
AA170608 I Norge gis den vanligvis når barnet er 15 måneder.
VG170607 For å unngå slike skader har vi gitt instruks om at det skal gis rask fellingstillatelse, både i forkant av, og under, beitesesongen og at det i tillegg skal være høy beredskap for at en skal kunne gi tillatelsen, sier han til VG.
VG170607 - Vi har fått flere signaler om at Enova tolker det nye regelverket som at kvotepliktig sektor ikke skal prioriteres og at eventuell støtte kun skal gis til nye teknologier og ikke til å videreutvikle modne teknologier, sier han.
SA170607 I rapporten « Lengeværende i mottak » fra 2003 anbefalte UDI at en spesiell gruppe skulle få amnesti : « Dette begrunnes i at situasjonen de facto er slik at oppholdstillatelse bør gis .
NL170607 Det må gis stående fellingstillatelser for uttak av skadegjørere på sommeren.
DN170607 Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 24. juli 2017, opplyses det i en melding.
DB170607 Rådet gis på bakgrunn av at rå sjampinjong inneholder fenylhydrazinforbindelser ¶
DA170607 Her skal det ikke gis noe inntrykk av at norske utøvere dømmes mildere enn andre.
DA170607 De vil at papirløse migranter skal gis « eksplisitt rett til forebyggende og kurative helsetjenester i primærhelsetjenesten, inkludert rett til å stå på liste til fastlege ».
AP170607 Oslo Høyre har gransket forarbeidene til loven om helseforetak, og mener å ha funnet åpning for at tomten kan gis vederlagsfritt tilbake.
AP170607 Avgiftsfritak gis til alt biodrivstoff som omsettes ut over omsetningskravet.
AP170607 Barnet er under 15 måneder gammelt og hadde ikke rukket å få MMR-vaksinen, som vanligvis gis i 15-månedersalderen.
SA170606 - Ikke en eneste radikalisert islamist bør gis noen form for nåde, skrev Clay Higgins, som er nytt republikansk kongressmedlem, på Facebook.
SA170606 - Ikke en eneste radikalisert islamist bør gis noen form for nåde, skrev Clay Higgins, som er ny som republikansk kongressmedlem.
NL170606 Det er viktig å understreke at sykehusene våre holder høy kvalitet og at norske pasienter generelt er svært fornøyd med den behandlingen som gis .
DN170606 Den digitale assistenten Siri kan i Ios 11 gis en mannlig stemme i tillegg til den vanlige kvinnelige stemmen.
AA170606 - Ikke en eneste radikalisert islamist bør gis noen form for nåde, skrev Clay Higgins, som er nytt republikansk kongressmedlem, på Facebook.
VG170605 - Fordi det oppfordres til selvmord og gis detaljerte beskrivelser av selvmordsmetoder.
AP170605 Vi ber om at høytiden gis den nødvendige ro og verdighet ».
AP170605 Vi ber om at høytiden gis den nødvendig ro og verdighet http://t.co/Z5fiAFFjur ¶
VG170604 Norske borgere som befinner seg i London, oppfordres til å følge de råd og anvisninger som gis av britiske myndigheter, sier pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Kristin Enstad, til VG.
SA170604 - Norske borgere som befinner seg i London oppfordres til å følge de råd og anvisninger som gis av britiske myndigheter, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Enstad i UD til NTB.
DN170604 - Norske borgere som befinner seg i London oppfordres til å følge de råd og anvisninger som gis av britiske myndigheter, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Enstad i UD til NTB.
DB170604 Juice bør kun gis i små mengder det første året ¶
DB170604 Ved å gjøre det vanskeligere for personer med hjelpebehov å få AAP, og ved å korte ned på stønadsperioden, skal brukerne gis et sterkere incentiv til å komme i jobb.
DA170604 - Norske borgere som befinner seg i London oppfordres til å følge de råd og anvisninger som gis av britiske myndigheter, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Enstad i UD til NTB.
BT170604 - Norske borgere som befinner seg i London oppfordres til å følge de råd og anvisninger som gis av britiske myndigheter, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Enstad i UD til NTB.
AP170604 Men det gis inntrykk av at forfekterne av teknologi i skolen er uansvarlige og retningsløse.
AA170604 Utenriksdepartementet i Norge opplyser at offisielle reiseråd gis når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet.
AA170604 Opplysninger om generell risiko gis ikke som offisielle reiseråd, men UD understreker at slike råd kan bli gitt dersom « det fremkommer så troverdig informasjon om risiko for en konkret forestående terrorhendelse eller et annet alvorlig forhold i utlandet, at det anses å være grunn til å informere publikum om dette ». ( ©NTB ) ¶ |
AA170604 - Norske borgere som befinner seg i London oppfordres til å følge de råd og anvisninger som gis av britiske myndigheter, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Enstad i UD til NTB.
VG170603 Trener Zinedine Zidane ( 44 ) gis en stor del av æren for det.
VG170603 Over 10.000 kroner gis hvert år i premie til den som har det beste fotografiet av sjømonsteret.
DB170603 - Norske borgere som befinner seg i London oppfordres til å følge de råd og anvisninger som gis av britiske myndigheter.
DB170603 Det er per i dag ingen bestandforvaltning av kongeørnen, men Stortinget bestemte i fjor for et prøveprosjekt der det kan gis fellingstillatelse på kongeørn.
DB170603 Juice bør kun gis i små mengder det første året ¶
DB170603 Juice bør kun gis i små mengder det første året ¶
DB170603 Dette skal gis i form av økt tilskudd til Norsk Filminstitutt, som fordeler pengestøtten.
DB170603 Dette skal gis i form av økt tilskudd til Norsk Filminstitutt, som fordeler pengestøtten.
BT170603 Gruppen, som har tette bånd til Taliban, gis ansvar for å ha introdusert selvmordsbombinger i Afghanistan og skal ha stått bak angrepet mot Serena Hotel i Kabul i 2008 der den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept.
AP170603 Gruppen, som har tette bånd til Taliban, gis ansvar for å ha introdusert selvmordsbombinger i Afghanistan og skal ha stått bak angrepet mot Serena Hotel i Kabul i 2008 der den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept.
AA170603 - Norske borgere som befinner seg i London oppfordres til å følge de råd og anvisninger som gis av britiske myndigheter.
AA170603 Gruppen, som har tette bånd til Taliban, gis ansvar for å ha introdusert selvmordsbombinger i Afghanistan og skal ha stått bak angrepet mot Serena Hotel i Kabul i 2008 der den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept. ( ©NTB ) ¶
SA170602 Barnehagens mandat er imidlertid bredere, og vi må ha ambisjoner på vegne av alle barn, slik at de gis like muligheter til å få en god skolestart og like muligheter til å lykkes i skoleløpet.
SA170602 Brann-gull gis 7 i odds - setter du en tusenlapp på det kan man altså få 7000 kroner igjen.
DB170602 Men det må ikke framstilles slik at det ikke gis informasjon og støtte i dag.
DB170602 « Etter min mening bør det så snart som mulig gis regler som sikrer at bevis i straffesaker blir oppbevart også etter at det foreligger rettskraftig dom », skriver Hallgren i eposten.
DA170602 Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv.
DA170602 Det er Riksantikvaren som avgjør hvorvidt det skal gis eller ei, mens museet sender en faglig tilrådning.
DA170602 Det meste av litteratur i Nigeria gis ut på engelsk, og det er ikke mange bøker på afrikanske språk.
BT170602 Brann-gull gis 7 i odds - setter du en tusenlapp på det kan man altså få 7000 kroner igjen.
AP170602 Avgiftsfritak gis til alt biodrivstoff som omsettes ut over omsetningskravet.
AP170602 Avgiftsfritak gis til alt biodrivstoff som omsettes ut over omsetningskravet.
AP170602 Brann-gull gis 7 i odds - setter du en tusenlapp på det kan man altså få 7000 kroner igjen.
AA170602 Vi kjenner oss verken igjen i framstillingen av saksgangen eller de grunnene som gis for nedleggelsen av HKs avdeling i Trondheim.
VG170601 Sjette bind av Jon Michelets serie « En sjøens helt » skulle i utgangspunktet gis ut høsten 2017, men er nå utsatt på ubestemt tid, skriver Dagsavisen.
SA170601 Med hjelp av patenterte løsninger for armering og låsing gis elementer bestående av sement og resirkulert isopor unike egenskaper.
SA170601gis han bort gratis.
DB170601 Carlsen påpeker at mange ulike typer mat kan og bør gis til barn over seks måneder, så lenge konsistensen tilpasses.
DB170601 Barn i vestlige land har en fattig tarmflora, og fattig tarmflora kobles til overvekt, sier Vea, som mener det bør forskes mer på industriprodusert babymat og babygrøt som gis til barn med skje.
BT170601 Hvis det gis tillatelse, skal Hollywood vurdere om det er mulig å produsere filmen ut fra rammevilkårene som gis .
BT170601 Hvis det gis tillatelse, skal Hollywood vurdere om det er mulig å produsere filmen ut fra rammevilkårene som gis.
AP170601 - I de månedene denne løsningen har eksistert, med løpende utvidelse av antall destinasjoner som gis denne muligheten, så har vi sett en ustabil kvalitet, sier Johansen.
AP170601 Men de kan i praksis tvinges til det ved å kreve at konkret infrastruktur skal være på plass før det gis brukstillatelser.
AP170601 Avgiftsfritak gis til alt biodrivstoff som omsettes ut over omsetningskravet.
AP170601gis han bort gratis.
AA170601 Gjennom politireformen gis politidistriktene flere og mer kompliserte oppgaver, og hovedregelen er at etterforskning skjer i distriktene der lovbruddene har sitt opphav.
DB170531 Dose 1 gis når barnet er 15 måneder og dose 2 når barnet er 11-12 år.
VG170530 - Hvilken signaleffekt gis til de 12 politidistriktene i fortsettelsen når man legger ned sitt eget konsept ?
VG170530 KrF-leder Hareide mener at håndtering av bistandsmidler må løftes ut av Utenriksdepartementet, og foreslår at Norad gis økt kapasitet for å overta dette viktige arbeidet.
VG170530 Det gis også følgende råd til befolkningen : ¶
DB170530 Alle som gis de kortene jeg fikk da jeg tok denne jobben, ville skjønt at det kom til å bli vanskelig.
DB170530 - Instruksen sier at « I tilfelle der det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i økonomiske misligheter, skal vedkommende som hovedregel gis avskjed », sa Nygård.
DB170530 - Instruksen sier at « I tilfelle der det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at en arbeidstaker har gjort seg skyldig i økonomiske misligheter, skal vedkommende som hovedregel gis avskjed », sier Nygård.
DB170530 - Opplysninger som butikkene gir til kundene om opprinnelse skal være korrekte, uansett om det står på en pakning eller gis muntlig.
DA170530 Alle som gis de kortene jeg fikk da jeg tok denne jobben, ville skjønt at det kom til å bli vanskelig.
AA170530 Når franskmennene mener å ha lokalisert en navngitt fransk IS-kriger, gis opplysningene videre til irakiske styrker, slik at de kan drepes eller stilles for retten.
AA170530 Hareide sier til avisa at han mener håndtering av bistandsmidler må løftes ut av UD, og han foreslår at Norad gis økt kapasitet for å overta arbeidet.
VG170528 Hvert år gis 5000 slike injeksjoner ved St.
DB170528 Finere kan det nesten ikke bli, og medaljen gis for usedvanlig tapperhet og overgås kun av Victoriakorset.
AP170528 Aftenposten meldte fredag at « 100- og 200-kronesedlene blir ugyldige om ett år, mens sedlene som kommer senere blir ugyldige året etter de gis ut ».
DB170527gis barnet en dagkonto på 1300 dager.
DB170527 Beklager, men det er ikke avisenes jobb å skrive om alt som gis ut.
AA170527 Slik forvaring gis i seks måneder om gangen og forlenges rutinemessig. ( ©NTB ) ¶
AA170527 Sorgenfri gis ut én gang i måneden, og selgerne er vanskeligstilte med forskjellig bakgrunn. 89 magasiner med et samlet opplag på 917 500 eksemplarer har blitt gitt ut siden oppstarten i juni 2007.
DA170526 Musikken gis ut på plate 9. juni, samtidig som oppsetningen spilles på Nationaltheatret under teaterfestivalen Hedda-dagene.
AA170526 Utenriksdepartementet i Norge opplyser at offisielle reiseråd gis når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet.
AA170526 Opplysninger om generell risiko gis ikke som offisielle reiseråd, men UD understreker at slike råd kan bli gitt dersom « det fremkommer så troverdig informasjon om risiko for en konkret forestående terrorhendelse eller et annet alvorlig forhold i utlandet, at det anses å være grunn til å informere publikum om dette ».
SA170524 Han påpeker at det ikke gis informasjon om hvordan bilene er testet i den aktuelle saken.
DN170524 - Jeg forventer at denne saken gis høyeste av prioritet av utenriksministeren, av hensyn til de menneskene som nå er berørt og opplever en vanskelig situasjon, og familiene deres hjemme i Norge.
DN170524 Opposisjonen mener Fiskarlagets modell bedre fanger opp hensynet til de mindre fartøyene, samtidig som det gis en viss åpning for bevegelse mellom de ulike størrelsesgruppene innen kystflåten.
DB170524 Det bes om at barnevernet redegjør for både hjemmelsgrunnlaget og den barnevernfaglige vurderingen som ligger til grunn for at slik informasjon skulle gis ham, samt hvem som var med på beslutningen.
DA170524 Jeg er overbevist om at disse menneskene må gis beskyttelse.
BT170524 Han påpeker at det ikke gis informasjon om hvordan bilene er testet i den aktuelle saken.
AP170524 De er også raske med å bytte mål, om de ser at ett område gis ekstra beskyttelse, sier Fredriksen.
AP170524 Han påpeker at det ikke gis informasjon om hvordan bilene er testet i den aktuelle saken.
AA170524 - Jeg forventer at denne saken gis høyeste av prioritet av utenriksministeren, av hensyn til de menneskene som nå er berørt og opplever en vanskelig situasjon, og familiene deres hjemme i Norge.
AA170524 Han påpeker at det ikke gis informasjon om hvordan bilene er testet i den aktuelle saken.
DB170523 Sett fra norsk synspunkt, er det, uansett hva slags formell rolle NATO gis , viktig at NATO bidrar med det NATO er dyktig på, som etterretning, overvåking, opplæring og trening av lokale styrker, understreker regjeringskilder overfor Dagbladet.
BT170523 Med utgangspunktet i at eldre er en ressurs, må de gis muligheten til å styre livene sine i samsvar med egne planer, verdier, mål, forventninger og vilje til å bruke sine evner for seg selv og andre.
AP170523 Her gis det tre svar på spørsmålet om E18.
AP170523 - Det viktige her er at det gis et signal om at vi tar mobbing svært alvorlig, sier Benestad.
VG170522 Og strafferabatt skal gis , ikke minst for å oppfordre andre til å snakke.
VG170522 Det gis en strafferabatt for lovbrudd to, tre og fire, som regjeringen mener er uholdbar.
VG170522 Hun viser til rettspraksis fra Høyesterett, som hun mener viser at det gis betydelige strafferabatter for å motivere kriminelle til å komme med innrømmelser.
VG170522 * 1 Alle som har mer enn 100.000 følgere, blir betraktet som en offentlig person, hvilket fratar dem den samme beskyttelsen som gis til private personer.
NL170522 Disse blir forøvrig dokumentert drept av ørn av SNO, og selv ikke da gis det fellingstillatelse.
DB170522 Det burde gis en strafferabatt som viser vei.
DB170522 De Vibe Malling sier videre det skal gis en straffereduksjon hvis en forklaring gjør at man blir mer utsatt for represalier.
DB170522 Enten gis det ingen instrukser om hvilke passasjerer som skal gå om bord først, eller så bes gjerne passasjerene på de bakerste radene om å gå om bord først, og passasjerene på de fremste radene til slutt.
DB170522 Derfor gis en skriftlig garanti på farge og glans ¶
BT170522 Til tross for at institusjonene selv ikke har anført dette som et grunnlag for eiendomsrett, mener flertallet at beløpet rettslig sett tilhører dem, og at de må gis medhold i sin påstand punkt 1.
BT170522 § 53, bør gis analogisk anvendelse.
AP170522 I tillegg hevdet hun at det bør gis ekstra avslag fordi Cappelen må leve i frykt for represalier.
VG170521 Han får støtte av flere politikere som mener den nye forskriften vil gjøre det umulig å operere kopien av Osebergskipet, og har allerede anmodet næringsminister Monica Mæland om legge press på at det gis dispensasjon fra kravene.
DN170521 AFP-ordningen bør gis en verdig avgang og erstattes av noe bedre.
AP170521 Helsepersonelloven slår fast at ingen må « annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning ».
DB170520 Det svarte passet Dette er pass som gis til utenlandske personer og som har søkt oppholdstillatelse i Norge og som trenger pass, men som av ulike grunner ikke kan få søkt om pass i sitt hjemland.
DB170520 Og nettopp derfor, selv om det er juli og august og Rosenborgs kamper i Europa som vil definere sesongen - og bare Champions League er godt nok, til nød Europa League, et tredje strake The Double vil være en skuffelse i Trondheim - gis ikke Kåre Ingebrigtsen og laget tid til å forberede seg på det som skal komme.
NL170519 Det kan se ut som om den seksuelle opplæringa som gis i hovedsak er basert på advarsler, risiko og beskyttelse.
DB170519 - Ulvesonene gir faktisk ulv bedre beskyttelse enn utenfor i tillegg gis beitenæringen støtte til rovviltgjerder og andre tiltak som fører til at tapet av beitedyr blir lavt.
VG170518 - Det gis bare unntaksvis statlig støtte til internasjonale idrettsrelaterte arrangementer i Norge.
VG170518 Det vil nok måtte gis en viss betydning.
DN170518 Han vurderte først forslaget om å kutte spritstøtte som et forhandlingstriks i årets jordbruksforhandlinger - noe som kunne gis bort underveis.
DN170518 Der gis det bort tre måneders Aftenposten-abonnement flere ganger om dagen.
DA170518 Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag ».
AP170518 Statsadvokat Lars Erik Alfheim mener det må gis betydelig strafferabatt for å bidra til å felle en korrupt politimann.
AP170518 Alfheim tok også for seg risikoen for represalier og mediepresset, men ga uttrykk for at han er mindre sikker på om dette skal gis særlig betydning, både fordi det ikke er uvanlig at folk som sitter for alvorlige forbrytelser blir truet, og fordi Cappelen selv har bidratt og latt seg intervjue og avbilde i mediene.
AP170518 Alfheim slo fast at Cappelen skal gis strafferabatt for at han har tilstått hasjsmuglingen.
AP170518 Etter internasjonalt mønster bør straffesaker i Norge baseres på at forklaringene i retten opptas med lyd og bilde ; og sedvanlig bare gis én gang, skriver Hanne Sophie Greve.
AP170518 PST må gis den samme rett til å skjerme særlig sensitiv informasjon fra EOS-utvalget som E-tjenesten.
AP170518 Prisen regnes som verdens største i sitt slag, og gis hvert år til en fremstående formgiver i Norden.
NL170516 Observasjon av personer eller tips gis til politiet, opplyser politiet.
DA170516 Bydelsutvalget forutsetter at personer ikke må flytte før de er tildelt annen hensiktsmessig bolig og at de gis rimelig tid til flyttingen.
AP170516 - Delingen av slik informasjon er normalt basert på at den ikke gis til andre.
VG170515 Her gis det informasjon til et politilag.
NL170515 | Hvilke verdier blir samfunnet tilført der Sametinget gis økt politisk makt ?
DN170515 Regjeringen og pensjonistorganisasjonene forhandler mandag og tirsdag om hvilke tillegg som skal gis på trygdeutbetalingene.
DA170515 Utvalgene må gis oppgaver, muligheter, ansvar og mandat for å få innbyggerne mer delaktig i kommunedelens liv og virke.
DA170515 - Denne stortingsperioden ender uten at vi har fått nye politihelikoptre, uten at vi har fått beredskapssenter for politiet og det gis mangelfulle svar på hvordan man møter truslene fra cyberkriminalitet.
BT170515 Studiene gis av to institutter fordelt på to forskjellige fakulteter.
AP170515 Si ;D-innlegg : Man kan ikke ta et oppgjør med voldtektskulturen uten å ta for oss verdiene som gis i arv fra et russekull til det neste.
AA170515 - Denne stortingsperioden ender uten at vi har fått nye politihelikoptre, uten at vi har fått beredskapssenter for politiet og det gis mangelfulle svar på hvordan man møter truslene fra cyberkriminalitet.
VG170513 * Det gis for 2017 en statlig bevilgning til prisnedskriving for potetspritproduksjon tilsvarende 9,50 kr pr liter, begrenset oppad til 18 millioner kroner.
VG170513 Her gis det informasjon til et politilag.
DB170513 Dette skriver Oslo politidistrikt på sine nettsider : Det er begrensede muligheter for oppmøte uten forhåndsbestilt time, og et begrenset antall kølapper som gis ut.
DB170513 Pasienten skal undersøkes umiddelbart ved slike symptomer, og gabapentin skal seponeres dersom ingen annen forklaring til symptomene kan gis .
DB170513 Informasjonen som gis forsøker å trekke et skille mellom rusmiddelet cannabis og denne seriøse medisinen.
DA170513 Samtidig har det skapt debatt at det gis så stor oppmerksomhet at Macron med sine 39 år er 24 år yngre enn landets nye førstedame, som er 64.
DA170513 Ved Panzi-sykehuset gis fire typer hjelp : medisinsk, psykologisk, sosioøkonomisk og juridisk.
AA170513 I 2017 gis en statlig bevilgning til prisnedskriving for potetspritproduksjon tilsvarende 9,50 kroner per liter, begrenset oppad til 18 millioner kroner.
AA170513 I 2017 gis en statlig bevilgning til prisnedskriving for potetspritproduksjon tilsvarende 9,50 kroner per liter, begrenset oppad til 18 millioner kroner.
VG170512 Etter en lang og utmattende debatt om åpenhet, gjøres det altså et helt konkret forsøk på å lage en form for avtale på bakrommet, om at alle stemmer frem « begrenset åpenhet » i stedet for å få en ordentlig ordveksling i plenum om hvorvidt det skal gis fullt innsyn eller ei.
VG170512 Skal arbeidstiden ned, må det effektiviseres for å få økonomien til å gå rundt, særlig siden NTL-leder John Leirvaag forutsetter at sekstimersdagen skal gis med full lønnskompensasjon, altså slik at timelønnen øker.
VG170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler, heter det i det sylferske vedtaket til LO.
DN170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.
DB170512 LO krever at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven, og at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang foran EUs regler.
DB170512 Steffensen synes det er et paradoks at Bergen kommune på tross av alt fokus og alle signaler som gis fra regjeringen, velger å gå motsatt vei.
DA170512 - Jeg tror LO som organisasjon på sikt vil tape hvis det ikke gis rom for mangfoldet vårt i ledelsen.
BT170512 Oslo tingrett mener dessuten at « straffelovens bestemmelser ikke kan gis anvendelse på situasjoner hvor en part - på grunn av sterk beruselse - innlater seg på seksuell omgang som han/hun i edru tilstand åpenbart ikke ville akseptert ».
AA170512 Det gis ingen begrunnelse for ministerbyttet.
AA170512 - Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger, heter det i uttalelsen, som også anfører at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.
AA170512 Oslo tingrett mener dessuten at « straffelovens bestemmelser ikke kan gis anvendelse på situasjoner hvor en part - på grunn av sterk beruselse - innlater seg på seksuell omgang som han/hun i edru tilstand åpenbart ikke ville akseptert ».
VG170511 Hun er for tiden satt ut av en skade, og sier til VG at hun ikke har tatt stilling til hvilket forlag neste bok skal gis ut på.
VG170511 Anne Holt, som for øvrig er gift med Tine Kjær, har ikke tatt stilling til hvilket forlag hennes neste bok skal gis ut på, men flere spekulerer i at hun følger etter til Cappelen Damm dit også hennes redaktør Alexander Opsal går til.
VG170511 Asylsøkere må sikres samme levevilkår som sosialstønadsmottakere, og det bør gis likt beløp til alle beboere, uansett status i asylsaken.
SA170511 Alt du må fylle inn er alder, kjønn høyde, vekt, hvilepuls ( enkel forklaring gis i testen ) og aktivitetsnivå.
DN170511 Det gis en skattelettelse til pensjonister gjennom økt minstefradrag for pensjonsinntekt.
DB170511 Konkurransen er tøff, og det gis ingenting gratis.
BT170511 Ved et eventuelt overskudd gis bedriftene anledning til å ekspandere, eventuelt reinvestere fortjenesten i bedriftens infrastruktur.
VG170510 Jektvik Rønning sier at det særlig er en selvmordsscene i siste episode som kan virke skremmende, men at det gis en advarsel mot denne scenen.
VG170510 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) er opptatt av at selv om midlene gis som såkalte frie inntekter til kommunene, så er pengene ment å komme elever og barn i barnehagene til gode.
VG170510 - Det er feil at kommunene ikke gis innsyn i avtalene.
SA170510 divisjon, gis altså muligheten til å satse over evne i 2. divisjon - uten at lisensnemnda oppdager det, skriver Aftenbladets sportsleder Stig Nilssen.
NL170510 Gjennom et langt arbeidsliv innen nordnorsk næringsliv og fiskerinæring, og med stor interesse for dagens tema, er jeg også blitt klar over at det kreves grunnleggende endring i holdning til hvordan fremtidens behov og løsninger gis oppmerksomhet, og hvordan kommunene og næringen gjennom næringssamarbeid og organisering kan få innflytelse, medvirkning og ansvar på de områder som skal danne grunnlag for den utvikling i nærin
DN170510 - Folk gis et signal om at de kjøper en bil med lavt forbruk og god miljøeffekt, og slik er det ikke nødvendigvis.
DB170510 Videre gis en million til prosjektet Hold Norge Rent, og en million til prosjektet « Fishing for Litter.
DB170510 Han mener det regjeringen nå blar opp er småpenger, og er også kritisk til at det ikke gis mer penger til arbeid mot marin forsøpling internasjonalt.
DB170510 Det er nemlig under denne prøven fagjuryen gir sine stemmer - og disse teller like mye som publikumsstemmene som gis i torsdagens semifinale.
AP170510 Den eneste antydningen som gis om tidfestingen, er at visejustisminister Rod Rosenstein, som har skrevet betenkningen om hvorfor Comey ikke kunne bli i jobben, ble utnevnt for to uker siden.
AP170510 Den eneste antydningen som gis om tidfestingen, er at visejustisminister Rod Rosenstein, som har skrevet betenkningen om hvorfor Comey ikke kunne bli i jobben, ble utnevnt for to uker siden.
AP170510 divisjon, gis altså muligheten til å satse over evne i 2. divisjon - uten at lisensnemnda oppdager det, skriver Aftenbladets sportsleder Stig Nilssen.
AA170510 Den gis til journalister og andre som markerer seg med særlig godt skriftlig språk i mediene.
AA170510 Eiendomsskatt må følges opp med gode rutiner for taksering, og det må gis gode muligheter til å klage.
VG170509 Fedrene må gis mulighet til å stille opp - for barnas beste.
DN170509 USA fastholder imidlertid at de vil prioritere støtte til de arabiske fraksjonene av opprørsalliansen SDF, der også kurderne spiller en viktig rolle, og at kontrollen over Raqqa bør gis tilbake til lokale syriske arabere etter at byen er gjenvunnet.
DB170509 « Forholdet vurderes som så signifikant og viktig at denne informasjonen, i henhold til forskriftene, gis før undersøkelsen er fullført.
DA170509 Prisen gis til en person, organisasjon, institusjon eller bedrift som har gjort en særskilt innsats for å fremme likestilling mellom kvinner og menn i norsk arbeids- og samfunnsliv.
AP170509 USA fastholder imidlertid at de vil prioritere støtte til de arabiske fraksjonene av opprørsalliansen SDF, der også kurderne spiller en viktig rolle, og at kontrollen over Raqqa bør gis tilbake til lokale syriske arabere etter at byen er gjenvunnet.
AP170509 Eksperimentet viser hvilke grupper de spurte mener PST bør gis anledning til å bruke skjulte politimetoder overfor.
AA170509 USA fastholder imidlertid at de vil prioritere støtte til de arabiske fraksjonene av opprørsalliansen SDF, der også kurderne spiller en viktig rolle, og at kontrollen over Raqqa bør gis tilbake til lokale syriske arabere etter at byen er gjenvunnet.
AP170508 Han ble også ilagt brev- og besøkskontroll og delvis medieforbud, i den forstand at siktede ikke gis tilgang til internett.
SA170507 Hver gang det er konfirmasjon, blir fokuset i mediene på den økonomiske siden ved konfirmasjonsfesten, både når det gjelder selve arrangementet og gavene som skal gis .
SA170507 Forum har spurt generaladvokat Lars Morten Bjørkholt hvorfor det gis så ulik straff i slike tilfeller.
AP170507 Forsvarets forum har spurt generaladvokat Lars Morten Bjørkholt hvorfor det gis så ulik straff i slike tilfeller.
DN170506 Det skal fortsatt gis penger til lovpålagte oppgaver og kirkebygg.
DB170506 Det skal fortsatt gis penger til lovpålagte oppgaver og kirkebygg.
DB170506 Nå er det valgår, og partiene er igjen i gang med å overbevise velgerne om at eldreomsorgen skal gis prioritet.
DB170506 Men mennesker lar seg ikke kategorisere og man kan ikke lage manualer for hvordan individuell hjelp skal gis .
DA170506 Det skal fortsatt gis penger til lovpålagte oppgaver og kirkebygg.
AA170506 Det skal fortsatt gis penger til lovpålagte oppgaver og kirkebygg.
DB170505 « Jeg tror på at vi alle gis ett liv, og det er opp til oss å leve det fullt ut, » lyder mantraet som går igjen i boka.
AP170505 | Kan penger gis bort i sakte film ?
AP170505 | Kan penger gis bort i sakte film ?
AP170505 - MAKS BSY-FRADRAG #botoxsprøyterforyummimummies ( Gis til alle yummies med enkeltfrueforetak ) ¶
AA170505 I tillegg gis altså 28 millioner kroner til Statsbygg, penger som er øremerket grunnundersøkelser og prosjektering av nye boliger.
VG170504 Den gis ikke for glimrende opplæring av afghanske antiterrorstyrker.
VG170504 - Avslag gis til enslige mindreårige så unge som 14 år.
SA170504 - Det er viktig at det gis nok tid til å etablere en god prosess.
SA170504 - Det er viktig at det gis nok tid til å etablere en god prosess.
DB170504 At regelverket ikke trår i kraft på Gardermoen til tross for behovet for en skjerpet kontroll, skyldes ifølge Jan Eirik Thomassen at EU gjennom sitt regelverk har fastsatt at det for luftgrensen kan gis « utsettelse » for inntil 18 måneder dersom det foreligger særlige forhold knyttet til infrastruktur.
DB170504 I avtalen gis ITF-tilknyttede fagforeninger forrang, hvis det oppstår strid med en ikke-tilknyttet fagforening om hvem som skal representere de ansatte.
BT170504 - Det er viktig at det gis nok tid til å etablere en god prosess.
AP170504 - Det er viktig at det gis nok tid til å etablere en god prosess.
AP170504 - Det er viktig at det gis nok tid til å etablere en god prosess.
FV170503 - De utenlandske IT-konsulentene skal ikke ha tilgang til pasientsensitive opplysninger eller gis tilgang til det.
DB170503 - Raftoprisen gis til noen som trenger den i øyeblikket.
DB170503 Mens mange rimelige elsykkelmotorer bruker kadens-sensor der tråkkehastigheten er avgjørende, bruker Bosch en dreiemoment-sensor der trykket mot pedalene danner grunnlaget for mye hjelp som skal gis fra motoren.
DA170503 LO-kongressen i mai 2013 vedtok enstemmig at « ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.
AP170503 - De utenlandske IT-konsulentene skal ikke ha tilgang til pasientsensitive opplysninger eller gis tilgang til det.
AA170503 Den nye prisen skal, i følge rådmannens forslag, gis til personer eller grupper med tilknytning til Trondheim for å hedre en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
VG170502 Arbeiderpartiet ikke bare fortsetter, men forsterker sin teknokratiske linje i gen - og bioteknologipolitikken, for eksempel gjennom å insistere på at screening av fostre bør gis til absolutt alle mødre.
VG170502 I Trondheim gis det rundt 5.000 kroner til feiringen til familier med dårlig råd.
VG170502 * Fra i fjor ble cellegiftbehandling med stamcellestøtte mot systemisk sklerodermi en behandling som gis i Norge.
VG170502 Flertallet sørger dessuten for at det gis fri rettshjelp i statsborgerskapsaker.
SA170502 I Trondheim gis det rundt 5.000 kroner til feiringen til familier med dårlig råd.
SA170502 Carcaise anerkjenner at farlige utforkjøringer alltid vil være en del av sykkelsporten, men at det aldri bør gis insentiver for å ta større risiko enn nødvendig.
SA170502 - Bonusene er en del av utøveravtalen og gis til løperne som inngår i våre treningsgrupper.
SA170502 Det gis også pengepremie for turneringens høyeste poengsum i VM, og den gikk til sportens store stjerne og publikumsfavoritt Ronnie O´ Sullivan, som bare var ett poeng unna en maksimumscore og oppnådde 146.
DN170502 I Trondheim gis det rundt 5.000 kroner til feiringen til familier med dårlig råd.
DB170502 I Trondheim gis det rundt 5000 kroner til feiringen til familier med dårlig råd.
BT170502 Carcaise anerkjenner at farlige utforkjøringer alltid vil være en del av sykkelsporten, men at det aldri bør gis insentiver for å ta større risiko enn nødvendig.
AP170502 Årsakene til borgerkrigen er pensum i amerikanske skoler, og ved universitetene gis det konstant forelesninger og undervises i emnet.
AP170502 For kategori B-områder gis det ikke noen spesifikk utnyttelsesgrad, det sies bare at utnyttelsen skal være høyere enn i dag.
AP170502 Hun er glad for at måltider gis en sentral plass i den nye rammeplanen.
AP170502 To år etter mange andre land gis det nå klarsignal til å videreføre ny og effektiv behandlingsmetode for slagpasienter.
AP170502 Carcaise anerkjenner at farlige utforkjøringer alltid vil være en del av sykkelsporten, men at det aldri bør gis insentiver for å ta større risiko enn nødvendig.
AP170502 - Bonusene er en del av utøveravtalen og gis til løperne som inngår i våre treningsgrupper.
AP170502 Det gis også pengepremie for turneringens høyeste poengsum i VM, og den gikk til sportens store stjerne og publikumsfavoritt Ronnie O´ Sullivan, som bare var ett poeng unna en maksimumscore og oppnådde 146.
AA170502 Ifølge sakspapirene foran onsdagens formannskapsmøte vises det til vedtaket om å utnevne æresborgere er fra 1993, og at tittelen kan gis til den som har gjort « en betydningsfull innsats eller fremragende arbeid som har bidratt til positiv markedsføring av byen » og det heter også at « antallet æresborgere begrenses ordinært til 3-5, med muligheter
AA170502 Den nye foreslåtte tittelen hederspris foreslås å gis til « den som har gjort en ekstraordinær innsats, fremragende eller banebrytende arbeid innen kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt eller humanitært arbeid, som har stor samfunnsnyttig betydning og/eller av stor betydning for Trondheim kommune ».
AA170502 Flertallet sørger dessuten for at det gis fri rettshjelp i statsborgerskapsaker.
VG170501 Han viser til at LO-kongressen i 2013 enstemmig vedtok enstemmig at « ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler ».
DN170501 I intervjuet sier ikke Røkke noe om hvordan resten av pengene skal gis bort.
BT170501 Hvordan resten av pengene skal gis bort, sier ikke Røkke noe om.
BT170501 Hvordan resten av pengene skal gis bort, sier ikke Røkke noe om.
AP170501 Hvordan resten av pengene skal gis bort, sier ikke Røkke noe om.
VG170430 På den aktuelle avdelingen gis det psykosomatisk utredning av tilstander som man ikke har klart å behandle ellers i helsevesenet.
SA170430 Siste informasjon gis av landslagstrener Johan Flodin.
DB170430 Et tankekors at Mette-Marit gis en framtredende posisjon i å definere hva litteratur er.
DB170430 Det er et tankekors at Mette-Marit gis en framtredende posisjon i å definere hva litteratur er og hvorfor den betyr noe.
BT170430 SØKER SLEKTNINGER : Disse portrettene skal gis bort til slektningene av mennene som er malt.
BT170430 Ved å bruke tid på dikt, gis elevene muligheter til å oppdage språkets makt og muligheter og til å utvide sin litterære kunnskap.
AP170430 Tidlig ultralyd og NIPT ( Non-Invasive Prenatal Testing ) skal ikke gis som et allment tilbud. 6.
AP170430 Engangsstønaden, som gis foreldre uten rett til foreldrepenger, økes til ca. 185.000 kroner ( 2G ) og gjøres om til en foreldrepengeordning. 15.
AP170430 Siste informasjon gis av landslagstrener Johan Flodin.
VG170429 PS : Etter Stordalens nederlandske behandling har norske helsemyndigheter sagt ja til at den type behandling også skal gis til pasienter i Norge.
VG170429 * Fra i fjor ble cellegiftbehandling med stamcellestøtte mot systemisk sklerodermi en behandling som gis i Norge.
SA170429 LO Stat gikk inn i forhandlingene med krav om at lønnstilleggene i hovedsak skulle gis som sentrale, generelle tillegg, skriver Fri Fagbevegelse.
DN170429 LO Stat gikk inn i forhandlingene med krav om at lønnstilleggene i hovedsak skulle gis som sentrale, generelle tillegg, skriver Fri Fagbevegelse.
BT170429 Som konfirmasjonsledere for Humanistisk konfirmasjon er det vanskelig å kjenne seg igjen i beskrivelsene som ofte gis i debattinnlegg, radioinnslag og i sosiale medier på denne tiden.
AP170429 LO Stat gikk inn i forhandlingene med krav om at lønnstilleggene i hovedsak skulle gis som sentrale, generelle tillegg, skriver Fri Fagbevegelse.
AA170429 LO Stat gikk inn i forhandlingene med krav om at lønnstilleggene i hovedsak skulle gis som sentrale, generelle tillegg, skriver Fri Fagbevegelse.
SA170428 Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon.
SA170428 DEBATT : Hensikten med opprinnelsesordningen var at strømkundene utover de nasjonale fornybarmålene skulle gis en anledning til selv å aktivt påvirke utviklingen mot en økt andel fornybar strømproduksjon.
SA170428 Tottenham gis 12,6 prosent sjanse.
SA170428 RETT OVER STREKEN : Hull og Omar Elabdellaoui gis 70 prosent sjanse for å beholde plassen i Premier League.
SA170428 Middlesbrough gis 1,6 prosent sjanse for å overleve, mens Swansea rykker ned med 69,1 prosent sannsynlighet.
SA170428 Det ser bedre ut for Hull, som gis over 70 prosent sjanse for å beholde plassen.
FV170428 Tottenham gis 12,6 prosent sjanse.
FV170428 Middlesbrough gis 1,6 prosent sjanse for å overleve, mens Swansea rykker ned med 69,1 prosent sannsynlighet.
FV170428 FOTO : Eddie Keogh / X01095 RETT OVER STREKEN : Hull og Omar Elabdellaoui gis 70 prosent sjanse for å beholde plassen i Premier League.
FV170428 Det ser bedre ut for Hull, som gis over 70 prosent sjanse for å beholde plassen.
DB170428 Den skal gjøres mer fleksibel, den skal gis i tillegg til språkopplæring for minoritetsforeldre, og den skal gjøre det økonomisk lettere å ha barn i barne hagen én dag i uka.
DA170428 Han gis 59 prosent mot Le Pens 41 prosent, ifølge Opinionway-Orpi.
BT170428 Tottenham gis 12,6 prosent sjanse.
BT170428 RETT OVER STREKEN : Hull og Omar Elabdellaoui gis 70 prosent sjanse for å beholde plassen i Premier League.
BT170428 Middlesbrough gis 1,6 prosent sjanse for å overleve, mens Swansea rykker ned med 69,1 prosent sannsynlighet.
BT170428 Det ser bedre ut for Hull, som gis over 70 prosent sjanse for å beholde plassen.
AP170428 Partiet har også vedtatt å øke engangsstønaden - som gis til foreldre uten opparbeidet rett til foreldrepenger - til 2G, altså 185.000 kroner.
AP170428 I dag kan det bare gis hel eller halv kontantstøtte.
AP170428 Halv støtte gis hvis man har i underkant av et halvdagstilbud i barnehage.
AP170428 Tottenham gis 12,6 prosent sjanse.
AP170428 RETT OVER STREKEN : Hull og Omar Elabdellaoui gis 70 prosent sjanse for å beholde plassen i Premier League.
AP170428 Middlesbrough gis 1,6 prosent sjanse for å overleve, mens Swansea rykker ned med 69,1 prosent sannsynlighet.
AP170428 Det ser bedre ut for Hull, som gis over 70 prosent sjanse for å beholde plassen.
VG170427 MÅ VÆRE EN ÅPNING : Professor i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt sier til VG at det normalt ikke kan gis avslås om en bruker ønsker personlig kontakt med en saksbehandler.
SA170427 Partene ble enige om at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor, flyttes en måned fram og skal gis fra 1. juli.
SA170427 Med mindre melken skal gis til et småspist barn som trenger ekstra kalorier, bør man derfor velge soyamelk fremfor rismelk.
FV170427 Med mindre melken skal gis til et småspist barn som trenger ekstra kalorier, bør man derfor velge soyamelk fremfor rismelk.
DB170427 Hvorfor barna og foreldrene i barnehagen ikke skal gis de samme rettighetene er for meg helt uforståelig.
BT170427 Med mindre melken skal gis til et småspist barn som trenger ekstra kalorier, bør man derfor velge soyamelk fremfor rismelk.
AP170427 Med mindre melken skal gis til et småspist barn som trenger ekstra kalorier, bør man derfor velge soyamelk fremfor rismelk.
AA170427 Partene ble enige om at de sentrale tilleggene som ble avtalt i fjor, flyttes en måned fram og skal gis fra 1. juli.
AA170427 Sentralt lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1. juli 2017.
AA170427 2 prosent lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1.7.2017.
AA170427 Hva slags signal får eiere av verneverdige bygninger dersom det gis aksept for å rive to vernede hus som har fått stå tomme og uten vedlikehold i en årrekke ?
DA170426 Sandnes Ulf tok seg videre, og laget skal også være glade for at det ikke gis stilkarakterer i fotball.
AA170426 Bosettingsprisen gis til den kommunen hvor arbeidet med bosetting, kvalifisering og inkludering av nyankomne flyktninger er best forankret i kommunens planer og strategier.
DB170425 april og gis ut av Juritzen.
DA170425 At det gis et gatenavn til en fiktiv person får vi gjøre et unntak for, sier Myhre med et smil.
DA170425 FOTO : JON OLAV NESVOLD/NTB SCANPIX KAN SKYTES : Oter er en sårbar art, men like fullt kan det gis tillatelse til felling, i henhold til gjeldende regelverk.
BT170425 Jack Jones tok medisiner for kroniske smerter og diabetes og bekymret seg for at disse medisinene ville kupere effekten av midazolam, den første medisinen som gis til de dødsdømte, så de skal sovne og være bevisstløse når de dør.
AP170425 Jack Jones tok medisiner for kroniske smerter og diabetes og bekymret seg for at disse medisinene ville kupere effekten av midazolam, den første medisinen som gis til de dødsdømte, så de skal sovne og være bevisstløse når de dør.
AA170425 Jack Jones tok medisiner for kroniske smerter og diabetes og bekymret seg for at disse medisinene ville kupere effekten av midazolam, den første medisinen som gis til de dødsdømte, så de skal sovne og være bevisstløse når de dør.
AA170425 Støtten gis maksimalt i 11 måneder, og barnet må ikke ha heltidsplass i barnehage med offentlig driftstilskudd.
AA170425 Kontantstøtte gis til foreldre med barn mellom ett og to år og med adoptivbarn som ikke har begynt på skolen.
VG170424 - Ja, det gis et signal om at de ønsker en mer liberal behandling, men vi vet ikke hva.
SA170423 - Ekstratilskuddet gis for å satse på anleggsutbygging i områder med sterkt økende folketall, samt kommuner med lav anleggsdekning, skriver Bård Folke Fredriksen ( H ), statssekretær i Kulturdepartementet, i en e-post til Bergens Tidende.
SA170423 » KOMMENTAR : Fotball er et samfunnsområde der ingen garantier kan gis .
SA170423 Men fotball er et samfunnsområde der ingen garantier kan gis .
BT170423 - Ekstratilskuddet gis for å satse på anleggsutbygging i områder med sterkt økende folketall, samt kommuner med lav anleggsdekning, skriver Bård Folke Fredriksen ( H ), statssekretær i Kulturdepartementet, i en e-post til Bergens Tidende.
AP170423 - Ekstratilskuddet gis for å satse på anleggsutbygging i områder med sterkt økende folketall, samt kommuner med lav anleggsdekning, skriver Bård Folke Fredriksen ( H ), statssekretær i Kulturdepartementet, i en e-post til Bergens Tidende.
AP170423 » KOMMENTAR : Fotball er et samfunnsområde der ingen garantier kan gis .
AP170423 Men fotball er et samfunnsområde der ingen garantier kan gis .
DA170422 Vi tror på at når bonden gis intensiver til å produsere mer, så gjør han det.
SA170421 En konsekvensutredning er bare det siste steget, i henhold til loven, som må til før det kan gis grønt lys for oljeleting i de sårbare områdene.
FV170421 Normalt strafffes ruskjøring med både bøter og fengsel, men ved så lav promille som fra 0,21 til og med 0,40 kan det gis et forelegg.
DN170421 Det er 11 presidentkandidater i Frankrike, men bare fire gis en sjanse til å gå videre fra første runde.
AA170421 Samtidig vedtok Kirkemøtet at førstestemmer gis vekting lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3.
DB170420 NY MUSIKK : Fredag skal etter planen Prince-EP-en « Deliverance » gis ut, men familien til avdøde Prince kjemper mot utgivelsen.
AP170420 Boligbygg Oslo KF vil korrigere inntrykket som gis når det gjelder påvirkningen på boligmarkedet, og hvem som er våre leietagere.
VG170419 - Det røde kortet som gis til Arturo Vidal, kan ikke brukes som argument for å innføre videodømming.
VG170419 Norges ambassade i Islamabad er i kontakt med familien og konsulær bistand gis i samsvar med gjeldende rammer.
VG170419 Vi vil også legge til rette for at arbeids- og tjenesteinnvandrere gis bedre opplæring både i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen. 6.
VG170419 Dersom bilen registrerer uregelmessigheter gis en advarsel, og om et medisinsk problem skulle oppstå stopper bilen trygt på veiskulderen.
DA170419 Tilleggsavgift kan gis på steder der parkering er tillatt, der en enten ikke har løst parkeringsbillett, tiden har gått ut eller en står utenfor oppmerket felt med mer.
DA170419 juli i fjor kom Stavanger tingrett til at SP skulle gis dette.
DA170419 Det er mange gode grunner for å ha et restriktivt lovverk for alkoholbruk, samtidig som lokalpolitikerne skal holde en bestemt og forutsigbar linje når det gis skjenkebevillinger.
DA170419 - I forskriften om tildeling av boliger heter det at søkere med « varige behov, blant annet søkere over 60 år, skal gis positive vedtak ».
AA170419 32 i FNs erklæring om menneskerettigheter sier at stater skal jobbe for å få urfolkgruppers frie og informerte samtykke før det eventuelt gis tillatelse til prosjekter som berører deres landområder eller territorier og andre ressurser.
DB170418 I tillegg gis kan overordnede fullmakt til å tilby hele 9950 dollar ( 89 000 kroner ) ifølge nyhetsbyrået AP.
DB170418 - Det er urettferdig at vi gis en skatt de kommunale barnehagene slipper unna.
DA170418 - Det er urettferdig at vi gis en skatt de kommunale barnehagene slipper unna, sier hun og mener det er i strid med forskriften om likeverdig behandling.
AP170418 - Det er urettferdig at vi gis en skatt de kommunale barnehagene slipper unna, sier hun og mener det er i strid med forskriften om likeverdig behandling.
AA170418 Slik forvaring gis i seks måneder om gangen og forlenges rutinemessig. 57 år gamle Barghouti er en kjent skikkelse blant palestinerne, og meningsmålinger har vist at han er langt mer populær enn president Mahmoud Abbas.
AA170418 Her gis opposisjonsgrupper brorparten av skylda for det som omtales som ulovlige protester i Oromia og andre regioner.
SA170417 Den skal så legges i en konvolutt som også har stempelet, som så gis til den som skal stemme av en valgfunksjonær ved stemmelokalet.
DB170417 Medvirkning- og opplysningsplikt for den sykemeldte ved at det skal gis opplysninger til arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne, samt bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøvning av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt.
DB170417 Den skal så legges i en konvolutt som også har stempelet, som så gis til den som skal stemme av en valgfunksjonær ved stemmelokalet.
DB170417 Den skal så legges i en konvolutt som også har stempelet, som så gis til den som skal stemme av en valgfunksjonær ved stemmelokalet.
DA170417 Den skal så legges i en konvolutt som også har stempelet, som så gis til den som skal stemme av en valgfunksjonær ved stemmelokalet.
BT170417 Støtten gis for inntil fire år, i en periode der mottakeren går gjennom behandling eller tiltak for å kunne stå i jobb eller skaffe seg arbeid.
AP170417 Den skal så legges i en konvolutt som også har stempelet, som så gis til den som skal stemme av en valgfunksjonær ved stemmelokalet.
AA170417 Slik forvaring gis i seks måneder om gangen og forlenges rutinemessig. 57 år gamle Barghouti er en kjent skikkelse blant palestinerne, og meningsmålinger har vist at han er langt mer populær enn president Mahmoud Abbas.
AA170417 Den skal så legges i en konvolutt som også har stempelet, som så gis til den som skal stemme av en valgfunksjonær ved stemmelokalet.
VG170416 Hans oppdagelse var at Guds nåde gis gratis, ved oppriktig tro.
DB170416 - Hvis Sveaas har kjøpt denne leiligheten med konsesjonsrisiko, er det slik at hvis konsesjon ikke blir gitt, skal det gis en frist for å videreselge eiendommen til noen som kan få konsesjon.
BT170416 Vi mener at denne enheten bør styrkes for å kunne tilby skolene samme type veiledning som gis i barnehagene.
VG170415 Det viktige nå er at det er mange ledige hender som trenger noe å gjøre og da blir det helt feil å prioritere skattelette som i stor grad gis til de rikeste.
BT170415 Meslingvaksine skal gis i to doser for å gi beskyttelse livet ut.
SA170414 Faktisk øker sannsynligheten for overlevelse hos en hjertestanspasient to til tre ganger, og kanskje mer, dersom det gis HLR før ambulansen kommer.
AP170413 Så er vi klare på at den oppmerksomheten og tilbedelsen gis en veldig tydelig retning mot Den treenige Gud.
AP170413 Så er vi klare på at den oppmerksomheten og tilbedelsen gis en veldig tydelig retning mot Den treenige Gud.
SA170412 Det handler om å ta imot det som gis oss i livet - og hva vi gjør med det.
DB170412 « Bestemmelsen om at opplysningene normalt skal gis av styrer er en saksbehandlingsregel og fritar ikke den enkelte ansatte fra dennes opplysningsplikt », skriver kunnskapsdepartementet i en merknad til loven.
DA170412 - Alderspensjon og uføretrygd gis til personer som i liten grad er arbeidsføre.
AA170412 En pasient døde etter å ha blitt sendt hjem fra akuttavdelingen ved Danderyds sykehus for at det skulle gis plass til eventuelle ofre for Stockholm-angrepet.
VG170411 Ekspertenes vurdering av hvem de tror går videre, gis i prosent nedenfor.
DN170411 Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen trakk da fram at det viktigste for frivilligheten er full momskompensasjon og forenklet byråkrati, og at en høyere andel av tilskudd gis som frie midler.
DA170411 Teknologien har overtatt, all informasjon gis via nettbrett og hodetelefoner.
AA170411 Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen trakk da fram at det viktigste for frivilligheten er full momskompensasjon og forenklet byråkrati, og at en høyere andel av tilskudd gis som frie midler.
BT170410 I Forskrift om bygging av taubaner og kabelbaner stå det i § 5 følgende om hvilke opplysninger som skal gis ved søknad om konsesjon til anlegg og drift av taubaner : «... hvor langt taubaneanlegget ligger fra offentlig eller privat vei, turstier, elektriske ledninger i luft, hus, gårdstun, hage, kulturminner, viltområder, naturvernområder og offentlige friluftsområder ».
BT170410 Dagspressen har nedprioritert kunstkritikken over lang tid i et land som med største selvfølgelighet har tilgang til litteratur- og musikkritikk nær sagt hver ukedag i flere kanaler ( kudos skal dog gis til Morgenbladet for deres samarbeid med nettmagasinet kunstkritikk.no om deres kvartalsvise « Kunstekstra » ).
DA170408 Står det dårligere til, fryses produksjonen med gult lys, eller det gis rødt lys som betyr reduksjon.
DA170408 Der luseproblemet er under kontroll, gis det grønt lys for vekst.
BT170408 Sjelden gis det forhåndsomtaler eller kritikk.
VG170407 Men årsaken er at de flere av største norske artistene, som Kygo og Alan Walker, ikke gis ut av norske plateselskaper.
AP170407 - Advarsler om angrep på linje med det USA gjennomførte, bør gis minst 24 timer i forveien og ikke knappe to timer før, sier lederen i den russiske forsvarskomiteen Vladimir Shamanov til Interfax.
AP170407 Vanligvis gis det bøter, sier Persen til NRK.
AP170407 - Vanligvis gis det bøter ¶
VG170406 Det blir heller ikke akkurat mer oversiktlig av at NIF opererer med ulike tall i ulike publikasjoner, som begge gis tittelen « sluttrapport » om samme prosjekt, som kalles « Idrettskontor ». * 1 Først konkluderte en ekstern rapport med at systemet, som skulle samle idrettens kontorløsning, hadde en budsjettsprekk på 115 prosent. * 1 Så justerte NIF dette fordi de mente rapporten inneholdt feil - ned ti
DN170406 I tillegg til at det er opprettet utvisningssak, vurderer politiet om det også skal gis forelegg for brudd på utlendingsloven.
AA170406 Det kan gis opptil 22.723 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden », skriver Nav på sine nettsider.
AA170406 De som ønsker å bli en del av det byøkologiske fellesskapet kan gis en mulighet med at deler av Nyhavna nå skal reguleres til boligbygging.
DN170405 SV-representanten vil også vite om intercity-utbyggingen mellom Oslo, Lillehammer, Skien og Halden blir utsatt og hva slags begrunnelse som gis for utsettelsen av Ringeriksbanen.
DA170405 24,1 milliarder gis i tilskudd til store kollektivprosjekter i de fire største byene.
DA170405 Midlertidig opphold bør bare gis helt unntaksvis.
BT170405 Søknad om permisjon uten lønn eller bierverv for ansatt fagpersonale for det formål å gjennomføre feriereiser, skal gis avslag.
VG170404 Bildene ble nylig publisert i magasinet GSA Today som gis ut av organisasjonen Geological Society of America ( GSA ).
VG170404 Og det hele gis en sammenheng i den såkalte Karl Johan- aksen, med Slottet og Stortinget, Nasjonalgalleriet, Nationaltheatret, Universitetet og Historisk museum.
VG170404 Jeg blander meg ikke inn i hva saken er, men her er det regler som skal følges og svar skal gis innen fristen.
SA170404 I Finansmarkedsmeldingen 2016 - 2017 som legges fram for Stortinget onsdag, gis det en bred omtale av markedet for forbrukslån og tiltak som det arbeides med.
SA170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
FV170404 I Finansmarkedsmeldingen 2016 - 2017 som legges fram for Stortinget onsdag, gis det en bred omtale av markedet for forbrukslån og tiltak som det arbeides med.
FV170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
DB170404 Det skal gjennomføres praktisk og det skal gis rom for å komme med eventuelle supplerende spørsmål fra deres side.
DA170404 I Finansmarkedsmeldingen 2016 - 2017 som legges fram for Stortinget onsdag, gis det en bred omtale av markedet for forbrukslån og tiltak som det arbeides med.
DA170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
DA170404 * Støtte kan gis til barn og unge under 18 år som er berørt av barnefattigdom og som ikke har mulighet til å delta på arenaer og i aktiviteter som det koster penger å delta på.
DA170404 Men når vi tenker etter er det i møtet med de fenomenene de to kunstnerne fremstiller at vi gis mulighet til å konfrontere og definere oss selv.
AP170404 - Gjennom den nye gjeldsinformasjonsloven åpner vi nå for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sier forbrukerminister Solveig Horne ( FrP ).
AA170404 I Finansmarkedsmeldingen 2016 - 2017 som legges fram for Stortinget onsdag, gis det en bred omtale av markedet for forbrukslån og tiltak som det arbeides med.
AA170404 - Den nye loven åpner for en løsning som bidrar til at banker og andre finansforetak kan foreta mer korrekte kredittvurderinger og få informasjon i sanntid, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sa Horne.
VG170403 Og noen dager senere fikk hun seg en svært positiv overraskelse da hun åpnet boken « Bandylirare 2017 », som gis ut i forbindelse med sluttspillsfinalene.
AA170403 - Vår godkjenning gis på bakgrunn av det felleseuropeiske regelverket som Norge som EØS-medlem er forpliktet til å følge.
AP170402 - Vår godkjenning gis på bakgrunn av det felleseuropeiske regelverket som Norge som EØS-medlem er forpliktet til å følge.
AP170402 Regjeringen, som har gjort « retten til å bestemme over eget liv » til et slagord, burde forsikre at æresforbrytelser ikke gis strafferabatt i norske domstoler.
VG170401 Ved å gi denne kvinnen en mulighet i arbeidslivet gis hun tillit som i neste omgang er viktig for hennes tilhørighet til det norske samfunnet.
SA170401 Ris kan gis til endene.
DB170401 Men benyttes § 26b i stedet, der det ikke gis innsyn i prosessen, kan departementets vurdering være at personer med dobbelt statsborgerskap utgjør en større trussel enn de med enkelt statsborgerskap.
DB170401 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170401 - Den andre boka i serien kom på høsten, men da gis det ut så mange andre bøker at man nesten må hete Jo Nesbø for å nå opp.
AP170401 Hovedtrekkene for byutviklingen i Oslo gis i kommuneplanen.
VG170331 Det gis svært sjelden oppmerksomhet på verken motiv eller person.
VG170331 Kjell Kran sa den gang at det som var viktig for ham og Norges idrettsforbund, var at det var helt ok hvis et flertall i skitinget gjenvalgte Jensen og det øvrige styret, men tinget måtte gis muligheten til å uttrykke tillit eller mistillit.
VG170331 Departementet understreker at momenter som manglende nettverk og ressurser ikke, samt dårlige sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen, ikke alene kan begrunne at det gis en ordinær oppholdstillatelse, skriver Justisdepartementet.
DA170331 I dagens skole gis det meste av spesialundervisning de siste trinnene enn tidlig i skoleløpet.
BT170331 Dette skal gis som en betaling for avhending av båter til godkjent retursted på 15.000 kroner.
AP170331 Tilbudet om utredning kan gis ved dagens statlige og private barne- og familiesentre, eller det kan åpnes opp for ambulante spesialistteam som reiser rundt og gir utredning i hjemmet.
AA170331 I fotball gis det rødt kort for en bevisst kroppstakling, noe som minimum medfører utvisning for resten av kampen og kanskje også for den neste.
VG170330 Helsekravene er nå så konkrete at det i liten grad gis dispensasjoner.
SA170330 Veiledningsteam skal gis som tilbud til kommuner med høy risiko for svikt i tjenestetilbudet.
DA170330 Regiondirektør i NHO Rogaland, Svein Olav Simonsen, sier der gis færre konsesjoner til oppdrett i Rogaland enn for eksempel Hordaland.
DA170330 Så får vi se hvem som får og hvem som får slippe, en vakker dag, når søknadene er inne og fritakene må gis .
AA170330 LO Stat krever at de disponible midlene i all hovedsak gis som sentrale generelle tillegg på hovedlønnstabellen, den såkalte A-tabellen.
AA170330 For det tredje må lærerne gis fornyet tillit og handlingsrom til å etablere både anerkjennende og læringsfokuserte miljø i skolen.
VG170329 Denne henstillingen kan gis mange etiketter, men kan vanskelig forstås annerledes enn som en ren reprimande av en umusikalsk partileder som er mer opptatt av å synge ut enn å følge med på notene.
DB170329 Ifølge kommunikasjonsdirektør i Norges Idrettsforbund ( NIF ), Niels Røine, står idrettsstyret fritt til å bestemme om stillingen som generalsekretær kan gis på åremål.
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170329 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170329 Nå ønsker forskerne å teste om det samme vil skje i mennesker, og søker om godkjenning til en studie der friske personer skal gis det samme stoffet som ble gitt i dyrestudiene.
DB170329 Effekten er der selv når det gis langt lavere doser enn det som er tillatt å bruke i matindustrien.
DB170329 Men selv om tiltaket genererer « friske midler », viser erfaring at for hver krone som gis er det 50 øre som tas fra andre tiltak.
DB170329 Ett slikt tiltak er Project Healthy Children, som øker næringsinnholdet i maten som gis til barn i utvalgte utviklingsland.
VG170328 Vi mener det ikke er rettslig adgang etter barnekonvensjonen til å innrette omsorgstilbudet til enslige flyktningbarn over 15 år så ulikt det omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under 15 år og øvrige barnevernsbarn.
VG170328 Det er markante forskjeller i omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under og over 15 år.
VG170328 Det er markante forskjeller i det omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under 15 år og øvrige barnevernsbarn på den ene side, og det tilbudet som gis til enslige flyktningbarn over 15 år.
VG170328 Det er markante forskjeller i det omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under 15 år og øvrige barnevernsbarn på den ene side, og det tilbudet som gis til enslige flyktningbarn over 15 år.
VG170328 Debatt Det er markante forskjeller i omsorgstilbudet som gis enslige flyktningbarn under og over 15 år.
SA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
FV170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DN170328 Markedskrokodiller gis milliardbøter ¶
DB170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
DB170328 Men det har også mer langsiktige og prinsipielle uheldige konsekvenser, dersom det å få mye oppmerksomhet for sitt utspill, automatisk skal føre med seg at det bakenforliggende temaet gis prioritet i debatten.
DB170328 Hvis de utspillene som vekker oppstyr og kontrovers fordi de er ( delvis ) usaklige eller uriktige, også skal gis forrang i å sette dagsorden, vil dette skape perverse incentiver for den fremtidige debatten, ved at andre bevisst « spissformulerer » seg for å oppnå tilsvarende oppmerksomhet, fremfor å formulere mer nøktern kritikk som ender opp med å forbigås i stillhet.
DB170328 Det er selvsagt enkelt ( for ikke å si tautologisk banalt ) å være enig med Sterri i at påpekninger av faktafeil ikke må gis urimelige dimensjoner og blåses opp mer enn de fortjener.
BT170328 I et brev NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal « fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ».
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake penger til IRN, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
AA170328 I et brev som NTB har en kopi av, der departementet midlertidig holder tilbake økningen, blir det understreket flere steder at de økonomiske tilskuddene til IRN gis under forutsetning av at organisasjonen skal " fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet ".
VG170327 I fjor vedtok nemlig idrettsstyret at det ikke skulle gis tilgang til enkeltbilag i regnskap fra tiden før juni 2015.
VG170327 - Dette er ment som et møte for å gi de som aldri ellers kommer til orde en mulighet til å si noe om hvordan flere kan få glede av de store pengeoverføringene som gis til fysisk aktivitet, sier hun.
VG170327 Det pekes mye på den bakre fireren, men det er store mangler defensivt på midtbanen der det gis bort for mye rom.
VG170327 Davidsen mener det er viktig at spillere som Martin Ødegaard, Sander Berge, Martin Samuelsen og flere fra U21-landslaget nå kan gis både spilletid og erfaring.
DN170327 Det gis inntrykk av at de har 25 prosent, men hvis du fjerner aksjer som er tilknyttet styrelederen og deres krets er andelen sannsynligvis kun 15 prosent, sier han.
AP170327 Nå foreslår UDI at det også i saker om tilbakekall etter statsborgerloven bør gis fri rettshjelp uten behovsprøving.
DB170326 Norge bidrar i dag med enorme summer til Brasil ; summer som gis bare hvis Brasil fortsetter å redusere avskogingen sin.
BT170326 Det gis ingen kontekst i innlegget for hvor dette har skjedd, når det har skjedd eller hva omstendighetene er.
AP170326 Reservasjonsrett : At fastleger ikke gis mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort, sette inn spiral eller å skrive ut hormonell prevensjon.
AP170326 Det gis ingen kontekst i innlegget for hvor dette har skjedd, når det har skjedd eller hva omstendighetene er.
AA170326 Landsmøtet i Senterpartiet har gått inn for at alle elever skal gis rett til gratis leirskole.
DB170325 - Nå må Erna Solberg plukke opp telefonen, ringe til Høyres hus og si at de pengene, de skal gis tilbake.
DB170325 Som alle andre bøker som gis ut på Samlaget, gis også denne boka ut på nynorsk.
DB170325 Som alle andre bøker som gis ut på Samlaget, gis også denne boka ut på nynorsk.
DB170325 Boka skal skrives nå, og gis ut i september.
DA170325 Tarjei Vesaas debutantpris gis til fjorårets beste skjønnlitterære debutant under 35 år.
AP170325 I tillegg foreslår utvalget en jobbordning etter dansk modell, der veteraner gis fortrinnsrett til egnede offentlige stillinger, og private arbeidsgivere kompenseres ved ansettelse av en fysisk eller psykisk skadd veteran.
DN170324 I den fremstillingen som gis av riksrevisjonen er det ikke på plass, og det er urovekkende.
DN170324 Den årlige avkastningen oppgis til minst 30 prosent, før pengene gis tilbake til investorene.
DA170324 Selv om tilbudet som gis gjennom KIA forsvinner, lover byrådet at kvinnene ikke blir stående på bar bakke.
DA170324 I både « Mannen fra Snåsa » og « Kongens nei » gis fortellingen autoritet gjennom kameras blikk på en furet, værbitt hovedperson.
AP170324 Det var dissens om straffeutmålingen, der mindretallet mente det burde gis mer strafferabatt for tilståelsen, blant annet fordi han neppe ville blitt domfelt uten innrømmelsen.
AA170324 Politiet ønsker å avhøre vitner som kan ha vært kontaktet i forbindelse med hendelsen, og dommeren mener det er viktig at siktede ikke gis mulighet for å påvirke disse.
AA170324 I tillegg foreslår utvalget en jobbordning etter dansk modell, der veteraner gis fortrinnsrett til egnede offentlige stillinger, og private arbeidsgivere kompenseres ved ansettelse av en fysisk eller psykisk skadd veteran.
DB170323 « Et sted på grensen » gis ut av Juritzen forlag som har en erotisk roman til på trappene.
DA170323 Mye av de pengene som går til kirka for å for eksempel vedlikeholde gamle kirkebygg er like mye støtte til kulturarv som trosstøtte, og kan ikke likestilles med støtten som gis øvrige trossamfunn, sier Borten Moe.
SA170322 « Når tidlig innsats skal gis , er det lærerne, skolene og kommunene selv som vet hvor skoen trykker og hva som trengs », skriver Aleksander Stokkebø.
SA170322 Når tidlig innsats skal gis , er det lærerne, skolene og kommunene selv som vet hvor skoen trykker og hva som trengs.
DN170322 Markedskrokodiller gis milliardbøter ¶ ¶
DB170322 - Nå må Erna Solberg plukke opp telefonen, ringe til Høyres hus og si at de pengene, de skal gis tilbake.
DB170322 På SVs landsmøte i helgen ble det flertall for å « avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika » og vri politiets innsats mot smuglere og selgere, mens brukerne skal gis « hjelp, ikke straffeforfølgelse ».
DB170322 Når den kritiserte part kommer med et eller annet subjektivt argument som forsvar for sin opptreden, skal de selvsagt gis full anledning til å fremføre denne imøtegåelsen uansett hvor logisk ugyldig den måtte være ( selv om det også her vil være ønskelig om intervjueren stiller noen oppfølgingsspørsmål, dersom de logiske bristene i argumentasjonen er altfor åpenbare ).
DB170322 Men det er ( nok en gang, og nok en gang dessverre ) ikke så veldig overraskende at de gis anledning til å fremføre sitt forsvar uten at Journalisten gjør noe forsøk på å kontrollere påstandene eller ettergå om dette stemmer.
DA170322 Alt som ikke støtter opp om de mest avanserte våpensystemene, gis mindre prioritet og vil gradvis bli nedlagt.
DA170322 Alle må gis like muligheter til å lykkes, noe jeg også er bevisst på som leder for Microsofts arbeid med offentlig sektor.
AP170322 Selv om Sp vil innføre stillingsstopp i statsforvaltningen og « stanse veksten i statsbyråkratiet », gis det ingen signaler om at man ønsker færre statlige eller offentlige støtteordninger.
AP170322 Tillatelsen gis kort tid før jaktsesongen utløper 31. mars.
AA170322 » Strategien betyr at AtB gis ansvar for innkjøp av, oppfølging av og utvikling av hurtigbåt- og fergetilbud som ikke defineres som utviklingsprosjekter, og alle systemer og underleveranser knyttet til disse.
AA170322 » I forslaget gis fylkesadministrasjonen ansvar for utviklingsprosjekter innenfor ferge og hurtigbåt.
AA170322 « AtB bør gis en klar rolle » ¶
AA170322 I visjonen « Ett tilgjengelig Trøndelag med perspektiv mot 2030 » foreslår fellesnemnda at AtB bør gis « en klar rolle, med større utviklingspotensial og forutsigbarhet enn de har i Sør-Trøndelag i dag.
AA170322 Tillatelsen gis kort tid før jaktsesongen utløper 31. mars.
VG170321 Når utlendingsforvaltningenfinner det sannsynliggjort at den mindreårige har nære omsorgspersoner i hjemlandet og det ikke eksisterer et selvstendig beskyttelsesgrunnlag, gis det tidsbegrenset tillatelse frem til fylte 18 år.
VG170321 Lesing, skriving og matematikk er grunnmuren som resten av skolen begynner på, og disse fagene må derfor gis høy prioritet helt fra starten av.
DB170321 Prisen gis for « bidrag av usedvanlig dybde og innflytelse av de matematiske vitenskaper ».
DB170321 I år gis 100 millioner kroner og målet er at det beløpet skal trappes opp til 500 millioner kroner årlig de neste åra.
DB170321 Det gis også penger til lokal skoleutvikling.
DA170321 Arbeidsgiverne blir pålagt å skaffe seg en attest som viser at det gis lik lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn, etnisitet eller nasjonalitet på arbeidsplassen.
BT170321 Prisen gis for " bidrag av usedvanlig dybde og innflytelse av de matematiske vitenskaper ".
AA170321 Pengene gis til norske organisasjoner som jobber i landet, FN og andre internasjonale organisasjoner.
AA170321 apet stemte for å sende et høringssvar om at forskriften ikke bør fjernes, men gikk også inn for et tilleggsforslag som sier at dersom regjeringen likevel fjerner denne så forventer Trondheim kommune at adgangen til å vedta et alternativt lokalt regelverk vil være på plass i forkant slik at kommune gis hjemmel til å begrense kjøring av hensyn til rekreasjonsområder, natur og milj
AA170321 Støtten gis til kunstnere som er invitert til oppdrag ved profesjonelle scener og kunstarenaer i utlandet.
VG170320 Den skal gis tidligere, den skal gis riktigere og bedre enn før.
VG170320 Den skal gis tidligere, den skal gis riktigere og bedre enn før.
SA170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
FV170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
DB170320 Spørsmålet gikk til tingretten, som oppnevnte en rettslig medhjelper, som måtte gå gjennom alle e-postene for å vurdere hva som kunne gis til Økokrim.
DA170320 I « Forskriftene for eiendomskatt » i Oslo gis det nemlig bare indirekte grunnlag for å argumentere for fritak for ideelle organisasjoner.
DA170320 I henhold til forskriftene der, skal det gis fritak for eiendomsskatt til « eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livsyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst ( og ) idrett (... ) ».
BT170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
AP170320 Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.
AA170320 februar førstkommende skal gis en måneds brenselsferie ved alle landets - skoler ».
DA170319 Sårbare stater må støttes, men valg av land og hvilken støtte som gis , bør skje ut ifra hensyn til fattigdom, ikke egeninteresse, sier Frafjord Johnson.
AP170319 Alle ungdommer under 25 år bør « tilbud om gratis psykologhjelp », mener SV og tilbudet skal gis gjennom flere tilbud enn Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ).
SA170318 Felles for disse byene er at det er en stor grad av enighet blant de folkevalgte om at dette er riktig byutvikling ( fjerne bilen fra gateplan og de viktige møteplasser for mennesker ), samtidig som den viktige sentrumshandelen gis mulighet til å konkurrere på samme vilkår som kjøpesentrene - enkel tilkomst og sentral parkering for bil.
DB170318 Merkel svarte med å si at det er viktig å beskytte grensene, samtidig som mennesker som har flyktet fra krig, må gis nye muligheter.
DB170318 Men to tredjedeler av alt som gis bort i gave på babyshower er like langt fra målgruppas behov som en amme-bh med tre puppeskåler ville vært.
AP170318 Anarchy in the UKR gis ut sammen med nærmere 40 nyskrevne dagboknotater fra april-mai 2014, hvor ukrainernes vakling mellom russisk og ukrainsk innflytelse danner bakteppet.
SA170317 Merkel svarte med å si at det er viktig å beskytte grensene, samtidig som mennesker som har flyktet fra krig, må gis nye muligheter.
DN170317 USA gjentar sin fordømmelse av Russlands annektering av Krimhalvøya og sier sanksjonene fortsetter til halvøya gis tilbake til Ukraina.
DB170317 Dette er ikke første gang Wise forsøker å overbevise domstolen om at en sjimpanse må gis rettigheter som en person.
DB170317 Morsmelk er det beste et spedbarn kan ernæres på, men jeg er uenig i at pulvergrøt skal gis til våre minste.
BT170317 Dette betyr at hvis hensynene for offentliggjøring veier tyngre enn hensynene mot, skal det likevel gis innsyn.
BT170317 HYTTEN GIS BORT : Kledningen på hytten er i sibirsk lerk, ifølge Terje Rasmussen, som er pensjonert økonomisjef i Bergens Tidende.
AA170317 USA gjentar sin fordømmelse av Russlands annektering av Krim-halvøya og sier sanksjonene fortsetter til halvøya gis tilbake til Ukraina.
AA170317 Merkel svarte med å si at det er viktig å beskytte grensene, samtidig som mennesker som har flyktet fra krig, må gis nye muligheter.
VG170316 Kuene sendes fra et meieri i provinsen Canakkale, og om dyrene ikke passerer veterinærkontrollen inn til EU, skal de slaktes og kjøttet gis som almisser til fattige.
VG170316 Det er uvirkelig å miste tilbudet vi har trengt og fått på sykehuset fordi ledelsen gir tilbudet en ny merkelapp, samtidig som ingen andre gis ansvaret for deres tidligere pasienter.
DB170316 Maksimum 2000 turister gis adgang hver dag, mot en inngangsbillett på en drøy femtilapp.
DB170316 Punkt 1 : Barnetillegg ¶ Gis til dem som er uføretrygdet og forsørger barn eller fosternbarn under 18 år.
DB170316 Det foretas imidlertid en vurdering av om det foreligger sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til Norge som tilsier at det skal gis oppholdstillatelse, selv om vilkårene for tillatelsen det er søkt om ikke er oppfylt, fortsetter hun.
DB170316 Det er bare i spesielle tilfeller at det gis slike tillatelser.
DB170315 I 2017 gis det to muligheter : Gjenskape 30-årenes hatpolitikk, eller reformere enhetsdemokratiet til å innrømme flere meninger og sannheter.
AP170315 Vi gis et sjeldent innblikk i en nå utdødd fangstkultur.
VG170314 Det var også en drakamp om pengene skal gis som generelt tillegg til alle, eller om det blir null i generelt tillegg og at de pengene fordeles til lavtlønnsgrupper som har kommet spesielt dårlig ut og til grupper uten lokal forhandlingsrett.
SA170314 Ensretting og nytte gis første prioritet.
DB170314 Tilleggene gis med virkning fra 1. april.
DB170314 Denne boka er også skrevet av David Lagercrantz, og gis ut 7. september 2017, i blant annet USA, England, Frankrike og Tyskland.
AP170314 * Tilleggene gis med virkning fra 1. april.
SA170313 Når familiebakgrunnen har så mye å si, mener Markussen dessuten det må gis mer støtte tidlig i livet.
SA170313 Klær og bøker kan gis bort eller byttes bort med venners.
DB170313 - En arbeidstaker kan likevel kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager, alle hverdager samt lørdag, gis i hovedferieperioden, sier Østli.
BT170313 Klær og bøker kan gis bort eller byttes bort med venners.
AP170313 Klær og bøker kan gis bort eller byttes bort med venners.
AA170313 - For at det ikke skal gis inntrykk av at vi får noe igjen, så har vi tatt et prinsipielt valg om ikke å støtte politiske partier, sier Koteng.
AP170312 Når familiebakgrunnen har så mye å si, mener Markussen dessuten det må gis mer støtte tidlig i livet.
VG170310 Hvis det gis skattelettelser, innebærer dette at de som betaler mest skatt, som regel også får størst lettelser målt i kroner. 2.
SA170310 I kjennelsen konkluderes det slik : ¶ «... selv om retten i det ovennevnte her har trukket opp flere av de relevante momenter som saksøkers eventuelle krav må basere seg på, mener retten at saksøker uansett ikke kan gis medhold i at retten kan pålegge Løgnaslaget å fjerne ordet « nazi-frisør » fra sin pågående forestilling.
SA170310 De mener også at ordet kan oppleves både sårende og krenkende på omdømmet, men mener altså at hun ikke kan gis medhold i at retten kan pålegge Løgnaslaget å fjerne ordet fra forestillingen.
DA170310 Bare i Norge gis det hvert år ut flere titalls nyskrevne krimbøker.
BT170310 Dette sier retten ¶ «... selv om retten i det ovennevnte her har trukket opp flere av de relevante momenter som saksøkers eventuelle krav må basere seg på, mener retten at saksøker uansett ikke kan gis medhold i at retten kan pålegge Løgnaslaget å fjerne ordet « nazi-frisør » fra sin pågående forestilling.
BT170310 De mener også at ordet kan oppleves både sårende og krenkende på omdømmet, men mener altså at hun ikke kan gis medhold i at retten kan pålegge Løgnaslaget å fjerne ordet fra forestillingen.
AP170310 Dette sier retten ¶ «... selv om retten i det ovennevnte her har trukket opp flere av de relevante momenter som saksøkers eventuelle krav må basere seg på, mener retten at saksøker uansett ikke kan gis medhold i at retten kan pålegge Løgnaslaget å fjerne ordet « nazi-frisør » fra sin pågående forestilling.
AP170310 De mener også at ordet kan oppleves både sårende og krenkende på omdømmet, men mener altså at hun ikke kan gis medhold i at retten kan pålegge Løgnaslaget å fjerne ordet fra forestillingen.
AA170310 Når disse virkemidlene kombineres, er det virkningsfullt, og selv den mest bisarre teori kan gis liv.
AA170310 Likevel har Adressa brukt hans generelle uttalelser, som i praksis innebærer at han er enig med Staur, og sammenstilt dem med egne spørsmål og kommentarer, slik at det kan gis inntrykk av det motsatte.
VG170309 « Etter rettens syn er det konkret og reell fare for at ( navnet ) vil begå alvorlige legemskrenkelser som i verste fall kan ende med alvorlig skade eller drap dersom han ikke gis dom på tvungent psykisk helsevern », heter det i dommen fra Nedre Telemark tingrett, skriver Varden.
VG170309 Spanske kvinner donerer halvparten av alle egg som gis bort i Europa.
DA170309 En sjelden gang gis en advarsel hvor representanten gjøres oppmerksom på at forholdet kan tillegges vekt dersom vi mottar flere bekymringsmeldinger.
DN170308 Det innebærer at det skal gis samme lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell legning eller nasjonalitet.
DB170308 « Jeg var redd for å bli oppfattet som prippen og hårsår », er en av forklaringene som gis .
DB170308 I tillegg sliter universelle ordninger mindre på solidariteten siden det ikke er noen fare for at noen, som ikke « fortjener » ordningen, lurer til seg godet, slik det kan være tilfelle om tjenesten eller støtten kun gis til dem som har en viss inntekt.
DA170308 Derfor gis det også støtte til kurs, foredrag og andre typer arrangementer, sier Nguyen Berg.
DA170308 Torunn Borges litterære essays gis ut i samleutgave.
AP170308 Støtten gis maksimalt i 11 måneder, og barnet må ikke ha heltidsplass i barnehage med offentlig driftstilskudd.
AP170308 Støtte som gis til foreldre med barn mellom ett og to år og med adoptivbarn som ikke har begynt på skolen.
AP170308 - Dagens kontantstøttelov åpner ikke for å innskrenke retten til kontantstøtte eller gjøre unntak fra loven, så loven må endres hvis det skal gis tillatelse til å gjennomføre en slik forsøksordning, skriver Horne.
AP170308 Det gis læreplassgaranti i helse- og oppvekstfagene og bygg- og anleggsfagene, med mål om å få på plass garantier i alle yrkesfag. 9.
AP170308 Presidentskapet hadde i løpet av 2014 og 2015 en løpende diskusjon og vedvarende uenighet med Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om hvordan EOS-utvalget skulle gis et begrenset fritak fra taushetsplikten overfor et evalueringsutvalg.
AA170308 - Dagens kontantstøttelov åpner ikke for muligheten til å innskrenke retten til kontantstøtte eller gjøre unntak fra loven, så loven må endres hvis det skal gis tillatelse til å gjennomføre en slik forsøksordning, sier Horne til NTB.
SA170307 Samtidig må barns rettigheter ivaretas, og det må derfor ikke gis anledning til anonym eggdonasjon.
DN170307 Markedskrokodiller gis milliardbøter ¶
DN170307 | Markedskrokodiller gis milliardbøter ¶
DB170307 Werp, understreker at trusselbildet er blitt alvorligere, og at politiet bør gis mulighet til å være bevæpnet på bestemte trafikknutepunkter og ved store arrangementer.
DB170307 Det gjør også Yng-abonnementet, men brukerne gis mulighet til å bytte bort fri tale-biten med ekstra data.
DB170307 Oppfølgingen gis i små grupper 30 - 60 minutter hver dag gjennom noen uker.
DA170307 Det gis dessuten uttrykk for at det menes at dette er en lettvint avvisning.
AP170307 - Det kan fortsatt være en barnetrygd som gis avhengig av behov.
AA170307 Generalsekretær Rune Hetland er betinget optimist på vegne av avisene som gis ut i bygder, tettsteder og bydeler landet rundt.
VG170306 Skal vi som nasjon lykkes med å håndtere fremtidige hendelser er vi helt og holdent avhengig av ledere innen beredskap og samfunnssikkerhet som gis ansvar med klar makt og myndighet.
VG170306 Debatt Skal vi som nasjon lykkes med å håndtere fremtidige hendelser er vi helt og holdent avhengig av ledere innen beredskap og samfunnssikkerhet som gis ansvar med klar makt og myndighet.
VG170306 De må gis denne muligheten.
VG170306 De må gis den muligheten.
VG170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag morgen.
SA170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
SA170306 Slik gis en mulighet til å hele de sår som religion i årenes løp har påført kvinner.
FV170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
DN170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt frem mandag.
DN170306 Støtten skulle gis til tross for at det ville medføre milliardtap, men sammenslåingen ville gi Lee mer kontroll i teknologiselskapet.
DB170306 Maksimalt 10 poeng kan gis til deres favoritt, og poengene må fordeles på minimum fem biler per jurymedlem.
DB170306 Som en midlertid løsning kan statsløse gis opphold på humanitært grunnlag etter utlendingslovens § 38.
DB170306 De statsløse må etter loven gis rettigheter i dag.
DA170306 * Ordningen med bidragsforskudd ( som gis når den ene forelderen ikke betaler barnebidrag ) opprettholdes.
BT170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
AP170306 Firas' historie kommer frem i rapporten Redd Barnas rapport « Invisible wounds », som gis ut i forbindelse med at det er seks år siden krigen i Syria startet.
AP170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
AA170306 Støtten skulle gis til tross for at det ville medføre milliardtap, men sammenslåingen ville gi Lee mer kontroll i teknologiselskapet.
AA170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
AA170306 Barnetrygden skal målrettes og satsen økes, samtidig som den skal gis til de familiene som trenger det mest, heter det blant annet i utvalgets utredning som ble lagt fram mandag.
SA170305 Tanken med en indirekte representasjon er at fotballdemokratiet styrkes ved at de lokale regioner gis økt innflytelse på hvem som møter og hvordan sakene debatteres.
FV170305 Tanken med en indirekte representasjon er at fotballdemokratiet styrkes ved at de lokale regioner gis økt innflytelse på hvem som møter og hvordan sakene debatteres.
BT170305 Det er en godkjenning som kun gis dersom man kan vise at det foreligger sannsynlig grunn til mistanke.
BT170305 Tanken med en indirekte representasjon er at fotballdemokratiet styrkes ved at de lokale regioner gis økt innflytelse på hvem som møter og hvordan sakene debatteres.
AP170305 Fenomenet varsling må løftes ut av Arbeidsmiljøloven og gis en egen lov for å markere at behovet for varsling gjelder på alle samfunnsområder.
AP170305 Tanken med en indirekte representasjon er at fotballdemokratiet styrkes ved at de lokale regioner gis økt innflytelse på hvem som møter og hvordan sakene debatteres.
AA170305 Det er en godkjenning som kun gis dersom man kan vise at det foreligger sannsynlig grunn til mistanke.
AP170304 Hen skal gjøre alt fra å signere for hvert minste legemiddel som skal gis , til å være klar til å operere om noe akutt skulle skje.
DB170303 ¶ UTEN EKSTRA KOSTNAD : Her er noen av spillene som gis bort til abonnenter hos Microsoft og Sony denne måneden.
DB170303 Nevnt er at Xbox One-eiere også kan spille Xbox 360-spillene som gis ut på denne måten.
DB170303 Microsoft har sørget for at alle Xbox 360-spill som gis bort på denne måten også er kompatible med Xbox One, så One-eiere får i praksis fire spill i måneden.
DB170303 Her er spillene som gis bort denne måneden : ¶
DA170303 - Med de signalene jeg får, så oppfatter jeg det slik at her skal det gis gass.
DA170303 - Én ting er erstatning for skade som gjør at du ikke kan gå på jobb og taper inntekt, men oppreisning gis for ikke-økonomisk tap.
AP170303 I programmet foreslo de et nytt kartleggingsverktøy for å måle, styre og sammenligne tilbud som gis i eldreomsorgen.
DN170302 Afp - utbetalingen gis fra 62 år.
DA170302 Fosses dramatisering tar utgangspunkt i den eldre Edda, og gis ut i bokform på forlaget Skald denne uka.
BT170302 Det gis lønn ut oppsigelsestiden, og den oppsagte har krav på å få stå i stillingen frem til en rettskraftig dom i en eventuell arbeidsrettssak.
BT170302 Det gis lønn ut oppsigelsestiden, og den oppsagte har krav på å få stå i stillingen frem til en rettskraftig dom i en eventuell arbeidsrettssak.
BT170302 Sigrid gis ut på Petroleum Records, samme som blant andre Aurora, i Norge.
BT170302 I USA og Storbritannia gis hun ut på Island Records.
VG170301 Både Reuters og New York Times siterer anonyme militærkilder på at Trump og hans nære stab gis skylden for angrepets utfall.
VG170301 Tilskudd gitt til å fjerne oljefyr, er blant de største enkelttilskuddene som gis fra fondet.
SA170301 | Finn.no stoppet annonse om denne lille stua som skulle gis bort på Jæren ¶
SA170301 Støtten gis kun til prosjekter som bruker innovative løsninger og reduserer energibruken vesentlig.i ¶
FV170301 Støtten gis kun til prosjekter som bruker innovative løsninger og reduserer energibruken vesentlig.
DN170301 Han mener det aller meste av lønnsøkningene for 2017 må gis lokalt etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon.
DN170301 Det krever at EU leverer bedre og minsker gapet til de fagre løftene som gis , advarer Juncker. * " Det indre marked og ingenting annet " : Her ser Juncker for seg at EU konsentrerer seg om det økonomiske samarbeidet og nedprioriterer fellesløsninger i saker som innvandring, sikkerhet og forsvar. * " De som vil mer, gjør mer " : EU fortsetter i ulike hastigheter, slik
BT170301 Støtten gis kun til prosjekter som bruker innovative løsninger og reduserer energibruken vesentlig.
AP170301 Støtten gis kun til prosjekter som bruker innovative løsninger og reduserer energibruken vesentlig.
AA170301 Det krever at EU leverer bedre og minsker gapet til de fagre løftene som gis , advarer Juncker. * " Det indre marked og ingenting annet " : Her ser Juncker for seg at EU konsentrerer seg om det økonomiske samarbeidet og nedprioriterer fellesløsninger i saker som innvandring, sikkerhet og forsvar. * " De som vil mer, gjør mer " : EU fortsetter i ulike hastigheter, slik
VG170228 Det gis fri rettshjelp til å anke saken sin.
VG170228 Direktør for bystyrets forretningsutvalg, Lars Arne Ryssdal, sier vilkårene for fritak er oppfylt, og anbefaler at Stoltenberg gis fritak fra vervene som medlem av bystyret og medlem av byutviklingskomiteen for resten av valgperioden.
DN170228 Direktør for bystyrets forretningsutvalg, Lars Arne Ryssdal, sier vilkårene for fritak er oppfylt, og anbefaler at Stoltenberg gis fritak fra vervene som medlem av bystyret og medlem av byutviklingskomiteen for resten av valgperioden.
DN170228 « Etter en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av de momentene beskrevet ovenfor har vi kommet til at det i dette tilfellet kan gis dispensasjon fra reglene om nattarbeid.
DB170228 På de selektive innkjøpsordningene for sakprosa, oversettelser og tegneserier, er budsjettrammene mindre, og det vil hovedsakelig være økonomiske forhold som gis som begrunnelse for avslagene.
DA170228 « Etter en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av de momentene beskrevet ovenfor har vi kommet til at det i dette tilfellet kan gis dispensasjon fra reglene om nattarbeid.
DA170228 Direktør for bystyrets forretningsutvalg, Lars Arne Ryssdal, sier vilkårene for fritak er oppfylt, og anbefaler at Stoltenberg gis fritak fra vervene som medlem av bystyret og medlem av byutviklingskomiteen for resten av valgperioden.
AP170228 I denne saken anser direktør for bystyrets forretningsutvalg, Lars Arne Ryssdal « at vilkårene for fritak er oppfylt, og anbefaler at Thorvald Stoltenberg ( A ) gis fritak fra vervene som medlem av bystyret og medlem av byutviklingskomiteen for resten av valgperioden ».
AA170228 Direktør for bystyrets forretningsutvalg, Lars Arne Ryssdal, sier vilkårene for fritak er oppfylt, og anbefaler at Stoltenberg gis fritak fra vervene som medlem av bystyret og medlem av byutviklingskomiteen for resten av valgperioden. ( ©NTB ) ¶
AA170228 " Etter en konkret helhetsvurdering på bakgrunn av de momentene beskrevet ovenfor har vi kommet til at det i dette tilfellet kan gis dispensasjon fra reglene om nattarbeid.
AA170228 Tiltakene det gis penger til, har til hensikt å øke omsetningen og slaktingen av reinkjøtt.
AA170228 - Det er helt vanlig at politiet legger fullstendig lokk på en drapsetterforskning som er helt i innledningsfasene, og at det gis strenge restriksjoner i starten av varetektsperioden, sier Ihlebæk til NTB.
AA170228 Torsdag i forrige uke ga direktoratets inspektører skipet åtte pålegg som måtte utføres før det gis tillatelse til å fortsette ferden.
VG170227 Det må gis kritikk når det er rettferdig, og ros når det er rettferdig, sier Huitfeldt.
DB170227 Et slikt lån kan nemlig gis mot sikkerhet i passet ditt.
DB170227 I mindre befolkede områder er det slik at taxiløyver gis til et begrenset antall taxier, slik at inntekten til sjåførene holdes på et relativt høyt nivå.
DA170227 Dette står i sterk kontrast til støtten som gis Høyre og Fremskrittspartiet, der man i all hovedsak får støtten fra rike onkler som Rimi-Hagen og kommersielle foretak.
DA170227 Det er feil informasjon som gis ut til folk flest fra Frp.
BT170227 - Vi må bare være flinkere på integrering, det må fokuseres mer på det og gis flere midler til det, sier han.
BT170227 - Vi må bare være flinkere på integrering, det må fokuseres mer på det og gis flere midler til det, sier han.
AP170227 Men det er først når en ekstra tunnel er på plass at lokaltrafikken rundt Oslo virkelig kan gis et løft.
AP170227 Ifølge NRK gis det 3,6 milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene for å realisere dette.
AP170227 Men det er først når en ekstra tunnel er på plass at lokaltrafikken rundt Oslo virkelig kan gis et løft.
AP170227 Ifølge NRK gis det 3,6 milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene for å realisere dette.
AP170227 Men det er først når en ekstra tunnel er på plass at lokaltrafikken rundt Oslo virkelig kan gis et løft.
AP170227 Men det er først når en ekstra tunnel er på plass at lokaltrafikken rundt Oslo virkelig kan gis et løft.
AP170227 Ifølge NRK gis det 3,6 milliarder kroner i løpet av de nærmeste årene for å realisere dette.
AA170227 I EUs fornybardirektiv gis biodrivstoff basert på avfall og produksjonsrester dobbelt verdi. 1 liter slik biodiesel teller som 2 liter når utslippsreduksjoner i transportsektoren skal regnes ut.
DA170226 Opphold på humanitært grunnlag gis til et lite mindretall som blir sittende å visne på mottak og omsorgssentre, fordi Justisdepartementet gjør alt som står i deres makt for å trenere bosetting av dem, selv om dette er vedtatt.
DA170226 Lykkes ikke norske myndigheter i å oppspore barnets omsorgspersoner, og barnet er 16 år eller eldre, kan det gis en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til fylte 18 år, opplyser han.
DA170226 - Barn kan også gis oppholdstillatelse av humanitære grunner, og terskelen for å gi opphold til barn er lavere enn den er for voksne.
BT170226 Ved å avdekke farlige ingredienser kan liv reddes, og viktig helseinformasjon gis .
AP170226 - Vi må bare være flinkere på integrering, det må fokuseres mer på det og gis flere midler til det, sier han.
AP170226 Men med tanke på de anbefalingene som gis av Helsedirektoratet stemmer det ikke.
AA170226 Legemiddelet atropin, framstilt fra belladonnaplanten, er en slik motgift, som kan brukes i kombinasjon med legemidlene pralidoxim og diazepam, og må gis umiddelbart.
DB170225 Samtidig forteller han at de fleste inntar lovlige astmamedisiner på håndholdte beholdere som folk flest, men det gis fortsatt reseptbelagt medisin via forstøver.
DA170225 I regjering har vi de siste tre årene gitt tilskudd til 2.500 plasser i året, og bare i år gis det tilskudd til 1.800 plasser, sier Hoksrud.
BT170225 Kaffen er « rettferdig », matrester gis til trengende og selskapet donerte i fjor 22 millioner trær som avlat for sine pappbeger og papirposer.
DN170224 Ifølge Forbrukerombudet villeder Propr også om hvor mange som benytter seg av tjenesten, og krever at det gis et reelt bilde av omfanget.
DN170224 Her gis det inntrykk av at bolighandel er enkelt og risikofritt.
DB170224 Alle lovpålagte opplysninger må selvsagt gis på samtlige sider, mener forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth. alternativ til nettet : ¶
DB170224 Hver krone som gis betyr noe.
BT170224 Et sted der foreldre kan tas hånd om og gis forståelse og verktøy til å håndtere den nye foreldrerollen.
VG170223 Mattilsynet er ansvarlig for blant annet rådene som gis til spesielle grupper, som gravide.
VG170223 Det kan gis tillatelse fra landets utenriksdepartement, men det gis sjeldent.
VG170223 Det kan gis tillatelse fra landets utenriksdepartement, men det gis sjeldent.
SA170223 | Denne lille stua gis bort på Jæren ¶
SA170223 Det er ikke vanlig at et helt hus gis bort.
SA170223 Når det gis uriktig opplysninger, brytes dette tillitsforholdet, og opphold og statsborgerskap gitt på feilaktig grunnlag kan derfor tilbakekalles, sier Brusethaug.
SA170223 I 1963 framfører borgerrettsforkjemperen Martin Luther King sin berømte tale « I have a dream » hvor han nettopp viser til uavhengighetserklæringen og drømmen om at hvite og svarte barn skal gis samme muligheter.
DB170223 Norge gis rett til å legge noen begrensninger på adgangen av miljøhensyn.
DB170223 Dette har vi vanskeligheter med å se at er forenlig med den generelle retten til ferdsel som ubetinget gis i Svalbardtraktatens artikkel tre, sa Aagaard til Dagbladet.
DB170223 Men man må tillates å stille kritiske spørsmål når det er nettopp slike sterke interesser, som vel og merke ikke deles av hele befolkningen, som skal få yte et slikt utilbørlig press at det medfører at de også skal gis anledning til å skyte ulv, eller andre truede rovdyr som gaupe, jerv og bjørn.
DA170223 I San Francisco gis de papirløse ID-kort slik at de kan få tilgang til offentlige tjenester.
AA170223 Hun understreker at godene som gis elbilister er viktige fordi de får folk til å velge elbil, og mener at man fortsatt er avhengige av disse for å bytte ut bilparken.
VG170222 Altså den gis til alle som oppfyller visse kriterier, uavhengig av inntekt eller formue.
SA170222 To stjerner gis til restauranter som « er verd en omvei », mens i de sjeldne tilfellene hvor en restaurant får tre stjerner, legges det til grunn at restauranten « er verd en reise i seg selv ».
SA170222 Én stjerne gis til restauranter som regnes som eksepsjonelt bra i sin kategori.
FV170222 To stjerner gis til restauranter som « er verd en omvei », mens i de sjeldne tilfellene hvor en restaurant får tre stjerner, legges det til grunn at restauranten « er verd en reise i seg selv ».
FV170222 Én stjerne gis til restauranter som regnes som eksepsjonelt bra i sin kategori.
DB170222 - Det vi kan merke oss, er at det i rapporten gis uttrykk for at Mahad er flytende i fransk, og det forklarer de gode reslutatene.
DB170222 Norge gis rett til å legge noen begrensninger på adgangen av miljøhensyn.
DB170222 Dette har vi vanskeligheter med å se at er forenlig med den generelle retten til ferdsel som ubetinget gis i Svalbardtraktatens artikkel tre.
DB170222 I Guide Michelin gis maten karakter ( og bare maten ) med stjerner.
DB170222 Den Oscar-vinnende skuespilleren er klar til å debutere som forfatter med samlingen « UNCOMMON TYPE : Some stories », som etter planen skal gis ut i oktober.
DB170222 Lytterne gis dermed et soleklart inntrykk av at man har avdekket et målrettet angrep mot norske mål - mens realiteten er at det er snakk om databaser med millionvis av brukernavn/passord som er hacket, hvorav også noen norske politikere og byråkrater ( langt under 700 politikere ) oppi dette mylderet, og at d
DA170222 Kan gis til veldedighet ¶
BT170222 « Bib Gourmand » er nivået under stjerne og gis til restauranter som serverer god mat til en anstendig pris.
BT170222 Tre Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er « verdt å reise til ».
BT170222 To Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er « verdt å ta en omvei for ».
BT170222 En Michelin-stjerne gis til en restaurant som er « veldig god i sin kategori ».
AP170222 Når det gis uriktig opplysninger, brytes dette tillitsforholdet, og opphold og statsborgerskap gitt på feilaktig grunnlag kan derfor tilbakekalles, sier Brusethaug.
AA170222 Den Oscar-vinnende skuespilleren er klar til å debutere som forfatter med samlingen " UNCOMMON TYPE : Some stories ", som etter planen skal gis ut i oktober.
AA170222 I forkant av landsmøtesesongen har Vårt Land tatt en titt på livssynspolitikken til partiene og konkluderer med at Den norske kirke får langt mindre omtale og gis færre løfter enn før forrige valg.
AA170222 Den nye Utlendingsloven krever for eksempel bevis på 12 måneders økonomisk selvforsørgelse før innvilgelse av permanent oppholdstillatelse kan gis og flyktninger kan avvises ved Norges grenser i spesielle tilfeller ved større ankomster.
VG170221 Det er selvsagt at Stortinget vil få all relevant informasjon også om denne saken, selv om noe informasjon må gis i lukket i høring i tråd med vanlig praksis i slike saker under skiftende regjeringer, sier Solberg.
VG170221 Lier-Hansen gjør noe så sjeldent som ikke å gå i strupen på offentlig sektor : Vanligvis skjeller og smeller han fordi de krever og får mer tillegg enn det som gis i industrien.
SA170221 Uten sikker ID kan ikke bot gis .
SA170221 Det er også et folkemøte der det gis informasjon om skredet.
DB170221 Med president Trump har denne prioriteringen nå bli endret til alle innvandrere med lovbrudd på samvittigheten nå skal gis førsteprioritet.
DB170221 Farage, som gis mye av æren for Storbritannias brexit fra EU, hevdet videre at det er Europas liberale innvandringspolitikk som er årsaken til alle voldtektene han mener finner sted i Sverige.
DA170221 Først etter dette året gis det spillemidler til rehabilitering av kunststoffdekket.
BT170221 Det gis flere medikamenter, vi opererer for å stoppe blødning.
BT170221 Det gis flere medikamenter, vi opererer for å stoppe blødning.
AP170221 Det kan også gis overtredelsesgebyr dersom vi konkluderer med at lovbruddene er alvorlige, sier Halmrast.
AP170221 Dersom kommunen ikke etterkommer eventuelle pålegg kan det gis tvangsmulkt.
AP170221 - Dersom vi finner at kommunen har brutt regelverket, kan kommunen gis pålegg om å sikre at forholdene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte fremover.
AP170221 Det er også et folkemøte der det gis informasjon om skredet ¶
AA170221 Det er også et folkemøte der det gis informasjon om skredet.
AA170221 Uten sikker ID kan ikke bot gis .
DB170220 På McMasters lange liste av dekorasjoner finnes blant annet et Purple Heart, en utmerkelse som gis til dem som blir såret i strid for landet.
DB170220 Men vurderingen er fortsatt at ikke alle afghanere som kommer til Norge må gis beskyttelse.
DB170220 Lyster i UNE sier i en mail til Dagbladet at de vurderer Afghanistan som langt farligere enn de fleste land, men ikke så farlig at alle som kommer derfra til Norge må gis beskyttelse.
DB170220 Det gis læreplassgaranti i helse- og oppvekstfagene, bygg- og anleggsfagene og restaurant- og matfag, med mål om å få på plass garantier i alle yrkesfag ¶ 8.
DB170220 Det gis læreplassgaranti i helse- og oppvekstfagene, bygg- og anleggsfagene og restaurant- og matfag, med mål om å få på plass garantier i alle yrkesfag ¶ 8.
DA170220 - Samtidig har bankene et ansvar for å undersøke den enkelte lånesøkers økonomi godt og man har en frarådingsplikt overfor kunder som ikke bør gis mer lån, understreker Fåne.
BT170220 Når denne regelen har blitt trukket tilbake under Clintons og Obamas presidentperioder, har de godtatt at familieplanleggingsmidler kunne gis til organisasjoner som fikk støtte fra andre til sitt abortarbeid.
BT170220 Uten sikker ID kan ikke bot gis .
AA170220 Den sier blant annet at det skal legges til rette for at ansatte gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid.
DB170219 - Alt i alt gis det uttrykk for ambisjoner om å opprette en nettside som både vil kunne være straffbar etter personopplysningsloven og eventuelt etter straffelovens bestemmelser om trusler og krenkelser av privatlivets fred, sier advokat Jon Wessel-Aas.
AA170219 Posten har valgt å ære de to jubilantene med hvert sitt frimerke, og begge gis ut på kongens fødselsdag 21. februar.
AP170218 Hennes egen roman gis ut i 1800 eksemplarer.
VG170217 Høie er kjenner at det er for store forskjeller i tilbudet som gis rundt omkring i landet.
SA170217 De gis ikke en god nok sjanse til å være foreldre.
DN170217 Foto : Bjørn Erik Larsen Geir Holen i Finanstilsynet sier bruddene i Nordic Securities er så alvorlige at det ikke gis midlertidig utsettelse.
AA170217 Heliskiing dreier seg om å få mest mulig pudder hver dag, og garanti for antall puddersvinger gis av Northern Escape Heliskiing.
AA170217 Det gis ofte gode rabatter for å bestille tidlig.
FV170216 Gis det astmamedisin til friske utøvere som ikke trenger det ?
VG170215 - Informasjonen gis ulovlig til de feilende New York Times og Washington Post av overvåkingssamfunnet ( NSA og FBI ? ).
DN170215 Mens transportsektoren møter en avgift på mer enn 400 kroner per tonn C02 som slippes ut, gis andre næringer fritak for hele eller deler av avgiften.
DB170215 Dermed skjer det oftere enn før både at det kan bli et nytt UNE-avslag selv om retten fant et tidligere UNE-vedtak ugyldig, eller at det gis en tillatelse av UNE selv om retten fant et tidligere UNE-vedtak gyldig », skriver Lyster.
AP170215 I annen Twitter-melding skriver Trump at den « virkelige skandalen her er at klassifisert informasjon ulovlig gis ut av « etterretningen » som godteri.
AP170215 Høie ble kraftig kritisert da han foreslo å målrette det statlige tilskuddet slik at det fra 2019 bare skulle gis støtte til rehabilitering og nybygg som bidrar til flere heldøgnsplasser i kommunen.
VG170214 Tillatelsen gis for ett år av gangen.
VG170214 Midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere gis enten : ¶ * 1 Med tidsbegrensning, altså at de får midlertidig opphold til de fyller 18 år og må reise hjem. * 1 Eller med ID-begrensning, altså at de får opphold, men tillatelsen må fornyes hvert år til de skaffer dokumentasjon på sin identitet.
BT170214 Sigrid gis ut på Petroleum Records, samme som blant andre Aurora, i Norge.
BT170214 Og, ikke minst : i løpet av våren gis hennes debut-ep ut over hele verden.
BT170214 I USA og Storbritannia gis hun ut på Island Records.
AA170214 Ifølge FNs nødhjelpskoordinator skaper avtaler som er inngått mellom syriske myndigheter og opprørerne, om at det bare kan bringes inn nødhjelp til Madaya og Zabadanie dersom det også gis fri tilgang til Fua and Kefraya, og omvendt, vansker for hjelpearbeidet.
VG170213 Former European Parliament chief Martin Schulz, Chancellor candidate of Germany's Social Democratic Party ( SPD ), gis a press conference at the SPD headquarters in Berlin on January 30, 2017.
SA170213 Gis det astmamedisin til friske utøvere som ikke trenger det ?
FV170213 Gis det astmamedisin til friske utøvere som ikke trenger det ?
DN170213gis det litt plass til Farstad-familien også.
DA170213 En matkastelov for de store aktørene i næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen, de som produserer og selger mat, vil sørge for at den maten de ikke lenger får solgt, gis bort til veldedige organisasjoner.
BT170213 - Slik er det ikke lenger, slår hun fast - og gis delvis rett av LO-lederen.
BT170213 - Helse- og sosialinstitusjoner skal være åpne, hjemmetjenester skal gis som vanlig, og skoler og barnehager er åpne, sier Lunde.
BT170213 Gis det astmamedisin til friske utøvere som ikke trenger det ?
AP170213 Gis det astmamedisin til friske utøvere som ikke trenger det ?
AA170213 - Slik er det ikke lenger, slår hun fast - og gis delvis rett av LO-lederen.
DN170212 - Det gis samtidig sms-meldinger om epostene - som regel til daglig leder og styreformann.
DB170212 Den folkekjære skuespilleren reagerer på at en av fire kvinnelige hovedroller i norsk TV-drama gis til svenske eller danske skuespillere.
DA170212 Årene i Det hvite hus omtalte hun som sitt livs lykkeligste, og ifølge datteren var dette grunnen til at hun ønsket at opptakene skulle gis ut : « Verden skulle vite at hun elsket ham.
AP170212 Fordi saken gjelder EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, gis det inntrykk av et alvor det ikke er dekning for.
AP170212 Fordi saken gjelder EOS-utvalget, som fører kontroll med de hemmelige tjenestene, gis det inntrykk av et alvor det ikke er dekning for.
AA170212 Men den største økningen skal gis til enslige forsørgere og til familier med tre eller flere barn, skriver Bergens Tidende.
AP170211 Partiet foreslår at foreldreansvaret ved fødsel gis automatisk til både mor og far, også når de ikke bor sammen.
AA170211 Partiet foreslår at foreldreansvaret ved fødsel gis automatisk til både mor og far, også når de ikke bor sammen.
VG170210 - I dag gir Oslo kommune slik støtte til borettslag og næringsdrivende, men det gis ikke tilskudd til de som har faste parkeringsplasser og det er det mest vanlige.
DB170210 Rehman reagerte da blant annet på en praktisk talt helhvit forsamling og på manglende bredde i kampsakene som gis paroleplass.
DB170210 Det er spesielt saker knyttet til likestilling i innvandrermiljøer, som tvangsekteskap og omskjæring, som Rehman mener burde gis bedre plass i kvinnebevegelsen.
VG170209 - Grunnlovens paragraf 97 er kort og konsis ; den sier at ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.
DN170209 - Tidligere undersøkelser har vist at man bør gå bredere ut med hensyn til rekruttering, i stedet for å ta for gitt at pinnen skal gis videre til sønn eller datter.
DB170209 Det kan gjerne innføres begrensninger i markedsføring, det kan settes universelle tapsgrenser, det kan gis anledning for problemspillere til å reservere seg mot samtlige tilbud ( slik de har gjort i Danmark ) og det kan innføres sanksjoner.
DB170209 Det er også andre kostnader knyttet til behandlingen siden heroin må gis på stedet mellom to og tre ganger dagen, framfor at det kan tas med hjem.
DB170209 Så lenge brukerne har valgfrihet, bør det gis spillerom.
DA170209 I den andre sekvensen er det først og fremst erkjennelsen som gis spilletid.
DA170209 I dag kan du få sykelønn tilsvarende full lønn, men et mindretall i Frps programkomité foreslår i sitt siste utkast til nytt program at det gis 85 prosent lønn under sykdom.
VG170208 Dette signalet gis både av Det europeiske værsenteret og av CFS, ¶
SA170208 Poengene gis ved gull, sølv, bronse og gode plasseringer ellers.
SA170208 Poengene gis ved gull, sølv, bronse.
SA170208 Fintellingen endte med at det fine bildet som hun mottok i premie, blir tatt tilbake og skal gis til Marie Christensen.
FV170208 Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. 3.
FV170208 Ved feltskifte i rundkjøring med flere felt, skal det gis tegn før feltskifte.
FV170208 Tegn skal gis i god tid, men ikke slik at det kan oppstå misforståelser.
FV170208 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
DB170208 Denne kritikkverdige oppførselen burde ikke belønnes med at han gis en føderal stilling », skriver Coretta Scott King i brevet Warren leste.
DB170208 Det er også et håp om at en slik borgerlønn ikke vil føre med seg det samme stigma som andre trygdeordninger, siden den gis til alle som en rettighet.
DA170208 Retten kom dermed at han skulle gis omkring 15 prosent strafferabatt og at ubetinget fengsel i seks måneder var en passende straff.
BT170208 Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. 3.
BT170208 Ved feltskifte i rundkjøring med flere felt, skal det gis tegn før feltskifte.
BT170208 Tegn skal gis i god tid, men ikke slik at det kan oppstå misforståelser.
BT170208 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
AP170208 Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. 3.
AP170208 Ved feltskifte i rundkjøring med flere felt, skal det gis tegn før feltskifte.
AP170208 Tegn skal gis i god tid, men ikke slik at det kan oppstå misforståelser.
AP170208 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
AP170208 Poengene gis ved gull, sølv, bronse og gode plasseringer ellers.
AA170208 Forvaltningsloven stiller krav om at eier skal varsles før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg.
AA170208 Eventuelle tips kan gis til politiet på telefon 02800.
AA170208 Maks lengde for karantene er seks måneder, mens saksforbud kan gis i inntil 12 måneder.
AA170208 Selv om det gis tillatelse til varetektsfengsling i fire nye uker, tar påtalemyndigheten sikte på å holde siktede fengslet frem til rettsaken, som vil kunne avholdes i løpet av høsten 2017.
AA170208 Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. 3.
AA170208 2 i trafikkreglene sier dette om tegngivning : « Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn. ».
DA170207 - Vi er ikke der at vi kan si at « nå har vi løsningen », men det er indikasjoner på at behandling som er utviklet hjelper når den gis på et tidlig tidspunkt til de rette pasientene.
SA170206 Det er store variasjoner fra skole til skole med hensyn til hvor mye lekser som gis .
DB170206 Strand sier at butikkjedene også er interessert i at dette tallet skal bli lavere, men at det er ganske strenge regler for hva som faktisk kan gis bort.
AA170206 En støtte som gis helt uten gjenytelser, og derfor er helt i tråd med norsk spilllovgivning.
VG170204 Traumene som følger av filmingen, og ikke bare volden og overgrepene, bør nok også i økende grad gis oppmerksomhet i tilbudet til ofrene i etterkant av slike hendelser. - - I papirversjonen av denne kronikken fremstår det som at Julio Kopseng livestreamet overgrepene sine på Facebook.
SA170204 Det gis nå en pris for Årets nyhet og en pris for Årets reportasje.
SA170204 Det gis nå en pris for Årets nyhet og en pris for Årets reportasje.
AP170204 En av forklaringene som gis på at han ble informant var et ønske om å beskytte familien.
VG170203 Det betyr også at barna som holdes hjemme heller ikke gis et barnehagetilbud der de lærer seg å snakke godt norsk.
DB170203 Videre står det våre lovgivere fritt å bestemme at det skal gis fri advokathjelp for behandlingen i UNE og også for eventuell domstolsbehandling etter endelig forvaltningsvedtak i UNE.
DB170203 Prisen, som gis ut til et verk som er både « originalt og effektivt », ble delt ut under et arrangement i regi av Möet & Chandon og ECSA ( European Composer and Songwriter Alliance ) i den tyske hovedstaden.
AA170203 Vi mener at kommunene må ta ansvar for å sørge for at alle ufaglærte som jobber i disse tjenestene gis utdanning til å bli helsefagarbeidere.
VG170202 Det er uaktuelt at det gis mer i Norge.
SA170202 Både Reuters og New York Times siterer anonyme militærkilder på at Trump og hans nære stab gis skylden for angrepets utfall.
SA170202 Dette huset gis bort på Brynei ¶
DN170202 Både Reuters og New York Times siterer anonyme militærkilder på at Trump og hans nære stab gis skylden for angrepets utfall.
DB170202 Den skal gis ut i løpet av andre halvår i år, opplyser forlaget Simon & Schuster onsdag.
DB170202 Prisen gis til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til å fremme menneskeverdet i samfunnet, og skapt håp og mot hos sårbare mennesker.
AP170202 Pensjonen kan gis inntil den etterlatte er 67 år.
AP170202 Har man behov for utdanning eller tiltak for å komme i jobb, foreslår utvalget at omstillingstøtten bør kunne gis i ytterligere to år.
AP170202 Etterlattepensjon gis gjenlevende som har vært gift i minst fem år når ektefellen dør, eller til gjenlevende som har eller har hatt felles barn med avdøde.
AP170202 Da kan det gis barnepensjon til barnet fyller 20 år.
AP170202 Barnepensjonen gis frem til barnet fyller 18 år, med mindre et barn mister begge foreldrene og er under utdanning.
AA170202 Både Reuters og New York Times siterer anonyme militærkilder på at Trump og hans nære stab gis skylden for angrepets utfall.
SA170201 Republikanerne i komiteen endret reglene for godkjenning etter at Demokratenes representanter valgte å boikotte møtene der representantene skulle gis grønt lys.
SA170201 « Hus på Bryne gis bort.
SA170201 « Hus gis bort mot henting ».
SA170201 | Dette huset gis bort på Bryne ¶
SA170201 Men på forhånd hadde de en klar plan om at huset ikke skulle gis bort i deler.
SA170201 « Hus på Bryne gis bort.
SA170201 « Hus gis bort mot henting ».
SA170201 Men på forhånd hadde de en klar plan om at huset ikke skulle gis bort i deler.
SA170201 GIS BORT : Får dette huset nå et nytt liv ?
SA170201 Lagerbäck er den andre svensken som gis en norsk landslagsjobb på kort tid.
FV170201 Lagerbäck er den andre svensken som gis en norsk landslagsjobb på kort tid.
DN170201 Republikanerne i komiteen endret reglene for godkjenning etter at Demokratenes representanter valgte å boikotte møtene der representantene skulle gis grønt lys.
DN170201 - Det er sterkt beklagelig at noen av medlemmene av Stortingets utenriks- og forsvarskomite ikke gis anledning til å besøke Russland, til tross for en invitasjon fra lederen av Føderasjonsrådets utenrikskomite, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.
BT170201 « Hus på Bryne gis bort.
BT170201 « Hus gis bort mot henting ».
BT170201 Men på forhånd hadde de en klar plan om at huset ikke skulle gis bort i deler.
BT170201 GIS BORT : Får dette huset nå et nytt liv ?
BT170201 Lagerbäck er den andre svensken som gis en norsk landslagsjobb på kort tid.
AP170201 - Det er sterkt beklagelig at noen av medlemmene av Stortingets utenriks- og forsvarskomité ikke gis anledning til å besøke Russland, til tross for en invitasjon fra lederen av Føderasjonsrådets utenrikskomité, sier utenriksminister Børge Brende.
AP170201 - Det er sterkt beklagelig at noen av medlemmene av Stortingets utenriks- og forsvarskomité ikke gis anledning til å besøke Russland, til tross for en invitasjon fra lederen av Føderasjonsrådets utenrikskomité, sier utenriksminister Børge Brende.
AP170201 - Hvor stort fradrag som gis i slike tilfeller, beror etter praksis først og fremst på samarbeidets omfang og betydning for oppklaringen av andres lovbrudd, sier utreder Andreas Hjetland i Høyesterett til Aftenposten.
AP170201 « Hus på Bryne gis bort.
AP170201 « Hus gis bort mot henting ».
AP170201 Men på forhånd hadde de en klar plan om at huset ikke skulle gis bort i deler.
AP170201 GIS BORT : Får dette huset nå et nytt liv ?
AP170201 Lagerbäck er den andre svensken som gis en norsk landslagsjobb på kort tid.
SA170131 Så anmoder vi om at folk gis solide overgangsordninger.
DN170131 Det foreslås at denne gis sikkerhet før obligasjonsgjelden men etter bankgjelden.
DB170131 Disse personene gis derfor unntak fra hovedregelen og får innvilget såkalt dobbelt statsborgerskap.
AP170131 I Ronny Spaans nye bok Kjøpesenterland gis det terningkast for kvaliteten på sentrumsområdene i norske byer og tettsteder.
AP170131 - Forarbeidene til straffelovens bestemmelse om strafferbatt tilsier at det ikke gis mer enn 50 prosent rabatt, sier de Vibe.
VG170130 | Bjørn ( 32 ) satte inn kontaktannonse under « hunder gis bort » på Finn.no ¶
VG170130 Fuglehunden Peik i Hallingdal annonserer eieren sin ( 32 ) under « Gis bort - selskapshunder » på Finn.no.
VG170130 Derfor tenkte han at det lureste var å henvende seg til noen som delte hans interesser, og satte inn annonsen på dyr gis bort.
SA170130 Sagosen gis tre poeng på skalaen der ti er best.
DB170130 - Nei, fagrelaterte uttalelser kan gis av alle medarbeidere innenfor eget område.
DB170130 - Vi må se på hvordan vi skal få løst denne ulvefloken, og hvordan man kan sørge for at det gis mulighet for ytterligere felling, sier parlamentarisk leder i Frp Harald T.
DB170130 Alle retningslinjer og veiledere for helsetjenesten bør inneholde et eget avsnitt der det reflekteres over mulige skadeeffekter ved de anbefalinger som gis , enten det dreier seg om diagnostikk og behandling eller om tiltak på gruppenivå.
AP170130 - Vi må se på hvordan vi skal få løst denne ulvefloken, og hvordan man kan sørge for at det gis mulighet for ytterligere felling, sier parlamentarisk leder i Frp Harald T.
AP170130 - Vi må se på hvordan vi skal få løst denne ulvefloken, og hvordan man kan sørge for at det gis mulighet for ytterligere felling, sier parlamentarisk leder i Frp Harald T.
AP170130 - Vi må se på hvordan vi skal få løst denne ulvefloken, og hvordan man kan sørge for at det gis mulighet for ytterligere felling, sier parlamentarisk leder i Frp Harald T.
AP170130 Sagosen gis tre poeng på skalaen der ti er best.
DB170129 Dette er også den eneste begrunnelsen som gis .
BT170129 Vognførerne på Bybanen har en såkalt prioriteringsknapp i førerhuset som kan brukes for at kollektiv trafikk skal kunne gis prioritet i lyskryss.
VG170127 Disse syv snakker sammen, og kommer fram til en avgjørelse av skyldspørsmålet og hvilken straff som skal gis .
SA170127 Direktoratet bestrider ikke at en etablering av en friskole vil ha visse budsjettmessige konsekvenser for vertskommunen, men i dette tilfellet finner man ikke at konsekvensene er av en slik art at godkjenning ikke bør gis .
DB170127 ( Dagbladet ) : Bane NOR, som har ansvar for infrastruktur på jernbanen, meldte i morgentimene om forsinkelser og innstillinger ved Oslo sentralstasjon på grunn av en feil som medfører at det ikke gis grønt lys mellom Oslo S og Bryn. #OsloS Tekn. feil gjør at noen sporveksler i Brynsbakken ikke " lystrer ".
DB170127 Grunnen til at vi løfter frem eksemplene ved UiT - Norges arktiske universitet og Universitetet i Bergen, hvor det gis ekstra lønn for status som merittert underviser, er ikke at vi tror fagfolk lar seg belønne til bedre undervisning, men at det er en håndfast måte å vise at universitetene mener alvor.
SA170126 I Talent Norge gis det i år private midler på 55 millioner kroner til om lag 1300 unge og lovende.
SA170126 Det skal ikke gis motytelser til gaven, hvordan kontrollere det ?
DB170126 - Nå settes det krav til at Forbrukerklageutvalget skal behandle saken i løpet av 90 dager, og det må gis god informasjon til partene underveis i prosessen, sier minister Horne.
DB170126 Straff skal også gis til menn som har sex med kvinner uten å sørge for at de kommer.
DB170126 - Jo, men det må forutsette at det ikke gis et skjevt bilde.
AP170126 Etter vår mening bør disse gis en økonomisk kompensasjon for påførte ulemper i form av et prisavslag og eventuelt også erstatning, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet Anne Kristin Vie.
AP170126 I en e-post, der Roen henviser til Forsvarsdepartementet som kilde, gis følgende svar : ¶
AP170125 I ettertid viste det seg at det ikke var ham drapsmennene var ute etter, men en av hans sønner, som skulle gis « irettesettelse » etter en krangel.
DB170124 Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, sa i forrige uke til Dagbladet at Lotteritilsynet ikke har sterke nok virkemidler for å gripe inn, og forteller at i Finland gis det bøter på rundt 100 000 Euro for å inngå kontrakter med ulovlige spillselskap.
DB170124 Det bør kunne gis bøter for å medvirke til ulovligheter, sier Trettebergstuen.
DB170123 Med et feststemt bakteppe - bestående av norske flagg, vakre nasjonaldrakter og syngende folketog - gis årets Tour of Norway et verdig Grand Départ på Hønefoss den 17.mai.
DB170123 Æ sine vilkår sier at opplysningene kan gis videre til alle som jobber med Æ sine tekniske løsninger.
DB170123 | Du har takket ja til at all informasjon om handleturene dine lagres - og kan gis videre ¶
DB170123 Anonymiserte opplysninger kan gis til alle selskaper i Reitan-gruppen, samt andre « tredjeparter » - tilsynelatende alle som vil, med andre ord.
DB170123 #2 : Informasjonen kan gis videre ¶
BT170123 Kandidater som skal melde seg opp til eksamen rådes til å lese nøye all informasjon som gis fra eksamenskontoret, samt å lese godt på forslagene til leselistene fra samme sted.
AP170122 Denne ulempen kan unngås ved å sørge for at noen av plassene i styre og ledelse ikke gis til familiemedlemmer, men til eksterne som har den kompetansen som familien mangler, sier Bøhren.
DB170121 Foruten valg av styret, er det viktig å få med setningen om at « Styret gis fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres.
AP170121 Han er enig i at ingen nye dekorasjoner skal gis .
DB170120 Det gis forhåndsvarsel om at tilbakekall vurderes, og man får anledning til å uttale seg gjennom flere runder.
AP170120 Bakteppet er en langvarig strid mellom presidentskapet og Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene ( EOS-utvalget ) om og hvordan EOS-utvalget skulle gis et begrenset fritak fra taushetsplikten overfor et annet utvalg som skulle granske EOS-utvalgets arbeid.
AP170120 Fiktiv identitet kan gis til personer som « står i fare for å bli utsatt for alvorlig kriminalitet rettet mot liv, helse eller frihet ».
SA170119 Også Venstre er for at en begrunnelse skal gis , understreker Nybø.
SA170119 Alle slike ytelser som gis som erstatning for lønn, skal gis rett til feriepenger.
SA170119 Alle slike ytelser som gis som erstatning for lønn, skal gis rett til feriepenger.
DN170119 Normalt gis ikke dette før tilbudet om sluttpakke lukkes, men i dette tilfellet har vi bedt om et unntak fordi det dreier seg om en tillitsvalgt, sier Ovesen.
DN170119 Normalt gis ikke dette før tilbudet om sluttpakke lukkes, men i dette tilfellet har vi bedt om et unntak fordi det dreier seg om en tillitsvalgt.
DB170119 De mest populære radioprogrammene gis ofte ut som podcast.
DB170118 - I Finland gis det bøter på 100 000 euro-nivå for å inngå kontrakter med selskap som ikke har lov til å tilby spill i landet.
DB170117 På papiret gis han carte blanche i klassikerne.
DB170117 På rettssakens tredje dag gjentok han flere ganger at informanter ikke slipper unna med kriminalitet og at det heller gis strafferabatt.
BT170117 Når det formelle varselet om utmelding gis , får Storbritannia og EU to år på seg til å bli enige om en ny avtale.
BT170117 Når det formelle varselet om utmelding gis , får Storbritannia og EU to år på seg til å bli enige om en ny avtale.
BT170117 E-tjenesten må gis mulighet til å lese all internett - og teletrafikk som går ut og inn av landet, foreslår et utvalg.
AP170117 Det påstås at E-tjenesten gis mulighet til å « overvåke all elektronisk kommunikasjon som krysser Norges grense », « både innholdet og metadata » i trafikken.
SA170116 - En sak som kommer fra oss, skal ikke gis et annet meningsinnhold enn det faktisk hadde da saken ble levert, sier Bjellaanes.
FV170116 - En sak som kommer fra oss, skal ikke gis et annet meningsinnhold enn det faktisk hadde da saken ble levert, sier Bjellaanes.
BT170116 Guds rettferdighet, og med den retten til å være Guds barn, gis gjennom dåpen og troen uten noen egeninnsats fra vår side.
BT170116 - En sak som kommer fra oss, skal ikke gis et annet meningsinnhold enn det faktisk hadde da saken ble levert, sier Bjellaanes.
AP170116 Reiserådene som gis er generelle av den grunn at det fortsatt forskes på effekten av viruset i forbindelse med graviditet.
AP170116 Monica Thorud Olsen i Bymiljøetaten i Oslo kommune opplyser om at det ikke gis noen dispensasjon fra kommunen, men at en del dieselbiler er unntatt fra dieselforbruket.
AP170116 - En sak som kommer fra oss, skal ikke gis et annet meningsinnhold enn det faktisk hadde da saken ble levert, sier Bjellaanes.
SA170115 Før vi kommer godt i gang med overgangen til nullutslippsbiler gir det svært liten mening å plukke fra hverandre de fordelene som nå gis .
FV170115 Følgende beskrivelse gis av mannen : Cirka 185 cm høy, kraftig kroppsbygning, mørkt hår og iført brun, tykk jakke, sorte bukser og brune sko.
DB170115 Jeg mener fortsatt at der det er snakk om bevisst doping, som EPO, bør det gis livstidsstraff.
AP170115 Skal ikke gis flyktninger og innvandrere ¶
AP170114 Vi vil bruke mye ressurser på å løfte frem historiene for et større publikum i bokform, en bok som skal gis ut om de glemte heltene, sier hun.
DB170113 Bjørnersens sterkeste argument er at Hauge ikke kan gis skylden for at norsk hip hop-historie faktisk har hatt en mangel på kvinner.
DB170112 Det kan imidlertid gis unntak fra disse kravene der slikt utstyr ikke kan monteres.
DB170111 Informasjon om hva som skjer og hvordan en skal forholde seg gis gjennom ulike media, f. eks. radio, tv, kriseinfo.no, sosiale medier mv.
SA170110 Det gis støtte til WADA som global antidopinginstans og uttrykkes motstand mot et globalt " testorgan " under idrettens kontroll som skal stå for dopingtesting.
FV170110 Det gis støtte til WADA som global antidopinginstans og uttrykkes motstand mot et globalt " testorgan " under idrettens kontroll som skal stå for dopingtesting.
DB170110 Det gis støtte til WADA som global antidopinginstans og uttrykkes motstand mot et globalt " testorgan " under idrettens kontroll som skal stå for dopingtesting.
DB170110 Loven innebærer at usolgt, men spiselig mat, skal gis til veldedighet eller brukes som dyrefôr.
BT170110 Det gis støtte til WADA som global antidopinginstans og uttrykkes motstand mot et globalt " testorgan " under idrettens kontroll som skal stå for dopingtesting.
AP170110 Det gis støtte til WADA som global antidopinginstans og uttrykkes motstand mot et globalt " testorgan " under idrettens kontroll som skal stå for dopingtesting.
SA170109 I tillegg skal det gis støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark.
DB170109 I motsetning til andre kundeklubber, hvor det ofte gis en bonus fra sluttsummen.
DB170109 I tillegg skal det gis støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark.
DB170109 Det kan gis fritak i en viss periode, noe som monner når det gjelder å ha journalister i arbeid, sa Randi S.
DB170109 135 millioner skal årlig gis i statsstøtte som en kompensasjon for å levere allmennkringkastingsinnhold.
DB170109 DeMille-prisen, og gis hvert år til den figuren i Hollywood som juryen mener har utmerket seg stort gjennom karrieren sin.
AP170109 I tillegg skal det gis støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark.
AP170109 I tillegg skal det gis støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark.
DN170108 - Det kan skje feil med medisinering, hva som skal gjøres og beskjeder som skal gis .
DB170108 Hvis regler gis i forskrift vil de foretakene forskriften gjelder for, ha plikt til å følge reglene.
DB170108 Det skal videre gis noteopplysninger i kvartalsrapport.
AP170107 Befruktede egg - embyro - som blir til overs etter prøverørsbehandling gis bort til en annen kvinne.
AP170107 Ap har ikke tatt stilling til om enslige skal kunne få dekket forsøk på assistert befruktning på samme betingelser som par, eller om man bare skal tillate slik behandling for enslige i Norge uten at dets gis offentlig støtte.
AP170107 Befruktede egg - embyro - som blir til overs etter prøverørsbehandling gis bort til en annen kvinne.
AP170107 Der det gis rom for å uttrykke følelser, hvor fasadene åpnes, uten at de brytes, som gjør det mulig å nærme seg tapet, smerten forbundet med selvmordet, og det som er så vanskelig å forstå.
SA170106 I tillegg gis det tips til hvordan man kan forbedre inneklimaet.
SA170106 I løpet av fredagen håper han å dra inn gullørnen som gis til hoppukevinneren.
FV170106 I tillegg gis det tips til hvordan man kan forbedre inneklimaet.
DB170106 Det er også mulig å etterlate seg en skriftlig reservasjon, som gis til en slektning, eller avgi et muntlig « vitnemål » til en slektning, som deretter må fortelle dette til det medisinske personalet.
DB170106 I et slikt scenario bør myten om næringsnøytralitet gis opp.
BT170106 I tillegg gis det tips til hvordan man kan forbedre inneklimaet.
AP170106 - Det er ikke bare skadepotensialet for husdyr som er relevant når man skal vurdere om det skal gis fellingstillatelse.
AP170106 Krigsdekorasjoner gis som anerkjennelse for tapperhet og lederskap ut over det som kan forventes.
AP170106 I tillegg gis det tips til hvordan man kan forbedre inneklimaet.
AP170106 I løpet av fredagen håper han å dra inn gullørnen som gis til hoppukevinneren.
AA170106 I tillegg gis det tips til hvordan man kan forbedre inneklimaet.
DB170105 Der Trump selv mente at Manning burde gis dødsstraff, kritiserte Amnesty International USA.
DB170104 Som supplement til trygdene foreslår han en deltakerlønn, en grunninntekt som gis til alle som deltar i ikke-lønnet arbeid.
BT170104 I 2017 gis hans debutplate ut over hele verden.
AP170104 Befruktede egg - embyro - som blir til overs etter prøverørsbehandling gis bort til en annen kvinne.
AP170104 Befruktede egg - embyro - som blir til overs etter prøverørsbehandling gis bort til en annen kvinne.
AP170104 Det vil kun gis lisens til å skyte 15 ulv i 2017.
AP170104 Det vil kun gis lisens til å skyte 15 ulv i 2017.
SA170103 Generalsekretær i Åpne Dører, Morten Askeland, sier til TV 2 at de samler inn rundt 30 millioner kroner årlig, og at mange av pengene gis i desember.
SA170103 Befruktede egg - embyro - som blir til overs etter prøverørsbehandling gis bort til en annen kvinne.
FV170103 Befruktede egg - embyro - som blir til overs etter prøverørsbehandling gis bort til en annen kvinne.
DB170103 Generalsekretær i Åpne Dører, Morten Askeland, sier til TV 2 at de samler inn rundt 30 millioner kroner årlig, og at mange av pengene gis i desember.
DB170103 Det fungerer ved at den høyeste enkeltboten gis fullt ut, men at summen av de øvrige bøtene reduseres med 50 prosent.
BT170103 Befruktede egg - embyro - som blir til overs etter prøverørsbehandling gis bort til en annen kvinne.
AP170103 Vi kan ikke ha som rettesnor for de etiske valgene vi tar, hvilke tilbud som gis i andre land, mener hun.
AP170103 Befruktede egg - embyro - som blir til overs etter prøverørsbehandling gis bort til en annen kvinne.
AP170103 Vi kan ikke ha som rettesnor for de etiske valgene vi tar, hvilke tilbud som gis i andre land, mener hun.
AP170103 Befruktede egg - embyro - som blir til overs etter prøverørsbehandling gis bort til en annen kvinne.
AP170103 I dag hindrer reglene om taushetsplikt utveksling av informasjon mellom instanser i helsevesenet hvis ikke foreldrene samtykker til at det skal gis .
AP170103 I dag hindrer reglene om taushetsplikt utveksling av informasjon mellom instanser i helsevesenet hvis ikke foreldrene samtykker til at det skal gis .
AP170103 Generalsekretær i Åpne Dører, Morten Askeland, sier til TV 2 at de samler inn rundt 30 millioner kroner årlig, og at mange av pengene gis i desember.
AP170103 Befruktede egg - embyro - som blir til overs etter prøverørsbehandling gis bort til en annen kvinne.
DB170102 De to migrantene måtte gis medisinsk tilsyn på grunn av oksygenmangel, skriver The Straits Times.
FV161223 Ifølge statuttene skal prisen deles ut for årets beste idrettsprestasjon, og kan bare gis én gang til samme idrettsutøver.
BT161223 Ifølge statuttene skal prisen deles ut for årets beste idrettsprestasjon, og kan bare gis én gang til samme idrettsutøver.
AP161221 Videre kreves det at lovreglene som gis må være klare, presise og ha klare formål for hva man skal lagre.
FV161216 Ifølge statuttene skal prisen deles ut for årets beste idrettsprestasjon, og kan bare gis én gang til samme idrettsutøver.
FV161215 - Henrik har anledning til å inngå en personlig avtale med Red Bull, slik han har hatt tidligere, selv om det ikke gis anledning til profilering på hjelm og hodeplagg, tilføyer Opsal.
AP161214 Da gis det som følge av det en plikt til å yte tilskudd til barnehagen, sier Schei Hansen i Espira.
AP161214 Da gis det som følge av det en plikt til å yte tilskudd til barnehagen, sier Schei Hansen i Espira.
SA161209 Det gis mer penger til særforbund, barn, ungdom, bredde og toppidrett.
AP161209 Det gis mer penger til særforbund, barn, ungdom, bredde og toppidrett.
AP161208 Det gis ikke støtte til næringsetablering eller utdanning under dette programmet.
AP161207 Årets fredspris gis til Juan Manuel Santos for hans arbeid med å få slutt på over 50 år med borgerkrig.
AP161207 Årets fredspris gis til Juan Manuel Santos for hans arbeid med å få slutt på over 50 år med borgerkrig.
AP161207 - Og det å være godt forberedt til en ny fase av livet, er det beste rådet som kan gis for dem som er aktive på topp i dag.
AP161123 Det må bli mer meritterende å replikere tidligere studier, og tidsskriftene må gis incentiver til å publisere nullfunn ».
AP161114 - Fedrekvote gis kun til far hvis begge foreldrene har opptjent rett til foreldrepenger.
SA161101 - Det gis mildere straffer til spillere som setter inn taklinger som kan avslutte karrierer på sekundet.
AP161101 - Det gis mildere straffer til spillere som setter inn taklinger som kan avslutte karrierer på sekundet.
AP161028 Anbefalingen jeg har gitt, er hva jeg tror er det beste vi kan få til innenfor rammene som gis , sier Bruun-Hanssen.
AP161028 Gummihjerner, sure tær og svarte lakrisskaller gis IKKE ved dørene.
SA161019 FOTO : PRIVAT ¶ Gis bort : Samboerparet kjøpte huset for 2 050 000 kroner i 2010, nå vil de gi det bort.
SA161019 - Det har vært litt respons på annonsen, forteller Halvorsen, som la ut annonsen under « Gis bort » på Finn.no på mandag.
BT161019 FOTO : PRIVAT ¶ Gis bort : Samboerparet kjøpte huset for 2 050 000 kroner i 2010, nå vil de gi det bort.
BT161019 - Det har vært litt respons på annonsen, forteller Halvorsen, som la ut annonsen under « Gis bort » på Finn.no på mandag.
AP161019 Den bør gis bort.
AP161019 Den bør gis bort.
SA161014 Denne gis til en utøver som har utmerket seg ut over det vanlige i paralympiske leker.
SA161011 Madrass ga 520 treff i « gis bort»-kategorien og 9330 i « til salgs»-kategorien da vi sjekket på Finn torsdag uke 40.
FV161011 Madrass ga 520 treff i « gis bort»-kategorien og 9330 i « til salgs»-kategorien da vi sjekket på Finn torsdag uke 40.
BT161011 Madrass ga 520 treff i « gis bort»-kategorien og 9330 i « til salgs»-kategorien da vi sjekket på Finn torsdag uke 40.
AP161011 Madrass ga 520 treff i « gis bort»-kategorien og 9330 i « til salgs»-kategorien da vi sjekket på Finn torsdag uke 40.
VG161004 Selv om de fleste kreftpasienter med smerter får opioider, viser flere undersøkelser at det gjennomgående gis for lave doser.
AP161002 Både barna og foreldrene kan bli utsatt for sosialt press og en uheldig gruppedynamikk dersom religiøse særkrav, som kjønnsdelt undervisning, organiserte bønneaktiviteter i skolen og lignende, gis forrang og fungerer normsettende for den aktuelle gruppen.
VG161001 Enken Susan Schneider har skrevet et åpent essay i tidsskriftet Neurology, som gis ut av det amerikanske nevrologi-akademiet.
AP160928 « Blå gis alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikke inne i første etasje og på mesanin, samt ute langs stedets fasade ».
AP160928 Skjenkebevillingen gis frem til 30. september 2017.
AP160916 UD oppfordrer reisende til å følge de offisielle reiserådene som gis .
AA160916 UD oppfordrer reisende til å følge de offisielle reiserådene som gis .
DA160915 I sommer tapte hun kampen, og i ettertid har familien opprettet Thea Steens minnefond, hvor det samles inn penger som gis videre til Kreftforeningen.
FV160914 Alt som kunne selges eller gis bort ble lagt ut på Finn og er nå spredt utover Østlandet : Fra møbler til steinheller og parkett.
BT160914 Alt som kunne selges eller gis bort ble lagt ut på Finn og er nå spredt utover Østlandet : Fra møbler til steinheller og parkett.
SA160912 En stor del av æren for at lokomotivet i Trøndelag har reist sakte fra må selvsagt gis til Rosenborg.
AP160912 En stor del av æren for at lokomotivet i Trøndelag har reist sakte fra må selvsagt gis til Rosenborg.
BT160904 Diagnosen gis av en lege etter en rekke tester.
SA160826 Vurderingen gis i hvert enkelt tilfelle, basert på symptomer og plager, sier Moen.
FV160826 Vurderingen gis i hvert enkelt tilfelle, basert på symptomer og plager, sier Moen.
BT160826 Vurderingen gis i hvert enkelt tilfelle, basert på symptomer og plager, sier Moen.
AP160826 Vurderingen gis i hvert enkelt tilfelle, basert på symptomer og plager, sier Moen.
SA160825 Norges Skiforbund får ramsalt kritikk fra utlendingene i saken om at friske langrennsløpere gis astmamedisin.
BT160825 Norges Skiforbund får ramsalt kritikk fra utlendingene i saken om at friske langrennsløpere gis astmamedisin.
AP160825 Norges Skiforbund får ramsalt kritikk fra utlendingene i saken om at friske langrennsløpere gis astmamedisin.
SA160823 Diagnosen gis av en lege etter en rekke tester.
FV160823 Diagnosen gis av en lege etter en rekke tester.
BT160823 Diagnosen gis av en lege etter en rekke tester.
BT160823 Diagnosen gis av en lege etter en rekke tester.
BT160823 Diagnosen gis av en lege etter en rekke tester.
AP160823 Men, det må gis god orientering til elevene ved skolestart for å forklare hvordan reglene praktiseres, sier hun.
AP160823 Diagnosen gis av en lege etter en rekke tester.
BT160822 Diagnosen gis av en lege etter en rekke tester.
FV160817 Dermed gis det ikke konsesjon til Storehei vindkraftverk.
SA160815 Ikea-katalogen gis ut i mange land og den skal naturligvis speile Ikeas visjon og verdier.
AP160815 Ikea-katalogen gis ut i mange land og den skal naturligvis speile Ikeas visjon og verdier.
AP160804 Den anerkjente rapporten gis ut årlig og er basert på både ekspertanalyser og brukernes meninger.
AP160727 Entreprenørene skal også gis ansvar for drift og vedlikehold i 20 år etter at veien står ferdig, som et prinsipp.
AP160720 Ifølge fylkesmannen i Troms kan ikke hijab og burkini forbys i skolen, men det kan gis anledning til å regulere i ordensreglement dersom ansiktet dekkes med nikab eller andre klesplagg der man ikke kan fastslå identitet.
FV160627 - Ikke hør på råd og påstander som ikke har et snev av vitenskapelig dekning, eller råd som gis på bakgrunn av en variabel fra et forskningsprosjekt og gjør det til en sannhet uten modifikasjoner, sier Garthe. 5.
SA160626 - Ikke hør på råd og påstander som ikke har et snev av vitenskapelig dekning, eller råd som gis på bakgrunn av en variabel fra et forskningsprosjekt og gjør det til en sannhet uten modifikasjoner, sier Garthe. 5.
BT160626 - Ikke hør på råd og påstander som ikke har et snev av vitenskapelig dekning, eller råd som gis på bakgrunn av en variabel fra et forskningsprosjekt og gjør det til en sannhet uten modifikasjoner, sier Garthe. 5.
AP160626 - Ikke hør på råd og påstander som ikke har et snev av vitenskapelig dekning, eller råd som gis på bakgrunn av en variabel fra et forskningsprosjekt og gjør det til en sannhet uten modifikasjoner, sier Garthe. 5.
SA160613 Og tørrfôr bør gis i stedet for våtfôr, for da slipper du at insekter tiltrekkes maten.
BT160613 Og tørrfôr bør gis i stedet for våtfôr, for da slipper du at insekter tiltrekkes maten.
AP160613 Og tørrfôr bør gis i stedet for våtfôr, for da slipper du at insekter tiltrekkes maten.
AP160606 I tillegg gis det over 2,8 milliarder kroner til nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen.
AP160524 - Vi er enige om mye, men avtalen slår fast at det ikke gis tilskudd til nye barnehager som drives med kommersielt motiv.
SA160521 Begge syn på likekjønnet ekteskap skal gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.
SA160518 Jorden selges som plantejord, blomsterjord, reparasjonsjord og naturgjødsel, blant annet, og det gis få indikasjoner på at det som selges, i hovedsak er torv.
BT160518 Jorden selges som plantejord, blomsterjord, reparasjonsjord og naturgjødsel, blant annet, og det gis få indikasjoner på at det som selges, i hovedsak er torv.
AP160518 Jorden selges som plantejord, blomsterjord, reparasjonsjord og naturgjødsel, blant annet, og det gis få indikasjoner på at det som selges, i hovedsak er torv.
AP160517 Tredje dose gis etter 5 - 12 måneder ( før neste sesong ) ved behov for fortsatt beskyttelse.
SA160514 Eksempel : Skal Forus forbli landets viktigste næringsområde, må det gis forutsigbare rammevilkår.
SA160511 Reise til landet skjer gjennom organiserte turer, og man bør være oppmerksom på at det medisinske helsetilbudet ikke er etter vestlig standard.»«Ambassaden anbefaler alle nordmenn som reiser til Nord-Korea å nøye følge retningslinjene som gis , følge landets lover og ikke være respektløs overfor landets lederskap.
BT160511 Reise til landet skjer gjennom organiserte turer, og man bør være oppmerksom på at det medisinske helsetilbudet ikke er etter vestlig standard.»«Ambassaden anbefaler alle nordmenn som reiser til Nord-Korea å nøye følge retningslinjene som gis , følge landets lover og ikke være respektløs overfor landets lederskap.
AP160511 Reise til landet skjer gjennom organiserte turer, og man bør være oppmerksom på at det medisinske helsetilbudet ikke er etter vestlig standard.»«Ambassaden anbefaler alle nordmenn som reiser til Nord-Korea å nøye følge retningslinjene som gis , følge landets lover og ikke være respektløs overfor landets lederskap.
VG160510 Helsepersonellovens paragraf 56 sier at advarsel kan gis til helsepersonell som gjennom sin adferd svekker tilliten til yrkesgruppen.
AP160505 Misfargede klær, plagg med hull, klær som lukter vondt eller plagg som ikke har passet deg siden du gikk på ungdomsskolen - også disse kan gis bort til for eksempel Fretex.
AP160503 Abortloven griper inn i fosterbeskyttelsen ved at den gravide kvinnen gis avgjørelsesretten i abortspørsmålet de første 12 svangerskapsuker ( kvinnebestemt abort ), abortnemnda kan deretter innvilge abort frem til utgangen av 22. svangerskapsuke dersom nærmere lovfastsatte vilkår er oppfylt ( nemndsbestemt abort ).
AP160428 Stortinget behandler nå Regjeringens forslag om å utvide ordningen med midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere, slik at dette kan gis til flere og enda yngre barn.
SA160427 Manchester United gis 18 prosent sjanse for topp fire.
AP160427 Manchester United gis 18 prosent sjanse for topp fire.
AP160424 Asylsøkere skal gis asyl så lenge de trenger det, ikke varig opphold.
AP160419 Derfor vil den grunnlovsfestede ytringsfriheten trolig gis forrang.
SA160418 - Regelverket tydeliggjøres, ansvar plasseres, skolene får handlingsplikt, det skal gis bøter dersom skolene ikke hurtig følger opp med tiltak, og de voksne i skolen skal få styrket sin kompetanse i forebygging av og håndtering av mobbing, skriver Thorsen.
AP160417 Du kan for eksempel ha økt risiko med en A ( disse byggestenene gis bokstav-navn : A, T, C eller G ) der andre har en T, forklarer Dankel.
AP160415 Det må gis plass til atelierer nå når byen bygges så hurtig videre, sier Solveig Lønseth og Andreas Öhman.
AP160415 - Vi forventer at politikerne nå tar grep for å ivareta infrastrukturen for kunstnere i byen, sier Ruben Steinum, nyvalgt styreleder i Unge Kunstneres Samfund ( UKS ).- I Kommuneplan 2030 gis det uttrykk for at Oslo skal være attraktiv som arbeidssted for nyskapende kunstnere.
AP160415 Det må gis plass til atelierer nå når byen bygges så hurtig videre, sier Solveig Lønseth og Andreas Öhman.
AP160415 - Vi forventer at politikerne nå tar grep for å ivareta infrastrukturen for kunstnere i byen, sier Ruben Steinum, nyvalgt styreleder i Unge Kunstneres Samfund ( UKS ).- I Kommuneplan 2030 gis det uttrykk for at Oslo skal være attraktiv som arbeidssted for nyskapende kunstnere.
SA160414 Huset som gis i Trondheim bort er brannskadd og skal rives.
SA160414 GIS BORT : Huset ser helt fint ut, men er brannskadd.
FV160414 Huset som gis i Trondheim bort er brannskadd og skal rives.
FV160414 GIS BORT : Huset ser helt fint ut, men er brannskadd.
AP160414 Huset som gis i Trondheim bort er brannskadd og skal rives.
AP160414 GIS BORT : Huset ser helt fint ut, men er brannskadd.
AP160406 Støtten gis fra fylte 13. måneder til og med 23 måneder : totalt 11 måneder.
AP160406 I dag gis det 970 kroner måneden i barnetrygd til alle barn under 18 år.
AP160406 Halv støttes kan gis når barn har barnehagetilbud på færre enn 20 timer i uken.
AP160406 Foreldrepenger gis i 49 uker ( 100 pst. lønn ) eller 59 uker ( 80 pst. lønn ).
AP160406 - Men dersom beskyttelsesbehovet bare skyldes at det ikke finnes voksne omsorgspersoner eller andre omsorgsalternativer som barnet kan returneres til, skal det etter forslagene gis en midlertidig og begrenset tillatelse, sier Listhaug.
AP160405 Visumfriheten for asylsøkere oppheves for å muliggjøre raske returer av personer med grunnløse asylsøknader, i stedet åpnes det for at de som hovedregel gis rett til innreise uten visum.
AP160405 Slik oppsummerer Regjeringen selv kritikken mot innstramningsforslaget om at mindreårige asylsøkere kun skal gis midlertidig opphold.
AP160405 Nå skal det gis midlertidig opphold, om mangelen på omsorgsperson i hjemlandet var viktig for avgjørelsen.
AP160405 Kongen i statsråd gis hjemmel til fastsette særskilte og ekstraordinære regler for asylsøkere som ankommer direkte fra nordisk naboland.
AP160405 Oppheve visumfrihet for asylsøkere, og i stedet åpne for at de som hovedregel gis rett til innreise uten visum.
AP160322 Disse gatenes eksisterende kvaliteter bør fremheves og gis beskyttelse gjennom en styrket vernestatus, i stedet åpnes det for dominerende bygninger, skygge og vind på bakkeplan, og utilbørlig press på kulturminnene.
AP160313 Marius Normann forteller at behandlingen gis intravenøst hver 14 dag.
AP160309 Lyset som gis kan enten være dagslys eller fra lyskasser.
BT160308 Guiden gis ut i 550.000 eksemplarer.
AP160306 Foreldreveiledningskurs i det obligatoriske introduksjonsprogrammet, det gis informasjon om likestilling, kvinners og barns rettigheter og om samfunnets syn på vold og voldtekt.
AP160305 Det forteller dermed hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli hvis det ikke gis lønnstillegg i det siste året.
DA160229 Slik vurderer administrasjonen i kommunen planen : « Fasaden mot Breiavatnet gis et nytt arkitektonisk element.
AP160213 Ett av de punktene Venstre har reagert aller sterkest på blant de Listhaug nå har fremmet, er at enslige mindreårige asylsøkere under 18 år ikke skal gis varig, men bare midlertidig opphold.
SA160212 UNDERVEIS : Hederlig omtale gis dette bildet.
AP160211 Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160211 ID-avklaring må uansett gjøres før midlertidig tillatelse skal gis , dette legger beslag på saksbehandlerkapasitet.
AP160211 i dag, gitt stor variasjon i tilbudene som gis i ulike kommuner.«Dersom reglene for permanent oppholdstillatelse gjør at mange må leve lenge i Norge uten selvstendig rett til opphold, kan det « bidra til at flere kvinner lever lengre i det voldelige forholdet », mener Bufdir.
AP160211 Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160210 * Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160210 Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160210 Norske helsemyndigheter anbefaler nå at flere gis muligheter til å velge langtidsvirkende prevensjon.
AP160209 Enslige mindreårige : Enslige mindreårige asylsøkere gis kun midlertidig opphold og risikerer utsendelse ved fylte 18 år.
AP160209 * Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160208 * Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år.
AP160203 Hvis en person ikke har gyldig innreise til Norge, skal det nå også gis et skriv til russiske grensemyndigheter om at personen ikke har gyldig visum til Norge og at det anmodes om at personen ikke slipper over grensen.
AP160203 Veldig mange av femmerne som gis i norske aviser, burde ha vært firere.
AP160203 På spørsmål om hvorfor de har så mye salt i produktene sine, gis følgende svar : ¶
AP160129 Både på grunn av Arbeiderpartiets utvikling, men også fordi det gis en dynamikk ved at SV sier farvel, sier With.
DA160122 SV mener mange av problemene er knyttet til skatt, hvor det gis skatteletter til de som allerede har mest, mens det kuttes i stønadene til dem som har minst.
AP160121 ( Eventuelt gis til au pair ).
AP160120 Tilleggskravene til inntekt og forsørgelse som må innfris før permanent opphold gis , er hun også kritisk til.
AP160120 Flyselskaper må gis hjemmel for å samle inn pass og visum som leveres norske myndigheter ved ankomst, slik at muligheten for å ødelegge id-papirer underveis elimineres. 2.
AP160119 Det gis i dag 90 dagers fengsel for et planlagt lommetyveri i Oslo.
AP160119 Vår nye justitiarius vurderes i disse dager etter lovregler som ikke finnes, prosedyrer vi ikke kjenner, et mandat vi ikke får se, bedømmelser vi ikke gis innsyn i, med innspill fra instanser vi ikke vet hvilke er og med en mulig politisering av norsk statsrett vi ikke tidligere har sett.
AP160114 Hvis en robot gis det samme juridiske ansvaret som et menneske, bør ikke det har også de samme juridiske rettigheter som et menneske ? spør artikkelforfatter.
SA160111 Misfargede klær, plagg med hull, klær som lukter vondt eller plagg som ikke har passet deg siden du gikk på ungdomsskolen - også disse kan gis bort til for eksempel Fretex.
FV160111 Misfargede klær, plagg med hull, klær som lukter vondt eller plagg som ikke har passet deg siden du gikk på ungdomsskolen - også disse kan gis bort til for eksempel Fretex.
BT160111 Misfargede klær, plagg med hull, klær som lukter vondt eller plagg som ikke har passet deg siden du gikk på ungdomsskolen - også disse kan gis bort til for eksempel Fretex.
AP160111 Misfargede klær, plagg med hull, klær som lukter vondt eller plagg som ikke har passet deg siden du gikk på ungdomsskolen - også disse kan gis bort til for eksempel Fretex.
AP160106 I Norge gis asyl til personer som defineres som flyktninger ifølge Flyktningkonvensjonen av 1951 og de som står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending.
SA160105 Begge syn på likekjønnet ekteskap kan gis rom og komme til uttrykk i kirkens praksis.i ¶
AP160105 For hvert barn kan det gis inntil 0,4 G ( folketrygdens grunnbeløp ) i barnetillegg per år - i kroner og øre betyr pr. dato ca. 36.000 kroner i året.
AP160103 I hver kommune for øvrig pekes det ut minst ett tettsted som også skal gis sentrumspreg, og gi et bylignende tilbud : ¶
AP160103 Her skal innbyggerne gis et tilbud som i prinsippet gjør at de ikke trenger å dra andre steder, for å bo, handle og leve.
AP160103 CF Wesenberg/Kolonihaven ¶ †" Flere kommuner spør hvor bindene denne planen egentlig er, det gis rom for « lokale tilpasninger » ?
AP160103> CF Wesenberg/Kolonihaven ¶ †" Flere kommuner spør hvor bindene denne planen egentlig er, det gis rom for « lokale tilpasninger » ?
AP160103> target="avis" href= CF Wesenberg/Kolonihaven ¶ †" Flere kommuner spør hvor bindene denne planen egentlig er, det gis rom for « lokale tilpasninger » ?
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= CF Wesenberg/Kolonihaven ¶ †" Flere kommuner spør hvor bindene denne planen egentlig er, det gis rom for « lokale tilpasninger » ?
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= CF Wesenberg/Kolonihaven ¶ †" Flere kommuner spør hvor bindene denne planen egentlig er, det gis rom for « lokale tilpasninger » ?
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= target="avis" href= CF Wesenberg/Kolonihaven ¶ †" Flere kommuner spør hvor bindene denne planen egentlig er, det gis rom for « lokale tilpasninger » ?