VG171205 Da må den økonomiske veksten i større grad hentes fra andre deler av næringslivet enn olje- og gassvirksomheten .
AP171201 Også Lasse Ståløy sier at Vestlandsindeksens konklusjoner stemmer veldig godt med hans eget bilde av olje- og gassvirksomheten på Vestlandet i øyeblikket.
AA171127 Da flyttet 200 ansatte til Leangen etter at Røkke kjøpte olje- og gassvirksomheten til Reinertsen.
DB171103 Norge vil forlenge olje- og gassvirksomheten i flere tiår i Arktis, der temperaturen har steget omtrent dobbelt så mye som ellers.
AA171012 Olje- og energidepartementet oppjusterer anslaget over hvor mye penger staten vil få inn fra olje- og gassvirksomheten i 2018.
AA171012 Norsk olje og gass mener at neste års statsbudsjett viser hvor viktig det er å holde inntektene fra olje- og gassvirksomheten oppe.
AA171012 - Budsjettforslaget viser hvor viktig det er at vi klarer å holde oppe inntektene fra olje- og gassvirksomheten .
AA171009 Han la til at statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten har falt, og vil fortsette å falle.
DN170927 Ifølge avisen er Totals oppkjøp av olje- og gassvirksomheten til A.P.
DN170927 Et av årets store oppkjøp er franske Totals kjøp av olje- og gassvirksomheten til det danske konglomeratet A.P.
VG170909 Jeg har lenge sagt at norsk økonomi har vært for avhengige av olje- og ¶ gassvirksomheten og at økonomien trenger flere bein å stå på.
DN170908 Inntektene fra olje- og gassvirksomheten vil fortsatt være viktige.
DB170908 Det var bruttoinntektene fra olje- og gassvirksomheten i det lave scenarioet som ble doblet, fordi Oljedirektoratet hadde ført inn totalsummen for produksjon på feil kolonne i et Excel-ark.
DA170908 Det var bruttoinntektene fra olje- og gassvirksomheten i det lave scenarioet som ble doblet, fordi Oljedirektoratet hadde ført inn totalsummen for produksjon på feil kolonne i et Excel-ark.
AA170908 Det var bruttoinntektene fra olje- og gassvirksomheten i det lave scenarioet som ble doblet, fordi Oljedirektoratet hadde ført inn totalsummen for produksjon på feil kolonne i et Excel-ark.
AA170904 - Forståelse for olje- og gassvirksomheten og hva den betyr for arbeidsplasser og ringvirkninger, er helt klart størst på Vestlandet, sier han. ( ©NTB ) ¶
DA170824 For Solberg eller Støre betyr det en utsettelse i olje- og gassvirksomheten i det budsjettåret de er avhengige av oss.
AP170815 Men den norske stat og det norske folk kommer til å tjene betydelig på olje- og gassvirksomheten fremover, det er hevet over tvil, sier Jensen.
AP170815 Men den norske stat og det norske folk kommer til å tjene betydelig på olje- og gassvirksomheten fremover, det er hevet over tvil, sier Jensen.
DN170803 Netto kontantstrøm fra SDØE i olje- og gassvirksomheten var 49,2 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 38,7 milliarder kroner i i samme periode året før.
DN170610 - Selv om de store rundene med nedbemanning ser ut til å være over, er det noen færre enn i fjor av dem som jobber i olje- og gassvirksomheten som mener nedturen er midlertidig, sier hun.
VG170607 Norske klimautslipp kommer fra to sektorer : Fra kvotepliktig sektor, som i hovedsak er olje- og gassvirksomheten og industrien, men også energiforsyning og luftfart : Selskapene må betale en pris ( kvoter ) for CO₂-utslippene de slipper ut under produksjonen.
DB170529 Rundt 70 ansatte mister jobben etter at Aker Solutions overtok olje- og gassvirksomheten til Reinertsen AS.
DB170529 Det var i slutten av mars det ble kjent at Aker Solutions tok over olje- og gassvirksomheten og de rundt 700 ansatte i oljeserviceselskapet Reinertsen AS i Trondheim.
AA170529 Aker Solutions tok over olje- og gassvirksomheten til Reinertsen tidligere i år, og etterpå gikk Reinertsen konkurs.
DN170524 De totale investeringene i olje- og gassvirksomheten for i år er høyere enn tidligere anslag.
AA170524 | Danske Dong kvitter seg med olje- og gassvirksomheten
AA170524 Det statlige danske energiselskapet Dong kvitter seg med olje- og gassvirksomheten .
AA170524 440 ansatte følger med på kjøpet, men Dong vil fortsatt ha rundt 5.800 ansatte etter salget av olje- og gassvirksomheten til Ineos. ( ©NTB ) ¶
BT170522 Partiet vedtok blant annet å fase ut hele den norske olje- og gassvirksomheten i løpet av 15 år.
DN170521 - Jeg vet av erfaring hvor vanskelig det er å lykkes med letevirksomhet innen olje- og gassvirksomheten .
SA170502 Naturgassens rolle ¶ Gassvirksomheten i Lyse startet i 2003, med bakgrunn i et sterkt politisk ønske om å ta i bruk naturgass innenlands.
SA170428 USAs president Donald Trump har signert en presidentordre med sikte på å utvide olje- og gassvirksomheten i Arktis og åpne opp nye leteområder.
DN170428 USAs president Donald Trump har signert en presidentordre med sikte på å utvide olje- og gassvirksomheten i Arktis og åpne opp nye leteområder.
AA170428 USAs president Donald Trump har signert en presidentordre med sikte på å utvide olje- og gassvirksomheten i Arktis og åpne opp nye leteområder.
AP170409 Statens løpende inntekter fra olje- og gassvirksomheten blir i utgangspunktet ført inn i Oljefondet.
AP170409 Statens løpende inntekter fra olje- og gassvirksomheten blir i utgangspunktet ført inn i Oljefondet.
AA170401 Økonomiske problemer har ført til at Røkke-selskapet Aker Solutions overtar olje- og gassvirksomheten .
DN170331 Samtidig vil bidraget fra oljefondet som andel av økonomien bli redusert, ettersom økonomien fortsetter å vokse og tilførselen av inntekter fra olje- og gassvirksomheten reduseres.
AA170330 Aker Solutions har betalt 212,5 millioner kroner for olje- og gassvirksomheten .
SA170327 Men uansett utfall er han overbevist om at store deler av de omstridte områdene vil åpnes for oljeaktivitet når folk ser at inntektene fra olje og gassvirksomheten begynner å synke.
AP170327 Men uansett utfall er han overbevist om at store deler av de omstridte områdene vil åpnes for oljeaktivitet når folk ser at inntektene fra olje og gassvirksomheten begynner å synke.
DN170326 Nå vil den anerkjente revisoren ha en offentlig debatt om den økonomiske risikoen knyttet til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.
DN170223 De totale investeringene i olje- og gassvirksomheten i 2016 anslås til 163,3 milliarder kroner, ned fra 169,1 milliarder kroner.
AA170223 Den ventede nedgangen i 2017 skyldes hovedsakelig krisen innen olje- og gassvirksomheten , mens investeringene innen øvrig industri, spesielt innen kraftforsyning, øker vesentlig.
DB170107 Ifølge informasjonsdirektør Lars-Einar Petterson har olje- og gassvirksomheten stått for rundt 60 prosent av industrikonsernets inntekter de seneste årene.
AP160830 Statens årlige inntekter fra olje- og gassvirksomheten blir plassert i Oljefondet.
AP160828 Statens årlige inntekter fra olje- og gassvirksomheten blir plassert i Oljefondet.
DA160719 juli som den offisielle 50-årsdagen for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.
AP160229 Det betyr at statskassens skatteinntekter fra olje - og gassvirksomheten vil falle.
AP160224 « Nedgangen i 2016 har sin bakgrunn i at det nå indikeres et fall på hele 13,3 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten .
AP160224 « Investeringene i olje - og gassvirksomheten , inkludert rørtransport, utgjorde 189,6 milliarder kroner i 2015.
AP160102 Hovedbildet er at de som nå går ut av olje- og gassvirksomheten ikke kan forvente å komme tilbake, sier han.