SA171212 Verdensbanken opplyser at den skal slutte å finansiere olje- og gassproduksjon etter 2019.
DN171212 Verdensbanken opplyser at den skal slutte å finansiere olje- og gassproduksjon etter 2019.
BT171212 Verdensbanken opplyser at den skal slutte å finansiere olje- og gassproduksjon etter 2019.
DA171208 Usikre tennkilder og olje- og gassproduksjon er to ord som ikke bør inngå i samme setning.
DB171204 Norsk olje- og gassproduksjon er noe Heggelund mener vi bør diskutere mindre.
DB171121 Ikke fordi det er noe alternativ å skru av kranene og taue plattformen hjem nå, men fordi svaret vil si noe om utsiktene for olje og gassproduksjon i Barentshavet i framtida.
AP171031 Les intervjuet : Derfor mener Statoilsjefen at økt olje og gassproduksjon er bra for miljøet.
AP171031 Hun kommer fra jobben som leder av det franske selskapet Engies olje- og gassproduksjon .
AP171031 Det har nå solgt sin olje- og gassproduksjon , blant annet på norsk sokkel.
DA171026 Samtidig øker Statoil nivået for forventet produksjonsvekst for i år, fra 4 - 5 prosent ved årsskiftet via 5 prosent og nå : 6 prosent mer olje- og gassproduksjon i 2017 sammenlignet med 2016.
AP171026 Samtidig øker Statoil nivået for forventet produksjonsvekst for i år, fra 4 - 5 prosent ved årsskiftet via 5 prosent og nå : 6 prosent mer olje- og gassproduksjon i 2017 sammenlignet med 2016.
AP171023 Historien har lært oss at det er grunn til å reise spørsmål om hvordan olje- og gassproduksjon foregår, om forurensing, og om hvor stor tillit en kan ha til selskapenes egen rapportering.
DN171018 Klassekampen skriver at det trolig blir flertall for at Fagforbundet skal « arbeide for at norsk olje- og gassproduksjon trappes ned i tråd med målene i Parisavtalen, og at særlig sårbare områder må gis varig vern».
DA171016 - Jeg tror ikke de har innsett risikoen for norsk olje- og gassproduksjon .
DA171016 - Jeg tror ikke de har innsett risikoen for norsk olje- og gassproduksjon .
DN171010 ¶ Det lille oljeselskapet Interoil Exploration & Production meldte tirsdag morgen om en gjennomsnittlig olje- og gassproduksjon på 1.080 fat oljeekvivalenter per dag i Colombia i september 2017, mot 968 fat oljeekvivalenter per dag måneden før.
AP171009 Vi skal være en pådriver for viktige endringer verden trenger ; mer klimaeffektiv olje- og gassproduksjon og sterk vekst i lønnsom fornybar energi.
AP171007 Norsk olje- og gassproduksjon vil avta av naturlige årsaker om få år.
AP171007 Norsk gassproduksjon har hatt et litt annet forløp enn oljeproduksjonen.
AP171007 Men selv om verdens oljeproduksjon kommer til å avta innen få år, betyr ikke det at verden ikke trenger norsk olje- og gassproduksjon .
DN171006 Usikre tennkilder og olje- og gassproduksjon er to ord som ikke bør inngå i samme setning.
DB171006 Usikre tennkilder og olje- og gassproduksjon er to ord som ikke bør inngå i samme setning.
AA171006 Usikre tennkilder og olje- og gassproduksjon er to ord som ikke bør inngå i samme setning.
AA171006 Usikre tennkilder og olje- og gassproduksjon er to ord som ikke bør inngå i samme setning.
AP170928 Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen, uten eksisterende inntekter fra olje- og gassproduksjon , skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har.
AP170928 Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen, uten eksisterende inntekter fra olje- og gassproduksjon , skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har.
NL170907 Samtidig som man må ta de menneskeskapte klimaendringene på dypeste alvor, må utfasingen av norsk olje- og gassproduksjon skje på en måte som ikke utraderer titusenvis av arbeidsplasser, og de høyteknologiske bedrifter som utgjør norsk leverandørindustri.
AP170903 Norsk olje- og gassproduksjon
AP170903 - Dersom vi legger ned norsk olje- og gassproduksjon , vil verdensprisen på olje og gass presses oppover.
AP170821 Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen, uten eksisterende inntekter fra olje- og gassproduksjon , skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har.
AP170821 Dermed ble det bestemt at nykommere på sokkelen, uten eksisterende inntekter fra olje- og gassproduksjon , skulle få refundert utgifter tilsvarende fradraget etablerte selskaper har.
DA170818 Administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, sier de har gjort forsiktige anslag som tilsier at å stanse all olje- og gassproduksjon over natta kan gi et tap på 70 milliarder årlig for Norge i all overskuelig framtid.
DA170818 Administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, sier de har gjort forsiktige anslag som tilsier at å stanse all olje og gassproduksjon over natta kan gi et tap på 70 milliarder årlig for Norge i all overskuelig framtid.
AP170813 Olje- og gassproduksjon utgjør rundt 95 prosent av Kuwaits eksportinntekter, og det lille landet sitter på den antatt sjette største oljereserven i verden.
AP170813 Olje- og gassproduksjon utgjør rundt 95 prosent av Kuwaits eksportinntekter, og det lille landet sitter på den antatt sjette største oljereserven i verden.
AA170813 Olje- og gassproduksjon utgjør rundt 95 prosent av Kuwaits eksportinntekter, og det lille landet sitter på den antatt sjette største oljereserven i verden. ( ©NTB ) ¶
DA170810 Deres nasjonale studie signaliserer at planene for norsk olje- og gassproduksjon i årene framover vil krasje med Norges klimamål i Parisavtalen.
DA170810 Deres nasjonale studie signaliserer at planene for norsk olje- og gassproduksjon i årene framover vil krasje med Norges klimamål i Parisavtalen.
DN170809 Norges planlagte olje- og gassproduksjon for årene fremover er ikke forenlig med retningen man må ta for å nå klimamålene, ifølge en ny rapport.
DB170809 Lundberg mener rapporten vider betydningen av utslipp fra norsk olje- og gassproduksjon og at den understreker viktigheten av å fase ut oljeindustrien.
DB170809 I rapporten konkluderes det med at landets planlagte olje- og gassproduksjon for årene framover ikke er forenlig med retningen man må ta for å nå Parisavtalen.
DB170809 ( Dagbladet ) : Norges olje- og gassproduksjon er på kollisjonskurs med Paris-avtalen.
DA170809 Norges planlagte olje- og gassproduksjon for årene fremover er ikke forenlig med retningen man må ta for å nå klimamålene, ifølge en ny rapport.
AP170809 Norges planlagte olje- og gassproduksjon for årene fremover er ikke forenlig med retningen man må ta for å nå klimamålene, ifølge en ny rapport.
DN170803 Statens direkte økonomiske engasjement ( SDØE ) hadde en gjennomsnittlig olje- og gassproduksjon på 1,113 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal 2017, mot 1,083 millioner fat per dag i samme periode året før.
DN170802 Her fra Snøhvit-feltet på Melkøya utenfor Hammerfest der Statoil driver gassproduksjon .
DB170801 På den andre siden bidrar vi til gigantiske klimagassutslipp gjennom vår olje- og gassproduksjon , vi er et av få land som ikke klarer å kutte klimagassutslipp - og vi driver altså statlig kulldrift på Svalbard.
NL170725 ¶ Norge er et av landene som har renest gassproduksjon i verden og med minst utslipp, noe som gjør at Norge kan spille en stor rolle i å løse de globale klimaproblemene, mener artikkelforfatteren.
NL170725 Norge er et av landene som har renest gassproduksjon i verden og med minst utslipp, noe som gjør at Norge kan spille en stor rolle i å løse de globale klimaproblemene, og også gjøre at vi kan nå 2-gradersmålet.
DN170721 Analytikere venter økt olje- og gassproduksjon for Statoil frem til 2019.
DN170720 Egenproduksjonen ventes fordelt på 599.000 fat per dag fra væskeproduksjon i Norge, 661.000 fat oljeekvivalenter per dag fra gassproduksjon i Norge, 552.000 fat per dag fra væskeproduksjon i utlandet, og 193.000 fat oljeekvivalenter per dag fra gassproduksjon i utlandet.
DN170720 Egenproduksjonen ventes fordelt på 599.000 fat per dag fra væskeproduksjon i Norge, 661.000 fat oljeekvivalenter per dag fra gassproduksjon i Norge, 552.000 fat per dag fra væskeproduksjon i utlandet, og 193.000 fat oljeekvivalenter per dag fra gassproduksjon i utlandet.
DB170713 Da kommer vi ikke utenom å kutte i fremtidig norsk olje- og gassproduksjon .
DB170713 Da kommer vi ikke utenom å kutte i fremtidig norsk olje- og gassproduksjon , skriver artikkelforfatterne.
AP170703 I tillegg inngår bare de som jobber med tjenester som er direkte knyttet til olje- og gassproduksjon , som for eksempel boretjenester, dykkertjenester, og geologiske undersøkelser, og ikke det bransjen måtte bruke av for eksempel hotellovernattinger, taxiturer og juridisk bistand.
AP170703 I tillegg inngår bare de som jobber med tjenester som er direkte knyttet til olje- og gassproduksjon , som for eksempel boretjenester, dykkertjenester, og geologiske undersøkelser, og ikke det bransjen måtte bruke av for eksempel hotellovernattinger, taxiturer og juridisk bistand.
SA170626 I et høringsnotat - for forslag til endring i petroleumsforskriften - viser regjeringen til at de fleste EØS-land med olje- og gassproduksjon har en slik mulighet i dag og at det derfor er noe som er naturlig også for Norge.
DN170601 Ifølge Oljedirektoratets ressursrapport for 2016 gir de totale gjenværende ressursene grunnlag for norsk olje- og gassproduksjon i « mange tiår fremover », dog på noe lavere nivå enn i dag.
DB170601 Tyskland har svært liten olje- og gassproduksjon selv, og er avhengig av import.
SA170519 Mindre utslipp fra olje- og gassproduksjon viste seg også da Statoil tidligere i år la fram sin bærekraftsrapport.
DB170511 Hvem trenger å fornekte menneskeskapte klimaendringer, når man kan si som Terje Søviknes : det går an å få til begge deler - « både ha framtidig olje- og gassproduksjon og samtidig oppnå klimamålene ».
SA170510 mai at « Nei til gass er å si ja til sterkt forurensende kull », og kritiserer De Grønne for å ikke ville basere Norges framtid på olje og gassproduksjon .
SA170510 mai at « Nei til gass er å si ja til sterkt forurensende kull », og kritiserer De Grønne for å ikke ville basere Norges framtid på olje og gassproduksjon .
DB170509 - Det er ikke sånn at man enten er for olje og gass eller å redde kloden, saken er at vi kan begge deler, både ha framtidig olje- og gassproduksjon og samtidig oppnå klimamålene, sier han.
DB170509 ( Dagbladet ) : Han advarer mot å skape usikkerhet i utlandet om norsk olje- og gassproduksjon .
DB170501 Og innen olje- og gassproduksjon har teknologiske fremskritt gjort det mulig å utvinne disse ressursene langt billigere enn tidligere - skiferoljen i USA er eksempelet fremfor noe.
SA170419 Virkemidlene til norsk miljøbevegelse synes i hovedsak å gå på reduksjon av norsk olje- og gassproduksjon , og å begrense bilbruken til et minimum.
SA170419 Ethvert kutt i global olje- og gassproduksjon vil raskt kompenseres av økt kullforbruk, atomkraft og tvilsomme bioprodukter.
SA170418 Om forbruket øker kraftig, eller om det faller tilbake, vil påvirke om investeringer i gassproduksjon blir lønnsomme eller ikke.
SA170408 « Vi gjør klimaarbeidet en stor bjørnetjeneste om vi tror at snarlig utfasing av norsk gassproduksjon vil hjelpe på globale utslipp », skriver Svein Olav Simonsen.
SA170408 | Norsk gassproduksjon kan falle dramatisk, om vi ikke lykkes å sette ny produksjon i drift ¶
SA170408 Vi gjør klimaarbeidet en stor bjørnetjeneste om vi tror at snarlig utfasing av norsk gassproduksjon vil hjelpe på globale utslipp.
SA170408 Etter 2020, noen veldig få år til, faller norsk gassproduksjon dramatisk, om vi ikke lykkes å sette ny produksjon i drift.
SA170408 | Nedgang i norsk olje- og gassproduksjon i august ¶
BT170404 Vår olje- og gassproduksjon vil derfor fortsatt spille en viktig rolle for at fattige og rike land skal kunne få sine vareforsyninger og energien vi tar for gitt for et anstendig liv.
DB170330 Å erstatte hele norsk olje- og gassproduksjon med fornybar energi er et fullstendig urealistisk drømmescenario, sier han.
DB170330 ( Dagbladet ) : Hva om vindmøller skal erstatte Norges olje- og gassproduksjon ?
DN170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon .
DB170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon .
DA170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon .
BT170328 I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon .
SA170327 Norsk olje- og gassproduksjon vil avta i årene fremover ettersom gamle felt tømmes og stenges.
AP170327 Norsk olje- og gassproduksjon vil avta i årene fremover ettersom gamle felt tømmes og stenges.
BT170321 - Miljøpartiet De Grønne kortslutter helt om behovet for norsk olje- og gassproduksjon , sier Terje Søviknes ( Frp ).
AP170316 Nå sier partiet nei til « utbygging av nye felt og nye konsesjonsrunder » før Paris-avtalens konsekvenser for norsk olje- og gassproduksjon er avklart.
DA170315 Omtrent hele fallet skyldes redusert gassproduksjon .
DA170315 Lavere gassproduksjon og fallende priser på olje og gass ga en resultatnedgang på hele 35 prosent for Petoro i fjor.
AA170315 Omtrent hele fallet skyldes redusert gassproduksjon .
AA170315 Lavere gassproduksjon og fallende priser på olje og gass ga en resultatnedgang på hele 35 prosent for Petoro i fjor.
SA170308 Klimautslippene fra norsk olje- og gassproduksjon har steget over 83 prosent siden 1990 - tross politikernes mål om utslippskutt.
DB170306 Vi skal jobbe aktivt for å øke fornybarandelen, bruke energi mer effektivt og sikre at norsk olje- og gassproduksjon stadig reduserer sitt karbonavtrykk.
SA170223 I dag er over halvparten av norsk olje- og gassproduksjon fra undervannsbrønner.
DN170213 Svenske Lundin skriver i en pressemelding mandag at selskapet ser potensiell olje- og gassproduksjon på 79.000-91.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2017.
DA170213 Svenskeide Lundin Petroleum skriver i en pressemelding at selskapet ser potensiell olje- og gassproduksjon på 79.000-91.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2017.
AA170213 Svenskeide Lundin Petroleum skriver i en pressemelding at selskapet ser potensiell olje- og gassproduksjon på 79.000-91.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2017.
AP170209 Statoil har de tre siste årene økt eksporten av gass til England, ettersom landets egen gassproduksjon går ned, samtidig som forbruket går motsatt vei.
AP170209 Han viser til at selv om Storbritannias gassproduksjon går ned og importerer mye gass, eksporterer landet fortsatt gass til EU.
BT170122 Bruken av energi innen olje- og gassproduksjon er mer sammensatt enn i transportsektoren.
DN170120 Saltvedt tolker Trumps energiplan som at han ønsker å øke amerikansk olje- og gassproduksjon så mye som mulig, og at det kan påvirke Norge negativt.
BT170118 Søviknes kaller det « heilt meiningslaust at me skal redusera hjå oss », altså bremse Norges olje- og gassproduksjon .
BT170118 Søviknes kaller det « heilt meiningslaust at me skal redusera hjå oss », altså bremse Norges olje- og gassproduksjon .
SA170110 I Norge går debatten i stor grad ut på at olje- og gassproduksjon står i veien for veksten av fornybar energi.
DN170110 Eventuell oppstart av olje- og gassproduksjon i dette området skal behandles på et nytt Ap-landsmøte.
DN170110 Tross fall i olje- og gassprisene foregår prøveboring og gassproduksjon i Barentshavet.
DN170109 Eventuell oppstart av olje- og gassproduksjon i dette området skal behandles på et nytt Ap-landsmøte.
AP160604 - Veien er relativt kort fra offshore olje- og gassproduksjon til havvind.
AP160430 Klimagassutslippene fra energiindustrien - les olje- og gassproduksjon - er i dag 107,6 prosent høyere enn i 1990 og står alene for nesten en fjerdedel av alle klimautslipp i Norge.
AP160429 Men hun understreket også at norsk olje- og gassproduksjon er blant verdens mest sikre.
AP160203 Sier ikke noe om utfasing av olje- og gassproduksjon
AP160203 Det står ikke noe i dokumentet de har laget om klimatiltak om utfasing av Norges olje- og gassproduksjon .
AP160117 - Det at Norge driver rent sammenlignet med andre land er ikke noe argument for å stoppe olje- og gassproduksjon mens det er et betydelig innslag av fossil energi i verden.