VG171231 Selv om det ikke ble satt ny nedbørsrekord i Bergen sentrum i år, skriver Bergensavisen at det er flere andre steder i fylket som har fått nye bestenoteringer.
VG171231 Det ble derimot satt nye rekorder andre steder i fylket .
BT171230 Staten eier selv 70 prosent av Carte Blanche, fylket 15 prosent.
BT171230 For det første er økonomien i fylket presset til det ytterste.
BT171230 For det andre sitter fylket bare med en liten del av det formelle ansvaret for aktørene som skal flytte inn.
AP171230 - Jeg holder en knapp på Troms som det fylket som får best vær.
DB171225 - Her kan snøgrensen variere med opptil 700 meters forskjell innad i fylket , sier Løvdahl.
SA171224 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
SA171223 På den måten kan fylkeskommunene selv følge opp de regionale planene, og se helheten i planleggingen i fylket .
SA171223 Dersom man også styrker forpliktelsen til å følge de regionale planene, blir fylkestingene i langt større grad viktige demokratiske arenaer, hvor innbyggerne i fylket kan bestemme egen næringsutvikling.
SA171223 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
AA171223 - Det er ikke noe som tilsier at det skal bli verre utover dagen i dag heller, selv om det er ruskete værforhold i hele fylket .
SA171222 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
AA171222 Påkjørslene har skjedd over hele fylket , sier Trond Volden, operasjonsleder ved Politiet i Trøndelag.
SA171221 - Sammen med temperaturer på rundt 9 grader, kommer det stiv, kanskje også sterk kuling, og masse regn i hele fylket .
SA171221 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
DA171221 Mange norske kvinner jobber i offentlig sektor, men Oslo er det fylket der både offentlig og privat sektor er minst dominert av et av kjønnene.
DA171221 Mange norske kvinner jobber i offentlig sektor, men Oslo er det fylket der både offentlig og privat sektor er minst dominert av et av kjønnene.
DA171221 - Vi er jo en av de største lærlingbedriftene i fylket .
SA171220 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
AA171220 Mevassvik er klar for mange turer i det nye fylket - uten rekkeviddeangst.
AA171220 Men vi må jobbe for å få en balanse i utviklingen og ta i bruk alle ressursene rundt om i fylket .
AA171220 - Det er et viktig poeng når man er fylkespolitiker at man kan komme fra hvor som helst i fylket, og bo hvor som helst i fylket .
AA171220 - Det er et viktig poeng når man er fylkespolitiker at man kan komme fra hvor som helst i fylket , og bo hvor som helst i fylket.
AA171220 Fylket får administrasjonssenter i Steinkjer, mens ordførerfunksjonen legges til Trondheim.
SA171219 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
DB171219 Også i Nordland melder politiet på væromslag i fylket og til dels meget glatte veier.
DB171219 Generelt har vi hatt mye regn og nedbør, men vi har ikke hatt noe meldinger på trafikale problemer ellers rundt i fylket , forteller Meyer.
AA171219 Også i Nordland melder politiet på væromslag i fylket og til dels meget glatte veier.
SA171218 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
SA171218 Problemet med glatte veier i fylket vil være over i løpet av tirsdagen.
SA171218 - Men det er en liten sjanse innover i landet lenger nord i fylket , sier Selberg.
NL171218 De Grønne mener at det ikke er rett å fastslå nytt hovedsete for fylket midt i forhandlingene med Finnmark.
BT171218 Men « Fellesnemnda » begynte med uenighet om spillereglene og navnet på fylket .
SA171217 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
SA171216 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
BT171216 Fylket har tyngende gjeldsgrad, og står foran betydelige investeringer i samferdsel og skoler.
SA171215 Og fylket utvikler og drifter kollektivløsninger for hele regionen.
SA171215 - For veldig mange andre pågående prosesser i fylket , så må denne avgjørelsen være bra.
SA171215 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
NL171215 Hittil har altså folkevalgte fra Finnmark, direktevalgt av velgerne i fylket møtt en administrasjon fra Troms som ikke er valgt av velgerne i Troms.
NL171215 Vi har over år hatt en svært alvorlig dropp i innsøkningen til vg1 RM i fylket .
DB171215 Akershus vil få den høyeste folkeveksten med 1,6 prosent, mens Sogn og Fjordane er det eneste fylket med negativ folkevekst i år.
BT171215 Akershus vil få den høyeste folkeveksten med 1,6 prosent, mens Sogn og Fjordane er det eneste fylket med negativ folkevekst i år.
SA171214 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
DA171214 Morgentrafikken preges av flere ulykker, utforkjøringer og svært vanskelige kjøreforhold, spesielt sør i fylket .
AA171214 Her kan du lese om at appen Mobillett introduseres i hele fylket , slik at alle kan kjøpe billetter med smarttelefonen til både buss, trikk og båt.
AA171214 - Det er synd at klimaet mellom fylket som politisk enhet og regjering og Storting er så dårlig.
VG171213 Fenomenet ble behørig varslet med Obs-varsel for hele syv fylket i går.
SA171213 Nylig inngikk fylket og de fire kommunene på Nord-Jæren en avtale med staten om ikke å øke bilbruken frem mot 2030.
SA171213 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
NL171213 Tvert imot virker det som om fylkesrådet bygger ned denne skolen bevisst på bekostning av at andre regioner i fylket .
NL171213 Når vi i tillegg erfarer at fylket samtidig med nedlegginga av tilbudet ved Nordkjosbotn vgs, overfører en faglærer på RM fra Nordkjosbotn til Senja vgs, ved å opprette en ekstra klasse til totalt 18 elever, setter det saken i et merkelig lys.
NL171213 I våre to nabofylker ; Finnmark og Nordland, gir fylket et ekstra tilskudd til disse elevene slik at de lettere kan få lærekontrakt i bedriftene.
NL171213 Det er her behovet er størst og vi regner med at man snarest går i gang og planlegger etablering av tilbudet her i fylket .
DB171213 For tiåret 2006 - 2015 var dødeligheten i det nordligste fylket om lag 18 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, mens den i Sogn og Fjordane var 10 prosent lavere enn dette gjennomsnittet.
DA171213 For tiåret 2006 - 2015 var dødeligheten i det nordligste fylket om lag 18 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, mens den i Sogn og Fjordane var 10 prosent lavere enn dette gjennomsnittet.
BT171213 For tiåret 2006 - 2015 var dødeligheten i det nordligste fylket om lag 18 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, mens den i Sogn og Fjordane var 10 prosent lavere enn dette gjennomsnittet.
AP171213 For tiåret 2006 - 2015 var dødeligheten i det nordligste fylket om lag 18 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, mens den i Sogn og Fjordane var 10 prosent lavere enn dette gjennomsnittet.
AP171213 Ironisk nok er Oslo det fylket hvor flest elever bruker oss, selv om Oslo ikke betaler en eneste krone til NDLA. 3rd-party-bio ¶
AA171213 Utdanningspolitikken må få stor oppmerksomhet også i det nye fylket , sa Anne Marit Mevassvik i sin siste tale til Nord-Trøndelag fylkesting.
AA171213 Skolene, med sine ansatte, spiller en sentral rolle i sine nærmiljøer, og er viktige bidrag til at det kan bo folk i hele fylket vårt.
AA171213 Bare på den måten kan vi klare å dra nytte av styrken til Trondheim i hele fylket , sier Mevassvik.
AA171213 På sikt er jeg mest bekymret for hvordan situasjonen for Nord-Trøndelag blir, da tenker jeg på balansen i forhold til sørdelen av fylket , sier Nilsen.
SA171212 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
NL171212 Navnet handler om identitet, geografi og stolthet - og gir et signal om hva man vil med den nye kommunen eller det nye fylket .
NL171212 Det ville vært veldig naivt av Finnmarks politikere å tro at innbyggerne i det egne fylket ville blitt tatt hensyn til i et fellesting der Troms ville ha klart flertall.
DA171212 Et juletre står igjen i hagen til et evakuert hus i fylket Santa Barbara i California.
DA171212 En brannmann i gang med slukningsarbeidet i Carpinteria i fylket Santa Barbara i California.
BT171212 USIKKERT : Sentralbadet kan fortsatt bli et scenekunsthus, selv om fylket er lunken til prosjektet.
BT171212 | Gledeskvelerne i fylket
BT171212 Hordaland er en versting på gjeldsgrad blant landets fylkeskommuner, og økningen i overføringene til fylket i 2018 ligger godt under lønns- og prisveksten.
BT171212 Allerede i juni uttrykte fylkestinget at statens velvillighet kan bli en tvangstrøye for fylket .
BT171212 Fylket skal finansiere arbeidet med nye fergekontrakter.
BT171212 Fylket har ikke anledning til å kreve inn egne skatter, men må leve innenfor rammen som staten til enhver tid setter.
SA171211 - Dette er den nye normaltilstanden, sa Californias guvernør Jerry Brown lørdag etter å ha besøkt områder i fylket Ventura som er rasert av en av brannene som for tiden herjer delstaten.
SA171211 Til sammen var det 31 søkere, og Rogaland er det eneste fylket som har fått finansiering til to prosjekter.
SA171211 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
NL171211 Flertallet vil peke på at det nye fylket Troms/Finnmark står i en særstilling når det gjelder nordområdepolitikken, og i forholdet til Russland.
DN171211 - Dette er den nye normaltilstanden, sa Californias guvernør Jerry Brown lørdag etter å ha besøkt områder i fylket Ventura som er rasert av en av brannene som for tiden herjer delstaten.
BT171211 Mange fra fylket vil også ha jobb med å bygge og drive dette prosjektet, selv om selve feltet ligger langt mot nord.
AP171211 - Dette er den nye normaltilstanden, sa Californias guvernør Jerry Brown lørdag etter å ha besøkt områder i fylket Ventura som er rasert av en av brannene som for tiden herjer delstaten.
AA171211 I tillegg gjør en forenkling av hele prismodellen at AtB Mobillett kan innføres i hele fylket .
AA171211 Appen Mobillett introduseres i hele fylket , slik at alle kan kjøpe billetter med smarttelefonen til både buss, trikk og båt.
AA171211 - På bakgrunn av fylkessammenslåingen er det laget en felles prismodell for hele fylket .
SA171210 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
NL171210 Vi tror derimot at ved å levere nyheter og kvalitetslag fra hele fylket så vil også denne gruppen finne sendingene våre interessante og verdifulle.
NL171210 Sendingene skal gi lytterne oppdatering på både nyheter, aktualiteter og tilstanden i fylket .
NL171210 NRK Finnmark har aldri hatt flere medarbeidere spredt ut i fylket enn nå.
NL171210 I tillegg har vi gjester fra hele fylket med på telefon i sendingene.
AP171210 - Dette er den nye normaltilstanden, sa Californias guvernør Jerry Brown lørdag etter å ha besøkt områder i fylket Ventura som er rasert av en av brannene som for tiden herjer delstaten.
AA171210 - Dette er den nye normaltilstanden, sa Californias guvernør Jerry Brown lørdag etter å ha besøkt områder i fylket Ventura som er rasert av en av brannene som for tiden herjer delstaten.
SA171209 Moi Nilsen og Sivertsen stiller nemlig spørsmålet : « Holdes Stavanger som gissel av fylket ? », noe de til slutt konkluderer med.
SA171209 Debatt : Jeg registrerer med bekymring at fylkespolitikerne i Rogaland vil kutte den direkte finansieringen til språkfagene latin og arabisk ved to videregående skoler i fylket .
SA171209 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
SA171208 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
NL171208 Ingen betviler at Tromsø vil bli lokomotivet i det nye fylket .
DA171208 At fylket som eier av videregående skoler kutter arabiskfaget, er en skivebom.
DA171208 « Utviklingen må legge til rette for at byer og regioner i fylket kan avlaste Oslo, redusere press- og miljøproblemer og utnytte infrastruktur gjennom motstrøms pendling ».
DA171208 I vedtaket nevnes også plasseringen av strategiske posisjoner innad i det nye fylket : ¶
DA171208 Eksisterende administrasjonsbygg må derfor kunne utnyttes ved etablering av fylket », heter det i vedtaket.
DA171208 Bygget øst i det nye fylket lokaliseres i Nedre Glomma ».
DA171208 - Det er viktig at det folkevalgte nivået i fylket blir værende ute i distriktene, for å beholde kontakt med velgerne.
VG171207 På det meste var 612 husstander i fylket uten strøm, ifølge Helgeland Kraft.
VG171207 Flere husstander i fylket har dessuten vært uten strøm.
SA171207 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
NL171207 Sammenslåingen av Troms og Finnmark vil gjøre det nye fylket til et kraftsenter i nord.
AP171207 Også andre steder i fylket er strømmen borte torsdag kveld.
SA171206 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
NL171206 Jeg tenker herunder ikke minst på den spennende ide bak Johan Castberg om å utpeke Harstad og Hammerfest til to viktige sentra i det nye fylket Troms og Finnmark.
DB171206 - Når det gjelder fylket og veibiten, men jeg at det er horribelt at vi som arrangør skal belastes for mangelfull kompetanse.
DB171206 - Heller ikke her er det kommet meldinger om personskader, sier operasjonslederen, som forteller at kjøreforholdene i fylket varierer veldig i morgentimene i dag.
SA171205 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
SA171205 Ytre strøk av Rogaland, som Stavanger og Jæren, får noe mindre nedbør enn indre strøk, og det blir mest nedbør i indre og nordlig deler av fylket .
DA171205 Størrelsen på anleggssektoren i fylket utgjør 25 prosent - kriteriet om befolkningstetthet det samme.
DA171205 Fylket vårt har også en stor befolkningstetthet.
SA171204 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
SA171204 Dette gjelder særlig i de nordøstlige delene av fylket .
DB171204 Dette gjelder særlig i de nordøstlige delene av fylket .
DA171204 Dette gjelder særlig i de nordøstlige delene av fylket .
AA171204 Dette gjelder særlig i de nordøstlige delene av fylket .
SA171203 Har fylket i det minste tatt initiativ til å utvide Motorveien til seks-felt eller fylkesvei 44 til fire-felt for personbiler ?
SA171203 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
SA171202 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
NL171202 Vi har stor tro på at vi kan skape noe som tar hele det nye fylket i bruk, som sikrer utvikling i både by og distrikt.
NL171202 Vi er også opptatt av å bygge på eksisterende kompetanse og fagmiljø i Vadsø, men vi er også opptatt av resten av Øst-Finnmark, hele Finnmark, hele Troms og det som burde oppta oss alle ; nemlig hele det nye fylket .
NL171202 Tett samhandling med Universitetet, Framsenteret og andre forskningsmiljøer er en stor styrke i utviklingen av hele det nye fylket .
NL171202 Samhandling med de viktige miljøene vi har må brukes til å utvikle alle delene av det nye fylket , og vi må også spille på de miljøene som har regionale fortrinn.
NL171202 I Troms har vi gjennom mange tiår lagt vekt på samhandling med kompetansemiljøene for å få utvikling i hele fylket .
NL171202 Det nye fylket har grovt sett 1/3 av befolkningen nord for Tromsøregionen, 1/3 i Tromsøregionen, og 1/3 i Sør-Troms.
NL171202 85% av innbyggerne i det nye fylket har kortere reisevei til Tromsø enn til Vadsø.
NL171202 Vi vil ha brei involvering og deltagelse fra både politikere, fagfolk og andre når føringene skal legges for utviklingen av det nye fylket .
NL171202 Jeg kan gjerne pludre med Willy Ørnebakk om vyer, drømmer og visjoner for det nye fylket , jeg kan til og med ta med en flaske vin.
NL171202 Han uttaler at Finnmarksdelegasjonen ikke var opptatt av å snakke om utviklingen i resten av det nye fylket .
NL171202 Finnmark er opptatt av hele det nye fylket .
DB171202 Flere steder i fylket ble det meldt om vanskelige kjøreforhold lørdag morgen.
DB171202 Lørdag vil det blåse opp til liten storm enkelte steder sør i fylket , mens vinden kommer opp i stiv kuling lenger nord, sier Hassel til Dagbladet.
DB171202 Fredag varslet meteorologene mer uvær i vente for det nordligste fylket .
AP171202 Flere steder i fylket ble det meldt om vanskelige kjøreforhold lørdag morgen.
AP171202 Flere steder i fylket ble det meldt om vanskelige kjøreforhold lørdag morgen.
AA171202 Flere steder i fylket ble det meldt om vanskelige kjøreforhold lørdag morgen.
SA171201 Aftenbladets egen julenisse er på rundreise i fylket .
DA171201 Han har bodd i fylket siden 1994.
DA171201 Det er særlig bedrifter med en mer moderat andel av omsetningen knyttet til olje- og gassrelatert virksomhet som driver den positive utviklingen i fylket .
AA171201 De siste tallene fra Nav viser at det i november var 3166 personer som var registrert som helt arbeidsledige i fylket , noe som er 680 mindre enn på samme tid i fjor.
VG171129 Stortinget har besluttet at Norges to nordligste fylker skal slås sammen, og Troms og Finnmark forsøker nå å bli enige om navnet på det nye fylket og hvor myndighetsorganer skal plasseres.
DN171129 Tirsdagens missil var i luften i 53 minutter og nådde en høyde på 4500 kilometer før den landet i havet 200 kilometer vest for det japanske fylket Aomori.
AP171129 Stortinget har besluttet at Norges to nordligste fylker skal slås sammen, og Troms og Finnmark forsøker nå å bli enige om navnet på det nye fylket og hvor myndighetsorganer skal plasseres.
SA171128 | Fylket tar opp kampen mot selvmord ¶
NL171128 Dette har gikk sjømatnæringen i fylket en kjempeboost og synliggjort de næringsmessige fordeler bruken av Banak har skapt for dem.
VG171127 - På kysten av Aust-Agder kommer det som regn, men i resten av fylket , og i Telemark og Vestfold kommer det som snø, sier Skålevik Valved.
NL171127 | Regionreformen og Tromsø som hovedstad i det nye fylket
NL171127 Store deler av samisk bruks- og bosetningsområder vil befinne seg i det nye fylket .
NL171127 Sammenslåingen av Troms og Finnmark vil gjøre det nye fylket til et kraftsenter i det sirkumpolare området, og ruste regionen til å være et internasjonalt knutepunkt.
NL171127 Imidlertid vurderes det ikke som hensiktsmessig å samle all aktivitet i det nye fylket på ett sted.
NL171127 I tillegg til et fokus på samhandling og integrasjon i det nye fylket , skal det legges til rette for at ulike byer og tettstedene skal utvikle sine lokale og regionale fortrinn.
NL171127 Finnmark er det eneste fylket med negativ befolkningsutvikling.
NL171127 En lokalisering av fylkeshovedstaden til Tromsø vil også best kunne ivareta de relativt befolkningsrike områdene i den sørlige delen av fylket .
NL171127 En desentralisert løsning underbygges også av behovet for regional balanse og sikring av arbeidsplasser og kompetanse i hele fylket .
NL171127 Det nye fylket må åpne opp for sin hovedstad, og hovedstaden må åpne opp for fylket .
NL171127 Det nye fylket må åpne opp for sin hovedstad, og hovedstaden må åpne opp for fylket.
NL171127 Det nye fylket i nord må utvikles slik at den står sterkest mulig i den nasjonale og internasjonale konkurransen med andre regioner om kompetanse, arbeidskraft, nye innbyggere og kapital.
NL171127 Det nye fylket er avhengig av en positiv befolkningsutvikling.
NL171127 Det befolkningsmessige tyngdepunktet ligger i Tromsø med nå over 75.000 innbyggere, og i områder sør i fylket .
NL171127 Byer og tettsteder i dagens Finnmark har en nøkkelrolle i det nye fylket .
NL171127 Basert på omfang og kompleksitet i det nye fylket , tilrådes det også administrativ tilstedeværelse i Finnmark.
DB171127 Den norske bokseren fra Tønsberg er stor i fylket sitt.
AP171127 På kysten av Aust-Agder vil nedbøren komme som regn, men i resten av fylket blir det snø.
NL171126 Den gamle klassekompisen min, Yngve, er normalt en ganske balansert fyr... men i 2008 bestemte han seg for å slå seg skikkelig løs i Nordland, og skapte praktisk talt orkan og det reneste vanvidd fylket over !
AA171126 Politiet i Telemark meldte søndag morgen om ekstremt glatte veier i fylket og anmoder bilistene om å kjøre forsiktig.
AP171125 Med unntak av Alta ligger alle skoler i Finnmark over minstekravet i lærernormen, samtidig som fylket gjennomgående ligger på svakt an både i resultater og gjennomføring i skolen.
BT171124 Fylket er verstingen sør for Nordland.
SA171123 - I vår region er det mange skoler som blir tvunget til å kutte kostnader i takt med lavere skatteinntekter i fylket vårt.
DB171123 Også i Fauske og Sørfold løsnet flere tak, og trær har blåst ned og sperrer veier rundt om i fylket .
DB171123 De sterkeste vindkastene i fylket er målt til 33,9 meter i sekundet på Gamanjunni i Nord-Troms.
DB171123 Også i Fauske og Sørfold løsnet flere tak, og trær har blåst ned og sperrer veier rundt om i fylket .
AP171123 I Møre og Romsdal har den såkalt Møreaksen blitt frontet som den beste traseen for en ny fergefri E39 gjennom fylket .
AA171123 - Ellers er det glatte veier i Nord-Trøndelag, mest i nordre del av fylket , sier Bull til Adresseavisen.
AA171123 I tillegg har flere trær blåst ned og sperrer veier rundt om i fylket .
SA171122 Sorenskriver Helge Bjørnestad ved Stavanger tingrett har, sammen med de tre andre sorenskriverne i fylket , sendt bekymringsbrev til stortingspolitikerne.
DA171122 Flertallspartiene har bevilget 12 millioner kroner og håper å få med seg fylket og Staten på et stort spleiselag.
DA171122 Det er også det eneste i Østfold, og dekker i praksis hele fylket selv om det er Fredrikstad og Hvaler som er vertskommuner.
AA171122 Lengst sør i fylket er det oppe i storm enkelte steder i lavlandet.
AA171122 Lengst sør i fylket er det oppe i storm enkelte steder i lavlandet.
NL171121 Med et enkelt grep kan de få på bordet en uomtvistelig utredning som kan fortelle Finnmarks befolkning hva som skal til for å få et trygt og godt sykehustilbud for befolkningen i hele fylket .
NL171121 Landsdelen er splittet, og i Nordland lurer de på hva som skjer, og Troms og Finnmark, eller Finnmark og Troms eller " Nord-Norge " Norges Arktiske Reigion ( uten Nordland, som uomtvistelig har polarsirkelen midt i fylket , krangler så busta fyker.
DA171121 Jo, at Østfold har tapt nok en gang, på tross av at vi er det fylket som er lavest besatt med statlige og offentlige arbeidsplasser, fortsetter Myhrvold.
DA171121 En oversikt viser at Oslo er det eneste fylket som ikke har steder med selvhogst.
BT171121 KOMPETANSE : - Jeg mener fylket dekker seg bak at skolemiljøet ifølge den nye opplæringsloven er alles ansvar.
AA171121 En oversikt viser at Oslo er det eneste fylket som ikke har steder med selvhogst.
SA171120 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
AA171120 Sør-Trøndelag er det første fylket i landet der alle kommunene har undertegnet denne avtalen, skriver Skatteetaten i en pressemelding.
VG171119 Men til slutt fikk de på plass et fellesskap, som nærmer seg 10-årsjubileum, og som til de grader har blitt storebror i det over snittet ballinteresserte fylket .
AP171119 I dag er ikke Oslo nødvendigvis fylket med flest lærere, men det er likevel tydelig at det er det fylket med best kvalitet på lærerne de allerede har.
AP171119 I dag er ikke Oslo nødvendigvis fylket med flest lærere, men det er likevel tydelig at det er det fylket med best kvalitet på lærerne de allerede har.
AP171119 Finnmark, derimot, er fylket som gjør det svakest på nasjonale prøver. 3rd-party-bio ¶
BT171118 NEPPE PÅ VIDDEN : Det blir neppe skiføre på Vidden de nærmeste dagene, men litt lenger inn i fylket er mulighetene bedre.
BT171118 De som vil gå på ski må innover i fylket og litt opp i fjellet.
NL171117 Finnmark er det eneste fylket i landet med negativ befolkningsutvikling.
NL171117 Uavhengig av hvor den fremtidige « fylkeshovedstaden » legges, så vil det bli større interne avstander og avstand til beslutningstakere i det nye fylket .
NL171117 I det nye fylket Finnmark og Troms vil vi i norsk målestokk ha svært lite folk og enormt mye landareal.
NL171117 Hvordan Finnmarkseiendommen ( Fefo ) skal styres både strategisk og på daglig basis, vil også måtte løses på en måte i det nye fylket som ikke er i strid med Finnmarksloven.
NL171117 Det vil koste veldig mye i tid og penger for lokalpolitikere bare for å kunne delta politisk i det store nye fylket .
NL171117 Det vil bli utfordrende å få det nye fylket politisk « robust » nok til å ivareta det regionale demokratiets rolle i hele den nye store geografiske enheten.
NL171117 Det vil bli større geografiske avstander og distanse til de som bestemmer i det nye fylket .
NL171117 Det nye fylket vil bli en felles valgkrets for stortingsvalget som også vil gi utfordringer for å sikre god geografisk spredning for de som skal representere oss på stortinget.
NL171117 Det betyr uansett ikke at distriktene i det nye fylket vil sikres god nok representasjon.
VG171116 Telefonstorm publikum over hele fylket har sett et stort hvitt lys.
DB171116 ( Dagbladet ) : Finnmark-politiet opplevde i kveld en telefonstorm etter at et merkelig lys ble observert av folk i hele fylket .
DB171116 Publikum over hele fylket har sett et stort hvitt lys.
DB171116 Operasjonslederen forteller at de mottok minst 30 telefoner fra folk fra både helt sør og helt nord i fylket , som hadde observert det hvite lyset, og sier at politiet gjerne vil finne ut av hva det var.
BT171116 Flere mente å ha sett lignende andre steder i fylket .
AP171116 Flere mente å ha sett lignende andre steder i fylket .
AA171116 Partiene bak « kuppforsøket » i bystyret torsdag kveld føler et behov for at Trondheim kommune skal sette seg i førersetet og gå inn i forhandlinger med fylket med et vedtak i ryggen.
AA171116 Når fylkespolitikerne har ansvaret for bussene, kommunen har ansvaret for reguleringen i Midtbyen og fylket eier veiene, sier det seg selv av det er vanskelig å få til en enkel og oversiktlig prosess.
AA171116 Det til tross for at de samme partiene, både i fylket og i Trondheim, hadde blitt enige på et møte uka før om at spørsmålet om sidestilte eller midtstilte felt var noe man skulle man vente med.
AA171116 Det hjelper heller ikke at politikere fra samme parti, men som representerer fylket og kommunen, heller ikke klarer å bli enige om helt grunnleggende spørsmål i Miljøpakken.
SA171115 Ikke bare har Viking ramlet ned fra eliteserien, men også banknæringen i fylket får stryk på etikk.
VG171114 Så lenge Siv Jensen sitter i regjering er Hagen partiets første vara fra fylket .
SA171114 For 500 kroner i måneden reiser nå 35.000 arbeidstagere kollektivt i hele fylket .
SA171114 Sammen med konen Naomi reiste Branns kaptein fylket rundt for å filme, og omgitt av vestlandske fossefall, vakre fjorder, fergen « Etne » og ikke minst Brann Stadion og Fløyen, viser de to frem sin begeistring for hverandre.
NL171114 Tromsø vil være motoren i det nye fylket uavhengig av politisk og administrativ organisering av den nye fylkeskommunen - der er jeg ikke i tvil.
NL171114 Hva om vi hadde denne tankegangen i bakhodet når vi nå skal stake ut kursen for utviklingen av det nye fylket lengst nord ?
NL171114 Hva om politikerne i det som er, og alltid vil være tyngdepunktet i det nye fylket, blir med på noen djerve beslutninger for å sikre utvikling i hele det nye fylket ?
NL171114 Hva om politikerne i det som er, og alltid vil være tyngdepunktet i det nye fylket , blir med på noen djerve beslutninger for å sikre utvikling i hele det nye fylket ?
NL171114 En styrking av Vadsø vil styrke utviklingen i denne delen av det nye fylket , på samme måte som hele landet dro nytte av at UiT ga en eksplosiv utvikling i Tromsø og Nord-Norge.
NL171114 Det skrives i skarpe ordelag om arbeidsplasser, det nye fylkets hovedstad og hva det nye fylket skal hete.
NL171114 Det mangler ikke på advarende røster mot å legge fylkeshovedstaden i det nye fylket til Vadsø, men er vi politikere djerve og uredde nok til å ta denne beslutningen ?
DA171114 De fire kvinnene har han ringt til opp mot 30 ganger daglig fra Haugesund og andre steder i fylket .
BT171114 Sammen med konen Naomi reiste Branns kaptein fylket rundt for å filme, og omgitt av vestlandske fossefall, vakre fjorder, fergen « Etne » og ikke minst Brann Stadion og Fløyen, viser de to frem sin begeistring for hverandre.
AP171114 Sammen med konen Naomi reiste Branns kaptein fylket rundt for å filme, og omgitt av vestlandske fossefall, vakre fjorder, fergen « Etne » og ikke minst Brann Stadion og Fløyen, viser de to frem sin begeistring for hverandre.
DB171112 I tillegg er den sendt til avdelingen for samferdsel i Sogn og Fjordane fylkeskommune, som ifølge Kyrkjebø nå har besluttet å henge opp plakater i samtlige busser i fylket .
VG171111 - Det kommer inn en front mot Finnmark som kan gi nedbør øst i fylket , og på Finnmarksvidda.
VG171110 Rapporten konkluderer med at fylket og regionen etter ulykken bør utbedre rekkverkene på denne og lignende broer.
SA171110 Da bryter det opp og vi får sol og kald nordavind over hele fylket , sier han.
SA171110 - Søndag blir en flott dag i fylket .
AA171110 - Fungerer som en stor ambassadør for kommunen sin Rennebu og fylket sitt Trøndelag.
DA171109 Slik jobber vi oss gjennom hele fylket , fra kommune til kommune.
DA171109 Buskerud står overfor endringer med nye grenser, fylket slik det fremstår i dag blir borte, så dette blir vår avskjedshilsen.
BT171109 Så, oppsummert : Hvis Hordaland og Sogn og Fjordane trenger et navn som tilslører det faktum at det bare er gamle Bergenhus som er gjenopprettet, foreslår jeg at de kaller det nye fylket for Sogn og Puddefjord.
BT171109 Hvordan vil det bli mottatt i Bergen om fylkestinget i Rogaland samler seg på Utstein Kloster, reist der Hårfagre trakk seg tilbake etter bruduljen med austmennene, og vedtar at heretter skal dette historiske fylket hete Norge ?
NL171108 Det blir da nærliggende å spørre Robertsen om hva han tror SPs framgang i fylket skyldes.
DN171108 Sogn og Fjordane er det fylket hvor størst andel av den unge befolkningen sparer i BSU.
DN171108 I fylket har 48 prosent av unge med inntekt BSU-fradrag.
DB171107 Vi har hatt saltbiler ute på E6 og forholdene der er nå rimelig gode, men de små veiene i fylket kan være glatte.
NL171106 Fra å være styrt lokalt i fylket , skulle skulle vi bli " sentralisert " med Troms og Finnmark.
AA171106 Trøndelag er fylket som er bedt om å ta imot flest, 462 personer.
SA171105 Langs kysten og sør i fylket vil skydekket sprekke mest opp, men meteorologen melder byger i hele fylket .
SA171105 Langs kysten og sør i fylket vil skydekket sprekke mest opp, men meteorologen melder byger i hele fylket.
AA171105 For eksempel ga fylkesrådet i Nordland uttrykk for at skogbruk, jakt og fiske har vært essensielt for folk i fylket .
SA171104 Så, oppsummert : Hvis Hordaland og Sogn og Fjordane trenger et navn som tilslører det faktum at det bare er gamle Bergenhus som er gjenopprettet, foreslår jeg at de kaller det nye fylket for Sogn og Puddefjord.
SA171104 Hvordan vil det bli mottatt i Bergen om fylkestinget i Rogaland samler seg på Utstein kloster, reist der Hårfagre trakk seg tilbake etter bruduljen med austmennene, og vedtar at heretter skal dette historiske fylket hete Norge ?
SA171104 ) og Jenny Følling i Sogn og Fjordane kan kalle det nye fylket sitt Vestlandet, kan Rogland like gjerne bytte navn til Norge - med minst like god begrunnelse.
BT171104 Så, oppsummert : Hvis Hordaland og Sogn og Fjordane trenger et navn som tilslører det faktum at det bare er gamle Bergenhus som er gjenopprettet, foreslår jeg at de kaller det nye fylket for Sogn og Puddefjord.
BT171104 Hvordan vil det bli mottatt i Bergen om fylkestinget i Rogaland samler seg på Utstein Kloster, reist der Hårfagre trakk seg tilbake etter bruduljen med austmennene, og vedtar at heretter skal dette historiske fylket hete Norge ?
BT171104 De to fylkene har vedtatt å slå seg sammen, og navnet på det nye, sammenslåtte fylket blir heftig diskutert.
VG171103 Han fikk til sammen over tre millioner kroner i penger og en bil fra den russiske staten, fra presidenten og fra fylket sitt, skriver Sport Ekspress.
NL171103 Skal man først sammenligne veginvesteringene i Finnmark med resten av landet, bør man også ta med seg at fylket er det eneste bompengefrie fylket i landet.
NL171103 Skal man først sammenligne veginvesteringene i Finnmark med resten av landet, bør man også ta med seg at fylket er det eneste bompengefrie fylket i landet, skriver regionvegsjef Torbjørn Naimak.
NL171103 Skal man først sammenligne veginvesteringene i Finnmark med resten av landet, bør man også ta med seg at fylket er det eneste bompengefrie fylket i landet.
NL171103 Skal man først sammenligne veginvesteringene i Finnmark med resten av landet, bør man også ta med seg at fylket er det eneste bompengefrie fylket i landet, skriver regionvegsjef Torbjørn Naimak.
DN171103 Hordaland er fylket med flest registrerte hummerfiskere.
VG171102 - I tillegg vil vi nå dele dette brevet med alle kommuner i fylket , slik at regelverket blir klart og tydelig for alle, sier han.
NL171102 Det minste man bør kunne forlange er faktisk at det går buss for de som har jobb i Tromsø, den STØRSTE byen i fylket der de aller fleste arbeidsplassene befinner seg !
NL171102 I Troms bor det dessuten langt over dobbelt så mange mennesker som i Finnmark, og i Hålogaland-regionen, helt sør i fylket , skjer det mye som er framtidsrettet.
DA171102 Moss og Rygge risikerer anklager for en egoistisk og hodeløs satsing på en dyr og dårlig IC-bane på bekostning av resten av fylket .
BT171102 BERGENHUS : Programleder Linda Eide bor selv i Bergenhus bydel, men er villig til å dele navnet med det nye fylket .
BT171102 - Det vil gi så mange fine overskrifter når det blir kaos i fylket .
BT171102 - Bergen blir opplagt navet i dette fylkeshjulet, og navnet sier noe til alle i landet om hvor dette fylket holder til, nemlig sør, nord, vest og øst for Bergen.
BT171102 Torill Eidsheim ( H ) : Jeg har personlig ikke så sterke meninger om navnet på fylket , men synes det er leit å registrere at navnet blir viktigere enn innholdet.
BT171102 Kanskje de heller kunne kalt det nye fylket for Vest.
BT171102 Jeg er fortsatt mest opptatt av hva det nye fylket skal gjøre, ikke hva det skal hete.
BT171102 Ingrid Heggø ( Ap ) : Fylkestingene i Sogn og Fjordane og Hordaland vil at det nye sammenslåtte fylket skal hete Vestlandet, så det vil jeg lytte til og støtte.
BT171102 Det tror jeg de fleste vil leve fint med, selv om jeg gjerne skulle hatt med Rogaland i det nye fylket .
BT171102 Derfor håper jeg at mitt fylket vil sende en protest til Kommunaldepartementet om dette.
BT171102 At det finnes vestlendinger og vestland nord og sør for det nye fylket er et faktum som det må gå an å leve med.
BT171102 Fylket skal nå gå fra Sveio til Nordfjord.
AP171102 Men han får ikke engang sitt eget fylke med på protesten : " Mange på Nordmøre er nok fornøyd med at de slipper merkelappen Vestlandet på fylket .
AP171102 Hva skal fylket hete ?
AP171102 For å holde seg innenfor loven, slik den tolkes på brusflasker, må antagelig det nye fylket hete noe med " smak av vestlending ".
AP171102 Avisen itromsø.no har bedt leserne om råd, og folkets røst er klar, det nye fylket bør hete Gokk eller Mordor.
NL171101 Ordfører i Kirkenes, Rune Rafaelsen var denne uka vertskap for det aller første felles møtet for fylkespolitikerne i det som nå blir det nye, sammenslåtte fylket i nord.
NL171101 I den forbindelse har Rafelsen latt seg rive med, og fabulert om at dette nye fylket skal ta seg av oppgaver og funksjoner som per i dag er lokalisert i Nordland.
NL171101 Det nye fylket vil måtte tenke nytt og spenstig både i måten de organiserer arbeidet og fordeler ulike funksjoner, både politisk og administrativt.
SA171031 Her har fylket hatt et konstruktivt samarbeid med næringslivet, og det er viktig å videreføre slike positive tiltak som bidrar til at utdanningen kommer i takt med næringslivets ulike behov.
SA171031 Rogaland skal bestå som eget fylket ennå lenge, men vi antar at den nye fylkeskommunen Vestlandet har som mål at både Møre og Romsdal og Rogaland en dag slutter seg til den vestlandske stor-regionen.
SA171031 Når fylkesordfører i Sogn og Fjordane Jenny Følling blir konfrontert med at navnet strider med det som geografisk regnes som Vestlandet, og at halvparten av vestlendingene faktisk bor i Rogaland og Møre og Romsdal, svarer Følling at det er stort politisk flertall for å kalle fylket for Vestlandet, og videre : « Vi bor på det sentrale Vestlandet.
SA171031 Dette er området som Sandnes, Klepp og Time med fylket på laget, har vedtatt som et nytt boligområde for opp til 15.000 nye innbyggere.
NL171031 De fremlagte kravene sentralt stemmer godt overens med de innspillene fylkeslaget i Troms har fått fra klubber og lokallag i hele fylket .
DA171031 Tirsdag ettermiddag presenterte fylket sine OL-planer på spektakulære Gaustatoppen.
DA171031 Mandag ble det kjent at sentrale idrettsledere i Telemark jobber for å få vinter-OL til fylket i 2026 eller 2030.
DA171031 Kjerneområdet skal etter planen være Notodden og Rjukan, men fylket ønsker å invitere med Vestfold og Buskerud på idrettsfesten.
BT171031 Med « Vestland » i stedet for den bestemte formen « Vestlandet » harmonerer vi mer med tradisjonelle fylkesnavn, og åpner for at det nye fylket ikke er hele Vestlandet, mener sogndølingen.
BT171031 Fredag ble det klubbet gjennom at det nye fylket bestående av Hordaland og Sogn og Fjordane skal døpes « Vestlandet ».
BT171031 - Noen ganger er det enkle det beste, mener Olav Orrestad, og lurer på hvorfor det nye fylket ikke kan hete « Vestland ».
BT171031 UENIGE : BTs sjefredaktør, Øyulf Hjertenes og BTs politiske redaktør, Frøy Gudbrandsen, er ikke enige om navnevalget til det nye fylket .
BT171031 Suksessen blir ikke større av å skjule seg bak et navn som er større enn det nye fylket .
BT171031 MOT : Politisk redaktør Frøy Gudbrandsen mener det er misvisende å kalle det nye fylket Vestlandet.
BT171031 Heretter må vi forholde oss til regionen Vestlandet og fylket Vestlandet.
BT171031 Eller kanskje det heretter må hete i Vestlandet, når vi snakker om fylket , og på Vestlandet når vi snakker om regionen.
BT171031 Ambisjonen om å utvide fylket til å gjelde hele landsdelen lever, enn så lenge.
BT171031 Akkurat der ligger kanskje noe av svaret på hvorfor det nye fylket er langt mindre enn det burde vært.
AA171031 Det er Stortinget som skal ta den endelige avgjørelsen om hva det sammenslåtte fylket får hete.
SA171030 En av hovedgrunnene til at fylket vurderer å legge ned avdelingen, er at vi har få parallellklasser, og fylket ønsker en viss størrelse på fagmiljøene framover.
SA171030 En av hovedgrunnene til at fylket vurderer å legge ned avdelingen, er at vi har få parallellklasser, og fylket ønsker en viss størrelse på fagmiljøene framover.
SA171030 Sentrale idrettsledere i Telemark jobber med å få vinter-OL til fylket i 2026.
SA171030 Sentrale idrettsledere i Telemark jobber med å få vinter-OL til fylket i 2026.
NL171030 Vi skal jobbe for å sikre en balansert utvikling i hele det nye fylket i nord gjennom å fremme fylket som en attraktiv region slik at regionen blir godt rustet til å ta på seg nye oppgaver.
NL171030 Vi skal jobbe for å sikre en balansert utvikling i hele det nye fylket i nord gjennom å fremme fylket som en attraktiv region slik at regionen blir godt rustet til å ta på seg nye oppgaver.
NL171030 Vi må sørge for at det nye fylket har tyngde og gjennomslagskraft på den nasjonale arena.
NL171030 Infrastruktur og støtteordninger for vårt rike og kreativt kulturliv, kulturminnevern og museer skal også ivaretas i det nye fylket .
NL171030 Gjennom å legge hovedsetet for det nye fylket til Vadsø vil det skapes en balanse som vil bidra til å ta hele fylket i bruk på en strategisk fornuftig måte.
NL171030 Gjennom å legge hovedsetet for det nye fylket til Vadsø vil det skapes en balanse som vil bidra til å ta hele fylket i bruk på en strategisk fornuftig måte.
NL171030 Det kreves djerve politikere som evner å løfte blikket og ta de riktige beslutninger som gir det nye fylket som helhet vekstkraft i et langsiktig perspektiv.
NL171030 Dersom hele det nye fylket skal få ta del i utviklinga, nytter det ikke å klumpe alt sammen i Tromsø.
FV171030 Sentrale idrettsledere i Telemark jobber med å få vinter-OL til fylket i 2026.
DB171030 I tillegg vet Dagbladet at de vil spille på lokale tradisjoner og den rike skihistorien i fylket .
DB171030 De ønsker vinter-OL i 2026 til fylket .
DA171030 Sentrale idrettsledere i Telemark jobber med å få vinter-OL til fylket i 2026.
DA171030 Buskerud er det eneste fylket som får besøk av den populære artisten på skolekonserter.
BT171030 Sentrale idrettsledere i Telemark jobber med å få vinter-OL til fylket i 2026.
AP171030 Sentrale idrettsledere i Telemark jobber med å få vinter-OL til fylket i 2026.
AA171030 Sentrale idrettsledere i Telemark jobber med å få vinter-OL til fylket i 2026.
BT171029 Derfor er informasjonsarbeid i klasser, grupper og for skoleansatte i hele fylket en viktig del av jobben.
BT171028 Sp fikk visst inn to representanter fra fylket likevel.
AA171028 Fylket har ansvaret for kollektivtrafikken også i Trondheim, og prosjektet styres gjennom Miljøpakken.
AA171027 Mannen skal ha blitt skutt i et sammenstøt mellom politi og ungdommer i fylket Bungoma.
VG171026 Les gjerne : I dette fylket er uføre-andelen høyest ¶
SA171026 Rogaland er det fylket i landet hvor utnyttelsen av taxiene er lavest, målt som andel tomkjøring, deretter følger Vest-Agder, Oslo og Akershus.
SA171026 Dette er høyest i fylket .
DB171026 For å få støtte fra ulike aktører må vi ofte være landsdekkende og ha et gitt antall lokallag, som helst bærer navn til det enkelte fylket .
AA171026 Uenighet innad i partiene i fylket og kommunen om veistenging, og hvor bussene skal gå, i Midtbyen, sørget for utsettelse av siste ukers snakkis i byen.
AA171026 Hun viste til uenigheten mellom Ap i fylket og Ap i kommunen under saken om at Innherredsveien skulle være miljøgate eller ei.
AA171026 Han foreslo utsettelse av saken til neste bystyremøte i november slik at fylket og kommunen umiddelbart kan gå inn i reelle forhandlinger, og komme til enighet om hvilke veier som skal stenges, og om den nye metrobussen skal gå midt i veien eller får sidestilt trasé.
VG171025 Til tross for at det har sluttet å regne så er det fremdeles flere stengte veier i fylket .
VG171025 Det var tirsdag kveld at store nedbørsmengder falt over Telemark noe som på kort tid førte til oversvømmelser og store flomproblemer flere steder i fylket .
SA171025 Tallene for de siste fem årene viser at Sogn og Fjordane er det fylket som har desidert flest transportfødsler ( 11,8 fødsler pr. 1000 i fjor ) og at Sør-Trøndelag har hatt den største økningen ( 8,6 fødsler pr. 1000 ) de siste fem årene.
DN171025 Haugen bekrefter at det har vært flere oversvømte vannløp i fylket .
DN171025 Brannvesenet i dette fylket har måttet rykke ut til flere meldinger tirsdag og natt til onsdag.
DA171025 Tallene for de siste fem årene viser at Sogn og Fjordane er det fylket som har desidert flest transportfødsler per 1.000 fødte barn ( 11,8 fødsler per 1.000 i fjor ), og at Sør-Trøndelag ( 8,6 fødsler per 1.000 ) har hatt den største økningen de siste fem årene.
DA171025 Haugen bekrefter at det har vært flere oversvømte vannløp i fylket .
DA171025 Brannvesenet i dette fylket har måttet rykke ut til flere meldinger tirsdag og natt til onsdag.
DA171025 Troms var det eneste fylket som ikke hadde noen fødsler under transport i 2016.
AP171025 Likevel utgjør utvalget rundt halvparten av medlemmene i det aktuelle fylket som har barn med ADHD i skolealder.
AP171025 Tallene for de siste fem årene viser at Sogn og Fjordane er det fylket som har desidert flest transportfødsler ( 11,8 fødsler pr. 1000 i fjor ) og at Sør-Trøndelag har hatt den største økningen ( 8,6 fødsler pr. 1000 ) de siste fem årene.
AA171025 Haugen bekrefter at det har vært flere oversvømte vannløp i fylket .
AA171025 Brannvesenet i dette fylket har måttet rykke ut til flere meldinger tirsdag og natt til onsdag.
NL171024 Fylkesmannen har også etablert et nært samarbeid med politi og oppsyn for å være samstemt på håndtering av regelverket, og på status av kjøringen i fylket .
DN171024 Ett fylke skiller seg klart ut, Rogaland - fylket med mange olje- og offshorebedrifter.
DN171024 Det handler om å få frem bedrifter som betjener marked og kunder utenfor oljen og fylket for å lykkes, sier han.
DB171024 Ifølge Yr ventes det tirsdag nedbørsrekord i fylket .
AP171024 Ifølge Yr ventes det tirsdag nedbørsrekord i fylket .
VG171023 Møre og Romsdal var det fylket som har gitt mest per innbygger, tett etterfulgt av Sogn og Fjordane.
NL171023 En undersøkelse har vist at kun 28% av kreftpasientene i fylket fikk stråleterapi.
NL171023 Nå er det viktig at Storfjord kommune, sammen med regionen og ikke minst fylket tar de nødvendige grepene i denne saken, slik at en får Ishavsbanen på riktig spor.
DN171023 Hovedfartsåren E18 ble stengt mange steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av fylket og fram til Kristiansand.
DN171023 Møre og Romsdal er det fylket som har gitt mest per innbygger.
DB171023 Hovedfartsåren E18 ble stengt mange steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av fylket og fram til Kristiansand.
DB171023 Møre og Romsdal er det fylket som har gitt mest per innbygger.
DA171023 Møre og Romsdal var det fylket som har gitt mest per innbygger, tett etterfulgt av Sogn og Fjordane.
DA171023 Møre og Romsdal var det fylket som har gitt mest per innbygger, tett etterfulgt av Sogn og Fjordane.
DA171023 Hovedfartsåren E18 ble stengt mange steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av fylket og fram til Kristiansand.
AP171023 Hovedfartsåren E18 ble stengt mange steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av fylket og fram til Kristiansand.
VG171022 Også nordøst i fylket og til Gjerstad er det en betydelig økning i vannføringen.
SA171022 Møre og Romsdal var det fylket som har gitt mest per innbygger, tett etterfulgt av Sogn og Fjordane.
DB171022 Hovedfartsåren E18 ble stengt mange steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av fylket og fram til Kristiansand.
BT171022 Møre og Romsdal er det fylket som har gitt mest per innbygger.
AA171022 Hovedfartsåren E18 ble stengt mange steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av fylket og fram til Kristiansand.
VG171020 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
NL171020 Og fylket har utvilsomt sider som fortsatt gir grunn til undring.
NL171020 Ikke minst hvordan kan det forklares at fylket har fostret så mange talenter innen idrett, kunst, kultur og ikke minst politikk ?
DN171020 DN var med ham da han tidligere denne uken sanket stemmer på et valgkamparrangement i fylket Monmouth County.
DA171020 Mandag denne uka skrev Dagsavisen Fremtiden om at Lier videregående skole er den videregående skolen i Buskerud som ifølge statistikken har klart flest tilfeller av vold og trusler om vold mot lærere og ansatte i fylket , ifølge statistikken.
BT171020 | Fylket kan ikke love penger til kulturhus i Sentralbadet ¶
AP171020 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AA171020 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
VG171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
VG171019 Nå krever bøndene i fylket flere avkjøringslommer for å unngå køer og ulykker.
SA171019 Uten kvinnene hadde nesten barneidretten stoppet opp, sier Terje Larsen, organisasjonssjef i Vest-Agder Idrettskrets, som med et lite hjertesukk også legger til at han gjerne hadde sett flere nominasjoner fra vest i fylket .
NL171019 I mai 2017 sendte vi ut et høringsutkast der 15 landskap i fylket inngår, og ett av disse er Senjas vestkyst.
NL171019 Den gir de rette signaler til befolkningen i fylket og de rette signaler til vår nabo i øst.
DN171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DN171019 Nå krever bøndene i fylket flere avkjøringslommer for å unngå køer og ulykker.
DB171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DB171019 Nå krever bøndene i fylket flere avkjøringslommer for å unngå køer og ulykker.
DA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DA171019 Nå krever bøndene i fylket flere avkjøringslommer for å unngå køer og ulykker.
DA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
DA171019 Nå krever bøndene i fylket flere avkjøringslommer for å unngå køer og ulykker.
DA171019 Ifølge rapporten « Ung i Buskerud », som ble presentert onsdag, utsettes rundt åtte prosent av ungdommene i fylket jevnlig for mobbing.
AP171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AP171019 Nå krever bøndene i fylket flere avkjøringslommer for å unngå køer og ulykker.
AP171019 Uten kvinnene hadde nesten barneidretten stoppet opp, sier Terje Larsen, organisasjonssjef i Vest-Agder Idrettskrets, som med et lite hjertesukk også legger til at han gjerne hadde sett flere nominasjoner fra vest i fylket .
AA171019 Vigdis Lobenz, leder for plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane, har tidligere anbefalt bøndene i fylket å la traktorene stå eller frakte dem på lastebiler.
AA171019 Nå krever bøndene i fylket flere avkjøringslommer for å unngå køer og ulykker.
AA171018 januar, men allerede nå formaliseres maktfordelingen i det nye fylket .
BT171017 Veldig mange har meldt seg, men vi trenger mange flere overalt i fylket .
BT171017 Aldri har flere skoler i fylket engasjert seg i arbeidet.
SA171016 I det beste fylket i verdens beste land å bo og jobbe i.
NL171016 Noen påstår at vi kan bruke navnet Finnmark på hele det nye fylket , med argumentasjonen om at i Troms har vi ikke noe forhold til navnet, ingen identitet eller historie knyttet til det.
NL171016 Noen ord om navnet til det nye fylket .
NL171016 I tillegg har jo regjeringen bestemt seg for at Fylkesmannen for det nye fylket skal ha sitt hovedsete i, nettopp Vadsø.
NL171016 Fra enkelte i debatten om det nye fylket , pekes det på usikkerheten om arbeidsplasser i Vadsø.
NL171016 Flyforbindelser vil utgjøre en enda viktigere del av en nødvendig infrastruktur enn i dag, og kommunikasjonsmessig ligger Tromsø midt i det nye fylket .
NL171016 De som mener det, risikerer både historieløshet og kunnskapsløshet om det samfunn og det fylket vi lever i.
NL171016 Arealet i et sammenslått fylke vil med 25 877 km2 i Troms og Finnmark sine 48 618 km2 være på totalt formidable 74 495 km2, det desidert største fylket i landet.
DA171016 Også i resten av fylket viser tallene en økende tendens.
AA171016 Olavsfestdagene fikk i år 10,2 millioner i statlig støtte, i tillegg til om lag 7 millioner fra fylket og kommunen.
VG171013 I fylket Sonoma leter myndighetene etter alle som er meldt savnet, men opplyser at flere bor i rammede områder som ikke kan nås på grunn av mangel på kontroll på flammene.
NL171013 Det er 3000 kilometer av dem her i fylket .
DN171013 I fylket Sonoma leter myndighetene etter alle som er meldt savnet, men opplyser at flere bor i rammede områder som ikke kan nås på grunn av mangel på kontroll på flammene.
DA171013 I fylket Sonoma leter myndighetene etter alle som er meldt savnet, men opplyser at flere bor i rammede områder som ikke kan nås på grunn av mangel på kontroll på flammene.
AP171013 I fylket Sonoma leter myndighetene etter alle som er meldt savnet, men opplyser at flere bor i rammede områder som ikke kan nås på grunn av mangel på kontroll på flammene.
AA171013 I fylket Sonoma leter myndighetene etter alle som er meldt savnet, men opplyser at flere bor i rammede områder som ikke kan nås på grunn av mangel på kontroll på flammene.
DN171012 Onsdag beordret myndighetene evakuering av hele byen Calistoga i fylket Napa som har 5.000 innbyggere.
DB171012 ( Dagbladet ) : Klokka 13.17 i ettermiddag forsøkte politiet i Hedmark å stoppe en bil som er registrert på en mann som er bosatt i fylket .
DA171012 Rogaland er det klart største kjøttproduserende fylket .
AA171012 Onsdag beordret myndighetene evakuering av hele byen Calistoga i fylket Napa som har 5.000 innbyggere.
AA171012 Torsdag opplyste sheriff Robert Giordano i fylket Sonoma at redningsmannskapene vil ta i bruk likhunder i leting etter flere ofre.
AA171012 Rogaland er det klart største kjøttproduserende fylket .
NL171011 Også dette prosjektet har fått investeringsmidler fra Fylket .
NL171011 I tillegg kan Fylket spare vel 60 mill kroner på å samordne den nye traséen over Breivikeidet med UFB.
NL171011 I tillegg er det et billigere prosjekt, og det vil kunne fullfinansieres uten at Fylket nødvendigvis trenger å sette inn investeringsmidler.
NL171011 Hvis Fylket skulle frykte lånerammene kan også det finne sin løsning.
NL171011 Dette er et rassikringsprosjekt, men fylket har også gått inn med investeringsmidler.
DN171011 Det utgjør elleve dødsfall i det fylket alene.
DB171011 I fylket Napa, som også er et kjent vindistrikt, evakueres nå nesten halve befolkningen i Calistoga, en by med 5.000 innbyggere.
DB171011 Bare i fylket Sonoma er det kommet inn over 600 savnetmeldinger. 110 personer er bekreftet trygge.
DA171011 Det utgjør elleve dødsfall i det fylket alene.
AA171011 Mange mennesker er evakuert, og i fylket Napa evakueres nå nesten halve befolkningen i Calistoga, en by med 5.000 innbyggere.
AA171011 Det utgjør elleve dødsfall i det fylket alene.
AA171011 Det utgjør elleve dødsfall i det fylket alene.
AA171011 Vegtrafikksentralen har onsdag morgen fått flere meldinger om glatte veier i fylket .
DB171010 Så ville fylket foreta en utgraving for å se etter fornminner, sier Voll til Dagbladet.
DB171010 I fylket er flere skoler og to sykehus evakuert ifølge Reuters.
AP171010 Det utgjør elleve dødsfall i det fylket alene.
AA171010 Rundt 25.000 er evakuert i dette fylket alene, og omkring 5.000 har søkt tilflukt i evakueringssentre.
DA171009 Vi kan komme i en situasjon hvor både kommunen og fylket må gjøre dype kutt i skole og velferd på grunn av denne private ferjedriften.
DA171009 I kommuneloven er det et forbud for fylket og kommunen mot å inngå garantier.
DA171009 I Hordaland har de allerede blitt tvunget til å gi tillatelse til privat ferjedrift for Sunnhordland Ferjerederi etter at tunnelen var bygget og garantien fra fylket var stilt.
DA171009 Da vil både Stavanger kommune og fylket stå overfor en alvorlig økonomisk situasjon.
DA171009 Blir resultatet kutt i kommunen og fylket sine driftsbudsjetter for skole og helse ?
NL171008 Det er litt rart at vi i Troms ikke har noe spesielt forhold til fylket der vi bor, men det er slik det er.
DB171008 Arrogansen opplevde også en nabo og jeg sist fredag her i fylket Málaga, da vi spurte en sivilgardist om hvorfor landsbyens erklærte kleptoman, iført maske, kunne fortsette å gå rundt om natta og forsyne seg av innbyggernes eiendeler, det være seg små eller halvstore.
DB171007 Det ble besluttet at operasjonssentralen i Finnmark skulle ligge i Kirkenes og at alle politienhetene i fylket skulle styres herfra.
NL171006 Vi mener også det vil være helt naturlig at regiontinget og politisk ledelse tar sete her i fylket .
NL171006 Med nye administrasjonsområder og tjenester bør også andre byer i Finnmark være aktuelle, slik at man totalt sett får en styrking i flere deler av fylket .
NL171006 De nye oppgavene som tilføres bør også legges i den nordligste delen av det nye fylket .
NL171006 At flere fylkeskommunalt ansatte nå har lagt hus i Vadsø ut for salg, på grunn av usikkerhet om arbeidsplasser med sammenslåingen, er ikke bra for verken byen eller fylket .
NL171005 Fylket kan komme til å åpne alt av kystareal for oppdrett.
DA171005 Tiltrekkes du av det våte element om høsten, er det tid for å pakke kanoen eller kajakken og utforske dette paradiset i indre deler av fylket vårt.
AA171005 Samtidig fikk han også representere fylket ved flere anledninger i Sør-Trøndelag ¶
AA171005 Det lærte ham mye om fylket Nord-Trøndelag og ulike utfordringer for ulike kommuner.
AA171005 - Etter å ha vært rundt i fylket , ser vi hvor viktig dette er.
DA171004 For reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad blir det enda viktigere å knytte hele fylket sammen i årene som kommer.
DA171004 Det vi ser, er at mange messedeltakere kommer tidligere eller blir igjen etter messen, for å benytte seg av muligheten til å oppleve fylket vårt.
AA171004 AP og Sp har rent flertall i fylket , og det er også disse partiene som naturlig nok stikker av med de fleste topp-posisjonene.
VG171002 Gjelder hele fylket .
NL171002 Det er nok å studere ulike Facebook sider i fylket - de med feige hemmelige administrator ( er. ) ¶
NL171002 Som de siste tallene over befolkningsutviklingen i fylket viser, har det vært innflyttingen som i de siste åra har hindret nedgang i folketallet, selv i de største byene i fylket .
NL171002 Som de siste tallene over befolkningsutviklingen i fylket viser, har det vært innflyttingen som i de siste åra har hindret nedgang i folketallet, selv i de største byene i fylket.
NL171002 Skal den hindre kolonisering, som den sier den ønsker, ville det jo bety at all innflytting til fylket av folk som vil bygge og bo her må stoppes.
DB171002 I Nordland har politiet bedt folk om å ta forholdsregler som følge av den sterke vinden som slår inn over store deler av fylket .
DA171002 - Jeg var sikker på at Stortinget ikke ville 100 prosent finansiere Strømsøåstunell og Holmenbru, og mente at vi derfor ville få den saken tilbake fordi den da ikke var i tråd med vedtaket som var fattet i kommunene og i fylket .
VG171001 Det regner godt i fylket , fikk NTB opplyst ved operasjonssentralen i Agder politidistrikt natt til søndag.
DB171001 Det regner godt i fylket , fikk NTB opplyst ved operasjonssentralen i Agder politidistrikt natt til søndag.
DA171001 Politiet og brannvesen i Agder jobber på spreng i fylket der elver flommer over, veier er stengt og flere hus er isolert på grunn av jordras.
DA171001 Det regner godt i fylket , fikk NTB opplyst ved operasjonssentralen i Agder politidistrikt natt til søndag.
AP171001 Politiet og brannvesen i Agder jobber på spreng i fylket der elver flommer over.
AP171001 Politiet og brannvesen i Agder jobber på spreng i fylket der elver flommer over, veier er stengt og flere hus er isolert på grunn av jordras.
AP171001 Politiet og brannvesen i Agder jobber på spreng i fylket der elver flommer over.
AP171001 Politiet og brannvesen i Agder jobber på spreng i fylket der elver flommer over, veier er stengt og flere hus er isolert på grunn av jordras.
AA171001 Politiet og brannvesen i Agder har jobbet på spreng i fylket der elver flommer over, veier er stengt og flere hus er isolert på grunn av jordras lørdag og natt til søndag.
AA171001 Politiet og brannvesen i Agder jobber på spreng i fylket der elver flommer over, veier er stengt og flere hus er isolert på grunn av jordras.
AA171001 Det regner godt i fylket , fikk NTB opplyst ved operasjonssentralen i Agder politidistrikt natt til søndag.
AA171001 Politiet og brannvesen i Agder jobber på spreng i fylket der elver flommer over, veier er stengt og flere hus er isolert på grunn av jordras.
DA170931 Fylket var verksted for i alt 12 av sommerens 20 våteste steder, på en liste som er tungt dominert av Vestlandet.
NL170929 Eriksen Fjellgren er kjent som en dyktig jurist, og i alminnelighet skulle man tro at et organ som mener å representere samisk selvbestemmelse, men som likevel stadig vekk havner i rettstvister med den samiske befolkning i fylket , skulle være takknemlige for råd som bedre skulle gjøre dem i stand til å ivareta selvbestemmelsesforpliktelsen og dermed unngå slike rettstvister.
NL170929 50 % styring over all FeFo-grunn i fylket er således et resultat av en deal for å unngå å dele fylket i to forvaltningsmessig, hvor samene skulle ha full råderett over den indre delen.
NL170929 50 % styring over all FeFo-grunn i fylket er således et resultat av en deal for å unngå å dele fylket i to forvaltningsmessig, hvor samene skulle ha full råderett over den indre delen.
AA170929 Selv om ledigheten går mest ned i Rogaland er arbeidsledigheten fortsatt høyest i fylket med 3,4 prosent av arbeidsstyrken.
AA170929 Rogaland er fylket med størst nedgang med 22 prosent færre helt ledige.
AA170929 Selv ikke mer enn 20 heltidsstillinger til fordeling i det nye fylket er nok for å dempe gemyttene.
AA170929 Derfor er det også Senterpartiet som får den nest mektigste posisjonen i fylket .
NL170926 Det var ingen ting annet enn ordinær valgkamp man var vitne til, da noen rikspolitikere besøkte Finnmark og involverte seg i striden om sykehusene i fylket , skriver Venstre-leder Leif Wasskog i Finnmark.
NL170926 Nå trenger vi politikere som har ryggrad, som tar ansvar for det helhetlige helsetilbudet i fylket og som står ved det de nettopp har vært med å vedta i Stortinget.
NL170926 For befolkningen i Finnmark er det nå avgjørende å fortsette utviklingen av helsetilbudet i fylket , slik som Stortinget har vedtatt.
NL170926 Det ligger omfattende faglige vurderinger og utredninger til grunn der formålet er å sikre et godt helsetilbud for befolkningen i hele fylket .
DB170926 Nå trenger vi politikere som har ryggrad, som tar ansvar for det helhetlige helsetilbudet i fylket og som står ved det de nettopp har vært med å vedta i Stortinget.
DB170926 For befolkningen i Finnmark er det nå avgjørende å fortsette utviklingen av helsetilbudet i fylket , slik Stortinget har vedtatt.
DB170926 Det ligger omfattende faglige vurderinger og utredninger til grunn der formålet er å sikre et godt helsetilbud for befolkningen i hele fylket .
DA170925 Eiendomsskatten gjør det mulig for oss å løfte Oslo opp fra jumboplassen som både fylket og storbyen med den dårligste barnehagedekningen i Norge, sier Tone Tellevik Dahl.
AP170924 Solvik-Olsen fikk nemlig 4.888 renummereringer, noe som utgjorde 9,88 prosent av Frps stemmer i fylket .
DA170923 Du skal jobbe for fylket , hjemkommunen og ikke minst partiet.
AP170923 Ja, nå finnes det vel knapt en kokk som ikke har gitt ut en kokebok om restauranten sin, fylket sitt eller en variant av søndagsmiddag, grilltips, norsk mat, sunn mat og hverdagsretter.
NL170922 Selv om det bor relativt få i Finnmark, er det mange sider ved dette fantastiske fylket som gjør det stort.
AA170922 | Trøndelagstunnelen knytter sammen det nye fylket
AA170922 Vest-Trøndelag er den åpenbare regionen for å ta de store løftene innen infrastruktur i det nye fylket .
NL170921 Situasjonen er også alvorlig i andre deler av fylket der det produseres og fraktes store mengder sjømat, blant annet på Senja.
NL170921 « Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. » 3.
AA170921 De tre kommunene vil med dette heve selvbevisstheten til kommunene mellom de to ytterpunktene i det nye fylket .
AA170921 Finnmark er fylket med høyest andel sykefravær i andre kvartal, med 7,4 prosent.
NL170920 I tillegg skal det for øyeblikket navnløse fylket ytterst i nord ha en særskilt rolle i utviklingen av Nordområdene, og i forholdet mot vårt nabolandet Russland.
NL170920 Fylkesrådet har et politisk ansvar for utvikling av en region - det krever kompetanse og kløkt i hele det nye fylket .
NL170920 Det nye fylket i nord har fått en trøblete start, la det være klart.
DN170919 Sandnes-ordfører Stanley Wirak ( Ap ) mener Ap gjorde det bra i Rogaland fordi ledigheten fortsatt er høy i fylket .
DN170918 Flere av fylkene på Østlandet opplever svikt i dette markedet, med vel 28 prosent ned i Hedmark, rundt 15 prosent ned i Oppland og 8,5 prosent ned i Buskerud, fylket der blant andre storhotellet Sundvolden Hotel ligger.
SA170917 Og jeg tror at en del publikummere i fylket gjerne vil se flere eliteseriekamper enn de kan i dag, sier treneren.
FV170917 Og jeg tror at en del publikummere i fylket gjerne vil se flere eliteseriekamper enn de kan i dag, sier treneren.
AP170917 Og jeg tror at en del publikummere i fylket gjerne vil se flere eliteseriekamper enn de kan i dag, sier treneren.
VG170915 Grunnen er at det er skrevet og utgitt lite historisk forskning om fylket .
VG170915 Forklaringa er at det har vært få faghistorikere i fylket .
VG170915 Det er selvfølgelig en overdrivelse, i alle fall for norddelen av fylket sin del.
DB170915 Det tilsvarer like mye regn som det vanligvis regner på en halv måned i fylket .
DB170915 - Til sammenlikning kan man si at det under hele september kommer i snitt 70 mm i fylket , så over en halv måneds regn kan falle bare på fredag, sier Sandra Andersson, meteorolog hos SMHI ( Sveriges meteorologiske institutt ) til avisa JP.
DA170915 I Norge er Rogaland det fylket der flest kvinner har sjekket seg.
DA170915 - Det er naturlig å tro at Steen har en ekstra appell i fylket .
DA170915 Hvorfor er fylket vårt så underrepresentert ? ( se oversikt over de fire statsrådene nederst i saken ) ¶
DA170915 - Det som er interessant, er jo hvilken betydning det har hatt for utviklingen i fylket .
AP170915 Sp står faktisk på stedet hvil i Eid, mens de gikk massivt frem i resten av fylket .
AP170915 Nedgangen følger vel stort sett trenden som vi ser i hele Sogn og Fjordane : Venstre gikk tilbake i alle kommunene i fylket , sier han.
AP170915 Eid er en viktig kommune for Venstre i fylket .
VG170914 Skal ta med storfamilien til våren for å oppleve dette fantastiske fylket .
VG170914 - De stemmene hvor det ikke er stempel, og stemmer til partier som ikke stiller lister i fylket , blir forkastet.
DB170914 Jeg var ikke forberedt på at jeg, da takket ja til å bli fylkesleder i AUF, måtte sette meg ned med lokallagsledere i fylket mitt for å hjelpe dem med hva de burde gjøre når de opplever hets fra voksne mennesker de ikke kjenner på sosiale medier, bare fordi de gikk i Pride-paraden i Oslo.
AA170914 - De stemmene hvor det ikke er stempel, og stemmer til partier som ikke stiller lister i fylket , blir forkastet.
VG170913 Ordfører Barbara Sharief i fylket der pleiehjemmet ligger, bekrefter overfor tv-kanalen WSVN TV at tre døde på pleiehjemmet, mens tre andre ble brakt til sykehus der de senere døde, melder BBC.
VG170913 Vi ønsker ikke at fylket vårt skal være en dumpingplass for giftig avfall fra hele landet.
VG170913 - Som stortingskandidat i Møre og Romsdal er det naturlig for meg å være opptatt av lokale forhold i det fylket jeg stiller til valg.
DB170913 Freddy Øvstegård er et av mange gode eksempler på at partiene har satt unge kandidater helt øverst på lista, selv om de lå an til å få inn en eller ingen kandidater på Stortinget fra det fylket .
DA170913 - Mossingene kjenner deg jo, hvordan skal du nå ut til resten av fylket ?
AA170913 Det beste fylket for partiet var Vest-Agder, der de fikk 12,6 prosent av stemmene og to representanter på Stortinget. ( ©NTB ) ¶
AA170913 NTNU, det nye campusprosjektet, nytt psykiatribygg, Ocean Space Centre, bedre og mer effektiv jernbane gjennom Trøndelag og full fremdrift på ny E6 gjennom fylket , er alle viktige arbeidsoppgaver som mange av de 15 representantene står samlet om.
AA170913 Senterpartiet fikk over ti ganger så mange stemmer i fylket , men fikk i likhet med Venstre ett mandat.
DA170912 Størst økning har Senterpartiet, i samsvar med resultatene fra landet og fylket forøvrig. 3,1 prosent av stemmene er en økning på 1,5 prosent siden sist.
DA170912 Plutselig var Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket , mens Høyres Aleksander Stokkebø falt ut.
DA170912 Plutselig var Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket , mens Høyres Aleksander Stokkebø falt ut.
DA170912 Med en oppslutning på 32,1 prosent er Arbeiderpartiet største parti i fylket .
DA170912 Med en oppslutning på 23,8 prosent er Høyre nest største parti i fylket .
DA170912 Erlend Wiborg ( Fremskrittspartiet ) er inne med det siste mandatet, mens Sosialistisk Venstreparti ved Freddy André Øvstegård er inne med utjevningsmandatet i fylket .
DA170912 | Han kan være håpet for fylket Østfold ¶
DA170912 Plutselig var LO-topp Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket , mens Høyres Aleksander Stokkebø ( 22 ) falt ut.
DA170912 Det innebærer at Rogaland blir det eneste fylket der Ap vinner et mandat i forhold til forrige valg, skriver NRK.
AP170912 Listetoppen for Sp i fylket var veldig spent like før de første resultatene for Sogndal kom mandag kveld : De viste en prognose på 32,5 prosent velgeroppslutning i kommunen.
AA170912 Plutselig var Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket , mens Høyres Aleksander Stokkebø falt ut.
VG170911 Ifølge CNN har over 750 000 personer i fylket Miami-Dade så langt blitt strømløse på grunn av den kraftige vinden som Irma har med seg.
VG170911 Det er også observert flyvende kokosnøtter i fylket , og minst to anleggskraner har delvis kollapset, melder den amerikanske kringkasteren.
VG170911 Bare i fylket Miami-Dade er nesten 1 million kunder uten strøm, skriver nyhetsbyrået AP.
VG170911 Valgdirektoratet tar utgangspunkt i de allerede ferdig opptalte kommunene og bruker trenden til å si noe om resultatet for hele landet og fylket - samt alle forhåndsstemmer.
DB170911 Der står de i fare for å miste sitt fjerde direktemandat, men det er i hvert fall meldt fint vær sør i fylket på valgdagen.
DB170911 De har ligget an til å redusere fra fire til tre mandater i fylket , antakelig mye på grunn av Andøya-saken.
DA170911 Plutselig var Øystein Langholm Hansen inne på Stortinget som Arbeiderpartiets fjerde mandat fra fylket , mens Høyres Aleksander Stokkebø falt ut.
DA170911 Klokka 02 natt til tirsdag er det Arne Nævra ( 4,9 prosent ) som sitter med utjevningsmandatet i fylket , mens Anders Werp ( H ) trolig må finne på noe annet etter to perioder på Buskerudbenken.
AP170911 Om disse tallene er like, sendes de videre til fylket som teller én gang til før resultatet sendes Valgdirektoratet i Tønsberg.
AP170911 KrF har hatt representanter fra fylket sammenhengende siden 1945.
AP170911 Etter at 95,2 prosent av stemmene var talt opp i statsrådens hjemfylke Møre og Romsdal, kunne hun glede seg over at nesten hver fjerde stemme i fylket - 22,4 prosent - hadde gått til Listhaug og Frp.
AP170911 Det brøt ut enda større jubel da prognosene for Møre og Romsdal ble presentert på valgvaken i Ålesund - der innvandringsminister Listhaug og alle de andre toppkandidatene i fylket var til stede mandag kveld.
AP170911 Begge kommer inn på Stortinget, men de måtte oppgi sistemandatet i fylket til Høyre.
AP170911 Venstres Ketil Kjenseth tok utjevningsmandatet fra fylket , og det endte altså med en SV-gruppe uten Lahlum.
AA170911 Om Aps førstekandidat i fylket , Trond Giske, kommer ti Royal Garden, er i skrivende stund ennå uklart.
DB170909 Mange velger å søke ly i gymsaler og liknende som brukes som evakueringssentre, og allerede for et døgn siden rapporterte Miami Herald at 5 av 20 senter i fylket Miami-Dade var fulle.
VG170908 Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere, og alle statens innbyggere har fått beskjed om å være klar til å evakuere om orkanen blir ille nok.
VG170908 Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 allerede fått ordre om å evakuere, skriver NTB.
VG170908 Mer enn en halv million mennesker i det sørøstlige fylket Miami-Dade i den amerikanske delstaten er bedt om å evakuere.
VG170908 I Møre og Romsdal, fylket Sylvi Listhaug står på valg, har Frp rekordhøy oppslutning på 22,4 prosent på den siste målingen i Sunnmørsposten.
DN170908 Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere, og alle statens innbyggere har fått beskjed om å være klar til å evakuere om orkanen blir ille nok.
DN170908 Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere.
DA170908 Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere.
AP170908 Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere. 31.000 mennesker har allerede forlatt Florida Keys, øyene utenfor sørspissen av Florida.
AP170908 Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere. 31.000 mennesker har allerede forlatt Florida Keys, øyene utenfor sørspissen av Florida.
AP170908 Aktuell fordi : Kjemper om det siste mandatet i fylket
AP170908 Aktuell fordi : Kan ta det siste direktemandatet i fylket .
AP170908 For at endringene du gjør på stemmeseddelen skal få betydning ved valgoppgjøret, må endringene ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne i fylket som har gitt partiet/gruppen sin stemme. 6.
AP170908 For at endringene du gjør på stemmeseddelen skal få betydning ved valgoppgjøret, må endringene ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne i fylket som har gitt partiet/gruppen sin stemme. 7.
AP170908 For at endringene du gjør på stemmeseddelen skal få betydning ved valgoppgjøret, må endringene ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne i fylket som har gitt partiet/gruppen sin stemme. 5.
AA170908 Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere.
AA170908 Bare i fylket Miami-Dade, sør på Florida-halvøya, har over 650.000 fått ordre om å evakuere.
AA170908 Fylket har fire distriktsmandater som velges blant de nordtrønderske stemmene, og ett utjevningsmandat som fordeles etter en avansert modell basert på de nasjonale stemmetallene dersom partiet er over sperregrensen på fire prosent.
VG170907 Tidligere er innbyggere og turister i fylket Monroe, som omfatter øyer lengst sør i Florida, blitt evakuert.
VG170907 Også innbyggerne i fylket Broward fått ordre om å forlate hjemmene sine.
VG170907 I tillegg har beboere i såkalte mobile homes - enkle, flyttbare boliger - fått beskjed om å evakuere over hele fylket .
VG170907 Evakueringsordren til ordfører Carlos Gimenez i fylket Miami-Dade trer i kraft torsdag morgen lokal tid.
VG170907 Når du står på stand utover i fylket , blir du ofte møtt med spørsmål om skole, eldre og helse, men det nye nå er at du blir møtt med forsvarsspørsmål.
VG170907 Arnstad, som er Sps listetopp i fylket , tror det blant annet skyldes forsvarsdebatten : ¶
DA170907 Evakueringsordren til ordfører Carlos Gimenez i fylket Miami-Dade trer i kraft torsdag morgen lokal tid.
AA170907 Evakueringsordren til ordfører Carlos Gimenez i fylket Miami-Dade trer i kraft torsdag morgen lokal tid.
AA170907 Evakueringsordren til ordfører Carlos Gimenez i fylket Miami-Dade trer i kraft torsdag morgen lokal tid.
AA170907 Tidligere er innbyggere og turister i fylket Monroe, som omfatter øyer lengst sør i Florida, blitt evakuert.
AA170907 I tillegg har innbyggere i fylket Broward fått ordre om å forlate hjemmene sine.
AA170907 I tillegg har beboere i såkalte mobile homes - enkle, flyttbare boliger - fått beskjed om å evakuere over hele fylket .
AA170907 Evakueringsordren til ordfører Carlos Gimenez i fylket Miami-Dade trer i kraft torsdag morgen lokal tid.
AA170907 Slik er systemet i dette fylket .
VG170906 I resten av fylket er 42 prosent imot og 19 prosent for, altså dobbelt så mange mot deponiet som for.
AA170906 Det finnes ikke bedre miljøpolitikk i vår region enn å få flytog til Værnes, styrke jernbanen og kollektivtrafikken i hele fylket .
DB170905 I dag har vi 15 prosent av de statlige arbeidsplassene i fylket .
DB170905 Ap har slitt kraftig på målingene i Nordland, og ligger i øyeblikket an til å redusere fra fire til tre mandater i fylket , antakelig litt på grunn av Andøya-saken.
AA170905 Ved forrige valg fikk SVs Snorre Valen utjevningsmandatet i fylket , men nå ligger partiet - med Lars Haltbrekken i spissen - inne på direktemandat.
VG170904 Noe har skjedd i det gamle, røde fylket hvor industriarbeiderne mislikte bøndene.
VG170904 Sp er nest størst på VGs måling og får to faste representanter fra fylket .
VG170904 Jonas Gahr Støres regjeringskoalisjon styrker seg i Nordland, til tross for at Ap i en fersk VG-måling ligger an til å miste to av fire representanter i fylket .
VG170904 BILIST : Tidligere KrF-nestleder og søring Dagrun Eriksen ( 46 ) turnerer fylket rundt for å vinne stortingsplass som førstekandidat for KrF i Nordland.
DB170904 LOKALT : Selv om sykehjemmet er en del av innkjøpsordningen til fylket , får de handle inn kortreiste matvarer.
AA170904 Forrige uke sendte Nord-Trøndelag fylkeskommune en pressemelding hvor fylkesråd May Britt Lagesen karakteriserte ordningen med statlig tildeling til kulturbygg fra tippemidler som « useriøs », etter at fylket i år har fått bare 1,7 millioner til lokale og regionale kulturhus.
VG170903 Mangeårig leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken er førstekandidat for SV i fylket .
VG170903 Frp havner under ti prosent i fylket .
NL170903 Med de ovennevnte uttalte mål klarer du nok å telle antall resterende kommuner i det som da engang var fylket ditt, på ei hand.
VG170902 Med det viste ikke Avaldsnes bare at de er best i fylket .
AA170902 Ap er likevel det klart største partiet i fylket , med en oppslutning på 32 prosent.
AA170902 Høyre har så langt ligget dårlig an på målingene i Nord-Trøndelag og slåss nå om det siste av de fire distriktsmandatene i fylket .
VG170901 Familien har saksøkt både sheriff Clarke og fylket for å ha forårsaket hans død.
VG170901 Oslo er også det fylket i landet som har lavest frafall i videregående skole.
NL170901 At to av statsrådene, Per Willy Amundsen og Per Sandberg, bor i Troms har ikke gitt regjeringspartiene noe løft i fylket .
NL170901 Forutsetningen for å lykkes er økt budsjettmessig forutsigbarhet og handlefrihet for det nye fylket .
NL170901 Dette er selve testen på reell makt til det nye fylket .
NL170901 Det nye fylket oppleves stadig mer som en realitet for hver uke.
NL170901 Det er derfor helt sentralt at det nye fylket kan spille sammen med Sametinget.
NL170901 Den sittende regjeringens nordområdestrategi har en sterkere vektlegging av fylket som avgjørende premissgiver og iverksetter, der statens rolle ikke skal ikke være å styre, men å støtte det nye fylkets næringspolitiske mål og strategier.
NL170901 De må vi gripe for å forme det nye fylket .
DA170901 Sjølv om Rogaland har den høyeste delen arbeidsledige, har fylket fremdeles en høyere del sysselsatte enn snittet for landet.
DA170901 - Fra 2008 og fram til 2014 var Rogaland det fylket i Norge som hadde høyest andel sysselsatte, forteller Truls Nordahl.
DA170901 Dette, samt Ringeriksbanen og ny E16, utgjør de virkelig store prioriteringene her i fylket .
AA170901 Vi vil miste kanskje vår siste intakte høgmyr i fylket .
VG170831 Selv blant de vi snakker med som ikke stemmer Høyre står hun umåtelig sterkt, sier partiets tredjekandidat i fylket , Peter Christian Frølich ( 29 ).
DA170831 - Jeg frykter at flere vil bli funnet, sa sheriff Ed Gonzalez i fylket etter at seks familiemedlemmer - inkludert fire barn under 16 år - ble funnet døde onsdag i en bli som ble feid bort av flomvannet.
DA170831 Kommunen, fylket , Buskerudbyen og Vegvesenet forente krefter i sykkeloffensiv på Papirbredden i går.
AA170831 - Jeg frykter at flere vil bli funnet, sa sheriff Ed Gonzalez i fylket etter at seks familiemedlemmer - inkludert fire barn under 16 år - ble funnet døde onsdag i en bli som ble feid bort av flomvannet.
AA170831 - Jeg frykter at flere vil bli funnet, sa sheriff Ed Gonzalez i fylket etter at seks familiemedlemmer - inkludert fire barn under 16 år - ble funnet døde onsdag i en bli som ble feid bort av flomvannet.
AA170831 Fylket var verksted for i alt 12 av sommerens 20 våteste steder, på en liste som er tungt dominert av Vestlandet.
SA170830 | De største talentene i fylket valgte bort Bergen ¶
DB170830 Fra lørdag stiger temperaturen i Troms og Finnmark, og på søndag er det meldt 15 grader over hele fylket .
DB170830 Marthinsen beskriver fylket som valgkampens « battleground », fordi det er så mange borgerlige mandater i spill her.
DA170830 - Dette indikerer at også dette fylket står foran en formidabel jobb, sier Thomas Nordahl ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.
DA170830 * Oslo er det fylket i landet med svakest vekst i andelen elever som fullførte og besto videregående opplæring i femårsperioden 2011-2016, med bare 0,3 prosentpoengs økning.
BT170830 | De største talentene i fylket valgte bort Bergen ¶
AP170830 Østfold har opplevd flere politiske nesestyvere i det siste : Rygge flyplass med i alt 1000 arbeidsplasser ble lagt ned etter vedtaket om flyseteavgift, dobbeltsporet til Halden er utsatt og fylket skal legges ned og tvangssammenslås med Akershus og Buskerud til Viken.
VG170829 I fylket hvor kveldens duell gikk av stabelen gir NRKs sjokkmåling Arbeiderpartiet 24,4 prosents oppslutning to uker før valget.
VG170829 Han mener velgerne i fylket er blant landets sterkeste distrikts-opprørere.
VG170829 - Den viser at folk i Sogn og Fjordane ser på Sp som partiet som kan ta fylket videre, sier Navarsete.
DA170829 - Vi mottok bekymringsmeldinger om denne hendelsen fra hele fylket , slike ting sprer seg som ild i tørt gress.
AP170829 | De største talentene i fylket valgte bort Bergen ¶
DN170828 Tall fra april viser ifølge Aon at mindre enn én av seks i fylket Harris, der Houston ligger, har tegnet slik forsikring.
DB170828 Høie mener imidlertid at det ikke henger sammen med at to av fire sykehus i fylket forsvant : ¶
AP170828 Ed Emmett, fylkesmann i Harris fylke, som er fylket Houston ligger i, forsvarte sin avgjørelse før uværet slo til.
AA170828 Utlokalisering må ikke bare skje til Trondheim, men til andre deler av fylket .
AA170828 En ny politisk kurs som ser hele landet vil komme så vel Trondheim som fjell- og kystbygdene i fylket vårt til gode.
DA170827 Han mener Finnmark-politiet vil slite dersom det skjer hendelser samtidig i ulike deler av fylket .
AA170827 Han mener Finnmark-politiet vil slite dersom det skjer hendelser samtidig i ulike deler av fylket .
VG170826 I fylket Fort Bend i Texas har politisjefen advart innbyggere mot at alligatorer som følge av stormen kan ende opp i mer befolkede områder.
VG170826 Mest overraskende i VGs meningsmåling er kanskje at Rødt nesten åttedobler oppslutningen i fylket .
VG170826 I tillegg til å ha den høyeste andelen på uføretrygd, har fylket også høyest andel barn som vokser opp i lavinntektsfamilier utenom Oslo.
VG170826 Hun bor i det fylket i landet med høyest andel uføretrygdede - Østfold.
VG170826 Frp mener fylket trenger mer tid til å integrere folk.
VG170826 Det betyr at Ap vil ta ett av Høyres mandater i fylket .
AP170826 Mens Senterpartiet fosser frem på meningsmålingene i fylket , deltok 7000 mennesker i Alta i et av de lengste demonstrasjonstogene i Finnmark noensinne.
AP170826 Alta Ap og Alta Høyre deltok med kraftfulle appeller for sykehuset, selv om Aps fylkeslag i Finnmark har vedtak fra siste årsmøte om at sykehusstrukturen i fylket bør bli værende som den er.
VG170825 - Selv om Ap har gått litt ned på målingene, er det klar stemning for regjeringsskifte i dette fylket , sier Thomas Langeland Jørgensen til VG.
NL170825 Martin Henriksen, som har vært opposisjonspolitiker på Stortinget i fire år, bør snart begynne å skrive innlegg om hva han og Arbeiderpartiet i Troms vil jobbe for i neste stortingsperiode for å gjøre hverdagen til mennesker i fylket vårt bedre.
AP170824 Etter kommunens opptelling gjennomfører fylkesvalgstyret en kontrolltelling før det godkjenner valgoppgjøret og kårer distriktsmandatene for fylket .
VG170823 Partiet har imidlertid vært i vinden lenge, og hadde i juli en oppslutning på 19,9 prosent i fylket .
NL170823 Verken Vadsø eller tettsteder i det nye fylket vil tape på at nye oppgaver og arbeidsplasser blir opprettet.
AA170823 Partiet har imidlertid vært i vinden lenge, og hadde i juli en oppslutning på 19,9 prosent i fylket .
AA170823 Museene i Sør-Trøndelag ( Mist ) søker derfor etter en ny direktør for driftsselskapet som omfatter ni museer i fylket .
VG170821 Helleland er ikke enig med Gharahkhani, og mener Høyre har jobbet hardt for å styrke alle sykehusene i fylket , samt jobbet for å bygge et nytt sykehus.
VG170820 Flertallet i fylket og over 80 prosent av de som ville stemt Sp er negative til å avvikle pliktsystemet, slik Sandberg foreslår.
AP170819 SpareBank 1 SR-Bank i Rogaland er plassert i fylket som er hardest rammet av oljenedturen.
VG170818 Men de beholder likevel sitt mandat fra fylket .
DB170818 I Cambrils i fylket Tarragona skjøt og drepte politiet fem som satt i den angripende bilen.
DA170818 Jeg har for eksempel lovet at mitt første innlegg skal handle om at vi vil ha en alternativ utredning for jernbane gjennom fylket , sier han, og mener at folkeavstemning i hver by er eneste rettferdige løsning.
DA170818 Et annet punkt som er viktig for Rødt er å styrke sysselsettingen i fylket .
DA170818 Jeg velger å tro at vår plan om å presentere en helhetlig KrF-politikk som skal gi resultater i hele fylket står seg.
DA170818 - Jeg opplever nemlig at vi har et stort engasjement der ute, når jeg snakker om næringsutvikling og hva Buskerud trenger for å skape nye arbeidsplasser i hele fylket , og også om de varmere kjernesakene til KrF.
VG170817 Oppgavene fylket har i dag kan lett overføres til staten og kommunene, sier Hoksrud til VG.
VG170817 Bare 22,3 prosent synes det nye fylket er bra.
VG170817 Kommunestyret i Skedsmo vil rive uthuset i Lillestrøm, men rådmannen og fylket ønsker at det restaureres.
DA170817 Rogaland er også det eneste fylket hvor KrF har to representanter. ( ©NTB ) ¶
DA170817 Rogaland er det fylket hvor KrF ved stortingsvalget i 2013 hentet desidert flest stemmer.
DA170817 Det vil si at samferdselsbiten er en viktig del av fylket og hvordan vi skal håndtere ikke bare veien, for nå har vi jo fått bygd E6 og E18 og så videre, men også Intercity-utbyggingen.
AP170817 Han sitter som én av Høyres fem representanter i finanskomiteen på Stortinget, og han er fra det samme fylket som statsministeren.
AA170817 Rogaland er også det eneste fylket hvor KrF har to representanter. ( ©NTB ) ¶
AA170817 Rogaland er det fylket hvor KrF ved stortingsvalget i 2013 hentet desidert flest stemmer.
VG170816 Med Kupen og andre viktige spillere tilbake fra skade slo de ut storebror i fylket .
VG170815 Bare ved Jens Stoltenbergs krise-valg i 2001 og forrige valg i 2013 fikk partiet to representanter fra fylket .
VG170815 Ap vant to representanter fra det som het Vestfold, men i tillegg fikk de to fra kjøpstedene i fylket .
DA170815 Totalt kom Lier på andreplass i fylket , og en 14.-plass nasjonalt, i årets kommune-NM.
AA170815 Fylkesvåpenet for nye Trøndelag fylket blir Olavskorset, som i dag er fylkesvåpen for Nord-Trøndelag.
AA170815 De små prikkene plassert på kartet skal representere setene i Frostatinget, som i dag er spredt over hele fylket .
AP170812 - En person er drept og fire andre innlagt på sykehus med skuddskader, sa helsedirektør Ojwang Lusi i fylket Kisumu vest i landet.
AP170812 For rogalendinger er dette en kjent strekning når man skal fra nord til sør i fylket .
AA170812 - En person er drept og fire andre innlagt på sykehus med skuddskader, sa helsedirektør Ojwang Lusi i fylket Kisumu vest i landet.
AA170812 - En person er drept og fire andre innlagt på sykehus med skuddskader, sier helsedirektør Ojwang Lusi i fylket Kisumu vest i landet.
NL170811 Holmgren som fra 1974 til 1980 hadde vært LO-sekretær i Finnmark, forventet at hans partikamerater i fylket skulle støtte kommunen.
DA170811 - Kulturlivet blomstrer - i Drammen og i fylket for øvrig, men de fortjener bedre kår og større trygghet enn de har fått under denne regjeringen, mener stortingskandidat Masud Gharahkhani ( Ap ).
AP170811 - En person er drept og fire andre innlagt på sykehus med skuddskader, sier helsedirektør Ojwang Lusi i fylket Kisumu vest i landet.
AP170811 - En person er drept og fire andre innlagt på sykehus med skuddskader, sier helsedirektør Ojwang Lusi i fylket Kisumu vest i landet.
AP170811 - En person er drept og fire andre innlagt på sykehus med skuddskader, sa helsedirektør Ojwang Lusi i fylket Kisumu vest i landet.
VG170810 På VGs ferske partimåling i fylket går Frp tilbake 4 prosentpoeng, til 14,3 prosent.
SA170810 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
NL170810 Utviklingen kan bare rettes på med konkret politikk som angår oss som bor i fylket , og synlige førstekandidater.
NL170810 Men rett skal være rett, Troms Ap har satt utbedring av flere fiskerihavner i fylket på programmet.
NL170810 Her i fylket er arbeidsledigheten så lav, ( 1,8 prosent ) at NAV uttrykker bekymring for at dette gjør at man ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft.
DA170810 Samlet sett har Vestlandet størst tilbakegang i kommune-NM, og Rogaland er fylket hvor flest faller på listen.
BT170810 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
AA170810 I NHOs årlige rangering av norske kommuner har Vestlandet størst tilbakegang, og Rogaland er fylket hvor flest kommuner faller på listen i 2017.
AA170810 I NHOs årlige rangering av norske kommuner har Vestlandet størst tilbakegang, og Rogaland er fylket hvor flest kommuner faller på listen sammenlignet med 2016.
VG170809 Regionspolitisjef Leonard Katana sier skytingen fant sted onsdag da demonstrantene støtte sammen med sikkerhetsstyrker i valgkretsen South Mugirango i fylket Kisii.
NL170809 Ved stortingsvalget i 2013 fikk Frp 19,6 prosent av stemmene, og var tredje største parti i fylket med klar margin.
NL170809 I dag sier 13 prosent av velgerne i fylket at de vil stemme på Per-Willy Amundsen og co.
FV170809 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
DB170809 Regionspolitisjef Leonard Katana sier skytingen fant sted onsdag da demonstrantene støtte sammen med sikkerhetsstyrker i valgkretsen South Mugirango i fylket Kisii.
AP170809 Også i valgdistriktet South Mugirango i fylket Kisii sørvest i landet var det opptøyer onsdag.
AP170809 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
AA170809 Også i valgdistriktet South Mugirango i fylket Kisii sørvest i landet var det opptøyer onsdag.
AA170809 Regionspolitisjef Leonard Katana sier skytingen fant sted onsdag da demonstrantene støtte sammen med sikkerhetsstyrker i valgkretsen South Mugirango i fylket Kisii.
AA170809 Regionspolitisjef Leonard Katana sier politiet løsnet skudd onsdag formiddag da demonstranter støtte sammen med sikkerhetsstyrker i valgkretsen South Mugirango i fylket Kisii.
VG170808 - Vi mistenker at personene i bilen har vært på en omfattende runde og har jobbet seg sørover i fylket , sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til Avisa Nordland.
DB170808 Kampen sto mellom lokalpolitikeren Frank Sve, som var ønsket av grasrota i fylket , og partiets kronprinsesse, Sylvi Listhaug.
DB170808 De dro på kampanje-turné til fylket for å ta opp kampen.
AP170808 - Vi mistenker at personene i bilen har vært på en omfattende runde og har jobbet seg sørover i fylket .
DN170806 Anledningen og eiendommen er mye viktigere enn akkurat prisstatistikk for postnummeret, kommunen eller fylket .
DN170806 Anledningen og eiendommen er mye viktigere enn akkurat prisstatistikk for postnummeret, kommunen eller fylket .
VG170804 Rogaland har hatt en søkkvåt og kjølig sommer - og i helgen kan deler av fylket få ytterligere hundre millimeter regn !
DB170804 Sandvik ( Ap ) i Sør-Trøndelag raser mot forslaget fra Høyre - og mener det vil rasere hele skolestrukturen i fylket .
DB170804 Det innebærer at det kan være vanskelig, i noen tilfeller umulig, å komme inn på andre skoler i fylket dersom linja du ønsker å studere ved også finnes på nærskolen din.
DB170804 Det innebærer at det kan være vanskelig, i noen tilfeller umulig, å komme inn på andre skoler i fylket dersom linja du ønsker å studere ved også finnes på nærskolen din.
DA170804 Situasjonen er spesielt kritisk for oss i Rogaland, det fylket med desidert flest arbeidsløse.
DA170804 Det er varslet fare for flom i fylket hele helgen.
AA170804 I en måling Sentio har gjennomført for Sosialistisk Venstreparti sier 51 prosent av innbyggerne i fylket nei til Værnes som hovedbase for amerikanske marinesoldater i Europa.
AA170804 Derfor vil Østfold Frp foreslå at vi innfører en stans i innvandringen til fylket i ti år framover, sier Wiborg til Fredriksstad Blad.
AA170804 Han mener det er imponerende sett ut ifra næringsstrukturen i fylket , med overvekt av landbruk og industri og der befolkningen har lavere utdanning enn landsgjennomsnittet for aldersgruppen.
AA170804 - Dette skulle bidra til å dra avgangsalderen i fylket ned, men vi er likevel på topp, sier Henden, som blant annet roser bedriftene for å legge til rette for voksen arbeidskraft.
AA170804 Det er varslet fare for flom i fylket hele helgen.
AA170804 I en måling Sentio har gjennomført for Sosialistisk Venstreparti sier 51 prosent av innbyggerne i fylket nei til Værnes som hovedbase for amerikanske marinesoldater i Europa.
VG170803 - Vi har fått ressursene vi trenger, både fra fylket og Statens naturoppsyn, men ulven er rask, har skarpe sanser og operer mest i mørket, sier Bakke.
VG170803 I tillegg vil vi ha samarbeid på tvers av flere kommuner i fylket , sier Kvensjø.
AA170803 Store mengder nedbør i Rogaland i sommer har gått hardt utover landbruket i fylket .
VG170802 Et lokalt parti kan komme inn på Stortinget hvis det får nok stemmer i fylket sitt, selv om det ikke er i nærheten av 4 prosent på landsbasis.
DA170802 Jeg heier på alle i Østfold, som har vist at nazister ikke har noe å hente i fylket , sa Lysbakken.
DA170802 Fredag er hun tilbake i fylket , denne gangen for å besøke en muslimsk ungdomsleir.
AA170802 - Det har vært mye utslag på radarene våre de siste timene, de registrerer nedbør og lynnedslag, og det ser ut til at det vil vare frem til 21-tiden onsdag kveld for store deler av Trøndelag, sier Nordhagen og tilføyer at det i morgen vil bli en ganske fin dag over store deler av fylket med pent, skyet vær.
AA170801 - I tillegg mistet rundt 50 kunder spredt over fylket strømmen, grunnet at 15-20 transformatorer ble ødelagt.
AA170801 Beredskapsansvarlig hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Dag Otto Skar sier at han ikke kjenner til at det skal være store dekningsproblemer i fylket .
SA170731 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
BT170731 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
AP170731 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
AA170731 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
VG170730 Nettverket er en samling av de politiske ungdomspartiene i fylket .
DB170730 I utgangspunktet skulle gruppa ha en mye omtalt demonstrasjon i Fredrikstad, men politiet i Østfold la ned demonstrasjonsforbud i hele fylket .
AP170730 Nettverket er en samling av de politiske ungdomspartiene i fylket .
AA170730 | Regn førte til ras i Kåfjord - fortsatt rasfare i fylket
AA170730 De større vassdragene i fylket ikke ser ut til å være ved flomnivå.
AA170730 Nettverket er en samling av de politiske ungdomspartiene i fylket .
DB170729 Politiet i Østfold la imidlertid ned demonstrasjonsforbud i hele fylket , og gruppa har flyttet sin demonstrasjon til sørlandsbyen.
DA170729 Det var en rolig natt til lørdag i fylket , melder Sør-Vest politidistrikt.
AA170728 Ifølge Nav Sør-Trøndelag er det stabilt lav ledighet i fylket .
AA170728 Rogaland er det fylket som har høyest ledighet, med 4 prosent.
AA170728 Rogaland er det fylket som har høyest ledighet, med 4 prosent.
VG170726 I Hordaland viser siste måling kun 2,3 prosent oppslutning for Venstre, de er nå langt mindre enn både MDG og Rødt i fylket .
AA170726 Da hadde allerede Frankrike bedt nabolandene om hjelp til å slokke en rekke andre branner som raste i fylket Var, blant annet i baklandet på St.
AA170726 Da hadde allerede Frankrike bedt nabolandene om hjelp til å slokke en rekke andre branner som raste i fylket Var, blant annet i baklandet på St.
VG170725 Snooty, som også var maskot for fylket Manatee county i den amerikanske delstaten Florida, ble funnet i et service-avlukke som ledet ut av tanken han delte med tre andre sjøkyr.
AA170725 Trass i at elva har gått mye ned, og det er gode værprognoser framover, har flommen ført til vanskelig framkommelighet flere steder i fylket .
AA170725 Trass i at elva har gått mye ned, og det er gode værprognoser framover, har flommen ført til vanskelig framkommelighet flere steder i fylket .
DN170724 Ap har ikke vært størst i fylket i stortingsvalg siden 1997.
AA170724 Flere veier i fylket er stengt, blant annet E39 vest for Reeb.
DN170723 Det gagner ikke nødvendigvis Ap å gjøre det bedre i Hordaland om de tar velgere fra SV, sier Giertsen, som tror kampen om sperregrensen kan bli avgjort i fylket .
AA170723 Politiet i Østfold melder om at de har hatt uvanlig mye å gjøre i fylket natt til søndag.
NL170721 Likevel er det krefter i fylket vårt som kjemper for å tviholde på gamle utdaterte løsninger i stede for å vende snuten mot 2017.
DA170721 For min del kunne man godt unngått flere av godene, men jeg synes det er prinsipielt viktig at folk som har lang reisevei til hjemfylket, kan være gode stortingsrepresentanter og besøke fylket sitt og familien ofte.
DA170721 For min del kunne man godt unngått flere av godene, men jeg synes det er prinsipielt viktig at folk som har lang reisevei til hjemfylket, kan være gode stortingsrepresentanter og besøke fylket sitt og familien ofte.
NL170720 Det har lærerne i fylket sin del av æren for.
DN170720 SSB : Hytteprisene i dette fylket er omtrent det dobbelte som i resten av landet ¶
VG170717 Hvis hele landet var én valgkrets, altså slik at stemmene i alle fylket tellet like mye, ville også de borgerlige ha fått flertall.
DA170717 De kunne knapt valgt et dårligere tidspunkt om de hadde ambisjoner om å skape nye arbeidsplasser i fylket vårt.
VG170713 Levningene ble funnet i en nesten fire meter dyp grav på en gård i Solebury i fylket Bucks i delstaten Pennsylvania.
NL170713 ¶ Forsøket fra Jonny Finstad ( bildet ), Høyres leder i Nordland, på å få regjeringas politikk til å skinne under sommersola, er ikke vakkert, skriver Senterpartiets frontfigurer i fylket .
DA170713 I 2016 hadde de sju elever boende i fylket , mens i 2015 var det fem.
DA170713 Kolberg mener det er for tidlig å si noe om hva som vil skje med Buskerud, men mener fylket har mulighet til å bestå, ettersom han har lite tro på at Viken-regionen, bestående av Buskerud, Akershus og Østfold, som ble vedtatt av Stortinget i juni, noensinne kommer til å bli noe av, dersom Arbeiderpartiet kommer til makten.
DA170712 - Sps standpunkt er ja til Buskerud, og at flere oppgaver kan overføres fra kommunene til fylket , slik som barnevern og visse typer rehablitering.
DA170711 Vi har aldri tidligere registrert så mange omsetninger i dette fylket andre halvår, sier Tollersrud.
DA170711 - Rogalandsmarkedet er også på vei opp med en positiv årsvekst i Stavanger, Haugesund og Karmøy, noe som bekrefter at markedet er i klar bedring i fylket , sier Tollersrud.
AA170711 Vi har aldri tidligere registrert så mange omsetninger i dette fylket andre halvår, sier Tollersrud.
AA170711 - Rogalandsmarkedet er også på vei opp med en positiv årsvekst i Stavanger, Haugesund og Karmøy, noe som bekrefter at markedet er i klar bedring i fylket , sier Tollersrud. ( ©NTB ) ¶
DA170710 Av : Iselin Nybø, Stortingsrepresentant, Venstre ¶ Fylket vårt har opplevd en nedgang i arbeidsledighet på 16 prosent fra juni 2016 og til i dag.
SA170708 Vebjørn Hoff mener et tronskiftet i fylket er realistisk.
SA170708 Av de seks lagene fra Troms i avdelingen, er Senja det klart beste laget fra fylket og ligger på 3. plass på tabellen - seks poeng bak Mjølner på 1. plass.
AP170708 Vebjørn Hoff mener et tronskiftet i fylket er realistisk.
AP170708 Av de seks lagene fra Troms i avdelingen, er Senja det klart beste laget fra fylket og ligger på 3. plass på tabellen - seks poeng bak Mjølner på 1. plass.
VG170707 Mandatfordelingen D'Hondts metode erstattes med Sainte-Laguës modifiserte metode, som gir hvert parti tilnærmet samme andel på Stortinget som det har blant velgerne i fylket .
DA170705 Disse studieplassene er med å styrke våre viktige utdanningsinstitusjoner og en slik satsing er avgjørende for fylket vårt.
DA170705 Antall timer elevene i fylket har vært borte, har sunket fra en median på 12 timer i forrige skoleår til 9 timer dette skoleåret.
AA170705 Med andre ord har fylket opplevd en nedgang i dagsfravær på 30.3 prosent.
AA170705 Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Vegard Iversen, sier til Adresseavisen at fylket i flere år har jobbet for et lavere fravær.
SA170704 Men ingen steder i fylket har hatt mindre nedbør.
VG170703 I dag er det et temperaturskille som deler fylket i to.
NL170703 Tidlig på 1990 - tallet ble fylket tømt for hærstyrker, og det var bare Heimevernet og vaktstyrken i Sør - Varanger tilbake.
NL170703 Etter endringene i Russland var det et åpenbart misforhold mellom trusselbildet og Forsvarets evne til å operere i det store fylket med grense mot Russland.
SA170630 Jo, kanskje noen der sør i fylket har sagt, sånn litt i det stille og i løyndom ; « det e okka Trollpikk,..thi-hihi.
SA170630 Men fortsatt er fylket på ledighetstoppen i Norge.
SA170630 I løpet av det siste året har antall ledige sykepleierstillinger i fylket økt med 79 prosent.
SA170630 En fersk meningsmåling for Rogaland viser få endringer i oppslutningen i fylket , to måneder etter forrige måling.
DN170630 SSB : Hytteprisene i dette fylket er omtrent det dobbelte som i resten av landet ¶
DN170630 | SSB : Hytteprisene i dette fylket er omtrent det dobbelte som i resten av landet ¶
DA170630 Sola kommune har den høyeste arbeidsledigheten i fylket , med ei bruttoarbeidsledighet på 5,7 prosent.
DA170630 Rogaland har fremdeles høyest arbeidsledighet i landet, og selv om ledigheten er på vei nedover er langtidsledigheten og ledighet blant unge fortsatt store utfordringer for fylket .
DA170630 Tja fra fylket
DA170630 - Nå henger det på fylket .
AP170630 Fylket ligger også på pristoppen.
SA170629 Vi advarte høylytt, men for 20 år siden ønsket flertallet av politikerne i fylket at bilistene skulle ta regningen for dårlig infrastruktur.
SA170629 Politikerne har latt fylket garantere for store lån som skal finansieres med bompenger.
DB170629 Det er tross alt mye morsommere å peke på en bro, tunnel, vei eller skipstunnel og fortelle at jeg var med å få det prosjektet vedtatt, enn å fortelle at man fikk fjernet vedlikeholdsetterslepet på eksisterende veier i fylket .
DB170629 - Det er tross alt mye morsommere å peke på en bro, tunnel, vei eller skipstunnel og fortelle at jeg var med å få det prosjektet vedtatt, enn å fortelle at man fikk fjernet vedlikeholdsetterslepet på eksisterende veier i fylket , skriver artikkelforfatteren.
SA170628 Stavanger har tilbudt andre kommuner i fylket å kople seg til denne løsningen.
BT170628 FOTO : Vegar Valde ¶ | Fylket krever store artister under sykkel-VM ¶
BT170628 AURORA : Aurora er en av artistene som fylket ønsker å se under sykkel-VM.
NL170627 Spørsmålet er om fylket har råd til å opprettholde en desentralisert struktur, eller om svaret bør bli å samle flere studietilbud på færre skoler, særlig innenfor yrkesfag.
NL170627 Også på andre områder, som for eksempel tilskudd til drift av hurtigbåter og ferger, har fylket fått mindre penger fra Staten å rutte med.
NL170627 Det gjelder ikke minst de mange nedslitte tunnelene i fylket .
NL170626 Til høsten får elevene ved de øvrige videregående skolene i fylket vårt som tilbyr yrkesfaglig IKT-utdanning den samme muligheten.
AA170626 Samtidig får SV et direktemandat i fylket etter en oppgang fra 3,5 prosent i 2013 til 5,1 prosent i dag.
VG170625 Gjestene fra lenger nord i fylket seilet imidlertid på en medgangsbølge etter 1-0 mot Rosenborg sist.
VG170625 OMFATTENDE : Slik ser det ut etter jordskredet i landsbyen Xinmo i fylket Maoxian i Sichuan-provinsen.
DA170625 Her finner du de vakreste og meste ruvende toppene i fylket , rester av gamle ferdselsveier og flotte og godt bevarte stølsområder.
AA170625 Fra stortingsvalget i 2013, da Høyre fikk 33,9 prosent av stemmene i fylket , er fallet på over 5 prosentpoeng.
VG170624 Skredet inntraff ved 6-tiden lørdag morgen i fjellandsbyen Xinmo i fylket Maoxian, skriver BBC.
DA170623 Det medfører en stor regning for radiolytterne i fylket vårt.
AA170623 Han trekker også frem støtten fra byen, fylket , staten og tunge sponsorer.
NL170622 Så kan vi også ta med at Troms var det første fylket som fikk sosialister inn på Stortinget.
NL170622 Det kunne vært fristende å spørre Nordlyskommentatorene om de har glømt « Det store gjennombruddet » med undertittel « Fylket som viste veg » i sin iver etter å overse Troms -.
NL170622 Det er fylket som har den så absolutt høyeste produktivitet av stedegne arter - skyhøyt over andre fylker.
NL170622 Det er fylket med mest løvskog.
DA170622 Som Dagsavisen Østfold skrev tirsdag, er Østfold det fylket i landet hvor det mangler flest sykepleiere.
DA170621 Østfold er det fylket i Norge hvor det mangler flest sykepleiere.
DA170621 Statistikken viser at det mangler 425 sykepleiere i fylket totalt.
DA170621 » Disse rystelsene rammet også Østfold, men fylket var likevel lenge en bastion for Arbeiderpartiet.
DA170621 Også Østfold ble splittet, da fylket var det eneste rundt Oslofjorden som hadde neiflertall i 1972.
BT170621 Haukeland har i dag tilgang på et av de beste offentlige kollektivtilbudene i fylket .
VG170620 Planene om en helt ny bataljon i Finnmark som skal spore opp mål i og bak fiendens linjer, og lede inn tung ild fra missiler og andre presisjonsvåpen, er en kraftig opprustning i fylket som ligger nærmest Russland.
VG170620 Finnmark er nå utpekt som fylket der enhver russisk aggresjon skal skaleres opp til krig, og dermed utløse NATOs artikkel fem.
VG170620 I en annen del av fylket , nærmere bestemt på Hadeland, har ennå ikke jaktlagene lykkes med å spore opp ulven eller ulvene som har tatt livet av flere titalls lam og sauer de siste ukene.
NL170619 Regionen vil trekke fylket ut av en slagskygge, som dels er forestilt og dels reell.
BT170619 Summen av den borgerlig satsingen betyr et enormt løft for infrastrukturen i fylket .
BT170619 Fakta er at statens planlagte investeringer i fylket er økt fra 15,9 milliarder kroner under rødgrønn regjering til hele 53,2 milliarder kroner under borgerlig regjering.
BT170619 Det er en kraftig vekst i bevilgninger til fylket både i første periode og i hele planperioden.
NL170616 At fylkesmannen får hovedsete i Finnmark viser hvilke muligheter som finnes for fylket i et fellesskap med Troms.
NL170615 Og så, når navnet på det nye fylket i nord diskuteres, kommer Arnt Ryvold med et genialt forslag : Arctandria.
AP170615 Brannvesenet i Telemark meldte rundt 22.50 torsdag kveld at de var på vei til sykehuset i fylket , og kort etter meldte politiet på Twitter at det var snakk om brann på et rom på psykiatrisk avdeling.
AA170615 Brannvesenet i Telemark meldte rundt 22.50 torsdag kveld at de var på vei til sykehuset i fylket , og kort etter meldte politiet på Twitter at det var snakk om brann på et rom på psykiatrisk avdeling.
NL170614 Vi har blant annet gjort en endring i år som gjør at det blir likt innad i fylket med hjelpemidler ».
SA170613 DEBATT : Vår region trenger sterkt samarbeid mellom kommuner og fylket .
SA170613 - Vi trenger flere læreplasser i hele fylket .
SA170613 Sally Nilsson får Rogaland fylkeskommunes kulturpris for langvarig innsats for kulturlivet i fylket .
DA170613 I Buskerud døde tre personer i trafikken i mai, og er dermed det fylket med flest trafikkdødsfall forrige måned.
AA170613 I Buskerud døde tre personer i trafikken i mai, og er dermed det fylket med flest trafikkdødsfall forrige måned. ( ©NTB ) ¶
SA170611 Av de helt ledige i fylket er 6345 langtidsledige - 10 prosent flere enn i april 2016.
AP170611 Halden kommer på andre plass, med 16 prosent av stemmene, mens bare 3,5 prosent holder på Askim og 3 prosent på Mysen i en undersøkelse byrået Infact har foretatt for avisene i fylket .
SA170610 I dette fylket reiser 66 prosent til utlandet i hele eller deler av ferien.
SA170610 Dersom Brækhus kommer til Vestfold er det ikke første gangen fylket huser et boksestevne.
FV170610 Det er blant annet grunnen til at vi har hatt flere oppdrag vest i fylket i natt, sier operasjonsleder Miriam Stausland lørdag morgen.
DB170610 I dette fylket reiser 66 prosent til utlandet i hele eller deler av ferien.
AP170610 I dette fylket reiser 66 prosent til utlandet i hele eller deler av ferien.
AP170610 Dersom Brækhus kommer til Vestfold er det ikke første gangen fylket huser et boksestevne.
NL170609 Kor skal vi da og ka skal fylket hete ?
AP170609 I andre deler av fylket stiger imidlertid vannføringen i elvene fortsatt, og det er sendt ut flomvarsel på gult nivå.
AA170609 I andre deler av fylket stiger imidlertid vannføringen i elvene fortsatt, og det er sendt ut flomvarsel på gult nivå.
AA170609 I andre deler av fylket stiger imidlertid vannføringen i elvene fortsatt, og det er sendt ut flomvarsel på gult nivå.
SA170607 Når det er klare signaler fra Arbeiderpartiet på fylket om at dette kan gå utover skoler og annet som fylkeskommunen har ansvar for, og det er snakk om 100 - 200 millioner kroner i tapte bominntekter for Ryfast, da har ikke fylkeskommunen annet valg enn å nekte konsesjon, sier Mikkelson.
SA170607 Senere på ettermiddagen skal det blir oppholdsvær i hele fylket , melder Smits og fortsetter : ¶
DA170606 Men etter 20 år i politikken, og at min gode venn Lodve Solholm er fylkesmann i dag, så kjenner jeg fylket godt - både utfordringer og styrker.
DA170606 Han peker på hyttebygdene nord i fylket , blant annet i Hallingdal, som verstinger når det gjelder sosial dumping og usikre arbeidsforhold.
DB170603 Lørdag er flere veier i fylket stengt eller har kolonnekjøring som følge av uvær, skriver iFinnmark.
SA170602 | Wirak : - Vi har fått bekreftet at fylket ikke kan nekte ferjekonsesjon ¶
SA170602 Ny fiberkabel mellom Rogaland og England skal øke sjansen for at Facebook eller andre datagiganter etablerer seg i fylket .
SA170602 Nå vil han gå inn for å utsette sammenslåingen til fylket har tatt stilling til privatferje på Høgsfjorden og tunnelen Espedal-Frafjord.
NL170602 Sett videre at håløygværingenes invasjonen av Finnmark hadde startet i begynnelsen av vikingtida, at de i noen grad hadde overtatt samejentene og at de hadde fortengt gruppe N1c av menn til noen perifere steder på øyene i fylket .
FV170602 Per Lund, avdelingsdirektør for Nav Vest-Agder kan fortelle om positive tall for arbeidsstyrken i fylket .
DA170602 Kommunene Eigersund, Sola og Sandnes har høyest ledighet i fylket , henholdsvis 6,1, 5,9 og 5,8 prosent.
BT170602 Både fylket og kommunen har gått inn for dette, og nrk.no melder nå at regjeringspartiene er villige til å ta den nødvendige halvdelen av kostnadene for sykkeltunnelen.
AP170602 Han har motatt en rekke klager på forholdet både fra medelever på sin egen skole og fra resten av fylket og landet.
AA170602 I fjellområdene i Tydal, Oppdal, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner, som er de viktigste hekkeområdene i fylket , bør vi ikke tilrettelegge for økt menneskelig aktivitet og forstyrrelser ved tjern hvor de hekker, og helst ikke sette fiskegarn.
AA170602 25-50 par havelle og 30-60 hekkende par sjøorre hekker i fylket .
SA170601 Alle de 26 ordførerne i fylket har nå skrevet under på et brev der de ønsker Landbruksdirektoratet velkommen til Rogaland, « fylket med den tyngste og mest komplette verdikjeden innen landbruk i landet » ¶
SA170601 Alle de 26 ordførerne i fylket har nå skrevet under på et brev der de ønsker Landbruksdirektoratet velkommen til Rogaland, « fylket med den tyngste og mest komplette verdikjeden innen landbruk i landet » ¶
DN170601 Tidligere har vi også sett at fylket pleier å være blant de beste.
DN170601 SSB skriver at Finnmark fremdeles er fylket med den minste andelen elever som fullfører med studie- og yrkeskompetanse.
DN170601 Nord-Norge, men spesielt Finnmark, har vært fylket hvor færrest fullfører videregående opplæring.
DN170601 Han peker blant annet på den store andelen av elever som velger studieforberedende utdannelsesprogrammer i dette fylket .
AA170601 Finnmark er fremdeles fylket med den laveste andelen elever som fullfører med studie- og yrkeskompetanse, men gapet til de andre fylkene minker.
SA170531 Vil fjerne ferjelemmen på Oanes - gjør det vanskelig for Høgsfjord-ferja i ¶ Fylket frykter Ryfast-regning - ber om møte med regjeringen i ¶
SA170531 Onsdag kommer to prikklike cruiseskip ¶ | Fylket frykter Ryfast-regning - ber om møte med regjeringen ¶
SA170531 FOTO : Jarle Aasland ¶ | - Har en bombe om Nye Sandnes ¶ - Fylket skaper så stor usikkerhet om privatferja på Høgsfjorden kommer til å gå, at jeg er villig til å se på kommunereformen på nytt, sier Paul Løland, som sørget for flertall for Nye Sandnes i Forsand kommunestyre.
AA170531 Vi får glede oss over at det er et stort rødgrønt flertall i fylket , sier Storberget.
AA170531 Likevel beholder partiet de tre stortingsrepresentantene fra fylket .
AA170531 Det kan gi partiet to representanter fra fylket mot én i dag.
VG170530 Men vi jobber med det kontinuerlig med å skape flere arbeidsplasser og bedre levekår i fylket , sier Haabeth til VG.
BT170530 La oss legge vekk de billige retoriske poengene et øyeblikk og heller jobbe sammen for elevene i fylket vårt.
BT170530 Hordaland er det fylket med flest elever i private skoler.
DA170529 Fungerende etterretningsleder Vegar Hoel i Østfold-politiet er en av dem som følger det høyreekstreme miljøet tettest her i fylket om dagen.
VG170528 * 1 I Østfold har Sarpsborg 08 forlengst fortrengt en fordums aristokrat som storebror i fylket , og klubben har gradvis utviklet et lag som begeistrer langt flere enn de drøyt 55.000 « særpingene ». * 1 I Bærum kan fattigfransen fra den rike kommunen igjen hovere over at Stabæk er blitt undervurdert.
SA170527 Avinor samarbeider med næringslivet, reiselivsaktører, kommuner og fylket for å få et best mulig rutetilbud.
SA170527 At denne lørdagen blir en herlig værdag her i Rogaland, det vet allerede alle vi som befinner oss i fylket , og har stått opp.
SA170527 - Lørdagen blir flott i hele fylket , med temperatur på godt over 20 grader, sørøstlig frisk bris og sol.
AA170527 Oslo er fylket med desidert størst vekst, fra 24 søknader i 2016 til 65 søknader i år og 15 millioner kroner mer i søknadsbeløp.
VG170525 Han kan til og med melde om det han omtaler som « vinteraktig » vær i Finnmark, hvor snøen ligger som et sedvanlig teppe i store deler av fylket .
AA170525 Rosendal Teater får den største potten i fylket .
AA170525 Oslo er fylket med desidert størst vekst, fra 24 søknader i 2016 til 65 søknader i 2017 og 15 millioner kroner mer i søknadsbeløp.
AA170525 Her ble det gitt tilsagn på nær 6.5 millioner kroner som fordeles mellom 14 prosjekter i fylket .
SA170524 Dette triste faktum blir dessverre ikke endret av et par hundretusen kroner fra verken fylket eller kommune.
AP170524 Når han leser om hvordan sauebønder i andre deler av fylket har det, og situasjonen sørpå med ulven, deres kamp mot de sentrale myndigheter, så er det som å høre libyggen for tyve år siden.
SA170523 Sorenskriver Helge Bjørnestad ved Stavanger tingrett har, sammen med de tre andre sorenskriverne i fylket , sendt bekymringsbrev til stortingspolitikerne.
SA170522 Det er i forbindelse med dette arbeidet at togtilbudet blir redusert i sørdelen av fylket kommende helg.
SA170520 Deltakere kommer fra hele fylket .
NL170520 De har tapt de tre første kampene mot lag fra fylket .
NL170519 Vi har i Finnmark brukt mye kreativitet og mange millioner på å lokke våre unge tilbake til fylket .
NL170519 Det ene er at mange av de ungdommene som lykkes i utdanningssystemet flytter ut av fylket .
AA170519 Vest i fylket er det dannet et nytt ferjeselskap som tar mål av seg til å opprette en ferjeforbindelse mellom Hitra og Aure.
AA170519 Gjennom regionrådene vil fylkeskommunen treffe lederne i alle kommunen i faste fora, og det mener vi vil være en styrke for utviklingen av fellesskapet i det nye fylket .
AA170519 Disse tunnelene vil føre til en regionforstørring og knytte sammen de tre områdene i Sør-Trøndelag som av By- og regionforskningsinstituttet ( NIBR-rapport 2013:13 ), ble utpekt til å være de områdene med størst potensiale som tettsteder i fylket utenom Trondheim, nemlig Hitra/Frøya, Orkdal og Ørland/Bjugn.
AA170519 Dette vil være veldig gunstig for næringslivet helt vest i fylket .
NL170518 Fylket kan fort komme til å bli det neste Nord-Trøndelag, en lang blindtarm uten ambisjoner utover sin egen nese, og blikket vendt innover mot fylkeshuset og glasshuset i Bodø.
NL170517 - Vi så tosifrede varmegrader i hele fylket .
NL170517 - Temperaturen synker i store deler av fylket både i morgen og fredag.
DB170517 Videre nordover til Troms vil det være opphold i dag fram til et nedbørsområde når fylket om noen timer.
AP170517 I 2015 var Finnmark, med 75.000 innbyggere, det eneste fylket som fikk færre spillemiddel-millioner enn Oslo.
NL170516 mai der folk fra hele fylket og verden kom sammen.
DA170516 - KS og NHO representerer de største og fleste arbeidsgiverne i fylket .
AA170516 Jeg har vært på mange bedriftsbesøk både i industriparken i Verdal og i resten av fylket .
VG170515 Regnet kommer på morgenen og drar seg oppover i fylket i løpet av dagen.
NL170515 På ettermiddagen vil det komme inn en nedbørssone som sprer seg over hele fylket , og da blir det regn, sier Ida Fossli, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge.
NL170515 Det er kyststrøkene som får mest regn, men også i indre strøk av fylket vil det være grått på ettermiddagen.
AP170515 MDG kjemper ifølge målingene mot både Venstre og SV om å bli det femte største partiet i fylket .
AP170515 Da InFact på vegne av Arbeiderpartiet gjennomførte en ren Akershus-måling i slutten av mars, var både SV og MDG inne med én representant fra fylket .
SA170514 Kommunen er sponset av fylket .
SA170514 Fylket er sponset av staten.
NL170514 Det er den andre voldtektssaken i fylket på bare få timer.
AA170514 Senterpartiet tredobler sin oppslutning i en fersk meningsmåling i Akershus og er inne med en representant fra fylket for første gang på åtte år.
AA170514 Senterpartiet har aldri hatt mer enn ett mandat fra Akershus, og sist de hadde en representant fra fylket , var i 2005 til 2009, som var Åslaug Hagas siste periode. ( ©NTB ) ¶
VG170512 Der holder det at partiet har fått tilstrekkelig mange stemmer i det enkelte fylket .
SA170512 Det blir stadig flere ATV-er i Norge, og Rogaland er det fylket som har aller flest.
DB170511 Blir ting like tungvint for oss som da noen bestemte at fly-huben for Finnmark skulle være i Tromsø i stedet for å holdes innad i fylket ?
AA170511 Fylket med lavest andel uføre er Oslo, med 5,2 prosent.
AA170511 Fylket med høyest andel uføre er Østfold, med 13,8 prosent. ( ©NTB ) ¶
SA170510 Nesten 10.000 unge rogalendinger bidro til en løpsfest i verdens største friidrettsstafett, Tine-stafetten på 17 ulike arenaer i fylket .
NL170510 Meteorologikonsulent hos Vervarslinga for Nord-Norge, Rune Skoglund, sier at det blir varmere framover, men tør ikke sette sluttdato for snøen i fylket .
SA170509 Prognosene tyder på at det blir bedre vær jo lengre sørover i fylket man befinner seg.
DA170509 Rogaland er fylket der optimismen øker mest.
DA170509 Uansett gir det et bilde av hvor omfattende sexsalg er i fylket .
DA170509 Tallene politiet har kommet fram til er basert på antall kvinner som selger sex gjennom nettannonser i fylket , samt hvor mange kunder kvinnene har hver dag.
DA170509 Politibetjent Magnar Silseth forteller at kvinnene som selger sex i fylket hovedsakelig er fra østeuropeiske land.
DA170509 Menneskehandel og sexkjøpsloven er prioritert hos politiet i fylket .
DA170509 Ifølge Toppe er det stor etterspørsel for kjøp av sex i fylket .
DA170509 - Vi regner med at det er rundt 130 sexkjøp i fylket per dag.
DA170508 Dette er en graverende sak og en grov tabbe av Statens vegvesen som heller ingen i verken fylket eller Gjesdal kommune har reagert på.
DA170508 Både kommune og fylket bekreftet at de ikke hadde bestilt veiutbedring til smalere vei enn i resten av fv. 45 opp gjennom Hunnedalen.
AA170508 Rogaland er fylket der optimismen øker mest.
SA170507 | « Det har aldri vært snakk om å anerkjenne MFK som storebror i fylket » ¶
VG170506 - Vi kunne raskt konstatere at det dreide seg om turistdiaré forårsaket av e.coli-bakterier, sier smittevernoverlege i fylket Halland, Mats Erntell, til den svenske avisen.
AP170506 FOTO : Cageball Trondheim ¶ | « Det har aldri vært snakk om å anerkjenne MFK som storebror i fylket » ¶
VG170505 Derfor ble de sentrale tillitsvalgte i fylket enige om å jobbe for Listhaugs kandidatur.
SA170505 Men søndag kan Bodø/Glimt møte et lag med flest spillere fra fylket på motsatt banehalvdel.
BT170505 Fedje i Hordaland hadde færre enn én ansatt i barnevernet, og flere kommuner i fylket hadde kun én enkelt ansatt på kontoret.
AP170505 Men søndag kan Bodø/Glimt møte et lag med flest spillere fra fylket på motsatt banehalvdel.
AA170505 Senterpartiet får en oppslutning på 33,5 prosent i en fylkesmåling i Sogn og Fjordane og ligger an til å få to av fire stortingsmandater fra fylket .
AA170505 Det er ikke et eneste område der det ikke er sentraliseringer som rammer fylket hardt.
SA170504 Den nye transportplanen, som skal få folk i Sandnes til å gå, sykle og reise mer kollektivt, får gjennomgå av samferdselssjefen i fylket .
SA170503 Den nye transportplanen, som skal få folk i Sandnes til å gå, sykle og reise mer kollektivt, får gjennomgå av samferdselssjefen i fylket .
DB170503 - Å gjøre det fylket større er svært lite klokt.
AP170503 Han sier at det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Bodø er allerede regionsenter i dagens Nordland fylke, men Tromsø trolig blir regionsenter i det nye sammenslåtte fylket mellom Troms og Finnmark.
AP170503 Tromsø, den desidert største byen i det nye fylket med sine 72 000 innbyggere, blir regionsenter i det nye sammenslåtte fylket .
AP170503 Tromsø, den desidert største byen i det nye fylket med sine 72 000 innbyggere, blir regionsenter i det nye sammenslåtte fylket.
AP170503 Tromsø, den desidert største byen i det nye fylket , blir trolig fylkeshovedstad.
AP170503 Troms, som er det eneste fylket i Norge som både grenser mot Sverige og Finland, dekker i dag et landareal på nesten 26.000 kvadratkilometer, ifølge fylket selv.
AP170503 Troms, som er det eneste fylket i Norge som både grenser mot Sverige og Finland, dekker i dag et landareal på nesten 26.000 kvadratkilometer, ifølge fylket selv.
AP170503 Selv om det er veldig stort geografisk, får det nye fylket cirka like mange innbyggere som nabofylket Nordland.
AP170503 Sammen vil det nye fylket altså dekke 74 600 kvadratkilometer land.
AP170503 Men det er fylket selv som avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Helge Andre Njåstad ( FrP ), leder av kommunalkomiteen, sier det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Det klart største stridstemaet i Finnmark har vært hvorvidt den såkalte Finnmarksloven kan bli utvidet til å gjelde hele området til det sammenslåtte fylket .
AP170503 Den største byen i den nye fylket Tromsø sett fra sør.
AP170503 Tromsø, den desidert største byen i det nye fylket med sine 72 000 innbyggere, blir regionsenter i det nye sammenslåtte fylket .
AP170503 Tromsø, den desidert største byen i det nye fylket med sine 72 000 innbyggere, blir regionsenter i det nye sammenslåtte fylket.
AP170503 Tromsø, den desidert største byen i det nye fylket , blir trolig fylkeshovedstad.
AP170503 Troms, som er det eneste fylket i Norge som både grenser mot Sverige og Finland, dekker i dag et landareal på nesten 26.000 kvadratkilometer, ifølge fylket selv.
AP170503 Troms, som er det eneste fylket i Norge som både grenser mot Sverige og Finland, dekker i dag et landareal på nesten 26.000 kvadratkilometer, ifølge fylket selv.
AP170503 Selv om det er veldig stort geografisk, får det nye fylket cirka like mange innbyggere som nabofylket Nordland.
AP170503 Sammen vil det nye fylket altså dekke 74 600 kvadratkilometer land.
AP170503 Men det er fylket selv som avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Helge Andre Njåstad ( FrP ), leder av kommunalkomiteen, sier det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Det klart største stridstemaet i Finnmark har vært hvorvidt den såkalte Finnmarksloven kan bli utvidet til å gjelde hele området til det sammenslåtte fylket .
AP170503 Den største byen i den nye fylket Tromsø sett fra sør.
AP170503 Han sier at det nye sammenslåtte fylket selv avgjør hvordan man organiserer arbeidet og fordeler offentlige arbeidsplasser.
AP170503 Bodø er allerede regionsenter i dagens Nordland fylke, men Tromsø trolig blir regionsenter i det nye sammenslåtte fylket mellom Troms og Finnmark.
SA170502 Rogaland er det fylket i landet som har det største potensialet for produksjon av biogass, spesielt fra husdyrgjødsel.
SA170502 Over tid vil dette forhåpentligvis endres, og produksjon og distribusjon av biogass fra husdyrgjødsel vil være et av de beste ( og billigste ) miljøprosjektene i fylket .
DA170502 Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, var Oslo fylket i landet med dårligst barnehagedekning, på 86,5 prosent.
BT170502 Det som gjenstår nå, er at Bergen kommune og fylket bevilger sin andel av Sentralbadets spleiselag - 230 millioner kroner hver.
BT170502 Både Bergen kommune, fylket og de nevnte institusjoner ga tidligere i år nærmest opp de ambisiøse planene, som i utgangspunktet hadde en pris på 900 millioner kroner.
BT170502 Helleland er kandidat fra Sør-Trøndelag, og har lite politisk gevinst å hente her i fylket .
SA170430 Ringvirkningseffektene er også store i alle deler av fylket .
SA170430 Fylket tilbyr derfor en komplett næringsklynge innenfor mat som Landbruksdirektoratet kan bli en naturlig del av, lokalisert midt i matfatet.
SA170430 Nesten uke blir det over 20 grader flere steder i fylket .
DB170429 Eriksen skal av flere ha blitt ansett som for liberal for fylket blant annet i spørsmået om homofiles rett til å gifte seg.
AA170429 Ifølge CNN bekrefter en amerikansk tjenestemann at testen ble gjennomført i fylket Pukchang i Sør-Pyongan.
AA170429 Ifølge CNN bekrefter en amerikansk tjenestemann at testen ble gjennomført i fylket Pukchang i Sør-Pyongan.
SA170428 Ifølge CNN bekrefter en amerikansk tjenestemann at testen ble gjennomført i fylket Pukchang i Sør-Pyongan.
SA170428 De tre kommunene Eigersund, Sandnes og Sola har i april den største arbeidsledigheten i fylket med en bruttoarbeidsledighet på 6,2 prosent, mens Stavanger har 5,8 prosent og Haugesund har 5,0 prosent.
SA170428 Rogaland har sterke tall å slå i bordet med når tre ledende kvinner drar til Oslo for å få 200 statlige arbeidsplasser til fylket .
DA170428 De tre kommunene Eigersund, Sandnes og Sola har i april den største arbeidsledigheten i fylket med en bruttoarbeidsledighet på 6,2 prosent, mens Stavanger har 5,8 prosent og Haugesund har 5,0 prosent.
BT170428 Ifølge CNN bekrefter en amerikansk tjenestemann at testen ble gjennomført i fylket Pukchang i Sør-Pyongan.
BT170428 Passasjerer og sjåfør vil forhåpentlig merke disse endringene etter hvert som de nye anbudskravene gradvis fases inn i fylket .
SA170427 Det er ventet vanskelige kjøreforhold natt til torsdag og torsdag i fylket .
SA170427 - Nedbør som snø og sludd noen steder i fylket , sier meteorologen.
BT170426 For å få bygget ny vei og bane mellom Bergen og Voss raskere, vil han utsette fergefri kyststamvei gjennom fylket .
AA170426 Teatret er klar for det nye Trøndelag, og vil turnere med både Duun og en fotballmonolog i sørdelen av fylket neste år.
BT170425 Det nye bompengesystemet, som fylket , byen og staten er enige om, gir nemlig lavere takster for deler av næringstrafikken enn det som er tilfellet i dag.
AP170424 Mikael Sala er partisekretær i fylket Val d'Oise.
SA170423 Målet er å hedre de beste rogalandsartistene, de som har minst 20 års karriere bak seg, og som på en spesiell måte har betydd mye for folk og musikkliv i fylket .
SA170423 - Men Mods står sterkere i folkasjelå i fylket , mener Martha Lyse.
BT170423 Fylkesordfører i Hordaland, Pål Kårbø ( KrF ), mener fylket må fremstå samlet i kravet om å prioritere vei og bane til Voss.
VG170422 Bakgrunnen for forbudet er flere gressbranner og vind i fylket .
SA170422 Gjennom det heleide fylkeskommunale aksjeselskapet Dale Eiendomsutvikling AS, etablert i 1997, skulle fylket få gang på Dale-eiendommen.
VG170420 Under Sp-landsmøtet i Trondheim i mars, brøt Liv Signe Navarsete og Sogn og Fjordane-delegasjonen ut i høylytte jubelrop da partiet oppnådde 34 prosent og to av tre stortingsmandater fra fylket i en måling i Bergens Tidende.
DA170420 Oslo er det fylket i landet med lavest anleggsdekning for barneidretten, dette jobber vi for å få rettet opp inn mot landsmøtet.
BT170420 Hele 19 lister vil stille til valg i fylket , flere av dem med samme navn.
AP170420 Samtidig er dette det fylket med høyest frafall, høyet bruk av ukvalifiserte lærere ( GSI-tall ) og det fylket som kommer dårligst ut i undersøkelser som forsøker å måle hvor mye skolen bidrar til å løfte elevene.
AP170420 Samtidig er dette det fylket med høyest frafall, høyet bruk av ukvalifiserte lærere ( GSI-tall ) og det fylket som kommer dårligst ut i undersøkelser som forsøker å måle hvor mye skolen bidrar til å løfte elevene.
SA170419 | Vi kan vi skape over 1000 jobber bare her i fylket
SA170419 Når samferdselssjefen i fylket sier at motorkraften i gassbusser er for svak, må jo det være bare sludder og vås.
SA170419 Imidlertid gjøres det ikke kjente tester med 24 meter lange leddbusser, som er det fylket sier de må ha på bussveien.
SA170419 I teorien kan vi altså skape over 1000 jobber bare her i fylket , før vi noen gang har vurdert å eksportere denne kompetansen.
SA170419 Argumentene mot er for lettvinte når vi vet at dette er en løsning som både gir miljøgevinst og kan skape opptil 1000 jobber bare her i fylket .
SA170419 april den nær monomane motstanden fylket har lagt for dagen mot å bruke lokal-produsert biogass som drivstoff på fylkets busser.
BT170417 Fra og med formiddagen får vi regn i ytre strøk, som trekker innover fylket i løpet av dagen.
AA170417 Røde Kors Telemark skriver at fylkets hjelpekorps har behandlet flest skader tross en rolig påske i fylket .
DB170415 Troms var det eneste fylket uten vinnere denne gangen.
AP170415 Troms var det eneste fylket uten vinnere denne gangen.
AA170415 I Nord-Trøndelag er det registrert 175 vinnere, noe som gir fylket en 15. plass på lista.
AA170415 Hordaland er det fylket i Norge der flest har druknet de siste årene.
SA170413 Det er også blitt mye bedre ladeteknologi, sier Kjartan Alexander Lunde, medlem av samferdselsutvalget i fylket .
VG170411 ASKER ( VG ) Én av Stavanger Oilers ferske Norgesmestere inviterer hele fylket til fest.
SA170411 Rogaland er fylket med flest drukninger, med tre drukninger i januar og to i mars.
DB170411 Det vi ikke får levert er enkelte frysevarer og det er bare dagligvarebutikkene i Østfold som får varer herfra, men vi leverer til et større antall serveringskunder utenfor fylket .
DB170411 Gibraltar er en klippe på ei halvøy, som stikker ut i Middelhavet i det spanske fylket Cádiz, som er 6,84 kvadratkilometer stor og har 33 000 innbyggere.
BT170411 Men da har vi en litt dårlig nyhet for skifolkene på Kvamskogen og resten av fylket .
AA170411 Vinden kommer også opp mot frisk bris enkelte steder, da spesielt lenger inn i fylket , forklarer meteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt i Bergen.
AA170411 Rogaland er fylket med flest drukninger, med tre drukninger i januar og to i mars.
DA170409 - Jeg tror det går igjennom, sier forslagsstiller fra Buskerud, Mats Skaar, som står på tredjeplass for partiet fra fylket .
VG170408 Det lyses ut flere stillinger, og spørreundersøkelser viser at det er stigende optimisme blant bedrifter i fylket , sier Sørbø.
DB170407 Samtlige akuttsykehus i fylket er involvert, sier Rebecka Grunditz ved fylkestinget til Aftonbladet.
DA170407 Det nektet fylket og Vegvesenet, sier han.
BT170407 For Hordaland er fylket som får mest av alle i den nye nasjonale transportplanen ( NTP ).
BT170407 Det er prosjekter i hele fylket : Bybanen i Bergen, Sotrasambandet i Vest, E16 og oppgradering av jernbanen mellom Arna og Stangehelle, Hordfast vil binde Sunnhordland og Bergensregionen sammen og sørge for fergefri vei mellom Vestlandets storbyer.
DN170406 I fjor var hastigheten i fylket var 45 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.
DN170406 kvartal 2016 var fylket 26 prosent raskere enn landsgjennomsnittet.
BT170406 Det er resultatet etter bompengeforhandlingene mellom kommunen, fylket og staten.
AA170406 I fjor var hastigheten i fylket var 45 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. ( ©NTB ) ¶
AA170406 kvartal 2016 var fylket 26 prosent raskere enn landsgjennomsnittet.
SA170405 | Sanner : Opp til fylket å bestemme skjebnen til Høgsfjord-ferja ¶
SA170405 Nye Sandnes har gått ut fra at Rogaland fylkeskommune ikke kan nekte privat ferjedrift på Høgsfjorden, men ifølge kommunalministeren er det opp til fylket å avgjøre.
DB170405 Stortinget har også vedtatt at fergetransporten i Norge skal elektrifiseres, og nylige fergeanbud fra Hordaland fylkeskommune vil gjøre at nesten all fergetrafikken i fylket elektrifiseres.
BT170404 FØLGER MED : Fylkeslegen i Hordaland følger med på om legene i fylket skriver ut for mye medisiner til sine pasienter, forteller assisterende fylkeslege Kristin Cotta Schønberg.
DB170402 Og så lenge jeg ikke har mulighet til å lade en elbil på grunn av manglende infrastruktur i fylket , er jeg avhengig av fossile drivstoff.
BT170402 Fylket , som har ansvaret for disse kompetansemålene og behov for utbedringer, leier plass i hallen på dagtid av kommunen.
AA170402 I løpet av det kommende døgnet blir det trolig mellom 20 og 50 millimeter nedbør i fylket .
BT170401 - Søndag kveld ser det ut til at vi får oppholdsvær over hele fylket , men temperaturen kan komme helt ned i et par plussgrader, særlig i indre strøk, sier meteorologen.
SA170331 Også fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal gleder seg over at fylket kan ønske Idrettsgallaen velkommen.
BT170331 De siste årene er det selskapet Norled som har driftet de aller fleste sambandene i fylket , men etter å ha tapt vinterens anbudsrunder mister de nå alle fergeforbindelsene sine.
AP170331 Tall fra Utdanningsforbundet i Finnmark viser for eksempel at 15 prosent av grunnskolelærerne i fylket i dag er 60 år eller eldre.
AP170331 Også fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal gleder seg over at fylket kan ønske Idrettsgallaen velkommen.
VG170330 Tvert imot, så har fylket tradisjonelt hatt tydelige sosiale, økonomiske og politiske forskjeller, men de har vært tonet ned til fordel for et sterkere fokus på desentralisert makt, utbygging og innflytelse.
VG170330 Symptomatisk nok var den storindustrien som til slutt ble etablert i fylket - Nordenfjeldske Treforedling ( Norsk Skog ) - basert på skogeiende bønder.
VG170330 Les også : Hanne Skartveit om Senterpartiet : Står stille - og treffer tiden ¶ Fylket er et av landetsviktigste landbruksområder, et skattkammer når det gjelder matproduksjon : gule, bølgende åkre, jorder med poteter og gulrøtter, langstrakte enger med krøtterflokker traskende rundt på leting etter det beste og mest nærende gresset, grønnfarger i et utall sjatteringer der kratt
VG170330 De to dominerende partiene styrte fylket i tiårene etter andre verdenskrig.
VG170330 De drev med installasjonsvirksomhet, bygde veier og samfunnshus, hadde avdelingskontorer og butikker over hele det grisgrendte fylket .
AA170330 I tillegg ønsker vi å lage en folkefest i samarbeid med lokale kulturaktører både i Verdal og fylket for øvrig.
AP170329 I dag slår Grunnloven fast at hvert valgdistrikt - fylket - skal ha ett utjevningsmandat hver.
SA170328 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
FV170328 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
DA170328 Det er her vi har hatt flest barnevernsbarn i fylket , og det er også her det har skjedd mange overgrep og mye omsorgssvikt.
BT170328 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
AP170328 FORSKJELLER : Mens Finnmark gjør det best på oppkjøring, er fylket blant de dårligste på teoriprøven.
FV170327 Vest-Agder Røde Kors ønsker flere gratisaktiviteter for barn fra fattige familier i fylket .
AA170327 Når Trøndelag blir samlet og blir landets nest største fylke i areal, vil fylket likevel være avhengig av staten på flere måter.
AA170327 Ikke bare er fylket stort, transportutfordringene er også veldig ulike.
DB170326 ¶ DÅRLIG VÆR : E6 over Sennalandet i Finnmark er en av flere veier i fylket som er stengt på grunn av uvær.
BT170326 - Mandag er det bedre mulighet for sol, men indre deler av fylket har størst sjanse. da vil ikke tåken ligge slik som i dag, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule.
DN170324 - Stortingsrepresentantene skal representere alle innbyggerne i fylket vårt, og det bor ikke bare norske statsborgere i Oslo eller andre fylker, sier Bhatti.
BT170324 - Bygger de dette, flytter jeg fra fylket , sier Aud.
BT170324 - Bygger de dette, flytter jeg fra fylket , sier Aud Sjøvold.
AP170324 - Jeg ønsker å gjennomføre en redningsaksjon for fylket vårt og redde Telemark.
AP170324 - Jeg ønsker å gjennomføre en redningsaksjon for fylket vårt og redde Telemark.
AA170324 - Stortingsrepresentantene skal representere alle innbyggerne i fylket vårt, og det bor ikke bare norske statsborgere i Oslo eller andre fylker, sier Bhatti. ( ©NTB ) ¶
AA170324 Det er tre tingretter i fylket - Nedre Telemark tingrett i Skien, Aust-Telemark tingrett på Notodden og Vest-Telemark tingrett i Kviteseid.
SA170323 Jeg tror at flere av de som gjerne kunne tenkt seg å studere landbruksfag, velger dette bort når tilbudet ikke er til stede i fylket .
SA170323 Jeg tror at dette gjør at flere av de som gjerne kunne tenkt seg å studere landbruksfag, velger dette bort når tilbudet ikke er til stede i fylket .
SA170323 FOTO : Rune Vandvik ¶ | - Fylket trenger ikke bekymre seg for privatferje ¶
DB170323 ¶ MOT POLITIANMELDELSE : Rune Olsø, bystyremedlem i Trondheim og mangeårig sentral Ap-politiker i fylket .
DA170323 Trafikken i fylket øker stadig ¶
DA170323 Ifølge sjefingeniør Terje Arnesen i Statens vegvesen er det kun to veistrekninger i fylket hvor de har registrert mer trafikk enn på rv19 i Moss i fjor : E6 ved Storebaug og rv110 over Fredrikstadbrua.
BT170323 AURORA : Aurora er en av artistene som fylket ønsker å se under sykkel-VM.
BT170323 | Fylket krever store artister under sykkel-VM ¶
DB170322 Fylket Halland ligger rett sør for Göteborg og er en uoppdaget perle for nordmenn flest.
VG170321 Sør-Trøndelag er det mest representerte fylket , med ca. 2500 brukere, som betyr 12 prosent av spillerne.
AA170320 Hun vil ha avklart om det er fylket eller kommunen som har ansvaret, og om det i det hele tatt er tillat å frakte barn til skolen uten setebelter.
AA170320 Resultatet ville blitt tre og ikke fire stortingsrepresentanter fra fylket som i dag.
AA170320 Dersom målingen hadde vært stortingsvalgresultatet, ville partiet doblet antallet mandater fra ett til to i fylket .
VG170319 Han har besøkt Nordland for å fullbyrde samarbeidsavtalen mellom den norditalienske regionen og det nordnorske fylket .
VG170317 Noen av dem har kommet inn på brukerne til elever fra andre skoler i fylket .
VG170317 Itslearning er nå midlertidig stengt ned i hele fylket , men problemet er stadig ikke løst.
SA170317 Blindheim og KFUM Volda er de andre representantene fra fylket .
DN170317 En undersøkelse som Digitalradio Norge gjorde tidligere i måneden, viste at radiolyttingen i Nordland gikk ned fra 74 prosent til 64 prosent etter at riksradioene slukket sine FM-sendere i fylket i januar, skriver Radionytt.
BT170317 En undersøkelse som Kantar TNS utførte for Digitalradio Norge tidligere i måneden, viste at radiolyttingen i Nordland gikk ned fra 74 prosent til 64 prosent etter at riksradioene slukket sine FM-sendere i fylket i januar, skriver Radionytt.
AP170317 Blindheim og KFUM Volda er de andre representantene fra fylket .
AA170317 Kommuner nord og sør i fylket
AA170317 En undersøkelse som Digitalradio Norge gjorde tidligere i måneden, viste at radiolyttingen i Nordland gikk ned fra 74 prosent til 64 prosent etter at riksradioene slukket sine FM-sendere i fylket i januar, skriver Radionytt. ( ©NTB ) ¶
SA170316 » Ut fra Lyses side på Facebook, kan det se ut som problemene har rammet kunder over hele fylket : Det meldes om problemer på Hundvåg, Madla, Oltedal, Jørpeland, Smeaheia.
BT170316 Veiprosjektet vil utvikle Hordaland og knytte hele fylket tettere sammen.
AA170314 Elevene i fylket har dårligst karakterer, høyest frafall i skolen og som en følge av frafallet, dårligst folkehelse.
SA170313 Nøyaktig hvor i fylket , vil de ikke være konkrete på nå.
AA170312 I indre strøk sør i fylket nær grensen til Sverige, er snøskredfaren moderat. ( ©NTB ) ¶
AA170312 PÅ E6 Sennalandet er veien stengt både på grunn av uværet som rammer det nordligste fylket , samt at det er gått et snøras på strekningen.
AA170312 Dårlig vær i Finnmark gjør at hele 21 veistrekninger for tiden er stengt i fylket .
BT170310 Hordaland er det fylket hvor det har druknet flest de siste 20 årene.
BT170310 Det er det fylket hvor det har druknet flest i Norge de siste årene.
AA170310 Han sier videre at han nok vil fraråde personer å ferdes på innsjøer i fylket nå.
SA170309 Rogaland er fortsatt fylket med høyest fruktbarhet i Norge - der får kvinnene i snitt 1,87 barn.
SA170309 Vi er mange her i fylket som er dypt bekymret over det som daglig skjer på Vestbredden.
FV170309 Rogaland er fortsatt fylket med høyest fruktbarhet i Norge - der får kvinnene i snitt 1,87 barn.
DN170309 | Eks-rektor skal ha svindlet fylket for 19 millioner kroner ¶
DA170309 Byen får jo jevnlig og nødvendig besøk fra nabokommuner, ja, hele fylket , hele regionen, og også fra hele Norge og utenlandske biler.
BT170309 Rogaland er fortsatt fylket med høyest fruktbarhet i Norge - der får kvinnene i snitt 1,87 barn.
AP170309 Rogaland er fortsatt fylket med høyest fruktbarhet i Norge - der får kvinnene i snitt 1,87 barn.
AA170308 For at vi skal lykkes i å nå dette målet er vi avhengig av god oppslutning om satsingen også fra hageeierne i fylket , sier prosjektleder Paul Harald Pedersen.
AA170308 Dette arbeidet startet i 2015 ved at det ble etablert en sterk samarbeidslinje mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen, hageeierne via Hageselskapet i Nord-Trøndelag og kommunene i fylket .
BT170304 Nå blir Bergen den eneste ordentlige byen i det nye fylket Vestlandet.
BT170304 I tillegg prioriterer vi andre viktige prosjekter i dette fylket , og i landet for øvrig.
BT170304 De neste 12 årene skal det investeres for flere titalls milliarder i fylket .
FV170303 - Det er Hedmark som er fylket som vet hva det dreier seg om.
DN170303 Det oljetunge fylket melder om en like positiv utvikling som de andre fylkene i regionen, viser den såkalte Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse.
DN170303 - Vi kan konstatere at alle piler nå peker opp for oljefylket, og det er en sterk nedgang i antall bedrifter i fylket som venter å nedbemanne det kommende halvåret, forteller konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik.
DA170303 Det oljetunge fylket melder om en like positiv utvikling som de andre fylkene i regionen, viser den såkalte Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse.
DA170303 - Vi kan konstatere at alle piler nå peker opp for oljefylket, og det er en sterk nedgang i antall bedrifter i fylket som venter å nedbemanne det kommende halvåret, forteller konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik.
BT170303 Og når hver tiende nordmann bor i fylket , vil mange mene at vi også skal ha ( minst ) hver tiende NTP-krone.
BT170303 Og når hver tiende nordmann bor i fylket , vil mange mene at vi også skal ha ( minst ) hver tiende NTP-krone.
AP170303 - Det er Hedmark som er fylket som vet hva det dreier seg om.
AP170303 - Det er Hedmark som er fylket som vet hva det dreier seg om.
AP170303 Det oljetunge fylket melder om en like positiv utvikling som de andre fylkene i regionen, viser den såkalte Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse.
AP170303 - Vi kan konstatere at alle piler nå peker opp for oljefylket, og det er en sterk nedgang i antall bedrifter i fylket som venter å nedbemanne det kommende halvåret, forteller konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik.
AA170303 Arbeidsledigheten er halvert siden i fjor i kommunene Osen, Agdenes og Midtre Gauldal, og Osen har lavest ledighet i fylket med 0,6 prosent.
AA170303 - Dette er kjempepositivt, og er ei utvikling vi har sett ei stund nå i alle deler av fylket .
AA170303 - At ledigheten synker i de fleste yrker viser at vi har et velfungerende arbeidsmarked i fylket .
AA170303 Det oljetunge fylket melder om en like positiv utvikling som de andre fylkene i regionen, viser den såkalte Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse.
AA170303 - Vi kan konstatere at alle piler nå peker opp for oljefylket, og det er en sterk nedgang i antall bedrifter i fylket som venter å nedbemanne det kommende halvåret, forteller konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik.
AP170302 Fylkesmannen i det aktuelle fylket avsluttet nylig en tilsynssak mot barnevernstjenesten i kommunen det gjelder.
AP170302 Jeg opplever noen ganger at våre folkevalgte fra byen og fra fylket rundt er mer tilbakeholdende, noen ganger på grensen til det flaue, når vi som rikspolitikere skal tale og kreve gjennomslag for vår region.
AA170302 Her ventes det snøbygger mot kysten av fylket , perioder med kuling, og påfyll av snø.
AA170302 Fylket hadde dermed større vekst enn året før, noe som først og fremst skyldes økt innflytting fra både inn- og utland. ( ©NTB ) ¶
AA170302 Når en ser på teatermiljøet i Verdal og ellers i fylket har han vært en stor inspirator og motor for denne gruppa.
SA170301 Viktigere er at Rogaland, i likhet med California, er det fylket som leder an med bærekraftige energi og teknologiske løsninger.
SA170301 Viktigere er at Rogaland, i likhet med California, er det fylket som leder an med bærekraftige energi og teknologiske løsninger.
DA170301 Før var Finnmark det eneste fylket hvor veiene ikke ble saltet, men nå har de begynt med det der også.
BT170301 Best nord i fylket
BT170301 Best nord i fylket
VG170228 Jeg vet at forventningene til Nasjonal transportplan er store, og jeg tror ikke folk i fylket vil være helt fornøyde før vi bruker alle pengene i NTP her, spøkte statsministeren.
VG170228 - Vi vet at det er mange utfordringer i dette fylket .
AP170228 Vi er det fylket som har lavest barnehagedekning, og vi ligger sist av storbyene.
AP170228 I forrige uke hadde de 20 prosent på ferskvarer i dette fylket også.
AP170228 Regionreformen betyr at det blir valg til rundt ti regionting i stedet for til sytten fylkesting ( De to trøndelagsfylkene hadde før reformen vedtatt å slå sine to fylkeskommuner sammen til én - og det nittende fylket er Oslo, som ikke velger eget fylkesting. ) ¶ 4.
AA170228 Jeg vet at forventningene til Nasjonal transportplan er store, og jeg tror ikke folk i fylket vil være helt fornøyde før vi bruker alle pengene i NTP her, spøkte statsministeren.
AA170228 - Vi vet at det er mange utfordringer i dette fylket .
BT170227 Dette må trolig de borgerlige gjøre noe med hvis de i det hele tatt skal vinne noen faste mandater i det fylket .
AA170227 I Trondheim finnes flere statlige institusjoner, mens de i nord har bygd opp mye selv i samarbeid med fylket og kommunene.
AA170227 - Vi ønsker at folk i hele det nye fylket skal få tilhørighet og føle eierskap med oss.
AA170227 - Vi ønsker at folk i hele det nye fylket skal få tilhørighet og føle eierskap med oss, sier teatersjef Nora Evensen.
SA170225 | Glatte veier sør i fylket
DA170225 Nå viser ferske tall fra Finnmark fylkeskommune som Dagsavisen har hentet inn, at fraværsprosenten har gått ned med 38 prosent i fylket etter at den omstridte fraværsgrensen ble innført.
DA170225 Finnmark er, sammen med Oslo, fylket hvor fraværet i videregående skole har vært aller høyest de siste årene, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.
AP170225 fra staten, EU og fylket Västra Götaland.
AA170225 Det er mye snø og betydelig skredfare i hele fylket .
VG170224 Det er også meldt om betydelig snøskredfare i fylket både fredag og lørdag.
VG170224 Det er mye snø og betydelig skredfare i hele fylket .
AA170224 Det er også meldt om betydelig snøskredfare i fylket både fredag og lørdag. ( ©NTB ) ¶
AA170224 Det er mye snø og betydelig skredfare i hele fylket .
SA170223 I tillegg overførte fylket månedlig penger til lønn for ansatte på Dale basert på hvor mye de ansatte jobbet med utvikling, forklarer Risa.
SA170223 Dette var regninger det fylkeskommunale aksjeselskapet Dale Eiendomsutvikling AS videresendte til fylkeskommunen mellom 2010 og 2014 - og som dannet grunnlaget for utbetalinger av 30,9 millioner kroner fra fylket til Dale.
SA170223 I disse dager kommer gladmeldinger fra det ene fylket etter det andre om at den innførte 10 prosent-regelen har ført til at fraværet i den videregående skolen har gått ned med flere titall prosent.
BT170223 Entusiasmen for den blå regjeringen burde på dette tidspunktet vært større i Hordalands næringsliv, særlig gitt at tre tunge statsråder kommer fra fylket .
BT170223 Er man uenig med Stortinget, kommunen eller fylket , kontakter man sine folkevalgte, klager, skriver innlegg eller engasjerer seg på en eller annen måte.
BT170223 Kartet for hele fylket viser at Askøy er den kommunen med desidert høyest andel elektriske biler.
DB170222 sekampen om foreløpige erfaringer om fraværsgrense, blir statsråd Torbjørn Røe Isaksen sitert på at « Tallene fra Sør-Trøndelag tyder jo på at det ikke er flere elever [ som ] mister vurdering, enn det som var tilfellet før fraværsgrensen ble innført » - til tross for at samme artikkel oppgir at « Fylket har ikke sammenliknbare tall på varsler [ om at man kan miste halvårsvurdering ] fra før fraværsgrensa ble innført
BT170221 Vi vet at det finnes jobber både i Hordaland og landet ellers, og at det i lang tid har vært en økning i utlyste stillinger i fylket sammenlignet med fjoråret.
BT170221 Hordaland er, ifølge Navs målinger, det fylket som har levert best tjenester til brukerne sine de to senere årene.
BT170220 Kommunen og fylket brukte fem millioner kroner på å utrede prosjektet og drev intens lobbyvirksomhet under statsbudsjettforhandlingene.
BT170220 Tunnelene mellom sentrum og Sandviken har i alle år vært blant de mest innbringende i fylket .
AA170220 I dag må sjåførene i stor grad ta spisepausene sine i såkalte hvilebuer utplassert rundt omkring i fylket .
DB170219 Da han holdt valgkampmøte her i fjor, møtte 8500 støttespillere, og i det tilhørende fylket fikk han 57 prosent av stemmene.
DA170219 Selv har han vært på mange sommerferier i det fylket , han hadde slekt der.
SA170218 divisjonsklubbene i fylket .
DB170218 Da han holdt valgkampmøte her i fjor, møtte 8500 støttespillere, og i det tilhørende fylket fikk han 57 prosent av stemmene.
BT170218 - Det var mange som sa til meg : « Er fylket noe å bruke tid på da, Anne Gine ?
AP170218 divisjonsklubbene i fylket .
AA170218 Hansson mener det skjer mye innenfor teknologi når det gjelder fly, og at destore avstandene i Finnmark og det godt utbygde kortbanenettet, gjør at fylket er et bra sted å teste ut en klimavennlig luftfart.
DB170217 Ifølge dekningskartene til Digitalradio Norge - som eies av NRK og P4, og jobber for en smidig overgang fra analog til digital radio - er Finnmark også det fylket med flest såkalte dekningshull for både kommersielle kanaler og NRK.
DB170217 Bussjåfør Yngve Isaksen ( 59 ) og andre Dagbladet møter forteller at DAB-dekninga er verre enn FM-dekninga i fylket .
VG170216 Vestfold kollektivtrafikk opplyser til NRK torsdag morgen at alle busser i fylket er innstilt, bortsett fra i Sande og på hovedveiene i Tønsberg og Horten.
AP170216 NRK har meldt at Vestfold kollektivtrafikk har innstillt alle busser i fylket , bortsett fra i Sande og på hovedveiene i Tønsberg og Horten.
AA170216 En vei i fylket beskrives som " en skøytebane ", flere personer har krasjet og mange trenger bilberging på det glatte føret.
SA170215 Vi har lenge ønsket oss en etappe i fylket , og nå får vi det til.
DB170215 Fylket skulle spare 180 millioner, og fire av dem skulle komme fra å stenge avdelingen i helgene, skrev Dagbladet i slutten av februar 2015, etter at Sebastian døde.
DA170215 Nå lurer de på hva i all verden de skal gjøre med alle turistene, og krangler om hvem som skal betale for utgiftene de påfører - kommunen, fylket eller staten ! påpeker hun, og etterlyser handling.
BT170215 Bergen kommune og fylket brukte fem millioner kroner på lage en rapport som skulle få Carte Blanche og BIT Teatergarasjen inn i Sentralbadet.
BT170215 Vi har lenge ønsket oss en etappe i fylket , og nå får vi det til.
AP170215 Vi har lenge ønsket oss en etappe i fylket , og nå får vi det til.
AA170215 Flere separate bråtebranner spredte seg sent tirsdag over store områder sør i fylket .
AA170215 Flere separate bråtebranner spredte seg sent tirsdag over store områder sør i fylket .
DA170214 Den økte konkurransen fra de andre klubbene i fylket tror lokalfotballekspert Lars Fisketjøn har spilt en avgjørende rolle i den utviklingen som har vært.
DN170213 Fem eiere har fått varsel om at de kan bli nødt til å redusere eller stanse virksomheten i fjorden nord i fylket , skriver Bergens Tidende.
AA170213 Fem eiere har fått varsel om at de kan bli nødt til å redusere eller stanse virksomheten i fjorden nord i fylket , skriver Bergens Tidende.
AA170213 Dette er en anerkjennelse av jobben kulturnæringen, fylket og kommunen har gjort i søknadsprosessen.
BT170212 Bare noen få steder i fylket vil kunne oppleve litt skydekke, sier Thaule.
AA170212 Folk må forholde seg rolig og ikke få panikk, sier guvernøren i den sentrale delen av fylket Makedonia, Apostolos Tzitzikostas.
AA170212 Tidligere på dagen endte kampen om førsteplassen på stortingslisten i fylket med at stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen trakk seg.
AA170212 Dermed får 30 år gamle Åshild Bruun-Gundersen toppe Frp-listen i fylket .
AA170212 Ifølge avisen var det ungdomspartiet i fylket som fremmet forslaget under årsmøtet til Hordaland Høyre.
DB170211 Stridighetene i fylket har sitt utspring i en tøff nominasjonskamp, der partiveteran Ingebjørg Godskesen ( 59 ) ble vraket til fordel for Åshild Bruun-Gundersen ( 30 ) med 21 mot 25 stemmer 10. desember.
AA170211 Dermed får 30 år gamle Åshild Bruun-Gundersen toppe Frp-listen i fylket .
VG170210 Men i fjor byttet mange nok side til at Trump vant fylket - i tillegg til å ta den viktige vippestaten fylket ligger i ; Pennsylvania.
VG170210 Men i fjor byttet mange nok side til at Trump vant fylket - i tillegg til å ta den viktige vippestaten fylket ligger i ; Pennsylvania.
SA170210 Det kan også vi klare, som det første fylket i Norge.
SA170210 Men hvis fylket engasjerer seg som nevnt, kan det fort bli sittende med svarteper for et langt høyere beløp.
SA170210 februar, at fylket oppretter et tomteselskap som skal ta rekkefølgekostnadene og byggemodningskostnadene for Helse Stavanger.
AA170210 Kan vi få med oss museer, scener, fag- og kulturmiljøer, kommunen, fylket , Sametinget og næringslivet på et årlig løft ?
SA170209 I fjor høst ga fylket dispensasjonen som gjør at Norges største Biltema-anlegg kan bygges utenfor Bryne.
SA170209 De følte seg tvunget til å flytte fra fylket for å nå sine ambisjoner på håndballbanen.
FV170209 De følte seg tvunget til å flytte fra fylket for å nå sine ambisjoner på håndballbanen.
DA170209 Nestleder i samferdselsutvalget i fylket , Andreas Bjelland Eriksen ( Ap ), ser ikke for seg full liberalisering.
SA170208 Kjempesmell for fylket i Tau-sambandet ¶
SA170208 Ber fylket forkaste anbudet på Tau-ferjai ¶
SA170208 Kjempesmell for fylket i Tau-sambandet ¶
SA170208 Ber fylket forkaste anbudet på Tau-ferjai ¶
SA170208 Nå åpner politikerne i fylket for videreføring av prosjektet og større nedslagsfelt.
DA170207 Frp stemmer mot å oversende saken med sykkelvei på kanalbroa til fylket .
SA170206 Men den framtredende politiske holdningen i fylket og i Sandnes kommune var åpenbart annerledes nå enn den var på slutten av 1990-tallet.
SA170206 Alternativet for fylket ville være å bygge opp en egen avdeling i sin bygge- og eiendomsadministrasjon.
SA170206 Men den framtredende politiske holdningen i fylket og i Sandnes kommune var åpenbart annerledes nå enn den var på slutten av 1990-tallet.
SA170206 Alternativet for fylket ville være å bygge opp en egen avdeling i sin bygge- og eiendomsadministrasjon.
AA170206 De sier at de er glade for at forsøket har ført til at Nav nå kan gjøre litt mer av dette arbeidet selv, og i dag har tre kontor i fylket dette tilbudet.
DB170205 Han var ikke klar over at Sør-Trøndelag lå så lavt, men understreker at heltidspolitikerne i fylket har gode vilkår.
DB170205 Det er fylkestingene selv som vedtar godtgjørelsen til politikerne i fylket .
FV170204 E39 i Vest-Agder er ifølge Veitrafikksentralen våt og bar gjennom hele fylket .
DB170204 ( Dagbladet ) : I går vedtok Hordaland fylkesting å slå sammen fylket med Sogn og Fjordane i en ny vestlandsregion, i tråd med regjeringens ønske om ca. ti regioner i stedet for dagens 19 fylker.
DN170203 Også i Rogaland, som er fylket med størst oppgang i ledigheten de siste årene, har ledigheten falt de siste månedene, ifølge Nav-statistikken.
DB170203 ( Dagbladet ) : Fylkestinget i Hordaland vedtok at fylket bør nedlegges og slå seg sammen med nabo Sogn og Fjordane til en ny vestlandsregion.
BT170203 Parken skal være en ressurs for hele fylket , sier de som står bak.
BT170203 Likevel vedtok fylkestinget i Hordaland fredag klokken 17.20 at fylket bør nedlegges og erstattes med en ny vestlandsregion sammen med Sogn og Fjordane.
AA170203 Her er snørapporter fra noen steder i fylket : ¶
AA170203 Det mangler minst 237 syke-pleiere i fylket .
SA170202 Vår utfordring, til universitetet og høgskolen, til kommunene og til fylket er å legge et helhetlig løp for å ha verdens beste barnehager, verdens beste skoler, videregående opplæring og fagskoler.
SA170202 Fra kommuner og fylket , til næringslivet, interesseorganisasjoner, lag og foreninger.
DB170201 I dag er den bare i et fåtall av våre butikker i fylket , forteller Syversen.
AP170131 Likevel vedtok fylket å bytte ut Wennersberg med en fylkespolitiker.
AP170131 Fylket var i sin tid en av oppretterne av denne stiftelsen, men har ingen myndighet til å velge styreleder.
SA170130 .Det er ventet en periode med opphold torsdag og fredag, men i helgen kommer det mer nedbør inn over fylket .
DN170128 Hedmark Høyre holder i helgen årsmøte, med rundt 80 delegater fra hele fylket .
SA170125 Særlig i Oslo, fylket der det ble solgt flest nye boliger i fjor, er behovet for flere boliger stort.
BT170125 Utdanningsdirektør Anne Hjermann advarer mot å tolke det dit hen at mobbingen i fylket har økt vesentlig.
BT170125 Klagene til Fylkesmannen i Hordaland kommer fra hele fylket .
AP170125 Særlig i Oslo, fylket der det ble solgt flest nye boliger i fjor, er behovet for flere boliger stort.
AP170125 Særlig i Oslo, fylket der det ble solgt flest nye boliger i fjor, er behovet for flere boliger stort.
DN170124 Rogaland er fylket med flest varsler i 2016, med 17.000.
DB170123 - Vi som ønsket å renominere Ingebjørg for den fine jobben hun har gjort for fylket vårt ble naturlig nok skuffet.
AP170122 Olje- og gassektoren har slått rot i fylket .
AP170122 Og ansvarlige i fylket og i resten av landet lar det skje. helene@aftenposten.no ¶
AP170122 Det har riktignok blitt bedre de siste årene, men fremdeles er det kun 41,2 prosent som fullfører videregående på normert tid i fylket .
AP170122 Det er også store avstander i fylket , og mange blir borteboere når de begynner på videregående.
SA170121 januar kunne vi lese at Rogaland var det fylket i Norge hvor likelønnsutfordringene er størst, og at kvinner er de med høyest utdanningsnivå i alle 26 kommunene i Rogaland.
SA170119 Men vi ser store forskjeller mellom skoler og kommuner innad i fylket , og dette bør lokale skoleledere og politikere ta tak i, sier kunnskapsministeren.
FV170119 De fleste vest i fylket støtter Bruun-Gundersen, øst for Arendal er det motsatt.
FV170119 De fleste vest i fylket støtter Bruun-Gundersen, øst for Arendal er det motsatt.
DB170119 Stridighetene i fylket har sitt utspring i en tøff nominasjonskamp, der partiveteran Ingebjørg Godskesen ( 59 ) ble vraket til fordel for Åshild Bruun-Gundersen ( 30 ) med 21 mot 25 stemmer 10. desember.
DB170119 - Ingebjørg har gjort en fin jobb for fylket og partiet i sine år på Stortinget, men det er viktig å ha konkurranse om posisjonene.
AP170119 Derfor ble også fylket nedlagt.
DN170118 En knapp uke etter at FM-nettet ble slukket i Nordland, opplyser politiet i Salten at fylket de er uten DAB-dekning.
DB170118 Akershus er samtidig fylket som vraket flest biler i 2015, med 12.540 biler.
BT170118 En knapp uke etter at FM-nettet ble slukket i Nordland, opplyser politiet i Salten at fylket de er uten DAB-dekning.
SA170117 Brannvesenet i fylket kommer med samme melding : ¶
SA170117 - Jeg vil understreke at det er svært glatte veier i hele fylket , sier operasjonsleder Merete Kvaal i Vestfold-politiet til NTB.
DB170117 I alt 14 biler smalt i hverandre på E18 i Vestfold i ettermiddag - og politiet varsler om speilglatte veier over hele fylket .
DB170117 I alt 14 biler smalt i hverandre på E18 i Vestfold i ettermiddag - og politiet varsler om speilglatte veier over hele fylket .
DB170117 ) Saltbiler ute - Follo ¶ 15:47 : Flere meldinger om glatte veier i Østfold, foreløpig i Mosseregionen, men ser ikke bort fra at resten av fylket blir rammet ut over kvelden - Østfold ¶ 15:50 : Store trafikkproblemer, glatt.
AP170117 - Jeg vil understreke at det er svært glatte veier i hele fylket , sier Kvaal.
AP170117 - Jeg vil understreke at det er svært glatte veier i hele fylket , sier Kvaal.
SA170116 Det er kuldegrader i hele Rogaland mandag morgen, og har også vært temperaturer under null i hele fylket både natt til mandag og mandag morgen.
DB170116 Til nå er 14 ulver merket i fylket .
DB170111 Radiolyttere i fylket vil oppleve at NRK-kanalene ikke lenger er å høre på det tradisjonelle FM-nettet.
BT170111 Fra torsdag morgen blir det roligere vær i Rogaland, men da ventes det høy vannstand i fylket og flere andre steder i landet.
BT170110 Makt og myndighet flyttes lengre vekk fra fylket og vi mister direktekontakten med statlige styresmakter.
SA170109 Det er desto mer forståelig at hun da valgte å droppe å delta på Solamøtet i dag, fylkets viktigste møte, hvor nettopp oljevirksomhet og flere arbeidsplasser i fylket var tema, mener Steffensen.
DB170108 | Veiene i dette fylket er betraktelig dårligere enn gjennomsnittet ¶
SA170106 Fylket har alltid vist seg som et sterkt matfylke, sa Kristin Austigard i Det Norske Måltid til Aftenbladet i desember.
VG170105 Fylkesmannen innkalte til hastemøte med de femti vergene i fylket like etterpå, og ba også Statens sivilrettsforvaltning om å gjennomgå saken.
SA170105 Søndag er det ventet mildere luft igjen, noe som vil føre med seg nedbør inn over fylket .
SA170105 Det vil merkes godt over hele fylket .
SA170105 Tallet på arbeidsløse i Rogaland vil trolig gå noe ned i år, anslår Nav i fylket .
SA170105 Aalesund er det tredje laget fra Møre og Romsdals i årets eliteserie, og fylket kan med rette kalle seg " fotballfylket " i 2017.
DB170105 Til sammen bor det i underkant 18 000 personer over 70 år i fylket .
DB170105 Samfunnsforsker Ketil Skogen fra Norsk institutt for naturforskning, som selv har bakgrunn fra Hedmark, mener Høyre-opprøret i fylket drives fram av folk med sterke grunneierinteresser.
BT170105 Aalesund er det tredje laget fra Møre og Romsdals i årets eliteserie, og fylket kan med rette kalle seg " fotballfylket " i 2017.
AP170105 Aalesund er det tredje laget fra Møre og Romsdals i årets eliteserie, og fylket kan med rette kalle seg " fotballfylket " i 2017.
DN170104 Nordland er også fylket der partiet organisatorisk er sterkest utenfor Oslo.
DN170104 Eifring legger til at Nordland et det fylket som peker seg tydeligst ut.
AP170102 FBI mener at han også skal ha en leilighet i byen Krasnodar, som i likhet med Anapa også ligger i fylket Krasnodar.
AA161202 Snøen har virkelig lavet ned i de indre delene av fylket de siste dagene.
SA161123 Exit Rogaland inn i en Vestlandsregion eller Rogaland som eget fylket slik vi kjenner det i dag, må avgjøres av folket.
AP161103 Før kullgravingen startet under første verdenskrig, bodde det bare småbrukere og hjemmebrennere i Black Mountains, som strekker seg gjennom fylket på grensen mot Virginia.
AP160926 Avisen skriver mandag at fylket med flest kameraer er Akershus.
DA160913 Indeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og bedrifter i fylket rapporter om høyere etterspørsel, økt sysselsetning og lønnsomhet.
DA160829 Summen av dem som står helt uten arbeid og dem som er i arbeidsrettede tiltak gjennom Nav utgjør bruttoarbeidsløsheten fylket .
DA160829 Sammenlignet med i fjor har arbeidsløsheten i Rogaland økt med 34 prosent og fylket har høyest arbeidsledighet i landet nå.
DA160829 Arbeidsledigheten i Rogaland har økt med 34 prosent og fylket har høyest ledighet i landet.
DA160829 - Arbeidsløsheten er høy og det bekymrer meg at flere større bykommuner i fylket nå har en arbeidsløshet på over 5 prosent, sier Janne Sigbjørnsen Eie i en pressemelding.
AP160823 . Helt fantastisk og vill natur, men også det mest avsidesliggende fylket sammenlignet med de andre, så det var naturlig å enten starte eller avslutte der.
AA160823 . Helt fantastisk og vill natur, men også det mest avsidesliggende fylket sammenlignet med de andre, så det var naturlig å enten starte eller avslutte der.
AP160727 Inkludert en forsering av E18-utbyggingen ved Langangen i Telemark som gjør at man kan fortsette gjennom fylket uten at entreprenøren trenger å rigge ned kontoranlegg og maskinpark.
AP160727 Inkludert en forsering av E18-utbyggingen ved Langangen i Telemark som gjør at man kan fortsette gjennom fylket uten at entreprenøren trenger å rigge ned kontoranlegg og maskinpark.
AP160720 Fremskrittspartiet i Troms vil innføre forbud mot nikab, burka og heldekkende badedrakt, så kalt burkini, på alle videregående skoler i fylket .
AP160720 Fremskrittspartiet i Troms vil innføre forbud mot nikab, burka og heldekkende badedrakt, så kalt burkini, på alle videregående skoler i fylket .
AP160717 På Harlan Countys gruvemuseum er det satt av et lite hjørne til det som har satt fylket på kartet de siste årene, TV-serien Justified.
BT160707 Oslo er fylket med den lavest andelen eldre ( 8 prosent ).
NL160621 Slik at vi kan dra nytte av fagressurser og bruke disse gjennom distribuert undervisning ved alle våre lokaliteter i fylket .
SA160602 Mange av de som ble borte fra den aktive idretten kan hentes inn i en samarbeidsmodell med idrettskrets, idrettsråd og fylket .
AP160602 Mange av de som ble borte fra den aktive idretten kan hentes inn i en samarbeidsmodell med idrettskrets, idrettsråd og fylket .
AA160602 Mange av de som ble borte fra den aktive idretten kan hentes inn i en samarbeidsmodell med idrettskrets, idrettsråd og fylket .
NL160601 Derfor ønsker vi å legge flest mulig av de nødvendige publiseringsfunksjonene til hovedredaksjonen i Alta, mens reporterne ellers i fylket arbeider med ren innholdsproduksjon.
NL160531 Det er i dette landskapet vi skal tilrettelegge for et godt tilbud innen videregående skole i fylket .
NL160527 Når det ene flyet som er stasjonert i Alta er ute på oppdrag på en av småflyplassene i fylket , så er det i dag ett til i beredskap.
NL160527 Det kan skje noe i en annen del av fylket , og da er det muligheter til å rykke ut med det andre flyet.
AP160509 Harstad sto med skarve to poeng - og uten seier - på de fire første kampene og årets første seier var særdeles kjærkomment for naboene fra lenger sør i fylket , som nå er oppe i fem poeng, kun poenget bak TIL 2. | « Konflikten må løses.
NL160429 Et tilbud som sannsynligvis er det overlegent mest lønnsomme skoletilbudet i hele fylket vurdert i forhold til kostnaden på vel 1 million kr pr. år.
AP160426 I Møre og Romsdal ønsker både Molde og Kristiansund å bli storkommuner, men det ønsket ser det ut til at de er alene om siden flertallet i en rekke kommuner i fylket foretrekker å stå alene.
NL160411 Kompetansearbeidsplasser er flyttet ut av fylket og Finnmark Arbeiderparti har med rette omtalt det som har skjedd som at « Regjeringen demonterer Finnmark ».
NL160411 Finnmark er det fylket som ligger lengst unna sentralmakten og en sammenslåing med andre fylker vil ikke endre dette.
NL160411 Fylket har vært aktiv med hensyn til regional næringsutvikling, til tross for kraftig nedtrekk i overføringene til dette viktige feltet.
AP160409 Opprinnelig fra Hedmark og lokalpolitiske verv i fylket .
AP160408 Liten øygruppe vest i fylket Galway.
AA160408 Liten øygruppe vest i fylket Galway.
AP160322 Øygruppen Lastovo består av totalt 46 øyer og hører til fylket Dubrovnik-Neretva i Adriaterhavet.
AA160322 Øygruppen Lastovo består av totalt 46 øyer og hører til fylket Dubrovnik-Neretva i Adriaterhavet.
AA160322 Øygruppen Lastovo består av totalt 46 øyer og hører til fylket Dubrovnik-Neretva i Adriaterhavet.
DA160318 Mer sykefravær ¶ Én konsekvens av den høye arbeidsledigheten i fylket er at også sykefraværet øker.
DA160318 - Det ser ut til at flere arbeidssøkere får jobb utenfor fylket .
NL160317 Regjeringa sine nye skatteregler i kombinasjon med skattereformen slik den framstår nu er en katastrofe for Finnmarksbonden, og vil effektivt sette en stopper på satsingsvillige bønder i fylket i årene framover.
AP160313 Foreløpig er det usikkert om Akershus vil la sine elever gå på skole i Oslo - men rektoren forteller at de gjerne tar imot elevene fra fylket dersom de ønsker å gå her.
AP160227 Her i fylket har turiststedene større booking enn de har hatt på mange år og det igjen kommer også småindustrien i området til gode.
SA160226 Akkurat nå svinger konjunkturene i fylket vårt.
SA160226 5000 ungdommer i fylket vårt på lærekontrakt.
DA160223 En kan være enig eller uenig i den politikken som blir ført i fylket .
DA160223 Det er politikernes ansvar som folkevalgte i fylket å vedta.
NL160222 Slutt med den evige kranglingen, den er fryktelig ødeleggende både for næringsliv og alle som bor i fylket .
NL160222 Porsanger kommune ved ordfører Knut Roger Hanssen og hans mannskap, har i løpet av de siste fire årene gjort en kjempe jobb opp mot næringslivet både i fylket og regionen for å åpne øynene deres for mulighetene som ligger i bruken av Banak.
NL160222 Det samme med Kirkenes som porten mot Barentshavet, Nordøstpassasjen og Russland, Hammerfest som oljehovedstaden i fylket og Banak for sin forsvarsmessige betydning og næringsmessige potensial.
NL160222 Bruk heller kreftene til å kjempe for at viktig infrastruktur, i dette tilfellet lufthavnene, må beholdes og utvikles til beste for befolkning og næringsliv i fylket .
AP160217 Da Kristelig Folkeparti i Rogaland måtte finne en som kunne bære videre arven etter Kjell Bondevik som stortingsrepresentant for fylket og partiettil valget i 1965, ble det Jakob Aano man satset på.
FV160210 Det eneste andre fylket i Norge som har gått tilbake er Finnmark med 0,3 prosent.
AP160210 Det ene mottaket som får åpne i Akershus, ligger i Hurdal, lengst nord i fylket .
BT160209 Det eneste andre fylket i Norge som har gått tilbake er Finnmark med 0,3 prosent.
AP160209 Det eneste andre fylket i Norge som har gått tilbake er Finnmark med 0,3 prosent.
AP160205 Det hadde vært et kjempetilbud fra fylket , sier han.
AP160203 Rogaland er det fylket som har fått merke nedgangen i oljebransjen mest.
AP160201 Asker og Bærum hører til Akershus, men henger ikke fysisk sammen med resten av fylket .
AP160120 Har begge flyttet fra dette fylket, sendes søknaden til fylkesmannen i fylket der en av dem nå bor.
AP160120 Har begge flyttet fra dette fylket , sendes søknaden til fylkesmannen i fylket der en av dem nå bor.
AP160120 Det elektroniske skjemaet blir sendt til det fylket der ektefellen som starter utfylling av skjemaet har adresse.
DA160115 Fra 2014 til utgangen av 2015 steg arbeidsledigheten med 82 prosent i fylket .
DA160115 Fra 2014 til utgangen av 2015 steg arbeidsledigheten med 82 prosent i fylket .
DA160112 - Det er ikke fylket som har planlagt sykehuset.
DA160112 Fylket gikk inn for Ullandhaug.
AP160105 Det finnes 666 topper over 1000 meter i fylket , på Lyngenhalvøya ligger over 60 av dem.
AA160105 Det finnes 666 topper over 1000 meter i fylket , på Lyngenhalvøya ligger over 60 av dem.
AA160105 Det finnes 666 topper over 1000 meter i fylket , på Lyngenhalvøya ligger over 60 av dem.
AA160105> Det finnes 666 topper over 1000 meter i fylket , på Lyngenhalvøya ligger over 60 av dem.