DN171205 Knappen endrer bilens oppsett på kraftdistribusjon, antispinn, motor-, gass- og styrerespons, samt dempere.
DN171205 Knappen endrer bilens oppsett på kraftdistribusjon, antispinn, motor-, gass- og styrerespons, samt dempere.
DA171205 Libya, et land med kun seks millioner innbyggere, sitter på store gass- og oljeforekomster.
DN171204 Årets undersøkelse viser at arbeidstakere i olje-, gass- og energibransjen i høyest grad melder om standardisering og kontroll, samt lojalitet og lydighet, og lavest medvirkning og medbestemmelse.
AP171204 Årets undersøkelse viser at arbeidstagere i olje-, gass- og energibransjen i høyest grad melder om standardisering og kontroll, samt lojalitet og lydighet, og lavest medvirkning og medbestemmelse.
DB171123 I stedet for strømsløsing i bygg, trenger vi strømmen til utslippsfri transport og til å erstatte gass- og kullkraft på kontinentet.
DB171113 Selskapet betegner seg som en subsea-leverandør til internasjonal olje- og gass- , skipsfart og havbruksnæring.
DN171030 Det skyldes at hans aksjer i det lille oljeselskapet Questerre steg kraftig mot slutten av fjoråret da den kanadiske provinsen Quebec stemte for en ny petroleumslovgivning som åpnet for utvikling av gass- og skiferoljereserver i provinsen der Questerre sitter på lisenser.
SA171029 Etter hvert som miljøkostnadene ved fossil energi internaliseres i olje-, gass- og bensinprisene, vil « economy of scale » føre til at vannkraft, i den grad den er tilgjengelig, og andre fornybare energikilder, styrke sin konkurransekraft og på sikt bli uavhengig av subsidier.
AP171023 Kritikk fra Europarådet kunne få negative konsekvenser for gass- og oljeindustrien som var avhengig av investeringer fra Europa.
DA171017 Den gang var arrangørene optimistiske med tanke på norsk olje-, gass- og energivirksomhets framtid og pekte på positive tendenser i tiden.
DA171017 Bildet er fra sist gang olje-, gass- og energimessen OTD ble holdt i Stavanger.
SA171016 I EU er dette bare mulig gjennom kull-, gass- og kjernekraft.
VG170908 - Det ligger gass- og propanbeholdere i umiddelbar nærhet av båten.
VG170822 Skulle de få helt eller delvis gjennomslag for sin politikk hos Støre og AP vil dette få katastrofale konsekvenser for olje-, gass- og leverandørindustrien langs hele kysten.
AP170820 I den andre enden tar staten inn en svært høy skatt på overskudd fra oljen og gassen selskapene henter ut der det finnes grunnlag for gass- eller oljeutvinning.
DB170803 De gir amerikanske myndigheter mulighet til å straffe selskaper som er involvert i å utvikle russiske gass- og oljerørledninger, i tillegg til at det kan innføres begrensninger overfor russiske våpeneksportører.
VG170802 De nye sanksjonene er rettet mot den russiske energisektoren, og gir amerikanske myndigheter mulighet til å straffe selskaper som er involvert i å utvikle russiske gass- og oljerørledninger.
DB170802 De gir amerikanske myndigheter mulighet til å straffe selskaper som er involvert i å utvikle russiske gass- og oljerørledninger, i tillegg til at det kan innføres begrensninger overfor russiske våpeneksportører.
DA170802 De gir amerikanske myndigheter mulighet til å straffe selskaper som er involvert i å utvikle russiske gass- og oljerørledninger, i tillegg til at det kan innføres begrensninger overfor russiske våpeneksportører.
AA170802 De gir amerikanske myndigheter mulighet til å straffe selskaper som er involvert i å utvikle russiske gass- og oljerørledninger, i tillegg til at det kan innføres begrensninger overfor russiske våpeneksportører.
DN170724 ¶ Sleipnerfeltet eller Sleipner-området er samlenavn for gass- og kondensatfeltene Sleipner Øst og Sleipner Vest samt deres satellittfelter Loke, Grungne og Alfa Nord og ligger i Nordsjøen rett vest for Egersund.
DA170719 To fylker og en by i California saksøker 37 olje-, gass- og kullselskaper - blant dem Statoil - for å ha bidratt til store utslipp av klimagasser.
AA170719 To fylker og en by i California saksøker 37 olje-, gass- og kullselskaper - blant dem Statoil - for å ha bidratt til store utslipp av klimagasser.
SA170714 På steder med høyere risiko ( for eksempel camping, hytte, telt, båt ) bør du vurdere å kjøpe en gass- og karbonmonoksidmåler.
FV170714 På steder med høyere risiko ( for eksempel camping, hytte, telt, båt ) bør du vurdere å kjøpe en gass- og karbonmonoksidmåler.
BT170714 På steder med høyere risiko ( for eksempel camping, hytte, telt, båt ) bør du vurdere å kjøpe en gass- og karbonmonoksidmåler.
AP170714 På steder med høyere risiko ( for eksempel camping, hytte, telt, båt ) bør du vurdere å kjøpe en gass- og karbonmonoksidmåler.
AA170529 | Rykket ut etter melding om gass- eller bensinlukt på Ugla ¶
AA170510 Olje- og gassindustrien har presset på for å få tillatelse til å gjennomføre undersøkelser på jakt etter mulige gass- og oljeforekomster.
DB170507 Selskapet deres investerer i ulike sektorer som blant annet olje-, gass- , bil-, IT-, bank-, eiendom- og helsesektoren.
SA170427 Når en bruker Petroleumstilsynets årlige rapporter fra RNNP, framstår det at landanleggene innenfor petroleumsvirksomheten ( raffineriene på Mongstad og Slagentangen, samt seks andre gass- og oljeterminaler og fabrikker ) er mer preget av lekkasjer som skyldes teknisk degradering, med andre ord slikt som burde vært kompensert med økt vedlikehold.
DA170407 Hotellkongen og president Donald Trump vil kanskje forsøke å redde jobbene i olje-, gass- og kullindustrien, men han har tydeligvis ikke samme omsorg for de 14,2 millionene jobbene som genereres av turistindustrien - som han selv har bygget mye av sin milliardformue på.
AP170330 Han har tjent 18 milliarder dollar på Russlands gass- og oljeressurser.
SA170327 Klima : Både Det internasjonale energibyrået og FN har fastslått at store deler av verdens olje-, gass- og kullressurser må bli liggende i bakken dersom verden skal nå Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen.
AP170327 Klima : Både Det internasjonale energibyrået og FN har fastslått at store deler av verdens olje-, gass- og kullressurser må bli liggende i bakken dersom verden skal nå Paris-avtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen.
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 » | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶ ¶
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶ ¶ 26-ÅRSGRENSE : SAS gir ungdomsrabatt, men ikke til passasjerer i 30-årene.
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170317 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶ ¶
DB170316 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170316 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170316 » | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
DB170316 | Åtte menn tiltalt for grovt ran og ransforsøk : - Oppsøkte eskortearbeidere med gass- og strømpistoler ¶
AA170315 Han forteller at det er mye vi ikke vet om hvordan vann beveger seg i sand, blod gjennom kroppen eller væske gjennom gass- og oljereservoar.
BT170221 I tillegg er det i Bergen og omland et stort mangfold av fiskeribedrifter og olje-, gass- og marin industri som gir milliarder i eksportinntekter.
DN170117 Utgard er et gass- og kondensatfelt på både norsk og britisk sokkel i Nordsjøen.
DN170117 Utgard er et gass- og kondensatfelt på både norsk og britisk sokkel i Nordsjøen.
BT170117 De to feltene som skal bygges ut, er gass- og kondensatfeltet Utgard og olje- og gassfeltet Byrding i Nordsjøen.
SA170102 Norge har ingen kull-, gass- eller atomkraft som skal erstattes slik nesten alle andre land har.
AP160928 Enorme summer forsvinner ut av olje-, gass- og gruveindustrien i de fleste afrikanske land.
AP160318 Statoil har tørrgassfeltet In Salah og gass- og kondensatfeltet In Aménas sammen med BP og Algeries statlige olje- og gasselskap, Sonatrach. * 16. januar 2013 angrep en gruppe væpnede islamister gassanlegget i In Aménas, sørøst i Algerie.