DB170613 - Systemet er en « generasjonskontrakt ».
DB170613 « Generasjonskontrakt » ¶