SA170420 Politikerne i Lyses styre må nå se virkeligheten i øynene : Klimaet er viktigere enn bunnlinja i gassavdelingen , store deler av gassrøret må skrotes.
SA170420 Klimaet er viktigere enn bunnlinja i gassavdelingen , store deler av gassrøret må skrotes.
SA170420 Dette vil bety tap i gassavdelingen Lyse Neo, men mulighet for fortjeneste i andre deler av Lyse.