FV170520 Skippergata blir gågate til høsten dersom gatebruksplan bankes gjennom som foreslått i juni.
SA170419 Skisse fra Stavanger kommunes gatebruksplan fra 2001.
SA170419 I vedtatt gatebruksplan , basert på vinnerforslaget, framgår det likevel at diverse detaljister og småprodusenter på hverdager skulle kunne selge sine produkter fra egne varebiler - oppsatt langs vannrennene og som le mot vind.