AP171128 USA vil bli den udiskutabelt viktigste aktøren i olje- og gassmarkedet , og vil gå fra å være en storimportør av olje og gass til å bli en stor eksportør.
DN171123 Selskapet har stor tro på det europeiske gassmarkedet , som kjøper nesten all norsk gass.
DN171027 - Olje- og gassmarkedet har vært volatilt i tre år.
DN171027 - Olje- og gassmarkedet har vært volatilt i tre år.
DN171016 Løseth tar over sjefsstolen i Fugro etter det Noy beskriver som en « enestående nedtur » i olje- og gassmarkedet .
DN171016 Han har solid erfaring fra olje- og gassmarkedet , og vil bidra med et bredere spekter for å legge til rette for Fugros ambisjoner om å utvide sitt forretningsområde utenfor olje og gass, sier styreleder Harrie Noy i pressemeldingen.
DN170824 Denne delen av virksomheten har blitt rammet av nedturen i olje- og gassmarkedet .
AP170621 Markedet svinger ikke på samme måte som olje- og gassmarkedet , sier Rønvik.
AP170621 Markedet svinger ikke på samme måte som olje- og gassmarkedet , sier Rønvik.
AP170617 Men lavere priser og sterkere konkurranse om gassmarkedet gjør at inntektene har falt dramatisk.
AP170617 Men kampen om gassmarkedet er beinhard - og Russland har de laveste prisene og de største reservene.
AP170617 Kampen om Europas gassmarkedet spisser seg nemlig til for alvor.
DN170614 Oljemarkedet er kanskje svakt, men etter flere tunge år melder Statoil om ny fart i det europeiske gassmarkedet .
SA170420 Klimakur 2020 foreslår derfor at gassmarkedet reduseres ved at veksthusbransjen kobler seg vekk fra gassrøret og går over til flisfyring.
DB170307 Ti av Haugesund-rederiets 11 LNG-tankere seiler ifølge Finansavisen på lange avtaler til store aktører i gassmarkedet , der Shell er den største enkeltbefrakteren.
DN170228 BW Offshore melder at olje- og gassmarkedet fortsetter å være utfordrende.
DN160622 I lys av vanskelige tider i olje- og gassmarkedet , vil selskapet starte en ny fase med kostnadsreduksjoner i løpet av 2016, heter det.
AP160112 Gasseksporten til Europa markerer en milepæl for amerikansk gassindustri - og det europeiske gassmarkedet .
AP160112 For gassnasjonen Norge og Statoil markerer amerikanernes inntreden i det europeiske gassmarkedet at virkeligheten nærmest er snudd på hodet i løpet av det siste tiåret.
AP160112 Amerikanernes inntreden på det europeiske gassmarkedet bidrar til at det for tiden er kjøpers marked av gass, skriver den britiske avisen Financial Times.