DB170615 Alt dette skjedde på slutten av 1980-tallet, som i kombinasjon med et stadig økende gamblingproblem , gjorde det vanskelig for ham.
DB170615 Gamblingproblem