DA170422 - De har forstått at Berlin er gatekunstens hovedstad !
DA170422 | Gatekunstens hovedstad ¶
SA170224 Debatten rundt gatekunstens og annen kunsts utbredelse i bybildet, og hva den gjør med byen, er tidsriktig og viktig.
SA170105 Lederen av kulturstyret og kunstutvalget er dermed blitt et demokratisk problem for Stavanger, og resultatet ser vi nå overalt i byen, i form av gatekunstens tristesse.
SA170105 | Gatekunstens tristesse ¶
BT170104 Gatekunstens tid ¶