DB171215 På den måten kan vi ta en beslutning som gagner framtida.
SA171212 Det er viktigere med en enkel modell og ordninger som virker, enn unødvendig og utmattende politisk spill som ikke gagner noen.
AP171211 Vedtakene om fysisk aktivitet i skolen er utformet så rigid at gjennomføringen både kan bli vanskelig og gi noen utilsiktede virkninger, som skader mer enn de gagner , mener Kristin Clemet.
AP171211 Vedtakene er også uheldige fordi de er utformet så rigid at gjennomføringen både kan bli vanskelig og gi noen utilsiktede virkninger, som skader mer enn de gagner .
DB171210 Rowling på Twitter ved å anklage forfatteren og filmselskapet for kun å ha valgt ut enkelte ord og setninger, som gagner Depp, i deres skilsmissepapirer.
NL171207 Dersom det er slik at dagens tillitsvalgte i forhandlingsutvalget fra Finnmark ikke klarer å løfte seg fra sine banale tilnærminger, er mitt forsalg at man velger et helt nytt forhandlingsutvalg med kompetanse nok til å komme med seriøse innspill, som gagner Finnmark og regionen som helhet.
NL171206 " Tenk Tromsø " tenker på mye, men det kan virke som det tenkes for mye på hvordan man kan skaffe penger og ikke hvilke tiltak som gagner Tromsø best.
AP171202 Donald Trump selv mener at skattereformen gagner arbeiderklassen mest.
DB171201 Partilederen mener Saglie understreker det partiet har ment hele tiden : At reformen har vært preget av hastverksarbeid og ikke gagner lokalsamfunn.
AP171201 Trump har gitt uttrykk for at avtalen kun gagner Iran, mens Tillerson mener avtalen er god for alle parter.
NL171127 Et strategisk grep som gagner alle ¶
DA171127 Sam Gagner ga canadierne 3-2.
VG171126 Sam Gagner gjorde 3-2 før Jimmy Vesey sikret overtid for New York Rangers.
SA171126 Sam Gagner ga canadierne 3-2.
DB171126 Sam Gagner ga canadierne 3-2.
AP171126 Sam Gagner ga canadierne 3-2.
AA171126 Sam Gagner ga canadierne 3-2.
VG171124 Operasjonen med å flytte klubben gagner dem økonomisk, men på alle andre punkter har de feilet. 5 ) Overgangene.
AP171120 Det siste gagner ingen, vel og merke på lang sikt.
AP171118 Har ikke legemiddelfirmaene den muligheten, kan det bremse utviklingstakten, noe som ikke gagner pasientene.
SA171116 At den tilfeldigvis også gir utbygger maks profitt er greit for meg, så lenge det gagner byen totalt sett.
DA171116 - Kommunen og sentrale skolemyndigheter har bestemt hvordan lærerne skal gjøre jobben sin, mens lærerne sier at dette ikke gagner elevene.
SA171109 For det andre må man forvalte verdiene som står igjen, slik at de gagner flest mulig.
DB171108 - Vi kunne gjort det enklere for oss å si at vi tar med alle tre, men vi mener det gagner oss å ha med 14 utespillere, og heller ha en tredje keeper som reserve hjemme.
AP171031 Disse selskapene følger egne forretningsstrategier og tenker ikke på om det gagner landet vårt.
VG171026 Vi må kanskje lære litt mer av hverandre og lytte litt mer til hverandre i hele denne familien, sier Bjerketvedt og oppsummer slik : ¶ - Gagner fotballfamilien ¶
VG171026 Det tror jeg gagner fotballfamilien og da er det litt lettere å bevege seg fremover.
DB171026 - Jeg har en opplevelse av at det er enkelte som har en agenda som er noe annet enn det som gagner skisporten.
DB171024 - Jeg har en opplevelse av at det er enkelte som har en agenda som er noe annet enn det som gagner skisporten.
VG171023 Vi vil gjøre det som gagner oss, og vi vil ikke skape noen krise.
DB171020 Det gagner meg kanskje ikke å si det utad ?
AP171016 De bidrar gjerne til feilinformasjon om det gagner et regime som er gavmildt tilbake, samme hva det står for.
VG171011 - Hva gagner det Baneheia-saken å skrive om forfedre som har vært i jorda i tredve år ?
DN171011 ¶ Det gagner samfunnet å hjelpe flyktninger og arbeidsinnvandrere til å få godkjent utdannelsen sin.
DB171011 Dette gagner ingen.
VG171009 En konflikt som gagner ingen.
SA171009 - ESA krever for øvrig ikke at Norge skroter løyveordningen, men vi har bedt Norge sikre etableringsfrihet i drosjemarkedet gjennom objektive, ikke-diskriminerende løyvevilkår - noe som også gagner forbrukerne.
DA171009 - ESA krever for øvrig ikke at Norge skroter løyveordningen, men vi har bedt Norge sikre etableringsfrihet i drosjemarkedet gjennom objektive, ikke-diskriminerende løyvevilkår - noe som også gagner forbrukerne.
VG170930 Fordi det er dette som gagner integreringen, til alles beste.
DN170929 Demokratene har sagt at de ikke vil støtte en plan som gagner de rikeste i landet, mens noen konservative republikanere er bekymret for budsjettbalansen og kostnadene.
SA170928 Det gagner oss som lag, og meg hvor jeg kan utvikle meg som spiller.
AP170928 Det gagner oss som lag, og meg hvor jeg kan utvikle meg som spiller.
VG170923 Jeg håper og ber om at folk besinner seg og ser hva som gagner partiet.
DB170920 For det gagner en rettighetshaver at mange TV-hus og skrivende medier fokuserer på Eliteserien, men én ting ble borte.
DB170918 Det betyr at Cappelen har evne og vilje til å forklare seg unøyaktig dersom det gagner ham, sier Solberg.
AA170918 - Cappelen har vist evne og vilje til å forklare seg feilaktig hvis det gagner ham, leste dommer Sven Olav Solberg fra dommen.
AP170914 Det er selvbedrag å tro at det gagner et sivilisert samfunn å gå inn for noe som vi for lengst har lagt bak oss.
AA170913 De nye stortingsrepresentantene fra Trøndelag bør kunne finne sammen i viktige saker å kjempe for som gagner Trøndelag, skriver Adresseavisens kommentator, Harry Tiller.
AP170908 På venstresiden er det et sterkt nok Ap som er garantisten for at en eventuell ny regjering går i gang med en viktig reform som gagner Norge på lang sikt.
VG170907 Han har 30 melkekyr og tilfreds med hva KrF-lederen sier om en landbrukspolitikk som ikke bare gagner de største gårdsbrukene i andre deler av landet.
DB170907 Mye tyder derfor på at dagens boligpolitikk, som gagner dem med kapital og rike foreldre mest, vil fortsette.
AA170907 Les hva rektorer i Trondheim mener om hvilken regjering som best gagner elevene ¶ 210 stemmer i 2013 ¶
AA170902 - Hvis en større del av veksten kommer i denne typen selskaper, skaper det ikke arbeidsplasser, det gagner ikke samfunnene pengene hentes ut av, og over tid vil det på mange måter være en trussel mot selve fundamentet av samfunnsordenen, sier hun, og legger til : ¶
NL170824 Og mener seg dermed forbausende meningsberettiget om hva som gagner skoleverket.
DA170817 Trump har vist seg som en som gjerne kvitter seg med folk hvis det gagner ham selv, sier USA-forsker Hilde Restad til Dagsavisen.
VG170812 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( H ) beskylder Ap for å drive en skolepolitikk som bare gagner de største kommunene.
DB170810 - Mener du LO underslår det regjeringen har gjort som gagner medlemmene ?
DA170810 Men jeg vet ikke om det gagner samtidslitteraturen at virkelighetsdebatten blusser opp igjen, sier Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik til Dagsavisen.
VG170809 Mímir Kristjánsson, nyhetssjef i Klassekampen, sier Hagens utspill gagner venstresiden.
DN170802 Tror russisk uro gagner Norge ¶
DN170802 ¶ Rett til ferie og balanse mellom jobb og fritid er lovbestemt og et gode som gagner både arbeidstager og arbeidsgiver, skriver forfatteren.
DN170801 En handelsbedrift er ofte altfor kortsiktig i sine tiltak, noe som ikke gagner eierne.
DN170801 Tror russisk uro gagner Norge ¶
DN170731 Tror russisk uro gagner Norge ¶
NL170727 Gjeldsbelastningen i fiskeriene er allerede stor, og med dette virkemiddelet bidrar Sandberg til en ytterligere økning som utelukkende gagner enkeltaktører som ikke klarer å drive lønnsomt med dagens forutsetninger.
DN170723 Det gagner ikke nødvendigvis Ap å gjøre det bedre i Hordaland om de tar velgere fra SV, sier Giertsen, som tror kampen om sperregrensen kan bli avgjort i fylket.
VG170720 - Det gagner ikke oss å diskutere feil dommeravgjørelser.
VG170719 I Vedums øyne er elitene beslutningstagerne i Oslo, som tar avgjørelser som ikke gagner « folket ».
NL170711 Dette er en reverseringspolitikk som ikke gagner vårt samfunn og demokrati på noen måte, og er også en grunn til at jeg håper det ikke blir regjeringsskifte til høsten.
DB170708 « America first»-prinsippet til presidenten har ført til at han har reforhandlet eller forkastet eksisterende avtaler fordi han mener de ikke gagner USA nok.
VG170705 - Vi finner helt sikkert en løsning som gagner alle tre, tenker jeg, har Harald Lundemo tidligere svart VG.
AA170701 Dette gagner fellesskapets interesser for bo- og bykvaliteter, framfor høyest mulig pris i form av profitt, slik som Høyre tar til orde for.
AP170630 Et slikt samfunn gagner mange flere enn dem som opplever seg som en minoritet.
VG170628 Det gagner offentligheten - og det gjør godt for omdømmet til idrettsforbundet.
VG170626 Avtalen skal ifølge DUP-leder Foster sørge for at « brexit gjennomføres på en måte som gagner alle », og hun lover mer sikkerhet og mer velstand.
DB170624 Han mener det også handler litt om karakter hos spillerne, og at det bare gagner norsk fotball dersom noen tør å stikke seg ut og fram og by litt ekstra på seg sjøl.
SA170622 BDS-bevegelsen og andre anti-Israel-aktivister bruker israelske bosetninger på Vestbredden for å demonisere Israel, men de ser ikke ut til å forstå at bosettingene gagner palestinerne slik situasjonen er på bakken i dag.
VG170621 Han forklarer at personer på høyresiden i amerikansk politikk ikke ønsker å jobbe for Trump fordi det ikke gagner dem i fremtiden.
DB170621 Det gagner ikke framtidens toppidrettsutøvere å spesialisere seg for tidlig, sier hun.
VG170619 Jeg har lyst til å prøve meg, hvis det gagner både meg og Brann.
DB170617 De problemene som driver dem ut i protest er virkelige, men løsningene deres gagner ikke fellesskapet.
BT170615 | Granskingen gagner ikke barna ¶
AA170612 Så får vi håpe at politikerne i det minste forstår dette og velger den løsningen som gagner så vel fugler som folk, og dertil altså er gratis i den forstand at den allerede ligger der ferdig opparbeidet.
VG170611 Det betyr taktisk stemmegivning i andre runde, noe som ikke gagner Le Pens Nasjonal Front.
VG170608 Det gagner laget mer at jeg er frisk i beina.
SA170607 Kvinnene som er omtalt i vår rapport, er i en situasjon som ikke gagner noen.
DN170607 Det gagner oss alle ; innbyggere, næringsliv og offentlig sektor, og er helt i tråd med det vi har bedt ulike regjeringer om, sier administrerende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge.
DB170607 Ekte Frp-ere tar som kjent Uber ettersom det gagner fellesskapets kasse.
AA170605 Vi kan anta at universiteter og høyskoleråd her har lønnsomhet for øye og styrer ut fra ensidig nytteperspektiv, men kun ved å sette utviklingen inn i sosiale sammenhenger som gagner samfunnet som helhet og fremmer demokratiske prosesser i fellesskap, har den bærekraft over tid.
BT170603 En « Team Norway-tilnærming » vil kunne bidra til en dreining mot for eksempel tiltak som gagner norsk næringsliv, mens bistanden innimellom må ta en for laget.
VG170602 juni annonserte han at landet han leder vil trekke seg fra Parisavtalen, fordi han ikke mener den gagner den amerikanske økonomien.
AA170529 Slik kan vi skape et marked som gagner både klimaet og fremmer næringsutvikling, som sørger for at Norge beholder sin posisjon som verdens mest avanserte maritime stormakt.
VG170526 TOK TIL MOTMÆLE : EUs handelskommisjonær Commissioner Cecilia Malmström mener Trump ikke forstår at handel gagner begge parter.
VG170526 Det gagner heller ikke den norske stat.
AA170522 Det er ikke en hemmelighet at å være syk ikke gagner seg økonomisk for alle, men alt betales ikke fra en bankkonto.
VG170520 Vi finner helt sikkert en løsning som gagner alle tre, tenker jeg, svarer Lundemo - far til Rosenborg-spiller Marius Lundemo.
SA170520 Vi finner helt sikkert en løsning som gagner alle tre, tenker jeg, sier Lundemo til VG.
AP170520 Vi finner helt sikkert en løsning som gagner alle tre, tenker jeg, sier Lundemo til VG.
DB170519 - Jeg er ganske sikker på at Trump vil gi noen grunner for å stille ham for riksrett, enten ved å gjøre noe som er en fare for nasjonens sikkerhet eller noe som gagner lommeboken hans, sier Lichtman.
DB170519 Den såkalte « kinesiske brannmuren » er blitt heftig kritisert og til dels latterliggjort i vestlige demokratier, fordi den stenger ute og sensurerer nyheter og ideer som ikke gagner Kinas kommunistiske ledere.
AP170513 Det er også vanskelig å se hvordan et Norge som gjør seg irrelevant i konflikten gagner palestinernes kamp.
DB170509 DiMaggio har tidligere snakket om hvordan hun mener man burde få Nord-Korea til å gå med på en avtale som gagner vesten.
DN170504 - Jeg er helt overbevist om at vi kommer til å lande med vedtak som gagner medlemsmassen vår.
DB170504 ¶ KAMP FOR EØS : Avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen regner med knallhard debatt om EØS-avtalen på LO-kongressen, men er sikker på at kongressen vil gjøre et vedtak som gagner medlemmene.
DB170503 - Det er hva slike partier står for : Bort med kulturpolitikken som bare gagner en masse utøvere som hater kapitalismen og konsumerismen.
SA170502 Jeg tror den vinnerkulturen gagner de i semifinalen.
FV170502 Jeg tror den vinnerkulturen gagner de i semifinalen.
BT170502 Jeg tror den vinnerkulturen gagner de i semifinalen.
AP170502 Jeg tror den vinnerkulturen gagner de i semifinalen.
AP170426 Dessuten gagner det flyplassen ved at det gir passasjerene et større tilbud.
AP170426 Eller den kan leses som en ren restrukturering og oppsplitting, der finske Fortum og kommunen har byttet en del aksjer og eiendeler på en måte som gagner alle.
AP170423 Partiet prøver nå å vise hvordan politikerne kan bidra til at digitaliseringen gagner alt fra tjenesteproduksjon i offentlig sektor til næringsutvikling.
AA170420 Jeg er usikker på om dette gagner andre enn Senterpartiet.
AA170420 - Jeg er veldig usikker på om Arbeiderpartiets strategi gagner andre enn Senterpartiet.
DN170410 - Reguleringen av Telenor gagner hverken bransjen totalt sett eller Norge nasjonaløkonomisk, sier Ove Fredheim, direktør for Telenors bedriftsmarked.
BT170410 Hva som gagner partiene mest, bør ikke avgjøre hvordan lokaldemokratiet blir seende ut.
DB170408 Det gagner alle.
DA170330 - Vi deler kunnskapsministerens ønske om at veien fra bekymring til handling skal være så kort som mulig i mobbesaker, men tror forslaget om å erstatte dagens krav om enkeltvedtak på skolenivå med en generell aktivitetsplikt, ikke nødvendigvis gagner dette arbeidet, sier Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS Utdanning.
VG170326 - Det griper inn i det store spørsmålet i vår tid : Ødelegger pengene i Premier League mer enn det gagner ?
DA170326 Verdier får folk til å stemme på politikere som åpenbart ikke gagner deres økonomi, mener forskerne.
DB170322 KRITISK : - Dagens vedtak fra Konkurransetilsynet viser at maktkonsentrasjonen i bokbransjen ikke er sunn, og at den verken gagner lesere, forfattere eller mangfoldet, sier forlegger og eier av Juritzen forlag, Arve Juritzen til Dagbladet.
DB170322 ( Dagbladet ) : - Dagens vedtak fra Konkurransetilsynet viser at maktkonsentrasjonen i bokbransjen ikke er sunn, og at den verken gagner lesere, forfattere eller mangfoldet, sier forlegger og eier av Juritzen forlag, Arve Juritzen til Dagbladet.
AP170322 Han mener det ikke kan være tvil om at huset driver en virksomhet som « gagner byen ».
SA170320 - Det er ikke noe som gagner sporten at man med viten og vilje bryter reglene, sier hun.
BT170320 - Det er ikke noe som gagner sporten at man med viten og vilje bryter reglene, sier hun.
AP170320 - Det er ikke noe som gagner sporten at man med viten og vilje bryter reglene, sier hun.
BT170317 Jeg har troen på samfunnsøkonomisk effektive ordninger, hvor de som påfører andre enn seg selv skade ved sitt eget konsum, må betale for det, og de som gagner andre, bør bli betalt for det.
BT170315 Hun mener også at tidlig innsats ikke nødvendigvis gagner barn på sikt, heller tvert imot.
DA170312 Ministerbesøkene fra Tyrkia kunne ha holdt en lav profil om ikke Nederland hadde reagert så kraftig, men det gagner tyrkiske interesser, mener ekspert.
AA170312 Ministerbesøkene fra Tyrkia kunne ha holdt en lav profil om ikke Nederland hadde reagert så kraftig, men det gagner tyrkiske interesser, mener ekspert.
VG170303 Det kan være at dette ikke er noe som gagner ditt barn på sikt, tvert imot, tidlig innsats kan fortrenge barnets livsviktige lek, fordi vi ikke stoler på kreftene i barnet selv.
DN170303 Ansvarlige investeringer fra næringslivet er blant annet viktig for å utvikle middelklasser og bidra til en formalisering av økonomien, noe som over tid også gagner de aller fattigste, skriver artikkelforfatteren.
BT170227 Ledere som er autoritære og uberegnelige, som er mer opptatt av seg selv enn av hva som gagner organisasjonen og som i liten grad lytter til andre.
DA170223 - Jeg tror ikke en så stor region gagner samfunnet.
VG170212 Jeg liker forskjellsbehandling når det gagner meg, tenker jeg.
DN170209 I brevet til Xi skriver han at han ser frem til et « konstruktivt samarbeid » som gagner begge land, ifølge en uttalelse fra Det hvite hus.
DB170209 Trumps pressetalsmann roste Norwegian : - Gagner USA økonomisk ¶
DB170209 Hva gagner det meg å bruke timer jeg kunne brukt på produktivt arbeid til å fylle ut klageskjema eller stå i telefonkø for å ringe sentralen ?
DB170207 Trump-effekten gagner også seriøse tidsskrifter som Atlantic, Newsweek og New Yorker.
AP170130 Når jeg sier at den er en symbolsk handling mener jeg ikke at ordren er uten konsekvenser, men den gagner ikke vår nasjonale sikkerhet, sier Rodriguez til Aftenposten.
AP170130 Når jeg sier at den er en symbolsk handling mener jeg ikke at ordren er uten konsekvenser, men den gagner ikke vår nasjonale sikkerhet, sier Rodriguez til Aftenposten.
DB170126 Det er en politikk som i høyeste grad gagner distriktene.
SA170124 Å se at det faktisk er lov å stå for noe, og attpåtil for noe som ikke gagner en selv.
DB170124 For tøff belastning skader mer enn det gagner fordi den mekaniske påkjenningen kan føre til tap av tannsubstans, emalje og rotoverflate og skade på tannkjøttet.
AP170124 Å se at det faktisk er lov å stå for noe, og attpåtil for noe som ikke gagner en selv.
DN170123 De tror det som gagner den enkelte bedrift, gagner landet.
DN170123 De tror det som gagner den enkelte bedrift, gagner landet.
DB170121 Disse mennene virker ikke interessert i fakta, meningsutveksling eller løsninger som gagner Norge.
DB170120 Globaliseringen gagner ikke flertallet, men eliten på toppen.
AP170119 Men skarpere fronter gagner ikke oljenæringen.
AP170119 Men skarpere fronter gagner ikke oljenæringen.
AP170119 Men skarpere fronter gagner ikke oljenæringen.
AP170113 Skal vi klare dette, trenger vi et bedre utdanningssystem som gagner alle.
DB170112 Erling Æ Ramskjell tror ikke at Rema 1000s bestevennkampanje « Æ » gagner hans karriere.
FV170111 Foran 18.000 tilhengere i Chicago, som taktfast krevde « fire år til », ba Obama amerikanerne stå sammen mot det han mener er fire trusler mot demokratiet : Manglende solidaritet, raseskiller som setter folk opp mot hverandre og som gagner de rike, fakta og fornuftige argumenters tilbaketog, samt apati når det gjelder å forsvare demokratiet.
DN170111 Foran 18.000 tilhengere i Chicago, som taktfast krevde « fire år til », ba Obama amerikanerne stå sammen mot det han mener er fire trusler mot demokratiet : Manglende solidaritet, raseskiller som setter folk opp mot hverandre og som gagner de rike, fakta og fornuftige argumenters tilbaketog, samt apati når det gjelder å forsvare demokratiet.
AP170110 Ifølge Sejersted skal Behring Breivik i samtalene ha lagt ut om sin mediestrategi og sagt at han utad vil fremstå på en måte som gagner hans sak.
AP170109 USAs påtroppende president Donald Trump vil etter alt å dømme føre en politikk som gagner Saudi-Arabia mer enn Iran.
DN170106 Mens lekkasjer fra amerikanske myndigheter som gagner for eksempel Russland er gode gammeldagse lekkasjer som er verdt å rapportere videre.
AP161027 Avslappetheten gagner gruppen godt.
AP161007 Det gagner hverken de potensielle vekstbedriftene - eller de arbeidsledige som i disse dager leter etter sin nye arbeidsplass.
SA160926 Jeg må se hva som gagner laget, og jeg kan ikke gjøre noen feil, sa Spalletti ifølge ESPN.
FV160926 Jeg må se hva som gagner laget, og jeg kan ikke gjøre noen feil, sa Spalletti ifølge ESPN.
BT160926 Jeg må se hva som gagner laget, og jeg kan ikke gjøre noen feil, sa Spalletti ifølge ESPN.
AP160926 Jeg må se hva som gagner laget, og jeg kan ikke gjøre noen feil, sa Spalletti ifølge ESPN.
AP160622 Det er problematisk at man ikke er kritiske når det gagner en selv, men bare når det gagner andre, sier Gustad.
AP160622 Det er problematisk at man ikke er kritiske når det gagner en selv, men bare når det gagner andre, sier Gustad.
AP160605 - Dette er et politisk kompromiss som verken gagner miljøet eller helheten i prosjektet.
AP160602 Özoguz tror også at vedtaket heller skader enn gagner forholdet mellom Tyrkia og Armenia.
SA160513 Endringen gagner store og sterke spillere, sier han, og kommer med følgende påstand : ¶
AP160513 Endringen gagner store og sterke spillere, sier han, og kommer med følgende påstand : ¶
AP160510 Alternativet, ikke å få flyktningene i jobb, gagner absolutt ingen.
SA160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
BT160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
AP160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
AA160413 Dette er et kostråd som gagner helsen vår, fordi et for høyt saltinntak kan øke blodtrykket og dermed øke risikoen for hjerte - og karsykdom og magekreft.
AP160302 Egoist fordi det gagner ham selv.
SA160228 - Dette gagner jo også meg og søsteren min, spøker han.
BT160228 - Dette gagner jo også meg og søsteren min, spøker han.
AP160228 - Dette gagner jo også meg og søsteren min, spøker han.
AP160216 Vi vet at lavere priser betyr at flere kjøper sunt, noe som gagner kunden.
AP160216 Spørsmålet er om det gagner yrkesutøvelsen og pasientene.
AP160216 Spørsmålet er om det gagner yrkesutøvelsen og pasientene ¶
AP160216 Gagner det pasientene med flere mastere i sykepleie, spør Cathrine Krøger.
AP160129 Dermed hører Listhaugs politiske motstandere henne med et helt eget filter, og det gagner ikke samarbeidet.
AP160122 Det er et langt stykke fra Hitlers Tyskland til Putins Russland, men denne mekanismen kan være et fellestrekk : At Russlands sikkerhetsstyrker og andre aktører med makt utfører overgrep i den tro at de gagner regimet, uten at presidenten selv har beordret dem.
AP160121 Ballkomiteen stiller derfor spørsmål om de nye ballreglene, for øvrig fremmet av innflyttere uten kjennskap hverken til stedets kultur, ballhistorikk eller uskrevne regler nedarvet gjennom generasjoner, virkelig gagner våre elever.
AP160120 Hennes posisjon er sterkt svekket de siste årene, og det er usikkert hvor mye støtten gagner Trump.