SA171215 Dette virvaret mener utvalget det må ryddes opp i og foreslår en generell regel på 150 kvadratmeter ( en del av flertallet vil helt opp til 200 ).
DN171215 - På generell basis ønsker vi variasjon blant aktørene i Norge.
DB171215 - På generell basis ønsker vi variasjon blant aktørene i Norge.
DA171215 Familievernkontoret i Drammen forteller om generell pågang fra skilte foreldre med barn før ferier.
NL171214 Prosjektet foreslår en pedagogisk tangfarm med plass for å høste og tørke tang samt mer generell aktivisering av møtet mellom hav og lang på piren som går ut til tangfarmen.
AP171214 Et mediebilde fylt av misinformasjon, splittende statsledere, absurde uttalelser og generell utrygghet gir vann på mølla til Honningbarna.
AP171213 I SAS sier informasjonssjef Knut Morten Johansen at det i bransjen eksisterer en generell bekymring for overkapasiteten i markedet, men at også SAS øker med et like stort antall nye seter som Norwegian kommende år.
DN171212 Riksrevisjonen mener det er viktig at departementet foretar en generell modernisering av styringsstrukturen i selskapet ».
SA171211 - I dette tilfellet er « et steinkast » en generell betegnelse på at det ikke er langt unna.
FV171211 - I dette tilfellet er « et steinkast » en generell betegnelse på at det ikke er langt unna.
DB171211 - Men det at barn av innvandrere er overrepresentert, det er en generell trend vi også ser i andre land.
DA171211 Det vil bety en generell svekkelse av SOTS og de fagretningene skolen tilbyr på VG2, mener hun.
AP171211 - I dette tilfellet er « et steinkast » en generell betegnelse på at det ikke er langt unna.
AA171211 - I dette tilfellet er « et steinkast » en generell betegnelse på at det ikke er langt unna.
AP171209 Praksisen skyldes en generell grunntanke i Norge om at det er et gode for et barn å ha kontakt med sitt biologiske opphav.
AP171209 En generell debatt om samvær mellom foreldre og barn, i saker av den art som saken til « Jakob » gjelder, hilses meget velkommen også av oss.
AA171209 Melby kjenner ikke « det egentlige omfanget », men basert på en generell antagelse om at kvinner i akademia av strukturelle årsaker er spesielt sårbare, får også hun det til å høres ut som en truende størrelse.
DN171207 - Justispolitisk mener jeg at det å ta tak i dette handler om mer enn generell ikt-kompetanse, sier Lene Vågslid ( AP ), medlem av Justiskomiteen, på Stortinget.
DB171207 - DEC konsentrerer seg ikke om generell fattigdom i Afrika, men om kriser i hasteområder.
DN171205 - I tillegg til at pensjonsreformen gir en generell innsparing i folketrygden, innebærer systemet en kraftig omfordeling fra dem som må gå av tidlig til dem som har god helse og god råd, mener han.
DB171205 Stortinget har lagt inn merknader som skal utvide tolkningen av loven, slik at « distriktspolitiske hensyn som målet om spredt bosetting », og « psykososiale hensyn av generell karakter » også skal være begrunnelse god nok til å felle ulv.
DA171205 Generell vekst bidrar snarere til å få fart på markedet, mener Bertelsen.
AP171205 PST, Politiets Fellesforbund og politimestrene i Oslo, Bergen og Trondheim ønsker generell bevæpning, mens Avinor ønsker bevæpnet politi på flyplassene.
AP171205 - Det er en generell bekymring for at Europa mister momentum nå, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.
DN171204 PST, PF, PU og politimesterne i Oslo, Bergen og Trondheim ønsker generell bevæpning.
DN171204 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er tilhenger av generell bevæpning, mens statsminister Erna Solberg ( H ) sa nei da saken ble diskutert i sommer.
DN171204 Heller ikke Politidirektoratet ønsker generell bevæpning, men foreslår å åpne for økt områdebevæpning og oppdragsbevæpning.
DA171204 PST, PF, PU og politimesterne i Oslo, Bergen og Trondheim ønsker generell bevæpning.
DA171204 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er tilhenger av generell bevæpning, mens statsminister Erna Solberg ( H ) sa nei da saken ble diskutert i sommer.
DA171204 Heller ikke Politidirektoratet ønsker generell bevæpning, men foreslår å åpne for økt områdebevæpning og oppdragsbevæpning.
AP171204 PST, PF, PU og politimesterne i Oslo, Bergen og Trondheim ønsker generell bevæpning.
AP171204 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er tilhenger av generell bevæpning, mens statsminister Erna Solberg ( H ) sa nei da saken ble diskutert i sommer.
AP171204 Heller ikke Politidirektoratet ønsker generell bevæpning, men foreslår å åpne for økt områdebevæpning og oppdragsbevæpning.
AP171204 Denne frykten bygget opp under en generell mistro til finsktalende i Norge.
AP171202 Det er en generell utfordring å ta vare på bygninger som representerer landbrukshistorien i Akershus.
VG171201 * 1 Du må ha generell studiekompetanse og bestått sesjon, men trenger ikke å ha fullført førstegangstjeneste.
DB171201 - Årsaken kan i dette tilfellet være alt fra sykdom til dagsformen, som Kungahusets kommunikasjonssjef oppgir som en generell grunn til at barna ikke møter ved offisielle anledninger.
VG171130 Andersen legger til at eiendommen er moden for generell modernisering og oppgradering.
VG171130 | Politidirektoratet vil ikke ha generell bevæpning ¶
VG171130 Motstanden mot generell bevæpning er også gjennomgående blant det forskjellige politidistriktene.
VG171130 Et annet moment som ble tema for diskusjon, var hvorvidt politiet ville nyte den samme, høye tilliten fra befolkningen dersom det ble innført generell bevæpning.
VG171130 - Vi kan ikke finne grunnlag for å tro at vi får et helt annet politi med en generell bevæpning.
VG171130 - Må ikke deres forslag tolkes som et tydelig skritt i retning generell bevæpning ?
SA171130 | Ikke generell politibevæpning ¶
SA171130 I tillegg anbefaler PST nå generell bevæpning av politiet i Norge.
SA171130 Det er fortsatt ikke grunn til en generell bevæpning av politiet i Norge Anders Minge ¶
SA171130 Seks av utvalgets sju medlemmer sa nei til generell bevæpning, mens et mindretall mente politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.
SA171130 Politidirektør Odd Reidar Humlegård ønsker ikke å åpne for generell bevæpning av norsk politi, ifølge et høringssvar fra Politidirektoratet.
SA171130 Justisminister Amundsen fra Frp er tilhenger av generell bevæpning, mens statsminister Erna Solberg ( H ) vendte tommelen ned for dette da saken ble diskutert i sommer.
DB171130 Tre politidistrikter anbefaler at politiet bærer uladd våpen, mens tre politidistrikter og ett særorgan tar til orde for generell bevæpning av politiet.
DB171130 Deretter fulgte noen år med mer generell sabotasje der den 16 meter høye installasjonen ble stjålet, slått til fillebiter og påkjørt av en svenske i en Volvo Amazon som krasjet inn i bukkens bakben så den kollapset.
DA171130 | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶
DA171130 Seks av utvalgets sju medlemmer sa nei til generell bevæpning av politiet.
BT171130 | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶
BT171130 Seks av utvalgets syv medlemmer sa nei til generell bevæpning av politiet.
AP171130 Vi hadde en generell bekymring om at guttene kunne være veldig pågående.
AP171130 | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶
AP171130 Tre politidistrikter anbefaler at politiet bærer uladd våpen, mens tre politidistrikter og ett særorgan tar til orde for generell bevæpning av politiet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård, og legger til : ¶
AP171130 POD åpner for økt bruk av bevæpnede patruljer i Oslo sentrum, såkalt områdebevæpning, men ser ikke for seg en generell bevæpning av norsk politi.
AP171130 Anders Snortheimsmoen, som var sjef for beredskapstroppen i Oslo, er det utvalgsmedlem som gikk lengst i å ønske en generell bevæpning ved å foreslå en bevæpningsmodell med uladd våpen på tjenesteperson « fremskutt lagring på kropp ».
AP171130 Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶
AP171130 Men resultatene i storbyene vil også gi en generell pekepinn på hvilken retning Ap-velgere setter mest pris på.
AA171130 | Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet ¶
AA171130 Seks av utvalgets sju medlemmer sa nei til generell bevæpning av politiet.
VG171129 Fredag reiser hun hjem til Norge, der hun håper at Arne Kristian Aune - spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurg - kan operere henne for sjette gang : tre ganger korsbånd, to ganger menisk, én gang arrvev ; nå korsbåndet i høyre kne.
NL171129 Utdanningsløpet er lagt opp slik at studentene også vil oppnå generell studiekompetanse i tillegg til den en sterk sjømatfaglig utdanning.
DA171129 Vi frykter at det kan lede til en generell forverring av menneskerettigheter i Europa.
SA171128 - De siste års utfordringer i marked/økonomi, en generell nedgang i golfinteressen og mye dårlig vær, har gjort det utfordrende å drive golfklubber i regionen.
SA171128 - De siste års utfordringer i marked/økonomi, en generell nedgang i golfinteressen og mye dårlig vær, har gjort det utfordrende å drive golfklubber i regionen.
AP171128 november hadde Milan Aran et innlegg i Si ;D hvor han mente at prisen for å innføre generell bevæpning av politiet er for høy.
VG171127 MINDRE RESPEKT : Politistasjonssjef Ole Hortemo sier mange ungdommer har mindre respekt for politiet og melder om en generell økning i vold som rammer tilfeldige mennesker.
VG171127 I tillegg er det en generell økning i vold og aggresjon som rammer tilfeldige mennesker, sier Hortemo.
VG171127 Beløpet benyttes til en generell reduksjon i bompengetakstene utenfor byområdene, anslagsvis på minst 10 pst.
AP171127 Frp mener saken kan løses ved at Hagen søker generell permisjon fra Stortinget.
SA171126 Jeg tror det kan skape nye muligheter med en slik sammenslåing både for generell næringsutvikling, innen kultur, turisme og politikkutforming.
DA171124 Dine symptomer : Støl i magemusklene, sliten i kjevemusklene, inkontinens, sterk rytmisk aktivitet i pusteorganene, krampelignende reaksjoner ( type latter ), økt produksjon av endorfiner, økt pusteevne, hjertet slår fortere, harmoni, avspenning og generell velvære.
DB171123 ( Dagbladet ) : Alle ansatte i bokhandler over hele landet har nå stemt fram den boka innen sjangeren norsk skjønn- og generell litteratur som de mener er best.
AP171123 I debatten om generell bevæpning hender det at synsing og følelser tar over for fornuft og fakta.
AP171123 november om sine refleksjoner rundt generell bevæpning og påstår at det vil skape et våpenkappløp. 3rd-party-bio ¶
DA171122 Appen er tilgjengelig for deg 24 timer i døgnet for å chatte med deg på mobil ( iOS eller Android ) og vil holde deg våken med personlige spørsmål og generell oppmuntring.
VG171121 - Det blir en generell bedring i været.
AP171121 Men som grunnlag for generell foreldrepolitikk er det rett og slett ikke holdbart, og bygger opp under tanken om mor som den naturlige omsorgspersonen.
AP171121 Retningslinjer som ikke er tilstrekkelig kunnskapsbasert, kan føre til en generell svekket tillit til helsemyndighetene og dårligere etterlevelse av råd fra myndighetene blant helsepersonell.
SA171120 Ledere som har tenkt at lov, respekt og generell oppdragelse ikke gjaldt for dem.
AP171119 - En annen viktig grunn har vært en generell skepsis mot EU og alle beslutninger som kommer utenfra, og at det også har påvirket denne saken.
AP171119 - En annen viktig grunn har vært en generell skepsis mot EU og alle beslutninger som kommer utenfra, og at det også har påvirket denne saken.
AP171119 Si ;D-innlegg : Prisen for å innføre generell bevæpning av politiet er for høy.
AP171119 Jeg er redd for at tallene vil øke dersom vi går inn for generell bevæpning, nettopp på grunn av våpenkappløpet.
AP171119 I land som har innført generell bevæpning, for eksempel i Tyrkia, så vet vi at folket er redde for politiet i større grad og ikke ønsker å ta kontakt med dem.
AP171119 En generell bevæpning er ikke veien å gå.
AP171119 Det finnes en pris for generell bevæpning av politiet, og den prisen er for høy.
DB171118 Det hadde imidlertid blitt diskutert utenfor ryttervurderingsmøtene og som generell diskusjon, fordi det hadde blitt brukt i årevis i sykling og konsensusen var at det var akseptabelt å bruke.
DB171118 Dersom endringen SV og Andersen foreslår får flertall, innebærer det en slags generell endring i styringssignalet fra Stortinget til regjeringen - selv om det ikke alene tvinger fram en ny praksis.
DB171117 Det jeg også har erfaring med, er at de ikke ser sammenhengen mellom traumatiske opplevelser og dårlig generell stresshåndtering.
VG171116 Les mer : PST ønsker generell bevæpning ¶
SA171116 Med Pedagogisk psykologisk tjeneste ( PPT ) og andre instanser på banen blir det liksom definitivt bekreftet at utfordringene er større enn generell umodenhet.
AP171116 Den grønne kurven viser generell prisutvikling, den blå kurven drosjeprisene.
VG171115 Seks av de syv medlemmene i det såkalte bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet.
VG171115 Les mer : PST ønsker generell bevæpning ¶
VG171115 Det nasjonale statsadvokatembetet ( NAST ) mener det bør innføres generell bevæpning for norsk politi ved at skytevåpen bæres på hoften.
VG171115 De resterende politidistriktene ønsker ikke generell bevæpning, men videreføring av dagens ordning, med lagring av våpenet i patruljebilene.
DB171115 Politihøyskolen har også gjort en generell meningsmåling, der 49 prosent er mot og 46 prosent er for fast bevæpning.
VG171114 Du har en generell avtale om at du skal profilere en næringsdrivende ( f.eks. som « ambassadør » eller « samarbeidspartner » ).
VG171114 Politimester i Øst politidistrikt, som ikke er tilhenger av generell bevæpning, mente at bevæpning på Gardermoen er nødvendig for å avverge terroranslag mot flyplassen.
VG171114 PST har meldt seg på og har sagt at generell bevæpning av norsk politi var nødvendig for å stanse jihadistiske terrorister.
VG171114 Justisministeren er for generell bevæpning av norsk politi.
VG171114 - Da gjelder også bevæpning av mer permanent karakter, sa justisministeren, som er tilhenger av generell bevæpning av norsk politi.
DB171114 UNE kan som kjent siden 2015 instrueres av regjeringen når det gjelder generell lovtolkning.
DA171114 Derimot så er de fleste langt på vei tydelig at verdiene som reflekteres i generell del av læreplanen, opplæringsloven, og grunnloven skal ligge til grunn for utdanningen i norsk skole.
DA171114 Mange av mekanismene i reservatene er de samme som i grenseområdene mot Mexico, og årsaken er den samme : Myndighetene, sier han, og legger til : - Det er en generell misoppfatning i USA at de problemene man hører om i de store byene ikke gjelder for småbyene, men det er ikke sant.
DA171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
BT171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
BT171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
AP171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
AP171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
AP171114 Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret ».
VG171113 Det rettslige handlingsrommet for generell lagring av data er i dag begrenset.
NL171113 En generell åpning for at sjømatindustribedrifter får eie fiskefartøyer vil også kunne medføre at bedrifter som i utgangspunktet ikke ser seg tjent med å investere i fiskefartøyer, blir tvunget til å investere for å sikre tilgangen på råstoff.
DB171113 Stortingsflertallet er mot generell bevæpning.
DB171113 Selv om viktige institusjoner og knutepunkt i gitte situasjoner skulle kreve særskilt beskyttelse med skarpe våpen, bør vi ikke innføre en dette som generell praksis for hele landet.
AP171113 Det betyr ikke at vi trenger en generell bevæpning av politiet landet rundt, slik at en kommune som Utsira i Rogaland, med bare 200 innbyggere, er nødt til å møte på bevæpnet politi daglig.
SA171112 | Ikke generell politibevæpning ¶
SA171112 Statistikk forteller at svensk politi som har generell bevæpning løsner langt flere skudd i tjeneste enn norske politifolk, uten at det kan dokumenteres at dette reduserer trusselen fra hverken potensielle terrorister eller kriminelle miljøer.
SA171112 Men det er fortsatt ikke grunn til å innføre generell bevæpning.
SA171112 I tillegg anbefaler PST nå generell bevæpning av politiet i Norge.
SA171112 Et lavt tall som ikke taler for en generell bevæpning.
SA171112 Det er fortsatt ikke grunn til en generell bevæpning av politiet i Norge Anders Minge ¶ Generell bevæpning kan tilsynelatende virke som en logisk motvekt mot voksende terrortrussel og mot tung bevæpning i kriminelle miljøer.
SA171112 Det er fortsatt ikke grunn til en generell bevæpning av politiet i Norge Anders Minge ¶
SA171112 Generell bevæpning kan ikke kompensere for få politifolk.
DB171112 Tallene viser at politiet truet med eller avfyrte våpen 58 ganger i 2015, da det altså midlertidig var innført generell bevæpning.
DB171112 Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund advarer også mot å sammenligne statistikk for noen få år, men mener likevel at tallene viser at man ikke « tok helt av » i perioden med generell bevæpning.
DB171112 Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener statistikken burde legge død argumentet om at generell bevæpning automatisk fører til unødvendig skytevåpenbruk.
VG171111 Har snudd : Oslos politimester støtter generell bevæpning ¶
VG171111 Generell inspeksjon : Visuell kontroll av veistrekninger.
DB171111 Det er en generell svikt i hjernens funksjon.
VG171110 VG MENER : En tredje vei i spørsmålet om generell bevæpning av politiet ¶
AP171110 Dette ville innebære at Norges praksis ville skille seg betraktelig fra resten av Europas når det gjelder generell retur til Afghanistan.
VG171109 Politimester Steven Hasseldal, som i motsetning til Amundsen ikke er tilhenger av generell bevæpning av norsk politi, sier de vil innføre bevæpning på Gardermoen snarest mulig, kanskje allerede i morgen.
VG171109 Bakgrunn : PST ønsker generell bevæpning av politiet ¶
VG171109 Generell inspeksjon : Visuell kontroll av veistrekninger.
SA171109 desember, og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varslet onsdag at organet ønsker generell bevæpning.
DB171109 Hvis man mener generell studiekompetanse ikke kvalifiserer til studiekompetanse, er det her man bør begynne.
DA171109 desember, og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varslet onsdag at organet ønsker generell bevæpning.
BT171109 Heldigvis ser vi nå at politilederne i de største politidistriktene og nå også ledelsen i PST deler anbefalingen om en generell bevæpning av norsk politi.
BT171109 Da var en samlet og konsensustynget ledergruppe i politiet mot generell bevæpning.
AP171109 desember, og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varslet onsdag at organet ønsker generell bevæpning.
AP171109 Hvordan man kan unngå at nettdiskusjoner utvikler seg i destruktiv retning, er en generell problemstilling som er gjenkjennelig for alle som har hatt et redaktøransvar.
AA171109 riktene, og at det i Værnes sitt spesifikke tilfelle vil kunne være aktuelt med et tilsvarende vedtak som det som kom i dag for Gardermoen, sier Gimse, og tror, på bakgrunn av at både Avinor og politimesteren i Trøndelag har gitt signal om at de ønsker mer bevæpning, at det snart vil kunne være generell bevæpning på Værnes.
AA171109 Tirsdag kom PST med sitt høringssvar til det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget, der de tar sterkt til orde for å innføre permanent generell bevæpning av politiet.
AA171109 På en pressekonferanse i Justis- og beredskapsdepartementet torsdag presenterte justisminister Per Willy Amundsen regjeringens beslutning om å innføre midlertidig generell politibevæpning Gardermoen.
AA171109 Politiloven tillater bare midlertidig generell bevæpning, men ministeren fortalte på pressekonferansen i Justis- og beredskapsdepartementet torsdag at han nå har begynt et arbeid med å få med seg stortinget på en endring av denne loven.
AA171109 Dette for å at punktbevæpningen, altså bevæpning av spesielt utsatte terrormål som Gardermoen, og eventuelt også en generell bevæpning av politiet, vil kunne innføres permanent.
AA171109 desember, og PST varslet tirsdag at de ønsker permanent generell bevæpning.
AA171109 Trøndelag politidistrikt er et av tre som har utalt seg for generell bevæpning i høringsprosessen til utvalget.
AA171109 Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Jorodd Asphjell tror ikke generell bevæpning er nøkkelen til et trygt samfunn.
AA171109 Politimester i Trøndelag politidistrikt Nils Kristian Moe har i likhet med PST tatt til orde for en ny ordning med permanent generell bevæpning.
AA171109 Distriktene med landets tre største byer er dermed for en ny ordning, mens en overvekt av landets politidistrikt ønsker å videreføre dagens ordning uten generell bevæpning.
AA171109 De mener dagens trusselbilde tilsier en permanent generell bevæpning.
AA171109 - Jeg har ikke inntrykk av at generell bevæpning av politiet har fungert i andre land.
AA171109 - Det var et klart flertall i stortinget mot generell bevæpning da dette var til behandling sist, og det står Arbeiderpartiet fortsatt for.
AA171109 - Det PST nå tar til orde for er å innføre en ordning med generell bevæpning på permanent basis, og dette er vi imot, konkluderer AP-politikeren.
AA171109 desember, og Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) varslet onsdag at organet ønsker generell bevæpning.
VG171108 | PST ønsker generell bevæpning av norsk politi ¶
VG171108 VÅPEN-JA : PST-sjef Benedicte Bjørnland er positiv til en generell bevæpning av norsk politi.
VG171108 Seks av de sju medlemmene i det såkalte bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet.
VG171108 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) har flere ganger tatt til orde for permanent, generell bevæpning av politiet.
VG171108 De resterende politidistriktene ønsker ikke generell bevæpning, men videreføring av dagens ordning, med lagring av våpenet i patruljebilene.
SA171108 | PST anbefaler generell bevæpning av politiet ¶
DN171108 | PST anbefaler generell bevæpning av politiet ¶
DN171108 I slutten av oktober uttalte også Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold at han hadde snudd og ønsket generell bevæpning.
DB171108 « PSTs syn er at trusselnivået tilsier generell bevæpning av norsk politi ».
DB171108 « PST syn er at trusselbildet tilsier generell bevæpning av norsk politi ».
DB171108 Amundsen mener PST i høringsuttalelsen argumenterer svært godt for generell bevæpning av politiet.
DB171108 - Jeg opplever at PST er i tråd med mitt personlige syn på generell bevæpning, som også er Frps syn på saken.
DB171108 Vi vet at særlig kommersielle aktører som tilbyr frivillighetsturisme som regel har få forberedelser annet enn informasjonsmøte og generell reiseinfo.
DA171108 I slutten av oktober uttalte også Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold at han hadde snudd og ønsket generell bevæpning.
DA171108 | PST anbefaler generell bevæpning av politiet ¶
DA171108 I slutten av oktober uttalte også Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold at han hadde snudd og ønsket generell bevæpning.
BT171108 Et eksempel på dette er profesjonsstudiet i medisin, der søkerne i tillegg til generell studiekompetanse trenger realfaglig matte, fysikk og kjemi.
AA171108 | PST anbefaler generell bevæpning av politiet ¶
AA171108 | PST anbefaler generell bevæpning av politiet ¶
AA171108 I slutten av oktober uttalte også Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold at han hadde snudd og ønsket generell bevæpning.
AA171108 Tre politimestre, i Oslo, Trøndelag og Vest politidistrikt, argumenterer for en generell bevæpning.
AA171108 Til tross for at terror mot sivile mål øker, er ikke trusselbildet i Norge av en slik karakter at generell bevæpning er nødvendig nå.
AA171108 Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt ønsker en generell bevæpning av norsk politi.
AA171108 Politimester Moe mener generell bevæpning vil gi kortere responstid og være med på å begrense alvorlig skade på personer.
AA171108 Bevæpningsutvalget, som utredet spørsmålet, konkluderte tidligere i år med at dagens ordning med våpen i bilen fungerer tilfredsstillende, og sier nei til generell bevæpning.
AA171108 Generell bevæpning av norsk politi er ikke en ønskelig løsning, skriver Adresseavisen på lederplass.
SA171107 | PST anbefaler generell bevæpning av politiet ¶
DB171107 Undersøkelsen avslører også en generell mistanke om at flere kommer til å bli siktet.
DB171107 - Dette fallet i troverdighet avspeiler bare en generell fall i tillit til ham.
VG171105 Det kan for eksempel bety at patruljerende politi i definerte sentrumsområder bevæpnes, mens lensmannsbetjenter i roligere strøk slipper generell bevæpning.
SA171105 Men det er litt vanskelig å oppfatte om det er synet av folk i tettsittende klær, eller syklister som har fjernet fartssperren, til jobbsyklister som er opptatt av sitt klimaavtrykk, noen som kan oppfattes som om de har sympatier i retning av SV og MDG, eller bare en generell gretten innstilling til omgivelsene, som er grunn for alt det vonde.
DN171105 Senest i oktober gikk et flertall i Representantenes hus inn for en lov som forbyr generell abort etter 20 ukers svangerskap.
VG171104 Spørsmålet om norsk politi skal ha generell bevæpning, er nå ute på høring med frist 1. desember.
VG171104 Ifølge TV2 ønsker politiet i landets tre største byer å ha generell bevæpning.
SA171104 Politimesteren sier nei til generell bevæpning av politiet, selv om kollegene i de tre største norske politidistriktene sier ja.
SA171104 Oslo politidistrikt, Vest politidistrikt og Trøndelag politidistrikt ønsker en generell bevæpning, hvor politiet bærer ladd våpen på hoften.
AP171104 Det går lettere når massene føler en generell hjelpeløshet, slik at det å støtte populistene kjennes som et uttrykk for styrke.
VG171103 - Det er det uavhengige fagorganet Landinfo som henter inn generell informasjon om landsituasjonen og utlendingsmyndighetene ( UDI og UNE ) som avgjør hver enkelt asylsak basert landinformasjonen og individuelle fakta og vurderinger.
VG171103 - Henleggelsen kan på ingen måte tas til inntekt for en generell holdning om at sikkerhetsbrudd ikke tas på tilstrekkelig alvor av PST, sier Gangås, og legger til at bevisste lekkasjer til mediene er spesielt vanskelige å etterforske.
DB171103generell basis er det viktig at man speiler mangfoldet på alle arenaer.
DB171103 - Jeg må tillate meg å si at jeg finner en slik generell oppfordring som spesiell og frykter at bistandsadvokaten her bidrar til at uriktige anklager framsettes, sier advokat Elisabeth Myhre i Advokatfirmaet Staff til Dagbladet.
AP171103 Han gleder seg over at det fra nyttår innføres generell minstelønn for alle ansatte innenfor overnatting, servering og catering fra nyttår.
SA171102generell basis kan jeg imidlertid si at det er uheldig for russisk idrett, skriver Skinstad i en sms til Adresseavisen.
NL171102 Hun presenterte en generell gjennomgang av Jernbanedirektoratets ( JBDs ) forpliktelser, oppgaver og samarbeidsformer.
DB171102 Undersøkelsen avslører også en generell mistanke om at flere kommer til å bli siktet.
DB171102 Oslo politidistrikt, Vest politidistrikt og Trøndelag politidistrikt ønsker en generell bevæpning, hvor politiet bærer ladd våpen på hoften.
DB171102 De resterende politidistriktene ønsker ikke generell bevæpning, men videreføring av dagens ordning, med lagring av våpenet i patruljebilene.
BT171102 Oslo politidistrikt, Vest politidistrikt og Trøndelag politidistrikt ønsker en generell bevæpning, hvor politiet bærer ladd våpen på hoften.
BT171102 De resterende politidistriktene ønsker ikke generell bevæpning, men videreføring av dagens ordning, med lagring av våpenet i patruljebilene.
AP171102generell basis kan jeg imidlertid si at det er uheldig for russisk idrett, skriver Skinstad i en sms til Adresseavisen.
AA171102 Trøndelag politidistrikt er det ene som ønsker en generell bevæpning, hvor politiet bærer ladd våpen på hoften.
AA171102 De resterende politidistriktene ønsker ikke generell bevæpning, men videreføring av dagens ordning, med lagring av våpenet i patruljebilene.
AA171102generell basis kan jeg imidlertid si at det er uheldig for russisk idrett, skriver Skinstad i en sms til Adresseavisen.
VG171101 Tidligere generalsekretær Inge Andersen, som fikk sparken i mars i år, gir en generell uttalelse i sakens anledning : ¶
VG171101 - Karin Andersen fra SV vet meget godt at det er det uavhengige fagorganet Landinfo som henter inn generell informasjon om landsituasjonen og utlendingsmyndighetene ( UDI og UNE ) som avgjør hver enkelt asylsak basert landinformasjonen og individuelle fakta og vurderinger.
AP171101 « Hva blir provenyvirkningen av å innføre generell momssats på godteri og brus ? ».
AP171101 Oversatt fra politikernes budsjettspråk betyr spørsmålet at Sp ville vite hvor mye staten kan få inn i inntekter hvis man innfører generell moms, som er 25 prosent, på brus og godterier.
VG171031 | Oslos politimester støtter generell bevæpning ¶
DB171031 En lov som ble vedtatt etter 9/11 i 2001, har imidlertid blitt brukt som en generell AUMF for en rekke antiterroroperasjoner i Midtøsten og i Afrika.
DB171031 En generell regel er at det er lov til å røyke der det er askebeger », skriver regjeringen på sin nettside om reiseinformasjon Japan.
AP171031 Øvelse : Det var etter denne kontraterrorøvelsen utenfor Stortinget at Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold i et intervju i TV2 forteller at han har snudd og nå er for generell bevæpning av politiet.
AP171031 | Oslos politimester støtter generell bevæpning ¶
AA171031 | Oslos politimester støtter generell bevæpning ¶
AA171030 At læreplanverkets overordnet del blir mer generell har symbolkraft, men det er neppe den største trusselen mot kulturfag i skolen.
DN171029 Inntil nødvendige systemendringer er på plass, vil det ikke være mulig å legge om til en generell praksis med bruk av « nettoprinsippet », sier økonomi- og styringsdirektør Geir Axelsen i Nav.
AA171027 Overgrep og trakassering skjer både av og mot begge kjønn, og vi skal ikke glemme den usynlige gruppen, men på generell basis utføres dette av menn mot kvinner.
VG171026 Det er fint at det er generell sportsinteresse i Norge.
DB171026 Generell styrking av Norsk Kulturfond. 4.
NL171025 I takt med den teknologiske utviklingen og generell velferdsøkning i den vestlige verden kan helsevesenet tilby mer omfattende utredning og behandling, og pasientene krever også dette.
VG171024 Artikkel 155 inneholder en generell uttalelse om muligheten for å bruke « nødvendige tiltak » for å tvinge regionale myndigheter til å overholde loven dersom de handler utenfor den.
BT171024 september 2001 ble det vedtatt en lov som er blitt brukt som en generell AUMF for antiterroroperasjoner.
AP171024 Klemmeforbud er ikke en generell ordensregelsom er ønsket i Sandnes-skolene, sier kommunaldirektør for oppvekst skole Pål Larsson i Sandnes kommune.
SA171023 Dette er ikke en generell ordensregel vi ønsker å ha i Sandnes-skolene, og jeg har ikke hørt at dette er en vanlig regel på andre skoler.
SA171023 - Dette er ikke en generell ordensregel vi ønsker å ha i Sandnes-skolene, sier kommunaldirektør for oppvekst skole Pål Larsson i Sandnes kommune.
AP171023 Det hjelper derfor lite om kjøpesentre forsvinner, hvis internett også betyr slutten for butikker på mer generell basis.
SA171022 Det er en generell diskusjon som handler om hvor grensene går.
BT171022 Det er en generell diskusjon som handler om hvor grensene går.
AP171022 Det er en generell diskusjon som handler om hvor grensene går.
VG171021 Artikkel 155 inneholder en generell uttalelse om muligheten for å bruke " nødvendige tiltak " for å tvinge regionale myndigheter til å overholde loven dersom de handler utenfor den.
VG171021 Artikkel 155 inneholder en generell uttalelse om muligheten for å bruke " nødvendige tiltak " for å tvinge regionale myndigheter til å overholde loven dersom de handler utenfor den.
AA171020 De har utviklet et unikt, tight og energisk liveshow, preget av et hardtslående lydbilde, store gitarer, melodiøse låter og en generell " tøff-i-trynet-holdning ".
VG171019 Bøhler sier om det forestående møtet at de ønsker en « generell orientering ».
VG171019 - Slik vi har forstått innkallingen ønsker POD en generell orientering fra Riksadvokaten og Kripos om status for bruk av utradisjonelle metoder, legger hun til.
VG171019 « Generell orientering » ¶
NL171019 Reetableringer i tidligere ørnerevirer og en generell spredning sørover i områder der den var fraværende i forrige århundre er et faktum.
AP171019 Dette er noe som må klargjøres i det enkelte tilfellet, og er ikke noe som trenger generell lovregulering.
DN171018 Bak dette ligger det en generell bedring i global økonomi.
DB171017 Helsedirektoratet mener imidlertid at lovreguleringen det er vist til angir at utdanningens målsetting er å gi studentene generell kompetanse med ulike yrkesområder innen psykologien, men uten å gi tilstrekkelige ferdigheter til selvstendig pasientbehandling.
VG171016 Karrieren startet som Se og Hør-journalist, nådeløskjendisblogger, « Paradise Hotel»-programleder og generell medieklyse.
DB171015 Næringen vil i tillegg ha behov for å dekke inn generell lønns- og prisvekst, skriver han i et leserinnlegg i Bergens Tidende.
VG171014 - Det er vanskelig å svare på en slik generell påstand, men rettighetsforhandlinger er en sentral oppgave for oss og NRK har alltid som mål å være en fair forhandlingspart.
AA171013 Siden oppstarten i 1992/1993, så har Jankos vunnet både heder og ære i lokalsamfunnet, med ulike priser og generell skryt for utviklingen.
DN171011 Derfor opprettholdes en generell salgsanbefaling på lakseselskaper.
DN171011 ¶ Det er et voldsomt kjør av autonome droner, truende kunstig intelligens og generell krisemaksimering.
AA171011 - Tallene viser at ekstrem og generell overvekt er en global helsekrise i dag, og den kan bli verre i årene som kommer med mindre vi går drastisk til verks, sier Bull. ( ©NTB ) ¶
AA171011 - Tallene viser at ekstrem og generell overvekt er en global helsekrise i dag, og den kan bli verre i årene som kommer med mindre vi går drastisk til verks, sier Bull.
VG171010 Viser ellers til tidligere svar vi har gitt i saken, skriver Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos, i en generell uttalelse til VG.
SA171010 1-10 prosent får litt feber, muskelsmerter og generell uvelhet.
DB171010 - Har du en generell kommentar til bøndenes situasjon her ?
VG171009 Partiet håper det ene av forslagene kan bidra til oppløsing av tvangsvedtak når de berørte kommunene selv ønsker det, men tar ikke til orde for en generell regel om reversering, skriver Dagbladet.
DN171009 Tveit sier UHR primært ønsker at søkere til høyere utdanning skal ha generell studiekompetanse, og viser til at yrkesfagelever nå har fått rett til et år med påbygg i videregående opplæring etter endt fagbrev.
DN171009 NHO-sjefen sier hun ikke vil fjerne det allmenne kravet om generell studiekompetanse for å komme inn på høyere utdanning, men hun mener dagens opptakssystem er for lite fleksibelt.
DN171009 Partiet håper det ene av forslagene kan bidra til oppløsing av tvangsvedtak når de berørte kommunene selv ønsker det, men tar ikke til orde for en generell regel om reversering, skriver Dagbladet.
DB171009 Partiet håper det ene av forslagene kan bidra til oppløsing av tvangsvedtak når de berørte kommunene selv ønsker det - men tar ikke til orde for en generell regel om reversering.
DB171009 KrF sier at deres stortingsgruppe foreløpig ikke har tatt stilling til forslagene fra Sp, men varsler allerede nå at de trolig vil støtte forslaget fra Sp om at frivillighet skal reetableres som en generell regel for framtidige kommunesammenslåinger.
DA171009 Tveit sier UHR primært ønsker at søkere til høyere utdanning skal ha generell studiekompetanse, og viser til at yrkesfagelever nå har fått rett til et år med påbygg i videregående opplæring etter endt fagbrev.
DA171009 NHO-sjefen sier hun ikke vil fjerne det allmenne kravet om generell studiekompetanse for å komme inn på høyere utdanning, men hun mener dagens opptakssystem er for lite fleksibelt.
DA171009 Partiet håper det ene av forslagene kan bidra til oppløsing av tvangsvedtak når de berørte kommunene selv ønsker det, men tar ikke til orde for en generell regel om reversering, skriver Dagbladet.
DA171009 KrF har ikke tatt stilling til de konkrete forslagene fra Sp, men uttaler at de ønsker å følge frivllighetsprinisppet som en generell regel for framtidige kommunesammenslåinger.
AP171009 Partiet håper det ene av forslagene kan bidra til oppløsing av tvangsvedtak når de berørte kommunene selv ønsker det, men tar ikke til orde for en generell regel om reversering, skriver Dagbladet.
AP171009 Gjeldende lov har en generell henvisning til « sømd og moral », men i praksis løper pengestøtten automatisk.
AA171009 Kritikken mot oss som forsvarte sangen var blant annet at ALLE fagspesifikke ord nå er ute av den overordnede læreplanen, som altså er et nytt type dokument slått sammen av det som tidligere het generell del og prinsipper for opplæring.
AP171008 Den må lære generell ro i valpeperioden, få nok mosjon og mental stimulering.
AP171008 Å få en konservator til å foreta fargeundersøkelser før generell rehabilitering av portrom, trapperom og fasader, er en liten kostnad.
AP171008 En fargeundersøkelse - eller en generell tilstandsrapport - kan dessuten brukes som underlag for å søke tilskudd.
SA171004 Dessuten er det en generell legeundersøkelse der legen tar på deg for å finne ut om det er noe som er forstuet eller brukket.
FV171004 Dessuten er det en generell legeundersøkelse der legen tar på deg for å finne ut om det er noe som er forstuet eller brukket.
BT171004 Dessuten er det en generell legeundersøkelse der legen tar på deg for å finne ut om det er noe som er forstuet eller brukket.
AP171004 Dessuten er det en generell legeundersøkelse der legen tar på deg for å finne ut om det er noe som er forstuet eller brukket.
VG171003 Generell bekymring ¶
DB170929 Utekonserter i parker og byrom fungerer også bra, mens turneer er viktige for å skape generell interesse og legitimitet.
DN170928 Etterhvert som veksten i økonomien tar seg opp, er det mindre behov for en generell stimulans i økonomien, heter det.
AP170928 Overfor Aftenposten bekrefter Forsvarsdepartementet at utvidelsen av det norske bidraget er en følge av at USA, Storbritannia og NATO har rettet en generell anmodning til allierte om å vurdere å styrke sine bidrag i Afghanistan.
AA170928 Etter hvert som veksten i økonomien tar seg opp, er det mindre behov for en generell stimulans i økonomien, heter det.
DA170927 I møtet gjorde skolens ledelse rede for hendelsene etter skolestart med både slåsskamper, generell uro, manglende respekt og en generelt aggressiv og spent stemning.
AP170921 Noen sverger til slankepiller eller strenge kostholdsplaner, mens andre bare prøver å redusere inntaket på generell basis.
DN170919 Vi ser at en stor andel av kjøpene er nettopp under grensen på 350 kroner, sier han, og legger til at det også er en generell trend.
AP170919 * I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet.
DB170915 Dette må sees i sammenheng med at det eksisterer - som Mads Kaggestad fortalte i et intervju med Dagbladet forrige måned - en generell mistillit mot nasjonale domstoler i idrettsverden.
DB170915 - Noen av disse har altså ikke bare problemer knyttet til seksuell skadelig atferd, men viser en mer generell tendens til norm- og regelbrudd.
AP170915 Arbeidsgivere er gitt generell adgang til å ansette på midlertidige kontrakter.
DN170914 Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er også kritisk til Jaglands kritikk og påpeker at den er for generell .
DA170914 Men han skal ha godtatt en avtale på bakgrunn av økt generell grensesikkerhet.
AP170914 Storberget tror ulvesaken har hatt lite å si for Aps svake valgresultat, men at generell motstand mot reformer og sentralisering har betydd mer.
AP170914 Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er også kritisk til Jaglands kritikk og påpeker at den er for generell .
AA170914 Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er også kritisk til Jaglands kritikk og påpeker at den er for generell .
AA170914 Meldingene gjelder i hovedsak milde og forbigående symptomer som er godt kjent som smerter på stikkstedet, hodepine, svimmelhet, generell sykdomsfølelse ofte med feber, utslett og kløe, opplyser FHI ¶
DA170913 Deres fortelling om at ledigheten har gått ned og generell optimisme, har slått an.
DN170912 Justert for generell prisutvikling har SFO blitt dyrere de siste åtte årene, mens barnehagene har blitt billigere.
DA170912 Influensafølelse, energisvikt og generell symptomøkning er vanlig etter anstrengelse.
AA170912 Justert for generell prisutvikling har SFO blitt dyrere de siste åtte årene, mens barnehagene har blitt billigere.
NL170911 Det er grunnen til at vi trenger en ny generell del.
NL170911 Generell del - den gamle grunnloven for skolen - ble skrevet i 1993.
NL170910 Tilrådingen er generell og gjelder ikke spesifikt for Andøya.
AP170910 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier han gjerne skulle sett at politiet var gitt generell bevæpning, men erkjenner at tiden ennå ikke er moden for det.
AP170910 Den beste måten å løse dette på, er åpne for generell bevæpning sånn at politiet til enhver tid er i stand til å respondere ved et terrorangrep på norsk jord, sier Amundsen.
AP170910 Av de spurte var 36,8 prosent imot generell bevæpning.
AP170910 - Jeg kan ikke gå til generell bevæpning av politiet, sier Amundsen og forklarer videre : ¶
AP170910 Internasjonal terrorisme og generell mangel på stabilitet står også på listen over faktorer Stoltenberg mener gjør verden farligere enn på lenge.
AA170910 Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sier han gjerne skulle sett at politiet var gitt generell bevæpning, men erkjenner at tiden ennå ikke er moden for det.
AA170910 Den beste måten å løse dette på, er åpne for generell bevæpning sånn at politiet til enhver tid er i stand til å respondere ved et terrorangrep på norsk jord, sier Amundsen.
AA170910 Av de spurte var 36,8 prosent imot generell bevæpning.
AA170910 - Jeg kan ikke gå til generell bevæpning av politiet, sier Amundsen og forklarer videre : ¶
DB170908 Det er et godt argument, men Erna blir for generell her.
DA170907 - På generell basis er OKEA inne i tre lisenser : Yme, Ivar Aasen og Grevling.
AA170907 Felles for svarene er generell frustrasjon, vanskjøtsel siden barndommen, dårlige økonomiske utsikter og få muligheter til å delta i et vanlig sivilt liv.
AA170907 ter syrere i første kvartal, og push-faktorene som har bidratt til at svært mange afghanere ønsker å forlate sitt hjemland er fortsatt tilstedeværende : En vedvarende svak afghansk økonomi, fortsatt ustabil sikkerhetssituasjon, høy arbeidsledighet, svak tiltro til regjeringens styrin
NL170906 Eksisterer det en generell motvilje blant nasjonale politikere til å spre beslutningsmyndighet av betydning, makt og ressurser nedover i nivåene ?
AP170906 I tillegg til en generell tilbaketrekning av isdekket i Barentshavet, viser observasjonene at det er store variasjoner fra vinter til vinter.
AP170906 Det vil den fortsette å gjøre også i fremtiden, til tross for en generell tilbaketrekning frem mot år 2100, og kan dermed gi store utfordringer i forbindelse med ressursutvinning i Barentshavet.
AP170906 I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på hver vind med vindhastighet på over 32,5 meter i sekundet.
VG170905 Den har vært for dårlig og for generell , sa Anundsen.
DB170905 Bergh tror skolevalgene reflekterer en generell trend i samfunnet.
DB170905 Generell trend ¶
DB170905 Forsvareren påpeker at det krever at påvirkningen skal være avgjørende for etterforskningen for at det skal bli lukkede, og hun hører ikke at påtalemyndighetene selv nevner det - de snakker bare om påvirkning i generell grad.
DB170905 « Overordnet del » erstatter « generell del », tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes' kurssetting, som ble vedtatt i 1993.
DB170905 I « Generell del » spares det ikke på poesien : « Menneskets særtrekk er at det både kan fatte det tidligere slektsledd har tenkt og følt, bruke det de har frembrakt og formet - og samtidig overskride de begrensninger som fortiden satte ved nybrott og oppfinnsomhet », står det.
DB170905 « Generell del » har én, rungende og bejaende stemme, « Overordnet del » virker spikket til av høringsrundens tollekniv.
VG170904 - Jeg hadde hele tiden en generell magefølelse som sa « jeg vet ikke ».
DB170904 - Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen.
DA170904 DEBATT : Tillitsvalgt ved Rosenberg Verft, Roy-Inge Nilsen, sier at for oljearbeidere er De Grønne skrekken og mediene formidler generell forbauselse over at De Grønne får gode meningsmålinger i oljefylket Rogaland.
DB170902 Den sittende regjeringen har gjort feil som vi må gjøre om : Vi skal sette i gang et lovarbeid for å reversere generell adgang til midlertidige ansettelser og styrke arbeidsmiljøloven, og vi skal stoppe forsøkene på privatisering og oppsplitting av jernbanen.
AP170902 Derfor ønsker jeg generell bevæpning av politiet, sier Amundsen.
AP170902 Bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet, også på Gardermoen, men justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) mener situasjonen er uholdbar.
AP170902 Meningsmålingene gir et blandet bilde : Et flertall sier umiddelbart nei til de ferske forslagene, men andre målinger viser stor generell støtte til reformer i arbeidslivet.
AA170902 Derfor ønsker jeg generell bevæpning av politiet, sier Amundsen.
AA170902 Bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet, også på Gardermoen, men justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) mener situasjonen er uholdbar.
VG170901 Du har en generell avtale om at du skal profilere en næringsdrivende ( f.eks. som « ambassadør » eller « samarbeidspartner » ).
VG170901 - Selv om det ikke ble registrert like mange elbiler som i rekordmåneden juni, så har det vært en generell økning.
NL170901 Fattigdom i et land som Norge med generell høy levestandard måles ut fra et relativt fattigdomsmål.
DB170831 Hva bør - på generell basis - gjøres for å unngå slike situasjoner ?
DA170831 Tillitsvalg ved Rosenberg Verft, Roy-Inge Nilsen, sier at for oljearbeidere er De Grønne skrekken og mediene formidler generell forbauselse over at De Grønne får gode meningsmålinger i oljefylket Rogaland.
DA170831 I en lang serie av stadig nye episoder, flokete og kaotisk satt sammen, spiller de ut velkjente situasjoner fra mange nordmenns dagligliv : Henting i barnehagen, middagslaging, krangling, jobbing og generell småprating foreldre imellom.
VG170830 - Vi jakter hele tiden forbedringer, og tar Adas kritikk på alvor, selv om vi oppfatter den som generell og vanskelig å forholde seg til, legger kommunikasjonssjefen til.
VG170830 Når frafallet ikke har noen politisk retning, ser det ut som det går mer på en generell mobilisering, slik at de mister velgere til flere kanter, sier han.
SA170830 Graff i NFF sier de tar kritikken på alvor, selv om de oppfatter den som generell og vanskelig å forholde oss til.
FV170830 Graff i NFF sier de tar kritikken på alvor, selv om de oppfatter den som generell og vanskelig å forholde oss til.
DB170830 For oss framstår det som om Arbeiderpartiet forsøker å score billige valgkamppoeng på midlertidighet ved å utelukkende angripe regjeringens åpning for en generell adgang til midlertidig ansettelser.
AP170830 Graff i NFF sier de tar kritikken på alvor, selv om de oppfatter den som generell og vanskelig å forholde oss til.
DB170829 Det er en generell liste som få blir noe særlig klokere av.
AP170829 Garantier bør forbeholdes særlig sårbare grupper, ikke en generell ordning.
VG170828 Vi har i oversikten korrigert for generell prisstigning for å bedre sammenlignbarheten over tid.
DB170827 Frp er alene om å være for generell bevæpning av politiet, Høyre er imot. 8.
AP170827 Han håper å kunne representere landsdelen, spesielt i spørsmål om fiskeripolitikk, oppdrettspolitikk, distriktspolitikk og generell næringspolitikk.
DB170826 De innførte generell adgang til midlertidige ansettelser, og ville ha søndagsåpne butikker, som folk sto opp mot.
VG170825 - På generell basis vil vi si at satire om pågående samfunnsdebatt sjelden er skadelig, verken den satiren som kommuniserer knirkefritt, eller den satiren man fjerner etter et kvarters tid, fordi den ikke blir oppfattet helt slik den var tenkt.
SA170824 UD har uansett en side om generell reiseinformasjon for nordmenn som planlegger en tur til Nord-Korea.
DB170824 - Jeg tror ikke dette har mye å si for troverdigheten internasjonalt, for der er det allerede en generell mistillit mot alle nasjonale domstoler i idretten.
DB170824 Derfor virker det også litt umusikalsk å elte sammen en generell kritikk av radikal identitetspolitikk sammen med ønsket om å fjerne disse statuene fra torgallmenninger, selv om også radikale grupper bruker statuevelting som ledd i den stadig mer destruktive kulturkampen.
DB170824 IS-terroristene er både « soldater » under tilnærmet direkte kommando fra Syria eller Irak og « ensomme ulver » som handler på inspirasjon eller generell oppfordring.
BT170824 UD har uansett en side om generell reiseinformasjon for nordmenn som planlegger en tur til Nord-Korea.
AP170824 UD har uansett en side om generell reiseinformasjon for nordmenn som planlegger en tur til Nord-Korea.
NL170823 Som eneste parti har vi gått inn for at politiet skal gis generell bevæpning, og det tror jeg må til for å kunne gi politiet selv og innbyggerne våre størst mulig trygghet, uavhengig av hvor i landet de bor.
DN170823 « Jeg kan ikke si et eksakt år ennå, men tilnærmingen er riktig, fordi hvis vi investerer raskt i mer ladeinfrastruktur og teknologi for elektriske biler, vil en generell endring være strukturelt mulig », svarte forbundskansleren.
VG170822 - På generell basis kan jeg si at det å være fornærmet i en slik sak er tøft.
VG170821 Man kan også merke seg at i Storbritannia, som ikke har et generelt bevæpnet politi, ble terroristene på London Bridge og Borough Market funnet og skutt av politiet etter bare få minutter, mens i Spania og andre land med generell bevæpning tok det lengre tid.
VG170821 Dette er viktigere enn en generell bevæpning.
VG170821 Det er like vanskelig å se at en permanent generell bevæpning skulle tilføre samfunnet så mye mer trygghet at det kan forsvare alt man taper ved å ha et politi som går inn i mange situasjoner uten skytevåpen.
VG170821 Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom generell bevæpning og evne til å nedkjempe terrorister.
SA170821 | I dag er det ikke lenger generell båndtvang i Norge.
SA170821 I kartet som NKK har utviklet, er kommunene samlet i fire forskjellige kategorier : Generell båndtvang ( grønt ), noe utvidet båndtvang ( lys grønt ), sterkt utvidet båndtvang ( lys rødt ) og båndtvang som mulig er i strid med lovverket ( rødt ).
SA170821 august, opphører regelen om generell båndtvang i Norge.
SA170821 august er det generell båndtvang i Norge.
FV170821 | I dag er det ikke lenger generell båndtvang i Norge.
FV170821 I kartet som NKK har utviklet, er kommunene samlet i fire forskjellige kategorier : Generell båndtvang ( grønt ), noe utvidet båndtvang ( lys grønt ), sterkt utvidet båndtvang ( lys rødt ) og båndtvang som mulig er i strid med lovverket ( rødt ).
FV170821 august, opphører regelen om generell båndtvang i Norge.
FV170821 august er det generell båndtvang i Norge.
AP170821 | I dag er det ikke lenger generell båndtvang i Norge.
AP170821 I kartet som NKK har utviklet, er kommunene samlet i fire forskjellige kategorier : Generell båndtvang ( grønt ), noe utvidet båndtvang ( lys grønt ), sterkt utvidet båndtvang ( lys rødt ) og båndtvang som mulig er i strid med lovverket ( rødt ).
AP170821 august, opphører regelen om generell båndtvang i Norge.
AP170821 august er det generell båndtvang i Norge.
DB170820 Han er lege med erfaring innen akuttmedisin, urologi og generell kirurgi.
DB170820generell basis råder vi folk til å gjenbruke emballasje til samme type mat.
DA170820 Fremskrittspartiet går til valg på generell bevæpning av politiet, og gjentar budskapet nå : ¶
DA170820 Bolstad, som tidligere har gått inn for en generell bevæpning av norsk politi, mener det nå haster med å få på plass en midlertidig bevæpning.
AA170820 Bolstad, som tidligere har gått inn for en generell bevæpning av norsk politi, mener det nå haster med å få på plass en midlertidig bevæpning.
DB170819 Justisminister Per Willy Amundsen sier generell , permanent bevæpning av politiet må til i kampen mot terror.
DB170819 Flertallet gikk mot generell bevæpning.
DB170819 . RASK REAKSJON : Justisminister Per Willy Amundsen ( Frp ) mener generell bevæpning av politiet er nødvendig for å tape minst mulig tid i håndteringen av en terrorsituasjon.
SA170818 De fikk vedtatt lovendringene, som blant annet ga en generell adgang til midlertidige ansettelser.
DB170818 - På generell basis kan jeg si at alle kjøpene vi gjør får høyere pris enn hva som er vanlig.
AA170818 Han har hørt at det er besøkende innom, og vil gjerne bidra med fakta og materiell om Lund bakeri spesielt, og generell historie om bransjen her i Kyrksæterøra.
DA170816 Hun forteller at hun har vært i dialog med Utdanningsetaten knyttet til generell problematikk ved flere skoler : ¶
AA170815 Rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune sier de alltid legger inn en generell effektivisering i budsjettene.
AA170815 - Det gjør staten også, og de finansierer sine økte satsinger blant annet med å legge inn en slik generell effektivisering hos kommunene.
AA170815 ¶ Mange råd : Over 300 høringsuttalelser har kommet til Kunnskapsdepartementet og statsråd Torbjørn Røe Isaksens forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen.
DB170814 Videre spant debatten over til en generell diskusjon om skattenivået hvor venstrepartiene langet ut mot de borgerlige partiene, og motsatt, i mer eller mindre kjente toner.
DB170814generell basis, omtaler hun likevel den opphetede tonen på Twitter som vanskelig for mange.
DA170814 Det er en generell trend i de fleste vestlige land.
DA170814 Det er en generell trend i de fleste vestlige land.
AP170814 Han var vag og generell i sin respons ¶
AP170814 Han var vag og generell i sin respons ¶
AP170814 Forhåpentligvis er vi ferdige med denne typen generell debatt om temaet og snevrer den inn til konkrete problemstillinger.
VG170812 07.11 : Lyngby Radio sendte ut en generell alarm til skipsfarten i Øresund og den østlige Østersø om å holde utkikk etter båten.
DA170812 Med seg på scenen har Hval også Orfee Schuit ( hun fra « Blood Bitch»-coveret dere vet ) og Natalie Sharp, begge på dans, visuelle effekter og generell aktivitet.
DA170812 Vaneendringer krever ofte at det skjer noen større endringer i livsfaser eller ytre forhold, og en generell endring i livsstil.
AP170811 Det er en generell uting, og det er jo mange som ikke bryr seg om musikken.
DB170810 Men på generell basis synes jeg det er rart at man ikke frisker opp med nye folk, sier Fagermo.
DB170810 Det er sikkert helt greit å kritisere Rolness for det, men å knytte dette til en generell radikalisering av menn og at man ser sammenhengen mellom Breitbart og Trump synes jeg er vanskelig, sier han.
VG170809 For han glemmer kanskje at diskriminering og hatkriminalitet som rammer muslimer kan være resultat av langvarig generell mistenkeliggjøring og en retorikk som konstruerer et fiendebilde av islam.
DB170808 Mest kontroversiell blant endringen i den nye loven var innføringen av generell tilgang til midlertidige ansettelser.
AP170808 - Dette er en generell advarsel med bakgrunn i sykdomstilfellene vi har sett i sommer.
NL170807 Ikke misforstå, jeg mener at generell kunnskap om hvorfor vi gjør det vi gjør på jobben absolutt er nødvendig.
DB170807 Jeg har ingen spesiell relasjon til Frie nasjonalister utover en generell oppfordring til hele Norge om å trå til i denne dugnaden mot masseinnvandring.
DB170807 - På generell basis vil jeg si at dette er en skjebnetime for Norge og Europa og alle gode krefter må jobbe sammen for å få opp oppmerksomheten om masseinnvandringen som kan drukne Norge.
DA170807 Sylvi Listhaug vil ikke kommentere påstandene i boken, men formidler en generell kommentar gjennom politisk rådgiver Espen Teigen : ¶
DA170807 Sylvi Listhaug vil ikke kommentere påstandene i boken, men formidler en generell kommentar gjennom politisk rådgiver Espen Teigen : ¶
VG170806 Neste gang kan det være andre veien, så det er en generell feil.
AP170804 I slutten av mars kom rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle vurdere generell bevæpning av norsk politi.
AA170804 - Å lage en generell regel om at man ikke skal få Nav-støtte om man ikke består en test etter fem år og har varig opphold, det tror jeg er en veldig dårlig løsning som bare kommer til å skape flere konflikter, sier Vedum til NTB.
VG170802 Det har skjedd en generell sekularisering av samfunnet, sier Rotevatn og tilføyer : ¶
VG170801 Stordal har en generell oppfordring til alle i Einars situasjon : ¶
AP170801 Derfor handler digitalisering i skolen ikke bare om snevre ferdigheter, men må ses i sammenheng med hele det store arbeidet som nå er satt i gang for å fornye alle fagene i skolen, inkludert skolens grunnleggende verdidokument, tidligere kalt Generell del, nå Overordnet del.
DB170730 Professor Atle Dyregrov hevder i artikkelen at han er skeptisk til en generell folkehelsekampanje som den britiske, og tror ikke denne vil berge liv, heller skape frykt og uro.
DA170726generell basis kan det sies at dette medfører at straff må sones årevis etter at et lovbrudd er begått og det er svært uheldig for alle involverte, sier Kroken til RA.
DA170725 Men for barn, eldre, personer med generell dårlig allmenntilstand og personer som bruker noen typer blodtrykksmedisiner, er det nødvendig å kontakte lege. 30 prosent av hoggormbittene er dessuten såkalte tørrbitt, der ormen ikke sprøyter inn gift.
VG170721 For det første kunne de kobles til en generell regjeringsmistenksomhet på amerikansk ytrehøyre, der det allerede var opplest og vedtatt at myndighetene i Washington var gjennomkorrupte og i ledtog med jødelobby, bankvesen, FN eller utenomjordiske.
VG170718 Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre », skrev Møller Dæhli i et innlegg på Instagram.
SA170717 Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre, som var totalt dominerende.
FV170717 Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre, som var totalt dominerende.
DA170717 Departementet så ikke nødvendigheten av å sende endringen ut på høring, da de mente at tidligere innspill ved generell kartlegging burde være nok.
BT170717 Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre, som var totalt dominerende.
AP170717 Analytikeren sier ingen andre store hendelser, men en generell positiv utvikling gjør at dagens indeks nådde nye høyder.
AP170717 - Det har vært en generell oppgang i Europa, som følge av at børsen i USA stengte litt høyere før helgen, og europeiske børser hadde litt « catch-up » i dag.
AP170717 Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre, som var totalt dominerende.
VG170716 Armstrong mener en generell skepsis til Team Sky, særlig i lys av medisinavsløringen rundt Bradley Wiggins, er noe av årsaken til pipingen søndag.
VG170716 Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre, som var totalt dominerende.
SA170716 Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre, som var totalt dominerende.
FV170716 Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre, som var totalt dominerende.
BT170716 Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre, som var totalt dominerende.
AP170716 Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre, som var totalt dominerende.
DB170715 - Jeg er veldig skeptisk til en generell folkehelsekampanje som den britiske, og jeg tror ikke det vil berge liv, heller skape uro.
NL170713 Generell akuttkirurgi må være en utdanning.
DB170713 Sammen med en generell økning av studiestøtten er vi i gang med å løfte studentfinansieringen.
DA170713 Ved utgangen av 2016 var kommunale barnehager marginalt foran når det gjelder generell bemanningstetthet, mens private barnehager var marginalt foran når det gjelder pedagogtettheten.
SA170712 Tidligere hersket det en generell oppfatning om at Malouda kunne spille for Fransk Guyana, siden landet kun er medlem av CONCACAF, og ikke FIFA.
DB170712 Generell gransking ¶
AP170712 Tidligere hersket det en generell oppfatning om at Malouda kunne spille for Fransk Guyana, siden landet kun er medlem av CONCACAF, og ikke FIFA.
NL170711 Vi har innført en generell adgang for ikke-motorisert ferdsel i utmark.
DA170711 - Fra mitt ståsted mener jeg at man må se på type sted og klientell og gjøre en generell vurdering om det er en risiko for dem som er på jobb.
NL170710 Acta Endocrinologica Suppl, vol 279, 1986 ( les sammendrag ) Norsk barnelegeforening, Veileder i generell pediatri.
AA170710 Jan Ivar Moen, fagleder i Utekontrollen i Sør-Trøndelag, forteller at han ikke kjenner til akkurat dette tilfellet, men at det på generell basis ikke er nok å vise frem dokumentasjon ved utelatt EU-kontroll.
DA170708 Det var nok mest et uttrykk for en generell frustrasjon rundt P2 og kultur/musikkavdelingen.
AA170708 - Jeg skal få meg generell studiekompetanse så jeg ikke er helt ute å kjøre.
DB170707 Det er en generell nedgang i antall spørsmål om passasjerrettigheter i forhold til samme periode i fjor på 28 prosent.
AP170707 Vi skal fremme lov om å avvikle generell adgang til midlertidige ansettelser.
DN170706 Seniorforsker Gunnar Deinboll Jenssen ved SINTEF sier undersøkelser fra andre land har vist en generell motstand til å begynne med, men lavere skepsis etter hvert som folk får mer kunnskap.
DB170706 Det var ikke sikkert de fikk noen alderspensjon, og de hadde ingen generell garanti om uføretrygd dersom noe skulle skje.
DA170706 Det er nødvendig med generell bevæpning.
DA170706 Behovet for generell bevæpning er først og fremst viktig for dagens situasjoner.
AA170706 Seniorforsker Gunnar Deinboll Jenssen ved SINTEF sier undersøkelser fra andre land har vist en generell motstand til å begynne med, men lavere skepsis etter hvert som folk får mer kunnskap.
AA170706 Det er en generell nedgang i antall spørsmål om passasjerrettigheter i forhold til samme periode i fjor på 28 prosent.
AA170706 Det er en generell nedgang i antall spørsmål om passasjerrettigheter i forhold til samme periode i fjor på 28 prosent.
AP170705 Som viser en generell motstand til å begynne med, men lavere skepsis etter hvert som folk får mer kunnskap.
AP170705 Som viser en generell motstand til å begynne med, men lavere skepsis etter hvert som folk får mer kunnskap.
VG170704 Personlig rivalisering, utydelig kurs og en generell politisk høyredreining har undergravd partiets oppslutning.
NL170704 . For å sikre dette har vi arkivloven... og offentlighets-loven, som har generell åpenhet som prinsipp, men som også gir regler om unntak.
SA170703 Endre Sagedal er opptatt av miljøet, og har en generell forvaltertankegang, han vil likevel ikke karakterisere seg som ekstrem.
DN170703 Nedgangen skyldes at en generell nedgang i opplags- og annonsemarkedet for papirbaserte magasinprodukter ikke oppveies av nye digitale inntekter, skriver styret i selskapet i sin årsberetning.
BT170703 Endre Sagedal er opptatt av miljøet, og har en generell forvaltertankegang, han vil likevel ikke karakterisere seg som ekstrem.
AP170703 Endre Sagedal er opptatt av miljøet, og har en generell forvaltertankegang, han vil likevel ikke karakterisere seg som ekstrem.
AA170701 Nasjonalt beredskapssenter, kjøp av politihelikoptre, båt til beredskapstroppen og generell opprustning av politiet er blant investeringspostene som er blitt skadelidende, forteller Ap-politikeren.
VG170630 Dette er ikke et Strømsgodset-problem eller et fotballproblem, det er en generell utfordring over alt, sier Skullerud om de negative ytringene.
VG170629 Slik sett er ikke bistanden kun et virkemiddel for utviklingspolitikken, men også for en rekke utenrikspolitiske, diplomatiske, næringspolitiske, sikkerhetspolitiske eller migrasjonspolitiske formål - inkludert generell norsk omdømmebygging.
VG170629 Å tro at vi lever i en verden hvor generell bevæpning ikke er nødvendig, er ønsketenking og urealistisk.
VG170629 Politiet skal sikre folket, og nær sagt alle andre europeiske land har generell bevæpning.
VG170629 « Å fremme kunnskapen om norsk drama i Indonesia er et 02-formål [ generell utenriksforvaltning ], ikke noe vi kan bruke 03-midler [ bistandspenger ] til », skrev seniorrådgiver Carsten Hveem Carlsen i januar 2014 fra UD i Oslo.
DB170629 Han var en generell ressursperson for NIF der oppe, og jobba også inn mot ungdoms-OL, sier kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, til Dagbladet.
AP170629 - Regjeringen henviser til en generell ordning til alle som vil søke støtte til vindprosjekter.
AP170629 - Regjeringen henviser til en generell ordning til alle som vil søke støtte til vindprosjekter.
VG170628 » Svaret på det er ikke objektsikring, det er god etterretning og generell beredskap basert på kompetent og raskt tilstedeværende politi som er godt utstyrt og samtrent med andre nødetater og med Forsvaret når det trengs.
AP170628 For å sikre dette har vi arkivloven, som sier hvordan dokumenter skal arkiveres og offentlighetsloven som har generell åpenhet som prinsipp, men som også gir regler om unntak.
AP170628 For å sikre dette har vi arkivloven, som sier hvordan dokumenter skal arkiveres og offentlighetsloven som har generell åpenhet som prinsipp, men som også gir regler om unntak.
DB170627 Røine sier han forstår at en så høy sum på alkohol under et ungdomsarrangement kan skape reaksjoner, og sier NIF har hatt en generell diskusjon rundt alkohol.
FV170626 Det kommer allmennsymptomer som slapphet, feber, generell forstørrelse av lymfekjertler, og det kan oppstå ulike former for utslett, samt håravfall.
DA170626 19, lander Tove Kvernhaug på et publikumstall på opp mot 3.000, basert på tidligere år erfaring med salg av mat og drikke og generell trengsel.
AP170626 Direktør i Aleris, Grethe Aasved tror økningen i henvendelser reflekterer en generell trend : Stadig flere ønsker å bruke av private midler på helsen.
SA170625 En generell oppfattelse blant mange er at doping knapt eksisterer i fotball.
DB170625 I en generell kommentar til dette skrives det at en skal respektere retten til helse inkludert forebyggende, behandlende og palliativ helse for papirløse migranter.
BT170625 Vi har presisert at utdanningen i akuttkirurgi må ses isolert fra den « kalde » kirurgien, og at en slik utdanning må ende med en formell generell spesialitet.
BT170625 Uten en spesialitet i generell akuttkirurgi vil det snart være vanskelig å bemanne norske sykehus til en akuttkirurgisk funksjon.
BT170625 Stortinget har nå vedtatt at det ikke skal være en norsk spesialitet i generell akuttkirurgi.
BT170625 Men alle kirurger kan i tillegg tilegne seg en generell akuttkirurgisk kompetanse - uavhengig av spesialitet.
BT170625 KVALITET : Det er viktig at generell akuttkirurgi er en formell spesialitet.
BT170625 For tre år siden ble det besluttet at spesialiteten generell kirurgi skulle avvikles.
BT170625 En akuttmedisinsk generell spesialitet vil komme i tillegg til kirurgens egen spesialitet, som hovedsakelig vil være en spesialitet for planlagt kirurgi i et spesielt kirurgisk område ( urologi, karkirurgi, mage- tarmkirurgi, osv. ).
BT170625 Det er viktig at generell akuttkirurgi er en formell spesialitet.
BT170625 En generell oppfattelse blant mange er at doping knapt eksisterer i fotball.
AP170625 En generell oppfattelse blant mange er at doping knapt eksisterer i fotball.
AA170625 En generell oppfattelse blant mange er at doping knapt eksisterer i fotball.
BT170624 Som generell regel, ikke gjennom hvisking og tisking.
VG170623 Selv om Piknik i Parken har stått i fare for å regne bort på sin andre av tre dager, er kontrasten til forrige helgs glisne nabofestival Norwegian Wood slående - både når det gjelder oppmøte og generell vibb.
VG170623 Partiet vil derfor åpne for generell bevæpning av politiet i de politidistriktene som opplever behov for det.
VG170623 Generell bevæpning av politiet ¶
SA170623 Frps øvrige terrortiltak innebærer å innføre permanent grensekontroll, generell bevæpning av politiet, minimum ti års botid for statsborgerskap og overvåking og bekjempelse av radikaliserende aktivitet.
DB170623 Frp vil også åpne for generell bevæpning av politiet - i distriktene som ønsker det.
DB170623 Det blir heller ingen generell bevæpning av politiet med Høyre i regjering.
DB170623 ( Dagbladet ) : På en pressekonferanse i dag gikk Siv Jensen inn for full asylstopp til Norge, og la fram en fempunkts liste over innstramminger som også inkluderer permanent grensekontroll og generell bevæpning av politiet.
DB170623 Det tredje er å innføre generell bevæpning av politiet i de politidistriktene som har behov for det.
DB170623 Det skal åpnes for generell bevæpning av politiet i de distriktene som ønsker det.
AA170623 Frps øvrige terrortiltak innebærer å innføre permanent grensekontroll, generell bevæpning av politiet, minimum ti års botid for statsborgerskap og overvåking og bekjempelse av radikaliserende aktivitet.
AA170623 I høringsutkastet til ny generell del av læreplanverket mangler kanskje det viktigste av alle ord om læring : Sommerferie !
AA170622 Regjeringen vil innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn per voksen skal bli lavere.
AP170621 Forslaget er todelt : Først vil de innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn pr. voksen skal bli lavere.
AA170621 I stedet kan det bli gitt en mer generell fellingstillatelse i områder hvor det har vært store skader fra kongeørn over flere år.
AA170621 I stedet kan det bli gitt en mer generell fellingstillatelse i områder hvor det har vært store skader fra kongeørn over flere år. ( ©NTB ) ¶
DB170620 Vi må være mer bevisst på at vi trenger fagarbeidere, for jeg tror kanskje en del tenker at de må skaffe seg generell studiekompetanse, sier Steen-Mevold.
VG170619 Endringene, som ga en generell adgang til å ansette folk midlertidig i stedet for fast, ble vedtatt.
DB170619 Flere flyselskap fra Midt-Østen gjør det dårlig på Heathrows målinger, blant annet støyende aktivitet natterstid er et av parameterne i tillegg til generell støy, utslipp og prosedyrer for grønne innflyginger.
VG170617 Fire etter er hun tilbake med festing, hjertesorg og generell livserfaring i bagasjen.
AA170616 Kohl " klarte å ta i betraktning andres interesser og overkomme generell mistillit for å oppnå gjensidig tillit ", heter det videre fra Gorbatsjov.
VG170615 For at gesten skal bli registrert, må en sensor vurdere sjansen for om det oppstår forvirring, og om den er for generell til å bli assosiert med Kiss-vokalisten.
DB170614 Dette er målrettet, det er ikke en generell gjennomgang av virksomheten.
DB170614 Likevel presterer regjeringspartiet FrP, med FpU-formann Svensrud i spissen, å foreslå en generell overvåkning av norske moskeer som et avgjørende tiltak i kampen mot radikalisering.
BT170614 - Nei, det er en generell politiøvelse knyttet til mulige hendelser under sykkel-VM.
VG170613 Leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, ønsket ikke å svare på noen spørsmål fra VG mandag, men kom senere med en generell kommentar.
AP170612 Mens forskere før i tiden hadde generell og bred fagkunnskap, sitter de nå dypt inne i smale nisjer.
AP170612 Mens forskere før i tiden hadde generell og bred fagkunnskap, sitter de nå dypt inne i smale nisjer.
DA170611 Seks av de sju medlemmene i det såkalte bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet.
DA170611 På Stortinget er Frp alene om å ønske generell bevæpning.
DA170611 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) tok nylig til orde for generell bevæpning.
DA170611 Derfor bør vi vurdere generell bevæpning av norsk politi », skrev han på sin Facebook-side sist tirsdag.
DA170611 - Vi bør få en generell bevæpning av norsk politi.
AA170611 Seks av de sju medlemmene i det såkalte bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet.
AA170611 På Stortinget er Frp alene om å ønske generell bevæpning.
AA170611 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) tok nylig til orde for generell bevæpning.
AA170611 Derfor bør vi vurdere generell bevæpning av norsk politi », skrev han på sin Facebook-side sist tirsdag.
AA170611 - Vi bør få en generell bevæpning av norsk politi.
AA170611 Seks av de sju medlemmene i det såkalte bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet.
AA170611 På Stortinget er Frp alene om å ønske generell bevæpning.
AA170611 Justisminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) tok nylig til orde for generell bevæpning.
AA170611 Derfor bør vi vurdere generell bevæpning av norsk politi », skrev han på sin Facebook-side sist tirsdag.
AA170611 - Vi bør få en generell bevæpning av norsk politi.
DA170610 Men også rasisme og generell idioti, samt bisarre systemfeil i britisk politikk, får sitt.
BT170609 Når da opptaket for høyere utdanninger er om sommeren, og man trenger generell studiekompetanse for å søke, risikerer man å måtte utsette studiene et år.
BT170609 Hvis man klager etter eksamen i vårsemesteret, kan man risikere å stå uten generell studiekompetanse helt frem til januar.
DB170608 - Turn og basistreningen som jeg har ansvar for, handler om generell kraftoverføring og generell styrke.
DB170608 - Turn og basistreningen som jeg har ansvar for, handler om generell kraftoverføring og generell styrke.
DA170608 Dermed kom retten til at dyttingen var en konsekvens av generell irritasjon, og muligens at det også ringte på døren.
VG170607 - Det er en generell oppfordring å gjennomføre vaksinasjon av barn, sier Høie.
FV170607 Han forklarer videre at den positive utviklingen har vært generell .
DB170607 Terroren i London aktualiserer generell bevæpning av norsk politi, skriver justisminister Per-Willy Amundsen i en e-post til Klassekampen.
DB170607 De siste åra har Frp gjentatte ganger tatt til orde for en generell bevæpning av norsk politi, men saken er blitt nedstemt i Stortinget.
AP170607 Skyldtes en såpass unnvikende avgjørelse en generell beslutningsvegring eller en uenighet i juryen ?
AA170607 Samtidig er det usikkerhet om hvordan eksportrettede virksomheter vil påvirkes av Storbritannias forestående utmeldelse av EU, samtidig som risikoen er høyere enn normalt på grunn av generell økonomisk og politisk usikkerhet internasjonalt. ( ©NTB ) ¶
SA170606 Han forklarer videre at den positive utviklingen har vært generell .
BT170606 Han forklarer videre at den positive utviklingen har vært generell .
AP170606 Han forklarer videre at den positive utviklingen har vært generell .
AP170606 Han forklarer videre at den positive utviklingen har vært generell .
AA170606 Dette aktualiserer også generell bevæpning av politiet, skriver Amundsen i en epost til Klassekampen.
AA170606 De siste årene har Frp gjentatte ganger tatt til orde for en generell bevæpning av norsk politi.
AP170604 Det er for tiden mer synlig politi ute blant store folkemengder enn normalt, men Oslo-politiet vil foreløpig ikke gi en generell ordre om bevæpning : ¶
AA170604 Opplysninger om generell risiko gis ikke som offisielle reiseråd, men UD understreker at slike råd kan bli gitt dersom « det fremkommer så troverdig informasjon om risiko for en konkret forestående terrorhendelse eller et annet alvorlig forhold i utlandet, at det anses å være grunn til å informere publikum om dette ». (
BT170603 Dette skyldes ikke feil eller dårlig praksis, men er en generell svakhet ved de fleste statistiske undersøkelser.
AA170602 Basert på tilbakemeldinger fra investorer, har Norske Skog diskutert transaksjonsforslaget med store gjelds- og aksjeinvestorer og mottatt generell støtte til transaksjonsstrukturen, der de usikrede obligasjonene blir konvertert til egenkapital, ifølge børsmeldingen.
AA170602 Generell studiekompetanse, you know ?
DN170601 - Jeg mener derfor at det på generell basis må jobbes med å redusere gjelden i den globale shippingnæringen, legger han til.
VG170531 Men at Gerhardsen ikke bare avspiser dette med en generell bisetning om gode velferdstjenester, men i tillegg nærmest driver gjøn med viktigheten av en god skole for alle, er simpelthen ikke til å tro.
VG170531 Deltakerbasert budsjettering gir økt lokaldemokrati, og generell satsing på sentrum har gjort at juryen valgte Fredrikstad, sier juryleder Erling Dokk Holm.
SA170531 Deltakerbasert budsjettering gir økt lokaldemokrati, og generell satsing på sentrum har gjort at juryen valgte Fredrikstad, sier juryleder Erling Dokk Holm.
DN170531 Deltakerbasert budsjettering gir økt lokaldemokrati, og generell satsing på sentrum har gjort at juryen valgte Fredrikstad, sier juryleder Erling Dokk Holm.
AP170531 Deltakerbasert budsjettering gir økt lokaldemokrati, og generell satsing på sentrum har gjort at juryen valgte Fredrikstad, sier juryleder Erling Dokk Holm.
DN170530 Svensk sikkerhetspoliti ( Säpo ) vil kun gi en generell kommentar til saken etter at den ble offentliggjort av de tre mediene tidlig tirsdag morgen.
DB170530 Svensk sikkerhetspoliti ( Säpo ) vil kun gi en generell kommentar til saken etter at den ble offentliggjort av de tre mediene tidlig tirsdag morgen.
DB170530 I tillegg til en generell gjennomgang av systemet, har Riksrevisjonen sett på en rekke kontroversielle saker hvor arkivering har vært mangelfull : ¶
BT170530 Svensk sikkerhetspoliti ( Säpo ) vil kun gi en generell kommentar til saken etter at den ble offentliggjort av de tre mediene tidlig tirsdag morgen.
BT170530 I tillegg til en generell gjennomgang av systemet, har Riksrevisjonen sett på en rekke kontroversielle saker hvor arkivering har vært mangelfull.
AP170530 - Jeg avslo en invitasjon om å delta siden forespørselen var dårlig formulert, altfor generell og ikke lot seg besvare, sier Cohen.
AA170530 - Jeg avslo en invitasjon om å delta siden forespørselen var dårlig formulert, altfor generell og ikke lot seg besvare, sier Cohen.
AA170530 Svensk sikkerhetspoliti ( Säpo ) vil kun gi en generell kommentar til saken etter at den ble offentliggjort av de tre mediene tidlig tirsdag morgen.
DA170529 « Gag Rule » vil bety kutt i støtte til organisasjoner som mottar støtte til mer generell helsebistand i utviklingsland fra USA.
DA170529 « Gag Rule » vil bety kutt i støtte til organisasjoner som mottar støtte til mer generell helsebistand i utviklingsland fra USA.
AP170529 I desember 2016 slo EU-domstolen fast at blant annet de svenske og engelske datalagringslovene var ulovlige : ¶ 3rd-party-bio ¶ Generell innsamling og lagring av kommunikasjonsopplysninger om en ubegrenset krets av personer ble ansett å være i strid med menneskerettighetene.
AA170529 - Vi har brukt tiden på en generell avklaring av en del punkter i avtalen med Aker, sier Kent Ranum, som ikke vil gå i detaljer om disse punktene.
DB170527 Vi vil nå finne ut av hva som har skjedd, før vi uttaler oss ytterligere - men kan på generell basis si at vi ikke ønsker at noe skal skje med noen av de som er i parken, og spesielt ikke med barn, sier han.
DB170527 Og selv om Morrissey selv, i såkalt kjent stil, benyttet anledningen til å ytterligere fremmedgjøre seg selv fra store deler av sitt eget publikum samt generell offentlighet.
DB170527 - Jeg har vokst opp med mye hester i nabolaget, og har en del generell kunnskap.
DB170526 POPULÆRT MED SUSHI : God hygiene, kunnskap og rutiner er en generell utfordring, spesielt ved produksjon av fisk til sushi.
DB170526 God hygiene, kunnskap og rutiner er en generell utfordring, spesielt ved produksjon av fisk til sushi.
AP170526 mai, til tross for en generell terrortrussel mot Norge og Europa.
AA170526 Opplysninger om generell risiko gis ikke som offisielle reiseråd, men UD understreker at slike råd kan bli gitt dersom « det fremkommer så troverdig informasjon om risiko for en konkret forestående terrorhendelse eller et annet alvorlig forhold i utlandet, at det anses å være grunn til å informere publikum om dette ».
DB170525 Det utilsiktede skuddet ble først kjent for Politidirektoratet da politidistriktet sendte sin faste rapport om generell våpenbruk en måned etter hendelsen.
AA170525 Det utilsiktede skuddet ble først kjent for Politidirektoratet da politidistriktet sendte sin faste rapport om generell våpenbruk en måned etter hendelsen.
BT170522 Det er ikke åpenbart hva som vil være den beste, langsiktige strategien for partiet : En radikal, ideologisk profil, eller generell miljøorganisasjon med politisk representasjon.
AP170521 Som generell påstand er dette i dag meningsløst.
SA170520 Partiet har i tillegg programfestet at de ønsker en generell nedgang i forbruket av kjøtt i Norge.
DN170520 - Det har nok vært en generell prisvekst i Oslo og Bærum som har vært eksplosiv det siste halvannet året.
DB170520 Partiet har i tillegg programfestet at de ønsker en generell nedgang i forbruket av kjøtt i Norge.
DB170519 Som generell ordning bør den derimot komme langt ned på prioriteringslista.
DA170518 I to brev fra Osloskolens øverste sjef, utdanningsdirektør Astrid Søgnen, stilet til Clemens Saers våren 2015, kommer det fram at det på dette tidspunktet ikke finnes noen generell prosedyre for om og i så fall hvilke ansatte som skal informeres om « særskilt utagerende elever ».
VG170517 Politimester Nils Kristian Moe opplyser til avisen at det ikke blir noen generell bevæpning av politiet, men at enkelte patruljer likevel vil være bevæpnet på nasjonaldagen i Trondheim.
VG170516 « Når jeg nå har valgt å melde meg inn i Høyre, skyldes det en generell bekymring for fagbevegelsens detaljstyring av Arbeiderpartiet i enkelte saker », skrev Brøndbo i en epost til VG fredag.
NL170516 Selv om jeg ikke har tro på en slik generell " sannhetskommisjon ", så ser jeg at det er et store behov for mer kunnskap, både om historien vår som samer, og om virkningene av fornorskningspolitikken.
AA170516 Nå har han vurdert dette, og opplyser mandag ettermiddag at det ikke blir noen generell bevæpning av politiet i Trondheim på 17. mai.
AA170516 Men noen generell bevæpning av politiet i Trondheim på nasjonaldagen blir det ikke.
DN170515 Senioranalytiker Kristoffer Lomholt Kjær i Danske Bank Markets mener kronen den siste tiden har vært preget av en generell svakhet i råvareprisene på grunn av svakere utsikter for den globale konjunkturutviklingen.
VG170512 Å foreslå en generell arbeidstidsreduksjon for å redusere sykefraværet, er derfor et skudd i blinde.
VG170512 mai til orde for at tiden er inne for å fase inn en generell arbeidstidsreduksjon fra 2021.
VG170512 « Når jeg nå har valgt å melde meg inn i Høyre, skyldes det en generell bekymring for fagbevegelsens detaljstyring av Arbeiderpartiet i enkelte saker », fortsetter han.
SA170512 LOs nyvalgte leder Hans-Christian Gabrielsen advarte mot en generell boikott, men ble ikke hørt.
SA170512 I sine advarsler før voteringen viste den nye LO-lederen blant annet til at en generell boikott vil ramme palestinske arbeidere og palestinsk fagbevegelse.
DN170512 LOs nyvalgte leder Hans-Christian Gabrielsen advarte mot en generell boikott, men ble ikke hørt.
DN170512 I sine advarsler før voteringen viste den nye LO-lederen blant annet til at en generell boikott vil ramme palestinske arbeidere og palestinsk fagbevegelse.
DB170512 LO-leder Hans-Christian Gabrielsen advarte mot en generell boikott, og viste til at dette også vil ramme palestinske arbeidere og palestinsk fagbevegelse.
DB170512 Men en generell boikott er ikke veien å gå, sier Huitfeldt til Dagbladet.
DA170512generell basis mener jeg det er viktig for topptillitsvalgte å gå foran og vise måtehold.
DA170512 LOs vedtak om generell boikott av Israel blir møtt med bred politisk avvisning.
DA170512 EL- og IT Forbundets leder Jan Olav Andersen var blant dem som stemte for en generell boikott av Israel.
BT170512 - Hva står vi igjen med av virkemidler, spurte EL- og IT Forbundets leder Jan Olav Andersen, som gikk inn for en generell boikott.
AP170512 LOs nyvalgte leder Hans-Christian Gabrielsen advarte mot en generell boikott, men ble ikke hørt.
AP170512 I sine advarsler før voteringen viste den nye LO-lederen blant annet til at en generell boikott vil ramme palestinske arbeidere og palestinsk fagbevegelse.
AP170512 Syversen mener vedtaket om en generell boikott avdekker forskjellsbehandling.
AP170512 Nyvalgt LO-leder Hans-Christian Gabrielsen advarte tidligere på dagen, fredag, mot en generell boikott, men ble nedstemt.
AP170512 Arbeiderpartiet vil ikke støtte LOs vedtak for en generell boikott av Israel, forteller Anniken Huitfeldt.
AP170512 Syversen mener vedtaket om en generell boikott avdekker forskjellsbehandling.
AP170512 Nyvalgt LO-leder Hans-Christian Gabrielsen advarte tidligere på dagen, fredag, mot en generell boikott, men ble nedstemt.
AP170512 Arbeiderpartiet vil ikke støtte LOs vedtak for en generell boikott av Israel, forteller Anniken Huitfeldt.
AP170512 LOs nyvalgte leder Hans-Christian Gabrielsen advarte mot en generell boikott, men ble ikke hørt.
AP170512 I sine advarsler før voteringen viste den nye LO-lederen blant annet til at en generell boikott vil ramme palestinske arbeidere og palestinsk fagbevegelse.
AA170512 Da USA innførte et forbud mot å ta med laptoper og flere andre små datamaskiner i håndbagasjen på flyvinger fra flere land i Midtøsten og Nord-Afrika i mars, ble det begrunnet med en generell og langvarig bekymring for terrorangrep mot fly på vei til USA.
AA170512 Da USA innførte et forbud mot å ta med laptoper og flere andre små datamaskiner i håndbagasjen på flyvinger fra flere land i Midtøsten og Nord-Afrika i mars, ble det begrunnet med en generell og langvarig bekymring for terrorangrep mot fly på vei til USA.
AA170512 LOs nyvalgte leder Hans-Christian Gabrielsen advarte mot en generell boikott, men ble ikke hørt.
AA170512 I sine advarsler før voteringen viste den nye LO-lederen blant annet til at en generell boikott vil ramme palestinske arbeidere og palestinsk fagbevegelse.
AA170512 EL- og IT Forbundets leder Jan Olav Andersen var blant dem som stemte for en generell boikott av Israel.
SA170511 - Det tyder på at det er en generell tilfredshet i allmennheten om den eksisterende stemmerettsalderen på 18 år, heter det i proposisjonen.
DA170511 - Det tyder på at det er en generell tilfredshet i allmennheten om den eksisterende stemmerettsalderen på 18 år, heter det i proposisjonen.
AA170511 - Det tyder på at det er en generell tilfredshet i allmennheten om den eksisterende stemmerettsalderen på 18 år, heter det i proposisjonen.
VG170510 Og den tapre arbeiderens viktigste verktøy - gitt at elementer som profesjonelt apparat, fordelaktig oppsyn og generell flaks er tilstede, naturligvis - er sangstemmen.
DB170510 - Når det gjelder generell bruk av rullefortau for å korte ned avstander er det jo slik at Pir Syd ikke er bygget for å tåle tyngden av et rullefortau, da denne opprinnelig er bygget som en midlertidig pir.
DB170510 Det gjelder i overkroppsstyrken, men også generell styrke i hele kroppen.
VG170509 - Høyre og FrP har gitt generell adgang til midlertidige kontrakter, til sterke protester fra landets arbeidstagerorganisasjoner.
DN170508 | Venter ikke prisstigning på boliger i Rogaland ¶ Generell optimisme i Rogaland til tross : Boligprisene henger etter.
DB170508 Heldigvis for Sindre Lunke foregikk store deler av de tre første etappene ganske kontrollert uten velt, angrep eller generell spetakkel.
DB170508 På grunn av generell prisvekst har NRK riktignok fått mindre penger å rutte med så lenge Frp har sittet i regjering, men fortsatt soper kanalen inn over 5 milliarder i lisenspenger hvert eneste år i tider der mange andre mediehus må kutte stort. 6.
DB170507 Grangård tror ifølge avisen imidlertid at generell usikkerhet om oljeprisen videre slår ut for kronen.
DB170507 - En del av bevegelsen i EURNOK skyldes generell euro-styrke for tiden.
DN170505 Mens vi lenge slet med å forstå hvorfor kronen svekket seg så mye er den siste svekkelsen mer forståelig med oljeprisfall og generell svak utvikling i råvarer og andre råvarevalutaer.
DB170505 Man kan benytte seg av midlertidig arbeidskraft, det er klassisk i klesbransjen i for eksempel jula og i sommerferien, men ikke på generell basis.
VG170504 - Det er basert på en generell vurdering fra politiet.
BT170504 Høyre og Frp i regjering har skapt et mer usikkert arbeidsliv gjennom å innføre generell adgang til midlertidige ansettelser.
AP170504 Om landsmøtet sier ja, blir Frp det første partiet i Norge som vil ha en generell adgang for surrogati.
AA170504 - Det er en generell forståelse hos begge parter om at en tilstedeværelse på lang sikt vil være i begges interesse.
DN170503 Det å styrke muskler gir en generell bedring i helsen og kan være styrkende for den psykiske helsen.
DA170503 - Vi har heller ingen generell eierskapspolitikk eller industriell nyskapningspolitikk.
VG170502 - Men på generell basis, kan de britiske myndighetene lagre IP-adresser og se hvilke nettsider borgerne bruker ?
BT170502 Da nytter det ikke å tenke at barn er små voksne, og at generell forskning på kreft dekker behovet også for barnekreftforskning.
AP170502 Da nytter det ikke å tenke at barn er små voksne, og at generell forskning på kreft dekker behovet også for barnekreftforskning.
DB170501 Han har ikke opplysninger om når noen var i kontakt med mannen sist, men sier at det er meldt inn en « generell bekymringsmelding ».
VG170430 - Der ute finnes det hummer og kanari og banditter og idealister om hverandre - det er fryktelig vanskelig å si noe enkelt om det, sier Eva Widing, som understreker at hun kun uttaler seg på generell basis.
DA170429 Kristelig Folkeparti ga sammen med regjeringen grønt lys for generell adgang til å ansette midlertidig.
AP170428 I forslag til nytt program sies det at KrF vil utrede en delvis takst eller betaling for optiker når barn under 18 år henvises til en generell utredning - og henvisningen kommer fra helsesøster, skolehelsetjenesten eller fastlegen.
AP170427 Han vil ikke kommentere de fem områdene konkret, og skriver følgende i en generell uttalelse : ¶
AP170427 Han vil ikke kommentere de fem områdene konkret, og skriver følgende i en generell uttalelse : ¶
DN170426 Han mener aktiviteten er basert på lav usikkerhet i markedet, høy innstrømming av kapital til fondene, og en generell risikoappetitt.
DB170425 Så blir spørsmålet på mer generell basis om dette er en ok praksis overfor kundene eller ikke, sier redaktøren til Dagbladet.
AA170424 Tyske myndigheter har også registrert generell økning i antall tilfeller av hatkriminalitet, fra 10.373 tilfeller i 2015 til 10.751 i fjor, en økning på 3,6 prosent.
AP170423 Helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen omtaler setningen som mer enn en « generell overordnet formulering ».
AP170423 Helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen omtaler setningen som mer enn en « generell overordnet formulering ».
AP170423 Arbeidsgivere er gitt generell adgang til å ansette på midlertidige kontrakter.
SA170422 | Foreslår generell eierskapskontroll etter Dalesaken ¶
SA170422 Eller vil medlemmene i fylkets kontroll- og kvalitetsutvalg nøye seg med en generell gjennomgang av fylkeskommunenes eierstyring ?
DN170422 - Det er forskjell på å gjøre en generell sårbarhetsvurdering og det å stille opp konkrete sårbarhetskriterier.
DB170422 - Det gjøres allerede en generell sårbarhetsvurdering ?
DB170422 - Det er riktig at det har blitt gjort en generell sårbarhetsvurdering tidligere, men landsmøtets ønske har vært at man presiserer hva kriteriene for dette skal være, sier Ap-nestleder Hadia Tajik, som sier landsmøtet selv ikke har tatt stilling til det.
DB170422 Men dette handler ikke om en generell gruppe som faller utenfor, men om de som i tillegg er 50 prosent uføre.
DB170422 NRKs grundige gransking blir nå brukt som, nettopp, igjen, fasit, av de som er for et tiggerforbud og generell mistenksomhet mot innflytterne med skaut, fleecejakke og pappkopp ; som noe som slår fast at de som har ønsket å hjelpe tiggerne, har latt seg lure.
VG170421generell basis gjelder det å ha litt is i magen og bruke rehabiliteringstiden best mulig, forteller fysioterapeut og professor ved Norges idrettshøgskole, Grethe Myklebust.
VG170421 Han sier at Høyre-regjeringen sa at innføring av generell adgang til midlertidige ansettelser ville bringe flere inn i arbeidslivet.
VG170421 Samtidig melder SSB om en liten stagnasjon i generell varehandel.
AP170421 Vannbåren varme fra UTVALGTE MARKATJERN i alle gulv, infinity-jacuzzi i POLAKKSLIPT VALNØTT på takterrassen og vintergrønn tujahekk mot øst, som ikke bare er vakkert belyst, men også setter en effektiv stopper både for BRUNSNEGLER, SKUELYSTNE OG GENERELL STØY utenifra #favelanoise.
DB170420 En fersk studie, publisert i siste utgave at anerkjente British Medical Journal ( BMJ ), viser at aktiv jobbpendling med sykkel reduserer generell dødsrisiko med 41 prosent, forekomst av kreft med 45 prosent og hjertesykdom med 46 prosent.
BT170420 Dette er en liten nedgang fra rekordåret i fjor, men HVL ser likevel en generell økning i studieprogrammer innen helse- og sosialfag.
AP170420 Det dreide seg ikke om noen konkret sak, kun generell utskjelling.
SA170419 Det internasjonal styret for verdens fotballforbund ( IFAB ) kommer ikke til å ta opp saken og gjøre en generell regelendring som påbyr videodømming før tidligst i 2018.
DB170419 Om det er denne debatten Andersen etterlyser så er det heller tvilsomt om en generell og kunnskapsløs tweet om islam skrevet etter et terrorangrep i Stockholm vil ha noen positiv effekt.
BT170419 En moderne distriktspolitikk må bestå av mer enn bare generell motstand mot sentralisering.
AP170419 Temaet er « Generell omvisning med vekt på Observatoriets rolle under oppbyggingen av Norge fra 1830 årene », og det er gratis adgang.
AP170419 Temaet er « Generell omvisning med vekt på Observatoriets rolle under oppbyggingen av Norge fra 1830 årene », og det er gratis adgang.
AP170419 Det internasjonal styret for verdens fotballforbund ( IFAB ) kommer ikke til å ta opp saken og gjøre en generell regelendring som påbyr videodømming før tidligst i 2018.
DA170418 Men også rasisme og generell idioti, samt bisarre systemfeil i britisk politikk får sitt.
DA170418 « Flertallet ønsker også at det skal ses på om Kringkastingsrådet skal ha ansvar for å videresende saker som er av generell faglig presseetisk karakter til PFU », skriver kulturkomiteen i sin innstilling fra 2016.
BT170417 Dette handler om generell samfunnsutvikling, lønnsutvikling, skolens rolle i samfunnet og hvordan arbeidslivet ellers ser ut, sier professor Thomas Dahl, som ledet arbeidet med rapporten om lærerrollen.
BT170417 Det som er felles er lav selvfølelse, liten tro på egne ferdigheter og generell utrygghet.
AP170415 Dette handler om generell samfunnsutvikling, lønnsutvikling, skolens rolle i samfunnet og hvordan arbeidslivet ellers ser ut, sier professor Thomas Dahl, som ledet arbeidet med rapporten om lærerrollen.
DB170413 Han føyde til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
SA170412 - Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
AP170412 Men det må skilles klart mellom spesielle situasjoner og sikring av særlig utsatte mål på den ene siden og generell bevæpning på den andre.
AP170412 Det er ikke slik at antall bevæpningsbeslutninger etter dagens regelverk gir noe sterkt argument for at generell bevæpning er påkrevd.
AP170412 Generell bevæpning ikke påkrevd ¶
VG170411 - Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
VG170411 Da PST skjerpet trusselvurderingen på grunn av en konkret trussel mot Norge sommeren 2014, iverksatte de blant annet generell bevæpning av alle landets operative polititjenestepersoner.
BT170411 - Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
AP170411 Hun tror noe av årsaken kanskje kan være inkompetanse, men at det også vitner om en generell manglende tradisjon for å beskytte de kristne i Egypt.
AP170411 - Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
AP170411 De har latt seg inspirere av både folkeeventyr og generell skrekk, og kombinerer dette med black metal av skitneste sort.
AP170411 De har latt seg inspirere av både folkeeventyr og generell skrekk, og kombinerer dette med black metal av skitneste sort.
AP170411 De har latt seg inspirere av både folkeeventyr og generell skrekk, og kombinerer dette med black metal av skitneste sort.
AA170411 - Det er ingen tvil om at Ivanka Trump og andre påvirket avgjørelsen hans, sier Spicer, som føyer til at det var en generell holdning at det kjemiske angrepet forrige uke var forferdelig og måtte besvares.
DN170408 Solberg svarte slik på spørsmål om det som har skjedd i Stockholm har en konsekvens for debatten om generell norsk politibevæpning.
DA170408 Men på generell basis er det er klart at det er viktig for Norge å ha et godt forhold til Kina i alle internasjonale sammenhenger.
BT170408 Den nå 18 år gamle bergenseren er siktet for volden på videoen, men bare i form av en ganske ullen, generell post i siktelsen.
BT170407 Språket er ofte unødvendig komplisert med allment ukjente begreper og henvisninger, i tillegg til generell dårlig språkbruk.
AP170407 På én helt generell måte viser luftangrepet på Syria at Donald Trump gjør som han sier : Han kritiserte Barack Obama for å handle forutsigbart.
DB170405 KJENT DUO : Adam Schjølberg ( t.v ) og Tore Petterson har i over ti år gledet det norske folk med stand-up, radio og generell humor.
DA170405 - God omsorg for de aller minste fordrer flere pedagoger og en generell bemanningsnorm for voksentetthet.
VG170404 * 1 Fysiske plager : Både eldre og nyere studier viser at omlag en fjerdedel av elevene har fysisk ubehag som kvalme, hodepine eller en generell følelse av å være uvel etter langt skoleskyss.
VG170404 Fram til i dag har det vært slik at alle elever i videregående skole må lære seg et fremmedspråk i tillegg til engelsk, for å få generell studiekompetanse.
VG170404 I en dom fra 2013 slo domstolen fast at det ikke var en generell voldssituasjon i Afghanistan som gjorde at enhver person ville være utsatt for risiko bare ved å være der.
DB170404 Nabolandene har relativt store bestander, men bestanden i Sverige, den viktigste land for brunbjørn i Norge, viste en generell nedgang i perioden 2008-2013.
DA170403 De tror dessuten at generell erfaring fra arbeidslivet, selv om det er fra andre bransjer, er en styrke.
DA170403 En viktig del av arbeidet med å forenkle reglene for ferdsel i utmark har vært å gi generell adgang til ikke-motorisert ferdsel.
BT170403 Samtidig er det ingen holdepunkter for at generell bevæpning skaper økt trygghet.
BT170403 Politiets Fellesforbund har lenge vært tilhenger av generell bevæpning ; ikke fordi det er en ønsket utvikling, men fordi det « tvinger seg frem ».
BT170403 Men det samme gjør generell bevæpning.
BT170403 Det er umulig å peke på hendelser hvor forskjellen på fremskutt lagring og generell bevæpning ville vært avgjørende.
AP170403 Kunstig intelligens må med andre ord bli enda mer intelligent før det kan bli aktuelt å gjøre mer generell bruk av den i helsevesenet.
AA170403 Justis- og beredskapsdepartementet har gitt UDI en generell instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt.
FV170402 RISØR : Klagde på prating ¶ 03.00 : Politiet mottok en generell klage på at folk prater for høyt i gatene.
DB170402 Som en generell regel forsøker hun å unngå motiver som er for støtende, og bilder av døde kropper hvor ansiktet er eksponert.
DB170402 ( Forøvrig har NRK også brukt tallene for generell tillit og ikke for spørsmålet som handler spesifikt om krisehåndtering - men disse to resultatene avviker relativt lite fra hverandre. ) ¶
DB170401 De ansatte utførte ortopedisk og generell kirurgi.
AP170401 - Det gjør jeg ved å vise nettverket flere tusen eksempler på hvordan forskjellige fartøy høres ut, slik at det dannes en generell forståelse av hvordan en fartøystype skal høres ut.
VG170331 Advokat René Ibsen, forsvarer til den ene av de to mennene, sier at siktelsen er veldig generell .
SA170331 NSO mener studiestøtten skal være universell og at pengene heller bør brukes til en generell heving av studiestøtten for alle, sier Marianne Andenæs, leder i NSO.
FV170331 NSO mener studiestøtten skal være universell og at midlene heller bør brukes til en generell heving av studiestøtten for alle, sier leder Marianne Andenæs.
DN170331 NSO mener studiestøtten skal være universell og at pengene heller bør brukes til en generell heving av studiestøtten for alle, sier Marianne Andenæs, leder i NSO.
DN170331 Pengene går til katastrofe-nødhjelp, bygging av meningshusene « Rikets saler » og stevnehaller, og generell støtte.
DB170331 Flere aksjer begynner å se fryktelig billig ut - selv på lave lakseprisestimater, men så lenge estimatene i markedet er på vei ned, er vi avventende med en generell kjøpsanbefaling, avslutter Tønseth.
AP170331 NSO mener studiestøtten skal være universell og at midlene heller bør brukes til en generell heving av studiestøtten for alle, sier leder Marianne Andenæs.
AP170331 NSO mener studiestøtten skal være universell og at midlene heller bør brukes til en generell heving av studiestøtten for alle, sier leder Marianne Andenæs.
AA170331 NSO mener studiestøtten skal være universell og at pengene heller bør brukes til en generell heving av studiestøtten for alle, sier Marianne Andenæs, leder i NSO.
AA170331 Foto : CCI generell bruker, Adresseavisen ¶
VG170330 Utvalget drøfter spørsmålet om bevæpning også opp mot terrortrusselen, og konkluderer med at det " er lite som tilsier at forskjellen på fremskutt lagring og generell bevæpning vil være avgjørende i langt de fleste angrep.
VG170330 Så langt vi vet, har ikke tilhengerne av generell bevæpning av politiet her hjemme klart å peke på en eneste kritisk situasjon der utfallet kunne blitt annerledes dersom politiet var bevæpnet i utgangspunktet.
VG170330 Det ligger i dag an til et bredt politisk flertall som deler utvalgets syn på generell bevæpning av politiet.
SA170330 Kommunens ansvar for oppfølging av fosterhjem og fosterbarn blir presisert i barnevernsloven og kommunen overtar ansvaret for generell veiledning av fosterhjemmene.
FV170330 Hvordan vet jeg om jeg har generell studiekompetanse ?
FV170330 Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på en videregående skole, sier informasjonsrådgiver i Samordna opptak, Kristian Folkman. 2.
FV170330 - Du finner en oversikt over hvilke utdanninger som gir generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.
DB170330 - I en gitt setting kunne jeg oppgitt et navn på det, men på generell basis hadde han ikke en fast makker, svarer Arnesen.
DB170330 Politiforbundet har stadig argumentert med at perioden med generell bevæpning ( fra november 2014 til januar 2016 ) var en suksess.
DB170330 Her konkluderer utvalget med at det er lite som tilsier at det vil være avgjørende forskjell på framskutt lagring ( som i dag ) og generell bevæpning i langt de fleste angrep.
DA170330 - Vi deler kunnskapsministerens ønske om at veien fra bekymring til handling skal være så kort som mulig i mobbesaker, men tror forslaget om å erstatte dagens krav om enkeltvedtak på skolenivå med en generell aktivitetsplikt, ikke nødvendigvis gagner dette arbeidet, sier Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS Utdanning.
VG170329 På Stortinget er det i dag bare Frp som i dag ønsker generell bevæpning av politiet.
VG170329 Kun Frp ønsker generell bevæpning ¶
VG170329 I stedet for generell bevæpning, anbefaler utvalget at politiet får prøve elektrosjokkvåpen, slik at politiet får et våpen som er mindre dødelig.
VG170329 Amundsen trekker på sin side frem flere angrep mot myke mål som en god grunn for generell bevæpning.
VG170329 - Vi er skuffet over at de ikke går for generell bevæpning.
VG170329 At den tålte vann var én av de store Galaxy S-nyhetene det året, samtidig som skjermkvalitet og generell ytelse økte ytterligere.
SA170329 Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ( Frp ) er tilhenger av generell bevæpning av politiet, noe partiet hans er alene om på Stortinget.
SA170329 I rapporten som ble avgitt onsdag, sier flertallet nei til generell bevæpning av politiet.
SA170329 Avinor og Luftfartstilsynet ønsker generell bevæpning av politiet ved Gardermoen og andre flyplasser.
SA170329 Hvordan vet jeg om jeg har generell studiekompetanse ?
SA170329 Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på en videregående skole, sier informasjonsrådgiver i Samordna opptak, Kristian Folkman. 2.
SA170329 - Du finner en oversikt over hvilke utdanninger som gir generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.
SA170329 Hvordan vet jeg om jeg har generell studiekompetanse ?
SA170329 Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på en videregående skole, sier informasjonsrådgiver i Samordna opptak, Kristian Folkman. 2.
SA170329 - Du finner en oversikt over hvilke utdanninger som gir generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.
FV170329 Ifølge dommen har kvinnen i ettertid slitt med brystsmerter, panikkangst, dårlig søvn, uro i kroppen og generell tiltaksløshet og tretthet.
DN170329 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
DB170329 Bergepanservogna har en bredde som er over generell tillatt kjøretøybredde, noe som i utgangspunktet krever dispensasjon fra tillatt kjøretøybredde, samt ledsagerbil som skal gi beskjed til eventuell trafikk som kommer i møtende felt.
DB170329 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
DB170329 Påsken er den høytiden som består av flest sammenhengende helligdager, skolene har lang fri og det er en generell forventning om at det skal litt ekstra på bordet disse dagene.
DA170329 Da brukte de selvmordsangrep for å destabilisere situasjonen politisk og bidro til en generell følelse av utrygghet og usikkerhet i befolkningen, sier terroreksperten.
DA170329 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
DA170329 Økte driftstilskudd vil være en generell utfordring for å komme videre her, avslutter Heinzerling.
BT170329 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
BT170329 Hvordan vet jeg om jeg har generell studiekompetanse ?
BT170329 Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på en videregående skole, sier informasjonsrådgiver i Samordna opptak, Kristian Folkman. 2.
BT170329 - Du finner en oversikt over hvilke utdanninger som gir generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.
BT170329 Hvordan vet jeg om jeg har generell studiekompetanse ?
BT170329 Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på en videregående skole, sier informasjonsrådgiver i Samordna opptak, Kristian Folkman. 2.
BT170329 - Du finner en oversikt over hvilke utdanninger som gir generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.
AP170329 » I sin presentasjon, sa utvalgets leder, Anne Kari Lande Hasle, at norsk politi har skutt og tatt livet av langt færre mennesker enn politiet i Sverige og Danmark, der man har generell bevæpning.
AP170329 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
AP170329 Kun Frp ønsker generell bevæpning ¶
AP170329 Høyre vedtok på sitt landsmøte nylig at norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet, men tilføyer : ¶ « når trusselsituasjonen medfører et ekstra sterkt behov for å beskytte befolkningen og viktige samfunnsinstitusjoner, eller på steder og objekter som er særlig terrorutsatt, kan det tillates generell bevæpning av politiet. » - Dagens ordning med fremskutt lagring fungerer godt, med muli
AP170329 » I sin presentasjon, sa utvalgets leder, Anne Kari Lande Hasle, at norsk politi har skutt og tatt livet av langt færre mennesker enn politiet i Sverige og Danmark, der man har generell bevæpning.
AP170329 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
AP170329 Kun Frp ønsker generell bevæpning ¶
AP170329 Høyre vedtok på sitt landsmøte nylig at norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet, men tilføyer : ¶ « når trusselsituasjonen medfører et ekstra sterkt behov for å beskytte befolkningen og viktige samfunnsinstitusjoner, eller på steder og objekter som er særlig terrorutsatt, kan det tillates generell bevæpning av politiet. » - Dagens ordning med fremskutt lagring fungerer godt, med
AP170329 Hvordan vet jeg om jeg har generell studiekompetanse ?
AP170329 Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på en videregående skole, sier informasjonsrådgiver i Samordna opptak, Kristian Folkman. 2.
AP170329 - Du finner en oversikt over hvilke utdanninger som gir generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.
AP170329 Hvordan vet jeg om jeg har generell studiekompetanse ?
AP170329 Hvis du er usikker på om du har generell studiekompetanse, kan du ta kontakt med en rådgiver på en videregående skole, sier informasjonsrådgiver i Samordna opptak, Kristian Folkman. 2.
AP170329 - Du finner en oversikt over hvilke utdanninger som gir generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak.
AA170329 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
AA170329 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
VG170328 Det kan bidra til en generell reduksjon av inntektsskatten.
VG170328 Det gjør at prisutviklingen flater ut, og det er en generell trend nå, forteller han.
DA170328 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
DA170328 Leder for Politiets Fellesforbund ( PF ), Sigve Bolstad, håper utvalget vil gå inn for permanent generell bevæpning.
DA170328 Det er ingenting som tyder på at generell bevæpning forebygger terror eller gjør det lettere å håndtere terrorsituasjoner, sier Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge.
AP170328 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
AP170328 Leder for Politiets Fellesforbund ( PF ), Sigve Bolstad, håper utvalget vil gå inn for permanent generell bevæpning.
AP170328 Det er ingenting som tyder på at generell bevæpning forebygger terror eller gjør det lettere å håndtere terrorsituasjoner, sier Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge.
AA170328 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
AA170328 Leder for Politiets Fellesforbund ( PF ), Sigve Bolstad, håper utvalget vil gå inn for permanent generell bevæpning.
AA170328 Det er ingenting som tyder på at generell bevæpning forebygger terror eller gjør det lettere å håndtere terrorsituasjoner, sier Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge.
AA170328 På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet.
AA170328 Leder for Politiets Fellesforbund ( PF ), Sigve Bolstad, håper utvalget vil gå inn for permanent generell bevæpning.
AA170328 Det er ingenting som tyder på at generell bevæpning forebygger terror eller gjør det lettere å håndtere terrorsituasjoner, sier Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge.
SA170327 Utover generell legeundersøkelse, undersøkes kjønnsorganene.
FV170327 Utover generell legeundersøkelse, undersøkes kjønnsorganene.
DN170327 - Dette kan slå begge veier, og det blir generell usikkerhet om muligheten til å få ting igjennom for Trump.
DB170327 Den toppledelsen må kjenne idretten, men også idrettspolitikk og generell politikk i tillegg til å være gode på ledelse og organisasjonsutvikling.
AP170327 Utover generell legeundersøkelse, undersøkes kjønnsorganene.
BT170326 En generell trend fremover er at det er et lavtrykk som skal styre været, sier Ravnestad.
VG170324 Så er langrennskomiteen her hvis det viser seg å være nødvendig, sier Skogstad og legger til at en generell sesongvurdering snart settes i gang hvor spørsmål rundt konflikten vil bli diskutert.
SA170323 I tillegg til å leve med støvsugeren en stund for å få en generell følelse av hvordan den takler støvsugingsjobben i hverdagen, har vi også gjennomført et par konkrete tester.
DB170323 Derfor vil vi ikke innføre en generell reiselivsskatt, sier Monica Mæland.
DB170323 Hvor behagelig maskens materiale er ¶ Generell komfort ¶
DB170323 Migrasjonsutfordringer, eksistensiell risiko, store globale ulikheter, robotrevolusjonen og generell kunstig intelligens, er blant våre viktigste utfordringer, og her kan vi ikke gjøre framskritt uten at humanioras perspektiver får spille en stor rolle.
AP170323 Det viktigste vil være å opprettholde dialogen om hvor grensene går, selv om noen generell løsning og grenseoppgang aldri vil bli mulig.
AP170323 I tillegg til å leve med støvsugeren en stund for å få en generell følelse av hvordan den takler støvsugingsjobben i hverdagen, har vi også gjennomført et par konkrete tester.
DN170322 - Det handler ikke om en generell bekymring, men at dersom helsereformen ble forsøkt vedtatt i dag, så ville den sannsynligvis ikke gå gjennom.
DB170322 Ifølge nettstedet promille.no gir en promille på mellom 0,5 og 1,2 en generell straff på halvannen månedslønn i bot, betinget fengsel - og minst ett års inndragelse av førerkortet.
DB170322 Bruken har ikke økt slik mange fryktet, i stedet har overdosedødsfall gått ned og generell bruk har blitt tryggere med mindre skadeomfang.
AP170322 - En generell forklaring er at befolkningen blir eldre, flere behandles, og det brukes mer av nyere legemidler, sier seniorrådgiver Christian Lie Berg ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi til Dagbladet.
AA170322 - En generell forklaring er at befolkningen blir eldre, flere behandles, og det brukes mer av nyere legemidler, sier seniorrådgiver Christian Lie Berg ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi til Dagbladet.
FV170321 Fra fabrikk har du i alt fire modi å velge mellom, der « Generell » er den aller dårligste.
FV170321 BLÅSTIKK : Generell gir deg et blåstikk i fargene.
DN170321 Det er også flere elever som velger å gjennomføre påbygging til generell studiekompetanse, sammenlignet med i 2015 og 2016.
DB170321 Sikkerhetskilder opplyser samtidig til Sky News at beslutningen om å skjerpe reglene for håndbagasje ikke nødvendigvis kommer som følge av en konkret trussel, snarere som et svar på en generell trusselen mot luftfarten.
AP170321 I Fox-målingen støtter nesten like mange som vil ha en generell granskning, en undersøkelse av eventuelle Trump-forbindelser.
SA170320 Fra fabrikk har du i alt fire modi å velge mellom, der « Generell » er den aller dårligste.
SA170320 BLÅSTIKK : Generell gir deg et blåstikk i fargene.
DB170320 « På grunn av sterk grad av dysleksi, har jeg dessverre ikke det beste vitnemålet og ingen fagbrev, men jeg har grunnutdanningen i salg og service og generell studiekompetanse. » - Det er kanskje en hemsko, i alle fall sånn det er nå med det veldige presset på karakterer og utdanning for å skille mellom alle de som søker jobb.
BT170320 Fra fabrikk har du i alt fire modi å velge mellom, der « Generell » er den aller dårligste.
BT170320 BLÅSTIKK : Generell gir deg et blåstikk i fargene.
AP170320 Det finnes flere gode grunner til ikke å tolke resultatet i Nederland som en generell svekkelse av høyrepopulismen i Europa. 1.
AP170320 Det finnes flere gode grunner til ikke å tolke resultatet i Nederland som en generell svekkelse av høyrepopulismen i Europa. 1.
AP170320 Fra fabrikk har du i alt fire modi å velge mellom, der « Generell » er den aller dårligste.
AP170320 BLÅSTIKK : Generell gir deg et blåstikk i fargene.
AA170320 Fra fabrikk har du i alt fire modi å velge mellom, der « Generell » er den aller dårligste.
AA170320 BLÅSTIKK : Generell gir deg et blåstikk i fargene.
AP170319 Derfor er vi kritisk til en generell anvendelse for lette kjøretøy der det i dag finnes gode alternativer som el- og hydrogenbiler - i tillegg til kollektivtransport.
AP170319 Dette vil kunne bli oppfattet som en generell oppfordring til å velge denne løsningen - hevder de, også i de tilfeller hvor delt bosted ikke vil være bra for barna.
AP170318 Stortinget bør følge oppfordringen fra flertallet i statsborgerskaplovutvalget fra år 2000, og gi norske borgere en generell adgang til å inneha dobbelt statsborgerskap.
DB170317generell basis kan vi si at dette er en type tiltak vi vet virker positivt på fremkommeligheten.
DB170317 ¶ KJENT DUO : Adam Schjølberg ( t.v ) og Tore Petterson har i over ti år gledet det norske folk med stand-up, radio og generell humor.
DA170317 Førsteamanuensis Jørgen Juel Andersen ved institutt for samfunnsøkonomi på BI har gjort en generell helhetsvurdering av den økonomiske profilen i SVs program.
AA170317 - Det gjelder både generell bonus for alle ansatte og bonus for konsernledelsen, sier han til avisen.
DB170316 Men i regjering har de i motsetning til sitt valgløfte fått vedtatt generell adgang til midlertidige ansettelser.
DB170316 Den normale variasjonsbredden i generell akademisk intelligens ( IQ ) tilsier en variasjon på 4 år før skolestart.
VG170315 I disse dager starter NSF forhandlinger med TV 2, som ikke er part i tariffavtalen, om en generell avtale som skal ivareta disse rettighetene.
VG170315 Seniorskattejurist i Skatteetaten, Leif Martin Sande, vil ikke si noe konkret om Madcon-saken, men opplyser på generell basis dette om endringene i aksjeloven som ble innført den 7. oktober 2015 og som vil gjelde for regnskapene for 2016 og fremover : ¶
VG170315 » Javel, så både kan og bør vi fordømme illiberale innreiseforbud, Koran-forbud og generell demonisering av fredelige hverdagsmuslimer.
FV170315 - Generell bruk av antibiotika ville nok ødelegge for flere enn det hjalp dersom man skulle gitt det til alle som ikke ble gravide.
DA170314 John Paul Wilson og hans kolleger ved Montclair State University i delstaten New Jersey gjennomførte en serie eksperimenter, der de ba 950 personer fra hele USA vurdere høyde, vekt, styrke og generell muskelmasse på en rekke menn.
DA170314 - Vi antar at det står bedre til i dag på grunn av økt fokus på dette, nytt regelverk og generell bedring som følge av at vi har fått flere nye barnehager.
DB170313 - Jeg har aldri vært på Tinder, Buble eller eHarmony, men jeg skal lage en generell profil for Jason akkurat nå, basert på at vi har sameksistert i samme hus det som er nærmere 9490 dager, skriver hun i innlegget.
DB170312 Werp og Høyres justisfraksjon i Stortinget foreslo generell bevæpning av politiet « på steder og objekter som vurderes som særlig terrorutsatt ».
DB170312 Når trusselsituasjonen tilsier det, kan det tillates generell bevæpning av politiet på særlig terrorutsatte steder og objekter, vedtok Høyre i ettermiddag.
DB170312 Men « når trusselsituasjonen medfører et ekstra sterkt behov for å beskytte befolkningen og viktige samfunnsinstitusjoner, eller på steder og objekter som er særlig terrorutsatt, kan det tillates generell bevæpning av politiet. » - Det har skjedd mye på sikkerhetsområdet siden forrige landsmøte.
DB170312 Jeg er mot generell bevæpning, men vi bør ha en lavere terskel for bevæpning i spesielle situasjoner.
DB170311 Steen i Tryg sier til Dinside at de kun har én type forsikring - du kan altså ikke velge dekningsgrad - mens andre kan ha en generell hovedekning for veterinær, livs- og dødsfall - men med mulighet for å bygge på etter behov.
BT170311 Spesialiteten het generell kirurgi.
DB170310 Skal man overleve lenge i den lille, norske film- og tv-bransjen er det som en generell regel biroller man må gjøre.
BT170310 Spørsmålet mitt er om vi ikke gjør en generell samfunnskamp unødvendig kjønnet i sakene vi velger å se på.
VG170309 I en pressemelding som ble sendt ut i midten av forrige måned kom den russiske ambassaden i Oslo med kraftig og mer generell kritikk av norske myndigheter og medier.
DN170309 I en pressemelding som ble sendt ut i midten av forrige måned kom den russiske ambassaden i Oslo med kraftig og mer generell kritikk av norske myndigheter og medier.
DB170309 Adam Bjerk, gründer av Adams matkasse, er ikke i tvil om at hjemlevering av mat på generell basis er en voksende trend.
DA170309 Det handler om kvinnesyn og generell folkeskikk, men også om holdningen til hva som er innafor når man har drukket alkohol.
BT170309 I en pressemelding som ble sendt ut i midten av forrige måned kom den russiske ambassaden i Oslo med kraftig og mer generell kritikk av norske myndigheter og medier.
AA170309 I en pressemelding som ble sendt ut i midten av forrige måned kom den russiske ambassaden i Oslo med kraftig og mer generell kritikk av norske myndigheter og medier. ( ©NTB ) ¶
AA170309 Det handler om kvinnesyn og generell folkeskikk, men også om holdningen til hva som er innafor når man har drukket alkohol.
VG170308 Han henviste til at saken ennå ikke var evaluert, men kom etter en srund med en generell uttalelse.
DN170308 Uvanlig varmt vær i mesteparten av året blir fremhevet som mulig medvirkende årsak, men generell økt optimisme i amerikansk næringsliv ser ut til å være forklaringen på jobbveksten i forrige måned.
AA170308 Uvanlig varmt vær i mesteparten av året blir fremhevet som mulig medvirkende årsak, men generell økt optimisme i amerikansk næringsliv ser ut til å være forklaringen på jobbveksten i forrige måned.
AA170308 - Det er en generell oppvåkning blant yngre kvinner, og også menn.
DB170307 Vi er mot generell bevæpning, men ønsker å møte det krevende trusselbildet ved å styrke politiets evne til å reagere raskt dersom en alvorlig hendelse oppstår.
DB170307 Høyres justisfraksjon i Stortinget går inn for generell bevæpning av politiet « på steder og objekter som vurderes som særlig terrorutsatt».
DA170307 Jeg får jo betalt husleia, men differansen er ganske stor og Oslo er en dyr by, sier Ask, som i dag går på voksenopplæring for å få generell studiekompetanse. 86 kroner over grensa ¶
DA170307 - Vi ser en generell svikt i evnen til å forene sammenhengen mellom psykiske og fysiske symptomer.
AA170307 Det vil i så fall være en generell støtte som er lik for alle, hvilket også er positivt.
AA170307 Det vil i så fall være en generell støtte som er lik for alle, hvilket også er positivt.
DB170306 Generell nedgang i TV-titting ¶
DB170306 Werp og Høyres justisfraksjon i Stortinget går inn for generell bevæpning av politiet « på steder og objekter som vurderes som særlig terrorutsatt ».
DB170306 Jeg er mot generell bevæpning, men vi bør ha en lavere terskel for bevæpning i spesielle situasjoner.
DB170306 Faktisk gjelder det konsekvent for alle merkene, både på generell tilfredshet, batteriet og kameraet.
DB170306 En generell prisheving, derimomt, vil være ekskluderende og på et vis fatalistisk.
BT170306 - Det er fortsatt en generell ambisjon, men jeg vil være forsiktig med å angi akkurat hvor høyt vi skal på listene som prøver å måle de beste skolene.
DB170305 - Jeg har aldri vært på Tinder, Buble eller eHarmony, men jeg skal lage en generell profil for Jason akkurat nå, basert på at vi har sameksistert i samme hus det som er nærmere 9490 dager, skriver hun i innlegget.
AA170305 Kamp mot vold og generell kvinneundertrykking blir gjengangere blant parolene rundt om i landet 8. mars.
DB170304 Stikkordene er vaklevorne ekteskap, familievold, baksnakking og generell uhygge, blandet ut med en dæsj satire.
AA170304generell basis kan jeg henvise til vegtrafikkloven §23 ; Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig i stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet.
SA170303 Hvor mye energi har jeg?i ¶ Generell mentalt velvære?i ¶
AP170303 Hvor mye energi har jeg ? Generell mentalt velvære ?
DB170302generell basis, er han imidlertid klar på hva han mener om å tape med vilje.
VG170301 Det egentlig problematiske er at han uten å selv definere hva han legger i begrepet, og uten å ville stille i debatt for å forklare det, uttrykker en generell bekymring for det som ikke er « etnisk norsk ».
DB170301 Dette kan selvfølgelig endre seg med utvikling av kunstig generell intelligens.
BT170301 Rettspraksis er fragmentarisk og gir liten generell veiledning.
AP170301 Også når det gjaldt helsereform var president Trump mer generell enn spesifikk.
SA170228 - Til å være mann 29 er det veldig tynt, men sammenlignet med muskelmassen min og generell form, er det en fin vekt.
FV170228 - Til å være mann 29 er det veldig tynt, men sammenlignet med muskelmassen min og generell form, er det en fin vekt.
DN170228 Likevel er det ikke slik at fallet i kullforbruket gjenspeiler en generell nedgang i energiforbruket, tvert imot.
BT170228 - Jeg oppfatter dette som en generell mulighet, basert på avdødes forhistorie.
BT170228 - Til å være mann 29 er det veldig tynt, men sammenlignet med muskelmassen min og generell form, er det en fin vekt.
AP170228 - Jeg oppfatter dette som en generell mulighet, basert på avdødes forhistorie.
AP170228 - Til å være mann 29 er det veldig tynt, men sammenlignet med muskelmassen min og generell form, er det en fin vekt.
AA170228 Likevel er det ikke slik at fallet i kullforbruket gjenspeiler en generell nedgang i energiforbruket, tvert imot.
DB170227 De fleste tror ikke på henne, fordi det er en generell mistanke om at alle som er gode, er dopet.
DB170226 - Løsningen er ikke å innføre en generell skatt på all import fra USA, fordi det vil gå ut over mexicanske forbrukere.
DB170226 « (... )Media har gått fra skapende tekster, med analyse og oppklaring av sammenhenger og med en generell respekt for leseren, til en mer tilfeldig subjektiv beretning der journalistens egne meninger og holdninger må få skinne i gjennom.
AA170226 - Løsningen er ikke å innføre en generell skatt på all import fra USA, fordi det vil gå ut over mexicanske forbrukere.
DB170225 STRANDLIV : Lille Jordan satser stort på nye hotell og generell oppussing av sin lille kystlinje.
VG170224 - Ut fra en generell utvikling på teknologifronten har vi pekt på et behov for å styrke utvalgets tekniske ressurser.
DB170224 Jeg tenker at tendensen i media har gått fra skapende tekster, med analyse og oppklaring av sammenhenger og med en generell respekt for leseren, til en mer tilfeldig subjektiv beretning der journalistens egne meninger og holdninger må få skinne i gjennom.
DB170224 Medikamentet brukes først og fremst ved generell anestesi.
AA170224 Under diskusjonene ligger imidlertid en sterk uenighet om den politiske framtiden til president Bashar al-Assad, samt en generell mangel på tillit etter seks års blodig krig.
DN170223 Utspillet må leses opp mot en generell trend : Undervurdering av menneskekompetanse.
DA170223 Alle fire trer overbevisende inn i rollene sine igjen, og gjør en troverdig jobb når deg gjelder å portrettere en generell retningsløshet - som smitter over på hele filmen.
VG170222 mars, men kriminalstatistikken for 2015 viser en generell økning i antall anmeldelser med fire prosent fra året før.
VG170222 Samtidig viser Marit Jansen til en tidligere generell uttalelse fra Oslo politidistrikt, med en anbefaling om at politisk ledelse bruker transporttjenesten, blant annet ut fra det generelle trusselbildet.
DN170221 - Prisantydningen er redusert til selgers kostpris for kjøp og rehabilitering, og er basert på en generell markedstilpasning kombinert med et ønske om å motivere potensielle kjøpere til å ta kontakt, sier seniormegler og partner Erik Steen hos Aktiv Eiendomsmegling Asker og Bærum, som har ansvaret for salget.
DB170221generell basis er det Forbrukerrådet som kan ta fatt i at folk eventuelt må betale høyere nettleie, som forbrukernes interesseorganisasjon.
VG170220 Vi ser dessverre en generell tendens til at forekomsten av falske opplysninger øker, sier utenriksministeren videre.
VG170220 Vi ser dessverre en generell tendens til at forekomsten av falske opplysninger øker, sa utenriksministeren videre ifølge SVT.
BT170220 Vi ser dessverre en generell tendens til at forekomsten av feilaktige opplysninger øker, sier hun i en uttalelse som mandag ble sendt til TT og flere andre medier.
AA170220 Vi ser dessverre en generell tendens til at forekomsten av feilaktige opplysninger øker, sier hun i en uttalelse som mandag ble sendt til TT og flere andre medier.
DN170219 - Ja det vil jeg tro, den reflekterer en generell holdning blant yngre nordmenn, sier Lundgaard.
DB170219 Generell Sverige-kommentar ¶
DN170218 - Det er en generell tendens vi ser.
DB170217 Når de sier at spesifikt samarbeid ikke er nok, er det en generell måte å si at Barentssamarbeidet må legges ned på, og at de nå vil ha et mer sentralisert forhold til Norge på utenriksområdet, sier Neumann.
SA170215 Sammenlignet med bekjempelse av kriminalitet hvor innhenting ved bruk av overvåking som virkemiddel skjer målrettet mot personer som det er et de facto mistankegrunnlag mot, fremstår E-tjenestens innhenting til å være av en generell art.
SA170215 Da blir dette en generell overvåking av alle nordmenn, og alle blir mistenkt inntil det motsatte er bevist.
DB170214 I dag er begrunnelsen generell , bortsett fra at russerne ikke har grunn til bekymring.
DA170214 Dette krever planmessig vedlikehold med systematisk og grundig trepleie for lengst mulig bevaring av eksisterende trær, avvikling av gaten som kollektivgate for utenbys busstrafikk, samt en generell oppgradering av alléen, sier Camilla Wilhelmsen.
BT170214 Dette, i tillegg til en generell oppgradering av sikkerheten i tunnelen, førte til at Veg-og transportavdelingen i Region Vest ønsket å få på plass streknings-ATK i tunnelen, altså to fotobokser som måler snittet av farten i tunnelen.
VG170213 Topplasseringen på den prestisjetunge listen skyldes flere ting - svak kanadisk doller, et spennende mat- og vintilbud og ikke minst en generell optimistisk vind som blåser over landet med den nye lederen Justin Trudeau.
DB170213 Men i Norge har man en generell regel som sier at man ikke skal avbilde døde personer.
SA170212 Legemiddelverket understreker at beslutningen ikke skal tolkes som en generell godkjenning av cannabis til medisinsk bruk.
DB170212 Datatilsynet mener forslaget om generell datainnsamling og datalagring både er i strid med menneskerettighetene og avgjørelser tatt av EU-domstolen, og som har gyldighet for Norge.
AP170212 Men Trumps avgjørelse om å trekke USA ut, skaper ikke nødvendigvis noen generell krisestemning.
AP170212 Men Trumps avgjørelse om å trekke USA ut, skaper ikke nødvendigvis noen generell krisestemning.
AA170212 Legemiddelverket understreker at beslutningen ikke skal tolkes som en generell godkjenning av cannabis til medisinsk bruk.
VG170211 Et sammenstøt mellom buddhister og muslimer det påfølgende året, der flere ble drept, har trolig også bidratt til en generell oppblomstring av antimuslimske holdninger i landet, ifølge Landinfo.
DB170211 Hun sier det er en generell trend i Europa at unge vil bestemme mer selv, også blant muslimer.
DA170211 Forsvaret må ta inn over seg at faren fra atomvåpen er generell og ikke spesifikt knyttet til enkeltstater.
DB170210 Faktoranalyse er en generell algoritme - algoritmen gjør det samme uansett hva slags data du har.
AP170210 Også Tommy Skjervold i Fremskrittspartiet ville kjøpt en elbil, men vil ikke anbefale den på generell basis.
AP170210 Også Tommy Skjervold i Fremskrittspartiet ville kjøpt en elbil, men vil ikke anbefale den på generell basis.
AA170210 Man kan sikkert debattere graden av aktivitet, framgang og kravene som stilles til den enkelte personen, men en slik debatt kan ikke gjøres av generell karakter.
DN170209 Aamdal ser også vekst innen forretningsmessig tjenesteyting og generell tjenesteyting i fastlands- Norge.
DB170209 Eller diskusjon er å dra det for langt, krtitikerne er som regel temmelig samstemte og generell konsensus er at ARK ikke vil høre vitser om venstresiden.
DB170209 For norske studenter er det generell studiekompetanse og gratisprinsippet som gjelder.
DB170209 Id-kort og pass fra ambassaden ble likevel ikke anerkjent som tilstrekkelig for å sannsynliggjøre eritreisk identitet, både fordi søkerne i utgangspunktet ble ansett å ha liten « generell troverdighet » og fordi forklaring om overgrep ikke kunne legges til grunn.
DA170209 Vi har ikke vurdert en generell hastighetsreduksjon i veitunneler, sier Søvik.
AA170209 Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om boikott, men mener uttalelser fra Rødt har sådd tvil om det dreier seg om en generell handelsboikott av Israel, noe MDG understreker at det ikke er snakk om.
AA170209 Denne saken gjelder kommunens ansvar som innkjøper, og er ikke et forslag om en generell handelsboikott av Israel, sier Håkon Møller, gruppeleder for Bodø MDG.
AA170209 Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om boikott, men mener uttalelser fra Rødt har sådd tvil om det dreier seg om en generell handelsboikott av Israel, noe MDG understreker at det ikke er snakk om.
AA170209 Denne saken gjelder kommunens ansvar som innkjøper, og er ikke et forslag om en generell handelsboikott av Israel, sier Håkon Møller, gruppeleder for Bodø MDG.
VG170208 Politifolkene sier at de ikke ønsker å gå inn i detaljer på hva Cappelen vet, men ber ham om å være generell .
DB170208 Med utviklingen av digitaliseringen som en « general purpose technology » og utviklingen av generell kunstig intelligens, vil alle industrier rammes.
VG170207 - En generell diagnose er « helt grei ».
DB170207 Som med mye av dagens nytale er det ikke helt enkelt å forstå hva dette betyr i praksis, men jeg tror ikke jeg tar mye feil når jeg antyder at for eksempel poesistoffet vil bli litt lettere i formen, og at det kan dukke opp på en mer generell flate, med en tittel som i seg selv ikke indikerer at poesiinteresserte må få med seg dette.
DB170207 At folk ikke gidder å høre på meg mer enn fire minutter i gangen er til å forstå, men som generell regel er det et interessant fenomen.
SA170206 Seter, sikt og generell komfort fikk tommel opp fra alle involverte.
FV170206 Seter, sikt og generell komfort fikk tommel opp fra alle involverte.
BT170206 Seter, sikt og generell komfort fikk tommel opp fra alle involverte.
AP170206 Seter, sikt og generell komfort fikk tommel opp fra alle involverte.
AA170206 NTNU-studentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse og masterstudentene i pskylogi gir 4,4 i poeng på generell tilfredshet.
AA170206 Av fem mulige poeng får studieprogrammet 4,6 poeng på generell tilfredshet.
DB170205 Spesielt i områder med fattigdom, og i kulturer hvor det er en generell oppfatning om at jenter er mindre verdt enn gutter, som i India.
VG170204 Med oppmerksomhet kom en generell velstandsøkning for fighterne i vektklassen, og noen klarte til og med å innløse oppmerksomheten i penger og bedre kompensasjon for sine tjenester.
VG170203 Boken har også fått fart på seg her hjemme, og den ligger nå på tredjeplass på boklisten for generell litteratur, rett etter Åsne Seierstads « To søstre » og strikkeboken #Bystrikk av Ingrunn Myklebust.
DN170201 De mener et eksempel på en strukturell modell som kan brukes i politikkanalysene er en såkalt dynamisk stokastisk generell likevektsmodell ( DSGE ).
DB170201 For min del, jeg har gjennom min karriere studert eller jobbet med generell fysikk, elektronikk, skyfysikk, havfysikk, modeller, måledata, statistisk analyse, og sammenhengen solaktivitet-klima.
BT170201 Han sier Stortinget fikk en generell invitasjon om å sende en delegasjon til Moskva.  ¶
BT170201 Han sier Stortinget fikk en generell invitasjon om å sende en delegasjon til Moskva.  ¶
DN170131 - Det skyldes Trump, samt Opec, generell optimisme i markedet og at desember og januar er gode måneder, sier han.
DB170131 - Vurderingene vi har fått peker på at avfallsinnhentingen kun står for 11 prosent av renovasjonsgebyret totalt, derfor er det ikke grunnlag for en generell reduksjon.
BT170131 Dette er en generell oppfatning om den såkalte nærpolitireformen, sier Kjetil Rekdal, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund vest.
AP170130 Det er mulig at tiltak for å fremme foreldrekompetansen i lavstatusgrupper - både i generell forstand og i forhold til alkohol - vil kunne dempe klasseforskjellene i tenåringsdrikking.
DN170129 Vi ser ikke noen generell praksis som avviker fra Statoils strenge krav til brønnkontroll.
DB170129 Et forbud mot muslimer er noe vesentlig annet enn en generell restriktiv politikk, noe også beslektede saker i amerikanske domstoler viser.
AP170129 - Hun er overbevist om at selv ikke den nødvendige, besluttsomme kampen mot terrorisme rettferdiggjør at mennesker med en bestemt bakgrunn eller tro blir satt under generell mistanke, sier en talsmann for Merkel.
AP170129 - Hun er overbevist om at selv ikke den nødvendige, besluttsomme kampen mot terrorisme rettferdiggjør at mennesker med en bestemt bakgrunn eller tro blir satt under generell mistanke, sier en talsmann for Merkel.
AP170129 En generell velferdsøkning og trygge rammer gjør at mange unge føler at det er unaturlig å ikke ha suksess på alle områder i livet.
BT170128 På den annen side er det en gedigen nedside med å oppfordre folk til å være sure og negative i dagens debattklima : Det kan raskt bli tolket som en generell oppfordring til hets og generell kvalm.
BT170128 På den annen side er det en gedigen nedside med å oppfordre folk til å være sure og negative i dagens debattklima : Det kan raskt bli tolket som en generell oppfordring til hets og generell kvalm.
BT170128 På den annen side er det en gedigen nedside med å oppfordre folk til å være sure og negative i dagens debattklima : Det kan raskt bli tolket som en generell oppfordring til hets og generell kvalm.
BT170128 På den annen side er det en gedigen nedside med å oppfordre folk til å være sure og negative i dagens debattklima : Det kan raskt bli tolket som en generell oppfordring til hets og generell kvalm.
SA170126 Det er ikke nok at søkeren på generell basis er lite komfortabel med at søknaden blir kjent.
DB170126 En ren generell ment preventiv anke kan komme bare fordi WADA prinsipielt ikke vil gå lavere enn den antatte grensen på ett års minimumsstraff eller fordi FIS føler seg presset av andre skinasjoner.
DB170126 Lagmannsretten kommer til at opptakene må kunne føres som bevis, fordi Bhattis kone samme natt som hun ringte, skrev under på en generell fritakserklæring hun ble forelagt av politiet.
DB170126 Det blir på generell basis anbefalt at turister som reiser til Sør-Amerika vaksinerer seg mot gulfeber.
DB170126 Høyresiden kommer til å beskrive dette som en generell skatteskjerpelse for folk flest.
DB170125 For eksempel har en doktorsgradstudent i Irland funnet matematisk-empiriske bevis, på at Oslo er den metropolen i Europa som er « trendsetteren » for generell musikksmak i Europa, mens Oslo er « nummer-to-trendsetter » for indie-musikk.
AP170125 Det er langt frem i tid til at maskiner kan få like høy generell intelligens som mennesker.
AP170125 Det er langt frem i tid til at maskiner kan få like høy generell intelligens som mennesker.
DB170124generell basis mener Cooke at forbundet har gjort svært lite for å fronte kvinnesykling.
DB170123 Her var det flere medier som trakk overdrevent definitive slutninger fra Facebook-interesse til generell interesse, mens Minerva tar høyde for dette ved å gjennomgående være tydelige på at man snakker om engasjement på Facebook, og at dette i seg selv fortjener fokus.
DB170123 Dette siste kan selvsagt også være et relevant resultat å trekke frem : Hvis man tolker mennenes høyere politiske interesse som uttrykk for en generell tendens i samfunnet som helhet. og bruker det som målestokk for hva man forventer å finne hos norske kvinner, så kan man si at de ligger lavere enn man kunne forvente.
SA170120 Boligen kan bebos, men trenger generell oppussing og modernisering, ifølge megler Anbjørn Ulseth i DNB Eiendom.
BT170120 Boligen kan bebos, men trenger generell oppussing og modernisering, ifølge megler Anbjørn Ulseth i DNB Eiendom.
AP170120 Boligen kan bebos, men trenger generell oppussing og modernisering, ifølge megler Anbjørn Ulseth i DNB Eiendom.
AP170120 Mediene advarer jo jevnlig mot press om for eksempel karakterer, intimkirurgi, mote, orgasmer, tilgjengelighet på e-post, nye julepynttrender, boligkjøp og generell vellykkethet.
AP170119 Thommessen understreker at presidentskapet aldri hadde tenkt at fritak av taushetsplikten skulle være generell .
AP170119 Ingen generell heving av taushetsplikt ¶
FV170118 Motivasjonsteorien handler om generell motivasjon, og kan derfor lett knyttes opp til også andre utfordringer knyttet til jobb, samliv eller engasjement.
DN170118 - Det er bare å beklage at vi sendte ut en så misvisende melding om generell informasjon i Altinn til mva-registrerte virksomheter om ny ordning med tvangsmulkt.
SA170117 Med en generell parkeringsnedgang på 10 prosent i byen, kan vi ikke se at dette er et stort problem.
SA170117 Motivasjonsteorien handler om generell motivasjon, og kan derfor lett knyttes opp til også andre utfordringer knyttet til jobb, samliv eller engasjement.
BT170117 Motivasjonsteorien handler om generell motivasjon, og kan derfor lett knyttes opp til også andre utfordringer knyttet til jobb, samliv eller engasjement.
AP170117 Veiledningen er også ofte generell , selv om vi viser til en konkret sak.
AP170117 Motivasjonsteorien handler om generell motivasjon, og kan derfor lett knyttes opp til også andre utfordringer knyttet til jobb, samliv eller engasjement.
DB170116 For å bli tollaspirant må du ha generell studiekompetanse, gode norskkunnskaper og gode engelskkunnskaper, og det fremheves som en fordel å beherske flere språk.
DB170116 Nå over hundre år etter har for eksempel 1890-tallet blitt synonymt fin de siécle - altså pervertert kunst, absintfylla og generell dekadanse. 1980-tallet har litt av det samme problemet.
SA170113 Annet enn at bunnivået på generell basis er for lavt, og at det var for mange spillere som var under pari.
AP170113 Annet enn at bunnivået på generell basis er for lavt, og at det var for mange spillere som var under pari.
DB170112 Men når konspirasjoner og konspirasjonsteorier blir et tydelig tema i norsk film og tv-underholdning våren 2017, oppleves det som om det ligger tettere på en tidsstemning enn vanlig, som om det er noe generell , mistenksom holdning som er i ferd med å sive inn i underholdningsverden.
DB170110 Etter en generell instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet vurderer nå UDI om det er grunnlag for at tillatelsen til 1600 somaliere skal opphøre som følge av endringer i Somalia.
DN170109 Departementet tar ikke stilling til slike spørsmål på generell basis, skriver kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet i en epost.
AP170109 - Har du en generell kommentar til dagens situasjon ?
DB170108 Resten av klagene gjelder andre forhold, blant annet klage på manglende henting av matavfall, manglende lukking av portrom, generell forsøpling eller beskjeder til renovatørene. 108 klager som er merket uberettiget i datagrunnlaget fra Renovasjonsetaten, har Dagbladet valgt å ikke inkludere i grafikken.
AP170108 Innføring av rusmidler som legemidler til behandling av psykiske lidelser - eller til generell forbedring av konsentrasjon, prestasjon og lignende - kan sammenlignes med doping i idretten.
AP170108 Innføring av rusmidler som legemidler til behandling av psykiske lidelser - eller til generell forbedring av konsentrasjon, prestasjon og lignende - kan sammenlignes med doping i idretten.
AP170108 Innføring av rusmidler som legemidler til behandling av psykiske lidelser - eller til generell forbedring av konsentrasjon, prestasjon og lignende - kan sammenlignes med doping i idretten.
DB170106 Denne gang ikke i Beijing, der en giftig kombinasjon av smog og generell apati fra de lokale kvelte etapperittet Tour of Beijing etter kun få år.
AP170105 Lea i Norsk Reiselivsforum sier i en generell kommentar på vegne av Transportklagenemnda-fly : ¶
AA170105 Lea i Norsk Reiselivsforum sier i en generell kommentar på vegne av Transportklagenemnda-fly : ¶
DN170104 - Jeg vil holde en generell pressekonferanse ellevte januar i New York.
DB170104 Dessuten forventer vi en generell økning i antall ledige stillinger i 2017, sier Schjold.
BT170104 : Black metal, Thorbjørn Egner og Flåklypa er noen av kandidatene som nevnes, men det regjerer en generell skepsis til at en norsk kulturkanon vil føre noe positivt med seg.
DN170103 Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets sier til TDN Finans sier at det ikke er noen spesifikke hendelser som driver prisene opp, men poengterer at det er en generell optimisme i markedet knyttet til de kunngjorte produksjonskuttene i Opec og elleve oljeproduserende land utenfor Opec.
DB170103 Personer med personlighetsforstyrrelser utgjør en svært heterogen gruppe, og det er helt galt å si på generell basis at det er mennesker en bør holde seg unna.
DB170103 Det er derfor grunnlag for mer optimisme hva gjelder både behandling og generell bedring enn det som framgår av Dagbladets artikkel.
AP161231 Også i Telemark har operasjonssentralen sett seg nødt til å ut med en generell melding til hundeeiere på årets siste dag.
AP161229 liter utover antatt generell prisvekst.
AP161227 For at en maskin skal kunne konkludere i en slik sak, må den faktisk overgå generell menneskelig intelligens.
SA161222 Generell prosjektering, ferdig 30.5.2025.
SA161219 Det er generell fotballinteresse hos mange i Aust-Agder, og vi har nok noen av de samme tilskuerne, sier Fone.
AP161219 Det er generell fotballinteresse hos mange i Aust-Agder, og vi har nok noen av de samme tilskuerne, sier Fone.
AP161213 Men etter alle reaksjonene på saken tok l Støre en ny runde for å forsikre seg om at vedtaket ikke vil fungere som en generell utvidelse av ordningen.
AP161209 Toppfotballsjef Nils Johan Semb i Norges Fotballforbund gleder seg til å fordype seg i detaljene i forslaget fra Fifa, men uttaler seg på generell basis.
SA161126 Hele forløpet rundt operasjonen er blitt styrket ved hjelp av bedre overvåkningsmuligheter i et tverrfaglig samarbeid med anestesi- og intensivleger, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, gastroenterologer, og en generell spesialisering og styrking av sykepleierkompetansen på de aktuelle avdelingene.
AP161119 En todelt løsning bestående av generell støtte som sikrer minst 40 prosent norsk musikk i prime-time radiotid, og økonomiske midler som radiokanalene kan søke om for produksjon av særskilte programmer for fremme av ny, norsk musikk.
AP161114 Sammen med andre norske og polske kolleger viser vi i en ny studie at den kraftig stigende lufttemperaturen på Svalbard er drevet av reduksjon av sjøis, sammen med høyere sjøtemperatur og en generell oppvarming.
AP161105 Vi ser også tegn til en mer generell frykt for hva nevropsykologien kan gjøre med vårt selvbilde som tenkende vesener og kanskje særlig menneskesynet.
AP161031 Flyselskapet opplever en generell reduksjon i volumet blant reisende som normalt kjøper de billigste billettene i markedet.
AA161031 Flyselskapet opplever en generell reduksjon i volumet blant reisende som normalt kjøper de billigste billettene i markedet.
AP161008 BOKANMELDELSE : Renbergs varme, humanistiske prosa beveger, men blir også for generell og altomfattende.
AP161006 Grønn skattekommisjon foreslo å innføre en generell avgift på alle klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor.
SA161005 Han holder kurs i vindusreparasjon, blant annet, og har en generell innstilling til gamle, brukbare ting : De bør holdes ved like og restaureres ved behov.
AP161005 Han holder kurs i vindusreparasjon, blant annet, og har en generell innstilling til gamle, brukbare ting : De bør holdes ved like og restaureres ved behov.
BT161003 Oslo Spektrum har generell skjenkebevilling og har derfor ikke måttet levere noen form for egen søknad for å servere alkohol på stevnet.
BT161001 Det burde være en selvfølge at jeg får mulighet til å bli invitert til lengre samtaler, slik at de lærer meg å kjenne, istedenfor å danne seg et bilde av meg basert på forutinntatte fordommer og en generell oppfatning av en rusmisbruker, gjerne som litt dum og en som ikke vet sitt eget beste.
BT161001 Det burde være en selvfølge at jeg får mulighet til å bli invitert til lengre samtaler, slik at de lærer meg å kjenne, istedenfor å danne seg et bilde av meg basert på forutinntatte fordommer og en generell oppfatning av en rusmisbruker, gjerne som litt dum og en som ikke vet sitt eget beste.
AP160924 - Vi vil holde oss langt unna Frps og Venstres versjon av grønt skatteskifte, sa han og fremstilte det som et skifte der man gir miljøavgiftene tilbake som generell skattelette.
AP160922 Listhaug er blitt et av partiets sikreste kort, både i generell stemmesanking og blant visse grupper av kristne.
AP160914 november, ble han stoppet av politiet på grensen, men de fikk ikke opp annen informasjon enn at han var knyttet til generell kriminalitet da de sjekket identiteten hans.
AP160908 - Forskriften bør være generell .
AP160908 - Forskriften bør være generell .
AA160803 Transportklagenemnda har vanligvis en saksbehandlingstid på et par måneder opptil ett år, men Anne Brit Lea sier at de nå tar sikte på å komme med en generell uttalelse i god tid før det.
AA160803 - Det vi antageligvis vil gjøre nå er å få nemnda til å gå gjennom flypassasjeravgiftssakene og komme med en generell uttalelse om to til tre uker.
AP160724 De gir de internasjonale særforbundene mandat til å nekte russiske utøvere OL-billett, men en generell utestengelse kom aldri.
AA160724 De gir de internasjonale særforbundene mandat til å nekte russiske utøvere OL-billett, men en generell utestengelse kom aldri.
SA160721 Vi vet ikke på forhånd hvilke fostre som er ekstra følsomme, og derfor går vi ut med en generell anbefaling om totalavhold, sier han.
FV160721 Vi vet ikke på forhånd hvilke fostre som er ekstra følsomme, og derfor går vi ut med en generell anbefaling om totalavhold, sier han.
BT160721 Vi vet ikke på forhånd hvilke fostre som er ekstra følsomme, og derfor går vi ut med en generell anbefaling om totalavhold, sier han.
AP160715 Foreløpig er det ikke tatt noen beslutning om en ny, generell bevæpning av norsk politi.
AP160709 - Nå har vi fått en avtale som båndlegger det iranske atomprogrammet for 10 - 15 år framover, og da bruker man en mer generell begrunnelse : skjoldet har ikke adresse østover, til Eurasia.
SA160622 - Solen gir større skade enn solkremen, det er en generell kunnskap som alle har.
FV160622 - Solen gir større skade enn solkremen, det er en generell kunnskap som alle har.
BT160622 - Solen gir større skade enn solkremen, det er en generell kunnskap som alle har.
AP160622 - Solen gir større skade enn solkremen, det er en generell kunnskap som alle har.
AP160615 Jeg har derfor ikke engang gitt uttrykk for en generell « moderat støtte » til Chávez som Frank Rossavik hevder i Aftenposten 11. juni.
DB160614 I innvandrerlandet har Trump riktignok klart å melke en generell innvandrerskepsis i deler av befolkningen.
AP160614 Estimatet for 2016 er en økning på 1,5 prosent, jusert for generell prisvekst.
AP160526 Når det gjelder lokalisering av mobiler, er det ikke aktuelt å bruke basestasjoner til « generell patruljering ».
DA160524 Hun understreket at rapporten er en generell holdningsundersøkelse.
AP160515 Medlem av Dumaen, Elena Drapeko, mener at Russlands tap skyldes informasjonskrigen og en generell demonisering av landet.
AP160511 samle ansvar for generell godkjenning av utenlandsk utdanning hos NOKUT 36. gjennomgå godkjenningsordningene og hindringer i utdanningssystemet med sikte på forenkling og økt brukervennlighet 37. etablere et felles informasjonspunkt og en felles nettportal for å levere søknader om godkjenning av yrker 38. etablere tilbud
AP160511 gjøre det enklere for innvandrere å dokumentere generell studiekompetanse slik at de kan søke opptak til høyere utdanning 40. samarbeide med partene i arbeidslivet om forslag for å fremme innvandreres deltakelse i arbeidslivet 41. at IMDI skal være et bindeledd mellom kommuner og aktører i næringslivet som ønsker å bidra med praksisplasser eller andre
SA160503 Som alltid er patentteksten ganske generell og noe vag.
SA160502 Men som en generell regel kan det være greit å velge en bar som ikke inneholder altfor mye sukker ( for eksempel maks 10- 15 g sukker per stk ), og gjerne bra med både fiber og protein.
BT160502 Men som en generell regel kan det være greit å velge en bar som ikke inneholder altfor mye sukker ( for eksempel maks 10- 15 g sukker per stk ), og gjerne bra med både fiber og protein.
AP160502 Men som en generell regel kan det være greit å velge en bar som ikke inneholder altfor mye sukker ( for eksempel maks 10- 15 g sukker per stk ), og gjerne bra med både fiber og protein.
NL160429 Her har deltakerne skaffet seg generell studiekompetanse - billetten til videre studier, trygge jobber og et godt liv.
AP160429 For å få en indikasjon på hva russetiden gjør med helsen møtte de Aftenposten mandag for å utføre en generell helsesjekk.
AP160428 Det har handlet om reiseregninger, mangel på åpenhet, generell pengebruk og NFF-topper som kommer med syrlige angrep mot andre fotballedere.
AP160427 Rekrutteringsansvarlig i Statoil, Tone Rognstad, sier de ikke merker noen mindre pågang fra masterutdannede med « relevant bakgrunn », og at de i like stor grad profilerer seg overfor studenter til tross for generell nedbemanning.
AA160427 Muggah understreker at bevilgningene til politi og generell sikkerhet har gått ned i Brasil de siste årene.
DN160422 Kvernstrøm ( 49 ), mener « Idol»-fallet har en naturlig forklaring.</p> <p> - Det er en generell tv-trend at gjennomsnittsseeren blir eldre for hvert år som går på alle tv-kanaler.
AP160420 Det mest kontroversielle punktet gjelder en generell setning om at muslimske organisasjoner må ha « en positiv holdning til samfunnet og staten ».
AP160416 Tester som har til hensikt å måle kognitive ferdigheter deles vanligvis inn i ferdighetstester ( f.eks hvor dyktig du er til å skrive hurtig på skrivemaskin ), evnetester ( hvor god du er i matematikk eller hvor god romforståelse/spatsiale evner du har ) og tester som måler generell intelligens.
AP160416 På evne - og ferdighetstester har man vanligvis et stort fortrinn hvis man har relevant utdanning/trening, mens generell intelligens skal være tilnærmet uavhengig av hva du har lært tidligere i livet.
AP160416 Litt forenklet kan vi si at hvor godt du gjør det på ferdighetstester er betinget av hvor mye du har trent på den aktuelle ferdigheten, evnetestresultater er en kombinasjon av trening og hvor lett man tar nye ting, mens tester som måler generell intelligens måler ditt potensiale for å lære nye ting.
AP160404 « For enhver kunde som kan tenkes å ikke ha rapportert i samsvar med reglene til norske skattemyndigheter, er det en generell ordning der straffeskatt og andre straffereaksjoner ikke blir brukt hvis skattyteren tar kontakt med skattemyndighetene og tar initiativet til en korreksjon av tidligere oppgitte opplysninger », skriver han.
AP160402 Krav : Generell studiekompetanse.
AP160402 Generell studiekompetanse.
AP160322 - Men er det så farlig om en så stor og omfattende plan er generell og ikke tar hensyn til lokale forhold og bygninger, alle utbyggingsprosjekter skal jo gjennom en reguleringsprosess ?
AP160322 - Men er det så farlig om en så stor og omfattende plan er generell og ikke tar hensyn til lokale forhold og bygninger, alle utbyggingsprosjekter skal jo gjennom en reguleringsprosess ?
AP160318 En gjennomgang vi har gjort hos aktørene viser en generell nedgang i reiser til Tyrkia.
AA160318 En gjennomgang vi har gjort hos aktørene viser en generell nedgang i reiser til Tyrkia.
SA160314 - Generell bruk av antibiotika ville nok ødelegge for flere enn det hjalp dersom man skulle gitt det til alle som ikke ble gravide.
AP160314 - Generell bruk av antibiotika ville nok ødelegge for flere enn det hjalp dersom man skulle gitt det til alle som ikke ble gravide.
AP160311 I tillegg mener regjeringen det er viktig å løfte personvernet frem på mer generell basis.
SA160307 For britene og andre innbyggere i vestlige og industrialiserte land gir blått positive assosiasjoner til himmel, friskt vann og generell sunnhet.
AP160307 For britene og andre innbyggere i vestlige og industrialiserte land gir blått positive assosiasjoner til himmel, friskt vann og generell sunnhet.
AP160306 Den største utfordringen i dag er at vi har for liten generell kunnskap om omfanget av vold og overgrep mot barn, mener UNICEF.
AP160304 BARNEFAMILIER : En generell mangel på barnevennlige tilbud i Toyo har gjort Shinjuku National Gardens til en favoritt blant familier.
AP160304 Og det er en generell trend i hele Europa.
AA160304 BARNEFAMILIER : En generell mangel på barnevennlige tilbud i Toyo har gjort Shinjuku National Gardens til en favoritt blant familier.
AP160225 Når det brukes med generell referanse er det i kontekster der man ikke omtaler en spesifikk person, slik som i setningen « each student brought their own book ».
AP160220 De bygger på en plattform av menneskerettigheter og minoritetsrepresentasjon og appellerer sterkt til en generell befolkning utenfor etniske minoriteter.
SA160218 Men som en generell trend er det de strøkne boligene som er mest populære, sier han.
BT160218 Men som en generell trend er det de strøkne boligene som er mest populære, sier han.
AP160218 Men som en generell trend er det de strøkne boligene som er mest populære, sier han.
AP160215 Tanum bokhandel sier de merker enn generell økt interesse for kosthold uten å kunne si noe om det isolert sett er en økende interesse for vegetarmat.
AP160215 - Dette er et spørsmål om generell kommuneøkonomi, og størrelsen på integreringstilskudd og botilskudd, sier Helgesen.
AP160214generell basis legger han til : ¶
AP160211 Dette er en generell kritikk av Justisdepartementets høringsnotat som en rekke av instansene kommer med : ¶
AP160209 Sakte forverring av sykdom kan ofte feilaktig forveksles med generell aldring, sier hun.
AP160203 Jeg tror ikke mange forstår hvor mye læring og oppfølging som går tapt på grunn av generell uro i klasserommet ¶
AP160203 Jeg tror ikke mange forstår hvor mye læring og oppfølging som går tapt på grunn av generell uro i klasserommet og enkeltelevers ubehagelige oppførsel.
AP160203 Elever må rett og slett lære seg å respektere andres tid og ønsker, og her er foreldre og generell oppdragelse viktigere enn lærerens påvirkning.
AP160201 Vågslid mener det er en generell samfunnsutfordring at mødre automatisk blir sett på som bedre omsorspersoner enn menn.
AP160131 Midlertidig, generell bevæpning er en ordning som er myntet på kortvarige, ekstraordinære situasjoner.
SA160129 KRAKOW ( adressa.no ) : Bunnløs fortvilelse, generell oppgitthet, pur, ektefølt glede.
AP160129 KRAKOW ( adressa.no ) : Bunnløs fortvilelse, generell oppgitthet, pur, ektefølt glede.
AP160128 Frp er som eneste parti på Stortinget for en generell bevæpning av politiet.
SA160127generell basis oppfordrer vi alle fans til å avstå fra å kjøpe billetter fra uautoriserte plattformer, skriver de videre.
AP160127 - Det er grunn til generell bekymring når de nordiske landene begynner å stramme inn, fordi de har blitt sett på som modeller for andre land.
AP160127generell basis oppfordrer vi alle fans til å avstå fra å kjøpe billetter fra uautoriserte plattformer, skriver de videre.
AP160125 Regjeringserklæringen fra 2013 inneholder kun en generell formulering om at « kirkerommet ikke skal brukes til kirkeasyl », i essens det samme som kirken selv sier.
AP160121 Til NTB sier Politiets utlendingsenhet at dette ikke betyr en generell stopp i returer til Russland.
AP160120 En negativ inntektsskatt er også bedre enn å gi folk generell stønad, fordi de har et sterkere incentiv til å jobbe.
AP160118 Kulild har sagt at misnøyen med Storli var av generell karakter og altså ikke knyttet til uvilje mot å utføre oppgaver hun med rimelighet kunne oppfatte som utilbørlige.
AP160118 Sierakowskis entusiasme er forfriskende, men EUs blodfattige reaksjon - forsterket av generell forvirring midt i flyktningetsunamien - vekker uro.
AP160112 - Det foreligger en generell terrortrussel iTyrkia.
AP160107 Det har gitt oss en befolkning med høy grad av generell digital kompetanse.
AP160107 Bergen påpeker at det er en generell økning av psykiske helseplager hos barn og unge.
FV160106 En person med ADHD kan ofte glemme ting, avtaler, miste nøkler og ha en generell manglende organiseringsevne.
AP160106 En person med ADHD kan ofte glemme ting, avtaler, miste nøkler og ha en generell manglende organiseringsevne.
AP160103 Når terroren rammer Europa, hender det ikke så rent sjelden at angriperne fremstilles som noen stakkarer som protesterer mot Vestens uforskammede rikdom, utenrikspolitikk, grådige økonomi eller generell stigmatisering.
AP160103> Når terroren rammer Europa, hender det ikke så rent sjelden at angriperne fremstilles som noen stakkarer som protesterer mot Vestens uforskammede rikdom, utenrikspolitikk, grådige økonomi eller generell stigmatisering.
AP160103> target="avis" href= Når terroren rammer Europa, hender det ikke så rent sjelden at angriperne fremstilles som noen stakkarer som protesterer mot Vestens uforskammede rikdom, utenrikspolitikk, grådige økonomi eller generell stigmatisering.
AP160103> target="avis" href= target="avis" href= Når terroren rammer Europa, hender det ikke så rent sjelden at angriperne fremstilles som noen stakkarer som protesterer mot Vestens uforskammede rikdom, utenrikspolitikk, grådige økonomi eller generell stigmatisering.